Page 1

MIDLERTIDIG UTGAVE Ferdig årsberetning kommer på Landsmøtet.

Årsberetning 2010

g! e d d e m d i t l l a r – vi e NAF Norges Automobil-Forbund


Nøkkeltall Medlemsutvikling

Antall medieoppslag om NAF

550000

8000

525000

7000 6000

500000

5000

475000

4000 450000

3000

425000 400000

2000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1000

2010

2005

Antall assistanser

2007

2008

2009

2010

Antall telefoner alarmsentralen

190 000

800 000

180 000

750 000

170 000 160 000

700 000

150 000

650 000

140 000

600 000

130 000

550 000

120 000

500 000

110 000 100 000

2006

2005

2006

2007

2008

2009

450 000

2010

2005

Antall testeaktiviteter

2006

2007

2008

2009

2010

Fordeling av testeaktiviteter

220 000 200 000

29 %

31 %

180 000

NĂŚring EU-kontroll

160 000

120 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kontingent (med veitjeneste) og andel av omsetning 1000 NOK

%

380 000

52 Totale kontingenter

360 000

50

Andel av omsetning

Antall ansatte og omsetning per ansatt Antall ansatte

460

46

300 000

450

1700

Antall ansatte

480

48

320 000

Omsetning per ansatt (1000 NOK)

490

1650 1600

Omsetning per ansatt

470

340 000

1500 1550 1450 1400 1350

440 44

280 000 260 000

NAF Test

40 %

140 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

42

1300

430 420

1250 2005

2006

2007

2008

2009

2010

1200


NAF i 2010

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Lansering av NAF Veibok 2010–2013, trykket i hele 580 000 eksemplarer.

NAF utfører nok en bensinstasjonsundersøkelse. Hele 58 prosent av norske bilister er svært misfornøyd eller misfornøyd med servicenivået hos bensinstasjonene.

NAF arrangerer transportog klimakonferanse med 120 deltakere og spennende foredragsholdere. På dagsorden sto spørsmålet om hvordan vi skal klare å kutte utslippene fra transportsektoren fram mot 2020 og om det er mulig uten at det går på bekostning av samfunnets transportbehov.

NAFs Landsmøte på Gardermoen takker av Magne Revheim som går av som president etter tre perioder. Landsmøtet velger Tore Pettersen fra NAF avd. Sarpsborg og Omegn til ny prsident.

NAF møter Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget og gir innspill på samferdsel og miljø.

NAF leverer en høringsuttalelse til Vegdirektoratets forslag om endring av trafikkreglene § 7 nr. 3 vedrørende vikeplikt for gående eller syklende der det svinges inn, samt en presisering av bestemmelsen i trafikkreglene § 7 nr. 4 om utkjørsel fra p-plasser mv. NAF støtter en klargjøring av regelverket som vil være et godt trafikksikkerhetstiltak

EuroTAP som testet 26 tunneler i 13 land. Det var ikke tilfeldig at Hanekleivog Botnetunnelen var valgt ut i denne testen som fikk sikkerhetskritikk i denne testen.

NAF er med i seks TVprogrammer, Hjelp! Jeg skal kjøpe bruktbil, i NRK FBI hvor vi fikk vist Kjøpsråd på NAF Senter NAF starter sitt sponsorat av Petter Solberg for rallysesongen 2010.

NAF Assistanse inngår avtale med SOS Internasjonal om å levere assistanse til deres kunder i Norge.

NAF utførte 22 467 assistanser denne måneden da Norge opplever en hard kuldeperiode.

NAF lanserer nytt konsept i samarbeid med finn.no. Konseptet er knyttet mot målgruppen for kjøp og salg av bil.

NAF ønsker å være miljøbevisste og inngår avtale med Ruter. Målet er at ansatte benytter buss og bane i stedet for drosjer til møter i Osloregionen

NAF skriver historie. Lokalavd. NAF Eidsvoll og Omegn og NAF Øvre Romerike fusjonerer. NAF arrangerte åpent informasjonsmøte om veisalt i Hallingdal. NAF passerer over 50 000 kortbrukere siden lanseringen av NAF Fordel Xtra for 12 måneder siden.

NAF sier i sin landsmøteresolusjon at behovet for vedlikehold av vei må kartlegges. NAF Fjordane og Ytre Sogn blir kåret til årets avdeling på landsmøte. NAF sier i en høringsuttalelse om forslag til kriterier for fastsettelse av særskilte fartsgrenser fra 60 til 100 km/t. der man ber om en ulykkesrisikovurdering på de aktuelle strekninger og sette hastighetsbegrensningene i tråd med denne i stedet for kun å tufte det på generelle kriterier NAFs medlemsblad MOTOR presenterer den store AutoIndexundersøkelsen hvor 15 000 norske bileiere har deltatt NAF Tønsberg og Omegn blir tildelt trafikksikkerhetsprisen av Vestfold fylkeskommune.

NAF leverer høringsuttalelse om Standard for drift og vedlikehold av veger og gater der vi ber om større grad av forpliktelse for vegeier. NAF leverer høringsuttalelse til Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler på fylkesveg og kommunal veg i Oslo der vi støtter enkelte av forslagene, men uttrykker bekymring for at midler til vedlikehold kan bli nedprioritert i konkurranse med annet. NAF leverer høringsuttalelse om Klimakur 2020 og gir innspill til hvordan Norge kan kutte utslipp fra transportsektoren. NAF arrangerer kvinneseminar i Nordfjord. NAF Assistanse inngår avtale med Sparebank 1. NAF uttaler i en pressemelding til revidert nasjonalbudsjett at man er fornøyd med økningen til samferdsel.

NAF avholder nasjonal finale i sykkelkonkurransen for grunnskoleelever. De to beste jentene og to beste guttene gikk videre til den Europeiske sykkelkonkurransen. NAF leverer høringsuttalelse om særskilte fartsgrenser der vi ber om ulykkesrisikovurdering før man fastsetteer slike fartsgrenser. NAF er i møte med Samferdselsdepartementet om forvaltningsreformen og fylkenes bruk av veimidler. Norsk Trafikksenter skifter navn til NAF Trafikksenter. NAFs lokalavdelinger deltar i veibrukermøter i samarbeid med Statens vegvesen. NAF er med i det europeiske testsamarbeidet

NAF, Norstart og Forbrukerrådet lanserer kjøpevettregler for elbil og en elbilmatrise med spesifikke data ved de elbilene som finnes i det norske markedet. Matrisen blir løpende oppdatert etterhvert som det kommer nye elbiler på markedet. Dette gir forbrukerne et godt grunnlag ved kjøp av elbil.


August

September

Oktober

November

Desember

NAF deltok i Zero-rally 2010 – et løp for nullutslippsbiler mellom Oslo og Stavanger. NAF vant sin klasse for andre år på rad, denne gangen med en elbil. Bak rattet på en Tesla Roadster satt rallysjåfør Mads Østberg, mens Veronica Engan var kartleser.

NAFs årlige politiske seminar for tillitsvalgte arrangeres i Oslo. Hovedtema er trafikksikkerhet, med foredrag fra Knut Arild Hareide, Cecilie Lindheim og Øystein Olsen.

NAFs adm. dir. Jan Johansen slutter etter åtte år i NAF.

NAF utførte 14 218 assistanser denne måneden da Norge opplever en uvanlig hard kuldeperiode

NAF har hatt medlemsvekst i alle lokalavdelingene i 2010 og ved årets slutt var det totalt 526 852 medlemmer.

NAFs Egil Otter blir av FIA kåret til 2010 Club Correspondent of the Year.

NAF har hatt to representanter i en arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet hvor arbeidet med å lage en ny felles parkeringsregulering avsluttes. Målet har vært et felles regelverk for offentlig og privat parkering med tydelige forbrukerhensyn.

NAF deltok på Statens vegvesens konferanse om vinterdrift av høyfjellsoverganger.

NAF er på høring og gir kommentarer til statsbudsjettet i Stortinget. NAF er delvis fornøyd med delvis innfridde krav, men mange utfordringer gjenstår fremdeles. NAF Steinkjer og Omegn samlet 200 barnehagebarn til eget teaterstykke om trafikksikkerhet.

NAF Bilteknikk signerer avtale med den siste av de tre største leasingselskapene, ALD Automotive. Avtalen omhandler verdivurdering av innleverte leasingbiler.

NAF ble invitert i Statens vegvesens workshop om trasévalg for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.


Innhold

J

Visjon ..................................................................................................3 Overordnede mål ............................................................................5 Styring og eierstruktur ......................................................................6 Konst. adm. dir. .................................................................................9 Organisasjonen NAF .....................................................................10

toriene is h s e T ips: L mmer! e l d e m til våre

Virksomheten

Medlemskap .................................................................................. 14 Forbund, politikk og forbruker . ....................................................16 Forretningsvirksomhet ...................................................................18

NAF Årsberetning 2010 Foto Paal Audestad: s. 8, 11, 29. Chris Johnsen: s. 11. Robert Benkow/NAF Trafikksenter: s. 35. Erik Norrud: s. 29, 33.

Hovedstyrets årsberetning, regnskap, noter

M

1

Ø M E R KE T ILJ

24

NAF ønsker å bidra til et bedre miljø NAF Årsberetning er merket med det offisielle miljømerket Svanen. NAFs trykkeri er godkjent som Svanemerket bedrift. Det betyr at denne trykksaken oppfyller strenge miljøkrav til papiret, trykkfargen og trykkprosessen.

8 Trykksak 6

1

Opplag 600 Design og layout NAF Trykk Rolf Ottesen Grafisk Produksjon Papir Omslag: MultiDesign 250 g/m2. Materie: Balance Silk 170 g/m2 (ECF: Elementary Chlorine Free, 60 % resirkulert og 40 % FSC-godkjent masse) og MultiDesign 170 g/m2.

Hovedstyrets årsberetning ...........................................................28 Resultatregnskap ...........................................................................34 Balanse ............................................................................................35 Noter .................................................................................................39 Kontantstrømoppstilling ................................................................48 Kontrollkomiteens innstilling .........................................................49 Revisors beretning ..........................................................................50 Medlemsstatistikk ...........................................................................52


Service, sikkerhet og trygghet har g jort meg til en lojal kunde Jeg er en stor takk skyldig til NAF de har reddet meg ut av mange situasjoner. som for eksempel da tennkasetten på min SAAB 9-5 Aero tok kvelden over fjellet fra Geilo og ned til Eidfjord på rv7, eller når jeg kjørte av vegen med

samme bil noen år senere på underkjølt regn, også på RV7

mellom Geilo og Eidfjord, eller når toppakningen på samme bil røyk pga lang lagring og lit tøff kjøring på kald motor, eller når girkassen gikk sundt, de er aldri langt unna og man trenger ikke vente lenge på dem uansett hvor man måtte befinne seg. Har låst meg ute av en Audi A6 og en annen gang en Jeep Cherokee, det er ikke noe problem med NAF i nærheten, de kom og låste opp for meg på rekord tid, og henter ut nøkkelen, eller til

og med hjelper deg med å få tak i reservenøkkelen slik at du kan låse opp selv. Service, sikkerhet og trygghet har g jort meg til en lojal kunde. NAF passer på når bilene mine

skal inn til EU kontroll også, og finner de feil, ja så er det virkelig en feil, ettersom de

ikke har egeninteresse av å finne feil. På den måten er man er trygg på at det virkelig er

en feil og ikke noe de vil tjene penger på. Stor takk fra meg til NAF, uten dere hadde jeg vert bortkommen på vegen. I tillegg har de NAF MC, der jeg også er medlem, da trenger jeg ikke være redd for å havne i uføret med motorsykkelen heller, NAF hjelper meg om jeg får trøbbel der også, helt fantastisk !

2 NAF Årsberetning 2010


Ledestjerne og visjon Vi skal gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i. NAF Årsberetning 2010

3


Men det var verdt det – takket være NAF-mannen! Jeg skulle hente en veldig søt venn av meg , så

jeg tok med sportsbilen for å imponere henne. Vi setter oss i bilen og så flaut som det er,

så startet den ikke. Etter tre forsøk så sa det bare POOOFFF og røyken sto ut av vifta og

det kom svart røyk ut! Det var jo veldig impo-

nerende ! Ikke nok med det, så løp jeg ut som en liten jente og skrek: det BRENNER!!! Så

ringte jeg NAF, og så flaks jeg hadde var det

midt i rush trafikken! Og 30 grader i sola! Vi

sto utafor Manglerud stasjon i to timer og da

hadde hun selvfølgelig blitt så imponert at hun dro hjem. Da NAF-mannen kom, fant vi ikke

veien til der jeg skulle sette ig jen bilen, NAFmannen var virkelig den morsomste jeg noen

gang har møtt! Han tullet med alt og jeg lo så jeg grein! Må nesten takke NAF for en fin bil-

opplevelse, selvom jeg mista den søteste jenta!

Men det var verdt det takket være NAF-mannen! Komedie i høy klasse ! 4 NAF Årsberetning 2010


Overordnede mål Vi skal skape høy opplevd verdi for NAFs medlemmer gjennom riktig kompetanse og sunn økonomi. Vi skal ha sterk påvirkningskraft til beste for NAFs medlemmer og samfunnet, gjennom et stort medlemsfellesskap og en nøytral og uavhengig posisjon.

NAF Årsberetning 2010

5


Styring og eierstruktur En medlemsorganisasjon av NAFs størrelse består av et mangfold mennesker og et mylder av ulike aktiviteter. Sentralt i dette står tema trafikksikkerhet og mobilitetsvisjonen: Alle skal alltid kunne reise sikkert og miljøvennlig.

Alle som har valgt å tegne medlemskap i NAF, har funnet ett eller flere tilbud eller tjenester som dekker et behov – kanskje som bileier eller bilfører, eller knyttet opp mot et engasjement og en interesse for frivillig innsats knyttet til trafikksikkerhet i eget nærmiljø. Denne varierte tilknytningen med ulikt ståsted gjør også at NAF må imøtegå de ulike forventningene som 526 852 medlemmer har til sin egen organisasjon. Det første møtet skjer som oftest lokalt, enten ved et NAF Senter i forbindelse med vedlikehold av bilen, gjennom et av øvingsbaneanleggene i forbindelse med øvelseskjøring, eller rett og slett i møte med andre aktive medlemmer som har valgt å engasjere seg gjennom en av NAFs 73 lokale avdelinger. Lokalavdelingene styres og ledes av ildsjeler som også har med seg et korps av entusiastiske medlemmer som ønsker å bidra innenfor sitt interessefelt.

Medlemmer

Medlemmene tilhører en av 74 lokalavdelinger som velger delegater til Landsmøtet. Landsmøtet velger Hovedstyret. Hovedstyret fatter beslutninger som forplikter lokalavdelingene og administrasjonen.

Årsmøte Lokalavdeling

Lokalavdeling Leder: Styreleder

Tillitsvalgte

Landsmøte Leder: Ordføreren

Hovedstyre Leder: Presidenten

Ansatte

6 NAF Årsberetning 2010

Administrasjon Leder: Adm. dir.


For NAF er det meget verdifullt at vi har entusiastiske frivillige tillitsvalgte som arbeider for et sterkt og tydelig NAF. Lokalavdelingene sender sine representanter til det årlige Landsmøtet, som ledes av ordføreren. Her velges representanter til Hovedstyret. Hovedstyret ledes av presidenten og ansetter administrerende direktør, som igjen leder administrasjonen – de ansatte i NAF. Lokalavdelingene har siden starten i 1924 vært grunnsteinen i NAF, og styres av representanter for medlemmene rundt i hele Norge. De engasjerer seg i trafikksikkerhet lokalt, og har varierte tilbud i lokalmiljøet, som for eksempel vår- og høstsjekk av bilen, russebilkontroll, mekkekurs, kurs for eldre bilførere, trygg skolevei, trening på glatt føre, motorsport, mc-aktiviteter, rånetreff, refleksaksjoner, sykkelkonkurranser, temakvelder m.m. Ca. 2500 ildsjeler legger ned en betydelig ulønnet arbeidsinnsats, og alle har et brennende engasjement for å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i. Folk skal kunne foreta sine reiser og dekke behovet for forflytning på en måte som er sikker og miljøvennlig, og der er fremkommelighet et viktig moment. Mennesket, transportmiddelet og infrastrukturen er sentrale elementer. Dette jobber vi med på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Utenforstående uttrykker ofte forbauselse over at NAF greier å forene frivillig og ideell innsats med profesjonell og forretningsmessig virksomhet, slik at dette kommer medlemmene til gode. NAF har valgt å se denne utfordringen som en positiv kraft og et klart fortrinn i konkurransen om

oppmerksomhet og det å nå fram med vårt budskap i samfunnsdebatten. Samarbeid og samhandling på tvers er blitt tema i alle sammenhenger i interne fora. Forbundet har valgt å etablere et sett av felles målstyrte oppgaver som skal gjennomføres av samtlige lokalavdelinger hvert år. Disse bidrar til å synliggjøre NAF som en enhetlig organisasjon, gjennom lokale aktiviteter. Sykkelkonkurransen og Trygg skolevei er gode eksempler på tema som har skapt mye engasjement og stor deltagelse. Spesielt positivt er det at vi der treffer den yngre garde, som jo er fremtidens NAF-medlemmer. I tillegg er NAF svært engasjert i det samferdselspolitiske arbeidet. Dette er selve kjernen i forbruker- og talsmannsrollen i NAF, og et av de områdene hvor vi på vegne av medlemmene virkelig kan oppnå resultater. Mange av NAFs lokalavdelinger engasjerer seg, og lokale og regionale medier gir gjerne spalteplass til saker som opptar folk i nærmiljøet. Å kombinere den landsdekkende frivillige innsatsen med ansattes arbeidsinnsats gjør også at vi i NAF kommer tett innpå medlemmene våre, og kan ta pulsen på hva medlemmene ønsker av og fra sin organisasjon. I 2010 førte dette blant annet til markedets beste drivstoffrabatt, som på sin side bidro til tidenes høyeste innmeldingsandel. Medlemmene har vist NAF tillit, og det vil vi forsøke å innfri også i fortsettelsen!

NAF Årsberetning 2010

7


Full uttelling for vårt medlemskap Var på hytta og skulle kjøre en tur til

Bygdeutstillinga i Kjerkebygda. Flatt for-

hjul! Hva g jør vi nå - klarer ikke å ordne

dette selv - en av oss er krykkebruker den

andre dårlig rygg. Vi er jo NAF-medlem, kan vel prøve å ringe der for å få hjelp. For en

opplevelse - raskt svar på telefonen og vedkommende skulle sjekke og ringe tilbake.

Også dette gikk raskt. Fikk beskjed om at

vi ville bli kontaktet av en som kunne hjelpe oss. Denne kontakten ble rask tatt og vi

kunne forklare hvor vi var, vedkommende så

han regnet med å komme i løpet av 2 timer. Fikk sms om antatt ankomst som stemte

helt. For en service - innen 2 timer etter vår tlf til NAF var dekket reparert og alt ok!

Han sjekket også reservehjulet som henger bakpå bilen og fylte på luft. På toppen av

alt - det kostet oss ikke en krone! Føler vi

har fått full uttelling for vårt medlemskap.

8 NAF Årsberetning 2010


Økt verdi for medlemmene I NAF har vi satt oss den målsettingen at vi skal skape høy opplevd verdi for medlemmene og ha sterk påvirkningskraft på vegne av disse. Det er en målsetting vi lever etter. Vi søker derfor stadig å lytte til medlemmenes behov og ønsker gjennom ulike medlemsundersøkelser og ved å lytte til enkeltstående tilbakemeldinger. Vi får tydelige signaler om hva vi bør gjøre, og hva som ikke verdsettes like høyt lenger. Et klart og tydelig ønske fra mange gjennom flere år har vært at NAF bør kunne tilby medlemmene et godt forsikringstilbud. Vi har jobbet med dette i lengre tid, og i 2011 vil resultatet bli lansert. Vi håper det kommer til å vise at vi på vegne av våre medlemmer igjen har klart å forhandle fram en bedre løsning enn det mange har i dag. Gjennom året ser vi at uttaket av medlemsfordelene i NAF og hos våre samarbeidspartnere, NAF Billån, Dekkmann, Statoil, Hertz og NAF Fordel-Xtra, er høyt verdsatt som nye fordeler de senere årene. Våre medlemmer gir tilbakemelding om økt opplevd verdi. Vi lover at vi skal fortsette med dette. Også som forbrukerorganisasjon og som talsmann overfor myndighetene arbeider vi systematisk og bredt. Vi har vært engasjert i et stort antall saker, og vi opplever stadig oftere at vi blir tatt med som eksperter i forkant av beslutninger og utredninger i samfunnet. Denne rollen gjør at vi får enda større påvirkningskraft enn før. I det kommende året skal vi blant annet engasjere oss i veinettsinfrastruktur, og vi har en målsetting om å bidra sterkt til at avgiftssystemet for biler endres.

Vi lover at vi skal fortsette med dette. Trafikksikkerhet har en sentral plass hos oss – vi har både individ, kjøretøy og infrastruktur i fokus. Vi ønsker å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i, og vil forsterke og synliggjøre dette arbeidet i enda større grad i tiden som kommer. Om vi lykkes med alt? Nei, vi gjør ikke det. Allikevel kan vi se tilbake på 2010 med en medlemsvekst på 25 000 medlemmer. For oss er det en bekreftelse på og en inspirasjon om at vi er på riktig vei, og at dere som medlemmer gir oss rett i at vi stadig øker verdien av medlemskapet. Nå er vi 526 852 medlemmer som står sammen ved inngangen til 2011. Det skal vi utnytte til fordel for våre medlemmer! På vegne av alle oss i NAF,

Per Øyvind Olsen Konst. adm. direktør

NAF Årsberetning 2010

9


Organisasjonen NAF Organiseringen er det virkemiddelet som er mest effektivt for å kunne utnytte alle tilgjengelige ressurser. Valgt organisasjonsmodell skal bidra til å skape verdier for medlemmene, sette oss i stand til å påvirke samfunnet til medlemmenes beste og ikke minst forvalte medlemsorganisasjonen NAF.

Adm. direktør Regnskap

Prosjekt og utvikling

Økonomi og finans

IKT utvikling og forvaltning

Innovasjon og utvikling

Operativ stab

HR Eiendom og fellestjenester

Konsernjuridisk Digitale kanaler Innovasjon, forretningsutvikling og konsernkoordinering

Marked og kommunikasjon

Informasjon Web-ansvarlig Marked

Forbund, Politikk og Forbruker

Medlemskap

Forretningsvirksomhet

Controller

Internasjonalt samarbeid

NAF Assistanse AS

Produktforvaltning og -utvikling

Forbundskontoret

NAF Veitjeneste AS

Salg og marked

Politikk og forbruker

NAF Bilteknikk

CRM og oppfølging

NAF Advokat

NAF Øvingsbaner og Trafikkopplæring

Motor ANS

Handel NAF Camping AS NAF Trafikksenter AS

10 NAF Årsberetning 2010


Direktør Medlemskap Tone Rydjord

Direktør Operativ stab og økonomidirektør Per Øyvind Olsen

Medlemskap har ansvaret for NAF-medlemskapet.

Operativ stab består av støttefunksjoner som skal støtte

Det omfatter forvaltning og utvikling av produktene,

og bistå virksomhetsområder i NAF. Oppgavene fordeles

medlemsfordelene og fordelsprogrammet med mål

innen to hovedkategorier; driftsadministrative oppgaver

om å levere høy opplevd verdi til alle medlemmer i NAF.

og rådgivning for virksomhetsområdene i deres daglige

Avdelingen har videre ansvaret for rekruttering og oppfølging

drift. Driftsadministrative oppgaver («shared services »)

av medlemmene. Videre har Medlemskap bestilleransvar

sikrer oppnåelse av stordriftsfordeler og at den totale

for eksterne og interne medlemsfordeler. Fra og med 2011 vil

virksomheten i NAF opererer likt innenfor de konsernmessige

området bli en resultatenhet.

og lovmessige krav som stilles. Videre vil Operativ stab innenfor sin kjernekompetanse utføre rådgivning for virksomhetsområdene i deres daglige drift.

Direktør Forbund, politikk og forbruker Børre Skiaker

Direktør Innovasjon og utvikling og konsernadvokat Vegard Hafsteen

Forbundskontoret er etablert for å yte service til lokalavdelingenes tillitsvalgte, støtte Presidentskap og

Innovasjon og utvikling er et nytt stabsområde der konsern-

Hovedstyret, samt å arrangere Landsmøtet. Politikk og

overliggende, strategiske stabsfunksjoner er samlet. Området

forbruker skal gjennomføre politisk arbeid på nasjonalt

har NAFs helhet i fokus, og er en støtte til konsernet og

og regionalt nivå, samt å bistå lokalavdelingene med

hovedområdene i deres strategiske utvikling, herunder

politisk arbeid lokalt. Enhetene har kompetanse innenfor

innovasjon, strategiutvikling, prosjektgjennomføring,

politikk, trafikksikkerhet, forbrukersaker, miljø og økonomi.

forretningsutvikling, konsernkoordinering, utvikling av digitale

NAF Advokat er en viktig medlemsfordel bestående av

kanaler og IKT. Primært leverer staben på bestilling fra andre

veiledning, råd og bistand til NAFs medlemmer.

enheter i NAF, og har i den sammenheng et ansvar for koordinering av ulike initiativ.

Direktør Forretningsvirksomhet og viseadministrerende i NAF AS Åge Andresen

Marked og kommunikasjon NAF har slått sammen informasjon, marked og webområdet til en avdeling som skal ivareta NAFs behov for betalt og ikke-

Forretningsvirksomheten omfatter ca. 370 ansatte,

betalt kommunikasjon. På denne måten vil det bli en enda

og representerer en årlig omsetning på 400 mill. kroner.

tettere samhandling og en god utnyttelse av ressurser og

Dette utgjør i dag den største andelen av de samlede

kompetanse som vil komme hele NAF til gode. Dette er en

inntekter i NAF, enten som leveranser inn i medlemskapet

støttefunksjon som skal jobbe på på tvers for å støtte

eller som betalt tjeneste eller produkt. NAF Assistanse AS,

forretningsområdene i administrasjonen og lokalavdelingene

NAF Bilteknikk, NAF Veitjeneste AS, NAF Øvingsbaner, NAF

med deres kommunikasjonsarbeide. Stabsfunksjonen har

Trafikkopplæring, NAF Handel, NAF Camping AS og en

det overordnete ansvaret for NAFs merkevarestrategi,

50,28 prosent eierandel i NAF Trafikksenter AS – disse er

omdømmebygging, CRM-strategi og profil.

organisert under NAF AS, som er et heleid datterselskap av Forbundet.

NAF Årsberetning 2010

11


Virksomheten

r g n a e k k i r a h k i g s r Je e t e D . F A a N h i l a k s g e j g n r e a g t e d g o p l e s j n h a k du


m e l d e m i l b 책 t e e t r s g i s e k k i t r e k i k i e s v r o f k 책 u r e b d n e ha g i l o r e b 책 . s p l r e j h 책 p e l o st


Medlemskap I 2010 fikk vi rekordmange nye medlemmer, i tillegg til at de fleste medlemmene fornyet sitt medlemskap i NAF. Dette er det beste beviset på at medlemmene verdsetter NAFs arbeid, samtidig som det gir oss masse inspirasjon til å jobbe videre for å forbedre tilbudet.

Området Medlemskap forvalter et viktig ansvar i NAF i kraft av å ivareta helhetsansvaret for NAF-medlemskapet. Medlemskap skal sette sammen den porteføljen av medlemsfordeler som til enhver tid gir høyest mulig verdi for NAFs medlemmer. Avdelingen har ansvar for forvaltning og utvikling av innholdet i medlemskapet, rekruttering av nye medlemmer, og for å bygge lojalitet til medlemsmassen og drifte den. Videre har Medlemskap bestilleransvaret for eksterne og interne medlemsfordeler. Ansvaret for å forvalte og utvikle medlemsfordelene NAF Veibok og medlemsbladet Motor ligger også under Medlemskap. I tillegg hører styrerepresentasjon i Motor ANS også inn under området. Ståsted og resultater 2010

2010 har vært et veibokår. Over 440 000 veibøker har blitt distribuert i løpet av året, et betydelig volum som krever gode forberedelser. På tross av digitaliseringen som preger hverdagen 14 NAF Årsberetning 2010

til de fleste, viser undersøkelser at verdien av denne medlemsfordelen fortsatt er meget høy. Langt de fleste medlemmene ønsker fortsatt boken i papirformat, men det jobbes også med å møte behovet for digitale løsninger. Det siste året har det blitt nedlagt et betydelig arbeid i å operasjonalisere planer og satsinger tilknyttet NAF-medlemskapet. Hovedmålsettingen er å øke opplevd verdi av medlemskapet gjennom å levere attraktive og relevante fordeler. Med dette utgangspunktet har en rekke utvik-lingsprosesser blitt igangsatt, både for å forbedre dagens medlemsfordeler ytterligere og for å utvikle helt nytt innhold. Utvikling av lojalitetsprogram har også stått sentralt. I første omgang har vi testet ut en rekke aktiviteter for å høste erfaringer mht. hvilke aktiviteter som reduserer frafallet. Flere av medlemsfordelene leveres via eksterne leverandører og strategiske samarbeidspartnere. I 2010 gjennomførte vi en rekke aktiviteter i samarbeid med våre partnere. Et eksempel er NAFs deltakelse på sommerturneen

til Statoil med kjente artister, hvor NAF var til stede med egen stand og mobil testevogn på utvalgte Statoil-stasjoner. I tillegg til de faste medlemsfordelene som NAFs samarbeidspartnere tilbyr, får også medlemmene en rekke gode sesongtilbud som øker verdien av medlemskapet. I 2010 økte medlemsmassen med vel 5 prosent, og nettoveksten ble litt i overkant av 25 000 medlemmer. Antall medlemmer er nå nesten 530 000. Totale kontingentinntekter endte på ca. 360 mill. kroner i 2010. Dette var 15 mill. kroner mer enn i 2009, en økning på 4 prosent. Av dette er ca. 175 mill. kroner, 49 prosent, knyttet til basiskontingenten, det vil si medlemskap uten veihjelp. De resterende 185 mill. kroner, 51 prosent, er inntekter fra veihjelpen. I 2010 bidro i tillegg våre samarbeidspartnere med betydelige inntekter. Tilstrømningen av nye medlemmer var overveldende i fjor. Over 65 000 meldte seg inn i NAF, og det er ny rekord. Årsaken til at tilgangen har vært så stor, er selvfølgelig sammensatt.


Jeg reiste med tankene Min historie starter når jeg etter en del timer ligger i min seng på Universitets sykehuset i Tromsø. Hva hadde jeg med meg

som kunne være godt lesestoff for en syk mann. Selvfølgelig NAFs veibok. Ikke

kunne jeg reise eller forlate sykehuset, så min ferie i sommer så langt da ble vei-

boka for 2010 som førte meg rundt omkring i Norge. En utrolig bok, rikt med bilder og opplysninger om mangt og mye. Jeg reiste med tankene noe som føltes veldig bra – en stor hjelp i min situasjon å lese så mye bra stoff. Det takker jeg for.

Verdien av medlemskapet har økt de siste årene som følge av flere nye, gode medlemsfordeler, samtidig som mange meldt seg inn i 2010 for å få den nye utgaven av NAF Veibok. NAFs egne kanaler har bidratt meget bra, i tillegg til at markedsaktivitene har gitt god effekt på salg av medlemskap. I fjor ble frafallet 7,9 prosent, og det er veldig bra. Vi så den positive tendensen tidlig på året. Frafallet på februarforfallet var rekordlavt, og det lovet godt for utviklingen. Det faktum at prisene var uendret, ble tydeliggjort på fakturaene, og det er grunn til å tro at dette bidro positivt. Gjennom resten av året var frafallet noe høyere, men fortsatt langt mindre enn i 2009. Det er fortsatt slik at de fleste av medlemmene velger medlemskap med veihjelp. Antall medlemskap uten veihjelp økte imidlertid betydelig i 2009, og denne trenden har til en viss grad fortsatt i 2010. Fremtidsutsikter og planer 2011

I løpet av de siste årene har vi lansert flere nye medlemsfordeler, og mer kommer i årene som kommer. Et eksempel er lansering av et nytt forsikringstilbud, som vil tilbys medlemmene i løpet av første kvartal 2011. Dette er en stor satsing i NAF-sammenheng, og vi har stor tro på at vi – med nesten 530 000 medlemmer i ryggen – har forhandlet fram et bedre forsikringstilbud til våre medlemmer. NAF har en stor og lojal medlemsmasse, men de nye og yngre med-

lemmene har nok en annen tilhørighet til NAF enn den eldre delen av medlemsmassen. Å ta tak i denne utfordringen vil stå sentralt i arbeidet i 2011. Med et så stort antall medlemmer er det også viktig å drifte og utvikle medlemskapet og medlemsmassen på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte. I denne sammenheng vil utvikling av nye digitale løsninger og kanaler stå sentralt.

Antall medlemmer 550000 525000 500000 475000 450000 425000 400000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NAF Årsberetning 2010

15


Forbund, politikk og forbruker Avdelingen er organisert i fire seksjoner som i stor grad retter seg mot ulike målgrupper. Avdelingen ble etablert sommeren 2010, og består av de to tidligere avdelingene Forening og samfunnskontakt og Rådgivning. Forbundskontoret yter service til

Politikk og forbruker driver påvirkningsarbeid

NAF Advokat er en medlemsfordel

Internasjonalt: NAF er tilknyttet den

lokalavdelingenes tillitsvalgte, støtter

på vegne av NAFs medlemmer. Seksjonen

bestående av veiledning, rådgivning og

internasjonale organisasjonen FIA

Hovedstyret og organiserer Landsmøtet

arbeider hovedsakelig på nasjonalt

bistand til NAFs medlemmer. Fagmiljøet

(Fédération Internationale de l’Automobile),

m.m.. Seksjonen er bindeleddet mellom

og regionalt nivå, men skal også bistå

er sammensatt av juridisk og teknisk

og utveksler jevnlig erfaringer med andre

det frivillige apparatet og administrasjonen

lokalavdelingene med påvirkningsarbeid

kompetanse og er således unikt i sitt slag.

nasjonale bilorganisasjoner innenfor

i NAF.

lokalt. Det er opprettet en egen enhet som

Seksjonen har hatt stor økning i antall

organisering, drift og spesifikke områder for

skal arbeide målrettet med forbrukersaker/

henvendelser det siste året.

å ivareta medlemmenes interesser.

tester. Trafikksikkerhetsarbeidet skal utvikles og synliggjøres ytterligere i 2011.

Forbundskontoret Forbundskontoret er stedet hvor vi tar vare på NAF-historien siden 1924 og samtidig prøver å være en inspirasjonskilde for nytenking og videreutvikling. Forbundskontoret skal være et servicekontor og en brobygger, og skape gjensidig forståelse mellom det frivillige leddet i lokalavdelingene og hovedkontorets administrative drift.

Gjennom året 2010 har vår viktigste oppgave vært å være mellommann og koordinere alle henvendelser, slik at oppgavene havner hos riktig person til rett tid for at avsender skal få svar på sine spørsmål. For å få til dette har vi samlet mange hundre år med NAF-erfaring i vår lille seksjon. Å skulle videreformidle forespørsler på en optimal måte krever god kjennskap til organisasjonen og ikke minst til den interne kulturen. Vi er sekretariat, vi gir økonomisk rådgivning, vi leverer faktakunnskap, vi produserer hjelpemidler, vi tilbyr kunnskapsutvikling og kurs via NAF Skolen, vi er et internt servicekontor, vi arrangerer møter, seminarer og samlinger, 16 NAF Årsberetning 2010

vi er en levende database med organisasjonskunnskap, vi koordinerer NAFs samlede innsats innen motorsport, og vi gir støtte og praktisk hjelp slik at lokalavdelingene kan bruke sine krefter og ressurser til trafikksikkerhetstiltak og andre medlemsaktiviteter i nærmiljøet. Med andre ord – vårt bidrag skal gjøre alle de andre enda bedre! En organisasjon som NAF, med det store mangfoldet av produkter og tjenester, opererer med mange formelle og uformelle informasjonskanaler. Vi på Forbundskontoret må kjenne til alle, og bruker hele nettverket av ansatte og tillitsvalgte landet rundt. Vår fremste oppgave er å skape et klima som åpner for fellesskap og deling av informasjon og erfaringer. Selv om vi jobber internt, vil resultatene vi oppnår, gjenspeile seg i all kommunikasjon – ikke minst i de lokale aktivitetene ut mot NAFs mange medlemmer. Vi er ikke sterkere enn det svakeste ledd, men vi er ett NAF! Vi vil heller se fremover enn tilbake, men det er klart vi tar med oss erfaringene vi høstet også i 2010. Ved å samle sentralt flere arbeids-

oppgaver som tidligere ble utført gjennom fem regionkontor, har vi nå sikret en mer helhetlig oppfølging og kommunikasjon overfor den frivillige organisasjonen. Vårt mål er å nå samtlige med nødvendig og riktig informasjon, slik at alle blir i stand til å fylle det ansvaret de har forpliktet seg til. De menneskelige ressursene vil alltid være det viktigste verktøyet vi har, men samtidig er ikke kunnskapen mye verdt hvis den ikke gjøres tilgjengelig for andre. Vi vil søke å finne nye måter, metoder og modeller for samhandling, samt gjøre vårt for å motivere til nye samarbeidsformer både mellom lokalavdelinger regionalt og mellom tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen. For året 2011 ønsker vi oss en enda tettere dialog og samhandling mellom hovedkontorets øvrige leveranser og den frivillige innsatsen lokalt. Vi er tilgjengelig for medlemmenes valgte representanter og alle ildsjeler og engasjerte NAF-entusiaster lokalt.


Politikk og forbruker Politikk og forbruker består av høyt utdannede fagpersoner innen samfunnsvitenskap, jus, teknikk, pedagogikk og økonomi. Seksjonen arbeider med politisk påvirkning på nasjonalt og regionalt nivå på vegne av medlemmene. Seksjonen jobber hovedsakelig innen områdene trafikksikkerhet, samferdsel, miljø, avgifter, forbrukersaker og tester.

Forvaltningsreformen

1. januar 2010 ble en av landets største veireformer iverksatt ved at fylkene overtok ansvaret for 17 000 km riksvei. Det NAF-politiske året 2010 startet derfor med en gjennomgang av alle fylkesveibudsjettene for å se om fylkene oppfylte de økonomiske rammene som var forutsatt av Stortinget. Resultatet var nedslående da det viste seg at kun fire av fylkene brukte rammene fullt ut. Både Samferdselsdepartementet og transport- og kommunikasjonskomiteen fikk forelagt tallene, og NAF vil også i 2011 sjekke fylkenes veibudsjetter opp mot overføringene fra Stortinget. NAF-konferansen 2010

På konferansen stilte NAF spørsmålet om hvordan man kan nå målene i Klimakur 2020 uten at det går på bekostning av samfunnets transportbehov. Åtte foredragsholdere, syv debattanter fra Stortinget og rundt 120 deltakere fra offentlig og privat sektor deltok. I tillegg leverte NAF en fyldig høringsuttalelse til Miljøverndepartementet om Klimakurrapporten. Avgifter

NAF har i 2010 arbeidet med et større utredningsprosjekt om avgiftene knyttet til kjøp, eie og bruk av bil. Utgangspunktet er behovet for å se de enkelte avgiftene i sammenheng med hverandre. Med en fornuftig vekting mellom de ulike komponentene kan man bedre imøtekomme transportsektorens mål knyttet til fremkommelighet, sikkerhet og utslipp samtidig som systemet oppfattes rettferdig, logisk og for-

nuftig av brukerne. Prosjektet fullføres i starten av 2011, og presenteres da for bl.a. Finansdepartementet. Infrastruktur

NAF utvikler et modellverktøy for å kunne utføre samfunnsøkonomiske beregninger innen infrastrukturutvikling, og da spesielt for riksveinettet. Høsten 2010 gjorde NAF en pilotberegning for E18-strekningen mellom Arendal og Tvedestrand basert på tids-, drifts-, ulykkes- og miljøkostnader, og kunne dermed synliggjøre samfunnskostnader ved ulike trasévalg for vegvesenet og politikere på et tidlig stadium i beslutningsprosessen. I løpet av 2011 vil NAF gjøre tilsvarende beregninger på andre strekninger som et ledd i vårt arbeid for en mer effektiv, miljø- og brukervennlig infrastruktur. Trafikksikkerhet

NAF prioriterer høyt trafikksikkerhet. Det arbeides i samarbeid med myndigheter og trafikkantorganisasjoner og lokalt via NAFs lokalavdelinger. Internasjonalt arbeides det gjennom FIA og Nordisk Veiforum. Sentralt har vi etablert rutiner som gir oss god oversikt over dødsulykker, og vil videreutvikle dette slik at vi vet mest mulig omkring ulykkene. Vi har etablert «Veifelleskjema» på naf.no, og fått inn 245 saker. Forholdene blir katalogisert og videresendt til veieierne. Det skrives rapporter etter ulykker der SHT har kommet med sikkerhetstilrådinger. Utvalgte tilrådinger blir fulgt opp med aktuell myndighet. Vi har deltatt i utarbeidelsen av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei», og har etablerte og gode kontakter på flere nivåer i offentlig forvaltning. Gjennom lokalavdelingene arbeides det mye med barns sikkerhet og lokale veifeller. NAF jobber også med å styrke trafikkopplæringen i skolen. Lokalavdelingene har fått støtte i konkrete saker.

Andre forbrukersaker

NAF utviklet, i samarbeid med Forbrukerrådet og Norstart, en kjøpsveiledning for el-bil. Her finner forbrukeren informasjon om modellene som finnes. NAF har gjennom året vært representert med to medlemmer i et offentlig organ under Samferdselsdepartementet som har utarbeidet utkast til et helt nytt «parkeringsregime» for offentlig og privat parkering. Forslag til nye forskrifter offentliggjøres i begynnelsen av 2011. I tillegg deltar NAF i en rekke råd, styrer og utvalg, bl.a. Tempo-prosjektet, Polyteknisk Forening, Nordisk Veiforum og Forbrukertvistutvalget. Hertil har NAF avgitt 19 høringsuttalelser i 2010. Viktige utfordringer fremover

Det blir sentralt å utnytte vår posisjon som Norges største forbrukerorganisasjon, og på medlemmenes vegne få gjennomslag for NAFs vedtatte politikk. Påvirkningsarbeidet må målrettes og intensiveres. Kommune- og fylkestingsvalg gir oss både utfordringer og muligheter. Sammen med våre lokalavdelinger vil NAF vise flagget her og i andre samferdselsog forbrukersaker.

NAF Årsberetning 2010

17


NAF Advokat – juridisk og teknisk bistand NAF Advokat er en seksjon i avdeling Forbund, politikk og forbruker. Seksjonen bistår NAFs medlemmer med sin fagkompetanse innen juridiske og tekniske saker knyttet til det å kjøpe, selge eller eie bil. Det tverrfaglige miljøet i NAF Advokat er en viktig del av NAFs kjernekompetanse.

NAF Advokat – juridisk og teknisk bistand – består av fire advokater og to tekniske rådgivere ved hovedkontoret i Oslo. I tillegg har seksjonen avtale med 56 privatpraktiserende advokater over hele landet, som bistår NAFs medlemmer lokalt. I tillegg til alminnelig rådgivning, bistår advokatene NAFs medlemmer i enkeltsaker mot en mindre egenandel. Bistand ut over dette, for eksempel ved rettslig behandling, kan også gis. Slik bistand går ut over det som inngår i medlemskapet, og skjer på ordinære salærvilkår. De tekniske rådgiverne bistår advokatnettet i enkeltsaker med vurdering av tekniske rapporter, tekniske analyser, årsakssammenhenger og verdivurderinger av biler, skader og mangler. De benyttes i tillegg også som sakkyndige vitner i retten, og de forvalter og videreutvikler NAFs biltekniske kunnskapssystem. Ståsted og resultater 2010

NAF Advokat har som sin viktigste oppgave å bistå NAFs medlemmer. Seksjonen mottok ca. 30 000 henvendelser fra medlemmene i 2010, noe som er en økning fra 2009. Spørsmål knyttet til kjøp og salg av bil og biltekniske spørsmål var i 2010, som i tidligere år, det som ga flest henvendelser. Antall rettsprosesser i 2010 var 60. De henvendelser som ikke kan besvares i NAF Kundesenters førstelinje, sluses videre til spisskompetansen i NAF Advokat. I 2010 ble det satt i gang arbeid for å utvide dette samarbeidet med tanke på å få økt kompetansen ved kundesenteret. Det faglige ansvaret for en slik førstelinje vil ligge hos NAF Advokat. 18 NAF Årsberetning 2010

Internasjonalt

Videre er NAF Advokat sekretariat for Klagenemnda for bilsaker. Antall saker for nemnda har hatt en sterk økning, og det ble behandlet 19 saker i 2010. NAF Advokat har også vært involvert i flere andre omfattende og tidkrevende prosjekter med andre virksomhetsområdet i NAF, herunder arbeidet med NAFs internettportal. NAF Advokat har også vært ansvarlig for prosjektet Sakkyndig rapport, hvor det er nedlagt et omfattende arbeid som danner grunnlag for videre gjennomføring. Fremtidsutsikter og planer for 2011

NAF Advokat vil i 2011 fortsette sitt arbeid med å gi NAFs medlemmer bistand. Seksjonen skal fortsette det tverrfaglige samarbeidet og videreutvikle ekspertrollen. Målet er å øke tilgangen av tyngre saker. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre tjenestene, og i løpet av 2011 er det planlagt å få på plass det juridiske kunnskapssystemet som ble prosjektert i 2010. I forbindelse med forvaltning av kjernekompetansen som NAF Advokat besitter, og videreutvikling av ekspertrollen, vil et nært samarbeid med andre avdelinger og seksjoner være viktig og nødvendig. Dette gjelder bl.a. Politikk og forbruker, Assistanse og Bilteknikk.

NAF styrket i 2010 sin posisjon som aktiv og synlig aktør i paraplyorganisasjonen Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) sine nettverk. Gjennom ulike verv, presentasjoner på konferanser, deltagelse i arbeidsgrupper og artikkelskriving i FIAs egne publikasjoner har sentrale medarbeidere tilegnet seg verdifull kompetanse og langsiktig erfaringsutveksling verden over. NAF ble i den forbindelse tildelt en pris for sitt arbeid i 2010. I FIA, som teller 226 søsterorganisasjoner, skjer kontinuerlig nettverksbygging på alle nivåer. NAF har to ganger gitt sitt bidrag til kompetanseoverføring i FIA Middle Management Workshop. Våre søsterorganisasjoner rundt i verden kåret den FIA-forpliktende funksjonen Club Correspondent i NAF til den beste i 2010. NAF er aktiv deltaker i en rekke forbrukereller trafikksikkerhetsorienterte tester og prosjekter. Disse finansieres som spleiselag, støttet av FIA Foundation eller EU. Et godt eksempel er tunneltestprogrammet EuroTAP, som NAF var med å etablere for 11 år siden. EuroTest gjennomførte to ganger inspeksjon av 20 fotgjengeroverganger i Oslo og i 16 andre europeiske hovedsteder. Inspeksjonene fikk bred mediedekning, da standarden er høyst varierende, og hensikten er harmonisering av signalanlegg, fargebruk, skilting etc. Også rasteplasser langs E-veier ble uanmeldt og nøytralt inspisert av utenlandske team. Likeså kollektivtrafikk og leiebiler.


Mitt medlemskap ble svært så nyttig for meg Jeg kjøpte en brukt Volvo i februar 2008 som da var kjørt ca. 72000 km. Etter

noen måneder merket jeg en uregelmessighet under kjøring som jeg mis-

tenkte kunne skyldes kast i bremseskiver. Verkstedet målte skivene, og

registrerte mye kast bak, og akseptabelt

foran. Skiver foran ble også skiftet av samme årsak

etter 27000km. Verkstedet ville ikke innrømme garantiansvar, og slettes ikke Volvo Norge da jeg kontaktet dem. Jeg tok dermed kontakt med NAF ved å legge historikken inn på nettsiden. Bare et pardager senere ble jeg oppringt av NAFs advokat i Ålesund som mente dette lå i en gråsone. Han foreslo at jeg tok kontakt md

verkstedet ig jen (bilen var kjøpt ny der), og foreslå at jeg var villig til å akseptere en deling av kostnadene ved å skifte alle 4 bremseskiver og alle bremseklossene. Noe overraskende ble dette akseptert, og kostnadene ble for min del tilnærmet

halvert. Om NAFs advokat i tillegg var i kontakt med verkstedet, vet jeg ikke. Men jeg ser det jo slik at mitt medlemskap i NAF ble svært så nyttig for meg.

NAF Årsberetning 2010

19


Forretningsvirksomhet Forretningsvirksomheten i NAF er av betydelig omfang. Den omfatter ca. 390 ansatte og representerer en omsetning på ca. 460 mill. kroner. Dette utgjør i dag den største andelen av de samlede inntekter i NAF, enten som leveranser inn i medlemskapet, eller som betalt tjeneste eller produkt. Omsetningen til andre enn NAF-medlemmer utgjør for enkelte virksomhetsområder over 50 prosent.

Forretningsvirksomheten omfatter NAF-sentre, veitjeneste, kontaktsenter, øvingsbaner, trafikkopplæring, camping og handel, samt en eierandel på 50,28 prosent i NAF Trafikksenter AS. Med basis i disse områdene utvikles tjenester og produkter til markedet, både i medlemsforstand og markedet for øvrig. I denne vekselvirkningen skapes en konkurransedyktig og profesjonell medlemsorganisasjon. Denne profesjonaliseringen bidrar vesentlig til at NAF kan være en betydelig aktør i et konkurranseutsatt marked som medlemsorganisasjon, men også i de markedssegmentene hvor opparbeidet kompetanse, kunnskap og erfaring kan tilpasses og selges i et eksternt marked. Dette vil øke verdiskapingen for NAF, og styrke NAF i de hurtige tilpasninger som er nødvendig i årene fremover. Ståsted og resultater 2010

Det siste året har god leveransekvalitet i eksisterende kontrakter fått mye oppmerksomhet, samtidig som det har vært arbeidet målrettet med å tilby kompetanse, produkter og tjenester i et eksternt marked. Effekten er flere nye kontrakter med eksterne kunder som ser nytten av våre leveranser. Spesielt gjelder dette B2Bmarkedet innenfor test- og kontrollvirksomheten, hvor det ble inngått over 50 nye kontrakter i 2010. En vesentlig effekt av dette er at NAF sikrer en videre profesjonell utvikling av sine verdikjeder i samarbeid med kundene. 20 NAF Årsberetning 2010

Det har blitt nedlagt et betydelig arbeid i å profesjonalisere og effektivisere organisasjonen for å kunne møte de krav som kunder og medlemmer stiller til oss. Samtidig blir NAF konkret og hyppig utfordret av andre aktører innenfor sine virksomhetsområder, hvilket har skjerpet vår fokusering på markedsmessig posisjonering. Forretningsvirksomheten har et variert og bredt virkefelt, og resultatene har også variert, avhengig av markedsområde. Vi er godt fornøyd med inntekstsmessig å ha kompensert for fall i deler av produktporteføljen, og i stor grad også evnet å snu en svak resultatutvikling i deler av virksomheten.

på tvers av virksomhetsområdene vil bli vurdert, samtidig som samarbeidsformer med eksisterende og nye kunder og aktører ses på som et positivt virkemiddel til å ta nye markedsandeler.

Forretningsvirksomhet 2010 Prosentvis omsetning per kategori

Fremtidsutsikter og planer 2011

Våre kunder stiller krav til oss som en profesjonell og tilpasningsdyktig leverandør av kompetanse, produkter og tjenester i et konkurranseutsatt marked. Forretningsvirksomheten ser det derfor som avgjørende å fortsette å investere i både menneskelig og teknisk kompetanseheving, og samtidig søke å ta ut verdien av NAFs merkevare i det eksterne markedet, og så vel forsterke som benytte de merverdiene som ligger i denne. Dette for å legge grunnlaget for lønnsomhet og vekst. Det vil bli lagt stor vekt på forretningsutvikling, bl.a. gjennom produkt-/tjeneste-og konseptutvikling. Nye driftsformer og synergier

18 % 37 % 44 %

Medlemmer Ikke-medlemmer Næringslivskunder


Jeg kommer ALDRI til å kjøpe bil uten tilstandsrapport fra NAF Selv som dame med under middels interesse for

bil er det morsomt å være NAF-medlem. Jeg leser NAF-bladet like intenst som mine venninner leser

KK! Jeg har plukket opp så mange nyttige tips som helt klart har gitt meg en bedre bil-hverdag. I en jungel av salgsannonser på finn.no må man differensiere seg når det er på tide å selge bilen.

NAF-test er tingen og NAF-test ble bestilt. Jeg

husker ennå den informasjonsrike, men også koselige stunden jeg fikk sammen

med NAFs-testmann den gangen (ganske så kjekk var han jo også ...). Å få være

med på hele prosessen, kikke under sin egen bil og få se hva som sitter hvor og hvordan det står til var veldig lærerikt og skikkelig morsomt. Timen fløy av sted

og jeg gikk glad og fornøyd ut med en NAF-test i hånda som ig jen resulterte i at bilen ble solgt på et blunk og det uten prutemas fra overivrige biloppkjøpere som skal ha ha bedre pris på noe de mener de kan kjøpe usett. Trygghet for kjøper, men også trygghet for selger... De småfeilene som ble avdekket fikset jeg selvfølgelig før jeg la bilen ut for salg. Jeg har brent meg på ett dårlig bilkjøp en

gang og jeg kommer ALDRI til å kjøpe bil uten tilstandsrapport fra NAF - aldri!

NAF Årsberetning 2010

21


NAF Assistanse AS NAF Assistanse AS er det største heleide datterselskapet i NAF med en omsetning i 2010 på 146 mill. kroner, inkludert NAF Veitjeneste AS.

Selskapet har i 2010 vært gjennom et år med store endringer, og ikke minst oppstart av SpareBank 1 Skadeforsikring-avtalen. Denne avtalen er den nest største NAF Assistanse har inngått med en ekstern partner. Året startet med den mest hektiske perioden i NAF Assistanses historie. På de første 11 dagene ble det utført over 12 000 assistanser mot 5800 på samme tid i 2009. 2010 har gitt en god omsetningsøkning og økning i antall assistanser for virksomheten. NAF Assistanse utførte over 182 000 assistanser i 2010, en økning på 18 prosent fra 2009, og er markedsleder på bilberging i Norge. NAF Assistanse er ISO-sertifisert, og kontaktsenteret har politigodkjenning som vaktsentral. Selskapet har ved utgangen av 2010 totalt 138 årsverk.

kostnader og høyere kundetilfredshet. For å nå vår målsetting om en enda høyere markedsandel vil NAF være proaktiv med hensyn til utvikling av kompetanse hos sine avtalepartnere. NAF Veitjeneste AS, som er datterselskap av NAF Assistanse AS, er en betydelig aktør i Oslo-regionen, og utførte i 2010 27 000 assistanser. Selskapet leverer tjenester til NAF-medlemmer, forsikringsselskap, offentlige myndigheter, bilbransjen og transportselskaper. Selskapet har en betydelig kompetanse innen både lett- og tungberging, og bidrar i stor utstrekning til at NAFs bilbergingsvirksomhet kan fortsette å være markedsleder. Selskapet hadde ved utgangen av året 22 fast ansatte og et solid vikarkorps som benyttes ved behov. Selskapet opererer fra to lokasjoner med en bilpark på 17 biler, hvorav to tungbergere.

Kontaktsenter

I NAF Assistanses døgnåpne (24/365) kontaktsenter sørget mer enn 120 medarbeidere for å besvare over 780 000 henvendelser på telefon og e-post. Det ble formidlet mer enn 182 000 assistanser i inn- og utland, og vi håndterte medlemsservice for NAFs over 520 000 medlemmer. Kontaktsenteret håndterer også all telefonbasert timebestilling til NAFsentrene og sentralbordtjenesten for hele NAF-konsernet. Foruten leveranser for NAF-konsernet utgjør en stor del av virksomheten leveranse til eksterne kunder. Flere store bilprodusenter har valgt oss som den foretrukne samarbeidspartneren på mobilitetsgaranti. For flere av landets største forsikringsselskap har vi i dag førstelinjehåndtering av alle typer skadeforsikring. Våre oppdragsgivere stiller høye krav til kompetanse hos de ansatte. Derfor legger vi stor vekt på å utvikle og vedlikeholde fagkompetansen innenfor våre tjenesteområder. Vi vil i 2011 arbeide med å videreutvikle våre tjenesteområder til nye og eksisterende kunder. Bilberging

NAFs bilbergingsvirksomhet har de senere årene vært markedsleder med over 40 prosent markedsandel i 2010. Selskapet driver egen virksomhet i Oslo, Bergen og Stavanger. I tillegg har vi et nettverk med mer enn 170 avtalepartnere over hele landet for å sikre et godt tilbud til våre kunder, uansett hvor i Norge de måtte befinne seg. NAF er også deltaker i et europeisk bergernettverk som sørger for at alle kunder og medlemmer får hjelp uavhengig av hvor i Europa bilen stopper. Selskapet har som målsetting å øke andelen kunder som kan kjøre videre i egen bil etter driftsstans. Dette er et av NAFs viktigste konkurransefortrinn, og bidrar til lavere 22 NAF Årsberetning 2010

Antall assistanser 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010


NAF Bilteknikk NAF Bilteknikk er en divisjon i NAF AS, ansvarlig for drift og utvikling av NAF-sentrene. Visjon: Vi er førstevalget for tekniske rådgivningstjenester knyttet til bil og bilhold i Norge.

NAF er Norges eneste frittstående og uavhengige kjede spesialisert på leveranse av test, kontroll og bilteknisk rådgivning. Dette er en unik posisjon i den norske bilbransjen, og det er en rolle vi jobber med å rendyrke og videreutvikle, noe som gjelder både i privat- og næringsmarkedet. NAF Bilteknikk er representert over hele landet med 49 NAF-sentre og har 160 ansatte.

Prioriterte områder 2011

2010 ble et godt år for NAF Bilteknikk, med en resultatforbedring på ca. 6 mill. kroner. Vi vil fortsette arbeidet med å etablere gode samarbeidsforhold mellom administrasjon og ledelse på det enkelte NAF-senter. Vi vil også videreutvikle eierskapet til mål, drift og utvikling blant alle ansatte i hele virksomheten. Prioriterte områder for 2011 er produkt- og tjenesteutvikling, kundeopplevelse og mersalg.

Kunder, produkter og tjenester

I løpet av 2010 foretok NAF Bilteknikk ca. 200 000 tester og kontroller ved våre NAF-sentre. Dette er tilnærmet samme volum som foregående år, men med en dreining i produktporteføljen mot leveranser til næringsmarkedet. I 2010 var omsetningen fordelt med 69 prosent i privatmarkedet og 31 prosent til næringslivskunder. • Privatmarkedet: Til privatkunder er leveransene hovedsakelig knyttet til NAF-test og periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll). Av NAFtestene er det tester knyttet til kjøp, salg og garantiutløp som er mest populære. Til sammen ble det utført 45 000 NAF-tester. Det ble utført 110 000 periodiske kontroller, noe som utgjør 9,45 prosent av det norske markedet. • Næringslivsmarkedet: NAF er og skal være en attraktiv leverandør i dette markedet, og den gode utviklingen fortsetter. Veksten i leveranser til næringskunder var i 2010 på 35 prosent. Kundene er i hovedsak innen forsikring, finans, leasing og bilforhandlere. Fremtidsutsikter og planer 2011

For å tilpasse oss nye krav og forventninger i markedet er det foretatt vesentlige investeringer de siste årene, både i teknologi og nye NAFsentre. NAF har markedets mest avanserte og kundevennlige bestillingssystem. Alle tester og EU-kontroller kan bestilles på nett eller via vårt kontaktsenter. Satsingen på IT-systemer vil fortsette for å utvikle de tjenester markedet etterspør fra oss. Teknisk utvikling innenfor bilbransjen går raskt, og det er en erkjennelse for alle aktører i denne bransjen å følge opp dette med teknisk kompetanseheving. Det er i 2010 gjennomført både generelle kurs og tekniske kurs for de enkelte fagfelt for våre ansatte, og vi vil i 2011 fortsette fokuseringen på kompetanseheving. Vi gjennomgår en omfattende produktutvikling både på næringsliv og til privatmarkedet, noe som vil gjøre oss mer attraktive og fremme den generelle kundeopplevelsen.

Antall testeaktiviteter 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NAF Årsberetning 2010

23


Øvingsbaner/Trafikkopplæring

NAF Handel

NAF Øvingsbaner består av 27 baner som tilbyr øvingsfasiliteter i forbindelse med gjennomføring av «Obligatorisk sikkerhetskurs på bane». NAF Trafikkopplæring skal utvikle og gjennomføre ulike kurskonsepter rettet mot næringsliv og offentlig sektor.

NAF Handel tilbyr medlemmene kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser, og har som overordnet målsetting å ta en solid posisjon i Norge på produkter innen bil og bilhold. Viktige varegrupper er sikkerhet, bilpleie og utstyr til bil, kart- og reiselitteratur, navigasjon, underholdning i bil og barn i bil.

NAF Øvingsbaner

NAF Øvingsbaner har igjen hatt et aktivitetsmessig meget godt år. Aktivitetsøkningen som er registrert de senere årene, fortsatte også i 2010. Dette betyr en elevøkning i forhold til 2009 med totalt 4329 elever. Av vesentlige investeringer må nevnes total oppgradering av NAF Øvingsbane Bogen, ny S-ving ved NAF Øvingsbane Fet, og overtakelse og ombygging av testehallen i Ørsta til sikkerhetshall. Annen baneaktivitet ut over det obligatoriske hadde dessverre ingen økning i 2010. Det er gjennomført et større prosjekt for å utarbeide et strategisk målbilde og handlingsplan for NAFs produkter og tjenester innen trafikkopplæring og trafikksikkerhet for å styrke vår posisjon i markedet. NAF Trafikkopplæring

Kursvirksomheten har heller ikke i 2010 fått et omfang som forventet og budsjettert. «Økonomisk kjøring» har hatt en liten ordrereserve, men ut over dette har det vært lav aktivitet. For «Sikkerhetskurs på bane» har aktiviteten vært tilnærmet lik tidligere år. Som følge av dette valgte man å omorganisere enheten tidlig i 2010 ved å avvikle avdelingsledelsen, og overføre drift og administrasjon til NAF Øvingsbaner. Fremtidig organisering av avdelingens virksomhet blir vurdert i prosjektet som er beskrevet i NAF Øvingsbaners årsberetning. I 2009 var omsetningen kr 2 300 000,-, mens den for 2010 ble på kr 1 730 000,-.

Den primære salgskanal er distansehandel (Internett, telefon, SMS, brev). Alle produkter vi annonserer, kan også fås kjøpt på hovedkontoret i Oslo. Et begrenset utvalg av produkter er tilgjengelig ved de fleste NAFsentrene. Markedskommunikasjon skjer til medlemmene gjennom NAFs egne kanaler, og da først og fremst gjennom medlemsbladet Motor. Selv om vi primært henvender oss til medlemmene, er alle kunder velkommen til å handle hos oss, men disse kundene vil ikke dra fordel av de gode medlemstilbudene vi har. Vi tilbyr produkter av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Store deler av vareutvalget består av kjente, etablerte merkevarer. Vi har i tillegg en rekke nyttige produkter få eller ingen andre aktører fører. Produktene er testet av NAF eller anbefalt av fagfolk. Ettersom varesortimentet har stor bredde, er konkurransen til NAF Handel spredt over mange aktører i flere bransjer. Vi er likevel alltid konkurransedyktige på sortimentet som helhet. NAF Handel satser sterkt på produktutvikling. I 2010 lanserte vi 100 nye produkter. Det betyr mange nye og spennende produkter gjennom hele året. Våre kampanjer fokuserer på et bredt utvalg av sesongaktuelle produkter i tillegg til grunnleggende sikkerhetsprodukter.

Nøkkeltall NAF Øvingsbaner

Totalomsetning 30 mill.

2009

2010

Omsetning Resultat

52 514 6907

56 178 4188

Antall elever Sykefravær MTU

53 023 4,14 79,9

57 352 2,17 85,1

Tall oppgitt i millioner kroner

24 NAF Årsberetning 2010

27 % NAF Senter

10 %

63 %

Butikk hovedkontor Distansehandel


NAF Camping

NAF Trafikksenter

Visjon: Å være førstevalget innen camping i Norge.

NAF Trafikksenter AS/Vålerbanen er Skandinavias største kjøretekniske anlegg og ligger i Våler kommune i Hedmark.

NAF Camping består av: • Bogstad Camp & Turistsenter • Ekeberg Camping • Drift av Rørestrand for NAF Nordre Vestfold • NAF Camp-kjeden • Driftskonsept for lokalavdelingsdrevne campingplasser Hovedmålsetting for 2010 var å utvikle Bogstad Camp & Turistsenter samt å overta driften av Rørestrand Camping. Ståsted og resultater 2010

Høsten har vært preget av en omstilingsprosess hvor det har vært gjennomført et prosjekt med mål om høyere lønnsomhet. Konkrete tiltak: omorganisering, nedleggelse av restauranten (Markaporten), opphør av salg av bookingsystemer og tettere samarbeid med konsernets støttefunksjoner. Videre oppgraderingen av Bogstad. Ytterligere 10 hytter er totalrenovert, restauranten er pusset opp, modernisert og klar for utleie til eksterne, resepsjonen har fått en ansiktsløftning og vi har gjort en del endringer utomhus. NAF Camping har vært involvert i det pågående reguleringsarbeidet av Ekebergsletta, hvor Ekeberg Camping blir berørt. Dette arbeidet nærmer seg nå slutten. En firedelt gradering av plassene er blitt utviklet. Dette er presentert i utgivelsen av Norges største campingguide, NAF Camps «Camping i Norge», og på våre hjemmesider www.nafcamp.com. Vi har jobbet videre for å få et tettere samarbeid med lokalavdelingenes plasser. En mal med nye hjemmesider er utarbeidet. NAF Camping har fra 1. januar 2010 tatt over driften av Rørestrand Camping i Horten. Plassen er eid av NAF Avd. Nordre Vestfold, og vi takker avdelingen for et godt samarbeid.

Hovedaktiviteten er obligatoriske sikkerhetskurs for tunge kjøretøy, det arrangeres også obligatoriske sikkerhetskurs for personbil og motorsykkel samt kurs for kjøring av snøscooter. I tillegg arrangeres kjørekurs, klubbtreff, motorsportstevner og events. Senterets areal er på ca. 500 dekar. Det er en glattkjøringsbane med rettstrekning, sving og bakke, tre asfaltbaner som kan benyttes i forskjellige kombinasjoner (fra 1000 m til 3400 m), en terrengløype (2200 m) og en gokartbane (800 m). I tillegg er det en kjøregård hvor elevene kan få grunnleggende førerkunnskaper før man kjører ut på offentlig vei. Grunnarbeidene er ferdige for en ny vannplaningsbane. Av store arrangementer som er gjennomført i 2010 er to NM-runder i asfaltracing for løpsbiler, Scandinavian Open og Classic TT for motorsykkel, Classic- and Sportscar Meeting og Gatebil. Norges Bilsportforbund arrangerte konkurransen Årets Bilsporttalent på Vålerbanen. Banen er godkjent av det internasjonale bilsportforbundet og har FIA grade 4. Det er brukt betydelige midler på videreutvikling og vedlikehold for å opprettholde standarden på banen. Banen fremstår som en av Nordens fineste. EUs yrkessjåførdirektiv er innført i Norge, og trafikksenteret er en av landets få godkjente kursarrangører. Senteret er sammen med Eidsiva Energi eier av Norsk Miljøpark for trafikk og motor AS, som skal være en aktør i utviklingen av bærekraftige transportløsninger. Det avholdes kurs i økonomisk og optimal kjøring. NAF Trafikksenter er miljøsertifisert.

Fremtidsutsikter og planer 2011

• Videre oppgradering av Bogstad. • Når reguleringsarbeidet er ferdigstilt, vil vi gå i gang med oppgradering av Ekeberg Camping. • På Rørestrand går vi, sammen med lokalavdelingen, i gang med en oppgradering av plassen. • Videre arbeid med endring/forbedring av kjedekonseptet. • Tettere kontakt med NAFs lokalavdelingseide plasser.

NAF Årsberetning 2010

25


Hovedstyrets ürsberetning Regnskape øyeb t g n i r g g e e kom m JNoter

p m p so rdnet o t o t g r o t av ko fo pe


F A N g i l e g k n k i i l n b t e l unnse i t g kaoset i k k i a p Ig jen t :) . d i t od h jelp g or


Hovedstyrets årsberetning 2010

Virksomhetens art og lokalisering

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en medlemsorganisasjon for bilister og andre interesserte. Formålet er å bidra til å gjøre Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i. Dette er i samsvar med fellesskapets krav til miljø. 2010 var NAFs 87. driftsår. Forbundet omfatter også virksomheten i NAF Øvingsbaner, som driftes etter avtale med Statens vegvesen. I henhold til denne avtalen skal virksomheten være selvfinansierende og årsresultatet avregnes mot øvingsbanenes driftsfond. NAF Gården AS eier og drifter hovedkontoret på Helsfyr i Oslo. Forbundet eier over 97 prosent av aksjene i dette selskapet, de øvrige aksjene eies av lokalavdelinger i NAF. I tillegg eier Forbundet og Hjemmet Mortensen AS 50 prosent hver av selskapet Motor ANS som utgir og drifter NAFs medlemsblad Motor. I 2010 ble selskapet NAF Forsikring AS etablert. Selskapet er en forsikringsagentvirksomhet som har til hensikt å tilby forsikring som en ny fordel til medlemmene. Selskapet er eid av Forbundet, og vil være i operativ drift fra 2011. Den forretningsmessige del av virksomheten 28 NAF Årsberetning 2010

er organisert i fem heleide aksjeselskaper, med NAF AS som morselskap og datterselskapene NAF Assistanse AS, NAF Eiendom AS, NAF Veitjeneste AS og NAF Camping AS. I NAF AS ligger Bilteknikk, NAFs test- og kontrollvirksomhet og virksomhetsområdene Trafikkopplæring og Handel. NAF Assistanse AS drifter veitjenesten for medlemmene med et landsdekkende nett av bilbergere, og et kundesenter som blant annet omfatter NAFs alarmsentral. Kundesenteret betjener også en rekke eksterne kunder. NAF Veitjeneste AS omfatter NAFs egen bilbergertjeneste i Oslo-regionen. NAF Eiendom AS eier og drifter eiendommene våre, bortsett fra NAF Gården, og administrerer alle våre leieforhold. NAF Camping AS omfatter campingkjeden NAF Camp pluss driften av campingplassene på Bogstad og Ekeberg. NAF AS eier også 50,28 prosent av aksjene i NAF Trafikksenter AS, populært kalt Vålerbanen. Dette er et av Europas største trafikksikkerhetssentre, beliggende i Våler i Solør. Her drives det en rekke aktiviteter, herunder glattkjøringskurs for tungbiler, ulike typer trafikksikkerhetskurs, øvelseskjøring, ulike former for motorsport samt bedriftsinterne eventarrangementer.

I tillegg til Vålerbanen har NAF har et landsdekkende nett med 49 NAF-sentre (testestasjoner) og 27 øvingsbaner. Den frivillige del av virksomheten drives gjennom 73 selvstendige lokalavdelinger ved hjelp av ca. 2500 tillitsvalgte. Medlemsutvikling

NAF hadde i 2010 en svært god medlemsutvikling. Ved årsskiftet var det 526 852 medlemmer, en økning på ca. 25 000 (5 prosent) i forhold til fjoråret. Det var åttende år på rad med økning i medlemstallet. I 2003 var medlemstallet 426 000, og det har således vært en økning på 100 000 medlemmer i denne perioden, hvilket tilsvarer en vekst på 23,3 prosent. Økningen i 2010 skyldes både lavt frafall og god tilvekst av nye medlemskap. Økning av nye medlemskap kommer i alle medlemskategorier, og nye medlemsfordeler gjennom de to siste år anslås å være en viktig faktor her. Regnskap, fortsatt drift, disponering av årsresultatet

Konsernets totale driftsinntekter i 2010 var på 803,4 millioner kroner, en økning på 10,2 prosent i forhold til året før. Kontingentinntektene


Tore Pettersen President

utgjør en stadig synkende andel av NAFs totale inntekter. For syv år siden var denne andelen på 33,0 prosent, mens den i 2010 var nede på 21,9 prosent. Inntektsøkningen kommer på de fleste områder, hvorav den største delen er knyttet til økt veitjenestekontingent som en følge av økt bruksfrekvens og bergerkostnader hos våre medlemmer. Testeinntektene hadde en netto nedgang på 5 millioner kroner i 2010, noe som skyldes fall i volum fra en stor kunde. Oppstart av NAF Forsikring er forventet å være et nytt godt tilbud som ytterligere vil styrke innholdet i medlemskapet. Det er også forventet et positivt resultatbidrag fra denne virksomheten i 2011. NAF er en organisasjon som i stor grad er avhengig av den kompetanse som ligger hos de ansatte, og lønn og honorarer utgjorde 40,8 prosent av de totale driftskostnadene i 2010. Investeringene i 2010 er hovedsakelig relatert til IKT samt oppgradering av driftsanlegg og øvingsbaner. Totalt er det investert 43 millioner kroner til disse formålene. Det er ikke foretatt noen finansielle investeringer gjennom året. NAF er ikke på kort sikt særlig eksponert

Svein Rasen Visepresident

Jan M. Jansen Ordfører

for svingninger i de økonomiske konjunkturer, rentenivået eller den politiske situasjonen. Det budsjetteres med en marginal økning i medlemstallet det kommende året. Regnskapet for NAF og NAFs datterselskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, og regnskapet er fra og med 2007 avlagt etter egenkapitalmetoden. Dette for å gi et mest mulig korrekt bilde av egenkapitalen i Forbundet. Konsernets egenkapital pr. 31.12.10 var på 76,7 millioner kroner. Forbundets årsresultat etter skatt ble et overskudd på 8,1 millioner kroner som foreslås avsatt til annen egenkapital. Konsernresultatet ble et overskudd på 10,4 millioner kroner før skatt, 9,0 millioner kroner etter skatt. Konkurranse og samarbeidsforhold

Både den forretningsmessige delen av virksomheten og medlemsdelen er i betydelig og økende grad utsatt for konkurranse fra andre aktører i markedet. Assistansemarkedet først og fremst fra Falck og Viking. Test- og kontrollvirksomheten primært fra landets bilverksteder etter at Statens trafikkstasjoner de senere årene har avviklet sin PKK-virksomhet (EU-kontroll). Til tross for den økende konkurransen har

Georg Iversen Viseordfører

NAF allikevel greid å opprettholde sin sterke posisjon innenfor så vel assistanse og bilberging som på test og kontroll. Vi ser fortsatt at andre aktører i markedet i stadig økende omfang prøver å kopiere NAFs medlemskonsept og våre medlemsfordeler. Det faktum at vi grunnleggende er en ideell og uavhengig organisasjon, gir oss imidlertid en ekstra dimensjon og et godt utgangspunkt for å møte denne konkurransen. I 2010 har den forretningsmessige virksomheten blitt utfordret av større endringer i volum fra eksisterende og nye forretningspartnere. Disse endringene stiller store krav til omstillinger, og det forventes at denne utviklingen forsterkes i 2011. NAF har hatt et samarbeid med Gjensidige Forsikring gjennom mange år. Dette forholdet har vært i endring over tid, og er nå under avvikling. NAF har også hatt betydelige forretningsmessige leveranser til Gjensidige Forsikring gjennom selskapene NAF AS (testeinntekter) og NAF Assistanse AS (alarmsentral og bilberging). Disse leveransene vil bli avviklet i 2011, og Gjensidige flytter sitt volum på alarmsentral og bilberging til en ny leverandør fra 1. mars. Totalt utgjør dette en årlig omsetNAF Årsberetning 2010

29


ning på i overkant av 25 millioner kroner. På kort sikt utfordrer disse endringene lønnsomheten i den forretningsmessige virksomheten. Dette er tatt hensyn til i budsjett for 2011. NAF har i 2010 videreutviklet mange av våre samarbeidsforhold. Viktige samarbeidspartnere for våre medlemsfordeler er DnB NOR, Dekkmann, Statoil og Hertz. På slutten av året ble det gjort en avtale med Unison Forsikring som forsikringsgiver til det nystartede NAF Forsikring. Unison Forsikring er eid av SpareBank 1 Skadeforsikring. NAF har fortsatt en sentral posisjon i internasjonale nettverk, bl.a. gjennom vår deltakelse i FIA og ARC. Finansiell risiko

Organisasjonens medlemsmasse og konsernets kundemasse er bredt og variert sammensatt, og det foreligger etter Hovedstyrets oppfatning ikke noen tapsrisiko av betydning. Ut over det som er nevnt under konkurranse og samarbeidsforhold, er vi forøvrig ikke eksponert for noen markedsrisiko av vesentlig art. Konsernet har verken omsetning eller kostnader av betydning i utenlandsk valuta, og er således i svært beskjeden grad eksponert for valutarisiko. NAF har 30 NAF Årsberetning 2010

heller ingen vesentlige investeringer i aksjer eller andre verdipapirer, så vår risiko knyttet til kurssvingninger er minimal. NAF er i beskjeden grad eksponert for svingninger i rentenivået. Forbundet har et eksternt lån på 16,2 millioner kroner. I tillegg har NAF Øvingsbaner et langsiktig lån på 5,0 millioner kroner. All øvrig langsiktig gjeld i Forbundet er til NAFs egne lokalavdelinger, og aksjeselskapenes langsiktige gjeld er i sin helhet til Forbundet. NAF har en finanspolicy der minimering av finansiell risiko er et viktig element. Forretningsmessig utvikling og fremtidsutsikter

NAF har ikke som formål å maksimere det økonomiske overskuddet av virksomheten, men er avhengig av positive økonomiske resultater over tid for å kunne tilfredsstille medlemmenes behov best mulig. Det arbeides kontinuerlig med å bedre lønnsomheten i den forretningsmessige del av virksomheten. Hovedstyret vurderer NAFs inntjening og egenkapitalsituasjon som tilfredsstillende, og forventer at også 2011 vil gi et positivt resultat for organisasjonen. Det budsjetteres med et konsernresultat i 2011 som er lavere enn i 2010,

men omtrent på omtrent samme nivå som resultatet for 2009. Strategi og organisasjon

Strategiplan for 2010–2013 ble presentert på Landsmøtet i 2010. Denne viderefører den retning og utvikling som NAF har hatt de senere årene, blant annet ved sterk fokusering på økt opplevd verdi for medlemmene. I Forbundet ble det gjennomført et kostnadsreduksjonsprogram, og som også medførte en nedbemanning og ny organisering fra 1. juni. Totalt ble antall årsverk redusert med 16. Også i selskapene NAF Veitjeneste AS og NAF Camping AS har det blitt gjort organisasjonsendringer og nedbemanninger gjennom året. Administrerende direktør Jan Johansen fratrådte sin stilling i midten av oktober. Økonomidirektør Per Øyvind Olsen er midlertidig konstituert inn i denne stillingen. Styret håper å ha ansatt ny administrerende direktør for NAF i løpet av første kvartal 2011. Mediesynlighet

Den gode veksten i mediesynlighet fortsatte i 2010 med en økning på nær 20 prosent, noe


som gir nærmere 7500 oppslag der NAF er nevnt. Det er innenfor området forbrukertemaer denne veksten har vært størst. NAF måler og analyserer også gjennomslaget og omdømmet organisasjonen har i media. Analysen for 2010 viser at NAF fortsatt har høyt gjennomslag og svært bra omdømme. Det er også verdt å merke seg at drøyt 79 prosent av alle oppslagene vurderes som positive for NAF, 20 prosent som nøytrale og kun 1 prosent som negative. Politisk påvirkning

1. januar 2010 ble en av landets største veireformer iverksatt ved at fylkene overtok ansvaret for 17 000 km riksvei. Det NAFpolitiske året 2010 startet derfor med en gjennomgang av alle fylkesveibudsjettene for å se om fylkene oppfylte de økonomiske rammene som var forutsatt av Stortinget. Videre deltok NAF i et omfattende arbeid i forbindelse med innføring av forskriftsfestede minstestandarder på veiene. NAF presenterte også meninger og resultatene av diverse arbeid i Stortinget. På den årlige NAF-konferansen stilte vi spørsmål om hvordan man kan nå målene i Klimakur 2020 uten at det går på bekostning

av samfunnets transportbehov. NAF bidrar aktivt i forskningsprosjektet TEMPO, der bærekraftige transportløsninger undersøkes. NAF har i 2010 arbeidet med et større utredningsprosjekt om avgiftene knyttet til kjøp, eie og bruk av bil. Dette blir presentert i Finansdepartementet i 2011. NAF utvikler et modellverktøy for å kunne utføre samfunnsøkonomiske beregninger innen infrastrukturutvikling, og da spesielt for riksveinettet. NAF har etablert «Veifelleskjema» på naf.no og fått inn 245 saker: Forholdene blir katalogisert og videresendt til veieier. Rapporter med tilrådninger om anbefalte utbedringer fra Havarikommisjonen blir fulgt opp. Vi har deltatt i utarbeidelsen av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei» og jobbet med trafikksikkerhetsplaner i et helhetsperspektiv. NAF prioriterer trafikksikkerhet høyt. Det arbeides nasjonalt i samarbeid med for eksempel Samferdselsdepartementet, Trygg Trafikk, andre organisasjoner og NAFs lokalavdelinger. Internasjonalt gjennom FIA og Nordisk Veiforbund.

Intern finansiering

I NAF Finans, der NAFs lokalavdelinger skal plassere sin overskuddslikviditet og kan oppta lån, har det vært høy aktivitet også i 2010. Stadig flere lokalavdelinger benytter nå NAF Finans som sin bank nr. 2. For første gang siden NAF Finans ble etablert i 2005, har vi hatt en reduksjon i den totale innskuddsmassen i 2010. Ved årsskiftet var den totale innskuddsmassen 59,5 millioner kroner, ca. 3 millioner kroner mindre enn ved forrige årsskifte. Gjennomsnittlig avkastning på midlene i 2010 ble på 2,29 prosent, noe lavere enn i 2009, men godt over hva tilsvarende bankinnskudd ville ha gitt. Seks lokalavdelinger har opptatt lån i NAF Finans med totalt ca. 10,4 millioner kroner pr. 31.12.10. Gjennomsnittlig utlånsrente i 2010 var på 2,74 prosent. Differansen mellom innskudd og utlån i NAF Finans, ca. 49 millioner kroner, disponeres av Forbundet, som ellers ville ha måttet hente inn ekstern finansiering i samme størrelsesorden. Tillitsvalgte, lokalavdelinger

Årets landsmøte ble avholdt på Gardermoen. I tillegg har det vært avholdt en rekke regiNAF Årsberetning 2010

31


Fra venstre bak: Hovedstyremedlem Halvard Olimb, hovedstyremedlem Pål Moe, hovedstyremedlem Günter Lackmann, ansattes representant i Hovedstyret Knut Rotmo, hovedstyremedlem Grethe Blystad, hovedstyremedlem Frode Rogne, hovedstyremedlem Anne-Cathrine Nygård, hovedstyremedlem Lars Peter Endresen. Fra venstre foran: Visepresident Svein Rasen, hovedstyremedlem Bente-Irene Finseth, president Tore Pettersen, hovedstyremedlem Birgit Øygard, hovedstyremedlem Finn Wollebæk.

onssamlinger, kurs og seminarer av ulik art. NAF Øvre Romerike og NAF avd. Eidsvoll og Omegn slo seg i 2010 sammen til en avdeling. Derved er det nå i alt 73 lokalavdelinger i NAF. Aktivitetsnivået i lokalavdelingene har vært meget høyt også i 2010. NAFs interne Aktivitetsfond fikk inn 0,9 millioner kroner fra Forbundet og lokalavdelinger med overskudd i 2009. Fondet bidro med ca. 1,4 millioner kroner til ulike lokale aktiviteter gjennom året. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøundersøkelse i begynnelsen av 2010 viste igjen en bedring fra forrige måling, og man er svært nær de oppsatte målsettinger på området. Tiltakene som er gjennomført på dette området de siste årene, har hatt en positiv effekt, og det vil bli arbeidet videre med disse fremover. En ny undersøkelse blir gjort i starten av 2011. Selv om utviklingen går i riktig retning, er NAF fortsatt en organisasjon med betydelig overvekt av menn både blant tillitsvalgte og ansatte. Vår målsetting er at NAF skal være en organisasjon med full likestilling mellom kjønnene, noe det også jobbes aktivt med både i administrasjonen og i tillitsmannsapparatet. Styret anser ikke at det i NAF foregår 32 NAF Årsberetning 2010

diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk religion, livssyn eller kjønn, og det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å motvirke slik diskriminering. NAF har fire kvinnelige styremedlemmer. Totalt hadde konsernet 486 ansatte ved årets slutt, og de utgjorde 448 årsverk. Antall kvinner var 114 eller 23,5 prosent av totalen. Sykefraværet lå på 6,2 prosent av total arbeidstid. Dette er igjen noe lavere enn året før, men høyere enn hva som er målsatt. Både Hovedstyret og administrasjonen har kontinuerlig fokus på tiltak som kan redusere sykefraværet. Det har vært rapportert totalt fem arbeidsulykker i 2010, herav tre med personskader og fravær. Miljø

NAFs virksomhet har liten negativ miljømessig påvirkning på det ytre miljøet. Energien som går med til driften av NAFs bygninger og øvrige aktiviteter, er stort sett elektrisk energi, og denne utgjorde i 2010 ca. 7,0 millioner kwh. I løpet av 2010 er det igangsatt energisparing flere steder. Dette arbeidet vil fortsette de neste årene. Alle våre sentre og kontorer har miljøsortering og avfallssystem i henhold til lovverket for dette.

Nesten alle NAF-sentre har bensin- og oljeutskillere, og de siste vil være på plass i 2011. NAF har en egen miljøpolicy som omhandler både det å selv å ta ansvar for miljøet, samt å være medlemmenes miljørådgiver innen mobilitet. NAF har således fokus på miljø både i sitt politiske og sitt forretningsmessige arbeid. KLIMAKUR 2020-utredningen ble lagt fram i februar med forslag til tiltak og virkemidler for å nå klimamålene, også på transportområdet. NAF har hatt Klimakur på agendaen i 2010, blant annet på NAFs transport- og klimakonferanse i mars. Dessuten har vi engasjert oss i elektrifisering av veitransporten, innfasing av nullutslippsbiler, avgiftsendringer, informasjon til medlemmer m.v. Dette med et mål om å redusere utslippene fra veitrafikken. I 2009 lanserte NAF sin egen mobilitetsvisjon: Alle skal alltid kunne reise sikkert og miljøvennlig. Oslo, 9. mars 2011, Hovedstyret i Norges Automobil-Forbund


Knut Rotmo Styremedlem

Anne-Cathrine Nygård Styremedlem

Grethe Blystad Styremedlem

Svein Rasen Visepresident

Tore Pettersen President

Günter Lackman Styremedlem

Halvard Olimb Styremedlem

Pål Moe Styremedlem

Frode Rogne Styremedlem

Lars Peter Endresen Styremedlem

Bente-Irene Finseth Styremedlem

Finn Wollebæk Styremedlem

Birgit Øygard Styremedlem

NAF Årsberetning 2010

33


Revisors beretning

48 NAF Ă…rsberetning 2010


NAF Ă…rsberetning 2010

49


Tall i NOK 1000

Medlemsstatistikk Avd.nr

NAF avdeling

Gyldige 2009

Gyldige 2010

Diff. antall

Diff. %

Avd.nr

11 089

11 948

859

7,75 %

42

Narvik og Omegn

1

Ålesund og Omegn

2

Årdal

3

Asker og Bærum

4

Aust-Agder

5

Bergen og Omegn

6

Bodø og Omegn

7

Brønnøysund og Omegn

1 127

8

Drammen og Opland

17 331

9

Egersund og Omegn

1 875

1 979

10

Eidsvoll og Omegn*

3 137

11

Farsund og Omegn

1 087

1 126

39

12

Fjordane og Ytre Sogn

5 614

6 068

13

Flekkefjord og Opland

863

14

Follo

15

NAF avdeling

Gyldige 2009

Gyldige 2010

Diff. antall

Diff. %

1 959

2 109

150

7,66 %

525

534

9

1,71 %

43

Nedre Romerike

11 366

11 678

312

2,75 %

21 693

22 526

833

3,84 %

44

Nedre og Vestre Telemark

11 121

11 664

543

4,88 %

9 025

9 425

400

4,43 %

45

Nordfjord

3 808

4 014

206

5,41 %

38 672

40 007

1335

3,45 %

46

Nord-Gudbrandsdal

3 818

4 092

274

7,18 %

5 882

6 340

458

7,79 %

47

Nordhordland

5 653

6 674

1021

18,06 %

1 141

14

1,24 %

48

Nord-Troms

1 447

1 570

123

8,50 %

18 091

760

4,39 %

49

Nordre Salten

447

474

27

6,04 %

104

5,55 %

50

Nordre Vestfold

5 874

6 222

348

5,92 %

51

Notodden og Omegn

1 290

1 365

75

5,81 %

3,59 %

52

Oslo og Omegn

55 532

57 567

2035

3,66 %

454

8,09 %

53

Ringerike

4 194

4 365

171

4,08 %

930

67

7,76 %

54

Rjukan og Omegn

457

469

12

2,63 %

15 217

16 033

816

5,36 %

55

Romsdal

1 065

1 143

78

7,32 %

Fredrikstad og Omegn

5 850

6 292

442

7,56 %

56

Røros og Nord-Østerdal

3 269

3 401

132

4,04 %

16

Gjøvik og Omegn

9 199

9 516

317

3,45 %

58

Sarpsborg og Omegn

5 410

5 697

287

5,30 %

17

Hadeland

3 458

3 598

140

4,05 %

59

Sauda og Suldal

800

808

8

1,00 %

18

Halden og Omegn

2 807

3 034

227

8,09 %

60

Solør, Vinger og Odal

7 015

7 227

212

3,02 %

19

Hallingdal

4 126

4 250

124

3,01 %

61

Stavanger og Omegn

28 289

29 762

1473

5,21 %

20

Hamar og Omegn

12 079

12 522

443

3,67 %

62

Steinkjer og Omegn

5 128

5 328

200

3,90 %

21

Hammerfest - Karasjok

1 320

1 455

135

10,23 %

63

Stjørdal

2 662

2 875

213

8,00 %

22

Hardanger

1 677

1 700

23

1,37 %

64

Søre Sunnmøre

1 809

1 900

91

5,03 %

23

Harstad og Omegn

3 640

3 852

212

5,82 %

65

Sør-Trøndelag

29 572

30 746

1174

3,97 %

24

Haugesund og Omegn

14 592

15 157

565

3,87 %

66

Sør-Varanger

447

478

31

6,94 %

25

Indre Nordmøre

2 259

2 387

128

5,67 %

67

Sør-Østerdal

5 099

5 389

290

5,69 %

26

Indre Sogn

2 597

2 816

219

8,43 %

68

Tromsø og Omegn

6 441

6 761

320

4,97 %

27

Indre Vest-Finnmark

2 001

2 126

125

6,25 %

69

Tønsberg og Omegn

8 427

8 917

490

5,81 %

28

Kongsberg og Omegn

3 824

4 025

201

5,26 %

70

Valdres

2 795

2 907

112

4,01 %

29

Kristiansand og Opland

9 309

9 648

339

3,64 %

71

Vesterålen

2 618

2 802

184

7,03 %

30

Kristiansund og Omegn

3 882

4 230

348

8,96 %

72

Voss og Omland

2 470

2 516

46

1,86 %

31

Søndre Vestfold

7 808

8 342

534

6,84 %

73

Øst-Finnmark

1 133

1 203

70

6,18 %

32

Levanger og Verdal

4 723

4 954

231

4,89 %

74

Øvre Romerike**

8 935

12 770

3835

42,92 %

33

Lillehammer og Omegn

6 393

6 690

297

4,65 %

75

Øvre Østfold

7 140

7 578

438

6,13 %

34

Lofoten

1 488

1 617

129

8,67 %

80

Utland

831

1 016

185

22,26 %

35

Mandal og Omegn

1 862

2 015

153

8,22 %

36

Midtre og Søndre Troms

3 331

3 626

295

8,86 %

501 688

526 852

37

Mo og Omegn

4 047

4 218

171

4,23 %

38

Molde og Omegn

5 602

5 925

323

5,77 %

39

Mosjøen og Omegn

2 629

2 796

167

6,35 %

40

Moss og Omegn

5 968

6 467

499

8,36 %

** Avd. Øvre Romerike er slått sammen med tidligere avd. Eidsvoll. Derfor stor økning i forhold

41

Namdal

3 759

3 957

198

5,27 %

til 2009.

50 NAF Årsberetning 2010

-3137

Ukjent Sum

Totalt

2

0,00 % 25164

4,78 %

* Avd. Eidsvoll er i 2010 slått sammen med avd. Øvre Romerike. Kun tatt med for sammenligning.

NAF Årsberetning 2010  

Her er den midlertidige årsberetning som sendes ut i forkant – selve den trykkede utgaven og komplette versjon med ferdig oppsatt regnskap,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you