TRANEMO 2021 - NL

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2021 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

2


3


Tranemo is een toonaangevende Europees producent van inherent vlamvertragende veiligheids- en arc flash kleding. Met onze uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van innovatieve en functionele veiligheidskleding streven we naar een nul niveau van vlam- en hitte gerelateerde ongelukken. Alles voor een veilige werkomgeving. Sinds 1934.

4


FLAME RETARDANT 10

HIGH VISIBILITY

166

WORLDCARE

6

Duurzaamheid

6

The good company

8

Corporate social responsibility

8

Milieu & klimaat

9

Kwaliteit

9

WORK IDENTITY

190

Tranemo Skinsafeâ„¢

14

Risico inventarisatie

168

Comfort Stretch

192

Risico inventarisatie

20

Normeringen &

169

Comfort Stretch Visible

194

Normeringen &

28

pictogrammen

Craftsman Pro Visible

196

Gebruik

171

Craftsman Pro

200

Gebruik

40

Vision HV

172

T-More

206

Dames FR

42

CE-ME

178

Premium Plus

210

Switch

50

CE-ME Winter

184

Comfort Plus

216

Shell FR

52

Accessoires

188

Comfort Light

218

Stretch FR

56

Original Cotton

220

Office FR

64

Winter

222

Tera TX

66

Onderkleding

229

Tera TX Non-Metal

82

Accessoires

230

Tera TX Arc 2

90

On Demand

234

Cantex Weld Stretch

94

Heat seal badges

236

pictogrammen

Cantex 57

108

Materiaal informatie

237

Outback Heavy Welding

112

Maattabel

241

Magma

116

Index

242

Apex

120

Aramide

124

Zenith

130

Edge

138

Winter

140

Onderkleding

144

Accessoires

150

Handschoenen

164

5


TRANEMO WORLD CARE

”Wij streven naar het creëren van een duurzaam merk en een bedrijfsmodel dat zowel voor de samenleving als het milieu duurzaam is.” Max Larsson CEO Tranemo

6


DUURZAAMHEID ALS BELANGRIJKE AANJAGER We ontwikkelen en leveren geavanceerde werkkleding op een duurzame manier. Door een combinatie van expertise en innovatie creëren we veiligere werkplekken. Wij streven naar het creëren van een duurzaam merk en een bedrijfsmodel dat zowel voor de samenleving als het milieu duurzaam is. Dit willen wij realiseren in overeenstemming met onze kernwaarden die zijn gebaseerd op betrouwbaarheid, innovatie en expertise. Wij bevinden ons in een tijd van verandering, die ons voor uitdagingen stelt en kansen biedt. Duurzame productontwikkeling gaat over de lange termijn en een integrale aanpak. Al sinds 1934 staan wij voor duurzaamheid door ervoor te zorgen dat onze veiligheidskleding lang meegaat. Daarom hechten wij veel waarde aan een nauwe samenwerking met klanten, waarbij we voor iedere toepassing samen de juiste oplossing ontwikkelen. Veiligheidskleding behoort tot de kleding die het meest wordt gebruikt. Vijf dagen per week, acht uur per dag, het hele jaar door. De kleding moet bescherming bieden tegen risico’s en gedurende langere tijd en na iedere wasbeurt een hoge kwaliteit behouden. Met effectieve vlamvertragende oplossingen die veilig en duurzaam zijn, kunnen wij onze klanten en het milieu een toegevoegde waarde bieden. Onderzoek en innovatie op het terrein van textiel vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van toepassingen voor onze beschermende kleding. Wij zetten innovatie in voor het in kaart brengen van duurzame materialen en vezels met unieke eigenschappen. Al in de ontwerpfase zorgen we ervoor dat ieder detail aan hoge veiligheidsnormen voldoet, zonder dat dit ten koste gaat van de duurzaamheid. Zo verlengen wij de levensduur van onze beschermende kleding, wat voor zowel de gebruiker als het milieu voordelen oplevert. Een goed voorbeeld daarvan is de innovatie van dit jaar, Cantex Weld Stretch, de eerste inherent vlamvertragende collectie ter wereld die bescherming biedt tegen chemicaliën en die volledig Fluorcarbon-vrij is. Wij willen de textielindustrie duurzamer maken door ons verder toe te leggen op onze focusgebieden. Wij verlengen de levensduur van onze kleding en verbeteren de kwaliteit. Wij bieden de mogelijkheid om kleding te repareren als een stap op weg naar duurzame consumptie. Wij streven in alle stadia naar een verlaging van het energieverbruik, minder negatieve effecten door transport en minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Wij passen een betere productietechnologie toe waarbij minder chemicaliën en duurzamere materialen worden toegepast. Wij realiseren ons tegelijkertijd dat ons nog veel te doen staat voordat alle doelen zijn bereikt. Wij zien nu grote kansen voor het verwerken van restmaterialen van bepaalde stofkwaliteiten in een nieuwe stof. Wij willen nieuwe toepassingen vinden voor gebruikte kleding om de cirkel weer rond te kunnen maken. Er zijn diverse oplossingen denkbaar. Het is onze taak om de beste oplossing te vinden waarbij de beschermingingsvereisten van de gebruiker vooropstaan en duurzaamheid een belangrijke aanjager is. Onze beschermende kleding moet een goed gevoel geven, zowel voor de persoonlijke veiligheid van de drager als vanuit milieuoogpunt. Max Larsson, CEO Tranemo

7


TRANEMO WORLD CARE World Care is Tranemo’s initiatief om haar bedrijf op een nog meer duurzame wijze in te vullen. Het doel is het hoogste niveau van veiligheidskleding voor de eindgebruiker te produceren, met minimale impact op het milieu, ethisch handelend in alle facetten, en positief bijdragend aan de lokale gemeenschap waarin Tranemo actief is. Op die manier is Tranemo een partner en werkgever die actief bijdraagt aan een betere samenleving, in harmonie met de leefomgeving. World Care bevat vier aandachtsgebieden.

THE GOOD COMPANY Tranemo streeft naar een positieve bijdrage aan de gemeenschappen waarin ze actief is. Als goede werkgever biedt Tranemo een goede fysieke en plezierige werkomgeving, eerlijke voorwaarden en doorgroeimogelijkheden voor diegene die zich wil ontwikkelen. Tranemo ondersteunt ook opleidingen, door bijvoorbeeld mentorschap voor studenten van de Hogeschool en trainingsstages voor studenten van de Textiel Universiteit in Borås. Integratie is een belangrijk issue en Tranemo biedt nieuwkomers in de maatschappij werk aan en, indien nodig, les in de Zweedse taal. Tranemo is voorstander van een gezonde manier van leven en sponsort vanuit die gedachte lokale sportverenigingen in Europa, zoals skiclubs, gymverenigingen, ijshockey, korfbal en voetbal.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY We hebben zorg voor de wereld waarin we leven en hoe we deze beïnvloeden. Om die reden, vraagt Tranemo haar leveranciers, net als zij, een ethisch verantwoorde bedrijfsvoering te voeren qua: Dwangarbeid: Alle vormen van dwangarbeid zijn verboden, inclusief gevangenis arbeid. ILO verdrag no. 29 en 105. Discriminatie: Tranemo wijst elke vorm van discriminatie af op het gebied van ras, etniciteit, sociale afkomst, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap, godsdienst, nationaliteit, leeftijd, geslacht en/of Unie lidmaatschap of politieke overtuiging. ILO verdrag no. 100 en 111. Kinderarbeid: Tranemo voldoet aan internationaal vastgestelde afspraken inzake mensenrechten en goede werkomstandigheden en accepteert geen kinderarbeid. ILO verdrag no. 138 en 182. Verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 32. Vrijheid van Vereniging en Collectieve Onderhandelingen: Tranemo erkent gekozen werknemer vertegenwoordigers en respecteert de rechten van de werknemers om zich vrij te verenigen, te organiseren en collectief te onderhandelen overeenkomstig de wetgeving van de landen waarin zij werkzaam zijn. ILO verdrag no. 87 en 98. Arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden: Tranemo zorgt ervoor dat werk wordt uitgevoerd op basis van een erkende arbeidsverhouding, opgesteld met inachtneming van de geldende wetten, regelgeving en praktijken, alsmede volgens internationale arbeidsnormen. ILO verdrag no. 1, 26 en 131. Veiligheid en gezondheid: De veiligheid van de werknemer heeft te allen tijde prioriteit. De werkomgeving moet voldoen aan de gestelde eisen die zijn opgesteld op basis van de van toepassing zijnde werkomstandigheden en veiligheidsvoorschriften. Bedrijfsethiek: Goede bedrijfsethiek en naleving van alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving vormen de basis voor een goede bedrijfsvoering. Tranemo wijst elke vorm van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping, af. Milieu: De focus ligt op voortdurende verbetering en duurzame ontwikkelingen. Als minimum norm waarborgen haar leveranciers naleving van alle vastgestelde milieuwetten en –regelgeving.

8


MILIEU STRATEGIE Tranemo streeft ernaar beschermende kleding van wereldklasse te produceren en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren. Onze ambitie als leverancier, partner, klant en werkgever is om actief bij te dragen aan een betere samenleving die in harmonie is met het milieu en zo onze ontwikkeling duurzamer maakt. We dragen bij aan het behoud van een duurzaam milieu voor toekomstige generaties. Onze inspanningen op milieugebied vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werk, waarin we hoge eisen stellen aan duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het uitgangspunt voor onze inspanningen op milieugebied is ons bedrijfsconcept. We ontwikkelen en leveren geavanceerde werkkleding op een duurzame manier. Door een combinatie van expertise en innovatie creëren we veiligere werkplekken. Tranemo neemt de verantwoordelijkheid voor het verminderen van de klimaatimpact en leidt tegelijkertijd de ontwikkeling van geavanceerde vlamvertragende (FR) oplossingen om letsel te voorkomen en levens te beschermen. Momenteel gelden er specifieke voorschriften voor persoonlijke beschermingsmiddelen om te voldoen aan de toenemende eisen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Met deze regelgeving in gedachten is persoonlijke bescherming een belangrijk onderdeel van onze milieustrategie, die wordt ondersteund door het nieuwste onderzoek. Hierdoor ontstaan kansen voor duurzamere producten en oplossingen die tijdens gebruik minder impact hebben op het milieu. Dit betekent dat we moeten kijken naar de milieu-impact van producten gedurende hun hele levenscyclus, niet alleen tijdens de productie.

Tranemo Cirkel van Duurzaamheid

Milieu effect

De Tranemo Cirkel van Duurzaamheid helpt ons om de milieuen klimaatimpact in elke fase van de levenscyclus van een product te beoordelen, vanaf de productontwikkelingsfase. Op basis van de risicobeoordelingen en gebruikersvereisten van onze klanten streven we ernaar de milieu- en klimaatimpact gedurende de hele levensduur van het product te minimaliseren totdat een kledingstuk versleten is en klaar is voor recycling.

t ffec

Beschermingsniveau

6. Transport Transport optimalisatie 5.

3. Accessoires Functionaliteit en veiligheid

4. Ontwerp Merkbeleving, comfort en functionaliteit

t

M

Klant behoefte Risico inventarisatie

2. Doek finish Kleur, gevoel en veiligheid

Mi l i e u eff ec

Tranemo zet zich al jaren in voor milieu maatregelen als onderdeel van haar bedrijfsmodel. We ontwikkelen onze veiligheidskleding om onze gebruikers te beschermen, die vaak werken in zware omstandigheden waar werkkleding duurzaam en slijtvast moet zijn. Dit betekent natuurlijk dat duurzame producten en materialen een essentieel onderdeel zijn van ons bedrijf.

7. Levensduur Gebruik en reparatie

ue ilie

Onze milieu maatregelen

8. Na gebruik Sortering en recycling

1. Vezels en doek Specifieke veiligheidseigenschappen

Productie Tegelijkertijd moeten we ook ons primaire doel bereiken om Expertise en levertijd werkplekken veiliger te maken door innovatieve beschermende producten te creëren. Veel van onze beschermende kleding moet voldoen aan de PBM-normen. Ze moeten veilig zijn en de nodige bescherming bieden, wat in sommige gevallen een limiet kan stellen aan de potentiële voordelen voor het milieu. Desalniettemin is het ons doel om op een duurzame manier geavanceerde beschermingsoplossingen te ontwikkelen en actief milieu maatregelen te ontwikkelen om dit doel te bereiken.

Tranemo Klimaat Acties • • • • • •

Langere levenscyclus van het product Verminderd energieverbruik Betere productietechnologie en minder gebruik van chemicaliën Duurzamere materialen Minder milieubelasting door transport en verpakking Verminderd gebruik van natuurlijke hulpbronnen

KWALITEIT De focus op kwaliteit vormt de rode draad in het gehele ontwikkelings- en productieproces, van oorspronkelijk idee tot gerealiseerd eindproduct. Alle kleding wordt ontworpen en ontwikkeld in Tranemo, om te zorgen voor optimale functionaliteit en pasvorm. We hechten groot belang aan het gebruik van hoogwaardige materialen en dat de productie plaatsvindt in onze eigen productie faciliteiten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kwaliteit hoog is en dat de kleding een lange levensduur kent. De eindgebruiker krijgt op deze wijze waar voor zijn geld en Tranemo beperkt de impact op het milieu. Tranemo is gecertificeerd conform ISO 9001.

9


10


FLAME RETARDANT INHERENT VLAMVERTRAGENDE KLEDING FLAME RETARDANT bestaat uit een brede collectie vlamvertragende kleding, ontwikkeld om het allerbeste te kunnen bieden in gecertificeerde vlamvertragende veiligheidskleding. Tranemo werkt continu aan productontwikkeling vanwege het feit dat de gestelde eisen aan EN-gecertificeerde kleding constant naar boven worden bijgesteld. Flame Retardant

10

Cantex Weld Stretch

Tranemo Skinsafe™

14

Cantex 57

108

94

Risico inventarisatie

20

Outback Heavy Welding

112

Normeringen & pictogrammen

28

Magma

116

Gebruik

40

Apex

120

Dames FR

42

Aramide

124

Switch

50

Zenith

130

Shell FR

52

Edge

138

Stretch FR

56

Winter

140

Office FR

64

Onderkleding

144

Tera TX

66

Accessoires

150

Tera TX Non-Metal

82

Handschoenen

164

Tera TX Arc 2

90

11


Tranemo gebruikt uitsluitend inherent vlamvertragende vezels van de hoogste kwaliteit. De kleding biedt u permanente vlamvertragende bescherming voor de gehele levensduur van het kledingstuk. Vanuit dezelfde gedachte, gelooft Tranemo niet in een multi-norm concept, dat ÊÊn kledingstuk volstaat voor alle risico’s en sectoren. Om die reden ontwikkelt Tranemo unieke oplossingen met hoge functionaliteit voor elke unieke risico inventarisatie zonder concessies te doen aan uw veiligheid.

12


Inherent vlamvertragende kleding Tranemo produceert uitsluitend inherent vlamvertragende kleding die de drager voorziet van een kledingstuk dat gedurende de gehele levensduur optimale bescherming biedt. De vlamvertragende eigenschappen zitten in de moleculaire opbouw van de vezels en verdwijnen niet door slijtage of wassen. Andere voordelen zijn comfort, lichtgewicht en duurzaamheid van de vezel, in combinatie met het permanent vlamvertragend zijn.

Persoonlijk Bescherming Systeem Tranemo streeft ernaar het aantal werk gerelateerde ongevallen als gevolg van vlammen en hitte tot een minimum te beperken. De juiste kledingkeuze kan levensreddend zijn. De combinatie van de kleding bepaalt het beschermingsniveau. Ons bescherming systeem werkt van binnen (huid) naar buiten. Tranemo adviseert haar klanten ten aanzien van het gebruik van FR onderkleding, oplossingen voor alle jaargetijden, oplossingen voor diverse werkzaamheden en natuurlijk specifieke oplossingen voor heren en dames. Alle collecties zijn als kledingsystemen ontwikkeld, voor specifieke sectoren en bijbehorende risico’s.

Draagtest In samenwerking met grote eindgebruikers doen we draagtesten om er zeker van te zijn dat de kleding voldoet aan alle gestelde eisen van de gebruiker en dat de kleding voor de praktijk geschikt is. Comfort en ergonomische aspecten zijn vaak de reden voor onjuist gebruik of niet dragen van de beschermende kleding.

Wasserij Vaak wordt industrieel wassen van vlamvertragende kleding aanbevolen om ervoor te zorgen dat het schoon en veilig is om te dragen. Om de beste resultaten te bereiken, raden we ook altijd aan dat een klant de specifieke kleding eerst als proef wast in overeenstemming met onze wasinstructies. Tranemo voert doektesten uit na 50 industriële wasbeurten volgens EN ISO 15797 van: EN ISO 11612 A1 Oppervlakte ontbranding, EN ISO 20471 High Visibility en EN 1149-3 Antistatisch. Omdat EN ISO 15797 altijd wordt uitgevoerd op nieuwe, schone doeken waarbij geen sprake is van vuil, voert Tranemo aanvullende draagtesten uit bij haar industriële waspartners om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te verkrijgen. Na de draag- en wastest wordt gecontroleerd of de kleding nog steeds de beste resultaten geeft. Tranemo voert vóór iedere productie ook interne wastesten uit om zeker te zijn van de beste prestatie qua doeken en reflectie striping.

Dames veiligheidskleding Voor de veiligheid is het van cruciaal belang dat de juiste veiligheidskleding wordt gekozen en dat het goed past. Comfort en ergonomische aspecten zijn vaak de reden voor onjuist gebruik of niet dragen van de beschermende kleding. Dit is de reden dat Tranemo een brede collectie damesmodellen in haar assortiment heeft opgenomen.

13


TRANEMO SKINSAFE™ HET LAAG-OP-LAAG PROTECTIE SYSTEEM Tranemo Skinsafe™ is de naam van ons laag-op-laag systeem, dat beschermt tegen vlammen, hitte en elektrische vlamboog ongevallen. Uitgangspunt bij het ontwerp is de huid, het menselijk individu als centrale focus. Het gebruik van meerdere dunne lagen in plaats van één dikke laag biedt de drager vlamvertragende veiligheidskleding, welke licht is en meer bewegingsvrijheid geeft. Dit leidt ertoe dat de gebruiker zijn werk effectiever en voor een langere periode achter elkaar kan doen.

BUITENLAAG LUCHT

ISOLATIE

LUCHT

LUCHT

HUID BESCHERMING

UW HUID

14


LAAG 1 – HUID BESCHERMING Wanneer een ongeval zich voordoet, kan dit leiden tot ontbranding van het doek en - bij het dragen van verkeerde onderkleding - resulteren in het insmelten in de huid. Onze vlamvertragende kleding kan hiertegen beschermen en biedt de volgende voordelen: • • • •

Inherent vlamvertragend Zacht en comfortabel Antistatisch Geeft geen nare geur af

LAAG 2 – ISOLATIE Een isolerende tussenlaag moet bijdragen aan een verhoging van het comfort gedurende de koudere maanden van het jaar. Deze laag creëert een ruimte tussen laag 1 en 3 en werkt isolerend tegen hitte, als ook tegen lagere temperaturen.

LAAG 3 – BUITENLAAG De voornaamste functie van elke buitenlaag moet bescherming zijn – echter, om elke dag te dragen moet deze kleding ook prettig zitten, comfort en bewegingsvrijheid bieden en voldoen aan praktische eigenschappen zoals ruimte om zaken te kunnen opbergen.

LUCHT De lucht tunnels tussen de lagen van het Tranemo Skinsafe™ systeem zorgen voor een lage geleiding wat resulteert in zeer positieve eigenschappen, zoals het blokkeren van hitte, het bieden van extra isolatie tegen kou in de winter en extra bescherming in allerlei veeleisende werkomstandigheden.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

15


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEMEN Wanneer verschillende kleding stukken over elkaar worden gedragen, neemt het beschermingsniveau toe. Tranemo adviseert twee of meer lagen beschermende kleding te dragen, ter verhoging van het warmtecomfort en de veiligheid. Tranemo test nieuwe kleding volgens de herziene normering EN 61482-2 die ELIM- en ATPV/EBT waardes bevat. Daarnaast biedt Tranemo alle Tranemo Skinsafe™ systemen en voorraad artikelen aan voor een her test, eveneens volgens deze herziene normering.

TWEE LAGEN SYSTEEM Wanneer gewerkt wordt in een veeleisende binnen omgeving, kan adequate bescherming worden bereikt met het Tranemo Skinsafe™ twee-lagen systeem. De kleding combinaties zijn zacht en licht van gewicht en bieden hoog draagcomfort tijdens de werkzaamheden.

SKIN PROTECTION

6314 90 82

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

INSULATION

6330 90 07

YOU

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 33,5 cal/cm² 3

5039 89 94

6373 89 94

PPE CATEGORY

895 CANTEX JERSEY AT Arc Rating: 5,1 cal/cm², PPE 1

899 CANTEX TERRY Arc Rating: 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING

2

920 CANTEX JX Arc Rating: 7,0 cal/cm², PPE 1

16

5779 91 94

PPE CATEGORY

5940 92 03

17,0 cal/cm²

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating: 5,2 cal/cm², PPE 1


TERA TX SYSTEEM Tera TX is zeer populair als systeem keuze in de energiesector en voor andere buitenwerkzaamheden. Wanneer Tera TX wordt gecombineerd met één of meer lagen andere vlamvertragende kleding, ontstaat een systeem met een hogere beschermingsgraad. Het systeem is ook geschikt voor buiten werkzaamheden, waarbij men te maken krijgt met verschil in temperatuur of intensiteit in werk.

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING PPE CATEGORY 4

895 CANTEX JERSEY AT Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

5075 89 94

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6309 90 82

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

5770 91 94

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

5834 81 94

6315 90 07

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

6315 90 07

ELIM 35 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

811 TERA TX ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

5075 89 94

6372 89 94

40,5 cal/cm²

5834 81 94

6315 90 07

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SHIELD

6330 90 07

ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

INSULATION 6309 90 82

SKIN PROTECTION 6315 90 07

YOU

811 TERA TX ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

PPE CATEGORY 2

5945 89 03

ARC RATING 20,9 cal/cm²

897 CANTEX PIQUE Arc Rating 6,3 cal/cm², PPE 1

17


CANTEX SYSTEEM Een drie-lagen systeem is een gebruikelijke en veilige oplossing bij werkzaamheden in de metaal en andere zware industrieën, waarbij de drager wordt blootgesteld aan hoge concentraties energie en hitte. In dergelijke omstandigheden is bescherming tegen hittegeleiding en een elektrische vlamboog van levensbelang. De Cantex inherent vlamvertragende eigenschappen bieden u de beste bescherming.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 5770 91 94

4

5940 92 03

PPE CATEGORY

5736 88 94

40,7 cal/cm²

920 CANTEX JX Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

883 CANTEX 2.0 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

5940 92 03

29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3

920 CANTEX JX Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

YOU FR SYSTEEM SHELL

5736 88 94

ARC RATING

883 CANTEX 2.0 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

SKIN PROTECTION

SHIELD

Maak gebruik van het laag-op-laag principe door middel van de inherent vlamvertragende Tranemo shell kleding. De verschillende lagen blokkeren de warmte, isoleren en verhogen het vlamvertragende beschermingsniveau. De shell kleding is voorzien van getapete naden en is wind- en waterdicht conform EN 343 en heeft desondanks een hoog ademend vermogen, zodat comfort gegarandeerd is.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

18

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

5135 94 94

5075 89 94

4

6315 90 07

48,0 cal/cm² PPE CATEGORY

943 MEGA TX 230IR Arc Rating 21,3 cal/cm², PPE 2


EN ISO 11612 - STRALINGSWARMTE (C) Wanneer verschillende kledingstukken met elkaar worden gecombineerd, neemt het beschermingsniveau tegen een aantal vlamvertragende risico’s toe, inclusief het risico van stralingswarmte. De doeken zijn getest conform EN ISO 11612 en code letter C meet de mate waarin het doek stralingshitte blokkeert. De test resulteert in twee waardes; de tijd voordat je de hitte door het doek voelt, d.w.z. een temperatuur stijging van 12°C (waargenomen tijd, RHTI12) en de tijd die het neemt voor een temperatuurstijging van de huid met 24°C, (Radiant Heat transfer index, RHTI24). De reactietijd is de tijd die de drager heeft om te reageren en zich bij de bron vandaan te bewegen om verbranding te voorkomen. Test resultaat C1 geeft een Radiant Heat transfer index (RHTI24) van 7-20 seconden. Om C2 te halen, zijn 2 of 3 kleding lagen nodig, wat de Radiant Heat transfer index (RHTI24) zal laten stijgen tot 20-50 seconden d.w.z. het verhoogt het beschermingsniveau qua stralingswarmte van de bron. Radiant Heat transfer index (RHTI24) Waargenomen tijd (RHTI12)

Tijd (s)

Reactietijd +12°C

Initiële temperatuur

2 lagen systeem Magma HV Merino RX

2 lagen systeem Outback HW Cantex JX

+24°C

2 lagen systeem Cantex 2.0 Cantex JX

1 laag 1 laag 1 laag Magma HV Outback HW Cantex 2.0

Klasse

C2

C2

C2

C1

C1

C1

RHTI12

15,0

16,1

15,5

9,9

9,8

7,8

RHTI24

25,8

28,3

26,6

17,2

17,9

14,2

YOU

SKIN PROTECTION

SHIELD

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

OUTBACK HW - 5535 86 67 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 26,6 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 25,8 s MERINO RX - 6315 90 07 Radiant heat C1

MAGMA HV - 5635 87 94 Radiant heat C1

19


VLAMVERTRAGEND

RISICO INVENTARISATIE Elk bedrijf is verantwoordelijk voor haar eigen risico inventarisatie en voor de juiste bescherming van haar medewerkers. Op het moment dat de inventarisatie gereed is en eventuele problemen en tekortkomingen zijn vastgesteld, is het tijd om Tranemo te raadplegen. Wij ontwikkelen oplossingen en zorgen ervoor dat ieder kledingstuk de vereiste bescherming en functies heeft voor een veilige dagelijkse werkdag. In veel gevallen gaan we aanzienlijk verder dan enkel het volgen van de normeringen.

20


RISICO INVENTARISATIE

ELEKTRICITEIT & ENERGIE RISICO INVENTARISATIE •

• •

Vlamboog - Gesmolten metaalspatten - Stralingswarmte - Confectiewarmte - Elektrische schok - Drukgolf - Geluidsoverlast - Optische straling - Giftige gassen Vlammen & hitte Transport ongevallen (buiten werkzaamheden)

RISICO INVENTARISATIE

Merino RX

Merino TX

Tera TX

Merino RX

Merino TX

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

Merino RX

Tera TX

Switch

Wanneer men werkt als elektro technieker moet de kleding voldoen aan de normering EN ISO 11612 in combinatie met IEC 61482-2 / EN 61482-2, omdat het risico van een vlamboog bestaat. Wanneer de werkzaamheden buiten worden verricht, kunnen eisen worden gesteld aan de zichtbaarheid, EN ISO 20471. In geval van een elektrische vlamboog wordt de kleding blootgesteld aan diverse gevaren. Deze gevaren kunnen door een juist ontwerp van de kleding zo veel mogelijk worden geminimaliseerd. We adviseren een buitenste laag die voldoet aan de PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde conform NFPA 70E) boven 8 cal/cm². De collectie Switch Schakelkleding is ontworpen om te werken met het risico van blootstelling aan Elektrische vlamboog ongevallen met zeer hoge energieniveaus, bijvoorbeeld in schakelinstallaties of bij het afsluiten van stroom en inbedrijfstelling van elektrische installaties. De Switch range is gecertificeerd conform 40 cal/cm², PPE4. Op al onze vlamboogkleding staat de Arc Rating waarde vermeld op het label aan de buitenzijde. Zo kan men eenvoudig het juiste kledingstuk kiezen. In de herziene norm EN 61482-2 wordt ELIM gebruikt als de Arc Rating-waarde. Als aanvullende informatie kan de ATPV/EBT-waarde ook worden vermeld en verwijst naar de risicobeoordeling standaard NFPA 70E. Alle nieuwe producten worden getest volgens EN 61482-2 en gemarkeerd met de ELIM- en de ATPV/ EBT-waarde. Tijdens de overgangsperiode zal Tranemo de voorraad kleding updaten die is gecertificeerd volgens IEC 61482-2; om die reden kan de kleding tijdens die transitie beide markeringen hebben.

TRANEMO SKINSAFE™

21


RISICO INVENTARISATIE

ELEKTRISCHE AUTO INDUSTRIE RISICO INVENTARISATIE •

Vlamboog - Gesmolten metaalspatten - Stralingswarmte - Confectiewarmte - Elektrische schok - Drukgolf - Geluidsoverlast - Optische straling - Giftige gassen Vlammen & hitte

Merino RX

Merino RX

Tera TX Non-Metal

Tera TX Non-Metal

Switch

TRANEMO SKINSAFE™ RISICO INVENTARISATIE Bij werkzaamheden in de elektrische auto industrie adviseert Tranemo kleding die is gecertifcieerd conform EN ISO 11612 en IEC 61482-2 / EN 61482-2. Het werken met auto accu’s en defecte accu’s brengt het risico van een elektrische vlamboog met zich mee. Met de juiste kledingoplossing - voorzien van IEC 61482-2 / EN 61482-2 - wordt de impact van dit risico geminimaliseerd. We advsieren een Tranemo Skinsafe™ systeem met een buitenlaag die voldoet aan PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde, volgens NFPA 70E) boven 8 cal/cm². Wanneer de stroom naar de auto-accu’s wordt onderbroken en ingeschakeld, ontstaan er hoge piek stromen en bestaat er een risico van blootstelling aan een elektrische vlamboog ongeval met zeer hoge energieniveaus. Het Switch-assortiment is ontwikkeld voor deze risico’s en is gecertificeerd voor een energieniveau van 40 cal/cm², PPE4. Al onze vlamboogkleding is voorzien van een label aan de buitenzijde met daarop de Arc Rating, zodat eenvoudig de juiste bescherming kan worden gekozen. De komende tijd zal ook de ELIM-waarde worden toegevoegd. Voor incidenteel laswerk dient het doek tevens te voldoen aan EN ISO 11611. U kunt voor extra bescherming ook gebruik maken van lasaccessoires. De collectie Tera TX Non-Metal met zichtbaarheid details is geschikt voor de auto industrie, vanwege het feit dat het aan de bovenstaande vereisten voldoet én bovendien non-metal/krasvrij is.

22


RISICO INVENTARISATIE

MIJNBOUW RISICO INVENTARISATIE • • • • •

Transport ongevallen (grote voertuigen in open en ondergrondse mijnbouw) Vlammen & hitte Explosie risico / ATEX-omgeving (incidenteel) Vlamboog (incidenteel) Lasspatten (incidenteel) Merino RX

Tera TX

RISICO INVENTARISATIE Het werken in een mijnbouw omgeving vraagt om genormeerde zichtbaarheidskleding gecertificeerd conform EN ISO 20471 om zo zichtbaar te zijn voor al het groot materiaal in de open en ondergrondse mijnbouw. Deze grote voertuigen hebben grote dode hoeken en High Visibility kleding is dan cruciaal.

TRANEMO SKINSAFE™

Bij werk in een ATEX-omgeving, waarbij met explosieven wordt gewerkt nabij methaan/aardgas ondergronds, adviseert Tranemo kleding gecertificeerd conform EN 1149-5 in combinatie met EN ISO 11612. De antistatische eigenschappen van de kleding minimaliseren het risico van het ontstaan van een vonk (ontstekingsbron) welke een explosie kan veroorzaken. De meeste Tranemo vlamvertragende kleding is EN 1149-5 gecertificeerd en is voorzien van een antistatische vezel in het doek. Heeft een kledingstuk metalen onderdelen, dan zal dit tijdens gebruik moeten worden afgedekt volgens de EN richtlijnen, die aan het ontwerp van de kleding worden gesteld. Tranemo heeft een grote range Non-Metal kleding in het assortiment. In de mijnbouw zijn veel werkers actief met onderhoud en infrastructuur en voor de elektrotechnici bestaat het risico van een elektrische vlamboog. De impact van bovenstaande risico’s kan worden geminimaliseerd door te kiezen voor de juiste kleding oplossing, gecertificeerd conform IEC 61482-2 / EN 61482-2. Het advies is een Tranemo Skinsafe™ systeem met een buiten laag die voldoet aan PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde, conform NFPA 70E) boven 8 cal/cm². Al onze vlamboogkleding is voorzien van een label aan de buitenzijde met daarop de Arc Rating, zodat eenvoudig de juiste bescherming kan worden gekozen. In de herziene norm EN 61482-2 wordt ELIM gebruikt als de Arc Rating-waarde. Als aanvullende informatie kan de ATPV/EBT-waarde ook worden vermeld en verwijst naar de risicobeoordeling standaard NFPA 70E. Alle nieuwe producten worden getest volgens EN 61482-2 en gemarkeerd met de ELIM- en de ATPV/ EBT-waarde. Tijdens de overgangsperiode zal Tranemo de voorraad kleding updaten die is gecertificeerd volgens IEC 61482-2; om die reden kan de kleding tijdens die transitie beide markeringen hebben. Voor incidenteel laswerk moet de kleding ook voldoen aan EN ISO 11611 of dient gebruik te worden gemaakt van aanvullende las accessoires.

23


RISICO INVENTARISATIE

SMELTERS EN GIETERIJEN

IJZER EN STAAL

RISICO INVENTARISATIE • • • • •

Gesmolten metaalspatten Vlammen & hitte Hitte stress Vlamboog (incidenteel) Transport ongevallen (beperkt) Cantex JX

RISICO INVENTARISATIE Vloeibaar metaal dat zich vastzet aan een kledingstuk kan brandwonden veroorzaken. Om dit risico te minimaliseren definieert de EN ISO 11612 D en E enkele modelvereisten, zoals gesloten zakken en verdekte metalen onderdelen, omdat metaal warmte geleidt. Hittestress is ook een risico in deze omgevingen. We adviseren een Tranemo Skinsafe™ systeem van 2 of 3 lagen om de stralingswarmte te blokkeren en de bescherming te verhogen. De luchtlaag tussen de lagen beschermt de drager tegen hitte en energie. Veel Tranemo kleding beschikt ook over bepaalde mate van zichtbaarheid ter voorkoming van transport gerelateerde ongelukken. IJzer en staal Wanneer wordt gewerkt met gesmolten ijzer of staal is kleding benodigd die is gecertificeerd conform EN ISO 11612 E1-E3, waarbij E3 het hoogste niveau is. Als het doek bestand is tegen gesmolten ijzer en het niet aan het doek blijft kleven, zal het in veel gevallen ook bestand zijn tegen gesmolten koper, fosfor-brons en gietijzer. Aluminium Smelters en re-smelters die werken met gesmolten aluminium vereisen kleding gecertificeerd conform EN ISO 11612 D1-D3, waarbij D3 het hoogste niveau is. Als het doek bestand is tegen vloeibaar aluminium en het niet aan het doek blijft kleven, zal het in veel gevallen ook bestand zijn tegen aluminium brons en gesmolten mineralen. Zink Zink daagt de PBM kleding nadrukkelijk uit, vanwege het feit dat zink de sterke neiging heeft zich vast te zetten aan de meeste doeken. De Tranemo Apex collectie heeft een buitenlaag in aramide die niet openbreekt, ook niet als de zink zich aan het doek vastzet. Om de stralingswarmte te blokkeren en de bescherming te verbeteren, is Apex voorzien van een dubbele doeklaag aan de voorzijde van het werkjack én de werkbroek. Wanneer gewerkt wordt met gesmolten zink, moet de kleding minimaal voldoen aan de norm EN ISO 11612, in een doek met een hogere degradatie temperatuur dan 420°C (smeltpunt van zink). Overige matelen Andere metalen en legeringen hebben verschillende smelt temperaturen, viscositeit en productie processen die de PBM/ kleding ieder op een eigen manier uitdaagt. Wanneer u te maken heeft met overige vloeibare metalen, vraagt u aub Tranemo om advies bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

24

Cantex Pro 145

Cantex 57

ALUMINIUM

Merino RX

Magma

ZINK

Cantex JX

Apex

TRANEMO SKINSAFE™


LASSEN RISICO INVENTARISATIE • • •

Lasspatten Vlammen & Hitte Hitte stress

RISICO INVENTARISATIE Wanneer de hele dag zware laswerkzaamheden worden uitgevoerd, is kleding benodigd die is gecertificeerd conform EN ISO 11611 klasse 2; dit is het hoogste beschermingsniveau in combinatie met EN ISO 11612. Het ontwerp moet aan strenge eisen binnen de EN normering voldoen, om ervoor te zorgen dat lasspatten zich niet aan de kleding vastzetten of niet in een open zak kunnen vallen. De UV en hitte straling kunnen hittestress veroorzaken bij de drager en stellen de kleding voor grote uitdagingen. We hebben verdekte ventilatie aan de kleding toegevoegd om het gebruikerscomfort te verhogen. Om stralingswarmte te blokkeren en het beschermingsniveau te verhogen, wordt het Tranemo Skinsafe™ systeem in 2 of 3 lagen geadviseerd. Vonken van slijpen/ snijden hebben een enorme impact op het doek vanwege de grote hoeveelheid vonken. Tranemo voert altijd interne testen uit op haar vlamvertragende doeken, om zo te komen tot het beste kledingstuk, geschikt voor slijpen en snijden. Type laskleding afhankelijk selectiecriteria gerelateerd aan het proces. Klasse 1

Handmatige lastechnieken met een lichte vorm van metaalspatten; Gaslassen. TIG lassen. MIG lassen. Micro plasma lassen. Puntlassen. MMA lassen (met rutiel beklede elektrodes)

Klasse 2

Handmatige lastechnieken met een zware vorm van metaalspatten; MMA lassen (met basis beklede elektrodes). MAG lassen (met CO2 of gemengd gas). MIG lassen (hoog frequent). Zwaartekrachtlassen met beklede elektroden. Plasma snijden. Gutsen. Zuurstof snijden. Thermisch spuiten.

Type laskleding afhankelijk selectiecriteria gerelateerd aan de werkomstandigheden Klasse 1

Gebruik van machines; Zuurstof snijmachines. Plasma snijmachines. Weerstands lasmachines. Weerstand voor thermisch spuiten. Manipulator lassen.

Klasse 2

Werking van machines; In besloten ruimtes. Bij bovenhoofds lassen/ snijden of in vergelijkbare werksituaties.

Cantex JX

Outback Heavy Welding

TRANEMO SKINSAFE™

25


RISICO INVENTARISATIE

SPOOR RISICO INVENTARISATIE • •

• •

Transport ongevallen langs het spoor Vlamboog - Gesmolten metaalspatten - Stralingswarmte - Confectiewarmte - Elektrische schok - Drukgolf - Geluidsoverlast - Optische straling - Giftige gassen Vlammen & hitte Lasspatten (incidenteel)

Merino RX

Edge

Merino RX

Zenith

TRANEMO SKINSAFE™

RISICO INVENTARISATIE Bij werkzaamheden rondom het spoor is kleding benodigd die is gecertificeerd conform EN ISO 20471 voor de zichtbaarheid, in combinatie met EN ISO 11612 en IEC 61482-2 / EN 61482-2 vanwege het mogelijke risico van een elektrische vlamboog. Een elektrische vlamboog brengt veel verschillende risico’s met zich mee en heeft op diverse manieren effect op de kleding, maar met de juiste kleding oplossing kan de impact van de risico’s worden geminimaliseerd. Een Tranemo Skinsafe™ systeem met een buitenlaag die voldoet aan de PPE 2 met een Arc Rating (ATPV or EBT value conform NFPA 70E) 8 cal/cm² wordt aanbevolen. Op alle Tranemo elektrische vlamboog kleding staat de Arc Rating waarde op het FR label aan de buitenzijde vermeld, zodat eenvoudig de juiste bescherming kan worden gekozen. De komende tijd zal ook de ELIM-waarde worden toegevoegd. Werk aan het spoor brengt de behoefte met zich mee aan functionele en comfortabele kleding waarin ruimte is voor het opbergen van gereedschap en waarbij het PPE kleding systeem aansluit op het risico en de uitdagingen waarmee men dagelijks te maken krijgt. Indien laswerkzaamheden worden verricht, dienen de kleding en de accessoires gecertificeerd te zijn conform EN ISO 11611. In het Verenigd Koninkrijk geldt dat de kleding ook moet voldoen aan de Nationale Normering RIS-3279-TOM, waarin de kleur Hi-Vis oranje en het ontwerp van de Edge kleding wordt voorgeschreven, als ook minimaal EN ISO 20471 klasse 2 volgens de standaard. .

TRANSPORT RISICO INVENTARISATIE •

Transport ongevallen

RISICO INVENTARISATIE Wanneer vlamvertragende kleding wordt gedragen bij buitenwerkzaamheden nabij verkeer moet de kleding voldaan aan EN ISO 20471 voor zichtbaarheid overdag als ook in het schemer en donker. Hoe hoger het risico, des te hoger de Hi-Vis klasse van het kledingstuk. De mate van bescherming dient vastgesteld te zijn in de risico inventarisatie.

26


RISICO INVENTARISATIE

ATEX RISICO INVENTARISATIE • •

Explosie risico / ATEX- omgeving Vlammen & hitte

RISICO INVENTARISATIE Cantex Jersey AT Cantex Terry Tera TX Non-Metal Indien men werkt in een ATEX-omgeving moet de kleding genormeerd zijn volgens EN 1149-5 in combinatie met EN ISO 11612. Dit, om er zeker van te zijn dat het kledingstuk geen vonken veroorzaakt, wat een eventuele explosie tot gevolg kan hebben. Dit is van groot belang in o.a. de petrochemische industrie, nutsbedrijven, industrieel onderhoud en in andere explosieve werkomgevingen. Het merendeel van onze vlamvertragende kleding is EN 1149-5 gecertificeerd. ATEX-omgevingen worden verdeeld in verschillende zones met verschillende risico niveaus. Anti-statische kleding gemarkeerd met EN 1149-5 is bedoeld te worden gedragen in Atex zones 1, 2, 20, 21 en 22. In met zuurstof verrijkte omgevingen of in zone 0 mag de Anti-statische kleding niet worden gebruikt zonder eerst te zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke veiligheidsingenieur, aangezien slijtage de beschermende werking van het kledingstuk kan beïnvloeden en het is cruciaal dat het in deze omgeving op de juiste wijze wordt gedragen. Anti-Statische kledingstukken zijn voorzien van Anti-Statische vezels welke in het doek zijn verwerkt. Conform de EN ontwerp vereisten zijn metalen onderdelen afgedekt. Onze Tera TX Non-Metal collectie is voorzien van Hi-Vis details en zeer geschikt voor ATEX omgevingen.

TRANEMO SKINSAFE™

Atex zone classificaties voor gas, nevel en dampen

Atex zone classificaties voor stof

Zone 0

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp vaak voorkomt en langdurig aanhoudt.

Zone 20 Omgeving waar vaak en voor langere periodes explosieve stofwolken zich kunnen voordoen.

Zone 1

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich waarschijnlijk voordoet onder normale omstandigheden.

Zone 21 Omgeving waar explosieve stofwolken zich kunnen voordoen onder normale omstandigheden.

Zone 2

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich voordoet onder normale omstandigheden, maar snel verdunt.

Zone 22 Omgeving waar explosieve stofwolken zich waarschijnlijk niet zullen voordoen en indien dit wel gebeurt, snel zulllen verdwijnen.

PETROCHEMIE RISICO INVENTARISATIE • • • • •

Explosie risico / ATEX- omgeving Vlammen & hitte Chemicaliënspatten Transport ongevallen (incidenteel) Vlamboog (industriële elektro technieker)

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ RISICO INVENTARISATIE Voor werkzaamheden in de petrochemische industrie adviseert Tranemo kleding die is gecertificeerd conform EN 13034, EN 1149-5 en EN ISO 11612. De anti-statische eigenschappen van de kleding minimaliseren het risico op het ontstaan van vonken (een ontstekingsbron) welke tot een explosie kunnen leiden. De meeste Tranemo doeken zijn gecertificeerd conform EN 13034 en hebben een behandeling ondergaan, die beschermt geeft tegen chemicaliën in spray vorm. De kleding volgens een geschikt en goedgekeurd model hebben het EN13034 pictogram in de CE-markering. Het is belangrijk om het juiste doek te kiezen die beschermt tegen het chemicaliën risico waaraan men wordt blootgesteld. Deze kleding dient industrieel te worden gewassen voor het re-activateren en re-appliceren van de EN 13034 coating. Bij het risico van een elektrische vlamboog moet de kleding ook voldoen aan de norm IEC 61482-2. High Visibility, EN ISO 20471, kan ook van belang zijn.

27


VLAMVERTRAGEND

NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN PBM Verordening (EU)2016/425 Alle werkgevers zijn volgens de wet verplicht tot uitvoering van een risico inventarisatie. • Gevaar identificatie – Identificeer gevaar en risico factoren die schade zouden kunnen veroorzaken. • Risico analyse – Analyseer en evalueer het risico dat met het gevaar wordt geassocieerd. • Risico evaluatie – Bepaal passende manieren om het gevaar te elimineren of het risico te beheersen wanneer het gevaar niet kan worden voorkomen. Risico beoordeling is het totale proces van gevaar identificatie, risico analyse en risico evaluatie. PBM (Persoonlijk Beschermings Middel) dient te worden gebruikt, wanneer het risico niet kan worden vermeden of uitgeschakeld. Om werknemers tegen deze risico’s te beschermen, dient de werkgever voordat de PBM wordt gekozen, deze risico’s te analyseren en evalueren om te kunnen beoordelen welke eisen aan de PBM moeten worden gesteld.

Alle Tranemo PBM veiligheidskleding volgt de Verordening (EU)2016/425 en de meest recente Europese (EN) normeringen voor PBM kleding die onder de Verordening valt. Alle certificaten en conformiteitsverklaringen van de kleding zijn beschikbaar op www.tranemo.com. Certificaten overeenkomstig de oude PBM Richtlijn zijn geldig tot de expiratiedatum en aangevuld met de conformiteitsverklaring in overeenstemming met de PBM Verordening. De transitie en update van de certificaten van de genormeerde kleding is voor Tranemo, in overeenstemming met de Verordening, een continu proces. Er zijn 3 categorieën in de PBM Verordening; Categorie I -

laag risico op verwonding (bijv. bescherming tegen regen EN 343) Categorie II - risico op verwonding (bijv. EN ISO 11612 A, B, C, hitte & vlammen) Categorie III - hoog risico op verwonding (bijv. vlamboog IEC 61482-2, gesmolten metaal EN ISO 11612 D, E). Tranemo Categorie III kleding kent een product kwaliteit monitoring systeem (Module D volgens de Verordening) om er zeker van te zijn dat de kleding aan de veiligheidseisen voldoet. De kleding is voorzien van de CE-markering en het nummer van de Notified Body die de EU- certificering heeft uitgevoerd.

YOU ARE WORTH DEFENDING 28


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

CE markering van veiligheidskleding Alle veiligheidskleding is CE-gemarkeerd. De CE markering geeft aan dat een Notified Body de kleding heeft getest en dat deze voldoet aan de PBM Verordening (EU)2016/425. U vindt dit symbool op het CE label aan de binnenzijde van de kleding. Het CE-label geeft ook de normeringen aan waaraan het kledingstuk voldoet.

Informatie symbool Wanneer u dit symbool aantreft op het CE-label aan de binnenzijde van het kledingstuk, verwijst dit naar de gebruikersinstructie die aan het kledingstuk is bevestigd. Het geeft ook aan dat deze instructie moet worden gelezen alvorens het kledingstuk in gebruik te nemen. Dit voor een juist en veilig gebruik van het kledingstuk. De gebruikshandleiding is geschreven in uw eigen taal volgens de EU Richtlijn.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2 EN 61482-2

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN ISO 20471

EN ISO 15797 Procedures voor industrieel wassen en behandelen van werkkleding EN ISO 15797 is een testmethode die wordt gebruikt voor het evalueren van textiel/ kleding die industrieel moeten worden gewassen en bestaat uit zowel was- als droog processen. Eisen aan de testresultaten worden bepaald in de betreffende normeringen, bijvoorbeeld in EN ISO 20471 en EN ISO 11612. Tranemo voert doektesten uit na 50 industriële wasbeurten volgens EN ISO 15797 van: EN ISO 11612 A1 Oppervlakte ontbranding, EN ISO 20471 High Visibility en EN 1149-3 Antistatisch. Omdat EN ISO 15797 altijd wordt uitgevoerd op nieuwe, schone doeken waarbij geen sprake is van vuil, voert Tranemo aanvullende draagtesten uit bij haar industriële waspartners om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te verkrijgen. Na de draag- en wastest wordt gecontroleerd of de kleding nog steeds de beste resultaten geeft. Tranemo voert vóór iedere productie ook interne wastesten uit om zeker te zijn van de beste prestatie qua doeken en reflectie striping.

TRANEMO SKINSAFE

Tranemo Skinsafe Het Tranemo Skinsafe™ symbool wordt bij elk artikel getoond, dat in het Skinsafe systeem kan worden gecombineerd en door Tranemo wordt geadviseerd. Voor meer informatie, zie pagina 14.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

29


EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018 Veiligheidskleding tegen het thermische gevaar van een Elektrische Vlamboog Deze norm specificeert PBM-kleding die beschermt tegen het risico van een elektrische vlamboog - bijvoorbeeld bij het werken aan spanning voerende delen of bij onderhouds-/ schakelwerkzaamheden. Kleding voor elektrische vlambogen valt onder PBM-verordening categorie III. De doekeigenschappen en het kledingontwerp zijn belangrijke parameters in het certificeringsproces van kleding met elektrische vlamboogbescherming.

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tijdens deze overgangsperiode kan de Tranemo Kleding drie verschillende soorten markeringen hebben.

Bij het werken met elektriciteit bestaat het risico gewond te raken door een elektrische vlamboog. Door beschermende kleding te dragen die is getest en gecertificeerd om de energie van een mogelijke elektrische vlamboog te weerstaan, bescherm je jezelf tegen dat risico. Het is erg belangrijk om beschermende kleding over het hele lichaam te dragen om volledige bescherming te bereiken. Om Electric Arc-kledingstukken te certificeren volgens EN 61482-2/ IEC 61482-2, moet de beschermende kleding worden getest volgens ten minste één van de twee verschillende testmethoden: Open Arc IEC 61482-1-1 en/of Box test EN 61482-1-2. Open Arc – IEC 61482-1-1 De testmethode Open Arc maakt gebruik van een open vlamboog, in een middenspanningsbereik (> 1.000V), die met beschermende kleding naar een stofstaal of een dummy wordt geschoten. Elektroden achter het doek en beschermende kleding registreren de warmteoverdracht door het doek/kledingstukken, om te kunnen bepalen of een persoon tweedegraads verbranding oploopt. In de eerste stap wordt het doek blootgesteld aan verschillende energieniveaus om een goedgekeurde Arc Rating te verkrijgen. De herziene testmethode wordt nu strikter gecontroleerd en gereguleerd dan voorheen, wat ertoe kan leiden dat eerder verkregen resultaten kunnen afwijken van nieuwe testen. De bescherming in de kleding is echter nog steeds hetzelfde als voorheen, ondanks het feit dat de Arc Rating soms een lagere waarde heeft na her testen. In stap twee wordt de beschermende kleding getest met het energieniveau waartoe de doektest heeft geleid. Een nieuwe eis die aan de norm is toegevoegd, is dat het geteste kledingstuk een nabrandtijd van niet meer dan 5 seconden mag hebben om te worden goedgekeurd. In stap twee wordt de beschermende kleding beschoten met het energieniveau van het resultaat van de doektest. Alle tests resulteren in twee verschillende vlamboogclassificaties op basis van de schietresultaten en de Stoll-curve, die wordt gebruikt om de kans te berekenen dat een persoon een brandwond oploopt. Hoe hoger de waarde, hoe beter de bescherming. Het eerste resultaat, ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), laat de gebruiker weten hoeveel energie de beschermende kleding weerstaat, zonder enig risico op tweedegraads verbranding. Het tweede resultaat is ofwel ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) of EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) en laat de gebruiker zien hoeveel energie de beschermende kleding weerstaat als er een kans van 50% is op een tweedegraads verbranding. ATPV geeft het energieniveau aan dat nodig is om de temperatuur achter het doek zoveel te laten stijgen, waardoor tweedegraads verbrandingen optreden, terwijl EBT het energieniveau aangeeft waarbij het doek open breekt en kan leiden tot een tweedegraads brandwond. Naast ELIM wordt altijd alleen het laagste resultaat gebruikt als Arc Rating; ATPV of EBT.

ELIM ELIM 8,1 8,1 cal/cm²cal/cm²

ELIM - De elektrische vlamboogenergie waartegen de persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen en waarbij er 0% kans is op een tweedegraads verbranding.

30

ATPV ATPV 9,8 9,8

Het energieniveau wanneer de hitte van de elektrische vlamboog zo hoog is, dat dit kan leiden tot een brandwond door het doek.

cal/cm²cal/cm²

ATPV - De elektrische vlamboogenergie waartegen de PBM beschermt, waarbij de kans op tweedegraads verbranding 50% is.

EBTEBT 8,7 8,7

Het energieniveau waarbij het doek openbreekt met als gevolg dat er brandwonden onststaan.

cal/cm²cal/cm²

EBT - De elektrische vlamboogenergie waartegen de PBM beschermt, waarbij in 50% van de gevallen het doek open breekt en kan leiden tot tweedegraads verbranding.

Aangezien ELIM de energiewaarde aangeeft waarbij de kans tweedegraads verbranding 0% is, en de ATPV/ EBT een rekengemiddelde met een kans van 50% op tweedegraads verbranding, is de ELIM-waarde gebruikelijk lager dan de ATPV/ EBT. Het soms grote verschil tussen ELIM en ATPV/ EBT benadrukt het belang van het dragen van meerdere kledinglagen in een Tranemo Skinsafe™-systeem voor een goede bescherming.


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

Box test EN 61482-1-2 De testmethode Box-test maakt gebruik van een gerichte vlamboog, die ontstaat door een kortsluiting in een open kast in een laagspanningsbereik (400V). De test wordt op dezelfde manier uitgevoerd - op doek en beschermende kleding als bij de Open Arc-test. Het resultaat is verdeeld in twee klassen: APC 1 (voorheen Klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (voorheen Klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V) In tegenstelling tot de Amerikaanse norm is er geen resultaatschaal in de kledingtesten, maar slechts twee niveaus waarop het kledingstuk wel of niet is goedgekeurd. Een kledingstuk met één laag vlamvertragend doek passeert meestal APC 1, zelfs dun overhemddoek. Om APC 2 te halen, is meestal een systeem met twee of drie doeklagen of een gevoerd kledingstuk vereist. Dit maakt het moeilijker om de bescherming aan te passen aan het risico, zonder aan comfort in te boeten. Aangezien APC 1 een relatief laag beschermingsniveau is, adviseert Tranemo altijd een basisbescherming van minimaal 8 cal/cm².

RISICO INVENTARISATIE ELEKTRISCHE VLAMBOOG Documenten zoals NFPA 70E, ISSA-richtlijnen en DGUV-I 203-077 helpen om gevaren vanuit een praktisch perspectief te beoordelen. De gevaren van een elektrische vlamboog omvatten thermische effecten, geluid, drukgolfeffect, metaalscherven en rondvliegende materialen, gesmolten metaal, optische en andere effecten en het is belangrijk dat bij de risicobeoordeling rekening wordt gehouden met alle mogelijke gevaren. Om voldoende bescherming te krijgen, is het belangrijk dat het hele lichaam wordt beschermd met extra vlamboog genormeerde PBM’s, bijv. helm met beschermend gelaatsscherm, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen samen met Tranemo beschermende kleding. There are two accepted Electric Arc risk assessment standards used in Europe; the American NFPA 70E and the German DGUV-I 203-077. Amerikaanse norm voor elektrische veiligheid op de werkplek - NFPA 70E De Amerikaanse norm voor elektrische veiligheid op de werkplek is een consensusnorm over hoe werknemers kunnen worden beschermd tegen de gevaren van een elektrische vlamboog. De norm is opgesteld om werkgevers en werknemers te helpen elektrische gevaren te begrijpen, en helpt bij: risicobeoordeling, selectie van PBM-classificatie en elektrische veilige werkmethoden. Bij het kiezen van werkkleding en andere PBM ‘s als bescherming tegen elektrische vlamboogrisico’s, noemt NFPA 70E twee methoden; Incident energieanalyse of Arc Flash PPE Category-methode. Welke te gebruiken, hangt af van het feit of de invallende energie waaraan de werknemer kan worden blootgesteld, is berekend of niet. Incident energieanalyse in cal/ cm² - NFPA 70E: 2018130,5 volgens IEEE1584: 2018 De sterkte van de bescherming moet groter zijn dan de kracht van het risico, wat betekent dat de gecertificeerde bescherming in cal/cm² groter moet zijn dan de Incident energie Analyse in cal/cm². De onderstaande tabel laat zien welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen wanneer: Het risico van een Elektrische Vlamboog 1,2-12 cal/cm² is • Vlamboog gecertificeerd(e) jack/broek/overall met lange mouwen/pijpen • Vlamboog gecertificeerd(e) helm/gelaatsscherm met balaclava of vlamboog hoofdbescherming met geïntegreerd vizier • Vlamboog gecertificeerd(e) handschoenen, dikke leren handschoenen of isolerende handschoenen gecombineerd met handschoenen van leer • Veiligheidsbril achter het gelaatsscherm • Gehoorbescherming • Aangevuld met lederen veiligheidsschoenen

Het risico van een Elektrische Vlamboog >12 cal/cm² is • Vlamboog gecertificeerd(e) jack/broek/overall met lange mouwen/pijpen • Vlamboog gecertificeerd(e) hoofdbescherming met geïntegreerd vizier moet het gehele gelaat bedekken (vlamboog helm/vizier met balaclava is volgens de NFPA 70E niet toegestaan) • Vlamboog gecertificeerd(e) handschoenen (dikke leren handschoenen of isolerende handschoenen gecombineerd met handschoenen van leer zijn volgens de NFPA 70E niet toegestaan) • Veiligheidsbril achter het gelaatsscherm • Gehoorbescherming • Aangevuld met lederen veiligheidsschoenen

Arc Flash PPE Cathegory method - NFPA 70E:2018 130.7 De Arc Flash PPE Category-method wordt alleen gebruikt als de Incident Energy Analysis niet wordt berekend. Bij de Arc Flash PPE Category-method vergelijkt u uw werkplek met een soortgelijke faciliteit als vermeld in NFPA 70E 130.7 waar een aanbeveling wordt gedaan welke PBM-categorie u moet kiezen. Deze methode is onzekerder en kan ertoe leiden dat de gebruiker onnodig dikke en zware kleding draagt, omdat er niet echt zoveel bescherming nodig is voor het uitgevoerde werk. De vlamboogbescherming voor de beschermende kleding is onderverdeeld in vier PBM-categorieën: Risk Assessment acc. to Arc Flash PPE Category method (cal/cm²) Requirement of the PPE Arc Rating (cal/cm²) Requirement of PPE category

1,2-4

4-8

8-25

25-40

>4

>8

> 25

> 40

PPE 1 / CAT 1 (4-8 cal/cm²)

PPE 2 / CAT 2 (8-25 cal/cm²)

PPE 3 / CAT 3 (25-40 cal/cm²)

PPE 4 / CAT 4 (>40 cal/cm²)

De onderstaande tabel laat zien welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen: Bij vlamboog risico - indien PPE 1 of 2 vereist is

Bij vlamboog risico - indien PPE 3 of 4 vereist is

• Vlamboog gecertificeerd(e) jack/broek/overall met lange mouwen/pijpen • Vlamboog gecertificeerd(e) helm/gelaatsscherm met balaclava of vlamboog hoofdbescherming met geïntegreerd vizier • Vlamboog gecertificeerd(e) handschoenen, dikke leren handschoenen of isolerende handschoenen gecombineerd met handschoenen van leer • Veiligheidsbril achter het gelaatsscherm • Gehoorbescherming • Aangevuld met lederen veiligheidsschoenen

• Vlamboog gecertificeerd(e) jack/broek/overall met lange mouwen/pijpen • Vlamboog gecertificeerd(e) hoofdbescherming met geïntegreerd vizier moet het gehele gelaat bedekken (vlamboog helm/vizier met balaclava is volgens de NFPA 70E niet toegestaan) • Vlamboog gecertificeerd(e) handschoenen (dikke leren handschoenen of isolerende handschoenen gecombineerd met handschoenen van leer zijn volgens de NFPA 70E niet toegestaan). • Veiligheidsbril achter het gelaatsscherm • Gehoorbescherming • Aangevuld met lederen veiligheidsschoenen

31


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

Duitse richtlijn voor risicobeoordeling volgens DGUV-I 203-077 en risicoberekeningen volgens BGI/ GUV-I 5188 De Duitse richtlijn is gebaseerd op risicobeoordeling volgens DGUV-I 203-077 en risicoberekeningen volgens BGI/ GUV-I 5188. Volgens de norm wordt de beschermende kleding getest volgens EN 61482-1-2 Box-test met een beperkte en gerichte vlamboog gecreëerd door een kortsluiting in een open kast (box). De test wordt uitgevoerd in een laagspanningsbereik (400V). Tranemo Skinsafe™ Het dragen van meerdere lagen beschermende kleding tegen elektrische vlambogen verhoogt de bescherming aanzienlijk, door de vorming van luchtlagen tussen de kledingstukken; dit, aangezien de lucht een lage thermische geleidbaarheid heeft. Het is belangrijk om te begrijpen dat de totale beschermingswaarde van een meer lagen systeem niet kan worden berekend door energiewaarden van de individuele beschermingskleding op te tellen. Om de energiewaarde van een meer lagen systeem te bepalen, is een elektrische vlamboogtest vereist, die overeenkomt met de manier waarop de kleding in werkelijkheid zou worden gedragen met meerdere lagen kledingstukken op een oefenpop. We noemen onze geteste meer lagen systemen: Tranemo Skinsafe™; het biedt een grotere kans om de juiste beschermende kleding te kiezen op basis van de risicobeoordeling. Zoals opgemerkt in NFPA 70E, het Amerikaanse equivalent van de Europese norm voor elektrische vlambogen, en uit ervaring met Tranemo Skinsafe ™ -tests, zijn meerdere lagen beschermende kleding voor elektrische vlambogen een effectieve manier om de vereiste bescherming te bereiken bij het laagste systeemgewicht. Het gebruik van een systeem zorgt dus voor een hoger gebruikerscomfort en een grotere kans dat de beschermende kleding altijd wordt gedragen. ASTM F1959 De Amerikaanse prestatienorm voor Electric Arc-weefsels heet ASTM F1506, waarbij de weefselspecificaties ook de Open Arc-test ASTM F1959 omvatten. Deze norm is vergelijkbaar met de Europese testmethode IEC 61482-1-1 voor doek en kleding. Het grootste verschil tussen de Amerikaanse vraag en de Europese vraag is de Char Length-test - waarbij een maximale Char-lengte wordt bepaald. De test wordt gedaan na 25 wasbeurten en om te slagen, mag de maximale verkolingslengte maximaal 152 mm zijn na 12 s blootstelling. Tranemo heeft de weefsels getest die zijn ontwikkeld voor elektriciens; Tera TX en Aramide 6.4FC. De test geeft een nuttige indicatie van de vlamvertragende eigenschappen van de weefsels bij een ongeval met een elektrische vlamboog. Elektrisch isolerende kleding die beschermt tegen elektrische schokken, of kleding gedragen bij het gebruik van elektrische vlamboog processen (zoals booglassen en plasmasnijden) vallen NIET onder de Europese norm IEC 61482-2/ EN 61482-2.

EN 1149-5 Veiligheidskleding Elektrostatische eigenschappen Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt in een explosieve gevaarlijke omgeving, anders gezegd ATEX-omgeving waarbij het gevaar bestaat dat er vonken ontstaan door de kleding welke een explosie tot gevolg kan hebben. Om het CE-keurmerk met dit pictogram te verkrijgen, dient de stof te zijn getest volgens EN 1149-1(oppervlakte weerstand) en/of EN 1149-3 (lading verval). Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van antistatische/ATEX kleding. Met Anti-statische eigenschappen in combinatie met een juist kledingontwerp kan de ontstekingsbron worden weggehaald en het risico worden geminimaliseerd. ATEX-omgevingen worden verdeeld in verschillende zones met verschillende risico niveaus. Anti-statische kleding gemarkeerd met EN 1149-5 is bedoeld te worden gedragen in Atex zones 1, 2, 20, 21 en 22. In met zuurstof verrijkte omgevingen of in zone 0 mag de Anti-statische kleding niet worden gebruikt zonder eerst te zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke veiligheidsingenieur, aangezien slijtage de beschermende werking van het kledingstuk kan beïnvloeden en het is cruciaal dat het in deze omgeving op de juiste wijze wordt gedragen. Atex zone classificaties voor gas, nevel en dampen

32

Atex zone classificaties voor stof

Zone 0

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp vaak voorkomt en langdurig aanhoudt.

Zone 20

Omgeving waar vaak en voor langere periodes explosieve stofwolken zich kunnen voordoen.

Zone 1

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich waarschijnlijk voordoet onder normale omstandigheden.

Zone 21

Omgeving waar explosieve stofwolken zich kunnen voordoen onder normale omstandigheden.

Zone 2

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich voordoet onder normale omstandigheden, maar snel verdunt.

Zone 22

Omgeving waar explosieve stofwolken zich waarschijnlijk niet zullen voordoen en indien dit wel gebeurt, snel zulllen verdwijnen.


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN ISO 11612 Veiligheidskleding – gevaar van hitte en vlammen Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt bij werkzaamheden waarbij het risico bestaat dat de kleding in aanraking komt met hitte en vlammen; het vormt de basis bescherming van alle Tranemo vlamvertragende kleding. Voor een volledige lichaamsbescherming dient de beschermende kleding de nek, torso, armen en benen te bedekken met een enkel kledingstuk, een overall of een gecombineerde kledingset: werkjack en broek, beide gecertificeerd op hetzelfde niveau. De normering is opgedeeld in verschillende categorieën, waarbij de code letter aangeeft aan welke eisen het kledingstuk voldoet ten aanzien van hitte en vlammen. Tenminste twee categorieën moeten worden behaald om de CE-markering te mogen voeren, waarbij in ieder geval de code letter A1 en/of A2 vereist is. Het resultaat wordt vermeld op het CE-label samen met dit pictogram. De code letters zijn verdeeld in verschillende niveaus waarbij het hoogste nummer de hoogste testwaarde aangeeft. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering voor hitte en vlammen. Vlamvertragende kleding conform EN ISO 11612 D en E vallen onder PBM Verordening Categorie III. Code letter B meet de mate waarin het doek convectiehitte blokkeert en code letter C meet de mate waarin het doek bestand is tegen stralingswarmte. Wanneer de stof is getest op convectie hitte (B) en stralingswarmte (C) worden twee waardes verkregen. De eerste waarde is de tijd die wordt gemeten om de temperatuur van de huid onder het doek te verhogen met 12°C (huid temperatuur is ongeveer 47-49°C); dit is wanneer je de hitte kan voelen. De tweede waarde is de tijd die wordt gemeten om de temperatuur van de huid te verhogen met 24°C (huid temperatuur is ongeveer 59-61°C), dit is wanneer het risico van een tweedegraads verbranding zich voordoet. De tijd voor de temperatuur stijging tussen 12°C en 24°C, is de tijd die je hebt om te reageren en weg te komen van de hittebron. Tranemo adviseert doorgaans niveau B1, omdat dit niveau de drager in staat stelt op tijd te reageren en de mogelijkheid biedt om zich bij de hittebron vandaan te bewegen. In de metaalindustrie moet men zich beschermen tegen stralingswarmte om hittestress te voorkomen. Test resultaat C1 geeft de drager een reactietijd van 7-20 seconden. Om C2 te halen, zijn 2 of 3 kleding lagen nodig, welke de reactietijd verhoogt naar 20-50 seconden, m.a.w. het verhoogt de bescherming tegen stralingswarmte van de oven. Als de stof bestand is tegen vloeibaar aluminium, zal het waarschijnlijk ook bestand zijn tegen aluminium brons en gesmolten mineralen. Als de stof bestand is tegen gesmolten ijzer, zal het waarschijnlijk ook bestand zijn tegen gesmolten koper, gesmolten fosfor brons en gesmolten gietijzer. Wanneer u werkt met andere gesmolten metalen of legeringen dan aluminium (D) of ijzer (E), neemt u dan contact met ons op en wij helpen u de juiste oplossing te vinden, passend bij uw risico inventarisatie. Door doektesten samen met verschillende eindgebruikers uit te voeren, heeft Tranemo de collecties Magma, Cantex en recent Apex ontwikkeld. A1, A2

Eisen voor beperkte vlamverspreiding; A1: Oppervlakte ontbranding A2: Rand ontbranding

B (1-3)

Bescherming tegen stromingswarmte (convectiewarmte) en open vuur

C (1-4)

Bescherming tegen stralingswarmte

D (1-3)

Bescherming tegen gesmolten aluminium spatten

E (1-3)

Bescherming tegen gesmolten ijzer spatten

F (1-3)

Bescherming tegen contactwarmte

De Amerikaanse Standaard voor bescherming tegen hitte en vlammen is NFPA 2112 is meer gericht op elektrische vlamboog risico’s en off-shore dan op de zware industrie zoals de Europese standaard, die testen bevat op vloeibare metalen. Het grootste verschil in de Amerikaanse Standaard is de ’char length test’ (verticale test ASTM D64B) die wordt gedaan na 100 wasbeurten en de vlamboog test (mannequin test ASTM F1930). De Europese Standaard kent een optionele mannequin test (ISO 13506) die kan worden uitgevoerd als je het complete kleding systeem tegen een vlamboog test. EN ISO 11612 is een internationale normering, ook goedgekeurd door de VS waar de test overeenkomstig de norm wordt uitgevoerd na minimaal 5 wasbeurten.

33


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN ISO 11611 Veiligheidskleding - Laswerkzaamheden en aanverwante processen Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt bij lassen of aanverwante processen, waarbij het risico bestaat op metaalspatten, kortstondig contact met vlammen, stralingswarmte van de vlamboog, elektrische schok door kortsluiting en incidenteel contact met spanning conductoren met een spanning tot ongeveer 100 V DC bij normale lascondities. De standaard is verdeeld in twee verschillende klassen met verschillende risico niveaus. Het beschermingsniveau van het doek wordt getest met 15 druppels (klasse 1) of 25 druppels (klasse 2) gesmolten metaal. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van laskleding. De UV en stralingswarmte van het lassen daagt de PBM extra uit en om de impact te verminderen hebben de klasse 2 doeken normaal gezien een hoger gewicht.

Klasse Omschrijving

Aantal geteste druppels

*Stralingswarmte, RHTI24 (Reactietijd, seconden)

Elektrische weerstand Ω

1

Bescherming bij lichte laswerkzaamheden en– situaties, waarbij lagere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.

15

≥7

> 105

2

Bescherming bij zware laswerkzaamheden en– situaties, waarbij hogere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.

25

≥ 16

> 105

*Lees meer over Stralingswarmte op pagina 19. De meeste Tranemo Vlamvertragende doeken halen in de test minimaal klasse 1. In de praktijk zijn slijpen en snijden de grootste uitdagingen, omdat bij deze processen altijd meer spatten vrijkomen dan de 25 druppels die bij Klasse 2 worden getest. Tranemo voert in-huis doektesten uit waarbij lassen en slijpen/snijden wordt gecombineerd samen met draagtesten bij eindgebruikers. Tranemo heeft diverse opties voor de verschillende laswerk toepassingen.

EN ISO 14116 Veiligheidskleding met lager niveau van vlamvertragende bescherming De standaard wordt vaak gebruikt voor kleding en accessoires met een lagere mate van vlamvertragende bescherming, zoals HiVis vesten, regenkleding, kniestukken en sokken. Verdeeld in drie klassen, waarbij index 3 het hoogste niveau is. Index 3 kleding dient te worden gedragen in combinatie met EN ISO 11612 kleding. (Index 1 kleding mag niet op de huid worden gedragen). Deze normering kent geen toegewezen pictogram, wij gebruiken het vlammen pictogram om aan te geven dat het om een vlamvertragend artikel gaat.

LOI - Limited Oxygen Index LOI betekent de minimale hoeveelheid zuurstof, uitgedrukt in een percentage, welke nodig is om een stof tot ontbranding te brengen. Het geeft de mate van vlamvertragendheid van het doek weer en moet minimaal 25% bedragen. We testen de LOI-waarde op onze stoffen en vermelden deze op het FR-label aan de buitenzijde. De LOI-waarde is één manier om een indicatie te krijgen welke beschermingsgraad een kledingstuk biedt. Het maakt het voor de gebruiker eenvoudiger een vergelijking te maken tussen de doeken en de juiste mate van bescherming te kiezen. De LOI hangt af van de Vlamvertragende vezel(combinatie) en het gewicht van het doek. Tranemo voert vóór productie op elke batch vlamtesten uit om het hoge beschermingsniveau te garanderen dat we op al onze doeken verwachten. Voorbeeld van LOI waarden: Normaal katoen 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Wol 25% en Chemisch behandeld FR katoen 28%.

34

Tranemo doek

LOI

811 812 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 882 / 883 884 885 901 / 904 902 903 920 942 943 955

29,8% 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 32,3% 29,5% 29,0% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5% 29,5%

Tera TX Cantex Pro 260 Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramide Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 2.0 Cantex Stretch Cantex Weld Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR Windtech FR 550


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN 13034 Type PB [6] Veiligheidskleding – vloeibare chemicaliën Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt bij het risico van blootstelling aan een lichte nevel van chemische vloeistoffen c.q. kleine spatten, waartegen een vloeistof dichte barrière (op moleculair niveau) niet vereist is. In overeenstemming met de norm EN 13034 kunnen de onderstaande chemicaliën(groepen) worden getest en het hoogste niveau qua normering is 3: Chemicaliëngroep Zuur Alkaline Aromatische Koolwaterstof Alcohol

Chemische stof H2SO4 30% (Zwavelzuur) NaOH 10% (Natriumhydroxide-oplossing ook genoemd loog of bijtend soda) O-xyleen Butanol

Om de test te halen en het EN 13034 pictogram in de CE-markering te kunnen gebruiken, moet tenminste één chemische stof niveau 3 verkrijgen voor vloeistofafstotendheid en moet minstens één chemische stof niveau 2 halen voor weerstand tegen penetratie. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van chemische bestendige veiligheidskleding. Testresultaat van de stof (klasse)

Cantex Pro 260

Cantex 2.0

Cantex 240IR

Aramide Aramide HV

Tera TX

Outback Outback Mega TX HW 250 230IR

Ara TX

Windtech Windtech FR550 FR340

Apex

Vloeistof afstotende eigenschap van het materiaal Zuur H2SO4 (30%) 3 3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Alkaline

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromatische Koolwaterstof

O-xyleen

0

0

-

0

3

0

3

1

1

2

0

-

2

Alcohol

Butanol

3

0

-

0

3

1

3

3

3

0

3

-

2

Penetratieweerstand van het materiaal tegen chemicaliën groep/chemicaliën Zuur H2SO4 (30%) 3 3 3 2 3

3

3

2

3

3

3

3

3

Alkaline

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromatische Koolwaterstof

O-xyleen

0

0

-

0

2

0

2

-

3

1

3

-

3

Alcohol

Butanol

3

0

-

0

3

0

3

2

3

0

3

-

3

”-” Chemicaliëngroepen/chemische stof niet getest. ”0” Chemicaliëngroepen/chemische stof haalt de test niet.

Wanneer u kiest voor kleding met chemische bescherming (EN 13034), is het belangrijk dat u controleert of u de relevante chemicaliëngroep(en) is/zijn getest op de kledingkwaliteit die u kiest. Meestal zijn niet alle vier chemicaliëngroepen relevant voor uw risico inventarisatie. Wanneer gewerkt wordt met andere chemicaliën of andere concentraties van bovengenoemde chemicaliën, neemt u dan contact met ons op, zodat we kunnen beoordelen welk doek/kledingstuk de beste oplossing biedt binnen uw risico inventarisatie. Om te voldoen aan EN 13034 op het Tranemo productassortiment, gebruikt Tranemo een finish welke voldoet aan de vereisten voor fluor chemicaliën voor consumenten in Noorwegen en tevens aan de vereisten binnen EU REACH. Weest u zich ervan bewust, dat FC finish dat wordt gebruikt voor de EN13034-normering na elke wasbeurt gereactiveerd dient te worden, dit door het kledingstuk te verhitten. De kleding moet indien noodzakelijk ook worden gereïmpregneerd. Tranemo Cantex Weld Stretch is Tranemo’s eerste collectie zonder fluorcarbon finish (C0) die voldoet aan de eisen van EN 13034. Een fluorcarbon vrije finish bevat geen fluoratomen in de moleculaire keten, waardoor het beduidend milieuvriendelijker is. Fluorcarbons zijn al lang onderwerp van discussie en zijn vanuit milieuoogpunt ongewenst, omdat ze persistent zijn, d.w.z. buitengewoon moeilijk voor de natuur om af te breken. De fluorcarbon vrije doeken voldoen aan EN 13034 voor zuur en alkaline met uitstekende resultaten en een afstotende werking tegen water en verontreiniging op waterbasis. De reden waarom fluorcarbon nog steeds worden gebruikt, is vanwege het uitstekende vermogen om olie en chemicaliën op oliebasis af te weren, en aangezien sommige industrieën olieafstotende beschermende kleding vereisen, is het momenteel onmogelijk om fluorcarbon volledig uit te faseren. In gevallen waar afstoting van oliën en op olie gebaseerde chemicaliën niet direct nodig is, ziet Tranemo een positieve ontwikkeling van fluorcarbon vrije finishing die milieuvriendelijker zijn. Het is belangrijk dat de beschermende kleding schoon wordt gehouden en regelmatig wordt gewassen; dit, om te voorkomen dat vuil zich aan het doek hecht en een extra veiligheidsrisico vormt. Na het wassen van beschermende kleding die gecertificeerd is volgens EN 13034 (met of zonder fluorcarbon finish), moet de kleding worden gereactiveerd door verwarming om de bescherming volgens de norm te behouden. Indien nodig, moet de veiligheidskleding mogelijk opnieuw worden geïmpregneerd. Tranemo raadt impregneren aan bij industriële wasserijen die dit proces op de juiste wijze kunnen uitvoeren. Voor kleding die een fluorcarbon vrije afwerking hebben, raadt Tranemo aan dat de reïmpregnering ook fluorcarbon vrij is. Tranemo doet continu in-huis testen op doeken voor waterafstotendheid volgens ISO 4920 (sproeitest) en olieafstotendheid volgens ISO 14419. Dit moet ervoor zorgen dat de doeken de juiste behandeling hebben.

35


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN ISO 20471 High Visibility kleding Deze standaard beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in situaties waarbij men zowel overdag als ‘s nachts goed zichtbaar moet zijn voor verkeer. Deze normering heeft drie verschillende klassen verdeeld over drie verschillende risico’s en het maximale niveau is klasse 3. De onderstaande tabel geeft de oppervlakte weer aan fluorescerend doek en reflectie materiaal in de kleding. Om het CE-keurmerk en pictogram te mogen voeren, dient het kledingstuk te voldoen aan één van deze klassen. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van zichtbaarheidskleding. EN ISO 20471 is een internationale standaard, welke ook in de US is goedgekeurd. De Amerikaanse Standaard voor High Visibility kleding is genaamd ANSI/ISEA 107. Materiaal oppervlak in m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerend materiaal

0,14

0,50

0,80

Reflectie materiaal

0,10

0,13

0,20

Gecombineerde certificering - klasse 3 systeem Wanneer een kledingstuk niet voldoet aan EN ISO 20471 klasse 3, kan het met andere Tranemo High Visibility kleding worden gecombineerd, waardoor toch de hoogste klasse kan worden bereikt – een klasse 3 systeem. Een jack dat slechts klasse 2 haalt, kan dus bijvoorbeeld worden gedragen in combinatie met een klasse 1 of klasse 2 werkbroek/tuinbroek, waardoor een klasse 3 systeem wordt bereikt. Een aantal Tranemo werkjacks en T-Shirts zijn qua maat binnen de EN ISO 20471 normering volgens verschillende klassen gecertificeerd. Deze kunnen ook voor alle maten worden gecombineerd in een klasse 3 systeem. Als een kledingstuk is gecertificeerd volgens een klasse 3 systeem, staat dit aangegeven in de productomschrijving van het kledingstuk. Daarnaast staat het met de onderstaande symbolen op het CE-label aangegeven, aan de binnenzijde van het kledingstuk. De onderstaande tabel toont de Tranemo gecombineerde certificering en voor welke klasse het systeem is genormeerd. Uppers moeten over de tuinbroek worden gedragen om te voldoen aan de standaard vereisten voor gecombineerde certificeringen. Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroek klasse 1

Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroekklasse 2

Klasse bovenkleding

Groep A - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 3-systeem, classificaties conform EN ISO 20471 Art.No

Bovenkleding

Maten

Klasse voor gecertificeerd systeem

Klasse voor gecertificeerd systeem

5030 89

Sweater vest

XS-S

2

3

3

5037 88

Jack Dames

Dames S-XL

2

3

3

5039 89

Dames Sweater

Dames S

2

3

3

5070 89

Sweater

XXS

2

3

3

5071 89

T-Shirt

XXS-M

2

3

3

5101 93

Winterjack

XS

2

3

3

5103 93

Winterjack Dames

Dames S-M

2

3

3

5107 93

Winterjack Dames

Dames S-M

2

3

3

5109 93

Winterjack

XS

2

3

3

5135 94

Shell jack

XS-S

2

3

3

5136 94

Shell jack

XS-S

2

3

3

5145 95

Softshell jack

XS-S

2

3

3

5149 95

Dames Softshell Jack

Dames S-M

2

3

3

5195 95

Softshell jack

XS-S

2

3

3

5233 95

Softshell jack

XS-S

2

3

3

5238 84

Dames Werkjack

Dames XS

2

3

3

5270 89

Sweater

XXS

2

3

3

5339 84

Werkjack

XS->

2

3

3

5834 81

Werkjack

XS->

2

3

3

5838 81

Dames Werkjack

Dames S->

2

3

3

5839 81

Dames Werkjack

Dames S-M

2

3

3

5884 81

Werkjack

XS->

2

3

3

Groep B - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 2/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 5076 91

Overhemd

XS ->

2

3

3

5079 91

Overhemd Dames

Dames S ->

2

3

3

5271 89

T-shirt

XXS-M

2

2

3

3

Groep E - Uppers zonder mouwen of korte mouwen zonder reflectie Klasse 2/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 5165 95

Softshell bodywarmer

XS-L, XL->

1,2

2

5169 95

Softshell bodywarmer Dames

Dames S-L, XL->

1,2

2

3

5869 81

Bodywarmer

XS->

2

2

3

1

1

3

Groep C - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 1/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471

36

5075 89

Sweater

XXS->


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

RIS-3279-TOM ISSUE 2 Spoorweg Groep High-Visibility Standaard voor UK Deze UK High Visibility-norm is gebaseerd op de Europese norm EN ISO 20471. Het vereist dat het oppervlak van fluorescerende en reflecterende materialen van de kledingstukken minimaal EN ISO 20471 klasse 2 bereikt. RIS-3297-TOM keurt alleen oranje High Visibility materialen goed.

EN 342 Beschermende kleding - kou Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt bij koude omstandigheden. Er worden eisen gesteld aan warmte-isolatie (aangegeven in m²K/W), luchtdoorlatendheid (klasse 1-3) en waterdichtheid (klasse 1-2). De kleding combinatie (d.w.z. tweedelige sets of overall) moet presteren op thermische isolatie en luchtdoorlatendheid om het 342 pictogram op de CE-markering te krijgen – de waterpenetratie test is optioneel. Een complete kledingcombinatie test is een 3-lagen systeem met type B onderkleding, d.w.z. een binnenste laag met onderkleding, een tussen thermo laag onder een buitenlaag van gecertificeerde kleding die samen met sokken, balaclava, handschoenen en laarzen wordt gedragen. De waarde voor thermische isolatie geeft de minimale temperatuur aan, waarbij het lichaam in staat is een comfortabele temperatuur aan te houden. In de bijgewerkte versie van de norm EN 342:2017 is de test gewijzigd en wordt ook rekening gehouden met de luchtsnelheid. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken.

EN 343 Beschermende kleding - regen Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in geval van regen of sneeuw, mist en sluiernevel. Volgens de nieuwste versie van de norm, EN 343:2019, worden het kledingstuk en de naden getest op waterpenetratie (waterdichtheid) klasse 1-4 en waterdamp weerstand (ademend vermogen) klasse 1-4, waarbij klasse 4 het hoogste niveau is. Het kledingstuk moet bij beide testen een resultaat behalen om het EN 343 pictogram op de CE markering te krijgen. Het ademend vermogen van de kleding wordt beïnvloed door het ontwerp. Het is gebruikelijk dat een ongevoerd kledingstuk EN 343 klasse 4:4 bereikt (hetzelfde als het buitendoek), terwijl gevoerde kleding in hetzelfde buitendoek bijvoorbeeld slechts EN 343 klasse 4:2 haalt. In deze gevallen is het de voering van het kledingstuk dat de waterdampweerstand (ademend vermogen) beïnvloedt. De testmethode van waterdichtheid van een kant-en-klaar kledingstuk in een regentoren is aan de standaard toegevoegd. Deze test is optioneel. De vorige versie van de norm (EN 343:2003+A1 2007) kende 3 klassen. De eisen van klasse 1-3 voor weerstand tegen binnendringen van water zijn in beide versies van EN 343 hetzelfde, maar klasse 4 kent hogere eisen. Het resultaat van de waterdampweerstand is ook uitgebreid met een 4e klasse en de niveaus van elke klasse zijn licht gewijzigd. Alleen klasse 1 is in beide versies gelijk. Certificeringen volgens de oude versie EN 343:2003+A1 2007 zijn nog steeds geldig. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken. De testmethode EN 20811 (bepaling van de weerstand tegen waterpenetratie) wordt gegeven in millimeters waterkolom (mmH2O) of Pascal (Pa). Tranemo duidt kleding met een waterkolom > 5000 mm (50000 Pa) aan als wind- en waterdicht. Dit biedt een goede bescherming bij nu en dan regen of slecht weer. Bij zware of langdurige regenbuien wordt traditionele gelamineerde regenkleding aanbevolen.

37


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

HANDSCHOENEN De beschermende handschoenen zijn gecertificeerd en getest volgens verschillende normen om de gebruiker te informeren over het beschermingsniveau, zodat de juiste handschoen met de juiste bescherming kan worden gekozen voor de specifieke werksituatie. Bij het werken met o.a. elektriciteit, energie opwekking, elektrisch onderhoud, aan het spoor en in procesindustrieën bestaat het risico van blootstelling aan een elektrische vlamboog. De Elektrische Vlamboog zorgt voor een enorme hitte straling die de huid kan verbranden. De hete lucht van de boogexplosie kan tot 10 000°C oplopen, wat een groot risico op brandwonden oplevert. De intense hitte kan de handschoen doen ontbranden, dus is het van belang dat de handschoenen beschermen tegen ontbranding en smelten. Bij het werken met elektriciteit zijn de handen een van meest blootgestelde lichaamsdelen. • •

Gebruik de handschoenen! Handen zijn het meest blootgestelde deel van het lichaam! Gebruik droge handschoenen! Vochtige of natte handschoenen kunnen stoom veroorzaken die de bescherming aanzienlijk zal verminderen. Versleten handschoenen geven een verminderde bescherming. Gebruik schone handschoenen! De handschoenen zijn vlamvertragend, maar olie en vuil op de handschoenen kunnen nog branden. Het is een goed idee om een extra paar handschoenen mee te nemen als een paar tijdens de werkdag nat of vuil is. Gebruik de juiste maat! Goed passende handschoenen verminderen het risico van ergens achter blijven hangen tijdens het werk. Laat andere beschermende werkkleding de handschoenen bij de polsen overlappen.

• • • • •

EN 407 ABCDEF

EN 407 - Beschermende handschoenen tegen thermische risico’s (en/of vuur)

De norm wordt gebruikt voor veiligheidshandschoenen die de handen beschermen tegen hitte en/of vlammen; vuur, contactwarmte, convectiewarmte, stralingswarmte, kleine spatten of grote hoeveelheden vloeibaar metaal. Elk getest risico geeft een resultaat onderverdeeld in verschillende niveaus en het pictogram van de norm wordt aangevuld met de voorwaarden hier onder. Code

Uitleg termen

A

Brand gedrag

Hoe brandbaar is de handschoen, smelt het materiaal, hoe snel dooft de vlam? Meet de tijd van de vlam en nagloeien nadat de ontstekingsbron is verwijderd, 1-4. (niveau 3 of 4 wordt geclassificeerd als Vlamvertragend)

B

Contactwarmte

De handschoen moet isoleren tegen contactwarmte en mag niet smelten. De test meet de blootstelling aan een heet voorwerp met beperkte verhitting van de hand gedurende 15s, 1-4. (niveau 1=100°C, niveau 2=250°C, niveau 3=350°C, niveau 4=500°C)

C

Convectiewarmte

De handschoen moet isoleren tegen convectiewarmte en penetratie van hete lucht of stoom voorkomen. De test meet de tijd van schadelijk doodringen, 1-4. (4 is het hoogste niveau)

D

Stralingswarmte

De handschoen kan stralingswarmte reflecteren of absorberen en de huid moet tegen de impact beschermd zijn. De test is berekend op 20 kW/m² en resulteert in niveau 1-4 (4 is het hoogste niveau)

E

Kleine spatten gesmolten metaal

Test met kleine metaalspatten, 1-4 (4 is het hoogste niveau)

F

Grote spatten gesmolten metaal

Test met grote metaalspatten, 1-4 (4 is het hoogste niveau)

EN 388 ABCDEF

EN 388 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s

Deze norm beschrijft de mechanische prestaties en relevante test van de beschermende handschoen. De handschoen is getest op slijtvastheid, snijweerstand, scheurweerstand, lekbestendigheid en impact bescherming. EN 388 resulteert in waarde A-F. Elk getest risico geeft een resultaat onderverdeeld in verschillende niveaus en het pictogram van de norm wordt aangevuld met de voorwaarden hier onder.

38

EN 420 / EN ISO 21420 Beschermende handschoenen Algemene eisen en testmethoden Deze norm beschrijft de algemene vereisten en relevante testmethoden voor het ontwerp en de constructie van handschoenen, weerstand van handschoenmaterialen tegen waterpenetratie, onschadelijkheid, comfort en efficiëntie, markering en informatie verstrekt door de fabrikant.

Arc Rating waarde voor beschermende handschoenen Beschermende handschoenen getest volgens ASTM F2675 - uitgevoerd om de Arc Rating (ATPV of EBT) van een handschoen te bepalen. EN 61482-1-2, Box test Deze Elektrische Vlamboog test slaagt of faalt bij de twee onderstaande test instellingen: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) De test is aangepast voor handschoenen, omdat handschoenen niet zijn opgenomen in deze standaard en testmethode.

ANSI CUT LEVEL

Code

Uitleg termen

A

Slijtvastheid

1-4 (4 is het hoogste niveau)

B

Snijweerstand (coup test), optionele oudere test

1-5 (5 is het hoogste niveau). X geeft aan dat de test niet is uitgevoerd

C

Scheurweerstand

1-4 (4 is het hoogste niveau)

D

Prik/steek resistentie

1-4 (4 is het hoogste niveau)

E

Snijweerstand ISO 13997

A-F (F is het hoogste niveau). A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Schokbescherming

Geeft alleen aan of de test is uitgevoerd. P=Gehaald

ANSI CUT Amerikaanse standaard voor snijweerstand

Als aanvulling op de Europese norm hanteert Eureka de ANSI test voor snijweerstand. Dit is om een hoger resultaatbereik te halen, A1-A9. Het resultaat wordt gegeven in Newton. De testmethoden zijn dezelfde als die in EN 388.


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

HELMEN Helmen zijn gecertificeerd en getest volgens verschillende normen om de gebruiker te voorzien van informatie zodat de juiste helm met de juiste bescherming voor het specifieke werkgebied kan worden gekozen. Tranemo adviseert: • Gebruik de helm als aanvulling op uw beschermende kleding en zorg ervoor dat deze stevig op uw hoofd zit. • Bewaar het op de juiste temperatuur als u het niet gebruikt (5°C - 35°C). • Gebruik de helm niet tijdens elektrotechnische werkzaamheden als de helm of een ander onderdeel (helmschaal, vizier, verstelmechanismen of kinbanden) beschadigd of vuil is. • Een natte of vochtige helm moet voor gebruik grondig worden gedroogd. • De helm heeft een beperkte levensduur en moet worden weggegooid voordat de vervaldatum is verstreken. Informatie over de levensduur is te vinden op de achterkant van de helm.

EN 397 - Norm voor industriële veiligheidshelmen De norm specificeert eisen voor materialen en prestaties, testmethoden en etiketteringsvereisten voor industriële veiligheidshelmen. De verplichte eisen zijn van toepassing op helmen voor algemeen gebruik in de industrie. Er zijn enkele optionele aanvullende prestatie-eisen die de helmfabrikant kan specificeren. Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende voorwerpen, waarbij gevolgschade aan de hersenen en schedelfracturen een risico vormen. Helmen die gecertificeerd zijn volgens EN 397 moeten voldoen aan de eisen voor schokdemping verticaal, weerstand tegen doordringen van scherpe voorwerpen, vlambestendigheid en kinriem eisen loslaten bij minimaal 150N en maximaal 250N.

EN 50365 - Norm voor elektrisch geïsoleerde helmen voor gebruik in laagspanningsinstallaties Deze optionele test zorgt voor een betrouwbare bescherming tegen elektrische schokken tot AC 1000 V of DC 1500 V. De gebruikte spanning voor deze test is 10000V. Helmen die zijn goedgekeurd volgens EN 50365 moeten worden gemarkeerd met het driehoek symbool en de vermelding “klasse 0” in de schaal. Helm goedgekeurd volgens EN 50365: • Beschermt tegen elektrische schokken en gevaarlijke elektrische stroom door het hoofd. • Beschermt tegen wisselspanning tot 1000 V (AC) of gelijkspanning tot 1500 V (DC) • Mag geen geleidende onderdelen bevatten als de helm isolerend is. • Er mogen geen ventilatieopeningen zijn die onbedoeld contact met onder spanning staande delen kunnen veroorzaken. • Moet voldoen aan de vereisten in overeenstemming met EN 397.

EN 166 - Norm voor oogbescherming De norm specificeert functionele eisen voor alle soorten oogbescherming. De norm behandelt algemene overwegingen met betrekking tot oogbescherming, zoals aanduiding, classificatie, basiseisen, speciale eisen en aanvullende eisen, testmethoden, etikettering en informatie voor de gebruiker. • • • • •

Oogbescherming moet vrij zijn van uitstekende delen, scherpe randen of andere defecten die tijdens het gebruik ongemak of schade kunnen veroorzaken. Geen enkel onderdeel van de oogbescherming die in contact komt met de drager, mag gemaakt zijn van materialen waarvan bekend is dat ze huidirritatie veroorzaken. Hoofdbanden moeten minimaal 10 mm breed zijn over alle delen die in contact kunnen komen met het hoofd van de drager. Hoofdbanden moeten verstelbaar zijn of zichzelf aanpassen. Artikelen goedgekeurd volgens EN 166 moeten worden getest volgens: EN 167 Optische test - Dit omvat tests voor gezichtsveld, transmissie en diffusie evenals vervormingseigenschappen EN 168 Mechanische testmethoden - Robuustheid en weerstand tegen hitte, ontbranding en corrosie. Er zijn twee robuustheidstests ”minimale robuustheid” en ”verhoogde robuustheid” EN 170 - Eisen voor filters tegen Uv-straling

Arc Rating-waarde voor gelaatsscherm ASTM F2178 (Open Arc) Het vizier is getest volgens om de Arc Rating (ATPV of EBT) van het vizier te bepalen. GS-ET-29E (Box Test) Testmethode en certificering van gelaatsbescherming. Deze vlamboogtest resulteert in een geslaagd of niet-geslaagd resultaat volgens de volgende instellingen: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) De testmethoden komen overeen met de EN 61482-1-2 Box-test, maar zijn aangepast voor gezichtsbescherming.

39


GEBRUIK

GEBRUIK Het is van essentieel belang alle FR kleding op een professionele manier te wassen volgens specifieke was instructies, om te voorkomen dat de beschermende eigenschappen niet door vuil worden teniet gedaan. Gebruik uitsluitend synthetisch wasmiddel. Gebruik geen zeep houdende wasmiddelen of wasverzachters; gebruik geen bleekmiddelen. Tranemo adviseert als volgt: • Beschermende kleding die is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 moet apart worden gewassen, of samen met andere kleding gecertificeerd volgens EN ISO 20471. • Voor kledingstukken die wol bevatten, is een juist was proces heel belangrijk. Wol is gevoelig voor hoge pH en zou daarom moeten worden gewassen in een neutrale pH en met een voorzichtig was proces. Beschermende kleding die wol bevat, moet worden gewassen met een speciaal wol programma. • Om te voldoen aan de eisen van EN 13034, dient de beschermende kleding indien nodig opnieuw geïmpregneerd te worden om de chemische bescherming te behouden. Deze kledingstukken mogen alleen worden gewassen in industriële wasserijen die in staat zijn opnieuw te impregneren volgens een correct proces. Contacteer Tranemo Benelux voor alle benodigde informatie omtrent was procedures en gedetailleerde was instructies.

Was symbolen

A B C D 3

Wassen op max. 40°C

Wassen op max. 40°C, fijne was

Wassen op max. 60°C

Wassen op max. 60°C, fijne was

Niet in de droger

5 O N M T

Droger lage tempratuur

Niet strijken

Strijken max. 110°C

Strijken max. 150°C

Niet stomen

Heat seal reflectie striping Opgestikte reflectie striping kan hard en stijf aanvoelen en een oncomfortabel gevoel geven, met name op gebreide kleding die vaak zacht en elastisch is. Het gebruik van gesegmenteerde heat seal reflectie biedt dan een betere oplossing voor de kleding dan de standaard opgestikte reflectie. Zelfs op sommige geweven lichtere kleding haalt heat seal reflectie een voordeel qua comfort. Voor het behoud van de reflectie moet heat seal reflectie striping op neutrale pH worden gewassen, d.w.z. door geen gebruik te maken van reinigingsmiddelen met een pH boven 8. Tranemo adviseert: • Was op max 60°C • Vermijd alkaline wasmiddelen, pH<8 wordt aanbevolen. • Gebruik geen wasverzachter, bleekmiddelen of optische witmakers. • We adviseren hangend drogen of trommel op max 60°C. Voor het drogen in de tunnel wordt max 100°C aanbevolen.

40


GEBRUIK

Reparatie van FR kleding Gebruik geen beschadigde beschermende kleding die niet kan worden gerepareerd (bijvoorbeeld gaten of scheuren in het kledingstuk, niet functionerende sluiting). Kleine beschadigingen die de beschermende werking van kleding niet beïnvloeden, kunnen worden gerepareerd, waardoor de levensduur van het kledingstuk kan worden verlengd en daarmee de impact op het milieu wordt verkleind. Reparaties mogen geen negatieve invloed op de beschermende werking van de kleding hebben; herstelwerkzaamheden dienen uitsluitend te worden uitgevoerd volgens de Tranemo instructies met identiek doek en gelijke accessoires. Indien nodig, kan Tranemo als optioneel product zorgen voor een reparatie kit en instructies geven bij de reparatie van de PBM.

Vervanging Nadat een kledingstuk in direct contact is geweest met vlammen of sterke hittegeleiding, kan het wellicht broos en verzwakt zijn en zal om die reden moeten worden vervangen. Als de kleding is blootgesteld aan chemicaliën - normaal gesproken een devaluatie van de bescherming van de kleding - zult u zorgvuldig moeten overwegen of de kleding vervangen moet worden. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op onze website www.tranemo.nl of vraag gerust om een FR-training via ons verkoopkantoor.

Transfers en borduring op FR kleding Heat seal transfers moeten worden getest en goedgekeurd voordat deze kunnen worden geplaatst op vlamvertragende kleding. De heat seal transfers die Tranemo produceert, zijn getest en goedgekeurd voor EN ISO 14116 en EN 1149-5 wanneer ze zijn bevestigd op een vlamvertragend kledingstuk van Tranemo. Wanneer een transfer wordt blootgesteld aan hitte houdt het normaal gesproken de energie langer vast dan het doek. Vanuit veiligheidsoogpunt wordt het plaatsen van een grote transfer niet aanbevolen. De beste plaats is de plek met meerdere stoflagen er onder, zodat de huid beter wordt beschermd. Wanneer een borduring rechtstreeks op een vlamvertragend kledingstuk wordt geplaatst, moet dit worden gemaakt van vlamvertragend garen. Een ongeschikte borduring, badge of transfer op een vlamvertragend kledingstuk kan de vlamvertragende eigenschappen negatief beïnvloeden. Volgens de standaard EN ISO 14116 is het niet nodig dat heat seal transfers, badges en labels die kleiner zijn dan 10 cm² op vlamwerendheid zijn getest. Badges die op een vlamvertragend kledingstuk worden gemonteerd, moeten zijn gemaakt van vlamvertragend doek. Voor EN 1149-5 kleding moeten de badges permanent worden bevestigd, dit op een dusdanige manier, dat ruimte tussen de badge en de kleding wordt voorkomen. Normering

Heat seal transfers

Borduring

Badges

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Heat seal transfers moeten zijn goedgekeurd conform EN ISO 14116 Index 3. Bij voorkeur geplaatst op een positie met meerdere doeklagen eronder. Voorkom het bedekken van grote stukken op het doek.

Het borduurgaren moet zijn goedgekeurd conform EN ISO 14116 Index 3. Bij voorkeur geplaatst op een positie met meerdere doeklagen eronder.

De stof van de badge moet zijn goedgekeurd conform EN ISO 14116 Index 3.

EN 1149-5

Heat seal transfers in de breedte > 5 cm en groter dan 100 cm² en qua dikte > 2 mm moeten zijn getest volgens EN 1149-5.

Borduringen in de breedte > 5 cm en groter dan 100 cm² en qua dikte > 2 mm moeten zijn getest volgens EN 1149-5.

Badges in de breedte > 5 cm en groter dan 100 cm² en qua dikte > 2 mm moeten zijn getest volgens EN 1149-5 en permanent gehecht.

EN ISO 20471

Het maximale formaat hangt af van de maat van het kledingstuk en het Hi-Vis oppervlak.

Het maximale formaat hangt af van de maat van het kledingstuk en het Hi-Vis oppervlak.

Het maximale formaat hangt af van de maat van het kledingstuk en het Hi-Vis oppervlak.

Plaatsen van logo’s op High Visibility kleding Om een kledingstuk, ook na plaatsing van een logo, te laten voldoen aan de vereisten van EN ISO 20471 qua minimaal fluorescerend oppervlakte, moet het logo niet te groot zijn of worden geplaatst op het niet-fluorescerende gedeelte. Om die reden zou een logo op een Hi-Vis broek bij voorkeur niet geplaatst moeten worden op het fluorescerende gedeelte. Dezelfde aanbeveling geldt voor bovenkleding, gecertificeerd conform EN ISO 20471 klasse 3 met relatief weinig fluor oppervlakte (bijv. kleding met korte mouwen, dameskleding of kleding met veel contrastkleur). Vraag Tranemo naar het Hi-Vis oppervlak per kledingstuk om de limiet te bepalen.

41


VLAMVERTRAGEND

DAMES FR

> Inherent vlamvertragende dameskleding voor alle seizoenen > Uitgebreide kledingkeuze specifiek voor dames > De juiste kleding, voor op de huid en als buitenste laag

Vandaag de dag zien we steeds meer dames aan het werk in voormalige typische mannen werkomgevingen. Bovendien streven steeds meer bedrijven naar een gelijke werkverhouding op de werkvloer. Met deze ontwikkeling in het achterhoofd kiest Tranemo voor een grote stap voorwaarts in de promotie van vlamvertragende dameskleding. Iedereen heeft het recht op comfortabele en goed passende kleding, omdat alleen in dat geval de kleding altijd zal worden gedragen, ook op de dag dat er een ongeval plaatsvindt.

42


DAMES FR 100

151

156

NEW

NEW

5037 88 DAMES WERKJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft het werkjack flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde je extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. Beschikbaar vanaf het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

5039 89 DAMES SWEATER VEST Vlamvertragend Hi-Vis dames sweater vest in een zachte sweater kwaliteit; non-metal. 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

NEW

5079 91 DAMESOVERHEMD Vlamvertragend Hi-Vis damesoverhemd. NonMetal. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

5103 93 DAMES WINTERJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met getapete naden en gewatteerde voering. Geheel metaalvrij. Wind- en waterdicht conform EN 343. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine WINTER FR

Dames S-XXL 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH

60

141

60

132

NEW

NEW

5107 93 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met afneembare capuchon, getapete naden en gewatteerde voering. Geheel metaalvrij. Wind- en waterdicht conform EN 343. Maten: Kleur: Collectie:

141

Dames S-XXL 94 geel/marine WINTER FR

117

5149 95 DAMES SOFTSHELL JACK Vlamvertragend Hi-Vis dames softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine STRETCH FR

109

5169 95 DAMES SOFTSHELL BODYWARMER Vlamvertragende Hi-Vis dames softshell bodywarmer. Non-Metal, wind- en waterafstotend. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine STRETCH FR

103

5238 84 DAMES WERKJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames XS-XXL 93 oranje/marine ZENITH

110

NEW

5639 87 DAMES WERKJACK Vlamvertragend dames werkjack in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine MAGMA

5709 88 DAMES WINTERJACK Vlamvertragend dames winterjack met verhoogde zichtbaarheid, licht getailleerd. Biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine CANTEX 57

5737 88 DAMES WERKJACK Vlamvertragend dames werkjack in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft het werkjack flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. Het werkjack heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

157

156

5739 88 DAMES WERKJACK Vlamvertragend dames werkjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Maten: Kleur: Collectie:

Dames XS-XXL 94 geel/marine CANTEX 57

Dames S-XXL 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH

76

77

NEW

5778 86 DAMESOVERHEMD Vlamvertragend Hi-Vis damesoverhemd met extra zichtbaarheid. Non-Metal. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

5779 91 DAMESOVERHEMD Vlamvertragend damesoverhemd, getailleerd. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 34-46 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

5803 81 DAMES WINTERJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen.

5807 81 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met capuchon. Fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine TERA TX

Dames S-XXL 94 geel/marine TERA TX

43


DAMES FR 73

5838 81 DAMES WERKJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5839 81 DAMES WERKJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

6373 89 DAMES T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend dames T-Shirt met lange mouwen en ronde hals. Hi-Vis accenten op de schouders. 20% gerecycled katoen.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine TERA TX

145

5914 92 SPORT BH Vlamvertragende, zachte sport BH met 20% gerecycled katoen.

5915 92 BH Vlamvertragende BH met 20% gerecycled katoen.

Maten:

Maten:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marine FR ONDERKLEDING

145

44

75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D 03 marine FR ONDERKLEDING

5917 89 TANKTOP MET SPORT BH Vlamvertragende, zachte dames tanktop met sport BH en 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 03 marine FR ONDERKLEDING

145

NEW

5913 92 DAMES BOXERSHORT Vlamvertragende dames boxershort in een zacht tricot met 20% gerecycled katoen.

5918 92 HOGE DAMES SLIP Vlamvertragende hoge dames slip in een zacht tricot met 20% gerecycled katoen.

5919 92 DAMES SLIP Vlamvertragende dames slip met 20% gerecycled katoen.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 03 marine FR ONDERKLEDING

147

NEW

Dames S-XXL 03 marine FR ONDERKLEDING

147

147

159

158

NEW

6311 90 DAMES ONDERPANTALON Vlamvertragende dames onderpantalon in Merino wol/FR viscose. Met jacquard patroon.

6314 90 DAMES SHIRT Vlamvertragend dames shirt lange mouwen in Merino wol/FR viscose. Met jacquard patroon.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 82 zwart/grijs FR ONDERKLEDING

Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

145

145

NEW

NEW

Dames S-XXL 92 geel/grijs, 94 geel/marine TERA TX

145

Kleur: Collectie:

147

153

72

Dames S-XXL 82 zwart/grijs FR ONDERKLEDING

NEW

6395 90 MUTS Vlamvertragende muts in jacquard zachte Merino wol en FR Viscose. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 03 marine FR ONDERKLEDING

Eén maat 82 zwart/grijs FR ACCESSOIRES

6397 90 NEK-/HALSBESCHERMING Vlamvertragende nek-/halsbescherming in Merino wol en FR Viscose, die goede bescherming biedt tegen blootstelling aan een elektrische vlamboog. Maten: Kleur: Collectie:

Eén maat 82 zwart/grijs FR ACCESSOIRES


DAMES FR 102

102

NEW

133

5227 84 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

5228 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

NEW

5027 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

133

Dames 36-48 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH

132

5057 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

Dames 36-48 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH

106

132

106

NEW

5257 84 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

5258 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken. Winddichte PU gelamineerde jersey voering.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

5429 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

117

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

117

Dames 36-48 03 marine CANTEX WELD STRETCH

NEW

5459 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 03 marine CANTEX WELD STRETCH

104

110

NEW

5628 87 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen.

5629 87 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek van een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine MAGMA

Dames 36-48 94 geel/marine MAGMA

5727 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-46 94 geel/marine CANTEX 57

5729 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. De broek heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH

45


DAMES FR

104

73

72

71

NEW

5759 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken en heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Maten: Kleur: Collectie:

5828 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5829 81 DAMES WERKBROEK Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH

71

72

73

5857 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal.

5858 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5859 81 DAMES WERKBROEK Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine TERA TX

78

78

46

5827 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal.

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

5866 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

5867 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

5862 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

86

79

5863 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

79

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

6028 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX NON-METAL


DAMES FR

86

89

6029 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 03 marine TERA TX NON-METAL

6058 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX NON-METAL

61

60

59

89

6059 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 03 marine TERA TX NON-METAL

61

6326 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

65 107

NEW

6327 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken.

6328 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt.

6329 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken.

6356 88 DAMES CHINOBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames chinobroek met stretch. Veel bewegingsvrijheid en hoog comfort bij zowel zittend als staand werk of een mix daarvan. Nonmetal. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

65

123

6359 85 DAMES STRETCH JEANS Vlamvertragende dames stretch jeans.

6627 83 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met schoen bescherming, extra zichtbaarheid en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën.

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 34 Blue denim OFFICE FR

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

123

Dames 36-48 94 geel/marine APEX

123

6628 83 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met extra zichtbaarheid. Met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 03 marine OFFICE FR

Dames 36-48 94 geel/marine APEX

6629 83 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Maten: Kleur: Collectie:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine APEX

47


DAMES FR

ZWANGERSCHAPSBROEK Tranemo heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van Vlamvertragende dameskleding en gekeken naar de specifieke wensen en werksituaties. Dit heeft geresulteerd in het breedste en meest geavanceerde assortiment vlamvertragende dameskleding in de markt – met hoge functionaliteit en bescherming voor elke unieke risico situatie. De zwangerschapsbroek, speciaal ontwikkeld voor zwangere dames, is zó gemaakt, dat deze kan worden toegepast in alle Tranemo werkbroeken (zonder spijkerzakken). De zwangerschapsbroek is ontworpen voor een groeiende buik dankzij de gebreide stof en het verstelbare knoopsgatelastiek aan de bovenkant. Het gebreide deel is gemaakt van een vlamvertragend elastisch materiaal met 20% gerecyclede vezels. Een brede elastische band aan de achterzijde zorgt ervoor dat de broek goed blijft zitten en tegelijkertijd optimale bescherming biedt in veeleisende werksituaties.

59

61

NEW

NEW

6396 81 ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH Vlamvertragende non-metal zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde.

6398 81 ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH Vlamvertragende non-metal zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

133

102

NEW

48

103

NEW

5296 84 ZWANGERSCHAPSBROEK Vlamvertragende Hi-Vis zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

NEW

5097 88 ZWANGERSCHAPSBROEK Vlamvertragende Hi-Vis zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021.

5799 88 ZWANGERSCHAPSBROEK Vlamvertragende zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH

Dames 36-48 94 geel/marine CANTEX WELD STRETCH


DAMES FR

SWEATERS & ONDERKLEDING DAMES Tranemo streeft ernaar iedereen zo goed mogelijk te kleden, zowel op de huid als voor de buitenste laag. Daarom zijn de meeste gebreide uppers op maat gemaakt, zodat ook de dames met kleinere maten de juiste maat zullen vinden. De tricot is zacht en comfortabel, het kledingstuk sluit mooi Dames Heren aan op het lichaam, terwijl S XXS tegelijkertijd met de kleding een extra beschermende M XS laag wordt gecreëerd in het Tranemo Skinsafe™ systeem. L S De maatvoering van de kleding XL M is aangegeven in herenmaten. Gebruikt de conversietabel XXL L voor het kiezen van de juiste damesmaat. 152

152

152

154

153

5070 89 SWEATER Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. 20% gerecycled katoen.

5071 89 T-SHIRT Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals. 20% gerecycled katoen.

5072 89 T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals en lange mouwen en 20% gerecycled katoen.

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 55 geel FR ACCESSOIRES

154

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 55 geel FR ACCESSOIRES

152

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 55 geel FR ACCESSOIRES

154

NEW

5075 89 SWEATER Vlamvertragende Hi-Vis sweater met ronde hals. 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

5270 89 SWEATER Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 50 oranje FR ACCESSOIRES

5271 89 T-SHIRT Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals. 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 50 oranje FR ACCESSOIRES

6375 89 SWEATER Vlamvertragende comfortabele sweater met ronde hals en Hi-Vis accenten op de mouwen. 20% gerecycled katoen.

6379 89 T-SHIRT Vlamvertragend T-Shirt met Hi-Vis accenten op de schouders. 20% gerecycled katoen.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

144

146

146

5900 92 T-SHIRT Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen.

5920 92 POLOSHIRT Vlamvertragend poloshirt met 20% gerecycled katoen.

5930 92 ONDERPANTALON Vlamvertragende onderpantalon met 20% gerecycled katoen.

5940 92 T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen.

6302 90 ONDERPANTALON Vlamvertragende onderpantalon in zachte Merino wol en FR viscose.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine CANTEX JX

148

XXS-3XL 03 marine CANTEX JX

149

146

XXS-4XL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine CANTEX JX

149

148

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine CANTEX JX

149

XXS-4XL 82 zwart/grijs MERINO BX

148 151

6309 90 SHIRT Vlamvertragend shirt met rolkraag in zachte Merino wol en FR viscose. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 82 zwart/grijs MERINO BX

6312 90 ONDERPANTALON Vlamvertragende onderpantalon. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO RX

6315 90 T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals en lange mouwen. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO RX

6319 90 POLOSHIRT Vlamvertragend poloshirt lange mouwen met rolkraag voorzien van verdekte ritssluiting. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO RX

6330 90 SWEATER Vlamvertragende sweater met verdekte ritssluiting. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO TX

49


SWITCH > Speciaal voor werkzaamheden in elektrische installaties met hoge energie niveaus > Inherent vlamvertragend en hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog PPE 4 - 40 cal/cm² > Comfortabele, soepele, wind- en waterafstotende softshell kledingstukken SWITCH verhoogt de veiligheid voor degenen die werken in elektrische systemen met een hoog energieniveau, bijvoorbeeld bij het in- en uitschakelen van elektrische installaties of grotere batterijeenheden. Met SWITCH heeft Tranemo een uitgebreid systeem voor elektrische vlamboogbescherming voor het hele lichaam. De serie is ontwikkeld om een extreem hoge bescherming te bieden tegen een elektrische vlamboog. Met EN 61482-2 APC 2, ELIM 40 cal/cm² en EBT 44 cal/cm² behaalt SWITCH de hoogste beschermingscategorie tegen ongevallen met elektrische vlamboog (PPE 4 NFPA 70E). SWITCH maakt snelle en flexibele aanpassing mogelijk, afhankelijk van het risiconiveau en de behoefte aan bescherming op basis van de huidige werksituatie. De softshell jas kan gemakkelijk over de kleding worden gedragen als basisbescherming voor kortere taken. Voor meer tijdrovend werk wordt het ARC-beschermde softshell jack samen met de softshell broek aanbevolen. Het softshell doek dat wordt gebruikt in de beschermende kleding is comfortabel, soepel en wind- en waterafstotend, waardoor de kleding zeer aangenaam en functioneel is. De collectie biedt ook hoofdbescherming tegen vlambogen met helm, gelaatsscherm en combinatie als gecertificeerd systeem. Samen met een balaclava en handschoenen vormt dit een uitgebreide vlamboogbescherming.

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELL JACK 5195 95

Inherent vlamvertragend metaalvrij softshell jack. PPE categorie 4 (>40 cal/cm²). Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen en is van soepel, wind- en waterafstotend softshell materiaal. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack. Comfortabele heat seal reflectie. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

50

XS-4XL 94 geel/marine 955: Windtech FR 550, 550 g/m², wind- en waterafstotend

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

SCHAKELBROEK 5194 95

Inherent vlamvertragende metaalvrije schakelbroek. PPE categorie 4 (>40 cal/cm²). De broek heeft een rits over de volledige lengte van de pijpen (buitenzijde) en is gemaakt van soepel, wind- en waterafstotend softshell materiaal. Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Lussen in de taille. Steekzakken met klep. Zak voorzijde met klep. Tweeweg rits in de pijpen. Met comfortabele heat seal reflectie. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 955: Windtech FR 550, 550 g/m², wind- en waterafstotend

c95mt


SWITCH

NEW

NEW ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

ELEKTRISCHE VLAMBOOG HOOFDBESCHERMING + GELAATSSCHERM + HELM (ARC FLASH HOOD)

SA00 01

Set bestaande uit elektrische vlamboog hoofdbescherming 9179, geïntegreerd scharnierend gelaatsscherm RX0018 en helm met kin riem. Maten: Kleur:

Eén maat 03 marine

NEW EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

SCHAKELJAS 5193 95

Inherent vlamvertragende metaalvrije schakeljas met klittenbandsluiting aan de voorzijde om de jas snel uit te kunnen trekken. PPE categorie 4 (>40 cal/cm²). De jas heeft fluorescerende schouderstukken voor extra zichtbaarheid en is gemaakt van soepel, wind- en waterafstotend softshell materiaal. Klittenbandsluiting voorzijde. Verstelbare manchetten. Lengte achterpand in maat L=122 cm. Maten: Kleur: Materiaal:

S, L, 2XL, 4XL 94 geel/marine 955: Windtech FR 550, 550 g/m², wind- en waterafstotend

c95mt

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

ELEKTRISCHE VLAMBOOG HOOFDBESCHERMING 9179 95

Vlamvertragende elektrische vlamboog hoofdbescherming in softshell materiaal met hoge vlamboogbescherming en Arc Rating. De hoofdbescherming kan worden voorzien van het gelaatsscherm RX0018 en bedekt naast het hoofd het bovenste gedeelte van de borst en rug. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 955: Windtech FR 550, 550 g/m², wind- en waterafstotend, IEC 61482-1-2 CL.2, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm²

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

9195 89

Vlamvertragende balaclava met hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog in dubbele tricot. 20% gerecycled katoen. Extra bescherming over de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

GS-ET-29 (Visor) APC 2

EN 1149-5

BALACLAVA

Eén maat 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², EBT: 17,8 cal/cm², LOI: 26,5% 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

EN 1149-5

ELEKTRISCHE VLAMBOOG GELAATSSCHERM

RX00 18

Hoog transparant 3Phase® Vlamboog omhoog scharnierend gelaatsscherm. Past in de Elektrische vlamboog hoofdbescherming 9179 en moet aan de helm worden bevestigd. Gecertificeerd conform EN 166, EN 170 en GS-ET-29. Het artikel is ontwikkeld om de ogen, het gelaat en het hoofd te beschermen tegen de mechanische en thermische gevaren van een elektrische vlamboog tijdens het werken aan spanning voerende delen. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 00 multi color Polycarbonaat

51


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen, explosie

SHELL FR

SHELL FR

> Lichtgewicht polyester vrije inherent vlamvertragende en getapete shell kleding > Wind- en waterdicht conform EN 343 met een hoog ademend vermogen > Gefragmenteerde heat seal reflectie voor extra comfort

SHELL FR is Tranemo’s Inherent Vlamvertragende collectie voor alle weersomstandigheden door het jaar heen, bestaand uit een shell jack, shell broek en een functionele parka. Alle drie de kledingstukken hebben getapete naden en zijn gemaakt van een lichtgewicht polyester vrij, wind- en waterdicht materiaal conform EN 343. De basis van het doek is viscose, een natuurlijke vezel. In combinatie met de speciale weving geeft het de kleding een zachtheid en samen met het uitstekende ademend vermogen in het membraan biedt dit de drager de mogelijkheid de kleding de hele dag te dragen en het werk op een goede en veilige wijze uit te voeren, wanneer extra bewegingsvrijheid wordt gevraagd. Doordat het een polyester vrij vlamvertragend kledingstuk is, haalt het EN ISO 11612 A2 (rand ontbranding). De structuur blijft stabiel wanneer het in contact komt met gesmolten metaalspatten, mocht het voorkomen dat er in het shell kledingstuk incidenteel wordt gelast. De shell kleding is gevoerd met een dunne mesh en Cantex voering, voor een licht, ademend en hoog draagcomfort. Een shell kledingstuk kan perfect het hele jaar door worden gedragen, omdat de drager zelf bepaalt wat hij eronder draagt, afhankelijk van de temperatuur, gewenste bescherming en inspanning van de activiteit. De shell kleding heeft een hoge Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2) en wanneer het wordt gecombineerd in een 3-lagen systeem, kan het hoogste beschermingsniveau worden bereikt: PPE 4 met een Arc Rating van 48 cal/cm². Bij minder actief werk en in een kouder klimaat is de gewatteerde functionele parka een perfecte keuze. Wanneer men nog een warmer kledingstuk wenst, kunnen de parka en het shell jack worden besteld met een extra uitneembare mouwloze fiberfur voering.

52


LICHTGEWICHT, INHERENT VLAMVERTRAGENDE SHELL KLEDING

Een shell kledingstuk is een lichtgewicht buiten kledingstuk dat wordt gedragen als de buitenste beschermende laag in een multilagen systeem. De shell kleding biedt bescherming tegen wind en regen, en drijft tegelijkertijd vocht van het lichaam af. De basis van het doek is viscose, een natuurlijke vezel. In combinatie met de speciale weving geeft het de kleding een zachtheid en samen met het uitstekende ademend vermogen in het membraan biedt dit de drager de mogelijkheid de kleding de hele dag te dragen en het werk op een goede en veilige wijze uit te voeren, wanneer extra bewegingsvrijheid wordt gevraagd. De kleding zal voor de drager droog en warm aanvoelen. Doordat het een polyester vrij vlamvertragend kledingstuk is, haalt het EN ISO 11612 A2 (rand ontbranding). De structuur blijft stabiel wanneer het in contact komt met gesmolten metaalspatten, mocht het voorkomen dat er in het shell kledingstuk incidenteel wordt gelast. Alle naden zijn getapet voor een droge constructie. Bij wisselende temperaturen en verschil in werkintensiteit, kan de tussenlaag worden aangepast om zo onderkoeling of oververhitting te voorkomen. De shell kleding zijn High Visibility modellen, uitgerust met gefragmenteerde heat seal reflectie voor nog comfortabelere en flexibele kleding. Wind- en waterdicht conform EN 343 met zeer hoog ademend vermogen.

High Visibility met gefragmenteerde heat seal reflectie.

Mesh voering voor een extra lichtgewicht en ademend kledingstuk.

HTFR Dobby voor extra duurzaamheid.

53


SHELL FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5118+5120)

WINTERPARKA 5118 94

Vlamvertragende, wind- en waterdichte winterparka met getapete naden, conform EN 343. Non-Metal. De parka is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Borstzakken met rits. Sleutelring. Zakken voorzijde met klep en fleece voering. Arm zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor de ID kaart. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad met een geïntegreerde telefoonzak. Mouwen in wijdte verstelbaar met gebreide manchetten aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen. Heat seal reflectie voor extra comfort. Fiberfur voering 9128 kan worden bevestigd. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

c95mt 5119 94 WINTERPARKA MET FIBERFUR VOERING 9128 Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m² 060: Uitneembare voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.3

SHELL JACK 5135 94

Vlamvertragend, wind- en waterdicht shell jack met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Non-Metal. De parka is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Borstzakken met rits. Sleutelring. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad met een geïntegreerde telefoonzak. Headset houder aan de binnenzijde. Steekzakken met rits. Mouwen in wijdte verstelbaar met gebreide manchetten aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen. Heat seal reflectie voor extra comfort. Fiberfur voering 9128 kan worden bevestigd. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Voering, FR Mesh, 110 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 5136 94 SHELL JACK MET FIBERFUR VOERING 9128 Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Voering, FR Mesh, 110 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 060: Uitneembare voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

c95mt

54

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

ARC RATING

6315 90 07

6375 89 94

5135 94 94

48,0 cal/cm²

ELIM: 4,6 cal/cm² EBT: 5,3 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ARC RATING: 21,3 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

Hoge achterzijde voor extra comfort en bescherming tegen kou en wind.

Verstelbare en afneembare bretels met fix-lock sluiting.

Steekzakken met beschermflap.

Achterzak met klep.

Wind- en waterdicht conform EN 343 met een zeer hoog ademend vermogen.

Tweeweg ritssluiting in de pijpen vanaf de taille naar beneden – eenvoudig aan en uit te trekken met de schoenen aan.

Met HTFR-Dobby versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde.

Sneeuwstopper in de pijpen. Heat seal reflectie striping voor meer comfort en bewegingsvrijheid.

Onderaan in wijdte verstelbaar.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

SHELL BROEK 5132 94

Vlamvertragende, wind- en waterdichte shell broek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Lussen in de taille. Steekzakken. Zak voorzijde met klep en verdekte sleutelring. Achterzak met klep. Met HTFR-Dobby versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen. Sneeuwstopper in de pijpen en in wijdte verstelbaar aan de onderzijde. Met HTFR-Dobby versterkte achterzijde van de pijpen. Met heat seal reflectie. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Voering, FR Mesh, 110 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

55


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen, explosie

STRETCH FR

> > > >

Een nieuwe generatie kleding met extreme bewegingsvrijheid 20% Stretch in de broek met hoge FR bescherming – geschikt voor de industriële wasserij Verstevigingsmateriaal Wind- en water afstotende inherent vlamvertragende softshell

Stretch FR omvat beschermende werkkleding voor de Elektriciteit- en Energiesector en biedt enkele van de meest innovatieve en comfortabele kledingstukken die momenteel verkrijgbaar zijn. De vlamvertragende stretchbroek tilt comfort naar een geheel nieuw niveau - met een modern design, mooie pasvorm en veel praktische functies voor gereedschap. De stretchstof is gebaseerd op aramide gecombineerd met een hoog gehalte aan stretchvezel; dit resulteert in een bijzonder stretch doek dat lang meegaat in de industriële was en een zeer hoge FR-bescherming biedt. De stretchbroek heeft kniezakken met inzet van bovenaf, vervaardigd van verstevigingsmateriaal dat de levensduur van de broek verlengt. De jassen en vesten zijn gemaakt in een zachte en flexibele wind- en waterafstotend softshell doek en bieden een indrukwekkende bescherming tegen elektrische vlamboog op PPE 3-niveau. In combinatie met de stretchbroek heeft de gebruiker een compleet systeem. Het hele assortiment is beschikbaar in zowel heren- als damesmaten en met verhoogde zichtbaarheid of High Visibility geclassificeerde kleding volgens EN ISO 20471.

56


STRETCH FR - SOFTSHELL

ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

Wind- en waterdicht - Non-metal

NEW

5145 95 SOFTSHELL JACK

NEW

5165 95 SOFTSHELL BODYWARMER

6032 95 SOFTSHELL JACK

6062 95 SOFTSHELL BODYWARMER

STRETCH FR - SOFTSHELL DAMES

ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

Wind- en waterdicht - Non-metal

NEW

5149 95 DAMES SOFTSHELL JACK

5169 95 DAMES SOFTSHELL BODYWARMER

STRETCH FR

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

20% Stretch – Hoog comfort – High Visibility – Duurzaam

6321 81 WERKBROEK MET STRETCH

6322 81 WERKBROEK MET STRETCH

6324 81 WERKBROEK MET STRETCH

6325 81 WERKBROEK MET STRETCH

STRETCH FR - DAMES

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Dames maten - 20% Stretch – Hoog comfort – High Visibility – Duurzaam

NEW

6326 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

6327 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

6328 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

6329 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

6396 81 ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH

NEW

6398 81 ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH

57


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JACK 5145 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord onderzijde jack. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (XS-L) CL.2 (XL-4XL)

SOFTSHELL BODYWARMER 5165 95

NEW

Vlamvertragende Hi-Vis softshell bodywarmer. Non-Metal, wind- en waterafstotend. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Tunnelkoord aan onderzijde. Comfortabele heat seal reflectie. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering. **De bodywarmer heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.1 (D84) 50 WASHES CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK MET STRETCH 6324 81

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Spijkerzakken met gereedschapszakken en HTFR Dobby versteviging. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij.

STRETCH

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

58


STRETCH FR

Cargo- en telefoonzak met stretch panel voor verhoogde flexibiliteit.

Extra duurzame constructie bij de gulp, waardoor minder druk op de naden ontstaat.

De stretch panels zorgen voor een perfecte pasvorm, ook bij fysiek werk waarbij veel bewegingsvrijheid gewenst is.

Stretch panel in het kruis voor maximale bewegingsvrijheid.

Bij het werken op de knieën zorgen de stretch panels voor de juiste mobiliteit.

Liniaalzak met gereedschapszakken en lus.

Extra versterkte knievakken in HTFR Dobby met stretch panels aan de zijkant.

STRETCH Onderaan kan de wijdte van de pijp worden ingesteld met drukknopen en de broek is aan de achterzijde versterkt met HTFR Dobby.

De broek is gecertificeerd conform EN ISO 20471 zodat goede zichtbaarheid verzekerd is.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK MET STRETCH

WERKBROEK MET STRETCH

6326 81

6321 81

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Verstelbare pijpen met drukknopen. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH

c95mt

NEW

6396 81

Vlamvertragende non-metal zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde.

59


STRETCH FR

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

DAMES SOFTSHELL JACK

TRANEMO SKINSAFE

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (S-L) CL.2 (XL-XXL)

DAMES SOFTSHELL BODYWARMER

5149 95

5169 95

Vlamvertragend Hi-Vis dames softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, winden waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.

Vlamvertragende Hi-Vis dames softshell bodywarmer. Non-Metal, wind- en waterafstotend. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Tunnelkoord aan onderzijde. Comfortabele heat seal reflectie. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering. **De bodywarmer heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL. 2.

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 6327 81

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Spijkerzakken met gereedschapszakken en HTFR Dobby versteviging. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Verstelbare pijpen met drukknopen. Geheel metaalvrij.

STRETCH

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 60


STRETCH FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 6328 81

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Verstelbare pijpen met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH 6398 81

Vlamvertragende non-metal zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Verstelbare pijpen met drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

NEW

STRETCH

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 6329 81

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Spijkerzakken met gereedschapszakken en HTFR Dobby versteviging. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Verstelbare pijpen met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH 61


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JACK 6032 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, winden waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Met verhoogde zichtbaarheid. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 2 A1 B1 C1 F1 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

SOFTSHELL BODYWARMER 6062 95

NEW

Inherent vlamvertragende softshell bodywarmer. Non-Metal, wind- en waterafstotend met extra zichtbaarheid. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Tunnelkoord aan onderzijde. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

62


STRETCH FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK MET STRETCH 6322 81

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK MET STRETCH 6325 81

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Spijkerzakken met gereedschapszakken en HTFR Dobby versteviging. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH

63


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, explosie

OFFICE FR

> Voor diegene die zich begeeft op kantoor ĂŠn in de risico omgeving > Modern, strak en stretch, zoals privĂŠ kleding > Vlamvertragend, antistatisch met een Arc Rating Categorie PPE 2

Een lang gekoesterde wens voor diegene die zich beweegt tussen kantoor en de risico omgeving. Nu kan men zich representatief begeven op de kantoorvloer en in de vergaderzaal en vervolgens doorlopen naar de risico omgeving, met de juiste bescherming aan. De spijkerbroek is een 5-pocket model met stretch stof, beschikbaar in heren- en damesmaten. Het overhemd heeft fraaie details en de kenmerken van een kwalitatief hoogstaand overhemd. Daarnaast heeft het goede vlamvertragende en antistatische eigenschappen en biedt bescherming tegen vlamboogongevallen in PPE Klasse 2.

64


OFFICE FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

OVERHEMD 6357 94

Vlamvertragend overhemd voor op kantoor. Licht getailleerd met marine details aan de binnenzijde van de kraag, aan voorzijde en op de manchetten. Borstzak aan de linkerzijde. Lange mouwen met verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 15 lichtblauw 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

NEW

STRETCH

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

STRETCH

EN 1149-5

STRETCH JEANS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

CHINOBROEK MET STRETCH

6352 85

6351 88

Vlamvertragende stretch jeans. Steekzakken. Muntzak. Achterzakken. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende chinobroek met stretch. Veel bewegingsvrijheid en hoog comfort bij zowel zittend als staand werk of een mix daarvan. Non-metal. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Zakken voorzijde. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak, verdekte sleutelring en gereedschapslussen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 884: Cantex Stretch, 350 g/m², LOI: 29,5%

c95nt DAMES STRETCH JEANS

DAMES CHINOBROEK MET STRETCH

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6359 85

Dames 36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

6356 88

Dames 36-48 03 marine 884: Cantex Stretch, 350 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

65


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen, explosie

TERA TX

> Bij uitstek geschikt voor werk in de elektriciteits- en energiesector > Brede collectie voor het gehele jaar, inclusief damesmodellen > Lichtgewicht, duurzaam en inherent vlamvertragend doek

Tera TX kent een brede collectie die hoge bescherming combineert met superieur comfort en lange levensduur. Met het gebruik van een lichtgewicht en zacht materiaal met hoge functionaliteit maakt het de drager eenvoudig altijd de juiste bescherming te dragen. Tera TX voldoet aan de vereisten van PPE Categorie 2 (boven 8 cal/cm²) volgens IEC 61482-1-1 (Open Arc). In Tranemo Skinsafe™ zijn verschillende laag-op-laag combinaties terug te vinden die de juiste bescherming bieden voor verschillende risiconiveaus. Tera TX biedt daarnaast een winter- en brede damescollectie.

TERA TX - DAMES

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damesmaten - High Visibility – Lichtgewicht en comfortabel – Duurzaam

5838 81 DAMES WERKJACK

5839 81 DAMES WERKJACK

5827 81 DAMES WERKBROEK

5828 81 DAMES WERKBROEK

5829 81 DAMES WERKBROEK

TERA TX WINDBREAKER - DAMES

5857 81 DAMES WERKBROEK

ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

Damesmaten - Wind- en waterafstotend – PU gelamineerde jersey voering - High Visibility

66

5858 81 DAMES WERKBROEK

5859 81 DAMES WERKBROEK

5862 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5863 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5866 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5867 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER


TERA TX

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2018 IEC 61482-2:2009 ELIM 8,1 cal/cm² ARC RATING EBT 8,7 cal/cm² 9,5 cal/cm² APC 1 Class 1

Als gevolg van de herziene testmethode voor Open Arc IEC 61482-1-1, test Tranemo alle doeken (en doek combinaties) opnieuw, wat leidt tot nieuwe Arc Rating waarden; ELIM en ATPV/EBT. De test is een open vlamboog test en het resultaat kan afwijken van eerdere testen, ondanks dat het om dezelfde doek(combinaties) gaat. Tijdens de overgangsperiode heeft Tranemo een mix van de markeringen op voorraad.

TERA TX

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

High Visibility – Lichtgewicht en comfortabel – Duurzaam

5830 81 WERKJACK

5850 81 WERKBROEK

5834 81 WERKJACK

5851 81 WERKBROEK

5860 81 GEREEDSCHAPSVEST

5856 81 WERKBROEK

5820 81 WERKBROEK

5840 81 TUINBROEK

5821 81 WERKBROEK

5841 81 TUINBROEK

5826 81 WERKBROEK

5849 81 TUINBROEK

TERA TX WINDBREAKER

6019 81 OVERALL

ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

Wind- en waterafstotend – PU gelamineerde jersey voering - High Visibility

5832 81 DOORWERKJAS WINDBREAKER

5837 81 DOORWERKJAS MET CAPUCHON WINDBREAKER

5822 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER

5823 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER

5852 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER

TERA TX - WINTER & WINTER DAMES

5853 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

Gevoerde kleding - High Visibility

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

5800 81 WINTERJACK

5809 81 WINTERJACK MET CAPUCHON

5869 81 BODYWARMER

5803 81 DAMES WINTERJACK

5807 81 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON

67


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 5830 81

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Lus voor spreeksleutel. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Mouwzak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak en documentzak aan de binnenzijde. Verstelbare tailleband en manchetten. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5821 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 68

5851 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

5834 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 15797 50 WASHES

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 5834 81

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verlengd rugpand. Lussen voor radio/ gasmonitor. Rechts borstzak met klep, telefoonzak en pennen lus. Links borstzak met klep. Verticale borstzak met rits. Mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Contrast stiksels. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Contrast stiksels.

Complete vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5820 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

5850 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 69


TERA TX

JDM:Detail 1:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

9063 81 PAS STUK

Pas stuk voor extra wijdte in gereedschapsvest model 5860. Maten: Kleur: Materiaal:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Eén maat 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

c95mt *EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL)

EN ISO 15797 50 WASHES

GEREEDSCHAPSVEST 5860 81

Vlamvertragend Hi-Vis multifunctioneel gereedschapsvest in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met telefoonzak en pennenzak. Links borstzak en pennenzak. Vier spijkerzakken. Grote riemlussen. Lussen voor gereedschap aan de tailleband voor extra accessoires. Sleutelring. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

WERKBROEK

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

5826 81

5856 81

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en -lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 70

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino BX

Tera TX

6310 90 07

6302 90 82

5827 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

1

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK 5827 81

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK 5857 81

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en -lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

71


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKJACK 5839 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Lus voor spreeksleutel. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Mouwzak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak en documentzak aan de binnenzijde. Verstelbare tailleband en manchetten. Contrast stiksels. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5828 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 72

5858 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

5838 81 94

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 15797 50 WASHES

4

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKJACK

5838 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Dubbele microfoon houders. Rechts borstzak met klep, telefoonzak en pennen lus. Links borstzak met klep en verdekte sleutelring. Verticale borstzak met rits. Arm zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Contrast stiksels.

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5829 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

5859 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 73


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

TUINBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moeten zakopeningen zijn bedekt door een Tera TX jack.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Rits aan de voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare taille. Steekzakken. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenhouder. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

5841 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt 74

5840 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

Merino RX 6312 90 07 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

OVERALL

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Rits aan de voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare taille. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenhouder. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende Hi-Vis overall in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Mouwzak met klep. Verstelbare manchetten. Steekzak met extra insteek. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Rits in de pijpen vanaf de knie tot onderaan. Geheel metaalvrij.

5849 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

6019 81

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt 75


TERA TX WINDBREAKER • • • •

Doek samenstelling met ELIM 19,0 cal/cm² / ATPV 21,0 cal/cm² Wind- en waterbestendig Perfect voor het werken in wisselende temperaturen en intensiteit Ergonomisch gevormd

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

DOORWERKJAS WINDBREAKER 5832 81

Vlamvertragend Hi-Vis jack met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek. Hoge vlamboognormering. Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verdekte telefoonzak. Steekzakken. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Binnenzak met rits. Verstelbare tailleband en manchetten. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5823+5800 or 5809)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5853+5800 or 5809)

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.*Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5823 81

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 76

5853 81

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

DOORWERKJAS MET CAPUCHON WINDBREAKER 5837 81

Vlamvertragend Hi-Vis doorwerkjack met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Afneembare capuchon met PU gelamineerde jersey voering, verstelbaar in wijdte en grootte. Verticale borstzak met rits. Verdekte telefoonzak. Steekzakken. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Binnenzak met rits. Verstelbare tailleband en manchetten. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moet de capuchon worden gebruikt of worden verwijderd. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5852+5800 or 5809)

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

Complete vlamvertragende Hi-Vis doorwerkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Complete vlamvertragende Hi-Vis doorwerkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

5822 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5852 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 77


TERA TX WINDBREAKER & WINTER DAMES

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862/5863/5866/5867)

DAMES WINTERJACK 5803 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/IPad. Windstoppers in de mouwen. Verstelbare manchetten. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5863+5803 or 5807)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5866+5803 or 5807)

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

5863 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 78

5866 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER & WINTER DAMES

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5807+5862/5863/5866/5867)

DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON 5807 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met capuchon. Fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Afneembare capuchon met PU gelamineerde jersey voering, verstelbare wijdte en grootte. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moet de capuchon worden gebruikt of worden verwijderd. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5867+5803 or 5807)

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

5862 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5867 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 79


TERA TX WINTER • • •

80

Doek samenstelling met ELIM 15,0 cal/cm² / ATPV 18,0 cal/cm² Warme voering, perfect voor werk in koude omstandigheden Ook geschikt voor het werken in wisselende temperaturen en intensiteit


TERA TX WINTER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822/5823/5852/5853)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5809+5822/5823/5852/5853)

WINTERJACK

WINTERJACK MET CAPUCHON

Vlamvertragend Hi-Vis gevoerd winterjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad. Windstoppers in de mouwen. Verstelbare manchetten. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980.

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Afneembare capuchon met PU gelamineerde jersey voering, verstelbare wijdte en grootte. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moet de capuchon worden gebruikt of worden verwijderd. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980.

5800 81

Maten: Kleur: Materiaal:

5809 81

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Voering, quilt FR, 80 g/m² 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

BODYWARMER

CAPUCHON

Vlamvertragende Hi-Vis gevoerde bodywarmer in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Knopen om capuchon model 9065 81 te bevestigen. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering.

Capuchon met PU gelamineerde jersey voering. Verstelbaar in wijdte en grootte. Voor artikel 5800 81, 580381, 5832 81 en 5869 81. Gecertificeerd in combinatie met artikel 5809 81 en 5837 81.

5869 81

Maten: Kleur: Materiaal:

9065 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

c95mt

81


RISICO INVENTARISATIE: Explosie, vlamboog, vlammen en hitte, chemicaliĂŤnspatten

TERA TX NON METAL

> Speciaal ontwikkeld voor werk in een explosieve ruimte / ATEX > Metaalvrij en antistatisch > Lichtgewicht, duurzaam en inherent vlamvertragend doek

TERA TX NON-METAL is ontwikkeld in samenspraak met een industrietak die volledig metaalvrije vlamvertragende kleding vereist. De metaalvrije antistatische vlamvertragende kleding elimineert het risico van het ontstaan van vonken in een ATEX omgeving. Het voorkomt dat metalen onderdelen geleiden of bij een vlamboog incident hitte transport veroorzaakt van buiten naar binnen. In een gevoelige werkomgeving wordt het risico uitgesloten dat metalen accessoires los raken van de kleding en achterblijven op de werkplek. Enkele kledingstukken zijn voorzien van High Visibility accenten en reflectiestriping. De overall 6019 81 is gecertificeerd conform EN ISO 20471 Klasse 3 en heeft een lange rits aan de zijkant van de pijpen, zodat de overall makkelijker aan- en uitgetrokken kan worden.

82


TERA TX NON METAL

TERA TX NON METAL

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Metaalvrij – Antistatisch – Lichtgewicht en comfortabel doek

NEW

6030 81 WERKJACK

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6032 95 SOFTSHELL JACK

6062 95 SOFTSHELL BODYWARMER

6031 81 WERKJACK

6020 81 WERKBROEK

6040 81 TUINBROEK

6021 81 WERKBROEK

6041 81 TUINBROEK

6050 81 WERKBROEK

6010 81 OVERALL

6035 81 WERKJACK

6051 81 WERKBROEK

6011 81 OVERALL

6019 81 OVERALL

TERA TX NON METAL - DAMES

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damesmaten – Metaalvrij – Antistatisch – Lichtgewicht en comfortabel doek

6028 81 DAMES WERKBROEK

6029 81 DAMES WERKBROEK

6058 81 DAMES WERKBROEK

6059 81 DAMES WERKBROEK

83


TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 35 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Tera TX

6315 90 03

6371 89 03

6030 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JACK 6032 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Met verhoogde zichtbaarheid. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

SOFTSHELL BODYWARMER 6062 95

NEW

Inherent vlamvertragende softshell bodywarmer. Non-Metal, wind- en waterafstotend met extra zichtbaarheid. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Tunnelkoord aan onderzijde. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 6031 81

Vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Gebreide manchetten. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 84


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 6030 81

Vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 6021 81

Vlamvertragende werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 6051 81

Vlamvertragende werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 85


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen.

6028 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

6058 81

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK 6041 81

Vlamvertragende tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Reflectie op de pijpen. Geheel metaalvrij. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

86


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL 6019 81

Vlamvertragende Hi-Vis overall in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Mouwzak met klep. Verstelbare manchetten. Steekzak met extra insteek. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Rits in de pijpen vanaf de knie tot onderaan. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

OVERALL

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Steekzak met extra insteek. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Steekzak met extra insteek. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Reflectie op de schouders, mouwen en pijpen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6010 81

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

6011 81

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 87


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

6035 81 03

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 6035 81

Vlamvertragend werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij.

6020 81

Maten: Kleur: Materiaal:

88

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

6050 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK 6040 81

Vlamvertragende tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij.

6029 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

6059 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 89


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen. Non-Metal: Explosie, chemicaliënspatten

TERA TX ARC 2

> Speciaal ontwikkeld voor werk dat IEC 61482-2 klasse 2 vereist > Gevoerd op die plaatsen die het meest aan een vlamboog worden blootgesteld > Lichtgewicht, duurzaam en inherent vlamvertragend buitendoek Tera TX Arc 2 is een lichtgewicht 2-lagen systeem met een hoge mate van bescherming. Het lichte en duurzame Tera TX met rip stop functionaliteit biedt hoog comfort in een modern ontwerp en gecombineerd met de zachte voering, is de kleding genormeerd conform vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Tera TX is ontwikkeld in samenspraak met markt leidende elektriciteitsen nutsbedrijven in Europa en de kleding heeft daardoor de functionaliteit en kwaliteit die de drager wenst. Deze collectie is optimaal voor iedereen die werkzaam is in de distributie of productie van elektriciteit of elektrische installaties met een vereist beschermingsniveau van IEC 61482-2 klasse 2 (7 kA).

Voor een hogere beschermingsgraad tegen een vlamboog, is het werkjack voorzien van een voering.

De voering is lichtgewicht en in dezelfde zachte kwaliteit van onze meeste inherent vlamvertragende overhemden.

Het buitendoek is Tera TX; inherent vlamvertragend; een licht en zeer comfortabel doek met een hoge duurzaamheid.

ARC

N

FLAME

RETAR

DANT

320BOX kJ TEST 7 kA

APC2

PROTECTIO

CLASS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ARC

TEST7 BOX kJ 320

N

DANT

9,5

DANT

LOI:

RETAR

RETAR

cal/cm²

29,8%

FLAME

FLAME

ARC

320BOX kJ TEST 7 kA

APC2

PROTECTIO

CLASS

kA

Rating:

De grijs gearceerde delen op de tekening laten zien waar het kledingstuk gevoerd is.

ARC

90

TEST7 BOX kJ 320

kA

Rating: 9,5

DANT

cal/cm²

RETAR

LOI:

FLAME

29,8%

N CLASS

APC2

PROTECTIO

Arc

N CLASS

APC2

PROTECTIO

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc


00

TERA TX NON METAL ARC 2

Detailinformatie op de aangegeven pagina.

88

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

CLASS PROTECTION

2

ARC

APC

T

320BOX kJ TEST 7 kA

RETARDAN FLAME

cal/cm²

FR

FLA ME DANT

ATPV: LOI: 34,3%11,9

x,x

xx,x% LOI: cal/cm²

Rating:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

ATP

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

PROTECTION

2

kA

kA

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

2

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

PROTECTION

Arc

Arc

Rating:

Rating:

ME

DANT x,x

x,x

cal/cm²

T

xx,x%

xx,x%

cal/cm²

FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 1149-5

WORKWEAR

LOI:

LOI:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN TRANEMO

cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

ARC

ARC

FR

FLA

RETAR

T RETARDAN FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

RETAR

Arc

FLAME RETARDANT

PROTECTION

2

ARC

APC

T

320BOX kJ TEST 7 kA

RETARDAN

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

cal/cm²

Rating: Arc

RETAR

FLA ME DANT

FLAME

WORKWEAR TRANEMO

xx,x% LOI:

x,x

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; WORKWEAR

CLASS

88

TRANEMO

85

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKJACK

WERKJACK

WERKBROEK

6083 81

6084 81

6080 81

Vlamvertragend werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragend werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

c95mt

EN ISO 15797 50 WASHES

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

89

86

85

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

APC2 ARC PROTECTION CLASS

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK

TUINBROEK

TUINBROEK

6081 81

6085 81

6086 81

Vlamvertragende werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 15797 50 WASHES

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

91


TERA TX ARC 2

69

68

70

WERKBROEK

WERKBROEK

WERKBROEK

5880 81

5881 81

5887 81

V am e agende H V we kb oek oo en an een dunne oe ng waa doo de e o doe aan amboog EC 61482 2 k a e 2 Non Me a

V am e agende H V we kb oek oo en an een dunne oe ng waa doo de e o doe aan amboog EC 61482 2 k a e 2 Non Me a

V am e agende H V we kb oek oo en an een dunne oe ng waa doo de e o doe aan amboog EC 61482 2 k a e 2 Non Me a

M n K u M

M n K u M

M n K u M

44 64 146 156 84 120 94 m n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 804 V nd HTFR D bb 295 m 911 V n C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

c95mt

69

44 64 146 156 84 120 94 m n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 911 V n C n P 145 160 m LO 26 7%

68

44 64 146 156 84 120 94 m n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 911 V n C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

70

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ + + + + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++ + + + +++ ++++++++++++++++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++ ++ ++ ++ +++ ++++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + +++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++ + +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++++++++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + ++ ++ ++++++++++++++++ + ++++++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++++++++++++++++ +++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ + + + +++ ++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++++++++++++++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++++ +++++ + ++ ++ +++ +++++++++++++++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++++++++++++++++++++ ++ ++++ +++++++ ++ +++ ++ + + + ++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++++ + + ++ ++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++ ++ ++++++ ++++++ ++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++ ++++ +++++++ ++++++++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++++++ +++++++ ++++++++ ++++ ++++++++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ +++++++ ++++++++ ++++++++++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++++++++++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++++ ++++ ++++++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ + ++ ++ +++++ ++++ ++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ +++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ ++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ +++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + + + + + + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++ ++++++ +++ ++++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++

WERKBROEK

WERKBROEK

WERKBROEK

5890 81

5891 81

V am e agende H V we kb oek oo en an een dunne oe ng waa doo de e o doe aan amboog EC 61482 2 k a e 2 Non Me a

5897 81

V am e agende H V we kb oek oo en an een dunne oe ng waa doo de e o doe aan amboog EC 61482 2 k a e 2 Non Me a

V am e agende H V we kb oek oo en an een dunne oe ng waa doo de e o doe aan amboog EC 61482 2 k a e 2 Non Me a

M n K u M

M n K u M

M n K u M

44 64 146 156 96 120 94 m n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 EN 13034 LO 29 8% 911 V n C n P 145 160 m LO 26 7% 804 V nd HTFR D bb 295 m

c95mt

92

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

44 64 146 156 84 120 94 m n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 EN 13034 LO 29 8% 911 V n C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

44 64 146 156 84 120 94 m n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 804 V nd HTFR D bb 295 m 911 V n C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt


TERA TX ARC 2

68

69 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; CLASS ARC

PROTECTION

APC2

FLAME

RETARDANT

TEST BOXkJ 7 kA 320

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

PROTECTION ARC

FLAME

RETARDAN

T

320BOX kJ TEST 7 kA

APC

2

CLASS

Arc Rating:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

APC2 ARC

PROTECTION CLASS

LOI:

xx,x%

FLAME

x,x cal/cm²

RETARDANT

BOX 320 TEST kJ 7 kA

Arc Rating:

ARC

2

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

PROTECTION

kA

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.3 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2* 50 WASHES

WERKJACK

WERKJACK

5883 81

5884 81

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Non-Metal.

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Non-Metal. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

74

74

75

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

+++++ ++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ ++++++++++++ ++

++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++++ ++++ +++++++++

APC2 ARC PROTECTION CLASS

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.1 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT TARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

FLAME RETARDANT TARDANT

ARC PROTECTION CLASS

FLAME RETARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

APC2

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2 50 WASHES

TUINBROEK

TUINBROEK

TUINBROEK

5885 81

5886 81

5895 81

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Non-Metal.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Non-Metal.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Non-Metal.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 93


MEET THE GAME CHANGER CANTEX WELD STRETCH

94


95


CANTEX WELD STRETCH STEP UP TO THE NEXT LEVEL Wij presenteren met trots Cantex Weld Stretch: een flexibel stretchmateriaal dat Fluorcarbon-vrij is en nog beter voldoet aan de classificatie voor zware laswerkzaamheden. Het is een vlamvertragend doek dat de nieuwe standaard zet voor veiligheid, comfort en duurzaamheid.

96


CLASSIFICATIE ZWARE LASWERKZAAMHEDEN EN ISO 11611 KL. 2 EN HOGER Cantex WS voldoet aan de E3-metaalspatnormen en overtreft de classificatie voor zware laswerkzaamheden EN ISO 11611 klasse 2. Deze beschermingsniveaus zijn van cruciaal belang in staalfabrieken, de zware industrie en andere extreme werkomgevingen waar smeltwerkzaamheden plaatsvinden en spatten en vonken van heet metaal aan de orde van de dag zijn. Cantex WS biedt extra bescherming aan de voorzijde van de kleding om ervoor te zorgen dat spatten en vonken worden geweerd en om te voorkomen dat deze doorbranden, wat ernstige gevolgen kan hebben voor zowel de drager als de kleding. Cantex WS heeft ook een hoge vlamboogwaarde, is veel sterker dan voorgaande Cantex doeken en heeft een optimale zichtbaarheid.

BETROUWBAAR COMFORT Zwaar fysiek werk uitvoeren in een omgeving met een hoge temperatuur vraagt om specifieke eisen met betrekking tot bescherming en vlam- en warmtevertraging. Tegelijkertijd is de veiligheid van de drager niet het enige criterium. Comfort en ongehinderde bewegingsvrijheid bepalen ook hoe efficiënt de drager zijn taken kan uitvoeren. Zo combineert Cantex WS draagcomfort met veiligheid van wereldklasse: • • • • •

De kleding heeft stretchmateriaal aan de achterzijde, zodat de drager zich vrij kan bewegen. Aan de voorzijde is de kleding voorzien van extra bescherming. Het nieuwe doek zorgt voor meer bewegingsvrijheid aan de achterzijde van de kleding en biedt daarnaast meer bescherming aan de voorzijde dan de vorige generatie Cantex. Lichtgewicht doek zorgt voor minder fysieke belasting. Alle kledingstukken hebben een moderne pasvorm en het assortiment bestaat uit heren- en damesmodellen.

FLUORCARBON-VRIJ Cantex WS is het eerste Fluorcarbon-vrije vlamvertragende doek ter wereld. Veel beschermende kleding is behandeld met Fluorcarbon om deze beter bestand te maken tegen chemicaliën, water en vuil. Helaas wordt Fluorcarbon niet afgebroken in de natuur. Daarom heeft deze kleding een grote ecologische voetafdruk. Omdat we inzetten op duurzaamheid, zijn we op zoek gegaan naar een minder schadelijke oplossing. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat we met Fluorcarbon-vrij Cantex WS een enorme doorbraak realiseren.

LANGERE LEVENSDUUR, LAGERE KOSTEN Cantex WS kleding is robuust en zeer goed bestand tegen zuren en alkaline. Alle sterktewaarden zijn aanzienlijk verbeterd, +200% wat betreft slijtvastheid aan de voorzijde van de kleding en tot +100% wat betreft de algehele scheurweerstand. Door goed onderhoud en de juiste reiniging gaat de kleding langer mee. Dit verlaagt de TCO (Total Cost of Ownership), waardoor het op de lange termijn een kostenefficiëntere oplossing is.

97


CANTEX WELD STRETCH

NEW

NEW

5035 88 WERKJACK

NEW

NEW

5440 88 TUINBROEK

5420 88 WERKBROEK

NEW

5720 88 WERKBROEK

NEW

NEW

5050 88 WERKBROEK

NEW

5452 88 WERKBROEK

98

5761 88 GEREEDSCHAPSVEST

5024 88 SPOORWEGBROEK

NEW

5040 88 TUINBROEK

5730 88 WERKJACK

NEW

5020 88 WERKBROEK

NEW

NEW

NEW

6351 88 CHINOBROEK MET STRETCH

5752 88 WERKBROEK

NEW

NEW

5740 88 TUINBROEK

NEW

5010 88 OVERALL

5710 88 OVERALL


CANTEX WELD STRETCH - DAMES

NEW

NEW

5037 88 DAMES WERKJACK

NEW

5097 88 ZWANGERSCHAPSBROEK

NEW

5759 88 DAMES WERKBROEK

NEW

5737 88 DAMES WERKJACK

NEW

5429 88 DAMES WERKBROEK

NEW

5799 88 ZWANGERSCHAPSBROEK

5027 88 DAMES WERKBROEK

NEW

5459 88 DAMES WERKBROEK

NEW

5057 88 DAMES WERKBROEK

NEW

5729 88 DAMES WERKBROEK

NEW

6356 88 DAMES CHINOBROEK MET STRETCH

99


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

WERKJACK 5035 88

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft het werkjack flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand. Twee portofoon lussen. Rechts borstzak met klep, gereedschapslussen en verdekte sleutelring. Links borstzak met klep en verticale borstzak met rits. Steekzakken met klep. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Twee binnenzakken. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

XS-4XL 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Dubbele gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Achterzakken. Hamerlussen. Links cargozak met klep, telefoonzak, pennen zak en verdekte sleutelring. Rechts cargozak met een extra gereedschapszak en liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

5020 88

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 100

5050 88

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1 B1 C1 E3 F1

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 20471 CL.2

SPOORWEGBROEK 5024 88

Vlamvertragende spoorwegbroek geschikt voor het snijden en slijpen van spoorstangen. Extra verstevigd met Barricader, wat een verhoogde bescherming tegen metaalspatten biedt. Aan de achterzijde heeft de broek Cantex Stretch voor meer comfort. Beschikbaar vanaf het 2e kwartaal 2021. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. * Om te voldoen aan de vereisten van de normering EN ISO 11611 moet de liniaalzak worden gesloten. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

44-64, 146-156, 96-120 99 geel/antra 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

NEW

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TUINBROEK

OVERALL

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de tuinbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Rits voorkant. Borstzakken, één met klep. Verdekte knopen. Binnenzak. Taille verstelbaar in wijdte en voorzien van lussen. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen lus en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende Hi-Vis overall in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de overall flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Twee portofoon lussen. Borstzakken met klep, gereedschapslussen en verdekte sleutelring. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Steekzakken met klep met extra insteek. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Zoom onderaan versterkt. Elastiek in de taille. Contrast stiksels.

5040 88

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

5010 88

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL, M-4XL Tall 94 geel/marine 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0%

c95mt 101


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL)

DAMES WERKJACK

5037 88

NEW

Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft het werkjack flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Beschikbaar vanaf het 2e kwartaal 2021. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand. Twee portofoon lussen. Rechts borstzak met klep, gereedschapslussen en verdekte sleutelring. Links borstzak met klep en verticale borstzak met rits. Steekzakken met klep. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Twee binnenzakken. Contrast stiksels. *Het werkjack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Dubbele gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Achterzakken. Hamerlussen. Links cargozak met klep, telefoonzak, pennen zak en verdekte sleutelring. Rechts cargozak met een extra gereedschapszak en liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

5027 88

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

5057 88

Maten: Kleur: Materiaal:

ZWANGERSCHAPSBROEK

c95mt

5097 88

Vlamvertragende Hi-Vis zwangerschapsbroek met gebreid doek en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021.

102

Dames 36-48 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

NEW


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAMES WERKJACK 5737 88

Vlamvertragend dames werkjack in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft het werkjack flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Het werkjack heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand. Twee portofoon lussen. Borstzakken met klep, rechts met gereedschapslussen en verdekte sleutelring voor de ID-kaarthouder. Links verticale borstzak met rits. Ruime steekzakken met klep. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Binnenzak. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

Dames S-XXL 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

DAMES WERKBROEK

EN 1149-5

DAMES WERKBROEK

5729 88

5759 88

Vlamvertragende dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De broek heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

Vlamvertragende dames werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming geeft tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken en heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Dubbele gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Achterzakken. Hamerlussen. Links cargozak met klep, telefoonzak, pennen zak en verdekte sleutelring. Rechts cargozak met een extra gereedschapszak en liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

Dames 36-48 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

ZWANGERSCHAPSBROEK 5799 88

Vlamvertragende zwangerschapsbroek met gebreid doek en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021.

NEW 103


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKJACK 5730 88

Vlamvertragend werkjack in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft het werkjack flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Het werkjack heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand. Twee portofoon lussen. Borstzakken met klep, rechts met gereedschapslussen en verdekte sleutelring voor de ID-kaarthouder. Links verticale borstzak met rits. Ruime steekzakken met klep. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Binnenzak. Contrast stiksels.

NEW

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

WERKBROEK

5720 88

5752 88

Vlamvertragende werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De broek heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

Vlamvertragende werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken en heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Dubbele gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Achterzakken. Hamerlussen. Links cargozak met klep, telefoonzak, pennen zak en verdekte sleutelring. Rechts cargozak met een extra gereedschapszak en liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 104


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

*EN ISO 11612 *EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

GEREEDSCHAPSVEST 5761 88

Vlamvertragend gereedschapsvest met verhoogde zichtbaarheid. Beschikbaar vanaf het 2e kwartaal 2021. Verdekte ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met klep. Links borstzak met pennenzakken. Grote zakken voorzijde. Vier spijkerzakken. Extra gereedschapszakken aan de binnenzijde van de spijkerzakken aan de achterkant. Grote riemlussen. Hamerlussen. Contrast stiksels. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet het gereedschapsvest worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

XS-4XL 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

OVERALL

TUINBROEK

Vlamvertragende overall in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de overall flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De overall heeft verhoogde zichtbaarheid. Beschikbaar vanaf het 2e kwartaal 2021. Verdekte ritssluiting voorzijde. Twee portofoon lussen. Borstzakken met klep, rechterzak met gereedschapslussen en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Steekzakken met klep. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Verstelbare manchetten met drukknopen. Elastiek in de taille. Contrast stiksels.

Vlamvertragende tuinbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de tuinbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De tuinbroek heeft verhoogde zichtbaarheid. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep. Binnenzak. Taille verstelbaar. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen lus en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

5710 88

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL, M-4XL Tall 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

5740 88

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

105


CANTEX WELD STRETCH

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK 5420 88

Vlamvertragende werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

DAMES WERKBROEK 5429 88

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 03 marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

WERKBROEK 5452 88

Vlamvertragende werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de werkbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. De broek is voorzien van spijkerzakken. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Dubbele gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Achterzakken. Hamerlussen. Links cargozak met klep, telefoonzak, pennen zak en verdekte sleutelring. Rechts cargozak met een extra gereedschapszak en liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt DAMES WERKBROEK 5459 88

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 03 marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 106


CANTEX WELD STRETCH

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TUINBROEK 5440 88

Vlamvertragende tuinbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de tuinbroek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep. Binnenzak. Taille verstelbaar. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen lus en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

CHINOBROEK MET STRETCH 6351 88

Vlamvertragende chinobroek met stretch. Veel bewegingsvrijheid en hoog comfort bij zowel zittend als staand werk of een mix daarvan. Non-metal. Op voorraad in het 2e kwartaal 2021. Zakken voorzijde. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak, verdekte sleutelring en gereedschapslussen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95nt DAMES CHINOBROEK MET STRETCH 6356 88

Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

Dames 36-48 03 marine 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

107


RISICO INVENTARISATIE: Gesmolten ijzer, vlammen en hitte, hitte stress, transport binnen, vlamboog, kleine lasspatten

CANTEX 57

> De beste collectie voor het werk met gesmolten ijzer > Hoge beschermingsgraad tegen convectiehitte en stralingswarmte > Verhoogde zichtbaarheid met reflectie en fluorescerende details

CANTEX 57 is een collectie inherent vlamvertragende kleding voor de metaalindustrie met de hoogste mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer, E3. De collectie biedt een goede bescherming tegen de gevaren van een elektrische vlamboog en is gecertificeerd voor de lasnormering. Bovendien biedt de kleding extra zichtbaarheid door de High Visibility details en de reflectiestriping. De collectie bevat ook diverse damesmodellen.

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57

5700 88 WINTERJACK

5736 88 WERKJACK

5726 88 WERKBROEK

5742 88 TUINBROEK

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57 - DAMES Damesmaten - Geschikt voor werk met gesmolten metalen – Verhoogde zichtbaarheid

5709 88 DAMES WINTERJACK

108

5716 88 OVERALL

5739 88 DAMES WERKJACK

5727 88 DAMES WERKBROEK


CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 D3 ATPV: 15,0 cal/cm² E3 F1

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WINTERJACK 5700 88

Vlamvertragend winterjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Verdekte rits en drukknopen aan voorzijde. Borstzakken met klep en verdekte sleutelring. Verticale borstzak met rits. Steekzakken met klep en fleecevoering. Tunnelkoord in de taille. Achterzak met klep. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Binnenzak. Reflectiestrepen rond de mouwen, op de rug en voorzijde. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 D3 ATPV: 15,0 cal/cm² E3 F1

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAMES WINTERJACK 5709 88

Vlamvertragend dames winterjack met verhoogde zichtbaarheid, licht getailleerd. Biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Verdekte rits- en drukknoopsluiting voorzijde. Gasdetector lussen. Borstzakken met rits en sleutelring aan de binnenzijde. Steekzakken met klep en fleecevoering. Tunnelkoord in de taille. Achterzak met klep. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Binnenzak. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

109


CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK

DAMES WERKJACK

Vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels en verlengd ruggedeelte. Verdekte tweeweg ritssluiting met drukknopen voorzijde. Opstaande boord. Twee borstzakken met ritssluiting. Twee ruime verdekte steekzakken. Binnenzak. Tunnelkoord in taille. Reflecterende strepen rond de mouwen, op schouders en aan rugzijde.

Vlamvertragend dames werkjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels en raglan mouwen. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Twee verticale ritszakken op de borst. Verdekte sleutelring. Ruime zijzakken met klep. Binnenzak. Drukknoopsluiting mouwen. Reflectiestrepen rond mouwen, over de schouders en aan de achterzijde.

5736 88

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

5739 88

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

Dames XS-XXL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

5726 88

Vlamvertragende werkbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Twee steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak rechts. Beenzak met klep links. Knievakken voor kniekussens. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt DAMES WERKBROEK 5727 88

Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels. Twee steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak rechts. Beenzak met klep links en telefoonvak. Knievakken voor kniekussens. Reflecterende striping rond de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-46 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 110


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

5940 92 03

5710 88 94

ARC RATING 29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

SKIN PROTECTION Cantex JX 5930 92 03 7,0 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

OVERALL 5716 88

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels en verdekte drukknoop- en ritssluiting. Grote rugplooien voor extra comfort. Twee borstzakken met ritssluiting. Twee verdekte steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak rechts. Knievakken voor kniekussens. Reflecterende striping rond de pijpen, mouwen en op de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

5742 88

Vlamvertragende tuinbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Cargozakken met telefoonzak. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 111


RISICO INVENTARISATIE: Lasspatten, vlammen en hitte, hitte stress, transport binnen

OUTBACK HEAVY WELDING

> Laskleding voor zware laswerkzaamheden, met lange levensduur > Soepel en comfortabel > Verhoogde zichtbaarheid

Een generatie klasse 2 laskleding met een combinatie van duurzaamheid en comfort, gebaseerd op een inherente vezelmix. U hoeft geen kleding te dragen die te warm, te stug of te zwaar is, of kleding die niet bestand is tegen de hoeveelheid lasspatten. De duurzaamheid is hoog en het ontwerp maakt de kleding ademend en goed draagbaar. Een lange levensduur maakt Outback een slimme investering en de verhoogde zichtbaarheid voegt extra bescherming toe. We denken dat dit het eerste laskleding stuk is, dat u werkelijk graag draagt!

OUTBACK HEAVY WELDING Laskleding – Soepel en comfortabel – Verhoogde zichtbaarheid – Lange levensduur

5535 86 LASJACK

5522 86 LASBROEK

5550 86 LASBROEK

5540 86 LAS TUINBROEK

5512 86 LASOVERALL

LAS ACCESSOIRES Extra bescherming tegen lassen

112

5572 19 LAS BEENBEDEKKING

5573 80 LAS PONCHO

5576 19 LASSCHORT MET KRAAG

5575 19 LASSCHORT

5577 19 ARMPROTECTIE

5578 19 LAS BALACLAVA

9142 88 LAS CAP


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Outback HW

5920 92 03

5535 86 67

Radiant Heat

Radiant Heat

C1

C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s

SUPERIEURE BESCHERMING, LEVENSDUUR EN COMFORT Bij laswerkzaamheden ontstaat veel UV en stralingswarmte. Daarvoor heeft Tranemo bedekte ventilatie openingen in de kleding gecreëerd, ter verhoging van het draagcomfort en vermindering van de hitte stress. Het doek Outback HW is ook getest op de UV normering EN 410 die de bescherming berekent tegen UV-A, UV-B en UV-C en de maximale draagtijd weergeeft voor de verschillende lastechnieken. De test laat zien dat de Outback kleding met elke vorm van lassen meer dan 8 uur kan worden gedragen, waarbij de drager de gehele tijd tegen de UV-straling beschermd blijft. Lastechniek Maximale draagtijd (u)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

TIG (CrNi) 44,12

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG met puls (Al) 40,68

MIG zo. puls (Al) 17,39

Elektrode (St:37) 18,56

EN 13034 type PB[6]

LASJACK 5535 86

Vlamvertragend lasjack in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede las- en beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Ergonomisch voorgevormde mouwen die voorkomen dat metaalspatten in de kreuk van de mouw achterblijven. Verdekte ritssluiting en drukknoopsluiting. Hoge kraag voor extra bescherming, die verstelbaar is in de breedte. Borstzakken met klep. Steekzakken met klep. Binnenzak. Verstelbare taille en manchetten. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Ventilatie openingen bij de oksel. Verlengd rugpand met ventilatie openingen en reflectie striping voor extra zichtbaarheid. Fluorescerende piping op de borst en rugzijde. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

LASBROEK 5550 86

Vlamvertragende lasbroek in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede las- en beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Cargozakken met klep. Voorgevormde knieën met knievakken in verschillende hoogtes aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Fluorescerende stof onderaan de pijpen. Sterke slijtvaste stof onderaan de broek. *Om te voldoen aan de vereisten van EN ISO 11611 en EN 13034 moet de opening van de spijkerzakken tijdens het lassen zijn bedekt door het jack 5535. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

113


OUTBACK HEAVY WELDING

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

LASBROEK 5522 86

Vlamvertragende lasbroek in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede lasen beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Steekzakken. Cargozakken met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Fluorescerende stof onderaan de pijpen. Sterke slijtvaste stof onderaan de broek. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

LAS TUINBROEK

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

LASOVERALL

5540 86

5512 86

Vlamvertragende las tuinbroek in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede las- en beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Bovenbeen zak met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Fluorescerende stof onderaan de pijpen. Sterke slijtvaste stof onderaan de tuinbroek. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende lasoverall in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede lasen beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Ergonomisch voorgevormde mouwen die voorkomen dat metaalspatten in de kreuk van de mouw achterblijven. Verdekte tweeweg ritssluiting en drukknoopsluiting. Hoge kraag voor extra bescherming, die verstelbaar is in de breedte. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Ventilatie openingen bij de oksel. Steekzakken met toegang. Verstelbare elastische tailleband. Reflectie striping voor extra zichtbaarheid en ventilatie openingen op de rug. Achterzakken met klep. Cargozak met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Verstelbare manchetten. Fluorescerende stof onderaan de pijpen en piping op de borst en rug. Sterke slijtvaste stof onderaan de overall.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 114

114


LAS ACCESSOIRES

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1

LASSCHORT MET KRAAG

LAS BEENBEDEKKING

LAS PONCHO 5573 80

5576 19

Vlamvertragende las beenbedekking in een bijzonder lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming bij laswerkzaamheden. De beenbedekking kan eenvoudig worden bevestigd op de eigen vlamvertragende riem en kan in hoogte worden versteld. Rubberen versterking op de knieën.

Vlamvertragende lasponcho met kraag in een bijzonder duurzame zware stof die uitstekende bescherming biedt tegen diverse soorten metaalspatten. Verstelbare tailleband met drukknopen. Verstelbare achterzijde in een zachte stof, welke kan worden opgerold en bevestigd om de temperatuur te reguleren. Hoge kraag die prima combineert met de vlamvertragende nek/hals bescherming model 5999 voor een juiste bescherming en comfort. De poncho kan op de juiste lengte worden gesneden.

Vlamvertragende lasschort met kraag in een bijzonder lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming bij laswerkzaamheden. Verstelbare kraag om de hals te beschermen en te voorkomen dat lasspatten binnenin de schort komen. Koord voor rond de taille. Lengte vanaf de nek: 74 cm.

5572 19

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 32,3%

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1

LASSCHORT

ARMPROTECTIE

Vlamvertragend lasschort in een bijzonder lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming bij laswerkzaamheden. Koord voor rond de taille. Lengte: 55 cm.

Vlamvertragende armprotectie in een lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming tegen lassen. Verstelbaar elastisch bovenaan. Elastisch onderaan. Lengte 52 cm.

5575 19

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

5577 19

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

EN ISO 11611 CL.1 A1

LAS BALACLAVA

LAS CAP

5578 19

9142 88

Vlamvertragende las balaclava in geweven doek, te dragen onder een las helm. Extra bescherming over de schouders. Koord om de wijdte rondom het gezicht aan te passen.

Vlamvertragende las cap. Elastische achterzijde.

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 64 donkergrijs 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 115


RISICO INVENTARISATIE: Gesmolten aluminium, gesmolten ijzer, vlammen en hitte, hitte stress, transport binnen

MAGMA

> Nieuw herenjack met verbeterd model voorzijde > Hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium en ijzer > Ook beschikbaar in dames maten

Magma is ontwikkeld om weerstand te bieden tegen spatten van gesmolten ijzer, staal, aluminium en andere metalen. De collectie is ontworpen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan het werken met primair aluminium en is genormeerd conform de hoogste bescherming tegen aluminium (D3) en ijzer (E3). Magma heeft extra versterking op specifieke kwetsbare plaatsen en kent een hoge bescherming tegen stralingswarmte. De verhoogde zichtbaarheid biedt extra bescherming tegen ongelukken in een industriële werkomgeving. Alles voor een veilige werkplek. Neemt u - voor het beste resultaat bij wassen – contact op met Tranemo.

MAGMA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium en ijzer - Verhoogde zichtbaarheid

NEW

5632 87 WERKJAS LANG

5635 87 WERKJACK

5674 87 OVERHEMD

MAGMA - DAMES

5625 87 WERKBROEK

5626 87 WERKBROEK

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Damesmaten - Hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium en ijzer - Verhoogde zichtbaarheid

5639 87 DAMES WERKJACK

116

5628 87 DAMES WERKBROEK

5629 87 DAMES WERKBROEK


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

DAMES WERKJACK 5639 87

Vlamvertragend dames werkjack in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Hoge kraag en verlengd rugpand voor extra bescherming. Borstzakken met klep, verdekte sleutelring onder rechterklep. Lus voor pen/gereedschap. Ruime steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. Reflectie op de mouwen en over de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende dames werkbroek in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Reflectie op de pijpen.

Vlamvertragende dames werkbroek van een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Met schoenbescherming en sterke protectie aan de onderzijde van de pijpen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Verstevigde liniaalzak met klep. Reflectie aan de achterzijde van de pijpen.

5628 87

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5629 87

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 117


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6315 90 07

5635 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

WERKJACK 5635 87

Vlamvertragend werkjack in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Hoge kraag en verlengd rugpand voor extra bescherming. Borstzakken met klep, verdekte sleutelring onder rechterklep. Lus voor pen/gereedschap. Ruime steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. Reflectie op de mouwen en over de schouders.

NEW

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

WERKJAS LANG 5632 87

Vlamvertragende lange non-metal werkjas, geschikt om over een werkjack te dragen. In een comfortabel doek met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere vloeibare metalen. Verlengde voorzijde voor extra bescherming. Verstelbare manchetten met drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

118


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6312 90 07

5625 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

OVERHEMD 5674 87

Vlamvertragend overhemd in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte dubbele drukknopenrij. Borstzakken met klep. Ventilatie openingen op de rug. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryoliet, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende werkbroek in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Reflectie op de pijpen.

Vlamvertragende werkbroek van een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Met schoenbescherming en sterke protectie aan de onderzijde van de pijpen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Verstevigde liniaalzak met klep. Reflectie aan de achterzijde van de pijpen.

5625 87

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5626 87

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 119


RISICO INVENTARISATIE: Kleine spatten vloeibaar metaal, chemicaliën spatten

APEX

> Aramide met een hoge degradatie temperatuur > Goede weerstand tegen veel soorten chemische spatten > Het doek is ‘dope-dyed’ waardoor de kleur stand houdt, ook na veel industriële wasbeurten

APEX is een aanvulling op de Tranemo FR range die enkele lastige problemen qua bescherming kan oplossen. Het materiaal is een 300 g/m² dope-dyed aramide, aan de voorzijde voorzien van een extra laag vlamvertragend materiaal. Het beschermingsniveau is bijzonder hoog en het doek voldoet qua EN 13034 normering niet alleen aan zuur en alkaline, maar is ook getest op aromatische koolwaterstoffen en alcohol. De broek die zowel in een heren- als damesmaat verkrijgbaar is, kan worden besteld met extra verstevigingen tegen spatten aan de voorkant. Uiteraard is de collectie voorzien van extra zichtbaarheid. APEX is een probleemoplosser voor veel werksituaties waarbij het moeilijk was om de juiste kleding te vinden bij chemische spatten, zonder helemaal in een chemisch pak te moeten werken. Omdat er geen doek beschikbaar is waar zink afloopt, wordt APEX ook gebruikt bij het werk met gesmolten zink, omdat de degradatie temperatuur in het doek hoger is dan het smeltpunt van zink. Het zink loopt er niet van af, maar veroorzaakt geen gaten in de kleding, en het metaal wordt zo snel mogelijk na spatten mechanisch verwijderd om te voorkomen dat het verbrandt.

120


APEX

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6630 83 WERKJACK

6620 83 WERKBROEK

6621 83 WERKBROEK

APEX - DAMES

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6627 83 DAMES WERKBROEK

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6623 83 WERKBROEK

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

6628 83 DAMES WERKBROEK

6629 83 DAMES WERKBROEK

EN 13034 type PB[6]

WERKJACK

6630 83

Vlamvertragend werkjack met extra Hi-Vis versteviging op de schouders voor verhoging bescherming tegen hitte. Het werkjack is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Verdekte sluiting voorzijde met drukknopen en jeansknoop. Borstzakken met klep. Steekzakken met klep. Drie binnenzakken. Verstelbare manchetten. Contrasterende naden. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerend, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

c95mt

121


APEX

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK 6620 83

Vlamvertragende werkbroek met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende werkbroek met extra zichtbaarheid. Met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden.

Vlamvertragende werkbroek met schoen bescherming, extra zichtbaarheid en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Extra verstevigend materiaal voorzijde broek onderaan. Contrasterende naden.

6621 83

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerend, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 122

6623 83

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

DAMES WERKBROEK 6629 83

Vlamvertragende dames werkbroek met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende dames werkbroek met schoen bescherming, extra zichtbaarheid en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Extra verstevigend materiaal voorzijde broek onderaan. Contrasterende naden.

Vlamvertragende dames werkbroek met extra zichtbaarheid. Met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden.

6627 83

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

6628 83

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerend, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 123


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, explosie, transport ongevallen (Aramide Hi-Vis)

ARAMIDE

> > > >

Ideaal voor onderhoud en werkzaamheden met een hoog risico op een elektrische vlamboog De meest lichtgewichte en dunne collectie binnen het vlamvertragende assortiment Uitstekende vlamvertragende eigenschappen, hoge duurzaamheid en lange levensduur Zeer goed industrieel wasbaar

Duurzame vlamvertragende kleding in inherent Aramide doek. De lichte en comfortabele ARAMIDE collectie is bij uitstek geschikt voor werksituaties waarbij men in hoge mate wordt blootgesteld aan het risico op een elektrische vlamboog. Voor het bereiken van een optimaal resultaat is de kleding samen met vooraanstaande bedrijven in de energiesector ontwikkeld. De kleding is zeer goed industrieel wasbaar; het garen is in geverfd, wat leidt tot hoge kleurvastheid gedurende de gehele levensduur van het kledingstuk.

124


ARAMIDE

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Lichtgewicht en comfortabel – Uitstekende vlamvertragende eigenschappen – Duurzaam

5330 84 WERKJACK

5341 84 TUINBROEK

5320 84 WERKBROEK

5349 84 TUINBROEK

5350 84 WERKBROEK

5319 84 OVERALL

5310 84 OVERALL

ARAMIDE HI-VIS

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Lichtgewicht en duurzaam – Uitstekende vlamvertragende eigenschappen – Duurzaam – High Visibility

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 WERKJACK

5329 84 WERKBROEK

5359 84 WERKBROEK

5344 84 TUINBROEK

5346 84 TUINBROEK

125


ARAMIDE HI-VIS

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2*

WERKJACK 5339 84

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. Verdekte ritssluiting aan de voorzijde met drukknopen. Pennenlus aan de rechterborst. Verdekte gereedschapshouder aan de linkerzijde. Dubbele verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Zijzakken met klep. Twee grote binnenzakken. Mouwzak met klep. Verlengd rugpand. Verstelbare tailleband en manchetten. Extra rugplooien voor meer bewegingsruimte. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK

5329 84

5359 84

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. Grote zakken voor. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak en liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlussen.

Vlamvertragende Hi-Vis multifunctionele werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Grote zakken voor. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak en liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlussen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt 126

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMIDE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TUINBROEK

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TUINBROEK

5344 84

5346 84

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels en rits aan de voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Verdekte sleutelring. Zijzakken. Knievakken voor kniekussens. Dubbele cargozakken met telefoonzak en liniaalzak. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Rits voorzijde en contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, één met klep. Verdekte sleutelring. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Zijzakken. Knievakken voor kniekussens. Dubbele cargozakken met mobiele telefoonvak en liniaalzak. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

OVERALL 5319 84

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Hi-Vis elementen aan de pijpen. Verdekte tweeweg ritssluiting voorzijde en contrast stiksels. Borstzakken met klep, de linker met verdekte sleutelring. Lange verticale borstzak met rits op linkerborst. Beenzakken voor met klep. Mouwzak met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Achterzakken. Liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Tweeweg rits in de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

127


ARAMIDE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

WERKJACK 5330 84

Vlamvertragend werkjack in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. Verdekte ritssluiting aan de voorzijde met drukknopen. Pennenlus aan de rechterborst. Dubbele verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Zijzakken met klep. Twee grote binnenzakken. Mouwzak met klep. Verlengd rugpand. Verstelbare tailleband en manchetten. Extra rugplooien voor meer bewegingsruimte. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

WERKBROEK

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

WERKBROEK

5320 84

5350 84

Vlamvertragende werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrasterende naden. Twee achterzakken. Twee beenzakken, met telefoonvak en duimstokzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlus.

Vlamvertragende multifunctionele werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrasterende naden. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Twee achterzakken. Twee beenzakken, met telefoonvak en duimstokzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlus.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 128

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMIDE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

TUINBROEK

TUINBROEK 5341 84

5349 84

Vlamvertragende tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrasterende naden en ritssluiting. Bretels met verdekte stabiele fix-lock sluiting. Twee borstzakken, één met klep. Verdekte sleutelring. Twee steekzakken. Knievakken voor kniekussens. Twee beenzakken met telefoonvak en duimstokzak. Twee achterzakken. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Rits voorzijde en contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, één met klep. Verdekte sleutelring. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Zijzakken. Knievakken voor kniekussens. Dubbele cargozakken met mobiele telefoonvak en liniaalzak. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN 1149-5

OVERALL

5310 84

Vlamvertragende overall in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Verdekte tweeweg ritssluiting voorzijde en contrast stiksels. Borstzakken met klep, de linker met verdekte sleutelring. Lange verticale borstzak met rits op linkerborst. Beenzakken voor met klep. Mouwzak met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Achterzakken. Liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Tweeweg rits in de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

129


RISICO INVENTARISATIE: Transport ongevallen, vlamboog, vlammen en hitte

ZENITH

> Nieuw: softshell jack en winterjack met capuchon > Hoog beschermingsniveau bij onderhoud en infrastructuur met het risico op een elektrische vlamboog > Hoog comfort met een zachte structuur aan de binnenzijde

ZENITH is ontwikkeld voor werkzaamheden met het risico van een hoog voltage als ook voor de risico’s die gepaard gaan met het werken met metaal. Werkzaamheden waarbij zichtbaarheid van belang is. De oranje kleur is gecertificeerd conform EN ISO 20471 en wordt gewaardeerd door de hoge zichtbaarheid in geval van sneeuw. De range is ook geschikt voor andere industrieÍn waarbij vlamvertragende, High Visibility oranje kleding vereist is. ZENITH is metaalvrij, biedt bescherming tegen vlamboog ongevallen en de kleding biedt alle uitmuntende functionaliteit voor de drager. Samen met de Tranemo lasaccessoires is de collectie tevens geschikt voor snij- en laswerkzaamheden.

130


ZENITH

ARC RATING: 8,4 cal/cm²

High Visibility – Goede bescherming bij hoog voltage en onderhoud

ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm²

5231 84 WERKJACK

Arc Rating: 9,8 cal/cm²

5236 82 WINTERJACK

5233 95 SOFTSHELL JACK

5222 84 WERKBROEK

5223 84 WERKBROEK WINDBREAKER

5252 84 WERKBROEK

5242 84 TUINBROEK

5249 84 TUINBROEK

5212 84 OVERALL

Arc Rating: 9,8 cal/cm²

5239 82 WINTERJACK MET CAPUCHON

5253 84 WERKBROEK WINDBREAKER

9062 84 PORTOFOONZAK

ZENITH DAMES

ARC RATING: 8,4 cal/cm²

Dames maten - High Visibility – Goede bescherming bij hoog voltage en onderhoud

NEW

5238 84 DAMES WERKJACK

5227 84 DAMES WERKBROEK

5228 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5257 84 DAMES WERKBROEK

5258 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5296 84 ZWANGERSCHAPSBROEK

131


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

DAMES WERKJACK

5238 84

Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Contrast stiksels. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Mouwzak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak en documentzak aan de binnenzijde. Verstelbare tailleband en manchetten. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames XS-XXL 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAMES WERKBROEK 5257 84

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER 5258 84

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken. Winddichte PU gelamineerde jersey voering. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 132

EN 1149-5


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAMES WERKBROEK 5227 84

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

ZWANGERSCHAPSBROEK 5296 84

Vlamvertragende Hi-Vis zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*EN 342 (5228+5236 or 5239)

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER 5228 84

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

133


ZENITH

PORTOFOONZAK

9062 84

Portofoonzak, te bevestigen aan knopen. Kan worden toegepast op 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 en 5249 84. Afmeting ong. 8x15x4 cm. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 50 oranje 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

WERKJACK

5231 84

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Arm zak met klep en verdekte sleutelring en lus voor ID-houder. Telefoonzak aan de binnenzijde. Binnenzakken /document zakken. Verstelbare tailleband en manchetten. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

WERKBROEK

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

WERKBROEK

5222 84

5252 84

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met spijkerzakken in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 134

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TUINBROEK

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TUINBROEK

5242 84

5249 84

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Rits voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare tailleband. Steekzakken. Rechts cargozak met gereedschapszak en liniaalzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak. Achterzakken met klep. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Rits voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare tailleband. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Rechts cargozak met gereedschapszak en liniaalzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak. Achterzakken met klep. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

Maten: Kleur: Materiaal:

c95nt

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

OVERALL 5212 84

Vlamvertragende Hi-Vis overall in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verticale borstzak links met rits. Rechter borstzak met klep. Arm zak met klep en verdekte sleutelring en lus voor ID-houder. Verstelbare tailleband en grote rug plooien voor extra bewegingsruimte. Verstelbare manchetten. Steekzakken met extra insteek. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Cargo zak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak. Achterzakken met klep. Achter zoom in HTFR Dobby. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 135


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 RIS-3279-TOM (5239+5223)

WINTERJACK MET CAPUCHON

5239 82

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon, getapete naden en gewatteerde voering. Afneembare en verstelbare capuchon met gewatteerde voering. Verdekte rits met drukknopen voorzijde. Verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Verticale steekzakken met fleece voering en klep. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Twee binnenzakken. *De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

S-4XL 93 oranje/marine 822: Fluorescerend, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 *EN 342 CL.1 (D84) (5223+5236 or CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120) 5239)

WERKBROEK WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

WERKBROEK WINDBREAKER

5223 84

5253 84

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met spijkerzakken. Winddichte PU gelamineerde jersey voering. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 136

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JACK 5233 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en lus voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord onderzijde jack. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine 951: Fluorescerend, Windtech FR HVO, 385 g/m², wind- en waterafstotend 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 RIS-3279-TOM (5236+5223)

WINTERJACK 5236 82

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met verdekte ritssluiting en drukknopen aan voorzijde. Wind- en waterdicht conform EN 343. Verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Verticale zijzakken met fleece voering en klep. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Twee binnenzakken. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

S-4XL 93 oranje/marine 822: Fluorescerend, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt 137


RISICO INVENTARISATIE: Transport ongevallen, vlamboog, vlammen en hitte, kleine lasspatten

EDGE

> Inherent High Visibility oranje > Hoge beschermingsgraad bij werk langs het spoor of onderhoud met het risico op een vlamboog > Hoog comfort met een zachte binnenzijde

EDGE is ontwikkeld om zichtbaar te zijn langs het spoor, waarbij het risico bestaat van een hoog voltage als ook rondom het werk met metaal. EDGE is metaalvrij, biedt bescherming tegen vlamboog ongevallen en is gecertificeerd volgens lasklasse 2. De kleding is geschikt voor snij- en laswerkzaamheden en is gecertificeerd conform EN ISO 20471. Het ontwerp is smal, bijvoorbeeld geen wijde zakken om te voorkomen dat men bij klimwerkzaamheden blijft haken.

138


EDGE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 6131 82

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack met een comfortabele stof aan de binnenzijde. Verlengd rugpand. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Arm ventilatie. Borstzakken met klep. Lus voor portofoon onder de rechter borstzak klep. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 50 oranje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 6121 82

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met een comfortabele stof aan de binnenzijde. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozakken met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 50 oranje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL 6111 82

Vlamvertragende Hi-Vis overall met een comfortabele stof aan de binnenzijde. Verdekte ritssluiting voor. Arm ventilatie. Verticale borstzak links met rits. Rechter borstzak met klep en lus voor portofoon. Steekzakken met extra insteek. Cargo zakken met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Rits in de pijpen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

S-5XL, M-3XL Lengtemaat 50 oranje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

139


VLAMVERTRAGEND

WINTER

> Nieuwe getapete, wind- en waterdichte winterkleding voor heren en dames > Inherent vlamvertragende winterkleding voor verschillende temperaturen en werkintensiteit > Hoog comfort en beschermingsniveau tegen kou en vocht

Veel werkzaamheden waarbij Vlamvertragende en Vlamboog kleding gevraagd wordt, vinden buiten plaats onder verschillende weersomstandigheden, waarbij de veiligheidskleding aan hoge eisen moet voldoen. Het moet beschermen tegen slecht weer en overige risico’s qua vlamwerendheid, en tegelijk comfortabel zitten. Tranemo heeft veel verschillende typen buiten kleding in haar assortiment, waardoor de drager in het laag-op-laag principe kan toewerken naar de beste en meest lichtgewichte bescherming. Elke vlamvertragende range heeft bijpassende winterkleding voor elke type fysieke arbeid en voor alle weersomstandigheden. De kleding kent veel praktische details en is gecertificeerd conform de meeste risico’s, inclusief regen en kou. Er zijn ook modellen beschikbaar in een damesuitvoering.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 4.1

WINTERBROEK 5122 93

Vlamvertragende Hi-Vis winterbroek met getapete naden en gewatteerde voering. Geheel metaalvrij. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare banden met fix-lock sluiting. Hoog rugpand met fleecevoering voor extra bescherming. Lussen in de taille. Steekzakken met rits. Zakken voorzijde met klep en sleutelring. Knievakken aan de binnenzijde. Verdekte tweeweg rits in de pijpen. Sneeuwstopper in de pijpen en verstelbare pijpwijdte. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding en de winterjassen 5101 93, 5103 93, 5107 93, 5109 93, 5118 94 en 5119 94. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 054: Voering, quilt FR, 80 g/m² 893: Voering, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt

NEW 140

*EN 342


WINTER

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

NEW

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-4XL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5101+5122)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*** (XS) CL.3 (S-4XL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5109+5122)

WINTERJACK MET CAPUCHON

WINTERJACK 5101 93

5109 93

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met getapete naden en gewatteerde voering. Geheel metaalvrij. Wind- en waterdicht conform EN 343. Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Twee portofoonhouders. Verticale borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met fleece voering en zakklep. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Binnenzakken, één voor IPad/documenten. Fleece in de kraag. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo. Kan worden uitgerust met capuchon 9151 93. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. **Het kledingstuk is getest in een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980.

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon, getapete naden en gewatteerde voering. Geheel metaalvrij. Wind- en waterdicht conform EN 343. Verstelbare en afneembare capuchon met gewatteerde voering. Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Twee portofoonhouders. Verticale borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met fleece voering en zakklep. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Binnenzakken, één voor IPad/documenten. Fleece in de kraag. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo. *De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald. **Het kledingstuk is getest in een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. ***Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Voering, quilt FR, 120 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

XS-4XL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Voering, quilt FR, 120 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

c95mt EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

DAMES WINTERJACK 5103 93

Maten: Kleur: Materiaal:

EN 343 4.1

**EN 342 (5103+5122)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*** (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5107+5122)

DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON 5107 93

Dames S-XXL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Voering, quilt FR, 120 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Voering, quilt FR, 120 g/m² 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

c95mt 141


WINTER

Detailinformatie op de aangegeven pagina

141

54

141

54

00

54

NEW

NEW

5109 93 WINTERJACK MET CAPUCHON WINTER FR

5101 93 WINTERJACK WINTER FR

54

58

5118 94 WINTERPARKA SHELL FR

58

137

5236 82 WINTERJACK ZENITH

76

109

5700 88 WINTERJACK CANTEX 57

81

5233 95 SOFTSHELL JACK ZENITH

5195 95 SOFTSHELL JACK SWITCH

81

5239 82 WINTERJACK MET CAPUCHON ZENITH

77

137

NEW

5165 95 SOFTSHELL BODYWARMER STRETCH FR

5145 95 SOFTSHELL JACK STRETCH FR

136

5135 94 SHELL JACK SHELL FR

50

NEW

5136 94 SHELL JACK MET FIBERFUR VOERING 9128 SHELL FR

5119 94 WINTERPARKA MET FIBERFUR VOERING 9128 SHELL FR

81

5809 81 WINTERJACK MET CAPUCHON TERA TX

5800 81 WINTERJACK TERA TX

62

62

84

84

NEW

5832 81 DOORWERKJAS WINDBREAKER TERA TX

140

5869 81 BODYWARMER TERA TX

5837 81 DOORWERKJAS MET CAPUCHON WINDBREAKER TERA TX 55

50

NEW

142

5122 93 WINTERBROEK WINTER FR

5132 94 SHELL BROEK SHELL FR

5194 95 SCHAKELBROEK SWITCH

6032 95 SOFTSHELL JACK STRETCH FR

6062 95 SOFTSHELL BODYWARMER STRETCH FR


136

136

5223 84 WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

77

5253 84 WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

76

5822 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

77

5823 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

76

5852 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5853 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

WINTER - DAMES 141

141

NEW

133

78

5863 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5169 95 DAMES SOFTSHELL BODYWARMER STRETCH FR

5149 95 DAMES SOFTSHELL JACK STRETCH FR

5807 81 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON TERA TX

5803 81 DAMES WINTERJACK TERA TX

78

NEW

5107 93 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON WINTER FR

79

109

52

NEW

5103 93 DAMES WINTERJACK WINTER FR

78

58

132

5228 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

5709 88 DAMES WINTERJACK CANTEX 57

79

5258 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

5862 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

79

5866 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5867 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

143


VLAMVERTRAGEND

ONDERKLEDING > Milieuvriendelijke onderkleding met gerecycled katoen > Inherent vlamvertragende onderkleding voor elk klimaat type > Brede maatvoering

Heren

Dames

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

Nieuw ontwikkeld Tricot met milieuvriendelijk gerecycled katoen in het kledingstuk - waardoor de hoeveelheid nieuw katoen dat moet worden verbouwd, wordt verminderd. Door katoen te gebruiken dat al in omloop is, verminderen we de impact op de hulpbronnen uit de natuur. Er is nog een bepaalde hoeveelheid nieuw katoen nodig om de sterke eigenschappen van het doek te behouden die van belang zijn voor de kwaliteit van de werkkleding. Dit zorgt voor een langere levensduur van het kledingstuk - wat ook op zijn beurt de impact op het milieu vermindert. Tranemo gebruikt daarom een mix van gerecycled katoen met nieuw katoen. De collectie onderkleding bestaat uit twee hoofd kwaliteiten, modacryl/katoen en Merino wol/viscose. De katoenen onderkleding is erg zacht, comfortabel en biedt een goede eerste beschermende laag. De Merino wol is ook zacht en comfortabel en heeft veel goede natuurlijke eigenschappen. Het werkt vuilafstotend, geeft warmte ook wanneer het vochtig wordt, neemt geen nare geurtjes op en is van nature vlamwerend. Tranemo onderkleding geeft in alle gevallen een comfortabel en veilige bescherming, vanaf de huid naar buiten. De onderkleding is een zeer belangrijk onderdeel van het Tranemo Skinsafe™ systeem.

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

BOXERSHORT

T-SHIRT

BOXERSHORT 5910 92

5911 92

Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen. Ronde hals en korte mouwen.

Vlamvertragende boxershort met 20% gerecycled katoen. Met korte pijpen.

Vlamvertragende boxershort in een zacht tricot met 20% gerecycled katoen. Elastiek in de taille. Halfhoge taille, normale pijplengte.

5900 92

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt 144

EN ISO 14116 index 3

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95mt


ONDERKLEDING

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TANKTOP MET SPORT BH

SPORT BH

BH

Vlamvertragende, zachte dames tanktop met sport BH en 20% gerecycled katoen. Iets getailleerde tanktop met sport BH aan de binnenzijde. Verstelbare schouderbanden en elastiek voor maximale ondersteuning.

Vlamvertragende, zachte sport BH met 20% gerecycled katoen. Ruime, verstelbare schouderbanden voor maximale ondersteuning. Elastiek.

Vlamvertragende BH met 20% gerecycled katoen. Brede, verstelbare schouderbanden. Sluiting aan de achterzijde.

Maten: Kleur: Materiaal:

Kleur: Materiaal:

5917 89

Dames S-XXL 03 marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2 CL.1, IEC 61482-1-1, LOI: 26,0%, Arc Rating: 5,1 cal/cm² 922: Cantex JL, 240 g/m²

5914 92

Maten:

5915 92

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

Maten:

Kleur: Materiaal:

75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

c95ot

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

DAMES BOXERSHORT

HOGE DAMES SLIP

Vlamvertragende dames boxershort in een zacht tricot met 20% gerecycled katoen. Elastiek in de taille. Halfhoge taille, normale pijplengte. Gevoerd kruisgedeelte.

Vlamvertragende hoge dames slip in een zacht tricot met 20% gerecycled katoen. Elastiek in de taille. Gevoerd kruisgedeelte.

5913 92

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 03 marine 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95mt

5918 92

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 03 marine 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

DAMES SLIP 5919 92

Vlamvertragende dames slip met 20% gerecycled katoen. Met elastiek in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot 145


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

5940 92 03

5779 91 94

7,0 cal/cm² 1

5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5920 92

Vlamvertragend poloshirt met 20% gerecycled katoen. Met rolkraag voorzien van ritssluiting en lange mouwen. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

17 cal/cm² PPE CATEGORY 2

1

TRANEMO SKINSAFE

POLOSHIRT

ARC RATING

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

T-SHIRT LANGE MOUWEN 5940 92

Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen. Met ronde hals en lange mouwen. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

FLEECEJACK

FLEECE ONDERPANTALON

Vlamvertragend fleecejack met ritssluiting.

Vlamvertragende fleece onderpantalon.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5980 89

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt 146

5990 89

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

ONDERPANTALON

5930 92

Vlamvertragende onderpantalon met 20% gerecycled katoen. Met lange pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6314 90 82

6330 90 07 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm² 2

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

NEW

TRANEMO SKINSAFE

DAMES SHIRT 6314 90

Vlamvertragend dames shirt lange mouwen in Merino wol/FR viscose. Met jacquard patroon. Ronde hals. Verlengd rugpand. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 82 zwart/grijs 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

NEW

DAMES ONDERPANTALON 6311 90

Vlamvertragende dames onderpantalon in Merino wol/FR viscose. Met jacquard patroon. Elastiek in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 82 zwart/grijs 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

NEK-/HALSBESCHERMING 6397 90

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

MUTS 6395 90

Vlamvertragende muts in jacquard zachte Merino wol en FR Viscose. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 82 zwart/grijs 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

NEW

Vlamvertragende nek-/halsbescherming in Merino wol en FR Viscose, die goede bescherming biedt tegen blootstelling aan een elektrische vlamboog. De nekbescherming is omkeerbaar met een patroon aan de ene kant en grijs gemêleerd aan de andere kant. De nekbescherming voorkomt dat gesmolten metaal onder de kraag komt. Het kan worden 'opgetrokken' en gebruikt als bivakmuts die vervolgens bescherming biedt aan de oren en de huid. Voor bescherming aan de voorkant van het gezicht, trekt u de nekbescherming vanaf de voorkant omhoog. De nekbescherming kan tevens als sjaal gedragen worden en zo bescherming bieden tegen de kou. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 82 zwart/grijs 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

147


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino BX

Tera TX

6309 90 82

5830 81 94

ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm² 1

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

MERINO ONDERKLEDING • • • • • •

Bij uitstek geschikt voor buitenwerk in koude omstandigheden en wisselende intensiteit van werk Draag de kleding als eerste beschermende laag dicht op de huid Inherent vlamvertragend Warm, ook als het nat wordt Van nature vuilafstotend Trekt geen geur aan EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SHIRT 6309 90

Vlamvertragend shirt met rolkraag in zachte Merino wol en FR viscose. Shirt met lange mouwen en rolkraag voorzien van verdekte ritssluiting. Geribde manchetten. Verlengd rugpand. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 82 zwart/grijs 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C2 D2 ELIM: 9,6 cal/cm² E1 F1 EBT: 10,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER

6330 90

Vlamvertragende sweater met verdekte ritssluiting. Twee steekzakken met klep. Geribde manchetten met duimband. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

ONDERPANTALON 6302 90

Vlamvertragende onderpantalon in zachte Merino wol en FR viscose. Elastiek in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

148

XXS-4XL 82 zwart/grijs 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6315 90 07

6330 90 07 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm² 2

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

T-SHIRT LANGE MOUWEN

POLOSHIRT

Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals en lange mouwen. Verlengd rugpand.

Vlamvertragend poloshirt lange mouwen met rolkraag voorzien van verdekte ritssluiting. Verlengd rugpand.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6315 90

TRANEMO SKINSAFE

6319 90

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOXERSHORT 6310 90

Vlamvertragende boxershort in zachte Merino wol en vlamvertragend viscose. Elastiek in de taille. EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

ONDERPANTALON 6312 90

TRANEMO SKINSAFE

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm²

d95nt

Vlamvertragende onderpantalon. Met elastiek in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

149


VLAMVERTRAGEND

ACCESSOIRES

Heren

Dames

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

> Collectie vlamvertragende en Arc Flash handschoenen > Brede collectie inherent vlamvertragende overhemden en sweaters > In heren- en damesmodellen

Onze brede Tranemo collectie T-Shirts, poloshirts, sweaters en vesten vult werkelijk elke behoefte in die je kunt bedenken dicht op de huid, als isolerende tussenlaag of zelfs bij hogere temperaturen als buitenste laag. Het zijn bijzonder belangrijke kledingstukken binnen het Tranemo Skinsafe™ laag-op-laagsysteem en onderdeel van het opbouwen van de bescherming van de drager tegen o.a. een elektrische vlamboog, stralingswarmte of koude. Nagenoeg alle artikelen zijn ook antistatisch.

150


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

6373 89 94

5039 89 94

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

1

2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER VEST 5030 89

Vlamvertragend Hi-Vis sweater vest in een zachte sweater kwaliteit; non-metal. 20% gerecycled katoen. Verdekte ritssluiting; Borstzak met rits. Steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

DAMES SWEATER VEST 5039 89

Vlamvertragend Hi-Vis dames sweater vest in een zachte sweater kwaliteit; non-metal. 20% gerecycled katoen. Borstzak met rits. Twee steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie. *Het sweater vest heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C2 D2 ELIM: 9,6 cal/cm² E1 F1 EBT: 10,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER 6330 90

Vlamvertragende sweater met verdekte ritssluiting. Twee steekzakken met klep. Geribde manchetten met duimband. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

151


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

6372 89 94

5075 89 94

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

1

2

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER

SWEATER 5270 89

5075 89

Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. 20% gerecycled katoen. Borstzak met klep, geribde manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *De sweater heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. 20% gerecycled katoen. Geribde manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *De sweater heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Vlamvertragende Hi-Vis sweater met ronde hals. 20% gerecycled katoen. Gebreide manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *De sweater heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek, gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.2.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5070 89

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 55 geel 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

EN 1149-5

XXS-4XL 50 oranje 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

SWEATER

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

XXS-4XL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER

SWEATER

POLOSWEATER

Vlamvertragende comfortabele sweater met ronde hals en Hi-Vis accenten op de mouwen. 20% gerecycled katoen. Gebreide hals, manchetten en boord. Met heat seal reflectie. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende sweater met ronde hals en 20% gerecycled katoen. Borstzak met klep op linkerborst. Pennenlus op linkermouw. Gebreide manchetten en boord. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende polosweater in een zachte en comfortabele Cantex Terry met 20% gerecycled katoen. Met kraag en knopen. Gebreide manchetten. Geheel metaalvrij.

6375 89

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt 152

5985 89

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

6371 89

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

INSULATION

Cantex Pique

Tera TX

ARC RATING

5834 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

20,9 cal/cm²

5945 89 03 ARC RATING: 6,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

EN ISO 20471 CL.3

T-SHIRT LANGE MOUWEN

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

PPE CATEGORY 2

TRANEMO SKINSAFE

T-SHIRT LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAMES T-SHIRT LANGE MOUWEN

5072 89

6372 89

6373 89

Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals en lange mouwen en 20% gerecycled katoen. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

Vlamvertragend T-Shirt met lange mouwen en ronde hals. Hi-Vis accenten op de schouders. 20% gerecycled katoen. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Vlamvertragend dames T-Shirt met lange mouwen en ronde hals. Hi-Vis accenten op de schouders. 20% gerecycled katoen. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

XXS-4XL 55 geel 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

XS-4XL 94 geel/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

POLOSHIRT LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1

c95mt

EN 1149-5

T-SHIRT LANGE MOUWEN

Dames S-XXL 94 geel/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

EN 1149-5

SHIRT MET KRAAG

5945 89

5947 89

5948 89

Vlamvertragend poloshirt met lange mouwen en 20% gerecycled katoen. Borstzak. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals. Gebreide manchetten.

Vlamvertragend shirt met kraag. Luchttunnel piping in Hi-Vis voor extra bescherming over schouders en mouwen. Geribde manchetten.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m²

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt 153


ACCESSOIRES

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

T-SHIRT

T-SHIRT

T-SHIRT 5271 89

6379 89

Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals. 20% gerecycled katoen. Met heat seal reflectie. *Het T-shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek, gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.

Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals. 20% gerecycled katoen. Met heat seal reflectie. *Het T-shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek, gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.2.

Vlamvertragend T-Shirt met Hi-Vis accenten op de schouders. 20% gerecycled katoen. Ronde hals. Met heat seal reflectie.

5071 89

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 55 geel 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1

XXS-4XL 94 geel/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

XXS-4XL 50 oranje 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, IEC 614821-1, ATPV: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

POLOSHIRT KORTE MOUWEN

T-SHIRT

Vlamvertragend antistatisch poloshirt met 20% gerecycled katoen. Korte mouwen en borstzak. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals in een zachte single jersey. Korte mouwen.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5905 89

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Pique, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, EBT: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt 154

Maten: Kleur: Materiaal:

5907 89

XS-4XL 03 marine 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt


ACCESSOIRES

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

OVERJAS ”VISITOR”

OVERJAS

Vlamvertragende bezoekers overjas met “VISITOR” borduring op borst en rug. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Twee borstzakken en voorzakken. Binnenzak. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende overjas. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Twee borstzakken en voorzakken. Binnenzak. Geheel metaalvrij.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5931 91

XS-3XL 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5932 91

XS-3XL 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

LABORATORIUMJAS 5935 81

Vlamvertragende metaalvrije laboratoriumjas. Lengte achterpand in maat L=102 cm. Verdekte sluiting voorzijde met kunststof drukknoopsluiting. Borstzak met klep. Zakken voor met klep. Verstelbaar elastiek aan de achterzijde. Manchetten verstelbaar met drukknoopsluiting. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 04 wit 812: Cantex Pro 260, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

155


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

1

1

PPE CATEGORY 2

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

5073 91

5076 91

OVERHEMD

DAMESOVERHEMD

Vlamvertragend Hi-Vis overhemd. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Met heat seal reflectie. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend Hi-Vis overhemd. Non-Metal. Verdekte sluiting voorzijde met kunststof drukknoopsluiting. Borstzakken met klep. Met heat seal reflectie. Rugpand met ventilatie openingen. Verstelbare manchetten. *Het overhemd heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.2.

Vlamvertragend Hi-Vis damesoverhemd. Non-Metal. Verdekte sluiting voorzijde met kunststof drukknoopsluiting. Borstzakken met klep. Met heat seal reflectie. Rugpand met ventilatie openingen. Verstelbare manchetten. *Het overhemd heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.2.

OVERHEMD

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 55 geel 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

5079 91

XS-4XL 94 geel/marine 912: Tera TX Light 160, 160 g/m², LOI: 26,7%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

OVERHEMD

DAMESOVERHEMD

Vlamvertragend overhemd met Hi-Vis accenten en reflectie striping op de mouwen. Verdekte drukknoopsluiting aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend damesoverhemd, getailleerd. Verdekte drukknoopsluiting aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Geheel metaalvrij.

5770 91

Maten: Kleur: Materiaal:

156

Dames S-XXL 94 geel/marine 912: Tera TX Light 160, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 92 geel/grijs, 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5779 91

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 34-46 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

8120 91 03

5830 81 94

ARC RATING: 5,2 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

1

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN 13034 type PB[6]

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

OVERHEMD

OVERHEMD

DAMESOVERHEMD 5778 86

5674 87

Vlamvertragend overhemd met Hi-Vis accenten op de mouwen. Met EN13034 chemicaliën- en EN ISO 11611 lasnormering. Verdekte sluiting voorzijde met plastic drukknoopsluiting. Borstzakken met klep. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend Hi-Vis damesoverhemd met extra zichtbaarheid. Non-Metal. Verdekte sluiting voorzijde met kunststof drukknoopsluiting. Borstzakken met klep. Verstelbare manchetten.

Vlamvertragend overhemd in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte dubbele drukknopenrij. Borstzakken met klep. Ventilatie openingen op de rug. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij.

5774 86

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 862: Outback 250, 250 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 28,9%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

Dames S-XXL 94 geel/marine 862: Outback 250, 250 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 28,9%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryoliet, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN 1149-5

OVERHEMD

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

OVERHEMD

6357 94

8120 91

Vlamvertragend overhemd voor op kantoor. Licht getailleerd met marine details aan de binnenzijde van de kraag, aan voorzijde en op de manchetten. Borstzak aan de linkerzijde. Lange mouwen met verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend overhemd. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Water- en oliewerend. Geheel metaalvrij.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 15 lichtblauw 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 02 rood, 03 marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

157


ACCESSOIRES

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN 1149-5

5995 92

6308 90

BALACLAVA

BALACLAVA

Vlamvertragende balaclava in tricot voor bescherming van de kin, nek en een deel van het gezicht. 20% gerecycled katoen.

Vlamvertragende balaclava in tricot. De balaclava biedt goede bescherming voor de kin, de nek en het gezicht. Langere voorzijde.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Vlamvertragende balaclava met hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog in dubbele tricot. 20% gerecycled katoen. Extra bescherming over de schouders.

BALACLAVA

Eén maat 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95ot

9195 89

Eén maat 07 zwart 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm²

Maten: Kleur: Materiaal:

b93nt

Eén maat 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², EBT: 17,8 cal/cm², LOI: 26,5% 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

NEK-/HALSBESCHERMING

NEK-/HALSBESCHERMING

Vlamvertragende nek-/halsbescherming met 20% gerecycled katoen. De nek-/halsbescherming voorkomt dat gesmolten metaalspatten via de kraag binnen dringen. Het kan over het hoofd worden getrokken als een balaclava en biedt zo bescherming voor de oren en hoofdhuid tussen de helm en de kraag. Om bescherming te bieden aan de voorzijde van het gezicht, kan het aan de voorkant omhoog worden getrokken. De halsbescherming kan ook worden gedragen als een sjaal en zo bescherming bieden tegen de kou.

Vlamvertragende nek-/halsbescherming in Merino wol en FR Viscose, die goede bescherming biedt tegen blootstelling aan een elektrische vlamboog. De nekbescherming is omkeerbaar met een patroon aan de ene kant en grijs gemêleerd aan de andere kant. De nekbescherming voorkomt dat gesmolten metaal onder de kraag komt. Het kan worden 'opgetrokken' en gebruikt als bivakmuts die vervolgens bescherming biedt aan de oren en de huid. Voor bescherming aan de voorkant van het gezicht, trekt u de nekbescherming vanaf de voorkant omhoog. De nekbescherming kan tevens als sjaal gedragen worden en zo bescherming bieden tegen de kou.

5999 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 051: Cantex Light Rib, 230 g/m²

c95ot

6397 90

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 82 zwart/grijs 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt 158


ACCESSOIRES

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

MUTS

MUTS

6395 90

5970 89

Vlamvertragende muts in jacquard zachte Merino wol en FR Viscose.

Vlamvertragende Hi-Vis muts met fleecevoering. 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Materiaal:

EN 1149-5

Maten: Kleur: Materiaal:

M, L 55 geel 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, Fluorescerend EN ISO 20471, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² 893: Voering, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

Eén maat 82 zwart/grijs 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

FLEECEMUTS

MUTS

9043 00

6307 90

Vlamvertragende muts.

Vlamvertragende fleecemuts.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm²

Eén maat 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95ot

b93nt

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

CAPUCHON

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

EN 343 4.1

*EN 342

CAPUCHON

9065 81

9151 93

Capuchon met PU gelamineerde jersey voering. Verstelbaar in wijdte en grootte. Voor artikel 5800 81, 580381, 5832 81 en 5869 81. Gecertificeerd in combinatie met artikel 5809 81 en 5837 81. *De capuchon moet tijdens het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald.

Verstelbare capuchon met wind- en waterdichte jersey voering. Kan worden bevestigd op de modellen 5101 93 en 5103 93. Verstelbaar in wijdte, hoogte en opening. Gecertificeerd in combinatie met artikel 5107 93 en 5109 93. * De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald.

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 55 geel 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN 343 4:4 054: Voering, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

159


ACCESSOIRES

EN ISO 14116 index 3

9055 00

9093 00

LEREN RIEM

RIEM

Vlamvertragende riem. In lengte verstelbaar. Breedte 35 mm. Maat: S=100 cm, L=120 cm, 2XL=145 cm. Geschikt bij kleding gecertificeerd conform EN ISO 11612/11611/14116. Geheel metaalvrij.

Leren riem met verdekte metalen gesp ter voorkoming van blootstelling aan metaal. Dit is een vereiste voor vlamboog kleding en werkt ook effectief in een gevoelige omgeving met risico op kras schade. Extra solide leer. Verstelbaar in lengte. 40 mm breed.

Riem van zwart leer. Lengte 55 cm. Breedte 15 mm.

RIEM

Maten: Kleur: Materiaal:

S, L, 2XL 07 zwart 58% polyester / 25% modacryl / 16% katoen / 1% antistatisch

c93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

9058 00

BRETELS 9160 81

Extra brede vlamvertragende bretels om de druk op de schouders te reduceren. Stof over de schouders, gecombineerd met elastiek aan voor- en achterzijde. In lengte verstelbaar. Past op de kleding met riemlussen voor gereedschoudershouder in de taille. De bretels kan ook op andere broeken worden gebruikt. Neemt u daarvoor contact op met Tranemo, zodat men kunnen helpen om gereedschapshouder 9050 op het betreffende artikel te bevestigen. Geheel metaalvrij. Eén maat 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% Elastisch gedeelte: 37% polyester / 33% modacryl / 21% katoen / 7% elastan / 2% antistatisch 802: Barricader EP, 545 g/m²

c93ot

160

Eén maat 07 zwart Overig: Leer

Eén maat 07 zwart Overig: Leer

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

BRETELS

9060 00

Vlamvertragende bretels met metalen gespen. Breedte 35 mm. In lengte verstelbaar. Geschikt bij kleding gecertificeerd conform EN ISO 11612/11611/14116. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot


ACCESSOIRES

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

ARM MARKEERBAND

ARM MARKEERBAND 9105 84

9119 81

Vlamvertragende arm markeerband. Te bevestigen met sterk klittenband. Elastisch gedeelte. Er is ruimte voor een heat seal logo van max. 12 cm.

Vlamvertragende arm markeerband. Te bevestigen met sterk klittenband. Elastisch gedeelte. Er is ruimte voor een heat seal logo van max. 12 cm.

Vlamvertragende ID-kaart houder. Past aan de sleutelring met kunststof drukknoop sluiting.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9105 81

Eén maat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, EN 61482-1-2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95mt

Eén maat 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 11611, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 8,4 cal/cm², LOI: 30,1% 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

ID-KAART HOUDER

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, EN 61482-1-2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

c95mt

EN ISO 14116 index 1

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 20471 CL.3

PORTOFOONZAK

VEILIGHEIDSVEST

FIBERFUR VOERING

Portofoonzak, te bevestigen aan knopen. Kan worden toegepast op 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 en 5249 84. Afmeting ong. 8x15x4 cm.

Vlamvertragend Hi-Vis veiligheidsvest met korte mouwen. Ritssluiting. Borstzak op rechterborst. Twee zakken voorzijde met rits. Houders voor de headset.

Vlamvertragende fiberfur voering zonder mouwen. De voering kan met knopen worden bevestigd in de jacks 5118 94 en 5135 94.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9062 84

Eén maat 50 oranje 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

RS00 04

M-2XL 50 oranje, 55 geel 100% polyester

a93ot

9128 06

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 06 grijs 060: FR Fiberfur, 320 g/m²

c95ot

161


ACCESSOIRES

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

COMPRESSIEKOUS

SOKKEN

Vlamvertragende compressiekous met 20% gerecycled katoen.

Vlamvertragende werksokken en 20% gerecycled katoen.

9176 00

Maten: Kleur: Materiaal:

9054 00

M-XL 03 marine 48% modacryl / 30% katoen / 18% elastan / 2% polyamide / 2% antistatisch

Maten: Kleur: Materiaal:

c95ot

EN ISO 14116 index 3

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 marine 42% modacryl / 28% katoen / 22% polyamide / 6% elastan / 2% antistatisch

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SOKKEN

SOKKEN

SOKKEN

Dunne vlamvertragende sokken in wol/FR viscose.

Dikke vlamvertragende sokken in wol/FR viscose.

Dikke vlamvertragende wollen sokken.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9074 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 35% wol / 35% FR viscose / 25% polyamide / 3% antistatisch / 2% elastan

b93ot

162

9075 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 45% wol / 35% FR viscose / 15% polyamide / 3% antistatisch / 2% elastan

b93ot

9079 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 45% wol / 35% FR viscose / 15% polyamide / 3% antistatisch / 2% elastan

b93ot


ACCESSOIRES

NEW

NEW

ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

ELEKTRISCHE VLAMBOOG HOOFDBESCHERMING + GELAATSSCHERM + HELM (ARC FLASH HOOD) SA00 01

Set bestaande uit elektrische vlamboog hoofdbescherming 9179, geïntegreerd scharnierend gelaatsscherm RX0018 en helm met kin riem.

EN 61482-1-2 (Helmets) CL.1

Maten: Kleur:

Eén maat 03 marine

VEILIGHEIDSHELM BOX TEST KL. 1 RX00 01

Helm met geïntegreerd gelaatsscherm en bescherming tegen een elektrische vlamboog. De helm is bedoeld om het hoofd te beschermen tegen mechanische schokken en om het hoofd en de ogen te beschermen tegen elektrische gevaren die optreden tijdens het werken onder spanning en het werken op hoogte. Het gelaatsscherm beschermt tegen gevaren die kunnen optreden tijdens het werken onder spanning en kan volledig in de helm worden geschoven wanneer deze niet wordt gebruikt. Het gelaatsscherm is ook bestand tegen de impact van deeltjes met een gemiddelde energie en heeft aan de binnenzijde een coating voor bescherming tegen beslaan en is aan de buitenzijde krasvast en bestand tegen beschadiging door fijne deeltjes. Het vizier heeft een lichttransmissiefactor van VLT> 75% (klasse 0) conform Europese normen. De helm is gecertificeerd conform EN 397:2012+A1:2012 (-40°C +50°C), EN 50365:2002 Klasse 0 en EN 166:2001. De helm heeft een technische levensduur van 5 jaar. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 04 wit Helm: ABS, Gelaatscherm: Polycarbonaat

NEW

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN 1149-5

ELEKTRISCHE VLAMBOOG HOOFDBESCHERMING 9179 95

Vlamvertragende elektrische vlamboog hoofdbescherming in softshell materiaal met hoge vlamboogbescherming en Arc Rating. De hoofdbescherming kan worden voorzien van het gelaatsscherm RX0018 en bedekt naast het hoofd het bovenste gedeelte van de borst en rug. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 955: Windtech FR 550, 550 g/m², wind- en waterafstotend, IEC 61482-1-2 CL.2, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm²

NEW

ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²

ARC FLASH VEILIGHEIDSHELM 24 RX00 04

Helm met geïntegreerd gelaatscherm en bescherming tegen Elektrische Vlamboog De helm is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen mechanische en elektrische schokken. Het gelaatscherm beschermt tegen gevaren die kunnen optreden bij onder spanning staande installaties en kan volledig in de helm worden geschoven indien deze niet wordt gebruikt. Voldoet aan de vereisten van EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 Klasse 0 en EN 166:2001. Levensduur van de helm is 48 maanden vanaf fabricagedatum. Maten: Kleur: Materiaal:

GS-ET-29 (Visor) APC 2

EN 61482-1-2 (Helmets) CL.2

Eén maat 04 wit Helm: ABS, Gelaatscherm: Polycarbonaat

ELEKTRISCHE VLAMBOOG GELAATSSCHERM RX00 18

Hoog transparant 3Phase® Vlamboog omhoog scharnierend gelaatsscherm. Past in de Elektrische vlamboog hoofdbescherming 9179 en moet aan de helm worden bevestigd. Gecertificeerd conform EN 166, EN 170 en GS-ET-29. Het artikel is ontwikkeld om de ogen, het gelaat en het hoofd te beschermen tegen de mechanische en thermische gevaren van een elektrische vlamboog tijdens het werken aan spanning voerende delen. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 00 multi color Polycarbonaat

163


VLAMVERTRAGEND

HANDSCHOENEN

> Arc Flash bescherming > Vlamvertragend > Snijbestendig

De Eureka handschoen vormt een mooie aanvulling op het Tranemo kleding assortiment en is dé oplossing voor diegene die in een omgeving werkt met het risico op een elektrische vlamboog en een handschoen mist met bewegingsvrijheid en tastgevoel, gecombineerd met een hoge bescherming. Met hoog snijbestendigheid die de hand ook beschermt bij het werk met scherpe onderdelen. De handschoenen hebben ademende en olie afstotende eigenschappen. Het materiaal van de handschoenen is gebaseerd op een specifieke para aramiden, antistatische vezels en vooruitstrevende coating technologie voor bescherming tegen hitte, vlammen en elektrische vlamboog.

EN 388 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s Deze norm beschrijft de mechanische prestaties en relevante test van de beschermende handschoen. De handschoen is getest op slijtvastheid, snijweerstand, scheurweerstand, lekbestendigheid en impact bescherming. EN 388 resulteert in waarde A-F. Elk getest risico geeft een resultaat onderverdeeld in verschillende niveaus en het pictogram van de norm wordt aangevuld met de voorwaarden hier onder. Code

Uitleg termen

A

Slijtvastheid

1-4 (4 is het hoogste niveau)

B

Snijweerstand (coup test),

1-5 (5 is het hoogste niveau). X geeft

optionele oudere test

aan dat de test niet is uitgevoerd

C

Scheurweerstand

1-4 (4 is het hoogste niveau)

D

Prik/steek resistentie

1-4 (4 is het hoogste niveau)

E

Snijweerstand ISO 13997

A-F (F is het hoogste niveau) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Schokbescherming

Geeft alleen aan of de test is uitgevoerd. P=Gehaald

164

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 59 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.2

HANDSCHOENEN FR ARC 40 RG00 05

Handschoen met hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog (Eureka 13-4 HAF50) Geoptimaliseerd ontwerp om weerstand te kunnen bieden tegen krachtige vlamboog explosies. Geschikt voor de zwaarste werkomstandigheden met een hoog risico op hitte, vlammen of elektrische vlamboog. Hoge prestatie in snijweerstand. 15 paar p/doos, per paar verkrijgbaar. Maten: Kleur: Materiaal:

8/S-12/XXL 00 multi color 76% Para aramide / 10% fibreglass / 8% modacryl / 4% elastan / 2% antistatisch Rug van de hand: 48% modacryl / 38% katoen / 10% polyurethaan / 2% polyamide / 1% elastan / 1% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen


HANDSCHOENEN

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 30 cal/cm² Back of hand 16 cal/cm² Print 40 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.2

EN 407 4131XX

EN 388 4X42E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 8.3 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.1

HANDSCHOENEN FR ARC 16

HANDSCHOENEN FR ARC 8

Handschoen met hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog (13-4HFR-AF) Geoptimaliseerd voor hoog categorie vlamboog risico’s. Perfect in zware werkomstandigheden met hoge temperaturen, vlammen en het risico van een elektrische vlamboog. Hoge prestatie in snijweerstand. PPE niveau 2 op de handschoen, PPE 3 bescherming op de meest blootgestelde gebieden. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

Vlamvertragende, handzame handschoen met goede bescherming tegen Elektrische Vlamboog (Eureka 13-4 HAF8) Geoptimaliseerd voor gemiddelde Elektrische Vlamboog risico’s. Perfect in zware werkomstandigheden met hoge hitte en het risico op vlammen. Hoge prestatie in snijweerstand. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

RG00 04

Maten: Kleur: Materiaal:

RG00 07

7/XS-12/XXL 00 multi color 76% aramide / 10% fibreglass / 8% modacryl / 4% elastan / 2% antistatisch Voering: 79% FR viscose / 10% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen

Maten: Kleur: Materiaal:

7/XS-12/XXL 00 multi color 76% Para aramide / 10% fibreglass / 8% modacryl / 4% elastan / 2% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41XXXX

EN 388 3532D

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm 22 cal/cm² Back of hand 5.9 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.1

EN 407 41XXXX

EN 388 3442C

ANSI CUT A1

HANDSCHOENEN FR ARC 4

HANDSCHOENEN FR CONTACT

Dunne vlamvertragende, zeer handzame handschoen met bescherming tegen Elektrische Vlamboog en snijweerstand (Eureka 15-4 HAF4) Geoptimaliseerd voor gemiddelde Elektrische Vlamboog risico’s. Super dunne handschoen met snijweerstand. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

Vlamvertragend - Isolerend - Comfortabel (13-3HNFR) Vlamvertragende, comfortabele handschoen met goede weerstand tegen contacthitte. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

RG00 06

Maten: Kleur: Materiaal:

7/XS-11/XL 00 multi color 55% Para aramide / 21% polyester / 14% fibreglass / 5% elastan / 5% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen

RG00 01

Maten: Kleur: Materiaal:

7/XS-11/XL 00 multi color 87% aramide / 9% elastan / 4% metaal Coating: Nitril-neopreen

165


HIGH VISIBILITY ZICHTBAAR EN VEILIG MET HIGH VISIBILITY WERKKLEDING Vandaag de dag vragen veel werkzaamheden om gecertificeerde veiligheidskleding met hoge zichtbaarheid om zo de veiligheid van de individuele medewerker te bevorderen. Om te voldoen aan de normering voor High Visibility kleding - EN ISO 20471 – zorgen wij ervoor dat onze High Visibility collectie voldoet aan de in de norm gestelde eisen qua constructie en design van de kleding.

166

Risico inventarisatie

168

Normeringen & pictogrammen 169 Gebruik

171

Vision HV

172

CE-ME

178

CE-ME Winter

184

Accessoires

188


167


HIGH VISIBILITY KLEDING Bij veel werkzaamheden is PBM-kleding vereist waarbij men zowel overdag als ’s nachts goed zichtbaar moet zijn High Visibility kleding. Het is van belang dat de kleding gecertificeerd is conform EN ISO 20471 om de veiligheid te waarborgen, maar net zo belangrijk is de mate van comfort van het kledingstuk. Namelijk dat de kleding gedurende het gehele jaar te gebruiken is en voor zowel heren als dames de juiste pasvorm biedt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ VERKEER RISICO INVENTARISATIE • •

Transportongevallen Behoefte aan zichtbaarheid overdag en ’s nachts

RISICO INVENTARISATIE Wanneer men werkt langs de weg of nabij andere transport voertuigen, bestaat het risico om aangereden of verdrukt te worden. Aangezien dit veel voorkomende ongevallen zijn, voegt Tranemo aan de meeste buitenkleding extra zichtbaarheid componenten toe. De vereisten binnen de standaard schrijven de richtlijnen voor waaraan het ontwerp en de doek kwaliteiten van een High Visibility collectie moeten voldoen. Er zijn twee High Visibility kleuren en Tranemo biedt deze beide aan. Het Hi-Vis pakket met de kleuren geel en oranje biedt een uitgebreide keuze. De normering voor High Visibility kleding stelt eisen ten aanzien van de minimale oppervlakte aan fluorescerend doek in combinatie met reflectie striping. Klasse 3 is de hoogst haalbare klasse.

168

Zichtbaarheid overdag door het fluorescerend doek en zichtbaarheid in het donker door de reflectie striping.


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN CE markering van veiligheidskleding Alle veiligheidskleding is CE-gemarkeerd. De CE markering geeft aan dat een Notified Body de kleding heeft getest en dat deze voldoet aan de PBM Verordening (EU)2016/425. U vindt dit symbool op het CE label aan de binnenzijde van de kleding. Het CE-label geeft ook de normeringen weer waaraan het kledingstuk voldoet. Alle certificaten en conformiteitsverklaringen van de kleding zijn beschikbaar op www.tranemo.com. Certificaten overeenkomstig de oude PPE Directive zijn geldig tot de expiratiedatum en aangevuld met de conformiteitsverklaring in overeenstemming met de PBM Verordening. De transitie en update van de certificaten van de genormeerde kleding is voor Tranemo, in overeenstemming met de Verordening, een continu proces.

EN ISO 20471 High Visibility kleding Deze standaard beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in situaties waarbij men zowel overdag als ‘s nachts goed zichtbaar moet zijn voor verkeer. Deze normering heeft drie verschillende klassen verdeeld over drie verschillende risico’s en het maximale niveau is klasse 3. De onderstaande tabel geeft de oppervlakte weer aan fluorescerend doek en reflectie materiaal in de kleding. Om het CE-keurmerk en pictogram te mogen voeren, dient het kledingstuk te voldoen aan één van deze klassen. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van zichtbaarheidskleding. De Amerikaanse Standaard voor High Visibility kleding is genaamd ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 is een internationale standaard, welke ook in de US is goedgekeurd. Materiaal oppervlak in m²

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluorescerend materiaal

0,14

0,50

0,80

Reflectie materiaal

0,10

0,13

0,20

Gecombineerde certificering - klasse 3 systeem Wanneer een kledingstuk niet voldoet aan EN ISO 20471 klasse 3, kan het met andere Tranemo High Visibility kleding worden gecombineerd, waardoor toch de hoogste klasse kan worden bereikt – een klasse 3 systeem. Een jack dat slechts klasse 2 haalt, kan dus bijvoorbeeld worden gedragen in combinatie met een klasse 1 of klasse 2 werkbroek/tuinbroek, waardoor een klasse 3 systeem wordt bereikt. Een aantal Tranemo werkjacks en T-Shirts zijn qua maat binnen de EN ISO 20471 normering volgens verschillende klassen gecertificeerd. Deze kunnen ook voor alle maten worden gecombineerd in een klasse 3 systeem. Als een kledingstuk is gecertificeerd volgens een klasse 3 systeem, staat dit aangegeven in de productomschrijving van het kledingstuk. Daarnaast staat het met de onderstaande symbolen op het CE-label aangegeven, aan de binnenzijde van het kledingstuk. De onderstaande tabel toont de Tranemo gecombineerde certificering en voor welke klasse het systeem is genormeerd. Uppers moeten over de tuinbroek worden gedragen om te voldoen aan de standaard vereisten voor gecombineerde certificeringen. Uppers zonder mouwen of korte mouwen zonder reflectie (groep D, E en F) gecombineerd met shorts of 3/4 werkbroeken kunnen nooit een hogere klasse halen dan EN ISO 20471 klasse 2. Groep A - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 3-systeem, classificaties conform EN ISO 20471

Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroek klasse 1

Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroekklasse 2

Art.No

Bovenkleding

Maten

Klasse bovenkleding

Klasse voor gecertificeerd systeem

Klasse voor gecertificeerd systeem

4334 26

Sweater vest

XXS-S

2

3

3

4339 44

Dames werkjack

Dames S-M

2

3

3

4839 44

Dames werkjack

Dames S-M

2

3

3

4872 11

T-Shirt

XS-M

2

3

3

4875 11

Poloshirt

XS-M

2

3

3

1

2

3

1

1

3

Groep E - Uppers zonder mouwen of korte mouwen zonder reflectie Klasse 2/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 4860 44

Gereedschapsvest

XS->

Groep C - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 1/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 4371 11

T-Shirt

XXS->

169


RIS-3279-TOM ISSUE 2 Spoorweg Groep High-Visibility Standaard voor UK Deze UK High Visibility-norm is gebaseerd op de Europese norm EN ISO 20471. Het vereist dat het oppervlak van fluorescerende en reflecterende materialen van de kledingstukken minimaal EN ISO 20471 klasse 2 bereikt. RIS-3297-TOM keurt alleen oranje High Visibility materialen goed.

EN 13758-2 Bescherming tegen UV straling Normering voor classificatie en markering van kleding voorzien van lange mouwen, welke de gebruiker UVA + UVB beschermt boven 40UPF (Ultraviolet Beschermingsfactor. Tranemo 50+). Alle doeken bieden de drager bescherming tegen de zon en het risico van zonverbranding; afhankelijk van dikte van het doek, geeft de normering aan hoe hoog de bescherming is. De testmethode voor het doek is EN13758-1.

EN 342 Beschermende kleding - kou Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt bij koude omstandigheden. Er worden eisen gesteld aan warmte-isolatie (aangegeven in m²K/W), luchtdoorlatendheid (klasse 1-3) en waterdichtheid (klasse 1-2). De kleding combinatie (d.w.z. tweedelige sets of overall) moet presteren op thermische isolatie en luchtdoorlatendheid om het 342 pictogram op de CE-markering te krijgen – de waterpenetratie test is optioneel. Een complete kledingcombinatie test is een 3-lagen systeem met type B onderkleding, d.w.z. een binnenste laag met onderkleding, een tussen thermo laag onder een buitenlaag van gecertificeerde kleding die samen met sokken, balaclava, handschoenen en laarzen wordt gedragen. De waarde voor thermische isolatie geeft de minimale temperatuur aan, waarbij het lichaam in staat is een comfortabele temperatuur aan te houden. In de bijgewerkte versie van de norm EN 342:2017 is de test gewijzigd en wordt ook rekening gehouden met de luchtsnelheid. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken.

EN 343 Beschermende kleding - regen Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in geval van regen of sneeuw, mist en sluiernevel. Volgens de nieuwste versie van de norm, EN 343:2019, worden het kledingstuk en de naden getest op waterpenetratie (waterdichtheid) klasse 1-4 en waterdamp weerstand (ademend vermogen) klasse 1-4, waarbij klasse 4 het hoogste niveau is. Het kledingstuk moet bij beide testen een resultaat behalen om het EN 343 pictogram op de CE markering te krijgen. Het ademend vermogen van de kleding wordt beïnvloed door het ontwerp. Het is gebruikelijk dat een ongevoerd kledingstuk EN 343 klasse 4:4 bereikt (hetzelfde als het buitendoek), terwijl gevoerde kleding in hetzelfde buitendoek bijvoorbeeld slechts EN 343 klasse 4:2 haalt. In deze gevallen is het de voering van het kledingstuk dat de waterdampweerstand (ademend vermogen) beïnvloedt. De testmethode van waterdichtheid van een kant-en-klaar kledingstuk in een regentoren is aan de standaard toegevoegd. Deze test is optioneel. De vorige versie van de norm (EN 343:2003+A1 2007) kende 3 klassen. De eisen van klasse 1-3 voor weerstand tegen binnendringen van water zijn in beide versies van EN 343 hetzelfde, maar klasse 4 kent hogere eisen. Het resultaat van de waterdampweerstand is ook uitgebreid met een 4e klasse en de niveaus van elke klasse zijn licht gewijzigd. Alleen klasse 1 is in beide versies gelijk. Certificeringen volgens de oude versie EN 343:2003+A1 2007 zijn nog steeds geldig. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken. De testmethode EN 20811 (bepaling van de weerstand tegen waterpenetratie) wordt gegeven in millimeters waterkolom (mmH2O) of Pascal (Pa). Tranemo duidt kleding met een waterkolom > 5000 mm (50000 Pa) aan als wind- en waterdicht. Dit biedt een goede bescherming bij nu en dan regen of slecht weer. Bij zware of langdurige regenbuien wordt traditionele gelamineerde regenkleding aanbevolen.

170


Informatie symbool Wanneer u dit symbool aantreft op het CE-label aan de binnenzijde van het kledingstuk, verwijst dit naar de gebruikersinstructie die aan het kledingstuk is bevestigd. Het geeft ook aan dat deze instructie moet worden gelezen alvorens het kledingstuk in gebruik te nemen. Dit voor een juist en veilig gebruik van het kledingstuk.

HIGH COLD RAIN

VISIBILITY User guideline High Visibility clothing

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

GEBRUIK Plaatsen van logo’s op High Visibility kleding Om een kledingstuk, ook na plaatsing van een logo, te laten voldoen aan de vereisten van EN ISO 20471 qua minimaal fluorescerend oppervlakte, moet het logo niet te groot zijn of worden geplaatst op het niet-fluorescerende gedeelte. Om die reden zou een logo op een Hi-Vis broek bij voorkeur niet geplaatst moeten worden op het fluorescerende gedeelte. Dezelfde aanbeveling geldt voor bovenkleding, gecertificeerd conform EN ISO 20471 klasse 3 met relatief weinig fluor oppervlakte (bijv. kleding met korte mouwen, dameskleding of kleding met veel contrastkleur). Vraag Tranemo naar het Hi-Vis oppervlak per kledingstuk om de limiet te bepalen.

Onderhoud High Visibility kleding Was de kleding regelmatig om te voorkomen dat vuil zich vastzet aan de kleding. Was de kleding apart of samen met andere EN ISO 20471 gecertificeerde kleding, binnenste buiten. Gebruik geen optische witmakers of wasverzachter. Voorkom gebruik van wasmiddel met bleek (chlorine of perborat). Voor een langere levensduur van de reflectie striping adviseren we het volgende: voorkom wassen met een hoog alkaline concentraat en wassen met een pH-waarde boven 11. Drogen boven 70°C wordt afgeraden. Zie hiervoor ook het was label in de kleding.

Heat seal reflectie striping Opgestikte reflectie striping kan hard en stijf aanvoelen en een oncomfortabel gevoel geven, met name op gebreide kleding die vaak zacht en elastisch is. Het gebruik van gesegmenteerde heat seal reflectie biedt dan een betere oplossing voor de kleding dan de standaard opgestikte reflectie. Zelfs op sommige geweven lichtere kleding haalt heat seal reflectie een voordeel qua comfort. Voor het behoud van de reflectie moet heat seal reflectie striping op neutrale pH worden gewassen, d.w.z. door geen gebruik te maken van reinigingsmiddelen met een pH boven 8. Tranemo adviseert: • Was op max 60°C • Vermijd alkaline wasmiddelen, pH<8 wordt aanbevolen. • Gebruik geen wasverzachter, bleekmiddelen of optische witmakers. • We adviseren hangend drogen of trommel op max 60°C. Voor het drogen in de tunnel wordt max 100°C aanbevolen.

171


HIGH VISIBILITY

VISION HV

> High Visibility kleding > Stretch zones voor maximale bewegingsvrijheid > Versteviging in HTPA

De Vision HV range maakt de High Visibility collectie compleet met kleding in een andere dimensie qua comfort en functionaliteit. De Vision HV range is een doorontwikkeling op de FR stretch broeken die Tranemo als eerste fabrikant op de markt bracht. De stretch zones, in combinatie met katoenrijk doek, geven een zacht gevoel op de huid en zorgen voor een extreem hoog draagcomfort - specifiek bij fysiek actieve werkzaamheden. Dankzij de polyester vezelmix is de kleding ook uitermate duurzaam. Mede door de met HTPA (High Tenacity Polyamide) verstevigde knievakken en spijkerzakken op de broeken - voor hoge slijt- en scheurvastheid - wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. De range is verkrijgbaar in herenén damesmaten.

VISION HV

4330 44 WERKJACK

4335 44 WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

4320 44 WERKBROEK MET STRETCH

4321 44 WERKBROEK MET STRETCH

4350 44 WERKBROEK MET STRETCH

4351 44 WERKBROEK MET STRETCH

VISION HV - DAMES NEW

4339 44 DAMES WERKJACK

172

4328 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

4329 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

4358 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

4359 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

4326 44 ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH


VISION HV

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

**RIS-3279-TOM

DAMES WERKJACK 4339 44

Hi-Vis dames werkjack. Ritssluiting met drukknopen. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Borstzakken met klep. Sleutelring onder de klep van de rechter borstzak. Verticale zak met rits. Mouw zak. Steekzakken. Verstelbare manchetten. Binnenzak. *Het werkjack heeft een gecombineerd certificaat en voldoet aan EN ISO 20471 kl. 3 wanneer het wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek gecertificeerd conform EN ISO 20471 kl.1. **Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*RIS-3279-TOM

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4329 44

Hi-Vis dames werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

STRETCH

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

*RIS-3279-TOM

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4359 44

Hi-Vis dames werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Gereedschapszakken en knievakken in HTPA. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

173


VISION HV

NEW EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

WERKJACK 4330 44

WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028 4335 44

Hi-Vis werkjack. Ritssluiting met drukknopen. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Sleutelring onder de klep van de rechter borstzak. Verticale zak met rits. Mouw zak. Steekzakken. Verstelbare tailleband en manchetten. Twee binnenzakken. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*RIS-3279-TOM

WERKBROEK MET STRETCH 4320 44

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM.

STRETCH

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46 D84-92) CL.2 (C48-64 C146-156 D96-120)

*RIS-3279-TOM

WERKBROEK MET STRETCH 4350 44

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Gereedschapszakken en knievakken in HTPA. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Stretch aan achterzijde. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM.

STRETCH

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

174


VISION HV

Lussen in de taille voor divers gereedschap Gereedschapszakken versterkt met HTPA Stretch aan achterzijde, comfortabel bij fysiek actieve werkzaamheden Stretch in het kruisgedeelte en over het dijbeen voor maximale flexibiliteit Cargozak met klep en verdekte sleutelring, telefoonzak met klep Duurzame knievakken in HTPA Stretch zones bij de knie zorgen voor flexibiliteit bij elke beweging Gecertificeerd conform EN ISO 20471

175


VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK MET STRETCH 4321 44

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK MET STRETCH 4351 44

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Gereedschapszakken en knievakken in HTPA. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Stretch aan achterzijde. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

176

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt


VISION HV VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4328 44

Hi-Vis dames werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

EN ISO 20471 CL.1

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4358 44

Hi-Vis dames werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Gereedschapszakken en knievakken in HTPA. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

NEW EN ISO 20471 CL.1

ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH 4326 44

Hi-Vis zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Cargozak met klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knieën met knievakken in HTPA Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Verstelbare pijpen met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95mt

STRETCH

177


HIGH VISIBILITY

CE-ME

> High Visibility kleding > Duurzame stof met rib-stop > Extra versterkt met HTPA

De High-Visibility kleding wordt geproduceerd in een uitermate sterk doek met zacht katoen aan de binnenzijde en polyester aan de buitenzijde en voorzien van een rib-stop voor extra scheurweerstand. De kleding is functioneel en voorzien van veel zakken en extra details. De meeste kleding is bovendien extra versterkt met HTPA op plaatsen die het qua slijtage extra te verduren krijgen. CE-ME is beschikbaar in verschillende kleur combinaties.

CE-ME

4860 44 GEREEDSCHAPSVEST

4821 44 WERKBROEK

4482 44 SHORT

4820 44 WERKBROEK

4485 44 SHORT

4850 44 WERKBROEK

4840 44 TUINBROEK

4810 44 OVERALL

CE-ME - DAMES

178

4828 44 DAMES WERKBROEK

4829 44 DAMES WERKBROEK

4859 44 DAMES WERKBROEK


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

DAMES WERKBROEK 4828 44

Hi-Vis dames werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

DAMES WERKBROEK 4829 44

Hi-Vis dames werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

DAMES WERKBROEK 4859 44

Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en lus en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Riemlus voor gereedschap. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

179


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK 4821 44

Hi-Vis werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

WERKBROEK 4820 44

Hi-Vis werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

WERKBROEK 4850 44

Hi-Vis werkbroek met spijkerzakken. Sleutelring. Met High Tenacity versterkte gereedschapzakken en gereedschapslussen. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en lus en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Riemlus voor gereedschap. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

180


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1 (C44) CL.2 (C46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) CL.2 (C48-64)

*RIS-3279-TOM

SHORT

SHORT

Hi-Vis short met twee steekzakken. Eén achterzak. Duimstokzak. Beenzakken met klep. Hamerlus. *Kleding in de kleur 93 + EN ISO 20471 klasse 2, voldoet aan RIS-3279TOM.

Hi-Vis short met twee spijkerzakken. High Tenacity versterkte gereedschapzakken en gereedschapslussen. Eén achterzak. Duimstokzak. Beenzakken met klep. Hamerlus. *Kleding in de kleur 93 + EN ISO 20471 klasse 2, voldoet aan RIS-3279TOM.

4485 44

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 50 oranje, 55 geel 440: 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m²

c95mt

4482 44

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

GEREEDSCHAPSVEST 4860 44

Hi-Vis multifunctioneel gereedschapsvest, drievoudig gestikt. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met telefoonzak. Links borstzak. Vier spijkerzakken. Grote riemlussen. Lussen voor gereedschap aan de tailleband voor extra accessoires. Sleutelring. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

181


CE-ME

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

TUINBROEK 4840 44

Hi-Vis tuinbroek, drievoudig gestikt. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband met knopen. Borstzak met klep en verdekte sleutelring. Borstzak aan binnenzijde met rits. Zijzakken. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

OVERALL 4810 44

Hi-Vis overall, drievoudig gestikt. Verdekte tweeweg ritssluiting en drukknopen. Borstzakken met klittenbandsluiting en sleutelring. Telefoonzak op de linkermouw. Elastische tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Steekzak met extra insteek. Achterzakken. Liniaalzak en lus en pennenzak. Knievakken voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Verstelbare manchetten. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

182


CE-ME

183


HIGH VISIBILITY

CE-ME WINTER

> High Visibility kleding > Volledige collectie voor alle seizoenen

CE-ME bevat High-Visibility kleding voor diegene die extra zichtbaarheid nodig heeft bij binnen- of buitenwerkzaamheden. Voor lagere temperaturen zijn er verschillende functionele kledingstukken met getapete naden beschikbaar, in een lichtgewicht en duurzaam buitenmateriaal – wind- en waterdicht conform EN 343. Enkele kleding combinaties zijn ook gecertificeerd conform de koude normering EN 342. Daarnaast bevat de collectie comfortabele fleece- en softshell jacks.

CE-ME - WINTER

4801 46 WINTERJACK

4808 46 SHELL JACK

4826 46 SHELL BROEK

184

4818 46 WINTERPARKA

4815 46 WINTEROVERALL

4831 51 FLEECEJACK

4832 48 SOFTSHELL JACK


CE-ME WINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

FLEECEJACK

SOFTSHELL JACK

Hi-Vis fleece jack in een warme, zachte stof. Borstzak met rits. Steekzakken. Elastische manchetten met duim lus.

Wind- en waterafstotend Hi-Vis softshell jack. Verticale borstzakken en sleutelring. Zijzakken. Telefoonzak aan de binnenzijde. Mouwzak met rits.

4831 51

Maten: Kleur: Materiaal:

4832 48

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

a93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342

WINTEROVERALL 4815 46

Hi-Vis winteroverall met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Verdekte ritssluiting met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Borstzak links met rits en verdekte sleutelring. Borstzak rechts met rits en telefoonzak. Binnenzak. Elastische tailleband. Zakken voor met klep. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg rits aan de pijpen. Verstelbare wijdte onderaan de pijpen. Verstelbare manchetten en een gebreide windstopper in de mouwen. Fleece in de kraag en capuchon. *Gecertificeerd voor werkomstandigheden met een gemiddelde intensiteit bij een windsnelheid van 0,4 m/s gedurende 1 uur bij -36°C en 8 uur bij -18°C of bij een windsnelheid van 3 m/s gedurende 1 uur bij -22°C of 8 uur bij -7°C. Het kledingstuk is getest in een 3 lagen systeem samen met standaard onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6930+6920 en 6979+6972. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 004: Voering, 100% polyester, quilt, 110 g/m² 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

185


CE-ME WINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

WINTERJACK 4801 46

Hi-Vis winterjack met getapete naden. Wind- en waterdicht conform EN 343. Gewatteerde voering in de body en mouwen. Afneembare capuchon. Ritssluiting met stormflap. Verticale borstzakken met rits en sleutelring. Verdekte telefoonzak met rits onder stormflap. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad. Zijzakken met rits en fleecevoering. Koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Mouwen verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6975/6979 en 6930. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Voering, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

WINTERPARKA 4818 46

Hi-Vis winterparka met getapete naden. Wind- en waterdicht conform EN 343. Gewatteerde voering in de body en mouwen. Uitneembare voering met fleece in de body. Afneembare capuchon. Tweeweg ritssluiting met stormflap. Borstzakken met klittenband sluiting en sleutelring. Twee verdekte zakken met rits, één voor documenten onder stormflap. Binnenzakken met rits. Voorzakken met klep. Koord rond het middel en onder aan de taille. Rits aan achterzijde binnenkant voor plaatsen heat seal logo. Mouwen verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6975/6979 en 6930. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Uitneembare 100% polyesterfleece, 220 g/m² 515: Uitneembare voering, 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

c93ot

186


CE-ME WINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.3

SHELL JACK 4808 46

Hi-Vis Shell jack met getapete naden, mesh voering en afneembare capuchon. Wind- en waterdicht conform EN 343. Ritssluiting met stormflap. Borstzakken met klittenbandsluiting. Sleutelring. Verdekte telefoonzak met rits onder stormflap. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten. Zijzakken met rits en fleecevoering. Koord aan de onderzijde van het jack. Verstelbare manchetten. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 007: Voering, 100% polyester, mesh 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

SHELL BROEK

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46

Hi-Vis shell broek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Sleutelring. Beenzak links met klep. Liniaalzak. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. *Gecertificeerd voor werkzaamheden gedurende 1 uur bij -32°C of gedurende 8 uur bij -19°C. Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6972 en 6920. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m² 007: Voering, 100% polyester, mesh 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

187


HIGH VISIBILITY

ACCESSOIRES HV

> Bijpassende kleuren bij de CE-ME collectie > T-Shirts met comfortabele heat seal reflectie > Praktische artikelen

NEW

NEW

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-S) CL.3 (M-4XL)

EN ISO 20471 CL.1*

PILOTEN CAP

SWEATER VEST

T-SHIRT

Piloten cap met gewatteerde voering en nepbont. Klittenbandsluiting.

Hi-Vis sweater vest in een zachte sweater kwaliteit. Verdekte ritssluiting. Borstzak met rits. Steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie. *Het vest heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Zacht en vormvast Hi-Vis T-Shirt in tricot met een katoenen afwerking aan de binnenzijde voor comfort. T-Shirt korte mouwen met heat seal reflectie. *Het T-Shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.2.

9048 00

Maten: Kleur: Materiaal:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 zwart, 55 geel 100% polyester

a93ot

4334 26

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 264: 80% polyester / 20% katoen, 300 g/m²

4371 11

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

XXS-4XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m²

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

SWEATSHIRT

T-SHIRT LANGE MOUWEN

T-SHIRT

Hi-Vis sweater met rits in de kraag. Borstzak met rits. Met heat seal reflectie.

Hi-Vis T-Shirt met lange mouwen en V-hals. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Hi-Vis T-Shirt. Korte mouwen. Met heat seal reflectie. *Het T-Shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

4871 26

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 264: 80% polyester / 20% katoen, 300 g/m²

c95mt

188

4874 11

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m²

c95mt

4872 11

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt


Voor diegene die werkt langs de weg of nabij andere transport voertuigen. De kleding sluit perfect aan bij de Tranemo High Visibility collectie CE-ME.

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

POLOSHIRT

VEILIGHEIDSVEST

VEILIGHEIDSVEST

Zacht Hi-Vis poloshirt in tricot met katoen aan de binnenzijde. Knopen aan de voorzijde. Borstzak. Heat seal reflectie voor meer comfort. Behoudt de pasvorm goed, ook na het wassen op 60 graden. *Het T-shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Hi-Vis veiligheidsvest met klittenbandsluiting voorzijde. Zijsplitten.

Hi-Vis veiligheidsvest met korte mouwen. Ritssluiting. Borstzak op rechterborst. Twee zakken voorzijde met rits. Houders voor de headset.

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

4875 11

Maten: Kleur: Materiaal:

4620 51

Maten: Kleur: Materiaal:

EĂŠn maat 50 oranje, 55 geel 100% polyester

a93ot

RS00 03

Maten: Kleur: Materiaal:

M-2XL 55 geel 100% nylon

a93ot

XS-4XL 55 geel 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

189


WORK IDENTITY WERKKLEDING MET PERSOONLIJKHEID WORK IDENTITY is de verzamelnaam van werkkleding geschikt voor de industrie, logistiek en ambachten. Tranemo kiest voor haar kleding altijd voor de beste materialen en de hoogste kwaliteit. Dit leidt tot een bijzonder lange levensduur van de kleding met een lagere impact op het milieu. De meeste doeken zijn Oeko-Tex 100 gecertificeerd.

190

Comfort Stretch

192

Comfort Light

218

Comfort Stretch Visible

194

Original Cotton

220

Craftsman Pro Visible

196

Winter

222

Craftsman Pro

200

Onderkleding

229

T-More

206

Accessoires

230

Premium Plus

210

On Demand

234

Comfort Plus

216


191


WERKKLEDING

COMFORT STRETCH > Werkbroeken met stretch voor optimaal comfort en hoge bewegingsvrijheid > Versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby > Heren- en damesmaten

Comfort Stretch is een collectie voor de service en industrie en bevat werkbroeken met stretch. De broeken bevatten 4-weg stretch zones in een lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen materiaal. Deze stretch zones rekken mee bij actief werk in wisselende posities, zoals staan, zitten, uitstrekken etc. De stretch zorgt voor een geheel nieuwe comfort beleving – in een moderne fit en design - en een hoge bewegingsvrijheid gedurende de veeleisende dagelijkse werkzaamheden. Versterkingen op specifieke slijtplaatsen dragen eveneens bij aan een verlenging van de levensduur van het kledingstuk.

Lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen doek.

Stretch panel in het kruis voor maximale bewegingsvrijheid.

Cargo- en telefoonzak met stretch panel voor verhoogde flexibiliteit.

Extra duurzame constructie bij de gulp, waardoor minder druk op de naden ontstaat.

Stretch onderaan zorgt voor een perfecte fit bij actieve werk inspanning.

Liniaalzak met gereedschapszak.

Kniegedeelte met drie stretch zones. Knievakken aan de binnenzijde, met HTPA Dobby versterkt aan de buitenzijde.

Onderaan kan de wijdte van de pijp worden ingesteld met drukknopen en de broek is aan de achterzijde versterkt met HTPA Dobby.

192

Reflectie detail.


COMFORT STRETCH

WERKBROEK MET STRETCH 1151 40

Werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 1158 40

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

WERKBROEK MET STRETCH 1121 40

Werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 1128 40

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

NEW ZWANGERSCHAPSBROEK MET STRETCH 1127 40

Zwangerschapsbroek met gebreide stof en knoopsgat elastiek bovenaan voor de verschillende stadia van zwangerschap. De broek heeft stretch zones en een brede elastische band aan de achterzijde. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Cargozak met klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

STRETCH

193


WERKKLEDING

COMFORT STRETCH VISIBLE > Werkbroeken met stretch voor optimaal comfort en hoge bewegingsvrijheid > Verhoogde zichtbaarheid met reflectie en fluorescerend materiaal > Versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby

Comfort Stretch Visible is een collectie voor de service en industrie en bevat werkbroeken met stretch en verhoogde zichtbaarheid. De broeken bevatten 4-weg stretch zones in een lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen materiaal. Deze stretch zones rekken mee bij actief werk in wisselende posities, zoals staan, zitten, uitstrekken etc. De stretch zorgt voor een geheel nieuwe comfort beleving – in een moderne fit en design - en een hoge bewegingsvrijheid gedurende de veeleisende dagelijkse werkzaamheden. Versterkingen op specifieke slijtplaatsen dragen eveneens bij aan een verlenging van de levensduur van het kledingstuk. De kleding is voorzien van reflectie en fluorescerend materiaal conform EN ISO 20471, wat zorgt voor extra zichtbaarheid zowel ’s nachts als overdag.

194


COMFORT STRETCH VISIBLE

WERKBROEK MET STRETCH 1921 40

Werkbroek met extra zichtbaarheid en stretch voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 1928 40

Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

Dames 36-48 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

WERKBROEK MET STRETCH 1951 40

Werkbroek met extra zichtbaarheid en stretch voor een perfecte pasvorm, versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 1958 40

Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

Dames 36-48 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

195


WERKKLEDING

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

> Collectie in katoen met verhoogde zichtbaarheid voor de ambacht, industrie en werkplaats > Functionele kleding met versterking in HTPA Dobby > Beschikbaar in heren- en damesmaten

Craftsman Pro Visible is een collectie in 100% katoen met verhoogde zichtbaarheid. De kleding is uitgerust met reflectie en fluorescerend materiaal – gecertificeerd conform EN ISO 20471 – wat zorgt voor extra zichtbaarheid zowel ’s nachts als overdag. Werk in de ambachten, de industrie en de werkplaats vereist slijtvaste kleding. Om die reden is de meeste kleding in deze collectie voorzien van versterking in HTPA Dobby. Deze extra verstevigingen zijn speciaal geplaatst op de knieën, onderaan de broekspijpen en in de spijkerzakken. De collectie als geheel heeft veel speciale features en details en is voorgewassen om krimp te minimaliseren en het comfort te verhogen.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

6207 00 JACK MET CAPUCHON

6241 47 FLEECEJACK

7725 15 WERKBROEK

7755 15 WERKBROEK

7745 15 TUINBROEK

CRAFTSMAN PRO VISIBLE - DAMES

196

7712 15 OVERALL

7728 15 DAMES WERKBROEK

7758 15 DAMES WERKBROEK

7747 15 TUINBROEK


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

JACK MET CAPUCHON

FLEECEJACK

Comfortabel kwaliteitsjack met capuchon. Fleece aan de binnenzijde en Hi-Vis verstevigende stof op de schouders. Borstzak met rits. Ruime zakken voorzijde. Capuchon met tunnelkoord. Gebreide manchetten en tailleband. Reflectie details op de schouders.

Windafstotend, ademend fleecejack met afneembare mouwen en High Visibility op de schouders. Borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Verlengd rugpand. Verstelbare manchetten met gebreide windstoppers aan de binnenzijde. Reflectie details op de schouder en mouw.

6207 00

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 261: 65% polyester / 35% katoen, 500 g/m², bonded jersey met 100% polyesterfleece 464: Fluorescerend, T-TEX Plain, PU-gecoat membraan, 200 g/m²

a93nt

6241 47

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 470: 100% polyester, 300 g/m², 3-laags fleece met PU-laminaat en binnenzijde van mesh, windafstotend 480: Fluorescerend, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend, EN ISO 20471

a93ot

WERKBROEK 7725 15

Functionele werkbroek met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak. Knievakken aan de binnenzijde. Hamerlus. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAMES WERKBROEK 7728 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

197


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

WERKBROEK 7755 15

Functionele worker voor ambachtslieden met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken met lussen voor divers gereedschap. Linker cargozak met telefoonzak en verdekte sleutelring. Rechter cargozak met gereedschaps-/pennenlussen. Liniaalzak. Achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. HTPA Dobby versterking onderaan de pijp. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAMES WERKBROEK 7758 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

OVERALL 7712 15

Overall met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Jeans- en drukknopen aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Sleutelring. Telefoonzak op de linkermouw. Verstelbare elastische band aan de achterzijde met extra ruim rugpand. Steekzak met extra insteek. Achterzakken, waarvan één met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Drukknopen aan de mouwen. In hoogte verstelbare knievakken. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

198


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

TUINBROEK 7745 15

Functionele tuinbroek met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Extra versterkte knievakken in HTPA Dobby. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Verstelbare tailleband. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenzak. Steekzakken met verdekte ingang. Links cargozak met telefoonzak. Rechts cargozak met gereedschap-/ pennenzakken. Liniaalzak. Met HTPA Dobby gevoerde achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Contrast stiksels. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

TUINBROEK 7747 15

Functionele worker tuinbroek met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Extra versterkte knievakken in HTPA Dobby. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Verstelbare tailleband. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenzak. Steekzakken met verdekte ingang. Links cargozak met telefoonzak. Rechts cargozak met gereedschap-/ pennenzakken. Liniaalzak. Met HTPA Dobby gevoerde achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Contrast stiksels. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

199


WERKKLEDING

CRAFTSMAN PRO > Collectie in 100% katoen voor de ambacht, industrie en werkplaats > Veel functionele details en extra versterkingen voor langere levensduur > Beschikbaar in heren- en damesmaten

Craftsman Pro katoenen collectie heeft veel functionele details en een fijne pasvorm, waardoor de drager tijdens het werk veel bewegingsvrijheid en comfort ervaart. Het werk in de ambachten, de industrie en de werkplaats vereist slijtvaste kleding. Om die reden is de meeste kleding in deze collectie voorzien van versterkingen in HTPA Dobby. Deze extra verstevigingen zijn geplaatst op de knieĂŤn, onderaan de broekspijpen en in de spijkerzakken. De collectie is voorgewassen om krimp te minimaliseren en het comfort te verhogen.

200


CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO

7732 15 WERKJACK

7720 15 WERKBROEK

7751 15 WERKBROEK

7791 15 3/4 WERKBROEK

7780 15 SHORT

7788 15 SHORT

CRAFTSMAN PRO - DAMES

7741 15 TUINBROEK

7748 15 TUINBROEK

7710 15 OVERALL

7729 15 DAMES WERKBROEK

7759 15 DAMES WERKBROEK

7799 15 3/4 DAMES WERKBROEK

201


CRAFTSMAN PRO

Zware kwaliteit en duurzame katoen-twill.

Spijkerzakken gevoerd met HTPA Dobby, met gereedschapslus.

Cargozak met klep. Sleutelring onder de klep.

Liniaalzak.

Cargozak met gereedschaps-/pennen lussen.

Telefoonzak met gereedschaps-/ pennen lussen.

Knievakken in HTPA Dobby in twee hoogtes verstelbaar, zodat het kniestuk op de juiste positie geplaatst kan worden.

Voorgevormde knieën.

Achterzijde in HTPA Dobby en pijpen verstelbaar met drukknopen.

Het kledingstuk is voorgewassen om krimp te minimaliseren.

WERKBROEK 7751 15

Functionele worker voor ambachtslieden in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken voorzien van gereedschapslussen. Cargozak met telefoonzak en verdekte sleutelring aan linkerzijde. Rechts cargozak met gereedschaps-/pennenvakken. Liniaalzak. Achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Pijpen onderaan versterkt met HTPA Dobby. Contrasterende naden. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 7759 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

202


CRAFTSMAN PRO

WERKJACK 7732 15

Ongevoerd werkjack in duurzaam en zware kwaliteit katoen met reflectie details. Jeans- en drukknoopsluiting voorzijde. Borstzakken met klep en verdekte sleutelring. Steekzakken met reflectie details. Mouw zak met pennen lus. Verstelbare tailleband en manchetten met drukknopen. Reflectie details aan de achterzijde. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

WERKBROEK 7720 15

Functionele werkbroek in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak. Knievakken aan de binnenzijde. Hamer lus. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 7729 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

3/4 WERKBROEK 7791 15

Functionele ¾ worker voor ambachtslieden in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken voorzien van gereedschapslussen. Cargozak met telefoonzak en verdekte sleutelring aan linkerzijde. Rechts cargozak met gereedschaps-/pennenvakken. Liniaalzak. Met HTPA gevoerde achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Pijpen in wijdte verstelbaar. Contrasterende naden. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

3/4 DAMES WERKBROEK 7799 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

203


CRAFTSMAN PRO

SHORT

SHORT

Functionele korte broek in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met aparte pennenzak en telefoonzak. Liniaalzak. Hamerlus. Contrasterende naden. Voorgewassen.

Functionele korte broek voor ambachtslieden in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken voorzien van gereedschapslussen. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met aparte pennenzak en telefoonzak. Liniaalzak. Hamerlus. Contrasterende naden. Voorgewassen.

7780 15

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

7788 15

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

OVERALL 7710 15

Overall in zware kwaliteit katoen, drievoudig gestikt. Jeans- en drukknopen aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Sleutelring. Telefoonzak op de linkermouw. Verstelbare elastische band aan de achterzijde met extra ruim rugpand. Steekzak met extra insteek. Achterzakken, waarvan één met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Drukknopen aan de mouwen. In hoogte verstelbare knievakken. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

204


CRAFTSMAN PRO

TUINBROEK 7741 15

Functionele tuinbroek in zware kwaliteit katoen. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Met tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenvakken en lus. Steekzakken met verdekte opening. Linker cargozak met telefoonzak. Rechter cargozak met gereedschaps- en pennenzak. Liniaalzak. Twee hamerlussen. Tailleband verstelbaar met knopen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

TUINBROEK 7748 15

Functionele katoenen worker tuinbroek met spijkerzakken. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Met tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenvakken en lus. Steekzakken met verdekte opening. Linker cargozak met telefoonzak. Rechter cargozak met gereedschaps- en pennenzak. Liniaalzak. Twee hamerlussen. Tailleband verstelbaar met knopen. Met HTPA gevoerde spijkerzakken. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

205


WERKKLEDING

T-MORE

> Ideaal voor de ambacht en service industrie > Canvas met extra protectie > Functioneel, stoer ontwerp in mooie kwaliteit

Collectie met hoge functionaliteit en prestatie geĂŻnspireerd door de Scandinavische natuur en ontworpen op basis van functionaliteit en prestatie. De collectie heeft naast een fijne pasvorm, een jonge uitstraling met oog voor detail. De diverse broeken zijn gemaakt van comfort finished panama en voorzien van extra versterking, zowel in HTPA als in stoere details.

206


T-MORE

T-MORE

3500 28 WINTERJACK

3535 48 SOFTSHELL JACK

3520 28 WERKBROEK

3525 28 WERKBROEK

3550 28 WERKBROEK

3529 28 DAMES WERKBROEK

3559 28 DAMES WERKBROEK

T-MORE - DAMES

3540 28 TUINBROEK

3528 28 DAMES WERKBROEK

207


T-MORE

WINTERJACK

SOFTSHELL JACK

Waterafstotend trendy quilted winterjack versterkt met HTPA op de schouders. Hoge kraag met stormflap. Links borstzak met klep en sleutelring. Rechts zak met verticale rits, telefoonzak en pennenhouder. Steekzakken. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Mouwen en taille verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. Twee binnenzakken. Rits in de voering voor het plaatsen van een transfer.

Wind- en waterafstotend softshell jack met windstopper en fleece aan de binnenzijde. Rechts borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Mouwzak met rits. Mouwen verstelbaar. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Binnenzak met klep en twee grote documentzakken. Tunnelkoord in de taille.

3500 28

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 31 indigo blauw 283: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m², waterafstotend 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m² 012: Voering, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

3535 48

Maten: Kleur: Materiaal:

Kleur 67: XS-4XL, Kleur 21,31: XS-3XL 21 rio rood, 31 indigo blauw, 67 antra 481: 100% polyester, 330 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95ot

c95mt

TUINBROEK 3540 28

Tuinbroek in panama. De tuinbroek heeft een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Borstzak met klep. Binnenzak met rits. Vertelbare taille. Riemlussen. Steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Liniaalzak met gereedschapszakken. Achterzakken. Hamerlus. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

208


T-MORE

WERKBROEK 3525 28

Panama werkbroek uitgevoerd in 5-pockets model. Voorgevormde knieën. De broek heeft een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Ruime steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Liniaalzak met gereedschapszakken. Achterzakken. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3528 28

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

WERKBROEK 3520 28

Complete panama broek met ergonomische pasvorm. De broek is versterkt met HTPA op de plaatsen die het meest te verduren krijgen. Verder kent de broek een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Ruime steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Rechts cargozak met gereedschapszakken en liniaalzak. Voorgevormde knievakken in HTPA Dobby in hoogte verstelbaar. Achterzakken. Hamerlus. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3529 28

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

WERKBROEK 3550 28

Complete panama broek met ergonomische pasvorm en spijkerzakken. De broek is versterkt met HTPA op de plaatsen die het meest te verduren krijgen. Verder kent de broek een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Spijkerzakken in HTPA Dobby. Ruime steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Rechts cargozak met gereedschapszakken en liniaalzak. Voorgevormde knievakken in HTPA Dobby in hoogte verstelbaar. Achterzakken. Hamerlus. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3559 28

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

209


WERKKLEDING

PREMIUM PLUS

> Collectie voor de industrie en ambacht > Sterke stof met comfort finish aan de binnenzijde > Extra versterkt met HTPA – High Tenacity Polyamide

PREMIUM PLUS is ontworpen met de focus op functionaliteit en kwaliteit. De multifunctionele kleding is voorzien van veel praktische opbergvakken en heeft extra versteviging op de plaatsen waar dat gevraagd wordt, zoals knievakken, spijkerzakken, liniaalzakken etc. De collectie is uitgevoerd in een sterk polyester/katoen doek. Met een opgeruwde binnenzijde, comfort finish, zodat de kleding aan de binnenzijde extra comfortabel aanvoelt.

210


PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS

3830 50 WERKJACK

3820 50 WERKBROEK

3832 50 WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

3831 51 FLEECEJACK

3860 50 GEREEDSCHAPSVEST

3850 50 WERKBROEK

3890 50 ¾ WERKBROEK

3880 50 SHORT

3840 50 TUINBROEK

3841 50 TUINBROEK

3810 50 OVERALL

3881 50 SHORT

PREMIUM PLUS - DAMES

3829 50 DAMES WERKBROEK

3859 50 DAMES WERKBROEK

3899 50 DAMES ¾ WERKBROEK

211


PREMIUM PLUS

WERKJACK

FLEECEJACK

WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

Zacht en warm fleecejack met contrast stiksels en ritssluiting. Borstzak met rits. Steekzakken. Elastiek in de manchetten met duimband.

3830 50 3832 50

Functioneel werkjack met contrast stiksels. Verdekte ritssluiting voorzijde. Borstzak rechts met telefoonzak en pennenzak. Borstzak links met pennenlus en gereedschapszakken. Ruime steekzakken. Binnenzakken. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor IDzak. Verstelbare tailleband en manchetten. Ruim achterpand voor meer bewegingsruimte. Verlengd rugpand. Maten: Kleur: Materiaal:

3831 51

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

GEREEDSCHAPSVEST 3860 50

Multifunctioneel gereedschapsvest met contrast stiksels. Rits aan voorzijde. Borstzak rechts met telefoonzak en pennenzak. Vier spijkerzakken gevoerd met HTPA. Grote riemlussen. Lussen voor gereedschap rond de taille voor extra opbergmogelijkheden. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

212


PREMIUM PLUS

WERKBROEK 3820 50

Werkbroek met contrast stiksels. Met jeansknoop. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Liniaalzak met HTPA versterking en gereedschapszak. Cargozak met aparte pennenzak en telefoonzak. Knievakken aan de binnenzijde. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3829 50

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

WERKBROEK 3850 50

Multifunctionele worker met HTPA in de gereedschapszakken. Contrast stiksels. Grote zakken voor met spijkerzakken. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak. Sleutelring onder klep cargozak. Liniaalzak met HTPA voering. Knievakken in HTPA, in twee hoogtes in te stellen. Riemlus voor gereedschap. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3859 50

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

¾ WERKBROEK 3890 50

Multifunctionele 3/4 werkbroek met HTPA voering in de gereedschapszakken. Contrast stiksels. Grote voorzakken met spijkerzakken. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak. Sleutelring onder klep cargozak. Liniaalzak met HTPA voering. Knievakken in HTPA, in twee hoogtes in te stellen. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

DAMES ¾ WERKBROEK 3899 50

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

213


PREMIUM PLUS

SHORT

SHORT

Short met contrast stiksels. Sleutelring. Steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak gevoerd met HTPA en gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en pennenzak.

Functionele short met contrast stiksels. Sleutelring. Steekzakken. Spijkerzakken met HTPA gevoerd en gereedschapszakken. Achterzakken. Liniaalzak gevoerd met HTPA en gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en pennenzak. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

3880 50

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

3881 50

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

OVERALL 3810 50

Overall, drievoudig gestikt. Contrast stiksels. Verdekte tweeweg ritssluiting. Borstzakken met klep en pennenzak. Steekzak met extra insteek. In hoogte verstelbare knievakken. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Binnenzak. Achterzakken, waarvan één met klep. Dubbele liniaalzak. Verstelbare manchetten. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

214


PREMIUM PLUS

TUINBROEK 3840 50

Tuinbroek met contrast stiksels en tweeweg ritssluiting. Verstelbare bretels. Verstelbare tailleband met drukknopen. Borstzak links met klep, sleutelring en hamerlus. Borstzak rechts met pennenlus en gereedschapszakken. Zakken voor. Achterzakken. Rechts cargozak met liniaalzak, lus en gereedschapszakken. Hamerlus. Links cargozak met klep, telefoonzak en pennenzakken. Knievakken in HTPA in twee hoogtes in te stellen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

TUINBROEK 3841 50

Tuinbroek met contrast stiksels en tweeweg ritssluiting. Verstelbare bretels. Verstelbare tailleband met drukknopen. Borstzak links met klep, sleutelring en hamerlus. Borstzak rechts met pennenlus en gereedschapszakken. Zakken voor. Met HTPA versterkte spijkerzakken. Achterzakken. Rechts cargozak met liniaalzak, lus en gereedschapszakken. Hamerlus. Links cargozak met klep, telefoonzak en pennenzakken. Knievakken in HTPA, in twee hoogtes in te stellen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

215


WERKKLEDING

COMFORT PLUS

> Werkkleding o.a. voor werkzaamheden in het magazijn of de productie > Zware kwaliteit met comfort finish aan de binnenzijde > Prima waseigenschappen

Deze collectie is gemaakt van sterk polyester/katoen, dat zacht en comfortabel aanvoelt. De kleding kent een brede toepasbaarheid en is ondermeer geschikt voor magazijn medewerkers of productie medewerkers.

WERKJACK 2830 50

Zware kwaliteit werkjack, drievoudig gestikt. Verdekte drukknoop- en ritssluiting aan voorzijde. Linker borstzak met klep en sleutelring. Rechter borstzak met klep en verticale zak met rits. Zakken voor. Mouwzak met klep. Rugplooien voor extra bewegingsruimte. Verstelbare tailleband en manchetten. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

216


COMFORT PLUS

TUINBROEK 2840 50

Zware kwaliteit tuinbroek, drievoudig gestikt. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband met drukknopen. Borstzak met pennenzak. Binnenzak met rits. Steekzakken. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met gereedschapszak. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken, waarvan de rechter met klep. Hamerlus. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

WERKBROEK

WERKBROEK

Zware kwaliteit werkbroek, drievoudig gestikt. Steekzakken. Riemlus met sleutelring. Achterzakken, waarvan de rechter met klep. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken.

Zware kwaliteit worker met ruime zakken voor en spijkerzakken. Riemlus met sleutelring. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met gereedschapszak in HTPA. Hamerlus. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA. Achterzakken.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

2820 50

44-64, 146-156, 96-120 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

2850 50

44-64, 146-156, 96-120 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

217


WERKKLEDING

COMFORT LIGHT > Klassieke collectie voor de (service) industrie > Krasvrije collectie, geschikt voor werkzaamheden in garages > Lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen

Een collectie in sterk 245 g/m² polyester/katoen. Met een perfecte pasvorm en lange levensduur is deze kleding zeer geschikt voor de industrie of dienstverlening. De meeste kleding is zo ontworpen dat het risico op krassen bij werkzaamheden wordt gereduceerd. Specifiek geschikt dus voor garagebedrijven.

WERKJACK

STOFJAS

Licht comfortabel werkjack. Met verdekte ritssluiting en stormflap met drukknopen voorzijde. Zak met rits en sleutelring binnenin op linkerborst. Telefoonzak op rechterborst. Zakken voorzijde. Binnenzak. Rugplooien voor extra bewegingsruimte. Verdekte drukknoopsluiting aan de mouwen.

Lichte stofjas met verdekte drukknoopsluiting. Twee borstzakken met pennenzak aan de linkerzijde. Sleutelring. Zakken voorzijde. Binnenzak. Split aan de achterzijde.

1130 40

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt 218

1131 40

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 04 wit 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Lichte comfortabele bandbroek met ruime steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en sleutelring.

Lichte comfortabele dames bandbroek met ruime steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en sleutelring.

1120 40

Maten: Kleur: Materiaal:

1129 40

44-64, 146-156, 96-120

Maten: Kleur: Materiaal:

03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

Dames 34-48 03 marine, 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

c95mt

SHORT 1180 40

Lichte short met ruime steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en sleutelring. Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

OVERALL 1110 40

Lichte comfortabele overall met verdekte tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Twee borstzakken en sleutelring. Verstelbare tailleband en grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Steekzak met extra insteek. Twee achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Manchetten met verdekte drukknoopsluiting. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

219


WERKKLEDING

ORIGINAL COTTON

> Werkkleding voor de industrie en werkplaats > 100% katoen > Krasvrije standaard collectie

ORIGINAL COTTON is geschikt voor de meeste industrieën en in bijna elke werkomgeving. 100% Katoen met fraai ontwerp en functionaliteit, met bijvoorbeeld verdekte drukknoopsluiting.

WERKBROEK

WERKBROEK

Werkbroek met steekzakken. Achterzakken. Cargozak met telefoonzak. Liniaalzak en in hoogte verstelbare knievakken.

Schilders- en metselaarsbroek met contrasterende naden. Gevoerde spijkerzakken en ruime voorzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met telefoon- en pennenzak. Liniaalzak en in hoogte verstelbare knievakken. Gereedschapslussen.

2521 13

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

220

2050 13

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 04 wit 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt


ORIGINAL COTTON

WERKJACK 2531 13

Werkjack met verdekte drukknoop- en ritssluiting aan voorzijde. Dubbele borstzakken met klep. Steekzakken. Zakje voor pen op linkermouw. De belangrijkste naden zijn drievoudig gestikt. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

TUINBROEK

OVERALL

Tuinbroek met verstelbare bretels. Elastische rubbervrije bretels met fix-lock sluiting. Borstzak met telefoonvak. Borstzak aan de binnenzijde met rits. Achterzakken, waarvan één met klep. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Overall met verdekte drukknoop- en ritssluiting aan voorzijde. Borstzakken. Steekzak met weggewerkte insteek. Achterzakken. In hoogte verstelbare knievakken. Verstelbare tailleband. Liniaalzak. Grote rugplooien voor extra comfort.

2541 13

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

2511 13

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

221


WERKKLEDING

WINTER

> Ontworpen voor de ambacht en industrie > Brede wintercollectie, goed te combineren met de overige WI kleding > Functionele buitenkleding die beschermt tegen regen en kou

Tranemo heeft veel verschillende soorten bovenkleding waardoor de gebruiker de kleding kan dragen volgens het laag-oplaag principe voor de beste en meest lichtgewicht bescherming. De WINTER collectie biedt een brede selectie kleding voor verschillende temperaturen, welke zowel buiten als in koude binnen omgevingen kan worden gedragen. Het assortiment bevat shell kledingstukken, warm gevoerde winterkleding, softshell en fleece jassen. De shell kleding met getapete naden is ontworpen voor maximaal comfort. Samen met de geadviseerde onderkleding behaalt de kleding naast EN 343 ook EN 342, waardoor de drager gegarandeerd warm en droog blijft. De fleece- en softshell jassen zijn gemaakt van verschillende doek kwaliteiten voor verschillende soorten werk. Gebruik ze als bovenkleding of als een verwarmende en isolerende tussenlaag.

222


WINTER

WINTER - FLEECE & SOFTSHELL

3535 48 SOFTSHELL JACK

3831 51 FLEECEJACK

6207 00 JACK MET CAPUCHON

6241 47 FLEECEJACK

WINTER - GEVOERDE KLEDING

3500 28 WINTERJACK

6200 46 WINTERJACK

6235 46 PARKA

6520 30 PILOTJACK MULTIFUNCTION

WINTER - SHELL

6210 46 WINTEROVERALL

6205 46 SHELL JACK

6226 46 SHELLBROEK

223


WINTER

EN 343 3.4

SHELL JACK 6205 46

Dun en lichtgewicht shell jack met getapete naden en reflectie details. Winden waterdicht conform EN 343. Ritssluiting. Verstelbare en afneembare capuchon. Borstzak met rits. Steekzakken met rits. Koord aan de onderzijde van het jack. Ventilatie met rits onder de mouw. Verstelbare manchetten. Binnenzak. Reflectie details op de mouw en schouder. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 465: T-Tex 3L, PU-gecoat membraan, 145 g/m², EN 343 4:4

a93ot

EN 343 4.4

*EN 342 (6200+6226)

SHELLBROEK 6226 46

Shellbroek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare elastische bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Sleutelring. Links cargozak met klep. Liniaalzak. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg rits in de pijpen en verstelbaar onderaan de pijp. Achterzijde van de pijpen met HTPA versterkt. Sneeuwafstotende pijpen. Reflectie op de pijpen. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6972 en 6920. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m² 007: Voering, 100% polyester, mesh 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

224


WINTER

EN 343 4.2

PARKA 6235 46

Parka met getapete naden en uitneembare fleecevoering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Dubbele stormflap met drukknopen over tweeweg ritssluiting voorzijde. Borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met fleecevoering en rits. Zakken voorzijde met rits. Grote opbergzak onder stormflap. Ventilatie opening aan de achterzijde. Verstelbare manchetten met gebreide windstoppers aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. Reflectie details op de schouder, achterzijde, mouw en capuchon. Verstelbare en afneembare capuchon. Uitneembare fleecevoering met binnenzak en gewatteerde mouwen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 07 zwart 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m² 510: Uitneembare 100% polyesterfleece, 220 g/m² 003: Uitneembare voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

WINTERJACK 6200 46

Gevoerd winterjack met getapete naden en reflectie details. Wind- en waterdicht conform EN 343. Gewatteerd met fiberfur voering. Ritssluiting met dubbele stormflap. Afneembare en verstelbare capuchon. Kraag met verstelbare wijdte. Borstzakken met klep, rechts met sleutelring. Pennenzak onder de linker borstzak. Telefoonzak met rits. Steekzakken met rits. Tunnelkoord. Onderaan in wijdte verstelbaar. Ventilatie aan de achterzijde. Verstelbare manchetten en een gebreide windstopper aan de binnenzijde. Veiligheidszak met rits onder stormflap voor I-pad/document. Binnenzak. Reflectie details op de schouders, mouwen en achterzijde. Rits aan binnenzijde voor het plaatsen van een transfer. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6975/6979 en 6930. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Voering, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

225


WINTER

FLEECEJACK 6241 47

Windafstotend, ademend fleecejack met afneembare mouwen en High Visibility op de schouders. Borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Verlengd rugpand. Verstelbare manchetten met gebreide windstoppers aan de binnenzijde. Reflectie details op de schouder en mouw. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 470: 100% polyester, 300 g/m², 3-laags fleece met PU-laminaat en binnenzijde van mesh, windafstotend 480: Fluorescerend, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend, EN ISO 20471

a93ot

JACK MET CAPUCHON 6207 00

Comfortabel kwaliteitsjack met capuchon. Fleece aan de binnenzijde en Hi-Vis verstevigende stof op de schouders. Borstzak met rits. Ruime zakken voorzijde. Capuchon met tunnelkoord. Gebreide manchetten en tailleband. Reflectie details op de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 261: 65% polyester / 35% katoen, 500 g/m², bonded jersey met 100% polyesterfleece 464: Fluorescerend, T-TEX Plain, PU-gecoat membraan, 200 g/m²

a93nt

226


WINTER

SOFTSHELL JACK 3535 48

Wind- en waterafstotend softshell jack met windstopper en fleece aan de binnenzijde. Rechts borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Mouwzak met rits. Mouwen verstelbaar. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Binnenzak met klep en twee grote documentzakken. Tunnelkoord in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

Kleur 67: XS-4XL, Kleur 21,31: XS-3XL 21 rio rood, 31 indigo blauw, 67 antra 481: 100% polyester, 330 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95ot

FLEECEJACK 3831 51

Zacht en warm fleecejack met contrast stiksels en ritssluiting. Borstzak met rits. Steekzakken. Elastiek in de manchetten met duimband. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

227


WINTER

WINTERJACK

PILOTJACK MULTIFUNCTION

Waterafstotend trendy quilted winterjack versterkt met HTPA op de schouders. Hoge kraag met stormflap. Links borstzak met klep en sleutelring. Rechts zak met verticale rits, telefoonzak en pennenhouder. Steekzakken. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Mouwen en taille verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. Twee binnenzakken. Rits in de voering voor het plaatsen van een transfer.

Wind- en waterafstotend pilotenjack met extra versterkt materiaal in schoudergedeelte. Afneembare mouwen. Uitneembare binnenvoering. Borstzakken met klep en pennenvakje. Zakje voor mobiele telefoon met ritssluiting. Binnenzak. Voorzakken. Mouwzak met ritssluiting. Gebreide manchetten en tailleband.

3500 28

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 31 indigo blauw 283: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m², waterafstotend 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m² 012: Voering, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

6520 30

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 07 zwart, 73 koningsblauw/marine 303: Beaver nylon, 50% polyamide / 50% katoen, 235 g/m², twill PU-gecoat membraan, wind- en waterafstotend 460: Verstevigende stof, 100% polyester, T-Tex PU-laminaat, 180g/m², wind- en waterafstotend 009: Uitneembare voering, 100% polyester, pile, 540 g/m²

a95nt

c95mt

EN 343 3.1

*EN 342

WINTEROVERALL 6210 46

Gewatteerde winteroverall met getapete naden en verhoogde zichtbaarheid. Wind- en waterdicht conform EN 343. Tweeweg ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Borstzakken met rits. Steekzakken met klep. Sleutelring. Bovenbeenzak met klep. Met HTPA versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen met dubbele stormflap. Verstelbare sneeuwafstotende pijpen. Achterzijde van de pijpen met HTPA versterkt. Achterzak met klep. Liniaalzak. Verstelbare tailleband. Verstelbare manchetten en gebreide windstoppers. Verstelbare en afneembare capuchon. Gewatteerde voering met fleece in de kraag en capuchon. Binnenzak. *Het kledingstuk is getest in een 3 lagen systeem samen met standaard onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6930+6920 en 6979+6972. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m² 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

228


WERKKLEDING

ONDERKLEDING > Zorgt voor een goede vochtafvoer vanaf de huid > Houdt de drager warm > Zacht en comfortabel om te dragen De onderkleding is geschikt voor werkzaamheden in koude omstandigheden, zowel binnen als buiten. Indien extra bescherming tegen de kou is vereist, is het raadzaam Tranemo thermokleding als extra isolatielaag te dragen.

T-SHIRT

T-SHIRT

ONDERPANTALON

3-Function T-Shirt met rolkraag. Lange mouwen. Verdekte rits in de kraag. Gebreide manchetten.

3-Function T-Shirt lange mouwen. Gebreide manchetten en boord. Ronde hals.

3-Function onderpantalon. Elastische tailleband. Gebreide manchetten.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6979 42

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m²

6975 42

XXS-4XL 07 zwart 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m²

c95nt

c95nt

6972 42

XXS-4XL 07 zwart 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m²

c95nt

THERMOBROEK 6920 51

Dubbel gewatteerde thermobroek met gulp en drukknoop. Elastiek aan de zijkant in de taille. Gebreide manchetten onder aan de pijp. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

THERMOJACK 6930 51

Dubbel gewatteerd thermojack met ritssluiting. Verlengde achterzijde voor extra bescherming. Borstzak. Zakken voor. Twee grote binnenzakken. Gebreide manchetten in de mouwen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

229


WERKKLEDING

ACCESSOIRES

> Ontworpen in combinatie met de Tranemo kleding > Qua kleuren goed te combineren met de Tranemo collecties > Praktische artikelen

Onze accessoires zijn ontworpen in combinatie met de Tranemo Work Identity en High Visibility collecties. Er kan worden gekozen uit veel praktische artikelen, en qua kleur en functionaliteit sluiten ze naadloos aan bij de Tranemo kleding.

T-SHIRT

POLOSHIRT

T-Shirt 100% katoen.

Kwaliteit poloshirt met borstzak. Korte mouwen.

8012 11

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 04 wit, 07 zwart, 67 antra 112: 100% katoen, 175 g/m²

c95mt

230

8033 24

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 07 zwart 240: 50% katoen / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt


ACCESSOIRES

SWEATER

OVERHEMD

OVERHEMD

Sweater met ronde hals.

Overhemd lange mouwen met drukknopen. Borstzakken met klep, links met aparte ruimte voor een pen.

Overhemd korte mouwen met drukknopen. Borstzakken met klep, links met aparte ruimte voor een pen.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

8312 26

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart 260: 65% katoen / 35% polyester, 300 g/m²

a93mt

8131 22

XS-4XL 03 marine, 07 zwart 221: 60% katoen / 40% polyester, twill, 200 g/m²

8141 22

c95mt

XS-4XL 03 marine, 07 zwart 221: 60% katoen / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt

FLEECE VOERING

SOKKEN

SOKKEN

Fleece voering zonder mouwen voor jack 3830, 4330, 4830 en 7730. Aan te brengen met drukknopen. S=XS-S, L=M-L, 2XL=XL-3XL

Wollen sokken.

Sokken met Tranemo logo.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9028 51

Maten: Kleur: Materiaal:

S, L, 2XL 06 grijs 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

9041 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 50% acryl / 30% wol / 18% polyamide/ 2% elastan

b93ot

9011 00

37-39, 40-42, 43-45 07 zwart 80% katoen / 18% polyamide / 2% elastan

c93ot

c93ot

231


ACCESSOIRES

PILOTEN CAP

MUTS

Piloten cap met gewatteerde voering en nepbont. Klittenbandsluiting.

Muts met fleecevoering.

9048 00

Maten: Kleur: Materiaal:

9068 00

Maten: Kleur: Materiaal:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 zwart, 55 geel 100% polyester

Eén maat 03 marine, 07 zwart 95% katoen / 5% elastan X1322: Voering, 100% polyester

a93ot

a93ot

GEBREIDE MUTS

PET

Gebreide muts met TRANEMO logo.

Pet met TRANEMO logo. Verstelbaar.

9168 00

Maten: Kleur: Materiaal:

9124 00

Eén maat 06 grijs 96% acryl / 4% elastan

Maten: Kleur: Materiaal:

a93ot

Eén maat 07 zwart 100% katoen

b93ot

KNIEKUSSEN

KNIEKUSSEN

KNIEKUSSEN

KNIEKUSSEN

Kniekussen polyurethaan. Wordt geleverd zonder verpakking.

Kniekussen polyurethaan. EN 14404 Type 2. Wordt geleverd in verpakking.

Extra zwaar kniekussen. Wordt geleverd zonder verpakking.

Extra zwaar kniekussen. EN 14404 Type 2. Wordt geleverd in verpakking.

9020 00

Maten: Kleur: Materiaal:

232

Eén maat 06 grijs 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9044 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 06 grijs 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9032 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart Neopreen, EN ISO 11612 A1

9045 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart Neopreen, EN ISO 11612 A1


ACCESSOIRES

LEREN RIEM

RIEM

ELASTISCHE RIEM

Solide leren riem met metalen sluiting.

Elastische riem met verstelbare lengte. Breedte 39 mm. Lengte 130 cm. Eenvoudig in te korten.

Elastische riem met klittenband sluiting. 40 mm breed. Maat: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9013 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart Overig: Leer

9029 52

9037 00

Eén maat 07 zwart 68% polypropyleen / 32% elastan

S-2XL 07 zwart polyester / elastan

RIEM

BRETELS

HAMER HOUDER

Riem van sterk nylon met plastic gesp. 30 mm breedte. In lengte verstelbaar.

Bretels met ”Tranemo” logo. 45 mm breed.

Hamerhouder van zwart metaal. Past in de gereedschapslus.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9046 00

9027 00

Eén maat 07 zwart 100% nylon

Eén maat 07 zwart polyester / elastan

9016 00

Eén maat 07 zwart Metaal

ID-KAART HOUDER

PAS STUK

SNIJPROTECTIE

ID-kaart houder met drukknoop, te bevestigen aan de sleutelring.

Pas stuk voor extra wijdte in gereedschapsvest model 3860.

Snijprotectie voor de armen, om aan te trekken en vast te zetten met klittenband aan de bovenzijde. 45 cm lang. De prijs geldt voor één armprotectie.

9019 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart 100% polyester

9030 52

In de rits te plaatsen. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 06 grijs 210: HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

PR00 01

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 06 grijs Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

233


ON DEMAND Met deze specials (per stuk te bestellen) creëert u uw eigen identiteit met een standaard voorraad artikel. Neemt u contact op met uw verkoopkantoor voor meer informatie.

VERHOOGDE ZICHTBAARHEID Het plaatsen van extra fluorescerende stof en reflectie striping op ongevoerde kleding. D05A44 Striping rondom de mouwen D05B44 Striping rondom de pijpen De striping kan rondom de mouwen of pijpen worden bevestigd en is beschikbaar in de kleuren: 50 Hi-Vis oranje, 51 Hi-Vis rood, 55 Hi-Vis geel. 50 mm 50 mm 50 mm

REFLECTIE STRIPING PROFILE FLEX Met de modellen van COMFORT LIGHT als basis, kunt u ontelbare combinaties creëren. Door het kiezen van één of twee details in de kleur die u wilt, maakt u uw eigen ontwerp, welke precies past bij de uitstraling van uw bedrijf. Per stuk te bestellen! Alle details zijn beschikbaar in: 02 rood, 03 marine, 04 wit, 07 zwart, 08 donkergroen, 12 blauw, 50 Hi-Vis oranje, 51 Hi-Vis rood, 55 Hi-Vis geel, 64 grijs

DTRPFB - Loop 7cm op de borst, breedte 25mm

Plaatsen van reflectie striping op ongevoerde kleding. De striping kan worden geplaatst rondom de mouwen, pijpen en aan de achterzijde. 50 mm Reflectie striping D06A5006 rondom de mouwen D06B5006 rondom de pijpen D06R5006 aan de achterzijde 50 mm Vlamvertragende reflectie striping D07A5006 rondom de mouwen D07B5006 rondom de pijpen D07R5006 aan de achterzijde 20 mm Reflectie striping D06A2006 rondom de mouwen D06B2006 rondom de pijpen D06R2006 aan de achterzijde

DTRPFG - Loop 7cm op de nek, breedte 25mm DTRPFC - Bies genaaid rond de mouw, breedte 15mm of 25mm DTRPFJ - Sleutelring aan de band, breedte 25mm DTRPFH - Zakklep veranderen van de beenzak DTRPFE - Zakklep op achterzak

ZWANGERSCHAPSBROEK

Zachte ribstof voor over de buik met verstelbaar elastiek aan voor- en achterzijde. Kan op de meeste Tranemo broeken zonder spijkerzakken worden genaaid. D07800

AANPASSEN VAN DE PIJPLENGTE DTRPFD - Bies genaaid rond de pijp, 15mm of 25mm

234

De pijplengte van ongevoerde kleding kan worden aangepast via een inkorting (D02200) of verlenging (D02300).


KNIEVAKKEN

Plaatsen van knievakken op ongevoerde kleding. De knievakken zijn beschikbaar in verschillende kwaliteiten en kleuren. 9021 Knievakken Materiaal 210: 03 Materiaal 400: 03 Materiaal 500: 03 Materiaal 873: 03 Materiaal 883: 03

marine, 07 zwart, 64 grijs marine, 07 zwart, 64 grijs marine, 07 zwart marine marine

AANPASSING ONDERZIJDE PIJPEN Onderaan de pijp van ongevoerde broeken kunnen drukknopen worden geplaatst, om de wijdte van de pijp aan te passen. D06100 Aanpassing onderzijde pijpen

SPIJKERZAKKEN RUBBER/PLASTIC VERSTEVIGING Rubber versteviging op bestaande knievakken voor een extra versteviging.

D01100 Rubber/kunststof versteviging

Spijkerzakken kunnen op de voor- of achterzijde van diverse broeken en tuinbroeken worden geplaatst. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en kleuren. 9017 Spijkerzakken Materiaal 131: 03 marine Materiaal 150: 07 zwart, 32 marine Materiaal 440: 50 Hi-Vis oranje, 51 Hi-Vis rood, 55 Hi-Vis geel Materiaal 500: 03 marine, 07 zwart Materiaal 880: 03 marine

KLITTENBAND

Plaatsen van zwart klittenband (zacht gedeelte) voor bevestiging van een naambadge.

FR VERSTEVIGING – PIJPEN

Extra aangebrachte (opgenaaide) vlamvertragende versteviging op de pijpen in hoogwaardig Aramide. De versteviging biedt een zeer goede bescherming tegen gesmolten metaalspatten en hitte, wat de levensduur van de werkbroek aanzienlijk verlengt. Ideaal bij gieten of het snijden van metaal. De versteviging bedekt ook een gedeelte van de voeten en is verkrijgbaar in twee maten en kwaliteiten. Het is niet voor alle broeken mogelijk om de versteviging te bevestigen. Contacteer Tranemo Benelux voor meer informatie. FR versteviging pijpen hoog, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP

D0690007 Plaatsen van klittenband 005 - 10 cm x 2 cm 006 - 11 cm x 2 cm 007 - 12 cm x 2 cm

LABELS/BADGES

Montage van eigen labels/badges D067 Montage van eigen labels/badges

FR versteviging pijpen laag, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

IDENTITEIT ZAK

Plaatsen van identiteit zak op ongevoerde kleding. D06800 Identiteit zak

235


HEAT SEAL BADGES De prijzen voor heat seal transfer logo’s worden in twee gedeeltes berekend. Eén deel voor het logo zelf en een deel voor het plaatsen van het logo. De logo’s worden bij de eerste bestelling ineens gefactureerd. De prijs van het logo is afhankelijk van de grootte van het logo, het aantal kleuren en de bestelhoeveelheid. De minimum bestelhoeveelheid voor 1-3 kleuren is 25 stuks en dan in hoeveelheden van 25. De minimum bestelhoeveelheid voor meer dan 3 kleuren is 100 stuks. Tranemo heeft standaard 13 kleuren beschikbaar. Bij een aanvraag voor een speciale PMS kleur worden extra kosten in rekening gebracht voor het bestellen van die speciale kleur. InduTrans – Dit is een allround heatseal logo dat op de meeste materialen kan worden toegepast. Bedekt donkere kleding stukken voor 99% en kan op 60 graden worden gewassen, en gedroogd bij lage temperaturen (wassen en drogen binnenste buiten). InduTrans is getest en gecertificeerd volgens de vereisten van EN ISO 14116 en EN1149-5, wanneer bevestigd op de meeste Tranemo vlamvertragende doeken. Opmaakkosten – Voor de beste kwaliteit, voorziet u ons van een digitaal EPS bestand met letter contouren. Als het origineel niet acceptabel is, worden extra opmaakkosten in rekening gebracht. Gebruiksaanwijzing - InduTrans logo’s dienen met een seal pers te worden aangebracht, met een temperatuur van 160°C gedurende 8-12 seconden. De ondergrond van het materiaal dient vlak te zijn en zonder naden. Bij vlamvertragende kleding is de beste plaats voor het logo de plaats met meerdere doeklagen onder elkaar, wat helpt bij de bescherming tegen de extra warmte die de transfer kan vasthouden. Waterdichte kleding dient te worden voorverwarmd voor een betere hechting. Plaats van de heat seal badges, max 100 cm². Afhankelijk van de vorm van de heat seal badge zijn niet alle plaatsen mogelijk op de kledingstukken. B4 B23 B4

B5 B5

B6 B2 B22 B2

B3 B23

B1 B22

B3 B21

B1 B20

B21

B20

B32

B6

B8

B10

B8

B10

B9

B7

B11

B9

B7

B11

B32

B31

B30

B16

B17

B16

B17

B28

B15 B29

B14 B28

B15

B14

Zwart PMS Black C

Donkergrijs

B30 B31

B29

Kleur:

PMS 431 C

Lichtgrijs PMS Cool Grey 4C

B26

B27

B24

B25

B26 B12

B27 B13

B24

B25

B12

B13

Wit PMS White

Geel PMS Yellow C B18

B19

B18

B19

Oranje PMS 165 C

Plaats van de heat seal badges, max 500 cm². Afhankelijk van de vorm van de heat seal badge zijn niet alle plaatsen mogelijk op de kledingstukken.

Rood PMS 1797 C

R3

R2

R4

R2

R4

PMS 201 C

Groen

R6 R6

R13 R13

R1 R5 R5

R3 R14 R14

Donkerrood R1

PMS 348 C

Donkergroen PMS 3425 C

Lichtblauw PMS 2925 C

Koningsblauw R12 R12

R11 R11

PMS 286 C

Marine R10 R10

R9 R9

R8 R8

R7 R7

236

PMS 289 C


KWALITEIT EN STOF

HET BELANG VAN KWALITEITSCONTROLE We streven ernaar onze producten te laten voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Wij hechten groot belang aan het borgen van de kwaliteit van onze kleding. Onze kwaliteitscontrole bestrijkt het gehele productieproces, van stof en materialen die worden gebruikt, vanaf de productontwikkeling tot aan het eindproduct. Dit verzekert ons van een duurzaam product dat lang mee gaat en dat voldoet aan de hoge eisen die wij stellen aan onze werkkleding. Voordat het eindproduct kan worden goedgekeurd, doorgaat het eerst onderstaande testen: • •

• •

Alvorens de productie van start gaat, keuren wij de gebruikte materialen en stoffen. Elke batch inkomende stoffen en reflectiematerialen wordt getest in onze testruimte. De verschillende kenmerken worden getest, afhankelijk van hoe de stof wordt gebruikt en welke functie de kleding heeft. Belangrijke parameters zijn: krimp, scheursterkte, kleurvastheid, pillen en brandbaarheid. Certificering van producten en stoffen vindt plaats na grondig testen door een extern geautoriseerd testinstituut. De kwaliteitscontrole bevat tenslotte ook de controle op de inkomende eindproducten.

STOF BESCHRIJVING In onderstaande tabel staat een overzicht van alle materialen uit de brochure. In de linkerkolom staan de materiaalnummers die worden aangegeven in de productbeschrijvingen. In de tweede kolom worden de samenstelling, het gewicht en de overige materiaaleigenschappen vermeld. Is het materiaal gecertificeerd, dan wordt er ook een overzicht gegeven van de EN-normen die specifiek voor dit materiaal gelden. Nr 002 003 004 007 008 009 012 050

Materiaalbeschrijving Voering, 100% polyester, 70 g/m² 100% polyester quilt met polyester voering, 80 g/m² 100% polyester quilt met polyester voering, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% polyester pile, 350 g/m² 100% polyester pile, 540 g/m² 100% polyester quilt met polyestervulling, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modacryl / 36% katoen / 4% elastan / 2% antistatisch, 300 g/m² Inherent vlamvertragend tricot. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3 051 Cantex Light Rib – 56% modacryl / 37% katoen / 5% elastan / 2% antistatisch, 230 g/m² Inherent vlamvertragend tricot. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3

Nr Materiaalbeschrijving 054 Quilt FR - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, met polyester voering, 80 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met vlamvertragende polyester voering. 055 Quilt FR - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, met polyester voering, 120 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met vlamvertragende polyester voering. 060 Pile FR - 87% modacryl / 13% katoen, 320 g/m² Inherent vlamvertragende voering. EN ISO 14116 index 3 112 100% katoen, 175 g/m² Single jersey met uitstekende waseigenschappen. 113 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m² Piqué. Comfortabele vormvaste interlock met katoenen binnenzijde. EN ISO 20471 fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 131 100% katoen, 325 g/m² Comfortabele katoentwill. 150 100% katoen, 375 g/m² Robuuste katoentwill. Slijtvast. Voorgewassen om kans op krimpen te minimaliseren.

237


Nr Materiaalbeschrijving 163 Zwart & Wit - 100% polyamide, 200 g/m² Versterkt materiaal, extra slijtvast. 191 Graphite - carbon / aramide, 300 g/m² Inherent vlamvertragende stof voor bescherming bij laswerkzaamheden. EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11611 klasse 1 210 HTPA - 100% polyamide, 210 g/m² Versterkt materiaal, extra slijtvast. 213 HTPA Dobby - 100% polyamide, 260 g/m² Versterkt materiaal, structuurweefsel, extra slijtvast. 221 60% katoen / 40% polyester, 200 g/m² Katoen/polyestertwill, voelt aan als katoen met de voordelen van polyester wat betreft waseigenschappen en slijtvastheid. 240 50% katoen / 50% polyester, 215 g/m² Vormvast piqué in comfortabele katoen/polyesterkwaliteit. 260 65% katoen / 35% polyester, 300 g/m² Sweatshirtkwaliteit met geruwde binnenzijde. 261 65% polyester / 35% katoen, 500 g/m² Bonded jersey met 100% polyesterfleece. 264 80% polyester / 20% katoen, 300 g/m² Sweatshirtkwaliteit met geluste binnenzijde. EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 282 65% polyester / 35% katoen, 310 g/m² Canvas/Panama. 283 65% polyester / 35% katoen, 310 g/m² Canvas/Panama met waterafstotende impregnering. 303 Beaver nylon - 50% polyamide / 50% katoen, 235 g/m² Twill met nylon aan de buitenzijde voor een hoge slijtvastheid. Waterafstotende impregnering met PU-gecoate binnenzijde biedt bescherming tegen vocht. 310 4-weg stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² Twill met stretch functie in alle richtingen. 400 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² Katoen/polyestertwill met hoog comfort en uitstekende waseigenschappen. Het materiaal is slijtvast en heeft een hoge kleur- en krimpvastheid. Sneldrogend. 428 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m² Tricot. 2-Laags jacquard met 3 functies: voert vocht af, neemt vocht op en houdt warmte vast. 440 54% katoen / 46% polyester, 260 g/m² Fluorescerende twill met ribstop voor extra scheurweerstand. Katoen aan binnenzijde voor extra hoog comfort. EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 460 T-TEX - 100% polyester, PU-laminaat, 180 g/m² Wind- en waterafstotend. Waterkolom 5000 mm. 463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-laminaat, 205 g/m² Wind- en waterdicht conform EN 343 4:4. Waterkolom 5000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 5,6 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 464 T-TEX Plain – 100% polyester, PU-gecoat, 200 g/m² Fluorescerend polyester doek met structuur. 465 T-TEX 3L - 100% polyester, PU laminaat, 145 g/m² Doek met drie-lagen functionaliteit Wind- en waterdicht conform EN 343 4:4. Waterkolom 10 000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 8.2 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 470 100% polyester, 300 g/m² 3-Laags fleece met PU-laminaat en binnenzijde van mesh, windafstotend. 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-laminaat met polyesterfleece. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 3000 mm. EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 481 100% polyester, 330 g/m² Softshell, PU-laminaat met polyesterfleece. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 3000 mm. 500 65% polyester / 35% katoen, 300 g/m² Katoen/polyestertwill met hoog comfort en uitstekende waseigenschappen. Het materiaal is slijtvast, kleurvast en heeft een hoge krimpweerstand. Voelt dankzij de comfortfinish aan als katoen. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Face side brushed. 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Double brushed. EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt.

238

Nr Materiaalbeschrijving 801 Barricader TC - 100% para-aramide, met polymeercoating, 545 g/m² Inherent vlamvertragende verstevigende stof, met een hoogwaardige bescherming tegen hitte en metaalspatten. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 802 Barricader EP - 99% para-aramide / 1% antistatisch, 545 g/m² 803 Barricader EP - 100% para-aramide, 545 g/m² Inherent vlamvertragend verstevigende stof met uitstekende bescherming tegen spatten gesmolten metaal. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F2 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren Voor kwaliteit 802 zijn ook de volgende normeringen van toepassing: EN 1149-3 804 HTFR Dobby – 39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch, 295 g/m² Inherent vlamvertragend verstevigende stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramide / 2% antistatisch, 110 g/m² Inherent vlamvertragend mesh. EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal dat comfortabel aanvoelt. Extra versterkt garen. Biedt uitstekende scheurweerstand ondanks het lage gewicht. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 812 Cantex Pro 260 - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Inherent vlamvertragend twill. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modacryl / 22% katoen / 1% antistatisch, 355 g/m² Inherent vlamvertragende stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 822 Edge 350 IR - 45% modacryl / 33% katoen / 20% polyester / 2% antistatisch, PU laminaat, 350 g/m² Inherent vlamvertragende stof met PU-laminaat. Wind- en waterdicht conform EN 343 3:3. Waterkolom > 8000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje EN 343, klasse 3:3 830 Apex 300 - 98% aramide / 2% antistatisch, 300 g/m² Inherent vlamvertragend satijn met goede Vlamvertragende bescherming gecombineerd met hoge duurzaamheid. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 832 Apex 220- 98% aramide / 2% antistatisch, 220 g/m² Inherent vlamvertragende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034


Nr Materiaalbeschrijving 843 Aramide HV - 34% polyester / 25% viscose / 24% aramide / 13% modacryl / 3% polyamide / 1% antistatisch, 270 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal in fluorescerende kleuren. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramide 6.4FC - 79% aramide / 20% modacryl / 1% antistatisch, 220 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met uitstekende vlamvertragende eigenschappen, in combinatie met hoge slijtvastheid en een laag gewicht. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modacryl / 33% polyester / 30% aramide / 1% antistatisch, 260 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal in fluorescerende kleur. Hoog comfort met een zachte binnenzijde. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,4 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modacryl / 37% katoen / 5% elastische vezel / 1% antistatisch, 345 g/m² Inherent vlamvertragend ongewassen jeans stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 852 FR Stretch - 78% aramide / 20% elastische vezel / 2% antistatisch, 320 g/m² Inherent vlamvertragend twill met hoge elasticiteit. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 10 cal/cm², ATPV: 11 cal/cm² EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viscose / 22% aramide / 12% polyamide / 1% antistatisch, 250 g/m² Inherent vlamvertragende stof met uitstekende vlamvertragende eigenschappen en goede was eigenschappen. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 863 Outback HW - 74% viscose / 15% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch, 425 g/m² Inherent vlamvertragend doek geschikt voor laswerkzaamheden. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viscose / 40% wol / 5% polyamide, 370 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal. Comfortabele inherent vlamvertragende wol kwaliteit geschikt voor de aluminium industrie. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Cryoliet ISO 9185 85 g 874 Magma HV - 54% viscose / 20% wol / 20% polyamide / 5% aramide / 1% antistatisch, 375 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal. Hi-Vis geel. Geschikt voor de aluminium industrie. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryoliet ISO 9185 > 100g EN ISO 20471

Nr Materiaalbeschrijving 875 Magma S - 70% viscose / 20% wol / 10% polyamide, 310 g/m² Comfortabele inherent vlamvertragende wol kwaliteit geschikt voor de aluminium industrie. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryoliet ISO 9185 94g EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 882 Cantex 2.0 HV – 52% modacryl / 38% katoen / 6% viscose / 3% aramide / 1% antistatisch, 350 g/m² 883 Cantex 2.0 – 52% modacryl / 38% katoen / 6% viscose / 3% aramide / 1% antistatisch, 350 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met een uitstekende bescherming tegen gesmolten metalen, convectiewarmte of stralingswarmte. Hoogst mogelijke bescherming tegen vloeibaar ijzer. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 884 Cantex Stretch – 48% modacryl / 35% katoen / 12% polyamide / 3% elastische vezel / 2% antistatisch, 350g/m² Inherent vlamvertragend satijn met de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Stretch vezel in het doek verhoogt het comfort. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 12 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 885 Cantex Weld – 50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch, 350g/m² Inherent vlamvertragend satijn met de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Geschikt voor zwaar werk met lassen en slijpen. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 13 cal/cm², EBT: 16 cal/cm² LOI 29,0% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 891 Cantex Dual 220 - 35% modacryl / 30% polyester / 21% viscose / 9% katoen / 3% polyamide / 2% antistatisch, 220 g/m² Dubbel gebreid inherent vlamvertragend tricot met een comfortabele zachte binnenzijde. Fluorescerend. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modacryl / 21% polyester / 18% katoen / 14% viscose / 3% polyamide / 2% antistatisch, 320g/m² Dubbel gebreid inherent vlamvertragend tricot met een comfortabele zachte binnenzijde. Fluorescerend. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyester / 2% antistatisch, 330 g/m² Inherent vlamvertragende fleece. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch, 170g/m² Inherent vlamvertragende single jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3 895 Cantex Jersey AT - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 190 g/m² Inherent vlamvertragende single jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 5,1 cal/cm² LOI 26,0% EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren

239


Nr Materiaalbeschrijving 896 Outback J245 – 79% viscose / 10% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch, 245 g/m² Inherent vlamvertragende single jersey met bescherming tegen elektrische vlamboog: open arc klasse 2. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex Piqué - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 220 g/m² Inherent vlamvertragend piqué. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch, PU laminaat, 210 g/m² Functionele en lichte voering in inherent vlamvertragende stof met wind- en waterafstotend laminaat. Waterkolom 10000 mm. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 899 Cantex Terry - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 290 g/m² Inherent vlamvertragend sweatshirt tricot. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 17,8 cal/cm² LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 901 Merino RX - 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch, 200 g/m² Inherent vlamvertragend gebreide rib van zachte inherent vlamvertragende Merino wol en vlamvertragend viscose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch, 250 g/m² Bird-Eye, inherent vlamvertragend tricot van zachte inherent vlamvertragende Merino wol en vlamvertragend viscose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm² LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX - 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch, 360 g/m² Inherent vlamvertragend terry van zachte inherent vlamvertragende Merino wol en vlamvertragend viscose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,6 cal/cm², EBT: 10 cal/cm² LOI 28,7% EN 1149-3 904 Merino JX - 55% wol / 43% viscose / 2% antistatisch, 220 g/m² Inherent vlamvertragend gebreid jacquard van zachte Merino wol en vlamvertragend viscose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 911 Cantex Pro 145 - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m² Overhemdkwaliteit van comfortabele inherent vlamvertragende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 912 Tera TX Light - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m² Overhemdkwaliteit van comfortabele inherent vlamvertragende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren EN 13034 920 Cantex JX - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 235 g/m² Inherent vlamvertragend kanaalgebreid tricot. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3

240

Nr Materiaalbeschrijving 922 Cantex JL - 57% modacryl / 36% katoen / 5% elastan / 2% antistatisch, 240 g/m² Inherent vlamvertragende single jersey met elastan. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 924 Cantex JL - 57% modacryl / 37% katoen / 4% elastan / 2% antistatisch, 210 g/m² Inherent vlamvertragende single jersey met elastan. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 931 Cantex 240IR - 54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch, PU laminaat, 260 g/m² Inherent vlamvertragende twill met PU-laminaat. Wind- en waterdicht conform EN 343 4:4. Waterkolom 10.000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 14,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 19 cal/cm² (931+054)EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren EN 343 klasse 3:4 942 MegaTX 235 - 42% viscose / 26% modacryl / 20% katoen / 5% aramide / 5% polyamide / 2% antistatisch, 235 g/m² Inherent vlamvertragende overhemd stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modacryl / 37% FR viscose / 22% viscose / 1% antistatisch, PU laminaat, 230 g/m² Inherent vlamvertragende stof met PU-laminaat. Wind- en waterdicht conform EN 343 3:4. Waterkolom 8 000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren EN 343 klasse 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modacryl / 42% katoen / 2% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, PU laminaat, 340 g/m² Inherent vlamvertragende softshell. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 10.000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 951 Windtech FR HVO - 45% modacryl / 36% katoen / 18% polyester / 1% antistatisch, PU laminaat, 385 g/m² Inherent vlamvertragende softshell. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 10.000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 955 Windtech FR 550 - 53% modacryl / 42% katoen / 3% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, PU laminaat, 550 g/m² Inherent vlamvertragende softshell met een zeer hoge bescherming tegen een Elektrische Vlamboog. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 10.000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 26,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 EN 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren


SCHOUDER + ARM

MAATTABEL

BORSTOMVANG

TAILLE

De maattabel helpt u de juiste maat van uw Tranemo kledingstuk te vinden. Mannen en vrouwen hebben verschillende lichaamsverhoudingen en moeten daarom een verschillende lichaamsafmeting gebruiken bij het kiezen van de maat. Meet rechtstreeks op uw ondergoed, bewegingsruimte wordt in het kledingstuk berekend.

HEUPWIJDTE

BINNENBEENMAAT

HEREN Kijk met name naar taille- en binnenbeen afmetingen om de juiste broek maat te kiezen.

C-maten (Normale taille en normale beenlengte) Maten

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Maten inch

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Taillewijdte

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

Heupwijdte

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

Binnenbeenlengte

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

C-maten (Normale taille en langere beenlengte) Maten

146

148

150

152

154

156

Maten inch

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Taillewijdte

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

Heupwijdte

98

102

106

110

114

118

Binnenbeenlengte

85

86

87

88

89

90

D-maten (Normale taille en kortere beenlengte) Maten

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

Maten inch

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

Taillewijdte

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

Heupwijdte

93

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Binnenbeenlengte

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Kijk met name naar de bovenwijdte om de juiste maat te bepalen.

Maten Bovenwijdte

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

78-86

84-92

90-98

96-104

102-110

108-116

114-122

116-128

126-134 128-136

Heupwijdte

86-92

90-96

94-100

98-106

104-112

110-112

116-124

122-130

Schouder + arm

73-76

75-77

77-80

80-82

81-84

83-85

84-87

86-88

87-90

Overhemd

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAMES Kijk met name naar de heupwijdte om de juiste maat te bepalen.

SCHOUDER + ARM

C-maten (Normale taille en normale beenlengte) Maten

34

36

38

40

42

44

46

48

Maten inch

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Heupwijdte

90-93

93-96

96-99

99-102

102-106

106-110

110-115

115-120

Taillewijdte

68-74

71-77

74-80

77-84

80-88

84-92

88-96

92-101

78

78

78

78

78

78

78

78

Binnenbeenlengte

Maten

S

M

L

XL

XXL

Bovenwijdte

82-88

88-94

94-100

100-107

107-116

Heupwijdte

92-98

96-103

101-108

106-114

112-120

Taillewijdte

70-80

74-84

80-90

85-95

92-102

Schouder + arm

71-73

73-75

74-76

76-78

77-79

XXS

XS

S

M

L

Herenmaten

BORSTOMVANG

TAILLE HEUPWIJDTE

BINNENBEENMAAT

241


INDEX Art.nr.

Pag.

Art.nr.

1110 40 Overall

Omschrijving

219

4826 46 Shell broek

187

1120 40 Werkbroek

219

4828 44 Dames werkbroek

179

Pag.

1121 40 Werkbroek met stretch

193

4829 44 Dames werkbroek

179

1127 40 Zwangerschapsbroek met stretch

193

4831 51 Fleecejack

185

1128 40 Dames werkbroek met stretch

193

4832 48 Softshell jack

185

1129 40 Dames werkbroek

219

4840 44 Tuinbroek

182

1130 40 Werkjack

218

4850 44 Werkbroek

180

1131 40 Stofjas

218

4859 44 Dames werkbroek

179

1151 40 Werkbroek met stretch

193

4860 44 Gereedschapsvest

181

1158 40 Dames werkbroek met stretch

193

4871 26 Sweatshirt

188

1180 40 Short

219

4872 11 T-Shirt

188

1921 40 Werkbroek met stretch

195

4874 11 T-Shirt lange mouwen

188

1928 40 Dames werkbroek met stretch

195

4875 11 Poloshirt

189

1951 40 Werkbroek met stretch

195

5010 88 Overall

101

1958 40 Dames werkbroek met stretch

195

5020 88 Werkbroek

100

2050 13 Werkbroek

220

5024 88 Spoorwegbroek

101

2511 13 Overall

221

5027 88 Dames werkbroek

102

2521 13 Werkbroek

220

5030 89 Sweater vest

151

2531 13 Werkjack

221

5035 88 Werkjack

100

2541 13 Tuinbroek

221

5037 88 Dames werkjack

102

2820 50 Werkbroek

217

5039 89 Sweater

151

2830 50 Werkjack

216

5040 88 Tuinbroek

101

2840 50 Tuinbroek

217

5050 88 Werkbroek

100

2850 50 Werkbroek

217

5057 88 Dames werkbroek

102

3500 28 Winterjack

208,228

5070 89 Sweater

152

3520 28 Werkbroek

209

5071 89 T-Shirt

154

3525 28 Werkbroek

209

5072 89 T-Shirt lange mouwen

153

3528 28 Dames werkbroek

209

5073 91 Overhemd

156

3529 28 Dames werkbroek 3535 48 Softshell jack

209 208,227

5075 89 Sweater

152

5076 91 Overhemd

156

3540 28 Tuinbroek

208

5079 91 Damesoverhemd

156

3550 28 Werkbroek

209

5097 88 Zwangerschapsbroek

102

3559 28 Dames werkbroek

209

5101 93 Winterjack

141

3810 50 Overall

214

5103 93 Dames winterjack

141

3820 50 Werkbroek

213

5107 93 Dames winterjack met capuchon

141

3829 50 Dames werkbroek

213

5109 93 Winterjack met capuchon

141

212

5118 94 Winterparka

54

5119 94 Winterparka met fiberfur voering

54

3830 50 Werkjack 3831 51 Fleecejack

242

Omschrijving

212,227

3832 50 Werkjack met fleecevoering 9028

212

5122 93 Winterbroek

140

3840 50 Tuinbroek

215

5132 94 Shell broek

55

3841 50 Tuinbroek

215

5135 94 Shell jack

54

3850 50 Werkbroek

213

5136 94 Shell jack met fiberfur voering 9128

54

3859 50 Dames werkbroek

213

5145 95 Softshell jack

58

3860 50 Gereedschapsvest

212

5149 95 Dames softshell jack

60

3880 50 Short

214

5165 95 Softshell bodywarmer

58

3881 50 Short

214

5169 95 Dames softshell bodywarmer

60

3890 50 ž Werkbroek

213

5193 95 Schakeljas

51

3899 50 Dames ž werkbroek

213

5194 95 Schakelbroek

50

4320 44 Werkbroek met stretch

174

5195 95 Softshell jack

4321 44 Werkbroek met stretch

176

5212 84 Overall

50 135

4326 44 Zwangerschapsbroek met stretch

177

5222 84 Werkbroek

134

4328 44 Dames werkbroek met stretch

177

5223 84 Werkbroek Windbreaker

136

4329 44 Dames werkbroek met stretch

173

5227 84 Dames werkbroek

133

4330 44 Werkjack

174

5228 84 Dames werkbroek Windbreaker

133

4334 26 Sweater vest

188

5231 84 Werkjack

134

4335 44 Werkjack met fleecevoering 9028

174

5233 95 Softshell jack

137

4339 44 Dames werkjack

173

5236 82 Winterjack

137

4350 44 Werkbroek met stretch

174

5238 84 Dames werkjack

132

4351 44 Werkbroek met stretch

176

5239 82 Winterjack met capuchon

136

4358 44 Dames werkbroek met stretch

177

5242 84 Tuinbroek

135

4359 44 Dames werkbroek met stretch

173

5249 84 Tuinbroek

135

4371 11 T-Shirt

188

5252 84 Werkbroek

134

4482 44 Short

181

5253 84 Werkbroek Windbreaker

136

4485 44 Short

181

5257 84 Dames werkbroek

132

4620 51 Veiligheidsvest

189

5258 84 Dames werkbroek Windbreaker

132

4801 46 Winterjack

186

5270 89 Sweater

152

4808 46 Shell jack

187

5271 89 T-Shirt

154

4810 44 Overall

182

5296 84 Zwangerschapsbroek

133

4815 46 Winteroverall

185

5310 84 Overall

129

4818 46 Winterparka

186

5319 84 Overall

127

4820 44 Werkbroek

180

5320 84 Werkbroek

128

4821 44 Werkbroek

180

5329 84 Werkbroek

126


Art.nr.

Pag.

Art.nr.

5330 84 Werkjack

Omschrijving

128

5840 81 Tuinbroek

Omschrijving

Pag. 74

Art.nr.

6080 81 Werkbroek

Omschrijving

Pag. 91

Art.nr.

7748 15 Tuinbroek

Omschrijving

Pag. 205

5339 84 Werkjack

126

5841 81 Tuinbroek

74

6081 81 Werkbroek

91

7751 15 Werkbroek

202

5341 84 Tuinbroek

129

5849 81 Tuinbroek

75

6083 81 Werkjack

91

7755 15 Werkbroek

198

5344 84 Tuinbroek

127

5850 81 Werkbroek

69

6084 81 Werkjack

91

7758 15 Dames werkbroek

198

5346 84 Tuinbroek

127

5851 81 Werkbroek

68

6085 81 Tuinbroek

91

7759 15 Dames werkbroek

202

5349 84 Tuinbroek

129

5852 81 Doorwerkbroek Windbreaker

77

6086 81 Tuinbroek

91

7780 15 Short

204

5350 84 Werkbroek

128

5853 81 Doorwerkbroek Windbreaker

76

6111 82 Overall

139

7788 15 Short

204

5359 84 Werkbroek

126

5856 81 Werkbroek

70

6121 82 Werkbroek

139

7791 15 3/4 Werkbroek

203

5420 88 Werkbroek

106

5857 81 Dames werkbroek

71

6131 82 Werkjack

139

7799 15 3/4 Dames werkbroek

203

5429 88 Dames werkbroek

106

5858 81 Dames werkbroek

72

6200 46 Winterjack

225

8012 11 T-Shirt

230

5440 88 Tuinbroek

107

5859 81 Dames werkbroek

73

6205 46 Shell jack

5452 88 Werkbroek

106

5860 81 Gereedschapsvest

70

6207 00 Jack met capuchon

5459 88 Dames werkbroek

106

5862 81 Dames werkbroek Windbreaker

79

6210 46 Winteroverall

228

8131 22 Overhemd

231

5512 86 Lasoverall

114

5863 81 Dames werkbroek Windbreaker

78

6226 46 Shellbroek

224

8141 22 Overhemd

231

5522 86 Lasbroek

114

5866 81 Dames werkbroek windbreaker

78

6235 46 Parka

5535 86 Lasjack

113

5867 81 Dames werkbroek Windbreaker

79

6241 47 Fleecejack

5540 86 Las tuinbroek

114

5869 81 Bodywarmer

81

6302 90 Onderpantalon

148

9013 00 Leren riem

233

5550 86 Lasbroek

113

5880 81 Werkbroek

92

6307 90 Muts

159

9016 00 Hamer houder

233

5572 19 Las beenbedekking

115

5881 81 Werkbroek

92

6308 90 Balaclava

158

9019 00 ID zak

233

5573 80 Las poncho

115

5883 81 Werkjack

93

6309 90 Shirt

148

9020 00 Kniekussen

232

5575 19 Lasschort

115

5884 81 Werkjack

93

6310 90 Boxershort

149

9027 00 Bretels

233

5576 19 Lasschort met kraag

115

5885 81 Tuinbroek

93

6311 90 Dames onderpantalon

147

9028 51 Fleece voering

231

5577 19 Armprotectie

115

5886 81 Tuinbroek

93

6312 90 Onderpantalon

149

9029 52 Riem

233

5578 19 Las balaclava

115

5887 81 Werkbroek

92

6314 90 Dames shirt

147

9030 52 Pas stuk

233

5625 87 Werkbroek

119

5890 81 Werkbroek

92

6315 90 T-Shirt lange mouwen

149

9032 00 Kniekussen

232

5626 87 Werkbroek

119

5891 81 Werkbroek

92

6319 90 Poloshirt

149

9037 00 Elastische riem

233

5628 87 Dames werkbroek

117

5895 81 Tuinbroek

93

6321 81 Werkbroek met stretch

59

9041 00 Sokken

231

5629 87 Dames werkbroek

117

5897 81 Werkbroek

92

6322 81 Werkbroek met stretch

63

9043 00 Fleecemuts

159

224

8033 24 Poloshirt

230

197,226

8120 91 Overhemd

157

225

8312 26 Sweater

231

197,226

9011 00 Sokken

231

5632 87 Werkjas lang

118

5900 92 T-Shirt

144

6324 81 Werkbroek met stretch

58

9044 00 Kniekussen

232

5635 87 Werkjack

118

5905 89 Poloshirt korte mouwen

154

6325 81 Werkbroek met stretch

63

9045 00 Kniekussen

232

5907 89 T-Shirt

154

6326 81 Dames werkbroek met stretch

59

9046 00 Riem

5910 92 Boxershort

144

6327 81 Dames werkbroek met stretch

60

9048 00 Piloten cap

5639 87 Dames werkjack 5674 87 Overhemd

117 119,157

233 188,232

5700 88 Winterjack

109

5911 92 Boxershort

144

6328 81 Dames werkbroek met stretch

61

9054 00 Sokken

162

5709 88 Dames winterjack

109

5913 92 Dames boxershort

145

6329 81 Dames werkbroek met stretch

61

9055 00 Riem

160

5710 88 Overall

105

5914 92 Sport BH

145

6330 90 Sweater

5716 88 Overall

111

5915 92 BH

145

6351 88 Chinobroek met stretch

148,151 65,107

160 160

5720 88 Werkbroek

104

5917 89 Tanktop met sport BH

145

6352 85 Stretch jeans

5726 88 Werkbroek

110

5918 92 Hoge dames slip

145

6356 88 Dames chinobroek met stretch

65,107

9063 81 Pas stuk

5727 88 Dames werkbroek

110

5919 92 Damesslip

145

6357 94 Overhemd

65,157

9065 81 Capuchon

5729 88 Dames werkbroek

103

5920 92 Poloshirt

146

6359 85 Dames stretch jeans

5730 88 Werkjack

104

5930 92 Onderpantalon

146

6371 89 Polosweater

65

9058 00 Riem 9060 00 Bretels

65 152

9062 84 Portofoonzak

134,161 70 81,159

9068 00 Muts

232

9074 00 Sokken

162

5736 88 Werkjack

110

5931 91 Overjas "Visitor"

155

6372 89 T-Shirt lange mouwen

153

9075 00 Sokken

162

5737 88 Dames werkjack

103

5932 91 Overjas

155

6373 89 Dames T-Shirt lange mouwen

153

9079 00 Sokken

162

5739 88 Dames werkjack

110

5935 81 Laboratoriumjas

155

6375 89 Sweater

152

9093 00 Leren riem

160

5740 88 Tuinbroek

105

5940 92 T-Shirt lange mouwen

146

6379 89 T-Shirt

154

9105 81 Arm markeerband

161

5742 88 Tuinbroek

111

5945 89 Poloshirt lange mouwen

153

6395 90 Muts

5752 88 Werkbroek

104

5947 89 T-Shirt lange mouwen

153

6396 81 Zwangerschapsbroek met stretch

5759 88 Dames werkbroek

103

5948 89 Shirt met kraag

153

6397 90 Nek-/Halsbescherming

5761 88 Gereedschapsvest

105

5970 89 Muts

159

6398 81 Zwangerschapsbroek met stretch

147,159 59 147,158 61

9105 84 Arm markeerband

161

9119 81 ID zak

161

9124 00 Pet

232

9128 06 Fiberfur voering

161

5770 91 Overhemd

156

5980 89 Fleecejack

146

6520 30 Pilotjack Multifunction

228

9142 88 Las cap

115

5774 86 Overhemd

157

5985 89 Sweater

152

6620 83 Werkbroek

122

9151 93 Capuchon

159

5778 86 Damesoverhemd

157

5990 89 Fleece onderpantalon

146

6621 83 Werkbroek

122

9160 81 Bretels

160

5779 91 Damesoverhemd

156

5995 92 Balaclava

158

6623 83 Werkbroek

122

9168 00 Gebreide muts

232

5799 88 Zwangerschapsbroek

103

5999 00 Nek-/Halsbescherming

158

6627 83 Dames werkbroek

123

9176 00 Compressiekous

87

6628 83 Dames werkbroek

123

9179 95 Hoofdbescherming

51,163 51,158

162

5800 81 Winterjack

81

6010 81 Overall

5803 81 Dames winterjack

78

6011 81 Overall

87

5807 81 Dames winterjack met capuchon

79

6019 81 Overall

75,87

5809 81 Winterjack met capuchon

81

6020 81 Werkbroek

88

5820 81 Werkbroek

69

6021 81 Werkbroek

85

6930 51 Thermojack

229

RG0004 Handschoenen FR ARC 16

165

5821 81 Werkbroek

68

6028 81 Dames werkbroek

86

6972 42 Onderpantalon

229

RG0005 Handschoenen FR ARC 40

164

5822 81 Doorwerkbroek Windbreaker

77

6029 81 Dames werkbroek

89

6975 42 T-Shirt

229

RG0006 Handschoenen FR ARC 4

165

5823 81 Doorwerkbroek windbreaker

76

6030 81 Werkjack

85

6979 42 T-Shirt

229

RG0007 Handschoenen FR ARC 8

165

5826 81 Werkbroek

70

6031 81 Werkjack

5827 81 Dames werkbroek

71

6032 95 Softshell jack

5828 81 Dames werkbroek

72

6035 81 Werkjack

88

7720 15 Werkbroek

203

RX00 01 Veiligheidshelm Box test Kl. 1

163

5829 81 Dames werkbroek

73

6040 81 Tuinbroek

89

7725 15 Werkbroek

197

RX0004 ARC Flash Veiligheidshelm 24

163

5830 81 Werkjack

68

6041 81 Tuinbroek

86

7728 15 Dames werkbroek

197

RX00 18 Elektrische vlamboog gelaatsscherm

51,163

5832 81 Doorwerkjas Windbreaker

76

6050 81 Werkbroek

88

7729 15 Dames werkbroek

203

51,163

5834 81 Werkjack

69

6051 81 Werkbroek

85

7732 15 Werkjack

203

SA00 01 Hoofdbescherming + gelaatsscherm + helm (Arc Flash Hood)

5837 81 Doorwerkjas met capuchon Windbr.

77

6058 81 Dames werkbroek

86

7741 15 Tuinbroek

205

5838 81 Dames werkjack

73

6059 81 Dames werkbroek

89

7745 15 Tuinbroek

199

5839 81 Dames werkjack

72

6062 95 Softshell bodywarmer

62,84

7747 15 Tuinbroek

199

6629 83 Dames werkbroek

123

9195 89 Balaclava

6630 83 Werkjack

121

PR0001 Snijprotectie

233

6920 51 Thermobroek

229

RG0001 Handschoenen FR Contact

165

84

7710 15 Overall

204

RS0003 Veiligheidsvest

189

62,84

7712 15 Overall

198

RS0004 Veiligheidsvest

161

Behoudens drukfouten. Model- en assortimentswijzigingen kunnen zich voordoen. Kleurverschil kan soms optreden.

243


TRANEMO BENELUX Ecu 41 8305 BA EMMELOORD Telefoon: +31 (0) 527 616534 www.tranemo.nl