Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2017 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


2


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

3


Tranemo er en af de førende europæiske leverandører af inherent flammehæmmende sikkerhedsbeklædning. Igennem kompetent rådgivning og innovative produkter, arbejder vi mod at ingen skades alvorligt i flamme- og varmerelaterede ulykker. Alt for at skabe sikre arbejdspladser.

4


FLAME RETARDANT

6

HIGH VISIBILITY

90

WORK IDENTITY

108

Tranemo Skinsafe™

10

Risikovurdering

92

T-More

110

Risikovurdering

12

Pleje

92

Craftsman Pro

116

PPE Directiv 89/686/EØF 16

PPE Directiv 89/686/EØF 93

Premium Plus

122

Pleje

21

CE-ME

Comfort Plus

130

Outback Heavy Welding

22

CE-ME Outerwear

102

Comfort Light

134

Tera TX

28

Tilbehør

106

White Cotton

138

Tera TX Non-Metal

40

Original Cotton

140

Cantex Hi-Vis

46

Outerwear

142

Cantex 57

54

Undertøj

148

Cantex 54

60

Tilbehør

150

Magma

64

Profile Flex

154

Aramid

68

On Demand

155

Edge

76

Materiale info

156

Outerwear

78

Kvalitet

160

Tilbehør

80

Miljø

160

Undertøj

87

CSR

161

Størrelses tabel

162

Opslags register

163

94

5


FLAME RETARDANT KUN I INHERENTE METERVARER FLAME RETARDANT Indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Vi arbejder kontinuerligt med produktudvikling i takt med at kravene på EN-certificeret beklædning øges.

6

Flammehæmmende

6

Cantex 57

54

Tranemo Skinsafe™

10

Cantex 54

60

Risikovurdering

12

Magma 64

PPE Directiv 89/686/EØF

16

Aramid

Pleje

21

Edge 76

Outback Heavy Welding

22

Vinter 78

Tera TX

28

Tilbehør 80

Tera TX Non-Metal

40

Undertøj

Cantex Hi-Vis

46

68

87


7


FLAME RETARDANT

Tranemo anvender kun inherente flammehæmmende fibrer af højeste kvalitet. Du får permanent beskyttelse i hele tøjets levetid. Vi tror ikke på at der bare er én løsning som passer til alle. Hver industri har sine egne udfordringer, og sine egne risici og behøver derfor en løsning specielt udviklet til dem. Derfor har Tranemo udviklet unikke løsninger til de forskellige industrier og brancher, uden at gå på kompromis med sikkerheden.

8


FLAME RETARDANT

Arbejdstøj med inherente flammehæmmende egenskaber Tranemo sælger kun flammehæmmende arbejdstøj, som sikrer brugeren beskyttelse i hele tøjets levetid. De flammehæmmende egenskaber er integreret i fibrenes molekylestruktur, og de kan ikke vaskes ud eller slides af. Udover de flammehæmmende egenskaber hører komfort, lav vægt og slidstyrke til blandt fordelene.

Personligt beskyttelsessystem Tranemos mål er nul alvorlige arbejdsrelaterede personskader forårsaget af ild eller høj varme. Den rigtige beklædning kan redde brugerens liv, hvis uheldet er ude. Kombinationen af beklædning er afgørende for graden af beskyttelse. Vi designer beskyttelsessystemet fra huden og udad. Tranemo rådgiver om behovet for flammehæmmende undertøj, løsninger til alle årstider, design til bestemte funktioner samt naturligvis løsninger til både kvinder og mænd. Vi udvikler vores kollektioner som systemer til specifikke brancher og de risici, der findes dér.

Bruger test Vi udfører bruger test i samarbejde med vores største kunder for at sikre, at tøjet har alle de ønskede funktioner, og at det fungerer i praksis. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes.

Tekstilservice - vask Vi anbefaler altid industrivask af vores flammehæmmende beklædning for at sikre, at tøjet er rent og sikkert at bruge. For at sikre, at funktionen er i orden, vasketester vi alle vores tekstiler og tilbehørsdele. Testen bliver helst udført i samarbejde med vores industrivaskekunder, da det giver det mest pålidelige resultat. Vi foretager interne vasketest før hvert produktionsforløb for at sikre, at vores tekstiler og refleksbånd har den rigtige rigtige kvalitet og styrke.

PPE-beklædning til kvinder Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt at bære den korrekte PPE-beklædning, og at den passer. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes. Vi har derfor også et udvalg af damemodeller i damestørrelser i vores sortiment.

9


FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE™ LAG PÅ LAG BESKYTTELSE Tranemo Skinsafe™ er et flerlagssystem, designet til at beskytte anvenderens hud mod flammer, varme og lysbueulykker. Med brugeren i fokus og med hensyntagen til krævende arbejdssituationer, har vi udviklet en effektiv kombination af beskyttende lag, fra inderst til yderst. Ved at anvende flere tynde lag i stedet for ét tykt, mindskes vægten og bevægelsesfriheden øges. Dette betyder at brugeren kan arbejde mere effektivt og i længere tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

10


FLAME RETARDANT

LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan forkert valg af undertøj være skyld i at der går ild i stoffet, eller at det smelter ind i huden. Det er derfor vigtigt at priotere det inderste lag. Vores flammehæmmende undertøj har følgende fordele: • • • •

Inherent flammehæmmende Blødt og komfortabelt Antistatisk Holder ikke på dårlig lugt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellemlag bør anvendes for at øge komforten i de koldere måneder. Dette lag skaber afstand mellem lag 1 og 3 og isolerer dermed mod elektrisitet, varme og lave temperaturer.

LAG 3 – SHIELD Det yderste lags primære funktion er at beskytte. For at sikre at tøjet benyttes i dagligdagen, er der lagt vægt på pasform, høj komfort, bevægelsesfrihed og gode opbevaringsmuligheder.

AIR GAP Ventilation mellem lagene, luft har en lav ledningsevne af el og varme. En enestående egenskab, der isolerer mod kulden om vinteren og giver ekstra sikkerhed i krævende arbejdssituationer.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

11


FLAME RETARDANT

RISIKOVURDERING De enkelte virksomheder er ansvarlige for udarbejdelsen af deres egen risikovurdering og for at sikre deres medarbejdere den korrekte beskyttelse mod arbejdsrelaterede risici. Når kunderne kommer til os med deres risikovurdering og et eventuelt uløst problem, bestræber vi os på at finde den rigtige løsning og sikrer, at løsningen fungerer i hverdagen. Vi udvikler funktion og beskyttelse ud fra de lokale behov, og ofte er det nødvendigt at gå langt længere end overholdelse af standarderne.

Elektrisk lysbue Risikovurdering • • • • • •

Elektrisk lysbue Sprøjt fra smeltet metal Strålevarme Konvektionsvarme Elektrisk stød Chokbølger

• • • • •

Kraftig støj Optisk stråling Giftig gas Ild og høj varme Trafikulykker (arbejde udendørs)

Tranemo’s risikovurdering Under elektrikerarbejde under spænding bør der anvendes beklædning certificeret iht. IEC 61482-2 kombineret med EN ISO 11612, da der er risiko for en elektrisk lysbue. Elektrikere, der arbejder udendørs, skal bære Hi-Vis-beklædning, EN ISO 20471. En ulykke forårsaget af en elektrisk lysbue omfatter mange risici og vil udfordre PPE-beklædningen på mange måder, men vi kan minimere risiciene ved hjælp af det rigtige design. Vi anbefaler, at det yderste lag kan bestå PPE-beklædningskategori II, og at det har en ARC RATING (ATPV eller EBT50-værdi) over 8 kal/cm². På al vores beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue er ARC RATING-værdien angivet på den udvendige FR-mærkat, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Lag 2 Merino RX Merino TX

Lag 3 Tera TX Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 52 cal/cm² PPE Category 4

12


FLAME RETARDANT

Smeltet jern og smeltet aluminium Risikovurdering • • • • •

Sprøjt fra smeltet jern Ild og høj varme Varmebelastning Lysbue (lejlighedsvis) Trafikulykker (begrænset)

Tranemo’s risikovurdering Når du arbejder med smeltet jer eller stål, behøver du beklædning certificeret iht. EN ISO 11612 E3. Når du arbejder med smeltet aluminium, behøver du beklædning iht. EN ISO 11612 D3. Andre metaller og legeringer har andre smeltetemperaturer, viskositeter og produktionsprocesser og udgør andre udfordringer for PPE-beklædningen. Smeltet metal, der klæber til tøjet, kan forårsage forbrændinger, og vi designer vores beklædning, så denne risiko minimeres. Standarden definerer et minimumkrav til designet med lukkede lommer og skjulte metaldele. I mange industrier er dette dog langt fra tilstrækkeligt, men med det rigtige design kan vi undgå hurtig varmeledning gennem tøjet. Vi placerer refleksbåndene på de mindst udsatte områder, for at undgå, at smeltet metal klæber til tøjet, ved refleks kanterne. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller, bedes du kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din virksomhed.

Smeltet jern TRANEMO SKINSAFE™ system:

Smeltet aluminium TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex 57 Cantex 54

Lag 1 Cantex JX Merino RX

Lag 2 Magma

13


FLAME RETARDANT

Svejsning

ATEX

Risikovurdering

Risikovurdering

• Gnister og gløder • Flammer og varme • Strålevarme

• Eksplosionsfare/ATEX-miljø

Tranemo’s risikovurdering

Tranemo’s risikovurdering Ved længerevarende svejsning, er der behov for beklædning der er certificeret iht. EN ISO 11611 klasse 2, hvilket er det højeste niveau af beskyttelse, kombineret med ISO 11612. Designet er meget restriktivt i EN standarden for at sikre at svejse-gnister og gløder ikke klæber til tøjet, eller ender i en åben lomme. Vi har tilføjet dækkede ventilationskanaler for at øge komforten.

14

Under arbejde i et ATEX-miljø skal der anvendes beklædning, som er certificeret iht. EN 1149-5, for at sikre at tøjet ikke danner statiske gnister, hvilket kan forårsage en eksplosion. Det er af største vigtighed i brancher som den petrokemiske industri, i industrianlæg, under industriel vedligeholdelse og ved arbejde i eksplosionsfarlige miljøer. Størstedelen af vores flammehæmmende beklædning er certificeret iht. EN 1149-5 og har antistatiske fibre indvævet i tekstilerne, og alle metaldele er tildækket i overensstemmelse med designkravene. Vi har Tera TX Non-Metal med synlige detaljer, som især er velegnet til ATEX-miljøer.

TRANEMO SKINSAFE™ system:

TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Merino RX

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Outback Heavy Welding

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX Non-Metal


FLAME RETARDANT

Petrokemi

Køretøjer i bevægelse

Risikovurdering

Risikovurdering

• • • • •

• Trafikulykker

Eksplosionsfare/ATEX-miljø Kraftig varme og ild Sprøjt fra kemikalier Trafikulykker (begrænset) Elektrisk lysbue (industrielektrikere)

Tranemo’s risikovurdering Under arbejde i den petrokemiske industri skal der anvendes beklædning, som er certificeret iht. EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471 (og IEC 61482-2 for industrielektrikere). Arbejde med kemikalier i et eksplosionsfarligt miljø/ATEX-miljø udgør en udfordring for PPE-beklædningen på mange forskellige måder, og valget af den korrekte PPE-beklædning kan redde brugerens liv, hvis uheldet er ude. Hvis der er risiko for sprøjt med kemikalier under arbejdet, skal der anvendes EN 13034 certifikeret produkter uden åbne lommer.

Tranemo’s risikovurdering Når du anvender flammehæmmende beklædning og arbejder udendørs tæt på kørende trafik skal der anvendes beklædning certificeret iht. EN ISO 20471. Jo tættere trafik, jo højere Hi-Vis-klassificering skal beskyttelsesbeklædningen have. Det krævede beskyttelsesniveau er defineret i den lokale risikovurdering.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Lag 3 Cantex Pro 145 Tera TX Non-Metal Cantex Terry

Synlig i dagslys med fluorescerende materiale og synlig om natten med refleksbånd Læs mere om høj synlighed på side 92-93.

15


FLAME RETARDANT

PPE DIREKTIV 89/686/EØF Den vigtigste grund til at bære flammehæmmende beklædning er at sikre, at der ikke går ild i beklædningen og/eller at begrænse spredningen af ild, så der bliver tid til at reagere og komme i sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Der findes forskellige certificeringer og symboler for forskellige risici, og vi vil gerne sikre, at du vælger den rigtige kombination, som passer til din risikovurdering. Alt vores PPE-beklædning (PPE = Personal Protective Equipment, dvs. personlige værnemidler) er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/686/EØF og de seneste europæiske standarder (EN) for PPE-beklædning, som er omfattet af direktivet. Direktivet omfatter 3 kategorier: Kategori I - lav risiko for personskade (f.eks. beskyttelse mod regn EN 343) Kategori II - risiko for personskade (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, kraftig varme og ild) Kategori III - høj risiko for personskade (f.eks. elektrisk buedannelse IEC 61482-2, smeltet metal EN ISO 11612 D3 E3). Vores kategori III tøj kvalitet testes (11B) for at sikre, at tøjet er sikkert at bruge. Det er markeret CE0403 af vores bemyndigede instans, FIOH. BEMÆRK! Det nye PPE regulativ (EU) 2016/425 er godkendt, og med virkning fra og med april 2018 kan vi certificere vores tøj iht. denne lovgivning. Vi opdaterer vores certifikater, når de passerer udløbsdatoen.

ELEKTRISK LYSBUE IEC 61482-2 EN 61482-1-1 EN 61482-1-2

VARME OG ILD EN ISO 11612

SVEJSNING

KEMIKALIER

EN ISO 11611

EN 13034

FR TILBEHØR EN ISO 14116

SYNLIGHED DAG OG NAT EN ISO 20471

16

ATEX EN 1149-5

KULDE

REGN

EN 342

EN 343


FLAME RETARDANT

Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at et bemyndiget organ for personlige værnemidler har CE-typeundersøgt beklædningen i henhold til direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler. På vores tøj vil du finde dette symbol på den indvendige label. CE-mærket angiver også, hvilke standarder og klasser, beklædningen er godkendt til.

Når dette symbol er angivet på CE-mærket indvendigt i PPE-beklædningen, betyder det, at der følger en brugsanvisning med PPE-beklædningen. Det angiver desuden, at du skal læse yderligere oplysninger, før du tager PPE-beklædningen i brug, for at sikre at du bruger det korrekt og opnår den korrekte beskyttelse under arbejdet. I henhold til EU-direktivet skal alle instruktioner være skrevet på dit sprog.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

User guideline Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN 1149-5 EN ISO 20471

EN ISO 11611

User guideline Protective clothing against cold

EN 471

EN 13034 Type PB[6]

IEC 61482-2 – Beklædning til beskyttelse mod varmerisikoen fra en elektrisk lysbue Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde med elektricitet på åbent elektrisk udstyr, eller når det er nødvendigt at åbne et system, og der er risiko for en elektrisk lysbue. Beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue. hører under kategori III i direktivet om personlige værnemidler. Tekstilernes egenskaber og tøjets design er vigtige parametre i CE-mærkningen af beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue. Vores PPE-beklædning er mærket med IEC 61482-2, der omfatter begge testmetoder i forbindelse med elektrisk buedannelse: EN 61482-1-1 “Open Arc test”, der omfatter et middelhøjt spændingsområde (>1 000V), og EN 61482-1-2 “Box test”, der omfatter et lavt spændingsområde (400V). De to test har forskelligt risikoniveau. Open Arc-testen angives i en ARC RATING; ATPV-værdi (Arc Thermal Performance Value) og/eller en EBT50-værdi (Energy Break Open Threshold). Dette er en lysbue klassificering for flammehæmmende tekstiler/tekstillag. Resultatet angives i kal/cm² og betyder, at denne energi forudses at beskytte mod en andengradsforbrænding (med 50 % sandsynlighed). Værdien hjælper dig til at vælge det rigtige beskyttelsesniveau. EN 61482-1-1 Open Arc test - tester beklædningens beskyttelsesevne ved hjælp af en åben bue. Resultatet opdeles i fire PPE-kategorier (tidligere kaldet HRC - Hazard Risk Category). Vi anbefaler, at det yderste lag når op på mindst 8 kal/cm². PPE 1 – 4-8 cal/cm² PPE 2 – 8-25 cal/cm² PPE 3 – 25-40 cal/cm² PPE 4 – >40 cal/cm² EN 61482-1-2 Box test - tester beklædningens beskyttelsesevne ved hjælp af en begrænset og direkte bue. Klasse 1 – 168kJ (4kA, 400V) Klasse 2 – 320kJ (7kA, 400V) Enkeltlagsbeklædning vil i de fleste tilfælde bestå klasse 1. For at nå op på klasse 2 anbefales et 2- eller 3-lagssystem eller kraftigere beklædning som f.eks. vintertøj.

17


FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 – Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde på steder, hvor der er risiko for, at tøjet kommer i kontakt med kraftig varme og ild. Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor kodebogstaverne angiver, hvilke krav vedrørende kraftig varme og ild, beklædningen opfylder. Mindst to kategorier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes. Kodebogstav A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angivet på CE-mærket sammen med dette symbol. Kodebogstaverne er klassificeret på forskellige niveauer, og det højeste tal er det højeste testede niveau. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kraftig varme og ild.

A1, A2

Krav til begrænset spredning af ild, A1: Overfladeantændelse A2: Kantantændelse.

B (1-3)

Beskyttelse mod konvektionsvarme og åben ild

C (1-4)

Beskyttelse mod strålevarme

D (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mod kontaktvarme

Når materialet testes for konvektiv varme (B) og stålevarme (C) får man to værdier. Den første værdi er den tid det tager for temperaturen på huden under beklædningen at øge med 12°C det er der du mærker varmen. Den anden værdi er den tid tid det tager for temperaturen på huden at øge til 24°C hvilket er der du risikerer en andengrads forbrænding. Tiden for temperaturstigningen fra 12°C til 24°C er den tid du har til at reagere og komme væk fra varmekilden. Hvis materialet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumbronze og smeltede mineraler. Hvis materialet kan beskytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller eller legeringer end aluminium (D) eller jern (E), bedes du kontakte os, så vi kan finde den rigtige tekstilløsning til din risikovurdering.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angiver den mindste oxygenkoncentration, der kan understøtte forbrændingen af et tekstilmateriale, udtrykt i procent. Den afgør beklædningens beskyttelsesevne, når det gælder relativ brændbarhed, og skal være over 25 %. Vi tester vores tekstilers LOI-værdi og angiver den på det udvendige FR-mærke. LOI-værdien af en af de metoder, der anvendes til at angive niveauet af flammehæmmende beskyttelse for beklædning, og den gør det nemmere for brugeren at sammenligne og vælge det rigtige beskyttelsesniveau.

18

Tekstilmateriale

LOI

Tera TX

TRANEMO

29,8 %

Cantex 2.0

TRANEMO

32,3 %

Cantex 1210

TRANEMO

34,3 %

Aramid

TRANEMO

31,2 %

Outback Heavy Welding

TRANEMO

28,9 %

Magma

TRANEMO

25,9 %

Merino TX

TRANEMO

28,7 %

Merino RX

TRANEMO

27,7 %

Cantex JX

TRANEMO

33 %

Almindelig bomuld

Andet tekstilmateriale

18 %

Polyester, nylon mm.

Andet tekstilmateriale

20-22 %

Uld

Andet tekstilmateriale

25 %

Kemisk behandlet flammehæmmende bomuld

Andet tekstilmateriale

28 %


FLAME RETARDANT

EN ISO 14116 Denne standard har ikke et særligt symbol/piktogram. Vi har valgt at anvende en flame som symbol for at indikere at det er flammehæmmende beklædning. Standarden anvendes ofte til beklædning og tilbehør med et lavere niveau af flammehæmmende egenskaber, f.eks. Hi-Vis-veste, regntøj, knæpuder og sokker. Den er opdelt i tre klasser med indeks 3 som det højeste niveau. Beklædning under indeks 3 skal anvendes i kombination med beklædning iht. EN ISO 11612. (Beklædning iht. indeks 1 må ikke bæres direkte mod huden).

EN 1149-5 – Beskyttelsesbeklædning – elektrostatiske egenskaber Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, f.eks. ATEXmiljøer, hvor der er risiko for, at tøjet kan generere gnister, som kan antænde eksplosionsfarlige materialer. For at kunne CE-mærke beklædning med dettes symbol testes tekstilmaterialets antistatiske egenskaber i henhold til EN 1149-1 (overflade resistivitet) eller EN 1149-3 (elektrisk afladning). Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af antistatisk beklædning/ATEX-beklædning.

EN ISO 11611 – Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer Denne standard specificerer PPE-beklædning, som bruges under svejsning eller beslægtede processer, hvor der er risiko for sprøjt (små stænk med smeltet metal), kort tids kontakt med ild, strålevarme fra buen og elektrisk stød ved kortvarig hændelig kontakt med strømførende elektriske ledere, med en spænding op til ca. 100 V DC under normale svejseforhold. Standarden er opdelt i to forskellige klasser med forskelligt risikoniveau. Tekstilmaterialets funktion under svejsning er testet med 15 dråber (klasse 1) eller 25 dråber (klasse 2) smeltet metal. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af svejsebeklædning. Klasse 1

Beskyttelse mod mindre farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mindre sprøjt og strålevarme.

Klasse 2

Beskyttelse mod mere farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mere sprøjt og strålevarme.

EN 13034 type PB [6] – Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier Denne standard specificerer den PPE-beklædning, som anvendes, når der er risiko for eksponering med lette dampe, flydende aerosoler eller sprøjt med små mængder, som ikke kræver en komplet barriere mod væskegennemtrængning (på molekyleniveau). Denne standard tester fire forskellige kemikalier. Mindst to ud af fire kemikalier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes med dette symbol. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kemikalier. Kemikalier, som kan testes iht. EN 13034: H2SO4 30 % (svovlsyre) NaOH 10 % (natriumhydroxid, også kaldet lud eller kaustisk soda) O-xylene Butanol Hvis du arbejder med andre kemikalier eller andre koncentrationer af ovenstående, bedes du kontakte os for at drøfte den bedste løsning til din risikovurdering.

19


FLAME RETARDANT

EN ISO 20471 – Beklædning med høj synlighed Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes, på steder, hvor du skal kunne ses både dag og nat, og hvor der er kørende trafik. Denne standard har tre niveauer, der dækker tre forskellige risici, og maksimumniveauet er klasse 3. Tallet nedenfor angiver området med fluorescerende og reflekterende materiale på tøjet. For at tøjet kan CE-mærkes med dette symbol skal det opfylde et af disse niveauer. Tekstilmaterialet og refleksbåndet testes efter 5 gange vask i laboratoriet. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af beklædning med høj synlighed. Materialeområde m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

EN 343 - Beklædning til beskyttelse mod regn Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes under arbejde i regn, sne, tåge og på fugtigt underlag. Beklædningen og sømmene er testet for vandgennemtrængning (vandtæthed) klasse 1-3 og bestandighed mod vanddamp (åndbarhed) klasse 1-3, og klasse 3 er det højeste niveau. Beklædningen skal opnå et resultat i begge test for at kunne CE-mærkes med dette symbol.

EN 342 - Beklædning til beskyttelse mod kulde Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes ved arbejde i kolde miljøer. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. Beklædningen skal opnå resultater for varmeisolering og luftgennemtrængelighed for at kunne opnå CE-mærkning med dette symbol. Resultat for vandgennemtrængning er ikke obligatorisk.

GO/RT 3279 Issue 8: 2013 En Hi-vis standard for orange beklædning til jernbaneindustrien i UK.

20


FLAME RETARDANT

PLEJE Transfertryk og broderi på PPE beklædning Transfertryk skal testes og godkendes inden de anvendes på flammehæmmende beklædning. Et transfertryk holder på varmen i længere tid end metervaren, når det eksponeres for høj varme. Ud fra sikkerhedshensyn, bør der derfor ikke anvendes store heldækkende transfertryk. Den bedste placering er hvor der er flere lag stof, der kan beskytte huden. Emblemer som monteres på flammehæmmende beklædning skal producers af flammehæmmende materiale. EN 1149-5 kræver at emblemet er monteret permanent. Hvis der broderes på flammehæmmende beklædning skal der broderes med flammehæmmende tråd. Fejlagtig broderi, emblem eller transfertryk kan have en negativ effekt på beskyttelsen i beklædningen. Transfertryk, etiketter og emblemer der er mindre end 10 cm² behøver ikke godkendelse iht. standarden. Standard

Transfertryk

Broderi

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Broderitråden skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Baggrundsstoffet på emblemet skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof. Undgå transfertryk som dækker store dele af beklædningen.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

EN 471 + EN ISO 20471

Emblemet skal monteres permanent (EN 1149-5).

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Pleje af PPE-beklædning Det er vigtigt, at flammehæmmende beklædning vaskes professionelt og i henhold til særlige instrukser, som sikrer, at sikkerhedsfunktionerne ikke ødelægges som følge af forurening. Vi anbefaler industrivask af alt vores flammehæmmende beklædning. Der må kun anvendes syntetisk vaskemiddel. Brug ikke vaskemiddel baseret på sæbe eller skyllemiddel. Tøjet må ikke bleges.

Reparation af flammehæmmende beklædning Mindre skader, som ikke påvirker tøjet, kan repareres med den samme flammehæmmende metervare og flammehæmmende tråd.

Udskiftning - kassering Hvis beklædningen har været i direkte kontakt med ild eller kraftig varme, kan den være porøs og svækket og bør derfor kasseres. Hvis beklædningen har været udsat for kemikalier, som er trængt igennem stoffet, betyder det normalt, at beskyttelsen er nedsat, og det bør overvejes, om tøjet skal udskiftes og kasseres.

For yderligere oplysninger henvises til vores hjemmeside www.tranemo.dk. Vi kan også afholde et kursus i flammehæmmende beklædning i din virksomhed.

21


OUTBACK HEAVY WELDING

22


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

OUTBACK HEAVY WELDING En helt ny generation af arbejdstøj til svejsere – Svejsetøj som beskytter og holder meget længere end normalt. Efter 6 års udviklingsarbejde lancerer Tranemo nu en ny generation af svejsetøj i svejseklasse 2. Tøjet er udviklet i et helt nyt mix af inherente fibrer – altså evig flammehæmmende og uden kemikalier. Nu behøver ingen svejse i sikkerheds-arbejdstøj, som er alt for varmt og tungt, og som går i stykker af svejsegløder efter kun kort tids brug. Designet er perfekt og tøjet er meget åndbart. En meget længere holdbarhed gør OUTBACK serien til en god investering. De gule Hi-vis effekter giver tillige en god synlighed og dermed igen en større sikkerhed for medarbejderen. OUTBACK er med garanti det første klasse 2 svejsetøj på markedet, som medarbejderen også sætter pris på at anvende.

5535 86 SVEJSE JAKKE

5522 86 SVEJSE BUKS

5550 86 SVEJSE HÅNDVÆRKERBUKS

5512 86 SVEJSE KEDELDRAGT

5572 19 SVEJSE CHAPS

5573 80 SVEJSE PONCHO

5575 19 SVEJSE FORKLÆDE

5576 19 SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE

5577 19 SVEJSEÆRMER

5578 19 SVEJSE BALACLAVA

9142 88 SVEJSE CAP

23


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

BESKYTTELSE, HOLDBARHED OG KOMFORT I VERDENSKLASSE

Designet med gode ventilationskanaler, på ryg og under ærmer, uden at det forringer sikkerheden.

Synlighed på arbejdspladsen.

Blødt og behageligt materiale, som samtidig føles let.

Ergonomisk formede ærmer giver en større bevægelsesfrihed og formindsker gnister i at fæstne sig.

Komfortabel uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Lav krympning i industrivask.

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc

LOI:

29,8%

FLAME

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 13034 type PB[6]

5535 86 SVEJSE JAKKE Svejse jakke i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Justerbar i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 24


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5522 86 SVEJSE BUKS Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5550 86 SVEJSE HÅNDVÆRKERBUKS Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Dobbelte hængelommer. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. *For at opfylde kravene til ISO 11611, skal åbningerne af hængelommerne være dækket af jakken 5535 under svejsning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

25


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

TRANEMO

WORKWEAR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 cal/cm² 34,3%

WORKWEAR

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

TRANEMO

FR FLAME

RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5512 86 SVEJSE KEDELDRAGT Svejse kedeldragt i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult 2-vejs lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Sidelommer med skjult adgang. Justerbar elastik i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Justerbare manchetter. Fluorescerende stof på ben og piping på bryst og ryg. Forstærket bagside af ben forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

EN ISO 11611 Accessory

9142 88 SVEJSE CAP

5578 19 SVEJSE BALACLAVA

5577 19 SVEJSEÆRMER

Svejse cap med elastisk bag.

Flammehæmmende balaclava i vævet stof til brug under svejsehjelm. Ekstra beskyttelse over skulderne. Snøre for justering af vidde.

Flammehæmmende ærme beskyttelse i et let og behagelig stof med særdeles god beskyttelse til svejsning. Justerbar elastik i toppen. Elastik forneden. Længde 52 cm.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 64 koksgrå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95ot 26

EN ISO 11611 Accessory

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11611 Accessory

5572 19 SVEJSE CHAPS Flammehæmmende Chaps i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Chaps monteres let i flammehæmmende bælte og kan justeres i højden. Vulkaniseret knæ. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

EN ISO 11611 Accessory

XXL

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5575 19 SVEJSE FORKLÆDE Brandhæmmende talje forklæde i et meget behageligt materiale, med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Løbegang i taljen. Højde: 55 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

b93ot

XXL

EN ISO 11611 Accessory

5576 19 SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE Brandhæmmende forklæde med krave i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Justerbar krave for beskyttelse af hals og forhindre gnister i at komme indenfor forklædet. Løbegang i taljen. Længde fra nakke: 74 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 Accessory

T

T

T

T

EN ISO 11611 Accessory T

T

T

T

5573 80 SVEJSE PONCHO Flammehæmmende poncho med krave i et meget kraftigt materiale med god beskyttelse ved svejsning mod metal sprøjt. Justerbar talje med trykknapper. Justerbar ryg i blødt stof, som kan rulles op og fastgøres for ekstra ventilation. Høj krave, der kombineret med halsedisse (5999) giver komfort og god beskyttelse. Ponchoen kan skæres af til den ønskede længde. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m² 882: Cantex 2.0, 350 g/m², EN 13034, LOI: 32,3%

c95ot 27


TERA TX

Let og stærkt inherent flammehæmmende arbejdstøj til jernbane og El-industrien TERA TX er udviklet ved at kombinere de bedste egenskaber fra vores eksisterende flammehæmmende serier. Fra Cantex har man taget de gode flammehæmmende egenskaber og fra Aramid udnyttes fordelene med den lave vægt og høje slidstyrke. Takket være egen produktudvikling og tæt samarbejde med slutbrugeren har vi med TERA TX nu fået en ny serie med en unik ydeevne som kan honorere alle de strenge krav. TERA TX klarer kravet til PPE kategori 2 (over 8 cal/cm²) efter EN 61482-1-1 (open Arc). Dette er især vigtigt, da mange virksomheder i fremtiden ønsker en Arc Rating kategori 2 som mindste krav til deres arbejdstøj. TERA TX er en heldækkende kollektion som dækker alle årstider, og den har selvfølgelig også et stort damesortiment. Tøjet er certificeret i.h.t. EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 og EN ISO 20471.

28


FLAME RETARDANT TERA TX

5800 81 VINTERJAKKE

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5830 81 JAKKE

5839 81 DAMEJAKKE

5860 81 HÅNDVÆRKERVEST

5869 81 VINTER VEST

5822 81 BUKS WINDBREAKER

5851 81 HÅNDVÆRKER BUKS

5840 81 OVERALL

5823 81 BUKS WINDBREAKER

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5841 81 OVERALL

5825 81 BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5821 81 BUKS

5820 81 BUKS

5828 81 DAME BUKS

5855 81 HÅNDVÆRKER BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

5849 81 HÅNDVÆRKER OVERALL

5837 81 JAKKE M. HÆTTE WINDBREAKER

5829 81 DAME BUKS

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI

5850 81 HÅNDVÆRKER BUKS

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

5819 81 VINTERKEDELDRAGT

29


FLAME RETARDANT TERA TX

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm² LOI:

RETARDA

29,8% LOI:

29,8%

FLAME

cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5830 81 JAKKE Flammehæmmende Hi-Vis jakke med kontrast syninger. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer. Justerbar talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5851 81 HÅNDVÆRKER BUKS

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbare indvendig knælommer.

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøj strips. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbare indvendige knælommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr.

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5821 81 BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt 30

EN ISO 20471 CL.1

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1


FLAME RETARDANT TERA TX

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på undertøj som t-shirt 6315 90 sammen med sweatshirt jakke 6330 90 og jakke 5830 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5820 81 BUKS 5825 81 BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5850 81 HÅNDVÆRKER BUKS 5855 81 BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Firgursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

31


FLAME RETARDANT TERA TX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) EN ISO 20471 CL.2 (L-4XL)

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5860 81 HÅNDVÆRKERVEST

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Funktionel håndværkervest. Lynlås i front. D-ring. Brystlommer hvor af den ene med klap og en med telefonlomme. Hængelommer med værktøjsfæste. Bæltestropper i livet. Dobbelt hammerstrop.

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5840 81 OVERALL

5841 81 OVERALL

Flammehæmmende Overall med kontrast stikninger og lynlås foran. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælp lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbar indvendig knælommer. Lårlommer med klap. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Antiflame Overall med kontrast syninger. Justerbar seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbar indvendig knælommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

32

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT TERA TX

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5849 81 HÅNDVÆRKER OVERALL Flammehæmmende håndværker overall med kontrast stikninger og lynlås foran. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. Lårlommer med klap. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

FLAME Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

LOI: x,x Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI Metalfri Hi-Vis flammehæmmende kedeldragt med skjult lynlås lukning. Brystlommer med klap. Justerbar linning. Actionback for maximal bevægelighed. Ærmelomme med klap. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

33


TERA TX WINDBREAKER Materiale kombination med Arc Rating 21,4 cal/cm² Vind- og vandafvisende Perfekt til arbejde med vekslende intensitet og temperatur Ergonomisk udformet

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

• • • •

xx,x% LOI:

x,x

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDAN

LOI:

FLAME

RETARDA

NT

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5832 81 JAKKE WINDBREAKER Flammehæmmende Hi-Vis jakke med vind- og vandtæt PU-lamineret jersey foring. Jakken er ergonomisk formet til arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og trykknapper. Aftagelig hætte med PU lamineret jersey foring, justerbar vidde og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Skjult mobiltelefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglering holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Indvendig lomme med lynlås. Justerbar talje og manchet. Arc

Rating:

cal/cm²

NT

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med vind og vandafvisende PU lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbar indvendig knælommer.

Flammehæmmende Hi-Vis håndværker bukser med vind og vandafvisende PU lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjsholdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbare indvendige knælommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 34

FLAME RETARDANT

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5823 81 BUKS WINDBREAKER

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

cal/cm²

Rating: Arc

zz


FLAME RETARDANT TERA TX WINDBREAKER

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: cal/cm²

NT

x,x

T

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

RETARDAN

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5837 81 JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER Flammehæmmende Hi-Vis jakke med en vind- og vandtæt PU-lamineret jersey foring. Jakken er ergonomisk designet til at arbejde med strakte arme. Lynlås og vindfang med trykknapper foran. Aftagelig hætte med PU lamineret jersey foring, justerbar i bredden og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Skjult telefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til IDlomme. Højre ærme lomme med lynlås. Justerbar ærmevidde. Indvendig lomme med lynlås. Løbegang forneden. Arc

Rating:

cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med vind og vandafvisende PU-lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med vind og vandafvisende PU-lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

5822 81 BUKS WINDBREAKER

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

35


FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

zz

RETARDAN

LOI:

zz

FLAME

xx,x%

zz

zz

zz

zz

z

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE

EN ISO 20471 CL.3

Arc Rating: x,x

cal/cm²

T

EN 1149-5

LOI:

RETARDAN

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

xx,x%

FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke med pelsfor i krop og quiltfor i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Aftagelig hætte med PU-lamineret jersey foring, Justerbar vidde og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Lodret sidelommer med fleece. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. To inderlommer med lynlås, en til iPad / dokumenter. Vindstopper i ærmer. Justerbare manchetter. Snøre i bunden af jakken. Lynlås i foret for montering af tryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5819 81 VINTERKEDELDRAGT Flammehæmmende vinterkedeldragt med tovejslynlås og vindfang foran. Lodrette brystlommer med lynlås. Elastik i ryggen. For- og baglommer med klap. Aftagelig hætte. Tovejslynlås med vindfang på ydersiden af benene. Ribkant i ærmer. Quiltforet. Fleece i krave og hætte. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt 36


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating:

zz

9,5

T

cal/cm²

zz

RETARDAN

LOI: 29,8%

FLAME

zz

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5800 81 VINTERJAKKE Flammehæmmende Hi-vis vinter jakke med pelsfor i krop og quiltfor i ærmer. Fleece indvendig i krave. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper. Lodret brystlommer med lynlås. Sidelommer med fleece. Venstre ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID-lomme. Højre ærmelomme med lynlås. To indvendige lynlås lommer, en til dokumenter / Ipad. Vindstopper i ærmer. Justerbar ærmeslut. Løbegang forneden. Lynlås i foret for montering af tryk. Skjulte knapper til montering af hætte 9065 81. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5869 81 VINTER VEST Flammehæmmende Hi-Vis vest med pels foring. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. To inderlommer, en til dokumenter / iPad. Snørre i bunden af jakke. Lynlås i foret for montering af tryk. Knapper til montering af hætte 9065 81 Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3*

9065 81 HÆTTE, FR Flammehæmmende hætte med PU-lamineret jersey foring. Justerbar vidde og åbning. Passer til produkt 580081, 583281 og 586981. *Certificeret sammen med artikel 5809 81. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 37


FLAME RETARDANT TERA TX DAME JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ANT RETARD Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

ANT

Rating: 9,5

RETARD

RETARD

LOI: 29,8%

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

FLAME

29,8%

FLAME LOI:

ANT

cal/cm²

Arc Rating: 9,5

ANT

cal/cm²

RETARD

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 (S-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL)

5839 81 DAMEJAKKE Flammehæmmende Hi-Vis damejakke med kontrast syninger. Skjult lynlås i front og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer/dokument lommer. Justerbar talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5828 81 DAME BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt 38

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøj strips. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbar indvendig knælommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommetoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbar indvendige knælommer.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS


FLAME RETARDANT TERA TX DAME

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89 og jakke 5839 81.

Lag 1 Cantex Jersey AT

Lag 2 Cantex Terry

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 40,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5829 81 DAME BUKS Avancerede Flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme. Firgursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Avancerede Flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt 39


TERA TX NON-METAL

40


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

TERA TX NON-METAL Ny metal-fri flammehæmmende kollektion i TERA TX TERA TX NON-METAL er udviklet i samarbejde med industrien, der kræver helt metalfrit flammehæmmende tøj. Metalfri antistatisk flammehæmmende tøj eliminerer risikoen for at skabe gnister i ATEX miljøet, og at de metalliske dele på tøjet bliver ledende eller overfører varme fra ydersiden til indersiden i en lysbue ulykke. I følsomme miljøer er der ikke er nogen risiko for, at eventuelle metal dele kan falde af beklædningsgenstanden og blive efterladt efter afsluttet arbejde. En del af kollektionen er med Hi-Vis kontraster og reflekser. Kedeldragt 6019 81 er certificeret iht. EN ISO 20471 klasse 3 og den lange lynlås i sidesømmen af benet, gør den lettere at tage af og på.

6030 81 JAKKE, METALFRI

6020 81 BUKS, METALFRI

6031 81 JAKKE, METALFRI

6021 81 BUKS, METALFRI

6010 81 KEDELDRAGT, METALFRI

5774 86 SKJORTE, METALFRI

6028 81 BUKS DAME, METALFRI

6011 81 KEDELDRAGT, METALFRI, M/REFLEKS

6029 81 BUKS DAME, METALFRI

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI

41


RETARDA

NT

ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

DANT

ME

FR

cal/cm²

RETAR

FLA

FLAME

R WORKWEA

TRANEMO xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

AR WORKWE ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

NT

LOI:

T

x,x

cal/cm²

Rating:

xx,x%

RDAN

LOI:

x,x

FR ME

cal/cm²

TRANEMO xx,x%

Rating:

FLA

Arc

RETA

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

RETARDA FLAME

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI:

NT xx,x%

RETARDA FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6030 81 JAKKE, METALFRI Flammehæmmende, metalfri jakke med forlænget ryg. Skjult knaplukning med lynlås og trykknapper. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID- lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Regulerbar ved manchet. Reflekser på ærmer og skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

R

WORKWEA

DANT

RETAR

FLA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

ME

FR

cal/cm²

TRANEMO

x,x

FLAME

RETARDA

NT

c95mt xx,x%

LOI:

cal/cm²

Rating:

Arc

cal/cm²

FLAME

RETARDA

R

NT cal/cm²

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

T

ME RDAN

xx,x%

FR

LOI:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

TRANEMO

R

WORKWEA

TRANEMO cal/cm²

Rating:

Arc

cal/cm²

FLA

ME

DANT x,x

RETA

FR

FLA

RETAR Rating:

xx,x% LOI:

Arc

x,x

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

FLA

RETAR Arc

Rating:

ME

xx,x%

FLAME

RETARDA

WORKWEA

LOI:

NT cal/cm²

TRANEMO

cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

R

x,x

DANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6031 81 JAKKE, METALFRI - RIBMANCHET Flammehæmmende, metalfri jakke med forlænget ryg. Ribkant i ærmeslut. Skjult knaplukning med lynlås og trykknapper. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Ribkant ved ærmeslut. Reflekser på ærmer og skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på undertøj som t-shirt 6315 90 sammen med sweatshirt jakke 6330 90 og jakke 6030 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™

42

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5774 86 SKJORTE, METALFRI FR Flammehæmmende metalfri skjorte med fluorescerende materiale på skuldre og ærmer. Skjulte plasttrykknapper i front. Brystlommer med klap.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

XS-4XL 94 gul/marineblå 862: Outback 250, 250 g/m² XXL

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

32,3%

FLAME RETARDANT

EN 13034 type PB[6]

6020 81 BUKS, METALFRI Flammehæmmende, metalfri buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6029 81 BUKS DAME, METALFRI

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende, metalfri dame buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestoklomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. 36-48 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6021 81 BUKS, METALFRI M/REFLEKS Flammehæmmende, metalfri buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestoklomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. Reflekterende striber på ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6028 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende, metalfri dame buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestoklomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. Reflekterende striber på ben. 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

43


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

Høj krave for ekstra beskyttelse

Ærmelomme med klap

Brystlommer med klap

Actionback

Justerbar elastik i linning

Baglommer med klap Metalfri skjult lynlås

Sidelommer med skjult gennemgreb

Tommestoklomme

Formede knæ med indvendige knæpudelommer

EN ISO 20471 klasse 3

Lynlås i ben fra knæ til ankel

EN ISO 20471 CL.3

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI Metalfri Hi-Vis flammehæmmende kedeldragt med skjult lynlås lukning. Brystlommer med klap. Justerbar linning. Actionback for maximal bevægelighed. Ærmelomme med klap. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt 44

FLAME

EN 1149-5

LOI: x,x Arc

Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATPV: LOI: 11,9 34,3% cal/cm²

FR FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO

WORKWEAR

FR

FLAME

RETARDANT

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

FR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 34,3% cal/cm²

WORKWEAR

TRANEMO cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

TRANEMO

RETARDANT

WORKWEAR

FR FLAME

TRANEMO

WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

6010 81 KEDELDRAGT, METALFRI

6011 81 KEDELDRAGT, METALFRI, M/REFLEKS

Metalfri flammehæmmende kedeldragt med skjult lynlås lukning. Brystlommer med klap Justerbar linning. Elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre og ærmer.

Metalfri flammehæmmende kedeldragt med skjult lynlås lukning og refleks rundt ben. Brystlommer med klap. Justerbar linning. Elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre, ærmer og ben.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

XS-5XL, M-5XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt 45


46

CANTEX HI-VIS


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

CANTEX HI-VIS Inherent Flammehæmmende Hi-Vis kollektion til alle årstider CANTEX HI-VIS er opgraderet i en ny og meget behagelig kvalitet, Cantex 2.0, som giver en unik beskyttelse mod lysbue ulykker med en ARC RATING værdi på 15 cal/cm² for ét enkelt lag stof (PPE 2). Du er også mere synlig end nogensinde med Cantex Hi-Vis, da det nye stof er certificeret efter EN ISO 20471. Kollektionen er designet til alle, der har brug for høj synlighedsbeklædning og som arbejder ved jernbaner, vedligeholdelse, i el-industrien, hvor du kan blive udsat for lysbue eller i brancher, hvor statisk elektricitet bør undgås.

5000 93 VINTERJAKKE

5021 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5080 88 SHORTS

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5025 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5002 88 OVERALL

5051 88 BUKS

5012 88 JAKKE

5069 93 VINTER VEST

5052 88 BUKS

5120 93 VINTEROVERALL

5055 88 BUKS

5062 88 KEDELDRAGT

47


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når der tilføjes et tredje lag til Cantex-undertøj og Cantex Hi-Vis-tøj, øges beskyttelsen yderligere. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5012 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 5,2 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 40,7 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 4

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm² JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA FLAME NT RETARDA FLAME

Rating:

RETARDANT LOI: 29,8%

FLAME

9,5 cal/cm²

Rating:

FLAME

RETARDANT

Arc Rating:

LOI: 29,8%

EN ISO 20471 CL.3

Antiflame Hi-vis jakke med kontrastsyninger. Skjult lynlås i front. D-ring. Pencilholder på højre bryst. Skjult værktøjs holder på venstre bryst. Dobbelte Napoleons-lommer foran. Sidelommer med klap. Lang ryg og justerbar liv med trykknapper. Skjulte trykknapper ved manchet. Dobbelt inderlomme samt dobbelt holder til øre-telefoner. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm².

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5012 88 JAKKE Arc

Arc Rating:

EN 1149-5

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

5051 88 BUKS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Antiflame Hi-Vis buks i smart design med kontrast syninger. 2 skrålommer, 2 baglommer med klap, tommestoklomme og lårlomme med plads til mobiltelefon. Justerbare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 48


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1* ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

5052 88 BUKS Antiflame Hi-vis buks i smart design med kontrast syninger. 2 skrålommer, 2 baglommer med klap, tommestoklomme og lårlomme med plads til mobiltelefon. Justerbare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. (Opgraderes løbende til Cantex 2.0, ARC RATING: 15 cal/cm² og EN ISO 20471) JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN ISO 20471 CL.2

5021 88 HÅNDVÆRKER BUKS Antiflame Hi-vis bukser med kontrastsyninger. Hængelommer med tang- og mejselholder samt sømholder. Rummelige frontlommer. D-ring. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefon- og tommestoklomme. Justebare knælommer. Hammerstrop. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm². C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5025 88 HÅNDVÆRKER BUKS Antiflame Hi-Vis buks med kontrast syninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. (Opgraderes løbende til Cantex 2.0, ARC RATING: 15 cal/cm² og EN ISO 20471) C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

49


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når Cantex-undertøj bruges i kombination med Cantex Hi-Vis-beklædning, øges beskyttelsen betydeligt. Nedenfor er vist et eksempel på underbuks 5930 92 sammen med buks 5055 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 29,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

5055 88 BUKS Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kraftig aramid beskyttelse på forsiden af benene. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, separat telefon lomme og værktøjsholdere. Skjult nøglerings holder under flap. Tommestoklomme. Indvendige justebare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 801: Forstærkning af stof, Barricader TC, 545 g/m²

c95mt

EN 1149-5

EN 471 CL.1

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5080 88 SHORTS

FR FLAM E RE TA RD ANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

Flammehæmmende Hi-Vis shorts med sidelommer. D-ring. Baglomme. Tommestoklomme. Lårlomme med klap. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 55 gul 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-1-2, LOI: 34,3%

c95mt 50


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

LOI:

xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.3

FLAME RETARDANT

x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

5062 88 KEDELDRAGT

5002 88 OVERALL

Flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt med kontrast syninger og lynlås lukning. Brystlommer med klap, skjult D-ring og lynlås. Sidelommer med klap og skjult gennemgreb. Justerbare knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Elastik og læg i ryg for maximal comfort og bevægelighed. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm².

Flammehæmmende Overall med kontrast syninger. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Cargo lommer med telefon lomme og værktøjsholder. Tommestoklomme. Knælommer med to højdeindstillinger. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2, EN 61482-1-1, ARC RATING 29,9 cal/cm².

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 51


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5000+5120)

5000 93 VINTERJAKKE Flammehæmmende Hi-Vis jakke med ny forbedret slankere pasform. Quiltfor og tapede sømme. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og skjult nøglerings holder. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

Størrelse: Farve: Kvalitet:

29,8%

LOI:

cal/cm²

9,5

Arc

Rating:

c95mt FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE Flammehæmmende Hi-Vis jakke med ny forbedret slankere pasform. Quiltfor og tapede sømme. Stor quiltet hætte, der kan passe over en hjelm. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og skjult nøglerings holder. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. *Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt TRANEMO SKINSAFE™ system Når beklædningen består af flere tekstillag, øges beskyttelsen. Nedenfor er vist et eksempel på vinterjakke 5000 93 fremstillet af yderstof 931 og quiltet foer 055.

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 40,1 cal/cm² PPE Category 4 Box Test Class 2

52

**EN 342 (5009+5120)


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5069 93 VINTER VEST Flammehæmmende Hi-Vis vinter vest med ny forbedret slankere pasform. Quiltfor og tapede sømme. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og skjult nøglerings holder. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5120 93 VINTEROVERALL

EN 343 3:1

*EN 342 (5120+5000 or 5009)

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 110 g/m²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende vinteroverall med aftagelige seler og fixlock. Høj ryg for ekstra beskyttelse. Lommer i liv. Sidelommer med klap. Frontlommer med klap. Baglommer med klap. Indvendige knælommer. Tommestoklomme. Tovejs lynlås i yderside på ben. Sne barriere i ben. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C.

c95mt

53


CANTEX 57

54


FLAME RETARDANT CANTEX 57

CANTEX 57 Flammehæmmende beklædning til metalindustrien, støberier og vedligehold CANTEX 57 er inherent brandhæmmende tøj til metalindustrien med maximal beskyttelse mod smeltet jern, E3. Kollektionen byder på en god beskyttelse mod lysbue ulykker og er certificeret til svejsning. Tøjet er designet med både fluorescerende stof og reflekterende materiale for at synliggøre brugeren. Sortimentet omfatter også dame modeller.

5700 88 VINTERJAKKE

5732 88 JAKKE

5736 88 JAKKE

5739 88 DAMEJAKKE

5760 88 VEST

5725 88 BUKS

5726 88 BUKS

5727 88 BUKS DAME

5751 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5706 88 HELBUKS

5742 88 OVERALL

5716 88 KEDELDRAGT

55


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

RETARDANT

cal/cm²

LOI:

FLAME

9,5

29,8%

Arc Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

XS-XXXL 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

RETARDANT FLAME

RETARDANT Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

EN 1149-5 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

E

NT

FR

FLAM

RETARDA

Antiflame vest med kontrast syninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Størrelse: Farve: Kvalitet: FR

WORKWEAR

FLAME

ATPV: LOI: 11,9 cal/cm² 34,3%

TRANEMO

RETARDANT

XS-XXXL 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

XS-4XL 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3% 055: Foer, quilt FR, 110 g/m² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt 56

Arc

5760 88 VEST

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Antiflame vinterjakke med skjult lynlås og trykknapper i front. Brystlommer med klap og skjult nøglerings holder. Skjulte kniv knapper på venstre brystlomme. Lodret brystlomme med lynlås. Sidelommer med klap og fleecefor. Løbegang i taljen. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Quiltet foring og fleece i kraven. Indvendig lomme. Baglomme med klap. Lynlås i foret for montering af tryk. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

WORKWEAR

5700 88 VINTERJAKKE

Størrelse: Farve: Kvalitet:

xx,x% LOI: x,x

XS-XXL 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

TRANEMO

EN 1149-5

cal/cm²

Rating:

Arc

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

xx,x% LOI: x,x Arc

FLAME

Rating:

RETARDANT

cal/cm² 9,5 Arc

FLAME

29,8% LOI:

Rating:

RETARDANT

RETARDAN

T FLAME

RETARDAN FLAME

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Antiflame damejakke med kontrastsyninger og raglan ærmer. Skjult lynlås og trykknapper i front. To lodrette lommer med lynlås. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Trykknapper ved manchet. Refleks rundt ærmer, over skuldre og på ryg. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

T

Antiflame jakke med kontrastsyninger og forlænget ryg. Skjult frontlukning med lynlås og trykknapper. Brystlommer med skjult lynlås. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Snørre til taljeregulering. Refleks rundt ærmer, over skuldrer og på ryg. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

5739 88 DAMEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

5736 88 JAKKE

Rating:

cal/cm²


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5726 88 BUKS Antiflame buks med kontrastsyninger. Sidelommer. Justerbare knælommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap. Tommestoklomme. Refleks rundt ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5727 88 BUKS DAME Antiflame Dame buks med kontrast syninger. Sidelommer. justerbare knælommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og indvendig mobiltelefonlomme. Tommestoklomme. Refleks rundt ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

36-46 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3% FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 1149-5

5751 88 HÅNDVÆRKER BUKS

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN 11611 CL.1, LOI: 34,3%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Antiflame buks med kontrast syninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Justerbare knælommer. Hammerstropper. Refleks rundt ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

c95mt

57


FLAME RETARDANT CANTEX 57

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

X00 DK

88

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1** A1+A2 B1 C1 ARC RATING: (E3)* F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

5706 88 HELBUKS

5742 88 OVERALL

Antiflame helbuks med kontrast syninger. Skjult 2-vejs lynlås i front. Brystlommer. Frontlommer. Knælommer. Elastik i ryg. Baglommer, hvoraf en med klap. Tommestoklomme. Lårlomme. Refleks rundt ben og på ryg. *Kombineret med jakke 5736 opfylder tøjet EN ISO 11612 E3. **Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

Antiflame Overall med kontrast syninger. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Cargo lommer med telefon lomme og værktøjsholder. Tommestoklomme. Knælommer med to højde justeringer. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL, M-XL TALL 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Når der tilføjes et tredje lag til Cantex-undertøj og Cantex 57, øges beskyttelsen yderligere. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5736 88.

58

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex 57

FLAME RETARDANT

DE

50

FLAME RETARDANT

UK

34”R


FLAME RETARDANT CANTEX 57 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Rating:

RETARDANT

Arc

Rating:

x,x

cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5716 88 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med kontrastsyninger, skjulte knapper og lynlås i front. Brystlommer med skjult lynlås. Sidelommer med klap. Knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Elastik og læg i ryggen for maximal komfort. Refleks rundt ben, ærmer og over skulder. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDANT FLAME xx,x% LOI: x,x

FLAME xx,x% LOI: x,x

XS-XXXL 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Rating:

Rating:

x,x cal/cm²

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

Arc

Størrelse: Farve: Kvalitet:

cal/cm²

Rating:

RETARDANT

Arc

xx,x%

RETARDANT

Antiflame jakke med skjult lynlås i front. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med lynlås. Stiklommer med klap. To rummelige inderlommer. Ærmelommer med klap. Læg i ryggen for maximal komfort. Trykknap i linning for regulering af livvidde. Skjult trykknap i manchet. Forlænget ryg. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5725 88 BUKS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

5732 88 JAKKE

LOI:

Rating:

cal/cm²

Antiflame buks med sidelommer. Knælommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap. Tommestoklomme. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

c95mt 59

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²


CANTEX 54

60


FLAME RETARDANT CANTEX 54

CANTEX 54 Inherent flammehæmmende arbejdstøj til el- og vedligehold i industrien Praktisk tøj, der er udstyret med masser af lommer og detaljer, som er velegnet til alle, der arbejder med el- og vedligehold i industrien. Tøjet er også fremragende, hvis du arbejder i et miljø, hvor statisk elektricitet bør undgås.

5419 88 JAKKE

5430 88 VEST

5451 88 BUKS

5402 88 OVERALL

5461 88 KEDELDRAGT

5421 88 HÅNDVÆRKER BUKS

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på undertøj som t-shirt 5920 92 sammen med jakke 5419 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex 54

61


FLAME RETARDANT FLAME CANTEX 54

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 11,9 cal/cm²

5419 88 JAKKE

NT RETARDA FLAME Arc

cal/cm²

Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet: Arc Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

XS-XXXL 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN 11611 CL.1, LOI: 34,3%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

c95mt

RETARDANT

XS-XXXL 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Antiflame vest med kontrast syninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

xx,x% LOI: x,x

FLAME

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5430 88 VEST

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Antiflame jakke med kontrast syninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med lynlås. Stiklommer med klap. To rummelige inderlommer. Ærmelommer med klap. Læg i ryggen for maximal komfort. Trykknap i linning for regulering af vidde. Skjult trykknap i manchet. Forlænget ryg. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5451 88 BUKS

5421 88 HÅNDVÆRKER BUKS

Antiflame taljebuks i smart design med kontrast syninger. 2 skrålommer, 2 baglommer med klap, tommestoklomme og lårlomme med plads til mobiltelefon. Justerbare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

Antiflame buks med kontrast syninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt 62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: 11,9 E3 F1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

c95mt


FLAME RETARDANT CANTEX 54

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5402 88 OVERALL Antiflame Overall med kontrast syninger. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik på ryg. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Cargo lommer med telefon lomme og værktøjsholder. Tommestoklomme. Knælommer med to højdeindstillinger. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI: x,x

cal/cm²

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

RETARDANT

Rating:

xx,x%

FLAME

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 11,9 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5461 88 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med kontrastsyninger. Knappes i front med patent og trykknapper. Brystlommer med klap. Rummelig vandret lomme med klap. Sidelommer med gennemgreb. Justerbare knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Elastik og læg i ryg for maksimal comfort. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse EN 61482-1-2 CL. 2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt 63


MAGMA

64


FLAME RETARDANT MAGMA

MAGMA Inherent uldbaseret flammehæmmende kollektion til metalindustrien.. Magma er udviklet til at modstå sprøjt af smeltet jern, stål, aluminium og mange andre metaller og legeringer. Kollektionen er udviklet til krævende miljøer, primært aluminiums værker, og er certificeret med den højeste beskyttelse mod aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forstærkninger på særligt udsatte områder og har en høj beskyttelse mod strålevarme. Den øgede synlighed giver beskyttelse mod ulykker i det industrielle miljø. Alt for en mere sikker arbejdsplads.

5636 87 JAKKE

5632 87 FRAKKE

5625 87 BUKS

5674 87 SKJORTE

5626 87 BUKS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når Merino-undertøj bruges i kombination med Magma-beklædning, øges beskyttelsen betydeligt. Nedenfor er vist et eksempel på undertrøje 6315 90 sammen med jakke 5636 87.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Magma

65


FLAME RETARDANT MAGMA

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

T RETARDAN FLAME 9,5

cal/cm² LOI:

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3 Arc

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

5636 87 JAKKE Flammehæmmende jakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Skjult lynlås og trykknapper i front. Høj krave og forlænget ryg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klap. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar manchet med trykknapper. Refleks på ærmer og skuldre. 9,5

cal/cm²

LOI:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

D3

Arc

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA FLAME LOI: 29,8%

vvvvvvvvvvvvvv

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvvvvvvvvvvvvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3

Arc Rating:

5632 87 KITTEL Flammehæmmende kittel i et meget behagelig materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlænget front for ekstra beskyttelse. Justerbar ærmevidde med trykknapper. LOI: 29,8%

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvv

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

D3

Arc Rating:

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

D3

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

D3

D3

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

ANT

FLAME RETARD

32,3%

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

5674 87 SKJORTE, FR Flammehæmmende skjorte med dobbelt stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i meget behagelig materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Brystlommer med klap. Ventilationskanaler på ryggen. Justerbar manchet med trykknapper. Arc Rating:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

cal/cm²

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

66

15,0

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

D3

ANT

FLAME RETARD

32,3%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT MAGMA

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5625 87 BUKS Flammehæmmende bukser i et meget komfortabel materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Bag lomme med klap. Tommestok lomme med klap. Reflekterende striber på benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5626 87 BUKS Flammehæmmende bukser med kraftig forstærkning og forlænget skobeskyttelse foran. Buksen er fremstillet i et meget komfortabelt materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Bag lomme med klap. Forstærket tommestok lomme med klap. Reflekterende striber bag på benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4% 803: Forstærkning af stof, 100% aramid, 545 g/m²

d95mt

67


ARAMID

Stærkt og inherent flammehæmmende tøj Den lette og behagelige ARAMID kollektion er velegnet til arbejdsmiljøer, hvor risikoen for lysbue eksisterer, og for dig der arbejder i den petrokemiske industri. Tøjet er designet i samarbejde med førende virksomheder indenfor el- og procesindustrien, for optimal ydeevne.

68


FLAME RETARDANT ARAMID

5300 84 VINTER PARKA

5320 84 BUKS

5341 84 OVERALL

5339 84 JAKKE

5330 84 JAKKE

5329 84 BUKS

5344 84 OVERALL

5310 84 KEDELDRAGT

5360 84 HÅNDVÆRKERVEST

5350 84 HÅNDVÆRKERBUKS

5346 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

5369 84 HÅNDVÆRKERVEST

5359 84 HÅNDVÆRKERBUKS

5349 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

5319 84 KEDELDRAGT

69


NT RETARDA FLAME xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

FLAME RETARDANT ARAMID

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA

Arc Rating: cal/cm²

NT

FLAME

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

Arc Rating: cal/cm²

NT

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 E2 F1 ARC RATING: 11,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5300+5120)

5300 84 VINTER PARKA Antiflame Parka med tapede sømme. Pelsfor i krop og quiltet for i ærmer. Fleece indvendig i krave. Aftagelig og justerbar hætte med quiltfor. Dobbelt vindfang med to-vejs lynlås og trykknapper. Sidelommer med fleece. Front lommer med klapper og skjult D-ring. Indvendige manchetter med tommelfinger huller i ærmerne. To indvendige lynlås lommer, en til dokumenter/ipad og telefon. Justerbar ærmeslut. Løbegang i taljen og forneden. Lynlås i foret for montering af tryk. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

c95mt xx,x%

LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

x,x cal/cm²

xx,x%

FLAME

LOI:

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5339 84 JAKKE Antiflame jakke med kontrastsyninger. 2-Vejs lynlås. D-ring. Pencilholder på højre bryst. Skjult værktøjsholder på venstre bryst. Dobbelte napoleonslommer foran. Sidelommer med klap. Lang ryg og justerbar liv med trykknapper. Skjulte trykknapper ved manchet. Dobbelt inderlomme samt dobbelt holder for øretelefoner. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5369 84 HÅNDVÆRKERVEST Antiflame vest med reflekser og varsels effekt på skulderparti. Skjult lynlås i front. Højre brystlomme med klap. Venstre brystlomme med pencilholder. Store frontlommer. Brystlommer. Fire hængelommer. Hængelommer med extra værktøjs-holder. Bæltestropper. Knivholder. Hammerstrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 70


FLAME RETARDANT ARAMID

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget.

Lag 1 Outback J245

Lag 2 Aramid

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI:

9,5 Arc

cal/cm²

Rating:

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm²

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Rating:

FLAME

9,5 Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5330 84 JAKKE Antiflame jakke med kontrastsyninger. 2-Vejs lynlås. Brystlommer med klap. D-ring. Dobbelte Napoleons-lommer foran. Sidelommer med klap. Lang ryg og justerbar liv med trykknapper. Skjulte trykknapper ved manchet. Dobbelt inderlomme samt dobbelt holder for øre-telefoner. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAMEFLAME RETARDANT RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5360 84 HÅNDVÆRKERVEST Antiflame vest med kontrastsyninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 71


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Antiflame buks med kontrastsyninger. Hængelommer med extra lommer til værktøj og søm. Rummelige frontlommer. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefon- og tommestoklomme. Justerbare knælommer. Hammerstrop.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

5359 84 HÅNDVÆRKERBUKS

Antiflame buks med kontrastsyninger. Rummelige forlommer. Baglommer. Lårlommer med telefonog tommestoklomme. Justerbare knælommer. Hammerstrop.

FLAME RETARDANT

5329 84 BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

FLAME

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5319 84 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med skjult tovejs lynlås i front og kontrast syninger. Brystlommer med klap, venstre med skjult nøglerings holder. Lang lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar linning. Justerbar elastik og læg i ryg for maximal bevægelighed. Baglommer. Tommestoklomme. Knælommer. Tovejs lynlås i benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 72

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

Antiflame buks med kontrastsyninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5350 84 HÅNDVÆRKERBUKS

Antiflame buks med kontrastsyninger. Faste frontlommer. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper.

FLAME RETARDANT

5320 84 BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

FLAME

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5310 84 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med skjult tovejs front lynlås og kontrast syninger. Brystlommer med lomme klap, venstre med skjult nøglerings holder. Lang lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar linning. Justerbar elastik og læg i ryg for maximal bevægelighed. Baglommer. Tommestoklomme. Knælommer.Tovejs lynlås i benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 73

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5344 84 OVERALL

5346 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

Antiflame overall med kontrastsyninger og lynlås i front. Justerbare seler med skjulte fixlockspænder. Skjult D-ring. Sidelommer. Justerbare knælommer. Dobbelt lårlommer med telefon- og tommestoklomme. Baglommer. Regulerbar i side og liv. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Antiflame overall med kontrast syninger og lynlås. Justerbare seler med skjult fixlockspænder. Brystlommer, én med klap. Skjult nøglerings holder. Værktøjslommer med sømlommer. Sidelommer. Knælommer. Dobbelt lårlommer med mobiltelefon lomme og tommestok lomme. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 74

EN ISO 20471 CL.1

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt


FLAME RETARDANT ARAMID

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5341 84 OVERALL

5349 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

Antiflame overall med kontrastsyninger. Seler med skjulte kraftige fixlock spænder og lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. Skjult D-ring. Sidelommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestoklomme. Knælommer. Baglommer. Regulerbar i side og liv. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Antiflame overall med kontrast syninger og lynlås. Justerbare seler med skjult fixlockspænde. Brystlommer, én med klap. Skjult Nøglerings holder. Værktøjslommer med sømlommer. Sidelommer. Knælommer. Dobbelt lårlommer med mobiltelefon lomme og tommestok lomme. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 75


EDGE

Ny HI-VIS Orange til dem som vil arbejde sikkert på Jernbaner. EDGE serien er udviklet til at klare alle kravene i jernbanebranchen. Der er her taget hensyn til både svejs og skærebrænding, samt til medarbejderen der arbejder med højspænding. EDGE serien sikrer medarbejderen ved en lysbueulykke og er certificeret til lettere svejsearbejde og slibning i klasse 1. Sidst men ikke mindst så er serien naturligvis certificeret i.h.t. EN ISO 20471 – Hi-vis synlighed. EN ISO 20471.

76


FLAME RETARDANT EDGE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc

FLAME RETARDANT

Arc

Rating: 9,5

NT

RETARDA

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

29,8%

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc

Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT Issue 8

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.2

GO/RT Issue 8

6131 82 JAKKE

6121 82 BUKS

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis jakke i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Skjult lynlås lukning og trykknapper. Ventilationsåbninger i armhule. Brystlommer med klap og strop til radio. Sidelommer med klap. To inderlommer med klap og indvendig lomme til telefon. Snøre i bunden af jakke. Justerbare manchetter.

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis buks i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Sidelommer. Baglommer og Cargo lommer med klap. Formsyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt

c95nt

FLAME 9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT Issue 8

6111 82 KEDELDRAGT Metalfri flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Skjult lynlås lukning. Ventilationsåbninger i armhule. Venstre brystlomme er lodret med lynlås. Højre brystlomme er med klap og strop til radio. Sidelommer med skjult gennemgreb. Baglommer med klap. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Cargo lommer med klap. Justerbar linning og manchetter. Lynlås i ben. Reflekser på skuldre, ærmer og ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt 77


FLAME RETARDANT EDGE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc

FLAME RETARDANT

Arc

Rating: 9,5

NT

RETARDA

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

29,8%

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc

Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT Issue 8

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.2

GO/RT Issue 8

6131 82 JAKKE

6121 82 BUKS

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis jakke i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Skjult lynlås lukning og trykknapper. Ventilationsåbninger i armhule. Brystlommer med klap og strop til radio. Sidelommer med klap. To inderlommer med klap og indvendig lomme til telefon. Snøre i bunden af jakke. Justerbare manchetter.

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis buks i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Sidelommer. Baglommer og Cargo lommer med klap. Formsyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt

c95nt

FLAME 9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

GO/RT Issue 8

6111 82 KEDELDRAGT Metalfri flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Skjult lynlås lukning. Ventilationsåbninger i armhule. Venstre brystlomme er lodret med lynlås. Højre brystlomme er med klap og strop til radio. Sidelommer med skjult gennemgreb. Baglommer med klap. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Cargo lommer med klap. Justerbar linning og manchetter. Lynlås i ben. Reflekser på skuldre, ærmer og ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt 77


FLAME RETARDANT VINTER

5300 84 VINTER PARKA

5000 93 VINTERJAKKE, HI-VIS

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5837 81 JAKKE M. HÆTTE WINDBREAKER

5800 81 VINTERJAKKE

Kvalitet: 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer Størrelse: XS-4XL Farve: 50 orange, 55 gul Sida: 70

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 34

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 36

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 92 gul/grå, 94 gul/marineblå Sida: 52

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 35

5700 88 VINTERJAKKE

Kvalitet: 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3% 055: Foer, quilt FR, 110 g/m² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 56

5069 93 VINTER VEST

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 92 gul/grå, 94 gul/marineblå Sida: 52

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 37

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 92 gul/grå, 94 gul/marineblå Sida: 53

5869 81 VINTER VEST

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 37

79


TILBEHØR

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89.

Lag 1 Cantex Jersey AT

Lag 2 Cantex Terry

TRANEMO SKINSAFE™

80

ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 33,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

5070 89 SWEATSHIRT FR

5075 89 SWEATSHIRT FR

5270 89 SWEATSHIRT FR

Antiflame sweatshirt med kort lynlås foran. Brystlomme med klap. Ribkant i ærmer og forneden. Påvarmede reflekser.

Flammehæmmende sweatshirt med rund hals. Strikkede manchetter og linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Antiflame Hi-vis sweatshirt med kort lynlås. Ribkant i ærmer og forneden. Påvarmede reflekser.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 894: Cantex Pearl, 310 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

Antiflame sweatshirt med rund hals. Brystlomme med klap på venstre bryst. Pencilholder på venstre ærme. Ribkant ved ærmeslut og i linning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5985 89 SWEATSHIRT FR

XS-4XL 03 marineblå 894: Cantex Pearl, 310 g/m²

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

Flammehæmmende turtleneck med luftspalter i Hi-Vis materiale på tværs af skuldre og ærmer. Luftspalter giver ekstra beskyttelse ved at skabe mere luft mellem tøjet og huden. Ribkanter på ærmer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 896: Outback J245, 245g/m²

XS-4XL 50 orange 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

c95mt

EN 1149-5

5948 89 TURTLENECK FR

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

5945 89 POLOTRØJE M/LANGE ÆRMER FR Antiflame polotrøje med lange ærmer og brystlomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Piké, 220 g/m²

c95mt

c95mt 81


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

5072 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

5949 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

5950 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

Antiflame Hi-Vis T-shirt med rund hals og lange ærmer. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser.

Antiflame t-shirt med rund hals og lange ærmer.

Antiflame T-shirt med rund hals og tryk. Lange ærmer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

XS-XXXL 03 marineblå 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1

EN 1149-5

XS-XXXL 03 marineblå 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2 (XS-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

6372 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

5071 89 T-SHIRT FR

5271 89 T-SHIRT FR

Flammehæmmende T-shirt med lange ærmer og rund hals. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Antiflame Hi-vis T-shirt med rund hals. Påvarmede reflekser.

Antiflame Hi-vis T-shirt med rund hals. Påvarmede reflekser.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt 82

IEC 61482-2 CL.1

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt

XS-4XL 50 orange 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN 61482-12 CL.1 ARC RATING: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

5905 89 POLOTRØJE FR Antiflame polotrøje med korte ærmer og brystlomme XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Piké, 220 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, ARC RATING: 6,3 cal/cm²

c95mt

5909 89 T-SHIRT FR

RS0004 VEST FR

Antiflame T-shirt med rund hals. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Antiflame vest med korte ærmer og lynlås lukning. Brystlomme på højre bryst.

XS-XXXL 03 marineblå 890: Cantex Jersey, 170 g/m², EN 61482-1-2 CL.1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

M-XXL 50 orange, 55 gul 100% polyester

a93ot

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

32,3%

32,3%

LOI:

LOI:

cal/cm²

cal/cm²

15,0

15,0

Rating:

Arc

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Rating:

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN ISO 14116 index 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5931 91 KITTEL ”VISITOR” FR

5932 91 KITTEL FR

Antiflame visitor kittel med ”VISITOR”-broderi på bryst og ryg. Skjult lukning foran med trykknapper. To brystlommer og front lommer. Indvendig lomme.

Antiflame kittel. Skjult lukning foran med trykknapper. To brystlommer og front lommer. Indvendig lomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-XXXL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

83


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 20471 CL.3

5073 91 SKJORTE, FR Cantex flammehæmmende skjorte med skjulte trykknapper. Brystlommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5674 87 SKJORTE, FR

5770 91 SKJORTE, FR

Flammehæmmende skjorte med dobbelt stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i meget behagelig materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Brystlommer med klap. Ventilationskanaler på ryggen. Justerbar manchet med trykknapper.

Flammehæmmende skjorte i materiale med høj synlighed og refleks på ærmerne. Skjult front lukning med trykknapper. Brystlommer med klap.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5779 91 DAMESKJORTE, FR

8120 91 SKJORTE, FR

Flammehæmmende metalfri skjorte med fluorescerende materiale på skuldre og ærmer. Skjulte plasttrykknapper i front. Brystlommer med klap.

Flammehæmmende dameskjorte, figursyet. Materiale med høj synlighed på skuldre. 20 mm. Refleks på overarm. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Flammehæmmende skjorte med skjulte trykknapper. Brystlommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5774 86 SKJORTE, METALFRI FR

XS-4XL 94 gul/marineblå 862: Outback 250, 250 g/m², LOI: 28,9%

c95mt 84

EN 13034 type PB[6]

34-46 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

5970 89 HI-VIS HUE, FR

9043 00 VINTER HUE, FR

Flammehæmmende hue med fleece foer.

Flammehæmmende, fleece hue.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, 335 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-1-2 CL.1 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN 1149-5

9054 00 SOKKER, FR Flammehæmmende arbejdssok. Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 03 marineblå 42% modakryl / 28% bomuld / 22% polyamid / 6% lycra / 2% antistat

EN ISO 14116 index 3

Flammehæmmende hue i merino BX, til brug under hjelm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

Tynd Brandhæmmende arbejdssok i uld / FR viskose. Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95ot

b95ot

EN 1149-5

9074 00 SOKKER FR 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% uld / 35% FR viscose / 25% elastan / 3% antistat / 2% polyamid

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

9075 00 VINTER SOKKER, FR Kraftig Flammehæmmende vintersok i uld / FR viskose. Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% uld / 35% FR viscose / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

b93ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

6307 90 HUE, MERINO, FR

c95ot

c95ot

EN ISO 14116 index 3

One size 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

9055 00 BÆLTE, FR

9058 00 ANKELREM

9060 00 SELER

Flammehæmmende bælte, justerbart. Bredde 35 mm. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116.

Sort læder. Længde 55 cm. Bredde 15 mm.

Flammehæmmende seler med metalspænder. Bredde 35 mm. Regulerbar længde. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 42% modakryl-bomuld / 58% polyester, EN ISO 11612 A1

c93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Narv

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot 85


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

5995 92 BALACLAVA, FR

5999 00 HALSEDISSE, FR

Flammehæmmende balaclava/elefanthue i trikot, der beskytter hage, hals og kinder.

Flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse mod eksponering af lysbue. Halsedissen forhindrer også smeltet metal i at komme ind under kraven. Halsedissen kan også være ”trukket” op og bruges som en elefanthue, som giver beskyttelse til ører og bar hud/ hår mellem en hjelm og krave. Halsedissen kan også bæres som et halstørklæde og beskytter mod kulde.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, ARC RATING: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 921: Cantex EA, 300 g/m², EN ISO 11612 A1

c95ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3*

9063 81 MELLEMSTYKKE, FR

9065 81 HÆTTE, FR Flammehæmmende hætte med PU-lamineret jersey foring. Justerbar vidde og åbning. Passer til produkt 580081, 583281 og 586981. *Certificeret sammen med artikel 5809 81. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 50 orange, 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

Flammehæmmende mellemstykke for ekstra vidde i Håndværkervest model 5260 og 5860. Monteres i front i lynlås. Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89 FLEECE JAKKE, FR Flammehæmmende fleece jakke med lynlås lukning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5990 89 FLEECE UNDERBUKS Flammehæmmende fleece underbuks, med elastik i liv. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt 86


FLAME RETARDANT UNDERTØJ

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5900 92 UNDERTRØJE K/Æ, FR

5920 92 POLOTRØJE, FR

5940 92 UNDERTRØJE, FR

Flammehæmmende undertrøje med rund hals og korte ærmer.

Flammehæmmende undertrøje m/polokrave og lynlås.

Flammehæmmende undertrøje med rund hals og lange ærmer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, ARC RATING: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

XS-XXXL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN 1149-5

5915 92 BH FR Flammehæmmende BH uden bøjler. Brede, justerbare skulderstropper. justerbar lukning i ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5919 92 TRUSSE FR

5910 92 BOXERSHORTS, FR

Flammehæmmende trusse med elastik i taljen.

Flammehæmmende boxershorts med korte ben.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, ARC RATING: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5930 92 UNDERBUKS, FR Flammehæmmende underbuks med lange ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt 87


MERINO RX & TX En miljøvenlig serie af brandhæmmende undertøj med Merino uld, perfekt for dem, der arbejder ude og med varierende intensitet af arbejdet. Brug undertøjet som det første lag tættest på huden for at opnå ekstra beskyttelse, hvor du risikerer at blive udsat for elektrisk lysbue eller ved arbejde i ATEX miljø.

TRANEMO SKINSAFE™ system Nedenfor er vist et eksempel på undertrøje 6315 90 sammen med sweatshirt 6330 90.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

TRANEMO SKINSAFE™

88

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 27,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT UNDERTØJ

MERINO RX & MERINO TX • • • • •

Naturligt brandhæmmende Varmt selv om det bliver vådt Naturligt smudsafvisende Tiltrækker ikke dårlig lugt Meget komfortabelt og behageligt at bruge

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

6330 90 SWEATSHIRT M/LANGE ÆRMER, FR Flammehæmmende sweatshirt jakke med skjult lynlås. Stiklommer med klap. Ribkant ved manchetter med hul til tommelfinger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

6312 90 UNDERBUKS, FR

6315 90 UNDERTRØJE, FR

6319 90 POLOTRØJE, FR

Flammehæmmende lange underbukser med elastik i taljen. Ribkant ved benslut.

Flammehæmmende undertrøje med rund hals og lange ærmer. Ribkanter ved manchetter. Forlænget ryg.

Flammehæmmende polo undertrøje med skjult lynlås i krave og lange ærmer. Ribkanter på ærmer. Forlænget ryg.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

89


FLAME RETARDANT

PLEJE Transfertryk og broderi på PPE beklædning Transfertryk skal testes og godkendes inden de anvendes på flammehæmmende beklædning. Et transfertryk holder på varmen i længere tid end metervaren, når det eksponeres for høj varme. Ud fra sikkerhedshensyn, bør der derfor ikke anvendes store heldækkende transfertryk. Den bedste placering er hvor der er flere lag stof, der kan beskytte huden. Emblemer som monteres på flammehæmmende beklædning skal producers af flammehæmmende materiale. EN 1149-5 kræver at emblemet er monteret permanent. Hvis der broderes på flammehæmmende beklædning skal der broderes med flammehæmmende tråd. Fejlagtig broderi, emblem eller transfertryk kan have en negativ effekt på beskyttelsen i beklædningen. Transfertryk, etiketter og emblemer der er mindre end 10 cm² behøver ikke godkendelse iht. standarden. Standard

Transfertryk

Broderi

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Broderitråden skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Baggrundsstoffet på emblemet skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof. Undgå transfertryk som dækker store dele af beklædningen.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

EN 471 + EN ISO 20471

Emblemet skal monteres permanent (EN 1149-5).

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Pleje af PPE-beklædning Det er vigtigt, at flammehæmmende beklædning vaskes professionelt og i henhold til særlige instrukser, som sikrer, at sikkerhedsfunktionerne ikke ødelægges som følge af forurening. Vi anbefaler industrivask af alt vores flammehæmmende beklædning. Der må kun anvendes syntetisk vaskemiddel. Brug ikke vaskemiddel baseret på sæbe eller skyllemiddel. Tøjet må ikke bleges.

Reparation af flammehæmmende beklædning Mindre skader, som ikke påvirker tøjet, kan repareres med den samme flammehæmmende metervare og flammehæmmende tråd.

Udskiftning - kassering Hvis beklædningen har været i direkte kontakt med ild eller kraftig varme, kan den være porøs og svækket og bør derfor kasseres. Hvis beklædningen har været udsat for kemikalier, som er trængt igennem stoffet, betyder det normalt, at beskyttelsen er nedsat, og det bør overvejes, om tøjet skal udskiftes og kasseres.

For yderligere oplysninger henvises til vores hjemmeside www.tranemo.dk. Vi kan også afholde et kursus i flammehæmmende beklædning i din virksomhed.

21


HIGH VISIBILITY ARBEJDSTØJ TIL DIG SOM SKAL VÆRE SYNLIG For dig som har brug for god synlighed på din arbejdsplads, har vi en bred vifte af Hi-Vis arbejdstøj at byde på. Alt Hi-Vis tøj er certificeret i henhold til gældende standarder, hvilket betyder, at du kan føle dig lovlig synlig på din arbejdsplads. Det er vigtigt at håndtere Hi-Vis tøjet rigtigt, så synligheden består.

90

Risikovurdering

92

Pleje

92

PPE Directiv 89/686/EØF

93

CE-ME

94

CE-ME Vinter

102

Tilbehør

106


91


HIGH VISIBILITY

Beklædning med høj synlighed, hvis du skal være til at få øje på Mange faggrupper har brug for PPE-beklædning med ekstra synlighed dag og nat - høj synlighed. Det er vigtigt, at beklædningen er certificeret i henhold til EN ISO 20471 for at opnå tilstrækkelig høj sikkerhed, men komforten er mindst lige så vigtig. Tøjet skal kunne bruges hele året, og det skal passe til både mænd og kvinder. Det er vigtigt at beskyttelses beklædningen også er behagelig at anvende.

Risikovurdering: Arbejde tæt på kørende trafik • Trafikulykker

Tranemo´s risikovurdering Hvis du arbejder tæt på kørende trafik eller med kørende processer, f.eks. portalkraner eller gaffeltrucks, og der er risiko for at blive påkørt eller komme i klemme. Da dette er en af de mest almindelige arbejdsulykker, har Tranemo inkluderet synlighed i størstedelen af alt beklædning til udendørs arbejde. Kravene i standarderne udgør reglerne for, hvilke design og tekstilkvaliteter, der kan anvendes i en kollektion med høj synlighed. Der er tre godkendte farver med høj synlighed, og Tranemo og Tranemo har dem alle. Gul, orange og rød giver god fleksibilitet og gør det muligt at matche med den øvrige beklædning. For at opnå høj synlighed skal beklædningen have et vist areal med fluorescerende tekstilmateriale og refleksbånd. Jo større dette område er, jo højere klassificering for høj synlighed opnår beklædningen. Klasse 3 er den højeste klasse.

Synlig i dagslys med fluorescerende materiale og synlig om natten med refleksbånd.

Pas godt på dit tøj med høj synlighed Alle produkter er forsynet med vaskeanvisning. Vask tøjet regelmæssigt for at undgå, at snavs sætter sig fast i materialet. For at sikre tøjet en lang levetid bør det vaskes med vrangen udad, separat eller sammen med andet tøj, der er certificeret iht. EN ISO 20471 eller EN 471. Brug aldrig optisk hvidt eller skyllemiddel. Undgå vaskemiddel, der indeholder blegemiddel (f.eks. klor eller perborat). For at refleksbåndet kan bevare sin effekt så længe som muligt, anbefaler vi følgende: Undgå basisk vask eller vask ved en pH-værdi over 11. Tørring ved temperaturer over 70°C bør undgås.

92


HIGH VISIBILITY

Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at en et bemyndiget organ for personlige værnemidler har CE-typeundersøgt beklædningen i henhold til direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler. På vores beklædning finder du dette symbol på det udvendige FR-mærke og på det indvendige CE-mærke. CE-mærket angiver også, hvilke standarder og klasser, beklædningen er godkendt til.

Når dette symbol er angivet på CE-mærket indvendigt i PPE-beklædningen, betyder det, at der følger en brugsanvisning med PPE-beklædningen. Det angiver desuden, at du skal læse yderligere oplysninger, før du tager PPE-beklædningen i brug, for at sikre at du bruger det korrekt og opnår den korrekte beskyttelse under arbejdet. I henhold til EU-direktivet skal alle instruktioner være skrevet på dit sprog.

EN 343 Beklædning til beskyttelse mod regn Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes under arbejde i regn, sne, tåge og på fugtigt underlag. Beklædningen og sømmene er testet for vandgennemtrængning (vandtæthed) klasse 1-3 og bestandighed mod vanddamp (åndbarhed) klasse 1-3, og klasse 3 er det højeste niveau. Beklædningen skal opnå et resultat i begge test for at kunne CE-mærkes med dette symbol.

EN 342 Beklædning til beskyttelse mod kulde Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes ved arbejde i kolde miljøer. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. Beklædningen skal opnå resultater for varmeisolering og luftgennemtrængelighed for at kunne CE-mærkes med dette symbol. Resultater for vandgennemtrængning er ikke obligatorisk.

EN ISO 20471 Beklædning med høj synlighed Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes, på steder, hvor du skal kunne ses både dag og nat, og hvor der er kørende trafik. Denne standard har tre niveauer, der dækker tre forskellige risici, og maksimumniveauet er klasse 3. Tallet nedenfor angiver området med fluorescerende og reflekterende materiale på tøjet. For at tøjet kan CE-mærkes med dette symbol skal det opfylde et af disse niveauer. Tekstilmaterialet og refleksbåndet testes efter 5 gange vask i laboratoriet. Tøjets design er også en parameter i CE-mærkningen af beklædning med høj synlighed. Materialeareal i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

EN 13758-2 Beskyttelse mod UV-stråling Denne standard specificerer krav til klassificering og mærkning af langærmet beklædning, som beskytter mod UVA og UVB ståling over 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+). Tøjet beskytter brugeren mod solen, og risikoen for forbrændinger afhænger af tykkelsen på stoffet, denne standard indikerer, at beskyttelsen er høj.

93


CE-ME

Komplet kollektion af Hi-Vis arbejdstøj i top kvalitet til folk, der arbejder udendørs, velegnet til alle årstider. . funktions tøjet er blevet opgraderet med et nyt ydre materiale, der er meget lettere og mere smidigt end Alt før, åndbarheden er også forbedret. Funktionstøjet har tapede sømme og er certificeret iht. EN 343. De vinterforede artikler er også certificeret til kolde miljøer, EN 342. Andre artikler i kollektionen er produceret i slidstærkt polyester/bomuld, der yderligere er forstærket med HTPA på ekstra udsatte steder. CE-ME er en bred kollektion af høj synligheds tøj, der passer til alle årstider.

94


HIGH VISIBILITY CE-ME

4801 46 VINTER JAKKE

4831 51 FLEECE JAKKE

4808 46 SKALLJAKKE

4832 48 SOFTSHELLJAKKE

4818 46 VINTER PARKA

4835 44 JAKKE MED FLEECEFOR 9028

4830 44 JAKKE

4839 44 JAKKE, DAME

4860 44 HÅNDVÆRKERVEST

*4032 48

4820 44 BUKS

4859 44 HÅNDVÆRKERBUKS DAME

4821 44 BUKS

4828 44 DAMEBUKS

4890 44 KNICKERS *4090 45

9048 00 VINTER CAP

4826 46 BUKS HI-VIS

4899 44 HÅNDVÆRKER KNICKERS

4829 44 DAMEBUKS

4482 44 HÅNDVÆRKER SHORTS

4850 44 HÅNDVÆRKER BUKS

4485 44 SHORTS

*4099 45

4840 44 OVERALL

4815 46 VINTER KEDELDRAGT

4810 44 KEDELDRAGT

95


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

4830 44 JAKKE 4835 44 JAKKE MED FLEECEFOR 9028 Hi-Vis arbejdsjakke med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Skjult lynlås og trykknapper. Brystlommer med velcro lukning. Nøglerings holder. Skjult mobiltelefon lomme med lynlås under vindfang. 3 indvendig lommer, én til telefon. Sidelommer. Justerbar talje og manchet. Fleecefoer 9028 kan monteres med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

EN ISO 20471 CL.1

4860 44 HÅNDVÆRKERVEST Funktionel Hi-Vis håndværkervest med slidstærke 3-nålssømme. Lynlås i front. D-ring. Brystlommer hvoraf den ene er med klap og én med telefonlomme. Hængelommer med værktøjsfæste. Værktøjsholder i bæltestrop. Dobbelt hammerstrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

4810 44 KEDELDRAGT Hi-Vis kedeldragt med tredobbelte syninger for ultimativ styrke. Skjult to-vejs lynlås og trykknapper. Brystlommer med klap og D-ring. Mobiltelefon lomme på venstre ærme. Elastik i linning. Læg i ryg for maximal bevægelighed. Sidelommer med gennemgreb. Baglommer. Tommestoklomme med lommer til blyanter. Knæpude lommer med 2 højde placeringer. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

96


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1

4821 44 BUKS Hi-vis bukser med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Nøglerings holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og tommestoklomme. Hammerstrop. Bensafslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4820 44 BUKS Hi-vis bukser med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Nøglerings holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og tommestoklomme. Hammerstrop. Firgursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med 2 højde placeringer. Bensafslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

4850 44 HÅNDVÆRKER BUKS Hi-Vis buks med HTPA forstærket værktøjs lommer. Nøglerings holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og strop til værktøj. Hammerstrop. Tommestoklomme med knivknap og lommer til blyanter. Firgursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i 2 højder. Benafslut i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt 97


HIGH VISIBILITY CE-ME

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

EN 471 CL.2

4890 44 KNICKERS

4090 45 KNICKERS

Hi-Vis knickers med 3 nåls-sømme for ultimativ styrke. Nøglerings holder. Rummelige forlommer. Bag lommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og strop til værktøj. Hammerstrop. Tommestoklomme med lommer til blyanter. Knæpude lommer i HTPA. Justerbar benvidde.

Knickers med perfekt pasform. French pocket front. D-ring. Ekstra rummelige baglommer med bælg. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. Jeansnitter. Tommestoklomme med hammerstrop. Justerbare og slidstærke knælommer i HTPA. Reflex rundt lår samt reflekspiping.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

C44-64 97 rød/grå 452: Fluorescerende, 85% polyester / 15% bomuld, 270 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4899 44 HÅNDVÆRKER KNICKERS

4099 45 HÅNDVÆRKER KNICKERS

Hi-Vis Knickers med 3 nålssømme for ultimativ styrke. Nøglerings holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og strop til værktøj. Hammerstrop. Tommestoklomme med knivknap og lommer til blyanter. Knæpude lommer i HTPA. Justerbar benvidde.

Håndværker knickers med perfekt pasform. French pocket front. D-ring. Praktiske HTPA hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig sømholder. Baglommer. Lårlommer med klap og telefonlomme. Tommestoklomme og hammerstrop. Justerbare og slidstærke knælommer. Refleks rundt lår samt reflekspiping. F1RST GRADE broderi på højre baglomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt 98

EN 471 CL.2

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 97 rød/grå 452: Fluorescerende, 85% polyester / 15% bomuld, 270 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt


HIGH VISIBILITY CE-ME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1 (44) EN ISO 20471 CL.2 (46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (44-46) EN ISO 20471 CL.2 (48-64)

4485 44 SHORTS

4482 44 HÅNDVÆRKER SHORTS

HI-Vis shorts med sidelommer. D-ring. Baglomme. Tommestoklomme. Lårlomme med klap. Hammerstrop.

Hi-Vis shorts med forstærket værktøjs lommer. D-ring. Sidelommer. Baglomme. Tommestoklomme. Lårlomme med klap. Hammerstrop.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 50 orange, 51 rød, 55 gul 440: 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m²

c95mt

C44-64 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4840 44 OVERALL HI-Vis overalls med tredobbelte syninger for ultimativ styrke. Justerbare seler med fixlock spænder. Justerbar linning med knapper. Brystlomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig brystlomme med lynlås. Sidelommer med skjult gennemgang. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og Hammerstrop. Tommestoklomme med lommer til blyanter. Knæpude lommer i HTPA. Benafslut i HTPA. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt 99


HIGH VISIBILITY DAME

zz z zz zz zz

zzzzzzzzzzzz zz z zz zz zz

zzzzzzzzzzzz

EN ISO 20471 CL.2 (S-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

4839 44 JAKKE, DAME Hi-vis damejakke med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Lynlås i front. Lodret brystlomme med lynlås lukning og nøglerings holder på højre bryst. Mobiltelefon lomme med lynlås på venstre ærme. Inderlommer. Sidelommer. Justerbar i talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.1

4828 44 DAMEBUKS Hi-vis damebuks med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Nøglerings holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og tommestoklomme. Hammerstrop. Bensafslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

100


HIGH VISIBILITY DAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4829 44 DAMEBUKS Hi-vis damebuks med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Nøgleringsholder. Rummelige sidelommer. Baglommer. Lårlommer med ekstra lomme, stropper til værktøj. Hammerstrop. Tommestoklomme med plads til ex. blyanter. Firgursyede knæ. Knælommer i HTPA med mulighed for placering i to forskellige højder. Benafslutning i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

4859 44 HÅNDVÆRKERBUKS DAME Hi-vis dame håndværkerbuks med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Nøglerings holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og strop til værktøj. Hammerstrop. Tommestoklomme med knivknap og lommer til ex. blyanter. Firgursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i 2 højder. Benafslut HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

101


HIGH VISIBILITY VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:3

4815 46 VINTER KEDELDRAGT Hi-Vis vinter kedeldragt med tapede sømme og quiltfoer. To-vejs lynlås med vindfang i front. Venstre brystlomme med lynlås og skjult D-ring. Højre brystlomme med lynlås og lomme til telefon. Inderlomme. Justerbart elastik i ryg. Forlommer med klap. Baglomme med klap. Tommestoklomme. Indvendige knæpude lommer. To-vejs lynlås ved benslut. Justerbar fodvidde. Fleece i krave og aftagelig hætte. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 004: Foer, 100% polyester, quilt, 110 g/m²

c93ot

102


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

HIGH VISIBILITY VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:3

4808 46 SKALLJAKKE Hi-Vis Skaljakke med tapede sømme, mesh foer og aftagelig hætte. Lynlås og vindfang i front. Brystlommer med velcrolukning. D-ring. Skjult lomme med lynlås under vindfang. To indvendige lommer med lynlås. Side lommer med lynlås og fleecefor. Løbegang i liv. Justerbar ærmeslut. Lynlås i foret for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3:3

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46 SKALLBUKS Hi-Vis bukser med tapede sømme og netfor. Aftagelige elastiske seler med fixlock lukning. Justerbar talje. Sidelommer med klap. Nøglerings holder. Lårlomme med klap på venstre lår. Tommestoklomme. Baglomme med klap. HTPA forstærkede knæ og benafslutning i HTPA. Indvendige knæpudelommer. To-vejs lynlås i ben og justerbar fod bredde. Sne barriere i benene. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vindog vandafvisende, EN 343 3:3 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

103


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

HIGH VISIBILITY VINTER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (4801+4826)

4801 46 VINTER JAKKE Hi-Vis vinter jakke med tapede sømme. Pilefoer i krop og quiltet i ærmer. Aftagelig hætte. Lynlås lukning med vindfang. Lodrette brystlommer med lynlås og nøglerings holder. Skjult mobiltelefon lomme med lynlås under vindfang. To indvendige lynlås lommer, en til dokumenter/ipad og telefon. Side lommer med lynlås og fleecefoer. Lynlås i foret for montering af rygtryk. Justerbar ærmevidde og strikket windstopper. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (4818+4826)

4818 46 VINTER PARKA Hi-Vis vinter jakke med tapede sømme. Tynd quilted, aftageligt foer med fleece i krop og quiltet i ærmer. Aftagelig hætte. To-vejs lynlås og vindfang. Brystlommer med velcro lukning og nøgleringsholder. To indvendige lynlås lommer, en til dokumenter/ipad og telefon. Frontlommer med klap. Løbegang I talje og forneden. Lynlås i foret for rygtryk. Justerbar ærmevidde og strikket windstopper. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 200 g/m²

c93ot

9048 00 VINTER CAP Vinter cap med quiltet foer og kunstpels. Velcro lukning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

a93ot

104


HIGH VISIBILITY VINTER

HIGH VISIBILITY

HIGH VISIBILITY

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

4831 51 FLEECE JAKKE Blød og varm Hi-Vis fleece jakke med lynlås. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Rib ved manchetter med tommelfinger greb. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

a93ot

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z zz zz zz zz zz zz

zzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 471 CL.2 (XS) EN 471 CL.3 (S-4XL)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z zz zz zz zz zz zz

zzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN ISO 20471 CL.3

4032 48 BONDED SOFTSHELLJAKKE

4832 48 SOFTSHELLJAKKE

Hi-Vis Softshell Jakke First Grade med lynlås lukning. Lodrette brystlommer med lynlås. Bånd til blyanter. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med lynlås. Justerbar og aftagelig hætte. justerbar i liv.

HI-Vis softshell jakke med lynlås. Lodrette brystlommer med lynlås og nøglerings holder. Sidelommer. Indvendig mobiltelefonlomme. Ærme lomme med lynlås.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 97 rød/grå 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind-og vandtæt

a93ot

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind-og vandtæt

a93ot 105


TILBEHØR

106


HIGH VISIBILITY TILBEHØR

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

EN 13758-1 A1

4871 26 SWEATSHIRT

4874 11 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER

4872 11 T-SHIRT

Hi-Vis Sweatshirt med lynlås i hals. Brystlomme med lynlås.

Hi-Vis T-shirt med lange ærmer og V hals. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Hi-Vis T-shirt. Rummelig model med rib i hals. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 264: 80% polyester / 20% bomuld, 300 g/m²

c95mt

XS-4XL 50 orange, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

XS-4XL 50 orange, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

4873 11 POLOSHIRT

4620 51 VEST

RS0003 VEST

Hi-Vis Poloshirt med knapper foran. Bryst lomme.

Hi-Vis vest. Lukkes med Velcro i front. Kantet med sort nylonbånd for ekstra holdbarhed.

Hi-Vis Vest med korte ærmer og lynlås lukning. Brystlomme på højre bryst.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m²

c95mt

One size 50 orange, 55 gul 100% polyester

a93ot

M-XXL 55 gul 100% nylon

a93ot 9048 00 VINTER CAP Vinter cap med quiltet foer og kunstpels. Velcro lukning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

a93ot 107


108


WORK IDENTITY ARBEJDSTØJ MED STIL OG PERSONLIGHED Identitet på arbejdspladsen bliver stadig vigtigere fordi man i dagens design-samfund konstant møder nye udtryk og ønsker om ret attitude. Design, detaljer, funktion og pasform er en vigtig del af WI sortimentet, der omfatter alt fra trendy til klassisk arbejdstøj til industrien og håndværkeren. Arbejdstøj med funktionalitet og image.

T-More

110

Original Cotton

140

Craftsman Pro

116

Vinter

142

Premium Plus

122

Thermo/undertø

148

Comfort Plus

130

Tilbehør

150

Comfort Light

134

Profile Flex

154

White Cotton

138

On Demand

155

109


T-MORE

110


WORK IDENTITY T-MORE

T-MORE Håndværkerkollektion med fokus på funktionalitet og styrke. Kollektionen har udover smidig pasform, et ungdommeligt design med mange detaljer. Til serien har vi valgt materialer med grovere struktur. Bukserne er fremstillet i Panama med Komfort finish. De har detaljer i tofarvet forstærknings materiale og sort HTPA Dobby. Den quilt forede vinterjakke er fremstillet i Panama vævning med vandafvisende imprægnering og forstærkninger. Masser af smarte detaljer som gør at T-More serien skiller sig ud fra mængden. Foruden vinterjakken findes der også en softshell jakke og en blød strik fleecejakke i T-more serien.

3500 28 VINTERJAKKE

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

3572 11 T-SHIRT

3573 11 T-SHIRT

3574 26 SWEATSHIRT

3575 26 SWEATSHIRT

3520 28 BUKS M/KNÆLOMMER

3525 28 WORKERJEANS

3528 28 DAME WORKERJEANS

3529 28 DAME BUKS M/KNÆLOMMER

3550 28 HÅNDVÆRKERBUKS

3559 28 DAME HÅNDVÆRKERBUKS

3540 28 OVERALL

111


WORK IDENTITY T-MORE PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3500 28 VINTERJAKKE Trendy quiltforet vinterjakke forstærket med HTPA på skulderne. Høj krave med vindfang og en strikket manchet indvendig. Venstre brystlomme med klap og nøglerings holder. Højre lomme med vertikal lynlås, mobillomme og bånd til blyanter. Sidelommer. Reflekseffekter på ærmer og ryg. Justerbar ærme og talje vidde. Strikket windstopper i ærmerne. To indvendige lommer. Lynlås i foer for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 mellem blå 283: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m², vandafvisende 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 012: Foer, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEM

1934 established in

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE Lækker og behagelig Fleecejakke med strik udvendig. Front lynlås med indvendig vindfang. Højre brystlomme med lynlås. Sidelommer med fleece foer. Strikket manchet i taljen. Ærmeslut med elastik. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 65 mellem grå 262: 45% polyester / 45% acryl /10% uld, 400 g/m², strikket stof foret med 100% polyesterfleece

a95ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEM

1934 established in

3535 48 SOFTSHELLJAKKE Softshell jakke med windstopper og fleece indvendig. Højre brystlomme med lynlås. Nøglerings holder. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med lynlås. Justerbar ved ærmeslut med indvendig manchet. Refleksstriber på ærmer og ryg. Indvendig lomme med klap og to store lommer til dokumenter. Snørre i taljen. JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 21 varm rød, 31 mellem blå, 67 antracit 481: 100% polyester, 330 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind-og vandtæt 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95ot 112


WORK IDENTITY T-MORE

3573 11 T-SHIRT T-Shirt med rund hals, korte ærmer og Tranemo tryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 04 hvid, 07 sort, 67 antracit 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt 3575 26 SWEATSHIRT Rundhalset sweatshirt med tryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomuld / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

3572 11 T-SHIRT T-Shirt med rund hals, korte ærmer og Tranemo tryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 04 hvid, 07 sort, 67 antracit 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt 3574 26 SWEATSHIRT Rundhalset sweatshirt med tryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomuld / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3540 28 OVERALL Overall i panama med HTPA-forstærkninger på de steder der udsættes for mest slitage. Med en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekser og to farvet forstærknings stof. Justerbare seler med fixlock spænder. Brystlomme med klap. Indvendig sikkerhedslomme med lynlås. Justerbar talje og bæltestropper. Sidelommer. Venstre lårlomme med klap og nøglerings holder, mobillomme, lommer til mindre værktøj og bånd til blyanter. Tommestoklomme med værktøjslommer. Baglommer. Hammerstrop. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

113


WORK IDENTITY T-MORE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3525 28 WORKERJEANS Panama Workerjeans med 5 lommer og faconsyede knæ. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og nøglerings holder, mobillomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Tommestoklomme med værktøjslommer. Baglommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3520 28 BUKS M/KNÆLOMMER Avanceret panama buks med ergonomisk pasform forstærket med HTPA på områder, der bliver udsat for hård slitage. Bukserne har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekser og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og nøglerings holder, mobillomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestoklomme. Faconsyede knælommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammerstrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3550 28 HÅNDVÆRKERBUKS Avanceret panama buks med ergonomisk pasform forstærket med HTPA på steder, der opfylder hård slitage. Bukserne har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Hængelommer i HTPA Dobby. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og nøglerings holder, telefonlomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestoklomme. Faconsyede knælommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammer strop. Brede bæltestropper i livet til montering af extraudstyr. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt 114


WORK IDENTITY T-MORE DAME JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3528 28 DAME WORKERJEANS Panama dame Workerjeans med 5 lommer og formsyede knæ. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og nøglerings holder, mobillomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Tommestoklomme med værktøjslommer. Baglommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3529 28 DAME BUKS M/KNÆLOMMER Avanceret dame panama buks med ergonomisk pasform forstærket med HTPA på steder, der udsættes for hård slitage. Bukserne har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og nøglerings holder, mobillomme, lommer til mindre værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestoklomme. Faconsyede knælommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammerstrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 established in

3559 28 DAME HÅNDVÆRKERBUKS Avanceret dame panama buks med ergonomisk pasform forstærket med HTPA på steder, der opfylder hård slitage. Bukserne har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Hængelommer i HTPA. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og nøglerings holder, telefonlomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestoklomme. Faconsyede knælommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammer strop. Brede bæltestropper i livet til montering af extraudstyr. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt 115


CRAFTSMAN PRO

116


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO Heavy Cotton Henvender sig til håndværkere, industri- og værkstedsarbejdere, som kræver et ekstra slidstærkt produkt. En serie tænkt til den kræsne bruger, med smarte detaljer og ekstra forstærkninger. Alle modeller er forvaskede for at minimere krymp og øge komforten.

6200 46 VINTER JAKKE

7750 15 HÅNDVÆRKERBUKS

7730 15 JAKKE

7790 15 HÅNDVÆRKER KNICKERS

6412 46 OVERALL VINTER T-TEX ONE

7740 15 OVERALL

7720 15 WORKERJEANS

7739 15 JAKKE M/KNAP

7795 15 KNICKERS

7780 15 SHORTS

7749 15 HÅNDVÆRKEROVERALL

7789 15 HÅNDVÆRKER SHORTS

7710 15 KEDELDRAGT

117


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6200 46 VINTER JAKKE Foret vinter jakke med tapede sømme og reflekterende detaljer. Quiltet pileforing i front og lænd, for ekstra varme. Lynlås lukning med dobbelt vindfang. Justerbar og aftagelig hætte. Krave med justerbar vidde. Brystlommer med klap, hvoraf højre er med D-ring. Lomme til blyant under venstre brystlommeklap. Mobillomme og sidelommer med lynlås. Snøre i taljen. Justerbar linning. Ventilationsåbning i ryg. Justerbar manchet og indvendig strikket windstopper. To indvendige lommer med lynlås. Refleks pipings på skuldre, ærmer og ryg. Lynlås i foer for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6412 46 OVERALL VINTER T-TEX ONE Vinteroverall med aftagelige seler. Sidelommer. Frontlommer. Indvendige knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marineblå 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

a93nt 118


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

7730 15 JAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Funktionel jakke med kontrastsyninger og reflexpiping både for og bag. Skjult lynlås. Telefonlomme på højre bryst. Venstre brystlomme med holder for småværktøj og pencil. Rummelige sidelommer. Dobbelt inderlomme for dokument samt brystlomme. Justerbar i liv. Velcro ved manchet. Lang ryg. D-ring. Garment wash. Kan isættes fleecefoer art. 9028 51 06. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

7739 15 JAKKE M/KNAP

Patent- og trykknapper i front. Brystlommer med klap og plads til pencil. Rummelige stiklommer med bælg i side. Telefonlomme på venstre ærme. Inderlomme i extra kraftigt materiale. Læg i ryggen for maximal komfort. Trykknap i linning for regulering af livvidde. Trykknap i manchet. Jakken er syet med 3-nåls kapsømme og alle belastede punkter er forstærket med trenser. Garment wash. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7720 15 WORKERJEANS

7750 15 HÅNDVÆRKERBUKS

Funktionelle arbejdsbukser med et moderne snit og kontrastsyninger. D-ring. Sidelommer. Baglommer. Lårlommer med klap og telefonlomme. Indvendig knælomme. Tommestoklomme. Garment wash.

Multifunktionel buks med kontrastsyninger. HTPA forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig sømholder. Rummelige forlommer. Baglommer forstærket med HTPA. Dobbelt lårlommer med telefonlomme. Justerbare knælommer forstærket med HTPA. Forstærket tommestoklomme. HTPA forstærket med reflexpiping. Garment wash.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

119


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7780 15 SHORTS

7789 15 HÅNDVÆRKER SHORTS

Funktionelle shorts med moderne snit og kontrastsyninger. D-ring. Sidelommer. Baglommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestoklomme med HTPA forstærket inderside. Garment wash.

Multifunktionelle shorts med kontrastsyninger. HTPA forstærket hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig sømlomme. Rummelige forlommer. Forstærket baglomme med HTPA. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. Garment wash.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7795 15 KNICKERS

7790 15 HÅNDVÆRKER KNICKERS

Multifunktionel knickers med kontrastsyninger. HTPA forstærkning. Rummelige frontlommer. Forstærkede baglommer med HTPA. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. Tommestok-lommens inderside er forstærket med HTPA. Knælommer i HTPA. Værktøjsfæste i liv for ekstra tilbehør. Hammerstrop. HTPA forstærket justerbar snøre med reflekspiping ved benslut. Garment wash.

Multifunktionel knickers med kontrastsyninger. HTPA forstærket hængelomme med tang- og mejselholder samt udvendig sømholder. Rummelige forlommer. Forstærkede baglommer med Codura. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. Tommestok-lommens inderside er forstærket med Codura. HTPA forstærkede knælommer. Værktøjsfæsten i liv for ekstra tilbehør. Hammerstrop. HTPA forstærket justerbar snøre med reflekspiping ved benslut. Garment wash.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt 120


WORK IDENTITY CRAFTSMAN PRO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

7740 15 OVERALL

7749 15 HÅNDVÆRKEROVERALL

7710 15 KEDELDRAGT

Funktionel overall med kontrastsyninger. Tovejs lynlås i front. Justerbare spænder. Brystlommer hvoraf en med klap. Skjult D-ring. Sidelommer med gennemgang. Dobbelte lårlommer med telefonlomme. Tommestoklomme. Justerbare knælommer i HTPA. Garment wash. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Funktionel overall med kontrastsyninger. Tovejs lynlås i front. Justerbare seler. Brystlommer, hvoraf en med klap. Skjult D-ring. Sidelommer med gennemgang. Dobbelt hængelommer med værktøjsfæste. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. Tommestoklomme. Justerbare knælommer i HTPA. Garment wash. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Kedeldragt med slidstærke 3-nålssømme. Knapper foran med patent og trykknapper. Brystlommer med klap. D-ring. Telefonlomme på venstre arm. Justerbar i ryg. Læg i ryg for maximal comfort. Inderlomme. Sidelommer med gennemgang. Baglommer, hvoraf en med klap. Tommestoklomme med værktøjslomme. Trykknapper ved manchet. Justerbare knælommer. Garment wash.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt 7711 15 KEDELDRAGT Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-70 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c93mq

121


PREMIUM PLUS

122


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS En komfortabel og afslappet industriel serie med moderne pasform. Premium Plus er designet med fokus på funktion og kvalitet. Det multifunktionelle tøj er udstyret med en række smarte lommer og har forstærkninger på udsatte steder som: Knælommer, sømlommer, tommestoklommer osv. Serien er produceret i en kraftig polyester / bomuld, hvor indersiden af stoffet er blevet børstet for at give ekstra komfort.

3830 50 JAKKE

3832 50 JAKKE MED FLEECE FOER 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

3860 50 HÅNDVÆRKERVEST

3870 11 T-SHIRT

3820 50 BUKS

3829 50 DAMEBUKS

3850 50 HÅNDVÆRKERBUKS

3859 50 DAME HÅNDVÆRKERBUKS

3890 50 HÅNDVÆRKER KNICKERS

3899 50 DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS

3880 50 SHORTS

3881 50 HÅNDVÆRKER SHORTS

3840 50 OVERALL

3841 50 HÅNDVÆRKEROVERALL

3810 50 KEDELDRAGT

6120 30 VINTER KEDELDRAGT

123


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3830 50 JAKKE 3832 50 JAKKE MED FLEECE FOER 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Blød og varm fleecejakke med kontrast syninger og lynlås. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik og tommelfinger greb i manchetterne. Indvendig lomme.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Funktionel jakke med kontrast syninger. Skjult lynlås. Højre brystlomme med mobiltelefon- og blyant-lomme. Venstre brystlomme med værktøjslommer. Rummelige sidelommer. Indvendige lommer. Ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Justerbar linning og manchetter. Actionback for fri bevægelighed. Forlænget ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

1934 established in

c93ot

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

1934 established in

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3870 11 T-SHIRT

3860 50 HÅNDVÆRKERVEST Multifunktions håndværker vest med kontrast syninger. Lynlås i front. Højre brystlomme med telefon og blyants lomme. Venstre brystlomme med blyants lomme. Fire lommer med HTPA foring. Store bæltestropper. Værktøjsholdere i taljen til ekstra værktøj. JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² C50

UK

34”R

c95mt 124

DE

50

DK

88

Tofarvet T-Shirt med rund hals og korte ærmer. C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 77 marineblå/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3850 50 HÅNDVÆRKERBUKS Multi-funktionelle bukser med kontrast syninger. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelt cargo lommer med telefon lomme. D-ring. Forstærket tommestoklomme med HTPA. Justerbare knælommer i HTPA med to højde placeringer. Værktøjsholder i bæltestrop. Hammer stropper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt 125


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3880 50 SHORTS

3881 50 HÅNDVÆRKER SHORTS

Shorts med kontrast syninger. Jeans knap i taljen. Nøgleringsholder. Sidelommer. Lårlommer. HTPA forstærket tommestoklomme med værktøjslomme. Cargo lomme med klap, telefon lomme og blyantslomme.

Håndværker shorts med kontrast stikninger. Jeans knap i taljen. Nøgleringsholder. Sidelommer. HTPA forstærket værktøjslommer med værktøjs strop. Lårlommer. HTPA forstærket tommestoklomme med værktøjslomme. Cargo lomme med klap, telefon lomme og blyants lomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3890 50 HÅNDVÆRKER KNICKERS

3820 50 BUKS Bukser med kontrast syninger. Jeans knap i taljen. Sidelommer. D-ring i loop. Baglommer. Tommestoklomme med HTPA forstærkning og værktøjslomme. Cargo lomme med separat blyantsog mobiltelefon lomme. Indvendige knælommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

126

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Multifunktionel håndværker knickers med kontrast syninger. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel stropper. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelte cargo lommer med telefon lomme. D-ring. Forstærket tommestok-lomme med HTPA. Justerbare knælommer i HTPA med to forskellige højde placeringer. Hammer stropper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS DAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3829 50 DAMEBUKS Dame bukser med kontrast syninger. Jeans knap i taljen. Sidelommer. D-ring. Baglommer. Tommestok-lomme med HTPA forstærkninger og værktøjslomme. Cargo lomme med separat blyant- og mobiltelefon lomme. Indvendige knælommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3859 50 DAME HÅNDVÆRKERBUKS Multi-funktionelle dame bukser med kontrast syninger. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelte cargo lommer med telefon lomme. D-ring. Forstærket tommestoklomme med HTPA. Justerbare knælommer i HTPA med to højde placeringer. Værktøjsholder i bæltestrop. Hammer stropper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3899 50 DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS Multifunktionel dame håndværker knickers med kontrast syninger. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel stropper. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelte cargo lommer med telefon lomme. Forstærket tommestoklomme med HTPA. Justerbare knælommer i HTPA. Hammer stropper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt 127


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3840 50 OVERALL

3841 50 HÅNDVÆRKEROVERALL

Overall med kontraststikninger. To-vejs lynlås i front. Justerbare seler. Justerbar talje med knapper. Venstre brystlomme med klap, D-ring og hammer strop. Højre brystlomme med blyant holder og værktøjslommer. Sidelommer. Baglommer. Højre lårlomme med tommestoklomme, kniv knap og værktøjsholder. Hammer strop. Venstre lårlomme med klap, telefonlomme og blyant lomme. Justerbare knælommer i HTPA med 2 højde placeringer. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dage ekstra leveringstid.

Håndværker overall med kontrast stikninger og to-vejs lynlås. Justerbare seler. Justerbar talje med knapper. Venstre brystlomme med klap, nøglering holder og hammer strop. Højre brystlomme med blyantsstrop og værktøjslommer. Forlommer. HTPA forstærket værktøjslommer med værktøjs strop. Lårlommer. Højre lårlomme med tommestoklomme, kniv knap, strop og værktøjslommer. Hammer strop. Venstre lårlomme med klap, mobiltelefon lomme og blyant lommer. Justerbare knælommer i HTPA med to højde placeringer. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dage ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt 128

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY PREMIUM PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3810 50 KEDELDRAGT Kedeldragt med 3 nåls-sømme for ultimativ styrke, i kontrast farver. To-vejs skjult lynlås i front. Brystlommer med klap og blyants lomme. Sidelommer med skjult adgang. Knælommer kan justeres i højden. Ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme med blyants lomme. Indvendig lomme. Baglommer, hvoraf den ene er med klap. Dobbelt Tommestok-lomme. Justerbare manchetter med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

6120 30 VINTER KEDELDRAGT Vinter kedeldragt med tovejs skjult lynlås i front og med vindfang. Rummelig vandtæt brystlomme Sidelommer med lynlås. Frontlommer med klap. Indvendige knælommer. Skjult tovejs lynlås i ben med indvendig vindfang. Tommestok-lomme. Elastik og snøre i liv. Indvendig strikmanchet ved håndled. Aftagelig hætte med elastik. Aftagelig D-ring. Reflekser på bryst, ryg, arme og ben. Pilefor i linning, ryg, ben og hætte. Quiltet linning i ærmer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 77 marineblå/blå, 82 sort/grå 303: Bævernylon, 50% polyamid / 50% bomuld, twill PU-membran, 235 g/m² 460: Forstærkning af stof, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind- og vandafvisende 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt

129


COMFORT PLUS

130


WORK IDENTITY COMFORT PLUS

COMFORT PLUS Ny pasform i den opgraderede kollektion COMFORT PLUS Alle modeller i kollektionen er fremstillet i en kraftig polyester/bomuld med børstet inderside for ekstra komfort. Serien dækker behovet til en bred gruppe og er velegnet til produktion samt lager og logistik.

2830 50 JAKKE

6232 46 PARKA VINTER T-TEX ONE

2820 50 BUKS

6520 30 PILOTJAKKE M/AFT. ÆRMER

2850 50 HÅNDVÆRKERBUKS

6641 47 FLEECEJAKKE MULTIFUNKTION

2840 50 OVERALL

131


WORK IDENTITY COMFORT PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2830 50 JAKKE

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6520 30 PILOTJAKKE M/AFT. ÆRMER

Kraftig arbejdsjakke med 3-nålssøm for optimal styrke. Skjulte knapper og metal lynlås i front. Venstre brystlomme med klap og skjult nøgleringsholder. Højre brystlomme med klap og vertikal lomme med lynlås. Forlommer, ærmelomme med klap. Læg i ryg for maximal komfort. Justerbar i linning og ved manchetter.

Pilotjakke i vind- og vandafvisende stof og ekstra forstærkning på skulderpartiet. Aftagelige ærmer. Brystlommer med klap, D-ring og blyantslommer. Telefonlomme med lynlås. Inderlomme. Sidelommer. Ærmelomme med lynlås. Rib ved håndled og talje. Aftageligt pilefoer i krop. Quiltfoer i ærmer. Hætte i krave.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve:

XS-XXXL 03 marineblå, 07 sort, 08 flaskegrøn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort, 73 kongeblå/marineblå, 78 rød/sort, 87 flaskegrøn/sort 303: Bævernylon, 50% polyamid / 50% bomuld, twill PU-membran, 235 g/m² 460: Forstærkning af stof, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind- og vandafvisende 008: Aftagelig foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt

EN 343 3:3

6232 46 PARKA VINTER T-TEX ONE

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Vind- og vandtæt Parka med lynlås med dobbelt vindfang og trykknapper i front. Brystlommer med lynlås. Dobbelte lommer med foer og klapper. Sikkerhedslomme under vindfang. Aftageligt fleecefoer. Indvendig rib som vindfang ved håndled. Reflexpiping over bryst og ryg. Snøre til talje regulering. Inderlomme. Hætte i krave. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 03 marineblå, 07 sort 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 007: Foer, 100% polyester, mesh 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 200 g/m²

a93nt 132

6641 47 FLEECEJAKKE MULTIFUNKTION

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

3 lags fleece med PU membran. Aftagelige ærmer. Forstærkninger på albuer samt skuldre. Telefonlomme. Brystlomme med lynlås. D-ring. Stiklommer med lynlås. Extra lang ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå, 07 sort 470: 100% polyester fleece, 300 g/m², 3-lags fleece med PU membran, vind-og vandtæt

c93ot


WORK IDENTITY COMFORT PLUS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2820 50 BUKS Kraftig arbejdsbuks med 3-nålssøm for optimal styrke. Sidelommer, bæltestrop med nøgleringsholder. Baglommer, højre med klap og telefonlomme. Tommestoklomme med værktøjslomme. Knælommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort, 08 flaskegrøn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

2850 50 HÅNDVÆRKERBUKS Kraftig håndværker buks med rummelige forlommer og hænglommer. Bæltestrop med nøgleringsholder. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestoklomme med værktøjslomme i HTPA og knivlomme med strop. Hammerstrop. Justerbar HTPA knælommer. Baglommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort, 08 flaskegrøn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2840 50 OVERALL Kraftig overall med 3-nålssømme for optimal styrke. Justerbare seler med fixlockspænder. Justerbar linning med knapper. Brystlomme med blyantslomme. Indvendig brystlomme med lynlås. Sidelommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestoklomme med værktøjslomme. Justerbare knælommer. Baglommer, hvoraf én med klap. Hammerstrop. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort, 08 flaskegrøn, 12 kongeblå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt 133


COMFORT LIGHT

134


WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

COMFORT LIGHT En let men stærk industriel kollektion En klassisk kollektion i en stærk 245g/m² polyester/bomuld, som gør denne serie ekstremt hårdfør og holdbar, men stadigvæk meget behagelig at have på. Denne serie er ideel til service- og industrielle fag. De fleste modeller er også designet til at minimere risikoen for at ridse sarte overflader. Dette er specielt ideelt for bilindustrien og autoværksteder.

1130 40 JAKKE

1131 40 KITTEL

1129 40 DAME BUKS

1120 40 BUKS

1180 40 SHORTS

1125 40 CHINO

1110 40 KEDELDRAGT

135


WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1180 40 SHORTS Shorts med knap i talje. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestoklomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og nøgleringsholder.

1130 40 JAKKE Jakke til industriel brug med skjult lynlås og trykknapper. Lomme med lynlås og indvendig nøglerings holder på venstre bryst. Telefonlomme på højre bryst. Store forlommer. Indvendig lomme. Læg i ryg for maximal komfort. Manchetter med skjulte trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 03 marineblå, 07 sort, 12 kongeblå, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

XS-XXXL 03 marineblå, 07 sort, 12 kongeblå, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1131 40 KITTEL

1110 40 KEDELDRAGT

Kittel med trykknapper i front. To brystlommer, venstre med blyantsholder. Nøglerings holder. Sidelommer, inderlomme.

Kedeldragt til industriel brug med skjult to-vejs lynlås. Brystlomme med klap og indvendig nøglering. Justerbar elastik i linning og læg i ryg for maximal komfort. Gennemgreb i sider. Lårlommer. Tommestoklomme med værktøjslomme. Manchetter med skjulte trykknapper.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå, 04 hvid 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå, 07 sort, 12 kongeblå, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt 136


WORK IDENTITY COMFORT LIGHT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1120 40 BUKS Buks med knap i taljen. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestoklomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og nøgleringsholder. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort, 12 kongeblå, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

1125 40 CHINO Chinos med knap og nøgleringsholder i taljen. Sidelommer. Skjult baglomme med plastik knap. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1129 40 DAME BUKS Dame buks med knap i taljen. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestoklomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og nøgleringsholder. Størrelse: Farve: Kvalitet:

34-48 03 marineblå, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

137


WHITE COTTON

138


WORK IDENTITY WHITE COTTON

WHITE COTTON Designet med malere og murere i tankerne De rigtige lommer og forstærkninger på udsatte steder gør at arbejdstøjet kan klare ekstra slid.

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2030 00 JAKKE

2050 13 HÅNDVÆRKERBUKS

Jakke i bonded sweat med fleece indvendigt og smarte detaljer. Forstærkning af skuldre og på telefon- og blyantlomme. Brystlomme med lynlås. Rummelige lommer, ærmelomme, ribkant på ærme og i liv. Flytbar D-ring.

Maler/murerbuks med kontrastsyninger. HTPA forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. D-ring. Tommestoklomme. Justerbare knælommer i HTPA. Hammerstrop.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 04 hvid 261: 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece

a93nt

C44-64, C146-156, D96-120 04 hvid 131: 100% bomuldstwill, 310 g/m²

c95mt

139


ORIGINAL COTTON

Original Cotton ORIGINAL COTTON er en kollektion designet til industrien. 100% bomuld i godt design og god funktionalitet, med skjult knaplukning.

140


WORK IDENTITY ORIGINAL COTTON

2531 13 JAKKE

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Jakke med skjulte knapper og metal lynlås i front. Brystlommer med klap, højre med telefonlomme. D-ring. Sidelommer. Læg i ryg for maximal komfort. Trykknapper for justering af livvidde og ærmevidde. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 310 g/m²

2521 13 BUKS

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Buks med sidelommer. D-ring. Baglommer. Lårlommer med klap og telefonlomme. Tommestoklomme og hammerstrop. Justerbare knælommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 310 g/m²

c95mt

c95mt

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2541 13 OVERALL

2511 13 KEDELDRAGT

Overall med justerbare seler med fixlockspænder. Lomme på smæk. Invendig sikkerhedslomme. Sidelommer med gennemgang. Lårlomme med klap og telefonlomme. Baglommer. Tommestoklomme med hammerstrop. Justerbare knælommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Kedeldragt med skjulte knapper og metal lynlås i front. Brystlommer med klap. D-ring. Sidelommer med gennemgang. Tommestoklomme. Justerbare knælommer (2 højder). Baglommer. Justerbar i ryg og og læg i ryg for maksimal komfort.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 310 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 310 g/m²

c95mt

c95mt 141


OUTERWEAR 142


WORK IDENTITY OUTERWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6200 46 VINTER JAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Foret vinter jakke med tapede sømme og reflekterende detaljer. Quiltet pileforing i front og lænd, for ekstra varme. Lynlås lukning med dobbelt vindfang. Justerbar og aftagelig hætte. Krave med justerbar vidde. Brystlommer med klap, hvoraf højre er med D-ring. Lomme til blyant under venstre brystlommeklap. Mobillomme og sidelommer med lynlås. Snøre i taljen. Justerbar linning. Ventilationsåbning i ryg. Justerbar manchet og indvendig strikket windstopper. To indvendige lommer med lynlås. Refleks pipings på skuldre, ærmer og ryg. Lynlås i foer for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot 143


WORK IDENTITY OUTERWEAR

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

3500 28 VINTERJAKKE

6232 46 PARKA VINTER T-TEX ONE

Trendy quiltforet vinterjakke forstærket med HTPA på skulderne. Høj krave med vindfang og en strikket manchet indvendig. Venstre brystlomme med klap og nøglerings holder. Højre lomme med vertikal lynlås, mobillomme og bånd til blyanter. Sidelommer. Reflekseffekter på ærmer og ryg. Justerbar ærme og talje vidde. Strikket windstopper i ærmerne. To indvendige lommer. Lynlås i foer for montering af rygtryk.

Vind- og vandtæt Parka med lynlås med dobbelt vindfang og trykknapper i front. Brystlommer med lynlås. Dobbelte lommer med foer og klapper. Sikkerhedslomme under vindfang. Aftageligt fleecefoer. Indvendig rib som vindfang ved håndled. Reflexpiping over bryst og ryg. Snøre til talje regulering. Inderlomme. Hætte i krave.

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 mellem blå 283: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m², vandafvisende 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 012: Foer, 100% polyester, quilt, 150 g/m² 1934 established in

1934 established in

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 03 marineblå, 07 sort 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 007: Foer, 100% polyester, mesh 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 200 g/m²

a93nt

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6520 30 PILOTJAKKE M/AFT. ÆRMER Pilotjakke i vind- og vandafvisende stof og ekstra forstærkning på skulderpartiet. Aftagelige ærmer. Brystlommer med klap, D-ring og blyantslommer. Telefonlomme med lynlås. Inderlomme. Sidelommer. Ærmelomme med lynlås. Rib ved håndled og talje. Aftageligt pilefoer i krop. Quiltfoer i ærmer. Hætte i krave. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort, 73 kongeblå/marineblå, 78 rød/sort, 87 flaskegrøn/sort 303: Bævernylon, 50% polyamid / 50% bomuld, twill PU-membran, 235 g/m² 460: Forstærkning af stof, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind- og vandafvisende 008: Aftagelig foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt

144

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


WORK IDENTITY OUTERWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6646 48 SOFTSHELLJAKKE

3535 48 SOFTSHELLJAKKE Softshell jakke med windstopper og fleece indvendig. Højre brystlomme med lynlås. Nøglerings holder. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med lynlås. Justerbar ved ærmeslut med indvendig manchet. Refleksstriber på ærmer og ryg. Indvendig lomme med klap og to store lommer til dokumenter. Snørre i taljen.

EMO

TRANEMO

TRANEM

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

EMO

TRANEMO

1934 established in

XS-4XL 21 varm rød, 31 mellem blå, 67 antracit 481: 100% polyester, 330 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind-og vandtæt 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

Vind, vandtæt og åndbar Softshelljakke med smarte detaljer. Aftagelige ærmer med forstærkning på albuer, lynlåslommer og reflekser for og bag. Vandtæt lynlås i bryst og frontlommer. Telefonlomme. Justerbar i liv og ved krave. Aftagelig D-ring. Størrelse: Farve: Kvalitet:

TRANEM

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

XS-XXXL 07 sort 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind-og vandtæt

a93ot

1934 established in

c95ot JDM:FRONTANDBACK 4:18x23:200dpi;

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

2030 00 JAKKE

6606 00 HOODJAKKE

Jakke i bonded sweat med fleece indvendigt og smarte detaljer. Forstærkning af skuldre og på telefon- og blyantlomme. Brystlomme med lynlås. Rummelige lommer, ærmelomme, ribkant på ærme og i liv. Flytbar D-ring.

Komfortabel bonded Hoodjakke med fleece på indersiden og smarte detaljer. Forstærkning på skulder, telefonlomme og ved pencilholder. Brystlomme med lynlås. Rummelige frontlommer. Hætte med snøre. Rib i håndled og linning. Aftagelig D-ring.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 04 hvid 261: 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece

a93nt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

XS-XXXL 07 sort 261: 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece

a93nt

145


WORK IDENTITY OUTERWEAR JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6641 47 FLEECEJAKKE MULTIFUNKTION 3 lags fleece med PU membran. Aftagelige ærmer. Forstærkninger på albuer samt skuldre. Telefonlomme. Brystlomme med lynlås. D-ring. Stiklommer med lynlås. Extra lang ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå, 07 sort 470: 100% polyester fleece, 300 g/m², 3-lags fleece med PU membran, vind-og vandtæt

c93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EMO

TRANEMO

TRANEMTRANEMO EMO

1934 established in

TRANEM

1934 established in

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE Lækker og behagelig Fleecejakke med strik udvendig. Front lynlås med indvendig vindfang. Højre brystlomme med lynlås. Sidelommer med fleece foer. Strikket manchet i taljen. Ærmeslut med elastik. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 65 mellem grå 262: 45% polyester / 45% acryl /10% uld, 400 g/m², strikket stof foret med 100% polyesterfleece

a95ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

1934 1934 established established in in

3831 51 FLEECEJAKKE Blød og varm fleecejakke med kontrast syninger og lynlås. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik og tommelfinger greb i manchetterne. Indvendig lomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

c93ot

146


WORK IDENTITY OUTERWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 343 3:3

6412 46 OVERALL VINTER T-TEX ONE Vinteroverall med aftagelige seler. Sidelommer. Frontlommer. Indvendige knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort, 32 marineblå 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², vind- og vandafvisende, EN 343 3:3 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

a93nt

6120 30 VINTER KEDELDRAGT Vinter kedeldragt med tovejs skjult lynlås i front og med vindfang. Rummelig vandtæt brystlomme Sidelommer med lynlås. Frontlommer med klap. Indvendige knælommer. Skjult tovejs lynlås i ben med indvendig vindfang. Tommestoklomme. Elastik og snøre i liv. Indvendig strikmanchet ved håndled. Aftagelig hætte med elastik. Aftagelig D-ring. Reflekser på bryst, ryg, arme og ben. Pilefor i linning, ryg, ben og hætte. Quiltet linning i ærmer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 77 marineblå/blå, 82 sort/grå 303: Bævernylon, 50% polyamid / 50% bomuld, twill PU-membran, 235 g/m² 460: Forstærkning af stof, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vindog vandafvisende 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

a95nt

147


WORK IDENTITY THERMO / UNDERTØJ

148


WORK IDENTITY THERMO / UNDERTØJ

6930 51 THERMO JAKKE

6961 51 THERMO VEST

6920 51 THERMO BUKS

Dobbelt quiltet thermo jakke med lynlås. Lang ryg for ekstra beskyttelse. Brystlomme. Front lommer. To store indvendige lommer. Ribkant ved håndled.

Dobbelt quiltet thermo vest med lynlås. Lang ryg for ekstra beskyttelse. Brystlomme. Front lommer. To store indvendige lommer.

Dobbelt quiltet thermo bukser med gylp og trykknapper. Elastik i siderne. Ribkant ved fod.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

a93mt

6872 42 POLOTRØJE

6871 42 UNDERTRØJE

6820 42 UNDERBUKS

3-funktions undertrøje med høj hals og kort lynlås og lange ærmer. Rib i ærmer og lang ryg.

3-funktions undertrøje med lange ærmer og rund hals med ribkant. Rib i ærmer og lang ryg.

3-funktions underbuks med lange ben. Rib ved fod og elastik i liv.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 07 sort 429: 58% polyester / 42% bomuld, 3-funktion jacquard to-lags, 215 g/m²

c93mt

XS-XXXL 07 sort 429: 58% polyester / 42% bomuld, 3-funktion jacquard to-lags, 215 g/m²

c93mt

XS-XXXL 07 sort 429: 58% polyester / 42% bomuld, 3-funktion jacquard to-lags, 215 g/m²

c93mt 149


TILBEHØR

150

3572 11 T-SHIRT

3573 11 T-SHIRT

T-Shirt med rund hals, korte ærmer og Tranemo tryk.

T-Shirt med rund hals, korte ærmer og Tranemo tryk.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 04 hvid, 07 sort, 67 antracit 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt

XS-4XL 03 marineblå, 04 hvid, 07 sort, 67 antracit 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt


WORK IDENTITY TILBEHØR

3870 11 T-SHIRT

8012 11 T-SHIRT

Tofarvet T-Shirt med rund hals og korte ærmer.

T-Shirt med korte ærmer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve:

XS-4XL 77 marineblå/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt

Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marineblå, 04 hvid, 07 sort, 67 antracit 112: 100% bomuld, 175 g/m²

8033 24 POLOSHIRT Kvalitetspolo med bryst lomme. Korte ærmer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort 240: 50% bomuld / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt

c95mt

3574 26 SWEATSHIRT

3575 26 SWEATSHIRT

8312 26 SWEATSHIRT

Rundhalset sweatshirt med tryk.

Rundhalset sweatshirt med tryk.

Rundhalset sweatshirt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomuld / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

XS-XXXL 03 marineblå, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomuld / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

XS-XXXL 03 marineblå, 06 grå, 07 sort 260: 65% bomuld / 35% polyester, 280 g/m²

a93mt

8131 22 SKJORTE M/TRYKKNAPPER Langærmet skjorte med trykknaplukning. Brystlommer med klap, venstre med åbning til blyant. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 221: 60% bomuld / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt 8141 22 KORT ÆRMET SKJORTE Kortærmet skjorte med trykknaplukning. Brystlommer med klap, venstre med åbning til blyant. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 221: 60% bomuld / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt 151


WORK IDENTITY TILBEHØR

9048 00 VINTER CAP Vinter cap med quiltet foer og kunstpels. Velcro lukning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 06 grå, 55 gul 100% polyester

9068 00 HUE

9168 00 STRIKKET HUE

Hue med fleecefoer

Strikket hue med TRANEMO logo.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9028 51 FLEECE FOER

9124 00 CAP

Fleece foer uden ærmer til jakke 3830, 4830 og 7730. Monteres med trykknapper. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL-3XL

Cap med TRANEMO logo. Justerbar. One size 07 sort 100% bomuld

Størrelse: Farve: Kvalitet:

b93ot

S, L, XXL 06 grå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

One size 06 grå 96% akryl / 4% elastan

a93ot

a93ot

a93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå, 07 sort 95% bomuld / 5% elastan Foer, 100% polyester

9020 00 KNÆPUDER Bedste beskyttelse for dine knæ. Passer til alle vore knælommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 06 grå 100% EVA

c93ot

EN 14404 TYP 2

9032 00 KNÆPUDER

9044 00 KNÆPUDER

9045 00 KNÆPUDER

Ekstra kraftige knæpuder.

Bedste beskyttelse for dine knæ. Passer til alle vore knælommer.

Ekstra kraftige knæpuder.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 06 grå 100% EVA

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren

9011 00 SOKKER

9041 00 SOKKER

Work Sok med Tranemo logo.

Uldsokker med logo

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

39-42, 43-46 07 sort 80% bomuld / 18% polyamid / 2% elastan

c93ot

152

EN 14404 TYP 2

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 50% akryl / 30% uld / 18% polyamid / 2% elastan

b93ot


WORK IDENTITY TILBEHØR

9013 00 LÆDER BÆLTE

9029 52 BÆLTE

9037 00 ELASTIK BÆLTE

Extra kraftigt sort læderbælte med metalspænde. Justerbar længde. Bredde 40 mm.

Justerbart bælte, bredde 37 mm.

Elastisk bælte med velcrolukning. Bredde 40 mm. Størrelse: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120cm.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Narv

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 74% polypropylen (PP) / 26% gummi

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 07 sort polyester / elastan

9046 00 BÆLTE

9027 00 SELER

7572 00 SELER

Bælte i kraftig nylon med plastspænde. Justerbar længde. Bredde 30 mm.

Seler med ”Tranemo”. Bredde 45 mm.

Seler i dekorativt design og antik finish på metalspændet. Justerbar

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 100% nylon

One size 07 sort polyester / elastan

One size 82 sort/grå 44% Viscose / 39% Polyester / 17 % Elastan

9016 00 HAMMER HOLDER

9019 00 ID-LOMME

9030 52 MELLEMSTYKKE

Hammerholder i kraftigt sort plastlaminet metal. Monteres i værktøjsfæste.

ID kort lomme som passer i D-ring. Lukkes i bund.

For ekstra vidde i Håndværkervest model 3860. Monteres i front i lynlås.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Metal

One size 07 sort 100% polyester

One size 06 grå 210: HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

PR0001 SKÆREBESKYTTELSE Skærebeskyttere til arme, som trækkes over ærmerne, og spændes fast med velcro. 45 cm lange. Prisen er for ét stk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 06 grå Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

153


PROFILE FLEX Med basis modellerne i Comfort Light, kan du designe et utal af kombinationer. Vælg en eller flere detaljer, den ønskede farve, og du kan designe en beklædningsgenstand, der nøjagtigt svarer din firmaprofil.

Farver: 02 Rød

Detaljer

Fluorescerende farver: 03 04 07 08 12 64 Marineblå Hvid

Sort Flaskegrøn Klarblå

DTRPFB - Bånd 7cm på bryst, 25mm

DTRPFG - Bånd 7cm på nakke, 25mm

DTRPFC - Bånd rundt om arm, 15mm eller 25mm

DTRPFJ - Bånd med D-ring i linning på buks, 25mm DTRPFH - Skifte lommeklap på lårlomme

DTRPFE - Påsy baglommeklap

DTRPFD - Bånd rundt om ben, 15mm eller 25mm

154

Grå

50 51 55 Hi-Vis Orange Hi-Vis Rød Hi-Vis Gul


BETYDNINGEN AF KVALITETSKONTROL Vi tilstræber at kunderne altid får et produkt, der opfylder behov og forventninger, vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores produkter. Kvalitetskontrollen dækker alle faser og materialer, der anvendes i fremstillings kæden, fra produktudvikling til det færdige produkt. Det sikrer, at vores produkter holder længe og kan håndtere de skrappe krav, til arbejdstøj. Før det færdige produkt kan godkendes, skal det bestå følgende tests: • •

• • •

Før produktionen starter, specificeres og godkendes alle materialer, der indgår i produktet. Alle stoffer og reflekser testes i vores laboratorium. Deres forskellige egenskaber bliver testet afhængigt af hvordan stoffet vil blive brugt og hvilken funktion det skal opfylde. Vigtige parametre kan være svind, styrke, farveægthed, pilling og brændbarhed. Nye materialer bliver altid test vaskede, så vi ved, at de kan modstå industriel vask. Certificering af produkter og stoffer er foretaget efter omfattende test på eksterne krediteret laboratorier. Kvalitetskontrollen omfatter også indgående leverings kontrol af færdige beklædningsgenstande.

MATERIALE INFO I tabellen nedenfor findes en beskrivelse af alle stoftyper i kataloget. I kolonnen til venstre angives materialenummeret, som også findes i produktteksterne. I kolonne to beskrives sammensætning, vægt og øvrige egenskaber. Hvis stoffet er certificeret, findes der også en fortegnelse over EN-standarderne, som gælder for den specifikke stoftype. Nr. 003 004 007 008 012 050

Materialebeskrivelse 100% polyester-quilt med polyestervat, 80 g/m² 100% polyester-quilt med polyestervat, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% polyester pile, 350 g/m² 100% polyester-quilt med polyestervat, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 57% modakryl / 36% bomuld / 5% elastan / 2% antistat, 335 g/m² Inherent flammehæmmende trikot

EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 F1 61482-1-2 class 1 1149-3 ISO 20471 til fluorescerende farver

054 Flammehæmmende quilt - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat med polyestervat, 80 g/m² Inherent flammehæmmende stof med flammehæmmende polyestervat. 055 Flammehæmmende quilt - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat med polyestervat, 110 g/m² Inherent flammehæmmende stof med flammehæmmende polyestervat.

156

Nr. Materialebeskrivelse 060 Flammehæmmende pelsfoer – 87% modakryl / 13% bomuld, 320 g/m² Inherent flammehæmmende pelsfoer EN ISO 14116 Index 3

112 100% bomuld, 175 g/m² Singlejersey med gode vaskeegenskaber 113 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m² Pique i fluorescerende farver. Behagelig, formstabil interlock med inderside i bomuld. EN ISO 20471

131 100% bomuld, 310 g/m² Behagelig bomuldstwill. 150 100% bomuld, 375 g/m² Kraftig bomuldstwill. Slidstærk. Forvasket stof minimerer fortsat krympning. 163 Black & White - 100% polyamid, 200 g/m² Forstærkningsstof med ekstra høj slidstyrke. 191 Grafit - carbon / aramid, 240 g / m² Inherent brandhæmmende stof til beskyttelse ved svejsning. EN ISO 11611 klasse 1

210 HTPA - 100% polyamid, 210 g/m² Forstærkningsstof med ekstra høj slidstyrke.


Nr. Materialebeskrivelse 213 HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Forstærket struktureret vævet stof med ekstra høj slidstyrke. 221 60% bomuld / 40% polyester, 200 g/m² Bomuld/polyester twill med bomuldsfølelse og polyesterens fordele mht. vaskeegenskaber og slidstyrke. 240 50% bomuld / 50% polyester, 215 g/m² Formstabil pique i behaglig bomuld/polyester-kvalitet. 260 65% bomuld / 35% polyester, 280 g/m² Sweatshirt kvalitet med grov inderside. 261 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m² Bonded jersey med 100% polyesterfleece 262 45% akryl / 45% polyester / 10% uld, 400 g/m² Grovstrikket trikot bonded med 100% polyesterfleece på indersiden. 264 80% polyester / 20% bomuld, 300 g/m² Sweatshirt kvalitet med ubørstet inderside i fluorescerende farver. EN ISO 20471

282 65% polyester / 35% bomuld, 310 g/m² Canvas/Panama. Komfortabel kvalitet med grov struktur. 283 65% polyester / 35% bomuld, 310 g/m² Canvas/Panama med vandafvisende imprægnering. 303 Bævernylon - 50% polyamid / 50% bomuld, 235 g/m². Twill med nylon på ydersiden, så der opnås høj slid- og brugsstyrke. Vandafvisende imprægnering suppleret med PU-coatet bagside, som giver god beskyttelse mod vejret. 400 65% bomuld / 35% bomuld, 245 g/m² Bomuld/polyestertwill med høj komfort og rigtig gode vaskeegenskaber. Det vævede stof er slidstærkt og modstandsdygtigt over for falmning og krølning. Hurtigttørrende. 429 58% polyester / 42% bomuld, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3 funktioner, som transporterer og absorberer fugt og isolerer varme. 440 54% bomuld / 46% polyester, 260 g/m² Fluorescerende twill med ripstop for øget rivstyrke. Bomuld på indersiden for ekstra høj komfort. EN ISO 20471

452 85% polyester / 15% bomuld, 270 g/m² Slidstærk satin i fluorescerende farver EN ISO 20471

460 T-TEX - 100% polyester, PU-lamineret, 180 g/m². Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 5.000 mm.

462 T-TEX One - 100% polyester, PU-lamineret, 205 g/m². Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 8000 mm. Åndbar/vandtæthed <20 Pa m²/W. EN 343 class 3:3 EN ISO 20471 for fluorescerende farver

463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-lamineret, 205 g/m² Vind- og vand afvisende. Vandsøjletryk 5000 mm. Åndbar/vandtæthed 5,6 Pa m²/W. EN 343 Class 3:3 EN ISO 20471 for fluorescerende farver

470 100% polyester, 300 g/m² 3-lags-fleece med PU-laminat og bagside af mesh, vindafvisende 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-lamineret med polyesterfleece. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 3.000 mm. EN ISO 20471 for fluorescerende farver

Nr. Materialebeskrivelse 481 100% polyester, 300 g/m² Softshell, PU-lamineret med polyesterfleece. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 3000 mm.

500 65% polyester / 35% bomuld, 300 g/m² Bomuld/polyestertwill med høj komfort og rigtig gode vaskeegenskaber. Det vævede stof er slidstærkt og modstandsdygtigt over for falmning og krølning. Comfortfinish giver en behaglig bomuldsfølelse. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Blød børstet ydre 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Blød børstet inder- og yderside 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt 801 Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Inherent flammehæmmende forstærker, som giver meget god beskyttelse mod metalstænk og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3

803 Barricader EP - 100% para-aramid, 545 g/m² Inherent flammehæmmende stof, som giver meget god beskyttelse mod metalstænk EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 ISO 11611 class 1 1149-3 ISO 20471 til fluorescerende farver

804 HTFR Dobby – 39,5% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 0,5% antistat, 270 g/m² Inherent flammehæmmende forstærknings materiale EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3

811 Tera TX - 48% modakryl / 38% bomuld / 12% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Inherent flammehæmmende stof med behagelig følelse. Ekstra forstærket tråd giver god rivstyrke på trods af den lave vægt. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-2 class 2 (i kombination med kvalitet 898 or 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 9,5 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 20,1 cal/cm² (i komb. med kvalitet 901) EN 61482-1-1, Arc Rating 21,4 cal/cm² (i komb. med kvalitet 898) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,5 cal/cm² (i komb. med kvalitet 899+895) EN 61482-1-1, Arc Rating 52,0 cal/cm² (i komb. med kvalitet 903+901) LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver

821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomuld / 1% antistat, 355 g/m² Inherent flammehæmmende materiale EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,7 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver GO/RT 3279 fluorescerende orange

157


Nr. Materialebeskrivelse 842 Aramid 4999HV - 41% aramid / 40% polyester / 18% modakryl / 1% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende stof i fluorescerende farver.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1 (i kombination med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 15,6 cal/cm² (i komb. med kvalitet 911) LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471

845 Aramid 6.4FC - 79% aramid / 20% modakryl / 1% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende stof med gode flammehæmmende egenskaber kombineret med høj slidstyrke og lav vægt. EN 11612 A1+A2 B1 C1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 10,1 cal/cm² LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034

848 Aramid 2.9IR - 41% aramid / 40% polyester / 18% modakryl / 1% antistatisk med PU/PTFE laminat, 290 g/m² Inherent flammehæmmende , lamineret stof i fluorescerende farver. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 4,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 11,5 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343, class 3:3

862 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamide / 2% antistatisk, 250 g/ m² Inherent flammehæmmende stof med gode vaskeegenskaber kombineret med en behagelig følelse. EN 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver

863 Outback HW – 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 425 g/m² Inherent flammehæmmende metervare tilpasset svejsere. EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 2 EN 61482-1-1, Arc Rating 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034

873 Magma C - 55% viskose / 40% uld / 5% polyamid, 370 g/m² Komfortabel uld kvalitet velegnet til aluminiums industri. EN 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc rating 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Cryolite ISO 9185 85 g

874 Magma HV - 54% viskose / 20% uld / 20% polyamid / 1% antistat, 375 g/m² Fluorescerende gul. velegnet til aluminiums industri.

158

EN 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryolite ISO 9185 > 100g EN ISO 20471

Nr. Materialebeskrivelse 875 Magma S - 70% viskose / 20% Uld / 10% polyamid, 310 g/m² Komfortabel uld kvalitet velegnet til aluminiums industri. EN 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryolite ISO 9185 94g EN ISO 20471 til fluorescerende farver

880 Cantex 1210 - 48% modakryl / 46% bomuld / 3% aramid / 3% antistat, 350 g/m² Inherent flammehæmmende stof med god beskyttelse mod smeltet metal, konvetions- eller strålevarme. Optimal beskyttelse mod flydende jern. EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 (D3 i kombination med kvalitet 920, Cantex JX) EN ISO 11611 Class 1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 11,9 cal/cm² LOI 34,3% EN 1149-3 EN 13034

882 Cantex 2.0 - 52% modakryl / 38% bomuld / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistatisk, 350 g/m² Inherent flammehæmmende stof med god beskyttelse mod smeltet metal, konvektions- eller strålevarme. Optimal beskyttelse mod smeltet metal. EN 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-2 class 2 (i kombination med kvalitet 920) EN 61482-1-1, Arc Rating 15,0 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 29,9 cal/cm² (i komb. med kvalitet 920) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,7 cal/cm² (i kombination med kvalitet 911 og 920) LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for fluorescerende farver

890 Cantex Jersey - 55% modakryl / 45% bomuld, 170 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1

891 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomuld / 3% polyamid / 2% antistatisk, 220 g/m² Dobbelt strikket inherent flammehæmmende stof med en komfortabel blød inderside. Fluorescerende. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471

892 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomuld / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistatisk, 320 g/m² Dobbelt strikket inherent flammehæmmende stof med komfortabel blød inderside. Fluorescerende. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471

893 Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyester / 2% antistatisk, 330 g/m² Inherent flammehæmmende fleece. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 Class 1 EN 1149-3


Nr. Materialebeskrivelse 894 Cantex Pearl - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 310 g/m² Inherent flammehæmmende trikot EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 F1 61482-1-2 Class 1 1149-3 ISO 20471 til fluorescerende farver

895 Cantex Jersey AT - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 190 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey i fluorescerende farver EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471 Følgende artikler 5072 89 og 6372 89 er også omfattet af certificering: EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,1 cal/cm² LOI 26,0%

896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 245 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey, med beskyttelse mod lysbue, Open Arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,5 cal/cm² EN 1149-3

897 Cantex pique - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende pique EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 6,3 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3

898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistatisk, PU-lamineret, 210 g/m² Funktionel og let foring af inherent flammehæmmende stof med vind- og vandtæt laminat. Vandsøjletryk 10000 mm. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

899 Cantex Terry - 59% modakryl / 39% cotton / 2% antistat, 290 g/m² Inherent flammehæmmende sweatshirt trikot med ubørstet inderside. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 17,8 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 33,5 cal/cm² (i komb. med kvalitet 895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver

901 Merino RX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 200 g/m² Rib strik i blød Merino uld og FR viskose.

Nr. Materialebeskrivelse 903 Merino TX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 360 g/m² Frotté i blød Merino uld og (FR) viskose.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 12,7 cal/cm² EN 61482-1-1 Arc Rating 27,9 cal/cm² (i komb. med kval. 901) EN 61482-1-1 Arc Rating 52,0 cal/cm² (i komb. med kval. 811+901) LOI 28,7% EN 1149-3

911 Cantex Pro 145 - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i behagelig inherent flammehæmmende twill

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 5,2 cal/cm² EN 61482-1-1 Arc Rating 17,0 cal/cm² (i komb. med kvalitet 890) LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver

920 Cantex JX - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 235 g/m² Inherent flammehæmmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3

921 Cantex EA - 52% modakryl / 42% bomuld / 6% elastan, 300 g/m² Inherent flammehæmmende ribstrikket trikot EN ISO 11612 A1

922 Cantex JL - 57% modacryl / 36% bomuld / 5% elastan / 2% antistatisk, 240 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey med elastan. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

931 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistat, PU-lamineret, 260 g/m² Inherent flammehæmmende twill med PU-laminat. Vind- og vandafvisende.

Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Class 1 EN 61482-1-2 Class 2 (i kombination med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,1 cal/cm² (i komb. med kvalitet 055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver EN 343 Class 3:3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3

159


Nr. Materialebeskrivelse 894 Cantex Pearl - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 310 g/m² Inherent flammehæmmende trikot EN EN EN EN

ISO 11612 A1 B1 C1 F1 61482-1-2 Class 1 1149-3 ISO 20471 til fluorescerende farver

895 Cantex Jersey AT - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 190 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey i fluorescerende farver EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471 Følgende artikler 5072 89 og 6372 89 er også omfattet af certificering: EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,1 cal/cm² LOI 26,0%

896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 245 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey, med beskyttelse mod lysbue, Open Arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-1, Arc Rating 8,5 cal/cm² EN 1149-3

897 Cantex pique - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende pique EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,1 cal/cm² LOI 26,0% EN 1149-3

898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistatisk, PU-lamineret, 210 g/m² Funktionel og let foring af inherent flammehæmmende stof med vind- og vandtæt laminat. Vandsøjletryk 10000 mm. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

899 Cantex Terry - 59% modakryl / 39% cotton / 2% antistat, 290 g/m² Inherent flammehæmmende sweatshirt trikot med ubørstet inderside. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 17,8 cal/cm² EN 61482-1-1, Arc Rating 33,5 cal/cm² (i komb. med kvalitet 895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver

901 Merino RX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 200 g/m² Rib strik i blød Merino uld og FR viskose.

Nr. Materialebeskrivelse 903 Merino TX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 360 g/m² Frotté i blød Merino uld og (FR) viskose.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 12,7 cal/cm² EN 61482-1-1 Arc Rating 27,9 cal/cm² (i komb. med kval. 901) EN 61482-1-1 Arc Rating 52,0 cal/cm² (i komb. med kval. 811+901) LOI 28,7% EN 1149-3

911 Cantex Pro 145 - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i behagelig inherent flammehæmmende twill

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 5,2 cal/cm² EN 61482-1-1 Arc Rating 17,0 cal/cm² (i komb. med kvalitet 890) LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver

920 Cantex JX - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 235 g/m² Inherent flammehæmmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1 Arc Rating 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3

921 Cantex EA - 52% modakryl / 42% bomuld / 6% elastan, 300 g/m² Inherent flammehæmmende ribstrikket trikot EN ISO 11612 A1

922 Cantex JL - 57% modacryl / 36% bomuld / 5% elastan / 2% antistatisk, 240 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey med elastan. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

931 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistat, PU-lamineret, 260 g/m² Inherent flammehæmmende twill med PU-laminat. Vind- og vandafvisende.

Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Class 1 EN 61482-1-2 Class 2 (i kombination med kvalitet 911) EN 61482-1-1, Arc Rating 40,1 cal/cm² (i komb. med kvalitet 055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver EN 343 Class 3:3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 Class 1 EN 61482-1-1, Arc Rating 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3

159


KVALITET Tranemo er en af de førende europæisk leverandør af inherent flammehæmmende sikkerhedsbeklædning. Gennem innovation, ekspertise og pålidelighed skaber vi sikrere arbejdspladser.

ISO 9001

CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

1002 ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE nr/no. 1493

Härmed intygas att:/This is to certify that:

Kvalitet gennemsyrer hele produktionsprocessen i Tranemo Workwear, fra idé til det færdige produkt. Alle produkter er designet og udviklet i Tranemo, for at sikre korrekt funktion og pasform. Vi prioriterer brug af materialer af høj kvalitet og produktion på vore egne fabrikker. Alt sammen for at sikre at kvaliteten. Vi er certificeret iflg. ISO 9001.

TRANEMO TEXTIL AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:

Utveckling, design, inköp, marknadsföring, lagerföring och försäljning av arbets- och skyddskläder Development, design, purchase, marketing, warehousing and sales of work and safety clothing Certifikatet är giltigt till och med 1 juli 2018 och utfärdades ursprungligen 2 juli 2015. Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering. This certificate is valid until and including 1 July, 2018 and was originally issued 2 July, 2015. Additional details are provided at www.sp.se/certification.

Borås den 2 juli 2015/2 July, 2015 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Lennart Månsson

Vi vægter samarbejdet med vore kunder og vore forhandleres produktkendskab højt. Derfor har vore kunder og forhandlere, flere gange om året mulighed for at deltage i Tranemo skolen.

Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP.

Tranemo skolen er et internt kursus som vi tilbyder vore kunder. Formålet er at styrke vore kunders viden om risici, risikovurdering, EU-standarder, flammehæmmende, produktsortiment og tekstilmaterialer.

MILJØ Vi må alle hjælpe til med at bevare miljøet for de næste generationer. Derfor er Tranemo Textil AB miljøcertificeret ifølge ISO14001. Virksomheden drives i henhold til den etablerede miljøpolitik, og vores ambition er hele tiden at forbedre såvel produkter som vores egen virksomheds påvirkning af miljøet. Virksomhedens produktion sker under hensyn til miljøet og vi tager kontinuerligt ansvar fra produktudvikling til det færdige produkt. Alle Produkter er produceret af materialer og tilbehør som opfylder kravene i REACH. Desuden er størstedelen af stofferne certificerede i henhold til Økotex 100, hvilket garanterer, at der ikke findes nogen skadelige eller sundhedsfarlige stoffer i materialerne. Tranemo Textil AB bidrager også til et bæredygtigt samfund ved at være tilsluttet Repa registret og Interseroh Group. Vi tager ansvar for at indsamle og skabe muligheder for genanvendelse af al emballage og aviser, vi bruger.

160

ISO 14001

CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems

1002 ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE nr/no. 1493 M Härmed intygas att:/This is to certify that:

TRANEMO TEXTIL AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:

Utveckling, design, inköp, marknadsföring, lagerföring och försäljning av arbets- och skyddskläder Development, design, purchase, marketing, warehousing and sales of work and safety clothing Certifikatet är giltigt till och med 21 juni 2018 och utfärdades ursprungligen 22 juni 2000. Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering. This certificate is valid until and including 21 June, 2018 and was originally issued 22 June, 2000. Additional details are provided at www.sp.se/certification.

Borås den 25 mars 2015/25 March, 2015 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Lennart Månsson Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP./ This is a duplicate of the original certificate issued by SP.


CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Vi interesserer os for, hvordan vi påvirker den verden vi lever i, derfor kræver vi også at vores leverandører følger vores forpligtelse, til at drive etisk bæredygtig drift vedrørende: Tvangsarbejde Alle former for tvangsarbejde er forbudt, herunder fængselsarbejde eller slavearbejde. ILO konvention nr. 29 og 105. Forskelsbehandling Vi accepterer ikke nogen form for forskelsbehandling på grund af race, kaste, etnicitet, social oprindelse, civilstand, seksuel orientering, handicap, religion, nationalitet, alder, køn og / eller fagforeninger eller politisk tilhørsforhold. ILO konvention nr. 100 og 111. Fødsel Vi overholder de internationalt fastlagte aftaler om menneskerettigheder og gode arbejdsforhold og accepterer ikke børnearbejde. ILO-konvention nr. Konvention 138 og 182. Om børns rettigheder, artikel 32. Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger Vi anerkender valgte medarbejder repræsentanter og respektere arbejdstagernes rettigheder til frit at associere, organisere sig og forhandle kollektivt i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, hvor de er ansat. ILO-konvention nr. 87 og 98.

Kompensation Vi sikrer, at arbejdet udføres på grundlag af en anerkendt ansættelsesforhold etableret i overensstemmelse med acceptable love, bestemmelser og praksis, samt internationale arbejdstager rettigheder. ILO-konvention nr. 26 og 131. Arbejdstimer Vi overholder gældende nationale love og industristandarder på arbejdstid. ILO-konvention nr. 1. Sikkerhed og sundhed Arbejdstagernes sikkerheden skal prioriteres på alle tidspunkter. Arbejdsmiljøet skal opfylde krav fra gældende arbejde, sikkerhedskrav, love og regler. Forretningsetik God forretningsetik og overholdelse af alle gældende love og regler er grundlaget for god forretningsskik. Vi modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Miljø Vi har fokus på løbende forbedringer og bæredygtig udvikling. Som minimum skal vores leverandører altid sikre overholdelse af alle acceptable miljømæssige love og regler.

161 161


KROPSLÆNGDE

STØRRELSES TABEL

BRYSTMÅL TALJE

Målene i tabellen er kropsmål, dvs mål som måles direkte på undertøjet. Der skal ikke tages hensyn til bevægelsesfrihed, det er indregnet i varen.

HOFTEVIDDE

SKRIDTLÆNGDE

HERRE C-størrelse (Normal vidde og normal længde) Størrelse Livvidde cm. Tommer

44 76

46 80

48 84

50 88

52 92

54 97

56 102

58 108

60 114

62 120

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Brystmål

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Talje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

150 88Ex.L

152 92Ex.L

154 97Ex.L

156 102Ex.L

112 108K

116 114K

120 120K

Kropslængde

Skridtlængde

C-størrelse (Normal vidde og ekstra længde) Størrelse

146 80Ex.L

Livvidde cm. Tommer

148 84Ex.L

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Brystmål

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Talje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

96 88K

100 92K

104 97K

108 102K

Kropslængde

Skridtlængde

D-størrelse (Ekstra vidde og kortere længde) Størrelse Livvidde cm. Tommer

84 76K

88 80K

92 84K

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Brystmål

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Talje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Kropslængde

Skridtlængde

DAME C-størrelse (Normal vidde og normal længde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Kropslængde

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Brystmål

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Talje

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Hoftevidde

90

93

96

99

102

106

110

115

Skridtlængde

78

78

78

78

78

78

78

78

STØRRELSES KONVERTERING HERRE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herrestørrelse

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

162

64 126

S

M

L

XL

XXL

Damestørrelse

34-36

38

40-42

44

46-48

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L


OPSLAGSREGISTER Artnr

Betegnelse

Artnr

Betegnelse

1110 40

Kedeldragt

Side 136

4859 44

Håndværkerbuks Dame

1120 40

Buks

137

4860 44

Håndværkervest

1125 40

Chino

137

4871 26

Sweatshirt

1129 40

Dame buks

137

4872 11

T-shirt

1130 40

Jakke

136

4873 11

1131 40

Kittel

136

1180 40

Shorts

2030 00

Jakke

2050 13

Håndværkerbuks

2511 13

Kedeldragt

2521 13

Side

Artnr

Betegnelse

Artnr

Betegnelse

Side

101

5732 88

Jakke

Side 59

6232 46

Parka Vinter

132,144

96

5736 88

Jakke

56

6307 90

Hue FR

85

107

5739 88

Damejakke

56

6312 90

Underbuks FR

89

107

5742 88

Overall

58

6315 90

Undertrøje FR

89

Poloshirt

107

5751 88

Håndværker buks

57

6319 90

Polotrøje FR

89

4874 11

T-shirt m/lange ærmer

107

5760 88

Vest

56

6330 90

Sweatshirt m/lange ærmer

89

136

4890 44

Knickers

98

5770 91

Skjorte, antiflame

139,145

4899 44

Håndværker knickers

98

5774 86

Skjorte, Metalfri

139

5000 93

Vinterjakke, Hi-Vis

52,79

5779 91

Dameskjorte, antiflame

141

5002 88

Overall

51

5800 81

Vinterjakke

Buks

141

5009 93

Vinterjakke m. hætte

52,79

5809 81

Vinterjakke m. hætte

2531 13

Jakke

141

5012 88

Jakke

48

5819 81

Vinterkedeldragt

2541 13

Overall

141

5021 88

Håndværker buks

49

5820 81

Buks

2820 50

Buks

133

5025 88

Håndværker buks

49

5821 81

Buks

2830 50

Jakke

132

5051 88

Buks

48

5822 81

2840 50

Overall

133

5052 88

Buks

49

2850 50

Håndværkerbuks

133

5055 88

Buks

3500 28

Vinterjakke

112,144

5062 88

3520 28

Buks m/knælommer

114

3525 28

Workerjeans

3528 28

84

6372 89

T-shirt m/lange ærmer

43,84

6412 46

Overall Vinter

118,147

82

84

6520 30

Pilotjakke m/aft. Ærmer

132,144

37,79

6606 00

Hoodjakke

36,79

6641 47

Fleecejakke Multifunktion 132,146

36,78

6646 48

Softshelljakke

145

31

6820 42

Underbuks

149

30

6871 42

Undertrøje

149

Buks Windbreaker

35,78

6872 42

Polotrøje

149

5823 81

Buks Windbreaker

34,78

6920 51

Thermo buks

149

50

5825 81

Buks med justerb. fodvidde

31

6930 51

Thermo Jakke

149

Kedeldragt

51

5828 81

Dame Buks

38

6961 51

Thermo vest

149

5069 93

Vinter vest

53,79

5829 81

Dame Buks

39

7572 00

Seler

153

114

5070 89

Sweatshirt FR

81

5830 81

Jakke

30

7710 15

Kedeldragt

121

Dame Workerjeans

115

5071 89

T-shirt

82

5832 81

Jakke Windbreaker

34,79

7720 15

Workerjeans

119

3529 28

Dame buks m/knælommer

115

5072 89

T-shirt m/lange ærmer

82

5837 81

Jakke m hætte Windbr.

35,79

7730 15

Jakke

119

3530 26

Strikket fleecejakke

112,146

5073 91

Skjorte, Antiflame

84

5839 81

Damejakke

38

7739 15

Jakke m/knap

119

3535 48

Softshelljakke

112,145

5075 89

Sweatshirt

81

5840 81

Overall

32

7740 15

Overall

121

3540 28

Overall

113

5080 88

Shorts

50

5841 81

Overall

32

7749 15

Håndværkeroverall

121

3550 28

Håndværkerbuks

114

5120 93

Vinteroverall

53,78

5849 81

Overall

33

7750 15

Håndværkerbuks

119

3559 28

Dame håndværkerbuks

115

5270 89

Sweatshirt FR

81

5850 81

Håndværker buks

31

7780 15

Shorts

120

3572 11

T-Shirt

113,150

5271 89

T-shirt

82

5851 81

Håndværker buks

30

7789 15

Håndværker shorts

120

3573 11

T-Shirt

113,150

5300 84

Vinter Parka

70,79

5852 81

Håndværker buks Windbr. 35,78

7790 15

Håndværker knickers

120

3574 26

Sweatshirt

113,151

5310 84

Kedeldragt

73

5853 81

Håndværker buks Windbr. 34,78

7795 15

Knickers

120

3575 26

Sweatshirt

113,151

5319 84

Kedeldragt

72

5855 81

Håndværker buks

31

8012 11

T-Shirt

151

3810 50

Kedeldragt

129

5320 84

Buks

73

5858 81

Dame håndværker buks

38

8033 24

Poloshirt

151

3820 50

Buks

126

5329 84

Buks

72

5859 81

Dame håndværker buks

39

8120 91

Skjorte, Antiflame

3829 50

Damebuks

127

5330 84

Jakke

71

5860 81

Håndværkervest

32

8131 22

Skjorte m/trykknapper

3830 50

Jakke

3831 51

Fleecejakke

3832 50 3840 50

145

84 151

124

5339 84

Jakke

70

5869 81

Vinter vest

37,79

8141 22

Kort ærmet skjorte

151

124,146

5341 84

Overall

75

5900 92

Undertrøje k/æ

87

8312 26

Sweatshirt

151

Jakke m fleece foer 9028

124

5344 84

Overall

74

5905 89

Polotrøje

83

9011 00

Sokker

152

Overall

128

5346 84

Håndværkeroverall

74

5909 89

T-shirt

83

9013 00

Læder bælte

153

3841 50

Håndværkeroverall

128

5349 84

Håndværkeroverall

75

5910 92

Boxershorts

87

9016 00

Hammer holder

153

3850 50

Håndværkerbuks

125

5350 84

Håndværkerbuks

73

5915 92

BH FR

87

9019 00

ID-lomme

153

3859 50

Dame håndværkerbuks

127

5359 84

Håndværkerbuks

72

5919 92

Trusse FR

87

9020 00

Knæpuder

152

3860 50

Håndværkervest

124

5360 84

Håndværkervest

71

5920 92

Polotrøje

87

9027 00

Seler

153

3870 11

T-Shirt

124,151

5369 84

Håndværkervest

70

5930 92

Underbuks

87

9028 51

Fleece foer

152

3880 50

Shorts

126

5402 88

Overall

63

5931 91

Kittel "Visitor"

83

9029 52

Bælte

153

3881 50

Håndværker shorts

126

5419 88

Jakke

62

5932 91

Kittel

83

9030 52

Mellemstykke

153

3890 50

Håndværker knickers

126

5421 88

Håndværker buks

62

5940 92

Undertrøje

87

9032 00

Knæpuder

152

3899 50

Dame håndværk.knickers

127

5430 88

Vest

62

5945 89

Polotrøje m/lange ærmer

81

9037 00

Elastik bælte

153

4032 48

Bonded softshelljakke

105

5451 88

Buks

62

5948 89

Turtleneck FR

81

9041 00

Sokker

152

4090 45

Knickers

98

5461 88

Kedeldragt

63

5949 89

T-shirt m/lange ærmer

82

9043 00

Vinter hue

85

4099 45

Knickers

98

5512 86

Svejse kedeldragt

26

5950 89

T-shirt m/lange ærmer

82

9044 00

Knæpuder

152

4482 44

Håndværker shorts

99

5522 86

Svejse buks

25

5970 89

HI-VIS Hue

85

9045 00

Knæpuder

152

4485 44

Shorts

99

5535 86

Svejse jakke

24

5980 89

Fleece jakke

86

9046 00

Bælte

4620 51

Vest

107

5550 86

Svejse håndværkerbuks

25

5985 89

Sweatshirt

81

9048 00

Vinter Cap

4801 46

Vinter jakke

104

5572 19

Svejse Chaps

27

5990 89

Fleece underbuks

86

9054 00

Sokker

85

4808 46

Skalljakke

103

5573 80

Svejse Poncho

27

5995 92

Balaclava

86

9055 00

Bælte

85

4810 44

Kedeldragt

96

5575 19

Forklæde FR

27

5999 00

Halsedisse

86

9058 00

Ankelrem

85

4815 46

Vinter Kedeldragt

102

5576 19

Forklæde m/krave, FR

27

6010 81

Kedeldragt, metalfri

45

9060 00

Seler

85

4818 46

Vinter Parka

104

5577 19

Ærme beskyttelse

26

6011 81

Kedeldragt, metalfri

45

9063 81

Mellemstykke

4820 44

Buks

97

5578 19

Svejse balaclava

26

6019 81

Kedeldragt, metalfri

33,44

9065 81

Hætte

4821 44

Buks

97

5625 87

Buks

67

6020 81

Buks, Metalfri

43

9068 00

Hue

4826 46

Buks Hi-Vis

103

5626 87

Buks

67

6021 81

Buks, Metalfri

43

9074 00

Flammeh. sokker

4828 44

Damebuks

100

5632 87

Frakke

66

6028 81

Buks Dame, Metalfri

43

9075 00

Flammeh.vinter sokker

4829 44

Damebuks

101

5636 87

Jakke

66

6029 81

Buks Dame, Metalfri

43

9124 00

Cap

4830 44

Jakke

96

5674 87

Skjorte

66,84

6030 81

Jakke, Metalfri

42

9142 88

Cap

4831 51

Fleece jakke

105

5700 88

Vinterjakke

56,79

6031 81

Jakke, Metalfri

42

9168 00

Strikket hue

152

4832 48

Softshelljakke

105

5706 88

Helbuks

58

6111 82

Kedeldragt

4835 44

Jakke m fleecefor 9028

96

5716 88

Kedeldragt

59

6120 30

Vinter kedeldragt

4839 44

Jakke, dame

100

5725 88

Buks

59

6121 82

4840 44

Overall

99

5726 88

Buks

57

4850 44

Håndværker buks

97

5727 88

Buks Dame

57

153 104,152

86 37,86 152 85 85 152 26

77

PR0001

Skærebeskyttelse

153

129,147

RS0003

Vest

107

Buks

77

RS0004

Vest

83

6131 82

Jakke

77

6200 46

Vinter jakke

118,143

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, model og produktsortiment ændringer. Farve variationer kan forekomme.

163


TRANEMO WORKWEAR DANMARK A/S Farøvej 4-6 9800 Hjørring Danmark Tlf: +45 96 23 44 88 tranemo@tranemo.dk www.tranemo.dk

TRANEMO 2017, DK  
TRANEMO 2017, DK