__MAIN_TEXT__

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2020 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

2


3


Tranemo is een toonaangevende Europees producent van inherent vlamvertragende veiligheids- en arc flash kleding. Met onze uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van innovatieve en functionele veiligheidskleding streven we naar een nul niveau van vlam- en hitte gerelateerde ongelukken. Alles voor een veilige werkomgeving. Sinds 1934.

4


WORLDCARE

6

Duurzaamheid

6

The good company

8

Corporate social responsibility

8

Milieu & klimaat

9

Kwaliteit

9

FLAME RETARDANT 10

HIGH VISIBILITY

148

WORK IDENTITY

172

Tranemo Skinsafeâ„¢

14

Risico inventarisatie

150

Comfort Stretch

174

Risico inventarisatie

20

Normeringen &

151

Comfort Stretch Visible

176

Normeringen &

28

pictogrammen

Craftsman Pro Visible

178

Gebruik

153

Craftsman Pro

182

Gebruik

38

Vision HV

154

T-More

188

Dames FR

40

CE-ME

160

Premium Plus

192

Shell FR

46

CE-ME Winter

166

Comfort Plus

198

Stretch FR

50

Accessoires

170

Comfort Light

200

Office FR

56

Original Cotton

202

Tera TX

58

Winter

204

Tera TX Non-Metal

74

Onderkleding

211

Tera TX Arc 2

82

Accessoires

212

Cantex Hi-Vis

86

On Demand

216

Cantex 57

92

Materiaal informatie

218

Cantex 54

98

Maattabel

222

Index

223

pictogrammen

Outback Heavy Welding

100

Magma

104

Apex

108

Aramide

112

Zenith

118

Edge

126

Winter

128

Onderkleding

130

Accessoires

134

Handschoenen

144

5


TRANEMO WORLD CARE HET CREËREN VAN DE DUURZAME BESCHERMING VAN MORGEN Beschermende kleding maken terwijl de duurzaamheid voorop staat stelt hoge eisen aan het proces. Kristina Alderin, duurzaamheidsmanager van Tranemo, loopt voorop in ons streven om oplossingen te bieden die milieu-eisen koppelen aan onze plicht om levens te beschermen en letsel te voorkomen. Wat zijn de grootste uitdagingen bij het maken van duurzame vlamvertragende kleding? Ervoor zorgen dat klanten het meest milieuvriendelijke product krijgen met het juiste beschermingsniveau. Dit realiseren we door de behoeften van klanten voorop te stellen bij alles wat we doen. We beginnen met een risico-evaluatie en een analyse van de omgeving waarin de kleding gebruikt gaat worden, de omstandigheden waaraan het zal worden blootgesteld en andere belangrijke variabelen. De risico-evaluatie is de basis - hieruit worden onderbouwde beslissingen genomen, zowel vanuit een beschermend als vanuit een duurzaam perspectief. Hoe beïnvloedt dit de duurzaamheid? Dat is vrij eenvoudig. Alhoewel de kleding bescherming biedt, zou het tegelijkertijd zo kunnen zijn dat de klant in feite kleding heeft gekozen die, door de gebruikte vezels, niet geschikt is voor de behoeften. Een risicobeoordeling stelt ons in staat om dit in een vroeg stadium vast te stellen en begeleiden.

Heeft u voorbeelden hiervan? We zijn momenteel betrokken bij verschillende projecten, waarbij vezels worden vervangen door bijvoorbeeld gerecycled katoen, of het type vezel wordt aangepast om de duurzaamheidseigenschappen van de kleding te verbeteren. Dit heeft geleid tot de creatie van een stof die een verminderde impact op het milieu heeft als gevolg van het gebruik van minder chemicaliën, kleurstoffen, water, elektriciteit en andere middelen die eigenlijk niet nodig zijn. Natuurlijk wordt elk nieuw materiaal grondig getest, onder andere met industriële reinigings- en draagtesten, om zeker te zijn dat de bescherming in orde is zonder de prestaties te beïnvloeden.

Hoe belangrijk is de relatie van Tranemo met partners en leveranciers? Dit is een alles bepalende factor voor ons, en we investeren dan ook veel tijd en moeite in productieve en transparante relaties. We werken zeer nauw samen met onze leveranciers bij het ontwikkelen van nieuw textiel, en om processen te ontwikkelen die, onder andere, het verbruik van energie en water verminderen. Onze expertise en die van onze partners en leveranciers kunnen op vele manieren aan elkaar worden gekoppeld en benut, hetgeen in het voordeel is van beide partijen en uiteindelijk dus ook van onze klanten. Voor beide partijen is het duidelijk dat we ons in een uitstekende positie bevinden om de ontwikkelingen vooruit te helpen. Wat dit betreft is het ook een voordeel dat de meeste van onze productieleveranciers in Europa zijn gevestigd.

6


Op welke andere manieren uiten deze partnerschappen zich? In samenwerking met onze partners en leveranciers onderzoeken en ontwikkelen we vezels en hun toepassingen. Onze drang om te innoveren en nieuwe oplossingen te vinden stimuleert dit werk, en het is dan ook van vitaal belang dat we onze specificaties duidelijk communiceren - hetgeen we waar kunnen maken dankzij de expertise en ervaring van ons team. Op branche-evenementen zoals Techtextil kunnen we onze partners en leveranciers ontmoeten en naar ze luisteren, nieuwe textielsoorten en vezels bestuderen, en de uitdagingen waar we voor staan bespreken om al doende tot nog duurzamere oplossingen te komen. Om een praktisch voorbeeld te geven; als een leverancier een textiel met een mix van vezels produceert en wij de mogelijkheid hebben om één van de vezels kleurloos te maken - dan kunnen we dit doel samen bereiken.

Een nieuwe kijk op de constructie van materiaal lijkt beslissend voor de duurzaamheid. Waarom is dit zo? Het is absoluut waar dat dit een gebied is waar grote duurzaamheidswinsten te behalen zijn. Tegelijkertijd is het een gebied dat ervoor zorgt dat je constant op een koord aan het balanceren bent. Als het op textiel aankomt, zijn de vragen die we onszelf stellen: ‘wat kan er vervangen worden’, ‘waar kunnen we het mee vervangen’ en ‘hoe beïnvloedt dit het kledingstuk als geheel’. Uiteraard moeten onze kledingstukken het juiste beschermingsniveau en een lange levensduur bieden. Dit is onze hoogste prioriteit. Als het gaat om het beschermen van onze klanten is er geen ruimte voor compromissen. We zien het echter ook als onze plicht om onderzoek te doen en te innoveren - vooruitgang is een continu proces en samen met onze leveranciers nemen we graag het voortouw als het gaat om het uitdagen van onze branche en het ter discussie te stellen van conventioneel denken.

Hoe kunt u duurzaam denken toepassen bij het maken van kleding? Wij maken kledingstukken die gemakkelijk te repareren zijn. Zodoende krijgt de klant een kledingstuk met een langere levensduur, een verminderde TCO (Total Cost of Ownership - Totale Eigendomskosten) en een minimale ecologische voetafdruk. Tranemo beschikt over de meest ervaren en bekwame teams in de branche. Onze teams staan altijd klaar om klanten te helpen het beste uit de stiksels en vezels van onze kleding te halen. Alleen al dit kan op het gebied van duurzaamheid het verschil maken. Op dit moment zijn we samen met onze partners betrokken bij projecten die als doel hebben onze expertise op het gebied van gebruikte vlamvertragende kledingrecycling te vergroten - inclusief de recycling van vervuilde gebruikte vlamvertragende kleding, een gebied dat behoorlijk ingewikkeld kan zijn. Samengevat, welke tips zou u uw klanten geven als het om duurzamere keuzes gaat? •

Vertrouw op onze expertise. Met ons risico-evaluatieproces kunnen we elke klant aan de juiste kledingstukken helpen en dit kan een alles bepalend effect hebben op duurzaamheid.

Wanneer het juiste kledingstuk gevonden is, is het zaak te leren hoe het op de juiste manier verzorgd moet worden. We maken kledingstukken voor de langst mogelijke levensduur aan de hand van slimme ontwerpen, van materiaalkeuze, en door ervoor te zorgen dat ze geoptimaliseerd zijn voor industriële wasprocessen. Het is echter van vitaal belang om alle ins en outs van de kledingstukken te kennen en ervoor te zorgen dat ze goed worden verzorgd.

Als een kledingstuk beschadigd raakt, bespreek dan met ons hoe het gerepareerd moet worden. We leveren kennis en vervangende onderdelen waarmee u dit voor elkaar kunt krijgen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de beschermende prestaties.

U kunt daarbij behulpzaam zijn door uzelf enkele fundamentele vragen te stellen. Is een andere kleur acceptabel om het kleurstofverbruik te verminderen? Zou er een systeem geïntroduceerd kunnen worden waarbij gebruikte kleding wordt ingezameld voor recycling? Weet u 100% zeker hoe u moet zorgen voor de kleding die u al heeft? Samen met klanten en leveranciers wil Tranemo de impact op het milieu verminderen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en in de verre toekomst.

7


TRANEMO WORLD CARE World Care is Tranemo’s initiatief om haar bedrijf op een nog meer duurzame wijze in te vullen. Het doel is het hoogste niveau van veiligheidskleding voor de eindgebruiker te produceren, met minimale impact op het milieu, ethisch handelend in alle facetten, en positief bijdragend aan de lokale gemeenschap waarin Tranemo actief is. Op die manier is Tranemo een partner en werkgever die actief bijdraagt aan een betere samenleving, in harmonie met de leefomgeving. World Care bevat vier aandachtsgebieden.

THE GOOD COMPANY Tranemo streeft naar een positieve bijdrage aan de gemeenschappen waarin ze actief is. Als goede werkgever biedt Tranemo een goede fysieke en plezierige werkomgeving, eerlijke voorwaarden en doorgroeimogelijkheden voor diegene die zich wil ontwikkelen. Tranemo ondersteunt ook opleidingen, door bijvoorbeeld mentorschap voor studenten van de Hogeschool en trainingsstages voor studenten van de Textiel Universiteit in Borås. Integratie is een belangrijk issue en Tranemo biedt nieuwkomers in de maatschappij werk aan en, indien nodig, les in de Zweedse taal. Tranemo is voorstander van een gezonde manier van leven en sponsort vanuit die gedachte lokale sportverenigingen in Europa, zoals skiclubs, gymverenigingen, ijshockey, korfbal en voetbal.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY We hebben zorg voor de wereld waarin we leven en hoe we deze beïnvloeden. Om die reden, vraagt Tranemo haar leveranciers, net als zij, een ethisch verantwoorde bedrijfsvoering te voeren qua: Dwangarbeid: Alle vormen van dwangarbeid zijn verboden, inclusief gevangenis arbeid. ILO verdrag no. 29 en 105. Discriminatie: Tranemo wijst elke vorm van discriminatie af op het gebied van ras, etniciteit, sociale afkomst, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap, godsdienst, nationaliteit, leeftijd, geslacht en/of Unie lidmaatschap of politieke overtuiging. ILO verdrag no. 100 en 111. Kinderarbeid: Tranemo voldoet aan internationaal vastgestelde afspraken inzake mensenrechten en goede werkomstandigheden en accepteert geen kinderarbeid. ILO verdrag no. 138 en 182. Verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 32. Vrijheid van Vereniging en Collectieve Onderhandelingen: Tranemo erkent gekozen werknemer vertegenwoordigers en respecteert de rechten van de werknemers om zich vrij te verenigen, te organiseren en collectief te onderhandelen overeenkomstig de wetgeving van de landen waarin zij werkzaam zijn. ILO verdrag no. 87 en 98. Arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden: Tranemo zorgt ervoor dat werk wordt uitgevoerd op basis van een erkende arbeidsverhouding, opgesteld met inachtneming van de geldende wetten, regelgeving en praktijken, alsmede volgens internationale arbeidsnormen. ILO verdrag no. 1, 26 en 131. Veiligheid en gezondheid: De veiligheid van de werknemer heeft te allen tijde prioriteit. De werkomgeving moet voldoen aan de gestelde eisen die zijn opgesteld op basis van de van toepassing zijnde werkomstandigheden en veiligheidsvoorschriften. Bedrijfsethiek: Goede bedrijfsethiek en naleving van alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving vormen de basis voor een goede bedrijfsvoering. Tranemo wijst elke vorm van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping, af. Milieu: De focus ligt op voortdurende verbetering en duurzame ontwikkelingen. Als minimum norm waarborgen haar leveranciers naleving van alle vastgestelde milieuwetten en –regelgeving.

8


MILIEU & KLIMAAT

Het is van belang dat iedereen bijdraagt aan een duurzaam milieu voor toekomstige generaties. Tranemo werkt volgens een vastgesteld milieubeleid, met de ambitie om voortdurend te werken aan de reductie van de impact van haar producten en processen op het milieu. De kleding wordt gemaakt van doeken en accessoires die voldoen aan de vereisten van REACH. Bovendien is het merendeel van de doeken gecertificeerd conform Ă–ko-Tex 100, dat betekent controle voor wat betreft schadelijke of gezondheidsbedreigende stoffen. Tranemo is aangesloten bij het FTI en de Interseroh Groep, wat inhoudt dat verantwoordelijkheid wordt genomen in het verzamelen en recyclen van alle verpakkingen. Tranemo is milieu gecertificeerd conform ISO 14001. Cirkel van Duurzaamheid De Tranemo Cirkel van Duurzaamheid helpt, al in het stadium van productontwikkeling, na te denken over het milieu effect in alle stadia van de levenscyclus. Kijkend naar de risico inventarisatie van de klant en de functionele behoeften t.a.v. het product streven we naar de laagst mogelijke impact op het milieu gedurende de gehele levensduur, totdat het artikel is afgedragen en gerecycled.

De Tranemo Cirkel van Duurzaamheid kent acht aandachtsgebieden qua impact op het milieu, welke moeten worden gewogen vanuit zowel veiligheidsoogpunt als vanuit milieuoogpunt. 8. Na gebruik Sortering en recycling

Klant behoefte Risico inventarisatie Beschermingsniveau

2. Doek finish Kleur, gevoel en veiligheid

3. Accessoires Functionaliteit en veiligheid

Mili

M

1. Vezels en doek Specifieke veiligheidseigenschappen

6. Transport Transport optimalisatie 5. Productie Expertise en levertijd

4. Ontwerp Merkbeleving, comfort en functionaliteit

eu e ffe ct

t ffec e u ilie

7. Levensduur Gebruik en reparatie

Milieu effect

KWALITEIT De focus op kwaliteit vormt de rode draad in het gehele ontwikkelings- en productieproces, van oorspronkelijk idee tot gerealiseerd eindproduct. Alle kleding wordt ontworpen en ontwikkeld in Tranemo, om te zorgen voor optimale functionaliteit en pasvorm. We hechten groot belang aan het gebruik van hoogwaardige materialen en dat de productie plaatsvindt in onze eigen productie faciliteiten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de kwaliteit hoog is en dat de kleding een lange levensduur kent. De eindgebruiker krijgt op deze wijze waar voor zijn geld en Tranemo beperkt de impact op het milieu. Tranemo is gecertificeerd conform ISO 9001.

9


FLAME RETARDANT INHERENT VLAMVERTRAGENDE KLEDING FLAME RETARDANT bestaat uit een brede collectie vlamvertragende kleding, ontwikkeld om het allerbeste te kunnen bieden in gecertificeerde vlamvertragende veiligheidskleding. Tranemo werkt continu aan productontwikkeling vanwege het feit dat de gestelde eisen aan EN-gecertificeerde kleding constant naar boven worden bijgesteld.

10

Flame Retardant

10

Cantex Hi-Vis

86

Tranemo Skinsafe™

14

Cantex 57

92

Risico inventarisatie

20

Cantex 54

Normeringen & pictogrammen

28

Outback Heavy Welding

100

Gebruik

38

Magma

104

Dames FR

40

Apex

108

Shell FR

46

Aramide

112

Stretch FR

50

Zenith

118

Office FR

56

Edge

126

Tera TX

58

Winter

128

Tera TX Non-Metal

74

Onderkleding

130

Tera TX Arc 2

82

Accessoires

134

Handschoenen

144

98


11


Tranemo gebruikt uitsluitend inherent vlamvertragende vezels van de hoogste kwaliteit. De kleding biedt u permanente vlamvertragende bescherming voor de gehele levensduur van het kledingstuk. Vanuit dezelfde gedachte, gelooft Tranemo niet in een multi-norm concept, dat ÊÊn kledingstuk volstaat voor alle risico’s en sectoren. Om die reden ontwikkelt Tranemo unieke oplossingen met hoge functionaliteit voor elke unieke risico inventarisatie zonder concessies te doen aan uw veiligheid.

12


Inherent vlamvertragende kleding Tranemo produceert uitsluitend inherent vlamvertragende kleding die de drager voorziet van een kledingstuk dat gedurende de gehele levensduur optimale bescherming biedt. De vlamvertragende eigenschappen zitten in de moleculaire opbouw van de vezels en verdwijnen niet door slijtage of wassen. Andere voordelen zijn comfort, lichtgewicht en duurzaamheid van de vezel, in combinatie met het permanent vlamvertragend zijn.

Persoonlijk Bescherming Systeem Tranemo streeft ernaar het aantal werk gerelateerde ongevallen als gevolg van vlammen en hitte tot een minimum te beperken. De juiste kledingkeuze kan levensreddend zijn. De combinatie van de kleding bepaalt het beschermingsniveau. Ons bescherming systeem werkt van binnen (huid) naar buiten. Tranemo adviseert haar klanten ten aanzien van het gebruik van FR onderkleding, oplossingen voor alle jaargetijden, oplossingen voor diverse werkzaamheden en natuurlijk specifieke oplossingen voor heren en dames. Alle collecties zijn als kledingsystemen ontwikkeld, voor specifieke sectoren en bijbehorende risico’s.

Draagtest In samenwerking met grote eindgebruikers doen we draagtesten om er zeker van te zijn dat de kleding voldoet aan alle gestelde eisen van de gebruiker en dat de kleding voor de praktijk geschikt is. Comfort en ergonomische aspecten zijn vaak de reden voor onjuist gebruik of niet dragen van de beschermende kleding.

Wasserij Vaak wordt industrieel wassen van vlamvertragende kleding aanbevolen om ervoor te zorgen dat het schoon en veilig is om te dragen. Om de beste resultaten te bereiken, raden we ook altijd aan dat een klant de specifieke kleding eerst als proef wast in overeenstemming met onze wasinstructies. Tranemo voert doektesten uit na 50 industriële wasbeurten volgens EN ISO 15797 van: EN ISO 11612 A1 Oppervlakte ontbranding, EN ISO 20471 High Visibility en EN 1149-3 Antistatisch. Omdat EN ISO 15797 altijd wordt uitgevoerd op nieuwe, schone doeken waarbij geen sprake is van vuil, voert Tranemo aanvullende draagtesten uit bij haar industriële waspartners om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te verkrijgen. Na de draag- en wastest wordt gecontroleerd of de kleding nog steeds de beste resultaten geeft. Tranemo voert vóór iedere productie ook interne wastesten uit om zeker te zijn van de beste prestatie qua doeken en reflectie striping.

Dames veiligheidskleding Voor de veiligheid is het van cruciaal belang dat de juiste veiligheidskleding wordt gekozen en dat het goed past. Comfort en ergonomische aspecten zijn vaak de reden voor onjuist gebruik of niet dragen van de beschermende kleding. Dit is de reden dat Tranemo een brede collectie damesmodellen in haar assortiment heeft opgenomen.

13


TRANEMO SKINSAFE™ HET LAAG-OP-LAAG PROTECTIE SYSTEEM Tranemo Skinsafe™ is de naam van ons laag-op-laag systeem, dat beschermt tegen vlammen, hitte en elektrische vlamboog ongevallen. Uitgangspunt bij het ontwerp is de huid, het menselijk individu als centrale focus. Het gebruik van meerdere dunne lagen in plaats van één dikke laag biedt de drager vlamvertragende veiligheidskleding, welke licht is en meer bewegingsvrijheid geeft. Dit leidt ertoe dat de gebruiker zijn werk effectiever en voor een langere periode achter elkaar kan doen.

BUITENLAAG LUCHT

ISOLATIE

LUCHT

LUCHT

HUID BESCHERMING

UW HUID

14


LAAG 1 – HUID BESCHERMING Wanneer een ongeval zich voordoet en men verkeerde onderkleding draagt, kan dit direct leiden tot ontbranding van de stof en insmelten in de huid. Om hiertegen te beschermen, heeft onze vlamvertragende onderkleding de volgende voordelen: • • • •

Inherent vlamvertragend Zacht en comfortabel Antistatisch Geeft geen nare geur af

LAAG 2 – ISOLATIE Een isolerende tussenlaag moet bijdragen aan een verhoging van het comfort gedurende de koudere maanden van het jaar. Deze laag creëert een ruimte tussen laag 1 en 3 en werkt isolerend tegen hitte, als ook tegen lagere temperaturen.

LAAG 3 – BUITENLAAG De voornaamste functie van elke buitenlaag moet bescherming zijn – echter, om elke dag te dragen moet deze kleding ook prettig zitten, comfort en bewegingsvrijheid bieden en voldoen aan praktische eigenschappen zoals ruimte om zaken te kunnen opbergen.

LUCHT De lucht tunnels tussen de lagen van het Tranemo Skinsafe™ systeem zorgen voor een lage geleiding wat resulteert in zeer positieve eigenschappen, zoals het blokkeren van hitte, het bieden van extra isolatie tegen kou in de winter en extra bescherming in allerlei veeleisende werkomstandigheden.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

15


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEMEN Wanneer verschillende kleding stukken over elkaar worden gedragen, neemt het beschermingsniveau toe. Tranemo adviseert twee of meer lagen beschermende kleding te dragen, ter verhoging van het warmtecomfort en de veiligheid. De komende tijd zal Tranemo alle Tranemo Skinsafe™ systemen opnieuw testen volgens de nieuwe test methode, inclusief ELIM en nieuwe ATPV/EBT waarden.

TWEE LAGEN SYSTEEM Wanneer gewerkt wordt in een veeleisende binnen omgeving, kan adequate bescherming worden bereikt met het Tranemo Skinsafe™ twee-lagen systeem. De kleding combinaties zijn zacht en licht van gewicht en bieden hoog draagcomfort tijdens de werkzaamheden.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 17,0 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

16

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1


TERA TX SYSTEEM Tera TX is zeer populair als systeem keuze in de energiesector en voor andere buitenwerkzaamheden. Wanneer Tera TX wordt gecombineerd met één of meer lagen andere vlamvertragende kleding, ontstaat een systeem met een hogere beschermingsgraad. Het systeem is ook geschikt voor buiten werkzaamheden, waarbij men te maken krijgt met verschil in temperatuur of intensiteit in werk.

YOU

SKIN PROTECTION ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4 ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

INSULATION

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

40,5 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SHIELD

CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 40,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2 ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2 CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

ARC RATING 20,9 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX PIQUE - 5945 89 03 Arc Rating 6,3 cal/cm², PPE 1

17


CANTEX SYSTEEM Een drie-lagen systeem is een gebruikelijke en veilige oplossing bij werkzaamheden in de metaal en andere zware industrieën, waarbij de drager wordt blootgesteld aan hoge concentraties energie en hitte. In dergelijke omstandigheden is bescherming tegen hittegeleiding en een elektrische vlamboog van levensbelang. De Cantex inherent vlamvertragende eigenschappen bieden u de beste bescherming.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 40,7 cal/cm² PPE CATEGORY 4 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

SHELL FR SYSTEEM Maak gebruik van het laag-op-laag principe door middel van de inherent vlamvertragende Tranemo shell kleding. De verschillende lagen blokkeren de warmte, isoleren en verhogen het vlamvertragende beschermingsniveau. De shell kleding is voorzien van getapete naden en is wind- en waterdicht conform EN 343 en heeft desondanks een hoog ademend vermogen, zodat comfort gegarandeerd is.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 48,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

18

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MEGA TX 230IR - 5135 94 94 Arc Rating 21,3 cal/cm², PPE 2


EN ISO 11612 - STRALINGSWARMTE (C) Wanneer verschillende kledingstukken met elkaar worden gecombineerd, neemt het beschermingsniveau tegen een aantal vlamvertragende risico’s toe, inclusief het risico van stralingswarmte. De doeken zijn getest conform EN ISO 11612 en code letter C meet de mate waarin het doek stralingshitte blokkeert. De test resulteert in twee waardes; de tijd voordat je de hitte door het doek voelt, d.w.z. een temperatuur stijging van 12°C (waargenomen tijd, RHTI12) en de tijd die het neemt voor een temperatuurstijging van de huid met 24°C, (Radiant Heat transfer index, RHTI24). De reactietijd is de tijd die de drager heeft om te reageren en zich bij de bron vandaan te bewegen om verbranding te voorkomen. Test resultaat C1 geeft een Radiant Heat transfer index (RHTI24) van 7-20 seconden. Om C2 te halen, zijn 2 of 3 kleding lagen nodig, wat de Radiant Heat transfer index (RHTI24) zal laten stijgen tot 20-50 seconden d.w.z. het verhoogt het beschermingsniveau qua stralingswarmte van de bron. Radiant Heat transfer index (RHTI24) Waargenomen tijd (RHTI12)

2 lagen systeem Magma HV Merino RX

Tijd (s)

Reactietijd +12°C

Initiële temperatuur

2 lagen systeem Outback HW Cantex JX

2 lagen systeem Cantex 2.0 Cantex JX

+24°C

1 laag Magma HV

1 laag Outback HW

1 laag Cantex 2.0

Klasse

C2

C2

C2

C1

C1

C1

RHTI12

15,0

16,1

15,5

9,9

9,8

7,8

RHTI24

25,8

28,3

26,6

17,2

17,9

14,2

YOU

SKIN PROTECTION

SHIELD

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

OUTBACK HW - 5535 86 67 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 26,6 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 25,8 s MERINO RX - 6315 90 07 Radiant heat C1

MAGMA HV - 5636 87 94 Radiant heat C1

19


VLAMVERTRAGEND

RISICO INVENTARISATIE Elk bedrijf is verantwoordelijk voor haar eigen risico inventarisatie en voor de juiste bescherming van haar medewerkers. Op het moment dat de inventarisatie gereed is en eventuele problemen en tekortkomingen zijn vastgesteld, is het tijd om Tranemo te raadplegen. Wij ontwikkelen oplossingen en zorgen ervoor dat ieder kledingstuk de vereiste bescherming en functies heeft voor een veilige dagelijkse werkdag. In veel gevallen gaan we aanzienlijk verder dan enkel het volgen van de normeringen.

20


RISICO INVENTARISATIE

ELEKTRISCHE VLAMBOOG-ARC FLASH RISICO INVENTARISATIE • • •

Vlamboog - Gesmolten metaalspatten - Stralingswarmte - Confectiewarmte - Elektrische schok - Drukgolf - Geluidsoverlast - Optische straling - Giftige gassen Vlammen & hitte Transport ongevallen (buiten werkzaamheden)

Merino RX

Merino TX

Tera TX

Merino RX

Merino TX

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

RISICO INVENTARISATIE Wanneer men werkt als elektro technieker moet de kleding voldoen aan de normering EN ISO 11612 in combinatie met IEC 61482-2, omdat het risico van een vlamboog bestaat. Wanneer de werkzaamheden buiten worden verricht, kunnen eisen worden gesteld aan de zichtbaarheid, EN ISO 20471. In geval van een elektrische vlamboog wordt de kleding blootgesteld aan diverse gevaren. Deze gevaren kunnen door een juist ontwerp van de kleding zo veel mogelijk worden geminimaliseerd. We adviseren een buitenste laag die voldoet aan de PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde conform NFPA 70E) boven 8 cal/cm². Op al onze vlamboogkleding staat de Arc Rating waarde vermeld op het label aan de buitenzijde. Zo kan men eenvoudig het juiste kledingstuk kiezen. De komende tijd zal ook de ELIM-waarde worden toegevoegd.

TRANEMO SKINSAFE™

21


RISICO INVENTARISATIE

SMELTERS EN GIETERIJEN

IJZER EN STAAL

RISICO INVENTARISATIE • • • • •

Gesmolten metaalspatten Vlammen & hitte Hitte stress Vlamboog (incidenteel) Transport ongevallen (beperkt) Cantex JX

RISICO INVENTARISATIE Vloeibaar metaal dat zich vastzet aan een kledingstuk kan brandwonden veroorzaken. Om dit risico te minimaliseren definieert de EN ISO 11612 D en E enkele modelvereisten, zoals gesloten zakken en verdekte metalen onderdelen. Hittestress is ook een risico in deze omgevingen. We adviseren een Tranemo Skinsafe™ systeem van 2 of 3 lagen om de stralingswarmte te blokkeren en de bescherming te verhogen. De luchtlaag tussen de lagen beschermt de drager tegen hitte en energie. Veel Tranemo kleding beschikt ook over bepaalde mate van zichtbaarheid ter voorkoming van transport gerelateerde ongelukken. Ijzer en staal Wanneer wordt gewerkt met gesmolten ijzer of staal is kleding benodigd die is gecertificeerd conform EN ISO 11612 E1-E3, waarbij E3 het hoogste niveau is. Als de stof bestand is tegen gesmolten ijzer, zal het waarschijnlijk ook bestand zijn tegen gesmolten koper, gesmolten fosfor brons en gesmolten gietijzer. Aluminium Smelters en re-smelters die werken met gesmolten aluminium vereisen kleding gecertificeerd conform EN ISO 11612 D1-D3, waarbij D3 het hoogste niveau is. Als de stof bestand is tegen vloeibaar aluminium, zal het waarschijnlijk ook bestand zijn tegen aluminium brons en gesmolten mineralen. Zink Zink daagt de PBM kleding nadrukkelijk uit, vanwege het feit dat zink de sterke neiging heeft zich vast te zetten aan de meeste doeken. De Tranemo Apex collectie heeft een buitenlaag in aramide die niet openbreekt, ook niet als de zink zich aan het doek vastzet. Om de stralingswarmte te blokkeren en de bescherming te verbeteren, is Apex voorzien van een dubbele doeklaag aan de voorzijde van het werkjack én de werkbroek. Wanneer gewerkt wordt met gesmolten zink, moet de kleding minimaal voldoen aan de norm EN ISO 11612, in een doek met een hogere degradatie temperatuur dan 420°C (smeltpunt van zink). Overige matelen Andere metalen en legeringen hebben verschillende smelt temperaturen, viscositeit en productie processen die de PBM/ kleding ieder op een eigen manier uitdaagt. Wanneer u te maken heeft met overige vloeibare metalen, vraagt u aub Tranemo om advies bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

22

Cantex Pro 145

Cantex 57

ALUMINIUM

Merino RX

Magma

ZINK

Cantex JX

Apex

TRANEMO SKINSAFE™


RISICO INVENTARISATIE

LASSEN RISICO INVENTARISATIE • Lasspatten • Vlammen & Hitte • Hitte stress RISICO INVENTARISATIE Wanneer de hele dag zware laswerkzaamheden worden uitgevoerd, is kleding benodigd die is gecertificeerd conform EN ISO 11611 klasse 2; dit is het hoogste beschermingsniveau in combinatie met EN ISO 11612. Het ontwerp moet aan strenge eisen binnen de EN normering voldoen, om ervoor te zorgen dat lasspatten zich niet aan de kleding vastzetten of niet in een open zak kunnen vallen. De UV en hitte straling kunnen hittestress veroorzaken bij de drager en stellen de kleding voor grote uitdagingen. We hebben verdekte ventilatie aan de kleding toegevoegd om het gebruikerscomfort te verhogen. Om stralingswarmte te blokkeren en het beschermingsniveau te verhogen, wordt het Tranemo Skinsafe™ systeem in 2 of 3 lagen geadviseerd.

Type laskleding afhankelijk selectiecriteria gerelateerd aan het proces. Klasse 1

Handmatige lastechnieken met een lichte vorm van metaalspatten; Gaslassen. TIG lassen. MIG lassen. Micro plasma lassen. Puntlassen. MMA lassen (met rutiel beklede elektrodes)

Klasse 2

Handmatige lastechnieken met een zware vorm van metaalspatten; MMA lassen (met basis beklede elektrodes). MAG lassen (met CO2 of gemengd gas). MIG lassen (hoog frequent). Zwaartekrachtlassen met beklede elektroden. Plasma snijden. Gutsen. Zuurstof snijden. Thermisch spuiten.

Type laskleding afhankelijk selectiecriteria gerelateerd aan de werkomstandigheden Klasse 1

Gebruik van machines; Zuurstof snijmachines. Plasma snijmachines. Weerstands lasmachines. Weerstand voor thermisch spuiten. Manipulator lassen.

Klasse 2

Werking van machines; In besloten ruimtes. Bij bovenhoofds lassen/ snijden of in vergelijkbare werksituaties.

Cantex JX

Outback Heavy Welding

TRANEMO SKINSAFE™ 23


RISICO INVENTARISATIE

SPOOR RISICO INVENTARISATIE • • • •

Transport ongevallen langs het spoor Vlamboog - Gesmolten metaalspatten - Stralingswarmte - Confectiewarmte - Elektrische schok - Drukgolf - Geluidsoverlast - Optische straling - Giftige gassen Vlammen & hitte Lasspatten (incidenteel)

Merino RX

Edge

Merino RX

Zenith

TRANEMO SKINSAFE™

RISICO INVENTARISATIE Bij werkzaamheden rondom het spoor is kleding benodigd die is gecertificeerd conform EN ISO 20471 voor de zichtbaarheid, in combinatie met EN ISO 11612 en IEC 61482-2 vanwege het mogelijke risico van een elektrische vlamboog. Een elektrische vlamboog brengt veel verschillende risico’s met zich mee en heeft op diverse manieren effect op de kleding, maar met de juiste kleding oplossing kan de impact van de risico’s worden geminimaliseerd. Een Tranemo Skinsafe™ systeem met een buitenlaag die voldoet aan de PPE 2 met een Arc Rating (ATPV or EBT value conform NFPA 70E) 8 cal/cm² wordt aanbevolen. Op alle Tranemo elektrische vlamboog kleding staat de Arc Rating waarde op het FR label aan de buitenzijde vermeld, zodat eenvoudig de juiste bescherming kan worden gekozen. De komende tijd zal ook de ELIM-waarde worden toegevoegd. Werk aan het spoor brengt de behoefte met zich mee aan functionele en comfortabele kleding waarin ruimte is voor het opbergen van gereedschap en waarbij het PPE kleding systeem aansluit op het risico en de uitdagingen waarmee men dagelijks te maken krijgt. Indien laswerkzaamheden worden verricht, dienen de kleding en de accessoires gecertificeerd te zijn conform EN ISO 11611. In het Verenigd Koninkrijk geldt dat de kleding ook moet voldoen aan de Nationale Normering RIS-3279-TOM, waarin de kleur Hi-Vis oranje en het ontwerp van de Edge kleding wordt voorgeschreven, als ook minimaal EN ISO 20471 klasse 2 volgens de standaard. .

TRANSPORT RISICO INVENTARISATIE • Transport ongevallen RISICO INVENTARISATIE Wanneer vlamvertragende kleding wordt gedragen bij buitenwerkzaamheden nabij verkeer moet de kleding voldaan aan EN ISO 20471 voor zichtbaarheid overdag als ook in het schemer en donker. Hoe hoger het risico, des te hoger de Hi-Vis klasse van het kledingstuk. De mate van bescherming dient vastgesteld te zijn in de risico inventarisatie. Meer hierover op de High Visibility pagina’s 150-153.

24


RISICO INVENTARISATIE

MIJNBOUW RISICO INVENTARISATIE • • • • •

Transport ongevallen (grote voertuigen in open en ondergrondse mijnbouw) Vlammen & hitte Explosie risico / ATEX-omgeving (incidenteel) Vlamboog (incidenteel) Lasspatten (incidenteel)

RISICO INVENTARISATIE Het werken in een mijnbouw omgeving vraagt om genormeerde zichtbaarheidskleding gecertificeerd conform EN ISO 20471 om zo zichtbaar te zijn voor al het groot materiaal in de open en ondergrondse mijnbouw. Deze grote voertuigen hebben grote dode hoeken en High Visibility kleding is dan cruciaal. Bij werk in een ATEX-omgeving, waarbij met explosieven wordt gewerkt nabij methaan/aardgas ondergronds, adviseert Tranemo kleding gecertificeerd conform EN 1149-5 in combinatie met EN ISO 11612. De antistatische eigenschappen van de kleding minimaliseren het risico van het ontstaan van een vonk (ontstekingsbron) welke een explosie kan veroorzaken. De meeste Tranemo vlamvertragende kleding is EN 1149-5 gecertificeerd en is voorzien van een antistatische vezel in het doek. Heeft een kledingstuk metalen onderdelen, dan zal dit tijdens gebruik moeten worden afgedekt volgens de EN richtlijnen, die aan het ontwerp van de kleding worden gesteld. Tranemo heeft een grote range Non-Metal kleding in het assortiment. In de mijnbouw zijn veel werkers actief met onderhoud en infrastructuur en voor de elektrotechnici bestaat het risico van een elektrische vlamboog. De impact van bovenstaande risico’s kan worden geminimaliseerd door te kiezen voor de juiste kleding oplossing, gecertificeerd conform IEC 61482-2. Het advies is een Tranemo Skinsafe™ systeem met een buiten laag die voldoet aan PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde, conform NFPA 70E) boven 8 cal/cm². Al onze vlamboogkleding is voorzien van een label aan de buitenzijde met daarop de Arc Rating, zodat eenvoudig de juiste bescherming kan worden gekozen. De komende tijd zal ook de ELIM-waarde worden toegevoegd. Voor incidenteel laswerk moet de kleding ook voldoen aan EN ISO 11611 of dient gebruik te worden gemaakt van aanvullende las accessoires.

Merino RX

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ 25


RISICO INVENTARISATIE

ATEX RISICO INVENTARISATIE • Explosie risico / ATEX- omgeving • Vlammen & hitte RISICO INVENTARISATIE Cantex Jersey AT Cantex Terry Tera TX Non-Metal Indien men werkt in een ATEX-omgeving moet de kleding genormeerd zijn volgens EN 1149-5 in combinatie met EN ISO 11612. Dit, om er zeker van te zijn dat het kledingstuk geen vonken veroorzaakt, wat een eventuele explosie tot gevolg kan hebben. Dit is van groot belang in o.a. de petrochemische industrie, nutsbedrijven, industrieel onderhoud en in andere explosieve werkomgevingen. Het merendeel van onze vlamvertragende kleding is EN 1149-5 gecertificeerd. ATEX-omgevingen worden verdeeld in verschillende zones met verschillende risico niveaus. Anti-statische kleding gemarkeerd met EN 1149-5 is bedoeld te worden gedragen in Atex zones 1, 2, 20, 21 en 22. In met zuurstof verrijkte omgevingen of in zone 0 mag de Anti-statische kleding niet worden gebruikt zonder eerst te zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke veiligheidsingenieur, aangezien slijtage de beschermende werking van het kledingstuk kan beïnvloeden en het is cruciaal dat het in deze omgeving op de juiste wijze wordt gedragen. Anti-Statische kledingstukken zijn voorzien van Anti-Statische vezels welke in het doek zijn verwerkt. Conform de EN ontwerp vereisten zijn metalen onderdelen afgedekt. Onze Tera TX Non-Metal collectie is voorzien van Hi-Vis details en zeer geschikt voor ATEX omgevingen.

TRANEMO SKINSAFE™

Atex zone classificaties voor gas, nevel en dampen Zone 0

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp vaak voorkomt en langdurig aanhoudt.

Zone 20 Omgeving waar vaak en voor langere periodes explosieve stofwolken zich kunnen voordoen.

Zone 1

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich waarschijnlijk voordoet onder normale omstandigheden. Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich voordoet onder normale omstandigheden, maar snel verdunt.

Zone 21 Omgeving waar explosieve stofwolken zich kunnen voordoen onder normale omstandigheden.

Zone 2

26

Atex zone classificaties voor stof

Zone 22 Omgeving waar explosieve stofwolken zich waarschijnlijk niet zullen voordoen en indien dit wel gebeurt, snel zulllen verdwijnen.


RISICO INVENTARISATIE

PETROCHEMIE RISICO INVENTARISATIE • • • • •

Explosie risico / ATEX- omgeving Vlammen & hitte Chemicaliënspatten Transport ongevallen (incidenteel) Vlamboog (industriële elektro technieker)

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ RISICO INVENTARISATIE Voor werkzaamheden in de petrochemische industrie adviseert Tranemo kleding die is gecertificeerd conform EN 13034, EN 1149-5 en EN ISO 11612. De anti-statische eigenschappen van de kleding minimaliseren het risico op het ontstaan van vonken (een ontstekingsbron) welke tot een explosie kunnen leiden. De meeste Tranemo doeken die zijn gecertificeerd conform EN 13034 hebben een behandeling ondergaan, die beschermt tegen chemicaliën. Het is belangrijk om het juiste doek te kiezen die beschermt tegen het chemicaliën risico waaraan men wordt blootgesteld. Deze kleding dient industrieel te worden gewassen voor het re-activateren en re-appliceren van de EN 13034 coating. Bij het risico van een elektrische vlamboog moet de kleding ook voldoen aan de norm IEC 61482-2. High Visibility, EN ISO 20471, kan ook van belang zijn.

ELEKTRISCHE AUTO INDUSTRIE RISICO INVENTARISATIE • •

Vlamboog - Gesmolten metaalspatten - Stralingswarmte - Confectiewarmte - Elektrische schok - Drukgolf - Geluidsoverlast - Optische straling - Giftige gassen Vlammen & hitte

Merino RX

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

RISICO INVENTARISATIE Bij werkzaamheden in de elektrische auto industrie adviseert Tranemo kleding die is gecertifcieerd conform EN ISO 11612 en IEC 61482-2. Het werken met auto accu’s en defecte accu’s brengt het risico van een elektrische vlamboog met zich mee. Met de juiste kledingoplossing - voorzien van IEC 61482-2 - wordt de impact van dit risico geminimaliseerd. We advsieren een Tranemo Skinsafe™ systeem met een buitenlaag die voldoet aan PPE 2 met een Arc Rating (ATPV of EBT waarde, volgens NFPA 70E) boven 8 cal/cm². Al onze vlamboogkleding is voorzien van een label aan de buitenzijde met daarop de Arc Rating, zodat eenvoudig de juiste bescherming kan worden gekozen. De komende tijd zal ook de ELIM-waarde worden toegevoegd. Voor incidenteel laswerk dient het doek tevens te voldoen aan EN ISO 11611. U kunt voor extra bescherming ook gebruik maken van lasaccessoires. De collectie Tera TX Non-Metal met zichtbaarheid details is geschikt voor de auto industrie, vanwege het feit dat het aan de bovenstaande vereisten voldoet én bovendien non-metal/krasvrij is.

27


VLAMVERTRAGEND

NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN PBM Verordening (EU)2016/425 Alle werkgevers zijn volgens de wet verplicht tot uitvoering van een risico inventarisatie. • Gevaar identificatie – Identificeer gevaar en risico factoren die schade zouden kunnen veroorzaken. • Risico analyse – Analyseer en evalueer het risico dat met het gevaar wordt geassocieerd. • Risico evaluatie – Bepaal passende manieren om het gevaar te elimineren of het risico te beheersen wanneer het gevaar niet kan worden voorkomen. Risico beoordeling is het totale proces van gevaar identificatie, risico analyse en risico evaluatie. PBM (Persoonlijk Beschermings Middel) dient te worden gebruikt, wanneer het risico niet kan worden vermeden of uitgeschakeld. Om werknemers tegen deze risico’s te beschermen, dient de werkgever voordat de PBM wordt gekozen, deze risico’s te analyseren en evalueren om te kunnen beoordelen welke eisen aan de PBM moeten worden gesteld.

Alle Tranemo PBM veiligheidskleding volgt de Verordening (EU)2016/425 en de meest recente Europese (EN) normeringen voor PBM kleding die onder de Verordening valt. Alle certificaten en conformiteitsverklaringen van de kleding zijn beschikbaar op www.tranemo.com. Certificaten overeenkomstig de oude PBM Richtlijn zijn geldig tot de expiratiedatum en aangevuld met de conformiteitsverklaring in overeenstemming met de PBM Verordening. De transitie en update van de certificaten van de genormeerde kleding is voor Tranemo, in overeenstemming met de Verordening, een continu proces. Er zijn 3 categorieën in de PBM Verordening; Categorie I - laag risico op verwonding (bijv. bescherming tegen regen EN 343) Categorie II - risico op verwonding (bijv. EN ISO 11612 A, B, C, hitte & vlammen) Categorie III - hoog risico op verwonding (bijv. vlamboog IEC 61482-2, gesmolten metaal EN ISO 11612 D, E). Tranemo Categorie III kleding kent een product kwaliteit monitoring systeem (Module D volgens de Verordening) om er zeker van te zijn dat de kleding aan de veiligheidseisen voldoet. De kleding is voorzien van de CE-markering en het nummer van de Notified Body die de EU- certificering heeft uitgevoerd.

YOU ARE WORTH DEFENDING 28


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

CE markering van veiligheidskleding Alle veiligheidskleding is CE-gemarkeerd. De CE markering geeft aan dat een Notified Body de kleding heeft getest en dat deze voldoet aan de PBM Verordening (EU)2016/425. U vindt dit symbool op het CE label aan de binnenzijde van de kleding. Het CE-label geeft ook de normeringen aan waaraan het kledingstuk voldoet.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD

Informatie symbool Wanneer u dit symbool aantreft op het CE-label aan de binnenzijde van het kledingstuk, verwijst dit naar de gebruikersinstructie die aan het kledingstuk is bevestigd. Het geeft ook aan dat deze instructie moet worden gelezen alvorens het kledingstuk in gebruik te nemen. Dit voor een juist en veilig gebruik van het kledingstuk. De gebruikshandleiding is geschreven in uw eigen taal volgens de EU Richtlijn.

TRANEMO SKINSAFE

User guideline Flame Retardant clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2: 2018

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

EN ISO 20471

YOU

SKIN PROTECTION

Tranemo Skinsafe Het Tranemo Skinsafe™ symbool wordt bij elk artikel getoond, dat in het Skinsafe systeem kan worden gecombineerd en door Tranemo wordt geadviseerd. Voor meer informatie, zie pagina 14.

User guideline High Visibility clothing

AIR GAP

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

29


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN ISO 11612 Veiligheidskleding – gevaar van hitte en vlammen

Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt bij werkzaamheden waarbij het risico bestaat dat de kleding in aanraking komt met hitte en vlammen; het vormt de basis bescherming van alle Tranemo vlamvertragende kleding. Vlamvertragende kleding conform EN ISO 11612 D en E vallen onder PBM Verordening Categorie III. Voor een volledige lichaamsbescherming dient de beschermende kleding de nek, torso, armen en benen te bedekken met een enkel kledingstuk, een overall of een gecombineerde kledingset: werkjack en broek, beide gecertificeerd op hetzelfde niveau. De normering is opgedeeld in verschillende categorieën, waarbij de code letter aangeeft aan welke eisen het kledingstuk voldoet ten aanzien van hitte en vlammen. Tenminste twee categorieën moeten worden behaald om de CE-markering te mogen voeren, waarbij in ieder geval de code letter A1 en/of A2 vereist is. Het resultaat wordt vermeld op het CE-label samen met dit pictogram. De code letters zijn verdeeld in verschillende niveaus waarbij het hoogste nummer de hoogste testwaarde aangeeft. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering voor hitte en vlammen. Code letter B meet de mate waarin het doek convectiehitte blokkeert en code letter C meet de mate waarin het doek bestand is tegen stralingswarmte. Wanneer de stof is getest op convectie hitte (B) en stralingswarmte (C) worden twee waardes verkregen. De eerste waarde is de tijd die wordt gemeten om de temperatuur van de huid onder het doek te verhogen met 12°C (huid temperatuur is ongeveer 47-49°C); dit is wanneer je de hitte kan voelen. De tweede waarde is de tijd die wordt gemeten om de temperatuur van de huid te verhogen met 24°C (huid temperatuur is ongeveer 59-61°C), dit is wanneer het risico van een tweedegraads verbranding zich voordoet. De tijd voor de temperatuur stijging tussen 12°C en 24°C, is de tijd die je hebt om te reageren en weg te komen van de hittebron. Tranemo adviseert doorgaans niveau B1, omdat dit niveau de drager in staat stelt op tijd te reageren en de mogelijkheid biedt om zich bij de hittebron vandaan te bewegen. In de metaalindustrie moet men zich beschermen tegen stralingswarmte om hittestress te voorkomen. Test resultaat C1 geeft de drager een reactietijd van 7-20 seconden. Om C2 te halen, zijn 2 of 3 kleding lagen nodig, welke de reactietijd verhoogt naar 20-50 seconden, m.a.w. het verhoogt de bescherming tegen stralingswarmte van de oven. Als de stof bestand is tegen vloeibaar aluminium, zal het waarschijnlijk ook bestand zijn tegen aluminium brons en gesmolten mineralen. Als de stof bestand is tegen gesmolten ijzer, zal het waarschijnlijk ook bestand zijn tegen gesmolten koper, gesmolten fosfor brons en gesmolten gietijzer. Wanneer u werkt met andere gesmolten metalen of legeringen dan aluminium (D) of ijzer (E), neemt u dan contact met ons op en wij helpen u de juiste oplossing te vinden, passend bij uw risico inventarisatie. Door doektesten samen met verschillende eindgebruikers uit te voeren, heeft Tranemo de collecties Magma, Cantex en recent Apex ontwikkeld. A1, A2

Eisen voor beperkte vlamverspreiding; A1: Oppervlakte ontbranding A2: Rand ontbranding

B (1-3)

Bescherming tegen stromingswarmte (convectiewarmte) en open vuur

C (1-4)

Bescherming tegen stralingswarmte

D (1-3)

Bescherming tegen gesmolten aluminium spatten

E (1-3)

Bescherming tegen gesmolten ijzer spatten

F (1-3)

Bescherming tegen contactwarmte

De Amerikaanse Standaard voor bescherming tegen hitte en vlammen is NFPA 2112 is meer gericht op elektrische vlamboog risico’s en off-shore dan op de zware industrie zoals de Europese standaard, die testen bevat op vloeibare metalen. Het grootste verschil in de Amerikaanse Standaard is de ’char length test’ (verticale test ASTM D64B) die wordt gedaan na 100 wasbeurten en de vlamboog test (mannequin test ASTM F1930). De Europese Standaard kent een optionele mannequin test (ISO 13506) die kan worden uitgevoerd als je het complete kleding systeem tegen een vlamboog test. EN ISO 11612 is een internationale normering, ook goedgekeurd door de VS waar de test overeenkomstig de norm wordt uitgevoerd na minimaal 5 wasbeurten.

30


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

IEC 61482-2:2018 Veiligheidskleding – gevaar van een vlamboog

De normering schrijft specifieke veiligheidskleding voor bij werkzaamheden met elektriciteit of elektrische apparatuur en waarbij het risico bestaat op een elektrische vlamboog. Vlamboog genormeerde kleding valt onder de PBM Verordening Categorie III. Stofeigenschappen en het ontwerp van het kledingstuk zijn belangrijke parameters in de CE-markering van elektrische vlamboog kleding. De komende tijd zal Tranemo in de overgangsperiode nog kleding met het oude symbool als ook kleding met het nieuwe symbool uitleveren. IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Onze PBM kleding is gemarkeerd met IEC 61482-2 welke beide testmethodes bevat voor de elektrische vlamboog: EN 61482-1-1 “Open Arc test” - medium spanning (>1 000V) en EN 61482-1-2 “Box test” - laag spanning (400V). Beide testmethodes bevatten verschillende risico niveaus. EN 61482-1-1 Open Arc test - test het beschermingsniveau van de kleding bij een open vlamboog. Deze testmethode is gelijk aan de Amerikaanse Elektrische Vlamboog test ASTM F1959 en resulteert in een Arc Rating inclusief ATPV (Arc Thermal Performance Value) en/of EBT (Energy Break Open Threshold). Zowel ATPV als EBT zijn gebaseerd op een 50% waarschijnlijkheid van tweede graad verbranding en de Amerikanen gebruiken NFPA 70E voor de risico inventarisatie rond de elektrische vlamboog. NFPA 70E staat ook vermeld in de herziene IEC 61482-2 als hulpmiddel bij de Risico Inventarisatie. Om de Europese versie van de standaard te kunnen publiceren en te voldoen aan de EU Verordening, welke 0% waarschijnlijkheid van verwonding/tweede graad verbranding vereist, bevat de Europese open arc test een nieuwe waarde: ELIM (Incident Energy Limit). Het idee van ELIM is om het risico van een tweede graad verbranding te voorkomen en om de drager te beschermen en te ondersteunen qua veiligheid, zonder toename van andere risico’s. Alle drie waarden (ATPV/EBT/ELIM) zijn gebaseerd op de Stoll Curve en een aantal tests worden op doek(lagen) uitgevoerd om de Arc Rating te bepalen. Het resultaat wordt weergegeven in cal/cm² en geeft het ’incident energy level’, waarbij het kledingstuk geacht wordt te beschermen tegen een tweedegraads verbranding; erg handig om het juiste beschermingsniveau te kiezen. De nieuwe markering kan ELIM en ATPV of EBT bevatten, zoals hierboven aangegeven. Tranemo zal beide waarden op het label tonen; d.w.z. met ELIM wordt aangegeven bij welke Arc Rating je 0% kans hebt op een tweedegraads verbranding en met ATPV/EBT om te kunnen relateren aan de Amerikaanse Risico Inventarisatie standaard NFPA 70E, die in de PPE categorieën voor verschillende risico niveaus uitsluitend refereert naar ATPV en EBT. Tranemo biedt de komende tijd alle doeken opnieuw voor de test aan en als gevolg van de wijzigingen in de norm zullen er verschillen t.o.v. eerder in de ATPV/EBT waarden te zien zijn, zowel op het doek zélf als ook op de Tranemo Skinsafe™ combinaties. Zoals beschreven in de NFPA 70E, en vanuit ervaring met onze Tranemo Skinsafe™ testen, is het lagen systeem van vlamboog kleding een effectieve benadering voor het bereiken van de vereiste Arc Rating bij het minst aantal lagen en kleding gewicht. Dit voorziet in de benodigde bescherming op een hoger comfort niveau en verhoogt de waarschijnlijkheid waarmee de Elektrische Vlamboog PBM wordt gedragen. Het soms grote verschil in de waarde van ELIM en ATPV/EBT benadrukt het belang van verschillende lagen in uw Tranemo Skinsafe™ systeem voor een volledige bescherming. De lucht lagen tussen de verschillende kledingstukken bieden extra protectie en een positieve marge qua resultaat. Het is belangrijk om te begrijpen dat de Arc Rating van het complete systeem niet kan worden verkregen door simpelweg de Arc Rating van de individuele lagen bij elkaar op te tellen. De enige manier om de Arc Rating van het complete systeem te bepalen, is het uitvoeren van een multi-layer Arc test, zoals de kleding in de praktijk wordt gedragen. Dit noemen wij Tranemo Skinsafe™ - multi-layer testen welke een betere mogelijkheid bieden om de juiste PBM combinatie te kiezen, passend bij de Risico Inventarisatie. De Amerikaanse standaard voor Elektrische Vlamboog doeken is genaamd ASTM F1506, waarbij ook doekspecificaties inclusief Open Arc test ASTM F1959 zijn inbegrepen; deze norm is gelijk aan de Europese IEC 61482-2 standaard voor doek en kleding. Het grootste verschil van de Amerikaanse vereisten vergeleken met de Europese is de ’char length test’, waarbij een maximale ’char length’ is bepaald. De test wordt uitgevoerd na 25 wasbeurten en om de test te halen mag de uiterste ’char length na 12 sec blootstelling maximaal 152 mm zijn. Tranemo heeft de doeken getest, die wij voor elektriciens hebben ontwikkeld: Tera TX en Aramide 6.4FC, omdat dit een waardevolle indicatie geeft van de vlamvertragende eigenschappen van het doek, in geval van een elektrisch vlamboog ongeval. (Elektrische isolerende beschermende kleding tegen een Elektrische schok of kleding waarbij vooropgezet wordt gewerkt met een Elektrische Vlamboog (booglassen en plasmatoorts snijden) wordt niet afgedekt in de Europese IEC 61482-2 standaard).

31


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

Risico beoordeling documenten Elektrische Vlamboog Risico beoordeling documenten Elektrische Vlamboog, zoals NFPA 70E en ISSA Richtlijnen helpen om risico’s te beoordelen vanuit een praktisch perspectief. De gevaren van een elektrische vlamboog bevatten thermische effecten, geluidshinder, druk golf effect, rondvliegende onderdelen, gesmolten metaal, optische en andere effecten en het is van belang dat de risico beoordeling alle potentiële effecten meeneemt. Voor voldoende bescherming dient het gehele lichaam beschermd te zijn met bijv. een helm met veiligheid scherm, oor bescherming, handschoenen en veiligheid schoenen, samen met Tranemo veiligheidskleding. De Amerikaanse NFPA 70E Normering is een standaard die beschrijft hoe medewerkers tegen de gevaren van een elektrische vlamboog kunnen worden beschermd. NFPA is ontworpen om medewerkers de elektrische gevaren te helpen begrijpen; het helpt met risico inventarisatie, keuze voor vlamboog PPE en veilige elektrische praktijkweergaven. De Arc Rating (ATPV/EBT) wordt weergegeven in vier PPE-categorieën, PPE staat voor Personal Protective Equipment. Tranemo adviseert een buitenste laag met een minimale waarde van 8 cal/cm² (PPE 2/CAT 2). PPE PPE PPE PPE

1 2 3 4

/ / / /

CAT CAT CAT CAT

1 2 3 4

– 4-8 cal/cm² – 8-25 cal/cm² – 25-40 cal/cm² – >40 cal/cm²

EN 61482-1-2 Box test – test de APC (Arc Protection Class) van de kleding door middel van een gestuurde directe vlamboog op het kledingstuk. APC 1 (voormalige klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V) APC 2 (voormalige klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V) Een enkel laags kledingstuk zal in de meeste gevallen maximaal APC 1 halen. Om APC 2 te behalen is veelal een 2 of 3 lagensysteem benodigd of een dikker kledingstuk, zoals een gevoerde winterjas.

EN 1149-5 Veiligheidskleding Elektrostatische eigenschappen

Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt in een explosieve gevaarlijke omgeving, anders gezegd ATEX-omgeving waarbij het gevaar bestaat dat er vonken ontstaan door de kleding welke een explosie tot gevolg kan hebben. Om het CE-keurmerk met dit pictogram te verkrijgen, dient de stof te zijn getest volgens EN 1149-1(oppervlakte weerstand) en/of EN 1149-3 (lading verval). Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van antistatische/ATEX kleding. Met Anti-statische eigenschappen in combinatie met een juist kledingontwerp kan de ontstekingsbron worden weggehaald en het risico worden geminimaliseerd. ATEX-omgevingen worden verdeeld in verschillende zones met verschillende risico niveaus. Antistatische kleding gemarkeerd met EN 1149-5 is bedoeld te worden gedragen in Atex zones 1, 2, 20, 21 en 22. In met zuurstof verrijkte omgevingen of in zone 0 mag de Anti-statische kleding niet worden gebruikt zonder eerst te zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke veiligheidsingenieur, aangezien slijtage de beschermende werking van het kledingstuk kan beïnvloeden en het is cruciaal dat het in deze omgeving op de juiste wijze wordt gedragen.

Atex zone classificaties voor gas, nevel en dampen Zone 0

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp vaak voorkomt en langdurig aanhoudt.

Zone 20 Omgeving waar vaak en voor langere periodes explosieve stofwolken zich kunnen voordoen.

Zone 1

Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich waarschijnlijk voordoet onder normale omstandigheden. Omgeving waar een mengsel van lucht en ontvlambaar gas, nevel of damp zich voordoet onder normale omstandigheden, maar snel verdunt.

Zone 21 Omgeving waar explosieve stofwolken zich kunnen voordoen onder normale omstandigheden.

Zone 2

32

Atex zone classificaties voor stof

Zone 22 Omgeving waar explosieve stofwolken zich waarschijnlijk niet zullen voordoen en indien dit wel gebeurt, snel zulllen verdwijnen.


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN ISO 11611 Veiligheidskleding - Laswerkzaamheden en aanverwante processen

Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt bij lassen of aanverwante processen, waarbij het risico bestaat op metaalspatten, kortstondig contact met vlammen, stralingswarmte van de vlamboog, elektrische schok door kortsluiting en incidenteel contact met spanning conductoren met een spanning tot ongeveer 100 V DC bij normale lascondities. De standaard is verdeeld in twee verschillende klassen met verschillende risico niveaus. Het beschermingsniveau van het doek wordt getest met 15 druppels (klasse 1) of 25 druppels (klasse 2) gesmolten metaal. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van laskleding. De UV en stralingswarmte van het lassen daagt de PBM extra uit en om de impact te verminderen hebben de klasse 2 doeken normaal gezien een hoger gewicht.

Klasse Omschrijving

Aantal geteste druppels

*Stralingswarmte, RHTI24 (Reactietijd, seconden)

Elektrische weerstand Ω

1

Bescherming bij lichte laswerkzaamheden en– situaties, waarbij lagere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.

15

≥7

> 105

2

Bescherming bij zware laswerkzaamheden en– situaties, waarbij hogere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.

25

≥ 16

> 105

*Lees meer over Stralingswarmte op pagina 19. De meeste Tranemo Vlamvertragende doeken halen in de test minimaal klasse 1. In de praktijk zijn slijpen en snijden de grootste uitdagingen, omdat bij deze processen altijd meer spatten vrijkomen dan de 25 druppels die bij Klasse 2 worden getest. Tranemo voert in-huis doektesten uit waarbij lassen en slijpen/snijden wordt gecombineerd samen met draagtesten bij eindgebruikers. Tranemo heeft diverse opties voor de verschillende laswerk toepassingen.

EN ISO 14116 Veiligheidskleding met lager niveau van vlamvertragende bescherming

De standaard wordt vaak gebruikt voor kleding en accessoires met een lagere mate van vlamvertragende bescherming, zoals Hi-Vis vesten, regenkleding, kniestukken en sokken. Verdeeld in drie klassen, waarbij index 3 het hoogste niveau is. Index 3 kleding dient te worden gedragen in combinatie met EN ISO 11612 kleding. (Index 1 kleding mag niet op de huid worden gedragen). Deze normering kent geen toegewezen pictogram, wij gebruiken het vlammen pictogram om aan te geven dat het om een vlamvertragend artikel gaat.

LOI - Limited Oxygen Index LOI betekent de minimale hoeveelheid zuurstof, uitgedrukt in een percentage, welke nodig is om een stof tot ontbranding te brengen. Het geeft de mate van vlamvertragendheid van het doek weer en moet minimaal 25% bedragen. We testen de LOI-waarde op onze stoffen en vermelden deze op het FR-label aan de buitenzijde. De LOI-waarde is één manier om een indicatie te krijgen welke beschermingsgraad een kledingstuk biedt. Het maakt het voor de gebruiker eenvoudiger een vergelijking te maken tussen de doeken en de juiste mate van bescherming te kiezen. De LOI hangt af van de Vlamvertragende vezel(combinatie) en het gewicht van het doek. Tranemo voert vóór productie op elke batch vlamtesten uit om het hoge beschermingsniveau te garanderen dat we op al onze doeken verwachten. Voorbeeld van LOI waarden: Normaal katoen 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Wol 25% en Chemisch behandeld FR katoen 28%.

Tranemo doek 811 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 880 882 / 883 901 902 903 920 942 943

LOI Tera TX Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramide Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 1210 Cantex 2.0 Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR

29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 34,3% 32,3% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5%

33


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN 13034 Type PB [6] Veiligheidskleding – vloeibare chemicaliën

Deze normering beschrijft PBM kleding die gebruikt wordt bij het risico van blootstelling aan een lichte nevel van chemische vloeistoffen c.q. kleine spatten, waartegen een vloeistof dichte barrière (op moleculair niveau) niet vereist is. In overeenstemming met de norm EN 13034 kunnen de onderstaande chemicaliën(groepen) worden getest: Chemicaliëngroep Chemische stof Zuur H2SO4 30% (Zwavelzuur) Alkaline NaOH 10% (Natriumhydroxide-oplossing ook genoemd loog of bijtend soda) Aromatische Koolwaterstof O-xyleen Alcohol Butanol EN 13034 omvat vier verschillende chemicaliëngroepen en het hoogste niveau qua normering is 3. Om de test te halen en het EN 13034 pictogram in de CE-markering te kunnen gebruiken, moet tenminste één chemische stof niveau 3 verkrijgen voor vloeistofafstotendheid en moet minstens één chemische stof niveau 2 halen voor weerstand tegen penetratie. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van chemische bestendige veiligheidskleding. Wanneer u kiest voor kleding met chemische bescherming (EN 13034), is het belangrijk dat u controleert of u de relevante chemicaliëngroep(en) is/zijn getest op de kledingkwaliteit die u kiest. Meestal zijn niet alle vier chemicaliëngroepen relevant voor uw risico inventarisatie. Wanneer gewerkt wordt met andere chemicaliën of andere concentraties van bovengenoemde chemicaliën, neemt u dan contact met ons op, zodat we kunnen beoordelen welk doek/kledingstuk de beste oplossing biedt binnen uw risico inventarisatie. Weest u zich ervan bewust, dat FC finish dat wordt gebruikt voor de EN13034-normering na elke wasbeurt gereactiveerd dient te worden, dit door het kledingstuk te verhitten. De kleding moet indien noodzakelijk ook worden gereïmpregneerd. Tranemo doet continu in-huis testen op doeken voor waterafstotendheid volgens ISO 4920 (sproeitest) en olieafstotendheid volgens ISO 14419. Dit moet ervoor zorgen dat de doeken de juiste behandeling hebben. Om te voldoen aan EN 13034 op het Tranemo productassortiment, gebruikt Tranemo een finish welke voldoet aan de vereisten voor fluor chemicaliën voor consumenten in Noorwegen en tevens aan de vereisten binnen EU REACH. Testresultaat van de stof (klasse) Zuur Vloeistof afstotende eigenschap van het materiaal Penetratieweerstand van het materiaal tegen chemicaliën groep/chemicaliën

H2SO4 (30%)

Cantex 2.0

Cantex Aramide Aramide Tera TX Outback Outback Mega TX 240IR HV HW 250 230IR

Windtech FR340

Apex

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Alkaline Na OH (10%) Aromatische O-xyleen Koolwaterstof Alcohol Butanol

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

-

0

3

0

3

1

1

2

-

2

0

-

0

3

1

3

3

3

0

-

2

Zuur

H2SO4 (30%)

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

Alkaline Na OH (10%) Aromatische O-xyleen Koolwaterstof

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

-

0

2

0

2

-

3

1

-

3

Alcohol

0

-

0

3

0

3

2

3

0

-

3

Butanol

”-” Chemicaliëngroepen/chemische stof niet getest ”0” Chemicaliëngroepen/chemische stof haalt de test niet

34

Ara TX


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

EN ISO 20471 High Visibility kleding

Deze standaard beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in situaties waarbij men zowel overdag als ‘s nachts goed zichtbaar moet zijn voor verkeer. Deze normering heeft drie verschillende klassen verdeeld over drie verschillende risico’s en het maximale niveau is klasse 3. De onderstaande tabel geeft de oppervlakte weer aan fluorescerend doek en reflectie materiaal in de kleding. Om het CE-keurmerk en pictogram te mogen voeren, dient het kledingstuk te voldoen aan één van deze klassen. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van zichtbaarheidskleding. De Amerikaanse Standaard voor High Visibility kleding is genaamd ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 is een internationale standaard, welke ook in de US is goedgekeurd. Materiaal oppervlak in m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerend materiaal

0,14

0,50

0,80

Reflectie materiaal

0,10

0,13

0,20

Gecombineerde certificering - klasse 3 systeem Wanneer een kledingstuk niet voldoet aan EN ISO 20471 klasse 3, kan het met andere Tranemo High Visibility kleding worden gecombineerd, waardoor toch de hoogste klasse kan worden bereikt – een klasse 3 systeem. Een jack dat slechts klasse 2 haalt, kan dus bijvoorbeeld worden gedragen in combinatie met een klasse 1 of klasse 2 werkbroek/tuinbroek, waardoor een klasse 3 systeem wordt bereikt. Een aantal Tranemo werkjacks en T-Shirts zijn qua maat binnen de EN ISO 20471 normering volgens verschillende klassen gecertificeerd. Deze kunnen ook voor alle maten worden gecombineerd in een klasse 3 systeem. Als een kledingstuk is gecertificeerd volgens een klasse 3 systeem, staat dit aangegeven in de productomschrijving van het kledingstuk. Daarnaast staat het met de onderstaande symbolen op het CE-label aangegeven, aan de binnenzijde van het kledingstuk. De onderstaande tabel toont de Tranemo gecombineerde certificering en voor welke klasse het systeem is genormeerd. Uppers moeten over de tuinbroek worden gedragen om te voldoen aan de standaard vereisten voor gecombineerde certificeringen. Groep A - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 3-systeem, classificaties conform EN ISO 20471

Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroek klasse 1

Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroekklasse 2

Klasse bovenkleding

Klasse voor gecertificeerd systeem

Klasse voor gecertificeerd systeem

Art.No

Bovenkleding

Maten

5030 89

Sweater vest

XS-S

2

3

3

5039 89

Dames Sweater

Dames S

2

3

3

5070 89

Sweater

XXS

2

3

3

5071 89

T-Shirt

XXS-M

2

3

3

5135 94

Shell jack

XS-S

2

3

3

5136 94

Shell jack

XS-S

2

3

3

5145 95

Softshell jack

XS-S

2

3

3

5149 95

Dames Softshell Jack

Dames XS-M

2

3

3

5233 95

Softshell jack

XS-S

2

3

3

5238 84

Dames Werkjack

Dames XS

2

3

3

5270 89

Sweater

XXS

2

3

3

5339 84

Werkjack

XS->

2

3

3

5834 81

Werkjack

XS->

2

3

3

5838 81

Dames Werkjack

Dames S->

2

3

3

5839 81

Dames Werkjack

Dames S-M

2

3

3

5884 81

Werkjack

XS->

2

3

3

2

2

3

2

2

3

1

1

3

Groep B - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 2/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 5271 89

T-Shirt

XXS-M

Groep E - Uppers zonder mouwen of korte mouwen zonder reflectie Klasse 2/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 5869 81

Bodywarmer

XS->

Groep C - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 1/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 5075 89

Sweater

XXS->

35


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

RIS-3279-TOM ISSUE 1 Spoorweg Groep High-Visibility Standaard voor UK

Definieert de High-Visibility kleur oranje en het ontwerp van het kledingstuk, d.w.z. EN ISO 20471 klasse 2 kleding met weinig contrast kleur.

EN 342 Beschermende kleding - kou

Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt bij koude omstandigheden. Er worden eisen gesteld aan warmte-isolatie (aangegeven in m²K/W), luchtdoorlatendheid (klasse 1-3) en waterdichtheid (klasse 1-2). De kleding combinatie (d.w.z. tweedelige sets of overall) moet presteren op thermische isolatie en luchtdoorlatendheid om het 342 pictogram op de CE-markering te krijgen – de waterpenetratie test is optioneel. Een complete kledingcombinatie test is een 3-lagen systeem met type B onderkleding, d.w.z. een binnenste laag met onderkleding, een tussen thermo laag onder een buitenlaag van gecertificeerde kleding die samen met sokken, balaclava, handschoenen en laarzen wordt gedragen. De waarde voor thermische isolatie geeft de minimale temperatuur aan, waarbij het lichaam in staat is een comfortabele temperatuur aan te houden. In de bijgewerkte versie van de norm EN 342:2017 is de test gewijzigd en wordt ook rekening gehouden met de luchtsnelheid. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken.

EN 343 Beschermende kleding - regen

Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in geval van regen of sneeuw, mist en sluiernevel. Volgens de nieuwste versie van de norm, EN 343:2019, worden het kledingstuk en de naden getest op waterpenetratie (waterdichtheid) klasse 1-4 en waterdamp weerstand (ademend vermogen) klasse 1-4, waarbij klasse 4 het hoogste niveau is. Het kledingstuk moet bij beide testen een resultaat behalen om het EN 343 pictogram op de CE markering te krijgen. Het ademend vermogen van de kleding wordt beïnvloed door het ontwerp. Het is gebruikelijk dat een ongevoerd kledingstuk EN 343 klasse 4:4 bereikt (hetzelfde als het buitendoek), terwijl gevoerde kleding in hetzelfde buitendoek bijvoorbeeld slechts EN 343 klasse 4:2 haalt. In deze gevallen is het de voering van het kledingstuk dat de waterdampweerstand (ademend vermogen) beïnvloedt. De testmethode van waterdichtheid van een kant-en-klaar kledingstuk in een regentoren is aan de standaard toegevoegd. Deze test is optioneel. De vorige versie van de norm (EN 343:2003+A1 2007) kende 3 klassen. De eisen van klasse 1-3 voor weerstand tegen binnendringen van water zijn in beide versies van EN 343 hetzelfde, maar klasse 4 kent hogere eisen. Het resultaat van de waterdampweerstand is ook uitgebreid met een 4e klasse en de niveaus van elke klasse zijn licht gewijzigd. Alleen klasse 1 is in beide versies gelijk. Certificeringen volgens de oude versie EN 343:2003+A1 2007 zijn nog steeds geldig. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken. De testmethode EN 20811 (bepaling van de weerstand tegen waterpenetratie) wordt gegeven in millimeters waterkolom (mmH2O) of Pascal (Pa). Tranemo duidt kleding met een waterkolom > 5000 mm (50000 Pa) aan als wind- en waterdicht. Dit biedt een goede bescherming bij nu en dan regen of slecht weer. Bij zware of langdurige regenbuien wordt traditionele gelamineerde regenkleding aanbevolen.

36


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

HANDSCHOENEN EN 420 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en testmethoden

Deze norm beschrijft de algemene vereisten en relevante testmethoden voor het ontwerp en de constructie van handschoenen, weerstand van handschoenmaterialen tegen waterpenetratie, onschadelijkheid, comfort en efficiëntie, markering en informatie verstrekt door de fabrikant.

EN 388 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s

Deze norm beschrijft de mechanische prestaties en relevante test van de beschermende handschoen. De handschoen is getest op slijtvastheid, snijweerstand, scheurweerstand, lekbestendigheid en impact bescherming. EN 388 resulteert in waarde A-F.

EN 407 Beschermende handschoenen tegen thermische risico’s (en/of vuur)

De norm wordt gebruikt voor veiligheidshandschoenen die de handen beschermen tegen hitte en/of vlammen; vuur, contactwarmte, convectiewarmte, stralingswarmte, kleine spatten of grote hoeveelheden vloeibaar metaal.

ASTM F2675 ATPV waarde voor beschermende handschoenen Beschermende handschoenen getest volgens ASTM F2675 uitgevoerd om de Arc Rating (ATPV of EBT) van een handschoen te bepalen.

ANSI CUT Amerikaanse standaard voor snijweerstand ANSI CUT LEVEL

A1

Als aanvulling op de Europese norm hanteert Eureka de ANSI test voor snijweerstand. Dit is om een hoger resultaatbereik te halen, A1-A9. Het resultaat wordt gegeven in Newton. De testmethoden zijn dezelfde als die in EN388.

Zie pagina 144-145 voor meer informatie

37


GEBRUIK

GEBRUIK Het is van essentieel belang alle FR kleding op een professionele manier te wassen volgens specifieke was instructies, om te voorkomen dat de beschermende eigenschappen niet door vuil worden teniet gedaan. Gebruik uitsluitend synthetisch wasmiddel. Gebruik geen zeep houdende wasmiddelen of wasverzachters; gebruik geen bleekmiddelen.

Reparatie van FR kleding Gebruik geen beschadigde beschermende kleding die niet kan worden gerepareerd (bijvoorbeeld gaten of scheuren in het kledingstuk, niet functionerende sluiting). Kleine beschadigingen die de beschermende werking van kleding niet beïnvloeden, kunnen worden gerepareerd, waardoor de levensduur van het kledingstuk kan worden verlengd en daarmee de impact op het milieu wordt verkleind. Reparaties mogen geen negatieve invloed op de beschermende werking van de kleding hebben; herstelwerkzaamheden dienen uitsluitend te worden uitgevoerd volgens de Tranemo instructies met identiek doek en gelijke accessoires. Indien nodig, kan Tranemo als optioneel product zorgen voor een reparatie kit en instructies geven bij de reparatie van de PBM.

Vervanging Nadat een kledingstuk in direct contact is geweest met vlammen of sterke hittegeleiding, kan het wellicht broos en verzwakt zijn en zal om die reden moeten worden vervangen. Als de kleding is blootgesteld aan chemicaliën - normaal gesproken een devaluatie van de bescherming van de kleding - zult u zorgvuldig moeten overwegen of de kleding vervangen moet worden. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op onze website www.tranemo.nl of vraag gerust om een FR-training via ons verkoopkantoor.

Transfers en borduring op FR kleding Heat seal transfers moeten worden getest en goedgekeurd voordat deze kunnen worden geplaatst op vlamvertragende kleding. Wanneer een transfer wordt blootgesteld aan hitte houdt het normaal gesproken de energie langer vast dan het doek. Vanuit veiligheidsoogpunt wordt het plaatsen van een grote transfer niet aanbevolen. De beste plaats is de plek met meerdere stoflagen er onder, zodat de huid beter wordt beschermd. Wanneer een borduring rechtstreeks op een vlamvertragend kledingstuk wordt geplaatst, moet dit worden gemaakt van vlamvertragend garen. Een ongeschikte borduring, badge of transfer op een vlamvertragend kledingstuk kan de vlamvertragende eigenschappen negatief beïnvloeden. Volgens de standaard EN ISO 14116 is het niet nodig dat heat seal transfers, badges en labels die kleiner zijn dan 10 cm² op vlamwerendheid zijn getest. Badges die op een vlamvertragend kledingstuk worden gemonteerd, moeten zijn gemaakt van vlamvertragend doek. Voor EN 1149-5 kleding moeten de badges permanent worden bevestigd, dit op een dusdanige manier, dat ruimte tussen de badge en de kleding wordt voorkomen.

38

Normering

Heat seal transfers

Borduring

Badges

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Heat seal transfers moeten zijn goedgekeurd conform EN ISO 14116 Index 3.

Het borduurgaren moet zijn goedgekeurd conform EN ISO 14116 Index 3.

De stof van de badge moet zijn goedgekeurd conform EN ISO 14116 Index 3.

Bij voorkeur geplaatst op een positie met meerdere doeklagen eronder. Voorkom het bedekken van grote stukken op het doek.

Bij voorkeur geplaatst op een positie met meerdere doeklagen eronder.

EN 1149-5

Heat seal transfers in de breedte > 5 cm en groter dan 100 cm² en qua dikte > 2 mm moeten zijn getest volgens EN 1149-5.

Borduringen in de breedte > 5 cm en groter dan 100 cm² en qua dikte > 2 mm moeten zijn getest volgens EN 1149-5.

Badges in de breedte > 5 cm en groter dan 100 cm² en qua dikte > 2 mm moeten zijn getest volgens EN 1149-5 en permanent gehecht.

EN ISO 20471

Het maximale formaat hangt af van de maat van het kledingstuk en het Hi-Vis oppervlak.

Het maximale formaat hangt af van de maat van het kledingstuk en het Hi-Vis oppervlak.

Het maximale formaat hangt af van de maat van het kledingstuk en het Hi-Vis oppervlak.


GEBRUIK

Plaatsen van logo’s op High Visibility kleding Om een kledingstuk, ook na plaatsing van een logo, te laten voldoen aan de vereisten van EN ISO 20471 qua minimaal fluorescerend oppervlakte, moet het logo niet te groot zijn of worden geplaatst op het niet-fluorescerende gedeelte. Om die reden zou een logo op een Hi-Vis broek bij voorkeur niet geplaatst moeten worden op het fluorescerende gedeelte. Dezelfde aanbeveling geldt voor bovenkleding, gecertificeerd conform EN ISO 20471 klasse 3 met relatief weinig fluor oppervlakte (bijv. kleding met korte mouwen, dameskleding of kleding met veel contrastkleur). Vraag Tranemo naar het Hi-Vis oppervlak per kledingstuk om de limiet te bepalen.

Heat seal reflectie striping Opgestikte reflectie striping kan hard en stijf aanvoelen en een oncomfortabel gevoel geven, met name op gebreide kleding die vaak zacht en elastisch is. Het gebruik van gesegmenteerde heat seal reflectie biedt dan een betere oplossing voor de kleding dan de standaard opgestikte reflectie. Zelfs op sommige geweven lichtere kleding haalt heat seal reflectie een voordeel qua comfort. Voor het behoud van de reflectie moet heat seal reflectie striping op neutrale pH worden gewassen, d.w.z. door geen gebruik te maken van reinigingsmiddelen met een pH boven 8. Tranemo adviseert: • Was op max 60°C • Vermijd alkaline wasmiddelen, pH<8 wordt aanbevolen. • Gebruik geen wasverzachter, bleekmiddelen of optische witmakers. • We adviseren hangend drogen of trommel op max 60°C. Voor het drogen in de tunnel wordt max 100°C aanbevolen.

39


VLAMVERTRAGEND

DAMES FR

>> Inherent vlamvertragende dameskleding voor alle seizoenen >> Uitgebreide kledingkeuze specifiek voor dames >> De juiste kleding, voor op de huid en als buitenste laag

Vandaag de dag zien we steeds meer dames aan het werk in voormalige typische mannen werkomgevingen. Bovendien streven steeds meer bedrijven naar een gelijke werkverhouding op de werkvloer. Met deze ontwikkeling in het achterhoofd kiest Tranemo voor een grote stap voorwaarts in de promotie van vlamvertragende dameskleding. Iedereen heeft het recht op comfortabele en goed passende kleding, omdat alleen in dat geval de kleding altijd zal worden gedragen, ook op de dag dat er een ongeval plaatsvindt.

40


DAMES FR

ZWANGERSCHAPSBROEK Tranemo heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van Vlamvertragende dameskleding en gekeken naar de specifieke wensen en werksituaties. Dit heeft geresulteerd in het breedste en meest geavanceerde assortiment vlamvertragende dameskleding in de markt – met hoge functionaliteit en bescherming voor elke unieke risico situatie. De zwangerschapsbroek, speciaal ontwikkeld voor zwangere dames, is zó gemaakt, dat deze kan worden toegepast in alle Tranemo werkbroeken (zonder spijkerzakken). De zwangerschapsbroek is ontworpen voor een groeiende buik dankzij de gebreide stof en het verstelbare knoopsgatelastiek aan de bovenkant. Het gebreide deel is gemaakt van een vlamvertragend elastisch materiaal met 20% gerecyclede vezels. Een brede elastische band aan de achterzijde zorgt ervoor dat de broek goed blijft zitten en tegelijkertijd optimale bescherming biedt in veeleisende werksituaties.

00

Detailinformatie op de aangegeven pagina.

120

121

120

5227 84 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

5228 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering.

5257 84 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid.

5258 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken. Winddichte PU gelamineerde jersey voering.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

121

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

Dames 36-48 93 oranje/marine ZENITH

41


Detailinformatie op de aangegeven pagina.

DAMES FR

105

105

97

00

63

NEW

5628 87 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen.

5629 87 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek van een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine MAGMA

Dames 36-48 94 geel/marine MAGMA

65

64

5727 88 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-46 94 geel/marine CANTEX 57

63

5827 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

64

NEW

5828 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5829 81 DAMES WERKBROEK Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5857 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal.

5858 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine TERA TX

5859 81 DAMES WERKBROEK Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

42

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

68

69

65

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine TERA TX

68

5862 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5863 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand.

5866 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX


DAMES FR

69

5867 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX

79

6028 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX NON-METAL

Dames 36-48 03 marine TERA TX NON-METAL

55

6029 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine TERA TX NON-METAL

54

6327 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken.

6328 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

111

6359 85 DAMES STRETCH JEANS Vlamvertragende dames stretch jeans. Dames 36-48 34 Blue denim OFFICE FR

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

111

NEW

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 03 marine TERA TX NON-METAL

6058 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

6326 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt.

57

6329 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken.

77

52

53

6059 81 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Maten: Kleur: Collectie:

79

77

Dames 36-48 94 geel/marine STRETCH FR

111

NEW

NEW

6627 83 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met schoen bescherming, extra zichtbaarheid en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën.

6628 83 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met extra zichtbaarheid. Met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën.

6629 83 DAMES WERKBROEK Vlamvertragende dames werkbroek met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames 36-48 94 geel/marine APEX

Dames 36-48 94 geel/marine APEX

Dames 36-48 03 marine APEX

43


Detailinformatie op de aangegeven pagina.

DAMES FR

130

130

130

5914 92 SPORT BH Vlamvertragende, zachte sport BH met 20% gerecycled katoen.

5915 92 BH Vlamvertragende BH met 20% gerecycled katoen.

5917 89 TANKTOP MET SPORT BH Vlamvertragende, zachte dames tanktop met sport BH en 20% gerecycled katoen.

Maten: Kleur: Collectie:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marine FR ONDERKLEDING

138

Maten: Kleur: Collectie:

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marine FR ONDERKLEDING

135

Maten: Kleur: Collectie:

00

130

Dames S-XXL 03 marine FR ONDERKLEDING

139

5919 92 DAMESSLIP Vlamvertragende damesslip met 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 03 marine FR ONDERKLEDING

52

NEW

6373 89 DAMES T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend dames T-Shirt met lange mouwen en ronde hals. Hi-Vis accentenop de schouders. 20% gerecycled katoen. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

120

105

5238 84 DAMES WERKJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5639 87 DAMES WERKJACK Vlamvertragend dames werkjack in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen.

Maten: Kleur: Collectie:

Dames XS-XXL 93 oranje/marine ZENITH

68

44

5039 89 SWEATER Vlamvertragend Hi-Vis dames sweater vest in een zachte sweater kwaliteit; non-metal.

Maten: Kleur: Collectie:

5779 91 DAMESOVERHEMD Vlamvertragend damesoverhemd, getailleerd. Maten: Kleur: Collectie:

Dames 34-46 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

Maten: Kleur: Collectie:

97

Dames S-XXL 94 geel/marine MAGMA

69

5149 95 DAMES SOFTSHELL JACK Vlamvertragend Hi-Vis dames softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen.

97

5709 88 DAMES WINTERJACK Vlamvertragend dames winterjack met verhoogde zichtbaarheid, licht getailleerd. Biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine STRETCH FR

Dames S-XXL 94 geel/marine CANTEX 57

65

5739 88 DAMES WERKJACK Vlamvertragend dames werkjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Maten: Kleur: Collectie:

Dames XS-XXL 94 geel/marine CANTEX 57

64

5803 81 DAMES WINTERJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen.

5807 81 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met capuchon. Fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen.

5838 81 DAMES WERKJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

5839 81 DAMES WERKJACK Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Dames S-XXL 94 geel/marine TERA TX

Dames S-XXL 94 geel/marine TERA TX

Dames S-XXL 94 geel/marine TERA TX

Dames S-XXL 92 geel/grijs, 94 geel/marine TERA TX


DAMES FR

SWEATERS & ONDERKLEDING DAMES Tranemo streeft ernaar iedereen zo goed mogelijk te kleden, zowel op de huid als voor de buitenste laag. Daarom zijn de meeste gebreide uppers op maat gemaakt, zodat ook de dames met kleinere maten de juiste maat zullen vinden.

Dames

Heren

S

XXS

M

XS

L

S

XL

M

XXL

L

De tricot is zacht en comfortabel, het kledingstuk sluit mooi aan op het lichaam, terwijl tegelijkertijd met de kleding een extra beschermende laag wordt gecreëerd in het Tranemo Skinsafe™ systeem. De maatvoering van de kleding is aangegeven in herenmaten. Gebruikt de conversietabel voor het kiezen van de juiste damesmaat.

137

136

5072 89 T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals en lange mouwen en 20% gerecycled katoen.

5075 89 SWEATER Vlamvertragende Hi-Vis sweater met ronde hals. Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 55 geel FR ACCESSOIRES

136

XXS-4XL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

136

137

5070 89 SWEATER Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde.

5071 89 T-SHIRT Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 55 geel FR ACCESSOIRES

XXS-4XL 55 geel FR ACCESSOIRES

137

136

5270 89 SWEATER Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde.

5271 89 T-SHIRT Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

6375 89 SWEATER Vlamvertragende comfortabele sweater met ronde hals en Hi-Vis accenten op de mouwen. 20% gerecycled katoen.

XXS-4XL 50 oranje FR ACCESSOIRES

XXS-4XL 50 oranje FR ACCESSOIRES

XXS-4XL 94 geel/marine FR ACCESSOIRES

131

131

131

5900 92 T-SHIRT Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen.

5920 92 POLOSHIRT Vlamvertragend poloshirt met 20% gerecycled katoen.

5930 92 ONDERPANTALON Vlamvertragende onderpantalon met 20% gerecycled katoen.

5940 92 T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen.

6302 90 ONDERPANTALON Vlamvertragende onderpantalon in zachte Merino wol en FR viscose.

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine CANTEX JX

132

XXS-3XL 03 marine CANTEX JX

133

131

Maten: Kleur: Collectie:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine CANTEX JX

133

132

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine CANTEX JX

133

XXS-4XL 82 zwart/grijs MERINO BX

132 135

6309 90 SHIRT Vlamvertragend shirt met rolkraag in zachte Merino wol en FR viscose. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 82 zwart/grijs MERINO BX

6312 90 ONDERPANTALON Vlamvertragende onderpantalon. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO RX

6315 90 T-SHIRT LANGE MOUWEN Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals en lange mouwen. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO RX

6319 90 POLOSHIRT Vlamvertragend poloshirt lange mouwen met rolkraag voorzien van verdekte ritssluiting. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO RX

6330 90 SWEATER Vlamvertragende sweater met verdekte ritssluiting. Maten: Kleur: Collectie:

XXS-4XL 07 zwart MERINO TX

45


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen, explosie

SHELL FR

SHELL FR

>> Lichtgewicht polyestervrije inherent vlamvertragende en getapete shell kleding >> Wind- en waterdicht conform EN 343 met een hoog ademend vermogen >> Gefragmenteerde heat seal reflectie voor extra comfort

SHELL FR is Tranemo’s Inherent Vlamvertragende collectie voor alle weersomstandigheden door het jaar heen, bestaand uit een shell jack, shell broek en een functionele parka. Alle drie de kledingstukken hebben getapete naden en zijn gemaakt van een lichtgewicht polyestervrij, wind- en waterdicht materiaal conform EN 343. De basis van het doek is viscose, een natuurlijke vezel. In combinatie met de speciale weving geeft het de kleding een zachtheid en samen met het uitstekende ademend vermogen in het membraan biedt dit de drager de mogelijkheid de kleding de hele dag te dragen en het werk op een goede en veilige wijze uit te voeren, wanneer extra bewegingsvrijheid wordt gevraagd. Doordat het een polyester vrij vlamvertragend kledingstuk is, haalt het EN ISO 11612 A2 (rand ontbranding). De structuur blijft stabiel wanneer het in contact komt met gesmolten metaalspatten, mocht het voorkomen dat er in het shell kledingstuk incidenteel wordt gelast. De shell kleding is gevoerd met een dunne mesh en Cantex voering, voor een licht, ademend en comfortabel draagcomfort. Een shell kledingstuk kan perfect het hele jaar door worden gedragen, omdat de drager zelf bepaalt wat hij eronder draagt, afhankelijk van de temperatuur, gewenste bescherming en inspanning van de activiteit. De shell kleding heeft een hoge Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2) en wanneer het wordt gecombineerd in een 3-lagen systeem, kan het hoogste beschermingsniveau worden bereikt: PPE 4 met een Arc Rating van 48 cal/cm². Bij minder actief werk en in een kouder klimaat is de gewatteerde functionele parka een perfecte keuze. Wanneer men nog een warmer kledingstuk wenst, kunnen de parka en het shell jack worden besteld met een extra uitneembare mouwloze fiberfur voering.

46


LICHTGEWICHT, INHERENT VLAMVERTRAGENDE SHELL KLEDING

Een shell kledingstuk is een lichtgewicht buiten kledingstuk dat wordt gedragen als de buitenste beschermende laag in een multilagen systeem. De shell kleding biedt bescherming tegen wind en regen, en drijft tegelijkertijd vocht van het lichaam af. De basis van het doek is viscose, een natuurlijke vezel. In combinatie met de speciale weving geeft het de kleding een zachtheid en samen met het uitstekende ademend vermogen in het membraan biedt dit de drager de mogelijkheid de kleding de hele dag te dragen en het werk op een goede en veilige wijze uit te voeren, wanneer extra bewegingsvrijheid wordt gevraagd. De kleding zal voor de drager droog en warm aanvoelen. Doordat het een polyester vrij vlamvertragend kledingstuk is, haalt het EN ISO 11612 A2 (rand ontbranding). De structuur blijft stabiel wanneer het in contact komt met gesmolten metaalspatten, mocht het voorkomen dat er in het shell kledingstuk incidenteel wordt gelast. Alle naden zijn getapet voor een droge constructie. Bij wisselende temperaturen en verschil in werkintensiteit, kan de tussenlaag worden aangepast om zo onderkoeling of oververhitting te voorkomen. De shell kleding zijn High Visibility modellen, uitgerust met gefragmenteerde heat seal reflectie voor nog comfortabelere en flexibele kleding. Wind- en waterdicht conform EN 343 met zeer hoog ademend vermogen.

High Visibility met gefragmenteerde heat seal reflectie.

Mesh voering voor een extra lichtgewicht en ademend kledingstuk.

HTFR Dobby voor extra duurzaamheid.

47


SHELL FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5118+5120)

WINTERPARKA 5118 94

Vlamvertragende, wind- en waterdichte winterparka met getapete naden, conform EN 343. Non-Metal. De parka is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Borstzakken met rits. Sleutelring. Zakken voorzijde met klep en fleece voering. Arm zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor de ID kaart. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad met een geïntegreerde telefoonzak. Mouwen in wijdte verstelbaar met gebreide manchetten aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen. Heat seal reflectie voor extra comfort. Fiberfur voering 9128 kan worden bevestigd. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Voering, quilt FR

c95mt 5119 94 WINTERPARKA MET FIBERFUR VOERING 9128 Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Voering, quilt FR 060: Uitneembare voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.3

SHELL JACK 5135 94

Vlamvertragend, wind- en waterdicht shell jack met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Non-Metal. De parka is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Borstzakken met rits. Sleutelring. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad met een geïntegreerde telefoonzak. Headset houder aan de binnenzijde. Steekzakken met rits. Mouwen in wijdte verstelbaar met gebreide manchetten aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen. Heat seal reflectie voor extra comfort. Fiberfur voering 9128 kan worden bevestigd. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Voering, FR Mesh, 160 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 5136 94 SHELL JACK MET FIBERFUR VOERING 9128 Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Voering, FR Mesh, 160 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 060: Uitneembare voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

c95mt

48

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

ARC RATING

6315 90 07

6375 89 94

5135 94 94

48,0 cal/cm²

5,5 cal/cm²

17,8 cal/cm²

21,3 cal/cm²

1

2

2

PPE CATEGORY 4

Hoge achterzijde voor extra comfort en bescherming tegen kou en wind.

Verstelbare en afneembare bretels met fix-lock sluiting.

Steekzakken met beschermflap.

Achterzak met klep.

Wind- en waterdicht conform EN 343 met een zeer hoog ademend vermogen.

Tweeweg ritssluiting in de pijpen vanaf de taille naar beneden – eenvoudig aan en uit te trekken met de schoenen aan.

Met HTFR-Dobby versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde.

Sneeuwstopper in de pijpen. Heat seal reflectie striping voor meer comfort en bewegingsvrijheid.

Onderaan in wijdte verstelbaar.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

SHELL BROEK 5132 94

Vlamvertragende, wind- en waterdichte shell broek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Lussen in de taille. Steekzakken. Zak voorzijde met klep en verdekte sleutelring. Achterzak met klep. Met HTFR-Dobby versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen. Sneeuwstopper in de pijpen en in wijdte verstelbaar aan de onderzijde. Met HTFR-Dobby versterkte achterzijde van de pijpen. Met heat seal reflectie. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: FR Mesh, 160 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

49


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen, explosie

STRETCH FR

>> Een nieuwe generatie kleding met extreme bewegingsvrijheid >> 20% Stretch in de broek met hoge FR bescherming – geschikt voor de industriële wasserij >> Verstevigingsmateriaal >> Wind- en water afstotende inherent vlamvertragende softshell

50

Tranemo zet de volgende stap om de medewerkers in de Elektriciteits- en Energie sector te kunnen voorzien van de meeste innovatieve en comfortabele veiligheidskleding die vandaag de dag te krijgen is. De vlamvertragende stretch broek brengt het comfort naar een geheel nieuw niveau – in een modern ontwerp en pasvorm – en zorgt voor optimale bewegingsvrijheid tijdens de werkdag onder veeleisende omstandigheden. Het stretch doek is gebaseerd op een aramide in combinatie met een hoog niveau stretch vezel, wat resulteert in een bijzonder stretch doek dat zich goed houdt in de industriële wasserij en een uitstekende vlamvertragende bescherming biedt. De stretch broek heeft knievakken in versterkt materiaal dat de levensduur van de broek aanzienlijk verlengt. Om te zorgen voor meer zichtbaarheid voor de drager, heeft Tranemo de collectie uitgebreid met stretch broeken gecertificeerd conform EN ISO 20471 klasse 2. Alle broeken zijn uiteraard verkrijgbaar in heren- en damesmaten. De softshell jacks zijn wind- en water afstotend en bieden indrukwekkende bescherming een elektrische vlamboog op een niveau van PPE 3. Een perfecte keuze om samen met de stretch broek te dragen!


STRETCH FR

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

STRETCH FR - SOFTSHELL Wind- en waterdicht - Non-metal

20% Stretch – Hoog comfort – High Visibility – Duurzaam

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6321 81 WERKBROEK MET STRETCH

6322 81 WERKBROEK MET STRETCH

6324 81 WERKBROEK MET STRETCH

STRETCH FR - DAMES

6325 81 WERKBROEK MET STRETCH

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Dames maten - 20% Stretch – Hoog comfort – High Visibility – Duurzaam

5145 95 SOFTSHELL JACK

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6032 95 SOFTSHELL JACK

STRETCH FR - DAMES SOFTSHELL Wind- en waterdicht - Non-metal

NEW

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6326 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

6328 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

6327 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

6329 81 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

5149 95 DAMES SOFTSHELL JACK

51


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

NEW

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

DAMES SOFTSHELL JACK 5149 95

Vlamvertragend Hi-Vis dames softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, winden waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

WERKBROEK MET STRETCH 6324 81

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Spijkerzakken met gereedschapszakken en HTFR Dobby versteviging. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

STRETCH

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 6327 81

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

52


STRETCH FR

Extra duurzame constructie bij de gulp, waardoor minder druk op de naden ontstaat

Cargo- en telefoonzak met stretch panel voor verhoogde flexibiliteit

De stretch panels zorgen voor een perfecte pasvorm, ook bij fysiek werk waarbij veel bewegingsvrijheid gewenst is

Stretch panel in het kruis voor maximale bewegingsvrijheid

Bij het werken op de knieën zorgen de stretch panels voor de juiste mobiliteit

Liniaalzak met gereedschapszakken en lus

STRETCH Extra versterkte knievakken in HTFR Dobby met stretch panels aan de zijkant

Onderaan kan de wijdte van de pijp worden ingesteld met drukknopen en de broek is aan de achterzijde versterkt met HTFR Dobby

De broek is gecertificeerd conform EN ISO 20471 zodat goede zichtbaarheid verzekerd is

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

WERKBROEK MET STRETCH

DAMES WERKBROEK MET STRETCH

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Verstelbare pijpen met drukknopen. Geheel metaalvrij.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6321 81

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

6326 81

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 53


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELL JACK 5145 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en lus voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord onderzijde jack. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK MET STRETCH 6322 81

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt DAMES WERKBROEK MET STRETCH 6328 81

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

54


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELL JACK 6032 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, winden waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Met verhoogde zichtbaarheid. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en lus voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK MET STRETCH 6325 81

Vlamvertragende werkbroek met stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Spijkerzakken met gereedschapszakken en HTFR Dobby versteviging. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt DAMES WERKBROEK MET STRETCH

STRETCH

6329 81

Vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Met spijkerzakken. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

55


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, explosie

OFFICE FR

>> Voor diegene die zich begeeft op kantoor ĂŠn in de risico omgeving >> Modern, strak en stretch, zoals privĂŠ kleding >> Vlamvertragend, antistatisch met een Arc Rating Categorie PPE 2

Een lang gekoesterde wens voor diegene die zich beweegt tussen kantoor en de risico omgeving. Nu kan men zich representatief begeven op de kantoorvloer en in de vergaderzaal en vervolgens doorlopen naar de risico omgeving, met de juiste bescherming aan. De spijkerbroek is een 5-pocket model met stretch stof, beschikbaar in heren- en damesmaten. Het overhemd heeft fraaie details en de kenmerken van een kwalitatief hoogstaand overhemd. Daarnaast heeft het goede vlamvertragende en antistatische eigenschappen en biedt bescherming tegen vlamboogongevallen in PPE Klasse 2.

56


OFFICE FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

OVERHEMD 6357 94

Vlamvertragend overhemd voor op kantoor. Licht getailleerd met marine details aan de binnenzijde van de kraag, aan voorzijde en op de manchetten. Borstzak aan de linkerzijde. Lange mouwen met verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 15 lichtblauw 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

STRETCH JEANS 6352 85

Vlamvertragende stretch jeans. Steekzakken. Muntzak. Achterzakken. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

DAMES STRETCH JEANS 6359 85

Vlamvertragende dames stretch jeans. Steekzakken. Muntzak. Achterzakken. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

Dames 36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

57


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen, explosie

TERA TX

>> Bij uitstek geschikt voor werk in de elektriciteits- en energiesector >> Brede collectie voor het gehele jaar, inclusief damesmodellen >> Lichtgewicht, duurzaam en inherent vlamvertragend doek

Tera TX kent een brede collectie die hoge bescherming combineert met superieur comfort en lange levensduur. Met het gebruik van een lichtgewicht en zacht materiaal met hoge functionaliteit maakt het de drager eenvoudig altijd de juiste bescherming te dragen. Tera TX voldoet aan de vereisten van PPE Categorie 2 (boven 8 cal/cm²) volgens EN 61482-1-1 (Open Arc). In Tranemo Skinsafe™ zijn verschillende laag-op-laag combinaties terug te vinden die de juiste bescherming bieden voor verschillende risiconiveaus. Tera TX biedt daarnaast een winter- en brede damescollectie.

TERA TX - DAMES

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damesmaten - High Visibility – Lichtgewicht en comfortabel – Duurzaam

NEW 5838 81 DAMES WERKJACK

5839 81 DAMES WERKJACK

NEW

5827 81 DAMES WERKBROEK

5828 81 DAMES WERKBROEK

5829 81 DAMES WERKBROEK

TERA TX WINDBREAKER - DAMES

5857 81 DAMES WERKBROEK

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

Damesmaten - Wind- en waterafstotend – PU gelamineerde jersey voering - High Visibility

5858 81 DAMES WERKBROEK

58

5859 81 DAMES WERKBROEK

5862 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5863 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5866 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5867 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER


TERA TX

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Als gevolg van de herziene testmethode voor Open Arc IEC 61482-1-1, test Tranemo alle doeken(combinaties) opnieuw, wat leidt tot nieuwe Arc Rating waarden; ELIM en ATPV/EBT. De test is een open vlamboog test en het resultaat kan afwijken van eerdere testen, ondanks dat het om dezelfde doek(combinaties) gaat, omdat een open vlamboog anders kan reageren. Tijdens de overgangsperiode heeft Tranemo beide markeringen op voorraad.

TERA TX

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

High Visibility – Lichtgewicht en comfortabel – Duurzaam

NEW 5830 81 WERKJACK

5834 81 WERKJACK

5860 81 GEREEDSCHAPSVEST

5820 81 WERKBROEK

5821 81 WERKBROEK

5826 81 WERKBROEK

NEW

5850 81 WERKBROEK

5851 81 WERKBROEK

5856 81 WERKBROEK

5840 81 TUINBROEK

5841 81 TUINBROEK

5849 81 TUINBROEK

6019 81 OVERALL

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

TERA TX WINDBREAKER Wind- en waterafstotend – PU gelamineerde jersey voering - High Visibility

5832 81 DOORWERKJAS WINDBREAKER

5837 81 DOORWERKJAS MET CAPUCHON WINDBREAKER

5822 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER

5823 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER

5852 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER

5853 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER

ARC RATING: 20,2 cal/cm²

TERA TX - WINTER & WINTER DAMES Gevoerde kleding - High Visibility

Arc Rating: 9,5 cal/cm² 5800 81 WINTERJACK

5809 81 WINTERJACK MET CAPUCHON

5869 81 BODYWARMER

5803 81 DAMES WINTERJACK

5807 81 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON

59


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 5830 81

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Mouwzak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak en documentzak aan de binnenzijde. Verstelbare tailleband en manchetten. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5821 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 60

5851 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

5834 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 5834 81

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verlengd rugpand. Lussen voor radio/ gasmonitor. Rechts borstzak met klep, telefoonzak en pennen lus. Links borstzak met klep. Verticale borstzak met rits. Mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Contrast stiksels. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Complete vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5820 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5850 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 61


TERA TX

JDM:Detail 1:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

9063 81 PAS STUK

Pas stuk voor extra wijdte in gereedschapsvest model 5860. Maten: Kleur: Materiaal:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Eén maat 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95mt *EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL)

GEREEDSCHAPSVEST 5860 81

Vlamvertragend Hi-Vis multifunctioneel gereedschapsvest in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met telefoonzak en pennenzak. Links borstzak en pennenzak. Vier spijkerzakken. Grote riemlussen. Lussen voor gereedschap aan de tailleband voor extra accessoires. Sleutelring. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

5826 81

5856 81

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en -lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 62

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino BX

Tera TX

6310 90 07

6302 90 82

5827 81 94

ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

2

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK 5827 81

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

NEW

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK 5857 81

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en -lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

NEW

63


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKJACK

5839 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Mouwzak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak en documentzak aan de binnenzijde. Verstelbare tailleband en manchetten. Contrast stiksels. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5828 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 64

5858 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

5838 81 94

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKJACK

5838 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Dubbele microfoon houders. Rechts borstzak met klep, telefoonzak en pennen lus. Links borstzak met klep en verdekte sleutelring. Verticale borstzak met rits. Arm zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels.

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels.

5829 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5859 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 65


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

TUINBROEK

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moeten zakopeningen zijn bedekt door een Tera TX jack.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Rits aan de voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare taille. Steekzakken. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenhouder. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

5841 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt 66

5840 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 94

ARC RATING:

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

5,5 cal/cm² 1

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

2

Merino RX 6312 90 07 ARC RATING:

5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

OVERALL

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Rits aan de voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare taille. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenhouder. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Contrast stiksels. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende Hi-Vis overall in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Mouwzak met klep. Verstelbare manchetten. Steekzak met extra insteek. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Rits in de pijpen vanaf de knie tot onderaan. Geheel metaalvrij.

5849 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

6019 81

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt 67


TERA TX WINDBREAKER & WINTER DAMES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862)

DAMES WINTERJACK 5803 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/IPad. Windstoppers in de mouwen. Verstelbare manchetten. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m² 054: Voering, quilt FR

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

5863 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 68

5866 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER & WINTER DAMES

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5807+5862)

DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON 5807 81

Vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met capuchon. Fiberfur voering in de body en gewatteerde voering in de mouwen. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Afneembare capuchon met PU gelamineerde jersey voering, verstelbare wijdte en grootte. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moet de capuchon worden gebruikt of worden verwijderd. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m² 054: Voering, quilt FR

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Complete vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

5862 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5867 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 69


TERA TX WINDBREAKER • • • •

Doek samenstelling met Arc Rating 21,4 cal/cm² Wind- en waterbestendig Perfect voor het werken in wisselende temperaturen en intensiteit Ergonomisch gevormd

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

DOORWERKJAS WINDBREAKER 5832 81

Vlamvertragend Hi-Vis jack met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek. Hoge vlamboognormering. Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verdekte telefoonzak. Steekzakken. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Binnenzak met rits. Verstelbare tailleband en manchetten. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Contrast stiksels. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

5823 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 70

5853 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt


TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

DOORWERKJAS MET CAPUCHON WINDBREAKER 5837 81

Vlamvertragend Hi-Vis doorwerkjack met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel buitendoek met een hoge scheurweerstand. Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Afneembare capuchon met PU gelamineerde jersey voering, verstelbaar in wijdte en grootte. Verticale borstzak met rits. Verdekte telefoonzak. Steekzakken. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Binnenzak met rits. Verstelbare tailleband en manchetten. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moet de capuchon worden gebruikt of worden verwijderd. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

DOORWERKBROEK WINDBREAKER

Complete vlamvertragende Hi-Vis doorwerkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Complete vlamvertragende Hi-Vis doorwerkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. In een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Rechts cargozak met klep, liniaalzak, aparte telefoonzak en pennenzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

5822 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5852 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 71


TERA TX WINTER • Doek samenstelling met Arc Rating 20,2 cal/cm² • Warme voering, perfect voor werk in koude omstandigheden • Ook geschikt voor het werken in wisselende temperaturen en intensiteit

72


TERA TX WINTER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5809+5822)

WINTERJACK

WINTERJACK MET CAPUCHON

Vlamvertragend Hi-Vis gevoerd winterjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad. Windstoppers in de mouwen. Verstelbare manchetten. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980.

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Afneembare capuchon met PU gelamineerde jersey voering, verstelbare wijdte en grootte. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Links mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Rechts mouwzak met rits. *Om te voldoen aan de normering EN 13034, moet de capuchon worden gebruikt of worden verwijderd. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980.

5800 81

Maten: Kleur: Materiaal:

5809 81

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Voering, quilt FR 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m² 054: Voering, quilt FR

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

BODYWARMER

CAPUCHON

Vlamvertragende Hi-Vis gevoerde bodywarmer in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Knopen om capuchon model 9065 81 te bevestigen. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering.

Capuchon met PU gelamineerde jersey voering. Verstelbaar in wijdte en grootte. Voor artikel 5800 81, 580381, 5832 81 en 5869 81. Gecertificeerd in combinatie met artikel 5809 81 en 5837 81.

5869 81

Maten: Kleur: Materiaal:

9065 81

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Voering, FR Fiberfur, 320 g/m²

c95mt

73


RISICO INVENTARISATIE: Explosie, vlamboog, vlammen en hitte, chemicaliĂŤnspatten

TERA TX NON METAL

>> Speciaal ontwikkeld voor werk in een explosieve ruimte / ATEX >> Metaalvrij en antistatisch >> Lichtgewicht, duurzaam en inherent vlamvertragend doek

TERA TX NON-METAL is ontwikkeld in samenspraak met een industrietak die volledig metaalvrije vlamvertragende kleding vereist. De metaalvrije antistatische vlamvertragende kleding elimineert het risico van het ontstaan van vonken in een ATEX omgeving. Het voorkomt dat metalen onderdelen geleiden of bij een vlamboog incident hitte transport veroorzaakt van buiten naar binnen. In een gevoelige werkomgeving wordt het risico uitgesloten dat metalen accessoires los raken van de kleding en achterblijven op de werkplek. Enkele kledingstukken zijn voorzien van High Visibility accenten en reflectiestriping. De overall 6019 81 is gecertificeerd conform EN ISO 20471 Klasse 3 en heeft een lange rits aan de zijkant van de pijpen, zodat de overall makkelijker aan- en uitgetrokken kan worden.

74


TERA TX NON METAL

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL Metaalvrij – Antistatisch – Lichtgewicht en comfortabel doek

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6030 81 WERKJACK

6031 81 WERKJACK

6032 95 SOFTSHELL JACK

6035 81 WERKJACK

6020 81 WERKBROEK

6021 81 WERKBROEK

6050 81 WERKBROEK

6051 81 WERKBROEK

6040 81 TUINBROEK

6041 81 TUINBROEK

6010 81 OVERALL

6011 81 OVERALL

6019 81 OVERALL

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL - DAMES Damesmaten – Metaalvrij – Antistatisch – Lichtgewicht en comfortabel doek

6028 81 DAMES WERKBROEK

6029 81 DAMES WERKBROEK

6058 81 DAMES WERKBROEK

6059 81 DAMES WERKBROEK

75


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELL JACK

6032 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Met verhoogde zichtbaarheid. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en lus voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 6030 81

Vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 6031 81

Vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Gebreide manchetten. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 76


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

6030 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 6021 81

Vlamvertragende werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt DAMES WERKBROEK 6028 81

Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 6051 81

Vlamvertragende werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt DAMES WERKBROEK 6058 81

Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 77


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK

6035 81

Vlamvertragend werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij.

6020 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt 78

6050 81

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

6035 81 03

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK 6029 81

Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKBROEK 6059 81

Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

79


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

6040 81

Vlamvertragende tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK 6041 81

Vlamvertragende tuinbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Reflectie op de pijpen. Geheel metaalvrij. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

80


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL 6019 81

Vlamvertragende Hi-Vis overall in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Mouwzak met klep. Verstelbare manchetten. Steekzak met extra insteek. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Rits in de pijpen vanaf de knie tot onderaan. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

OVERALL

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Steekzak met extra insteek. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Steekzak met extra insteek. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Reflectie op de schouders, mouwen en pijpen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6010 81

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

6011 81

XS-5XL, M-4XL Lengtemaat 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 81


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, transport ongevallen. Non-Metal: Explosie, chemicaliënspatten

TERA TX ARC 2

>> Speciaal ontwikkeld voor werk dat IEC 61482-2 klasse 2 vereist >> Gevoerd op die plaatsen die het meest aan een vlamboog worden blootgesteld >> Lichtgewicht, duurzaam en inherent vlamvertragend buitendoek Tera TX Arc 2 is een lichtgewicht 2-lagen systeem met een hoge mate van bescherming. Het lichte en duurzame Tera TX met rip stop functionaliteit biedt hoog comfort in een modern ontwerp en gecombineerd met de zachte voering, is de kleding genormeerd conform vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Tera TX is ontwikkeld in samenspraak met markt leidende elektriciteitsen nutsbedrijven in Europa en de kleding heeft daardoor de functionaliteit en kwaliteit die de drager wenst. Deze collectie is optimaal voor iedereen die werkzaam is in de distributie of productie van elektriciteit of elektrische installaties met een vereist beschermingsniveau van IEC 61482-2 klasse 2 (7 kA).

Voor een hogere beschermingsgraad tegen een vlamboog, is het werkjack voorzien van een voering.

De voering is lichtgewicht en in dezelfde zachte kwaliteit van onze meeste inherent vlamvertragende overhemden.

Het buitendoek is Tera TX; inherent vlamvertragend; een licht en zeer comfortabel doek met een hoge duurzaamheid.

FLAME

RETAR

DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

DANT

Rating: 9,5

DANT

LOI:

RETAR

RETAR

cal/cm²

29,8%

FLAME

FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

De grijs gearceerde delen op de tekening laten zien waar het kledingstuk gevoerd is.

82 Arc Rating: 9,5

DANT

cal/cm²

RETAR

LOI:

FLAME

29,8%


00

TERA TX NON METAL ARC 2

Detailinformatie op de aangegeven pagina.

78

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN FLAME

cal/cm²

FR

xx,x%

FLA ME DANT

LOI:

x,x

cal/cm²

x,x

xx,x% LOI: cal/cm²

Rating: Arc

RETAR

Rating:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

FLAME

WORKWEAR TRANEMO Arc

RETAR

FLA ME DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; WORKWEAR

T

78

TRANEMO

76

ATP

FR

FLA

Arc

Arc

RETAR Rating:

Rating:

cal/cm²

cal/cm²

FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

WORKWEAR

xx,x%

xx,x%

EN 1149-5

T

LOI:

LOI:

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN TRANEMO

cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

ME

DANT x,x

x,x

T RETARDAN FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

WERKJACK

WERKJACK

WERKBROEK

6083 81

6084 81

6080 81

Vlamvertragend werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragend werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

c95mt

EN 13034 type PB[6]

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

80

80

77

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATP

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

ATP

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

WERKBROEK

TUINBROEK

TUINBROEK

6081 81

6085 81

6086 81

Vlamvertragende werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Vlamvertragende tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN 13034 type PB[6]

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

83


TERA TX ARC 2

61

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK

WERKBROEK

WERKBROEK

5880 81

5881 81

5887 81

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.. Non-Metal.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

61

EN ISO 20471 CL.2

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK

WERKBROEK

WERKBROEK

5890 81

5891 81

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

5897 81

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Non-Metal.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

84

EN ISO 20471 CL.2

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


TERA TX ARC 2

60

61 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

RETARDAN

T

Arc Rating:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

WERKJACK

WERKJACK

5883 81

5884 81

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

XS-4XL 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

66

66

67

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

TUINBROEK

TUINBROEK

TUINBROEK

5885 81

5886 81

5895 81

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 85


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, vlammen en hitte, vloeibare ijzerspatten, hitte stress, transport ongevallen

CANTEX HI-VIS

>> Geschikt voor werk aan het spoor, onderhoud, elektriciteits- en energiesector >> Hoge bescherming tegen elektrische vlamboog, hoge ARC Rating >> Comfortabel, goede vochtopname en ademend

Cantex 2.0, met een Arc Rating van 15 cal/cm² (PPE 2), biedt de gebruiker een unieke bescherming tegen een elektrische vlamboog. Bovendien is men met CANTEX HI-VIS goed zichtbaar, aangezien de stofkwaliteit voldoet aan EN ISO 20471. De collectie is ontwikkeld voor hen die goed zichtbaar moeten zijn en werkzaam zijn langs het spoor en in de elektriciteit- en energiesector. Omgevingen dus waarbij men kan worden blootgesteld aan een vlamboog of waarbij statische elektriciteit moet worden vermeden.

86


ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX HI-VIS High Visibility – Goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte

5012 88 WERKJACK

5021 88 WERKBROEK

5051 88 WERKBROEK

5025 88 WERKBROEK

5002 88 TUINBROEK

5052 88 WERKBROEK

5062 88 OVERALL

ARC RATING: 11,9 cal/cm²

CANTEX HI-VIS High Visibility – Goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte

5012 88 92 WERKJACK

5021 88 92 WERKBROEK

5051 88 92 WERKBROEK

5002 88 92 TUINBROEK

5062 88 92 OVERALL

ARC RATING: 40,1 cal/cm²

CANTEX HI-VIS WINTER Wind- en waterdicht – Gevoerd – High Visibility

5000 93 WINTERJACK

5009 93 WINTERJACK MET CAPUCHON

5120 93 WINTERBROEK

87


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 5012 88

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Verdekte rits en drukknopen aan de voorzijde. Pennenzak op de rechterborst. Verdekte gereedschapshouder aan de linkerzijde. Dubbele Napoleon zakken met rits en verdekte sleutelring. Zijzakken met klep. Verlengd rugpand. Verstelbare tailleband en boorden. Ruim rugpand voor extra bewegingsruimte. *Kleur 92 wordt geproduceerd in kwaliteit 880 en 882 en voldoet aan Arc Rating: 11,9 cal/cm². Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt Kleur: Materiaal:

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

92 geel/grijs 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

5051 88

5021 88

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Twee steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak. Beenvak met klep en telefoonzak. Knievakken voor kniekussens. *Kleur 92 wordt geproduceerd in kwaliteit 880 en 882 en voldoet aan Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Vlamvertragende multifunctionele Hi-Vis werkbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Gereedschapszakken met spijkerzakken. Ruime voorzakken. Sleutelring. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak en liniaalzak. Hoogte verstelbare knievakken. Hamerlussen. *Kleur 92 wordt geproduceerd in kwaliteit 880 en 882 en voldoet aan Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Kleur: Materiaal:

92 geel/grijs 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Kleur: Materiaal:

92 geel/grijs 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95mt 88

c95mt


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

TRANEMO SKINSAFE™

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5012 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 5052 88

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Twee steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak. Beenvak met klep en telefoonzak. Knievakken voor kniekussens. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 5025 88

Vlamvertragende multifunctionele Hi-Vis werkbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Spijkerzakken. Twee achterzakken. Twee beenzakken, met telefoonvak en duimstokzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlus. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

89


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

5062 88

5002 88

Vlamvertragende Hi-Vis overall met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden en ritssluiting. Borstzakken met klep. Sleutelring. Steekzak met extra insteek. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. *Kleur 92 wordt geproduceerd in kwaliteit 880 en 882 en voldoet aan Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Cargozakken met telefoonzak. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *Kleur 92 wordt geproduceerd in kwaliteit 880 en 882 en voldoet aan Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Kleur: Materiaal:

92 geel/grijs 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

90

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Kleur: Materiaal:

92 geel/grijs 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5000+5120)

WINTERJACK 5000 93

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Lus voor spreeksleutel. Verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Verticale steekzakken met fleece voering en klep. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Fleece in de kraag. Twee binnenzakken. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5009+5120)

WINTERJACK MET CAPUCHON 5009 93

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met getapete naden en gewatteerde voering en voorzien van afneembare capuchon. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare en verstelbare capuchon. Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Lus voor spreeksleutel. Verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Verticale steekzakken met fleece voering en klep. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Fleece in de kraag. Twee binnenzakken. *De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.1

*EN 342 (5120+5000, 5009, 5118 or 5119)

WINTERBROEK 5120 93

Vlamvertragende Hi-Vis winterbroek met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Hoog achterpand voor extra bescherming. Lussen in de taille. Zijzakken, voor - en achterzakken met klep. Knievakken aan de binnenzijde. Liniaalzak. Tweewegrits in de pijpen. Verstelbare banden met fix-lock sluiting. Sneeuwstopper in de pijpen. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

91


RISICO INVENTARISATIE: Gesmolten ijzer, vlammen en hitte, hitte stress, transport binnen, vlamboog, kleine lasspatten

CANTEX 57

92


CANTEX 57

>> De beste collectie voor het werk met gesmolten ijzer >> Hoge beschermingsgraad tegen convectiehitte en stralingswarmte >> Verhoogde zichtbaarheid met reflectie en fluorescerende details CANTEX 57 is een collectie inherent vlamvertragende kleding voor de metaalindustrie met de hoogste mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer, E3. De collectie biedt een goede bescherming tegen de gevaren van een elektrische vlamboog en is gecertificeerd voor de lasnormering. Bovendien biedt de kleding extra zichtbaarheid door de High Visibility details en de reflectiestriping. De collectie bevat ook diverse damesmodellen.

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57

5736 88 WERKJACK

5760 88 GEREEDSCHAPSVEST

5726 88 WERKBROEK

5706 88 MOUWLOZE OVERALL

5742 88 TUINBROEK

5716 88 OVERALL

5700 88 WINTERJACK

5751 88 WERKBROEK

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57 - DAMES Damesmaten - Geschikt voor werk met gesmolten metalen – Verhoogde zichtbaarheid

5709 88 DAMES WINTERJACK

5739 88 DAMES WERKJACK

5727 88 DAMES WERKBROEK

93


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

GEREEDSCHAPSVEST

5736 88

5760 88

Vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels en verlengd ruggedeelte. Verdekte tweeweg ritssluiting met drukknopen voorzijde. Opstaande boord. Twee borstzakken met ritssluiting. Twee ruime verdekte steekzakken. Binnenzak. Tunnelkoord in taille. Reflecterende strepen rond de mouwen, op schouders en aan rugzijde.

Vlamvertragend multifunctioneel gereedschapsvest met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrasterende naden. Verdekte ritssluiting. Twee borstzakken met vele aparte vakken. Vier spijkerzakken voor kleine onderdelen. Twee hamerlussen. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

XS-3XL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL 5716 88

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels en verdekte drukknoop- en ritssluiting. Grote rugplooien voor extra comfort. Twee borstzakken met ritssluiting. Twee verdekte steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak rechts. Knievakken voor kniekussens. Reflecterende striping rond de pijpen, mouwen en op de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

94


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5736 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WINTERJACK 5700 88

Vlamvertragend winterjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Verdekte rits en drukknopen aan voorzijde. Borstzakken met klep en verdekte sleutelring. Verticale borstzak met rits. Steekzakken met klep en fleecevoering. Tunnelkoord in de taille. Achterzak met klep. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Binnenzak. Reflectiestrepen rond de mouwen, op de rug en voorzijde. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

5726 88

5751 88

Vlamvertragende werkbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Twee steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak rechts. Beenzak met klep links. Knievakken voor kniekussens.

Vlamvertragende multifunctionele werkbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrasterende naden. Spijkerzakken voor kleine onderdelen. Twee achterzakken. Twee beenzakken, met telefoonvak en duimstokzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlus.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 95


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 (E3)* F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

ARC RATING

5930 92 03

5742 88 94

29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

MOUWLOZE OVERALL

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

5706 88

5742 88

Vlamvertragende mouwloze overall met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels. Verdekte tweeweg ritssluiting voorzijde. Duimstokzak. Beenzak met klep. Twee borstzakken. Twee achterzakken met klep. Elastiek aan de achterzijde. Knievakken voor kniekussens. Reflecterende strepen rond de pijpen en aan rugzijde. *Gecombineerd met jack 5736 voldoet dit model aan klasse EN ISO 11612 E3.

Vlamvertragende tuinbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Cargozakken met telefoonzak. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL, M-XL Lengtemaat 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

96

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5779 91 94

5739 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAMES WINTERJACK 5709 88

Vlamvertragend dames winterjack met verhoogde zichtbaarheid, licht getailleerd. Biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Verdekte rits- en drukknoopsluiting voorzijde. Gasdetector lussen. Borstzakken met rits en sleutelring aan de binnenzijde. Steekzakken met klep en fleecevoering. Tunnelkoord in de taille. Achterzak met klep. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Binnenzak. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

DAMES WERKJACK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragend dames werkjack met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels en raglan mouwen. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Twee verticale ritszakken op de borst. Verdekte sleutelring. Ruime zijzakken met klep. Binnenzak. Drukknoopsluiting mouwen. Reflectiestrepen rond mouwen, over de schouders en aan de achterzijde.

Vlamvertragende dames werkbroek met verhoogde zichtbaarheid. Biedt goede bescherming tegen diverse gesmolten metalen en de hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten ijzer. Contrast stiksels. Twee steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak rechts. Beenzak met klep links en telefoonvak. Knievakken voor kniekussens. Reflecterende striping rond de pijpen.

5739 88

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames XS-XXL 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

5727 88

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-46 94 geel/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 97


RISICO INVENTARISATIE: Gesmolten ijzer, vlamboog, vlammen en hitte, hitte stress, kleine lasspatten

CANTEX 54

>> Functionele kleding voor elektriciteit, onderhoud en metaalindustrie >> Hoge beschermingsgraad tegen convectiehitte en stralingswarmte

De CANTEX 54 kleding is standaard uitgevoerd met tal van zakken en praktische details, geschikt voor hen die werken in de elektriciteitssector of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de industrie. De kleding is ook geschikt in omgevingen waar statische elektriciteit moet worden vermeden.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TUINBROEK

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

5402 88

5461 88

Vlamvertragende tuinbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting en elastiek aan de achterzijde. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Cargozakken met telefoonzak. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende overall met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrast stiksels. Jeans- en drukknoopsluiting aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Ruime verticale zak met rits. Steekzak met extra insteek. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Verstelbare tailleband. Ruim rugpand voor extra bewegingsruimte.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 98

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt


CANTEX 54

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

GEREEDSCHAPSVEST

5419 88

5430 88

Vlamvertragend werkjack met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Verdekte ritssluiting. Twee borstzakken met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met ritssluiting. Twee steekzakken. Twee ruime binnenzakken. Twee mouwzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Verlengd rugpand.

Vlamvertragend multifunctioneel gereedschapsvest met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Verdekte ritssluiting. Twee borstzakken met vele aparte vakken. Vier spijkerzakken voor kleine onderdelen. Twee hamerlussen. *Om te voldoen aan de vereisten van de normering, moet de bodywarmer worden gedragen in combinatie met een kledingstuk met lange mouwen met dezelfde normering.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

XS-3XL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK

5451 88

5421 88

Vlamvertragende werkbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Twee steekzakken. Twee achterzakken met klep. Duimstokzak. Beenvak met klep en telefoonzak. Knievakken voor kniekussens.

Vlamvertragende multifunctionele werkbroek met een hoge arc rating van 15,0 cal/cm². Biedt goede bescherming tegen convectiehitte en stralingswarmte. Contrasterende naden. Spijkerzakken. Twee achterzakken. Twee beenzakken, met telefoonvak en duimstokzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlus.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt 99


RISICO INVENTARISATIE: Lasspatten, vlammen en hitte, hitte stress, transport binnen

OUTBACK HEAVY WELDING

>> Laskleding voor zware laswerkzaamheden, met extreem lange levensduur >> Zacht en comfortabel >> Verhoogde zichtbaarheid

Een generatie klasse 2 laskleding met een ongeëvenaarde combinatie van duurzaamheid en comfort, gebaseerd op een inherente vezelmix. U hoeft geen kleding te dragen die te warm, te stug of te zwaar is, of kleding die niet bestand is tegen de hoeveelheid lasspatten. De duurzaamheid is extreem hoog en het ontwerp maakt de kleding ademend en goed draagbaar. Een lange levensduur maakt Outback een slimme investering en de verhoogde zichtbaarheid voegt extra bescherming toe. We denken dat dit het eerste laskleding stuk is, dat u werkelijk graag draagt!

OUTBACK HEAVY WELDING Laskleding – Zacht en comfortabel – Verhoogde zichtbaarheid – Lange levensduur

5535 86 LASJACK

5522 86 LASBROEK

5550 86 LASBROEK

5540 86 LAS TUINBROEK

5512 86 LASOVERALL

LAS ACCESSOIRES Extra bescherming tegen lassen

100

5572 19 LAS BEENBEDEKKING

5573 80 LAS PONCHO

5576 19 LASSCHORT MET KRAAG

5575 19 LASSCHORT

5577 19 ARMPROTECTIE

5578 19 LAS BALACLAVA

9142 88 LAS CAP


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Outback HW

5920 92 03

5535 86 67

Radiant Heat

Radiant Heat

C1

C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s

SUPERIEURE BESCHERMING, LEVENSDUUR EN COMFORT Bij laswerkzaamheden ontstaat veel UV en stralingswarmte. Daarvoor heeft Tranemo bedekte ventilatie openingen in de kleding gecreëerd, ter verhoging van het draagcomfort en vermindering van de hitte stress. De stof Outback HW is ook getest op de UV normering EN 410 die de bescherming berekent tegen UV-A, UV-B en UV-C en de maximale draagtijd weergeeft voor de verschillende lastechnieken. De test laat zien dat de Outback kleding met elke vorm van lassen meer dan 8 uur kan worden gedragen, waarbij de drager de gehele tijd tegen de UV-straling beschermd blijft. Lastechniek Maximale draagtijd (u)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

TIG (CrNi) 44,12

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG met puls (Al) 40,68

MIG zo. puls (Al) 17,39

Elektrode (St:37) 18,56

EN 13034 type PB[6]

LASJACK 5535 86

Vlamvertragend lasjack in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede las- en beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Ergonomisch voorgevormde mouwen die voorkomen dat metaalspatten in de kreuk van de mouw achterblijven. Verdekte ritssluiting en drukknoopsluiting. Hoge kraag voor extra bescherming, die verstelbaar is in de breedte. Borstzakken met klep. Steekzakken met klep. Binnenzak. Verstelbare taille en manchetten. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Ventilatie openingen bij de oksel. Verlengd rugpand met ventilatie openingen en reflectie striping voor extra zichtbaarheid. Fluorescerende piping op de borst en rugzijde. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

LASBROEK 5550 86

Vlamvertragende lasbroek in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede las- en beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Cargozakken met klep. Voorgevormde knieën met knievakken in verschillende hoogtes aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Fluorescerende stof onderaan de pijpen. Sterke slijtvaste stof onderaan de broek. *Om te voldoen aan de vereisten van EN ISO 11611 en EN 13034 moet de opening van de spijkerzakken tijdens het lassen zijn bedekt door het jack 5535. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

101


OUTBACK HEAVY WELDING

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

LASBROEK 5522 86

Vlamvertragende lasbroek in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede lasen beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Steekzakken. Cargozakken met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achterzakken met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Fluorescerende stof onderaan de pijpen. Sterke slijtvaste stof onderaan de broek. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

LAS TUINBROEK

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

LASOVERALL

5540 86

5512 86

Vlamvertragende las tuinbroek in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede las- en beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Bovenbeen zak met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Fluorescerende stof onderaan de pijpen. Sterke slijtvaste stof onderaan de tuinbroek. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende lasoverall in een bijzonder comfortabele stof met extreem goede lasen beschermende eigenschappen tegen stralingswarmte en metaalspatten. Ergonomisch voorgevormde mouwen die voorkomen dat metaalspatten in de kreuk van de mouw achterblijven. Verdekte tweeweg ritssluiting en drukknoopsluiting. Hoge kraag voor extra bescherming, die verstelbaar is in de breedte. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Ventilatie openingen bij de oksel. Steekzakken met toegang. Verstelbare elastische tailleband. Reflectie striping voor extra zichtbaarheid en ventilatie openingen op de rug. Achterzakken met klep. Cargozak met klep. Liniaalzak met verstelbare opening. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Verstelbare manchetten. Fluorescerende stof onderaan de pijpen en piping op de borst en rug. Sterke slijtvaste stof onderaan de overall.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 102

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 67 antra 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerend, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

102


LAS ACCESSOIRES

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11612 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

LASSCHORT MET KRAAG

LAS BEENBEDEKKING

LAS PONCHO 5573 80

5576 19

Vlamvertragende las beenbedekking in een bijzonder lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming bij laswerkzaamheden. De beenbedekking kan eenvoudig worden bevestigd op de eigen vlamvertragende riem en kan in hoogte worden versteld. Rubberen versterking op de knieën.

Vlamvertragende lasponcho met kraag in een bijzonder duurzame zware stof die uitstekende bescherming biedt tegen diverse soorten metaalspatten. Verstelbare tailleband met drukknopen. Verstelbare achterzijde in een zachte stof, welke kan worden opgerold en bevestigd om de temperatuur te reguleren. Hoge kraag die prima combineert met de vlamvertragende nek/hals bescherming model 5999 voor een juiste bescherming en comfort. De poncho kan op de juiste lengte worden gesneden.

Vlamvertragende lasschort met kraag in een bijzonder lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming bij laswerkzaamheden. Verstelbare kraag om de hals te beschermen en te voorkomen dat lasspatten binnenin de schort komen. Koord voor rond de taille. Lengte vanaf de nek: 74 cm.

5572 19

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

LASSCHORT

ARMPROTECTIE

Vlamvertragend lasschort in een bijzonder lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming bij laswerkzaamheden. Koord voor rond de taille. Lengte: 55 cm.

Vlamvertragende armprotectie in een lichte en comfortabele stof met extreem goede bescherming tegen lassen. Verstelbaar elastisch bovenaan. Elastisch onderaan. Lengte 52 cm.

5575 19

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

5577 19

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 67 antra 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

EN ISO 11611 Accessory

LAS BALACLAVA

LAS CAP

5578 19

9142 88

Vlamvertragende las balaclava in geweven doek, te dragen onder een las helm. Extra bescherming over de schouders. Koord om de wijdte rondom het gezicht aan te passen.

Vlamvertragende las cap. Elastische achterzijde.

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 64 donkergrijs 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 103


RISICO INVENTARISATIE: Gesmolten aluminium, gesmolten ijzer, vlammen en hitte, hitte stress, transport binnen

MAGMA

>> Inherent vlamvertragend doek – op wol gebaseerd – voor werk met gesmolten metalen >> Hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium en ijzer >> Ook beschikbaar in dames maten

Magma is ontwikkeld om weerstand te bieden tegen spatten van gesmolten ijzer, staal, aluminium en andere metalen. De collectie is ontworpen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan het werken met primair aluminium en is genormeerd conform de hoogste bescherming tegen aluminium (D3) en ijzer (E3). Magma heeft extra versterking op specifieke kwetsbare plaatsen en kent een hoge bescherming tegen stralingswarmte. De verhoogde zichtbaarheid biedt extra bescherming tegen ongelukken in een industriële werkomgeving. Alles voor een veilige werkplek. Neemt u - voor het beste resultaat bij wassen – contact op met Tranemo.

MAGMA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium en ijzer - Verhoogde zichtbaarheid

5632 87 WERKJAS LANG

5636 87 WERKJACK

5674 87 OVERHEMD

MAGMA - DAMES

5625 87 WERKBROEK

5626 87 WERKBROEK

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Damesmaten - Hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium en ijzer - Verhoogde zichtbaarheid

5639 87 DAMES WERKJACK

104

5628 87 DAMES WERKBROEK

5629 87 DAMES WERKBROEK


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

DAMES WERKJACK 5639 87

Vlamvertragend dames werkjack in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Hoge kraag en verlengd rugpand voor extra bescherming. Borstzakken met klep, verdekte sleutelring onder rechterklep. Lus voor pen/gereedschap. Ruime steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. Reflectie op de mouwen en over de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende dames werkbroek in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Reflectie op de pijpen.

Vlamvertragende dames werkbroek van een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Met schoenbescherming en sterke protectie aan de onderzijde van de pijpen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Verstevigde liniaalzak met klep. Reflectie aan de achterzijde van de pijpen.

5628 87

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5629 87

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 105


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6315 90 07

5636 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

WERKJACK 5636 87

Vlamvertragend werkjack in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Hoge kraag en verlengd rugpand voor extra bescherming. Borstzakken met klep, verdekte sleutelring onder rechterklep. Lus voor pen/gereedschap. Ruime steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. Reflectie op de mouwen en over de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

WERKJAS LANG 5632 87

Vlamvertragende lange non-metal werkjas, geschikt om over een werkjack te dragen. In een comfortabel doek met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere vloeibare metalen. Verlengde voorzijde voor extra bescherming. Verstelbare manchetten met drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

106


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6312 90 07

5625 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

OVERHEMD 5674 87

Vlamvertragend overhemd in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte dubbele drukknopenrij. Borstzakken met klep. Ventilatie openingen op de rug. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryoliet, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende werkbroek in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Reflectie op de pijpen.

Vlamvertragende werkbroek van een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Met schoenbescherming en sterke protectie aan de onderzijde van de pijpen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Verstevigde liniaalzak met klep. Reflectie aan de achterzijde van de pijpen.

5625 87

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5626 87

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, LOI: 25,9% 874: Fluorescerend, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryoliet, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 107


NEW

RISICO INVENTARISATIE: Kleine spatten vloeibaar metaal, chemicaliën spatten

APEX

>> Aramide met een hoge degradatie temperatuur >> Goede weerstand tegen veel soorten chemische spatten >> Het doek is ‘dope-dyed’ waardoor de kleur stand houdt, ook na veel industriële wasbeurten

APEX is een aanvulling op de Tranemo FR range die enkele lastige problemen qua bescherming kan oplossen. Het materiaal is een 300 g/m² dope-dyed aramide, aan de voorzijde voorzien van een extra laag vlamvertragend materiaal. Het beschermingsniveau is bijzonder hoog en het doek voldoet qua EN 13034 normering niet alleen aan zuur en alkaline, maar is ook getest op aromatische koolwaterstoffen en alcohol. De broek die zowel in een heren- als damesmaat verkrijgbaar is, kan worden besteld met extra verstevigingen tegen spatten aan de voorkant. Uiteraard is de collectie voorzien van extra zichtbaarheid. APEX is een probleemoplosser voor veel werksituaties waarbij het moeilijk was om de juiste kleding te vinden bij chemische spatten, zonder helemaal in een chemisch pak te moeten werken. Omdat er geen doek beschikbaar is waar zink afloopt, wordt APEX ook gebruikt bij het werk met gesmolten zink, omdat de degradatie temperatuur in het doek hoger is dan het smeltpunt van zink. Het zink loopt er niet van af, maar veroorzaakt geen gaten in de kleding, en het metaal wordt zo snel mogelijk na spatten mechanisch verwijderd om te voorkomen dat het verbrandt.

108


APEX

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6630 83 WERKJACK

NEW

6620 83 WERKBROEK

NEW

6621 83 WERKBROEK

APEX - DAMES

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6627 83 DAMES WERKBROEK

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

6623 83 WERKBROEK

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

NEW

6628 83 DAMES WERKBROEK

6629 83 DAMES WERKBROEK

EN 13034 type PB[6]

WERKJACK 6630 83

Vlamvertragend werkjack met extra Hi-Vis versteviging op de schouders voor verhoging bescherming tegen hitte. Het werkjack is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Verdekte sluiting voorzijde met drukknopen en jeansknoop. Borstzakken met klep. Steekzakken met klep. Drie binnenzakken. Verstelbare manchetten. Contrasterende naden. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerend, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

109


APEX

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK 6620 83

Vlamvertragende werkbroek met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden.

NEW

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 03 marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

WERKBROEK

WERKBROEK

Vlamvertragende werkbroek met extra zichtbaarheid. Met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden.

Vlamvertragende werkbroek met schoen bescherming, extra zichtbaarheid en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Extra verstevigend materiaal voorzijde broek onderaan. Contrasterende naden.

6621 83

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerend, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 110

6623 83

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

DAMES WERKBROEK 6629 83

Vlamvertragende dames werkbroek met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 03 marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAMES WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Vlamvertragende dames werkbroek met schoen bescherming, extra zichtbaarheid en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Extra verstevigend materiaal voorzijde broek onderaan. Contrasterende naden.

Vlamvertragende dames werkbroek met extra zichtbaarheid. Met naar achteren lopende zijnaden en dubbel laags aan de voorzijde voor extra bescherming tegen hitte. De broek is gemaakt in een sterk en soepel satijn, specifiek ontwikkeld voor werkzaamheden met zink en chemicaliën. Steekzakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Contrasterende naden.

6627 83

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Verstevigende stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

6628 83

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerend, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 111


RISICO INVENTARISATIE: Vlamboog, explosie, transport ongevallen (Aramide Hi-Vis)

ARAMIDE

>> Ideaal voor onderhoud en werkzaamheden met een hoog risico op een elektrische vlamboog >> De meest lichtgewichte en dunne collectie binnen het vlamvertragende assortiment >> Uitstekende vlamvertragende eigenschappen, hoge duurzaamheid en lange levensduur >> Zeer goed industrieel wasbaar

Duurzame vlamvertragende kleding in inherent Aramide doek. De lichte en comfortabele ARAMIDE collectie is bij uitstek geschikt voor werksituaties waarbij men in hoge mate wordt blootgesteld aan het risico op een elektrische vlamboog. Voor het bereiken van een optimaal resultaat is de kleding samen met vooraanstaande bedrijven in de energiesector ontwikkeld. De kleding is zeer goed industrieel wasbaar; het garen is in geverfd, wat leidt tot hoge kleurvastheid gedurende de gehele levensduur van het kledingstuk.

112


ARAMIDE

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Lichtgewicht en comfortabel – Uitstekende vlamvertragende eigenschappen – Duurzaam

5330 84 WERKJACK

5341 84 TUINBROEK

5320 84 WERKBROEK

5349 84 TUINBROEK

5350 84 WERKBROEK

5319 84 OVERALL

5310 84 OVERALL

ARAMIDE HI-VIS

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Lichtgewicht en duurzaam – Uitstekende vlamvertragende eigenschappen – Duurzaam – High Visibility

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 WERKJACK

5329 84 WERKBROEK

5359 84 WERKBROEK

5344 84 TUINBROEK

5346 84 TUINBROEK

113


ARAMIDE HI-VIS

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2*

WERKJACK 5339 84

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. Verdekte ritssluiting aan de voorzijde met drukknopen. Pennenlus aan de rechterborst. Verdekte gereedschapshouder aan de linkerzijde. Dubbele verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Zijzakken met klep. Twee grote binnenzakken. Mouwzak met klep. Verlengd rugpand. Verstelbare tailleband en manchetten. Extra rugplooien voor meer bewegingsruimte. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK

5329 84

5359 84

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. Grote zakken voor. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak en liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlussen.

Vlamvertragende Hi-Vis multifunctionele werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Grote zakken voor. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak en liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlussen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt 114

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMIDE HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TUINBROEK

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TUINBROEK

5344 84

5346 84

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels en rits aan de voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Verdekte sleutelring. Zijzakken. Knievakken voor kniekussens. Dubbele cargozakken met telefoonzak en liniaalzak. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Rits voorzijde en contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, één met klep. Verdekte sleutelring. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Zijzakken. Knievakken voor kniekussens. Dubbele cargozakken met mobiele telefoonvak en liniaalzak. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

OVERALL 5319 84

Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Hi-Vis elementen aan de pijpen. Verdekte tweeweg ritssluiting voorzijde en contrast stiksels. Borstzakken met klep, de linker met verdekte sleutelring. Lange verticale borstzak met rits op linkerborst. Beenzakken voor met klep. Mouwzak met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Achterzakken. Liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Tweeweg rits in de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 96 rood/marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerend, Aramide HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

115


ARAMIDE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

WERKJACK 5330 84

Vlamvertragend werkjack in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrast stiksels. Verdekte ritssluiting aan de voorzijde met drukknopen. Pennenlus aan de rechterborst. Dubbele verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Zijzakken met klep. Twee grote binnenzakken. Mouwzak met klep. Verlengd rugpand. Verstelbare tailleband en manchetten. Extra rugplooien voor meer bewegingsruimte. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

WERKBROEK

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

WERKBROEK

5320 84

5350 84

Vlamvertragende werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrasterende naden. Twee achterzakken. Twee beenzakken, met telefoonvak en duimstokzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlus.

Vlamvertragende multifunctionele werkbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrasterende naden. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Twee achterzakken. Twee beenzakken, met telefoonvak en duimstokzak. Knievakken voor kniekussens. Hamerlus.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 116

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMIDE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

TUINBROEK

TUINBROEK 5341 84

5349 84

Vlamvertragende tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Contrasterende naden en ritssluiting. Bretels met verdekte stabiele fix-lock sluiting. Twee borstzakken, één met klep. Verdekte sleutelring. Twee steekzakken. Knievakken voor kniekussens. Twee beenzakken met telefoonvak en duimstokzak. Twee achterzakken. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende tuinbroek in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Rits voorzijde en contrast stiksels. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, één met klep. Verdekte sleutelring. HTFR-Dobby gevoerde gereedschapszakken met spijkervakken. Zijzakken. Knievakken voor kniekussens. Dubbele cargozakken met mobiele telefoonvak en liniaalzak. Achterzakken. Verstelbare tailleband. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN 1149-5

OVERALL

5310 84

Vlamvertragende overall in een uitermate duurzaam en lichtgewicht doek met goede vlamvertragende eigenschappen. Verdekte tweeweg ritssluiting voorzijde en contrast stiksels. Borstzakken met klep, de linker met verdekte sleutelring. Lange verticale borstzak met rits op linkerborst. Beenzakken voor met klep. Mouwzak met klep. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Achterzakken. Liniaalzak. Knievakken voor kniekussens. Tweeweg rits in de pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine 845: Aramide 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

117


RISICO INVENTARISATIE: Transport ongevallen, vlamboog, vlammen en hitte

ZENITH

>> Hoog beschermingsniveau bij onderhoud en infrastructuur met het risico op een elektrische vlamboog >> Zeer comfortabel - zachte binnenzijde >> Ook beschikbaar in dames maten en windbreaker

ZENITH is ontwikkeld om zichtbaar te zijn langs het spoor, waarbij het risico bestaat van een hoog voltage als ook rondom het werk met metaal. De oranje kleur is gecertificeerd conform EN ISO 20471 en wordt gewaardeerd door de hoge zichtbaarheid in geval van sneeuw, maar is ook zeer geschikt voor andere industrieĂŤn waarbij vlamvertragend High Visibility oranje vereist is. ZENITH is metaalvrij, biedt bescherming tegen vlamboog ongevallen en de kleding heeft alle functionaliteit voor het opbergen van gereedschappen en toebehoren. Samen met de Tranemo lasaccessoires is de collectie ook geschikt voor snij- en laswerkzaamheden.

118


ZENITH High Visibility – Goede bescherming bij hoog voltage en onderhoud

NEW

5231 84 WERKJACK

NEW

5233 95 SOFTSHELL JACK

5236 82 WINTERJACK

5222 84 WERKBROEK

5223 84 WERKBROEK WINDBREAKER

5252 84 WERKBROEK

5242 84 TUINBROEK

5249 84 TUINBROEK

5212 84 OVERALL

5239 82 WINTERJACK MET CAPUCHON

5253 84 WERKBROEK WINDBREAKER

9062 84 PORTOFOONZAK

ZENITH DAMES Dames maten - High Visibility – Goede bescherming bij hoog voltage en onderhoud

5238 84 DAMES WERKJACK

5227 84 DAMES WERKBROEK

5228 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

5257 84 DAMES WERKBROEK

5258 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER

119


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

DAMES WERKJACK 5238 84

Vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Contrast stiksels. Verdekte ritssluiting voorzijde met drukknopen. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Mouwzak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak en documentzak aan de binnenzijde. Verstelbare tailleband en manchetten. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames XS-XXL 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAMES WERKBROEK

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAMES WERKBROEK

5227 84

5257 84

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby.

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA.

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 120

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER 5228 84

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAMES WERKBROEK WINDBREAKER 5258 84

Vlamvertragende Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken. Winddichte PU gelamineerde jersey voering. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

PORTOFOONZAK

9062 84

Portofoonzak, te bevestigen aan knopen. Kan worden toegepast op 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 en 5249 84. Afmeting ong. 8x15x4 cm. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 50 oranje 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

121


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

WERKJACK

5231 84

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verticale borstzakken met rits. Steekzakken. Arm zak met klep en verdekte sleutelring en lus voor ID-houder. Telefoonzak aan de binnenzijde. Binnenzakken /document zakken. Verstelbare tailleband en manchetten. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

WERKBROEK

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

WERKBROEK

5222 84

5252 84

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met spijkerzakken in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 122

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TUINBROEK

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TUINBROEK

5242 84

5249 84

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Rits voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare tailleband. Steekzakken. Rechts cargozak met gereedschapszak en liniaalzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak. Achterzakken met klep. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Vlamvertragende Hi-Vis tuinbroek in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Rits voorzijde. Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzakken, waarvan één met klep. Binnenzak. Verstelbare tailleband. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Rechts cargozak met gereedschapszak en liniaalzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak. Achterzakken met klep. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

Maten: Kleur: Materiaal:

c95nt

44-64, 146-156, 96-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

OVERALL 5212 84

Vlamvertragende Hi-Vis overall in een comfortabel en sterk doek met goede kleurvastheid. Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verticale borstzak links met rits. Rechter borstzak met klep. Arm zak met klep en verdekte sleutelring en lus voor ID-houder. Verstelbare tailleband en grote rug plooien voor extra bewegingsruimte. Verstelbare manchetten. Steekzakken met extra insteek. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Cargo zak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring en telefoonzak. Achterzakken met klep. Achter zoom in HTFR Dobby. Knopen voor bevestiging 9062 84, portofoonzak. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 123


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5239+5223)

WINTERJACK MET CAPUCHON

5239 82

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon, getapete naden en gewatteerde voering. Afneembare en verstelbare capuchon met gewatteerde voering. Verdekte rits met drukknopen voorzijde. Verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Verticale steekzakken met fleece voering en klep. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Twee binnenzakken. *De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

S-4XL 93 oranje/marine 822: Fluorescerend, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*EN 342 (5223+5236 or 5239)

WERKBROEK WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

WERKBROEK WINDBREAKER

5223 84

5253 84

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met winddichte PU gelamineerde jersey voering. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep en telefoonzak. Cargozak rechts met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5930 en 5990.

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met spijkerzakken. Winddichte PU gelamineerde jersey voering. Gereedschoudershouder in de taille. Steekzakken. Met HTFR Dobby versterkte gereedschapszakken en –lussen. Achterzakken met klep. Links cargo zak met klep en telefoonzak. Rechts cargo zak met gereedschapszakken en liniaalzak. Met HTFR Dobby voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTPA. Deze broek heeft een ingenaaide voering, de maat valt kleiner uit.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 124

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELL JACK 5233 95

Vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend. Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en lus voor telefoonsnoer. Headset houder in de kraag. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord onderzijde jack. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine 951: Fluorescerend, Windtech FR HVO, 385 g/m², wind- en waterafstotend 950: Windtech FR 340, 340 g/m², wind- en waterafstotend, LOI: 29,5% 804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5236+5223)

WINTERJACK 5236 82

Vlamvertragend Hi-Vis winterjack met verdekte ritssluiting en drukknopen aan voorzijde. Wind- en waterdicht conform EN 343. Verticale borstzakken met rits en verdekte sleutelring. Verticale zijzakken met fleece voering en klep. Windstoppers in de mouwen. Gewatteerde voering en fleece in de kraag. Twee binnenzakken. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. Maten: Kleur: Materiaal:

S-4XL 93 oranje/marine 822: Fluorescerend, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-gecoat membraan, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Voering, quilt FR, 120 g/m²

c95mt 125


RISICO INVENTARISATIE: Transport ongevallen, vlamboog, vlammen en hitte, kleine lasspatten

EDGE

>> Inherent High Visibility oranje >> Hoge beschermingsgraad bij werk langs het spoor of onderhoud met het risico op een vlamboog >> Hoog comfort met een zachte binnenzijde

EDGE is ontwikkeld om zichtbaar te zijn langs het spoor, waarbij het risico bestaat van een hoog voltage als ook rondom het werk met metaal. EDGE is metaalvrij, biedt bescherming tegen vlamboog ongevallen en is gecertificeerd volgens lasklasse 2. De kleding is geschikt voor snij- en laswerkzaamheden en is gecertificeerd conform EN ISO 20471. Het ontwerp is smal, bijvoorbeeld geen wijde zakken om te voorkomen dat men bij klimwerkzaamheden blijft haken.

126


EDGE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

WERKJACK 6131 82

Vlamvertragend Hi-Vis werkjack met een comfortabele stof aan de binnenzijde. Verlengd rugpand. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Arm ventilatie. Borstzakken met klep. Lus voor portofoon onder de rechter borstzak klep. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 50 oranje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

WERKBROEK 6121 82

Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met een comfortabele stof aan de binnenzijde. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozakken met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 50 oranje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL 6111 82

Vlamvertragende Hi-Vis overall met een comfortabele stof aan de binnenzijde. Verdekte ritssluiting voor. Arm ventilatie. Verticale borstzak links met rits. Rechter borstzak met klep en lus voor portofoon. Steekzakken met extra insteek. Cargo zakken met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Rits in de pijpen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

S-5XL, M-3XL Lengtemaat 50 oranje 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

127


VLAMVERTRAGEND

WINTER

>> Nieuwe softshell jacks in heren- en damesmodellen. >> Inherent vlamvertragende winterkleding voor verschillende temperaturen en werkintensiteit >> Hoog comfort en beschermingsniveau tegen kou en vocht

Veel werkzaamheden waarbij Vlamvertragende en Vlamboog kleding gevraagd wordt, vinden buiten plaats onder verschillende weersomstandigheden, waarbij de veiligheidskleding aan hoge eisen moet voldoen. Het moet beschermen tegen slecht weer en overige risico’s qua vlamwerendheid, en tegelijk comfortabel zitten. Tranemo heeft veel verschillende typen buiten kleding in haar assortiment, waardoor de drager in het laag-op-laag principe kan toewerken naar de beste en meest lichtgewichte bescherming. Elke vlamvertragende range heeft bijpassende winterkleding voor elke type fysieke arbeid en voor alle weersomstandigheden. De kleding kent veel praktische details en is gecertificeerd conform de meeste risico’s, inclusief regen en kou. Er zijn ook modellen beschikbaar in een damesuitvoering.

WINTER - DAMES

Detailinformatie op de aangegeven pagina

00

121 52

97

68

69

NEW

121

128

69

5258 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

5803 81 DAMES WINTERJACK TERA TX

5709 88 DAMES WINTERJACK CANTEX 57

5149 95 DAMES SOFTSHELL JACK STRETCH FR

68

5862 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5807 81 DAMES WINTERJACK MET CAPUCHON TERA TX

68

5863 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5228 84 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

69

5866 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5867 81 DAMES WERKBROEK WINDBREAKER TERA TX


WINTER 91

Detailinformatie op de aangegeven pagina 91

48

5009 93 WINTERJACK MET CAPUCHON CANTEX HI-VIS

5000 93 WINTERJACK CANTEX HI-VIS

48

48

54

5118 94 WINTERPARKA SHELL FR

125

48

5119 94 WINTERPARKA MET FIBERFUR VOERING 9128 SHELL FR 125

95

73

5700 88 WINTERJACK CANTEX 57

NEW

73

70

5239 82 WINTERJACK MET CAPUCHON ZENITH

71

5832 81 DOORWERKJAS WINDBREAKER TERA TX

5809 81 WINTERJACK MET CAPUCHON TERA TX

5800 81 WINTERJACK TERA TX 91

73

5236 82 WINTERJACK ZENITH

5233 95 SOFTSHELL JACK ZENITH

5145 95 SOFTSHELL JACK STRETCH FR

5135 94 SHELL JACK SHELL FR

124

NEW

5136 94 SHELL JACK MET FIBERFUR VOERING 9128 SHELL FR

00

5837 81 DOORWERKJAS MET CAPUCHON WINDBREAKER TERA TX

49

55

124

76

6032 95 SOFTSHELL JACK STRETCH FR

5869 81 BODYWARMER TERA TX

124

71

5253 84 WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

5120 93 WINTERBROEK CANTEX HI-VIS

70

5822 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5132 94 SHELL BROEK SHELL FR

71

5823 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5223 84 WERKBROEK WINDBREAKER ZENITH

70

5852 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

5853 81 DOORWERKBROEK WINDBREAKER TERA TX

129


Heren

Dames

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

VLAMVERTRAGEND

ONDERKLEDING >> Milieuvriendelijke onderkleding met gerecycled katoen >> Inherent vlamvertragende onderkleding voor elk klimaat type >> Brede maatvoering

Nieuw ontwikkeld Tricot met milieuvriendelijk gerecycled katoen in het kledingstuk - waardoor de hoeveelheid nieuw katoen dat moet worden verbouwd, wordt verminderd. Door katoen te gebruiken dat al in omloop is, verminderen we de impact op de hulpbronnen uit de natuur. Er is nog een bepaalde hoeveelheid nieuw katoen nodig om de sterke eigenschappen van het doek te behouden die van belang zijn voor de kwaliteit van de werkkleding. Dit zorgt voor een langere levensduur van het kledingstuk - wat ook op zijn beurt de impact op het milieu vermindert. Tranemo gebruikt daarom een mix van gerecycled katoen met nieuw katoen. De collectie onderkleding bestaat uit twee hoofd kwaliteiten, modacryl/katoen en Merino wol/viscose. De katoenen onderkleding is erg zacht, comfortabel en biedt een goede eerste beschermende laag. De Merino wol is ook zacht en comfortabel en heeft veel goede natuurlijke eigenschappen. Het werkt vuilafstotend, geeft warmte ook wanneer het vochtig wordt, neemt geen nare geurtjes op en is van nature vlamwerend. Tranemo onderkleding geeft in alle gevallen een comfortabel en veilige bescherming, vanaf de huid naar buiten. De onderkleding is een zeer belangrijk onderdeel van het Tranemo Skinsafe™ systeem.

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SPORT BH 5914 92

Vlamvertragende, zachte sport BH met 20% gerecycled katoen. Ruime, verstelbare schouderbanden voor maximale ondersteuning. Elastiek. Maten:

Kleur: Materiaal:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TANKTOP MET SPORT BH

BH

5915 92

5919 92

Vlamvertragende, zachte dames tanktop met sport BH en 20% gerecycled katoen. Iets getailleerde tanktop met sport BH aan de binnenzijde. Verstelbare schouderbanden en elastiek voor maximale ondersteuning.

Vlamvertragende BH met 20% gerecycled katoen. Brede, verstelbare schouderbanden. Sluiting aan de achterzijde.

Vlamvertragende damesslip met 20% gerecycled katoen. Met elastiek in de taille.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5917 89

Maten: Kleur: Materiaal:

130

EN ISO 14116 index 3

Dames S-XXL 03 marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, LOI: 26,0%, Arc Rating: 5,1 cal/cm² 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95mt

DAMESSLIP

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

Dames S-XXL 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot


ONDERKLEDING

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

T-SHIRT

POLOSHIRT

T-SHIRT LANGE MOUWEN

Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen. Ronde hals en korte mouwen.

Vlamvertragend poloshirt met 20% gerecycled katoen. Met rolkraag voorzien van ritssluiting en lange mouwen.

Vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen. Met ronde hals en lange mouwen.

5900 92

Maten: Kleur: Materiaal:

5940 92

5920 92

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

XXS-3XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOXERSHORT 5910 92

Vlamvertragende boxershort met 20% gerecycled katoen. Met korte pijpen. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

ONDERPANTALON

FLEECEJACK

Vlamvertragende onderpantalon met 20% gerecycled katoen. Met lange pijpen.

Vlamvertragend fleecejack met ritssluiting.

Vlamvertragende fleece onderpantalon.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5930 92

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

5980 89

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

FLEECE ONDERPANTALON 5990 89

XS-3XL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt 131


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino BX

Tera TX

6309 90 82 ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

5830 81 94

MERINO ONDERKLEDING • Bij uitstek geschikt voor buitenwerk in koude omstandigheden en wisselende intensiteit van werk • Draag de kleding als eerste beschermende laag dicht op de huid • Inherent vlamvertragend • Warm, ook als het nat wordt • Van nature vuilafstotend • Trekt geen geur aan EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SHIRT

6309 90

Vlamvertragend shirt met rolkraag in zachte Merino wol en FR viscose. Shirt met lange mouwen en rolkraag voorzien van verdekte ritssluiting. Geribde manchetten. Verlengd rugpand. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 82 zwart/grijs 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER

6330 90

Vlamvertragende sweater met verdekte ritssluiting. Twee steekzakken met klep. Geribde manchetten met duimband. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

ONDERPANTALON 6302 90

Vlamvertragende onderpantalon in zachte Merino wol en FR viscose. Elastiek in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

132

XXS-4XL 82 zwart/grijs 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6315 90 07 ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

6330 90 07 ARC RATING: 12,7 cal/cm² 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

T-SHIRT LANGE MOUWEN

POLOSHIRT

Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals en lange mouwen. Verlengd rugpand.

Vlamvertragend poloshirt lange mouwen met rolkraag voorzien van verdekte ritssluiting. Verlengd rugpand.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6315 90

TRANEMO SKINSAFE

6319 90

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOXERSHORT 6310 90

Vlamvertragende boxershort in zachte Merino wol en vlamvertragend viscose. Elastiek in de taille. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

ONDERPANTALON 6312 90

TRANEMO SKINSAFE

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% , EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating 5,5 cal/cm²

d95nt

Vlamvertragende onderpantalon. Met elastiek in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

133


VLAMVERTRAGEND

ACCESSOIRES

Heren

Dames

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

>> Brede collectie inherent vlamvertragende overhemden en sweaters >> Veel modellen in heren- en damesmaten beschikbaar >> Nieuwe vlamvertragende en Arc Flash handschoenen

De brede Tranemo collectie van overhemden, T-Shirts, poloshirts, sweaters en vesten vult werkelijk elke behoefte in die je kunt bedenken dicht op de huid, als isolerende tussenlaag of zelfs bij hogere temperaturen als buitenste laag. Het zijn bijzonder belangrijke kledingstukken binnen het Tranemo Skinsafeâ&#x201E;˘ laag-op-laagsysteem ter bescherming van de drager tegen o.a. een elektrische vlamboog, stralingswarmte of koude. Nagenoeg alle artikelen zijn ook antistatisch.

134


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5030 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER VEST 5030 89

Vlamvertragend Hi-Vis sweater vest in een zachte sweater kwaliteit; non-metal. Verdekte ritssluiting; Borstzak met rits. Steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie. *Het jack heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER 5039 89

Vlamvertragend Hi-Vis dames sweater vest in een zachte sweater kwaliteit; non-metal. Borstzak met rits. Twee steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie. *Het sweater vest heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER 6330 90

Vlamvertragende sweater met verdekte ritssluiting. Twee steekzakken met klep. Geribde manchetten met duimband. Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

135


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER

SWEATER 5270 89

5075 89

Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. Borstzak met klep, geribde manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *De sweater heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Vlamvertragende Hi-Vis sweater met korte rits aan de voorzijde. Geribde manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *De sweater heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Vlamvertragende Hi-Vis sweater met ronde hals. Gebreide manchetten en boord. Met heat seal reflectie. *De sweater heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek, gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.2.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5070 89

XXS-4XL 55 geel 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

SWEATER

XXS-4XL 50 oranje 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

XXS-4XL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATER

SWEATER

POLOSWEATER

Vlamvertragende comfortabele sweater met ronde hals en Hi-Vis accenten op de mouwen. 20% gerecycled katoen. Gebreide hals, manchetten en boord. Met heat seal reflectie. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende sweater met ronde hals en 20% gerecycled katoen. Borstzak met klep op linkerborst. Pennenlus op linkermouw. Gebreide manchetten en boord. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende polosweater in een zachte en comfortabele Cantex Terry met 20% gerecycled katoen. Met kraag en knopen. Gebreide manchetten. Geheel metaalvrij.

6375 89

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 94 geel/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt 136

5985 89

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

6371 89

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pique

Tera TX

ARC RATING

5945 89 03 ARC RATING: 6,3 cal/cm² 1

5834 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

20,9 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

T-SHIRT

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

T-SHIRT LANGE MOUWEN

PPE CATEGORY 2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

T-SHIRT

5071 89

5072 89

5271 89

Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals. Met heat seal reflectie. *Het T-shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek, gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.

Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals en lange mouwen en 20% gerecycled katoen. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met ronde hals. Met heat seal reflectie. *Het T-shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek, gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.2.

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 55 geel 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 55 geel 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

c95mt

EN 1149-5

SHIRT MET KRAAG

XXS-4XL 50 oranje 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5948 89

5905 89

POLOSHIRT KORTE MOUWEN

POLOSHIRT LANGE MOUWEN

Vlamvertragend shirt met kraag. Luchttunnel piping in Hi-Vis voor extra bescherming over schouders en mouwen. Geribde manchetten.

Vlamvertragend antistatisch poloshirt met 20% gerecycled katoen. Korte mouwen en borstzak. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend poloshirt met lange mouwen en 20% gerecycled katoen. Borstzak. Geheel metaalvrij.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Pique, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt

5945 89

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt 137


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C1

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

T-SHIRT LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAMES T-SHIRT LANGE MOUWEN

6372 89

6373 89

Vlamvertragend T-Shirt met lange mouwen en ronde hals. Hi-Vis accenten op de mouwen. 20% gerecycled katoen. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

Vlamvertragend dames T-Shirt met lange mouwen en ronde hals. Hi-Vis accentenop de schouders. 20% gerecycled katoen. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

Dames S-XXL 94 geel/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

T-SHIRT LANGE MOUWEN

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

T-SHIRT

5947 89

5907 89

Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals. Gebreide manchetten.

Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals in een zachte single jersey. Korte mouwen.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m²

c95mt 138

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAMESOVERHEMD

OVERHEMD

OVERHEMD 5770 91

5779 91

Vlamvertragend Hi-Vis overhemd. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Met heat seal reflectie. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend overhemd met Hi-Vis accenten en reflectie striping op de mouwen. Verdekte drukknoopsluiting aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend damesoverhemd, getailleerd. Hi-Vis accenten en reflectie striping op de mouwen. Verdekte drukknoopsluiting aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Geheel metaalvrij.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5073 91

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 55 geel 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

XS-4XL 92 geel/grijs, 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Dames 34-46 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

OVERHEMD

OVERHEMD

Vlamvertragend overhemd met Hi-Vis accenten op de mouwen. Met EN13034 chemicaliën- en EN ISO 11611 lasnormering. Verdekte sluiting voorzijde met plastic drukknoopsluiting. Borstzakken met klep. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend overhemd in een comfortabele stof met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. De stof heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. Verdekte dubbele drukknopenrij. Borstzakken met klep. Ventilatie openingen op de rug. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij.

5774 86

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 862: Outback 250, 250 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt

5674 87

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 94 geel/marine 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryoliet, Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

139


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

8120 91 03 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

5830 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

OVERHEMD

OVERHEMD

Vlamvertragend overhemd voor op kantoor. Licht getailleerd met marine details aan de binnenzijde van de kraag, aan voorzijde en op de manchetten. Borstzak aan de linkerzijde. Lange mouwen met verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragend overhemd. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Water- en oliewerend. Geheel metaalvrij.

6357 94

Maten: Kleur: Materiaal:

8120 91

XS-4XL 15 lichtblauw 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 02 rood, 03 marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

OVERJAS ”VISITOR”

OVERJAS

Vlamvertragende bezoekers overjas met “VISITOR” borduring op borst en rug. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Twee borstzakken en voorzakken. Binnenzak. Geheel metaalvrij.

Vlamvertragende overjas. Verdekte drukknoopsluiting voorzijde. Twee borstzakken en voorzakken. Binnenzak. Geheel metaalvrij.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

5931 91

140

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

XS-3XL 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5932 91

XS-3XL 94 geel/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt


ACCESSOIRES

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

SOKKEN

SOKKEN

9054 00

9074 00

Vlamvertragende werksokken en 20% gerecycled katoen.

Dunne vlamvertragende sokken in wol/FR viscose.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 marine 42% modacryl / 28% katoen / 22% polyamide / 6% lycra / 2% antistatisch

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

SOKKEN

Dikke vlamvertragende sokken in wol/FR viscose.

Dikke vlamvertragende wollen sokken.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9079 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 45% wol / 35% FR viscose / 15% polyamide / 3% antistatisch / 2% elastan

b93ot

VEILIGHEIDSVEST

FIBERFUR VOERING

Vlamvertragend Hi-Vis veiligheidsvest met korte mouwen. Ritssluiting. Borstzak op rechterborst.

Vlamvertragende fiberfur voering zonder mouwen. De voering kan met knopen worden bevestigd in de jacks 5118 94 en 5135 94.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

RS00 04

9128 06

XS-4XL 06 grijs 060: FR Fiberfur, 320 g/m²

c95ot

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 45% wol / 35% FR viscose / 15% polyamide / 3% antistatisch / 2% elastan

b93ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 20471 CL.3

a93ot

EN 1149-5

SOKKEN 9075 00

M-2XL 50 oranje, 55 geel 100% polyester

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 35% wol / 35% FR viscose / 25% polyamide / 3% antistatisch / 2% elastan

b93ot

c95ot

EN ISO 14116 index 1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

CAPUCHON 9065 81

Capuchon met PU gelamineerde jersey voering. Verstelbaar in wijdte en grootte. Voor artikel 5800 81, 580381, 5832 81 en 5869 81. Gecertificeerd in combinatie met artikel 5809 81 en 5837 81. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 55 geel 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Voering, jersey met PU-gecoat membraan, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 141


ACCESSOIRES

EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

BALACLAVA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

BALACLAVA

6308 90

Vlamvertragende balaclava in tricot voor bescherming van de kin, nek en een deel van het gezicht. 20% gerecycled katoen.

Vlamvertragende balaclava in tricot. De balaclava biedt goede bescherming voor de kin, de nek en het gezicht. Langere voorzijde.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

c95ot

NEK-/HALSBESCHERMING

5999 00

5995 92

Eén maat 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

EN 1149-5

Eén maat 07 zwart 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

b93nt

Vlamvertragende nek-/halsbescherming met 20% gerecycled katoen. De nek-/halsbescherming voorkomt dat gesmolten metaalspatten via de kraag binnen dringen. Het kan over het hoofd worden getrokken als een balaclava en biedt zo bescherming voor de oren en hoofdhuid tussen de helm en de kraag. Om bescherming te bieden aan de voorzijde van het gezicht, kan het aan de voorkant omhoog worden getrokken. De halsbescherming kan ook worden gedragen als een sjaal en zo bescherming bieden tegen de kou. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

MUTS

MUTS 5970 89

EN ISO 14116 index 3

FLEECEMUTS

6307 90

9043 00

Vlamvertragende Hi-Vis muts met fleecevoering.

Vlamvertragende muts.

Vlamvertragende fleecemuts.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

M, L 55 geel 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, Fluorescerend EN ISO 20471 893: Voering, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

Eén maat 07 zwart 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

b93nt

c95ot

NEW

ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²

Eén maat 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95ot

IEC 61482-1-2 (Modified for helmets) CL.2

ARC FLASH VEILIGHEIDSHELM 24

RX00 04

Helm met geïntegreerd gelaatscherm en bescherming tegen Elektrische Vlamboog De helm is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen mechanische en elektrische schokken. Het gelaatscherm beschermt tegen gevaren die kunnen optreden bij onder spanning staande installaties en kan volledig in de helm worden geschoven indien deze niet wordt gebruikt. Voldoet aan de vereisten van EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 Klasse 0 en EN 166:2001. Levensduur van de helm is 48 maanden vanaf fabricagedatum. Maten: Kleur: Materiaal:

142

Eén maat 04 wit Helm: ABS, Gelaatscherm: Polycarbonaat


ACCESSOIRES

EN ISO 14116 index 3

9055 00

9093 00

LEREN RIEM

RIEM

Vlamvertragende riem. In lengte verstelbaar. Breedte 35 mm. Maat: S=100 cm, L=120 cm, 2XL=145 cm. Geschikt bij kleding gecertificeerd conform EN ISO 11612/11611/14116. Geheel metaalvrij.

Leren riem met verdekte metalen gesp ter voorkoming van blootstelling aan metaal. Dit is een vereiste voor vlamboog kleding en werkt ook effectief in een gevoelige omgeving met risico op kras schade. Extra solide leer. Verstelbaar in lengte. 40 mm breed.

Riem van zwart leer. Lengte 55 cm. Breedte 15 mm.

RIEM

Maten: Kleur: Materiaal:

S, L, 2XL 07 zwart 58% polyester / 25% modacryl / 16% katoen / 1% antistatisch

c93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

9058 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart Overig: Leer

Eén maat 07 zwart Overig: Leer

EN ISO 14116 index 3

BRETELS 9160 81

Extra brede vlamvertragende bretels om de druk op de schouders te reduceren. Stof over de schouders, gecombineerd met elastiek aan voor- en achterzijde. In lengte verstelbaar. Past op de kleding met riemlussen voor gereedschoudershouder in de taille. De bretels kan ook op andere broeken worden gebruikt. Neemt u daarvoor contact op met Tranemo, zodat men kunnen helpen om gereedschapshouder 9050 op het betreffende artikel te bevestigen. Geheel metaalvrij. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% Elastisch gedeelte: 37% polyester / 33% modacryl / 21% katoen / 7% elastan / 2% antistatisch Overig: Leer

EN ISO 14116 index 3

BRETELS

9060 00

Vlamvertragende bretels met metalen gespen. Breedte 35 mm. In lengte verstelbaar. Geschikt bij kleding gecertificeerd conform EN ISO 11612/11611/14116. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot

c93ot

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

ARM MARKEERBAND

PORTOFOONZAK 9062 84

9119 81

Vlamvertragende arm markeerband. Te bevestigen met sterk klittenband. Elastisch gedeelte. Er is ruimte voor een heat seal logo van max. 12 cm.

Portofoonzak, te bevestigen aan knopen. Kan worden toegepast op 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 en 5249 84. Afmeting ong. 8x15x4 cm.

Vlamvertragende ID-zak. Past aan de sleutelring met kunststof drukknoop sluiting.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9105 81

Eén maat 93 oranje/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN ISO 14116, EN 1149-3

c95mt

Eén maat 50 oranje 846: Fluorescerend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

ID ZAK

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95nt 143


HANDSCHOENEN

NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN De beschermende handschoenen zijn gecertificeerd en getest volgens verschillende normen om de gebruiker te informeren over het beschermingsniveau, zodat de juiste handschoen met de juiste bescherming kan worden gekozen voor de specifieke werksituatie.

Gebruik handschoenen met Vlam- en Vlamboogbescherming correct Bij het werken met o.a. elektriciteit, energie opwekking, elektrisch onderhoud, aan het spoor en in procesindustrieën bestaat het risico van blootstelling aan een elektrische vlamboog. De Elektrische Vlamboog zorgt voor een enorme hitte straling die de huid kan verbranden. De hete lucht van de boogexplosie kan tot 10 000°C oplopen, wat een groot risico op brandwonden oplevert. De intense hitte kan de handschoen doen ontbranden, dus is het van belang dat de handschoenen beschermen tegen ontbranding en smelten. Bij het werken met elektriciteit zijn de handen een van meest blootgestelde lichaamsdelen. • • • • • • •

Gebruik de handschoenen! Handen zijn het meest blootgestelde deel van het lichaam! Gebruik droge handschoenen! Vochtige of natte handschoenen kunnen stoom veroorzaken die de bescherming aanzienlijk zal verminderen. Versleten handschoenen geven een verminderde bescherming. Gebruik schone handschoenen! De handschoenen zijn vlamvertragend, maar olie en vuil op de handschoenen kunnen nog branden. Het is een goed idee om een extra paar handschoenen mee te nemen als een paar tijdens de werkdag nat of vuil is. Gebruik de juiste maat! Goed passende handschoenen verminderen het risico van ergens achter blijven hangen tijdens het werk. Laat andere beschermende werkkleding de handschoenen bij de polsen overlappen.

EN 407 Beschermende handschoenen tegen thermische risico’s (en/of vuur)

De norm wordt gebruikt voor veiligheidshandschoenen die de handen beschermen tegen hitte en/of vlammen; vuur, contactwarmte, convectiewarmte, stralingswarmte, kleine spatten of grote hoeveelheden vloeibaar metaal. Elk getest risico geeft een resultaat onderverdeeld in verschillende niveaus en het pictogram van de norm wordt aangevuld met de voorwaarden hier onder.

Code Uitleg termen A

Brand gedrag

Hoe brandbaar is de handschoen, smelt het materiaal, hoe snel dooft de vlam? Meet de tijd van de vlam en nagloeien nadat de ontstekingsbron is verwijderd, 1-4. (niveau 3 of 4 wordt geclassificeerd als Vlamvertragend)

B

Contactwarmte

De handschoen moet isoleren tegen contactwarmte en mag niet smelten. De test meet de blootstelling aan een heet voorwerp met beperkte verhitting van de hand gedurende 15s, 1-4. (niveau 1=100°C, niveau 2=250°C, niveau 3=350°C, niveau 4=500°C)

C

Convectiewarmte

De handschoen moet isoleren tegen convectiewarmte en penetratie van hete lucht of stoom voorkomen. De test meet de tijd van schadelijk doodringen, 1-4. (4 is het hoogste niveau)

D

Stralingswarmte

De handschoen kan stralingswarmte reflecteren of absorberen en de huid moet tegen de impact beschermd zijn. De test is berekend op 20 kW/m² en resulteert in niveau 1-4 (4 is het hoogste niveau)

E

Kleine spatten gesmolten metaal

Test met kleine metaalspatten, 1-4 (4 is het hoogste niveau)

F

Grote spatten gesmolten metaal

Test met grote metaalspatten, 1-4 (4 is het hoogste niveau)

EN 407 ABCDEF

144


HANDSCHOENEN

ASTM F2675 ATPV waarde voor beschermende handschoenen

Beschermende handschoenen getest volgens ASTM F2675 - uitgevoerd om de Arc Rating (ATPV of EBT) van een handschoen te bepalen.

IEC 61482-1-2, Box test Deze Elektrische Vlamboog test slaagt of faalt bij de twee onderstaande test instellingen: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) De test is aangepast voor handschoenen, omdat handschoenen niet zijn opgenomen in deze standaard en testmethode.

EN 388 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s Deze norm beschrijft de mechanische prestaties en relevante test van de beschermende handschoen. De handschoen is getest op slijtvastheid, snijweerstand, scheurweerstand, lekbestendigheid en impact bescherming. EN 388 resulteert in waarde A-F. Elk getest risico geeft een resultaat onderverdeeld in verschillende niveaus en het pictogram van de norm wordt aangevuld met de voorwaarden hier onder.

Code Uitleg termen EN 388 ABCDEF

A

Slijtvastheid

1-4 (4 is het hoogste niveau)

B

Snijweerstand (coup test), optionele oudere test

1-5 (5 is het hoogste niveau) X geeft aan dat de test niet is uitgevoerd

C

Scheurweerstand

1-4 (4 is het hoogste niveau)

D

Prik/steek resistentie

1-4 (4 is het hoogste niveau)

E

Snijweerstand ISO 13997

A-F (F is het hoogste niveau) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Schokbescherming

Geeft alleen aan of de test is uitgevoerd. P=Gehaald

EN 420 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en testmethoden

Deze norm beschrijft de algemene vereisten en relevante testmethoden voor het ontwerp en de constructie van handschoenen, weerstand van handschoenmaterialen tegen waterpenetratie, onschadelijkheid, comfort en efficiëntie, markering en informatie verstrekt door de fabrikant.

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT Amerikaanse standaard voor snijweerstand

Als aanvulling op de Europese norm hanteert Eureka de ANSI test voor snijweerstand. Dit is om een hoger resultaatbereik te halen, A1-A9. Het resultaat wordt gegeven in Newton. De testmethoden zijn dezelfde als die in EN 388.

145


VLAMVERTRAGEND

HANDSCHOENEN

>> Arc Flash bescherming >> Vlamvertragend >> Snijbestendig

De Eureka handschoen vormt een mooie aanvulling op het Tranemo kleding assortiment en is dé oplossing voor diegene die in een omgeving werkt met het risico op een elektrische vlamboog en een handschoen mist met bewegingsvrijheid en tastgevoel, gecombineerd met een hoge bescherming. Met hoog snijbestendigheid die de hand ook beschermt bij het werk met scherpe onderdelen. De handschoenen hebben ademende en olie afstotende eigenschappen. Het materiaal van de handschoenen is gebaseerd op een specifieke para aramiden, antistatische vezels en vooruitstrevende coating technologie voor bescherming tegen hitte, vlammen en elektrische vlamboog.

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 42 cal/cm² CL.2 Back of hand: 59 cal/cm²

HANDSCHOENEN FR ARC 40

RG0005

Handschoen met hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog (Eureka 13-4 HAF50) Geoptimaliseerd ontwerp om weerstand te kunnen bieden tegen krachtige vlamboog explosies. Geschikt voor de zwaarste werkomstandigheden met een hoog risico op hitte, vlammen of elektrische vlamboog. Hoge prestatie in snijweerstand. 15 paar p/doos, per paar verkrijgbaar. Maten: Kleur: Materiaal:

146

8/S-12/XXL 00 multi color 76% Para aramide / 10% fibreglass / 8% modacryl / 4% elastan / 2% antistatisch Rug van de hand: 48% modacryl / 38% katoen / 10% polyurethaan / 2% polyamide / 1% elastan / 1% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen


HANDSCHOENEN

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm: 30 cal/cm² Back of hand: 16 cal/cm² Print: 40 cal/cm²

EN 407 4131XX

EN 388 4X42E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm: 42 cal/cm² Back of hand: 8,3 cal/cm²

HANDSCHOENEN FR ARC 16

HANDSCHOENEN FR ARC 8

Handschoen met hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog (13-4HFR-AF) Geoptimaliseerd voor hoog categorie vlamboog risico’s. Perfect in zware werkomstandigheden met hoge temperaturen, vlammen en het risico van een elektrische vlamboog. Hoge prestatie in snijweerstand. PPE niveau 2 op de handschoen, PPE 3 bescherming op de meest blootgestelde gebieden. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

Vlamvertragende, handzame handschoen met goede bescherming tegen Elektrische Vlamboog (Eureka 13-4 HAF8) Geoptimaliseerd voor gemiddelde Elektrische Vlamboog risico’s. Perfect in zware werkomstandigheden met hoge hitte en het risico op vlammen. Hoge prestatie in snijweerstand. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

RG0004

7/XS-12/XXL 00 multi color 76% aramide / 10% fibreglass / 8% modacryl / 4% elastan / 2% antistatisch Voering: 79% FR viscose / 10% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen

RG0007

7/XS-12/XXL 00 multi color 76% Para aramide / 10% fibreglass / 8% modacryl / 4% elastan / 2% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41XXXX

EN 388 3532D

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 22 cal/cm² CL.1 Back of hand: 5,9 cal/cm²

EN 407 41XXXX

EN 388 3442C

ANSI CUT A1

HANDSCHOENEN FR ARC 4

HANDSCHOENEN FR CONTACT

Dunne vlamvertragende, zeer handzame handschoen met bescherming tegen Elektrische Vlamboog en snijweerstand (Eureka 15-4 HAF4) Geoptimaliseerd voor gemiddelde Elektrische Vlamboog risico’s. Super dunne handschoen met snijweerstand. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

Vlamvertragend - Isolerend - Comfortabel (13-3HNFR) Vlamvertragende, comfortabele handschoen met goede weerstand tegen contacthitte. 60 paar p/doos, per paar verkrijgbaar.

RG0006

Maten: Kleur: Materiaal:

7/XS-11/XL 00 multi color 55% Para aramide / 21% polyester / 14% fibreglass / 5% elastan / 5% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen

RG0001

Maten: Kleur: Materiaal:

7/XS-11/XL 00 multi color 87% aramide / 9% elastan / 4% metaal Coating: Nitril-neopreen

147


HIGH VISIBILITY ZICHTBAAR EN VEILIG MET HIGH VISIBILITY WERKKLEDING Vandaag de dag vragen veel werkzaamheden om gecertificeerde veiligheidskleding met hoge zichtbaarheid om zo de veiligheid van de individuele medewerker te bevorderen. Om te voldoen aan de normering voor High Visibility kleding - EN ISO 20471 â&#x20AC;&#x201C; zorgen wij ervoor dat onze High Visibility collectie voldoet aan de in de norm gestelde eisen qua constructie en design van de kleding.

148

Risico inventarisatie

150

Normeringen & pictogrammen 151 Gebruik

153

Vision HV

154

CE-ME 160 CE-ME Winter

166

Accessoires

170


149


HIGH VISIBILITY KLEDING Bij veel werkzaamheden is PBM-kleding vereist waarbij men zowel overdag als ’s nachts goed zichtbaar moet zijn High Visibility kleding. Het is van belang dat de kleding gecertificeerd is conform EN ISO 20471 om de veiligheid te waarborgen, maar net zo belangrijk is de mate van comfort van het kledingstuk. Namelijk dat de kleding gedurende het gehele jaar te gebruiken is en voor zowel heren als dames de juiste pasvorm biedt.

WERKZAAMHEDEN NABIJ VERKEER RISICO INVENTARISATIE • Transportongevallen • Behoefte aan zichtbaarheid overdag en ’s nachts RISICO INVENTARISATIE Wanneer men werkt langs de weg of nabij andere transport voertuigen, bestaat het risico om aangereden of verdrukt te worden. Aangezien dit veel voorkomende ongevallen zijn, voegt Tranemo aan de meeste buitenkleding extra zichtbaarheid componenten toe. De vereisten binnen de standaard schrijven de richtlijnen voor waaraan het ontwerp en de doek kwaliteiten van een High Visibility collectie moeten voldoen. Er zijn drie goedgekeurde High Visibility kleuren en Tranemo biedt deze alle drie aan. Het Hi-Vis pakket met de kleuren geel, oranje en rood biedt een uitgebreide keuze. De normering voor High Visibility kleding stelt eisen ten aanzien van de minimale oppervlakte aan fluorescerende stof in combinatie met reflectie striping. Klasse 3 is de hoogst haalbare klasse.

150

Zichtbaarheid overdag door de fluorescerende stof en zichtbaarheid in het donker door de reflectie striping.


NORMERINGEN & PICTOGRAMMEN

CE markering van veiligheidskleding

Alle veiligheidskleding is CE-gemarkeerd. De CE markering geeft aan dat een Notified Body de kleding heeft getest en dat deze voldoet aan de PBM Verordening (EU)2016/425. U vindt dit symbool op het CE label aan de binnenzijde van de kleding. Het CE-label geeft ook de normeringen weer waaraan het kledingstuk voldoet. Alle certificaten en conformiteitsverklaringen van de kleding zijn beschikbaar op www.tranemo.com. Certificaten overeenkomstig de oude PPE Directive zijn geldig tot de expiratiedatum en aangevuld met de conformiteitsverklaring in overeenstemming met de PBM Verordening. De transitie en update van de certificaten van de genormeerde kleding is voor Tranemo, in overeenstemming met de Verordening, een continu proces.

EN ISO 20471 High Visibility kleding

Deze standaard beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in situaties waarbij men zowel overdag als ‘s nachts goed zichtbaar moet zijn voor verkeer. Deze normering heeft drie verschillende klassen verdeeld over drie verschillende risico’s en het maximale niveau is klasse 3. De onderstaande tabel geeft de oppervlakte weer aan fluorescerend doek en reflectie materiaal in de kleding. Om het CE-keurmerk en pictogram te mogen voeren, dient het kledingstuk te voldoen aan één van deze klassen. Ook het ontwerp van de kleding is een parameter in de CE-normering van zichtbaarheidskleding. De Amerikaanse Standaard voor High Visibility kleding is genaamd ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 is een internationale standaard, welke ook in de US is goedgekeurd. Materiaal oppervlak in m²

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluorescerend materiaal

0,14

0,50

0,80

Reflectie materiaal

0,10

0,13

0,20

Gecombineerde certificering - klasse 3 systeem Wanneer een kledingstuk niet voldoet aan EN ISO 20471 klasse 3, kan het met andere Tranemo High Visibility kleding worden gecombineerd, waardoor toch de hoogste klasse kan worden bereikt – een klasse 3 systeem. Een jack dat slechts klasse 2 haalt, kan dus bijvoorbeeld worden gedragen in combinatie met een klasse 1 of klasse 2 werkbroek/tuinbroek, waardoor een klasse 3 systeem wordt bereikt. Een aantal Tranemo werkjacks en T-Shirts zijn qua maat binnen de EN ISO 20471 normering volgens verschillende klassen gecertificeerd. Deze kunnen ook voor alle maten worden gecombineerd in een klasse 3 systeem. Als een kledingstuk is gecertificeerd volgens een klasse 3 systeem, staat dit aangegeven in de productomschrijving van het kledingstuk. Daarnaast staat het met de onderstaande symbolen op het CE-label aangegeven, aan de binnenzijde van het kledingstuk. De onderstaande tabel toont de Tranemo gecombineerde certificering en voor welke klasse het systeem is genormeerd. Uppers moeten over de tuinbroek worden gedragen om te voldoen aan de standaard vereisten voor gecombineerde certificeringen. Uppers gecombineerd met shorts of 3/4 werkbroeken kunnen nooit een hogere klasse halen dan EN ISO 20471 klasse 2.

Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroek klasse 1

Gecombineerde certificering met Tranemo werk-/tuinbroekklasse 2

Klasse bovenkleding

Klasse voor gecertificeerd systeem

Klasse voor gecertificeerd systeem

Groep A - Uppers met reflectie op de mouwen Klasse 3-systeem, classificaties conform EN ISO 20471 Art.No

Bovenkleding

Maten

4339 44

Dames werkjack

Dames S-M

2

3

3

4839 44

Dames werkjack

Dames S-M

2

3

3

4872 11

T-Shirt

XS-M

2

3

3

4875 11

Poloshirt

XS-M

2

3

3

2

3

Groep E - Uppers zonder mouwen of korte mouwen zonder reflectie Klasse 2/3 systeem, classificaties conform EN ISO 20471 4860 44

Gereedschapsvest

XS->

1

151


RIS-3279-TOM ISSUE 1 Spoorweg Groep High-Visibility Standaard voor UK

Definieert de High-Visibility kleur oranje en het ontwerp van het kledingstuk, d.w.z. EN ISO 20471 klasse 2 kleding met weinig contrast kleur.

EN 13758-2 Bescherming tegen UV straling

Normering voor classificatie en markering van kleding voorzien van lange mouwen, welke de gebruiker UVA + UVB beschermt boven 40UPF (Ultraviolet Beschermingsfactor. Tranemo 50+). Alle stoffen bieden de drager bescherming tegen de zon en het risico van zonverbranding; afhankelijk van dikte van het doek, geeft de normering aan hoe hoog de bescherming is. De testmethode voor de stof is EN13758-1.

EN 342 Beschermende kleding - kou

Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt bij koude omstandigheden. Er worden eisen gesteld aan warmte-isolatie (aangegeven in m²K/W), luchtdoorlatendheid (klasse 1-3) en waterdichtheid (klasse 1-2). De kleding combinatie (d.w.z. tweedelige sets of overall) moet presteren op thermische isolatie en luchtdoorlatendheid om het 342 pictogram op de CE-markering te krijgen – de waterpenetratie test is optioneel. Een complete kledingcombinatie test is een 3-lagen systeem met type B onderkleding, d.w.z. een binnenste laag met onderkleding, een tussen thermo laag onder een buitenlaag van gecertificeerde kleding die samen met sokken, balaclava, handschoenen en laarzen wordt gedragen. De waarde voor thermische isolatie geeft de minimale temperatuur aan, waarbij het lichaam in staat is een comfortabele temperatuur aan te houden. In de bijgewerkte versie van de norm EN 342:2017 is de test gewijzigd en wordt ook rekening gehouden met de luchtsnelheid. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken.

EN 343 Beschermende kleding - regen

Deze normering beschrijft PBM kleding die wordt gebruikt in geval van regen of sneeuw, mist en sluiernevel. Volgens de nieuwste versie van de norm, EN 343:2019, worden het kledingstuk en de naden getest op waterpenetratie (waterdichtheid) klasse 1-4 en waterdamp weerstand (ademend vermogen) klasse 1-4, waarbij klasse 4 het hoogste niveau is. Het kledingstuk moet bij beide testen een resultaat behalen om het EN 343 pictogram op de CE markering te krijgen. Het ademend vermogen van de kleding wordt beïnvloed door het ontwerp. Het is gebruikelijk dat een ongevoerd kledingstuk EN 343 klasse 4:4 bereikt (hetzelfde als het buitendoek), terwijl gevoerde kleding in hetzelfde buitendoek bijvoorbeeld slechts EN 343 klasse 4:2 haalt. In deze gevallen is het de voering van het kledingstuk dat de waterdampweerstand (ademend vermogen) beïnvloedt. De testmethode van waterdichtheid van een kant-en-klaar kledingstuk in een regentoren is aan de standaard toegevoegd. Deze test is optioneel. De vorige versie van de norm (EN 343:2003+A1 2007) kende 3 klassen. De eisen van klasse 1-3 voor weerstand tegen binnendringen van water zijn in beide versies van EN 343 hetzelfde, maar klasse 4 kent hogere eisen. Het resultaat van de waterdampweerstand is ook uitgebreid met een 4e klasse en de niveaus van elke klasse zijn licht gewijzigd. Alleen klasse 1 is in beide versies gelijk. Certificeringen volgens de oude versie EN 343:2003+A1 2007 zijn nog steeds geldig. Tranemo zal de komende tijd werken aan een update van de relevante gecertificeerde kledingstukken. De testmethode EN 20811 (bepaling van de weerstand tegen waterpenetratie) wordt gegeven in millimeters waterkolom (mmH2O) of Pascal (Pa). Tranemo duidt kleding met een waterkolom > 5000 mm (50000 Pa) aan als wind- en waterdicht. Dit biedt een goede bescherming bij nu en dan regen of slecht weer. Bij zware of langdurige regenbuien wordt traditionele gelamineerde regenkleding aanbevolen.

152


Informatie symbool Wanneer u dit symbool aantreft op het CE-label aan de binnenzijde van het kledingstuk, verwijst dit naar de gebruikersinstructie die aan het kledingstuk is bevestigd. Het geeft ook aan dat deze instructie moet worden gelezen alvorens het kledingstuk in gebruik te nemen. Dit voor een juist en veilig gebruik van het kledingstuk.

HIGH COLD RAIN

VISIBILITY User guideline High Visibility clothing

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

GEBRUIK Plaatsen van logo’s op High Visibility kleding Om een kledingstuk, ook na plaatsing van een logo, te laten voldoen aan de vereisten van EN ISO 20471 qua minimaal fluorescerend oppervlakte, moet het logo niet te groot zijn of worden geplaatst op het niet-fluorescerende gedeelte. Om die reden zou een logo op een Hi-Vis broek bij voorkeur niet geplaatst moeten worden op het fluorescerende gedeelte. Dezelfde aanbeveling geldt voor bovenkleding, gecertificeerd conform EN ISO 20471 klasse 3 met relatief weinig fluor oppervlakte (bijv. kleding met korte mouwen, dameskleding of kleding met veel contrastkleur). Vraag Tranemo naar het Hi-Vis oppervlak per kledingstuk om de limiet te bepalen.

Onderhoud High Visibility kleding Was de kleding regelmatig om te voorkomen dat vuil zich vastzet aan de kleding. Was de kleding apart of samen met andere EN ISO 20471 gecertificeerde kleding, binnenste buiten. Gebruik geen optische witmakers of wasverzachter. Voorkom gebruik van wasmiddel met bleek (chlorine of perborat). Voor een langere levensduur van de reflectie striping adviseren we het volgende: voorkom wassen met een hoog alkaline concentraat en wassen met een pH-waarde boven 11. Drogen boven 70°C wordt afgeraden. Zie hiervoor ook het was label in de kleding.

Heat seal reflectie striping Opgestikte reflectie striping kan hard en stijf aanvoelen en een oncomfortabel gevoel geven, met name op gebreide kleding die vaak zacht en elastisch is. Het gebruik van gesegmenteerde heat seal reflectie biedt dan een betere oplossing voor de kleding dan de standaard opgestikte reflectie. Zelfs op sommige geweven lichtere kleding haalt heat seal reflectie een voordeel qua comfort. Voor het behoud van de reflectie moet heat seal reflectie striping op neutrale pH worden gewassen, d.w.z. door geen gebruik te maken van reinigingsmiddelen met een pH boven 8. Tranemo adviseert: • Was op max 60°C • Vermijd alkaline wasmiddelen, pH<8 wordt aanbevolen. • Gebruik geen wasverzachter, bleekmiddelen of optische witmakers. • We adviseren hangend drogen of trommel op max 60°C. Voor het drogen in de tunnel wordt max 100°C aanbevolen.

153


NEW

HIGH VISIBILITY

VISION HV

>> High Visibility kleding >> Stretch zones voor maximale bewegingsvrijheid >> Versteviging in HTPA

De Vision HV range maakt de High Visibility collectie compleet met kleding in een andere dimensie qua comfort en functionaliteit. De Vision HV range is een doorontwikkeling op de FR stretch broeken die Tranemo als eerste fabrikant op de markt bracht. De stretch zones, in combinatie met katoenrijk doek, geven een zacht gevoel op de huid en zorgen voor een extreem hoog draagcomfort - specifiek bij fysiek actieve werkzaamheden. Dankzij de polyester vezelmix is de kleding ook uitermate duurzaam. Mede door de met HTPA (High Tenacity Polyamide) verstevigde knievakken en spijkerzakken op de broeken - voor hoge slijt- en scheurvastheid - wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. De range is verkrijgbaar in herenén damesmaten.

VISION HV

NEW

NEW

NEW 4330 44 WERKJACK

4335 44 WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

NEW

4320 44 WERKBROEK MET STRETCH

NEW

4321 44 WERKBROEK MET STRETCH

NEW

4350 44 WERKBROEK MET STRETCH

4351 44 WERKBROEK MET STRETCH

VISION HV - DAMES

NEW

NEW 4339 44 DAMES WERKJACK

154

4328 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

NEW 4329 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

NEW 4358 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH

NEW 4359 44 DAMES WERKBROEK MET STRETCH


VISION HV

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

**RIS-3279-TOM

DAMES WERKJACK

NEW

4339 44

Hi-Vis dames werkjack. Ritssluiting met drukknopen. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Borstzakken met klep. Sleutelring onder de klep van de rechter borstzak. Verticale zak met rits. Mouw zak. Steekzakken. Verstelbare manchetten. Binnenzak. *Het werkjack heeft een gecombineerd certificaat en voldoet aan EN ISO 20471 kl. 3 wanneer het wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek gecertificeerd conform EN ISO 20471 kl.1. **Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*RIS-3279-TOM

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4329 44

Hi-Vis dames werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

NEW STRETCH

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

*RIS-3279-TOM

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4359 44

Hi-Vis dames werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Gereedschapszakken en knievakken in HTPA. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

NEW STRETCH

155


VISION HV

EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

WERKJACK 4330 44

WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

NEW

4335 44

Hi-Vis werkjack. Ritssluiting met drukknopen. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Sleutelring onder de klep van de rechter borstzak. Verticale zak met rits. Mouw zak. Steekzakken. Verstelbare tailleband en manchetten. Twee binnenzakken. *Kleding in de kleur 93 voldoet aan RIS-3279-TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*RIS-3279-TOM

WERKBROEK MET STRETCH 4320 44

NEW

STRETCH

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46 D84-92) CL.2 (C48-64 C146-156 D96-120)

*RIS-3279-TOM

WERKBROEK MET STRETCH 4350 44

NEW STRETCH

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Gereedschapszakken en knievakken in HTPA. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Stretch aan achterzijde. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. *Kleding in de kleur 93 en EN ISO 20471 klasse 2 voldoet aan RIS-3279TOM. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

156


VISION HV

Lussen in de taille voor divers gereedschap Gereedschapszakken versterkt met HTPA Stretch aan achterzijde, comfortabel bij fysiek actieve werkzaamheden Stretch in het kruisgedeelte en over het dijbeen voor maximale flexibiliteit Cargozak met klep en verdekte sleutelring, telefoonzak met klep Duurzame knievakken in HTPA Stretch zones bij de knie zorgen voor flexibiliteit bij elke beweging Gecertificeerd conform EN ISO 20471

157


VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK MET STRETCH 4321 44

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Stretch aan achterzijde. Steekzakken. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4328 44

STRETCH

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK MET STRETCH 4351 44

Hi-Vis werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. Gereedschapszakken en knievakken in HTPA. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Stretch aan achterzijde. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knievakken in HTPA en met stretch. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA. Onderzijde pijpen verstelbaar met plastic drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

NEW

44-64, 146-156, 84-120 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 4358 44

Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

Dames 36-48 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

158


VISION HV

159


HIGH VISIBILITY

CE-ME

>> High Visibility kleding >> Duurzame stof met rib-stop >> Extra versterkt met HTPA

De High-Visibility kleding wordt geproduceerd in een uitermate sterk doek met zacht katoen aan de binnenzijde en polyester aan de buitenzijde en voorzien van een rib-stop voor extra scheurweerstand. De kleding is functioneel en voorzien van veel zakken en extra details. De meeste kleding is bovendien extra versterkt met HTPA op plaatsen die het qua slijtage extra te verduren krijgen. CE-ME is beschikbaar in verschillende kleur combinaties.

CE-ME

4830 44 WERKJACK

4835 44 WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

4860 44 GEREEDSCHAPSVEST

4482 44 SHORT

4485 44 SHORT

4820 44 WERKBROEK

4821 44 WERKBROEK

4850 44 WERKBROEK

4840 44 TUINBROEK

4810 44 OVERALL

CE-ME - DAMES

160

4839 44 DAMES WERKJACK

4828 44 DAMES WERKBROEK

4829 44 DAMES WERKBROEK

4859 44 DAMES WERKBROEK


CE-ME

EN ISO 20471 CL.3

WERKJACK 4830 44

Hi-Vis werkjack, drievoudig gestikt. Verdekte rits voorzijde en drukknopen. Borstzakken met klittenbandsluiting. Sleutelring. Verdekte telefoonzak met rits onder stormflap. Binnenzak. Zijzakken. Verstelbare tailleband en manchetten. Fleecevoering 9028 51 06 kan worden toegevoegd. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 97 rood/grijs 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028 4835 44

Hi-Vis werkjack, drievoudig gestikt. Verdekte rits voorzijde en drukknopen. Borstzakken met klittenbandsluiting. Sleutelring. Verdekte telefoonzak met rits onder stormflap. Binnenzak. Zijzakken. Verstelbare tailleband en manchetten. Fleecevoering 9028 51 06 inbegrepen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 97 rood/grijs 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 511: Uitneembare voering, 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

GEREEDSCHAPSVEST 4860 44

Hi-Vis multifunctioneel gereedschapsvest, drievoudig gestikt. Ritssluiting voorzijde. Rechts borstzak met telefoonzak. Links borstzak. Vier spijkerzakken. Grote riemlussen. Lussen voor gereedschap aan de tailleband voor extra accessoires. Sleutelring. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

161


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

WERKBROEK 4821 44

Hi-Vis werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

WERKBROEK 4820 44

Hi-Vis werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 97 rood/grijs 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

WERKBROEK 4850 44

Hi-Vis werkbroek met spijkerzakken. Sleutelring. Met High Tenacity versterkte gereedschapzakken en gereedschapslussen. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en lus en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Riemlus voor gereedschap. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 97 rood/grijs 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

162


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1 (C44) CL.2 (C46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) CL.2 (C48-64)

SHORT

SHORT

Hi-Vis short met twee steekzakken. Eén achterzak. Duimstokzak. Beenzakken met klep. Hamerlus.

Hi-Vis short met twee spijkerzakken. High Tenacity versterkte gereedschapzakken en gereedschapslussen. Eén achterzak. Duimstokzak. Beenzakken met klep. Hamerlus.

4485 44

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 50 oranje, 55 geel 440: 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m²

c95mt

4482 44

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

TUINBROEK

OVERALL

Hi-Vis tuinbroek, drievoudig gestikt. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband met knopen. Borstzak met klep en verdekte sleutelring. Borstzak aan binnenzijde met rits. Zijzakken. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Hi-Vis overall, drievoudig gestikt. Verdekte tweeweg ritssluiting en drukknopen. Borstzakken met klittenbandsluiting en sleutelring. Telefoonzak op de linkermouw. Elastische tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Steekzak met extra insteek. Achterzakken. Liniaalzak en lus en pennenzak. Knievakken voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Verstelbare manchetten.

4840 44

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

4810 44

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

163


CE-ME

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

DAMES WERKJACK 4839 44

Hi-Vis dames werkjack, drievoudig gestikt. Rits aan voorzijde. Verticale borstzak met ritssluiting en sleutelring op rechterborst. Telefoonzak met rits op linkermouw. Binnenzakken. Zijzakken. Verstelbare tailleband en manchetten. *Het werkjack heeft een gecombineerd certificaat en voldoet aan EN ISO 20471 kl. 3 wanneer het wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek gecertificeerd conform EN ISO 20471 kl.1. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames S-XXL 92 geel/grijs 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

DAMES WERKBROEK

4828 44

Hi-Vis dames werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

164


CE-ME

EN ISO 20471 CL.2

DAMES WERKBROEK 4829 44

Hi-Vis dames werkbroek, drievoudig gestikt. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 97 rood/grijs 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

DAMES WERKBROEK 4859 44

Hi-Vis dames werkbroek met spijkerzakken. Sleutelring. Ruime zakken voor. Achterzakken. Cargozak met extra zak, telefoonzak en lussen voor gereedschap. Hamerlus. Liniaalzak en lus en pennenzak. Voorgevormde knieën. Knievakken in High Tenacity PA voor kniekussens, in twee hoogtes te plaatsen. Onderzijde van de pijp in High Tenacity PA. Riemlus voor gereedschap. Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 97 rood/grijs 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m² 500: Overig, 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

165


HIGH VISIBILITY

CE-ME WINTER

>> High Visibility kleding >> Volledige collectie voor alle seizoenen

CE-ME bevat High-Visibility kleding voor diegene die extra zichtbaarheid nodig heeft bij binnen- of buitenwerkzaamheden. Voor lagere temperaturen zijn er verschillende functionele kledingstukken met getapete naden beschikbaar, in een lichtgewicht en duurzaam buitenmateriaal â&#x20AC;&#x201C; wind- en waterdicht conform EN 343. Enkele kleding combinaties zijn ook gecertificeerd conform de koude normering EN 342. Daarnaast bevat de collectie twee comfortabele fleece- en softshell jacks.

CE-ME - WINTER

4801 46 WINTERJACK

4808 46 SHELL JACK

4826 46 SHELL BROEK

166

4818 46 WINTERPARKA

4815 46 WINTEROVERALL

4831 51 FLEECEJACK

4832 48 SOFTSHELL JACK


CE-ME WINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

FLEECEJACK

SOFTSHELL JACK

Hi-Vis fleece jack in een warme, zachte stof. Borstzak met rits. Steekzakken. Elastische manchetten met duim lus.

Wind- en waterafstotend Hi-Vis softshell jack. Verticale borstzakken en sleutelring. Zijzakken. Telefoonzak aan de binnenzijde. Mouwzak met rits.

4831 51

Maten: Kleur: Materiaal:

4832 48

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

a93ot

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342

WINTEROVERALL 4815 46

Hi-Vis winteroverall met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Verdekte ritssluiting met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Borstzak links met rits en verdekte sleutelring. Borstzak rechts met rits en telefoonzak. Binnenzak. Elastische tailleband. Zakken voor met klep. Achterzakken met klep. Liniaalzak. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg rits aan de pijpen. Verstelbare wijdte onderaan de pijpen. Verstelbare manchetten en een gebreide windstopper in de mouwen. Fleece in de kraag en capuchon. *Gecertificeerd voor werkomstandigheden met een gemiddelde intensiteit bij een windsnelheid van 0,4 m/s gedurende 1 uur bij -36°C en 8 uur bij -18°C of bij een windsnelheid van 3 m/s gedurende 1 uur bij -22°C of 8 uur bij -7°C. Het kledingstuk is getest in een 3 lagen systeem samen met standaard onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6930+6920 en 6979+6972. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 93 oranje/marine, 94 geel/marine 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 004: Voering, 100% polyester, quilt, 110 g/m² 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

167


CE-ME WINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

WINTERJACK 4801 46

Hi-Vis winterjack met getapete naden. Wind- en waterdicht conform EN 343. Gewatteerde voering in de body en mouwen. Afneembare capuchon. Ritssluiting met stormflap. Verticale borstzakken met rits en sleutelring. Verdekte telefoonzak met rits onder stormflap. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad. Zijzakken met rits en fleecevoering. Koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Mouwen verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. *Gecertificeerd voor werkzaamheden gedurende 1 uur bij -32°C of gedurende 8 uur bij -19°C. Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6975/6979 en 6930. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 97 rood/grijs 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Voering, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

WINTERPARKA 4818 46

Hi-Vis winterparka met getapete naden. Wind- en waterdicht conform EN 343. Gewatteerde voering in de body en mouwen. Uitneembare voering met fleece in de body. Afneembare capuchon. Tweeweg ritssluiting met stormflap. Borstzakken met klittenband sluiting en sleutelring. Twee verdekte zakken met rits, één voor documenten onder stormflap. Binnenzakken met rits. Voorzakken met klep. Koord rond het middel en onder aan de taille. Rits aan achterzijde binnenkant voor plaatsen heat seal logo. Mouwen verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. *Gecertificeerd voor werkzaamheden gedurende 1 uur bij -32°C of gedurende 8 uur bij -19°C. Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6975/6979 en 6930. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Uitneembare 100% polyesterfleece, 220 g/m² 515: Uitneembare voering, 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

c93ot

168


CE-ME WINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.3

SHELL JACK 4808 46

Hi-Vis Shell jack met getapete naden, mesh voering en afneembare capuchon. Wind- en waterdicht conform EN 343. Ritssluiting met stormflap. Borstzakken met klittenbandsluiting. Sleutelring. Verdekte telefoonzak met rits onder stormflap. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten. Zijzakken met rits en fleecevoering. Koord aan de onderzijde van het jack. Verstelbare manchetten. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 97 rood/grijs 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 007: Voering, 100% polyester, mesh 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

SHELL BROEK

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46

Hi-Vis shell broek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Sleutelring. Beenzak links met klep. Liniaalzak. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. *Gecertificeerd voor werkzaamheden gedurende 1 uur bij -32°C of gedurende 8 uur bij -19°C. Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6972 en 6920. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 92 geel/grijs, 93 oranje/marine, 94 geel/marine, 97 rood/grijs 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m² 007: Voering, 100% polyester, mesh 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

169


HIGH VISIBILITY

ACCESSOIRES HV

>> Bijpassende kleuren bij de CE-ME collectie >> T-Shirts met comfortabele heat seal reflectie >> Praktische artikelen

PILOTEN CAP 9048 00

Piloten cap met gewatteerde voering en nepbont. Klittenbandsluiting. Maten: Kleur: Materiaal:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 zwart, 55 geel 100% polyester

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

SWEATSHIRT

T-SHIRT LANGE MOUWEN

T-SHIRT

Hi-Vis sweater met rits in de kraag. Borstzak met rits. Met heat seal reflectie.

Hi-Vis T-Shirt met lange mouwen en V-hals. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Hi-Vis T-Shirt. Korte mouwen. Met heat seal reflectie. *Het T-Shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

4871 26

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 264: 80% polyester / 20% katoen, 300 g/m²

c95mt

4874 11

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m²

c95mt

4872 11

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 50 oranje, 55 geel 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

170


Voor diegene die werkt langs de weg of nabij andere transport voertuigen. De kleding sluit perfect aan bij de Tranemo High Visibility collectie CE-ME. U vindt hier T-Shirts, sweaters en veiligheidsvesten voor de zomer en winter, genormeerd conform EN ISO 20471 klasse 2 of 3.

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

POLOSHIRT

VEILIGHEIDSVEST

VEILIGHEIDSVEST

Zacht Hi-Vis poloshirt in tricot met katoen aan de binnenzijde. Knopen aan de voorzijde. Borstzak. Heat seal reflectie voor meer comfort. Behoudt de pasvorm goed, ook na het wassen op 60 graden. *Het T-shirt heeft een gecombineerde certificering en voldoet aan EN ISO 20471 KL.3 in combinatie met de Tranemo werkbroek of tuinbroek, genormeerd volgens EN ISO 20471 KL.1 or KL.2.

Hi-Vis veiligheidsvest met klittenbandsluiting voorzijde. Zijsplitten.

Hi-Vis veiligheidsvest met korte mouwen. Ritssluiting. Borstzak op rechterborst.

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

4875 11

Maten: Kleur: Materiaal:

4620 51

Maten: Kleur: Materiaal:

EĂŠn maat 50 oranje, 55 geel 100% polyester

a93ot

RS00 03

Maten: Kleur: Materiaal:

M-2XL 55 geel 100% nylon

a93ot

XS-4XL 55 geel 113: 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

171


WORK IDENTITY WERKKLEDING MET PERSOONLIJKHEID WORK IDENTITY is de verzamelnaam van werkkleding geschikt voor de industrie, logistiek en ambachten. Tranemo kiest voor haar kleding altijd voor de beste materialen en de hoogste kwaliteit. Dit leidt tot een bijzonder lange levensduur van de kleding met een lagere impact op het milieu. De meeste doeken zijn Oeko-Tex 100 gecertificeerd.

172

Comfort Stretch

174

Comfort Light

200

Comfort Stretch Visible

176

Original Cotton

202

Craftsman Pro Visible

178

Winter

204

Craftsman Pro

182

Onderkleding

211

T-More

188

Accessoires

212

Premium Plus

192

On Demand

216

Comfort Plus

198


173


NEW

WERKKLEDING

COMFORT STRETCH

>> Werkbroeken met stretch voor optimaal comfort en hoge bewegingsvrijheid >> Versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby >> Heren- en damesmaten

Tranemo introduceert een gloednieuwe collectie service- en industrie werkbroeken met stretch. De broeken bevatten 4-weg stretch zones in een lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen materiaal. Deze stretch zones rekken mee bij actief werk in wisselende posities, zoals staan, zitten, uitstrekken etc. De stretch zorgt voor een geheel nieuwe comfort beleving – in een moderne fit en design - en een hoge bewegingsvrijheid gedurende de veeleisende dagelijkse werkzaamheden. Versterkingen op specifieke slijtplaatsen dragen eveneens bij aan een verlenging van de levensduur van het kledingstuk.

NEW

WERKBROEK MET STRETCH 1151 40

Werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 1158 40

STRETCH

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

174


COMFORT STRETCH

Lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen doek.

Stretch panel in het kruis voor maximale bewegingsvrijheid.

Cargo- en telefoonzak met stretch panel voor verhoogde flexibiliteit.

Extra duurzame constructie bij de gulp, waardoor minder druk op de naden ontstaat.

Stretch onderaan zorgt voor een perfecte fit bij actieve werk inspanning.

Liniaalzak met gereedschapszak.

Kniegedeelte met drie stretch zones. Knievakken aan de binnenzijde, met HTPA Dobby versterkt aan de buitenzijde.

Onderaan kan de wijdte van de pijp worden ingesteld met drukknopen en de broek is aan de achterzijde versterkt met HTPA Dobby.

WERKBROEK MET STRETCH

Reflectie detail.

NEW

1121 40

Werkbroek met stretch voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

DAMES WERKBROEK MET STRETCH 1128 40

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

175


NEW

WERKKLEDING

COMFORT STRETCH VISIBLE

>> Werkbroeken met stretch voor optimaal comfort en hoge bewegingsvrijheid >> Verhoogde zichtbaarheid met reflectie en fluorescerend materiaal >> Versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby

Tranemo introduceert een gloednieuwe collectie service- en industrie werkbroeken met stretch en verhoogde zichtbaarheid. De broeken bevatten 4-weg stretch zones in een lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen materiaal. Deze stretch zones rekken mee bij actief werk in wisselende posities, zoals staan, zitten, uitstrekken etc. De stretch zorgt voor een geheel nieuwe comfort beleving â&#x20AC;&#x201C; in een moderne fit en design - en een hoge bewegingsvrijheid gedurende de veeleisende dagelijkse werkzaamheden. Versterkingen op specifieke slijtplaatsen dragen eveneens bij aan een verlenging van de levensduur van het kledingstuk. De kleding is voorzien van reflectie en fluorescerend materiaal conform EN ISO 20471, wat zorgt voor extra zichtbaarheid zowel â&#x20AC;&#x2122;s nachts als overdag.

176


COMFORT STRETCH VISIBLE

WERKBROEK MET STRETCH

NEW

1921 40

Werkbroek met extra zichtbaarheid en stretch voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAMES WERKBROEK MET STRETCH

1928 40

Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

Dames 36-48 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

WERKBROEK MET STRETCH

NEW

1951 40

Werkbroek met extra zichtbaarheid en stretch voor een perfecte pasvorm, versterkte spijkerzakken en knievakken in HTPA Dobby. Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAMES WERKBROEK MET STRETCH

1958 40

Maten: Kleur: Materiaal:

STRETCH

Dames 36-48 95 zwart/geel 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

177


WERKKLEDING

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

>> Collectie in katoen met verhoogde zichtbaarheid voor de ambacht, industrie en werkplaats >> Functionele kleding met versterking in HTPA Dobby >> Nieuwe functionele fleece met windtech materiaal en afneembare mouwen

CRAFTSMAN PRO VISIBLE is een collectie in 100% katoen met verhoogde zichtbaarheid. De kleding is uitgerust met reflectie en fluorescerend materiaal – gecertificeerd conform EN ISO 20471 – wat zorgt voor extra zichtbaarheid zowel ’s nachts als overdag. Werk in de ambachten, de industrie en de werkplaats vereist slijtvaste kleding. Om die reden is de meeste kleding in deze collectie voorzien van versterking in HTPA Dobby. Deze extra verstevigingen zijn speciaal geplaatst op de knieën, onderaan de broekspijpen en in de spijkerzakken. De collectie als geheel heeft veel speciale features en details en is voorgewassen om krimp te minimaliseren en het comfort te verhogen.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW 6207 00 JACK MET CAPUCHON

6241 47 FLEECEJACK

7725 15 WERKBROEK

7755 15 WERKBROEK

7745 15 TUINBROEK

CRAFTSMAN PRO VISIBLE - DAMES

178

7712 15 OVERALL

7728 15 DAMES WERKBROEK

7758 15 DAMES WERKBROEK

7747 15 TUINBROEK


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW

JACK MET CAPUCHON

FLEECEJACK

6207 00

6241 47

Comfortabel kwaliteitsjack met capuchon. Fleece aan de binnenzijde en Hi-Vis verstevigende stof op de schouders. Borstzak met rits. Ruime zakken voorzijde. Capuchon met tunnelkoord. Gebreide manchetten en tailleband. Reflectie details op de schouders.

Windafstotend, ademend fleecejack met afneembare mouwen en High Visibility op de schouders. Borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Verlengd rugpand. Verstelbare manchetten met gebreide windstoppers aan de binnenzijde. Reflectie details op de schouder en mouw.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 261: 65% polyester / 35% katoen, 500 g/m², bonded jersey met 100% polyesterfleece 464: Fluorescerend, T-TEX Plain, PU-gecoat membraan, 200 g/m²

a93nt

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 470: 100% polyester, 300 g/m², 3-laags fleece met PU-laminaat en binnenzijde van mesh, windafstotend 480: Fluorescerend, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend, EN ISO 20471

a93ot

WERKBROEK

7725 15

Functionele werkbroek met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak. Knievakken aan de binnenzijde. Hamerlus. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAMES WERKBROEK

7728 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

179


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

WERKBROEK 7755 15

Functionele worker voor ambachtslieden met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken met lussen voor divers gereedschap. Linker cargozak met telefoonzak en verdekte sleutelring. Rechter cargozak met gereedschaps-/pennenlussen. Liniaalzak. Achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. HTPA Dobby versterking onderaan de pijp. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAMES WERKBROEK 7758 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

OVERALL 7712 15

Overall met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Jeans- en drukknopen aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Sleutelring. Telefoonzak op de linkermouw. Verstelbare elastische band aan de achterzijde met extra ruim rugpand. Steekzak met extra insteek. Achterzakken, waarvan één met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Drukknopen aan de mouwen. In hoogte verstelbare knievakken. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

180


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

TUINBROEK

7745 15

Functionele tuinbroek met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Extra versterkte knievakken in HTPA Dobby. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Verstelbare tailleband. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenzak. Steekzakken met verdekte ingang. Links cargozak met telefoonzak. Rechts cargozak met gereedschap-/ pennenzakken. Liniaalzak. Met HTPA Dobby gevoerde achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Contrast stiksels. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

TUINBROEK

7747 15

Functionele worker tuinbroek met extra zichtbaarheid, in zware kwaliteit katoen. Extra versterkte knievakken in HTPA Dobby. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Verstelbare tailleband. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenzak. Steekzakken met verdekte ingang. Links cargozak met telefoonzak. Rechts cargozak met gereedschap-/ pennenzakken. Liniaalzak. Met HTPA Dobby gevoerde achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Contrast stiksels. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 94 geel/marine, 95 zwart/geel 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 440: Fluorescerend, 54% katoen / 46% polyester, twill met ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

181


WERKKLEDING

CRAFTSMAN PRO >> Collectie in 100% katoen voor de ambacht, industrie en werkplaats >> Moderne pasvorm >> Beschikbaar in heren- en damesmaten

CRAFTSMAN PRO katoenen collectie is functioneel en bevat veel specifieke details. Het werk in de ambachten, de industrie en de werkplaats vereist slijtvaste kleding. Om die reden is de meeste kleding in deze collectie voorzien van versterking in HTPA Dobby. Deze extra verstevigingen zijn speciaal geplaatst op de knieĂŤn, onderaan de broekspijpen en in de spijkerzakken. De collectie is voorgewassen om krimp te minimaliseren en het comfort te verhogen.

182


CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO

7732 15 WERKJACK

7720 15 WERKBROEK

7751 15 WERKBROEK

7791 15 3/4 WERKBROEK

7780 15 SHORT

7788 15 SHORT

CRAFTSMAN PRO - DAMES

7741 15 TUINBROEK

7748 15 TUINBROEK

7710 15 OVERALL

7729 15 DAMES WERKBROEK

7759 15 DAMES WERKBROEK

7799 15 3/4 DAMES WERKBROEK

183


CRAFTSMAN PRO

Zware kwaliteit en duurzame katoen-twill.

Spijkerzakken gevoerd met HTPA Dobby, met gereedschapslus.

Cargozak met klep. Sleutelring onder de klep.

Liniaalzak.

Cargozak met gereedschaps-/pennen lussen.

Telefoonzak met gereedschaps-/ pennen lussen.

Knievakken in HTPA Dobby in twee hoogtes verstelbaar, zodat het kniestuk op de juiste positie geplaatst kan worden.

Voorgevormde knieën.

Achterzijde in HTPA Dobby en pijpen verstelbaar met drukknopen.

Het kledingstuk is voorgewassen om krimp te minimaliseren.

WERKBROEK 7751 15

Functionele worker voor ambachtslieden in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken voorzien van gereedschapslussen. Cargozak met telefoonzak en verdekte sleutelring aan linkerzijde. Rechts cargozak met gereedschaps-/pennenvakken. Liniaalzak. Achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Pijpen onderaan versterkt met HTPA Dobby. Contrasterende naden. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 7759 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

184


CRAFTSMAN PRO

WERKJACK 7732 15

Ongevoerd werkjack in duurzaam en zware kwaliteit katoen met reflectie details. Jeans- en drukknoopsluiting voorzijde. Borstzakken met klep en verdekte sleutelring. Steekzakken met reflectie details. Mouw zak met pennen lus. Verstelbare tailleband en manchetten met drukknopen. Reflectie details aan de achterzijde. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

WERKBROEK 7720 15

Functionele werkbroek in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak. Knievakken aan de binnenzijde. Hamer lus. Contrast stiksels. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 7729 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

3/4 WERKBROEK

7791 15

Functionele ¾ worker voor ambachtslieden in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken voorzien van gereedschapslussen. Cargozak met telefoonzak en verdekte sleutelring aan linkerzijde. Rechts cargozak met gereedschaps-/pennenvakken. Liniaalzak. Met HTPA gevoerde achterzakken. Twee hamerlussen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA Dobby. Pijpen in wijdte verstelbaar. Contrasterende naden. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

3/4 DAMES WERKBROEK 7799 15

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

185


CRAFTSMAN PRO

SHORT

SHORT

7780 15

7788 15

Functionele korte broek in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met aparte pennenzak en telefoonzak. Liniaalzak. Hamerlus. Contrasterende naden. Voorgewassen.

Functionele korte broek voor ambachtslieden in zware kwaliteit katoen. Steekzakken. Met HTPA Dobby gevoerde spijkerzakken voorzien van gereedschapslussen. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met aparte pennenzak en telefoonzak. Liniaalzak. Hamerlus. Contrasterende naden. Voorgewassen.

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

OVERALL

7710 15

Overall in zware kwaliteit katoen, drievoudig gestikt. Jeans- en drukknopen aan de voorzijde. Borstzakken met klep. Sleutelring. Telefoonzak op de linkermouw. Verstelbare elastische band aan de achterzijde met extra ruim rugpand. Steekzak met extra insteek. Achterzakken, waarvan één met klep. Liniaalzak met gereedschapszak. Drukknopen aan de mouwen. In hoogte verstelbare knievakken. Voorgewassen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m²

c95mt

186


CRAFTSMAN PRO

TUINBROEK

7741 15

Functionele tuinbroek in zware kwaliteit katoen. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Met tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenvakken en lus. Steekzakken met verdekte opening. Linker cargozak met telefoonzak. Rechter cargozak met gereedschaps- en pennenzak. Liniaalzak. Twee hamerlussen. Tailleband verstelbaar met knopen. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

TUINBROEK

7748 15

Functionele katoenen worker tuinbroek met spijkerzakken. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Met tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Linker borstzak met klep en verdekte sleutelring. Rechter borstzak met pennenvakken en lus. Steekzakken met verdekte opening. Linker cargozak met telefoonzak. Rechter cargozak met gereedschaps- en pennenzak. Liniaalzak. Twee hamerlussen. Tailleband verstelbaar met knopen. Met HTPA gevoerde spijkerzakken. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA. Voorgewassen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 32 marine 150: 100% katoen-keperstof, 375 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m²

c95mt

187


WERKKLEDING

T-MORE

>> Ideaal voor de ambacht en service industrie >> Canvas met extra protectie >> Functioneel, stoer ontwerp in mooie kwaliteit

Collectie met hoge functionaliteit en prestatie geĂŻnspireerd door de Scandinavische natuur en ontworpen op basis van functionaliteit en prestatie. De collectie heeft naast een fijne pasvorm, een jonge uitstraling met oog voor detail. De diverse broeken zijn gemaakt van comfort finished panama en voorzien van extra versterking, zowel in HTPA als in stoere details.

188


T-MORE

T-MORE

3500 28 WINTERJACK

3530 26 GEBREID FLEECEJACK

3535 48 SOFTSHELL JACK

3520 28 WERKBROEK

3525 28 WERKBROEK

3550 28 WERKBROEK

3529 28 DAMES WERKBROEK

3559 28 DAMES WERKBROEK

T-MORE - DAMES

3540 28 TUINBROEK

3528 28 DAMES WERKBROEK

GEBREID FLEECEJACK 3530 26

Mooi en comfortabel fleecejack met gebreide buitenzijde. Rits voorzijde met stormflap aan binnenzijde. Rechts borstzak met rits. Steekzakken met binnenin fleece. Gebreide boord. Elastische rib boord. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 65 staalgrijs 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% wol, 400 g/m², gebreide stof bonded met 100% polyester fleece

a95ot

189


T-MORE

WINTERJACK

SOFTSHELL JACK

Waterafstotend trendy quilted winterjack versterkt met HTPA op de schouders. Hoge kraag met stormflap. Links borstzak met klep en sleutelring. Rechts zak met verticale rits, telefoonzak en pennenhouder. Steekzakken. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Mouwen en taille verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. Twee binnenzakken. Rits in de voering voor het plaatsen van een transfer.

Wind- en waterafstotend softshell jack met windstopper en fleece aan de binnenzijde. Rechts borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Mouwzak met rits. Mouwen verstelbaar. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Binnenzak met klep en twee grote documentzakken. Tunnelkoord in de taille.

3500 28

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 31 indigo blauw 283: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m², waterafstotend 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m² 012: Voering, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

3535 48

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 21 rio rood, 31 indigo blauw, 67 antra 481: 100% polyester, 330 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95ot

c95mt

TUINBROEK

3540 28

Tuinbroek in panama. De tuinbroek heeft een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Borstzak met klep. Binnenzak met rits. Vertelbare taille. Riemlussen. Steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Liniaalzak met gereedschapszakken. Achterzakken. Hamerlus. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 31 indigo blauw, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

190


T-MORE

WERKBROEK 3525 28

Panama werkbroek uitgevoerd in 5-pockets model. Voorgevormde knieën. De broek heeft een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Ruime steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Liniaalzak met gereedschapszakken. Achterzakken. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 21 rio rood, 31 indigo blauw, 38 olijfgroen, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3528 28

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 21 rio rood, 31 indigo blauw, 38 olijfgroen, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

WERKBROEK

3520 28

Complete panama broek met ergonomische pasvorm. De broek is versterkt met HTPA op de plaatsen die het meest te verduren krijgen. Verder kent de broek een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Ruime steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Rechts cargozak met gereedschapszakken en liniaalzak. Voorgevormde knievakken in HTPA Dobby in hoogte verstelbaar. Achterzakken. Hamerlus. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 21 rio rood, 31 indigo blauw, 38 olijfgroen, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3529 28

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 21 rio rood, 31 indigo blauw, 38 olijfgroen, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

WERKBROEK

3550 28

Complete panama broek met ergonomische pasvorm en spijkerzakken. De broek is versterkt met HTPA op de plaatsen die het meest te verduren krijgen. Verder kent de broek een aantal smaakvolle details, zoals knopen in aluminium look, borduring, reflectie en twee kleuren verstevigende stof. Spijkerzakken in HTPA Dobby. Ruime steekzakken. Links cargozak met klep en sleutelring, telefoonzak, zak voor klein gereedschap en penneninsteek. Rechts cargozak met gereedschapszakken en liniaalzak. Voorgevormde knievakken in HTPA Dobby in hoogte verstelbaar. Achterzakken. Hamerlus. Lus voor gereedschapshouder aan broeksband. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 21 rio rood, 31 indigo blauw, 38 olijfgroen, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK 3559 28

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 21 rio rood, 31 indigo blauw, 38 olijfgroen, 65 staalgrijs 282: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m² 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95mt

191


WERKKLEDING

PREMIUM PLUS

>> Collectie voor de industrie en ambacht >> Sterke stof met comfort finish aan de binnenzijde >> Extra versterkt met HTPA â&#x20AC;&#x201C; High Tenacity Polyamide

PREMIUM PLUS is ontworpen met de focus op functionaliteit en kwaliteit. De multifunctionele kleding is voorzien van veel praktische opbergvakken en heeft extra versteviging op de plaatsen waar dat gevraagd wordt, zoals knievakken, spijkerzakken, liniaalzakken etc. De collectie is uitgevoerd in een sterk polyester/katoen doek. Met een opgeruwde binnenzijde, comfort finish, zodat de kleding aan de binnenzijde extra comfortabel aanvoelt.

192


PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS

3830 50 WERKJACK

3820 50 WERKBROEK

3832 50 WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

3831 51 FLEECEJACK

3860 50 GEREEDSCHAPSVEST

3850 50 WERKBROEK

3890 50 ¾ WERKBROEK

3880 50 SHORT

3840 50 TUINBROEK

3841 50 TUINBROEK

3810 50 OVERALL

3870 11 T-SHIRT

3881 50 SHORT

PREMIUM PLUS - DAMES

3829 50 DAMES WERKBROEK

3859 50 DAMES WERKBROEK

3899 50 DAMES ¾ WERKBROEK

193


PREMIUM PLUS

WERKJACK

FLEECEJACK

WERKJACK MET FLEECEVOERING 9028

Zacht en warm fleecejack met contrast stiksels en ritssluiting. Borstzak met rits. Steekzakken. Elastiek in de manchetten met duimband.

3830 50 3832 50

Functioneel werkjack met contrast stiksels. Verdekte ritssluiting voorzijde. Borstzak rechts met telefoonzak en pennenzak. Borstzak links met pennenlus en gereedschapszakken. Ruime steekzakken. Binnenzakken. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor IDzak. Verstelbare tailleband en manchetten. Ruim achterpand voor meer bewegingsruimte. Verlengd rugpand. Maten: Kleur: Materiaal:

3831 51

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

GEREEDSCHAPSVEST

T-SHIRT

Multifunctioneel gereedschapsvest met contrast stiksels. Rits aan voorzijde. Borstzak rechts met telefoonzak en pennenzak. Vier spijkerzakken gevoerd met HTPA. Grote riemlussen. Lussen voor gereedschap rond de taille voor extra opbergmogelijkheden.

Maten: Kleur: Materiaal:

3860 50

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

194

3870 11

Hoogwaardig T-Shirt met korte mouwen. XS-2XL 77 marine/koningsblauw, 82 zwart/grijs 112: 100% katoen, 175 g/m²

c95mt


PREMIUM PLUS

WERKBROEK 3820 50

Werkbroek met contrast stiksels. Met jeansknoop. Steekzakken. Sleutelring. Achterzakken. Liniaalzak met HTPA versterking en gereedschapszak. Cargozak met aparte pennenzak en telefoonzak. Knievakken aan de binnenzijde. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK

3829 50

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

WERKBROEK 3850 50

Multifunctionele worker met HTPA in de gereedschapszakken. Contrast stiksels. Grote zakken voor met spijkerzakken. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak. Sleutelring onder klep cargozak. Liniaalzak met HTPA voering. Knievakken in HTPA, in twee hoogtes in te stellen. Riemlus voor gereedschap. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 84-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

DAMES WERKBROEK

3859 50

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

¾ WERKBROEK 3890 50

Multifunctionele 3/4 werkbroek met HTPA voering in de gereedschapszakken. Contrast stiksels. Grote voorzakken met spijkerzakken. Achterzakken. Dubbele cargozakken met telefoonzak. Sleutelring onder klep cargozak. Liniaalzak met HTPA voering. Knievakken in HTPA, in twee hoogtes in te stellen. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

DAMES ¾ WERKBROEK

3899 50

Maten: Kleur: Materiaal:

Dames 36-48 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

195


PREMIUM PLUS

SHORT

SHORT

Short met contrast stiksels. Sleutelring. Steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak gevoerd met HTPA en gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en pennenzak.

Functionele short met contrast stiksels. Sleutelring. Steekzakken. Spijkerzakken met HTPA gevoerd en gereedschapszakken. Achterzakken. Liniaalzak gevoerd met HTPA en gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en pennenzak. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

3880 50

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

3881 50

Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

OVERALL 3810 50

Overall, drievoudig gestikt. Contrast stiksels. Verdekte tweeweg ritssluiting. Borstzakken met klep en pennenzak. Steekzak met extra insteek. In hoogte verstelbare knievakken. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Binnenzak. Achterzakken, waarvan één met klep. Dubbele liniaalzak. Verstelbare manchetten. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

196


PREMIUM PLUS

TUINBROEK 3840 50

Tuinbroek met contrast stiksels en tweeweg ritssluiting. Verstelbare bretels. Verstelbare tailleband met drukknopen. Borstzak links met klep, sleutelring en hamerlus. Borstzak rechts met pennenlus en gereedschapszakken. Zakken voor. Achterzakken. Rechts cargozak met liniaalzak, lus en gereedschapszakken. Hamerlus. Links cargozak met klep, telefoonzak en pennenzakken. Knievakken in HTPA in twee hoogtes in te stellen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

TUINBROEK 3841 50

Tuinbroek met contrast stiksels en tweeweg ritssluiting. Verstelbare bretels. Verstelbare tailleband met drukknopen. Borstzak links met klep, sleutelring en hamerlus. Borstzak rechts met pennenlus en gereedschapszakken. Zakken voor. Met HTPA versterkte spijkerzakken. Achterzakken. Rechts cargozak met liniaalzak, lus en gereedschapszakken. Hamerlus. Links cargozak met klep, telefoonzak en pennenzakken. Knievakken in HTPA, in twee hoogtes in te stellen. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

197


WERKKLEDING

COMFORT PLUS

>> Werkkleding o.a. voor werkzaamheden in het magazijn of de productie >> Zware kwaliteit met comfort finish aan de binnenzijde >> Prima waseigenschappen

Deze collectie is gemaakt van sterk polyester/katoen, dat zacht en comfortabel aanvoelt. De kleding kent een brede toepasbaarheid en is ondermeer geschikt voor magazijn medewerkers of productie medewerkers.

WERKJACK 2830 50

Zware kwaliteit werkjack, drievoudig gestikt. Verdekte drukknoop- en ritssluiting aan voorzijde. Linker borstzak met klep en sleutelring. Rechter borstzak met klep en verticale zak met rits. Zakken voor. Mouwzak met klep. Rugplooien voor extra bewegingsruimte. Verstelbare tailleband en manchetten. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

198


COMFORT PLUS

TUINBROEK 2840 50

Zware kwaliteit tuinbroek, drievoudig gestikt. Verstelbare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband met drukknopen. Borstzak met pennenzak. Binnenzak met rits. Steekzakken. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met gereedschapszak. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken, waarvan de rechter met klep. Hamerlus. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

WERKBROEK

WERKBROEK

2820 50

2850 50

Zware kwaliteit werkbroek, drievoudig gestikt. Steekzakken. Riemlus met sleutelring. Achterzakken, waarvan de rechter met klep. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met gereedschapszak. Knievakken.

Zware kwaliteit worker met ruime zakken voor en spijkerzakken. Riemlus met sleutelring. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met gereedschapszak in HTPA. Hamerlus. In hoogte verstelbare knievakken in HTPA. Achterzakken.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m²

c95mt

44-64, 146-156, 96-120 03 marine, 07 zwart 500: 65% polyester / 35% katoen, twill met comfort finish, 300 g/m² 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

c95mt

199


WERKKLEDING

COMFORT LIGHT >> Klassieke collectie voor de (service) industrie >> Krasvrije collectie, geschikt voor werkzaamheden in garages >> Lichtgewicht en duurzaam polyester/katoen

Een collectie in sterk 245 g/m² polyester/katoen. Met een perfecte pasvorm en lange levensduur is deze kleding zeer geschikt voor de industrie of dienstverlening. De meeste kleding is zo ontworpen dat het risico op krassen bij werkzaamheden wordt gereduceerd. Specifiek geschikt dus voor garagebedrijven.

WERKJACK

STOFJAS

Licht comfortabel werkjack. Met verdekte ritssluiting en stormflap met drukknopen voorzijde. Zak met rits en sleutelring binnenin op linkerborst. Telefoonzak op rechterborst. Zakken voorzijde. Binnenzak. Rugplooien voor extra bewegingsruimte. Verdekte drukknoopsluiting aan de mouwen.

Lichte stofjas met verdekte drukknoopsluiting. Twee borstzakken met pennenzak aan de linkerzijde. Sleutelring. Zakken voorzijde. Binnenzak. Split aan de achterzijde.

1130 40

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

200

1131 40

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 04 wit 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

WERKBROEK

DAMES WERKBROEK

Lichte comfortabele bandbroek met ruime steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en sleutelring.

Lichte comfortabele dames bandbroek met ruime steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en sleutelring.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

1120 40

1129 40

44-64, 146-156, 96-120 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

Dames 34-48 03 marine, 07 zwart 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

SHORT 1180 40

Lichte short met ruime steekzakken. Achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Cargozak met klep, telefoonzak en sleutelring. Maten: Kleur: Materiaal:

C44-64 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

OVERALL

1110 40

Lichte comfortabele overall met verdekte tweeweg ritssluiting aan de voorzijde. Twee borstzakken en sleutelring. Verstelbare tailleband en grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Steekzak met extra insteek. Twee achterzakken. Liniaalzak met gereedschapszak. Manchetten met verdekte drukknoopsluiting. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²

c95mt

201


WERKKLEDING

ORIGINAL COTTON

>> Werkkleding voor de industrie en werkplaats >> 100% katoen >> Krasvrije standaard collectie

ORIGINAL COTTON is geschikt voor de meeste industrieën en in bijna elke werkomgeving. 100% Katoen met fraai ontwerp en functionaliteit, met bijvoorbeeld verdekte drukknoopsluiting.

WERKBROEK

2050 13

Werkbroek met steekzakken. Achterzakken. Cargozak met telefoonzak. Liniaalzak en in hoogte verstelbare knievakken.

Schilders- en metselaarsbroek met contrasterende naden. Gevoerde spijkerzakken en ruime voorzakken. Sleutelring. Achterzakken. Cargozak met telefoon- en pennenzak. Liniaalzak en in hoogte verstelbare knievakken. Gereedschapslussen.

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

202

WERKBROEK

2521 13

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 04 wit 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt


ORIGINAL COTTON

WERKJACK 2531 13

Werkjack met verdekte drukknoop- en ritssluiting aan voorzijde. Dubbele borstzakken met klep. Steekzakken. Zakje voor pen op linkermouw. De belangrijkste naden zijn drievoudig gestikt. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

TUINBROEK

OVERALL

Tuinbroek met verstelbare bretels. Elastische rubbervrije bretels met fix-lock sluiting. Borstzak met telefoonvak. Borstzak aan de binnenzijde met rits. Achterzakken, waarvan één met klep. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken. Lengte en korte maten worden geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.

Overall met verdekte drukknoop- en ritssluiting aan voorzijde. Borstzakken. Steekzak met weggewerkte insteek. Achterzakken. In hoogte verstelbare knievakken. Verstelbare tailleband. Liniaalzak. Grote rugplooien voor extra comfort.

2541 13

Maten: Kleur: Materiaal:

44-64, 146-156, 96-120 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

2511 13

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine 131: 100% katoen-keperstof, 325 g/m²

c95mt

203


WERKKLEDING

WINTER >> Ontworpen voor de ambacht en industrie >> Brede wintercollectie, goed te combineren met de overige WI kleding >> Functionele buitenkleding die beschermt tegen regen en kou

De WINTER collectie biedt een aanvullende selectie kleding voor verschillende temperaturen, welke zowel buiten als in koude binnen omgevingen kan worden gedragen. Het nieuwe, ultra lichtgewicht 3-laags shelljack met getapete naden is ontworpen voor maximaal comfort en kan worden gedragen in combinatie met de bijpassende shellbroek. Samen met de geadviseerde onderkleding behaalt de kleding naast EN 343 ook EN 342, waardoor de drager gegarandeerd warm en droog blijft. Een nieuw item is de functionele parka 6235 46, voorzien van een moderne look en in een nieuw Tranemo design. De parka is uitgevoerd met een uitneembare fleecevoering; wanneer de temperatuur stijgt gedurende de dag, kan de voering eruit worden gehaald. Kortom: een dunner wind- en waterdicht jack - ideaal voor wisselende temperaturen gedurende de werkdag. Het assortiment bevat verschillende fleece- en softshell jacks – in verschillende doekkwaliteiten – voor alle verschillende type (werk)omstandigheden. Deze kunnen zowel als buitenjas of als warme isolerende tussenlaag worden gedragen. Nieuw dit jaar is het comfortabele fleecejack 6241 47 met verhoogde zichtbaarheid en windtech kwaliteit – een uitstekende oplossing voor de koudere dagen.

204


WINTER

WINTER - FLEECE & SOFTSHELL

NEW 3530 26 GEBREID FLEECEJACK

3535 48 SOFTSHELL JACK

3831 51 FLEECEJACK

6207 00 JACK MET CAPUCHON

6241 47 FLEECEJACK

WINTER - GEVOERDE KLEDING

NEW

3500 28 WINTERJACK

6200 46 WINTERJACK

6232 46 DOORWERKJAS

6235 46 PARKA

6520 30 PILOTJACK MULTIFUNCTION

WINTER - SHELL

NEW

6210 46 WINTEROVERALL

6205 46 SHELL JACK

6226 46 SHELLBROEK

205


WINTER

NEW

EN 343 3.3

SHELL JACK

6205 46

Dun en lichtgewicht shell jack met getapete naden en reflectie details. Wind- en waterdicht conform EN 343. Ritssluiting. Verstelbare en afneembare capuchon. Borstzak met rits. Steekzakken met rits. Koord aan de onderzijde van het jack. Ventilatie met rits onder de mouw. Verstelbare manchetten. Binnenzak. Reflectie details op de mouw en schouder. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 465: T-Tex 3L, PU-gecoat membraan, 145 g/m², EN 343 4:4

a93ot

EN 343 4.4

*EN 342 (6200+6226)

SHELLBROEK

6226 46

Shellbroek met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Afneembare elastische bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Sleutelring. Links cargozak met klep. Liniaalzak. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg rits in de pijpen en verstelbaar onderaan de pijp. Achterzijde van de pijpen met HTPA versterkt. Sneeuwafstotende pijpen. Reflectie op de pijpen. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6972 en 6920. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m² 007: Voering, 100% polyester, mesh 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

206


WINTER

NEW EN 343 4.2

PARKA

6235 46

Parka met getapete naden en uitneembare fleecevoering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Dubbele stormflap met drukknopen over tweeweg ritssluiting voorzijde. Borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met fleecevoering en rits. Zakken voorzijde met rits. Grote opbergzak onder stormflap. Ventilatie opening aan de achterzijde. Verstelbare manchetten met gebreide windstoppers aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. Reflectie details op de schouder, achterzijde, mouw en capuchon. Verstelbare en afneembare capuchon. Uitneembare fleecevoering met binnenzak en gewatteerde mouwen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 07 zwart 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 002: Voering, 100% polyester, 70 g/m² 510: Uitneembare 100% polyesterfleece, 220 g/m² 003: Uitneembare voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

EN 343 4.1

*EN 342 (6200+6226)

WINTERJACK

EN 343 3.3

DOORWERKJAS

6200 46

6232 46

Gevoerd winterjack met getapete naden en reflectie details. Wind- en waterdicht conform EN 343. Gewatteerd met fiberfur voering. Ritssluiting met dubbele stormflap. Afneembare en verstelbare capuchon. Kraag met verstelbare wijdte. Borstzakken met klep, rechts met sleutelring. Pennenzak onder de linker borstzak. Telefoonzak met rits. Steekzakken met rits. Tunnelkoord. Onderaan in wijdte verstelbaar. Ventilatie aan de achterzijde. Verstelbare manchetten en een gebreide windstopper aan de binnenzijde. Veiligheidszak met rits onder stormflap voor I-pad/document. Binnenzak. Reflectie details op de schouders, mouwen en achterzijde. Rits aan binnenzijde voor het plaatsen van een transfer. *Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6975/6979 en 6930.

4-Seizoenen winterparka met uitneembare fleecevoering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Dubbele flap over tweezijdige ritssluiting aan voorzijde. Reflectie aan voor- en achterzijde. Windstopper in mouwen en capuchon. Tunnelkoord in taille en onderin de jas. Twee borst- en zijzakken met ritssluiting.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

S-4XL 07 zwart 462: 100% polyester, T-Tex One PU-laminaat, 205 g/m², EN 343 3:3 007: Voering, 100% polyester, mesh 510: Uitneembare 100% polyesterfleece, 220 g/m²

a93nt

XS-4XL 07 zwart 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Voering, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

207


WINTER

NEW

FLEECEJACK 6241 47

Windafstotend, ademend fleecejack met afneembare mouwen en High Visibility op de schouders. Borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Verlengd rugpand. Verstelbare manchetten met gebreide windstoppers aan de binnenzijde. Reflectie details op de schouder en mouw. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 470: 100% polyester, 300 g/m², 3-laags fleece met PU-laminaat en binnenzijde van mesh, windafstotend 480: Fluorescerend, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend, EN ISO 20471

a93ot

JACK MET CAPUCHON 6207 00

Comfortabel kwaliteitsjack met capuchon. Fleece aan de binnenzijde en Hi-Vis verstevigende stof op de schouders. Borstzak met rits. Ruime zakken voorzijde. Capuchon met tunnelkoord. Gebreide manchetten en tailleband. Reflectie details op de schouders. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 261: 65% polyester / 35% katoen, 500 g/m², bonded jersey met 100% polyesterfleece 464: Fluorescerend, T-TEX Plain, PU-gecoat membraan, 200 g/m²

a93nt

208


WINTER

SOFTSHELL JACK 3535 48

Wind- en waterafstotend softshell jack met windstopper en fleece aan de binnenzijde. Rechts borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met rits. Mouwzak met rits. Mouwen verstelbaar. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Binnenzak met klep en twee grote documentzakken. Tunnelkoord in de taille. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 21 rio rood, 31 indigo blauw, 67 antra 481: 100% polyester, 330 g/m², softshell, PU-laminaat met polyester fleece, wind- en waterafstotend 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m²

c95ot

GEBREID FLEECEJACK 3530 26

Mooi en comfortabel fleecejack met gebreide buitenzijde. Rits voorzijde met stormflap aan binnenzijde. Rechts borstzak met rits. Steekzakken met binnenin fleece. Gebreide boord. Elastische rib boord. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 65 staalgrijs 262: 45% polyester / 45% acryl / 10% wol, 400 g/m², gebreide stof bonded met 100% polyester fleece

a95ot

FLEECEJACK 3831 51

Zacht en warm fleecejack met contrast stiksels en ritssluiting. Borstzak met rits. Steekzakken. Elastiek in de manchetten met duimband. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 77 marine/koningsblauw 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

c93ot

209


WINTER

WINTERJACK

PILOTJACK MULTIFUNCTION

3500 28

6520 30

Waterafstotend trendy quilted winterjack versterkt met HTPA op de schouders. Hoge kraag met stormflap. Links borstzak met klep en sleutelring. Rechts zak met verticale rits, telefoonzak en pennenhouder. Steekzakken. Reflectie details op de mouwen en aan de achterzijde. Mouwen en taille verstelbaar. Gebreide windstopper in de mouwen. Twee binnenzakken. Rits in de voering voor het plaatsen van een transfer.

Wind- en waterafstotend pilotenjack met extra versterkt materiaal in schoudergedeelte. Afneembare mouwen. Uitneembare binnenvoering. Borstzakken met klep en pennenvakje. Zakje voor mobiele telefoon met ritssluiting. Binnenzak. Voorzakken. Mouwzak met ritssluiting. Gebreide manchetten en tailleband.

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart, 31 indigo blauw 283: 65% polyester / 35% katoen, panama, 310 g/m², waterafstotend 213: Verstevigende stof, HTPA Dobby, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 260 g/m² 163: Verstevigende stof, Black & White, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 200 g/m² 012: Voering, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 07 zwart, 73 koningsblauw/marine 303: Beaver nylon, 50% polyamide / 50% katoen, 235 g/m², twill PU-gecoat membraan, wind- en waterafstotend 460: Verstevigende stof, 100% polyester, T-Tex PU-laminaat, 180g/m², wind- en waterafstotend 009: Uitneembare voering, 100% polyester, pile, 540 g/m²

a95nt

c95mt

EN 343 3.1

*EN 342

WINTEROVERALL

6210 46

Gewatteerde winteroverall met getapete naden en verhoogde zichtbaarheid. Wind- en waterdicht conform EN 343. Tweeweg ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Borstzakken met rits. Steekzakken met klep. Sleutelring. Bovenbeenzak met klep. Met HTPA versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen met dubbele stormflap. Verstelbare sneeuwafstotende pijpen. Achterzijde van de pijpen met HTPA versterkt. Achterzak met klep. Liniaalzak. Verstelbare tailleband. Verstelbare manchetten en gebreide windstoppers. Verstelbare en afneembare capuchon. Gewatteerde voering met fleece in de kraag en capuchon. Binnenzak. *Het kledingstuk is getest in een 3 lagen systeem samen met standaard onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 6930+6920 en 6979+6972. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 95 zwart/geel 463: 100% polyester, T-Tex RS PU-gecoat membraan, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Verstevigende stof, HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m² 003: Voering, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

210


WERKKLEDING

ONDERKLEDING >> Zorgt voor een goede vochtafvoer vanaf de huid >> Houdt de drager warm >> Zacht en comfortabel om te dragen De onderkleding is geschikt voor werkzaamheden in koude omstandigheden, zowel binnen als buiten. Indien extra bescherming tegen de kou is vereist, is het raadzaam Tranemo thermokleding als extra isolatielaag te dragen.

T-SHIRT

T-SHIRT 6975 42

6972 42

3-Function T-Shirt met rolkraag. Lange mouwen. Verdekte rits in de kraag. Gebreide manchetten.

3-Function T-Shirt lange mouwen. Gebreide manchetten en boord. Ronde hals.

3-Function onderpantalon. Elastische tailleband. Gebreide manchetten.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

6979 42

Maten: Kleur: Materiaal:

XXS-4XL 07 zwart 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m²

XXS-4XL 07 zwart 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m²

c95nt

c95nt

ONDERPANTALON XXS-4XL 07 zwart 428: 3-function, 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m²

c95nt

THERMOBROEK 6920 51

Dubbel gewatteerde thermobroek met gulp en drukknoop. Elastiek aan de zijkant in de taille. Gebreide manchetten onder aan de pijp. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

THERMOJACK 6930 51

Dubbel gewatteerd thermojack met ritssluiting. Verlengde achterzijde voor extra bescherming. Borstzak. Zakken voor. Twee grote binnenzakken. Gebreide manchetten in de mouwen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 07 zwart 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

211


WERKKLEDING

ACCESSOIRES

>> Ontworpen in combinatie met de Tranemo kleding >> Qua kleuren goed te combineren met de Tranemo collecties >> Praktische artikelen

Onze accessoires zijn ontworpen in combinatie met de Tranemo Work Identity en High Visibility collecties. Er kan worden gekozen uit veel praktische artikelen, en qua kleur en functionaliteit sluiten ze naadloos aan bij de Tranemo kleding.

T-SHIRT

T-SHIRT

Hoogwaardig T-Shirt met korte mouwen.

T-Shirt 100% katoen.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

3870 11

XS-2XL 77 marine/koningsblauw, 82 zwart/grijs 112: 100% katoen, 175 g/m²

c95mt

212

8012 11

XS-4XL 03 marine, 04 wit, 07 zwart, 67 antra 112: 100% katoen, 175 g/m²

c95mt

POLOSHIRT

8033 24

Kwaliteit poloshirt met borstzak. Korte mouwen. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 07 zwart 240: 50% katoen / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt


ACCESSOIRES

SWEATER 8312 26

Sweater met ronde hals. Maten: Kleur: Materiaal:

XS-3XL 03 marine, 07 zwart 260: 65% katoen / 35% polyester, 300 g/m²

a93mt

OVERHEMD

OVERHEMD

8131 22

8141 22

Overhemd lange mouwen met drukknopen. Borstzakken met klep, links met aparte ruimte voor een pen.

Overhemd korte mouwen met drukknopen. Borstzakken met klep, links met aparte ruimte voor een pen.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

XS-4XL 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 221: 60% katoen / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt

FLEECE VOERING

SOKKEN

XS-4XL 03 marine, 07 zwart, 64 donkergrijs 221: 60% katoen / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt

SOKKEN

9028 51

9041 00

Fleece voering zonder mouwen voor jack 3830, 4330, 4830 en 7730. Aan te brengen met drukknopen. S=XS-S, L=M-L, 2XL=XL-3XL

Wollen sokken.

Sokken met Tranemo logo.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

S, L, 2XL 06 grijs 511: 100% polyesterfleece, 280 g/m²

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 zwart 50% acryl / 30% wol / 18% polyamide/ 2% elastan

b93ot

9011 00

37-39, 40-42, 43-45 07 zwart 80% katoen / 18% polyamide / 2% elastan

c93ot

c93ot

213


ACCESSOIRES

PILOTEN CAP

MUTS

9048 00

9068 00

Piloten cap met gewatteerde voering en nepbont. Klittenbandsluiting. Maten: Kleur: Materiaal:

Muts met fleecevoering. Maten: Kleur: Materiaal:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 zwart, 55 geel 100% polyester

a93ot

a93ot

GEBREIDE MUTS

PET

Gebreide muts met TRANEMO logo.

Pet met TRANEMO logo. Verstelbaar.

9168 00

Maten: Kleur: Materiaal:

9124 00

Eén maat 06 grijs 96% acryl / 4% elastan

Maten: Kleur: Materiaal:

a93ot

KNIEKUSSEN

Eén maat 03 marine, 07 zwart 95% katoen / 5% elastan Voering, 100% polyester

Eén maat 07 zwart 100% katoen

b93ot

9020 00

9044 00

KNIEKUSSEN

KNIEKUSSEN 9032 00

9045 00

Kniekussen polyurethaan. Wordt geleverd zonder verpakking.

Kniekussen polyurethaan. EN 14404 Type 2. Wordt geleverd in verpakking.

Extra zwaar kniekussen. Wordt geleverd zonder verpakking.

Extra zwaar kniekussen. EN 14404 Type 2. Wordt geleverd in verpakking.

Maten: Kleur: Materiaal:

214

Eén maat 06 grijs 100% EVA, EN ISO 11612 A1

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 06 grijs 100% EVA, EN ISO 11612 A1

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart Neopreen, EN ISO 11612 A1

KNIEKUSSEN

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart Neopreen, EN ISO 11612 A1


ACCESSOIRES

LEREN RIEM

RIEM

ELASTISCHE RIEM

Solide leren riem met metalen sluiting.

Elastische riem met verstelbare lengte. Breedte 39 mm. Lengte 130 cm. Eenvoudig in te korten.

Elastische riem met klittenband sluiting. 40 mm breed. Maat: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9013 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart Overig: Leer

9029 52

9037 00

Eén maat 07 zwart 68% polypropyleen / 32% elastan

S-2XL 07 zwart polyester / elastan

RIEM

BRETELS

HAMER HOUDER

Riem van sterk nylon met plastic gesp. 30 mm breedte. In lengte verstelbaar.

Bretels met ”Tranemo” logo. 45 mm breed.

Hamerhouder van zwart metaal. Past in de gereedschapslus.

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

Maten: Kleur: Materiaal:

9046 00

9027 00

Eén maat 07 zwart 100% nylon

Eén maat 07 zwart polyester / elastan

9016 00

Eén maat 07 zwart Metaal

ID ZAK

PAS STUK

SNIJPROTECTIE

Zak voor identiteitskaart. Met knoopsluiting. Past aan sleutelring.

Pas stuk voor extra wijdte in gereedschapsvest model 3860.

Snijprotectie voor de armen, om aan te trekken en vast te zetten met klittenband aan de bovenzijde. 45 cm lang. De prijs geldt voor één armprotectie.

9019 00

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 07 zwart 100% polyester

9030 52

In de rits te plaatsen. Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 06 grijs 210: HTPA, 100% polyamide met extra hoge duurzaamheid, 210 g/m²

PR00 01

Maten: Kleur: Materiaal:

Eén maat 06 grijs Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

215


JDM:FRONTANDBACK 2:18x23:200dpi;

ON DEMAND Met deze specials (per stuk te bestellen) creëert u uw eigen identiteit met een standaard voorraad artikel. Neemt u contact op met uw verkoopkantoor voor meer informatie.

PROFILE FLEX Met de modellen van COMFORT LIGHT als basis, kunt u ontelbare combinaties creëren. Door het kiezen van één of twee details in de kleur die u wilt, maakt u uw eigen ontwerp, welke precies past bij de uitstraling van uw bedrijf. Per stuk te bestellen! Alle details zijn beschikbaar in: 02 rood, 03 marine, 04 wit, 07 zwart, 08 donkergroen, 12 blauw, 50 Hi-Vis oranje, 51 Hi-Vis rood, 55 Hi-Vis geel, 64 grijs

HEAT SEAL BADGES Wij kunnen uw heat seals snel en netjes verzorgen, zodat wij u de kleding leveren met uw persoonlijke uitstraling.

VERHOOGDE ZICHTBAARHEID Het plaatsen van extra fluorescerende stof en reflectie striping op ongevoerde kleding. D05A44 Striping rondom de mouwen D05B44 Striping rondom de pijpen De striping kan rondom de mouwen of pijpen worden bevestigd en is beschikbaar in de kleuren: 50 Hi-Vis oranje, 51 Hi-Vis rood, 55 Hi-Vis geel.

DTRPFB - Loop 7cm op de borst, breedte 25mm

DTRPFG - Loop 7cm op de nek, breedte 25mm DTRPFC - Bies genaaid rond de mouw, breedte 15mm of 25mm DTRPFJ - Sleutelring aan de band, breedte 25mm DTRPFH - Zakklep veranderen van de beenzak DTRPFE - Zakklep op achterzak

50 mm 50 mm 50 mm

REFLECTIE STRIPING Plaatsen van reflectie striping op ongevoerde kleding. De striping kan worden geplaatst rondom de mouwen, pijpen en aan de achterzijde. 50 mm Reflectie striping D06A5006 rondom de mouwen D06B5006 rondom de pijpen D06R5006 aan de achterzijde 50 mm Vlamvertragende reflectie striping D07A5006 rondom de mouwen D07B5006 rondom de pijpen D07R5006 aan de achterzijde 20 mm Reflectie striping D06A2006 rondom de mouwen D06B2006 rondom de pijpen D06R2006 aan de achterzijde

ZWANGERSCHAPSBROEK DTRPFD - Bies genaaid rond de pijp, 15mm of 25mm

Zachte ribstof voor over de buik met verstelbaar elastiek aan voor- en achterzijde. Kan op de meeste Tranemo broeken worden genaaid. D07800

216


KNIEVAKKEN

Plaatsen van knievakken op ongevoerde kleding. De knievakken zijn beschikbaar in verschillende kwaliteiten en kleuren. 9021 Knievakken Materiaal 210: 03 Materiaal 400: 03 Materiaal 500: 03 Materiaal 873: 03 Materiaal 883: 03

marine, 07 zwart, 64 grijs marine, 07 zwart, 64 grijs marine, 07 zwart marine marine

AANPASSING ONDERZIJDE PIJPEN Onderaan de pijp van ongevoerde broeken kunnen drukknopen worden geplaatst, om de wijdte van de pijp aan te passen. D06100 Aanpassing onderzijde pijpen

SPIJKERZAKKEN RUBBER/PLASTIC VERSTEVIGING Rubber versteviging op bestaande knievakken voor een extra versteviging.

D01100 Rubber/kunststof versteviging

FR VERSTEVIGING OP DE PIJPEN

Extra bescherming met versterkend FR materiaal voor gesmolten metaalspatten. Uitstekend geschikt voor gieterij werkzaamheden of bij het snijden van diverse metalen. Verlengt de levensduur van het kledingstuk aanzienlijk. De versteviging bedekt ook een gedeelte van de voet en is beschikbaar in twee maten en doek kwaliteiten. Bovenbeen versteviging, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP Onderbeen versteviging, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

Spijkerzakken kunnen op de voor- of achterzijde van diverse broeken en tuinbroeken worden geplaatst. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en kleuren. 9017 Spijkerzakken Materiaal 131: 03 marine Materiaal 150: 07 zwart, 32 marine Materiaal 440: 50 Hi-Vis oranje, 51 Hi-Vis rood, 55 Hi-Vis geel Materiaal 500: 03 marine, 07 zwart Materiaal 880: 03 marine

KLITTENBAND

Plaatsen van klittenband (zacht gedeelte) 20 mm x 100 mm voor bevestiging van een naambadge. D06900 Klittenband

LABELS/BADGES

Montage van eigen labels/badges D067 Montage van eigen labels/badges

IDENTITEIT ZAK

Plaatsen van identiteit zak op ongevoerde kleding. D06800 Identiteit zak

AANPASSEN VAN DE PIJPLENGTE De pijplengte van ongevoerde kleding kan worden aangepast via een inkorting (D02200) of verlenging (D02300).

217


KWALITEIT EN STOF

HET BELANG VAN KWALITEITSCONTROLE We streven ernaar onze producten te laten voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Wij hechten groot belang aan het borgen van de kwaliteit van onze kleding. Onze kwaliteitscontrole bestrijkt het gehele productieproces, van stof en materialen die worden gebruikt, vanaf de productontwikkeling tot aan het eindproduct. Dit verzekert ons van een duurzaam product dat lang mee gaat en dat voldoet aan de hoge eisen die wij stellen aan onze werkkleding. Voordat het eindproduct kan worden goedgekeurd, doorgaat het eerst onderstaande testen: • •

• •

Alvorens de productie van start gaat, keuren wij de gebruikte materialen en stoffen. Elke batch inkomende stoffen en reflectiematerialen wordt getest in onze testruimte. De verschillende kenmerken worden getest, afhankelijk van hoe de stof wordt gebruikt en welke functie de kleding heeft. Belangrijke parameters zijn: krimp, scheursterkte, kleurvastheid, pillen en brandbaarheid. Certificering van producten en stoffen vindt plaats na grondig testen door een extern geautoriseerd testinstituut. De kwaliteitscontrole bevat tenslotte ook de controle op de inkomende eindproducten.

STOF BESCHRIJVING In onderstaande tabel staat een overzicht van alle materialen uit de brochure. In de linkerkolom staan de materiaalnummers die worden aangegeven in de productbeschrijvingen. In de tweede kolom worden de samenstelling, het gewicht en de overige materiaaleigenschappen vermeld. Is het materiaal gecertificeerd, dan wordt er ook een overzicht gegeven van de EN-normen die specifiek voor dit materiaal gelden. Wanneer de doeken in een Tranemo Skinsafe™ systeem (IEC 61842-1-1 Open Arc-test) zijn getest, d.w.z. volgens het laag-op-laag systeem, wordt het resultaat samen met de materiaalnummers van de gecombineerde doeken vermeld. Bijvoorbeeld: IEC 61482-1-1, ELIM: 35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm² (811+899+901), laat zien dat doek 811 Tera TX is getest samen met 899 Cantex Terry – sweater doek en 901 Merino RX – onderkleding doek met een resultaat in zowel ELIM als ATPV. Nr 003 004 007 008 009 012 050

Materiaalbeschrijving 100% polyester quilt met polyester voering, 80 g/m² 100% polyester quilt met polyester voering, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% polyester pile, 350 g/m² 100% polyester pile, 540 g/m² 100% polyester quilt met polyestervulling, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modacryl / 36% katoen / 4% elastan / 2% antistatisch, 300 g/m² Inherent vlamvertragend tricot. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 054 Vlamvertragende quiltstof - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, met polyester voering, 80 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met vlamvertragende polyester voering. 055 Vlamvertragende quiltstof - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, met polyester voering, 120 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met vlamvertragende polyester voering.

218

Nr Materiaalbeschrijving 060 Vlamvertragende voering – 87% modacryl / 13% katoen, 320 g/m² Inherent vlamvertragende voering. EN ISO 14116 Index 3 112 100% katoen, 175 g/m² Single jersey met uitstekende waseigenschappen. 113 55% polyester / 45% katoen, 200 g/m² Piqué in fluorescerende kleuren. Comfortabele vormvaste interlock met katoenen binnenzijde. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 131 100% katoen, 325 g/m² Comfortabele katoentwill. 150 100% katoen, 375 g/m² Robuuste katoentwill. Slijtvast. Voorgewassen om kans op krimpen te minimaliseren. 163 Zwart & Wit - 100% polyamide, 200 g/m² Versterkt materiaal, extra slijtvast.


Nr Materiaalbeschrijving 191 Graphite - carbon / aramide, 300 g/m² Inherent vlamvertragende stof voor bescherming bij laswerkzaamheden. EN ISO 11611 klasse 1 210 HTPA - 100% polyamide, 210 g/m² Versterkt materiaal, extra slijtvast. 213 HTPA Dobby - 100% polyamide, 260 g/m² Versterkt materiaal, structuurweefsel, extra slijtvast. 221 60% katoen / 40% polyester, 200 g/m² Katoen/polyestertwill, voelt aan als katoen met de voordelen van polyester wat betreft waseigenschappen en slijtvastheid. 240 50% katoen / 50% polyester, 215 g/m² Vormvast piqué in comfortabele katoen/polyesterkwaliteit. 260 65% katoen / 35% polyester, 300 g/m² Sweatshirtkwaliteit met geruwde binnenzijde. 261 65% polyester / 35% katoen, 500 g/m² Bonded jersey met 100% polyesterfleece. 262 45% acryl / 45% polyester / 10% wol, 400 g/m² Grof gebreid tricot met 100% polyesterfleece aan de binnenzijde. 264 80% polyester / 20% katoen, 300 g/m² Sweatshirtkwaliteit met geluste binnenzijde in fluorescerende kleuren. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 282 65% polyester / 35% katoen, 310 g/m² Canvas/Panama. 283 65% polyester / 35% katoen, 310 g/m² Canvas/Panama met waterafstotende impregnering. 303 Beaver nylon - 50% polyamide / 50% katoen, 235 g/m² Twill met nylon aan de buitenzijde voor een hoge slijtvastheid. Waterafstotende impregnering met PU-gecoate binnenzijde biedt bescherming tegen vocht. 310 4-weg stretch, 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² Twill met stretch functie in alle richtingen. 400 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m² Katoen/polyestertwill met hoog comfort en uitstekende waseigenschappen. Het materiaal is slijtvast en heeft een hoge kleur- en krimpvastheid. Sneldrogend. 428 55% polyester / 45% katoen, 215 g/m² Tricot. 2-Laags jacquard met 3 functies: voert vocht af, neemt vocht op en houdt warmte vast. 440 54% katoen / 46% polyester, 260 g/m² Fluorescerende twill met ribstop voor extra scheurweerstand. Katoen aan binnenzijde voor extra hoog comfort. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 460 T-TEX - 100% polyester, PU-laminaat, 180 g/m² Wind- en waterafstotend. Waterkolom 5000 mm. 462 T-TEX One - 100% polyester, PU-laminaat, 205 g/m² Wind- en waterdicht. Waterkolom 8000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid <20 Pa m²/W. EN 343 klasse 3:3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-laminaat, 205 g/m² Wind- en waterdicht conform EN 343 4:4. Waterkolom 5000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 5,6 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 464 T-TEX Plain – 100% polyester, PU-gecoat, 200 g/m² Fluorescerend polyester doek met structuur. 465 T-TEX 3L - 100% polyester, PU laminaat, 145 g/m² Doek met drie-lagen functionaliteit Wind- en waterdicht conform EN 343 4:4. Waterkolom 10 000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 8.2 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 470 100% polyester, 300 g/m² 3-Laags fleece met PU-laminaat en binnenzijde van mesh, windafstotend. 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-laminaat met polyesterfleece. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 3000 mm. EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 481 100% polyester, 330 g/m² Softshell, PU-laminaat met polyesterfleece. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 3000 mm. 500 65% polyester / 35% katoen, 300 g/m² Katoen/polyestertwill met hoog comfort en uitstekende waseigenschappen. Het materiaal is slijtvast, kleurvast en heeft een hoge krimpweerstand. Voelt dankzij de comfortfinish aan als katoen. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Face side brushed. 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Double brushed. EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje

Nr Materiaalbeschrijving 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt. 801 Barricader TC - 100% para-aramide, met polymeercoating, 545 g/m² Inherent vlamvertragende verstevigende stof, met een hoogwaardige bescherming tegen hitte en metaalspatten. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 803 Barricader EP - 100% para-aramide, 545 g/m² Inherent vlamvertragend verstevigende stof met uitstekende bescherming tegen spatten gesmolten metaal. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 804 HTFR Dobby – 39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch, 295 g/m² Inherent vlamvertragend verstevigende stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramide / 2% antistatisch, 110 g/m² Inherent vlamvertragend mesh. EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal dat comfortabel aanvoelt. Extra versterkt garen. Biedt uitstekende scheurweerstand ondanks het lage gewicht. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (811+898/911) IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 14 cal/cm², ATPV: 22 cal/cm² (811+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 15 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² (811+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², EBT: 20 cal/cm² (811+060) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (811+902) IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (811+897) IEC 61482-1-1, EBT: 21,4 cal/cm² (811+898) IEC 61482-1-1, ELIM: 35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm² (811+899+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 32 cal/cm², ATPV: 41 cal/cm² (811+902+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (811+903+901) IEC 61482-1-1, EBT: 40,5 cal/cm² (811+899+895) NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modacryl / 22% katoen / 1% antistatisch, 355 g/m² Inherent vlamvertragende stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (821+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje 822 Edge 350 IR - 45% modacryl / 33% katoen / 20% polyester / 2% antistatisch, PU laminaat, 350 g/m² Inherent vlamvertragende stof met PU-laminaat. Wind- en waterdicht conform EN 343 3:3. Waterkolom > 8000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje EN 343, klasse 3:3 830 Apex 300 - 98% aramide / 2% antistatisch, 300 g/m² Inherent vlamvertragend satijn met goede Vlamvertragende bescherming gecombineerd met hoge duurzaamheid. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034

219


Nr Materiaalbeschrijving 832 Apex 220- 98% aramide / 2% antistatisch, 220 g/m² Inherent vlamvertragende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 843 Aramide HV - 34% polyester / 25% viscose / 24% aramide / 13% modacryl / 3% polyamide / 1% antistatisch, 270 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal in fluorescerende kleuren. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramide 6.4FC - 79% aramide / 20% modacryl / 1% antistatisch, 220 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met uitstekende vlamvertragende eigenschappen, in combinatie met hoge slijtvastheid en een laag gewicht. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modacryl / 33% polyester / 30% aramide / 1% antistatisch, 260 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal in fluorescerende kleur. Hoog comfort met een zachte binnenzijde. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,4 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modacryl / 37% katoen / 5% elastische vezel / 1% antistatisch, 345 g/m² Inherent vlamvertragend ongewassen jeans stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 851 FR Stretch - 78% aramide / 20% elastische vezel / 2% antistatisch, 300 g/m² Inherent vlamvertragend doek met hoge elasticiteit. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viscose / 22% aramide / 12% polyamide / 1% antistatisch, 250 g/m² Inherent vlamvertragende stof met uitstekende vlamvertragende eigenschappen en goede was eigenschappen. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 863 Outback HW - 74% viscose / 15% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch, 425 g/m² Inherent vlamvertragend doek geschikt voor laswerkzaamheden. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viscose / 40% wol / 5% polyamide, 370 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal. Comfortabele inherent vlamvertragende wol kwaliteit geschikt voor de aluminium industrie. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Cryoliet ISO 9185 85 g

220

Nr Materiaalbeschrijving 874 Magma HV - 54% viscose / 20% wol / 20% polyamide / 5% aramide / 1% antistatisch, 375 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal. Hi-Vis geel. Geschikt voor de aluminium industrie. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryoliet ISO 9185 > 100g EN ISO 20471 875 Magma S - 70% viscose / 20% wol / 10% polyamide, 310 g/m² Comfortabele inherent vlamvertragende wol kwaliteit geschikt voor de aluminium industrie. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryoliet ISO 9185 94g EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 880 Cantex 1210 - 48% modacryl / 46% katoen / 3% aramide / 3% antistatisch, 350 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met een uitstekende bescherming tegen gesmolten metaal, convectiewarmte of stralingswarmte. Hoogst mogelijke bescherming tegen vloeibaar ijzer. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 (D3: 880+920) EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1 ATPV: 11,9 cal/cm² LOI 34,3% EN 1149-3 EN 13034 882 Cantex 2.0 HV – 52% modacryl / 38% katoen / 6% viscose / 3% aramide / 1% antistatisch, 350 g/m² 883 Cantex 2.0 – 52% modacryl / 38% katoen / 6% viscose / 3% aramide / 1% antistatisch, 350 g/m² Inherent vlamvertragend materiaal met een uitstekende bescherming tegen gesmolten metalen, convectiewarmte of stralingswarmte. Hoogst mogelijke bescherming tegen vloeibaar ijzer. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 29,9 cal/cm² (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,7 cal/cm² (882/883+911+920) LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 891 Cantex Dual 220 - 35% modacryl / 30% polyester / 21% viscose / 9% katoen / 3% polyamide / 2% antistatisch, 220 g/m² Dubbel gebreid inherent vlamvertragend tricot met een comfortabele zachte binnenzijde. Fluorescerend. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modacryl / 21% polyester / 18% katoen / 14% viscose / 3% polyamide / 2% antistatisch, 320g/m² Dubbel gebreid inherent vlamvertragend tricot met een comfortabele zachte binnenzijde. Fluorescerend. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyester / 2% antistatisch, 330 g/m² Inherent vlamvertragende fleece. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch, 170g/m² Inherent vlamvertragende single jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN 1149-3


Nr Materiaalbeschrijving 895 Cantex Jersey AT - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 190 g/m² Inherent vlamvertragende single jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471, fluorescerende kleuren. Voor artikel 5072 89, 6372 89 en 6375 89 zijn ook de volgende normeringen van toepassing: IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 5,1 cal/cm² LOI 26,0% 896 Outback J245 – 79% viscose / 10% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch, 245 g/m² Inherent vlamvertragende single jersey met bescherming tegen elektrische vlamboog: open arc klasse 2. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex Piqué - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 220 g/m² Inherent vlamvertragend piqué. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (897+811) LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch, PU laminaat, 210 g/m² Functionele en lichte voering in inherent vlamvertragende stof met wind- en waterafstotend laminaat. Waterkolom 10000 mm. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 899 Cantex Terry - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 290 g/m² Inherent vlamvertragend sweatshirt tricot. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 17,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, EBT: 33,5 cal/cm² (899+895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 901 Merino RX - 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch, 200 g/m² Inherent vlamvertragend gebreide rib van zachte inherent vlamvertragende Merino wol en vlamvertragend viscose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch, 250 g/m² Bird-Eye, inherent vlamvertragend tricot van zachte inherent vlamvertragende Merino wol en vlamvertragend viscose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,9 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (902+811) LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX - 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch, 360 g/m² Inherent vlamvertragend terry van zachte inherent vlamvertragende Merino wol en vlamvertragend viscose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 29 cal/cm² (903+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (903+811+901) LOI 28,7% EN 1149-3 911 Cantex Pro 145 - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m² Overhemdkwaliteit van comfortabele inherent vlamvertragende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 17,0 cal/cm² (911+894) LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 920 Cantex JX - 59% modacryl / 39% katoen / 2% antistatisch, 235 g/m² Inherent vlamvertragend kanaalgebreid tricot. EN ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-1-2 klasse 1 IEC 61482-1-1, EBT: 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3

Nr Materiaalbeschrijving 922 Cantex JL - 57% modacryl / 36% katoen / 5% elastan / 2% antistatisch, 240 g/m² Inherent vlamvertragende single jersey met elastan. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 931 Cantex 240IR - 54% modacryl / 44% katoen / 2% antistatisch, PU laminaat, 260 g/m² Inherent vlamvertragende twill met PU-laminaat. Wind- en waterdicht conform EN 343 3:4. Waterkolom 10.000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (931+911) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,1 cal/cm² (931+055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren EN 343 klasse 3:4 942 MegaTX 235 - 42% viscose / 26% modacryl / 20% katoen / 5% aramide / 5% polyamide / 2% antistatisch, 235 g/m² Inherent vlamvertragende overhemd stof. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modacryl / 37% FR viscose / 22% viscose / 1% antistatisch, PU laminaat, 230 g/m² Inherent vlamvertragende stof met PU-laminaat. Wind- en waterdicht conform EN 343 3:4. Waterkolom 8 000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 klasse 1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-2 klasse 2 (943+805/911) IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) IEC 61482-1-1, ATPV: 23,8 cal/cm² (943+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 43 cal/cm², ATPV: 48 cal/cm² (943+899+901) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren EN 343 klasse 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modacryl / 42% katoen / 2% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, PU laminaat, 340 g/m² Inherent vlamvertragende softshell. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 10.000 mm. Ademend vermogen/waterdamp doorlatendheid 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 2 IEC 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 voor fluorescerende kleuren 951 Windtech FR HVO - 45% modacryl / 36% katoen / 18% polyester / 1% antistatisch, PU laminaat, 385 g/m² Inherent vlamvertragende softshell. Wind- en waterafstotend. Waterkolom 10.000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 klasse 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM voor fluorescerend oranje

221


LICHAAMSLENGTE

MAATTABEL

BORSTOMVANG

De aangegeven maten zijn lichaamsmaten, hetgeen betekent dat de maat direct op het lichaam is gemeten. Bewegingsruimte is berekend.

HEUPWIJDTE

TAILLE

BINNENBEENMAAT

HEREN C-maten (Normale taille en normale beenlengte) Maten Maten inch Lichaamslengte

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Bovenwijdte

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Taillewijdte

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

112

116

120

Binnenbeenlengte

C-maten (Normale taille en langere beenlengte) Maten Maten inch Lichaamslengte

146

148

150

152

154

156

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Bovenwijdte

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Taillewijdte

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

100

104

108

Binnenbeenlengte

D-maten (Normale taille en kortere beenlengte) Maten Maten inch Lichaamslengte

84

88

92

96

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Bovenwijdte

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Taillewijdte

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Binnenbeenlengte

DAMES C-maten (Normale taille en normale beenlengte) Maten Maten inch Lichaamslengte

34

36

38

40

42

44

46

48

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Bovenwijdte

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Taillewijdte

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Heupwijdte

90

93

96

99

102

106

110

115

Binnenbeenlengte

78

78

78

78

78

78

78

78

MAATCONVERSIE HEREN

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herenmaten

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Overhemd

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAMES

222

S

M

L

XL

XXL

Damesmaten

34-36

38

40-42

44

46-48

Herenmaten

XXS

XS

S

M

L


Omschrijving

Pag.

Art.nr.

Omschrijving

Pag.

Art.nr.

Omschrijving

Pag.

Art.nr.

Omschrijving

1110 40

Overall

201

5070 89

Sweater

136

5837 81

Doorwerkjas met capuchon Windbr.

71

6324 81

Werkbroek met stretch

Pag. 52

1120 40

Werkbroek

201

5071 89

T-Shirt

137

5838 81

Dames werkjack

65

6325 81

Werkbroek met stretch

55

1121 40

Werkbroek met stretch

175

5072 89

T-Shirt lange mouwen

137

5839 81

Dames werkjack

64

6326 81

Dames werkbroek met stretch

53

1128 40

Dames werkbroek met stretch

175

5073 91

Overhemd

139

5840 81

Tuinbroek

66

6327 81

Dames werkbroek met stretch

52

1129 40

Dames werkbroek

201

5075 89

Sweater

136

5841 81

Tuinbroek

66

6328 81

Dames werkbroek met stretch

54

1130 40

Werkjack

200

5118 94

Winterparka

48

5849 81

Tuinbroek

67

6329 81

Dames werkbroek met stretch

1131 40

Stofjas

200

5119 94

Winterparka met fiberfur voering 9128

48

5850 81

Werkbroek

61

6330 90

Sweater

1151 40

Werkbroek met stretch

174

5120 93

Winterbroek

91

5851 81

Werkbroek

60

6352 85

Stretch jeans

1158 40

Dames werkbroek met stretch

174

5132 94

Shell broek

49

5852 81

Doorwerkbroek Windbreaker

71

6357 94

Overhemd

1180 40

Short

201

5135 94

Shell jack

48

5853 81

Doorwerkbroek Windbreaker

70

6359 85

Dames stretch jeans

1921 40

Werkbroek met stretch

177

5136 94

Shell jack met fiberfur voering 9128

48

5856 81

Werkbroek

62

6371 89

Polosweater

136

1928 40

Dames werkbroek met stretch

177

5145 95

Softshell jack

54

5857 81

Dames werkbroek

63

6372 89

T-Shirt lange mouwen

138

1951 40

Werkbroek met stretch

177

5149 95

Dames softshell jack

52

5858 81

Dames werkbroek

64

6373 89

Dames T-Shirt lange mouwen

138

1958 40

Dames werkbroek met stretch

177

5212 84

Overall

123

5859 81

Dames werkbroek

65

6375 89

Sweater

136

2050 13

Werkbroek

202

5222 84

Werkbroek

122

5860 81

Gereedschapsvest

62

6520 30

Pilotjack Multifunction

210

2511 13

Overall

203

5223 84

Werkbroek Windbreaker

124

5862 81

Dames werkbroek Windbreaker

69

6620 83

Werkbroek

110

2521 13

Werkbroek

202

5227 84

Dames werkbroek

120

5863 81

Dames werkbroek Windbreaker

68

6621 83

Werkbroek

110

2531 13

Werkjack

203

5228 84

Dames werkbroek Windbreaker

121

5866 81

Dames werkbroek windbreaker

68

6623 83

Werkbroek

110

2541 13

Tuinbroek

203

5231 84

Werkjack

122

5867 81

Dames werkbroek Windbreaker

69

6627 83

Dames werkbroek

111

2820 50

Werkbroek

199

5233 95

Softshell jack

125

5869 81

Bodywarmer

73

6628 83

Dames werkbroek

111

2830 50

Werkjack

198

5236 82

Winterjack

125

5880 81

Werkbroek

84

6629 83

Dames werkbroek

111

2840 50

Tuinbroek

199

5238 84

Dames werkjack

120

5881 81

Werkbroek

84

6630 83

Werkjack

109

2850 50

Werkbroek

199

5239 82

Winterjack met capuchon

124

5883 81

Werkjack

85

6920 51

Thermobroek

211

3500 28

Winterjack

190,210

5242 84

Tuinbroek

123

5884 81

Werkjack

85

6930 51

Thermojack

211

3520 28

Werkbroek

191

5249 84

Tuinbroek

123

5885 81

Tuinbroek

85

6972 42

Onderpantalon

211

3525 28

Werkbroek

191

5252 84

Werkbroek

122

5886 81

Tuinbroek

85

6975 42

T-Shirt

211

3528 28

Dames werkbroek

191

5253 84

Werkbroek Windbreaker

124

5887 81

Werkbroek

84

6979 42

T-Shirt

211

3529 28

Dames werkbroek

191

5257 84

Dames werkbroek

120

5890 81

Werkbroek

84

7710 15

Overall

186

3530 26

Gebreid fleecejack

189,209

5258 84

Dames werkbroek Windbreaker

121

5891 81

Werkbroek

84

7712 15

Overall

180

Sweater

136

55 132,135 57 57,140 57

3535 48

Softshell jack

190,209

5270 89

5895 81

Tuinbroek

85

7720 15

Werkbroek

185

3540 28

Tuinbroek

190

5271 89

T-Shirt

137

5897 81

Werkbroek

84

7725 15

Werkbroek

179

3550 28

Werkbroek

191

5310 84

Overall

117

5900 92

T-Shirt

131

7728 15

Dames werkbroek

179

3559 28

Dames werkbroek

191

5319 84

Overall

115

5905 89

Poloshirt korte mouwen

137

7729 15

Dames werkbroek

185

3810 50

Overall

196

5320 84

Werkbroek

116

5907 89

T-Shirt

138

7732 15

Werkjack

185

3820 50

Werkbroek

195

5329 84

Werkbroek

114

5910 92

Boxershort

131

7741 15

Tuinbroek

187

3829 50

Dames werkbroek

195

5330 84

Werkjack

116

5914 92

Sport BH

130

7745 15

Tuinbroek

181

3830 50

Werkjack

194

5339 84

Werkjack

114

5915 92

BH

130

7747 15

Tuinbroek

181

3831 51

Fleecejack

194,209

5341 84

Tuinbroek

117

5917 89

Tanktop met sport BH

130

7748 15

Tuinbroek

187

3832 50

Werkjack met fleecevoering 9028

194

5344 84

Tuinbroek

115

5919 92

Damesslip

130

7751 15

Werkbroek

184

3840 50

Tuinbroek

197

5346 84

Tuinbroek

115

5920 92

Poloshirt

131

7755 15

Werkbroek

180

3841 50

Tuinbroek

197

5349 84

Tuinbroek

117

5930 92

Onderpantalon

131

7758 15

Dames werkbroek

180

3850 50

Werkbroek

195

5350 84

Werkbroek

116

5931 91

Overjas "Visitor"

140

7759 15

Dames werkbroek

184

3859 50

Dames werkbroek

195

5359 84

Werkbroek

114

5932 91

Overjas

140

7780 15

Short

186

3860 50

Gereedschapsvest

194

5402 88

Tuinbroek

98

5940 92

T-Shirt lange mouwen

131

7788 15

Short

186

3870 11

T-Shirt

194,212

5419 88

Werkjack

99

5945 89

Poloshirt lange mouwen

137

7791 15

3/4 Werkbroek

185

3880 50

Short

196

5421 88

Werkbroek

99

5947 89

T-Shirt lange mouwen

138

7799 15

3/4 Dames werkbroek

185

3881 50

Short

196

5430 88

Gereedschapsvest

99

5948 89

Shirt met kraag

137

8012 11

T-Shirt

212

3890 50

ž Werkbroek

195

5451 88

Werkbroek

99

5970 89

Muts

142

8033 24

Poloshirt

212

3899 50

Dames ž werkbroek

195

5461 88

Overall

98

5980 89

Fleecejack

131

8120 91

Overhemd

140

4320 44

Werkbroek met stretch

156

5512 86

Lasoverall

102

5985 89

Sweater

136

8131 22

Overhemd

213

4321 44

Werkbroek met stretch

158

5522 86

Lasbroek

102

5990 89

Fleece onderpantalon

131

8141 22

Overhemd

213

4328 44

Dames werkbroek met stretch

158

5535 86

Lasjack

101

5995 92

Balaclava

142

8312 26

Sweater

213

4329 44

Dames werkbroek met stretch

155

5540 86

Las tuinbroek

102

5999 00

Nek-/Halsbescherming

142

9011 00

Sokken

213

4330 44

Werkjack

156

5550 86

Lasbroek

101

6010 81

Overall

81

9013 00

Leren riem

215

4335 44

Werkjack met fleecevoering 9028

156

5572 19

Las beenbedekking

103

6011 81

Overall

81

9016 00

Hamer houder

215

4339 44

Dames werkjack

155

5573 80

Las poncho

103

6019 81

Overall

67,81

9019 00

ID zak

215

4350 44

Werkbroek met stretch

156

5575 19

Lasschort

103

6020 81

Werkbroek

78

9020 00

Kniekussen

214

4351 44

Werkbroek met stretch

158

5576 19

Lasschort met kraag

103

6021 81

Werkbroek

77

9027 00

Bretels

215

4358 44

Dames werkbroek met stretch

158

5577 19

Armprotectie

103

6028 81

Dames werkbroek

77

9028 51

Fleece voering

213

4359 44

Dames werkbroek met stretch

155

5578 19

Las balaclava

103

6029 81

Dames werkbroek

79

9029 52

Riem

215

4482 44

Short

163

5625 87

Werkbroek

107

6030 81

Werkjack

76

9030 52

Pas stuk

215

4485 44

Short

163

5626 87

Werkbroek

107

6031 81

Werkjack

76

9032 00

Kniekussen

214

4620 51

Veiligheidsvest

171

5628 87

Dames werkbroek

105

6032 95

Softshell jack

55,76

9037 00

Elastische riem

215

4801 46

Winterjack

168

5629 87

Dames werkbroek

105

6035 81

Werkjack

78

9041 00

Sokken

213

4808 46

Shell jack

169

5632 87

Werkjas lang

106

6040 81

Tuinbroek

80

9043 00

Fleecemuts

142

4810 44

Overall

163

5636 87

Werkjack

106

6041 81

Tuinbroek

80

9044 00

Kniekussen

214

4815 46

Winteroverall

167

5639 87

Dames werkjack

105

6050 81

Werkbroek

78

9045 00

Kniekussen

214

4818 46

Winterparka

168

5674 87

Overhemd

107,139

6051 81

Werkbroek

77

9046 00

Riem

4820 44

Werkbroek

162

5700 88

Winterjack

95

6058 81

Dames werkbroek

77

9048 00

Piloten cap

4821 44

Werkbroek

162

5706 88

Mouwloze Overall

96

6059 81

Dames werkbroek

79

9054 00

Sokken

141

4826 46

Shell broek

169

5709 88

Dames winterjack

97

6080 81

Werkbroek

83

9055 00

Riem

143

4828 44

Dames werkbroek

164

5716 88

Overall

94

6081 81

Werkbroek

83

9058 00

Riem

143

4829 44

Dames werkbroek

165

5726 88

Werkbroek

95

6083 81

Werkjack

83

9060 00

Bretels

4830 44

Werkjack

161

5727 88

Dames werkbroek

97

6084 81

Werkjack

83

9062 84

Portofoonzak

4831 51

Fleecejack

167

5736 88

Werkjack

94

6085 81

Tuinbroek

83

9063 81

Pas stuk

4832 48

Softshell jack

167

5739 88

Dames werkjack

97

6086 81

Tuinbroek

83

9065 81

Capuchon

4835 44

Werkjack met fleecevoering 9028

161

5742 88

Tuinbroek

96

6111 82

Overall

127

9068 00

Muts

214

4839 44

Dames werkjack

164

5751 88

Werkbroek

95

6121 82

Werkbroek

127

9074 00

Sokken

141

4840 44

Tuinbroek

163

5760 88

Gereedschapsvest

94

6131 82

Werkjack

127

9075 00

Sokken

141

4850 44

Werkbroek

162

5770 91

Overhemd

139

6200 46

Winterjack

207

9079 00

Sokken

141

4859 44

Dames werkbroek

165

5774 86

Overhemd

139

6205 46

Shell jack

206

9093 00

Leren riem

143

4860 44

Gereedschapsvest

161

5779 91

Damesoverhemd

139

6207 00

Jack met capuchon

179,208

9105 81

Arm markeerband

143

4871 26

Sweatshirt

170

5800 81

Winterjack

73

6210 46

Winteroverall

210

9119 81

ID zak

143

4872 11

T-Shirt

170

5803 81

Dames winterjack

68

6226 46

Shellbroek

206

9124 00

Pet

214

4874 11

T-Shirt lange mouwen

170

5807 81

Dames winterjack met capuchon

69

6232 46

Doorwerkjas

207

9128 06

Fiberfur voering

141

4875 11

Poloshirt

171

5809 81

Winterjack met capuchon

73

6235 46

Parka

207

9142 88

Las cap

103

215 170,214

143 121,143 62 73,141

5000 93

Winterjack

91

5820 81

Werkbroek

61

6241 47

Fleecejack

179,208

9160 81

Bretels

143

5002 88

Tuinbroek

90

5821 81

Werkbroek

60

6302 90

Onderpantalon

132

9168 00

Gebreide muts

214

5009 93

Winterjack met capuchon

91

5822 81

Doorwerkbroek Windbreaker

71

6307 90

Muts

142

PR0001

Snijprotectie

215

5012 88

Werkjack

88

5823 81

Doorwerkbroek windbreaker

70

6308 90

Balaclava

142

RG0001

Handschoenen FR Contact

147

5021 88

Werkbroek

88

5826 81

Werkbroek

62

6309 90

Shirt

132

RG0004

Handschoenen FR ARC 16

147

5025 88

Werkbroek

89

5827 81

Dames werkbroek

63

6310 90

Boxershort

133

RG0005

Handschoenen FR ARC 40

146

5030 89

Sweater vest

135

5828 81

Dames werkbroek

64

6312 90

Onderpantalon

133

RG0006

Handschoenen FR ARC 4

147

5039 89

Sweater

135

5829 81

Dames werkbroek

65

6315 90

T-Shirt lange mouwen

133

RG0007

Handschoenen FR ARC 8

147

5051 88

Werkbroek

88

5830 81

Werkjack

60

6319 90

Poloshirt

133

RS0003

Veiligheidsvest

171

5052 88

Werkbroek

89

5832 81

Doorwerkjas Windbreaker

70

6321 81

Werkbroek met stretch

53

RS0004

Veiligheidsvest

141

5062 88

Overall

90

5834 81

Werkjack

61

6322 81

Werkbroek met stretch

54

RX0004

ARC Flash Veiligheidshelm 24

142

Behoudens drukfouten. Model- en assortimentswijzigingen kunnen zich voordoen. Kleurverschil kan soms optreden.

INDEX

Art.nr.

223


TRANEMO BENELUX Ecu 41 8305 BA EMMELOORD Telefoon: +31 (0) 527 616534 www.tranemo.nl

Profile for Tranemo Workwear

TRANEMO 2020, NL  

TRANEMO 2020, NL  

Profile for monelw