Page 1


Hv ak anj e gf o r v e n t e ? Ma n g e e r n a tr l i gn o kl in e rø s e f ø r e nb o u d o i r f o t o ga f e r i n g , o g j e gø n s k e r d e r f o r åf o re l l e l io mh v as o ms k j e r u n d e r e ns l i k f o t o ga f e r i n g .

J e gh a r a l l t i dme dme ge nma k e u pa ri s t , s o ms k a l s ø r g e f o r a t d u s e r fl ou t u n d e r f o t o ga f e r i n g e n . Nå r v i te ff e s p åh o t e l l e t e l l e r h j e mme h o s d e g , e r d e t d e r f o r ma k e u po gh å r s o mv i s t a re r me d . Dee t a r s o mr e g e l rn d t e nt i me . V i l e g g e r s mi n k e s o mk a n s k j e e r l is t e r k e r e e n nd e t d ub rk e r t i l v a n l i g , d uf å r f a l s k e ø y e n v i p p e r , me ns a mt i d i gp a s s e r v i p åa t d u b l i r h ø ro ga t d ue md e l e s f ø l e r d e gs o md e gs e l v . De t a l l e r v i k t i g s t e f o r o s s e r a t d ue r k o mf e ra b e l . Nå r ma k e u po gh å r e r l a g, v i l d ub l i b e d d t o måg åås k i ſt e . T ap å u n d e rø ye l l e r l i ge n d e s o mf ø l e s k o mf e ra b e l . V i t a r d e t i e t r o l i gt e mp o , o gj e gk o mme r i k k e t i l ågø r e t i n gs o mf å r s o mf å r d e gt i l åf ø l e d e gu t i l p a s s . Un d e rø yb e h o l d e s p å , d uv i l a l d r i b l i b e d t o måk l e d e gn a k e n . S k u l l e d us e l v ø n s k e f . e k s t o p p l ø s b i l d e r , s ås i iap åf o r h å n de l l e r u n d e re i s .


C E L E B R A T EWHOY OUA R E R I GHTNOW.


Fø ro ge t t e r

J e gs ys d e t e r v e l d i gg ø yås e h v o r d a nd e j e gf o t o ga f e r e r e r f ø r d e b l i r s mi n k e t o gh v o r d a nd e s e r u t ee rå . Oſt e e r f o r s k j e l l e ng a n s k e s t o r i o gme da t d e fl e s t e i k k e b rk e r my e ma k e u p, f a l s k e v i p p e r o gf å r fi k s e t h å r e t d a g l i g . Me nd e t e r o g s åo ſt e n o e s o ms k j e r “ i n n i ” p e r s o n e n e s o mb l i r f o t o ga f e r. V e l d i gma n g e v i l f åe nb o o s t a v s e l v t i l l i t , b å d e f o r d i d e gø r n o e s o me r l a n g u t e n f o r k o mf o r s o n e n , me no g s åf o r d i d e f å r s es e gs e l v i e t h e l t n yl y s !

Din boudoir session  

Litt generell informasjon om boudoirfotograferingen

Din boudoir session  

Litt generell informasjon om boudoirfotograferingen