Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2018 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR 2


3


Tranemo er en ledende europeisk leverandør av naturlig flammehemmende arbeidsklÌr. Med kompetent rüdgiving og innovative produkter arbeider vi mot en null visjon av alvorlige flamme og hete relaterte ulykker. Alt for en sikrere arbeidsplass. Siden 1934.

4


FLAME RETARDANT

6

HIGH VISIBILITY

104

WORK IDENTITY

120

Tranemo Skinsafe™

10

Risikovurdering

106

T-More

122

Risikovurdering

14

Vedlikehold

106

Craftsman Pro

128

PPE-direktiv /

PPE-Direktiv 89/686/EØF 107

Premium Plus

132

PPE-forordning

18

CE-ME

108

Comfort Plus

138

Vedlikehold

22

CE-ME Vinter

114

Comfort Light

140

Stretch FR

24

Tilbehør

118

Original Cotton

144

Office FR

28

Vinter

146

Tera TX

30

Undertøy

152

Tera TX Non-Metal

42

Tilbehør

154

Tera TX Arc 2

48

On Demand

158

Cantex Hi-Vis

54

Kvaliteter

160

Cantex 57

62

Tranemo World Care

164

Cantex 54

68

Måltabell

166

Outback Heavy Welding

70

Sideregister

167

Magma

76

Aramid

78

Edge Contrast

84

Edge

88

Vinter

90

Undertøy

92

Tilbehør

96

5


FLAME RETARDANT VERNEKLÆR MED NATURLIG FLAMMEHEMMENDE TEKSTILER FLAME RETARDANT inneholder et bredt utvalg av flammehemmende klær som er tilpasset de forskjellige risikoer og arbeidsoppgaver. Her finnes blant andre egne kolleksjoner tilpasset aluminiumsindustrien, energisektoren, gruvedrift og ikke minst for tung sveis. Tranemo jobber kontinuerlig med produktutviklingen ettersom kravene stadig endres og blir strengere. Naturlig flammehemmende

6

Cantex Hi-Vis

54

Tranemo Skinsafe™

10

Cantex 57

62

Risikovurdering

14

Cantex 54

68

PPE-direktiv / PPE-forordning 18

Outback Heavy Welding

70

Vedlikehold

22

Magma 76

Stretch FR

24

Aramid

78

Office FR

28

Edge Contrast

84

Tera TX

30

Edge 88

Tera TX Non-Metal

42

Vinter 90

Tera TX Arc 2

48

Undertøy 92 Tilbehør

6

96


7


Tranemo benytter bare naturlig flammehemmende fibre av høyeste kvalitet. Med det får du en permanent beskyttelse så lenge plagget eksisterer. Tranemo tror ikke på et multinorm konsept som tilsier at et plagg passer alle arbeidsoppgaver og beskytter mot alle risikoer. Vi utvikler unike løsninger med høy grad av funksjon for hver enkelt risikosituasjon uten å gå på kompromiss med din sikkerhet.

8


Naturlig flammehemmende arbeidsklær TRANEMO leverer bare naturlig flammehemmende arbeidsklær uten noen som helst tilsatte kjemikalier som igjen garanterer brukeren beskyttelse gjennom hele plaggets levetid. De flammehemmende egenskapene ligger i fibrenes molekylstruktur og kan ikke vaskes eller slites vekk. Plaggene er komfortable, har lett vekt og har en meget god rive- og slitestyrke.

Tranemo Skinsafe™ TRANEMO sikter mot en nulltoleranse av alvorlig ulykker på arbeidsplassen forårsaket av åpen flamme og hete. De rette verneklærne er en livsforsikring for brukerne når en ulykke inntreffer. Kombinasjonen av klesplagg vil avgjøre graden av beskyttelse. Tranemo Skinsafe™ er et beskyttelsessystem som beskytter fra huden og utover. Tranemo gir råd om behovet for flammehemmende undertøy, løsninger for alle årstider, design for spesielle funksjoner og naturligvis løsninger for både kvinner og menn. TRANEMO utvikler også egne kolleksjoner og Skinsafe systemer spesialtilpasset ulike bransjer og deres risiko.

Brukertest I samarbeid med våre største kunder gjennomfører vi brukertester for å sørge for at verneklærne har alle nødvendige funksjoner og at de fungerer i praksis. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller ikke bruker verneklær i det hele tatt.

Tekstilservice - Vask Vi anbefaler alltid industriell vasking av våre flammehemmende klær for å sikre at de er rene og sikre i bruk. Vi utfører testvasking for å kontrollere ytelsen i alle våre tekstiler og tilbehør. Fortrinnsvis utføres testingen i samarbeid med våre kunder som benytter industrivask slik at resultatene blir så pålitelige som mulig. Vi utfører også interne vasketester i forkant av hver produksjon for å sikre at vi opprettholder vår høye standard i forhold til tekstiler og refleksbånd.

Verneklær for damer For å oppnå optimal sikkerhet er det helt avgjørende å ha verneklær som passer. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller ikke bruker verneklær i det hele tatt. Derfor har Tranemo et omfattende utvalg av damemodeller og damestørrelser i kolleksjonene våre.

9


TRANEMO SKINSAFE™ LAG-PÅ-LAG BESKYTTELSESSYSTEM Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover. Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag gir det brukeren en høyre beskyttelse med mindre vekt og bedre bevegelighet. Brukeren kan arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

10


LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan feil valg av undertøy lede til at plagget antenner og smelter inn i huden. Det er derfor avgjørende å prioritere det innerste laget. Vårt flammehemmende undertøy har følgende fordeler: • • • •

Naturlig flammehemmende Myke og komfortable Antistatiske Trekker ikke til seg dårlig lukt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellomlag bør brukes for å øke komforten om en arbeider i kalde miljøer. Mellomlaget etablerer en luftspalte som igjen isolerer mot elektrisitet, varme og kulde.

LAG 3 – SHIELD Ytterlagets primære funksjon er å gi beskyttelse. For at verneklærne skal brukes daglig er det avgjørende at de har utmerket passform, høy komfort, bra bevegelsesfrihetet og gode lommeløsninger.

AIR GAP Luftspalten som dannes mellom de ulike lagene har en lav ledningsevne av elektrisitet og varme. Den har en enestående egenskap i at den isolerer mot kulde og gir ekstra sikkerhet i krevende arbeidssitiuasjoner.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

11


TRANEMO SKINSAFE™ KOMBINASJONER

Ved bruk av flere lag med flammehemmende klær øker beskyttelsen betraktelig. Tranemo anbefaler bruk av to eller flere lag av flammehemmende klær for å holde deg varm og beskyttet. Visningen nedenfor viser ulike ekspempler på Tranemo Skinsafe™systemet med to eller tre lag. På produktsidene viser vi et Tranemo Skinsafe™ symbol ved hvert plagg som kan kombineres i et Skinsafe-system og som anbefales av Tranemo.

TERA TX-SYSTEM Tera TX er vår absolutte bestselger når det kommer til energisektoren. Når Tera TX kombineres med ett eller flere lag av andre flammehemmende plagg, får brukeren et system som oppnår meget høy beskyttelse. Dette sammen med høy komfort og en kolleksjon som passer til arbeid under varierende intensitet og temperatur.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 52,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 40,5 cal/cm² PPE CATEGORY 4 CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING TERA TX - 5830 81 94 Arc Rating 9,5 cal/cm², PPE 2

20,2 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

ARC RATING 20,1 cal/cm² PPE CATEGORY 2

12

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1


CANTEX-SYSTEM Cantex er utviklet for arbeid innenfor smelteverk og mot smeltet jern spesielt. Et tre-lags-system er vanlig og en sikker kombinasjon til dette miljøet og andre tunge industrier der brukeren har høy risiko for å utsettes for en lysbue og strålingsvarme.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 40,7 cal/cm² PPE CATEGORY 4 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

ARC RATING 29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

TO-LAGS-SYSTEM Ved krevende arbeid innendørs kan Tranemo Skinsafe™ i to lag være nok for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse. Plaggene i kombinasjonen er myke og lette og gir brukeren en god komfortabel situasjon til å jobbe effektivt gjennom hele arbeidsdagen.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 27,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 17,0 cal/cm² PPE CATEGORY 2

CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

13


RISIKOVURDERING Hver enkelt bedrift er ansvarlig for å lage en egen risikovurdering og sørge for riktig type beskyttelse for sine ansatte mot farer knyttet til arbeidet de skal utføre. Når kunder kommer til oss med sine risikovurderinger, og kanskje med uløste problemer, finner Tranemo den riktige løsningen og sørger for at den er funksjonell i det daglige arbeidet. Vi utformer funksjon og beskyttelse i tråd med de lokale behovene, og i mange tilfeller må vi gå mye lengre enn det som oppfyller standardene.

ELEKTRISK LYSBUE

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOANALYSE • • •

Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Trafikkulykker (arbeid utendørs)

Merino RX Merino TX

RISIKOVURDERING Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden IEC 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471. En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikomomentene. Vi anbefaler at det ytre laget tilfredsstiller kravene til verneklær i kategori II og har en ARC RATING (ATPV eller EBT50-verdi) over 8 kal/ cm². Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av ARC RATING-verdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse.

14

Tera TX Tera TX Non-Metal


TRANEMO SKINSAFE™

SVEIS RISIKOANALYSE • Sveiseglør • Åpen flamme & hete • Varmepåkjenning RISIKOVURDERING

Cantex JX

Outback Heavy Welding

Når du arbeider med tung sveising hele dagen behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11611 klasse 2, som er det høyeste beskyttelses nivået, i kombinasjon med EN ISO 11612. Standarden styrer i stor grad designet av plagget ettersom sveiseglør ikke får sitte fast eller havne i lommer. Verneklærne påvirkes av UV- og strålevarme som igjen gir brukeren varmepåkjenning. For å unnvike dette har våre plagg ventilasjonsåpninger. Valg av beskyttelses plagg avhengig av prosess Klasse 1

Manuell sveising med små forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Gassveising, TIG sveising, MIG sveising, Micro plasmasveising, Lodding, Punktsveising, Metallbue sveising (MMA, med rutile elektrode)

Klasse 2

Manuell sveiseteknikk med tunge forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Metallbue sveising (MMA – med basiske eller cellulose-elektroder), Gassmetallbue sveising - MAG med høy strømstyrke, Buesveising med rørtråd, Meisling, Plasmaskjæring, Oksygenskjæring, Termisk sprøyting og Syreskjæring.

Valg av beskyttelses plagg avhenger at miljø Klasse 1

Håndtering av maskiner; Oksygenskjæringsmaskiner, Plasmaskjæremaskiner, Motstandssveising, Termisk sprøyting og Benkesveising.

Klasse 2

Håndtering av maskiner; I et begrenset område sveising eller skjæring over hodet eller i liknende unaturlige stillinger.

TRANEMO SKINSAFE™

SMELTET JERN OG ALUMINIUM

SMELTET JERN RISIKOANALYSE • • • • •

Sprut av smeltet metall Flamme og varme Varmepåkjenning Lysbue (tilfeldig) Trafikkulykker (begrenset)

RISIKOVURDERING Når du arbeider med smeltet jern eller stål behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11612 E3. Når du arbeider med smeltet aluminium behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11612 D3. Andre metaller og legeringer har forskjellige smeltetemperaturer, viskositeter og produksjonsprosesser og vil medføre forskjellige krav til verneklær. Smeltet metall som fester seg på klærne kan forårsake brann, og vi designer våre klær for å minimalisere denne risikoen. Standarden definerer et minimumskrav til design, med lukkede lommer og skjulte metalldeler, men dette er ofte langt fra tilstrekkelig beskyttelse i mange bransjer. Med riktig design kan vi likevel unngå rask varmeoverføring gjennom klærne. Tranemo plasserer refleksbåndene i de minst utsatte områdene for å unngå at smeltet metall fester seg på klærne. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller, kan vi hjelpe deg med å finne de rette løsningene for din virksomhet.

Cantex JX

Cantex 57

SMELTET ALUMINIUM

Cantex JX Merino RX

Magma

15


JERNBANE

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOANALYSE • • • •

Tog påkjørsel Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Sveiseglør

Merino RX

Edge HVO

RISIKOVURDERING For å synes bedre ved arbeid på toglinjene behøver du verneklær sertfisert ihht EN ISO 20471, i kombinasjon med EN ISO 11612 og IEC 61482-2 på grunn av den store risikoen for en lysbue. En lysbue består av flere ulike risikoer som påvirker verneklærne på ulike måter. Med riktig løsning kan vi være med på å minimere effektene av disse risikoene. Tranemo anbefaler å bruke et Tranemo Skinsafe™system der det ytre laget har PPE-kategori 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT50-verdi) over 8 cal/cm². Alle våre lysbue sertifiserte plagg har en en Arc Rating-verdi oppgitt på utsiden av plagget for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. Ved arbeid på toglinjene kreves det at du har komfortable og funksjonelle verneklær som er tilpasset de risikoer som du kan bli utsatt for under en arbeidsdag. Om du jobber med sveising behøver du verneklær sertifisert ihht EN ISO 11611 eller tilbehør som kompletterer dine vanlige verneklær. Ved arbeid på toglinjene i Storbritannia er det i tillegg krav til den nasjonale standarden RIS-3279-TOM som defininerer den fluoriserende orange fargen og designet på plaggene.

PETROKJEMI

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOANALYSE • • • • •

Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø Varme og flammer Sprut av kjemikalier Trafikkulykker (begrenset) Lysbue (industrielektrikere)

antex Jersey AT C

Cantex Terry

Tera TX

RISIKOVURDERING Ved arbeid i petrokjemisk industri er det påkrevd med arbeidsklær som er sertifisert ifølge EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471 (og IEC 61482-2 for industrielektrikere). Arbeid med kjemikalier i et eksplosivt miljø / ATEX-miljø vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, og valg av riktige verneklær vil utgjøre en livsforsikring for brukerne hvis en ulykke inntreffer. Hvis arbeidet ditt innebærer risiko for sprut av kjemikalier, trenger du et produkt som er sertifisert ifølge EN 13034, uten åpne lommer.

16


EXPLOSIVE MILJØER

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOANALYSE • Eksplosjonsfare • Varme og flammer

Cantex Jersey AT Cantex Terry

Tera TX Non-Metal

RISIKOVURDERING Ved arbeid i eksplosive miljøer anbefaler Tranemo arbeidsklær som er sertifisert ifølge EN 1149-5 i kombinasjon med EN ISO 11612. Plaggenes antistatiske egenskaper minimerer risikoen for en gnistdannelse som igjen kan forårsake en eksplosjon. Dette er vesentlig ved arbeid med petrokjemi, gass og innen områder med høy eksplosjonsfare. De alle fleste av våre flammehemmende plagg er sertifisert ihht EN 1149-5 og har antistatiske fibre i tekstilen i tillegg til at alle metalldeler er skjulte ihht designkravene i standarden. Kolleksjonen Tera TX Non- Metal med forhøyet synbarhet er spesialtilpasset ATEX-miljøer.

TRAFIKKERT MILJØ RISIKOANALYSE • Påkjørsel RISIKOVURDERING Når du benytter flammehemmende klær og arbeider utendørs, nær kjøretøy i bevegelse, trenger du verneklær som er sertifisert ifølge EN ISO 20471. Jo større grad av eksponering for trafikk, desto høyere HiVis-klasse skal du ha på verneklærne. Nødvendig beskyttelsesnivå er definert i den lokale risikovurderingen.

Synlighet i dagslys med fluoriserende tekstil og synlighet i mørket med refleksbånd. Les mer vedrørende HIGH VISIBILITY på side 106-107.

17


PPE-DIREKTIV 89/686/EØF PPE-FORORDNING (EU)2016/425 Hovedgrunnen for å bruke flammehemmende klær er å sikre seg mot at klærne tar fyr og/ eller begrense spredning av flammene slik at man får tid til å reagere og komme seg i sikkerhet ved en ulykke. Det finnes forskjellige sertifiseringer og symboler for forskjellige typer risiko, og Tranemo vil gjerne sørge for at du velger den riktige kombinasjonen i forhold til risikovurderingen. Alle Tranemo sine verneplagg (PPE – Personal Protective Equipment – Personlig Verneutstyr) overholder PPE-direktivet 89/686/EØF og de seneste (EN) standardene for verneklær som direktivet gjelder for. Fra og med 21. april 2018 gjelder en ny PPE- forordning (EU) 2016/425 og Tranemo kommer under en overgangsperiode oppdatere alle våre sertifikat fra PPE-direktivet til den nye PPE-forordningen. Det finnes tre kategorier innenfor PPE-direktivet/PPE-forordningen: Kategori I - lav risiko for personskader (f.eks. regnbeskyttelse EN 343) Kategori II - risiko for personskader (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, Varme og flammer) Kategori III - høy risiko for personskader (f.eks. Lysbue IEC 61482-2, smeltet metall EN ISO 11612 D3 og E3). Tranemo sine kategori III plagg inngår i et kvalitets overvåkningssystem (ihht 11B PPE-direktivet/Modul D PPE-forordningen) for å forsikre at våre plagg er sikre å bruke. De er merket med CE0403 fra vårt godkjenningsorgan FIOH.

STANDARDER

CE-merking av verneklær

Alle verneklær fra Tranemo er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-direktivet 89/686/EØF eller PPE-forordningen (EU) 2016/425. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som finnes innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

18


Informasjonssymbol Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt Tranemo plagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN 1149-5 EN ISO 20471

EN ISO 11611

User guideline High Visibility clothing

EN 471

EN 13034 Type PB[6]

IEC 61482-2 Verneklær mot termisk fare ved lysbue

Denne standarden spesifiserer verneklær for arbeid med høy spenning på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes, og det foreligger risiko for lysbue. Verneklær mot lysbue er kategorisert under PPE-direktivets/PPE forordningens kategori III. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for lysbue. Tranemo sine verneklær er merket med IEC 61482-2 som omfatter begge testmetoder for lysbue: EN 61482-1-1 Open Arc test som involverer et middels spenningsområde (>1000V) og EN 61482-1-2 Box test som involverer et lavt spenningsområde (400V). Begge tester omfatter forskjellige risikonivåer. EN 61482-1-1 Open Arc test – tester beskyttelsen på et plagg ved en åpen lysbue og denne testmetoden er lik den amerikanske lysbuestandarden ASTM F1959. Resultatene fra Open Arc test angis i en ARC RATING; ATPV-verdi (Arc Thermal Performance Value) og/eller EBT50-verdi (Energy Break Open Threshold). Dette er en lysbue klassifisering for flammehemmende tekstil/ tekstillag. Resultatet er angitt i kal/cm² og betyr at denne energien antas å beskytte mot en andregrads hudforbrenning (med 50 % sannsynlighet). Verdien hjelper deg med å velge riktig beskyttelsesnivå. Denne testen gir også en HAF-verdi (Heat Attention Factor). HAF spesifiserer plagget/plaggenes evne til å blokkere og beskytte mot varmegjennomføringen gjennom plagget fra en lysbue. 2-lag eller 3-lags system øker verdien på grunn av luftspalten mellom lagene. Nedenfor vises to forskjellige eksempel på hvordan ulike kombinasjoner av plagg gir et høyere HAF-verdi:

+

6319 90 07 HAF: 73,2%

=

6330 90 07 HAF: 85,5%

HAF: 93,2%

+

6319 90 07 HAF: 73,2%

+

6330 90 07 HAF: 85,5%

=

HAF: 94,7%

5830 81 94 HAF: 79,6%

Obs! For å følge kravene i PPE-direktivet / PPE-forordningen med null sannsynlighet for skade kommer det en ny verdi inn i den oppdaterte versjonen av EN 61482-1-1 2018, med navn ELIM = Energy Limit. Den amerikanske standarden for elsikkerhet på arbeidsplassen NFPA 70E er en konsensusstandard om hvordan en beskytter brukeren mot risikoen av en lysbue. NFPA er utformet for å hjelpe de ansatte og arbeidere å forstå elektriske farer og forklarer: risikovurdering og valg av verneklær ved risiko for lysbue og sikre elektriske arbeidsmetoder. Arc Ratingen deles inn i fire PPE-kategorier (Personal Protective Equipment – Personlig Verneutstyr). Tranemo anbefaler at ditt ytre lag gir minst 8 kal/cm². PPE PPE PPE PPE

1 2 3 4

/ / / /

CAT CAT CAT CAT

1 2 3 4

– 4-8 kal/cm² – 8-25 kal/cm² – 25-40 kal/cm² – >40 kal/cm²

EN 61482-1-2 Box test - tester beskyttelsesklassen for tekstilene ved hjelp av en kontrollert og rettet lysbue. Klasse 1 – 168kJ (4kA, 400V) Klasse 2 – 320kJ (7kA, 400V) Et plagg med ett lag vil i de fleste tilfeller tilfredsstille klasse 1. For å oppnå klasse 2, anbefales et system med 2 eller 3 lag, eller en tykkere tekstil som for eksempel en vintertekstil.

19


EN ISO 11612 Verneklær som beskytter mot varme og flammer

Denne standarden spesifiserer verneplagg når du arbeider et sted hvor det er risiko for at plaggene kommer i kontakt med varme og flammer. Standarden er inndelt i forskjellige kategorier, der bokstavkodene viser hvilke krav for varme og flammer plagget tilfredsstiller. Minst to kategorier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes. Bokstavkode A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angitt på CE-etiketten sammen med dette symbolet. Bokstavkodene er klassifiseringer på forskjellige nivåer, der det høyeste tallet er det høyest testede nivået. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg mot varme og flammer. Når tekstilen testes for konveksjonsvarme og åpen flamme (B) og strålingsvarme (C) får du to verdier. Den første verdien er den tid det tar for hudtemperaturen under tekstilen å øke med 12°C som er da du kjenner av varmen. Den andre verdien er den tid det tar for hudtemperaturen å øke opp til 24°C som er da du risikerer en andre grads forbrenning. Tiden for temperaturøkningen mellom 12°C og 24°C er tiden du har på deg for å reagere og fjerne deg fra varmekilden. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet aluminium, vil den normalt være godkjent mot smeltet aluminiumbronse og smeltede mineraler. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet jern, vil den normalt være godkjent mot smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller eller legeringer enn aluminium (D) eller jern (E), kan du ta kontakt så vil vi hjelpe deg med å finne de rette tekstilløsningen for din risikovurdering. A1, A2

Krav om begrenset flammespredning; A1: Overflateantenning A2: Kantantenning.

B (1-3)

Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen flamme

C (1-4)

Beskyttelse mot strålingsvarme

D (1-3)

Beskyttelse mot smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mot smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mot kontaktvarme

Den amerikanske standarden for beskyttelse mot varme og flammer heter NFPA 2112. Den største forskjellen i den amerikanske standarden er testingen av forkullingslengden og at noen tester gjøres etter 100 vask. EN ISO 11612 er en internasjonal standard som også er godkjent av USA.

EN 13034 Type PB [6] Verneklær mot flytende kjemikalier

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd. Denne standarden tester fire forskjellige kjemikalier. Minst to av fire kjemikalier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes med dette symbolet. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg for kjemisk beskyttelse. Kjemikalier som testes i overensstemmelse med EN 13034: H2SO4 30% (svovelsyre), NaOH 10% (natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda), O-xylen, Butanol Observer at FC-finnish som brukes for en EN 13034 sertifisering må aktiviseres gjennom å varme opp plagget etter hver vask. Verneklærne må impregneres på nytt etter behov. Industrielle vaskerier har prosesser for å gjøre dette på en riktig måte. Om du arbeider med andre kjemikalier eller andre konsentrasjoner av ovenstående kjemikalier, ta kontakt med oss for å diskutere den beste løsninge med plagg/tekstil ihht din risikovurdering. Testresultat for materialet (klasse) H2SO4 (30%) Na OH (10%) O-xylen Butanol Kjemikaliers H2SO4 (30%) egenskap Na OH (10%) til å trenge O-xylen igjennom Butanol materialer.

Materialets egenskap til å støte bort kjemikalier.

20

3 3 3 3 -

3 3 3 1 3 3 3

3 3 1 3 3 -

3 3 2 3 -

3 3 1 2 3 3 1

3 3 1 3 3 -

3 3 3 3 3 3 2

2 3 1 3 2 3 -

3 3 3 3 -

3 3 1 1 3 3 1

Cantex Softshell 2.0 3 3 3 3 -

-

1

1

-

1

-

3

2

-

2

-

Cantex Cantex Cantex Aramid Aramid Tera TX Outback Outback Mega TX 2.0 1210 2401R HV HW 250 235

Edge HVO


EN ISO 14116 Begrenset flammehemming

Denne standarden brukes ofte for klær og tilbehør med lavere beskyttelsesnivå med flammehemming slik som Hi-Vis refleksvester, regntøy, knebeskyttelse og sokker. Inndelt i tre klasser, der indeks 3 er det høyeste nivået. Plagg med indeks 3 skal brukes i kombinasjon med tekstiler ifølge EN ISO 11612. (Plagg med indeks 1 skal ikke brukes nærmest huden.) Denne standarden har ikke noe eget symbol/piktogram. Vi har valgt å bruke en flamme som symbol for å indikere at dette er flammehemmende plagg.

LOI - Limited Oxygen Index

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i sveisearbeid eller beslektede prosesser der det er risiko for at små dråper av smeltet metall fester seg til klærne, kort kontakt med åpen flamme, strålingsvarme fra sveisebue, elektrisk støt fra kort og uforvarende kontakt med elektriske ledere med spenning opp til ca. 100 V DC under normale sveiseforhold. Denne standarden er inndelt i to forskjellige klasser med forskjellig risikonivå. Tekstilens funksjon ved sveising testes med 15 dråper (klasse 1) eller 25 dråper (klasse 2) med smeltet metall. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg til sveising.

LOI angir minimum konsentrasjon av oksygen, uttrykt som en prosentandel, som gjør det mulig at en tekstil kan brenne. Den angir plaggets beskyttelse mot relativ antennelighet og skal være over 25% om den skal kunne betraktes som flammehemmende. Vi tester LOI-verdien for våre tekstiler og angir den på den utvendige etiketten på flammehemmende verneklær. LOI-verdien er en måte å indikere nivået for flammehemmende beskyttelse som et plagg gir, og gjør det enklere for brukeren å sammenligne og velge riktig beskyttelsesnivå. Tekstil

LOI

Tera TX Cantex 2.0 Cantex 1210 Aramid Outback Heavy Welding Magma Edge HVO Edge 350 IR Mega TX 235 Denim Stretch 1.0 Merino TX Merino BX Merino RX Cantex JX Vanlig bomull Polyester, nylon osv. Ull

TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO TRANEMO Annen tekstil Annen tekstil Annen tekstil

Kjemisk behandlet flammehemmende bomull

Annen tekstil

29,8 32,3 34,3 31,2 28,9 25,9 27,5 29,5 26,7 29,4 28,7 28,5 27,7 33,0 18 20-22 25

% % % % % % % % % % % % % % % % %

EN ISO 11611 Verneklær for bruk i sveising og beslektede prosesser

Klasse 1

Beskyttelse mot mindre risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker lavere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme.

Klasse 2

Beskyttelse mot mer risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker høyere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme.

RIS-3279-TOM ISS 1 (GO/RT 3279)

En synbarhets standard utover EN ISO 20471 som er for den britiske jernbaneindustrien. Standarden definerer den orange fluoriserende fargen og designet av plagget som f.eks at plagget må være i ensfarget orange og refleksens plasseringer er spesielt definert.

28 %

EN 1149-5 Verneklær med elektrostatiske egenskaper Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i eksplosive miljøer, dvs. ATEX-miljø der det er risiko for at plaggene lager gnister som kan antenne eksplosive stoffer. For å kunne CEmerke plagg med dette symbolet, testes tekstilens antistatiske funksjon ifølge EN 1149-1 (overflatemotstand) eller EN 1149-3 (ladningsnedbrytning). Plaggets design er også en parameter i CEmerkingen for antistatiske/ATEX-plagg.

TRANEMO TRANEMO SKINSAFE SKINSAFE Tranemo Skinsafe-symbolet vises på plagg som kan kombineres i ett Skinsafe-system og anbefales av Tranemo. For mer informasjon, se side 10.

21


EN ISO 20471 Verneklær med høy synbarhet

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CE-merke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Tekstilen og refleksbåndet blir testet etter fem gangers vask i laboratoriet. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg med høy synlighet. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Om plagg er samsertifisert i klasse 3 vises det med symbolene nederst på CE-merkingen på innsiden av plaggene.

Jakke

5145 5145 XXXX +

+

Bukse / Class Class 1 =1 Selebukse Class Class 2 X2 Class

=

3

EN 342 Verneklær mot kulde

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. Plagget må oppnå godkjente resultater for varmeisolasjon og luftgjennomtrengning for å bli CEmerket med dette symbolet, vanngjennomtrengning er valgfritt.

EN 343 Verneklær mot regn

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. Plagget og sømmene er testet for vanngjennomtrengning (vanntetthet), klasse 1-3 og vanndampmotstand (pusting), klasse 1-3, der klasse 3 er det høyeste nivået. Plagget må oppnå et godkjent resultat i begge tester for å bli CE-merket med dette symbolet.

3

EN ISO EN ISO 20471:2013 20471:2013

Den amerikanske standarden for høy synbarhet heter ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 er en internasjonal standard som også er godkjent av USA.

VEDLIKEHOLD Vedlikehold av verneklær Det er viktig at flammehemmende klær vaskes på en profesjonell måte og i overensstemmelse med spesifikke instruksjoner som sørger for at sikkerhetsfunksjonene ikke ødelegges eller forurenses. Kun syntetiske vaskemidler skal benyttes. Ikke bruke såpe eller tøymykner, og plaggene må ikke blekes.

Reparasjon av flammehemmende plagg Små skader på plagget som ikke påvirker plagget kan repareres med samme flammehemmende tekstil og tråd.

Bytte - Kassering Når et plagg har vært i direkte kontakt med åpen flamme eller sterk varme, kan plagget bli sprøtt og svekket og skal derfor kasseres. Hvis plagget har vært utsatt for kjemikalier som har trengt inn i tekstilen, innebærer dette vanligvis en nedbrytning av beskyttelsesevnen og man bør vurdere om plagget skal kasseres. For mer informasjon, gå til vår hjemmeside www.tranemo.no. Vi kan også bistå i opplæring vedrørende bruk av flammehemmende klær hos din bedrift.

22


Trykk og brodering på verneklær Transfertrykk må testes og godkjennes innen det brukes på de flammehemmende plaggene. En tekstil med et transfertrykk holder på varmen lengre enn tekstil uten trykk når det utsettes for intens varme. Ut fra et sikkerhetsperspektiv bør derfor ikke store heldekkende transfertrykk brukes. Den beste løsningen er om trykket plasseres på lommeklaffer eller lignende slik at du har et underliggende lag med tekstil for beskyttelse av huden din. Emblem/etiketter som monteres på flammehemmende plagg skal lages av flammehemmende tekstil. Standarden EN 1149-5 krever at emblemene/etikettene festes på et permanent sted som gjør at de ikke kan fjernes. Ved direkte brodering på flammehemmende plagg skal det brukes flammehemmende tråd. Feilaktig brodering, emblem/etikett eller transfertrykk kan ha en negativ effekt på beskyttelsen i dine verneklær. Transfertrykk, emblem/ eller etiketter som er mindre enn 10 cm² behøver ikke å være flammehemmende ihht standarden. Standard

Transfertrykk

Brodering

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tråden må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tekstilen bak emblemet må være ihht EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres på et sted med et underliggende lag av tekstil. Unngå transfertrykk som Dekker store flater av tekstilen.

Bør broderes på et sted med et underliggende lag av tekstil.

Emblemet må festes permanent (EN 1149-5).

EN ISO 20471

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Logomerking på synbarhetsplagg For at plagg som er sertifisert i EN ISO 20471 fortsatt skal tilfredsstille minimumskravene av fluoriserende overflate i henhold til standarden etter logomerking bør ikke logoen være for stor eller plasseres på den fluoriserende delen. På den bakgrunn bør ikke bukser merkes med logo på den fluoriserende delen. Samme anbefaling gjelder for overdeler sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og med forholdsvis liten overflate med fluoriserende tekstil. (f.eks kortermede plagg, dameplagg eller plagg med mye kontrastfarge)

23


RISIKOANALYSE Lysbue

STRETCH FR

Flamme og varme Påkjørsel Eksplosjon

• Ny generasjon flammehemmende plagg med ekstrem bevegelighet • 4-vei stretch i designet på buksen • Vind- og vannavvisende naturlig flammehemmende softshell Tranemo lanserer nå markedets første naturlig flammehemmende bukse med stretch som tar komforten til et helt nytt nivå. Med moderne design og passform tar nå Tranemo skrittet videre for å sikre brukerne innenfor energi- og kraftindustrien full bevegelighet som ikke står noe tilbake for de beste fritidsklær når det gjelder komfort og brukervennlighet. Selvfølgelig lanserer vi bukser med damestørrelser også samtidig. I tillegg lanserer vi to naturlig flammehemmende softshelljakker som passer perfekt sammen med stretch buksene og med en lysbue beskyttelse på hele 28 cal/cm².

FLAME RETARDANT STRETCH FR z

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

z

Arc Rating:

z

z

z z

z

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

EN ISO 20471 CL.3 (Art. 5145+ Trousers/Bib’n’Brace CL.1 or CL.2)

5145 95 SOFTSHELLJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

z

Arc Rating:

z

z

z

z z

z

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

XS-4XL 94 gul/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², EN ISO 11611 CL.2, LOI: 29,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt 24

z

LOI:

xx,x%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

RETARDANT

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind - og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. Leveringsklar 2. kvartal 2018.

z

z

z

z

z

z

z

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

EN 1149-5

LOI:

xx,x%

FLAME

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 28,0 cal/cm²

FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

z

z

z

z

z

z

z

z

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%


FLAME RETARDANT STRETCH FR

z

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

z

EN 13034 type PB[6]

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

z

z

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDANT

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind - og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. Leveringsklar 2. kvartal 2018.

z

z

Arc Rating:

z

z

x,x cal/cm²

LOI:

Arc Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

xx,x%

z

z z

z

z

z

z

z

z

z

z

c95mt

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

XS-4XL 94 gul/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², EN ISO 11611 CL.2, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,5% LOI:

xx,x%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating:

z

RETARDANT

EN 1149-5

FLAME

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 28,0 cal/cm²

FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

25


NATURLIG FLAMMEHEMMENDE OG MED STRETCH PANELER FOR FULL BEVEGELIGHET Ekstra slitesterk skrittkonstruksjon som minsker belastningen på sømmene

Lår- og mobillomme med stretchpaneler for høy fleksibilitet

Ved arbeid på kne vil stretch panelene gjøre at buksen følger naturlig med i bevegelsen

Ekstra forsterket kneputelommer i HTFR Dobby med stretch paneler på siden

Fotvidden kan justeres med knapper og buksen er forsterket med HTFR Dobby på baksiden nederst Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

6322 81 BUKSE MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

26

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 265 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Buksen er sertifisert ihht EN ISO 20471 som er en garanti for høy synbarhet

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT STRETCH FR

Stretch paneler ved skrittet for maksimal bevegelighet

Ved fysisk arbeid med mye bevegelse gjør stretch panelene at buksen sitter perfekt

EN ISO 20471 CL.1

6328 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde. Leveringsklar 2. kvartal 2018.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 265 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt


FLAME RETARDANT STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde. Leveringsklar 2. kvartal 2018.

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

6325 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 265 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt 6329 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 265 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt 27


RISIKOANALYSE Lysbue

OFFICE FR

Flamme og varme Eksplosjon

• For deg som beveger deg både i kontormiljø og i risikosoner • Stretch - Passform og design som dine private klær • Naturlig flammehemmende, antistatisk og Arc Rating kategori PPE 2 Her lanserer Tranemo en etterlengtet nyhet for deg som beveger deg mye i kontormiljø men også i risikosoner. Med vår nye Office FR kolleksjon passer du perfekt inn på konferanserommet som når du beveger deg i områder der det er krav til flammehemmende og lysbuegodkjente arbeidsklær. Jeansen er i stretch og finnes i både herre og damestørrelser. Skjorten er en fullgod dress skjorte samtidig som begge plagg har høy beskyttelse, gode antistatiske egenskaper og med en Arc Rating kategori PPE 2.

28


0XX

FLAME RETARDANT OFFICE FR

0XX

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xx

xx

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

6357 94 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende langermet penskjorte. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene. Brystlommer på venstre side. Justerbare mansjetter. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 15 lysblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

6352 85 JEANS

Metallfri og naturlig flammehemmende jeans med stretch. Stikklommer. Baklommer. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

6359 85 DAMEJEANS

Metallfri og naturlig flammehemmende jeans med stretch til damer. Stikklommer. Baklommer. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

29


RISIKOANALYSE Lysbue Flamme og varme

TERA TX

Påkjørsel Eksplosjon

• Perfekt for deg som arbeider innenfor energi- og kraftindustrien • Bred kolleksjon som også inneholder mange plagg med damestørrelser og plagg for alle typer vær. • Lett- og slitesterk tekstil, naturlig flammehemmende TERA TX er en omfattende kolleksjon utviklet for å kombinere høy beskyttelse med en uovertruffen komfort og lang levetid. Lette og behagelige plagg med høy funksjon gjør at det er enkelt for brukeren å bruke riktig verneklær. TERA TX klarer kravene til PPE-kategori 2 (over 8 cal/cm²) ihht EN 61482-1-1 (Open Arc) og finnes også sertifisert sammen med flere ulike lag-på-lag kombinasjoner i vårt Skinsafe system for alltid kunne ha riktig beskyttelse ved ulike risikonivåer. TERA TX er en komplett kolleksjon med plagg for alle typer vær og selvfølgelig med et stort sortiment med damestørrelser.

TERA TX

Arc Rating: 9,5 cal/cm²

Høy synbarhet – Lette og komfortable – Slitesterke

5830 81 JAKKE

30

5834 81 JAKKE

5860 81 VEST HÅNDVERK

5820 81 BUKSE

5821 81 BUKSE

5825 81 BUKSE MED ANKELREIM

5850 81 BUKSE HÅNDVERK

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

5855 81 BUKSE HÅNDVERK MED ANKELREIM

5840 81 SELEBUKSE

5841 81 SELEBUKSE

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK

6019 81 KJELEDRESS


FLAME RETARDANT TERA TX

TERA TX DAME

Arc Rating: 9,5 cal/cm²

Damestørrelser – Høy synbarhet – Lette og komfortable – Slitesterke

5839 81 DAMEJAKKE

5828 81 DAMEBUKSE

5829 81 DAMEBUKSE

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

TERA TX WINDBREAKER

Arc Rating: 21,4 cal/cm²

Vind- og vannavvisende – Fôret med PU-laminert Jersey – Høy synbarhet

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

TERA TX VINTER & DAME VINTER

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Arc Rating: 20,2 cal/cm²

Vinterfôret – Høy synbarhet

5800 81 JAKKE MED VINTERFÔR

5809 81 JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

Arc Rating: 9,5 cal/cm² 5869 81 VEST MED VINTERFÔR

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERÔR OG HETTE

31


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

Tera TX Merino TX Merino RX

Tera TX Cantex Terry Cantex Jersey AT

Tera TX

Tera TX

Tera TX

Cantex Jersey AT

Cantex Pro 145

Merino RX

52,0 cal/cm² 4

40,5 cal/cm² 4

21,4 cal/cm² 2

20,2 cal/cm² 2

20,1 cal/cm² 2

FLAME RETARDANT TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

5834 81 JAKKE

Arc Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 32

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5821 81 BUKSE

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

LOI:

xx,x%

FLAME xx,x%

FLAME

LOI:

RETARDANT

x,x cal/cm²

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

Arc Rating:

Arc Rating:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

x,x cal/cm²

RETARDANT

Metallfri og naturlig flammehemmende industri jakke i synbarhet. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås og trykknapper i front. Forlenget ryggparti. Høyre brystlomme med klaff, mobillomme og pennebånd. Venstre brystlomme med klaff. Vertikal lomme med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort. Sidelommer med klaff. Justerbar midjevidde og mansjett. Leveringsklar 2. kvartal 2018.

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

ARC RATING

6315 90 07

6330 90 07

5830 81 94

52,0 cal/cm²

5,5 cal/cm²

12,7 cal/cm²

9,5 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

FLAME RETARDANT TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5830 81 JAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

RETARDA FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

FLAME

RETARDA

NT

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI: 29,8%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

NT

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/ dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett.

c95mt

EN 1149-5

5820 81 BUKSE 5825 81 BUKSE MED ANKELREIM

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5850 81 BUKSE HÅNDVERK 5855 81 BUKSE HÅNDVERK MED ANKELREIM

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Meget avanserte lommeløsninger. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

TRANEMO SKINSAFE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

33


JDM:FRONTANDBACK 3:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C50 DE

50

DK

88

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) EN ISO 20471 CL.2 (L-4XL) Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

UK

34”R

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5860 81 VEST HÅNDVERK

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT TERA TX

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

DK

88

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

DE

50

9063 81 SKJØTESTYKKE

Naturlig flammehemmende håndverksvest i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.. Glidelås i front. D-ring. Doble brystlommer hvorav den ene med klaff. Mobillomme å høyre bryst. Hengelommer med verktøylomme. Løkker i midjen. Doble hammerholdere. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering.

C50 UK

34”R

For ekstra vidde i vest 5860. Plasseres i front i glidelåsen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

5841 81 SELEBUKSE

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.*For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 34

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

TRANEMO SKINSAFE

5840 81 SELEBUKSE

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 92

5,5 cal/cm²

9,5 cal/cm²

1

2

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 20,1 cal/cm²

Merino RX

PPE CATEGORY

6312 90 07

2

5,5 cal/cm² 1

FLAME RETARDANT TERA TX

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

xx,x%

cal/cm²

Rating:

FLAME

LOI: x,x Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

6019 81 KJELEDRESS

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

35


TRANEMO SKINSAFE™ Tera TX Cantex Terry Cantex Jersey AT

Tera TX

Tera TX

Tera TX

Cantex Jersey AT

Cantex Pro 145

Merino RX

52,0 cal/cm² 4

40,5 cal/cm² 4

21,4 cal/cm² 2

20,2 cal/cm² 2

20,1 cal/cm² 2

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 TRANEMO (S-M) SKINSAFE EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL) JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5839 81 DAMEJAKKE

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/ dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett.

ANT RETARD LOI:

29,8%

FLAME ANT RETARD Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5

ANT

cal/cm²

RETARD

LOI: 29,8%

Arc

FLAME

Rating: 9,5

ANT

cal/cm²

RETARD

LOI: 29,8%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 36

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

5828 81 DAMEBUKSE

cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

9,5

FLAME RETARDANT TERA TX DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Rating:

ARC RATING PPE CATEGORY

Tera TX Merino TX Merino RX

Arc

SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

5839 81 94

40,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

9,5 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

FLAME RETARDANT TERA TX DAME

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

5829 81 DAMEBUKSE

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt 37


TERA TX WINDBREAKER Tekstil kombinasjonen oppnår Arc Rating 21,4 cal/cm² Vind- og vannavvisende Passer perfekt for arbeid under vekslende temperaturer og intensitet Ergonomisk design

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

EN ISO 20471 CL.3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA

NT

xx,x% LOI: cal/cm²

FLAME

x,x Rating: Arc

zz

xx,x% LOI:

zz

x,x

cal/cm²

Rating:

zz

Arc

zz z

zz

zz

zz

zz

z

zz zz z

zz zz

zz z

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

LOI:

Arc

RETARDAN

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett.

xx,x%

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

FLAME

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

NT

FLAME RETARDANT TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

RETARDA

• • • •

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN 1149-5

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m² 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 38

*EN 13034 type PB[6]

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1


*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDAN

T

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Avtak og justerbar hette med PUlaminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett. *For å oppnå kravene ihht EN 13034 skal hetten være i bruk eller fjernes.

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz z

zz z

RETARDA

NT

zz z

FLAME

zz z

z

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz z

zz zz z

zz z

zz zz

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

Arc Rating: x,x

cal/cm²

NT

EN 1149-5

LOI:

RETARDA

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

FLAME RETARDANT TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

xx,x%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c93mt

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

39


TERA TX VINTER • Tekstilkombinasjon med Arc Rating 20,2 cal/cm² • Vinterfôrede jakker perfekt for arbeid i kalde miljøer • Passer for arbeid med vekslende intensitet og temperatur

FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5800 81 JAKKE MED VINTERFÔR FLAME

RETARDANT

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst.Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr. Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81.

29,8% LOI: cal/cm²

RETARDANT

9,5 Rating: Arc

FLAME

zz

zz zz zz zz zz

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

zz

zz z

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

LOI:

FLAME

29,8%

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

LOI:

FLAME

29,8%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDANT FLAME cal/cm²

FLAME

RETARDANT

Arc

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

zz zz

zz zz

zz zz

z

Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5809 81 JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE xx,x% LOI:

x,x Rating:

zz zz zz zz zz zz zz z

Arc

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Avtak og justerbar hette med PU-laminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr.Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. *For å oppnå kravene ihht EN 13034 skal hetten være i bruk eller fjernes. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m² 054: Fôr, quilt FR

c95mt

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5869 81 VEST MED VINTERFÔR

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsvest. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Fleece på innsiden av kraven. Stormklaff med skjult glidelås og trykknapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Fleeceforede sidelommer. To innelommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

40

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m²

c95mt


EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

RETARDANT

zz

zz

FLAME

zz

zz

zz

29,8% LOI: cal/cm²

zz

9,5 Rating: Arc

zz

zz

z

zz zz z

zz zz

zz zz

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Lett figursydd. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr. Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81.

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm²

RETARDANT

EN 1149-5

LOI: 29,8%

FLAME

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

FLAME RETARDANT TERA TX DAME VINTER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

S-XXL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m² 054: Fôr, quilt FR

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERÔR OG HETTE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

RETARDANT

zz

zz z

FLAME

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Lett figursydd. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr. Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *For å oppnå kravene i henhold til EN 13034 må hetten være i bruk eller tatt vekk.

zz z

29,8% LOI: cal/cm²

zz z

9,5 Rating: Arc

zz zz

zz

zz

zz z

zz

zz zz

zz

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm²

RETARDANT

*EN 13034 type PB[6]

LOI: 29,8%

FLAME

EN 1149-5

RETARDANT

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

FLAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

S-XXL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m² 054: Fôr, quilt FR

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

9065 81 HETTE

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 580381, 5832 81 og 5869 81. Sertifisert sammen med artikkel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 41


RISIKOANALYSE Eksplosjon

TERA TX NON-METAL

Lysbue Flamme og varme Sprut av kjemikalier

• Utviklet spesielt for arbeid i ATEX miljø med fare for eksplosjon • Metallfri og antistatisk • Lett- og slitesterk. Naturlig flammehemmende TERA TX NON-METAL er utviklet i samarbeid med industrier som har krav til helt metallfrie plagg. De metallfrie antistatiske flammehemmende plaggene eliminerer risikoen for gnistdannelse i ATEX-miljøer og der eventuelt metalldelene i et plagg ville lede strøm eller lede varmen fra utsiden til innsiden ved en lysbue ulykke. Flere av plaggene har en forhøyet synbarhet med fluoriserende tekstil og reflekser. Kjeledressene i kolleksjonen har glidelås i ben. Kjeledressen 6019 81 94 er sertifisert ihht EN ISO 20471 klasse 3.

TERA TX NON-METAL

Arc Rating: 9,5 cal/cm²

Metallfri – Antistatisk – Lett- og komfortabel tekstil

42

6030 81 JAKKE

6031 81 JAKKE

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

6020 81 BUKSE

6021 81 BUKSE

6040 81 SELEBUKSE

6041 81 SELEBUKSE

6010 81 KJELEDRESS

6011 81 KJELEDRESS

6019 81 KJELEDRESS


TERA TX NON-METAL DAME Arc Rating: 9,5 cal/cm² Damestørrelser – Metallfri – Antistatisk

6028 81 DAMEBUKSE

6029 81 DAMEBUKSE

43


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION

Tera TX Cantex Terry Cantex Jersey AT

Tera TX

Tera TX

Tera TX

Cantex Jersey AT

Cantex Pro 145

Merino RX

52,0 cal/cm² 4

40,5 cal/cm² 4

21,4 cal/cm² 2

20,2 cal/cm² 2

20,1 cal/cm² 2

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

ARC RATING PPE CATEGORY

Tera TX Merino TX Merino RX

z

z z

Arc Rating:

z

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

z

z z

z

z

z z

z

z

z

z

Arc Rating:

z z

z

z

xx,x%

Arc Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

z

z z

z

z

z

RETARDANT

z

LOI:

xx,x%

FLAME

x,x cal/cm²

LOI:

z

z

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

z

FLAME

z

FLAME

RETARDANT

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vindog vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. Leveringsklar 2. kvartal 2018. XS-4XL 94 gul/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², EN ISO 11611 CL.2, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,5% R

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

DANT

ME

FR FLA

RETAR

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

TRANEMO

Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x%

LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Arc

c95mt AR WORKWE ATPV: LOI: 34,3%11,9

ME

T

cal/cm²

RDAN

Rating: Arc

x,x

NT

LOI:

FLA

cal/cm² Rating:

FR

cal/cm²

TRANEMO xx,x% LOI:

x,x

Arc xx,x%

RETA

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA FLAME

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI:

NT xx,x%

RETARDA FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

6030 81 JAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Forlenget rygg. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Justerbare mansjetter. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

R

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

DANT

ME

FR FLA

RETAR

x,x

FLAME

RETARDA

NT

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% TRANEMO

Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x%

LOI:

cal/cm²

Rating:

Arc

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

R

WORKWEA

NT cal/cm²

TRANEMO

NT RETARDA

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FLAME

R

WORKWEA

TRANEMO

T

ATPV: LOI: 34,3%11,9 xx,x%

ME

LOI:

RDAN

cal/cm²

FR

ME

DANT x,x

FLA

Rating:

RETA

FR

FLA

RETAR

xx,x% LOI: cal/cm²

Arc

x,x

Rating:

Arc

FR

FLA

RETAR Arc

Rating:

ME

xx,x%

FLAME

RETARDA

WORKWEA

LOI:

NT cal/cm²

TRANEMO

cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

R

x,x

DANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

6031 81 JAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Forlenget rygg. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Strikk i armslutt. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

44

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

ARC RATING

6315 90 07

6330 90 07

6030 81 94

52,0 cal/cm²

5,5 cal/cm²

12,7 cal/cm²

9,5 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL & TERA TX NON-METAL DAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

6020 81 BUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6029 81 DAMEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

6021 81 BUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6028 81 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 45


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

Tera TX Non-Metal

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Tera TX Non-Metal Merino TX Merino RX

Tera TX Non-Metal

Cantex Jersey AT

Tera TX Non-Metal Cantex Terry Cantex Jersey AT

20,1 cal/cm² 2

52,0 cal/cm² 4

21,4 cal/cm² 2

40,5 cal/cm² 4

20,2 cal/cm² 2

Cantex Pro 145

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

6040 81 SELEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

6041 81 SELEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 46


FLAME Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

LOI: x,x Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

6019 81 KJELEDRESS

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

TRANEMO SKINSAFE

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

FLAME Rating:

LOI:

xx,x%

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

WORKWEAR

6011 81 KJELEDRESS Arc

FLAME

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet.

RETARDANT

6010 81 KJELEDRESS

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FR FLAME

RETARDANT

TRANEMO

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

FR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 34,3% cal/cm²

WORKWEAR

EN 1149-5

TRANEMO

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 47


RISIKOANALYSE Påkjørsel (ARC 2)

Lysbue Flamme og varme

TERA TX ARC 2

Eksplosjon (NM ARC 2) Sprut av kjemikalier (NM ARC 2)

• Utviklet spesielt for arbeidsmiljø med krav om IEC 61482 cl 2. • Fôret i front der brukeren har størst risiko for en lysbue • Lett- og slitesterk. Naturlig flammehemmende TERA TX Arc 2 er et to-lags system med lett vekt og høy beskyttelse. Lett og komfortabel tekstil med rib-stop som gir en meget høy slitestyrke. Kombinert med et mykt og behagelig fôr gir en forhøyet sikkerhet mot lysbue og plaggene tilfredsstiller kravene i IEC 61482-2 cl 2. TERA TX Arc 2 er utviklet i tett samarbeid med ansatte i markedsledende energiselskaper med tanke på komfort og brukervennlighet. Kolleksjonen er tilpasset selskaper innen produksjon og distribusjon av energi eller ved andre el-installasjoner som krever IEC 61482-2 cl 2. (7kA)

TERA TX ARC 2

Arc Rating: 20,2 cal/cm²

Delfôret – Tilfredsstiller IEC 61482-2 – Høy lysbue beskyttelse – Høy synbarhet

5883 81 JAKKE LETTFÔRET

48

5880 81 BUKSE LETTFÔRET

5881 81 BUKSE LETTFÔRET

5890 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

5885 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

5886 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

5895 81 SELEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

5891 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET


TERA TX NON-METAL ARC 2

Arc Rating: 20,2 cal/cm²

Metallfri – Delfôret – Tilfredsstiller IEC 61482-2 – Høy lysbue beskyttelse

6083 81 JAKKE

6080 81 BUKSE LETTFÔRET

6081 81 BUKSE LETTFÔRET

6085 81 SELEBUKSE

6086 81 SELEBUKSE

49


TERA TX NON-METAL ARC 2, IEC 61482-2 CL.2 Jakken er fôret i front og på armer for å oppnå en høy beskyttelse mot lysbue

Jakken er ikke fôret på ryggen med tanke på god lufting

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL ARC 2

Fôret er lett og i samme tekstil som vi bruker i mange av våre flammehemmende skjorter

Yttertekstil i Tera TX er naturlig flammehemmende med lett vekt og med høy slitestyrke

Jakken oppnår IEC 61482-2 cl 2 i front og på armer. På rygg når den kun cl 1

R WORKWEA

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

6083 81 JAKKE

R WORKWEA ATPV: LOI: 34,3%11,9

T

cal/cm²

Rating:

FLA

ME

FR

cal/cm²

TRANEMO xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

Arc

RETA

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke med et tynt fôr i front og i armer for økt beskyttelse mot lysbue. IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *Jakkens ryggparti er ufôret og oppnår derfor kun IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 9,5 cal/cm². For detaljert informasjon, se 6030 81.

x,x cal/cm² LOI:

NT xx,x%

RETARDA FLAME

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Arc Rating: x,x cal/cm²

NT

LOI:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x%

RETARDA FLAME

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6080 81 BUKSE LETTFÔRET ATP

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 50

ATPV: LOI: 34,3%11,9

xx,x% LOI: cal/cm²

T

x,x Rating: Arc

De grå delene skisserer hvor plagget er fôret.

EN 13034 type PB[6]

RDAN

IEC 61482-2 CL.2* *ARC RATING: 20,2 cal/cm²

RDAN

RETA

FLA

ME

FR

cal/cm²

TRANEMO

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


EN 13034 type PB[6]

6081 81 BUKSE LETTFÔRET

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL ARC 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATP

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

6085 81 SELEBUKSE

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN 13034 type PB[6]

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN 13034 type PB[6]

6086 81 SELEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 51


EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

5883 81 JAKKE LETTFÔRET

EN ISO 20471 CL.3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME

RETARDAN

T

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med et tynt fôr i front og i armer for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *Jakkens ryggparti er ufôret og oppnår derfor kun IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 9,5 cal/cm². For detaljert informasjon, se 5830 81.

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

FLAME

RETARDAN

T

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

IEC 61482-2 CL.2* *ARC RATING: 20,2 cal/cm²

LOI:

FLAME

29,8%

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

FLAME RETARDANT TERA TX ARC 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

LOI:

FLAME

29,8%

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 EN 1149-5 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 EN 1149-5 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5885 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

5895 81 SELEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. For detaljert informasjon, se 5840 81.

52

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. For detaljert informasjon, se 5849 81.

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 EN 1149-5 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

5886 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. For detaljert informasjon, se 5841 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


FLAME RETARDANT TERA TX ARC 2

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5880 81 BUKSE LETTFÔRET

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. For detaljert informasjon, se 5820 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5890 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. For detaljert informasjon, se 5850 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

5881 81 BUKSE LETTFÔRET

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. For detaljert informasjon, se 5821 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

5891 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. On Demand artikkel – Ca 5 ekstra arbeidsdager utover normal leveringstid må påregnes. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. For detaljert informasjon, se 5851 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

53


RISIKOANALYSE

CANTEX HI-VIS

Lysbue

Varmepåkjenning

Flamme og varme

Påkjørsel

Smeltet jern

• For deg som arbeider ved jernbanen, vedlikehold, energi og kraftindustri • Bra beskyttelse mot lysbue, høy Arc Rating • Høy komfort med bra pusteegenskaper Når du har en jobb som krever flammehemmende arbeidsklær samtidig som du har behov for høy synbarhet kan dette være den rette kolleksjonen for deg. Den har en unik beskyttelse mot lysbue med en Arc Rating – verdi på 15 cal/cm² (PPE 2). Tekstilen er forbedret betraktelig når det gjelder synbarhet og den er sertifisert ihht EN ISO 20471. Kolleksjonen er utviklet til deg som behøver arbeidsklær med høy synbarhet innen elektrisitet- og kraftindustrien, yrker der man blir utsatt for smeltet metall, lysbue eller der statisk elektrisitet bør unngås.

CANTEX HI-VIS

Arc Rating: 15,0 cal/cm²

Høy synbarhet – Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme

5012 88 JAKKE

5052 88 BUKSE

54

5021 88 BUKSE HÅNDVERK

5025 88 BUKSE HÅNDVERK

5051 88 BUKSE

5055 88 BUKSE MED FORSTERKNING

5002 88 SELEBUKSE

5062 88 KJELEDRESS


CANTEX HI-VIS GRÅ/GUL

Arc Rating: 11,9 cal/cm²

Høy synbarhet – Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme

5012 88 92 JAKKE

5021 88 92 BUKSE HÅNDVERK

5051 88 92 BUKSE

CANTEX HI-VIS VINTER

5002 88 92 SELEBUKSE

5062 88 92 KJELEDRESS

Arc Rating: 40,1 cal/cm²

Vind – og vanntett – Vinterfôret – Høy synbarhet

5000 93 VINTERJAKKE

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

55


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex 2.0

40,7 cal/cm² 4

29,9 cal/cm² 3

ARC RATING PPE CATEGORY

Cantex JX

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5012 88 JAKKE

RETARDA FLAME 29,8% LOI: cal/cm²

RETARDA

NT

9,5 Rating:

FLAME

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

9,5 cal/cm²

9,5 cal/cm²

LOI: 29,8%

RETARDANT

Arc Rating:

Arc Rating:

FLAME

XS-3XL 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Rating:

RETARDANT

Arc

LOI: 29,8%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

NT

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer og med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Skjult glidelås i front. D-ring. Pennelomme på høyre bryst. Skjulte verktøysholdere på venstre bryst. Doble napoleonslommer i front. Stikklommer med klaff. Forlenget ryggparti og midjen kan reguleres med trykknapper. Skjult knappjustering ved håndledd. Doble innvendig lommer i tillegg til doble hemper for handsfree og eventuelt gassvarsler.

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 56

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang- og meisel hempe samt spikerlomme. Romslige frontlommer. D-ring. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Hammerholdere. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer og høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

5021 88 BUKSE HÅNDVERK

5051 88 BUKSE


SKIN PROTECTION

INSULATION

TRANEMO SKINSAFE™

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5012 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med forsterkning i front for beskyttelse mot sveiseperler og metalldråper. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare innvendige kneputelommer.

FLAME RETARDANT

5055 88 BUKSE MED FORSTERKNING

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 801: Forsterkningsstoff, Barricader TC, 545 g/m² 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5025 88 BUKSE HÅNDVERK

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer.

FLAME RETARDANT

5052 88 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

57


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

ARC RATING

5930 92 03

5052 88 94

29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

LOI:

xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5062 88 KJELEDRESS

EN ISO 20471 CL.3

Naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbar strikk og fold i ryggen for best mulig komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 58

TRANEMO SKINSAFE

FLAME RETARDANT

x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5002 88 SELEBUKSE

EN ISO 20471 CL.2

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser - produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE


EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5000 93 VINTERJAKKE

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5000+5120)

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

FLAME

RETARDA

NT

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

Rating:

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

FLAME

XS-4XL 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

Rating:

RETARDANT

Arc

29,8%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

Naturlig flammehemmende vinterjakke i synbarhet. Vind- og vanntett med teipede sømmer. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C.

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5009+5120)

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Naturlig flammehemmende vinterjakke i synbarhet med hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Hetten skal enten brukes eller fjernes ved sveisearbeid eller arbeid med kjemikalier. **Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C.

FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

RETARDA FLAME 9,5

9,5

cal/cm²

cal/cm² LOI:

29,8%

RETARDANT

Rating:

RETARDANT

Rating:

LOI:

Arc

29,8%

FLAME

XS-4XL 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

Rating:

FLAME

Arc

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Rating:

NT

Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.1

*EN 342 (5120+5000 or 5009)

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Naturlig flammehemmende vinterbukse i synbarhet. Vind- og vanntett med teipede sømmer. Vinterbuksen har avtakbare og justerbare seler med selespenner. Høy rygg for ekstra beskyttelse mot vær og vind. Sidelommer og frontlommer med klaffer. Baklommer også med klaffer. Innvendige kneputelommer. Tommestokklomme og toveis glidelås som går helt opp på benenes ytterside. Snølås i ben. Quiltforet. Vinterbuksen har membran og teipede sømmer. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

XS-3XL 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt 59


FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

9,5 cal/cm²

LOI: 29,8%

LOI: 29,8%

FLAME

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS GUL/GRÅ

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5012 88 JAKKE

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer og med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Skjult glidelås i front. D-ring. Pennelomme på høyre bryst. Skjulte verktøysholdere på venstre bryst. Doble napoleonslommer i front. Stikklommer med klaff. Forlenget ryggparti og midjen kan reguleres med trykknapper. Skjult knappjustering ved håndledd. Doble innvendig lommer i tillegg til doble hemper for handsfree og eventuelt gassvarsler. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN 13034 type PB[6]

5051 88 BUKSE

EN ISO 20471 CL.2

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer og høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

5021 88 BUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang- og meisel hempe samt spikerlomme. Romslige frontlommer. D-ring. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Hammerholdere. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95mt 60

EN ISO 20471 CL.2

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


Image bild FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS GUL/GRÅ

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

LOI:

xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5062 88 KJELEDRESS

EN ISO 20471 CL.3

Naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbar strikk og fold i ryggen for best mulig komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

FLAME RETARDANT

x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5002 88 SELEBUKSE

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser - produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt 61


RISIKOANALYSE

CANTEX 57

Smeltet jern

Påkjørsel innendørs

Flamme og varme

Lysbue (tilfeldig)

Varmepåkjenning

Mindre sveiseperler

• Høyeste beskyttelse for deg som arbeider med smeltet jern • Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme • Forhøyet synbarhet med reflekser og fluoriserende detaljer Naturlig flammehemmende plagg for deg som utsettes for smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Plaggene har i tillegg høyeste beskyttelse mot flytende jern E3. Kolleksjonen tilbyr brukeren en meget god beskyttelse mot lysbue og er sertifisert ihht sveisenormen. Plaggene er utrustet med både fluoriserende tekstil og refleks for å visualisere brukeren både fra kranførerens og truckførerens perspektiv.

CANTEX 57

Arc Rating: 15,0 cal/cm²

Perfekt for arbeid med smeltede metaller – Forhøyet synbarhet

5736 88 JAKKE

5760 88 VEST HÅNDVERK

5726 88 BUKSE

5751 88 BUKSE HÅNDVERK

CANTEX 57 DAME

5706 88 VESTBUKSE

Arc Rating: 15,0 cal/cm²

Damestørrelser – Forhøyet synbarhet

5742 88 SELEBUKSE

5716 88 KJELEDRESS

5739 88 DAMEJAKKE

CANTEX 57 VINTER & DAME VINTER

Arc Rating: 15,0 cal/cm²

Vinterfôret – Forhøyet synbarhet

5700 88 VINTERJAKKE

62

5727 88 DAMEBUKSE

5709 88 DAMEVINTERJAKKE


63


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex 2.0

40,7 cal/cm² 4

29,9 cal/cm² 3

Cantex JX

FLAME RETARDANT CANTEX 57

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

FLAME

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm²

29,8%

9,5 Arc

LOI:

Rating:

cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

29,8%

Arc Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5736 88 JAKKE

Naturlig flammehemmende jakke med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og med høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer og forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Romslige stikklommer med klaff. Innelomme. Snøring i midje. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Refleks rundt arm, over skulder og på rygg. Størrelse: Farge: Kvalitet:

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

XS-3XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

LOI:

FLAME

cal/cm²

RETARDANT

9,5

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 1149-5

5760 88 VEST HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende vest med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Rating:

RETARDANT

Arc

Rating:

x,x

cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1* ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

5716 88 KJELEDRESS

Naturlig flammehemmende kjeledress med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Strikk og legg i ryggen. Fluoriserende tekstil og refleks for forhøyet synbarhet.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 64


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5736 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

FLAME RETARDANT CANTEX 57

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5751 88 BUKSE HÅNDVERK

5726 88 BUKSE

Naturlig flammehemmende bukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Fluoriserende tekstil og refleks rundt ben for forhøyet synbarhet.

Naturlig flammehemmende bukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff. Tommestokklomme. Fluoriserende tekstil og refleks for forhøyet synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

FLAME RETARDANT CANTEX 57 VINTER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 13034 type PB[6]

5700 88 VINTERJAKKE

XS-4XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

RETARDANT FLAME xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

Arc

Rating:

x,x

RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Naturlig flammehemmende vinterjakke med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Vind- og vannavvisende. Skjult glidelås og trykknapper i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Skjulte knapper til kniv etc på venstre lomme. Varmelommer med klaffer. Snøringen i midjen. Innvendig pulsvarmer. Quiltfôret med fleece i kraven. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Refleks rundt armer samt foran og bak. Innelomme. Glidelås i foret for trykk av logo. Borrelåsjustering nederst på arm.

c95mt 65


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

ARC RATING

5930 92 03

5727 88 94

29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

FLAME RETARDANT CANTEX 57 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

X00 DK

88

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 (E3)* F1

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Naturlig flammehemmende vestbukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Toveis glidelås. Brystlommer. Stikklommer. Knelommer. Strikk i ryggen. Baklommer, en med klaff. Tommestokklomme. Lårlomme. Fluoriserende tekstil og refleks for forhøyet synbarhet. *Plagget er sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E3 ved bruk sammen med jakke 5736 og Cantex undertøy oppnås. XS-3XL, M-XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 66

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE

5706 88 VESTBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

DE

50

FLAME RETARDANT

UK

34”R

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

5742 88 SELEBUKSE

Naturlig flammehemmende selebukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Kneputelommer med to høyder. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Fluriserende tekstil og refleks rundt ben for forhøyet synbarhet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

FLAME RETARDANT CANTEX 57 DAME VINTER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 13034 type PB[6]

5709 88 DAMEVINTERJAKKE

Flammehemmende vind- og vannavvisende vinterjakke til damer. Quiltfôret med forhøyet synlighet og lett figursydd. Skjult glidelås med trykknapper. Brystlommer med glidelås der høyre er med innvendig D-ring. Skjulte knivknapper på venstre lomme. Sidelommer med klaff. Justerbar midje. Stor hanskelomme på ryggen. Justerbar mansjett med pulsvarmer. Fleece i kraven. Innerlomme med glidelås. Glidelås i fôret for logotrykk. Leveringsklar 1. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

FLAME RETARDANT CANTEX 57 DAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 EN 13034 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; CL.1 A1+A2 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

c95mt

RETARDANT FLAME

RETARDANT FLAME xx,x% LOI: x,x Arc

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

cal/cm²

Rating:

RETARDANT

XS-XXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

cal/cm²

Rating:

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x% LOI: x,x Arc

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

RETARDANT

36-46 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Naturlig flammehemmende jakke til damer med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste mulig beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer og raglan armer. Skult knepping med glidelås og trykknapper. To napoleonslommer med glidelås. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Innerlomme. Trykknappjustering på mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Refleks rundt armer, over skuldre og på ryggen. FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende bukse til damer. Bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og innvendig mobillomme. Tommestokklomme. Fluoriserende tekstil og refleks rundt ben for forhøyet synbarhet.

5739 88 DAMEJAKKE

FLAME RETARDANT

5727 88 DAMEBUKSE

67


RISIKOANALYSE

CANTEX 54

Smeltet jern

Varmepåkjenning

Lysbue

Mindre sveiseperler

Flamme og varme

• Funksjonelle plagg for arbeid innenfor energi, vedlikehold og arbeid med smeltede metaller • Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme Flammehemmende arbeidsklær rikelig utstyrt med praktiske lommer og detaljer som passer bra til deg som jobber med el- og vedlikeholdsarbeid i industrien. Arbeidsklærne fungerer også utmerket om du arbeider i miljø der statisk elektrisitet bør unngås.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDANT FLAME

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x%

xx,x%

LOI:

LOI:

cal/cm²

x,x

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5402 88 SELEBUKSE

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende selebukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser - produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 68

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5461 88 KJELEDRESS

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende kjeledress med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaffer. Romslig vertikallomme med glidelås. Sidelommer med gjennomgang. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbare strikk i livet og fold i ryggen for best mulig komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

RETARDANT

Rating:

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

cal/cm²

Rating:

Arc

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

x,x Arc


EN 13034 type PB[6]

5419 88 JAKKE

TRANEMO SKINSAFE

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 1149-5

5430 88 VEST HÅNDVERK

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Naturlig flammehemmende vest med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering.

FLAME

RETARDA

NT

Naturlig flammehemmende jakke med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med klaff. To romslige innerlommer. Armlommer med klaff. Legg i rygg. Regulerbar midje. Forlenget rygg.

xx,x% LOI: x,x Arc

cal/cm²

Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

LOI:

xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT CANTEX 54

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5451 88 BUKSE

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt 69

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende bukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer.

FLAME RETARDANT

5421 88 BUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende bukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer.


RISIKOANALYSE Sveiseperler

OUTBACK HEAVY WELDING

Flamme og varme Varmepåkjenning Påkjørsel innendørs

• Sveiseplagg med ekstrem holdbarhet • Myke og komfortable • Forhøyet synbarhet For tung? For stiv? For varm? Frem til nå har komfort og bevegelsesfrihet ikke vært forbundet med holdbare og sikre plagg for arbeid med tung sveising som også er sertifisert i EN 11611 klasse 2. Disse plaggene varer vesentlig lenger enn andre sammenlignbare plagg som i dag brukes ved tung sveis. Som alltid er våre flammehemmende plagg naturlige og ikke tilsatt noen kjemiske tilsetninger.

OUTBACK HEAVY WELDING Sveiseplagg – Myke og komfortable – Forhøyet synbarhet – Lang levetid

5535 86 SVEISEJAKKE

5522 86 SVEISEBUKSE

5550 86 SVEISEBUKSE HÅNDVERK

5540 86 SVEISESELEBUKSE

5512 86 SVEISEKJELEDRESS

TILBEHØR TIL SVEIS Ekstra beskyttelse for sveisere

5572 19 CHAPS

70

5573 80 PONCHO

5576 19 FORKLE

5575 19 MIDJEFORKLE

5577 19 ARMBESKYTTELSE

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

9142 88 CAPS


71


BESKYTTELSE, KOMFORT OG HOLDBARHET I VERDENSKLASSE Ved sveising oppstår det mye UV- og varmestråling. For å øke brukerens komfort og unnvike varmestress har Tranemo lagt til åpninger i ryggen for god ventilasjon. Tekstilen Outback HW er testet ihht UV-standarden EN 410 som måler beskyttelsen mot UV-A, UV-B og UV-C og beregner maksimal bruk for ulike sveisemetoder. Testresultatet viser at du kan utføre alle typer av sveisemetoder i over 8 timer når du bruker Outback HW.

FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

Sveisemetode Maksimal bruk (T)

TIG (CrNi) 44,12

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG m/puls (Al) 40,68

MIG uten puls (Al) 17,39

Electrode (St:37) 18,56

Klaff på rygg og åpning under armene for økt ventilasjon.

Synlig på arbeid for din beskyttelse.

Myk og komfortabel tekstil med lav gramvekt gir beste komfort for brukeren.

Komfortabel uten at sikkerheten forringes.

Ergonomisk design med formsydde armer for optimal komfort og bevegelighet. JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Minimal krymp i industrivask.

cal/cm²

LOI:

29,8%

Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc

LOI:

29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5535 86 SVEISEJAKKE

Sveisejakke i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler har mindre sjanser for å feste seg. Åpning i armhule for god ventilasjon. Skjult glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Sidelommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Forlenget rygg med to åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Justerbar midje og mansjett med trykknapper. Innelomme. Fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9%

c95mt 72

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

FLAME Arc Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

9,5

RETARDANT

Arc Rating:

FLAME

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5522 86 SVEISEBUKSE

Sveisebukse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

29,8% Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5550 86 SVEISEBUKSE HÅNDVERK

Sveisebukse med håndverkslommer i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. *For å oppnå kravene ihht EN ISO 11611 skal hengelommenes åpninger være dekket av jakken med artikkelnummer 5535 86 under sveisearbeid. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

73


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5540 86 SVEISESELEBUKSE

Selebukse for sveis i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innerlomme. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Formsydde og justerbare kneputelommer. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmaterial på baksiden av ben nederst. Plagg med kortere eller lengre benlengde produseres ved ordre med ca 5 ekstra arbeidsdager for levering. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8% Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5512 86 SVEISEKJELEDRESS

Sveisekjeledress i en myk og komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler har mindre sjanser for å feste seg. Skjult toveis glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Åpning i armhule for god ventilasjon. Gjennomgående stikklommer. Justerbar strikk i midjen. To åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Formsydde og justerbare kneputelommer. Justerbare mansjetter. Fluoriserende materiale rundt ben og fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Forsterkningsmateriale nederst på baksiden av ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt 74


5572 19 CHAPS

Flammehemmende chaps i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. De monteres enkelt i et eget flammehemmende belte og kan justeres i høyden. Vulkaniserte kne. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

EN ISO 11612 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

5573 80 PONCHO

Flammehemmende poncho med krave i et meget slitesterkt og kraftig materiale med bra beskyttelse mot sveiseperler i forbindelse med sveising. Justerbar midje med trykknapper. Justerbar rygg i et mykt materiale som kan festes opp for ekstra ventilasjon. Høy krave som sammen med tuben 5999 gir komfort og en bra beskyttelse. Ponchoen kan klippes til ønsket lengde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

5576 19 FORKLE

Flammehemmende forkle med krave i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Kraven er justerbar for å beskytte halsen og for å hindre at sveiseperler trenger seg innenfor. Knytes i midjen. Lengde fra halsen og ned er 74 cm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

5575 19 MIDJEFORKLE

5577 19 ARMBESKYTTELSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Flammehemmende midjeforkle i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Knytes i midjen. Lengde 55 cm. One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

Flammehemmende armbeskyttelse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt god beskyttelse ved sveisearbeid. Justerbar strikk øverst. Strikk nederst. Lengde 52 cm.

b93ot

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

EN ISO 11611 Accessory

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

9142 88 CAPS

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Flammehemmende balaklava i trikå for bruk under sveisehjelmen. Ekstra beskyttelse over skuldrene. Snorstramming rundt ansiktet. One size 03 marine 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Flammehemmende sveise caps Strikk bak. One size 64 mørk grå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 75

FLAME RETARDANT TILBEHØR TIL SVEIS

EN ISO 11611 Accessory


RISIKOANALYSE Smeltet aluminium Smeltet jern Flamme og varme

MAGMA

Varmepåkjenning Påkjørsel innendørs

• For arbeid med smeltede metaller • Høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium og jern • Ull basert. Naturlig flammehemmende MAGMA er utviklet for å motstå smeltet aluminium, stål, jern og andre smeltede metaller og legeringer. Kolleksjonen er tatt frem etter omfattende testinger i et primær aluminiumsverk som har et meget krevende og utsatt arbeidsmiljø. Den er sertifisert i den strengeste standarden mot aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forsterkninger på utsatte partier og har en meget høy beskyttelse mot strålingsvarme. Den forhøyede synbarheten gir beskyttelse mot påkjørsler i et industrimiljø. Alt for en sikrere arbeidsplass. *For å oppnå best mulig resultat vedrørende vask ta kontakt med Tranemo for vaskeinstruksjoner.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

D3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

T RETARDAN cal/cm²

LOI:

29,8%

D3

FLAME

T

Rating:

9,5

RETARDAN Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc

FLAME

vv

vv

v

vv vvvvvvvv v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv vvv vvv v v v vv v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v v v

v

v v vv

v vvv

vvv

vvv

vv

v

Naturlig flammehemmende jakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Skjult knepping i front med glidelås. Høy krave og forlenget rygg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klaff. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil med refleks rundt armene og over skuldre.

vv

vvv

vv

D3

LOI:

D3

RETARDANT

cal/cm² 29,8%

FLAME

9,5

Arc

Rating:

9,5

RETARDANT

Rating:

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Arc

5636 87 JAKKE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

*d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA LOI:

29,8%

D3

FLAME cal/cm²

NT Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc

Rating:

9,5

RETARDA FLAME

D3

D3

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

ANT

FLAME RETARD

32,3%

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

D3

D3

9,5 cal/cm²

LOI: 29,8%

LOI: 29,8%

D3

FLAME RETARDANT

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc Rating:

Arc Rating:

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvv

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

5632 87 FRAKK

5674 87 SKJORTE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende frakk i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Forlenget forstykke for ekstra beskyttelse. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti.

76

vvvvvvvvvvvvvv

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

*d95mt

15,0

15,0

cal/cm²

cal/cm²

LOI:

LOI:

32,3%

32,3%

FLAME RETARDANT

Arc Rating:

Arc Rating:

FLAME RETARDANT

D3

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

*d95mt

ANT

FLAME RETARD

32,3%


FLAME RETARDANT TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5625 87 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

*d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben.

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Naturlig flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Ekstra forsterkning nede på ben. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m²

*d95mt

77

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1


RISIKOANALYSE Lysbue

ARAMID FLAME RETARDANT TERA TX

• • • •

Eksplosjon Påkjørsel (Aramid Hi-Vis)

For arbeid der beskyttelse mot lysbue er nødvendig Lette og behagelige plagg med en ekstrem rive- og slitestyrke Bra flammehemmende egenskaper med lang levetid Meget godt egnet for industriell vask

Den flammehemmende kolleksjonen ARAMID passer utmerket i arbeidsmiljøer der det er fare for en lysbue. Plaggene er meget lette og komfortable og ble utviklet i tett samarbeid med ledende kraftselskaper i Norden. Kolleksjonen har mange praktiske lommer.

ARAMID

Arc Rating: 10,1 cal/cm²

Lette og behagelige – Bra beskyttelse – Meget slitesterke

5330 84 JAKKE

5360 84 VEST HÅNDVERK

5341 84 SELEBUKSE

78

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5320 84 BUKSE

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

5310 84 KJELEDRESS


FLAME RETARDANT TERA TX

ARAMID HI-VIS

Arc Rating: 10,1 cal/cm²

Bra beskyttelse – Meget slitesterke – Høy synbarhet

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 JAKKE

5329 84 BUKSE

5359 84 BUKSE HÅNDVERK

5344 84 SELEBUKSE

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

Arc Rating: 10,1 cal/cm²

ARAMID HI-VIS VINTER

Arc Rating: 11,5 cal/cm²

Vind- og vanntett – Vinterfôret – Høy synbarhet

5369 84 VEST HÅNDVERK

5319 84 KJELEDRESS

5300 84 VINTERPARKAS

79


FLAME

RETARDA

NT

FLAME RETARDANT ARAMID HI-VIS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

LOI:

xx,x%

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

xx,x% LOI:

EN 1149-5

x,x

EN ISO 20471 CL.2

cal/cm²

Rating: Arc

5339 84 JAKKE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x%

XS-3XL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

5359 84 BUKSE HÅNDVERK FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare.

80

XS-3XL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

5329 84 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Naturlig flammehemmende vest i et lett og meget slitesterkt materiale. Refleks og fluoriserende materiale på skulderparti. Skjult glidelås. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med pennelomme. Store frontlommer under brystlommene. Fire hengelommer. Ekstra verktøyslommer i hengelommene bak. Beltestropper. Knivknapper og hammerholder. Ikke sertifisert ihht synbarhetsnormen. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering.

RETARDANT

LOI:

FLAME

x,x cal/cm²

EN 1149-5

5369 84 VEST HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare. Arc Rating:

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Håndverksbuksen har to stikklommer, to baklommer, dobbel lårlomme med mobillomme og verktøylomme på venstre ben og dobbel lårlomme med tommestokklomme på høyre ben. I tillegg har håndverksbuksen løse doble HTFR-Dobby forsterkede hengelommer. Skjulte knapper for verktøyfeste på høyre ben. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1

FLAME RETARDANT

FLAME

RETARDA

NT

x,x cal/cm²

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT ARAMID

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI:

9,5 Arc

cal/cm²

Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

LOI:

29,8%

FLAME

9,5 cal/cm²

FLAME

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI:

9,5

cal/cm²

Rating:

EN 1149-5

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5 Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

5330 84 JAKKE

5360 84 VEST HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende jakke i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd.

Naturlig flammehemmende vest i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering.

RETARDANT

LOI:

29,8%

XS-3XL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende bukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer.

FLAME RETARDANT

5320 84 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

Naturlig flammehemmende bukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. HTFR-Dobby forsterkede hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

9,5 cal/cm²

FLAME

Arc Rating:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

81

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAMEFLAME RETARDANT RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5344 84 SELEBUKSE

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i et lett og meget slitesterkt materiale. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i et lett og meget slitesterkt materiale. Glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Doble HTFR-Dobby forsterkede hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt FLAME

RETARDAN

T

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5319 84 KJELEDRESS

Naturlig flammehemmende kjeledress i et lett og meget slitesterkt materiale. Skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende tekstil rundt ben. Ikke sertifisert ihht synbarhetsnormen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

82

XS-3XL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT ARAMID HI-VIS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5300+5120 )

5300 84 VINTERPARKAS

ARAMID HI-VIS VINTER

Naturlig flammehemmende vinterparkas i synbarhet. Vind- og vanntett med teipede sømmer. Pilefòr i bolen og quiltfòr i ermene. Fleece på innsiden av kraven. Avtakbar justerbar hette med quiltfòr. Skjult to-veis glidelås med dobbel stormklaff og knapper nederst. Sidelommer med fleecefòr. Frontlommer med klaff og skjult D-ring. Innvendig pulsvarmer med tommelgrep. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett og mobil. Justerbare mansjetter. Snøring i midjen og nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Jakken oppgraderes i løpet av 2018. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C.

RETARDA FLAME NT RETARDA FLAME

cal/cm²

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

Arc Rating:

x,x

cal/cm²

FLAME

xx,x%

NT

Arc LOI: Rating:

RETARDA

cal/cm²

NT

x,x

LOI:

RETARDA

XS-4XL 55 gul 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Fôr, quilt FR 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m²

xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

xx,x%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt FLAME RETARDANT ARAMID

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDAN

FLAME

T

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

29,8% LOI: Arc

cal/cm²

Rating:

9,5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5341 84 SELEBUKSE

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende selebukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

LOI:

29,8%

RETARDANT

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

Naturlig flammehemmende selebukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Doble HTFR-Dobby forsterkede hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5310 84 KJELEDRESS

Naturlig flammehemmende kjeledress i et lett og meget slitesterkt materiale. Skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 83


RISIKOANALYSE Påkjørsel

EDGE CONTRAST

Lysbue Flamme og varme

• Fluoriserende orange. Naturlig flammehemmende med kontrastsømmer og forsterkning • Bra beskyttelse ved arbeid på jernbanen og vedlikehold med risiko for lysbue • Høy komfort med komfortabel innside EDGE CONTRAST er utviklet spesielt med tanke på jernbanesektoren der du har behov for høy synbarhet og det finnes risiko for høy spenning og lysbue. Den orange fargen er sertifisert ihht EN ISO 20471 noe som er veldig vanskelig med naturlig flammehemmende tekstiler. EDGE CONTRAST er metallfri og gir brukeren en komfortable og funksjonell kolleksjon. Tekstilen er også sveisegodkjent.

84


FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc

Rating:

RETARDANT

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-1-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

5236 82 VINTERJAKKE

Flammehemmende vinterjakke i synbarhet. Vind- og vanntett med teipede sømmer. Skjult glidelås med trykknapper. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale fleecefôrede sidelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendig lommer. To innerlommer. Knapper for tilbehøret 9062 82 50 radiolomme. Leveringsklar 3. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-4XL 93 oransje/marine 822: Fluoriserende, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 13034, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

FLAME RETARDANT EDGE CONTRAST

9062 82 RADIOLOMME

Radiolomme som monteres på knapper. Passer artiklene 5212 82, 5231 82, 5236 82, 5242 82 og 5249 82. Størrelse ca 8x15x4 cm. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 50 oransje 821: Fluoriserende, Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, EN ISO 11611 CL.2, RIS-3279-TOM, LOI: 27,5%

c95nt FLAME Rating:

x,x cal/cm²

xx,x%

Arc

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

LOI: Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5212 82 KJELEDRESS

Flammehemmende kjeledress med skjult knapp og glidelås lukking. Vertikal brystlomme med glidelås på venstre side. Brystlomme med klaff på høyre side. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Justerbar elastisk linning og actionback for fri bevegelse. Justerbare mansjetter. Sidelommer med skjult tilgang. Formede knær med justerbare innvendige knelommer. Hoftelommer med klaff. Høyre lårlomme med tommestokklomme og verktøylommer. Venstre lårlomme med klaff og mobillomme. Knapper for tilbehøret 9062 82 50 radiolomme. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 93 oransje/marine 821: Fluoriserende, Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, EN ISO 11611 CL.2, RIS-3279-TOM, LOI: 27,5% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95nt 85


NT RETARDA FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc 9,5 cal/cm²

RETARDAN

T

FLAME

Rating:

LOI: 29,8%

FLAME

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

RETARDAN

T

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

FLAME RETARDANT EDGE CONTRAST

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5231 82 JAKKE

Flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. Knapper for tilbehøret 9062 82 50 radiolomme. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 93 oransje/marine 821: Fluoriserende, Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, EN ISO 11611 CL.2, RIS-3279-TOM, LOI: 27,5% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5222 82 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

FR FLAME

LOI: xx,x% Arc Rating: x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine 821: Fluoriserende, Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, EN ISO 11611 CL.2, RIS-3279-TOM, LOI: 27,5% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95nt

EN 1149-5

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet. Stikklommer. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Baklommer med klaff. Venstre lårlomme med klaff og mobillomme. Høyre lårlomme med tommestokklomme. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer. *For å oppnå kravene i henhold til EN 13034 må åpne lommer være dekket med en Edge jakke. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine 821: Fluoriserende, Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, EN ISO 11611 CL.2, RIS-3279-TOM, LOI: 27,5% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95nt 86

*EN 13034 type PB[6]

5252 82 BUKSE HÅNDVERK FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Formsydde kne, forsterket med HTFR Dobby med innvendige justerbare kneputelommer. *For å oppnå kravene i henhold til EN 13034 må lommeåpningene i buksa være dekket med en Edge jakke. Leveringsklar 2. kvartal 2018.

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

LOI: xx,x% Arc Rating: x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1


FLAME RETARDANT EDGE CONTRAST

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR FLAME

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

LOI: xx,x% Arc Rating: x,x cal/cm²

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

RETARDANT

TRANEMO WORKWEAR

LOI: xx,x% Arc Rating: x,x cal/cm²

FR FLAME Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

TRANEMO WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5242 82 SELEBUKSE

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. To brystlommer, den ene med klaff. Skjulte knivknapper. Innerlomme. Justerbar midje. Sidelommer. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme. Venstre lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme. Baklommer med klaff. Skjulte knapper for tilbehøret 9062 82 50 og radiolomme. Plagg med kortere eller lengre benlengde produseres ved ordre med ca 5 ekstra arbeidsdager for levering. *For å oppnå kravene i henhold til EN 13034 må åpne lommer være dekket med en Edge jakke. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine 821: Fluoriserende, Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, EN ISO 11611 CL.2, RIS-3279-TOM, LOI: 27,5% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5249 82 SELEBUKSE

Metallfri flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. To brystlommer, den ene med klaff. Skjulte knivknapper. Innerlomme. Justerbar midje. Sidelommer. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme. Venstre lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme. Baklommer med klaff. Skjulte knapper for tilbehøret 9062 82 50 og radiolomme. Plagg med kortere eller lengre benlengde produseres ved ordre med ca 5 ekstra arbeidsdager for levering. *For å oppnå kravene i henhold til EN 13034 må åpne lommer være dekket med en Edge jakke. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine 821: Fluoriserende, Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, EN ISO 11611 CL.2, RIS-3279-TOM, LOI: 27,5% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95nt 87


RISIKOANALYSE Påkjørsel

EDGE

Lysbue Flamme og varme Mindre sveiseperler

• Fluoriserende orange. Naturlig flammehemmende • Bra beskyttelse ved arbeid på jernbanen og vedlikehold med risiko for lysbue • Dobbel vevd tekstil med komfortabel innside EDGE er utviklet spesielt med tanke på jernbanesektoren der du har behov for høy synbarhet og det finnes risiko for høy spenning og lysbue. Den orange fargen er sertifisert ihht EN ISO 20471 noe som er veldig vanskelig med naturlig flammehemmende tekstiler. EDGE er metallfri og gir brukeren en komfortable og funksjonell kolleksjon. Kolleksjonen er godkjent i sveisenormen EN ISO 11611 cl 1. Plaggene tåler meget godt sveis- og vinkelsliping. Designet på kolleksjonen er nøye planlagt med hensyn til hekterisiko ved klatring.

88


FLAME RETARDANT EDGE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc

FLAME RETARDANT

Arc

Rating: 9,5

NT

RETARDA

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

29,8%

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc

Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT 3279 / RIS-3279-TOM

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

GO/RT 3279 / RIS-3279-TOM

6121 82 BUKSE

6131 82 JAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med dobbel vevd tekstil. Komfortabel innside og utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Baklommer med klaff. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Metallfri naturlig flammehemmende synbarhetsjakke i en dobbel vevd tekstil med komfortable innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Forlenget rygg. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Brystlommer med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Sidelommer med klaff. To innelommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring nederst. Justerbare mansjetter. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

C44-64, C146-156, D96-120 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

c95nt

FLAME 9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT 3279 / RIS-3279-TOM

6111 82 KJELEDRESS

Metallfri naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i dobbel vevd tekstil med komfortabel innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Vertikal brystlomme med glidelås på venstre side. Brystlomme med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar strikk i rygg og mansjetter. Glidelås i ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-5XL, M-3XL Tall (ekstra benlengde) 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt 89


VINTER

Til hver flammehemmende kolleksjon finnes det et passende vinterplagg om du har et aktivt arbeidsmiljø eller et mer stillestående arbeid. Plaggene har mange praktiske detaljer og sertifiseringer mot de fleste risikoer. Det finnes også vinterplagg i damestørrelser.

• Naturlig flammehemmende vinterplagg for ulike aktivitetsnivå • Høy komfort med beskyttelse mot kulde og våte miljøer • Passer alle flammehemmende kolleksjoner

00

Detaljert informasjon om plaggene finner du på markert katalogside.

VINTER 59

59

85

83

5000 93 VINTERJAKKE Naturlig flammehemmende vinterjakke i synbarhet. Vind- og vanntett med teipede sømmer.

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE Naturlig flammehemmende vinterjakke i synbarhet med hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer.

5236 82 VINTERJAKKE Flammehemmende vinterjakke i synbarhet. Vindog vanntett med teipede sømmer.

5300 84 VINTERPARKAS Naturlig flammehemmende vinterparkas i synbarhet. Vind- og vanntett med teipede sømmer.

Størrelse:

XS-4XL

Størrelse:

XS-4XL

Størrelse:

S-4XL

Størrelse:

XS-4XL

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Farge:

93 oransje/marine

Farge:

55 gul

Kolleksjon: CANTEX HI-VIS

65

Kolleksjon: CANTEX HI-VIS

40

Kolleksjon: EDGE CONTRAST

40

Kolleksjon: ARAMID HI-VIS

40

5700 88 VINTERJAKKE Naturlig flammehemmende vinterjakke med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern.

5800 81 JAKKE MED VINTERFÔR Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5809 81 JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5869 81 VEST MED VINTERFÔR Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsvest. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse:

XS-4XL

Størrelse:

XS-4XL

Størrelse:

XS-4XL

Størrelse:

XS-4XL

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Kolleksjon: CANTEX 57

Kolleksjon: TERA TX

Kolleksjon: TERA TX

Kolleksjon: TERA TX

59 5120 93 VINTERBUKSE M/SELER Naturlig flammehemmende vinterbukse i synbarhet. Vind- og vanntett med teipede sømmer. Størrelse:

XS-3XL

Farge:

94 gul/marine

Kolleksjon: CANTEX HI-VIS

90


VINTER DAME 67

41

41

5709 88 DAMEVINTERJAKKE Flammehemmende vind- og vannavvisende vinterjakke til damer. Quiltfôret med forhøyet synlighet og lett figursydd.

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERÔR OG HETTE Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse:

S-XXL

Størrelse:

S-XXL

Størrelse:

S-XXL

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Kolleksjon: CANTEX 57

Kolleksjon: TERA TX

Kolleksjon: TERA TX

VINTER SOFTSHELL

24

25

44

5145 95 SOFTSHELLJAKKE Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind - og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer.

6032 95 SOFTSHELLJAKKE Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind - og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer.

Størrelse:

XS-4XL

Størrelse:

XS-4XL

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Kolleksjon: STRETCH FR

Kolleksjon: STRETCH FR

VINTER WINDBREAKER 38

39 5832 81 JAKKE WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating.

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating.

Størrelse:

XS-4XL

Størrelse:

XS-4XL

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Kolleksjon: TERA TX

39

Kolleksjon: TERA TX

38

39

5822 81 BUKSE WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5823 81 BUKSE WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vind- og vanntett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse:

C44-64, C146-156, D84-120

Størrelse:

C44-64, C146-156, D84-120

Størrelse:

C44-64, C146-156, D84-120

Størrelse:

C44-64, C146-156, D84-120

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Farge:

94 gul/marine

Kolleksjon: TERA TX

Kolleksjon: TERA TX

38

Kolleksjon: TERA TX

Kolleksjon: TERA TX

91


UNDERTØY • Naturlig flammehemmende undertøy for alle klima. • Fullt sortiment antistatiske undertøy • Dame og herre I vårt merinoull sortiment får du nå en tredje kvalitet for å beskytte deg på de kaldeste dagene. Vår nye strikketeknologi Birdeye gir et veldig lett og luftig plagg som både beskytter mot streng kulde og gir meget god beskyttelse mot lysbue. Vi har i tillegg utvidet sortimentet med flere plagg og flere størrelser for at alle skal få det undertøyet de trenger. Både damer og herrer kan kle seg behagelig og sikkert innerst til ytterst. Undertøyet er helt avgjørende i Tranemo Skinsafe lag-på-lag system.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89 FLEECEJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende fleecejakke med glidelåslukking i front. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5990 89 FLEECE LONGS

Naturlig flammehemmende longs i fleece. Strikk i midjen.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

92


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2 FLAME RETARDANT UNDERTØY CANTEX JX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5900 92 UNDERTRØYE MED KORT ERM Naturlig flammehemmende undertrøye. Rund hals og kort erm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

5920 92 POLOTRØYE

5940 92 UNDERTRØYE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende polotrøye. Glidelås og lang erm. XS-3XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende undertrøye. Rund hals og lang erm.

c95mt

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

5915 92 BH

Naturlig flammehemmende BH. Uten bøyle. Brede justerbare skulderbånd. Knepping i bakkant. Størrelse: Farge: Kvalitet:

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

5919 92 DAMETRUSE

5910 92 BOKSERSHORTS

5930 92 LONGS

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende dametruse. Strikk i midjen. Fôret skritt. S-XXL 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Naturlig flammehemmende boksershorts. Strikk i midjen. Gylf. XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende longs. Strikk i midjen. XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt 93


MERINOUNDERTØY • Perfekt for arbeid utendørs under vekslende forhold og med vekslende intensitet • Plaggene brukes innerst mot huden som det første beskyttende laget

• • • •

Naturlig flammehemmende Varmer selv om du skulle bli fuktig/bløt Naturlig smussavvisende Drar ikke til seg vond lukt

FLAME RETARDANT UNDERTØY MERINO BX & MERINO TX EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

EN 1149-5

6309 90 POLOTRØYE

Flammehemmende polotrøye i en kraftigere merino ullkvalitet. Skjult glidelås. Forlenget ryggparti. Leveringsklar 1. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

EN 1149-5

6302 90 LONGS

Flammehemmende longs i en kraftigere merino ullkvalitet. Strikk i midjen. Leveringsklar 1. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

6330 90 COLLEGEJAKKE

Naturlig flammehemmende collegejakke i merino ull. Skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

94


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

ARC RATING

6315 90 07

6330 90 07

27,9 cal/cm²

5,5 cal/cm²

12,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3 FLAME RETARDANT UNDERTØY MERINO RX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

6315 90 UNDERTRØYE

6319 90 POLOTRØYE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende undertrøye i merino ull. Rund hals. Forlenget ryggparti. XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende polotrøye i merino ull. Skjult glidelås. Forlenget ryggparti.

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

6310 90 BOKSERSHORTS

Naturlig flammehemmende boksershorts i merino ull. Strikk i midjen. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% , EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating 5,5 cal/cm²

a95nt

6312 90 LONGS

Naturlig flammehemmende longs i merino ull. Strikk i midjen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

95


TILBEHØR • Omfattende sortiment innenfor naturlig flammehemmende skjorter, collegegensere og t-skjorter • Praktiske plagg som gjør det enkelt å kle seg korrekt • Dame og herre og ulike nivåer av synbarhet Vårt omfattende sortiment av collegegensere, skjorter, t-skjorter, pikèskjorter og vester dekker så godt som alle behov man kan tenke seg til forskjellige risikomiljøer. Det isolerende mellomlaget er en vesentlig del av vårt Tranemo Skinsafe lag-på-lag system for å bygge opp en høy beskyttelse mot lysbue og ikke minst mot kulde. Nesten alle plaggene er også antistatiske.

FLAME RETARDANT TILBEHØR COLLEGEGENSERE EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5070 89 COLLEGEGENSER

Naturlig flammehemmende collegegenser i synlighet med glidelås i front. Brystlomme med klaff. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

96

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5075 89 COLLEGEGENSER

TRANEMO SKINSAFE

Naturlig flammehemmende collegegenser i synlighet med rund hals. Strikk i armer og ved midjen. Transfer refleks for ekstra komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR COLLEGEGENSERE

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

5270 89 COLLEGEGENSER

5985 89 COLLEGEGENSER

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende collegegenser i synlighet med glidelås i front. Brystlomme med klaff. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort. XS-4XL 50 oransje 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

c95mt

EN 1149-5

Metallfri og naturlig flammehemmende collegegenser med rund hals. Brystlomme med klaff på venstre bryst. Pennebånd på venstre overarm. XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

6371 89 COLLEGEGENSER MED KRAVE

Metallfri, myk og komfortabel naturlig flammehemmende collegegenser med krave. Strikk i armen. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

97


TRANEMO SKINSAFE™

FLAME RETARDANT TILBEHØR T-SKJORTER, HALVPOLO OG PIKÉTRØYER

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

33,5 cal/cm²

5,5 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN ISO 20471 CL.3

5072 89 T-SKJORTE LANG ERM

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte i synbarhet med rund hals. Strikk i armslutt. Transfer refleks for ekstra komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

6372 89 T-SKJORTE LANG ERM

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte med rund hals. Strikk ved armslutt. Fluoriserende tekstil og refleks på skulderparti. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

XS-4XL 94 gul/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

5945 89 PIKÉTRØYE LANG ERM

Metallfri og naturlig flammehemmende pikètrøye med lange armer. Brystlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Piké, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

5948 89 HALVPOLO

Naturlig flammehemmende halvpolo med fluoriserende biser over skuldre og armer. Luftspalten som bisene bidrar med gir en ekstra beskyttelse. Strikk i armslutt. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt 98

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

5949 89 T-SKJORTE LANG ERM

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte med rund hals. Strikk i armslutt. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

XS-3XL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

IEC 61482-2 CL.1

5950 89 T-SKJORTE LANG ERM

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte i myk single jersey. Flammehemmende langermet t-skjorte i trikå med rund hals og trykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

EN 1149-5

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

5072 89 55

5070 89 55

33,5 cal/cm²

5,5 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN ISO 20471 CL.2 (XS-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

5071 89 T-SKJORTE

5271 89 T-SKJORTE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals. Transfer refleks for ekstra komfort. XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 1

Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals. Marineblå kontrast. Transfer refleks for ekstra komfort.

c95mt

XS-4XL 50 oransje 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

EN ISO 20471 CL.3

RS0004 REFLEKSVEST

Flammehemmende refleksvest med kort arm. Glidelåslukking i front. Brystlomme høyre bryst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

M-XXL 50 oransje, 55 gul 100% polyester

a93ot

c95mt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

5905 89 PIKÉTRØYE KORT ERM

Metallfri og naturlig flammehemmende pikètrøye med korte ermer. Brystlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

FLAME RETARDANT TILBEHØR T-SKJORTER, PIKÉTRØYER OG REFLEKSVEST

EN ISO 11612 A1 B1 C1

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Piké, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

5909 89 T-SKJORTE

Naturlig flammehemmende t-skjorte. Rund hals. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m², EN 61482-1-2 CL.1

c95mt 99


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

FLAME RETARDANT TILBEHØR SKJORTER EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

5073 91 SKJORTE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

5674 87 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i synbarhet. Meget komfortabel tekstil. Skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff. Transfer refleks for ekstra komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti.

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5770 91 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale og refleks på armer. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5774 86 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene. Trykknapper i plast skjult i front. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 862: Outback 250, 250 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt 100

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

6357 94 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende langermet penskjorte. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene. Brystlommer på venstre side. Justerbare mansjetter. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 15 lysblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

8120 91 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte. Meget komfortabel tekstil. Skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

ARC RATING

5779 91 94

5839 81 94

20,2 cal/cm²

5,2 cal/cm²

9,5 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT TILBEHØR DAMESKJORTE & FRAKK

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

5779 91 DAMESKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende dameskjorte. Fluoriserende materiale og refleks på armer. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

34-46 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

32,3% LOI: cal/cm² 15,0 Rating:

FLAME RETARDANT

Arc

32,3% LOI: cal/cm² Rating:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

15,0 Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

5931 91 BESØKSFRAKK ”VISITOR”

5932 91 FRAKK

Metallfri og naturlig flammehemmende besøksfrakk med ”VISITOR” brodert på venstre bryst og på ryggen. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

Metallfri og naturlig flammehemmende frakk. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt 101


FLAME RETARDANT TILBEHØR HODE- OG HALSPLAGG

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

5999 00 TUBE

5995 92 BALAKLAVA

6308 90 BALAKLAVA

Naturlig flammehemmende balaklava i trikå for beskyttelse av hake, hals og kinn.

Naturlig flammehemmende balaklava i merinoull for beskyttelse av hake, hals og kinn. Leveringsklar 1. kvartal 2018.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

EN ISO 14116 index 3

5970 89 VINTERLUE

Naturlig flammehemmende vinterlue i fleece. Fluoriserende gul. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, EN 1149-3, Fluoriserende EN ISO 20471, 300 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

Naturlig flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue. Den beskytter i tillegg mot at smeltet metall trenger ned i kragen. Halsbeskyttelsen kan i tillegg dras oppover hode som en hjelmlue og gir da også beskyttelse for ørene og annen åpne hud/hår mellom hjelmen og kragen. Om halsbeskyttelsen dras opp i front så beskyttes store deler av ansiktet. Den fungerer også utmerket som et skjerf og beskytter mot kulde.

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

b93nt

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

6307 90 STRIKKELUE

9043 00 FLEECELUE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende strikkelue i merino ull. One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

Naturlig flammehemmende fleecelue. Justering bak. Passer under hjelm.

b93nt

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

9065 81 HETTE

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 580381, 5832 81 og 5869 81. Sertifisert sammen med artikkel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 50 oransje, 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt

One size 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95ot

c95ot

102

One size 03 marine 050: Cantex Heavy Rib, EN 1149-3, 300 g/m²

c95ot

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5


EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

9054 00 SOKK

9074 00 TYNN ULLSOKK

9075 00 ULLSOKK

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Naturlig flammehemmende sokk. 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 marine 42% modakryl / 28% bomull / 22% polyamid / 6% lycra / 2% antistat

Tynn naturlig flammehemmende ullsokk / FR viskose

c95ot

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% ull / 35% FR viskos / 25% elastan / 3% antistat / 2% polyamid

EN 1149-5

Varm naturlig flammehemmende ullsokk / FR viskose.

b93ot

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

EN ISO 14116 index 3

9055 00 BELTE

Metallfri og flammehemmende belte med justerbar lengde. Bredde 35 milimeter. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 42% modakryl-bomull / 58% polyester, EN ISO 11612 A1

9093 00 LÆRBELTE

Lærbelte med skjult metallspenne for å unngå eksponering av metall som er kravet for beskyttelse mot lysbue. Belte er også egnet for bruk i sensitive miljøer der riping skal unngås. Regulerbar lengde. Bredde 40mm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

9058 00 ANKELREIM

Sort spalt lær. Lengde 55 cm. Bredde 15 mm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Skinn

One size 07 sort Skinn

c93ot

EN ISO 14116 index 3

9160 00 SELER

Metallfri og flammehemmende seler for å redusere belastningen på skuldrene. Elastiske seler foran og bak med tekstil over skuldre for god avlastning. Justerbar lengde. Kan festes til verktøyholderen på artikkel 5850 81, 5851 81, 5852 81, 5853 81, 5855 81 og 5859 81. Selene kan også brukes på andre bukser. Da må det monteres verktøyfeste på ønsket artikkel som en On Demand løsning. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% Sele: 37% polyester / 33% modakryl / 21% bomull / 7% elastan / 2% antistat Feste: Skinn

EN ISO 14116 index 3

9060 00 BUKSESELER

Flammehemmende bukseseler med metallspenner. Bredde 35 mm. Regulerbar lengde. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot

c93ot 103

FLAME RETARDANT TILBEHØR SOKKER, BELTER OG BUKSESELER

EN ISO 14116 index 3


HIGH VISIBILITY BLI SETT! For å beskytte den enkelte bruker er det i mange yrker og arbeidsoppgaver krav om sertifisert arbeidstøy med høy synbarhet – EN ISO 20471. Det stilles høye krav til design og materiale for å kunne oppfylle standarden EN ISO 20471. Vi arbeider derfor kontinuerlig med utvikling av våre synbarhetskolleksjoner.

104

Risikovurdering 106 Vedlikehold

106

PPE-DIREKTIV 89/686/EØF

107

CE-ME

108

CE-ME Vinter

114

Tilbehør

118


105


Klær med høy synlighet for deg som ønsker å bli sett! I mange arbeidssituasjoner vil det være behov for å gå med arbeidsklær som er synlig både dag og natt. Bygningsarbeidere, flyplassansatte og arbeids langs trafikkert vei er noen av yrkesgruppene som har behov for slike plagg. Standarden EN ISO 20471 regulerer designet av slike plagg noe som kan være en utfordring med hensyn til plassering av reflekser og den fluoriserende tekstilen slik at den er praktisk og komfortabel å bruke. TRANEMO har gjennom mange års erfaring med produksjon av synbarhets plagg funnet den rette balansen mellom komfort, funksjonalitet og sikkerhet samt plagg både for kvinner og menn og til alle årstider.

Risikovurdering: Arbeid nær kjøretøy i bevegelse • Trafikkulykker

Tranemo risikovurdering Hvis du arbeider nær kjøretøy i bevegelse, eller nær bevegelige prosesser f.eks. kraner eller gaffeltrucker, og har risiko for påkjørsel eller klemming. Fordi dette er en av de vanligste typene arbeidsulykker, inkluderer TRANEMO synlighet i de fleste utendørsplagg vi lager. Kravene i standardene fastsetter regler for hvilken design og hvilke tekstilkvaliteter som kan bruke i en kolleksjon for høy synlighet. Det er tre farger som er godkjent for høy synlighet, og alle disse finnes i TRANEMO sitt utvalg. Gul, oransje og rød gir god fleksibilitet og gjør det mulig å matche med andre plagg. For å oppnå høy synlighet må plaggene ha en bestemt overflate med fluoriserende tekstil og refleksbånd. Jo større overflate, desto høyere klasse for høy synlighet vil plagget oppnå. Klasse 3 er den høyeste klassen.

Logomerking på synbarhetsplagg Synlighet i dagslys med fluoriserende tekstil og

For at plagg som er sertifisert i EN ISO 20471 fortsatt skal tilfredsstille synlighet i mørket med refleksbånd minimumskravene av fluoriserende overflate i henhold til standarden etter logomerking bør ikke logoen være for stor eller plasseres på den fluoriserende delen. På den bakgrunn bør ikke bukser merkes med logo på den fluoriserende delen. Samme anbefaling gjelder for overdeler sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og med forholdsvis liten overflate med fluoriserende tekstil. (f.eks kortermede plagg, dameplagg eller plagg med mye kontrastfarge)

Ta godt vare på plaggene med høy synlighet

106

Vaskeinstruksjoner finnes i hvert enkelt plagg. Vask plaggene regelmessig for å unngå at smuss setter seg fast i tekstilen. For å oppnå lengre levetid for plaggene skal de vaskes med innsiden ut, separat eller med andre plagg som er sertifisert ifølge EN ISO 20471. Ikke bruk optiske blekemidler eller tøymykner. Unngå vaskemidler med blekemiddel (dvs. klor eller perborat). For at refleksbåndet skal kunne fungere så lenge som mulig, anbefaler vi følgende: Unngå sterkt alkalisk vask eller vask med pH-verdi over 11. Tørking i over 70°C må unngås.


Alle verneklær er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-direktivet 89/686/EØF / PPE Lovgivning (EU)2016/425. På våre plagg finner du dette symbolet på CE-etiketten på innsiden. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt verneplagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen. Alle instruksjoner finnes på ditt språk, i samsvar med PPE-direktivet 89/686/EØF / PPE Lovgivning (EU)2016/425.

EN ISO 20471 Verneklær med høy synlighet Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CE-merke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Tekstilen og refleksbåndet blir testet etter fem gangers vask i laboratoriet. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg med høy synlighet. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

EN 343 Verneklær mot regn Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. Plagget og sømmene er testet for vanngjennomtrengning (vanntetthet), klasse 1-3 og vanndampmotstand (pusting), klasse 1-3, der klasse 3 er det høyeste nivået. Plagget må oppnå et godkjent resultat i begge tester for å bli CEmerket med dette symbolet.

EN 342 Verneklær mot kulde Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. Plagget må oppnå godkjente resultater for varmeisolasjon og luftgjennomtrengning for å bli CE-merket med dette symbolet, vanngjennomtrengning er valgfritt.

EN 13758-2 Beskyttelse mot UV-stråling Denne standard spesifiserer kravene for klassifisering og merking av plagg som gir brukeren et UVA + UVB-beskyttelse over 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+) Alle tekstiler beskytter brukeren mot solen og risikoen for å få solforbrenning er avhengig av tekstilens tykkelse. Denne standard indikerer at beskyttelsen er høy. Testmetode for tekstilen er EN 13758-1.

107


CE-ME • For deg som har krav til ekstra synbarhet • Kolleksjon som dekker alle årstider • Damestørrelser Allsidig kolleksjon med høy synbarhet. Vår omfattende CE-ME kolleksjon inneholder plagg til enhver arbeidsoppgave der det kreves plagg sertifisert i synbarhetsnormen EN ISO 20471. I denne kolleksjonen har vi plagg som dekker behovet gjennom de fire årstidene. Vi får ekstremt gode tilbakemeldinger på våre vind- og vanntette vinterplagg som har en meget komfortabel og slitesterk yttertekstil.

CE-ME Slitesterk kvalitet – Høy synbarhet – Høy komfort – Kneputelommer forsterket med HTPA

4830 44 JAKKE

4835 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

4860 44 VEST HÅNDVERK

4482 44 SHORTS HÅNDVERK

4485 44 SHORTS

4820 44 BUKSE

4821 44 BUKSE

4850 44 BUKSE HÅNDVERK

4840 44 SELEBUKSE

4810 44 KJELEDRESS

CE-ME DAME DAM Damestørrelser – Høy synbarhet – Høy komfort – Slitesterk – Kneputelommer forsterket med HTPA

108

4839 44 DAMEJAKKE

4828 44 DAMEBUKSE

4829 44 DAMEBUKSE

4859 44 DAME HÅNDVERKSBUKSE


HIGH VISIBILITY CE-ME

CE-ME FLEECE & SOFTSHELL

CE-ME SKALL

Myke fleece- og softshelljakker

4831 51 FLEECEJAKKE

4032 48 SOFTSHELL JAKKE

Vind- og vanntette – Meshfôrede

4832 48 SOFTSHELL JAKKE

4808 46 SKALLJAKKE T-TEX RS

4826 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

CE-ME VINTER Vind- og vanntette – Fôrede

4801 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

4818 46 VINTERPARKAS T-TEX RS

4815 46 VINTERDRESS T-TEX RS

9048 00 VINTERLUE

109


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.1

4830 44 JAKKE 4835 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028 Praktisk jakke i synbarhet til mange forskjellige arbeidsmiljøer. 3-nålssøm. Glidelås og stormklaff i front. Brystlommer med borrelåslukning. D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. 3 innelommer derav den ene med plass til mobil. Stikklommer. Justerbar midje og mansjetter. Kan utstyres med 9028 fleecefor. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

4860 44 VEST HÅNDVERK

Funksjonell håndverksvest i synbarhet. 3-nåls sømmer. Glidelås i front. D-ring. Doble brystlommer hvorav den ene med klaff. Mobillomme å høyre bryst. Hengelommer med verktøylomme. Hemper i midjen. Doble hammerholdere. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1 (C44) EN ISO 20471 CL.2 (C46-64)

4485 44 SHORTS

Shorts i synbarhet med rib-stop for ekstra rivestyrke. Stikklommer. D-ring. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 50 oransje, 51 rød, 55 gul 440: 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) EN ISO 20471 CL.2 (C48-64)

4482 44 SHORTS HÅNDVERK

Shorts i synbarhet med rib-stop for ekstra rivestyrke. Hengelommer med verktøysfeste forsterket med HTPA. D-ring. Stikklommer. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

110


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

HIGH VISIBILITY CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

4821 44 BUKSE

Bukse i synbarhet med romslig passform. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4820 44 BUKSE

Bukse i synbarhet med romslig passform og kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

4850 44 BUKSE HÅNDVERK

Håndverksbukse i synbarhet med romslig passform og kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. Hengelommer med verktøysfeste forsterket med HTPA. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med knivfeste og pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 111


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4840 44 SELEBUKSE

Selebukse i synbarhet med justerbare seler og kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. Justerbare seler med fixlock spenner. Regulerbar midje med knapper. Stor brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme med glidelås. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Tommestokklomme med pennelommer. Kneputelommer med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

4810 44 KJELEDRESS

Kjeledress i synbarhet med rib-stop for ekstra rivestyrke. 3-nålssøm. Knepping i front med skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og D-ring. Mobillomme på venstre arm. Justerbar ribb i midjen. Legg i ryggen. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Tommestokklomme med pennelommer. Kneputelommer justerbare i to høyder. Trykknappjustering ved mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt 112


HIGH VISIBILITY CE-ME DAME

zz z zz

z zz

zz

zz zz

zzzzzzzzzzzz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zz zz

zzzzzzzzzzzz

EN ISO 20471CL.2 (S-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1

4839 44 DAMEJAKKE

4828 44 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Damejakke i synbarhet for bruk i mange ulike arbeidsområder. 3-nålssøm. Glidelås i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring på høyre side. Mobillomme med glidelås på venstre arm. Innelommer. Stikklommer. Justerbar midje og mansjett. S-XXL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

Damebukse i synbarhet med romslig passform. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Forsterkning nederst på ben med HTPA.

c95mt

36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4829 44 DAMEBUKSE

Damebukse i synbarhet med romslig passform og kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

4859 44 DAME HÅNDVERKSBUKSE

Damebukse med romslig passform og kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. Hengelommer med verktøyfeste forsterket med HTPA. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med knivfeste og pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

113


HIGH VISIBILITY

HIGH VISIBILITY

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

HIGH VISIBILITY CE-ME FLEECE & SOFTSHELL

EN ISO 20471 CL.3

4831 51 FLEECEJAKKE

Meget komfortabel og lett fleecejakke i synbarhet. Glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

a93ot

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 471 CL.2 (XS) EN 471 CL.3 (S-4XL)

4032 48 SOFTSHELL JAKKE

Softshelljakke i synbarhet. Vanntett glidelås i front. Vanntett glidelås også på de vertikale brystlommene og på arm lommen. Pennebånd. D-ring. Stikklommer med glidelås. Avtak og justerbar hette. Snorstramming nederst. Jakken oppgraderes i løpet av 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 97 rød/grå 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende

a93ot

114

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z zz zz zz zz zz zz

zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z

zz zz zz zz zz zz

zzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 20471 CL.3

4832 48 SOFTSHELL JAKKE

Vind- og vannavvisende softshelljakke i synbarhet med myk innside. Glidelås i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring. Stikklommer. Innvendig mobillomme. Armlomme med glidelås.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende

a93ot


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

HIGH VISIBILITY CE-ME SKALL

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3.3

4808 46 SKALLJAKKE T-TEX RS

Vind- og vanntett skalljakke i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbar hette. Glidelås og stormklaff i front. Brystlommer med borrelåslukning. D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. To innvendig lommer med glidelås der den ene er stor for dokument. Stikklommer som er fleeceforet med glidelås. Snøring nederst. Justerbare mansjetter. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Meget gode pusteegenskaper. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

Vind- og vanntett skallbukse i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbare seler. Forhøyet ryggparti. Stikklommer med klaff. Toveis glidelås på begge ben. Tommestokklomme. Kneputelommer. Snølås i ben. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot 115


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

HIGH VISIBILITY CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

4801 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

Vind- og vanntett vinterjakke i synbarhet med teipede sømmer og avtakbar hette. Pilefor i bolen og quiltfor i ermer. Glidelås og stormklaff i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. To innvendig lommer med glidelås der den ene er stor for dokument/lesebrett. Stikklommer som er fleeceforet med glidelås. Snøring nederst. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Justerbar armslutt og innvendig ribb i arm. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

4818 46 VINTERPARKAS T-TEX RS

Vind- og vanntett vinterparkas i synbarhet med teipede sømmer og med avtakbart fleecefôr i bolen. Quilt i ermene. Avtakbar hette. Toveis glidelås med stormklaff i front. Brystlommer med borrelås lukning. D-ring. To skjulte lommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett og mobil. Innelomme med glidelås. Frontlommer med klaff. Snøring i midje og nederst. Glidelåsåpning i foret nederst for ryggtrykk. Justerbar armslutt og innvendig ribb i arm. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 220 g/m²

c93ot

9048 00 VINTERLUE

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. Borrelås lukking. Størrelse: Farge: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

a93ot

116


HIGH VISIBILITY CE-ME VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

4815 46 VINTERDRESS T-TEX RS

Vind- og vanntett vinterdress i synbarhet med teipede sømmer og quiltfôr. Toveis glidelås med klaff i front. Brystlomme med glidelås og skjult D-ring på venstre side. Brystlomme med klaff og plass til mobiltelefon på høyre side. Innerlomme. Strikk i livet. Frontlommer på ben med klaff. Baklomme med klaff. Tommestokklomme. Innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på utsiden av ben. Quiltfôret. Justerbar fotvidde. Fleece i krage og i avtakbar hette. Justerbar mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 004: Fôr, 100% polyester, quilt, 110 g/m² 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

117


TILBEHØR • Farger som matcher CE-ME kolleksjonen • T-skjorter med myke reflekser • Produkter for alle fire årstider For deg som arbeider i miljø der det finnes risiko relatert til trafikk eller andre former for transport. Her finnes refleksvester, t-skjorter og collegegensere som er godkjent i EN ISO 20471 cl 2 og 3. Plaggene er designet for å passer perfekt sammen med øvrige Tranemo plagg fra CE-ME kolleksjonen.

118


HIGH VISIBILITY TILBEHØR

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471CL.2 (XS-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

4871 26 COLLEGEGENSER

4874 11 T-SKJORTE LANG ERM

4872 11 T-SKJORTE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Myk collegegenser i synbarhet med børstet innside. Glidelås i krage. Brystlomme med glidelås. Transfer refleks for ekstra komfort. XS-4XL 50 oransje, 55 gul 264: 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m²

Myk langermet t-skjorte i synbarhet i trikå med bomull på innsiden. V-ring. Mansjett. Transfer refleks for ekstra komfort.

c95mt

c95mt

EN ISO 20471 CL.2 (XS-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

4875 11 PIKÉSKJORTE

Myk og formstabil pikèskjorte i trikå med bomull på innsiden Knepping i stolpen. Brystlomme. Transfer refleks for ekstra komfort. Leveringsklar 1. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m²

Myk t-skjorte i synbarhet i trikå med bomull på innsiden. Transfer refleks for ekstra komfort. XS-4XL 50 oransje, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

4620 51 REFLEKSVEST

RS0003 REFLEKSVEST

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Refleksvest i synbarhet. Borrelås i front. Kantet med sorte nylonbånd. One size 50 oransje, 55 gul 100% polyester

Refleksvest med kort arm. Glidelåslukking i front. Brystlomme høyre bryst.

a93ot

M-XXL 55 gul 100% nylon

a93ot

c95mt 9048 00 VINTERLUE

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. Borrelås lukking. Størrelse: Farge: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

a93ot 119


120


WORK IDENTITY ARBEIDSKLÆR SOM GIR IDENTITET WORK IDENTITY – Her vil du finne alt fra kule håndverksbukser til tradisjonelle industriog serviceplagg. Vi fokuserer alltid på å utvikle og kvalitetssikre våre arbeidsklær med profesjonell design og passform. Dette krever evne til nytekning og ikke minst mot til å gå nye veier. Vi prioriterer alltid bruk av kvalitetsmaterialer samt produksjon i egne fabrikker fremfor lav pris. De fleste tekstilene vi benytter i våre produkter er sertifisert i henhold til Øko-Tex. T-More

122

Original Cotton

144

Craftsman Pro

128

Allvær

146

Premium Plus

132

Undertøy

152

Comfort Plus

138

Tilbehør

154

Comfort Light

140

On Demand

158

121


T-MORE • For deg innenfor håndverk- og serviceyrket • Canvas med forsterkningsmateriale • Kult design med bra lommeløsninger Med inspirasjon fra den skandinaviske villmarken har vi designet arbeidsklær med fokus på maksimal funksjonalitet, slitestyrke og passform. Kolleksjonen har i tillegg til optimal passform, et ungdommelig designspråk og mange tøffe detaljer. Vi har valgt å produsere kolleksjonen i materialer med grov struktur. Buksene er produsert i panama. De har detaljer i tofarget forsterkningsmateriale og svart HTPA Dobby. Den quiltforede vinterjakken har en vannavisende panamatekstil og skulderforsterkning. I tillegg til vinterjakken finnes både softshelljakke og en myk strikket fleecejakke. Dette er en detaljert kolleksjon som virkelig skiller seg ut.

T-MORE Canvas – Kneputelommer i slitesterk HTPA Dobby

3520 28 BUKSE

3525 28 WORKJEANS

3550 28 BUKSE HÅNDVERK

3540 28 SELEBUKSE

T-MORE DAME Damestørrelser – Canvas - Kneputelommer i slitesterk HTPA Dobby

3528 28 WORKJEANS DAME

3529 28 DAMEBUKSE

3559 28 DAMEBUKSE HÅNDVERK

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

T-MORE VINTER Jakker for bruk utendørs

3500 28 VINTERJAKKE

122


123


WORK IDENTITY T-MORE PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3500 28 VINTERJAKKE

Vind- og vannavvisende vinterjakke med HTPA forsterket skulderparti. Quiltforet. Høy fleeceforet krage med innvendig stormklaff. Venstre brystlomme med klaff og D-ring. Høyre brystlomme vertikal lomme med glidelås, mobillomme samt en pennebånd. Sidelommer. Refleksdekorasjoner på arm og rygg. Justerbar armslutt og midje. Innvendig ribb i arm. To innvendige lommer. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 midnatt blå 283: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m², vannavvisende 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 012: Fôr, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEM

1934 established in

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

Vind- og vannavvisende softshelljakke med myk fleece på innsiden. Brystlomme med glidelås på høyre side. D-ring. Stikklommer med glidelås. Armlomme med glidelås. Justerbar innvendig ribb nederst på arm. Refleksbiser rund armene og på rygg. Innelomme med klaff og to store dokumentlommer. Snorstramming nederst. JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 21 rio rød, 31 midnatt blå, 67 antrasitt 481: 100% polyester, 330 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95ot

124


WORK IDENTITY T-MORE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEM

1934 established in

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

Myk og varm fleecejakke med strikket utside og myk fleece på innsiden. Glidelås i front med innvendig stormklaff. Brystlomme med glidelås på høyre side. Stikklommer med fleece på innsiden. Ribb i siden. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 65 stål grå 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% ull, 400 g/m², strikket materiale festet med 100% polyesterfleece

a95ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3540 28 SELEBUKSE

Selebukse i canvas/panama tekstil med justerbare seler og HTPA forsterkede kneputelommer. Den er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Justerbare seler. Frontlomme med klaff. Innvendig sikkerhetslomme. Justerbar midje og hemper for belte. Stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokklomme med verktøyfeste. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt 125


WORK IDENTITY T-MORE JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3525 28 WORKJEANS

Workjeans i canvas/panama tekstil med formede kne og HTPA forsterkning. Buksen er utstyrt med flere tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokk og verktøylomme. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

126

3528 28 WORKJEANS DAME

Workjeans for damer i canvas/panama tekstil med formede kne og forsterkning i HTPA. Buksen er utstyrt med flere tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokk og verktøylomme. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY T-MORE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

1934 established in

3520 28 BUKSE

Bukse i canvas/panama tekstil med romslig passform, formede kneputelommer forsterket med HTPA. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

3550 28 BUKSE HÅNDVERK

Håndverksbukse i canvas/panama tekstil med romslig passform, formede kneputelommer forsterket med HTPA. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Hengelommer i HTPA Dobby. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

3529 28 DAMEBUKSE

3559 28 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Farge:

Størrelse: Farge:

36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå

36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå

127


CRAFTSMAN PRO • Arbeidsklær for håndverk, industri og verksted • 100% bomull med HTPA forsterkning – High Tenacity PolyAmid • Funksjonelle plagg med bra lommeløsninger Med fokus på tøff design, komfort og funksjon har vi utviklet kolleksjonen CRAFTMAN PRO. Dette er en 100% bomullskolleksjon som retter seg mot håndverkere, industri- og verkstedsarbeidere som krever slitesterke plagg. De detaljrike plaggene er utstyrt med forsterkede slitesoner for å motstå slitasje på knær og hengelommer. Hele kolleksjonen er forvasket for å minimere krymp og bedre komforten

CRAFTSMAN PRO Slitesterk bomullstwill - Kneputelommer i slitesterk HTPA – Kontrastsømmer

7732 15 JAKKE

7720 15 WORKJEANS

7790 15 PIRATBUKSE HÅNDVERK

128

7750 15 BUKSE HÅNDVERK

7740 15 SELEBUKSE

7780 15 SHORTS

7749 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

7789 15 SHORTS HÅNDVERK

7710 15 KJELEDRESS


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7732 15 JAKKE

Ufôret jakke i en slitesterk bomullstwill med refleksdetaljer. Knepping i front med jeans- og trykknapper. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Sidelommer med refleksdetaljer. Armlomme med klaff og pennebånd. Regulerbar midje og nederst på armer med trykknapper. Refleksdetaljer på rygg. Kontrastsømmer. Forvasket. Leveringsklar 1. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt 129


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7720 15 WORKJEANS

7750 15 BUKSE HÅNDVERK

Bukse i slitesterk bomullstwill med innvendige kneputelommer. D-ring i høyre beltespenne. Sidelommer. Baklommer. lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklommens innside forsterket med HTPA. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Håndverksbukse i slitesterk bomullstwill med romslig passform og HTPA forsterkede kneputelommer. HTPA forsterkede hengelommer med tang- og meiselhempe i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige frontlommer. Baklommer forsterket med HTPA. Doble benlommer med mobillomme.Justerbare knelommer forsterket med HTPA. Forsterket tommestokklomme. HTPA forsterkning på buksen nede og refleksbiser. Forvasket.

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7790 15 PIRATBUKSE HÅNDVERK

Piratbukse i slitesterk bomullstwill med justerbar benvidde og HTPA forsterkede kneputelommer. HTPA forsterkede hengelommer med ekstra rom for tang- og meisel i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige frontlommer. Forsterkede baklommer med codura. Doble lårlommer med mobillomme. Tommestokklommens innside forsterket med HTPA, knelommer forsterket med HTPA, Verktøyfeste i midjen, Hammerholder. HTPA forsterkning nederst på piratbuksen med mulighet for innstramming. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 130

7780 15 SHORTS

Shorts i slitesterk bomullstwill. D-ring i høyre beltespenne. Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme hvor innsiden er forsterket med HTPA. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

7789 15 SHORTS HÅNDVERK

Håndverksshorts i slitesterk bomullstwill. HTPA forsterkede hengelommer med ekstra rom for tang og meisel i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige stikklommer. Forsterkede baklommer med codura. Doble lårlommer med mobillomme. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7740 15 SELEBUKSE

Selebukse i slitesterk bomullstwill og HTPA forsterkede kneputelommer. Toveis glidelås i front. Justerbare seler. Brystlommer hvorav en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer med gjennomgang. Doble lårlommer med mobillomme. Tommestokklomme. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

7749 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

Selebukse i slitesterk bomullstwill med HTPA forsterkede kneputelommer. Toveis glidelås i front. Justerbare seler. Brystlommer hvorav en med klaff. Skjult D-ring. Gjennomgående sidelommer. Doble hengelommer. Doble benlommer med telefonlomme. Tommestokklomme. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

7710 15 KJELEDRESS

Kjeledress i slitesterk bomullstwill. Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaff. D-ring. Telefonlomme på ventre arm. Justerbar strikk i ryggen. Fold i rygg for ekstra bevegelse. Innerlomme. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer der en er med klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Trykknapper ved håndledd. Justerbare knelommer. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

c95mt

131


PREMIUM PLUS • Håndverkskolleksjon med moderne passform – Vår bestselger! • Slitesterk tekstil med børstet innside • Forsterkninger i HTPA – High Tenacity PolyAmid PREMIUM PLUS er designet med fokus på funksjon og kvalitet. Denne allsidige kolleksjonen er vår absolutte bestselger og er utstyrt med mange geniale lommeløsninger og har forsterkninger på steder med høy slitasjerisiko. Serien er produsert i en slitesterk polyester/bomull tekstil der innsiden av tekstilen har blitt børstet for å gi brukeren ekstra komfort.

PREMIUM PLUS Slitesterk polyester/bomull – Børstet innside - Kneputelommer i slitesterk HTPA – Kontrastsømmer

132

3830 50 JAKKE HÅNDVERK

3832 50 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

3860 50 VEST HÅNDVERK

3870 11 T-SKJORTE

3820 50 WORKJEANS

3850 50 BUKSE HÅNDVERK

3890 50 PIRATBUKSE HÅNDVERK

3880 50 SHORTS

3881 50 SHORTS HÅNDVERK

3840 50 SELEBUKSE

3841 50 SELEBUKSE HÅNDVERK

3810 50 KJELEDRESS


PREMIUM PLUS DAME Damestørrelser – Slitesterk polyester/ bomull

3829 50 WORKJEANS DAME

3859 50 DAMEBUKSE HÅNDVERK

3899 50 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK

133


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3830 50 JAKKE HÅNDVERK 3832 50 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Myk og komfortabel fleecejakke. Glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Elastiske JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; mansjetter med tommelgrep. Innerlomme.

Håndverksjakke med mange lommeløsninger og børstet innside for ekstra komfort. Skjult glidelås. Høyre brystlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Venstre brystlomme med pennebånd og rom for småverktøy. Romslige sidelommer. Innelommer. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Legg i ryggen. Regulerbar midje. Justerbar mansjett. Forlenget ryggparti. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

1934 established in

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

1934 established in

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3860 50 VEST HÅNDVERK

Funksjonell håndverksvest Glidelås i front. Høyre brystlomme med mobil og pennelomme. Venstre brystlomme men pennebånd. Fire hengelommer med HTPA forsterkning. Hammerholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m² C50

UK

34”R

c95mt 134

DE

50

DK

88

3870 11 T-SKJORTE C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

Tofarget t-skjorte i høy kvalitet Kort arm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 77 marine/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

3820 50 WORKJEANS

Workjeans med børstet innside for ekstra komfort. Innvendige kneputelommer. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Innvendige kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt 3829 50 WORKJEANS DAME

Workjeans til damer med børstet innside for ekstra komfort. Innvendig kneputelommer. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Innvendige kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

3850 50 BUKSE HÅNDVERK

Allsidig håndverksbukse med romslig passform, mange lommeløsninger og HTPA forsterkede kneputelommer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3859 50 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Håndverksbukse til damer med romslig passform og HTPA forsterkede kneputelommer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

135


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3880 50 SHORTS

Shorts med børstet innside for ekstra komfort. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

3881 50 SHORTS HÅNDVERK

Håndverkshorts med børstet innside for ekstra komfort. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3890 50 PIRATBUKSE HÅNDVERK

Piratbukse med justerbar benvidde og HTPA forsterkede kneputelommer. Forsterkede hengelommer, kontrastsømmer og verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 3899 50 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK

Piratbukse til damer med justerbar benvidde og HTPA forsterkede kneputelommer. HTPA forsterkede hengelommer, kontrastsømmer og verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

136

36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3840 50 SELEBUKSE

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort og HTPA forsterkede kneputelommer. Toveis glidelås i front. Regulerbare seler. Regulerbar midje. Venstre brystlomme med klaff. D-ring. Høyre brystlomme med pennebånd og verktøylommer. Stikklommer. Baklommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme, knivknapp og verktøylomme. Hammerholder. Venstre lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Størrelser med lengre og kortere benlengde produseres som OnDemand. 5 ekstra arbeidsdager må påregnes for levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

3841 50 SELEBUKSE HÅNDVERK

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort og HTPA forsterkede kneputelommer. Toveis glidelås i front. Regulerbare seler. Regulerbar midje. Hengelommer med HTPA forsterkede verktøybånd. Venstre brystlomme med klaff. D-ring. Høyre brystlomme med pennebånd og verktøylommer. Stikklommer. Baklommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme, knivknapp og verktøylomme. Hammerholder. Venstre lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. On Demand produkter - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

3810 50 KJELEDRESS

Kjeledress med børstet innside for ekstra komfort. Skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og penneåpning. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Strikk i siden. Fold i rygg for ekstra bevegelighet. Stikklommer med gjennomgang. Justerbare kneputelommer. Baklommer der en er med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme med verktøylomme. Trykknapper for justerbar mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

c95mt

137


COMFORT PLUS • Arbeidsklær til lager/produksjon • Slitesterk tekstil med børstet innside • Tåler meget godt industrivask Plaggene i kolleksjonen er produsert i kraftig polyester/bomullskvalitet med flosset innside for maksimal komfort. Kolleksjonen passer fint til både lagerarbeid og til medarbeidere som jobber i produksjon.

138


WORK IDENTITY COMFORT PLUS

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2830 50 JAKKE

Jakke med børstet innside for ekstra komfort. 3-nålssømmer. Skjult glidelås med trykknapper i front. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Høyre brystlomme med klaff og napoleonslomme med glidelås. Stikklommer. Armlomme med klaff. Legg i rygg for ekstra bevegelighet. Trykknapper for justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine, 07 sort, 08 grønn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2820 50 BUKSE

Bukse med børstet innside for ekstra komfort. 3-nålssømmer. Stikklommer. D-ring. Baklommer der ene er med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme. Knelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 08 grønn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2840 50 SELEBUKSE

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort. 3-nålssømmer. Justerbare seler med selespenner. Justerbar midje med knapper. Stor brystlomme med mindre lommer i og skjult D-ring. Innvendig sikkerhetslomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme. Justerbare knelommer. Baklommer der ene er med klaff. Hammerholder. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 08 grønn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

2850 50 BUKSE HÅNDVERK

Håndverksbukse med romslig passform og HTPA forsterkede kneputelommer. Hengelommer. D-ring. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme i HTPA. Knivknapp. Hammerholder. Justerbare knelommer i HTPA. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 139


COMFORT LIGHT • Klassisk industri- og servicekolleksjon • Ripefrie plagg som passer til blant andre bilindustrien • Lett vekt – slitesterk polyester/bomull Med perfekt passform og god slitestyrke er dette en perfekt kolleksjon for industri og serviceyrker. De fleste plaggene i kolleksjonen er dessuten designet for å minimere risikoen for å ripe opp ømtålige flater som lakkerte biler. Kolleksjonen er derfor spesielt bra til for eksempel bilverksteder.

COMFORT LIGHT Lett polyester/bomull – Slitesterk – Ripefrie

1130 40 JAKKE

1131 40 LAGERFRAKK

1110 40 KJELEDRESS

1120 40 BUKSE

1125 40 CHINOS

1180 40 SHORTS

COMFORT LIGHT DAME Lett polyester/bomull – Slitesterk – Ripefrie

1129 40 BUKSE DAME

140


141


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1180 40 SHORTS

Lett klassisk shorts i slitesterk polyester/bomull. Plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff og mobillomme. D-ring.

1130 40 JAKKE

Lett klassisk jakke i slitesterk polyester/bomull. Skjult glidelås og trykknapper. Lomme med glidelås og innvendig D-ring på venstre bryst. Mobillomme på høyre bryst. Romslige stikklommer. Innelomme. Legg i rygg for ekstra bevegelighet. Skjulte trykknapper ved mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

XS-3XL 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1131 40 FRAKK

Lett klassisk frakk i slitesterk polyester/bomull. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer der venstre med pennelomme. D-ring. Frontlommer. Innelomme. Åpning på baksiden. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine, 04 hvit 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

1110 40 KJELEDRESS

Lett klassisk kjeledress i slitesterk polyester/bomull. Skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og innvendig D-ring på venstre bryst. Justerbar strikk og legg i rygg for ekstra bevegelighet. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Skjulte trykknapper i mansjetter. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt 142


WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1120 40 BUKSE

1125 40 CHINOS

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Lett klassisk bukse i slitesterk polyester/bomull. Plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og D-ring. C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

Lett klassisk chinosbukse i slitesterk polyester/bomull. Plastknapp og D-ring i midjen. Stikklommer. En passpolar baklomme med plastknapp. C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1129 40 BUKSE DAME

Lett klassisk damebukse i slitesterk polyester/bomull. Plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

34-48 03 marine, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt 143


ORIGINAL COTTON • Klassisk industri- og verksted kolleksjon • 100% bomull • Enkel design - Ripefrie ORIGINAL COTTON er kolleksjonen designet for industri og verkstedarbeideren. Kolleksjonen er produsert i et slitesterkt 100% bomullsstoff med enkel design som er tilpasset industriarbeid.

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2531 13 JAKKE

Klassisk jakke i bomull. Skjult glidelås med trykknapper i front. Brystlommer med klaff der høyre er med mobillomme. Stikklommer. Innerlommer. Legg i rygg. Justerbar midje og mansjetter. D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2521 13 BUKSE

Klassisk bukse i bomull. Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med mobillomme. Tommestokklomme. Hammerholder. Justerbare knelommer. D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt 144

2050 13 BUKSE HÅNDVERK

Maler/murerbukse i slitesterk bomullstwill med romslig passform. HTPA forsterkede hengelommer med tang- og meisel feste. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer i HTPA for kneputer. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 04 hvit 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2541 13 SELEBUKSE

Klassisk selebukse i bomull. Justerbare seler med spenner. Lommer i front på bryst. Innvendig sikkerhetslomme. Stikklommer med gjennomgang. Lårlomme med klaff og mobillomme. Baklommer. Tommestokklomme med hempe til hammer. Regulerbare knelommer til kneputer. D-ring. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt

2511 13 KJELEDRESS

Klassisk kjeledress i bomull. Skjult glidelås med trykknapper i front. Brystlommer med klaff. D-ring. Stikklommer med gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer. Tommestokklomme. Innstramming i livet og legg i rygg for ekstra komfort og bevegelsesmulighet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt 145


VINTER • For håndverkere, industriarbeideren og servicepersonell • Et bredt sortiment som passer mange ulike kolleksjoner • Funksjonelle plagg som beskytter mot vær- og vind I vårt vintersortiment finnes mange fine fleece- og softshelljakker i tillegg til diverse vinterplagg. Alt fra vår nye skallbukse til vår nye varme og lettfôrede vinterdress utviklet spesielt med tanke på havbruksnæringen. Begge plagg er vind- og vanntette. Både den vinterdressen og vår nye hettejakke har fluoriserende gul tekstil på skulderparti for å minske risikoen for ulykker. Mange av plaggene er EN 342 og EN 343 sertifisert som garantere deg varm og tørr.

VINTER FLEECE

VINTER SOFTSHELL

Myke og behagelige fleecejakker i forskjellige tekstiler

Vind- og vannavvisende softshell

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

6207 00 HETTEJAKKE

6641 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

VINTER SKALL

VINTER

Meshfôret – Vind- og vanntett

Fôrede - Noen av plaggene er vind- og vanntette

6226 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

146

3831 51 FLEECEJAKKE

3500 28 VINTERJAKKE

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

6232 46 VINTERPARKAS T-TEX ONE

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

6210 46 VINTERDRESS T-TEX RS


147


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

WORK IDENTITY VINTER SKALL & VINTER

EN 343 3.3

*EN 342 (6200+6226)

6226 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

Vind- og vanntett skallbukse med meshfôr og teipede sømmer. Avtakbare og regulerbare seler. Forhøyet ryggparti. Stikklommer med klaff. Lårlomme på venstre side. Tommestokklomme. Baklomme med klaff. HTPA forsterkning på kne og nederst bak. Innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på ben. Justerbar fotvidde. Snølås. Refleks rundt ben. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3.1

6210 46 VINTERDRESS T-TEX RS

Vind- og vanntett vinterdress med teipede sømmer med forhøyet synlighet. Toveis glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper i front. Brystlommer med glidelås. Sidelommer med klaff. D-ring. Lårlomme med klaff. HTPA forsterkede og justerbare innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på utsiden av ben med dobbel stormklaff. Justerbar fotvidde og innvendig snølås. Baklomme med klaff. Tommestokklomme. Justerbar strikk i midjen. Justerbar mansjett med innvendig pulsvarmer. Justerbar og avtakbar hette. HTPA forsterkning nederst på ben. Lett quiltfôret med fleece i krage og hette. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m² 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot 148


WORK IDENTITY VINTER

EN 343 3.1

*EN 342 (6200+6226)

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

EN 343 3.3

6232 46 VINTERPARKAS T-TEX ONE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Vind- og vanntett vinterjakke med teipede sømmer og refleksbiser. Quiltfôret med pile i front og nederst på ryggen. Glidelås med dobbel stormklaff i front. Justerbar og avtakbar hette. Justerbar bredde på kraven. Brystlommer med klaff. D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med glidelås. Snøring nederst. Åpning i rygg for god ventilasjon. Justerbar armslutt med innvendig ribb. To innvendige lommer der den ene er stor nok for dokument/lesebrett. Refleksdetaljer. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Vind- og vanntett vinterparkas med avtakbart fleecefôr. Glidlås og dobbel stormklaff med trykknapper. Brystlommer med glidelås. Varmelommer med glidelås. Sikkerhetslomme under stormklaff. Innvendig ribb i erm. Refleksbånd over bryst og rygg. Snøring i midje og nederst. Innelommer. Hette i kragen.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

S-4XL 03 marine, 07 sort 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 200 g/m²

a93nt

c93ot

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3500 28 VINTERJAKKE

Vind- og vannavvisende vinterjakke med HTPA forsterket skulderparti. Quiltforet. Høy fleeceforet krage med innvendig stormklaff. Venstre brystlomme med klaff og D-ring. Høyre brystlomme vertikal lomme med glidelås, mobillomme samt en pennebånd. Sidelommer. Refleksdekorasjoner på arm og rygg. Justerbar armslutt og midje. Innvendig ribb i arm. To innvendige lommer. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk.

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 midnatt blå 283: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m², vannavvisende 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 012: Fôr, 100% polyester, quilt, 150 g/m² 1934 established in

c95mt

1934 established in

Klassisk pilotjakke i vind- og vannavvisende beavernylon fôret med en avtakbar fleecevest Brystlommer med klaff, D-ring og blyantlomme. Mobillomme med glidelås. Innelomme. Sidelomme Dobbel armlomme med glidelås. Ribb nederst på arm og i midjen. Avtakbart fór i bolen. Quiltfór i armene. Hette i krage. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 73 blå/marine 303: Bevernylon, 50% polyamid / 50% bomull, twill med PU-belagt bakside som gir god beskyttelse mot fuktighet, 235 g/m² 460: Forsterkningsstoff, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind og vannavvisende 009: Avtagbart fôr, 100% polyester, pile, 540 g/m²

a95nt 149


WORK IDENTITY VINTER SOFTSHELL & FLEECE JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6207 00 HETTEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti. Brystlomme med glidelås. Romslige frontlommer. Armlomme. Hette med snøring. Ribb nederst på armene og i midjen. Leveringsklar 2. kvartal 2018. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 95 sort/gul 261: 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece 464: Fluoriserende, Plain Structure, PU-belagt bakside, 200 g/m²

a93nt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEM

1934 established in

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

Vind- og vannavvisende softshelljakke med myk fleece på innsiden. Brystlomme med glidelås på høyre side. D-ring. Stikklommer med glidelås. Armlomme med glidelås. Justerbar innvendig ribb nederst på arm. Refleksbiser rund armene og på rygg. Innelomme med klaff og to store dokumentlommer. Snorstramming nederst. JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 21 rio rød, 31 midnatt blå, 67 antrasitt 481: 100% polyester, 330 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95ot

150


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

WORK IDENTITY VINTER FLEECE

6641 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Vind- og vannavvisende laminert fleecejakke med avtakbare armer og gode pusteegenskaper. Forsterket skulderparti og albue. Mobillomme. Brystlomme med glidelås. D-ring. Front lommer med glidelås. Snøring nederst. Forlenget rygg, Åpning for tommel nederst på armen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine, 07 sort 470: 100% polyesterfleece, 300 g/m², 3-lags bonded fleece med PU membran, vind og vannavvisende

a93ot JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEMTRANEMO EMO

1934 established in

TRANEM

1934 established in

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

Myk og varm fleecejakke med strikket utside og myk fleece på innsiden. Glidelås i front med innvendig stormklaff. Brystlomme med glidelås på høyre side. Stikklommer med fleece på innsiden. Ribb i siden. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 65 stål grå 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% ull, 400 g/m², strikket materiale festet med 100% polyesterfleece

a95ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 1934 established established in in

3831 51 FLEECEJAKKE

Myk og komfortabel fleecejakke. Glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Elastiske mansjetter med tommelgrep. Innerlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

151


UNDERTØY • Fukttransporterende • Holder deg varm i kulden • Myke og behagelige å bruke Undertøyet passer deg som arbeider inne eller ute i et kjølig miljø. Behøver du ekstra beskyttelse mot kulde er våre quiltfôrede thermoplagg perfekte som et isolerende mellomlag.

152


WORK IDENTITY UNDERTØY

6930 51 TERMOJAKKE

6961 51 TERMOVEST

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Thermojakke i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. Glidelås i front. Forlenget ryggparti. Brystlomme. Sidelommer. To store innerlommer. Ribb i armslutt. XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

Thermovest i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. Glidelås i front. Forlenget ryggparti. Brystlomme. Sidelommer. To store innerlommer.

a93mt

6979 42 POLOTRØYE

3-funksjons polotrøye i oppgradert passform. Glidelås. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 428: 3-funksjon, 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m²

c95nt

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

6920 51 TERMOBUKSE

Thermobukse i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. Trykknapp. Strikk i siden. Ribb i benslutt. Størrelse: Farge: Kvalitet:

a93mt

a93mt

6975 42 UNDERTRØYE

3-funksjons langarmet undertrøye i oppgradert passform. Rund hals. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 428: 3-funksjon, 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m²

c95nt

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

6972 42 LONGS

3-funksjons longs i oppgradert passform. Strikk i livet. Pulsvarmer i ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 428: 3-funksjon, 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m²

c95nt 153


TILBEHØR • Spesialdesignet for deg som bruker Tranemo plagg • Farger som matcher alle kolleksjoner • Mange praktiske produkter Tilbehør sortimentet er designet for å passe perfekt sammen med kolleksjonene i Work Identity og High Visibility. Det finnes mange praktiske produkter å velge blant og som matcher både i farge og funksjon til Tranemo sine plagg.

WORK IDENTITY TILBEHØR

3572 11 T-SKJORTE

3573 11 T-SKJORTE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Kvalitets t-skjorte med kult trykk. Kort arm.

Kvalitets t-skjorte med kult trykk. Kort arm.

XS-4XL 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt

c95mt

3870 11 T-SKJORTE

8012 11 T-SKJORTE

8033 24 PIKÉSKJORTE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Tofarget t-skjorte i høy kvalitet Kort arm. XS-4XL 77 marine/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt 154

XS-4XL 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

T-skjorte i høy kvalitet med gode vaskeegenskaper. Kort erm. XS-4XL 02 rød, 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt

Pikèskjorte i høy kvalitet. Kort erm. Brystlomme.

XS-4XL 03 marine, 07 sort 240: 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY TILBEHØR

8131 22 SKJORTE

Langermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. Trykknapper. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 221: 60% bomull / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt 8141 22 SKJORTE

Kortermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. Trykknapper. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 221: 60% bomull / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt

3574 26 COLLEGEGENSER

3575 26 COLLEGEGENSER

8312 26 COLLEGEGENSER

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Myk og komfortabel collegegenser med trykk og børstet innside. Rund hals. XS-3XL 03 marine, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 300 g/m²

a93mt

Myk og komfortabel collegegenser med trykk og børstet innside. Rund hals. XS-3XL 03 marine, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 300 g/m²

a93mt

Myk og komfortabel collegegenser med børstet innside. Rund hals. XS-3XL 03 marine, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 300 g/m²

a93mt 155


WORK IDENTITY TILBEHØR

9048 00 VINTERLUE

9068 00 LUE

9168 00 STRIKKET LUE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. Borrelås lukking.

Lue med fleecefôr

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

a93ot

9028 51 FLEECEFOR

9020 00 KNEPUTER

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Mykt og komfortabelt fleecefòr uten armer. Passer til jakke 3830, 4830 og 7730. Festes med trykknapper. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL-3XL

Caps med TRANEMO logo. Regulerbar størrelse. One size 07 sort 100% bomull

b93ot

One size 06 grå 96% akryl / 4% elastan

a93ot

a93ot

9124 00 CAPS Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine, 07 sort 95% bomull / 5% elastan Fôr,100% polyester

Strikket lue med TRANEMO logo.

S, L, XXL 06 grå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

Beste beskyttelse ved arbeid på kne. Passer alle våre knelommer. One size 06 grå 100% EVA

c93ot

EN 14404 TYP 2

EN 14404 TYP 2

9032 00 KNEPUTER

9044 00 KNEPUTER

9045 00 KNEPUTER

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Kraftige kneputer

Sertifiserte kneputer Passer alle våre knelommer.

One size 07 sort Neopren

One size 06 grå 100% EVA

9011 00 BOMULLSOKK Sokk med Tranemo logo Størrelse: Farge: Kvalitet:

39-42, 43-46 07 sort 80% bomull / 18% polyamid / 2% elastan

c93ot

Sertifiserte kraftige kneputer. One size 07 sort Neopren

9041 00 ULLSOKK

Varm ullsokk med Tranemo logo Superwash ull mikset med polyamid for økt slitestyrke. Lycra i skaftet tillegger smidighet og maksimal passform. Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 50% akryl / 30% ull / 18% polyamid / 2% elastan

b93ot

156


9029 52 BELTE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Lærbelte av høyeste kvalitet Regulerbar lengde. Bredde 37 mm. One size 07 sort Skinn

Elastisk belte med Tranemo logo. Justerbar lengde. Bredde 39 milimeter One size 07 sort 68% polypropylene / 32% elastan

9037 00 ELASTISK BELTE

Elastisk belte med borrelås feste. Bredde 40 mm. Størrelse: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 07 sort polyester / elastan

9046 00 BELTE

9027 00 BUKSESELER

7572 00 BUKSESELER VINTAGE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Belte med plastspenne Justerbar lengde. Bredde 30 mm. One size 07 sort 100% nylon

Bukseseler med Tranemo logo Bredde 45mm. One size 07 sort polyester / elastan

Klassiske bukseseler med dekorativt mønster Antikk stil på spennene. Regulerbare. One size 82 sort/grå 44% Viskos / 39% Polyester / 17% Elastan

9016 00 HAMMERHOLDER

9019 00 ID KORT LOMME

9030 52 SKJØTESTYKKE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Hammerholder i sort plast-laminert metall. Festes i verktøysfeste. One size 07 sort Metall

Lomme for legitimasjon passende til D-ring. Festes med trykknapp. One size 07 sort 100% polyester

WORK IDENTITY TILBEHØR

9013 00 LÆRBELTE

Skjøtestykke for ekstra bredde til 3860 vesten Plasseres i front i glidelåsen. One size 06 grå 210: HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

PR00 01 KUTTBESKYTTELSE

Kuttbeskyttelse som tres på armen Spennes fast med borrelås oventil. 45 cm lang. Selges pr stk.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 06 grå Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

157


ON DEMAND

Med On Demand kan du forsterke din identitet ytterligere og sette ditt preg på våre standard kolleksjoner. Kontakt kundeservice for assistanse.

• Forsterk din identitet • Sett ditt preg på vår standard kolleksjon

JDM:FRONTANDBACK 2:18x23:200dpi;

PROFILE FLEX

TRANSFERTRYKK

Med plaggene i COMFORT LIGHT som utgangspunkt kan du skape utallige kombinasjoner. Velg en eller flere detaljer i ønsket farge slik at du kan skape et plagg som passer ditt firma sin profil.

Vi kan være behjelpelig med raskt å produsere transfermerker (logotrykk) og levere dine arbeidsklær med påtrykt din egen logo. Vi kan trykke i alle farger.

Alle detaljer finnes i fargene: 02 rød, 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 08 mørkegrønn, 12 kongeblå, 50 hi-vis orange, 51 hi-vis rød, 55 hi-vis gul, 64 grå

DTRPFB - Hempe 7 cm på bryst. Bredde 25mm.

FORHØYET SYNBARHET DTRPFG - Hempe 7 cm i nakke. Bredde 25mm.

DTRPFC - Bånd rundt arm. Bredde 15 mm eller 25 mm. DTRPFJ - Hempe med D-ring. Bredde 25 mm.

Montering av fluoriserende tekstil og refleks på uforede plagg.

D05A44 Stripe rundt arm D05B44 Stripe rundt ben Stripen kan monteres rundt ben eller arm og finnes i fargene 50 Hi Vis orange, 51 Hi Vis rød og 55 Hi Vis gul. 50 mm 50 mm 50 mm

DTRPFH - Bytte av lommeklaff på lårlomme. DTRPFE - Påsøm av lommeklaff på baklomme.

REFLEKS

Montering av refleks på uforede plagg. Refleksene kan monteres rundt arm, ben eller på ryggen.

DTRPFD - Bånd rundt ben. Bredde 15 mm eller 25 mm.

158

50 mm refleks D06A5006 rundt arm D06B5006 rundt ben D06R5006 på ryggen

20 mm refleks D06A2006 rundt arm D06B2006 rundt ben D06R2006 på ryggen

50 mm flammehemmende refleks D07A5006 rundt arm D07B5006 rundt ben D07R5006 på ryggen


KNEPUTELOMMER

Montering av kneputelommer på uforede plagg. Kneputelommene finnes i flere ulike farger og kvaliteter. 9021 Kneputelommer Kvalitet 210: 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 grå, 67 antrasitt Kvalitet 400: 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 grå Kvalitet 500: 03 marine, 07 sort, 08 mørkegrønn, 12 kongeblå, 64 grå Kvalitet 843: 03 marine Kvalitet 873: 03 marine Kvalitet 883: 03 marine

GUMMI/PLAST-FORSTERKNING Vulkanisering av kneputelommene for ekstra slitestyrke.

KNAPPJUSTERING BEN

Montering av trykknapper for justering av fotvidde på uforede plagg. D06100 Knappjustering

HENGELOMMER

Enkle hengelommer for montering både foran og bak. Kan monteres på flesteparten av våre bukser og selebukser. Hengelommene finnes i flere farger og kvaliteter. 9017 Hengelommer Kvalitet 131: 03 marine Kvalitet 150: 07 sort, 32 marine Kvalitet 440: 50 hi-vis orange, 51 hi-vis rød, 55 hi-vis gul Kvalitet 500: 03 marine, 07 sort, 08 mørkegrønn, 12 kongeblå, 64 grå Kvalitet 880: 03 marine

D011 Gummi/plast-forsterkning

BENFORSTERKNING FR Ekstra flammehemmende forsterkning mot sprut av smeltet metall. Perfekt for støpere eller ved arbeid med kapping av metall. Forlenger buksens levetid betraktelig. Forsterkningen dekker også en del av foten og finnes i to størrelser.

BORRELÅS BÅND

Montering av borrelås bånd (myk del) 20 mm X 100 mm for bruk til navnemerking. D069 Borrelås bånd

903680 Høy benforsterkning, 63 cm 903980 Lav benforsterkning, 31 cm

MERKER

Montering av egne merker. D067 Montering av egne merker

ID-KORTLOMME

Montering av ID-kortlomme på uforede plagg.

ENDRING AV BENLENGDE

D068 ID-kortlomme

Om du behøver hjelp med å justere benlengden kan vi både forlenge bukseben og gjøre de kortere enn standard på uforede plagg.

159


DEN VIKTIGE KVALITETSKONTROLLEN Vår ambisjon er at du som kunde alltid skal få et produkt som oppfyller dine krav og forventninger. Derfor legger vi meget stor vekt på å kvalitetssikre vårt arbeid mot ferdig produkt. Kvalitetskontrollen omfatter alle steg i prosessen og alle benyttede råvarer i produksjonskjeden. Dette for at du skal få et produkt som klarer alle tøffe krav på din arbeidsplass. Innen det ferdige produktet blir godkjent og kan selges gjennomgår det følgende tester: • •

• •

Innen produksjonen starter spesifiserer vi og godkjenner alle råvarer som inngår i produksjonen. Alle innkommende forsendelser av tekstil, reflekser etc testes i vårt laboratorium. De ulike egenskapene testes avhengig av hvilke plagg som råmaterialene skal brukes på og hvilke funksjoner de skal oppfylle. Viktige parametre er krymp, rive- og slitestyrke, fargeekthet og brennbarhet. Sertifisering av plagg og tekstiler skjer etter omfattende tester på eksterne velrenomerte laboratorier. Kvalitetskontrollen omfatter også innlevering av ferdig produserte plagg som skal lagerføres.

KVALITETER Tabellen inneholder beskrivelser av alle kvalitetene i katalogen. I kolonnen til venstre er det oppgitt et kvalitetsnummer som også vises i produkttekstene. I kolonne to beskrives sammensetning, vekt og øvrige egenskaper. Hvis kvaliteten er sertifisert, oppgis også EN-standardene som gjelder spesielt for denne kvaliteten. Nr. 003 004 007 008 009 012 050

054

055

060

Kvalitetsbeskrivelse 100% polyester quilt med polyester-bomull, 80 g/m² 100 % polyester quilt med polyester-bomull, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% børstet polyester, 350 g/m² 100% børstet polyester, 540 g/m² 100% polyester quilt med polyesterfyll, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modakryl / 36% bomull / 4% elastan / 2% antistat, 300 g/m² Naturlig flammehemmende trikå EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 Flammehemmende quilt - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull, 80 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flamme-hemmende polyester-bomull. Flammehemmende quilt - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull,120 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flamme-hemmende polyester-bomull. Flammehemmende pile - 87% modakryl / 13% bomull, 320 g/m² Naturlig flammehemmende pilefòr EN ISO 14116 Index 3

Nr. 112 113

131 150

163 191

210 213 221

240

160

Kvalitetsbeskrivelse 100% bomull, 175 g/m² Singel jersey med gode vaskeegenskaper 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m² Piké i fluoriserende farger. Behagelig, formstabil interlock med bomull innvendig. EN ISO 20471 100% bomull, 310 g/m² Behagelig bomullstwill. 100% bomull, 375 g/m² Kraftig bomullstwill. Slitesterk. Forvaskede plagg som reduserer krymping. Black & White - 100% polyamid, 200 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke. Graphite - karbon / aramid, 300 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil for beskyttelse ved sveising. EN ISO 11611 klasse 1 HTPA - 100% polyamid, 210 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke. HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Strukturtekstil med ekstra høy slitestyrke. 60% bomull / 40% polyester, 200 g/m² Bomull-/polyestertwill, med bomullsfølelse og polyesterens vaskeegenskaper og slitestyrke. 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m² Formstabil piké i behagelig bomull/polyester-kvalitet.


Nr. 260 261 262 264

282 283 303

400

428

440

460

462

463

464 470 480

481

500

510 511 515

Kvalitetsbeskrivelse 65% bomull / 35% polyester, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet som er flosset innvendig. 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m² Limt jersey med 100 % polyesterfleece 45% akryl / 45% polyester / 10% ull, 400 g/m² Grovstrikket trikå limt med 100% polyesterfleece på innsiden. 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet med bakstykke i fluoriserende farger. EN ISO 20471 65% polyester / 35% bomull, 310 g/m² Canvas/Panama med grov struktur. 65% polyester / 35% bomull, 310 g/m² Canvas/Panama med vannavvisende impregnering Bevernylon - 50% polyamid / 50% bomull, 235 g/m² Twill med nylon på utsiden som gir høy slitestyrke. Vannavvisende impregnering komplett med PU-belagt bakside gir god beskyttelse mot fuktighet. 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet og som ikke krøller. Tørker raskt. 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3-funksjon som transporterer og absorberer fuktighet samt holder på varme. 54% bomull / 46% polyester, 260 g/m² Fluoriserende twill med ribstop for økt rivestyrke. Bomullsinnside for økt komfort. EN ISO 20471 T-TEX - 100% polyester, PU-membran, 180 g/m² Vind- og vanntett. 5000 mm vannsøyle. T-TEX One - 100% polyester, PU-membran, 205 g/m² Vind- og vanntett. Vannsøyle 8000 mm. Pusteegenskaper <20 Pa m²/W. EN 343 klasse 3:3 EN ISO 20471 for fluoriserende farger T-TEX RS - 100% polyester, PU-laminert, 205 g/m² Vind- og vanntett. Vannsøyle 5000 mm. Pusteegenskaper 5,6 Pa m²/W. EN 343 klasse 3:3 EN ISO 20471 for fluoriserende farger Plain Structure – 100% polyester, PU-belegg, 200 g/m² Fluoriserende polyester tekstil med strukturgarn. 100% polyester, 300 g/m² 3-lagsfleece med PU-membran og bakside av mesh, vindtett 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. EN ISO 20471 for fluoriserende farger 100% polyester, 330 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. 65% polyester / 35% bomull, 300 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet som ikke krøller. Comfortfinish gir en behagelig bomullsfølelse. 100% polyesterfleece, 220 g/m² Børstet rettside 100% polyesterfleece, 280 g/m² Børstet på begge sider 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt

Nr. 801

803

804

811

821

822

Kvalitetsbeskrivelse Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir meget god beskyttelse mot sprut av smeltede metaller og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 Barricader EP - 100% para-aramid, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir en meget god beskyttelse mot sprut av smeltet metall. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene HTFR Dobby - 39,5% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 0,5% antistat, 270 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3 Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil som føles behagelig. Ekstra forsterket tråd gir god slitestyrke til tross for den lave vekten. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 2 (i kombinasjon med kvalitet 898 eller 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 9,5 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 20,1 cal/cm² (i komb. med kvalitet 901) EN 61482-1-1, Arc Rating 20,2 cal/cm² (i komb. med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 21,4 cal/cm² (i komb. med kvalitet 898) EN 61482-1-1, Arc Rating 22,0 cal/cm² (i komb. med kvalitet 060) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,5 cal/cm² (i komb. m. kval. 899+895) EN 61482-1-1, Arc Rating 52,0 cal/cm² (i komb. m. kval.903+901) LOI 29,8 % EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomull / 1% antistat, 355 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-2 class 2 (i kombinasjon med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 8,7 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 56,3 cal/cm² (i komb. med kval. 901) LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM ( GO/RT 3279) for fluoriserende orange Edge 350 IR - 45% modakryl / 33% bomull / 20% polyester / 2% antistat, PU-membran, 350 g/m² Naturlig flammehemmende stoff med PU-membran. Vind- og vanntett. Vannsøyle > 8000 mm. Pusteegenskaper 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM ( GO/RT 3279) for fluoriserende orange EN 343, class 3:3

161


Nr. 843

845

848

850

851

862

863

873

162

Kvalitetsbeskrivelse Aramid HV - 34% polyester / 25% viskose / 24% aramid / 13% modakryl / 3% polyamid / 1% antistat, 270 g/m² Naturlig flammehemmende stoff i fluoriserende farger. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 Aramid 6.4FC - 79% aramid / 20% modakryl / 1 % antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med gode flammehemmende egenskaper, kombinert med høy slitestyrke og lav vekt. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 10,1 cal/cm² LOI 31,2 % EN 1149-3 EN 13034 Aramid 2.9IR - 41% aramid / 40% polyester / 18% modakryl / 1% antistat med PU/PTFE laminat, 290 g/m² Naturlig flammehemmende og laminert tekstil i fluoriserende farger. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 4,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 11,5 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343, class 3:3 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryl / 37% bomull / 5% elastiske fibre / 1% antistat, 345 g/m² Naturlig flammehemmende uvasket jeans tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 FR Stretch - 78% aramid / 20% elastiske fibre / 2% antistat, 265 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med høy elastisitet. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 1149-3 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamid / 2% antistat, 250 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med meget gode flammehemmende egenskaper i kombinasjon med god komfort og vaskeegenskaper. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene Outback HW - 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 425 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil tilpasset sveisearbeid. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 2 EN 61482-1-1, Arc Rating 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 Magma C - 55% viskose / 40% ull / 5% polyamid, 370 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc rating 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Cryolite ISO 9185 85 g

Nr. 874

875

880

882 883

890

891

892

Kvalitetsbeskrivelse Magma HV - 54% viskose / 20% ull / 20% polyamid / 5% aramid / 1% antistat, 375 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Fluoriserende gul. Tilpasset aluminiumindustrien. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryolite ISO 9185 > 100g EN ISO 20471 Magma S - 70% viskose / 20% ull / 10% polyamid, 310 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryolite ISO 9185 94g EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene Cantex 1210 - 48% modakryl / 46% bomull / 3% aramid / 3% antistat, 350 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med god beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste mulige beskyttelse mot flytende jern. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 (D3 i kombinasjon med kvalitet 920, Cantex JX) EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 11,9 kal/cm² LOI 34,3 % EN 1149-3 EN 13034 Cantex 2.0 HV - 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m² Cantex 2.0 - 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med bra beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste beskyttelse mot smeltet stål. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 2 (i kombinasjon med kvalitet 920) EN 61482-1-1, Arc Rating 15,0 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 29,9 cal/cm² (i komb. med kvalitet 920) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,7 cal/cm² (i kombinasjon med kvalitet 911 og 920) LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene Cantex Jersey - 55% modakryl / 45% bomull, 170 g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomull / 3% polyamid / 2% antistat, 220 g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikå med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomull / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistat, 320g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikå med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471


Nr. 893

895

896

897

898

899

901

902

903

Kvalitetsbeskrivelse Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m² Naturlig flammehemmende fleece EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3 Cantex Jersey AT - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 190 g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471, fluoriserende farge For artikkel 5072 89 og 6372 89 gjelder i tillegg: EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,1 cal/cm² LOI 26,0% Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 245 g/m² Naturlig flammehemmende single jersey med beskyttelse mot lysbue, open arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,5 cal/cm² EN 1149-3 Cantex Piké - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende piké EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 6,3 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 210 g/m² Funksjonelt og lett fòr laget av naturlig flamme-hemmende trikå med et vind- og vanntett laminat. 10000 mm vannsøyle. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 Cantex Terry - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 290 g/m² Naturlig flammehemmende trikå med frottè bakside. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 17,8 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 33,5 cal/cm² (i komb. med kvalitet 895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene Merino RX – 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 200 g/m² Naturlig flammehemmende strikket ribb i myk merinoull og FR viskose EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 Merino BX - 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 250 g/m² Bird-Eye, naturlig flammehemmende trikå i myk merinoull og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 10,9 cal/cm² LOI 28,5% EN 1149-3 Merino TX – 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 360 g/m² Naturlig flammehemmende frotté i myk merinoull og FR viskose EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 12,7 cal/cm² EN 61482-1-1 Arc Rating 27,9 cal/cm² (i komb. med kval. 901) EN 61482-1-1 Arc Rating 52,0 cal/cm² (i komb. med kval. 811+901) LOI 28,7% EN 1149-3

Nr. 911

920

922

931

941

942

950

Kvalitetsbeskrivelse Cantex Pro 145 - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i komfortabel naturlig flammehemmende twill EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 5,2 cal/cm² EN 61482-1-1 Arc Rating 17,0 cal/cm² (i komb. med kvalitet 890) EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene Cantex JX - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 235 g/m² Naturlig flammehemmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 7,0 kal/cm² LOI 30,1 % EN 1149-3 Cantex JL - 57% modakryl / 36% bomull / 5% elastan / 2% antistat, 240 g/m² Naturlig flammehemmende singeljersey med elastan. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 260 g/m² Naturlig flammehemmende twill med PU-membran. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 2 (i kombinasjon med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,1 cal/cm² (i komb. med kvalitet 055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 3:3 Mega TX 260IR - 42% viskose / 26% modakryl / 20% bomull / 5% polyamid / 2% antistat, PU-membran, 260 g/m² Naturlig flammehemmende og laminert tekstil. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 16,6 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,8 cal/cm² EN 13034 LOI 25,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene MegaTX 235 - 42% viskose / 26% modakryl / 20% bomull / 5% polyamid / 2% antistat, 235 g/m² Naturlig flammehemmende skjorte tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomull / 2% polyamid / 1% elastiske fibre / 1% antistat, PU-membran, 340 g/m² Naturlig flammehemmende softshell. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 2 EN 61482-1-1, Arc Rating 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

163


TRANEMO WORLD CARE World Care er Tranemo sitt initiativ for utviklingen av en bærekraftig virksomhet. Tranemo streber seg etter å utvikle verneklær i verdensklasse samtidig som vi minimiserer vår påvirkning av miljøet og holder høy etisk standard. Vi ønsker også å være en positiv kraft i samfunnet og på de virksomhetene vi holder til. På den bakgrunn blir Tranemo en kunde, partner og arbeidsgiver som aktivt bidrar for å bedre samfunnet i harmoni med miljøet. World Care består av fire fokusområder. MILJØ & KLIMA Vi må sammen hjelpe hverandre med å bygge et bærekraftig miljø for framtidens generasjoner. Selskapet drives ihht opprettet miljøpolicy og ambisjonen er å fortsette å minske produktene og selskapets miljøpåvirkning. Produksjonen skjer under strenge miljøkrav og vi tar kontinuerlig ansvar fra produktutvikling til ferdig produkt. Produktene er produsert med tekstiler og tilbehør som oppfyller kravene i REACH. De fleste av våre tekstiler er dessuten sertifisert i henhold til Øko-Tex 100, som garanterer at det ikke finnes skadelige eller helsefarlige stoffer i råvarene. Tranemo bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom sin tilslutning til Reparegistreh/FTI og Interseoh Group. Vi tar ansvar for innsamling av alle forpakninger og aviser vi bruker med tanke på gjenvinning. De mest miljøvennlige produktene er de som aldri produseres. Derfor arbeider vi stadig med å øke livslengden på produktene. For fremtiden engasjerer vi oss i å utvikle et miljøvennlig forpakningssystem og produkter som er bærekraftig. Tranemo er miljøsertifisert ihht ISO 14001.

164


KVALITET Fokus på kvalitet er gjennomgående i hele vår design- og utviklingsprosess, fra idè til ferdig produkt. Alle produkter designes og utvikles i Tranemo for å sikre riktig funksjon og passform. Vi prioriterer bruk av materialer med høy kvalitet og søm i Tranemo sin egen fabrikk. Vi gjør dette for å sikre at kundene får valuta for sin investering, at produktene holder i lang tid og at belastningen på miljøet er minst mulig. Tranemo er sertifisert ihht ISO 9001.

CSR – BEDRIFTENS SAMFUNNSANSVAR Vi bryr oss om hvordan vi påvirker den verden vi lever i. Det er på den bakgrunn vi krever att alle våre underleverandører følger våre retningslinjer når det gjelder etikk og sosialt ansvar vedrørende: Tvangsarbeid: Alle former for tvangsarbeid er forbudt, inklusiv straffarbeid eller slavearbeid. ILO konvensjon nr. 29 og 105. Diskriminering: Vi godtar ikke noe som helst form for diskriminering på bakgrunn av hudfarge, kaste, etnisitet, sosial status, sivil status, seksuell legning, funksjonshemming, religion, nasjonalitet, alder, kjønn, politisk tilhørlighet og/eller fagorganisering. ILO konvensjon nr. 100 og 111. Barnearbeid: Vi følger internasjonale avtaler gjeldende mennesklige rettigheter, arbeidsforhold og vi har nulltoleranse mot barnearbeid. ILO konvensjon nr. 138 og 182. Barnekonvensjonen, artikkel 32. Fagorganisering og kollektive forhandlinger: Vi godkjenner valgte arbeidstakerrepresentanter og respekterer rettigheter som de ansatte har til å organisere seg og forhandle kollektivt i henhold til lovene i de landende de arbeider i. ILO konvensjon nr. 87 og 98. Erstatning: Vi garanterer at arbeid utføres på bakgrunn av godkjente ansettelsesforhold som fastsettes i henhold til gjeldende lover og praksis samt internasjonale arbeidsnormer. ILO konvensjon nr. 26 og 131. Arbeidstider: Vi følger gjeldende nasjonale lover og bransjestandarder vedrørende arbeidstider. ILO konvensjon nr. 1. HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet: Arbeidstakerens sikkerhet skal prioriteres på alle nivå. Arbeidsmiljøet må oppfylle de krav som settes av gjeldende HMS krav og forskrifter. Forretningsetikk: God forretningsetikk sammen med oppfyllelse av gjeldende lover og forskrifter er grunnen til god forretningspraksis. Vi har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon, inklusiv utpressing og bestikkelser. Miljø: Vi har stort fokus på hele tiden å forbedre oss og på en bærekraftig utvikling. Som ett minimumskrav skal alle våre underleverandører følge gjeldende miljølover og forskrifter.

DEN GODE ARBEIDSGIVER Tranemo streber seg etter positivt å bidra til samfunnet der vi holder til. Som en bra arbeidsgiver skal vi tilby et bra fysisk og psykisk arbeidsmiljø, rettferdige betingelser og utviklingsmuligheter for den som ønsker det. Tranemo støtter også mange lokale klubber innenfor blant annet ski, orientering, ishockey og fotball.

165 165


KROPPSLENGDE

MÅLTABELL

BRYSTOMFANG MIDJEVIDDE

Målene i tabellen er kroppsmål, dvs. mål som du måler direkte på underklærne. Du behøver ikke ta hensyn till bevegelsesvidden, da den inngår i plagget.

VIDDE OVER BAK

INVENDIG BENLENGDE

HERRE C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tommer

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Kroppslengde

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Brystomfang

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Midje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

112

116

120

Innv. benlengde

C-størrelse (Normal livvidde og ekstra benlengde) Størrelse

146

148

150

152

154

156

Tommer

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Kroppslengde

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Brystomfang

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Midje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

100

104

108

Innv. benlengde

D-størrelse (Større livvidde og kortere benlengde) Størrelse Tommer Kroppslengde

84

88

92

96

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Brystomfang

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Midje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Innv. benlengde

DAME C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Kroppslengde

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Brystomfang

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Midje

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Vidde over bak

90

93

96

99

102

106

110

115

Innv. benlengde

78

78

78

78

78

78

78

78

STØRRELSE KONVERTERING HERRE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herrestørrelse

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

166

S

M

L

XL

XXL

Damestørrelse

34-36

38

40-42

44

46-48

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil, modell og sortimentsendringer. Fargeavvik kan forekomme.


Benevning

Artnr

Benevning

1110 40

Kjeledress

Side 142

5025 88

Bukse Håndverk

1120 40

Bukse

143

5051 88

1125 40

Chinos

143

1129 40

Bukse Dame

1130 40

Side

Artnr

Benevning

Side

Artnr

Benevning

57

5822 81

Bukse Windbreaker

39,91

6308 90

Balaklava

102

Bukse

56,60

5823 81

Bukse Windbreaker

38,91

6309 90

Polotrøye

94

5052 88

Bukse

57

5825 81

Bukse med ankelreim

33

6310 90

Boksershorts

95

143

5055 88

Bukse med forsterkning

57

5828 81

Damebukse

36

6312 90

Longs

95

Jakke

142

5062 88

Kjeledress

58,61

5829 81

Damebukse

37

6315 90

Undertrøye

95

1131 40

Frakk

142

5070 89

Collegegenser

96

5830 81

Jakke

33

6319 90

Polotrøye

95

1180 40

Shorts

142

5071 89

T-skjorte

99

5832 81

Jakke Windbreaker

38,91

6322 81

Bukse med stretch

26

2050 13

Bukse Håndverk

144

5072 89

T-skjorte lang erm

98

5834 81

Jakke

32

6325 81

Bukse Håndverk stretch

27

2511 13

Kjeledress

145

5073 91

Skjorte

100

5837 81

Jakke med hette Windbr.

39,91

6328 81

Damebukse med stretch

26

2521 13

Bukse

144

5075 89

Collegegenser

96

5839 81

Damejakke

36

6329 81

Damebukse Hånd.stretch

27

2531 13

Jakke

144

5120 93

Vinterbukse m/seler

59,90

5840 81

Selebukse

34

6330 90

Collegejakke

94

2541 13

Selebukse

145

5145 95

Softshelljakke

24,91

5841 81

Selebukse

34

6352 85

Jeans

2820 50

Bukse

139

5212 82

Kjeledress

85

5849 81

Selebukse Håndverk

35

6357 94

Skjorte

2830 50

Jakke

139

5222 82

Bukse

86

5850 81

Bukse Håndverk

33

6359 85

Damejeans

29

2840 50

Selebukse

139

5231 82

Jakke

86

5851 81

Bukse Håndverk

32

6371 89

Collegegenser med krave

97

2850 50

Bukse Håndverk

139

5236 82

Vinterjakke

85,90

5852 81

Bukse håndverk Windbr.

39,91

6372 89

T-skjorte lang erm

98

3500 28

Vinterjakke

124,149

5242 82

Selebukse

87

5853 81

Bukse håndverk Windbr.

38,91

6520 30

Pilotjakke avtakb. armer

149

3520 28

Bukse

127

5249 82

Selebukse

87

5855 81

Bukse håndverk ankelreim

33

6641 47

Fleecejakke avtakb. armer

151

3525 28

Workjeans

126

5252 82

Bukse håndverk

86

5858 81

Damebukse Håndverk

36

6920 51

Termobukse

153

3528 28

Workjeans Dame

126

5270 89

Collegegenser

97

5859 81

Damebukse Håndverk

37

6930 51

Termojakke

153

3529 28

Damebukse

127

5271 89

T-skjorte

99

5860 81

Vest Håndverk

34

6961 51

Termovest

153

3530 26

Strikket fleecejakke

125,151

5300 84

Vinterparkas

83,90

5869 81

Vest med vinterfôr

40,90

6972 42

Longs

153

3535 48

Softshelljakke

124,150

5310 84

Kjeledress

83

5880 81

Bukse lettfôret

53

6975 42

Undertrøye

153

3540 28

Selebukse

125

5319 84

Kjeledress

82

5881 81

Bukse lettfôret

53

6979 42

Polotrøye

153

3550 28

Bukse Håndverk

127

5320 84

Bukse

81

5883 81

Jakke lettfôret

52

7572 00

Bukseseler Vintage

157

3559 28

Damebukse Håndverk

127

5329 84

Bukse

80

5885 81

Selebukse lettfôret

52

7710 15

Kjeledress

131

3572 11

T-skjorte

154

5330 84

Jakke

81

5886 81

Selebukse lettfôret

52

7720 15

Workjeans

130

3573 11

T-skjorte

154

5339 84

Jakke

80

5890 81

Bukse Håndverk lettfôret

53

7732 15

Jakke

129

3574 26

Collegegenser

155

5341 84

Selebukse

83

5891 81

Bukse Håndverk lettfôret

53

7740 15

Selebukse

131

3575 26

Collegegenser

155

5344 84

Selebukse

82

5895 81

Selebukse Håndv lettfôret

52

7749 15

Selebukse Håndverk

131

3810 50

Kjeledress

137

5346 84

Selebukse Håndverk

82

5900 92

Undertrøye med kort erm

93

7750 15

Bukse Håndverk

130

3820 50

Workjeans

135

5349 84

Selebukse Håndverk

83

5905 89

Pikétrøye kort erm

99

7780 15

Shorts

130

3829 50

Workjeans Dame

135

5350 84

Bukse Håndverk

81

5909 89

T-skjorte

99

7789 15

Shorts Håndverk

130

3830 50

Jakke Håndverk

134

5359 84

Bukse Håndverk

80

5910 92

Boksershorts

93

7790 15

Piratbukse Håndverk

130

3831 51

Fleecejakke

134,151

5360 84

Vest Håndverk

81

5915 92

BH

93

8012 11

T-skjorte

154

3832 50

Jakke m. fleecefôr 9028

134

5369 84

Vest Håndverk

80

5919 92

Dametruse

93

8033 24

Pikéskjorte

154

3840 50

Selebukse

137

5402 88

Selebukse

68

5920 92

Polotrøye

93

8120 91

Skjorte

100

3841 50

Selebukse Håndverk

137

5419 88

Jakke

69

5930 92

Longs

93

8131 22

Skjorte

155

3850 50

Bukse Håndverk

135

5421 88

Bukse Håndverk

69

5931 91

Besøksfrakk "VISITOR"

101

8141 22

Skjorte

155

3859 50

Damebukse Håndverk

135

5430 88

Vest Håndverk

69

5932 91

Frakk

101

8312 26

Collegegenser

155

3860 50

Vest Håndverk

134

5451 88

Bukse

69

5940 92

Undertrøye

93

9011 00

Bomullsokk

156

3870 11

T-skjorte

134,154

5461 88

Kjeledress

68

5945 89

Pikétrøye lang erm

98

9013 00

Lærbelte

157

3880 50

Shorts

136

5512 86

Sveisekjeledress

74

5948 89

Halvpolo

98

9016 00

Hammerholder

157

3881 50

Shorts Håndverk

136

5522 86

Sveisebukse

73

5949 89

T-skjorte lang erm

98

9019 00

ID kort lomme

157

3890 50

Piratbukse Håndverk

136

5535 86

Sveisejakke

72

5950 89

T-skjorte lang erm

98

9020 00

Kneputer

156

3899 50

Dame piratbukse håndverk

136

5540 86

Sveiseselebukse

74

5970 89

Vinterlue

102

9027 00

Bukseseler

157

4032 48

Softshell jakke

114

5550 86

Sveisebukse Håndverk

73

5980 89

Fleecejakke

92

9028 51

Fleecefor

156

4482 44

Shorts Håndverk

110

5572 19

Chaps

75

5985 89

Collegegenser

97

9029 52

Belte

157

4485 44

Shorts

110

5573 80

Poncho

75

5990 89

Fleece longs

92

9030 52

Skjøtestykke

157

4620 51

Refleksvest

119

5575 19

Midjeforkle

75

5995 92

Balaklava

102

9032 00

Kneputer

156

4801 46

Vinterjakke T-TEX RS

116

5576 19

Forkle

75

5999 00

Tube

102

9037 00

Elastisk belte

157

4808 46

Skalljakke T-TEX RS

115

5577 19

Armbeskyttelse

75

6010 81

Kjeledress

47

9041 00

Ullsokk

156

4810 44

Kjeledress

112

5578 19

Sveise balaklava

75

6011 81

Kjeledress

47

9043 00

Fleecelue

102

4815 46

Vinterdress T-TEX RS

117

5625 87

Bukse

77

6019 81

Kjeledress

35,47

9044 00

Kneputer

156

4818 46

Vinterparkas T-TEX RS

116

5626 87

Bukse med forsterkning

77

6020 81

Bukse

45

9045 00

Kneputer

156

4820 44

Bukse

111

5632 87

Frakk

76

6021 81

Bukse

45

9046 00

Belte

4821 44

Bukse

111

5636 87

Jakke

76

6028 81

Damebukse

45

9048 00

Vinterlue

4826 46

Skallbukse T-TEX RS

115

5674 87

Skjorte

76,100

6029 81

Damebukse

45

9054 00

Sokk

103

4828 44

Damebukse

113

5700 88

Vinterjakke

65,90

6030 81

Jakke

44

9055 00

Belte

103

4829 44

Damebukse

113

5706 88

Vestbukse

66

6031 81

Jakke

44

9058 00

Ankelreim

103

4830 44

Jakke

110

5709 88

Damevinterjakke

67,91

6032 95

Softshelljakke

25,44,91

9060 00

Bukseseler

103

4831 51

Fleecejakke

114

5716 88

Kjeledress

64

6040 81

Selebukse

46

9062 82

Radiolomme

4832 48

Softshell jakke

114

5726 88

Bukse

65

6041 81

Selebukse

46

9063 81

Skjøtestykke

4835 44

Jakke m. fleecefôr 9028

110

5727 88

Damebukse

67

6080 81

Bukse lettfôret

50

9065 81

Hette

4839 44

Damejakke

113

5736 88

Jakke

64

6081 81

Bukse lettfôret

51

9068 00

Lue

156

4840 44

Selebukse

112

5739 88

Damejakke

67

6083 81

Jakke

50

9074 00

Tynn ullsokk

103

4850 44

Bukse Håndverk

111

5742 88

Selebukse

66

6085 81

Selebukse

51

9075 00

Ullsokk

103

4859 44

Dame Håndverksbukse

113

5751 88

Bukse Håndverk

65

6086 81

Selebukse

51

9093 00

Lærbelte

103

4860 44

Vest Håndverk

110

5760 88

Vest Håndverk

64

6111 82

Kjeledress

89

9124 00

Caps

156

4871 26

Collegegenser

119

5770 91

Skjorte

100

6121 82

Bukse

89

9142 88

Caps

75

4872 11

T-skjorte

119

5774 86

Skjorte

100

6131 82

Jakke

89

9160 00

Seler

103

4874 11

T-skjorte lang erm

119

5779 91

Dameskjorte

101

6200 46

Vinterjakke T-TEX RS

149

9168 00

Strikket lue

156

4875 11

Pikéskjorte

119

5800 81

Jakke med vinterfôr

40,90

6207 00

Hettejakke

150

PR0001

Kuttbeskyttelse

157

5000 93

Vinterjakke

59,90

5803 81

Damejakke med vinterfôr

41,91

6210 46

Vinterdress T-Tex RS

148

RS0003

Refleksvest

119

5002 88

Selebukse

58,61

5807 81

Damejakke med vinterôr

41,91

6226 46

Skallbukse T-Tex RS

148

RS0004

Refleksvest

99

5009 93

Vinterjakke med hette

59,90

5809 81

Jakke med vinterfôr

40,90

6232 46

Vinterparkas T-TEX ONE

149

5012 88

Jakke

56,60

5820 81

Bukse

33

6302 90

Longs

5021 88

Bukse Håndverk

56,60

5821 81

Bukse

32

6307 90

Strikkelue

94 102

Side

SIDEREGISTER

Artnr

29 29,100

157 116,119,156

85 34 41,102

167


TRANEMO WORKWEAR AS Lindebergvegen 7 2016 Frogner Norway Telefon: (+47) 47 90 22 22 E-mail: post@tranemo.no www.tranemo.no

TRANEMO 2018, NO  
TRANEMO 2018, NO