TRANEMO 2021 - FI

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2021 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

2


3


Tranemo on johtava eurooppalainen sisäisten palosuojattujen vaatteiden toimittaja. Korkean osaamisemme ja innovatiivisten tuotteiden kautta pyrimme saavuttamaan visiomme – nolla vaikeaa palovamma työtapaturmaa. Kaikki turvallisemman työympäristön puolesta. Vuodesta 1934.

4


FLAME RETARDANT 10

HIGH VISIBILITY

166

WORLDCARE

6

Kestävä kehitys

6

Yritys

8

Sosiaalinen vastuu

8

Ympäristö ja ilmasto

9

Laatu

9

WORK IDENTITY

190

Tranemo Skinsafe™

14

Riskinarviointi

168

Comfort Stretch

192

Riskien arviointi

20

Standardit ja symbolit

169

Comfort Stretch Visible

194

Standardit ja symbolit

28

Hoito

171

Craftsman Pro Visible

196

Hoito

40

Vision HV

172

Craftsman Pro

200

Naisten FR

42

CE-ME

178

T-More

206

Switch

50

CE-ME Outerwear

184

Premium Plus

210

Shell FR

52

Lisätarvikkeet

188

Comfort Plus

216

Stretch FR

56

Comfort Light

218

Office FR

64

Original Cotton

220

Tera TX

66

Outerwear

222

Tera TX Non-Metal

82

Alusvaatteet

229

Tera TX Arc 2

90

Lisätarvikkeet

230

94

Cantex Weld Stretch

On Demand

234

Cantex 57

108

Lämpösiirtokuva

236

Outback Heavy Welding

112

Materiaalitiedot

237

Magma

116

Mittataulukko

241

Apex

120

Pikahakemisto

242

Aramid

124

Zenith

130

Edge

138

Talvi

140

Alusvaatteet

144

Lisätarvikkeet

150

Käsineet

164

5


TRANEMO WORLD CARE

”Tavoitteenamme on luoda kestävä brändi ja liiketoimintamalli, joka on kestävä sekä yhteiskunnalle että ympäristölle.” Max Larsson Toimitusjohtaja

6


KESTÄVYYS ON TÄRKEÄ KÄYTTÖVOIMA Kehitämme ja toimitamme edistyneitä työvaatteita kestävällä tavalla. Asiantuntemuksen ja innovaatioiden avulla teemme työpaikoista turvallisempia. Tavoitteenamme on luoda kestävä brändi ja liiketoimintamalli, joka on kestävä sekä yhteiskunnalle että ympäristölle. Haluamme myös tehdä tämän tavalla, joka on luotettavuuteen, innovaatioihin ja asiantuntemukseen perustuvien ydinarvojemme mukainen. Elämme muutosten aikaa, joka tuo esiin sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kestävä tuotekehitys edellyttää pitkän aikavälin suunnitelmia ja kokonaisvaltaista näkökulmaa. Vuodesta 1934 lähtien olemme kannattaneet kestävää kehitystä valmistamalla suojavaatteemme kestämään pitkään osana kestävää kehitystä. Siksi läheinen yhteistyömme asiakkaiden kanssa on erittäin tärkeää, kun kehitämme yhdessä oikean suojausratkaisun jokaiselle käyttöalueelle. Suojavaatteet ovat yksi käytetyimmistä vaatteista. Viisi päivää viikossa, kahdeksan tuntia päivässä, ympäri vuoden. Niiden on suojattava riskeiltä ja samalla säilytettävä korkea laatu pitkään, pesusta toiseen. Se antaa meille mahdollisuuden luoda lisäarvoa asiakkaillemme ja ulkomaailmalle tehokkailla palonestoratkaisuilla, jotka ovat turvallisia ja kestäviä. Tekstiilien tutkimus ja innovaatiot ovat välttämättömiä suojavaatteiden käyttöalueiden kehityksen jatkamiselle. Kartoitamme innovaatioilla kestäviä materiaaleja ja kuituja, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Varmistamme jo suunnitteluvaiheessa, että pieninkin yksityiskohta täyttää korkeat turvallisuusvaatimukset vastuullisuudesta tinkimättä. Näin pidennämme suojavaatteen todellista käyttöikää ja luomme etuja sekä käyttäjälle että ympäristölle. Hyvä esimerkki tästä työstä on tämän vuoden innovaatio – Cantex Weld Stretch, ensimmäinen luonnostaanpalamista hidastava ja täysin fluorihiilivapaa mallisto, joka suojaa kemikaaleilta. Haluamme jatkaa tekstiiliteollisuuden ohjaamista kestävämpään suuntaan jatkamalla työtä painopistealueillamme. Pidennämme vaatteidemme käyttöikää ja parannamme niiden laatua entisestään. Tarjoamme mahdollisuuden korjata vaatteet askeleena kohti kestävää kulutusta. Pyrimme vähentämään energian käyttöä, kuljetuksen vaikutuksia ja luonnonvarojen käyttöä kaikissa vaiheissa. Hyödynnämme parempaa tuotantoteknologiaa, jossa käytetään vähemmän kemikaaleja ja enemmän kestäviä materiaaleja. Ymmärrämme kuitenkin, että meillä on vielä paljon työtä edessämme, ennen kuin kaikki tavoitteet on saavutettu. Nykyään näemme suuria mahdollisuuksia tiettyjen kangasmateriaalien hukan hyödyntämisessä kutomalla sen uudeksi kankaaksi. Haluamme löytää uusia käyttöalueita käytetyille vaatteille, jotta voisimme sulkea ympyrän uudelleen. Valittavana on monia erilaisia ratkaisuja. Tehtävämme on löytää paras ratkaisu käyttäjän suojaustarpeisiin keskittyen ja kestävä kehitys tärkeänä käyttövoimana. Suojavaatteidemme käytön on tunnuttava turvalliselta, sekä henkilökohtaisen turvallisuuden että ympäristönäkökohtien kannalta. Max Larsson, toimitusjohtaja, Tranemo

7


TRANEMO WORLD CARE World Care on Tranemon aloite liiketoimintamme jatkuvamman kestävyyden kehittämiseksi. Tranemo pyrkii luomaan maailmanluokan suojavaatetuksia minimoimalla ympäristövaikutuksemme, toimii eettisesti esimerkillisellä tavalla ja on aktiivinen ja positiivinen voima yhteiskunnassa ja alueilla, joissa me toimimme. Tranemon tavoite asiakkaana, kumppanina ja työnantajana on aktiivisesti edistää kohti parempaa yhteisöä, joka on sopusoinnussa ympäristömme kanssa. World Care koostuu neljästä painopistealueesta.

YRITYS Tranemo pyrkii myötävaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan, jossa työskentelemme. Hyvänä työnantajana tarjoamme hyvää fyysistä ympäristöä, hyvää henkeä, oikeudenmukaisia ehtoja ja mahdollisuuksia niille, jotka haluavat kehittyä. Tuemme myös koulutusta antamalla ohjeistusta lukio-opiskelijoille ja harjoittelijapaikkoja Boråsin tekstiilikorkeakoulussa. Integraatio on tärkeä tulevaisuuden kysymys, ja tarjoamme työtä uusille tulokkaille ja tarvittaessa myös annamme koulutusta kielessä. Koska terveyden edistäminen on meille tärkeää, emme sponsoroi pelkästään omien työntekijöidemme urheilua, vaan myös paikallisia klubeja hiihdon, suunnistuksen, voimistelun, jääkiekon ja jalkapalloilun puitteissa.

SOSIAALINEN VASTUU Me välitämme siitä miten toimintamme vaikuttaa maailmaan jossa elämme. Siksi vaadimme myös toimittajiamme toimimaan eettisen ohjeistuksemme mukaisesti: Pakkotyö: Kaiken tyyppinen pakkotyö on kiellettyä, mukaan lukien rangaistukseen perustuva työ tai orjatyö. ILO:n yleisopimus nro. 29 ja 105. Syrjintä: Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, joka perustuu rotuun, etniseen tai kansalliseen alkuperään, yhteiskunnalliseen alkuperään, siviilisäätyyn, sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, uskontoon, kansallisuuteen tai poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. ILO:n yleissopimus nro. 100 ja 111. Lapsityövoima: Noudatamme kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista ja työolosuhteista emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä. ILO:n yleissopimus nro. 138 ja 182. Yleissopimus lapsen oikeuksista, artikla 32. Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen: Hyväksymme valitun työtekijäedustajiston ja kunnioitamme henkilöstön oikeutta järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti paikallisten lakien mukaan niissä maissa joissa ovat työsuhteessa. ILO;n yleissopimus nro. 87 ja 98. Palkkaus: Varmistamme, että työskentely tapahtuu hyväksyttävän työsuhteen mukaisesti, joka perustuu lakien, säännösten sekä kansainvälisten työsopimuslakien mukaan laadittuun työsopimukseen. ILO:n yleissopimus nro 26 ja 131. Työajat: Noudatamme työaikalakia ja alakohtaisia työaikasäännöksiä. ILO:n yleissopimus nro 1. Työturvallisuus ja terveys: Työntekijöiden turvallisuus tulee taata kaikissa olosuhteissa. Työympäristön tulee täyttää vaatimukset jotka työturvallisuuslait ja säännökset sille asettavat. Liiketoimintaetiikka: Vastuullinen liiketoimintaetiikka sekä lakien ja säännösten noudattaminen on perusta hyville liiketoimintatavoille. Vastustamme kaiken tyyppistä korruptiota, mukaan lukien kiristys ja lahjonta. Ympäristö: Panostamme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen. Toimittajiemme tulee aina vähintään seurata ja noudattaa voimassaolevia ympäristölakeja ja säännöksiä.

8


YMPÄRISTÖSTRATEGIA Tranemo pyrkii luomaan maailmanluokan suojavaatteita minimoimalla samalla ympäristövaikutuksia. Tavoitteemme toimittajana, kumppanina, asiakkaana ja työnantajana on aktiivisesti edistää kohti parempaa yhteiskuntaa, joka on sopusoinnussa ympäristömme kanssa. Meidän on rakennettava yhdessä kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Ympäristö on tärkeä osa päivittäistä työtämme, asetamme vaatimuksia pitkään kestäville vaatteille, turvallisuudelle ja laadulle. Tämän tarkoituksena on edistää kestävää yhteiskuntaa. Liikeideaamme perustuen teemme ympäristötyötämme. Kestävällä tavalla kehitämme ja toimitamme edistyksellisiä työvaatteita. Asiantuntemuksemme ja innovaation avulla, luomme turvallisempia työpaikkoja. Tranemo ottaa vastuun ympäristövaikutusten vähentämisestä ja samanaikaisesti, johtaa ennaltaehkäisevää kehitystyötä edistyksellisten palosuojattujen ratkaisujen avulla ehkäistä, loukkaantumisia ja suojata ihmishenkiä. Nykyään henkilökohtaisille suojavarusteille on erityisiä säännöksiä, jotka liittyvät terveyden ja turvallisuuden lisääntyneisiin vaatimuksiin töissä. Tähän liittyen, viimeisimpään ympäristötutkimukseen liittyvä henkilökohtainen suojautuminen on ympäristöstrategiamme lähtökohta. Tavoitteena on jatkuvasti vähentää tuotteiden ja toimintojen ympäristövaikutuksia, kestävämmillä tuotteilla ja toimilla. Siksi on punnittava tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia, eikä vain koko tuotantoprosessin ympäristövaikutuksia.

Tranemo Environmental Eye Tranemo Environmental Eye auttaa meitä jo tuotekehitys vaiheessa huomioimaan ympäristö- ja ilmastovaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta. Pyrkimyksemme mahdollisimman vähäiseen ympäristövaikutukseen lähtee liikkeelle asiakkaan riskienarvioinnista ja vaatteeseen kohdistuvista vaatimuksista, jatkuen vaatteen koko käyttöiän aina kierrätykseen asti.

ristövaikutus Ympä

8. Käytöstä poisto Lajittelu ja kierrätys

1. Kuidut ja kangas Suojausominaisuudet

2. Kankaan viimeistely Väri, tunne ja suojaus

Ympäristö toimenpiteemme

us ikut

Riskienarviointi Käyttäjävaatimukset Suojauksen taso

m

a töv ris

6. Rahti Optimoidut kuljetukset 5. Tuotanto Ompelun laatu ja toimitusaika

3. Tarvikkeet Toimivuus ja turvallisuus

4. Design Tuotemerkki, käyttömukavuus ja toimivuus

öv a i ku tu s

Y

Samaan aikaan meidän on ratkaistava päätehtävämme, joka on turvallisempien työpaikkojen luominen innovatiivisilla suojaustuotteilla. Monien suojaustuotteidemme on täytettävä PPE-standardeja. Niiden on oltava turvallisia ja antaa tarvittava suoja, mikä joissakin tapauksissa saattaa asettaa rajoituksia mahdollisille ympäristövoitoille. Kuitenkin tavoitteemme on kehittää edistyksellisiä suojausratkaisuja kestävällä tavalla ja saavuttaaksemme tavoitteemme, panostamme ympäristötoimenpiteisiin.

7. Käyttö Pesu ja korjaukset

Ympä rist

Keskittyminen ympäristötoimenpiteisiin on ollut osa liiketoimintamalliamme jo useamman vuoden ajan. Kehitämme suojavaatteitamme suojelemaan käyttäjiä, jotka usein työskentelevät vaativissa työvaatteita kuluttavissa olosuhteissa. Tämä edellyttää tuotteiltamme pidempää elinikää ja kestävämpiä materiaaleja, jotka ovat luonnollinen osa toimintaamme.

Tranemo Climate Actions • • • • • •

Pidempi tuotteen elinkaari Energian kulutuksen vähentäminen Parempi tuotantoteknologia ja kemikaalien käytön vähentäminen Enemmän kestäviä materiaaleja Ympäristövaikutusten vähentäminen kuljetuksessa ja pakkauksissa Luonnonvarojen käyttämisen vähentäminen

LAATU Laatuun keskittyminen on osa koko suunnittelu- ja valmistusprosessia, ideasta valmiiseen tuotteeseen. Varmistamme malliemme hyvän istuvuuden ja toimivuuden suunnittelu- ja valmistusprosessiamme, ideasta valmiiseen tuotteeseen. Saavutamme vaatimustemme mukaisen laatutason, panostamalla korkealaatuisten materiaalien käyttöön ja ompelutyön tekemiseen omissa tehtaissamme. Kaikki sen varmistamiseksi, että laatu tulee olemaan se oikea ja että tuotteet kestävät todella kauan. Tällä tavoin asiakas saa vastinetta rahoilleen ja me vähennämme ympäristövaikutuksia Tranemo on sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.

9


10


FLAME RETARDANT PALOSUOJATUT MALLISTOT FLAME RETARDANT sisältää laajan valikoiman palosuojattuja vaatteita jotka sopivat aloille joissa vaaditaan sertifioituja palosuojattuja suojavaatteita. Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen, sillä vaatimukset EN-sertifioitujen vaatteiden kohdalla kasvavat jatkuvasti. Palosuoja

10

Cantex Weld Stretch

Tranemo Skinsafe™

14

Cantex 57

108

94

Riskien arviointi

20

Outback Heavy Welding

112

Standarder & symboler

28

Magma

116

Hoito

40

Apex

120

Naisten FR

42

Aramid

124

Switch

50

Zenith

130

Shell FR

52

Edge

138

Stretch FR

56

Talvi

140

Office FR

64

Alusvaatteet

144

Tera TX

66

Lisätarvikkeet

150

Tera TX Non-Metal

82

Käsineet

164

Tera TX Arc 2

90

11


Tranemo käyttää ainoastaan korkealaatuisia sisäisesti palosuojattuja kuituja. Sinulla on näin ollen koko vaatteen käyttöiän kestävä palosuojaus. Samalla emme usko multinorm-konseptiin, että yksi vaate sopisi kaikkiin riskeihin ja kaikille ammattiryhmille. Kehitämme ainutlaatuisia ratkaisuja joissa on jokaiseen riskitilanteeseen sopiva korkean käyttömukavuuden tarjoama suojavaate vaarantamatta turvallisuuttasi.

12


Sisäisesti palosuojatut työvaatteet Tranemo markkinoi vain sisäisesti palosuojattuja työvaatteita, jotka takaavat työntekijälle suojan, joka kestää vaatteen koko elinajan. Paloturvalliset ominaisuudet sisältyvät kuitujen molekyylirakenteeseen, eivätkä ne täten häviä pesussa eivätkä kulu käytössä. Pysyvän palosuojan lisäksi nämä kuidut ovat myös käyttömukavia, kevyitä ja kestäviä.

Suojavaatetuskokonaisuus Tranemon tavoitteena on nolla tulesta tai kuumuudesta aiheutuvaa työtapaturmaa. Oikea vaatetus on käyttäjän henkivakuutus onnettomuustilanteessa. Vaatetuskokonaisuus määrittää suojaustason. Suunnittelemamme kokonaisuus suojaa kehoa ihosta ulospäin. Tranemo antaa neuvoja palosuojatun alusasun käyttötarpeesta, kaikille vuodenajoille sopivista ratkaisuista, tiettyihin toimintoihin tarkoitetuista tuotteista ja luonnollisesti naisille ja miehille sopivista ratkaisuista. Kehitämme mallistojamme tietyille teollisuudenaloille niiden riskeihin tarkoitettuina kokonaisuuksina.

Käyttötesti Yhteistyössä suurimpien asiakkaidemme kanssa järjestämme käyttötestejä varmistaaksemme, että vaatteessa on kaikki vaadittavat toiminnot ja että se toimii käytännössä.

Tekstiilipalvelu - Pesu Suosittelemme palosuojatuille vaatteillemme teollisuuspesua niiden puhtauden ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Suoritamme kangastestit 50 teollisen pesun jälkeen EN ISO 15797 mukaan: EN ISO 11612 A1 pintasytytys, EN ISO 20471 näkyvyys ja EN 1149-3 Antistaattisuus. Koska EN ISO 15797 koskee aina uusia, puhtaita vaatteita, joissa likaa ei esiinny, täydennämme näitä testejä vielä pesemällä käyttäjätesteissä olleita vaatteita teollisessa pesussa yhteistyökumppaneidemme kanssa, saadaksemme kaikkein luotettavimman tuloksen. Käyttäjätestin ja teollisenpesun jälkeen, tarkistamme että vaate varmasti on täysin moitteeton ja toimii vaatimusten mukaisesti. Teemme myös omia sisäisiä koepesuja ennen jokaista tuotantoa, varmistaaksemme kankaiden ja heijastinnauhojen suorituskyvyn pysyvyyden.

Naisille tarkoitettu suojavaatetus Turvallisuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää käyttää oikeaa ja sopivaa suojavaatetusta. Mukavuus- ja ergonomiaongelmat mainitaan usein syiksi, joiden vuoksi työssä ei käytetä minkäänlaista suojavaatetusta. Siksi valikoimassamme on useista malleista naisten kokoja.

13


TRANEMO SKINSAFE™ KERROSPUKEUTUMISSUOJA Tranemo Skinsafe™ on kerrospukeutumisperiaate joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjän ihoa liekeiltä, kuumuudelta ja valokaaritapaturmilta. Huomioiden käyttäjää ja huomioon ottaen vaativia työolosuhteita, olemme kehittäneet tehokkaan yhdistelmän ihosta ulospäin. Käyttäen useampia ohuita kerroksia, yhden paksun sijasta, saa käyttäjä kevyemmän ja mukavamman palosuojauksen. Näin voidaan työskennellä tehokkaammin ja pitempiä aikoja.

PÄÄLLYSKERROS ILMAKERROS

ERISTÄVÄ

ILMAKERROS

ILMAKERROS

IHON SUOJA

IHO

14


KERROS 1 – SKIN PROTECTION Onnettomuudessa voivat vääränlaiset alusvaatteet syttyä palamaan ja sulavat iholle. Siksi on hyvin tärkeä priorisoida sisintä kerrosta. Palosuojatuilla alusvaatteillamme on seuraavat edut: • • • •

Sisäisesti palosuojatut Pehmeät ja mukavat Antistaattiset Niihin ei jää paha haju

KERROS 2– INSULATION Eristävä välikerros tuo lisä mukavuutta vuoden kylminä kuukausina. Kerrosten 1 ja 3 väliin jäävä ilma auttaa eristämään sähköä, lämpöä ja kylmyyttä.

KERROS 3 – SHIELD Päällyskerroksen päätarkoitus on suojaus. Koska vaatteet ovat päivittäisessä käytössä on niillä oltava hyvä istuvuus, korkeatasoinen mukavuus, hyvä liikkumavara ja hyvät säilytystilat.

AIR GAP Kerrosten väliin muodostuva ilma johtaa huonosti sähköä ja lämpöä. Ainutlaatuinen ominaisuus joka suojaa kylmältä talvella ja lisää turvallisuutta vaativissa olosuhteissa.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

15


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEMS Kun useita paloturvallisia vaatteita käytetään samanaikaisesti, suojaus lisääntyy huomattavasti. Tranemo suosittelee kahden tai useamman suojavaatekerroksen käyttöä mikä auttaa pitämään lämpöisenä ja suojattuna. Tranemo testaa kaikki uudet vaatteet ja tulee uudelleen testaamaan Tranemo Skinsafe™ järjestelmämme sekä varastossa olevat vaatteet, tarkistetun standardin EN 61482-2 mukaan joka sisältää ELIM ja ATPV/EBT arvot.

KAKSIKERROKSINEN JÄRJESTELMÄ Vaativissa sisätöissä voi riittää Tranemo Skinsafe™, jossa on kaksi kerrosta riittävän suojan saavuttamiseksi. Yhdistelmävaatteet ovat pehmeitä ja kevyitä, antaen käyttäjälle korkeatasoista mukavuutta, ja jonka ansiosta hän voi työskennellä tehokkaasti koko työpäivän ajan.

SKIN PROTECTION

6314 90 82

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

INSULATION

6330 90 07

YOU

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 33,5 cal/cm² 3

5039 89 94

6373 89 94

PPE CATEGORY

895 CANTEX JERSEY AT Arc Rating: 5,1 cal/cm², PPE 1

899 CANTEX TERRY Arc Rating: 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING

2

920 CANTEX JX Arc Rating: 7,0 cal/cm², PPE 1

16

5779 91 94

PPE CATEGORY

5940 92 03

17,0 cal/cm²

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating: 5,2 cal/cm², PPE 1


TERA TX-SYSTEM Tera TX on erittäin arvostettu mallisto paloturvallisia vaatteita energiateollisuudelle ja muihin vaativiin ulkotöihin. Kun Tera TX yhdistetään yhden tai useamman muun palosuojatun vaatekerroksen kanssa, saadaan aikaiseksi järjestelmä, joka saavuttaa korkeamman suojan ja yhdistelmän joka soveltuu erilaiseen työn intensiteettiin ja lämpötilaan.

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING PPE CATEGORY 4

895 CANTEX JERSEY AT Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

5075 89 94

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6309 90 82

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

5770 91 94

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

5834 81 94

6315 90 07

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

6315 90 07

ELIM 35 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

811 TERA TX ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

5075 89 94

6372 89 94

40,5 cal/cm²

5834 81 94

6315 90 07

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SHIELD

6330 90 07

ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

INSULATION 6309 90 82

SKIN PROTECTION 6315 90 07

YOU

811 TERA TX ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

PPE CATEGORY 2

5945 89 03

ARC RATING 20,9 cal/cm²

897 CANTEX PIQUE Arc Rating 6,3 cal/cm², PPE 1

17


CANTEX-SYSTEM Kolmikerroksinen järjestelmä on yleinen ja turvallinen yhdistelmä terästeollisuudelle ja muille raskaille teollisuuksille, jossa käyttäjä altistuu korkeille energia- ja lämpötasoille ja joissa lämmönsiirron ja valokaari suoja ovat välttämättömiä. Cantexin sisäisesti palosuojatut vaatteet soveltuvat tähän erinomaisesti.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 5770 91 94

4

5940 92 03

PPE CATEGORY

5736 88 94

40,7 cal/cm²

920 CANTEX JX Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

883 CANTEX 2.0 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

5940 92 03

29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3

920 CANTEX JX Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

YOU

5736 88 94

ARC RATING

883 CANTEX 2.0 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

SKIN PROTECTION

SHELL FR-SYSTEM

SHIELD

Suosittelemme käytettäväksi kerrospukeutumista sisäisesti palosuojattujen kuorivaatteiden kanssa. Useampi vaatekerros lämmittää, eristää ja lisää palosuojausta. Kuorivaatteet, joissa on teipatut saumat, ovat tuulta ja vettäpitäviä EN 343 mukaan ja samalla hyvin hengittäviä, joka lisää vaatteen miellyttävyyttä.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

18

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

5135 94 94

5075 89 94

4

6315 90 07

48,0 cal/cm² PPE CATEGORY

943 MEGA TX 230IR Arc Rating 21,3 cal/cm², PPE 2


EN ISO 11612 - SÄTEILYLÄMPÖ (C)

Käytettäessä kerrospukeutumisjärjestelmää, joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjänsä ihoa, nousee suojauksen taso useampaa palosuojariskiä vastaan, mm. säteilylämpöä. Kankaat testataan EN ISO 11612 mukaan ja koodikirjain C mittaa ominaisuutta estää säteilylämpöä. Testit antavat kaksi arvoa; aika jolloin käyttäjä tuntee lämmön kankaan läpi (havainnointiaika RHTI12) eli 12°C lämmönnousun sekä ajan, jolloin ihon lämpötila nousee 24°C asteella (säteilylämpöindeksi RHTI24). Reaktioaika on aika, joka käyttäjällä on aikaa reagoida ja vapautua lämpölähteestä, jotta palovammalta säästytään. Testitulos C1 osoittaa säteilylämpöindeksin (RHTI24 – Radiant Heat Transfer index) 7-20 sekuntia . Saavuttaakseen C2, tarvitaan 2 tai 3 kerrosta suojavaatetusta, jolloin säteilylämpöindeksi (RHTI24) nousee 20-50 sekuntiin. Eli nostaa suojaa lämpölähteen säteilylämpöä vastaan.

Säteilylämpöindeksi (RHTI24) Havaintoaika (RHTI12)

Aika (s)

Reaktioaika +12°C

Lähtölämpötila

+24°C

Kaksikerroksinen Kaksikerroksinen Kaksikerroksinen järjestelmä järjestelmä järjestelmä Magma HV Outback HW Cantex 2.0 Merino RX Cantex JX Cantex JX

1 kerros Magma HV

1 kerros Outback HW

1 kerros Cantex 2.0

C1

C1

C1

Luokka

C2

C2

C2

RHTI12

15,0

16,1

15,5

9,9

9,8

7,8

RHTI24

25,8

28,3

26,6

17,2

17,9

14,2

YOU

SKIN PROTECTION

SHIELD

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

OUTBACK HW - 5535 86 67 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 26,6 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 25,8 s MERINO RX - 6315 90 07 Radiant heat C1

MAGMA HV - 5635 87 94 Radiant heat C1

19


PALOSUOJA

RISKINARVIOINTI Jokaisen yrityksen velvollisuus on arvioida omat työturvallisuusriskinsä ja suojata työntekijänsä oikealla tavalla työhön liittyviltä vaaroilta. Kun riskinarviointi on valmis ja mahdolliset ongelmat ja suojautumistarpeet on määritelty, on aika kääntyä puoleemme. Kehitämme ratkaisuja ja varmistamme, että jokainen suojavaate toimii sille asetettujen suojausvaatimusten mukaisesti jokaisena työpäivänä. Monessa tapauksessa suojauksen on oltava huomattavasti standardien vaatimuksia parempi.

20


RISKINARVIOINTI

SÄHKÖVALOKAARI RISKINARVIOINTI •

• •

Valokaari - Metalliroiske - Säteilylämpö - Lämmön johtavuus - Sähköisku - Iskuaalto - Korkea ääni - Optinen säteily - Myrkyllinen kaasu Liekki ja kuumuus Liikenneonnettomuudet (ulkotyö)

Merino RX

Merino TX

Tera TX

Merino RX

Merino TX

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

Merino RX

Tera TX

Switch

RISKINARVIOINTI Sähkötöitä tehdessäsi tarvitset valokaarivaaran vuoksi standardien IEC 61482-2 / EN 61482-2 ja EN ISO 11612 mukaisesti sertifioidut vaatteet. Ulkona työskentelevät sähköasentajat tarvitsevat EN ISO 20471:n mukaisen erittäin näkyvän vaatetuksen. Valokaarionnettomuuteen sisältyy paljon erilaisia riskejä ja se asettaa suojavaatetukselle haasteita, jotka voidaan minimoida oikein suunnitelluilla vaatteillamme. Suosittelemme, että vaatetuksen ulompi kerros täyttää suojausluokan 2 vaatimukset ja että sen ARC RATING (ATPV tai EBT-arvo NFPA 70E mukaan) on yli 8 cal/cm². Kojeistomallisto Switch on kehitetty töihin, joissa on riski erittäin korkean energiatason valokaarionnettomuudelle, kuten esim. kojeistoissa tai sähköasennuksien purkamisissa ja käyttöönotossa. Switch-malliston vaatteet saavuttavat 40 cal/cm², PPE4.

Kaikissa valokaarelta suojaavissa vaatteissamme Arc Rating-arvo on merkitty palosuojauksen ilmoittavaan etikettiin, mikä helpottaa oikean suojan valitsemista. Tarkistettu EN 61482-2 standardi käyttää ELIM-arvoa Arc Rating-arvona. Lisätietona voidaan myös antaa ATPV / EBT-arvot, jotka viittaavat riskinarviointistandardiin NFPA 70E. Kaikki Tranemon uudet tuotteet testataan standardin EN 61482-2 mukaan ja niihin merkitään sekä ELIM- että ATPV / EBT-arvot. Siirtymäaikana Tranemo päivittää varastotuotteet, jotka on sertifioitu IEC 61482-2 mukaan, siksi vaatteissa voi siirtymäaikana olla kummatkin merkinnät.

TRANEMO SKINSAFE™

21


RISKINARVIOINTI

AUTOTEOLLISUUS RISKINARVIOINTI •

Valokaari - Metalliroiske - Säteilylämpö - Lämmön johtavuus - Sähköisku - Iskuaalto - Korkea ääni - Optinen säteily - Myrkyllinen kaasu Liekki ja kuumuus

Merino RX

Merino RX

Tera TX Non-Metal

Tera TX Non-Metal

Switch

TRANEMO SKINSAFE™ RISKINARVIOINTI Työskenneltäessä sähköautoja valmistavassa teollisuudessa, suosittelee Tranemo vaatteita, jotka ovat sertifioitu EN ISO 11612 ja IEC 61482-2 / EN 61482-2 mukaan. Autojen akkujen ja viallisten akkujen kanssa työskenneltäessä on valokaaririskin vaara olemassa. Oikein valittujen ja IEC 61482-2 / EN 61482-2 merkittyjen vaatteiden käyttö minimoi riskin vaikutukset. Suosittelemme Tranemo Skinsafe™ järjestelmän mukaista PPE 2 päällysvaatetusta jolla on Arc Rating (ATPV tai EBT arvo, NFPA 70E mukaan) yli 8 cal/cm². Autojen akkujen virran katkaisun ja kytkemisen aikana muodostuu korkeita virtapiikkejä ja muodostuu riski erittäin korkean energiatason valokaarionnettomuudelle. Switch mallisto jolla saavutetaan 40 cal / cm², PPE4 on kehitetty suojaamaan näiltä riskeiltä. Kaikissa valokaaritestatuissa vaatteissamme on Arc Rating arvo merkitty vaatteen ulkopuolelle, helpottaaksemme oikean suojauksen valintaa. Jatkossa tulemme lisäämään myös ELIM-arvon. Ajoittain tapahtuvaan hitsaustyöhön, tulee kankaan läpäistä myös EN ISO 11611 sertifiointi tai tulee hitsaukseen tarkoitettuja lisävarusteita käyttää. Tera TX Non metal mallistomme soveltuu hyvin autoteollisuuden käyttöön, sillä se on sertifioitu yllä mainittujen standardien mukaisesti ja on metallivapaa eikä naarmuta.

22


RISKINARVIOINTI

KAIVOSTEOLLISUUS RISKINARVIOINTI • • • • •

Liikenneonnettomuus (isot ajoneuvot avolouhoksella ja kaivoksella) Liekki ja kuumuus Räjähdysvaara / ATEX-ympäristö (rajoitettu riski) Valokaari (tietyt ammattiryhmät) Hitsausroiskeet (rajoitettu riski)

RISKINARVIOINTI Kaivosteollisuudessa, jossa liikkuu erittäin suuria ajoneuvoja, tarvitaan näkyvät EN ISO 20471 mukaan sertifioidut suojavaatteet. Massiivisten ajoneuvojen kuljettajilla on suuria ns.kuolleita kulmia näköesteenä ja näin ollen näkyvillä vaatteilla on erittäin suuri painoarvo.

Merino RX

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™

ATEX-ympäristöissä, joissa käsitellään räjähdysaineita tai käydään tiloissa, joissa voi esiintyä metaania/maakaasua, suosittelemme suojavaatetusta, joka on sertifioitu standardin EN1149-5 ja EN ISO11612 mukaisesti. Vaatteen antistaattiset ominaisuudet minimoivat riskin, että vaatteet aiheuttaisivat kipinän joka voisi aiheuttaa räjähdyksen. Suurin osa Tranemon vaatteista on EN 1149-5 sertifioituja ja antistaattinen kuitu on kudottu kankaisiin. Standarin mallivaatimusten mukaan kaikki vaatteen metalliosat on peitettävä käytön ajaksi. Tranemolla on tarjota myös täysin metallivapaita vaatteita.Kaivosteollisuudessa moni työskentelee kunnossapito ja infrastruktuuri tehtävissä ja sähkötöissä piilee valokaaririski. Oikein valituilla suojavaatteilla, jotka ovat IEC 61482-2 / EN 61482-2 merkittyjä, voidaan näitä riskejä minimoida. Tranemo suosittelee käytettäväksi Tranemo skinsafe järjestelmää siten, että päällysvaatekerros on PPE2 ja Arc Rating (ATPV tai EBTarvo NFPA 70E mukaan yli 8 cal/cm². Kaikilla valokaarisuojatuilla vaatteillamme on Arc Rating arvo merkittynä näkyvällä paikalla, jotta oikean suojavaatteen valinta helpottuu. Tarkistettu EN 61482-2 standardi käyttää ELIM-arvoa Arc Rating-arvona. Lisätietona voidaan myös antaa ATPV / EBT-arvot, jotka viittaavat riskinarviointistandardiin NFPA 70E. Kaikki Tranemon uudet tuotteet testataan standardin EN 61482-2 mukaan ja niihin merkitään sekä ELIM- että ATPV / EBT-arvot. Siirtymäaikana Tranemo päivittää varastotuotteet, jotka on sertifioitu IEC 61482-2 mukaan, siksi vaatteissa voi siirtymäaikana olla kummatkin merkinnät. Hitsaustöissä tulee kankaan olla standardin EN ISO 11611 mukainen tai muiden suojavaatteiden lisäksi tulee käyttää erillisiä hitsaukseen tarkoitettuja lisävarusteita.

23


RISKINARVIOINTI

SULATTAMOT JA VALIMOT

RAUTA JA TERÄS

RISKINARVIOINTI • • • • •

Sulan metallin roiskeet Liekit ja kuumuus Lämpörasitus Valokaari (hetkellinen) Liikenneonnettomuudet (rajoitettu)

RISKINARVIOINTI Sulan metallin tarttuminen vaatteeseen voi aiheuttaa palovammoja. Riskin minimoimiseksi EN ISO 11612 D ja E määrittelevät vaatteen suunnitteluun vaatimuksia, kuten suljetut taskut ja piilotetut metalliosat, koska metalli johtaa lämpöä. Lämpöstressi on myös riskitekijä kyseisissä työympäristöissä. Estääksemme lämpösäteilyn aiheuttaman riskin ja suojauksen lisäämiseksi, suosittelemme Tranemo Skinsafe™järjestelmän mukaista 2 tai 3 kerrospukeutumista. Kerrosten väliin muodostuva ilmavaippa suojaa käyttäjää kuumuudelta ja energialta. Useampaan Tranemon suojavaatteeseen on myös lisätty näkyvyyttä alueella liikkuvien ajoneuvojen aiheuttaman riskin osalta. Rauta ja teräs Työskenneltäessä sulan raudan tai teräksen kanssa, tarvitaan EN ISO11612 E1-E3 – jossa E3 on korkein arvo, mukaan sertifioidut suojavaatteet. Jos kangas suojaa sulalta raudalta eikä metalli jää kiinni pintaan, suojaa kangas yleensä myös sulalta kuparilta, sulalta fosforipronssilta ja sulalta messingiltä. Alumiini Työskenneltäessä sulan alumiiniumin kanssa, tarvitaan EN ISO 11612 D1-D3 – jossa D3 on korkein arvo, mukaan sertifioidut suojavaatteet. Jos kangas suojaa sulalta alumiinilta eikä metalli jää kiinni pintaan, suojaa kangas yleensä myös sulalta alumiinipronssilta ja sulilta mineraaleilta. Sinkki Sinkki haastaa PPE vaatetuksen erityisellä tavalla, sillä sinkki tarttuu useampiin kankaisiin. Tranemon Apex malliston aramid kangas ei rikkoudu vaikka sinkki tarttuu kankaaseen. Pysäyttääksemme lämpösäteilyn pääsyn kankaan läpi ja nostaaksemme suojauksen tasoa, on Apex malliston housuissa ja takissa tuplakangas vaatteen etuosassa. Työskenneltäessä sulan sinkin kanssa, tarvitaan vähintään EN ISO 11612 mukaan sertifioidut suojavaatteet. Muut metallit Muilla metalleilla ja metalliseoksilla on erilaisia sulamislämpötiloja, viskositeetti ja tuotantoprosesseja, jotka asettavat erilaisia haasteita PPE vaatetukselle. Jos käsittelette työssänne muita sulia metalleja, autamme mielellämme löytämään oikeat ratkaisut alanne tarpeisiin.

24

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 57

ALUMIINI

Merino RX

Magma

SINKKI

Cantex JX

Apex

TRANEMO SKINSAFE™


HITSAUS RISKINARVIOINTI • • •

Hitsauskipinät Liekki ja kuumuus Lämpöstressi (-halvaus)

RISKINARVIOINTI Kun työskentelet koko päivän raskaassa hitsauksessa tarvitset vaatteet jotka ovat stadardin EN ISO 11611 luokka 2 mukaisia ja joka on korkein suojaluokka yhdistettynä EN ISO 11612 standardiin. Standardi ohjaa pitkälti vaatteen suunnittelua koska hitsauskipinä ei saa tarttua vaatteeseen tai joutua avonaiseen taskuun. PPE-vaatteet altistuvat UV- ja lämpösäteilylle jotka voivat johtaa käyttäjän lämpöstressiin (-halvaukseen). Vältääksemme tämän on vaatteissamme tuuletusaukot. Suosittelemme Tranemo Skinsafe järjestelmän mukaista kaksitai kolmikerrospukeutumista lämpösäteilyn eristämistä ja suojautumistason nostamista varten. Kipinät hionnasta ja leikkaamisesta asettavat kankaan kovalle koetukselle kipinöiden suuresta määrästä johtuen. Suoritamme aina sisäisen leikkaustestin Tranemolla palosuojatuille kankaillemme voidaksemme suositella parasta vaatetta hionnasta/leikkaamiseen. Suojavaatteiden valinta työprosessin mukaan Luokka 1

Käsihitsaus jossa vähäistä roisketta ja kipinöintiä; Kaasuhitsaus. Kaasuvolframihitsaus (TIG). Kaasumetallihitsaus (MIG). Juotos. Mikro plasmahitsaus. Pistehitsaus. Metallikaarihitsaus (MMA).

Luokka 2

Käsihitsaus jossa paljon roisketta ja kipinöintiä; Metallikaarihitsaus (MMA) (Alkalinen tai sellupuikolla). Kaasumetallikaarihitsaus.(MAG)(hiilidioksiidi tai kaasusekoitus). Kaasumetallikaarihitsaus (MIG) (korkealla jännitteellä). Kaarihitsaus täytelangalla. Kovertaminen. Plasmaleikkaus. Happipolttoleikkaus. Lämpöruiskutus.

Suojavaatteiden valinta työympäristön mukaan Luokka 1

Koneiden käyttö mm: Happipolttoleikkauskoneet. Plasmaleikkauskoneet. Lämpöruiskutus. Penkkihitsaus.

Luokka 2

Lämpöruiskutus; Rajallisissa tiloissa. Hitsaus ja leikkaus pään yläpuolella tai vastaavissa epätavallisissa asennoissa.

Cantex JX

Outback Heavy Welding

TRANEMO SKINSAFE™

25


RISKINARVIOINTI

RAUTATIE RISKINARVIOINTI • •

• •

Liikenneonnettomuus junan kanssa Valokaari - Metalliroiske - Säteilylämpö - Lämmön johtavuus - Sähköisku - Iskuaalto - Korkea ääni - Optinen säteily - Myrkyllinen kaasu Liekki ja kuumuus Hitsauskipinät

Merino RX

Edge

Merino RX

Zenith

TRANEMO SKINSAFE™

RISKINARVIOINTI Työskenneltäessä rautatiellä tarvitaan vaatteita, jotka on sertifioitu ISO 20471 ISO 11612, sekä IEC 61482-2 / EN 61482-2 standardin mukaisesti, koska on olemassa riski altistua valokaarelle. Valokaari koostuu erilaisista riskeistä, jotka vaikuttavat suojavaatteisiin eri tavoin. Oikean ratkaisun avulla voimme auttaa minimoimaan näiden riskien vaikutuksia. Suosittelemme käyttämään Tranemo Skinsafe™ -järjestelmää, jossa ulkokerroksessa on PPE 2, jossa suositeltava Arc Rating (ATPV- tai EBT-arvo NFPA 70E mukaan) on yli 8 cal/cm². Kaikissa valokaari sertifioiduissa vaatteissamme on Arc Rating -arvo, joka on merkitty vaatteen ulkopinnalle, mikä helpottaa oikean suojan valitsemista. Jatkossa tulemme lisäämään myös ELIM-arvon. Rautateillä työskentely edellyttää sitä että voidaan käyttää mukavia ja toimivia suojavaatteita, jossa voidaan kantaa työkaluja ja säätää suojavaatteita työpäivän aikana esiintyvien riskien ja haasteiden mukaan. Jos työskentelet hitsaamalla, tarvitset EN ISO 11611 -standardin mukaisia suojavaatteita tai tavallisia suojavaatteita täydentäviä lisävarusteita. Iso-Britanniassa suojavaatetukselta vaaditaan kansallinen RIS-3279-TOM sertifiointi, joka määrittelee vaatteen oranssin materiaalin värin ja suunnittelun. Kyseisin standardin mukaan vaatteiden tulee olla vähintään EN ISO 20471 luokka 2 mukaan sertifioituja.

LIIKKUVAT AJONEUVOT RISKINARVIOINTI •

Liikenneonnettomuudet

RISKINARVIOINTI Kun käytät palosuojattuja vaatteita ja työskennellessäsi ulkona lähellä liikkuvia ajoneuvoja tarvitset standardin EN ISO 20471 mukaisesti sertifioidut vaatteet jotta sinut varmasti nähdään niin päivällä kuin pimeässä. Mitä alttiimpi olet työssäsi liikenteen vaaroille, sitä korkeamman näkyvyysluokan suojavaatetuksen tarvitset. Tarvittava suojaustaso määritetään paikallisessa riskiarvioinnissa.

26


RISKINARVIOINTI

ATEX RISKINARVIOINTI •

Räjähdysvaara / ATEX-ympäristö

RISKINARVIOINTI ATEX-ympäristössä työskennellessäsi sinun on käytettävä EN 1149-5:n mukaisesti sertifioituja vaatteita varmistaaksesi, etteivät vaatteet synnytä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Tämä on äärimmäisen tärkeää mm. petrokemian teollisuudessa, energiateollisuudessa, teollisuuden kunnossapidossa ja räjähdysvaarallisilla alueilla työskenneltäessä.

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

Useimmat palosuojatuista vaatteistamme on sertifioitu EN 1149-5:n mukaisesti ja niiden kankaisiin on sekoitettu antistaattisia kuituja. Kaikki metalliosat myös täyttävät suunnittelulle asetetut vaatimukset. EN 1149-5 merkityt antistaattiset vaatteet on tarkoitettu käytettäväksi Atex-alueilla 1, 2, 20, 21 ja 22. Happirikkaissa työympäristöissä tai 0 alueilla, antistaattisia vaatteita ei tule käyttää, ennen vastuuhenkilön hyväksyntää vaatetukselle. On erittäin tärkeää, että asianomaista suojavaatetusta käytetään oikein kyseisissä työympäristöissä. Näkyvyyttä parantavilla yksityiskohdilla varustettu Tera TX Non Metal -mallistomme on sovitettu erityisesti ATEX-ympäristöihin. EX-tilojen luokitus/kaasu, sumu ja höyry Tila 0

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein.

Tila 1

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Tila 2

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja esiintyessään kestää vain lyhyen ajan.

Ex-tilojen luokitus/pöly Tila 20

Tila 21

Tila 22

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.

PETROKEMIA RISKINARVIOINTI • • • • •

Räjähdysvaara / ATEX-ympäristö Kuumuus ja liekit Kemikaaliroiskeet Liikenneonnettomuudet (rajoitettu) Valokaari (teollisuussähköasentajat)

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ RISKINARVIOINTI Työskenneltäessä petrokemian teollisuudessa, Tranemo suosittelee EN 13034, EN 1149-5 ja EN ISO 11612 mukaan sertifioituja suojavaatteita. Kankaan antistaattiset ominaisuudet minimoivat riskin, että vaate muodostaisi kipinöitä (sytytyksen aiheuttaja) mikä voisi aiheuttaa räjähdyksen. Useimmat Tranemon kankaista, jotka on sertifioitu EN 13034 mukaan on käsitelty siten, että ne suojaavat kemikaaleilta. Vaatteet, joiden malli on sopiva ja hyväksytty, voidaan merkitä CE-symbolilla. On erittäin tärkeää valita oikea kangas, joka suojaa kyseisessä tuotannossa käytettävältä kemikaaliryhmältä. Nämä vaatteet tulee pesettää teollisessa pesussa, jotta vaatteiden viimeistely aktivoidaan ja uudelleen kyllästetään EN 13034 mukaan oikein. Mikäli työympärisössäsi on myös valokaaririski, tarvitset IEC 61482-2 mukaan sertifioidut suojavaatteet ja näkyvyyttä vaadittaessa EN ISO 20471.

27


PALOSUOJA

STANDARDIT JA SYMBOLIT PPE-Asetus (EU)2016/425

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa kaikki työnantajat riskinarvioinnilla selvittämään ja tunnistamaan haitta- ja vaaratekijät työpaikalla. Työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen siten että vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään, poistetaan tai ne korvataan vähemmän vaarallisilla/haitallisilla. Tärkeää on että yleiset työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä. Riskinarvioinnissa määritetään riskien merkitys, jotta riskinhallintatoimet osataan kohdistaa tehokkaasti. • • •

Vaaratekijät tunnistetaan – tunnistetaan vaarat ja riskitekijät, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Riskianalyysi ja riskinarviointi – syntyvien haitallisten vaikutusten todennäköisyys ja mahdollisesti syntyvien terveyshaittojen vakavuus arvioidaan Riskikontrolli – toteutetaan tarvittavat toimenpiteet riskien eliminoimiseksi ja otetaan käyttöön tarvittavat henkilösuojaimet, jos riskiä ei voida pienentää riittävästi teknisin toimenpitein.

Riskinarvioinnin pohjalta käyttöön otettavaa PPE (Personal Protective Equipment) henkilösuojainta tulee käyttää, mikäli riskiltä ei voida välttyä tai sitä ei voida täysin eliminoida. Ennen PPE henkilösuojain hankintaa, tulee työnantajan tehdä riskinarviointi pystyäkseen määrittelemään mitä suojausominaisuuksia suojaimella tulee olla, jotta se suojaa työntekijää oikein.

Käyttämällä palosuojattuja vaatteita voidaan ensisijaisesti varmistaa, ettei tuli tartu vaatteisiin tai jatka palamista, jotta työntekijä ehtii reagoida ja hakeutua turvaan. Käytössä on useita sertifiointeja ja symboleja erilaisiin riskeihin ja Tranemo haluaa varmistaa, että valitsette yrityksenne riskeihin soveltuvan yhdistelmän. Kaikki Tranemon suojavaatteet ovat PPE-asetuksen (EU) 2016/425 ja uusimpien (EN) suojavaate standardien mukaisia. Kaikkien vaatteiden sertifikaatit vaatimustenmukaisuusvakuutuksineen löytyvät sivuiltamme www.tranemo.com. Vanhat PPE-direktiivin mukaiset sertifikaatit ovat voimassa päättymispäiväänsä asti ja ne on täydennetty vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, uuden PPE-asetuksen mukaisesti. Tranemo päivittää kaikki sertifikaatit juoksevasti. PPE-asetus Luokka I Luokka II Luokka III

sisältää 3 luokkaa: - vähäinen vaara (esim. sadesuoja EN 343) - vaara (esim. EN ISO 11612 A, B, C, tuli ja kuumuus) - vakava vaara (esim. valokaari IEC 61482-2, sula metalli EN ISO 11612 D, E)

Tranemon luokan III vaatteet on tarkastettu laaduntarkkailujärjestelmän (PPE-asetuksen moduuli D) mukaan, varmistaaksemme, että vaatteet ovat turvallisia käyttää. Vaatteet on CE merkitty ja vaatteen hyväksyneen ilmoitetun laitoksen numero annettu.

YOU ARE WORTH DEFENDING 28


STANDARDIT JA SYMBOLIT

Suojavaatteiden CE-merkinnät Kaikki Tranemon henkilösuojaimet ovat CE-merkittyjä. CE merkintä osoittaa, että ilmoitettu laitos on hyväksynyt vaatteet PPE-asetuksen (EU)2016/425 mukaisesti. Symboli löytyy CE-merkinnästä, joka on vaatteen sisäpuolella ja osoittaa minkä standardien ja luokkien mukaan vaate on sertifioitu.

Tiedotesymboli Kun suojavaatteen sisäpuolella on CE-etiketissä tämä symboli, vaatteen mukana on toimitettu ohjekirja. Lisäksi se kertoo, että sinun on luettava suojavaatteestasi lisätietoa ennen sen käyttöä varmistaaksesi, että osaat käyttää vaatetta niin, että se suojaa sinua työpaikallasi.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2 EN 61482-2

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN ISO 15797 Työvaatteiden teollisen pesun ja viimeistelyn prosessit EN ISO 15797 on testimenetelmä, jota käytetään arvioimaan että teollisesti pestävät tekstiilit / vaatteet kestävät sekä pesuettä kuivausprosessit. Vaatimukset testituloksille määritetään vastaavissa vaatimusten standardeissa, esimerkiksi standardeissa EN ISO 20471 ja EN ISO 11612. Suoritamme kangastestit 50 teollisen pesun jälkeen EN ISO 15797 mukaan: EN ISO 11612 A1 pintasytytys, EN ISO 20471 näkyvyys ja EN 1149-3 Antistaattisuus. Koska EN ISO 15797 koskee aina uusia, puhtaita vaatteita, joissa likaa ei esiinny, täydennämme näitä testejä vielä pesemällä käyttäjätesteissä olleita vaatteita teollisessa pesussa yhteistyökumppaneidemme kanssa, saadaksemme kaikkein luotettavimman tuloksen. Käyttäjätestin ja teollisenpesun jälkeen, tarkistamme että vaate varmasti on täysin moitteeton ja toimii vaatimusten mukaisesti. Teemme myös omia sisäisiä koepesuja ennen jokaista tuotantoa, varmistaaksemme kankaiden ja heijastinnauhojen suorituskyvyn pysyvyyden.

TRANEMO SKINSAFE

Tranemo Skinsafe Tranemo Skinsafe-symboli osoittaa vaatteet, jotka voidaan yhdistää Skinsafe-järjestelmän mukaisesti ja on Trenemon suosittelema. Lisätietoa, katso sivu 14.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

29


EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018 Suojavaatetus valokaaren aiheuttamia termisiä vaaroja vastaan Tässä standardissa määritetään suojavaatetus jännitetyöhön avoimissa sähkölaitteissa tai järjestelmän avaamista vaativaan jännitetyöhön, jossa on olemassa valokaaririski. Valokaarivaatteet ovat aina luokkaan III kuuluvia suojavaatteita, PPE-asetuksen mukaisesti. Kankaan ominaisuudet ja vaatteen muotoilu, ovat tärkeitä parametrejä valokaarelta suojaavien vaatteiden sertifioinnissa.

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tranemon vaatteissa tulee ylimenokauden ajan esiintymään kaikkia kolmea merkintää.

Sähkön kanssa työskenneltäessä on aina olemassa riski valokaaresta loukkaantumiseen. Käyttämällä suojavaatteita, jotka on testattu ja sertifioitu suojaamaan mahdollisen valokaaren energialta, suojaudut tältä riskiltä. Täydellisen suojan saadakseen on tärkeää suojata koko keho. Valokaarivaatteet sertifioidaan EN 61482-2 / IEC 61482-2 mukaan, suojavaatteet läpikäyvät vähintään yhden kahdesta eri testimenetelmästä: Open Arc IEC 61482-1-1 ja Box test EN 61482-1-2. Open Arc – IEC 61482-1-1 Open Arc testimenetelmä käyttää avointa valokaarta välijännitealueella (> 1 000V), joka kohdistetaan kangasta tai testinukkea päin, jolla on suojavaatteet. Kankaan ja suojavaatteiden takana olevat elektrodit rekisteröivät lämmön, joka siirtyy kankaan/ vaatteen läpi, näin pystytään arvioimaan koska henkilö olisi saanut toisen asteen palovamman. Ensimmäisessä vaiheessa kangas altistetaan eri energiatasoille, jotta saadaan hyväksytty valokaariluokitus - Arc Rating. Tarkistettua testausmenetelmää säännöstellään nyt entistä tiukemmin, mikä tarkoittaa, että aiemmin saadut tulokset voivat poiketa uusista testatuista tuloksista. Vaatteiden suojaus on edelleen sama kuin aikaisemmin vaikka Arc Rating on välillä ollut alhaisempi uudelleen testaamisen jälkeen. Toinen standardiin lisätty vaatimus on, että testattujen vaatteiden jälkipolttoaika ei saa olla yli 5 sekuntia. Toisessa vaiheessa suojavaatteeseen kohdistetaan sama energiataso kuin kangastestin tulos. Kaikki testien tulokset pohjautuvat kahden eri valokaariluokituksen tuloksiin ja Stoll-käyrään, jolla arvioidaan todennäköisyys henkilön saada palovamma. Mitä suurempi arvo, sitä parempi suoja. Ensimmäinen tulos, ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), kertoo käyttäjälle kuinka suurelta energialta suojavaatetus suojaa, ilman riskiä saada toisen asteen palovamma. Toinen tulos on joko ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) tai EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) arvo kertoo käyttäjälle, kuinka suurelta energialta suojavaatetus suojaa, kun todennäköisyys saada toisen asteen palovamma on 50%. ATPV osoittaa vaadittavan energiatason, kun testinuken ihon lämpötila on niin korkea, että toisen asteen palovamma olisi voinut syntyä, kun taas EBT kertoo millä energiatasolla kangas rikkoutuu ja tästä johtuen saattaa aiheuttaa toisen asteen palovamman. ELIM: n lisäksi käytetään aina vain alhaisinta tulosta Arc Rating; ATPV tai EBT.

ELIM ELIM 8,1 8,1 cal/cm²cal/cm²

ELIM - luku osoittaa valokaaren energiatason, jota vastaan työvaatteet antavat suojan siten, siten että riski saada toisen asteen palovammaan on 0%.

ATPV ATPV 9,8 9,8

Energiataso kun valokaaren lämpö on niin korkea, että se saattaa aiheuttaa palovamman kankaan läpi.

cal/cm²cal/cm²

ATPV - luku osoittaa valokaaren energiatason, jota vastaan työvaatteet suojaavat, kun on 50% todennäköinen riski saada toisen asteen.

Energiataso jolloin kangas hajoaa ja voi aiheuttaa palovamman.

EBTEBT 8,7 8,7 cal/cm²cal/cm²

EBT - luku osoittaa valokaaren energiatason, jota vastaan työvaatteet suojaavat, kun on 50 % todennäköisyys, että kangas menee rikki ja voi aiheuttaa toisen asteen palovamman.

Koska ELIM antaa energia-arvon riskin ollessa 0%, saada toisen asteen palovamma ja ATPV/EBT taas riskin ollessa 50%, on ELIM-arvo on useimmiten matalampi kuin ATPV/EBT. ELIM ja ATPV/EBT arvoissa ilmenevä mahdollinen suuri ero myös korostaa kerrospukeutumisen tärkeyttä Tranemon Skinsafe™ järjestelmällä.

30


STANDARDIT JA SYMBOLIT

Box test EN 61482-1-2 Testimenetelmä Box käyttää rajattua ja kohdistettua valokaarta, joka muodostuu oikosulusta avoimessa kaapissa pienjännitealueella (400V). Kankaat ja suojavaatteet testataan tämän jälkeen samalla tavalla kuin Open Arc testissä. Tulokset annetaan luokissa: APC 1 (ennen luokka 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (ennen luokka 2) – 320kJ (7kA, 400V) Erona amerikkalaiseen standardiin NFPA 70E, ei vaatetestissä käytetä kelluvaa asteikkoa, vaan ainoastaan kaksi tasoa, joissa vaate joko hyväksytään tai ei. Vaate, jossa on yksi kangaskerros, saavuttaa useimmiten APC 1, sisältäen ohuet paitakankaat. Jotta päästään APC2:een, vaaditaan yleensä kaksi tai kolme kerrosta kangasta tai vuorellinen vaate. Tämä vaikeuttaa suojauksen mukauttamista riskeihin mukavuudesta tinkimättä. Koska APC 1 on melko matala suojaustaso, suosittelee Tranemo, että perussuojaustaso on vähintään 8 kaloria/cm².

VALOKAARIVAARAN RISKINARVIOINTI NFPA 70E, ISSA Guidelines ja DGUV-I 203-077 dokumentit auttavat arvioimaan riskejä käytännön perspektiivistä. Valokaaririskin vaara sisältää termisiä efektejä kuten, kova melu, shokkiaalto, roiskeita, sulaa metallia, optista säteilyä ynnä muita efektejä ja onkin erityisen tärkeää, että riskinarvio huomioi kaikki potentiaaliset vaarat. Saadakseen tarvittavan suojauksen on todella tärkeää suojata koko keho käyttämällä henkilönsuojaimia /PPE) kuten visiirikypärää, kuulonsuojaimia, käsineitä ja turvakenkiä yhdessä Tranemon suojavaatteiden kanssa. Euroopassa on kaksi hyväksyttyä standardia riskinarvioimiseen; amerikkalainen NFPA 70E ja saksalainen DGUV-I 203-077. Amerikkalainen työpaikan sähköturvallisuuden standardi - NFPA 70E Amerikkalainen NFPA 70E -työpaikan sähköturvallisuusstandardi on yksimielisyysstandardi siitä, miten käyttäjä on suojattava sähkövalokaaren riskeiltä. NFPA on suunniteltu auttamaan työnantajia ja työntekijöitä ymmärtämään sähköisiä vaaratekijöitä ja kertoo: riskien arvioinnin, PPE-vaatetuksen valinnan valokaari riskin ollessa mahdollinen sekä turvalliset työskentelytavat sähkötöissä. Valokaaririskiltä suojautumiseen suojavaatteiden ja muiden PPE varusteiden valinnassa, on NFPA 70E:ssä kaksi menetelmää; laskettu tapahtumanenergia tai luokkamenetelmä. Kumpaa menetelmää käytetään, riippuu siitä, onko tapahtumaenergia, jolle työntekijä voi altistua, laskettu vai ei. Laskettu tapahtumaenergia cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 IEEE1584:2018 mukaan Suojaimen voimakkuuden on oltava suurempi kuin riskin, mikä tarkoittaa että sertifioidun suojan cal/cm², on oltava suurempi kuin lasketun tapahtumaenergian cal/cm². Alla olevassa taulukossa on kerrottu, minkälaisia suojavaatteita tulee käyttää kun: Valokaaren riski 1,2-12 cal/cm²

Valokaaren riski >12 cal/cm²

• Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet • Valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla tai valokaarihuppu integroidulla visiirillä • Valokaaritestatut käsineet, karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet, nahkaisella pinnoitteella • Suojalasit visiirin alle • Kuulonsuojaimet • Umpinaiset nahkakengät

• Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet • Valokaarihuppu integroidulla kasvoja suojaavalla visiirillä (valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla ei ole hyväksytty • Käsineiden tulee olla sertifioidut valokaarelle (karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet nahkaisella pinnoitteella eivät ole hyväksyttyjä) • Suojalasit visiirin alle • Kuulonsuojaimet • Umpinaiset nahkakengät

Luokkamenetelmä - NFPA 70E:2018 130.7 Luokkamenetelmää käytetään ainoastaan, kun ei tapahtumaenergiaa ole laskettuna. Luokkamenetelmässä verrataan laitteita NFPA 70E 130.7 lueteltuihin tyyppilaitteisiin siellä on myös suositukset minkä PPE-luokan henkilönsuojaimet tulee valita. Tämä menetelmä on epävarmempi ja saattaa aiheuttaa, että käytetään turhan paksuja ja painavia vaatteita työtehtävään, johon ei vaadittaisikaan niin paljon suojausta. Suojavaatteiden valokaarisuojaus on jaettu neljään PPE-luokkaan: Arvioitu riski luokkamenetelmällä (cal/cm²)

1,2-4

Arc Rating-vaatimus suojavaatteille (cal/cm²) PPE-luokan vaatimukset

4-8

8-25

25-40

>4

>8

> 25

> 40

PPE 1 / LK 1 (4-8 cal/cm²)

PPE 2 / LK 2 (8-25 cal /cm²)

PPE 3 / LK 3 (25-40 cal /cm²)

PPE 4 / LK 4 (>40 cal/cm²)

Alla olevassa taulukossa on kerrottu, minkälaisia suojavaatteita tulee käyttääs: Valokaaririski, joka vaatii käyttämään PPE 1 tai 2

Valokaaririski, joka vaatii käyttämään PPE 3 tai 4

• Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet • Valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla tai valokaarihuppu integroidulla visiirillä • Valokaaritestatut käsineet, karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet, nahkaisella pinnoitteella • Suojalasit visiirin alle • Kuulonsuojaimet • Umpinaiset nahkakengät

• Valokaaritestattu pusero/housu/haalari pitkät hihat/-lahkeet • Valokaarihuppu integroidulla kasvoja suojaavalla visiirillä (valokaaritestattu kypärä/visiiri balaklavalla ei ole hyväksytty • Käsineiden tulee olla sertifioidut valokaarelle (karkeat nahkakäsineet tai eristävät käsineet nahkaisella pinnoitteella eivät ole hyväksyttyjä) • Suojalasit visiirin alle • Kuulonsuojaimet • Umpinaiset nahkakengät

31


STANDARDIT JA SYMBOLIT

Saksalainen standardi riskinarviointiin DGUV-I 203-077 mukaan ja riskinarvio BGI/GUV-I 5188 mukaan Saksalainen standardi koostuu riskinarvioimiseen DGUV-I 203-077 mukaan ja riskinarvioon BGI/GUV-I 5188 mukaan. Standardin mukaan suojavaatteet testaan EN 61482-1-2 Box testillä, rajatulla ja suoralla valokaarella, joka muodostuu oikosulusta avoimessa kaapissa. Testi tehdään pienjännitealueella (400V). Tranemo Skinsafe™ Kun useita valokaarisuojattuja vaatteita käytetään samanaikaisesti, suojaus lisääntyy huomattavasti sillä kerrosten väliin muodostuva ilma johtaa huonosti sähköä ja lämpöä. On tärkeää ymmärtää, että kerrospukeutumisperiaatteen kokonaissuojaarvoa ei voida laskea lisäämällä yksittäisten suojavaatteiden energia-arvoja. Kerrospukeutumisperiaatteen energia-arvon määrittämiseksi vaaditaan valokaaritesti, vastaavalla tavalla kuin todellisuudessakin vaatteita käytettäisiin, nukella on testissä useita vaatekerroksia päällään. Kutsumme meidän testattuja kerrosjärjestelmiämme Tranemo Skinsafe™, riskinarvioinnilla nämä helpottavat oikeanlaisten suojavaatteiden valinnassa. Kuten NFPA 70E:ssä on huomioitu, tämä on amerikkalainen vastaavuus eurooppalaiselle valokaaristandardille sekä testituloksista, joita on tehty Tranemo Skinsafe ™ -järjestelmille osoittavat ne, että valokaaritestattujen vaatteiden yhdistelmä on tehokas tapa saada tarvittava valokaarisuojaus, pienimmällä kerrospukeutumisjärjestelmän kokonaispainolla. Näin suojaus toteutetaan käyttäjälleen mahdollisimman miellyttävällä tavalla ja varmistetaan, että valokaarisuojavaatteita myös käytetään. ASTM F1959 ASTM F1506 on amerikkalainen standardi valokaaririskeille. Standardissa kankaat testataan Open Arc-testillä ASTM F1959, tämä muistuttaa eurooppalaista testimenetelmää IEC 61482-1-1 kankaille ja vaatteille. Suurin ero amerikkalaisen ja eurooppalaisen standardin välillä on vaatimus hiillostumisen pituuden testissä, jossa maksimipituus on määritelty. Testi on tehty 25 pesun jälkeen ja läpäistäkseen sen on hiillostumisen pituus max 152 mm 12 s altistumisen jälkeen. Tranemo on testannut kankaat Tera TX ja Aramid 6.4FC, jotka on suunniteltu energia-alan käyttöön. Tulos antaa hyödyllisen indikaation palosuojattujen kankaiden ominaisuuksista valokaarionnettomuudessa. Sähköä eristäviin, sähköiskuilta suojaaviin suojavaatteisiin, jotka on tarkoitettu työhön, jossa tarkoituksellisesti käytetään valokaarta esim. Kaarihitsausta tai plasmaleikkuria, ei sovelleta IEC 61482-2 / EN 61482-2 standardia.

EN 1149-5 Suojavaatetus Sähköstaattiset ominaisuudet Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään räjähdysalttiissa ympäristöissä eli ATEX-ympäristössä, jossa on vaara, että vaatteet synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää räjähdysalttiita materiaaleja. Tällä symbolilla varustettujen vaatteiden CE-merkitsemiseksi kankaan antistaattisuus testataan EN 1149-1:n (ominaispintavastus) tai EN 1149-3:n (varauksen purkautuminen) mukaan. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja antistaattisten/ATEX-vaatteiden CE-merkinnässä. Kankaan antistaattisten ominaisuuksien ja oikein suunnitellun vaatteen johdosta, syttymisen lähde poistuu ja riski minimoituu. Atex-ympäristö on jaettu eri alueisiin, joissa esiintyy eri tasoiset riskit. EN 1149-5 merkityt vaatteet on tarkoitettu käytettäväksi alueilla 1, 2, 20, 21 ja 22. Happirikkaissa työympäristöissä tai 0 alueilla, antistaattisia vaatteita ei tule käyttää, ennen vastuuhenkilön hyväksyntää vaatetukselle. On erittäin tärkeää, että asianomaista suojavaatetusta käytetään oikein kyseisissä työympäristöissä. EX-tilojen luokitus/kaasu, sumu ja höyry

32

Ex-tilojen luokitus/pöly

Tila 0

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein.

Tila 20

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein.

Tila 1

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Tila 21

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Tila 2

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja esiintyessään kestää vain lyhyen ajan.

Tila 22

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN ISO 11612 Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus Tämä standardi määrittelee suojavaatetuksen töihin, joissa on vaara, että vaatteet joutuvat kosketuksiin kuumuuden ja tulen kanssa; Tämä on perussuojaus kaikkien palosuojattujen Tranemo vaatteiden kohdalla. Koko kehon suojaamiseen tarvitaan niskan, vartalon, käsiä ja jalkoja suojaava asu, joko umpisuoja tai kaksiosainen asu; Housut ja takki sertifioituna samalla tasolla. Vaatteet on testattava hyväksytysti vähintään kahdessa luokassa, ennen kuin ne voidaan CE-merkitä. Koodikirjan A1 ja/tai A2 ovat pakolliset ja tulos merkitään CE-etikettiin yhdessä tämän symbolin kanssa. Koodikirjaimet on jaettu eri tasoihin, joissa korkein numero tarkoittaa korkeinta testattua tasoa. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja kuumuudelta ja tulelta suojaavien vaatteiden CE-merkinnässä. Palosuojatut vaatteet EN ISO 11612 D ja E:n mukaan sertifioidut vaatteet kuuluvat PPE asetuksen ryhmään III Standardi on jaettu eri luokkiin, joiden koodikirjain osoittaa, mitkä kuumuuden- ja tulenkestovaatimukset vaatteet täyttävät. Testattaessa kankaan lämmönjohtavuutta (B) ja säteilylämmön (C) kestävyyttä, saadaan kaksi arvoa. Ensimmäinen arvo kuvaa aikaa kuinka kauan kestää, että ihon lämpötila kankaan alla nousee 12 asteella (ihon lämpötila n.47-49°C), jolloin myös aistimme lämmön. Toinen arvo kertoo kuinka kauan ihonlämpötilan kestää nousta 24 astetta (ihon lämpötila n. 59-61°C), jolloin riski altistua toisen asteen palovammaan syntyy. Lämmönnousun välinen aika 12°C:sta 24 °C:ään, on aika jolloin on reagoitava ja siirryttävä pois lämmön lähteen äärestä. Tranemo suosittelee normaalisti taso B1, silloin käyttäjä ehtii reagoida ajoissa ja hakeutua pois kuumuutta aiheuttavan lähteen luota. Metalliteollisuudessa joudutaan suojautumaan myös säteilylämmöltä, jotta vältytään lämpöhalvaukselta. Testitulos C1 sallii reaktioajan 7-20 sekuntia. Tarvitaan 2 tai 3 kerrosta suojavaatteita, jotta päästään C2:een ja näin reaktioaika kasvaa 20-50 sekuntiin. Eli nostaa suojaa uunin säteilylämpöä vastaan. Jos kangas suojaa sulalta alumiinilta, sen antama suoja hyväksytään yleensä myös sulalle alumiinipronssille ja sulille mineraaleille. Jos kangas suojaa sulalta raudalta, sen antama suoja hyväksytään yleensä myös sulalle kuparille ja sulalle messingille. Jos käsittelet muita sulia metalleja tai seoksia kuin alumiinia (D) tai rautaa (E), ota yhteyttä meihin. Etsimme oikean kangasratkaisun riskin arviointinne perusteella. Kangastestiemme avulla ja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet Magma, Cantex ja viimeisimmän tulokkaamme Apex kankaat. A1, A2

Rajoitettua liekin leviämistä koskevat vaatimukset; A1: Pintasytytys A2: Reunasytytys.

B (1-3)

Suoja konvektiolämpöä ja avoliekkejä vastaan

C (1-4)

Suoja lämpösäteilyä vastaan

D (1-3)

Suoja sulan alumiinin roiskeita vastaan

E (1-3)

Suoja sulan raudan roiskeita vastaan

F (1-3)

Suoja kosketuskuumuutta vastaan

Amerikkalainen kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus standardi NFPA 2112 on enemmän keskittynyt räjähdyksien aiheuttamiin tulipaloriskeihin ja off shore työhön kuin raskaan teollisuuden riskeihin toisin kun Euroopan standardi, joka pitää sisällään sulan metallien testit. Suurin eroavaisuus amerikkalaisessa standardissa on hiillostumisen kestoa mittaava testi (test ASTM D64B) joka tehdään 100 pesun jälkeen ja äkillisen ja voimakkaan liekin testi (testi koenuken päällä ASTM F1930). Eurooppalaisella standardilla on sen sijaan vapaaehtoinen testi nukella (ISO 13506) joka voidaan tehdä halutessa testata koko vaate kokonaisuus äkkinäistä ja voimakasta liekkiä vastaan. EN ISO 11612 on kansainvälinen standardi ja myös hyväksytty USA:ssa. Tämän standardin vaatimusten mukaan, testi tehdään vähintään 5 pesun jälkeen.

33


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN ISO 11611 Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään hitsauksessa ja vastaavissa töissä suojaamaan roiskeilta (pieniltä sulan metallin roiskeilta), lyhytaikaiselta liekkikosketukselta, kaaren lämpösäteilyltä ja lyhytaikaiselta, tahattomalta kosketukselta noin 100 V DC jännitteellisiin sähköjohtimiin normaaleissa hitsausolosuhteissa. Standardi on jaettu kahteen eri luokkaan riskin vakavuuden mukaan. Kankaan toimivuus hitsauksessa testataan 15 pisaralla (luokka 1) tai 25 pisaralla (luokka 2) sulaa metallia. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja hitsausvaatteiden CE-merkinnässä. Haasteita PPE asuille tuo myös hitsauksessa syntyvä UV ja lämpösäteily ja tästä syystä 2 luokan vaatteet on useimmiten valmistettu paksummasta kankaasta. Testipisaroiden *Säteilylämpö, RHTI24 Sähkövastus Luokka Kuvaus määrä (Reaktioaika, sekuntteja) Ω 1

Suoja hitsaustilanteisiin, joissa muodostuu pieniä määriä roiskeita ja lämpösäteilyä, jotka eivät aiheuta vakavaa vaaraa.

15

≥7

> 105

2

Suoja hitsaustilanteisiin, joissa muodostuu suuria määriä roiskeita ja lämpösäteilyä, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa.

25

≥ 16

> 105

*Lue lisää säteilylämmöstä sivulta 19.

Useimmat Tranemon palosuojautut kankaat läpäisevät standardin vaatimukset, vähintään luokan 1. Suurimmat haasteet kankaille aiheutuvat hionta- ja katkaisutöistä, joissa altistus on aina enemmän kuin luokka 2 testissä käytettävät 25 pisaraa. Suoritamme Tranemolla kangastestejä sekä käyttäjätestejä niin hitsaus kuin leikkaustöissä. Tranemo suosittelee eri suojausratkaisuja eri hitsaustöihin.

EN ISO 14116 Suojavaatteet rajallisella palosuojauksella Standardia käytetään usein vaatteissa ja lisäasusteissa, joiden palosuojaustaso on alempi, esimerkiksi huomioliiveissä, sadevaatteissa, polvipehmusteissa ja sukissa. Jaettu kolmeen luokkaan, joista luokka 3 on korkein taso. Luokan 3 vaatteita tulisi käyttää EN ISO 11612 -vaatteiden kanssa. (Luokan 1 vaatteita ei tule käyttää suoraan iholla). Tälle standardille ei ole omaa symbolia/piktogrammia. Olemme valinneet käyttää liekkiä symbolina osoittaaksemme että kyseessä on palosuojavaate.

LOI - Limited Oxygen Index LOI tarkoittaa prosentteina ilmaistua alinta happipitoisuutta, joka ylläpitää kankaan palamista. Arvo määrää vaatteen syttyvyyttä koskevan suojan ja sen tulisi olla yli 25 %. Testaamme kankaidemme LOI-arvon ja ilmoitamme sen ulkopuolen palosuojaetiketissä. LOI-arvo on yksi tapa ilmaista vaatteen tarjoama palosuoja ja sen avulla käyttäjän on helpompi verrata ja valita oikea suojaustaso. LOI arvo riippuu kankaasen käytetystä kuidusta/kuituyhdistelmistä ja kankaan painosta. Suoritamme Tranemolla liekkitestin jokaisen kangaserän kohdalla ennen sen päätymistä tuotantoon. Näin varmistamme, että kankaalla on niin korkeat suojausominaisuudet kuin kaikille palosuojatuille kankaille asetamme.

34

Esimerkki LOI arvoista: Tavallinen puuvilla 18%, Polyesteri/Nailon 20-22%, Villa 25 % ja kemikaalein käsitelty palosuojattu puuvilla 28 %.

Tranemo kangas

LOI

811 812 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 882 / 883 884 885 901 / 904 902 903 920 942 943 955

29,8% 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 32,3% 29,5% 29,0% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5% 29,5%

Tera TX Cantex Pro 260 Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramid Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 2.0 Cantex Stretch Cantex Weld Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR Windtech FR 550


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN 13034 tyyppi PB [6] Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään tilanteissa, joissa voidaan altistua matalatehoiselle suihkulle, nestemäisille aerosoleille tai pienille roiskeille, joita vastaan ei tarvita täydellistä suojaa nesteen läpäisyltä (molekyylitasolla). EN 13034 standardin mukaan seuraavat kemikaaliryhmät/kemikaalit voidaan testata ja korkein tason on 3: Kemikaaliryhmät Hapot Emäkset Aromaattiset hiilivedyt Alkoholit

Kemikaalit H2SO4 30% (rikkihappo) NaOH 10% (natriumhydroksidi, tunnetaan myös nimellä lipeä ja kaustinen sooda) O-Ksyleeni Butanoli

Läpäistäkseen testin ja että voidaan käyttää EN 13034 piktogrammia CE-merkinnässä, tulee testissä ainakin yhden kemikaalin kohdalla materiaalin läpäistä kyvyn hylkiä kemikaalia, tasolla 3 ja ainakin yhden kemikaalin kohdalla taso 2 kemikaalien kyky läpäistä materiaalin -testissä. Vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja kemikaaleilta suojaavien vaatteiden CE-merkinnässä. Kankaan testitulos (luokka)

Cantex Pro 260

Cantex 2.0

Materiaalin kyky hylkiä kemikaaliryhmä/kemikaaleja Hapot H2SO4 (30%) 3 3

Cantex 240IR

Aramid

Aramid HV

Tera TX

Outback Outback Mega TX HW 250 230IR

Ara TX

Windtech Windtech FR550 FR340

Apex

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromaattiset hiilivedyt O-Ksyleeni

0

0

-

0

3

0

3

1

1

2

0

-

2

Alkoholit

3

0

-

0

3

1

3

3

3

0

3

-

2

Emäkset

Na OH (10%) Butanoli

Kemikaaliryhmä/Kemikaalien kyky läpäistä materiaali Hapot H2SO4 (30%) 3 3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromaattiset hiilivedyt O-Ksyleeni

0

0

-

0

2

0

2

-

3

1

3

-

3

Alkoholit

3

0

-

0

3

0

3

2

3

0

3

-

3

Emäkset

Na OH (10%) Butanoli

”-” Kemikaaliryhmät/kemikaalit joita ei ole testattu. ”0” Kemikaaliryhmät/kemikaalit jotka eivät läpäisseet testiä.

Valittaessa suojavaatetta kemikaalinsuojalla (EN 13034) on tärkeätä tarkistaa, että kyseinen vaate on testattu juuri tarvittavaa kemikaaliryhmää/kemikaalia vastaan. Yleensä kaikki neljä kemikaaliryhmää eivät ole riskinarvioinnissanne välttämättömiä. Jos työskentelet muiden kemikaalien kanssa tai yllämainittujen kemikaalien eri pitoisuuksilla, ota meihin yhteyttä niin autamme löytämään sopivan kangas-, ja vaatevaihtoehdon, joka parhaiten vastaa riskianalyysinne mukaista tarvetta. Täyttääksemme EN 13034 vaatimukset, käytämme PPE kankaisiin viimeistelyaineita, jotka kohtaavat niille asetutut vaatimukset Norjassa sekä EU REACH:n mukaiset vaatimukset. Huomaa, että EN 13034 –sertifikaatin vaatimusten mukainen FC-viimeistely on aktivoitava uudelleen pesun jälkeen kuumentamalla vaatetta. Suojavaatetusta tulee tarvittaessa kyllästää. Teollisilla pesuloilla on prosesseja sen suorittamiseen oikealla tavalla. Tranemo Cantex Weld Stretch on Tranemon ensimmäinen kokoelma, jossa on fluorikarbonaatti-vapaa viimeistely (C0) ja täyttää standardin EN 13034 vaatimukset. Fluorikarbonaatti-vapaa viimeistely ei sisällä fluoriatomeja molekyyliketjussa, mikä tekee siitä ympäristöystävällisemmän. Fluorikarbonaatista on pitkään keskusteltu, kuinka se on ympäristönäkökulmasta ei-toivottu, koska se on erittäin vaikeasti hajoava luonnossa. Fluorkarbonaatti-vapaat kankaat saavuttavat erinomaisin tuloksin standardin EN 13034 happoja ja emäksiä vastaan ja antavat hylkivän suojan vettä ja vesiliukoista likaa vastaan. Syy, siihen miksi fluorikarbonaattia edelleen käytetään, on sen erinomainen kyky torjua öljyä ja öljypohjaisia kemikaaleja, fluorikarbonaatin poistaminen käytöstä kokonaan on tällä hetkellä mahdotonta, sillä joillakin teollisuudenaloilla vaaditaan öljyä hylkiviä suojavaatteita. Tapauksissa, joissa öljyjen ja öljypohjaisten kemikaalien hylkiminen ei ole suoraan välttämätöntä, Tranemo näkee positiivisena kehityksenä fluorikarbonaatti-vapaan viimeistelyn, joka on ympäristöystävällisempi. On tärkeää että suojavaatteet pidetään puhtaina ja pestään säännöllisesti, sillä lika muodostaa turvallisuusriskin. Pesun jälkeen vaatteet, jotka on sertifioitu EN 13034 mukaan (fluorikarbonaatti viimeistelyn kanssa tai ilman) pitää vaatteiden käsittely uudelleen aktivoida kuumentamalla vaatetta, standardin mukaisen suojan ylläpitämiseksi. Tarpeen vaatiessa uusitaan myös kyllästäminen. Tranemo suosittelee, että vaatteet kyllästetään teollisessa pesulassa sillä niillä on prosesseja sen suorittamiseen oikealla tavalla. Vaatteissa, joissa on fluorihiilivapaa pinta, Tranemo suosittelee, että myös udelleen kyllästys on fluorihiilivapaa. Testaamme Tranemolla myös kankaiden veden hylkivyyttä ISO 4920 mukaan sekä öljyn hylkimisominaisuutta ISO 14419 mukaan. Näin varmistamme, että kankaalla on tarvittavat käsittelyt.

35


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN ISO 20471 Erittäin näkyvä vaatetus Tässä standardissa määritetään suojavaatetus tilanteisiin, joissa on voitava näkyä hyvin päivällä ja yöllä ja joissa on liikkuvia ajoneuvoja. Tässä standardissa on kolme eri tasoa, jotka kattavat kolme eri riskiä. Korkein taso on luokka 3. Alla oleva luku ilmaisee fluoresoivan ja heijastavan materiaalin pinta-alan vaatteessa. Vaatteen CE-merkitsemiseksi tällä symbolilla sen on täytettävä vaatimukset yhdessä näistä luokista. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja erittäin näkyvien vaatteiden CE-merkinnässä. EN ISO 20471 on kansainvälinen standardi, joka on hyväksytty myös Yhdysvalloissa. Amerikkalainen standardi suojavaatteille on nimeltään ANSI/ISEA 107. Materiaalin pinta-ala m²

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Fluoresoiva

0,14

0,50

0,80

Heijastava

0,10

0,13

0,20

Ryhmä A - yläosat, joissa heijastinnauhat hihoissa Luokka 3, EN ISO 20471 mukaan

Yhdistelmäsertifiointi – Luokka 3-järjestelmä Näkyvä suojavaate joka ei yllä EN ISO luokka 3:een voidaan yhdistää muiden Tranemo huomiovaatteiden kanssa, jotta saavutetaan korkein näkyvä luokka. Esimerkiksi 2 luokan takki voidaan yhdistää 1 tai 2 luokan housujen/avosuojan kanssa, jotta päästään 3. luokkaan. Muutamalla Tranemon takilla ja t-paidalla on eri EN ISO 20471 luokka eri kokovaihtoehdoissa. Myös näitä yhdistämällä voidaan saavuttaa luokka 3. Mikäli vaate on sertifioitu 3-luokka yhdistelmällä, kerrotaan se vaatteen tuotekuvauksen yhteydessä. Tämä osoitetaan myös symbolilla vaatteen CE-etiketissä. Alla olevasta taulukosta selviää mitä Tranemon vaatteita yhdistelmäsertifiointi koskevat ja niiden luokat. Yläosaa on käytettävä avosuojan päällä jotta yhdistelmäsertifioinnin vaatimukset täyttyy.

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 1

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 2

Art.No

Yläosa

Koko

Luokka yläosa

Sertifioitu luokka

Sertifioitu luokka

5030 89

Collegetakki

XS-S

2

3

3

5037 88

Takki Naisten

Naisten S-XL

2

3

3

5039 89

Collegetakki Naisten

Naisten S

2

3

3

5070 89

College

XXS

2

3

3

5071 89

T-Paita

XXS-M

2

3

3

5101 93

Vuorellinen pusero

XS

2

3

3

5103 93

Vuorellinen pusero Naisten

Naisten S-M

2

3

3

5107 93

Vuorellinen pusero Naisten

Naisten S-M

2

3

3

5109 93

Vuorellinen pusero

XS

2

3

3

5135 94

Kuoritakki

XS-S

2

3

3

5136 94

Kuoritakki

XS-S

2

3

3

5145 95

Softshell pusero

XS-S

2

3

3

5149 95

Softshell pusero Naisten

Naisten S-M

2

3

3

5195 95

Softshell pusero

XS-S

2

3

3

5233 95

Softshell pusero

XS-S

2

3

3

5238 84

Takki Naisten

Naisten XS

2

3

3

5270 89

College

XXS

2

3

3

5339 84

Takki

XS->

2

3

3

5834 81

Takki

XS->

2

3

3

5838 81

Takki Naisten

Naisten S->

2

3

3

5839 81

Takki Naisten

Naisten S-M

2

3

3

5884 81

Takki

XS->

2

3

3

Ryhmä B - yläosat, joissa heijastinnauhat hihoissa Luokka 2/3, luokitus EN ISO 20471 mukaan 5076 91

Kauluspaita

XS ->

2

3

3

5079 91

Kauluspaita Naisten

S ->

2

3

3

5271 89

T-Paita

XXS-M

2

2

3

Ryhmä E - Yläosat ilman hihoja tai lyhyet hihat ilman heijastimia Luokka 2/3, EN ISO 20471 luokituksen mukaan 5165 95

Softshell liivi

XS-L, XL->

1,2

2

3

5169 95

Softshell liivi Naisten

Naisten S-L, XL->

1,2

2

3

5869 81

Liivi

XS->

2

2

3

1

1

3

Ryhmä C - Yläosat, joissa hihoissa heijastinnauhat Luokka 1/3, luokitus EN ISO 20471 mukaan

36

5075 89

College

XXS->


STANDARDIT JA SYMBOLIT

RIS-3279-TOM ISSUE 2 Englannin rautatieteollisuudessa käytössä oleva näkyvien vaatteiden standardi Tämä brittiläinen huomiostandardi perustuu euroopan EN ISO 20471 standardiin. Standardi vaatii että fluoresoiva ja heijastava pintamateriaali vaatteessa saavuttaa vähintään EN ISO 20471 luokka 2. RIS-3297-TOM hyväksyy ainoastaan oranssin huomiomateriaalin.

EN 342 Suojavaatetus. Suojaus kylmältä Tässä standardissa määritetään kylmissä ympäristöissä käytettävä suojavaatetus. Sen mukaan on testattava resultantti tehollinen lämmöneristävyys (arvo m²K/W), ilmanläpäisevyys, luokka 1-3, ja vedenläpäisyn vastustuskyky, luokka 1-2. Vaatteen (kaksiosainen vaatetus tai umpisuoja) on läpäistävä lämmöneristävyys ja ilmanläpäisevyyttä mittaavat testit tullakseen CE-merkityksi EN 342 piktogrammilla. Vedenläpäisytesti on vapaaehtoinen. Testattava yhdistelmä on 3-kerros järjestelmä, jossa tyypin B alusasut, lämmittävä välikerros yhdistettynä sertifioidun päällysvaatteen kanssa sekä sukat, kypärasuoja, käsineet ja saappaat. Lämmöneristävyyttä mittaava arvo osoittaa minimi lämpötilan, jonka käyttäjä kokee miellyttäväksi. Päivitetyssä EN 342:2017 versiossa, testi on muuttunut ja ilman nopeus otetaan huomioon. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet.

EN 343 Sateelta suojaava vaatetus Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään työskenneltäessä vesi- tai lumisateessa, sumussa ja maaperän kosteudessa. Uusimman EN 343:2019 standardi version mukaan, vaatteesta ja saumoista testataan vedenläpäisevyys (vedenpitävyys), luokka 1-4 ja vesihöyryn läpäisyvastus (hengittävyys) luokka 1-4, jossa luokka 4 on korkein arvo. Vaatteen on läpäistävä molemmat testit tullakseen CE-merkityksi EN 343 piktogrammilla. Vaatteen muotoilu vaikuttaa sen hengittävyyteen ja on tavallista, että vuoreton vaate saavuttaa EN 343 luokan 4:4 (sama kuin päällyskangas) kun taas vuorellinen vaate samalla päällyskankaalla saavuttaa vain luokan 4:2. Näissä tapauksissa vuorikangas vaikuttaa vesihöyryn läpäisevyyteen (hengittävyyteen). Standardiin on lisätty vedenläpäisevyys testi myös valmiille vaatteelle. Tämä testi on vapaaehtoinen. Aikaisemmassa standardi versiossa (EN 343:2003+A1 2007) on 3 luokkaa. Vaatimukset veden läpäisevyydelle, luokka 1-3 on sama molemmissa EN 343 versioissa, mutta luokka 4:llä on korkeammat vaatimukset. Myös vesihöyryn läpäisyvastus testiin on tullut luokka 4 ja tasot jokaiselle luokalle on hieman muuttuneet. Vain luokka 1 on sama molemissa versioissa. Sertifioinnit vanhan EN 343:2003+A1 2007 mukaan, ovat edelleen voimassa. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet. Testimenetelmä EN 20811 (vedenläpäisevyys) ilmoittaa tuloksen vesipilareissa (mmH2O) tai Pascal (Pa). Tranemo nimeää tuultaja vettä pitäväksi vaatteet, jotka ylittävät > 5000 mm (50000 Pa) arvon. Tämä antaa hyvän suojan huonossa säässä, mutta voimakkaassa ja pitkäkestoisessa sateessa työskenneltäessä, suosittelemme perinteisiä laminoituja sadevaatteita.

37


STANDARDIT JA SYMBOLIT

SUOJAKÄSINEET Suojakäsineet on sertifioitu ja testattu eri standardien mukaan, jotta käyttäjä osaa valita oikean käsineen oikealla suojauksella työympäristön vaatimusten mukaan. Työskenneltäessa esim. Sähkönjakelu ja sähkön huoltotöissä, rautatietöissä ja prosessiteollisuudessa, on valokaaririskin mahdollisuus olemassa. Valokaari synnyttää massiivisen säteilylämmön joka voi polttaa ihon. Polttavan valokaaren lämpötila voi nousta 10 000°C asteeseen, joka aiheuttaa korkean riskin merkittäviin palovammoihin. Kuumuus voi sytyttää käsineet, joten on erityisen tärkeää, että käsineet suojattu syttymiseltä ja sulamiselta. Kädet ovat yksi eniten vaaroille altistuvista kehonosista kun työskennellään sähkön parissa. • • • • • •

Käytä käsineitä! Kädet altistuvat eniten vaaroille! Käytä kuivia käsineitä! Kosteat tai märät käsineet heikentävät suojausta merkittävästi. Käytä puhtaita käsineitä! Käsineet ovat palosuojattuja, mutta käsineissä oleva öljy ja muu lika voi silti palaa. Hyvä idea on pitää kahdet käsineet saatavilla, jos käsineet likaantuvat tai kastuvat työpäivän aikana. Käytä oikeankokoisia käsineitä! Hyvin istuvat käsineet vähentävät tarttumisriskiä. Palosuojatun yläosan hiha on hyvä olla käsineen päällä.

EN 407 ABCDEF

EN 407 Kuumansuojakäsineet

Standardi on kuumansuojakäsineille, joiden tulee suojata konvektiolämpöä ja avoliekkejä vastaan, kosketuskuumuutta, säteilylämpöä, pieniltä roiskeilta tai sulalta metallilta. Jokainen testattu riski antaa tuloksen, joka on jaettu eri tasoille ja standardin symboli täydennetty alla olevin termein. Koodi

Termien selitykset

A

Syttyvyys

Kuinka helposti käsineet syttyvät, sulaako materiaali, kuinka nopeasti tuli sammuu? Mittaa aikaa kuinka nopeasti tuli sammuu ja hiiltyminen lakkaa siitä kun syttymisen syy on poistettu, 1-4. (taso 3 tai 4 on luokiteltu palosuojatuksi)

B

Kosketuslämpö

Käsineiden tulee eristää kosketuskuumuutta vastaan, eikä materiaali saa sulaa. Testi mittaa käden altistusta kuumalle esineelle 15 s ajan, 1-4. (taso 1=100°C, taso 2=250°C, taso 3=350°C, taso 4=500°C)

C

Liekkikuumuus

Käsineiden tulee estää lämmön siirtyminen ja estää kuuman ilman tai höyryn läpäisy käsineen läpi. Testi mittaa vahingollisen kuumuuden läpäisyaikaa, 1-4 (korkein taso 4)

D

Lämpösäteily

Käsineet voivat heijastaa tai imeä itseensä lämpösäteilyä, jolloin ihon tulee olla suojattu sen vaikutuksilta. Testi laskee 20 kW/m² ja tulos annetaan tasoilla 1-4 (korkein taso 4)

E

Pienet sulametalliroiskeet

Testaus pienillä sulan metallin roiskeilla, 1-4 (korkein taso 4)

F

Suuret sulametalliroiskeet

Testaus suuremmilla sulan metallin roiskeilla, 1-4 (korkein taso 4)

EN 388 ABCDEF

EN 388 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet

EN 420 / EN ISO 21420 Suojakäsineet – yleiset vaatimukset ja testimenetelmät Tämä standardi määrittelee yleiset vaatimukset ja relevantit testimenetelmät käsineiden muotoiluun ja suunnitteluun, materiaalien veden pitävyyteen, vaarattomuuteen, mukavuuteen sekä tehokkuuteen, merkintään ja valmistajan tiedonantoon.

ATPV arvo suojakäsineille Käsineille, jotka on testattu ASTM F2675 mukaan, määritellään Arc Rating (ATPV/EBT) arvo. EN 61482-1-2, Box test Tämä valokaaritesti antaa tuloksen läpäisty tai hylätty seuraavilla arvoilla: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testi on muunnettu käsineille, sillä ne eivät sisälly tähän standardiin ja testimenetelmiin.

Tämä standardi määrittelee mekaanisilta vaaroilta suojautumisen vaatimukset sekä relevantin testin suojakäsineille. Käsineistä testataan hankauslujuus, leikkauksenkestävyys, repäisylujuus sekä pistonkestävyys. EN 388 osoittaa tulokset A-F arvoissa. Jokainen testattu riski antaa tuloksen, joka on jaettu eri tasoille ja standardin symboli täydennetty alla olevin termein. Koodi

Termien selitykset

A

Hankauslujuus

1-4 (korkein taso 4)

B

Leikkauksenkestövyys (coup test), vanhempi vapaaehtoinen testi

1-5 (korkein taso 5) X ilmaisee, ettei testiä ole suoritettu

C

Repäisylujuus

1-4 (korkein taso 4)

D

38

ANSI CUT LEVEL

Pistongestävyys

1-4 (korkein taso 4)

E

Iso leikkauksenkestövyys iso 13997

A-F (korkein taso F). A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Vaikutusten suojelu

Ilmoitetaan ainoastaan jos testi on suoritettu. P=läpäissyt

ANSI CUT Amerikkalainen standardi viiltosuojalle

Täydentämään eurooppalaista standardia, Eureka käyttää ANSI testiä viiltosuojauksen testaamiseen. Tällä saavutetaan korkeampi tulos, A1-A9. Tulos osoitetaan Newtoneissa. Testimenetelmä on sama kuin EN 388:ssa.


STANDARDIT JA SYMBOLIT

KYPÄRÄT Kypärät on sertifioitu ja testattu eri standardien mukaan, jotta käyttäjällä on mahdollisuus valita oikeanlainen kypärä eri työtehtävään. Tranemo suosittelee: • • • • •

Käytä kypärää täydentämään suojausvarustustasi, kypärän pitää pysyä tukevasti päässä. Kun kypärää ei käytetä, on se säilytettävä oikeassa lämpötilassa (5°C - 35°C). Älä käytä kypärää työskenneltäessä jännitteiden kanssa, mikäli kypärä tai jokin sen osa (kuori, visiiri, säätöosa tai leukahihna) on vioittunut tai likainen. Märkä tai kostea kypärä on kuivattava tarkasti ennen käyttöä. Kypärällä on rajoitettu elinikä ja se on hävitettävä ennen kuin vanhenemispäivämäärä on ohitettu. Vanhenemispäivämäärä löytyy kypärän takaosasta.

EN 397 - Standardi teollisuuskypärille Standardi määrittelee vaatimukset materiaaleille ja suorituskyvylle, testausmenetelmät ja merkinnät teollisille suojakypärille. Pakolliset vaatimukset koskevat yleisesti teollisuudessa käytettyjä kypäriä. Kypäränvalmistajille vapaaehtoinen lisävaatimus sivuttaisjäykkyyden testaukselle. Teollisuuskypärä on tarkoitettu suojaamaan päätä ensisijaisesti putoavilta esineiltä, missä seurauksena on aivovaurion ja kallon murtuman riski. EN 397 mukaan sertifioidut kypärät antavat suojan putoavilta esineiltä, iskuilta, puristumiselta tai esineisiin törmäämiseltä, terävän esineen läpäisyltä ja leukahihnalla on minimilujuusvaatimus.

EN 50365 - Standardi sähköä eristäville kypärille pienjännitetöihin Tämä vapaaehtoinen testi varmistaa suojautumisen sähköshokilta AC 1000 V tai DC 1500 V asti. Tähän testiin käytetään jännitettä 10000 V. EN 50365 mukaan hyväksyttyihin kypäriin laitetaan kypärän kuoren sisäpuolelle merkinnät. kolmio symboli ja ”Sähkö luokka 0”. EN 50365 mukaan hyväksytty kypärä: • Suojaa päätä sähköiskuilta ja vaaralliselta sähkövirralta. • Suojaa vaihtojännitteeltä 1 000 V (vaihtovirta) tai jännite 1 500 V (tasavirta). • Mikäli kypärä on eristävä, ei se saa sisältää mitään johtavia osia. • Ei saa olla ilmastointireikiä, nämä saattavat tahtomattamme johtaa sähköä. •

On sertifioitu EN 397 mukaan

EN 166 - Standardi silmiensuojaamiseen Standardi sisältää kaikenlaisten silmiensuojainten toiminnallisia vaatimuksia. Standardi sisältää silmiensuojainten perus-, erityis- ja valinnaisten vaatimusten lisäksi vaatimukset silmiensuojainten ja kehysten merkinnöistä, kuten nimitys, luokitus, testimenetelmät, merkinnät ja tiedot käyttäjälle. • • • •

Silmiensuojaimissa ei tule olla ulokkeita, teräviä kulmia tai muita vikoja, jotka luultavimmin voivat aiheuttaa epämukavuuden tunnetta tai vammoja käytön aikana Silmiensuojainten osat, jotka ovat kosketuksissa käyttäjään, eivät saa olla valmistettuja materiaalista, jonka tiedetään ärsyttävän ihoa. Otsapannan kaikkien osien, jotka ovat kosketuksissa käyttäjän päähän on oltava vähintään 10 mm leveitä. Otsapannan tulee olla säädettävä tai itsestään säätyvä. Silmälasit, jotka on hyväksytty EN 166 mukaan, tulee testata: EN 167 Optinen testi – Tämä sisältää testit näkökentälle, valon taittuminen, pallomainen taitto ja hajataitto. EN 168 Mekaaniset testimenetelmät – Mekaaninen vahvuus ja kestävyys kuumuutta, syttyvyyttä ja korroosiota vastaan. Näitä ominaisuuksia mittaavia testejä on kaksi – minimaalinen kestävyys ja lisääntynyt kestävyys. EN 170 – Suodattimen vaatimus UV-säteilyyn

Arc Rating arvo visiirille Visiirille, joka on testattu ASTM F2178 (Open Arc) mukaan, määritellään Arc Rating (ATPV tai EBT) arvo. GS-ET-29E (Box Test) Testimenetelmä ja kasvojensuojain sertifiointi Tästä valokaaritestistä saadaan joko hyväksytty tai ei hyväksytty tulos, seuraavanlaisesti: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testimenetelmät vastaavat EN 61482-1-2, Box testiä mutta ovat säädetyt kasvojensuojaimiin soveltuviksi.

39


HOITO

HOITO On olennaisen tärkeää, että kaikki palosuojatut vaatteet pestään ammattimaisesti ja niitä koskevia erityisohjeita noudattaen, jotta voidaan varmistaa, ettei lika tuhoa niiden suojausominaisuuksia. Pesussa saa käyttää vain synteettisiä pesuaineita. Älä käytä saippuaa tai huuhteluaineita äläkä valkaise vaatetta. Suosittelemmer: • EN ISO 20471 mukaan sertifioidut suojavaatteet pestään erillään tai vaihtoehtoisesti muiden vaatteiden kanssa, jotka on sertifioitu EN ISO 20471 mukaan. • Villaa sisältävissä vaatteissa on erityisen tärkeää oikeanlainen hoito. Villa on erityisen herkkä korkealle PH:lle ja pestään tästä syystä hellävaraisesti neutraalilla PH:lla. Suojavaatteet, jotka sisältävät villaa on pestävä erityisellä villaohjelmalla. • Jotta vaatteet täyttävät EN 13034 vaatimukset, tulee ne tarvittaessa uudelleen kyllästää, kemikaalisuojauksen säilyttämiseksi. Nämä vaatteet tulee pesettää teollisessa pesussa, joilla on mahdollisuus uudelleen kyllästää vaatteet oikein. Ole Tranemoon yhteyksissä saadaksesi täydentävää tietoa toimintatavoista pesun ja pinnan viimeistelyn osalta.

Pesusymbolit

A B C D 3

Pesu max 40°C

Pesu max 40°C, hienopesu

Pesu max 60°C

Pesu max 60°C, hienopesu

Älä kuivaa

5 O N M T

Kuivaus rummussa pienellä temprature

Älä silitä

Silitys max 110°C

Silitys max 150°C

Kemiallinen pesu kielletty

Lämpöpainetut heijastimet Ommellut heijastinnauhat voivat tuntua kovilta ja antaa epämiellyttävän tunteen neulokselle, joka on usein pehmeä ja elastinen. Tästä syystä vaatteen päälle painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuuden tuntua myös vähän keveympien vaatteiden kohdalla. Jotta päälle painettujen heijastimien ominaisuudet säilyvät, ei vaatteita tule pestä pesussa, jossa pH on yli 8. Tranemo suosittelee: • Pesu max 60°C • Käytä vain synteettisiä pesuaineita. pH-arvo alle 8 on suositeltavaa. • Älä käytä huuhtelu tai valkaisuainetta. • Suosittelemme kuivausta roikottamalla tai rumpukuivausta max 60°C. Tunnelikuivaus max 100°C on suositus.

40


HOITO

Palosuojatun vaatteen korjaus Korjaamalla rikkoontunut vaate, jatketaan vaatteen käyttöikää ja ympäristövaikutus näin pienenee. Korjaukset eivät kuitenkaan saa vaikuttaa vaatteen suojausominaisuuksiin ja kaikki korjaukset tulee suorittaa Tranemon ohjeistuksen mukaisesti ja identtisiä kankaita ja tarvikkeita käyttäen. Tranemo järjestää tarvittaessa sopivia korjaussarjoja ja toimittaa ohjeistuksen kun kyseessä on PPE tuotteen korjaus.

Vaihto - Käytöstä poisto Kun vaate on ollut suorassa kosketuksessa liekkeihin tai voimakkaaseen kuumuuteen, se voi haurastua ja heiketä, mistä syystä se on poistettava käytöstä. Jos vaate on ollut alttiina kemikaaleille, jotka ovat tunkeutuneet sisälle kankaaseen, vaatteen antama suoja yleensä heikkenee, mistä syystä on harkittava vaatteen vaihtoa ja käytöstä poistoa. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.tranemo.com tai pyydä meitä antamaan henkilöstöllenne palosuojakoulutusta yrityksessänne.

Suojavaatetuksen painatukset ja brodeeraukset Lämpösiirtokuvat on testattava ja hyväksyttävä ennen kuin niitä voidaan painaa palosuojattuihin vaatteisiin. Tranemon valmistamat painomerkit on testattu ja hyväksytty EN ISO 14116 ja EN 1149-5 mukaan, kun ne painetaan Tranemon valmistamaan palosuojattuun vaatteeseen. Lämpösiirtokuvissa lämpö säilyy kauemmin kuin kankaassa jos siihen kohdistuu korkea lämpö. Turvallisuussyistä emme suosittele käytettäväksi suuria peittäviä kuvia. Turvallisinta on painaa kuva vaatteelle, jonka alla on useampi ihoa suojaava kerros. Vaatteeseen ommeltavien irtomerkkien tulee olla palosuojattua kangasta. Standardin EN 1149-5 mukaan merkki on kiinnitettävä vaatteeseen niin että sitä ei voida poistaa. Jos palosuojattuun vaatteeseen suoraan brodeerataan, on käytettävän langan oltava palosuojattu. Vääränlainen brodeeraus, irtomerkki tai lämpösiirtokuva voi vaikuttaa heikentävästi vaatteen palosuojaukseen. Lämpösiirtokuvaa, irtomerkkiä tai brodeerausta, joka on kooltaan pienempi kuin 10 cm² ei standardin EN ISO 14116 mukaan tarvitse testata.

Standardi

Lämpösiirtopainatus

Brodeeraus

Irtomerkki

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Lämpösiirtopainatus on oltava EN ISO 14116 luokka 3 mukaan.

Brodeerauslanka on oltava hyväksytty EN ISO 14116 Index 3 mukaan.

Kankaan on oltava Hyväksytty EN ISO 14116 Index 3 mukaan.

Painettava kohtaan, jossa useampi kangaskerros päällekkäin.

Brodeerattava kohtaan, jossa useampi kangaskerros päällekäin.

EN 1149-5

Lämpösiirtokuva joka on isompi leveydeltään kuin 5 cm ja isompi kuin 100 cm² sekä korkeampi kuin 2 mm, tulee testata EN 1149-5 mukaan.

Broderaus joka on isompi leveydeltään kuin 5 cm ja isompi kuin 100 cm² sekä korkeampi kuin 2 mm, tulee testata EN 1149-5 mukaan.

Irtomerkit, jotka ovat suurempia leveydeltään kuin 5 cm ja isompia kuin 100 cm² sekä korkeampia kuin 2 mm, tulee testata EN 1149-5 mukaan ja kiinnittää pysyvästi.

EN ISO 20471

Maximikoko riippuu vaatteen koosta.

Maximikoko riippuu vaatteen koosta.

Maximikoko riippuu vaatteen koosta.

Logo-merkintä suojavaatteissa Jotta EN ISO 20471:n mukainen sertifioitu vaatekappale täyttää edelleen standardin vähimmäisvaatimuksen fluoresoivasta pinnasta, sen jälkeen kun se on merkitty logolla, ei fluoresenssipintaan kiinnitetyn logon tulisi olla liian suuri. Housujen logomerkintää ei suositella fluoresoivalle pinnalle. Samaa suositusta sovelletaan EN ISO 20471 -standardin luokan 3 mukaisiin yläosiin, joissa on suhteellisen pieni loistepinta (esim. lyhythihaiset vaatteet, naisten vaatteet tai erittäin vähän fluoresoivat vaatteet). Epäselvissä tapauksissa, tarkista Tranemolta näkyvyyteen liittyvät kysymykset.

41


PALOSUOJATUT

NAISTEN FR

> Sisäisesti palosuojatut naisten suojavaatteet kaikkina vuodenaikoina > Laaja valikoima > Pukeudu oikein, suojaudu ihosta ulospäin

Tämän päivän työmarkkinat osoittavat, että naiset hakeutuvat yhä enenemässä määrin miesvaltaisille aloille. Yritysten tahtotila on olla tasa-arvoinen työpaikka ja Tranemo osallistuu kehitykseen, ottamalla ison askeleen eteenpäin naisten palosuojattujen suojavaatteiden tuotekehityksessä. Kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus pukeutua oikean kokoisiin ja hyvin istuviin suojavaatteisiin, sillä silloin ne ovat käytössä myös sillä hetkellä kun mahdollinen onnettomuus tapahtuu.

42


NAISTEN FR 100

151

156

NEW

NEW

5037 88 NAISTEN PUSERO Sisäisesti palosuojattu naisten huomiotakki, etuosassa ja hihoissa Cantex Weld, selkäosassa Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Koot: Väri: Mallisto:

NEW

5039 89 COLLEGETAKKI Sisäisesti palosuojattu metallivapaa ja näkyvä pehmeä collegetakki 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5079 91 METALLIVAPAA NAISTEN KAULUSPAITA Metallivapaa sisäisesti palosuojattu naisten huomiokauluspaita.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

5103 93 METALLIVAPAA TALVIPUSERO NAISILLE Metallivapaa sisäisesti palosuojattu, huomiotalvipusero naisille, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TALVI FR

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

60

141

60

132

NEW

NEW

5107 93 METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA NAISILLE Metallivapaa, sisäisesti palosuojattu huomiotalvipusero irrotettavalla hupulla naisille, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Koot: Väri: Mallisto:

141

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TALVI FR

117

5149 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu, erittäin miellyttävä naisten näkyvä softshelltakki. Takilla on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti suunniteltu ottaen huomioon kädet ylhäällä työskentelyn. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

109

5169 95 METALLIVAPAA NAISTEN SOFTSHELL LIIVI Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu naisten softshell liivi.

5238 84 NAISTEN PUSERO Metallivapaa, palosuojattu näkyvä naisten pusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja kestävä kangas.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

103

Naisten XS-XXL 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

110

NEW

5639 87 NAISTEN PUSERO Erittäin mukavasta kankaasta valmistettu palosuojattu naisten pusero. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen MAGMA

5709 88 NAISTEN TALVIPUSERO Palosuojattu tikkivuorellinen naisten talvipusero korostetulla näkyvyydellä, kevyesti vartalonmyötäinen. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen CANTEX 57

5737 88 NAISTEN PUSERO Sisäisesti palosuojattu naisten huomiotakki, etuosassa ja hihoissa Cantex Weld, selkäosassa Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Koot: Väri: Mallisto:

157

156

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

76

5739 88 NAISTEN PUSERO Palosuojattu naisten pusero korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten XS-XXL 94 keltainen/mariininsininen CANTEX 57

77

NEW

5778 86 METALLIVAPAA NAISTEN KAULUSPAITA Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu naisten kaluspaita korostetulla näkyvyydellä. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

5779 91 NAISTEN KAULUSPAITA Metallivapaa ja palosuojattu naisten kauluspaita korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 34-46 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

5803 81 METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO Metallivapaa ja palosuojattu huomiotalvipusero naisille, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

5807 81 METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO HUPULLAN Metallivapaa ja palosuojattu huomiotalvipusero naisille irrotettavalla hupulla, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

43


NAISTEN FR 73

5838 81 METALLIVAPAA NAISTEN PUSERO Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä naisten pusero. Kevyt, mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

153

72

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

5839 81 METALLIVAPAA NAISTEN PUSERO Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä naisten pusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

6373 89 NAISTEN PITKÄHIHAINEN T-PAITA Palosuojattu pitkähihainen naisten T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri:

Koot: Väri: Mallisto:

Mallisto:

145

145

5914 92 SPORTMALLISET RINTALIIVIT Pehmeät, sisäisesti palosuojatut sportmalliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5915 92 RINTALIIVIT Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut kaarettomat rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri: Mallisto:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

145

6311 90 NAISTEN PITKÄT ALUSHOUSUT Sisäisesti palosuojatut naisten pitkät alushousut pehmeästä merinovillasta ja FR viskoosi tikoosta. Jaguaarikuvioiset paneelit.

44

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 82 musta/harmaa FR ALUSVAATTEET

Väri: Mallisto:

75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

5917 89 TOPPI, JOSSA SPORT-MALLISET RINTALIIVIT Pehmeä, sisäisesti palosuojattu toppi, jossa sport-malliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

145

NEW

5913 92 NAISTEN BOXERIT Sisäisest palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut naisten boxerit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5918 92 KORKEAT NAISTEN ALUSHOUSUT Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut naisten korkeat alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5919 92 ALUSHOUSUT Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

147

NEW

Koot:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

145

145

NEW

147

Naisten S-XXL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/ mariininsininen TERA TX

NEW

147

147

159

158

NEW

6314 90 NAISTEN ALUSPAITA Sisäisesti palosuojattu naisten aluspaita pehmeästä merinovillasta ja FR viskoosi tikoosta. Jaguaarikuvioset paneelit. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

Naisten S-XXL 82 musta/harmaa FR ALUSVAATTEET

NEW

6395 90 PIPO Palosuojattu, kypärän alla käytettäväksi tarkoitettu pipo. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

Yksi koko 82 musta/harmaa FR LISÄTARVIKKEET

6397 90 KAULASUOJA/ TUUBIHUIVI Sisäisesti palosuojattu kaulasuoja merinovillasja ja FR viskoosista, joka suojaa erittäin hyvin valokaarelta. Koot: Väri: Mallisto:

Yksi koko 82 musta/harmaa FR LISÄTARVIKKEET


NAISTEN FR 102

102

NEW

133

133

5227 84 NAISTEN HOUSUT Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut.

5228 84 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

NEW

5027 88 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021.

5057 88 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut riipputaskuilla, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

132

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

106

132

106

NEW

5257 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset, metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut.

5258 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten riipputaskuhousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

117

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

117

NEW

5429 88 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Sisäisesti palosuojatut naisten housut, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021.

5459 88 NAISTEN RIIPPPUTASKUHOUSUT Sisäisesti palosuojatut naisten riipputaskuhousut, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 03 mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

Naisten 36-48 03 mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

104

110

NEW

5628 87 PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen MAGMA

5629 87 VAHVISTETUT NAISTEN HOUSUT Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut ja kenkäsuojalla varustetut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan.

5727 88 NAISTEN HOUSUT Palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen MAGMA

Naisten 36-46 94 keltainen/mariininsininen CANTEX 57

5729 88 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Sisäisesti palosuojatut naisten housut korostetulla nnäkyvyydellä, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

45


NAISTEN FR

104

73

72

71

NEW

5759 88 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Sisäisesti palosuojatut naisten riipputaskuhousut korostetulla näkyvyydellä, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Koot: Väri: Mallisto:

5827 81 METALLIVAPAA NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

5828 81 METALLIVAPAA NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Metallivapaa ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

5829 81 METALLIVAPAA NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Väljemmän malliset metallivapaa ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot:

Naisten 36-48

Väri:

92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/ mariininsininen TERA TX

Koot: Väri: Mallisto:

Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

71

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

72

73

5857 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

5858 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Metallivapaa ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

5859 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Väljemmän malliset metallivapaa ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

5862 81 METALLIVAPAA NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER Laajemman malliset metallivapaa ja palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Mallisto:

5863 81 METALLIVAPAA NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER Metallivapaa ja palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/ mariininsininen TERA TX

78

78

46

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

86

79

5866 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER Metallivapaa ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jerseyvuorella. Koot: Väri: Mallisto:

79

5867 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER Laajemman malliset metallivapaa ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

6028 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX NON-METAL


NAISTEN FR

86

89

6029 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 03 mariininsininen TERA TX NON-METAL

6058 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

6059 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX NON-METAL

61

60

59

89

Naisten 36-48 03 mariininsininen TERA TX NON-METAL

61

6326 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

65 107

NEW

6327 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

6328 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

6329 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretchvyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

65

123

6359 85 NAISTEN STRETCH-HOUSUT Metallivapaa, kapean malliset sisäisesti palosuojatut naisten stretch-farkut, klassinen viiden taskun malli.

6627 83 NAISTEN HOUSUT Naisten palosuojatut vyötäröhousut, joissa lahkeissa kenkäsuojat, korostettu näkyvyys ja kaksinkertainen kangas edessä antamassa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa.

6628 83 NAISTEN HOUSUT Naisten palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Piilotetut sivusaumat ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 34 Blue denim OFFICE FR

123

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen APEX

6356 88 NAISTEN STRECH-CHINOT Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu naisten strech-chinot, strech lisää liikkuvuutta ja ovat erittäin miellyttävät päällä pidettävät erityisesti sekä seisoma- että istumatöitä tekeville. Varastossa, kvartaali 2/2021. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 03 mariininsininen OFFICE FR

123

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen APEX

6629 83 NAISTEN HOUSUT Naisten palosuojatut vyötäröhousut piilotetuilla sivusaumoilla ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Koot: Väri: Mallisto:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen APEX

47


NAISTEN FR

ÄITIYSHOUSUT Tranemo on viime vuosina panostanut kovasti naisten palosuojattujen mallien kehittämiseen. Suunnittelussa keskityimme naisten tarpeisiin mallien suhteen sekä niiden soveltuvuuteen erilaisissa työympäristöissä. Raskausajan housumme sopii kaikille odottaville äideille niiden ainutlaatuisen toteutuksen johdosta, sillä riippuen suojauksen tarpeesta, voidaan kaikki Tranemon vyötäröhousumallit ilman riipputaskuja tilata myös äitiyshousuina. Äitiyshousuissa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori, joka mahdollistaa housujen mukautumisen kasvavan vatsan mukaan. Neulos on valmistettu palosuojatusta elastisesta materiaalista, joka sisältää 20 % uusiokäytettyjä kuituja ja on suunniteltu antamaan erityistä tukea kokoaan muuttavalle vatsalle. Vyötärön takaosassa oleva leveä resori takaa housujen hyvän istuvuuden sekä antaa suojaa vaativissa työskentely olosuhteissa.

59

61

NEW

NEW

6396 81 ÄITIYSHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa.

6398 81 ÄITIYSHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

133

102

NEW

48

103

NEW

5296 84 ÄITIYSHOUSUT Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

NEW

5097 88 ÄITIYSHOUSUT Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Saatavilla varastossa, kvartaali 2/2021.

5799 88 ÄITIYSHOUSUT Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Saatavilla varastossa, kvartaali 2/2021. Saatavilla varastossa, kvartaali 2/2021.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen CANTEX WELD STRETCH


NAISTEN FR

NAISTEN PAIDAT & ALUSASUT Olemme tälle vuodelle sovittaneet suurimman osan

152

154

153

5070 89 COLLEGE Pehmeä ja mukava palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa lyhyt vetoketju edessä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5071 89 T-PAITA Palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu näkyvä T-paita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

5072 89 PITKÄHIHAINEN T-PAITA Palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu pitkähihainen näkyvä T-paita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

trikoo-yläosistamme siten, että myös pienempiä kokoja tarvitseville naisille löytyy hyvin istuvat koot. Trikoo on pehmeä ja muotoutuva materiaali, joten se mukautuu

Naisten

Miesten

S

XXS

mukaisesti. Lisäasusteiden koot

M

XS

on esitetty ja tilataan miesten

L

S

XL

M

XXL

L

vartalon mukaan ja muodostaa samalla suojaavan ilmakerroksen Tranemo Skinsafe ajattelumme

koossa. Viereisestä taulukosta selviää mikä naisten koko vastaa miesten kokoja.

152

152

XXS-4XL 55 keltainen FR LISÄTARVIKKEET

154

XXS-4XL 55 keltainen FR LISÄTARVIKKEET

152

Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 55 keltainen FR LISÄTARVIKKEET

154

NEW

5075 89 COLLEGE Palosuojattu huomiocollegepusero, jossa pyöreä kaulus 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

5270 89 COLLEGE Pehmeä ja mukava metalliton ja palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa lyhyt vetoketju edessä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 50 oranssi FR LISÄTARVIKKEET

5271 89 T-PAITA Palosuojattu, näkyvä T-paita jossa pehmeä sisäpinta 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 50 oranssi FR LISÄTARVIKKEET

6375 89 COLLEGE Metallivapaa ja pehmeä ja mukava palosuojattu collegepusero, jossa pyöreä kaulus, korostetulla näkyvyydellä. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

144

146

146

5900 92 ALUSPAITA Palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5920 92 POOLOPAITA Metalliton ja palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu poolopaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5930 92 ALUSHOUSUT Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5940 92 ALUSPAITA Palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu pitkähihainen aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen CANTEX JX

148

XXS-3XL 03 mariininsininen CANTEX JX

149

146

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen CANTEX JX

149

6379 89 PITKÄHIHAINEN T-PAITA Palosuojattu pitkähihainen T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

148

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen CANTEX JX

149

6302 90 PITKÄT ALUSHOUSUT Palosuojatut, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistetut alushousut. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 82 musta/harmaa MERINO BX

148 151

6309 90 POOLOPAITA Metalliton ja palosuojattu, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistettu poolopaita. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 82 musta/harmaa MERINO BX

6312 90 PITKÄT ALUSHOUSUT Palosuojatut merinovillasta/FR-viskoosista valmistetut alushousut.

6315 90 ALUSPAITA Palosuojattu merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu aluspaita.

6319 90 POOLOPAITA Metalliton ja palosuojattu, merinovillasta/ FR-viskoosista valmistettu poolopaita.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 07 musta MERINO RX

XXS-4XL 07 musta MERINO RX

XXS-4XL 07 musta MERINO RX

6330 90 COLLEGETAKKI Metalliton ja palosuojattu, kestävästä merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu collegetakki. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 07 musta MERINO TX

49


SWITCH > Korkean energiatason sähkölaitteistojen kanssa työskenteleville > Sisäisesti palosuojattu ja korkea valokaaren suoja-arvo ARC PPE 4, 40 cal/cm² > Pehmeät ja joustavat tuulta- ja vettähylkivät softshell vaatteet SWITCH lisää korkean energiatason sähkölaitteistojen kanssa työskentelevien turvallisuutta, kuten esimerkiksi jännitteen katkaisut kojeistoissa tai suuremmissa akkuyksiköissä. SWITCH:in ansiosta Tarnemolla on valokaarelta suojaava täydellinen järjetelmä. Mallisto on luotu antamaan erittäin korkea suoja valokaarelta. SWITCH saavuttaa EN 61482-2 APC 2, ELIM 40 cal/cm² ja EBT 44 cal/cm² mukaan korkeimman suojausluokituksen valokaarionnettomuutta vastaan (PPE 4 NFPA 70E). SWITCH mahdollistaa nopean ja joustavan sopeutumisen riskitasosta ja nykyisen työtilanteen mukaisesta suojaustarpeesta riippuen. Lyhytaikaisissa työtehtävissä softshelltakkia on helppo käyttää perussuojauksen kanssa vaatteiden päällä. Enemmän aikaa vievissä työtehtävissä suosittelemme valokaarisuojattua softshellpuseroa yhdessä softshell housujen kanssa. Suojavaatteissa käytetty softshellkangas on pehmeä, elastinen, tuulta- ja vettähylkivä, mikä tekee niistä miellyttävät ja toimivat. Mallisto tarjoaa myös valokaarelta suojaavan päänsuojauksen sertifioituna yhdistelmänä: kypärä, visiiri ja huppu. Yhdessä Balaklavan ja käsineiden kanssa saat täydellisen suojauksen valokaarelta.

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELL PUSERO 5195 95

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu softshellpusero, joka saavuttaa PPE kategoria 4 (>40 cal/cm²). Pusero on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten ja valmistettu pehmeästä, tuulta- ja vettähylkivästä softshell kankaasta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vetoketjulliset rintataskut. Vetoketjulliset sivutaskut. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

50

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 955: Windtech FR 550, 550 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

SOFTSHELL HOUSUT 5194 95

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut softshell housut, jotka saavuttavat PPE kategoria 4 (>40 cal/cm²). Housujen lahkeiden ulkosivuilla on vetoketjut ja ne on valmistettu pehmeästä, tuulta- ja vettähylkivästä softshell kankaasta. Turvalukolliset irrotettavat ja säädettävät olkaimet. Pidikkeet vyötäröllä. Läpälliset sivutaksut. Läpällinen reisitasku. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeiden ulkosivuilla. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 955: Windtech FR 550, 550 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä

c95mt


SWITCH

NEW

NEW ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

VALOKAARIHUPPU + VISIIRI + KYPÄRÄ SA00 01

Setti jossa valokaarihuppu 9179, integroitu visiiri RX0018 ja kypärä leukahihnalla Koot: Väri:

Yksi koko 03 mariininsininen

NEW EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELL TAKKI 5193 95

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu takki tarrakiinnityksellä, jotta sen saa pikaisesti pois päältä, takki saavuttaa PPE-luokan 4 (>40 cal/cm²). Takin olkapäät on fluoresoivasta kankaasta korostetun näkyvyyden takia ja se on valmistettu pehmeästä tuulta- ja vettähylkivästä softshell kankaasta. Tarranauhakiinnitys edessä. Säädettävä hihan leveys. Selkäosan pituus koossa L=122 cm. Koot: Väri: Laatu:

S, L, XXL, 4XL 94 keltainen/mariininsininen 955: Windtech FR 550, 550 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä

c95mt

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN 1149-5

VALOKAARIHUPPU 9179 95

Sisäisesti palosuojattu valokaarihuppu softshell kankaasta suojaa erittäin hyvin valokaarelta. Huppu suojaa myös rintakehän yläosaa ja selkää, yhteensopiva visiirin RX0018 kanssa. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 955: Windtech FR 550, 550 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, IEC 61482-1-2 CL.2, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm²

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

GS-ET-29 (Visor) APC 2

EN 1149-5

KYPÄRÄHUPPU 9195 89

Pehmeä kypärähuppu joka suojaa erittäin hyvin valokaarelta, valmistettu kaksinkertaisesta trikookankaasta. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Lisäsuojaa hartioilla Koot: Väri: Laatu:

NEW

Yksi koko 03 mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², EBT: 17,8 cal/cm², LOI: 26,5% 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

VALOKAARIVISIIRI

RX00 18

Läpinäkyvä 3Phase® valokaarivisiiri jonka pystyy nostamaan ylös Yhteensopiva valokaarihupun 9179 kanssa ja kiinnitetään kypärään. Sertifioitu EN 166, EN 170 ja GS-ET-29 mukaan. Visiiri on suunniteltu suojaamaan silmiä ja kasvoja mekaanisilta vaaroilta, valokaaren liekiltä ja kuumuudelta jännitteiden tai muiden sähköäjohtavien materiaalien läheisyydessä työskenneltäessä. Ei saa käyttää hitsauksessa, pitkään jatkuvan kovan lämmön tai muun säteilyn suojaamiseen. Käytä ainoastaan valokaarelta suojautumiseen. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 00 monivärinen Polykarbonaattia

51


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, liikenneonnettomuudet, räjähdysvaara

SHELL FR

SHELL FR

> Kevyitä, polyesterivapaita sisäisesti palosuojattuja ja teipattuja kuorivaatteita > Vaatteet hengittävät hyvin ja ovat tuulen ja vedenpitäviä, EN 343 mukaan > Päällepainetut heijastimet lisäävät mukavuutta

Tranemo lanseeraa nyt aivan uuden sisäisesti palosuojatun malliston, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Mallistossa on kuoritakki, kuorihousut sekä toiminnallinen parkatakki. Kaikilla malleilla on teipatut saumat ja ne on valmistettu kevyestä tuulen ja vedenpitävästä kankaasta EN 343 standardin mukaan. Kangas koostuu suurelta osin luonnonkuitu viskoosista, joka on kudottu erityisellä tekniikalla, joka tekee vaatteesta pehmeän. Kangas on päällystetty kalvolla, jolla on erityisen hyvä hengittävyys ominaisuus. Työntekijä voi näin työskennellä koko päivän hyvin suojattuna tehtävissä, joissa sujuva liikkuvuus on vaatimus. Kangas ei sisällä polyesteriä ja saavuttaa näin ollen EN ISO 11612 A2 (reunasytytys). Pinta pysyy ehjänä hitsaustyössä tai altistuttaessa metalli roiskeille. Kuorivaatteet on vuorattu ohuella reikä- ja Cantex vuorikankaalla, jotta keveys ja ilmavuus säilyisi ja niitä olisi miellyttävä käyttää. Kuorivaatteet soveltuvat mainiosti vuoden ympäri käyttöön, sillä voit vaihdella alus- ja väliasuja lämpötilan ja tarvittavan suojaustason mukaan. Mallistolla on korkea Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2) ja yhdistettäessä niihin Tranemo Skinsafe 3-kerros järjestelmä, saavutetaan korkein suojaustaso, PPE 4, Arc Rating 48 cal/cm². Vähemmän aktiivisissa työtehtävissä ja kylmimmissä olosuhteissa, on tikkivuorinen parkatakki mainio valinta. Mikäli tarve olisi vielä lämpimälle vaihtoehdolle, voidaan sekä kuoriettä parkatakki tilata erillisellä irrotettavalla hihattomalla tekoturkisvuorella varustettuna.

52


KEVYITÄ SISÄISESTI PALOSUOJATTUJA FUNKTIOVAATTEITA Kuorivaate on kevyt päällysvaate, jota käytetään uloimpana suojaavana kerroksena kerros-kerrokselta järjestelmämme mukaisesti. Kuorivaate suojaa tuulelta ja kosteudelta ja samalla haihduttaa kosteutta iholta. Kangas koostuu suurelta osin luonnonkuitu viskoosista, joka on kudottu erityisellä tekniikalla, joka tekee vaatteesta pehmeän. Kangas on päällystetty kalvolla, jolla on erityisen hyvä hengittävyys ominaisuus. Kangas ei päästä tuulta eikä kosteutta ulkopuolelta, mutta haihduttaa kosteutta kehosta ulospäin. Työntekijä voi näin työskennellä koko päivän hyvin suojattuna tehtävissä, joissa sujuva liikkuvuus on vaatimus. Kangas ei sisällä polyesteriä ja saavuttaa näin ollen EN ISO 11612 A2 (reunasytytys). Pinta pysyy ehjänä hitsaustyössä tai altistuttaessa metalli roiskeille. Kaikki saumat on teipattu. Muuttuvissa lämpötiloissa ja eri aktiviteettitasoilla työskenneltäessä voidaan välikerrosta muuttamalla saada asu joko lämpimämmäksi tai viileämmäksi. Kuorivaate malliston kaikki mallit ovat erittäin näkyviä ja segmentoidut painetut heijastinnauhat vielä lisäävät keveyden tuntua ja vaatteen liikkuvuutta.

Tuulen ja vedenpitävä, EN 343 mukaan. Hengittää hyvin.

Korkea näkyvyys, segmentoidut painettavat heijastinnauhat

Verkkovuori takaa keveyden ja ilmavuuden

HTFR Dobby vahvikekangas

53


SHELL FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5118+5120)

METALLIVAPAA PARKA 5118 94

Metallivapaa, sisäisesti palosuojattu kuoritakki, jossa teipatut saumat ja tikkivuori. Vettä ja tuultapitävä, EN 343 sertifioitu. Kuoritakki on ergonomisesti muotoiltu, ottaen huomioon käsivarret kohotettuna työskentelyn. Piilotettu vetoketju, kaksinkertaisella tuulilistalla ja painonapit. Irroitettava ja säädettävä huppu. Rintataskut vetoketjulla. D-rengas. Lämpötaskut. Läpälliset etutaskut. Läpällinen hihatasku, jossa D-rengas ja kiinnitys henkiökorttitaskulle. Vetoketjulliset sisätaskut, joista toinen dokumenteille/tabletille ja integroitu puhelintasku. Säädettävät hihansuut neulosta. Kiristysnauha vyötäröllä ja helmassa. Hihoissa ja helmassa HTFR Dobby vahvike. Painetut heijastinnauha lisäävät mukavuutta. Voidaan yhdistää turkisvuoren 9128 kanssa. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt 5119 94 METALLIVAPAA PARKA TEKOTURKISVUORELLA 9128 Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m² 060: Irroitettava palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA KUORITAKKI 5135 94

Metallivapaa, tuulta ja vettäpitävä, palosuojatuttu kuoritakki, jossa teipatut saumat ja reikävuori. EN 343 sertifioitu. Takki on ergonomisesti muotoiltu ylös nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Irrotettava ja säädettävä huppu. Vetoketjulliset rintataskut. D-rengas. Kaksi vetoketjullista sisätaskua, joista toinen asiakirjoille/lukulaitteelle. Integroitu puhelintasku. Kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Säädettävä hihan leveys ja hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. HTFR Dobby alla ja hihoissa. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Mahdollista yhdistää pileekangasvuori 9128 kanssa. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai LK.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Vuori, FR Mesh, 110 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 5136 94 METALLIVAPAA KUORITAKKI TEKOTURKISVUORELLA 9128 Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Vuori, FR Mesh, 110 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 060: Irroitettava palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

c95mt

54

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

ARC RATING

6315 90 07

6375 89 94

5135 94 94

48,0 cal/cm²

ELIM: 4,6 cal/cm² EBT: 5,3 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ARC RATING: 21,3 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

Korkea selkäosa lisää mukavuutta ja suojaa tuulelta.

Turvalukolla olevat säädettävät ja irrotettavat olkaimet.

Sivutaskuissa suojaava läppä.

Läpällinen takatasku.

Tuulen ja vedenpitävä EN 343 mukaan ja erittäin hengittävä.

Kaksisuuntainen vetoketju vyötäröltä nilkkaan mahdollistaa housujen nopean riisumisen ja pukemisen kengät päälle puettuna.

HTFR-Dobby vahvistetut polvet ja sisäiset polvisuojataskut.

Lahkeen sisäpuolella lumilukko. Päälle painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuutta ja liikkuvuutta.

Säädettävä lahje.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

KUORIHOUSUT 5132 94

Metallivapaat, tuulta ja vettä hylkivät, palosuojatut kuorihousut, teipatut saumat ja mesh-vuori. Turvalukolliset irrotettavat ja säädettävät olkaimet. Pidikkeet vyötäröllä. Läpälliset sivutaskut. Läpällinen etutasku ja piilotettu D-rengas. Läpällinen takatasku. HTFR-Dobby vahvistetut polvet ja sisäiset polvisuojataskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeiden ulkopinnassa. Lahkeissa lumilukko ja säädettävä leveys. HTFR-Dobby vahvistettu takahelma. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Vuori, FR Mesh, 110 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 55


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, liikenneonnettomuudet, räjähdysvaara

STRETCH FR

> > > >

Uuden sukupolven palosuojatut vaatteet erityisen hyvällä liikkuvuudella Housuissa 20 % stretchiä ja korkea palosuojaus soveltuen teolliseen pesuun Vahvikekangas Tuulta ja vettähylkivät sisäisesti palosuojatut softshelltakit ja liivit

Stretch FR sisältää suojavaatteet fyysisesti aktiivisille energia-alan tehtävissä työskenteleville, vaatteilla on sama mukavuus ja liikkuvuus kuin vapaa-ajan vaatteilla. Palosuojatut strech housut tuovat mukavuuden täysin uudelle tasolle modernilla muotoilulla, istuvuudella ja monilla hyvillä toiminnoilla työkalujen säilyttämiseen. Strech-kangas on valmistettu aramidikuidusta, johon on yhdistetty strechkuituja, tämä mahdollistaa erittäin elastisen kankaan, joka kestää hyvin teollista pesua ja jolla on erittäin hyvät palonsuojausominaisuudet. Strech housuissa on vahvikekangas polvisuojataskujen kohdalla, joka lisää housujen käyttöikää. Puserot ja liivit on ommeltu pehmeästä ja joustavasta softshell-kankaasta, joka on vettä- ja tuultahylkivä ja antavat vaikuttavan PPE 3 suojan mahdollisessa valokaarionnettomuudessa. Erinomainen ja mukava yhdistelmä malliston housujen kanssa. Luonnollisesti koko mallisto löytyy sekä naisten että miesten koossa ja joko korostetulla näkyvyydellä tai huomioluokiteltuna EN ISO 20471 mukaan.

56


STRETCH FR - SOFTSHELL

ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

Tuulta ja vettähylkivä - Metallivapaa

NEW

5145 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

NEW

6032 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

5165 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL LIIVI

6062 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL LIIVI

STRETCH FR - SOFTSHELL NAISTEN

ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

Tuulta ja vettähylkivä - Metallivapaa

NEW

5149 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO

5169 95 METALLIVAPAA NAISTEN SOFTSHELL LIIVI

STRETCH FR

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

20% stretchiä - Erittäin miellyttävät - Korkea näkyvyys - Kestävät

6321 81 VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6322 81 VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6324 81 RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6325 81 RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

STRETCH FR - NAISTEN

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Naisten koot - 20% stretchiä - Erittäin miellyttävät - Korkea näkyvyys - Kestävät

NEW

6326 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6327 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6328 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6329 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6396 81 ÄITIYSHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

NEW

6398 81 ÄITIYSHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

57


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO 5145 95

Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu, erittäin miellyttävä näkyvä softshell. Puserolla on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti suunniteltu ottaen huomioon kädet ylhäällä työskentelyn. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. *Pusero on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (XS-L) CL.2 (XL-4XL)

METALLIVAPAA SOFTSHELL LIIVI 5165 95

NEW

Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu huomiosoftshell liivi. Edessä piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Alhaalla kiristysnyöri. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi. **Liivi on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.1 (D84) 50 WASHES CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

TRANEMO SKINSAFE

RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6324 81

STRETCH

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut riipputaskulliset vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu veitsinappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Alaselässä stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Takana lahkeensuussa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

58


STRETCH FR

Erittäin kestävä sepaluksen rakenne, joka vähentää saumojen rasitusta.

Jalka- ja puhelintasku Stretch-vyöhykkeellä joustavuuden lisäämiseksi.

Jos työ on fyysisesti aktiivista ja siinä on paljon liikkeitä, Stretch-vyöhykkeen ansiosta housut istuvat kuitenkin täydellisesti.

Stretch-vyöhyke haarassa lisää liikkuvuutta.

Polvilla työskenneltäessä Stretch-vyöhykkeen ansiosta housut venyvät vähemmän ja seuraavat liikettä. Mittatikkutasku ja puukkonappi sekä lenkki

Erittäin vahvat polvisuojataskut HTFR Dobby, jossa on Stretch-vyöhyke sivulla.

STRETCH Jalkaleveys voidaan säätää painikkeilla ja housut on vahvistettu HTFR Dobbylla takana.

Housut on sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti, joka takaa hyvän näkyvyyden työssäsi.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Alaselässä stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Takana lahkeensuussa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys.

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Alaselässä stretch-materiaalia. Läpälliset takataskut. Lahkeensuussa takana HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys.

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

6326 81

6321 81

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

EN 1149-5

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ

Koot: Väri: Laatu:

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt ÄITIYSHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

NEW

6396 81

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa.

59


STRETCH FR

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO

TRANEMO SKINSAFE

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (S-L) CL.2 (XL-XXL)

METALLIVAPAA NAISTEN SOFTSHELL LIIVI

5149 95

5169 95

Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu, erittäin miellyttävä naisten näkyvä softshellpusero puserolla on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti suunniteltu ottaen huomioon kädet ylhäällä työskentelyn. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vetoketjulliset rintataskut. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. *Pusero on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu naisten softshell liivi. Edessä piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Alhaalla kiristysnyöri. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi. **Liivi on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.2 mukaan.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ 6327 81

STRETCH

Metallivapaat ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-vyöhyke. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Alaselässä stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Takana lahkeensuussa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 60


STRETCH FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ 6328 81

Metallivapaat ja palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Alaselässä stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Takana lahkeensuussa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

STRETCH

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

ÄITIYSHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6398 81

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-vyöhyke. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Alaselän kohdalla stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Lahkeensuun takaosassa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

NEW

STRETCH

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ 6329 81

Metallivapaat6329 i admin ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-vyöhyke. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Alaselässä stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Takana lahkeensuussa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

STRETCH

c95mt 61


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO 6032 95

Metallivapaa, tuulta ja vettä hylkivä, palosuojattu näkyvä softshellpusero korostetulla näkyvyydellä, erittäin mukava. Puserossa on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti muotoiltu, ottaen huomioon käsivarret kohotettuna työskentelyn. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 2 A1 B1 C1 F1 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

METALLIVAPAA SOFTSHELL LIIVI 6062 95

NEW

Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä, sisäisesti palosuojattu softshell liivi korostetulla näkyvyydellä Edessä piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Alhaalla kiristysnyöri. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

62

TRANEMO SKINSAFE


STRETCH FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6322 81

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Alaselässä stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Takana lahkeensuussa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

STRETCH

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6325 81

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut riipputaskulliset vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu veitsinappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Alaselässä stretch-vyöhyke. Läpälliset takataskut. Takana lahkeensuussa HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m²

c95mt

STRETCH

804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

63


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, räjähdysvaara

OFFICE FR

> Toimistoympäristön ja riskiympäristön vaihtelun välillä > Istuvuus, tyyli ja joustavuus kuin omissa vaatteissasi > Palosuoja, antistaattinen ja Arc Rating luokassa PPE 2

Kauan odotettu uutinen sinulle, joka liikut toimistoympäristön ja riskiympäristön välillä. Nyt voit liikkua samoissa vaatteissa niin toimistoympäristössä kuin riskialttiissa ympäristössä täydellä suojauksella. Farkut ovat 5-taskuisia ja niiden kangas on joustavaa. Niitä on saatavilla sekä naisten että miesten kokoluokissa. Paidassa on yksityiskohtia kuin hyvälaatuisessa paidassa. Samanaikaisesti sinulla on todella hyvä palosuoja, antistaattiset ominaisuudet ja suoja valokaarionnettomuuksia vastaan PPE-luokassa 2.

64


OFFICE FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

KAULUSPAITA 6357 94

Metallivapaa, kevyesti vartalonmyötäinen ja palosuojattu toimistopaita, merensiniset yksityiskohdat kauluksen sisäpuolella, nappilistassa ja manseteissa. Vasemmalla puolella rintatasku. Pitkät hihat ja säädettävä mansetti. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 15 vaaleansininen 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

NEW

STRETCH

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

STRETCH

EN 1149-5

STRETCH-HOUSUT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

STRECH CHINOT

6352 85

6351 88

Metallivapaa, kapean malliset sisäisesti palosuojatut stretch-farkut, klassinen viiden taskun malli.

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut strech-chinot, strech takaa täydellisen liikkuvuuden ja antaa lisämukavuutta, erityisesti sekä seisoma- että istumatöitä tekeville. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku, piilotettu ID-rengas ja kynäpidike.

Sivutaskut. Kolikkotasku. Takataskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

Koot: Väri: Laatu:

c93mt

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 884: Cantex Stretch, 350 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

NAISTEN STRETCH-HOUSUT

NAISTEN STRECH-CHINOT

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6359 85

Naisten 36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

6356 88

Naisten 36-48 03 mariininsininen 884: Cantex Stretch, 350 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

65


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, liikenneonnettomuudet, räjähdysvaara

TERA TX

> Sopii täydellisesti sähkö- ja energiateollisuudessa työskenteleville > Laaja valikoima naistenvaatteita ja suojavaatteita koko vuodelle > Kevyt, kestävä ja palosuojattu kangas

TERA TX on erittäin laaja kokoelma, joka on suunniteltu yhdistämään korkean suojan ja erinomaisen mukavuuden ja todella pitkän käyttöiän. Kevyitä ja miellyttäviä vaatteita, joissa on korkea toimivuus ja jonka ansiosta käyttäjä voi aina käyttää asianmukaista suojaa. TERA TX täyttää standardin IEC 61482-1-1 (Open Arc) mukaisen PPE-luokkaan 2 (yli 8 cal/cm²) vaatimukset ja se on sertifioitu usean kerroksen yhdistelminä Skinsafe-järjestelmässä, jotta voimme aina saada asianmukaisen suojan eri riskitasoilla. TERA TX on kattava kokoelma vaatteita kaikille vuodenajoille ja tietysti siinä on suuri naisten valikoima.

TERA TX - NAISTEN

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Naisten koot - Hyvä näkyvyys - Kevyitä ja mukavia - Kestäviä

5838 81 5839 81 METALLIVAPAA NAISTEN PUSERO METALLIVAPAA NAISTEN PUSERO

5827 81 METALLIVAPAAT NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

5828 81 METALLIVAPAAT NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

5829 81 METALLIVAPAAT NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

TERA TX WINDBREAKER - NAISTEN

5857 81 METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

Naisten koot - Tuulen- ja vedenpitäviä - PU-laminoidulla jerseyllä vuorattu - Hyvä näkyvyys

66

5858 81 METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

5859 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

5862 81 METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

5863 81 METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

5866 81 5867 81 METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPU- METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TASKUHOUSUT WINDBREAKER


TERA TX Päivitetyn testimenetelmän Open Arc IEC 61482-1-1 johdosta Tranemo tulee uudelleen testaamaan kaikki kankaat ja kangasyhdistelmät, joista tulokset saadaan uusilla Arc Rating arvoilla; ELIM ja ATPV/EBT. Testi käyttää Open Arc (avoin EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2018 IEC 61482-2:2009 ELIM 8,1 cal/cm² ARC RATING EBT 8,7 cal/cm² 9,5 cal/cm² APC 1 Class 1

valokaari) menetelmää ja voi aiheuttaa sen, että tuloksissa tulee olemaan eroavaisuuksia vanhoihin testeihin verrattuna samoilla kankailla/kangas yhdistelmillä, sillä avoin valokaari on sattuman varainen. Siirtymäaikana tulee Tranemon vaatteissa esiintymään molempia merkintöjä. Ylimenokauden ajan tulee useampia erilaisia merkintöjä esiintymään Tranemon varastoimissa vaatteissa.

TERA TX

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Hyvä näkyvyys - Kevyitä ja mukavia - Kestäviä

5830 81 METALLIVAPAA PUSERO

5850 81 METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

5834 81 METALLIVAPAA PUSERO

5851 81 METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

5860 81 RIIPPUTASKULIIVI

5856 81 METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

5820 81 METALLIVAPAAT HOUSUT

5840 81 METALLIVAPAA AVOSUOJA

5821 81 METALLIVAPAAT HOUSUT

5841 81 METALLIVAPAA AVOSUOJA

5826 81 METALLIVAPAAT HOUSUT

5849 81 METALLIVAPAA AVOSUOJA

TERA TX WINDBREAKER

6019 81 METALLIVAPAA UMPISUOJA

ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

Tuulen- ja vedenpitäviä - PU-laminoidulla jerseyllä vuorattu - Hyvä näkyvyys

5832 81 METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO WINDBREAKER

5837 81 METALLIVAPAA PUSERO HUPULLA WINDBREAKER

5822 81 METALLIVAPAAT HOUSUT WINDBREAKER

5823 81 METALLIVAPAAT HOUSUT WINDBREAKER

5852 81 METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

TERA TX - TALVI & TALVI NAISTEN

5853 81 METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

Talvivuorattuja - Hyvä näkyvyys

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

5800 81 METALLIVAPAA TALVIPUSERO

5809 81 METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA

5869 81 METALLIVAPAA TALVILIIVI

5803 81 METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO

5807 81 METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO HUPULLAN

67


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PUSERO 5830 81

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu huomiopusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Vetoketju tuulilistalla ja painonapit. Pidike kuulosuojaimille. Vetoketjulliset pystyrintataskut. Sivutaskut. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas. Puhelin- ja dokumenttitaskut sisäpuolella. Säädettävä vyötärö ja hihansuut. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT HOUSUT

METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Kontrastisaumat.

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut polvet säädettävin polvisuojataskuin. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Kontrastisaumat.

5821 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5851 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 68


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

5834 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 15797 50 WASHES

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PUSERO 5834 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioteollisuuspusero. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu napitus, vetoketju ja painonapit. Pidennetty selkä. Kaksinkertaiset kuulokepidikkeet. Oikeanpuoleisessa rintataskussa on läppä, puhelintasku ja kynänauha. Vasen rintatasku on läpällinen. Vetoketjullinen, pystysuuntainen tasku. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Läpälliset sivutaskut. Säädettävä vyötärön leveys ja rannekkeet. Kontrastisaumat. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai LK.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT HOUSUT

METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

Väljemmän malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelitasku, kynätasku ja piilotettu puukkonappi sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, piiloitettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Kontrastisaumat.

Väljemmän malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelitasku, kynätasku ja piilotettu puukkonappi sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, piiloitettu D-rengas, Ensiaputasku ja mittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Kontrastisaumat.

5820 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

5850 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 69


TERA TX

JDM:Detail 1:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

9063 81 VÄLIKAPPALE

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5860-riipputaskuliiviin lisäleveyttä mahdollistava välikappale. Lisätilaa liiviin 5860. Kiinnitetään vetoketjulla eteen. Koot: Väri: Laatu:

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL)

Yksi koko 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

c95mt

EN ISO 15797 50 WASHES

RIIPPUTASKULIIVI 5860 81

Palosuojattu, riipputaskullinen huomioliivi. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Vetoketju edessä. D-rengas. Rintataskut, joista oikea läpällinen. Puhelintasku oikeassa rintataskussa. Riipputaskut työkalulokeroilla. Vyölenkit vyötäröllä. Vasaralenkit. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT HOUSUT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

5826 81

5856 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut huomiohousut. Kevyt, miellyttävä ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, kynätasku ja puhelintasku. Tuumamittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Kontrastisaumat.

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset huomiohousut. Kevyt, miellyttävä ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, kynä- ja puhelintasku. Tuumamittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Kontrastisaumat.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 70

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino BX

Tera TX

6310 90 07

6302 90 82

5827 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

1

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT 5827 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, kynä- ja puhelintasku. Tuumamittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 5857 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset naisten huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, kynä- ja puhelintasku. Tuumamittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Kontrastisaumat Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

71


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA NAISTEN PUSERO 5839 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu naisten huomiopusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Vetoketju tuulilistalla ja painonapit. Kaksi pidikettä kuulosuojaimille. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas. Sisäpuolinen puhelintasku. Povitaskut/dokumenttitaskut. Säädettävä vyötärö ja hihansuut. Kontrastisaumat. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piiloitettu D-rengas ja ensiaputasku. Tuumamittatasku sekä piilotettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Kontrastisaumat.

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset naisten huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piiloitettu D-rengas ja ensiaputasku. Tuumamittatasku jossa piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Kontrastisaumat.

5828 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 72

5858 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

5838 81 94

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 15797 50 WASHES

4

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA NAISTEN PUSERO

5838 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu naisten huomiopusero. Kevyt, mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu vetoketju ja painonapitus. Pidennetty selän takaosa, jossa helman molemminpuolin vetoketjullinen levike, jolla saa tarvittaessa lisää leveyttä. Tupla kiinnitys kuulokkeille. Läpällinen oikea rintatasku, puhelintasku ja kynälenkki. Läpällinen vasen rintatasku, jossa piilotettu D-rengas. Vetoketjullinen pystytasku. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Läpälliset sivutaskut. Säädettävät hihansuut. Kontrastisaumat. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

Väljemmän malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelintasku, kynätasku ja piilotettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Kontrastisaumat.

Väljemmän malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelitasku, kynätasku ja mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja piilotettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Kontrastisaumat.

5829 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

5859 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 73


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA AVOSUOJA

METALLIVAPAA AVOSUOJA

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioavosuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku ja ensiaputasku. Tuumamittatasku sekä piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee housujen avoimet taskut peittää Tera TX takilla.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioavosuoja, jossa vetoketju edessä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Säädettävät olkaimet joissa piilotettu lukitus sekä resori selässä. Vetoketju edessä. Rintataskut, joista oikeanpuoleinen läpällä. Pilotetut puukkonapit. Povitasku. Säädettävä vyötärö. Sivutaskut. Muotoonommellut polvet, jossa säädettävät polvisuojataskut. Läpällinen oikea reisitasku, puhelintasku, kynälokero sekä tuumamittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja tuumamittatasku. Läpälliset takataskut. Kontrastisaumat. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5841 81

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt 74

5840 81

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

Merino RX 6312 90 07 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA AVOSUOJA

METALLIVAPAA UMPISUOJA

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu riipputaskullinen huomioavosuoja, jossa vetoketju edessä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Säädettävät olkaimet joissa piilotettu lukitus sekä resori selässä. Vetoketju edessä. Rintataskut, joista oikeanpuoleinen läpällä. Povitasku. Säädettävä vyötärö. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalupidikkeillä. Sivutaskut. Muotoonommellut polvet, jossa säädettävät polvisuojataskut. Läpällinen oikea reisitasku, puhelintasku, kynälokero ja piilotettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja piilotettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Läpälliset takataskut. Kontrastisaumat. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioumpisuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötärö. Lisätilaa antava laskos selässä. Läpällinen tasku hihassa. Säädettävät hihansuut. Sivutaskut läpivienneillä. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Tuumamittatasku. Polvesta nilkkaan ulottuva vetoketju lahkeen sivulla. Kontrastisaumat.

5849 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

6019 81

Koot: Väri: Laatu:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt 75


TERA TX WINDBREAKER • • • •

Kangasyhdistelmä, jolla valokaariluokitus ELIM 19,0 cal/cm² / ATPV 21,0 cal/cm² Tuulta- ja vettähylkivä Erinomainen työskenneltäessä vaihtelevalla intensiteetillä ja vaihtelevissa lämpötiloissa Ergonomisesti muotoiltu

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO WINDBREAKER 5832 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiopusero, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Puserossa on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Oikeassa rintataskussa piilotettu puhelintasku ja johdon läpivienti mahdolllisuus. Sivutaskut. Läpällinen vasen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinitys. Vetoketjullinen oikea hihantasku. Säädettävät hihansuut. Vetoketjullinen povitasku. Helmassa kiristin. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5823+5800 or 5809)

METALLIVAPAAT HOUSUT WINDBREAKER 5823 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jerseyvuorella. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas ja ensiaputasku. Tuumamittatasku sekä piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Kontrastisaumat. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 76

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5853+5800 or 5809)

METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER 5853 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas sekä ensiaputasku. Tuumamittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut polvet säädettävin polvisuojataskuin. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Kontrastisaumat. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

METALLIVAPAA PUSERO HUPULLA WINDBREAKER 5837 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiopusero, jossa irrotettava huppu, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Puserossa on korkea Arc Rating, ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Säädettävä ja irrotettava huppu PU-laminoidulla jersey vuorella. Vetoketjulliset pystytaskut. Piilotettu puhelintasku ja johdon läpivientimahdollisuus oikeassa rintataskussa. Sivutaskut. Läpällinen vasen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinnitys. Vetoketjullinen oikea hihatasku. Säädettävät hihansuut. Vetoketjullinen povitasku. Helmassa kiristin. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee hupun olla käytössä (ei saa roikkua niskassa) tai se pitää irroittaa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

METALLIVAPAAT HOUSUT WINDBREAKER 5822 81

Laajemman malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelintasku, kynälokero, suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä tuumamittatasku. Läpällinen vasen reisitasku jossa D-rengas, ensiaputasku ja suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä tuumamittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Kontrastisaumat. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5852+5800 or 5809)

METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER 5852 81

Laajemman malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelintasku, kynälokero, suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä tuumamittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa D-rengas, ensiaputasku, suojattu puukkonappi ja-lenkki sekä tuumamittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Työkalupidikkeet vyötäröllä lisätarvikkeille. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

77


TERA TX WINDBREAKER & TALVI NAISTEN

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862/5863/5866/5867)

METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO 5803 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiotalvipusero naisille, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Fleecevuoratut sivutaskut. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa jossa D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnitys. Oikea hihatasku vetoketjulla. Kaksi vetoketjullista povitaskua, joista toinen asiakirjoille/tabletille. Säädettävässä hihansuussa suojattu resori. Alhaalla kiristysnyöri. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. Suojatut napit kaulassa huppua 9065 81 varten. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5863+5803 or 5807)

METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

5863 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas sekä ensiaputasku. Tuumamittatasku. sekä piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Kontrastisaumat. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 78

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5866+5803 or 5807)

METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER 5866 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas sekä ensiaputasku. Tuumamittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut polvet säädettävin polvisuojataskuin. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Kontrastisaumat. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER & TALVI NAISTEN

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5807+5862/5863/5866/5867)

METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO HUPULLAN 5807 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiotalvipusero naisille irrotettavalla hupulla, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Säädettävä ja irroitettava huppu jossa PU-laminoitu jerseyvuori. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut fleecevuorella. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa jossa D-rengas ja ID-korttitaskun kiinnitys. Oikeassa hihataskussa vetoketju. Kaksi vetoketjullista povitaskua toinen asiakirjoille/tabletille. Säädettävissä hihansuissa suojattu resori. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee hupun olla käytössä (ei saa roikkua niskassa) tai se pitää irroittaa. ***Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER 5862 81

Laajemman malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelin- ja kynätaskut ja suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä tuumamittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku, suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä tuumamittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Kontrastisaumat. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5867+5803 or 5807)

METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER 5867 81

Laajemman malliset metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset naisten huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelin- ja kynätasku, suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä tuumamittatasku. Läpällinen vasen reisitasku jossa D-rengas, ensiaputasku, suojattu puukkonappi ja-lenkki sekä tuumamittatasku. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut. Kontrastisaumat. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

79


TERA TX TALVI • • •

80

Kangasyhdistelmä, jossa ELIM 15,0 cal/cm² / ATPV 18,0 cal/cm² Lämpövuoratut takit sopivat täydellisesti työhön kylmissä olosuhteissa Sopii myös työhön jossa on työskennellään vaihtelevalla intensiteetillä ja eri lämpötiloissa


TERA TX TALVI

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822/5823/5852/5853)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5809+5822/5823/5852/5853)

METALLIVAPAA TALVIPUSERO

METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiotalvipusero, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystyrintataskut. Fleecevuoratut sivutaskut. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa, jossa D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnitys. Oikea hihatasku vetoketjulla. Kaksi vetoketjullista povitaskua, toinen asiakirjoille/tabletille. Säädettävässä hihansuussa suojattu resori. Kiristys helmassa. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. Suojatut napit kaulassa huppua 9065 81 varten. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiotalvipusero, irrotettavalla hupulla, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Säädettävä ja irroitettava huppu, jossa PU-laminoitu jerseyvuori. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut fleecevuorella. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa, jossa D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnitys. Oikeassa hihantaskussa vetoketju. Kaksi vetoketjullista povitaskua ,toinen asiakirjoille/tabletille. Säädettävissä hihansuissa suojattu resori. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee hupun olla käytössä (ei saa roikkua niskassa) tai se pitää irroittaa. **Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980.

5800 81

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m² 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

5809 81

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

METALLIVAPAA TALVILIIVI

HUPPU

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioliivi vuorella, pystysuuntaiset rintataskut ja pile-vuori. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Vuorelliset sivutaskut. Kaksi vetoketjullista povitaskua, toinen asiakirjoille/ tabletille. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. Mahdollista yhdistää hupun 9065 81 kanssa. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi.

Säädettävä huppu, vuorattu tuulta ja vettä pitävällä jersey-vuorella. Sopii tuotteisiin 5800 81, 5803 81, 5832 81 ja 5869 81. Säädettävä aukko ja koko. Sopii tuotenumeroihin: 580081, 580381, 583281, 586981. Sertifioitu yhdessä tuotenumero 5809 81, 5837 81 kanssa. *Huppu on oltava pään yli vedettynä tai irroitettava kokonaan hitsaustöissä tai kemikaaleja käsiteltäessä.

5869 81

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

c95mt

9065 81

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 81


RISKINARVIOINTI: Räjähdysvaara, valokaari, liekki ja kuumuus, kemikaaliroiskeet

TERA TX NON METAL

> Erityisesti suunniteltu työhön räjähdysvaarallisissa tiloissa / ATEX > Metalliton ja antistaattinen > Kevyt, kestävä ja palosuojattu kangas

82

TERA TX NON-METAL on kehitetty yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa joiden toimintaympäristä vaatii kokonaan metallittomat työvaatteet. Metallittomat antistaattiset palosuojatut vaatteet poistavat kipinäriskin ATEX-ympäristöissä ja estävät ettei metalliosista tulisi lämpöäjohtavia eivätkä ne johtaisi lämpöä ulkoa sisälle valokaariturmassa. Henkilöt jotka työskentelevät vaativissa olosuhteissa eivät myöskään altistu riskille, että metalliosia irtoaisi vaatteista ja jäisi työpaikalle kun työ on suoritettu. Moneen vaatteeseen on lisätty näkyvyyttä fluoresoivalla kankaalla ja heijasteilla. Umpisuoja 6019 81 on myös sertifioitu EN ISO 20471 luokka 3 mukaan ja siinä on myös pitkä vetoketju lahkeessa pukeutumista ja riisuuntumista varten. Tämä on tärkeää, sillä monet alan yritykset tulevat vaatimaan kyseisen testauksen läpäisevät suojavaatteet.


TERA TX NON METAL

TERA TX NON METAL

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Metalliton - Antistaattinen

NEW

6030 81 METALLIVAPAA PUSERO

6031 81 METALLIVAPAA PUSERO

6020 81 METALLIVAPAAT HOUSUT

6040 81 METALLIVAPAA AVOSUOJA

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6032 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

6062 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL LIIVI

6021 81 METALLIVAPAAT HOUSUT

6041 81 METALLIVAPAA AVOSUOJA

6050 81 METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

6010 81 METALLIVAPAA UMPISUOJA

6035 81 METALLIVAPAA PUSERO

6051 81 METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

6011 81 METALLIVAPAA UMPISUOJA

6019 81 METALLIVAPAA UMPISUOJA

TERA TX NON METAL - NAISTEN

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Naisten koot - Metalliton - Antistaattinen

6028 81 METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT

6029 81 METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT

6058 81 METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

6059 81 METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

83


TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 35 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Tera TX

6315 90 03

6371 89 03

6030 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

6032 95

Metallivapaa, tuulta ja vettä hylkivä, sisäisesti palosuojattu näkyvä softshell-pusero korostetulla näkyvyydellä, erittäin mukava. Puserossa on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti muotoiltu, ottaen huomioon käsivarret kohotettuna työskentelyn. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

METALLIVAPAA SOFTSHELL LIIVI 6062 95

NEW

Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä, sisäisesti palosuojattu softshell liivi korostetulla näkyvyydellä Edessä piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Alhaalla kiristysnyöri. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PUSERO 6031 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu näkyvä pusero korostetulla näkyvyydellä, hihansuissa rannekkeet. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu vetoketju ja painonapit. Pidennetty selkäosa. Läpällinen rintatasku. Läpällinen tasku hihassa, piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Kaksi läpällistä sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. Kiristys helmassa. Resori hihansuussa. Heijastimet käsivarsissa ja olkapäillä. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 84


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PUSERO 6030 81

Metallivapaasisäisesti palosuojattu näkyvä pusero korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu vetoketju ja painonapit. Pidennetty selkäosa. Läpälliset rintataskut. Läpällinen tasku hihassa, piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Läpälliset sivutaskut. Kaksi läpällistä sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. Kiristys helmassa. Säädettävät hihansuut. Heijastimet hihoissa ja hartioilla. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT HOUSUT 6021 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT 6051 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 85


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT

METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/ kynätasku. Tuumamittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha.

6028 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

6058 81

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA AVOSUOJA 6041 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

86


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA UMPISUOJA 6019 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioumpisuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötärö. Lisätilaa antava laskos selässä. Läpällinen tasku hihassa. Säädettävät hihansuut. Sivutaskut läpivienneillä. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Tuumamittatasku. Polvesta nilkkaan ulottuva vetoketju lahkeen sivulla. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA UMPISUOJA

METALLIVAPAA UMPISUOJA

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu näkyvä umpisuoja korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötäröresori. Lisätilaa antava laskos selässä. Säädettävät hihansuut. Sivutaskut läpivienneillä. Muotoillut polvet säädettävillä polvisuojataskuilla. Läpälliset takataskut. Polvesta nilkkaan ulottuva vetoketju lahkeen sivulla. Heijastinnauha hihojen ympäri sekä olkapäillä. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu näkyvä umpisuoja ylimääräisellä korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötäröresori. Lisätilaa antava laskos selässä. Säädettävät hihansuut. Sivutaskut läpiviennein. Muotoillut polvet säädettävillä polvisuojataskuilla. Läpälliset takataskut. Polvesta nilkkaan ulottuva vetoketju lahkeen sivulla. Heijastinnauha hihojen ja lahkeen ympäri sekä olkapäillä. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6010 81

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

6011 81

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

87


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

6035 81 03

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PUSERO 6035 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu pusero. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu napitus ja vetoketju. Pidennetty selkä. Läpälliset rintataskut. Läpällinen tasku hihassa, piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Läpälliset sivutaskut. Kaksi läpällistä sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. Helmassa nauhakuja. Säädettävät hihansuut. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT HOUSUT

METALLIVAPAAT RIIPPUTASKUHOUSUT

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset vyötäröhousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut.

6020 81

Koot: Väri: Laatu:

88

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

6050 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA AVOSUOJA 6040 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu avosuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT NAISTEN HOUSUT

METALLIVAPAAT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut.

6029 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

6059 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

89


RISKINARVIOINTI: Valokaari, tuli ja kuumuus, liikenneonnettomuus. Metallivapaa: Räjähdysvaara, kemikaali roiskeet

TERA TX ARC 2

> Erityisesti suunniteltu työhön joka vaatii IEC 61482-2 CL.2 > Vuorikangas paikoissa, joissa suurin riski altistua valokaarelle > Kevyt, kestävä ja palosuojattu päällyskangas TERA TX Arc 2 on 2-kerroksinen järjestelmä, jolla on kevyt paino ja korkeampi suojaustaso. Moderni muotoilu mukavassa ja kestävässä Tera TX:ssä Ripstop-toiminnolla antaa vaatteelle erittäin hyvän mukavuuden. Yhdistelmä pehmeällä ja mukavalla vuorauksella lisää valokaaren suojaa ja vaate täyttää IEC 61482-2 CL.2:n vaatimukset. Tera TX on kehitetty yhteistyössä johtavien sähkö- ja energiateollisuuden työntekijöiden kanssa ottaen huomioon sekä käyttäjän korkeat vaatimukset täyttävät toiminnot että suorituskyvyn. Kokoelma on optimaalinen yrityksille sähkön jakelun ja tuotannon alueilla tai työskenneltäessä muiden sähköisten järjestelmien kanssa, , jotka vaativat standardia IEC 61482-2 CL.2 (7 kA).

Takki on vuorattu, jolloin saavutetaan parempi suojaus valokaaria vastaan.

Vuori on kevyt ja samaa pehmeää ja mukavaa laatua kuten monet paloturvalliset paidat.

Päällyskangas Tera TX:iä. Palosuojattu, kevyt ja erittäin mukava kangas, jolla on hyvä kulutuksenkestävyys.

ARC

N

FLAME

RETAR

DANT

320BOX kJ TEST 7 kA

APC2

PROTECTIO

CLASS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ARC

TEST7 BOX kJ 320

N

DANT

9,5

DANT

LOI:

RETAR

RETAR

cal/cm²

29,8%

FLAME

FLAME

ARC

320BOX kJ TEST 7 kA

APC2

PROTECTIO

CLASS

kA

Rating:

Piirroskuvat osoittavat missä vuorikangas sijaitsee.

ARC

90

TEST7 BOX kJ 320

kA

Rating: 9,5

DANT

cal/cm²

RETAR

LOI:

FLAME

29,8%

N CLASS

APC2

PROTECTIO

Arc

N CLASS

APC2

PROTECTIO

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc


00

Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta.

TERA TX NON METAL ARC 2

88

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

CLASS PROTECTION

2

ARC

APC

T

320BOX kJ TEST 7 kA

RETARDAN FLAME

cal/cm²

FR

FLA ME DANT

ATPV: LOI: 34,3%11,9

x,x

xx,x% LOI: cal/cm²

Rating:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

ATP

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

PROTECTION

2

kA

kA

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

2

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

PROTECTION

Arc

Arc

Rating:

Rating:

ME

DANT x,x

x,x

cal/cm²

T

xx,x%

xx,x%

cal/cm²

FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 1149-5

WORKWEAR

LOI:

LOI:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN TRANEMO

cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

ARC

ARC

FR

FLA

RETAR

T RETARDAN FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

RETAR

Arc

FLAME RETARDANT

PROTECTION

2

ARC

APC

T

320BOX kJ TEST 7 kA

RETARDAN

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

cal/cm²

Rating: Arc

RETAR

FLA ME DANT

FLAME

WORKWEAR TRANEMO

xx,x% LOI:

x,x

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; WORKWEAR

CLASS

88

TRANEMO

85

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

METALLIVAPAA VUORATTU PUSERO

METALLIVAPAA VUORATTU PUSERO

METALLIVAPAAT HOUSUT

6083 81

6084 81

6080 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu pusero, jossa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu pusero, jossa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

89

86

85

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

APC2 ARC PROTECTION CLASS

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

EN 13034 type PB[6]

METALLIVAPAAT HOUSUT

METALLIVAPAA VUORATTU AVOSUOJA

METALLIVAPAA VUORATTU AVOSUOJA

6081 81

6085 81

6086 81

Metallivapaat sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut, joissa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva vuori, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu avosuoja, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva vuori, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu avosuoja, jossa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

EN ISO 15797 50 WASHES

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 91


TERA TX ARC 2

69

68

70

METALL VAPAAT VUORATUT HOUSUT

METALL VAPAAT VUORATUT HOUSUT

METALL VAPAAT VUORATUT HOUSUT

5880 81

5881 81

5887 81

Laa emman ma e me a apaa ä e pa o uo a u huom ohou u o a a okaa a a aan pa empaa uo aa a o e e a ohu uo EC 61482 2 CL 2

Me a apaa ä e pa o uo a u huom ohou u o a a okaa a a aan pa empaa uo aa a o e e a ohu uo EC 61482 2 CL 2

Me a apaa ä e pa o uo a u huom ohou u o a a okaa a a aan pa empaa uo aa a o e e a ohu uo EC 61482 2 CL 2

K V L

K V L

K V L

u

C44 64 C146 156 D84 120 94 n nm nn nn n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 804 V h n HTFR D bb 295 m 911 Vu C n P 145 160 m LO 26 7%

u

u

c95mt

c95mt

69

C44 64 C146 156 D84 120 94 n nm nn nn n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 911 Vu C n P 145 160 m LO 26 7%

68

C44 64 C146 156 D84 120 94 n nm nn nn n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 911 Vu C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

70

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ + + + + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++ + + + +++ ++++++++++++++++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++ ++ ++ ++ +++ ++++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + +++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++ + +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++++++++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + ++ ++ ++++++++++++++++ + ++++++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++++++++++++++++ +++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ + + + +++ ++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++++++++++++++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++++ +++++ + ++ ++ +++ +++++++++++++++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++++++++++++++++++++ ++ ++++ +++++++ ++ +++ ++ + + + ++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++++ + + ++ ++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++ ++ ++++++ ++++++ ++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++ ++++ +++++++ ++++++++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++++++ +++++++ ++++++++ ++++ ++++++++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ +++++++ ++++++++ ++++++++++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++++++++++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++++ ++++ ++++++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ + ++ ++ +++++ ++++ ++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ +++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ ++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ +++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + + + + + + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

+++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++ ++++++ +++ ++++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++

METALL VAPAAT R PPUTASKUHOUSUT 5890 81 Laa emman ma e ppu a ku e me a apaa ä e pa o uo a u huom ohou u Va okaa a a aan pa empaa uo aa a o e e a ohu uo EC 61482 2 CL 2 K V L

u

C44 64 C146 156 D96 120 94 n nm nn nn n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 EN 13034 LO 29 8% 911 Vu C n P 145 160 m LO 26 7% 804 V h n HTFR D bb 295 m

c95mt

92

METALL VAPAAT VUORATUT R PPUTASKUHOUSUT 5891 81

METALL VAPAAT VUORATUT R PPUTASKUHOUSUT 5897 81

Me a apaa ä e pa o uo a u ppu a ku e huom ohou u o a a okaa a a aan pa empaa uo aa a o e e a ohu uo EC 61482 2 CL 2

Me a apaa ä e pa o uo a u ppu a ku e huom ohou u o a a okaa a a aan pa empaa uo aa a o e e a ohu uo EC 61482 2 CL 2

K V L

K V L

u

C44 64 C146 156 D84 120 94 n nm nn nn n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 EN 13034 LO 29 8% 911 Vu C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

u

C44 64 C146 156 D84 120 94 n nm nn nn n 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 804 V h n HTFR D bb 295 m 911 Vu C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt


TERA TX ARC 2

68

69 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; CLASS ARC

PROTECTION

APC2

FLAME

RETARDANT

TEST BOXkJ 7 kA 320

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

PROTECTION ARC

FLAME

RETARDAN

T

320BOX kJ TEST 7 kA

APC

2

CLASS

Arc Rating:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

APC2 ARC

PROTECTION CLASS

LOI:

xx,x%

FLAME

x,x cal/cm²

RETARDANT

BOX 320 TEST kJ 7 kA

Arc Rating:

ARC

2

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

PROTECTION

kA

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.3 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2* 50 WASHES

METALLIVAPAA VUORATTU PUSERO

METALLIVAPAA VUORATTU PUSERO

5883 81

5884 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiopusero, jossa valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioteollisuuspusero. Valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava ohut vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2 *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai LK.2 mukaan.

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

74

74

75

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

+++++ ++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ ++++++++++++ ++

++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++++ ++++ +++++++++

APC2 ARC PROTECTION CLASS

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.1 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT TARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

FLAME RETARDANT TARDANT

ARC PROTECTION CLASS

FLAME RETARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

APC2

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2 50 WASHES

METALLIVAPAA VUORATTU AVOSUOJA

METALLIVAPAA VUORATTU AVOSUOJA

METALLIVAPAA VUORATTU AVOSUOJA

5885 81

5886 81

5895 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioavosuoja, jossa vetoketju edessä ja valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomioavosuoja, jossa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu riipputaskullinen huomioavosuoja, jossa vetoketju edessä. Valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

93


MEET THE GAME CHANGER CANTEX WELD STRETCH

94


95


CANTEX WELD STRETCH ASKEL SEURAAVALLE TASOLLE Parannettu raskaan hitsauksen luokitus, joustava stretchmuotoilu ja fluorihiilivapaa rakenne; esittelemme ylpeinä Cantex Weld Stretch -palosuojakankaan, joka asettaa uudet standardit turvallisuudelle, käyttömukavuudelle ja kestävyydelle.

96


RASKAAN HITSAUKSEN LUOKITUS EN ISO 11611 Luokka 2 JA YLI Cantex WS täyttää E3-metalliroiskestandardit sekä täyttää ja ylittää raskaan hitsauksen luokituksen EN ISO 11611 luokan 2 vaatimukset. Nämä suojaustasot ovat erittäin tärkeitä terästehtaissa, raskaan teollisuuden laitoksissa ja muissa äärimmäisissä työpaikoissa, joissa sulatetaan metallia ja kuumat metalliroiskeet tai kipinät ovat osa jokapäiväistä työtä. Cantex WS:ssä on ylimääräinen suoja vaatteen etuosassa, mikä varmistaa roiskeiden poisvalumisen ja estää läpipalamisen, jolla voi olla vakavia seurauksia sekä käyttäjälle että vaatteelle. Cantex WS:llä on myös korkea valokaariluokitus, se on paljon vahvempi kuin aiemmat Cantex-kankaat ja sen näkyvyys on optimoitu.

MUKAVUUTTA, JOHON VOIT LUOTTAA Fyysisesti vaativan työn suorittaminen korkeassa lämpötilassa asettaa erityisiä vaatimuksia suojaukselle sekä liekkien ja lämmön vaikutuksen vähentämiselle. Käyttäjän turvallisuuden ylläpitäminen ei kuitenkaan ole ainoa kriteeri. Mukavuus ja esteetön liikkuvuus määrittävät myös, kuinka tehokkaasti käyttäjä voi suorittaa työtehtävänsä. Näin Cantex WS yhdistää käyttäjän mukavuuden maailmanluokan turvallisuuteen. • • • • •

Vaatteen takaosa on joustavaa materiaalia, minkä ansiosta käyttäjä voi liikkua vapaammin. Vaatteen etuosassa on ylimääräinen suojaus. Vaikka uusi kangas tarjoaa enemmän fyysistä joustavuutta vaatteen takaosassa, se tarjoaa silti paremman suojan kuin Cantexin edellisen sukupolven etuosa. Kevyt kangas vähentää fyysistä rasitusta entisestään. Kaikki vaatteet ovat modernisti istuvia, ja valikoimamme sisältää erityisesti sekä miehille että naisille suunnitellut mallistot.

FLUORIHIILIVAPAA Cantex WS on maailman ensimmäinen fluorihiilivapaa palamista hidastava kangas. Monet suojavaatteet käsitellään fluorihiilellä, jotta ne kestävät paremmin kemikaaleja, vettä ja likaa. Valitettavasti fluorihiili ei hajoa luonnossa, minkä vuoksi nämä vaatteet jättävät suuren ympäristöjalanjäljen. Koska olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen, pyrimme aina etsimään vähemmän haitallisen ratkaisun – ja olemme ylpeitä siitä, että fluorihiiletön Cantex WS on merkittävä läpimurto.

PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ, PIENEMMÄT KUSTANNUKSET Cantex WS -vaatteet ovat lujatekoisia ja erityisen kestäviä hapoille ja emäksille. Kaikki lujuusarvot ovat parantuneet huomattavasti: jopa +200 % vaatteen etupuolen kulumiskestävyydessä ja jopa +100 % koko vaatteen repäisylujuudessa. Jos vaatteita hoidetaan ja puhdistetaan asianmukaisesti, niiden käyttöikä pitenee. Tämä puolestaan alentaa kokonaiskustannuksia (TCO), mikä tekee niistä kustannustehokkaamman ratkaisun pitkällä aikavälillä.

97


CANTEX WELD STRETCH

NEW

NEW

5035 88 PUSERO

NEW

98

5440 88 AVOSUOJA

5420 88 VYÖTÄRÖHOUSU

NEW

5720 88 VYÖTÄRÖHOUSUT

NEW

NEW

5050 88 RIIPPUTASKUHOUSUT

NEW

5452 88 RIIPPUTASKUHOUSUT

5761 88 RIIPPUTASKULIIVI

NEW

5024 88 RAIDETYÖNTEKIJÄN HOUSUT

NEW

5040 88 AVOSUOJA

5730 88 PUSERO

NEW

5020 88 VYÖTÄRÖHOUSUT

NEW

NEW

NEW

6351 88 STRECH CHINOT

5752 88 RIIPPUTASKUHOUSUT

NEW

NEW

5740 88 AVOSUOJA

5010 88 UMPISUOJA

NEW

5710 88 UMPISUOJA


CANTEX WELD STRETCH - NAISTEN

NEW

NEW

5037 88 NAISTEN PUSERO

NEW

5097 88 ÄITIYSHOUSUT

NEW

5759 88 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

NEW

5737 88 NAISTEN PUSERO

NEW

5027 88 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

NEW

5429 88 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

NEW

5459 88 NAISTEN RIIPPPUTASKUHOUSUT

NEW

5057 88 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

NEW

5729 88 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

NEW

5799 88 ÄITIYSHOUSUT

6356 88 NAISTEN STRECH-CHINOT

99


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

PUSERO 5035 88

Sisäisesti palosuojattu huomiopusero, etuosassa ja hihoissa Cantex Weld, selkäosassa Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Piilotettu napitus, vetoketju ja painonapit. Pidennetty selkäosa. Kaksinkertaiset kuulokepidikkeet. Oikeanpuoleisessa rintataskussa on läppä, työkalunauha ja piilotettu D-rengas. Vasen rintatasku on läpällinen. Vetoketjullinen pystysuuntainen tasku. Läpälliset sivutaskut. Painonapeilla säädettävät hihansuut. Kaksi povitaskua. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

NEW

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

VYÖTÄRÖHOUSUT

RIIPPUTASKUHOUSUT

Sisäisesti palosuojatut huomiohousut, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat.

Sisäisesti palosuojatut huomiohousut riipputaskuilla, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Tupla riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Takataskut. Vasaralenkit. Vasen reisitasku läpällä, puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Oikea reisitasku lisä työkalutaskulla, tuumamittatasku lenkillä ja piilotetulla puukkonapilla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat.

5020 88

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 100

5050 88

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1 B1 C1 E3 F1

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 20471 CL.2

RAIDETYÖNTEKIJÄN HOUSUT 5024 88

Sisäisesti palosuojatut raidetyöntekijän housut joissa lisävahvistetut osiot, jotka tarjoavat erittäin hyvän suojan metalliroiskeilta. Takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku, kynätasku ja piilotettu D-rengas. Tuumamittatasku ja puukkonapilla lenkillä. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Kontrastisaumat. *Saavuttaakseen EN ISO 11611 vaatimukset, täytyy tuumamittataskun läpän olla suljettu. Koot: Väri: Laatu:

NEW

C44-64, C146-156, D96-120 99 keltainen/antrasiiti 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

NEW

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

AVOSUOJA

UMPISUOJA

Sisäisesti palosuojattu huomio avosuoja jossa etuosassa Cantex Weld ja takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Edessä vetoketju. Oikea rintatasku läpällä. Piilotetut puukkonapit. Povitasku. Säädettävä vyötärö ja vyölenkit. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Läpälliset takataskut. Kontrastisaumat. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta n. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Sisäisesti palosuojattu huomio umpisuoja, hihat ja etuosa Cantex Weld ja takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Edessä vetoketju ja painonapit. Kiinnikkeet kuulokkeille. Läpälliset rintataskut, työkalupidikkeet ja piilotettu D-rengas. Painonapeilla säädettävät hihansuut. Läpälliset sivutaskut läpivienneillä.Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Selässä resori. Kontrastisaumat.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5040 88

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

5010 88

XS-4XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0%

c95mt 101


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL)

NAISTEN PUSERO

5037 88

NEW

Sisäisesti palosuojattu naisten huomiopusero, etuosassa ja hihoissa Cantex Weld, selkäosassa Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Piilotettu napitus, vetoketju ja painonapit. Pidennetty selkäosa kahdella vetoketjuhalkiolla, paremman liikkuvuuden takaamiseksi. Kaksinkertaiset kuulokepidikkeet. Oikeanpuoleisessa rintataskussa on läppä, työkalunauha ja piilotettu D-rengas. Vasen rintatasku on läpällinen. Vetoketjullinen pystysuuntainen tasku. Läpälliset sivutaskut. Painonapeilla säädettävä ranneke. Kontrastisaumat. *takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK 3 yhdessä Tranemon housujen tai avosuojan kanssa, jotka on sertifioitu EN ISO 20471 LK 1 tai LK 2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

Sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja piilotettu D-rangas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat.

Sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut riipputaskuilla, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Työkalupidikkein vahvistetut tupla riipputaskut. Sivutaskut. Takataskut. Vasarapidikkeet. Läpällinen vasen reisitasku, puhelintasku, kynätasku ja piilotettu D-rangas. Oikea reisitasku jossa työkalulokero, Läpällinen tuumamittatasku piilotetulla puukkonapilla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat.

5027 88

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

5057 88

Koot: Väri: Laatu:

ÄITIYSHOUSUT

c95mt

5097 88

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Saatavilla varastossa, kvartaali 2/2021.

102

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

NEW


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

NAISTEN PUSERO 5737 88

Sisäisesti palosuojattu naisten pusero korostetulla näkyvyydellä, etuosassa ja hihoissa Cantex Weld, selkäosassa Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Pidennetty selkäosa kahdella vetoketjuhalkiolla paremman liikkuvuuden takaamiseksi. Tupla kiinnitys kuulokkeille. Läpälliset rintataskut, oikean puoleisessa työkalunauha ja piilotettu ID-rengas henkilökorttitaskulle. Vetoketjullinen pystysuuntainen rintatasku. Läpälliset tilavat sivutaskut. Hihansuissa säätö painonapeilla. Povitasku. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

NEW

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

EN 1149-5

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

5729 88

5759 88

Sisäisesti palosuojatut naisten housut korostetulla nnäkyvyydellä, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja piilotettu D-rangas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat.

Sisäisesti palosuojatut naisten riipputaskuhousut korostetulla näkyvyydellä, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Työkalupidikkein vahvistetut tupla riipputaskut. Sivutaskut. Takataskut. Vasarapidikkeet. Läpällinen vasen reisitasku, puhelintasku, kynätasku ja piilotettu D-rangas. Oikea reisitasku jossa työkalulokero, Läpällinen tuumamittatasku piilotetulla puukkonapilla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat.

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

ÄITIYSHOUSUT 5799 88

Sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Saatavilla varastossa, kvartaali 2/2021.

NEW 103


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

PUSERO 5730 88

Sisäisesti palosuojattu pusero korostetulla näkyvyydellä, etuosassa ja hihoissa Cantex Weld, selkäosassa Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Pidennetty selkäosa. Tupla kiinnitys kuulokkeille. Läpälliset rintataskut, oikean puoleisessa työkalunauha ja piilotettu ID-rengas henkilökorttitaskulle. Vetoketjullinen pystysuuntainen rintatasku. Läpälliset tilavat sivutaskut. Hihansuissa säätö painonapeilla. Povitasku. Kontrastisaumat.

NEW

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VYÖTÄRÖHOUSUT

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKUHOUSUT

5720 88

5752 88

Sisäisesti palosuojatut housut korostetulla näkyvyydellä, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja piilotettu D-rangas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat.

Sisäisesti palosuojatut riipputaskuhousut korostetulla näkyvyydellä, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Tupla riipputaskut työkalupidikkein. Sivutaskut. Takataskut. Vasaralenkit. Vasen reisitasku läpällinen, puhelintasku ja piilotettu D-rangas. Oikeassa reisitaskussa lisä työkalutasku, tuumamittatasku lenkillä ja piilotetulla puukkonapilla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla ja HTFR Dobby vahvistetut takalahkeensuut. Kontrastisaumat.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 104


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

*EN ISO 11612 *EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKULIIVI 5761 88

Sisäisesti palosuojattu riipputaskuliivi korostetulla näkyvyydellä. Saatavilla varastossa, kvartaali 2/2021. Piilotettu vetoketju edessä. Oikeassa rinnassa läpällinen rintatasku. Vasemmassa rintataskussa kynälokero. Tilavat etutaskut rintataskujen alla. Neljä riipputaskua. Takana riipputaskuissa on useita työkalutaskuja. Vyölenkit. Puukkonapit ja lenkki. Vasaralenkit. Kontrastisaumat. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi. Koot: Väri: Laatu:

NEW

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

UMPISUOJA

AVOSUOJA

Sisäisesti palosuojattu umpisuoja korostetulla näkyvyydellä, hihat ja etuosa Cantex Weld ja takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Piilotettu vetoketjun suljin. Kaksi kiinnikettä kuulokkeille. Läpälliset rintataskut, oikea työkalupidikkeillä ja piilotettu D-rengas henkilökortille. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Painonapeilla säädettävät hihansuut. Selässä resori. Kontrastisaumat.

Sisäisesti palosuojattu avosuoja jossa etuosassa Cantex Weld ja takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku. Povitasku. Säädettävä leveys. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku, kynänauha ja piilotettu D-rengas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Läpälliset takataskut. Kontrastisaumat. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta n. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5710 88

XS-4XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

5740 88

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt 105


CANTEX WELD STRETCH

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VYÖTÄRÖHOUSU 5420 88

Sisäisesti palosuojatut housut, etuosassa on Cantex Weld ja takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja piilotettu D-rangas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT 5429 88 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKUHOUSUT 5452 88

Sisäisesti palosuojatut riipputaskuhousut, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Tupla riipputaskut työkalupidikkeillä. Sivutaskut. Takataskut. Vasarapidikkeet. Läpällinen vasen reisitasku, puhelintasku, kynätasku ja piilotettu D-rangas. Oikea reisitasku lisätyökalutaskulla, tuumamittatasku lenkillä ja piilotetulla puukkonapilla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

NAISTEN RIIPPPUTASKUHOUSUT 5459 88 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 106


CANTEX WELD STRETCH

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

AVOSUOJA 5440 88

Sisäisesti palosuojattu avosuoja, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan. Varastossa, kvartaali 2/2021. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku. Povitasku. Säädettävä leveys. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku , kynänauha ja piilotettu D-rengas. Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi säätömahdollisuutta. Läpälliset takataskut. Kontrastisaumat. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta n. 5 ylimääräistä toimituspäivää. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

STRECH CHINOT 6351 88

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut strech-chinot, strech takaa täydellisen liikkuvuuden ja antaa lisämukavuutta, erityisesti sekä seisoma- että istumatöitä tekeville. Varastossa, kvartaali 2/2021. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku, piilotettu ID-rengas ja kynäpidike. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95nt NAISTEN STRECH-CHINOT 6356 88 Koot: Väri: Laatu:

NEW

Naisten 36-48 03 mariininsininen 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

107


RISKINARVIOINTI: Sula rauta, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, sisäinen liikenne, mahdollinen valokaari, vähäiset hitsausroiskeet

CANTEX 57

> Paras kokoelma sinulle, joka työskentelet sulan metallin kanssa > Hyvä suoja konvektio- ja säteilylämpöä vastaan > Parempi näkyvyys heijastimien ja fluoresoivien yksityiskohtien kanssa

Sisäisesti palosuojatut CANTEX-vaatteet työolosuhteisiin, joissa altistut sulametalliroiskeelle, konvektiiviselle kuumuudelle tai säteilylämmölle. Vaatteilla on myös korkein määritelty suojaominaisuus sulia rautaroiskeita vastaan, E3. Vaatteissa on fluoresoivaa kangasta ja heijastinpintaa, joka antaa hyvän näkyvyyden sekä nosturi että trukinkuljettajien näkökulmasta.

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57

5700 88 TALVIPUSERO

5736 88 PUSERO

5726 88 VYÖTÄRÖHOUSUT

5742 88 AVOSUOJA

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57 - NAISTEN Naisten koot - Soveltuu sulan metallin kanssa työskenneltäessä - Parempi näkyvyys

5709 88 NAISTEN TALVIPUSERO

108

5716 88 UMPISUOJA

5739 88 NAISTEN PUSERO

5727 88 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT


CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 D3 ATPV: 15,0 cal/cm² E3 F1

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TALVIPUSERO 5700 88

Sisäisesti palosuojattu talvipusero, tikkivuorella ja korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Kaksi kiinikettä kuulonsuojaimille. Läpälliset rintataskut ja piilotettu D-rengas. Piilotetut puukkonapit vasemmassa taskussa. Vetoketjullinen pystyrintatasku. Läpälliset sivutaskut, joissa fleecevuori. Kiristysnauha vyötäröllä. Takana läpällinen käsinetasku. Säädettävä hihan leveys ja hihansuissa sisäinen ranneke. Kauluksessa fleecevuori. Selkään tehtävää painatusta varten vetoketjullinen vuori. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 D3 ATPV: 15,0 cal/cm² E3 F1

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

NAISTEN TALVIPUSERO 5709 88

Sisäisesti palosuojattu tikkivuorellinen naisten talvipusero korostetulla näkyvyydellä, kevyesti vartalonmyötäinen. Hyvä suoja useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Kaksinkertaiset kuulokepidikkeet. Vetoketjulliset rintataskut, oikeanpuoleisessa sisäinen D-rengas. Vasemmassa taskussa piilotetut puukkonapit. Läpälliset sivutaskut. Vyötäröllä kiristysnyöri. Takana läpällinen käsinetasku. Säädettävä hihan leveys ja sisäinen ranneke. Tikkivuorattu. Kauluksessa fleecekangasta. Vetoketjullinen sisätasku. Selkään tehtävää painatusta varten vetoketjullinen vuori. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

109


CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

PUSERO

NAISTEN PUSERO

Sisäisesti palosuojattu pusero korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Pidennetty selkäosa. Rintataskuissa piilotetut vetoketjut. Piilotettu D-rengas. Tilavat läpälliset sivutaskut. Povitasku. Kiristysnauha vyötärössä. Piilotetut muoviset painonapit hihansuissa. Heijastin hihoissa, olkapäillä ja selässä. Koristetikkaukset.

Palosuojattu naisten pusero korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Kaksi vetoketjullista pystytaskua. Piilotettu D-rengas. Tilavat läpälliset sivutaskut. Povitasku. Piilotetut painonapit hihansuissa. Heijastin hihoissa, olkapäillä ja selässä. Koristetikkaukset.

5736 88

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

5739 88

Koot: Väri: Laatu:

Naisten XS-XXL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

VYÖTÄRÖHOUSUT

5726 88

Sisäisesti palosuojatut housut korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Sivutaskut. Säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku ja sisäpuoleinen puhelintasku. Tuumamittatasku. Heijastimet lahkeissa. Koristetikkaukset. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT 5727 88

Sisäisesti palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Sivutaskut. Säädettävät polvisuojataskut. D-rengas. Läpälliset takataskut. Läpälliset reisitasku ja sisäpuoleinen puhelintasku. Tuumamittatasku. Heijastimet lahkeissa. Koristetikkaukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-46 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 110


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

5940 92 03

5710 88 94

ARC RATING 29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

SKIN PROTECTION Cantex JX 5930 92 03 7,0 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

UMPISUOJA 5716 88

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

AVOSUOJA

5742 88

Sisäisesti palosuojattu umpisuoja korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Rinatataskut piilotetuilla vetoketjuilla. Piilotettu D-rengas. Läpälliset sivutaskut. Säädettävät polvisuojataskut. Tuumamittatasku. Resori ja lisätilaa antava laskos selässä. Piilotetut muoviset painonapit hihansuissa. Heijastin hihoissa, lahkeissa ja olkapäillä. Koristetikkaukset.

Sisäisesti palosuojattu avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja työkalulenkit. Tuumamittatasku. Saadettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Säädettävä vyötärö. Heijastin lahkeissa. Koristetikkaukset. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 111


RISKINARVIOINTI: Hitsauskipinöitä, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, sisäistä liikennettä

OUTBACK HEAVY WELDING

> Hitsausvaatteet raskaaseen hitsaukseen, erittäin pitkä käyttöikä > Pehmeä ja miellyttävä kangas > Näkyvyyttä lisääviä yksityiskohtia

Uuden sukupolven suojavaatteet raskaaseen hitsaukseen. Mallistossa yhdistyy poikkeuksellisen pitkä käyttöikä ja kankaan miellyttävyys. Kuuden vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Tranemo lanseerasi uuden 2 luokan hitsausmalliston, jonka materiaali on valmistettu täysin uudesta sisäisesti palosuojattujen kuitujen yhdistelmästä. Enää ei tarvitse pukeutua liian lämpimiin, liian jäykkiin eikä vaatteisiin, jotka rikkoutuvat helposti hitsauskipinöistä. Vaatteen käyttöikä on aivan eri tasolla kuin perinteisten hitsauksessa käytettyihin vaatteiden ja mallisto on suunniteltu hyvin istuvaksi ja hengittäväksi. Pitkä käyttöikä antaa mahdollisuuden harvempiin uushankintoihin, jolloin kokonaiskustannukset laskevat. Vaatteisiin lisätyt näkyvät osat lisäävät turvallisuutta. Outback on esimmäinen 2 luokan hitsausmallisto, jota todella käyttää mielellään.

OUTBACK HEAVY WELDING Hitsausvaatteet - Pehmeä ja mukava - Parempi näkyvyys - Pitkä käyttöikä

5535 86 HITSAAJAN PUSERO

5522 86 HITSAAJAN HOUSUT

5550 86 HITSAAJAN HOUSUT RIIPPUTASKUILLA

5540 86 HITSAAJAN AVOSUOJA

5512 86 HITSAAJAN UMPISUOJA

HITSAUSTARVIKKEET Lisäsuoja hitsaajalle

112

5572 19 PALOSUOJATUT LAHJESUOJAT

5573 80 PALOSUOJATTU PONCHO

5576 19 ESILIINA KAULUKSELLA

5575 19 PALOSUOJATTU ESILIINA

5577 19 PALOSUOJATTU HIHANSUOJA

5578 19 HITSAAJAN KYPÄRÄHUPPU

9142 88 HITSAUSLAKKI


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Outback HW

5920 92 03

5535 86 67

Radiant Heat

Radiant Heat

C1

C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s

WORLD CLASS PROTECTION, DURABILITY AND COMFORT Hitsaus tuottaa paljon UV- ja lämpösäteilyä. Käyttäjien mukavuuden lisäämiseksi ja lämpöjännityksen välttämiseksi Tranemo on lisännyt tuuletusaukkoja hitsausvaatteisiin. Outback HW -kangas on testattu UV-standardin EN 410 mukaisesti, jossa mitataan suoja UV-A, UV-B ja UV-C -säteilyjä vastaan ja jossa lasketaan suurin käyttö eri hitsausmenetelmille. Testitulokset osoittavat että kaikentyyppisiä hitsausmenetelmiä voidaan suorittaa yli 8 tunnin ajan Outback HW:tä käytettäessä. Welding Technique Maximum Duration (h)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

TIG (CrNi) 44,12

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG with pulse MIG w/o pulse Electrode (Al) (Al) (St:37) 40,68 17,39 18,56

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN PUSERO 5535 86

Hengittäväksi muotoiltu hitsaajan pusero, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Erityisen korkeat hitsaustyöhön sopivat ominaisuudet sekä suoja säteilylämpöä ja metalliroiskeita vastaan. Ergonomisesti muotoillut hihat estävät vekkien syntymistä, johon hitsausroiskeet voivat tarttua. Tuuletusaukot kainaloissa. Piilotettu kiinnitys vetoketjulla ja painonapeilla. Lisäsuojaa antava korkea kaulus. Läpällinen rintatasku. Läpälliset sivutaskut ja läpällinen hihatasku. Piilotettu D-rengas. Pidennetty selkäosa kahdella tuuletusaukolla ja heijastinnauhoilla. Säädettävä vyötärö ja hihansuut muovisilla painonapeilla. Fluoresoivat tereet selässä ja rinnassa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN HOUSUT RIIPPUTASKUILLA 5550 86

Korostetusti näkyvät hitsaajan housut riipputaskuilla, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Riipputaskut, joissa työkalutaskut. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku. Muotoillut polvet, joissa sisäpuolelta säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Säädettävä mittatasku. Fluoresoivaa materiaalia lahkeissa. Vahvikekangas lahkeen takaosassa. *jotta EN ISO 11611 vaatimukset täyttyvät, tulee riipputaskujen aukot peittää takin 5535 ja EN 13034 kanssa hitsaustyön aikana. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 113


OUTBACK HEAVY WELDING

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN HOUSUT 5522 86

Korostetusti näkyvät hitsaajan housut, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Erityisen hyvät ominaisuudet hitsaustyöhön. Hyvä säteilylämmön ja hitsausroiskeiden suoja. Sivutaskut ja läpällinen reisitasku. Muotoillut polvet, jossa sisäisesti säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Mittatasku säädettävällä aukolla. Fluoresoivaa materiaalia lahkeissa. Vahvikekangas lahkeen takaosassa. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN AVOSUOJA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN UMPISUOJA

5540 86

5512 86

Korostetusti näkyvä hitsaajan avosuoja, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Piilotetuin fixlock-soljin varustetut säädettävät olkaimet, resori takana. Läpällinen rintatasku ja piilotettu D-rengas. Sisätasku. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku. Tuumamittatasku säädettävällä aukolla. Muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Fluoresoivaa materiaalia reisien ympärillä. Vahvistemateriaalia lahkeensuiden takana. Pitkiä ja lyhyitä kokoja valmistetaan tilauksesta, n. 5 päivän ylimääräisellä toimitusajalla.

Hengittäväksi muotoiltu hitsaajan umpisuoja, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Erityisen hyvät hitsaukseen sopivat ominaisuudet. Suojaa hyvin säteilylämmöltä ja metalliroiskeita vastaan. Ergonomisesti muotoillut hihat estävät vekkien muodostumista, johon hitsausroiskeet voivat kiinnittyä. Piilotettu kaksisuuntainen vetoketju ja painonapit edessä. Lisäsuojaa antava korkea kaulus. Läpälliset rintataskut. Läpällinen hihatasku ja piilotettu D-rengas. Tuuletusaukot kainaloissa. Läpälliset, läpimentävät sivutaskut. Säädettävä vyötärö. Kaksi tuuletusaukkoa ja heijastin selässä sekä läpälliset takataskut. Muotoillut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Fluoresoivaa materiaalia lahkeissa, rinnassa ja selässä. Vahvikekangasta lahkeen takaosassa.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 114

114


SVETSTILLBEHÖR

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1

ESILIINA KAULUKSELLA

PALOSUOJATUT LAHJESUOJAT

PALOSUOJATTU PONCHO 5573 80

5576 19

Metallivapaat ja erittäin mukavasta materiaalista valmistetut palosuojatut lahjesuojat. Suojaavat hyvin hitsaustöiden aikana. Antavat erityisen hyvän suojan hitsaustöissä.

Palosuojattu poncho, jossa erittäin kestävästä ja vahvasta materiaalista valmistettu kaulus. Suojaa hitsauksen aikana hyvin metalliroiskeilta. Antaa hyvän suojan hitsaustyössä.

Erittäin mukavasta materiaalista valmistettu palosuojattu esiliina kauluksella. Suojaa hyvin hitsaustöiden aikana. Valmistettu erittäin miellyttävästä materiaalista. Antaa erityisen hyvän suojan hitsaustöissä.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5572 19

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

Yksi koko 07 musta 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 32,3%

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1

PALOSUOJATTU ESILIINA

PALOSUOJATTU HIHANSUOJA

Erittäin mukavasta materiaalista valmistettu palosuojattu esiliina. Suojaa hyvin hitsaustöiden aikana. Antaa hyvän suojan hitsaustöissä. Pituus: 55 cm.

Metallivapaat ja erittäin mukavasta materiaalista valmistettu palosuojattu hihansuoja. Suojaa hyvin hitsaustöiden aikana. Antaa erinomaisen suojan hitsaustöissä. Säädettävä resori yläosassa. Resori alaosassa. Pituus 52 cm.

5575 19

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

5577 19

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

EN ISO 11611 CL.1 A1

HITSAAJAN KYPÄRÄHUPPU

HITSAUSLAKKI

5578 19

9142 88

Kudotusta kankaasta valmistettu palosuojattu kypärähuppu, käytettäväksi hitsauskypärän alla. Lisäsuojaa hartioille. Kiristysnauha leveyden säätämistä varten.

Palosuojattu hitsauslakki. Hitsauslakki, jossa elastinen takaosa.

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 64 tummanharma 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 115


RISKINARVIOINTI: Sula alumiini, sula rauta, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, sisäinen liikenne

MAGMA

> Uusi miesten takki, jossa etutaskujen design muutettu > Sisäisesti palosuojattu villapohjainen kangas sulien metallien kanssa työskenneltäessä > Paras suoja sulaa alumiinia ja rautaa vastaan

Magma on kehitetty kestämään sulan raudan, teräksen, alumiinin ja useiden muiden metallien ja metalliseoksien roiskeita. Mallisto on kehitetty alumiiniteollisuuden vaativiin olosuhteisiin ja se on sertifioitu D3:n mukaan, joka antaa korkeimman suojan alumiiniroiskeita vastaan sekä E3:n mukaan (sula rautaroiske). Vahvikekangasta lisätty erityisen kovalle altistukselle joutuvissa kohdissa ja kangas antaa korkean suojan säteilylämpöä vastaan. Heijastimien ja huomiokankaan johdosta myös näkyvyys teollisuusympäristössä, jossa trukkien ja koneiden liikkuminen aiheuttaa riskejä, on hyvä. Kaikki turvallisemman työympäristön takia! Parhaan mahdollisen pesutuloksen saavuttamiseksi ota yhteyttä Tranemo-yritykseen erityisiä pesuohjeita varten.

MAGMA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Paras suoja sulaa alumiinia ja rautaa vastaan - Parempi näkyvyys

NEW

5632 87 PALOSUOJATTU TAKKI

5635 87 PALOSUOJATTU PUSERO

5674 87 PALOSUOJATTU PAITA

5625 87 PALOSUOJATUT HOUSUT

MAGMA - NAISTEN

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Naisten koot - Paras suoja sulaa alumiinia ja rautaa vastaan - Parempi näkyvyys

116

5639 87 PALOSUOJATTU NAISTEN PUSERO

5626 87 VAHVISTETUT HOUSUT

5628 87 PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

5629 87 VAHVISTETUT NAISTEN HOUSUT


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

PALOSUOJATTU NAISTEN PUSERO 5639 87

Erittäin mukavasta kankaasta valmistettu palosuojattu naisten pusero. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojattu pusero erittäin mielyttävästä kankaasta. Korkein suoja sulaa alumiinia vastaan. Kankaalla on myös hyvät suojausominaisuudet muita sulia metalleja kohtaan. Suojalistan alla piilonapitus ja vetoketju. Korkea kaulus ja pidennetty selkäosa antaa lisäsuojaa. Läpälliset rintataskut, piilotettu D-rengas. Kynä/työkalulenkit. Tilavat läpälliset sivutaskut. Säädettävät hihansuut painonapein. Heijastinnauhat hihoissa ja olkapäillä. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

VAHVISTETUT NAISTEN HOUSUT

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojatut housut. Valmistettu erittäin miellyttävästä kankaasta, jolla on korkea suoja sulaa alumiinia vastaan. Hyvät suojausominaisuudet myös muita sulia metalleja kohtaa. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Läpällinen mittatasku. Lahkeessa heijastinnauhat.

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut ja kenkäsuojalla varustetut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojatut housut jossa kengäsuoja ja vahvistetut lahkeet. Housut on valmistettu erittäin mielyttävästä materiaalista joka antaa hyvän suojan sulaa metallia vastaan. Kankaalla on myös hyvät suojaominaisuudet muita sulia metalleja vastaan. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Vahvistettu läpällinen mittatasku. Heijastimet lahkeen takaosassa.

5628 87

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5629 87

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 117


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6315 90 07

5635 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

PALOSUOJATTU PUSERO 5635 87

Erittäin mukavasta kankaasta valmistettu sisäisesti palosuojattu pusero. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Suojalistan alla piilonapitus ja vetoketju. Korkea kaulus ja pidennetty selkäosa antaa lisäsuojaa. Läpälliset rintataskut, piilotettu D-rengas. Kynä/työkalulenkit. Tilavat läpälliset sivutaskut. Säädettävät hihansuut painonapein. Heijastinnauhat hihoissa ja olkapäillä.

NEW

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

PALOSUOJATTU TAKKI 5632 87

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu takki pidettäväksi puseron päällä. Erittäin miellyttävää kangasta, jossa korkein suoja sulaa alumiinia vastaan. Kankaalla myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Pidennetty etuosa antaa lisäsuojaa. Piilotetut painonapit edessä. Säädettävät hihansuut painonapein. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

118


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6312 90 07

5625 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

PALOSUOJATTU PAITA 5674 87

Metallivapaa ja erittäin mukavasta kankaasta valmistettu sisäisesti palosuojattu paita. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Kaksinkertainen nappilista piilotetuin painonapein. Läpälliset rintataskut. Tuuletusaukot selässä. Säädettävät hihansuut painonapein. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

PALOSUOJATUT HOUSUT

VAHVISTETUT HOUSUT

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut sisäisestipalosuojatut housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Läpällinen tuumamittatasku. Lahkeeissa ohuet heijastinnauhat.

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut sisäisesti palosuojatut ja kenkäsuojalla varustetut housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Vahvistettu läpällinen tuumamittatasku. Kenkäsuojaja erittäin vahvistetut lahkeet. Kapeat heijastimet lahkeen takaosassa.

5625 87

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5626 87

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 119


RISKINARVIOINTI: Vähäinen sulanmetallin roiske – kemikaali roiskeet

APEX

> Aramid, jolla erittäin korkea hajoamislämpötila > Kestää monen eri kemikaalin roiskeita > Kuituvärjatty kangas, joka kestää erittäin hyvin teollistapesua

APEX on odotettu lisäys Tranemon palosuojattuihin mallistoihin, joka voi ratkaista joitakin vaikeimpia suojaushaasteita. Materiaali on 300 g/m² lämpörasituksen kuituvärjättyä aramidia ja vuorattu lisäkangaskerroksella edestä. Suojaustaso on erittäin korkea ja kangas ei vain läpäise EN 13034 mukaan happoa ja emästä, vaan myös aromaattista hiilivetyä ja alkoholia. Housuissa löytyy sekä miesten että naisten koot ja niissä on myös extra vahvistus roiskeita vastaan etuosassa. Mallistoon on myös tietenkin lisätty korostettua näkyvyyttä. APEX on ratkaisu moneen työvaiheeseen, jossa on haasteita välttyä metallin ja kemikaaliroiskeilta, mutta ei haluta työskennellä erityisessä kemikaaliasussa. Sellaisen kankaan puuttuessa, josta sinkki valuu pois, käytetään APEXia myös työskenneltäessä sulan sinkin kanssa, sillä kankaan hajoamislämpötila on korkeampi kuin sinkin sulamispiste. Sinkki ei valu pois, mutta ei myöskään polta reikää vaatteeseen ja metalli voidaan poistaa mekaanisesti nopeasti, jolloin vältytään palovammalta.

120


APEX

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6630 83 PUSERO

6620 83 VYÖTÄRÖHOUSUT

6621 83 VYÖTÄRÖHOUSUT

APEX - NAISTEN

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6627 83 NAISTEN HOUSUT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

6623 83 VYÖTÄRÖHOUSUT KENKÄSUOJALLA

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

6628 83 NAISTEN HOUSUT

6629 83 NAISTEN HOUSUT

EN 13034 type PB[6]

PUSERO

6630 83

Palosuojattu takki, jossa kaksinkertainen kangas edessä lisäsuojaa kuumuutta vasten antamassa. Takki on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Piiloitettu kiinnitys paino- ja farkkunapein. Läpälliset rintataskut. Läpälliset sivutaskut. Kolme sisätaskua. Hihansuussa piilotetut painonapit. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoresoiva, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

c95mt

121


APEX

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VYÖTÄRÖHOUSUT 6620 83

Palosuojatut vyötäröhousut piilotetuilla sivusaumoilla ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VYÖTÄRÖHOUSUT

VYÖTÄRÖHOUSUT KENKÄSUOJALLA

Palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Piilotetut sivusaumat ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat.

Sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut, joissa lahkeissa kenkäsuojat, korostettu näkyvyys ja kaksinkertainen kangas edessä antamassa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutasku. Läpälliset sivutaskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kenkäsuoja ja vahvikekangas lahkeen alaosassa. Kontrastisaumat.

6621 83

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoresoiva, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 122

6623 83

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

NAISTEN HOUSUT 6629 83

Naisten sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut piilotetuilla sivusaumoilla ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

NAISTEN HOUSUT

NAISTEN HOUSUT

Naisten sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut, joissa lahkeissa kenkäsuojat, korostettu näkyvyys ja kaksinkertainen kangas edessä antamassa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset sivutaskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kenkäsuoja ja vahvikekangas lahkeen alaosassa. Kontrastisaumat.

Naisten sisäisesti palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Piilotetut sivusaumat ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat.

6627 83

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

6628 83

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoresoiva, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 123


RISKINARVIOINTI: Valokaari, räjähdysvaara, liikenneonnettomuudet (Aramid Hi-Vis)

ARAMID

> > > >

Huoltotöihin ja työympäristöihin, joissa valokaaririski on mahdollinen Kevyin ja ohuin palosuojattu mallistomme Hyvät palosuojausominaisuudet, hyvin kulutusta kestävä ja sekä pitkä käyttöikä Erittäin soveltuva teolliseen pesuun

Kevyt ja miellyttävä ARAMID-mallisto sopii erinomaisesti työympäristöihin, joissa valokaaririski on mahdollinen. Optimaalinen toimivuus on saavutettu suunnittelemalla mallisto yhteistyössä energia-alan johtavien yritysten kanssa. Kankaan kuitu on erikoisvärjätty ja kestää siten hyvin teollisen pesun ja pysyy laadukkaana pitkään.

124


ARAMID

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Kevyitä ja mukavia - Hyvät palonsuojaominaisuudet - Kestäviä

5330 84 PUSERO

5341 84 AVOSUOJA

5320 84 HOUSUT

5349 84 RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

5350 84 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5319 84 UMPISUOJA

5310 84 UMPISUOJA

ARAMID HI-VIS

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Hyvät palonsuojaominaisuudet - Kestäviä - Hyvä näkyvyys

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 PUSERO

5329 84 HOUSUT

5359 84 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5344 84 AVOSUOJA

5346 84 RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

125


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2*

PUSERO 5339 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu näkyvä pusero. Edessä piilotettu vetoketju. Pidike nappikuulokkeelle. Läpälliset rintataskut puhelintaskulla. Piilotettu D-rengas. Iso vetoketjullinen etutasku edessä. Piilotetut puukkonapit. Sivutaskut. Pidennetty selkäosa. Läpällinen hihatasku. Povitasku. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertitioidut. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HOUSUT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5329 84

5359 84

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut palosuojatut näkyvät housut. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut. Vasaralenkit.

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut riipputaskulliset palosuojatut näkyvät housut. Palosuojattu. Kortistetikkaukset. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalulokeroilla. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt 126

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

AVOSUOJA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

5344 84

5346 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa vetoketju edessä. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Tilaustuote - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa riipputaskut ja vetoketju edessä. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalulokeroilla. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Tilaustuote valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

UMPISUOJA 5319 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu, korostetusti näkyvä palosuojattu umpisuoja. Palosuojattu. Kaksisuuntainen piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut, vasemmassa piilotettu D-rengas. Vasemmalla puolella iso vetoketjullinen rintatasku. Läpälliset reisitaskut. Läpällinen hihatasku. Säädettävä resori. Tilaa antava laskos selässä. Takataskut. Mittatasku. Säädettävät polvitaskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeissa. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

127


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

PUSERO 5330 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu pusero. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut puhelintaskulla. Piilotettu D-rengas. Iso vetoketjullinen etutasku edessä. Sivutaskut. Pidennetty selkäosa. Läpällinen hihatasku. Povitasku. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

HOUSUT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5320 84

5350 84

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut palosuojatut housut. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut. Vasaralenkit.

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut riipputaskulliset palosuojatut housut. Palosuojattu. Kortistetikkaukset. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalutaskuilla. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 128

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

AVOSUOJA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

5341 84

5349 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu avosuoja, jossa vetoketju edessä. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Pitkät ja lyhyet koot. Tilaustuote - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu avosuoja, jossa riipputaskut ja vetoketju edessä. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalulokeroilla. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Tilaustuote valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN 1149-5

UMPISUOJA

5310 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu umpisuoja. Palosuojattu. Kaksisuuntainen piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut, vasemmassa piilotettu D-rengas. Vasemmalla puolella iso vetoketjullinen rintatasku. Läpälliset reisitaskut. Läpällinen hihatasku. Säädettävä resori. Lisätilaa antava laskos selässä. Takataskut. Mittatasku. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeissa. Säädettävät polvitaskut. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

129


RISKINARVIOINTI: Liikenneonnettomuudet , valokaari, liekki ja kuumuus

ZENITH

> Nyt myös naisten koot ja Windbreaker > Hyvä suoja huolto- ja rautatietöissä, joissa on valokaaren riski > Kankaassa pehmeä sisäpinta

ZENITH on kehitetty hyvää näkyvyyttä varten ratapenkereellä tehtävässä työssä, jossa on myös korkeajännitteen riski ja eri metallitöitä. Oranssia väriä, joka on sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti, arvostetaan sen näkyvyyden takia lumiolosuhteissa ja se on hyvä vaihtoehto monille muille toiminnoille, joissa tarvitaan huomiovärinä oranssia. Zenith on metalliton ja suojaa mahdollisen valokaarionnettomuuden tapahtuessa. Malliston yksityiskohdat mahdollistavat työkalujen mukaan ottamisen ratapenkereelle. Mallisto toimii hyvin myös leikkaus- ja hitsaustöissä.

130


ZENITH

ARC RATING: 8,4 cal/cm²

Hyvä näkyvyys – hyvä suojaus korkeajännite ja kunnossapito töissä

ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm²

5231 84 PUSERO

Arc Rating: 9,8 cal/cm²

5236 82 TALVIPUSERO

5233 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

5222 84 VYÖTÄRÖHOUSUT

5223 84 HOUSUT WINDBREAKER

5252 84 RIIPPUTASKUHOUSUT

5242 84 METALLIVAPAA AVOSUOJA

5249 84 METALLIVAPAA AVOSUOJA

5212 84 METALLIVAPAA FR UMPISUOJA

Arc Rating: 9,8 cal/cm²

5239 82 TALVIPUSERO HUPULLA

5253 84 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

9062 84 RADIOTASKU

ZENITH NAISTEN

ARC RATING: 8,4 cal/cm²

Naisten koot – hyvä näkyvyys – hyvä suojaus korkeajännite ja kunnossapito töissä

NEW

5238 84 NAISTEN PUSERO

5227 84 NAISTEN HOUSUT

5228 84 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

5257 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

5258 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

5296 84 ÄITIYSHOUSUT

131


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

NAISTEN PUSERO

5238 84

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu naisten huomiopusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja kestävä kangas. Vetoketju ja tuulilista painonapeilla. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut. Pidennetty selkäosa, jossa kahdella vetoketjullisella levikkeellä mahdollista saada helmaan lisäleveyttä. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas ja kiinnike henkilökortillr. Sisäpuolinen puhelintasku. Povitaskut/dokumenttitaskut. Säädettävät hihansuut. Kontrastisaumat. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten XS-XXL 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 5257 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset, metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut näkyvät naisten housut. Työkalulenkit vyötäröllä. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER 5258 84

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut naisten riipputaskulliset huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Työkalulenkit vyötäröllä. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 132

EN 1149-5


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

NAISTEN HOUSUT 5227 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPAvahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

ÄITIYSHOUSUT 5296 84

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu äitiyshousu, jossa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori kasvavalle vatsalle. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR Dobbyvahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistettu lahkeensuu. Koot: Väri: Laatu:

NEW

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*EN 342 (5228+5236 or 5239)

NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER 5228 84

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut naisten huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Edistykselliset palosuojatut huomiohousut, joissa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPA-vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 133


ZENITH

RADIOTASKU

9062 84

Radiotasku, joka kiinnitetään napein. Sopii tuotteisiin 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 ja 5249 84. Koko n. 8x15x4 cm. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 50 oranssi 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

PUSERO

5231 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu huomiopusero. Piilotettu vetoketju ja painonapillinen tuulilista edessä. Pystysuuntaiset, vetoketjulliset rintataskut. Sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Sisäinen puhelintasku. Sivutaskut/asiakirjataskut. Säädettävä vyötärön leveys ja hihansuut. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

VYÖTÄRÖHOUSUT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

RIIPPUTASKUHOUSUT

5222 84

5252 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistetut metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut huomiohousut. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPAvahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut.

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset, metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut huomiohousut. Työkalulenkit vyötäröllä. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 134

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

METALLIVAPAA AVOSUOJA

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

METALLIVAPAA AVOSUOJA

5242 84

5249 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu huomio avosuoja, jossa vetoketju edessä. Piilotetuin fixlock-soljin varustetut säädettävät olkaimet, resori takana. Rintataskut, joista oikeanpuoleisessa läppä. Piilotetut veitsinapit. Sisätasku. Säädettävä vyötärön leveys. Sivutaskut. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on kynälokero ja piilotettu, pidikkeellä varustettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Vasemmassa reisitaskussa on läppä, piilotettu D-rengas ja puhelintasku. Läpälliset takataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Pitkiä ja lyhyitä kokoja - valmistetaan tilauksesta, n. 5 päivän ylimääräisellä toimitusajalla.

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu huomio avosuoja, jossa vetoketju edessä sekä riipputaskut. Piilotetuin fixlock-soljin varustetut säädettävät olkaimet, resori takana. Rintataskut, joista oikeanpuoleisessa läppä. Piilotetut veitsinapit. Sisätasku. Säädettävä vyötärön leveys. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on kynälokero ja piilotettu, pidikkeellä varustettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Vasemmassa reisitaskussa on läppä, piilotettu D-rengas ja puhelintasku. Läpälliset takataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Pitkiä ja lyhyitä kokoja - valmistetaan tilauksesta, n. 5 päivän ylimääräisellä toimitusajalla.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

Koot: Väri: Laatu:

c95nt

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

METALLIVAPAA UMPISUOJA 5212 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu huomio umpisuoja. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Vasemmalla puolella pystysuuntainen vetoketjullinen rintatasku. Oikealla puolella läpällinen rintatasku. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Säädettävä resori ja selässä liikkumisvapautta lisäävä vekki. Säädettävä mansetti. Läpiviennillä varustetut sivutaskut. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on kynälokero ja piilotettu, pidikkeellä varustettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Vasemmassa reisitaskussa on läppä, piilotettu D-rengas ja puhelintasku. Läpälliset takataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

135


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 RIS-3279-TOM (5239+5223)

TALVIPUSERO HUPULLA

5239 82

Palosuojattu huomiotalvipusero, irrotettavalla hupulla, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Teipatut saumat. Iso tikkivuorellinen huppu. Piilotettu vetoketju ja edessä painonapit. Vetoketjulliset rintataskut. Piilotettu D-rengas. Läpälliset lämpötaskut. Sisäpuoleiset resorit hihansuissa. Kaksi povitaskua. *Huppu on oltava pään yli vedettynä tai irroitettava kokonaan hitsaustöissä tai kemikaaleja käsiteltäessä. **Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

S-4XL 93 oranssi/mariininsininen 822: Fluoresoiva, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 *EN 342 CL.1 (D84) (5223+5236 or CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120) 5239)

HOUSUT WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

5223 84

5253 84

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut huomiohousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPA-vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990.

Metallivapaat ja sisäisesti palosuojatut huomiohousut riipputaskuilla, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Työkalulenkit vyötäröllä. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla vahvistetut lahkeensuut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

Koot: Väri: Laatu:

136

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO 5233 95

Metallivapaa, tuulta ja vettä hylkivä, sisäisesti palosuojattu huomio softshell-pusero, erittäin miellyttävä päällä pidettävä. Puserossa on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen 951: Fluoresoiva, Windtech FR HVO, 385 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 RIS-3279-TOM (5236+5223)

TALVIPUSERO 5236 82

Sisäisesti palosuojattu huomiotalvipusero, tikkivuori ja teipatut saumat. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Teipatut saumat. Piilotettu vetoketju ja edessä painonapit. Vetoketjulliset rintataskut. Piilotettu D-rengas. Läpälliset lämpötaskut. Sisäpuoleiset resorit hihansuissa. Kaksi povitaskua. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

S-4XL 93 oranssi/mariininsininen 822: Fluoresoiva, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt 137


RISKINARVIOINTI: Liikenneonnettomuudet, valokaari, liekki ja kuumuus, vähäisiä hitsauskipinöitä

EDGE

> Sisäisesti palosuojattu, huomiovärinä oranssi > Hyvä suoja huolto- ja rautatietöissä, joissa on valokaaren riski > Kaksinkertaisesti kudottu, pehmeä sisäpinta

EDGE on kehitetty hyvää näkyvyyttä varten ratapenkereellä tehtävässä työssä, jossa on myös korkeajännitteen riski ja eri metallitöitä. EDGE on metalliton ja antaa suojan valokaarionnettomuuden sattuessa. Se on sertifioitu hitsausluokassa 2. Mallisto on kestävä leikkaus- ja hitsaustöissä ja se on sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti. Hyvin istuva malli, jossa ei ole avonaisia taskuja, jolla minimoidaan kiinnitarttumisen riski kiipeilytyötä tehdessä.

138


EDGE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATTU PUSERO 6131 82

Metallivapaa, kaksinkertaisesti kudotusta kankaasta valmistettu palosuojattu näkyvä pusero, jossa ratapenkereellä tehtävää työtä varten erityinen ”comfort inside”. Tuplakudottu kangas, ”Comfort inside” ja pidennetty selkäosa. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Tuuletusaukot kainaloissa. Läpälliset rintataskut. Lenkki radio/kaasupaljastimelle oikean rintataskun läpän alla. Läpälliset sivutaskut. Kaksi läpällista sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. xxx alaosassa. Säädettävät hihansuut. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATUT HOUSUT 6121 82

Metallivapaat, kaksinkertaisesti kudotusta kankaasta valmistetut palosuojatut näkyvät housut, jossa ratapenkereellä tehtävää työtä varten erityinen ”comfort inside”. Metallivapaat palosuojatut ja näkyvät housut. Tuplakudottu kangas, ”Comfort inside”. Sivutaskut. Läpälliset taka- ja reisitaskut. Muotoillut polvet joissa säädettävät polvisuojataskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 50 oranssi 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATTU UMPISUOJA 6111 82

Metallivapaa, kaksinkertaisesti kudotusta kankaasta valmistettu palosuojattu näkyvä umpisuoja, jossa ratapenkereellä tehtävää työtä varten erityinen ”comfort inside”. Metallivapaa palosuojattu näkyvä umpisuoja. Tuplakudottu kangas, ”Comfort inside” ja edessä piilotettu vetoketju. Tuuletusaukot kainaloissa. Rinnassa vasemmalla pystytasku vetoketjulla ja oikealla puolella läpällinen tasku ja lenkki radio/kaasupaljastinta varten. Läpälliset sivutaskut, joista läpikäynti. Läpälliset taskut lahkeessa. Muotoillut polvet, jossa säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Säädettävä resori selässä. Hihansuut säädettävissä. Lahkeen sivuilla vetoketjut. Koot: Väri: Laatu:

S-5XL, M-3XL Tall 50 oranssi 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt 139


PALOSUOJA

OUTERWEAR FR

> Uudet teipatut, tuulen- ja vedenpitävät talvivaatteet miehille ja naisille > Sisäisesti palosuojatut talvivaatteet vaihteleviin sääolosuhteisiin ja eri intensiteetillä työskentelyyn > Erittäin miellyttävät ja suojaavat kylmältä ja kosteudelta

Talvimallistossamme on tänä vuonna useita mielenkiintoisia palosuojattuja malleja. Kolme uutta toiminnallista mallia, joissa teipatut saumat, tuulta- ja vettäpitävät EN 343:n mukaan. Sekä parka että kuoritakki voidaan tilata hihattomalla tekoturkisvuorella varustettuna. Kuorimalleilla on kevyt reikä ja Cantexvuori ja parkatakki on tikkivuorella. Zenith mallistoa on täydennetty useilla Windbreaker malleilla sekä miehille että naisille. Windbreakerit ovat kevyitä, palosuojattuja malleja, joissa on tuultapitävä PU-laminoitu jerseyvuori. Jokaiseen palosuojattuun mallistoomme löytyy sopiva talvivaate, huolimatta siitä onko työ fyysisesti aktiivista tai enemmän paikallaan oloa kylmissä olosuhteissa. Vaatteissa on useita käytännöllisiä yksityiskohtia ja ne on sertifioitu useita riskejä huomioiden, mukaan lukien kosteus ja kylmyys. Naisille löytyy tietenkin myös palosuojatut talvimallit.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 4.1

METALLIVAPAAT TALVIHOUSUT 5122 93

Metallivapaat, sisäisesti palosuojatut huomiotalvihousut, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Irroitettavat ja säädettävät olkaimet kiinnityssoljilla. D-rengas. Korkea selkäosa fleecevuorella antamaan lisäsuojaa. Vyölenkit. Vetoketjulliset sivutaskut. Tilavat läpälliset reisitaskut ja D-rengas oikeassa taskussa. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. Piilotettu kaksisuuntainen vetoketju lahkeissa. Lumilukot lahkeissa ja säädettävä jalan leveys. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m² 893: Vuori, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt

NEW 140

*EN 342


OUTERWEAR FR

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

NEW

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-4XL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5101+5122)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*** (XS) CL.3 (S-4XL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5109+5122)

METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA

METALLIVAPAA TALVIPUSERO 5101 93

5109 93

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu, huomiotalvipusero, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Tupla kiinnitys kuulokkeille. Vetoketjullinen pystysuuntainen rintatasku oikealla sekä D-rengas. Läpälliset lämpötaskut. Pidennetty selkäosa kahdella vetoketjuhalkiolla paremman liikkuvuuden takaamiseksi. Hihansuissa säätö ja suojattu resori. Kaksi povitaskua, joista toinen asiakirjoille. Kauluksessa fleeceä. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. Voidaan varustaa 905193 hupulla. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980.

Metallivapaa, sisäisesti palosuojattu huomiotalvipusero irrotettavalla hupulla, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Iso irrotettava ja säädettävä tikkivuorellinen huppu, joka sopii kypärän päälle. Pidike kuulosuojaimille. Vetoketjullinen pystysuuntainen rintatasku oikealla sekä D-rengas. Läpälliset lämpötaskut. Pidennetty selkäosa kahdella vetoketjuhalkiolla paremman liikkuvuuden takaamiseksi. Hihansuissa säätö ja suojattu resori. Kaksi povitaskua, joista toinen asiakirjoille. Kauluksessa fleeceä. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. *Huppu on oltava pään yli vedettynä tai irrotettava kokonaan hitsaustöissä tai kemikaaleja käsiteltäessä. **Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980.

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

METALLIVAPAA TALVIPUSERO NAISILLE 5103 93 Koot: Väri: Laatu:

EN 343 4.1

**EN 342 (5103+5122)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*** (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5107+5122)

METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA NAISILLE 5107 93

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt 141


OUTERWEAR FR

Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta

141

54

141

54

00

54

NEW

NEW

5109 93 METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA TALVI FR

5101 93 METALLIVAPAA TALVIPUSERO TALVI FR

54

58

5118 94 METALLIVAPAA PARKA SHELL FR

58

137

5145 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO STRETCH FR

136

76

NEW

109

77

137

5195 95

5165 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO STRETCH FR

5700 88 TALVIPUSERO CANTEX 57

81

5233 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO ZENITH

SWITCH

81

5239 82 TALVIPUSERO HUPULLA ZENITH

5236 82 TALVIPUSERO ZENITH

5135 94 METALLIVAPAA KUORITAKKI SHELL FR

50

NEW

5136 94 METALLIVAPAA KUORITAKKI TEKOTURKISVUORELLA 9128 SHELL FR

5119 94 METALLIVAPAA PARKA TEKOTURKISVUORELLA 9128 SHELL FR

81

5809 81 METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA TERA TX

5800 81 METALLIVAPAA TALVIPUSERO TERA TX

62

62

84

84

NEW

5832 81 METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO WINDBREAKER TERA TX 140

5869 81 METALLIVAPAA LIIVI TERA TX

5837 81 METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO HUPULLA WINDBREAKER TERA TX 55

50

NEW

142

5122 93 METALLIVAPAAT TALVIHOUSUT TALVI FR

5132 94 KUORIHOUSUT SHELL FR

5194 95 SWITCH

6032 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO STRETCH FR

6062 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO STRETCH FR


136

136

5223 84 HOUSUT WINDBREAKER ZENITH

77

5253 84 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER ZENITH

76

5822 81 METALLIVAPAA HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

77

5823 81 METALLIVAPAA HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

76

5852 81 METALLIVAPAA RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5853 81 METALLIVAPAA RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX

OUTERWEAR FR - NAISTEN 141

141

58

NEW

NEW

5103 93 METALLIVAPAA TALVIPUSERO NAISILLE TALVI FR

5107 93 METALLIVAPAA TALVIPUSERO HUPULLA NAISILLE TALVI FR

78

79

78

5863 81 METALLIVAPAA NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

NEW

78

5866 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5169 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO STRETCH FR

5149 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO STRETCH FR

133

5807 81 METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO HUPULLAN TERA TX

5803 81 METALLIVAPAA NAISTEN TALVIPUSERO TERA TX

109

52

5228 84 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER ZENITH

132

5258 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER ZENITH

5709 88 NAISTEN TALVIPUSERO CANTEX 57

79

5862 81 METALLIVAPAA NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

79

5867 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX

143


PALOSUOJA

ALUSVAATTEET

Miesten

Naisten

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

> Useita uutuuksia naisille > Sisäisesti palosuojattuja alusasuja eri lämpötiloihin > Useita kokovaihtoehtoja

Panostamme kovasti naisten malleihin ja lisäämme nyt alusasuihin mm. urheilumalliset rintaliivit, joissa painijaselkä. Olemme myös lisänneet alusasuihin kokovaihtoehtoja siten, että myös pienempiä kokoja tarvitsevat, löytävät niistä sopivat. Viereisestä kokotaulukosta selviää, mikä miesten koko vastaa naisten kokoa. Alusasumallisto koostuu pääosin kahdesta materiaalista, modakryyli/puuvilla ja merinovilla/viskoosi. Puuvillaiset alusasut ovat pehmeitä, miellyttäviä ja toimivat hyvin ensimmäisenä vaatekerroksena lähimpänä ihoa. Merinovilla on myös pehmeä ja mukava ja sillä on monia luontaisia ominaisuuksia. Se on likaa hylkivä, lämmittää myös kosteana, siihen ei tartu epämiellyttävä haju sekä on luontaisesti palosuojaava. Tranemon alusasuilla olet aina suojattu miellyttävästi ja varmasti, ihosta ulospäin. Alusasut ovat erittäin tärkeä osa Tranemo Skinsafe™ järjestelmää.

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

ALUSPAITA

BOXERIT 5910 92

5911 92

Sisäisesti palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Lyhythihainen pyöreällä kaula-aukolla.

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut boxerit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Resori vyötäröllä.

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut boxerit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Resori vyötäröllä. Keskikorkea vyötärö ja normaali lahkeenpituus.

5900 92

Koot: Väri: Laatu:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt 144

EN ISO 14116 index 3

Koot: Väri: Laatu:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

BOXERIT

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95mt


ALUSVAATTEET

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TOPPI, JOSSA SPORT-MALLISET RINTALIIVIT 5917 89

Pehmeä, sisäisesti palosuojattu toppi, jossa sportmalliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Toppi, jossa sport-malliset rintaliivit leveillä säädettävillä olkaimilla ja resori alempana tukeakseen maksimaalisesti, kevyeen toppiin muotoonommeltuna. Koot: Väri: Laatu:

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SPORTMALLISET RINTALIIVIT

RINTALIIVIT

Pehmeät, sisäisesti palosuojatut sportmalliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. hyvin tukevat leveät olkaimet. Resori.

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut kaarettomat rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojatut rintaliivit ilman kaaritukea. Säädettävät leveät olkaimet. Kiinnitys takaa. Alareunassa resori.

5914 92

Koot:

Väri: Laatu:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 mariininsininen 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

Naisten S-XXL 03 mariininsininen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2 CL.1, IEC 61482-1-1, LOI: 26,0%, Arc Rating: 5,1 cal/cm² 922: Cantex JL, 240 g/m²

5915 92

Koot:

Väri: Laatu:

75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D 03 mariininsininen 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

NAISTEN BOXERIT

KORKEAT NAISTEN ALUSHOUSUT

Sisäisest palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut naisten boxerit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Joustava vyötäröresori. Keskikorkea vyötärö ja normaali jalan pituus. Vuorattu haarus.

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut naisten korkeat alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Joustava vyötäröresori. Vuorattu harus.

5913 92

Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95mt

5918 92

Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

ALUSHOUSUT 5919 92

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Joustava vyötäröresori. Vuorattu harus. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot 145


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

5940 92 03

5779 91 94

7,0 cal/cm² 1

5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5920 92

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

2

TRANEMO SKINSAFE

ALUSPAITA 5940 92

Metalliton ja sisäisesti palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu poolopaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pitkähihainen. Vetoketju kauluksessa.

Sisäisesti palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu pitkähihainen aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pitkähihainen ja pyöreä kaula-aukko.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XXS-3XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

17 cal/cm² PPE CATEGORY

1

TRANEMO SKINSAFE

POOLOPAITA

ARC RATING

c95mt

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

PITKÄT FLEECE ALUSHOUSUT

Metalliton ja sisäisesti palosuojattu fleecepusero, jossa vetoketju edessä.

Sisäisesti palosuojatut, fleecekankaasta valmistetut alushousut. Vyötäröllä resori.

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt 146

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Resori vyötäröllä.

5990 89

Koot: Väri: Laatu:

EN 1149-5

PITKÄT ALUSHOUSUT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

FLEECE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

5930 92

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6314 90 82

6330 90 07 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm² 2

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

NEW

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN ALUSPAITA 6314 90

Sisäisesti palosuojattu naisten aluspaita pehmeästä merinovillasta ja FR viskoosi tikoosta. Jaguaarikuvioset paneelit. Pyöreä kaulus. Pidennetty selkäosa. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 82 musta/harmaa 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

NEW

NAISTEN PITKÄT ALUSHOUSUT 6311 90

Sisäisesti palosuojatut naisten pitkät alushousut pehmeästä merinovillasta ja FR viskoosi tikoosta. Jaguaarikuvioiset paneelit. Joustava resori vyötäröllä. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 82 musta/harmaa 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

KAULASUOJA/ TUUBIHUIVI 6397 90

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

PIPO 6395 90

Sisäisesti palosuojattu jaguardikuvioinen pipo pehmeästä merinovillasta ja FR viskoosista Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 82 musta/harmaa 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

NEW

Sisäisesti palosuojattu kaulasuoja merinovillasja ja FR viskoosista, joka suojaa erittäin hyvin valokaarelta. Kalulasuoja on käännettävissä, kuvioitu toiselta puolelta ja toiselta puolelta meleerattu harmaa. Kaulasuoja estää myös sula metallin tunkeutumista kauluksen alle. Kaulasuojan voi myös vetää pään päälle balaclavaksi, jolloin se suojaa myös korvia, niskaa ja palajasta ihoa/hiuksia kypärän ja kauluksen välissä. Toimii myös kasvosuojana. Suoja toimii myös kaulaliinana jolloin se on hyvä myös kylmyyttä vastaan. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 82 musta/harmaa 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt 147


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino BX

Tera TX

6309 90 82

5830 81 94

ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm² 1

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

MERINOALUSVAATTEET •

• • • • •

Sopivat erittäin hyvin ulkotöihin kylmissä olosuhteissa ja Vaihtelevalla intensiteetillä työskenneltäessä Käytä vaatetta ensimmäisenä suojaavana kerroksena ihon pinnalla Luonnostaan palosuojattu Lämmittää myös kosteana Luonnostaan likaa hylkivä Ei ole pahanhajuinen EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

POOLOPAITA 6309 90

Metalliton ja sisäisesti palosuojattu, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistettu poolopaita. Kauluksessa piilotettu vetoketju. Pitkähihainen. Pidennetty selkäosa. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 82 musta/harmaa 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C2 D2 ELIM: 9,6 cal/cm² E1 F1 EBT: 10,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGETAKKI

6330 90

Metalliton ja sisäisesti palosuojattu, kestävästä merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu collegetakki. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset sivutaskut. Hihansuussa resori, jossa peukaloaukko. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

PITKÄT ALUSHOUSUT 6302 90

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistetut alushousut. Joustava vyötäröresori. Resori lahkeessa. Koot: Väri: Laatu:

148

EN 1149-5

XXS-4XL 82 musta/harmaa 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6315 90 07

6330 90 07 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm² 2

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

ALUSPAITA

POOLOPAITA

Sisäisesti palosuojattu merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu aluspaita. Pyöreä kaula-aukko. Resori hihansuussa. Pidennety selkäosa.

Metalliton ja sisäisesti palosuojattu, merinovillasta/ FR-viskoosista valmistettu poolopaita. Piilotettu vetoketju kauluksessa. Pidennetty selkäosa.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6315 90

6319 90

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOXERIT 6310 90

Sisäisesti palosuojatut, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistetut boxerit. Joustava vyötäröresori. EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

PITKÄT ALUSHOUSUT 6312 90

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm²

d95nt

Sisäisesti palosuojatut merinovillasta/FR-viskoosista valmistetut alushousut. Vyötäröllä resori. Alhaalla joustonauha. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

149


PALOSUOJA

LISÄTARVIKKEET

Miesten

Naisten

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

> Nyt mukana myös palo- ja valokaarisuojatut käsineet > Laaja valikoima sisäisesti palosuojattuja paitoja ja kauluspaitoja > Paljon miesten ja naisten kokoja

Laaja valikoima paitoja, T-paitoja, pooloja, neulepuseroita ja liivejä. Ihoa lähimpänä kerroksena, eristävänä välikerroksena tai päällimmäisenä kerroksen lämpimänä vuodenaikana. Tärkeä osa Tranemo Skinsafe järjestelmää, suojaamassa käyttäjää valokaarta, säteilylämpöä tai kylmyyttä vastaan. Lähes kaikki tuotteet ovat antistaattisia.

150


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

6373 89 94

5039 89 94

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

1

2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGETAKKI 5030 89

Sisäisesti palosuojattu metallivapaa ja näkyvä pehmeä collegetakki 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Piilotettu vetoketju edessä. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskuissa. Neulos hihansuuussa. Painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuutta. *Collegetakki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN COLLEGETAKKI 5039 89

Sisäisesti palosuojattu metallivapaa ja näkyvä pehmeä collegetakki 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Piilotettu vetoketju edessä. vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskuissa. Neulos hihansuuussa. Painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuutta. *Collegetakki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C2 D2 ELIM: 9,6 cal/cm² E1 F1 EBT: 10,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGETAKKI 6330 90

Metalliton ja sisäisesti palosuojattu, kestävästä merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu collegetakki. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset sivutaskut. Hihansuussa resori, jossa peukaloaukko. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

151


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

6372 89 94

5075 89 94

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

1

2

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGE

COLLEGE 5270 89

5075 89

Pehmeä ja mukava sisäisesti palosuojattu huomiocollege, jossa lyhyt vetoketju edessä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Lyhyt vetoketju edessä. Läpällinen rintatasku. Resorit helmassa ja hihansuissa. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *College on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

Pehmeä ja mukava metalliton sisäisesti palosuojattu huomiocollege, jossa lyhyt vetoketju edessä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Lyhyt vetoketju edessä. Läpällinen rintatasku. Hihansuissa ja helmassa resori. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *College on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

Sisäisesti palosuojattu huomiocollege, jossa pyöreä kaulus 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Resori kauluksessa, hihansuissa ja helmassa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *College on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut.

5070 89

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 55 keltainen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

COLLEGE

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 50 oranssi 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGE

COLLEGE

KAULUS-COLLEGEPUSERO

Metallivapaa, pehmeä ja mukava sisäisesti palosuojattu college, pyöreällä kaula-aukolla ja korostetulla näkyvyydellä. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Resorit helmassa ja hihansuissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Metallivapaa pehmeä ja mukava sisäisesti palosuojattu college, pyöreällä kaula-aukolla ja 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Läpällinen rintatasku vasemmassa rinnassa. Nauha kyniä varten vasemmassa hihassa. Resorit helmassa ja hihansuissa.

Metallivapaa pehmeä ja mukava sisäisesti palosuojattu collegepusero, kaulus ja napit. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Hihassa ranneke.

6375 89

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt 152

5985 89

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

6371 89

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

INSULATION

Cantex Pique

Tera TX

ARC RATING

5834 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

20,9 cal/cm²

5945 89 03 ARC RATING: 6,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

EN ISO 20471 CL.3

PITKÄHIHAINEN T-PAITA

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

PPE CATEGORY 2

TRANEMO SKINSAFE

PITKÄHIHAINEN T-PAITA

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN PITKÄHIHAINEN T-PAITA

5072 89

6372 89

6373 89

Sisäisesti palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu pitkähihainen huomiopaita. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pyöreä kaula-aukko. Resorit helmassa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Sisäisesti palosuojattu pitkähihainen T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pyöreä kaula-aukko. Resorit hihoissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Sisäisesti palosuojattu pitkähihainen naisten T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pyöreä kaulus. Resorit hihoissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 55 keltainen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,0%

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

PITKÄHIHAINEN PIKEEPAITA

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

PITKÄHIHAINEN T-PAITA

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,0%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

EN 1149-5

POOLOKAULUSPAITA

5945 89

5947 89

5948 89

Metallivapaa ja pitkähihainen sisäisesti palosuojattu pikeepaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Rintatasku. Hihansuissa resori.

Sisäisesti palosuojattu, pitkähihainen T-paita pehmeästä single jerseystä. Pyöreä kaula-aukka ja hihoissa resori.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Sisäisesti palosuojattu poolokauluspaita. Olkapäillä ja hihoissa on näkyvästä materiaalista valmistetut terenauhat, joilla luodaan ylimääräinen suojaava ilmaväli ihon ja vaatteen välille. Kauluksessa ja hihansuissa resori.

XS-4XL 03 mariininsininen 897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt

XS-4XL 03 mariininsininen 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m²

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt 153


LISÄTARVIKKEET

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

PITKÄHIHAINEN T-PAITA

T-PAITA

T-PAITA 5271 89

6379 89

Sisäisesti palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu huomiopaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pyöreä kaula-aukko. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *T-paita on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut

Sisäisesti palosuojattu, huomiopaita jossa pehmeä sisäpinta 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pyöreä kaula-aukko. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *T-paita on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut.

Sisäisesti palosuojattu pitkähihainen T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Pyöreä kaulus. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

5071 89

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 55 keltainen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1

XXS-4XL 50 oranssi 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

PIKEEPAITA

T-PAITA

Metallivapaa ja lyhythihainen sisäisesti palosuojattu pikeepaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Rintatasku.

Sisäisesti palosuojattu, single jersey -kankaasta valmistettu T-paita. Pyöreä kaula-aukko.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5905 89

XS-4XL 03 mariininsininen 897: Cantex Pique, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, EBT: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt 154

Koot: Väri: Laatu:

5907 89

XS-4XL 03 mariininsininen 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt


LISÄTARVIKKEET

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

VIERAILIJAN TAKKI

PITKÄ TAKKI

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu pitkä takki, jonka selässä ja rinnassa VISITOR-brodeeraus. Piilotetut painonapit edessä. Kaksi rintataskua ja etutaskua. Povitasku.

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu pitkä takki korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu. Piiotetut painonapit edessä. Kaksi et- ja rintataskua. Povitasku.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5931 91

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

5932 91

c95mt

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

LABORATORIOTAKKI 5935 81

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu laboratoriotakki. Selän pituus koossa L=102 cm. Edessä piilotetut muoviset painonapit. Läpällinen rintatasku. Läpälliset etutaskut. Selässä säädettävä resori. Muovisilla painonapeilla säädettävät hihansuut. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 04 valkoinen 812: Cantex Pro 260, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

155


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

1

1

PPE CATEGORY 2

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

KAULUSPAITA

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

METALLIVAPAA KAULUSPAITA

5073 91

5076 91

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu huomiokauluspaita, pehmeä ja mukava laatu. Edessä piilotetut painonapit. Läpälliset rintataskut. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Metallivapaa, palosuojattu hi-vis kauluspaita korostetulla näkyvyydellä. Piilotettu muovinen painonapitus edessä. Läpälliset rintataskut. Päälle lämmitetyt heijasteet antavat enemmän mukavuutta. Säädettävä mansetti. *Paita on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.2 mukaan.

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 55 keltainen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 912: Tera TX Light 160, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5079 91

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu naisten huomiokauluspaita. Edessä piilotetut muoviset painonapit. Läpälliset rintataskut. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Säädettävät rannekkeet. *Paita on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 912: Tera TX Light 160, 160 g/m², LOI: 26,7%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

KAULUSPAITA

NAISTEN KAULUSPAITA

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu kauluspaita korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu. Suojatut painonapit ja edessä läpälliset rintataskut.

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu naisten kauluspaita korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu. Kevyesti muotoonommeltu. Edessä piilotettu painonapitus. Läpälliset rintataskut.

5770 91

Koot: Väri: Laatu:

156

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5779 91

Koot: Väri: Laatu:

EN ISO 20471 CL.2*

METALLIVAPAA NAISTEN KAULUSPAITA

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 13034 type PB[6]

Naisten 34-46 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

8120 91 03

5830 81 94

ARC RATING: 5,2 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

1

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

METALLIVAPAA KAULUSPAITA 5774 86

Metallivapaa, sisäisesti palosuojattu kauluspaita korostetulla näkyvyydellä. Piilotettu muovinen painonapitus edessä. Läpälliset rintataskut. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 862: Outback 250, 250 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5674 87

5778 86

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu naisten kaluspaita korostetulla näkyvyydellä. Piilotettu muovinen painonapitus edessä. Läpälliset rintataskut. Säädettävät hihansuut. Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 862: Outback 250, 250 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 28,9%

Metallivapaa ja erittäin mukavasta kankaasta valmistettu sisäisesti palosuojattu paita. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Kaksinkertainen nappilista piilotetuin painonapein. Läpälliset rintataskut. Tuuletusaukot selässä. Säädettävät hihansuut painonapein. Koot: Väri: Laatu:

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

KAULUSPAITA

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

PALOSUOJATTU PAITA

METALLIVAPAA NAISTEN KAULUSPAITA

Koot: Väri: Laatu:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN 13034 type PB[6]

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

KAULUSPAITA

6357 94

8120 91

Metallivapaa, kevyesti vartalonmyötäinen sisäisesti palosuojattu toimistopaita, merensiniset yksityiskohdat kauluksen sisäpuolella, nappilistassa ja hihansuissa. Muovinapit. Vasemmalla puolella rintatasku. Pitkät hihat ja säädettävät hihansuut.

Metallivapaa sisäisesti palosuojattu kauluspaita, pehmeä ja mukava laatu. Piilotetut painonapit. Läpälliset rintataskut.

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 15 vaaleansininen 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 02 punainen, 03 mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 157


LISÄTARVIKKEET

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN 1149-5

5995 92

6308 90

PALOSUOJATTU KYPÄRÄHUPPU

KYPÄRÄHUPPU

Trikoosta valmistettu sisäisesti palosuojattu kypärähuppu 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Kypärähuppu suojaa hyvin leukaa, kaulaa ja poskia. Pidennetty edestä.

Sisäisesti palosuojattu kypärähuppu valmistettu pehmeästä merinovilla trikoosta ja FR viskoosista. Kypärähuppu suojaa hyvin leukaa, kaulaa ja poskia. Pidennetty edestä.

Pehmeä kypärähuppu joka suojaa erittäin hyvin valokaarelta, valmistettu kaksinkertaisesta trikookankaasta. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Lisäsuojaa hartioilla

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

PALOSUOJATTU KYPÄRÄHUPPU

Yksi koko 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95ot

Yksi koko 07 musta 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm²

9195 89

b93nt

Yksi koko 03 mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², EBT: 17,8 cal/cm², LOI: 26,5% 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

PALOSUOJATTU KAULASUOJA

KAULASUOJA/ TUUBIHUIVI

Sisäisesti palosuojattu kaulasuoja, joka suojaa erittäin hyvin valokaarelta 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Kaulasuoja estää myös sula metallin tunkeutumista kauluksen alle. Kaulasuojan voi myös vetää pään päälle balaclavaksi, jolloin se suojaa myös korvia, niskaa ja palajasta ihoa/hiuksia kypärän ja kauluksen välissä. Toimii myös kasvosuojana. Suoja toimii myös kaulaliinana jolloin se on hyvä myös kylmyyttä vastaan.

Sisäisesti palosuojattu kaulasuoja merinovillasja ja FR viskoosista, joka suojaa erittäin hyvin valokaarelta. Kalulasuoja on käännettävissä, kuvioitu toiselta puolelta ja toiselta puolelta meleerattu harmaa. Kaulasuoja estää myös sula metallin tunkeutumista kauluksen alle. Kaulasuojan voi myös vetää pään päälle balaclavaksi, jolloin se suojaa myös korvia, niskaa ja palajasta ihoa/hiuksia kypärän ja kauluksen välissä. Toimii myös kasvosuojana. Suoja toimii myös kaulaliinana jolloin se on hyvä myös kylmyyttä vastaan.

5999 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 051: Cantex Light Rib, 230 g/m²

c95ot

158

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

6397 90

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 82 musta/harmaa 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt


LISÄTARVIKKEET

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

PIPO

PIPO

6395 90

5970 89

Sisäisesti palosuojattu jaguardikuvioinen pipo pehmeästä merinovillasta ja FR viskoosista

Sisäisesti palosuojattu, fleecevuorillinen huomiopipo 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Laatu:

EN 1149-5

Koot: Väri: Laatu:

M, L 55 keltainen 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, Fluoresoiva EN ISO 20471, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² 893: Vuori, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

Yksi koko 82 musta/harmaa 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

PIPO

FLEECE LAKKI

Sisäisesti palosuojattu, kypärän alla käytettäväksi tarkoitettu pipo. Valmistettu pehmeästä merinovilla trikoosta ja FR viskoosista.

Sisäisesti palosuojattu, hyvin kypärän alle sopiva fleecelakki. Leveyden säätö.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

9043 00

6307 90

Yksi koko 07 musta 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm²

Yksi koko 03 mariininsininen 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95ot

b93nt

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

HUPPU

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

9151 93

Säädettävä huppu, vuorattu tuulta ja vettä pitävällä jersey-vuorella. Sopii tuotteisiin 5800 81, 5803 81, 5832 81 ja 5869 81. Säädettävä aukko ja koko. Sertifioitu yhdessä tuotenumero 5809 81 ja 5837 81 kanssa. *Huppu on oltava pään yli vedettynä tai irroitettava kokonaan hitsaustöissä tai kemikaaleja käsiteltäessä.

Säädettävä huppu, tikkivuorella. Yhteensopiva 5101 93 ja 5103 93 kanssa Säädettävä leveys, korkeus ja aukko. Sertifioitu yhdessä tuotenumero 5107 93 ja 5109 93 kanssa. *Huppu on oltava pään yli vedettynä tai irroitettava kokonaan kemikaaleja käsiteltäessä.

Yksi koko 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt

*EN 342

METALLIVAPAA HUPPU

9065 81

Koot: Väri: Laatu:

EN 343 4.1

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 55 keltainen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 054: Palosuojattu turkisvuori, 80 g/m²

c95mt

159


LISÄTARVIKKEET

EN ISO 14116 index 3

9055 00

9093 00

VYÖ

LAHKEENSUUN KIRISTIN

Metallivapaa ja palosuojattu vyö, jossa muovisolki. Säädettävä pituus. Leveys 35 mm. Koot: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Tarkoitettu käytettäväksi EN ISO 11612/11611/14116 hyväksyttyjen vaatteiden kanssa.

Nahkainen vyö, jossa valokaarisuojasertifikaatin vaatimusten mukainen piilotettu metallisolki. Soveltuu siten hyvin myös työympäristöihin, joissa naarmuuntumisriski. Mustaa korkealaaduista nahkaa. Säädettävä pituus. Leveys 40 mm.

Mustasta haljasnahasta valmistettu lahkeensuun kiristin, metallisoljella. Mustaa nahkaa. Pituus 55 cm. Leveys 15 mm.

VYÖ

Koot: Väri: Laatu:

S, L, XXL 07 musta 58% polyesteri / 25% modakryli / 16% puuvilla / 1% antistaattinen kuitu

Koot: Väri: Laatu:

9058 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Nahka

Yksi koko 07 musta Nahka

c93ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

LEVEÄT HENKSELIT 9160 81

Metallivapaat, antistaattiset ja palosuojatut, erittäin leveät olkaimet, joilla kevennetään ja tasataan olkapäihin kohdistuvaa rasitusta. Olkapäillä kangasta ja edessä sekä takana joustava nauha. Säädettävä pituus. Sopii vyötäröhousuihin, joissa työkalulenkit vyötäröllä. Olkaimia voidaan myös käyttää muihin vyötäröhousuihin. Ota yhteyttä Tranemohon, jos haluat apua 9050-työkalukiinnikkeen asentamisessa haluttuun tuotteeseen. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% Nauha: 37% polyesteri / 33% modakryyli / 21% puuvilla / 7% elastaani / 2% antistaattinen kuitu 802: Barricader EP, 545 g/m²

c93ot

160

OLKAIMET

9060 00

Palosuojatut olkaimet, metallisoljilla. Säädettävä pituus. Tarkoitettu käytettäväksi EN ISO 11612/11611/14116 hyväksyttyjen vaatteiden kanssa. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 80% nomex / 20% elastaani, EN ISO 11612 A1

c93ot


LISÄTARVIKKEET

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

KÄSIVARSINAUHA

KÄSIVARSINAUHA 9105 84

9119 81

Sisäisesti palosuojattu irrallinen käsivarsinauha. Jotta nauha pysyy paikallaan, se kiinnitetään hihataskuun tarranauhoin. Kiinnitetään vahvalla tarrahauhalla. Elastinen. Lämpösiirtokuva max.12 cm.

Sisäisesti palosuojattu irrallinen käsivarsinauha. Jotta nauha pysyy paikallaan, se kiinnitetään hihataskuun tarranauhoin. Kiinnitetään vahvalla tarrahauhalla. Elastinen. Lämpösiirtokuva max.12 cm.

Palosuojattu D-renkaaseen asennettava henkilökorttitasku. Kiinnitetään painonapilla.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

9105 81

Yksi koko 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, EN 61482-1-2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95mt

Yksi koko 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 11611, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 8,4 cal/cm², LOI: 30,1% 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

HENKILÖKORTTITASKU

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, EN 61482-1-2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

c95mt

EN ISO 14116 index 1

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 20471 CL.3

RADIOTASKU

HUOMIOLIIVI

TEKOTURKISVUORI

Radiotasku, joka kiinnitetään napein. Sopii tuotteisiin 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 ja 5249 84. Koko n. 8x15x4 cm.

Lyhythihainen, palosuojattu huomioliivi. Vetoketju edessä. Oikeanpuoleinen rintatasku. Kaksi vetoketjullista etutaskua. Pidike kuulokkeille.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Sisäisesti palosuojattu, metallivapaa hihaton tekoturkisvuori. Irtovuori asennetaan napeilla ja soveltuu takkeihin 5118 94 ja 5135 94.

9062 84

Yksi koko 50 oranssi 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

RS00 04

M-XXL 50 oranssi, 55 keltainen 100% polyesteri

a93ot

9128 06

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 06 harmaa 060: Palosuojattu turkis, 320 g/m²

c95ot

161


LISÄTARVIKKEET

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SÄÄRITUKI

SUKAT

Sisäisesti palosuojatut säärituet 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Palosuojatut sukat 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojattu.

9176 00 Koot: Väri: Laatu:

9054 00

M-XL 03 mariininsininen 48% modakryyli / 30% puuvilla / 18% elastaani/ 2% polyamidi / 2% antistat

c95ot

EN ISO 14116 index 3

9074 00

Ohuet, villasta/FR-viskoosista valmistetut palosuojatut sukat. 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 35% villa / 35% FR viskoosi / 25% polyamidi / 3% antistaattinen kuitu / 2% elastaani

b93ot

EN ISO 14116 index 3

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 mariininsininen 42% modakryyli / 28% puuvilla / 22% polyamidi / 6% elastaani/ 2% antistat

EN 1149-5

PAKSU PALOSUOJATTU VILLASUKKA 9075 00

Paksut, villasta/FR-viskoosista valmistetut palosuojatut talvisukat. Koot: Väri: Laatu:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 45% villa / 35% FR viskoosi / 15% polyamidi / 3% antistaattinen kuitu / 2% elastaani

b93ot 162

Koot: Väri: Laatu:

c95ot

EN 1149-5

OHUT PALOSUOJATTU SUKKA Koot: Väri: Laatu:

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

VILLAFROTEISET SUKAT 9079 00

Sisäisesti palosuojatut villafroteiset sukat. Koot: Väri: Laatu:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 45% villa / 35% FR viskoosi / 15% polyamidi / 3% antistaattinen kuitu / 2% elastaani

b93ot


LISÄTARVIKKEET

NEW

NEW

ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

VALOKAARIHUPPU + VISIIRI + KYPÄRÄ SA00 01

Setti jossa valokaarihuppu 9179, integroitu visiiri RX0018 ja kypärä leukahihnalla Koot: Väri:

EN 61482-1-2 (Helmets) CL.1

Yksi koko 03 mariininsininen

SUOJAKYPÄRÄ BOC CL.1 RX00 01

Kypärä integroidulla visiirillä ja suojaa valokaarelta. Kypärä on muotoiltu suojaamaan päätä putoavilta esineiltä ja päätä sekä silmiä sähkövaaroilta. Visiiri suojaa jännitteiden kanssa työskenneltäessä ja se voidaan nostaa ylös kun sitä ei tarvita. Visiiri estää myös keskikorkeaa virtaa ja siinä on sisäinen huurtumisen estopinnoite ja ulkoinen pinnoite, joka suojaa naarmuilta ja pienten hiukkasten aiheuttamilta vaurioilta. Visiirillä on valonläpäisykerroin VLT> 75% (luokka 0) eurooppalaisen standardin mukaan. Kypärä saavuttaa vaatimukset EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 Luokka 0 ja EN 166:2001. Käyttöikä on 60 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Koot: Väri: Laatu:

NEW

Yksi koko 04 valkoinen Kypärä: ABS, Visiiri: Polykarbonaattia EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN 1149-5

VALOKAARIHUPPU 9179 95

Sisäisesti palosuojattu valokaarihuppu softshell kankaasta suojaa erittäin hyvin valokaarelta. Huppu suojaa myös rintakehän yläosaa ja selkää, yhteensopiva visiirin RX0018 kanssa. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 955: Windtech FR 550, 550 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, IEC 61482-1-2 CL.2, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm²

NEW

ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²

SUOJAKYPÄRÄ ARC 24 RX00 04

Valokaarisuojattu suojakypärä integroidulla visiirillä Kypärä on tarkoitettu suojaamaan päätä putoavilta objekteilta ja on sähköä eristävä. Visiiri suojaa riskeiltä, joita voi esiintyä työskenneltäessä jännitteiden kanssa ja voidaan nostaa ylös kun ei käytössä. Täyttää EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 luokka 0 ja EN 166:2001 vaatimukset. Käyttöikä on 48 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Koot: Väri: Laatu:

GS-ET-29 (Visor) APC 2

EN 61482-1-2 (Helmets) CL.2

Yksi koko 04 valkoinen Kypärä: ABS, Visiiri: Polykarbonaattia

VALOKAARIVISIIRI RX00 18

Läpinäkyvä 3Phase® valokaarivisiiri jonka pystyy nostamaan ylös Yhteensopiva valokaarihupun 9179 kanssa ja kiinnitetään kypärään. Sertifioitu EN 166, EN 170 ja GS-ET-29 mukaan. Visiiri on suunniteltu suojaamaan silmiä ja kasvoja mekaanisilta vaaroilta, valokaaren liekiltä ja kuumuudelta jännitteiden tai muiden sähköäjohtavien materiaalien läheisyydessä työskenneltäessä. Ei saa käyttää hitsauksessa, pitkään jatkuvan kovan lämmön tai muun säteilyn suojaamiseen. Käytä ainoastaan valokaarelta suojautumiseen. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 00 monivärinen Polykarbonaattia

163


PALOSUOJA

PALOSUOJATUT KÄSINEET

> Valokaarisuoja > Palosuojattu > Viiltosuoja

Eureka käsineet on odotettu ratkaisu valokaaririski alttiissa työtehtävissä työskenteleville. Korkean suojan antavat käsineet istuvat hyvin ja niillä on hyvä viiltosuoja. Hengittävät käsineet hylkivät myös öljyä. äsineet on valmistettu tarkoin valituista para-aramidikuiduista, antistaattisesta langasta ja erittäin pitkälle kehitetyllä päällysteteknologialla, jotta ne antaisivat korkean suojan kuumuudelta, tulelta ja valokaarelta suojauduttaessa.

EN 388 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet Tämä standardi määrittelee mekaanisilta vaaroilta suojautumisen vaatimukset sekä relevantin testin suojakäsineille. Käsineistä testataan hankauslujuus, leikkauksenkestävyys, repäisylujuus sekä pistonkestävyys. EN 388 osoittaa tulokset A-F arvoissa. Jokainen testattu riski antaa tuloksen, joka on jaettu eri tasoille ja standardin symboli täydennetty alla olevin termein. ANSI CUT LEVEL

Koodi

Termien selitykset

A

Hankauslujuus

1-4 (korkein taso 4)

B

Leikkauksenkestövyys

1-5 (korkein taso 5)

(coup test), vanhempi

X ilmaisee, ettei testiä ole

vapaaehtoinen testi

suoritettu

C

Repäisylujuus

1-4 (korkein taso 4)

D

Pistongestävyys

1-4 (korkein taso 4)

E

Iso leikkauksenkestövyys

A-F (korkein taso F)

iso 13997

A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

164

Vaikutusten suojelu

Ilmoitetaan ainoastaan jos testi on suoritettu. P=läpäissyt

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 59 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.2

SUOJAKÄSINEET FR ARC 40 RG00 05

Käsineet erittäin korkealla valokaarisuojalla. (Eureka 13-4 HAF50) Optimoitu muotoilu valokaaririskiä vastaan. Soveltuu vaativiin työympäristöihin. Koot: Väri: Laatu:

8/S-12/XXL 00 monivärinen 76% Para aramidi /10% lasikuitu / 8% modakryyli / 4% elastaani / 2% antistaatti Back of hand: 48% modakryyli / 38% puuvilla / 10% polyurethane / 2% polyamidi / 1% elastaani /1% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti


PALOSUOJATUT KÄSINEET

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm 30 cal/cm² Back of hand 16 cal/cm² Print 40 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.2

EN 407 4131XX

EN 388 4X42E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 8.3 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.1

KÄSINEET FR ARC 16

SUOJAKÄSINEET FR ARC 8

Palosuojatut käsineet korkealla valokaarisuojalla. (Eureka 13-4HFR-AF)

Palosuojatut käsineet, joissa hyvä sormituntuma ja valokaarisuoja. (Eureka 13-4 HAF8) Optimoitu kestämään valokaariräjähdystä. Soveltuu vaativiin työympäristöihin, joissa korkea kuumuuden ja tulen riski. Korkea viiltosuoja. 60 paria/laatikko.

RG00 04

RG00 07

Optimoitu korkeaa valokaaririskiä nähden. Sopii erinomaisesti työtehtäviin, joissa tulen ja valokaaren riski. Korkea viiltosuoja. Valokaari, PPE taso 2 käsineessä ja PPE 2, 3 eniten altistuvilla kohdilla. 60 paria/laatikko. Koot: Väri: Laatu:

7/XS-12/XXL 00 monivärinen 76% aramidi / 10% lasikuitu / 8% modakryyli / 4% elastaani / 2% antistaatti Vuori: 79% FR viskoosi / 10% para-aramidi / 10% polyamidi / 1% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti

Koot: Väri: Laatu:

7/XS-12/XXL 00 monivärinen 76% Para aramidi / 10% lasikuitu / 8% modakryyli / 4% elastaani / 2% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41XXXX

EN 388 3532D

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm 22 cal/cm² Back of hand 5.9 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.1

EN 407 41XXXX

EN 388 3442C

ANSI CUT A1

SUOJAKÄSINEET FR ARC 4

KÄSINEET FR CONTACT

Ohuet, palosuojatut ja erittäin hyvän sormituntuman omaavat valokaari- ja viiltosuoja käsineet. (Eureka 15-4 HAF4) Optimoitu kestämään valokaariräjähdystä. Erittäin ohut käsine viiltosuojalla.

Palosuojattu - Eristävä - Miellyttävä (Eureka 13-3HNFR) Sopii erityisen hyvin käsiteltäessä kuumia esineitä. Kosketuslämpö 100°C 15s ja 250°C 7s. Kestävä myös öljyisissä työtehtävissä. 60 paria/laatikko.

RG00 06

Koot: Väri: Laatu:

7/XS-11/XL 00 monivärinen 55% Para aramidi / 21% polyesteri / 14% lasikuitu / 5% elastaani / 5% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti

RG00 01

Koot: Väri: Laatu:

7/XS-11/XL 00 monivärinen 87 % aramidi / 9 % elastaani / 4 % teräs Päällyste: Nitriili-neopreeni pohjainen komposiitti

165


HIGH VISIBILITY HUOMIOVAATE SINULLE, JOLLA ON TARVE NÄKYÄ Moni ammatti ja työympäristö vaatii tänä päivänä sertifioidut näkyvät suojavaatteet hyvällä näkyvyydellä – High Visibility – kehitetty jokaisen näkyvyyttä tarvitsevan työntekijän turvaamiseen. Näkyvien vaatteiden EN ISO 20471 standardin täyttämisen vaatimukset ovat korkeat sekä muotoilussa että materiaaleissa. Kehitämme jatkuvasti High Visibility mallistojamme.

166

Riskien arviointi

168

Standardit ja symbolit

169

Hoito

171

Vision HV

172

CE-ME

178

CE-ME Talvi

184

Lisätarvikkeet

188


167


ERITTÄIN NÄKYVÄ VAATETUS HUOMATAAN Monissa ammateissa tarvitaan suojavaatteita, joiden on erotuttava erittäin hyvin päivällä ja yöllä - Erittäin näkyvä vaatetus. Vaatteiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että ne on sertifioitu standardin EN ISO 20471 mukaisesti, mutta aivan yhtä tärkeää on, että vaatteet toimivat 12 kuukautta vuodessa ja sopivat sekä miehille että naisille. Silloin oikea suoja tuntuu miellyttävältä päällä.

TYÖSKENTELY LÄHELLÄ LIIKKUVIA AJONEUVOJA RISKIARVIOINTI • •

Liikenneonnettomuudet Näkyvyyden tarve päivällä ja yöllä

RISKIARVIOINTI Jos työskentelet lähellä liikkuvia ajoneuvoja tai liikkuvilla alustoilla, esim. lähellä haarukkanostureita tai nostolavoilla, ja olet vaarassa joutua yliajetuksi tai jäädä puristuksiin. Koska tämä on yksi yleisimmistä työpaikkaonnettomuuksista, Tranemo sisällyttää näkyvyyden useimpiin kehittämiinsä ulkovaatteisiin. Standardin vaatimukset asettavat säännöt sille, mitä malleja ja kangaslaatuja huomiovaatemallistossa voidaan käyttää. Huomiovärejä on kaksi ja ne molemmat ovat saatavissa Tranemon tuotevalikoimassa. Keltainen ja oranssi tarjoavat paljon joustavuutta ja mahdollistavat huomiovaatteiden yhteensovittamisen muiden vaatteiden kanssa. Erittäin näkyvässä vaatteessa on oltava tietty määrä fluoresoivaa kangasta ja heijastinnauhaa. Mitä suurempi tämä alue on, sitä korkeampaan luokkaan vaate näkyvyydeltään sijoittuu. Luokka 3 on korkein luokka.

168

Fluoresoiva vaate varmistaa näkyvyyden päivällä ja heijastinnauha yöllä.


STANDARDIT JA SYMBOLIT Suojavaatteiden CE-merkinnät CE-merkintä osoittaa, että ilmoitettu laitos on CE-tyyppitarkastanut nämä vaatteet PPE-asetuksen (EU)2016/425 mukaisesti. Symboli on CE-etiketissä vaatteen sisäpuolella. CE-etiketti osoittaa myös standardit ja luokat, joiden mukaisesti vaatteet ovat hyväksyttyjä. Kaikki sertifikaatit vaatimustenmukaisuus vakuutuksineen löytyvät kotisivuiltamme www.tranemo.com. Vanhan PPE-direktiivin mukaiset sertifioinnit pätevät niiden voimassaolon päättymiseen asti ja ne on täydennetty vaatimustenmukaisuus vakuutuksin uuden PPE-asetuksen mukaisesti. Tranemo tulee päivittämään kaikki sertifioidut vaatteet PPE-asetuksen mukaan.

EN ISO 20471 Erittäin näkyvä vaatetus Tässä standardissa määritetään suojavaatetus tilanteisiin, joissa on voitava näkyä hyvin päivällä ja yöllä ja joissa on liikkuvia ajoneuvoja. Tässä standardissa on kolme eri tasoa, jotka kattavat kolme eri riskiä. Korkein taso on luokka 3. Alla oleva luku ilmaisee fluoresoivan ja heijastavan materiaalin pinta-alan vaatteessa. Vaatteen CE-merkitsemiseksi tällä symbolilla sen on täytettävä vaatimukset yhdessä näistä luokista. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja erittäin näkyvien vaatteiden CE-merkinnässä. Amerikkalainen standardi suojavaatteille on nimeltään ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 on kansainvälinen standardi, joka on hyväksytty myös Yhdysvalloissa. Materiaalin pinta-ala m²

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Fluoresoiva

0,14

0,50

0,80

Heijastava

0,10

0,13

0,20

Yhdistelmäsertifiointi – Luokka 3-järjestelmä Näkyvä suojavaate joka ei yllä EN ISO luokka 3:een voidaan yhdistää muiden Tranemo huomiovaatteiden kanssa, jotta saavutetaan korkein näkyvä luokka. Esimerkiksi 2 luokan takki voidaan yhdistää 1 tai 2 luokan housujen/avosuojan kanssa, jotta päästään 3. luokkaan. Muutamalla Tranemon takilla ja t-paidalla on eri EN ISO 20471 luokka eri kokovaihtoehdoissa. Myös näitä yhdistämällä voidaan saavuttaa luokka 3. Mikäli vaate on sertifioitu 3-luokka yhdistelmällä, kerrotaan se vaatteen tuotekuvauksen yhteydessä. Tämä osoitetaan myös symbolilla vaatteen CE-etiketissä. Alla olevasta taulukosta selviää mitä Tranemon vaatteita yhdistelmäsertifiointi koskevat ja niiden luokat. Yläosaa on käytettävä avosuojan päällä jotta yhdistelmäsertifioinnin vaatimukset täyttyy. Yläosat ilman hihoja tai lyhyet hihat ilman heijastimia (ryhmä D, E ja F) yhdessä shortsien tai 3/4 housujen kanssa eivät koskaan voi saavuttaa EN ISO 20471 Lk 2 korkeampaa tasoa. Ryhmä A - yläosat, joissa heijastinnauhat hihoissa Luokka 3, EN ISO 20471 mukaan

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 1

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 2

Art.No

Yläosa

Koko

Luokka yläosa

Sertifioitu luokka

Sertifioitu luokka

4334 26

Collegetakki

XXS-S

2

3

3

4339 44

Naisten takki

Naisten S-M

2

3

3

4839 44

Naisten takki

Naisten S-M

2

3

3

4872 11

T-Paita

XS-M

2

3

3

4875 11

Pikeepaita

XS-M

2

3

3

1

2

3

1

1

3

Ryhmä E - Yläosat ilman hihoja tai lyhyet hihat ilman heijastimia Luokka 2/3, EN ISO 20471 luokituksen mukaan 4860 44

Riipputaskuliivi

XS->

Ryhmä C - Yläosat, joissa hihoissa heijastinnauhat Luokka 1/3, luokitus EN ISO 20471 mukaan 4371 11

T-Paita

XXS->

169


RIS-3279-TOM ISSUE 2 Englannin rautatieteollisuudessa käytössä oleva näkyvien vaatteiden standardi Tämä brittiläinen huomiostandardi perustuu euroopan EN ISO 20471 standardiin. Standardi vaatii että fluoresoiva ja heijastava pintamateriaali vaatteessa saavuttaa vähintään EN ISO 20471 luokka 2. RIS-3297-TOM hyväksyy ainoastaan oranssin huomiomateriaalin.

EN 13758-2 UV säteilyltä suojaava vaatetus Standardi kuvaa vaatimukset luokitukselle ja merkinnälle koskien pitkähihaisia vaatteita, joilla suojaudutaan UV + UVB suoja yli 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+) säteilyä vastaan. Kaikki tekstiilit suojaavat käyttäjäänsä auringonsäteilyltä ja kankaan paksuus vaikuttaa riskiin saada ihovaurioita. Tämän standardin mukaan sertifioidut vaatteet antavat korkean suojan. Kudoksen testausmenetelmä on EN 13758-1.

EN 342 Suojavaatetus. Suojaus kylmältä Tässä standardissa määritetään kylmissä ympäristöissä käytettävä suojavaatetus. Sen mukaan on testattava resultantti tehollinen lämmöneristävyys (arvo m²K/W), ilmanläpäisevyys, luokka 1-3, ja vedenläpäisyn vastustuskyky, luokka 1-2. Vaatteen (kaksiosainen vaatetus tai umpisuoja) on läpäistävä lämmöneristävyys ja ilmanläpäisevyyttä mittaavat testit tullakseen CE-merkityksi EN 342 piktogrammilla. Vedenläpäisytesti on vapaaehtoinen. Testattava yhdistelmä on 3-kerros järjestelmä, jossa tyypin B alusasut, lämmittävä välikerros yhdistettynä sertifioidun päällysvaatteen kanssa sekä sukat, kypärasuoja, käsineet ja saappaat. Lämmöneristävyyttä mittaava arvo osoittaa minimi lämpötilan, jonka käyttäjä kokee miellyttäväksi. Päivitetyssä EN 342:2017 versiossa, testi on muuttunut ja ilman nopeus otetaan huomioon. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet.

EN 343 Sateelta suojaava vaatetus Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään työskenneltäessä vesi- tai lumisateessa, sumussa ja maaperän kosteudessa. Uusimman EN 343:2019 standardi version mukaan, vaatteesta ja saumoista testataan vedenläpäisevyys (vedenpitävyys), luokka 1-4 ja vesihöyryn läpäisyvastus (hengittävyys) luokka 1-4, jossa luokka 4 on korkein arvo. Vaatteen on läpäistävä molemmat testit tullakseen CE-merkityksi EN 343 piktogrammilla. Vaatteen muotoilu vaikuttaa sen hengittävyyteen ja on tavallista, että vuoreton vaate saavuttaa EN 343 luokan 4:4 (sama kuin päällyskangas) kun taas vuorellinen vaate samalla päällyskankaalla saavuttaa vain luokan 4:2. Näissä tapauksissa vuorikangas vaikuttaa vesihöyryn läpäisevyyteen (hengittävyyteen). Standardiin on lisätty vedenläpäisevyys testi myös valmiille vaatteelle. Tämä testi on vapaaehtoinen. Aikaisemmassa standardi versiossa (EN 343:2003+A1 2007) on 3 luokkaa. Vaatimukset veden läpäisevyydelle, luokka 1-3 on sama molemmissa EN 343 versioissa, mutta luokka 4:llä on korkeammat vaatimukset. Myös vesihöyryn läpäisyvastus testiin on tullut luokka 4 ja tasot jokaiselle luokalle on hieman muuttuneet. Vain luokka 1 on sama molemissa versioissa. Sertifioinnit vanhan EN 343:2003+A1 2007 mukaan, ovat edelleen voimassa. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet. Testimenetelmä EN 20811 (vedenläpäisevyys) ilmoittaa tuloksen vesipilareissa (mmH2O) tai Pascal (Pa). Tranemo nimeää tuultaja vettä pitäväksi vaatteet, jotka ylittävät > 5000 mm (50000 Pa) arvon. Tämä antaa hyvän suojan huonossa säässä, mutta voimakkaassa ja pitkäkestoisessa sateessa työskenneltäessä, suosittelemme perinteisiä laminoituja sadevaatteita.

170


Tiedotesymboli Kun suojavaatteen sisäpuolella on CE-etiketissä tämä symboli, vaatteen mukana on toimitettu ohjekirja. Lisäksi se kertoo, että sinun on luettava suojavaatteestasi lisätietoa ennen sen käyttöä varmistaaksesi, että osaat käyttää vaatetta niin, että se suojaa sinua työpaikallasi. Kaikki ohjeet on kirjoitettu äidinkielelläsi EU-direktiivin mukaisesti.

HIGH COLD RAIN

VISIBILITY User guideline High Visibility clothing

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

HOITO Logo-merkintä suojavaatteissa Jotta EN ISO 20471:n mukainen sertifioitu vaatekappale täyttää edelleen standardin vähimmäisvaatimuksen fluoresoivasta pinnasta, sen jälkeen kun se on merkitty logolla, ei fluoresoivaan pintaan kiinnitetyn logon tulisi olla liian suuri. Housujen logomerkintää ei suositella fluoresoivalle pinnalle. Samaa suositusta sovelletaan EN ISO 20471 -standardin luokan 3 mukaisiin yläosiin, joissa on suhteellisen pieni loistepinta (esim. lyhythihaiset vaatteet, naisten vaatteet tai erittäin vähän fluoresoivat vaatteet). Epäselvissä tapauksissa, tarkista Tranemolta näkyvyyteen liittyvät kysymykset.

Pidä huolta erittäin näkyvistä vaatteistasi Jokaisessa vaatteessa on pesuohjeet. Pese vaatteesi säännöllisesti estääksesi likaa pinttymästä kankaaseen. Vaatteiden kestoiän pidentämiseksi ne on pestävä nurinpäin käännettyinä, erillään tai yhdessä muiden standardin EN ISO 20471 mukaan sertifioitujen vaatteiden kanssa. Älä koskaan käytä optisia kirkasteita tai pehmennysaineita. Vältä käyttämästä valkaisuainetta (esim. klooria tai perboraattia) sisältäviä pesuaineita. Jotta heijastinnauha toimisi mahdollisimman pitkään, suosittelemme seuraavaa: Vältä käyttämästä voimakkaita alkalipesuja tai pesua yli 11 pH:ssa. Kuivausta yli 70 °C lämpötilassa tulisi välttää.

Lämpöpainetut heijastimet Ommellut heijastinnauhat voivat tuntua kovilta ja antaa epämiellyttävän tunteen neulokselle, joka on usein pehmeä ja elastinen. Tästä syystä vaatteen päälle painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuuden tuntua myös vähän keveympien vaatteiden kohdalla. Jotta päälle painettujen heijastimien ominaisuudet säilyvät, ei vaatteita tule pestä pesussa, jossa pH on yli 8. Tranemo suosittelee: • Pesu max 60°C • Käytä vain synteettisiä pesuaineita. pH-arvo alle 8 on suositeltavaa. • Älä käytä huuhtelu- tai valkaisuainetta. • Suosittelemme kuivausta roikottamalla tai rumpukuivausta max 60°C. Tunnelikuivaus max 100°C on suositus.

171


HIGH VISIBILITY

VISION HV

> Huomiovaatteet korkealla näkyvyydellä > Stretch-osiot antavat maksimaalista joustoa > Vahvikekangas HTPA

Uusi Vision HV täydentää näkyvien vaatteiden mallistoamme vaatteilla, jotka tavoittavat ihan uuden tason miellyttävyydessään ja toiminnallisuudessaan. Vision HV on tuotekehityksen tulos, joka pohjautuu Tranemon käänteentekeviin palosuojattuihin stretch-housuihin. Housujen stretch-osiot yhdistettynä kankaaseen, joiden iso osa on puuvillaa, antaa pehmeän tunteen ihoa vasten ja tekee niistä miellyttävät päällä pidettävät fyysisesti raskaissa työtehtävissä. Kuituyhdistelmän osana oleva Polyesteri, tekee vaatteesta myös erittäin kulutusta kestävän. Kovalle kulutukselle joutuvat polvet ja riipputaskut on vahvistettu HTPA – High Tenacity Polyamidilla – jolla on erityisen hyvä repäisy- ja kulumista kestävä ominaisuus, joka pidentää vaatteen käyttöikää merkittävästi. Mallistosta löytyvät sekä miesten että naisten koot.

VISION HV

4330 44 PUSERO

4335 44 PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

4320 44 STRETCH HOUSUT

4321 44 STRETCH HOUSUT

4350 44 4351 44 STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-RIIPPUTASKUHOUSUT

VISION HV - NAISTEN NEW

4339 44 NAISTEN PUSERO

172

4328 44 NAISTEN STRETCH-HOUSUT

4329 44 NAISTEN STRETCH-HOUSUT

4358 44 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

4359 44 NAISTEN STRECH RIIPPUTASKUHOUSUT

4326 44 STRETCH ÄITIYSHOUSUT


VISION HV

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

**RIS-3279-TOM

NAISTEN PUSERO 4339 44

Naisten huomiopusero. Tuulilistan alla vetoketju ja painonapit. Pidempi selkäosa vetoketjullisilla levikkeillä, jotka mahdollistavat korkean liikkuvuden. Läpälliset rintataskut. D-rengas oikeanpuoleisen taskun läpän alla. Vetoketjullinen pystytasku. Hihatasku. Sivutaskut. Säädettävä hihansuut. Povitasku. Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 luokka 3 yhdessä Tranemon housujen tai avosuojan kanssa, jotka on sertifioitu EN ISO 20471 luokka 1 tai 2. **Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*RIS-3279-TOM

NAISTEN STRETCH-HUOMIOHOUSUT 4329 44

Naisten stretch-huomiohousut, jossa erinomainen istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Housujen takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Takahelma HTPA. Painonapein säädettävä jalan leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

STRETCH

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

*RIS-3279-TOM

NAISTEN STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT 4359 44

Naisten stretch-riipputaskuhuomiohousut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Riipputaskut ja polvisuojataskut HTPA vahvikekangasta. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. HTPA-vahvistetut riipputaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Housujen takamus stretchmateriaalia. Takataskut. Takana lahkeensuussa HTPA-vahvistus. Painonapein säädettävä lahkeen leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

STRETCH

c95mt

173


VISION HV

NEW EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

PUSERO 4330 44

PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028 4335 44

Näkyvä takki. Tuulilistan alla vetoketju ja painonapein. Pidennetty selkäosa. Läpälliset rintataskut. D-rengas oikean rintataskuläpän alla. Vetoketjullinen pystytastku. Hihatasku. Sivutaskut. Säädettävä vyötärö ja hihansuut. Kaksi sisätaskua. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*RIS-3279-TOM

STRETCH HOUSUT 4320 44

STRETCH

Stretch-huomiohousut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Housun takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Lahkeen alaosassa HTPA. Painonapein säädettävä jalan leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46 D84-92) CL.2 (C48-64 C146-156 D96-120)

*RIS-3279-TOM

STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT 4350 44

STRETCH

Stretch-riipputaskuhuomiohousut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Riipputaskut ja polvisuojataskut HTPA vahvikekangasta. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. HTPA-vahvistetut riipputaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Olan takaosassa stretch-materiaalia. Takataskut. Takana lahkeensuussa HTPA-vahvike. Painonapein säädettävä jalan leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

174

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt


VISION HV

Työkalulenkit HTPA vahvistetut riipputaskut Takaosan stretch, erinomainen fyysisesti vaativissa töissä Haaraosassa ja reisissä olevat stretch-osiot takaavat maksimaalisen liikkuvuuden Läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas. Puhelintaskussa läppä. Kulutusta kestävät HTPA polvisuojataskut Housut myötäilevät hyvin eri liikkeitä, polvisuojataskujen ympärillä olevien Stretch-osioiden ansiosta Sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti

175


VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

STRETCH HOUSUT 4321 44

Stretch-huomiohousut, hyvä istuvuus ja liikkuvuus sekä erittäin miellyttävät päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Lahkeen takaosassa HTPA vahvike. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

STRETCH

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

STRETCH-RIIPPUTASKUHOUSUT 4351 44

Stretch-riipputaskuhuomiohousut, erinomainen istuvuus ja liikkuvuus sekä erittäin miellyttävät päällä. Riipputaskut ja polvisuojataskut HTPA vahvikkeella. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. HTPA-vahvistetut riipputaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Lahkeen takaosa HTPA vahvikkeella. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

STRETCH

176

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt


VISION HV VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 4328 44

Naisten stretch-huomiohousut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Housujen takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Lahkeen takaosa HTPA. Painonapein säädettävä lahkeen leveys. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

EN ISO 20471 CL.1

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 4358 44

Näkyvät naisten stretch-riipputaskuhuomiohousut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. HTPA-vahvistetut riipputaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Housujen takamus stretchmateriaalia. Takataskut. Lahkeen takaosa HTPA. Painonapein säädettävä lahkeen leveys. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

NEW EN ISO 20471 CL.1

STRETCH ÄITIYSHOUSUT 4326 44

Äitiyshousuissa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori, joka mahdollistaa housujen mukautumisen kasvavan vatsan mukaan. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero. Muotoon ommellut polvet ja HTPA vahvistetut -polvisuojataskut stretch-vyöhykkeillä. Housujen takamus ja taktaskut stretch-materiaalia. Lahkeensuun takaosa HTPA. Muovisin painonapein säädettävä lahkeen leveys. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95mt

STRETCH

177


HIGH VISIBILITY

CE-ME

> Näkyvää suojavaatetusta tarvitseville > Kulutusta kestävä ripstop kangas > HTPA vahvikekangas

Huomiovaatteet on valmistettu kestävästä materiaalista, jossa päälliskankaassa polyesteria ja repäisynkestävyyttä lisäävä ripstop sekä sisäpuolella pehmeää puuvillaa joka tekee kankaasta erittäin miellyttävän päällä pidettävän. Vaatteissa useita taskuja ja yksityiskohtia. Monessa mallissa HTPA vahvikekangas eniten kulutukselle altistuvissa kohdissa.

CE-ME

4860 44 RIIPPUTASKULIIVI

4821 44 HOUSUT

4482 44 RIPPUTASKULLISET SHORTSIT

4850 44 RIIPPUTASKUHOUSUT

4485 44 SHORTSIT

4840 44 AVOSUOJA

4820 44 VYÖTÄRÖHOUSUT

4810 44 UMPISUOJA

CE-ME - NAISTEN

178

4328 44 NAISTEN STRETCH-HOUSUT

4829 44 NAISTEN HOUSUT

4859 44 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

NAISTEN REISITASKUHOUSUT 4828 44

Naisten huomiohousut reisitaskuilla. Naisten huomiohousut 3-neulasaumoilla. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätaskut, puhelintasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

NAISTEN HOUSUT 4829 44

Leveämmän malliset naisten huomiohousut, HTPA-polvisuojataskut. 3-neulasaumat. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätasku ja puhelitasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Muotoonommellut polvet. HTPA-vahvistetut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 4859 44

Leveämmän malliset naisten huomiohousut, riipputaskut ja HTPApolvisuojataskut. Naisten riipputaskuhousut 3-neulasaumoilla ja vahvistettu haara. Riipputaskut joissa HTPA-vahvistetut lisätaskut. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reistasku jossa puhelintasku ja lisätaskut. Vasaralenkki. Mittatasku kynätaskuilla. Muotoonommellut polvet. HTPA-vahvistetut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Vasaralenkit. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

179


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

HOUSUT 4821 44

Huomiohousut joissa reisitasku. Reisitaskuhousut 3-neulasaumoilla. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätaskut, puhelintasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

HOUSUT 4820 44

Leveämmän malliset, huomiohousut, HTPA-polvisuojataskut. 3-neulasaumat. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätaskut, puhelintasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Muotoonommellut polvet. HTPA-vahvisteut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

RIIPPUTASKUHOUSUT 4850 44

Leveämmän malliset huomiohousut, riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. 3-neulasaumat. HTPA-vahvistetut riipputaskut. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reistasku jossa puhelintasku ja lisätaskut. Vasaralenkki. Mittatasku jossa lisätaskut. Muotoonommellut polvet. HTPA-vahvistetut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Vasaralenkit. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

180


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1 (C44) CL.2 (C46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) CL.2 (C48-64)

*RIS-3279-TOM

SHORTSIT

RIIPPUTASKULLISET SHORTSIT

Kulutusta kestävästä twillistä valmistetut huomioshortsit, joissa ripstop lisää repeämäkestävyyttä. Sivutaskut. D-rengas. Takatasku. Mittatasku. Läpällinen reisitasku. Vasarapidike. *Vaatteet värissä 93 + EN ISO 20471 luokka 2, täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset.

Kulutusta kestävästä twillistä valmistetut riipputaskulliset huomioshortsit, joissa ripstop lisää repeämäkestävyy. HTPA-vahvistetut riipputaskut. D-rengas. Sivutaskut. Takatasku. Mittatasku. Läpällinen reisitasku. Vasarapidike. *Vaatteet värissä 93 + EN ISO 20471 luokka 2, täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

4485 44

C44-64 50 oranssi, 55 keltainen 440: 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m²

c95mt

4482 44

C44-64 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

RIIPPUTASKULIIVI 4860 44

Toimiva ja huomioriipputaskuliivi, monta taskua ja pidikkeet vyötäröllä. 3-neulatikkaus. Vetoketju edessä. D-rengas. Rintataskut, toinen läpällinen. Puhelintasku oikeassa rinnassa. Riipputaskut työkalulokeroilla. Vyölenkit vyötäröllä. Vasaralenkit. Vyötäröllä lisätyökalujen kiinnityslenkit. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

181


CE-ME

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

AVOSUOJA 4840 44

Huomioavosuoja, säädettävät olkaimet ja HTPA-polvisuojataskut. 3-neulatikkaus. Säädettävät olkaimet. Iso rintatasku jossa D-rengas. Vetoketjullinen povitasku. Sivutaskut. Takataskut. Reisitasku, jossa puhelintasku ja lisätaskut. Mittatasku kynätaskuilla. HTPA-vahvistetut polvisuojataskut. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

UMPISUOJA 4810 44

Kestävästä materiaalista valmistettu huomioumpisuoja, jossa ripstop lisää repeämäkestävyyttä 3-neulatikkaus. Edessä 2-suuntainen vetoketju painonapillisen suojalistan alla. Läpälliset rintataskut, toisessa D-rengas. Puhelintasku vasemmassa hihassa. Vyötäröllä säädettävä resori. Selässä laskokset. Sivutaskut aukoilla. Takataskut. Mittatasku, jossa kynätaskut. Vahvistetut polvisuojataskut kahdella korkeudella. Hihansuissa painonapit. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

182


CE-ME

183


HIGH VISIBILITY

CE-ME TALVI

> Näkyvää suojavaatetusta tarvitseville > Laaja mallisto kaikkiin olosuhteisiin

Huomiovaatteet kaikkiin työskentely olosuhteisiin, kaikkina vuodenaikoina. Päälliskangas kaikissa malleissa kevyt ja hengittävä. Vaatteissa on teipatut saumat ja ne on sertifioitu EN 343 mukaan. Talvivuorellisilla vaatteilla on myös EN 342 sertifiointi kylmää vastaan. Mallistoon kuuluu myös kaksi pehmeää fleece/softshell takkia.

CE-ME - VINTER

4801 46 TALVIPUSERO

4808 46 KUORITAKKI

4826 46 KUORIHOUSUT

184

4818 46 TALVITAKKI

4815 46 TALVIUMPISUOJA

4831 51 HUOMIOFLEECETAKKI

4832 48 SOFTSHELLPUSERO


CE-ME TALVI

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

HUOMIOFLEECETAKKI

SOFTSHELLPUSERO

Pehmeä ja lämmin huomiofleecetakki. Pehmeä ja lämmin fleecetakki. Edessä vetoketju ja vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut. Elastiset rannekkeet ja peukaloaukko hihansuussa.

Tuulta ja vettä hylkivä, näkyvä softshellpusero, pehmeä sisäpinta. Vetoketjullinen näkyvä softshellpusero. Vetoketjulliset pystyrintataskut, toisessa D-rengas. Sivutaskut. Puhelintaskut povessa. Vetoketjullinen hihatasku.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

4831 51

4832 48

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 480: 92% poyesteri / 8% elastan, 325 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä

a93ot

*EN 342

TALVIUMPISUOJA 4815 46

Huomiotalviumpisuoja, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Talviumpisuoja, jossa teipatut saumat ja tikkivuori. Listan alla kaksisuuntainen vetoketju ja painonapit. Irroitettava ja säädettävä huppu. Vasen rintataskus vetoketjulla ja piiloitettu D-rengas. Oikeanpuoleisessa rintataskussa vetoketju ja puhelinlokero. Povitasku. Säädettävä resori selässä. Läpälliset etutaskut ja läpällinen takatasku. Mittatasku. Sisäpuoliset polvisuojataskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeen ulkosaumassa. Säädettävät lahkeesuut ja hihansuut, jossa sisäpuolinen resori. Kauluksessa ja hupussa fleecevuori. Tikkivuorattu ja fleeceä kauluksessa ja hupussa. *Sertifioitu keskiraskaalla teholla työskentelyyn 1 tunnin ajan, tuulen ollessa 0,4 m/s ja asteita -36°C ja 8h -18°C asteessa, tai 1 h tuulen ollessa 3 m/s ja -22°C ja 8 h -7°C asteeessa. Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä perusalusasujen kanssa. Tranemo suosittelee 6930+6920 ja 6979+6972 alusasuja. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 004: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 110 g/m² 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m²

c93ot

185


CE-ME TALVI

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

TALVIPUSERO 4801 46

Huomiotalvipusero, teipatut saumat ja irrotettava huppu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Huomiotalvipusero teipatuilla saumoilla. Turkisvuori, hihoissa tikkivuori. Irroitettava huppu. Vetoketju edessä suojalistan alla. Vetoketjulliset pystyrintataskut, toisessa D-rengas. Vetoketjullinen puhelintasku tuulilistan alla. Kaksi vetoketjullista povitaskua, toinen isompi. Vetoketjulliset sivutaskut joissa fleecevuori. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju. Hihat säädettävissä. Hihansuissa resorit. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6975/6979 ja 6930. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m² 008: Vuori, 100% polyesteri, pile, 350 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

TALVITAKKI 4818 46

Huomiotalvitakki teipatuilla saumoilla ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Takissa on myös irrotettava fleece-/tikkivuori. Huomiotalvitakki. Vettä ja tuulta hylkivä, teipatut saumat. Hengittävä. Hihoissa tikkivuori, irroitettava fleeceliivi. Irroitettava huppu. 2-suuntainen vetoketju tuulilista alla. Kaksi vetoketjullista povitaskua - toinen isompi asiakirjatasku ja puhelintasku. Tarrakiinnitteiset rintataskut. Kiristin helmassa ja vyötäröllä. Vuoressa vetoketju. Hihat säädettävissä. Hihansuissa resorit. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6975/6979 ja 6930. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m² 510: Irroitettava vuori, 100% polyesteri fleesi, 220 g/m² 515: Irroitettava vuori,100% polyesteri, double diamond quilt, 215 g/m²

c93ot

186


CE-ME TALVI

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.3

KUORITAKKI 4808 46

Huomiokuoritakki, teipatut saumat, verkkovuori ja irrotettava huppu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Kuoritakki teipatuilla saumoilla, reikävuori ja irroitettava huppu. Tuulilistan alla vetoketju. Tarrakiinnitteiset rintataskut. Tarrakiinnitteiset povitaskut, toinen isompi. Vetoketjulliset sivutaskut joissa fleecevuori. Helmassa kiristin. Säädettävät hihansuut. Vuoressa vetoketju. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 007: Vuori, 100% polyesteri, mesh 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

KUORIHOUSUT

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46

Huomiokuorihousut, teipatut saumat, verkkovuori ja irrotettavat olkaimet. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Huomiokuorihousut. Teipatut saumat ja verkkovuori. Irroitettavat joustavat olkaimet. Säädettävä vyötäröresori. Läpälliset sivutaskut. D-rengas. Läpällinen tasku vasemmassa lahkeessa. Mittatasku. Läpällinen takatasku. HTPA-vahvistus polvissa ja lahkeen alaosassa. Sisäpuoliset polvitaskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeen ulkosivulla ja säädettävä lahkeen leveys. Lumilukko. *Sertifiointi kattaa työskentelyn 1 tunnin ajan -32°C tai 8 tuntia -19°C lämpötilassa. Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6972 ja 6920. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m² 007: Vuori, 100% polyesteri, mesh 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m²

c93ot

187


HIGH VISIBILITY

LISÄTARVIKKEET HV

> Värit jotka sopivat CE-ME -valikoimaan > T-paidat pehmeillä heijastimilla > Monia käytännöllisiä tuotteita

NEW

NEW

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-S) CL.3 (M-4XL)

EN ISO 20471 CL.1*

TALVILAKKI

COLLEGETAKKI

T-PAITA

Talvilakki, tikkivuori ja keinoturkista Tikkivuori ja turkismateriaali. Tarrakiinnitys.

Pehmeä huomiocollegetakki. Piilotettu vetoketju edessä. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut. Neulos hihansuuussa. Painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuutta. *Collegetakki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

Trikoosta valmistettu pehmeä ja muotonsa säilyttävä huomiopaita, sisäpinta puuvillaa. V-kaulus. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *T-paita on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.2 mukaan.

9048 00

Koot: Väri: Laatu:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 musta, 55 keltainen 100% polyesteri

a93ot

4334 26

Koot: Väri: Laatu:

4371 11

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 264: 80% polyesteri / 20% puuvilla, 300 g/m²

XXS-4XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 113: 55% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m²

c95mt

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

COLLEGEPUSERO

PITKÄHIHAINEN T-PAITA

T-PAITA

Pehmeä, huomiocollegepusero, harjaamaton sisäpinta. Vetoketju kauluksessa ja vetoketjullinen rintatasku. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Trikoosta valmistettu pehmeä ja muotonsa säilyttävä, pitkähihainen huomiopaita, sisäpinta puuvillaa. V-aukkoinen huomio T-paita pitkillä hihoilla. Resorit hihoissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Trikoosta valmistettu pehmeä ja muotonsa säilyttävä huomiopaita, sisäpinta puuvillaa. V-kaulus. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *T-paita on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

4871 26

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 264: 80% polyesteri / 20% puuvilla, 300 g/m²

c95mt

188

4874 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 113: 55% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m²

c95mt

4872 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 113: 55% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m², EN 137581 UPF 50+

c95mt


Henkilöille, jotka työskentelevät ympäristössä, jossa on liikenteen tai muiden kuljetusmuotojen aiheuttama riski. Vaatteet on suunniteltu siten, että ne sopivat täydellisesti yhteen Tranemon High Visibility -kokoelman CE-ME kanssa. Mallistossa liivit ja neuleet, jotka täyttävät EN ISO 20471 cl. 2 ja cl. 3.

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2

PIKEEPAITA

HUOMIOLIIVI

HUOMIOLIIVI

Trikoosta valmistettu pehmeä ja muotonsa säilyttävä huomiopikeepaita, sisäpinta puuvillaa. Edessä napit. Rintatasku. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Pikeepaita on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK. 3 yhdessä Tranemon housujen tai avosuojan kanssa, jotka on sertifioitu EN ISO 20471 LK. 1 tai LK. 2 mukaan.

Huomioliivi tarrakiinnityksellä. Tarrakiinnitys. Kantattu mustalla nailonnauhalla.

Lyhythihainen väljä huomioliivi. Lyhythihainen. Vetoketju edessä. Oikeanpuoleinen rintatasku. Kaksi vetoketjullista etutaskua. Pidike kuulokkeille.

4875 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 55 keltainen 113: 55% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

4620 51

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 50 oranssi, 55 keltainen 100% polyesteri

a93ot

RS00 03

Koot: Väri: Laatu:

M-XXL 55 keltainen 100% nailon

a93ot

c95mt

189


WORK IDENTITY PERSOONALLISET TYÖVAATTEET, JOISSA ON ASENNETTA WORK IDENTITY työvaatemallistot on suunniteltu teollisuuden työtehtäviin sekä käsityö- ja varastotehtävissä toimiville. Tranemo valitsee aina parhaimmat materiaalit, joka takaa vaatteelle korkean laadun ja kestävyyden. Tämä lisää vaatteen käyttöikää ja siten vähentää ympäristövaikutusta. Useimmat käyttämistämme kankaista ovat Öko-Tex 100 sertifioituja.

190

Comfort Stretch

192

Comfort Light

218

Comfort Stretch Visible

194

Original Cotton

220

Craftsman Pro Visible

196

Talvi

222

Craftsman Pro

200

Alusvaatteet

229

T-More

206

Lisätarvikkeet

230

Premium Plus

210

On Demand

234

Comfort Plus

216


191


TYÖVAATTEET

COMFORT STRETCH > Miellyttävyyttä ja liikkuvutta lisäävät housut 4-suuntaan joustavasta stretchistä > HTPA Dobby vahvikkeet polvissa ja riipputaskuissa > Naisten- ja miesten koot

Comfort Strech on strech-housumallisto huollon- ja teollisuuden tehtäviin. Housuissa on 4-suuntaan joustavat stretchvyöhykkeet, kevyestä ja kulutusta kestävästä polyester/puuvilla pohjaisesta materiaalista. Strech-vyöhykkeet toimivat mainiosti aktiivisessa työssä, jossa työasentoa vaihdellaan esim. seisomisesta istumiseen. Stretch-vyöhykkeet tuovat miellyttävyyden ja liikkuvuuden aivan uudelle tasolle modernin muotoilun ja istuvuutensa ansiosta. Vahvikkeet erityisen alttiilla alueilla pidentävät vaatteen käyttöikää.

Kevyt ja kestävä polyesteri/puuvilla kangas.

Stretch-vyöhyke haarassa lisää liikkuvuutta.

Reisi- ja puhelintasku Stretch-vyöhykkeellä joustavuuden lisäämiseksi.

Erittäin kestävä sepaluksen rakenne, joka vähentää saumojen rasitusta.

Stretch takamuksessa mahdollistaa erinomaisen liikkuvuuden fyysisesti aktiivisissa töissä ja asennoissa.

Reisitaskut työkalulokerolla ja puukkonappi.

Polvet kolmella stretch-vyöhykkeellä. Sisäpuoliset polvisuojataskut ja päällä HTPA Dobby vahvikekangas.

Lahkeen leveys voidaan säätää painikkeilla ja housut on vahvistettu HTPA Dobbylla takana.

192

Heijastintereet.


COMFORT STRETCH

STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT 1151 40

Riipputaskuhousut, joiden stretch-osiot lisäävät liikkuvuutta ja ovat erittäin miellyttävät päällä pidettävät. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvistetut riipputaskut, joissa taskut tongille ja meisselille sekä naulataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretchosiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

NAISTEN STRECH-RIIPPUTASKUHOUSUT 1158 40 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

STRETCH-HOUSUT 1121 40

Vyötäröhousut, joiden stretch-osiot lisäävät liikkuvuutta ja ovat erittäin miellyttävät päällä pidettävät. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 1128 40 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

NEW STRETCH ÄITIYSHOUSUT 1127 4007

Äitiyshousuissa on vatsan kohdalla elastinen jersey-neulos ja napeilla säädettävä resori, joka mahdollistaa housujen mukautumisen kasvavan vatsan mukaan. Housuissa on joustavat stretch-osiot sekä leveä resori housujen takaosassa. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 400: 310: 213: 050:

65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

STRETCH

193


TYÖVAATTEET

COMFORT STRETCH VISIBLE > Housut 4-suuntaan joustavilla stretch-vyöhykkeillä takaavat mukavuuden ja liikkuvuuden > Näkyvyyttä korostettu heijastimin ja fluoresoivalla kankaalla > HTPA Dobby vahvikekangas polvissa ja riipputaskuissa

Comfort Strech Visible on strech-housumallisto huollon- ja teollisuuden tehtäviin korostetulla näkyvyydellä. Housuissa on 4-suuntaan joustavat stretch-vyöhykkeet, kevyestä ja kulutusta kestävästä polyester/puuvilla pohjaisesta materiaalista. Strech-vyöhykkeet toimivat mainiosti aktiivisessa työssä, jossa työasentoa vaihdellaan esim. seisomisesta istumiseen. Stretch-vyöhykkeet tuovat miellyttävyyden ja liikkuvuuden aivan uudelle tasolle modernin muotoilun ja istuvuutensa ansiosta. Vahvikkeet erityisen alttiilla alueilla pidentävät vaatteen käyttöikää. Näkyvyyden parantamiseksi on housuihin lisätty EN ISO 20471 mukaan sertifioidut heijastimet ja fluoresoivaa materiaalia.

194


COMFORT STRETCH VISIBLE

STRETCH-HOUSUT 1921 40

Vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Stretch-osiot takaavat täydellisen istuvuuden, miellyttävyyden sekä lisäävät liikkuvuutta. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 1928 40 Koot: Väri: Laatu:

STRETCH

Naisten 36-48 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

STRETCH-RIIPPUTASKUHOUSUT 1951 40

Riipputaskuhousut korostetulla näkyvyyden, joiden stretch-osiot lisäävät liikkuvuutta ja ovat erittäin miellyttävät päällä pidettävät. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvikekankaiset riipputaskut, joissa taskut tongille ja meisselille sekä naulataskut.Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

STRETCH

NAISTEN STRETCH-RIIPPUTASKUHOUSUT 1958 40 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

195


TYÖVAATTEET

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

> Puuvillainen mallisto jossa lisättyä näkyvyyttä korjaamo-, huolto ja teollisuuden tehtäviin > Paljon yksityiskohtia ja HTPA Dobby vahvikkeet > Nyt myös naisten koot

Craftsman Pro Visible on puuvillamallisto, korostetulla näkyvyydellä teollisuuden ja korjaamotoimintojen henkilöstölle Heijastimet ja fluoresoiva materiaali sertifioitu EN ISO 204701 mukaan. Vaatteet on vahvistetty HTPA Dobby vahvikekankaalla, paikoissa jotka altistuvat kovimmalle kulutukselle kuten polvet, lahkeissa ja riipputaskuissa. Mallistossa on useita yksityiskohtia ja puuvillavaatteet on esipesty kutistumisen minimoimiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

6207 00 HUPULLINEN PUSERO

6241 47 FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA

7725 15 HOUSUT

7755 15 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

7745 15 AVOSUOJA

CRAFTSMAN PRO VISIBLE - NAISTEN

196

7712 15 UMPISUOJA

7728 15 NAISTEN WORKER HOUSUT

7758 15 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

7747 15 AVOSUOJA


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

HUPULLINEN PUSERO

FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA

Kestävä ja mukava collegepusero, sisäpuolella fleeceä ja näkyvästä kankaasta valmistettu vahvistus olkapäiden kohdalla. Vetoketjullinen rintatasku. Tilavat etutaskut. Hihatasku. Kiristysnyörillä varustettu huppu. Hihansuissa rannekkeet ja alhaalla joustonauha. Olkapäillä heijastavat yksityiskohdat.

Tuultahylkivä fleecetakki, jossa irroitettavat hihat. Korostettu näkyvyys ja hyvä hengittävyys. Vetoketjullinen rintatasku. D-rengas. Etutaskut vetoketjulla. Kiristyshihna helmassa. Pidennetty selkäosa. Säädettävät hihansuut, joissa neulosresori. Heijastimet olkapäillä ja hihoissa.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6207 00

XS-4XL 95 musta/keltainen 261: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 500 g/m², bonded jersey 100% polysterifleece 464: Fluoresoiva, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

6241 47

XS-4XL 95 musta/keltainen 470: 100% polyesterifllece, 300 g/m², kolmikerroksinen fleece jossa PU-laminointi, tuulta hylkivä 480: Fluorescente, 92% poyesteri / 8% elastan, 325 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä, EN ISO 20471

a93ot

WORKER HOUSUT 7725 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut housut korostetulla näkyvyydellä. Sisäpuoliset polvisuojataskut. Sivutaskut. Oikealla lenkillä oleva D-rengas. Läpällinen reisitasku ja puhelintasku. Sisäpuolisit polvisuojataskut. Tuumamittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

NAISTEN WORKER HOUSUT 7728 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

197


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

RIIPPUTASKUHOUSUT 7755 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut riipputaskuhousut korostetulla näkyvyydellä. Housuilla on väljempi muotoilu. Riippu- ja polvisuojataskut HTPA Dobby vahvikekankaasta. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvistetut riipputaskut, jossa tonki- ja meisselitaskut sekä ulkopuoliset naulataskut. Vasemassa reisitaskussa puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Oikeassa reisitaskussa työkalu/ kynälokero. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut HTPA Dobby vahvikkeella. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobbya. HTPA Dobby vahvistettu lahkeen takaosa. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 7758 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

UMPISUOJA 7712 15

Umpisuoja korostetulla näkyvyydellä. Polvisuojataskut on vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. Napitus edessä farkku- ja painonapein. Läpälliset rintataskut. D-rengas. Puhelintasku vasemmassa hihassa. Säädettävä resori selässä. Lisätilaa antava laskos selässä . Povitasku. Sivutaskuissa on aukot sisäpuolella. Takataskut, toinen läpällinen. Tuumamittatasku työkalutaskulla. Painonapit hihansuissa. Säädettävät polvisuojataskut. Esipesty. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

198


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

AVOSUOJA 7745 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistettu toiminnallinen avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Polvisuojataskut HTPA Dobbysta. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärö. Vasemmalla läpällinen rintatasku, jossa piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista läpimeno. Vasemassa reisitaskussa puhelintasku. Oikeassa reisitaskussa työkalu/kynälokero. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut HTPA Dobby vahvikkeella. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobbya. Kontrastisaumat. Avosuoja on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - tilaustuote, n. 5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

AVOSUOJA 7747 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistettu toiminnallinen avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Riippu- ja polvisuojataskut HTPA Dobby vahvistetut. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärö. Läpällinen rintatasku jossa piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista läpimeno. HTPA Dobby vahvikekankaasta riipputaskut, joissa taskut tongille ja meisselille sekä naulataskut. Vasemassa reisitaskussa puhelintasku. Oikeassa reisitaskussa työkalu/kynälokero. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut HTPA Dobby vahvikkeella. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobbya. Kontrastisaumat. Avosuoja on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - tilaustuote, n.5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

199


TYÖVAATTEET

CRAFTSMAN PRO > Uudistettu mallisto, 100 % puuvillaa. Soveltuu teollisuuden ja korjaamo toimintojen henkilöstölle > Housujen istuvuutta parannettu > Nyt myös naisten koot

Craftsman Pro puuvillamallisto monella käytännöllisellä yksityiskohdalla ja mukavalla muotoilulla, jotta käyttäjän on helppo liikkua työssään. Käsityöläiset, korjaamot ja teollisuudessa työskentelevät vaativat aina kulutuksen kestäviä työvaatteita, tästä syystä olemme lisänneet HTPA Dobby vahvikekangasta erityisen kovalle kulutukselle altistuviin kohtiin, kuten polvet, lahkeen alaosa ja riipputaskut. Koko mallisto on esipesty kutistuvuuden minimoimiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi.

200


CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO

7732 15 PUSERO

7720 15 HOUSUT

7751 15

7791 15

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

3/4 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

7780 15 SHORTSIT

7788 15 RIIPPUTASKUSHORTSIT

CRAFTSMAN PRO - NAISTEN

7741 15 AVOSUOJA

7748 15 AVOSUOJA

7710 15 UMPISUOJA

7729 15

7759 15

NAISTEN WORKER HOUSUT

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

7799 15 3/4 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

201


CRAFTSMAN PRO

Vahvaa ja kestävää puuvillatwilliä.

HTPA Dobby vahvistetut, tupla riipputaskut, joissa työkalulokero.

Läpällinen reisitasku, D-rengas läpän alla.

Mittatasku puukkonapilla ja lenkki.

Reisitasku työkaluille ja kynille.

Puhelin ja kynätasku.

HTPA Dobby vahvistetut polvisuojataskut, joissa suojan korkeutta voidaan säätää.

Muotoillut polvet.

Kutistumisen minimoimiseksi on housut esipesty.

Lahkeen alaosassa HTPA Dobby vahvike ja painonapit leveyden säätämistä varten.

RIIPPUTASKUHOUSUT 7751 15

Toiminnalliset riipputaskuhousut, jossa leveämpi muotoilu. Housut on ommeltu vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. HTPA Dobby vahvisteiset riipputaskut sekä polvisuojataskut. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvisteiset riipputaskut, joissa tonki- ja meisselilokerot sekä ulkopuoleiset naulataskut. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Oikean lahkeen taskussa työkalu/kynälokero. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobbylla. Kaksi vasarataskua. Säädettävät polvisuojataskut HTPA-Dobbya. Lahkeen takaosa vahvistettu HTPADobbylla ja painonapit lahkeen leveyden säätämistä varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 7759 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

202


CRAFTSMAN PRO

PUSERO 7732 15

Vahvasta puuvilla twillistä valmistettu kulutuksen kestävä vuoreton pusero, jossa heijastin yksityiskohtia. Edessä napitus farkku- ja painonapein. Läpälliset, D-renkaalla varustetut rintataskut. Sivutaskut, joissa heijastavia yksityiskohtia. Läpällinen hihatasku, jossa kynänauha. Painonapein säädettävä vyötärön leveys ja hihansuu. Heijastavia yksityiskohtia takana. Kontrastitikkauksia. Vaate on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

HOUSUT 7720 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut housut, joissa sisäpuoliset polvisuojataskut. Sivutaskut. D-rengas lenkki oikealla. Takataskut. Läpällinen reisitasku ja puhelintasku. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. Tuumamittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

NAISTEN WORKER HOUSUT 7729 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

3/4 RIIPPUTASKUHOUSUT 7791 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä ommellut 3/4-riipputaskuhousut, joissa leveämpi muotoilu. Riipputaskut vahvikekangas HTPA Dobbysta. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvisteiset riipputaskut, joissa tonki- ja meisselilokerot sekä ulkopuoleiset naulataskut. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Oikean lahkeen taskussa työkalu/ kynälokero. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobbylla. Kaksi vasarataskua. Säädettävät polvisuojataskut HTPA-Dobbya. Säädettävät lahkeensuut. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

3/4 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 7799 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

203


CRAFTSMAN PRO

SHORTSIT

RIIPPUTASKUSHORTSIT

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut toiminnalliset shortsit.

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut toiminnalliset riipputaskushortsit. Riipputaskut HTPA Dobby vahvikekankaasta. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvistetut riipputaskut joissa tonki- ja meisselilokerot sekä ulkopuolella naulataskut. Oikealla lenkki D-renkaalle. Läpällinen reisitasku, jossa puhelin- ja kynätaskut. Tuumamittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Shortsit on esipesty.

7780 15

Sivutaskut. Oikealla lenkki D-renkaalle. Läpällinen reisitasku jossa puhelin- ja kynätaskut. Tuumamittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Shortsit on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

7788 15

Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

UMPISUOJA 7710 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistettu polvisuojataskullinen umpisuoja. Napitus edessä, jeans - ja painonapein. Läpälliset rintataskut. D-rengas. Puhelintasku vasemmassa hihassa. Säädettävä resori selässä. Lisätilaa antava laskos selässä . Povitasku. Sivutaskuissa on aukot sisäpuolella. Takataskut, toinen läpällinen. Mittatasku työkalutaskulla. Painonapit hihansuissa. Säädettävät polvitaskut. Kontrastiompeleet. Esipesty. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

204


CRAFTSMAN PRO

AVOSUOJA 7741 15

Toiminnallinen avosuoja vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. Extra vahvistetut polvisuojataskut HTPA Dobbysta. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärön leveys. Läpällinen vasen rintatasku ja piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista löpikäynti. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku. Oikean lahkeen taskussa työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobby:lla. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobby kankaasta. Kontrastiompeleet. Vaate on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta n.5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

AVOSUOJA 7748 15

Toiminnallinen umpisuoja vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. Extra vahvistetut polvisuojataskut HTPA Dobbysta. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärön leveys. Läpällinen vasen rintatasku jossa D-rengas. Napein säädettävä vyötärön leveys. Läpällinen vasen rintatasku ja piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista läpiviennit. HTPA Dobby vahvistetut riipputaskut, joissa tonki- ja meisselitaskut sekä ulkopuolella olevat naulataskut. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku. Oikean lahkeen taskussa työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobby:lla. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobby kankaasta. Kontrastiompeleet. Vaate on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta n.5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

205


TYÖVAATTEET

T-MORE

> Käsityöteollisuus ja palvelualoilla työskenteleville > Canvas kangas, jossa vahvistusmateriaali > Toimivuus, hieno hyvä muotoilu ja suorituskyky

Craftsman mallisto – Toiminnallinen ja mukava päälläpidettävä. Skandinaavisen erämaan inspiroimana olemme kehittäneet työvaatteita, jotka ovat samalla toiminnallisia että erittäin mukavia päälläpidettäviä. Joustava istuvuus, nuorekas muotoilu ja paljon yksityiskohtia, tätä kaikkea on T-MORE mallistomme. Housut on valmistettu Panamakankaasta ja viimeistelty comfort-käsittelyllä. Housuissa on kivoja kaksivärikangas yksityiskohtia ja HTPA Dobby vahvikekangas kulutukselle enemmän altistuvissa paikoissa.

206


T-MORE

T-MORE

3500 28 VUORELLINEN PUSERO

3535 48 SOFTSHELL PUSERO

3520 28 VYÖTÄRÖHOUSUT

3525 28 WORKER HOUSUT

3550 28 RIIPPUTASKUHOUSUT

3529 28 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSU

3559 28 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

T-MORE - NAISTEN

3540 28 AVOSUOJA

3528 28 NAISTEN WORKER HOUSUT

207


T-MORE

VUORELLINEN PUSERO

SOFTSHELL PUSERO

Tikkivuorillinen, vettä hylkivä pusero, olkapäillä HTPA-vahvistus. Trendikäs tikkivuorellinen talvipusero, jossa HTPA-vahvikekangas olkapäillä. Pystykaulus sisäresorilla ja tuulilistalla. Läpällinen vasen rintatasku, jossa D-rengas. Oikeassa taskussa työkaluille pienet taskut sekä vetoketjullinen pystytasku kynille. Sivutaskut. Heijastimet hihoissa ja selässä. Hihat ja vyötäröleveys säädettävissä. Hihansuissa resorit. Kaksi povitaskua. Valmius selän logopainatukseen.

Tuulta ja vettä hylkivä softshell-pusero, sisäpuolella pehmeää fleeceä. Softshellpusero, jossa sisäpuoli fleeceä. Vetoketjullinen rintatasku oikealla puolella. D-rengas. Vetoketjulliset etutaskut. Hihatasku vetoketjulla. Säädettävät hihansuut ja sisäpuoleinen resori. Heijastintereet hihoissa ja selässä. Läpällinen povitasku ja kaksi isoa dokumenttitaskua. Helmassa kiristin.

3500 28

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 31 tummansininen 283: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m², vettä hylkivä 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m² 012: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 150 g/m²

3535 48

Koot: Väri: Laatu:

Väri 67: XS-4XL, Väri 21,31: XS-3XL 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 67 antrasiitti 481: 100% poyesteri, 330 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95ot

c95mt

AVOSUOJA 3540 28

Canvas-/Panama-kankaasta valmistettu avosuoja, jossa säädettävät olkaimet ja HTPA-vahvistetut polvisuojataskut. Panama avosuoja, jossa HTPA-vahvikekangas paikoissa, joihin kohdistuu suurin kuluminen. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas. Säädettävät olkaimet. Läpällinen rintatasku. Povitasku. Säädettävä vyötärö ja vyölenkit. Sivutaskut. Läpällinen vasen reisitasku, jossa D-rengas, puhelintasku ja tilaa pienille työkaluille sekä kynille. Mittatasku, jossa työkalulokero. HTPA vahvikekankaasta muotoonommellut polvisuojataskut, jotka voidaan sijoittaa kahdelle eri korkeudelle. Takataskut. Vasaralenkki. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

208


T-MORE

WORKER HOUSUT 3525 28

Worker-housut, jossa esitaivutetut polvet ja HTPA-vahvistukset. Panama 5-taskumalli housut, jossa muotoonommellut polvet. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas. Tilavat sivutaskut. Läpällinen vasen reisitasku, jossa puhelintasku, lokero pienille työkaluille sekä kynille. Mittatasku työkalulokerolla. Takataskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

NAISTEN WORKER HOUSUT 3528 28 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

VYÖTÄRÖHOUSUT 3520 28

Pitkälle kehitetyt, ergonomisesti leikatut canvas-/Panama-kankaasta valmistetut vyötäröhousut, leveämpi malli ja HTPA-polvisuojataskut. Pitkälle kehitetyt Panamahousut, joissa ergonominen leikkaus ja HTPA-vahvikekangas paikoissa, joihin kohdistuu suurin kuluminen. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas. Tilavat sivutaskut. Läpällinen vasen reisitasku, jossa D-rengas, puhelintasku ja tilaa pienille työkaluille sekä kynille. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa, työkalulokero ja mittatasku. HTPA vahvikekankaasta muotoonommellut polvisuojataskut, jotka voidaan sijoittaa kahdelle eri korkeudelle. Takataskut. Vasaralenkki. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSU 3529 28 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

RIIPPUTASKUHOUSUT 3550 28

Pitkälle kehitetyt, canvas-/Panama-kankaasta valmistetut riipputaskuhousut, leveämpi malli. riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Edistyksellinen panamahousu ergonomisella leikkauksella, jossa HTPA vahvikekangas paikoissa, joihin suurin kuluminen kohdistuu. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas, josta tehty myös riipputaskut. Tilavat sivutaskut. Läpällinen reisitasku, jossa puhelintasku, lokero pienille työkaluille ja kynille ja D-rengas. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa työkalulokero ja Mittatasku. Muotoon ommellut HTPA polvisuojataskut, jotka voidaan sijoittaa kahdelle eri korkeudella. Takataskut. Vasaralenkki. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 3559 28 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

209


TYÖVAATTEET

PREMIUM PLUS

> Teollisuuden ja käsityöteollisuuden työntekijöiden mallisto > Tukeva kangas mukavalla viimeistelyllä - harjattu sisäpuoli > HTPA - High Tenacity PolyAmid vahvistukset

PREMIUM PLUS mallistossa tärkeintä on toimivuus ja laatu. Näissä työvaatteissa on käytännöllisiä taskuja ja lokeroita sekä vahvistuksia kulutukselle alttiilla alueilla kuten polvi-, riippu-, ja mittataskuissa. Mallisto on valmistettu vahvasta polyesteri/ puuvillakankaasta, jonka nukattu sisäpuoli antaa vaatteelle lisämukavuutta.

210


PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS

3830 50 PUSERO

3820 50 HOUSUT

3832 50 PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

3831 51 FLEECEPUSERO

3850 50

3890 50

RIIPPUTASKUHOUSUT

3/4-OSA RIIPPUTASKUHOUSUT

3840 50 AVOSUOJA

3841 50 AVOSUOJA

3860 50 RIIPPUTASKULIIVI

3880 50 SHORTSIT

3881 50 SHORTSIT

3810 50 UMPISUOJA

PREMIUM PLUS - NAISTEN

3829 50 NAISTEN HOUSUT

3859 50 NAISTEN HOUSUT

3899 50 NAISTEN ¾-OSA RIIPUTASKUHOUSUT

211


PREMIUM PLUS

PUSERO

FLEECEPUSERO

PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

Pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut. Povitasku. Hihansuussa elastinen nauha ja peukaloaukko.

3830 50 3832 50

Toimiva vuoraamaton ja monitaskullinen työpusero, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Koristetikattu pusero. Listalla suojattu vetoketju. Oikea rintatasku läpällinen jossa puhelin- ja kynätasku. Vasen rintatasku jossa kynälenkki sekä pientyökalulokero. Tilavat sivutaskut joissa laskokset. Povitaskut. Läpällinen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinnitys. Läpällinen hihatasku. Selässä laskokset. Painonapeilla säädettävä vyötärö. Painonapeilla säädettävät hihansuut. Pidennetty selkä. Koot: Väri: Laatu:

3831 51

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

c93ot

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

RIIPPUTASKULIIVI 3860 50

Monitoiminen työkaluliivi, vyötäröllä pidikkeet ja riipputaskut. Käytännöllinen koristetikattu liivi. Vetoketju edessä. Oikeassa rintataskussa puhelin- ja kynätaskut. Vasemmassa rintataskussa kynälokerot. Vahvistetut riipputaskut - kaksi edessä, kaksi takana. Vyölenkit. Puukkonapit ja -lenkit. Vasaralenkit. Vyötäröllä työkalulenkit. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

212


PREMIUM PLUS

HOUSUT 3820 50

Vyötäröhousut, joissa polvisuojataskut sisäpuolella ja joiden mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Koristetikattu vyötäröhousu. Jeansnappi vyötäröllä. Sivutaskut. D-rengas. Takataskut. Vahvistettu mittatasku ja työkalulokero. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku ja kynätaskut. Sisäpuoliset polvitaskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

NAISTEN HOUSUT 3829 50 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

RIIPPUTASKUHOUSUT 3850 50

Leveämmän malliset, monitoimiset riipputaskuhousut, riipputaskut sekä HTPApolvisuojataskut. Käytännöllinen koristetikattu housu. Vyötäröllä vahvistetut riipputaskut joissa pihti- ja meisselilokerot sekä ulkopuoliset naulataskut. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reistaskut, toisessa puhelintasku. Reisitaskuläpän alla D-rengas. Vahvistettu mittatasku. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Vyötäröllä lisätyökalujen kiinnityslenkit. Vasaralenkit. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 3859 50 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

¾-OSA RIIPPUTASKUHOUSUT 3890 50

Monitoimiset 3/4-osa housut, joissa säädettävä lahkeen leveys, riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Käytännöllinen 3/4-osa riipputaskuhousu koristetikkauksella. Vahvistetut riipputaskut pihti- ja meisselilokeroilla sekä ulkopuoliset naulataskut. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskuläpän alla D-rengas, toisessa puhelintasku. Vahvistettu mittatasku. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Vasaralenkit. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

NAISTEN ¾-OSA RIIPUTASKUHOUSUT 3899 50 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

213


PREMIUM PLUS

SHORTSIT

RIIPPUTASKUSHORTSIT

Kestävästä kankaasta valmistetut shortsit, joiden kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Koristetikatut shortsit. Jeansnappi vyötäröllä. D-rengas. Sivu- ja takataskut. Vahvistettu mittatasku ja työkalulokero. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku ja kynälokero.

Kestävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset shortsit, joiden kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Riipputaskulliset shorsit koristetikkauksella. Sivutaskut. Vahvistetut riipputaskut, joissa työkalulenkit. Takataskut. Vahvistettu mittatasku, jossa työkalulokero. Läpällinen reisitasku ,jossa puhelintasku ja kynälokero.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

3880 50

C44-64 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

3881 50

c95mt

C44-64 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

UMPISUOJA 3810 50

Polvisuojataskullinen umpisuoja, kevyesti harjattu sisäpinta antaa lisämukavuutta. Kestävät 3-neulasaumat koristetikkausilla. Listan alla 2-suuntainen vetoketju. Läpälliset rintataskut joissa kynätaskut. Läpällinen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinnitys. Povitasku. Helman sivuissa resorit. Selässä laskokset. Sivutasku. Säädettävät polvitaskut. Takataskut, toinen läpällinen. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku. Mittatasku jossa työkalutasku. Painonapeilla säädettävät hihansuut. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

214


PREMIUM PLUS

AVOSUOJA 3840 50

Toimiva HTPA-polvisuojataskullinen avosuoja, jossa kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Koristetikattu avosuoja. 2-suuntainen vetoketju edessä. Säädettävät olkaimet. Napeilla säädettävä vyötärö. Läpällinen rintatasku jossa D-rengas ja työkalulenkki. Oikeassa rintataskussa kynälenkit ja työkalutaskut. Sivu- ja takataskut. Oikeassa reisitaskussa mittatasku, puukkonappi ja -lenkki sekä työkalutasku. Vasaralenkki. Läpällinen vasen reisitasku jossa puhelintasku ja kynälokero. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Pitkä ja lyhyet koot - tilaustuote jolla noin viiden työpäivän ylimääräinen toimitusaika. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

AVOSUOJA 3841 50

Toimiva ja riipputaskullinen ja HTPA-polvisuojataskullinen avosuoja, jossa kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Koristetikattu avuosuoja. 2-suuntainen vetoketju edessä. Säädettävät olkaimet. Napeilla säädettävä vyötärö. Läpällinen vasen rintatasku jossa D-rengas ja työkalulenkki. Oikeassa rintataskussa kynälenkit ja työkalutaskut. Sivutaskut. Vyötäröllä vahvistetut riipputaskut. Takataskut. Oikeassa reisitaskussa mittatasku, puukkonappi ja -lenkki sekä työkalulokero. Vasaralenkki. Läpällinen vasen reisitasku jossa puhelintasku ja kynätasku. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Pitkä ja lyhyet koot - tilaustuote jolla noin viiden työpäivän ylimääräinen toimitusaika. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

215


TYÖVAATTEET

COMFORT PLUS

> Vaatteet esimerkiksi varasto- tai tuotantohenkilöstölle > Tukeva kangas mukavalla viimeistelyllä - harjattu sisäpuoli > Hyvät pesuominaisuudet

Vaatteet tässä mallistossa on valmistettu erityisen vahvasta polyesteri/puuvillakankaasta. Nukattu sisäpuoli antaa vaatteelle pehmeän ja miellyttävän tunteen. Vaatteet sopivat varasto- ja tuotantohenkilökunnalle.

PUSERO 2830 50

Vuoraamaton työpusero, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Vetoketjullinen pusero. Suojalista painonapeilla. Rintataskut, vasen läpällinen ja suojattu D-rengas, oikea läpällinen, vetoketjullinen pystytasku. Etutaskut. Läpällinen hihatasku. Laskokset selässä. Napeilla säädettävä vyötärö. Hihansuissa napit. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

216


COMFORT PLUS

AVOSUOJA 2840 50

Polvisuojataskullinen avosuoja, kestävä laatu, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Avosuoja jossa säädettävät olkaimet. Napeilla säädettävä vyötärö. Rintatasku jossa D-rengas. Sisäpuolinen tasku. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku. Mittatasku jossa myös työkalutasku. Sädettävät polvitaskut. Takataskut, toinen läpällinen. Vasaralenkki. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

VYÖTÄRÖHOUSU

RIIPPUTASKUHOUSU

Polvisuojataskulliset vyötäröhousut, kestävä laatu, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Vyötäröhousu. Sivutaskut. D-rengas. Takataskut, oikea läpällinen. Läpällinen reisitasku jossa myös puhelintasku. Mitatasku jossa myös työkalutasku. Polvitaskut.

Leveämmän malliset riipputaskuhousut, riipputaskut sekä HTPA-polvisuojataskut. Riiputaskullinen vyötäröhousu jossa tilavat sivutaskut ja riiputaskut vyötäröllä. D-rengas. Läpällinen reisitasku jossa myös puhelintasku. HTPA-vahvistettu mittatasku jossa myös työkalutasku ja puukkonappi. Vasaralenkki. Säädettävät polvitaskut HTPA-vahvikkeilla. Takataskut.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

2820 50

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

2850 50

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

217


TYÖVAATTEET

COMFORT LIGHT > Klassinen teollisuus- ja palvelualojen mallisto > Suunniteltu vähentämään naarmuuntumisen riskiä herkillä pinnoilla > Valmistettu kevyestä ja kestävästä polyesteristä/puuvillasta

Uusvanha klassinen mallisto kulutuksenkestävällä 245 g/m² polyesteri/puuvillakankaalla. Täydellisellä leikkauksella ja pitkällä eliniällä tämä mallisto sopii erinomaisesti käytettäväksi teollisuus- tai konepajatyössä. Useat työvaatteet on muotoiltu vähentämään pintojen naarmuttamisen riskiä. Tämä ominaisuus on erityisen hyvä esimerkiksi autoteollisuudessa.

PUSERO

PITKÄ TAKKI

Yksinkertainen, vuoraamaton työtakki, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/ puuvillatoimikasta. Vetoketjullinen pusero jossa suojalista painonapeilla. 2 rintataskua, oikeassa puhelintasku, vasemmassa vetoketju ja sisäpuolinen D-rengas. Tilavat sivutaskut. Povitasku. Laskokset selässä. Hihansuissa painonapit.

Yksinkertainen pitkä takki, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/puuvillatoimikasta. Pitkä työtakki. Listan alla painonapit. 2 rintataskua, vasemmassa kynätasku. D-rengas. Etutaskut. Povitasku. Takana halkio.

1130 40

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt 218

1131 40

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 04 valkoinen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

VYÖTÄRÖHOUSUT

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSU

Yksinkertaiset vyötäröhousut, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/ puuvillatoimikasta. Muovinappi vyötäröllä. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Mittatasku jossa myös työkalutasku. Reisitasku, puhelintasku ja D-rengas.

Yksinkertaiset naisten vyötäröhousut, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/ puuvillatoimikasta. Muovinappi vyötäröllä. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Mittatasku jossa myös työkalutasku. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja D-rengas.

1120 40

Koot: Väri: Laatu:

1129 40

C44-64, C146-156, D96-120

Koot: Väri: Laatu:

03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

Naisten 34-48 03 mariininsininen, 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

c95mt

SHORTSIT 1180 40

Shortsit, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/puuvillatoimikasta. Shortsit joissa tilavat sivutaskut. D-rengas. Takataskut. Mittataskut jossa myös työkalutasku. Läpällinen reisitasku, puhelintasku. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

UMPISUOJA 1110 40

Yksinkertainen umpisuoja, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/puuvillatoimikasta. Umpisuoja jossa suojattu 2-suuntainen vetoketju. 2 rintataskua, vasemmassa vetoketju ja sisäinen D-rengas. Selässä laskokset, säädettävä vyötärö. Sivutaskut aukoilla. Takataskut. Mittatasku jossa työkalutasku. Hihansuissa painonapit. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

219


TYÖVAATTEET

ORIGINAL COTTON

> Työvaatteet teollisuuteen ja korjaamoihin > 100% puuvillaa > Yksinkertaisia, piilonapitus vähentää naarmuuntumisen riskiä

ORIGINAL COTTON on teollisuuteen ja konepajatyöhön suunniteltu mallisto. Mallisto on ommeltu kulutuksenkestävästä puuvillakankaasta, yksinkertaisella muotoilulla, joka on suunniteltu teollisuustyöhön. Vaatteessa on piilotettu napitus vähentämään naarmuuntumisen riskiä herkillä pinnoilla.

VYÖTÄRÖHOUSU

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

Yksinkertaiset teolliset housut, 100 % puuvillaa ja polvisuojataskut. Sivutaskut. D-rengas. Takataskut. Läpällinen reisitasku, kynä- ja puhelintasku. Mittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Vasaralenkki.

Leveämmän malliset, puuvillatoimikkaasta valmistetut maalari-/muurarihousut, riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Maalareille/muurareille. Koristetikkaukset. HTPA vahvistetut riipputaskut joissa työkalulenkit. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelintasku. D-rengas. Mittatasku. Säädettävät polvitaskut, HTPA-vahvikkeella. Vasaralenkki.

2521 13

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

2050 13

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 04 valkoinen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

220


ORIGINAL COTTON

PUSERO 2531 13

Yksinkertainen teollinen pusero, 100 % puuvillaa. Piilotettu kiinnitys vetoketjulla ja painonapein. Läpälliset rintataskut, oikealla puolella puhelintasku. D-rengas. Povitaskut. Sivutaskut. Laskos selkäosassa tuo lisäliikkuvuutta. Vyötärö ja hihansuut säädettävissä painonapein. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

AVOSUOJA

UMPISUOJA

Avosuoja, 100 % puuvillaa ja polvisuojataskut. Säädettävät olkaimet soljilla. Läpällinen rintatasku. D-rengas. ”Napoleon”-tasku. Sivutaskuissa aukot sisäpuolella. Reisitaskut, toinen läpällinen. Takataskut. Mittatasku. Vasarapidike. Säädettävät polvitaskut. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Yksinkertainen teollinen umpisuoja, 100 % puuvillaa ja polvisuojataskut. Piilotettu vetoketju ja painonapit. Läpälliset rintataskut. D-rengas. Läpimentävät sivutaskut. Säädettävät polvisuojataskut. Mittatasku. Säädettävä resori vyötäröllä. Selkäosan laskos lisää liikkuvuutta.

2541 13

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

2511 13

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

221


TYÖVAATTEET

TALVI

> Käsityöläisille ja teollisuudessa työskenteleville > Laaja valikoima, joka on yhteensopiva kaikkien Work Identity vaatteiden kanssa > Toiminnallisia vaatteita, jotka suojaavat sateelta ja kylmyydeltä

Tranemolla on monenlaisia päällysvaatteita, kerrospukeutumisperiaatteen mukaisesti käyttäjä pukeutuu parhaan ja kevyimmän suojan saamiseksi. Talvivalikoimaamme olemme keränneet ympärivuotisia vaatteita käytettäväksi sekä ulkona että viileissä sisätiloissa. Kokoelma sisältää mm. kuorivaatteita, lämpimästi vuorattuja talvivaatteita, softshellejä- ja fleecetakkeja. Kuorivaatteet teipatuilla saumoilla on suunniteltu parhaan mukavuuden saamiseksi. Käytä niitä yhdessä järjestelmänä ja täydennä suosittelemillamme alusvaatteilla niin EN 342- ja EN 343 -sertifikaatit takaavat, että pysyt lämpimänä ja kuivana pitkään. Softshell- ja fleecetakkeja voidaan käyttää, joko päällysvaatteena tai lämmittävänä ja eristävänä välikerroksena.

222


TALVI

TALVI - FLEECE & SOFTSHELL

3535 48 SOFTSHELL PUSERO

3831 51 FLEECEPUSERO

6207 00 HUPULLINEN PUSERO

6241 47 FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA

TALVI - VUORELLISET

3500 28 TALVIPUSERO

6200 46 TALVITAKKI

6235 46 PARKA

6520 30 TALVIPUSERO

TALVI - KUORIVAATTEET

6210 46 TALVIUMPISUOJA

6205 46 KUORITAKKI

6226 46 KUORIHOUSUT

223


TALVI

EN 343 3.4

KUORITAKKI 6205 46

Ohut ja kevyt kuoritakki teipatuin saumoin ja heijastimin. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Vetoketju edessä. Irroitettava ja säädettävä huppu. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut vetoketjulla. Helmassa kiristysnauha. Kainaloissa tuuletusaukot vetoketjulla. Säädettävät hihansuut. Sisätasku. Heijastimet hihoissa ja olkapäillä. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 465: T-Tex 3L, PU-membran, 145 g/m², EN 343 4:4

a93ot

EN 343 4.4

*EN 342 (6200+6226)

KUORIHOUSUT 6226 46

Kuorihousut, joissa ohut mesh-vuori ja teipatut saumat. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Irroitettavat elastiset olkaimet. Säädettävä resori vyötäröllä. Läpälliset sivutaskut. D-rengas. Vasemmassa lahkeessa läpällinen tasku. Mittatasku. Läpällinen takatasku. HTPA-vahvikekangas polvissa ja lahkeen alaosassa takana. Sisäpuoliset polvisuojataskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeinen ulkosaumassa ja säädettävä lahkeensuu. Lumilukko. Heijastimet lahkeessa. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6972 ja 6920. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m² 007: Vuori, 100% polyesteri, mesh 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m²

c93ot

224


TALVI

EN 343 4.2

PARKA 6235 46

Parka teipatuin saumoin ja irrotettavalla fleecevuorella. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Kaksisuuntainen vetoketju kaksinkertaisella kankaalla olevan tuulilistan alla ja painonapit. Vetoketjullinen rintatasku. D-rengas. Lämpötaskuissa vetoketjut. Läpälliset etutaskut. Iso turvatasku tuulilistan alla. Selässä tuuletusaukko. Säädettävät hihansuut, joissa sisäpuoleinen neulosresori. Kiristyshihna vyötäröllä ja helmassa. Heijastimet olkapäillä, selässä, hihoissa ja hupussa. Irroitettava ja säädettävä huppu. Irroitettava fleecevuori, jossa sisätasku. Hihoissa tikkikangas. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m² 510: Irroitettava vuori, 100% polyesteri fleesi, 220 g/m² 003: Irroitettava vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m²

c93ot

TALVITAKKI 6200 46

Vuorellinen takki, jossa teipatut saumat ja heijastavat yksityiskohdat. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Tikkivuori, pehmeä nukkavuori selässä ja etuosassa antaa erityisen lämpimän tunteen. Vetoketju tuplalistan alla. Säädettävä ja irroitettava huppu. Kaulus säädettävissä. Läpälliset rintataskut. Oikealla D-rengas. Kynätasku vastemman rintataskuläpän alla. Läpällinen puhelintasku. Vetoketjulliset sivutaskut. Nauhakuja vyötäröllä. Säädettävä ympäryys. Tuuletusaukko selässä. Säädettävät hihansuut, joissa sisäpuolinen resori. Vetoketjullinen turvatasku lukulaitteelle/ dokumenteille. Povitasku. Heijastimia selässä, olkapäillä ja hihoissa. Vuoressa vetoketju selkäpainatuksia varten. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6975/6979 ja 6930. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m² 008: Vuori, 100% polyesteri, pile, 350 g/m²

c93ot

225


TALVI

FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA 6241 47

Tuultahylkivä fleecetakki, jossa irroitettavat hihat. Korostettu näkyvyys ja hyvä hengittävyys. Vetoketjullinen rintatasku. D-rengas. Etutaskut vetoketjulla. Kiristyshihna helmassa. Pidennetty selkäosa. Säädettävät hihansuut, joissa neulosresori. Heijastimet olkapäillä ja hihoissa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 95 musta/keltainen 470: 100% polyesterifllece, 300 g/m², kolmikerroksinen fleece jossa PU-laminointi, tuulta hylkivä 480: Fluorescente, 92% poyesteri / 8% elastan, 325 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä, EN ISO 20471

a93ot

HUPULLINEN PUSERO 6207 00

Kestävä ja mukava collegepusero, sisäpuolella fleeceä ja näkyvästä kankaasta valmistettu vahvistus olkapäiden kohdalla. Vetoketjullinen rintatasku. Tilavat etutaskut. Hihatasku. Kiristysnyörillä varustettu huppu. Hihansuissa rannekkeet ja alhaalla joustonauha. Olkapäillä heijastavat yksityiskohdat. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 95 musta/keltainen 261: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 500 g/m², bonded jersey 100% polysterifleece 464: Fluoresoiva, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

226


TALVI

SOFTSHELL PUSERO 3535 48

Tuulta ja vettä hylkivä softshell-pusero, sisäpuolella pehmeää fleeceä. Softshellpusero, jossa sisäpuoli fleeceä. Vetoketjullinen rintatasku oikealla puolella. D-rengas. Vetoketjulliset etutaskut. Hihatasku vetoketjulla. Säädettävät hihansuut ja sisäpuoleinen resori. Heijastintereet hihoissa ja selässä. Läpällinen povitasku ja kaksi isoa dokumenttitaskua. Helmassa kiristin. Koot: Väri: Laatu:

Väri 67: XS-4XL, Väri 21,31: XS-3XL 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 67 antrasiitti 481: 100% poyesteri, 330 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95ot

FLEECEPUSERO 3831 51

Pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut. Povitasku. Hihansuussa elastinen nauha ja peukaloaukko. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

c93ot

227


TALVI

TALVIPUSERO

TALVIPUSERO

Tikkivuorillinen, vettä hylkivä pusero, olkapäillä HTPA-vahvistus. Trendikäs tikkivuorellinen talvipusero, jossa HTPA-vahvikekangas olkapäillä. Pystykaulus sisäresorilla ja tuulilistalla. Läpällinen vasen rintatasku, jossa D-rengas. Oikeassa taskussa työkaluille pienet taskut sekä vetoketjullinen pystytasku kynille. Sivutaskut. Heijastimet hihoissa ja selässä. Hihat ja vyötäröleveys säädettävissä. Hihansuissa resorit. Kaksi povitaskua. Valmius selän logopainatukseen.

Klassinen talvipusero, irrotettavat hihat ja tuulta ja vettä hylkivä majavanailon. Vahvistettu hartiaosa ja irroitettavat hihat. Läpälliset rintataskut kynätaskulla. Vetoketjullinen puhelintasku . Povitasku. Sivutaskut. Vetoketjulliset hihataskut. Resorit hihoissa ja vyötäröllä. Irrotettava turkisvuori. Tikkivuori hihoissa. Huppu kauluksessa.

3500 28

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 31 tummansininen 283: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m², vettä hylkivä 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m² 012: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 150 g/m²

6520 30

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta, 73 royalsininen/mariininsininen 303: Majavanailon, 50% polyamidi / 50% puuvilla, 235 g/m², twill PU-membran, jossa PU-laminointi 460: Vahvistekangas, 100% polyesteri, T-TEX PU-membran, 180 g/m² vettä- ja tuulta hylkivä 009: Irroitettava vuori, 100% polyesteri, pile, 540 g/m²

a95nt

c95mt

EN 343 3.1

*EN 342

TALVIUMPISUOJA 6210 46

Tikkivuorellinen talviumpisuoja, jossa teipatut saumat ja korostettu näkyvyys. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Kaksisuuntainen vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vetoketjulliset rintataskut. Läpälliset sivutaskut. D-rengas. Läpällinen reisitasku. HTPA-vahvistetut polvet ja sisäiset polvisuojataskut. Kaksinkertaiset vetoketjut lahkeiden ulkopinnassa ja kaksinkertainen tuulilista. Säädettävä jalan leveys ja sisäinen lumisuoja. Läpällinen takatasku. Tuumamittatasku. Vyötäröllä säädettävä resori. Säädettävä hihan leveys ja sisäinen ranneke. Säädettävä ja irrotettava huppu. Lahkeiden takana HTPA-vahvistukset. Tikkivuorattu ja fleeceä kauluksessa ja hupussa. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä perusalusasujen kanssa. Tranemo suosittelee 6930+6920 ja 6979+6972 alusasuja. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 95 musta/keltainen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m² 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m²

c93ot

228


TYÖVAATTEET

ALUSVAATTEET > Poistaa kosteutta iholta > Pitää lämpimänä kylmässä ilmastossa > Pehmeitä ja mukavia käyttää Alusasu soveltuu hyvin käytettäväksi työskenneltäessä sisällä tai ulkona kylmässä ilmastossa. Jos tarvitaan ylimääräistä suojaa kylmältä, tikatut termoplastiset vaatteet ovat täydellisiä eristyskerroksina.

POOLO ALUSPAITA

ALUSPAITA

PITKÄT ALUSHOUSUT

Poolopaita, joka on valmistettu kosteutta siirtävästä 3-kerrostoiminnan materiaalista, parempi istuvuus. Pitkä hiha. Poolokauluksessa piilotettu vetoketju. Hihassa ranneke.

Paremmin istuva poolopaita, joka on valmistettu kosteutta siirtävästä 3-kerrostoiminnan materiaalista. Pitkä hiha. Kaulassa joustonauha ja hihassa ranneke.

Paremmin istuvat alushousut, jotka on ommeltu kosteutta siirtävästä 3-kerrostoiminnan materiaalista. Vyötäröllä resori. Alhaalla joustonauha.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6979 42

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 428: Kolmikerroksinen, 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m²

6975 42

XXS-4XL 07 musta 428: Kolmikerroksinen, 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m²

c95nt

c95nt

6972 42

XXS-4XL 07 musta 428: Kolmikerroksinen, 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m²

c95nt

LÄMPÖHOUSU 6920 51

Lämpimät, kaksinkertaisesta tikkikankaasta valmistetut lämpöhousut, käytettäväksi eristävänä välikerroksena. Kaksoistikkivuorellinen lämpöhousu jossa halkio ja painonappi. Vyötäröllä ja lahkeen- suissa resori. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 515: 100% polyesteri, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

LÄMPÖPUSERO 6930 51

Lämmin, kaksinkertaisesta tikkikankaasta valmistettu lämpöpusero, käytettäväksi eristävänä välikerroksena. Vetoketjullinen kaksoistikkivuorellinen lämpöpusero. Pidennetty selkä. Rintatasku. Sivutaskut. Kaksi isoa povitaskua. Hihansuissa resorit. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 515: 100% polyesteri, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

229


TYÖVAATTEET

LISÄTARVIKKEET

> Suunniteltu käytettäväksi Tranemo-vaatteen kanssa > Värit jotka sopivat kaikkiin kokoelmiin > Monia käytännöllisiä tuotteita

Lisävarusteet on suunniteltu siten, että ne sopivat täydellisesti yhteen Work Identity ja High Visibility -kokoelmien kanssa. Valittavissa on monia käytännöllisiä tuotteita ja kaikki soveltuvat yhteen Tranemo-tuotteiden kanssa niin väreissä kuin toiminnoissa.

T-PAITA

PIKEEPAITA

T-paita, korkea laatu ja hyvät pesuominaisuudet. Lyhythihainen. Vahvistettu kaulus.

Laadukas, rintataskulla varustettu pikeepaita. Korkealaatuinen pikeepaita, jossa rintatasku. Napitus kauluksessa. Lyhythihainen.

8012 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 04 valkoinen, 07 musta, 67 antrasiitti 112: 100% puuvilla, 175 g/m²

c95mt

230

8033 24

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta 240: 50% puuvilla / 50% polyesteri, 215 g/m²

c95mt


LISÄTARVIKKEET

COLLEGE

PITKÄHIHAINEN KAULUSPAITA

LYHYTHIHAINEN KAULUSPAITA

Pehmeä ja mukava collegepusero, harjattu sisäpinta. Pyöreä kaulus.

Ohuesta puuvilla-/polyesteritoimikkaata valmistettu pitkähihainen kauluspaita. Pitkähihainen kauluspaita jossa painonapit. Läpälliset rintataskut. Vasemmassa kynäaukko.

Ohuesta puuvilla-/polyesteritoimikkaata valmistettu lyhythihainen kauluspaita. Lyhythihainen kauluspaita jossa painonapit. Läpälliset rintataskut, Vasemmassa kynäaukko.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

8312 26

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta 260: 65% puuvilla / 35% polyesteri, 300 g/m²

a93mt

8131 22

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta 221: 60% puuvilla / 40% polyesteri, twill, 200 g/m²

8141 22

c95mt

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta 221: 60% puuvilla / 40% polyesteri, twill, 200 g/m²

c95mt

FLEECEVUORI

SUKAT

SUKAT

Pehmeä ja lämmittävä hihaton fleecevuori. Hihaton. Sopii takkeihin 3830, 4330, 4830 ja 7732. Kiinnitetään painonapeilla. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL3XL

Tranemo-logolla varustetut villasekoitesukat. Tranemo logolla.

Tranemo-logolla varustetut sukat. Tranemo logolla.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

9028 51

Koot: Väri: Laatu:

S, L, XXL 06 harmaa 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

9041 00

9011 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 50%akryyli / 30% villa / 18% polyamidi / 2% elastaani

b93ot

37-39, 40-42, 43-45 07 musta 80% puuvilla / 18% polyamidi / 2% elastaani

c93ot

c93ot

231


LISÄTARVIKKEET

TALVILAKKI

PIPO

Talvilakki, jossa tikkivuori ja keinoturkis. Tikkivuori ja turkismateriaali. Tarrakiinnitys.

Fleecevuorella varustettu trikoopipo. Fleecevuorattu pipo.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

9048 00

9068 00

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 musta, 55 keltainen 100% polyesteri

Yksi koko 03 mariininsininen, 07 musta 95% puuvilla / 5% elastaani X1322: Vuori, 100% polyesteri

a93ot

a93ot

KUDOTTU PIPO

LIPPIS

Tranemo-logolla varustettu kudottu pipo.

Tranemo-logolla varustettu lippis. Säädettävä.

9168 00 Koot: Väri: Laatu:

9124 00

Yksi koko 06 harmaa 96% akryyli / 4% elastaani

Koot: Väri: Laatu:

a93ot

Yksi koko 07 musta 100% Puuvilla

b93ot

POLVISUOJAT

POLVISUOJAT

POLVISUOJAT

POLVISUOJAT

Polvin tehtävää työtä varten tarkoitetut polvisuojat. Sopii kaikkiin polvisuojataskuihimme. Toimitetaan ilman pakkausta.

Polvin tehtävää työtä varten tarkoitetut polvisuojat. EN 14404 TYP 2. Sertifioidut. Sopii kaikkiin meidän polvitaskuihin. Toimitetaan pareittain myymäläpakkauksessa.

Erittäin kestävät polvisuojat. Erityisen vahvat. Toimitetaan ilman pakkausta.

Erittäin kestävät sertifioidut polvisuojat. EN 14404 TYP 2. Erikoisen vahvat. Sertifioidut. Toimitetaan pareittain myymäläpakkauksessa.

9020 00

Koot: Väri: Laatu:

232

Yksi koko 06 harmaa 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9044 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 06 harmaa 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9032 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Neopreni, EN ISO 11612 A1

9045 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Neopreni, EN ISO 11612 A1


LISÄTARVIKKEET

VYÖ

VYÖ

VYÖ

Korkeimman laadun haljasnahasta valmistettu vyö. Mustaa korkealaaduista nahkaa. Leveys 37 mm. Säädettävä pituus.

Kohopainetulla Tranemo-logolla varustettu joustava vyö. Leveys 39 mm. Säädettävä pituus.

Joustava vyö, tarrakiinnitys. Elastinen, tarrakiinnityksellä. Leveys 40 mm. Koot: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm.

9013 00

Koot: Väri: Laatu:

9029 52

Yksi koko 07 musta Nahka

Koot: Väri: Laatu:

9037 00

Yksi koko 07 musta 68% polypropyleeni / 32% elastaani

Koot: Väri: Laatu:

S-XXL 07 musta polyesteri / elastaani

VYÖ

OLKAIMET

VASARAPIDIKE

Nailonvyö muovisoljella. Leveys 30 mm. Vahva nailon muovisolki. Säädettävä pituus.

Tranemo-logolla varustetut joustavat olkaimet. Olkaimet ”Tranemo”. Leveys 45mm.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Mustalla muovilla laminoidusta metallista valmistettu vasarapidike. Musta muovilaminoitu metalli. Soveltuu eri työkalupidikkeisiin.

9046 00

9027 00

Yksi koko 07 musta 100% nailon

Yksi koko 07 musta polyesteri / elastaani

9016 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Metalli

HENKILÖKORTTITASKU

VÄLIKAPPALE

VIILTOSUOJA

D-renkaaseen asennettava henkilökorttitasku. Kiinnitetään painonapilla.

3860-liiviin lisäleveyttä mahdollistava välikappale. Lisätilaa liiviin 3860. Kiinnitetään vetoketjulla eteen.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Hihassa puusta valmistettu viiltosuoja. Käden Viiltosuoja joka vedetään hiha päälle. Tarrakiinnitys. 45cm pitkä. Hinta/kpl.

9019 00

Yksi koko 07 musta 100% polyesteri

9030 52

Yksi koko 06 harmaa 210: HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

PR00 01

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 06 harmaa Dyneema/ Lasi / Tencel, EN 388 cut 5

233


ON DEMAND Tilaustuotteilla voit vahvistaa yrityksesi identiteettiä tai jalostaa tilaamiasi varastotuotteita. Ota yhteyttä asiakaspalveluun tarvittaessa, niin autamme löytämään sopivat tilaustuotteet.

KOROSTETTU NÄKYVYYS Fluoresoivien kankaiden ja heijastimien asennus vuorittomiin vaatteisiin.

D05A44 Heijastinnauha käsivarren ympärillä D05B44 Heijastinnauha jalkojen ympärillä Nauha voidaan asentaa lahkeiden tai hihojen ympärille ja on saatava väreissä. 50 hi-vis oranssi, 51 hi-vis punainen, 55 hi-vis keltainen. 50 mm 50 mm 50 mm

HEIJASTINNAUHA PROFILE FLEX Perusmallit COMFORT LIGHT mallistossa antavat mahdollisuuden luoda lukemattomia yhdistelmiä. Valitse yksi tai useampia yksityiskohtia toivomuksesi mukaan, niin saat vaatteen, joka sopii täydellisesti yrityksesi profiiliin. Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla väreissä: 02 punainen, 03 mariininsininen, 04 valkoinen, 07 musta, 08 tummanvihreä, 12 kirkkaansininen, 50 hi-vis oranssi, 51 hi-vis punainen, 55 hi-vis keltainen, 64 harmaa DTRPFB - Kiinnityslenkki 7cm rintataskussa, leveys 25mm

Heijastimien asennus vuorittomiin vaatteisiin. Heijastimet voidaan asentaa hihojen ja lahkeiden ympärille tai selkään. 50 mm heijastin D06A5006 Hihojen ympärille D06B5006 Lahkeiden ympärille D06R5006 Selkään 50 mm palosuojattu heijastin D07A5006 Hihojen ympärille D07B5006 Lahkeiden ympärille D07R5006 Selkään 20 mm heijastin D06A2006 Hihojen ympärille D06B2006 Lahkeiden ympärille D06R2006 Selkään

DTRPFG - Kiinnityslenkki 7cm niskassa, leveys 25mm DTRPFC - Nauha hihan ympäri/kpl, leveys 15mm tai 25mm DTRPFJ - Kiinnitys lenkki D-renkaalle, leveys 25mm DTRPFH - Reisitaskun läpän vaihto

DTRPFE - Takataskun läpän ompelu

ÄITIYSHOUSUT

Housuihin ommellaan pehmeä neulos vatsan kohdalle, jossa säädettävä resori yläosassa sekä joustava resori takana. Voidaan ommella useimpiin Tranemon housumalleihimme ilman riipputaskuja. D07800

LAHKEEN PITUUDEN MUUTTAMINEN DTRPFD - Kiinnitys lenkki D-renkaalle, leveys 25mm

234

Josta tarvitset apua lahkeen pituuden säätämiseen, voidaan lahkeet joko lyhentää (D02200) tai pidentää (D02300) vuorettomissa housuissa.


POLVISUOJATASKUT

Polvisuojataskujen asettaminen vuoraamattomiin vaatteisiin polvisuojia on saatavana useita eri laatuja ja värejä.

PAINONAPPIEN SÄÄTÖ

Painonappien asettaminen jalkaleveyden säätämiseen vuoraamattomissa vaatteissa.

9021 Polvisuojataskut Laatu 210: 03 mariininsininen, 07 musta, 64 harmaa Laatu 400: 03 mariininsininen, 07 musta, 64 harmaa Laatu 500: 03 mariininsininen, 07 musta Laatu 873: 03 mariininsininen Laatu 883: 03 mariininsininen

D06100 Painonappien säätö

RIIPPUTASKUT VULKANISOINTI

Olemassaolevien polvisuojataskujen vulkanointi erityisen vahvaan kulumispintaan

Yksinkertaiset riipputaskut eteen tai taakse. Voidaan asentaa moniin erilaisiin housuihin ja haalareihin. Riipputaskuja on saatavana useita eri laatuja ja värejä. 9017 Laatu Laatu Laatu

Riipputaskut 131: 03 mariininsininen 150: 07 musta, 32 mariininsininen 440: 50 hi-vis oranssi, 51 hi-vis punainen, 55 hi-vis keltainen Laatu 500: 03 mariininsininen, 07 musta Kvalitet 880: 03 mariininsininen

D01100 Polvivahvikkeen Vulkanisointi

TARRANAUHA

Tarran vastakappaleen kiinnitys, musta (pehmeä osa) nimikointia varten.

POLVIVAHVIKKEET FR Arasield päällystetty Aramid - lisäsuoja sulametalliroiskeelle. Sopii erinomaisesti käytettäväksi valimoissa tai metallileikkaustyössä. Pidentää huomattavasti housujen elinikää. Löytyy kahta kokoa: Korkea tai matala ja 2 eri laatua. Lahkeen vahvikekangasta ei voida ommella kaikkiin housumalleihin. Lisätietoja saat Tranemo yhteyshenkilöltäsi. Korkea jalkavahviste, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP

D0690007 Tarranauhan asentaminen 005 - 10 cm x 2 cm 006 - 11 cm x 2 cm 007 - 12 cm x 2 cm

KIINNITYS

Omien irtomerkkien kiinnitys. D067 Omien irtomerkkien kiinnitys

Matala jalkavahviste, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

HENKILÖKORTTITASKU

Henkilökorttitaskun kiinnittäminen (ei mielellään talvivaatteisiin). D06800 Henkilökorttitasku

235


LÄMPÖSIIRTO PAINATUS Painomerkkejä tilattaessa jakautuvat kustannukset kahteen osaan; Painomerkkien valmistuskustannus ja merkin painatus tuotteeseen. Painomerkit veloitetaan ensimmäisen tilauksen yhteydessä, hinta määräytyy tilattujen merkkien kappalemäärän, koon cm² ja värien määrän mukaan. Minimi tilausmäärä on 1-3 värimerkeissä 25 kpl ja sen jälkeen 25 kappaleen lisämäärissä. Minimitilausmäärä yli 3-värin merkeissä on 100 kpl. Valittavia vakiovärejä on 13. Mikäi on tarvetta tietylle PMS-erikoisvärille, veloitetaan mahdollisesta PMS-väristä erillinen maksu. InduTrans - Monipuolinen lämpösiirtomerkki, joka soveltuu useimmille materiaaleille painettavaksi. Sen peittävyysaste tummilla kankailla on 99%, pestävissä 60 asteessa ja rumpukuivaus matalissa lämpötiloissa (vaate pestään ja kuivataan nurinpäin käännettynä). Useimmille Tranemon palosuojatuille kankaille painettaessa InduTrans täyttää EN ISO 14116 ja EN 1149-5 vaatimukse. Painomerkin aineisto - Painomerkin aineisto - Laadukkaan painomerkin saamiseksi, painomerkin aineisto tulee toimittaa vektorisoituna eps-tiedostona, jossa tekstin ääriviivat. Mikäli aineisto toimitetaan muussa tiedostomuodossa, mikäli aineisto ei ole käyttökelpoinen, veloitetaan mahdollisesta muutostyöstä erillinen maksu. Painatusohjeet - InduTrans painetaan vaatteeseen 8-12 sekunnin ajan 160°C lämmöllä. Painettavan pinnan tulee olla sileä ja saumaton. Palosuojatuissa vaatteissa turvallisinta on painaa painomerkki kohtaan, jossa on useampi päällekkäinen kangaskerros suojaamaan lisälämmöltä, joka mahdollisesti tulee lämpösiirtomerkistä. Vettähylkivät vaatteet suositellaan esilämmitettäviksi paremman kiinnityspinnan saamiseksi. Painomerkin asettelu max 100 cm². Riippuen kuvan muodosta ja vaatteesta, ei kaikkia kiinnityspaikkoja ole välttämättä mahdollista toteuttaa. B4 B23 B4

B5 B5

B6 B2 B22 B2

B3 B23

B1 B22

B3 B21

B1 B20

B21

B20

B32

B6

B8

B10

B8

B10

B9

B7

B11

B9

B7

B11

B32

B31

B30

B16

B17

B16

B17

B28

B15 B29

B14 B28

B15

B14

Musta PMS Black C Tummanharmaa

B30 B31

B29

Vakiovärit:

PMS 431 C Vaaleanharmaa PMS Cool Grey 4C

B26

B27

B24

B25

B26 B12

B27 B13

B24

B25

B12

B13

Valkoinen PMS White Keltainen PMS Yellow C Oranssi

B18

B19

B18

B19

PMS 165 C

Painomerkin asettelu max 500 cm². Riippuen kuvan muodosta ja vaatteesta, ei kaikkia kiinnityspaikkoja ole välttämättä mahdollista toteuttaa.

Punainen PMS 1797 C

R3

R2

R4

R2

R4

PMS 201 C Vihreä

R6 R6

R13 R13

R3

R1 R5 R5

R1

R14 R14

Tummanpunainen

PMS 348 C Tummanvihreä PMS 3425 C Vaaleansininen PMS 2925 C Keskisininen

R12 R12

R11 R11

PMS 286 C Laivastonsininen R10 R10

R9 R9

R8 R8

R7 R7

236

PMS 289 C


LAATU JA KANGAS

TÄRKEÄ LAATUKONTROLLI Voidaksemme taata tuotteidemme vastaavan käyttäjän odotuksia ja vaatimuksia, asetamme erittäin suuren painoarvon laatukontrollille ja laadunhallinnalle toiminnassamme. Laatukontrolli kattaa kaikki työvaiheet ja kaiken materiaalin valmistusketjussamme, aina tuotekehityksestä valmiiseen tuotteeseen asti. Tällä takaamme, että tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja vastaavat niille työ- ja suojavaatteina asetettuihin vaatimuksiin Ennen valmiin tuotteen päätymistä myyntiin, käy se läpi seuraavat testit: • • • •

Kaikki käyttämämme materiaali tarkistetaan ja hyväksytään ennen tuotteen valmistuksen aloittamista. Kankaat ja heijastimet tarkistetaan laboratoriossamme, jossa niiden ominaisuudet tarkistetaan kankaan käyttötarkoituksen mukaan. Tärkeimmät testattavat asiat ovat kankaan kutistuvuus, kestävyys, värinkestävyys, nukkaantuminen ja palavuus. Tuotteiden sertifiointi tapahtuu useiden testien pohjalta hyväksyttyjen laboratorioiden toimesta. Laatukontrollimme kattaa myös varastoon saapuvien valmiiden vaatteiden tarkistuksen.

MATERIAALITIEDOT Alla olevassa taulukossa on kuvaus kaikista luettelon kankaista. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on materiaalinumero, joka ilmoitetaan myös tuoteteksteissä. Toisessa sarakkeessa kuvataan rakenne, paino ja muut ominaisuudet. Jos kangas on sertifioitu, sarakkeessa on myös luettelo erityisesti kyseistä kangasta koskevista EN-standardeista.

Nro 002 003 004 007 008 009 012 050

Materiaalin kuvaus Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m² 100% polyesteritikkikangas polyesterivanulla, 80 g/m² 100% polyesteritikkikangas polyesterivanulla, 110 g/m² 100% polyesteriverkko 100% polyesteripileekangas, 350 g/m² 100% polyesteripileekangas, 540 g/m² 100% polyesteri tikkikangas polyesterivanulla, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modakryyli / 36% puuvilla / 4% elastaani / 2% antistaatti, 300 g/m² Luontaisesti palosuojattu trikoo. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3 051 Cantex Light Rib – 56% modakryyli / 37% puuvilla / 5% elastaani / 2% antistaatti, 230 g/m² Luontaisesti palosuojattu trikoo. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3

Nro Materiaalin kuvaus 054 Quilt FR - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti polyesterivanulla, 80 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas palosuojatulla polyesterivanulla. 055 Quilt FR - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti polyesterivanulla, 120 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas palosuojatulla polyesterivanulla. 060 Pile FR - 87% modakryyli / 13% puuvilla, 320 g/m² Sisäisesti palosuojattu nukkavuori EN ISO 14116 index 3 112 100% puuvilla, 175 g/m² Single jersey, hyvät pesuominaisuudet 113 50% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m² Pikee. Miellyttävä ryhdikäs interlock-neulos, sisäpuoli puuvillaa. EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 131 100% puuvilla, 325 g/m² Miellyttävä puuvillatvilli. 150 100% puuvilla, 375 g/m² Tukeva puuvillatvilli. Kestää kulutusta. Vaatteiden esipesu minimoi jatkuvan kutistumisen.

237


Nro Materiaalin kuvaus 163 Black & White - 100% polyamidi, 200 g/m² Erittäin hyvin kulutusta kestävä vahvikekangas. 191 Graphite - hiilikuitu / aramid, 300 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas hitsaustyössö suojautumiseen. EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11611 class 1 210 HTPA - 100% polyamidi, 210 g/m² Erittäin hyvin kulutusta kestävä vahvikekangas. 213 HTPA Dobby - 100% polyamidi, 260 g/m² Erittäin hyvin kulutusta kestävä vahvikekangas. 221 60% puuvilla / 40% polyesteri, 200 g/m² Puuvilla-/polyesteritvilli, jossa yhdistyvät puuvillan miellyttävyys ja polyesterin edut koskien pesuominaisuuksia ja kulutuskestävyyttä. 240 50% puuvilla / 50% polyesteri, 215 g/m² Muotonsa säilyttävä pikee miellyttävää puuvilla/polyesterikangasta. 260 65% puuvilla / 35% polyesteri, 300 g/m² Collegekangas nukitetulla sisäpinnalla. 261 65% polyesteri, 35% puuvilla, 500 g/m² Sidosjersey, sisäpuoli 100% polyesterifleeceä 264 80% polyesteri / 20% puuvilla, 300 g/m² Collegekangas, silmukoiden takapuoli. EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 282 65% polyesteri / 35% puuvilla, 310 g/m² Canvas/Panamakangas karkea rakenne. 283 65% polyesteri / 35% puuvilla, 310 g/m² Canvas/Panamakangas, kyllästetty vettä hylkiväksi 303 Majavanailon - 50% polyamidi / 50% puuvilla, 235 g/m² Tvilli nailonpinnalla, joka antaa hyvän kulutus- ja hankauskestävyyden. Vettä hylkivä kyllästys ja PU-päällystetty sisäpuoli antavat suojan kosteudelta. 310 Neljään suuntaa joustava stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastaani, 250 g/m² Twill, joka joustaa joka suuntaan. 400 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² Puuvilla-/polyesteritvilli, erittäin miellyttävä ja erittäin hyvät pesuominaisuudet. Kangas on kulutusta kestävä, värinpitävä ja rypistymätön. Nopeasti kuivuva. 428 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m² Trikoo. 2-kerroksinen jacquard-neulos, joka siirtää ja imee kosteutta sekä eristää lämpöä. 440 54% puuvilla / 46% polyesteri, 260 g/m² Fluoresoiva ripstop tvilli. Sisäpuoli erittäin mielyttävää puuvilla. EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 460 T-TEX - 100% polyesteri, PU-laminoitu, 180 g/m² Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. 5000 mm vesipatsas. 463 T-TEX RS - 100% polyesteri, PU-laminoitu, 205 g/m² Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 4:4 mukaan sertifioitu. Vesipilari 5000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 5,6 Pa m²/W. EN 343 luokka 4:4 EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 464 T-TEX Plain -100% polyesteri, PU-vahvistettu, 200 g/m² Fluoresoiva polyesterikangas rakennelangalla. 465 T-TEX 3L - 100% polyesteri, PU-laminoitu, 145 g/m² Kangas 3-kerros toiminnalla. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 4:4 mukaan sertifioitu. Vesipilari 10 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 8.2 Pa m²/W. EN 343 class 4:4 470 100% polyesteri, 300 g/m² 3-kerrosfleece, PU-laminoitu, sisäpuolella verkkokangas, tuulenpitävä 480 92% polyesteri / 8% elastaani, 325 g/m² Softshell, PU-laminoitu, polyesterifleecellä. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. 3000 mm vesipatsas. EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 481 100% polyesteri, 330 g/m² Softshell, PU-laminoitu, polyesterifleecellä. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. 3000 mm vesipatsas. 500 65% polyesteri / 35% puuvilla, 300 g/m² Puuvilla-/polyesteritvilli, erittäin miellyttävä ja erittäin hyvät pesuominaisuudet. Kangas on kulutusta kestävä, värinpitävä ja rypistymätön. Comfortfinish antaa miellyttävän puuvillan tunnun. 510 Fleece, 100% polyesteri, 220 g/m² Harjattu pintapuoli 511 Fleece, 100% polyesteri, 280 g/m² Harjattu sisä- ja pintapuoli EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 515 100% polyesteri, 215 g/m² Double diamond-tikkikangas

238

Nro Materiaalin kuvaus 801 Barricader TC - 100% para-aramidi, päällystetty polymerilla, 545 g/m² Sisäisesti palosuojattu vahvikemateriaali, joka suojaa hyvin metalliroiskeelta ja lämmöltä. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 luokka 1 EN 1149-3 802 Barricader EP - 99% para-aramid / 1% antistaatti, 545 g/m² 803 Barricader EP - 100% para-aramid, 545 g/m² Sisäisesti palosuojattu vahvikekangas joka antaa erittäin hyvän suojan metalliroiskeille EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F2 EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 802 sertifioitu myös: EN 1149-3 804 HTFR Dobby - 39% modakryyli / 28% polyamidi / 17% puuvilla / 15% aramid / 1% antistaatti, 295 g/m² Sisäisesti palosuojattu vahvikekangas EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramid / 2% antistaatti, 110 g/m² Sisäisesti palosuojattu verkkokangas. EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti, 260 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas, miellyttävän tuntuinen. Erikoisvahva lanka takaa hyvän repäisylujuuden keveydestä huolimatta. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 812 Cantex Pro 260 - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti, 260 g/m² Sisäisesti palosuojattu tvilli. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 821 Edge HVO - 50% polyesteri / 27% modakryyli / 22% puuvilla / 1% antistaatti, 355 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 luokka 2 EN 61482-1-2 class 1 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 822 Edge 350 IR - 45% modakryyli / 33% puuvilla / 20% polyesteri / 2% antistaatti, PU-laminoitu, 350 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, PU-laminoitu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 3:3 mukaan sertifioitu. Vesipilari > 8000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi EN 343, class 3:3 830 Apex 300 - 98% aramid / 2% antistaatti, 300 g/m² Sisäisesti palosuojattu satiini kangas, jossa yhdistyvät kestävyys ja korkea palosuojaominaisuus. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 832 Apex 220 – 98% aramid / 2% antistaatti, 220 g/m² Sisäisesti palosuojattu twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034


Nro Materiaalin kuvaus 843 Aramid HV - 34% polyester / 25% viskos / 24% aramid / 13% modakryl / 3% polyamid / 1% antistat, 270 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas fluoresoivissa väreissä. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramidi 6.4FC - 79% aramidi / 20% modakryyli / 1% antistaatti, 220 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas hyvillä palonsuoja-usominaisuuksilla, hyvä kulutuskestävyys ja pieni paino. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modakryyli / 33% polyesteri / 30% aramidi / 1% antistaatti, 260 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas fluoresoivissa väreissä. Erittäin miellyttävä materiaali, jossa pehmeä sisäpuoli. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,4 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryyli / 37% puuvilla / 5% elastinen kuitu / 1% antistaatti 345 g/m² Sisäisesti palosuojattu ei pesty farkkukangas. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 852 FR Stretch - 78% Aramidi / 20% elastinen kuitu / 2% antistaattinen kuitu, 320 g/m² Erittäin elastinen sisäisesti palosuojattu tvilli. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 10 cal/cm², ATPV: 11 cal/cm² EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viskoosi / 22% aramidi / 12% polyamidi / 1% antistaatti, 250g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, joka hyvien palosuojau-sominaisuuk-siensa lisäksi on myös miellyttävä päälläpidettävä ja helposti pestävä. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (yhdessä laatu 920 kanssa) EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille 863 Outback HW – 74% viskoosi / 15% aramid / 10% polyamidi / 1% antistaatti, 425 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas joka soveltuu hitsaustyöhön. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 luokka 2 EN 61482-1-2 luokka 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viskoosi / 40% villa / 5% polyamidi, 370 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas. Miellyttävä villalaatu, joka soveltuu alumiiniteollisuuteen. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 luokka 2 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Kryolit ISO 9185 85 g 874 Magma HV - 54% viskoosi / 20% villa / 20% polyamidi / 5% aramidi / 1% antistaatti, 375 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas. Fluoresoiva keltainen. Soveltuu alumiiniteollisuuteen. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryolite ISO 9185 > 100g EN ISO 20471

Nro Materiaalin kuvaus 875 Magma S - 70% viskoosi / 20% villa / 10% polyamidi, 310 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas. Miellyttävä villalaatu, joka soveltuu alumiiniteollisuuteen EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryolite ISO 9185 94g EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 882 Cantex 2.0 HV – 52% modakryyli / 38% puuvilla / 6% viskoosi / 3% aramidi / 1% antistaattinen, 350 g/m² 883 Cantex 2.0 – 52% modakryyli / 38% puuvilla / 6% viskoosi / 3% aramidi / 1% antistaattinen, 350 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, kestää hyvin sulaa metallia, konvektiokuumuutta tai säteilylämpöä. Paras mahdollinen suojaus sulalle raudalle. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä 884 Cantex Stretch – 48% modakryyli / 35% puuvilla / 12% polyamidi / 3% elastinen kuitu / 2% antistaatti, 350 g/m² Sisäisesti palosuojattu satiini korkeimmalla mahdollisella suojalla sulalle metallille. Strechkuidut kankaassa antavat lisämukavuutta. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 luokka 2 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 12 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä 885 Cantex Weld – 50% modakryyli / 36% puuvilla / 12% polyamidi / 2% antistaatti, 350 g/m² Sisäisesti palosuojattu satiini korkeimmalla mahdolliseslla suoajlla sulalle metallille. Soveltuu raskaaseen hitsaus- ja hiontatyöhön. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 luokka 2 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 13 cal/cm², EBT: 16 cal/cm² LOI 29,0% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä 891 Cantex Dual 220 - 35% modakryyli / 30% polyesteri / 21% viskoosi / 9% puuvilla / 3% polyamidi / 2% antistaatti, 220 g/m² Kaksinkertaisella kudoksella sisäisesti palosuojattu trikoo, jossa miellyttävä sisäpuoli. Fluoresoiva. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modakryyli / 21% polyesteri / 18% puuvilla / 14% viskoosi / 3% polyamidi / 2% antistaatti, 320g/m² Kaksinkertaisella kudoksella sisäisesti palosuojattu trikoo, jossa miellyttävä sisäpuoli. Fluoresoiva. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyesteri / 2% antistaattinen, 330 g/m² Sisäisesti palosuojattu fleece. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 luokka 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modakryyli / 44% puuvilla / 2% antistaattinen, 170g/m² Luontaisesti palosuojattu single jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 EN 1149-3 895 Cantex Jersey AT - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 190 g/m² Luontaisesti palosuojattu single jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 5,1 cal/cm² LOI 26,0% EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille

239


Nro Materiaalin kuvaus 896 Outback J245 – 79% viskoosi / 10% aramidi / 10% polyamidi / 1% antistaattinen, 245 g/m² Sisäisesti palosuojattu singeljersey valokaarisuojauksella, open arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex Pique - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 220 g/m² Luontaisesti palosuojattu pikee EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modakryyli / 44% puuvilla / 2% antistaatti, PU-laminoitu, 210 g/m² Toiminnallinen ja kevyt vuori sisäisesti palosuojattua trikoota, jossa vettä- ja tuultahylkivä laminointi. 10000 mm vesipatsas. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 899 Cantex Terry - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 290 g/m² Sisäisesti palosuojattu college-trikoo. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 17,8 cal/cm² LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 901 Merino RX - 60% villa / 38% viskoosi / 2% antistaattinen, 200 g/m² Sisäisesti palosuojattu ribbi-trikoo, pehmeää merinovillaa ja palosuojattua viskoosia EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% villa / 38% viskoosi / 2% antistaattinen, 250 g/m² Bird-Eye, Sisäisesti palosuojattu trikoo, pehmeää merinovillaa ja palosuojattua viskoosia. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm² LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX - 60% villa / 38% viskoosi / 2% antistaattinen, 360 g/m² Sisäisesti palosuojattu frotee, pehmeä merinovilla ja palosuojattu viskoosi EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,6 cal/cm², EBT: 10 cal/cm² LOI 28,7% EN 1149-3 904 Merino JX - 55% villa / 43% viskoosi / 2% antistaattinen, 220 g/m² Sisäisesti palosuojattu kudottu jacguard pehmeään merinovillaan ja FR viskoosiin. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 911 Cantex Pro 145 - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti, 160 g/m² Paitalaatuinen, kaunis, luontaisesti palosuojattu tvilli EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille 912 Tera TX Light - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti, 160 g/m² Paitalaatuinen, kaunis, luontaisesti palosuojattu tvilli EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille EN 13034 920 Cantex JX - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 235 g/m² Luontaisesti palosuojattu kanavatikattu trikoo EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3

240

Nro Materiaalin kuvaus 922 Cantex JL - 57% modakryyli / 36% puuvilla / 5% elastaani / 2% antistaattinen, 240 g/m² Sisäisesti palosuojattu yksinkertainen jersey elastaanilla. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 924 Cantex JL - 57% modakryyli / 37% puuvilla / 4% elastaani / 2% antistaatti, 210 g/m² Sisäisesti palosuojattu yksinkertainen jersey elastaanilla. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 931 Cantex 240IR - 54% modakryyli / 44% puuvilla / 2% antistaatti, PU-laminoitu, 260 g/m² Luontaisesti palosuojattu tvilli, PU-laminoitu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 4:4 mukaan sertifioitu.Vesipilari 10 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 14,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 19 cal/cm² (931+054) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille EN 343 luokka 4:4 942 MegaTX 235 - 42% viskoosi / 26% modakryyli / 20% puuvilla / 5% aramidi / 5% polyamidi / 2% antistaatti, 235 g/m² Sisäisesti palosuojattu paitakangas. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modakryyli / 37% FR viskoosi / 22% viskoosi / 1% antistaatti, PU-laminoitu, 230 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, PU-laminoitu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 3:4 mukaan sertifioitu.Vesipilari 8 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 EN 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille EN 343 class 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modakryyli / 42% puuvilla / 2% polyamidi / 1% elastinen kuitu / 1% antistaatti, PU-laminoitu, 340 g/m² Sisäisesti palosuojattu softshell. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. Vesipilari 10 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 2 EN 61482-1-2 luokka 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille 951 Windtech FR HVO - 45% modakryyli / 36% puuvilla / 18% polyesteri / 1% antistaatti, PU-laminoitu, 385 g/m² Sisäisesti palosuojattu softshell. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. Vesipilari 10 000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 EN ISO 11611 luokka 2 EN 61482-1-2 luokka 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 955 Windtech FR 550 - 53% modakryyli / 42% puuvilla / 3% polyamidi / 1% elastinen kuitu / 1% antistaatti, PU-laminoitu, 550 g/m² Sisäisesti palosuojattu softshell erittäin korkealla valokaarisuojalla. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. Vesipilari 10 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 26,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 EN 61482-1-2 luokka 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille


OLKA + KÄSIVARSI

KOKO-OPAS

RINNAN YMPÄRYS

VYÖTÄRÖ

Tämän koko-oppaan avulla löydät sopivan kokoiset Tranemo vaatteet. Miehillä ja naisilla on erilaiset vartalotyypit, tästä johtuen kokoa valitessa tulisi vartalonmitat ottaa eri tavalla. Mitat otetaan alusvaatteiden päältä, koska mitat taulukossa ovat vartalomittoja. Vaatteisiin on jo lisätty tarvittava liikkumavara.

LANTION YMPÄRYS

HAARANPITUUS

MIESTEN Ensisijaisesti käytä vyötärön ympärysmittaa ja jalansisäpituutta sopivan kokoisten housujen valinnassa.

C-koot (Normaali pituus ja ympärysmitta) Koot

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tuumamitoitus

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Vyötärö

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

Lantion ympärys

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

Haaranpituus

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

C-koot, pitempi mitoitus (Normaali ympärysmitta ja pidennetyt lahkeet) Koot

146

148

150

152

154

156

Tuumamitoitus

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Vyötärö

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

Lantion ympärys

98

102

106

110

114

118

Haaranpituus

85

86

87

88

89

90

D-koot (Suurempi ympärysmitta ja lyhyemmät lahkeet) Koot

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

Tuumamitoitus

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

Vyötärö

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

Lantion ympärys

93

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Haaranpituus

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Ensisijaisesti käytä rinnan ympärysmittaa sopivan koon valinnassa.

Koot Rinnan ympärys

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

78-86

84-92

90-98

96-104

102-110

108-116

114-122

116-128

126-134 128-136

Lantion ympärys

86-92

90-96

94-100

98-106

104-112

110-112

116-124

122-130

Olka + käsivarsi

73-76

75-77

77-80

80-82

81-84

83-85

84-87

86-88

87-90

Kauluspaita

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

NAISTEN

OLKA + KÄSIVARSI

Ensisijaisesti käytä lantion ympärysmittaa sopivan koon valinnassa.

C-koot (Normaali pituus ja ympärysmitta) Koot

34

36

38

40

42

44

46

48

Tuumamitoitus

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Lantion ympärys

90-93

93-96

96-99

99-102

102-106

106-110

110-115

115-120

Vyötärö

68-74

71-77

74-80

77-84

80-88

84-92

88-96

92-101

78

78

78

78

78

78

78

78

Haaranpituus

Koot

S

M

L

XL

XXL

82-88

88-94

94-100

100-107

107-116

Lantion ympärys

92-98

96-103

101-108

106-114

112-120

Vyötärö

70-80

74-84

80-90

85-95

92-102

Olka + käsivarsi

71-73

73-75

74-76

76-78

77-79

XXS

XS

S

M

L

Rinnan ympärys

Miesten koot

RINNAN YMPÄRYS

VYÖTÄRÖ LANTION YMPÄRYS

HAARANPITUUS

241


PIKAHAKEMISTO Tuotenro. Tuote

Sivu

Tuotenro. Tuote

1110 40 Umpisuoja

219

4826 46 Kuorihousut

187

1120 40 Vyötäröhousut

219

4828 44 Naisten reisitaskuhousut

179

1121 40 Stretch-housut

193

4829 44 Naisten housut

179

1127 40 Stretch äitiyshousut

193

4831 51 Huomiofleecetakki

185

1128 40 Naisten stretch-housut

193

4832 48 Softshellpusero

185

1129 40 Naisten vyötäröhousu

219

4840 44 Avosuoja

182

1130 40 Pusero

218

4850 44 Riipputaskuhousut

180

1131 40 Pitkä Takki

218

4859 44 Naisten riipputaskuhousut

179

1151 40 Stretch riipputaskuhousut

193

4860 44 Riipputaskuliivi

181

1158 40 Naisten strech-riipputaskuhousut

193

4871 26 Collegepusero

188

1180 40 Shortsit

219

4872 11 T-Paita

188

1921 40 Stretch-housut

195

4874 11 Pitkähihainen T-paita

188

1928 40 Naisten stretch-housut

195

4875 11 Pikeepaita

189

1951 40 Stretch-riipputaskuhousut

195

5010 88 Umpisuoja

101

1958 40 Naisten stretch-riipputaskuhousut

195

5020 88 Vyötäröhousut

100

2050 13 Riipputaskulliset housut

220

5024 88 Raidetyöntekijän housut

101

2511 13 Umpisuoja

221

5027 88 Naisten vyötäröhousut

102

2521 13 Vyötäröhousu

220

5030 89 Collegetakki

151

2531 13 Pusero

221

5035 88 Pusero

100

2541 13 Avosuoja

221

5037 88 Naisten pusero

102

2820 50 Vyötäröhousu

217

5039 89 Naisten collegetakki

151

2830 50 Pusero

216

5040 88 Avosuoja

101

2840 50 Avosuoja

217

5050 88 Riipputaskuhousut

100

2850 50 Riipputaskuhousu

217

5057 88 Naisten riipputaskuhousut

102

3500 28 Talvipusero 3520 28 Vyötäröhousut

208,228

5070 89 College

152

209

5071 89 T-Paita

154

3525 28 Worker housut

209

5072 89 Pitkähihainen T-Paita

153

3528 28 Naisten worker Housut

209

5073 91 Kauluspaita

156

3529 28 Naisten vyötäröhousu 3535 48 Softshell pusero

209 208,227

5075 89 College

152

5076 91 Metallivapaa kauluspaita

156

3540 28 Avosuoja

208

5079 91 Metallivapaa naisten kauluspaita

156

3550 28 Riipputaskuhousut

209

5097 88 Äitiyshousut

102

3559 28 Naisten riipputaskuhousut

209

5101 93 Metallivapaa talvipusero

141

3810 50 Umpisuoja

214

5103 93 Metallivapaa talvipusero naisille

141

3820 50 Housut

213

5107 93 Metallivapaa talvipusero hupulla

141

3829 50 Naisten housut

213

5109 93 Metallivapaa talvipusero hupulla

141

212

5118 94 Metallivapaa parka

212,227

5119 94 Metallivapaa parka

3830 50 Pusero 3831 51 Fleecepusero 3832 50 Pusero, jossa fleecevuori 9028

242

Sivu

212

5122 93 Metallivapaat talvihousut

54 54 140

3840 50 Avosuoja

215

5132 94 Kuorihousut

55

3841 50 Avosuoja

215

5135 94 Metallivapaa kuoritakki

54

3850 50 Riipputaskuhousut

213

5136 94 Metallivapaa kuoritakki

54

3859 50 Naisten riipputaskuhousut

213

5145 95 Metallivapaa softshell pusero

58

3860 50 Riipputaskuliivi

212

5149 95 Metallivapaa softshell naisten pusero

60

3880 50 Shortsit

214

5165 95 Metallivapaa softshell liivi

58

3881 50 Riipputaskushortsit

214

5169 95 Metallivapaa naisten softshell liivi

60

3890 50 ¾-osa riipputaskuhousut

213

5193 95 Softshell takki

51

3899 50 Naisten ¾-osa riiputaskuhousut

213

5194 95 Softshell housut

50

4320 44 Stretch housut

174

5195 95 Softshell pusero

4321 44 Stretch housut

176

5212 84 Metallivapaa umpisuoja

50 135

4326 44 Stretch äitiyshousut

177

5222 84 Vyötäröhousut

134

4328 44 Naisten stretch-housut

177

5223 84 Housut windbreaker

136

4329 44 Naisten stretch-huomiohousut

173

5227 84 Naisten housut

133

4330 44 Pusero

174

5228 84 Naisten housut windbreaker

133

4334 26 Collegetakki

188

5231 84 Pusero

134

4335 44 Pusero, jossa fleecevuori 9028

174

5233 95 Metallivapaa softshell pusero

137

4339 44 Naisten pusero

173

5236 82 Talvipusero

137

4350 44 Stretch riipputaskuhousut

174

5238 84 Naisten pusero

132

4351 44 Stretch-riipputaskuhousut

176

5239 82 Talvipusero hupulla

136

4358 44 Naisten riipputaskuhousut

177

5242 84 Metallivapaa avosuoja

135

4359 44 Naisten stretch riipputaskuhousut

173

5249 84 Metallivapaa avosuoja

135

4371 11 T-Paita

188

5252 84 Riipputaskuhousut

134

4482 44 Riipputaskulliset shortsit

181

5253 84 Riipputaskuhousut windbreaker

136

4485 44 Shortsit

181

5257 84 Naisten Riipputaskuhousut

132

4620 51 Huomioliivi

189

5258 84 Naisten Riipputaskuhousut windbr.

132

4801 46 Talvipusero

186

5270 89 College

152

4808 46 Kuoritakki

187

5271 89 T-Paita

154

4810 44 Umpisuoja

182

5296 84 Äitiyshousut

133

4815 46 Talviumpisuoja

185

5310 84 Umpisuoja

129

4818 46 Talvitakki

186

5319 84 Umpisuoja

127

4820 44 Housut

180

5320 84 Housut

128

4821 44 Housut

180

5329 84 Housut

126


Tuotenro. Tuote

Sivu

Tuotenro. Tuote

5330 84 Pusero

128

5840 81 Metallivapaa avosuoja

Sivu 74

Tuotenro. Tuote 6080 81 Metallivapaat housut

Sivu 91

7748 15 Avosuoja

205

5339 84 Pusero

126

5841 81 Metallivapaa avosuoja

74

6081 81 Metallivapaat housut

91

7751 15 Riipputaskuhousut

202

5341 84 Avosuoja

129

5849 81 Metallivapaa avosuoja

75

6083 81 Metallivapaa vuorattu pusero

91

7755 15 Riipputaskuhousut

198

5344 84 Avosuoja

127

5850 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

69

6084 81 Metallivapaa vuorattu pusero

91

7758 15 Naisten riipputaskuhousut

198

5346 84 Riipputaskullinen avosuoja

127

5851 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

68

6085 81 Metallivapaa vuorattu avosuoja

91

7759 15 Naisten riipputaskuhousut

202

5349 84 Riipputaskullinen avosuoja

129

5852 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

77

6086 81 Metallivapaa vuorattu avosuoja

91

7780 15 Shortsit

204

5350 84 Riipputaskulliset housut

128

5853 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

76

6111 82 Palosuojattu umpisuoja

139

7788 15 Riipputaskushortsit

204

5359 84 Riipputaskulliset housut

126

5856 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

70

6121 82 Palosuojatut housut

139

7791 15 3/4 Riipputaskuhousut

203

5420 88 Vyötäröhousu

106

5857 81 Metallivapaat naisten riipputasku.

71

6131 82 Palosuojattu pusero

139

7799 15 3/4 naisten riipputaskuhousut

203

5429 88 Naisten vyötäröhousut

106

5858 81 Metallivapaat naisten riipputasku.

72

6200 46 Talvitakki

225

8012 11 T-Paita

230

5440 88 Avosuoja

107

5859 81 Metallivapaa naisten riipputasku.

73

6205 46 Kuoritakki

5452 88 Riipputaskuhousut

106

5860 81 Riipputaskuliivi

70

6207 00 Hupullinen pusero

5459 88 Naisten riippputaskuhousut

106

5862 81 Metallivapaat naisten housut windbr.

79

6210 46 Talviumpisuoja

228

8131 22 Pitkähihainen kauluspaita

231

5512 86 Hitsaajan umpisuoja

114

5863 81 Metallivapaat naisten housut windbr.

78

6226 46 Kuorihousut

224

8141 22 Lyhythihainen kauluspaita

231

5522 86 Hitsaajan housut

114

5866 81 Metallivapaat naisten riipputasku.

78

6235 46 Parka

5535 86 Hitsaajan pusero

113

5867 81 Metallivapaa naisten riipputasku.

79

6241 47 Fleecetakki irroitettavilla hihoilla

5540 86 Hitsaajan avosuoja

114

5869 81 Metallivapaa talviliivi

81

6302 90 Pitkät alushousut

148

9013 00 Vyö

233

5550 86 Hitsaajan housut riipputaskuilla

113

5880 81 Metallivapaat vuoratut housut

92

6307 90 Pipo

159

9016 00 Vasarapidike

233

5572 19 Palosuojatut lahjesuojat

115

5881 81 Metallivapaat vuoratut housut

92

6308 90 Palosuojattu kypärähuppu

158

9019 00 Henkilökorttitasku

233

5573 80 Palosuojattu poncho

115

5883 81 Metallivapaa vuorattu pusero

93

6309 90 Poolopaita

148

9020 00 Polvisuojat

232

5575 19 Palosuojattu esiliina

115

5884 81 Metallivapaa vuorattu pusero

93

6310 90 Boxerit

149

9027 00 Olkaimet

233

5576 19 Esiliina kauluksella

115

5885 81 Metallivapaa vuorattu avosuoja

93

6311 90 Naisten pitkät alushousut

147

9028 51 Fleecevuori

231

5577 19 Palosuojattu hihansuoja

115

5886 81 Metallivapaa vuorattu avosuoja

93

6312 90 Pitkät alushousut

149

9029 52 Vyö

233

5578 19 Hitsaajan kypärähuppu

115

5887 81 Metallivapaat vuoratut housut

92

6314 90 Naisten aluspaita

147

9030 52 Välikappale

233

5625 87 Palosuojatut housut

119

5890 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

92

6315 90 Aluspaita

149

9032 00 Polvisuojat

232

5626 87 Vahvistetut housut

119

5891 81 Metallivapaat vuoratut riipputask.

92

6319 90 Poolopaita

149

9037 00 Vyö

233

5628 87 Palosuojatut naisten housut

117

5895 81 Metallivapaa vuorattu avosuoja

93

6321 81 Vyötäröhousut stretch-vyöhykkeillä

59

9041 00 Sukat

231

5629 87 Vahvistetut naisten housut

117

5897 81 Metallivapaat vuoratut riipputask.

92

6322 81 Vyötäröhousut stretch-vyöhykkeillä

63

9043 00 Fleece lakki

159

224 197,226

225 197,226

Tuotenro. Tuote

Sivu

8033 24 Pikeepaita

230

8120 91 Kauluspaita

157

8312 26 College

231

9011 00 Sukat

231

5632 87 Palosuojattu takki

118

5900 92 Aluspaita

144

6324 81 Riipputaskuhousut stretch

58

9044 00 Polvisuojat

232

5635 87 Palosuojattu pusero

118

5905 89 Pitkähihainen pikeepaita

154

6325 81 Riipputaskuhousut stretch

63

9045 00 Polvisuojat

232

5639 87 Naisten pusero 5674 87 Palosuojattu paita

117

5907 89 T-Paita

154

6326 81 Naisten vyötäröhousut stretch

59

9046 00 Vyö

119,157

5910 92 Boxerit

144

6327 81 Naisten riipputaskuhousut stretch

60

9048 00 Talvilakki

233 188,232

5700 88 Talvipusero

109

5911 92 Boxerit

144

6328 81 Naisten vyötäröhousut stretch

61

9054 00 Sukat

162

5709 88 Naisten talvipusero

109

5913 92 Naisten boxerit

145

6329 81 Naisten riipputaskuhousut stretch

61

9055 00 Vyö

160

5710 88 Umpisuoja

105

5914 92 Sportmalliset rintaliivit

145

6330 90 Collegetakki

148,151

5716 88 Umpisuoja

111

5915 92 Rintaliivit

145

6351 88 Strech chinot

65,107

9058 00 Lahkeensuun kiristin

160

9060 00 Olkaimet

160

5720 88 Vyötäröhousut

104

5917 89 Toppi, jossa sport-malliset rintaliivit

145

6352 85 Stretch-housut

65

9062 84 Radiotasku

5726 88 Vyötäröhousut

110

5918 92 Korkeat naisten alushousut

145

6356 88 Naisten strech-chinot

65,107

9063 81 Välikappale

5727 88 Naisten vyötäröhousut

110

5919 92 Alushousut

145

6357 94 Kauluspaita

65,157

9065 81 Huppu

5729 88 Naisten vyötäröhousut

103

5920 92 Poolopaita

146

6359 85 Naisten stretch-housut

5730 88 Pusero

104

5930 92 Pitkät alushousut

146

6371 89 Kaulus-collegepusero

65 152

134,161 70 81,159

9068 00 Pipo

232

9074 00 Ohut palosuojattu sukka

162

5736 88 Pusero

110

5931 91 Vierailijan takki

155

6372 89 Pitkähihainen t-paita

153

9075 00 Paksu palosuojattu villasukka

162

5737 88 Naisten pusero

103

5932 91 Pitkä takki

155

6373 89 Naisten pitkähihainen t-paita

153

9079 00 Villafroteiset sukat

162

5739 88 Naisten pusero

110

5935 81 Laboratoriotakki

155

6375 89 College

152

9093 00 Vyö

160

5740 88 Avosuoja

105

5940 92 Aluspaita

146

6379 89 Pitkähihainen t-paita

154

9105 81 Käsivarsinauha

161

5742 88 Avosuoja

111

5945 89 Pitkähihainen pikeepaita

153

6395 90 Pipo

5752 88 Riipputaskuhousut

104

5947 89 Pitkähihainen T-paita

153

6396 81 Äitiyshousut stretch-vyöhykkeillä

5759 88 Naisten riipputaskuhousut

103

5948 89 Poolokauluspaita

153

6397 90 Kaulasuoja/ Tuubihuivi

5761 88 Riipputaskuliivi

105

5970 89 Pipo

159

6398 81 Äitiyshousut stretch-vyöhykkeillä

147,159 59 147,158 61

9105 84 Käsivarsinauha

161

9119 81 Henkilökorttitasku

161

9124 00 Lippis

232

9128 06 Tekoturkisvuori

161

5770 91 Kauluspaita

156

5980 89 Fleece

146

6520 30 Talvipusero

228

9142 88 Hitsauslakki

115

5774 86 Metallivapaa kauluspaita

157

5985 89 College

152

6620 83 Vyötäröhousut

122

9151 93 Metallivapaa huppu

159

5778 86 Metallivapaa naisten kauluspaita

157

5990 89 Pitkät fleece alushousut

146

6621 83 Vyötäröhousut

122

9160 81 Leveät henkselit

160

5779 91 Naisten kauluspaita

156

5995 92 Palosuojattu kypärähuppu

158

6623 83 Vyötäröhousut kenkäsuojalla

122

9168 00 Kudottu pipo

232

5799 88 Äitiyshousut

103

5999 00 Palosuojattu kaulasuoja

158

6627 83 Naisten housut

123

9176 00 Säärituki

5800 81 Metallivapaa talvipusero

81

6010 81 Metallivapaa umpisuoja

87

6628 83 Naisten housut

123

9179 95 Valokaarihuppu

51,163

162

5803 81 Metallivapaa naisten talvipusero

78

6011 81 Metallivapaa umpisuoja

87

51,158

5807 81 Metallivapaa naisten talvipusero

79

6019 81 Metallivapaa umpisuoja

75,87

5809 81 Metallivapaa talvipusero hupulla

81

6020 81 Metallivapaat housut

88

5820 81 Metallivapaat housut

69

6021 81 Metallivapaat housut

85

6930 51 Lämpöpusero

229

RG0004 Käsineet FR ARC 16

165

5821 81 Metallivapaat housut

68

6028 81 Metallivapaat naisten housut

86

6972 42 Pitkät alushousut

229

RG0005 Suojakäsineet FR ARC 40

164

5822 81 Metallivapaat housut windbreaker

77

6029 81 Metallivapaat naisten housut

89

6975 42 Aluspaita

229

RG0006 Suojakäsineet FR ARC 4

165

5823 81 Metallivapaat housut windbreaker

76

6030 81 Metallivapaa pusero

85

6979 42 Poolo aluspaita

229

RG0007 Suojakäsineet FR ARC 8

165

5826 81 Metallivapaat housut

70

6031 81 Metallivapaa pusero

5827 81 Metallivapaat haisten vyötäröhousut

71

6032 95 Metallivapaa softshell pusero

5828 81 Metallivapaat naisten vyötäröhousut

72

6035 81 Metallivapaa pusero

88

7720 15 Housut

203

RX0001 Suojakypärä Boc CL.1

163

5829 81 Metallivapaat naisten vyötäröhousut

73

6040 81 Metallivapaa avosuoja

89

7725 15 Worker Housut

197

RX0004 Suojakypärä ARC 24

163

5830 81 Metallivapaa pusero

68

6041 81 Metallivapaa avosuoja

86

7728 15 Naisten worker housut

197

RX0018 Valokaarivisiiri

51,163

5832 81 Metallivapaa palosuojattu pusero

76

6050 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

88

7729 15 Naisten worker housut

203

SA00 01 Valokaarihuppu + visiiri + kypärä

51,163

5834 81 Metallivapaa pusero

69

6051 81 Metallivapaat riipputaskuhousut

85

7732 15 Pusero

203

5837 81 Metallivapaa pusero hupulla windbr.

77

6058 81 Metallivapaat naisten riipputasku.

86

7741 15 Avosuoja

205

5838 81 Metallivapaa naisten pusero

73

6059 81 Metallivapaat naisten riipputasku.

89

7745 15 Avosuoja

199

5839 81 Metallivapaa naisten pusero

72

6062 95 Metallivapaa softshell liivi

62,84

7747 15 Avosuoja

199

6629 83 Naisten housut

123

9195 89 Kypärähuppu

6630 83 Pusero

121

PR0001 Viiltosuoja

233

6920 51 Lämpöhousu

229

RG0001 Käsineet FR Contact

165

84

7710 15 Umpisuoja

204

RS0005 Näkyvä Liivi

189

62,84

7712 15 Umpisuoja

198

RS0006 Huomioliivi

161

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä malli- ja valikoimamuutoksiiin. Poikkeuksia väreissä voi esiintyä.

243


TRANEMO WORKWEAR FINLAND Oy Ab Rauhankatu 4 65100 Vaasa SUOMI PUH: +358 40-145 8014 +358 400-560 337 +358 40 181 6922 www.tranemo.fi