TRANEMO 2021 -DK

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2021 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

2


3


Tranemo er en af de førende europæiske producenter af inherent flammehæmmende sikkerhedsbeklædning. Igennem kompetent rådgivning og innovative produkter, arbejder vi mod at ingen skades alvorligt i flamme- og varmerelaterede ulykker. Alt for at skabe sikre arbejdspladser.

4


FLAME RETARDANT 10

HIGH VISIBILITY

166

WORLDCARE

6

Bæredygtighed

6

Den gode virksomhed

8

Corporate social responsibility

8

Miljø & klima

9

Kvalitet

9

WORK IDENTITY

190

Tranemo Skinsafe™

14

Risikovurdering

168

Comfort Stretch

192

Risikovurdering

20

Standarder & symboler

169

Comfort Stretch Visible

194

Standarder & symboler

28

Pleje

171

Craftsman Pro Visible

196

Pleje

40

Vision HV

172

Craftsman Pro

200

Dame FR

42

CE-ME

178

T-More

206

Switch

50

CE-ME Outerwear

184

Premium Plus

210

Shell FR

52

Tilbehør

188

Comfort Plus

216

Stretch FR

56

Comfort Light

218

Office FR

64

Original Cotton

220

Tera TX

66

Outerwear

222

Tera TX Non-Metal

82

Undertøj

229

Tera TX Arc 2

90

Tilbehør

230

94

On Demand

234

Cantex 57

108

Transfertryk

236

Outback Heavy Welding

112

Materiale info

237

Magma

116

Størrelses tabel

241

Apex

120

Opslags register

242

Aramid

124

Zenith

130

Edge

138

Vinter

140

Undertøj

144

Tilbehør

150

Handsker

164

Cantex Weld Stretch

5


TRANEMO WORLD CARE

”Vores ambition er at skabe et bæredygtigt varemærke og en forretningsmodel, som er bæredygtig både for samfundet og miljøet.” Max Larsson adm. dir

6


MED BÆREDYGTIGHED SOM EN VIGTIG DRIVKRAFT På en bæredygtig måde udvikler og leverer vi avanceret beskyttelsesbeklædning. Gennem ekspertise og innovation skaber vi sikrere arbejdspladser. Vores ambition er at skabe et bæredygtigt varemærke og en forretningsmodel, som er bæredygtig både for samfundet og miljøet. Det vil vi desuden gøre på en måde, som er på linje med vores kerneværdier, der tager udgangspunkt i pålidelighed, innovation og ekspertise. Vi befinder os i en tid med forandring, hvilket skaber både udfordringer og muligheder. Bæredygtig produktudvikling forudsætter både et langsigtet og et helhedsorienteret perspektiv. Siden 1934 har vi været fortalere for bæredygtighed ved at sikre, at vores beskyttelsesbeklædning holder længe som et led i en bæredygtig udvikling. Derfor er vores nære samarbejde med kunderne vigtigt, da vi sammen udvikler den rigtige beskyttelsesløsning til hvert specifikt anvendelsesområde. Beskyttelsesbeklædning er noget af det tøj, der anvendes mest. Fem dage om ugen, otte timer om dagen, året rundt. De skal beskytte mod risici og samtidig opretholde en høj kvalitet over lang tid, vask efter vask. Det giver os mulighed for at skabe værdi for vores kunder og for omverdenen gennem effektive flammebeskyttelsesløsninger, som er sikre, holdbare og bæredygtige. Forskning og innovation inden for tekstil er grundlæggende for fortsat udvikling af anvendelsesområder for vores beskyttelsesbeklædning. Vi anvender innovation til at kortlæge bæredygtige materialer og fibre med unikke egenskaber. Allerede i designprocessen sikrer vi, at hver lille detalje har en høj sikkerhedsstandard uden at gå på kompromis med holdbarheden. På den måde øger vi beskyttelsesbeklædningens faktiske levetid og skaber fordele for både brugeren og miljøet. Et godt eksempel på dette arbejde er årets innovation – Cantex Weld Stretch, den første inherent flammehæmmende kollektion i verden, som også beskytter mod kemikalier, som er helt fluorcarbonfri. Vi vil fortsætte med at drive tekstilindustien mod en mere bæredygtig retning ved at arbejde videre med vores fokusområder. Vi forlænger levetiden på vores beklædning og forbedrer kvaliteten yderligere. Vi giver mulighed for at reparere tøjet som et skridt mod bæredygtigt forbrug. Vi stræber efter at mindske energiforbruget, transportindvirkningen samt anvendelse af naturressourcer i alle led. Vi anvender bedre produktionsteknologi med mindre kemikalieanvendelse og mere bæredygtige materialer. Men vi ser også, at vi har et stort arbejde foran os, før samtlige mål er opfyldt. I dag ser vi store muligheder i at tage vare på spildet fra visse tekstilkvaliteter ved at væve det ind i nye metervarer. Vi vil finde nye anvendelsesområder til brugt beklædning for at kunne lukke cirklen igen. Der er mange løsninger at vælge mellem. Vores opgave er at finde den bedste løsning med brugerens beskyttelsesbehov i fokus og med bæredygtighed som en vigtig drivkraft. Det skal føles trygt at bære vores beskyttelsestøj, både ud fra den personlige sikkerhed og fra et miljøaspekt.

Max Larsson, adm. dir., Tranemo

7


TRANEMO WORLD CARE World Care er Tranemo´s initiativ til at udvikle vores forretning på en stadigt mere bæredygtig måde. Tranemo stræber efter at skabe beskyttelsesbeklædning i verdensklasse, samtidig med at vi minimerer miljøpåvirkningen, handler på etisk eksemplarisk vis og er en aktiv positiv styrke i samfundet. Derfor er Tranemo en kunde, leverandør, partner og arbejdsgiver, der aktivt bidrager til et bedre samfund i overensstemmelse med vores miljø. World Care består af fire fokusområder.

DEN GODE VIRKSOMHED

Tranemo har til formål at bidrage positivt til de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Som en god arbejdsgiver tilbyder vi et godt fysisk og psykologisk arbejdsmiljø, rimelige forhold og muligheder for dem, der ønsker at udvikle sig. Tranemo understøtter også uddannelse gennem f.eks. mentorskab for gymnasieelever og praktikophold til Tekstiluniversitetet i Borås. Integration er et vigtigt emne i fremtiden, og vi tilbyder arbejde for nytilkomne og om nødvendigt uddannelse på svensk. En sund levestil er vigtig for os, Tranemo sponsorerer ikke kun sit eget personalehold, men også lokale klubber inden for skiløb, orientering, gymnastik, ishockey og fodbold.

CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Vi interesserer os for, dem der producerer vore produkter, derfor kræver vi også at vore leverandører følger vores krav, til at drive etisk bæredygtig drift vedrørende: TVANGSARBEJDE: Alle former for tvangsarbejde er forbudt, herunder fængselsarbejde eller slavearbejde. ILO konvention nr. 29 og 105. FORSKELSBEHANDLING: Vi accepterer ikke nogen form for forskelsbehandling på grund af race, kaste, etnicitet, social oprindelse, civilstand, seksuel orientering, handicap, religion, nationalitet, alder, køn og / eller fagforeninger eller politisk tilhørsforhold. ILO konvention nr. 100 og 111. BØRNEARBEJDE: Vi overholder de internationalt fastlagte aftaler om menneskerettigheder og gode arbejdsforhold og accepterer ikke børnearbejde. ILO-konvention nr. Konvention 138 og 182. Om børns rettigheder, artikel 32. FORENINGSFRIHED OG KOLLEKTIVE FORHANDLINGER: Vi anerkender valgte medarbejder repræsentanter og respekterer arbejdstagernes rettigheder til frit at associere, organisere sig og forhandle kollektivt i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, hvor de er ansat. ILO-konvention nr. 87 og 98. KOMPENSATION OG ARBEJDSTID: Vi sikrer, at arbejdet udføres på grundlag af et anerkendt ansættelsesforhold etableret i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og praksis, samt internationale arbejdstager rettigheder. ILO-konvention nr. 1, 26 og 131. SIKKERHED OG SUNDHED: Arbejdstagernes sikkerhed skal prioriteres på alle tidspunkter. Arbejdsmiljøet skal opfylde gældende arbejds- og sikkerhedskrav, love og regler. FORRETNINGSETIK: God forretningsetik og overholdelse af alle gældende love og regler er grundlaget for god forretningsskik. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. MILJØ: Vi har fokus på løbende forbedringer og bæredygtig udvikling. Som minimum skal vores leverandører altid sikre overholdelse af alle acceptable miljømæssige love og regler.

8


MILJØSTRATEGI Tranemo bestræber sig på at fremstille beskyttelsesbeklædning i verdensklasse og samtidig minimere vores miljøpåvirkning. Vores ambition som producent, leverandør, partner, kunde og arbejdsgiver er aktivt at bidrage til et bedre samfund, der er i harmoni med miljøet - og dermed gøre vores udvikling mere bæredygtig. Vi skal hjælpe med at bevare et bæredygtigt miljø for fremtidige generationer. Vores miljøindsats er en vigtig del af vores daglige arbejde, hvor vi sætter høje standarder for holdbarhed, sikkerhed og kvalitet. Det endelige mål er at bidrage til et bæredygtigt samfund. Udgangspunktet for vores miljøindsats er vores forretningskoncept. Vi udvikler og leverer avanceret arbejdstøj på en bæredygtig måde. Gennem en kombination af ekspertise og innovation skaber vi sikrere arbejdspladser. Tranemo tager ansvar for at reducere klimapåvirkningen og driver samtidig udviklingen af avancerede flammehæmmende (FR) løsninger for at forhindre skader og beskytte liv. Specifikke regler for personligt beskyttelsesudstyr er i øjeblikket gældende for at imødekomme de voksende krav til sundhed og sikkerhed på arbejdet. Med disse regler i mente er personlig beskyttelse et nøgleelement i vores miljøstrategi, som understøttes af den nyeste forskning. Dette skaber muligheder for mere bæredygtige produkter og løsninger, som har mindre indflydelse på miljøet under brug. Det betyder, at vi skal se på miljøpåvirkningen af produkter gennem hele deres livscyklus, ikke kun under produktionen.

åv ap

og

m kli

6. Transport Optimeret transport

2. Finish Farve, følelse og beskyttelse

3. Tilbehør Funktion og sikkerhed

Anvenderkrav Beskyttelsesniveau Risikoanalyse

ng irkni

7. Brug Vask og reparation

1. Fibre og metervarer Personlige beskyttelses egenskaber

4. Design Brand, komfort og funktion 5. Produktion Kvalitet af syarbejde og leveringstid

irk n

Mi lj

ø

Samtidig er vi nødt til at opfylde vores primære mål om at gøre arbejdspladser mere sikre ved at skabe innovative beskyttelsesprodukter. Størstedelen af vores beskyttelsesbeklædning skal opfylde PPE-standarder. De skal være sikre og give den nødvendige beskyttelse, som i visse tilfælde begrænser de potentielle miljømæssige fordele. Ikke desto mindre er vores mål at udvikle avancerede beskyttelsesløsninger på en bæredygtig måde og aktivt udvikle miljøforanstaltninger for at nå dette mål.

8. Efter brug Sorter og genbrug

klima påvirknin g

Miljø og k l i ma på v

Vores miljøforanstaltninger Tranemo’s engagement i miljøtiltag har været en del af forretningsmodellen i flere år. Vi udvikler vores beskyttelsesbeklædning for at beskytte vores brugere, der ofte arbejder i barske miljøer, hvor arbejdstøj skal være holdbart og slidstærkt. Dette betyder naturligvis, at holdbare produkter og materialer er en væsentlig del af vores forretning.

jø og M il

g in

Tranemo’s miljøsyn Tranemo’s miljøsyn hjælper os med at vurdere miljø- og klimapåvirkninger i alle faser af produktets livscyklus, allerede fra produktets udviklingsstadie. Baseret på vores kunders risikovurderinger og brugerkrav arbejder vi målrettet på at minimere miljø- og klimapåvirkningen gennem hele produktets levetid, lige indtil beklædningsdelen er nedslidt og klar til genanvendelse.

Tranemo’s klimaforanstaltninger • • • • • •

Længere produktlivscyklus Reduceret energiforbrug Bedre produktionsteknologi og mindre brug af kemikalier Mere holdbare materialer Mindre miljøpåvirkning fra transport og emballering Reducering i brug af naturressourcer

KVALITET Fokus på kvalitet gennemsyrer hele vores design og fremstillingsproces, fra idé til færdigt produkt. Alle produkter er designet og udviklet af Tranemo for at sikre korrekt funktion og pasform. Vi prioriterer brugen af materialer af høj kvalitet og syning på vores egne fabrikker. Alt for at sikre, at kvaliteten er høj. Kunden får værdi for sine penge, og vi reducerer miljøpåvirkningen. Tranemo er certificeret i henhold til ISO 9001.

9


10


FLAME RETARDANT KUN I INHERENTE METERVARER FLAME RETARDANT indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Tranemo arbejder kontinuerligt med produktudvikling i takt med at kravene på EN-certificeret beklædning øges. Flammehæmmende

10

Cantex Weld Stretch

Tranemo Skinsafe™

14

Cantex 57

108

94

Risikovurdering

20

Outback Heavy Welding

112

Standarder & symboler

28

Magma

116

Pleje

40

Apex

120

Dame FR

42

Aramid

124

Switch

50

Zenith

130

Shell FR

52

Edge

138

Stretch FR

56

Vinter

140

Office FR

64

Undertøj

144

Tera TX

66

Tilbehør

150

Tera TX Non-Metal

82

Handsker

164

Tera TX Arc 2

90

11


Tranemo anvender kun inherente flammehæmmende fibrer af højeste kvalitet. Du får permanent beskyttelse i hele tøjets levetid. Tranemo tror ikke på at der bare er én løsning som passer til alle. Hver industri har sine egne udfordringer, og sine egne risici og behøver derfor en løsning specielt udviklet til dem. Derfor har Tranemo udviklet unikke løsninger til de forskellige industrier og brancher, uden at gå på kompromis med sikkerheden.

12


Arbejdstøj med inherente flammehæmmende egenskaber Tranemo sælger kun flammehæmmende arbejdstøj, som sikrer brugeren beskyttelse i hele tøjets levetid. De flammehæmmende egenskaber er integreret i fibrenes molekylestruktur, og de kan ikke vaskes ud eller slides af. Udover de flammehæmmende egenskaber hører komfort, lav vægt og slidstyrke til blandt fordelene.

Personligt beskyttelsessystem Tranemos mål er nul alvorlige arbejdsrelaterede personskader forårsaget af ild eller høj varme. Den rigtige beklædning kan redde brugerens liv, hvis uheldet er ude. Kombinationen af beklædning er afgørende for graden af beskyttelse. Vi designer beskyttelsessystemet fra huden og udad. Tranemo rådgiver om behovet for flammehæmmende undertøj, løsninger til alle årstider, design til bestemte funktioner samt naturligvis løsninger til både kvinder og mænd. Vi udvikler vores kollektioner som systemer til specifikke brancher og de risici, der findes dér.

Bruger test Vi udfører brugertest i samarbejde med vores største kunder for at sikre, at tøjet har alle de ønskede funktioner, og at det fungerer i praksis. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes.

Tekstilservice - vask Industriel vask af FR-beklædning anbefales ofte for at sikre, at de er rene og korrekte at anvende. For at opnå de bedste resultater anbefaler vi også altid, at kunderne test-vasker FR beklædningen i overensstemmelse med vores vaskeinstruktioner. Tranemo udfører test efter 50 industrielle vaske i henhold til EN ISO 15797 af: EN ISO 11612 A1 Overfladetænding, EN ISO 20471 Høj synlighed og EN 1149-3 Antistat. Da EN ISO 15797 altid udføres på nyt og rent beklædning, hvor der ingen snavs er involveret, gennemfører Tranemo også rigtige brugertest af arbejdstøj, i kombination med vask hos vores industrielle vaskeripartnere, for at få de mest pålidelige resultater. Efter bæretest og vask kontrollerer vi, at tøjet stadig har den højeste ydelse. Tranemo udfører også interne vasketest inden hver produktion, for at sikre opretholdelse af den højeste holdbarhed på metervarer og refleksbånd.

PPE-beklædning til kvinder Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt at bære den korrekte PPE-beklædning, og at den passer. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes. Vi har derfor også et udvalg af damemodeller i damestørrelser i vores sortiment.

13


TRANEMO SKINSAFE™ LAG PÅ LAG BESKYTTELSE Tranemo Skinsafe™ er et flerlagssystem, designet til at beskytte anvenderens hud mod flammer, varme og lysbueulykker. Med brugeren i fokus og med hensyntagen til krævende arbejdssituationer, har vi udviklet en effektiv kombination af beskyttende lag, fra inderst til yderst. Ved at anvende flere tynde lag i stedet for ét tykt, mindskes vægten og bevægelsesfriheden øges. Dette betyder at brugeren kan arbejde mere effektivt og i længere tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

14


LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan forkert valg af undertøj være skyld i at der går ild i stoffet, eller at det smelter ind i huden. Det er derfor vigtigt at priotere det inderste lag. Vores flammehæmmende undertøj har følgende fordele: • • • •

Inherent flammehæmmende Blødt og komfortabelt Antistatisk Holder ikke på dårlig lugt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellemlag bør anvendes for at øge komforten i de koldere måneder. Dette lag skaber afstand mellem lag 1 og 3 og isolerer dermed mod varme såvel som kulde.

LAG 3 – SHIELD Det yderste lags primære funktion er at beskytte. For at sikre at tøjet benyttes i dagligdagen, er der lagt vægt på pasform, høj komfort, bevægelsesfrihed og gode opbevaringsmuligheder.

AIR GAP Ventilation mellem lagene i Tranemo Skinsafe™ har en lav ledningsevne, som giver en enestående egenskab, der blokerer for varme, isolerer mod kulde om vinteren, og giver ekstra sikkerhed i krævende arbejdssituationer.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

15


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEMER Når flere lag flammehæmmende tøj kombineres, øges beskyttelsen betydeligt. Tranemo anbefaler brugen af to eller flere lag af flammehæmmende beklædning til at holde dig varm og beskyttet. Tranemo tester alle nye artikler, og vil også løbende teste Tranemo Skinsafe™-systemer og lag på lag beklædning i henhold til den reviderede standard EN 61482-2, som inkluderer ELIM- og ATPV / EBT-værdier.

2-LAGS SYSTEM Ved krævende indendørs arbejde kan Tranemo Skinsafe™ være tilstrækkeligt i to lag for at opnå tilstrækkelig beskyttelse. Kombinations beklædningen er blødt og let, hvilket giver brugeren en god komfort, og der kan arbejdes effektivt hele arbejdsdagen.

SKIN PROTECTION

6314 90 82

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

INSULATION

6330 90 07

YOU

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 33,5 cal/cm² 3

5039 89 94

6373 89 94

PPE CATEGORY

895 CANTEX JERSEY AT Arc Rating: 5,1 cal/cm², PPE 1

899 CANTEX TERRY Arc Rating: 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING

2

920 CANTEX JX Arc Rating: 7,0 cal/cm², PPE 1

16

5779 91 94

PPE CATEGORY

5940 92 03

17,0 cal/cm²

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating: 5,2 cal/cm², PPE 1


TERA TX SYSTEM Tera TX er en ”bestseller serie” af brandhæmmende tøj til El-industrien og andet krævende udendørs arbejde. Når Tera TX kombineres med et eller flere lag af andre brandhæmmende beklædningsgenstande, får du et system der opnår højere beskyttelse og en kombination der passer til arbejde af varierende intensitet og temperatur.

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING PPE CATEGORY 4

895 CANTEX JERSEY AT Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

5075 89 94

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6309 90 82

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

5770 91 94

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

5834 81 94

6315 90 07

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

6315 90 07

ELIM 35 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

811 TERA TX ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

5075 89 94

6372 89 94

40,5 cal/cm²

5834 81 94

6315 90 07

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SHIELD

6330 90 07

ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

INSULATION 6309 90 82

SKIN PROTECTION 6315 90 07

YOU

811 TERA TX ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

PPE CATEGORY 2

5945 89 03

ARC RATING 20,9 cal/cm²

897 CANTEX PIQUE Arc Rating 6,3 cal/cm², PPE 1

17


CANTEX SYSTEM Et 3-lags system er en god og sikker kombination for stålværker og andre tunge industrier hvor brugeren udsættes for høje niveauer af energi og varme, hvor beskyttelse mod varmeoverførsel og lysbue er grundlæggende.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 5770 91 94

4

5940 92 03

PPE CATEGORY

5736 88 94

40,7 cal/cm²

920 CANTEX JX Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

911 CANTEX PRO 145 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

883 CANTEX 2.0 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

5940 92 03

29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3

920 CANTEX JX Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

YOU

5736 88 94

ARC RATING

883 CANTEX 2.0 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

SKIN PROTECTION

SHELL FR SYSTEM

SHIELD

Brug lag-på-lag princippet, når du anvender den inherente flammehæmmende skalbeklædning. Flere lag både blokerer, holder dig varm, isolerer og øger beskyttelsen. Skalbeklædning, der har tapede sømme og er vind- og vandtæt i henhold til EN 343 har samtidig en meget god åndbarhed, for at opnå god komfort.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

18

899 CANTEX TERRY Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

5135 94 94

5075 89 94

4

6315 90 07

48,0 cal/cm² PPE CATEGORY

943 MEGA TX 230IR Arc Rating 21,3 cal/cm², PPE 2


EN ISO 11612 - STRÅLEVARME (C)

Ved anvendelse af flerlagssystemer designet for beskyttelse af anvenderens hud øges beskyttelsen for flere brandskaderisici, herunder strålevarme. Materialerne testes i.h.t. EN ISO 11612 og kodebogstav C måler evnen til at blokere for strålevarme. Testene giver to værdier: tiden der går inden du føler varmen gennem tøjet (fornemmelsesværdien RHTI12 ger), d.v.s. en temperaturøgning på 12°C samt tiden det tager for hudtemperaturen at øge med 24°C (strålevarme index RHTI24). Reaktionstiden er tiden brugeren har til at reagere og fjerne sig fra varmekilden for at undgå en brandskade. Testresultatet C1, giver et strålevarmeindeks (RHTI24 - Radiant Heat Transfer Index) på 7-20 sekunder. For at opnå C2 behøver man 2 eller 3 lag beklædning, hvilket øger strålevarmeindekset (RHTI24) til 20-50 sekunder, d.v.s. det øger beskyttelsen mod strålevarme fra varmekilden.

Strålevarme index (RHTI24) Fornemmelses tid (RHTI12)

Tid (s)

Reaktionstid +12°C

Start temperatur

+24°C

2-lags system 2-lags system 2-lags system 1-lags system 1-lags system 1-lags system Magma HV Outback HW Cantex 2.0 Magma HV Outback HW Cantex 2.0 Merino RX Cantex JX Cantex JX

Klasse

C2

C2

C2

C1

C1

C1

RHTI12

15,0

16,1

15,5

9,9

9,8

7,8

RHTI24

25,8

28,3

26,6

17,2

17,9

14,2

YOU

SKIN PROTECTION

SHIELD

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

OUTBACK HW - 5535 86 67 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 26,6 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 25,8 s MERINO RX - 6315 90 07 Radiant heat C1

MAGMA HV - 5635 87 94 Radiant heat C1

19


FLAMMEHÆMMENDE

RISIKOVURDERING Hver virksomhed er selv ansvarlig for at foretage en risikovurdering og tilbyde den korrekte beskyttelse til medarbejderne. Når risikovurderingen er foretaget, og eventuelle problemer og mangler er klarlagt, er det tid til at henvende sig til Tranemo. Vi udvikler løsninger og sikrer, at beklædningen har den beskyttelse og de funktioner, der kræves for at arbejde sikkert hver dag. I mange tilfælde, er vi tvunget til at gå langt udover bare at opfylde standarderne.

20


RISIKOVURDERING

ELEKTRISK LYSBUE RISIKOVURDERING •

• •

Elektrisk lysbue - Sprøjt fra smeltet metal - Strålevarme - Konvektionsvarme - Elektrisk stød - Chokbølger - Kraftig støj - Optisk stråling - Giftig gas Ild og høj varme Trafikulykker (arbejde udendørs)

TRANEMO’S RISIKOVURDERING Under elektrikerarbejde under spænding bør der anvendes beklædning certificeret iht. IEC 61482-2 / EN 61482-2 kombineret med EN ISO 11612, da der er risiko for en elektrisk lysbue. Elektrikere, der arbejder udendørs, skal bære Hi-Visbeklædning, EN ISO 20471. En ulykke forårsaget af en elektrisk lysbue omfatter mange risici og vil udfordre PPE-beklædningen på mange måder, men vi kan minimere risiciene ved hjælp af det rigtige design. Vi anbefaler, at det yderste lag overholder PP2, og at det har en Arc Rating (ATPV eller EBT-værdi i henhold til NFPA 70E) over 8 kal/cm².

Merino RX

Merino TX

Tera TX

Merino RX

Merino TX

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

Merino RX

Tera TX

Switch

Switch kollektionen er udviklet til arbejde hvor der er risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue med højere energiniveauer, for eksempel i koblingsudstyr eller ved idriftsættelse af andre kraftige elektriske installationer. Sikkerhedstøjet i Switch-kollektionen opnår 40 kal/cm², PPE4. På alt vores beklædning til beskyttelse mod en elektrisk lysbue er Arc rating-værdien angivet på den udvendige FR-etiket, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. I den reviderede standard EN 61482-2 anvendes ELIM som Arc rating-værdi. Som yderligere information vises også ATPV/EBT-værdien, som refererer til risikovurderingsstandarden NFPA 70E. Alle Tranemo´s nye produkter er testet i henhold til EN 61482-2 og markeret med både ELIM- og ATPV værdier. Under en overgangsperiode opdaterer Tranemo alle lagervarer som er certificerede i henhold til EN 61482-2, derfor kan tøjet have begge mærkninger i en periode.

TRANEMO SKINSAFE™

21


RISIKOVURDERING

ELBIL INDUSTRI RISIKOVURDERING •

Elektrisk lysbue - Sprøjt fra smeltet metal - Strålevarme - Konvektionsvarme - Elektrisk stød - Chokbølger - Kraftig støj - Optisk stråling - Giftig gas Ild og høj varme

Merino RX

Merino RX

Tera TX Non-Metal

Tera TX Non-Metal

Switch

TRANEMO SKINSAFE™ RISIKOVURDERING Når man arbejder inden for elbil industrien anbefaler Tranemo beskyttelsesbeklædning, der er certificeret i henhold til standard EN ISO 11612 og IEC 61482-2 / EN 61482-2. Ved arbejde med bilbatterier og defekte batterier er der risiko for en elektrisk lysbue. Med den rigtige løsning af beskyttelsestøj mærket IEC 61482-2 / EN 61482-2, vil effekten af disse risici minimeres. At anvende Tranemo Skinsafe™ system, hvor det ydre lag har PPE Kategori 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT værdi ifølge NFPA 70E) over 8 cal / cm² anbefales. Når strømmen til bilbatterier afbrydes og tændes, dannes der høje strømspidser, og der er risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue ulykke med meget høje energiniveauer. Switch-serien er udviklet til netop disse risici og kan håndtere et energiniveau på 40 kal / cm², PPE4. Alt vores lysbue certificerede sikkerhedsbeklædning har Arc Rating angivet på ydersiden af beklædningen, for at gøre det nemt at vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. Til midlertidig svejsning skal materialet også opfylde EN ISO 11611 ellers bør standard beskyttelsestøj suppleres med svejse tilbehør. Serien Tera TX Non-Metal med Hi-Vis detaljer er velegnet til bilindustrien, da det er godkendt i forhold til ovennævnte certificeringer og er metalfri / ridsefri.

22


RISIKOVURDERING

MINEDRIFT RISIKOVURDERING • • • • •

Trafikulykker (store køretøjer i åben og underjordisk minedrift) Flamme og varme Eksplosionsrisiko / ATEX-miljø (begrænset) Elektrisk lysbue (begrænset) Svejsegnister (begrænset)

RISIKOVURDERING Når der arbejdes i et minemiljø, bør beklædningen være certificeret i henhold til EN ISO 20471, for at være synlig for førere af alle store køretøjer i åben eller underjordisk minedrift. Førere af de store køretøjer har blinde vinkler og beklædning med høj synlighed kan være afgørende.

Merino RX

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™

I ATEX-miljøer, hvor brugeren håndterer eksplosivstoffer eller befinder sig i miner med forekomsten af metan/ naturgas, anbefaler Tranemo beklædningsgenstande certificeret i henhold til EN 1149-5 i kombination med EN ISO 11612. En beklædningsgenstands antistatiske egenskaber minimerer risikoen for at skabe gnister (en antændingskilde), der kan forårsage en eksplosion. Størstedelen af vores FRbeklædningsgenstande er EN 1149-5-certificeret og har antistatiske fibre indvævet i materialet. Hvis en beklædningsgenstand har metaldetaljer, skal de dækkes under brug i henhold til EN designkravene. Tranemo har også et stort udvalg af metalfrie beklædningsgenstande. I minedrift arbejder de fleste med vedligeholdelse og infrastruktur, og for elektrikere er der risiko for elektrisk lysbue. Med det rigtige valg af beklædning mærket IEC 61482-2 / EN 61482-2 kan virkningen af disse risici minimeres. Tranemo Skinsafe ™ system med et ydre lag, der overholder PPE 2 og har en Arc Rating (ATPV eller EBT værdi, ifølge NFPA 70E) over 8 cal/cm² anbefales. På alt vores beklædning til beskyttelse mod en elektrisk lysbue er Arc rating-værdien angivet på den udvendige FR-etiket, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. I den reviderede standard EN 61482-2 anvendes ELIM som Arc rating-værdi. Som yderligere information vises også ATPV/EBT-værdien, som refererer til risikovurderingsstandarden NFPA 70E. Alle Tranemo´s nye produkter er testet i henhold til EN 61482-2 og markeret med både ELIM- og ATPV værdier. Under en overgangsperiode opdaterer Tranemo alle lagervarer som er certificerede i henhold til EN 61482-2, derfor kan tøjet have begge mærkninger i en periode. Til kortvarig svejsning skal materialet også opfylde EN ISO 11611 ellers bør standard beskyttelsestøj suppleres med svejse tilbehør.

23


RISIKOVURDERING

SMELTET JERN OG STØBERIER

JERN OG STÅL

RISIKOVURDERING • • • • •

Sprøjt fra smeltet jern Ild og høj varme Varmebelastning Lysbue (lejlighedsvis) Trafikulykker (begrænset)

TRANEMO’S RISIKOVURDERING Smeltet metal, der klæber til tøjet, kan forårsage forbrændinger. For at minimere denne risiko definerer EN ISO 11612 D og E nogle designkrav, såsom lukkede lommer og skjulte metaldele, eftersom metal er varmeledende. Varmestress er også en risiko i disse miljøer. For at blokere for strålevarmen og øge beskyttelsen anbefales et Tranemo Skinsafe™ -system på 2 eller 3 lag. Luftgabet mellem lagene beskytter bæreren mod varme og energi. Meget af Tranemo beklædningen indeholder også synlighed for at undgå trafikulykker.

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 57

ALUMINIUM

Merino RX

Magma

ZINK

Jern og stål Når du arbejder med smeltet jern eller stål, har du brug for beklædning, der er certificeret i henhold til EN ISO 11612 E1-E3 - hvor E3 er det højeste niveau. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet jern og metallet ikke klæber til overfladen, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing. Cantex JX

Aluminium Når du arbejder med smeltet aluminium, har du brug for beklædning, der er certificeret i henhold til EN ISO 11612 D1D3 hvor D3 er det højeste niveau. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet aluminium og metallet ikke klæber til overfladen, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumsbronze og smeltet mineraler. Zink Zink udfordrer PPE-tøjet på en meget speciel måde, da Zink stænk klæber sig til de fleste metervarer. Yderlaget på Tranemo Apex-serien består af aramid, som er meget modstands dygtig selv når zink stænkene klæber til metervaren. For at blokere for strålevarmen og øge beskyttelsen har Apex også dobbelt lag stof, foran på jakke og buks. Når du arbejder med smeltet zink, skal du have tøj, der er certificeret mindst i henhold til EN ISO 11612, fremstillet i en metervare, der har højere nedbrydningstemperatur end 420°C (smeltepunkt for zink). Andre Metaller Andre metaller og legeringer har forskellige smeltetemperaturer, viskositet og produktionsprocesser, som vil udfordre PPE / beklædningen på forskellige måder. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller, bedes du kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din virksomhed.

24

Apex

TRANEMO SKINSAFE™


SVEJSNING RISIKOVURDERING • • •

Gnister og gløder Flammer og varme Strålevarme

RISIKOVURDERING Ved længerevarende svejsning, er der behov for beklædning der er certificeret iht. EN ISO 11611 klasse 2, hvilket er det højeste niveau af beskyttelse, kombineret med EN ISO 11612. Designet er meget restriktivt i EN standarden for at sikre at svejse-gnister og gløder ikke klæber til tøjet, eller ender i en åben lomme. Vi har tilføjet skjulte ventilationskanaler for at øge komforten. For at isolere mod varmestråling og for at øge beskyttelsen anbefales et Tranemo Skinsafe ™ system i to eller tre lag. Gnister fra slibning og skæring er en hård udfordring for metervaren på grund af den store mængde gnister. Tranemo udfører altid interne tests på alle flammehæmmende metervarer for at kunne anbefaler det bedste valg til slibning/ skæring.

Valg af beskyttelsesbeklædning afhængig af processen Klasse 1

Klasse 2

Manuelle svejseteknikker med lysbue; Gas svejsning. TIG svejsning. MIG svejsning. Micro plasma svejsning. Slaglodning. Punkt svejsning. MMA svejsning (med rutile- elektroder). Manuelle svejseteknikker med dannelse af store dråber og sprøjt; MMA svejsning (med basisk eller cellulose- elektroder). MAG svejsning (med CO2 eller blandet gas). MIG svejsning (med høj strøm). Rørtrådssvejsning. Plasmaskæring. Ilt & gas samt kulfugning. Ilt & gas skæring. Termisk sprøjt.

Valg af beskyttelsesbeklædning afhængig af miljøet Klasse 1

Betjening af maskiner; CNC flammeskæring, cnc plasmaskæring, svejserobot, thermisk sprøjt fra svejsebænk.

Klasse 2

Betjening af maskiner; I trange rum, ved under op-svejsning/skæring eller i sammenlignelige trængte og låste arbejds stillinger.

Cantex JX

Outback Heavy Welding

TRANEMO SKINSAFE™

25


RISIKOVURDERING

JERNBANE RISIKOVURDERING • •

• •

Trafikulykke med tog Elektrisk lysbue - Sprøjt fra smeltet metal - Strålevarme - Konvektionsvarme - Elektrisk stød - Chokbølger - Kraftig støj - Optisk stråling - Giftig gas Ild og høj varme Gnister og gløder (begrænset)

Merino RX

Edge

Merino RX

Zenith

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOVURDERING For at arbejde på jernbanen har du brug for beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 20471, i kombination med EN ISO 11612, IEC 61482-2 / EN 61482-2, fordi der er risiko for eksponering af en lysbue. En lysbue består af flere forskellige risici, der påvirker beskyttelsestøjet på forskellige måder. Med den rigtige løsning kan vi hjælpe med at minimere effekten af disse risici. At anvende Tranemo Skinsafe™ system, hvor det ydre lag har PPE 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm² anbefales. Alt vores lysbue certificerede beklædning har Arc Rating angivet på ydersiden af tøjet for at gøre det nemt at vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. At arbejde på jernbanen kræver, at du har behageligt og funktionelt beskyttelses beklædning, hvor du kan bære dit værktøj og justere din beskyttelsesbeklædning til de risici og udfordringer, der opstår i løbet af en arbejdsdag. Hvis du arbejder med svejsning har du brug for beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11611 eller tilbehør, der supplerer dit almindelige beskyttelsestøj. I Storbritannien kræves beskyttelsestøj i henhold til national standarden RIS-3279-TOM som definerer den orange advarsels farve og design på Edgebeklædningen, i henhold til denne standard skal tøjet være mindst EN ISO 20471 klasse 2.

KØRETØJER I BEVÆGELSE RISIKOVURDERING •

Trafikulykker

RISIKOVURDERING Når du anvender flammehæmmende beklædning og arbejder udendørs tæt på kørende trafik skal der anvendes beklædning certificeret iht. EN ISO 20471 for at sikre at du er synlig både i dagslys og i mørke. Jo tættere trafik, jo højere Hi-Vis-klassificering skal beskyttelsesbeklædningen have. Det krævede beskyttelsesniveau er defineret i den lokale risikovurdering.

26


RISIKOVURDERING

ATEX - EKSPLOSIVE MILJØER RISIKOVURDERING •

Eksplosionsfare/ATEX-miljø

RISIKOVURDERING Under arbejde i et ATEX-miljø skal der anvendes beklædning, som er certificeret iht. EN 1149-5, for at sikre at tøjet ikke danner statiske gnister, hvilket kan forårsage en eksplosion. Det er af største vigtighed i brancher som den petrokemiske industri, i industrianlæg, under industriel vedligeholdelse og ved arbejde i eksplosionsfarlige miljøer.

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

Størstedelen af vores flammehæmmende beklædning er certificeret iht. EN 1149-5. ATEX-miljøer er opdelt i forskellige zoner med forskellige risikoniveauer. Antistatiske beklædningsgenstande mærket EN 1149-5 er beregnet til at blive båret i Atex-zoner 1, 2, 20, 21 og 22. I iltberigede atmosfærer eller i zone 0 bør de antistatiske beklædningsgenstande ikke bruges uden først at være godkendt af den ansvarlige sikkerhedschef, da slid kan påvirke beskyttelsen i tøjet, og det er vigtigt, at det bæres på den rigtige måde i disse omgivelser. Antistatiske beklædningsgenstande har antistatiske fibre indvævet i tekstilerne, og alle metaldele er tildækket i overensstemmelse med designkravene. Vi har Tera TX Non-Metal med synlige detaljer, som især er velegnet til ATEX-miljøer. Atex zone klassificering for gas, tåge og damp

Atex zone klassifikationer for støv

Zone 0

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp forekommer ofte og vedvarer i lange perioder.

Zone 20 Et miljø, hvor der ofte forekommer eksplosive støvskyer og i længere perioder.

Zone 1

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp sandsynligvis forekommer under normale forhold.

Zone 21 Et miljø, hvor eksplosive støvskyer findes under normale forhold.

Zone 2

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp kan forekomme under normale forhold, men fortyndes hurtigt.

Zone 22 Miljø, hvor eksplosivt støv skyer sandsynligvis ikke forekommer, men hvis de gør, forsvinder de hurtigt.

PETROKEMI RISIKOVURDERING • • • • •

Eksplosionsfare/ATEX-miljø Kraftig varme og ild Sprøjt fra kemikalier Trafikulykker (begrænset) Elektrisk lysbue (industrielektrikere)

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ RISIKOVURDERING Når man arbejder inden for den petrokemiske industri, anbefaler Tranemo beklædning, der er certificeret i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. Tøjets antistatiske egenskaber minimerer risikoen for at skabe gnister (en antændelseskilde), der kan forårsage en eksplosion og er af væsentlig betydning. De fleste af Tranemos metervarer, som certificeres i henhold til EN 13034 har fået en efterbehandling, der beskytter mod kemikalier i sprayform. Modeller med det korrekte og godkendte design kan mærkes med CE-symbolet. De fleste af Tranemo´s FR metervarer, der er godkendt i henhold til EN 13034, har fået en efterbehandling, der beskytter mod kemikalier. Det er vigtigt at vælge den rigtige metervare, der klarer risikoen for de kemikalier,der bruges i virksomheden. Tøjet må gå gennem industrielt vaskeri for at genaktivere og re-imprægnere EN 13034 finish. I tilfælde af risiko for en elektrisk lysbue har du også brug for beklædning, der er certificeret i henhold til IEC 61482-2. Høj synlighed, EN ISO 20471, kan også være af stor betydning.

27


FLAMMEHÆMMENDE

STANDARDER & SYMBOLER PPE-regulativ (EU) 2016/425 Alle arbejdsgivere er forpligtet til at udføre en risikovurdering i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser (AFS 2001:3). • • •

Identificerer farer - Identificerer farer og risikofaktorer, der kan forårsage skade. Risikoanalyse og risikovurdering - Analyserer og vurderer risici forbundet med fare. Risikostyring - Opret passende foranstaltninger for at eliminere risikoen eller justere beskyttelsen, når faren ikke kan elimineres.

Risikovurdering er den overordnede proces til identifikation af fare, risikoanalyse og risikovurdering. PPE (Personligt Beskyttelsesudstyr) bør anvendes, når risiko ikke kan undgås eller elimineres. Inden købet af PPE skal arbejdsgiveren evaluere og analysere risiciene for at afgøre, hvilke funktioner PPE skal have for at beskytte medarbejderen mod risiciene. Den vigtigste årsag til at bære flammehæmmende beklædning er at sikre, at der ikke går ild i beklædningen og/eller at begrænse spredningen af ild, så der bliver tid til at reagere og komme i sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Der findes forskellige certificeringer og symboler for forskellige risici, og vi vil gerne sikre, at du vælger den rigtige kombination, som passer til din risikovurdering. Alt vores PPE-beklædning (PPE = Personal Protective Equipment, dvs. personlige værnemidler) er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/686/EØF og de seneste europæiske standarder (EN) for PPE-beklædning, som er omfattet af direktivet. Alle Tranemo PPEbeklædningsgenstande følger regulativ (EU) 2016/425 og de seneste europæiske standarder for PPE-beklædning omfattet af regulativet. Alle beklædningscertifikater og overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på www.tranemo.com. Certifikater i overensstemmelse med det gamle PPE-direktiv gælder indtil udløbsdatoen, og de suppleres med overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med PPE-Regulativ. Tranemo vil løbende opdatere de certificerede beklædningsgenstande i overensstemmelse med forordningen. PPE-Regulativet indeholder 3 kategorier; Kategori I - lav risiko for personskade (f.eks. beskyttelse mod regn EN 343) Kategori II - risiko for personskade (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, kraftig varme og ild) Kategori III - høj risiko for personskade (f.eks. elektrisk lysbue dannelse IEC 61482-2, smeltet metal EN ISO 11612 D, E). Tranemo kategori III beklædningsgenstande er en del af et kvalitetsstyringssystem (modul D i henhold til PPE-Regulativ) for at sikre, at beklædningsgenstande er sikre at anvende. Alle er mærket med CE og nummer på det bemyndigede organ der har udstedt typegodkendelses certifikatet.

YOU ARE WORTH DEFENDING 28


STANDARDER & SYMBOLER

CE-mærkning af beskyttelsestøj Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at et bemyndiget organ for personlige værnemidler har CE-typeundersøgt beklædningen i henhold til PPE Regulativ (EU)2016/425 om personlige værnemidler. På vores tøj vil du finde dette symbol på den indvendige label. CE-mærket angiver også, hvilke standarder og klasser, beklædningen er godkendt til.

Informationssymbol Når dette symbol er angivet på CE-mærket indvendigt i PPEbeklædningen, betyder det, at der følger en brugsanvisning med PPEbeklædningen. Det angiver desuden, at du skal læse yderligere oplysninger, før du tager PPE-beklædningen i brug, for at sikre at du bruger det korrekt og opnår den korrekte beskyttelse under arbejdet. I henhold til EU-direktivet skal alle instruktioner være skrevet på dit sprog.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2 EN 61482-2

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN ISO 15797 Processer for industriel vask og efterbehandling af arbejdstøj EN ISO 15797 er en testmetode, der anvendes til evaluering af tekstiler / beklædningsgenstande, der skal vaskes industrielt og består af både vaske- og tørringsprocesser. Krav til testresultater fastsættes i den respektive standard, for eksempel i EN ISO 20471 og EN ISO 11612. Tranemo udfører test efter 50 industrielle vaske i henhold til EN ISO 15797 af: EN ISO 11612 A1 Overfladetænding, EN ISO 20471 Høj synlighed og EN 1149-3 Antistat. Da EN ISO 15797 altid udføres på nyt og rent beklædning, hvor der ingen snavs er involveret, gennemfører Tranemo også rigtige brugertest af arbejdstøj, i kombination med vask hos vores industrielle vaskeripartnere, for at få de mest pålidelige resultater. Efter bæretest og vask kontrollerer vi, at tøjet stadig har den højeste ydelse. Tranemo udfører også interne vasketest inden hver produktion, for at sikre opretholdelse af den højeste holdbarhed på metervarer og refleksbånd.

TRANEMO SKINSAFE

YOU

SKIN PROTECTION

Tranemo Skinsafe Tranemo Skinsafe symbolet vises på beklædning som kan kombineres i et Skinsafe system og anbefales af Tranemo. For mere information, se side 14.

AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

29


EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018 Beskyttelsesbeklædning mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke Standarden specificerer beskyttelsesbeklædning, der anvendes ved arbejde med elektricitet i et åbent elektrisk udstyr, eller når det er nødvendigt at åbne et elektrisk system, og der er risiko for en elektrisk lysbue. Beskyttelsesbeklædningen her er altid kategori III i henhold til PPE-direktivet. Metervarernes egenskaber og designet på tøjet er vigtige parametre ved certificering af beklædning til beskyttelse mod elektriske lysbuer.

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tranemo vil i en overgangsperiode have lager af sikkerhedstøj med alle tre typer symboler.

Arbejde med elektricitet medfører en risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue. Ved at bære beskyttelsesbeklædning, der er testet og certificeret til at modstå energien fra en eventuel lysbue, beskytter du dig mod denne risiko. Det er meget vigtigt at bære beskyttelsesbeklædning på hele kroppen, for at opnå fuldstændig beskyttelse. For at certificere lysbue sikkerhedsbeklædning i henhold til EN 61482-2 / IEC 61482-2, skal beklædningen gennemgå mindst en af de to forskellige testmetoder: Open Arc IEC 61482-1-1 og Box test EN 61482-1-2. Open Arc – IEC 61482-1-1 Open Arc-testmetoden anvender en åben lysbue i et mellem spændingsområde (> 1000V), som ”skydes” mod materialet eller en mannequindukke med tøjet på. Elektroder bag metervarer og beskyttelsestøjet registrerer varmen der transporteres igennem tøjet, for at afgøre, hvornår en rigtig person ville have pådraget sig en andengradsforbrænding. I det første trin, udsættes metervaren for forskellige energiniveauer for at opnå en godkendt lysbue klassificering - Arc Rating. Den reviderede testmetode er nu strengere og mere regelret end den tidligere, hvilket betyder, at tidligere opnåede resultater kan afvige fra nye omgjorte test. Beskyttelsen i tøjet er dog stadig den samme som før, selv om Arc Ratingen indimellem har opnået en lavere værdi ved den omgjorte test. Yderligere et krav, der er føjet til i standarden, er at det testede beklædning ikke må have en efterbrændingstid på mere end 5 sekunder, for at blive godkendt. I trin to ”skydes” beskyttelsesbeklædningen med samme energiniveau, som fremkom ved metervaretesten. Alle tests resulterer i to forskellige lysbue-klassifikationer baseret på skudresultater og Stoll-kurven, som bruges til at beregne sandsynligheden for, at en person får en brandskade. Jo højere værdi, jo bedre beskyttelse. Det første resultat, ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), hvor værdien fortæller brugeren, hvor meget energi beskyttelsesbeklædningen modstår uden risiko for en andengradsforbrænding. Det andet resultat er enten ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) eller EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²), hvor værdien fortæller brugeren, hvor meget energi beskyttelsesbeklædningen modstår, med maksimum 50% risiko for at få en andengradsforbrænding. ATPV indikerer det energiniveau, der kræves for at temperaturen i mannequindukkens hud er så høj, at der kan forekomme en andengradsforbrænding, mens EBT fortæller dig, hvilken energi metervaren modstår inden den brister, og en andengradsforbrænding kan opstå på grund af det. Ud over ELIM er det altid kun det laveste resultat, der anvendes som Arc Rating; ATPV eller EBT.

ELIM ELIM 8,1 8,1 cal/cm²cal/cm²

ELIM - Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med 0% risiko for en andengradsforbrænding.

ATPV ATPV 9,8 9,8

Energiniveauet, når varmen fra lysbuen bliver så høj, at det kan forårsage en forbrænding gennem beklædningen.

cal/cm²cal/cm²

ATPV - Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med maksimum 50% risiko for en andengradsforbrænding.

Energiniveauet når beklædningen går i stykker og derfor kan forårsage en forbrænding.

EBTEBT 8,7 8,7 cal/cm²cal/cm²

EBT - Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med maksimum 50% risiko for at metervaren brister og er årsag til en andengradsforbrænding.

Da ELIM indikerer energiværdien med en 0% risiko for en andengradsforbrænding og ATPV/EBT med 50 % risiko, er ELIM-værdien normalt lavere end ATPV/EBT, og den til tider store forskel mellem ELIM og ATPV/EBT understreger vigtigheden af at bære flerlags beklædning i et Tranemo Skinsafe™-system for at være korrekt beskyttet.

30


STANDARDER & SYMBOLER

Box test EN 61482-1-2 Box-testmetoden anvender en begrænset og retningsbestemt lysbue, som skabes ved en kortslutning i et åbent kabinet i et lavspændingsområde (400 V). Testene udføres derefter på metervarer og beskyttelsesbeklædning på samme måde som for Open Arc. Resultatet er angivet i klasserne: APC 1 (tidligere klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (tidligere klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V) I modsætning til den amerikanske standard NFPA 70E har beklædningstestene ikke en flydende skala, men kun to niveauer, hvor sikkerhedstøjet er godkendt eller afvist. Beklædning i et lag flammehæmmende stof kan normalt klare APC 1, herunder tynde skjorte metervarer. For at opnå APC 2, kræves der oftest et system med to eller tre lag stof, eller et foret stykke beklædning. Dette gør det vanskeligere at tilpasse beskyttelsen til risikoen uden at gå på kompromis med komforten. Da APC 1 har et relativt lavt beskyttelsesniveau, anbefaler Tranemo altid en grundlæggende beskyttelse på mindst 8 kalorier/cm².

RISIKOVURDERING AF FAREN FOR ELEKTRISKE LYSBUER Dokumenter som NFPA 70E, ISSA Guidelines og DGUV-I 203-077 hjælper med at vurdere risici ud fra et praktisk perspektiv. Faren ved en lysbue omfatter termiske virkninger, støj, trykbølge, skarpe genstande, smeltet metal, optisk stråling med mere. Og det er vigtigt, at risikovurderingen tager hensyn til alle potentielle farer. For at opnå tilstrækkelig beskyttelse er det af stor betydning, at hele kroppen er beskyttet ved hjælp af personlige værnemidler (PPE) som hjelm med visir, høreværn, handsker og sikkerhedssko, sammen med Tranemo´s beskyttelsesbeklædning. Der anvendes to accepterede standarder for risikoanalyse i Europa; den amerikanske NFPA 70E og den tyske DGUV-I 203-077. Amerikansk standard for elektrisk sikkerhed på arbejdspladsen - NFPA 70E Den amerikanske standard for elektrisk sikkerhed på arbejdspladsen NFPA 70E er en konsensus standard, om hvordan man beskytter brugeren mod blandt andet risikoerne for en elektrisk lysbue. Standarden er designet til at hjælpe arbejdsgivere og personale med at forstå elektriske farer og rapportere om risikovurdering, valg af PPE-beklædning med risiko for lysbue og sikre elektriske arbejdsmetoder. Når man vælger beskyttelsesbeklædning og andre personlige værnemidler for at beskytte mod risiko for lysbue, angiver NFPA 70E to metoder; anslået hændelsesenergi eller kategorimetode. Hvilken en, der skal bruges, afhænger af, om den begivenhedsenergi, som medarbejderen kan blive eksponeret for eller ej, er beregnet. Anslået hændelsesenergi i cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 ifølge IEEE1584:2018 Beskyttelsens styrke skal være større end risikoens kraft, hvilket betyder, at den certificerede beskyttelse i cal/cm² skal være større end den anslåede hændelsesenergi i cal/cm². Tabellen nedenfor viser, hvilken beskyttelsesbeklædning der skal bæres ved: Lysbuerisiko på 1,2-12 cal/cm²

Lysbuerisiko på >12 cal/cm²

• Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben • Lysbue testet hjelm/visir med balaclava eller lysbue hjelm med integreret visir • Lysbue testede handsker, grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade • Beskyttelsesbriller under visir • Høreværn • Lædersko

• Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben • Lysbue testet lysbue hjelm med integreret visir shell shooting ansigtet (buetest hjelm/visir med elefanthue er ikke godkendt) • Handsker skal være certificerede til lysbue (grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade er ikke godkendt) • Beskyttelsesbriller under visir • Høreværn • Lædersko

Kategorimetode - NFPA 70E:2018 130.7 Kategorimetoden bruges kun, når der ikke beregnes hændelsesenergi. I kategorimetoden sammenligner man sit anlæg med typen af anlæg, der er opført i NFPA 70E 130.7, som specificerer en anbefaling af, hvilken PPE-kategori der skal vælges. Denne metode er mere usikker og kan få brugeren til at bære unødigt tykt og tungt tøj, fordi der egentlig ikke rigtig kræves så meget beskyttelse for det udførte arbejde. Lysbuebeskyttelsen for beskyttelsesbeklædning er opdelt i fire PPE-kategorier: Risiko vurderet i henhold til kategorimetode (cal/cm²)

1,2-4

4-8

8-25

25-40

>4

>8

> 25

> 40

PPE 1 / KAT 1 (4-8 cal/cm²)

PPE 2 / KAT 2 (8-25 cal /cm²)

PPE 3 / KAT 3 (25-40 cal /cm²)

PPE 4 / KAT 4 (>40 cal/cm²)

Minimum Arc-rating krav til lysbue beskyttelsesbeklædningen (cal/cm²) Krav til PPE-kategori

Nedenstående tabel viser, hvilket beskyttelsestøj der skal bæres: Ved faren for en lysbue, der kræver brug af PPE 1 eller 2

Ved faren for en lysbue, der kræver brug af PPE 3 eller 4

• Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben • Lysbue testet hjelm/visir med balaclava eller lysbue hjelm med integreret visir • Lysbue testede handsker, grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade • Beskyttelsesbriller under visir • Høreværn • Lædersko

• Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben • Lysbue testet lysbue hjelm med integreret visir shell shooting ansigtet (buetest hjelm/visir med elefanthue er ikke godkendt) • Handsker skal være certificerede til lysbue (grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade er ikke godkendt) • Beskyttelsesbriller under visir • Høreværn • Lædersko

31


STANDARDER & SYMBOLER

Tysk standard for risikovurdering i henhold til DGUV-I 203-077 og risikoberegninger i henhold til BGI/GUV-I 5188 Den tyske standard er baseret på en risikovurdering i henhold til DGUV-I 203-077 og risikoberegninger i henhold til BGI/GUV-I 5188. Ifølge standarden testes beskyttelsesbeklædningen med en 61482-1-2 Box test, med en begrænset og retningsbestemt lysbue skabt af en kortslutning i et åbent kabinet. Testen udføres i et lavspændingsområde (400 V).

Tranemo Skinsafe™ Ved at være iført flere lag af lysbue beskyttende beklædning øges beskyttelsen betydeligt på grund af det faktum, at luftspalter dannes mellem lagene og luft leder elektricitet dårligt. Det er vigtigt at pointere, at den samlede beskyttelsesværdi af et lag på lag system ikke blot kan beregnes, ved at sammentælle energiværdierne fra de enkelte stykker beklædning. For at bestemme energiværdien af et lag på lag system kræves der en lysbuetest i flere lag på en mannequin dukke, der svarer til den måde, hvorpå tøjet ville blive båret i det virkelige liv. Vi kalder vores testede lag på lag system Tranemo Skinsafe™, hvilket giver en større mulighed for at vælge den rigtige beskyttelsesbeklædning baseret på risikovurderingen. Som nævnt i NFPA 70E, den amerikanske pendant til den europæiske ARC-standard, og af erfaring i Tranemo Skinsafe™ test, er flere lag af lysbue beskyttelsesbeklædning en effektiv måde at opnå den lysbue beskyttelse, der kræves på den laveste samlede vægt af et lag på lag system. Anvendelsen af et lag på lag system giver derfor en højere brugerkomfort og en øget sandsynlighed for, at den lysbue-beskyttende beklædning altid anvendes. ASTM F1959 ASTM F1506 er den amerikanske standard for lysbuefarer. I standarden testes metervarerne med Open Arc-testen ASTM F1959, som svarer til den europæiske testmetode IEC 61482-1-1 for metervarer og beklædningsgenstande. Den væsentligste forskel mellem den amerikanske og den europæiske standard er kravet om at teste forkulningslængden, hvor der fastsættes en maksimal værdi. Testen udføres efter 25 vaske og for at bestå testen skal forkulningslængden være højst 152 mm efter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet Tera TX og Aramid 6.4FC metervarer udviklet til elektrikere. Resultatet giver en nyttig indikation af metervarens flammehæmmende egenskaber i tilfælde af en lysbue ulykke. Beskyttelsesbeklædning for elektrisk isolering mod elektrisk stød eller tøj beregnet til arbejde, hvor en lysbue anvendes naturligt, som f.eks. ved lysbuesvejsning og plasmabrænder er ikke omfattet af standarden IEC 61482-2 / EN 61482-2.

EN 1149-5 Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, f.eks. ATEX-miljøer, hvor der er risiko for, at tøjet kan generere gnister, som kan antænde eksplosionsfarlige materialer, og dampe. For at kunne CE-mærke beklædning med dette symbol testes tekstilmaterialets antistatiske egenskaber i henhold til EN 1149-1 (overflade resistivitet) eller EN 1149-3 (elektrisk afladning). Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af antistatisk beklædning/ATEX-beklædning. Med antistatiske egenskaber og det rette design af tøjet elimineres risikoen for gnister. ATEX-miljøer er opdelt i forskellige zoner med forskellige risikoniveauer. Antistatiske beklædningsgenstande mærket EN 1149-5 er beregnet til at blive båret i Atex-zoner 1, 2, 20, 21 og 22. I iltberigede atmosfærer eller i zone 0 bør de antistatiske beklædningsgenstande ikke bruges uden først at være godkendt af den ansvarlige sikkerhedschef, da slid kan påvirke beskyttelsen i tøjet, og det er vigtigt, at det bæres på den rigtige måde i disse omgivelser. Atex zone klassificering for gas, tåge og damp

32

Zone 0

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp forekommer ofte og vedvarer i lange perioder.

Zone 1

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp sandsynligvis forekommer under normale forhold.

Zone 2

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp kan forekomme under normale forhold, men fortyndes hurtigt.

Atex zone klassifikationer for støv Zone 20

Et miljø, hvor der ofte forekommer eksplosive støvskyer og i længere perioder.

Zone 21

Et miljø, hvor eksplosive støvskyer findes under normale forhold.

Zone 22

Miljø, hvor eksplosivt støv skyer sandsynligvis ikke forekommer, men hvis de gør, forsvinder de hurtigt.


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11612 Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde på steder, hvor der er risiko for, at tøjet kommer i kontakt med kraftig varme og ild; det er basisbeskyttelsen på alt Tranemo FR-beklædning. For fuld beskyttelse af kroppen skal beskyttelsesbeklædningen dække hals, overkrop, arme og ben enten af kedeldragt, eller todelt sæt som f.eks.: jakke og bukser certificeret med samme certificering. Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor kodebogstaverne angiver, hvilke krav vedrørende kraftig varme og ild, beklædningen opfylder. Mindst to kategorier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes. Kodebogstav A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angivet på CE-mærket sammen med dette symbol. Kodebogstaverne er klassificeret på forskellige niveauer, og det højeste tal er det højeste testede niveau. Tøjets design er også et parameter i CEmærkningen for beklædning til beskyttelse mod kraftig varme og ild. FR beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612 D og E hører under PPE direktiv kategori lll. Kodebogstav B måler stoffets evne til at blokere konvektiv varme, mens kodebogstav C måler evnen til at blokere strålevarme. Det vil sige: Når materialet testes for konvektiv varme (B) og stålevarme (C) får man to værdier. Den første værdi er den tid det tager for temperaturen på huden under beklædningen at øge med 12°C (hudtemperaturen er anslået. 47-49°C) (det er der du mærker varmen). Den anden værdi er den tid det tager for temperaturen på huden at øge med 24°C (hudtemperaturen er anslået. 59-61°C) hvilket er der du risikerer en andengrads forbrænding. Tiden for temperaturstigningen fra 12°C til 24°C er den tid du har til at reagere og komme væk fra varmekilden. Tranemo anbefaler normalt niveau B1, da det giver brugeren mulighed for at reagere i tide, for at bevæge sig væk fra varmekilden. Ved smelterier skal beskyttelse mod strålingsvarme undgås for at forhindre varmestress. Testresultat C1, giver en reaktionstid på 7-20 sekunder. For at opnå C2 har du brug for 2 eller 3 lag beklædning, der øger reaktionstiden til 20-50 sekunder, det vil sige det øger beskyttelsen mod strålingsvarme fra ovnen. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumbronze og smeltede mineraler. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller eller legeringer end aluminium (D) eller jern (E), bedes du kontakte os, så vi kan finde den rigtige beklædnings løsning til din risikovurdering. Sammen med forskellige kunder har Tranemo udviklet kollektionerne Magma, Cantex og som det seneste vores Apex. A1, A2

Krav til begrænset spredning af ild, A1: Overfladeantændelse A2: Kant antændelse.

B (1-3)

Beskyttelse mod konvektionsvarme og åben ild

C (1-4)

Beskyttelse mod strålevarme

D (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mod kontaktvarme

Den amerikanske standard for beskyttelse mod varme og flamme hedder NFPA 2112. Standarden er mere fokuseret på risiko for eksplosions relateret ild og off-shore arbejde end mod tung industri som den Europæiske standard, som i øvrigt også inkluderer test mod smeltede metaller. Den største forskel i forhold til den amerikanske standard, er testen mod forkulningstiden (vertikal test ASTM D64B), som udføres efter 100 gange vask og også testet mod pludselige og kraftige flammer (prøve på testdukke ASTM F1930). Den europæiske standard har en valgfri prøve på testdukke (ISO 13506), som kan udføres hvis man vil teste hele beklædnings-systemet mod pludselig opstået kraftig ild og flammer. EN ISO 11612 (som i øvrigt også er godkendt i USA) er en international standard hvor testene udføres efter mindst 5 gange vask.

33


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11611 Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer Denne standard specificerer PPE-beklædning, som bruges under svejsning eller beslægtede processer, hvor der er risiko for sprøjt (små stænk med smeltet metal), kort tids kontakt med ild, strålevarme fra buen og elektrisk stød ved kortvarig kontakt med strømførende elektriske ledere, med en spænding op til ca. 100 V DC under normale svejseforhold. Standarden er opdelt i to forskellige klasser med forskelligt risikoniveau. Tekstilmaterialets funktion under svejsning er testet med 15 dråber (klasse 1) eller 25 dråber (klasse 2) smeltet metal. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af svejsebeklædning. UV- og varmestrålingen fra svejsning vil også udfordre PPE og for at forhindre påvirkningen har metervarer i klasse 2 normalt en højere vægt. Klasse Beskrivelse

Antal af dråber testet

*Strålevarme, RHTI24 (Reaktionstid, sekunder)

Elektrisk modstand Ω

1

Beskyttelse mod mindre farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mindre sprøjt og strålevarme.

15

≥7

> 105

2

Beskyttelse mod mere farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mere sprøjt og strålevarme.

25

≥ 16

> 105

*Læs mere om strålevarme på side 19 De fleste Tranemo FR-metervarer opfylder kravene i standarden, mindst klasse 1. I virkeligheden er slibning og skæring de sværeste udfordringer, da slibning / skæring altid spreder mere end de 25 dråber, der er testet i klasse 2. Tranemo udfører interne metervare tests med både svejsning og slibning / skæring kombineret med bæretest sammen med kunder. Tranemo har forskellige anbefalinger til forskellige svejse arbejdsområder.

EN ISO 14116 Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber Standarden anvendes ofte til beklædning og tilbehør med et lavere niveau af flammehæmmende egenskaber, f.eks. Hi-Vis veste, regntøj, knæpuder og sokker mv. Den er opdelt i tre klasser med indeks 3 som det højeste niveau. Beklædning under indeks 3 skal anvendes i kombination med beklædning iht. EN ISO 11612. (Beklædning iht. indeks 1 må ikke bæres direkte mod huden). Denne standard har ikke et særligt symbol/piktogram. Vi har valgt at anvende en flamme som symbol for at indikere at det er flammehæmmende beklædning.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angiver den mindste oxygenkoncentration, der kan understøtte forbrændingen af et tekstilmateriale, udtrykt i procent. Den afgør beklædningens beskyttelsesevne, når det gælder relativ brændbarhed, og skal være over 25%. Vi tester vores tekstilers LOI-værdi og angiver den på det udvendige FR-mærke. LOI-værdien er en af de metoder, der anvendes til at angive niveauet af flammehæmmende beskyttelse for beklædning, og den gør det nemmere for brugeren at sammenligne og vælge det rigtige beskyttelsesniveau. LOI afhænger af FR fibre/fiberkombination og metervarens vægt. Tranemo udfører kontinuerlige flammetests på alle partier før produktion, for at sikre det beskyttelsesniveau på alle vore metervarer, som kræves. Eksempel på LOI værdier: Normal bomuld 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Uld 25% og kemisk behandlet FR bomuld 28%.

34

Tranemo tekstilmateriale

LOI

811 812 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 882 / 883 884 885 901 / 904 902 903 920 942 943 955

29,8% 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 32,3% 29,5% 29,0% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5% 29,5%

Tera TX Cantex Pro 260 Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramid Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 2.0 Cantex Stretch Cantex Weld Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR Windtech FR 550


STANDARDER & SYMBOLER

EN 13034 type PB [6] Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier Denne standard specificerer den PPE-beklædning, som anvendes, når der er risiko for eksponering af lette dampe, flydende aerosoler eller stænk af små dråber, som ikke kræver en komplet barriere mod væskegennemtrængning (på molekyleniveau). I overensstemmelse med standarden EN 13034 kan følgende kemiske grupper / kemikalier testes og det højeste niveau i standarden er 3: Kemikalie gruppe Syre Base Aromatisk kulbrinte Alkohol

Kemikalie H2SO4 30% (svovlsyre) NaOH 10% (natriumhydroxid, også kaldet lud eller kaustisk soda) O-xylene Butanol

For at bestå testen og være i stand til at anvende EN 13034-symbolet i CE-mærkningen, skal mindst et kemikalie opnå niveau 3 for materialets evne til at afvise kemikaliet og mindst et kemikalie, der når niveau 2 på kemikaliets evne til gennemtrængning. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kemikalier. Aramid

Aramid HV

Tera TX

Materialernes evne til at afvise kemikalie gruppe/kemikalier Syre H2SO4 (30%) 3 3 3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Base

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromatisk kulbrinte

O-xylene

0

0

-

0

3

0

3

1

1

2

0

-

2

Alkohol

Butanol

3

0

-

0

3

1

3

3

3

0

3

-

2

Kemikalie gruppe/Kemikaliers evne til at trænge gennem materialet Syre H2SO4 (30%) 3 3 3 2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Base

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromatisk kulbrinte

O-xylene

0

0

-

0

2

0

2

-

3

1

3

-

3

Alkohol

Butanol

3

0

-

0

3

0

3

2

3

0

3

-

3

Testresultat for materiale (klasse)

Cantex Pro 260

Cantex 2.0

Cantex 240IR

Outback Outback Mega TX HW 250 230IR

Ara TX

Windtech Windtech FR550 FR340

Apex

”-” Kemikalie grupper/kemikalie ikke testet. ”0” Kemikalie grupper/kemikalie består ikke testen.

Når du vælger tøj med kemisk beskyttelse (EN 13034), er det vigtigt, at du kontrollerer, at den / de relevante kemiske gruppe / grupper testes på det tøj, du vælger. Ikke alle fire kemiske grupper er normalt relevante for din risikovurdering. Hvis du arbejder med andre kemikalier eller andre koncentrationer af ovennævnte kemikalier, bedes du kontakte os for at få oplysninger om den bedste metervare / beklædningsløsning til din risikovurdering. For at sikre, at materialet har den rigtige behandling. For at opfylde EN 13034 på Tranemo sortimentet, anvender Tranemo også en PPE efterbehandling, der overholder kravene til fluorkemikalier til anvendere i Norge og kravene i EU REACH. Bemærk venligst at FC-finish, der anvendes til EN 13034-certificering, skal genaktiveres ved opvarmning af beklædningen efter hver vaskecyklus. Beklædningen skal også genimprægneres, når det er nødvendigt. Industrielle vaskerier har processer til at gøre dette på den rigtige måde. Cantex Weld Stretch er Tranemos første kollektion med fluorcarbonfri finish (C0), der opfylder kravene i EN 13034. En fluorcarbonfri finish indeholder ikke fluoratomer i den molekylære kæde, hvilket gør den mere miljøvenlig. Fluorcarboner er længe blevet diskuteret og uønsket ud fra et miljøperspektiv, fordi de er persistente, dvs. ekstremt vanskelige for naturen at nedbryde. De fluorcarbonfrie metervarer overholder EN 13034 for syre og base med fremragende resultater, er let vandskyende, og har fortsat en god beskyttelse mod vandopløseligt smuds. Årsagen til, at der stadig anvendes fluorcarboner, er dens fremragende evne til at afvise olie og oliebaserede kemikalier, og da nogle industrier kræver beskyttelsesbeklædning med olieafvisning, er det i øjeblikket umuligt at udfase fluorcarboner helt. I tilfælde hvor afvisning af olier og oliebaserede kemikalier ikke er direkte nødvendigt, ser Tranemo en positiv udvikling af fluorcarbonfrie metervarer, der er venligere for vores miljø. Det er vigtigt, at beskyttelsestøjet holdes rent og vaskes regelmæssigt for at undgå yderligere snavs, der klæber til stoffet og udgør en sikkerhedsrisiko. Efter vask af beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 13034 (med eller uden fluorcarbonfinish) har beklædningen brug for at genaktiveres ved opvarmning, for at opretholde beskyttelsen i henhold til standarden. Om nødvendigt kan det også være nødvendigt med reimprægnering. Tranemo anbefaler imprægnering på industrielle vaskerier med professionelle processer for en korrekt behandling. For tøj, der har en fluorcarbonfri finish, anbefaler Tranemo, at genimprægnering også er fluorcarbonfri. Tranemo tester kontinuerligt metervarens vandafvisning i henhold til ISO 4920 (sprøjtetest) og olieafvisning i henhold til ISO 14419.

35


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 20471 Beklædning med høj synlighed Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes, på steder, hvor du skal kunne ses både dag og nat, og hvor der er kørende trafik. Denne standard har tre niveauer, der dækker tre forskellige risici, og maksimumniveauet er klasse 3. Tabellen nedenfor angiver arealet med fluorescerende og reflekterende materiale på tøjet. For at tøjet kan CE-mærkes med dette symbol skal det opfylde et af disse niveauer. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af beklædning med høj synlighed. EN ISO 20471 er en international standard også godkendt af USA. Den Amerikanske standard for High Visibility tøj hedder ANSI/ISEA 107. Materialeområde m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Kombineret certificering - Klasse 3 system Hvis en beklædningsgenstand ikke opnår EN ISO 20471 klasse 3, kan den kombineres med andre Tranemo Hi-Vis beklædningsgenstande for at opnå den højeste klasse af certificering - et klasse 3 system. For eksempel kan en jakke, der kun opnår klasse 2, bæres sammen med en klasse 1 eller klasse 2 buks/overall for at opnå klasse 3. Nogle af Tranemos jakker og T-shirts er godkendt til forskellige EN ISO 20471 klasser i forskellige størrelser. De kan også kombineres til en klasse 3 i alle størrelser. Hvis en beklædningsgenstand er certificeret som en Klasse 3, er det angivet i produktbeskrivelsen af beklædningen. Det er også angivet med nedenstående symboler på beklædningsgenstandens CE-mærkning inde i tøjet. Tabellen nedenfor viser Tranemo kombineret certificering og hvilken klasse beklædningen opnår. Overdele skal bæres over overall, for at opfylde standardkravene til kombinations certificering.

Gruppe A – Overdele med refleks på ærmer Klasse 3-system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471

Kombineret certificering med Tranemo buks/overall klasse 1

Combined certification with Tranemo buks/overall klasse 2

Art.No

Overdel

Størrelse

Klasse overdel

Klasse for certificeret system

Klasse for certificeret system

5030 89

Sweatshirt jakke

XS-S

2

3

3

5037 88

Jakke Dame

Dame S-XL

2

3

3

5039 89

Sweatshirt dame jakke

Dame S

2

3

3

5070 89

Sweatshirt

XXS

2

3

3

5071 89

T-shirt

XXS-M

2

3

3

5101 93

Vinterjakke

XS

2

3

3

5103 93

Vinterjakke Dame

Dame S-M

2

3

3

5107 93

Vinterjakke Dame

Dame S-M

2

3

3

5109 93

Vinterjakke

XS

2

3

3

5135 94

Skaljakke

XS-S

2

3

3

5136 94

Skaljakke

XS-S

2

3

3

5145 95

Softshell jakke

XS-S

2

3

3

5149 95

Softshell jakke Dame

Dame S-M

2

3

3

5195 95

Softshell jakke

XS-S

2

3

3

5233 95

Softshell jakke

XS-S

2

3

3

5238 84

Jakke Dame

Dame XS

2

3

3

5270 89

Sweatshirt

XXS

2

3

3

5339 84

Jakke

XS->

2

3

3

5834 81

Jakke

XS->

2

3

3

5838 81

Jakke Dame

Dame S->

2

3

3

5839 81

Jakke Dame

Dame S-M

2

3

3

5884 81

Jakke

XS->

2

3

3

Gruppe B – Overdele med refleks på ærmer Klasse 2/3 system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 5076 91

Skjorte

XS ->

2

3

3

5079 91

Skjorte Dame

Dame S ->

2

3

3

5271 89

T-shirt

XXS-M

2

2

3

3

Gruppe E – Overdele uden ærmer eller korte ærmer uden refleks Klasse 2/3 system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 5165 95

Softshell vest

XS-L, XL->

1,2

2

5169 95

Softshell vest Dame

Dame S-L, XL->

1,2

2

3

5869 81

Vinter vest

XS->

2

2

3

1

1

3

Gruppe C - Overdele med refleks på ærmer Klasse 1/3 system klassifikationer i henhold til EN ISO 20471

36

5075 89

Sweatshirt

XXS->


STANDARDER & SYMBOLER

RIS-3279-TOM ISSUE 2 Britisk Jernbanesektor Hi-Vis Standard Denne britiske Hi-Vis standard er baseret på den europæiske standard EN ISO 20471. Standarden kræver, at overfladen af fluorescerende og reflekterende materiale i beklædningsgenstanden mindst opnår EN ISO 20471 klasse 2. RIS-3297-TOM godkender kun orange Hi-Vis materiale.

EN 342 Beklædning til beskyttelse mod kulde Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes ved arbejde i kolde miljøer. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. En tøjkombination (f.eks. Et todelt sæt eller en kedeldragt) skal opnå resultater på termisk isolering og åndbarhed for at være CE-mærket med EN 342-symbolet - vandindtrængningstesten er valgfri. En komplet beklædningskombination består af et 3-lagssystem med type B, undertøj dvs. et inderste lag med undertøj, et isolerende mellemlag og et ydre lag med certificerede tøj sammen med sokker, balaclava, handsker og støvler. Den målte værdi af den varmeisolering giver minimumstemperaturen, hvor kroppen har en behagelig temperatur. I den opdaterede version af standarden EN 342: 2017 er testene blevet ændret, og lufthastigheden er også inkluderet i beregningen. Tranemo vil løbende opdatere certificeret beklædning.

EN 343 Beklædning til beskyttelse mod regn Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes under arbejde i regn, sne, tåge og i fugtigt vejr. I henhold til den seneste version af standarden, EN 343: 2019, er tøjet og sømmene testet for vandindtrængning (vandtæthed) klasse 1-4 og vanddampmodstand (åndbarhed) klasse 1-4, hvor klasse 4 er det højeste niveau. Beklædningsgenstanden skal opnå et resultat på begge test for at være CE-mærket med EN 343-symbolet. Tøjets åndbarhed påvirkes af konstruktionen, og det er almindeligt, at beklædning uden foer opnår EN 343 klasse 4: 4 (det samme som det ydre stof), mens foret beklædning i samme ydre stof kun opnår for eksempel EN 343 klasse 4: 2. I disse tilfælde er det foringen i beklædningen, der påvirker permeabiliteten af vanddampmodstand (åndbarhed). Testmetoden for vandtæthed af beklædning i vandsøjletryk er tilføjet til standarden. Denne test er valgfri. Den forrige version af standarden (EN 343: 2003 + A1 2007) har 3 klasser. Kravene i klasse 1-3 for modstand mod vandindtrængning er de samme i begge versioner af EN 343, men klasse 4 har højere krav. Resultatet af vandgennemtrængningen er også blevet udvidet med en 4. klasse, og niveauerne for hver klasse er lidt ændret. Kun klasse 1 er den samme i begge versioner. Certificeringer i henhold til den gamle version EN 343: 2003 + A1 2007, er stadig gyldige. Tranemo vil løbende opdatere certificeret beklædning. Testmetoden EN 20811 (Bestemmelse af modstand mod vandindtrængning) giver et resultat i millimeter vandsøjle (mmH2O) eller Pascal (Pa). Tranemo betegner beklædningsgenstande med en vandsøjle > 5000 mm (50000 Pa) som vind- og vandtæt. Dette giver en god beskyttelse i regn eller dårligt vejr. I længerevarende perioder med kraftig regn anbefales traditionelt lamineret regntøj.

37


STANDARDER & SYMBOLER

BESKYTTELSESHANDSKER Beskyttelseshandsker er certificeret og testet i henhold til forskellige standarder for at give brugeren information, så den rette handske med den rigtige beskyttelse for det specifikke arbejdsområde kan vælges. Når man arbejder med for eksempel elektricitet og elproduktion, elektrisk vedligeholdelse, på jernbanerne og vedligeholdelses industrier er der en risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue. Den elektriske lysbue skaber en massiv varmestråling, der kan brænde huden. Den varme luft fra lysbue eksplosionen kan nå op til 10.000°C, hvilket udgør en stor risiko for betydelige forbrændinger. Den intense varme kan antænde handsken, så det er vigtigt, at handsker beskytter mod antændelse og nedbrydning. Hænderne er en af de mest udsatte dele af kroppen, når man arbejder med elektricitet. • • • • • • •

Brug handskerne! Hænder er den mest udsatte del af kroppen! Brug tørre handsker! Fugtige eller våde handsker kan forårsage damp, der reducerer beskyttelsen markant. Slidte handsker giver en reduceret beskyttelse. Brug rene handsker! Handskerne er flammehæmmende, men olie og snavs på handskerne brænder muligvis stadig. Det er en god ide at medbringe et ekstra par handsker, hvis det ene par bliver våde eller beskidte i løbet af arbejdsdagen. Brug den rigtige størrelse! Lad andet beskyttende arbejdstøj overlappe handskerne ved håndleddene.

EN 407 ABCDEF

EN 407 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (og / eller ild)

Standarden bruges til beskyttelseshandsker, der beskytter hænderne mod varme og / eller flammer; ild, kontaktvarme, konvektiv varme, strålevarme, små sprøjt eller store mængder smeltet metal. Enhver risiko, der testes, giver et resultat inddelt i forskellige niveauer, og symbolet for standarden suppleres med nedenstående: Kode

Forklaring af vilkår

A

Brandbarhed

Hvor brandfarlig er handsken, smelter materialet, hvor hurtigt smelter materialet, hvor hurtigt går flammen ud? Måler tiden der går, før åben ild og gløder slukkes, efter fjernelse af antændelseskilden 1-4. (niveau 3 eller 4 er klassificeret som flammehæmmende)

B

Kontaktvarme

Handsken skal isolere mod kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler eksponeringen for varm genstand med begrænset opvarmning af hånden i 15 sek., 1-4. (niveau 1 = 100°C, niveau 2 = 250°C, niveau 3 = 350°C, niveau 4 = 500°C)

C

Konvektiv varme

Handsken skal isolere mod konvektiv varme og forhindre penetrering af varm luft eller damp. Testen måler tiden for skadelig varmeindtrængning, 1-4. (4 er det højeste niveau)

D

Strålevarme

Handsken kan reflektere eller absorbere varmestråling, og huden skal beskyttes mod stød. Testen beregnes til 20 kW / m² og resulterer i niveau 1-4 (4 er det højeste niveau)

E

Små stænk af smeltet metal

Test med små stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)

F

Store stænk af smeltet metal

Test med store stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)

EN 388 ABCDEF

EN 388 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Denne standard definerer den mekaniske ydelse og den relevante test af beskyttelseshandsken. Handsken er testet for slid modstand, skæremodstand, rivemodstand, punkterings-modstand og slagbeskyttelse. Hver risiko, der testes, giver et resultat opdelt i forskellige niveauer, og symbolet på standarden suppleres med vilkårene nedenfor.

38

EN 420 / EN ISO 21420 Beskyttelseshandsker Generelle krav og testmetoder Denne standard definerer de generelle krav og relevante testprocedurer for beskyttelseshandsker. Handskerne testes i slidstyrke, modstand mod vandindtrængning, komfort og effektivitet, mærkning og information er leveret af producenten.

ATPV-værdi for beskyttelseshandsker Beskyttelseshandsker, er testet i henhold til ASTM F2675. For at fastlægge handskernes Arc Rating. (ATPV eller EBT) EN 61482-1-2, Box test Denne Electric Arc-test giver et bestået eller ikke bestået ved de to nedenfor test indstillinger: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testen er ændret til handsker, da handsker ikke er inkluderet i denne standard og testmetode.

ANSI CUT LEVEL

Kode

Forklaring af vilkår

A

Slidstyrke

1-4 (4 er det højeste niveau)

B

Skærefasthed (coup test), valgfri ældre test

1-5 (5 er det højeste niveau). X angiver, at testen ikke udføres

C

Rivemodstand

1-4 (4 er det højeste niveau)

D

Punkteringsmodstand

1-4 (4 er det højeste niveau)

E

Skærefasthed ISO 13997

A-F (Fs det højeste niveau). A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Beskyttelse mod stød

Kun angivet, hvis testen er udført. P = opnået

ANSI CUT Amerikansk standard for skære modstand

Som et supplement til den europæiske standard anvender Eureka ANSI-testen til skæreresistens. Dette for at opnå et højere resultat-spænd A1-A9. Resultatet er opgivet i Newton. Testmetoderne er de samme som i EN 388.


STANDARDER & SYMBOLER

HJELME Hjelmene er certificeret og testet i forhold til, forskellige standarder for at give brugeren mulighed for at vælge den rigtige hjelm med den rette beskyttelse til forskellige arbejdsområder. Tranemo anbefaler: • • • • •

Brug hjelmen til at supplere dit beskyttelsesudstyr og sørg for, at den sidder godt fast på hovedet. Når hjelmen ikke er i brug, skal den opbevares ved den korrekte temperatur (5°C - 35°C). Brug ikke hjelmen, når der arbejdes med spænding, hvis hjelmen eller en anden komponent (skal, visir, justeringsanordning eller hageremme) er beskadiget eller snavset. Våd eller fugtig hjelm skal tørres grundigt før brug. Hjelmen har en begrænset levetid og skal kasseres, før udløbsdatoen er overskredet. Oplysninger om hjelmens holdbarhed kan findes indvendig i hjelmen.

EN 397 - Standard til industrielle hjelme Standarden specificerer krav til materialer og ydeevne, testmetoder og mærkningskrav til industrielle sikkerhedshjelme. De obligatoriske krav gælder for hjelme til almindelig brug i industrien. Der er nogle valgfrie yderligere krav til ydeevne, som hjelmproducenten kan vælge at angive. Industrielle sikkerhedshjelme er primært designet til at yde beskyttelse mod faldende genstande, hvor der er risiko for deraf følgende skader på hjernen og kraniebrud. Hjelme, der er certificeret i henhold til EN 397, skal opfylde de obligatoriske krav til nedfaldende genstande, indtrængning af skarpe genstande, flammehæmmende og udløsende hagestropper.

EN 50365 - Standard til elektrisk isolerende hjelme til brug i lavspændingsanlæg Denne valgfrie test sikrer pålidelig beskyttelse mod elektrisk stød op til AC 1000 V eller DC 1500 V. Den spænding, der anvendes til denne test, er 10000V. Hjelme, der er godkendt i henhold til EN 50365, skal være mærket med trekantsymbolet og ”Elektrikerklasse 0” indvendig. Hjelm godkendt i henhold til EN 50365: • Beskytter mod elektrisk stød og farlig elektrisk strøm gennem hovedet. • Beskytter mod vekselspændinger på op til 1000 V (vekselstrøm) eller spænding op til 1500 V (DC) • Indeholder ingen ledende dele, hvis hjelmen isolerer. • Der må ikke være ventilationsåbninger, der kan forårsage utilsigtet kontakt med strømdele. • Skal opfylde kravene i overensstemmelse med EN 397

EN 166 - Øjenbeskyttelses standard Standarden specificerer funktionelle krav til alle typer øjenbeskyttelse. Standarden omhandler generelle overvejelser vedrørende øjenbeskyttelse, såsom betegnelse, klassificering, grundlæggende krav, særlige krav og yderligere krav, testmetoder, mærkning og information til brugeren. • • • •

Øjenbeskyttelsen skal være fri for fremspringende dele, skarpe kanter eller andre defekter, som kan forårsage ubehag eller personskade under brug. Ingen dele af øjenbeskyttelsen, der kommer i kontakt med brugeren, må være fremstillet af materialer, der vides at forårsage hudirritation. Pandebånd skal være mindst 10 mm brede over alle dele, der kan komme i kontakt med bærerens hoved. Pandebånd skal være justerbare eller selvjusterende. Glas, der er godkendt i henhold til EN 166, skal testes i henhold til: EN 167 Optisk test - Dette omfatter test for synsfelt, transmission og diffusion samt brydningsegenskaber EN 168 Mekaniske testmetoder - Robusthed og modstandsdygtighed over for varme, antænding og korrosion. Der er to robusthedstest -”minimal robusthed”og ”øget robusthed” EN 170 - Krav til filtre mod UV-stråling

Arc Rating værdi visir

ASTM F2178 (Open Arc) - Testmetode for at bestemme visirets Arc Rating (ATPV eller EBT). GS-ET-29E (Box Test) Testmetode og certificering af ansigtsbeskyttelse. Denne lysbuetest resulterer i et bestået eller afvist resultat i henhold til følgende indstillinger: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testmetoderne svarer til EN 61482-1-2, Bokstest, men er ændret, så den passer til ansigtsbeskyttelse.

39


PLEJE

PLEJE Det er vigtigt, at flammehæmmende beklædning vaskes professionelt og i henhold til særlige instrukser, som sikrer, at sikkerhedsfunktionerne ikke ødelægges som følge af snavs. Der må kun anvendes syntetisk vaskemiddel. Brug ikke vaskemiddel baseret på sæbe eller skyllemiddel. Tøjet må ikke bleges. Tranemo anbefaler: • Sikkerhedsbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 20471 skal vaskes separat, alternativt sammen med andet beklædning, der er certificeret i henhold til EN ISO 20471. • For beklædning, der indeholder uld, er det ekstra vigtigt med den rigtige håndtering. Uld er følsom over for høj pH og bør derfor vaskes i neutral pH og med en skånsom vaskeproces. sikkerhedsbeklædning, der indeholder uld, skal vaskes på et specielt uldprogram. • For at imødekomme kravene i EN 13034 skal sikkerhedstøjet genimprægneres om nødvendigt for at opretholde kemikalie beskyttelsen. Dette sikkerhedsbeklædning bør kun vaskes i industrielle vaskerier, som har mulighed for at genimprægnere med den korrekte proces. Kontakt Tranemo for nærmere information om vaskeprocedurer og detaljerede plejeinstruktioner.

Vaskesymboler

A B C D 3

Vaskes ved max. 40°C

Vaskes ved max. 40°C, skånevask

Vaskes ved max. 60°C

Vaskes ved max. 60°C, skånevask

Må ikke tørretumbles

5 O N M T

Tørretumbles ved lav temperatur

Bør ikke stryges /strygefri

Tåler strygning ved max. 110°C

Tåler strygning ved max. 150°C

Bør ikke renses

Påvarmede reflekser Påsyede reflekser kan føles hårde, stive og give en ubehagelig fornemmelse på strik, der ofte er blødt og elastisk. Brug af påvarmede reflekser, gør tøjet mere fleksibelt sammenlignet med almindelige påsyede reflekser. Selv på lettere beklædningsgenstande i vævede materialer har påvarmede reflekser en fordel med hensyn til komfort. For at opretholde reflektionen skal disse påvarmede reflekser vaskes ved neutral pH, dvs. brug ikke vaskemidler med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vask ved maks. 60°C • Undgå alkaliske vaskemidler, pH <8 anbefales. • Brug ikke blødgørere, blegemidler eller optisk hvidt. • Vi anbefaler hænge tørring eller tørretumbler ved maks. 60°C. Til tunneltørring anbefales maks. 100°C

40


PLEJE

Reparation af flammehæmmende beklædning Brug ikke beskadiget beskyttelsesbeklædning, der ikke kan repareres (f.eks. huller eller slid, defekt lukning osv.). Mindre skader som ikke påvirker beklædningens beskyttende egenskaber kan repareres. Forlængelse af tøjets levetid ved at reparere dem vil gøre miljøpåvirkningen mindre. Reparationer bør ikke forringe beklædningens ydelse; og eventuelle reparationer bør kun udføres i overensstemmelse med Tranemos instrukser og ved brug af identiske metervarer og komponenter. Tranemo kan om nødvendigt tilbyde passende reparationssæt og give instruktioner til reparation af PPE.

Udskiftning - kassering Hvis beklædningen har været i direkte kontakt med ild eller kraftig varme, kan den være porøs og svækket og bør derfor kasseres. Hvis beklædningen har været udsat for kemikalier, som er trængt igennem stoffet, betyder det normalt, at beskyttelsen er nedsat, og det bør overvejes, om tøjet skal udskiftes og kasseres. For yderligere oplysninger henvises til vores hjemmeside www.tranemo.dk. Vi kan også afholde et kursus i flammehæmmende beklædning i din virksomhed.

Transfertryk og broderi på PPE beklædning Transfertryk skal testes og godkendes inden de anvendes på flammehæmmende beklædning. De transfertryk, som Tranemo fremstiller, er testet og godkendt i henhold til EN ISO 14116 og EN ISO 1149-5, når de monteres på flammehæmmende tøj fra Tranemo. Et transfertryk holder på varmen i længere tid end metervaren, når det eksponeres for høj varme. Ud fra sikkerhedshensyn, bør der derfor ikke anvendes store heldækkende transfertryk. Den bedste placering er hvor der er flere lag stof, der kan beskytte huden. Emblemer som monteres på flammehæmmende beklædning skal producers af flammehæmmende materiale. EN 1149-5 kræver at emblemet er monteret permanent. Hvis der broderes på flammehæmmende beklædning skal der broderes med flammehæmmende tråd. Fejlagtig broderi, emblem eller transfertryk kan have en negativ effekt på beskyttelsen i beklædningen. Transfertryk, etiketter og emblemer der er mindre end 10 cm² behøver ikke godkendelse iht. standarden EN ISO 14116. Standard

Transfertryk

Broderi

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3. Bør monteres hvor der er flere lag af stof. Undgå transfertryk som dækker store dele af beklædningen.

Broderitråden skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Baggrundsstoffet på emblemet skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

EN 1149-5

Transfertryk bredere end 5 cm, med et overfladeareal større end 100 cm² og en tykkelse på mere end 2 mm skal testes i henhold til EN 1149-5.

Broderi bredere end 5 cm, med et overfladeareal større end 100 cm² og en tykkelse på mere end 2 mm skal testes i henhold til EN 1149-5.

Emblemer bredere end 5 cm, med et overfladeareal større end 100 cm² og en tykkelse på mere end 2 mm skal testes i henhold til EN 1149-5 og være permanent fastgjort på tøjet.

EN ISO 20471

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof.

Transfertryk på fluorescerende beklædning Hvis en beklædningsgenstand certificeret i henhold til EN ISO 20471 stadig skal opfylde standard minimumskravet for fluorescerende overflade efter montering af logo, må logoet ikke være for stort eller anbringes på den fluorescerende overflade. Derfor bør bukser ikke påføres logo på den fluorescerende overflade. Den samme anbefaling gælder for overdele certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, med relativt lille fluorescerende overflade (fx kortærmet tøj, dame sortimenter eller beklædning med meget kontraststof). Kontakt Tranemo for at kende Hi-Vis arealet på beklædningen for oplysning af begrænsningen.

41


FLAMMEHÆMMENDE

DAME FR

> Inherent flammehæmmende dame beklædning til alle årstider > Stort udvalg i dame modeller > Klæd dig rigtigt på, indefra og ud

Arbejdsmarkedet i dag er kendetegnet ved, at flere og flere kvinder arbejder indenfor tidligere mandsdominerede fag. Desuden stræber mange større virksomheder i dag efter at imødekomme ligestilling på arbejdspladsen. For at hjælpe med at fremme denne udvikling, vælger Tranemo at tage et stort initiativ i forbindelse med udviklingen af flammehæmmende beklædning til kvinder. Alle har ret til bekvemt og velsiddende beskyttelsesbeklædning, hvilket medfører, at beklædning altid bæres på arbejdet, også den dag en eventuel ulykke indtræffer.

42


DAME FR 100

151

156

NEW

NEW

5037 88 DAME JAKKE FR Inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke med ærmer og front i Cantex Weld og ryg i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør jakken fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager i 2. kvartal 2021. Størrelse: Farve: Serie:

5039 89 DAME SWEATSHIRT JAKKE Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke i blød sweatshirt kvalitet med 20% genanvendt bomuld. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

NEW

5079 91 DAME SKJORTE, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dameskjorte. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

5103 93 DAME VINTERJAKKE, METALFRI Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis dame vinterjakke, med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå VINTER FR

Dame S-XXL 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH

60

141

60

132

NEW

NEW

5107 93 DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE Metalfri, Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame vinterjakke, med aftaglig hætte, tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Størrelse: Farve: Serie:

141

Dame S-XXL 94 gul/marineblå VINTER FR

117

5149 95 SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis damesoftshell jakke, med meget høj komfort. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå STRETCH FR

109

5169 95 SOFTSHELL DAME VEST, METALFRI Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell dame vest, med meget høj komfort.

5238 84 DAME JAKKE, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå STRETCH FR

103

Dame XS-XXL 93 orange/marineblå ZENITH

110

NEW

5639 87 DAME JAKKE, MAGMA Inherent flammehæmmende damejakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå MAGMA

157

5709 88 DAME VINTERJAKKE Inherent flammehæmmende quiltforet damejakke med ekstra synlighed, let figursyet. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå CANTEX 57

5737 88 DAME JAKKE Inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør jakken fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Størrelse: Farve: Serie:

156

Dame S-XXL 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH

76

5739 88 DAME JAKKE Inherent flammehæmmende dame jakke, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Størrelse: Farve: Serie:

Dame XS-XXL 94 gul/marineblå CANTEX 57

77

NEW

5778 86 DAMESKJORTE, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende dameskjorte med øget synlighed. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

5779 91 DAME SKJORTE, FR Metalfri og inherent flammehæmmende dameskjorte, med forhøjet synlighed, i en let og behagelig kvalitet.

5803 81 DAME VINTERJAKKE, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-vis vinter jakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer.

5807 81 DAME VINTERJAKKE MED HÆTTE Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-vis vinter damejakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer og hætte.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 34-46 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

Dame S-XXL 94 gul/marineblå TERA TX

Dame S-XXL 94 gul/marineblå TERA TX

43


DAME FR 73

5838 81 DAMEJAKKE, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, i let og meget behageligt kvalitet med høj slidstyrke.

5839 81 DAME JAKKE, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

6373 89 DAME T-SHIRT M/LANGE ÆRMER Inherent flammehæmmende dame T-shirt med lange ærmer og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå TERA TX

5914 92 SPORTS BH FR Blød, inherent flammehæmmende sports BH med 20% genanvendt bomuld.

5915 92 BH FR Inherent flammehæmmende BH uden bøjler, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5917 89 TANKTOP MED SPORTS BH FR Blød inherent flammehæmmende tanktop med indvendig sports BH og 20% genanvendt bomuld.

Størrelse:

Størrelse:

Størrelse: Farve: Serie:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marineblå FR UNDERTØJ

44

75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D 03 marineblå FR UNDERTØJ

Dame S-XXL 03 marineblå FR UNDERTØJ

145

NEW

5913 92 DAME BOXERSHORTS, FR Inherent flammehæmmende boxershorts i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5918 92 TRUSSE FR, HØJ Inherent flammehæmmende dametrusse, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5919 92 TRUSSE FR Inherent flammehæmmende dametrusse i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 03 marineblå FR UNDERTØJ

147

NEW

Dame S-XXL 03 marineblå FR UNDERTØJ

147

147

159

158

NEW

6311 90 DAME, LANG UNDERBUKS Inherent flammehæmmende lange dame underbukser, i tynd strik af blød merino uld og FR viskose. Jacquard-mønstrede paneler.

6314 90 DAME UNDERTRØJE Inherent flammehæmmende dame undertrøje i tynd strik af blød merinould og FR-viskose. Jaquard mønstrede paneler.

Størrelse:

Størrelse: Farve: Serie:

Farve: Serie:

Farve: Serie:

145

145

NEW

Dame S-XXL 82 sort/grå FR UNDERTØJ

Dame S-XXL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

145

145

NEW

Dame S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå TERA TX

145

Farve: Serie:

147

153

72

Dame S-XXL 82 sort/grå FR UNDERTØJ

NEW

6395 90 HUE, MERINO, FR Inherent flammehæmmende hue, i jaquardstrikket blød merinould og FR viskose. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 03 marineblå FR UNDERTØJ

One size 82 sort/grå FR TILBEHØR

6397 90 HALSEDISSE, FR Inherent flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse ved eksponering af en elektrisk lysbue. Størrelse: Farve: Serie:

One size 82 sort/grå FR TILBEHØR


DAME FR 102

102

NEW

133

133

5227 84 DAME BUKS Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale.

5228 84 DAME BUKS WINDBREAKER Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer.

NEW

5027 88 DAME BUKS Inherent flammehæmmende Hi-vis dame buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021.

5057 88 DAME HÅNDVÆRKER BUKS Inherent flammehæmmende Hi-vis dame håndværker buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH

132

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH

106

132

106

NEW

5257 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

117

5258 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

117

NEW

5429 88 DAME BUKS Inherent flammehæmmende dame buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021.

5459 88 DAME HÅNDVÆRKER BUKS Inherent flammehæmmende dame håndværker buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 03 marineblå CANTEX WELD STRETCH

Dame 36-48 03 marineblå CANTEX WELD STRETCH

104

110

NEW

5628 87 DAME BUKS Inherent flammehæmmende damebuks, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå MAGMA

5629 87 DAME BUKS Inherent flammehæmmende damebuks med sko-beskyttelse, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå MAGMA

5727 88 DAME BUKS Inherent flammehæmmende dame buks, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-46 94 gul/marineblå CANTEX 57

5729 88 DAME BUKS Inherent flammehæmmende Hi-vis dame buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH

45


DAME FR

104

73

72

71

NEW

5759 88 DAME HÅNDVÆRKER BUKS Inherent flammehæmmende Hi-vis dame håndværker buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Størrelse: Farve: Serie:

5828 81 DAME BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

5829 81 DAME BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå TERA TX

72

73

5857 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå TERA TX

78

78

5863 81 DAME BUKS WINDBREAKER, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

Dame 36-48 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH

71

46

5827 81 DAME BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

5867 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

5862 81 DAME BUKS WINDBREAKER Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

86

79

5866 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

79

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

6028 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX NON-METAL


DAME FR

86

89

59

89

6029 81 BUKS DAME, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

6058 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

6059 81 BUKS DAME, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 03 marineblå TERA TX NON-METAL

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX NON-METAL

61

60

Dame 36-48 03 marineblå TERA TX NON-METAL

61

6326 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

65 107

NEW

6327 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

6328 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

65

123

6359 85 DAME STRETCH JEANS Metalfri og inherent flammehæmmende dame stretch jeans, slim fit, og klassisk 5-lommet model.

6627 83 DAME BUKS MED SKOBESKYTTELSE Flammehæmmende dame buks med skobeskyttelse, øget synlighed og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier.

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 34 Blue denim OFFICE FR

Størrelse: Farve: Serie:

6329 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

123

Dame 36-48 94 gul/marineblå APEX

6356 88 DAME, STRETCH CHINOS Metalfri, inherent flammehæmmende damchinos i stretch med god bevægelsesfrihed og høj komfort, der passer godt til dig, der skifter mellem stående og siddende arbejde. På lager 2 kvartal, 2021. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 03 marineblå OFFICE FR

123

6628 83 DAME BUKS Flammehæmmende dame Hi-Vis buks, med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier.

6629 83 DAME BUKS Flammehæmmende dame buks med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå APEX

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå APEX

47


DAME FR

GRAVIDITETSBUKS I de senere år har Tranemo investeret meget i udviklingen af flammehæmmende tøj til kvinder med fokus på deres behov og arbejdsvilkår. Resultatet af denne investering er markedets bredeste og mest gennemtænkte sortiment af flammehæmmende beklædning, med høj funktion og beskyttelse for enhver risiko. Graviditetsbukserne er specielt designet til at passe til alle gravide kvinder og er videreudviklet til en unik løsning, hvor kunden kan vælge blandt alle Tranemos bukser uden hænge lommer. Graviditetsbukserne kan tilpasses den voksende mave, takket være det elastiske strikkede materiale og knaphuls elastikken øverst. Den strikkede del er lavet af et flammehæmmende elastisk materiale, med 20% genanvendte fibre og er designet til at give ekstra støtte til en voksende mave. En bred elastik bagpå gør, at bukserne både passer godt og giver optimal beskyttelse i krævende arbejdssituationer.

59

61

NEW

NEW

6396 81 GRAVIDITETSBUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen.

6398 81 GRAVIDITETSBUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

133

102

NEW

48

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

103

NEW

NEW

5296 84 GRAVIDITETSBUKS, METALFRI Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen.

5097 88 GRAVIDITETSBUKS Inherent flammehæmmende Hi-Vis graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. På lager 2 kvartal, 2021.

5799 88 GRAVIDITETSBUKS Inherent flammehæmmende Hi-vis graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. På lager 2 kvartal, 2021.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

Dame 36-48 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH

Dame 36-48 94 gul/marineblå CANTEX WELD STRETCH


DAME FR

TRØJER OG UNDERTØJ TIL DAMER I Tranemos stræben efter at alle skal kunne klæde sig

152

154

153

5070 89 SWEATSHIRT FR Inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran og 20% genanvendt bomuld.

5071 89 T-SHIRT FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt i single jersey og 20% genanvendt bomuld.

5072 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt, med lange ærmer, i blød single jersey med 20% genanvendt bomuld.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

rigtigt, indefra og ud. Har vi tilpasset de fleste trøjer således at piger, der bruger en mindre størrelse også får tøj som sidder godt. Trikot er blød og behagelig, hvilket gør at beklædningen tilpasser sig til kroppen, og samtidig skabes et ekstra beskyttende luftgab, der forbedrer beskyttelsen i Tranemo Skinsafe™ system. Størrelserne på tilbehør er angivet og produceret i mænds størrelser. Brug oversættelsestabel til højre for at se, hvilken dame størrelse størrelsen svarer til.

152

Dame

Herre

S

XXS

M

XS

L

S

XL

M

XXL

L

152

XXS-4XL 55 gul FR TILBEHØR

154

XXS-4XL 55 gul FR TILBEHØR

152

XXS-4XL 55 gul FR TILBEHØR

154

NEW

5075 89 SWEATSHIRT FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis sweatshirt med rund hals og 20% genanvendt bomuld.

5270 89 SWEATSHIRT FR Metalfri og inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran og 20% genanvendt bomuld.

5271 89 T-SHIRT FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt med blød inderside og 20% genanvendt bomuld.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

XXS-4XL 50 orange FR TILBEHØR

XXS-4XL 50 orange FR TILBEHØR

144

146

146

5900 92 UNDERTRØJE K/Æ, FR Inherent flammehæmmende undertrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5920 92 POLOTRØJE, FR Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5930 92 UNDERBUKS, FR Inherent flammehæmmende underbukser i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå CANTEX JX

148

XXS-3XL 03 marineblå CANTEX JX

149

6375 89 SWEATSHIRT FR Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med rund hals og ekstra synlighed. 20% genanvendt bomuld. Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

146

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå CANTEX JX

149

6379 89 T-SHIRT FR Inherent flammehæmmende T-shirt med og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld. Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

148

5940 92 UNDERTRØJE, FR Inherent flammehæmmende undertrøje, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

6302 90 UNDERBUKS Inherent flammehæmmende underbukser i trikot af blød merinould og FR-viskose.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå CANTEX JX

149

XXS-4XL 82 sort/grå MERINO BX

148 151

6309 90 POLOTRØJE FR Metalfri og inherent flammehæmmende polo undertrøje i trikot af blød merinould og FR-viskose. Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 82 sort/grå MERINO BX

6312 90 UNDERBUKS, FR Inherent flammehæmmende underbuks i kraftig merinould/FR viskose-materiale.

6315 90 UNDERTRØJE, FR Inherent flammehæmmende undertrøje i kraftig merinould/FR viskose-materiale.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 07 sort MERINO RX

XXS-4XL 07 sort MERINO RX

6319 90 POLOTRØJE, FR Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i kraftig merinould/FR viskosemateriale.

6330 90 CARDIGAN M/LYNLÅS Metalfri og inherent flammehæmmende cardigan i kraftig merinould/FR viskosemateriale.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 07 sort MERINO RX

XXS-4XL 07 sort MERINO TX

49


SWITCH > For dem der arbejder med elektriske installationer med høje energiniveauer > Inherent flammehæmmende middel og høj beskyttelse mod elektrisk lysbue PPE 4, 40 cal/cm² > Blødt og fleksibelt, vind- og vandafvisende softshell beklædning.

SWITCH øger beskyttelsen for dem, der arbejder med elektriske systemer med høje energiniveauer, for eksempel når strømmen brydes i koblingsudstyr eller større batterienheder. Med SWITCH har Tranemo et omfattende system til beskyttelse af lysbuer for hele kroppen. Serien er udviklet til at yde ekstra høj beskyttelse mod en elektrisk lysbue. Med EN 61482-2 APC 2, ELIM 40 cal/cm² og EBT 44 cal/cm² opnår SWITCH den højeste beskyttelseskategori mod lysbueulykker (PPE 4 NFPA 70E). SWITCH muliggør en hurtig og fleksibel tilpasning i forhold til risikoniveauet og behovet for beskyttelse baseret på den aktuelle arbejdssituation. Softshell frakken bæres let oven på tøjet som en basis beskyttelse med en god beskyttelse ved kortere eksponeringer. For længerevarende arbejde i et højrisikomiljø anbefales softshell-jakken sammen med softshell-buksen. Den softshell metervare, der anvendes i tøjet, er et blødt, elastisk og vind- og vandafvisende materiale, der er behageligt at have på. Kollektionen tilbyder også hoved -og ansigtsbeskyttelse med hjelm, visir og hætte som ét helt certificeret system. Sammen med balaclava og handsker får du den komplette lysbuebeskyttelse.

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELL JAKKE 5195 95

Metalfri og inherent flammehæmmende softshell jakke, der opnår PPE kategori 4 (> 40 cal / cm²). Jakken er ergonomisk designet for arbejde med løftede, udstrakte arme og er fremstillet i et blødt, vind- og vandafvisende softshell materiale. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Brystlommer med lynlås. Indvendig manchet i ærmeslut. Justerbar snøre i liv. Påvarmede reflekser for bedre komfort. *Jakken har en kombineret certificering og er godkendt til EN ISO 20471 CL.3, når den bæres sammen med Tranemo bukser eller overall certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

50

XS-4XL 94 gul/marineblå 955: Windtech FR 550, 550 g/m², vind- og vandafvisende

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

SOFTSHELL BUKS 5194 95

Metalfri og inherent flammehæmmende softshell bukser, der opnår PPE kategori 4 (> 40 cal/cm²). Bukserne har en lynlås på ydersiden af benene og er fremstillet i et blødt, vind- og vandafvisende softshell-materiale. Aftagelige og justerbare seler med fixlock lukning. Side- og for-lomme med klap. Tovejs lynlås i ben. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 955: Windtech FR 550, 550 g/m², vind- og vandafvisende

c95mt


SWITCH

NEW

NEW ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

LYSBUE HÆTTE + VISIR + HJELM SA00 01

Sæt med lysbue hætte 9179, integreret visir RX0018 og hjelm med hagerem. Størrelse: Farve:

One size 03 marineblå

NEW EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1 B2 C2 F2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELL FRAKKE 5193 95

Metalfri og inherent flammehæmmende frakke med velcro lukning for ”quick release”, der når PPE-kategori 4 (> 40 cal/cm²). Frakken har fluorescerende stof på skuldrene for øget synlighed og er fremstillet i et blødt, vind- og vandafvisende softshellmateriale. Velcrolukning i front. Justerbare manchetter. Ryglængde i størrelse L = 122 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S, L, XXL, 4XL 94 gul/marineblå 955: Windtech FR 550, 550 g/m², vind- og vandafvisende

c95mt

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

LYSBUE HÆTTE 9179 95

Inherent flammehæmmende softshell-hætte til ekstra beskyttelse mod elektrisk lysbue. Hætten beskytter også den øverste del af brystet og ryggen og er tilpasset RX0018 visiret. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 955: Windtech FR 550, 550 g/m², vind- og vandafvisende, IEC 61482-1-2 CL.2, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm²

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

9195 89

Blød balaclava med høj beskyttelse mod elektrisk lysbue. Syet i dobbelt trikot. 20% genanvendt bomuld. Ekstra beskyttelse over skuldrene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

GS-ET-29 (Visor) APC 2

EN 1149-5

BALACLAVA

One size 03 marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², EBT: 17,8 cal/cm², LOI: 26,5% 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

EN 1149-5

LYSBUE VISIR

RX00 18

Transparent 3-faset lysbue godkendt visir, der kan vippes op. Passer til lysbuehætten 9179 og skal fastgøres til hjelmen. Certificeret i henhold til EN 166, EN 170 og GS-ET-29. Visiret er designet til at beskytte øjne og ansigt mod mekaniske og termiske farer, fra en lysbue, når der arbejdes med spænding eller arbejde i nærheden af andre strømførende enheder. Det er ikke beregnet til lysbuesvejsning, især ikke for at beskytte mod langvarig høj varme, kemikalier eller anden stråling end udsendt af en lysbue. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 00 flerfarvet Polycarbonat

51


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker, eksplosion

SHELL FR

SHELL FR

> Let polyesterfri inherent flammehæmmende og tapet skalbeklædning > Vind- og vandtæt med meget god åndbarhed i henhold til EN 343 > Segmenterede påvarmede reflekser for øget komfort

Shell FR er Tranemos Inherente flammehæmmende kollektion til hele året med skaljakke, skalbuks og en funktions parka. Alle tre artikler har tapede sømme og er fremstillet af let polyesterfri, vind- og vandtæt materiale i henhold til EN 343. Basen af metervaren er viskose, som er en naturlig fiber, der sammen med den specielle vævning giver tøjet blødhed. Og sammen med den fremragende åndbarhed i membranen, gør det behageligt og sikkert for brugeren at bære beklædningen, hele dagen. Den polyesterfri beklædning, er i overensstemmelse med EN ISO 11612 A2 (kant antænding), og overfladen forbliver intakt hvis det kommer i kontakt med metal stænk, hvis du lejlighedsvis har brug for at svejse mens du er iført din skalbeklædning. Skalbeklædningen er foret med et tyndt mesh foer for at gøre dem lette, luftig og komfortable at bære. Et skal produkt er perfekt til brug hele året, da brugeren kan tilpasse tøjet under, i forhold til temperatur, ønsket beskyttelse og aktivitetsniveau. Skal produkterne har en høj Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2), og hvis du kombinerer det i Tranemo Skinsafe™ 3 lags system, opnår du det højeste niveau af beskyttelse PPE 4 med en Arc-Rating på 48 cal/cm². Ved mindre fysisk aktivt arbejde og køligere klima, er den quiltede funktions parka det perfekte valg. Hvis der kræves en endnu varmere beklædning, kan både parka og skaljakke, bestilles med et aftageligt ærmeløst pilefoer.

52


LET INHERENT FLAMMEHÆMMENDE FUNKTIONSBEKLÆDNING

Skal beklædning er letvægts overtøj som benyttes som det yderste beskyttende lag i et ”lag på lag” system. Skalbeklædningen beskytter mod vind og vejr, samtidig med at fugt transporteres væk fra kroppen. Materialet, som i hovedtræk består af naturfiberen viskose er vævet med en special væveteknik, som gør produktet blødt og behageligt. Produktet er med membran med en god åndbarhed, som gør tøjet vand -og vindtæt fra ydersiden, men lader fugt transportere ud indefra. Dette gør at brugeren kan bære og arbejde i tøjet hele dagen og fortsat beholde sikkerheden hvor ekstrem bevægelsesfrihed er et krav. Efter som tøjet er uden polyester klarer man EN ISO 11612 A2 (kant antænding) og ydersiden forbliver intakt selv ved svejs og kontakt med metalstænk. Alle sømme er tapede for vandtæthed. Ved skiftende temperaturer og aktivitetsniveauer i jobbet tilpasser man blot mellemlagene for ikke at fryse eller blive for varm. Alt Skal tøjet er udstyret med segmenterede FR refleks transfertryk for maksimal synlighed, og for at opnå endnu lettere og komfortable produkter.

Vind- og vandtæt i henhold til EN 343 med meget god åndbarhed

Høj synlighed med segmenterede påvarmede reflekser

Meshfoer for ekstra let og luftig beklædning

HTFR Dobby for øget slidstyrke

53


SHELL FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5118+5120)

PARKA, METALFRI 5118 94

Metalfri og inherent flammehæmmende parka med tapede sømme og quilt foer. Vindog vandtæt iht. EN 343. Parkaen er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Aftagelig og justerbar hætte. Brystlommer med lynlås. D-ring. Lommer med fleece foer. Forlommer med klap. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. To indvendige lommer med lynlås, én til dokumenter/ipad med en integreret telefonlomme. Justerbar ærmeslut og indvendig rib. Løbegang i taljen og forneden. HTFR Dobby forneden og på ærmer. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Forberedt til montering af pilefoer 9128. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt 5119 94 PARKA MED FOER 9128, METALFRI Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: Aftagelig foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.3

SKALJAKKE, METALFRI 5135 94

Metalfri og inherent Flammehæmmende skaljakke med tapede sømme og meshforing. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Jakken er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Justerbar og aftagelig hætte. Brystlommer med lynlås. D-ring. To inderlommer med lynlås, én til dokumenter/ipad med en integreret telefonlomme. Indvendig holder til headset. Sidelommer med lynlås. Justerbar ærmeslut og indvendig rib. Løbegang forneden. HTFR Dobby forneden og på ærmer. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Forberedt til montering af pilefoer 9128. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Foer, FR Mesh, 110 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 5136 94 SKALJAKKE MED FOER 9128, METALFRI Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Foer, FR Mesh, 110 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 060: Aftagelig foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95mt

54

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

ARC RATING

6315 90 07

6375 89 94

5135 94 94

48,0 cal/cm²

ELIM: 4,6 cal/cm² EBT: 5,3 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ARC RATING: 21,3 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

Justerbare og aftagelige seler med fixlock spænder.

Høj ryg for ekstra komfort og beskyttelse.

Sidelommer med beskyttende klap.

Baglomme med klap.

Vind- og vandtæt i henhold til EN 343 med en meget god åndbarhed.

Tovejs lynlås i benene fra talje til ankel, for let at kunne komme i og af buksen med skoene på.

HTFR-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpude lommer.

Indvendig sne barriere. Påvarmede reflekser for bedre komfort og bevægelsesfrihed.

Justerbar fodvidde.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

SKALBUKS 5132 94

Metalfri, vind- og vandtæt Inherent Flammehæmmende skalbuks med tapede sømme og meshforing. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Aftagelige justerbare seler med fixlock lukning. Justerbar talje. Sidelommer med klap. Skjult D-ring. Bag- og lårlomme med klap. HTFR-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpudelommer. Tovejs lynlås på udvendig side af ben. Sne barriere og justerbar fodvidde i benslut. HTFR-Dobby forstærket rygparti. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Foer, FR Mesh, 110 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 55


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker, eksplosion

STRETCH FR

> > > >

En ny generation af flammehæmmende beklædning med ekstrem god bevægelsesfrihed Bukser med 20% stretch og høj FR beskyttelse til industriel vask Forstærkningsmateriale Vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell jakker og vest.

Stretch FR inkluderer beskyttelsesbeklædning til fysisk aktive arbejdere indenfor el- og kraft industrien, tøjet har samme komfort og bevægelighed som yderbeklædningen. De flammehæmmende stretch bukser bringer komforten op på et helt nyt niveau, med et moderne design, behagelig pasform og mange gode funktioner til opbevaring af værktøj. Stretch materialet er baseret på aramid, sammen med et højt niveau af stretchfibre, hvilket giver en elastisk metervare. Som egner sig godt til industrivask og samtidig har en høj flammehæmmende beskyttelse. Forstærknings materialet på knæpude lommerne øger stretch buksens levetid. Buksen har knæpude lommer med indstik fra oven i et slidstærkt materiale, for ekstra lang holdbarhed. Jakker og veste er syet i en blød og fleksibel metervare, der er vind- og vandafvisende og giver imponerende beskyttelse i tilfælde af elektriske lysbuer (PPE3). Kombineret med stretch buksen får brugeren et komplet og behageligt system. Hele sortimentet fås i både herre- og damestørrelser og med øget synlighed eller klassificerede beklædningsgenstande med høj synlighed i henhold til EN ISO 20471.

56


STRETCH FR - SOFTSHELL

ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

Vind- og vandafvisende - Metalfri

NEW

5145 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

5165 95 SOFTSHELL VEST, METALFRI

NEW

6032 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

6062 95 SOFTSHELL VEST, METALFRI

STRETCH FR - SOFTSHELL DAME

ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

Vind- og vandafvisende - Metalfri

NEW

5149 95 SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI

5169 95 SOFTSHELL DAME VEST, METALFRI

STRETCH FR

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

20% stretch - Høj komfort - Høj synlighed - Slidstærk

6321 81 BUKS M/STRETCH ZONER

6322 81 BUKS M/STRETCH ZONER

6324 81 HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

6325 81 HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

STRETCH FR - DAME

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damestørrelser - 20% stretch - Høj komfort - Høj synlighed - Slidstærk

NEW

6326 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER

6327 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

6328 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER

6329 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

6396 81 GRAVIDITETSBUKS M/STRETCH ZONER

NEW

6398 81 GRAVIDITETSBUKS M/STRETCH ZONER

57


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 5145 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell jakke, med meget høj komfort. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme er med lynlås og mulighed for ledning til headsæt. Holder til headsæt i kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. Snøre i liv. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (XS-L) CL.2 (XL-4XL)

SOFTSHELL VEST, METALFRI 5165 95

NEW

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell vest, med meget høj komfort. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme er med lynlås og mulighed for ledning til headsæt. Holder til headsæt i kraven. Sidelommer med lynlås. Skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. Snøre i liv. * For at opnå standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificering. ** Vesten er kombinationscertificeret og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemos-bukser eller overall certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.1 (D84) 50 WASHES CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6324 81

Metalfri og inherent flammehæmmende håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Hængelommer med værktøjsholdere og HTFR Dobby forstærkning. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper.

STRETCH

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

58


STRETCH FR

Ekstra forstærkning ved gylp, der mindsker belastningen på sømmene

Lårlomme og telefonlomme med stretchzone for øget fleksibilitet

Ved fysisk aktivt arbejde med meget bevægelse, gør stretch-zonerne at buksen stadig sidder perfekt

Stretchzone i skridt, for maksimal bevægelsesfrihed

Ved knælende arbejde gør stretchzonen at buksen følger bevægelserne Tommestok lomme med knivknap

Ekstra stærke knæpude lommer i HTFR Dobby med stretchzone i siden

STRETCH Fodvidden kan justeres ved hjælp af trykknapper og buksen er forstærket bagpå med HTFR Dobby

Buksen er certificeret iht. EN ISO 20471 synlighed

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS M/STRETCH ZONER

BUKS M/STRETCH ZONER

6326 81

6321 81

Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper.

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt GRAVIDITETSBUKS M/STRETCH ZONER

c95mt

NEW

6396 81

Metalfri og inherent flammehæmmende graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen.

59


STRETCH FR

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI

TRANEMO SKINSAFE

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (S-L) CL.2 (XL-XXL)

SOFTSHELL DAME VEST, METALFRI

5149 95

5169 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis damesoftshell jakke, med meget høj komfort. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell dame vest, med meget høj komfort. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme er med lynlås og mulighed for ledning til headsæt. Holder til headsæt i kraven. Skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. Snøre i liv. * For at opnå standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificering. ** Vesten er kombinationscertificeret og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemos-bukser eller overall certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6327 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Hængelommer med værktøjsholdere og HTFR Dobby forstærkning. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper.

STRETCH

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 60


STRETCH FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS M/STRETCH ZONER 6328 81

Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

STRETCH

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

GRAVIDITETSBUKS M/STRETCH ZONER 6398 81

Metalfri og inherent flammehæmmende graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

NEW

STRETCH

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6329 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Hængelommer med værktøjsholdere og HTFR Dobby forstærkning. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH 61


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 6032 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell jakke, med øget synlighed og ekstra komfort. Jakken har en høj Arc Rating og er ergonomisk udformet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme med lynlås og hul til mikrofon. Holder til headset på kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Strikket manchet i ærmeslut. Løbegang forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 2 A1 B1 C1 F1 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

SOFTSHELL VEST, METALFRI 6062 95

NEW

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell vest, med øget synlighed og ekstra komfort. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme med lynlås og åbning til mikrofon. Holder til headset på kraven. Sidelommer med lynlås. Strikket manchet i ærmeslut. Løbegang forneden. * For at opnå standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificering. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

62


STRETCH FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS M/STRETCH ZONER 6322 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6325 81

Metalfri og inherent flammehæmmende håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Hængelommer med værktøjsholdere og HTFR Dobby forstærkning. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 852: FR Stretch, 320 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH

63


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, eksplosion

OFFICE FR

> Når du skifter mellem kontor- og risikomiljøer > Pasform, design og stræk som i dit private tøj > Flammehæmmende, antistatisk og Arc Rating i kategori PPE 2

En efterspurgt nyhed til dig, der veksler mellem kontor- og risikomiljøet. Nu kan du passe ind i kontormiljøet og konferencerum, og gå direkte til risiko miljø med fuld beskyttelse. Jeans er i 5-pocket model og stretch stof og fås i både dame og herre størrelser. Skjorten har en række detaljer, som den du bærer i forvejen. På samme tid har du rigtig gode inherent flammehæmmende, antistatiske egenskaber og beskyttelse mod lysbueulykker PPE klasse 2. (over 8 cal/cm²).

64


OFFICE FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

SKJORTE FR 6357 94

Let figursyet, metalfri og inherent kontorskjorte med marineblå detaljer på indersiden af kraven, stolpelukning og manchet. Brystlomme på venstre side. Lange ærmer med justerbar manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 15 lyseblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

NEW

STRETCH

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

STRETCH

EN 1149-5

STRETCH JEANS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

STRETCH CHINOS

6352 85

6351 88

Metalfri og inherent flammehæmmende stretch jeans, slim fit, og klassisk 5-lommet model. Sidelommer. Mønt-lomme og baglommer.

Metalfri og inherent flammehæmmende stretch chinos, med god bevægelsesfrihed og høj komfort, der passer til dig, der skifter mellem stående og siddende arbejde. På lager 2 kvartal, 2021. Sidelommer. Baglommer med klap, cargolomme med klap, telefonlomme , skjult D-ring og blyantsholder.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 884: Cantex Stretch, 350 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

DAME STRETCH JEANS

DAME, STRETCH CHINOS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6359 85

Dame 36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

6356 88

Dame 36-48 03 marineblå 884: Cantex Stretch, 350 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

65


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker, eksplosion

TERA TX

> Perfekt til dig der arbejder i Kraft- eller El-industrien > Et bredt sortiment, til alle årstider og med et stort udvalg > Let, slidstærkt og inherent flammehæmmende

TERA TX er en meget bred serie designet til at kombinere høj beskyttelse med overlegen komfort og meget lang levetid. Let og komfortabel beklædning, med høj funktionalitet gør det nemt for brugeren altid at have den rigtige beskyttelse. TERA TX opfylder kravene til PPE Kategori 2 (over 8 cal/cm²) i henhold til IEC 61482-1-1 (Open Arc) og er certificeret i flere forskellige ”lag på lag” kombinationer i vores Tranemo Skinsafe™ system, for altid at kunne have den korrekte beskyttelse, på forskellige risikoniveauer. TERA TX er en omfattende serie til alle årstider og selvfølgelig med et stort dame sortiment.

TERA TX - DAME

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damestørrelser - Høj synlighed - Let og behagelig - Slidstærk

5838 81 DAMEJAKKE, METALFRI

5839 81 DAME JAKKE, METALFRI

5827 81 DAME BUKS, METALFRI

5828 81 DAME BUKS, METALFRI

5829 81 DAME BUKS, METALFRI

5857 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

TERA TX WINDBREAKER - DAME

ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

Damestørrelser - Vind- og vandtæt - Foret med PU-lamineret jersey - Høj synlighed

66

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5862 81 DAME BUKS WINDBREAKER, METALFRI

5863 81 DAME BUKS WINDBREAKER, METALFRI

5866 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI

5867 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI


TERA TX

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2018 IEC 61482-2:2009 ELIM 8,1 cal/cm² ARC RATING EBT 8,7 cal/cm² 9,5 cal/cm² APC 1 Class 1

På grund af den opdaterede testmetode til Open Arc IEC 61482-1-1 tester Tranemo alle modeller i nye kombinationer, der resulterer i nye Arc Rating-værdier; ELIM og ATPV / EBT. Testen anvender en åben lysbue og resultatet kan variere sammenlignet med gamle test på de samme metervarer / kombinationer, da en åben lysbue kan falde forskelligt ud. I en overgangsperiode har Tranemo beklædning med flere forskellige symboler på lager.

TERA TX

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Høj synlighed - Let og behagelig - Slidstærk

5830 81 JAKKE, METALFRI

5850 81 HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5834 81 JAKKE, METALFRI

5851 81 HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5860 81 HÅNDVÆRKERVEST

5856 81 HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5820 81 BUKS, METALFRI

5840 81 OVERALL, METALFRI

5821 81 BUKS, METALFRI

5841 81 OVERALL, METALFRI

5826 81 BUKS, METALFRI

5849 81 HÅNDVÆRKER OVERALL, METALFRI

TERA TX WINDBREAKER

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI

ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

Vind- og vandtæt - Foret med PU-lamineret jersey - Høj synlighed

5832 81 JAKKE WINDBREAKER, METALFRI

5837 81 JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER, METALFRI

5822 81 BUKS WINDBREAKER, METALFRI

5823 81 BUKS WINDBREAKER, METALFRI

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI

TERA TX - VINTER & VINTER DAME

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

Vinter foret - Høj synlighed

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

5800 81 VINTERJAKKE, METALFRI

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE, METALFRI

5869 81 VINTER VEST, METALFRI

5803 81 DAME VINTERJAKKE, METALFRI

5807 81 DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE, METALFRI

67


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI 5830 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke med lodrette brystlommer i let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer. Justerbar talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI

HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast stikninger.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, i en meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. Kontrast stikninger.

5821 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5851 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 68


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

5834 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 15797 50 WASHES

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI 5834 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, i let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Dobbelte holdere til headset. Højre brystlomme med klap, telefonlomme og blyantsholdere. Venstre brystlomme med klap. Lodret brystlomme med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Sidelommer med lynlås. Justerbar talje og manchet. Kontrast stikninger. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI

HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis buks med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok-lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby. Kontrast stikninger.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby.

5820 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

5850 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 69


TERA TX

JDM:Detail 1:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

9063 81 MELLEMSTYKKE, FR

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Mellemstykke for ekstra vidde i håndværkervest model 5860. Monteres i front i lynlås. Giver en ekstra vidde på 10 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL)

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

c95mt

EN ISO 15797 50 WASHES

HÅNDVÆRKERVEST 5860 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværkervest, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Lynlås i front. D-ring. Brystlommer hvoraf den ene er med klap. Telefonlomme på højre bryst. Hængelommer med værktøjsfæste. Bæltestropper i livet. Dobbelt hammerstrop. *For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5826 81

5856 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Moderne pasform med sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Moderne pasform med HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 70

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino BX

Tera TX

6310 90 07

6302 90 82

5827 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

1

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS, METALFRI 5827 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI 5857 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

71


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME JAKKE, METALFRI 5839 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front og trykknapper. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer/dokument lommer. Justerbar talje og manchet. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS, METALFRI

DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommetok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr.

5828 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5858 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 72


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

5838 81 94

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 15797 50 WASHES

4

TRANEMO SKINSAFE

DAMEJAKKE, METALFRI

5838 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, i let og meget behageligt kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lukning i front med lynlås og trykknapper. Forlænget ryg med to lynlåse for bedre bevægelighed. Dobbelte holdere til høretelefoner. Højre brystlomme med klap, telefon lomme og bånd til blyanter. Venstre brystlomme med klap og skjult D-ring. Lodret lomme med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. Justerbar manchet. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS, METALFRI

DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke. Avancerede flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap, skjult D-ring, tommestok lomme og førstehjælps lomme. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis dame buks med kontrast stikninger. HTFRDobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby.

5829 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

5859 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

73


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL, METALFRI

OVERALL, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis overall, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Lange og korte størrelser Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis overall med lynlås i front, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Lynlås i front. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

5841 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 74

5840 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

Merino RX 6312 90 07 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER OVERALL, METALFRI

KEDELDRAGT, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker overall med lynlås i front, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning og actionback for maximal bevægelighed. Ærmelomme med klap. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Kontrastsyninger.

5849 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

6019 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt 75


TERA TX WINDBREAKER • • • •

Materiale kombination med ELIM 19,0 cal/cm² / ATPV 21,0 cal/cm² Vind- og vandafvisende Perfekt til arbejde med vekslende intensitet og temperatur Ergonomisk udformet

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE WINDBREAKER, METALFRI 5832 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, foret med vindtæt jerseyfoer. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Skjult mobiltelefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglering holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Indvendig lomme med lynlås. Justerbar talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5823+5800 or 5809)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5853+5800 or 5809)

BUKS WINDBREAKER, METALFRI

HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

5823 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 76

5853 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER, METALFRI 5837 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, med aftagelig hætte, foret med vindtæt jerseyfoer. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Lynlås og vindfang med trykknapper foran. Aftagelig hætte med PU lamineret jersey foring, justerbar i bredden og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Skjult telefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Justerbar ærmevidde. Indvendig lomme med lynlås. *For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5852+5800 or 5809)

BUKS WINDBREAKER, METALFRI

HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

5822 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5852 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

77


TERA TX WINDBREAKER & VINTER DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862/5863/5866/5867)

DAME VINTERJAKKE, METALFRI 5803 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-vis vinter jakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer. Fleece indvendig i krave. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer med fleece. Venstre ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID-lomme. Højre ærmelomme med lynlås. To indvendige lynlås lommer, én til dokumenter / Ipad. Vindstopper i ærmer. Justerbar manchet. Løbegang i liv. Lynlås i foret for montering af tryk. Skjulte knapper til montering af hætte 9065 81. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5863+5803 or 5807)

DAME BUKS WINDBREAKER, METALFRI

5863 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 78

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5866+5803 or 5807)

DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI 5866 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER & VINTER DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5807+5862/5863/5866/5867)

DAME VINTERJAKKE MED HÆTTE 5807 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-vis vinter damejakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer og hætte. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Aftagelig hætte med PU-lamineret jersey foring, justerbar vidde og åbning. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. Venstre ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. To inderlommer med lynlås,´en til iPad / dokumenter. Vindstopper i ærmer. Justerbare manchetter. Snøre i liv. Lynlås i foret for montering af tryk. *For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5867+5803 or 5807)

DAME BUKS WINDBREAKER

DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

5862 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5867 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

79


TERA TX VINTER • • •

80

Materiale kombination med ELIM 15,0 cal/cm² / ATPV 18,0 cal/cm² Vinter forede jakker Perfekt til arbejde med vekslende intensitet og temperatur


TERA TX VINTER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822/5823/5852/5853)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5809+5822/5823/5852/5853)

VINTERJAKKE, METALFRI

VINTERJAKKE M. HÆTTE, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende vinterjakke med lodrette brystlommer, pilefoer i krop og quilt i ærmer. Fleece indvendig i krave. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer med fleecefoer. Venstre ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID-lomme. Højre ærmelomme med lynlås. To indvendige lynlås lommer, én til dokumenter / Ipad. Vindstopper i ærmer. Justerbar ærmeslut. Løbegang forneden. Lynlås i foret for montering af tryk. Skjulte knapper til montering af hætte 9065 81. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980.

Metalfri og inherent flammehæmmende vinterjakke med aftagelig hætte, lodrette brystlommer, pilefoer i krop og quilt i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Aftagelig hætte med PU-lamineret jersey foring, justerbar vidde og åbning. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. To inderlommer med lynlås, én til iPad/dokumenter. Vindstopper i ærmer. Justerbare manchetter. Snøre i bunden af jakken. Lynlås i foret for montering af tryk. *For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980.

5800 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

5809 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

VINTER VEST, METALFRI

HÆTTE, FR

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis vintervest med lodrette brystlommer og pilefoer. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. To inderlommer, en til dokumenter/iPad. Snørre i bunden af jakke. Lynlås i foret for montering af tryk. Knapper til montering af hætte 9065 81. *For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer.

Justerbar flammehæmmende hætte med vind- og vandtæt jersey foring. Passer til 5800 81, 5803 81, 5832 81 og 5869 81. Justerbar vidde og åbning. Certificeret sammen med artikel 5809 81 og 5837 81.

5869 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95mt

9065 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 81


RISIKOVURDERING: Eksplosion, elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, sprøjt fra kemikalier

TERA TX NON METAL

> Specielt designet til arbejde i eksplosive miljøer / ATEX > Metalfri og antistatisk > Letvægts, slidstærkt og inherent flammehæmmende

TERA TX NON-METAL er udviklet i samarbejde med industrien, der kræver helt metalfrit flammehæmmende tøj. Metalfri antistatisk flammehæmmende beklædning eliminerer risikoen for at skabe gnister i ATEX miljøet, og at metal dele på tøjet bliver ledende eller overfører varme fra ydersiden til indersiden i en lysbue ulykke. I følsomme miljøer er der ikke nogen risiko for, at eventuelle metal dele kan falde af beklædningsgenstanden og blive efterladt efter afsluttet arbejde. En del af Serien er med Hi-Vis kontraster og reflekser. Kedeldragt 6019 81 er certificeret iht. EN ISO 20471 klasse 3 og den lange lynlås i sidesømmen af benet, gør den lettere at tage af og på.

82


TERA TX NON METAL

TERA TX NON METAL

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Metalfri - Antistatisk - Let og behagelig kvalitet

NEW

6030 81 JAKKE, METALFRI

6031 81 JAKKE, METALFRI RIB-MANCHET

6020 81 BUKS, METALFRI

6040 81 OVERALL, METALFRI

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6032 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

6062 95 SOFTSHELL VEST, METALFRI

6021 81 BUKS, METALFRI M/REFLEKS

6041 81 OVERALL, METALFRI

6050 81 BUKS, METALFRI

6010 81 KEDELDRAGT, METALFRI

6035 81 JAKKE, METALFRI

6051 81 BUKS, METALFRI M/REFLEKS

6011 81 KEDELDRAGT, METALFRI

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI

TERA TX NON METAL - DAME

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damestørrelser - Metalfri - Antistatisk - Let og behagelig kvalitet

6028 81 BUKS DAME, METALFRI, M/ REFLEKS

6029 81 BUKS DAME, METALFRI

6058 81 BUKS DAME, METALFRI, M/ REFLEKS

6059 81 BUKS DAME, METALFRI

83


TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 35 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Tera TX

6315 90 03

6371 89 03

6030 81 94

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 6032 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell jakke, med øget synlighed og ekstra komfort. Jakken har en høj Arc Rating og er ergonomisk udformet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme med lynlås og hul til mikrofon. Holder til headset på kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Strikket manchet i ærmeslut. Løbegang forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

SOFTSHELL VEST, METALFRI 6062 95

NEW

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell vest, med øget synlighed og ekstra komfort. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme med lynlås og åbning til mikrofon. Holder til headset på kraven. Sidelommer med lynlås. Løbegang forneden. * For at opnå standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificering. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI - RIB-MANCHET 6031 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, med rib manchetter og ekstra høj synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke Skjult knaplukning med lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Ribkant ved ærmeslut. Reflekser på ærmer og skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 84


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI 6030 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, med ekstra synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Regulerbar ved manchet. Reflekser på ærmer og skuldre. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI M/REFLEKS 6021 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI M/REFLEKS 6051 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 85


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS

BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Metalfri flammehæmmende dame buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben.

6028 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

6058 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL, METALFRI 6041 81

Metalfri og inherent flammehæmmende overall, med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i bag. Brystlomme med klap og D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Lårlomme med klap og mobillomme. Værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbar indvendig knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

86


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT, METALFRI 6019 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning og actionback for maximal bevægelighed. Ærmelomme med klap. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT, METALFRI

KEDELDRAGT, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med høj synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Metalfri og inherent flammehæmmende kedeldragt med ekstra høj synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning, elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre, ærmer og ben. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

6010 81

Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning, elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre og ærmer. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

6011 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

87


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

6035 81 03

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI 6035 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Regulerbar ved manchet. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI

BUKS, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende buks, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende buks, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

6020 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

88

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

6050 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL, METALFRI 6040 81

Metalfri og inherent flammehæmmende overall, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i bag. Brystlomme med klap og D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Lårlomme med klap og mobillomme og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbar indvendig knæpude lommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 *IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

BUKS DAME, METALFRI

BUKS DAME, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

6029 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

6059 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

89


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker. Non-Metal: Eksplosion, sprøjt fra kemikalier

TERA TX ARC 2

> Specielt designet til arbejde, der kræver IEC 61482-2 CL.2 > Delvist foret, hvor risikoen for at blive udsat for en lysbue er størst > Let, slidstærkt og Inherent brandhæmmende yderstof TERA TX Arc 2 er et letvægts 2-lags system med en højere beskyttelse mod lysbue. Moderne design syet op i den behagelige, og slidstærke Tera TX metervare med ribstop vævning for ekstra komfort og styrke. Kombinationen af Tera TX og et blødt og behageligt foer gør at sikkerheden mod en lysbue øges og tøjet klarer kravene til IEC 61482-2 i CL 2. Tera TX er udviklet i samarbejde med de daglige brugere fra markedsledende el- og kraftindustrier, hvor der er taget hensyn til både funktion og de tiltagende højere sikkerhedskrav. Serien er optimal for virksomheder der dagligt arbejder med distribution og produktion af elektricitet eller iøvrigt arbejder ved el-installationer som kræver IEC 61482-2 CL. 2 (7 kA).

Jakken er foret for at opnå en højere beskyttelse mod elektrisk lysbue.

Foret er let og i samme bløde kvalitet som mange af vores inherente flammehæmmende skjorter.

Yderstof i Tera TX: en inherent flammehæmmende, let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

ARC

N

FLAME

RETAR

DANT

320BOX kJ TEST 7 kA

APC2

PROTECTIO

CLASS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ARC

TEST7 BOX kJ 320

N

DANT

9,5

DANT

LOI:

RETAR

RETAR

cal/cm²

29,8%

FLAME

FLAME

ARC

320BOX kJ TEST 7 kA

APC2

PROTECTIO

CLASS

kA

Rating:

De grå områder på skitserne viser, hvor beklædningen er foret.

ARC

90

TEST7 BOX kJ 320

kA

Rating: 9,5

DANT

cal/cm²

RETAR

LOI:

FLAME

29,8%

N CLASS

APC2

PROTECTIO

Arc

N CLASS

APC2

PROTECTIO

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc


00

TERA TX NON METAL ARC 2

Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

88

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

CLASS PROTECTION

2

ARC

APC

T

320BOX kJ TEST 7 kA

RETARDAN FLAME

cal/cm²

FR

FLA ME DANT

ATPV: LOI: 34,3%11,9

x,x

xx,x% LOI: cal/cm²

Rating:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

ATP

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

PROTECTION

2

kA

kA

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

2

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

PROTECTION

Arc

Arc

Rating:

Rating:

ME

DANT x,x

x,x

cal/cm²

T

xx,x%

xx,x%

cal/cm²

FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 1149-5

WORKWEAR

LOI:

LOI:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN TRANEMO

cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

ARC

ARC

FR

FLA

RETAR

T RETARDAN FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

RETAR

Arc

FLAME RETARDANT

PROTECTION

2

ARC

APC

T

320BOX kJ TEST 7 kA

RETARDAN

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

cal/cm²

Rating: Arc

RETAR

FLA ME DANT

FLAME

WORKWEAR TRANEMO

xx,x% LOI:

x,x

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; WORKWEAR

CLASS

88

TRANEMO

85

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

JAKKE MED FOER, METALFRI

JAKKE MED FOER, METALFRI

BUKS MED FOER, METALFRI

6083 81

6084 81

6080 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke med ekstra synlighed, tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende, buks med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

c95mt

EN ISO 15797 50 WASHES

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

89

86

85

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

APC2 ARC PROTECTION CLASS

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 ELIM: 15,0 cal/cm² E1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

BUKS MED FOER, METALFRI

OVERALL MED FOER, METALFRI

OVERALL MED FOER, METALFRI

6081 81

6085 81

6086 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks, med høj synlighed, tyndt foer for højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende overall, med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende overall med høj synlighed, og tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 91


TERA TX ARC 2

69

68

70

BUKS MED FOER METALFR

BUKS MED FOER METALFR

BUKS MED FOER METALFR

5880 81

5881 81

5887 81

Me a og nhe en flammehæmmende H V buk med nd oe o a opnå en hø e e be k e e mod bue EC 61482 2 CL 2

Me a og nhe en flammehæmmende H V buk med nd oe o a opnå en hø e e be k e e mod bue EC 61482 2 CL 2

Me a og nhe en flammehæmmende H V buk med nd oe o a opnå en hø e e be k e e mod bue EC 61482 2 CL 2

S F K

S F K

S F K

C44 64 C146 156 D84 120 94 u m n b 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 804 F æ nn HTFR D bb 295 m 911 F C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

c95mt

69

C44 64 C146 156 D84 120 94 u m n b 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 911 F C n P 145 160 m LO 26 7%

68

C44 64 C146 156 D84 120 94 u m n b 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 911 F C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

70

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ + + + + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++ + + + +++ ++++++++++++++++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++ ++ ++ ++ +++ ++++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + +++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++++++++++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++ + +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++++++++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + ++ ++ ++++++++++++++++ + ++++++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++++++++++++++++ +++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ + + + +++ ++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++++++++++++++++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++++ +++++ + ++ ++ +++ +++++++++++++++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++++++++++++++++++++ ++ ++++ +++++++ ++ +++ ++ + + + ++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++++ + + ++ ++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++++ ++ ++++++ ++++++ ++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++++ ++++ +++++++ ++++++++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++++++ +++++++ ++++++++ ++++ ++++++++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ +++++++ ++++++++ ++++++++++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++++ ++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++++++++++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++++ ++++ ++++++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ + ++ ++ +++++ ++++ ++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ +++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ ++++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ +++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ ++ ++ ++ ++ ++++ ++++ ++ +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ +++++ ++ ++ ++++++++ ++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++++ ++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + + + + + + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ ++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++ ++++++ +++ ++++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ +++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++

HÅNDVÆRKER BUKS MED FOER METALFR

HÅNDVÆRKER BUKS MED FOER METALFR

HÅNDVÆRKER BUKS MED FOER METALFR

5890 81

5891 81

Me a og nhe en flammehæmmende H V hånd æ ke buk med umme g pa o m og nd oe o a opnå en hø e e be k e e mod bue EC 61482 2 CL 2

5897 81

Me a og nhe en flammehæmmende H V hånd æ ke buk med nd oe o a opnå en hø e e be k e e mod bue EC 61482 2 CL 2

Me a og nhe en flammehæmmende H V hånd æ ke buk med nd oe o a opnå en hø e e be k e e mod bue EC 61482 2 CL 2

S F K

S F K

S F K

C44 64 C146 156 D96 120 94 u m n b 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 EN 13034 LO 29 8% 911 F C n P 145 160 m LO 26 7% 804 F æ nn HTFR D bb 295 m

c95mt

92

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44 64 C146 156 D84 120 94 u m n b 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 EN 13034 LO 29 8% 911 F C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt

C44 64 C146 156 D84 120 94 u m n b 811 T TX 260 m EN SO 11612 E1 EN SO 11611 CL 1 LO 29 8% 804 F æ nn HTFR D bb 295 m 911 F C n P 145 160 m LO 26 7%

c95mt


TERA TX ARC 2

68

69 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; CLASS ARC

PROTECTION

APC2

FLAME

RETARDANT

TEST BOXkJ 7 kA 320

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

PROTECTION ARC

FLAME

RETARDAN

T

320BOX kJ TEST 7 kA

APC

2

CLASS

Arc Rating:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

APC2 ARC

PROTECTION CLASS

LOI:

xx,x%

FLAME

x,x cal/cm²

RETARDANT

BOX 320 TEST kJ 7 kA

Arc Rating:

ARC

2

TEST7 BOX kJ 320

CLASS

APC

PROTECTION

kA

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.3 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2* 50 WASHES

JAKKE, MED FOER, METALFRI

JAKKE, MED FOER, METALFRI

5883 81

5884 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, med lodrette brystlommer. Tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke. Tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

74

74

75

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

+++++ ++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ ++++++++++++ ++

++++ ++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++ +++++++++ +++++++ ++++ +++++++ +++++++ +++++++++ ++++ +++++++++

APC2 ARC PROTECTION CLASS

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

APC2 ARC PROTECTION CLASS

BOX TEST 320 kJ 7 kA

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.1 50 WASHES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 ELIM: 15,0 cal/cm² C1 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT TARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

FLAME RETARDANT TARDANT

ARC PROTECTION CLASS

FLAME RETARDANT

BOX TEST 320 kJ 7 kA

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

APC2

EN ISO 20471 EN ISO 15797 CL.2 50 WASHES

OVERALL, MED FOER, METALFRI

OVERALL, MED FOER, METALFRI

HÅNDVÆRKER OVERALL, MED FOER, METALFRI

5885 81

5886 81

5895 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis overall med lynlås i front og et tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende Overall med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker overall med lynlås i front og tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

93


MEET THE GAME CHANGER CANTEX WELD STRETCH

94


95


CANTEX WELD STRETCH KLAR TIL NÆSTE NIVEAU Med forbedret svejseklassificering, fleksibel stretch design og fluorcarbonfri produktion, er vi stolte af at præsentere Cantex Weld Stretch. En flammehæmmende metervare, der sætter nye standarder for sikkerhed, komfort og bæredygtighed.

96


SVEJSNINGSKLASSIFICERING EN ISO 11611 KL. 2 OG ENDNU HØJERE Cantex WS opfylder E3-metalstænkstandarder samt opfylder og overstiger svejsningsklassificering EN ISO 11611 Klasse 2. Disse beskyttelsesniveauer er afgørende på stålværker, sværindustrianlæg og andre ekstreme arbejdssteder, hvor smeltning foretages, og stænk og gnister af varmt metal forekommer hver dag. Cantex WS har ekstra beskyttelse foran på beklædningen, der sikrer, at gnister og sprøjt preller af, og forhindrer gennembrænding, som kan have alvorlige konsekvenser for både brugeren og beklædningen. Cantex WS har også en høj lysbue-rating, er meget stærkere end tidligere Cantex-tekstiler og har optimeret høj synlighed.

KOMFORT DU KAN STOLE PÅ Et fysisk krævende job i omgivelser med høje temperaturer skaber særlige behov for beskyttelse samt flamme- og varmehæmmende egenskaber. Samtidig er beskyttelse af brugeren ikke det eneste kriterium. Komfort og uhæmmet kropsbevægelsesfrihed definerer også, hvordan brugeren kan udføre sine opgaver. Sådan harmoniserer Cantex WS brugerkomfort med sikkerhed i verdensklasse • • • • •

Beklædningsgenstandene har stretch-materiale bagpå, der giver brugeren mulighed for at bevæge sig frit. Forsiden af beklædningen har ekstra beskyttelse. Selvom det nye tekstil giver større fysisk fleksibilitet på bagsiden, yder det stadig større beskyttelse end forsiden af tidligere generationer af Cantex. Tekstilets lave vægt reducerer den fysiske belastning endnu mere. Alle beklædningsgenstande er designet, så de tilbyder en tidssvarende pasform, og vores sortiment inkluderer specialdesignede herre- og damekollektioner.

FLUORCARBONFRI Cantex WS er verdens første fluorcarbonfri, flammehæmmende tekstil. Meget beskyttelsesbeklædning er behandlet med fluorcarbon for at gøre det mere modstandsdygtige mod kemikalier, vand og snavs. Desværre nedbrydes fluorcarbon ikke i naturen, hvilket betyder, at disse beklædningsgenstande efterlader et stort miljømæssigt fodaftryk. Med vores engagement med bæredygtighed i fokus satte vi os for at finde en mindre skadelig løsning – og vi er stolt over at kunne fortælle, at det fluorcarbonfri Cantex WS er et stort gennembrud.

LÆNGERE LEVETID, LAVERE OMKOSTNINGER Cantex WS-beklædning er robust og meget modstandsdygtig mod syrer og baser. Alle styrkeværdier er forbedret væsentligt, helt op til +200 % i slidstyrke på forsiden af tøjet og op til +100 % i rivestyrke over det hele. Hvis tøjet plejes og renses korrekt, har det en længere produktlevetid. Dette reducerer de samlede omkostninger og gør dem til en mere omkostningseffektiv løsning over en længere periode.

97


CANTEX WELD STRETCH

NEW

NEW

5035 88 JAKKE

NEW

98

NEW

6351 88 STRETCH CHINOS

5752 88 HÅNDVÆRKER BUKS

NEW

5440 88 OVERALL

5420 88 BUKS

NEW

5720 88 BUKS

NEW

NEW

5050 88 HÅNDVÆRKER BUKS

NEW

5452 88 HÅNDVÆRKERBUKS

5761 88 HÅNDVÆRKERVEST

NEW

5024 88 BUKS MED SLIBEFORSTÆRKNING

NEW

5040 88 OVERALL

5730 88 DAME JAKKE

NEW

5020 88 BUKS

NEW

NEW

NEW

5740 88 OVERALL

5010 88 KEDELDRAGT

NEW

5710 88 KEDELDRAGT


CANTEX WELD STRETCH - DAME

NEW

NEW

NEW

5037 88 DAME JAKKE FR

NEW

5737 88 DAME JAKKE

NEW

NEW

5759 88 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

NEW

5429 88 DAME BUKS

5097 88 GRAVIDITETSBUKS

5027 88 DAME BUKS

NEW

5799 88 GRAVIDITETSBUKS

5459 88 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

NEW

5057 88 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

NEW

5729 88 DAME BUKS

NEW

6356 88 DAME, STRETCH CHINOS

99


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE 5035 88

Inherent flammehæmmende Hi-vis jakke med ærmer og front i Cantex Weld og ryg i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør jakken fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager i 2. kvartal 2021. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Forlænget ryg. Højre brystlommer med klap, værktøjsholder og skjult D-ring. Venstre brystlomme med klap. Lodret lomme med lynlås. Side lommer med klap, to indvendige lommer. Justerbar manchet med trykknapper. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

XS-4XL 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKS

HÅNDVÆRKER BUKS

Inherent flammehæmmende Hi-vis buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Sidelommer. Baglommer med med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende Hi-vis håndværker buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Dobbelte hængelommer med værktøjsholdere. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5020 88

5050 88

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 100

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1 B1 C1 E3 F1

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 20471 CL.2

BUKS MED SLIBEFORSTÆRKNING 5024 88

Inherent flammehæmmende bukser ekstra forstærket med Barricader, der giver en høj beskyttelse mod metalstænk. Bagsiden af buksen har Cantex Stretch for øget komfort. På lager i 2 kvartal 2021. Sidelommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobiltelefonlomme, blyantslomme og skjult D-ring. Tommestok-lomme med knivknap og løkke. Indvendige justerbare knæpude lommer. Kontraststikninger. * For at opfylde kravene i EN ISO 11611 skal Tommestok lommen være lukket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

C44-64, C146-156, D96-120 99 gul/antracit 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

NEW

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

OVERALL

KEDELDRAGT

Inherent flammehæmmende Hi-vis overall, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfort niveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Justerbare seler med skjulte fixlockspænder og elastik i ryg. Lynlås i front. Brystlommer, hvoraf højre er med klap. Indvendig lomme. Justerbar talje. Sidelommer. Lårlommer med klap, telefonlomme, blyantslomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Knæpude lommer med to højde justeringer. Baglomme med klap. kontraststikninger. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, med ærmer og front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch giver kedeldragten fleksibilitet og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager i 2. kvartal 2021. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Brystlommer med klap, værktøjsholder og skjult D-ring. Justerbar manchet med trykknapper. Sidelommer med klap og gennem-greb. Justerbare knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Elastik i ryggen. Kontraststikninger.

5040 88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

5010 88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0%

c95mt

c95mt 101


CANTEX WELD STRETCH HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL)

DAME JAKKE FR

5037 88

NEW

Inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke med ærmer og front i Cantex Weld og ryg i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør jakken fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager i 2. kvartal 2021. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Forlænget ryg med slidser, med lynlåse for bedre bevægelighed. Højre brystlommer med klap, værktøjsholder og skjult D-ring. Venstre brystlomme med klap. Lodret lomme med lynlås. Side lommer med klap, to indvendige lommer. Justerbar manchet med trykknapper. Kontraststikninger. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

DAME BUKS

DAME HÅNDVÆRKER BUKS

Inherent flammehæmmende Hi-vis dame buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Sidelommer. Baglommer med med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende Hi-vis dame håndværker buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Dobbelte hængelommer med værktøjsholdere. Sidelommer. Baglommer med med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5027 88

Dame 36-48 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

5057 88

c95mt

c95mt

GRAVIDITETSBUKS

5097 88

Inherent flammehæmmende Hi-Vis graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. På lager 2 kvartal, 2021.

102

Dame 36-48 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

NEW


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAME JAKKE 5737 88

Inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør jakken fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Skjult lynlås og trykknapper i front. forlænget ryg. To holdere til headset. Brystlommer med klap, højre med værktøjsholder og skjult D-ring. Lodret brystlomme med lynlås. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar ærmevidde med trykknapper. Inderlomme. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

NEW

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

DAME BUKS

EN 1149-5

DAME HÅNDVÆRKER BUKS

5729 88

5759 88

Inherent flammehæmmende Hi-vis dame buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Forlommer, Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende Hi-vis dame håndværker buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Dobbelte hængelommer med værktøjsholdere. Sidelommer. Baglommer. Venstre cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Højre cargolomme med ekstra værktøjsholder. Tommestok lomme med skjult kniv knap. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

Dame 36-48 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt GRAVIDITETSBUKS 5799 88

Inherent flammehæmmende Hi-vis graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. På lager 2 kvartal, 2021.

NEW 103


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAME JAKKE 5730 88

Inherent flammehæmmende Hi-vis jakke, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør jakken fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Skjult lynlås og trykknapper i front. forlænget ryg. To holdere til headset. Brystlommer med klap, højre med værktøjsholder og skjult D-ring. Lodret brystlomme med lynlås. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar ærmevidde med trykknapper. Inderlomme. Kontrastsyninger.

NEW

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKS

EN 1149-5

HÅNDVÆRKER BUKS

5720 88

Inherent flammehæmmende Hi-vis buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør buksen fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Forlommer, Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

5752 88 Inherent flammehæmmende Hi-vis håndværker buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Dobbelte hængelommer med værktøjsholdere. Sidelommer. Baglommer. Venstre cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Højre cargolomme med ekstra værktøjsholder. Tommestok lomme med skjult kniv knap. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 104


CANTEX WELD STRETCH VISIBLE

*EN ISO 11612 *EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKERVEST 5761 88

Inherent flammehæmmende håndværker vest, med øget synlighed. På lager 2 kvartal, 2021. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en er med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. Knivknapper. Hammerholder. Kontraststikninger. *For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand, med samme certificeringer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

XS-4XL 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

KEDELDRAGT

OVERALL

Inherent flammehæmmende kedeldragt, med øget synlighed, ærmer og front i Cantex Weld og bag i Cantex stretch. Cantex stretch gør kedeldragten fleksibel og giver bevægelsesfrihed og høj komfort, mens Cantex Weld giver ekstra høj beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod slibestænk. På lager 2 kvartal, 2021. Skjulte knapper og lynlås i front. Brystlommer med skjult lynlås. Skjult D-ring. Sidelommer med klap. Knæpude lommer med to højde justeringer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Elastik og læg i ryggen for maximal komfort. Skjulte plast trykknapper ved manchet. Refleks rundt ben, ærmer og over skulder. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende Hi-vis overall, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør overallen fleksibel og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Justerbare seler med skjulte fixlockspænder og elastik i ryg. Brystlommer med klap. Inderlomme. Justerbar vidde. Sidelommer. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Baglommer med klap. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

5710 88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

5740 88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt 105


CANTEX WELD STRETCH

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKS 5420 88

Inherent flammehæmmende buks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Sidelommer, Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

DAME BUKS 5429 88 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKERBUKS 5452 88

Inherent flammehæmmende håndværkerbuks, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Dobbelte hængelommer med værktøjsholdere. Sidelommer. Baglommer med med klap. Cargo lomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer. Justerbar fodvidde med trykknapper. Forstærket bagkant ved benslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt

NEW

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 5459 88 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.2, EN 13034, LOI: 29,5% 802: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 106


CANTEX WELD STRETCH

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

OVERALL 5440 88

Inherent flammehæmmende overall, med front i Cantex Weld og bag i Cantex Stretch. Cantex Stretch gør bukserne fleksible og giver dig bedre bevægelighed med et højt komfortniveau, mens Cantex Weld foran giver dig ekstra høj beskyttelse ved svejsning og stænk af flydende metal. På lager 2 kvartal, 2021. Lynlås i front. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder, og elastik i ryggen. Brystlomme med klap. Inderlomme. Justerbar talje. sidelommer, lårlomme med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Tommestok lomme med klap og forstærket bund. Justerbare knæpude lommer.Lange og korte størrelser - produceret på bestilling med ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 EN 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 ELIM: 12,0 cal/cm² E3 F1 ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

STRETCH CHINOS 6351 88

Metalfri og inherent flammehæmmende stretch chinos, med god bevægelsesfrihed og høj komfort, der passer til dig, der skifter mellem stående og siddende arbejde. På lager 2 kvartal, 2021. Sidelommer. Baglommer med klap, cargolomme med klap, telefonlomme , skjult D-ring og blyantsholder. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95nt DAME, STRETCH CHINOS 6356 88 Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

Dame 36-48 03 marineblå 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95nt

107


RISIKOVURDERING: Smeltet jern, kraftig varme og ild, varmebelastning, trafikulykker (indendørs), lysbue (lejlighedsvis), sprøjt fra svejsning

CANTEX 57

> Bedste serie til dig, der arbejder med flydende jern > God beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme > Øget synlighed med refleks og fluorescerende detaljer

Cantex 57 er inherent brandhæmmende tøj til metalindustrien med maximal beskyttelse mod smeltet jern, E3. Serien byder på en god beskyttelse mod lysbue ulykker og er certificeret til svejsning. Kollektionen er designet med både fluorescerende stof og reflekterende materiale for at synliggøre brugeren både fra kranføreren og lastbilchaufførens perspektiv. Sortimentet omfatter også dame modeller.

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57

5700 88 VINTERJAKKE

5736 88 JAKKE

5726 88 BUKS

5742 88 OVERALL

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57 - DAME Dame størrelser - Perfekt til arbejde med smeltede metaller - Øget synlighed

5709 88 DAME VINTERJAKKE

108

5716 88 KEDELDRAGT

5739 88 DAME JAKKE

5727 88 DAME BUKS


CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 D3 ATPV: 15,0 cal/cm² E3 F1

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VINTERJAKKE 5700 88

Inherent flammehæmmende vinterjakke med quiltfoer og forhøjet synlighed, i et materiale med god beskyttelse mod forskellige smeltede metaller og højest mulige beskyttelse af smeltet jern. Skjult lynlås og trykknapper i front. Dobbelt holder til headset. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Skjulte knivknapper på venstre brystlomme. Lodret brystlomme med lynlås. Sidelommer med klap og fleecefor. Løbegang i taljen. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Quiltet foring og fleece i kraven. Indvendig lomme. Baglomme med klap. Lynlås i foret for montering af tryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 D3 ATPV: 15,0 cal/cm² E3 F1

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAME VINTERJAKKE 5709 88

Inherent flammehæmmende quiltforet damejakke med ekstra synlighed, let figursyet. Skjult lynlås og trykknapper i front. Dobbelte holdere til headset. Brystlommer med lynlås, højre med indvendig D-ring. Skjulte knivknapper på venstre lomme. Sidelommer med klap. Løbegang i talje. Handske-lomme med klap på ryg. Justerbar ærmevidde og indvendig windstopper. Quiltforet. Fleece i krave. Inderlomme med lynlås. Lynlås i foer for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

109


CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE

DAME JAKKE

Inherent flammehæmmende jakke, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med skjult lynlås. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Snøre til taljeregulering. Skjulte plast trykknapper ved manchet. Refleks rundt ærmer, over skuldre og på ryg. Kontrast stikninger.

Inherent flammehæmmende dame jakke, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjult lynlås og trykknapper i front. To Napoleons-lommer med lynlås. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Skjulte trykknapper ved manchet. Refleks rundt ærmer, over skuldre og på ryg. Kontrast stikninger.

5736 88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

5739 88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame XS-XXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

BUKS

5726 88

Inherent flammehæmmende buks, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Sidelommer. Justerbare knæpude lommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og indvendig telefonlomme. Tommestok lomme. Refleks rundt ben. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt DAME BUKS 5727 88

Inherent flammehæmmende dame buks, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Sidelommer. Justerbare knæpude lommer. D-ring. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og indvendig telefonlomme. Tommestok lomme. Refleks rundt ben. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-46 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 110


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

5940 92 03

5710 88 94

ARC RATING 29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

SKIN PROTECTION Cantex JX 5930 92 03 7,0 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT 5716 88

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

5742 88

Inherent flammehæmmende kedeldragt, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjulte knapper og lynlås i front. Brystlommer med skjult lynlås. Skjult D-ring. Sidelommer med klap. Knæpude lommer med to højde justeringer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Elastik og læg i ryggen for maximal komfort. Skjulte plast trykknapper ved manchet. Refleks rundt ben, ærmer og over skulder. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende overall, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Inderlommer. Sidelommer. Cargo lommer med telefonlomme og værktøjsholder. Tommestok lomme. Knæpude lommer med to højde justeringer. Baglommer. Justerbar linning. Refleks rundt ben. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 111


RISIKOVURDERING: Gnister og gløder, kraftig varme og ild, strålevarme, trafik (indendørs)

OUTBACK HEAVY WELDING

> Svejsetøj med ekstrem lang holdbarhed > Blødt og behageligt > Forhøjet synlighed

En helt ny generation af arbejdstøj til svejsere – Svejsetøj som beskytter og holder meget længere end normalt. Efter 6 års udviklingsarbejde har Tranemo nu en ny generation af svejsetøj i svejseklasse 2. Tøjet er udviklet i et helt nyt mix af inherente fibrer – altså evig flammehæmmende og uden kemikalier. Nu behøver ingen svejse i sikkerheds-arbejdstøj, som er alt for varmt og tungt, og som går i stykker af svejsegløder efter kun kort tids brug. Designet er perfekt og tøjet er meget åndbart. En meget længere holdbarhed gør Outback serien til en god investering. De gule Hi-vis effekter giver tillige en god synlighed og dermed igen en større sikkerhed for medarbejderen. Outback er med garanti det første klasse 2 svejsetøj på markedet, som medarbejderen også sætter pris på at anvende.

OUTBACK HEAVY WELDING Svejsetøj - Blødt og behageligt - Forhøjet synlighed - Lang holdbarhed

5535 86 SVEJSE JAKKE

5522 86 SVEJSE BUKS

5550 86 SVEJSE HÅNDVÆRKER BUKS

5540 86 SVEJSE OVERALL

5512 86 SVEJSE KEDELDRAGT

SVEJSE TILBEHØR Ekstra beskyttelse til svejsere

112

5572 19 SVEJSE CHAPS

5573 80 SVEJSE PONCHO

5576 19 SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE

5575 19 SVEJSE FORKLÆDE

5577 19 SVEJSEÆRMER

5578 19 SVEJSE BALACLAVA

9142 88 SVEJSE CAP


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Outback HW

5920 92 03

5535 86 67

Radiant Heat

Radiant Heat

C1

C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s

BESKYTTELSE, HOLDBARHED OG KOMFORT I VERDENSKLASSE Ved svejsning produceres der meget UV- og varmestråling. For at øge brugernes komfort og undgå varme stress har Tranemo tilføjet ventilationsåbninger på svejsebeklædningen. Materialet Outback HW er testet i henhold til UV-standarden EN 410, som måler beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, og beregner maksimal brug ved forskellige svejsemetoder. Testresultaterne viser, at du kan udføre alle typer svejsemetoder i over 8 timer ved brug af Outback HW.

TIG (CrNi) 44,12

Svejse teknik Maksimal varighed (h)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG with pulse MIG w/o pulse Electrode (Al) (Al) (St:37) 40,68 17,39 18,56

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE JAKKE 5535 86

Svejse jakke i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Justerbar i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

SVEJSE HÅNDVÆRKER BUKS 5550 86

Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Dobbelte hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. *For at opfylde kravene til EN ISO 11611 og EN 13034, skal åbningerne af hængelommerne være dækket af jakken 5535 under svejsning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

113


OUTBACK HEAVY WELDING

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE BUKS 5522 86

Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE KEDELDRAGT

5540 86

5512 86

Svejse overall med høj synlighed, i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Med justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Svejse kedeldragt i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult 2-vejs lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult D-ring og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Sidelommer med skjult gennemgreb. Justerbar elastik i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Justerbare manchetter. Fluorescerende stof på ben og piping på bryst og ryg. Forstærket bagside af ben forneden.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 61482-1-2, Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 114

114


SVEJSE TILBEHØR

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1

SVEJSE CHAPS

SVEJSE PONCHO 5573 80

5576 19

Metalfri og inherent flammehæmmende chaps i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Chaps monteres let i flammehæmmende bælte (sælges seperat). Justerbar benlængde. Vulkaniseret knæ. Fungerer godt i kombination med forklæde 5575 19.

Flammehæmmende poncho med krave i et meget kraftigt materiale med god beskyttelse ved svejsning mod metal sprøjt. Justerbar talje med trykknapper. Justerbar ryg i blødt stof, som kan rulles op og fastgøres for ekstra ventilation. Høj krave, der kombineret med halsedisse (5999) giver komfort og god beskyttelse. Ponchoen kan klippes af til den ønskede længde.

Brandhæmmende forklæde med krave i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Justerbar krave for beskyttelse af hals og forhindre gnister i at komme indenfor forklædet. Snøre i taljen. Længde fra nakke: 74 cm.

5572 19

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE

One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 E3, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 32,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1

SVEJSE FORKLÆDE

SVEJSEÆRMER

Brandhæmmende talje forklæde i et meget behageligt materiale, med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Snøre i taljen. Højde: 55 cm. Fungerer fint i kombination med chaps 5572 19.

Metalfri flammehæmmende ærme beskyttelse i et let og behagelig materiale med særdeles god beskyttelse til svejsning. Justerbar elastik foroven. Elastik forneden. Længde 52 cm.

5575 19

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

5577 19

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

EN ISO 11611 CL.1 A1

SVEJSE BALACLAVA

SVEJSE CAP

5578 19

9142 88

Flammehæmmende balaclava i vævet stof til brug under svejsehjelm. Ekstra beskyttelse over skulderne. Snøre for justering af ansigts vidde.

Flammehæmmende svejse cap Med elastik i nakke.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m², EN ISO 14116

b93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 64 koksgrå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 115


RISIKOVURDERING: Smeltet aluminium, smeltet jern, kraftig varme og ild, varmebelastning, trafik (indendørs)

MAGMA

> Ny herrejakke med forbedret design på front lommerne > Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium og jern > Inherent flammehæmmende uldbaseret stof

Magma er udviklet til at modstå sprøjt af smeltet jern, stål, aluminium og mange andre metaller og legeringer. Serien er udviklet til krævende miljøer, primært aluminiums værker, og er certificeret med den højeste beskyttelse mod aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forstærkninger på særligt udsatte områder og har en høj beskyttelse mod strålevarme. Den øgede synlighed giver beskyttelse mod ulykker i det industrielle miljø. Alt for en mere sikker arbejdsplads. For at opnå det bedste vaske resultat, kontakt Tranemo for speciel vaskeinstruktion.

MAGMA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium og jern - Øget synlighed

NEW

5632 87 KITTEL

5635 87 JAKKE

5674 87 SKJORTE FR, MAGMA

5625 87 BUKS

MAGMA - DAME

116

BUKS

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Dame størrelser - Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium og jern - Øget synlighed

5639 87 DAME JAKKE, MAGMA

5626 87

5628 87 DAME BUKS

5629 87 DAME BUKS


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

DAME JAKKE, MAGMA 5639 87

Inherent flammehæmmende damejakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Skjult lynlås og trykknapper i front. Høj krave og forlænget ryg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klap. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar manchet med trykknapper. Refleks på ærmer og skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

DAME BUKS

DAME BUKS

Inherent flammehæmmende damebuks, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Tommestok lomme med klap. Reflekterende striber på benene.

Inherent flammehæmmende damebuks med sko-beskyttelse, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Forstærket tomme stok lomme med klap. Sko-beskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Reflekterende striber bag på benene.

5628 87

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5629 87

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 117


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6315 90 07

5635 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

JAKKE 5635 87

Inherent flammehæmmende jakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Skjult lynlås og trykknapper i front. Høj krave og forlænget ryg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klap. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar manchet med trykknapper. Refleks på ærmer og skuldre.

NEW

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

KITTEL 5632 87

Metalfri og inherent flammehæmmende kittel, tilpasset til at bære uden på jakke, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlænget front for ekstra beskyttelse. Skjult knaplukning med trykknapper i front. Justerbar ærmevidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

118


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6312 90 07

5625 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

SKJORTE FR, MAGMA 5674 87

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Dobbelt stolpe med skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap. Ventilations-kanaler i ryg. Justerbar manchet med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

BUKS

BUKS

Inherent flammehæmmende buks, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Tommestok lomme med klap. Reflekterende striber på benene.

Inherent flammehæmmende buks med sko-beskyttelse, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Forstærket tommestok lomme med klap. Sko-beskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Reflekterende striber bag på benene.

5625 87

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5626 87

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 119


RISIKOVURDERING: Små stænk af smeltet metal, stænk af kemikalier

APEX

> Aramid med meget høj nedbrydningstemperatur > Håndterer stænk af mange forskellige kemikalier > Fiberfarvet stof, der kan håndtere mange industrielle vaske

APEX er en kollektion i Tranemos omfattende flammehæmmende sortiment, der kan løse nogle af de vanskeligste beskyttelserisikoer. Materialet er en 300 g/m² fiberfarvet aramid, der også er foret med et yderligere lag flammehæmmende stof i front. Beskyttelsesniveauet er meget højt, og materialet består ikke alene testene i EN 13034 for syre og base, men også for aromatiske kulbrinter og alkohol. Bukserne, der fås i både dame og herre størrelser, fås også med ekstra forstærkninger mod stænk på fronten. Kollektionen har også øget synlighed. APEX er en løsning til mange arbejdssituationer, hvor det har været vanskeligt at håndtere sprøjt af kemikalier, og hvor brug af kemiske dragter ikke er et alternativ. I mangel af tekstiler, hvor zink løber af, bruges APEX også, når man arbejder med smeltet zink, da nedbrydningstemperaturen i metervaren er højere end zinkets smeltepunkt. Zink løber ikke af, men brænder heller ikke huller i tøjet, og metallet bør fjernes så hurtigt som muligt for at undgå forbrændinger.

120


APEX

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6630 83 JAKKE

6620 83 BUKS

6621 83 BUKS

6623 83 BUKS MED SKOBESKYTTELSE

APEX - DAME

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6627 83 DAME BUKS MED SKOBESKYTTELSE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

6628 83 DAME BUKS

6629 83 DAME BUKS

EN 13034 type PB[6]

JAKKE

6630 83

Flammehæmmende jakke med dobbelt bærestykke for at opnå ekstra beskyttelse mod varme. Jakken er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Skjult lukning foran med trykknapper og jeans-knap. Brystlommer med klap. Sidelommer med klap. Tre indvendige lommer. Justerbare manchetter. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

c95mt

121


APEX

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKS 6620 83

Flammehæmmende buks med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKS

BUKS

Flammehæmmende Hi-Vis buks, med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger.

Flammehæmmende buks med skobeskyttelse, øget synlighed og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme med klap. Skobeskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Kontraststikninger.

6621 83

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6623 83

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

122

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

DAME BUKS 6629 83

Flammehæmmende dame buks med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAME BUKS MED SKOBESKYTTELSE

DAME BUKS

Flammehæmmende dame buks med skobeskyttelse, øget synlighed og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme med klap. Skobeskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Kontraststikninger.

Flammehæmmende dame Hi-Vis buks, med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6627 83

Dame 36-48 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

6628 83

Dame 36-48 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 123


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, eksplosion, trafikulykker (Aramid Hi-Vis)

ARAMID

> > > >

Til arbejdsmiljøer, hvor der er risiko for elektriske lysbue ulykker Letvægts og slidstærkt tøj Gode flammehæmmende egenskaber og lang levetid Velegnet til industiel vask

Slidstærkt flammehæmmende beklædning i inherent aramid. Den lette og behagelige aramid serie er velegnet til arbejdsmiljøer, hvor risikoen for lysbue eksisterer. Tøjet er designet i samarbejde med førende virksomheder indenfor el- og procesindustrien, for optimal ydeevne. Serien er særdeles velegnet til industriel vask.

124


ARAMID

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Let og behageligt - Gode flammehæmmende egenskaber - Slidstærkt

5330 84 JAKKE

5341 84 OVERALL

5320 84 BUKS

5349 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

5350 84 HÅNDVÆRKER BUKS

5319 84 KEDELDRAGT

5310 84 KEDELDRAGT

ARAMID HI-VIS

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Gode flammehæmmende egenskaber - Slidstærkt - Hi-Vis

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 JAKKE

5329 84 BUKS

5359 84 HÅNDVÆRKER BUKS

5344 84 OVERALL

5346 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

125


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2*

JAKKE 5339 84

Inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skult lynlås i front. Holdere for headset. Brystlommer med klap, telefon lomme og skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås. Skjult værktøjsholder på venstre bryst. Sidelommer. Forlænget ryg. Skjulte trykknapper ved manchet. Kontraststikninger. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKS

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKER BUKS

5329 84

5359 84

Inherent flammehæmmende buks med refleks og rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Rummelige forlommer. Baglommer. Lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende buks med refleks og rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Rummelige frontlommer. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt 126

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKEROVERALL

5344 84

5346 84

Inherent flammehæmmende overall med refleks og lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Baglommer. Regulerbar i liv. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Inherent flammehæmmende håndværker overall med refleks og lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Lynlås i front. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Baglommer. Kontraststikninger. Regulerbar i liv. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

KEDELDRAGT 5319 84

Inherent flammehæmmende kedeldragt med refleks, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skjult tovejs lynlås i front. Brystlommer med klap, venstre med skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar talje. Actionback for maksimal bevægelses-frihed. Tommestok lomme. Baglommer. Knæpude lommer. Tovejs lynlås i benene. Skjulte knapper i ærmeslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

127


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

JAKKE 5330 84

Inherent flammehæmmende jakke, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås. Sidelommer. Forlænget ryg. Ærmelomme med klap. Inderlomme. Skjult knapning i manchet. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKER BUKS

BUKS

5320 84

5350 84

Inherent flammehæmmende buks med rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Flammehæmmende buks med kontrastsyninger. Rummelige frontlommer. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer.

Inherent flammehæmmende håndværker buks med rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 128

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKEROVERALL

5341 84

5349 84

Inherent flammehæmmende overall med lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Baglommer. Regulerbar i liv. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Inherent flammehæmmende håndværker overall med lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefonog tommestok lomme. Baglommer. Regulerbar i liv. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN 1149-5

KEDELDRAGT

5310 84

Inherent flammehæmmende kedeldragt, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skjult tovejs lynlås i front. Brystlommer med klap, venstre med skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar talje. Actionback for maksimal bevægelses-frihed. Baglommer. Tommestok lomme. Knæpude lommer. Tovejs lynlås i benene. Skjulte knapper i ærmeslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

129


RISIKOVURDERING: Trafikulykke, elektrisk lysbue, kraftig varme og ild

ZENITH

> Ny softshell jakke og vinterjakke med hætte. > Højt beskyttelsesniveau for vedligehold og infrastruktur, hvor der er risiko for elektrisk lysbue > Høj komfort med blød inderside

ZENITH offshore serien er udviklet efter nøje definerede ønsker og krav, sammen med større førende offshore virksomheder. Kravene har været orange certificeret hi-vis offshorebeklædning i en komplet serie i opdaterede avancerede modeller. Alle hensyn er taget til folk der arbejder i offshore branchen, og inden for den petrokemiske industri, naturligvis når det gælder de flammehæmmende inherente egenskaber, men også når det gælder høj synlighedhed, risiko for lysbue, samt antistat. Tøjet er certificeret i.h.t. EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 og EN ISO 20471. Sortimentet anvendes naturligvis også i mange andre brancher og dækker bredt, og kombineres fordelagtigt med produkter fra vores øvrige FR Hi-Vis serier. Serien er også udviklet til at klare kravene i jernbanebranchen..

130


ZENITH

ARC RATING: 8,4 cal/cm²

Høj synlighed - God beskyttelse ved højspænding og vedligehold

ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm²

5231 84 JAKKE, METALFRI

5233 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

Arc Rating: 9,8 cal/cm²

5236 82 VINTERJAKKE

5222 84 BUKS

5223 84 BUKS WINDBREAKER

5252 84 HÅNDVÆRKER BUKS

5242 84 OVERALL, METALFRI

5249 84 HÅNDVÆRKER OVERALL, METALFRI

5212 84 KEDELDRAGT

Arc Rating: 9,8 cal/cm²

5239 82 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5253 84 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

9062 84 RADIO LOMME

ZENITH DAME

ARC RATING: 8,4 cal/cm²

Dame størrelser - Høj synlighed - God beskyttelse ved højspænding og vedligehold

NEW

5238 84 DAME JAKKE, METALFRI

5227 84 DAME BUKS

5228 84 DAME BUKS WINDBREAKER

5257 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

5258 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5296 84 GRAVIDITETSBUKS, METALFRI

131


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

DAME JAKKE, METALFRI

5238 84

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front og trykknapper. Forlænget ryg med slidser for forbedret bevægelse. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer/dokument lommer. Justerbar talje og manchet. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame XS-XXL 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 5257 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER 5258 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 132

EN 1149-5


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAME BUKS 5227 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

GRAVIDITETSBUKS, METALFRI 5296 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*EN 342 (5228+5236 or 5239)

DAME BUKS WINDBREAKER 5228 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

133


ZENITH

RADIO LOMME

9062 84

Radio lomme som monteres med knapper. Passer til produkterne 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 og 5249 84. Størrelse ca. 8x15x4 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 50 orange 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE, METALFRI

5231 84

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer. Justerbar talje og manchet. Skjulte knapper til montering af radiolomme (906284). Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

HÅNDVÆRKER BUKS

BUKS 5222 84

5252 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis bukser, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 134

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

OVERALL, METALFRI

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

HÅNDVÆRKER OVERALL, METALFRI

5242 84

5249 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis overall med lynlås i front, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring og telefon-lomme. Lårlommer med klap. Skjulte knapper for montering af tilbehør 9062 84 radiolomme. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker overall med lynlås i front, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjsfæste. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring og telefon-lomme. Lårlommer med klap. Skjulte knapper for montering af tilbehør 9062 81 radiolomme. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

KEDELDRAGT 5212 84

Metalfri og flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Skjult lynlås og trykknapper i front. Venstre side med lodret brystlomme med lynlås. Højre side med brystlomme med klap. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. Justerbar elastik i linning og læg i ryggen for maximal komfort og bevægelighed. Justerbar manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbar indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok-lomme med værktøjslommer. Skjulte knapper til montering af tilbehør 9062 84 50, radio lomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 135


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 RIS-3279-TOM (5239+5223)

VINTERJAKKE M. HÆTTE

5239 82

Inherent flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke, med aftaglig hætte, tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Quiltforet aftaglig hætte. Skjult lynlås og knapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås og skult D-ring. Lodrette sidelommer med fleecefoer og klap. Vindstopper i ærmer. Quiltet linning og fleece i kraven. To indvendige lommer. Knapper til montering af radiolomme (9062 82). *Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 93 orange/marineblå 822: Fluorescerende, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 *EN 342 CL.1 (D84) (5223+5236 or CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120) 5239)

BUKS WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5223 84

5253 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis bukser, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 136

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 5233 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell jakke, med meget høj komfort. Jakken er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme er med lynlås og mulighed for ledning til headsæt. Holder til headsæt i kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. Snøre i liv. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 951: Fluorescerende, Windtech FR HVO, 385 g/m², vind- og vandafvisende 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 RIS-3279-TOM (5236+5223)

VINTERJAKKE 5236 82

Inherent flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke med quiltfoer og tapede sømme. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Skjult lynlås og knapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås og skult D-ring. Lodrette sidelommer med fleecefoer og klap. Vindstopper i ærmer. Quiltet linning og fleece i kraven. To indvendige lommer. Knapper til montering af radiolomme (9062 82). *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 93 orange/marineblå 822: Fluorescerende, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt 137


RISIKOVURDERING: Trafikulykke, elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, lettere svejs

EDGE

> Hi-Vis orange inherent flammehæmmende > God beskyttelse til arbejde ved jernbane og vedligeholdelse, hvor der er fare for lysbue > Dobbeltvævet stof med blød inderside

EDGE er udviklet for at du skal være mere synlig på jernbanen, hvor der også er risici fra højspænding, svejsning og skærebrænding. EDGE er metalfri og den beskytter ved lysbue ulykker og er certificeret i henhold til svejs klasse 2. Serien fungerer godt til skære- og svejsearbejde, og er certificeret i henhold til EN ISO 20471.

138


EDGE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 6131 82

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis jakke i dobbeltvævet tekstil med ”comfort inside” udviklet til arbejde i jernbane industrien. Forlænget ryg. Skjult lynlås lukning og trykknapper. Ventilations åbninger i armhule. Brystlommer med klap. Holder til radio/gasdetektor. Sidelommer med klap. To inderlommer med klap og indvendig lomme til telefon. Snøre i bunden af jakke. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

BUKS 6121 82

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis buks i dobbeltvævet tekstil med ”comfort inside” udviklet til arbejde i jernbane industrien. Sidelommer. Baglommer med klap. Lårlommer med klap. Formsyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT 6111 82

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, i dobbeltvævet tekstil med ”comfort inside” udviklet til arbejde i jernbane industrien. Skjult lynlås lukning. Ventilationsåbninger i armhule. Venstre brystlomme er lodret med lynlås. Højre brystlomme er med klap og strop til radio/gasdetektor. Sidelommer med klap og skjult gennemgreb. Baglommer med klap. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Regulerbar i liv og manchetter. Lynlås i ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-5XL, M-3XL Tall 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt 139


FLAMMEHÆMMENDE

OUTERWEAR FR

> Ny vinterbeklædning, med tapede sømme, til både kvinder og mænd > Inherent Flammehæmmende vinterbeklældning til forskellige klimaer og aktivitetsniveauer > Høj komfort og beskyttelse mod kulde og regn

Mange job, der kræver flammehæmmende eller lysbuebeskyttelse, udføres ofte udendørs under forskellige vejrforhold, hvilket stiller store krav til beskyttelsesbeklædningen. Det skal beskytte både mod dårligt vejr og andre flammerelaterede risici, mens de er komfortable og fleksible. Tranemo har mange forskellige typer ydre beklædningsgenstande, som brugeren kan bære i henhold til lag-på-lag-princippet for den bedste og letteste beskyttelse. Til hver brandhæmmende serie er der nu passende vinter beklædning, uanset om arbejdet er fysisk aktivt eller stillestående i streng kulde. Beklædningen har mange praktiske detaljer og er certificeret mod de fleste risici, herunder regn og kulde. Der er selvfølgelig også flammehæmmende vinterjakker i dame størrelser.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 4.1

VINTEROVERALL 5122 93

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis vinteroverall, med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Aftagelige og justerbare seler med fixlock spænder. Høj ryg med fleecefoer for ekstra beskyttelse. Stropper i liv. Sidelommer med lynlås. Rummelige lårlommer med klap og D-ring i højre lomme. Indvendige knæpude lommer. Tovejs lynlås på yderside af ben. Sne barriere i ben og justerbar fodvidde. * Bukserne er testet som et 3-lags system sammen med standardundertøj og jakke 5101 93, 5103 93, 5107 93, 5109 93, 5118 94 og 5119 94. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt

NEW 140

*EN 342


OUTERWEAR FR

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

NEW

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-4XL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5101+5122)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*** (XS) CL.3 (S-4XL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5109+5122)

VINTERJAKKE M. HÆTTE

VINTERJAKKE, METALFRI 5101 93

5109 93

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis vinter jakke, med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodret brystlomme med lynlås på højre bryst. D-ring. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Forlænget ryg med læg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. Lynlås i foret for montering af tryk. Kan leveres med hætte, vare nr. 9151 93 *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980.

Metalfri, Inherent flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke, med aftaglig hætte, tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Skjult lynlås og trykknapper i front. Justerbar quiltforet aftaglig hætte, der passer over en hjelm. Holdere til headset.Lodret brystlomme med lynlås på højre bryst. D-ring. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. Forlænget ryg med slidser med lynlåse for bedre bevægelighed. *Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. ***Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Foer, quilt FR, 120 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAME VINTERJAKKE, METALFRI 5103 93 Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Foer, quilt FR, 120 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5103+5122)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*** (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN 343 4.1

**EN 342 (5107+5122)

DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE 5107 93

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Foer, quilt FR, 120 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 055: Foer, quilt FR, 120 g/m² 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt 141


OUTERWEAR FR

Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

141

54

141

54

00

54

NEW

NEW

5109 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE VINTER FR

5101 93 VINTERJAKKE, METALFRI VINTER FR

54

58

58

137

76

109

77

5700 88 VINTERJAKKE CANTEX 57

81

5233 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI ZENITH

5195 95 SOFTSHELL JAKKE SWITCH

81

5239 82 VINTERJAKKE M. HÆTTE ZENITH

5236 82 VINTERJAKKE ZENITH

137

NEW

5165 95 SOFTSHELL VEST, METALFRI STRETCH FR

5145 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI STRETCH FR

136

5135 94 SKALJAKKE, METALFRI SHELL FR

50

NEW

5136 94 SKALJAKKE MED FOER 9128, METALFRI SHELL FR

5119 94 PARKA MED FOER 9128, METALFRI SHELL FR

5118 94 PARKA, METALFRI SHELL FR

81

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE, METALFRI TERA TX

5800 81 VINTERJAKKE, METALFRI TERA TX

62

62

84

84

NEW

5832 81 JAKKE WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

140

5837 81 JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER, METALFRI TERA TX 55

5869 81 VINTER VEST, METALFRI TERA TX

50

NEW

142

5122 93 VINTEROVERALL VINTER FR

5132 94 SKALBUKS SHELL FR

5194 95 SOFTSHELL BUKS SWITCH

6032 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI STRETCH FR

6062 95 SOFTSHELL VEST, METALFRI STRETCH FR


136

136

5223 84 BUKS WINDBREAKER ZENITH

77

5253 84 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER ZENITH

76

5822 81 BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

77

5823 81 BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

76

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

OUTERWEAR FR - DAME 141

141

NEW

133

78

5863 81 DAME BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

5169 95 SOFTSHELL DAME VEST, METALFRI STRETCH FR

5149 95 SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI STRETCH FR

5807 81 DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE, METALFRI TERA TX

5803 81 DAME VINTERJAKKE, METALFRI TERA TX

78

NEW

5107 93 DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE VINTER FR

79

109

52

NEW

5103 93 DAME VINTERJAKKE, METALFRI VINTER FR

78

58

5228 84 DAME BUKS WINDBREAKER ZENITH

132

5709 88 DAME VINTERJAKKE CANTEX 57

79

5258 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER ZENITH

5862 81 DAME BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

79

5866 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

5867 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER, METALFRI TERA TX

143


FLAMMEHÆMMENDE

UNDERTØJ > Genanvendt bomuld, bedre for miljøet > Inherent flammehæmmende undertøj til alle klimaer > Findes i mange størrelser

Herre

Dame

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

Ny udviklet trikot med reduceret miljøpåvirkning! Genanvendt bomuld i tøjet reducerer mængden af bomuld, der skal dyrkes. Ved at bruge den bomuld, vi allerede har i omløb, reducerer vi stresset på naturens ressourcer. En vis mængde ny bomuld er stadig nødvendig for, at metervaren opretholder den samme styrke, og således at tøjets levetid ikke påvirkes, da en lang levetid også reducerer miljøbelastningen. Tranemo bruger derfor en blanding af genanvendt bomuld sammen med ny bomuld. Undertøjsortimentet består af to forskellige hovedkvaliteter, modacryl / bomuld og merinould / viskose. Bosmuldundertøjet er meget blødt, behageligt og giver et godt beskyttende første lag. Merinoulden, som også er blød og behagelig og har mange gode naturlige egenskaber. Det er smudsafvisende, varmer selvom det er blevet svedigt, absorberer ikke dårlig lugt og er naturligt flammehæmmende. Med Tranemos undertøj opnås altid en behagelig og sikker beskyttelse, fra huden og ud. Undertøj er en meget vigtig del af Tranemo Skinsafe™.

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

UNDERTRØJE K/Æ, FR

BOXERSHORTS, FR 5910 92

5911 92

Inherent flammehæmmende undertrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Rund hals og korte ærmer.

Inherent flammehæmmende boxershorts i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Med korte ben.

Inherent flammehæmmende boxershorts i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Elastik i talje. Medium talje og normal benlængde.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5900 92

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt 144

EN ISO 14116 index 3

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

BOXERSHORTS, FR

XS-4XL 03 marineblå 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95mt


UNDERTØJ

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TANKTOP MED SPORTS BH FR

SPORTS BH FR

BH FR

Blød inherent flammehæmmende tanktop med indvendig sports BH og 20% genanvendt bomuld. Sports BH med brede, justerbare skulder stropper og elastik forneden for maximal støtte. Syet ind i en let figursyet tanktop.

Blød, inherent flammehæmmende sports BH med 20% genanvendt bomuld. Brede, justerbare stropper for maximal støtte.

Inherent flammehæmmende BH uden bøjler, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Brede, justerbare skulderstropper. Justerbar lukning i ryg.

5917 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 03 marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2 CL.1, IEC 61482-11, LOI: 26,0%, Arc Rating: 5,1 cal/cm² 922: Cantex JL, 240 g/m²

5914 92

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

5915 92

Størrelse: Farve: Kvalitet:

75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

DAME BOXERSHORTS, FR

TRUSSE FR, HØJ

Inherent flammehæmmende boxershorts i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Elastik i taljen. Medium talje og normal benlængde. Foret kile.

Inherent flammehæmmende dametrusse, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Elastik i taljen. Foret kile.

5913 92

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 03 marineblå 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95mt

5918 92

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 03 marineblå 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TRUSSE FR 5919 92

Inherent flammehæmmende dametrusse i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Elastik i taljen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot 145


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

5940 92 03

5779 91 94

7,0 cal/cm² 1

5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5920 92

17 cal/cm² PPE CATEGORY 2

1

TRANEMO SKINSAFE

POLOTRØJE, FR

ARC RATING

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

UNDERTRØJE, FR 5940 92

Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Lynlås i krave og lange ærmer.

Inherent flammehæmmende undertrøje, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Med rund hals og lange ærmer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-3XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

FLEECE JAKKE, FR

FLEECE UNDERBUKS

Metalfri og inherent flammehæmmende fleece jakke med lynlås lukning.

Inherent flammehæmmende fleece underbuks. Elastik i liv.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5980 89

XS-3XL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt 146

5990 89

XS-3XL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

UNDERBUKS, FR

5930 92

Inherent flammehæmmende underbukser i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Elastik i liv. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6314 90 82

6330 90 07 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm² 2

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

NEW

TRANEMO SKINSAFE

DAME UNDERTRØJE 6314 90

Inherent flammehæmmende dame undertrøje i tynd strik af blød merinould og FR-viskose. Jaquard mønstrede paneler. Rund hals, forlænget ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 82 sort/grå 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

NEW

DAME, LANG UNDERBUKS 6311 90

Inherent flammehæmmende lange dame underbukser, i tynd strik af blød merino uld og FR viskose. Jacquard-mønstrede paneler. Elastisk i linning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 82 sort/grå 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

HALSEDISSE, FR 6397 90

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

HUE, MERINO, FR 6395 90

Inherent flammehæmmende hue, i jaquardstrikket blød merinould og FR viskose. Mønstret strik hue. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 82 sort/grå 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

NEW

Inherent flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse ved eksponering af en elektrisk lysbue. Halsedissen er vendbar, mønstret på den ene side og gråmeleret på den anden. Den forhindrer smeltet metal i at komme ind under kraven. Halsedissen kan også være "trukket" op og bruges som en elefanthue, som giver beskyttelse til ører og hud/hår mellem hjelm og krave. Halsedissen kan også bæres som et halstørklæde og beskytter mod kulde. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 82 sort/grå 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt 147


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino BX

Tera TX

6309 90 82

5830 81 94

ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm² 1

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

MERINOUNDERTØJ • • • • • •

Perfekt til udendørs arbejde under kolde forhold og med varierende intensiteter Brug beklædningen som dit inderste beskyttende lag tættest på huden Naturligt brandhæmmende Varmt selv om det bliver svedigt og fugtigt Naturligt smudsafvisende Absorberer ikke dårlig lugt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

POLOTRØJE FR 6309 90

Metalfri og inherent flammehæmmende polo undertrøje i trikot af blød merinould og FR-viskose. Med skjult lynlås og lange ærmer. Forlænget ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C2 D2 ELIM: 9,6 cal/cm² E1 F1 EBT: 10,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

CARDIGAN M/LYNLÅS

6330 90

Metalfri og inherent flammehæmmende cardigan i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Skjult lynlås. Stiklommer med klap. Ribkant ved manchetter med hul til tommelfinger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

UNDERBUKS 6302 90

Inherent flammehæmmende underbukser i trikot af blød merinould og FR-viskose. Elastik i taljen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

148

EN 1149-5

XXS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6315 90 07

6330 90 07 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm² 2

ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

UNDERTRØJE, FR

POLOTRØJE, FR

Inherent flammehæmmende undertrøje i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Rund hals. Forlænget ryg.

Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Skjult lynlås i krave. Forlænget ryg.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6315 90

6319 90

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOXERSHORTS, FR 6310 90

Inherent flammehæmmende boxershorts i blød merino uld og FR viskose. Elastik i taljen. EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

UNDERBUKS, FR 6312 90

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm²

d95nt

Inherent flammehæmmende underbuks i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Elastik i talje. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

149


FLAMMEHÆMMENDE

TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

Herre

Dame

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

> Nu også med et udvalg af flamme- og lysbue beskyttende handsker > Stort udvalg af inherent flammehæmmende skjorter og trøjer > Nu endnu flere størrelser til både herrer og damer

Vores brede udvalg af skjorter, T-shirts, sweatshirts og veste dækker så godt som ethvert behov man kan forestille sig. Hvad enten det gælder det inderste lag tættest på huden, det isolerende mellemlag eller, det yderste lag. Dette er en meget vigtig del af Tranemo Skinsafe™ lag på lag systemet, og i at opbygge et højt beskyttelsesniveau mod f.eks. lysbue, strålevarme eller afkøling. Næsten alle produkter er antistatiske.

150


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

6373 89 94

5039 89 94

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

1

2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

SWEATSHIRT JAKKE 5030 89

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis jakke i blød sweatshirt kvalitet med 20% genanvendt bomuld. Skjult lynlås. Brystlomme med lynlås. Side-lommer. Ribmanchet i ærmer. Påvarmede reflekser for bedre komfort. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

DAME SWEATSHIRT JAKKE 5039 89

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke i blød sweatshirt kvalitet med 20% genanvendt bomuld. Skjult lynlås. Brystlomme med lynlås. Stiklommer. Ribkant ved manchetter. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C2 D2 ELIM: 9,6 cal/cm² E1 F1 EBT: 10,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

CARDIGAN M/LYNLÅS

6330 90

Metalfri og inherent flammehæmmende cardigan i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Skjult lynlås. Stiklommer med klap. Ribkant ved manchetter med hul til tommelfinger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

151


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

6372 89 94

5075 89 94

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

1

2

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

SWEATSHIRT FR

SWEATSHIRT FR 5270 89

5075 89

Inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran og 20% genanvendt bomuld. Brystlomme med klap. Ribkant i ærmer og forneden. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Sweatshirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran og 20% genanvendt bomuld. Brystlomme med klap. Ribkant i manchetter og linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Sweatshirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis sweatshirt med rund hals og 20% genanvendt bomuld. Strikkede manchetter og linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Sweatshirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2.

5070 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

Størrelse: Farve: Kvalitet:

SWEATSHIRT FR

XXS-4XL 50 orange 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

XXS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATSHIRT FR

SWEATSHIRT FR

SWEATSHIRT, FR

Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med rund hals og ekstra synlighed. 20% genanvendt bomuld. Ribkant ved hals, manchetter og i linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med rund hals og 20% genanvendt bomuld Brystlomme med klap på venstre bryst. Pencilholder på venstre ærme. Ribkant ved manchetter og i linning.

Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med krave og knapper. 20% genanvendt bomuld. Ribkant i ærmeslut.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6375 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt 152

5985 89

XS-4XL 03 marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

6371 89

XS-4XL 03 marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

INSULATION

Cantex Pique

Tera TX

ARC RATING

5834 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

20,9 cal/cm²

5945 89 03 ARC RATING: 6,3 cal/cm² 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

PPE CATEGORY 2

TRANEMO SKINSAFE

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAME T-SHIRT M/LANGE ÆRMER

5072 89

6372 89

6373 89

Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt, med lange ærmer, i blød single jersey med 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Ribkant i manchetter. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Inherent flammehæmmende T-shirt med lange ærmer og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Inherent flammehæmmende dame T-shirt med lange ærmer og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

POLOTRØJE FR M/LANGE ÆRMER

XS-4XL 94 gul/marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,0%

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

T-SHIRT FR M/LANGE ÆRMER.

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

EN 1149-5

TURTLENECK FR

5945 89

5947 89

5948 89

Metalfri og inherent flammehæmmende polotrøje med lange ærmer og 20% genanvendt bomuld. Brystlomme og ribkant i manchetter.

Inherent flammehæmmende T-shirt, med lange ærmer. Rund hals. Ribkant i manchetter.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Inherent flammehæmmende turtleneck med luftspalter i Hi-Vis materiale på tværs af skuldre og ærmer. Luftspalter giver ekstra beskyttelse ved at skabe mere luft mellem tøjet og huden. Ribkant i manchetter og krave.

XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt

XS-4XL 03 marineblå 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt 153


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

T-SHIRT FR

T-SHIRT FR 5271 89

6379 89

Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt i single jersey og 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt med blød inderside og 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirt har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til CL.2.

Inherent flammehæmmende T-shirt med og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

5071 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 50 orange 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, IEC 614821-1, ATPV: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

XXS-4XL 94 gul/marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

POLOTRØJE FR

T-SHIRT FR

Metalfri og inherent flammehæmmende Poloshirt med korte ærmer og 20% genanvendt bomuld. Brystlomme.

Inherent flammehæmmende T-shirt, i blød single jersey. Rund hals.

5905 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Pique, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, EBT: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt 154

T-SHIRT FR

5907 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

KITTEL ”VISITOR” FR

KITTEL FR

Metalfri og inherent flammehæmmende Kittel med broderi ”VISITOR” på bryst og ryg. Skjult trykknap lukning i front. To brystlommer og lommer foran. Indvendig lomme.

Metalfri og inherent flammehæmmende kittel med høj synlighed i en let og behagelig kvalitet. Skjult trykknap lukning i front. To brystlommer og lommer foran. Indvendig lomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5931 91

XS-3XL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5932 91

XS-3XL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

KITTEL FR 5935 81

Metalfri og inherent flammehæmmende kittel. Ryglængde i strørrelse L = 102 cm. Skjult trykknap lukning i front. Brystlomme og lommer foran med klap. Justerbar manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 04 hvid 812: Cantex Pro 260, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

155


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

1

1

PPE CATEGORY 2

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

SKJORTE, FR

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

DAMESKJORTE, METALFRI

SKJORTE, METALFRI

5073 91

5076 91

5079 91

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis skjorte, i et let og behageligt materiale. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis skjorte. Skjulte plast-trykknapper i front. Brystlommer med klap. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Ventilationskanaler på ryggen. Justerbar manchet. *Skjorten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dameskjorte. Skjulte plast-trykknapper i front. Brystlommer med klap. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Ventilationskanaler i ryggen. Justerbar manchet. *Skjorten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 912: Tera TX Light 160, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SKJORTE, FR

DAME SKJORTE, FR

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte med høj synlighed i en let og behagelig kvalitet. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Metalfri og inherent flammehæmmende dameskjorte, med forhøjet synlighed, i en let og behagelig kvalitet. Let figursyet. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5770 91

156

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 912: Tera TX Light 160, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5779 91

Dame 34-46 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

8120 91 03

5830 81 94

ARC RATING: 5,2 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

1

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN 13034 type PB[6]

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

SKJORTE FR, MAGMA

SKJORTE, METALFRI

DAMESKJORTE, METALFRI 5778 86

5674 87

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte, med forhøjet synlighed. Skjulte plast-trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Metalfri og inherent flammehæmmende dameskjorte med øget synlighed. Flammehæmmende metalfri dameskjorte, figursyet med fluorescerende materiale på ærmerne. Skjulte plasttrykknapper i front. Brystlommer med klap.

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Dobbelt stolpe med skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap. Ventilations-kanaler i ryg. Justerbar manchet med trykknapper.

5774 86

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 862: Outback 250, 250 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 862: Outback 250, 250 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

SKJORTE FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SKJORTE, FR

6357 94

8120 91

Let figursyet, metalfri og inherent kontorskjorte med marineblå detaljer på indersiden af kraven, stolpelukning og manchet. Brystlomme på venstre side. Lange ærmer med justerbar manchet.

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte i en let og behagelig kvalitet. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 15 lyseblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

XS-4XL 02 rød, 03 marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

157


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN 1149-5

5995 92

6308 90

BALACLAVA, FR

BALACLAVA

Inherent flammehæmmende balaclava/elefanthue i trikot med 20% genanvendt bomuld. Balaclava/elefanthue, der beskytter hage, hals og kinder. Forlænget foran.

Inherent flammehæmmende balaclava/ elefanthue i blød trikot af merinould og FR-viskose. Balaclava/elefanthue, der beskytter hage, hals og kinder. Forlænget foran.

Blød balaclava med høj beskyttelse mod elektrisk lysbue. Syet i dobbelt trikot. 20% genanvendt bomuld. Ekstra beskyttelse over skuldrene.

BALACLAVA, FR

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95ot

9195 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm²

One size 03 marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², EBT: 17,8 cal/cm², LOI: 26,5% 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

b93nt

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

HALSEDISSE, FR

HALSEDISSE, FR

Inherent flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse ved eksponering af en lysbue. 20% genanvendt bomuld. Halsedissen forhindrer også smeltet metal i at komme ind under kraven. Halsedissen kan også være ”trukket” op og bruges som en elefanthue, som giver beskyttelse til ører og hud/hår mellem hjelm og krave. Halsedissen kan også bæres som et halstørklæde og beskytter mod kulde.

Inherent flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse ved eksponering af en elektrisk lysbue. Halsedissen er vendbar, mønstret på den ene side og gråmeleret på den anden. Den forhindrer smeltet metal i at komme ind under kraven. Halsedissen kan også være ”trukket” op og bruges som en elefanthue, som giver beskyttelse til ører og hud/hår mellem hjelm og krave. Halsedissen kan også bæres som et halstørklæde og beskytter mod kulde.

5999 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 051: Cantex Light Rib, 230 g/m²

c95ot

158

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

6397 90

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 82 sort/grå 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

HUE, MERINO, FR

HI-VIS HUE, FR

6395 90

5970 89

Inherent flammehæmmende Hi-Vis hue med fleece foer og 20% genanvendt bomuld.

Inherent flammehæmmende hue, i jaquardstrikket blød merinould og FR viskose. Mønstret strik hue.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

M, L 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, Fluorescerende EN ISO 20471, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

One size 82 sort/grå 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

HUE, MERINO, FR

VINTER HUE, FR

Inherent flammehæmmende hue, til brug under hjelm, i en tyndere trikot af blød merinould og FR viskose.

Inherent flammehæmmende fleece hue, som passer under en hjelm. Justerbar vidde.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9043 00

6307 90

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm²

One size 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95ot

b93nt

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

HÆTTE, FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 2 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

9151 93

Justerbar flammehæmmende hætte med vind- og vandtæt jersey foring. Passer til 5800 81, 5803 81, 5832 81 og 5869 81. Justerbar vidde og åbning. Certificeret sammen med artikel 5809 81 og 5837 81. *Hætte skal anvendes eller fjernes under arbejde med kemikalier.

Justerbar, quiltforet flammehæmmende hætte. Passer til 5101 93 og 5103 93. Justerbar vidde og åbning. Certificeret sammen med artikel 5107 93 og 5109 93. *Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier.

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt

*EN 342

HÆTTE, FR

9065 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN 343 4.1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 4:4 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt 159


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

EN ISO 14116 index 3

9055 00

9093 00

LÆDER BÆLTE

ANKELREM

Metalfri og inherent flammehæmmende bælte med plastikspænde. Bredde 35 mm. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116.

Læder bælte med betrukket metalspænde for at forhindre eksponeret metal, som er kravet for ARC beklædningsgenstande, fungerer også som beskyttelse i følsomme miljøer med risiko for at ridse. Extra kraftigt sort læder. Justerbar længde. Bredde 40 mm.

Ankelrem i sort læder med metalspænde. Længde 55 cm. Bredde 15 mm.

BÆLTE, FR

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 58% polyester / 25% modakryl / 16% bomuld / 1% antistat

c93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9058 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Narv

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

SELER FR 9160 81

Metalfri, flammehæmmende Seler med ekstra bredde for at reducere og fordele belastningen på skulderne. Stof over skuldrene kombineret med elastiske stropper foran og bagpå. Justerbar længde. Passer til beklædning med værktøjsholdere i taljen. Selerne kan også anvende til andre bukser, så kontakt Tranemo og vi hjælper dig med montering af bælte stropper 9050 på de ønskede artikler. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% Strop: 37% polyester / 33% modakryl / 21% bomuld / 7% elastan / 2% antistat 802: Barricader EP, 545 g/m²

c93ot

160

One size 07 sort Narv

SELER

9060 00

Inherent flammehæmmende seler med metalspænder. Bredde 35 mm. Regulerbar længde. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

ID-LOMME

ARMBIND

ARMBIND 9105 84

9119 81

Inherent flammehæmmende armbind. For at fungere korrekt skal det monteres på ærmelomme med velcro. Lukkes med kraftig velcro. Elastisk del. Plads til transfertryk på maks. 12 cm.

Inherent flammehæmmende armbind. For at fungere korrekt skal det monteres på ærmelomme med velcro. Lukkes med kraftig velcro. Elastisk del. Plads til transfertryk på maks. 12 cm.

Flammehæmmende ID-kort lomme, som kan monteres i D-ring. Fastgøres med plastik trykknap.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9105 81

One size 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, EN 61482-1-2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95mt

One size 93 orange/marineblå 846: Fluorescerande, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 11611, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 8,4 cal/cm², LOI: 30,1% 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, EN 61482-1-2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

c95mt

EN ISO 14116 index 1

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 20471 CL.3

RADIO LOMME

VEST FR

FR PILEFOER

Radio lomme som monteres med knapper. Passer til produkterne 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 og 5249 84. Størrelse ca. 8x15x4 cm.

Flammehæmmende Hi-Vis vest, med korte ærmer. Lynlås lukning. Brystlomme på højre bryst. To brystlommer med lynlås. Holdere til headset.

Metalfri, og inherent flammehæmmende pilefoer uden ærmer. Foret monteres med knapper og passer til jakkerne 5118 94 og 5135 94.

9062 84

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 50 orange 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

RS00 04

Størrelse: Farve: Kvalitet:

M-XXL 50 orange, 55 gul 100% polyester

a93ot

9128 06

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 06 grå 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95ot

161


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

KOMPRESSIONS SOK

SOKKER, FR

Inherent flammehæmmende arbejdssok med 20% genanvendt bomuld. Anbefales til brug ved stillestående stående arbejde.

Inherent flammehæmmende arbejdssok med 20% genanvendt bomuld.

9176 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9054 00 Størrelse: Farve: Kvalitet:

M-XL 03 marineblå 48% modakryl / 30% bomuld / 18% elastan / 2% polyamid / 2% antistat

c95ot

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 marineblå 42% modakryl / 28% bomuld / 22% polyamid / 6% elastan / 2% antistat

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SOKKER FR

VINTER SOKKER, FR

SOKKER

Tynd inherent flammehæmmende arbejdssok i uld/ FR viskose.

Kraftig inherent flammehæmmende vintersok i uld/ FR viskose.

Kraftig, inherent flammehæmmende sok i uld.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9074 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% uld / 35% FR viscose / 25% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

162

9075 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% uld / 35% FR viscose / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

9079 00 Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% uld / 35% FR viscose / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

NEW

NEW

ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

LYSBUE HÆTTE + VISIR + HJELM SA00 01

Sæt med lysbue hætte 9179, integreret visir RX0018 og hjelm med hagerem. Størrelse: Farve:

EN 61482-1-2 (Helmets) CL.1

One size 03 marineblå

SIKKERHEDSHJELM LYSBUE KL. 1 RX00 01

Hjelm med integreret visir og beskyttelse mod elektrisk lysbue. Hjelmen er designet til at beskytte hovedet mod faldende genstande og hovedet og øjnene mod elektriske farer. Visiret beskytter mod risici, der kan opstå, når der arbejdes med spænding og kan foldes op i hjelmen, når det ikke er i brug. Visiret er også modstandsdygtigt over for middel energi og har en indvendig belægning for at beskytte mod dug, et ydre der beskytter mod ridser og skader fra små partikler. Visiret har en lystransmissionsfaktor på VLT> 75% (klasse 0) i overensstemmelse med europæiske standarder. Hjelmen opfylder kravene i EN 397: 2012 + A1: 2012 (-40 ° C - + 50 ° C), EN 50365: 2002 klasse 0 og EN 166: 2001. Levetiden er 60 måneder fra fremstillingsdatoen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

One size 04 hvid Hjelm: ABS, Visir: Polycarbonat EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN 1149-5

LYSBUE HÆTTE 9179 95

Inherent flammehæmmende softshell-hætte til ekstra beskyttelse mod elektrisk lysbue. Hætten beskytter også den øverste del af brystet og ryggen og er tilpasset RX0018 visiret. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 955: Windtech FR 550, 550 g/m², vind- og vandafvisende, IEC 61482-1-2 CL.2, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm²

NEW

ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²

SIKKERHEDS HJELM ARC 24 RX00 04

Hjelm med integreret visir og beskyttelse mod elektrisk lysbue. Hjelmen er designet til beskyttelse mod faldende genstande og er elektrisk isolerende. Visiret beskytter mod risikoer ved arbejde med spænding og kan skydes op i hjelmen når det ikke anvendes. Opfylder kravene i.h.t. EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 Klasse 0 og EN 166:2001. Levetiden er 48 måneder fra fremstillingsdatoen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

GS-ET-29 (Visor) APC 2

EN 61482-1-2 (Helmets) CL.2

One size 04 hvid Hjelm: ABS, Visir: Polycarbonat

LYSBUE VISIR RX00 18

Transparent 3-faset lysbue godkendt visir, der kan vippes op. Passer til lysbuehætten 9179 og skal fastgøres til hjelmen. Certificeret i henhold til EN 166, EN 170 og GS-ET-29. Visiret er designet til at beskytte øjne og ansigt mod mekaniske og termiske farer, fra en lysbue, når der arbejdes med spænding eller arbejde i nærheden af andre strømførende enheder. Det er ikke beregnet til lysbuesvejsning, især ikke for at beskytte mod langvarig høj varme, kemikalier eller anden stråling end udsendt af en lysbue. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 00 flerfarvet Polycarbonat

163


FLAMMEHÆMMENDE

HANDSKER

> Beskyttelse mod elektrisk lysbue > Flammehæmmende > Skærebeskyttelse

Eureka handsken er en længe ventet løsning for dem, der arbejder i et Electric Arc risikomiljø og har savnet en handske med mobilitet og følelse kombineret med høj beskyttelse. Med høj niveau af skærebeskyttelse beskyttes hænderne også, mens der arbejdes med skarpe kanter og genstande. Handskerne er åndbare og har olieafvisende egenskaber. Materialet i handskerne er baseret på specielt udvalgte para-aramid fibre, antistatiske garner og en avanceret belægningsteknologi til beskyttelse mod varme, flammer og elektrisk lysbue.

EN 388 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici Denne standard definerer den mekaniske ydelse og den relevante test af beskyttelseshandsken. Handsken er testet for slidmodstand, skæremodstand, rivemodstand, punkteringsmodstand og slagbeskyttelse. Hver risiko, der testes, giver et resultat opdelt i forskellige niveauer, og symbolet på standarden suppleres med vilkårene nedenfor. EN 407 41324X

Kode

Forklaring af vilkår

A

Slidstyrke

1-4 (4 er det højeste niveau)

B

Skærefasthed (coup test)

1-5 (5 er det højeste niveau)

valgfri ældre test

X angiver, at testen ikke udføres

C

Rivemodstand

1-4 (4 er det højeste niveau)

D

Punkteringsmodstand

1-4 (4 er det højeste niveau)

E

Skærefasthed ISO 13997

A-F (Fs det højeste niveau) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

164

Beskyttelse mod stød

ANSI CUT LEVEL

Kun angivet, hvis testen er udført. P = opnået

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 59 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.2

HANDSKER FR ARC 40 RG00 05

Handske med meget høj lysbuebeskyttelse. (Eureka 13-4 HAF50) Optimeret design til at modstå kraftige lysbue eksplosioner. Ideel til hårde arbejdsmiljøer, hvor der er stor risiko for varme, flamme og lysbue. Høj skærebeskyttelses niveau. 15 par / karton. Størrelse: Farve: Kvalitet:

8/S-12/XXL 00 flerfarvet 76% Para aramid /10% glasfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Back of hand: 48% modakryl / 38% bomuld / 10% polyurethane / 2% polyamid / 1% elastan / 1% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit


HANDSKER

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm 30 cal/cm² Back of hand 16 cal/cm² Print 40 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.2

EN 407 4131XX

EN 388 4X42E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 8.3 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.1

HANDSKER FR ARC 16

HANDSKER FR ARC 8

Lysbue - Flammehæmmende - Smidige (13-4HFR-AF) Optimeret til høj risiko mod elektrisk lysbue. Perfekt til krævende arbejde med risiko for gnist, flamme og elektrisk lysbue. Høj skærebestandighed. PPE niveau 2 på handske, PPE 3 beskyttelse på udsatte områder. 60 par/karton.

Flammehæmmende handske med god fingerfølelse og god lysbuebeskyttelse. (Eureka 13-4 HAF8) Optimeret til at håndtere mindre lysbue eksplosioner. Ideel til hårde arbejds miljøer, hvor der er stor risiko for varme og flammer. Højt skærebeskyttelses niveau. 60 par / karton.

RG00 04

Størrelse: Farve: Kvalitet:

RG00 07

7/XS-12/XXL 00 flerfarvet 76% aramid / 10% glasfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Foer: 79% FR viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit

Størrelse: Farve: Kvalitet:

7/XS-12/XXL 00 flerfarvet 76% Para aramide / 10% glasfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41XXXX

EN 388 3532D

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm 22 cal/cm² Back of hand 5.9 cal/cm²

EN 61482-1-2 (Gloves) CL.1

EN 407 41XXXX

EN 388 3442C

ANSI CUT A1

HANDSKER FR ARC 4

HANDSKER FR CONTACT

Tynde og meget fingerfølsomme flammehæmmende handsker med beskyttelse mod lysbue- og høj skærebestandighed. (Eureka 15-4 HAF4) Optimeret til at håndtere mindre lysbue eksplosioner. Super tynd handske med skærebeskyttelse. 60 par / karton.

Flammehæmmende, behagelig handske med god varmeisolering. (Eureka 13-3 HNFR) Velegnet til beskyttelse ved kontakt med varme genstande. Tåler kontaktvarme 100 ° C i 15 s og 250 ° C i 7 s. Holdbar selv i olierede arbejdsmiljøer. 60 par / karton.

RG00 06

Størrelse: Farve: Kvalitet:

7/XS-11/XL 00 flerfarvet 55% Para aramide / 21% polyester / 14% glasfiber / 5% elastan / 5% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit

RG00 01

Størrelse: Farve: Kvalitet:

7/XS-11/XL 00 flerfarvet 87% aramid / 9% elastan / 4% stål Belægning: Nitril-neoprenbaseret komposit

165


HIGH VISIBILITY ARBEJDSTØJ TIL DIG SOM SKAL VÆRE SYNLIG For dig som har brug for god synlighed på din arbejdsplads, har vi en bred vifte af Hi-Vis arbejdstøj at byde på. Alt Hi-Vis tøj er certificeret i henhold til gældende standarder, hvilket betyder, at du kan føle dig lovlig synlig på din arbejdsplads. Det er vigtigt at håndtere Hi-Vis tøjet rigtigt, så synligheden består.

166

Risikovurdering

168

Standarder & symboler

169

Vedligehold

171

Vision HV

172

CE-ME

178

CE-ME Vinter

184

Tilbehør

188


167


BEKLÆDNING MED HØJ SYNLIGHED Mange faggrupper har brug for PPE-beklædning med ekstra synlighed dag og nat. Det er vigtigt, at beklædningen er certificeret i henhold til EN ISO 20471 for at opnå tilstrækkelig høj sikkerhed, men komforten er mindst lige så vigtig. Tøjet skal kunne bruges hele året, og det skal passe til både mænd og kvinder. Det er vigtigt at beskyttelses beklædningen også er behagelig at anvende.

ARBEJDE TÆT PÅ KØRENDE TRAFIK RISIKOVURDERING • •

Trafikulykker Behov for synlighed dag og nat

RISIKOVURDERING Hvis du arbejder tæt på kørende trafik eller med kørende processer, f.eks. portalkraner eller gaffeltrucks, og der er risiko for at blive påkørt eller komme i klemme. Da dette er en af de mest almindelige arbejdsulykker, har Tranemo inkluderet synlighed i størstedelen af alt beklædning til udendørs arbejde. Kravene i standarderne udgør reglerne for, hvilke design og tekstilkvaliteter, der kan anvendes i en kollektion med høj synlighed. Der er to farver med høj synlighed, og Tranemo har dem begge. Gul og orange giver god fleksibilitet og gør det muligt at matche med den øvrige beklædning. For at opnå høj synlighed skal beklædningen have et vist areal med fluorescerende tekstilmateriale og refleksbånd. Jo større dette område er, jo højere klassificering for høj synlighed opnår beklædningen. Klasse 3 er den højeste klasse.

168

Synlig i dagslys med fluorescerende materiale og synlig om natten med refleksbånd.


STANDARDER & SYMBOLER CE-mærkning af beskyttelsestøj Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at et bemyndiget organ for personlige værnemidler har kontrolleret og godkendt beklædningen i henhold til PPE regulativ (EU)2016/425 om personlige værnemidler. På vores tøj vil du finde dette symbol på den indvendige label. CE-mærket angiver også, hvilke standarder og klasser, beklædningen er godkendt til. Alle beklædningscertifikater og overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på www.tranemo.com. Certifikater i henhold til det gamle PPE-direktiv gælder indtil udløbsdatoen, og de suppleres med overensstemmelseserklæringen i overensstemmelse med PPE forordningen. Tranemo opdaterer løbende certificerede beklædningsgenstande i henhold til PPE forordningen.

EN ISO 20471 Beklædning med høj synlighed Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes, på steder, hvor du skal kunne ses både dag og nat, og hvor der er kørende trafik. Denne standard har tre niveauer, der dækker tre forskellige risici, og maksimumniveauet er klasse 3. Tabellen nedenfor angiver arealet med fluorescerende og reflekterende materiale på tøjet. For at tøjet kan CE-mærkes med dette symbol skal det opfylde et af disse niveauer. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af beklædning med høj synlighed. Den Amerikanske standard for High Visibility tøj hedder ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 er en international standard også godkendt af USA. Materialeareal i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Kombineret certificering - Klasse 3 system Hvis en beklædningsgenstand ikke opnår EN ISO 20471 klasse 3, kan den kombineres med andre Tranemo Hi-Vis beklædningsgenstande for at opnå den højeste klasse af certificering - et klasse 3 system. For eksempel kan en jakke, der kun opnår klasse 2, bæres sammen med en klasse 1 eller klasse 2 buks/overall for at opnå klasse 3. Nogle af Tranemos jakker og T-shirts er godkendt til forskellige EN ISO 20471 klasser i forskellige størrelser. De kan også kombineres til en klasse 3 i alle størrelser. Hvis en beklædningsgenstand er certificeret som en Klasse 3, er det angivet i produktbeskrivelsen af beklædningen. Det er også angivet med nedenstående symboler på beklædningsgenstandens CE-mærkning inde i tøjet. Tabellen nedenfor viser Tranemo kombineret certificering og hvilken klasse beklædningen opnår. Overdele skal bæres over overall, for at opfylde standardkravene til kombinations certificering. Overdele uden ærmer eller korte ærmer uden refleks (gruppe D, E og F) kombineret med shorts eller 3/4 bukser kan aldrig opnå en højere klasse end EN ISO 20471 klasse 2. Gruppe A – Overdele med refleks på ærmer Klasse 3-system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471

Kombineret certificering med Tranemo buks/overall klasse 1

Combined certification with Tranemo buks/overall klasse 2 Klasse for certificeret system

Art.No

Overdel

Størrelse

Klasse overdel

Klasse for certificeret system

4334 26

Sweatshirt Jakke

XXS-S

2

3

3

4339 44

Jakke, dame

Dame S-M

2

3

3

4839 44

Jakke, dame

Dame S-M

2

3

3

4872 11

T-shirt

XS-M

2

3

3

4875 11

Poloshirt

XS-M

2

3

3

1

2

3

1

1

3

Gruppe E – Overdele uden ærmer eller korte ærmer uden refleks Klasse 2/3 system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 4860 44

Håndværker vest

XS->

Gruppe C - Overdele med refleks på ærmer Klasse 1/3 system klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 4371 11

T-shirt

XXS->

169


RIS-3279-TOM ISSUE 2 Britisk Jernbanesektor Hi-Vis Standard Denne britiske Hi-Vis standard er baseret på den europæiske standard EN ISO 20471. Standarden kræver, at overfladen af fluorescerende og reflekterende materiale i beklædningsgenstanden mindst opnår EN ISO 20471 klasse 2. RIS-3297-TOM godkender kun orange Hi-Vis materiale.

EN 13758-2 Beskyttelse mod UV-stråling Denne standard specificerer krav til klassificering og mærkning af langærmet beklædning, som beskytter mod UVA og UVB ståling over 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+). Tøjet beskytter brugeren mod solen, og risikoen for forbrændinger afhænger af tykkelsen på stoffet, denne standard indikerer, at beskyttelsen er høj. Testmetode for stof er EN 13758-1.

EN 342 Beklædning til beskyttelse mod kulde Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes ved arbejde i kolde miljøer. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. En tøjkombination (f.eks. Et todelt sæt eller en kedeldragt) skal opnå resultater på termisk isolering og luftpermeabilitet for at være CE-mærket med EN 342-symbolet - vandindtrængningstesten er valgfri. En komplet beklædningskombination består af et 3-lagssystem med type B, undertøj dvs. et inderste lag med undertøj, et isolerende mellemlag og et ydre lag med certificerede tøj sammen med sokker, balaclava, handsker og støvler. Den målte værdi af den varmeisolering giver minimumstemperaturen, hvor kroppen har en behagelig temperatur. I den opdaterede version af standarden EN 342: 2017 er testene blevet ændret, og lufthastigheden er også inkluderet i beregningen. Tranemo vil løbende opdatere certificeret beklædning.

EN 343 Beklædning til beskyttelse mod regn Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes under arbejde i regn, sne, tåge og på fugtigt underlag. I henhold til den seneste version af standarden, EN 343: 2019, er tøjet og sømmene testet for vandindtrængning (vandtæthed) klasse 1-4 og vanddampmodstand (åndbarhed) klasse 1-4, hvor klasse 4 er det højeste niveau. Beklædningsgenstanden skal opnå et resultat på begge test for at være CE-mærket med EN 343-symbolet. Tøjets åndbarhed påvirkes af konstruktionen, og det er almindeligt, at beklædning uden foer opnår EN 343 klasse 4: 4 (det samme som det ydre stof), mens foret beklædning i samme ydre stof kun opnår for eksempel EN 343 klasse 4: 2. I disse tilfælde er det foringen i beklædningen, der påvirker permeabiliteten af vanddampmodstand (åndbarhed). Testmetoden for vandtæthed af beklædning i vandsøjletryk er tilføjet til standarden. Denne test er valgfri. Den forrige version af standarden (EN 343: 2003 + A1 2007) har 3 klasser. Kravene i klasse 1-3 for modstand mod vandindtrængning er de samme i begge versioner af EN 343, men klasse 4 har højere krav. Resultatet af vandgennemtrængningen er også blevet udvidet med en 4. klasse, og niveauerne for hver klasse er lidt ændret. Kun klasse 1 er den samme i begge versioner. Certificeringer i henhold til den gamle version EN 343: 2003 + A1 2007, er stadig gyldige. Tranemo vil løbende opdatere certificerede tøj Testmetoden EN 20811 (Bestemmelse af modstand mod vandindtrængning) giver et resultat i millimeter vandsøjle (mmH2O) eller Pascal (Pa). Tranemo betegner beklædningsgenstande med en vandsøjle > 5000 mm (50000 Pa) som vind- og vandtæt. Dette giver en god beskyttelse i regn eller dårligt vejr. I længerevarende perioder med kraftig regn anbefales traditionelt lamineret regntøj.

170


Informationssymbol Når dette symbol er angivet på CE-mærket indvendigt i PPE-beklædningen, betyder det, at der følger en brugsanvisning med PPE-beklædningen. Det angiver desuden, at du skal læse yderligere oplysninger, før du tager PPE-beklædningen i brug, for at sikre at du bruger det korrekt og opnår den korrekte beskyttelse under arbejdet. I henhold til EU-direktivet skal alle instruktioner være skrevet på dit sprog.

HIGH COLD RAIN

VISIBILITY User guideline High Visibility clothing

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

VEDLIGEHOLD Transfertryk på fluorescerende beklædning Hvis en beklædningsgenstand certificeret i henhold til EN ISO 20471 stadig skal opfylde standard minimumskravet for fluorescerende overflade efter montering af logo, må logoet ikke være for stort eller anbringes på den fluorescerende overflade. Derfor bør bukser ikke påføres logo på den fluorescerende overflade. Den samme anbefaling gælder for overdele certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, med relativt lille fluorescerende overflade (fx kortærmet tøj, dame sortimenter eller beklædning med meget kontraststof). Kontakt Tranemo for at kende Hi-Vis-området på beklædningen for at vide hvad begrænsningen er.

Pas godt på dit tøj med høj synlighed Alle produkter er forsynet med vaskeanvisning. Vask tøjet regelmæssigt for at undgå, at snavs sætter sig fast i materialet. For at sikre tøjet en lang levetid bør det vaskes med vrangen udad, separat eller sammen med andet tøj, der er certificeret iht. EN ISO 20471. Brug aldrig optisk hvidt eller skyllemiddel. Undgå vaskemiddel, der indeholder blegemiddel (f.eks. klor eller perborat). For at refleksbåndet kan bevare sin effekt så længe som muligt, anbefaler vi følgende: Undgå basisk vask eller vask ved en pHværdi over 11. Tørring ved temperaturer over 70°C bør undgås.

Påvarmede reflekser Påsyede reflekser kan føles hårde, stive og give en ubehagelig fornemmelse på strik, der ofte er blødt og elastisk. Brug af påvarmede reflekser, gør tøjet mere fleksibelt sammenlignet med almindelige påsyede reflekser. Selv på nogle lettere beklædningsgenstande i vævede materialer har påvarmede reflekser en fordel med hensyn til komfort. For at opretholde reflektionen skal disse påvarmede reflekser vaskes ved neutral pH, dvs. brug ikke vaskemidler med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vask ved maks. 60°C • Undgå alkaliske vaskemidler, pH <8 anbefales. • Brug ikke blødgørere, blegemidler eller optisk hvidt. • Vi anbefaler hænge tørring eller tørretumbler ved maks. 60°C. Til tunneltørring anbefales maks. 100°C

171


HIGH VISIBILITY

VISION HV

> Hi-Vis beklædning > Stretch zoner for maksimal fleksibilitet > Forstærkninger i HTPA

Vision HV-serien supplerer High Visibility-serien med beklædningsgenstande, der når nye højder af både komfort og funktionalitet. Vision HV er en videreudvikling af Tranemos banebrydende stretchbukser. Strækpanelerne i kombination med en høj andel af bomuld, giver en blød fornemmelse mod huden og gør dem ekstremt behagelige at have på - især til fysisk krævende arbejde. Takket være fiberblandingen er beklædningen også meget holdbare, med HTPA (High Tenacity Polyamid) forstærkede hængelommer og knæpudelommer, - som giver en ekstra høj riv- og slidstyrke, hvilket markant øger tøjets levetid. Alle modeller fås i både herre- og damestørrelser.

VISION HV

4330 44 JAKKE

4335 44 JAKKE MED FLEECEFOER 9028

4320 44 STRETCH BUKS

4321 44 STRETCH BUKS

4350 44 HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

4351 44 HÅNDVÆRKERBUKS MED STRETCH

VISION HV - DAME NEW

4339 44 DAME JAKKE

172

4328 44 DAME STRETCH BUKS

4329 44 DAME STRETCH BUKS

4358 44 4359 44 DAME HÅNDVÆRKER BUKS MED DAME HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH STRETCH

4326 44 GRAVIDITETSBUKS STRETCH


VISION HV

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

**RIS-3279-TOM

DAME JAKKE 4339 44

Dame Hi-Vis jakke. Lynlås og trykknapper i front. Forlænget ryg med lynlåse i siderne for øget bevægelsesfrihed. Brystlommer med klap, D-ring under klap på højre brystlomme. Lodret lomme med lynlås. Ærmelomme. Sidelommer. Justerbar manchet. Indvendig lomme. *Jakken er kombineret certificeret og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo bukser eller overall, certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. **Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*RIS-3279-TOM

DAME STRETCH BUKS 4329 44

Dame Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

STRETCH

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

*RIS-3279-TOM

DAME HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH 4359 44

Dame Hi-Vis håndværkerbuks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Hængelommer og Knæpudelommer i HTPA. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA forstærket hængelommer med værktøjsholder og værktøks-stropper. Cargolomme med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjslommer og knivknap med løkke. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

STRETCH

c95mt

173


VISION HV

NEW EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

JAKKE 4330 44

JAKKE MED FLEECEFOER 9028 4335 44

Hi-Vis jakke. Lynlås og trykknapper i front. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. D-ring under højre brystlomme klap. Lodret lomme med lynlås. Ærmelomme og sidelommer. Justerbar talje og manchetter. To indvendige lommer. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*RIS-3279-TOM

STRETCH BUKS 4320 44

Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med og klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM.

STRETCH

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46 D84-92) CL.2 (C48-64 C146-156 D96-120)

*RIS-3279-TOM

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH 4350 44

Hi-Vis håndværkerbuks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Hængelommer og Knæpudelommer i HTPA. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA forstærket hængelommer med værktøjsholder og værktøks-stropper. Cargolomme med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjslommer og knivknap med løkke. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM.

STRETCH

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

174


VISION HV

Værktøjsholder Hængelommer forstærket med HTPA Stretch bag, perfekt ved fysisk aktivt arbejde Stretch i skridt og lår, for maksimal fleksibilitet Lårlomme med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med klap. Ekstra slidstærke knæpude lommer i HTPA Stretch zoner ved knæet for ekstra fleksibilitet Certificeret iht. EN ISO 20471

175


VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

STRETCH BUKS 4321 44

Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKERBUKS MED STRETCH 4351 44

Hi-Vis håndværkerbuks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA forstærkede hængelommer med værktøjsfæste. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. HTPA knæpude lommer. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

176

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt


VISION HV VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

DAMEBUKS STRETCH VISION 4328 44

Dame Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

EN ISO 20471 CL.1

DAME HÅNDVÆRKERBUKS STRETCH VISION 4358 44

Dame Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Hængelommer og Knæpudelommer i HTPA. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA forstærkede hængelommer med værktøjsfæste. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. HTPA knæpude lommer. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

STRETCH

NEW EN ISO 20471 CL.1

GRAVIDITETSBUKS STRETCH 4326 44

Graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95mt STRETCH

177


HIGH VISIBILITY

CE-ME

> Til dig der skal være ekstra synlig > Slidstærkt materiale med ripstop > Forstærkninger i HTPA

Hi-Vis beklædningen er fremstillet i slidstærkt materiale med blød bomulds inderside, og polyester på ydersiden. Samt ribstop for ekstra rivstyrke. Beklædningen er funktionel med mange detaljer og lommer. De fleste modeller er forstærkede med HTPA på udsatte slidflader, for forbedret holdbarhed. CE-ME har fået en ny moderne pasform og der er flere forskellige forskellige farver, som matcher den øvrige Hi-Vis beklædning.

CE-ME

4860 44 HÅNDVÆRKER VEST

4482 44 HÅNDVÆRKER SHORTS

4821 44 BUKS

4820 44 BUKS

4485 44 SHORTS

4850 44 HÅNDVÆRKER BUKS

4840 44 OVERALL

4810 44 KEDELDRAGT

CE-ME - DAME

178

4828 44 DAMEBUKS

4829 44 DAMEBUKS

4859 44 HÅNDVÆRKERBUKS DAME


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

DAMEBUKS HI-VIS 4828 44

Hi-Vis damebuks med cargo lomme. 3-nålssømme. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme. Telefon lomme, tommestok lomme og stropper til værktøj. Hammerstrop. Bensafslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

DAMEBUKS HI-VIS 4829 44

Hi-Vis damebuks med rummelig pasform og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. D-ring. Rummelige sidelommer. Baglommer. Lårlommer med ekstra lomme, telefon lomme og bånd til værktøj. Hammerstrop. Tommestok lomme med plads til f.eks. blyanter. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i to forskellige højder. Benafslutning i HTPA. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

DAME HÅNDVÆRKERBUKS HI-VIS 4859 44

Hi-Vis dame håndværker buks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. Hængelommer med værktøjsfæste forstærket med HTPA. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon lomme og strop til værktøj. Hammerstrop. Tommestok lomme med knivknap og lommer til f.eks. blyanter. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i 2 højder. Benafslut i HTPA. Værktøjsholder i bæltestrop. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

179


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

BUKS 4821 44

Hi-Vis buks med cargo lomme. 3-nålssømme for ultimativ styrke. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon lomme og tommestok lomme. Hammerstrop. Bensafslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

BUKS HI-VIS 4820 44

Hi-Vis buks med rummelig pasform og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme for ultimativ styrke. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon-lomme og tommestok lomme. Hammerstrop. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med 2 højde placeringer. Ben afslutningen i HTPA. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

HÅNDVÆRKERBUKS HI-VIS 4850 44

Hi-Vis håndværkerbuks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. Hængelommer med værktøjsfæste forstærket med HTPA. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon lomme og bånd til værktøj. Hammerstrop. Tommestok lomme med knivknap og holder til f.eks. blyanter. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i 2 højder. Benafslutning i HTPA. Værktøjsholder i bæltestrop. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

180

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1 (C44) CL.2 (C46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) CL.2 (C48-64)

*RIS-3279-TOM

SHORTS HI-VIS

SHORTS HÅNDVÆRKER HI-VIS

Hi-Vis shorts i slidstærkt twill med ripstop for bedre rivstyrke. Sidelommer. D-ring. Baglomme. Tommestok lomme. Lårlomme med klap. Hammerstrop. *Beklædningsgenstande i farve 93 + EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM.

Hi-Vis shorts med hængelommer i slidstærkt twill med ripstop for bedre rivstyrke. Hængelommer med HTPA forstærket værktøjsfæste. D-ring. Sidelommer. Baglomme. Tommestok lomme. Lårlomme med klap. Hammerstrop. *Beklædningsgenstande i farve 93 + EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM.

4485 44

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 50 orange, 55 gul 440: 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m²

c95mt

4482 44

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKERVEST HI-VIS 4860 44

Funktionel Hi-Vis håndværkervest med mange lommer, og bæltestropper i talje. Lynlås i front. D-ring. Brystlommer hvoraf én er med klap og én med telefonlomme. Hængelommer med værktøjsfæste. Værktøjsholder i bæltestrop. Dobbelt hammerstrop. Med slidstærke 3-nålssømme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

181


CE-ME

EN ISO 20471 CL.2

*RIS-3279-TOM

OVERALL HI-VIS 4840 44

Hi-Vis overall med justerbare seler og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. Justerbare seler med fixlock spænder. Justerbar linning med knapper. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Indvendig brystlomme med lynlås. Sidelommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og hammerstrop. Tommestok lomme med plads til f.eks. blyanter. Knæpude lommer i HTPA. Benafslut i HTPA. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

KEDELDRAGT HI-VIS 4810 44

Hi-Vis kedeldragt i slidstærkt materiale. Skjult to-vejs lynlås og trykknapper. Brystlommer med klap og D-ring. Telefon lomme på venstre ærme. Elastik i linning. Læg i ryg for maximal bevægelighed. Sidelommer med gennemgreb. Baglommer. Tommestok lomme med plads til f.eks. blyanter. Knæpude lommer med 2 højde placeringer. Justerbare manchetter med trykknapper. 3 nålssømme. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

182


CE-ME

183


HIGH VISIBILITY

CE-ME VINTER

> Til dig der har brug for Hi-Vis beskyttelse > Helårs kollektion

CE-ME omfatter Hi-Vis beklædning der er tilpasset brugere der har behov for ekstra synlighed og som arbejder både inden- og udendørs. Funktions beklædningen har tapede sømme og et ydre materiale som er let og holdbart, og er vindog vandtæt iht. EN 343. Beklædning der er vinterforet er desuden certificeret iht.kulde EN 342. I denne kollektion er der også to smidige og løde softshell/fleecejakker.

CE-ME - VINTER

4801 46 VINTER JAKKE

4808 46 SKALJAKKE

4826 46 SKALBUKS

184

4818 46 VINTER PARKA

4815 46 VINTER KEDELDRAGT

4831 51 FLEECE JAKKE

4832 48 SOFTSHELLJAKKE


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

FLEECE JAKKE

SOFTSHELLJAKKE

Blød og varm Hi-Vis fleece jakke. Lynlås i front. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik ved manchetter med hul til tommelfinger.

Vind- og vandafvisende Hi-Vis softshelljakke med blød inderside. Lynlås i front. Lodrette brystlommer og ærmelomme med vandtæt lynlås. D-ring. Sidelommer. Indvendig telefon lomme. Justerbar manchet. Løbegang med snøre i liv.

4831 51

Størrelse: Farve: Kvalitet:

4832 48

XS-4XL 50 orange, 55 gul 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

a93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342

VINTER KEDELDRAGT 4815 46

Hi-Vis vinter kedeldragt med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt iht. EN 343. To-vejs lynlås og vindfang med trykknapper. Aftagelige hætte. Venstre brystlomme med lynlås og skjult D-ring. Højre brystlomme med lynlås og lomme til telefon. Inderlomme. Justerbart elastik i ryg. Forlommer med klap. Baglomme med klap. Tommestok lomme. Indvendige knæpude lommer. Tovejs lynlås ved benslut. Justerbar fodvidde og manchetter. Fleece i krave og aftagelig hætte. *Certificeret til arbejde med medium intensitet ved vindhastighed 0,4 m/s i 1 time ved -36°C og 8 timer ved -18°C eller ved vindhastighed 3 m/s i 1 time ved -22°C eller 8 timer ved -7°C. Beklædningen testes i et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6930+6920 og 6979+6972. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 004: Foer, 100% polyester, quilt, 110 g/m² 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

185


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

VINTERJAKKE HI-VIS 4801 46

Hi-Vis vinterjakke med tapede sømme og aftagelig hætte. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Pilefoer i krop og quilt i ærmer. Aftagelig hætte. Lynlås med vindfang og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås og D-ring. Skjult telefon lomme med lynlås under vindfang. To indvendige lynlås lommer, én til dokumenter/ ipad og telefon. Side lommer med lynlås og fleecefoer. Lynlås i foret for montering af rygtryk. Justerbar ærmevidde og strikket windstopper. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6975/6979 og 6930. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

VINTER PARKA HI-VIS 4818 46

Hi-Vis parka med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Jakken har også aftageligt fleece-/quiltfoer. Fast foer i tynd quilt, samt aftageligt fleecefoer i krop og quilt i ærmer. Aftagelig hætte. To-vejs lynlås og vindfang med trykknapper. Brystlommer med velcro lukning og D-ring. To skjulte lommer med lynlås under vindfang, én til dokumenter/ipad og telefon. Inderlommer med lynlås. Frontlommer med klap. Løbegang I talje og forneden. Justerbar ærmevidde og strikket windstopper. Lynlås i foret for montering af rygtryk. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6975/6979 og 6930. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 220 g/m² 515: Aftagelig foer, 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

c93ot

186


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.3

SKALJAKKE 4808 46

Hi-Vis skalljakke med tapede sømme, mesh foer og aftagelig hætte. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Lynlås og vindfang med trykknapper. Brystlommer med velcrolukning. D-ring. Skjult telefonlomme med lynlås under vindfang. To indvendige lommer med lynlås. Side lommer med lynlås og fleecefoer. Løbegang i liv. Justerbar ærmeslut. Lynlås i foret for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

SKALBUKS

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46

Hi-Vis skalbuks med tapede sømme, meshfoer og aftagelige seler. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Aftagelige elastiske seler med fixlock lukning. Justerbar talje. Sidelommer med klap. D-ring. Lårlomme med klap på venstre lår. Tommestok lomme. Baglomme med klap. HTPA forstærkede knæ og benafslutning i HTPA. Indvendige knæpudelommer. To-vejs lynlås i benslut og justerbar fod bredde. Sne barriere i benene. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6972 og 6920. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

187


> Produkter der matcher CE-ME kollektionen > T-shirts med behagelige reflekser > Mange praktiske produkter

HIGH VISIBILITY

TILBEHØR HV

NEW

NEW

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-S) CL.3 (M-4XL)

EN ISO 20471 CL.1*

VINTER CAP

SWEATSHIRT JAKKE

T-SHIRT, HI-VIS

Cap med quiltet foer og kunstpels. Velcro lukning.

Hi-vis jakke i blød sweatshirt kvalitet. Lynlås i front. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Ribmanchet i ærmer. Påvarmede reflekser for bedre komfort. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Blød Hi-Vis T-shirt der holder faconen. V-hals. Bomulds-inderside. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2.

9048 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 sort, 55 gul 100% polyester

a93ot

4334 26

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 264: 80% polyester / 20% bomuld, 300 g/m²

4371 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN ISO 20471 CL.3

113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m²

c95mt

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

XXS-4XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

SWEATSHIRT

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER

T-SHIRT

Blød Hi-Vis sweatshirt med ubørstet inderside. Lynlås i krave. Brystlomme med lynlås. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Blød Hi-Vis T-shirt der holder faconen, lange ærmer. V-hals. Ribkant i ærmer. Bomulds-inderside. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Blød Hi-Vis T-shirt der holder faconen. V-hals. Bomulds-inderside. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

4871 26

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 264: 80% polyester / 20% bomuld, 300 g/m²

c95mt

188

4874 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m²

c95mt

4872 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt


Til dem, der arbejder i et miljø, hvor der er risiko forbundet med trafik eller andre former for transport. Produkterne er designet til at passe perfekt sammen med Tranemos High Visibility kollektion CE-ME. Der er både veste samt trøjer, der opfylder EN ISO 20471 cl. 2 og cl. 3.

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2

POLOSHIRT

VEST

VEST

Blød og formstabil Hi-Vis poloshirt i trikot med bomulds inderside. Stolpelukning med knapper. Brystlomme. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Hi-Vis vest med velcro lukning. Kantet med sort nylonbånd for ekstra holdbarhed.

Rummelig Hi-vis vest med korte ærmer. Lynlås lukning i front. Brystlomme på højre bryst. To brystlommer med lynlås. Holdere til headset.

4875 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

RS00 03

4620 51

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 50 orange, 55 gul 100% polyester

a93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

M-XXL 55 gul 100% nylon

a93ot

c95mt

189


WORK IDENTITY ARBEJDSTØJ MED STIL OG PERSONLIGHED WORK IDENTITY er arbejdstøj der er henvender sig til industri, lager og håndværk. Tranemo vælger altid de bedste materialer til beklædningen, hvilket giver en høj kvalitet og en bedre holdbarhed. Dette bidrager til en længere levetid på tøjet og en lavere miljøpåvirkning. De fleste af de anvendte metervarer er certificeret af Øko-Tex 100.

190

Comfort Stretch

192

Comfort Light

218

Comfort Stretch Visible

194

Original Cotton

220

Craftsman Pro Visible

196

Vinter

222

Craftsman Pro

200

Thermo/undertøj

229

T-More

206

Tilbehør

230

Premium Plus

210

On Demand

234

Comfort Plus

216


191


ARBEJDSTØJ

COMFORT STRETCH > Bukser med stretch zoner, i 4 vejs stretch for komfort og fleksibilitet > HTPA forstærkede knæ- og hængelommer > Herre- og dame størrelser

Comfort Stretch er en kollektion til service og industri med stretch. Bukserne har stretchzoner i 4-vejs stretch, med et let og holdbart basismateriale af polyester / bomuld. Strækzoner fungerer perfekt til aktivt arbejde, hvor der skiftes mellem stående og siddende arbejdsstillinger. Stretchzonerne giver også bukserne en pænere og mere jævn pasform og er samtidig behagelige at have på. Forstærkninger på ekstra udsatte områder, bidrager til en længere levetid på tøjet.

Let og holdbar polyester / bomuld.

Stretchzone i skridt, for maksimal bevægelsesfrihed.

Lårlomme og telefonlomme med stretchzone for øget fleksibilitet.

Ekstra forstærkning ved gylp, der mindsker belastningen på sømmene.

Stretchzonerne får buksen til at passe perfekt til fysisk aktivt arbejde.

Tommestoklomme med værktøjslomme og knivknap.

Stretchzoner ved knæ. HTPA-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpude lommer.

Fodvidden kan justeres ved hjælp af trykknapper og buksen er forstærket bagpå med HTPA Dobby.

192

Reflekterende detalje.


COMFORT STRETCH

HÅNDVÆRKERBUKS STRETCH 1151 40

Håndværkerbuks med stretch zoner for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med værktøjsholder. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

DAME HÅNDVÆRKERBUKS STRETCH 1158 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

BUKS STRETCH 1121 40

Bukser med stretch zoner for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestoklomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

DAMEBUKS STRETCH 1128 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

NEW GRAVIDITETSBUKS STRETCH 1127 40

Graviditetsbuks med strikket materiale og knaphuls elastik øverst, som kan tilpasses den voksende mave. Buksen har stretch zoner og bred elastik i ryggen. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestoklomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

STRETCH

193


ARBEJDSTØJ

COMFORT STRETCH VISIBLE > Bukser med 4-vejs stretch zoner for bedre komfort og fleksibilitet > Øget synlighed med reflekterende og fluorescerende materiale > Forstærkninger i HTPA Dobby på knæ- og hængelommer

Comfort Stretch Visible er en kollektion af service og industribukser med stretch, og forhøjet synlighed. Bukserne har stretchzoner i 4-vejs stretch, med et let og holdbart basismateriale af polyester / bomuld. Strækzoner fungerer perfekt til aktivt arbejde, hvor der skiftes mellem stående og siddende arbejdsstillinger. Stretchzonerne giver også bukserne en pænere og mere jævn pasform og er samtidig behagelige at have på. Forstærkninger på ekstra udsatte områder, bidrager til en længere levetid på tøjet. For forhøjet synlighed, i både mørke og dagslys er bukserne udstyret med refleks og fluorescerende materiale certificeret i henhold til. EN ISO 20471.

194


COMFORT STRETCH VISIBLE

BUKS STRETCH 1921 40

Buks med øget synlighed og stretch zoner for perfekt pasform, høj komfort og bevægelighed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestoklomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAMEBUKS STRETCH 1928 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

HÅNDVÆRKERBUKS STRETCH 1951 40

Håndværkerbuks med øget synlighed og stretch zoner for perfekt pasform, forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med værktøjsholder. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAME HÅNDVÆRKERBUKS STRETCH 1958 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

195


ARBEJDSTØJ

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

> Bomulds kollektion med øget synlighed til håndværk, industri og værksted. > Detaljeret beklædning med forstærkninger i HTPA Dobby. > Også i damestørrelser

Craftsman Pro Visible er en bomulds serie med øget synlighed. Beklædningen er udstyret med reflekser og fluorescerende materialer certificeret iht. EN ISO 20471, hvilket der gør dig mere synlig både i mørket og i dagslys. Håndværkere, industri- og værkstedsarbejdere kræver altid slidstærkt arbejdstøj, derfor er det meste af beklædningen i serien udstyret med forstærkninger i HTPA Dobby. Forstærkningerne er placeret på specielt udsatte slidzoner som f.eks ved knæ og i lommer. Hele serien har mange funktioner og detaljer, endvidere er det forvasket for at minimere krympning og øge komforten.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

6207 00 HOODJAKKE

6241 47 FLEECEJAKKE

7725 15 WORKERJEANS

7755 15 HÅNDVÆRKER BUKS

7745 15 OVERALL

CRAFTSMAN PRO VISIBLE - DAME

196

7712 15 KEDELDRAGT

7728 15 DAME WORKERJEANS

7758 15 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

7747 15 HÅNDVÆRKER OVERALL


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

HOODJAKKE

FLEECEJAKKE

Kraftig og komfortabel sweatshirt jakke med fleece indvendigt og forstærkning i Hi-vis på skulderne. Brystlomme med lynlås. Rummelige kængurulommer. Lomme på venstre ærme. Hætte med snøre. Strikket manchet i ærmer og talje. Refleksdetaljer på skuldre.

Vindafvisende fleecejakke med aftagelige ærmer, øget synlighed og god åndbarhed. Brystlomme med lynlås. D-ring. Forlommer med lynlås. Løbegang forneden. Forlænget ryg. Justerbare ærmevidde med indvendige manchetter. refleksdetaljer på skulder og ærme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6207 00

XS-4XL 95 sort/gul 261: 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece 464: Fluorescerende, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

6241 47

XS-4XL 95 sort/gul 470: 100% polyester fleece, 300 g/m², 3-lags fleece med PU membran, vindafvisende 480: Fluorescerende, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende, EN ISO 20471

a93ot

WORKERJEANS 7725 15

Funktionel arbejdsbuks med øget synlighed i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med indvendige knæpude lommer. Sidelommer. D-ring. Baglommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerstrop. Indvendige knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAME WORKERJEANS 7728 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

197


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

HÅNDVÆRKER BUKS 7755 15

Funktionel arbejdsbuks med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med rummelig pasform. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig søm-holder. Venstre lårlomme er med telefonlomme og skjult D-ring. Højre lårlomme er med værktøjs-/ blyantsholder. Tommestok lomme og kniv knap med løkke. Baglommer forstærket med HTPA Dobby. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. HTPA Dobby forstærkede syninger. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 7758 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

KEDELDRAGT 7712 15

Kedeldragt med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Lukning i front med patent og trykknapper. Brystlommer med klap. D-ring. Telefonlomme på venstre arm. Justerbar i ryg. Læg i ryg for maximal komfort. Inderlomme. Sidelommer med gennemgreb. Baglommer, hvoraf en med klap. Tommestok lomme med værktøjs-lomme. Trykknapper ved manchet. Justerbare knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

198


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

OVERALL 7745 15

Funktionel overall med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front. Justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

HÅNDVÆRKER OVERALL 7747 15

Funktionel håndværker overall med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front, og justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA Dobby forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

199


ARBEJDSTØJ

CRAFTSMAN PRO > Kollektion i 100% bomuld til håndværk, industri og værksted > Mange praktiske funktioner og forstærkninger på udsatte områder > Fås også i damestørrelser

Craftsman Pro er en bomulds-kollektion, med mange praktiske detaljer, og en god pasform så brugeren kan bevæge sig frit. Kollektionen er udstyret med forstærkninger i HTPA Dobby, perfekt til håndværkere, industri- og værksteds-arbejdere der kræver et ekstra slidstærkt produkt. Forstærkningerne er placeret på specielt udsatte slidzoner som f.eks ved knæet og ved lommerne. Hele kollektionen er forvasket for at minimere krympning og øge komforten.

200


CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO

7732 15 JAKKE

7720 15 WORKERJEANS

7751 15 HÅNDVÆRKER BUKS

7791 15 HÅNDVÆRKER KNICKERS

7780 15 SHORTS

7788 15 HÅNDVÆRKER SHORTS

CRAFTSMAN PRO - DAME

7741 15 OVERALL

7748 15 HÅNDVÆRKER OVERALL

7710 15 KEDELDRAGT

7729 15 DAME WORKERJEANS

7759 15 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

7799 15 DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS

201


CRAFTSMAN PRO

Kraftigt og slidstærkt bomuldstwill.

Dobbelte hængelommer med værktøjsfæste, forstærket med HTPA Dobby.

Lårlomme med klap, D-ring under klap.

Tommestoklomme med knivknap og holder.

Lårlomme med værktøj/blyantslomme.

Telefonlomme med værktøj-/ blyantslomme.

Knæpude lommer i HTPA Dobby med to justerbare højder så knæpuden har den bedste placering.

Figursyede knæ.

HTPA Dobby forstærket bagside med trykknapper for justerbar vidde.

Beklædningen er forvasket for at minimere krympning.

HÅNDVÆRKER BUKS 7751 15

Funktionel arbejdsbuks i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med rummelig pasform. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig søm-holder. Venstre lårlomme er med telefonlomme og skjult D-ring. Højre lårlomme er med værktøjs-/blyantsholder. Tommestok lomme og kniv knap med løkke. Baglommer forstærket med HTPA Dobby. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. HTPA Dobby forstærkede syninger. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 7759 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

202


CRAFTSMAN PRO

JAKKE 7732 15

Jakke uden foer, i kraftig og slidstærk bomuldstwill med refleks detaljer. Knaplukning foran med jeans- og trykknapper. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Sidelommer med refleks detaljer. Ærme lomme med klap og pencilholder. Justerbar talje og manchetter med trykknapper. Refleksdetaljer på ryg. Kontaststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

WORKERJEANS 7720 15

Funktionel arbejdsbuks i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med indvendige knæpude lommer. Sidelommer. D-ring. Baglommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerstrop. Indvendige knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

DAME WORKERJEANS 7729 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER KNICKERS 7791 15

Håndværker knickers i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med rummelig pasform. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig sømholder. Venstre lårlomme er med telefonlomme og skjult D-ring. Højre lårlomme er med værktøjs-/ blyantslomme. Tommestok lomme og Kniv knap med løkke. HTPA Dobby forstærkede baglommer. To hammerstropper. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare vidde i benslut. Kontrastsømme. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS 7799 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

203


CRAFTSMAN PRO

SHORTS

HÅNDVÆRKER SHORTS

Funktionelle shorts i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Sidelommer. D-ring. Baglommer. Lårlomme med separat blyants- og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerstrop. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket.

Funktionelle håndværker shorts i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Med ekstra forstærkede hængelommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig søm-lomme. D-ring. Lårlomme med separat blyants- og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerholder. Kontrastsømme. Beklædningen er forvasket.

7780 15

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

7788 15

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

KEDELDRAGT 7710 15

Kedeldragt med knæpude lommer i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Patent og trykknapper i front. Brystlommer med klap. D-ring. Telefonlomme på venstre arm. Justerbar i ryg. Læg i ryg for maximal komfort. Inderlomme. Sidelommer med gennemgang. Baglommer, hvoraf en med klap. Tommestok lomme med værktøjslomme. Trykknapper ved manchet. Justerbare knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

204


CRAFTSMAN PRO

OVERALL 7741 15

Funktionel overall i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front, og justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER OVERALL 7748 15

Funktionel overall i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front, og justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA Dobby forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

205


ARBEJDSTØJ

T-MORE

> Til dig der arbejder indenfor håndværk og service > Canvas med forstærkning > Funktion, smart design og ydeevne

Håndværkerkollektion med fokus på funktionalitet og styrke. Kollektionen har udover smidig pasform, et ungdommeligt design med mange detaljer. Til serien har vi valgt materialer med grovere struktur. Bukserne er fremstillet i Panama med Komfort finish. De har detaljer i tofarvet forstærknings materiale og sort HTPA Dobby.

206


T-MORE

T-MORE

3500 28 VINTERJAKKE T-MORE

3535 48 SOFTSHELLJAKKE T-MORE

3520 28 BUKS T-MORE

3525 28 WORKERJEANS T-MORE

3550 28 HÅNDVÆRKERBUKS T-MORE

3529 28 DAME BUKS M/KNÆLOMMER

3559 28 DAME HÅNDVÆRKERBUKS T-MORE

T-MORE - DAME

3540 28 OVERALL T-MORE

3528 28 DAME WORKERJEANS T-MORE

207


T-MORE

VINTERJAKKE T-MORE

SOFTSHELLJAKKE T-MORE

Quiltforet vandafvisende vinterjakke med HTPA forstærkning på skulderne. Høj krave med vindfang og strikket manchet indvendig. Venstre brystlomme med klap og D-ring. Højre brystlomme med lodret lynlås, mobillomme og bånd til blyanter. Sidelommer. Reflekseffekter på ærmer og ryg. Justerbar ærme- og talje vidde. Strikket windstopper i ærmer. To indvendige lommer. Lynlås i foer for montering af rygtryk.

Vind- og vandafvisende softshelljakke med blødt fleece foer. Højre brystlomme med lynlås. D-ring. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med lynlås. Justerbar ved ærmeslut med indvendig manchet. Refleksstriber på ærmer og ryg. Indvendig lomme med klap og to store lommer til dokumenter. Snørre i taljen.

3500 28

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 mellem blå 283: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m², vandafvisende 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m² 012: Foer, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

3535 48

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Farve 67: XS-4XL, Farve 21,31: XS-3XL 21 varm rød, 31 mellem blå, 67 antracit 481: 100% polyester, 330 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95ot

c95mt

OVERALL T-MORE 3540 28

Overall i canvas/panama materiale med justerbare seler og HTPA forstærkede knæpude lommer. Med en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekser og to farvet forstærknings stof. Justerbare seler med fixlock spænder. Brystlomme med klap. Indvendig sikkerhedslomme med lynlås. Justerbar talje og bæltestropper. Sidelommer. Venstre lårlomme med klap og D-ring, mobillomme, lommer til mindre værktøj og bånd til blyanter. Tommestok lomme med værktøjslommer. Figursyede knæpude lommer i HTPA Dobby med to højde placeringer. Baglommer. Hammerstrop. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

208


T-MORE

WORKERJEANS T-MORE 3525 28

Workerjeans med faconsyede knæ og HTPA forstærkninger. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap, D-ring, mobillomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Tommestok lomme med værktøjslommer. Baglommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

DAME WORKERJEANS T-MORE 3528 28 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

BUKS T-MORE 3520 28

Avanceret panama buks med ergonomisk snit, i canvas/panama materiale, rummelig pasform og knæpude lommer i HTPA. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekser og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og D-ring, mobillomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestok lomme. Faconsyede knæpude lommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammerstrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

DAME BUKS M/KNÆLOMMER 3529 28 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKERBUKS T-MORE 3550 28

Avanceret håndværkerbuks i canvas/Panama materiale, rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Hængelommer i HTPA Dobby. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og D-ring, telefonlomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestok lomme. Faconsyede knælommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammer strop. Brede bæltestropper i livet til montering af extraudstyr. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKERBUKS T-MORE 3559 28 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

209


ARBEJDSTØJ

PREMIUM PLUS

> Industri- og håndværks kollektion > Kraftigt materiale med komfortfinish - børstet inderside > Forstærkninger i HTPA - High Tenacity PolyAmid

Premium Plus er designet med fokus på funktion og kvalitet. Det multifunktionelle tøj er udstyret med en række smarte lommer og har forstærkninger på udsatte steder som: Knælommer, sømlommer, tommestok-lommer osv. Serien er produceret i en kraftig polyester / bomuld, hvor indersiden af stoffet er børstet for at give ekstra komfort.

210


PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS

3830 50 JAKKE PREMIUM

3820 50 BUKS PREMIUM

3832 50 JAKKE MED FLEECE FOER 9028

3831 51 FLEECEJAKKE PREMIUM

3860 50 HÅNDVÆRKERVEST PREMIUM

3850 50 HÅNDVÆRKERBUKS PREMIUM

3890 50 HÅNDVÆRKER KNICKERS PREMIUM

3880 50 SHORTS PREMIUM

3840 50 OVERALL PREMIUM

3841 50 HÅNDVÆRKER OVERALL PREMIUM

3810 50 KEDELDRAGT PREMIUM

3881 50 SHORTS HÅNDVÆRKER PREMIUM

PREMIUM PLUS - DAME

3829 50 DAMEBUKS PREMIUM

3859 50 DAME HÅNDVÆRKERBUKS PREMIUM

3899 50 DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS PREMIUM

211


PREMIUM PLUS

JAKKE PREMIUM

FLEECEJAKKE PREMIUM

JAKKE MED FLEECE FOER 9028

Blød og varm fleecejakke. Lynlås i front. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik og tommelfinger greb i manchetterne. Indvendig lomme. Kontrastsyninger.

3830 50 3832 50

Funktionel arbejdsjakke, med mange lommer og en let børstet inderside for ekstra komfort. Skjult lynlås. Højre brystlomme med klap og telefon- og blyantslomme. Venstre brystlomme med værktøjslommer. Rummelige sidelommer. Indvendige lommer. Ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Justerbar linning og manchetter. Actionback for fri bevægelighed. Forlænget ryg. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

3831 51

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

c93ot

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKERVEST PREMIUM 3860 50

Multifunktionel håndværkervest med bæltestropper og hængelommer. Lynlås i front. Højre brystlomme med telefon- og blyantslomme. Venstre brystlomme med blyants lomme. Fire lommer med HTPA foring. Store bæltestropper. Værktøjsholdere i taljen til ekstra værktøj. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

212


PREMIUM PLUS

BUKS PREMIUM 3820 50

Buks med indvendige knæpude lommer, let børstet inderside for ekstra komfort. Jeans knap i taljen. Sidelommer. D-ring i loop. Baglommer. Tommestok lomme med HTPA forstærkning og værktøjslomme. Cargo lomme med separat blyantsog telefon lomme. Indvendige knæpude lommer. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

DAMEBUKS PREMIUM 3829 50 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKERBUKS PREMIUM 3850 50

Multi-funktionel buks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelt cargo lommer med telefon lomme. D-ring. Forstærket tommestok lomme med HTPA. Justerbare knæpude lommer i HTPA med to højde placeringer. Værktøjsholder i bæltestrop. Hammer stropper. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKERBUKS PREMIUM 3859 50 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER KNICKERS PREMIUM 3890 50

Multifunktionel knickers med regulerbar benvidde, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel stropper. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelte cargo lommer med telefon lomme. D-ring. Forstærket tommestok-lomme med HTPA. Justerbare knælommer i HTPA med to forskellige højde placeringer. Hammer stropper. Kontrastsømme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS 3899 50 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

213


PREMIUM PLUS

SHORTS PREMIUM

SHORTS HÅNDVÆRKER PREMIUM

Shorts i slidstærk kvalitet med let børstet inderside for ekstra komfort. Jeans knap i taljen. D-ring. Sidelommer. Baglommer. HTPA forstærket tommestok lomme med værktøjslomme. Cargo lomme med klap, telefon lomme og blyantsholder. Kontrastsømme.

Shorts med hængelommer i slidstærk kvalitet, med let børstet inderside for ekstra komfort. Jeans knap i taljen. D-ring. Sidelommer. HTPA forstærket værktøjslommer med værktøjs stropper. Lårlommer. HTPA forstærket tommestok lomme med værktøjslomme. Cargo lomme med klap, telefon- og blyants lomme. Kontrastsømme.

3880 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

3881 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

KEDELDRAGT PREMIUM 3810 50

Kedeldragt med knæpude lommer, og let børstet inderside for ekstra komfort. Skjult to-vejs lynlås i front. Brystlommer med klap og blyants lomme. Ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Indvendig lomme. Sidelommer med skjult adgang. Knæpude lommer kan justeres i højden. Baglommer, hvoraf den ene er med klap. Dobbelt tommestok-lomme. Justerbare manchetter med trykknapper. Kontrastsømme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

214


PREMIUM PLUS

OVERALL PREMIUM 3840 50

Funktionel overall med knæpude lommer i HTPA, og let børstet inderside for ekstra komfort. To-vejs lynlås i front. Justerbare seler. Justerbar talje med knapper. Venstre brystlomme med klap, D-ring og hammer strop. Højre brystlomme med blyantsholder og værktøjs-lommer. Sidelommer. Baglommer. Højre lårlomme med tommestok-lomme, kniv knap og værktøjsholder. Hammer strop. Venstre lårlomme med klap, telefon- og blyantslomme. Justerbare knæpude lommer i HTPA med to højde placeringer. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dage ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER OVERALL PREMIUM 3841 50

Funktionel overall med hængelommer, knæpude lommer i HTPA, og let børstet inderside for ekstra komfort. To-vejs lynlås i front. Justerbare seler. Justerbar talje med knapper. Venstre brystlomme med klap, D-ring og hammer strop. Højre brystlomme med blyantsholder og værktøjs lommer. Forlommer. HTPA forstærket hængelommer med værktøjs stropper. Lårlommer. Højre lårlomme med tommestok-lomme, knivknap, strop og værktøjs lommer. Hammer strop. Venstre lårlomme med klap, telefon- og blyantslommer. Justerbare knæpude lommer i HTPA med to højde placeringer. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dage ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

215


ARBEJDSTØJ

COMFORT PLUS

> Arbejdstøj til f.eks. lager eller produktion > Kraftigt materiale med komfortfinish - børstet inderside > Gode vaskeegenskaber

Alle modeller i kollektionen er fremstillet i en kraftig polyester/bomuld med børstet inderside for ekstra komfort. Serien dækker behovet til en bred gruppe og er velegnet til produktion samt lager og logistik.

JAKKE COMFORT PLUS 2830 50

Arbejdsjakke uden foer, med let børstet inderside for ekstra komfort. Kraftig arbejdsjakke med 3-nålssøm for optimal styrke. Skjulte knapper og lynlås i front. Venstre brystlomme med klap og skjult D-ring. Højre brystlomme med klap og lodret lomme med lynlås. Forlommer, ærmelomme med klap. Læg i ryg for maximal komfort. Justerbar i linning og ved manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

216


COMFORT PLUS

OVERALL COMFORT PLUS 2840 50

Overall med knæpude lommer, i kraftig kvalitet med let børstet inderside for ekstra komfort. Kraftig overall med 3-nålssømme for optimal styrke. Justerbare seler med fixlockspænder. Justerbar linning med knapper. Brystlomme med blyantslomme. Indvendig brystlomme med lynlås. Sidelommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme med værktøjslomme. Justerbare knæpude lommer. Baglommer, hvoraf én med klap. Hammerstrop. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

BUKS COMFORT PLUS

HÅNDVÆRKERBUKS COMFORT PLUS

Buks med knæpude lommer, kraftig kvalitet med let børstet inderside for ekstra komfort. Kraftig arbejdsbuks med 3-nålssøm for optimal styrke. Sidelommer, bæltestrop med D-ring. Baglommer, højre med klap og telefonlomme. Tommestok lomme med værktøjslomme. Knæpude lommer.

Håndværker buks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. Med rummelige forlommer og hænglommer. Bæltestrop med D-ring. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme med værktøjslomme i HTPA og knivknap med strop. Hammerstrop. Justerbar HTPA knæpude lommer. Baglommer.

2820 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

2850 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

217


ARBEJDSTØJ

COMFORT LIGHT > Klassisk industri og service kollektion > Designet til reducere risikoen for at ridse sarte overflader > Produceret i let og slidstærkt polyester/bomuld

En klassisk kollektion i en stærk 245 g/m² polyester/bomuld, som gør denne serie ekstremt hårdfør og holdbar, men stadig meget behagelig at have på. Denne serie er ideel til service- og industrielle fag. De fleste modeller er også designet til at minimere risikoen for at ridse sarte overflader. Dette er specielt ideelt for bilindustrien og autoværksteder.

JAKKE

KITTEL LIGHT

Klassisk arbejdsjakke uden foer, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Skjult lynlås og trykknapper. Lomme med lynlås og indvendig D-ring på venstre bryst. Telefonlomme på højre bryst. Rummelige forlommer. Indvendig lomme. Læg i ryg for maximal komfort. Manchetter med skjulte trykknapper.

Klassisk kittel i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer, venstre med blyantsholder. D-ring. Sidelommer og inderlomme. Slids i ryggen.

1130 40

Størrelse: Farve: Kvalitet:

1131 40

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt 218

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 04 hvid 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

BUKS

DAMEBUKS LIGHT

Klassisk buks i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Buks med knap i taljen. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestoklomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og nøgleringsholder.

Klassisk dame buks, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Plastknap i taljen. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestok lomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og D-ring.

1120 40

Størrelse: Farve: Kvalitet:

1129 40

C44-64, C146-156, D96-120

Størrelse: Farve: Kvalitet:

03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

Dame 34-48 03 marineblå, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

c95mt

SHORTS LIGHT 1180 40

Shorts, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Plast knap i talje. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestok lomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og D-ring. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

KEDELDRAGT LIGHT 1110 40

Klassisk kedeldragt, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Skjult to-vejs lynlås. Brystlomme med klap og indvendig D-ring. Justerbar elastik i linning og læg i ryg for maximal komfort. Gennemgreb i sider. Lårlommer. Tommestok lomme med værktøjslomme. Manchetter med skjulte trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

219


ARBEJDSTØJ

ORIGINAL COTTON

> Arbejdstøj til industri og værksted > 100% bomuld > Enkelt basisbeklædning

ORIGINAL COTTON er en kollektion designet til industrien. 100% bomuld i godt design og god funktionalitet, med skjult knaplukning.

BUKS COTTON

HÅNDVÆRKER BUKS

Klassisk buks med knæpude lommer, til industri, i 100% bomuld. Med sidelommer, D-ring og Baglommer. Lårlommer med klap og telefonlomme. Tommestok lomme og hammerstrop. Justerbare knæpude lommer.

Maler/murerbuks i bomuldstwill med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. HTPA forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. D-ring. Tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer i HTPA. Hammerstrop. Kontrastsømme.

2521 13

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

2050 13

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 04 hvid 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

220


ORIGINAL COTTON

JAKKE COTTON 2531 13

Klassisk jakke til industri, i 100% bomuld. Skjulte knapper og lynlås i front. Brystlommer med klap, højre med telefonlomme. D-ring. Indvendige lommer. Læg i ryg for maximal komfort. Trykknapper for justering af liv- og ærmevidde. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

OVERALL COTTON

KEDELDRAGT COTTON

Overall med knæpude lommer, i 100% bomuld, til industri. Justerbare seler med fixlockspænder. Lomme på smæk. D-ring. Invendig sikkerhedslomme. Sidelommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Baglommer. Tommestok lomme og hammerstrop. Justerbare knæpude lommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Klassisk kedeldragt med knæpude lommer, til industri, i 100% bomuld. Skjulte trykknapper og lynlås i front. Brystlommer med klap. D-ring. Sidelommer med gennemgreb. Tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer, med to højde placeringer. Baglommer. Justerbar i ryg og og læg i ryg for maksimal komfort.

2541 13

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

2511 13

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

c95mt

221


ARBEJDSTØJ

VINTER

> Til håndværkere og dem, der arbejder i industrien > Et bredt sortiment, der kan kombineres med vores Work Identity kollektioner > Funktionel beklædning, der beskytter mod regn og kulde

Tranemo har mange forskellige typer yderbeklædning, der gør det muligt for brugerne at bære arbejdstøjet i henhold til lagpå-lag princippet, for den bedste og letteste beskyttelse. I vores vintersortiment tilbyder vi et omfattende udvalg af tøj til alle klimaer, der kan bruges både udendørs og også i kolde indemiljøer. I sortimentet finder du skal-, foret vinter-beklædning, softshell og fleecejakker. Skalbeklædningen med tapede sømme er designet til at give maksimal komfort. Du kan supplere med vores undertøj for at skabe beskyttelse, der er certificeret i henhold til EN 342 - sammen med EN 343-certificering vil dette sikre, at du forbliver varm og tør. I sortimentet er der flere fleece- og softshell jakker lavet i forskellige kvaliteter, der passer til forskellige job. Brug dem enten som ydre beklædningsgenstande eller som et isolerende mellemlag.

222


VINTER

VINTER - FLEECE & SOFTSHELL

3535 48 SOFTSHELLJAKKE T-MORE

3831 51 FLEECEJAKKE PREMIUM

6207 00 HOODJAKKE

6241 47 FLEECEJAKKE

VINTER - FORET

3500 28 VINTERJAKKE T-MORE

6200 46 VINTER JAKKE

6235 46 PARKA

6520 30 PILOTJAKKE M/AFT. ÆRMER

VINTER - SKAL

6210 46 VINTER KEDELDRAGT

6205 46 SKALJAKKE

6226 46 SKALBUKS

223


VINTER

EN 343 3.4

SKALJAKKE 6205 46

Tynd og let skalljakke med tapede sømme og refleks detaljer. Vind- og vandtæt iht. EN 343 Lynlås i front, Justerbar og aftagelig hætte. Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. Løbegang forneden. Ventilation med lynlås under ærme. Justerbare manchetter. Indvendig lomme. Refleksdetaljer på ærme og skulder. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 465: T-Tex 3L, PU-membran, 145 g/m², EN 343 4:4

a93ot

EN 343 4.4

*EN 342 (6200+6226)

SKALBUKS 6226 46

Skalbuks med tapede sømme og mesh foer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Aftagelige og regulerbare elastiske seler med fixlock spænder. Justerbar talje. Sidelommer med klap. D-ring. Venstre cargolomme med klap. Tommestok lomme. Baglomme med klap. HTPA forstærkning på knæ og ved benslut bagtil. Indvendige knæpude lommer. To-vejs lynlås i ben og justerbar fodvidde. Snebarriere. Refleks rundt ben. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6972 og 6920. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

224


VINTER

EN 343 4.2

PARKA 6235 46

Parka med tapede sømme og aftageligt fleecefoer. Vind- og vandtæt iht. EN 343. To-vejs lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Brystlomme med lynlås. D-ring. Sidelommer med fleecefoer og lynlås. Forlommer med lynlås. Stor sikkerhedslomme under vindfang. Ventilation i ryg. Justerbar ærmevidde med indvendig manchet. Løbegang i talje og forneden. Refleksdetaljer på skulder, ryg, ærme og hætte. Aftagelig og justerbar hætte. Aftageligt fleecefoer med inderlomme og quilt i ærmet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m² 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 220 g/m² 003: Aftagelig foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

VINTER JAKKE 6200 46

Foret vinter jakke med tapede sømme og reflekterende detaljer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Quiltet pileforing i front og lænd, for ekstra varme. Lynlås lukning med dobbelt vindfang. Justerbar og aftagelig hætte. Krave med justerbar vidde. Brystlommer med klap, hvoraf højre er med D-ring. Lomme til blyant under venstre brystlommeklap. Mobillomme og sidelommer med lynlås. Snøre i taljen. Justerbar linning. Ventilationsåbning i ryg. Justerbar manchet og indvendig strikket windstopper. To indvendige lommer med lynlås. Refleks pipings på skuldre, ærmer og ryg. Lynlås i foer for montering af rygtryk. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6975/6979 og 6930. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

225


VINTER

FLEECEJAKKE 6241 47

Vindafvisende fleecejakke med aftagelige ærmer, øget synlighed og god åndbarhed. Brystlomme med lynlås. D-ring. Forlommer med lynlås. Løbegang forneden. Forlænget ryg. Justerbare ærmevidde med indvendige manchetter. refleksdetaljer på skulder og ærme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 470: 100% polyester fleece, 300 g/m², 3-lags fleece med PU membran, vindafvisende 480: Fluorescerende, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende, EN ISO 20471

a93ot

HOODJAKKE 6207 00

Kraftig og komfortabel sweatshirt jakke med fleece indvendigt og forstærkning i Hi-vis på skulderne. Brystlomme med lynlås. Rummelige kængurulommer. Lomme på venstre ærme. Hætte med snøre. Strikket manchet i ærmer og talje. Refleksdetaljer på skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 261: 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece 464: Fluorescerende, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

226


VINTER

SOFTSHELL JAKKE T-MORE 3535 48

Vind- og vandafvisende softshelljakke med blødt fleece foer. Højre brystlomme med lynlås. D-ring. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med lynlås. Justerbar ved ærmeslut med indvendig manchet. Refleksstriber på ærmer og ryg. Indvendig lomme med klap og to store lommer til dokumenter. Snørre i taljen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Farve 67: XS-4XL, Farve 21,31: XS-3XL 21 varm rød, 31 mellem blå, 67 antracit 481: 100% polyester, 330 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95ot

FLEECE JAKKE PREMIUM 3831 51

Blød og varm fleecejakke. Lynlås i front. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik og tommelfinger greb i manchetterne. Indvendig lomme. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

c93ot

227


VINTER

VINTERJAKKE T-MORE

PILOTJAKKE M/AFT. ÆRMER

Quiltforet vandafvisende vinterjakke med HTPA forstærkning på skulderne. Høj krave med vindfang og strikket manchet indvendig. Venstre brystlomme med klap og D-ring. Højre brystlomme med lodret lynlås, mobillomme og bånd til blyanter. Sidelommer. Reflekseffekter på ærmer og ryg. Justerbar ærme- og talje vidde. Strikket windstopper i ærmer. To indvendige lommer. Lynlås i foer for montering af rygtryk.

Klassisk pilotjakke med aftagelige ærmer i vind- og vandafvisende bævernylon. Ekstra forstærkning på skulderpartiet og aftagelige ærmer. Brystlommer med klap, D-ring og blyantslommer. Telefonlomme med lynlås. Inderlomme. Sidelommer. Ærmelomme med lynlås. Rib ved håndled og talje. Aftageligt pilefoer i krop. Quiltfoer i ærmer. Hætte i krave.

3500 28

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 mellem blå 283: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m², vandafvisende 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m² 012: Foer, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

6520 30

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort, 73 kongeblå/marineblå 303: Bævernylon, 50% polyamid / 50% bomuld, 235 g/m², twill PU-membran, vind- og vandafvisende 460: Forstærkning af stof, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind- og vandafvisende 009: Aftagelig foer, 100% polyester, pile, 540 g/m²

a95nt

c95mt

EN 343 3.1

*EN 342

VINTER KEDELDRAGT 6210 46

Quiltforet vinter kedeldragt med tapede sømme og øget synlighed. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. To-vejs lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper i front. Brystlommer med lynlås. Sidelommer med klap. D-ring. Lårlomme med klap. HTPA forstærkede knæ og indvendige knæpude lommer. To-vejs lynlås på yderside af ben med dobbelt vindfang. Justerbar fodvidde og indvendig snebarriere. Baglomme med klap. Tommestok lomme. Justerbar elastik i liv. Justerbar manchet med indvendig ribkant. Justerbar og aftagelig hætte. HTPA forstærkninger bag på ben. Quiltforet med fleece i krave og hætte. *Beklædningen testes i et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6930+6920 og 6979+6972. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

228


ARBEJDSTØJ

TERMO / UNDERTØJ > Fugttransporterende > Holder dig varm i kulden > Blødt og behageligt at have på Undertøj til dig som arbejder inde eller ude i køligt klima. Har du brug for ekstra beskyttelse mod kulde, er vores quiltede termotøj perfekt som isoleringslag.

POLOTRØJE

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER

UNDERBUKS

Polotrøje i fugttransporterende 3 funktions materiale med opdateret pasform. Lange ærmer med ribkant. Skjult lynlås i krave.

T-shirt i fugttransporterende 3 funktions materiale med opdateret pasform. Med lange ærmer og rund hals med ribkant.

Underbuks i fugttransporterende 3 funktions materiale med opdateret pasform. Elastik i liv og ribkant i benslut.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6979 42

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funktion, 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m²

6975 42

c95nt

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funktion, 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m²

c95nt

6972 42

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funktion, 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m²

c95nt

TERMO BUKS 6920 51

Dobbelt quiltet termo buks, anvendelig som isolerende mellemlag. Med gylp og trykknapper. Elastik i siderne. Ribkant ved fod. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

TERMO JAKKE 6930 51

Varm termo jakke i dobbelt quilt, anvendelig som isolerende mellemlag. Lynlås i front. Lang ryg for ekstra beskyttelse. Brystlomme. Front lommer. To store indvendige lommer. Ribkant ved håndled. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

229


ARBEJDSTØJ

TILBEHØR

> Designet til dig der anvender Tranemo produkter > Farver som matcher alle kollektioner > Mange praktiske produkter

Tilbehøret er designet til at passe perfekt til kollektionerne i Work Identity og Hi-Vis. Der er mange praktiske produkter at vælge imellem, og alle matcher Tranemo produkterne i farve og funktion.

T-SHIRT

POLOSHIRT

T-shirt i høj kvalitet med gode vaskeegenskaber. Med korte ærmer.

Polo i høj kvalitet med brystlomme. Med korte ærmer og brystlomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

8012 11

XS-4XL 03 marineblå, 04 hvid, 07 sort, 67 antracit 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt

230

8033 24

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort 240: 50% bomuld / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt


TILBEHØR

SWEATSHIRT

SKJORTE M/TRYKKNAPPER

SKJORTE M/KORTE ÆRMER

Blød og komfortabel sweatshirt med børstet inderside. Rundhalset sweatshirt, med ribkanter.

Langærmet skjorte i tynd bomuld/polyestertwill. Med trykknap lukning. Brystlommer med klap, venstre med åbning til blyant.

Kortærmet skjorte i tynd bomuld/polyestertwill. Med trykknap lukning. Brystlommer med klap, venstre med åbning til blyant.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

8312 26

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort 260: 65% bomuld / 35% polyester, 300 g/m²

a93mt

8131 22

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort 221: 60% bomuld / 40% polyester, twill, 200 g/m²

8141 22

c95mt

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort 221: 60% bomuld / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt

FLEECE FOER

SOKKER

SOKKER

Blødt og varmt fleecefoer, uden ærmer. Til montering i jakker: 3830, 4330, 4830 og 7732. Monteres med trykknapper. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL3XL

Kraftig uldsok med Tranemo logo. Uldsokker med logo

Sokker med Tranemo logo. Sokker med Tranemo logo.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9028 51

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S, L, XXL 06 grå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

9041 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 50% akryl / 30% uld / 18% polyamid / 2% elastan

b93ot

9011 00

37-39, 40-42, 43-45 07 sort 80% bomuld / 18% polyamid / 2% elastan

c93ot

c93ot

231


TILBEHØR

VINTER CAP

HUE

Cap med quiltet foer og kunstpels. Velcro lukning.

Strikhue med fleecefoer. Hue med fleecefoer

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9048 00

9068 00

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 sort, 55 gul 100% polyester

a93ot

One size 03 marineblå, 07 sort 95% bomuld / 5% elastan X1322: Foer, 100% polyester

a93ot

STRIKKET HUE

CAP

Strikket hue med TRANEMO logo.

Cap med TRANEMO logo. Justerbar vidde.

9168 00 Størrelse: Farve: Kvalitet:

9124 00

One size 06 grå 96% akryl / 4% elastan

Størrelse: Farve: Kvalitet:

a93ot

One size 07 sort 100% bomuld

b93ot

KNÆPUDER

KNÆPUDER

KNÆPUDER

KNÆPUDER

Beskyttelse til knælende arbejde. Passer til alle Tranemo knæpude lommer. Leveres uden emballage.

Certificerede knæpuder til knælende arbejde. EN 14404 TYP 2. Passer til alle Tranemo knæpude lommer. Leveres i par i detail emballage.

Ekstra kraftige knæpuder. Leveres uden emballage.

Certificerede, ekstra kraftige knæpuder. EN 14404 TYP 2. Passer til alle Tranemo knæpude lommer. Leveres i par i detail emballage.

9020 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

232

One size 06 grå 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9044 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 06 grå 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9032 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren, EN ISO 11612 A1

9045 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren, EN ISO 11612 A1


TILBEHØR

LÆDER BÆLTE

BÆLTE

ELASTIK BÆLTE

Ekstra kraftigt sort læder bælte. Bredde 37 mm. Med metalspænde. Længde 130 cm. (let at afkorte)

Elastisk bælte med præget Tranemo logo. Bredde 39 mm. Længde 130 cm. (enkelt at afkorte)

Elastisk bælte med velcrolukning. Bredde 40 mm. Størrelser: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm.

9013 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Narv

9029 52

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 68% polypropylen (PP) / 32% elastan

9037 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 07 sort polyester / elastan

BÆLTE

SELER

HAMMER HOLDER

Nylon bælte med plastspænde. Bredde 30 mm. Længde 120 cm. Justerbar længde.

Elastiske seler med Tranemo logo. Bredde 45 mm.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Hammer holder i sort plast-lamineret metal. Monteres i værktøjsfæste, som findes på meget af vores håndværker beklædning.

9046 00

One size 07 sort 100% nylon

9027 00

One size 07 sort polyester / elastan

9016 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Metal

ID-LOMME

MELLEMSTYKKE

SKÆREBESKYTTELSE

ID-kort lomme, som monteres i D-ring. Fæstnes med trykknap.

Mellemstykke for ekstra vidde i håndværker vest, 3860. Monteres i front i lynlås.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Skærebeskyttere til arme, som trækkes over ærme. Spændes fast med velcro foroven. 45 cm lange. Prisen er for ét stk.

9019 00

One size 07 sort 100% polyester

9030 52

One size 06 grå 210: HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

PR00 01

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 06 grå Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

233


ON DEMAND

FORHØJET SYNLIGHED

Montering af fluorescerende stof og refleks på uforet beklædning

Med On Demand kan du forstærke din identitet yderligere, eller på anden måde tilføje blikfang. Kontakt kundeservice, så hjælper vi dig med at finde det rigtige On Demand produkt.

D05A44 Bånd rundt arm D05B44 Bånd rundt ben Bånd kan monteres rundt ben eller arm og findes i farverne : 50 Hi-Vis orange, 51 Hi-Vis rød og 55 Hi-Vis gul. 50 mm 50 mm 50 mm

REFLEKS PROFILE FLEX Med basis modellerne i Comfort Light, kan du designe et utal af kombinationer. Vælg en eller flere detaljer, den ønskede farve, og du kan designe en beklædningsgenstand, der nøjagtigt svarer din firmaprofil. Alle detaljerne findes i farverne: 02 Rød, 03 Marineblå, 04 Hvid, 07 Sort, 08 Flaskegrøn, 12 Kongeblå, 50 Hi-Vis Orange, 51 Hi-Vis Rød, 55 Hi-Vis Gul, 64 Grå

DTRPFB - Bånd 7cm på bryst, 25mm

Montering af refleks på uforet beklædning. Reflekserne kan monteres rundt om arm, ben eller på ryggen. 50 mm refleks D06A5006 rundt arm D06B5006 rundt ben D06R5006 på ryg 50 mm flammehæmmende refleks D07A5006 rundt arm D07B5006 rundt ben D07R5006 på ryg 20 mm refleks D06A2006 rundt arm D06B2006 rundt ben D06R2006 på ryg

DTRPFG - Bånd 7cm på nakke, 25mm

DTRPFC - Bånd rundt om arm, 15mm eller 25mm DTRPFJ - Bånd med D-ring i linning på buks, 25mm DTRPFH - Skifte lommeklap på lårlomme DTRPFE - Påsy baglommeklap

GRAVIDITETS BUKSER

Montering af blød manchet over maven med justerbar elastisk talje og elastik i ryg. Kan monteres på de fleste Tranemo bukser uden hængelommer. D07800

ÆNDRING AF BENLÆNGDE

DTRPFD - Bånd rundt om ben, 15mm eller 25mm

234

Hvis du har brug for hjælp til justering af benlængden, tilbyder vi både kortning (D02200) og forlængelse (D02300) af uforet beklædning.


KNÆPUDE LOMMER

Montering af knæpude lommer på uforet beklædning. Knæpude lommerne findes i flere kvaliteter og farver

JUSTERINGS KNAPPER

Montering af trykknapper for justering af fodvidde, på uforet beklædning. D06100 Justeringsknap

9021 Knælommer Kvalitet 210: 03 marineblå, 07 sort, 64 grå Kvalitet 400: 03 marineblå, 07 sort, 64 grå Kvalitet 500: 03 marineblå, 07 sort Kvalitet 873: 03 marineblå Kvalitet 883: 03 marineblå

HÆNGELOMMER VULKANISERING

Vulkanisering af eksisterende knæbeskyttelseslommer for ekstra slidstyrke.

Enkle hængelommer til montering foran eller bagpå. Kan monteres på de fleste bukser og overalls. Hængelommerne findes i flere kvaliteter og farver. 9017 Hængelommer Kvalitet 131: 03 marineblå Kvalitet 150: 07 sort, 32 marineblå Kvalitet 440: 50 hi-vis orange, 51 hi-vis rød, 55 hi-vis gul Kvalitet 500: 03 marineblå, 07 sort Kvalitet 880: 03 marineblå

D01100 Vulkanisering

VELCRO

Montering af sort velcrobånd (den bløde del) til brug af navneskilt.

FR BENFORSTÆRKNINGER Ekstra flammehæmmende beskyttelse med ekstra kraftig Aramid som en meget god beskyttelse for stænk af smeltet metal og varme. Ideel til støberi eller metalskæreri. Forlænger buksernes levetid betydeligt. Forstærkningen dækker også en del af foden og findes i to størrelser og kvaliteter. Montering af ben forstærkninger er ikke mulig på alle bukser. Kontakt Tranemo for flere oplysninger.

D0690007 Montering af velcrobånd 005 - 10 cm x 2 cm 006 - 11 cm x 2 cm 007 - 12 cm x 2 cm

LOGOER

Montering af egne logoer. D067 Montering af egne logoer

Høje benforstærkninger, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP Lave benforstærkninger, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

ID LOMME

Montering af ID lomme på uforet beklædning. D06800 ID lomme

235


TRANSFERTRYK Når du bestiller et transfertryk, er omkostningerne opdelt i to dele; omkostninger til fremstilling af transfer og omkostningerne ved montering af trykket på tøjet. Transfertrykkene opkræves ved den første ordre, og prisen varierer med antallet af ordrer tryk, størrelse i cm² og antal farver.

Placering af tryk, max 100 cm². Afhængigt af designet på trykket og tøjet, er det ikke alle placeringer der er egnede eller mulige. B4 B23 B4

B5 B5

B6 B2 B22 B2

B3 B23

B1 B22

B3 B21

B1 B20

B21

B20

B32

B6

B8

B10

B8

B10

B9

B7

B11

B9

B7

B11

B32

B31

B30

B16

B17

B16

B17

B28

B15 B29

B14 B28

B15

B14

Sort PMS Black C

Mørkgrå

B30 B31

B29

Standard farver/logotryk:

PMS 431 C

Lys grå PMS Cool Grey 4C

B26

B27

B24

B25

B26 B12

B27 B13

B24

B25

B12

B13

Hvid PMS White

Gul PMS Yellow C

Orange B18

B19

B18

B19

PMS 165 C

Placering af tryk, max 500 cm². Afhængigt af designet på trykket og tøjet, er det ikke alle placeringer der er egnede eller mulige.

Rød PMS 1797 C

R3

R2

R4

R2

R4

PMS 201 C

Grøn

R6 R6

R13 R13

R3

R1 R5 R5

R1

R14 R14

Mørk rød

PMS 348 C

Mørk grøn PMS 3425 C

Lys blå PMS 2925 C

Kornblå R12 R12

R11 R11

PMS 286 C

Marineblå R10 R10

R9 R9

R8 R8

R7 R7

236

PMS 289 C


KVALITET OG METERVARE

BETYDNINGEN AF KVALITETSKONTROL Vi tilstræber at kunderne altid får et produkt, der opfylder behov og forventninger, vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores produkter. Kvalitetskontrollen dækker alle faser og materialer, der anvendes i fremstillings-kæden, fra produktudvikling til det færdige produkt. Det sikrer, at vores produkter holder længere og kan håndtere de skrappe krav, til arbejdstøj. Før det færdige produkt kan godkendes, skal det bestå følgende tests: • •

• •

Før produktionen starter, specificeres og godkendes alle materialer, der indgår i produktet. Alle metervarer og reflekser testes i vores laboratorium. Deres forskellige egenskaber bliver testet afhængigt af hvordan metervaren vil blive brugt og hvilken funktion det skal opfylde. Vigtige parametre kan være krymp, styrke, farveægthed, pilling og brændbarhed. Certificering af produkter og metervarer foretages efter omfattende tests på eksterne laboratorier. Kvalitetskontrollen omfatter også indgående leverings kontrol af færdige beklædningsgenstande.

MATERIALE INFO I tabellen nedenfor findes en beskrivelse af alle metervare typer i kataloget. I kolonnen til venstre angives materialenummeret, som også findes i produkttekst. I kolonne to beskrives sammensætning, vægt og øvrige egenskaber. Hvis metervaren er certificeret, findes der også en fortegnelse over EN-standarderne, som gælder for den specifikke metervare type. Nr. 002 003 004 007 008 009 012 050

Materialebeskrivelse Foer, 100% polyester, 70 g/m² 100% polyester-quilt med polyestervat, 80 g/m² 100% polyester-quilt med polyestervat, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% polyester pile, 350 g/m² 100% polyester pile, 540 g/m² 100% polyester-quilt med polyestervat, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modakryl / 36% bomuld / 4% elastan / 2% antistat, 300 g/m² Inherent flammehæmmende trikot. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3 051 Cantex Light Rib – 56% modakryl / 37% bomuld / 5% elastan / 2% antistat, 230 g/m² Inherent flammehæmmende trikot. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3

Nr. Materialebeskrivelse 054 Quilt FR - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat med polyestervat, 80 g/m² Inherent flammehæmmende stof med flammehæmmende polyestervat. 055 Quilt FR - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat med polyestervat, 120 g/m² Inherent flammehæmmende stof med flammehæmmende polyestervat. 060 Pile FR - 87% modakryl / 13% bomuld, 320 g/m² Inherent flammehæmmende pelsfoer EN ISO 14116 index 3 112 100% bomuld, 175 g/m² Singlejersey med gode vaskeegenskaber 113 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m² Pique. Behagelig, formstabil interlock med inderside i bomuld. EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 131 100% bomuld, 325 g/m² Behagelig bomuldstwill. 150 100% bomuld, 375 g/m² Kraftig bomuldstwill. Slidstærk. Forvasket stof minimerer fortsat krympning.

237


Nr. Materialebeskrivelse 163 Black & White - 100% polyamid, 200 g/m² Forstærkningsstof med ekstra høj slidstyrke. 191 Grafit - carbon / aramid, 300 g/m² Inherent brandhæmmende stof til beskyttelse ved svejsning. EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11611 klasse 1 210 HTPA - 100% polyamid, 210 g/m² Forstærkningsstof med ekstra høj slidstyrke. 213 HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Forstærket struktureret vævet stof med ekstra høj slidstyrke. 221 60% bomuld / 40% polyester, 200 g/m² Bomuld/polyester twill med bomuldsfølelse og polyesterens fordele mht. vaskeegenskaber og slidstyrke. 240 50% bomuld / 50% polyester, 215 g/m² Formstabil pique i behaglig bomuld/polyester-kvalitet. 260 65% bomuld / 35% polyester, 300 g/m² Sweatshirt kvalitet med grov inderside. 261 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m² Bonded jersey med 100% polyesterfleece 264 80% polyester / 20% bomuld, 300 g/m² Sweatshirt kvalitet med ubørstet inderside. EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 282 65% polyester / 35% bomuld, 310 g/m² Canvas/Panama med grov struktur. 283 65% polyester / 35% bomuld, 310 g/m² Canvas/Panama med vandafvisende imprægnering. 303 Bævernylon - 50% polyamid / 50% bomuld, 235 g/m² Twill med nylon på ydersiden, så der opnås høj slid- og brugsstyrke. Vandafvisende imprægnering suppleret med PU-coatet bagside, som giver beskyttelse mod vejret. 310 4-vejs stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² Twill med stretch funktioner i alle retninger . 400 65% bomuld / 35% bomuld, 245 g/m² Bomuld/polyestertwill med høj komfort og rigtig gode vaskeegenskaber. Det vævede stof er slidstærkt og modstandsdygtigt over for falmning og krølning. Hurtigttørrende. 428 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3 funktioner, som transporterer og absorberer fugt og isolerer varme. 440 54% bomuld / 46% polyester, 260 g/m² Fluorescerende twill med ripstop for øget rivstyrke. Bomuld på indersiden for ekstra høj komfort. EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 460 T-TEX - 100% polyester, PU-lamineret, 180 g/m² Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 5.000 mm. 463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-lamineret, 205 g/m² Vind- og vandtæt ifølge EN 343 4:4. Vandsøjletryk 5000 mm. Åndbar/vandtæthed 5,6 Pa m²/W. EN 343 Klasse 4:4 EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 464 T-TEX Plain - 100% polyester, PU-coated, 200 g/m² Fluorescerende polyester med struktur. 465 T-TEX 3L - 100% polyester, PU-lamineret, 145 g/m² Metervare med 3 lags funktion . Vind- og vandtæt ifølge EN 343 4:4. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 8.2 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 470 100% polyester, 300 g/m² 3-lags-fleece med PU-laminat og bagside af mesh, vindafvisende 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-lamineret med polyesterfleece. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 3.000 mm. EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 481 100% polyester, 300 g/m² Softshell, PU-lamineret med polyesterfleece. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 3000 mm. 500 65% polyester / 35% bomuld, 300 g/m² Bomuld/polyestertwill med høj komfort og rigtig gode vaskeegenskaber. Det vævede stof er slidstærkt og modstandsdygtigt over for falmning og krølning. Comfortfinish giver en behaglig bomuldsfølelse. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Blød børstet ydre 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Blød børstet inder- og yderside EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt

238

Nr. Materialebeskrivelse 801 Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Inherent flammehæmmende forstærker, som giver meget god beskyttelse mod metalstænk og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 802 Barricader EP - 99% para-aramid / 1% antistat, 545 g/m² 803 Barricader EP - 100% para-aramid, 545 g/m² Inherent flammehæmmende stof, som giver meget god beskyttelse mod metalstænk EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F2 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN ISO 20471 til fluorescerende farver Materiale 802 er også omfattet af certificering: EN 1149-3 804 HTFR Dobby – 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m² Inherent flammehæmmende forstærknings materiale EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramid / 2% antistat, 110 g/m² Inherent flammehæmmende meshfoer EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Inherent flammehæmmende stof med behagelig følelse. Ekstra forstærket tråd giver god rivstyrke på trods af den lave vægt. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 812 Cantex Pro 260 - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Inherent flammehæmmende twill. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomuld / 1% antistat, 355 g/m² Inherent flammehæmmende materiale EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 822 Edge 350 IR - 45% antistat / 33% bomuld / 20% polyester / 2% antistat, PU-lamineret, 350 g/m² Inherent flammehæmmende materiale med PU-laminat. Vind- og vandtæt ifølge EN 343 3:3. Vandsøjletryk > 8000 mm. Åndbar/vandtæthed 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange EN 343, klasse 3:3 830 Apex 300 - 98% aramid / 2% antistat, 300 g/m² Inherent flammehæmmende satin med høj flammehæmmende beskyttelse kombineret med høj åndbarhed. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 832 Apex 220 – 98% aramid / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034


Nr. Materialebeskrivelse 843 Aramid HV - 34% polyester / 25% viskose / 24% aramid / 13% modakryl / 3% polyamid / 1% antistat, 270 g/m² Inherent flammehæmmende stof i fluorescerende farver. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramid 6.4FC - 79% aramid / 20% modakryl / 1% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende stof med gode flammehæmmende egenskaber kombineret med høj slidstyrke og lav vægt. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modakryl / 33% polyester / 30% aramid / 1% antistatisk, 260 g/m² Inherent flammehæmmende i fluorescerende farv. Høj komfort med blød inderside. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,4 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryl / 37% bomuld / 5% elastisk fibre / 1% antistatisk, 345 g/m² Inherent flammehæmmende uvasket jeans materiale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 852 FR Stretch - 78% aramid / 20% elastisk fibre / 2% antistat, 320 g/m² Inherent flammehæmmende twill med høj elasticitet EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 10 cal/cm², ATPV: 11 cal/cm² EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamide / 1% antistatisk, 250 g/ m² Inherent flammehæmmende stof med gode vaskeegenskaber kombineret med en behagelig følelse. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 863 Outback HW – 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 425 g/m² Inherent flammehæmmende metervare tilpasset svejsere. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viskose / 40% uld / 5% polyamid, 370 g/m² Inherent flammehæmmende stof. Komfortabel uld kvalitet velegnet til aluminiums industri. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Cryolite ISO 9185 85 g 874 Magma HV - 54% viskose / 20% uld / 20% polyamid / 5% aramid / 1% antistat, 375 g/m² Inherent flammehæmmende stof. Fluorescerende gul. Velegnet til aluminiums industri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryolite ISO 9185 > 100g EN ISO 20471

Nr. Materialebeskrivelse 875 Magma S - 70% viskose / 20% Uld / 10% polyamid, 310 g/m² Inherent flammehæmmende stof. Komfortabel uld kvalitet velegnet til aluminiums industri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryolite ISO 9185 94g EN ISO 20471 til fluorescerende farver 882 Cantex 2.0 HV - 52% modakryl / 38% bomuld / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistatisk, 350 g/m² 883 Cantex 2.0 - 52% modakryl / 38% bomuld / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistatisk, 350 g/m² Inherent flammehæmmende stof med god beskyttelse mod smeltet metal, konvektions- eller strålevarme. Optimal beskyttelse mod smeltet metal. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for fluorescerende farver 884 Cantex Stretch - 48% modakryl / 35% bomuld / 12% polyamide / 3% elastisk fibre / 2% antistatisk, 350 g/m² Inherent flammehæmmende satin med den højeste beskyttelse for flydende jern. Stretchfibre i metervaren øger komforten. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 12 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for fluorescerende farver 885 Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomuld / 12% polyamide / 2% antistatisk, 350 g/m² Inherent flammehæmmende satin med den højeste beskyttelse for flydende jern. Passer til arbejde med svejsning og slibning. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 13 cal/cm², EBT: 16 cal/cm² LOI 29,0% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for fluorescerende farver 891 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomuld / 3% polyamid / 2% antistatisk, 220 g/m² Dobbelt strikket inherent flammehæmmende stof med en komfortabel blød inderside. Fluorescerende. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomuld / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistatisk, 320 g/m² Dobbelt strikket inherent flammehæmmende stof med komfortabel blød inderside. Fluorescerende. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyester / 2% antistatisk, 330 g/m² Inherent flammehæmmende fleece. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 Klasse 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistatisk, 170g/m² Inherent flammehæmmende single jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 EN 1149-3 895 Cantex Jersey AT - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 190 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 5,1 cal/cm² LOI 26,0% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver

239


Nr. Materialebeskrivelse 896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 245 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey, med beskyttelse mod lysbue, Open Arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex pique - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende pique EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistatisk, PU-lamineret, 210 g/m² Funktionel og let foring af inherent flammehæmmende stof med vind- og vandtæt laminat. Vandsøjletryk 10000 mm. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 899 Cantex Terry - 59% modakryl / 39% cotton / 2% antistat, 290 g/m² Inherent flammehæmmende sweatshirt trikot med ubørstet inderside. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 17,8 cal/cm² LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 901 Merino RX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 200 g/m² Inherent flammehæmmende rib strik i blød Merino uld og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 250 g/m² Bird-Eye, inherent flammehæmmende trikot i blød Merino uld og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm² LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 360 g/m² Inherent flammehæmmende frotté i blød Merino uld og (FR) viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,6 cal/cm², EBT: 10 cal/cm² LOI 28,7% EN 1149-3 904 Merino JX - 55% uld / 43% viskose / 2% antistatisk, 220 g/m² Inherent flammehæmmende strikket jacqard i blød merinould og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 911 Cantex Pro 145 - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i behagelig inherent flammehæmmende twill EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 912 Tera TX Light - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i behagelig inherent flammehæmmende twill EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver EN 13034 920 Cantex JX - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 235 g/m² Inherent flammehæmmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3

240

Nr. Materialebeskrivelse 922 Cantex JL - 57% modacryl / 36% bomuld / 5% elastan / 2% antistatisk, 240 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey med elastan. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 924 Cantex JL - 57% modakryl / 37% bomuld / 4% elastan / 2% antistat, 210 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey med elastan. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 931 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistat, PU-lamineret, 260 g/m² Inherent flammehæmmende twill med PU-laminat. Vind- og vandtæt ifølge EN 343 4:4. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 14,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 19 cal/cm² (931+054) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver EN 343 Klasse 4:4 942 MegaTX 235 - 42% viskose / 26% modakryl / 20% bomuld / 5% aramid / 5% polyamid / 2% antistat, 235 g/m² Inherent flammehæmmende skjorte materiale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modakryl / 37% FR viskose / 22% viskose / 1% antistat, PU-lamineret, 230 g/m² Inherent flammehæmmende materiale med PU-laminat. Vind- og vandtæt ifølge EN 343 3:4. Vandsøjletryk 8 000 mm. Åndbar/vandtæthed 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Klasse 1 EN 61482-1-2 Klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver EN 343 klasse 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomuld / 2% polyamid / 1% elastisk fibre / 1% antistat, PU-lamineret, 340 g/m² Inherent flammehæmmende softshell. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Klasse 2 EN 61482-1-2 Klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 951 Windtech FR HVO - 45% modakryl / 36% bomuld / 18% polyester / 1% antistat, PU-lamineret, 385 g/m² Inherent flammehæmmende softshell. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 10 000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 EN ISO 11611 Klasse 2 EN 61482-1-2 Klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 955 Windtech FR 550 - 53% modakryl / 42% bomuld / 3% polyamid / 1% elastisk fibre / 1% antistat, PU-lamineret, 550 g/m² Inherent flammehæmmende softshell med meget høj beskyttelse mod elektrisk lysbue. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 26,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 EN 61482-1-2 Klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver


SKULDER + ARM

STØRRELSES TABEL

BRYSTMÅL

TALJE

Størrelsesguiden hjælper dig til at finde den rigtige størrelse på dit Tranemo tøj. Mænd og kvinder har forskellige kropsbygninger og derfor bør du bruge den rigtige tabel når du vælger størrelse. Målene i tabellen er kropsmål, dvs. mål som skal måles direkte på undertøjet. Der skal ikke tages hensyn til bevægelsesfrihed, det er indregnet i varen.

HOFTEVIDDE

SKRIDTLÆNGDE

HERRE Brug primært talje og indvendige skridtlængde for at vælge den rigtige størrelse på bukser.

C-størrelse (Normal vidde og normal længde) Størrelse Livvidde cm.

44 76

46 80

48 84

50 88

52 92

54 97

56 102

58 108

60 114

62 120

64 126

Tommer

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Talje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

Hoftevidde

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

Skridtlængde

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

150 88Ex.L

152 92Ex.L

154 97Ex.L

156 102Ex.L

112 108K

116 114K

120 120K

C-størrelse (Normal vidde og ekstra længde) Størrelse

146 80Ex.L

Livvidde cm.

148 84Ex.L

Tommer

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Talje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

Hoftevidde

98

102

106

110

114

118

Skridtlængde

85

86

87

88

89

90

96 88K

100 92K

104 97K

108 102K

D-størrelse (Ekstra vidde og kortere længde) Størrelse Livvidde cm.

84 76K

88 80K

92 84K

Tommer

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

Talje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

Hoftevidde

93

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Skridtlængde

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Brug primært brystmål for at vælge den rigtige størrelse.

Størrelse

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Brystmål

78-86

84-92

90-98

96-104

102-110

108-116

114-122

116-128

126-134 128-136

Hoftevidde

86-92

90-96

94-100

98-106

104-112

110-112

116-124

122-130

Skulder + arm

73-76

75-77

77-80

80-82

81-84

83-85

84-87

86-88

87-90

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

SKULDER + ARM

Brug primært hoftevidde for at vælge den rigtige størrelse.

C-størrelse (Normal vidde og normal længde)

BRYSTMÅL

Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Hoftevidde

90-93

93-96

96-99

99-102

102-106

106-110

110-115

115-120

Talje

68-74

71-77

74-80

77-84

80-88

84-92

88-96

92-101

78

78

78

78

78

78

78

78

Skridtlængde

Størrelse

S

M

L

XL

XXL

Brystmål

82-88

88-94

94-100

100-107

107-116

Hoftevidde

92-98

96-103

101-108

106-114

112-120

Talje

70-80

74-84

80-90

85-95

92-102

Skulder + arm

71-73

73-75

74-76

76-78

77-79

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L

TALJE

HOFTEVIDDE

SKRIDTLÆNGDE

241


OPSLAGSREGISTER Side

Artnr

1110 40 Kedeldragt

Artnr

Betegnelse

219

4826 46 Skalbuks

187

1120 40 Buks

219

4828 44 Damebuks

179

Side

1121 40 Stretch buks

193

4829 44 Damebuks

179

1127 40 Graviditetsbuks Stretch

193

4831 51 Fleece jakke

185

1128 40 Dame stretch buks

193

4832 48 Softshelljakke

185

1129 40 Dame buks

219

4840 44 Overall

182

1130 40 Jakke

218

4850 44 Håndværker buks

180

1131 40 Kittel

218

4859 44 Håndværkerbuks Dame

179

1151 40 Stretch håndværker buks

193

4860 44 Håndværker vest

181

1158 40 Dame stretch håndværker buks

193

4871 26 Sweatshirt

188

1180 40 Shorts

219

4872 11 T-shirt

188

1921 40 Stretch buks

195

4874 11 T-shirt m/lange ærmer

188

1928 40 Dame stretch buks

195

4875 11 Poloshirt

189

1951 40 Stretch håndværker buks

195

5010 88 Kedeldragt

101

1958 40 Dame stretch håndværker buks

195

5020 88 Buks

100

2050 13 Håndværker buks

220

5024 88 Buks med slibeforstærkning

101

2511 13 Kedeldragt

221

5027 88 Dame buks

102

2521 13 Buks

220

5030 89 Sweatshirt jakke

151

2531 13 Jakke

221

5035 88 Jakke

100

2541 13 Overall

221

5037 88 Dame jakke FR

102

2820 50 Buks

217

5039 89 Dame sweatshirt jakke

151

2830 50 Jakke

216

5040 88 Overall

101

2840 50 Overall

217

5050 88 Håndværker buks

100

2850 50 Håndværker buks

217

5057 88 Dame håndværker buks

102

3500 28 Vinter jakke 3520 28 Buks m/knælommer

208,228 209

5070 89 Sweatshirt FR

152

5071 89 T-shirt FR

154

3525 28 Workerjeans

209

5072 89 T-shirt m/lange ærmer FR

153

3528 28 Dame Workerjeans

209

5073 91 Skjorte, FR

156

3529 28 Dame buks m/knælommer 3535 48 Softshell jakke

209 208,227

5075 89 Sweatshirt FR

152

5076 91 Skjorte, Metalfri

156

3540 28 Overall

208

5079 91 Dame skjorte, Metalfri

156

3550 28 Håndværker buks

209

5097 88 Graviditetsbuks

102

3559 28 Dame håndværker buks

209

5101 93 Vinterjakke, metalfri

141

3810 50 Kedeldragt

214

5103 93 Dame vinterjakke, metalfri

141

3820 50 Buks

213

5107 93 Dame vinterjakke m. hætte

141

3829 50 Damebuks

213

5109 93 Vinterjakke m. hætte

141

212

5118 94 Parka, metalfri

3830 50 Jakke 3831 51 Fleecejakke 3832 50 Jakke med fleece foer 9028

242

Betegnelse

212,227

5119 94 Parka med foer 9128, metalfri

212

5122 93 Vinteroverall

54 54 140

3840 50 Overall

215

5132 94 Skalbuks

3841 50 Håndværker overall

215

5135 94 Skaljakke, metalfri

55 54

3850 50 Håndværker buks

213

5136 94 Skaljakke med foer 9128, metalfri

54

3859 50 Dame håndværker buks

213

5145 95 Softshell jakke, metalfri

58

3860 50 Håndværker vest

212

5149 95 Softshell damejakke, metalfri

60

3880 50 Shorts

214

5165 95 Softshell Vest, metalfri

58

3881 50 Håndværker shorts

214

5169 95 Softshell dame vest, metalfri

60

3890 50 Håndværker knickers

213

5193 95 Softshell frakke

51

3899 50 Dame håndværker knickers

213

5194 95 Softshell buks

50

4320 44 Stretch buks

174

5195 95 Softshell jakke

4321 44 Stretch buks

176

5212 84 Kedeldragt

50 135

4326 44 Graviditetsbuks Stretch

177

5222 84 Buks

134

4328 44 Dame Stretch buks

177

5223 84 Buks Windbreaker

136

4329 44 Dame Stretch buks

173

5227 84 Dame Buks

133

4330 44 Jakke

174

5228 84 Dame Buks Windbreaker.

133

4334 26 Sweatshirt jakke

188

5231 84 Jakke, Metalfri

134

4335 44 Jakke med fleecefoer 9028

174

5233 95 Softshell jakke, metalfri

137

4339 44 Dame jakke

173

5236 82 Vinterjakke

137

4350 44 Håndværker buks med stretch

174

5238 84 Dame jakke

132

4351 44 Håndværkerbuks med stretch

176

5239 82 Vinterjakke m. hætte

136

4358 44 Dame håndværker buks med stretch

177

5242 84 Overall, metalfri

135

4359 44 Dame håndværker buks med stretch

173

5249 84 Håndværker overall, metalfri

135

4371 11 T-shirt, Hi-vis

188

5252 84 Håndværker buks

134

4482 44 Håndværker shorts

181

5253 84 Håndværker buks Windbreaker

136

4485 44 Shorts

181

5257 84 Dame håndværker buks

132

4620 51 Vest

189

5258 84 Dame håndværker buks Windbreaker

132

4801 46 Vinter jakke

186

5270 89 Sweatshirt FR

152

4808 46 Skaljakke

187

5271 89 T-shirt FR

154

4810 44 Kedeldragt

182

5296 84 Graviditetsbuks, Metalfri

133

4815 46 Vinter Kedeldragt

185

5310 84 Kedeldragt

129

4818 46 Vinter Parka

186

5319 84 Kedeldragt

127

4820 44 Buks

180

5320 84 Buks

128

4821 44 Buks

180

5329 84 Buks

126


Artnr

Side

Artnr

Betegnelse

Side

5330 84 Jakke

Betegnelse

128

5840 81 Overall

Betegnelse

Side 74

6080 81 Buks med foer, Metalfri

Artnr

91

7748 15 Håndværker overall

205

5339 84 Jakke

126

5841 81 Overall

74

6081 81 Buks med foer, Metalfri

91

7751 15 Håndværker buks

202

5341 84 Overall

129

5849 81 Håndværker overall

75

6083 81 Jakke med foer, Metalfri

91

7755 15 Håndværker buks

198

5344 84 Overall

127

5850 81 Håndværker buks

69

6084 81 Jakke med foer, Metalfri

91

7758 15 Dame håndværker buks

198

5346 84 Håndværkeroverall

127

5851 81 Håndværker buks

68

6085 81 Overall med foer, Metalfri

91

7759 15 Dame håndværker buks

202

5349 84 Håndværkeroverall

129

5852 81 Håndværker buks Windbreaker

77

6086 81 Overall med foer, Metalfri

91

7780 15 Shorts

204

5350 84 Håndværker buks

128

5853 81 Håndværker buks Windbreaker

76

6111 82 Kedeldragt

139

7788 15 Håndværker shorts

204

5359 84 Håndværker buks

126

5856 81 Håndværker buks, metalfri

70

6121 82 Buks

139

7791 15 Håndværker knickers

203

5420 88 Buks

106

5857 81 Dame håndværker buks, metalfri

71

6131 82 Jakke

139

7799 15 Dame håndværker knickers

203

5429 88 Dame buks

106

5858 81 Dame håndværker buks

72

6200 46 Vinter jakke

225

8012 11 T-Shirt

230

5440 88 Overall

107

5859 81 Dame håndværker buks

73

6205 46 Skaljakke

224

5452 88 Håndværkerbuks

106

5860 81 Håndværkervest

70

6207 00 Hoodjakke

197,226

5459 88 Dame håndværker buks

106

5862 81 Dame buks Windbreaker

79

6210 46 Vinter kedeldragt

228

8131 22 Skjorte m/trykknapper

231

5512 86 Svejse kedeldragt

114

5863 81 Dame buks Windbreaker

78

6226 46 Skalbuks

224

8141 22 Skjorte m/korte ærmer

231

5522 86 Svejse buks

114

5866 81 Dame håndværker buks Windbreaker

78

6235 46 Parka

5535 86 Svejse jakke

113

5867 81 Dame håndværker buks Windbreaker

79

6241 47 Fleecejakke

5540 86 Svejse overall

114

5869 81 Vinter vest

81

6302 90 Underbuks

148

9013 00 Læder bælte

233

5550 86 Svejse håndværker buks

113

5880 81 Buks, med foer

92

6307 90 Hue, Merino, FR

159

9016 00 Hammer holder

233

5572 19 Svejse Chaps

115

5881 81 Buks, med foer

92

6308 90 Balaclava, FR

158

9019 00 ID-lomme

233

5573 80 Svejse Poncho

115

5883 81 Jakke, med foer

93

6309 90 Polotrøje FR

148

9020 00 Knæpuder

232

5575 19 Svejse forklæde

115

5884 81 Jakke, med foer

93

6310 90 Boxershorts, FR

149

9027 00 Seler

233

5576 19 Svejse forklæde m/krave

115

5885 81 Overall, med foer

93

6311 90 Dame, Lang underbuks

147

9028 51 Fleece foer

231

5577 19 Svejseærmer

115

5886 81 Overall, med foer

93

6312 90 Underbuks, FR

149

9029 52 Bælte

233

5578 19 Svejse balaclava

115

5887 81 Buks, med foer

92

6314 90 Dame undertrøje

147

9030 52 Mellemstykke

233

5625 87 Buks

119

5890 81 Håndværker buks, med foer

92

6315 90 Undertrøje, FR

149

9032 00 Knæpuder

232

5626 87 Buks

119

5891 81 Håndværker buks, med foer

92

6319 90 Polotrøje, FR

149

9037 00 Elastik bælte

233

5628 87 Dame buks

117

5895 81 Håndværker overall, med foer

93

6321 81 Buks m/stretch zoner

59

9041 00 Sokker

231

5629 87 Dame buks

117

5897 81 Håndværker buks, med foer

92

6322 81 Buks m/stretch zoner

63

9043 00 Vinter hue, FR

159

225 197,226

Artnr

Betegnelse

Side

8033 24 Poloshirt

230

8120 91 Skjorte, FR

157

8312 26 Sweatshirt

231

9011 00 Sokker

231

5632 87 Kittel

118

5900 92 Undertrøje k/æ, FR

144

6324 81 Håndværker buks m/stretch zoner

58

9044 00 Knæpuder

232

5635 87 Jakke

118

5905 89 Polotrøje FR

154

6325 81 Håndværker buks m/stretch zoner

63

9045 00 Knæpuder

232

5907 89 T-shirt FR

154

6326 81 Dame buks m/stretch zoner

59

9046 00 Bælte

5910 92 Boxershorts, FR

144

6327 81 Dame håndværker buks m/stretch.

60

9048 00 Vinter Cap

5639 87 Dame jakke

117

5674 87 Skjorte FR

119,157

233 188,232

5700 88 Vinterjakke

109

5911 92 Boxershorts, FR

144

6328 81 Dame buks m/stretch zoner

61

9054 00 Sokker, FR

162

5709 88 Dame vinterjakke

109

5913 92 Dame Boxershorts, FR

145

6329 81 Dame håndværker buks m/stretch.

61

9055 00 Bælte, FR

160

5710 88 Kedeldragt

105

5914 92 Sports BH FR

145

6330 90 Cardigan m/lynlås

5716 88 Kedeldragt

111

5915 92 BH FR

145

6351 88 Stretch chinos

148,151 65,107

160 160

5720 88 Buks

104

5917 89 Tanktop med sports BH FR

145

6352 85 Stretch jeans

5726 88 Buks

110

5918 92 Trusse FR, høj

145

6356 88 Dame, Stretch chinos

65,107

9063 81 Mellemstykke, Fr

5727 88 Dame buks

110

5919 92 Trusse FR

145

6357 94 Skjorte FR

65,157

9065 81 Hætte, FR

5729 88 Dame buks

103

5920 92 Polotrøje, FR

146

6359 85 Dame stretch jeans

5730 88 Dame jakke

104

5930 92 Underbuks, FR

146

6371 89 Sweatshirt, FR

65

9058 00 Ankelrem 9060 00 Seler

65 152

9062 84 Radio lomme

134,161 70 81,159

9068 00 Hue

232

9074 00 Sokker FR

162

5736 88 Jakke

110

5931 91 Kittel "Visitor" FR

155

6372 89 T-shirt m/lange ærmer FR

153

9075 00 Vinter sokker, FR

162

5737 88 Damejakke

103

5932 91 Kittel FR

155

6373 89 Dame T-shirt m/lange ærmer

153

9079 00 Sokker

162

5739 88 Damejakke

110

5935 81 Kittel FR

155

6375 89 Sweatshirt FR

152

9093 00 Læder bælte

160

5740 88 Overall

105

5940 92 Undertrøje, FR

146

6379 89 T-shirt FR

154

9105 81 Armbind

161

5742 88 Overall

111

5945 89 Polotrøje FR m/lange ærmer

153

6395 90 Hue, Merino, FR

5752 88 Håndværker buks

104

5947 89 T-shirt FR m/lange ærmer.

153

6396 81 Graviditetsbuks m/stretch zoner

5759 88 Dame håndværker buks

103

5948 89 Turtleneck FR

153

6397 90 Halsedisse, FR

5761 88 Håndværkervest

105

5970 89 HI-VIS Hue, FR

159

6398 81 Graviditetsbuks m/stretch zoner

147,159

9105 84 Armbind

161

59

9119 81 ID-lomme

161

147,158 61

9124 00 Cap

232

9128 06 FR pilefoer

161

5770 91 Skjorte, FR

156

5980 89 Fleece jakke, FR

146

6520 30 Pilotjakke m/aft. Ærmer

228

9142 88 Svejse cap

115

5774 86 Skjorte, Metalfri

157

5985 89 Sweatshirt FR

152

6620 83 Buks

122

9151 93 Hætte, FR

159

5778 86 Dameskjorte, Metalfri

157

5990 89 Fleece underbuks

146

6621 83 Buks

122

9160 81 Seler FR

160

5779 91 Dame skjorte, FR

156

5995 92 Balaclava, FR

158

6623 83 Buks

122

9168 00 Strikket hue

232

5799 88 Graviditetsbuks

103

5999 00 Halsedisse, FR

158 87

6627 83 Dame buks med skobeskyttelse

123

9176 00 Kompressions sok

6628 83 Dame buks

123

9179 95 Lysbue hætte

51,163

162

51,158

5800 81 Vinterjakke

81

6010 81 Kedeldragt, metalfri

5803 81 Dame vinterjakke

78

6011 81 Kedeldragt, metalfri

87

5807 81 Dame vinterjakke m. hætte

79

6019 81 Kedeldragt, metalfri

75,87

5809 81 Vinterjakke m. hætte

81

6020 81 Buks, Metalfri

88

5820 81 Buks

69

6021 81 Buks, Metalfri m/refleks

85

6930 51 Termo Jakke

229

RG0004 Handsker FR ARC 16

165

5821 81 Buks

68

6028 81 Buks Dame, Metalfri, m/refleks

86

6972 42 Underbuks

229

RG0005 Handsker FR ARC 40

164

5822 81 Buks Windbreaker

77

6029 81 Buks Dame, Metalfri

89

6975 42 T-shirt m/lange ærmer

229

RG0006 Handsker FR ARC 4

165

5823 81 Buks Windbreaker

76

6030 81 Jakke, Metalfri

85

6979 42 Polotrøje

229

RG0007 Handsker FR ARC 8

165

5826 81 Buks, metalfri

70

6031 81 Jakke, Metalfri - Rib-manchet

5827 81 Dame Buks, metalfri

71

6032 95 Softshell jakke, metalfri

5828 81 Dame buks

72

6035 81 Jakke, Metalfri

88

7720 15 Workerjeans

203

RX00 01 Sikkerhedshjelm lysbue Kl. 1

163

5829 81 Dame Buks

73

6040 81 Overall, Metalfri

89

7725 15 Workerjeans

197

RX0004 Sikkerheds hjelm ARC 24

163

5830 81 Jakke

68

6041 81 Overall, Metalfri

86

7728 15 Dame Workerjeans

197

RX00 18 Lysbue visir

51,163

5832 81 Jakke Windbreaker

76

6050 81 Buks, Metalfri

88

7729 15 Dame Workerjeans

203

SA00 01 Lysbue hætte + visir + hjelm

51,163

5834 81 Jakke

69

6051 81 Buks, Metalfri m/refleks

85

7732 15 Jakke

203

5837 81 Jakke m/hætte Windbreaker

77

6058 81 Buks Dame, Metalfri, m/refleks

86

7741 15 Overall

205

5838 81 Damejakke

73

6059 81 Buks Dame, Metalfri

89

7745 15 Overall

199

5839 81 Dame jakke

72

6062 95 Softshell vest, metalfri

7747 15 Håndværker overall

199

6629 83 Dame Buks

123

9195 89 Balaclava

6630 83 Jakke

121

PR0001 Skærebeskyttelse

233

6920 51 Termo buks

229

RG0001 Handsker FR Contact

165

84

7710 15 Kedeldragt

204

RS0003 Vest

189

62,84

7712 15 Kedeldragt

198

RS0004 Vest FR

161

62,84

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, model og produktsortiments ændringer. Farve variationer kan forekomme.

243


TRANEMO WORKWEAR DANMARK A/S Farøvej 4-6 9800 Hjørring Danmark Tlf: +45 96 23 44 88 tranemo@tranemo.dk www.tranemo.dk