Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2017 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


2


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

3


Tranemo er en ledende europeisk leverandør av naturlig flammehemmende arbeidsklÌr. Med kompetent rüdgiving og innovative produkter arbeider vi mot en null visjon av alvorlige flamme og hete relaterte ulykker. Alt for en sikrere arbeidsplass. Siden 1934.

4


FLAME RETARDANT

6

HIGH VISIBILITY

90

WORK IDENTITY

108

Tranemo Skinsafe™

10

Risikovurdering

92

T-More

110

Risikovurdering

12

Vedlikehold

92

Craftsman Pro

116

PPE-Direktiv 89/686/EØS 16

PPE-Direktiv 89/686/EØS 93

Premium Plus

122

Vedlikehold

21

CE-ME

Comfort Plus

130

Outback Heavy Welding

22

CE-ME Vinter

102

Comfort Light

134

Tera TX

28

Tilbehør

106

White Cotton

138

Tera TX Non-Metal

40

Original Cotton

140

Cantex Hi-Vis

46

Allvær

142

Cantex 57

54

Undertøy

148

Cantex 54

60

Tilbehør

150

Magma

64

Profile Flex

154

Aramid

68

On Demand

155

Edge

76

Kvaliteter

156

Vinter

78

Kvalitet

160

Tilbehør

80

Miljø

160

Undertøy

87

CSR

161

Måltabell

162

Sideregister

163

94

5


FLAME RETARDANT VERNEKLÆR MED NATURLIG FLAMMEHEMMENDE TEKSTILER FLAME RETARDANT inneholder et bredt utvalg av flammehemmende klær som er tilpasset de forskjellige risikoer og arbeidsoppgaver. Vi jobber kontinuerlig med produktutviklingen ettersom kravene stadig endres og blir strengere.

Naturlig flammehemmende

6

6

Cantex 57

54 60

Tranemo Skinsafe™

10

Cantex 54

Risikovurdering

12

Magma 64

PPE-direktiv 89/686/EØS

16

Aramid

Vedlikehold

21

Edge 76

Outback Heavy Welding

22

Vinter 78

Tera TX

28

Tilbehør

80

Tera TX Non-Metal

40

Undertøy

87

Cantex Hi-Vis

46

68


7


FLAME RETARDANT

Tranemo benytter bare naturlig flammehemmende fibre av høyeste kvalitet. Med det får du en permanent beskyttelse så lenge plagget eksisterer. Vi tror ikke på et multinorm konsept som tilsier at et plagg passer alle arbeidsoppgaver og beskytter mot alle risikoer. Vi utvikler unike løsninger med høy grad av funksjon for hver enkelt risikosituasjon uten å gå på kompromiss med din sikkerhet.

8


FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende arbeidsklær TRANEMO leverer bare naturlig flammehemmende arbeidsklær uten noen som helst tilsatte kjemikalier som igjen garanterer brukeren beskyttelse gjennom hele plaggets levetid. De flammehemmende egenskapene ligger i fibrenes molekylstruktur og kan ikke vaskes eller slites vekk. Våre plagg er komfortable, har lett vekt og har en meget god rive- og slitestyrke.

Tranemo Skinsafe™ TRANEMO sikter mot en nulltoleranse av alvorlig ulykker på arbeidsplassen forårsaket av åpen flamme og hete. De rette verneklærne er en livsforsikring for brukerne når en ulykke inntreffer. Kombinasjonen av klesplagg vil avgjøre graden av beskyttelse. Vi designer beskyttelsessystemet fra huden og utover. Vi gir råd om behovet for flammehemmende undertøy, løsninger for alle årstider, design for spesielle funksjoner og naturligvis løsninger for både kvinner og menn. TRANEMO utvikler kolleksjonene våre som systemer for spesifike bransjer og deres risiko.

Brukertest I samarbeid med våre største kunder gjennomfører vi brukertester for å sørge for at verneklærne har alle nødvendige funksjoner og at de fungerer i praksis. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller ikke bruker verneklær i det hele tatt.

Tekstilservice - Vask Vi anbefaler alltid industriell vasking av våre flammehemmende klær for å sikre at de er rene og sikre i bruk. Vi utfører testvasking for å kontrollere ytelsen i alle våre tekstiler og tilbehør. Fortrinnsvis utføres testingen i samarbeid med våre kunder som benytter industrivask slik at resultatene blir så pålitelige som mulig. Vi utfører også interne vasketester i forkant av hver produksjon for å sikre at vi opprettholder vår høye standard i forhold til tekstiler og refleksbånd.

Verneklær for damer For å oppnå optimal sikkerhet er det helt avgjørende å ha verneklær som passer. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller ikke bruker verneklær i det hele tatt. Derfor har TRANEMO et omfattende utvalg av damemodeller og damestørrelser i kolleksjonene våre.

9


FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE™ LAG-PÅ-LAG BESKYTTELSESSYSTEM Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover. Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag gir det brukeren en høyre beskyttelse med mindre vekt og bedre bevegelsesfrihet. Brukeren kan arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

10


FLAME RETARDANT

LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan feil valg av undertøy lede til at plagget antenner og smelter inn i huden. Det er derfor avgjørende å prioritere det innerste laget. Vårt flammehemmende undertøy har følgende fordeler: • • • •

Naturlig flammehemmende Myke og komfortable Antistatiske Trekker ikke til seg dårlig lukt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellomlag bør brukes for å øke komforten om en arbeider i kalde miljøer. Mellomlaget etablerer en luftspalte som igjen isolerer mot elektrisitet, varme og kulde.

LAG 3 – SHIELD Ytterlagets primære funksjon er å gi beskyttelse. For at verneklærne skal brukes daglig er det avgjørende at de har utmerket passform, høy komfort, bra bevegelsesfrihetet og gode lommeløsninger.

AIR GAP Luftspalten som dannes mellom de ulike lagene har en lav ledningsevne av elektrisitet og varme. Den har en enestående egenskap i at den isolerer mot kulde og gir ekstra sikkerhet i krevende arbeidssitiuasjoner.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

11


FLAME RETARDANT

RISIKOVURDERING Hver enkelt bedrift er ansvarlig for å lage en egen risikovurdering og sørge for riktig type beskyttelse for sine ansatte mot farer knyttet til arbeidet de skal utføre. Når kunder kommer til oss med sine risikovurderinger, og kanskje med uløste problemer, finner vi den riktige løsningen og sørger for at den er funksjonell i det daglige arbeidet. Vi utformer funksjon og beskyttelse i tråd med de lokale behovene, og i mange tilfeller må vi gå mye lengre enn det som oppfyller standardene.

Elektrisk lysbue Risikovurdering • • • • • •

Lysbue Sprut av smeltet metall Strålingsvarme Konveksjonsvarme Elektrisk støt Trykkbølger

• • • • •

Kraftig støy Optisk stråling Giftig gass Flamme og varme Trafikkulykker (arbeid utendørs)

Tranemo risikovurdering Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden IEC 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471. En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikomomentene. Vi anbefaler at det ytre laget tilfredsstiller kravene til verneklær i kategori II og har en ARC RATING (ATPV eller EBT50-verdi) over 8 kal/cm². Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av ARC RATING-verdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Lag 2 Merino RX Merino TX

Lag 3 Tera TX Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 52 cal/cm² PPE Category 4

12


FLAME RETARDANT

Smeltet jern og smeltet aluminium Risikovurdering • • • • •

Sprut av smeltet metall Flamme og varme Varmepåkjenning Lysbue (tilfeldig) Trafikkulykker (begrenset)

Tranemo risikovurdering Når du arbeider med smeltet jern eller stål behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11612 E3. Når du arbeider med smeltet aluminium behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11612 D3. Andre metaller og legeringer har forskjellige smeltetemperaturer, viskositeter og produksjonsprosesser og vil medføre forskjellige krav til verneklær. Smeltet metall som fester seg på klærne kan forårsake brann, og vi designer våre klær for å minimalisere denne risikoen. Standarden definerer et minimumskrav til design, med lukkede lommer og skjulte metalldeler, men dette er ofte langt fra tilstrekkelig beskyttelse i mange bransjer. Med riktig design kan vi likevel unngå rask varmeoverføring gjennom klærne. Vi plasserer refleksbåndene i de minst utsatte områdene for å unngå at smeltet metall fester seg på klærne. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller, kan vi hjelpe deg med å finne de rette løsningene for din virksomhet.

Smeltet jern TRANEMO SKINSAFE™ system:

Smeltet aluminium TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex 57 Cantex 54

Lag 1 Cantex JX Merino RX

Lag 2 Magma

13


FLAME RETARDANT

Sveis

ATEX

Risikoanalyse

Risikovurdering

• Sveiseglør • Åpen flamme & hete • Varmepåkjenning

• Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø

Når du arbeider med tung sveising hele dagen behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11611 klasse 2, som er det høyeste beskyttelses nivået, i kombinasjon med EN ISO 11612. Standarden styrer i stor grad designet av plagget ettersom sveiseglør ikke får sitte fast eller havne i lommer. Verneklærne påvirkes av UV- og strålevarme som igjen gir brukeren varmepåkjenning. For å unnvike dette har våre plagg ventilasjonsåpninger.

Ved arbeid i et ATEX-miljø må du bruke verneklær sertifisert ihht EN ISO 11612 i kombinasjon med EN 1149-5 for å sikre at klærne ikke lager gnister som kan forårsake en eksplosjon. Dette er av største viktighet i bransjer som petrokjemisk industri, industrielle innsatsvarer, industrivedlikehold og ved arbeid i eksplosive områder. De fleste av våre flammehemmende verneklær er sertifisert ifølge EN 1149-5 og har antistatiske fibre blandet inn i tekstilene, og alle metalldeler er tildekket ifølge designkravene. Vi har Tera TX Non Metal med synlige detaljer som er spesielt egnet for ATEX-miljøer.

TRANEMO SKINSAFE™ system:

TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Merino RX

Tranemo risikovurdering

14

Tranemo risikovurdering

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Outback Heavy Welding

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX Non-Metal


FLAME RETARDANT

Petrokjemi

Trafikkert miljø

Risikovurdering

Risikovurdering

• • • • •

• Påkjørsel

Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø Varme og flammer Sprut av kjemikalier Trafikkulykker (begrenset) Lysbue (industrielektrikere)

Tranemo risikovurdering Ved arbeid i petrokjemisk industri er det påkrevd med arbeidsklær som er sertifisert ifølge EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471 (og IEC 61482-2 for industrielektrikere). Arbeid med kjemikalier i et eksplosivt miljø / ATEX-miljø vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, og valg av riktige verneklær vil utgjøre en livsforsikring for brukerne hvis en ulykke inntreffer. Hvis arbeidet ditt innebærer risiko for sprut av kjemikalier, trenger du et produkt som er sertifisert ifølge EN 13034, uten åpne lommer.

Tranemo risikovurdering Når du benytter flammehemmende klær og arbeider utendørs, nær kjøretøy i bevegelse, trenger du verneklær som er sertifisert ifølge EN ISO 20471. Jo større grad av eksponering for trafikk, desto høyere Hi-Vis-klasse skal du ha på verneklærne. Nødvendig beskyttelsesnivå er definert i den lokale risikovurderingen.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Lag 3 Cantex Pro 145 Tera TX Non-Metal Cantex Terry Synlighet i dagslys med fluoriserende tekstil og synlighet i mørket med refleksbånd Les mer vedrørende HIGH VISIBILITY på side 92-93.

15


FLAME RETARDANT

PPE-DIREKTIV 89/686/EØS Hovedgrunnen for å bruke flammehemmende klær er å sikre seg mot at klærne tar fyr og/eller begrense spredning av flammene slik at man får tid til å reagere og komme seg i sikkerhet ved en ulykke. Det finnes forskjellige sertifiseringer og symboler for forskjellige typer risiko, og vi vil gjerne sørge for at du velger den riktige kombinasjonen i forhold til risikovurderingen. Alle våre verneplagg overholder EU-direktiv 89/686/EØS og de seneste (EN) standardene for verneklær som direktivet gjelder for. Det finnes tre kategorier innenfor direktivet: Kategori I - lav risiko for personskader (f.eks. regnbeskyttelse EN 343) Kategori II - risiko for personskader (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, Varme og flammer) Kategori III - høy risiko for personskader (f.eks. Lysbue IEC 61482-2, smeltet metall EN ISO 11612 D3 og E3). Våre kategori III plagg kontrolleres årlig av vårt godkjente organ FIOH ifølge avtalen 11A, og er merket med CE0403 som en garanti for at plaggene er sikre å bruke. OBS! Den nye PPE-forordningen (EU) 2016/425 er godkjent og f.o.m. april 2018 kan vi sertifisere våre plagg ihht denne lovgivning. Vi oppdaterer våre sertifikater når de passerer utløpsdato.

LYSBUE IEC 61482-2 EN 61482-1-1 EN 61482-1-2

VARME OG FLAMMER

ATEX EN 1149-5

SVEISING

KJEMIKALIER

EN ISO 11611

EN 13034

EN ISO 11612

FR TILBEHØR EN ISO 14116

SYNLIGHET DAG OG NATT EN ISO 20471

16

KULDE

REGN

EN 342

EN 343


FLAME RETARDANT

Alle verneklær er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-direktivet 89/686/EØS. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som finnes innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med plagget. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen. Alle instruksjoner finnes på ditt språk, i samsvar med EU-direktivet.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

User guideline Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN 1149-5 EN ISO 20471

EN ISO 11611

User guideline Protective clothing against cold

EN 471

EN 13034 Type PB[6]

IEC 61482-2 – Verneklær mot termisk fare ved lysbue Denne standarden spesifiserer verneklær for arbeid med elektrisitet på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes, og det foreligger risiko for lysbue. Verneklær mot lysbue er kategorisert under PPE-direktivets kategori III. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for lysbue. Våre verneklær er merket med IEC 61482-2 som omfatter begge testmetoder for lysbue: EN 61482-1-1 "Open Arc test" som involverer et middels spenningsområde (>1000V) og EN 61482-1-2 "Box test" som involverer et lavt spenningsområde (400V). Begge tester omfatter forskjellige risikonivåer. Resultatene fra "Open Arc test" angis i en ARC RATING; ATPV-verdi (Arc Thermal Performance Value) og/eller EBT50-verdi (Energy Break Open Threshold). Dette er en lysbue klassifisering for flammehemmende tekstil/tekstillag. Resultatet er angitt i kal/cm² og betyr at denne energien antas å beskytte mot en andregrads hudforbrenning (med 50 % sannsynlighet). Verdien hjelper deg med å velge riktig beskyttelsesnivå. EN 61482-1-1 Open Arc test - tester beskyttelsesnivået for plagg ved hjelp av en åpen lysbue. Resultatene deles inn i fire PPE-kategorier (tidligere kalt HRC - Hazard Risk Category). Vi anbefaler at ditt ytre lag gir minst 8 kal/cm². PPE 1 – 4-8 kal/cm² PPE 2 – 8-25 kal/cm² PPE 3 – 25-40 kal/cm² PPE 4 – >40 kal/cm² EN 61482-1-2 Box test - tester beskyttelsesklassen for tekstilene ved hjelp av en kontrollert og rettet lysbue. Klasse 1 – 168kJ (4kA, 400V) Klasse 2 – 320kJ (7kA, 400V) Et plagg med ett lag vil i de fleste tilfeller tilfredsstille klasse 1. For å oppnå klasse 2, anbefales et system med 2 eller 3 lag, eller en tykkere tekstil som for eksempel en vintertekstil.

17


FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 – Verneklær som beskytter mot varme og flammer Denne standarden spesifiserer verneplagg når du arbeider et sted hvor det er risiko for at plaggene kommer i kontakt med varme og flammer. Standarden er inndelt i forskjellige kategorier, der bokstavkodene viser hvilke krav for varme og flammer plagget tilfredsstiller. Minst to kategorier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes. Bokstavkode A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angitt på CE-etiketten sammen med dette symbolet. Bokstavkodene er klassifiseringer på forskjellige nivåer, der det høyeste tallet er det høyest testede nivået. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg mot varme og flammer.

A1, A2

Krav om begrenset flammespredning; A1: Overflateantenning A2: Kantantenning.

B (1-3)

Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen flamme

C (1-4)

Beskyttelse mot strålingsvarme

D (1-3)

Beskyttelse mot sprut av smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mot sprut av smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mot kontaktvarme

Når tekstilen testes for konveksjonsvarme og hete (B) og strålingsvarme (C) får du to verdier. Den første verdien er den tid det tar for hudtemperaturen under tekstilen å øke med 12°C som er da du kjenner av varmen. Den andre verdien er den tid det tar for hudtemperaturen å øke opp til 24°C som er da du risikerer en andre grads forbrenning. Tiden for temperaturøkningen mellom 12°C og 24°C er tiden du har på deg for å reagere og fjerne deg fra varmekilden. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet aluminium, vil den normalt være godkjent mot smeltet aluminiumbronse og smeltede mineraler. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet jern, vil den normalt være godkjent mot smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller eller legeringer enn aluminium (D) eller jern (E), kan du ta kontakt så vil vi hjelpe deg med å finne de rette tekstilløsningen for din risikovurdering.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angir minimum konsentrasjon av oksygen, uttrykt som en prosentandel, som gjør det mulig at en tekstil kan brenne. Den angir plaggets beskyttelse mot relativ antennelighet og skal være over 25% om den skal kunne betraktes som flammehemmende. Vi tester LOI-verdien for våre tekstiler og angir den på den utvendige etiketten på flammehemmende verneklær. LOI-verdien er en måte å indikere nivået for flammehemmende beskyttelse som et plagg gir, og gjør det enklere for brukeren å sammenligne og velge riktig beskyttelsesnivå.

18

Tekstil

LOI

Tera TX

TRANEMO

29,8 %

Cantex 2.0

TRANEMO

32,3 %

Cantex 1210

TRANEMO

34,3 %

Aramid

TRANEMO

31,2 %

Outback Heavy Welding

TRANEMO

28,9 %

Magma

TRANEMO

25,9 %

Merino TX

TRANEMO

28,7 %

Merino RX

TRANEMO

27,7 %

Cantex JX

TRANEMO

33 %

Vanlig bomull

Annen tekstil

18 %

Polyester, nylon osv.

Annen tekstil

20-22 %

Ull

Annen tekstil

25 %

Kjemisk behandlet flammehemmende bomull

Annen tekstil

28 %


FLAME RETARDANT

EN ISO 14116 Denne standarden har ikke noe eget symbol/piktogram. Vi har valgt å bruke en flamme som symbol for å indikere at dette er flammehemmende plagg. Denne standarden brukes ofte for klær og tilbehør med lavere beskyttelsesnivå med flammehemming slik som Hi-Vis-refleksvester, regntøy og knebeskyttelse og sokker. Inndelt i tre klasser, der indeks 3 er det høyeste nivået. Plagg med indeks 3 skal brukes i kombinasjon med tekstiler ifølge EN ISO 11612. (Plagg med indeks 1 skal ikke brukes nærmest huden.)

EN 1149-5 – Verneklær – Elektrostatiske egenskaper Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i eksplosive miljøer, dvs. ATEX-miljø der det er risiko for at plaggene lager gnister som kan antenne eksplosive stoffer. For å kunne CE-merke plagg med dette symbolet, testes tekstilens antistatiske funksjon ifølge EN 1149-1 (overflatemotstand) eller EN 1149-3 (ladningsnedbrytning). Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for antistatiske/ATEX-plagg.

EN ISO 11611 – Verneklær for bruk i sveising og beslektede prosesser Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i sveisearbeid eller beslektede prosesser der det er risiko for sprut (små perler av metallsprut), kort kontakt med åpen flamme, strålingsvarme fra sveisebue, elektrisk støt fra kort og uforvarende kontakt med elektriske ledere med spenning opp til ca. 100 V DC under normale sveiseforhold. Denne standarden er inndelt i to forskjellige klasser med forskjellig risikonivå. Tekstilens funksjon ved sveising testes med 15 dråper (klasse 1) eller 25 dråper (klasse 2) med smeltet metall. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg til sveising. Klasse 1 Klasse 2

Beskyttelse mot mindre risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker lavere nivåer av sprut og strålingsvarme. Beskyttelse mot mer risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker høyere nivåer av sprut og strålingsvarme.

EN 13034 Type PB [6] – Verneklær mot flytende kjemikalier Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd. Denne standarden tester fire forskjellige kjemikalier. Minst to av fire kjemikalier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes med dette symbolet. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg for kjemisk beskyttelse. Kjemikalier som kan testes i overensstemmelse med EN 13034: H2SO4 30% (svovelsyre) NaOH 10% (natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda) O-xylen Butanol Om du arbeider med andre kjemikalier eller andre konsentrasjoner av ovenstående kjemikalier, ta kontakt med oss for å diskutere den beste løsninge med plagg/tekstil ihht din risikovurdering.

19


FLAME RETARDANT

EN ISO 20471 – Verneklær med høy synlighet Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CE-merke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Tekstilen og refleksbåndet blir testet etter fem gangers vask i laboratoriet. Plaggets design er også en parameter i CEmerkingen for plagg med høy synlighet. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

EN 343- Verneklær mot regn Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. Plagget og sømmene er testet for vanngjennomtrengning (vanntetthet), klasse 1-3 og vanndampmotstand (pusting), klasse 1-3, der klasse 3 er det høyeste nivået. Plagget må oppnå et godkjent resultat i begge tester for å bli CE-merket med dette symbolet.

EN 342 – Verneklær mot kulde Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. Plagget må oppnå godkjente resultater for varmeisolasjon og luftgjennomtrengning for å bli CE-merket med dette symbolet, vanngjennomtrengning er valgfritt.

GO/RT 3279 Issue 8: 2013 En synbarhets standard som omhandler plagg i High Visibility orange for jernbaneindustrien i Storbritannia

20


FLAME RETARDANT

VEDLIKEHOLD Trykk og brodering på verneklær Transfertrykk må testes og godkjennes innen det brukes på de flammehemmende plaggene. En tekstil med et transfertrykk holder på varmen lengre enn tekstil uten trykk når det utsettes for intens varme. Ut fra et sikkerhetsperspektiv bør derfor ikke store heldekkende transfertrykk brukes. Den beste løsningen er om trykket plasseres på lommeklaffer eller lignende slik at du har et underliggende lag med tekstil for beskyttelse av huden din. Emblem/etiketter som monteres på flammehemmende plagg skal lages av flammehemmende tekstil. Standarden EN 1149-5 krever at emblemene/etikettene festes på et permanent sted som gjør at de ikke kan fjernes. Ved direkte brodering på flammehemmende plagg skal det brukes flammehemmende tråd. Feilaktig brodering, emblem/etikett eller transfertrykk kan ha en negativ effekt på beskyttelsen i dine verneklær. Transfertrykk, emblem/ eller etiketter som er mindre enn 10 cm² behøver ikke å være flammehemmende ihht standarden. Standard

Transfertrykk

Brodering

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tråden må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tekstilen bak emblemet må være ihht EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres på et sted med et underliggende lag av tekstil. Unngå transfertrykk som Dekker store flater av tekstilen.

Bør broderes på et sted med et underliggende lag av tekstil.

Emblemet må festes permanent (EN 1149-5).

EN 471 + EN ISO 20471

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Vedlikehold av verneklær Det er viktig at flammehemmende klær vaskes på en profesjonell måte og i overensstemmelse med spesifikke instruksjoner som sørger for at sikkerhetsfunksjonene ikke ødelegges eller forurenses. Vi anbefaler industriell vask for alle våre flammehemmende plagg. Kun syntetiske vaskemidler skal benyttes. Ikke bruke såpe eller tøymykner, og plaggene må ikke blekes.

Reparasjon av flammehemmende plagg Små skader på plagget som ikke påvirker plagget kan repareres med samme flammehemmende tekstil og tråd.

Bytte - Kassering Når et plagg har vært i direkte kontakt med åpen flamme eller sterk varme, kan plagget bli sprøtt og svekket og skal derfor kasseres. Hvis plagget har vært utsatt for kjemikalier som har trengt inn i tekstilen, innebærer dette vanligvis en nedbrytning av beskyttelsesevnen og man bør vurdere om plagget skal kasseres. For mer informasjon, gå til vår hjemmeside www.tranemo.no. Vi kan også bistå i opplæring vedrørende bruk av flammehemmende klær hos din bedrift.

21


OUTBACK HEAVY WELDING

22


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

OUTBACK HEAVY WELDING For tung? For stiv? For varm? Frem til nå har komfort og bevegelsesfrihet ikke vært forbundet med holdbare og sikre plagg for arbeid med tung sveising som også er sertifisert i EN 11611 klasse 2. Etter over seks års utvikling lanserer vi nå en helt ny kolleksjon for bruk ved tung sveising. Disse plaggene varer vesentlig lenger enn andre sammenlignbare plagg som i dag brukes ved tung sveis. Som alltid er våre flammehemmende plagg naturlige og ikke tilsatt noen kjemiske tilsetninger.

5535 86 SVEISEJAKKE

5522 86 SVEISEBUKSE

5550 86 SVEISEBUKSE MED HÅNDVERKSLOMMER

5512 86 SVEISEKJELEDRESS

5572 19 CHAPS

5573 80 PONCHO

5575 19 MIDJEFORKLE

5576 19 FORKLE

5577 19 ARMBESKYTTELSE

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

9142 88 CAPS

23


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

BESKYTTELSE, KOMFORT OG HOLDBARHET I VERDENSKLASSE Klaff på rygg og åpning under armene for økt ventilasjon.

Synlig på arbeid for din beskyttelse.

Myk og komfortabel tekstil med lav gramvekt gir beste komfort for brukeren.

Komfortabel uten at sikkerheten forringes.

Ergonomisk design med formsydde armer for optimal komfort og bevegelighet.

Minimal krymp i industrivask.

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc

LOI:

29,8%

FLAME

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 13034 type PB[6]

5535 86 SVEISEJAKKE Sveisejakke i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler, metallsprut og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler ikke fester seg. Åpning i armhule for god ventilasjon. Skjult glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Sidelommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Forlenget rygg med to åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Justerbar midje og mansjett med trykknapper. Innelomme. Fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 24


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5522 86 SVEISEBUKSE Sveisebukse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler, metallsprut og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5550 86 SVEISEBUKSE MED HÅNDVERKSLOMMER Sveisebukse med håndverkslommer i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler, metallsprut og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. *For å oppnå kravene ihht EN ISO 11611 skal hengelommenes åpninger være dekket av jakken med artikkelnummer 5535 86 under sveisearbeid. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

25


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

TRANEMO

WORKWEAR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 cal/cm² 34,3%

WORKWEAR

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

TRANEMO

FR FLAME

RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5512 86 SVEISEKJELEDRESS Sveisekjeledress i en myk og komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper i forbindelse med sveisearbeid, metallsprut og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler ikke fester seg. Skjult toveis glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Åpning i armhule for god ventilasjon. Gjennomgående stikklommer med klaff. Justerbar strikk i midjen. To åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Formsydde og justerbare kneputelommer. Justerbare mansjetter. Fluoriserende materiale rundt ben og fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Forsterkningsmateriale nederst på baksiden av ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

EN ISO 11611 Accessory

9142 88 CAPS

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

5577 19 ARMBESKYTTELSE

Sveise caps med strikk bak.

Flammehemmende balaklava i trikå for bruk under sveisehjelmen. Ekstra beskyttelse over skuldrene. Snorstramming rundt ansiktet.

Flammehemmende armbeskyttelse i en meget komfortabel tekstil med ekstrem bra beskyttelse ved sveisearbeid. Justerbar strikk øverst. Strikk nederst. Lengde 52 cm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 64 mørk grå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95ot 26

EN ISO 11611 Accessory

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11611 Accessory

5572 19 CHAPS Flammehemmende chaps i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. De monteres enkelt i et eget flammehemmende belte og kan justeres i høyden. Vulkaniserte kne. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

EN ISO 11611 Accessory

XXL

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5575 19 MIDJEFORKLE Flammehemmende midjeforkle i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Knytes i midjen. Lengde 55 cm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m²

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

b93ot

XXL

EN ISO 11611 Accessory

5576 19 FORKLE Flammehemmende forkle med krave i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Kraven er justerbar for å beskytte halsen og for å hindre at sveiseperler trenger seg innenfor. Knytes i midjen. Lengde fra halsen og ned er 74 cm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

EN ISO 11612 Accessory

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T

T

T

T

EN ISO 11611 Accessory T

T

T

T

5573 80 PONCHO Flammehemmende poncho med krave i et meget slitesterkt og kraftig materiale med bra beskyttelse mot metallsprut og i forbindelse med sveising. Justerbar midje med trykknapper. Justerbar rygg i et mykt materiale som kan festes opp for ekstra ventilasjon. Høy krave som sammen med tuben 5999 gir komfort og en bra beskyttelse. Ponchoen kan klippes til ønsket lengde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m² 882: Cantex 2.0, 350 g/m², EN 13034, LOI: 32,3%

c95ot 27


TERA TX

Lett, slitesterk og naturlig flammehemmende arbeidstøy for bruk innenfor kraft, jernbane og el-industrien. TERA TX er utviklet ved å kombinere de beste elementene i våre eksisterende naturlig flammehemmende kolleksjoner. Fra vår suksessfulle Cantex kolleksjon har vi benyttet de fantastiske naturlig flammehemmende egenskapene og fra vår Aramid kolleksjon har vi hentet fordelene med lett vekt og ekstremt holdbarhet TERA TX gir optimal naturlig flammehemmende og antistatisk beskyttelse samtidig som lett vekt og komfort er ivaretatt på beste måte. Materialets rip-stop design gir økt holdbarhet og ytelse og har gitt oss muligheten til å redusere vekten på materialet til 260 g/m². TERA TX møter kravene for lysbue PPE kategori 2 (over 8 cal/cm²) ifølge EN 61482-1-1 (Open arc). Dette er spesielt viktig da flere og flere selskaper krever Arc Rating kategori 2 som krav i sine flammehemmende klær. Dette er en omfattende kolleksjon som også tilbyr mange av plaggene i egne damemodeller. Plaggene er sertifisert i EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 og EN ISO 20471.

28


FLAME RETARDANT TERA TX

5800 81 JAKKE MED VINTERFÒR

5809 81 JAKKE MED VINTERFÒR OG HETTE

5830 81 JAKKE

5839 81 DAMEJAKKE

5860 81 VEST HÅNDVERK

5869 81 VEST MED VINTERFÒR

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

5840 81 SELEBUKSE

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5825 81 BUKSE MED ANKELREIM

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5841 81 SELEBUKSE

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5821 81 BUKSE

5820 81 BUKSE

5828 81 DAMEBUKSE

5855 81 BUKSE HÅNDVERK MED ANKELREIM

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

5829 81 DAMEBUKSE

5850 81 BUKSE HÅNDVERK

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK 5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

6019 81 KJELEDRESS

5819 81 VINTERDRESS

29


FLAME RETARDANT TERA TX

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm² LOI:

RETARDA

29,8% LOI:

29,8%

FLAME

cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5830 81 JAKKE Flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5821 81 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

30

EN ISO 20471 CL.1

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1


FLAME RETARDANT TERA TX

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med collegejakke 6330 90 og jakke 5830 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

EN 1149-5

5820 81 BUKSE 5825 81 BUKSE MED ANKELREIM

EN ISO 20471 CL.2

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5850 81 BUKSE HÅNDVERK 5855 81 BUKSE HÅNDVERK MED ANKELREIM

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

31


FLAME RETARDANT TERA TX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) EN ISO 20471 CL.2 (L-4XL)

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5860 81 VEST HÅNDVERK

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende håndverksvest. Glidelås i front. D-ring. Doble brystlommer hvorav den ene med klaff. Mobillomme å høyre bryst. Hengelommer med verktøylomme. Løkker i midjen. Doble hammerholdere.

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5840 81 SELEBUKSE

5841 81 SELEBUKSE

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

32

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT TERA TX

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

FLAME Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

LOI: x,x Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

6019 81 KJELEDRESS Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

33


TERA TX WINDBREAKER Tekstil kombinasjonen oppnår Arc Rating 21,4 cal/cm² Vind- og vannavvisende Passer perfekt for arbeid under vekslende temperaturer og intensitet Ergonomisk design

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

• • • •

xx,x% LOI:

x,x

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDAN

LOI:

FLAME

RETARDA

NT

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5832 81 JAKKE WINDBREAKER Flammehemmende synbarhetsjakke fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett. Arc

Rating:

cal/cm²

NT

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vindog vanntett PU-laminert jerseyfòr og kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr og kontrastsømmer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

FLAME RETARDANT

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 34

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

cal/cm²

Rating: Arc

zz


FLAME RETARDANT TERA TX WINDBREAKER

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: cal/cm²

NT

x,x

T

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

RETARDAN

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER Flammehemmende synbarhetsjakke fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Avtak og justerbar hette med PU-laminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett. Arc

Rating:

cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vindog vanntett PU-laminert jerseyfòr. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer.

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

35


FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

zz

RETARDAN

LOI:

zz

FLAME

xx,x%

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 20471 CL.3

5809 81 JAKKE MED VINTERFÒR OG HETTE

Arc Rating: x,x

cal/cm²

T

EN 1149-5

LOI:

RETARDAN

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

xx,x%

FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Flammehemmende synbar vinterjakke med vinterfòr. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Avtak og justerbar hette med PU-laminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr.Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Fôr 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5819 81 VINTERDRESS Flammehemmende synbarhets vinterdress. Toveis glidelås med stormklaff og knepping. Doble brystlommer med glidelås. Strikk i livet. Frontlommer på ben med klaff. Baklomme med klaff. Avtakbar hette. Toveis glidelås med stormklaff på utsiden av ben. Vindstopper i arm. Quiltforèt. Fleece i krage og hette. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt 36


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating:

zz

9,5

T

cal/cm²

zz

RETARDAN

LOI: 29,8%

FLAME

zz

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5800 81 JAKKE MED VINTERFÒR Flammehemmende synbar jakke med vinterfòr. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst.Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr.Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5869 81 VEST MED VINTERFÒR Flammehemmende synbarhetsvest. Fleece på innsiden av kraven. Stormklaff med skjult glidelås og trykknapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Fleeceforede sidelommer. To innelommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Fôr

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3*

9065 81 HETTE Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 5832 81 og 5869 81. *Sertifisert sammen med artikkel 5809 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 37


FLAME RETARDANT TERA TX DAME JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ANT RETARD Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

ANT

Rating: 9,5

RETARD

RETARD

LOI: 29,8%

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

FLAME

29,8%

FLAME LOI:

ANT

cal/cm²

Arc Rating: 9,5

ANT

cal/cm²

RETARD

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 (S-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL)

5839 81 DAMEJAKKE Flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5828 81 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt 38

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK


FLAME RETARDANT TERA TX DAME

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med den langermede t-skjorten 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89 og damejakke 5839 81. Lag 1 Cantex Jersey AT

Lag 2 Cantex Terry

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 40,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5829 81 DAMEBUKSE Flammehemmende synbarhetsbukse for damer med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Flammehemmende synbarhetsbukse for damer med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

39


TERA TX NON-METAL

40


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

TERA TX NON-METAL Metallfri flammehemmende Tera Tx kolleksjon TERA TX NON-METAL er utviklet i samarbeid med industrier som har krav til helt metallfrie plagg. De metallfrie antistatiske flammehemmende plaggene eliminerer risikoen for gnistdannelse i ATEX-miljøer og der eventuelt metalldelene i et plagg ville lede strøm eller lede varmen fra utsiden til innsiden ved en lysbue ulykke. Flere av plaggene har en forhøyet synbarhet med fluoriserende tekstil og reflekser. Kjeledressene i kolleksjonen har glidelås i ben. Kjeledressen 6019 81 94 er sertifisert ihht EN ISO 20471 klasse 3.

6030 81 JAKKE

6020 81 BUKSE

6031 81 JAKKE

6021 81 BUKSE

6010 81 KJELEDRESS

5774 86 SKJORTE

6028 81 DAMEBUKSE

6011 81 KJELEDRESS

6029 81 DAMEBUKSE

6019 81 KJELEDRESS

41


RETARDA

NT

ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

DANT

ME

FR

cal/cm²

RETAR

FLA

FLAME

R WORKWEA

TRANEMO xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

AR WORKWE ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

NT

LOI:

T

x,x

cal/cm²

Rating:

xx,x%

RDAN

LOI:

x,x

FR ME

cal/cm²

TRANEMO xx,x%

Rating:

FLA

Arc

RETA

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

RETARDA FLAME

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI:

NT xx,x%

RETARDA FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6030 81 JAKKE Metallfri flammehemmende jakke med forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Justerbare mansjetter. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

R

WORKWEA

DANT

RETAR

FLA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

ME

FR

cal/cm²

TRANEMO

x,x

FLAME

RETARDA

NT

c95mt xx,x%

LOI:

cal/cm²

Rating:

Arc

cal/cm²

FLAME

RETARDA

R

NT cal/cm²

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

T

ME RDAN

xx,x%

FR

LOI:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

TRANEMO

R

WORKWEA

TRANEMO cal/cm²

Rating:

Arc

cal/cm²

FLA

ME

DANT x,x

RETA

FR

FLA

RETAR Rating:

xx,x% LOI:

Arc

x,x

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

FLA

RETAR Arc

Rating:

ME

xx,x%

FLAME

RETARDA

WORKWEA

LOI:

NT cal/cm²

TRANEMO

cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

R

x,x

DANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6031 81 JAKKE Metallfri flammehemmende jakke med forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Strikk i armslutt. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med collegejakke 6330 90 og jakke 6030 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™

42

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5774 86 SKJORTE Metallfri flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene. Trykknapper i plast skjult i front. Brystlommer med klaff.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

XS-4XL 94 gul/marine 862: Outback 250, 250 g/m² XXL

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

32,3%

FLAME RETARDANT

EN 13034 type PB[6]

6020 81 BUKSE Metallfri flammehemmende bukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6029 81 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Metallfri flammehemmende damebukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. 36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6021 81 BUKSE Metallfri flammehemmende bukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6028 81 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Metallfri flammehemmende damebukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

43


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

Høy krage for økt beskyttelse

Armlomme med klaff

Brystlommer med klaff

Legg i ryggen

Justerbar ribb i rygg

Baklommer med klaff Skjult metallfri glidelås Stikklommer med gjennomgang

Tommestokklomme

Formsydde kne med innvendige kneputelommer

EN ISO 20471 klasse 3

Glidelås i ben

EN ISO 20471 CL.3

6019 81 KJELEDRESS Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

44

FLAME

EN 1149-5

LOI: x,x Arc

Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATPV: LOI: 11,9 34,3% cal/cm²

FR FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO

WORKWEAR

FR

FLAME

RETARDANT

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

FR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 34,3% cal/cm²

WORKWEAR

TRANEMO cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

TRANEMO

RETARDANT

WORKWEAR

FR FLAME

TRANEMO

WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6010 81 KJELEDRESS

6011 81 KJELEDRESS

Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet.

Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt 45


46

CANTEX HI-VIS


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

CANTEX HI-VIS Naturlig flammehemmende synbarhetsklær for alle årstider Når du har en jobb som krever flammehemmende arbeidsklær samtidig som du har behov for høy synbarhet kan dette være den rette kolleksjonen for deg. Den har en unik beskyttelse mot lysbue med en ARC RATING – verdi på 15 cal/cm² (PPE 2) for et lag tekstil i 350 g/m². Tekstilen er forbedret betraktelig når det gjelder synbarhet og den er sertifisert ihht EN ISO 20471. Kolleksjonen er utviklet til deg som behøver arbeidsklær med høy synbarhet innen elektrisitet- og kraftindustrien, yrker der man kan bli utsatt for sprut av smeltet metall, lysbue eller der statisk elektrisitet bør unngås.

5000 93 VINTERJAKKE

5021 88 BUKSE HÅNDVERK

5080 88 SHORTS

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE

5025 88 BUKSE HÅNDVERK

5002 88 SELEBUKSE

5012 88 JAKKE

5051 88 BUKSE

5069 93 VEST FÒRET

5052 88 BUKSE

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

5055 88 BUKSE MED FORSTERKNING

5062 88 KJELEDRESS

47


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man legger til et tredje lag i tillegg til Cantex undertøy og Cantex Hi-Vis-plagg øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5012 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 5,2 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 40,7 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 4

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

NT RETARDA FLAME NT RETARDA FLAME

Rating:

LOI: cal/cm² 9,5

LOI: 29,8%

FLAME

9,5 cal/cm²

FLAME

RETARDANT

Arc Rating:

Rating:

RETARDANT

Arc

LOI: 29,8%

EN ISO 20471 CL.3

Flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer. Skjult glidelås i front. D-ring. Pennelomme på høyre bryst. Skjulte verktøysholdere på venstre bryst. Doble napoleonslommer i front. Stikklommer med klaff. Forlenget ryggparti og midjen kan reguleres med trykknapper. Skjult knappjustering ved håndledd. Doble innvendig lommer i tillegg til doble hemper for handsfree og eventuelt gassvarsler. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm².

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

29,8%

9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5012 88 JAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating:

EN 1149-5

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

5051 88 BUKSE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 48


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1* ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

5052 88 BUKSE Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. (Oppgraderes løpende til den nye tekstilen Cantex 2.0, ARC RATING: 15 cal/cm² og EN ISO 20471) JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

5021 88 BUKSE HÅNDVERK Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang- og meisel hempe samt spikerlomme. Romslige frontlommer. D-ring. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Hammerholdere. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm². C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5025 88 BUKSE HÅNDVERK Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. (Oppgraderes løpende til den nye tekstilen Cantex 2.0, ARC RATING: 15 cal/cm² og EN ISO 20471) C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

49


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker Cantex undertøy i kombinasjon med Cantex Hi-Vis-plagg, øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor finner du et eksempel med longs 5930 92 sammen med bukse 5055 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 29,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

5055 88 BUKSE MED FORSTERKNING Flammehemmende synbarhetsbukse med forsterkning foran på ben. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare innvendige kneputelommer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 801: Forsterkningsstoff, Barricader TC, 545 g/m²

c95mt

EN 1149-5

EN 471 CL.1

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5080 88 SHORTS

FR FLAM E RE TA RD ANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

Stikklommer. D-ring. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 55 gul 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-1-2, LOI: 34,3%

c95mt 50


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

LOI:

xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.3

FLAME RETARDANT

x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

5062 88 KJELEDRESS

5002 88 SELEBUKSE

Flammehemmende kjeledress med kontrastsømmer og glidelås i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbar strikk og fold i ryggen for best mulig komfort. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm².

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser - produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm².

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 51


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5000+5120)

EN 343 3:1

**EN 342 (5009+5120)

5000 93 VINTERJAKKE Flammehemmende synbarhets vinterjakke. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m²

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

c95mt FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE Flammehemmende synbarhetsvinterjakke med hette. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Hetten skal enten brukes eller fjernes ved sveisearbeid eller arbeid med kjemikalier. **Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Når et plagg er laget av mer enn ett lag tekstil, øker beskyttelsen. Nedenfor finner du et eksempel med vinterjakke 5000 93 som består av en ytre tekstil 931 og kviltet fôr 055.

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 40,1 cal/cm² PPE Category 4 Box Test Class 2

52


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5069 93 VEST FÒRET Flammehemmende synbarhetsvest med ny og forbedret passform. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendig lommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

EN 343 3:1

*EN 342 (5120+5000 or 5009)

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhets vinterbukse. Vinterbuksen har avtakbare og justerbare seler med selespenner. Høy rygg for ekstra beskyttelse mot vær og vind. Sidelommer og frontlommer med klaffer. Baklommer også med klaffer. Innvendige kneputelommer. Tommestokklomme og toveis glidelås som går helt opp på benenes ytterside. Snølås i ben. Quiltforet. Vinterbuksen har membran og teipede sømmer. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m²

c95mt

53


CANTEX 57

54


FLAME RETARDANT CANTEX 57

CANTEX 57 Flammehemmende plagg for metallurgi og smelteverk Naturlig flammehemmende plagg for deg som utsettes for smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Plaggene har i tillegg høyeste beskyttelse mot flytende jern E3. Kolleksjonen tilbyr brukeren en meget god beskyttelse mot lysbue og er sertifisert ihht sveisenormen. Plaggene er utrustet med både fluoriserende tekstil og refleks for å visualisere brukeren både fra kranførerens og truckførerens perspektiv.

5700 88 VINTERJAKKE

5732 88 JAKKE

5736 88 JAKKE

5739 88 DAMEJAKKE

5760 88 VEST HÅNDVERK

5725 88 BUKSE

5726 88 BUKSE

5727 88 DAMEBUKSE

5751 88 BUKSE HÅNDVERK

5706 88 VESTBUKSE

5742 88 SELEBUKSE

5716 88 KJELEDRESS

55


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME

29,8%

Arc Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

RETARDANT FLAME

RETARDANT FLAME xx,x% LOI: x,x

XS-XXL 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

E

NT

FR

FLAM

RETARDA

Flammehemmende vest med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

FR

WORKWEAR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 cal/cm² 34,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

XS-XXXL 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

XS-4XL 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3% 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m²

EN 1149-5

5760 88 VEST HÅNDVERK

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende vinterjakke med ny og forbedret passform. Skjult glidelås og trykknapper i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Skjulte knapper til kniv etc på venstre lomme. Varmelommer med klaffer. Snøringen i midjen. Innvendig pulsvarmer. Quiltfôret med fleece i kraven. Refleks rundt armer samt foran og bak. Innelomme. Glidelås i foret for trykk av logo. Borrelåsjustering nederst på arm. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

TRANEMO

5700 88 VINTERJAKKE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

WORKWEAR

EN 1149-5

TRANEMO

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

LOI:

RETARDANT

cal/cm²

FLAME

9,5

cal/cm²

Rating:

Arc

RETARDANT

XS-XXXL 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

xx,x% LOI: x,x Arc

FLAME

Rating:

RETARDANT

RETARDAN

T FLAME

RETARDAN cal/cm² 9,5

c95mt

56

29,8% LOI:

Rating:

Arc

Arc Rating:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende damejakke med kontrastsømmer og raglan armer. Skult knepping med glidelås og trykknapper. To napoleonslommer med glidelås. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Innerlomme. Trykknappjustering på mansjett. Refleks rundt armer, over skuldre og på ryggen. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

T

Jakke med kontrastsømmer og forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Romslige stikklommer med klaff. Innelomme. Snøring i midje. Refleks rundt arm, over skulder og på rygg. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farge: Kvalitet:

5739 88 DAMEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

5736 88 JAKKE

Rating:

cal/cm²


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5726 88 BUKSE Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff. Tommestokklomme. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5727 88 DAMEBUKSE Kontrastsømmer. Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og innvendig mobillomme. Tommestokklomme. Refleks rundt ben. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

36-46 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3% FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 1149-5

5751 88 BUKSE HÅNDVERK

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN 11611 CL.1, LOI: 34,3%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

c95mt

57


FLAME RETARDANT CANTEX 57

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

X00 DK

88

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1** A1+A2 B1 C1 ARC RATING: (E3)* F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

5706 88 VESTBUKSE

5742 88 SELEBUKSE

Kontrastsømmer. Toveis glidelås. Brystlommer. Stikklommer. Knelommer. Strikk i ryggen. Baklommer, en med klaff. Tommestokklomme. Lårlomme. Refleks rundt ben og på rygg. *Plagget er sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E3 ved bruk sammen med jakke 5736 og Cantex undertøy oppnås. **Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Kneputelommer med to høyder. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL, M-XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt TRANEMO SKINSAFE™ system Når man legger til et tredje lag i tillegg til Cantex undertøy og Cantex 57, øker beskyttelsen ytterligere. Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5736 88.

58

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex 57

FLAME RETARDANT

DE

50

FLAME RETARDANT

UK

34”R


FLAME RETARDANT CANTEX 57 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Rating:

RETARDANT

Arc

Rating:

x,x

cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5716 88 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med kontrastsømmer. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Strikk og legg i ryggen. Refleks rundt ben, arm og over skulder. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

XS-XXXL 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

RETARDANT FLAME cal/cm²

FLAME

RETARDANT

Rating:

xx,x% LOI: x,x

Arc

Arc

Rating:

Rating:

x,x cal/cm²

x,x cal/cm²

RETARDANT

Arc

LOI:

xx,x%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x% LOI: x,x Arc

xx,x%

RETARDANT

Flammehemmende jakke uten kontrastsømmer med skjult glidelås foran. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med klaff. To romslige innerlommer. Armlommer med klaff. Legg i rygg. Regulerbar midje. Forlenget rygg. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5725 88 BUKSE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

5732 88 JAKKE

LOI:

Rating:

cal/cm²

Flammehemmende bukse uten kontrastsømmer. Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff. Tommestokklomme. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

c95mt 59

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²


CANTEX 54

60


FLAME RETARDANT CANTEX 54

CANTEX 54 Det naturlige valget for industrielektrikere Flammehemmende arbeidsklær rikelig utstyrt med praktiske lommer og detaljer som passer bra til deg som jobber med el- og vedlikeholdsarbeid i industrien. Arbeidsklærne fungerer også utmerket om du arbeider i miljø der statisk elektrisitet bør unngås.

5419 88 JAKKE

5430 88 VEST HÅNDVERK

5451 88 BUKSE

5402 88 SELEBUKSE

5461 88 KJELEDRESS

5421 88 BUKSE HÅNDVERK

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med polotrøye 5920 92 sammen med jakke 5419 88. Lag 1 Lag 2 Cantex JX Cantex 54

61


FLAME RETARDANT FLAME CANTEX 54

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

5419 88 JAKKE

NT RETARDA FLAME Arc

cal/cm²

Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating:

x,x cal/cm²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

RETARDANT

XS-XXXL 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Flammehemmende vest med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

xx,x% LOI: x,x

LOI:

xx,x%

FLAME

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

XS-XXXL 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95mt Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobilog tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5421 88 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

FLAME RETARDANT

5451 88 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: 11,9 E3 F1 cal/cm²

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5430 88 VEST HÅNDVERK

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende jakke med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med klaff. To romslige innerlommer. Armlommer med klaff. Legg i rygg. Regulerbar midje. Forlenget rygg. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2.

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²


FLAME RETARDANT CANTEX 54

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5402 88 SELEBUKSE Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI: x,x

cal/cm²

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

RETARDANT

Rating:

xx,x%

FLAME

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5461 88 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med kontrastsømmer. Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaffer. Romslig vertikallomme med glidelås. Sidelommer med gjennomgang. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbare strikk i livet og fold i ryggen for best mulig komfort. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt 63


MAGMA

64


FLAME RETARDANT MAGMA

MAGMA Naturlig flammehemmende kolleksjon med høy andel av ull spesielt utviklet for arbeid innen aluminiumsindustrien. Magma er utviklet for å motstå sprut av smeltet aluminium, stål, jern og andre smeltede metaller og legeringer. Kolleksjonen er tatt frem etter omfattende testinger i et primær aluminiumsverk som har et meget krevende og utsatt arbeidsmiljø. Den er sertifisert i den strengeste standarden mot aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forsterkninger på utsatte partier og har en meget høy beskyttelse mot strålingsvarme. Den forhøyede synbarheten gir beskyttelse mot påkjørsler i et industrimiljø. Alt for en sikrere arbeidsplass.

5636 87 JAKKE

5632 87 FRAKK

5625 87 BUKSE

5674 87 SKJORTE

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker Merino undertøy i kombinasjon med Magma-plagg, øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med jakke 5636 87.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Magma

65


FLAME RETARDANT MAGMA

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

T RETARDAN FLAME 9,5

cal/cm² LOI:

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3 Arc

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

5636 87 JAKKE Flammehemmende jakke i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Skjult knepping i front med glidelås. Høy krave og forlenget rygg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klaff. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil med refleks rundt armene og over skuldre. 9,5

cal/cm²

LOI:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

D3

Arc

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA FLAME LOI: 29,8%

vvvvvvvvvvvvvv

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvvvvvvvvvvvvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3

Arc Rating:

5632 87 FRAKK Flammehemmende frakk i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelsen mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Forlenget forstykke for ekstra beskyttelse. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. 9,5 cal/cm²

LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

D3

Arc Rating:

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvv

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

D3

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

D3

D3

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

ANT

FLAME RETARD

32,3%

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

5674 87 SKJORTE Flammehemmende skjorte med dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Arc Rating:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

cal/cm²

XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

66

15,0

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

D3

ANT

FLAME RETARD

32,3%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT MAGMA

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5625 87 BUKSE Flammehemmende bukse i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING Flammehemmende bukse i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Ekstra forsterkning nede på ben. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4% 803: Forsterkningsstoff, 100% aramid, 545 g/m²

d95mt

67


ARAMID

Naturlig flammehemmende arbeidsklÌr med ekstrem rive- og slitestyrke Den flammehemmende kolleksjon ARAMID passer utmerket i arbeidsmiljøer der det er fare for lysbue samt for deg som jobber i den petrokjemiske industrien. Plaggene er meget lette og komfortable og ble utviklet i tett samarbeid med ledende kraftselskaper i Norden. Kolleksjonen har mange praktiske lommer.

68


FLAME RETARDANT ARAMID

5300 84 VINTERPARKAS

5320 84 BUKSE

5341 84 SELEBUKSE

5339 84 JAKKE

5330 84 JAKKE

5329 84 BUKSE

5344 84 SELEBUKSE

5310 84 KJELEDRESS

5360 84 VEST HÅNDVERK

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5369 84 VEST HÅNDVERK

5359 84 BUKSE HÅNDVERK

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5319 84 KJELEDRESS

69


NT RETARDA FLAME xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

FLAME RETARDANT ARAMID

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA

Arc Rating: cal/cm²

NT

FLAME

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

Arc Rating: cal/cm²

NT

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 E2 F1 ARC RATING: 11,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5300+5120)

5300 84 VINTERPARKAS Flammehemmende synbar vinterparkas med teipede sømmer. Pilefòr i bolen og quiltfòr i ermene. Fleece på innsiden av kraven. Avtakbar justerbar hette med quiltfòr. Skjult to-veis glidelås med dobbel stormklaff og knapper nederst. Sidelommer med fleecefòr. Frontlommer med klaff og skjult D-ring. Innvendig pulsvarmer med tommelgrep. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett og mobil. Justerbare mansjetter. Snøring i midjen og nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

c95mt xx,x%

LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

x,x cal/cm²

xx,x%

FLAME

LOI:

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5339 84 JAKKE Flammehemmende synbar jakke i tøff design med kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5369 84 VEST HÅNDVERK Flammehemmende håndverks vest med refleks og kontrast i synlighet på skuldrene. Skjult glidelås. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med pennelomme. Store frontlommer under brystlommene. Fire hengelommer. Ekstra verktøyslommer i hengelommene bak. Beltestropper. Knivknapper og hammerholder. Ikke sertifisert ihht synbarhetsnormen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 70


FLAME RETARDANT ARAMID

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen betraktelig. Lag 1 Lag 2 Outback J245 Aramid

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI:

9,5 Arc

cal/cm²

Rating:

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm²

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Rating:

FLAME

9,5 Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5330 84 JAKKE Flammehemmende jakke i tøff design med kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAMEFLAME RETARDANT RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5360 84 VEST HÅNDVERK Flammehemmende vest med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 71


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende synbar bukse i tøff design med kontrastsømmer. 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Håndverksbuksen har to stikklommer, to baklommer, dobbel lårlomme med mobillomme og verktøylomme på venstre ben og dobbel lårlomme med tommestokklomme på høyre ben. I tillegg har håndverksbuksen løse doble hengelommer. Skjulte knapper for verktøyfeste på høyre ben. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

5359 84 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende synbar bukse med kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare.

FLAME RETARDANT

5329 84 BUKSE

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDAN

T

c95mt 29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5319 84 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende tekstil rundt ben. Ikke sertifisert ihht synbarhetsnormen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 72

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang ogmeisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobilog tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer.

FLAME RETARDANT

5320 84 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

FLAME

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5310 84 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 73

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5344 84 SELEBUKSE

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende synbar selebukse med kontrastsømmer. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Flammehemmende synbar selebukse med kontrastsømmer og glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 74

EN ISO 20471 CL.1

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt


FLAME RETARDANT ARAMID

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5341 84 SELEBUKSE

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobilog tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 75


EDGE

Naturlig flammehemmende synbarhetsplagg i fluoriserende orange, sertifisert ihht EN ISO 20471. Naturlig flammehemmende synbarhetsplagg i fluoriserende orange for deg som arbeider med sveising og fare for en lysbue. Edge er utviklet spesifikt mot arbeid langs jernbanen i Storbritannia som krever GO/RT sertifisering i tillegg til EN ISO 20471. Kolleksjonen er sveisegodkjent ihht EN ISO 11611.

76


FLAME RETARDANT EDGE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc

FLAME RETARDANT

Arc

Rating: 9,5

NT

RETARDA

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

29,8%

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc

Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT Issue 8

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.2

GO/RT Issue 8

6131 82 JAKKE

6121 82 BUKSE

Metallfri flammehemmende synbar jakke i en dobbel vevd tekstil der komforten er på innsiden. Forlenget rygg. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Brystlommer med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Sidelommer med klaff. To innelommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring nederst. Justerbare mansjetter.

Metallfri flammehemmende synbar bukse i en dobbel vevd tekstil der komforten er på innsiden. Baklommer med klaff. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt

c95nt

FLAME 9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT Issue 8

6111 82 KJELEDRESS Metallfri flammehemmende synbar kjeledress i en dobbel vevd tekstil der komforten er på innsiden. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Vertikal brystlomme med glidelås på venstre side. Brystlomme med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar strikk i rygg og mansjetter. Glidelås i ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt 77


FLAME RETARDANT VINTER

5819 81 VINTERDRESS

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå Sida: 36

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 34

78

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-XXXL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 53

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 35

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 35

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 34


FLAME RETARDANT VINTER

5300 84 VINTERPARKAS

5000 93 VINTERJAKKE

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

5800 81 JAKKE MED VINTERFÒR

Kvalitet: 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Sida: 70

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 34

5809 81 JAKKE MED VINTERFÒR OG HETTE

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Fôr 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 36

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 52

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 35

5700 88 VINTERJAKKE

Kvalitet: 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3% 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 56

5069 93 VEST FÒRET

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 52

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 37

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PUmembran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 53

5869 81 VEST MED VINTERFÒR Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Fôr Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 37

79


TILBEHØR

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor viser vi et eksempel med T-skjorte 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89. Lag 1 Lag 2 Cantex Jersey AT Cantex Terry

TRANEMO SKINSAFE™

80

ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 33,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5070 89 SWEATSHIRT

5075 89 SWEATSHIRT

5270 89 SWEATSHIRT

Flammehemmende collegegenser synlighet med glidelås i front. Brystlomme med klaff. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende sweatshirt med rund hals. Strikk i armer og ved midjen. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende collegegenser synlighet med glidelås i front. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 894: Cantex Pearl, 310 g/m²

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

Flammehemmende collegegenser med rund hals. Brystlomme med klaff på venstre bryst. Pennebånd på venstre overarm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5985 89 SWEATSHIRT

XS-4XL 03 marine 894: Cantex Pearl, 310 g/m²

c95mt

XS-4XL 94 gul/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

Flammehemmende halvpolo med fluoriserende biser over skuldre og armer. Luftspalten som bisene bidrar med gir en ekstra beskyttelse. Strikk i armslutt. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

EN 1149-5

5948 89 HALVPOLO

XS-4XL 03 marine 896: Outback J245, 245g/m²

XS-4XL 50 oransje 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

5945 89 PIKÉTRØYE LANG ERM Flammehemmende pikètrøye med lange armer og brystlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Piké, 220 g/m²

c95mt

c95mt 81


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

5072 89 T-SHIRT LANG ERM

5949 89 T-SHIRT LANG ERM

5950 89 T-SHIRT LANG ERM

Flammehemmende Hi-Vis langermet t-skjorte i trikå med rund hals. Strikk i armslutt. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende langermet t-skjorte i trikå med rund hals.

Flammehemmende langermet t-skjorte i trikå med rund hals og trykk.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

XS-XXXL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1

EN 1149-5

XS-XXXL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2 (XS-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

6372 89 T-SHIRT LANG ERM

5071 89 T-SHIRT

5271 89 T-SHIRT

Flammehemmende langermet t-shirt i trikå med rundt hals. Strikk ved armslutt. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende t-skjorte synlighet med rund hals. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende t-skjorte synlighet med rund hals. Transfer refleks for ekstra komfort.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt 82

IEC 61482-2 CL.1

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt

XS-4XL 50 oransje 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN 61482-1-2 CL.1 ARC RATING: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

5905 89 PIKÉTRØYE KORT ERM Flammehemmende pikètrøye med kort arm og brystlomme. XS-4XL 03 marine 897: Cantex Piké, 220 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, ARC RATING: 6,3 cal/cm²

c95mt

5909 89 T-SHIRT Flammehemmende t-skjorte i trikå med rund hals. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m², EN 61482-1-2 CL.1

RS0004 VEST Flammehemmende refleksvest med kort arm og glidelåslukking i front. Brystlomme høyre bryst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

M-XXL 50 oransje, 55 gul 100% polyester

a93ot

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

32,3%

32,3%

LOI:

LOI:

cal/cm²

cal/cm²

15,0

15,0

Rating:

Arc

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Rating:

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 14116 index 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5931 91 BESØKSFRAKK ”VISITOR”

5932 91 FRAKK

Flammehemmende besøksfrakk med ”VISITOR” brodert på venstre bryst og rygg. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme.

Flammehemmende frakk. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-XXXL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

83


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 20471 CL.3

5073 91 SKJORTE Flammehemmende skjorte synlighet med skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5674 87 SKJORTE

5770 91 SKJORTE

Flammehemmende skjorte med dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti.

Flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale og reflekser på armene. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5774 86 SKJORTE Metallfri flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene. Trykknapper i plast skjult i front. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 862: Outback 250, 250 g/m², LOI: 28,9%

c95mt 84

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5779 91 DAMESKJORTE

8120 91 SKJORTE

Flammehemmende dameskjorte med feminin passform. Fluoriserende materiale og reflekser på armene. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff.

Skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

34-46 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

5970 89 VINTERLUE

9043 00 FLEECELUE

Flammehemmende fleecelue i fluoriserende materiale.

Flammehemmende fleecelue med justering bak.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, 335 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN 1149-5

9054 00 SOKK Flammehemmende sokk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 03 marine 42% modakryl / 28% bomull / 22% polyamid / 6% lycra / 2% antistat

EN ISO 14116 index 3

Flammehemmende strikkelue i merino ull. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

Tynn flammehemmende ullsokk / FR viskose Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95ot

b95ot

EN 1149-5

9074 00 TYNN ULLSOKK 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% ull / 35% FR viskos / 25% elastan / 3% antistat / 2% polyamid

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

9075 00 ULLSOKK Varm flammehemmende ullsokk / FR viskose Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

6307 90 STRIKKELUE

c95ot

c95ot

EN ISO 14116 index 3

One size 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN ISO 14116 index 3

b93ot

EN ISO 14116 index 3

9055 00 BELTE

9058 00 ANKELREIM

9060 00 BUKSESELER

Flammehemmende belte med justerbar lengd. Bredde 35 milimeter. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116.

Sort spalt lær. Lengde 55 cm. Bredde 15 mm.

Flammehemmende bukseseler med metallspenner. Bredde 35 mm. Regulerbar lengde. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 42% modakryl-bomull / 58% polyester, EN ISO 11612 A1

c93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Skinn

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot 85


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

5995 92 BALAKLAVA

5999 00 TUBE

Flammehemmende Balaklava i trikå for beskyttelse av hake, hals og kinn.

Flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue. Den beskytter i tillegg mot at smeltet metall trenger ned i kragen. Halsbeskyttelsen kan i tillegg dras oppover hode som en hjelmlue og gir da også beskyttelse for ørene og annen åpne hud/hår mellom hjelmen og kragen. Om halsbeskyttelsen dras opp i front så beskyttes store deler av ansiktet. Den fungerer også utmerket som et skjerf og beskytter mot kulde.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, ARC RATING: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 921: Cantex EA, 300 g/m², EN ISO 11612 A1

c95ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3*

9063 81 SKJØTESTYKKE For ekstra vidde i vest 5860. Plasseres i front i glidelåsen.

9065 81 HETTE Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 5832 81 og 5869 81. *Sertifisert sammen med artikkel 5809 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89 FLEECEJAKKE Flammehemmende fleecejakke med glidelåslukking i front. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5990 89 FLEECE LONGS Flammehemmende longs i fleece. Strikk i midjen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt 86


FLAME RETARDANT UNDERTØY

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5900 92 UNDERTRØYE MED KORT ERM

5920 92 POLOTRØYE

5940 92 UNDERTRØYE

Flammehemmende undertrøye med rund hals og kort erm.

Flammehemmende polotrøye med glidelås og lang erm.

Flammehemmende undertrøye med rund hals og lang erm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, ARC RATING: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

XS-XXXL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN 1149-5

5915 92 BH Flammehemmende BH uten bøyle. Brede justerbare skulderbånd. Knepping i bakkant. Størrelse: Farge: Kvalitet:

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5919 92 DAMETRUSE

5910 92 BOKSERSHORTS

Flammehemmende dametruse. Strikk i midjen.

Flammehemmende boxershorts.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, ARC RATING: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5930 92 LONGS Flammehemmende longs. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt 87


MERINO RX & TX En serie flammehemmende undertøy produsert i miljøvennlig merino ull. Denne kolleksjonen er perfekt for deg som arbeider ute under kalde omgivelser og har vekslende intensitet i ditt arbeid. Disse plaggene skal sitte innerst mot huden for å gi deg ekstra beskyttelse mot en lysbue og arbeid i ATEX- miljøer.

TRANEMO SKINSAFE™ system Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med collegejakke 6330 90.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

TRANEMO SKINSAFE™

88

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 27,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT UNDERTØY

MERINO RX & MERINO TX • • • • •

Naturlig flammehemmende Varmer selv om du skulle bli fuktig/bløt Naturlig smussavvisende Drar ikke til seg vond lukt Meget myke og komfortable

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

6330 90 COLLEGEJAKKE Flammehemmende collegejakke i merino ull. Skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

6312 90 LONGS

6315 90 UNDERTRØYE

6319 90 POLOTRØYE

Flammehemmende longs i merino ull. Strikk i midjen. Ribb ved foten.

Flammehemmende undertrøye i merino ull. Rund hals. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Forlenget ryggparti.

Flammehemmende polotrøye i merino ull. Skjult glidelås. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Forlenget ryggparti.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

89


HIGH VISIBILITY BLI SETT! For å beskytte den enkelte bruker er det i mange yrker og arbeidsoppgaver krav om sertifisert arbeidstøy med høy synbarhet – EN ISO 20471. Det stilles høye krav til design og materiale for å kunne oppfylle standarden EN ISO 20471. Vi arbeider derfor kontinuerlig med utvikling av våre synbarhetskolleksjoner.

90

Risikovurdering

92

Vedlikehold

92

PPE-DIREKTIV 89/686/EØS 93 CE-ME

94

CE-ME Vinter

102

Tilbehør

106


91


HIGH VISIBILITY

Klær med høy synlighet for deg som ønsker å bli sett! I mange arbeidssituasjoner vil det være behov for å gå med arbeidsklær som er synlig både dag og natt. Bygningsarbeidere, flyplassansatte og arbeids langs trafikkert vei er noen av yrkesgruppene som har behov for slike plagg. Standarden EN ISO 20471 regulerer designet av slike plagg noe som kan være en utfordring med hensyn til plassering av reflekser og den fluoriserende tekstilen slik at den er praktisk og komfortabel å bruke. TRANEMO har gjennom mange års erfaring med produksjon av synbarhets plagg funnet den rette balansen mellom komfort, funksjonalitet og sikkerhet samt plagg både for kvinner og menn og til alle årstider.

Risikovurdering: Arbeid nær kjøretøy i bevegelse • Trafikkulykker

Tranemo risikovurdering Hvis du arbeider nær kjøretøy i bevegelse, eller nær bevegelige prosesser f.eks. kraner eller gaffeltrucker, og har risiko for påkjørsel eller klemming. Fordi dette er en av de vanligste typene arbeidsulykker, inkluderer TRANEMO synlighet i de fleste utendørsplagg vi lager. Kravene i standardene fastsetter regler for hvilken design og hvilke tekstilkvaliteter som kan bruke i en kolleksjon for høy synlighet. Det er tre farger som er godkjent for høy synlighet, og alle disse finnes i TRANEMO sitt utvalg. Gul, oransje og rød gir god fleksibilitet og gjør det mulig å matche med andre plagg. For å oppnå høy synlighet må plaggene ha en bestemt overflate med fluoriserende tekstil og refleksbånd. Jo større overflate, desto høyere klasse for høy synlighet vil plagget oppnå. Klasse 3 er den høyeste klassen.

Synlighet i dagslys med fluoriserende tekstil og synlighet i mørket med refleksbånd

Ta godt vare på plaggene med høy synlighet Vaskeinstruksjoner finnes i hvert enkelt plagg. Vask plaggene regelmessig for å unngå at smuss setter seg fast i tekstilen. For å oppnå lengre levetid for plaggene skal de vaskes med innsiden ut, separat eller med andre plagg som er sertifisert ifølge EN ISO 20471. Ikke bruk optiske blekemidler eller tøymykner. Unngå vaskemidler med blekemiddel (dvs. klor eller perborat). For at refleksbåndet skal kunne fungere så lenge som mulig, anbefaler vi følgende: Unngå sterkt alkalisk vask eller vask med pH-verdi over 11. Tørking i over 70°C må unngås.

92


HIGH VISIBILITY

Alle verneklær er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-direktivet 89/686/EØS. På våre plagg finner du dette symbolet på CE-etiketten på innsiden. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for. I 2013 ble EN 471 erstattet av den nye og skjerpede standarden EN ISO 20471. Plagg i EN 471 kan fortsatt brukes så lenge sertifikatet ikke er utgått.

Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt verneplagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen. Alle instruksjoner finnes på ditt språk, i samsvar med EU-direktivet.

EN 343 Verneklær mot regn Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. Plagget og sømmene er testet for vanngjennomtrengning (vanntetthet), klasse 1-3 og vanndampmotstand (pusting), klasse 1-3, der klasse 3 er det høyeste nivået. Plagget må oppnå et godkjent resultat i begge tester for å bli CEmerket med dette symbolet.

EN 342 Verneklær mot kulde Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. Plagget må oppnå godkjente resultater for varmeisolasjon og luftgjennomtrengning for å bli CE-merket med dette symbolet, vanngjennomtrengning er valgfritt.

EN ISO 20471 Verneklær med høy synlighet Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CE-merke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Tekstilen og refleksbåndet blir testet etter fem gangers vask i laboratoriet. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg med høy synlighet. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

EN 13758-2 Beskyttelse mot UV-stråling Denne standard spesifiserer kravene for klassifisering og merking av plagg som gir brukeren et UVA + UVB-beskyttelse over 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+) Alle tekstiler beskytter brukeren mot solen og risikoen for å få solforbrenning er avhengig av tekstilens tykkelse. Denne standard indikerer at beskyttelsen er høy.

93


CE-ME

Allsidig kolleksjon med høy synbarhet Vår omfattende CE-ME kolleksjon inneholder plagg til enhver arbeidsoppgave der det kreves plagg sertifisert i synbarhetsnormen EN ISO 20471. To nyheter lanseres i 2017. Først en helt ny vind- og vanntett vinterdress. Denne etterfølger de ekstremt populære vinter og skalljakkene vi lanserte tidligere. Så presenterer vi også en meget komfortabel fleecejakke.

94


HIGH VISIBILITY CE-ME

4801 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

4831 51 FLEECEJAKKE

4808 46 SKALLJAKKE T-TEX RS

4832 48 SOFTSHELL JAKKE

4818 46 VINTERPARKAS T-TEX RS

4835 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

4830 44 JAKKE

4839 44 DAMEJAKKE

4860 44 VEST HÅNDVERK

*4032 48

4820 44 BUKSE

4859 44 DAME HÅNDVERKSBUKSE

4821 44 BUKSE

4828 44 DAMEBUKSE

4890 44 PIRATBUKSE *4090 45

9048 00 VINTERLUE

4826 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

4899 44 PIRATBUKSE HÅNDVERK

4829 44 DAMEBUKSE

4482 44 SHORTS HÅNDVERK

4850 44 BUKSE HÅNDVERK

4485 44 SHORTS

*4099 45

4840 44 SELEBUKSE

4815 46 VINTERDRESS T-TEX RS

4810 44 KJELEDRESS

95


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

4830 44 JAKKE 4835 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

EN ISO 20471 CL.1

4860 44 VEST HÅNDVERK

Jakke High-Vis med 3-nålssøm. Glidelås og stormklaff i front. Brystlommer med borrelåslukning. D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. 3 innelommer derav den ene med plass til mobil. Stikklommer. Justerbar midje og mansjetter. Kan utstyres med 9028 fleecefor.

Funksjonell håndverksvest med slitesterke 3-nåls sømmer. Glidelås i front. D-ring. Doble brystlommer hvorav den ene med klaff. Mobillomme å høyre bryst. Hengelommer med verktøylomme. Løkker i midjen. Doble hammerholdere. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

XS-XXXL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

4810 44 KJELEDRESS Kjeledress High-Vis med 3-nålssøm. Knepping i front med skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og D-ring. Mobillomme på venstre arm. Justerbar ribb i midjen. Legg i ryggen. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Tommestokklomme med pennelommer. Kneputelommer justerbare i to høyder. Trykknappjustering ved mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

96


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1

4821 44 BUKSE Bukse High-Vis med 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4820 44 BUKSE Bukse High-Vis med 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

4850 44 BUKSE HÅNDVERK Håndverksbukse High-Vis med 3-nålssøm. Hengelommer med verktøysfeste forsterket med HTPA. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med knivfeste og pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 97


HIGH VISIBILITY CE-ME

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

EN 471 CL.2

4890 44 PIRATBUKSE

4090 45 PIRATBUKSE

Piratbukse High-Vis med 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Kneputelommer forsterket med HTPA. Regulerbar benvidde.

Piratbukse i rødt klasse 2. Jeanslommer og D-ring. 2 baklommer med belg som gjør lommene ekstra romslige. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme og hammerholder. Formsydde knær for bedre bevegelighet og knelommer i HTPA. To reflekser over låret og refleksbise nederst på benet. FIRST GRADE brodering på høyre baklomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64 97 rød/grå 452: Fluoriserende, 85% polyester / 15% bomull, 270 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4899 44 PIRATBUKSE HÅNDVERK

4099 45 PIRATBUKSE HÅNDVERK

Piratbukse High-Vis med 3-nålssøm. D-ring. Hengelommer med verktøyfeste forsterket med HTPA. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med knivfeste og pennelommer. Kneputelommer forsterket med HTPA. Regulerbar benvidde.

Håndverk piratbukse i rødt klasse 2. Jeanslommer og D-ring. Praktiske HTPA forsterkede henglommer med tang og meisellomme, samt utenpåliggende spikerlommer. Førstehjelpslomme. 2 baklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme og hammerholder. Formsydde knær for bedre bevegelighet og knelommer i HTPA. To reflekser over låret og refleksbise nederst på benet. FIRST GRADE brodering på høyre baklomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 98

EN 471 CL.2

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 97 rød/grå 452: Fluoriserende, 85% polyester / 15% bomull, 270 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1 (44) EN ISO 20471 CL.2 (46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (44-46) EN ISO 20471 CL.2 (48-64)

4485 44 SHORTS

4482 44 SHORTS HÅNDVERK

Stikklommer. D-ring. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Hammerholder.

Hengelommer med verktøysfeste forsterket med HTPA. D-ring. Stikklommer. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Hammerholder.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 50 oransje, 51 rød, 55 gul 440: 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4840 44 SELEBUKSE Selebukse håndverk High-Vis med 3-nålssøm. Justerbare seler med fixlock spenner. Regulerbar midje med knapper. Stor brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme med glidelås. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Tommestokklomme med pennelommer. Kneputelommer med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 99


HIGH VISIBILITY DAME

zz z zz zz zz

zzzzzzzzzzzz zz z zz zz zz

zzzzzzzzzzzz

EN ISO 20471 CL.2 (S-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

4839 44 DAMEJAKKE Damejakke High-Vis med 3-nålssøm. Glidelås i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring på høyre side. Mobillomme med glidelås på venstre arm. Innelommer. Stikklommer. Justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1

4828 44 DAMEBUKSE Damebukse High-Vis med 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

100


HIGH VISIBILITY DAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4829 44 DAMEBUKSE Damebukse High-Vis med 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4859 44 DAME HÅNDVERKSBUKSE Dame håndverksbukse High-Vis med 3-nålssøm. Hengelommer med verktøyfeste forsterket med HTPA. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med knivfeste og pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

101


HIGH VISIBILITY VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:3

4815 46 VINTERDRESS T-TEX RS Vind- og vanntett vinterdress synbarhet med teipede sømmer. Toveis glidelås med klaff i front. Brystlomme med glidelås og skjult D-ring på venstre side. Brystlomme med klaff og plass til mobiltelefon på høyre side. Innerlomme. Justerbar strikk i livet. Frontlommer på ben med klaff. Baklomme med klaff. Tommestokklomme. Innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på utsiden av ben. Quiltfôret. Justerbar fotvidde. Fleece i krage og i avtakbar hette. Justerbar mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 93 oransje/marine 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 004: Fôr, 100% polyester, quilt, 110 g/m²

c93ot

102


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

HIGH VISIBILITY VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:3

4808 46 SKALLJAKKE T-TEX RS Skalljakke High-Vis med teipede sømmer. Meshfor og avtakbar hette. Glidelås og stormklaff i front. Brystlommer med borrelåslukning. D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. To innvendig lommer med glidelås der den ene er stor for dokument. Stikklommer som er fleeceforet med glidelås. Snøring nederst. Justerbare mansjetter. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Meget gode pusteegenskaper. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3:3

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46 SKALLBUKSE T-TEX RS Skallbukse High-Vis med meshfòr og teipede sømmer. Avtakbare og regulerbare seler. Forhøyet ryggparti. Stikklommer med klaff. Toveis glidelås på begge ben. Tommestokklomme. Kneputelommer. Snølås i ben. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

103


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

HIGH VISIBILITY VINTER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (4801+4826)

4801 46 VINTERJAKKE T-TEX RS Vinterjakke High-Vis med teipede sømmer. Pilefor i bolen og quiltfor i ermer. Avtakbar hette. Glidelås og stormklaff i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. To innvendig lommer med glidelås der den ene er stor for dokument/ lesebrett. Stikklommer som er fleeceforet med glidelås. Snøring nederst. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Justerbar armslutt og innvendig ribb i arm. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (4818+4826)

4818 46 VINTERPARKAS T-TEX RS Multifunksjons parkas med teipede sømmer. Avtakbar fleecefor i bolen og quilt i ermene. Avtakbar hette. Toveis glidelås med stormklaff i front. Brystlommer med borrelås lukning. D-ring. To skjulte lommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett og mobil. Innelomme med glidelås. Frontlommer med klaff. Snøring i midje og nederst. Glidelåsåpning i foret nederst for ryggtrykk. Justerbar armslutt og innvendig ribb i arm. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 200 g/m²

c93ot

9048 00 VINTERLUE Vinterlue med quiltet fòr og fuskepels. Borrelås lukking. Størrelse: Farge: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

a93ot

104


HIGH VISIBILITY VINTER

HIGH VISIBILITY

HIGH VISIBILITY

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

4831 51 FLEECEJAKKE Komfortabel synbar fleecejakke med glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

a93ot

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z zz zz zz zz zz zz

zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 471 CL.2 (XS) EN 471 CL.3 (S-4XL)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z zz zz zz zz zz zz

zzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 20471 CL.3

4032 48 SOFTSHELL JAKKE

4832 48 SOFTSHELL JAKKE

Softshelljakke High-Vis FIRST GRADE med vanntett glidelås i front. Vanntett glidelås også på de vertikale brystlommene og på arm lommen. Pennebånd. D-ring. Stikklommer med glidelås. Avtak og justerbar hette. Snorstramming nederst.

Softshelljakke High-Vis. Glidelås i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring. Stikklommer. Innvendig mobillomme. Armlomme med glidelås.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 97 rød/grå 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende

a93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende

a93ot 105


TILBEHØR

106


HIGH VISIBILITY TILBEHØR

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

EN 13758-1 A1

4871 26 SWEATSHIRT

4874 11 T-SHIRT LANG ERM

4872 11 T-SHIRT

College med glidelås i krage. Brystlomme med glidelås.

Langermet synbar t-shirt. V-ring. Mansjett. Transfer refleks for ekstra komfort.

T-shirt High Vis. Transfer refleks for ekstra komfort.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 264: 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m²

c95mt

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

c95mt

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m²

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

4873 11 PIKÉSKJORTE

4620 51 VEST

RS0003 VEST

Myk pikèskjorte i trikå med knepping i stolpe. Brystlomme.

Borrelås i front. Kantet med sorte nylonbånd.

Refleksvest med kort arm og glidelåslukking i front. Brystlomme høyre bryst.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 50 oransje, 55 gul 100% polyester

a93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

M-XXL 55 gul 100% nylon

a93ot 9048 00 VINTERLUE Vinterlue med quiltet fòr og fuskepels. Borrelås lukking. Størrelse: Farge: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

a93ot 107


108


WORK IDENTITY ARBEIDSKLÆR MED HOLDNING OG PERSONLIGHET WORK IDENTITY – Her vil du finne alt fra moteriktige arbeidsklær til funksjonelle og tradisjonelle industri- og håndverksplagg. Vi fokuserer alltid på å utvikle og kvalitetssikre våre arbeidsklær med profesjonell design og passform. Dette krever evne til nytekning og ikke minst mot til å gå nye veier. Vi prioriterer alltid bruk av kvalitetsmaterialer samt produksjon i egne fabrikker fremfor lav pris. De fleste tekstilene vi benytter i våre produkter er sertifisert i henhold til Øko-Tex. T-More

110

Original Cotton

140

Craftsman Pro

116

Allvær

142

Premium Plus

122

Undertøy

148

Comfort Plus

130

Tilbehør

150

Comfort Light

134

Profile Flex

154

White Cotton

138

On Demand

155

109


T-MORE

110


WORK IDENTITY T-MORE

T-MORE For den moderne håndverker T-MORE – En unik håndverkskolleksjon. Med inspirasjon fra den skandinaviske villmarken har vi designet arbeidsklær med fokus på maksimal funksjonalitet, slitestyrke og passform. Kolleksjonen har i tillegg til optimal passform, et ungdommelig designspråk og mange tøffe detaljer. Vi har valgt å produsere kolleksjonen i materialer med grov struktur. Buksene er produsert i panama. De har detaljer i tofarget forsterkningsmateriale og svart HTPA Dobby. Den quiltforede vinterjakken har en vannavisende panamatekstil og skulderforsterkning. I tillegg til vinterjakken finnes både softshelljakke og en myk strikket fleecejakke. Dette er en detaljert kolleksjon som virkelig skiller seg ut.

3500 28 VINTERJAKKE

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

3535 48 SOFTSHELL JAKKE

3572 11 T-SHIRT

3573 11 T-SHIRT

3574 26 SWEATSHIRT

3575 26 SWEATSHIRT

3520 28 BUKSE

3525 28 WORKERJEANS

3528 28 WORKERJEANS DAME

3529 28 DAMEBUKSE

3550 28 BUKSE HÅNDVERK

3559 28 DAMEBUKSE HÅNDVERK

3540 28 SELEBUKSE

111


WORK IDENTITY T-MORE PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3500 28 VINTERJAKKE En tøff og moderne vinterjakke, quiltforet og med HTPA-forsterkninger over skuldrene. Høy fleeceforet krage med innvendig stormklaff. Venstre brystlomme med klaff og D-ring. Høyre brystlomme vertikal lomme med glidelås, mobillomme samt en pennebånd. Sidelommer. Refleksdekorasjoner på arm og rygg. Justerbar armslutt og midje. Innvendig ribb i arm. To innvendige lommer. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 midnatt blå 283: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m², vannavvisende 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 012: Fôr, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEM

1934 established in

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE Behagelig fleecejakke med strikket utside. Glidelås i front med innvendig stormklaff. Brystlomme med glidelås på høyre side. Stikklommer med fleece på innsiden. Ribb i siden. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 65 stål grå 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% ull, 400 g/m², strikket materiale festet med 100% polyesterfleece

a95ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEM

1934 established in

3535 48 SOFTSHELL JAKKE Softshell jakke med vindstopper og fleece på innsiden. Brystlomme med glidelås på høyre side. D-ring. Stikklommer med glidelås. Armlomme med glidelås. Justerbar innvendig ribb nederst på arm. Refleksbiser rund armene og på rygg. Innelomme med klaff og to store dokumentlommer. Snorstramming nederst. JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 21 rio rød, 31 midnatt blå, 67 antrasitt 481: 100% polyester, 330 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95ot 112


WORK IDENTITY T-MORE

3573 11 T-SHIRT T-skjorte med kort erm og trykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt 3575 26 SWEATSHIRT Rundhalset sweatshirt med trykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

3572 11 T-SHIRT T-skjorte med kort erm og trykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt 3574 26 SWEATSHIRT Rundhalset sweatshirt med trykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3540 28 SELEBUKSE Panama selebukse med HTPA forsterkninger på de steder med høy slitasje. Selebuksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Justerbare seler. Frontlomme med klaff. Innvendig sikkerhetslomme. Justerbar midje og hemper for belte. Stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokklomme med verktøyfeste. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt 113


WORK IDENTITY T-MORE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3525 28 WORKERJEANS Panama workerjeans med formede kne. Buksen er utstyrt med flere tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokk og verktøylomme. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3520 28 BUKSE Panama bukse med ergonomisk passform og HTPA forsterkninger på de steder med høy slitasje. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3550 28 BUKSE HÅNDVERK Panama bukse med ergonomisk passform og HTPA forsterkninger på de steder med høy slitasje. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Hengelommer i HTPA Dobby. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt 114


WORK IDENTITY T-MORE DAME JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3528 28 WORKERJEANS DAME Panama workerjeans til damer med formede kne. Buksen er utstyrt med flere tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokk og verktøylomme. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3529 28 DAMEBUKSE Panama bukse til damer med ergonomisk passform og HTPA forsterkninger på de steder med høy slitasje. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff.. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3559 28 DAMEBUKSE HÅNDVERK Panama bukse til damer med ergonomisk passform og HTPA forsterkninger på de steder med høy slitasje. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Hengelommer i HTPA. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt 115


CRAFTSMAN PRO

116


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO Komfort i førersete Med fokus på tøff design, komfort og funksjon har vi utviklet kolleksjonen CRAFTMAN PRO. Dette er en 100% bomullskolleksjon som retter seg mot håndverkere, industri- og verkstedsarbeidere som krever slitesterke plagg. De detaljrike plaggene er utstyrt med forsterkede slitesoner for å motstå slitasje på knær og hengelommer. Hele kolleksjonen er forvasket for å minimere krymp og bedre komforten.

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

7750 15 BUKSE HÅNDVERK

7730 15 JAKKE

7790 15 PIRATBUKSE HÅNDVERK

6412 46 VINTERBUKSE M/SELER T-TEX ONE

7740 15 SELEBUKSE

7739 15 JAKKE

7795 15 PIRATBUKSE

7720 15 WORKJEANS

7780 15 SHORTS

7749 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

7789 15 SHORTS HÅNDVERK

7710 15 KJELEDRESS

117


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS Vind- og vanntett vinterjakke med teipede sømmer. Quiltfôret med pile i front og nederst på ryggen. Glidelås med dobbel stormklaff i front. Justerbar og avtakbar hette. Justerbar bredde på kraven. Brystlommer med klaff. D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med glidelås. Snøring nederst. Åpning i rygg for god ventilasjon. Justerbar armslutt med innvendig ribb. To innvendige lommer der den ene er stor nok for dokument/ lesebrett. Refleksdetaljer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6412 46 VINTERBUKSE M/SELER T-TEX ONE Avtakbare regulerbare seler med selespenner. Høy rygg for ekstra beskyttelse. Doble knapper i midjen. Hemper i midjen. Stikklommer. Baklomme. Tommestokklomme. Innvendige lommer for kneputer. Toveis glidelås på benenes utside. Snølås i benene. Quiltfóret Refleks rundt bena. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marine 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

a93nt 118


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

7730 15 JAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Funksjonell jakke med kontrastsømmer og refleksbiser i front og på rygg. Skjult glidelås. Mobillomme høyre bryst. Venstre brystlomme for mindre verktøy og penner. Romslige sidelommer. Doble innerlommer for dokument i tillegg til brystlomme. Regulerbar i midjen, borrelåsjustering ved håndledd, forlenget ryggparti. D-ring. Kan utstyres med fleecefòr. art. 9028 51 06. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

7739 15 JAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Slitesterke 3-nålssømmer. Knepping foran med patent- og trykknapper. Brystlomme med klaff og åpning for penner. Romslige Stikklommer med fold i siden. Mobillomme på venstre arm. Innelomme. Regulerbare midjevidde med trykknapper. Fold i rygg for ekstra bevegelighet. Trykknapper på enden av ermet. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7720 15 WORKJEANS

7750 15 BUKSE HÅNDVERK

Funksjonell og moderne arbeidsbukse med ungdommelig snitt og kontrastsømmer. D-ring i høyre beltespenne. Sidelommer. Baklommer. lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklommens innside forsterket med HTPA. Forvasket.

Multifunksjonell bukse med kontrastsømmer. HTPA forsterkede hengelommer med tang- og meiselhempe i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige frontlommer. Baklommer forsterket med HTPA. Doble benlommer med mobillomme.Justerbare knelommer forsterket med HTPA. Forsterket tommestokklomme. HTPA forsterkning på buksen nede og refleksbiser. Forvasket.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

119


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7780 15 SHORTS

7789 15 SHORTS HÅNDVERK

Funksjonell og moderne shorts med ungdommelig snitt og kontrastsømmer. D-ring i høyre beltespenne. Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme hvor innsiden er forsterket med HTPA. Forvasket.

Multifunksjonell shorts med kontrastsømmer. HTPA forsterkede hengelommer med ekstra rom for tang og meisel i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige stikklommer. Forsterkede baklommer med codura. Doble lårlommer med mobillomme. Forvasket.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7795 15 PIRATBUKSE

7790 15 PIRATBUKSE HÅNDVERK

Multifunksjonell piratbukse med kontrastsømmer. Romslige frontlommer. Baklommer forsterket med HTPA. Doble benlommer med telefonlomme. Tommestokklomme forsterket med HTPA. Knelommer i HTPA. Verktøyfester i midjen. Hammerholder. HTPAforsterkning nederst på buksen med mulighet for innstramming. Forvasket.

Multifunksjonell piratbukse med kontrastsømmer. HTPA forsterkede hengelommer med ekstra rom for tangog meisel i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige frontlommer. Forsterkede baklommer med codura. Doble lårlommer med mobillomme. Tommestokklommens innside forsterket med HTPA, knelommer forsterket med HTPA, Verktøyfeste i midjen, Hammerholder. HTPA forsterkning nederst på piratbuksen med mulighet for innstramming. Forvasket.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 120


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7740 15 SELEBUKSE

7749 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

7710 15 KJELEDRESS

Funksjonell selebukse med kontrastsømmer. Toveis glidelås i front. Justerbare seler. Brystlommer hvorav en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer med gjennomgang. Doble lårlommer med mobillomme. Tommestokklomme. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Funksjonell selebukse med kontrastsømmer. Toveis glidelås i front. Justerbare seler. Brystlommer hvorav en med klaff. Skjult D-ring. Gjennomgående sidelommer. Doble hengelommer. Doble benlommer med telefonlomme. Tommestokklomme. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaff. D-ring. Telefonlomme på ventre arm. Justerbar strikk i ryggen. Fold i rygg for ekstra bevegelse. Innerlomme. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer der en er med klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Trykknapper ved håndledd. Justerbare knelommer. Forvasket.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

c95mt 121


PREMIUM PLUS

122


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS For den allsidige håndverker PREMIUM PLUS er designet med fokus på funksjon og kvalitet. Denne allsidige kolleksjonen er vår absolutte bestselger og er utstyrt med mange geniale lommeløsninger og har forsterkninger på steder med høy slitasjerisiko. Serien er produsert i en slitesterk polyester/bomull tekstil der innsiden av tekstilen har blitt børstet for å gi brukeren ekstra komfort.

3830 50 JAKKE HÅNDVERK

3832 50 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

3860 50 VEST HÅNDVERK

3870 11 T-SHIRT

3820 50 WORKERJEANS

3829 50 WORKERJEANS DAME

3850 50 BUKSE HÅNDVERK

3859 50 DAMEBUKSE HÅNDVERK

3890 50 PIRATBUKSE HÅNDVERK

3899 50 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK

3880 50 SHORTS

3881 50 SHORTS HÅNDVERK

3840 50 SELEBUKSE

3841 50 SELEBUKSE HÅNDVERK

3810 50 KJELEDRESS

6120 30 VINTERDRESS

123


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3830 50 JAKKE HÅNDVERK 3832 50 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Myk og varm fleecejakke med kontrastsømmer og glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Elastiske mansjetter med tommelgrep. Innerlomme.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Funksjonell håndverksjakke med kontrastsømmer. Skjult glidelås. Høyre brystlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Venstre brystlomme med pennebånd og rom for småverktøy. Romslige sidelommer. Innelommer. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Legg i ryggen. Regulerbar midje. Justerbar mansjett. Forlenget ryggparti. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

1934 established in

c93ot

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

1934 established in

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3870 11 T-SHIRT

3860 50 VEST HÅNDVERK Multifunksjonell håndverksvest med kontrastsømmer. Glidelås i front. Høyre brystlomme med mobil og pennelomme. Venstre brystlomme men pennebånd. Fire hengelommer med HTPA forsterkning. Hammerholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m² C50

UK

34”R

c95mt 124

DE

50

DK

88

T-skjorte i høy kvalitet og kort erm. C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 77 marine/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3850 50 BUKSE HÅNDVERK Multifunksjonell håndverksbukse med kontrastsømmer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 125


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3880 50 SHORTS

3881 50 SHORTS HÅNDVERK

Shorts med kontrastsømmer. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme.

Shorts med kontrastømmer. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3890 50 PIRATBUKSE HÅNDVERK

3820 50 WORKERJEANS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Workerjeans med kontrastømmer. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Innvendige kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

126

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

Multifunksjonell piratbukse med HTPA forsterkede hengelommer, kontrastsømmer og verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS DAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3829 50 WORKERJEANS DAME Workerjeans til damer med kontrastømmer. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Innvendige kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3859 50 DAMEBUKSE HÅNDVERK Multifunksjonell håndverksbukse til damer med kontrastsømmer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3899 50 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK Multifunksjonell piratbukse for damer med HTPA forsterkede hengelommer, kontrastsømmer og verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 127


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3840 50 SELEBUKSE

3841 50 SELEBUKSE HÅNDVERK

Selebukse med kontrastsømmer. Toveis glidelås i front. Regulerbare seler. Regulerbar midje. Venstre brystlomme med klaff. D-ring. Høyre brystlomme med pennebånd og verktøylommer. Stikklommer. Baklommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme, knivknapp og verktøylomme. Hammerholder. Venstre lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Størrelser med lengre og kortere benlengde produseres som OnDemand. 5 ekstra arbeidsdager må påregnes for levering.

Selebukse med kontrastsømmer. Toveis glidelås i front. Regulerbare seler. Regulerbar midje. Hengelommer med HTPA forsterkede verktøybånd. Venstre brystlomme med klaff. D-ring. Høyre brystlomme med pennebånd og verktøylommer. Stikklommer. Baklommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme, knivknapp og verktøylomme. Hammerholder. Venstre lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. On Demand produkter - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt 128

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3810 50 KJELEDRESS Kjeledress med slitesterk 3-nålssøm i kontrastfargen. Skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og penneåpning. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Strikk i siden. Fold i rygg for ekstra bevegelighet. Stikklommer med gjennomgang. Justerbare kneputelommer. Baklommer der en er med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme med verktøylomme. Trykknapper for justerbar mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

6120 30 VINTERDRESS Vind- og vannavvisende vinterdress med toveis glidelås og stormklaff med skjult lomme. Romslig brystlomme med vanntett glidelås. Sidelommer med glidelås. Innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på benenes utside med innvendig stormklaff. Tommestokklomme. Elastisk parti i midjen med snøring. Innvendig pulsvarmer. Avtakbar hette med snøring.Avtakbar D-ring. Reflekser på bryst, rygg, arm og ben. Pilèfôr i baken og ben, quiltfôr i armer og bolen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 77 marine/blå, 82 sort/grå 303: Bevernylon, 50% polyamid / 50% bomull, twill med PU-belagt bakside som gir god beskyttelse mot fuktighet, 235 g/m² 460: Forsterkningsstoff, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind og vannavvisende 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt 129


COMFORT PLUS

130


WORK IDENTITY COMFORT PLUS

COMFORT PLUS Servicekolleksjon Plaggene i kolleksjonen er produsert i kraftig polyester/bomullskvalitet med flosset innside for maksimal komfort. Kolleksjonen passer fint til både lagerarbeid og til medarbeidere som jobber i produksjon.

2830 50 JAKKE

6232 46 VINTERPARKAS T-TEX ONE

2820 50 BUKSE

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

2850 50 BUKSE HÅNDVERK

6641 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

2840 50 SELEBUKSE

131


WORK IDENTITY COMFORT PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2830 50 JAKKE

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Jakke med 3-nålssømmer. Skjult glidelås med trykknapper i front. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Høyre brystlomme med klaff og napoleonslomme med glidelås. Stikklommer. Armlomme med klaff. Legg i rygg for ekstra bevegelighet. Trykknapper for justerbar midje og mansjett.

Multifunksjonsjakke med forsterket skulderparti og avtakbare armer. Brystlommer med klaff, D-ring og blyantlomme. Mobillomme med glidelås. Innelomme. Sidelomme Dobbel armlomme med glidelås. Ribb nederst på arm og i midjen. Avtakbart fór i bolen. Quiltfór i armene. Hette i krage.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge:

XS-XXXL 03 marine, 07 sort, 08 grønn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 73 blå/marine, 78 rød/sort, 87 grønn/sort 303: Bevernylon, 50% polyamid / 50% bomull, twill med PU-belagt bakside som gir god beskyttelse mot fuktighet, 235 g/m² 460: Forsterkningsstoff, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind og vannavvisende 008: Avtagbart fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt

EN 343 3:3

6232 46 VINTERPARKAS T-TEX ONE

6641 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Multifunksjons fleece med avtakbare armer og gode pusteegenskaper. Forsterket skulderparti og albue. Mobillomme. Brystlomme med glidelås. D-ring. Front lommer med glidelås. Snøring nederst. Forlenget rygg, lange ermer med åpning for tommel.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-4XL 03 marine, 07 sort 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 200 g/m²

a93nt 132

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Parkas med avtakbart fleecefór. Glidlås og dobbel stormklaff med trykknapper. Brystlommer med glidelås. Varmelommer med glidelås. Sikkerhetslomme under stormklaff. Innvendig ribb i erm. Refleksbånd over bryst og rygg. Snøring i midje og nederst. Innelommer. Hette i kragen.

XS-XXXL 03 marine, 07 sort 470: 100% polyesterfleece, 300 g/m², 3-lags bonded fleece med PU membran, vind og vannavvisende

c93ot


WORK IDENTITY COMFORT PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2820 50 BUKSE Bukse med 3-nålssømmer. Stikklommer. D-ring. Baklommer der ene er med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme. Knelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 08 grønn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

2850 50 BUKSE HÅNDVERK Håndverksbukse med romslige stikklommer og hengelommer. D-ring. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme i HTPA. Knivknapp. Hammerholder. Justerbare knelommer i HTPA. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 08 grønn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2840 50 SELEBUKSE Selebukse med 3-nålssømmer. Justerbare seler med selespenner. Justerbar midje med knapper. Stor brystlomme med mindre lommer i og skjult D-ring. Innvendig sikkerhetslomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme. Justerbare knelommer. Baklommer der ene er med klaff. Hammerholder. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 08 grønn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt 133


COMFORT LIGHT

134


WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

COMFORT LIGHT Klassikeren Med perfekt passform og god slitestyrke er dette en perfekt kolleksjon for industri og serviceyrker. De fleste plaggene i kolleksjonen er dessuten designet for å minimere risikoen for å ripe opp ømtålige flater som lakkerte biler. Kolleksjonen er derfor spesielt bra til for eksempel bilverksteder.

1130 40 JAKKE

1131 40 LAGERFRAKK

1129 40 BUKSE DAME

1120 40 BUKSE

1180 40 SHORTS

1125 40 CHINOS

1110 40 KJELEDRESS

135


WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1180 40 SHORTS Lett shorts med plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff og mobillomme. D-ring.

1130 40 JAKKE Lett industri og servicejakke med skjult glidelås og trykknapper. Lomme med glidelås og innvendig D-ring på venstre bryst. Mobillomme på høyre bryst. Romslige stikklommer. Innelomme. Legg i rygg for ekstra bevegelighet. Skjulte trykknapper ved mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

XS-XXXL 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1131 40 LAGERFRAKK

1110 40 KJELEDRESS

Lett frakk med skjulte trykknapper i front. To brystlommer der venstre med pennelomme. D-ring. Frontlommer. Innelomme. Åpning på baksiden.

Lett industri kjeledress med skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og innvendig D-ring på venstre bryst. Justerbar strikk og legg i rygg for ekstra bevegelighet. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Skjulte trykknapper i mansjetter.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine, 04 hvit 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt 136

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1120 40 BUKSE Lett industri bukse med plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 12 kongeblå, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

1125 40 CHINOS Lett chinos bukse med plastknapp og D-ring i midjen. Stikklommer. En passpolar baklomme med plastknapp. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1129 40 BUKSE DAME Lett damebukse med plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

34-48 03 marine, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

137


WHITE COTTON

138


WORK IDENTITY WHITE COTTON

WHITE COTTON Funksjonell kolleksjon til malere og murere Riktige lommeløsninger og forsterkninger på utsatte partier gjør at plaggene tåler mye slitasje, og øker levetiden på plaggene.

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2030 00 JAKKE Behagelig jakke i bonded jersey med fleece på innsiden og tøffe detaljer. Forsterkning over skuldre og ved telefon- og pennelomme. Brystlomme med glidelås. Romslige stikklommer. Armlomme. Elastisk mansjett nederst på armene og nederst på selve jakken. Avtakbar D-ring Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 04 hvit 261: 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece

2050 13 BUKSE HÅNDVERK Maler- og murerbukse med kontrastsømmer. HTPA forsterkede hengelommer med tang- og meisel feste. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer i HTPA for kneputer. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 04 hvit 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt

a93nt 139


ORIGINAL COTTON

Bomullskolleksjon ORIGINAL COTTON er kolleksjonen designet for industri og verkstedarbeideren. Kolleksjonen er nĂĽ oppgradert og er produsert i et slitesterkt 100% bomullsstoff med enkel design som er tilpasset industriarbeid.

140


WORK IDENTITY ORIGINAL COTTON

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2531 13 JAKKE

Skjult glidelås med trykknapper i front. Brystlommer med klaff der høyre er med mobillomme. Stikklommer. Innerlommer. Legg i rygg. Justerbar midje og mansjetter. D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

2521 13 BUKSE Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med mobillomme. Tommestokklomme. Hammerholder. Justerbare knelommer. D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt

c95mt

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2541 13 SELEBUKSE

2511 13 KJELEDRESS

Justerbare seler med spenner. Lommer i front på bryst. Innvendig sikkerhetslomme. Stikklommer med gjennomgang. Lårlomme med klaff og mobillomme. Baklommer. Tommestokklomme med hempe til hammer. Regulerbare knelommer til kneputer. D-ring. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Skjult glidelås med trykknapper i front. Brystlommer med klaff. D-ring. Stikklommer med gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer. Tommestokklomme. Innstramming i livet og legg i rygg for ekstra komfort og bevegelsesmulighet.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 131: 100% bomullstwills, 310 g/m²

c95mt 141


ALLVÆR 142


WORK IDENTITY ALLVÆR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Vind- og vanntett vinterjakke med teipede sømmer. Quiltfôret med pile i front og nederst på ryggen. Glidelås med dobbel stormklaff i front. Justerbar og avtakbar hette. Justerbar bredde på kraven. Brystlommer med klaff. D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med glidelås. Snøring nederst. Åpning i rygg for god ventilasjon. Justerbar armslutt med innvendig ribb. To innvendige lommer der den ene er stor nok for dokument/lesebrett. Refleksdetaljer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot 143


WORK IDENTITY ALLVÆR

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

3500 28 VINTERJAKKE

6232 46 VINTERPARKAS T-TEX ONE

En tøff og moderne vinterjakke, quiltforet og med HTPAforsterkninger over skuldrene. Høy fleeceforet krage med innvendig stormklaff. Venstre brystlomme med klaff og D-ring. Høyre brystlomme vertikal lomme med glidelås, mobillomme samt en pennebånd. Sidelommer. Refleksdekorasjoner på arm og rygg. Justerbar armslutt og midje. Innvendig ribb i arm. To innvendige lommer. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk.

PParkas med avtakbart fleecefór. Glidlås og dobbel stormklaff med trykknapper. Brystlommer med glidelås. Varmelommer med glidelås. Sikkerhetslomme under stormklaff. Innvendig ribb i erm. Refleksbånd over bryst og rygg. Snøring i midje og nederst. Innelommer. Hette i kragen.

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 midnatt blå 283: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m², vannavvisende 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 012: Fôr, 100% polyester, quilt, 150 g/m² 1934 established in

1934 established in

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-4XL 03 marine, 07 sort 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 200 g/m²

a93nt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER Multifunksjonsjakke med forsterket skulderparti og avtakbare armer. Brystlommer med klaff, D-ring og blyantlomme. Mobillomme med glidelås. Innelomme. Sidelomme Dobbel armlomme med glidelås. Ribb nederst på arm og i midjen. Avtakbart fór i bolen. Quiltfór i armene. Hette i krage. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 73 blå/marine, 78 rød/sort, 87 grønn/sort 303: Bevernylon, 50% polyamid / 50% bomull, twill med PU-belagt bakside som gir god beskyttelse mot fuktighet, 235 g/m² 460: Forsterkningsstoff, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind og vannavvisende 008: Avtagbart fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt

144

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


WORK IDENTITY ALLVÆR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6646 48 SOFTSHELL JAKKE

3535 48 SOFTSHELL JAKKE Softshell jakke med vindstopper og fleece på innsiden. Brystlomme med glidelås på høyre side. D-ring. Stikklommer med glidelås. Armlomme med glidelås. Justerbar innvendig ribb nederst på arm. Refleksbiser rund armene og på rygg. Innelomme med klaff og to store dokumentlommer. Snorstramming nederst.

EMO

TRANEMO

TRANEM

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

EMO

TRANEMO

1934 established in

XS-4XL 21 rio rød, 31 midnatt blå, 67 antrasitt 481: 100% polyester, 330 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

Softshelljakke med pusteegenskaper og stilige detaljer. Avtakbare armer med forsterkninger på albue og lomme med glidelås nederst. Refleksbiser i front og på rygg. Vanntett glidelås i bryst- arm- og frontlommer. Telefonlomme. Mulighet for justering i midje og krage. Avtakbar D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

TRANEM

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

XS-XXXL 07 sort 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind og vannavvisende

a93ot

1934 established in

c95ot JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2030 00 JAKKE

6606 00 HETTEJAKKE

Behagelig jakke i bonded jersey med fleece på innsiden og tøffe detaljer. Forsterkning over skuldre og ved telefon- og pennelomme. Brystlomme med glidelås. Romslige stikklommer. Armlomme. Elastisk mansjett nederst på armene og nederst på selve jakken. Avtakbar D-ring

Komfortabel jersey hettejakke med fleece på innsiden og stilige detaljer . Forsterkninger over skuldre og ved telefon og pennelomme. Brystlomme med glidelås. Romslige frontlommer. Lomme på arm. Hette med snøring. Ribb nederst på armene og i midjen. Avtakbar D-ring.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 04 hvit 261: 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece

a93nt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

XS-XXXL 07 sort 261: 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece

a93nt

145


WORK IDENTITY ALLVÆR JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6641 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER Multifunksjons fleece med avtakbare armer og gode pusteegenskaper. Forsterket skulderparti og albue. Mobillomme. Brystlomme med glidelås. D-ring. Front lommer med glidelås. Snøring nederst. Forlenget rygg, lange ermer med åpning for tommel. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine, 07 sort 470: 100% polyesterfleece, 300 g/m², 3-lags bonded fleece med PU membran, vind og vannavvisende

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEMTRANEMO EMO

1934 established in

TRANEM

1934 established in

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE Behagelig fleecejakke med strikket utside. Glidelås i front med innvendig stormklaff. Brystlomme med glidelås på høyre side. Stikklommer med fleece på innsiden. Ribb i siden. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 65 stål grå 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% ull, 400 g/m², strikket materiale festet med 100% polyesterfleece

a95ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 1934 established established in in

3831 51 FLEECEJAKKE Myk og varm fleecejakke med kontrastsømmer og glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Elastiske mansjetter med tommelgrep. Innerlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

146


WORK IDENTITY ALLVÆR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6412 46 VINTERBUKSE M/SELER T-TEX ONE Avtakbare regulerbare seler med selespenner. Høy rygg for ekstra beskyttelse. Doble knapper i midjen. Hemper i midjen. Stikklommer. Baklomme. Tommestokklomme. Innvendige lommer for kneputer. Toveis glidelås på benenes utside. Snølås i benene. Quiltfóret Refleks rundt bena. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marine 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind og vanntett, EN 343 3:3 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

a93nt

6120 30 VINTERDRESS Vind- og vannavvisende vinterdress med toveis glidelås og stormklaff med skjult lomme. Romslig brystlomme med vanntett glidelås. Sidelommer med glidelås. Innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på benenes utside med innvendig stormklaff. Tommestokklomme. Elastisk parti i midjen med snøring. Innvendig pulsvarmer. Avtakbar hette med snøring.Avtakbar D-ring. Reflekser på bryst, rygg, arm og ben. Pilèfôr i baken og ben, quiltfôr i armer og bolen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 77 marine/blå, 82 sort/grå 303: Bevernylon, 50% polyamid / 50% bomull, twill med PU-belagt bakside som gir god beskyttelse mot fuktighet, 235 g/m² 460: Forsterkningsstoff, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind og vannavvisende 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt 147


WORK IDENTITY UNDERTØY

148


WORK IDENTITY UNDERTØY

6930 51 TERMOJAKKE

6961 51 TERMOVEST

6920 51 TERMOBUKSE

Thermojakke i dobbel quilt med glidelås i front. Forlenget ryggparti. Brystlomme. Sidelommer. To store innerlommer. Ribb i armslutt.

Thermovest i dobbel quilt med glidelås i front. Forlenget ryggparti. Brystlomme. Sidelommer. To store innerlommer.

Thermobukse i dobbelt quilt og trykknapp. Strikk i siden. Ribb i benslutt.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

a93mt

6872 42 POLOTRØYE

6871 42 UNDERTRØYE

6820 42 LONGS

3-funksjons polotrøye med glidelås. Lang erm.

3-funksjons trøye med rund hals. Lang erm.

3-funksjons longs. Pulsvarmer i bena.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort 429: 58% polyester / 42% bomull, 3-funksjon, jaguar 2-lags, 215 g/m²

c93mt

XS-XXXL 07 sort 429: 58% polyester / 42% bomull, 3-funksjon, jaguar 2-lags, 215 g/m²

c93mt

XS-XXXL 07 sort 429: 58% polyester / 42% bomull, 3-funksjon, jaguar 2-lags, 215 g/m²

c93mt 149


TILBEHØR

3572 11 T-SHIRT

3573 11 T-SHIRT

T-skjorte med kort erm og trykk.

T-skjorte med kort erm og trykk.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt 150

XS-4XL 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY TILBEHØR

3870 11 T-SHIRT

8012 11 T-SHIRT

T-skjorte i høy kvalitet og kort erm.

Kort erm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge:

XS-4XL 77 marine/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt

Kvalitet:

8033 24 PIKÉSKJORTE Kort erm. Brystlomme.

XS-4XL 02 rød, 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 07 sort 240: 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt

c95mt

3574 26 SWEATSHIRT

3575 26 SWEATSHIRT

8312 26 SWEATSHIRT

Rundhalset sweatshirt med trykk.

Rundhalset sweatshirt med trykk.

Rundhalset sweatshirt.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

XS-XXXL 03 marine, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

XS-XXXL 03 marine, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

8131 22 SKJORTE Skjorte med lang erm. Trykknapper. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 221: 60% bomull / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt 8141 22 SKJORTE Skjorte med kort erm. Trykknapper. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 221: 60% bomull / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt 151


WORK IDENTITY TILBEHØR

9048 00 VINTERLUE Vinterlue med quiltet fòr og fuskepels. Borrelås lukking. Størrelse: Farge: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

9068 00 LUE

9168 00 STRIKKET LUE

Lue med fleecefòr

Strikket lue med TRANEMO logo.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

9028 51 FLEECEFOR

9124 00 CAPS Caps med TRANEMO logo. Regulerbar størrelse. One size 07 sort 100% bomull

Fleecefor uten ermer som passer til jakke 3830, 4830 og 7730. Festes med trykknapper. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL-3XL Størrelse: Farge: Kvalitet:

b93ot

S, L, XXL 06 grå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

One size 06 grå 96% akryl / 4% elastan

a93ot

a93ot

a93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine, 07 sort 95% bomull / 5% elastan Fôr,100% polyester

9020 00 KNEPUTER Beste beskyttelse ved arbeid på kne. Passer alle våre knelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 06 grå 100% EVA

c93ot

EN 14404 TYP 2

EN 14404 TYP 2

9032 00 KNEPUTER

9044 00 KNEPUTER

9045 00 KNEPUTER

Ekstra kraftige kneputer.

Beste beskyttelse ved arbeid på kne. Passer alle våre knelommer.

Ekstra kraftige kneputer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 06 grå 100% EVA

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren

9011 00 BOMULLSOKK

9041 00 ULLSOKK

Sportssokk ”Tranemo”.

Varm ullsokk av Superwashull mikset med polyamid for økt slitestyrke. Lycra i skaftet tillegger smidighet og maksimal passform.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

39-42, 43-46 07 sort 80% bomull / 18% polyamid / 2% elastan

c93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 50% akryl / 30% ull / 18% polyamid / 2% elastan

b93ot

152


WORK IDENTITY TILBEHØR

9013 00 LÆRBELTE

9029 52 BELTE

9037 00 ELASTISK BELTE

Regulerbar lengde. Bredde 40mm.

Belte med justerbar lengde. Bredde 37 milimeter

Elastisk belte med kardborrelås. Bredde 40 mm. Størrelse: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120cm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Skinn

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort 74% polypropylene / 26% gummi

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 07 sort polyester / elastan

9046 00 BELTE

9027 00 BUKSESELER

7572 00 BUKSESELER

Belte i kraftig nylon. Justerbar lengde. Bredde 30mm.

Bukseseler ”Tranemo”. Bredde 45mm.

Bukseseler med dekorativt mønster og antikk stil på spennene. Regulerbare.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort 100% nylon

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort polyester / elastan

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 82 sort/grå 44% Viskos / 39% Polyester / 17% Elastan

9016 00 HAMMERHOLDER

9019 00 ID KORT LOMME

9030 52 SKJØTESTYKKE

Hammerholder i sort plastlaminert metall. Festes i verktøysfeste.

Lomme for legitimasjon passende til D-ring. Festes med trykknapp.

For ekstra vidde i vest 3860. Plasseres i front i glidelåsen.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Metall

One size 07 sort 100% polyester

One size 06 grå 210: HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

PR0001 KUTTBESKYTTELSE Kuttbeskyttelse som tres på arm og spennes fast med borrelås oventil. 45 cm lang. Selges en og en. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 06 grå Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

153


PROFILE FLEX Med plaggene i COMFORT LIGHT som utgangspunkt kan du skape utallige kombinasjoner. Velg en eller flere detaljer i ønsket farge slik at du kan skape et plagg som passer ditt firma sin profil.

Farger:

Flouriserende farger:

02

03 04 07 08 12 64

Rød

Marine

Hvit

Sort

Mørkegrønn

Kongeblå

Detaljer DTRPFB - Hempe 7 cm på bryst. Bredde 25mm.

DTRPFG - Hempe 7 cm i nakke. Bredde 25mm.

DTRPFC - Bånd rundt arm med bredde 15 mm eller 25 mm. DTRPFJ - Hempe med D-ring. Bredde 25 mm.

DTRPFH - Bytte av lommeklaff på lårlomme. DTRPFE - Påsøm av lommeklaff på baklomme.

DTRPFD - Bånd rundt ben, Bredde 15 mm eller 25 mm.

154

Grå

50 51 55 Hi-Vis Orange

Hi-Vis Rød

Hi-Vis Gul


ON DEMAND Med On Demand kan du ytterligere forsterke din egen identitet på arbeidsklærne.

Transfertrykk

Flammehemmende benforsterkning

Vi kan være behjelpelig med raskt å produsere transfermerker (logotrykk) og levere dine arbeidsklær med påtrykt din egen logo. Vi kan trykke i alle farger.

Ekstra forsterkning mot sprut av smeltet metall. Perfekt for støpere eller ved arbeid med kapping av metall. Forlenger buksens levetid betraktelig.

Ekstra hengelommer eller kneputelommer Vil du komplettere din bukse med hengelommer eller kneputelommer? Vi har hengelommer og kneputelommer i de fleste av våre kvaliteter som kan påmonteres før utsendelse av produktet fra vårt lager.

Gummi/plast-forsterkning på kneputelommer

Montering av egne merker Montering av refleks

Benytter du ofte dine arbeidsklær utendørs i mørket? Vi kan sy på reflekser på alle våre lagerførte plagg. Refleksene finnes i to forskjellige bredder; 20 og 50 mm samt flammehemmende refleks i 50 mm. Behøver du kombinasjonen av fluoriserende tekstil og refleks har vi to ulike bånd å velge i.

ID-kortlomme

155


DEN VIKTIGE KVALITETSKONTROLLEN Vår ambisjon er at du som kunde alltid skal få et produkt som oppfyller dine krav og forventninger. Derfor legger vi meget stor vekt på å kvalitetssikre vårt arbeid mot ferdig produkt. Kvalitetskontrollen omfatter alle steg i prosessen og alle benyttede råvarer i produksjonskjeden. Dette for at du skal få et produkt som klarer alle tøffe krav på din arbeidsplass. Innen det ferdige produktet blir godkjent og kan selges gjennomgår det følgende tester: • •

• • •

Innen produksjonen starter spesifiserer vi og godkjenner alle råvarer som inngår i produksjonen. Alle innkommende forsendelser av tekstil, reflekser etc testes i vårt laboratorium. De ulike egenskapene testes avhengig av hvilke plagg som råmaterialene skal brukes på og hvilke funksjoner de skal oppfylle. Viktige parametre er krymp, rive- og slitestyrke, fargeekthet og brennbarhet. Nye tekstiler prøvevaskes alltid. Dette for å forsikre oss om at de tåler industrivask. Sertifisering av plagg og tekstiler skjer etter omfattende tester på eksterne velrenomerte laboratorier. Kvalitetskontrollen omfatter også innlevering av ferdig produserte plagg som skal lagerføres.

KVALITETER Tabellen inneholder beskrivelser av alle kvalitetene i katalogen. I kolonnen til venstre er det oppgitt et kvalitetsnummer som også vises i produkttekstene. I kolonne to beskrives sammensetning, vekt og øvrige egenskaper. Hvis kvaliteten er sertifisert, oppgis også EN-standardene som gjelder spesielt for denne kvaliteten. Nr. 003 004 007 008 012 050

Kvalitetsbeskrivelse 100% polyester quilt med polyester-bomull, 80 g/m² 100 % polyester quilt med polyester-bomull, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% børstet polyester, 350 g/m² 100% polyester quilt med polyesterfyll, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 57% modakryl / 36% bomull / 5% elastan / 2% antistat, 335 g/m² Naturlig flammehemmende trikå

EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 F1 61482-1-2 klasse 1 1149-3 ISO 20471 for de fluoriserende fargene

054 Flammehemmende quilt - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull, 80 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull. 055 Flammehemmende quilt - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull, 110 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull.

156

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 060 Flammehemmende pile - 87% modakryl / 13% bomull, 320 g/m² Naturlig flammehemmende pilefòr EN ISO 14116 Index 3

112 100% bomull, 175 g/m² Singel jersey med gode vaskeegenskaper 113 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m² Piké i fluoriserende farger. Behagelig, formstabil interlock med bomull innvendig. EN ISO 20471

131 100% bomull, 310 g/m² Behagelig bomullstwill. 150 100% bomull, 375 g/m² Kraftig bomullstwill. Slitesterk. Forvaskede plagg som reduserer krymping. 163 Black & White - 100% polyamid, 200 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke. 191 Graphite – karbon / aramid 240 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil for beskyttelse ved sveising. EN ISO 11611 klasse 1

210 HTPA - 100% polyamid, 210 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke.


Nr. Kvalitetsbeskrivelse 213 HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Strukturtekstil med ekstra høy slitestyrke. 221 60% bomull / 40% polyester, 200 g/m² Bomull-/polyestertwill, med bomullsfølelse og polyesterens vaskeegenskaper og slitestyrke. 240 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m² Formstabil piké i behagelig bomull/polyester-kvalitet. 260 65% bomull / 35% polyester, 280 g/m² Sweatshirtkvalitet som er flosset innvendig. 261 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m² Limt jersey med 100 % polyesterfleece 262 45% akryl / 45% polyester / 10% ull, 400 g/m² Grovstrikket trikå limt med 100% polyesterfleece på innsiden. 264 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet med bakstykke i fluoriserende farger. EN ISO 20471

282 65% polyester / 35% bomull, 310 g/m² Canvas/Panama. Komfortabel kvalitet med grov struktur. 283 65% polyester / 35% bomull, 310 g/m² Canvas/Panama med vannavvisende impregnering 303 Bevernylon - 50% polyamid / 50% bomull, 235 g/m² Twill med nylon på utsiden som gir høy slitestyrke. Vannavvisende impregnering komplett med PU-belagt bakside gir god beskyttelse mot fuktighet. 400 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet og som ikke krøller. Tørker raskt. 429 58% polyester / 42% bomull, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3-funksjon som transporterer og absorberer fuktighet samt holder på varme. 440 54% bomull / 46% polyester, 260 g/m² Fluoriserende twill med ribstop for økt rivestyrke. Bomullsinnside for økt komfort. EN ISO 20471

452 85% bomull / 15% polyester, 270 g/m² Slitesterk sateng i fluoriserende farger EN ISO 20471

460 T-TEX - 100% polyester, PU-membran, 180 g/m² Vind- og vanntett. 5000 mm vannsøyle.

462 T-TEX One - 100% polyester, PU-membran, 205 g/m² Vind- og vanntett. Vannsøyle 8000 mm. Pusteegenskaper <20 Pa m²/W. EN 343 klasse 3:3 EN ISO 20471 for fluoriserende farger

463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-laminert, 205 g/m² Vind- og vanntett. Vannsøyle 5000 mm. Pusteegenskaper 5,6 Pa m²/W. EN 343 klasse 3:3 EN ISO 20471 for fluoriserende farger

470 100% polyester, 300 g/m² 3-lagsfleece med PU-membran og bakside av mesh, vindtett 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. EN ISO 20471 for fluoriserende farger

481 100% polyester, 330 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle.

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 500 65% polyester / 35% bomull, 300 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet som ikke krøller. Comfortfinish gir en behagelig bomullsfølelse. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Børstet rettside 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Børstet på begge sider 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt 801 Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir meget god beskyttelse mot sprut av smeltede metaller og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3

803 Barricader EP – 100% para-aramid, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir en meget god beskyttelse mot sprut av smeltet metall. EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 ISO 11611 class 1 1149-3 ISO 20471 for de fluoriserende fargene

804 HTFR Dobby – 39,5% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 0,5% antistat, 270 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3

811 Tera TX - 48% modakryl / 38% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil som føles behagelig. Ekstra forsterket tråd gir god slitestyrke til tross for den lave vekten.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 2 (i kombinasjon med kvalitet 898 eller 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 9,5 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 20,1 cal/cm² (i komb. med kvalitet 901) EN 61482-1-1, Arc Rating 21,4 cal/cm² (i komb. med kvalitet 898) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,5 cal/cm² (i komb. med kvalitet 899+895) EN 61482-1-1, Arc Rating 52,0 cal/cm² (i komb. med kvalitet 903+901) LOI 29,8 % EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomull / 1% antistat, 355 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,7 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene GO/RT 3279 fluoriserende orange

842 Aramid 4999HV - 41% aramid / 40% polyester / 18% modakryl / 1% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende stoff i fluoriserende farger.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 (i kombinasjon med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 15,6 cal/cm² (i komb. med kvalitet 911) LOI 31,2 % EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471

157


Nr. Kvalitetsbeskrivelse 845 Aramid 6.4FC - 79% aramid / 20% modakryl / 1 % antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med gode flammehemmende egenskaper, kombinert med høy slitestyrke og lav vekt. EN 11612 A1+A2 B1 C1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 10,1 cal/cm² LOI 31,2 % EN 1149-3 EN 13034

848 Aramid 2.9IR - 41% aramid / 40% polyester / 18% modakryl / 1% antistat med PU/PTFE laminat, 290 g/m² Naturlig flammehemmende og laminert tekstil i fluoriserende farger. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 4,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 11,5 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343, class 3:3

862 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamid / 2% antistat, 250 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med meget gode flammehemmende egenskaper i kombinasjon med god komfort og vaskeegenskaper. EN 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

863 Outback HW – 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid/ 1% antistat, 425 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil tilpasset sveisearbeid. EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 klasse 2 EN 61482-1-1, Arc Rating 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034

873 Magma C - 55% viskose / 40% ull / 5% polyamid, 370 g/m² Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc rating 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Cryolite ISO 9185 85 g

874 Magma HV - 54% viskose / 20% ull / 20% polyamid / 1% antistat, 375 g/m² Fluoriserende gul. Tilpasset aluminiumindustrien. EN 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryolite ISO 9185 > 100g EN ISO 20471

158

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 875 Magma S - 70% viskose / 20% ull / 10% polyamid, 310 g/m² Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryolite ISO 9185 94g EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

880 Cantex 1210 - 48% modakryl / 46% bomull / 3% aramid / 3% antistat, 350 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med god beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste mulige beskyttelse mot flytende jern. EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 (D3 i kombinasjon med kvalitet 920, Cantex JX) EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 11,9 kal/cm² LOI 34,3 % EN 1149-3 EN 13034

882 Cantex 2.0 - 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med bra beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste beskyttelse mot smeltet stål.

EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 2 (i kombinasjon med kvalitet 920) EN 61482-1-1, Arc Rating 15,0 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 29,9 cal/cm² (i komb. med kvalitet 920) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,7 cal/cm² (i kombinasjon med kvalitet 911 og 920) LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

890 Cantex Jersey - 55% modakryl / 45% bomull, 170 g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1

891 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomull / 3% polyamid / 2% antistat, 220 g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikå med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471

892 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomull / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistat, 320g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikå med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471

893 Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m² Naturlig flammehemmende fleece EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3


Nr. Kvalitetsbeskrivelse 894 Cantex Pearl - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 310 g/m² Naturlig flammehemmende trikå EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 F1 61482-1-2 klasse 1 1149-3 ISO 20471 for de fluoriserende fargene

895 Cantex Jersey AT - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 190 g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey i fluoriserende farge EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471 For artikkel 5072 89 og 6372 89 gjelder i tillegg: EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,1 cal/cm² LOI 26,0%

896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 245 g/m² Naturlig flammehemmende single jersey med beskyttelse mot lysbue, open arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,5 cal/cm² EN 1149-3

897 Cantex Piké - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende piké EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 6,3 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3

898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 210 g/m² Funksjonelt og lett fòr laget av naturlig flammehemmende trikå med et vind- og vanntett laminat. 10000 mm vannsøyle. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

899 Cantex Terry - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 290 g/m² Naturlig flammehemmende trikå med frottè bakside.

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 17,8 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 33,5 cal/cm² (i komb. med kvalitet 895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene

901 Merino RX – 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 200 g/m² Strikket ribb i myk merinoull og FR viskose

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 903 Merino TX – 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 360 g/m² Frotté i myk merinoull og FR viskose

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 12,7 cal/cm² EN 61482-1-1 Arc Rating 27,9 cal/cm² (i komb. med kval. 901) EN 61482-1-1 Arc Rating 52,0 cal/cm² (i komb. med kval. 811+901) LOI 28,7% EN 1149-3

911 Cantex Pro 145 - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i komfortabel naturlig flammehemmende twill EN EN EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 F1 61482-1-2 klasse 1 61482-1-1 Arc Rating 5,2 cal/cm² 61482-1-1 Arc Rating 17,0 cal/cm² (i komb. med kvalitet 890) 1149-3 ISO 20471 for de fluoriserende fargene

920 Cantex JX - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 235 g/m² Naturlig flammehemmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 7,0 kal/cm² LOI 30,1 % EN 1149-3

921 Cantex EA - 52% modakryl / 42% bomull / 6% elastan, 300 g/m² Naturlig flammehemmende ribbestrikket trikå EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

922 Cantex JL - 57% modakryl / 36% bomull / 5% elastan / 2% antistat, 240 g/m² Naturlig flammehemmende singeljersey med elastan. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

931 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 260 g/m² Naturlig flammehemmende twill med PU-membran. Vind- og vanntett.

Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 klasse 2 (i kombinasjon med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,1 cal/cm² (i komb. med kvalitet 055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 3:3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 klasse 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3

159


KVALITET Tranemo er en ledende europeisk leverandør av naturlig flammehemmende arbeidsklær. Gjennom innovasjon, ekspertise og pålitelighet skaper vi sikrere arbeidsplasser.

ISO 9001

CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

1002 ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE

Vi legger stor vekt på bred kunnskap hos våre medarbeidere og forhandlere rundt omkring i Norge. Dette gir deg som kunde ekstra trygghet og hvert år utdanner og kurser vi våre preferte forhandlere slik at de til enhver tid er fullt oppdatert på gjeldende normer og regler.

nr/no. 1493

Härmed intygas att:/This is to certify that:

TRANEMO TEXTIL AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:

Utveckling, design, inköp, marknadsföring, lagerföring och försäljning av arbets- och skyddskläder Development, design, purchase, marketing, warehousing and sales of work and safety clothing Certifikatet är giltigt till och med 1 juli 2018 och utfärdades ursprungligen 2 juli 2015. Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering. This certificate is valid until and including 1 July, 2018 and was originally issued 2 July, 2015. Additional details are provided at www.sp.se/certification.

Borås den 2 juli 2015/2 July, 2015

Alle produkter designes og utvikles i Tranemo for å sikre rett funksjon og passform. Vi prioriterer bruk av råvarer av høy kvalitet og produksjon i eget produksjonsanlegg. Allt for å sikre deg som kunde de beste produktene. Tranemo Textil AB er sertifisert ihht EN ISO 9001.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Lennart Månsson Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP.

MILJØ Vi må sammen hjelpe hverandre med å bygge et bærekraftig miljø for framtidens generasjoner. Tranemo Textil AB er derfor miljøsertifisert iht. ISO 14001. Virksomheten drives etter vår definerte miljøpolitikk, og ambisjonene er å stadig forbedre både produktenes og virksomhetens påvirkning på miljøet. Produksjonen skjer under strenge miljøkrav og vi tar kontinuerlig ansvar fra produktutvikling til ferdig produkt. Produktene er produsert med tekstiler og tilbehør som oppfyller kravene i REACH. De fleste av våre tekstiler er dessuten sertifisert i henhold til Øko-Tex 100, som garanterer at det ikke finnes skadelige eller helsefarlige stoff i råvarene. Tranemo Textil AB bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom sin tilslutning til Reparegistreh og Interseoh Group. Vi tar ansvar for innsamling av alle forpakninger og aviser vi bruker med tanke på gjenvinning.

160

ISO 14001

CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems

1002 ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE nr/no. 1493 M Härmed intygas att:/This is to certify that:

TRANEMO TEXTIL AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:

Utveckling, design, inköp, marknadsföring, lagerföring och försäljning av arbets- och skyddskläder Development, design, purchase, marketing, warehousing and sales of work and safety clothing Certifikatet är giltigt till och med 21 juni 2018 och utfärdades ursprungligen 22 juni 2000. Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering. This certificate is valid until and including 21 June, 2018 and was originally issued 22 June, 2000. Additional details are provided at www.sp.se/certification.

Borås den 25 mars 2015/25 March, 2015 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Lennart Månsson Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP.


CSR - BEDRIFTENS SAMFUNNSANSVAR Vi bryr oss om hvordan vi påvirker den verden vi lever i. Det er på den bakgrunn vi krever att alle våre underleverandører følger våre retningslinjer når det gjelder etikk og sosialt ansvar vedrørende: Tvangsarbeid Alle former for tvangsarbeid er forbudt, inklusiv straffarbeid eller slavearbeid. ILO konvensjon nr. 29 og 105. Diskriminering Vi godtar ikke noe som helst form for diskriminering på bakgrunn av hudfarge, kaste, etnisitet, sosial status, sivil status, seksuell legning, funksjonshemming, religion, nasjonalitet, alder, kjønn, politisk tilhørlighet og/eller fagorganisering. ILO konvensjon nr. 100 og 111. Barnearbeid Vi følger internasjonale avtaler gjeldende mennesklige rettigheter, arbeidsforhold og vi har nulltoleranse mot barnearbeid. ILO konvensjon nr. 138 og 182. Barnekonvensjonen, artikkel 32. Fagorganisering og kollektive forhandlinger Vi godkjenner valgte arbeidstakerrepresentanter og respekterer rettigheter som de ansatte har til å organisere seg og forhandle kollektivt i henhold til lovene i de landende de arbeider i. ILO konvensjon nr. 87 og 98.

Erstatning Vi garanterer at arbeid utføres på bakgrunn av godkjente ansettelsesforhold som fastsettes i henhold til gjeldende lover og praksis samt internasjonale arbeidsnormer. ILO konvensjon nr. 26 og 131. Arbeidstider Vi følger gjeldende nasjonale lover og bransjestandarder vedrørende arbeidstider. ILO konvensjon nr. 1. HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet Arbeidstakerens sikkerhet skal prioriteres på alle nivå. Arbeidsmiljøet må oppfylle de krav som settes av gjeldende HMS krav og forskrifter. Forretningsetikk God forretningsetikk sammen med oppfyllelse av gjeldende lover og forskrifter er grunnen til god forretningspraksis. Vi har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon, inklusiv utpressing og bestikkelser. Miljø Vi har stort fokus på hele tiden å forbedre oss og på en bærekraftig utvikling. Som ett minimumskrav skal alle våre underleverandører følge gjeldende miljølover og forskrifter.

161 161


KROPPSLENGDE

MÅLTABELL

BRYSTOMFANG MIDJEVIDDE

Målene i tabellen er kroppsmål, dvs. mål som du måler direkte på underklærne. Du behøver ikke ta hensyn till bevegelsesvidden, da den inngår i plagget.

VIDDE OVER BAK

INVENDIG BENLENGDE

HERRE C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tommer

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Kroppslengde

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Brystomfang

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Midje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

112

116

120

Innv. benlengde

C-størrelse (Normal livvidde og ekstra benlengde) Størrelse

146

148

150

152

154

156

Tommer

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Kroppslengde

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Brystomfang

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Midje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

100

104

108

Innv. benlengde

D-størrelse (Større livvidde og kortere benlengde) Størrelse Tommer Kroppslengde

84

88

92

96

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Brystomfang

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Midje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Innv. benlengde

DAME C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Kroppslengde

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Brystomfang

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Midje

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Vidde over bak

90

93

96

99

102

106

110

115

Innv. benlengde

78

78

78

78

78

78

78

78

STØRRELSE KONVERTERING HERRE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herrestørrelse

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

162

S

M

L

XL

XXL

Damestørrelse

34-36

38

40-42

44

46-48

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L


SIDEREGISTER Artnr

Benevning

Artnr

Benevning

1110 40

Kjeledress

Side 136

4859 44

Dame Håndverksbukse

1120 40

Bukse

137

4860 44

Vest Håndverk

1125 40

Chinos

137

4871 26

Sweatshirt

1129 40

Bukse Dame

137

4872 11

T-Shirt

1130 40

Jakke

136

4873 11

1131 40

Lagerfrakk

136

1180 40

Shorts

2030 00

Jakke

2050 13 2511 13

Side

Artnr

Benevning

Artnr

Benevning

Side

101

5732 88

Jakke

Side 59

6232 46

Vinterparkas

132,144

96

5736 88

Jakke

56

6307 90

Strikkelue

85

107

5739 88

Damejakke

56

6312 90

Longs

89

107

5742 88

Selebukse

58

6315 90

Undertrøye

89

Pikéskjorte

107

5751 88

Bukse Håndverk

57

6319 90

Polotrøye

89

4874 11

T-shirt lang erm

107

5760 88

Vest Håndverk

56

6330 90

Collegejakke

89

136

4890 44

Piratbukse

98

5770 91

Skjorte

84

6372 89

T-shirt lang erm

139,145

4899 44

Piratbukse Håndverk

98

5774 86

Skjorte

43,84

6412 46

Vinterbukse m/seler

118,147

Bukse Håndverk

139

5000 93

Vinterjakke

52,79

5779 91

Dameskjorte

84

6520 30

Pilotjakke avtakb. armer

132,144

Kjeledress

141

5002 88

Selebukse

51

5800 81

Jakke med vinterfòr

37,79

6606 00

Hettejakke

2521 13

Bukse

141

5009 93

Vinterjakke med hette

52,79

5809 81

Jakke med vinterf og hette 36,79

6641 47

Fleecejakke avtakb. armer 132,146

2531 13

Jakke

141

5012 88

Jakke

48

5819 81

Vinterdress

36,78

6646 48

Softshell jakke

145

2541 13

Selebukse

141

5021 88

Bukse Håndverk

49

5820 81

Bukse

31

6820 42

Longs

149

2820 50

Bukse

133

5025 88

Bukse Håndverk

49

5821 81

Bukse

30

6871 42

Undertrøye

149

2830 50

Jakke

132

5051 88

Bukse

48

5822 81

Bukse Windbreaker

35,78

6872 42

Polotrøye

149

2840 50

Selebukse

133

5052 88

Bukse

49

5823 81

Bukse Windbreaker

34,78

6920 51

Termobukse

149

2850 50

Bukse Håndverk

133

5055 88

Bukse med forsterkning

50

5825 81

Bukse med ankelreim

31

6930 51

Termojakke

149

3500 28

Vinterjakke

112,144

5062 88

Kjeledress

51

5828 81

Damebukse

38

6961 51

Termovest

149

3520 28

Bukse

114

5069 93

Vest fòret

53,79

5829 81

Damebukse

39

7572 00

Bukseseler

153

3525 28

Workerjeans

114

5070 89

Sweatshirt

81

5830 81

Jakke

30

7710 15

Kjeledress

121

3528 28

Workerjeans Dame

115

5071 89

T-shirt

82

5832 81

Jakke Windbreaker

34,79

7720 15

Workjeans

119

3529 28

Damebukse

115

5072 89

T-shirt lang erm

82

5837 81

Jakke med hette Windbr.

35,79

7730 15

Jakke

119

3530 26

Strikket fleecejakke

112,146

5073 91

Skjorte

84

5839 81

Damejakke

38

7739 15

Jakke

119

3535 48

Softshell jakke

112,145

5075 89

Sweatshirt

81

5840 81

Selebukse

32

7740 15

Selebukse

121

3540 28

Selebukse

113

5080 88

Shorts

50

5841 81

Selebukse

32

7749 15

Selebukse Håndverk

121

3550 28

Bukse Håndverk

114

5120 93

Vinterbukse m/seler

53,78

5849 81

Selebukse Håndverk

33

7750 15

Bukse Håndverk

119

3559 28

Damebukse Håndverk

115

5270 89

Sweatshirt

81

5850 81

Bukse Håndverk

31

7780 15

Shorts

120

3572 11

T-Shirt

113,150

5271 89

T-shirt

82

5851 81

Bukse Håndverk

30

7789 15

Shorts Håndverk

120

3573 11

T-Shirt

113,150

5300 84

Vinterparkas

70,79

5852 81

Bukse håndverk Windbr.

35,78

7790 15

Piratbukse Håndverk

120

3574 26

Sweatshirt

113,151

5310 84

Kjeledress

73

5853 81

Bukse håndverk Windbr.

34,78

7795 15

Piratbukse

120

3575 26

Sweatshirt

113,151

5319 84

Kjeledress

72

5855 81

Bukse håndverk ankelreim

31

8012 11

T-Shirt

151

3810 50

Kjeledress

129

5320 84

Bukse

73

5858 81

Damebukse Håndverk

38

8033 24

Pikéskjorte

151

3820 50

Workerjeans

126

5329 84

Bukse

72

5859 81

Damebukse Håndverk

39

8120 91

Skjorte

84

3829 50

Workerjeans Dame

127

5330 84

Jakke

71

5860 81

Vest Håndverk

32

8131 22

Skjorte

151

3830 50

Jakke Håndverk

3831 51

Fleecejakke

3832 50

82

145

124

5339 84

Jakke

70

5869 81

Vest med vinterfòr

37,79

8141 22

Skjorte

151

124,146

5341 84

Selebukse

75

5900 92

Undertrøye med kort erm

87

8312 26

Sweatshirt

151

Jakke m. fleecefôr 9028

124

5344 84

Selebukse

74

5905 89

Pikétrøye kort erm

83

9011 00

Bomullsokk

152

3840 50

Selebukse

128

5346 84

Selebukse Håndverk

74

5909 89

T-shirt

83

9013 00

Lærbelte

153

3841 50

Selebukse Håndverk

128

5349 84

Selebukse Håndverk

75

5910 92

Boksershorts

87

9016 00

Hammerholder

153

3850 50

Bukse Håndverk

125

5350 84

Bukse Håndverk

73

5915 92

BH

87

9019 00

ID kort lomme

153

3859 50

Damebukse Håndverk

127

5359 84

Bukse Håndverk

72

5919 92

Dametruse

87

9020 00

Kneputer

152

3860 50

Vest Håndverk

124

5360 84

Vest Håndverk

71

5920 92

Polotrøye

87

9027 00

Bukseseler

153

3870 11

T-Shirt

124,151

5369 84

Vest Håndverk

70

5930 92

Longs

87

9028 51

Fleecefor

152

3880 50

Shorts

126

5402 88

Selebukse

63

5931 91

Besøksfrakk "VISITOR"

83

9029 52

Belte

153

3881 50

Shorts Håndverk

126

5419 88

Jakke

62

5932 91

Frakk

83

9030 52

Skjøtestykke

153

3890 50

Piratbukse Håndverk

126

5421 88

Bukse Håndverk

62

5940 92

Undertrøye

87

9032 00

Kneputer

152

3899 50

Dame piratbukse håndverk

127

5430 88

Vest Håndverk

62

5945 89

Pikétrøye lang erm

81

9037 00

Elastisk belte

153

4032 48

Softshell jakke

105

5451 88

Bukse

62

5948 89

Halvpolo

81

9041 00

Ullsokk

152

4090 45

Piratbukse

98

5461 88

Kjeledress

63

5949 89

T-shirt lang erm

82

9043 00

Fleecelue

85

4099 45

Piratbukse Håndverk

98

5512 86

Sveisekjeledress

26

5950 89

T-shirt lang erm

82

9044 00

Kneputer

152

4482 44

Shorts Håndverk

99

5522 86

Sveisebukse

25

5970 89

Vinterlue

85

9045 00

Kneputer

152

4485 44

Shorts

99

5535 86

Sveisejakke

24

5980 89

Fleecejakke

86

9046 00

Belte

4620 51

Vest

107

5550 86

Sveisebukse

25

5985 89

Sweatshirt

81

9048 00

Vinterlue

4801 46

Vinterjakke

104

5572 19

Chaps

27

5990 89

Fleece longs

86

9054 00

Sokk

85

4808 46

Skalljakke

103

5573 80

Poncho

27

5995 92

Balaklava

86

9055 00

Belte

85

4810 44

Kjeledress

96

5575 19

Midjeforkle

27

5999 00

Tube

86

9058 00

Ankelreim

85

4815 46

Vinterdress

102

5576 19

Forkle

27

6010 81

Kjeledress

45

9060 00

Bukseseler

85

4818 46

Vinterparkas

104

5577 19

Armbeskyttelse

26

6011 81

Kjeledress

45

9063 81

Skjøtestykke

4820 44

Bukse

97

5578 19

Sveise balaklava

26

6019 81

Kjeledress

33,44

9065 81

Hette

4821 44

Bukse

97

5625 87

Bukse

67

6020 81

Bukse

43

9068 00

Lue

4826 46

Skallbukse

103

5626 87

Bukse med forsterkning

67

6021 81

Bukse

43

9074 00

Tynn ullsokk

4828 44

Damebukse

100

5632 87

Frakk

66

6028 81

Damebukse

43

9075 00

Ullsokk

4829 44

Damebukse

101

5636 87

Jakke

66

6029 81

Damebukse

43

9124 00

Caps

4830 44

Jakke

96

5674 87

Skjorte

66,84

6030 81

Jakke

42

9142 88

Caps

4831 51

Fleecejakke

105

5700 88

Vinterjakke

56,79

6031 81

Jakke

42

9168 00

Strikket lue

152

4832 48

Softshell jakke

105

5706 88

Vestbukse

58

6111 82

Kjeledress

77

PR0001

Kuttbeskyttelse

153

4835 44

Jakke m. fleecefôr 9028

96

5716 88

Kjeledress

59

6120 30

Vinterdress

129,147

RS0003

Vest

107

4839 44

Damejakke

100

5725 88

Bukse

59

6121 82

Bukse

77

RS0004

Vest

83

4840 44

Selebukse

99

5726 88

Bukse

57

6131 82

Jakke

77

4850 44

Bukse Håndverk

97

5727 88

Damebukse

57

6200 46

Vinterjakke

153 104,152

86 37,86 152 85 85 152 26

118,143

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil, modell og sortimentsendringer. Fargeavvik kan forekomme.

163


ArbeidsklĂŚrsenteret AS Kanalveien 109 5068 Bergen Mob: 418 53 820 Tlf: 55 55 00 70 www.akswear.no

TRANEMO 2017, AKS NO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you