Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Faktura VAT nr 03/2012 Oryginał Miejsce wystawienia: Kraków Data wystawienia: 24.03.2012 Data sprzedaży: 24.03.2012

Sprzedawca: Monika Urban Ul. Piaskowa 14/5 30-683 Kraków Nabywca: mLingua Sp. Z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103 Lp. 1 2 3 4

Forma płatności: Gotówka Termin płatności: 24.04.2012

Nazwa towaru/usługi

PKWiU

Ilość

Cena zł

JM znak

Wartość netto 446,94

Stawka VAT % 23

Kwota VAT 102,80

Wartość brutto 549,74

Tłumaczenie pisemne.PDF Tłumaczenie pisemne.doc [es]->[pl] Tłumaczenie pisemne.ppt [pl]->[es] Tłumaczenie pisemne.xls

74,3

18,22

24,53

74,3

401,04

24,53

znak

9837,51

23

2262,63

12 100,14

74,3

3,93

24,53

znak

96,40

23

22,17

118,57

74,3

2,48

24,53

znak

60,83

23

13,99

74,82

Wartość netto [zł] 10 441,68

VAT [%] 23

Wartość VAT [zł] 2 401,59

Wartość brutto [zł] 12 843,27

Do zapłaty: 12 843,27 zł Słownie: dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia siedem groszy

……………………………………………………………….

XYZ …………………………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Faktura VAT nr 03  
Faktura VAT nr 03  

XYZ ………………………………………………………………. ………………………………………………………….. 74,3 3,93 24,53 znak 96,40 23 22,17 118,57 74,3 18,22 24,53 znak 446,94 23 102,80 549...

Advertisement