__MAIN_TEXT__

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2020 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

2


3


Tranemo er en ledende europeisk leverandør av naturlig flammehemmende og lysbue godkjente arbeidsklÌr. Med kompetent rüdgiving og innovative produkter arbeider vi mot en null visjon av alvorlige flamme og hete relaterte ulykker. Alt for en sikrere arbeidsplass. Siden 1934.

4


148

WORLDCARE

6

Bærekraft

6

Den gode arbeidsgiver

8

CSR - Bedriftens samfunnsansvar

8

Miljø & klima

9

Kvalitet

9

FLAME RETARDANT 10

HIGH VISIBILITY

WORK IDENTITY

172

Tranemo Skinsafe™

14

Risikovurdering

150

Comfort Stretch

174

Risikovurdering

20

Standarder & symboler

151

Comfort Stretch Visible

176

Standarder & symboler

28

Vedlikehold

153

Craftsman Pro Visible

178

Vedlikehold

38

Vision HV

154

Craftsman Pro

182

Dame FR

40

CE-ME

160

T-More

188

Shell FR

46

CE-ME Vinter

166

Premium Plus

192

Stretch FR

50

Tilbehør

170

Comfort Plus

198

Office FR

56

Comfort Light

200

Tera TX

58

Original Cotton

202

Tera TX Non-Metal

74

Vinter

204

Tera TX Arc 2

82

Undertøy

211

Cantex Hi-Vis

86

Tilbehør

212

Cantex 57

92

On Demand

216

Cantex 54

98

Kvaliteter

218

Outback Heavy Welding

100

Måltabell

222

Magma

104

Sideregister

223

Apex

108

Aramid

112

Zenith

118

Edge

126

Vinter

128

Undertøy

130

Tilbehør

134

Hansker

144

5


TRANEMO WORLD CARE VI SKAPER EN BÆREKRAFTIG BESKYTTELSE FOR FREMTIDEN Det er en krevende prosess å lage verneklær mens man samtidig skal ivareta miljøet. Kristina Alderin, leder Tranemo Gruppen sin innsats for å tilby løsninger som er i samsvar med miljøkravene og våre forpliktelser til å beskytte liv og forhindre ulykker. Hva er de største utfordringene når man skal lage bærekraftige og flammehemmende klær? Det er å sikre at kundene får det mest miljøvennlige produktet og velger det riktige beskyttelsesnivå. Dette oppnår vi ved å sette kundenes behov først, uansett hva vi gjør. Vi starter med en risikovurdering, vi analyserer miljøet som klærne skal brukes i og kravene som vil bli stilt til dem. Risikovurderingen er grunnlaget - og ut i fra denne kan vi ta veloverveide beslutninger både når det gjelder beskyttelse og bærekraft.

Hvordan påvirker dette miljøet? Det er ganske lett. Plagget vil fortsatt beskytte, men det kan være at kunden velger plagg som ikke er egnet for deres behov på grunn av fibrene som brukes. Risikovurderingen gjør det mulig for oss å identifisere og veilede på et tidlig tidspunkt.

Har du noen eksempler på dette? Vi har vært, eller er på nåværende tidspunkt, involvert i flere prosjekter der fibrene erstattes med f.eks. resirkulert bomull, eller fibertypen tilpasses for å forbedre klærnes bærekraftige egenskaper. En konsekvens av dette er at det lages klær som er mer miljøvennlig ved å bruke færre kjemikalier, fargestoffer, vann, elektrisitet og andre ressurser. Selvfølgelig gjennomgår alt nytt materiale grundige tester, inkludert industriell rengjøring og slitasjetester for å sikre at beskyttelsen og ytelsen er upåvirket.

Hvor viktig er Tranemos forhold til samarbeidspartnere og leverandører? Dette er et viktig punkt for oss, og vi bruker mye tid og krefter på å sikre at våre samarbeidspartnere er produktive og transparente. Vi samarbeider svært tett med våre leverandører for å utvikle nye tekstiler og finne prosesser som blant annet reduserer energi- og vannforbruket. Vår ekspertise og ekspertisen til våre partnere og leverandører kan samstemmes og utnyttes på mange måter, til fordel for begge parter og vil til slutt komme våre kunder til gode. Begge parter forstår at sammen er vi sterke og kan drive utviklingen fremover. Med tanke på dette er det også en fordel at de fleste av våre leverandører er basert i Europa.

6


På hvilken måte kommer dette samspillet til uttrykk? I samarbeid med partnere og leverandører utfører vi forskning og utvikling på fibre og deres bruk. Vårt ønske om å være innovative og finne nye løsninger driver dette arbeidet, og det er avgjørende at vi kommuniserer våre krav på en tydelig måte, noe vi får til takket være ekspertisen og erfaringen til teamet vårt. På bransjeeventer som f.eks. Techtextil kan vi møte og lytte til våre partnere og leverandører, studere nye tekstiler og fibre og diskutere utfordringene vi må overvinne for å levere et mer bærekraftig produkt. Et praktisk eksempel på dette er hvis en leverandør lager en tekstil av forskjellige fibre og vi har oppdaget en mulighet for å lage en av to fibre uten farge, så kan vi sammen få dette til.

Når det gjeldet oppbyggingen av råmaterialer, så er dette viktig når det kommer til bærekraft. Hvorfor? Dette er virkelig et område der man kan gjøre mye for å oppnå bærekraft. Samtidig er det et område man må være svært forsiktig med. Når det gjelder tekstiler så spør vi oss selv: “hva kan erstattes”, “hva kan vi erstatte det med”, og “hvordan vil det påvirke plagget som helhet”. Plaggene våre må åpenbart ha riktig beskyttelsesnivå og lang holdbarhet. Dette er vår første prioritet. Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder kundenes beskyttelse. Vi ser det som vår plikt å forske og være innovative - fremdrift er en kontinuerlig prosess, og sammen med våre leverandører er vi glade for å kunne lede an når det gjelder å utfordre bransjen vår og stille spørsmål ved tradisjonelle tenkemåter.

Hvordan tenker vi bærekraft når det gjelder å utvikle plagg? Vi utvikler plagg som er enkle å reparere. Dermed får kunden et plagg med lenger holdbarhet, redusert TCO og mindre miljøpåvirkning. Hos Tranemo har vi et av bransjens mest erfarne og dyktige team. De står alltid klare for å hjelpe kundene med å få mest mulig ut av våre plagg. Bare dette kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder bærekraft. Akkurat nå er vi involvert i prosjekter med våre partnere der målet er å øke vår ekspertise innen resirkulering av brukte flammehemmende plagg – inkludert resirkulering av tilgrisede plagg, noe som kan være komplisert.

Til slutt, hvilke tips ville du gi kunder når det gjelder å ta et mer miljøvennlig valg? •

Stol på vår ekspertise. Gjennom vår risikovurderingsprosess kan vi hjelpe alle kunder med å finne riktig plagg - og dette kan bety enormt mye for bærekraften.

Når du har funnet riktig plagg, må du lære å håndtere det korrekt. Vi lager plagg med lengst mulig holdbarhet gjennom smart design, materialevalg og ved å sikre at de er egnet for industrivask, men det er avgjørende at man også lærer om plagget og hvordan man tar vare på det.

Hvis plagget er skadet, kan du snakke med oss om å reparere det. Vi kan levere kunnskap og reservedeler slik at plagget blir reparert uten at det går utover ytelsen.

Du kan hjelpe ved å stille deg selv noen grunnleggende spørsmål. Kan du godta en annen farge for å redusere forbruket av fargestoffer? Kan du introdusere et system der brukte fargestoffer samles inn til resirkulering? Er du 100% kjent med hvordan du tar vare på plaggene du allerede har? Sammen med kunder og leverandører vil Tranemo jobbe for å minske påvirkningen av miljøet mest mulig i dag, i morgen og i fremtiden.

7


TRANEMO WORLD CARE World Care er Tranemo sitt initiativ for utviklingen av en bærekraftig virksomhet. Tranemo streber etter å utvikle verneklær i verdensklasse samtidig som vi minimiserer vår påvirkning av miljøet og holder høy etisk standard. Vi ønsker også å være en positiv kraft i samfunnet og på de virksomhetene vi holder til. På den bakgrunn blir Tranemo en kunde, partner og arbeidsgiver som aktivt bidrar for å bedre samfunnet i harmoni med miljøet. World Care består av fire fokusområder.

DEN GODE ARBEIDSGIVER Tranemo streber etter positivt å bidra til samfunnet der vi holder til. Som en bra arbeidsgiver skal vi tilby et bra fysisk og psykisk arbeidsmiljø, rettferdige betingelser og utviklingsmuligheter for den som ønsker det. Tranemo støtter også mange lokale klubber innenfor blant annet ski, orientering, ishockey og fotball.

CSR – BEDRIFTENS SAMFUNNSANSVAR Vi bryr oss om hvordan vi påvirker den verden vi lever i. Det er på den bakgrunn vi krever att alle våre underleverandører følger våre retningslinjer når det gjelder etikk og sosialt ansvar vedrørende: Tvangsarbeid: Alle former for tvangsarbeid er forbudt, inklusiv straffarbeid eller slavearbeid. ILO konvensjon nr. 29 og 105. Diskriminering: Vi godtar ikke noe som helst form for diskriminering på bakgrunn av hudfarge, kaste, etnisitet, sosial status, sivil status, seksuell legning, funksjonshemming, religion, nasjonalitet, alder, kjønn, politisk tilhørlighet og/eller fagorganisering. ILO konvensjon nr. 100 og 111. Barnearbeid: Vi følger internasjonale avtaler gjeldende mennesklige rettigheter, arbeidsforhold og vi har nulltoleranse mot barnearbeid. ILO konvensjon nr. 138 og 182. Barnekonvensjonen, artikkel 32. Fagorganisering og kollektive forhandlinger: Vi godkjenner valgte arbeidstakerrepresentanter og respekterer rettigheter som de ansatte har til å organisere seg og forhandle kollektivt i henhold til lovene i de landende de arbeider i. ILO konvensjon nr. 87 og 98. Erstatning: Vi garanterer at arbeid utføres på bakgrunn av godkjente ansettelsesforhold som fastsettes i henhold til gjeldende lover og praksis samt internasjonale arbeidsnormer. ILO konvensjon nr. 26 og 131. Arbeidstider: Vi følger gjeldende nasjonale lover og bransjestandarder vedrørende arbeidstider. ILO konvensjon nr. 1. HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet: Arbeidstakerens sikkerhet skal prioriteres på alle nivå. Arbeidsmiljøet må oppfylle de krav som settes av gjeldende HMS krav og forskrifter. Forretningsetikk: God forretningsetikk sammen med oppfyllelse av gjeldende lover og forskrifter er grunnen til god forretningspraksis. Vi har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon, inklusiv utpressing og bestikkelser. Miljø: Vi har stort fokus på hele tiden å forbedre oss og på en bærekraftig utvikling. Som ett minimumskrav skal alle våre underleverandører følge gjeldende miljølover og forskrifter.

8


MILJØ & KLIMA Vi må sammen hjelpe hverandre med å bygge et bærekraftig miljø for framtidens generasjoner. Selskapet drives ihht opprettet miljøpolicy og ambisjonen er å fortsette å minske produktene og selskapets miljøpåvirkning. Produksjonen skjer under strenge miljøkrav og vi tar kontinuerlig ansvar fra produktutvikling til ferdig produkt. Produktene er produsert med tekstiler og tilbehør som oppfyller kravene i REACH. De fleste av våre tekstiler er dessuten sertifisert i henhold til Øko-Tex 100, som innebærer kontroll av skadelige eller helsefarlige stoffer. Tranemo bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom sin tilslutning til FTI og Interseoh Group. Vi tar ansvar for innsamling av alle forpakninger vi bruker med tanke på gjenvinning. De mest miljøvennlige produktene er de som aldri produseres. Derfor arbeider vi stadig med å øke livslengden på produktene. For fremtiden engasjerer vi oss i å utvikle et miljøvennlig forpakningssystem og produkter som er bærekraftig. Tranemo er miljøsertifisert ihht ISO 14001. Tranemo Workwear AS er sertifisert og godkjent som Miljøfyrtårn.

Environmental Eye Environmental Eye er Tranemo sitt verktøy i produktutviklingsprosessen for å ta hensyn til miljøpåvirkningen gjennom hele produktets livssyklus. Med utgangspunkt i kundens risikoanalyse og brukerkrav strekker vi oss mot minst mulig miljøpåvirkning gjennom produktets levetid helt til det er utslitt og skal gjenvinnes.

Environmental Eye illusterer Tranemo sine åtte områder av miljø- og klimapåvirkning som må sees på fra et beskyttelses- og miljøperspektiv.

– og klimapåvirknin ø j l g Mi

irkning

og

6. Transport Optimal transport

3. Tilbehør Funksjon og sikkerhet

4. Design Varemerke, komfort og funksjon 5. Produksjon Sømkvalitet og leveringstid

klim ap å vir k

v apå m i kl

Brukerkrav Beskyttelsesnivå Risikoanalyse

Miljø – o g

7. Bruk Vask og reparasjon

2. Tekstilfinish Farge, følelse og beskyttelse

ng ni

8. Etter bruk Sortere og gjenvinne

1. Fiber og tekstil Personlige verneegenskaper

Mi lj

ø

KVALITET Fokus på kvalitet er gjennomgående i hele vår design- og utviklingsprosess, fra idè til ferdig produkt. Alle produkter designes og utvikles i Tranemo for å sikre riktig funksjon og passform. Vi prioriterer bruk av materialer med høy kvalitet og søm i Tranemo sin egen fabrikk. Vi gjør dette for å sikre at kundene får valuta for sin investering, at produktene holder i lang tid og at belastningen på miljøet er minst mulig. Tranemo er sertifisert ihht ISO 9001.

9


FLAME RETARDANT VERNEKLÆR MED NATURLIG FLAMMEHEMMENDE TEKSTILER FLAME RETARDANT inneholder et bredt utvalg av flammehemmende klær tilpasset de forskjellige risikoer og arbeidsoppgaver man kan bli utsatt for. Her finnes egne kolleksjoner tilpasset aluminiumsindustrien, energisektoren, gruvedrift og for tung sveis. Tranemo jobber kontinuerlig med produktutvikling da kravene stadig endres og blir strengere.

10

Naturlig flammehemmende

10

Cantex Hi-Vis

86

Tranemo Skinsafe™

14

Cantex 57

92

Risikovurdering

20

Cantex 54

Standarder & symboler

28

Outback Heavy Welding

100

Vedlikehold

38

Magma

104

Dame FR

40

Apex

108

Shell FR

46

Aramid

112

Stretch FR

50

Zenith

118

Office FR

56

Edge

126

Tera TX

58

Vinter

128

Tera TX Non-Metal

74

Undertøy

130

Tera TX Arc 2

82

Tilbehør

134

Hansker

144

98


11


Tranemo benytter kun naturlig flammehemmende fibre av høyeste kvalitet. Dette sikrer en permanent beskyttelse i hele plaggets levetid. Et multinorm konsept som tilsier at et plagg passer alle arbeidsoppgaver og beskytter mot alle risikoer, er noe Tranemo ikke går god for. Vi utvikler unike løsninger med høy grad av funksjon for hver enkelt risikosituasjon uten å gå på kompromiss med din sikkerhet.

12


Naturlig flammehemmende arbeidsklær Tranemo leverer kun naturlig flammehemmende arbeidsklær uten tilsatte kjemikalier. Dette garanterer brukeren beskyttelse gjennom hele plaggets levetid. De flammehemmende egenskapene ligger i fibrenes molekylstruktur og kan ikke vaskes eller slites ut. Plaggene er komfortable, har lett vekt og har en høy rive- og slitestyrke.

Tranemo Skinsafe™ Tranemo sikter mot en nulltoleranse av alvorlig ulykker på arbeidsplassen forårsaket av åpen flamme og hete. De rette verneklærne er en forsikring for brukerne om en ulykke inntreffer. Kombinasjonen av plagg vil avgjøre graden av beskyttelse. Tranemo Skinsafe™ er et beskyttelsessystem som beskytter fra huden og utover. Tranemo gir råd om behovet for flammehemmende undertøy, løsninger for alle årstider, design for spesielle funksjoner og naturligvis løsninger for både kvinner og menn. Tranemo utvikler egne kolleksjoner og Skinsafe systemer spesialtilpasset ulike bransjer og deres risiko.

Brukertest I samarbeid med våre største kunder gjennomfører vi brukertester for å sørge for at verneklærne har alle nødvendige funksjoner og at de fungerer i praksis. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller velger å ikke benytte verneklær.

Tekstilservice - Vask Industriell vask av flammehemmende plagg er ofte anbefalt for å forsikre seg om at plaggene er rene og trygge å benytte. For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi alltid at kunden testvasker plagget i henhold til vaskeinstruksene. Tranemo tester tekstilen etter 50 industrivask i henhold til EN ISO 15797 for: EN ISO 11612 A1 overflateantenning, EN ISO 20471 High Visibility og EN 1149-3 antistatisk. Siden EN ISO 15797 alltid testes på nye og rene plagg, tester Tranemo tilslutt plaggene gjennom brukertester og industrivask for å få et mest mulig realistisk resultat. I etterkant av denne brukertesten og industrivaskingen sjekker vi om plagget fortsatt tilfredsstiller våre høye kvalitetskrav. Tranemo utfører også egne interne vasketester før hver produksjon for nok en gang å sikre best mulig resultat for tekstilen og refleksen.

Verneklær for damer For å oppnå optimal sikkerhet er det helt avgjørende å ha verneklær som passer. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller unngår å bruke verneklær. Tranemo har derfor et omfattende utvalg av damemodeller og damestørrelser i kolleksjonene våre.

13


TRANEMO SKINSAFE™ LAG-PÅ-LAG BESKYTTELSESSYSTEM Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover. Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag oppnår brukeren en høyre beskyttelse med lavere vekt og bedre bevegelighet. Brukeren kan grunnet dette arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

14


LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan feil valg av undertøy gjøre at plagget antenner og smelter inn i huden. Det er derfor avgjørende å prioritere å benytte flammehemmende undertøy. Vårt flammehemmende undertøy har følgende fordeler: • • • •

Naturlig flammehemmende Myke og komfortable Antistatiske Trekker ikke til seg dårlig lukt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellomlag bør brukes for å øke komforten om man arbeider i kalde miljøer. Mellomlaget etablerer en luftspalte som isolerer mot kulde i tillegg til at det øker beskyttelsen mot en lysbue/åpen flamme betraktelig.

LAG 3 – SHIELD Ytterlagets primære funksjon er å gi beskyttelse. For at verneklærne skal brukes daglig er det avgjørende at de har optimal passform, høy komfort, bra bevegelsesfrihetet og gode lommeløsninger.

AIR GAP Luftspalten som dannes mellom de ulike lagene har den enestående egenskapen at den isolerer ikke bare mot kulde, men den øker beskyttelsen betraktelig. Dette fordi en luftspalte har en dårlig ledningsevne skulle du bli utsatt for en lysbue/åpen flamme.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

15


TRANEMO SKINSAFE™ KOMBINASJONER Ved bruk av flere lag med flammehemmende bekledning øker beskyttelsen betraktelig. Tranemo anbefaler bruk av to eller flere lag av flammehemmende bekledning for å holde deg varm og beskyttet. Tranemo vil fremover teste alle Skinsafe kombinasjonene på nytt i henhold til den nye testmetoden IEC 61482-1-1, som inkludert ELIM og de nye ATPV/EBT verdiene.

TO-LAGS-SYSTEM Ved krevende arbeid innendørs kan Tranemo Skinsafe™ i to lag være nok for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse. Plaggene i kombinasjonen er myke og lette og gir brukeren en god komfortabel situasjon til å jobbe effektivt gjennom hele arbeidsdagen.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 17,0 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

16

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1


TERA TX-SYSTEM Tera TX er vår absolutte bestselger når det kommer til energisektoren. Når Tera TX kombineres med ett eller flere lag av andre flammehemmende plagg, får brukeren et system som oppnår meget høy beskyttelse. Dette sammen med høy komfort og en kolleksjon som passer til arbeid under varierende intensitet og temperatur.

YOU

SKIN PROTECTION ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4 ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

INSULATION

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

40,5 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SHIELD

CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 40,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2 ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2 CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

ARC RATING 20,9 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX PIQUE - 5945 89 03 Arc Rating 6,3 cal/cm², PPE 1

17


CANTEX-SYSTEM Cantex er utviklet for arbeid innenfor smelteverk og mot smeltet jern spesielt. Et tre-lags-system er vanlig og en sikker kombinasjon til dette miljøet og andre tunge industrier der brukeren har høy risiko for å utsettes for en lysbue og strålingsvarme.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 40,7 cal/cm² PPE CATEGORY 4 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

SHELL FR-SYSTEM Benytt lag-på-lag systemet ved bruk av de naturlig flammehemmende skallplaggene. Flere lag både varmer, isolerer og øker den flammehemmende beskyttelsen. Skallplaggene har teipede sømmer og er vind- og vanntette i henhold til EN 343 samtidig som de opprettholder komforten og har meget gode pusteegenskaper.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 48,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

18

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MEGA TX 230IR - 5135 94 94 Arc Rating 21,3 cal/cm², PPE 2


EN ISO 11612 - STRÅLINGSVARME (C)

Ved å benytte et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud øker beskyttelsen mot et flertall av risikoene ved åpen flamme og/eller hete som blant annet strålingsvarme. Tekstilene testes i henhold til EN ISO 11612 og kodebokstav C måler egenskapene for å blokkere strålingsvarme. Testene gir to verdier; tiden det tar innen du kjenner varmen gjennom tekstilen (fornemmelsestid RHTI12), det vil si en temperaturøkning på 12°C samt tiden det tar for temperaturen på huden til å øke med 24°C (strålingsvarmeindeks RHTI24). Reaksjonstiden er tiden brukeren har på seg å reagere og flytte seg fra varmekilden for å unngå en brannskade. Testresultat C1, gir en strålingsvarmeindeks (RHTI24 – Radiant Heat Transfer Index) på 7-20 sekunder. For å nå C2 behøver du 2 eller 3 lag plagg som øker reaksjonstiden til 20-50 sekunder, det vil si det øker beskyttelsen mot strålingsvarme fra ovnen. Strålingsvarmeindeks (RHTI24) Fornemmelsestid (RHTI12)

2-lagssystem Magma HV Merino RX

Tid (s)

Reaksjonstid +12°C

Opprinnelig temperatur

2-lagssystem Outback HW Cantex JX

2-lagssystem Cantex 2.0 Cantex JX

+24°C

1 lag Magma HV

1 lag Outback HW

1 lag Cantex 2.0

Klasse

C2

C2

C2

C1

C1

C1

RHTI12

15,0

16,1

15,5

9,9

9,8

7,8

RHTI24

25,8

28,3

26,6

17,2

17,9

14,2

YOU

SKIN PROTECTION

SHIELD

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

OUTBACK HW - 5535 86 67 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 26,6 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 25,8 s MERINO RX - 6315 90 07 Radiant heat C1

MAGMA HV - 5636 87 94 Radiant heat C1

19


FLAMMEHEMMENDE

RISIKOANALYSE Alle selskaper er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse og tilby korrekt beskyttelse for sine ansatte. Når en slik risikoanalyse er gjennomført og eventuelle mangler eller problemer er oppdaget, er det tid for å kontakte Tranemo. Vi vil utvikle og tilby løsninger som sikrer at alle verneplagg som vi tilbyr har den riktige beskyttelse og funksjon som arbeidsoppgaven/miljøet krever. I mange tilfeller vil det være behov for å gå langt utover hva den enkelte standard krever for å oppnå dette.

20


RISIKOANALYSE

ENERGI / HØY SPENNING RISIKOANALYSE • • •

Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Trafikkulykker (arbeid utendørs)

Merino RX

Merino TX

Tera TX

Merino RX

Merino TX

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

RISIKOVURDERING Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden IEC 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471. En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikoene. Vi anbefaler at det ytre laget tilfredsstiller kravene til verneklær i kategori 2 og har en ARC RATING (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 kal/cm². Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av ARC RATINGverdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien.

TRANEMO SKINSAFE™

21


RISIKOANALYSE

SMELTEVERK OG STØPERI

JERN OG STÅL

RISIKOANALYSE • • • • •

Sprut av smeltet metall Flamme og varme Varmepåkjenning Lysbue (tilfeldig) Trafikkulykker (begrenset) Cantex JX

RISIKOVURDERING Smeltet metall som fester seg på plagg kan forårsake brannskade. For å minimere denne risikoen definerer EN ISO 11612 D og E designkrav på plagget, slik som lukkede lommer og skjulte metalldeler. Heteslag er også en risiko i slike miljøer. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen anbefaler vi et Tranemo Skinsafe system med 2 eller 3 lag. Luftspalten som er mellom lagene beskytter brukeren fra varmen og energien. Mange av Tranemo plaggene inkludere også noen synbarhets effekter for å unngå trafikkrelaterte ulykker.

Cantex Pro 145

ALUMINIUM

Merino RX

Zink Zink er utfordrene da smeltet zink kleber seg til de fleste tekstiler. Tranemo sin Apex kolleksjon har et ytre lag i aramid som ikke vil gå i oppløsing selv om zink skulle feste seg til tekstilen. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen har Apex dobbelt lag med tekstil i front av jakken og buksen. Ved arbeid med smeltet zink behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612, produsert i en tekstil med høyere nedbrytningstemperatur enn 420°C (smeltetemperaturen for zink). Andre metaller Andre metaller som legeringer har forskjellig smeltetemperaturer, viskositet og produksjonsmetoder som vil påvirke verneklærne på forskjellige måter. Dersom du arbeider med andre typer av smeltet metall, ta gjerne kontakt med Tranemo for hjelp til å finne riktig løsning for din bedrift.

22

Magma

ZINK

Stål og Jern Ved arbeid med smeltet jern eller stål behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E1-E3 der høyeste nivå er E3. Dersom tekstilen kan håndtere smeltet jern, vil den normalt også være godkjent for smeltet kobber, smeltet fosfor bronse og smeltet messing. Aluminium Ved arbeid med smeltet aluminium behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 D1-D3 der høyeste nivå er D3. Dersom tekstilen kan håndtere smeltet aluminium, vil det også normalt være godkjent for smeltet aluminiumbronse og smeltede mineraler.

Cantex 57

Cantex JX

Apex

TRANEMO SKINSAFE™


RISIKOANALYSE

SVEIS RISIKOANALYSE • Sveiseglør • Åpen flamme & hete • Varmepåkjenning

RISIKOVURDERING Når du arbeider med tungsveis hele dagen behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11611 klasse 2, som er det høyeste beskyttelses nivået, i kombinasjon med EN ISO 11612. Standarden styrer i stor grad designet av plagget da sveiseglør ikke skal sette seg fast eller havne i lommer. Verneklærne påvirkes av UV- og strålevarme som igjen kan gi brukeren heteslag. For å unngå dette har våre plagg ventilasjonsåpninger. For å isolere seg mot varmestrålingen og for å øke beskyttelsen anbefales det å bruke Tranemo Skinsafe system i 2 eller 3 lag.

Valg av beskyttelses plagg avhengig av prosess Klasse 1

Manuell sveising med små forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Gassveising, TIG sveising, MIG sveising, Micro plasmasveising, Lodding, Punktsveising, Metallbue sveising (MMA, med rutile elektrode)

Klasse 2

Manuell sveiseteknikk med tunge forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Metallbue sveising (MMA - med basiske eller celluloseelektroder), Gassmetallbue sveising - MAG med høy strømstyrke, Buesveising med rørtråd, Meisling, Plasmaskjæring, Oksygenskjæring, Termisk sprøyting og Syreskjæring.

Valg av beskyttelses plagg avhenger at miljø Klasse 1

Håndtering av maskiner; Oksygenskjæringsmaskiner, Plasmaskjæremaskiner, Motstandssveising, Termisk sprøyting og Benkesveising.

Klasse 2

Håndtering av maskiner; I et begrenset område sveising eller skjæring over hodet eller i liknende unaturlige stillinger.

Cantex JX

Outback Heavy Welding

TRANEMO SKINSAFE™ 23


RISIKOANALYSE

JERNBANE RISIKOANALYSE • • • •

Tog påkjørsel Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Sveiseglør (begrenset)

Merino RX

Edge

Merino RX

Zenith

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOVURDERING For å synes bedre ved arbeid på toglinjene har du behov for verneklær sertifisert ihht EN ISO 20471, i kombinasjon med EN ISO 11612 og IEC 61482-2 grunnet risikoen for en lysbue. En lysbue består av flere ulike risikoer som påvirker verneklærne på ulike måter. Med riktig løsning kan plaggene være med på å minimere effektene av disse risikoene. Tranemo anbefaler å bruke et Tranemo Skinsafe™system der det ytre laget har PPE 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm². Alle våre lysbue sertifiserte plagg har en en Arc Rating-verdi oppgitt på utsiden av plagget for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien. Ved arbeid på toglinjene kreves det at du har komfortable og funksjonelle verneklær som er tilpasset de risikoer som du kan bli utsatt for under en arbeidsdag. Om du jobber med sveising behøver du verneklær sertifisert ihht EN ISO 11611 eller tilbehør som kompletterer dine vanlige verneklær. Ved arbeid på toglinjene i Storbritannia er det i tillegg krav til den nasjonale standarden RIS-3279-TOM som defininerer den fluoriserende orange fargen og designet på Edgeplaggene, i henhold til denne standarden må plagget være minst sertifisert i henhold til EN ISO 20471 class 2.

TRAFIKKERT MILJØ RISIKOANALYSE • Påkjørsel RISIKOVURDERING Når du benytter flammehemmende klær og arbeider utendørs, nær kjøretøy i bevegelse, trenger du verneklær som er sertifisert ifølge EN ISO 20471 for å forsikre deg om at du er synlig i både dagslys og i mørket. Jo større grad av eksponering for trafikk, desto høyere Hi-Vis-klasse skal du ha på verneklærne. Nødvendig beskyttelsesnivå er definert i den lokale risikovurderingen. Les mer vedrørende HIGH VISIBILITY på side 150-153.

24


RISIKOANALYSE

GRUVE RISIKOANALYSE • • • • •

Trafikkulykker (store kjøretøy i gruve og dagbrudd) Åpen flamme og hete Eksplosjonsfare Lysbue (enkelte yrkesgrupper) Sveiseglør (begrenset)

RISIKOVURDERING Ved arbeid i et gruvemiljø er det behov for klær sertifisert i henhold til EN ISO 20471 for å være synlig for de store kjøretøyene som brukes i dagbruddet og i gruvegangene. Sjåførene av de enorme kjøretøyene har store dødvinkler og derfor kan plagg med høy synbarhet være avgjørende. I ATEX-miljøer der brukeren håndterer sprengelementer eller beveger seg i gruvegangene i nærheten av metan/naturgass, anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN 1149-5 i kombinasjon med EN ISO 11612. De antistatiske egenskapene i et plagg minimerer risikoen for gnistdannelse (antenningskilde) som kan forårsake en eksplosjon. Hovedvekten av Tranemo sine flammehemmende plagg er EN 1149-5 sertifisert og har antistatiske fibre vevd inn i tekstilen. Om et plagg har metalldetaljer må de være tildekket under bruk i henhold til designkravene i standarden. Tranemo har også et stort utvalg av totalt metallfrie plagg. I gruvedrift arbeider de fleste med vedlikehold og infrastruktur. For elektrikerne finnes det en risiko for lysbue. Med riktig løsning av verneklær med standarden IEC 61482-2 kan effektene av disse risikoene minimeres. Tranemo anbefaler et Tranemo Skinsafe system med et ytre lag som oppfyller PPE 2 med en Arc Rating (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm². Alle våre lysbue godkjente plagg har ATPV verdien opplyst på de flammehemmende etikettene som er festet på utsiden av plaggene. Dette for å gjøre det lett for deg å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien. Ved sveising må tekstilen klare EN ISO 11611 eller så bør de vanlige verneklærne kompletteres med sveisetilpasset tilbehør.

Merino RX

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ 25


RISIKOANALYSE

EXPLOSIVE MILJØER RISIKOANALYSE • Eksplosjonsfare • Varme og flammer RISIKOVURDERING Ved arbeid i eksplosive miljøer anbefaler Tranemo arbeidsklær som er sertifisert ihht EN 1149-5 i kombinasjon med EN ISO 11612. Plaggenes antistatiske egenskaper minimerer risikoen for en gnistdannelse som igjen kan forårsake en eksplosjon. Dette er vesentlig ved arbeid med petrokjemi, gass og innen områder med høy eksplosjonsfare.

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

De alle fleste av våre flammehemmende plagg er sertifisert ihht EN 1149-5. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse. Dette på bakgrunn av at gjennom bruk og slitasje kan den antistatiske beskyttelsen bli påvirket. Det er også av høyeste viktighet at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer. Antistatiske plagg har antistatiske fibre i tekstilen i tillegg til at alle metalldeler er skjulte ihht designkravene i standarden. Kolleksjonen Tera TX Non-Metal med forhøyet synbarhet er spesialtilpasset ATEX-miljøer. Atex soner for gass, fukt og damp

26

Atex soner for støv

Sone 0

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.

Sone 20 Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.

Sone 1

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.

Sone 21 Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.

Sone 2

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

Sone 22 Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.


RISIKOANALYSE

PETROKJEMI RISIKOANALYSE • • • • •

Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø Varme og flammer Sprut av kjemikalier Trafikkulykker (begrenset) Lysbue (industrielektrikere)

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ RISIKOVURDERING Ved arbeid innen petrokjemisk industi anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. De antistatiske egenskapene i plagget minimerer risikoen for en gnistdannelse (kilde til antenning) som igjen kan forårsake en eksplosjon og er svært viktig. De fleste Tranemo tekstiler som er godkjente i henhold til EN 13034 har en behandling som beskytter mot kjemikalier. Det er viktig å velge riktig tekstil som beskytter mot det kjemikaliet som brukes i bedriften. Disse plaggene har behov for industriell vask der plaggene også blir impregnert på nytt i etterkant av vaskingen for å beholde EN 13034 godkjenningen. Ved risiko for en lysbue vil du trenge plagg som også er sertifisert i henhold til IEC 61482-2. Ved risiko for trafikkrelatert ulykke skal klær også være sertifisert i henhold til EN ISO 20471.

ELEKTRISK BILINDUSTRI RISIKOANALYSE • •

Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme

Merino RX

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOVURDERING Ved arbeid med elektriske biler anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 og IEC 61482-2. Ved arbeid med bilbatterier og defekte bilbatterier vil det være en risiko for en lysbue. Ved å bruke riktige plagg godkjente i henhold til IEC 61482-2 vil virkningen av disse risikoene minimaliseres. Her anbefaler vi en Tranemo Skinsafe kombinasjon med et ytterlag godkjent i PPE 2 og en Arc Rating (ATPV eller EBT verdi, i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm. Alle våre lysbue godkjente plagg har ATPV verdien opplyst på de flammehemmende etikettene som er festet på utsiden av plaggene. Dette for å gjøre det lett for deg å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien. Ved sporadisk sveising anbefaler vi at tekstilen også er godkjent i henhold til EN ISO 11611 eller bruk av sveisetilbehør for ytterligere beskyttelse. Tera TX Non-Metal kolleksjonen er tilpasset denne industrien ettersom den er godkjent i ovennevnte standarder og er metallfri og ripefri.

27


FLAMMEHEMMENDE

STANDARDER & SYMBOLER PPE-Forordningen (EU) 2016/425 Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å utføre en risikoanalyse i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. • • •

Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. PPE (Personal Protective Equipment – Personlig verneutstyr) skal brukes når risikoen ikke kan unngås eller elimineres. Innen innkjøp av PPE-utstyr skal arbeidsgiver vurdere og analysere risikoene for å kunne bestemme hvilke funksjoner PPE-utstyret må ha for å beskytte brukeren mot disse risikoer.

Hovedgrunnen for å bruke flammehemmende klær er å sikre seg mot at klærne tar fyr og/eller begrense spredning av flammene slik at man får tid til å reagere og komme seg i sikkerhet ved en ulykke. Det finnes forskjellige sertifiseringer og symboler for forskjellige typer risiko. Tranemo vil gjerne sørge for at du velger den riktige kombinasjonen i forhold til risikovurderingen. Alle Tranemo sine verneplagg følger PPE-Forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europeiske (EN) standardene for verneklær som omfattes av forordningen. Alle plaggsertifikat med Declaration of Conformity finnes tilgjengelig på vår hjemmeside. Sertifikat i henhold til det gamle PPE-Direktivet gjelder til utløpsdato og er komplementert med Declaration of Conformity i henhold til den nye PPE-Forordningen. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg i henhold til PPE-Forordningen. PPE-Forordningen inneholder 3 kategorier. Kategori I - lav risiko for personskader (f.eks. regnbeskyttelse EN 343) Kategori II - risiko for personskader (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, Varme og flammer) Kategori III - høy risiko for personskader (f.eks. Lysbue IEC 61482-2, smeltet metall EN ISO 11612 D, E). Tranemo sine kategori III-plagg inngår i et kvalitets overvåkningssystem (Modul D i henhold til PPE-Forordningen) for å forsikre seg om at plaggene er sikre å bruke. De er merket med CE og nummeret fra organet som har typegodkjent våre kategori III-plagg.

YOU ARE WORTH DEFENDING 28


STANDARDER & SYMBOLER

CE-merking av verneklær Alle verneklær fra Tranemo er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-forordningen (EU) 2016/425. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som er montert innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD

Informasjonssymbol Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt Tranemo plagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen.

TRANEMO SKINSAFE

User guideline Flame Retardant clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2: 2018

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

EN ISO 20471

YOU

SKIN PROTECTION

Tranemo Skinsafe Tranemo Skinsafe-symbolet vises på plagg som kan kombineres i ett Skinsafe-system og anbefales av Tranemo. For mer informasjon, se side 14.

User guideline High Visibility clothing

AIR GAP

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

29


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11612 Verneklær som beskytter mot varme og flammer

Denne standarden spesifiserer verneplagg når du arbeider et sted hvor det er risiko for at plaggene kommer i kontakt med varme og flammer og er grunnbeskyttelsen for alle Tranemo sine flammehemmende plagg. Flammehemmende plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 D og E er alltid kategori III-plagg i henhold til PPE-forordningen. For en komplett beskyttelse av kroppen, skal verneklærne dekke nakke, overkropp, armer og ben i et plagg, en kjeledress eller en bukse + jakke løsning der begge plagg har samme beskyttelsesnivå. Standarden er inndelt i forskjellige kategorier, der bokstavkodene viser hvilke krav for varme og flammer plagget tilfredsstiller. Minst to kategorier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes. Bokstavkode A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angitt på CE-etiketten sammen med dette symbolet. Bokstavkodene er klassifiseringer på forskjellige nivåer, der det høyeste tallet er det høyest testede nivået. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg mot varme og flammer. Kodebokstav B måler tekstilens egenskap til å blokkere konvektiv hete, mens kodebokstav C måler egenskapen for å blokkere strålingsvarme. Når tekstilen testes for konveksjonsvarme, åpen flamme (B) og strålingsvarme (C) får du to verdier. Den første verdien er den tid det tar for hudtemperaturen under tekstilen å øke med 12°C (hudtemperaturen er på omtrent 47-49°C) som er da du kjenner varmen. Den andre verdien er den tid det tar for hudtemperaturen å øke opp til 24°C (hudtemperaturen er på omtrent 59-61°C) som er når du risikerer andregrads forbrenning. Tiden for temperaturøkningen mellom 12°C og 24°C er tiden du har på deg for å reagere og fjerne deg fra varmekilden. Tranemo anbefaler normalt nivå B1 ettersom denne lar brukeren reagere i tide for å flytte seg bort fra varmekilden. Innen metallurgi må en beskytte seg mot strålingsvarme for å unngå heteslag. Testresultatet C1 gir en reaksjonstid på 7-20 sekunder. For å nå C2 behøver du 2 eller 3 lag med plagg, noe som øker reaksjonstiden til 20-50 sekunder, det vil si det øker beskyttelsen mot strålingsvarmen fra ovnen. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet aluminium, vil den normalt være godkjent mot smeltet aluminiumbronse og smeltede mineraler. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet jern, vil den normalt være godkjent mot smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller eller legeringer enn aluminium (D) eller jern (E), kan du ta kontakt, så vil vi hjelpe deg med å finne de rette tekstilløsningen for din risikovurdering. Tranemo har i samarbeid med forskjellige kunder gjennomført omfattende tekstiltester og på bakgrunn av disse utviklet Magma, Cantex og vår nye tekstil Apex. A1, A2

Krav om begrenset flammespredning; A1: Overflateantenning A2: Kantantenning.

B (1-3)

Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen flamme

C (1-4)

Beskyttelse mot strålingsvarme

D (1-3)

Beskyttelse mot smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mot smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mot kontaktvarme

Den amerikanske standarden for beskyttelse mot varme og flammer heter NFPA 2112 og er mer fokusert på eksplosjonsartet flamme og offshore, enn på tung landbasert industri som den europeiske standarden er. Den europeiske standarden inkluderer også test mot smeltede metaller. Den største forskjellen på den amerikanske standarden er testen vedrørende forkullingslengden (vertikal test ASTM D64B) som er gjennomført etter 100 vask og testen vedrørende eksplosjonsartet flamme (dukketest ASTM F1930). Den europeiske standarden har en valgfri dukketest (ISO 13506) som kan brukes om det ønskes en komplett plaggtest mot en eksplosjonsartet flamme. EN ISO 11612 er en internasjonal standard som også er godkjent i USA der testene utføres etter 5 vask i henhold til standarden.

30


STANDARDER & SYMBOLER

IEC 61482-2:2018 Verneklær mot termisk fare ved lysbue

Denne standarden spesifiserer verneklær for arbeid med høy spenning på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes, og det foreligger risiko for lysbue. Verneklær mot lysbue er kategorisert som kategori III plagg i henhold til PPE-Forordningen. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for lysbue.

Tranemo kommer under en overgangsperiode å ha verneklær merket med begge symbolene. IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tranemo sine verneklær er merket med IEC 61482-2 som omfatter begge testmetoder for lysbue: EN 61482-1-1 Open Arc test som involverer et middels spenningsområde (>1000V) og EN 61482-1-2 Box test som involverer et lavt spenningsområde (400V). Begge tester omfatter forskjellige risikonivåer. EN 61482-1-1 - Denne standarden tester beskyttelsesnivået på plagget ved hjelp av en åpen lysbue. Testmetoden er tilsvarende den amerikanske lysbue standarden ASTM F1959 og resulterer i en Arc Rating; ATPV (Arc Thermal Performace Value) og/eller EBT (Energy Break Open Threshold). Både ATPV og EBT er basert på en 50% sannsynlighet for en 2-grads forbrenning. I USA brukes NFPA 70E for å håndtere risikovurderingen omkring en lysbue. NFPA 70E er også inkludert i den oppdaterte IEC 61482-2 som et hjelpemiddel i risikoanalysen. For å kunne publisere den europeiske versjonen av denne standarden og for å følge PPE-Forordningen som krever en 0% sannsynlighet for en skade/2-grads forbrenning, inneholder den europeiske Open Arc testen en ny verdi: ELIM. (Incident Energy Limit) Tanken med ELIM er å eliminere risikoen for en 2-grads forbrenning og for å hjelpe til med å beskytte brukeren på en sikker måte uten å øke andre risikoer eller å forhindre arbeidet. Alle tre verdiene (ATPV/EBT/ELIM) er basert på Stoll kurven og en rekke tester er utført på tekstilen/tekstillagene for å finne Arc Ratingen. Resultatet er gitt i cal/cm² og viser hendelsesenergien som plagget er forventet å beskytte mot en 2-grads forbrenning. Dette er igjen til stor hjelp i valg av riktig beskyttelse. Den nye merkingen kan inkluderer ELIM, ATPV eller EBT som nevnt ovenfor. Tranemo vil ha begge verdiene på merkingen ettersom ELIM viser hvilken Arc Rating der du har 0% sannsynlighet for en 2-grads forbrenning og ATPV/EBT ettersom de har sammenheng med den amerikanske risikoanalyse standarden NFPA 70E. Denne refererer kun til ATPV og EBT i deres PPE kategorier for de forskjellige risikonivåer. Tranemo vil fortløpende teste alle tekstilene og på bakgrunn av endringene i standarden vil vi se forskjellige ATPV/EBT verdier sammenlignet med før på enkeltplagg og i Tranemo Skinsafe systemene. Som beskrevet i NFPA 70E og gjennom erfaringene med Tranemo Skinsafe testene, lag på lag av Arc ratede plagg er en effektiv tilnærming for å oppnå den nødvendige Arc Rating med minst antall lag og sammenlagt vekt. Dette tilbyr den nødvendige beskyttelsen sammen med høy grad av brukerkomfort og øker sjansen for at verneklærne blir brukt. Den store forskjellen som noen ganger forekommer i verdiene til ELIM og ATPV/EBT viser hvor viktig det er med flere lag i ditt Tranemso Skinsafe system for å nå nødvendig beskyttelse. Luftspaltene som oppstår mellom lagene vil gi deg ekstra beskyttelse og en positiv margin. Det er viktig å forstå at Arc Ratingen for hele systemet ikke bare kan bestå av å kalkulere Arc Ratingen for de forskjellige lagene. Eneste måte å finne dette på er å teste lagene og plaggene slik de skal bæres. Det er dette som er Tranemo Skinsafe – lag-på-lag test som gir en større mulighet for å finne korrekt PPE kombinasjon som passer til risikoanalysen. ASTM F1506 er den amerikanske standaren for lysbue-risikoer. I standarden testes tekstilene også med Open Arc testen ASTM F1959, som ligner på den europeiske standarden IEC 61482-2 for tekstiler og plagg. Den største forskjellen på de amerikanske mot de europeiske standardene er kravet på test av forkullingslengden der maksimumsverdi fastsettes. Testen blir gjort etter 25 vask og for å bli godkjent skal forkullingslengden bli maks 152 mm etter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet tekstilene som er utviklet mot elektrikere; Tera TX og Aramid 6.4FC ettersom resultatet gir en brukbar indikasjon på tekstilens flammehemmende egenskaper ved en eventuell lysbue-ulykke. (Elektrisk isolerende verneklær som beskytter mot elektrisitet eller klær som er egnet for arbeid der du bevist utløser en lysbue (buesveising eller plasmaskjæring etc) er ikke dekket gjennom den europeiske standarden IEC 61482-2)

31


STANDARDER & SYMBOLER

Risikoanalyse ved fare for lysbue Dokument som NFPA 70E og ISSA Guidelines hjelper til med å bedømme risikoer ut ifra et praktisk perspektiv. Faren med en lysbue inkludere termiske effekter, høy lyd, sjokkbølge, splinter, smeltet metall, optisk stråling og andre effekter. Det er derfor viktig å gjøre en risikovurdering som ivaretar alle disse farene. For å få tilstrekkelig beskyttelse er det viktig at hele kroppen blir beskyttet med for eksempel hjelm m/visir, hørselvern, hansker og vernesko sammen med verneplagg fra Tranemo.

Den amerikanske standarden for elsikkerhet på arbeidsplassen NFPA 70E er en konsensusstandard om hvordan en beskytter brukeren mot risikoen av en lysbue. NFPA er utformet for å hjelpe de ansatte og arbeidere å forstå elektriske farer og forklarer: risikovurdering og valg av verneklær ved risiko for lysbue og sikre elektriske arbeidsmetoder. Arc Ratingen (ATPV/EBT) deles inn i fire PPE-kategorier (Personal Protective Equipment – Personlig Verneutstyr). Tranemo anbefaler at ditt ytre lag gir minst 8 kal/cm² (PPE 2/CAT 2). PPE PPE PPE PPE

1 2 3 4

/ / / /

CAT CAT CAT CAT

1 2 3 4

– 4-8 kal/cm² – 8-25 kal/cm² – 25-40 kal/cm² – >40 kal/cm²

EN 61482-1-2 Box test - tester APC (Arc Protection Class) for tekstilene ved hjelp av en kontrollert og rettet lysbue. APC 1 (tidligere Klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V) APC 2 (tidligere Klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V) Et plagg med ett lag vil i de fleste tilfeller tilfredsstille APC 1. For å oppnå APC 2, anbefales et system med 2 eller 3 lag, eller en tykkere tekstil som for eksempel en vintertekstil.

EN 1149-5 Verneklær med elektrostatiske egenskaper

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i eksplosive miljøer, dvs. ATEX-miljø der det er risiko for at plaggene lager gnister som kan antenne eksplosive stoffer. For å kunne CE-merke plagg med dette symbolet, testes tekstilens antistatiske funksjon ifølge EN 1149-1 (overflatemotstand) eller EN 1149-3 (ladningsnedbrytning). Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for antistatiske/ATEX-plagg. Med antistatiske egenskaper og riktig design elimineres risikoen for en gnistdannelse. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse. Dette grunnet bruk og slitasje kan påvirke de antistatiske egenskapene. Det er også viktig at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer.

Atex soner for gass, fukt og damp

32

Atex soner for støv

Sone 0

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.

Sone 20 Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.

Sone 1

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.

Sone 21 Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.

Sone 2

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

Sone 22 Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11611 Verneklær for bruk i sveising og beslektede prosesser

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i sveisearbeid eller beslektede prosesser der det er risiko for at små dråper av smeltet metall fester seg til klærne, kort kontakt med åpen flamme, strålingsvarme fra sveisebue, elektrisk støt fra kort og uforvarende kontakt med elektriske ledere med spenning opp til ca. 100 V DC under normale sveiseforhold. Denne standarden er inndelt i to forskjellige klasser med forskjellig risikonivå. Tekstilens funksjon ved sveising testes med 15 dråper (klasse 1) eller 25 dråper (klasse 2) med smeltet metall. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg til sveising. UV- og strålingsvarmen fra sveising utfordrer verneklærne og for å forhindre at brukeren blir påvirket har tekstilene godkjent i EN ISO 11611 klasse 2 ofte en tyngre vekt. Klasse Beskrivelse

Antall testede dråper

*Strålingsvarme, RHTI24 (Reaksjonstid, sekunder)

Elektrisk motstand Ω

1

Beskyttelse mot mindre risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker lavere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme.

15

≥7

> 105

2

Beskyttelse mot mer risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker høyere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme.

25

≥ 16

> 105

*Les mer om strålingsvarme på side 19. De fleste av Tranemo sine flammehemmende tekstiler klarer minst klasse 1 i standarden. Sliping og kapping er de risikoer som utgjør den tøffeste utfordringen for tekstilen, ettersom ved sliping og kapping så drypper det alltid mer enn de 25 dråpene som testes i klasse 2. Tranemo utfører egne sveisetester og sliping/kapping tester på tekstilen kombinert med testing i samarbeid med kunder. Tranemo har forskjellige anbefalinger for ulike typer av sveising.

EN ISO 14116 Begrenset flammehemming

Denne standarden brukes ofte for klær og tilbehør der det er lavere krav til de flammehemmende egenskapene slik som Hi-Vis releksvester, regntøy, knebeskyttelse og sokker. Standarden er inndelt i tre klasser, der indeks 3 er det høyeste nivået. Plagg med indeks 3 skal brukes i kombinasjon med tekstiler ifølge EN ISO 11612. (Plagg med indeks 1 skal ikke brukes nærmest huden.) Denne standarden har ikke noe eget symbol/piktogram. Vi har valgt å bruke en flamme som symbol for å indikere at dette er flammehemmende plagg.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angir minimum konsentrasjon av oksygen, uttrykt som en prosentandel, som gjør det mulig at en tekstil kan brenne. Den angir plaggets beskyttelse mot relativ antennelighet og skal være over 25% om den skal kunne betraktes som flammehemmende. Vi tester LOI-verdien for våre tekstiler og angir den på den utvendige etiketten på flammehemmende verneklær. LOI-verdien er en måte å indikere nivået for flammehemmende beskyttelse som et plagg gir, og gjør det enklere for brukeren å sammenligne og velge riktig beskyttelsesnivå. LOI er avhenging av de flammehemmende fibrene/ fiberkombinasjonene og vekten på tekstilen. Tranemo utfører forløpende flammehemmende tester på hvert nytt parti av tekstil for produksjon for å forsikre seg om at den tilfredstiller den høye beskyttelsen som kreves. Eksempel på LOI verdi: Vanlig bomull 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Ull 25% og kjemisk behandlet flammehemmende bomull 28%.

Tranemo tekstiler 811 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 880 882 / 883 901 902 903 920 942 943

Tera TX Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramid Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 1210 Cantex 2.0 Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR

LOI 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 34,3% 32,3% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5%

33


STANDARDER & SYMBOLER

EN 13034 Type PB [6] Verneklær mot flytende kjemikalier

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd. I henhold til standarden EN 13034 kan følgende kjemikaliegrupper/kjemikalier testes: Kjemikaliegruppe Kjemikalier Syre H2SO4 30% (svovelsyre) Baser NaOH 10% (natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda) Aromatisk hydrokarbon O-xylen Alkohol Butanol EN 13034 dekker fire forskjellige grupper av kjemikalier og det høyeste nivået er 3. For å klare testen og kunne bruke EN 13034-symbolet i CE-merkingen må minst en kjemikalie oppnå nivå 3 på egenskapen for å støte bort kjemikalie på tekstilen. I tillegg må minst en kjemikalie oppnå klasse 2 på kjemikaliets egenskap for å penetrere tekstilen. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg som beskytter mot kjemikalier. Ved valg av plagg som beskytter mot kjemikalier (EN 13034) er det viktig å kontrollere hvilken kjemikaliegruppe/kjemikalie som er relevant for ditt arbeidsmiljø og at den aktuelle kjemikalien er testet på det aktuelle plagget. Normalt er ikke alle fire kjemikaliegruppene relevante i forhold til risikoanalysen. Om du arbeider med andre kjemikalier eller andre konsentrasjoner av ovenstående kjemikalier, ta kontakt med oss for å finne den beste løsningen med plagg/tekstil ihht din risikovurdering. Legg merke til at FC-finnish som brukes for en EN 13034 sertifisering må aktiviseres gjennom å varme opp plagget etter hver vask. Verneklærne må impregneres på nytt etter behov. Industrielle vaskerier har prosesser for å gjøre dette på en riktig måte. Tranemo tester fortløpende tekstilenes vannavvisning i henhold til ISO 4920 (spray test) og oljeavvisning i henhold til ISO 14419 for å sikre at tekstilene har korrekt behandling. For å oppnå EN 13034 på Tranemo sitt sortiment, bruker Tranemo en behandling som oppfyller kravene i forhold til bruk av fluor kjemikalier i Norge og i kravene i EU REACH. Cantex 2.0

Cantex 240IR

Aramid

Aramid HV

H2SO4 (30%)

3

3

3

3

3

3

2

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

O-xylen

0

-

0

3

0

Butanol

0

-

0

3

H2SO4 (30%)

3

3

2

3

Na OH (10%)

3

3

3

O-xylen

0

-

Butanol

0

-

Testresultat for materialet (klasse) Syre Materialets egenskap til å Baser støte bort kje- Aromatisk mikaliegruppe/ hydrokarbon kjemikalier. Alkohol KjemikaSyre liegruppe/ Baser Kjemikaliers egenskap til å Aromatisk hydrokarbon trenge igjennom materiaAlkohol ler.

”-” Kjemikaliegruppe/kjemikalie ikke testet ”0” Kjemikaliegruppe/kjemikalie klarer ikke testen

34

Tera TX Outback Outback Mega TX HW 250 230IR

Ara TX

Windtech FR340

Apex

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

-

2

1

3

3

3

0

-

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

2

0

2

-

3

1

-

3

0

3

0

3

2

3

0

-

3


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 20471 Verneklær med høy synbarhet

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CE-merke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg med høy synlighet. Den amerikanske standarden for høy synbarhet heter ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 er en internasjonal standard som også er godkjent av USA. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Sertifiserte kombinasjoner – klasse 3 system Et synbarhetsplagg som ikke oppnår EN ISO 20471 klasse 3 kan kombineres sammen med andre Tranemo synbarhetsplagg for å oppnå den høyeste synbarhetsklassen – ett klasse 3 system. For eksempel en jakke som kun oppnår klasse 2 og som brukes sammen med en bukse/selebukse i klasse 1 eller 2 for å oppnå en klasse 3 system-godkjenning. Noen av Tranemo sine jakker og t-shirts oppnår ulike EN ISO 20471 klasser i ulike størrelser. Selv disse kan kombineres til et klasse 3 system i alle størrelser. Om et plagg er sertifisert som et klasse 3 system vises det ved plaggets produktbeskrivelse. Det indikeres også med symbolet nederst på plaggets CE-etikett. Tabellen nedenfor viser Tranemo sine sertifiserte kombinasjoner og hvilken klasse de oppnår. Overdeler skal brukes over selebukser for å oppnå standardens krav ved kombinasjons sertifisering.

Gruppe A – Overdeler med refleks på arm Klasse 3-system, klassifisering i henhold til EN ISO 20471

Sertifiserte kombinasjoner med Tranemo bukse/selebukse klasse 1

Sertifiserte kombinasjoner med Tranemo bukse/selebukse klasse 2 Klasse for sertifisert system

Art.No

Overdel

Størrelse

Klasse overdel

Klasse for sertifisert system

5030 89

Collegejakke

XS-S

2

3

3

5039 89

Collegejakke Dame

Dame

2

3

3

5070 89

Collegegenser

XXS

2

3

3

5071 89

T-skjorte

XXS-M

2

3

3

5135 94

Skalljakke

XS-S

2

3

3

5136 94

Skalljakke

XS-S

2

3

3

5145 95

Softshelljakke

XS-S

2

3

3

5149 95

Softshelljakke Ladies

Dame XS-M

2

3

3

5233 95

Softshelljakke

XS-S

2

3

3

5238 84

Jakke Dame

Dame XS

2

3

3

5270 89

Collegegenser

XXS

2

3

3

5339 84

Jakke

XS->

2

3

3

5834 81

Jakke

XS->

2

3

3

5838 81

Jakke Dame

Dame S->

2

3

3

5839 81

Jakke Dame

Dame S-M

2

3

3

5884 81

Jakke

XS->

2

3

3

2

2

3

2

2

3

1

1

3

Gruppe B – Overdeler med refleks på arm Klasse 2-3-system, klassifisering i henhold til EN ISO 20471 5271 89

T-skjorte

XXS-M

Gruppe E - Overdeler uten arm eller kort arm uten refleks Klasse 2-3-system, klassifisering i henhold til EN ISO 20471 5869 81

Vest med vinterfôr

XS->

Gruppe C – Overdeler med refleks på arm Klasse 1/3 system, klassifisering i henhold til EN ISO 20471 5075 89

Collegegenser

XXS->

35


STANDARDER & SYMBOLER

RIS-3279-TOM ISSUE 1 Synbarhets standard for den britiske jernbanen

Standarden definerer den orange fuoriserende fargen og designet av plaggene, som for eksempel EN ISO 20471 klasse 2 plagg med mindre bruk av kontrastfarge.

EN 342 Verneklær mot kulde

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. En plaggkombinasjon (f.eks en to-delt løsning med bukse og jakke eller kjeledress) må oppnå et resultat på varmeisolering og luftgjennomtrenging for å kunne bruke CE-merkingen EN 342. Test med vanngjennomtrenging er valgfri. En komplett plaggkombinasjon består av et 3-lags system som f.eks undertøy, (et lag innest på kroppen nærmest huden) et isolerende mellomlag og et ytterlag med sertifiserte plagg sammen med sokker, balaklava, hansker og støvler. Verdien oppnådd på varmeisoleringen gir en minimumstemperatur der kroppen har en behagelig temperatur. I den oppdaterte versjonen av standarden EN 342-2017 har testen blitt endret slik at også lufthastigheten er blitt tatt med i beregningen. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg.

EN 343 Verneklær mot regn

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. I henhold til den siste versjonen av standarden EN 343:2019 testes plagg og sømmer for vanngjennomtrenging (vanntetthet) klasse 1-4 og vanndampmotstand (pusteegenskaper) klasse 1-4 der klasse 4 er den høyeste nivået. Plagget må oppnå et resulatet på begge testene for å kunne merkes med CE-merkingen EN 343. Plaggets pustegenskaper påvikes av dens konstruksjon og det er vanlig at ufôrede plagg oppnår EN 343 klasse 4:4 (samme som ytterlaget) mens fôrede plagg med samme ytterlag kun oppnår f.eks EN 343 klasse 4:2. I fôrede plagg er det fôret i plagget som påvirker permeabiliteten av vanndamp (pustegenskapene). Testmetoden for vanntetthet av ferdige plagg i et regn tårn er også lagt til, men denne er valgfri. Foregående versjon av standarden (EN 343:2003+A1 2007) hadde kun tre klasser. Kravene for vanngjennomtrenging klasse 1-3 er samme for begge, mens klasse 4 krever et høyere resultat. Kravene for vanndampmotstand har også økt til en klasse 4 og samtidig har nivået i hver klasse også blitt endret noe. Det er kun klasse 1 som har samme krav i begge versjoner. Plagg sertifisert i henhold til EN 343:2003+A1 2007 er fortsatt gjeldende. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg. Testmetoden EN 20811 (Fastsettelse av motstand mot vanngjennomtrenging/vanntetthet) gir et resultat i milimeter vannsøyle (mmH2O) eller Pascal (Pa). Tranemo bruker benevnelsen vind- og vanntett når vannsøylen er over 5000 mm (50 000Pa). Disse plaggene beskytter bra ved regnskurer eller fuktig vær. Ved kraftig eller langvarig nedbør anbefales regntøy.

36


STANDARDER & SYMBOLER

VERNEHANSKER EN 420 Vernehansker – Generelle krav og testmetoder Denne standarden definerer generelle krav og relevante testmetoder på vernehanskenes design- og konstruksjon i tillegg til hanskematerialets vannavvisende egenskaper, beskyttelse og komfort og ikke minst merking og informasjon fra produsent.

EN 388 Vernehansker mot mekaniske risikoer

Denne standard definerer mekaniske risikoer og relevante tester av vernehansker. Hanskene testes for slitestyrke, kuttbestadighet, rivestyrke, punkteringsmotstand og slagmotstand. EN 388 resultat i verdiene A-F.

EN 407 Vernehansker mot termiske risikoer (og/eller åpen flamme)

Denne standarden brukes for vernehansker som beskytter hendende mot hete og/eller åpen flamme: ild, kontaktvarme, konvektiv hete, strålingsvarme, mindre sprut eller større mengder av smeltet metall.

ASTM F2675 ATPV-verdi for vernehansker

Vernehansker testet i henhold til ASTM F2675, for å fastsette hanskenes Arc Rating (ATPV eller EBT).

ANSI CUT Amerikansk standard for kuttbestandighet ANSI CUT LEVEL

A1

Som et komplement til den europeiske standard bruker Eureka ANSI-test for fastsettelse av kuttbestandighet. Dette for å kunne bruke et større resultatfelt, A1-A9. Resultatet angis i Newton. Testmetodene er lignende de i EN 388.

For mer informasjon se side 144-145.

37


VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD Det er viktig at flammehemmende klær vaskes på en profesjonell måte og i overensstemmelse med spesifike instruksjoner som sørger for at sikkerhetsfunksjonene ikke ødelegges eller forurenses. Kun syntetiske vaskemidler skal benyttes, ikke bruk såpe eller tøymykner og det må ikke benyttes blekemiddel.

Reparasjon av flammehemmende plagg Bruk ikke skadede verneklær som ikke kan repareres (for eksempel hull, revner eller fungerende lukninger etc) Små skader på plagget som ikke påvirker plaggets flammehemmende egenskaper kan repareres. Denne reparasjonen kan kun gjennomføres om det brukes samme flammehemmende tekstil og tråd, og av kompetent personell. Reparasjonene får kun utføres i henhold til Tranemo sine reparasjonsinstrukser og med identiske tekstiler. Ved å reparere plagget forlenges levetiden som igjen gir en positiv effekt med mindre miljøpåvirkning. Tranemo kan bidra med egnet reparasjonskit og anvisninger for å kunne reparere verneklær på korrekt vis.

Bytte - Kassering Når et plagg har vært i direkte kontakt med åpen flamme eller sterk varme, kan plagget bli sprøtt og svekket og skal derfor kasseres. Hvis plagget har vært utsatt for kjemikalier som har trengt inn i tekstilen, innebærer dette vanligvis en nedbrytning av beskyttelsesevnen og man bør vurdere om plagget skal kasseres. For mer informasjon, gå til vår hjemmeside www.tranemo.no. Vi kan også bistå i opplæring vedrørende bruk av flammehemmende klær hos din bedrift.

Trykk og brodering på verneklær Transfertrykk må testes og godkjennes innen det brukes på de flammehemmende plaggene. En tekstil med et transfertrykk holder på varmen lengre enn tekstil uten trykk når det utsettes for intens varme. Ut fra et sikkerhetsperspektiv bør derfor ikke store heldekkende transfertrykk brukes. Den beste løsningen er om trykket plasseres på lommeklaffer eller lignende slik at du har et underliggende lag med tekstil for beskyttelse av huden din. Emblem/etiketter som monteres på flammehemmende plagg skal lages av flammehemmende tekstil. Standarden EN 1149-5 krever at emblemene/etikettene festes på et permanent sted som gjør at de ikke kan fjernes. Ved direkte brodering på flammehemmende plagg skal det brukes flammehemmende tråd. Feilaktig brodering, emblem/etikett eller transfertrykk kan ha en negativ effekt på beskyttelsen i dine verneklær. Transfertrykk, emblem/ eller etiketter som er mindre enn 10 cm² behøver ikke å være flammehemmende ihht standarden EN ISO 14116.

38

Standard

Transfertrykk

Brodering

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tråden må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tekstilen bak emblemet må være ihht EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres på et sted med et underliggende lag av tekstil. Unngå transfertrykk som dekker store flater av tekstilen.

Bør broderes på et sted med et underliggende lag av tekstil.

EN 1149-5

Transfertrykk bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5.

Broderier bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5.

Emblem bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5 og festes permanent på plagget.

EN ISO 20471

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.


VEDLIKEHOLD

Logomerking på synbarhetsplagg For at plagg som er sertifisert i EN ISO 20471 fortsatt skal tilfredsstille minimumskravene av fluoriserende overflate i henhold til standarden etter logomerking bør ikke logoen være for stor eller plasseres på den fluoriserende delen. Grunnet dette bør ikke bukser merkes med logo på den fluoriserende delen. Samme anbefaling gjelder for overdeler sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og med forholdsvis liten overflate med fluoriserende tekstil. (f.eks kortermede plagg, dameplagg eller plagg med mye kontrastfarge). Kontakt Tranemo for å få vite hvor mye fluoriserende tekstil som er på plagget for å få informasjon om dens begrensninger i forhold til standarden.

Transfer refleks Påsydde reflekser kan kjennes harde, stive og være ukomfortabelt på strikkede plagg. Bruk av segmenterte transferreflekser gjør plaggene med komfortable. Selv på noen lettere vevde plagg har transferrefleks en fordel mot påsydde når det gjelder komfort. For å beholde de reflekterende egenskapene i transferrefleksene skal disse plaggene vaskes i nøytralt pH, det vil si ikke å bruke vaskemiddel med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vasketemperatur på maks 60°C. • Vaskemiddel med pH<8 er å anbefale. • Ikke bruk tøymykner, blekemiddel eller optiske hvitemidler. • Vi anbefaler hengetørking eller tørketrommel i maks 60°C Ved tunneltørking anbefaler maks 100°C.

39


FLAMMEHEMMENDE

DAME FR

>> Naturlig flammehemmende dameplagg for alle årstider >> NYHET - Bukser tilpasset gravide >> Kle deg rett, innenfra og ut

Dagens arbeidsmarked viser at flere og flere jenter/damer søker seg til tidligere mannsdominerende yrker. På samme tid søker flere og flere bedrifter å utjevne kjønnsgapet. For å hjelpe til med denne utviklingen velger Tranemo å ta et stort skritt fremover i utviklingen av flammehemmende bekledningen tilpasset kvinner. Alle har rett til arbeidsklær som passer og som er komfortable som igjen vil gjøre at de brukes daglig også på en dag som en eventuell ulykke kunne inntreffe.

40


DAME FR

FOR GRAVIDE De siste årene har Tranemo hatt stort fokus på utvikling av flammehemmende bekledning til damer, der behov og forutsetninger er vektlagt. Resultatet av denne satsningen er markedets bredeste og mest gjennomtenkte flammehemmende kolleksjon for damer med den beste funksjonalitet og beste beskyttelse for hver enkelt unike risikosituasjon. Buksen til gravide er utviklet for å passe alle gravide og er videreutviklet til en unik løsning der kunden ut i fra risiko på arbeidsplassen kan velge mellom alle Tranemo sine midjebukser (alle bukser uten hengelommer). Buksen til gravide kan tilpasses etter den voksende magen grunnet den elastiske jerseymansjetten og det elastiske knappehullsbåndet øverst på buksen. Mansjetten er produsert i et flammehemmende elastisk materiale med 20 % gjenvunnet fiber og er designet for å gi ekstra støtte for en voksende mage. Et bredt elastikk parti i ryggen gjør at buksene passer godt og ikke minst gir optimal beskyttelse selv i krevende arbeidssituasjoner.

00

Detaljert informasjon om plaggene finner du på markert katalogside.

120

121

120

5227 84 DAMEBUKSE Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer.

5228 84 DAMEBUKSE WINDBREAKER Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer fôret med et vindtett PUlaminert jerseyfôr.

5257 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kolleksjon: ZENITH

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kolleksjon: ZENITH

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kolleksjon: ZENITH

121

5258 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kolleksjon: ZENITH

41


Detaljert informasjon om plaggene finner du på markert katalogside.

DAME FR

105

105

97

63

NEW

5628 87 DAMEBUKSE Naturlig flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

5629 87 DAMEBUKSE MED FORSTERKNING Naturlig flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

5727 88 DAMEBUKSE Naturlig flammehemmende bukse til damer. Bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og høyeste beskyttelse mot smeltet jern.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: MAGMA

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: MAGMA

Størrelse: Dame 36-46 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: CANTEX 57

64

65

63

5827 81 DAMEBUKSE Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med oppgradert passform. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

64

NEW

5828 81 DAMEBUKSE Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5829 81 DAMEBUKSE Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

65

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

42

69

5857 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Oppgradert passform og i meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

68

5862 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5863 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

68

5866 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

00


DAME FR

69

5867 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

79

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kolleksjon: TERA TX NON-METAL

6029 81 DAMEBUKSE Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

6058 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX NON-METAL

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kolleksjon: TERA TX NON-METAL

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX NON-METAL

52

6326 81 DAMEBUKSE MED STRETCH Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: STRETCH FR

57

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: STRETCH FR

6359 85 DAMEJEANS Metallfri og naturlig flammehemmende jeans med stretch til damer. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 34 Blue denim Kolleksjon: OFFICE FR

54

6327 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: STRETCH FR

111

NEW

6329 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

77

6028 81 DAMEBUKSE Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

53

6059 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

55

79

77

6627 83 DAMEBUKSE MED SKOBESKYTTELSE Flammehemmende damebukse med skobeskyttelse, økt synbarhet og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: APEX

111

NEW

6328 81 DAMEBUKSE MED STRETCH Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: STRETCH FR

111

NEW

6628 83 DAMEBUKSE Flammehemmende damebukse med økt synbarhet og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

6629 83 DAMEBUKSE Flammehemmende damebukse med forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: APEX

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kolleksjon: APEX

43


Detaljert informasjon om plaggene finner du på markert katalogside.

DAME FR

130

130

130

5914 92 SPORTS-BH Myk og naturlig flammehemmende sports-bh med 20% resirkulert bomull.

5915 92 BH Naturlig flammehemmende BH med 20% resirkulert bomull.

5917 89 DAMETOPP MED SPORTS-BH Myk og komfortabel flammehemmende topp med sports-BH og 20% resirkulert bomull.

Størrelse:

Størrelse: 75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D Farge: 03 marine Kolleksjon: FR UNDERTØY

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) Farge: 03 marine Kolleksjon: FR UNDERTØY

138

135

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kolleksjon: FR UNDERTØY

139

00

130

5919 92 DAMETRUSE Naturlig flammehemmende dametruse med 20% resirkulert bomull. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kolleksjon: FR UNDERTØY

52

NEW

6373 89 DAME T-SHIRT LANG ERM Naturlig flammehemmende langermet dame t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 20% resirkulert bomull.

5039 89 COLLEGEJAKKE TIL DAMER Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhets collegejakke for damer i en myk og komfortabel kvalitet.

5779 91 DAMESKJORTE Metallfri og naturlig flammehemmende dameskjorte. Fluoriserende materiale og refleks på armer.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: FR TILBEHØR

Størrelse: Dame 34-46 Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: FR TILBEHØR

120

105

97

5238 84 DAMEJAKKE Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5639 87 DAMEJAKKE Naturlig flammehemmende damejakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen beskytter også bra mot andre smeltede metaller.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: FR TILBEHØR

Størrelse: Dame XS-XXL Farge: 93 oransje/marine Kolleksjon: ZENITH

68

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

44

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: MAGMA

69

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

5149 95 DAME SOFTSHELLJAKKE Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arcrating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: STRETCH FR

97

5709 88 DAMEVINTERJAKKE Flammehemmende vind- og vannavvisende vinterjakke til damer. Quiltfôret med forhøyet synlighet og lett figursydd.

5739 88 DAMEJAKKE Naturlig flammehemmende jakke til damer med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste mulig beskyttelse mot smeltet jern.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: CANTEX 57

Størrelse: Dame XS-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: CANTEX 57

65

64

5838 81 DAMEJAKKE Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5839 81 DAMEJAKKE Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kolleksjon: TERA TX


DAME FR

T-SHIRTS OG UNDERTØY DAMER Tranemo maner alle til å kle seg riktig innenfra og ut og vi har derfor utviklet vårt undertøy og våre supplerende plagg slik at de kan også brukes av kvinner som bruker små størrelser. Tekstilen er myk og gjør at plagget Dame Herre anpasser seg til din kropp samtidig som den beholder den luftspalten som S XXS tilfører den ekstra beskyttelsen i vårt M XS Tranemo Skinsafe system. Størrelsene på plaggene angis i herrestørrelser og L S bruk konverteringstabellen ved siden XL M av for å se hvilken damestørrelse som herrestørrelsen tilsvarer. XXL L

137

5070 89 COLLEGEGENSER Naturlig flammehemmende sweatshirt i synlighet med glidelås i front.

5071 89 T-SKJORTE Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 55 gul Kolleksjon: FR TILBEHØR

Størrelse: XXS-4XL Farge: 55 gul Kolleksjon: FR TILBEHØR

137

136

6375 89 COLLEGEGENSER Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene. 20% resirkulert bomull.

137

136

5072 89 T-SHIRT LANG ERM Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte i synbarhet med rund hals og 20% resirkulert bomull.

5075 89 COLLEGEGENSER Naturlig flammehemmende collegegenser i synlighet med rund hals.

5270 89 COLLEGEGENSER Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt i synlighet med glidelås i front.

5271 89 T-SKJORTE Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: FR TILBEHØR

Størrelse: XXS-4XL Farge: 50 oransje Kolleksjon: FR TILBEHØR

Størrelse: XXS-4XL Farge: 50 oransje Kolleksjon: FR TILBEHØR

Størrelse: XXS-4XL Farge: 55 gul Kolleksjon: FR TILBEHØR

136

136

131

131

131

5900 92 UNDERTRØYE MED KORT ERM

5920 92 POLOTRØYE Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye med 20% resirkulert bomull.

5930 92 LONGS Naturlig flammehemmende longs med 20% resirkulert bomull.

5940 92 UNDERTRØYE Naturlig flammehemmende undertrøye med 20% resirkulert bomull.

6302 90 LONGS Flammehemmende longs i en kraftigere merino ullkvalitet.

Størrelse: XXS-3XL Farge: 03 marine Kolleksjon: CANTEX JX

Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kolleksjon: CANTEX JX

Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kolleksjon: CANTEX JX

Størrelse: XXS-4XL Farge: 82 sort/grå Kolleksjon: MERINO BX

133

133

Naturlig flammehemmende undertrøye med 20% resirkulert bomull. Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kolleksjon: CANTEX JX

132

131

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kolleksjon: FR TILBEHØR

133

132

132 135

6309 90 POLOTRØYE Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye i en kraftigere merino ullkvalitet. Størrelse: XXS-4XL Farge: 82 sort/grå Kolleksjon: MERINO BX

6312 90 LONGS Naturlig flammehemmende longs i merino ull.

6315 90 UNDERTRØYE Naturlig flammehemmende undertrøye i merino ull.

6319 90 POLOTRØYE Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye i merino ull.

6330 90 COLLEGEJAKKE Metallfri og naturlig flammehemmende collegejakke i merino ull.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kolleksjon: MERINO RX

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kolleksjon: MERINO RX

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kolleksjon: MERINO RX

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kolleksjon: MERINO TX

45


RISIKOANALYSE: Lysbue, flamme og varme, påkjørsel, eksplosjon

SHELL FR

SHELL FR

>> Lette, naturlig flammehemmende og teipede skallplagg uten bruk av polyester >> Plaggene har meget gode pusteegenskaper og er vind- og vanntette i henhold til EN 343 >> Transfer refleks for økt komfort

Våre naturlig flammehemmende helårs kolleksjon inneholder en skalljakke, skallbukse og en fôret parkas. Alle tre plaggene har teipede sømmer og er produsert i en meget lett og komfortabel tekstil som er vind- og vanntett i henhold til EN 343. Tekstilen er i stor grad produsert med den naturlige flammehemmende naturfiberen viskose og som er vevd på en spesiell måte slik at plaggene er veldig myke og komfortable. Tekstilen er tilført en membran som gir utmerkede pusteegenskaper og som gjør at brukeren ønsker å bruke plaggene hele dagen der høy sikkerhet og bevegelighet er et hovedkrav. Ettersom plaggene ikke inneholder polyester klarer den EN ISO 11612 A2 (kantantenning) og overflaten forblir intakt selv om plaggene brukes til sveising og kommer i lett kontakt med smeltet metall. Skallplaggene er fôret med et tynt mesh- og Cantexfôr for å gi brukeren et lett, luftig og komfortabelt plagg å bruke. Et skallplagg er perfekt å bruke året rundt ettersom du kan tilpasse plaggene med hva du bruker under, etter temperatur, ønsket beskyttelse og aktivitetsnivå. Skallplaggene har en høy Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2) og når de kombineres i et Tranemo Skinsafe™ system med 3 lag så oppnås PPE 4 (48 cal/cm²) som er høyeste nivå innenfor beskyttelse. Ved mindre aktive arbeidsoppgaver eller arbeid i et kaldere klima er den quiltfôrede parkasen et utmerket valg. Skulle det behøves et enda varmere plagg kan både parkasen og skalljakken bestilles med en ekstra avtakbar vest i pilefôr.

46


LETTE NATURLIG FLAMMEHEMMENDE SKALLPLAGG Et skallplagg er et lett ytterplagg som brukes som det beskyttende ytterlaget i et lag-på-lag system. Skallplaggene beskytter mot vind og fuktighet samtidig som de slipper ut fukt fra kroppen.

Tekstilen er i stor grad produsert med den naturlige flammehemmende naturfiberen viskose og som er vevd på en spesiell måte slik at plaggene er veldig myke og komfortable. Tekstilen er tilført en membran som gir utmerkede pusteegenskaper som ikke slipper igjennom vind og fuktighet fra utsiden, men lar fuktigheten passere innenfra og ut. Dette gjør at brukeren ønsker å bruke plaggene hele dagen der høy sikkerhet og bevegelighet er et hovedkrav. Ettersom plaggene ikke inneholder polyester klarer den EN ISO 11612 A2 (kantantenning) og overflaten forblir intakt selv om plaggene brukes til sveising og kommer i lett kontakt med smeltet metall. Alle sømmer er teipede for at konstruksjonen skal bli tett. Ved vekslende temperaturer og aktivitetsnivåer tilpasser du med underbekledning for å ikke fryse eller bli for varm. Skallplaggene har høy synbarhet i henhold til EN ISO 20471 og er produsert med transfer reflekser for å få økt komfort og bevegelighet.

Vind- og vanntett i henhold til EN 343 med meget gode pusteegenskaper

Høy synbarhet med transferreflekser

Meshfôr for et ekstra lett og luftig plagg

HTFR Dobby forsterkning for økt slitestyrke

47


SHELL FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5118+5120)

VINTERPARKAS 5118 94

Metallfri og naturlig flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Parkasen er ergonomisk designet for arbeid med oppstrekte armer. Skjult glidelås med dobbel stormklaff og trykknapper. Avtak- og justerbar hette. Brystlommer med glidelås. Lommer med fleecefôr. Frontlommer med klaff. Armlomme med klaff og skjult D-ring. To innvendige lommer med glidelås, der den ene med plass til dokument/lesebrett og integrert mobillomme. Justerbar armslutt med innvendig pulsvarmer. Snøring i midjen og nederst. HTFR Dobby forsterkning nederst og på armer. Transfer reflekser for bedre komfort. Tilpasset for montering av pilefôr 9128. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Fôr, quilt FR

c95mt 5119 94 VINTERPARKAS M/PILÉFÔR 9128 Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Fôr, quilt FR 060: Avtagbart fôr, FR Pile, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.3

SKALLJAKKE 5135 94

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Jakken er egonomisk utformet for arbeid med armene over hodet. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper i front. Avtakbar og justerbar hette. Brystlommer med glidelås. To innerlommer med glidelås der den ene er for dokument/lesebrett og med integrert telefonlomme. Sidelommer med glidelås. Justerbar mansjett og pulsvarmer. Snøring nederst. HTFR Dobby forsterkning nederst på rygg og på armer. Transfer refleks for økt komfort. Kan utstyres med 9128 pilefor. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Fôr, FR Mesh, 160 g/m² 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 5136 94 SKALLJAKKE M/PILÉFÔR 9128 Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Fôr, FR Mesh, 160 g/m² 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 060: Avtagbart fôr, FR Pile, 320 g/m²

c95mt

48

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

ARC RATING

6315 90 07

6375 89 94

5135 94 94

48,0 cal/cm²

5,5 cal/cm²

17,8 cal/cm²

21,3 cal/cm²

1

2

2

PPE CATEGORY 4

Høy rygg for ekstra komfort og vindbeskyttelse.

Justerbare og avtakbare seler med selespenner.

Sidelommer med beskyttende klaff.

Baklomme med klaff.

Vind- og vanntett i henhold til EN 343 med meget gode pusteegenskaper.

Toveis glidelås fra midjen og helt ned til fot for enkelt å ta på og av buksene med sko på.

HTFR Dobby forsterkning på knærne og innvendige kneputelommer.

Innvendig snølås. Transfer refleks for økt komfort og bevegelighet.

Justerbar fotvidde.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

SKALLBUKSE 5132 94

Naturlig flammehemmende skallbukse med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Avtakbare og justerbare seler med selespenner. Sidelommer og frontlommer med klaff. Skjult D-ring. Baklomme med klaff. HTFR-Dobby forsterkede innvendige knelommer. Toveis glidelås i begge ben på utsiden. Snølås i ben med justerbar fotvidde. HTFR-Dobby forsterket ryggparti. Transfer refleks for økt komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: FR Mesh, 160 g/m² 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 49


RISIKOANALYSE: Lysbue, flamme og varme, påkjørsel, eksplosjon

STRETCH FR

>> Flammehemmende bukser med stretchpaneler for ekstra bevegelighet >> Bukser med høy beskyttelse tilpasset industrivask >> Forsterkning på utsatte partier >> NYHET - Naturlig flammehemmende softshelljakke i synlighet for dame

De flammehemmende stretchbuksene tar komforten til et helt nytt nivå med moderne design og passform. Stretch materiale er basert på en aramid med et høyt nivå av stretchfiber som gir en høyelastisk tekstil som klarer industrivask og samtidig har meget gode flammehemmende egenskaper. Forsterkningsstoffet på kneputelommene øker stretchbuksenes levetid. Buksene finnes selvfølgelig i både dame og herrestørrelser. Softshelljakkene er vind- og vannavvisende og utgjør en imponerende beskyttelse ved en lysbueulykke, PPE 3. Et perfekt valg sammen med buksene.

50


STRETCH FR

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

STRETCH FR - SOFTSHELL Vind- og vannavvisende - Metallfrie

Stretchpaneler - Høy komfort – Høy synbarhet – Slitesterke

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6321 81 BUKSE MED STRETCH

6322 81 BUKSE MED STRETCH

6324 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

STRETCH FR - DAME

6325 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5145 95 SOFTSHELLJAKKE

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

STRETCH FR - DAME SOFTSHELL Vind- og vannavvisende - Metallfrie

Damestørrelser - Stretchpaneler - Høy komfort – Slitesterke

NEW

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6326 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

6328 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

6327 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

6329 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

5149 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

51


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

NEW

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

DAME SOFTSHELLJAKKE 5149 95

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vannavvisende, LOI: 29,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 6324 81

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 6327 81

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

52


STRETCH FR

Ekstra slitesterk skrittkonstruksjon som minsker belastningen på sømmene

Lår- og mobillomme med stretchpaneler for høy fleksibilitet

Ved fysisk arbeid med mye bevegelse gjør stretch panelene at buksen sitter perfekt

Stretch paneler ved skrittet for maksimal bevegelighet

Ved arbeid på kne vil stretch panelene gjøre at buksen følger naturlig med i bevegelsen Tommestokklomme med knivknapp med feste

STRETCH Ekstra forsterket kneputelommer i HTFR Dobby med stretch paneler på siden

Fotvidden kan justeres med knapper og buksen er forsterket med HTFR Dobby på baksiden nederst

Buksen er sertifisert ihht EN ISO 20471 som er en garanti for høy synbarhet

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

BUKSE MED STRETCH

DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde.

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

6321 81

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

6326 81

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 53


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELLJAKKE 5145 95

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vannavvisende, LOI: 29,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE MED STRETCH 6322 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

STRETCH

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt DAMEBUKSE MED STRETCH 6328 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

54


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELLJAKKE 6032 95

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vannavvisende, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 6325 81

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTFR Dobby forsterkning og innvendig justerbare kneputelommer. Stretchpanel i midjen bak. Baklommer med klaff. HTFR Dobby forsterkning i midjen. Trykknapper nederst på ben for justering av benvidde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH

DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 6329 81

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

55


RISIKOANALYSE: Lysbue, flamme og varme, eksplosjon

OFFICE FR

>> For deg som beveger deg både i kontormiljø og i risikosoner >> Stretch - Passform og design som dine private klær >> Naturlig flammehemmende, antistatisk og Arc Rating kategori PPE 2

Med vår Office FR kolleksjon passer du like bra inn på konferanserommet som når du beveger deg i områder der det er krav til flammehemmende og lysbuegodkjente arbeidsklær. Jeansen er i stretch og finnes i både herre og damestørrelser. Skjorten er en fullgod dress skjorte samtidig som begge plagg har høy beskyttelse, gode antistatiske egenskaper og med en Arc Rating kategori PPE 2.

56


OFFICE FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

SKJORTE 6357 94

Metallfri og naturlig flammehemmende langermet penskjorte. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene. Brystlommer på venstre side. Justerbare mansjetter. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 15 lysblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

JEANS 6352 85

Metallfri og naturlig flammehemmende jeans med stretch. Stikklommer. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

DAMEJEANS 6359 85

Metallfri og naturlig flammehemmende jeans med stretch til damer. Stikklommer. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

57


RISIKOANALYSE: Lysbue, flamme og varme, påkjørsel, eksplosjon

TERA TX

>> Perfekt for deg som arbeider innenfor energi- og kraftindustrien >> Bred kolleksjon som inneholder mange dameplagg og plagg for alle typer vær >> Lett- og slitesterk tekstil, naturlig flammehemmende

TERA TX er en omfattende kolleksjon utviklet for å kombinere høy beskyttelse med en uovertruffen komfort og lang levetid. Lette og behagelige plagg med høy funksjon gjør at det er enkelt for brukeren å bruke riktig verneklær. TERA TX klarer kravene til PPE-kategori 2 (over 8 cal/cm²) ihht EN 61482-1-1 (Open Arc) og finnes også sertifisert sammen med flere ulike lag-på-lag kombinasjoner i vårt Skinsafe system for alltid kunne ha riktig beskyttelse ved ulike risikonivåer. TERA TX er en komplett kolleksjon med plagg for alle typer vær og selvfølgelig med et stort sortiment med damestørrelser. I år lanseres en ny flammehemmende bukse i klasse 2 synbarhet med oppdatert passform og tilpassede lommeløsninger. Denne kommer også som håndverksmodell og i damestørrelser.

TERA TX - DAME

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damestørrelser – Høy synbarhet – Lette og komfortable – Slitesterke

NEW 5838 81 DAMEJAKKE

5839 81 DAMEJAKKE

NEW 5827 81 DAMEBUKSE

5828 81 DAMEBUKSE

5829 81 DAMEBUKSE

TERA TX WINDBREAKER - DAME

5857 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

Damestørrelser – Vind- og vannavvisende – Fôret med PU-laminert Jersey – Høy synbarhet

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

58

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

5862 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5863 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5866 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5867 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER


TERA TX

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

På bakgrunn av oppdateringen av testmetoden for Open Arc IEC 61482-1-1, vil Tranemo fortløpende teste alle tekstiler/tekstilkombinasjoner på nytt for å få den nye Arc Rating; ELIM og ATPV/EBT. Testen bruker en åpen lysbue og resultatet kan variere i forhold til utgående testmetode på samme tekstil/ tekstilkombinasjon. Dette fordi en åpen lysbue er uforutsigbar. Gjennom en overgangsperiode vil Tranemo ha begge merkingen på plaggene.

TERA TX

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Høy synbarhet – Lette og komfortable – Slitesterke

NEW 5830 81 JAKKE

5834 81 JAKKE

5860 81 VEST HÅNDVERK

5820 81 BUKSE

5821 81 BUKSE

5826 81 BUKSE

NEW

5850 81 BUKSE HÅNDVERK

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

5856 81 BUKSE HÅNDVERK

5840 81 SELEBUKSE

5841 81 SELEBUKSE

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK

6019 81 KJELEDRESS

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

TERA TX WINDBREAKER Vind- og vannavvisende – Fôret med PU-laminert Jersey – Høy synbarhet

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

ARC RATING: 20,2 cal/cm²

TERA TX - VINTER & VINTER DAME Vinterfôret – Høy synbarhet

Arc Rating: 9,5 cal/cm² 5800 81 JAKKE MED VINTERFÔR

5809 81 JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

5869 81 VEST MED VINTERFÔR

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

59


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 5830 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE

BUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

5821 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 60

5851 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

5834 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 5834 81

Metallfri og naturlig flammehemmende industri jakke i synbarhet. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås og trykknapper i front. Forlenget ryggparti. Høyre brystlomme med klaff, mobillomme og pennebånd. Venstre brystlomme med klaff. Vertikal lomme med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort. Sidelommer med klaff. Justerbar midjevidde og mansjett. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE

BUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Meget avanserte lommeløsninger. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

5820 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5850 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 61


TERA TX

JDM:Detail 1:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

9063 81 SKJØTESTYKKE For ekstra vidde i vest 5860. Plasseres i front i glidelåsen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95mt *EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL)

VEST HÅNDVERK 5860 81

Naturlig flammehemmende håndverksvest i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås i front. D-ring. Doble brystlommer hvorav den ene med klaff. Mobillomme å høyre bryst. Hengelommer med verktøylomme. Løkker i midjen. Doble hammerholdere. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE HÅNDVERK

5826 81

5856 81

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 62

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino BX

Tera TX

6310 90 07

6302 90 82

5827 81 94

ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

2

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

DAMEBUKSE 5827 81

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med oppgradert passform. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

NEW

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

DAMEBUKSE HÅNDVERK 5857 81

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Oppgradert passform og i meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

NEW

63


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

DAMEJAKKE

5839 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

DAMEBUKSE

DAMEBUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

5828 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 64

5858 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

5838 81 94

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

DAMEJAKKE

5838 81

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Forlenget ryggparti med glidelås i siden for økt bevegelighet. Høyre brystlomme med klaff, mobillomme og pennebånd. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Vertikal lomme med glidelås. Armlomme med klaff og skjult D-ring med feste for Id-kortlomme. Sidelommer med klaff. Justebare mansjetter. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

DAMEBUKSE

DAMEBUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

5829 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5859 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

65


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

SELEBUKSE

SELEBUKSE

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.*For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

5841 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt 66

5840 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 94

ARC RATING:

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

5,5 cal/cm² 1

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

2

Merino RX 6312 90 07 ARC RATING:

5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

SELEBUKSE HÅNDVERK

KJELEDRESS

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet.

5849 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

6019 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

67


TERA TX WINDBREAKER & VINTER DAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862)

DAMEJAKKE MED VINTERFÔR 5803 81

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Lett figursydd. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr. Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m² 054: Fôr, quilt FR

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

DAMEBUKSE WINDBREAKER

DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen.

5863 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 68

5866 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER & VINTER DAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5807+5862)

DAMEJAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE 5807 81

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Lett figursydd. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr. Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *For å oppnå kravene i henhold til EN 13034 må hetten være i bruk eller tatt vekk. **Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m² 054: Fôr, quilt FR

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

DAMEBUKSE WINDBREAKER

DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5930 og 5990 undertøy.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen.

5862 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5867 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 69


TERA TX WINDBREAKER • • • •

Tekstil kombinasjonen oppnår Arc Rating 21,4 cal/cm² Vind- og vannavvisende Passer perfekt for arbeid under vekslende temperaturer og intensitet Ergonomisk design

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE WINDBREAKER 5832 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE WINDBREAKER

BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen.

5823 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 70

5853 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE MED HETTE WINDBREAKER 5837 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Avtak og justerbar hette med PU-laminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett. *For å oppnå kravene ihht EN 13034 skal hetten være i bruk eller fjernes. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

BUKSE WINDBREAKER

BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5930 og 5990 undertøy.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen.

5822 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5852 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 71


TERA TX VINTER • Tekstilkombinasjon med Arc Rating 20,2 cal/cm² • Vinterfôrede jakker perfekt for arbeid i kalde miljøer • Passer for arbeid med vekslende intensitet og temperatur

72


TERA TX VINTER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5809+5822)

JAKKE MED VINTERFÔR

JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst.Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr.Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy.

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Avtak og justerbar hette med PU-laminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr.Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. *For å oppnå kravene ihht EN 13034 skal hetten være i bruk eller fjernes. **Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy.

5800 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5809 81

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m² 054: Fôr, quilt FR

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

VEST MED VINTERFÔR

HETTE

Naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsvest. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Fleece på innsiden av kraven. Stormklaff med skjult glidelås og trykknapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Fleeceforede sidelommer. To innelommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering.

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 580381, 5832 81 og 5869 81. Sertifisert sammen med artikkel 5809 81 og 5837 81.

5869 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Fôr, FR Pile, 320 g/m²

c95mt

9065 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 73


RISIKOANALYSE: Eksplosjon, lysbue, flamme og varme, sprut av kjemikalier

TERA TX NON METAL

>> Utviklet spesielt for arbeid i ATEX miljø med fare for eksplosjon >> Metallfri og antistatisk. Ripefri og egnet for arbeid med elbil og bilbatterier >> Lett- og slitesterk. Naturlig flammehemmende

TERA TX NON-METAL er utviklet i samarbeid med industrier som har krav til helt metallfrie plagg. De metallfrie antistatiske flammehemmende plaggene eliminerer risikoen for gnistdannelse i ATEX-miljøer og der eventuelt metalldelene i et plagg ville lede strøm eller lede varmen fra utsiden til innsiden ved en lysbue ulykke. Flere av plaggene har en forhøyet synbarhet med fluoriserende tekstil og reflekser. Kjeledressene i kolleksjonen har glidelås i ben. Kjeledressen 6019 81 94 er sertifisert ihht EN ISO 20471 klasse 3.

74


TERA TX NON METAL

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL Metallfri – Antistatisk – Lett- og komfortabel tekstil

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6030 81 JAKKE

6031 81 JAKKE

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

6035 81 JAKKE

6020 81 BUKSE

6021 81 BUKSE

6050 81 BUKSE HÅNDVERK

6051 81 BUKSE HÅNDVERK

6040 81 SELEBUKSE

6041 81 SELEBUKSE

6010 81 KJELEDRESS

6011 81 KJELEDRESS

6019 81 KJELEDRESS

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL - DAME Damestørrelser – Metallfri – Antistatisk – Lett- og komfortabel tekstil

6028 81 DAMEBUKSE

6029 81 DAMEBUKSE

6058 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

6059 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

75


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELLJAKKE

6032 95

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken har høy Arc-rating og ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vannavvisende, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 6030 81

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Forlenget rygg. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Justerbare mansjetter. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 6031 81

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Forlenget rygg. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Strikk i armslutt. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 76


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

6030 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE 6021 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt DAMEBUKSE 6028 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE HÅNDVERK 6051 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt DAMEBUKSE HÅNDVERK 6058 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 77


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE

6035 81

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Forlenget rygg. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Justerbare mansjetter. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE

BUKSE HÅNDVERK

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer.

6020 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

78

6050 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

6035 81 03

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

DAMEBUKSE 6029 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAMEBUKSE HÅNDVERK 6059 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

79


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SELEBUKSE

6040 81

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SELEBUKSE 6041 81

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

80


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

KJELEDRESS 6019 81

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

KJELEDRESS

KJELEDRESS

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

6010 81

XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

6011 81

XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 81


RISIKOANALYSE: Lysbue, flamme og varme, påkjørsel. Non-Metal: Eksplosjon, sprut av kjemikalier.

TERA TX ARC 2

>> Utviklet spesielt for arbeidsmiljø med krav om IEC 61482 cl 2. >> Fôret i front der brukeren har størst risiko for en lysbue >> Lett- og slitesterk. Naturlig flammehemmende TERA TX Arc 2 er et to-lags system med lett vekt og høy beskyttelse. Lett og komfortabel tekstil med rib-stop som gir en meget høy slitestyrke. Kombinert med et mykt og behagelig fôr gir en forhøyet sikkerhet mot lysbue og plaggene tilfredsstiller kravene i IEC 61482-2 cl 2. TERA TX Arc 2 er utviklet i tett samarbeid med ansatte i markedsledende energiselskaper med tanke på komfort og brukervennlighet. Kolleksjonen er tilpasset selskaper innen produksjon og distribusjon av energi eller ved andre el-installasjoner som krever IEC 61482-2 cl 2. (7kA)

Jakken er fôret for å oppnå en høy beskyttelse mot lysbue

Fôret er lett og i samme tekstil som vi bruker i mange av våre flammehemmende skjorter

Yttertekstil i Tera TX er naturlig flammehemmende med lett vekt og med høy slitestyrke

FLAME

RETAR

DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

DANT

Rating: 9,5

DANT

LOI:

RETAR

RETAR

cal/cm²

29,8%

FLAME

FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

De grå delene skisserer hvor plagget er fôret.

82 Arc Rating: 9,5

DANT

cal/cm²

RETAR

LOI:

FLAME

29,8%


00

TERA TX NON METAL ARC 2

Detaljert informasjon om plaggene finner du på markert katalogside.

78

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN FLAME

cal/cm²

FR

xx,x%

FLA ME DANT

LOI:

x,x

cal/cm²

x,x

xx,x% LOI: cal/cm²

Rating: Arc

RETAR

Rating:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

FLAME

WORKWEAR TRANEMO Arc

RETAR

FLA ME DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; WORKWEAR

T

78

TRANEMO

76

ATP

FR

FLA

Arc

Arc

RETAR Rating:

Rating:

cal/cm²

cal/cm²

FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

WORKWEAR

xx,x%

xx,x%

EN 1149-5

T

LOI:

LOI:

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN TRANEMO

cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

ME

DANT x,x

x,x

T RETARDAN FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

JAKKE

JAKKE

BUKSE LETTFÔRET

6083 81

6084 81

6080 81

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue IEC 61482-2 CL 2. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue IEC 61482-2 CL 2. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

80

80

77

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATP

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

ATP

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

BUKSE LETTFÔRET

SELEBUKSE

SELEBUKSE

6081 81

6085 81

6086 81

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. *Om plagget i all hovedsak skal brukes ved sveising, ta kontakt med Tranemo for rådgivning.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN 13034 type PB[6]

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 83


TERA TX ARC 2

61

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

BUKSE LETTFÔRET

BUKSE LETTFÔRET

BUKSE LETTFÔRET

5880 81

5881 81

5887 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

61

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

5890 81

5891 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

5897 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

84

EN ISO 20471 CL.2

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m² 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


TERA TX ARC 2

60

61 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

RETARDAN

T

Arc Rating:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

JAKKE LETTFÔRET

JAKKE LETTFÔRET

5883 81

5884 81

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Metallfri og naturlig flammehemmende industri jakke i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

66

66

67

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

SELEBUKSE LETTFÔRET

SELEBUKSE LETTFÔRET

SELEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

5885 81

5886 81

5895 81

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 85


RISIKOANALYSE: Lysbue, flamme og varme, smeltet jern, heteslag, påkjørsel

CANTEX HI-VIS

>> For deg som arbeider ved jernbanen, vedlikehold, energi og kraftindustri >> Bra beskyttelse mot lysbue, høy Arc Rating >> Høy komfort med bra pusteegenskaper

Når du har en jobb som krever flammehemmende arbeidsklær samtidig som du har behov for høy synbarhet kan dette være den rette kolleksjonen for deg. Den har en unik beskyttelse mot lysbue med en Arc Rating – verdi på 15 cal/cm² (PPE 2). Tekstilen Cantex 2.0 er myk og komfortabel og sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Kolleksjonen er utviklet til deg som behøver arbeidsklær med høy synbarhet innen elektrisitet- og kraftindustrien, yrker der man blir utsatt for smeltet metall, lysbue eller der statisk elektrisitet bør unngås.

86


ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX HI-VIS Høy synbarhet – Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme

5012 88 JAKKE

5021 88 BUKSE HÅNDVERK

5051 88 BUKSE

5025 88 BUKSE HÅNDVERK

5002 88 SELEBUKSE

5052 88 BUKSE

5062 88 KJELEDRESS

ARC RATING: 11,9 cal/cm²

CANTEX HI-VIS Høy synbarhet – Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme

5012 88 92 JAKKE

5021 88 92 BUKSE HÅNDVERK

5051 88 92 BUKSE

5002 88 92 SELEBUKSE

5062 88 92 KJELEDRESS

ARC RATING: 40,1 cal/cm²

CANTEX HI-VIS VINTER Vind – og vanntett – Vinterfôret – Høy synbarhet

5000 93 VINTERJAKKE

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

87


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 5012 88

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer og med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Skjult glidelås i front. D-ring. Pennelomme på høyre bryst. Skjulte verktøysholdere på venstre bryst. Doble napoleonslommer i front. Stikklommer med klaff. Forlenget ryggparti og midjen kan reguleres med trykknapper. Skjult knappjustering ved håndledd. Doble innvendig lommer i tillegg til doble hemper for handsfree og eventuelt gassvarsler. *Farge 92 produseres i kvalitet 880 og 882 og oppnår Arc Rating 11,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farge: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE HÅNDVERK

5051 88

5021 88

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer og høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Farge 92 produseres i kvalitet 880 og 882 og oppnår Arc Rating 11,9 cal/cm².

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang- og meisel hempe samt spikerlomme. Romslige frontlommer. D-ring. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Hammerholdere. *Farge 92 produseres i kvalitet 880 og 882 og oppnår Arc Rating 11,9 cal/cm².

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farge: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

88

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt Farge: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

TRANEMO SKINSAFE™

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5012 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE 5052 88

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE HÅNDVERK 5025 88

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

89


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

KJELEDRESS

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

SELEBUKSE

5062 88

5002 88

Naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbar strikk og fold i ryggen for best mulig komfort. *Farge 92 produseres i kvalitet 880 og 882 og oppnår Arc Rating 11,9 cal/cm².

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser - produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Farge 92 produseres i kvalitet 880 og 882 og oppnår Arc Rating 11,9 cal/cm².

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farge: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

90

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farge: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5000+5120)

VINTERJAKKE 5000 93

Naturlig flammehemmende vinterjakke i synbarhet med teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5009+5120)

VINTERJAKKE MED HETTE 5009 93

Naturlig flammehemmende vinterjakke i synbarhet med hette og teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Avtakbar og justerbar hette. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Hetten skal enten brukes eller fjernes ved sveisearbeid eller arbeid med kjemikalier. **Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.1

*EN 342 (5120+5000, 5009, 5118 or 5119)

VINTERBUKSE M/SELER 5120 93

Naturlig flammehemmende vinterbukse i synbarhet med teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Vinterbuksen har avtakbare og justerbare seler med selespenner. Høy rygg for ekstra beskyttelse mot vær og vind. Sidelommer og frontlommer med klaffer. Baklommer også med klaffer. Innvendige kneputelommer. Tommestokklomme og toveis glidelås som går helt opp på benenes ytterside. Snølås i ben. Quiltforet. Vinterbuksen har membran og teipede sømmer. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5930 og 5990 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt 91


RISIKOANALYSE: Smeltet jern, flamme og varme, heteslag, påkjørsel innendørs, lysbue (tilfeldig), mindre sveiseperler

CANTEX 57

92


CANTEX 57

>> Høyeste beskyttelse for deg som arbeider med smeltet jern >> Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme >> Forhøyet synbarhet med reflekser og fluoriserende detaljer Naturlig flammehemmende plagg for deg som utsettes for smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Plaggene har i tillegg høyeste beskyttelse mot flytende jern E3. Kolleksjonen tilbyr brukeren en meget god beskyttelse mot lysbue og er sertifisert ihht sveisenormen. Plaggene er utrustet med både fluoriserende tekstil og refleks for å visualisere brukeren både fra kranførerens og truckførerens perspektiv.

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57

5700 88 VINTERJAKKE

5736 88 JAKKE

5760 88 VEST HÅNDVERK

5726 88 BUKSE

5706 88 VESTBUKSE

5742 88 SELEBUKSE

5716 88 KJELEDRESS

5751 88 BUKSE HÅNDVERK

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57 - DAME Damestørrelser - Perfekt for arbeid med smeltede metaller – Forhøyet synbarhet

5709 88 DAMEVINTERJAKKE

5739 88 DAMEJAKKE

5727 88 DAMEBUKSE

93


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

TRANEMO SKINSAFE

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

VEST HÅNDVERK

JAKKE 5736 88

5760 88

Naturlig flammehemmende jakke med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og med høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer og forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Romslige stikklommer med klaff. Innelomme. Snøring i midje. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Refleks rundt arm, over skulder og på rygg.

Naturlig flammehemmende vest med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

XS-3XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

KJELEDRESS 5716 88

Naturlig flammehemmende kjeledress med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Strikk og legg i ryggen. Fluoriserende tekstil og refleks for forhøyet synbarhet. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

94


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5736 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VINTERJAKKE 5700 88

Naturlig flammehemmende vinterjakke med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Vind- og vannavvisende. Skjult glidelås og trykknapper i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Skjulte knapper til kniv etc på venstre lomme. Varmelommer med klaffer. Snøringen i midjen. Innvendig pulsvarmer. Quiltfôret med fleece i kraven. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Refleks rundt armer samt foran og bak. Innelomme. Glidelås i foret for trykk av logo. Borrelåsjustering nederst på arm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE HÅNDVERK

5726 88

5751 88

Naturlig flammehemmende bukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff. Tommestokklomme. Fluoriserende tekstil og refleks for forhøyet synbarhet.

Naturlig flammehemmende bukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Fluoriserende tekstil og refleks rundt ben for forhøyet synbarhet.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 95


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 (E3)* F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

ARC RATING

5930 92 03

5742 88 94

29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

VESTBUKSE

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SELEBUKSE

5706 88

5742 88

Naturlig flammehemmende vestbukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Toveis glidelås. Brystlommer. Stikklommer. Knelommer. Strikk i ryggen. Baklommer, en med klaff. Tommestokklomme. Lårlomme. Fluoriserende tekstil og refleks for forhøyet synbarhet. *Plagget er sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E3 ved bruk sammen med jakke 5736 og Cantex undertøy oppnås.

Naturlig flammehemmende selebukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Kneputelommer med to høyder. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Fluriserende tekstil og refleks rundt ben for forhøyet synbarhet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL, M-XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

96

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5779 91 94

5739 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAMEVINTERJAKKE 5709 88

Flammehemmende vind- og vannavvisende vinterjakke til damer. Quiltfôret med forhøyet synlighet og lett figursydd. Skjult glidelås med trykknapper. Brystlommer med glidelås der høyre er med innvendig D-ring. Skjulte knivknapper på venstre lomme. Sidelommer med klaff. Justerbar midje. Stor hanskelomme på ryggen. Justerbar mansjett med pulsvarmer. Fleece i kraven. Innerlomme med glidelås. Glidelås i fôret for logotrykk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

DAMEJAKKE

DAMEBUKSE

Naturlig flammehemmende jakke til damer med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste mulig beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer og raglan armer. Skult knepping med glidelås og trykknapper. To napoleonslommer med glidelås. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Innerlomme. Trykknappjustering på mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Refleks rundt armer, over skuldre og på ryggen.

Naturlig flammehemmende bukse til damer. Bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og høyeste beskyttelse mot smeltet jern. Kontrastsømmer. Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og innvendig mobillomme. Tommestokklomme. Fluoriserende tekstil og refleks rundt ben for forhøyet synbarhet.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5739 88

Dame XS-XXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

5727 88

Dame 36-46 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 97


RISIKOANALYSE: Smeltet jern, lysbue, flamme og varme, heteslag, mindre sveiseperler

CANTEX 54

>> Funksjonelle plagg for arbeid innenfor energi, vedlikehold og arbeid med smeltede metaller >> Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme

Flammehemmende arbeidsklær rikelig utstyrt med praktiske lommer og detaljer som passer bra til deg som jobber med el- og vedlikeholdsarbeid i industrien. Arbeidsklærne fungerer også utmerket om du arbeider i miljø der statisk elektrisitet bør unngås.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

SELEBUKSE

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

KJELEDRESS

5402 88

5461 88

Naturlig flammehemmende selebukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser - produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Naturlig flammehemmende kjeledress med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaffer. Romslig vertikallomme med glidelås. Sidelommer med gjennomgang. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbare strikk i livet og fold i ryggen for best mulig komfort.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 98

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt


CANTEX 54

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

VEST HÅNDVERK

5419 88

5430 88

Naturlig flammehemmende jakke med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med klaff. To romslige innerlommer. Armlommer med klaff. Legg i rygg. Regulerbar midje. Forlenget rygg.

Naturlig flammehemmende vest med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *For å tilfredsstille standarden må vesten brukes sammen med en langermet overdel med samme sertifisering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE HÅNDVERK

5451 88

5421 88

Naturlig flammehemmende bukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer.

Naturlig flammehemmende bukse med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme. Kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt 99


RISIKOANALYSE: Sveiseperler, flamme og varme, heteslag, påkjørsel innendørs

OUTBACK HEAVY WELDING

>> Sveiseplagg med ekstrem holdbarhet >> Myke og komfortable >> Forhøyet synbarhet

For tung? For stiv? For varm? Frem til nå har komfort og bevegelsesfrihet ikke vært forbundet med holdbare og sikre plagg for arbeid med tung sveising som også er sertifisert i EN 11611 klasse 2. Disse plaggene varer vesentlig lenger enn andre sammenlignbare plagg som i dag brukes ved tung sveis. Som alltid er våre flammehemmende plagg naturlige og ikke tilsatt noen kjemiske tilsetninger.

OUTBACK HEAVY WELDING Sveiseplagg – Myke og komfortable – Forhøyet synbarhet – Lang levetid

5535 86 SVEISEJAKKE

5522 86 SVEISEBUKSE

5550 86 SVEISEBUKSE HÅNDVERK

5540 86 SVEISESELEBUKSE

5512 86 SVEISEKJELEDRESS

TILBEHØR TIL SVEIS Ekstra beskyttelse for sveisere

100

5572 19 CHAPS

5573 80 PONCHO

5576 19 FORKLE

5575 19 MIDJEFORKLE

5577 19 ARMBESKYTTELSE

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

9142 88 CAPS


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Outback HW

5920 92 03

5535 86 67

Radiant Heat

Radiant Heat

C1

C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s

BESKYTTELSE, KOMFORT OG HOLDBARHET I VERDENSKLASSE Ved sveising oppstår det mye UV- og varmestråling. For å øke brukerens komfort og unnvike varmestress har Tranemo lagt til åpninger i ryggen for god ventilasjon. Tekstilen Outback HW er testet ihht UV-standarden EN 410 som måler beskyttelsen mot UV-A, UV-B og UV-C og beregner maksimal bruk for ulike sveisemetoder. Testresultatet viser at du kan utføre alle typer av sveisemetoder i over 8 timer når du bruker Outback HW. Sveisemetode Maksimal bruk (T)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

TIG (CrNi) 44,12

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG m/puls (Al) 40,68

MIG uten puls Elektrode (Al) (St:37) 17,39 18,56

EN 13034 type PB[6]

SVEISEJAKKE 5535 86

Sveisejakke i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler har mindre sjanser for å feste seg. Åpning i armhule for god ventilasjon. Skjult glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Sidelommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Forlenget rygg med to åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Justerbar midje og mansjett med trykknapper. Innelomme. Fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

SVEISEBUKSE HÅNDVERK 5550 86

Sveisebukse med håndverkslommer i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. *For å oppnå kravene ihht EN ISO 11611 og EN 13034 skal hengelommenes åpninger være dekket av jakken med artikkelnummer 5535 86 under sveisearbeid. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

101


OUTBACK HEAVY WELDING

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEISEBUKSE 5522 86

Sveisebukse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEISESELEBUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEISEKJELEDRESS

5540 86

5512 86

Selebukse for sveis i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innerlomme. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Formsydde og justerbare kneputelommer. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmaterial på baksiden av ben nederst. Plagg med kortere eller lengre benlengde produseres ved ordre med ca 5 ekstra arbeidsdager for levering.

Sveisekjeledress i en myk og komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler har mindre sjanser for å feste seg. Skjult toveis glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Åpning i armhule for god ventilasjon. Gjennomgående stikklommer. Justerbar strikk i midjen. To åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Formsydde og justerbare kneputelommer. Justerbare mansjetter. Fluoriserende materiale rundt ben og fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Forsterkningsmateriale nederst på baksiden av ben.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 102

102


TILBEHØR TIL SVEIS

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11612 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

CHAPS

PONCHO 5573 80

5576 19

Metallfri og naturlig flammehemmende chaps i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. De monteres enkelt i et eget flammehemmende belte og kan justeres i høyden. Vulkaniserte kne.

Flammehemmende poncho med krave i et meget slitesterkt og kraftig materiale med bra beskyttelse mot sveiseperler i forbindelse med sveising. Justerbar midje med trykknapper. Justerbar rygg i et mykt materiale som kan festes opp for ekstra ventilasjon. Høy krave som sammen med tuben 5999 gir komfort og en bra beskyttelse. Ponchoen kan klippes til ønsket lengde.

Flammehemmende forkle med krave i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Kraven er justerbar for å beskytte halsen og for å hindre at sveiseperler trenger seg innenfor. Knytes i midjen. Lengde fra halsen og ned er 74 cm.

5572 19

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FORKLE

One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

MIDJEFORKLE

ARMBESKYTTELSE

Flammehemmende midjeforkle i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Knytes i midjen. Lengde 55 cm.

Metallfri flammehemmende armbeskyttelse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt god beskyttelse ved sveisearbeid. Justerbar strikk øverst. Strikk nederst. Lengde 52 cm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5575 19

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

5577 19

b93ot

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

EN ISO 11611 Accessory

SVEISE BALAKLAVA

CAPS

5578 19

9142 88

Flammehemmende balaklava i trikot for bruk under sveisehjelmen. Ekstra beskyttelse over skuldrene. Snorstramming rundt ansiktet.

Flammehemmende sveise caps Strikk bak.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 64 mørk grå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 103


RISIKOANALYSE: Smeltet aluminium, smeltet jern, flamme og varme, heteslag, påkjørsel innendørs

MAGMA

>> Nå også i damestørrelser >> Naturlig flammehemmende ull basert tekstil for arbeid med smeltede metaller >> Høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium og jern

MAGMA er utviklet for å motstå smeltet aluminium, stål, jern og andre smeltede metaller og legeringer. Kolleksjonen er tatt frem etter omfattende testinger i et primær aluminiumsverk som har et meget krevende og utsatt arbeidsmiljø. Den er sertifisert i den strengeste standarden mot aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forsterkninger på utsatte partier og har en meget høy beskyttelse mot strålingsvarme. Den forhøyede synbarheten gir beskyttelse mot påkjørsler i et industrimiljø. Alt for en sikrere arbeidsplass. For å oppnå best mulig resultat vedrørende vask ta kontakt med Tranemo for vaskeinstruksjoner.

MAGMA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium og jern - Forhøyet synbarhet

5632 87 FRAKK

5636 87 JAKKE

5674 87 SKJORTE

5625 87 BUKSE

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING

MAGMA - DAME

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Damestørrelser - Høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium og jern - Forhøyet synbarhet

5639 87 DAMEJAKKE

104

5628 87 DAMEBUKSE

5629 87 DAMEBUKSE MED FORSTERKNING


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

DAMEJAKKE 5639 87

Naturlig flammehemmende damejakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen beskytter også bra mot andre smeltede metaller. Skjult knepping i front med glidelås. Høy krave og forlenget rygg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klaff. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil med refleks rundt armene og over skuldre. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

DAMEBUKSE

DAMEBUKSE MED FORSTERKNING

Naturlig flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben.

Naturlig flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Ekstra forsterkning nede på ben. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5628 87

Dame 36-48 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5629 87

Dame 36-48 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 105


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6315 90 07

5636 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

JAKKE 5636 87

Naturlig flammehemmende jakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Skjult knepping i front med glidelås. Høy krave og forlenget rygg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klaff. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil med refleks rundt armene og over skuldre. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

FRAKK 5632 87

Metallfri og naturlig flammehemmende frakk i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Forlenget forstykke for ekstra beskyttelse. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

106


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6312 90 07

5625 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

SKJORTE 5674 87

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

BUKSE

BUKSE MED FORSTERKNING

Naturlig flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben.

Naturlig flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Ekstra forsterkning nede på ben. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben.

5625 87

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5626 87

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 107


NEW

Risikoanalyse: Mindre mengder smeltet metall - lett sprut av kjemikalier

APEX

>> Aramid med veldig høy nedbrytningstemperatur >> Beskyttelse mot zink og klarer lett sprut av ulike kjemikalier >> Fiberfarget tekstil som beholder fargen gjennom mange industrivask

APEX er en ny kolleksjon i Tranemo sitt omfattende flammehemmende sortiment som kan beskytte mot noen av de vanskeligste risikoene. Tekstilen er en 300g/m² fiberfarget aramid som også er fôret med et lag flammehemmende tekstil i front. Beskyttelsesnivået er meget høy og tekstilene klarer ikke bare testene i standarden EN 13034 for syrer og baser, men også for aromatiske hydrokarboner og alkohol. Buksene finnes i både dame- og herrestørrelser og med ekstra forsterkninger for beskyttelse mot metallsprut i front. Kolleksjonen har også forhøyet synbarhet. APEX er løsningen for de i arbeidsmiljøene der utfordringen har vært sprut av kjemikalier og bruk av kjemiske drakter ikke er et alternativ. I mangelen av tekstiler der smeltet zink renner av, kan APEX være et alternativ. Nedbrytningstemperaturen på tekstilen er høyere en smeltetemperaturen på zink. Den smeltede zinken renner ikke av men brenner heller ikke hull i plagget og metallet bør plukkes av tekstilen så raskt som mulig for å unngå brannskade.

108


APEX

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6630 83 JAKKE

NEW

6620 83 BUKSE

NEW

6621 83 BUKSE

6623 83 BUKSE MED SKOBESKYTTELSE

APEX - DAME

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6627 83 DAMEBUKSE MED SKOBESKYTTELSE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

NEW

6628 83 DAMEBUKSE

6629 83 DAMEBUKSE

EN 13034 type PB[6]

JAKKE 6630 83

Flammehemmende jakke med dobbelt bærestykke for økt beskyttelse mot hete. Jakken er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Skjult knepping med trykknapper og jeansknapp. Brystlommer med klaff. Sidelommer med klaff. Tre innvendige lommer. Justerbare mansjetter. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoriserende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

109


APEX

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKSE 6620 83

Flammehemmende bukse med forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Stikklommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med klaff. Kontrastsømmer.

NEW

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKSE

BUKSE MED SKOBESKYTTELSE

Flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet, forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Stikklommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med klaff. Kontrastsømmer.

Flammehemmende bukse med skobeskyttelse, økt synbarhet og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Stikklommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med klaff. Skobeskyttelse og forsterkning nederst på ben. Kontrastsømmer.

6621 83

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoriserende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

110

6623 83

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m² 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

DAMEBUKSE 6629 83

Flammehemmende damebukse med forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Stikklommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med klaff. Kontrastsømmer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAMEBUKSE MED SKOBESKYTTELSE

DAMEBUKSE

Flammehemmende damebukse med skobeskyttelse, økt synbarhet og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Stikklommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med klaff. Skobeskyttelse og forsterkning nederst på ben. Kontrastsømmer.

Flammehemmende damebukse med økt synbarhet og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Stikklommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med klaff. Kontrastsømmer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

6627 83

Dame 36-48 94 gul/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m² 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

6628 83

Dame 36-48 94 gul/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoriserende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 111


RISIKOANALYSE: Lysbue, eksplosjon, påkjørsel (Aramid Hi-Vis)

ARAMID

>> For arbeid der beskyttelse mot lysbue er nødvendig >> Lette og behagelige plagg med en ekstrem rive- og slitestyrke >> Bra flammehemmende egenskaper med lang levetid >> Meget godt egnet for industriell vask

Den flammehemmende kolleksjonen ARAMID passer utmerket i arbeidsmiljøer der det er fare for en lysbue. Plaggene er meget lette og komfortable og ble utviklet i tett samarbeid med ledende kraftselskaper i Norden. Kolleksjonen har mange praktiske lommer.

112


ARAMID

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Lette og behagelige – Bra beskyttelse – Meget slitesterke

5330 84 JAKKE

5341 84 SELEBUKSE

5320 84 BUKSE

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

5319 84 KJELEDRESS

5310 84 KJELEDRESS

ARAMID HI-VIS

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Bra beskyttelse – Meget slitesterke – Høy synbarhet

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 JAKKE

5329 84 BUKSE

5359 84 BUKSE HÅNDVERK

5344 84 SELEBUKSE

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

113


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2*

JAKKE 5339 84

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE HÅNDVERK

5329 84

5359 84

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare.

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Håndverksbuksen har to stikklommer, to baklommer, dobbel lårlomme med mobillomme og verktøylomme på venstre ben og dobbel lårlomme med tommestokklomme på høyre ben. I tillegg har håndverksbuksen løse doble HTFR-Dobby forsterkede hengelommer. Skjulte knapper for verktøyfeste på høyre ben. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt 114

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

SELEBUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

SELEBUKSE HÅNDVERK

5344 84

5346 84

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i et lett og meget slitesterkt materiale. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i et lett og meget slitesterkt materiale. Glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Doble HTFR-Dobby forsterkede hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

KJELEDRESS 5319 84

Naturlig flammehemmende kjeledress i et lett og meget slitesterkt materiale. Skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende tekstil rundt ben. Ikke sertifisert ihht synbarhetsnormen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

115


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

JAKKE 5330 84

Naturlig flammehemmende jakke i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

BUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

BUKSE HÅNDVERK

5320 84

5350 84

Naturlig flammehemmende bukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer.

Naturlig flammehemmende bukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Kontrastsømmer. HTFR-Dobby forsterkede hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 116


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

SELEBUKSE HÅNDVERK

SELEBUKSE 5341 84

5349 84

Naturlig flammehemmende selebukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Naturlig flammehemmende selebukse i et lett og meget slitesterkt materiale. Glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Doble HTFR-Dobby forsterkede hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN 1149-5

KJELEDRESS

5310 84

Naturlig flammehemmende kjeledress i et lett og meget slitesterkt materiale. Skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

117


RISIKOANALYSE: Påkjørsel, lysbue, flamme og varme

ZENITH

>> Ny softshelljakke og vinterjakke med hette >> Bra beskyttelse ved arbeid på jernbanen og vedlikehold med risiko for lysbue >> Høy komfort med komfortabel innside

ZENITH er utviklet spesielt med tanke på jernbanesektoren der du har behov for høy synbarhet og det finnes risiko for høy spenning og lysbue. Den orange fargen er sertifisert ihht EN ISO 20471 noe som er veldig vanskelig med naturlig flammehemmende tekstiler. ZENITH er metallfri og gir brukeren en komfortable og funksjonell kolleksjon. Tekstilen er også sveisegodkjent.

118


ZENITH Høy synbarhet – Bra beskyttelse ved høy spenning og vedlikehold arbeid

NEW

5231 84 JAKKE

NEW

5236 82 VINTERJAKKE

5233 95 SOFTSHELLJAKKE

5222 84 BUKSE

5223 84 BUKSE WINDBREAKER

5252 84 BUKSE HÅNDVERK

5242 84 SELEBUKSE

5249 84 SELEBUKSE

5212 84 KJELEDRESS

5239 82 VINTERJAKKE MED HETTE

5253 84 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

9062 84 RADIOLOMME

ZENITH DAME Damestørrelser – Høy synbarhet – Bra beskyttelse ved høy spenning og vedlikehold arbeid

5238 84 DAMEJAKKE

5227 84 DAMEBUKSE

5228 84 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5257 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK

5258 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

119


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

DAMEJAKKE 5238 84

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame XS-XXL 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAMEBUKSE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAMEBUKSE HÅNDVERK

5227 84

5257 84

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Formsydde kne, forsterket med HTFR Dobby med innvendige justerbare kneputelommer.

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer. Verktøyfester i midjen. Stikklommer. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Baklommer med klaff. Venstre lårlomme med klaff og mobillomme. Høyre lårlomme med tommestokklomme. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

120

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAMEBUKSE WINDBREAKER 5228 84

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Stikklommer, baklommer med klaffer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Formsydde kne, forsterket med HTFR Dobby med innvendige justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER 5258 84

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer fôret med et vindtett PUlaminert jerseyfôr. Verktøyfester i midjen. Stikklommer. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Baklommer med klaff. Venstre lårlomme med klaff og mobillomme. Høyre lårlomme med tommestokklomme. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

RADIOLOMME

9062 84

Radiolomme som monteres på knapper Passer artiklene 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 og 5249 84. Størrelse ca 8x15x4 cm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 50 oransje 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

121


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE

5231 84

Flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. Knapper for tilbehøret 9062 84 50 radiolomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

BUKSE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

BUKSE HÅNDVERK

5222 84

5252 84

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Formsydde kne, forsterket med HTFR Dobby med innvendige justerbare kneputelommer.

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet. Verktøyfester i midjen. Stikklommer. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Baklommer med klaff. Venstre lårlomme med klaff og mobillomme. Høyre lårlomme med tommestokklomme. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

122

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

SELEBUKSE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

SELEBUKSE

5242 84

5249 84

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. To brystlommer, den ene med klaff. Skjulte knivknapper. Innerlomme. Justerbar midje. Sidelommer. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme. Venstre lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme. Baklommer med klaff. Skjulte knapper for tilbehøret 9062 84 50 og radiolomme. Plagg med kortere eller lengre benlengde produseres ved ordre med ca 5 ekstra arbeidsdager for levering.

Metallfri flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. To brystlommer, den ene med klaff. Skjulte knivknapper. Innerlomme. Justerbar midje. Sidelommer. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme. Venstre lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme. Baklommer med klaff. Skjulte knapper for tilbehøret 9062 84 50 og radiolomme. Plagg med kortere eller lengre benlengde produseres ved ordre med ca 5 ekstra arbeidsdager for levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95nt

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

KJELEDRESS 5212 84

Flammehemmende kjeledress med skjult knapp og glidelås lukking. Vertikal brystlomme med glidelås på venstre side. Brystlomme med klaff på høyre side. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Justerbar elastisk linning og actionback for fri bevegelse. Justerbare mansjetter. Sidelommer med skjult tilgang. Formede knær med justerbare innvendige knelommer. Hoftelommer med klaff. Høyre lårlomme med tommestokklomme og verktøylommer. Venstre lårlomme med klaff og mobillomme. Knapper for tilbehøret 9062 84 50 radiolomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 123


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5239+5223)

VINTERJAKKE MED HETTE

5239 82

Flammehemmende vinterjakke i synbarhet med hette og teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Avtakbar og justerbar hette. Skjult glidelås med trykknapper. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale fleecefôrede sidelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendig lommer. To innerlommer. Knapper for tilbehøret 9062 82 50 radiolomme. *Hetten skal enten brukes eller fjernes ved sveisearbeid eller arbeid med kjemikalier. **Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-4XL 93 oransje/marine 822: Fluoriserende, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*EN 342 (5223+5236 or 5239)

BUKSE WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5223 84

5253 84

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Stikklommer, baklommer med klaffer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Formsydde kne, forsterket med HTFR Dobby med innvendige justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5930 og 5990 undertøy.

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Verktøyfester i midjen. Stikklommer. HTFR Dobby forsterkede hengelommer med verktøyholdere. Baklommer med klaff. Venstre lårlomme med klaff og mobillomme. Høyre lårlomme med tommestokklomme. HTFR Dobby forsterkede og justerbare kneputelommer. Som følge av at buksene er fôret kan de oppleves som noe mindre i størrelsen.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 124

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELLJAKKE 5233 95

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Transfer refleks for økt komfort. Skjult glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper. Venstre brystlomme med klaff. Høyre brystlomme med glidelås. Hempe for ledning til øreplugger. Sidelommer med glidelås. Armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kort komme. Innvendig mansjett i armer. Snorjustering nederst. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 93 oransje/marine 951: Fluoriserende, Windtech FR HVO, 385 g/m², vind- og vannavvisende 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vannavvisende, LOI: 29,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5236+5223)

VINTERJAKKE 5236 82

Flammehemmende vinterjakke i synbarhet med teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Skjult glidelås med trykknapper. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale fleecefôrede sidelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendig lommer. To innerlommer. Knapper for tilbehøret 9062 82 50 radiolomme. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 5920/5940 og 5980 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-4XL 93 oransje/marine 822: Fluoriserende, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 120 g/m²

c95mt 125


RISIKOANALYSE: Påkjørsel, lysbue, flamme og varme, mindre sveiseperler

EDGE

>> Fluoriserende orange. Naturlig flammehemmende >> Bra beskyttelse ved arbeid på jernbanen og vedlikehold med risiko for lysbue >> Dobbel vevd tekstil med komfortabel innside

EDGE er utviklet spesielt med tanke på jernbanesektoren der du har behov for høy synbarhet og det finnes risiko for høy spenning og lysbue. Den orange fargen er sertifisert ihht EN ISO 20471 noe som er veldig vanskelig med naturlig flammehemmende tekstiler. EDGE er metallfri og gir brukeren en komfortable og funksjonell kolleksjon. Kolleksjonen er godkjent i sveisenormen EN ISO 11611 kl 2. Plaggene tåler meget godt sveis- og vinkelsliping. Designet på kolleksjonen er nøye planlagt med hensyn til hekterisiko ved klatring.

126


EDGE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 6131 82

Metallfri naturlig flammehemmende synbarhetsjakke i en dobbel vevd tekstil med komfortable innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Forlenget rygg. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Brystlommer med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Sidelommer med klaff. To innelommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring nederst. Justerbare mansjetter. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

BUKSE 6121 82

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med dobbel vevd tekstil. Komfortabel innside og utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Baklommer med klaff. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

KJELEDRESS 6111 82

Metallfri naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i dobbel vevd tekstil med komfortabel innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Vertikal brystlomme med glidelås på venstre side. Brystlomme med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar strikk i rygg og mansjetter. Glidelås i ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-5XL, M-3XL Tall (ekstra benlengde) 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt 127


FLAMMEHEMMENDE

VINTER FR

>> Nye softshelljakker til både damer og herrer >> Naturlig flammehemmende vinterplagg for ulike klima og aktivitetsnivåer >> Høy komfort og beskyttelse mot kulde og fuktighet

I mange av arbeidsmiljøene som krever flammehemmende klær eller beskyttelse mot en lysbue vil det være behov for god og varm ytterbekledning. Dette setter veldig store krav til bekledningen som ikke bare skal beskytte deg mot en risiko for åpen flamme eller en lysbue, men også mot elementene som for eksempel regn, snø og vind, samt er komfortable å bruke. Tranemo har mange ulike ytterplagg slik at brukeren kan kle seg i henhold til lag-på-lag prinsippet for den beste og letteste beskyttelsen. Hver flammehemmende kolleksjon har passende ytterplagg uavhengig om det er et fysisk krevende arbeid eller et mer stillestående arbeid i streng kulde. Plaggene har mange praktiske detaljer og det finnes selvsagt flammehemmende vinterjakker i damestørrelser.

VINTER - DAME

Detaljert informasjon om plaggene finner du på markert katalogside.

00

121 52

97

68

69

NEW

5709 88 DAMEVINTERJAKKE CANTEX 57

5149 95 DAME SOFTSHELLJAKKE STRETCH FR

121

128

69

5258 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER ZENITH

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR TERA TX

68

5862 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER TERA TX

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE TERA TX

68

5863 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER TERA TX

5228 84 DAMEBUKSE WINDBREAKER ZENITH

69

5866 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER TERA TX

5867 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER TERA TX


VINTER 91

Detaljert informasjon om plaggene finner du på markert katalogside. 91

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE CANTEX HI-VIS

5000 93 VINTERJAKKE CANTEX HI-VIS

48

48

54

48

5118 94 VINTERPARKAS SHELL FR

125

48

5119 94 VINTERPARKAS M/PILÉFÔR 9128 SHELL FR

125

95

73

5700 88 VINTERJAKKE CANTEX 57

NEW

73

70

5809 81 JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE TERA TX

5800 81 JAKKE MED VINTERFÔR TERA TX 91

73

5239 82 VINTERJAKKE MED HETTE ZENITH

5236 82 VINTERJAKKE ZENITH

5233 95 SOFTSHELLJAKKE ZENITH

5145 95 SOFTSHELLJAKKE STRETCH FR

5135 94 SKALLJAKKE SHELL FR

124

NEW

5136 94 SKALLJAKKE M/PILÉFÔR 9128 SHELL FR

00

71

5832 81 JAKKE WINDBREAKER TERA TX

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER TERA TX

49

55

124

76

6032 95 SOFTSHELLJAKKE STRETCH FR

5869 81 VEST MED VINTERFÔR TERA TX

124

71

5253 84 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER ZENITH

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER CANTEX HI-VIS

70

5822 81 BUKSE WINDBREAKER TERA TX

5132 94 SKALLBUKSE SHELL FR

71

5823 81 BUKSE WINDBREAKER TERA TX

5223 84 BUKSE WINDBREAKER ZENITH

70

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER TERA TX

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER TERA TX

129


Herre

Dame

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

FLAMMEHEMMENDE

UNDERTØY >> Gjenvinningsbar bomull, bedre for miljøet >> Naturlig flammehemmende ullundertøy uansett klima >> Omfattende sortiment

Nyutviklede strikkede tekstiler med forminsket miljøpåvirkning! Ved å bruke gjenvinnbar bomull i plaggene minsker mengden bruken av ny bomull som blir dyrket som igjen har en meget positiv effekt på miljøet vårt. Det vil fortsatt være behov for å bruke en viss mengde nyspunnet bomull i plaggene sammen med gjenvinnbar bomull for å beholde slitestyrken, slik at livslengden til plagget ikke påvirkes negativt. En lang levetid på plagget bidrar også til en positiv effekt på miljøet. Tranemo bruker derfor en miks av gjenvinnbar og nyspunnet bomull. Undertøyssortimentet består av to ulike tekstilgrupper, modacryl/bomull og merinoull/viskose. Undertøyet i bomull er myke og komfortable og utgjør en veldig bra beskyttelse som det innerste lag. Undertøyet i merinoull er meget lett og komfortabelt og har mange naturlige egenskaper. Det er smussavvisende, det varmer selv om det er blitt fuktig og tiltar seg ikke dårlig lukt og er naturlig flammehemmende. Ved å bruke Tranemo sitt undertøy har du en meget god beskyttelse innerst samtidig som du bruker veldig komfortable plagg. Undertøyet er en essensiell del av Tranemo Skinsafe.

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SPORTS-BH 5914 92

Myk og naturlig flammehemmende sports-bh med 20% resirkulert bomull. Brede og justerbare stropper for maksimal støtte. Strikk og knepping bak med justering for økt komfort. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

DAMETOPP MED SPORTS-BH

BH

5915 92

5919 92

Myk og komfortabel flammehemmende topp med sports-BH og 20% resirkulert bomull.

Naturlig flammehemmende BH med 20% resirkulert bomull. Uten bøyle. Brede justerbare skulderbånd. Knepping i bakkant.

Naturlig flammehemmende dametruse med 20% resirkulert bomull. Strikk i midjen. Fôret skritt.

5917 89

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 03 marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-11, LOI: 26,0%, Arc Rating: 5,1 cal/cm² 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95mt 130

EN ISO 14116 index 3

Størrelse: Farge: Kvalitet:

DAMETRUSE

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot


UNDERTØY

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

UNDERTRØYE MED KORT ERM

POLOTRØYE

UNDERTRØYE

Naturlig flammehemmende undertrøye med 20% resirkulert bomull. Rund hals og kort erm.

Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye med 20% resirkulert bomull. Glidelås og lang erm.

Naturlig flammehemmende undertrøye med 20% resirkulert bomull. Rund hals og lang erm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5900 92

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/ cm², LOI: 30,1%

5920 92

5940 92

XXS-3XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

TRANEMO SKINSAFE

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN 1149-5

BOKSERSHORTS 5910 92

Naturlig flammehemmende boksershorts med 20% resirkulert bomull. Strikk i midjen. Gylf. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

LONGS

FLEECEJAKKE

FLEECE LONGS

Naturlig flammehemmende longs med 20% resirkulert bomull. Strikk i midjen.

Metallfri og naturlig flammehemmende fleecejakke med glidelåslukking i front.

Naturlig flammehemmende longs i fleece. Strikk i midjen.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5930 92

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

5980 89

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

5990 89

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

131


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino BX

Tera TX

6309 90 82 ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

5830 81 94

UNDERTØY I MERINOULL • Perfekt for arbeid utendørs under vekslende forhold og med vekslende intensitet • Plaggene brukes innerst mot huden som det første beskyttende laget • Naturlig flammehemmende • Varmer selv om du skulle bli fuktig/bløt • Naturlig smussavvisende • Drar ikke til seg vond lukt EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

POLOTRØYE 6309 90

Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye i en kraftigere merino ullkvalitet. Skjult glidelås. Forlenget ryggparti. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGEJAKKE

6330 90

Metallfri og naturlig flammehemmende collegejakke i merino ull. Skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

LONGS 6302 90

Flammehemmende longs i en kraftigere merino ullkvalitet. Strikk i midjen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

132

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

XXS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6315 90 07 ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

6330 90 07 ARC RATING: 12,7 cal/cm² 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

UNDERTRØYE

POLOTRØYE

Naturlig flammehemmende undertrøye i merino ull. Rund hals. Forlenget ryggparti.

Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye i merino ull. Skjult glidelås. Forlenget ryggparti.

6315 90

Størrelse: Farge: Kvalitet:

6319 90

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

d95nt

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOKSERSHORTS 6310 90

Naturlig flammehemmende boksershorts i merino ull. Strikk i midjen.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

LONGS

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% , EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating 5,5 cal/cm²

d95nt

6312 90

Naturlig flammehemmende longs i merino ull. Strikk i midjen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

133


FLAMMEHEMMENDE

TILBEHØR

Herre

Dame

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

>> Nå med et større utvalg av flammehemmende og lysbuegodkjente hansker >> Stort utvalg innenfor naturlig flammehemmende skjorter, collegegensere og t-shirts >> Flere størrelser både til kvinner og menn

Vårt omfattende sortiment av collegegensere, skjorter, t-skjorter, pikèskjorter og vester dekker så godt som alle behov man kan tenke seg til forskjellige risikomiljøer. Det isolerende mellomlaget er en vesentlig del av vårt Tranemo Skinsafe lag-på-lag system for å bygge opp en høy beskyttelse mot lysbue og ikke minst mot kulde. Nesten alle plaggene er også antistatiske.

134


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5030 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGEJAKKE 5030 89

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhets collegejakke i en myk og komfortabel kvalitet. Skjult glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Stikklommer. Strikk i armslutt. Transfer reflekser for ekstra komfort. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGEJAKKE TIL DAMER 5039 89

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhets collegejakke for damer i en myk og komfortabel kvalitet. Skjult glidelås. Høyre brystlomme med glidelås. Stikklommer. Ribb ved håndledd. Transfer refleks for ekstra komfort. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGEJAKKE 6330 90

Metallfri og naturlig flammehemmende collegejakke i merino ull. Skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

135


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGEGENSER

COLLEGEGENSER 5270 89

5075 89

Naturlig flammehemmende sweatshirt i synlighet med glidelås i front. Brystlomme med klaff. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort. *Collegegensern er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt i synlighet med glidelås i front. Brystlomme med klaff. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort. *Collegegensern er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

Naturlig flammehemmende collegegenser i synlighet med rund hals. Strikk i armer og ved midjen. Transfer refleks for ekstra komfort. *Collegegensern er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5070 89

XXS-4XL 55 gul 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

COLLEGEGENSER

XXS-4XL 50 oransje 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

XXS-4XL 94 gul/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGEGENSER

COLLEGEGENSER

COLLEGEGENSER MED KRAVE

Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene. 20% resirkulert bomull. Strikk i hals, armer og ved midjen. Fluoriserende tekstil og refleks på skulderparti.

Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt med rund hals og 20% resirkulert bomull. Brystlomme med klaff på venstre bryst. Pennebånd på venstre overarm.

Metallfri, myk og komfortabel naturlig flammehemmende collegegenser med krave. 20% resirkulert bomull. Strikk i armen.

6375 89

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 94 gul/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt 136

5985 89

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

6371 89

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pique

Tera TX

ARC RATING

5945 89 03 ARC RATING: 6,3 cal/cm² 1

5834 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

20,9 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

T-SKJORTE

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

T-SHIRT LANG ERM

PPE CATEGORY 2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

T-SKJORTE

5071 89

5072 89

5271 89

Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals. Transfer refleks for ekstra komfort. *T-skjorten er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte i synbarhet med rund hals og 20% resirkulert bomull. Strikk i armslutt. Transfer refleks for ekstra komfort.

Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals. Marineblå kontrast. Transfer refleks for ekstra komfort. *T-skjorten er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

XXS-4XL 50 oransje 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5948 89

5905 89

PIKÉTRØYE KORT ERM

PIKÉTRØYE LANG ERM

Naturlig flammehemmende halvpolo med fluoriserende biser over skuldre og armer. Luftspalten som bisene bidrar med gir en ekstra beskyttelse. Strikk i armslutt.

Metallfri og naturlig flammehemmende pikètrøye med korte ermer og 20% resirkulert bomull. Brystlomme.

Metallfri og naturlig flammehemmende pikètrøye med lange armer og 20% resirkulert bomull. Brystlomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

HALVPOLO

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Pique, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt

5945 89

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt 137


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C1

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAME T-SHIRT LANG ERM

T-SHIRT LANG ERM 6372 89

6373 89

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 20% resirkulert bomull. Strikk ved armslutt. Fluoriserende tekstil og refleks på skulderparti.

Naturlig flammehemmende langermet dame t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 20% resirkulert bomull. Strikk ved armslutt. Fluoriserende tekstil og refleks på skulderparti.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

Dame S-XXL 94 gul/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

T-SKJORTE LANG ERM

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

T-SKJORTE

5947 89

5907 89

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte. Rund hals.

Naturlig flammehemmende t-skjorte. Rund hals.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m²

c95mt 138

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

XS-4XL 03 marine 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAMESKJORTE

SKJORTE

SKJORTE 5770 91

5779 91

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i synbarhet. Meget komfortabel tekstil. Skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff. Transfer refleks for ekstra komfort.

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale og refleks på armer. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff.

Metallfri og naturlig flammehemmende dameskjorte. Fluoriserende materiale og refleks på armer. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5073 91

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Dame 34-46 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

SKJORTE

SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene. Trykknapper i plast skjult i front. Brystlommer med klaff.

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti.

5774 86

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 862: Outback 250, 250 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt

5674 87

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt 139


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

8120 91 03 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

5830 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SKJORTE

SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende langermet penskjorte. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene. Brystlommer på venstre side. Justerbare mansjetter.

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte. Meget komfortabel tekstil. Skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff.

6357 94

Størrelse: Farge: Kvalitet:

8120 91

XS-4XL 15 lysblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

BESØKSFRAKK ”VISITOR”

FRAKK

Metallfri og naturlig flammehemmende besøksfrakk med ”VISITOR” brodert på venstre bryst og på ryggen. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme.

Metallfri og naturlig flammehemmende frakk. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme.

5931 91

Størrelse: Farge: Kvalitet:

140

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

XS-3XL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5932 91

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt


TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

SOKK

TYNN ULLSOKK

9054 00

9074 00

Naturlig flammehemmende sokk med 20% resirkulert bomull.

Tynn naturlig flammehemmende ullsokk / FR viskose.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 marine 42% modakryl / 28% bomull / 22% polyamid / 6% lycra / 2% antistat

b93ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

ULLFROTTÉ SOKK

Varm naturlig flammehemmende ullsokk / FR viskose.

Kraftig naturlig flammehemmende sokk i ullfrotté.

9079 00 Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

REFLEKSVEST RS00 04

Glidelåslukking i front. Brystlomme høyre bryst.

a93ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 20471 CL.3

PILÉFÔR 9128 06

Metallfri og naturlig flammehemmende piléfôr uten armer. Fôret monteres med knapper og passer i jakkene 5118 94 og 5135 94. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 06 grå 060: FR Pile, 320 g/m²

c95ot

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

b93ot

M-XXL 50 oransje, 55 gul 100% polyester

EN 1149-5

ULLSOKK Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% ull / 35% FR viskos / 25% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

c95ot

9075 00

EN ISO 14116 index 1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

HETTE 9065 81

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 580381, 5832 81 og 5869 81. Sertifisert sammen med artikkel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoriserende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 141


TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

BALAKLAVA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

BALAKLAVA

6308 90

Naturlig flammehemmende balaklava i trikot for beskyttelse av hake, hals og kinn. 20% resirkulert bomull.

Naturlig flammehemmende balaklava i merinoull for beskyttelse av hake, hals og kinn.

One size 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

b93nt

c95ot

TUBE

5999 00

5995 92

Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN 1149-5

Naturlig flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue. 20% resirkulert bomull. Den beskytter i tillegg mot at smeltet metall trenger ned i kragen. Halsbeskyttelsen kan i tillegg dras oppover hode som en hjelmlue og gir da også beskyttelse for ørene og annen åpne hud/hår mellom hjelmen og kragen. Om halsbeskyttelsen dras opp i front så beskyttes store deler av ansiktet. Den fungerer også utmerket som et skjerf og beskytter mot kulde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

VINTERLUE

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

STRIKKELUE

FLEECELUE

5970 89

6307 90

Naturlig flammehemmende vinterlue i fleece. Fluoriserende gul.

Naturlig flammehemmende strikkelue i merino ull.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

M, L 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, Fluoriserende EN ISO 20471 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 14116 index 3

9043 00

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

b93nt

Naturlig flammehemmende fleecelue. Justering bak. Passer under hjelm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95ot

c95ot

NEW

ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²

IEC 61482-1-2 (Modified for helmets) CL.2

VERNEHJELM ARC 24

RX00 04

Hjelm med integrert visir og beskyttelse mot lysbue. Hjelmen er utformet for å beskytte hodet mot fallende objekter og er elektrisk isolerende. Visiret beskytter mot risikoer som kan oppstå ved arbeid med spenning og kan skyves opp i hjelmen når den ikke brukes. Oppfyller kravene for standarden EN 397:2012+A1:2012 (-40oC - +50oC), EN 50345:2002 klasse 0 og EN 166:2001. Brukstiden er 48 måneder fra produksjonsdato. Størrelse: Farge: Kvalitet:

142

One size 04 hvit Hjelm: ABS, Visir: Polykarbonat


TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3

LÆRBELTE

BELTE 9055 00

9093 00

Metallfri og flammehemmende belte med justerbar lengde. Bredde 35 milimeter. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116.

Lærbelte med skjult metallspenne for å unngå eksponering av metall som er kravet for beskyttelse mot lysbue. Belte er også egnet for bruk i sensitive miljøer der riping skal unngås. Regulerbar lengde. Bredde 40mm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 58% polyester / 25% modakryl / 16% bomull / 1% antistat

Størrelse: Farge: Kvalitet:

ANKELREIM 9058 00

Sort spalt lær. Lengde 55 cm. Bredde 15 mm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Skinn

One size 07 sort Skinn

c93ot EN ISO 14116 index 3

SELER 9160 81

Metallfri og flammehemmende seler for å redusere belastningen på skuldrene. Elastiske seler foran og bak med tekstil over skuldre for god avlastning. Justerbar lengde. Passer bukser med verktøyfester i midjen. Selene kan også brukes på andre bukser. Da må det monteres verktøyfeste på ønsket artikkel som en On Demand løsning. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% Sele: 37% polyester / 33% modakryl / 21% bomull / 7% elastan / 2% antistat Skinn

c93ot

EN ISO 14116 index 3

BUKSESELER

9060 00

Flammehemmende bukseseler med metallspenner. Bredde 35 mm. Regulerbar lengde. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

ARMBIND

RADIOLOMME 9062 84

9119 81

Naturlig flammehemmende armbind. For at armbindet skal passe på plass, monteres det på armlomme med feste og borrelås. Lukkes med kraftig borrelås. Elastisk del. Plass for trykk på maks 12 cm.

Radiolomme som monteres på knapper Passer artiklene 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 og 5249 84. Størrelse ca 8x15x4 cm.

Lomme for legitimasjon passende til D-ring. Festes med trykknapp.

9105 81

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 93 oransje/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN ISO 14116, EN 1149-3

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 50 oransje 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

ID KORT LOMME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95nt 143


HANSKER

STANDARDER & SYMBOLER Vernehansker er sertifisert og testet i henhold til forskjellige standarder som skal veilede brukeren med informasjon slik at det blir brukt hansker med korrekt beskyttelse til de forskjellige arbeidsmiljøene.

BRUK VERNEHANSKER MED BESKYTTELSE MOT FLAMME OG LYSBUE PÅ KORREKT MÅTE Ved arbeid i miljøer slik som energiverk, ved arbeid med elektrisk infrastruktur, på jernbanen og i prosessindustri vil det være en risiko for at en plutselig lysbue kan oppstå. En lysbue skaper en voldsom strålingsvarme som kan brenne huden. Den glovarme luften fra en lysbue kan bli opp mot 10 000°C, som utgjør en vesentlig risiko for en alvorlig brannskade. Den intense varmen kan antenne hansken, så det er viktig å bruke en hanske som ikke antenner eller smelter. Hendene er en av de mest utsatte kroppsdeler ved arbeid med elektrisitet/spenning. • • • • • • •

Bruk vernehansker! Hendene er de mest utsatte områdene på kroppen Bruk tørre vernehansker! Fukt eller våte hansker kan forårsake damp som vil redusere beskyttelsen vesentlig. Nedslitte hansker gir en begrenset beskyttelse Bruk rene vernehansker! Hanskene er flammehemmende, men olje eller skitt vil kunne brenne på hansken. Det anbefales å ta med et ekstra par med vernehansker dersom et av parene skulle bli våte eller skitten under arbeid. Bruk korrekt størrelse! Vernehansker som sitter bra, vil redusere risikoen for at hanskene hekter seg. La annet vernetøy overlappe vernehanskene ved håndleddene.

EN 407 Vernehansker mot termiske risikoer (og/eller åpen flamme)

Denne standarden brukes for vernehansker som beskytter hendende mot hete og/eller åpen flamme: kontaktvarme, konvektiv hete, strålingsvarme, mindre sprut eller større mengder av smeltet metall. Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor.

Kode Kategori A

Oppførsel ved åpen flamme

Hvor brennbar er vernehansken, smelter materialet, hvor raskt dør flammen ut? Mål tiden det tar for en åpen flamme og glød til å slukke etter at energikilden er fjernet. Nivå 1-4 (nivå 3 og 4 er klassifisert som flammehemmende)

B

Kontaktvarme

Vernehansken bør isolere mot kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler ved å eksponere hansken mot et varmt objekt med begrenset oppvarming av hånden i løpet av 15 sekunder. Nivå 1-4 (nivå 1=100°C, nivå 2=250°C, nivå 3=350°C, nivå 4=500°C)

C

Konvektiv hete

Vernehansken bør isolere mot konvektiv hete og forhindre at varm luft eller damp trenger igjennom. Testen måler tiden det tar før skadelig luft/ damp trenger igjennom. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)

D

Strålingsvarme

Vernehansken kan reflektere eller absorbere strålevarme og huden skal være beskyttet mot dette. Testen er kalkulert ved 20 kW/M2. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)

E

Beskyttelse mot begrenset eksponering av smeltet metall

Test med små mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)

F

Beskyttelse mot en større mengde av smeltet metall

Test med større mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)

EN 407 ABCDEF

144


HANSKER

ASTM F2675 ATPV-verdi for vernehansker

Vernehansker testet i henhold til ASTM F2675, for å fastsette hanskenes Arc Rating (ATPV eller EBT)

IEC 61482-1-2, Box test Denne lysbue testen gir et godkjent eller ikke godkjent resultat for disse to nivåene: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testen er modifisert for vernehansker, ettersom hansker ikke er inkludert i standarden eller i testmetoden.

EN 388 Vernehansker mot mekaniske risikoer

Denne standard definerer mekaniske risikoer og relevante tester av vernehansker. Hanskene testes for slitestyrke, kuttbestadighet, rivestyrke, punkteringsmotstand og slagmotstand. EN 388 resultat i verdiene A-F. Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor.

Kode Kategori EN 388 ABCDEF

A

Slite motstand

1-4 (4 is the highest level)

B

Skjæremotstand (coup test)

Valgfri eldre standard

1-5 (5 er høyeste nivå) X indikerer at testen ikke er gjennomført

C

Rivemotstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

D

Punkteringsmotstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

E

Skjæremotstand ISO 13997

A-F (F er høyeste nivå) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Slag beskyttelse

Indikert kun om test er gjennomført. P= nådd

EN 420 Vernehansker – Generelle krav og testmetoder Denne standarden definerer generelle krav og relevante testmetoder på vernehanskenes design- og konstruksjon i tillegg til hanskematerialets vannavvisende egenskaper, beskyttelse og komfort og ikke minst merking og informasjon fra produsent.

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT Amerikansk standard for kuttbestandighet

Som et komplement til den europeiske standard bruker Eureka ANSI-test for fastsettelse av kuttbestandighet. Dette for å kunne bruke et større resultatfelt, A1-A9. Resultatet angis i Newton. Testmetodene er lignende de i EN 388.

145


FLAMMEHEMMENDE

HANSKER

>> Beskyttelse mot en lysbue >> Utvidet sortiment >> Skjærebestandig

Hanskene fra Eureka er en etterlengtet løsning for de som arbeider med risiko for lysbue og som har savnet en hanske med full bevegelighet og følelse kombinert med høy beskyttelse. Med høy skjærebestandighet beskytter de også hendene under arbeid med skarpe kanter. Hanskene har også moderate puste- og oljeavvisende egenskaper. Materiale i hanskene er basert på nøye utvalgte para-aramid fibre, antistatiske garnfibre og avansert belegningsteknologi for å beskytte mot åpen flamme, hete og lysbue.

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 42 cal/cm² CL.2 Back of hand: 59 cal/cm²

HANSKE FR ARC 40

RG0005

Hanske med meget høy beskyttelse mot lysbue. (Eureka 13-4 HAF50) Optimal design for å motstå kraftige lysbue eksplosjoner. Perfekt for tøft arbeidsmiljø med høy risiko for hete, åpen flamme og lysbue. Høy skjæremotstand. 15 par/kartong. Størrelse: Farge: Kvalitet:

146

8/S-12/XXL 00 flerfarget 76% Para aramid /10% glassfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Back of hand: 48% modakryl / 38% cotton / 10% polyurethane / 2% polyamide / 1% elastan /1% antistat Belegg: Flammehemmende neoprenbasert kompositt


HANSKER

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm: 30 cal/cm² Back of hand: 16 cal/cm² Print: 40 cal/cm²

EN 407 4131XX

EN 388 4X42E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm: 42 cal/cm² Back of hand: 8,3 cal/cm²

HANSKER FR ARC 16

HANSKE FR ARC 8

Lysbue - Flammehemmende - Fingerfølelse (13-4HFR-AF) Optimalisert for høy risiko mot lysbue. Perfekt ved krevende arbeidsoppgaver med risiko for åpen flamme og lysbue. Høy skjæremotstand. Lysbue, PPE nivå 2 på selve hansken og PPE 3 på de mest utsatte områdene. 60 par/kartong.

Flammehemmende hanske med god fingerfølelse og bra beskyttelse mot lysbue. (Eureka 13-4 HAF8) Optimal design for å klare mindre lysbue eksplosjoner. Perfekt for tøft arbeidsmiljø der det er høy risiko for hete og åpen flamme. Høy skjæremotstand. 60 par/kartong.

RG0007

RG0004

Størrelse: Farge: Kvalitet:

7/XS-12/XXL 00 flerfarget 76% aramid / 10% glassfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Fôr: 79% FR viskose / 10% para-aramid / 10% polyamid / 1% anstistat Belegg: Flammehemmende neoprenbasert kompositt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

7/XS-12/XXL 00 flerfarget 76% Para aramid / 10% glassfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Belegg: Flammehemmende neoprenbasert kompositt

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41XXXX

EN 388 3532D

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 22 cal/cm² CL.1 Back of hand: 5,9 cal/cm²

EN 407 41XXXX

EN 388 3442C

ANSI CUT A1

HANSKE FR ARC 4

HANSKER FR CONTACT

Tynn- og meget fingerfølsom flammehemmende hanske med beskyttelse mot lysbue og skjæremotstand. (Eureka 15-4 HAF4) Optimal design for å klare mindre lysbue eksplosjoner. Supertynn hanske med skjæremotstand. 60 par/kartong.

Flammehemmende - Isolerende - Komfortabel (13-3HNFR) Velegnet for håndtering av varme overflater. Klarer kontaktvarme 100 C i 15 sek og i 250 C i 7 sek. Slitesterk også i oljete områder. 60 par/kartong.

RG0006

Størrelse: Farge: Kvalitet:

7/XS-11/XL 00 flerfarget 55% Para aramid / 21% polyester / 14% glassfiber / 5% elastan / 5% antistat Belegg: Flammehemmende neoprenbasert kompositt

RG0001

Størrelse: Farge: Kvalitet:

7/XS-11/XL 00 flerfarget 87% aramid / 9% elastan / 4% stål Belegg: Nitril-neoprenbasert kompositt

147


HIGH VISIBILITY BLI SETT! For å beskytte den enkelte bruker er det i mange yrker og arbeidsoppgaver krav om sertifisert arbeidstøy med høy synbarhet – EN ISO 20471. Det stilles høye krav til design og materiale for å kunne oppfylle standarden EN ISO 20471. Vi arbeider derfor kontinuerlig med utvikling av våre synbarhetskolleksjoner.

148

Risikovurdering

150

Standarder och symboler 151 Vedlikehold

153

Vision HV

154

CE-ME

160

CE-ME Vinter

166

Tilbehør

170


149


KLÆR MED HØY SYNLIGHET I mange arbeidssituasjoner vil det være behov for å gå med arbeidsklær som er synlig både dag og natt. Bygningsarbeidere, flyplassansatte og de som arbeider langs trafikkert vei er noen av yrkesgruppene som har behov for slike plagg. Standarden EN ISO 20471 regulerer designet av slike plagg noe som kan være en utfordring med hensyn til plassering av reflekser og den fluoriserende tekstilen slik at den er praktisk og komfortabel å bruke. Tranemo har gjennom mange års erfaring med produksjon av synbarhets plagg funnet den rette balansen mellom komfort, funksjonalitet og sikkerhet samt plagg både for kvinner og menn og til alle årstider.

ARBEID NÆR KJØRETØY I BEVEGELSE RISIKOVURDERING • Trafikkulykker • Behov for økt synbarhet dag og natt RISIKOVURDERING Hvis du arbeider nær kjøretøy i bevegelse, eller nær bevegelige prosesser f.eks. kraner eller gaffeltrucker, og har risiko for påkjørsel eller klemming. Fordi dette er en av de vanligste typene arbeidsulykker, inkluderer Tranemo synlighet i de fleste utendørsplagg vi lager. Kravene i standardene fastsetter regler for hvilken design og hvilke tekstilkvaliteter som kan bruke i en kolleksjon for høy synlighet. Det er tre farger som er godkjent for høy synlighet, og alle disse finnes i Tranemo sitt utvalg. Gul, oransje og rød gir god fleksibilitet og gjør det mulig å matche med andre plagg. For å oppnå høy synlighet må plaggene ha en bestemt overflate med fluoriserende tekstil og refleksbånd. Jo større overflate, desto høyere klasse for høy synlighet vil plagget oppnå. Klasse 3 er den høyeste klassen.

150

Synlighet i dagslys med fluoriserende tekstil og synlighet i mørket med refleksbånd


STANDARDER & SYMBOLER

CE-merking av verneklær

Alle verneklær fra Tranemo er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-forordningen (EU) 2016/425. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som finnes innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for. Alle plaggsertifikater med Declaration of Conformity finnes tilgjengelig på www.tranemo.no. Sertifikat i henhold til det gamle PPE-direktivet gjelder til utløpsdato og de er supplert med Declaration of Conformity i henhold til den nye PPE-forordningen. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg i henhold til PPE-forordningen.

EN ISO 20471 Verneklær med høy synlighet

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CE-merke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg med høy synlighet. Den amerikanske standarden for høy synbarhet heter ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 er en internasjonal standard som også er godkjent av USA. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Sertifiserte kombinasjoner – klasse 3 system Et synbarhetsplagg som ikke oppnår EN ISO 20471 klasse 3 kan kombineres sammen med andre Tranemo synbarhetsplagg for å oppnå den høyeste synbarhetsklassen – ett klasse 3 system. For eksempel en jakke som kun oppnår klasse 2 og som brukes sammen med en bukse/selebukse i klasse 1 eller 2 for å oppnå en klasse 3 systemgodkjenning. Noen av Tranemo sine jakker og t-shirts oppnår ulike EN ISO 20471 klasser i ulike størrelser. Selv disse kan kombineres til et klasse 3 system i alle størrelser. Om et plagg er sertifisert som et klasse 3 system vises det ved plaggets produktbeskrivelse. Det indikeres også med symbolet nederst på plaggets CE-etikett. Tabellen nedenfor viser Tranemo sine sertifiserte kombinasjoner og hvilken klasse de oppnår. Overdeler skal brukes over selebukser for å oppnå standardens krav ved kombinasjons sertifisering. Overdeler som kombineres med shorts eller piratshorts kan aldri klare høyre enn EN ISO 20471 klasse 2.

Gruppe A – Overdeler med refleks på arm Klasse 3-system, klassifisering i henhold til EN ISO 20471

Sertifiserte kombinasjoner med Tranemo bukse/selebukse klasse 1

Sertifiserte kombinasjoner med Tranemo bukse/selebukse klasse 2

Art.No

Overdel

Størrelse

Klasse overdel

Klasse for sertifisert system

Klasse for sertifisert system

4339 44

Damejakke

Dame S-M

2

3

3

4839 44

Damejakke

Dame S-M

2

3

3

4872 11

T-skjorte

XS-M

2

3

3

4875 11

Pikéskjorte

XS-M

2

3

3

1

2

3

Gruppe E - Overdeler uten arm eller kort arm uten refleks Klasse 2-3-system, klassifisering i henhold til EN ISO 20471 4860 44

Dame

XS->

151


RIS-3279-TOM ISSUE 1 Synbarhets standard for den britiske jernbanen

Standarden definerer den orange fuoriserende fargen og designet av plaggene, som for eksempel EN ISO 20471 klasse 2 plagg med mindre bruk av kontrastfarge.

EN 13758-2 Beskyttelse mot UV-stråling

Denne standard spesifiserer kravene for klassifisering og merking av plagg som gir brukeren et UVA + UVB-beskyttelse over 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+) Alle tekstiler beskytter brukeren mot solen og risikoen for å få solforbrenning er avhengig av tekstilens tykkelse. Denne standard indikerer at beskyttelsen er høy. Testmetode for tekstilen er EN 13758-1.

EN 342 Verneklær mot kulde

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. En plaggkombinasjon (f.eks en to-delt løsning med bukse og jakke eller kjeledress) må oppnå et resultat på varmeisolering og luftgjennomtrenging for å kunne bruke CE-merkingen EN 342. Test med vanngjennomtrenging er valgfri. En komplett plaggkombinasjon består av et 3-lags system som f.eks undertøy, (et lag innest på kroppen nærmest huden) et isolerende mellomlag og et ytterlag med sertifiserte plagg sammen med sokker, balaklava, hansker og støvler. Verdien oppnådd på varmeisoleringen gir en minimumstemperatur der kroppen har en behagelig temperatur. I den oppdaterte versjonen av standarden EN 342-2017 har testen blitt endret slik at også lufthastigheten er blitt tatt med i beregningen. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg.

EN 343 Verneklær mot regn

Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. I henhold til den siste versjonen av standarden EN 343:2019 testes plagg og sømmer for vanngjennomtrenging (vanntetthet) klasse 1-4 og vanndampmotstand (pusteegenskaper) klasse 1-4 der klasse 4 er den høyeste nivået. Plagget må oppnå et resulatet på begge testene for å kunne merkes med CE-merkingen EN 343. Plaggets pustegenskaper påvikes av dens konstruksjon og det er vanlig at ufôrede plagg oppnår EN 343 klasse 4:4 (samme som ytterlaget) mens fôrede plagg med samme ytterlag kun oppnår f.eks EN 343 klasse 4:2. I fôrede plagg er det fôret i plagget som påvirker permeabiliteten av vanndamp (pustegenskapene). Testmetoden for vanntetthet av ferdige plagg i et regn tårn er også lagt til, men denne er valgfri. Foregående versjon av standarden (EN 343:2003+A1 2007) hadde kun tre klasser. Kravene for vanngjennomtrenging klasse 1-3 er samme for begge, mens klasse 4 krever et høyere resultat. Kravene for vanndampmotstand har også økt til en klasse 4 og samtidig har nivået i hver klasse også blitt endret noe. Det er kun klasse 1 som har samme krav i begge versjoner. Plagg sertifisert i henhold til EN 343:2003+A1 2007 er fortsatt gjeldende. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg. Testmetoden EN 20811 (Fastsettelse av motstand mot vanngjennomtrenging/vanntetthet) gir et resultat i milimeter vannsøyle (mmH2O) eller Pascal (Pa). Tranemo bruker benevnelsen vind- og vanntett når vannsøylen er over 5000 mm (50 000Pa). Disse plaggene beskytter bra ved regnskurer eller fuktig vær. Ved kraftig eller langvarig nedbør anbefales regntøy.

152


Informasjonssymbol Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt Tranemo plagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen.

HIGH COLD RAIN

VISIBILITY User guideline High Visibility clothing

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN ISO 20471

VEDLIKEHOLD Logomerking på synbarhetsplagg For at plagg som er sertifisert i EN ISO 20471 fortsatt skal tilfredsstille minimumskravene av fluoriserende overflate i henhold til standarden etter logomerking bør ikke logoen være for stor eller plasseres på den fluoriserende delen. Grunnet dette bør ikke bukser merkes med logo på den fluoriserende delen. Samme anbefaling gjelder for overdeler sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og med forholdsvis liten overflate med fluoriserende tekstil. (f.eks kortermede plagg, dameplagg eller plagg med mye kontrastfarge). Kontakt Tranemo for å få vite hvor mye fluoriserende tekstil som er på plagget for å få informasjon om dens begrensninger i forhold til standarden.

Ta godt vare på plaggene med høy synlighet Vaskeinstruksjoner finnes i hvert enkelt plagg. Vask plaggene regelmessig for å unngå at smuss setter seg fast i tekstilen. For å oppnå lengre levetid for plaggene skal de vaskes med innsiden ut, separat eller med andre plagg som er sertifisert ifølge EN ISO 20471. Ikke bruk tøymykner. Unngå vaskemidler med blekmidler (dvs. klor eller perborat). For at refleksbåndet skal kunne fungere så lenge som mulig, anbefaler vi følgende: Unngå sterkt alkalisk vask eller vask med pH-verdi over 11. Tørking i over 70°C må unngås.

Transfer refleks Påsydde reflekser kan kjennes harde, stive og være ukomfortabelt på strikkede plagg. Bruk av segmenterte transferreflekser gjør plaggene med komfortable. Selv på noen lettere vevde plagg har transferrefleks en fordel mot påsydde når det gjelder komfort. For å beholde de reflekterende egenskapene i transferrefleksene skal disse plaggene vaskes i nøytralt pH, det vil si ikke å bruke vaskemiddel med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vasketemperatur på maks 60°C. • Vaskemiddel med pH<8 er å anbefale. • Ikke bruk tøymykner, blekemiddel eller optiske hvitemidler. • Vi anbefaler hengetørking eller tørketrommel i maks 60°C Ved tunneltørking anbefaler maks 100°C.

153


NEW

KLÆR MED HØY SYNBARHET

VISION HV

>> Synbarhetsbukser med stretch >> Stretchpaneler for maksimal fleksibilitet >> HTPA forsterkninger

Vision HV kolleksjon kompletterer vår eksisterende synbarhetskolleksjon med plagg som når nye høyder når det kommer til komfort og funksjonalitet. Buksene i Vision HV er en videreutvikling av Tranemo sine banebrytende flammehemmende stretchbukser. Buksenes stretchpaneler i kombinasjon med vår kjente metervare med høy bomullsandel, gir en mykhet og behagelig følelse mot huden. Dette betyr meget høy komfort selv ved fysisk krevende arbeid. Takket være fiberblandingen med polyester er plaggene også meget slitesterke. For å motstå ekstra sterk slitasje på kneputelommene og i hengelommene er de forsterket med HTPA – High Tenacity Polyamid – som gir en ekstra rive- og slitestyrke. Dette gir vesentlig økt levetid på plaggene. Alle buksene finnes i både dame- og herrestørrelser. I Vision HV kolleksjonen lanseres også en synbarhetsjakke for både dame og herrer i Tranemo sitt nye design. (4330+4335+4339)

VISION HV

NEW

NEW

NEW 4335 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

4330 44 JAKKE

NEW

NEW

4320 44 BUKSE MED STRETCH

4321 44 BUKSE MED STRETCH

NEW

NEW

NEW

4350 44 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

4351 44 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

VISION HV - DAME

NEW

NEW 4339 44 DAMEJAKKE

154

4328 44 DAMEBUKSE MED STRETCH

4329 44 DAMEBUKSE MED STRETCH

4358 44 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

NEW 4359 44 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH


VISION HV

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

**RIS-3279-TOM

NEW

DAMEJAKKE 4339 44

Damejakke med høy synbarhet. Glidelås med trykknapper i front. Forlenget bakparti med glidelås i siden for økt bevegelighet. Brystlommer med klaff. D-ring under høyre brystlommeklaff. Vertikal lomme med glidelås. Armlomme. Stikklommer. Justerbar mansjett. To innerlommer. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. **Plagg i farge 93 oppfyller RIS-3279-TOM. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*RIS-3279-TOM

DAMEBUKSE MED STRETCH 4329 44

Damebukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning og utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde. *Plagg i farge 93 og EN ISO 20471 klasse 2 oppfyller RIS-3279-TOM. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

NEW STRETCH

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

*RIS-3279-TOM

DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 4359 44

Håndverksbukse for damer i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Løse hengelommer med HTPA forsterkning og med tang og meiselfeste. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning og utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde. *Plagg i farge 93 og EN ISO 20471 klasse 2 oppfyller RIS-3279-TOM. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

NEW STRETCH

155


VISION HV

EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

JAKKE 4330 44

JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

NEW

4335 44

Jakke med høy synbarhet Glidelås med trykknapper i front. Forlenget bakparti. Brystlommer med klaff. D-ring under høyre brystlommeklaff. Vertikal lomme med glidelås. Armlomme. Stikklommer. Justerbar midje og mansjett. To innerlommer. *Plagg i farge 93 oppfyller RIS-3279-TOM. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*RIS-3279-TOM

BUKSE MED STRETCH 4320 44

NEW

STRETCH

Bukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning. Utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde. *Plagg i farge 93 og EN ISO 20471 klasse 2 oppfyller RIS-3279-TOM. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46 D84-92) CL.2 (C48-64 C146-156 D96-120)

*RIS-3279-TOM

BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 4350 44

NEW STRETCH

Håndverksbukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Løse hengelommer med HTPA forsterkning og med tang og meiselfeste.Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning og utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde. *Plagg i farge 93 og EN ISO 20471 klasse 2 oppfyller RIS-3279-TOM. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

156


VISION HV

Verktøyfester Løse hengelommer med HTPA forsterkning Stretch i bakparti, perfekt for fysisk krevende arbeid Stretch i skrittet og over lårene for maksimal bevegelighet Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff HTPA forsterkning på kneputelommene Stretchpartier rundt kneputelommene gjør at det ikke strammer ved bevegelse Sertifisert i henhold til EN ISO 20471

157


VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE MED STRETCH 4321 44

Bukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning og utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

NEW

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

DAMEBUKSE MED STRETCH 4328 44

STRETCH

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 4351 44

Håndverksbukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Forsterket gylf og stretchpanel i skrittet. Stikklommer. Løse hengelommer med HTPA forsterkning og med tang og meiselfeste. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og mobillomme med klaff. Tommestokklomme med verktøyfester. Formsydde kne med stretchpaneler, HTPA forsterkning og utvendige kneputelommer. Stretch i bakparti. To baklommer. HTPA forsterkning nederst på ben med trykknapper for justering av benvidde. Størrelse: Farge: Kvalitet:

NEW

C44-64, C146-156, D84-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 4358 44

STRETCH

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

158


VISION HV

159


KLÆR MED HØY SYNBARHET

CE-ME

>> Klær med høy synbarhet >> Slitesterk tekstil med ribstop >> Forsterkninger i HTPA

Plaggene i CE-ME har en veldig slitesterk tekstil med myk bomull på innsiden og polyester på utsiden i tillegg til ribstop for ekstra rive- og slitestyrke. Plaggene har en moderne passform og er funksjonelle med mange gode lommeløsninger og detaljer. De fleste av plaggene har HTPA forsterkning på utsatte partier. Kolleksjonen finnes i flere forskjellige fargekombinasjoner.

CE-ME

4830 44 JAKKE

4835 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

4860 44 VEST HÅNDVERK

4482 44 SHORTS HÅNDVERK

4485 44 SHORTS

4820 44 BUKSE

4821 44 BUKSE

4850 44 BUKSE HÅNDVERK

4840 44 SELEBUKSE

4810 44 KJELEDRESS

CE-ME - DAME

160

4839 44 DAMEJAKKE

4828 44 DAMEBUKSE

4829 44 DAMEBUKSE

4859 44 DAME HÅNDVERKSBUKSE


CE-ME

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE 4830 44

Praktisk jakke i synbarhet til mange forskjellige arbeidsmiljøer. 3-nålssøm. Glidelås og stormklaff i front. Brystlommer med borrelåslukning. D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. 3 innelommer derav den ene med plass til mobil. Stikklommer. Justerbar midje og mansjetter. Kan utstyres med 9028 fleecefor. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028 4835 44

Praktisk jakke i synbarhet med 9028 fleecefôr. Jakke High-Vis med 3-nålssøm. Glidelås og stormklaff i front. Brystlommer med borrelåslukning. D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. Innelomme. Stikklommer. Justerbar midje og mansjetter. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 511: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

VEST HÅNDVERK 4860 44

Funksjonell håndverksvest i synbarhet. 3-nåls sømmer. Glidelås i front. D-ring. Doble brystlommer hvorav den ene med klaff. Mobillomme å høyre bryst. Hengelommer med verktøylomme. Hemper i midjen. Doble hammerholdere. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

161


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

BUKSE 4821 44

Bukse i synbarhet med lårlomme. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

BUKSE 4820 44

Bukse i synbarhet med romslig passform og oppgradert med smalere ben. Kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

BUKSE HÅNDVERK 4850 44

Håndverksbukse i synbarhet med romslig passform og oppgradert med smalere ben. Kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. Hengelommer med verktøysfeste forsterket med HTPA. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med knivfeste og pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

162


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1 (C44) CL.2 (C46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) CL.2 (C48-64)

SHORTS

SHORTS HÅNDVERK

Shorts i synbarhet med rib-stop for ekstra rivestyrke. Stikklommer. D-ring. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Hammerholder.

Shorts i synbarhet med rib-stop for ekstra rivestyrke. Hengelommer med verktøysfeste forsterket med HTPA. D-ring. Stikklommer. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Hammerholder.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

4485 44

C44-64 50 oransje, 55 gul 440: 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m²

4482 44

c95mt

C44-64 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

SELEBUKSE

KJELEDRESS

Selebukse i synbarhet med justerbare seler og kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. Justerbare seler med fixlock spenner. Regulerbar midje med knapper. Stor brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme med glidelås. Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Tommestokklomme med pennelommer. Kneputelommer med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Kjeledress i synbarhet med rib-stop for ekstra rivestyrke. 3-nålssøm. Knepping i front med skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og D-ring. Mobillomme på venstre arm. Justerbar ribb i midjen. Legg i ryggen. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Tommestokklomme med pennelommer. Kneputelommer justerbare i to høyder. Trykknappjustering ved mansjett.

4840 44

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

4810 44

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

163


CE-ME

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

DAMEJAKKE 4839 44

Damejakke i synbarhet for bruk i mange ulike arbeidsområder. 3-nålssøm. Glidelås i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring på høyre side. Mobillomme med glidelås på venstre arm. Innelommer. Stikklommer. Justerbar midje og mansjett. *Jakken er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame S-XXL 92 gul/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

DAMEBUKSE 4828 44

Damebukse i synbarhet med lårlomme. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

164


CE-ME

EN ISO 20471 CL.2

DAMEBUKSE 4829 44

Damebukse i synbarhet med romslig passform og smalere ben. Kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

DAME HÅNDVERKSBUKSE 4859 44

Damebukse med romslig passform og smalere ben. Kneputelommer i HTPA. 3-nålssøm. Hengelommer med verktøyfeste forsterket med HTPA. D-ring. Romslige stikklommer. Baklommer. Lårlomme med ekstra lomme, mobillomme og verktøyfester. Hammerholder. Tommestokklomme med knivfeste og pennelommer. Formsydde kne. Kneputelommer justerbare i to høyder forsterket med HTPA. Forsterkning nederst på ben med HTPA. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

165


KLÆR MED HØY SYNBARHET

CE-ME VINTER

>> Komplett kolleksjon for alle typer vintervær >> Oppgradert design på 4815 vinterdress

CE-ME vinterkolleksjonen er tilpasset brukeren for arbeid vinterstid både innendørs og utendørs. Alle tekniske plagg har et yttermateriale som er lett og komfortabel og med meget bra pusteegenskaper. De teipede plaggene er sertifisert i henhold til EN 343 der noen av de fôrede kombinasjoner også er sertifisert i henhold til EN 342. I kolleksjonen finnes det også to myke og komfortable fleece/softshelljakker. 4815 46 vinterdress har et oppgradert design med mer kontrastfarge.

CE-ME - VINTER

4801 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

4808 46 SKALLJAKKE T-TEX RS

4826 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

166

4818 46 VINTERPARKAS T-TEX RS

4815 46 VINTERDRESS T-TEX RS

4831 51 FLEECEJAKKE

4832 48 SOFTSHELL JAKKE


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

FLEECEJAKKE

SOFTSHELL JAKKE

Meget komfortabel og lett fleecejakke i synbarhet. Glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Ribb ved håndledd med tommelgrep.

Vind- og vannavvisende softshelljakke i synbarhet med myk innside. Glidelås i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring. Stikklommer. Innvendig mobillomme. Armlomme med glidelås.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

4831 51

4832 48

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind- og vannavvisende

a93ot

*EN 342

VINTERDRESS T-TEX RS 4815 46

Vinterdress i synbarhet med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Toveis glidelås med klaff i front. Brystlomme med glidelås og skjult D-ring på venstre side. Brystlomme med klaff og plass til mobiltelefon på høyre side. Innerlomme. Strikk i livet. Frontlommer på ben med klaff. Baklomme med klaff. Tommestokklomme. Innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på utsiden av ben. Quiltfôret. Justerbar fotvidde. Fleece i krage og i avtakbar hette. Justerbar mansjett. *Sertifisert for arbeid med middels intensitet og ved en vindstyrke 0,4 m/s i 1h ved -36°C og 8h ved -18°C eller ved en vindstyrke på 3 m/s i 1h ved -22°C og 8h ved -7°C. Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler undertøyet 6930+6920 og 6979+6972. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 93 oransje/marine, 94 gul/marine 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 004: Fôr, 100% polyester, quilt, 110 g/m² 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

167


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

VINTERJAKKE T-TEX RS 4801 46

Vinterjakke i synbarhet med teipede sømmer og avtakbar hette. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Pilefor i bolen og quiltfor i ermer. Glidelås og stormklaff i front. Vertikale brystlommer med glidelås og D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. To innvendig lommer med glidelås der den ene er stor for dokument/ lesebrett. Stikklommer som er fleeceforet med glidelås. Snøring nederst. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Justerbar armslutt og innvendig ribb i arm. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 6975/6979 og 6930 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

VINTERPARKAS T-TEX RS 4818 46

Vinterparkas i synbarhet med teipede sømmer og med avtakbart fleecefôr i bolen. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Quilt i ermene. Avtakbar hette. Toveis glidelås med stormklaff i front. Brystlommer med borrelås lukning. D-ring. To skjulte lommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett og mobil. Innelomme med glidelås. Frontlommer med klaff. Snøring i midje og nederst. Glidelåsåpning i foret nederst for ryggtrykk. Justerbar armslutt og innvendig ribb i arm. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 6975/6979 og 6930 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 220 g/m² 515: Avtagbart fôr, 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

c93ot

168


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.3

SKALLJAKKE T-TEX RS 4808 46

Skalljakke i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbar hette. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Glidelås og stormklaff i front. Brystlommer med borrelåslukning. D-ring. Skjult mobillomme med glidelås under stormklaff. To innvendig lommer med glidelås der den ene er stor for dokument. Stikklommer som er fleeceforet med glidelås. Snøring nederst. Justerbare mansjetter. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk. Meget gode pusteegenskaper. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

SKALLBUKSE T-TEX RS 4826 46

Skallbukse i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbare seler. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Forhøyet ryggparti. Stikklommer med klaff. Toveis glidelås på begge ben. Tommestokklomme. Kneputelommer. Snølås i ben. Meget gode pusteegenskaper. *Sertifisert for arbeid i 1h ved -32°C eller 8h ved -19°C. Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 6972 og 6920 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m² 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

169


>> Farger som matcher CE-ME kolleksjonen >> Myk og komfortabel transfer refleks >> Mange praktiske produkter

KLÆR MED HØY SYNBARHET

TILBEHØR HV

VINTERLUE 9048 00

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. Borrelås lukking. Størrelse: Farge: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 sort, 55 gul 100% polyester

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

COLLEGEGENSER

T-SHIRT LANG ERM

T-SKJORTE

Myk collegegenser i synbarhet med børstet innside. Glidelås i krage. Brystlomme med glidelås. Transfer refleks for ekstra komfort.

Myk langermet t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. V-ring. Mansjett. Transfer refleks for ekstra komfort.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Myk t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. Transfer refleks for ekstra komfort. *T-skjorten er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

4871 26

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 264: 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m²

c95mt

4874 11

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m²

c95mt

4872 11

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

170


For deg som arbeider i miljø der det finnes risiko relatert til trafikk eller andre former for transport. Her finnes refleksvester, t-skjorter og collegegensere som er godkjent i EN ISO 20471 cl 2 og 3. Plaggene er designet for, og passer perfekt sammen med øvrige Tranemo plagg fra CE-ME kolleksjonen.

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2

PIKÉSKJORTE

REFLEKSVEST

REFLEKSVEST

Myk og formstabil pikèskjorte i trikot med bomull på innsiden Knepping i stolpen. Brystlomme. Transfer refleks for ekstra komfort. *T-skjorten er sertifisert sammen med Tranemo sine bukser og selebukser sertifisert i EN ISO 20471 CL.1 og CL.2 slik at de sammen oppnår EN ISO 20471 CL.3.

Refleksvest i synbarhet. Borrelås i front. Kantet med sorte nylonbånd.

Glidelåslukking i front. Brystlomme høyre bryst.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

4875 11

Størrelse: Farge: Kvalitet:

4620 51

One size 50 oransje, 55 gul 100% polyester

a93ot

RS00 03

M-XXL 55 gul 100% nylon

a93ot

XS-4XL 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

171


WORK IDENTITY ARBEIDSKLÆR SOM GIR IDENTITET WORK IDENTITY – arbeidsklær tilpasset industri, service og håndverk. Tranemo velger alltid de beste råvarene til plaggene, noe som igjen gir en veldig høy kvalitet og slitestyrke. Dette bidrar til forlenget levetid på plaggene og dermed mindre miljøpåvirkning. De fleste tekstilene vi bruker er Økt-Tex 100 sertifisert.

172

Comfort Stretch

174

Comfort Light

200

Comfort Stretch Visible

176

Original Cotton

202

Craftsman Pro Visible

178

Vinter

204

Craftsman Pro

182

Undertøy

211

T-More

188

Tilbehør

212

Premium Plus

192

On Demand

216

Comfort Plus

198


173


NEW

ARBEIDSKLÆR

COMFORT STRETCH

>> Bukser med paneler i 4-veis stretch for økt komfort og fleksibilitet >> HTPA Dobby forsterkning på knepute- og hengelommer >> Herre og damestørrelser

Tranemo lanserer helt nye service- og håndverksbukser med stretch. Buksene har paneler med 4-veis stretch i et lett og slitesterkt grunnmateriale i polyester/bomull. Stretchpanelene fungerer perfekt i en aktiv arbeidssituasjon der man f. eks veksler mellom stående og sittende stilling. Stretchpanelene bidrar også til å gi buksene en mer smidig og nettere passform samtidig som den er komfortabel og bevegelig. Forsterkninger på utsatte områder bidrar til forlenget brukstid på plagget.

NEW BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 1151 40

Håndverksbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Forsterket gylf med stretch i skrittet. Stikklommer. HTPA Dobby forsterkede hengelommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring, mobillomme med stretch og klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Innvendig kneputelommer. HTPA Dobby forsterkning med stretch på begge kne. Stretch i bakparti. Baklommer. HTPA Dobby forsterkning nederst på buksen med refleksdetaljer. Fotvidden kan justeres med trykknapper i plast. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 1158 40

STRETCH

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

174


COMFORT STRETCH

Lett vekt med slitesterk polyester/bomull.

Stretch paneler ved skrittet for maksimal bevegelighet.

Lår- og mobillomme med stretchpaneler for høy fleksibilitet.

Ekstra slitesterk skrittkonstruksjon som minsker belastningen på sømmene.

Stretch i bakparti gjør buksen perfekt for fysisk arbeid med mye bevegelser.

Tommestokklomme med verktøylomme og knivfeste.

Stretchpartier rundt kneputelommene. Innvendige kneputelommer med HTPA Dobby forsterkning på utsiden.

Fotvidden kan justeres med knapper og buksen er forsterket med HTPA Dobby på baksiden nederst.

Reflekterende detaljer

NEW BUKSE MED STRETCH 1121 40

Bukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Forsterket gylf med stretch i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring, mobillomme med stretch og klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Innvendig kneputelommer. HTPA Dobby forsterkning med stretch på begge kne. Stretch i bakparti. Baklommer. HTPA Dobby forsterkning nederst på buksen med refleksdetaljer. Fotvidden kan justeres med trykknapper i plast. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

DAMEBUKSE MED STRETCH 1128 40 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

175


NEW

ARBEIDSKLÆR

COMFORT STRETCH VISIBLE

>> Bukser med paneler i 4-veis stretch for økt komfort og fleksibilitet >> HTPA Dobby forsterkning på knepute- og hengelommer >> Forhøyet synbarhet, Herre og damestørrelser

Tranemo lanserer helt nye service- og håndverksbukser med stretch og forhøyet synbarhet. Buksene har paneler med 4-veis stretch i et lett og slitesterkt grunnmateriale i polyester/bomull. Stretchpanelene fungerer perfekt i en aktiv arbeidssituasjon der man f. eks veksler mellom stående og sittende stilling. Stretchpanelene bidrar også til å gi buksene en mer smidig og nettere passform samtidig som den er komfortabel og bevegelig. Forsterkninger på utsatte områder bidrar til forlenget brukstid på plagget.

176


COMFORT STRETCH VISIBLE

BUKSE MED STRETCH

NEW

1921 40

Bukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Forsterket gylf med stretch i skrittet. Stikklommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring, mobillomme med stretch og klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Innvendig kneputelommer. HTPA Dobby forsterkning med stretch på begge kne. Stretch i bakparti. Baklommer. HTPA Dobby forsterkning nederst på buksen med refleksdetaljer. Fotvidden kan justeres med trykknapper i plast. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAMEBUKSE MED STRETCH 1928 40 Størrelse: Farge: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

NEW

1951 40

Håndverksbukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Forsterket gylf med stretch i skrittet. Stikklommer. HTPA Dobby forsterkede hengelommer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring, mobillomme med stretch og klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Innvendig kneputelommer. HTPA Dobby forsterkning med stretch på begge kne. Stretch i bakparti. Baklommer. HTPA Dobby forsterkning nederst på buksen med refleksdetaljer. Fotvidden kan justeres med trykknapper i plast. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH 1958 40 Størrelse: Farge: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

177


ARBEIDSKLÆR

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

>> 100% bomullskolleksjon med forhøyet synbarhet til håndverk, industri og verksted >> Funksjonelle plagg med bra lommeløsninger og HTPA Dobby forsterkninger på utsatte steder >> Damestørrelser

CRAFTMAN PRO VISIBLE er en bomullskolleksjon med forhøyet synbarhet. Plaggene har partier med refleks og fluoriserende tekstil for at brukeren skal synes bedre i både mørket og i dagslys. Håndverkere, industri- og verkstedpersonell krever alltid slitesterke arbeidsklær og derfor er de fleste plagg forsterket med HTPA Dobby. Forsterkningen er plassert på utsatte steder som f.eks kne, nederst på ben og i hengelommer. Hele kolleksjonen har mange finesser og detaljer og er vasket på forhånd for å minimere krymp og gi økt komfort.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW 6207 00 HETTEJAKKE

6241 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

7725 15 WORKJEANS

7755 15 BUKSE HÅNDVERK

7745 15 SELEBUKSE

CRAFTSMAN PRO VISIBLE - DAME

178

7712 15 KJELEDRESS

7728 15 WORKJEANS DAME

7758 15 DAMEBUKSE HÅNDVERK

7747 15 SELEBUKSE HÅNDVERK


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW

HETTEJAKKE

FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti. Brystlomme med glidelås. Romslige frontlommer. Armlomme. Hette med snøring. Ribb nederst på armene og i midjen.

Vindavvisende fleecejakke med avtakbare armer, økt synbarhet og med gode pusteegenskaper. Brystlomme med glidelås. D-ring. Sidelommer med glidelås. Snorjustering nederst. Forlenget ryggparti. Justerbar armvidde med innvendig pulsvarmer. Refleksdetaljer på skulder og arm.

6207 00

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 261: 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece 464: Fluoriserende, T-TEX Plain, PU-belagt bakside, 200 g/m²

a93nt

6241 47

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 470: 100% polyesterfleece, 300 g/m², 3-lags bonded fleece med PU membran, vindavvisende 480: Fluoriserende, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind- og vannavvisende, EN ISO 20471

a93ot

WORKJEANS 7725 15

Bukse i jeansfasong med forhøyet synbarhet. Kraftig og slitesterk bomullstwill med innvendige kneputelommer. D-ring i høyre beltespenne. Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme forsterket med HTPA Dobby. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine, 95 sort/gul 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

WORKJEANS DAME 7728 15 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine, 95 sort/gul 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

179


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

BUKSE HÅNDVERK 7755 15

Funksjonell håndverksbukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. HTPA Dobby forsterkede hengelommer med tang- og meiselhempe i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige stikklommer. Baklommer forsterket med HTPA. To lårlommer der den ene har mobillomme og skjult D-ring. Justerbare knelommer forsterket med HTPA Dobby. Forsterket tommestokklomme. HTPA Dobby forsterkede baklommer. To hammerholdere. Kontrastsømmer. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine, 95 sort/gul 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAMEBUKSE HÅNDVERK 7758 15 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marine, 95 sort/gul 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

KJELEDRESS 7712 15

Kjeledress med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaff. D-ring. Telefonlomme på ventre arm. Justerbar strikk i ryggen. Fold i rygg for ekstra bevegelse. Innerlomme. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer der en er med klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Trykknapper ved håndledd. Justerbare knelommer. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marine, 95 sort/gul 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

180


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

SELEBUKSE 7745 15

Funksjonell selebukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer Toveis glidelås i front. Justerbare seler med fixlock spenner. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Høyre brystlomme med blyantsholder og knivknapp. Sidelommer med gjennomgang. Doble lårlommer med mobillomme. Justerbart liv. HTPA forsterkede baklommer. Tommestokklomme. To hammerholdere. Kontrastsømmer. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine, 95 sort/gul 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

SELEBUKSE HÅNDVERK 7747 15

Funksjonell selebukse håndverk med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer Toveis glidelås i front. Justerbare seler med fixlock spenner. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Høyre brystlomme med blyantsholder og knivknapp. Sidelommer med gjennomgang. Doble hengelommer. Doble lårlommer med mobillomme. Justerbart liv. HTPA forsterkede baklommer. Tommestokklomme. To hammerholdere. Kontrastsømmer. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine, 95 sort/gul 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

181


ARBEIDSKLÆR

CRAFTSMAN PRO >> 100% bomullskolleksjon med HTPA Dobby forsterkning til håndverk, industri og verksted >> Buksene har en moderne passform >> Damestørrelser

CRAFTMAN PRO er en bomullskolleksjon med mange praktiske detaljer og har en passform som gir brukeren en optimal funksjon. Håndverkere, industri- og verkstedpersonell krever alltid slitesterke arbeidsklær og derfor er de fleste plagg tilført HTPA Dobby forsterkning. De er plassert på utsatte steder som f.eks på kne, nederst på ben og innvendig i hengelommer. Hele kolleksjonen har mange finesser og detaljer og er vasket på forhånd for å minimere krymp og gi økt komfort.

182


CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO

7732 15 JAKKE

7720 15 WORKJEANS

7751 15 BUKSE HÅNDVERK

7791 15 PIRATBUKSE HÅNDVERK

7780 15 SHORTS

7788 15 SHORTS HÅNDVERK

CRAFTSMAN PRO - DAME

7741 15 SELEBUKSE

7748 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

7710 15 KJELEDRESS

7729 15 WORKJEANS DAME

7759 15 DAMEBUKSE HÅNDVERK

7799 15 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK

183


CRAFTSMAN PRO

Kraftig og slitesterk bomull.

Doble hengelommer med verktøyfester og HTPA forsterkning.

Lårlomme med klaff. D-ring under klaffen.

Tommestokklomme med knivfeste.

Lårlomme for verktøy og penner.

Mobillomme og pennelomme.

Justerbare kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet for å plassere kneputene på riktig høyde.

Forbøyde kne.

Plagget er vasket på forhånd for å minimere krymp.

HTPA Dobby forsterkning med trykknapper for justering av fotvidde.

BUKSE HÅNDVERK 7751 15

Funksjonell håndverksbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. HTPA Dobby forsterkede hengelommer med tang- og meiselhempe i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige stikklommer. Baklommer forsterket med HTPA. To lårlommer der den ene har mobillomme og skjult D-ring. Justerbare knelommer forsterket med HTPA Dobby. Forsterket tommestokklomme. HTPA Dobby forsterkede baklommer. To hammerholdere. Kontrastsømmer. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

DAMEBUKSE HÅNDVERK 7759 15 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

184


CRAFTSMAN PRO

JAKKE 7732 15

Ufôret jakke i en slitesterk bomullstwill med refleksdetaljer. Knepping i front med jeans- og trykknapper. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Sidelommer med refleksdetaljer. Armlomme med klaff og pennebånd. Regulerbar midje og nederst på armer med trykknapper. Refleksdetaljer på rygg. Kontrastsømmer. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

WORKJEANS 7720 15

Bukse i jeansfasong med kraftig og slitesterk bomullstwill. Innvendige kneputelommer. D-ring i høyre beltespenne. Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme forsterket med HTPA Dobby. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

WORKJEANS DAME 7729 15 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

PIRATBUKSE HÅNDVERK 7791 15

Piratbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. HTPA Dobby forsterkede henge- og kneputelommer. HTPA Dobby forsterkede hengelommer med tang- og meiselhempe i tillegg til utenpåliggende spikerlommer. Romslige stikklommer. Baklommer forsterket med HTPA. To lårlommer der den ene har mobillomme og skjult D-ring. Justerbare knelommer forsterket med HTPA Dobby. Forsterket tommestokklomme. HTPA Dobby forsterkede baklommer. To hammerholdere. HTPA Dobby forsterkning nederst på piratbuksen med mulighet for innstramming. Kontrastsømmer. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK 7799 15 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

185


CRAFTSMAN PRO

SHORTS

SHORTS HÅNDVERK

Funksjonell shorts i kraftig og slitesterk bomullstwill. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Tommestokklommer. Hammerholder. Kontrastsømmer.

Funksjonell håndverksshorts i kraftig og slitesterk bomullstwill. HTPA Dobby forsterkede hengelommer. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Forsterkede hengelommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Tommestokklommer. Hammerholder. Kontrastsømmer.

7780 15

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

7788 15

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

KJELEDRESS 7710 15

Kjeledress i slitesterk bomullstwill. Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaff. D-ring. Telefonlomme på ventre arm. Justerbar strikk i ryggen. Fold i rygg for ekstra bevegelse. Innerlomme. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer der en er med klaff. Tommestokklomme med verktøylomme. Trykknapper ved håndledd. Justerbare knelommer. Forvasket. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m²

c95mt

186


CRAFTSMAN PRO

SELEBUKSE 7741 15

Funksjonell selebukse i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer Toveis glidelås i front. Justerbare seler med fixlock spenner. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Høyre brystlomme med blyantsholder og knivknapp. Sidelommer med gjennomgang. Doble lårlommer med mobillomme. Justerbart liv. HTPA forsterkede baklommer. Tommestokklomme. To hammerholdere. Kontrastsømmer. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

SELEBUKSE HÅNDVERK 7748 15

Funksjonell selebukse håndverk i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer Toveis glidelås i front. Justerbare seler med fixlock spenner. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Høyre brystlomme med blyantsholder og knivknapp. Sidelommer med gjennomgang. Doble hengelommer. Doble lårlommer med mobillomme. Justerbart liv. HTPA forsterkede baklommer. Tommestokklomme. To hammerholdere. Kontrastsømmer. Justerbare knelommer i HTPA. Forvasket. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marine 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m²

c95mt

187


ARBEIDSKLÆR

T-MORE

>> For deg innenfor håndverk- og serviceyrket >> Canvas med forsterkningsmateriale >> Kult design med bra lommeløsninger

Med inspirasjon fra den skandinaviske villmarken har vi designet arbeidsklær med fokus på maksimal funksjonalitet, slitestyrke og passform. Kolleksjonen har i tillegg til optimal passform, et ungdommelig designspråk og mange tøffe detaljer. Vi har valgt å produsere kolleksjonen i materialer med grov struktur. Buksene er produsert i panama. De har detaljer i tofarget forsterkningsmateriale og svart HTPA Dobby. Den quiltforede vinterjakken har en vannavisende panamatekstil og skulderforsterkning. I tillegg til vinterjakken finnes både softshelljakke og en myk strikket fleecejakke. Dette er en detaljert kolleksjon som virkelig skiller seg ut.

188


T-MORE

T-MORE

3500 28 VINTERJAKKE

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

3520 28 BUKSE

3525 28 WORKJEANS

3550 28 BUKSE HÅNDVERK

3529 28 DAMEBUKSE

3559 28 DAMEBUKSE HÅNDVERK

T-MORE - DAME

3540 28 SELEBUKSE

3528 28 WORKJEANS DAME

STRIKKET FLEECEJAKKE 3530 26

Myk og varm fleecejakke med strikket utside og myk fleece på innsiden. Glidelås i front med innvendig stormklaff. Brystlomme med glidelås på høyre side. Stikklommer med fleece på innsiden. Ribb i siden. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 65 stål grå 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% ull, 400 g/m², strikket materiale festet med 100% polyesterfleece

a95ot

189


T-MORE

VINTERJAKKE

SOFTSHELLJAKKE

Vannavvisende vinterjakke med HTPA forsterket skulderparti. Quiltforet. Høy fleeceforet krage med innvendig stormklaff. Venstre brystlomme med klaff og D-ring. Høyre brystlomme vertikal lomme med glidelås, mobillomme samt en pennebånd. Sidelommer. Refleksdekorasjoner på arm og rygg. Justerbar armslutt og midje. Innvendig ribb i arm. To innvendige lommer. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk.

Vind- og vannavvisende softshelljakke med myk fleece på innsiden. Brystlomme med glidelås på høyre side. D-ring. Stikklommer med glidelås. Armlomme med glidelås. Justerbar innvendig ribb nederst på arm. Refleksbiser rund armene og på rygg. Innelomme med klaff og to store dokumentlommer. Snorstramming nederst.

3500 28

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 midnatt blå 283: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m², vannavvisende 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m² 012: Fôr, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

3535 48

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 21 rio rød, 31 midnatt blå, 67 antrasitt 481: 100% polyester, 330 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind- og vannavvisende 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95ot

c95mt

SELEBUKSE 3540 28

Selebukse i canvas/panama tekstil med justerbare seler og HTPA forsterkede kneputelommer. Den er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Justerbare seler. Frontlomme med klaff. Innvendig sikkerhetslomme. Justerbar midje og hemper for belte. Stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokklomme med verktøyfeste. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 31 midnatt blå, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

190


T-MORE

WORKJEANS 3525 28

Workjeans i canvas/panama tekstil med formede kne og HTPA forsterkning. Buksen er utstyrt med flere tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Tommestokk og verktøylomme. Baklommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

WORKJEANS DAME 3528 28 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

BUKSE 3520 28

Bukse i canvas/panama tekstil med romslig passform, formede kneputelommer forsterket med HTPA. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

DAMEBUKSE 3529 28 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

BUKSE HÅNDVERK 3550 28

Håndverksbukse i canvas/panama tekstil med romslig passform, formede kneputelommer forsterket med HTPA. Buksen er utstyrt med mange tøffe detaljer som nagler og knapper i aluminiumslook, refleksdetaljer og tofarget forsterkningsstoff. Hengelommer i HTPA Dobby. Romslige stikklommer. Venstre lårlomme med klaff og D-ring, mobillomme og smålommer for verktøy. Høyre lårlomme med verktøy og tommestokklomme. Formsydde kneputelommer i HTPA Dobby med mulighet til plassering av kneputene i ulike høyder. Baklommer. Hammerholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

DAMEBUKSE HÅNDVERK 3559 28 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 21 rio rød, 31 midnatt blå, 38 brent oliven, 65 stål grå 282: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m² 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95mt

191


ARBEIDSKLÆR

PREMIUM PLUS

>> Håndverkskolleksjon – Vår bestselger! >> Slitesterk tekstil med børstet innside >> Forsterkninger i HTPA – High Tenacity PolyAmid

PREMIUM PLUS er designet med fokus på funksjon og kvalitet. Denne allsidige kolleksjonen er vår absolutte bestselger og er utstyrt med mange geniale lommeløsninger og med forsterkninger på steder med høy slitasjerisiko. Serien er produsert i en slitesterk polyester/bomull tekstil der innsiden av tekstilen er børstet for å gi brukeren ekstra komfort.

192


PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS

3830 50 JAKKE HÅNDVERK

3820 50 WORKJEANS

3832 50 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

3860 50 VEST HÅNDVERK

3850 50 BUKSE HÅNDVERK

3890 50 PIRATBUKSE HÅNDVERK

3880 50 SHORTS

3840 50 SELEBUKSE

3841 50 SELEBUKSE HÅNDVERK

3810 50 KJELEDRESS

3870 11 T-SKJORTE

3881 50 SHORTS HÅNDVERK

PREMIUM PLUS - DAME

3829 50 WORKJEANS DAME

3859 50 DAMEBUKSE HÅNDVERK

3899 50 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK

193


PREMIUM PLUS

JAKKE HÅNDVERK

FLEECEJAKKE

JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

Myk og komfortabel fleecejakke. Glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Elastiske mansjetter med tommelgrep. Innerlomme.

3830 50 3832 50

Håndverksjakke med mange lommeløsninger og børstet innside for ekstra komfort. Skjult glidelås. Høyre brystlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Venstre brystlomme med pennebånd og rom for småverktøy. Romslige sidelommer. Innelommer. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Legg i ryggen. Regulerbar midje. Justerbar mansjett. Forlenget ryggparti. Størrelse: Farge: Kvalitet:

3831 51

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

VEST HÅNDVERK

T-SKJORTE

Funksjonell håndverksvest Glidelås i front. Høyre brystlomme med mobil og pennelomme. Venstre brystlomme men pennebånd. Fire hengelommer med HTPA forsterkning. Hammerholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør.

Tofarget t-skjorte i høy kvalitet Kort arm.

3860 50

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

194

3870 11

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXL 77 marine/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt


PREMIUM PLUS

WORKJEANS 3820 50

Workjeans med børstet innside for ekstra komfort. Innvendige kneputelommer. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Innvendige kneputelommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

WORKJEANS DAME 3829 50 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

BUKSE HÅNDVERK 3850 50

Allsidig håndverksbukse med romslig passform, mange lommeløsninger og HTPA forsterkede kneputelommer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

DAMEBUKSE HÅNDVERK 3859 50 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

PIRATBUKSE HÅNDVERK 3890 50

Piratbukse med justerbar benvidde og HTPA forsterkede kneputelommer. Forsterkede hengelommer, kontrastsømmer og verktøylommer. Romslige frontlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. HTPA forsterket tommestokklomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Hammeholder. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK 3899 50 Størrelse: Farge: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

195


PREMIUM PLUS

SHORTS

SHORTS HÅNDVERK

Shorts med børstet innside for ekstra komfort. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme.

Håndverkshorts med børstet innside for ekstra komfort. Jeansknapp i midjen. Stikklommer. D-ring. Baklommer. HTPA forsterkede hengelommer med verktøylommer. Tommestokklomme med HTPA forsterkning og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

3880 50

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

3881 50

c95mt

C44-64 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

KJELEDRESS 3810 50

Kjeledress med børstet innside for ekstra komfort. Skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og penneåpning. Armlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Strikk i siden. Fold i rygg for ekstra bevegelighet. Stikklommer med gjennomgang. Justerbare kneputelommer. Baklommer der en er med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme med verktøylomme. Trykknapper for justerbar mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

196


PREMIUM PLUS

SELEBUKSE 3840 50

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort og HTPA forsterkede kneputelommer. Toveis glidelås i front. Regulerbare seler. Regulerbar midje. Venstre brystlomme med klaff. D-ring. Høyre brystlomme med pennebånd og verktøylommer. Stikklommer. Baklommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme, knivknapp og verktøylomme. Hammerholder. Venstre lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. Størrelser med lengre og kortere benlengde produseres som OnDemand. 5 ekstra arbeidsdager må påregnes for levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

SELEBUKSE HÅNDVERK 3841 50

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort og HTPA forsterkede kneputelommer. Toveis glidelås i front. Regulerbare seler. Regulerbar midje. Hengelommer med HTPA forsterkede verktøybånd. Venstre brystlomme med klaff. D-ring. Høyre brystlomme med pennebånd og verktøylommer. Stikklommer. Baklommer. Høyre lårlomme med tommestokklomme, knivknapp og verktøylomme. Hammerholder. Venstre lårlomme med klaff, mobillomme og pennelomme. Kneputelommer i HTPA med mulighet for to høydeplasseringer av kneputene. On Demand produkter - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marine/blå 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

197


ARBEIDSKLÆR

COMFORT PLUS

>> Arbeidsklær til lager/produksjon >> Slitesterk tekstil med børstet innside >> Tåler meget godt industrivask

Plaggene i kolleksjonen er produsert i kraftig polyester/bomullskvalitet med flosset innside for maksimal komfort. Kolleksjonen passer fint til både lagerarbeid og i produksjon.

JAKKE 2830 50

Jakke med børstet innside for ekstra komfort. 3-nålssømmer. Skjult glidelås med trykknapper i front. Venstre brystlomme med klaff og skjult D-ring. Høyre brystlomme med klaff og napoleonslomme med glidelås. Stikklommer. Armlomme med klaff. Legg i rygg for ekstra bevegelighet. Trykknapper for justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

198


COMFORT PLUS

SELEBUKSE 2840 50

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort. 3-nålssømmer. Justerbare seler med selespenner. Justerbar midje med knapper. Stor brystlomme med mindre lommer i og skjult D-ring. Innvendig sikkerhetslomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme. Justerbare knelommer. Baklommer der ene er med klaff. Hammerholder. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

BUKSE

BUKSE HÅNDVERK

Bukse med børstet innside for ekstra komfort. 3-nålssømmer. Stikklommer. D-ring. Baklommer der ene er med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme. Knelommer.

Håndverksbukse med romslig passform og HTPA forsterkede kneputelommer. Hengelommer. D-ring. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokk og verktøylomme i HTPA. Knivknapp. Hammerholder. Justerbare knelommer i HTPA. Baklommer.

2820 50

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

2850 50

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

199


ARBEIDSKLÆR

COMFORT LIGHT >> Klassisk industri- og servicekolleksjon >> Ripefrie plagg som passer til blant andre bilindustrien >> Lett vekt – slitesterk polyester/bomull

Med perfekt passform og god slitestyrke er dette en perfekt kolleksjon for industri og serviceyrker. De fleste plaggene i kolleksjonen er dessuten designet for å minimere risikoen for å ripe opp ømtålige flater som lakkerte biler. Kolleksjonen er derfor spesielt bra til bilverksteder og lignende.

JAKKE

FRAKK

Lett klassisk jakke i slitesterk polyester/bomull. Skjult glidelås og trykknapper. Lomme med glidelås og innvendig D-ring på venstre bryst. Mobillomme på høyre bryst. Romslige stikklommer. Innelomme. Legg i rygg for ekstra bevegelighet. Skjulte trykknapper ved mansjett.

Lett klassisk frakk i slitesterk polyester/bomull. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer der venstre med pennelomme. D-ring. Frontlommer. Innelomme. Åpning på baksiden.

1130 40

Størrelse: Farge: Kvalitet:

1131 40

XS-3XL 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

200

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine, 04 hvit 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

BUKSE

BUKSE DAME

Lett klassisk bukse i slitesterk polyester/bomull. Plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og D-ring.

Lett klassisk damebukse i slitesterk polyester/bomull. Plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff, mobillomme og D-ring.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

1120 40

1129 40

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

Dame 34-48 03 marine, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

SHORTS 1180 40

Lett klassisk shorts i slitesterk polyester/bomull. Plastknapp i midjen. Romslige stikklommer. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Lårlomme med klaff og mobillomme. D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

KJELEDRESS 1110 40

Lett klassisk kjeledress i slitesterk polyester/bomull. Skjult toveis glidelås. Brystlommer med klaff og innvendig D-ring på venstre bryst. Justerbar strikk og legg i rygg for ekstra bevegelighet. Stikklommer med gjennomgang. Baklommer. Tommestokk og verktøylomme. Skjulte trykknapper i mansjetter. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

201


ARBEIDSKLÆR

ORIGINAL COTTON

>> Klassisk industri- og verksted kolleksjon >> 100% bomull >> Enkel design - Ripefrie

ORIGINAL COTTON er kolleksjonen designet for industri og verkstedarbeideren. Kolleksjonen er produsert i et slitesterkt 100% bomullsstoff med enkel design som er tilpasset industriarbeid.

BUKSE

BUKSE HÅNDVERK

Klassisk bukse i bomull. Stikklommer. Baklommer. Lårlomme med mobillomme. Tommestokklomme. Hammerholder. Justerbare knelommer. D-ring.

Maler/murerbukse i slitesterk bomullstwill med romslig passform. HTPA forsterkede hengelommer med tang- og meisel feste. Baklommer. Doble lårlommer med mobillomme. D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer i HTPA for kneputer. Hammerholder.

2521 13

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 131: 100% bomullstwills, 325 g/m²

c95mt

202

2050 13

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 04 hvit 131: 100% bomullstwills, 325 g/m²

c95mt


ORIGINAL COTTON

JAKKE 2531 13

Klassisk jakke i bomull. Skjult glidelås med trykknapper i front. Brystlommer med klaff der høyre er med mobillomme. Stikklommer. Innerlommer. Legg i rygg. Justerbar midje og mansjetter. D-ring. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 131: 100% bomullstwills, 325 g/m²

c95mt

SELEBUKSE

KJELEDRESS

Klassisk selebukse i bomull. Justerbare seler med spenner. Lommer i front på bryst. Innvendig sikkerhetslomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff og mobillomme. Baklommer. Tommestokklomme med hempe til hammer. Regulerbare knelommer til kneputer. D-ring. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Klassisk kjeledress i bomull. Skjult glidelås med trykknapper i front. Brystlommer med klaff. D-ring. Stikklommer med gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer. Tommestokklomme. Innstramming i livet og legg i rygg for ekstra komfort og bevegelsesmulighet.

2541 13

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 131: 100% bomullstwills, 325 g/m²

c95mt

2511 13

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 131: 100% bomullstwills, 325 g/m²

c95mt

203


ARBEIDSKLÆR

VINTER >> For håndverkere, industriarbeideren og servicepersonell >> 3-lags skalljakke – en av årets nyheter >> Funksjonelle plagg som beskytter mot vær- og vind

Vi har samlet alle våre vinterplagg som er perfekt for bruk både inne- og ute og i all slags vær. I år lanserer vi en helt ny ultralett og tøff 3-lags skalljakke, 6205 46, med teipede sømmer, samt vind- og vanntett i henhold til EN 343. Skalljakken kan med fordel brukes sammen med vår skallbukse 6226 46. Ved bruk av anbefalt undertøy sammen med skallplaggene garanterer sertifiseringene EN 342 og EN 343 at du holder deg varm og tørr lenge. En annen nyhet som lanseres er en funksjonell parkas, 6235 46, som har fått et oppdatert design. Den leveres med et avtakbart fleecefôr slik at når temperaturen stiger i løpet av dagen kan dette lett tas av, og du da kan nyte godt av en lettfôret, vind- og vanntett parkas. I vintersortimentet finnes flere meget gode fleece- og softshelljakker i ulike varianter og fargekombinasjoner. Bruk disse som et ytterplagg eller som et isolerende mellomlag. I år lanseres også en ny teknisk fleecejakke, 6241 47, med forhøyet synbarhet og et isolerende windtech-fôr som passer utmerket for småkjølige dager.

204


VINTER

VINTER - FLEECE & SOFTSHELL

NEW 3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

3831 51 FLEECEJAKKE

6207 00 HETTEJAKKE

6241 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

6235 46 PARKAS

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

VINTER - FORET

NEW

3500 28 VINTERJAKKE

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

6232 46 VINTERPARKAS T-TEX ONE

WINTER - SKALL

NEW

6210 46 VINTERDRESS T-TEX RS

6205 46 SKALLJAKKE

6226 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

205


VINTER

NEW

EN 343 3.3

SKALLJAKKE 6205 46

Meget komfortabel og ultralett 3-lags skalljakke med teipede sømmer og refleksdetaljer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Glidelås i front. Juster- og avtakbar hette. Brystlomme med glidelås. Sidelommer med glidelås. Snorjustering nederst. Ventilasjonsåpning med glidelås under armene. Justerbar armvidde. Innerlommer. Refleksdetaljer på armer og skuldre. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 465: T-Tex 3L, PU-membran, 145 g/m², EN 343 4:4

a93ot

EN 343 4.4

*EN 342 (6200+6226)

SKALLBUKSE T-TEX RS 6226 46

Skallbukse med meshfôr og teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Avtakbare og regulerbare seler. Forhøyet ryggparti. Stikklommer med klaff. Lårlomme på venstre side. Tommestokklomme. Baklomme med klaff. HTPA forsterkning på kne og nederst bak. Innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på ben. Justerbar fotvidde. Snølås. Refleks rundt ben. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 6972 og 6920 undertøy. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m² 007: Fôr, 100% polyester, mesh 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

206


VINTER

NEW EN 343 4.2

PARKAS 6235 46

Parkas med teipede sømmer og avtakbart fleecefôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Toveis glidelås og dobbel stormklaff i front med trykknapper. Juster- og avtakbar hette. Brystlomme med glidelås. D-ring. Fôrede sidelommer med glidelås. Frontlommer med klaff. Stor sikkerhetslomme under stormklaff. Ventilasjon i ryggparti. Justerbar armvidde med innvendig pulsvarmer. Snøring i midjen og nederst. Refleksdetaljer på skulder, rygg, armer og hette. Avtakbart fleecefôr med innerlomme og quilt i armer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 002: Fôr, 100% polyester, 70 g/m² 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 220 g/m² 003: Avtagbart fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

EN 343 4.1

*EN 342 (6200+6226)

EN 343 3.3

VINTERJAKKE T-TEX RS

VINTERPARKAS T-TEX ONE

Vinterjakke med teipede sømmer og refleksbiser. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Quiltfôret med pile i front og nederst på ryggen. Glidelås med dobbel stormklaff i front. Justerbar og avtakbar hette. Justerbar bredde på kraven. Brystlommer med klaff. D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med glidelås. Snøring nederst. Åpning i rygg for god ventilasjon. Justerbar armslutt med innvendig ribb. To innvendige lommer der den ene er stor nok for dokument/ lesebrett. Refleksdetaljer. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler 6975/6979 og 6930 undertøy.

Vinterparkas fôret med et avtakbart fleecefôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Glidlås og dobbel stormklaff med trykknapper. Brystlommer med glidelås. Varmelommer med glidelås. Sikkerhetslomme under stormklaff. Innvendig ribb i erm. Refleksbånd over bryst og rygg. Snøring i midje og nederst. Innelommer. Hette i kragen.

6200 46

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Fôr, 100% polyester, pile, 350 g/m²

6232 46

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-4XL 07 sort 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², EN 343 3:3 007: Fôr, 100% polyester, mesh 510: Avtagbart fôr, 100% polyesterfleece, 220 g/m²

a93nt

c93ot

207


VINTER

NEW

FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER 6241 47

Vindavvisende fleecejakke med avtakbare armer, økt synbarhet og med gode pusteegenskaper. Brystlomme med glidelås. D-ring. Sidelommer med glidelås. Snorjustering nederst. Forlenget ryggparti. Justerbar armvidde med innvendig pulsvarmer. Refleksdetaljer på skulder og arm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 470: 100% polyesterfleece, 300 g/m², 3-lags bonded fleece med PU membran, vindavvisende 480: Fluoriserende, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind- og vannavvisende, EN ISO 20471

a93ot

HETTEJAKKE 6207 00

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti. Brystlomme med glidelås. Romslige frontlommer. Armlomme. Hette med snøring. Ribb nederst på armene og i midjen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 261: 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece 464: Fluoriserende, T-TEX Plain, PU-belagt bakside, 200 g/m²

a93nt

208


VINTER

SOFTSHELLJAKKE 3535 48

Vind- og vannavvisende softshelljakke med myk fleece på innsiden. Brystlomme med glidelås på høyre side. D-ring. Stikklommer med glidelås. Armlomme med glidelås. Justerbar innvendig ribb nederst på arm. Refleksbiser rund armene og på rygg. Innelomme med klaff og to store dokumentlommer. Snorstramming nederst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 21 rio rød, 31 midnatt blå, 67 antrasitt 481: 100% polyester, 330 g/m², bonded softshell med polyesterfleece, vind- og vannavvisende 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m²

c95ot

STRIKKET FLEECEJAKKE 3530 26

Myk og varm fleecejakke med strikket utside og myk fleece på innsiden. Glidelås i front med innvendig stormklaff. Brystlomme med glidelås på høyre side. Stikklommer med fleece på innsiden. Ribb i siden. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 65 stål grå 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% ull, 400 g/m², strikket materiale festet med 100% polyesterfleece

a95ot

FLEECEJAKKE 3831 51

Myk og komfortabel fleecejakke. Glidelås i front. Brystlomme med glidelås. Sidelommer. Elastiske mansjetter med tommelgrep. Innerlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marine/blå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

209


VINTER

VINTERJAKKE

PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Vannavvisende vinterjakke med HTPA forsterket skulderparti. Quiltforet. Høy fleeceforet krage med innvendig stormklaff. Venstre brystlomme med klaff og D-ring. Høyre brystlomme vertikal lomme med glidelås, mobillomme samt en pennebånd. Sidelommer. Refleksdekorasjoner på arm og rygg. Justerbar armslutt og midje. Innvendig ribb i arm. To innvendige lommer. Glidelås i inneforet nederst for ryggtrykk.

Klassisk pilotjakke i vind- og vannavvisende beavernylon fôret med en avtakbar fleecevest Ribb nederst på arm og i midjen. Avtakbart fór i bolen. Quiltfór i armene. Hette i krage.

3500 28

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 midnatt blå 283: 65% polyester / 35% bomull, panama, 310 g/m², vannavvisende 213: Forsterkningsstoff, HTPA Dobby, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 260 g/m² 163: Forsterkningsstoff, Black & White, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 200 g/m² 012: Fôr, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

6520 30

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 73 blå/marine 303: Bevernylon, 50% polyamid / 50% bomull, 235 g/m², twill med PU-belagt bakside, vind- og vannavvisende 460: Forsterkningsstoff, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind og vannavvisende 009: Avtagbart fôr, 100% polyester, pile, 540 g/m²

a95nt

c95mt

EN 343 3.1

*EN 342

VINTERDRESS T-TEX RS 6210 46

Vinterdress med teipede sømmer med forhøyet synlighet. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Toveis glidelås og dobbel stormklaff med trykknapper i front. Brystlommer med glidelås. Sidelommer med klaff. D-ring. Lårlomme med klaff. HTPA forsterkede og justerbare innvendige kneputelommer. Toveis glidelås på utsiden av ben med dobbel stormklaff. Justerbar fotvidde og innvendig snølås. Baklomme med klaff. Tommestokklomme. Justerbar strikk i midjen. Justerbar mansjett med innvendig pulsvarmer. Justerbar og avtakbar hette. HTPA forsterkning nederst på ben. Lett quiltfôret med fleece i krage og hette. *Plagget er testet som et 3-lags system sammen med standard undertøy. Tranemo anbefaler undertøyet 6930+6920 og 6979+6972. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m² 003: Fôr, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

210


ARBEIDSKLÆR

UNDERTØY >> Fukttransporterende >> Holder deg varm i kulden >> Myke og behagelige å bruke Undertøyet passer deg som arbeider inne eller ute i et kjølig miljø. Behøver du ekstra beskyttelse mot kulde er våre quiltfôrede thermoplagg perfekte som et isolerende mellomlag.

POLOTRØYE

UNDERTRØYE

LONGS

3-funksjons polotrøye i oppgradert passform. Glidelås.

3-funksjons langarmet undertrøye i oppgradert passform. Rund hals.

3-funksjons longs i oppgradert passform. Strikk i livet. Pulsvarmer i ben.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

6979 42

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funksjon, 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m²

6975 42

c95nt

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funksjon, 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m²

c95nt

6972 42

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funksjon, 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m²

c95nt

TERMOBUKSE 6920 51

Thermobukse i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. Trykknapp. Strikk i siden. Ribb i benslutt. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

TERMOJAKKE 6930 51

Thermojakke i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. Glidelås i front. Forlenget ryggparti. Brystlomme. Sidelommer. To store innerlommer. Ribb i armslutt. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

211


ARBEIDSKLÆR

TILBEHØR

>> Spesialdesignet for deg som bruker Tranemo plagg >> Farger som matcher alle kolleksjoner >> Mange praktiske produkter

Tilbehørssortimentet er designet for å passe perfekt sammen med kolleksjonene i Work Identity og High Visibility. Det finnes mange praktiske produkter å velge blant som matcher både i farge og funksjon til Tranemo sine kolleksjoner.

T-SKJORTE

T-SKJORTE

PIKÉSKJORTE

Tofarget t-skjorte i høy kvalitet Kort arm.

T-skjorte i høy kvalitet med gode vaskeegenskaper. Kort erm.

Pikèskjorte i høy kvalitet. Kort erm. Brystlomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

3870 11

XS-XXL 77 marine/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt

212

8012 11

XS-4XL 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt 112: 100% bomull, 175 g/m²

c95mt

8033 24

XS-4XL 03 marine, 07 sort 240: 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt


TILBEHØR

COLLEGEGENSER

SKJORTE

SKJORTE

Myk og komfortabel sweatshirt med børstet innside. Rund hals.

Langermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. Trykknapper. Brystlommer med klaff.

Kortermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. Trykknapper. Brystlommer med klaff.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

8312 26

XS-3XL 03 marine, 07 sort 260: 65% bomull / 35% polyester, 300 g/m²

8131 22

a93mt

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 221: 60% bomull / 40% polyester, twill, 200 g/m²

8141 22

c95mt

XS-4XL 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå 221: 60% bomull / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt

FLEECEFÔR

ULLSOKK

BOMULLSOKK

Mykt og komfortabelt fleecefôr uten armer. Passer til jakke 3830, 4330, 4830 og 7732. Festes med trykknapper. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL-3XL

Varm ullsokk med Tranemo logo med polyamid for økt slitestyrke. Lycra i skaftet tillegger smidighet og maksimal passform.

Sokk med Tranemo logo

9028 51

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S, L, XXL 06 grå 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

9041 00

Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 50% akryl / 30% ull / 18% polyamid / 2% elastan

9011 00 Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45 07 sort 80% bomull / 18% polyamid / 2% elastan

c93ot

b93ot

213


TILBEHØR

VINTERLUE

LUE

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. Borrelås lukking.

Lue med fleecefôr

9048 00

Størrelse: Farge: Kvalitet:

9068 00 Størrelse: Farge: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 sort, 55 gul 100% polyester

One size 03 marine, 07 sort 95% bomull / 5% elastan Fôr, 100% polyester

a93ot

a93ot

STRIKKET LUE

CAPS

Strikket lue med TRANEMO logo.

Caps med TRANEMO logo. Regulerbar størrelse.

9168 00 Størrelse: Farge: Kvalitet:

9124 00

One size 06 grå 96% akryl / 4% elastan

Størrelse: Farge: Kvalitet:

a93ot

One size 07 sort 100% bomull

b93ot

KNEPUTER

KNEPUTER

KNEPUTER

KNEPUTER

Beste beskyttelse ved arbeid på kne. Passer alle våre knelommer. Leveres parvis uten forpakning.

Sertifiserte kneputer. EN 14404 TYP 2. Passer alle våre knelommer. Leveres parvis i forpakning.

Kraftige kneputer Leveres parvis uten forpakning.

Sertifiserte kraftige kneputer. EN 14404 TYP 2. Leveres parvis i forpakning.

9020 00

Størrelse: Farge: Kvalitet:

214

One size 06 grå 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9044 00

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 06 grå 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9032 00

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren, EN ISO 11612 A1

9045 00

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren, EN ISO 11612 A1


TILBEHØR

LÆRBELTE

BELTE

ELASTISK BELTE

Lærbelte av høyeste kvalitet Bredde 37 mm. Lengde 130 cm. Regulerbar lengde.

Elastisk belte med Tranemo logo. Bredde 39 milimeter. Lengde 130 cm. Justerbar lengde.

Elastisk belte med borrelås feste. Bredde 40 mm. Størrelse: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

9013 00

One size 07 sort Skinn

9029 52

9037 00

One size 07 sort 68% polypropylene / 32% elastan

S-XXL 07 sort polyester / elastan

BELTE

BUKSESELER

HAMMERHOLDER

Belte med plastspenne Bredde 30 mm. Justerbar lengde.

Bukseseler med Tranemo logo Bredde 45mm.

Hammerholder i sort plast-laminert metall. Festes i verktøysfeste.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

9046 00

9027 00

One size 07 sort 100% nylon

One size 07 sort polyester / elastan

ID KORT LOMME

SKJØTESTYKKE

Lomme for legitimasjon passende til D-ring. Festes med trykknapp.

Skjøtestykke for ekstra bredde til 3860 vesten. Plasseres i front i glidelåsen.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

9019 00

One size 07 sort 100% polyester

9030 52

One size 06 grå 210: HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

9016 00

One size 07 sort Metall

KUTTBESKYTTELSE PR00 01

Spennes fast med borrelås oventil. 45 cm lang. Selges pr stk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 06 grå Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

215


JDM:FRONTANDBACK 2:18x23:200dpi;

ON DEMAND Med On Demand kan du forsterke din identitet ytterligere og sette ditt preg på våre standard kolleksjoner. Kontakt kundeservice for assistanse.

PROFILE FLEX Med plaggene i COMFORT LIGHT som utgangspunkt kan du skape utallige kombinasjoner. Velg en eller flere detaljer i ønsket farge slik at du kan skape et plagg som passer ditt firma sin profil.

TRANSFERTRYKK Vi kan være behjelpelig med raskt å produsere transfermerker (logotrykk) og levere dine arbeidsklær med påtrykt din egen logo. Vi kan trykke i alle farger.

FORHØYET SYNBARHET

Montering av fluoriserende tekstil og refleks på uforede plagg. D05A44 Stripe rundt arm D05B44 Stripe rundt ben Stripen kan monteres rundt ben eller arm og finnes i fargene 50 Hi Vis orange, 51 Hi Vis rød og 55 Hi Vis gul.

Alle detaljer finnes i fargene: 02 rød, 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 08 mørkegrønn, 12 kongeblå, 50 hi-vis orange, 51 hi-vis rød, 55 hi-vis gul, 64 grå

DTRPFB - Hempe 7 cm på bryst. Bredde 25mm.

DTRPFG - Hempe 7 cm i nakke. Bredde 25mm.

DTRPFC - Bånd rundt arm. Bredde 15 mm eller 25 mm. DTRPFJ - Hempe med D-ring. Bredde 25 mm. DTRPFH - Bytte av lommeklaff på lårlomme. DTRPFE - Påsøm av lommeklaff på baklomme.

50 mm 50 mm 50 mm

REFLEKS

Montering av refleks på uforede plagg. Refleksene kan monteres rundt arm, ben eller på ryggen. 50 mm refleks D06A5006 rundt arm D06B5006 rundt ben D06R5006 på ryggen 50 mm flammehemmende refleks D07A5006 rundt arm D07B5006 rundt ben D07R5006 på ryggen 20 mm refleks D06A2006 rundt arm D06B2006 rundt ben D06R2006 på ryggen

Gravid? DTRPFD - Bånd rundt ben. Bredde 15 mm eller 25 mm.

Påsying av myk strikket ribb over magen justerbar i overkant og på ryggen. Kan sys på de fleste bukser. D07800

216


KNEPUTELOMMER

Montering av kneputelommer på uforede plagg. Kneputelommene finnes i flere ulike farger og kvaliteter.

KNAPPJUSTERING BEN

Montering av trykknapper for justering av fotvidde på uforede plagg. D06100 Knappjustering

9021 Kneputelommer Kvalitet 210: 03 marine, 07 sort, 64 grå Kvalitet 400: 03 marine, 07 sort, 64 grå Kvalitet 500: 03 marine, 07 sort Kvalitet 873: 03 marine Kvalitet 883: 03 marine

HENGELOMMER GUMMI/PLAST-FORSTERKNING Vulkanisering av kneputelommene for ekstra slitestyrke.

Enkle hengelommer for montering både foran og bak. Kan monteres på flesteparten av våre bukser og selebukser. Hengelommene finnes i flere farger og kvaliteter. 9017 Hengelommer Kvalitet 131: 03 marine Kvalitet 150: 07 sort, 32 marine Kvalitet 440: 50 hi-vis orange, 51 hi-vis rød, 55 hi-vis gul Kvalitet 500: 03 marine, 07 sort Kvalitet 880: 03 marine

D01100 Gummi/plast-forsterkning

BENFORSTERKNING FR Ekstra flammehemmende forsterkning mot sprut av smeltet metall. Perfekt for støpere eller ved arbeid med kapping av metall. Forlenger buksens levetid betraktelig. Forsterkningen dekker også en del av foten og finnes i to størrelser og kvaliteter.

Høy benforsterkning, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP Lav benforsterkning, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

BORRELÅS BÅND

Montering av borrelås bånd (myk del) 20 mm X 100 mm for bruk til navnemerking. D06900 Borrelås bånd

MERKER

Montering av egne merker. D067 Montering av egne merker

ID-KORTLOMME

Montering av ID-kortlomme på uforede plagg. D06800 ID-kortlomme

ENDRING AV BENLENGDE

Om du behøver hjelp med å justere benlengden kan vi både forlenge bukseben og gjøre de kortere enn standard på uforede plagg.

217


KVALITET OG TEKSTIL

DEN VIKTIGE KVALITETSKONTROLLEN Vår ambisjon er at du som kunde alltid skal få et produkt som oppfyller dine krav og forventninger. Derfor legger vi stor vekt på å kvalitetssikre vårt arbeid mot et ferdig produkt. Kvalitetskontrollen omfatter alle steg i prosessen og alle benyttede råvarer i produksjonskjeden. Dette for at du skal få et produkt som klarer alle de tøffe kravene på din arbeidsplass. Innen det ferdige produktet blir godkjent og kan selges gjennomgår det følgende tester: • •

• •

Innen produksjonen starter spesifiserer vi og godkjenner alle råvarer som inngår i produksjonen. Alle innkommende forsendelser av tekstil, reflekser etc testes i vårt laboratorium. De ulike egenskapene testes avhengig av hvilke plagg råmaterialene skal benyttes til og hvilke funksjoner de skal oppfylle. Viktige parametre er krymp, rive- og slitestyrke, fargeekthet og brennbarhet. Sertifisering av plagg og tekstiler skjer etter omfattende tester på eksterne velrenomerte laboratorier. Kvalitetskontrollen omfatter også innlevering av ferdig produserte plagg som skal lagerføres.

KVALITETER Tabellen inneholder beskrivelser av alle kvalitetene i katalogen. I kolonnen til venstre er det oppgitt et kvalitetsnummer som også vises i produkttekstene. I kolonne to beskrives sammensetning, vekt og øvrige egenskaper. Hvis kvaliteten er sertifisert, oppgis også EN-standardene som gjelder spesielt for denne kvaliteten. Når tekstilene testes som ett Tranemo Skinsafe system (IEC 61482-1-1 Open Arc-test), det vil si i henhold til lag-på-lag prinsippet, angis resultatet sammen med de kombinerte tekstilenes kvalitetsnummer. For eksempel: IEC 61482-1-1, ELIM: 35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm² (811+899+901), viser at tekstil 811 Tera TX er testet sammen med 899 Cantex Terry – college tekstil og 901 Merino RX – ullundertøy med et resultat på både ELIM og ATPV. Nr. 003 004 007 008 009 012 050

Kvalitetsbeskrivelse 100% polyester quilt med polyester-bomull, 80 g/m² 100 % polyester quilt med polyester-bomull, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% børstet polyester, 350 g/m² 100% børstet polyester, 540 g/m² 100% polyester quilt med polyesterfyll, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modakryl / 36% bomull / 4% elastan / 2% antistat, 300 g/m² Naturlig flammehemmende trikot EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 054 Flammehemmende quilt - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull, 80 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull. 055 Flammehemmende quilt - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull,120 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull.

218

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 060 Flammehemmende pile - 87% modakryl / 13% bomull, 320 g/m² Naturlig flammehemmende pilefòr EN ISO 14116 Index 3 112 100% bomull, 175 g/m² Singel jersey med gode vaskeegenskaper 113 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m² Piké i fluoriserende farger. Behagelig, formstabil interlock med bomull innvendig. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 131 100% bomull, 325 g/m² Behagelig bomullstwill. 150 100% bomull, 375 g/m² Kraftig bomullstwill. Slitesterk. Forvaskede plagg som reduserer krymping. 163 Black & White - 100% polyamid, 200 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke.


Nr. Kvalitetsbeskrivelse 191 Graphite - karbon / aramid, 300 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil for beskyttelse ved sveising. EN ISO 11611 klasse 1 210 HTPA - 100% polyamid, 210 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke. 213 HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Strukturtekstil med ekstra høy slitestyrke. 221 60% bomull / 40% polyester, 200 g/m² Bomull-/polyestertwill, med bomullsfølelse og polyesterens vaskeegenskaper og slitestyrke. 240 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m² Formstabil piké i behagelig bomull/polyester-kvalitet. 260 65% bomull / 35% polyester, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet som er flosset innvendig. 261 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m² Limt jersey med 100 % polyesterfleece 262 45% akryl / 45% polyester / 10% ull, 400 g/m² Grovstrikket trikot limt med 100% polyesterfleece på innsiden. 264 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet med bakstykke i fluoriserende farger. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 282 65% polyester / 35% bomull, 310 g/m² Canvas/Panama med grov struktur. 283 65% polyester / 35% bomull, 310 g/m² Canvas/Panama med vannavvisende impregnering 303 Bevernylon - 50% polyamid / 50% bomull, 235 g/m² Twill med nylon på utsiden som gir høy slitestyrke. Vannavvisende impregnering komplett med PU-belagt bakside gir beskyttelse mot fuktighet. 310 4-veis stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² Twill med stretch funksjon i alle retninger. 400 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet og som ikke krøller. Tørker raskt. 428 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3-funksjon som transporterer og absorberer fuktighet samt holder på varme. 440 54% bomull / 46% polyester, 260 g/m² Fluoriserende twill med ribstop for økt rivestyrke. Bomullsinnside for økt komfort. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 460 T-TEX - 100% polyester, PU-membran, 180 g/m² Vind- og vanntett. 5000 mm vannsøyle. 462 T-TEX One - 100% polyester, PU-membran, 205 g/m² Vind- og vanntett. Vannsøyle 8000 mm. Pusteegenskaper <20 Pa m²/W. EN 343 klasse 3:3 EN ISO 20471 for fluoriserende farger 463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-laminert, 205 g/m² Vind- og vanntett i henhold til EN 343 4:4. Vannsøyle 5000 mm. Pusteegenskaper 5,6 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 464 T-TEX Plain – 100% polyester, PU-belegg, 200 g/m² Fluoriserende polyester tekstil med strukturgarn. 465 T-TEX 3L - 100% polyester, PU-membran, 145 g/m² Tekstil med 3-lags funksjon. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 4:4 10 000 mm. Pusteegenskaper 8.2 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 470 100% polyester, 300 g/m² 3-lagsfleece med PU-membran og bakside av mesh, vindvvisende 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 481 100% polyester, 330 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. 500 65% polyester / 35% bomull, 300 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet som ikke krøller. Comfortfinish gir en behagelig bomullsfølelse. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Børstet rettside 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Børstet på begge sider EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt 801 Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir meget god beskyttelse mot sprut av smeltede metaller og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 803 Barricader EP - 100% para-aramid, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir en meget god beskyttelse mot sprut av smeltet metall. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 804 HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramid / 2% antistat, 110 g/m² Naturlig flammehemmende meshfôr. EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil som føles behagelig. Ekstra forsterket tråd gir god slitestyrke til tross for den lave vekten. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (811+898/911) IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 14 cal/cm², ATPV: 22 cal/cm² (811+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 15 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² (811+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², EBT: 20 cal/cm² (811+060) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (811+902) IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (811+897) IEC 61482-1-1, EBT: 21,4 cal/cm² (811+898) IEC 61482-1-1, ELIM: 35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm² (811+899+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 32 cal/cm², ATPV: 41 cal/cm² (811+902+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (811+903+901) IEC 61482-1-1, EBT: 40,5 cal/cm² (811+899+895) NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8 % EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomull / 1% antistat, 355 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (821+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 822 Edge 350 IR - 45% modakryl / 33% bomull / 20% polyester / 2% antistat, PU-membran, 350 g/m² Naturlig flammehemmende stoff med PU-membran. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 3:3. Vannsøyle > 8000 mm. Pusteegenskaper 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje EN 343, klasse 3:3 830 Apex 300 - 98% aramid / 2% antistat, 300 g/m² Naturlig flammehemmende satin med bra flammehemmende egenskaper kombinert med høy slitestyrke. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034

219


Nr. Kvalitetsbeskrivelse 832 Apex 220 - 98% aramid / 2% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 843 Aramid HV - 34% polyester / 25% viskose / 24% aramid / 13% modakryl / 3% polyamid / 1% antistat, 270 g/m² Naturlig flammehemmende stoff i fluoriserende farger. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramid 6.4FC - 79% aramid / 20% modakryl / 1 % antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med gode flammehemmende egenskaper, kombinert med høy slitestyrke og lav vekt. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² LOI 31,2 % EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modakryl / 33% polyester / 30% aramid / 1% antistat, 260 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil i fluoriserende farg. Høy komfort med myk innside. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,4 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryl / 37% bomull / 5% elastiske fibre / 1% antistat, 345 g/m² Naturlig flammehemmende uvasket jeans tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 851 FR Stretch - 78% aramid / 20% elastiske fibre / 2% antistat, 300 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med høy elastisitet. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamid / 1% antistat, 250 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med meget gode flammehemmende egenskaper i kombinasjon med god komfort og vaskeegenskaper. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 863 Outback HW - 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 425 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil tilpasset sveisearbeid. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viskose / 40% ull / 5% polyamid, 370 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Kryolitt ISO 9185 85 g

220

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 874 Magma HV - 54% viskose / 20% ull / 20% polyamid / 5% aramid / 1% antistat, 375 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Fluoriserende gul. Tilpasset aluminiumindustrien. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Kryolitt ISO 9185 > 100g EN ISO 20471 875 Magma S - 70% viskose / 20% ull / 10% polyamid, 310 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Kryolitt ISO 9185 94g EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 880 Cantex 1210 - 48% modakryl / 46% bomull / 3% aramid / 3% antistat, 350 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med god beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste mulige beskyttelse mot flytende jern. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 (D3: 880+920) EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1 ATPV: 11,9 kal/cm² LOI 34,3 % EN 1149-3 EN 13034 882 Cantex 2.0 HV - 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m² 883 Cantex 2.0 - 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med bra beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste beskyttelse mot smeltet stål. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 29,9 cal/cm² (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,7 cal/cm² (882/883+911+920) LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 891 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomull / 3% polyamid / 2% antistat, 220 g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikot med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomull / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistat, 320g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikot med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m² Naturlig flammehemmende fleece EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, 170g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3


Nr. Kvalitetsbeskrivelse 895 Cantex Jersey AT - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 190 g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471, fluoriserende farge For artikkel 5072 89, 6372 89 og 6375 89 gjelder i tillegg: IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 5,1 cal/cm² LOI 26,0% 896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 245 g/m² Naturlig flammehemmende single jersey med beskyttelse mot lysbue, open arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex Pique - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende piké EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (897+811) LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 210 g/m² Funksjonelt og lett fòr laget av naturlig flammehemmende trikot med et vind- og vanntett laminat. 10000 mm vannsøyle. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 899 Cantex Terry - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 290 g/m² Naturlig flammehemmende trikot med frottè bakside. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 17,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, EBT: 33,5 cal/cm² (899+895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 901 Merino RX - 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 200 g/m² Naturlig flammehemmende strikket ribb i myk merinoull og FR viskose EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 250 g/m² Bird-Eye, naturlig flammehemmende trikot i myk merinoull og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,9 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (902+811) LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX – 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 360 g/m² Naturlig flammehemmende frotté i myk merinoull og FR viskose EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 29 cal/cm² (903+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (903+811+901) LOI 28,7% EN 1149-3 911 Cantex Pro 145 - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i komfortabel naturlig flammehemmende twill EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 17,0 cal/cm² (911+894) EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 920 Cantex JX - 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 235 g/m² Naturlig flammehemmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 7,0 cal/cm² LOI 30,1 % EN 1149-3 922 Cantex JL - 57% modakryl / 36% bomull / 5% elastan / 2% antistat, 240 g/m² Naturlig flammehemmende singeljersey med elastan. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 931 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 260 g/m² Naturlig flammehemmende twill med PU-membran. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 3:4. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (931+911) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,1 cal/cm² (931+055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 3:4 942 MegaTX 235 - 42% viskose / 26% modakryl / 20% bomull / 5% aramid / 5% polyamid / 2% antistat, 235 g/m² Naturlig flammehemmende skjorte tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modakryl / 37% FR viskose / 22% viskose / 1% antistat, PU-membran, 230 g/m² Naturlig flammehemmende og laminert tekstil. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 3:4. Vannsøyle 8 000 mm. Pusteegenskaper 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (943+805/911) IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) IEC 61482-1-1, ATPV: 23,8 cal/cm² (943+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 43 cal/cm², ATPV: 48 cal/cm² (943+899+901) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomull / 2% polyamid / 1% elastiske fibre / 1% antistat, PU-membran, 340 g/m² Naturlig flammehemmende softshell. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 951 Windtech FR HVO - 45% modakryl / 36% bomull / 18% polyester / 1% antistat, PU-membran, 385 g/m² Naturlig flammehemmende softshell. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje

221


KROPPSLENGDE

MÅLTABELL

BRYSTOMFANG

Målene i tabellen er kroppsmål, dvs. mål som du måler direkte på underklærne. Du behøver ikke ta hensyn till bevegelsesvidden, da den inngår i plagget.

VIDDE OVER BAK

MIDJEVIDDE

INNVENDIG BENLENGDE

HERRE C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tommer

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Kroppslengde

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Brystomfang

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Midje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

112

116

120

Innv. benlengde

C-størrelse (Normal livvidde og ekstra benlengde) Størrelse

146

148

150

152

154

156

Tommer

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Kroppslengde

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Brystomfang

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Midje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

100

104

108

Innv. benlengde

D-størrelse (Større livvidde og kortere benlengde) Størrelse Tommer Kroppslengde

84

88

92

96

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Brystomfang

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Midje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Innv. benlengde

DAME C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Kroppslengde

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Brystomfang

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Midje

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Vidde over bak

90

93

96

99

102

106

110

115

Innv. benlengde

78

78

78

78

78

78

78

78

STØRRELSE KONVERTERING HERRE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herrestørrelse

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

222

S

M

L

XL

XXL

Damestørrelse

34-36

38

40-42

44

46-48

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L


Benevning

Artnr

Benevning

Side

Artnr

Benevning

Artnr

Benevning

1110 40

Kjeledress

Side 201

5070 89

Collegegenser

136

5837 81

Jakke med hette Windbreaker

Side 71

6324 81

Bukse Håndverk med stretch

Side 52

1120 40

Bukse

201

5071 89

T-skjorte

137

5838 81

Damejakke

65

6325 81

Bukse Håndverk med stretch

55

1121 40

Bukse med stretch

175

5072 89

T-shirt lang erm

137

5839 81

Damejakke

64

6326 81

Damebukse med stretch

53

1128 40

Damebukse med stretch

175

5073 91

Skjorte

139

5840 81

Selebukse

66

6327 81

Damebukse Håndverk med stretch

52

1129 40

Bukse Dame

201

5075 89

Collegegenser

136

5841 81

Selebukse

66

6328 81

Damebukse med stretch

54

1130 40

Jakke

200

5118 94

Vinterparkas

48

5849 81

Selebukse Håndverk

67

6329 81

Damebukse Håndverk med stretch

1131 40

Frakk

200

5119 94

Vinterparkas m/piléfôr 9128

48

5850 81

Bukse Håndverk

61

6330 90

Collegejakke

1151 40

Bukse håndverk med stretch

174

5120 93

Vinterbukse m/seler

91

5851 81

Bukse Håndverk

60

6352 85

Jeans

1158 40

Damebukse håndverk med stretch

174

5132 94

Skallbukse

49

5852 81

Bukse håndverk Windbreaker

71

6357 94

Skjorte

1180 40

Shorts

201

5135 94

Skalljakke

48

5853 81

Bukse håndverk Windbreaker

70

6359 85

Damejeans

1921 40

Bukse med stretch

177

5136 94

Skalljakke m/piléfôr 9128

48

5856 81

Bukse Håndverk

62

6371 89

Collegegenser med krave

136

1928 40

Damebukse med stretch

177

5145 95

Softshelljakke

54

5857 81

Damebukse håndverk

63

6372 89

T-shirt lang erm

138

1951 40

Bukse håndverk med stretch

177

5149 95

Dame softshelljakke

52

5858 81

Damebukse Håndverk

64

6373 89

Dame T-shirt lang erm

138

1958 40

Damebukse håndverk med stretch

177

5212 84

Kjeledress

123

5859 81

Damebukse håndverk

65

6375 89

Collegegenser

136

2050 13

Bukse Håndverk

202

5222 84

Bukse

122

5860 81

Vest Håndverk

62

6520 30

Pilotjakke med avtakbare armer

210

2511 13

Kjeledress

203

5223 84

Bukse Windbreaker

124

5862 81

Damebukse Windbreaker

69

6620 83

Bukse

110

2521 13

Bukse

202

5227 84

Damebukse

120

5863 81

Damebukse Windbreaker

68

6621 83

Bukse

110

2531 13

Jakke

203

5228 84

Damebukse Windbreaker

121

5866 81

Damebukse håndverk Windbreaker

68

6623 83

Bukse med skobeskyttelse

110

2541 13

Selebukse

203

5231 84

Jakke

122

5867 81

Damebukse håndverk Windbreaker

69

6627 83

Damebukse med skobeskyttelse

111

2820 50

Bukse

199

5233 95

Softshelljakke

125

5869 81

Vest med vinterfôr

73

6628 83

Damebukse

111

2830 50

Jakke

198

5236 82

Vinterjakke

125

5880 81

Bukse lettfôret

84

6629 83

Damebukse

111

2840 50

Selebukse

199

5238 84

Damejakke

120

5881 81

Bukse lettfôret

84

6630 83

Jakke

109

2850 50

Bukse Håndverk

199

5239 82

Vinterjakke med hette

124

5883 81

Jakke lettfôret

85

6920 51

Termobukse

211

3500 28

Vinterjakke

190,210

5242 84

Selebukse

123

5884 81

Jakke lettfôret

85

6930 51

Termojakke

211

3520 28

Bukse

191

5249 84

Selebukse

123

5885 81

Selebukse lettfôret

85

6972 42

Longs

211

3525 28

Workjeans

191

5252 84

Metallfri workerbyxa

122

5886 81

Selebukse lettfôret

85

6975 42

Undertrøye

211

3528 28

Workjeans Dame

191

5253 84

Bukse håndverk Windbreaker

124

5887 81

Bukse lettfôret

84

6979 42

Polotrøye

211

3529 28

Damebukse

191

5257 84

Damebukse Håndverk

120

5890 81

Bukse Håndverk lettfôret

84

7710 15

Kjeledress

186

3530 26

Strikket fleecejakke

189,209

5258 84

Damebukse Håndverk Windbreaker

121

5891 81

Bukse Håndverk lettfôret

84

7712 15

Kjeledress

180

Collegegenser

136

55 132,135 57 57,140 57

3535 48

Softshelljakke

190,209

5270 89

5895 81

Selebukse Håndverk lettfôret

85

7720 15

Workjeans

185

3540 28

Selebukse

190

5271 89

T-skjorte

137

5897 81

Bukse Håndverk lettfôret

84

7725 15

Workjeans

179

3550 28

Bukse Håndverk

191

5310 84

Kjeledress

117

5900 92

Undertrøye med kort erm

131

7728 15

Workjeans Dame

179

3559 28

Damebukse Håndverk

191

5319 84

Kjeledress

115

5905 89

Pikétrøye kort erm

137

7729 15

Workjeans Dame

185

3810 50

Kjeledress

196

5320 84

Bukse

116

5907 89

T-skjorte

138

7732 15

Jakke

185

3820 50

Workjeans

195

5329 84

Bukse

114

5910 92

Boksershorts

131

7741 15

Selebukse

187

3829 50

Workjeans Dame

195

5330 84

Jakke

116

5914 92

Sports-BH

130

7745 15

Selebukse

181

3830 50

Jakke Håndverk

194

5339 84

Jakke

114

5915 92

BH

130

7747 15

Selebukse Håndverk

181

3831 51

Fleecejakke

194,209

5341 84

Selebukse

117

5917 89

Dametopp med sports-BH

130

7748 15

Selebukse Håndverk

187

3832 50

Jakke med vedlagt fleecefôr 9028

194

5344 84

Selebukse

115

5919 92

Dametruse

130

7751 15

Bukse Håndverk

184

3840 50

Selebukse

197

5346 84

Selebukse Håndverk

115

5920 92

Polotrøye

131

7755 15

Bukse Håndverk

180

3841 50

Selebukse Håndverk

197

5349 84

Selebukse Håndverk

117

5930 92

Longs

131

7758 15

Damebukse Håndverk

180

3850 50

Bukse Håndverk

195

5350 84

Bukse Håndverk

116

5931 91

Besøksfrakk "VISITOR"

140

7759 15

Damebukse Håndverk

184

3859 50

Damebukse Håndverk

195

5359 84

Bukse Håndverk

114

5932 91

Frakk

140

7780 15

Shorts

186

3860 50

Vest Håndverk

194

5402 88

Selebukse

98

5940 92

Undertrøye

131

7788 15

Shorts Håndverk

186

3870 11

T-skjorte

194,212

5419 88

Jakke

99

5945 89

Pikétrøye lang erm

137

7791 15

Piratbukse Håndverk

185

3880 50

Shorts

196

5421 88

Bukse Håndverk

99

5947 89

T-skjorte lang erm

138

7799 15

Dame piratbukse Håndverk

185

3881 50

Shorts Håndverk

196

5430 88

Vest Håndverk

99

5948 89

Halvpolo

137

8012 11

T-skjorte

212

3890 50

Piratbukse Håndverk

195

5451 88

Bukse

99

5970 89

Vinterlue

142

8033 24

Pikéskjorte

212

3899 50

Dame piratbukse Håndverk

195

5461 88

Kjeledress

98

5980 89

Fleecejakke

131

8120 91

Skjorte

140

4320 44

Bukse med stretch

156

5512 86

Sveisekjeledress

102

5985 89

Collegegenser

136

8131 22

Skjorte

213

4321 44

Bukse med stretch

158

5522 86

Sveisebukse

102

5990 89

Fleece longs

131

8141 22

Skjorte

213

4328 44

Damebukse med stretch

158

5535 86

Sveisejakke

101

5995 92

Balaklava

142

8312 26

Collegegenser

213

4329 44

Damebukse med stretch

155

5540 86

Sveiseselebukse

102

5999 00

Tube

142

9011 00

Bomullsokk

213

4330 44

Jakke

156

5550 86

Sveisebukse Håndverk

101

6010 81

Kjeledress

81

9013 00

Lærbelte

215

4335 44

Jakke med vedlagt fleecefôr 9028

156

5572 19

Chaps

103

6011 81

Kjeledress

81

9016 00

Hammerholder

215

4339 44

Damejakke

155

5573 80

Poncho

103

6019 81

Kjeledress

67,81

9019 00

ID kort lomme

215

4350 44

Bukse håndverk med stretch

156

5575 19

Midjeforkle

103

6020 81

Bukse

78

9020 00

Kneputer

214

4351 44

Bukse håndverk med stretch

158

5576 19

Forkle

103

6021 81

Bukse

77

9027 00

Bukseseler

215

4358 44

Damebukse håndverk med stretch

158

5577 19

Armbeskyttelse

103

6028 81

Damebukse

77

9028 51

Fleecefôr

213

4359 44

Damebukse håndverk med stretch

155

5578 19

Sveise balaklava

103

6029 81

Damebukse

79

9029 52

Belte

215

4482 44

Shorts Håndverk

163

5625 87

Bukse

107

6030 81

Jakke

76

9030 52

Skjøtestykke

215

4485 44

Shorts

163

5626 87

Bukse med forsterkning

107

6031 81

Jakke

76

9032 00

Kneputer

214

4620 51

Refleksvest

171

5628 87

Damebukse

105

6032 95

Softshelljakke

55,76

9037 00

Elastisk belte

215

4801 46

Vinterjakke T-TEX RS

168

5629 87

Damebukse med forsterkning

105

6035 81

Jakke

78

9041 00

Ullsokk

213

4808 46

Skalljakke T-TEX RS

169

5632 87

Frakk

106

6040 81

Selebukse

80

9043 00

Fleecelue

142

4810 44

Kjeledress

163

5636 87

Jakke

106

6041 81

Selebukse

80

9044 00

Kneputer

214

4815 46

Vinterdress T-TEX RS

167

5639 87

Damejakke

105

6050 81

Bukse håndverk

78

9045 00

Kneputer

214

4818 46

Vinterparkas T-TEX RS

168

5674 87

Skjorte

107,139

6051 81

Bukse håndverk

77

9046 00

Belte

4820 44

Bukse

162

5700 88

Vinterjakke

95

6058 81

Damebukse håndverk

77

9048 00

Vinterlue

4821 44

Bukse

162

5706 88

Vestbukse

96

6059 81

Damebukse håndverk

79

9054 00

Sokk

141

4826 46

Skallbukse T-TEX RS

169

5709 88

Damevinterjakke

97

6080 81

Bukse lettfôret

83

9055 00

Belte

143

4828 44

Damebukse

164

5716 88

Kjeledress

94

6081 81

Bukse lettfôret

83

9058 00

Ankelreim

143

4829 44

Damebukse

165

5726 88

Bukse

95

6083 81

Jakke

83

9060 00

Bukseseler

4830 44

Jakke

161

5727 88

Damebukse

97

6084 81

Jakke

83

9062 84

Radiolomme

4831 51

Fleecejakke

167

5736 88

Jakke

94

6085 81

Selebukse

83

9063 81

Skjøtestykke

4832 48

Softshell jakke

167

5739 88

Damejakke

97

6086 81

Selebukse

83

9065 81

Hette

4835 44

Jakke med vedlagt fleecefôr 9028

161

5742 88

Selebukse

96

6111 82

Kjeledress

127

9068 00

Lue

214

4839 44

Damejakke

164

5751 88

Bukse Håndverk

95

6121 82

Bukse

127

9074 00

Tynn ullsokk

141

4840 44

Selebukse

163

5760 88

Vest Håndverk

94

6131 82

Jakke

127

9075 00

Ullsokk

141

4850 44

Bukse Håndverk

162

5770 91

Skjorte

139

6200 46

Vinterjakke T-TEX RS

207

9079 00

Ullfrotté sokk

141

4859 44

Dame Håndverksbukse

165

5774 86

Skjorte

139

6205 46

Skalljakke

206

9093 00

Lærbelte

143

4860 44

Vest Håndverk

161

5779 91

Dameskjorte

139

6207 00

Hettejakke

179,208

9105 81

Armbind

143

4871 26

Collegegenser

170

5800 81

Jakke med vinterfôr

73

6210 46

Vinterdress T-Tex RS

210

9119 81

ID kort lomme

143

4872 11

T-skjorte

170

5803 81

Damejakke med vinterfôr

68

6226 46

Skallbukse T-Tex RS

206

9124 00

Caps

214

4874 11

T-shirt lang erm

170

5807 81

Damejakke med vinterfôr og hette

69

6232 46

Vinterparkas T-TEX ONE

207

9128 06

Piléfôr

141

4875 11

Pikéskjorte

171

5809 81

Jakke med vinterfôr og hette

73

6235 46

Parkas

207

9142 88

Caps

103

215 170,214

143 121,143 62 73,141

5000 93

Vinterjakke

91

5820 81

Bukse

61

6241 47

Fleecejakke med avtakbare armer

179,208

9160 81

Seler

143

5002 88

Selebukse

90

5821 81

Bukse

60

6302 90

Longs

132

9168 00

Strikket lue

214

5009 93

Vinterjakke med hette

91

5822 81

Bukse Windbreaker

71

6307 90

Strikkelue

142

PR0001

Kuttbeskyttelse

215

5012 88

Jakke

88

5823 81

Bukse Windbreaker

70

6308 90

Balaklava

142

RG0001

Hansker FR Contact

147

5021 88

Bukse Håndverk

88

5826 81

Bukse

62

6309 90

Polotrøye

132

RG0004

Hansker FR ARC 16

147

5025 88

Bukse Håndverk

89

5827 81

Damebukse

63

6310 90

Boksershorts

133

RG0005

Hanske FR ARC 40

146

5030 89

Collegejakke

135

5828 81

Damebukse

64

6312 90

Longs

133

RG0006

Hanske FR ARC 4

147

5039 89

Collegejakke til damer

135

5829 81

Damebukse

65

6315 90

Undertrøye

133

RG0007

Hanske FR ARC 8

147

5051 88

Bukse

88

5830 81

Jakke

60

6319 90

Polotrøye

133

RS0003

Refleksvest

171

5052 88

Bukse

89

5832 81

Jakke Windbreaker

70

6321 81

Bukse med stretch

53

RS0004

Refleksvest

141

5062 88

Kjeledress

90

5834 81

Jakke

61

6322 81

Bukse med stretch

54

RX0004

Vernehjelm ARC 24

142

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil, modell og sortimentsendringer. Fargeavvik kan forekomme.

SIDEREGISTER

Artnr

223


ArbeidsklĂŚrsenteret AS Kanalveien 109 5068 Bergen Tlf: 55 55 00 70 E.post: ordre@aksbergen.no www.akswear.no

Profile for Tranemo Workwear

TRANEMO 2020, NO-AKS  

TRANEMO 2020, NO-AKS  

Profile for monelw