Page 1

PRAWA DZIECKA Monika Milewska Książeczka ta, została wykonana na potrzeby konkursu „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak” Dedykuje ją wszystkim dzieciom, z całego świata.


1.

3.

2.


4.

6.

5.

7.


8.

9.

10.


11. Zapamiętaj!

Obrazki pochodzą z galerii obrazków strony: http://www.eurotest.pl/produkt/zestawyedukacyjne/prawa-dziecka.html

This work is licensed under the Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/pl/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

Prawa dziecka  

Konkurs o Januszu Korczaku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you