Tranemo Skinsafe SE

Page 1

TRANEMO ™ SKINSAFE Lager-på-lagersystemet som är större än summan av varje enskild del.


RÄTT SKYDD STARTAR MED DIG Som en världsledande leverantör av inherent flamskyddade arbetskläder, förstår vi att varje plagg vi utvecklar måste vara av högsta kvalitet. För att uppnå vårt mål med noll allvarliga flam- och värmerelaterade arbetsolyckor krävs ett mer holistiskt synsätt. Vår lösning är att sätta dig och hur vi bäst kan skydda din hud i fokus.VAD ÄR TRANEMO ™ SKINSAFE ? Tranemo Skinsafe™ är ett flerlagerssystem designat för att skydda användarens hud mot flamma, hetta och ljusbågeolyckor. Genom att addera flera lager skapar vi luftspalter som ökar skyddet så att systemet blir större än summan av varje enskild del. Med individen i fokus har vi tagit fram ett effektivt lager-på-lagersystem som skyddar inifrån och ut i krävande arbetssituationer. Hur ser din arbetsdag ut? Vilka är dina behov? Tranemo Skinsafe™ hjälper dig att möta dina dagliga utmaningar, hur tuffa de än kan vara.


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEM

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN


YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

AIR GAP


INSULATION

SHIELD

AIR GAP


THE MULTI-LAYER PROTECTION SYSTEM Tranemo Skinsafe™ är ett flerlagerssystem designat för att skydda användarens hud mot flamma, hetta och ljusbågeolyckor. Så här är det uppbyggt:

LAGER 1 – SKIN PROTECTION Vid en olycka kan fel val av underkläder leda till att tyget fattar eld och smälter in i huden. Det är därför viktigt att prioritera det innersta skyddet. Tranemos flamskyddade underkläder har följande fördelar: » Inherent flamskydd » Mjuka och komfortabla » Antistatiska » Drar inte åt sig dålig lukt

LAGER 2 – INSULATION Ett isolerande mellanlager bör användas för att öka komforten under årets kallare månader. Lagret bildar ett avstånd mellan lager 1 och 3 och isolerar därmed mot både värme och låga temperaturer.

LAGER 3 – SHIELD Ytterlagrets primära funktion är att ge skydd. För att skyddskläderna ska användas dagligen bör de även ha en utmärkt passform, hög komfort, bra rörelsefrihet och med goda möjligheter till förvaring av verktyg.

AIR GAP Luftspalterna som bildas mellan de olika lagren har en låg konduktivitet av elektricitet och leder värme dåligt. De enastående egenskaperna isolerar mot kyla på vintern och ger extra säkerhet i krävande arbetssituationer.


TRANEMO ™ SKINSAFE FRÅN INSIDAN OCH UT En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Därför rekommenderar vi att du använder inherenta flamskyddsplagg hela vägen, inifrån och ut. Du undgår då riskerna med bomull som brinner, polyester som smälter eller att metall överför elektrisk ström och värme till huden. Kom ihåg att skydda hela kroppen, från topp till tå.


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEM

När flera lager flamskyddskläder kombineras ökar skyddet avsevärt. Tranemo rekommenderar användning av två eller flera lager av flamskyddskläder för att hålla dig varm och skyddad. Tranemo testar alla nya plagg och kommer löpande testa om Tranemo Skinsafe™-system och lagerplagg, enligt den reviderade standarden EN 61482-2:2020 som inkluderar ELIM och ATPV/EBT-värden.

TVÅLAGERS-SYSTEM Vid krävande inomhusarbeten kan det räcka med Tranemo Skinsafe™ i två lager för att uppnå tillräckligt skydd. Kombinationsplaggen är mjuka och lätta vilket ger användaren en god komfort och gör att hen orkar jobba effektivt under hela arbetsdagen.

25

PPE CATEGORY

SHIELD

25

ATPV (cal/cm²)

6330 90 07

ELIM (cal/cm²)

6314 90 82

TWO LAYER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

3

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

27

PPE

APC

3

SHIELD

YOU

22

EBT (cal/cm²)

5039 89 94

ELIM (cal/cm²)

6373 89 94

TWO LAYER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

2

SHIELD

17 PPE CATEGORY

5779 91 94

IEC 61482-2:2009

5940 92 03

TWO LAYER SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

ZENITH-SYSTEM Zenith är utvecklad för att du ska vara väl synbar där det även finns risker förknippade med högspänning och olika underhållsarbeten. När Zenith kombineras med ett eller flera lager av andra flamskyddade plagg, får du ett system som uppnår ett högre skydd och en plaggkombination som passar arbete med varierande intensitet och temperatur.

20

PPE CATEGORY

2

SHIELD

14

ATPV (cal/cm²)

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

5231 84 93

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

YOU

ZENITH SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

846 Ara TX ARC RATING: 8,4 cal/cm² PPE 2


TERA TX-SYSTEM Tera TX är en mycket uppskattad serie flamskyddskläder för kraftindustrin och andra krävande utomhus-arbeten. När Tera TX kombineras med ett eller flera lager av andra flamskyddade plagg, får användaren ett system som uppnår ett högre skydd och en kombination som passar för arbete med varierande intensitet och temperatur.

APC

4

SHIELD 899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

5834 81 94

44

PPE

5075 89 94

37

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

YOU

4

SHIELD

5834 81 94

42

PPE CATEGORY

6330 90 07

37

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

4

SHIELD

5834 81 94

40

PPE CATEGORY

5075 89 94

35

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

2

14

ATPV (cal/cm²)

22

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

PPE

APC

2

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

18

PPE CATEGORY

2

SHIELD 911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

5834 81 94

15

ATPV (cal/cm²)

5770 91 94

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

2

SHIELD

5834 81 94

SHIELD

20,9 PPE CATEGORY

2

TERA TX SYSTEM

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

897 CANTEX PIQUE ARC RATING: 6,3 cal/cm² PPE 1

5834 81 94

IEC 61482-2:2018

5945 89 03

19

SHIELD

17

ATPV (cal/cm²)

TERA TX SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

5834 81 94

ELIM (cal/cm²)

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

2

TRANEMO SKINSAFE™ 5940 92 03

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

PPE CATEGORY

SKIN PROTECTION

25

PPE CATEGORY

SHIELD

ATPV (cal/cm²)

ELIM (cal/cm²)

6030 81 94

17

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

SHIELD

TERA TX SYSTEM

ELIM (cal/cm²)

6309 90 82

TRANEMO SKINSAFE™

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

5834 81 94

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6315 90 07

4

6309 90 82

40

PPE CATEGORY

INSULATION

32

ATPV (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2


CANTEX-SYSTEM Ett 3-lagerssystem är en vanlig och säker kombination för stålverk och andra tunga industrier där användaren utsätts för höga nivåer av energi och värme samtidigt som skydd mot värmeöverföring och ljusbåge är grundläggande. Cantex inherent flamskyddande egenskaper utgör ditt bästa försvar mot dessa risker.

37

PPE

SHIELD

32

ATPV (cal/cm²)

5035 88 94

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

3

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

31

PPE

SHIELD

27

ATPV (cal/cm²)

5035 88 94

ELIM (cal/cm²)

5770 91 94

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

3

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™

35

PPE

SHIELD

30

ATPV (cal/cm²)

5035 88 94

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

5834 81 94

CANTEX SYSTEM

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

3

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

4

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

SHIELD 911 TERA TX LIGHT FC ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

27

PPE

3

APC

2

SHIELD

25

ATPV (cal/cm²)

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

5736 88 94

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

883 CANTEX 2.0 ARC RATING: 15,0 cal/cm² PPE 2

5736 88 94

40,7 PPE CATEGORY

5770 91 94

IEC 61482-2:2009

INSULATION

ARC RATING (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

883 CANTEX 2.0 ARC RATING: 15,0 cal/cm² PPE 2


VINTERSYSTEM

Lager-på-lager-principen är perfekt vid användning av inherent flamskyddade vinterplagg. Flera lager av plagg värmer, isolerar och ökar flamskyddet. Kombinationen ger ett system som är lätt och komfortabelt men även enkelt att anpassa vid fysisk aktivitet.

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

4

SHIELD

5145 95 94

68

PPE CATEGORY

5030 89 94

63

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

950 WINDTECH FR 340 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm², PPE 3

4

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD 899 CANTEX TERRY ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm², PPE 2

40

PPE

4

APC

2

SHIELD

35

ATPV (cal/cm²)

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

5233 95 93

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

5135 94 94

5075 89 94

48 PPE CATEGORY

INSULATION

IEC 61482-2:2018

6315 90 07

WINTER SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

943 MEGA TX 230IR ARC RATING: 21,3 cal/cm² PPE 2DET FLEXIBILA TRANEMO SKINSAFE™ Genom att bära flera tunna lager istället för ett tjockt får användaren ytterligare fördelar:

LÄGRE VIKT Luftspalterna i Tranemo Skinsafe™-systemet ökar skyddet mot värme, el och kyla. De bidrar också till ett system vars sammanlagda vikt är mycket lägre än vid användning av ett enda plagg med samma skydd. Den minskade totalvikten gör att användaren kan arbeta mer effektivt och under längre tidsintervaller.

RÖRELSEFRIHET Mjuka, tunna plagg med ergonomisk design ger en mycket bättre rörelsefrihet än tjocka och otympliga kläder. Tack vare användning av flera tunna lager kommer arbetaren känna en anmärkningsvärd skillnad i slutet av arbetsdagen.

PERFEKT PASSFORM Lager-på-lagersystemet ger användaren möjlighet att enkelt anpassa sina skyddskläder efter sina egna behov. Välj ett extra skyddande lager vid krävande väderförhållanden eller tvärtom, ta av ett lager när risknivån är lägre och temperaturen högre.


Tranemo är en ledande europeisk leverantör av inherent flamskyddade arbetskläder. Med kompetent rådgivning och innovativa produkter arbetar vi mot en nollvision av allvarliga flamrelaterade olyckor. Allt för en säkrare arbetsplats. Sedan 1934. www.tranemo.com