Page 1

REVISTA Nº67 X U L LO 2 0 0 8

@s Autónom@s (Marca Rexistrada co Nº 1.774.718 na O.E.P.M.)

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA (FEAGA)

"A nosa gloria máis grande non consiste en non caerse nunca, senon en erguerse despois de cada caída" Confucio

Do 4 de De ao 8 cemb 2008 ro da

Feira de Mostras da Coruña

FEMAGA

XV Feira dos Autónomos de Galicia www.feaga.org


@S AUTÓNOM@S

EDITORIAL

este número da nosa revista @s Autóno@s intentamos recoller, unha vez máis, as actividades que levamos a cabo desde a Federación de Autónomos de Galicia. Aínda que non cabe dúbida que no que estamos a traballar con empeño é no que será o noso evento máis esperado do ano, A Feira de Mostras dos Autónomos, que despois de tantos anos, conseguimos que se celebre no recén estreado recinto feiral da nosa cidade, ExpoCoruña. Todos esperamos que sexa un éxito, pero para iso temos uns meses de intenso traballo. Quédanos por diante unha gran labor comercial, para o que contamos cos mellores profesionais, co fin de ofrecer aos nosos asociados, autónomos e público en xeral, a feira que se merecen.

Boletín Informativo da Federación de Autónomos de Galicia

Pero paralelamente temos que seguir coa nosa labor de informar, formar e asesorar ao autónomo, a través dunha serie de cursos, xornadas, seminarios e encontros que ocupan a maior parte da nosa labor diaria.

Todo iso queda reflectido na revista que ten nas súas mans, onde resumimos as nosas actividades feitas e por facer, co fin de facer a vida do autónomo un pouco máis fácil. Somos conscientes das dificultades coas que se atopan no seu día a día, e é por iso que nos esforzamos en darlles toda a información sobre axudas, cursos, actividades que pensamos poden favorecer ao seu traballo. Tamén traballamos para que noso recén estreado Estatuto do Traballo Autónomo sexa unha realidade e se avance nos artigos que quedaron por definir, como o tan esperado dereito ao paro. A través da nosa organización nacional, a Confederación de Autónomos e Profesionais de España, CAYPE, continuamos co noso labor de difundir e esixir que se cumpran os prazos establecidos nesta norma, co fin de que o traballador autónomo e o traballador por conta allea, igualen os seus dereitos algún día, que esperemos non sexa moi afastado… Federación de Autónomos de Galicia @S AUTÓNOM@S

REVISTA DA FEDERACION DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Presidente: Paulino Franco. Consello Editorial: Eliseo Calviño, Mª Teresa Vidal, Juan José Caínzos, Aurelio Cruz, Carmen Campos. Director: Javier Pérez. Xefa de Redacción: Loreto Rodríguez. Secretaria Xeral: Paloma Sobrino. Coordinación: Noemí Freire. Redacción A Coruña: Pura Estévez. Redacción Pontevedra: Dolores Alonso. Director Comercial: Luis Fraga. Departamento Comercial: Eduardo Villaverde e Rosa Triay. Tesoureiro: José Manuel Martínez. Deseño e Maquetación: Estudio Gráfico. Depósito Legal:

(Fundada en 2.001)

(Fundada en 1.987) Asociación de Autónomos de Galicia

Marca Rexistrada co Nº 1.774.718 na O.E.P.M.

(Fundada en 1.993) Federación de Autónomos de Galicia e-mail: feaga@feaga.org web: www.feaga.org

C/ Ramón y Cajal, 33 1º izq. 15006 A Coruña Tel.: 981 17 48 31 Fax: 981 29 43 99 e-mail: caype@caype.es web: www.caype.es

As nosas oficinas

ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE A CORUÑA

FEDERACIÓN DE

AUTÓNOMOS DE PONTEVEDRA

ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE OURENSE

CENTRAL Rúa Sinforiano López, 55 baixo 15005 A Coruña Tel.: 981 15 14 53 Fax: 981 23 48 38 e-mail: feaga@feaga.org www.feaga.org

DELEGACIÓN VIGO Avda. García Barbón,104, entresuelo 36201 Vigo (Pontevedra) Tel e Fax.: 886 11 17 13 e-mail: feagavigo@feaga.org

DELEGACIÓN FERROL Recinto Ferial de Punta Arnela, s/n 2º andar (A Malata) 15591 Ferrol Tel. e Fax: 981 37 30 77 e-mail: feagaferrol@feaga.org

DELEGACIÓN OURENSE Rúa Progreso, 153 ; 2ª planta 32003 Ourense Tel 988 51 01 49 Fax: 988 51 08 12 feagaourense@feaga.org

DELEGACIÓN LUGO Rúa Rafael Vega, 16 entlo. 27002 Lugo Telf y Fax: 982 87 39 03 e-mail: feagalugo@feaga.org

asociación de AUTÓNOMOS DE FERROL

FEDERACIÓN DE

AUTÓNOMOS

DE LUGO

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 3


achégate a nos

Feira de Mostras da Coruña

Do 4 ao 8 de Decembro de 2008

FEMAGA XV FEIRA DOS AUTÓNOMOS DE GALICIA

Máis información en: Federación de Autónomos de Galicia Tel.: 981 15 14 53 feaga@feaga.org www.feirademostrasdacoruna.es

FEDERACIÓN DE

AUTÓNOMOS DE PONTEVEDRA

FEDERACIÓN DE

asociación de AUTÓNOMOS DE FERROL

ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE OURENSE

AUTÓNOMOS

asociación de mulleres

profesionais e autónomas de galicia

ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE A CORUÑA

DE LUGO

Ayuntamiento de La Coruña Concello da Coruña

Axencia de Emprego Un dos principais obxetivos da Federación de Autónomos de Galicia é apoiar e estimular iniciativas e proxectos empresariais innovadores para a xeración de emprego. A Axencia de Emprego de FEAGA ten a súa sede na cidade de Ferrol e presta os seguintes servizos específicos:

Asesoramento sobre as distintas formas Xurídicas e obrigas formais do empresario

Información detallada asesoramento personalizado sobre os trámites necesarios para a posta en marcha dunha actividade empresarial ante as distintas administracións (Facenda, Tesourería da SS, Consello)

Información detallada dos distintos programas de axudas e subvencións a disposición de empresas e emprendedores

mento Información, asesora tiva tra e xestión adminis oio ap de as dos Program e os om tón Au s ao Emprendedores

Información sobre as distintas modalidades contractuais e incentivos á contratación. Presidente: Juan José Caínzos Sanmartín. Axente de Emprego: Noemí Freire Luaces.

asociación de AUTÓNOMOS DE FERROL

e-mail: cainzos@feaga.org e-mail: feagaferrol@feaga.org

Recinto Ferial de Punta Arnela, s/n 2º andar (A Malata) 15591 Ferrol Tel. e Fax: 981 37 30 77

axenciade emprego


CARTA DO PRESIDENTE

@S AUTÓNOM@S

Femaga 2008: COMENZA O FUTURO da nosa Feira de Mostras dos Autónomos de Galicia (FEMAGA 2008) que además levará a denominación da 1ª Feira de Mostras da Coruña, e que vai supoñer un salto cualitativo e cuantitativo enorme. Agradecemos públicamente a todos os membros do seu Patronato e a súa Xerente, Ana Montes, o impulso e apoio que nos veñen prestando para que a Feira sexa un gran éxito de público e de participación. Gracias tamén as diferentes administracións da Xunta de Galicia que teñen apoiado a nosa Feira nos últimos anos, e dun xeito moi especial ao actual Conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, e a Directora Xeral de Comercio, Ana Rúa, polo seu firme e decidido apoio e pola súa aportación á nosa Feira de Autónomos. Gracias tamén ao Concello de A Coruña, á Deputación Provincial da Coruña e a todas as institucións que colaboran con FEAGA na promoción e difusión de esta Feira: Fundación Ronsel, Fundación Fuertes, Azetanet, Grupo Femxa, Agestic, Federación Galega de Comercio, Federación Provincial de Comercio da Coruña, Asociación Provincial de Empresarios do Moble de A Coruña, Asociación Galega de Artesáns e Escola de Música Presto Vivace. XV Edición da Feira de Mostras dos Autónomos de Galicia , 1ª Feira de Mostras da Coruña. Xa son unha realidade. Esperemos que cando remate podamos decir que foron un éxito. Seguro que si. Hai 10 anos, no decurso da 4ª Edición da nosa Feira, nunha mesa redonda sobre Autónomos e Pemes Familiares moderada polo entón presidente de FEAGA, Alvaro Someso, con participación do Conselleiro da Xunta de Galicia, Antonio Couceiro, plantexábamos por primeira vez a construcción na cidade da Coruña dun Recinto Feiral, que nun futuro servise de marco para a realización de eventos de este tipo. Tras 10 anos de avances e retrocesos, de impulsos e paróns, de discusións por parte das institucións, de dimes e diretes, etc,, hoxe por fin, e unha realidade o Recinto Ferial da Coruña, Expocoruña. Neste intre, é de xustiza agradecer públicamente ao IMCE, que xestiona o Coliseum e a todo o persoal que ao longo destes anos tivo responsabilidades na súa xestión, as facilidades que sempre nos deron e que nos permitiron, dende logo, manter viva a Feira ata hoxe, moi dignamente. Nunca esquecemos os momentos vividos alí nos derradeiros 14 anos. E damos a benvida a Expocoruña, onde este ano 2008, do 4 ao 8 de Decembro temos unha nova cita coa XV Edición

E por suposto, un agradecemento especial a Confederación de Autónomos y Profesionales de España, CAYPE, ao seu Presidente nacional Eliseo Calviño, que nos ofrece a súa cobertura técnica e institucional e que terá unha destacada presenza na Feira. Gracias ao público e aos centos de miles de cidadáns que ano tras ano, visitan a Feira. Gracias as empresas, entidades e Institucións que teñen participado nas anteriores edicións de FEMAGA e que seguirán na súa inmensa maioría presentes no novo recinto. E gracias aos nosos Asociados, Autónomas e Autónomos, para quen traballamos e que nos dan o seu alento e apoio, sen dúbida, o máis querido para nós. Quedamos todos emplazados para o día 4 de Decembro, nun gran acto de Inauguración que estamos a preparar. Achegaremonos a Expocoruña. Sexan todos benvidos. Escomeza o futuro. FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALIZA Paulino Franco Cantón, Presidente de FEAGA. REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 5


Opini贸n

6 REVISTA N潞67 XULLO 2008


@S AUTÓNOM@S

Opinión: Francisco Javier Pérez Bello, Avogado

“As contías das sancións previstas na lei para as infraccións cometidas poden chegar ata 601.000 € ”.

A protección de datos O

dereito á protección de datos persoais é un dos máis trascendentes e importantes na sociedade actual, xa que vén a protexer un dos dereitos constitucionais básicos, o dereito á intimidade e á privacidade. A protección dos datos persoais está regulada pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD) e, máis recentemente, polo real Decreto 1720/ 2007, de 21 de Decembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei. Tanto a Lei como o Regulamento se basan no principio de información, consentimento, finalidade, calidade dos datos e seguridade, que deben ser respetados. Así como os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que en calquera momento poden exercer os titulares de datos e que obrigatoriamente deben ser atendidos so pena de fortísimas sancións económicas. Así, todo profesional, empresa, entidade institucional, pública ou privada, que leve a cabo, dispoña ou trate de datos persoais, debe cumprir escrupulosamente o que establece a

Lei de Protección de Datos. A Axencia Española de Protección de Datos encárgase de velar polo seu cumprimento e de impoñer as sancións, co que o sistema se dota dunha maior seguridade xurídica, nunha materia especialmente necesitada de claridade e certeza. A Lexislación de protección de datos establece con claridade que todas as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas ou órganos administrativos que, no ámbito da súa actividade, someten a tratamento datos de carácter persoal, atópanse obrigadas a garantir a súa protección, tanto se o tratamento é informático como en papel. As obrigas que a Lei e o seu regulamento impoñen a todos os que manexan datos persoais (por suposto, tamén aos Autónomos), resúmense basicamente en: Axeitar a súa actividade ás obrigas que impón esta normativa; Inscribir as fichas de datos no Rexistro de Protección de Datos, baixo a supervisión e control da Axencia Española de Protección de Datos; Redacción dun documento de seguridade para o persoal que vaia ter acceso aos datos; Redacción de cláusulas de protección de

datos nos contratos; Realizar auditorías de seguridade dos datos cada dous anos. E, sobre todo, respetar escrupulosamente os dereitos dos titulares dos datos, sobre a base de que os datos persoais son propiedade única e exclusivamente do titular dos mesmos, sen que ninguén poida usalos de ningunha maneira sen o seu consentimento. Este é un principio esencial. As contías das sancións previstas na Lei e Regulamento para as infraccións cometidas van desde os 601,01 € ata 601.012,104 € en caso de infraccións moi graves. É fundamental que as empresas, entidades e Autónomos adáptense e cumpran estrictamente esta normativa xa que a Axencia de Protección de Datos pode actuar incluso de oficio e as multas execútanse de contado pola Axencia Tributaria, tramitándose logo o recurso diante da Audiencia Provincial. Francisco Javier Pérez Bello Avogado

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 7


@S AUTÓNOM@S

Opinión: Noemí Freire Luaces, Coordinadora de FEAGA

“Hoxe, conseguir un traballo estable a xornada completa convertiuse nunha misión case imposible”.

A seguridade e saúde no traballo

O

s cambios acontecidos no mercado de traballo nos últimos anos, trouxeron consigo a aparición de novos riscos en materia de seguridade e sáude laboral. Fronte aos riscos “clásicos” cada vez están cobrando máis importancia os factores de risco psicosocial, consecuencia das novas formas de organización do traballo e dunhas condicións laborais moi diferentes ás que existían fai anos. Hoxe, conseguir un traballo estable a xornada completa convertiuse nunha misión case imposible. A flexibilización do emprego trouxo consigo a aparición de novas formas de contratación – os contratos temporais son unha realidade innegable – e a precariedade laboral atopase entre as principais fontes de estrés laboral. Ademáis da progresiva intensificación do traballo. Horarios irregulares, horas extraordinarias involuntarias e cargas de traballo excesivas, dificultan a conciliación entre a vida privada das persoas e o traballo remunerado. A incorporación da muller ao mercado laboral xunto co envellecemento da poboación activa

son os outros grandes cambios que se produciron nestes últimos anos. Seguen a ser as mulleres as que, a pesar de desenvolver unha actividade profesional, continúan tendo unha maior responsabilidade no ámbito doméstico, e esta sobrecarga de traballo – a doble xornada – ten efectos perxudiciais que repercuten negativamente na súa saúde. Por outra parte, as persoas traballadoras de máis idade son tamén as máis vulnerables nun contorno de traballo cambiante e altamente competitivo. ¿Os resultados?: incremento dos trastornos músculo-esqueléticos, estrés, fatiga crónica, depresión, síndrome de “burnout” – tamén chamado síndrome de “estar quemado” – e outras alteracións derivadas de presións psicolóxicas, que non só teñen efectos negativos nas persoas senón tamén nas organizacións. A ausencia dunha protección eficaz da saúde e a seguridade no traballo pode desembocar en absentismo por accidentes laborais ou por enfermidades profesionais que, á marxe da dimensión humana, teñen un impacto negativo sobre a sociedade en xeral. Os custos económicos dos

problemas de saúde e de seguridade no traballo obstaculizan o crecemento económico, e afectan non só á competitividade das empresas, senón tamén á viabilidade dos sistemas de protección social públicos. As empresas que invirten na protección da saúde dos seus traballadores e traballadoras son as de maior éxito, xa que ademáis de ver incrementada a súa produtividade reducen os custos derivados da “non prevención”. Sen embargo, os resultados da cuarta enquisa europea sobre as condicións laborais indican que son moitos os traballadores europeos que seguen pensando que o seu traballo pon en perigo a súa saúde ou a súa seguridade. Polo que vai ser preciso concentrar esforzos en promover de forma real e efectiva a seguridade e a saúde das persoas traballoras. Promover unha cultura de prevención dirixida a toda a sociedade, e non só á poboación activa é o primeiro paso. Non debemos esquecer que a seguridade e a saúde no traballo son elementos esenciais da calidade de vida das persoas. Noemí Freire Luaces Coordinadora de FEAGA

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 9


@S AUTÓNOM@S

Opinión: Rafael Vázquez, Economista, Responsable da Axencia de

Promoción Económica e Desenvolvemento Social da Fundación Ronsel

“O fomento da cultura emprendedora é unha das prioridades do Goberno Galego”.

Ser viable ou non ser viable, isa é a cuestión

D

urante a súa intervención no III Día do Emprendedor, o Conselleiro de Economía e Facenda salientou o papel da Administración no apoio aos emprendedores en formación, asesoramento e financiamento co obxectivo de transformar as ideas en proxectos viables. Fernández Antonio salientou o apoio do Igape mediante préstamos e avais para procurar que todos os proxectos viables teñan financiamento, e lembrou que BIC Galicia facilita formación en creación de empresas, dende a escola ata a universidade. O fomento da cultura emprendedora e o apoio á posta en marcha de novas iniciativas empresariais é unha das prioridades do Goberno galego, segundo explicou o Conselleiro, quen salientou o crecente papel da muller no emprendemento. Tamén salientou a importancia de que os mozos teñan unha actitude inconformista, de ter unha posición crítica de mellora e innovación, e asuman riscos a partir

10 REVISTA Nº67 XULLO 2008

da confianza neles mesmos e no futuro. O día do Emprendedor está organizado polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e BIC Galicia, como parte da campaña nacional “Emprendemos Juntos” do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, que se basa no recoñecemento de que o fenómeno emprendedor exerce un forte impacto sobre a creación de postos de traballo, sobre a innovación e o desenvolvemento económico no seu conxunto. O Igape dispón de ampla experiencia neste eido, como principal instrumento para a promoción e o fomento do investimento produtivo en Galicia. O Conselleiro aseguróu recentemente que ningún proxecto de inversión viable quedará sen financiación en Galicia, grazas ao completo abano de instrumentos dispostos polo Goberno. Entre os apoios directos do Igape e Xesgalicia, e os compartidos con institucións como o Instituto de Crédito

Oficial (ICO), o Banco Europeo de Inversions, ou a Administración Central, movilizaranse máis de 700 millóns de euros en apoios á financia ción empresarial que permitirán a realización de inversións por 2.000 millóns de euros. Logo é sinxelo, cun proxecto viable, xa está … Qué entendemos por proxecto viable? A estruturación dun marco lóxico para a análise da viabilidade dun proxecto empresarial, homoxéneo e accesible para os axentes que operen no mercado é unha necesidade urxente. Desde o ano 1998 a Fundación Ronsel traballa na análise da viabilidade de proxectos empresariais. Desta experiencia podemos sacar as seguintes conclusións. A viabilidade dun proxecto é o resultado da análise de 5 viabilidades:


@S AUTÓNOM@S

Opinión: Rafael Vázquez, Economista, Responsable da Axencia de

Promoción Económica e Desenvolvemento Social da Fundación Ronsel

“A viabilidade dun proxecto é o resultado da análise de 5 viabilidades: técnica, comercial, económica, financeira e a viabilidade social do proxecto. ”. técnica, comercial, económica, financeira e a viabilidade social do proxecto. As áreas críticas de análise poderían ser as seguintes: 1. Equipo promotor, con parámetros relacionados coa formación académica, a formación complementaria, a experiencia laboral xeral, a experiencia profesional relacionada co proxecto e as 3 F’s relacionadas (family, friends and fools); 2. Proxecto técnico, con parámetros relacionados co sector de actividade e as súas perspectivas de evolución, a localización xeográfica do proxecto, a xestión de provedores, a tecnoloxía necesaria e a loxística do proxecto;

3. Aspectos de comercialización, con parámetros relacionados co target do proxecto, canles de distribución, plan de publicidade, propaganda e relacións públicas;

viabilidade a medio e longo prazo do proxecto, a política de recursos humanos, promoción do desenvolvemento local, accións de promoción exterior do proxecto.

4. Datos económicos, con parámetros relacionados co investimento, financiamento, ingresos, gastos e rendibilidade do proxecto;

A etapa seguinte sería establecer as ponderacións para cada unha das áreas de análise e, por último determinar o umbral scoring mínimo …

5. Datos financeiros, con parámetros relacionados con cobramentos, pagamentos, fondos propios dispoñibles, acceso a financiamento externa e axudas a fondo perdido, subvencións financeiras e soportes técnicos;

Admítense voluntarios e voluntarias. O reto queda aquí.

6. Sostenibilidade do proxecto, con parámetros relacionados coa situación sociolaboral do equipo promotor, a

Rafael Vázquez, Economista, Responsable da Axencia de Promoción Económica e Desenvolvemento Social da Fundación Ronsel

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 11


centro comercial URBAN

TORRE DE HERCULES

www.ccutorredehercules.com


@S AUTÓNOM@S

Opinión: José María López Bourio. AGESTIC

“Os esforzos da Xunta de Galicia, en especial da Consellería de Innovación, para superar as dificultades de conectividade van dando os seus froitos”.

As TIC e o desenvolvemento Galego

A

lgún día todos os servizos cidadáns estarán dixitalizados desde a información turística, aos expedientes sanitarios, os transportes urbanos, a educación, o ocio e a cultura, o acceso á Rede estará xeneralizado e todas as empresas usaran as Tic nas súas actividades.

preocupación pola demora no uso das Tic entre as empresas segundo estas se atopen situadas xeograficamente, pois o afastamento de máis de 30 Km. entre dous capitais de provincia ou de localidades que contan con 20.000 habitantes, forman unha barreira de acceso ás Tic entre as Pemes.

Os esforzos da Xunta de Galicia en especial da Consellería de Innovación para superar as dificultades de conectividade van dando os seus froitos, aínda que queda moito por facer. A cuestión como sempre estriba en que hai dúas velocidades, unha a das cidades e outra a do medio rural.

Nunha enquisa de AGESTIC en 250 Concellos de Galicia, atópanse respostas como que só ten acceso a ADSL a capitalidad municipal e ningunha das parroquias. Ou que o funcionamento do Tele centro está máis orientado ao público mozo e da terceira idade que aos empresarios, autónomos ou traballadores e non abundan os seminarios de difusión de aplicacións nin os cursos de especialización en Tic.

A implantación das Tic nas cidades está funcionando ben e os datos confirman que os cidadáns urbanos utilizan Internet, aumenta o acceso ADSL nos fogares e nas empresas medraron os equipamentos e a utilización de programas de xestión. Os mozos que medraron con estas tecnoloxías perfeccionan os seus coñecementos, e os maiores van perdendo o medo a navegar na Rede e convértense rapidamente en usuarios.

Os datos do sector co respecto a vendas de ordenadores, programas de software, equipamento como impresoras, escáner, acceso a Internet, oferta de formación e de novidades tecnolóxicas de aplicación empresarial, revelan que existe unha enorme fenda entre as empresas situadas no medio urbano das principais cidades e as pemes situadas en pequenas localidades afastadas destas.

Pero onde mantense a “fenda dixital” é nos municipios do rural, existindo

A situación das pemes no ámbito rural de Galicia é de demora notable, os

expertos advírtennos da significativa división dixital existente entre segmentos de poboación segundo a idade, a ocupación, o nivel educativo ou o grao de urbanización da área na que viven. Por iso, desde AGESTIC coa colaboración de FEAGA estanse a realizar unha serie de actuacións para corrixir esta situación, desenvolvendo xornadas, seminarios e facilitando información que permita superar estes obstáculos, estendendo o uso das Tic ás localidades máis afastadas dos grandes núcleos poblacionais.Iso ademais de mellorar a competitividade das Pemes servirá para fixar poboación ao medio rural, pois esta atopará alicientes para desenvolver en mellores condicións a súa actividade empresarial e terá máis expectativas laborais e de crecemento no propio contorno no que vive. Se queremos acadar un futuro mellor, as tecnoloxías de información e comunicación son o camiño máis adecuado para o desenvolvemento de Galicia José Mª López Bourio Presidente de AGESTIC Asociación Galega de Empresas TIC

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 13


@S AUTÓNOM@S

Entrevista: Emilio Castro Luaces, Ultramarinos “El Rápido”

outro tipo de cousas, patacas, arroz, castañas, galletas, todo a granel. A maioría dos pequenos comercios foron pechando coa aparición das grandes superficies, Cal é a receta para a “supervivencia”?

Emilio Castro, cincuenta anos tralo mostrador de ultramarinos “El Rápido”

J

uan José Caínzos Sanmartín, Delegado de FEAGA en Ferrolterra, preséntanos nesta entrevista a D. Emilio Castro Luaces, propietario de Ultramarinos “El Rápido”, casa fundada en Ferrol en 1922. Trátase dun autónomo con máis de 50 anos atendendo o seu establecemento, herdado dos seus pais, que a súa vez heredárono dos seus. Compañeiros de estudos da Academia Cervantes, estes dous amigos mantiveron a súa amizade e vólvense a atopar uns cantos anos máis tarde para comentar as súas experiencias ao longo da súa vida como autónomos. Juan José Caínzos toma as rendas da conversa e realiza esta entrevista a Emilio Castro:

14 REVISTA Nº67 XULLO 2008

Vostede foi un espectador excepcional da evolución de Ferrol, como viviu estes cincuenta anos á fronte de “O Rápido”? De todas as cores. Eu acórdome cando colaboraba cos meus pais, desde moi novo, xa que empecei no negocio con 16 anos, había unhas marxes ridículas, pero saímos adiante. Había aquela célebre fiscalidade de taxas… Sempre fomos moi competitivos. Xogabamos cos centimitos, Se comprabamos caro vendiamos caro e viceversa. Aqueles tempos foron moi difíciles, pero gañábase diñeiro, pouco diñeiro porque o valor das cousas tamén era menor. Eran outros tempos, polo que se vendían

Non creo que os comercios vaian pechando pola apertura de grandes superficies. A maioría deles decantámonos pola especialización. Outros retiráronse, ben porque non tiveron sucesión ou porque non se quixeron adaptar. Houbo economías que non podían facer fronte pola Lei de arrendamentos das casas, que foi un inconveniente para todos os que tiñamos un aluguer. Hai que ter en conta que as grandes superficies teñen as súas armas e nós temos as nosas. Eles non regalan nada. Onde está a especialidade é onde o cliente pode comprar un bo produto, ben aconsellado e xusto a cantidade que necesita. A tenda de especialidade ten unha atención personalizada e ofrece un produto cualificado. Como autónomo, cre que se avanzou moito no que respecta ás prestacións das que poden gozar os traballadores por conta propia? Si, avanzouse moito, pero aínda nos queda moito por percorrer. Por exemplo e en algo que me afecta directamente é o referente á retirada dos autónomos. Aínda que afor tunadamente estou física e mentalmente activo, o que me permite poder traballar, o día que me queira retirar tan só percibirei uns 750 Euros. Despóis de traballar durante máis de 50 anos e cotizar á seguridade social, o único que pido é un premio e non un castigo, que é o que recibiría se me quixese xubilar aos 65 anos. Eu sempre fun un cotizante nato e encontrome que cando me queira retirar, en lugar de premiarme, teño un castigo. O que non é de recibo é que calquera médico ou avogado que estea


@S AUTÓNOM@S

Entrevista: Emilio Castro Luaces, Ultramarinos “El Rápido”

lei das prestacións. Doutra banda, no que se refire á Seguridade Social, si que se avanzou. Unha vez tiven que operarme da apéndice, no ano 68, e ademais de esperar a que un dos meus sobriños viñese de Valencia, para que me relevase no negocio os días que ía estar convaleciente, tívenme que operar nunha clínica privada pagándome eu a operación. Daquela non tiñamos ningún tipo de prestación sanitaria. Agora temos unha Seguridade Social, polo que neste sentido si que melloramos, pero comparados con outros, non temos ningún tipo de prestación económica.

Emilio Castro con Juan José Caínzos, Delegado de FEAGA en Ferrolterra

retirado poida seguir exercendo, sen embargo nós non, polo que entendo que estas cuestións deberían matizarse un pouco máis. Sobre todo debería desenvolverse a

Cre que as novas xeracións de empresarios están preparados para afrontar un negocio como o seu? Si, se queren si. Non hai nada que non estea inventado. Unha persoa que se pon detrás dun mostrador detrás dunha actividade, se a súa vontade é de servizo e ten interese en

que se lle comprenda, en ser comunicativo en ter oficio, ten o éxito garantido. Porque no meu caso, desde que abro ás 8.30 da mañá ata as 9 da noite, non hai un entrar e saír constante de xente. Hai uns lapsus, hai que esperar e ter paciencia. Vostede terá moitas anécdotas que contar que lle ocorran detrás do mostrador do “Rápido”. Cal salientaría? Podería escribir un libro interminable con todas as anécdotas. Hai que ter en conta que abrir a porta, xa é anecdótico. O público é moi sinxelo, nunca me puiden imaxinar que a xente fóra tan boa. Vexo moita solidariedade nas persoas, individualmente, moita cordialidade, cariño e consideración. É outra ágora diferente de ver as cousas. Na tenda vese humanidade, persoas que sofren que non chegan a fin de mes… a súa sesión de psiquiatría é ao mellor unha charla connosco…

“Despóis de traballar durante máis de 50 anos e cotizar á seguridade social, o único que pido é un premio e non un castigo”

A Asociación de Autónomos de Ferrol intégrase na Asociación Costa Noroeste

A

Asociación de autónomos de ferrol acaba de ser integrada na Mesa Empresarial e de Emprego da Asociación Costa Noroeste, cuxo representante será Juan José Caínzos Sanmartín, o noso delegado en Ferrolterra.

Asociación Costa Noroeste cuxa Comisión Xestora está formada polos Alcaldes de Ares, Cariño, Ferrol, Mañón, Mugardos e Ortigueira, e polos Presidentes da Cámara de Comercio e da Asociación de Hostelería de Ortegal.

O pasado 21 de xullo constituiuse a

Esta nova entidade créase principal

mente para ser o Grupo de Desenvolvementolo Rural que xestione o proxecto que se presentará ao programa LEADER 2007-2013. Na sesión constitutiva tamén se aprobaron os estatutos e procedeuse á constitución das mesas sectoriais.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 15


Novas A Asociación de Autónomos de Galicia pon en marcha un curso de Axentes de Dinamización de Espazos Comerciais dirixido a emigrantes

A

Asociación de Autónomos de Galicia, en colaboración coa Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia e a Fundación Ronsel, poñerá en marcha no mes de setembro o curso “AXENTE DE DINAMIZACIÓN DE ESPAZOS COMERCIAIS” dirixido a persoas emigrantes retornados e inmigrantes, preferentemente en situación de desemprego.

Trátase dunha iniciativa coa que se pretende mellorar a capacidade de impacto comercial e vendas nos Centros Comerciais Urbans Rúa Barcelona e Torre de Hércules de A Coruña

de incorporar traballadores en prácticas nos establecementos comerciais que desexen colaborar nesta iniciativa, co fin de que os alumnos poidan poñer en práctica o aprendido neste curso.

O custo do curso é gratuíto para os participantes, e dentro do programa formativo contémplase a posibilidade

O prazo de inscrición queda aberto. Para máis información e inscricións: Fundación Ronsel: 981 20 62 34

A Consellería de Traballo amplía o prazo de presentación de solicitudes do programa para a promoción do emprego autónomo ata o 15 de setembro

A

Consellería de Traballo amplía o prazo de presentación de solicitudes do programa para a promoción do emprego autónomo ata o 15 de setembro, co obxectivo de apoiar un maior número de proxectos de autoemprego, que faciliten a creación do seu propio posto de traballo

16 REVISTA Nº67 XULLO2008

ás persoas desempregadas. Cómpre destacar que na convocatoria deste ano, publicada no DOG o 28 de Xaneiro do 2008, establece por primeira vez axudas para a asistencia técnica e formación no caso dos traballadores autónomos. O obxectivo é cubrir as carencias xerenciais dos

traballadores autónomos e contribuir á supervivencia da iniciativa empresarial. A posta en marcha desta liña de axudas responde á necesidade de dar resposta ás carencias formativas do traballador autónomo durante a posta en marcha da súa empresa.


@S AUTÓNOM@S

Novas: A directiva de FEAGA presentou a Feira de Mostras da Coruña

Paloma Sobrino, Secretaria Xeral de FEAGA, Javier Pérez e Eliseo Calviño, Vicepresidentes de FEAGA xunto a Ana Montes, Xerente de Expocoruña.

A XV Feira de Mostras dos Autónomos de Galicia celebrarase do 4 ao 8 de Decembro en Expocoruña

A

Federación de Autónomos de Galicia, prepara unha nova edición da súa tradicional Feira de Mostras dos Autónomos de Galicia (FEMAGA) , que pasará a chamarse FEIRA DE MOSTRAS DA CORUÑA e que se celebrará no novo recinto feiral ExpoCoruña do 4 ao 8 de decembro deste ano. O feito de que a próxima edición da Feira celébrese no recén estreado Recinto Feiral, permitirá mellorar dito evento cualitativa e cuantitativamente, ao pasar dunha superficie de 4.000 metros cadrados a 18.000. Isto ademais permitirá mellorar os dese

ños dos postos e organizar a feira en corredores sectoriais, así como levar a cabo máis actividades paralelas.

gran representación de organismos oficiais, así como de diferentes concellos de Galicia.

Como é habitual, durante a feira está prevista a celebración de actos paralelos, como desfiles de moda, ou concursos, así como unha serie de Xornadas Informativas dirixidas a autónomos e emprendedores en xeral.

Coa ampliación do espazo para desenvolver este evento, a directiva da Federación pretende que FEMAGA convértase na Feira Multisectorial de referencia da Zona Norte de Galicia.

No que respecta á distribución da Feira, haberá varias áreas ben diferenciadas, entre as que salientan alimentación, artesanía, servizos e automoción. Esta edición da feira tamén contará cunha

Durante a rolda de prensa de presentación da Feira, o Vicepresidente da Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, sinalou que na próxima edición esperan chegar aos 50.000 visitantes

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 17


@S AUTÓNOM@S

Novas: Nova Web

Reducción de cotas

FEAGA renova a súa páxina web acceso a www.autonomos-online.com, que se convertirá na ferramenta imprescindible dos traballadores autónomos e que inclúe un apartado de centro comercial e un directorio de empresas. A través de este novo enlace, poderase acceder a unha serie de servizos de gran utilidade para os traballadores por conta propia os cales son exclusivos da Federación de Autónomos de Galicia.

A

Federación de Autónomos de Galicia renovou a súa páxina web (www.feaga.org) cun novo deseño e unhas ferramentas que pretenden

Polo que respecta aos novos contidos, salientan o acceso ás subvencións actualmente vixentes dos diferentes organismos do Estado, Autonómicos e Locais. Convenios de colaboración de FEAGA con diferentes entidades, novas que repercuten aos autónomos, cursos, actividades que organiza a Federación, etc… facilitar a búsqueda de información do autónomo. Ademais, a nova web de FEAGA ten

Con esta páxina web FEAGA pretende crear unha canle de comunicación máis directo cos seus asociados, ao dispoñer dun apartado de comentarios en cada unha das seccións da web

295.547 autónomos mozos benefícianse da redución de cotas da Seguridade Social ao finalizar maio de 2008

S

egundo datos da Seguridade Social, a data de 31 de maio de 2008 había 295.547 autónomos mozos en situación de Alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) da Seguridade Social, que se benefician da redución de cotas por continxencias comúns aprobada na Lei 2/2004 de 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o

18 REVISTA Nº67 XULLO 2008

ano 2005, e modificada pola Lei 20/2007 de 11 de xullo do Estatuto do Traballo Autónomo. Deles, 164.395 son homes con 30 anos cumpridos ou menos no momento de darse de alta e 131.152 son mulleres con 35 anos ou menos no momento de darse de alta, as cales representan un 44,4% do total de beneficiados.

Con esta medida os mozos de ata 30 anos de idade e 35 anos no caso das mulleres que emprendan unha actividade como traballadores autónomos verán reducido o custo das cotizacións á Seguridade Social nun 30% durante os 30 primeiros meses.


@S AUTÓNOM@S

Novas: Convenio de colaboración coa Obra Social Caixa Galicia.

Francisco Javier Pérez Bello, Vicepresidente I da Federación de Autónomos de Galicia e Manuel Aguilar, Director de Obra Social Caixa Galicia, durante a firma do convenio.

Obra Social Caixa Galicia e a Federación de Autónomos de Galicia asinaron un convenio de colaboración

A

Federación de Autónomos de Galicia asinou un convenio de colaboración coa Obra Social Caixa Galicia. Este acordo, que foi subscrito por D. Manuel Aguilar, Director de Obra Social Caixa Galicia e por D. Francisco Javier Pérez, Vicepresidente da Federación de Autónomos de Galicia, ten

como obxectivo o financiamento do proxecto denominado “Xornadas de sensibilización dos autónomos galegos para o fomento do comercio electrónico das micropymes” que levouse a cabo por toda a xeografía galega. Con ditas Xornadas, 15 en total,que

estiveron impartidas por persoal técnico especializado, a Federación de Autónomos de Galicia pretendiu difundir entre os empresarios, comerciantes e autónomos en xeral da comunidade autónoma, as vantaxes para os seus negocios das Tecnoloxías da Información e Internet.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 19


@S AUTÓNOM@S

Novas: Comercio Rural Galego

A Directora Xeral de Comercio, Ana Rúa, durante a presentación da Rede de Comercio Rural Galego.

A Consellaría de innovación e industria presenta a rede de comercio Rural Galego

A

directora Xeral de Comercio, Ana Rúa, presentou o programa Rede de Comercio Rural Galego na que se explicou esta iniciativa encamiñada a favorecer unha correcta dotación de servizos para a poboación das áreas rurais. Ademáis, os asistentes a este evento informativo tamén puideron coñecer de primeira man a recentemente publicada orde de axudas que destinará 1,5 millóns de euros para o 2008. No acto tamén estivo presente o Xerente de Galicia Calidade, Xabier Ignacio Louzao. A directora Xeral explicou que a Consellaría de Innovación e Industria impulsa o proxecto de creación dunha Rede de Comercio Rural Galego co obxetivo de modificar a tendencia de peche dos establecementos comerciais situados nas zonas rurais do país e polo tanto, favorecer unha correcta dotación de servizos para a poboación coa posta en marcha de actividades en común dirixidas a conseguir a viabili20 REVISTA Nº67 XULLO 2008

dade económica dos establecementos e mellorar as súas expectativas de futuro. Co obxetivo de impulsar a actividade comercial no rural, a directora xeral detallou que o departamento autonómico está apostando por adaptar a oferta de produtos e servizos ás novas formas de consumo no rural, mellorar a calidade de servizo ao cliente, apoiar a innovación e a xestión moderna e atraer a novos clientes cara a este ámbito. Pola súa banda, o xerente de Galicia Calidade sinalou que despois dunha exhaustiva análise da realidade do sector, a consellaría definiu un modelo adecuado ao territorio de actuación baseado en tendas multiservizo concibidas para converterse nun punto de tendas piloto en Touro, Pontecaldelas, Maceda e Ourol, e ao longo do presente, a Consellaría de Innovación e Industria fixa como un dos obxectivos prioritarios integrar 16 novos establecementos na

Rede de Comercio Rural Galego posta en marcha en 2007 e alcanzar así a finais do 2008 os 20 establecementos multiservizo. A rede de Comercio Rural Galego, sinalou o xerente aos presentes, pretende a dignificación do sector comercial no rural ao mesmo tempo que se crea o selo “Comercio Rural Galego” como garantía de calidade nos establecementos adheridos á mesma. A través desta iniciativa preténdese que a calidade sexa un factor clave para a prestación dun servizo eficiente e de crucial necesidade para a supervivencia de calquera empresa. Neste sentido, tamén se recordou aos hosteleiros e comerciantes que un dos requisitos básicos que aqueles establecementos interesados en adherirse á Rede deben cumplir é o de superar unhas exhaustivas auditorías para garantir uns estándares mínimos e en consecuencia, a garantía da fiabilidade.


@S AUTÓNOM@S

Novas: Convenio coa Fundación Fuertes

“A Fundación Fuertes permitirá aumentar o nivel de autoemprego entre os colectivos máis desfavorecidos”.

Juan José Caínzos, Delegado de FEAGA en Ferrolterra, Manuel Amil da Fundación Fuertes e Paulino Franco, Presidente de FEAGA, durante a firma do convenio.

FEAGA e a Fundación Fuertes facilitarán a incursión no mercado laboral de persoas en risco de exclusión

O

emprego autónomo é unha das saídas laborais coas que contan as persoas con diversidade funcional e, en xeral, todas aquelas persoas en risco de exclusión social. Sen embargo, as taxas de emprego por conta propia en tales colectivos continúan sendo moi baixas pese á posta en marcha de numerosas políticas que tratan de favorecer a integración destas persoas na vida laboral e económica en xeral. Dos 2 millóns de persoas con diversidade funcional que existen en España o 7,5% son analfabetas, o 51,2% teñen estudos primarios, o 22,1% estudos secundarios e tan só o 19,2% completaron os estudos secundarios ou superiores.

No caso das persoas en risco de exclusión social as cifras de autoemprego son superiores pero aínda demasiado baixas respecto á media doutros países do noso contorno. Por todo isto, a Fundación Fuertes e a Federación de Autónomos de Galicia consideran moi necesario reforzar estas políticas activas de fomento do emprego autónomo entre estes colectivos mediante un servizo que una a facilidade no deseño, planificación e xestión deste tipo de proxectos de autoemprego coa experiencia no coñecemento e trato na resolución dos problemas que estes colectivos adoitan afrontar. Mediante a sinatura deste convenio

ambas entidades comprometense a aunar esforzos traballando conxuntamente en accións socioeconómicas e laborais baseadas no desenvolvemento de encontros empresariais, seminarios, xornadas técnicas, accións formativas e calquera outra colaboración ou actividade que mellore a competitividade e o desenvolvemento do colectivo de discapacitados e persoas en risco de exclusión social de Galicia. Todos estes esforzos serán canalizados principalmente a través da Unidade de Apoio ao Emprendedor. É este un servizo de información e orientación que a Fundación Fortes puxo en marcha coa finalidade de fomentar o autoemprego entre os colectivos en risco de exclusión social.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 21


@S AUTÓNOM@S

Novas: Asociación de Empresarios Terra de Melide. Premios MOCE.

Miguel Agromayor, Presidente da Federación de Comercio de A Coruña, o Conselleiro de Economía e Facenda José Ramón Fernández Antonio, José Antonio Alvarez, Presidente de ASETEM, a Alcaldesa de Melide, Socorro Cea e Javier Pérez Bello, Vicepresidente de FEAGA

A Asociación de Empresarios Terra de Melide celebra a cena anual de socios. ASETEM-CCA celebrou a súa cena anual de socios no pasado mes de xuño, un acto de cofraternidade que o colectivo vén realizando dende hai varios anos e á que asistiron máis de 120 asociados. Nesta cita de 2008 contouse coa

presenza de Conselleiro de Economía e Facenda, José Ramón Fernández Antonio e outras autoridades, como o Vicepresidente da Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, e o Presidente da Federación de Comercio da Coruña,

Miguel Agromayor. Pola banda da representación institucional da comarca estiveron presentes no convite a Alcaldesa de Melide, Socorro Cea e o rexedor de Toques, Miguel Buján.

Caixa Galicia, a Xunta de Galicia e a Fundación Ronsel entregan os premios MOCE

C

aixa Galicia, a Fundación Ronsel e a Consellería de Traballo entregaron a III Convocatoria dos Premios MOCE (Módulo Ocupacional de Creación de Empresas) correspondente ao ano 2007. No acto de presentación estiveron presentes o Director Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo, Pastor Fuenteseca; a Responsable de Programas e Convenios Obra Social Caixa Galicia, Gema 22 REVISTA Nº67 XULLO 2008

García; o Director da Fundación Ronsel, Luis García; así como os restantes membros do xurado institucional destes premios: Carlos Silva (Subdirector de Información Especializada do IGAPE), Daniel Ramos (Presidente da Asociación de Xoves Empresarios AMJE), Javier Pérez (Vicepresidente da Federación de Autónomos de Galicia), Juan Carlos Bugallo (Xerente da Fundación Universidade da Coruña), Jorge Barros (Subdirector Xeral de Apoio á Contratación e a

Emprendedores), Juan Monsalve (Presidente de Rede Araña) e Santiago Rodríguez (Presidente Rede Emplealia). Dos 144 proxectos presentados a esta segunda convocatoria, e tras aplicarse os criterios de valoración que contemplan as bases, foron 10 os proxectos seleccionados como finalistas, que recibiron 3.000 euros. A dotación económica destes premios corre a cargo de Obra Social Caixa Galicia.


@S AUTÓNOM@S

Novas: Xornadas para Xóvenes Emprendedores. Breves: Feaga estivo en...

Breves Feaga estivo en….

Conferencia de Autónomos do PP Unha representación da Xunta Directiva de FEAGA acudiu á Conferencia de Autónomos promovida polo Partido Popular, que se celebrou en Alicante no pasado mes de Xaneiro.

A Asociación de Autónomos de Galicia celebrou unhas Xornadas para Xóvenes Emprendedores.

A

servizos de fomento do emprego existentes na Comarca.

Devandito programa, incluíu a Xornada “Mozos e Mozas Emprendedores e Emprendedoras” cuxo obxectivo foi difundir a cultura emprendedora entre os mozos e promocionar os

Durante estas Xornadas explicouse aos asistentes as formas para xerar unha idea empresarial, como madurala e avaliala. Así mesmo, tratáronse os distintos tipos de axuda do Programa de Promoción de Emprego Autónomo 2008 da Consellería de Traballo, e as liñas de Axuda do Igape (Financiación IGAPE 2008)

Asociación de Autónomos de Galicia levou a cabo, en colaboración coa Deputación Provincial da Coruña, un programa de Difusión de Oportunidades de Negocio en Ferrol, Cedeira e A Coruña.

Congreso de AJE Vigo Feaga estivo presente no II Congreso da Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, AJE Vigo. Neste encontro tratouse de fomentar o diálogo empresarial, propiciar o intercambio de experiencias co obxectivo de converterse en foro de debate. Contou coa participación dun gran número de xóvenes empresarios que asistiron a ponencias, mesas redondas e encontros de negocios

FIMO FEAGA asistiu á súa tradicional cita coa Feira de Mostras do Noroeste (FIMO), que se desenvolveu en Ferrol (Recinto Feiral de Punta Arnela) do 8 ao13 de xullo. Un ano máis foi un referente e un escaparate do potencial económico da área de influencia de Ferrol, que acada a máis dunha vintena de municipios. Feira Multisectorial de Vimianzo Por segundo ano consecutivo, FEAGA acudiu á Feira Multisectorial de Vimianzo, que tivo lugar do 4 ao 7 de Xullo, e estivo organizada pola Asociación de Empresarios de Vimianzo.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 23


@S AUTÓNOM@S

Novas: Desayunos por conta propia.

O Plan de Formación Autonómico.

Javier Pérez, Eliseo Calviño e Cecilia Monllor durante a pesentación dos desayunos

FEAGA colabora con CAYPE no proxecto “Desayunos por cuenta propia”

A

as súas inquedanzas e os seus problemas.

O obxectivo destes almorzos é converterse en foros de debate para que emprendedores e traballadores por conta propia conten cun pretextopara poñer en común as súas dúbidas,

Ademais, pretenden ser un punto de encontro para que os participantes intercambien as súas propias experiencias, acheguen novas ideas e propoñan solucións creativas para o desenvolvemento da súa propia actividade. Na presentación destes almorzos, que

Federación de Autónomos de Galicia colabora coa Confederación de Autónomos e Profesionais de España, CAYPE, nun novo proxecto denominado “Desayunos por Conta Propia”.

comezarán no mes de xullo, estivo presente Eliseo Calviño, Presidente de Caype e Javier Pérez Bello, Vicepresidente da Federación de Autónomos de Galicia. Ambos explicaron xunto a Cecilia Monllor, xornalista, editora e libreira o que lles levou a organizar estes almorzos, que pretenden ser un referente para todos os emprendedores de Galicia.

FEAGA e o Grupo Femxa executaron con éxito o plan de formación autonómico A Federación de Autónomos de Galicia e o Grupo Femxa executaron conxuntamente unha serie de accións formativas en diferentes modalidades. Grazas ao desenvolvemento do plan de formación F2007-1334, Feaga non só está logrando ofrecer un apoio importante a todos os traballadores e traballadoras do sector, senón que está realizando, a maiores dos seus servizos habituais, un labor de consolidación e extensión dunha cultura de formación en toda Galicia.

24 REVISTA Nº67 XULLO 2008

Nestes cursos participaron 214 alumnos, 54 na modalidade presencial e 160 na modalidade de teleformación. No que se refere á distribución dos devanditos alumnos atendendo ao seu xénero pódese apreciar unha importante participación feminina, cun total de 58% mulleres e 42% homes. No que respecta á categoría profesional dos participantes, o 100% concéntranse na categoría de directivos, mentres que o 61,11% ten estudos primarios.

Polo que se refere aos alumnos formados con respecto á súa formación previa, hai que salientar que o 23,75% dos participantes ten un FP2 e un 21,25% ten unha titulación de grao superior. Por último cabe destacar que o 88,13% dos traballadores formados ata a data neste plan cotizan á Seguridade Social no réxime de autónomos (RETA)


@S AUTÓNOM@S

Novas: O III Día Galego do Emprendedor.

“Tanto se tes unha idea propia como senon dispós dela, por exemplo a través dunha franquicia, o importante e a capacidade de xestionar”.

O III Día Galego do Emprendedor, “A túa idea, a túa Empresa”

D

urante o III Día Galego do Emprendedor, que se desenvolveu baixo o lema “A túa idea, a túa empresa” e que contou coa participación de mais de 2.000 persoas, houbo talleres, mesas redondas e intervencións de relatores especializados en materias variadas e sempre relacionadas coa creación e consolidación de empresas, así como actividades lúdicas destinadas aos máis novos. Na sesión plenaria, ademais do conselleiro de Economía e Facenda, José Ramón Fernández Antonio, participou Ignacio de la Vega, directivo do Instituto de Empresa e coordinador para España do denominado informe GEM, no que colabora cada ano a sociedade do Igape BIC Galicia e que constitúe un verdadeiro observatorio sobre o emprendemento a nivel internacional.

Guillem Perdrix puxo de manifesto que tanto se tes unha idea propia como se non dispós dela, por exemplo a través dunha franquicia, o importante é a capacidade de xestionar. Nesta liña, declarou que cunha inversión mínima pódense crear microempresas con garantías de éxito, aínda que convén ter en conta que o mercado tamén é selectivo, non pode entrar calquera, só aquilo que se demande en cada momento.

Na xornada tamén participou Guillem Perdrix, experto en creación de empresas, profesor da Universidade Politécnica de Cataluña e consultor

O profesor catalán afirmou que, á hora de crear unha empresa, moita xente se frea porque non sabe de onde sacar o diñeiro para o seu proxecto, porén a

26 REVISTA Nº67 XULLO 2008

homologado pola Generalitat. Durante a súa intervención tratou de demostrar que na actualidade tamén se pode crear unha empresa cunha inversión pequena, só con 10.000 euros, xa que o único que fai falta é ter unha boa idea, boas capacidades e un perfil emprendedor.

posta en marcha dun negocio non debe basarse nas posibles axudas que se poidan recibir. Recoméndase que o proceso de búsqueda de financiación sexa anterior á posta en marcha da empresa. Para isto están os plans de empresa, que permiten coñecer con anterioridade as necesidades que vai ter o emprendedor para dar forma a súa idea. O experto declarou que “en estos momentos, a los emprendedores que quieran lanzarse a la creación de una empresa les pediría que se formulasen dos preguntas. Por un lado, si en el sector en el que quieren entrar queda potencial de beneficio y, por otro lado, si se encuentran en una posición competitiva dentro del sector. Si se cumplen estos dos requisitos, adelante, sino es imposible”.

Rafael Vázquez


@S AUTÓNOM@S

Novas: Plataforma de venda en liña. IV Encontro do Comercio Español

Innovación e industria propón ao sector do comecio retallista galego a creación dunha plataforma de venda en liña

Ana Rúa na xornada de comercio retallista en internet.

A Consellaría de Innovación e Industria, a través da Dirección Xeral de Comercio, iniciou na Coruña as xornadas provinciais de traballo “Comerciando na Rede” durante as cales se expoñera ao sector retallista de todo o país unha novidosa proposta do departamento galego para desenvolver unha plataforma de venda en liña. Esta iniciativa está pensada para poñer a disposición do conxunto do pequeno comercio unha marca común baixo a que comercializar a súa mercadoría a través de Internet apostando así pola introducción das novas tecnoloxías e a modernización do sector. A directora xeral de Comercio, Ana Rúa Souto, foi a encargada de presentar o proxecto,

nesta ocasión acompañada polo delegado provincial na Coruña, José Luis Barcia Picos e nas próximas convocatorias, polos respectivos responsables provinciais da Consellaría de Innovación e Industria. Así, durante estes catro encontros exporase ao comercio retallista a necesidade de adentrarse na comercialización a través de Internet como unha extratexia conxunta entre a Administración e o sector privado para traballar na súa modernización e adaptación ás necesidades do novo mercado. Neste sentido, a consellaría destaca sobre todo a importancia de que este proxecto se leve a cabo coa presencia en conxunto e todo o comercio galego para

poder desenvolver unha única marca que identifique e ampare ao sector. Neste sentido, e baseándose nos estudios realizados previamente pola Consellaría de Innovación e Industria, a través da Dirección Xeral de Comercio, a proposta que se presentará consiste na creación e desenvolvemento dunha plataforma de venda en liña que se poñería a disposición de todos aqueles establecementos que queiran dar os seus primeiros pasos na comercialización en rede ou xa teñan experiencia e queiran aproveitarse desta iniciativa. O sistema permitiría introducir información da tenda, poñer os seus produtos á venda, facer campañas de promoción ou empregar tarxeta de crédito, entre outras facilidades. O papel do departamento do goberno galego será o de creación, desenvolvemento e promoción da plataforma, así como asesoramento continuo aos comerciantes que se sumen ao proxecto. Durante os encontros, tamén se solicita aos asistentes que deixen as súas aportacións de cara a introducir melloras no proxecto e planificar as accións futuras no campo as novas tecnoloxías.

O IV Encontro do Comercio Español realza a forteza dun sector con moito futuro Asistiron representantes de diferentes asociacións e federacións de Comercio Galego, así como membros da xunta directiva de FEAGA

O IV Encontro do Comercio Español, celebrado en Zaragoza do 3 ao 5 de xullo, culminou coa Declaración Institucional de Zaragoza. Este manifesto salienta a corteza dun sector “potente, medioambientalmente sostíbel e o único que permite unha vertebración correcta das cidades”. A Declaración clausurou unha xorna

da onde o Comercio español fixo valer a súa voz e volveu a demandar o recoñecemento público do primeiro sector xerador de emprego no país, “un sector que vai a máis, cada vez máis forte e disposto a plantar cara á crise actual”. O Plan Estratéxico senta as bases do futuro do comercio español, un “sector

próspero e con moito futuro”. Como apuntou o secretario xeral da Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile, o sector mellorará con “innovación, orientación ao cliente ou coa incorporación das novas tecnoloxías”, puntos que “nos permitirá facer fronte aos retos da competitividade”.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 27


@S AUTÓNOM@S

Novas: NIN + NIN -

Agestic e Feaga presentan o documental “Ni más ni menos”

O

documental rodado por AGESTIC dentro do Plan Avanza do Ministerio de Industria, explica en primeira persoa, coas imaxes e a voz das protagonistas, o porqué da “fenda dixital”, que en Galicia é máis acentuada para a muller. A través dos testemuños de 50 empresarias, técnicos, emprendedoras, dos diferentes sectores produtivos e cubrindo toda a xeografía galega, cunha participación de máis de 400 asistentes, obtúvose unha radiografía dos principais problemas que fan que a igualdade nas TICs aínda sexa unha materia pendente nesta Comunidade. A proxección deste primeiro documental que se realiza sobre mulleres emprendedoras, igualdade e TICs foi precedida das intervencións do presidente de AGESTIC, José María López

Bourio, que salientou que as mulleres galegas están máis atrasadas no uso das Tic que os homes, pero son máis emprendedoras e crean máis empresas, sendo os principais factores que dificultan a igualdade: a falta de infraestruturas, os problemas de conectividade, o custo no medio rural, a falta de formación, de coñecementos, do que son e para que serven as Tic e Internet. José Manuel Pose Mesura, Subdelegado do Goberno da Coruña, que efectuou a clausura do acto, puxo de manifesto o seu apoio ao proxecto e a colaboración do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio para favorecer a igualdade de xénero na sociedade da información, ademais de resaltar a importancia que supón para as mulleres emprendedoras da provincia da Coruña este proxecto. Javier Pérez, Vicepresidente de FEAGA, salientou a alta capacidade das mulleres na creación de empresas, que

na Coruña supoñen practicamente a metade dos autónomos existentes. Os exemplos de éxito que AGESTIC incorporou ao Documental, pretenden mostrar que hai outra Galicia de mulleres emprendedoras que fixeron da súa base empresarial un modelo de xestión e de eficacia basado no uso intensivo das Tic, o que levounas ao éxito persoal e empresarial, demostrando que se hai infraestruturas, se se conta con persoal formado e ben cualificado, o éxito é posible sexas home ou muller. O documental ten unha duración de 30 minutos e compleméntase cunha serie de entrevistas, relatorios e intervencións, fotografías, etc e está na web www.agestic.org , para que calquera organización ou persoa poida usalo con fins formativos e informativos.

“Isto non é unha batalla, é xustiza para conseguir a igualdade” 28 REVISTA Nº67 XULLO 2008


Información para o Autónomo

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 29


@S AUTÓNOM@S

Información para ó Autónomo: Axudas ICO

Liñas de financiación ICO para Autónomos

O

Instituto de Crédito Oficial dispón de diversas liñas de financiamento co fin de impulsar e apoiar os investimentos produtivos das empresas españolas, financiando os proxectos de investimento.

Liña ICO PEME Financia en condicións preferentes, o desenvolvemento de proxectos de investimento das pequenas e medianas empresas. Beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas que estean dadas de alta no Imposto de Actividades Económicas e que, segundo a definición adoptada pola Comisión Europea en maio de 2003, cumpran os seguintes requisitos:

Microempresas: Menos de 10 empregados, volume de negocio e/ou cifra de balance xeral non superior a 2 millóns de euros e non estar participada nun 25% ou máis por empresa ou conxunto de empresas que non cumpran os criterios antes citados.

PEME: Menos de 250 empregados, volume de negocio anual non superior a 50 millóns de euros e/ou cifra de balance xeral non superior a 43 millóns de euros, non estar participada nun 25% ou máis por empresa ou conxunto de empresas que non cumpran os criterios antes citados.

Investimentos financiables. Pódense solicitar investimentos en activos inmateriais (“tecnolóxicos”), podendo estar destinados entre outros, os Axentes Comerciais, para a innovación ou modernización tecnolóxica, tales como redes de uso local, programas informáticos ou páxinas web. Se o proxecto non presentado inclúese investimento en activos inmateriais “non tecnolóxicos”, tales como concesións, licencias, franqucias, traspasos e outros similares contemplados polo Plan Xeral Contable, non será superior ao 50% do investimento total a financiar. O importe máximo financiable será do 90% do proxecto de investimento neto para as microempresas e ata o 80% para o resto das PEME, de acordo coas definicións antes citadas. No que respecta ao prazo de amortización, pódese elixir entre: 3 anos, sen carencia. 5 anos, sen carencia ou cun período de carencia principal de 1 ano. 7 anos, sen carencia ou cun período de carencia principal de 2 anos. 10 anos, sen carencia exclusivamente para a compoñente inmobiliario do investimento. Tipo de interese. Tipo fixo: segundo referencia ICO máis 0,65 puntos porcentuais. Tipo Variable: referenciado a EURIBOR a 6 meses máis 0,65 puntos porcentuais. Vixencia. Ata o 22 de decembro de 2008 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles, se este fose anterior á data indicada.

28 30 REVISTA Nº67 XULLO 2008


@S AUTÓNOM@S

Información para ó Autónomo: Axudas ICO

Liña ICO Emprendedores Apoia créditos preferentes para a creación de novas empresas ou novas actividades profesionais, en condicións especiais, podéndose beneficiar, entre outros os Axentes Comerciais, así como os emprendedores que poñan en marcha novas empresas ou novas actividades. Beneficiarios: Microempresas de nova creación ou profesionais que inicien unha actividade, independentemente da súa forma xurídica, considerándose empresa nova, ou nova actividade no caso de profesionais, aquela que cumpra os seguintes requisitos:

Que se constituira ou se dira de alta no Imposto de Actividades Económicas no caso dos profesionais autónomos, a partir do 1 de xaneiro de 2007. Empregar menos de 10 traballadores a 31 de decembro de 2007. Ter unha facturación e/ou balance xeral anual non superior a 2 millóns de euros, a 31 de decembro de 2007. Non pertencer a un grupo empresarial ou económico, nin consolidar contas anuais.

Investimentos financiables: Pódense solicitar investimentos en activos inmateriais (“tecnolóxicos”), podendo estar destinados entre outros, os Axentes Comerciais, para a innovación ou modernización tecnolóxica, tales como redes de uso local, programas informáticos ou páxinas web. Se o proxecto presentado incluíse investimento en activos inmateriais “non tecnolóxicos”, tales como concesións, licencias, franquías, traspasos e outros similares contemplados polo Plan Xeral Contable, non será superior ao 50% do investimento total a financiar. O importe máximo financiable será do 90% do proxecto de investimento neto. No que se refere ao prazo de amortización, pódese elixir entre: 3 anos sen carencia, ou 5 anos sen carencia ou cun período de carencia de 1 ano; ou 7 anos, sen carencia ou cun período de carencia de 2 anos. A vixencia é ata o 22 de decembro de 2008 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles, se este fose anterior á data indicada.

Os transportistas autónomos poderán aprazar 24 meses o pagamento de cotizacións á Seguridade Social Os transportistas de mercancías e viaxeiros por estrada contan xa coa posibilidade de aprazar 24 meses o pagamento das cotizacións da Seguridade Social correspondentes a un máximo dun ano, segundo informou o Ministerio de Traballo e Inmigración. Desta forma, as cotas correspondentes ao período de liquidación comprendido entre xuño de 2008 e maio de 2009 deberán ingresarse mensualmente entre xullo de 2010 e xuño de 2011. Con esta iniciativa, entra en vigor unha das 54 medidas do acordo que o Goberno acadou coa maior parte das patronais de transporte co fin de axudar ao sector diante da crise que atravesa pola caída da demanda e o encarecemento do combustible.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 31


@S AUTÓNOM@S

Información para ó Autónomo: Portelo electrónico

“Esta ferramenta servirá como alternativa ao rexistro presencial nas Oficinas de Prestacións do SPEE”.

O Servizo Público de Emprego abre un portelo electrónico para o rexistro dos autónomos económicamente dependentes

O

Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE, antigo INEM) puxo en marcha o pasado mes de abril un portelo electrónico para o rexistro dos contratos dos Traballadores Autónomos Economicamente Dependentes (TAED) que servirá como alternativa ao rexistro presencial nas Oficinas de Prestacións do SPEE, en funcionamento desde o pasado mes de febreiro.

mento que rixe o seu funcionamento. A partir dese momento, os traballadores que aínda non rexistren o seu contrato terán un prazo de seis meses para solicitar o seu rexistro aos empresarios ou clientes aos que presten os seus servizos. Pola súa banda, estes dispoñerán dun máximo dun ano para aceptar estas novas condicións. Neste sentido, Barrera explicou que só os sectores de transportes e seguros, os "máis importantes", contarán cun prazo de 18 meses para proceder ao rexistro.

Durante a presentación da nova ferramenta informática, o director xeral de Economía Social, Traballo Autónomo e Fondo Social Europeo, Juan José Barrera explicou que os contratos que os TAED asinen a partir de agora deberán rexistrarse "de forma obrigatoria" a través de calquera destes dous sistemas.

Tanto a alternativa presencial como a electrónica permiten que o rexistro sexa realizado polo traballador, polo empresario ou por un representante.

Mentres, os rubricados con anterioridade dispoñerán dun período transitorio ata a aprobación do regula-

Sen embargo, á hora de utilizar a versión ’online’, os usuarios terán que dispoñer de sinatura electrónica e, no

caso de que sexa o representante o que faga o trámite, unha autorización previa do empregado. Respecto aos rexistros realizados ata o momento, o director xeral explicou que aínda non dispoñen de datos de inscrición a través de esta alternativa electrónica porque "algunhas comunidades autónomas estiveron rexistrando contratos pola súa conta ata este momento" e aínda teñen que facilitar as súas propias cifras. Non obstante, calculou que "en torno a 300.000 traballadores", é dicir, arredor do 10% do total de autónomos, poderían estar rexistrados unha vez se aprobe o regulamento. Por sectores, Barrera sinalou que os axentes de seguros de exclusividade e os transportistas serán os de maior presenza neste novo rexistro.

“Sinatura Electrónica para a versión OnLine”. 32 REVISTA Nº67 XULLO 2008


@S AUTÓNOM@S

Información para ó Autónomo: Viveiro de Empresas

O Vivero de Empresas de Carballo ofrece ás empresas de nova creación unha oficina por 75 Euros ao mes Trátase dunha iniciativa promovida pola Cámara de Comercio da Coruña

A

Cámara de Comercio da Coruña pon a disposición de emprendedores e empresas de recente creación unha estrutura física dotada de instalacións e servizos de apoio para ofrecerlles unha cobertura básica que lles axude no arranque do seu negocio. Trátase do Vivero de Empresas de

Carballo, unha superficie de 800 metros cadrados, distribuídos en despachos, salas de reunións, aula de informática, recepción, etc… Cada un dos despachos está equipado con mobiliario, iluminación, climatización, teléfono e acceso a Internet (ADSL)

Así mesmo, ofrécese unha cobertura de servizos comúns tales como fotocopiadora,fax,impresora, servizos de limpeza e mantemento, central telefónica con sistema de tarificación, control de accesos, entre outros servizos, todo por só 75 Euros ao mes.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 33


@S AUTÓNOM@S

Información para ó Autónomo: Axudas Parados que se fagan Autónomos

Axudas para os parados que se fagan autónomos

A

Consellería de Traballo concede unha subvención para financiar os proxectos empresariais que faciliten a creación do propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial en Galiza. Poderanse beneficiar deste programa as persoas desempregadas inscritas como demandantes de

34 REVISTA Nº67 XULLO 2008

emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á creación do seu propio posto de traballo. O obxecto desta subvención é facilitarlle a estas persoas ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que se acredite un investimento en inmovilizado fixo

necesario para o desenvolvemento da actividade por unha cuantía non inferior a 3.000 euros. As solicitudes pódense presentar nas respectivas delegacións provinciais da Consellería de Traballo antes do 15 de setembro de 2008. Para máis información http://traballo.xunta.es/


Caype De esquerda a dereita, José Antonio Rodríguez, Miguel Agromayor, Javier Pérez, Eliseo Calviño, Manuel González e José María López Bourio.

Novas adhesións a CAYPE O

pasado 4 de agosto levouse a cabo na Confederación de Autónomos y Profesionales de España (CAYPE) o protocolo de adhesión de catro organizacions: A Organización de Artesanos de España (Oficio y Arte), A Asociación de Comerciantes de Melide (ASETEM), A Asociación Galega de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (AGESTIC) e A Asociación Provincial de Empresas do Comercio de Mobles de A Coruña. Eliseo Calviño, Presidente de Caype

mostróu a súa satisfacción porque a confederación siga crecendo e resaltóu o seu compromiso por seguir velando polo recoñecemento da labor de casi 3.500.000 autónomos. Asemade, Javier Pérez Bello mostruse ilusionado coas novas incorporacións, destacando a unidade de forzas, pese á diversidade de sectores en que desenvolven a súa labor os autónomos.

Os novos asociados recalcaron as ventaxas de pertencer á Confederación como unha forma de facer máis

visibles as reivindicacións dos traballadores autónomos.

Á sinatura de adhesión asistiron os presidentes das catro organizacións, José María López Bourio, por parte da Asociación Galega de Empresas Tic (Agestic), Manuel González, da Asociación Galega de Artesáns, Miguel Agromayor, da Asociación Provincial de Empresarios do Moble da Coruña e José Antonio Rodríguez, da Asociación de Empresarios de Melide.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 35


Caype: Caype elabora un estudo para fomentar o autoemprego entre a poboación máis moza.

II CONGRESO NACIONAL de AUTÓNOMOS Palacio de Congresos de Galicia Santiago de Compostela 27 y 28 de Noviembre 2004

Un camino a seguir

@S AUTÓNOM@S

Os autónomos do Século XXI tamén poden ser mozos aínda que sobradamente preparados

A

utónomos Século XXI é un proxecto elaborado por Caype que ten por obxectivo fomentar o autoemprego entre os mozos. Preocupada pola baixa porcentaxe de mozos menores de 25 anos que optan por ser emprendedores, a Confederación intentou profundar nesta cuestión en busca de solucións. De aí xurdiu este proxecto: unha iniciativa que intenta mellorar a situación do autónomo que decide xubilarse e a do mozo que decide iniciar unha aventura empresarial. Trataríase de que quen comeza a súa carreira como emprendedor o fixese da man do que vai deixar o negocio, que sería algo así como un titor. O mozo contaría cun asesoramento gratuíto baixo o amparo da persoa que lle traspasou o negocio. O proxecto propón varios niveis de intervención que pasan desde a detección do mozo autónomo ata acordos con entidades financeiras. Fai xa tempo que a Confederación de Autónomos e Profesionais de España (Caype) presentou tanto ao Ministerio de Traballo, á Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, como á Concellaría de Turismo e Comercio da Coruña, un proxecto que ten como obxectivo axudar ao traballador autónomo que decide finalizar a súa

36 REVISTA Nº67 XULLO 2008

actividade e ao mozo que opta polo autoemprego como saída ao mercado laboral. Autónomos Século XXI, que así se denomina o proxecto, pretende engarzar dúas situacións: a do autónomo que quere abandonar o seu negocio -pero atópase con dificultades para facelo- co dun mozo que quere establecerse por conta propia. En lugar de verse obrigado a abandonar a súa actividade de maneira definitiva, o autónomo que decide xubilarse, traspasaría o seu negocio ao mozo autónomo. O proxecto expón catro niveis de intervención: Detección de futuros autónomos entre os mozos estudantes de ciclos de formación profesional; financiamento e asesoramento a través de acordos con entidades financeiras; apoio continuado por parte do autónomo que finaliza a súa actividade ao mozo que decide optar polo autoemprego e por último creación do asociacionismo como solución ao desarraigamento.

Impacto económico e social Autónomos Século XXI terá un importante impacto económico e social. No ámbito económico, este proxecto permite a continuidade de actividades profesionais en declive. Por outra

parte, mellora a calidade de vida dos autónomos próximas á súa xubilación e fomenta o autoemprego entre os mozos, sen esquecer, por suposto, o importante aforro en asesoramento que supón para estes mozos que deciden emprender a súa traxectoria como autónomos. No que se refire ao ámbito social, Autónomos Século XXI, significaría un incremento do número de mozos que deciden realizar un ciclo de formación profesional. Implica tamén un estímulo para o traballador autónomo de máis idade que desexa xubilarse conseguindo, por outra parte, mellorar o seu amor propio. O proxecto permite por último o desenvolvemento dun servizo de aprendizaxe, “Axudando a aprender” ao mozo autónomo. A finais do ano pasado, en España 55.654 autónomos eran menores de 25 anos, mentres que 516.394 superaban os 55 anos. A preocupación por este tema, polo baixo autoemprego que se dá entre os mozos, foi o que levou a Caype a imaxinar, deseñar e profundar en posibles solucións para esta situación. Así foi como se xestou Autónomos Século XXI.


@S AUTÓNOM@S

Caype: Carta del Presidente.

Los Autónomos ante la crisis brados a sufrir, a sacar fuerzas de flaqueza sin el correspondiente reconocimiento, hemos elevado el número de altas en el R.E.T.A. en 1.195 en el primer semestre del año. Sólo la capacidad de aguante y abnegación de un colectivo tan importante en la actividad económica y social de este país, que roza ya los 3.500.000, puede explicar la resistencia a la debacle. Los autónomos no pueden acogerse a expediente de regulación de empleo, no tienen indemnizaciones ni cobertura por desempleo. La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo contempla estas contingencias, sobre todo en el segmento del autónomo dependiente, sin desarrollar en estos momentos. Sin embargo, están existiendo ya inconvenientes en esta aplicación: el Juzgado de lo Social nº1 de León ha rechazado la demanda de un trade (trabajador autónomo económicamente dependiente), cuestionando sus derechos laborales, remitiéndolo a la vía civil. Es de esperar que el Desarrollo Reglamentario de la Ley, previsto para finales de año, elimine las muchas lagunas de interpretación.

Zambullidos ya en esta desenmascarada “suave desaceleración” devenida en demoledora crisis, estamos autónomos y pymes apretando los dientes en este baile de opiniones de nuestros mandatarios, más que para agudizar su ingenio y duplicar su trabajo para volver a la normalidad, para escurrir el bulto. Los autónomos somos el colectivo que, tanto en nuestra condición de empleados como de empleadores, más padecemos de forma directa los impactos de la crisis, y que además sufrimos la anacrónica desventaja con los demás. Como parte frágil de la cadena, a los autónomos dependientes nos afecta el desplome de la construcción; sólo en este sector trabajan seiscientos mil autónomos, de los que más de veinte mil ya se quedaron sin trabajo y sin la cobertura que ampara a los trabajadores por cuenta ajena.

Igual situación están padeciendo los autónomos dedicados al transporte, la pesca, la agricultura, desprovistos de soluciones y medios para hacer frente a la escalada irracional e injusta de la subida de los combustibles, y sin que el Gobierno tome la razonable decisión en esta grave coyuntura de rebajar los impuestos, que son la gran parte del león en la descomunal subida de precios.

Con todo, la capacidad de aguante y el empuje de tres millones y medio de autónomos generadores de empleo y riqueza, seguimos poniendo el hombro y saldremos adelante, y si además todos entendemos que sigue siendo válido que la unión hace la fuerza, y nos unimos a las grandes Organizaciones representativas, por supuesto a CAYPE (Confederación de Autónomos y Profesionales de España), sin duda que será más fácil.

Los promotores estiraron la goma del egoísmo y la avaricia y la goma se ha roto. Ahora, todos entrampados, aunque los unos forrados; y los otros, arruinados. Y el árbitro, a quien elegimos cada cuatro años para que haga su trabajo y se adelante a los acontecimientos, haciendo política para ver

El endurecimiento sin miramientos de los bancos en la concesión de créditos e hipotecas desbarata el funcionamiento de nuestro trabajo, provocando en más casos de los necesarios, de forma egoísta e insolidaria, el estrangulamiento y el cierre de la actividad. Los autónomos, no obstante, acostum-

Confederación de Autónomos y Profesionales de España CAYPE Eliseo Calviño Lema Presidente Nacional presidente@caype.es

cómo ganar la próxima vez, y apostado en la barrera, silbando al viento. Quienes nos atrevimos con una hipoteca por necesidad, o porque nos vendían los unos y los otros un país de las maravillas, vivimos asustados esperando el momento en que nuestros ingresos no puedan cubrir la mensualidad. El incremento en los ingresos apenas llega a un 3%, mientras que el de la hipoteca roza un tercio del total.

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 37


38 REVISTA Nยบ67 XULLO 2008


@S AUTÓNOM@S

As nosas Asociacións: Ao Falar con... Maite Isla, Pta. Asociación Ponteareas

“O que voto en falta no Concello de Ponteareas son axudas ao comercio ”.

Maite Isla no seu despacho da Asociación de Comerciantes de Ponteareas

“O comercio de Ponteareas é moderno e profesional”

A

Asociación de Comerciantes de Ponteareas fundouse o 10 de febreiro de 1987 por una idea de 6 comerciantes que enseguida se converteron nunha centena de socios. A Asociación foi clave na humanización das rúas, tamén loitou por unha venta ambulante legal, e nestes momentos está a loitar por un aparcadoiro e por que se faga un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal. En liñas xerais, a Asociación de Comerciantes de Ponteareas loita por defender todos aqueles asuntos que favorezan ao crecemento económico de Ponteareas e impulsar a súa actividade comercial, empresarial, gastronómica e turística. Maite Isla formou parte da asociación desde os seus comezos, e foi nombrada presidenta por primeira vez en 1998, durante 3 años, volvendo a ser presidenta no 2003 cargo que desempeña na actualidade. Como definiría ao comercio de Ponteareas? Cómo evolucionou nos últimos anos? O comercio de Ponteareas eu sempre o defino como moderno, formado por xente preparada, moi profesional e especializada. É un comercio amigo que ofrece moitos servizos

Como están a solucionar os problemas que teñen co comercio ambulante e coa seguridade en Ponteareas? A nosa directiva está formada por 20 persoas moi unidas, con moitas ganas de traballar e o único que nos move a todos é a defensa dos nosos comercios. Coa nosa liña de traballo conseguimos ter unha reunión co Subdelegado do Goberno, co Alcalde, o Concelleiro de Seguridade e o Tenente da Garda Civil. Organizamos unha manifestación multitudinaria á que acudiron comerciantes e veciños de Ponteareas, e dende ese momento os roubos foron a menos. Polo que se refere á venda ambulante despois de anos de loita conseguimos que se aprobara a nova ordenanza onde se recolle que só se pode poñer un posto por cooperativa, e non como facían, que cunha licenza poñían 50 postos. Que vota en falta actualmente no Concello de Ponteareas para mellorar o comercio? O que voto en falta no Concello de Ponteareas son axudas ao comercio (subvencións), un aparcadoiro soterrado, un parque empresarial, que se faga

un Plan Xeral de Ordenación Municipal, etc.. Cales son as principais vantaxes que ofrecen aos seus asociados? Dende a Asociación organizamos xornadas dirixidas aos intereses dos nosos socios, actividades promocionais, actividades publicitarias, cursos de formación, asesoramento acerca das liñas de axuda e subvencións. Ademáis dispoñemos dun servizo de bolsas de emprego, e de selección de persoal, asesoramos aos nosos socios na creación de emprego, plans de negocios, etc. Tamén os representamos ante as administracións e institucións, e tramitamos as subvencións. Por outra banda, temos un órgano de difusión, que é a revista A Xanela, e un convenio financeiro con Caixanova, así como convenios publicitarios con diferentes medios de comunicación. E aos clientes dos establecementos asociados? As principais vantaxes que ofrecemos aos clientes dos establecementos asociados son as campañas que se realizan durante o ano na que se fan sorteos de premios, vales de desconto para comprar nos comercios asociados, actividades para nenos no Nadal, etc..

REVISTA DA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA Nº67 XULLO 2008 39


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Con

Sanitas Multi saldrás

ganando

Oferta especial 2008

Con Sanitas Multi , la póliza de Sanitas de cuadro médico, tienes acceso a todas estas coberturas y servicios:

• • • • • • • •

para la

Federación de Autónomos de Galicia

asistencia sanitaria en más de 495 centros médicos privados con más de 29.000 profesionales

a tu disposición

Sanitas Multi

habitación individual con cama para acompañante (salvo hospitalización psiquiátrica, UCI y UVI)

Primas * por persona y mes:

todas las especialidades médicas y quirúrgicas

Edad 0-44 45-64

cobertura de psicología incluida Sanitas 24 horas

(teléfono médico)

segunda opinión médica asistencia de urgencias en viajes al extranjero autorización telefónica de volantes

Innovación en coberturas

Primas 44,89 52,20

Suplemento * dental:

médicos

6,92

Nº de póliza: 80920516

* Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/08 sobre las que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles. Edad má

xima de contratación 64 años.

Sanitas Multi

Sanitas está a la vanguardia del desarrollo tecnológico incluyendo constantemente coberturas más innovadoras.

Consigue diagnósticos más precoces y seguros. Intraocular Monofocal para la cirugía de cataratas. • PET/TAC*: • Lente (Coste de la lente incluido) Coronariografía por imagen: Valora el estado de las arterias • coronarias. Reconstrucción Mamaria Inmediata: Ahora es posible, en una • sola operación, lograr la reconstrucción inmediata de la Láser ORL: Cirugías más limpias y precisas que permiten una • recuperación mama tras una extirpación o mastectomía total o parcial. más rápida. Sanitas es la primera compañía que implanta el RMI de forma Otoemisiones: Diagnóstico precoz de la sordera en recién • nacidos. sistematizada en la medicina privada. * Prueba diagnóstica cubierta para procesos tumorales y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico en los casos e indicacion por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y/o por los organismos oficiales españoles competentes.

Para contratar este seguro o solicitar cualquier información adicional

Coruña: • AOurense: • Ferrol: • Pontevedra: •

981 122 743 988 252 550 981 359 292 986 853 555

• Santiago: Vigo: • Lugo: •

es definidas y aceptadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,

, llama a:

981 574 556 986 221 205 982 221 092

REVISTA Nº73 @S AUTÓNOM@S  

Ejemplar nº 73 de la Revista @s Autónom@s editada por la Federación de Autónomos de Galicia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you