Page 1

SURVEY IN A VILLAGE/ SATU MARE B. Analiza locuirii

B. Analiza locuirii I. Tipologii de locuire după ocupații (casă de agricultor, pastor, negustor, intelectual)

III. Tipuri de organizare a gospodăriei pe lot

2. Casă de agricultor Acest tip de casă derivă din tipul de casă de muncitor, dar aceasta are următoarele elemente în plus sau schimbate: - Prispa se desfășoară pe trei laturi; - Acoperișul este în două ape dar are fontonul teșit; -Stâlpii sunt tot din lemn sar sunt sculptați; -Există o cameră în plus față de tipologia 1, astfel încât această casă este simtrică, iar intrarea se face la jumatatea fațadei lungi; Elemtele comune cu tipul 1 care merită menționate sunt: -Frontonul este din lemn; -Ferestrele sunt mici și au ramele din lemn vopsit; -Prispa nu este mărginită de vreo balustradă;

Tipul 2 Lotul are latura scurtă paralelă cu strada, iar latura lungă este destul de adâncă și este perpendiculară pe axul drumului. Casa este amplasată cu latura lungă lipită de marginea din stânga a laturii lungi a lotului, iar faț ada scurtă dinspre stradă este retrasă față de latura scurtă a lotul cu aproximativ 1.50 m unde se află o grădină cu flori. Casa se află în prima curte, iar cea de-a doua este destinată animalelor și anexelor gospodărești. În spatele acestei curți se află grădina de legume.

3

6

limita de proprietate

grădină de legume

5

2 4

curtea animalelor

1 spaț

1.casa 2. beci 3. grajd 4. wc lemn 5. fântâna 6.porumbar lemn

spaț

iu v

iu v er drum de nea erde sfaltat

curtea din față

fig. 1

28

B. Analiza locuirii

fig. 2

fig. 3

fig. 4

16

B. Analiza locuirii

I. Tipologii de locuire după ocupații (casă de agricultor, pastor, negustor, intelectual)

I. Tipologii de locuire după ocupații (casă de agricultor, pastor, negustor, intelectual) 1. Casă de muncitor Acest tip de casă are planimetria cea mai simplă. Este punctul de plecare al celorlalte tipologii de case întâlnite în satul Oar. Elementul cel mai vizibil care se regăsește la toate casele este prispa, care înconjoară casa pe două sau pe trei laturi. Casa este retrasă față de limita lotului dinspre trotuar cu aproximativ 1.50 m. La acest prim exemplu, la tipologia cea mai simplă, remarcăm faptul că: - Prispa se desfășoară pe două laturi (nu este mărginită de vreo balustradă); - Stâlpii sunt din lemn; - Acoperișul este în două ape; - Frontonul este alcătuit din scânduri de lemn în care este sculptat anul în care s-a realizat casa; - Ferestrele sunt destul de mici si au ramele din lemn vopsit; La interior casa are următoarele elemente: -Holul de la intrare, cu rol de distribuție; -Bucătărie -Cameră.

4. Casă muncitor ( 2 ) Această tipologie are elemente din toate tipologiile prezentate anterior, este o combinație dintre ele. Astfel: - Planimetria este cea mai simplă, este alcătuită precum tipul 1 din: hol, bucătărie si o cameră, iar prispa se desfășoară pe două laturi; - Elementele asemănătoare cu tipul 3 sunt: stâlpii sunt din zidărie, acoperișul este în două ape, iar frontonul este tot din lemn; Ceea ce această tipologie are în plus față de primele trei este faptul că fațada scurtă este limită pe proprietate, lipită de trotuar, astfel pe această latură prispa are o balustradă plină din zidărie. Un alt element diferit față de primele trei este amplasarea unei singure ferestre pe fațada dinspre stradă, în loc de două mai mici.

Exemple de case care au această tipologie

fig. 1

fig. 1 20

fig. 2

14

AN 4 SAT PG 3