TRANEMO 2020, FI

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2020 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

2


3


Tranemo on johtava eurooppalainen sisäisten palosuojattujen vaatteiden toimittaja. Korkean osaamisemme ja innovatiivisten tuotteiden kautta pyrimme saavuttamaan visiomme – nolla vaikeaa palovamma työtapaturmaa. Kaikki turvallisemman työympäristön puolesta. Vuodesta 1934.

4


148

WORLDCARE

6

Kestävä kehitys

6

Yritys

8

Sosiaalinen vastuu

8

Ympäristö ja ilmasto

9

Laatu

9

FLAME RETARDANT 10

HIGH VISIBILITY

WORK IDENTITY

172

Tranemo Skinsafe™

14

Riskinarviointi

150

Comfort Stretch

174

Riskien arviointi

20

Standardit ja symbolit

151

Comfort Stretch Visible

176

Standardit ja symbolit

28

Hoito

153

Craftsman Pro Visible

178

Hoito

38

Vision HV

154

Craftsman Pro

182

Naisten FR

40

CE-ME

160

T-More

188

Shell FR

46

CE-ME Outerwear

166

Premium Plus

192

Stretch FR

50

Lisätarvikkeet

170

Comfort Plus

198

Office FR

56

Comfort Light

200

Tera TX

58

Original Cotton

202

Tera TX Non-Metal

74

Outerwear

204

Tera TX Arc 2

82

Alusvaatteet

211

Cantex Hi-Vis

86

Lisätarvikkeet

212

Cantex 57

92

On Demand

216

Cantex 54

98

Materiaalitiedot

218

Outback Heavy Welding

100

Mittataulukko

222

Magma

104

Pikahakemisto

223

Apex

108

Aramid

112

Zenith

118

Edge

126

Talvi

128

Alusvaatteet

130

Lisätarvikkeet

134

Käsineet

144

5


TRANEMO WORLD CARE TULEVAISUUDEN KESTÄVÄÄ SUOJAA LUOMASSA Suojavaatetuksen kehittäminen kestävällä tavalla on vaativa prosessi. Tranemon kestävän kehityksen johtaja Kristina Alderin on etulinjassa, kun pyrimme tarjoamaan ratkaisuja, joissa sovitetaan ympäristön vaatimukset yhteen henkeä ja terveyttä vaalivien velvollisuuksien kanssa. Mitkä ovat palonkestävien suojavaatteiden kestävän kehityksen suurimmat haasteet? Sen varmistaminen, että asiakkaat saavat ympäristölle mahdollisimman ystävällisen tuotteen, jolla on oikea suojaustaso. Me pyrimme tähän asettamalla asiakkaan tarpeet kaiken tekemisemme lähtökohdaksi. Kaikki alkaa riskien arvioinnista, jonka aikana tutkitaan vaatteiden käyttöympäristö, niihin kohdistuvat vaatimukset sekä muut tärkeät muuttujat. Riskien arviointi on perusta – siitä käsin voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sekä suojauksen että kestävän kehityksen näkökulmasta.

Miten tämä vaikuttaa kestävään kehitykseen? Asia on varsin yksinkertainen. Vaikka vaate suojaisikin, asiakas voisi valita tuotteen, joka ei sovi heidän tarpeisiinsa siinä käytettyjen kuitujen osalta. Riskien arviointi antaa meille mahdollisuuden tunnistaa tarpeet ja antaa ohjeistusta alusta alkaen.

Onko sinulla esimerkkejä tästä? Olemme mukana useissa projekteissa, joissa kuituja korvataan esimerkiksi kierrätetyllä puuvillalla tai joissa kuidun tyyppiä mukautetaan siten, että vaatteen kestävyysominaisuudet paranevat. Tämän seurauksena luodaan kangas, joka vaikuttaa ympäristöön vähemmän, koska sen valmistuksessa käytetään vähemmän mahdollisesti tarpeettomia kemikaaleja, värejä, vettä tai muita resursseja – ja kaikki uudet materiaalit testataan tietysti kattavalla tavalla esimerkiksi teollisen puhdistuksen ja kulumisen osalta, jotta voidaan varmistua riittävästä suojauksesta ja suorituskyvystä.

Kuinka tärkeitä ovat Tranemon suhteet kumppaneihin ja toimittajiin? Tämä on meille keskeinen asia, ja me käytämme paljon aikaa ja resursseja sen varmistamiseen, että tällaiset suhteet ovat sekä tuottavia että läpinäkyviä. Me teemme erittäin läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa uusien tekstiilien kehityksessä sekä energiaa ja vettä säästävien prosessien keksimisessä, muiden muassa. Meidän, kumppaniemme ja toimittajiemme ammattitaito voidaan yhdenmukaistaa ja ottaa hyötykäyttöön monilla tavoilla, joista hyötyvät kaikki osapuolet ja lopulta myös asiakkaamme. Kaikki osapuolet ymmärtävät, että yhdessä voimme edistää kehitystä upealla tavalla. Näiden tavoitteiden kannalta on myös edullista, että suurin osa toimittajistamme sijaitsee Euroopassa.

6


Millä muilla tavoilla nämä kumppanuudet ilmenevät? Me teemme tutkimus- ja kehitystyötä kuituihin ja niiden käyttöön liittyen yhdessä kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa. Tätä työtä ajaa halumme innovoida ja löytää uusia ratkaisuja, josta syystä on tärkeää, että viestimme vaatimuksemme selkeästi – mikä onkin meille mahdollista tiimimme ammattitaidon ja kokemuksen takia. Me tapaamme ja kuuntelemme kumppaneitamme ja toimittajiamme, perehdymme uusiin tekstiileihin ja käsittelemme kestävien ratkaisujen tomittamiseen liittyviä haasteita alan tapaamisissa kuten Techtextil-tapahtumassa. Käytännön esimerkki tästä voisi olla se, että toimittaja on luomassa kuituseostekstiilin, ja me olemme keksineet mahdollisen tavan valmistaa jotain siihen käytettävistä kuiduista ilman väriainetta. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteen.

Materiaalien rakentamisen tarkastelu uudesta perspektiivistä vaikuttaa olevan keskeinen kestävän kehityksen teema. Miksi? On totta, että tällä alueella voidaan saavuttaa merkittäviä kestävän kehityksen tavoitteita. Se on samalla alue, jolla täytyy jatkuvasti kulkea varovasti. Tekstiilien tapauksessa kysymme itseltämme ’mitä voidaan korvata’, ’millä voidaan korvata’ ja ’miten tämä vaikuttaa vaatteeseen kokonaisuudessaan’. Vaatteidemme täytyy tietysti tarjota riittävä suojaustaso ja kestää käytössä pitkään. Nämä ovat pääprioriteettimme. Asiakkaiden suojauksessa ei ole tilaa kompromisseille. Me ajattelemme kuitenkin myös, että tutkimus ja kehitys ovat velvollisuuksiamme – edistys on jatkuva prosessi, ja me johdamme mielellämme yhdessä kumppaniemme kanssa sitä tapaa, jolla alaamme ja sillä vallitsevaa perinteistä ajattelua haastetaan.

Miten sovellatte kestävää ajattelua vaatteiden valmistuksessa? Me teemme vaatteita, jotka on helppo korjata. Näin asiakkaamme saavat pitkään kestäviä tuotteita ja pienentävät sekä kokonaiskustannuksiaan että ympäristöjalanjälkeään. Tranemolla on yksi alansa kokeneimmista ja ammattitaitoisimmista tiimeistä. He ovat aina valmiina auttamaan asiakkaita saamaan kaiken irti tarjoamistamme vaatteista. Tämä itsessään voi olla merkittävä tekijä kestävän kehityksen kannalta. Tällä hetkellä olemme mukana projekteissa, joissa tavoitteemme yhdessä kumppaniemme kanssa on lisätä osaamistamme käytettyjen palosuojattujen vaatteiden kierrätyksessä. Tähän kuuluu myös saastuneiden palosuojattujen vaatteiden kierrätys, joka voi olla varsin monimutkainen asia.

Mitä vinkkejä antaisit yhteenvetona asiakkaille, kun on kyse kestävämpien valintojen tekemisestä? •

Luota ammattitaitoomme. Riskien arviointiprosessimme kautta voimme auttaa jokaista asiakasta löytämään juuri oikeat vaatteet, ja tällä voi olla merkittävä vaikutus kestävään kehitykseen.

Kun olet löytänyt oikean vaatteen, opettele pitämään siitä hyvää huolta. Me teemme vaatteita, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä älykkään suunnittelun, materiaalivalintojen sekä teolliseen pesuun soveltuvuuden ansiosta. Vaatteen tunteminen ja sen oikea hoito on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

Jos vaate vaurioituu, kysy meiltä sen korjaamisesta. Me voimme toimittaa tarvitsemasi tiedot ja materiaalit, joiden avulla voit tehdä tämän luopumatta suojauksen tasosta.

Voit olla avuksi kysymällä itseltäsi eräitä tärkeitä kysymyksiä. Olisitko valmis hyväksymään erivärisen tuotteen värinaineen kulutuksen vähentämisen nimissä? Voisitko ottaa käyttöön järjestelmän, jolla käytetyt vaatteet kerätään kierrätykseen? Tiedätkö, miten omistamiasi vaatteita hoidetaan? Yhdessä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa, Tranemo haluaa vähentää alan ympäristövaikutuksia tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

7


TRANEMO WORLD CARE World Care on Tranemon aloite liiketoimintamme jatkuvamman kestävyyden kehittämiseksi. Tranemo pyrkii luomaan maailmanluokan suojavaatetuksia minimoimalla ympäristövaikutuksemme, toimii eettisesti esimerkillisellä tavalla ja on aktiivinen ja positiivinen voima yhteiskunnassa ja alueilla, joissa me toimimme. Tranemon tavoite asiakkaana, kumppanina ja työnantajana on aktiivisesti edistää kohti parempaa yhteisöä, joka on sopusoinnussa ympäristömme kanssa. World Care koostuu neljästä painopistealueesta.

YRITYS Tranemo pyrkii myötävaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan, jossa työskentelemme. Hyvänä työnantajana tarjoamme hyvää fyysistä ympäristöä, hyvää henkeä, oikeudenmukaisia ehtoja ja mahdollisuuksia niille, jotka haluavat kehittyä. Tuemme myös koulutusta antamalla ohjeistusta lukio-opiskelijoille ja harjoittelijapaikkoja Boråsin tekstiilikorkeakoulussa. Integraatio on tärkeä tulevaisuuden kysymys, ja tarjoamme työtä uusille tulokkaille ja tarvittaessa myös annamme koulutusta kielessä. Koska terveyden edistäminen on meille tärkeää, emme sponsoroi pelkästään omien työntekijöidemme urheilua, vaan myös paikallisia klubeja hiihdon, suunnistuksen, voimistelun, jääkiekon ja jalkapalloilun puitteissa.

SOSIAALINEN VASTUU Me välitämme siitä miten toimintamme vaikuttaa maailmaan jossa elämme. Siksi vaadimme myös toimittajiamme toimimaan eettisen ohjeistuksemme mukaisesti: Pakkotyö: Kaiken tyyppinen pakkotyö on kiellettyä, mukaan lukien rangaistukseen perustuva työ tai orjatyö. ILO:n yleisopimus nro. 29 ja 105. Syrjintä: Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, joka perustuu rotuun, etniseen tai kansalliseen alkuperään, yhteiskunnalliseen alkuperään, siviilisäätyyn, sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, uskontoon, kansallisuuteen tai poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. ILO:n yleissopimus nro. 100 ja 111. Lapsityövoima: Noudatamme kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista ja työolosuhteista emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä. ILO:n yleissopimus nro. 138 ja 182. Yleissopimus lapsen oikeuksista, artikla 32. Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen: Hyväksymme valitun työtekijäedustajiston ja kunnioitamme henkilöstön oikeutta järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti paikallisten lakien mukaan niissä maissa joissa ovat työsuhteessa. ILO;n yleissopimus nro. 87 ja 98. Palkkaus: Varmistamme, että työskentely tapahtuu hyväksyttävän työsuhteen mukaisesti, joka perustuu lakien, säännösten sekä kansainvälisten työsopimuslakien mukaan laadittuun työsopimukseen. ILO:n yleissopimus nro 26 ja 131. Työajat: Noudatamme työaikalakia ja alakohtaisia työaikasäännöksiä. ILO:n yleissopimus nro 1. Työturvallisuus ja terveys: Työntekijöiden turvallisuus tulee taata kaikissa olosuhteissa. Työympäristön tulee täyttää vaatimukset jotka työturvallisuuslait ja säännökset sille asettavat. Liiketoimintaetiikka: Vastuullinen liiketoimintaetiikka sekä lakien ja säännösten noudattaminen on perusta hyville liiketoimintatavoille. Vastustamme kaiken tyyppistä korruptiota, mukaan lukien kiristys ja lahjonta. Ympäristö: Panostamme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen. Toimittajiemme tulee aina vähintään seurata ja noudattaa voimassaolevia ympäristölakeja ja säännöksiä.

8


YMPÄRISTÖ JA ILMASTO Meidän on rakennettava yhdessä kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Toiminta toteutetaan vakiintuneen ympäristöpolitiikan mukaisesti, ja tavoitteena on jatkuvasti vähentää tuotteiden ja toimintojen ympäristövaikutuksia. Tuotteet on valmistettu REACH-vaatimusten mukaisista kankaista ja tarvikkeista. Lisäksi suurin osa kankaista on sertifioitu Öko-Tex 100:n mukaan, mikä tarkoittakaa kontrollia haitallisten tai terveydelle vaarallisten aineiden osalta. Tranemo tukee toiminnallaan yhteiskunnan kestävää kehitystä myös kuulumalla FTI ja Interseroh Groupiin. Huolehdimme ja kannamme vastuun siitä, että kaikki käyttämämme paketointimateriaali ja lehdet kerätään oikealla tavalla. Ympäristöystävällinen tuote on se, jota ei koskaan tuoteta. Siksi pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteen elinkaarta. Tulevaisuudessa olemme sitoutuneet kehittämään ympäristöystävällisempiä pakkausjärjestelmiä ja tuotteita, jotka edistävät kestävää kiertotaloutta. Tranemo on ympäristöystävällinen ISO 14001 mukaisesti. Environmental Eye Tranemon Environmental Eye auttaa meitä jo tuotekehitys vaiheessa huomioimaan ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta. Pyrkimyksemme mahdollisimman vähäiseen ympäristövaikutukseen lähtee liikkeelle asiakkaan riskienarvioinnista ja vaatteeseen kohdistuvista vaatimuksista, jatkuen vaatteen koko käyttöiän aina kierrätykseen asti.

Tranemon Enviromental Eye käsittää kahdeksan ympäristöön vaikuttavaa osa-aluetta, jotka on huomioitava suojausja ympäristö näkökulmasta.

äristövaikutus Ymp

8. Käytöstä poisto Lajittelu ja kierrätys

Riskienarviointi Käyttäjävaatimukset Suojauksen taso

m

5. Tuotanto Ompelun laatu ja toimitusaika

3. Tarvikkeet Toimivuus ja turvallisuus

4. Design Tuotemerkki, käyttömukavuus ja toimivuus

Ympä rist

6. Rahti Optimoidut kuljetukset

2. Kankaan viimeistely Väri, tunne ja suojaus

öva ik u tu s

us ikut a v tö ris

7. Käyttö Pesu ja korjaukset

1. Kuidut ja kangas Suojausominaisuudet

Y

LAATU Laatuun keskittyminen on osa koko suunnittelu- ja valmistusprosessia, ideasta valmiiseen tuotteeseen. Varmistamme malliemme hyvän istuvuuden ja toimivuuden suunnittelu- ja valmistusprosessiamme, ideasta valmiiseen tuotteeseen. Saavutamme vaatimustemme mukaisen laatutason, panostamalla korkealaatuisten materiaalien käyttöön ja ompelutyön tekemiseen omissa tehtaissamme. Kaikki sen varmistamiseksi, että laatu tulee olemaan se oikea ja että tuotteet kestävät todella kauan. Tällä tavoin asiakas saa vastinetta rahoilleen ja me vähennämme ympäristövaikutuksia Tranemo on sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.

9


FLAME RETARDANT PALOSUOJATUT MALLISTOT FLAME RETARDANT sisältää laajan valikoiman palosuojattuja vaatteita jotka sopivat aloille joissa vaaditaan sertifioituja palosuojattuja suojavaatteita. Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen, sillä vaatimukset EN-sertifioitujen vaatteiden kohdalla kasvavat jatkuvasti.

10

Palosuoja

10

Cantex Hi-Vis

86

Tranemo Skinsafe™

14

Cantex 57

92

Riskien arviointi

20

Cantex 54

Standarder & symboler

28

Outback Heavy Welding

100

Hoito

38

Magma

104

Naisten FR

40

Apex

108

Shell FR

46

Aramid

112

Stretch FR

50

Zenith

118

Office FR

56

Edge

126

Tera TX

58

Talvi

128

Tera TX Non-Metal

74

Alusvaatteet

130

Tera TX Arc 2

82

Lisätarvikkeet

134

Käsineet

144

98


11


Tranemo käyttää ainoastaan korkealaatuisia sisäisesti palosuojattuja kuituja. Sinulla on näin ollen koko vaatteen käyttöiän kestävä palosuojaus. Samalla emme usko multinorm-konseptiin, että yksi vaate sopisi kaikkiin riskeihin ja kaikille ammattiryhmille. Kehitämme ainutlaatuisia ratkaisuja joissa on jokaiseen riskitilanteeseen sopiva korkean käyttömukavuuden tarjoama suojavaate vaarantamatta turvallisuuttasi.

12


Sisäisesti palosuojatut työvaatteet Tranemo markkinoi vain sisäisesti palosuojattuja työvaatteita, jotka takaavat työntekijälle suojan, joka kestää vaatteen koko elinajan. Paloturvalliset ominaisuudet sisältyvät kuitujen molekyylirakenteeseen, eivätkä ne täten häviä pesussa eivätkä kulu käytössä. Pysyvän palosuojan lisäksi nämä kuidut ovat myös käyttömukavia, kevyitä ja kestäviä.

Suojavaatetuskokonaisuus Tranemon tavoitteena on nolla tulesta tai kuumuudesta aiheutuvaa työtapaturmaa. Oikea vaatetus on käyttäjän henkivakuutus onnettomuustilanteessa. Vaatetuskokonaisuus määrittää suojaustason. Suunnittelemamme kokonaisuus suojaa kehoa ihosta ulospäin. Tranemo antaa neuvoja palosuojatun alusasun käyttötarpeesta, kaikille vuodenajoille sopivista ratkaisuista, tiettyihin toimintoihin tarkoitetuista tuotteista ja luonnollisesti naisille ja miehille sopivista ratkaisuista. Kehitämme mallistojamme tietyille teollisuudenaloille niiden riskeihin tarkoitettuina kokonaisuuksina.

Käyttötesti Yhteistyössä suurimpien asiakkaidemme kanssa järjestämme käyttötestejä varmistaaksemme, että vaatteessa on kaikki vaadittavat toiminnot ja että se toimii käytännössä.

Tekstiilipalvelu - Pesu Suosittelemme palosuojatuille vaatteillemme teollisuuspesua niiden puhtauden ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Suoritamme kangastestit 50 teollisen pesun jälkeen EN ISO 15797 mukaan: EN ISO 11612 A1 pintasytytys, EN ISO 20471 näkyvyys ja EN 1149-3 Antistaattisuus. Koska EN ISO 15797 koskee aina uusia, puhtaita vaatteita, joissa likaa ei esiinny, täydennämme näitä testejä vielä pesemällä käyttäjätesteissä olleita vaatteita teollisessa pesussa yhteistyökumppaneidemme kanssa, saadaksemme kaikkein luotettavimman tuloksen. Käyttäjätestin ja teollisenpesun jälkeen, tarkistamme että vaate varmasti on täysin moitteeton ja toimii vaatimusten mukaisesti. Teemme myös omia sisäisiä koepesuja ennen jokaista tuotantoa, varmistaaksemme kankaiden ja heijastinnauhojen suorituskyvyn pysyvyyden.

Naisille tarkoitettu suojavaatetus Turvallisuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää käyttää oikeaa ja sopivaa suojavaatetusta. Mukavuus- ja ergonomiaongelmat mainitaan usein syiksi, joiden vuoksi työssä ei käytetä minkäänlaista suojavaatetusta. Siksi valikoimassamme on useista malleista naisten kokoja.

13


TRANEMO SKINSAFE™ KERROSPUKEUTUMISSUOJA Tranemo Skinsafe™ on kerrospukeutumisperiaate joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjän ihoa liekeiltä, kuumuudelta ja valokaaritapaturmilta. Huomioiden käyttäjää ja huomioon ottaen vaativia työolosuhteita, olemme kehittäneet tehokkaan yhdistelmän ihosta ulospäin. Käyttäen useampia ohuita kerroksia, yhden paksun sijasta, saa käyttäjä kevyemmän ja mukavamman palosuojauksen. Näin voidaan työskennellä tehokkaammin ja pitempiä aikoja.

PÄÄLLYSKERROS ILMAKERROS

ERISTÄVÄ

ILMAKERROS

ILMAKERROS

IHON SUOJA

IHO

14


KERROS 1 – SKIN PROTECTION Onnettomuudessa voivat vääränlaiset alusvaatteet syttyä palamaan ja sulavat iholle. Siksi on hyvin tärkeä priorisoida sisintä kerrosta. Palosuojatuilla alusvaatteillamme on seuraavat edut: • • • •

Sisäisesti palosuojatut Pehmeät ja mukavat Antistaattiset Niihin ei jää paha haju

KERROS 2– INSULATION Eristävä välikerros tuo lisä mukavuutta vuoden kylminä kuukausina. Kerrosten 1 ja 3 väliin jäävä ilma auttaa eristämään sähköä, lämpöä ja kylmyyttä.

KERROS 3 – SHIELD Päällyskerroksen päätarkoitus on suojaus. Koska vaatteet ovat päivittäisessä käytössä on niillä oltava hyvä istuvuus, korkeatasoinen mukavuus, hyvä liikkumavara ja hyvät säilytystilat.

AIR GAP Kerrosten väliin muodostuva ilma johtaa huonosti sähköä ja lämpöä. Ainutlaatuinen ominaisuus joka suojaa kylmältä talvella ja lisää turvallisuutta vaativissa olosuhteissa.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

15


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEMS Kun useita paloturvallisia vaatteita käytetään samanaikaisesti, suojaus lisääntyy huomattavasti. Tranemo suosittelee kahden tai useamman suojavaatekerroksen käyttöä mikä auttaa pitämään lämpöisenä ja suojattuna. Tulemme Tranemolla uudelleen testaamaan kaikki Skinsafe™ järjestelmämme mukaiset vaateyhdistelmät uuden testimenetelmän IEC 61482-1-1 mukaan, sisältäen ELIM ja uudet ATPV/EBT arvot.

KAKSIKERROKSINEN JÄRJESTELMÄ Vaativissa sisätöissä voi riittää Tranemo Skinsafe™, jossa on kaksi kerrosta riittävän suojan saavuttamiseksi. Yhdistelmävaatteet ovat pehmeitä ja kevyitä, antaen käyttäjälle korkeatasoista mukavuutta, ja jonka ansiosta hän voi työskennellä tehokkaasti koko työpäivän ajan.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 17,0 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

16

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1


TERA TX-SYSTEM Tera TX on erittäin arvostettu mallisto paloturvallisia vaatteita energiateollisuudelle ja muihin vaativiin ulkotöihin. Kun Tera TX yhdistetään yhden tai useamman muun palosuojatun vaatekerroksen kanssa, saadaan aikaiseksi järjestelmä, joka saavuttaa korkeamman suojan ja yhdistelmän joka soveltuu erilaiseen työn intensiteettiin ja lämpötilaan.

YOU

SKIN PROTECTION ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4 ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

INSULATION

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

40,5 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SHIELD

CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 40,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2 ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2 CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

ARC RATING 20,9 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX PIQUE - 5945 89 03 Arc Rating 6,3 cal/cm², PPE 1

17


CANTEX-SYSTEM Kolmikerroksinen järjestelmä on yleinen ja turvallinen yhdistelmä terästeollisuudelle ja muille raskaille teollisuuksille, jossa käyttäjä altistuu korkeille energia- ja lämpötasoille ja joissa lämmönsiirron ja valokaari suoja ovat välttämättömiä. Cantexin sisäisesti palosuojatut vaatteet soveltuvat tähän erinomaisesti.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 40,7 cal/cm² PPE CATEGORY 4 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

SHELL FR-SYSTEM Suosittelemme käytettäväksi kerrospukeutumista sisäisesti palosuojattujen kuorivaatteiden kanssa. Useampi vaatekerros lämmittää, eristää ja lisää palosuojausta. Kuorivaatteet, joissa on teipatut saumat, ovat tuulta ja vettäpitäviä EN 343 mukaan ja samalla hyvin hengittäviä, joka lisää vaatteen miellyttävyyttä.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 48,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

18

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MEGA TX 230IR - 5135 94 94 Arc Rating 21,3 cal/cm², PPE 2


EN ISO 11612 - SÄTEILYLÄMPÖ (C)

Käytettäessä kerrospukeutumisjärjestelmää, joka on suunniteltu suojaamaan käyttäjänsä ihoa, nousee suojauksen taso useampaa palosuojariskiä vastaan, mm. säteilylämpöä. Kankaat testataan EN ISO 11612 mukaan ja koodikirjain C mittaa ominaisuutta estää säteilylämpöä. Testit antavat kaksi arvoa; aika jolloin käyttäjä tuntee lämmön kankaan läpi (havainnointiaika RHTI12) eli 12°C lämmönnousun sekä ajan, jolloin ihon lämpötila nousee 24°C asteella (säteilylämpöindeksi RHTI24). Reaktioaika on aika, joka käyttäjällä on aikaa reagoida ja vapautua lämpölähteestä, jotta palovammalta säästytään. Testitulos C1 osoittaa säteilylämpöindeksin (RHTI24 – Radiant Heat Transfer index) 7-20 sekuntia . Saavuttaakseen C2, tarvitaan 2 tai 3 kerrosta suojavaatetusta, jolloin säteilylämpöindeksi (RHTI24) nousee 20-50 sekuntiin. Eli nostaa suojaa lämpölähteen säteilylämpöä vastaan.

Säteilylämpöindeksi (RHTI24) Havaintoaika (RHTI12)

Aika (s)

Reaktioaika +12°C

Lähtölämpötila

Kaksikerroksinen Kaksikerroksinen Kaksikerroksinen järjestelmä järjestelmä järjestelmä Magma HV Outback HW Cantex 2.0 Merino RX Cantex JX Cantex JX

+24°C

1 kerros Magma HV

1 kerros Outback HW

1 kerros Cantex 2.0

C1

C1

C1

Luokka

C2

C2

C2

RHTI12

15,0

16,1

15,5

9,9

9,8

7,8

RHTI24

25,8

28,3

26,6

17,2

17,9

14,2

YOU

SKIN PROTECTION

SHIELD

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

OUTBACK HW - 5535 86 67 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 26,6 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 25,8 s MERINO RX - 6315 90 07 Radiant heat C1

MAGMA HV - 5636 87 94 Radiant heat C1

19


PALOSUOJA

RISKINARVIOINTI Jokaisen yrityksen velvollisuus on arvioida omat työturvallisuusriskinsä ja suojata työntekijänsä oikealla tavalla työhön liittyviltä vaaroilta. Kun riskinarviointi on valmis ja mahdolliset ongelmat ja suojautumistarpeet on määritelty, on aika kääntyä puoleemme. Kehitämme ratkaisuja ja varmistamme, että jokainen suojavaate toimii sille asetettujen suojausvaatimusten mukaisesti jokaisena työpäivänä. Monessa tapauksessa suojauksen on oltava huomattavasti standardien vaatimuksia parempi.

20


RISKINARVIOINTI

SÄHKÖVALOKAARI RISKINARVIOINTI • • •

Valokaari - Metalliroiske - Säteilylämpö - Lämmön johtavuus - Sähköisku - Iskuaalto - Korkea ääni - Optinen säteily - Myrkyllinen kaasu Liekki ja kuumuus Liikenneonnettomuudet (ulkotyö)

RISKINARVIOINTI Sähkötöitä tehdessäsi tarvitset valokaarivaaran vuoksi standardien IEC 61482-2 ja EN ISO 11612 mukaisesti sertifioidut vaatteet. Ulkona työskentelevät sähköasentajat tarvitsevat EN ISO 20471:n mukaisen erittäin näkyvän vaatetuksen. Valokaarionnettomuuteen sisältyy paljon erilaisia riskejä ja se asettaa suojavaatetukselle haasteita, jotka voidaan minimoida oikein suunnitelluilla vaatteillamme. Suosittelemme, että vaatetuksen ulompi kerros täyttää suojausluokan 2 vaatimukset ja että sen ARC RATING (ATPV tai EBT-arvo NFPA 70E mukaan) on yli 8 cal/cm². Kaikissa valokaarelta suojaavissa vaatteissamme Arc Rating-arvo on merkitty palosuojauksen ilmoittavaan etikettiin, mikä helpottaa oikean suojan valitsemista. Tulemme jatkossa lisäämään myös ELIM-arvon.

Merino RX

Merino TX

Tera TX

Merino RX

Merino TX

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

TRANEMO SKINSAFE™

21


RISKINARVIOINTI

SULATTAMOT JA VALIMOT

RAUTA JA TERÄS

RISKINARVIOINTI • • • • •

Sulan metallin roiskeet Liekit ja kuumuus Lämpörasitus Valokaari (hetkellinen) Liikenneonnettomuudet (rajoitettu) Cantex JX

RISKINARVIOINTI Sulan metallin tarttuminen vaatteeseen voi aiheuttaa palovammoja. Riskin minimoimiseksi EN ISO 11612 D ja E määrittelevät vaatteen suunnitteluun vaatimuksia, kuten suljetut taskut ja piilotetut metalliosat. Lämpöstressi on myös riskitekijä kyseisissä työympäristöissä. Estääksemme lämpösäteilyn aiheuttaman riskin ja suojauksen lisäämiseksi, suosittelemme Tranemo Skinsafe™järjestelmän mukaista 2 tai 3 kerrospukeutumista. Kerrosten väliin muodostuva ilmavaippa suojaa käyttäjää kuumuudelta ja energialta. Useampaan Tranemon suojavaatteeseen on myös lisätty näkyvyyttä alueella liikkuvien ajoneuvojen aiheuttaman riskin osalta. Rauta ja teräs Työskenneltäessä sulan raudan tai teräksen kanssa, tarvitaan EN ISO11612 E1-E3 – jossa E3 on korkein arvo, mukaan sertifioidut suojavaatteet. Jos kangas suojaa sulalta raudalta, sen antama suoja hyväksytään yleensä myös sulalle kuparille ja sulalle messingille. Alumiini Työskenneltäessä sulan alumiiniumin kanssa, tarvitaan EN ISO 11612 D1-D3 – jossa D3 on korkein arvo, mukaan sertifioidut suojavaatteet. Jos kangas suojaa sulalta alumiinilta, sen antama suoja hyväksytään yleensä myös sulalle alumiinipronssille ja sulille mineraaleille. Sinkki Sinkki haastaa PPE vaatetuksen erityisellä tavalla, sillä sinkki tarttuu useampiin kankaisiin. Tranemon Apex malliston aramid kangas ei rikkoudu vaikka sinkki tarttuu kankaaseen. Pysäyttääksemme lämpösäteilyn pääsyn kankaan läpi ja nostaaksemme suojauksen tasoa, on Apex malliston housuissa ja takissa tuplakangas vaatteen etuosassa. Työskenneltäessä sulan sinkin kanssa, tarvitaan vähintään EN ISO 11612 mukaan sertifioidut suojavaatteet.

Muut metallit Muilla metalleilla ja metalliseoksilla on erilaisia sulamislämpötiloja, viskositeetti ja tuotantoprosesseja, jotka asettavat erilaisia haasteita PPE vaatetukselle. Jos käsittelette työssänne muita sulia metalleja, autamme mielellämme löytämään oikeat ratkaisut alanne tarpeisiin.

22

Cantex Pro 145

Cantex 57

ALUMIINI

Merino RX

Magma

SINKKI

Cantex JX

Apex

TRANEMO SKINSAFE™


RISKINARVIOINTI

HITSAUS RISKINARVIOINTI • Hitsauskipinät • Liekki ja kuumuus • Lämpöstressi (-halvaus) RISKINARVIOINTI Kun työskentelet koko päivän raskaassa hitsauksessa tarvitset vaatteet jotka ovat stadardin EN ISO 11611 luokka 2 mukaisia ja joka on korkein suojaluokka yhdistettynä EN ISO 11612 standardiin. Standardi ohjaa pitkälti vaatteen suunnittelua koska hitsauskipinä ei saa tarttua vaatteeseen tai joutua avonaiseen taskuun. PPE-vaatteet altistuvat UV- ja lämpösäteilylle jotka voivat johtaa käyttäjän lämpöstressiin (-halvaukseen). Vältääksemme tämän on vaatteissamme tuuletusaukot. Suosittelemme Tranemo Skinsafe järjestelmän mukaista kaksitai kolmikerrospukeutumista lämpösäteilyn eristämistä ja suojautumistason nostamista varten. Suojavaatteiden valinta työprosessin mukaan Luokka 1

Käsihitsaus jossa vähäistä roisketta ja kipinöintiä; Kaasuhitsaus. Kaasuvolframihitsaus (TIG). Kaasumetallihitsaus (MIG). Juotos. Mikro plasmahitsaus. Pistehitsaus. Metallikaarihitsaus (MMA).

Luokka 2

Käsihitsaus jossa paljon roisketta ja kipinöintiä; Metallikaarihitsaus (MMA) (Alkalinen tai sellupuikolla). Kaasumetallikaarihitsaus.(MAG)(hiilidioksiidi tai kaasusekoitus). Kaasumetallikaarihitsaus (MIG) (korkealla jännitteellä). Kaarihitsaus täytelangalla. Kovertaminen. Plasmaleikkaus. Happipolttoleikkaus. Lämpöruiskutus.

Suojavaatteiden valinta työympäristön mukaan Luokka 1

Koneiden käyttö mm: Happipolttoleikkauskoneet. Plasmaleikkauskoneet. Lämpöruiskutus. Penkkihitsaus.

Luokka 2

Lämpöruiskutus; Rajallisissa tiloissa. Hitsaus ja leikkaus pään yläpuolella tai vastaavissa epätavallisissa asennoissa.

Cantex JX

Outback Heavy Welding

TRANEMO SKINSAFE™ 23


RISKINARVIOINTI

RAUTATIE RISKINARVIOINTI • • • •

Liikenneonnettomuus junan kanssa Valokaari - Metalliroiske - Säteilylämpö - Lämmön johtavuus - Sähköisku - Iskuaalto - Korkea ääni - Optinen säteily - Myrkyllinen kaasu Liekki ja kuumuus Hitsauskipinät

Merino RX

Edge

Merino RX

Zenith

TRANEMO SKINSAFE™

RISKINARVIOINTI Työskenneltäessä rautatiellä tarvitaan vaatteita, jotka on sertifioitu ISO 20471 ISO 11612, sekä IEC 61482-2 standardin mukaisesti, koska on olemassa riski altistua valokaarelle. Valokaari koostuu erilaisista riskeistä, jotka vaikuttavat suojavaatteisiin eri tavoin. Oikean ratkaisun avulla voimme auttaa minimoimaan näiden riskien vaikutuksia. Suosittelemme käyttämään Tranemo Skinsafe™ -järjestelmää, jossa ulkokerroksessa on PPE 2, jossa suositeltava Arc Rating (ATPV- tai EBT-arvo NFPA 70E mukaan) on yli 8 cal/cm². Kaikissa valokaari sertifioiduissa vaatteissamme on Arc Rating -arvo, joka on merkitty vaatteen ulkopinnalle, mikä helpottaa oikean suojan valitsemista. Jatkossa tulemme lisäämään myös ELIM-arvon. Rautateillä työskentely edellyttää sitä että voidaan käyttää mukavia ja toimivia suojavaatteita, jossa voidaan kantaa työkaluja ja säätää suojavaatteita työpäivän aikana esiintyvien riskien ja haasteiden mukaan. Jos työskentelet hitsaamalla, tarvitset EN ISO 11611 -standardin mukaisia suojavaatteita tai tavallisia suojavaatteita täydentäviä lisävarusteita. Iso-Britanniassa suojavaatetukselta vaaditaan kansallinen RIS-3279-TOM sertifiointi, joka määrittelee vaatteen oranssin materiaalin värin ja suunnittelun. Kyseisin standardin mukaan vaatteiden tulee olla vähintään EN ISO 20471 luokka 2 mukaan sertifioituja.

LIIKKUVAT AJONEUVOT RISKINARVIOINTI • Liikenneonnettomuudet RISKINARVIOINTI Kun käytät palosuojattuja vaatteita ja työskennellessäsi ulkona lähellä liikkuvia ajoneuvoja tarvitset standardin EN ISO 20471 mukaisesti sertifioidut vaatteet jotta sinut varmasti nähdään niin päivällä kuin pimeässä. Mitä alttiimpi olet työssäsi liikenteen vaaroille, sitä korkeamman näkyvyysluokan suojavaatetuksen tarvitset. Tarvittava suojaustaso määritetään paikallisessa riskiarvioinnissa. Lue lisää erittäin näkyvästä vaatetuksesta sivuilta 150-153.

24


RISKINARVIOINTI

KAIVOSTEOLLISUUS RISKINARVIOINTI • • • • •

Liikenneonnettomuus (isot ajoneuvot avolouhoksella ja kaivoksella) Liekki ja kuumuus Räjähdysvaara / ATEX-ympäristö (rajoitettu riski) Valokaari (tietyt ammattiryhmät) Hitsausroiskeet (rajoitettu riski)

RISKINARVIOINTI Kaivosteollisuudessa, jossa liikkuu erittäin suuria ajoneuvoja, tarvitaan näkyvät EN ISO 20471 mukaan sertifioidut suojavaatteet. Massiivisten ajoneuvojen kuljettajilla on suuria ns.kuolleita kulmia näköesteenä ja näin ollen näkyvillä vaatteilla on erittäin suuri painoarvo. ATEX-ympäristöissä, joissa käsitellään räjähdysaineita tai käydään tiloissa, joissa voi esiintyä metaania/maakaasua, suosittelemme suojavaatetusta, joka on sertifioitu standardin EN1149-5 ja EN ISO11612 mukaisesti. Vaatteen antistaattiset ominaisuudet minimoivat riskin, että vaatteet aiheuttaisivat kipinän joka voisi aiheuttaa räjähdyksen. Suurin osa Tranemon vaatteista on EN 1149-5 sertifioituja ja antistaattinen kuitu on kudottu kankaisiin. Standarin mallivaatimusten mukaan kaikki vaatteen metalliosat on peitettävä käytön ajaksi. Tranemolla on tarjota myös täysin metallivapaita vaatteita.Kaivosteollisuudessa moni työskentelee kunnossapito ja infrastruktuuri tehtävissä ja sähkötöissä piilee valokaaririski. Oikein valituilla suojavaatteilla, jotka ovat IEC 61482-2 merkittyjä, voidaan näitä riskejä minimoida. Tranemo suosittelee käytettäväksi Tranemo skinsafe järjestelmää siten, että päällysvaatekerros on PPE2 ja Arc Rating (ATPV tai EBT-arvo NFPA 70E mukaan yli 8 cal/cm². Kaikilla valokaarisuojatuilla vaatteillamme on Arc Rating arvo merkittynä näkyvällä paikalla, jotta oikean suojavaatteen valinta helpottuu. Jatkossa merkitsemme vaatteen myös ELIM-arvolla. Hitsaustöissä tulee kankaan olla standardin EN ISO 11611 mukainen tai muiden suojavaatteiden lisäksi tulee käyttää erillisiä hitsaukseen tarkoitettuja lisävarusteita.

Merino RX

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ 25


RISKINARVIOINTI

ATEX RISKINARVIOINTI • Räjähdysvaara / ATEX-ympäristö RISKINARVIOINTI ATEX-ympäristössä työskennellessäsi sinun on käytettävä EN 1149-5:n mukaisesti sertifioituja vaatteita varmistaaksesi, etteivät vaatteet synnytä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Tämä on äärimmäisen tärkeää mm. petrokemian teollisuudessa, energiateollisuudessa, teollisuuden kunnossapidossa ja räjähdysvaarallisilla alueilla työskenneltäessä.

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

Useimmat palosuojatuista vaatteistamme on sertifioitu EN 1149-5:n mukaisesti ja niiden kankaisiin on sekoitettu antistaattisia kuituja. Kaikki metalliosat myös täyttävät suunnittelulle asetetut vaatimukset. EN 1149-5 merkityt antistaattiset vaatteet on tarkoitettu käytettäväksi Atex-alueilla 1, 2, 20, 21 ja 22. Happirikkaissa työympäristöissä tai 0 alueilla, antistaattisia vaatteita ei tule käyttää, ennen vastuuhenkilön hyväksyntää vaatetukselle. On erittäin tärkeää, että asianomaista suojavaatetusta käytetään oikein kyseisissä työympäristöissä. Näkyvyyttä parantavilla yksityiskohdilla varustettu Tera TX Non Metal -mallistomme on sovitettu erityisesti ATEX-ympäristöihin.

EX-tilojen luokitus/kaasu, sumu ja höyry Tila 0

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein.

Tila 1

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Tila 2

26

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja esiintyessään kestää vain lyhyen ajan.

Ex-tilojen luokitus/pöly Tila 20

Tila 21

Tila 22

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.


RISKINARVIOINTI

PETROKEMIA RISKINARVIOINTI • • • • •

Räjähdysvaara / ATEX-ympäristö Kuumuus ja liekit Kemikaaliroiskeet Liikenneonnettomuudet (rajoitettu) Valokaari (teollisuussähköasentajat)

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ RISKINARVIOINTI Työskenneltäessä petrokemian teollisuudessa, Tranemo suosittelee EN 13034, EN 1149-5 ja EN ISO 11612 mukaan sertifioituja suojavaatteita. Kankaan antistaattiset ominaisuudet minimoivat riskin, että vaate muodostaisi kipinöitä (sytytyksen aiheuttaja) mikä voisi aiheuttaa räjähdyksen. Useimmat Tranemon kankaista, jotka ovat sertifioitu EN 13034 mukaan on käsitelty siten, että ne suojaavat kemikaaleilta. On erittäin tärkeää valita oikea kangas, joka suojaa kyseisessä tuotannossa käytettävältä kemikaaliryhmältä. Nämä vaatteet tulee pesettää teollisessa pesussa, jotta vaatteiden viimeistely aktivoidaan ja uudelleen kyllästetään EN 13034 mukaan oikein. Mikäli työympärisössäsi on myös valokaaririski, tarvitset IEC 61482-2 mukaan sertifioidut suojavaatteet ja näkyvyyttä vaadittaessa EN ISO 20471.

AUTOTEOLLISUUS RISKINARVIOINTI • •

Valokaari - Metalliroiske - Säteilylämpö - Lämmön johtavuus - Sähköisku - Iskuaalto - Korkea ääni - Optinen säteily - Myrkyllinen kaasu Liekki ja kuumuus

Merino RX

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

RISKINARVIOINTI Työskenneltäessä sähköautoja valmistavassa teollisuudessa, suosittelee Tranemo vaatteita, jotka ovat sertifioitu EN ISO 11612 ja IEC 61482-2 mukaan. Autojen akkujen ja viallisten akkujen kanssa työskenneltäessä on valokaaririskin vaara olemassa. Oikein valittujen ja IEC 61482-2 merkittyjen vaatteiden käyttö minimoi riskin vaikutukset. Suosittelemme Tranemo Skinsafe™ järjestelmän mukaista PPE 2 päällysvaatetusta jolla on Arc Rating (ATPV tai EBT arvo, NFPA 70E mukaan) yli 8 cal/cm². Kaikissa valokaaritestatuissa vaatteissamme on Arc Rating arvo merkitty vaatteen ulkopuolelle, helpottaaksemme oikean suojauksen valintaa. Jatkossa tulemme lisäämään myös ELIM-arvon. Ajoittain tapahtuvaan hitsaustyöhön, tulee kankaan läpäistä myös EN ISO 11611 sertifiointi tai tulee hitsaukseen tarkoitettuja lisävarusteita käyttää. Tera TX Non metal mallistomme soveltuu hyvin autoteollisuuden käyttöön, sillä se on sertifioitu yllä mainittujen standardien mukaisesti ja on metallivapaa eikä naarmuta.

27


PALOSUOJA

STANDARDIT JA SYMBOLIT PPE-Asetus (EU)2016/425

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa kaikki työnantajat riskinarvioinnilla selvittämään ja tunnistamaan haitta- ja vaaratekijät työpaikalla. Työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen siten että vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään, poistetaan tai ne korvataan vähemmän vaarallisilla/haitallisilla. Tärkeää on että yleiset työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä. Riskinarvioinnissa määritetään riskien merkitys, jotta riskinhallintatoimet osataan kohdistaa tehokkaasti. • • •

Vaaratekijät tunnistetaan – tunnistetaan vaarat ja riskitekijät, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Riskianalyysi ja riskinarviointi – syntyvien haitallisten vaikutusten todennäköisyys ja mahdollisesti syntyvien terveyshaittojen vakavuus arvioidaan Riskikontrolli – toteutetaan tarvittavat toimenpiteet riskien eliminoimiseksi ja otetaan käyttöön tarvittavat henkilösuojaimet, jos riskiä ei voida pienentää riittävästi teknisin toimenpitein.

Riskinarvioinnin pohjalta käyttöön otettavaa PPE (Personal Protective Equipment) henkilösuojainta tulee käyttää, mikäli riskiltä ei voida välttyä tai sitä ei voida täysin eliminoida. Ennen PPE henkilösuojain hankintaa, tulee työnantajan tehdä riskinarviointi pystyäkseen määrittelemään mitä suojausominaisuuksia suojaimella tulee olla, jotta se suojaa työntekijää oikein.

Käyttämällä palosuojattuja vaatteita voidaan ensisijaisesti varmistaa, ettei tuli tartu vaatteisiin tai jatka palamista, jotta työntekijä ehtii reagoida ja hakeutua turvaan. Käytössä on useita sertifiointeja ja symboleja erilaisiin riskeihin ja Tranemo haluaa varmistaa, että valitsette yrityksenne riskeihin soveltuvan yhdistelmän. Kaikki Tranemon suojavaatteet ovat PPE-asetuksen (EU) 2016/425 ja uusimpien (EN) suojavaate standardien mukaisia. Kaikkien vaatteiden sertifikaatit vaatimustenmukaisuusvakuutuksineen löytyvät sivuiltamme www.tranemo.com. Vanhat PPE-direktiivin mukaiset sertifikaatit ovat voimassa päättymispäiväänsä asti ja ne on täydennetty vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, uuden PPE-asetuksen mukaisesti. Tranemo päivittää kaikki sertifikaatit juoksevasti. PPE-asetus Luokka I Luokka II Luokka III

sisältää 3 luokkaa: - vähäinen vaara (esim. sadesuoja EN 343) - vaara (esim. EN ISO 11612 A, B, C, tuli ja kuumuus) - vakava vaara (esim. valokaari IEC 61482-2, sula metalli EN ISO 11612 D, E)

Tranemon luokan III vaatteet on tarkastettu laaduntarkkailujärjestelmän (PPE-asetuksen moduuli D) mukaan, varmistaaksemme, että vaatteet ovat turvallisia käyttää. Vaatteet on CE merkitty ja vaatteen hyväksyneen ilmoitetun laitoksen numero annettu.

YOU ARE WORTH DEFENDING 28


STANDARDIT JA SYMBOLIT

Suojavaatteiden CE-merkinnät Kaikki Tranemon henkilösuojaimet ovat CE-merkittyjä. CE merkintä osoittaa, että ilmoitettu laitos on hyväksynyt vaatteet PPE-asetuksen (EU)2016/425 mukaisesti. Symboli löytyy CE-merkinnästä, joka on vaatteen sisäpuolella ja osoittaa minkä standardien ja luokkien mukaan vaate on sertifioitu.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD

Tiedotesymboli Kun suojavaatteen sisäpuolella on CE-etiketissä tämä symboli, vaatteen mukana on toimitettu ohjekirja. Lisäksi se kertoo, että sinun on luettava suojavaatteestasi lisätietoa ennen sen käyttöä varmistaaksesi, että osaat käyttää vaatetta niin, että se suojaa sinua työpaikallasi.

TRANEMO SKINSAFE

User guideline Flame Retardant clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2: 2018

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

EN ISO 20471

YOU

SKIN PROTECTION

Tranemo Skinsafe Tranemo Skinsafe-symboli osoittaa vaatteet, jotka voidaan yhdistää Skinsafe-järjestelmän mukaisesti ja on Trenemon suosittelema. Lisätietoa, katso sivu 14.

User guideline High Visibility clothing

AIR GAP

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

29


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN ISO 11612 Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus

Tämä standardi määrittelee suojavaatetuksen töihin, joissa on vaara, että vaatteet joutuvat kosketuksiin kuumuuden ja tulen kanssa; Tämä on perussuojaus kaikkien palosuojattujen Tranemo vaatteiden kohdalla. Koko kehon suojaamiseen tarvitaan niskan, vartalon, käsiä ja jalkoja suojaava asu, joko umpisuoja tai kaksiosainen asu; Housut ja takki sertifioituna samalla tasolla. Palosuojatut vaatteet EN ISO 11612 D ja E:n mukaan sertifioidut vaatteet kuuluvat PPE asetuksen ryhmään III Standardi on jaettu eri luokkiin, joiden koodikirjain osoittaa, mitkä kuumuuden- ja tulenkestovaatimukset vaatteet täyttävät. Vaatteet on testattava hyväksytysti vähintään kahdessa luokassa, ennen kuin ne voidaan CE-merkitä. Koodikirjan A1 ja/tai A2 ovat pakolliset ja tulos merkitään CE-etikettiin yhdessä tämän symbolin kanssa. Koodikirjaimet on jaettu eri tasoihin, joissa korkein numero tarkoittaa korkeinta testattua tasoa. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja kuumuudelta ja tulelta suojaavien vaatteiden CE-merkinnässä. Testattaessa kankaan lämmönjohtavuutta (B) ja säteilylämmön (C) kestävyyttä, saadaan kaksi arvoa. Ensimmäinen arvo kuvaa aikaa kuinka kauan kestää, että ihon lämpötila kankaan alla nousee 12 asteella (ihon lämpötila n.47-49°C), jolloin myös aistimme lämmön. Toinen arvo kertoo kuinka kauan ihonlämpötilan kestää nousta 24 astetta (ihon lämpötila n. 59-61°C), jolloin riski altistua toisen asteen palovammaan syntyy. Lämmönnousun välinen aika 12°C:sta 24 °C:ään, on aika jolloin on reagoitava ja siirryttävä pois lämmön lähteen äärestä. Tranemo suosittelee normaalisti taso B1, silloin käyttäjä ehtii reagoida ajoissa ja hakeutua pois kuumuutta aiheuttavan lähteen luota. Metalliteollisuudessa joudutaan suojautumaan myös säteilylämmöltä, jotta vältytään lämpöhalvaukselta. Testitulos C1 sallii reaktioajan 7-20 sekuntia. Tarvitaan 2 tai 3 kerrosta suojavaatteita, jotta päästään C2:een ja näin reaktioaika kasvaa 20-50 sekuntiin. Eli nostaa suojaa uunin säteilylämpöä vastaan. Jos kangas suojaa sulalta alumiinilta, sen antama suoja hyväksytään yleensä myös sulalle alumiinipronssille ja sulille mineraaleille. Jos kangas suojaa sulalta raudalta, sen antama suoja hyväksytään yleensä myös sulalle kuparille ja sulalle messingille. Jos käsittelet muita sulia metalleja tai seoksia kuin alumiinia (D) tai rautaa (E), ota yhteyttä meihin. Etsimme oikean kangasratkaisun riskin arviointinne perusteella. Kangastestiemme avulla ja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet Magma, Cantex ja viimeisimmän tulokkaamme Apex kankaat. A1, A2

Rajoitettua liekin leviämistä koskevat vaatimukset; A1: Pintasytytys A2: Reunasytytys.

B (1-3)

Suoja konvektiolämpöä ja avoliekkejä vastaan

C (1-4)

Suoja lämpösäteilyä vastaan

D (1-3)

Suoja sulan alumiinin roiskeita vastaan

E (1-3)

Suoja sulan raudan roiskeita vastaan

F (1-3)

Suoja kosketuskuumuutta vastaan

Amerikkalainen kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus standardi NFPA 2112 on enemmän keskittynyt räjähdyksien aiheuttamiin tulipaloriskeihin ja off shore työhön kuin raskaan teollisuuden riskeihin toisin kun Euroopan standardi, joka pitää sisällään sulan metallien testit. Suurin eroavaisuus amerikkalaisessa standardissa on hiillostumisen kestoa mittaava testi (test ASTM D64B) joka tehdään 100 pesun jälkeen ja äkillisen ja voimakkaan liekin testi (testi koenuken päällä ASTM F1930). Eurooppalaisella standardilla on sen sijaan vapaaehtoinen testi nukella (ISO 13506) joka voidaan tehdä halutessa testata koko vaate kokonaisuus äkkinäistä ja voimakasta liekkiä vastaan. EN ISO 11612 on kansainvälinen standardi ja myös hyväksytty USA:ssa. Tämän standardin vaatimusten mukaan, testi tehdään vähintään 5 pesun jälkeen.

30


STANDARDIT JA SYMBOLIT

IEC 61482-2:2018 Suojavaatetus valokaaren aiheuttamia termisiä vaaroja vastaan

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus jännitetyöhön avoimissa sähkölaitteissa tai järjestelmän avaamista vaativaan jännitetyöhön, jossa on olemassa valokaaririski. Valokaarivaatteet luokitellaan henkilönsuojadirektiivin luokassa III, PPE-direktiivin mukaisesti. Kankaan ominaisuudet ja vaatteen muoto ovat tärkeitä parametreja valokaarelta suojaavien vaatteiden sertifiointiin.

Tranemon vaatteissa tulee ylimenokaudella esiintymään molempia merkintöjä. IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tranemon suojavaatteet valokaarta vastaan on merkitty IEC 61482-2:llä, joka kattaa molemmat testimenetelmät: EN 61482-1-1 Open Arc test (avoin valokaari) joka sisältää välijännitealueen (>1 000V) ja EN 61482-1-2 Box test (suora valokaari) pienjännitealueella (400V). Molemmilla testimenetelmillä on erilaisia riskitasoja. EN 61482-1-1 Open Arc test – testaa vaatteen suojaustason avointa valokaarta käyttäen. Testimenetelmä vastaa amerikkalaista valokaaristandardia ASTM F1959. Open Arc testin tulos annetaan Arc Rating: ATPV (Arc Thermal Performance Value) ja/tai EBT-arvona (Energy Break Open Thereshold). Molemmat ATPV ja EBT arvot perustuvat 50% todennäköisyyteen saada toisen asteen palovamma. Amerikkalaiset käyttävät standardia NFPA 70E valokaaririskin arvioimiseen. NFPA 70E on myös huomioitu päivitetyssä IEC 61482-2:ssä, joka helpottaa riskinarvioita tehtäessä. Jotta voidaan julkaista eurooppalainen versio tästä standardista ja että voidaan seurata PPE-asetusta, joka vaatii 0 % todennäköisyyden loukkaantua/saada toisen asteen palovamma, sisältää eurooppalainen Open Arc test uuden arvon: ELIM (Incident Energy Limit). ELIM:n tarkoitus on eliminoida riski toisen asteen palovamman syntyyn ja suojata työntekijää varmalla tavalla, lisäämättä muita riskejä tai estämällä työntekoa. Kaikki kolme arvoa (ATPV/EBT/ELIM) perustuvat Stoll käyrään ja useiden kankaalle/kangaskerroksille tehtyjen testien pohjalta pystytään määrittelemään Arc Rating arvo. Tulos annetaan cal/cm² ja tämä arvo näyttää energiatason, joka vaatteen tulee läpäistä, jotta toisen asteen palovammalta säästytään. Tämä helpottaa vaatetuksen oikean suojaustason valintaa. Uusi merkintä voi sisältää sekä ELIM arvon että ATPV tai EBT arvot. Tranemolla merkitsemme vaatteen molemmilla arvoilla, ELIM, osoittaaksemme missä Arc Rating arvossa on 0% mahdollisuus saada toisen asteen palovamma ja ATPV/EBT arvot, jotta vertailu amerikkalaiseen riskinarviointi standardiin NFPA 70 E helpottuu. Ko. Standardi viittaa ainoastaan ATPV ja EBT arvoihin sen PPE kategorioiden riskitasoissa. Tulemme uudelleen testaamaan kaikki kankaamme ja liittyen standardin muutoksiin, tulemme näkemään eroavaisuuksia ATPV/EBT arvoissa verrattuna aikaisempaan yksikerros ja Tranemo Skinsafe™ yhdistelmissä. NFPA 70E sekä testitulokset, joita on tehty Tranemo Skinsafe™ järjestelmille, osoittavat, että valokaaritestattujen vaatteiden yhdistelmä on tehokas tapa saada tarvittava suojaustaso, kuitenkin kasvattamatta vaatteiden määrää ja painoa häiritsevästi. Näin suojaus toteutetaan käyttäjälleen mahdollisimman miellyttävällä tavalla ja varmistetaan, että valokaarisuojavaatteita myös käytetään. Iso ero ELIM ja ATPV/EBT arvoissa myös korostaa kerrospukeutumisen tärkeyttä, jotta käyttäjä olisi täysin suojattu. Vaatteiden väliin muodostuva ilmakerros antaa lisäsuojaa ja nostaa tulosten arvoa. On tärkeää tiedostaa, että Arc Rating arvoa koko vaatekerrosasulle, ei saada laskemalla eri vaatteiden arvoja yhteen. Ainoa tapa on valokaari testata eri osat yhdessä, kuten niitä on tarkoitus käyttää todellisessa käytössä. Tätä kutsumme Tranemo Skinsafe™ testaukseksi, joka mahdollistaa oikean ja riskinarviointia vastaavan PPE yhdistelmän valinnan. Amerikkalainen standardi valokaari kankaille on nimeltään ASTM F1506, jossa kankaan määrittelyihin kuuluu Open Arc test ASTM F1959. Tämä standardi muistuttaa kankaille ja vaatteille olevaa eurooppalaista IEC 61482-2 standardia. Suurin ero amerikkalaisen ja eurooppalaisen vaatimusten välillä on hiillostumisen pituus testi missä maksimipituus on määritelty. Testi on tehty 25 pesun jälkeen ja läpäistäkseen on hiillostumisen pituus max 152 mm 12 s altistumisen jälkeen. Tranemo on testannut kankaat, jotka on suunniteltu energia-alan käyttöön; Tera TX sekä Aramid 6.4FC, sillä tämä on hyödyllinen indikaatio koskien palosuojattujen kankaiden ominaisuuksia, valokaarionnettomuuden tapahtuessa. (Sähköä eristäviin, sähköiskulta suojaaviin suojavaatteisiin, jotka on tarkoitettu työhön, jossa tarkoituksellisesti käytetään valokaarta esim. Kaarihitsausta tai plasmaleikkuria, ei sovelleta Eurooppalaista IEC 61482-2 standardia).

31


STANDARDIT JA SYMBOLIT

Valokaarivaaran riskinarvio NFPA 70E ja ISSA guidelines dokumentit auttavat arvioimaan riskejä käytännön perspektiivistä. Valokaaririskin vaara sisältää termisiä efektejä kuten, kova melu, shokkiaalto, roiskeita, sulaa metallia, optista säteilyä ynnä muita ja onkin erityisen tärkeää, että riskinarvio huomio kaikki potentiaaliset vaarat. Jotta työntekijä olisi oikein suojattu, on koko keho suojattava esim. visiirikypärä, kuulosuojaimet, käsineet ja turvakengät yhdessä Tranemon suojavaatteiden kanssa. Yhdysvaltain NFPA 70E -työpaikan sähköturvallisuusstandardi on yksimielisyysstandardi siitä, miten käyttäjä on suojattava sähkövalokaaren riskeiltä. NFPA on suunniteltu auttamaan työntekijöitä ja työntekijöitä ymmärtämään sähköisiä vaaratekijöitä ja osoittaa: riskien arvioinnin, PPE-vaatetuksen valinnan valokaari riskin ollessa mahdollinen sekä turvalliset työskentelytavat sähkötöissä. Arc Rating (ATPV/EBT) on jaettu neljään PPE-luokkaan (PPE – Personal Protective Equipment – henkilökohtainen suojain). Tranemo suosittelee, että vaatteen uloin kerros on vähintään 8 cal/cm², toisin sanoen PPE 2/luokka 2. PPE PPE PPE PPE

1 2 3 4

/ / / /

LUOKKA LUOKKA LUOKKA LUOKKA

1 2 3 4

– – – –

4 -8 8 -25 2 5-40 >40

cal/cm² cal/cm² cal/cm² cal/cm²

EN 61482-1-2 Box test – testaa APC (Arc Protection Class) vaatteen rajatulla, suoralla valokaarella. APC 1 (ennen luokka 1) – 168kJ (4kA, 400V) APC 2 (ennen luokka 2) – 320kJ (7kA, 400V) Vaate, jossa on yksi kangaskerros, saavuttaa useimmiten APC 1. Jotta päästään APC 2:een, vaaditaan yleensä kaksi tai kolme kerrosta kangasta tai vuorellinen vaate.

EN 1149-5 Suojavaatetus Sähköstaattiset ominaisuudet

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään räjähdysalttiissa ympäristöissä eli ATEX-ympäristössä, jossa on vaara, että vaatteet synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää räjähdysalttiita materiaaleja. Tällä symbolilla varustettujen vaatteiden CE-merkitsemiseksi kankaan antistaattisuus testataan EN 1149-1:n (ominaispintavastus) tai EN 1149-3:n (varauksen purkautuminen) mukaan. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja antistaattisten/ATEX-vaatteiden CE-merkinnässä. Kankaan antistaattisten ominaisuuksien ja oikein suunnitellun vaatteen johdosta, syttymisen lähde poistuu ja riski minimoituu. Atex-ympäristö on jaettu eri alueisiin, joissa esiintyy eri tasoiset riskit. EN 1149-5 merkityt vaatteet on tarkoitettu käytettäväksi alueilla 1, 2, 20, 21 ja 22. Happirikkaissa työympäristöissä tai 0 alueilla, antistaattisia vaatteita ei tule käyttää, ennen vastuuhenkilön hyväksyntää vaatetukselle. On erittäin tärkeää, että asianomaista suojavaatetusta käytetään oikein kyseisissä työympäristöissä.

EX-tilojen luokitus/kaasu, sumu ja höyry Tila 0

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti pitkäaikaisesti tai usein.

Tila 1

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Tila 2

32

Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja esiintyessään kestää vain lyhyen ajan.

Ex-tilojen luokitus/pöly Tila 20

Tila 21

Tila 22

Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN ISO 11611 Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään hitsauksessa ja vastaavissa töissä suojaamaan roiskeilta (pieniltä sulan metallin roiskeilta), lyhytaikaiselta liekkikosketukselta, kaaren lämpösäteilyltä ja lyhytaikaiselta, tahattomalta kosketukselta noin 100 V DC jännitteellisiin sähköjohtimiin normaaleissa hitsausolosuhteissa. Standardi on jaettu kahteen eri luokkaan riskin vakavuuden mukaan. Kankaan toimivuus hitsauksessa testataan 15 pisaralla (luokka 1) tai 25 pisaralla (luokka 2) sulaa metallia. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja hitsausvaatteiden CE-merkinnässä. Haasteita PPE asuille tuo myös hitsauksessa syntyvä UV ja lämpösäteily ja tästä syystä 2 luokan vaatteet on useimmiten valmistettu paksummasta kankaasta. Luokka Kuvaus

Testipisaroiden määrä

*Säteilylämpö, RHTI24 (Reaktioaika, sekuntteja)

Sähkövastus Ω

1

Suoja hitsaustilanteisiin, joissa muodostuu pieniä määriä roiskeita ja lämpösäteilyä, jotka eivät aiheuta vakavaa vaaraa.

15

≥7

> 105

2

Suoja hitsaustilanteisiin, joissa muodostuu suuria määriä roiskeita ja lämpösäteilyä, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa.

25

≥ 16

> 105

*Lue lisää säteilylämmöstä sivulta 19. Useimmat Tranemon palosuojautut kankaat läpäisevät standardin vaatimukset, vähintään luokan 1. Suurimmat haasteet kankaille aiheutuvat hionta- ja katkaisutöistä, joissa altistus on aina enemmän kuin luokka 2 testissä käytettävät 25 pisaraa. Suoritamme Tranemolla kangastestejä sekä käyttäjätestejä niin hitsaus kuin leikkaustöissä. Tranemo suosittelee eri suojausratkaisuja eri hitsaustöihin.

EN ISO 14116 Suojavaatteet rajallisella palosuojauksella

Standardia käytetään usein vaatteissa ja lisäasusteissa, joiden palosuojaustaso on alempi, esimerkiksi huomioliiveissä, sadevaatteissa, polvipehmusteissa ja sukissa. Jaettu kolmeen luokkaan, joista luokka 3 on korkein taso. Luokan 3 vaatteita tulisi käyttää EN ISO 11612 -vaatteiden kanssa. (Luokan 1 vaatteita ei tule käyttää suoraan iholla). Tälle standardille ei ole omaa symbolia/piktogrammia. Olemme valinneet käyttää liekkiä symbolina osoittaaksemme että kyseessä on palosuojavaate.

LOI - Limited Oxygen Index LOI tarkoittaa prosentteina ilmaistua alinta happipitoisuutta, joka ylläpitää kankaan palamista. Arvo määrää vaatteen syttyvyyttä koskevan suojan ja sen tulisi olla yli 25 %. Testaamme kankaidemme LOI-arvon ja ilmoitamme sen ulkopuolen palosuojaetiketissä. LOI-arvo on yksi tapa ilmaista vaatteen tarjoama palosuoja ja sen avulla käyttäjän on helpompi verrata ja valita oikea suojaustaso. LOI arvo riippuu kankaasen käytetystä kuidusta/kuituyhdistelmistä ja kankaan painosta. Suoritamme Tranemolla liekkitestin jokaisen kangaserän kohdalla ennen sen päätymistä tuotantoon. Näin varmistamme, että kankaalla on niin korkeat suojausominaisuudet kuin kaikille palosuojatuille kankaille asetamme. Esimerkki LOI arvoista: Tavallinen puuvilla 18%, Polyesteri/Nailon 20-22%, Villa 25 % ja kemikaalein käsitelty palosuojattu puuvilla 28 %.

Tranemo kangas 811 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 880 882 / 883 901 902 903 920 942 943

Tera TX Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramid Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 1210 Cantex 2.0 Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR

LOI 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 34,3% 32,3% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5%

33


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN 13034 tyyppi PB [6] Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään tilanteissa, joissa voidaan altistua matalatehoiselle suihkulle, nestemäisille aerosoleille tai pienille roiskeille, joita vastaan ei tarvita täydellistä suojaa nesteen läpäisyltä (molekyylitasolla). EN 13034 standardin mukaan seuraavat kemikaaliryhmät/kemikaalit voidaan testata. Kemikaaliryhmät Kemikaalit Hapot H2SO4 30% (rikkihappo) Emäkset NaOH 10% (natriumhydroksidi, tunnetaan myös nimellä lipeä ja kaustinen sooda) Aromaattiset hiilivedyt O-Ksyleeni Alkoholit Butanoli EN 13034 kattaa neljä eri kemikaaliryhmää ja korkein tason on 3. Läpäistäkseen testin ja että voidaan käyttää EN 13034 piktogrammia CE-merkinnässä, tulee testissä ainakin yhden kemikaalin kohdalla materiaalin läpäistä kyvyn hylkiä kemikaalia, tasolla 3 ja ainakin yhden kemikaalin kohdalla taso 2 kemikaalien kyky läpäistä materiaalin -testissä. Vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja kemikaaleilta suojaavien vaatteiden CE-merkinnässä. Valittaessa suojavaatetta kemikaalinsuojalla (EN 13034) on tärkeätä tarkistaa, että kyseinen vaate on testattu juuri tarvittavaa kemikaaliryhmää/kemikaalia vastaan. Yleensä kaikki neljä kemikaaliryhmää eivät ole riskinarvioinnissanne välttämättömiä. Jos työskentelet muiden kemikaalien kanssa tai yllämainittujen kemikaalien eri pitoisuuksilla, ota meihin yhteyttä niin autamme löytämään sopivan kangas-, ja vaatevaihtoehdon, joka parhaiten vastaa riskianalyysinne mukaista tarvetta. Huomaa, että EN 13034 –sertifikaatin vaatimusten mukainen FC-viimeistely on aktivoitava uudelleen pesun jälkeen kuumentamalla vaatetta. Suojavaatetusta tulee tarvittaessa kyllästää. Teollisilla pesuloilla on prosesseja sen suorittamiseen oikealla tavalla. Testaamme Tranemolla myös kankaiden veden hylkivyyttä ISO 4920 mukaan sekä öljyn hylkimisominaisuutta ISO 14419 mukaan. Näin varmistamme, että kankaalla on tarvittavat käsittelyt. Täyttääksemme EN 13034 vaatimukset, käytämme PPE kankaisiin viimeistelyaineita, jotka kohtaavat niille asetutut vaatimukset Norjassa sekä EU REACH:n mukaiset vaatimukset.

Kankaan testitulos (luokka) Materiaalin kyky hylkiä kemikaaliryhmä/ kemikaaleja Kemikaaliryhmä/ Kemikaalien kyky läpäistä materiaali

Hapot

H2SO4 (30%)

Cantex 2.0

Cantex 240IR

Aramid

Aramid HV

Ara TX

Windtech FR340

Apex

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Emäkset Na OH (10%) Aromaattiset O-Ksyleeni hiilivedyt Alkoholit Butanoli

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

-

0

3

0

3

1

1

2

-

2

0

-

0

3

1

3

3

3

0

-

2

Hapot

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

-

0

2

0

2

-

3

1

-

3

0

-

0

3

0

3

2

3

0

-

3

H2SO4 (30%)

Emäkset Na OH (10%) Aromaattiset O-Ksyleeni hiilivedyt Alkoholit Butanoli

”-” Kemikaaliryhmät/kemikaalit joita ei ole testattu ”0” Kemikaaliryhmät/kemikaalit jotka eivät läpäisseet testiä

34

Tera TX Outback Outback Mega TX HW 250 230IR


STANDARDIT JA SYMBOLIT

EN ISO 20471 Erittäin näkyvä vaatetus

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus tilanteisiin, joissa on voitava näkyä hyvin päivällä ja yöllä ja joissa on liikkuvia ajoneuvoja. Tässä standardissa on kolme eri tasoa, jotka kattavat kolme eri riskiä. Korkein taso on luokka 3. Alla oleva luku ilmaisee fluoresoivan ja heijastavan materiaalin pinta-alan vaatteessa. Vaatteen CE-merkitsemiseksi tällä symbolilla sen on täytettävä vaatimukset yhdessä näistä luokista. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja erittäin näkyvien vaatteiden CE-merkinnässä. Amerikkalainen standardi suojavaatteille on nimeltään ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 on kansainvälinen standardi, joka on hyväksytty myös Yhdysvalloissa. Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Fluoresoiva

Materiaalin pinta-ala m²

0,14

0,50

0,80

Heijastava

0,10

0,13

0,20

Yhdistelmäsertifiointi – Luokka 3-järjestelmä Näkyvä suojavaate joka ei yllä EN ISO luokka 3:een voidaan yhdistää muiden Tranemo huomiovaatteiden kanssa, jotta saavutetaan korkein näkyvä luokka. Esimerkiksi 2 luokan takki voidaan yhdistää 1 tai 2 luokan housujen/avosuojan kanssa, jotta päästään 3. luokkaan. Muutamalla Tranemon takilla ja t-paidalla on eri EN ISO 20471 luokka eri kokovaihtoehdoissa. Myös näitä yhdistämällä voidaan saavuttaa luokka 3. Mikäli vaate on sertifioitu 3-luokka yhdistelmällä, kerrotaan se vaatteen tuotekuvauksen yhteydessä. Tämä osoitetaan myös symbolilla vaatteen CE-etiketissä. Alla olevasta taulukosta selviää mitä Tranemon vaatteita yhdistelmäsertifiointi koskevat ja niiden luokat. Yläosaa on käytettävä avosuojan päällä jotta yhdistelmäsertifioinnin vaatimukset täyttyy.

Ryhmä A - yläosat, joissa heijastinnauhat hihoissa Luokka 3, EN ISO 20471 mukaan

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 1

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 2 Sertifioitu luokka

Art.No

Yläosa

Koko

Luokka yläosa

Sertifioitu luokka

5030 89

Collegetakki

XS-S

2

3

3

5039 89

Collegetakki Naisten

Naisten S

2

3

3

5070 89

College

XXS

2

3

3

5071 89

T-Paita

XXS-M

2

3

3

5135 94

Kuoritakki

XS-S

2

3

3

5136 94

Kuoritakki

XS-S

2

3

3

5145 95

Softshell pusero

XS-S

2

3

3

5149 95

Softshell pusero Naisten

Naisten XS-M

2

3

3

5233 95

Softshell pusero

XS-S

2

3

3

5238 84

Takki Naisten

Naisten XS

2

3

3

5270 89

College

XXS

2

3

3

5339 84

Takki

XS->

2

3

3

5834 81

Takki

XS->

2

3

3

5838 81

Takki Naisten

Naisten S->

2

3

3

5839 81

Takki Naisten

Naisten S-M

2

3

3

5884 81

Takki

XS->

2

3

3

2

2

3

2

2

3

1

1

3

Ryhmä B - yläosat, joissa heijastinnauhat hihoissa Luokka 2/3, luokitus EN ISO 20471 mukaan 5271 89

T-Paita

XXS-M

Ryhmä E - Yläosat ilman hihoja tai lyhyet hihat ilman heijastimia Luokka 2/3, EN ISO 20471 luokituksen mukaan 5869 81

Liivi

XS->

Ryhmä C - Yläosat, joissa hihoissa heijastinnauhat Luokka 1/3, luokitus EN ISO 20471 mukaan 5075 89

College

XXS->

35


STANDARDIT JA SYMBOLIT

RIS-3279-TOM ISSUE 1 Englannin rautatieteollisuudessa käytössä oleva näkyvien vaatteiden standardi

Vaatimukset oranssille fluoresoivalle värille sekä vaatteen suunnitteluun.

EN 342 Suojavaatetus. Suojaus kylmältä

Tässä standardissa määritetään kylmissä ympäristöissä käytettävä suojavaatetus. Sen mukaan on testattava resultantti tehollinen lämmöneristävyys (arvo m²K/W), ilmanläpäisevyys, luokka 1-3, ja vedenläpäisyn vastustuskyky, luokka 1-2. Vaatteen (kaksiosainen vaatetus tai umpisuoja) on läpäistävä lämmöneristävyys ja ilmanläpäisevyyttä mittaavat testit tullakseen CE-merkityksi EN 342 piktogrammilla. Vedenläpäisytesti on vapaaehtoinen. Testattava yhdistelmä on 3-kerros järjestelmä, jossa tyypin B alusasut, lämmittävä välikerros yhdistettynä sertifioidun päällysvaatteen kanssa sekä sukat, kypärasuoja, käsineet ja saappaat. Lämmöneristävyyttä mittaava arvo osoittaa minimi lämpötilan, jonka käyttäjä kokee miellyttäväksi. Päivitetyssä EN 342:2017 versiossa, testi on muuttunut ja ilman nopeus otetaan huomioon. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet.

EN 343 Sateelta suojaava vaatetus

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään työskenneltäessä vesi- tai lumisateessa, sumussa ja maaperän kosteudessa. Uusimman EN 343:2019 standardi version mukaan, vaatteesta ja saumoista testataan vedenläpäisevyys (vedenpitävyys), luokka 1-4 ja vesihöyryn läpäisyvastus (hengittävyys) luokka 1-4, jossa luokka 4 on korkein arvo. Vaatteen on läpäistävä molemmat testit tullakseen CE-merkityksi EN 343 piktogrammilla. Vaatteen muotoilu vaikuttaa sen hengittävyyteen ja on tavallista, että vuoreton vaate saavuttaa EN 343 luokan 4:4 (sama kuin päällyskangas) kun taas vuorellinen vaate samalla päällyskankaalla saavuttaa vain luokan 4:2. Näissä tapauksissa vuorikangas vaikuttaa vesihöyryn läpäisevyyteen (hengittävyyteen). Standardiin on lisätty vedenläpäisevyys testi myös valmiille vaatteelle. Tämä testi on vapaaehtoinen. Aikaisemmassa standardi versiossa (EN 343:2003+A1 2007) on 3 luokkaa. Vaatimukset veden läpäisevyydelle, luokka 1-3 on sama molemmissa EN 343 versioissa, mutta luokka 4:llä on korkeammat vaatimukset. Myös vesihöyryn läpäisyvastus testiin on tullut luokka 4 ja tasot jokaiselle luokalle on hieman muuttuneet. Vain luokka 1 on sama molemissa versioissa. Sertifioinnit vanhan EN 343:2003+A1 2007 mukaan, ovat edelleen voimassa. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet. Testimenetelmä EN 20811 (vedenläpäisevyys) ilmoittaa tuloksen vesipilareissa (mmH2O) tai Pascal (Pa). Tranemo nimeää tuultaja vettä pitäväksi vaatteet, jotka ylittävät > 5000 mm (50000 Pa) arvon. Tämä antaa hyvän suojan huonossa säässä, mutta voimakkaassa ja pitkäkestoisessa sateessa työskenneltäessä, suosittelemme perinteisiä laminoituja sadevaatteita.

36


STANDARDIT JA SYMBOLIT

SUOJAKÄSINEET EN 420 Suojakäsineet – yleiset vaatimukset ja testimenetelmät Tämä standardi määrittelee yleiset vaatimukset ja relevantit testimenetelmät käsineiden muotoiluun ja suunnitteluun, materiaalien veden pitävyyteen, vaarattomuuteen, mukavuuteen sekä tehokkuuteen, merkintään ja valmistajan tiedonantoon.

EN 388 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet

Tämä standardi määrittelee mekaanisilta vaaroilta suojautumisen vaatimukset sekä relevantin testin suojakäsineille. Käsineistä testataan hankauslujuus, leikkauksenkestävyys, repäisylujuus sekä pistonkestävyys. EN 388 osoittaa tulokset A-F arvoissa.

EN 407 Kuumansuojakäsineet Standardi on kuumansuojakäsineille, joiden tulee suojata konvektiolämpöä ja avoliekkejä vastaan, kosketuskuumuutta, säteilylämpöä, pieniltä roiskeilta tai sulalta metallilta.

ASTM F2675 ATPV arvo suojakäsineille

Käsineille, jotka on testattu ASTM F2675 mukaan, määritellään Arc Rating (ATPV/EBT) arvo.

ANSI CUT Amerikkalainen standardi viiltosuojalle ANSI CUT LEVEL

A1

Täydentämään eurooppalaista standardia, Eureka käyttää ANSI testiä viiltosuojauksen testaamiseen. Tällä saavutetaan korkeampi tulos, A1-A9. Tulos osoitetaan Newtoneissa. Testimenetelmä on sama kuin EN 388:ssa.

Lisätietoja sivuilta 144-145.

37


HOITO

HOITO On olennaisen tärkeää, että kaikki palosuojatut vaatteet pestään ammattimaisesti ja niitä koskevia erityisohjeita noudattaen, jotta voidaan varmistaa, ettei lika tuhoa niiden suojausominaisuuksia. Pesussa saa käyttää vain synteettisiä pesuaineita. Älä käytä saippuaa tai huuhteluaineita äläkä valkaise vaatetta.

Palosuojatun vaatteen korjaus Korjaamalla rikkoontunut vaate, jatketaan vaatteen käyttöikää ja ympäristövaikutus näin pienenee. Korjaukset eivät kuitenkaan saa vaikuttaa vaatteen suojausominaisuuksiin ja kaikki korjaukset tulee suorittaa Tranemon ohjeistuksen mukaisesti ja identtisiä kankaita ja tarvikkeita käyttäen. Tranemo järjestää tarvittaessa sopivia korjaussarjoja ja toimittaa ohjeistuksen kun kyseessä on PPE tuotteen korjaus.

Vaihto - Käytöstä poisto Kun vaate on ollut suorassa kosketuksessa liekkeihin tai voimakkaaseen kuumuuteen, se voi haurastua ja heiketä, mistä syystä se on poistettava käytöstä. Jos vaate on ollut alttiina kemikaaleille, jotka ovat tunkeutuneet sisälle kankaaseen, vaatteen antama suoja yleensä heikkenee, mistä syystä on harkittava vaatteen vaihtoa ja käytöstä poistoa. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.tranemo.com tai pyydä meitä antamaan henkilöstöllenne palosuojakoulutusta yrityksessänne.

Suojavaatetuksen painatukset ja brodeeraukset Lämpösiirtokuvat on testattava ja hyväksyttävä ennen kuin niitä voidaan painaa palosuojattuihin vaatteisiin. Lämpösiirtokuvissa lämpö säilyy kauemmin kuin kankaassa jos siihen kohdistuu korkea lämpö. Turvallisuussyistä emme suosittele käytettäväksi suuria peittäviä kuvia. Turvallisinta on painaa kuva vaatteelle, jonka alla on useampi ihoa suojaava kerros. Vaatteeseen ommeltavien irtomerkkien tulee olla palosuojattua kangasta. Standardin EN 1149-5 mukaan merkki on kiinnitettävä vaatteeseen niin että sitä ei voida poistaa. Jos palosuojattuun vaatteeseen suoraan brodeerataan, on käytettävän langan oltava palosuojattu. Vääränlainen brodeeraus, irtomerkki tai lämpösiirtokuva voi vaikuttaa heikentävästi vaatteen palosuojaukseen. Lämpösiirtokuvaa, irtomerkkiä tai brodeerausta, joka on kooltaan pienempi kuin 10 cm² ei standardin EN ISO 14116 mukaan tarvitse testata.

38

Standardi

Transferpainatus

Brodeeraus

Irtomerkki

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Transferpainatus on oltava EN ISO 14116 luokka 3 mukaan.

Brodeerauslanka on oltava hyväksytty EN ISO 14116 Index 3 mukaan.

Kankaan on oltava Hyväksytty EN ISO 14116 Index 3 mukaan.

Painettava kohtaan, jossa useampi kangaskerros päällekkäin.

Brodeerattava kohtaan, jossa useampi kangaskerros päällekäin.

EN 1149-5

Lämpösiirtokuva joka on isompi leveydeltään kuin 5 cm ja isompi kuin 100 cm² sekä korkeampi kuin 2 mm, tulee testata EN 1149-5 mukaan.

Broderaus joka on isompi leveydeltään kuin 5 cm ja isompi kuin 100 cm² sekä korkeampi kuin 2 mm, tulee testata EN 1149-5 mukaan.

Irtomerkit, jotka ovat suurempia leveydeltään kuin 5 cm ja isompia kuin 100 cm² sekä korkeampia kuin 2 mm, tulee testata EN 1149-5 mukaan ja kiinnittää pysyvästi.

EN ISO 20471

Maximikoko riippuu vaatteen koosta.

Maximikoko riippuu vaatteen koosta.

Maximikoko riippuu vaatteen koosta.


HOITO

Logo-merkintä suojavaatteissa Jotta EN ISO 20471:n mukainen sertifioitu vaatekappale täyttää edelleen standardin vähimmäisvaatimuksen fluoresoivasta pinnasta, sen jälkeen kun se on merkitty logolla, ei fluoresenssipintaan kiinnitetyn logon tulisi olla liian suuri. Housujen logomerkintää ei suositella fluoresoivalle pinnalle. Samaa suositusta sovelletaan EN ISO 20471 -standardin luokan 3 mukaisiin yläosiin, joissa on suhteellisen pieni loistepinta (esim. lyhythihaiset vaatteet, naisten vaatteet tai erittäin vähän fluoresoivat vaatteet). Epäselvissä tapauksissa, tarkista Tranemolta näkyvyyteen liittyvät kysymykset.

Lämpöpainetut heijastimet Ommellut heijastinnauhat voivat tuntua kovilta ja antaa epämiellyttävän tunteen neulokselle, joka on usein pehmeä ja elastinen. Tästä syystä vaatteen päälle painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuuden tuntua myös vähän keveympien vaatteiden kohdalla. Jotta päälle painettujen heijastimien ominaisuudet säilyvät, ei vaatteita tule pestä pesussa, jossa pH on yli 8. Tranemo suosittelee: • Pesu max 60°C • Käytä vain synteettisiä pesuaineita. pH-arvo alle 8 on suositeltavaa. • Älä käytä huuhtelu tai valkaisuainetta. • Suosittelemme kuivausta roikottamalla tai rumpukuivausta max 60°C. Tunnelikuivaus max 100°C on suositus.

39


PALOSUOJA

NAISTEN FR

>> Sisäisesti palosuojatut naisten suojavaatteet kaikkina vuodenaikoina >> Laaja valikoima >> Pukeudu oikein, suojaudu ihosta ulospäin

Tämän päivän työmarkkinat osoittavat, että naiset hakeutuvat yhä enenemässä määrin miesvaltaisille aloille. Yritysten tahtotila on olla tasa-arvoinen työpaikka ja Tranemo osallistuu kehitykseen, ottamalla ison askeleen eteenpäin naisten palosuojattujen suojavaatteiden tuotekehityksessä. Kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus pukeutua oikean kokoisiin ja hyvin istuviin suojavaatteisiin, sillä silloin ne ovat käytössä myös sillä hetkellä kun mahdollinen onnettomuus tapahtuu.

40


NAISTEN FR

ÄITIYSHOUSUT Tranemo on viime vuosina panostanut kovasti naisten palosuojattujen mallien kehittämiseen. Suunnittelussa keskityimme naisten tarpeisiin mallien suhteen sekä niiden soveltuvuuteen erilaisissa työympäristöissä. Raskausajan housumme sopii kaikille odottaville äideille niiden ainutlaatuisen toteutuksen johdosta, sillä riippuen suojauksen tarpeesta, voidaan kaikki Tranemon vyötäröhousumallit ilman riipputaskuja tilata myös äitiyshousuina. Äitiyshousuissa on vatsan kohdalla elastinen jerseyneulos ja napeilla säädettävä resori, joka mahdollistaa housujen mukautumisen kasvavan vatsan mukaan. Neulos on valmistettu palosuojatusta elastisesta materiaalista, joka sisältää 20 % uusiokäytettyjä kuituja ja on suunniteltu antamaan erityistä tukea kokoaan muuttavalle vatsalle. Vyötärön takaosassa oleva leveä resori takaa housujen hyvän istuvuuden sekä antaa suojaa vaativissa työskentely olosuhteissa.

00

Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta.

120

121

120

5227 84 NAISTEN HOUSUT Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut.

5228 84 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

5257 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset, metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut.

5258 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten riipputaskuhousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

121

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

41


Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta.

NAISTEN FR

105

105

97

00

63

NEW

5628 87 PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen MAGMA

5629 87 VAHVISTETUT NAISTEN HOUSUT Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut ja kenkäsuojalla varustetut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan.

5727 88 NAISTEN HOUSUT Palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen MAGMA

65

64

Naisten 36-46 94 keltainen/mariininsininen CANTEX 57

63

5827 81 METALLIVAPAA NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

64

NEW

5828 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot:

Naisten 36-48

Väri:

92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Mallisto:

5859 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Väljemmän malliset palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

42

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

5857 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

68

69

65

Koot: Väri: Mallisto:

5829 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT Väljemmän malliset palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

68

5862 81 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER Laajemman malliset palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

5863 81 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER Palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

5858 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT Palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

5866 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER Palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX


NAISTEN FR

69

79

77

5867 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER Laajemman malliset palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella.

6028 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

79

Naisten 36-48 03 mariininsininen TERA TX NON-METAL

55

6326 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Mallisto:

57

6029 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 03 mariininsininen TERA TX NON-METAL

52

53

6059 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX NON-METAL

77

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

111

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

6359 85 NAISTEN STRETCHHOUSUT Metallivapaa, kapean malliset sisäisesti palosuojatut naisten stretch-farkut, klassinen viiden taskun malli. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 34 Blue denim OFFICE FR

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen TERA TX NON-METAL

6328 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Mallisto:

111

NEW

6329 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretchvyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä.

Koot: Väri: Mallisto:

54

6327 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Mallisto:

6058 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas.

111

NEW

NEW

6627 83 Naisten palosuojatut vyötäröhousut, joissa lahkeissa kenkäsuojat, korostettu näkyvyys ja kaksinkertainen kangas edessä antamassa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa.

6628 83 NAISTEN HOUSUT Naisten palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Piilotetut sivusaumat ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen APEX

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen APEX

6629 83 NAISTEN HOUSUT Naisten palosuojatut vyötäröhousut piilotetuilla sivusaumoilla ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 36-48 03 mariininsininen APEX

43


Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta.

NAISTEN FR

130

130

130

5914 92 SPORTMALLISET RINTALIIVIT Pehmeät, sisäisesti palosuojatut sportmalliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5915 92 RINTALIIVIT Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut kaarettomat rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5917 89 TOPPI, JOSSA SPORT-MALLISET Pehmeä, sisäisesti palosuojattu toppi, jossa sport-malliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

138

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

135

00

130

Naisten S-XXL 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

139

5919 92 ALUSHOUSUT Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen FR ALUSVAATTEET

52

NEW

6373 89 PALOSUOJATTU NAISTEN T-PAITA Palosuojattu pitkähihainen naisten T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

105

5238 84 NAISTEN PUSERO Palosuojattu näkyvä naisten pusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja kestävä kangas.

5639 87 PALOSUOJATTU NAISTEN PUSERO Erittäin mukavasta kankaasta valmistettu palosuojattu naisten pusero. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan.

Naisten XS-XXL 93 oranssi/mariininsininen ZENITH

68

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

Koot: Väri: Mallisto:

Naisten 34-46 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

Koot: Väri: Mallisto:

97

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen MAGMA

69

5803 81 NAISTEN VUORELLINEN PUSERO Palosuojattu näkyvä naisten vuorellinen pusero, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pilevuori, hihoissa tikkivuori.

5779 91 NAISTEN KAULUSPAITA Metallivapaa ja palosuojattu naisten kauluspaita korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu.

5149 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu, erittäin miellyttävä naisten näkyvä softshelltakki. Takilla on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti suunniteltu kädet ottaen huomioon kädet ylhäällä työskentelyn. Koot: Väri: Mallisto:

120

Koot: Väri: Mallisto:

44

5039 89 COLLEGETAKKI Sisäisesti palosuojattu metallivapaa ja näkyvä pehmeä collegetakki

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen CANTEX 57

65

5807 81 NAISTEN VUORELLINEN PUSERO HUPULLA Palosuojattu näkyvä naisten vuorellinen pusero, jossa irrotettava huppu, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Koot: Väri: Mallisto:

97

5709 88 VUORELLINEN PUSERO NAISTEN Palosuojattu tikkivuorellinen naisten pusero korostetulla näkyvyydellä, kevyesti vartalonmyötäinen. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

5739 88 NAISTEN PUSERO Palosuojattu naisten pusero korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten XS-XXL 94 keltainen/mariininsininen CANTEX 57

64

5838 81 NAISTEN PUSERO Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä naisten pusero. Kevyt, mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen STRETCH FR

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen TERA TX

5839 81 NAISTEN PUSERO Palosuojattu näkyvä naisten pusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Koot: Väri: Mallisto:

Naisten S-XXL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen TERA TX


NAISTEN FR

NAISTEN PAIDAT & ALUSASUT Olemme tälle vuodelle sovittaneet suurimman osan trikoo-yläosistamme siten, että myös pienempiä kokoja tarvitseville naisille löytyy hyvin istuvat koot. Trikoo on pehmeä ja muotoutuva Naisten materiaali, joten se mukautuu vartalon mukaan ja muodostaa samalla S suojaavan ilmakerroksen Tranemo M Skinsafe ajattelumme mukaisesti. Lisäasusteiden koot on esitetty ja L tilataan miesten koossa. Viereisestä XL taulukosta selviää mikä naisten koko vastaa miesten kokoja. XXL

137

136

5072 89 PITKÄHIHAINEN T-PAITA Palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu pitkähihainen näkyvä T-paita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5075 89 PALOSUOJATTU COLLEGE Palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa pyöreä kaulus.

Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 55 keltainen FR LISÄTARVIKKEET

Koot: Väri: Mallisto:

137

5070 89 COLLEGE Pehmeä ja mukava palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa lyhyt vetoketju edessä.

5071 89 T-PAITA Palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu näkyvä T-paita.

Miesten XXS XS S M L

Koot: Väri: Mallisto:

136

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

136

5270 89 COLLEGE Pehmeä ja mukava metalliton ja palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa lyhyt vetoketju edessä. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 50 oranssi FR LISÄTARVIKKEET

XXS-4XL 55 keltainen FR LISÄTARVIKKEET

136

5271 89 T-PAITA Palosuojattu, näkyvä T-paita jossa pehmeä sisäpinta.

6375 89 COLLEGE Metallivapaa ja pehmeä ja mukava palosuojattu collegepusero, jossa pyöreä kaulus, korostetulla näkyvyydellä. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 50 oranssi FR LISÄTARVIKKEET

131

131

5900 92 ALUSPAITA Palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5920 92 POOLOPAITA Metalliton ja palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu poolopaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5930 92 ALUSHOUSUT Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

5940 92 ALUSPAITA Palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu pitkähihainen aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

132

XXS-3XL 03 mariininsininen CANTEX JX

133

131

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen CANTEX JX

133

XXS-4XL 55 keltainen FR LISÄTARVIKKEET

137

131

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen CANTEX JX

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen FR LISÄTARVIKKEET

132

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen CANTEX JX

133

6302 90 PITKÄT ALUSHOUSUT Palosuojatut, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistetut alushousut. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 82 musta/harmaa MERINO BX

132 135

6309 90 POOLOPAITA Metalliton ja palosuojattu, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistettu poolopaita. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 82 musta/harmaa MERINO BX

6312 90 PITKÄT ALUSHOUSUT Palosuojatut merinovillasta/FR-viskoosista valmistetut alushousut.

6315 90 ALUSPAITA Palosuojattu merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu aluspaita.

6319 90 POOLOPAITA Metalliton ja palosuojattu, merinovillasta/ FR-viskoosista valmistettu poolopaita.

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 07 musta MERINO RX

XXS-4XL 07 musta MERINO RX

XXS-4XL 07 musta MERINO RX

6330 90 COLLEGETAKKI Metalliton ja palosuojattu, kestävästä merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu collegetakki. Koot: Väri: Mallisto:

XXS-4XL 07 musta MERINO TX

45


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, liikenneonnettomuudet, räjähdysvaara

SHELL FR

SHELL FR

>> Kevyitä, polyesterivapaita sisäisesti palosuojattuja ja teipattuja kuorivaatteita >> Vaatteet hengittävät hyvin ja ovat tuulen ja vedenpitäviä, EN 343 mukaan >> Päällepainetut heijastimet lisäävät mukavuutta

Tranemo lanseeraa nyt aivan uuden sisäisesti palosuojatun malliston, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Mallistossa on kuoritakki, kuorihousut sekä toiminnallinen parkatakki. Kaikilla malleilla on teipatut saumat ja ne valmistettu kevyestä tuulen ja vedenpitävästä kankaasta EN 343 standardin mukaan. Kangas koostuu suurelta osin luonnonkuitu viskoosista, joka on kudottu erityisellä tekniikalla, joka tekee vaatteesta pehmeän. Kangas on päällystetty kalvolla, jolla on erityisen hyvä hengittävyys ominaisuus. Työntekijä voi näin työskennellä koko päivän hyvin suojattuna tehtävissä, joissa sujuva liikkuvuus on vaatimus. Kangas ei sisällä polyesteriä ja saavuttaa näin ollen EN ISO 11612 A2 (reunasytytys). Pinta pysyy ehjänä hitsaustyössä tai altistuttaessa metalli roiskeille. Kuorivaatteet on vuorattu ohuella reikä- ja Cantex vuorikankaalla, jotta keveys ja ilmavuus säilyisi ja niitä olisi miellyttävä käyttää. Kuorivaatteet soveltuvat mainiosti vuoden ympäri käyttöön, sillä voit vaihdella alus- ja väliasuja lämpötilan ja tarvittavan suojaustason mukaan. Mallistolla on korkea Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2) ja yhdistettäessä niihin Tranemo Skinsafe 3-kerros järjestelmä, saavutetaan korkein suojaustaso, PPE 4, Arc Rating 48 cal/cm². Vähemmän aktiivisissa työtehtävissä ja kylmimmissä olosuhteissa, on tikkivuorinen parkatakki mainio valinta. Mikäli tarve olisi vielä lämpimälle vaihtoehdolle, voidaan sekä kuoriettä parkatakki tilata erillisellä irrotettavalla hihattomalla tekoturkisvuorella varustettuna.

46


KEVYITÄ SISÄISESTI PALOSUOJATTUJA FUNKTIOVAATTEITA Kuorivaate on kevyt päällysvaate, jota käytetään uloimpana suojaavana kerroksena kerros-kerrokselta järjestelmämme mukaisesti. Kuorivaate suojaa tuulelta ja kosteudelta ja samalla haihduttaa kosteutta iholta. Kangas koostuu suurelta osin luonnonkuitu viskoosista, joka on kudottu erityisellä tekniikalla, joka tekee vaatteesta pehmeän. Kangas on päällystetty kalvolla, jolla on erityisen hyvä hengittävyys ominaisuus. Kangas ei päästä tuulta eikä kosteutta ulkopuolelta, mutta haihduttaa kosteutta kehosta ulospäin. Työntekijä voi näin työskennellä koko päivän hyvin suojattuna tehtävissä, joissa sujuva liikkuvuus on vaatimus. Kangas ei sisällä polyesteriä ja saavuttaa näin ollen EN ISO 11612 A2 (reunasytytys). Pinta pysyy ehjänä hitsaustyössä tai altistuttaessa metalli roiskeille. Kaikki saumat on teipattu. Muuttuvissa lämpötiloissa ja eri aktiviteettitasoilla työskenneltäessä voidaan välikerrosta muuttamalla saada asu joko lämpimämmäksi tai viileämmäksi. Kuorivaate malliston kaikki mallit ovat erittäin näkyviä ja segmentoidut painetut heijastinnauhat vielä lisäävät keveyden tuntua ja vaatteen liikkuvuutta.

Tuulen ja vedenpitävä, EN 343 mukaan. Hengittää hyvin.

Korkea näkyvyys, segmentoidut painettavat heijastinnauhat

Verkkovuori takaa keveyden ja ilmavuuden

HTFR Dobby vahvikekangas

47


SHELL FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5118+5120)

METALLIVAPAA PARKA 5118 94

Metallivapaa, sisäisesti palosuojattu kuoritakki, jossa teipatut saumat ja tikkivuori. Vettä ja tuultapitävä, EN 343 sertifioitu. Kuoritakki on ergonomisesti muotoiltu, ottaen huomioon käsivarret kohotettuna työskentelyn. Piilotettu vetoketju, kaksinkertaisella tuulilistalla ja painonapit. Irroitettava ja säädettävä huppu. Rintataskut vetoketjulla. D-rengas. Lämpötaskut. Läpälliset etutaskut. Läpällinen hihatasku, jossa D-rengas ja kiinnitys henkiökorttitaskulle. Vetoketjulliset sisätaskut, joista toinen dokumenteille/tabletille ja integroitu puhelintasku. Säädettävät hihansuut neulosta. Kiristysnauha vyötäröllä ja helmassa. Hihoissa ja helmassa HTFR Dobby vahvike. Painetut heijastinnauha lisäävät mukavuutta. Voidaan yhdistää turkisvuoren 9128 kanssa. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori

c95mt 5119 94 METALLIVAPAA PARKA TEKOTURKISVUORELLA 9128 Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori 060: Irroitettava palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA KUORITAKKI 5135 94

Metallivapaa, tuulta ja vettäpitävä, palosuojatuttu kuoritakki, jossa teipatut saumat ja reikävuori. EN 343 sertifioitu. Takki on ergonomisesti muotoiltu ylös nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Irrotettava ja säädettävä huppu. Vetoketjulliset rintataskut. Kaksi vetoketjullista sisätaskua, joista toinen asiakirjoille/ lukulaitteelle. Integroitu puhelintasku. Kuulokepidike. Vetoketjullinen sisätasku Vetoketjulliset sivutaskut. Säädettävä hihan leveys ja hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. HTFR Dobby alla ja hihoissa. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Mahdollista yhdistää pileekangasvuori 9128 kanssa.*Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai LK.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Vuori, FR Mesh, 160 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 5136 94 METALLIVAPAA KUORITAKKI TEKOTURKISVUORELLA 9128 Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Vuori, FR Mesh, 160 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 060: Irroitettava palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

c95mt

48

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

ARC RATING

6315 90 07

6375 89 94

5135 94 94

48,0 cal/cm²

5,5 cal/cm²

17,8 cal/cm²

21,3 cal/cm²

1

2

2

PPE CATEGORY 4

Korkea selkäosa lisää mukavuutta ja suojaa tuulelta.

Turvalukolla olevat säädettävät ja irrotettavat olkaimet.

Läpällinen takatasku.

Sivutaskuissa suojaava läppä.

Tuulen ja vedenpitävä EN 343 mukaan ja erittäin hengittävä.

Kaksisuuntainen vetoketju vyötäröltä nilkkaan mahdollistaa housujen nopean riisumisen ja pukemisen kengät päälle puettuna.

HTFR-Dobby vahvistetut polvet ja sisäiset polvisuojataskut.

Lahkeen sisäpuolella lumilukko. Päälle painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuutta ja liikkuvuutta.

Säädettävä lahje.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

KUORIHOUSUT 5132 94

Metallivapaat, tuulta ja vettä hylkivät, palosuojatut kuorihousut, teipatut saumat ja mesh-vuori. Turvalukolliset irrotettavat ja säädettävät olkaimet. Pidikkeet vyötäröllä. Läpälliset sivutaskut. Läpällinen etutasku ja piilotettu D-rengas. Läpällinen takatasku. HTFR-Dobby vahvistetut polvet ja sisäiset polvisuojataskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeiden ulkopinnassa. Lahkeissa lumilukko ja säädettävä leveys. HTFR-Dobby vahvistettu takahelma. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: FR Mesh, 160 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 49


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, liikenneonnettomuudet, räjähdysvaara

STRETCH FR

>> Uuden sukupolven palosuojatut vaatteet erityisen hyvällä liikkuvuudella >> Housuissa 20 % stretchiä ja korkea palosuojaus soveltuen teolliseen pesuun >> Vahvikekangas >> Tuulta ja vettähylkivät sisäisesti palosuojatut softshelltakit

Tranemo on taas ottanut askeleen eteenpäin, kehittäessämme entistä paremman liikkuvuuden omaavia suojavaatteita fyysisesti aktiivisissa energia-alan tehtävissä työskenteleville. Mallisto on kuten vapaa-ajan vaatteetkin, eli kompromissia ei tarvitse tehdä miellyttävyyden tai liikkuvuuden suhteen. Palosuojatut stretch housut tuovat miellyttävyyden aivan uudelle tasolle modernin muotoilun ja istuvuutensa ansiosta. Strech-kangas on pohjimmiltaan aramidia, johon on yhdistetty stretchkuituja, joka mahdollistaa elastisen kankaan, kestää hyvin teollista pesua ja samalla omaa korkean palosuojauksen. Vahvikekangas polvisuojataskujen kohdalla lisää housujen käyttöikää. Jotta työntekijä näkyisi hyvin tehtävissä, jossa sitä vaaditaan, olemme lisänneet mallistoon EN ISO 20471 luokka 2 sertifioidut stretch-housut. Housut löytyvät luonnollisesti sekä miesten että naisten koossa. Softshelltakit ovat tuulta ja vettähylkiviä ja antavat vaikuttavan PPE 3 suojan mahdollisessa valokaarionnettomuudessa. Erinomainen yhdistelmä malliston housujen kanssa.

50


STRETCH FR

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Tuulta ja vettähylkivä - Metallivapaa

20% stretchiä - Erittäin miellyttävät - Korkea näkyvyys - Kestävät

6321 81 VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6322 81 VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6324 81 RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

STRETCH FR - NAISTEN

STRETCH FR - SOFTSHELL

6325 81 RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Naisten koot - 20% stretchiä - Erittäin miellyttävät - Korkea näkyvyys - Kestävät

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

5145 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

6032 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

STRETCH FR - NAISTEN SOFTSHELL Tuulta ja vettähylkivä - Metallivapaa

NEW

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6326 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6328 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6327 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

6329 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

5149 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO

51


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

NEW

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO 5149 95

Metallivapaa, tuulta- ja vettähylkivä sisäisesti palosuojattu, erittäin miellyttävä naisten näkyvä softshelltakki. Takilla on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti suunniteltu kädet ottaen huomioon kädet ylhäällä työskentelyn. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vetoketjulliset rintataskut. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6324 81

Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset vyötäröhousut, joissa stretchvyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu veitsinappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Olan takaosassa stretch-materiaalia. Läpälliset takataskut. Takahelma HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

STRETCH

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ 6327 81

Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 52


STRETCH FR

Erittäin kestävä sepaluksen rakenne, joka vähentää saumojen rasitusta.

Jalka- ja puhelintasku Stretch-vyöhykkeellä joustavuuden lisäämiseksi.

Jos työ on fyysisesti aktiivista ja siinä on paljon liikkeitä, Stretch-vyöhykkeen ansiosta housut istuvat kuitenkin täydellisesti.

Stretch-vyöhyke haarassa lisää liikkuvuutta.

Polvilla työskenneltäessä Stretch-vyöhykkeen ansiosta housut venyvät vähemmän ja seuraavat liikettä. Mittatikkutasku ja puukkonappi sekä lenkki

STRETCH Erittäin vahvat polvisuojataskut HTFR Dobby, jossa on Stretch-vyöhyke sivulla.

Jalkaleveys voidaan säätää painikkeilla ja housut on vahvistettu HTFR Dobbylla takana.

Housut on sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti, jjoka takaa hyvän näkyvyyden työssäsi.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ

Metallivapaa ja palosuojatut vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Olan takaosassa stretch-materiaalia. Läpälliset takataskut. Takahelma HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys.

Metallivapaa ja palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Olan takaosassa stretch-materiaalia. Läpälliset takataskut. Takahelma HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6321 81

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

6326 81

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 53


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO 5145 95

Metallivapaa, tuulta ja vettä hylkivä, palosuojattu näkyvä softshell-pusero, erittäin mukava. Puserossa on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6322 81

Metallivapaa ja palosuojatut vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Olan takaosassa stretch-materiaalia. Läpälliset takataskut. Takahelma HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

STRETCH

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6328 81

Metallivapaa ja palosuojatut naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

54


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO 6032 95

Metallivapaa, tuulta ja vettä hylkivä, palosuojattu näkyvä softshell-pusero korostetulla näkyvyydellä, erittäin mukava. Puserossa on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCH-VYÖHYKKEILLÄ 6325 81

Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset vyötäröhousut, joissa stretchvyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Vahvistettu sepalus ja haarukassa stretch-vyöhyke. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Sivutaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu veitsinappi. Muotoon ommellut polvet ja HTFR Dobby -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Olan takaosassa stretch-materiaalia. Läpälliset takataskut. Takahelma HTFR Dobbya. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

STRETCH

c95mt NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT STRETCHVYÖHYKKEILLÄ 6329 81

Metallivapaa ja palosuojatut riipputaskulliset naisten vyötäröhousut, joissa stretch-vyöhykkeet takaavat hyvän istuvuuden ja antavat lisämukavuutta täydellistä liikkuvuutta vaativissa töissä. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 55


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, räjähdysvaara

OFFICE FR

>> Toimistoympäristön ja riskiympäristön vaihtelun välillä >> Istuvuus, tyyli ja joustavuus kuin omissa vaatteissasi >> Palosuoja, antistaattinen ja Arc Rating luokassa PPE 2

Kauan odotettu uutinen sinulle, joka liikut toimistoympäristön ja riskiympäristön välillä. Nyt voit liikkua samoissa vaatteissa niin toimistoympäristössä kuin riskialttiissa ympäristössä täydellä suojauksella. Farkut ovat 5-taskuisia ja niiden kangas on joustavaa. Niitä on saatavilla sekä naisten että miesten kokoluokissa. Paidassa on yksityiskohtia kuin hyvälaatuisessa paidassa. Samanaikaisesti sinulla on todella hyvä palosuoja, antistaattiset ominaisuudet ja suoja valokaarionnettomuuksia vastaan PPE-luokassa 2.

56


OFFICE FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

KAULUSPAITA 6357 94

Metallivapaa, kevyesti vartalonmyötäinen ja palosuojattu toimistopaita, merensiniset yksityiskohdat kauluksen sisäpuolella, nappilistassa ja manseteissa. Vasemmalla puolella rintatasku. Pitkät hihat ja säädettävä mansetti. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 15 vaaleansininen 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

STRETCH-HOUSUT 6352 85

Metallivapaa, kapean malliset sisäisesti palosuojatut stretch-farkut, klassinen viiden taskun malli. Sivutaskut. Kolikkotasku. Takataskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 6359 85

Metallivapaa, kapean malliset sisäisesti palosuojatut naisten stretch-farkut, klassinen viiden taskun malli.

STRETCH

Sivutaskut. Kolikkotasku. Takataskut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

57


RISKINARVIOINTI: Valokaari, liekki ja kuumuus, liikenneonnettomuudet, räjähdysvaara

TERA TX

>> Sopii täydellisesti sähkö- ja energiateollisuudessa työskenteleville >> Laaja valikoima naistenvaatteita ja suojavaatteita koko vuodelle >> Kevyt, kestävä ja palosuojattu kangas

TERA TX on erittäin laaja kokoelma, joka on suunniteltu yhdistämään korkean suojan ja erinomaisen mukavuuden ja todella pitkän käyttöiän. Kevyitä ja miellyttäviä vaatteita, joissa on korkea toimivuus ja jonka ansiosta käyttäjä voi aina käyttää asianmukaista suojaa. TERA TX täyttää standardin EN 61482-1-1 (Open Arc) mukaisen PPE-luokkaan 2 (yli 8 cal/cm²) vaatimukset ja se on sertifioitu usean kerroksen yhdistelminä Skinsafe-järjestelmässä, jotta voimme aina saada asianmukaisen suojan eri riskitasoilla. TERA TX on kattava kokoelma vaatteita kaikille vuodenajoille ja tietysti siinä on suuri naisten valikoima.

TERA TX - NAISTEN

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Naisten koot - Hyvä näkyvyys - Kevyitä ja mukavia - Kestäviä

NEW 5838 81 NAISTEN PUSERO

5839 81 NAISTEN PUSERO

NEW

5827 81 METALLIVAPAA NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

5828 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

5829 81 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

TERA TX WINDBREAKER - NAISTEN

5857 81 METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

Naisten koot - Tuulen- ja vedenpitäviä - PU-laminoidulla jerseyllä vuorattu - Hyvä näkyvyys

5858 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

58

5859 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

5862 81 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

5863 81 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

5867 81 5866 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER WINDBREAKER


TERA TX Päivitetyn testimenetelmän Open Arc IEC 61482-1-1 johdosta Tranemo tulee uudelleen testaamaan kaikki kankaat ja kangasyhdistelmät, joista tulokset saadaan uusilla Arc Rating arvoilla; ELIM ja ATPV/EBT. Testi käyttää Open Arc (avoin IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

valokaari) menetelmää ja voi aiheuttaa sen, että tuloksissa tulee olemaan eroavaisuuksia vanhoihin testeihin verrattuna samoilla kankailla/kangas yhdistelmillä, sillä avoin valokaari on sattuman varainen. Siirtymäaikana tulee Tranemon vaatteissa esiintymään molempia merkintöjä.

TERA TX

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Hyvä näkyvyys - Kevyitä ja mukavia - Kestäviä

NEW 5830 81 PUSERO

5834 81 PUSERO

5860 81 RIIPPUTASKULIIVI

5820 81 HOUSUT

5821 81 HOUSUT

5826 81 METALLIVAPAA HOUSUT

NEW

5850 81 RIIPPUTASKUHOUSUT

5851 81 RIIPPUTASKUHOUSUT

5856 81 METALLIVAPAA RIIPPUTASKUHOUSUT

5840 81 AVOSUOJA

5841 81 AVOSUOJA

5849 81 AVOSUOJA

6019 81 METALLIVAPAA NÄKYVÄ FR UMPISUOJA

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

TERA TX WINDBREAKER Tuulen- ja vedenpitäviä - PU-laminoidulla jerseyllä vuorattu - Hyvä näkyvyys

5832 81 PALOSUOJATTU PUSERO WINDBREAKER

5837 81 PALOSUOJATTU PUSERO HUPULLA WINDBREAKER

5822 81 HOUSUT WINDBREAKER

5823 81 HOUSUT WINDBREAKER

5852 81 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

5853 81 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

ARC RATING: 20,2 cal/cm²

TERA TX - TALVI & TALVI NAISTEN Talvivuorattuja - Hyvä näkyvyys

Arc Rating: 9,5 cal/cm² 5800 81 VUORELLINEN PUSERO

5809 81 VUORELLINEN PUSERO HUPULLA

5869 81 LIIVI

5803 81 NAISTEN VUORELLINEN PUSERO

5807 81 NAISTEN VUORELLINEN PUSERO HUPULLA

59


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

PUSERO 5830 81

Palosuojattu näkyvä pusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Vetoketju tuulilistalla ja painonapit. Vetoketjulliset pystyrintataskut. Sivutaskut. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas. Puhelin- ja dokumenttitaskut sisäpuolella. Säädettävä vyötärö ja hihansuut. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

HOUSUT

RIIPPUTASKUHOUSUT

Palosuojatut näkyvät housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut.

Palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut polvet säädettävin polvisuojataskuin. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille.

5821 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5851 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 60


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

5834 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

PUSERO 5834 81

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä teollisuuspusero. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu napitus, vetoketju ja painonapit. Pidennetty selkä. Kaksinkertaiset kuulokepidikkeet. Oikeanpuoleisessa rintataskussa on läppä, puhelintasku ja kynänauha. Vasen rintatasku on läpällinen. Vetoketjullinen, pystysuuntainen tasku. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Läpälliset sivutaskut. Säädettävä vyötärön leveys ja mansetit. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai LK.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

HOUSUT

RIIPPUTASKUHOUSUT

Väljemmän malliset palosuojatut näkyvät housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Pitkälle kehitetyt näkyvät palosuojatut housut koristetikkauksin. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelitasku, kynätasku sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, piiloitettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut.

Väljemmän malliset palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Pitkälle kehitetyt näkyvät palosuojatut housut koristetikkauksin. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelitasku, kynätasku sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, piiloitettu D-rengas, Ensiaputasku ja mittatasku Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille.

5820 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5850 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 61


TERA TX

JDM:Detail 1:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

9063 81 VÄLIKAPPALE

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5860-riipputaskuliiviin lisäleveyttä mahdollistava välikappale. Lisätilaa liiviin 5860. Kiinnitetään vetoketjulla eteen. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95mt *EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL)

RIIPPUTASKULIIVI 5860 81

Palosuojattu, riipputaskullinen näkyvä liivi. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Vetoketju edessä. D-rengas. Rintataskut, joista oikea läpällinen. Puhelintasku oikeassa rintataskussa. Riipputaskut työkalulokeroilla. Vyölenkit vyötäröllä. Vasaralenkit. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA HOUSUT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA RIIPPUTASKUHOUSUT

5826 81

5856 81

Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät housut. Kevyt, miellyttävä ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut.

Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut. Kevyt, miellyttävä ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 62


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino BX

Tera TX

6310 90 07

6302 90 82

5827 81 94

ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

2

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT 5827 81

Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

NEW

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 5857 81

Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

NEW

63


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN PUSERO

5839 81

Palosuojattu näkyvä naisten pusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas. Sisäpuolinen puhelintasku. Povitaskut/dokumenttitaskut. Säädettävä vyötärö ja hihansuut. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertitioidut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

Palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piiloitettu D-rengas ja ensiaputasku. Mittatasku. Muotoon ommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut.

Palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piiloitettu D-rengas ja ensiaputasku. Mittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille.

5828 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5858 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 64


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

5838 81 94

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN PUSERO

5838 81

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä naisten pusero. Kevyt, mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu vetoketju ja painonapitus. Pidennetty selän takaosa, jossa helman molemminpuolin vetoketjullinen levike, jolla saa tarvittaessa lisää leveyttä. Tupla kiinnitys kuulokkeille. Läpällinen oikea rintatasku, puhelintasku ja kynälenkki. Läpällinen vasen rintatasku, jossa piilotettu D-rengas. Vetoketjullinen pystytasku. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Läpälliset sivutaskut. Säädettävät hihansuut. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertitioidut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSUT

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

Väljemmän malliset palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Pitkälle kehitetyt näkyvät palosuojatut housut koristetikkauksin. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelintasku, kynätasku ja mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut.

Väljemmän malliset palosuojatut näkyvät naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Pitkälle kehitetyt näkyvät palosuojatut housut koristetikkauksin. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikeanpuoleinen reisitasku, jossa puhelitasku, kynätasku ja mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille.

5829 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5859 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 65


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

AVOSUOJA

AVOSUOJA

Palosuojattu näkyvä avosuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Palosuojatttu avosuoja koristetikkauksin. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Läpälliset sivu- ja reisitaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee housujen avoimet taskut peittää Tera TX takilla.

Palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa vetoketju edessä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Palosuojattu avosuoja koristetikkauksin. Vetoketju edessä. Säädettävät olkaimet. Joustinresori selässä. Rintataskut, joista oikeanpuoleinen läpällä. Povitasku. Säädettävä vyötärö. Sivutaskut. Muotoonommellut polvet, jossa säädettävät polvisuojataskut. Läpällinen oikea reisitasku, puhelintasku, kynälokero ja mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Säädettävä vyötärö. Läpälliset takataskut. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

5841 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt 66

5840 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 94

ARC RATING:

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

5,5 cal/cm² 1

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

2

Merino RX 6312 90 07 ARC RATING:

5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

AVOSUOJA

METALLIVAPAA NÄKYVÄ FR UMPISUOJA

Palosuojattu näkyvä riipputaskullinen avosuoja, jossa vetoketju edessä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Palosuojattu avosuoja koristetikkauksin. Vetoketju edessä. Säädettävät olkaimet. Joustinresori selässä. Rintataskut, joista oikeanpuoleinen läpällä. Povitasku. Säädettävä vyötärö. Riipputaskut työkalupidikkein. Sivutaskut. Muotoonommellut polvet, jossa säädettävät polvisuojataskut. Läpällinen oikea reisitasku, puhelintasku, kynälokero ja mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Säädettävä vyötärö. Läpälliset takataskut. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä umpisuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötärö. Lisätilaa antava laskos selässä. Läpällinen tasku hihassa. Säädettävät hihansuut. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Polvesta nilkkaan ulottuva vetoketju lahkeen sivulla.

5849 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

6019 81

Koot: Väri: Laatu:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt 67


TERA TX WINDBREAKER & TALVI NAISTEN

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862)

NAISTEN VUORELLINEN PUSERO 5803 81

Palosuojattu näkyvä naisten vuorellinen pusero, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Fleecevuoratut sivutaskut. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa jossa D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnitys. Kaksi vetoketjullista povitaskua, toinen asiakirjatasku. Säädettävässä hihansuussa suojattu resori. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. Suojatut napit kaulassa huppua 9065 81 varten. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

Palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Palosuojatut huomiohousut jossa tuulta ja vettä hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori koristetikkauksin. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

Palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Palosuojatut huomiohousut jossa tuulta ja vettä hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori koristetikkauksin. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut polvet säädettävin polvisuojataskuin. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

5863 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5866 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 68


TERA TX WINDBREAKER & TALVI NAISTEN

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5807+5862)

NAISTEN VUORELLINEN PUSERO HUPULLA 5807 81

Palosuojattu näkyvä naisten vuorellinen pusero, jossa irrotettava huppu, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Palosuojattu vuorellinen hi-vis pusero. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Säädettävä ja irroitettava huppu jossa PUlaminoitu jerseyvuori. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut fleecevuorella. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa jossa D-rengas ja ID-korttitaskun kiinnitys. Oikeassa hihantaskussa vetoketju. Kaksi povitaskua toinen asiakirjatasku. Säädettävissä hihansuissa suojattu resori. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee hupun olla käytössä (ei saa roikkua niskassa) tai se pitää irroittaa. ***Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

Laajemman malliset palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jerseyvuorella. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelin- ja kynätaskut ja suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku jossa D-rengas, ensiaputasku ja suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä mittatasku. Muotoillut polvet joissa sisäpuoliset ja säädettävät polvitaskut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990.

Laajemman malliset palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta ja vettä hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelin- ja kynätasku, suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku jossa D-rengas, ensiaputasku, suojattu puukkonappi ja-lenkki sekä mittatasku. Muotoillut polvet joissa sisäpuoliset säädettävät polvitaskut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

5862 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5867 81

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 69


TERA TX WINDBREAKER • • • •

Kangasyhdistelmä, jolla valokaariluokitus 21,4 cal/cm² Tuulta- ja vettähylkivä Erinomainen työskenneltäessä vaihtelevalla intensiteetillä ja vaihtelevissa lämpötiloissa Ergonomisesti muotoiltu

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

PALOSUOJATTU PUSERO WINDBREAKER 5832 81

Palosuojattu näkyvä pusero, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Puserossa on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Edistyksellinen palosuojattu hi-vis pusero jossa vettä ja tuultä hylkivä PUlaminoitu jerseyvuori. Pusero on ergonimisesti suunniteltu kädet ylöspäin työskentelyä ajatellen. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Sisäpuolinen puhelintasku. Sivutaskut. Läpällinen vasen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinitys. Vetoketjullinen oikea hihantasku. Säädettävät hihansuut. Vetoketjullinen povitasku. Helmassa kiristin. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HOUSUT WINDBREAKER

RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

Palosuojatut näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Palosuojatut huomiohousut jossa tuulta ja vettä hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori koristetikkauksin. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

Palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Palosuojatut huomiohousut jossa tuulta ja vettä hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori koristetikkauksin. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, jossa piilotettu D-rengas, ensiaputasku ja mittatasku ja piilotettu puukkonappi. Muotoonommellut polvet säädettävin polvisuojataskuin. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

5823 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5853 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 70


TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

PALOSUOJATTU PUSERO HUPULLA WINDBREAKER 5837 81

Palosuojattu näkyvä pusero, jossa irrotettava huppu, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Puserossa on korkea Arc Rating, ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Edistyksellinen palosuojattu hi-vis pusero jossa vettä ja tuulta hylkivä PUlaminoitu jerseyvuori. Pusero on ergonimisesti suunniteltu kädet ylöspäin työskentelyä ajatellen. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Sisäpuolinen puhelintasku. Sivutaskut. Läpällinen vasen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinnitys. Vetoketjullinen oikea hihatasku. Säädettävät hihansuut. Vetoketjullinen povitasku. Helmassa kiristin. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee hupun olla käytössä (ei saa roikkua niskassa) tai se pitää irroittaa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

HOUSUT WINDBREAKER

RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

Laajemman malliset palosuojatut näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelin- ja kynätaskut ja suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku jossa D-rengas, ensiaputasku ja suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä mittatasku. Muotoillut polvet joissa sisäpuoliset ja säädettävät polvitaskut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990.

Laajemman malliset palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta ja vettä hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen oikea reisitasku jossa puhelin- ja kynätasku, suojattu puukkonappi ja -lenkki sekä mittatasku. Läpällinen vasen reisitasku jossa D-rengas, ensiaputasku, suojattu puukkonappi ja-lenkki sekä mittatasku. Muotoillut polvet joissa sisäpuoliset säädettävät polvitaskut. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5822 81

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5852 81

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 71


TERA TX TALVI • Kangasyhdistelmä, jossa Arc Rating 20,2 cal/cm² • Lämpövuoratut takit sopivat täydellisesti työhön kylmissä olosuhteissa • Sopii myös työhön jossa on työskennellään vaihtelevalla intensiteetillä ja eri lämpötiloissa

72


TERA TX TALVI

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5809+5822)

VUORELLINEN PUSERO

VUORELLINEN PUSERO HUPULLA

Palosuojattu näkyvä vuorellinen pusero, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pilevuori, hihoissa tikkivuori. Palosuojattu vuorellinen hi-vis pusero. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Fleecevuoratut sivutaskut. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa jossa D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnitys. Kaksi vetoketjullista povitaskua, toinen asiakirjatasku. Säädettävässä hihansuussa suojattu resori. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. Suojatut napit kaulassa huppua 9065 81 varten. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980.

Palosuojattu näkyvä vuorellinen pusero, jossa irrotettava huppu, pystysuuntaiset rintataskut, kehon osalta pile-vuori, hihoissa tikkivuori. Palosuojattu vuorellinen hi-vis pusero. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Säädettävä ja irroitettava huppu jossa PU-laminoitu jerseyvuori. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut fleecevuorella. Läpällinen hihatasku vasemmassa hihassa jossa D-rengas ja ID-korttitaskun kiinnitys. Oikeassa hihantaskussa vetoketju. Kaksi povitaskua toinen asiakirjatasku. Säädettävissä hihansuissa suojattu resori. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. *Jotta EN 13034:n vaatimukset täyttyvät, tulee hupun olla käytössä (ei saa roikkua niskassa) tai se pitää irroittaa. **Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980.

5800 81

Koot: Väri: Laatu:

5809 81

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Palosuojattu turkisvuori 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m² 054: Palosuojattu turkisvuori

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

LIIVI

HUPPU

Palosuojattu näkyvä vuorellinen liivi, pystysuuntaiset rintataskut ja pile-vuori. Palosuojattu hi-vis liivi. Kauluksessa fleece. Painonapeilla olevan tuulilistan alla vetoketju. Vetoketjulliset pystytaskut. Vuorelliset sivutaskut. Kaksi povitaskua, toinen asiakirjatasku. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju selkäpainatusta varten. Mahdollista yhdistää hupun 9065 81 kanssa. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi.

Säädettävä huppu, vuorattu tuulta ja vettä pitävällä jersey-vuorella. Sopii tavaranumeroihin 5800 81, 5803 81, 5832 81 ja 5869 81. Säädettävä aukko ja koko. Sopii tuotenumeroihin: 580081, 580381, 583281, 586981. Sertifioitu yhdessä tuotenumero 5809 81, 5837 81 kanssa.

5869 81

Koot: Väri: Laatu:

9065 81

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Palosuojattu turkisvuori, 320 g/m²

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 73


RISKINARVIOINTI: Räjähdysvaara, valokaari, liekki ja kuumuus, kemikaaliroiskeet

TERA TX NON METAL

>> Erityisesti suunniteltu työhön räjähdysvaarallisissa tiloissa / ATEX >> Metalliton ja antistaattinen >> Kevyt, kestävä ja palosuojattu kangas

TERA TX NON-METAL on kehitetty yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa joiden toimintaympäristä vaatii kokonaan metallittomat työvaatteet. Metallittomat antistaattiset palosuojatut vaatteet poistavat kipinäriskin ATEX-ympäristöissä ja estävät ettei metalliosista tulisi lämpöäjohtavia eivätkä ne johtaisi lämpöä ulkoa sisälle valokaariturmassa. Henkilöt jotka työskentelevät vaativissa olosuhteissa eivät myöskään altistu riskille, että metalliosia irtoaisi vaatteista ja jäisi työpaikalle kun työ on suoritettu. Moneen vaatteeseen on lisätty näkyvyyttä fluoresoivalla kankaalla ja heijasteilla. Umpisuoja 6019 81 on myös sertifioitu EN ISO 20471 luokka 3 mukaan ja siinä on myös pitkä vetoketju lahkeessa pukeutumista ja riisuuntumista varten. Tämä on tärkeää, sillä monet alan yritykset tulevat vaatimaan kyseisen testauksen läpäisevät suojavaatteet.

74


TERA TX NON METAL

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL Metalliton - Antistaattinen

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6030 81 METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO

6031 81 METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO

6032 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

6035 81 METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO

6020 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

6021 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

6050 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

6051 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

6040 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT AVOSUOJA

6041 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT AVOSUOJA

6010 81 METALLIVAPAA FR UMPISUOJA

6011 81 METALLIVAPAA FR UMPISUOJA

6019 81 METALLIVAPAA NÄKYVÄ FR UMPISUOJA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL - NAISTEN Naisten koot - Metalliton - Antistaattinen

6028 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

6029 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

6058 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

6059 81 METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

75


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

6032 95

Metallivapaa, tuulta ja vettä hylkivä, palosuojattu näkyvä softshell-pusero korostetulla näkyvyydellä, erittäin mukava. Puserossa on korkea Arc Rating ja se on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO 6030 81

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä pusero korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu napitus ja vetoketju. Läpällinen rintatasku. Läpällinen tasku hihassa, piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Läpälliset sivutaskut. Kaksi läpällistä sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. Helmassa nauhakuja. Säädettävät hihansuut. Heijastimet hihoissa ja hartioilla. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO 6031 81

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä pusero korostetulla näkyvyydellä, hihansuissa rannekkeet. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Jossa pidennetty selkäosa. Piilotettu napitus ja vetoketju. Läpällinen rintatasku. Läpällinen tasku hihassa, piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Kaksi läpällistä sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. Neulos hihansuussa. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

76


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

6030 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT 6021 81

Metallivapaat ja palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Säädettävät polvitaskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT 6028 81

Metallivapaat ja palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Metallivapaat palosuojatut naisten housut sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Säädettävät polvitaskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT 6051 81

Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Säädettävät polvitaskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT 6058 81

Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Säädettävät polvitaskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 77


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO

6035 81

Metallivapaa ja palosuojattu pusero. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Piilotettu napitus ja vetoketju. Läpällinen rintatasku. Läpällinen tasku hihassa, piilotettu D-rengas ja kiinnitys henkilökorttitaskulle. Läpälliset sivutaskut. Kaksi läpällistä sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. Helmassa nauhakuja. Säädettävät hihansuut. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

Metallivapaat ja palosuojatut vyötäröhousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Säädettävät polvitaskut. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset vyötäröhousut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Säädettävät polvitaskut.

6020 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

78

6050 81

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

6035 81 03

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT 6029 81

Metallivapaat ja palosuojatut naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Metallivapaat palosuojatut naisten housut sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/kynätasku. Säädettävät polvitaskut. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT 6059 81

Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset naisten housut. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. HTFR Dobby vahvistetut riipputaskut työkalulenkein. Sivutaskuilla. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku, piilotettu D-rengas ja työkalu/ kynätasku. Säädettävät polvitaskut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

79


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT AVOSUOJA

6040 81

Metallivapaa ja palosuojattu avosuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Läpälliset sivu- ja reisitaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku ja työkalu/kynätasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT AVOSUOJA 6041 81

Metallivapaa ja palosuojattu avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Läpälliset sivu- ja reisitaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tasku lahkeessa, puhelintasku ja työkalu/kynätasku. Muotoonommellut säädettävät polvisuojataskut. Lahkeiden ympärillä heijastinnauha. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

80


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA NÄKYVÄ FR UMPISUOJA 6019 81

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä umpisuoja. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötärö. Lisätilaa antava laskos selässä. Läpällinen tasku hihassa. Säädettävät hihansuut. Muotoonommellut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Polvesta nilkkaan ulottuva vetoketju lahkeen sivulla. Koot: Väri: Laatu:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

METALLIVAPAA FR UMPISUOJA

METALLIVAPAA FR UMPISUOJA

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä umpisuoja korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Metallivapaa palosuojattu umpisuoja. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötäröresori. Lisätilaa antava laskos selässä. Säädettävät hihansuut. Metallivapaa palosuojattu umpisuoja, jossa piilotettu vetoketju edessä. Läpälliset rintataskut. Heijastinnauha hihojen ympäri sekä olkapäillä. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaa ja palosuojattu näkyvä umpisuoja ylimääräisellä korostetulla näkyvyydellä. Kevyt, erittäin mukava ja erittäin kestävä kangas. Metallivapaa palosuojattu umpisuoja. Edessä piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut. Säädettävä vyötäröresori. Lisätilaa antava laskos selässä. Säädettävät hihansuut. Metallivapaa palosuojattu umpisuoja, jossa piilotettu vetoketju edessä. Läpälliset rintataskut. Heijastinnauha hihojen ja lahkeen ympäri sekä olkapäillä. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6010 81

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

6011 81

XS-5XL, M-4XL Tall 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

81


RISKINARVIOINTI: Valokaari, tuli ja kuumuus, liikenneonnettomuus. Metallivapaa: Räjähdysvaara, kemikaali roiskeet

TERA TX ARC 2

>> Erityisesti suunniteltu työhön joka vaatii IEC 61482-2 CL.2 >> Vuorikangas paikoissa, joissa suurin riski altistua valokaarelle >> Kevyt, kestävä ja palosuojattu päällyskangas TERA TX Arc 2 on 2-kerroksinen järjestelmä, jolla on kevyt paino ja korkeampi suojaustaso. Moderni muotoilu mukavassa ja kestävässä Tera TX:ssä Ripstop-toiminnolla antaa vaatteelle erittäin hyvän mukavuuden. Yhdistelmä pehmeällä ja mukavalla vuorauksella lisää valokaaren suojaa ja vaate täyttää IEC 61482-2 CL.2:n vaatimukset. Tera TX on kehitetty yhteistyössä johtavien sähkö- ja energiateollisuuden työntekijöiden kanssa ottaen huomioon sekä käyttäjän korkeat vaatimukset täyttävät toiminnot että suorituskyvyn. Kokoelma on optimaalinen yrityksille sähkön jakelun ja tuotannon alueilla tai työskenneltäessä muiden sähköisten järjestelmien kanssa, jotka vaativat standardia IEC 61482-2 CL.2 (7 kA).

Takki on vuorattu, jolloin saavutetaan parempi suojaus valokaaria vastaan.

Vuori on kevyt ja samaa pehmeää ja mukavaa laatua kuten monet paloturvalliset paidat.

Päällyskangas Tera TX:iä. Palosuojattu, kevyt ja erittäin mukava kangas, jolla on hyvä kulutuksenkestävyys.

FLAME

RETAR

DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

DANT

Rating: 9,5

DANT

LOI:

RETAR

RETAR

cal/cm²

29,8%

FLAME

FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Piirroskuvat osoittavat missä vuorikangas sijaitsee.

82 Arc Rating: 9,5

DANT

cal/cm²

RETAR

LOI:

FLAME

29,8%


00

Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta.

TERA TX NON METAL ARC 2

78

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN FLAME

cal/cm²

FR

xx,x%

FLA ME DANT

LOI:

x,x

cal/cm²

x,x

xx,x% LOI: cal/cm²

Rating: Arc

RETAR

Rating:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

FLAME

WORKWEAR TRANEMO Arc

RETAR

FLA ME DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; WORKWEAR

T

78

TRANEMO

76

ATP

FR

FLA

Arc

Arc

RETAR Rating:

Rating:

cal/cm²

cal/cm²

FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

WORKWEAR

xx,x%

xx,x%

EN 1149-5

T

LOI:

LOI:

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN TRANEMO

cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

ME

DANT x,x

x,x

T RETARDAN FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO

METALLIVAPAA PALOSUOJATTU PUSERO

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

6083 81

6084 81

6080 81

Metallivapaa ja palosuojattu pusero, jossa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaa ja palosuojattu pusero, jossa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaat ja palosuojatut vyötäröhousut, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

80

80

77

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATP

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

ATP

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT HOUSUT

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT AVOSUOJA

METALLIVAPAAT PALOSUOJATUT AVOSUOJA

6081 81

6085 81

6086 81

Metallivapaat ja palosuojatut vyötäröhousut, joissa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva vuori, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Metallivapaa ja palosuojattu avosuoja, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Metallivapaa ja palosuojattu avosuoja, joissa korostettu näkyvyys ja valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva vuori, IEC 61482-2 CL.2. *Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

*Mikäli vaatetta käytetään pääasiallisesti hitsaustyössä, otathan yhteyttä Tranemoon lisäohjeistusta varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 83


TERA TX ARC 2

61

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

HOUSUT

HOUSUT

HOUSUT

5880 81

5881 81

5887 81

Laajemman malliset palosuojatut näkyvät housut, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Palosuojatut näkyvät housut, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät housut, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

61

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIIPPUTASKUHOUSUT

VUORILLISET RIIPPUTASKUHOUSUT

RIIPPUTASKUHOUSUT

5890 81

5891 81

Laajemman malliset, riipputaskulliset palosuojatut näkyvät housut. Valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2

5897 81

Palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut, jossa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Metallivapaat ja palosuojatut, riipputaskulliset näkyvät housut, joissa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

84

EN ISO 20471 CL.2

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


TERA TX ARC 2

60

61 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

RETARDAN

T

Arc Rating:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

PUSERO

PUSERO

5883 81

5884 81

Sisäisesti palosuojattu metallivapaa pusero, jossa valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu näkyvä teollisuuspusero. Valokaarta vastaan korkeampaa suojaa antava ohut vuorikangas, IEC 61482-2 CL.2. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai LK.2 mukaan.

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

66

66

67

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

AVOSUOJA

AVOSUOJA

AVOSUOJA

5885 81

5886 81

5895 81

Palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa vetoketju edessä ja valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2.

Palosuojattu riipputaskullinen hi-vis avosuoja, jossa vetoketju edessä. Valokaarta vastaan parempaa suojaa tavoitteleva ohut vuori, IEC 61482-2 CL.2

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 85


RISKINARVIOINTI: Sula rauta, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, sisäinen liikenne, mahdollinen valokaari, vähäiset hitsausroiskeet

CANTEX HI-VIS

>> Rautatie-, huolto-, sähkö- tai energiateollisuudessa työskenteville >> Hyvä suoja valokaarta vastaan, korkea Arc Rating >> Erittäin mukava ja hyvä kosteuden imeytyminen ja hengittävyys

Kun työsi vaatii palosuojatut vaatteet, joilla on myös hyvä näkyvyys, on tämä oikea mallisto sinulle. Vaatteet on valmistettu CANTEX:ista, joka on sisäisesti palosuojattu kangas, eli palosuojaus on sen kuiduissa sisäänrakennettuna. Mallisto on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet metalli-/teräs-, sähkö- ja voimalaitosalalla, joissa on vaara altistua metalliroiskeelle ja valokaarelle tai joissa staattista sähköä tulisi välttää.

86


ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX HI-VIS High Visibility - Hyvä suoja konvektiolämmöltä ja säteilylämmöltä

5012 88 PUSERO

5021 88 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5051 88 HOUSUT

5025 88 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5002 88 AVOSUOJA

5052 88 HOUSUT

5062 88 UMPISUOJA

ARC RATING: 11,9 cal/cm²

CANTEX HI-VIS High Visibility - Hyvä suoja konvektiolämmöltä ja säteilylämmöltä

5012 88 92 PUSERO

5021 88 92 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5051 88 92 HOUSUT

5002 88 92 AVOSUOJA

5062 88 92 UMPISUOJA

ARC RATING: 40,1 cal/cm²

CANTEX HI-VIS TALVI Tuulta ja vettä hylkivä - Talvivuorattu - High Visibility

5000 93 VUORELLINEN PUSERO

5009 93 VUORELLINEN PUSERO HUPULLA

5120 93 VUORELLISET HOUSUT OLKAIMILLA

87


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

PUSERO 5012 88

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistettu, palosuojattu näkyvä pusero, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Piilotettu vetoketju edessä. D-rengas. Oikeassa rinnassa kynälenkit. Vasemmassa rinnassa piilotettu työkalupidike. ”Napoleon”-taskut edessä. Läpälliset sivutaskut. Pidennetty selkäosa ja säädettävä vyötärö painonapeilla. Piilotetut painonapit hihansuissa. Povitaskut. Pidikkeet kuulokkeille. *Väri 92 on valmistettu laaduissa 880 ja 882 ja saavuttaa Arc Rating arvon 11,9 cal/cm². Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Väri: Laatu:

92 keltainen/harmaa 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

HOUSUT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5051 88

5021 88

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistetut, palosuojatut näkyvät housut, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku puhelintaskulla ja työkalulokeroilla. Piilotettu D-rengas reisitaskun läpän alla. Mittatasku. Säädettävät polvitaskut. *Väri 92 on valmistettu laaduissa 880 ja 882 ja saavuttaa Arc Rating arvon 11,9 cal/ cm².

Leveämmän malliset, korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistetut, palosuojatut näkyvät riipputaskulliset housut, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojatut. Koristetikkaukset. Riipputaskut työkalulokeroilla. Tilavat etutaskut. D-rengas. Takataskut. Reisitaskut puhelin- ja mittataskulla. Säädettävät polvitaskut. Vasaralenkit. *Väri 92 on valmistettu laaduissa 880 ja 882 ja saavuttaa Arc Rating arvon 11,9 cal/cm².

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Väri: Laatu:

92 keltainen/harmaa 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Väri: Laatu:

92 keltainen/harmaa 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95mt

c95mt 88


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

TRANEMO SKINSAFE™

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5012 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

HOUSUT 5052 88

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistetut, palosuojatut näkyvät housut, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojatut. Koristetikkaukset. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku puhelintaskulla ja työkalulokeroilla ja D-rengas. Mittatasku. Säädettävät polvitaskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT 5025 88

Leveämmän malliset, korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistetut, palosuojatut näkyvät riipputaskulliset housut, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojatut housut. Riipputaskut. Takataskut. Kaksinkertaiset reisitaskut puhelin-ja mittataskuilla. Säädettävät polvisuojataskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

89


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

UMPISUOJA

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

AVOSUOJA

5062 88

5002 88

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistettu, palosuojattu näkyvä umpisuoja, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojattu umpisuoja koristetikkauksella. Listan alla vetoketju. Läpälliset rintataskut ja piilotettu D-rengas. Läpälliset sivtaskut aukoilla. Säädettävät polvitaskut. Läpälliset takataskut. Laskokset ja resori selässä. *Väri 92 on valmistettu laaduissa 880 ja 882 ja saavuttaa Arc Rating arvon 11,9 cal/cm².

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistettu, palosuojattu näkyvä avosuoja, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojattu avosuoja koristetikkauksin. Säädettävät olkaimet piilotetulla lukituksella ja joustinresori selässä. Läpällinen rintatasku, jossa piilotettu D-rengas. Sisätasku. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku työkalulenkein ja puhelintasku. Mittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Vyötäröleveys säädettävissä. Lyhyet ja pitkät koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. *Väri 92 on valmistettu laaduissa 880 ja 882 ja saavuttaa Arc Rating arvon 11,9 cal/cm².

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt Väri: Laatu:

90

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Väri: Laatu:

92 keltainen/harmaa 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

92 keltainen/harmaa 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5000+5120)

VUORELLINEN PUSERO

5000 93

Palosuojattu, näkyvä vuorellinen pusero, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Teipatut saumat. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Pidike kuulosuojaimille. Vetoketjullinen rintatasku, jossa piilotettu D-rangas. Läpälliset lämpötaskut. Hihansuut säädettävissä. Kaulus fleeceä. Vyötärönleveys säädettävissä. Kaksi povitaskua. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5009+5120)

VUORELLINEN PUSERO HUPULLA 5009 93

Palosuojattu, näkyvä vuorellinen pusero, irrotettava huppu, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuultaja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Teipatut saumat. Iso tikkivuorellinen huppu joka sopii kypärän päälle. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Pidike kuulosuojaimille. Vetoketjullinen rintatasku, jossa piilotettu D-rangas. Läpälliset lämpötaskut. Hihansuut säädettävissä. Kaulus fleeceä. Vyötärönleveys säädettävissä. Kaksi povitaskua. *Huppu on oltava pään yli vedettynä tai irroitettava kokonaan hitsaustöissä tai kemikaaleja käsiteltäessä. **Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.1

*EN 342 (5120+5000, 5009, 5118 or 5119)

VUORELLISET HOUSUT OLKAIMILLA 5120 93

Palosuojatut, näkyvät vuorelliset housut, tikkivuori ja teipatut saumat. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Palosuojatut. Irroitettavat ja säädettävät olkaimet kiinnityssoljilla. D-rengas. Korkea selkäosa. Vyölenkit. Läpälliset sivu-, etu- ja takataskut. Sisäpuoleiset polvitaskut. Mittatasku. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeissa. Lumilukot lahkeissa. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

91


RISKINARVIOINTI: Sula rauta, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, sisäinen liikenne, mahdollinen valokaari, vähäiset hitsausroiskeet

CANTEX 57

92


CANTEX 57

>> Paras kokoelma sinulle, joka työskentelet sulan metallin kanssa >> Hyvä suoja konvektio- ja säteilylämpöä vastaan >> Parempi näkyvyys heijastimen ja fluoresoivien yksityiskohtien kanssa Sisäisesti palosuojatut CANTEX-vaatteet työolosuhteisiin, joissa altistut sulametalliroiskeelle, konvektiiviselle kuumuudelle tai säteilylämmölle. Vaatteilla on myös korkein määritelty suojaominaisuus sulia rautaroiskeita vastaan, E3. Vaatteissa on fluoresoivaa kangasta ja heijastinpintaa, joka antaa hyvän näkyvyyden sekä nosturi että trukinkuljettajien näkökulmasta.

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57

5700 88 VUORELLINEN PALOSUOJATTU PUSERO

5736 88 PUSERO

5760 88 RIIPPUTASKULIIVI

5726 88 HOUSUT

5706 88 AVOSUOJA

5742 88 AVOSUOJA

5716 88 UMPISUOJA

5751 88 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57 - NAISTEN Naisten koot - Soveltuu sulan metallin kanssa työskenneltäessä - Parempi näkyvyys

5709 88 VUORELLINEN PUSERO NAISTEN

5739 88 NAISTEN PUSERO

5727 88 NAISTEN HOUSUT

93


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

PUSERO

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKULIIVI

5736 88

5760 88

Palosuojattu pusero korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Pidennetty selkäosa. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Rintataskuissa piilotettu vetoketju. Piilotettu D-rengas. Tilavat läpälliset sivutaskut. Povitasku. Kiristysnauha vyötärössä. Painonapit hihansuissa. Heijastin hihoissa, olkapäillä ja selässä.

Palosuojattu riipputaskullinen liivi korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Piilotettu vetoketju edessä. Oikeassa rinnassa läpällinen rintatasku. Vasemmassa rintataskussa kynälokero. Tilavat etutaskut rintataskujen alla. Neljä riipputaskua. Takana riipputaskuissa on useita työkalutaskuja. Vyölenkit. Puukkonapit ja lenkki. Vasaralenkit. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi.

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

UMPISUOJA 5716 88

Palosuojattu avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojattu umpisuoja konstrastitikkauksella. Suojalistan alla piilonapitus ja vetoketju.. Piilotettu D-rengas. Läpälliset sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Selässä. Läpälliset takataskut. Mittatasku. Resori ja lisätilaa antava laskos selässä. Painonapit hihansuissa. Heijastin hihoissa, lahkeissa ja olkapäillä. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

94


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5736 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VUORELLINEN PALOSUOJATTU PUSERO

5700 88

Palosuojattu vuorellinen pusero, tikkivuorella ja korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojattu tikkivuorinen talvipusero, jossa piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Läpälliset rintataskut ja piilotettu D-rengas. Piilotetut puukkonapit vasemmassa taskussa. Vetoketjullinen rintatasku. Läpälliset sivutaskut, joissa fleecevuori. Kauluksessa fleecevuori. Povitasku. Vuoressa vetoketju selkä-/rintapainatusta varten. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

HOUSUT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5726 88

5751 88

Palosuojatut housut korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojatut. Koristetikkaukset. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Läpälliset takataskut. Läpälliset reisitaskut. Mittatasku. Heijastin lahkeissa.

Laajemman malliset, palosuojatut riipputaskulliset housut korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojatut housut. Riipputaskut. Takataskut. Kaksinkertaiset reisitaskut puhelin-ja mittataskuilla. Säädettävät polvisuojataskut. Heijastin lahkeissa.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 95


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 (E3)* F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

ARC RATING

5930 92 03

5742 88 94

29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

AVOSUOJA

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

AVOSUOJA

5706 88

5742 88

Palosuojattu avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Kaksisuuntainen vetoketju. Vapaasti riippuvat rintataskut, toinen läpällinen. Tilavat sivutaskut. D-rengas. Säädettävät polvitaskut. Resori selässä. Läpälliset takataskut. Mittatasku. Läpällinen reisitasku. Heijastin lahkeissa ja selässä. *Pusero 5736:n kanssa saavutetaan EN ISO 11612 E3 (sula metalli).

Palosuojattu avosuoja korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojatttu avosuoja koristetikkauksin. Säädettävät olkaimet, piilotettu lukitus sekä resori selässä. Läpällinen rintatasku ja piiloitettu D-rengas. Sisätasku. Läpälliset sivu- ja reisitaskut. Puhelintasku ja työkalulenkit. Heijastin lahkeissa. Säädettävä vyötärö. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL, M-XL TALL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

96

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5779 91 94

5739 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VUORELLINEN PUSERO NAISTEN 5709 88

Palosuojattu tikkivuorellinen naisten pusero korostetulla näkyvyydellä, kevyesti vartalonmyötäinen. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Kaksinkertaiset kuulokepidikkeet. Vetoketjulliset rintataskut, oikeanpuoleisessa sisäinen D-rengas. Vasemmassa taskussa piilotetut veitsinapit. Läpälliset sivutaskut. Vyötäröllä kiristysnyöri. Takana läpällinen käsinetasku. Säädettävä hihan leveys ja sisäinen ranneke. Tikkivuorattu. Kauluksessa fleecekangasta. Vetoketjullinen sisätasku Selkään tehtävää painoa varten vetoketjullinen vuori. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

NAISTEN PUSERO

NAISTEN HOUSUT

Palosuojattu naisten pusero korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Raglanhihat. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Kaksi vetoketjullista ”Napoleon”-taskua. Piilotettu D-rengas. Tilavat läpälliset sivutaskut. Povitasku. Painonapit hihansuissa. Heijastin hihoissa, olkapäillä ja selässä.

Palosuojatut naisten housut korostetulla näkyvyydellä. Valmistettu materiaalista, joka tarjoaa hyvän suojan useita metallisulia vastaan ja korkeimman mahdollisen suojan rautasulaa vastaan. Palosuojatut. Koristetikkaukset. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. D-rengas. Läpälliset takataskut. Läpälliset reisitaskut. Mittatasku. Heijastin lahkeissa.

5739 88

Koot: Väri: Laatu:

Naisten XS-XXL 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

5727 88

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-46 94 keltainen/mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoresoiva, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 97


RISKINARVIOINTI: Sula rauta, valokaari, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, vähemmän hitsauskipinöitä

CANTEX 54

>> Toiminnallisia vaatteita sähkö-, huolto- ja metallurgiatöihin >> Hyvä suoja konvektio- ja säteilylämpöä vastaan

Käytännölliset työvaatteet, joissa paljon taskuja ja yksityiskohtia. Sopivat teollisuuden sähkötöihin ja kunnossapitotehtäviin. Työvaatteet soveltuvat myös mainiosti työympäristöihin, joissa staattista sähköä tulee välttää. Osa malliston vaatteista on suunniteltu hitsaus- ja metalliteollisuuden tehtäviin, joissa sulan metallin roiskuminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

AVOSUOJA

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

UMPISUOJA

5402 88

5461 88

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistettu, palosuojattu avosuoja, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojattu avosuoja koristetikkauksin. Säädettävät olkaimet piilotetulla lukituksella ja joustinresori selässä. Läpällinen rintatasku, jossa piilotettu D-rengas. Sisätasku. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku työkalulenkein ja puhelintasku. Mittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Vyötäröleveys säädettävissä. Lyhyet ja pitkät koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistettu, palosuojattu umpisuoja, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Napitus edessä. Läpälliset rintataskut. D-rengas. Tilava vetoketjullinen ”Napoleon”-tasku. Sivutaskuissa on aukot sisäpuolella. Säädettävät polvitaskut. Läpälliset takataskut. Mittatasku. Säädettävä vyötärö ja lisätilaa antava laskos selässä.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 98

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt


CANTEX 54

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

PUSERO

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKULIIVI

5419 88

5430 88

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistettu, palosuojattu pusero, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Piilotettu vetoketju edessä. Läpälliset rintataskut. Piilotettu D-rengas. Vetoketjullinen puhelintasku. Läpälliset sivutaskut. Tilavat povitaskut. Läpälliset hihataskut. Lisätilaa antava laskos selässä. Pidennetty selkäosa ja säädettävä vyötärö painonapeilla. Piilotetut painonapit hihansuissa.

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistettu, palosuojattu riipputaskullinen liivi, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Piilotettu vetoketju edessä. Oikeassa rinnassa läpällinen rintatasku. Vasemmassa rintataskussa kynälokero. Tilavat etutaskut rintataskujen alla. Neljä riipputaskua. Takana riipputaskuissa on useita työkalutaskuja. Vyölenkit. Puukkonapit ja lenkki. Vasaralenkit. *Jotta standardin vaatimukset täyttyvät, tulee liiviä käyttää yhdessä pitkähihaisen yläosan kanssa, jolla on sama sertifiointi.

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

XS-3XL 03 mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

HOUSUT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5451 88

5421 88

Korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistetut, palosuojatut housut, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojatut. Koristetikkaukset. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku puhelintaskulla ja työkalulokeroilla ja D-rengas. Mittatasku. Säädettävät polvitaskut.

Leveämmän malliset, korkealla Arc Ratingilla varustetusta materiaalista valmistetut, palosuojatut riipputaskulliset housut, hyvä suoja konvektiivista lämpöä ja säteilylämpöä vastaan. Palosuojatut housut. Riipputaskut. Takataskut. Kaksinkertaiset reisitaskut puhelin-ja mittataskuilla. Säädettävät polvisuojataskut.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt 99


RISKINARVIOINTI: Hitsauskipinöitä, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, sisäistä liikennettä

OUTBACK HEAVY WELDING

>> Hitsausvaatteet raskaaseen hitsaukseen, erittäin pitkä käyttöikä >> Pehmeä ja miellyttävä kangas >> Näkyvyyttä lisääviä yksityiskohtia

Uuden sukupolven suojavaatteet raskaaseen hitsaukseen. Mallistossa yhdistyy poikkeuksellisen pitkä käyttöikä ja kankaan miellyttävyys. Kuuden vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Tranemo lanseerasi uuden 2 luokan hitsausmalliston, jonka materiaali on valmistettu täysin uudesta sisäisesti palosuojattujen kuitujen yhdistelmästä. Enää ei tarvitse pukeutua liian lämpimiin, liian jäykkiin eikä vaatteisiin, jotka rikkoutuvat helposti hitsauskipinöistä. Vaatteen käyttöikä on aivan eri tasolla kuin perinteisten hitsauksessa käytettyihin vaatteiden ja mallisto on suunniteltu hyvin istuvaksi ja hengittäväksi. Pitkä käyttöikä antaa mahdollisuuden harvempiin uushankintoihin, jolloin kokonaiskustannukset laskevat. Vaatteisiin lisätyt näkyvät osat lisäävät turvallisuutta. Outback on esimmäinen 2 luokan hitsausmallisto, jota todella käyttää mielellään.

OUTBACK HEAVY WELDING Hitsausvaatteet - Pehmeä ja mukava - Parempi näkyvyys - Pitkä käyttöikä

5535 86 HITSAAJAN PUSERO

5522 86 HITSAAJAN HOUSUT

5550 86 HITSAAJAN HOUSUT RIIPPUTASKUILLA

5540 86 HITSAAJAN AVOSUOJA

5512 86 HITSAAJAN UMPISUOJA

HITSAUSTARVIKKEET Lisäsuoja hitsaajalle

100

5572 19 PALOSUOJATUT LAHJESUOJAT

5573 80 PALOSUOJATTU PONCHO

5576 19 ESILIINA KAULUKSELLA

5575 19 PALOSUOJATTU ESILIINA

5577 19 PALOSUOJATTU HIHANSUOJA

5578 19 HITSAAJAN KYPÄRÄHUPPU

9142 88 HITSAUSLAKKI


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Outback HW

5920 92 03

5535 86 67

Radiant Heat

Radiant Heat

C1

C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s

WORLD CLASS PROTECTION, DURABILITY AND COMFORT Hitsaus tuottaa paljon UV- ja lämpösäteilyä. Käyttäjien mukavuuden lisäämiseksi ja lämpöjännityksen välttämiseksi Tranemo on lisännyt tuuletusaukkoja hitsausvaatteisiin. Outback HW -kangas on testattu UV-standardin EN 410 mukaisesti, jossa mitataan suoja UV-A, UV-B ja UV-C -säteilyjä vastaan ja jossa lasketaan suurin käyttö eri hitsausmenetelmille. Testitulokset osoittavat että kaikentyyppisiä hitsausmenetelmiä voidaan suorittaa yli 8 tunnin ajan Outback HW:tä käytettäessä. Welding Technique Maximum Duration (h)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

TIG (CrNi) 44,12

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG with pulse MIG w/o pulse Electrode (Al) (Al) (St:37) 40,68 17,39 18,56

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN PUSERO 5535 86

Hengittäväksi muotoiltu hitsaajan pusero, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Erityisen korkeat hitsaustyöhön sopivat ominaisuudet sekä suoja säteilylämpöä ja metalliroiskeita vastaan. Ergonomisesti muotoillut hihat estävät vekkien syntymistä, johon hitsausroiskeet voivat tarttua. Tuuletusaukot kainaloissa. Piilotettu kiinnitys vetoketjulla ja painonapeilla. Lisäsuojaa antava korkea kaulus. Läpällinen rintatasku. Läpälliset sivutaskut ja läpällinen hihatasku. Piilotettu D-rengas. Pidennetty selkäosa kahdella tuuletusaukolla ja heijastinnauhoilla. Säädettävä vyötärö ja hihansuut muovisilla painonapeilla. Fluoresoivat tereet selässä ja rinnassa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN HOUSUT RIIPPUTASKUILLA. 5550 86

Korostetusti näkyvät hitsaajan housut riipputaskuilla, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Riipputaskut, joissa työkalutaskut. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku. Muotoillut polvet, joissa sisäpuolelta säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Säädettävä mittatasku. Fluoresoivaa materiaalia lahkeissa. Vahvikekangas lahkeen takaosassa. *jotta EN ISO 11611 vaatimukset täyttyvät, tulee riipputaskujen aukot peittää takin 5535 ja EN 13034 kanssa hitsaustyön aikana. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 101


OUTBACK HEAVY WELDING

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN HOUSUT

5522 86

Korostetusti näkyvät hitsaajan housut, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Erityisen hyvät ominaisuudet hitsaustyöhön. Hyvä säteilylämmön ja hitsausroiskeiden suoja. Sivutaskut ja läpällinen reisitasku. Muotoillut polvet, jossa sisäisesti säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Mittatasku säädettävällä aukolla. Fluoresoivaa materiaalia lahkeissa. Vahvikekangas lahkeen takaosassa. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN AVOSUOJA

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

HITSAAJAN UMPISUOJA

5540 86

5512 86

Korostetusti näkyvä hitsaajan avosuoja, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Piilotetuin fixlock-soljin varustetut säädettävät olkaimet, resori takana. Läpällinen rintatasku ja piilotettu D-rengas. Sisätasku. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku. Tuumamittatasku säädettävällä aukolla. Muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Fluoresoivaa materiaalia reisien ympärillä. Vahvistemateriaalia lahkeensuiden takana. Pitkiä ja lyhyitä kokoja valmistetaan tilauksesta, n. 5 päivän ylimääräisellä toimitusajalla.

Hengittäväksi muotoiltu hitsaajan umpisuoja, valmistettu erittäin mukavasta, hyvät hitsausominaisuudet omaavasta materiaalista, joka suojaa säteilylämmöltä ja metalliroiskeilta. Erityisen hyvät hitsaukseen sopivat ominaisuudet. Suojaa hyvin säteilylämmöltä ja metalliroiskeita vastaan. Ergonomisesti muotoillut hihat estävät vekkien muodostumista, johon hitsausroiskeet voivat kiinnittyä. Piilotettu kaksisuuntainen vetoketju ja painonapit edessä. Lisäsuojaa antava korkea kaulus. Läpälliset rintataskut. Läpällinen hihatasku ja piilotettu D-rengas. Tuuletusaukot kainaloissa. Läpälliset, läpimentävät sivutaskut. Säädettävä vyötärö. Kaksi tuuletusaukkoa ja heijastin selässä sekä läpälliset takataskut. Muotoillut polvet, joissa säädettävät polvisuojataskut. Fluoresoivaa materiaalia lahkeissa, rinnassa ja selässä. Vahvikekangasta lahkeen takaosassa.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 102

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 67 antrasiitti 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoresoiva, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

102


SVETSTILLBEHÖR

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11612 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

ESILIINA KAULUKSELLA

PALOSUOJATUT LAHJESUOJAT

PALOSUOJATTU PONCHO 5573 80

5576 19

Metallivapaat ja erittäin mukavasta materiaalista valmistetut palosuojatut lahjesuojat. Suojaavat hyvin hitsaustöiden aikana. Antavat erityisen hyvän suojan hitsaustöissä.

Palosuojattu poncho, jossa erittäin kestävästä ja vahvasta materiaalista valmistettu kaulus. Suojaa hitsauksen aikana hyvin metalliroiskeilta. Antaa hyvän suojan hitsaustyössä.

Erittäin mukavasta materiaalista valmistettu palosuojattu esiliina kauluksella. Suojaa hyvin hitsaustöiden aikana. Valmistettu erittäin miellyttävästä materiaalista. Antaa erityisen hyvän suojan hitsaustöissä.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5572 19

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Yksi koko 07 musta 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

PALOSUOJATTU ESILIINA

PALOSUOJATTU HIHANSUOJA

Erittäin mukavasta materiaalista valmistettu palosuojattu esiliina. Suojaa hyvin hitsaustöiden aikana. Antaa hyvän suojan hitsaustöissä. Pituus: 55 cm.

Metallivapaat ja erittäin mukavasta materiaalista valmistettu palosuojattu hihansuoja. Suojaa hyvin hitsaustöiden aikana. Antaa erinomaisen suojan hitsaustöissä. Säädettävä resori yläosassa. Resori alaosassa. Pituus 52 cm.

5575 19

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

5577 19

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 67 antrasiitti 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

EN ISO 11611 Accessory

HITSAAJAN KYPÄRÄHUPPU

HITSAUSLAKKI

5578 19

9142 88

Kudotusta kankaasta valmistettu palosuojattu kypärähuppu, käytettäväksi hitsauskypärän alla. Lisäsuojaa hartioille. Kiristysnauha leveyden säätämistä varten.

Palosuojattu hitsauslakki. Hitsauslakki, jossa elastinen takaosa.

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 64 tummanharma 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 103


RISKINARVIOINTI: Sula alumiini, sula rauta, liekki ja kuumuus, lämpörasitus, sisäinen liikenne

MAGMA

>> Sulien metallien kanssa työskenneltäessä >> Paras suoja sulaa alumiinia ja rautaa vastaan >> Palosuojattu villapohjainen kangas

Magma on kehitetty kestämään sulan raudan, teräksen, alumiinin ja useiden muiden metallien ja metalliseoksien roiskeita. Mallisto on kehitetty alumiiniteollisuuden vaativiin olosuhteisiin ja se on sertifioitu D3:n mukaan, joka antaa korkeimman suojan alumiiniroiskeita vastaan sekä E3:n mukaan (sula rautaroiske). Parhaan mahdollisen pesutuloksen saavuttamiseksi ota yhteyttä Tranemo-yritykseen erityisiä pesuohjeita varten.

MAGMA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Paras suoja sulaa alumiinia ja rautaa vastaan - Parempi näkyvyys

5632 87 PALOSUOJATTU TAKKI

5636 87 PALOSUOJATTU PUSERO

5674 87 PALOSUOJATTU PAITA

5625 87 PALOSUOJATUT HOUSUT

MAGMA - NAISTEN

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Naisten koot - Paras suoja sulaa alumiinia ja rautaa vastaan - Parempi näkyvyys

104

5639 87 PALOSUOJATTU NAISTEN PUSERO

5626 87 VAHVISTETUT HOUSUT

5628 87 PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

5629 87 VAHVISTETUT NAISTEN HOUSUT


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

PALOSUOJATTU NAISTEN PUSERO 5639 87

Erittäin mukavasta kankaasta valmistettu palosuojattu naisten pusero. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojattu pusero erittäin mielyttävästä kankaasta. Korkein suoja sulaa alumiinia vastaan. Kankaalla on myös hyvät suojausominaisuudet muita sulia metalleja kohtaan. Suojalistan alla piilonapitus ja vetoketju. Korkea kaulus ja pidennetty selkäosa antaa lisäsuojaa. Läpälliset rintataskut, piilotettu D-rengas. Kynä/työkalulenkit. Tilavat läpälliset sivutaskut. Säädettävät hihansuut painonapein. Heijastinnauhat hihoissa ja olkapäillä. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

PALOSUOJATUT NAISTEN HOUSUT

VAHVISTETUT NAISTEN HOUSUT

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojatut housut. Valmistettu erittäin miellyttävästä kankaasta, jolla on korkea suoja sulaa alumiinia vastaan. Hyvät suojausominaisuudet myös muita sulia metalleja kohtaa. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Läpällinen mittatasku. Lahkeessa heijastinnauhat.

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut ja kenkäsuojalla varustetut naisten housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojatut housut jossa kengäsuoja ja vahvistetut lahkeet. Housut on valmistettu erittäin mielyttävästä materiaalista joka antaa hyvän suojan sulaa metallia vastaan. Kankaalla on myös hyvät suojaominaisuudet muita sulia metalleja vastaan. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Vahvistettu läpällinen mittatasku. Heijastimet lahkeen takaosassa.

5628 87

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5629 87

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 105


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6315 90 07

5636 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

PALOSUOJATTU PUSERO 5636 87

Erittäin mukavasta kankaasta valmistettu palosuojattu pusero. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojattu pusero erittäin mielyttävästä kankaasta. Korkein suoja sulaa alumiinia vastaan. Kankaalla on myös hyvät suojausominaisuudet muita sulia metalleja kohtaan. Suojalistan alla piilonapitus ja vetoketju. Korkea kaulus ja pidennetty selkäosa antaa lisäsuojaa. Läpälliset rintataskut, piilotettu D-rengas. Kynä/ työkalulenkit. Tilavat läpälliset sivutaskut. Säädettävät hihansuut painonapein. Heijastinnauhat hihoissa ja olkapäillä. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

PALOSUOJATTU TAKKI 5632 87

Metallivapaa ja sisäisesti palosuojattu takki pidettäväksi puseron päällä. Erittäin miellyttävää kangasta, jossa korkein suoja sulaa alumiinia vastaan. Kankaalla myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Pidennetty etuosa antaa lisäsuojaa. Piilotetut painonapit edessä. Säädettävät hihansuut painonapein. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

106


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6312 90 07

5625 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

PALOSUOJATTU PAITA

5674 87

Metallivapaa ja erittäin mukavasta kankaasta valmistettu palosuojattu paita. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojattu kauluspaita xxx ja piilotetuin painonapein. Paita on valmistettu miellyttävästä materiaalista ja se antaa korkeimman suojan sulaa alumiinia vastaan. Kankaalla on hyvät suojausominaisuudet myös muista sulia metalleja kohtaan. Läpälliset rintataskut. Tuuletusaukot selässä. Säädettävät hihansuut painonapein. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

PALOSUOJATUT HOUSUT

VAHVISTETUT HOUSUT

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojatut housut. Valmistettu erittäin miellyttävästä kankaasta, jolla on korkea suoja sulaa alumiinia vastaan. Hyvät suojausominaisuudet myös muita sulia metalleja kohtaa. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Läpällinen mittatasku. Lahkeessa heijastinnauhat.

Erittäin mukavasta kankaasta valmistetut palosuojatut ja kenkäsuojalla varustetut housut. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojatut housut jossa kengäsuoja ja vahvistetut lahkeet. Housut on valmistettu erittäin mielyttävästä materiaalista joka antaa hyvän suojan sulaa metallia vastaan. Kankaalla on myös hyvät suojaominaisuudet muita sulia metalleja vastaan. Sivutaskut. Läpällinen takatasku. Vahvistettu läpällinen mittatasku. Heijastimet lahkeen takaosassa.

5625 87

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5626 87

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoresoiva, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt

107


NEW

RISKINARVIOINTI: Vähäinen metalliroiske – kemikaali roiskeet

APEX

>> Aramid, jolla erittäin korkea hajoamislämpötila >> Kestää monen eri kemikaalin roiskeita >> Kuituvärjatty kangas, joka kestää erittäin hyvin teollistapesua

APEX on odotettu lisäys Tranemon palosuojattuihin mallistoihin, joka voi ratkaista joitakin vaikeimpia suojaushaasteita. Materiaali on 300 g/m² lämpörasituksen kuituvärjättyä aramidia ja vuorattu lisäkangaskerroksella edestä. Suojaustaso on erittäin korkea ja kangas ei vain läpäise EN 13034 mukaan happoa ja emästä, vaan myös aromaattista hiilivetyä ja alkoholia. Housuissa löytyy sekä miesten että naisten koot ja niissä on myös extra vahvistus roiskeita vastaan etuosassa. Mallistoon on myös tietenkin lisätty korostettua näkyvyyttä. APEX on ratkaisu moneen työvaiheeseen, jossa on haasteita välttyä metallin ja kemikaaliroiskeilta, mutta ei haluta työskennellä erityisessä kemikaaliasussa. Sellaisen kankaan puuttuessa, josta sinkki valuu pois, käytetään APEXia myös työskenneltäessä sulan sinkin kanssa, sillä kankaan hajoamislämpötila on korkeampi kuin sinkin sulamispiste. Sinkki ei valu pois, mutta ei myöskään polta reikää vaatteeseen ja metalli voidaan poistaa mekaanisesti nopeasti, jolloin vältytään palovammalta.

108


APEX

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6630 83 PUSERO

NEW

6620 83 PALOSUOJATUT HOUSUT

NEW

6621 83 PALOSUOJATUT HOUSUT

6623 83 PALOSUOJATUT HOUSUT

APEX - NAISTEN

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6627 83 NAISTEN HOUSUT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

NEW

6628 83 NAISTEN HOUSUT

6629 83 NAISTEN HOUSUT

EN 13034 type PB[6]

PUSERO

6630 83

Palosuojattu takki, jossa kaksinkertainen kangas edessä lisäsuojaa kuumuutta vasten antamassa. Takki on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Piiloitettu kiinnitys paino- ja farkkunapein. Läpälliset rintataskut. Läpälliset sivutaskut. Kolme sisätaskua. Hihansuussa piilotetut painonapit. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoresoiva, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

109


APEX

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

PALOSUOJATUT HOUSUT 6620 83

Palosuojatut vyötäröhousut piilotetuilla sivusaumoilla ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat.

NEW

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 03 mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

PALOSUOJATUT HOUSUT

PALOSUOJATUT HOUSUT

Palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Piilotetut sivusaumat ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Tumstocksficka med ficklock. Kontraststickningar. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat.

Palosuojatut vyötäröhousut, joissa lahkeissa kenkäsuojat, korostettu näkyvyys ja kaksinkertainen kangas edessä antamassa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutasku. Läpälliset sivutaskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kenkäsuoja ja vahvikekangas lahkeen alaosassa. Kontrastisaumat.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6621 83

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoresoiva, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 110

6623 83

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

NAISTEN HOUSUT 6629 83

Naisten palosuojatut vyötäröhousut piilotetuilla sivusaumoilla ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 03 mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

NAISTEN HOUSUT

NAISTEN HOUSUT

Naisten palosuojatut vyötäröhousut, joissa lahkeissa kenkäsuojat, korostettu näkyvyys ja kaksinkertainen kangas edessä antamassa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutasku. Läpälliset sivutaskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kenkäsuoja ja vahvikekangas lahkeen alaosassa. Kontrastisaumat.

Naisten palosuojatut vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Piilotetut sivusaumat ja kaksinkertainen kangas edessä antaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan. Housut on valmistettu vahvasta mutta myötäilevästä satiinista ja kehitetty erityisesti työskentelyyn sinkin ja kemikaalien kanssa. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen tuumamittatasku. Kontrastisaumat.

6627 83

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Vahvistekangas, Barricader EP, 545 g/m² 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

6628 83

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluoresoiva, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 111


RISKINARVIOINTI: Valokaari, räjähdysvaara, liikenneonnettomuudet (Aramid Hi-Vis)

ARAMID

>> Huoltotöihin ja työympäristöihin, joissa valokaaririski on mahdollinen >> Kevyin ja ohuin palosuojattu mallistomme >> Hyvät palosuojausominaisuudet, hyvin kulutusta kestävä ja sekä pitkä käyttöikä >> Erittäin soveltuva teolliseen pesuun

Kevyt ja miellyttävä ARAMID-mallisto sopii erinomaisesti työympäristöihin, joissa valokaaririski on mahdollinen. Optimaalinen toimivuus on saavutettu suunnittelemalla mallisto yhteistyössä energia-alan johtavien yritysten kanssa. Kankaan kuitu on erikoisvärjätty ja kestää siten hyvin teollisen pesun ja pysyy laadukkaana pitkään.

112


ARAMID

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Kevyitä ja mukavia - Hyvät palonsuojaominaisuudet - Kestäviä

5330 84 PUSERO

5341 84 AVOSUOJA

5320 84 HOUSUT

5349 84 RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

5350 84 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5319 84 UMPISUOJA

5310 84 UMPISUOJA

ARAMID HI-VIS

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Hyvät palonsuojaominaisuudet - Kestäviä - Hyvä näkyvyys

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 PUSERO

5329 84 HOUSUT

5359 84 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5344 84 AVOSUOJA

5346 84 RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

113


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2*

PUSERO

5339 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu näkyvä pusero. Edessä piilotettu vetoketju. Pidike nappikuulokkeelle. Läpälliset rintataskut puhelintaskulla. Piilotettu D-rengas. Iso vetoketjullinen etutasku edessä. Piilotetut puukkonapit. Sivutaskut. Pidennetty selkäosa. Läpällinen hihatasku. Povitasku. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertitioidut. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Vuori, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HOUSUT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5329 84

5359 84

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut palosuojatut näkyvät housut. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut. Vasaralenkit.

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut riipputaskulliset palosuojatut näkyvät housut. Palosuojattu. Kortistetikkaukset. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalulokeroilla. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt 114

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

AVOSUOJA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

5344 84

5346 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa vetoketju edessä. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Tilaustuote - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa riipputaskut ja vetoketju edessä. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalulokeroilla. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Tilaustuote valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

UMPISUOJA 5319 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu, korostetusti näkyvä palosuojattu umpisuoja. Palosuojattu. Kaksisuuntainen piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut, vasemmassa piilotettu D-rengas. Vasemmalla puolella iso vetoketjullinen rintatasku. Läpälliset reisitaskut. Läpällinen hihatasku. Säädettävä resori. Tilaa antava laskos selässä. Takataskut. Mittatasku. Säädettävät polvitaskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeissa. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 96 punainen/mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoresoiva, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

115


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

PUSERO 5330 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu pusero. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä piilotettu vetoketju. Pidike nappikuulokkeelle. Läpälliset rintataskut puhelintaskulla. Piilotettu D-rengas. Iso vetoketjullinen etutasku edessä. Sivutaskut. Pidennetty selkäosa. Läpällinen hihatasku. Povitasku. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

HOUSUT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

5320 84

5350 84

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut palosuojatut housut. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut. Vasaralenkit.

Leveämmän malliset, kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistetut riipputaskulliset palosuojatut housut. Palosuojattu. Kortistetikkaukset. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalutaskuilla. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Säädettävät polvitaskut.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 116

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

AVOSUOJA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

RIIPPUTASKULLINEN AVOSUOJA

5341 84

5349 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu avosuoja, jossa vetoketju edessä. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Pitkät ja lyhyet koot. Tilaustuote - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu avosuoja, jossa riipputaskut ja vetoketju edessä. Palosuojattu. Koristetikkaukset. Edessä vetoketju. Säädettävät olkaimet. Rintataskut, oikeanpuoleinen läpällinen. Piilotettu D-rengas. HTFR-Dobbylla vahvistetut riipputaskut työkalulokeroilla. Sivutaskut. Säädettävät polvitaskut. Reisitaskut, toisessa puhelin- ja mittatasku. Takataskut. Säädettävä vyötärö. Tilaustuote valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN 1149-5

UMPISUOJA

5310 84

Kestävästä, kevyestä ja hyvin palosuojaominaisuuksin varustetusta materiaalista valmistettu palosuojattu umpisuoja. Palosuojattu. Kaksisuuntainen piilotettu vetoketju. Läpälliset rintataskut, vasemmassa piilotettu D-rengas. Vasemmalla puolella iso vetoketjullinen rintatasku. Läpälliset reisitaskut. Läpällinen hihatasku. Säädettävä resori. Lisätilaa antava laskos selässä. Takataskut. Mittatasku. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeissa. Säädettävät polvitaskut. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

117


RISKINARVIOINTI: Liikenneonnettomuudet , valokaari, liekki ja kuumuus

ZENITH

>> Nyt myös naisten koot ja Windbreaker >> Hyvä suoja huolto- ja rautatietöissä, joissa on valokaaren riski >> Kankaassa pehmeä sisäpinta

ZENITH on kehitetty hyvää näkyvyyttä varten ratapenkereellä tehtävässä työssä, jossa on myös korkeajännitteen riski ja eri metallitöitä. Oranssia väriä, joka on sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti, arvostetaan sen näkyvyyden takia lumiolosuhteissa ja se on hyvä vaihtoehto monille muille toiminnoille, joissa tarvitaan huomiovärinä oranssia. Zenith on metalliton ja suojaa mahdollisen valokaarionnettomuuden tapahtuessa. Malliston yksityiskohdat mahdollistavat työkalujen mukaan ottamisen ratapenkereelle. Mallisto toimii hyvin myös leikkaus- ja hitsaustöissä.

118


ZENITH Hyvä näkyvyys – hyvä suojaus korkeajännite ja kunnossapito töissä

NEW

5231 84 PUSERO

NEW

5233 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO

5236 82 VUORELLINEN PUSERO

5222 84 HOUSUT

5223 84 HOUSUT WINDBREAKER

5252 84 HOUSUT

5242 84 METALLIVAPAA AVOSUOJA

5249 84 METALLIVAPAA AVOSUOJA

5212 84 METALLIVAPAA FR UMPISUOJA

5239 82 VUORELLINEN PUSERO HUPULLA

5253 84 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

9062 84 RADIOTASKU

ZENITH NAISTEN Naisten koot – hyvä näkyvyys – hyvä suojaus korkeajännite ja kunnossapito töissä

5238 84 NAISTEN PUSERO

5227 84 NAISTEN HOUSUT

5228 84 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER

5257 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

5258 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

119


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

NAISTEN PUSERO 5238 84

Palosuojattu näkyvä naisten pusero, jossa pystysuuntaiset rintataskut. Kevyt, erittäin mukava ja kestävä kangas. Vetoketjulliset pystytaskut. Sivutaskut. Pidennetty selkäosa, jossa kahdella vetoketjullisella levikkeellä mahdollista saada helmaan lisäleveyttä. Läpällinen hihatasku, jossa piilotettu D-rengas. Sisäpuolinen puhelintasku. Povitaskut/ dokumenttitaskut. Säädettävä vyötärö ja hihansuut. Kontrastisaumat. *Pusero on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertitioidut. Koot: Väri: Laatu:

Naisten XS-XXL 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

NAISTEN HOUSUT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

5227 84

5257 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPAvahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma.

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väriä pitävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset, metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut. Työkalulenkit vyötäröllä. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma.

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 120

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER 5228 84

Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten housut, vuorattu tuulta pitävällä jerseyvuorella. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPA-vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER 5258 84

Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät naisten riipputaskuhousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Työkalulenkit vyötäröllä. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

RADIOTASKU

9062 84

Radiotasku, joka kiinnitetään napein. Sopii tuotteisiin 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 ja 5249 84. Koko n. 8x15x4 cm. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 50 oranssi 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt 121


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

PUSERO

5231 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja palosuojattu näkyvä pusero. Piilotettu vetoketju ja painonapillinen tuulilista edessä. Pystysuuntaiset, vetoketjulliset rintataskut. Sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Sisäinen puhelintasku. Sivutaskut/asiakirjataskut. Säädettävä vyötärön leveys ja mansetit. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

HOUSUT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

HOUSUT

5222 84

5252 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistetut metallivapaat ja palosuojatut näkyvät housut. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPAvahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma.

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset, metallivapaat ja palosuojatut näkyvät housut. Työkalulenkit vyötäröllä. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 122

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

METALLIVAPAA AVOSUOJA

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

METALLIVAPAA AVOSUOJA

5242 84

5249 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa vetoketju edessä. Piilotetuin fixlock-soljin varustetut säädettävät olkaimet, resori takana. Rintataskut, joista oikeanpuoleisessa läppä. Piilotetut veitsinapit. Sisätasku. Säädettävä vyötärön leveys. Sivutaskut. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on kynälokero ja piilotettu, pidikkeellä varustettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Vasemmassa reisitaskussa on läppä, piilotettu D-rengas ja puhelintasku. Läpälliset takataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Pitkiä ja lyhyitä kokoja - valmistetaan tilauksesta, n. 5 päivän ylimääräisellä toimitusajalla.

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja palosuojattu näkyvä avosuoja, jossa vetoketju edessä sekä riipputaskut. Piilotetuin fixlock-soljin varustetut säädettävät olkaimet, resori takana. Rintataskut, joista oikeanpuoleisessa läppä. Piilotetut veitsinapit. Sisätasku. Säädettävä vyötärön leveys. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on kynälokero ja piilotettu, pidikkeellä varustettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Vasemmassa reisitaskussa on läppä, piilotettu D-rengas ja puhelintasku. Läpälliset takataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Pitkiä ja lyhyitä kokoja - valmistetaan tilauksesta, n. 5 päivän ylimääräisellä toimitusajalla.

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

Koot: Väri: Laatu:

c95nt

C44-64, C146-156, D96-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

METALLIVAPAA FR UMPISUOJA 5212 84

Mukavasta, kestävästä ja hyvin väripitävästä kankaasta valmistettu metallivapaa ja palosuojattu näkyvä umpisuoja. Piilotettu vetoketju ja painonapit edessä. Vasemmalla puolella pystysuuntainen vetoketjullinen rintatasku. Oikealla puolella läpällinen rintatasku. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Säädettävä resori ja selässä liikkumisvapautta lisäävä vekki. Säädettävä mansetti. Läpiviennillä varustetut sivutaskut. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on kynälokero ja piilotettu, pidikkeellä varustettu puukkonappi sekä tuumamittatasku. Vasemmassa reisitaskussa on läppä, piilotettu D-rengas ja puhelintasku. Läpälliset takataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. 9062 84 50-varusteita varten tarkoitetut piilotetut napit, radiotasku. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

123


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5239+5223)

VUORELLINEN PUSERO HUPULLA

5239 82

Palosuojattu näkyvä vuorellinen pusero, irrotettava huppu, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Teipatut saumat. Iso tikkivuorellinen huppu. Piilotettu vetoketju ja edessä painonapit. Vetoketjulliset rintataskut. Piilotettu D-rengas. Läpälliset lämpötaskut. Sisäpuoleiset resorit hihansuissa. Kaksi povitaskua. *Huppu on oltava pään yli vedettynä tai irroitettava kokonaan hitsaustöissä tai kemikaaleja käsiteltäessä. **Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

S-4XL 93 oranssi/mariininsininen 822: Fluoresoiva, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*EN 342 (5223+5236 or 5239)

HOUSUT WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER

5223 84

5253 84

Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät housut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTPA-vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990.

Metallivapaat ja palosuojatut näkyvät riipputaskuhousut, vuorattu tuulta pitävällä jersey-vuorella. Työkalulenkit vyötäröllä. Edistykselliset palosuojatut hi-vis housut jossa tuulta hylkivä PU-laminoitu jerseyvuori. Sivutaskut. HTFR Dobby -vahvistetut, työkalupidikkein varustetut riipputaskut. Läpälliset takataskut. Vasemmassa reisitaskussa on läppä ja puhelintasku. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa on työkalulokero ja tuumamittatasku. HTFR-Dobby vahvistetut ja muotoon ommellut polvet, sisäisesti säädettävä polvisuojataskut. Takana HTFR Dobbylla varustettu helma. Housut voidaan kokea hieman pienemmäksi, sillä niihin on ommeltu vuorikangas.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

124

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO 5233 95

Metallivapaa, tuulta ja vettä hylkivä, palosuojattu näkyvä softshell-pusero, erittäin miellyttävä päällä pidettävä. Puserossa on ergonomisesti muotoiltu nostetuin käsin suoritettavaa työtä varten. Päälle painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. Piilotettu vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vasen rintatasku on läpällinen. Oikeassa rintataskussa on vetoketju ja johdon läpivientimahdollisuus. Kauluksessa on kuulokepidike. Vetoketjulliset sivutaskut. Läpällinen hihatasku, piilotettu D-rengas ja henkilökorttitaskun kiinnike. Hihansuissa sisäinen ranneke. Alhaalla kiristysnyöri. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen 951: Fluoresoiva, Windtech FR HVO, 385 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä 950: Windtech FR 340, 340 g/m², tuulta- ja vettä hylkivä, LOI: 29,5% 804: Vahvistekangas, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5236+5223)

VUORELLINEN PUSERO 5236 82

Palosuojattu näkyvä vuorellinen pusero, tikkivuori ja teipatut saumat. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Teipatut saumat. Piilotettu vetoketju ja edessä painonapit. Vetoketjulliset rintataskut. Piilotettu D-rengas. Läpälliset lämpötaskut. Sisäpuoleiset resorit hihansuissa. Kaksi povitaskua. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5920/5940 ja 5980. Koot: Väri: Laatu:

S-4XL 93 oranssi/mariininsininen 822: Fluoresoiva, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Palosuojattu tikkivuori, 120 g/m²

c95mt 125


RISKINARVIOINTI: Liikenneonnettomuudet, valokaari, liekki ja kuumuus, vähäisiä hitsauskipinöitä

EDGE

>> Sisäisesti palosuojattu, huomiovärinä oranssi >> Hyvä suoja huolto- ja rautatietöissä, joissa on valokaaren riski >> Kaksinkertaisesti kudottu, pehmeä sisäpinta

EDGE on kehitetty hyvää näkyvyyttä varten ratapenkereellä tehtävässä työssä, jossa on myös korkeajännitteen riski ja eri metallitöitä. EDGE on metalliton ja antaa suojan valokaarionnettomuuden sattuessa. Se on sertifioitu hitsausluokassa 2. Mallisto on kestävä leikkaus- ja hitsaustöissä ja se on sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti. Hyvin istuva malli, jossa ei ole avonaisia taskuja, jolla minimoidaan kiinnitarttumisen riski kiipeilytyötä tehdessä.

126


EDGE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATTU PUSERO 6131 82

Metallivapaa, kaksinkertaisesti kudotusta kankaasta valmistettu palosuojattu näkyvä pusero, jossa ratapenkereellä tehtävää työtä varten erityinen ”comfort inside”. Tuplakudottu kangas, ”Comfort inside” ja pidennetty selkäosa. Piilotettu napitus vetoketjulla ja painonapeilla. Tuuletusaukot kainaloissa. Läpälliset rintataskut. Lenkki radio/kaasupaljastimelle oikean rintataskun läpän alla. Läpälliset sivutaskut. Kaksi läpällista sisätaskua. Sisäpuolinen puhelintasku. xxx alaosassa. Säädettävät hihansuut. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATUT HOUSUT 6121 82

Metallivapaat, kaksinkertaisesti kudotusta kankaasta valmistetut palosuojatut näkyvät housut, jossa ratapenkereellä tehtävää työtä varten erityinen ”comfort inside”. Metallivapaat palosuojatut ja näkyvät housut. Tuplakudottu kangas, ”Comfort inside”. Sivutaskut. Läpälliset taka- ja reisitaskut. Muotoillut polvet joissa säädettävät polvisuojataskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 50 oranssi 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATTU UMPISUOJA 6111 82

Metallivapaa, kaksinkertaisesti kudotusta kankaasta valmistettu palosuojattu näkyvä umpisuoja, jossa ratapenkereellä tehtävää työtä varten erityinen ”comfort inside”. Metallivapaa palosuojattu näkyvä umpisuoja. Tuplakudottu kangas, ”Comfort inside” ja edessä piilotettu vetoketju. Tuuletusaukot kainaloissa. Rinnassa vasemmalla pystytasku vetoketjulla ja oikealla puolella läpällinen tasku ja lenkki radio/kaasupaljastinta varten. Läpälliset sivutaskut, joista läpikäynti. Läpälliset taskut lahkeessa. Muotoillut polvet, jossa säädettävät polvisuojataskut. Läpälliset takataskut. Säädettävä resori selässä. Hihansuut säädettävissä. Lahkeen sivuilla vetoketjut. Koot: Väri: Laatu:

S-5XL, M-3XL Tall 50 oranssi 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt 127


PALOSUOJA

OUTERWEAR FR

>> Uudet kuori- ja windbreaker mallit >> Sisäisesti palosuojatut talvivaatteet vaihteleviin sääolosuhteisiin ja eri intensiteetillä työskentelyyn >> Erittäin miellyttävät ja suojaavat kylmältä ja kosteudelta

Talvimallistossamme on tänä vuonna useita mielenkiintoisia palosuojattuja malleja. Kolme uutta toiminnallista mallia, joissa teipatut saumat, tuulta- ja vettäpitävät EN 343:n mukaan. Sekä parka että kuoritakki voidaan tilata hihattomalla tekoturkisvuorella varustettuna. Kuorimalleilla on kevyt reikä ja Cantexvuori ja parkatakki on tikkivuorella. Zenith mallistoa on täydennetty useilla Windbreaker malleilla sekä miehille että naisille. Windbreakerit ovat kevyitä, palosuojattuja malleja, joissa on tuultapitävä PU-laminoitu jerseyvuori. Jokaiseen palosuojattuun mallistoomme löytyy sopiva talvivaate, huolimatta siitä onko työ fyysisesti aktiivista tai enemmän paikallaan oloa kylmissä olosuhteissa. Vaatteissa on useita käytännöllisiä yksityiskohtia ja ne on sertifioitu useita riskejä huomioiden, mukaan lukien kosteus ja kylmyys. Naisille löytyy tietenkin myös palosuojatut talvimallit.

OUTERWEAR FR - NAISTEN

Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta

00

121 52

97

68

69

NEW

5149 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL NAISTEN PUSERO STRETCH FR

121

128

5258 84 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER ZENITH

5709 88 VUORELLINEN PUSERO NAISTEN CANTEX 57

69

5803 81 NAISTEN VUORELLINEN PUSERO TERA TX

68

5862 81 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5807 81 NAISTEN VUORELLINEN PUSERO HUPULLA TERA TX

68

5863 81 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5866 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5228 84 NAISTEN HOUSUT WINDBREAKER ZENITH

69

5867 81 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX


OUTERWEAR FR 91

Tarkempia tietoja vaatteista voit löytää merkityltä luettelon sivulta 91

5000 93 VUORELLINEN PUSERO CANTEX HI-VIS

48

48

5009 93 VUORELLINEN PUSERO HUPULLA CANTEX HI-VIS

54

48

5118 94 METALLIVAPAA PARKA SHELL FR

125

48

5119 94 METALLIVAPAA PARKA TEKOTURKISVUORELLA 9128 SHELL FR 125

95

5145 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO STRETCH FR

73

5700 88 VUORELLINEN PALOSUOJATTU PUSERO CANTEX 57

NEW

70

5809 81 VUORELLINEN PUSERO HUPULLA TERA TX 91

73

5236 82 VUORELLINEN PUSERO ZENITH

5233 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO ZENITH

73

5800 81 VUORELLINEN PUSERO TERA TX

5135 94 METALLIVAPAA KUORITAKKI SHELL FR

124

NEW

5136 94 METALLIVAPAA KUORITAKKI TEKOTURKISVUORELLA 9128 SHELL FR

00

5239 82 VUORELLINEN PUSERO HUPULLA ZENITH

71

5832 81 PALOSUOJATTU PUSERO WINDBREAKER TERA TX

5837 81 PALOSUOJATTU PUSERO HUPULLA WINDBREAKER TERA TX

49

55

124

76

6032 95 METALLIVAPAA SOFTSHELL PUSERO STRETCH FR

5869 81 LIIVI TERA TX

124

71

5253 84 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER ZENITH

5120 93 VUORELLISET HOUSUT OLKAIMILLA CANTEX HI-VIS

70

5822 81 HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5132 94 KUORIHOUSUT SHELL FR

71

5823 81 HOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5223 84 HOUSUT WINDBREAKER ZENITH

70

5852 81 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX

5853 81 RIIPPUTASKUHOUSUT WINDBREAKER TERA TX

129


Miesten

Naisten

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

PALOSUOJA

ALUSVAATTEET >> Useita uutuuksia naisille >> Sisäisesti palosuojattuja alusasuja eri lämpötiloihin >> Useita kokovaihtoehtoja

Panostamme kovasti naistenmalleihin ja lisäämme nyt alusasuihin mm. urheilumalliset rintaliivit, joissa painijaselkä. Olemme myös lisänneet alusasuihin kokovaihtoehtoja siten, että myös pienempiä kokoja tarvitsevat, löytävät niistä sopivat. Viereisestä kokotaulukosta selviää, mikä miesten koko vastaa naisten kokoa. Alusasumallisto koostuu pääosin kahdesta materiaalista, modakryyli/puuvilla ja merinovilla/viskoosi. Puuvillaiset alusasut ovat pehmeitä, miellyttäviä ja toimivat hyvin ensimmäisenä vaatekerroksena lähimpänä ihoa. Merinovilla on myös pehmeä ja mukava ja sillä on monia luontaisia ominaisuuksia. Se on likaa hylkivä, lämmittää myös kosteana, siihen ei tartu epämiellyttävä haju sekä on luontaisesti palosuojaava. Tranemon alusasuilla olet aina suojattu miellyttävästi ja varmasti, ihosta ulospäin. Alusasut ovat erittäin tärkeä osa Tranemo Skinsafe™ järjestelmää.

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SPORTMALLISET RINTALIIVIT 5914 92

Pehmeät, sisäisesti palosuojatut sportmalliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. hyvin tukevat leveät olkaimet. Resori. Koot:

Väri: Laatu:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 mariininsininen 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TOPPI, JOSSA SPORT-MALLISET

RINTALIIVIT 5915 92

5919 92

Pehmeä, sisäisesti palosuojattu toppi, jossa sportmalliset rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Toppi, jossa sport-malliset rintaliivit.

Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut kaarettomat rintaliivit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojatut rintaliivit ilman kaaritukea. Säädettävät leveät olkaimet. Kiinnitys takaa.

Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojatut alushousut. Joustava vyötäröresori.

5917 89

Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-1-1, LOI: 26,0%, Arc Rating: 5,1 cal/cm² 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95mt 130

EN ISO 14116 index 3

Koot: Väri: Laatu:

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 mariininsininen 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

ALUSHOUSUT

Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 03 mariininsininen 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot


ALUSVAATTEET

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

ALUSPAITA

POOLOPAITA

ALUSPAITA

Palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojattu. Lyhythihainen.

Metalliton ja palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu poolopaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojattu. Pitkähihainen. Vetoketju kauluksessa.

Palosuojattu, pehmeästä trikoosta valmistettu pitkähihainen aluspaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojattu. Pitkähihainen.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5900 92

Koot: Väri: Laatu:

5920 92

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

5940 92

XXS-3XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

TRANEMO SKINSAFE

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN 1149-5

BOXERIT 5910 92

Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut boxerit 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojatut. Koot: Väri: Laatu:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

ALUSHOUSUT

FLEECE

PITKÄT FLEECE ALUSHOUSUT

Palosuojatut, pehmeästä trikoosta valmistetut alushousut 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojatut.

Metalliton ja palosuojattu fleecepusero, jossa vetoketju edessä.

Palosuojatut, fleecekankaasta valmistetut alushousut. Vyötäröllä resori.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5930 92

Koot: Väri: Laatu:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

5980 89

XS-3XL 03 mariininsininen 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

5990 89

XS-3XL 03 mariininsininen 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

131


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino BX

Tera TX

6309 90 82 ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

5830 81 94

MERINOALUSVAATTEET • Sopivat erittäin hyvin ulkotöihin kylmissä olosuhteissa ja Vaihtelevalla intensiteetillä työskenneltäessä • Käytä vaatetta ensimmäisenä suojaavana kerroksena ihon pinnalla • Luonnostaan palosuojattu • Lämmittää myös kosteana • Luonnostaan likaa hylkivä • Ei ole pahanhajuinen EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

POOLOPAITA 6309 90

Metalliton ja palosuojattu, pehmeästä merinovillasta ja FR-viskoosista valmistettu poolopaita. Palosuojattu poolopaita. Kauluksessa piilotettu vetoketju. Pitkissä hihoissa. Pitempi selkäosa. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 82 musta/harmaa 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGETAKKI

6330 90

Metalliton ja palosuojattu, kestävästä merinovillasta/ FR-viskoosista valmistettu collegetakki. Läpälliset sivutaskut. Hihansuussa resori, jossa peukaloaukko. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

PITKÄT ALUSHOUSUT 6302 90

Palosuojatut, pehmeästä merinovillasta ja FRviskoosista valmistetut alushousut. Joustava vyötäröresori. Resori lahkeessa. Koot: Väri: Laatu:

132

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

XXS-4XL 82 musta/harmaa 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6315 90 07 ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

6330 90 07 ARC RATING: 12,7 cal/cm² 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

ALUSPAITA

POOLOPAITA

Palosuojattu merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu aluspaita. Resori hihansuussa. Pitempi selkäosa.

Metalliton ja palosuojattu, merinovillasta/FRviskoosista valmistettu poolopaita. Hihansuussa resori. Pitempi selkäosa.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6315 90

TRANEMO SKINSAFE

6319 90

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOXERIT 6310 90

Palosuojatut, pehmeästä merinovillasta ja FRviskoosista valmistetut boxerit. Joustava vyötäröresori. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

PITKÄT ALUSHOUSUT

TRANEMO SKINSAFE

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% , EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating 5,5 cal/cm²

d95nt

6312 90

Palosuojatut merinovillasta/FR-viskoosista valmistetut alushousut. Vyötäröllä resori. Alhaalla joustonauha. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

133


PALOSUOJA

LISÄTARVIKKEET

Miesten

Naisten

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

>> Nyt mukana myös palo- ja valokaarisuojatut käsineet >> Laaja valikoima sisäisesti palosuojattuja paitoja ja kauluspaitoja >> Paljon miesten ja naisten kokoja

Laaja valikoima paitoja, T-paitoja, pooloja, neulepuseroita ja liivejä. Ihoa lähimpänä kerroksena, eristävänä välikerroksena tai päällimmäisenä kerroksen lämpimänä vuodenaikana. Tärkeä osa Tranemo Skinsafe järjestelmää, suojaamassa käyttäjää valokaarta, säteilylämpöä tai kylmyyttä vastaan. Lähes kaikki tuotteet ovat antistaattisia.

134


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5030 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGETAKKI 5030 89

Sisäisesti palosuojattu metallivapaa ja näkyvä pehmeä collegetakki. Piilotettu vetoketju edessä. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskuissa. Neulos hihansuuussa. Painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuutta. *Collegetakki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGETAKKI 5039 89

Sisäisesti palosuojattu metallivapaa ja näkyvä pehmeä collegetakki Piilotettu vetoketju edessä. vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskuissa. Neulos hihansuuussa. Painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuutta. *Collegetakki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGETAKKI 6330 90

Metalliton ja palosuojattu, kestävästä merinovillasta/FR-viskoosista valmistettu collegetakki. Läpälliset sivutaskut. Hihansuussa resori, jossa peukaloaukko. Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

135


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGE

COLLEGE 5270 89

5075 89

Pehmeä ja mukava palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa lyhyt vetoketju edessä. Lyhyt vetoketju edessä. Läpällinen rintatasku. Resorit helmassa ja hihansuissa. Lämmitetyt heijasteet antavat enemmän mukavuutta. *College on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

Pehmeä ja mukava metalliton ja palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa lyhyt vetoketju edessä. Lyhyt vetoketju edessä. Läpällinen rintatasku. Hihansuissa ja helmassa resori. Lämmitetyt heijasteet antavat enemmän mukavuutta. *College on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

Palosuojattu hi-vis collegepusero, jossa pyöreä kaulus. Resori kauluksessa, hihansuissa ja helmassa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta. *College on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut.

5070 89

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 55 keltainen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

Koot: Väri: Laatu:

PALOSUOJATTU COLLEGE

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 50 oranssi 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

c95mt

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

COLLEGE

COLLEGE

KAULUS-COLLEGEPUSERO

Metallivapaa ja pehmeä ja mukava palosuojattu collegepusero, jossa pyöreä kaulus, korostetulla näkyvyydellä. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Resorit helmassa ja hihansuissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Metallivapaa ja pehmeä ja mukava palosuojattu collegepusero, jossa pyöreä kaulus 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Läpällinen rintatasku. Nauha kyniä varten vasemmassa hihassa. Resorit helmassa ja hihansuissa.

Metallivapaa pehmeä ja mukava palosuojattu collegepusero, jossa kaulus ja napit. 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Hihassa ranneke.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6375 89

XXS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt 136

5985 89

XS-4XL 03 mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

6371 89

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pique

Tera TX

ARC RATING

5945 89 03 ARC RATING: 6,3 cal/cm² 1

5834 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

20,9 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

PITKÄHIHAINEN T-PAITA

T-PAITA

PPE CATEGORY 2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

T-PAITA

5071 89

5072 89

5271 89

Palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu näkyvä T-paita. Palosuojattu pyöreäaukkoinen hi-vis t-paita. Päälle lämmitetyt heijasteet lisäävät mukavuutta. *T-paita on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 1 tai lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut.

Palosuojattu, pehmeästä single jersey -kankaasta valmistettu pitkähihainen näkyvä T-paita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Resorit helmassa. Päälle lämmitetyt heijasteet antavat enemmän mukavuutta.

Palosuojattu, näkyvä T-paita jossa pehmeä sisäpinta. Palosuojattu hi-vis pyöreäaukkoinen t-paita. Päälle lämmitetyt heijasteet antavat enemmän mukavuutta. *T-paita on yhdistelmä sertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 lk.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat lk 2 EN ISO 20471 sertifioidut.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 55 keltainen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

XXS-4XL 55 keltainen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

XXS-4XL 50 oranssi 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5948 89

5905 89

PITKÄHIHAINEN PIKEEPAITA

PITKÄHIHAINEN PIKEEPAITA

Palosuojattu poolokauluspaita. Olkapäillä ja hihoissa on näkyvästä materiaalista valmistetut terenauhat, joilla luodaan ylimääräinen suojaava ilmaväli ihon ja vaatteen välille. Hihansuussa resori.

Metallivapaa ja lyhythihainen palosuojattu pikeepaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Lyhythihainen palosuojattu pikeepaita. Rintatasku.

Metallivapaa ja pitkähihainen palosuojattu pikeepaita 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Rintatasku.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

POOLOKAULUSPAITA

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt

XS-4XL 03 mariininsininen 897: Cantex Pique, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt

5945 89

XS-4XL 03 mariininsininen 897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt 137


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C1

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATTU T-PAITA

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

PALOSUOJATTU NAISTEN T-PAITA

6372 89

6373 89

Palosuojattu pitkähihainen T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojattu t-paita pitkillä hihoilla ja pyöreä kaulus. Resorit hihoissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Palosuojattu pitkähihainen naisten T-paita korostetulla näkyvyydellä 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojattu t-paita pitkillä hihoilla ja pyöreä kaulus. Resorit hihoissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,0%

Naisten S-XXL 94 keltainen/mariininsininen 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

PITKÄHIHAINEN T-PAITA

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

T-PAITA

5947 89

5907 89

Palosuojattu, pitkähihainen T-paita. Pyöreä kaula-aukka ja hihoissa resori.

Palosuojattu, single jersey -kankaasta valmistettu T-paita. Pyöreä kaula-aukko.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m²

c95mt 138

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

XS-4XL 03 mariininsininen 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

KAULUSPAITA

KAULUSPAITA 5770 91

5779 91

Metallivapaa ja palosuojattu hi-vis kauluspaita, pehmeä ja mukava laatu. Palosuojattu. Piilotetut painonapit. Läpälliset rintataskut kynätaskulla. Päälle lämmitetyt heijasteet antavat enemmän mukavuutta.

Metallivapaa ja palosuojattu kauluspaita korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu. Näkyvä palosuojattu paita. Hihoissa heijasteet. Suojatut painonapit edessä läpälliset rintataskut.

Metallivapaa ja palosuojattu naisten kauluspaita korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu. Palosuojattu naisten kauluspaita. Hihoissa huomiokangasta ja heijastinnauha. Edessä piilotettu painonapitus. Läpälliset rintataskut.

5073 91

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 55 keltainen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Koot: Väri: Laatu:

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

Koot: Väri: Laatu:

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

NAISTEN KAULUSPAITA

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Naisten 34-46 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

METALLIVAPAA KAULUSPAITA

PALOSUOJATTU PAITA

Metallivapaa, palosuojattu kauluspaita korostetulla näkyvyydellä. Piilotettu muovinen painonapitus edessä. Läpälliset rintataskut.

Metallivapaa ja erittäin mukavasta kankaasta valmistettu palosuojattu paita. Paras suoja alumiinisulaa vastaan. Kankaassa myös erittäin hyvät ominaisuudet muita metallisulia vastaan. Palosuojattu kauluspaita xxx ja piilotetuin painonapein. Paita on valmistettu miellyttävästä materiaalista ja se antaa korkeimman suojan sulaa alumiinia vastaan. Kankaalla on hyvät suojausominaisuudet myös muista sulia metalleja kohtaan. Läpälliset rintataskut. Tuuletusaukot selässä. Säädettävät hihansuut painonapein.

5774 86

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 862: Outback 250, 250 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt

5674 87

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 94 keltainen/mariininsininen 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

139


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

8120 91 03 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

5830 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

KAULUSPAITA

KAULUSPAITA

Metallivapaa, kevyesti vartalonmyötäinen ja palosuojattu toimistopaita, merensiniset yksityiskohdat kauluksen sisäpuolella, nappilistassa ja manseteissa. Vasemmalla puolella rintatasku. Pitkät hihat ja säädettävä mansetti.

Metallivapaa ja palosuojattu kauluspaita, pehmeä ja mukava laatu. Palosuojattu. Piilotetut painonapit. Läpälliset rintataskut kynätaskulla.

6357 94

Koot: Väri: Laatu:

8120 91

XS-4XL 15 vaaleansininen 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 02 punainen, 03 mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

VIERAILIJAN TAKKI

VIERAILIJAN TAKKI

Metallivapaa ja palosuojattu pitkä takki, jonka selässä ja rinnalla VISITORkoristetikkaus. Palosuojattu vierailijantakki ”VISITOR”-brodeerauksella rinnassa ja selässä. Piilotetut painonapit edessä. Kaksi rintataskua ja etutaskua. Povitasku.

Metallivapaa ja palosuojattu pitkä takki korostetulla näkyvyydellä, kevyt ja mukava laatu. Palosuojattu vierailijan takki. Piilonapitus edessä. 2 rintataskua ja 2 etutaskua. Povitasku.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

5931 91

140

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5932 91

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt


LISÄTARVIKKEET

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

OHUT PALOSUOJATTU SUKKA

SUKAT 9054 00

9074 00

Palosuojatut sukat 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Palosuojattu.

Ohuet, villasta/FR-viskoosista valmistetut palosuojatut sukat.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 mariininsininen 42% modakryyli / 28% puuvilla / 22% polyamidi / 6% lycra / 2% antistat

c95ot

b93ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

PAKSU PALOSUOJATTU VILLASUKKA

EN 1149-5

VILLAFROTEISET SUKAT 9079 00

Sisäisesti palosuojatut villafroteiset sukat.

9075 00

Koot: Väri: Laatu:

Paksut, villasta/FR-viskoosista valmistetut palosuojatut talvisukat. Koot: Väri: Laatu:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 35% villa / 35% FR viskoosi / 25% polyamidi / 3% antistaattinen kuitu / 2% elastaani

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 45% villa / 35% FR viskoosi / 15% polyamidi / 3% antistaattinen kuitu / 2% elastaani

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 45% villa / 35% FR viskoosi / 15% polyamidi / 3% antistaattinen kuitu / 2% elastaani

b93ot

b93ot

EN ISO 14116 index 1

HUOMIOLIIVI

TEKOTURKISVUORI

Lyhythihainen, palosuojattu huomioliivi. Vetoketju edessä. Oikeanpuoleinen rintatasku.

Sisäisesti palosuojattu, metallivapaa hihaton tekoturkisvuori. Irtovuori ommellaan napeilla ja soveltuu takkeihin 5118 94 ja 5135 94.

RS00 04

Koot: Väri: Laatu:

M-XXL 50 oranssi, 55 keltainen 100% polyesteri

a93ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 20471 CL.3

9128 06

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 06 harmaa 060: Palosuojattu turkis, 320 g/m²

c95ot

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

HUPPU 9065 81

Säädettävä huppu, vuorattu tuulta ja vettä pitävällä jersey-vuorella. Sopii tavaranumeroihin 5800 81, 5803 81, 5832 81 ja 5869 81. Säädettävä aukko ja koko. Sopii tuotenumeroihin: 580081, 580381, 583281, 586981. Sertifioitu yhdessä tuotenumero 5809 81, 5837 81 kanssa. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 55 keltainen 811: Tera TX, 260 g/m², Fluoresoiva EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Vuori, Jersey jossa PU-laminointi, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 141


LISÄTARVIKKEET

EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

PALOSUOJATTU KYPÄRÄHUPPU

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

PALOSUOJATTU KYPÄRÄHUPPU

5995 92

6308 90

Trikoosta valmistettu palosuojattu kypärähuppu 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Kypärähuppu suojaa hyvin leukaa, kaulaa ja poskia. Pidennetty edestä.

Trikoosta valmistettu palosuojattu kypärähuppu. Kypärähuppu suojaa hyvin leukaa, kaulaa ja poskia. Pidennetty edestä.

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

Koot: Väri: Laatu:

EN ISO 14116 index 3

Palosuojattu, fleecevuorillinen näkyvä pipo. Koot: Väri: Laatu:

EN ISO 14116 index 3

M, L 55 keltainen 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, Fluoresoiva EN ISO 20471 893: Vuori, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

Palosuojattu kaulasuoja, joka suojaa erittäin hyvin valokaarelta 20 % uusiokäytettyä puuvillaa. Kaulasuoja estää myös sula metallin tunkeutumista kauluksen alle. Kaulasuojan voi myös vetää pään päälle kypäräalus-suojaksi jolloin se suojaa myös korvia ja niskaa. Toimii myös kasvosuojana. Suoja toimii myös kaulaliinana. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95ot

EN 1149-5

PIPO

5970 89

PALOSUOJATTU KAULASUOJA

5999 00

b93nt

c95ot

PIPO

Yksi koko 07 musta 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

EN ISO 14116 index 3

FLEECE LAKKI

6307 90

9043 00

Palosuojattu, kypärän alla käytettäväksi tarkoitettu pipo.

Palosuojattu, hyvin kypärän alle sopiva fleecelakki. Palosuojattu. Fleece.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

b93nt

c95ot

NEW

ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²

Yksi koko 03 mariininsininen 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95ot

IEC 61482-1-2 (Modified for helmets) CL.2

SUOJAKYPÄRÄ ARC 24

RX00 04

Valokaarisuojattu suojakypärä integroidulla visiirillä Kypärä on tarkoitettu suojaamaan päätä putoavilta objekteilta ja on sähköä eristävä. Visiiri suojaa riskeiltä, joita voi esiintyä työskenneltäessä jännitteiden kanssa ja voidaan nostaa ylös kun ei käytössä. Täyttää EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 luokka 0 ja EN 166:2001vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

142

EN 1149-5

Yksi koko 04 valkoinen Kypärä: ABS, Visiiri: Polykarbonaattia


LISÄTARVIKKEET

EN ISO 14116 index 3

9055 00

9093 00

VYÖ

LAHKEENSUUN KIRISTIN

Metallivapaa ja palosuojattu vyö, jossa muovisolki. Säädettävä pituus. Leveys 35 mm. Koot: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Tarkoitettu käytettäväksi EN ISO 11612/11611/14116 hyväksyttyjen vaatteiden kanssa.

Nahkainen vyö, jossa valokaarisuojasertifikaatin vaatimusten mukainen piilotettu metallisolki. Soveltuu siten hyvin myös työympäristöihin, joissa naarmuuntumisriski. Mustaa korkealaaduista nahkaa. Säädettävä pituus. Leveys 40 mm.

Mustasta haljasnahasta valmistettu lahkeensuun kiristin, metallisoljella. Mustaa nahkaa. Pituus 55 cm. Leveys 15 mm.

VYÖ

Koot: Väri: Laatu:

S, L, XXL 07 musta 58% polyesteri / 25% modakryli / 16% puuvilla / 1% antistaattinen kuitu

Koot: Väri: Laatu:

9058 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Nahka

Yksi koko 07 musta Nahka

c93ot

EN ISO 14116 index 3

LEVEÄT HENKSELIT 9160 81

Metallivapaa ja palosuojatut, erittäin leveät olkaimet, joilla kevennetään ja tasataan olkapäihin kohdistuvaa rasitusta. Olkapäillä kangasta ja edessä sekä takana joustava nauha. Säädettävä pituus. Sopii vyötäröhousuihin, joissa työkalulenkit vyötäröllä. Olkaimia voidaan myös käyttää muihin vyötäröhousuihin. Ota yhteyttä Tranemohon, jos haluat apua 9050-työkalukiinnikkeen asentamisessa haluttuun tuotteeseen. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% Nauha: 37% polyesteri / 33% modakryyli / 21% puuvilla / 7% elastaani / 2% antistaattinen kuitu Nahka

EN ISO 14116 index 3

OLKAIMET

9060 00

Palosuojatut olkaimet, metallisoljilla. Säädettävä pituus. Tarkoitettu käytettäväksi EN ISO 11612/11611/14116 hyväksyttyjen vaatteiden kanssa. Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 80% nomex / 20% elastaani, EN ISO 11612 A1

c93ot

c93ot

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

KÄSIVARSINAUHA

RADIOTASKU 9062 84

9119 81

Sisäisesti palosuojattu irrallinen käsivarsinauha. Jotta nauha pysyy paikallaan, se kiinnitetään hihataskuun tarranauhoin. Kiinnitetään vahvalla tarrahauhalla. Elastinen. Lämpösiirtokuva max.12 cm.

Radiotasku, joka kiinnitetään napein. Sopii tuotteisiin 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 ja 5249 84. Koko n. 8x15x4 cm.

D-renkaaseen asennettava henkilökorttitasku. Kiinnitetään painonapilla.

9105 81

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 93 oranssi/mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN ISO 14116, EN 1149-3

c95mt

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 50 oranssi 846: Fluoresoiva, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

HENKILÖKORTTITASKU

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 03 mariininsininen 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95nt 143


PALOSUOJATUT KÄSINEET

STANDARDIT & SYMBOLIT Suojakäsineet on sertifioitu ja testattu eri standardien mukaan, jotta käyttäjä osaa valita oikean käsineen oikealla suojauksella työympäristön vaatimusten mukaan.

Käytä palosuojattuja ja valokaarisuojan antavia käsineitä oikein Työskenneltäessa esim. Sähkönjakelu ja sähkön huoltotöissä, rautatietöissä ja prosessiteollisuudessa, on valokaaririskin mahdollisuus olemassa. Valokaari synnyttää massiivisen säteilylämmön joka voi polttaa ihon. Polttavan valokaaren lämpötila voi nousta 10 000°C asteeseen, joka aiheuttaa korkean riskin merkittäviin palovammoihin. Kuumuus voi sytyttää käsineet, joten on erityisen tärkeää, että käsineet suojattu syttymiseltä ja sulamiselta. Kädet ovat yksi eniten vaaroille altistuvista kehonosista kun työskennellään sähkön parissa. • • • • • •

Käytä käsineitä! Kädet altistuvat eniten vaaroille! Käytä kuivia käsineitä! Kosteat tai märät käsineet heikentävät suojausta merkittävästi. Käytä puhtaita käsineitä! Käsineet ovat palosuojattuja, mutta käsineissä oleva öljy ja muu lika voi silti palaa. Hyvä idea on pitää kahdet käsineet saatavilla, jos käsineet likaantuvat tai kastuvat työpäivän aikana. Käytä oikeankokoisia käsineitä! Hyvin istuvat käsineet vähentävät tarttumisriskiä. Palosuojatun yläosan hiha on hyvä olla käsineen päällä.

EN 407 Kuumansuojakäsineet Standardi on kuumansuojakäsineille, joiden tulee suojata konvektiolämpöä ja avoliekkejä vastaan, kosketuskuumuutta, säteilylämpöä, pieniltä roiskeilta tai sulalta metallilta. Jokainen testattu riski antaa tuloksen, joka on jaettu eri tasoille ja standardin symboli täydennetty alla olevin termein.

Koodi

Termien selitykset

A

Syttyvyys

Kuinka helposti käsineet syttyvät, sulaako materiaali, kuinka nopeasti tuli sammuu? Mittaa aikaa kuinka nopeasti tuli sammuu ja hiiltyminen lakkaa siitä kun syttymisen syy on poistettu, 1-4. (taso 3 tai 4 on luokiteltu palosuojatuksi)

B

Kosketuslämpö

Käsineiden tulee eristää kosketuskuumuutta vastaan, eikä materiaali saa sulaa. Testi mittaa käden altistusta kuumalle esineelle 15 s ajan, 1-4. (taso 1=100°C, taso 2=250°C, taso 3=350°C, taso 4=500°C)

C

Liekkikuumuus

Käsineiden tulee estää lämmön siirtyminen ja estää kuuman ilman tai höyryn läpäisy käsineen läpi. Testi mittaa vahingollisen kuumuuden läpäisyaikaa, 1-4 (korkein taso 4)

D

Lämpösäteily

Käsineet voivat heijastaa tai imeä itseensä lämpösäteilyä, jolloin ihon tulee olla suojattu sen vaikutuksilta. Testi laskee 20 kW/m² ja tulos annetaan tasoilla 1-4 (korkein taso 4)

E

Pienet sulametalliroiskeet

Testaus pienillä sulan metallin roiskeilla, 1-4 (korkein taso 4)

F

Suuret sulametalliroiskeet

Testaus suuremmilla sulan metallin roiskeilla, 1-4 (korkein taso 4)

EN 407 ABCDEF

144


PALOSUOJATUT KÄSINEET

ASTM F2675 ATPV arvo suojakäsineille

Käsineille, jotka on testattu ASTM F2675 mukaan, määritellään Arc Rating (ATPV/EBT) arvo.

IEC 61482-1-2, Box test Tämä valokaaritesti antaa tuloksen läpäisty tai hylätty seuraavilla arvoilla: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testi on muunnettu käsineille, sillä ne eivät sisälly tähän standardiin ja testimenetelmiin.

EN 388 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet

Tämä standardi määrittelee mekaanisilta vaaroilta suojautumisen vaatimukset sekä relevantin testin suojakäsineille. Käsineistä testataan hankauslujuus, leikkauksenkestävyys, repäisylujuus sekä pistonkestävyys. EN 388 osoittaa tulokset A-F arvoissa. Jokainen testattu riski antaa tuloksen, joka on jaettu eri tasoille ja standardin symboli täydennetty alla olevin termein.

Koodi Termien selitykset A

Hankauslujuus

1-4 (korkein taso 4)

B

Leikkauksenkestövyys (coup test), vanhempi vapaaehtoinen testi

1-5 (korkein taso 5) X ilmaisee, ettei testiä ole suoritettu

C

Repäisylujuus

1-4 (korkein taso 4)

EN 388 ABCDEF

D

Pistongestävyys

1-4 (korkein taso 4)

E

Iso leikkauksenkestövyys iso 13997

A-F (korkein taso F) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Vaikutusten suojelu

Ilmoitetaan ainoastaan jos testi on suoritettu. P=läpäissyt

EN 420 Suojakäsineet – yleiset vaatimukset ja testimenetelmät Tämä standardi määrittelee yleiset vaatimukset ja relevantit testimenetelmät käsineiden muotoiluun ja suunnitteluun, materiaalien veden pitävyyteen, vaarattomuuteen, mukavuuteen sekä tehokkuuteen, merkintään ja valmistajan tiedonantoon.

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT Amerikkalainen standardi viiltosuojalle

Täydentämään eurooppalaista standardia, Eureka käyttää ANSI testiä viiltosuojauksen testaamiseen. Tällä saavutetaan korkeampi tulos, A1-A9. Tulos osoitetaan Newtoneissa. Testimenetelmä on sama kuin EN 388:ssa.

145


PALOSUOJA

PALOSUOJATUT KÄSINEET

>> Valokaarisuoja >> Palosuojattu >> Viiltosuoja

Eureka käsineet on odotettu ratkaisu valokaaririski alttiissa työtehtävissä työskenteleville. Korkean suojan antavat käsineet istuvat hyvin ja niillä on hyvä viiltosuoja. Hengittävät käsineet hylkivät myös öljyä. Käsineet on valmistettu tarkoin valituista para-aramidikuiduista, antistaattisesta langasta ja erittäin pitkälle kehitetyllä päällysteteknologialla, jotta ne antaisivat korkean suojan kuumuudelta, tulelta ja valokaarelta suojauduttaessa.

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 42 cal/cm² CL.2 Back of hand: 59 cal/cm²

SUOJAKÄSINEET FR ARC 40

RG00 05

Käsineet erittäin korkealla valokaarisuojalla. (Eureka 13-4 HAF50) Optimoitu muotoilu valokaaririskiä vastaan. Soveltuu vaativiin työympäristöihin. Koot: Väri: Laatu:

146

8/S-12/XXL 00 monivärinen 76% Para aramidi /10% lasikuitu / 8% modakryyli / 4% elastaani / 2% antistaatti Back of hand: 48% modakryyli / 38% puuvilla / 10% polyurethane / 2% polyamidi / 1% elastaani /1% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti


PALOSUOJATUT KÄSINEET

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm: 30 cal/cm² Back of hand: 16 cal/cm² Print: 40 cal/cm²

EN 407 4131XX

EN 388 4X42E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm: 42 cal/cm² Back of hand: 8,3 cal/cm²

KÄSINEET FR ARC 16

SUOJAKÄSINEET FR ARC 8

Palosuojatut käsineet korkealla valokaarisuojalla. (Eureka 13-4HFR-AF) Optimoitu korkeaa valokaaririskiä nähden. Sopii erinomaisesti työtehtäviin, joissa tulen ja valokaaren riski. Korkea viiltosuoja. Valokaari, PPE taso 2 käsineessä ja PPE 2, 3 eniten altistuvilla kohdilla. 60 paria/laatikko.

Palosuojatut käsineet, joissa hyvä sormituntuma ja valokaarisuoja. (Eureka 13-4 HAF8) Optimoitu kestämään valokaariräjähdystä. Soveltuu vaativiin työympäristöihin, joissa korkea kuumuuden ja tulen riski. Korkea viiltosuoja. 60 paria/laatikko.

RG00 07

RG00 04

Koot: Väri: Laatu:

7/XS-12/XXL 00 monivärinen 76% aramidi / 10% lasikuitu / 8% modakryyli / 4% elastaani / 2% antistaatti Vuori: 79% FR viskoosi / 10% para-aramidi / 10% polyamidi / 1% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti

Koot: Väri: Laatu:

7/XS-12/XXL 00 monivärinen 76% Para aramidi / 10% lasikuitu / 8% modakryyli / 4% elastaani / 2% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41XXXX

EN 388 3532D

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 22 cal/cm² CL.1 Back of hand: 5,9 cal/cm²

EN 407 41XXXX

EN 388 3442C

ANSI CUT A1

SUOJAKÄSINEET FR ARC 4

KÄSINEET FR CONTACT

Ohuet, palosuojatut ja erittäin hyvän sormituntuman omaavat valokaari- ja viiltosuoja käsineet. (Eureka 15-4 HAF4) Optimoitu kestämään valokaariräjähdystä. Erittäin ohut käsine viiltosuojalla.

Palosuojattu - Eristävä - Miellyttävä (Eureka 13-3HNFR) Sopii erityisen hyvin käsiteltäessä kuumia esineitä. Kosketuslämpö 100°C 15s ja 250°C 7s. Kestävä myös öljyisissä työtehtävissä. 60 paria/laatikko.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

RG00 06

7/XS-11/XL 00 monivärinen 55% Para aramidi / 21% polyesteri / 14% lasikuitu / 5% elastaani / 5% antistaatti Päällyste: Palosuojattu neopreeni pohjainen komposiitti

RG00 01

7/XS-11/XL 00 monivärinen 87 % aramidi / 9 % elastaani / 4 % teräs Päällyste: Nitriili-neopreeni pohjainen komposiitti

147


HIGH VISIBILITY NÄKYVÄ VAATE SINULLE, JOLLA ON TARVE NÄKYÄ Moni ammatti ja työympäristö vaatii tänä päivänä sertifioidut näkyvät suojavaatteet hyvällä näkyvyydellä – High Visibility – kehitetty jokaisen näkyvyyttä tarvitsevan työntekijän turvaamiseen. Näkyvien vaatteiden EN ISO 20471 standardin täyttämisen vaatimukset ovat korkeat sekä muotoilussa että materiaaleissa. Kehitämme jatkuvasti High Visibility mallistojamme.

148

Riskien arviointi

150

Standardit ja symbolit

151

Hoito

153

Vision HV

154

CE-ME

160

CE-ME Talvi

166

Lisätarvikkeet

170


149


ERITTÄIN NÄKYVÄ VAATETUS HUOMATAAN Monissa ammateissa tarvitaan suojavaatteita, joiden on erotuttava erittäin hyvin päivällä ja yöllä - Erittäin näkyvä vaatetus. Vaatteiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että ne on sertifioitu standardin EN ISO 20471 mukaisesti, mutta aivan yhtä tärkeää on, että vaatteet toimivat 12 kuukautta vuodessa ja sopivat sekä miehille että naisille. Silloin oikea suoja tuntuu miellyttävältä päällä.

TYÖSKENTELY LÄHELLÄ LIIKKUVIA AJONEUVOJA RISKIARVIOINTI • Liikenneonnettomuudet • Näkyvyyden tarve päivällä ja yöllä RISKIARVIOINTI Jos työskentelet lähellä liikkuvia ajoneuvoja tai liikkuvilla alustoilla, esim. lähellä haarukkanostureita tai nostolavoilla, ja olet vaarassa joutua yliajetuksi tai jäädä puristuksiin. Koska tämä on yksi yleisimmistä työpaikkaonnettomuuksista, Tranemo sisällyttää näkyvyyden useimpiin kehittämiinsä ulkovaatteisiin. Standardin vaatimukset asettavat säännöt sille, mitä malleja ja kangaslaatuja huomiovaatemallistossa voidaan käyttää. Hyväksyttyjä huomiovärejä on kolme ja ne kaikki ovat saatavissa Tranemon tuotevalikoimassa. Keltainen, oranssi ja punainen tarjoavat paljon joustavuutta ja mahdollistavat huomiovaatteiden yhteensovittamisen muiden vaatteiden kanssa. Erittäin näkyvässä vaatteessa on oltava tietty määrä fluoresoivaa kangasta ja heijastinnauhaa. Mitä suurempi tämä alue on, sitä korkeampaan luokkaan vaate näkyvyydeltään sijoittuu. Luokka 3 on korkein luokka.

150

Fluoresoiva vaate varmistaa näkyvyyden päivällä ja heijastinnauha yöllä.


STANDARDIT JA SYMBOLIT Suojavaatteiden CE-merkinnät

CE-merkintä osoittaa, että ilmoitettu laitos on CE-tyyppitarkastanut nämä vaatteet PPE-asetuksen (EU)2016/425 mukaisesti. Symboli on CE-etiketissä vaatteen sisäpuolella. CE-etiketti osoittaa myös standardit ja luokat, joiden mukaisesti vaatteet ovat hyväksyttyjä. Kaikki sertifikaatit vaatimustenmukaisuus vakuutuksineen löytyvät kotisivuiltamme www.tranemo.com. Vanhan PPE-direktiivin mukaiset sertifioinnit pätevät niiden voimassaolon päättymiseen asti ja ne on täydennetty vaatimustenmukaisuus vakuutuksin uuden PPE-asetuksen mukaisesti. Tranemo tulee päivittämään kaikki sertifioidut vaatteet PPE-asetuksen mukaan.

EN ISO 20471 Erittäin näkyvä vaatetus

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus tilanteisiin, joissa on voitava näkyä hyvin päivällä ja yöllä ja joissa on liikkuvia ajoneuvoja. Tässä standardissa on kolme eri tasoa, jotka kattavat kolme eri riskiä. Korkein taso on luokka 3. Alla oleva luku ilmaisee fluoresoivan ja heijastavan materiaalin pinta-alan vaatteessa. Vaatteen CE-merkitsemiseksi tällä symbolilla sen on täytettävä vaatimukset yhdessä näistä luokista. Myös vaatteen suunnittelu on yksi muuttuja erittäin näkyvien vaatteiden CE-merkinnässä. Amerikkalainen standardi suojavaatteille on nimeltään ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 on kansainvälinen standardi, joka on hyväksytty myös Yhdysvalloissa. Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Fluoresoiva

Materiaalin pinta-ala m²

0,14

0,50

0,80

Heijastava

0,10

0,13

0,20

Yhdistelmäsertifiointi – Luokka 3-järjestelmä Näkyvä suojavaate joka ei yllä EN ISO luokka 3:een voidaan yhdistää muiden Tranemo huomiovaatteiden kanssa, jotta saavutetaan korkein näkyvä luokka. Esimerkiksi 2 luokan takki voidaan yhdistää 1 tai 2 luokan housujen/avosuojan kanssa, jotta päästään 3. luokkaan. Muutamalla Tranemon takilla ja t-paidalla on eri EN ISO 20471 luokka eri kokovaihtoehdoissa. Myös näitä yhdistämällä voidaan saavuttaa luokka 3. Mikäli vaate on sertifioitu 3-luokka yhdistelmällä, kerrotaan se vaatteen tuotekuvauksen yhteydessä. Tämä osoitetaan myös symbolilla vaatteen CE-etiketissä. Alla olevasta taulukosta selviää mitä Tranemon vaatteita yhdistelmäsertifiointi koskevat ja niiden luokat. Yläosaa on käytettävä avosuojan päällä jotta yhdistelmäsertifioinnin vaatimukset täyttyy. Yläosat yhdessä shortsien tai 3/4 housujen kanssa eivät koskaan voi saavuttaa EN ISO 20471 Lk 2 korkeampaa tasoa.

Ryhmä A - yläosat, joissa heijastinnauhat hihoissa Luokka 3, EN ISO 20471 mukaan

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 1

Yhdistelmäsertifiointi Tranemo housut/avosuojat luokka 2

Luokka yläosa

Sertifioitu luokka

Sertifioitu luokka

Art.No

Yläosa

Koko

4339 44

Naisten takki

Naisten S-M

2

3

3

4839 44

Naisten takki

Naisten S-M

2

3

3

4872 11

T-Paita

XS-M

2

3

3

4875 11

Pikeepaita

XS-M

2

3

3

2

3

Ryhmä E - Yläosat ilman hihoja tai lyhyet hihat ilman heijastimia Luokka 2/3, EN ISO 20471 luokituksen mukaan 4860 44

Riipputaskuliivi

XS->

1

151


RIS-3279-TOM ISSUE 1 Englannin rautatieteollisuudessa käytössä oleva näkyvien vaatteiden standardi

Vaatimukset oranssille fluoresoivalle värille sekä vaatteen suunnitteluun.

EN 13758-2 UV säteilyltä suojaava vaatetus

Standardi kuvaa vaatimukset luokitukselle ja merkinnälle koskien pitkähihaisia vaatteita, joilla suojaudutaan UV + UVB suoja yli 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+) säteilyä vastaan. Kaikki tekstiilit suojaavat käyttäjäänsä auringonsäteilyltä ja kankaan paksuus vaikuttaa riskiin saada ihovaurioita. Tämän standardin mukaan sertifioidut vaatteet antavat korkean suojan. Kudoksen testausmenetelmä on EN 13758-1.

EN 342 Suojavaatetus. Suojaus kylmältä

Tässä standardissa määritetään kylmissä ympäristöissä käytettävä suojavaatetus. Sen mukaan on testattava resultantti tehollinen lämmöneristävyys (arvo m²K/W), ilmanläpäisevyys, luokka 1-3, ja vedenläpäisyn vastustuskyky, luokka 1-2. Vaatteen (kaksiosainen vaatetus tai umpisuoja) on läpäistävä lämmöneristävyys ja ilmanläpäisevyyttä mittaavat testit tullakseen CE-merkityksi EN 342 piktogrammilla. Vedenläpäisytesti on vapaaehtoinen. Testattava yhdistelmä on 3-kerros järjestelmä, jossa tyypin B alusasut, lämmittävä välikerros yhdistettynä sertifioidun päällysvaatteen kanssa sekä sukat, kypärasuoja, käsineet ja saappaat. Lämmöneristävyyttä mittaava arvo osoittaa minimi lämpötilan, jonka käyttäjä kokee miellyttäväksi. Päivitetyssä EN 342:2017 versiossa, testi on muuttunut ja ilman nopeus otetaan huomioon. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet.

EN 343 Sateelta suojaava vaatetus

Tässä standardissa määritetään suojavaatetus, jota käytetään työskenneltäessä vesi- tai lumisateessa, sumussa ja maaperän kosteudessa. Uusimman EN 343:2019 standardi version mukaan, vaatteesta ja saumoista testataan vedenläpäisevyys (vedenpitävyys), luokka 1-4 ja vesihöyryn läpäisyvastus (hengittävyys) luokka 1-4, jossa luokka 4 on korkein arvo. Vaatteen on läpäistävä molemmat testit tullakseen CE-merkityksi EN 343 piktogrammilla. Vaatteen muotoilu vaikuttaa sen hengittävyyteen ja on tavallista, että vuoreton vaate saavuttaa EN 343 luokan 4:4 (sama kuin päällyskangas) kun taas vuorellinen vaate samalla päällyskankaalla saavuttaa vain luokan 4:2. Näissä tapauksissa vuorikangas vaikuttaa vesihöyryn läpäisevyyteen (hengittävyyteen). Standardiin on lisätty vedenläpäisevyys testi myös valmiille vaatteelle. Tämä testi on vapaaehtoinen. Aikaisemmassa standardi versiossa (EN 343:2003+A1 2007) on 3 luokkaa. Vaatimukset veden läpäisevyydelle, luokka 1-3 on sama molemmissa EN 343 versioissa, mutta luokka 4:llä on korkeammat vaatimukset. Myös vesihöyryn läpäisyvastus testiin on tullut luokka 4 ja tasot jokaiselle luokalle on hieman muuttuneet. Vain luokka 1 on sama molemissa versioissa. Sertifioinnit vanhan EN 343:2003+A1 2007 mukaan, ovat edelleen voimassa. Tranemo tulee päivittämään sertifioidut vaatteet. Testimenetelmä EN 20811 (vedenläpäisevyys) ilmoittaa tuloksen vesipilareissa (mmH2O) tai Pascal (Pa). Tranemo nimeää tuultaja vettä pitäväksi vaatteet, jotka ylittävät > 5000 mm (50000 Pa) arvon. Tämä antaa hyvän suojan huonossa säässä, mutta voimakkaassa ja pitkäkestoisessa sateessa työskenneltäessä, suosittelemme perinteisiä laminoituja sadevaatteita.

152


Tiedotesymboli Kun suojavaatteen sisäpuolella on CE-etiketissä tämä symboli, vaatteen mukana on toimitettu ohjekirja. Lisäksi se kertoo, että sinun on luettava suojavaatteestasi lisätietoa ennen sen käyttöä varmistaaksesi, että osaat käyttää vaatetta niin, että se suojaa sinua työpaikallasi. Kaikki ohjeet on kirjoitettu äidinkielelläsi EU-direktiivin mukaisesti.

HIGH COLD RAIN

VISIBILITY User guideline High Visibility clothing

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

HOITO Logo-merkintä suojavaatteissa Jotta EN ISO 20471:n mukainen sertifioitu vaatekappale täyttää edelleen standardin vähimmäisvaatimuksen fluoresoivasta pinnasta, sen jälkeen kun se on merkitty logolla, ei fluoresenssipintaan kiinnitetyn logon tulisi olla liian suuri. Housujen logomerkintää ei suositella fluoresoivalle pinnalle. Samaa suositusta sovelletaan EN ISO 20471 -standardin luokan 3 mukaisiin yläosiin, joissa on suhteellisen pieni loistepinta (esim. lyhythihaiset vaatteet, naisten vaatteet tai erittäin vähän fluoresoivat vaatteet). Epäselvissä tapauksissa, tarkista Tranemolta näkyvyyteen liittyvät kysymykset.

Pidä huolta erittäin näkyvistä vaatteistasi Jokaisessa vaatteessa on pesuohjeet. Pese vaatteesi säännöllisesti estääksesi likaa pinttymästä kankaaseen. Vaatteiden kestoiän pidentämiseksi ne on pestävä nurinpäin käännettyinä, erillään tai yhdessä muiden standardin EN ISO 20471 mukaan sertifioitujen vaatteiden kanssa. Älä koskaan käytä optisia kirkasteita tai pehmennysaineita. Vältä käyttämästä valkaisuainetta (esim. klooria tai perboraattia) sisältäviä pesuaineita. Jotta heijastinnauha toimisi mahdollisimman pitkään, suosittelemme seuraavaa: Vältä käyttämästä voimakkaita alkalipesuja tai pesua yli 11 pH:ssa. Kuivausta yli 70 °C lämpötilassa tulisi välttää.

Lämpöpainetut heijastimet Ommellut heijastinnauhat voivat tuntua kovilta ja antaa epämiellyttävän tunteen neulokselle, joka on usein pehmeä ja elastinen. Tästä syystä vaatteen päälle painetut heijastinnauhat lisäävät mukavuuden tuntua myös vähän keveympien vaatteiden kohdalla. Jotta päälle painettujen heijastimien ominaisuudet säilyvät, ei vaatteita tule pestä pesussa, jossa pH on yli 8. Tranemo suosittelee: • Pesu max 60°C • Käytä vain synteettisiä pesuaineita. pH-arvo alle 8 on suositeltavaa. • Älä käytä huuhtelu tai valkaisuainetta. • Suosittelemme kuivausta roikottamalla tai rumpukuivausta max 60°C. Tunnelikuivaus max 100°C on suositus.

153


NEW

HIGH VISIBILITY

VISION HV

>> Huomiovaatteet korkealla näkyvyydellä >> Stretch-osiot antavat maksimaalista joustoa >> Vahvikekangas HTPA

Uusi Vision HV täydentää näkyvien vaatteiden mallistoamme vaatteilla, jotka tavoittavat ihan uuden tason miellyttävyydessään ja toiminnallisuudessaan. Vision HV on tuotekehityksen tulos, joka pohjautuu Tranemon käänteentekeviin palosuojattuihin stretch-housuihin. Housujen stretch-osiot yhdistettynä kankaaseen, joiden iso osa on puuvillaa, antaa pehmeän tunteen ihoa vasten ja tekee niistä miellyttävät päällä pidettävät fyysisesti raskaissa työtehtävissä. Kuituyhdistelmän osana oleva Polyesteri, tekee vaatteesta myös erittäin kulutusta kestävän. Kovalle kulutukselle joutuvat polvet ja riipputaskut on vahvistettu HTPA – High Tenacity Polyamidilla – jolla on erityisen hyvä repäisy- ja kulumista kestävä ominaisuus ja näin pidentää vaatteen käyttökää merkittävästi. Mallistosta löytyvät sekä miesten että naisten koot.

VISION HV

NEW

NEW

NEW 4330 44 PUSERO

4335 44 PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

NEW

4320 44 STRETCH HOUSUT

NEW

4321 44 STRETCH HOUSUT

NEW

4350 44 STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT

4351 44 STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT

VISION HV - NAISTEN

NEW 4339 44 NAISTEN NÄKYVÄ PUSERO

154

NEW 4328 44 NAISTEN STRETCH-HOUSUT

NEW 4329 44 NAISTEN STRETCH-HOUSUT

NEW 4358 44 NAISTEN STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT

NEW 4359 44 NAISTEN STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT


VISION HV

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

**RIS-3279-TOM

NAISTEN NÄKYVÄ PUSERO

NEW

4339 44

Naisten näkyvä takki. Tuulilistan alla vetoketju ja painonapein. Pidempi selkäosa vetoketjullisilla levikkeillä, jotka mahdollistavat korkean liikkuvuden. Läpälliset rintataskut. D-rengas oikeanpuoleisen taskun läpän alla. Vetoketjullinen pystytasku. Hihatasku. Sivutaskut. Säädettävä hihansuut. Sisätasku. Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 luokka 3 yhdessä Tranemon housujen tai avosuojan kanssa, jotka on sertifioitu EN ISO 20471 luokka 1 tai 2. **Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*RIS-3279-TOM

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 4329 44

Näkyvät naisten stretch-housut, jossa erinomainen istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Housujen takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Takahelma HTPA. Painonapein säädettävä jalan leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

NEW STRETCH

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

*RIS-3279-TOM

NAISTEN STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT 4359 44

Näkyvät naisten stretch-riipputaskuhousut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Riipputaskut ja polvisuojataskut HTPA vahvikekangasta. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. HTPA-vahvistetut riipputaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Housujen takamus stretchmateriaalia. Takataskut. Takahelma HTPA. Painonapein säädettävä lahkeen leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

NEW STRETCH

c95mt

155


VISION HV

EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

PUSERO 4330 44

PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

NEW

4335 44

Näkyvä takki. Tuulilistan alla vetoketju ja painonapein. Pidennetty selkäosa. Läpälliset rintataskut. D-rengas oikean rintataskuläpän alla. Vetoketjullinen pystytastku. Hihatasku. Sivutaskut. Säädettävä vyötärö ja hihansuut. Kaksi sisätaskua. *Vaatteet värissä 93 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*RIS-3279-TOM

STRETCH HOUSUT 4320 44

NEW

STRETCH

Näkyvät stretch-housut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Housun takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Lahkeen alaosassa HTPA. Painonapein säädettävä jalan leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46 D84-92) CL.2 (C48-64 C146-156 D96-120)

*RIS-3279-TOM

STRETCH RIIPPUTASKUHOUSUT 4350 44

NEW STRETCH

Näkyvät stretch-riipputaskuhousut, joissa hyvä istuvuus, liikkuvuus ja miellyttävät pitää päällä. Riipputaskut ja polvisuojataskut HTPA vahvikekangasta. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. HTPA-vahvistetut riipputaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Olan takaosassa stretch-materiaalia. Takataskut. Takahelma HTPA. Painonapein säädettävä jalan leveys. *Vaatteet värissä 93 ja EN ISO 20471 luokka 2 täyttävät RIS-3279-TOM vaatimukset. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

156


VISION HV

Työkalulenkit HTPA vahvistetut riipputaskut Takaosan stretch, erinomainen fyysisesti vaativissa töissä Haaraosassa ja reisissä olevat stretch-osiot takaavat maksimaalisen liikkuvuuden Läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas. Puhelintaskussa läppä. Kulutusta kestävät HTPA polvisuojataskut Housut myötäilevät hyvin eri liikkeitä, polvisuojataskujen ympärillä olevien Stretch-osioiden ansiosta Sertifioitu EN ISO 20471 mukaisesti

157


VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

STRETCH HOUSUT 4321 44

Näkyvät stretch-housut, hyvä istuvuus ja liikkuvuus sekä erittäin miellyttävät päällä. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. Stretchvyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretchvyöhykkeet. Takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Lahkeen takosassa HTPA vahvike. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

NEW

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 4328 44

STRETCH

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

STRETCH-RIIPPUTASKUHOUSUT 4351 44

Näkyvät stretch-riipputaskuhousut, erinomainen istuvuus ja liikkuvuus sekä erittäin miellyttävät päällä. Riipputaskut ja polvisuojataskut HTPA vahvikkeella. Vahvistettu sepalus ja haarassa stretch-vyöhyke. Sivutaskut. HTPA-vahvistetut riipputaskut. Stretch-vyöhykkeellä varustettu läpällinen reisitasku ja piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku. Tuumamittatasku, jossa työkalulokero ja pidikkein varustettu puukkonappi. Muotoon ommellut polvet ja HTPA -polvisuojataskut sekä stretch-vyöhykkeet. Takamus stretch-materiaalia. Takataskut. Lahkeen takaosa HTPA vahvikkeella. Painonapein säädettävä jalan leveys. Koot: Väri: Laatu:

NEW

C44-64, C146-156, D84-120 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

NAISTEN STRETCH-RIIPPUTASKUHOUSUT 4358 44

STRETCH

Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

158


VISION HV

159


HIGH VISIBILITY

CE-ME

>> Näkyvää suojavaatetusta tarvitseville >> Kulutusta kestävä ripstop kangas >> HTPA vahvikekangas

Näkyvät suojavaatteet on valmistettu kestävästä materiaalista, jossa päälliskankaassa polyesteria ja repäisynkestävyyttä lisäävä ripstop sekä sisäpuolella pehmeää puuvillaa joka tekee kankaasta erittäin miellyttävän päällä pidettävän. Vaatteissa useita taskuja ja yksityiskohtia. Monessa mallissa HTPA vahvikekangas eniten kulutukselle altistuvissa kohdissa.

CE-ME

4830 44 PUSERO

4835 44 PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

4860 44 RIIPPUTASKULIIVI

4482 44 RIPPUTASKULLISET SHORTSIT

4485 44 SHORTSIT

4820 44 VYÖTÄRÖHOUSUT

4821 44 HOUSUT

4850 44 RIIPPUTASKUHOUSUT

4840 44 AVOSUOJA

4810 44 UMPISUOJA

CE-ME - NAISTEN

160

4839 44 NAISTEN PUSERO

4828 44 NAISTEN HI-VISHOUSUT

4829 44 NAISTEN HOUSUT

4859 44 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT


CE-ME

EN ISO 20471 CL.3

PUSERO 4830 44

Käytännöllinen vuoraamaton näkyvä pusero, monille aloille. Näkyvä pusero 3-neulasaumoilla. Edessä tuulilistan alla vetoketju. Tarrakiinnitteiset rintataskut, toisessa D-rengas. Tuulilistan alla vetoketjullinen puhelintasku. Povitasku ja puhelintasku. Sivutaskut. Säätövara vyötäröllä ja hihansuissa. Mahdollista yhdistää fleecevuori 9028 kanssa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 97 Punainen/harmaa 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028 4835 44

Käytännöllinen näkyvä takki, jossa fleecevuori 9028. Näkyvä pusero 3-neulasaumoilla. Edessä tuulilistan alla vetoketju. Tarrakiinnitteiset rintataskut, toisessa D-rengas. Tuulilistan alla vetoketjullinen puhelintasku. Povitasku. Sivutaskut. Säätövara vyötäröllä ja hihansuissa. Sisältyvät fleecevuori 9028. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 97 Punainen/harmaa 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 511: Irroitettava vuori, 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

RIIPPUTASKULIIVI 4860 44

Toimiva ja näkyvä riipputaskuliivi, monta taskua ja pidikkeet vyötäröllä. 3-neulatikkaus. Vetoketju edessä. D-rengas. Rintataskut, toinen läpällinen. Puhelintasku oikeassa rinnassa. Riipputaskut työkalulokeroilla. Vyölenkit vyötäröllä. Vasaralenkit. Vyötäröllä lisätyökalujen kiinnityslenkit. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

161


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

HOUSUT 4821 44

Näkyvät housut joissa reisitasku. Hi-vis vyötäröhousu 3-neulasaumoilla. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätaskut, puhelintasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

VYÖTÄRÖHOUSUT 4820 44

Leveämmän malliset, näkyvät housut, HTPA-polvisuojataskut. Näkyvä vyötäröhousu 3-neulasaumoilla. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätaskut, puhelintasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Muotoonommellut polvet. HTPA-vahvisteut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 97 Punainen/harmaa 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

RIIPPUTASKUHOUSUT 4850 44

Leveämmän malliset näkyvät housut, riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Näkyvä housu 3-neulasaumoilla. HTPA-vahvistetut riipputaskut. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reistasku jossa puhelintasku ja lisätaskut. Vasaralenkki. Mittatasku jossa lisätaskut. Muotoonommellut polvet. HTPAvahvistetut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Vasaralenkit. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 97 Punainen/harmaa 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

162


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1 (C44) CL.2 (C46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) CL.2 (C48-64)

SHORTSIT

RIPPUTASKULLISET SHORTSIT

Kulutusta kestävästä twillistä valmistetut huomioshortsit, joissa ripstop lisää repeämäkestävyyttä. Sivutaskut. D-rengas. Takatasku. Mittatasku. Läpällinen reisitasku. Vasarapidike.

Kulutusta kestävästä twillistä valmistetut riipputaskulliset huomioshortsit, joissa ripstop lisää repeämäkestävyy. HTPA-vahvistetut riipputaskut. D-rengas. Sivutaskut. Takatasku. Mittatasku. Läpällinen reisitasku. Vasarapidike.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

4485 44

C44-64 50 oranssi, 55 keltainen 440: 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m²

4482 44

c95mt

C44-64 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

AVOSUOJA

UMPISUOJA

Näkyvä avosuoja, säädettävät olkaimet ja HTPA-polvisuojataskut. Näkyvä avosuoja 3-neulasaumoilla. Säädettävät olkaimet. Iso rintatasku jossa D-rengas. Vetoketjullinen povitasku. Sivutaskut. Takataskut. Reistasku jossa puhelintasku ja lisätaskut. Mittatasku kynätaskuilla. HTPA-vahvistetut polvitaskut. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Kestävästä materiaalista valmistettu näkyvä umpisuoja, jossa ripstop lisää repeämäkestävyyttä Näkyvä umpisuoja jossa 3-neulasaumat. Edessä 2-suuntainen vetoketju painonapillisen suojalistan alla. Läpälliset rintataskut, toisessa D-rengas. Puhelintasku vasemmassa hihassa. Vyötäröllä säädettävä resori. Selässä laskokset. Sivutaskut aukoilla. Takataskut. Mittatasku jossa kynätaskut. Vahvistetut polvitaskut kahdella korkeudella. Hihansuissa painonapit.

4840 44

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

4810 44

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

163


CE-ME

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

NAISTEN PUSERO 4839 44

Vuoraamaton näkyvä naisten pusero, monille aloille. Vetoketjullinen naisten näkyvä pusero 3-neulasaumoilla. Vetoketjulliset pystyrintataskut, toisessa D-tengas. Vasemmassa hihassa vetoketjullinen puhelintasku. Povitaskut. Sivutaskut. Säätövara vyötäröllä ja hihansuissa. *Takki on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan. Koot: Väri: Laatu:

Naisten S-XXL 92 keltainen/harmaa 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

NAISTEN HI-VISHOUSUT 4828 44

Näkyvät naisten housut joissa reisitasku. Naisten hi-vishousu 3-neulasaumoilla. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätaskut, puhelintasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

164


CE-ME

EN ISO 20471 CL.2

NAISTEN HOUSUT 4829 44

Leveämmän malliset naisten housut, HTPA-polvisuojataskut. Näkyvä naisten housu 3-neulasaumailla. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reisitasku jossa lisätasku ja puhelitasku. Vasaralenkki. Mittatasku jossa kynätasku. Muotoonommellut polvet. HTPA-vahvistetut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 97 Punainen/harmaa 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 4859 44

Leveämmän malliset naisten housut, riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Näkyvä naistenhousu 3-neulasaumoilla ja vahvistettu haara. Riipputaskut joissa HTPA-vahvistetut lisätaskut. D-rengas. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Reistasku jossa puhelintasku ja lisätaskut. Vasaralenkki. Mittatasku kynätaskuilla. Muotoonommellut polvet. HTPA-vahvistetut polvitaskut kahdella korkeudella. Lahkeensuissa HTPA-vahvike. Vasaralenkit. Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 97 Punainen/harmaa 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m² 500: Muut värit, 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

165


HIGH VISIBILITY

CE-ME TALVI

>> Näkyvää suojavaatetusta tarvitseville >> Laaja mallisto kaikkiin olosuhteisiin

Näkyvä suojavaatetus kaikkiin työskentely olosuhteisiin, kaikkina vuodenaikoina. Päälliskangas kaikissa malleissa kevyt ja hengittävä. Vaatteissa on teipatut saumat ja ne on sertifioitu EN 343 mukaan. Talvivuorellisilla vaatteilla on myös EN 342 sertifiointi kylmää vastaan. Mallistoon kuuluu myös kaksi pehmeää fleece/softshell takkia.

CE-ME - VINTER

4801 46 VUORELLINEN PUSERO

4808 46 KUORITAKKI

4826 46 KUORIHOUSUT

166

4818 46 VUORELLINEN TAKKI

4815 46 VUORELLINEN UMPISUOJA

4831 51 NÄKYVÄ FLEECETAKKI

4832 48 SOFTSHELLPUSERO


CE-ME TALVI

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

NÄKYVÄ FLEECETAKKI

SOFTSHELLPUSERO

Pehmeä ja lämmin näkyvä fleecetakki. Näkyvä, pehmeä ja lämmin fleecetakki. Edessä vetoketju ja vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut. Elastiset rannekkeet ja peukaloaukko hihansuussa.

Tuulta ja vettä hylkivä, näkyvä softshellpusero, pehmeä sisäpinta. Vetoketjullinen näkyvä softshellpusero. Vetoketjulliset pystyrintataskut, toisessa D-rengas. Sivutaskut. Puhelintaskut povessa. Vetoketjullinen hihatasku.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

4831 51

4832 48

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 480: 92% poyesteri / 8% elastan, 325 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä

a93ot

*EN 342

VUORELLINEN UMPISUOJA 4815 46

Vuorellinen näkyvä umpisuoja, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Näkyvä talviumpisuoja, jossa teipatut saumat ja tikkivuori. Listan alla kaksisuuntainen vetoketju ja painonapit. Irroitettava ja säädettävä huppu. Vasen rintataskus vetoketjulla ja piiloitettu D-rengas. Oikeanpuoleisessa rintataskussa vetoketju ja puhelinlokero. Povitasku. Säädettävä resori selässä. Läpälliset etutaskut ja läpällinen takatasku. Mittatasku. Sisäpuoliset polvisuojataskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeen ulkosaumassa. Säädettävät lahkeesuut ja hihansuut, jossa sisäpuolinen resori. Kauluksessa ja hupussa fleecevuori. Tikkivuorattu ja fleeceä kauluksessa ja hupussa. *Sertifioitu keskiraskaalla teholla työskentelyyn 1 tunnin ajan, tuulen ollessa 0,4 m/s ja asteita -36°C ja 8h -18°C asteessa, tai 1 h tuulen ollessa 3 m/s ja -22°C ja 8 h -7°C asteeessa. Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä perusalusasujen kanssa. Tranemo suosittelee 6930+6920 ja 6979+6972 alusasuja. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 004: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 110 g/m² 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m²

c93ot

167


CE-ME TALVI

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

VUORELLINEN PUSERO 4801 46

Vuorellinen näkyvä pusero, teipatut saumat ja irrotettava huppu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Näkyvä vuorellinen pusero jossa teipatut saumat. Turkisvuori, hihoissa tikkivuori. Irroitettava huppu. Vetoketju edessä suojalistan alla. Vetoketjulliset pystyrintataskut, toisessa D-rengas. Vetoketjullinen puhelintasku tuulilistan alla. Kaksi vetoketjullista povitaskua, toinen isompi. Vetoketjulliset sivutaskut joissa fleecevuori. Helmassa kiristin. Vuoressa vetoketju. Hihat säädettävissä. Hihansuissa resorit. *Sertifiointi kattaa työskentelyn 1 tunnin ajan -32°C tai 8 tuntia -19°C lämpötilassa. Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6975/6979 ja 6930. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 97 Punainen/harmaa 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m² 008: Vuori, 100% polyesteri, pile, 350 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

VUORELLINEN TAKKI 4818 46

Vuorellinen näkyvä takki, teipatut saumat ja tikkivuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Takissa on myös irrotettava fleece-/tikkivuori. Näkyvä vuorellinen takki. Vettä ja tuulta hylkivä, teipatut saumat. Hengittävä. Hihoissa tikkivuori, irroitettava fleeceliivi. Irroitettava huppu. 2-suuntainen vetoketju tuulilista alla. Kaksi vetoketjullista povitaskua - toinen isompi asiakirjatasku ja puhelintasku. Tarrakiinnitteiset rintataskut. Kiristin helmassa ja vyötäröllä. Vuoressa vetoketju. Hihat säädettävissä. Hihansuissa resorit. *Sertifiointi kattaa työskentelyn 1 tunnin ajan -32°C tai 8 tuntia -19°C lämpötilassa. Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6975/6979 ja 6930. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m² 510: Irroitettava vuori, 100% polyesteri fleesi, 220 g/m² 515: Irroitettava vuori,100% polyesteri, double diamond quilt, 215 g/m²

c93ot

168


CE-ME TALVI

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.3

KUORITAKKI 4808 46

Näkyvä kuoritakki, teipatut saumat, verkkovuori ja irrotettava huppu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Näkyvä kuoritakki jossa teipatut saumat, reikävuori ja irroitettava huppu. Tuulilistan alla vetoketju. Tarrakiinnitteiset rintataskut. Tarrakiinnitteiset povitaskut, toinen isompi. Vetoketjulliset sivutaskut joissa fleecevuori. Helmassa kiristin. Säädettävät hihansuut. Vuoressa vetoketju. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 97 Punainen/harmaa 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 007: Vuori, 100% polyesteri, mesh 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

KUORIHOUSUT

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46

Näkyvät kuorihousut, teipatut saumat, verkkovuori ja irrotettavat olkaimet. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Näkyvät kuorihousut. Teipatut saumat ja verkkovuori. Irroitettavat joustavat olkaimet. Säädettävä vyötäröresori. Läpälliset sivutaskut. D-rengas. Läpällinen tasku vasemmassa lahkeessa. Mittatasku. Läpällinen takatasku. HTPA-vahvistus polvissa ja lahkeen alaosassa. Sisäpuoliset polvitaskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeen ulkosivulla ja säädettävä lahkeen leveys. Lumilukko. *Sertifiointi kattaa työskentelyn 1 tunnin ajan -32°C tai 8 tuntia -19°C lämpötilassa. Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6972 ja 6920. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 92 keltainen/harmaa, 93 oranssi/mariininsininen, 94 keltainen/mariininsininen, 97 Punainen/harmaa 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m² 007: Vuori, 100% polyesteri, mesh 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m²

c93ot

169


HIGH VISIBILITY

LISÄTARVIKKEET HV

>> Värit jotka sopivat CE-ME -valikoimaan >> T-paidat pehmeillä heijastimilla >> Monia käytännöllisiä tuotteita

VUORELLINEN LAKKI 9048 00

Vuorellinen lakki, jossa tikkivuori ja keinoturkis. Tikkivuori ja turkismateriaali. Tarrakiinnitys. Koot: Väri: Laatu:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 musta, 55 keltainen 100% polyesteri

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

COLLEGEPUSERO

PITKÄHIHAINEN NÄKYVÄ T-PAITA

T-PAITA

Pehmeä, näkyvä collegepusero, harjaamaton sisäpinta. Fluoresoiva collegepusero. Vetoketju kauluksessa ja vetoketjullinen rintatasku. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Trikoosta valmistettu pehmeä ja muotonsa säilyttävä, pitkähihainen näkyvä T-paita, sisäpinta puuvillaa. V-aukkoinen näkyvä T-paita pitkillä hihoilla. Resorit hihoissa. Painetut heijastimet lisäävät mukavuutta.

Trikoosta valmistettu pehmeä ja muotonsa säilyttävä näkyvä T-paita, sisäpinta puuvillaa. Näkyvä t-paita. Lämmitetyt heijasteet antavat enemmän mukavuutta. *T-paita on yhdistelmäsertifioitu ja saavuttaa EN ISO 20471 LK.3 yhdessä Tranemo housujen tai avosuojan kanssa, jotka ovat sertifioitu EN ISO 20471 LK.1 tai CL.2 mukaan.

4871 26

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 264: 80% polyesteri / 20% puuvilla, 300 g/m²

c95mt

4874 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 113: 55% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m²

c95mt

4872 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 50 oranssi, 55 keltainen 113: 55% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m², EN 137581 UPF 50+

c95mt

170


Henkilöille, jotka työskentelevät ympäristössä, jossa on liikenteen tai muiden kuljetusmuotojen aiheuttama riski. Vaatteet on suunniteltu siten, että ne sopivat täydellisesti yhteen Tranemon High Visibility -kokoelman CE-ME kanassa. Mallistossa liivit ja neuleet, jotka täyttävät EN ISO 20471 cl. 2 ja cl. 3.

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2

PIKEEPAITA

NÄKYVÄ LIIVI

NÄKYVÄ LIIVI

Trikoosta valmistettu pehmeä ja muotonsa säilyttävä näkyvä pikeepaita, sisäpinta puuvillaa.

Näkyvä liivi tarranapituksella. Tarrakiinnitys. Kantattu mustalla nailonnauhalla.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Lyhythihainen väljä huomioliivi. Lyhythihainen. Vetoketju edessä. Oikeanpuoleinen rintatasku.

4875 11

XS-4XL 55 keltainen 113: 55% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

4620 51

Yksi koko 50 oranssi, 55 keltainen 100% polyesteri

a93ot

RS00 03

Koot: Väri: Laatu:

M-XXL 55 keltainen 100% nailon

a93ot

171


WORK IDENTITY PERSOONALLISET TYÖVAATTEET, JOISSA ON ASENNETTA WORK IDENTITY työvaatemallistot on suunniteltu teollisuuden työtehtäviin sekä käsityö- ja varastotehtävissä toimiville. Tranemo valitsee aina parhaimmat materiaalit, joka takaa vaatteelle korkean laadun ja kestävyyden. Tämä lisää vaatteen käyttöikää ja siten vähentää ympäristövaikutusta. Useimmat käyttämistämme kankaista ovat Öko-Tex 100 sertifioituja.

172

Comfort Stretch

174

Comfort Light

200

Comfort Stretch Visible

176

Original Cotton

202

Craftsman Pro Visible

178

Talvi

204

Craftsman Pro

182

Alusvaatteet

211

T-More

188

Lisätarvikkeet

212

Premium Plus

192

On Demand

216

Comfort Plus

198


173


NEW

TYÖVAATTEET

COMFORT STRETCH

>> Miellyttävyyttä ja liikkuvutta lisäävät housut 4-suuntaan joustavasta stretchistä >> HTPA Dobby vahvikkeet polvissa ja riipputaskuissa >> Naisten- ja miesten koot

Tranemo lanseeraa aivan uuden housumalliston huollon- ja teollisuuden tehtäviin. Housuissa on 4-suuntaan joustavat stretch vyöhykkeet, kevyessä ja kulutusta kestävässa kankaassa. Stretch-osiot toimivat mainiosti töissä, joissa asennot vaihtuvat työtehtävien mukaan. Stretch-housut ovat mukavuuden ja joustuvuuden lisäksi myös hyvännäköiset, ja vahvikekankaat kaikkein kovimmalle kulutukselle altistuvilla kohdilla, lisäävät housujen käyttöikää.

NEW STRETCH HOUSUT 1151 40

Riipputaskuhousut, joiden stretch-osiot lisäävät liikkuvuutta ja ovat erittäin miellyttävät päällä pidettävät. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 1158 40 Koot: Väri: Laatu:

STRETCH

174

Naisten 36-48 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt


COMFORT STRETCH

Kevyt ja kestävä polyesteri/puuvilla kangas.

Stretch-vyöhyke haarassa lisää liikkuvuutta.

Reisi- ja puhelintasku Stretch-vyöhykkeellä joustavuuden lisäämiseksi.

Erittäin kestävä sepaluksen rakenne, joka vähentää saumojen rasitusta.

Stretch takamuksessa mahdollistaa erinomaisen liikkuvuuden fyysisesti aktiivisissa töissä ja asennoissa.

Reisitaskut työkalulokerolla ja puukkonappi.

Polvet kolmella stretch-vyöhykkeellä. Sisäpuoliset polvisuojataskut ja päällä HTPA Dobby vahvikekangas.

Lahkeen leveys voidaan säätää painikkeilla ja housut on vahvistettu HTPA Dobbylla takana.

Heijastintereet.

NEW STRETCH-HOUSUT 1121 40

Vyötäröhousut, joiden stretch-osiot lisäävät liikkuvuutta ja ovat erittäin miellyttävät päällä pidettävät. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 1128 40 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

175


NEW

TYÖVAATTEET

COMFORT STRETCH VISIBLE

>> Housuissa 4-suuntaan joustavat stretch-osiot liikkuvutta ja miellyttävyyttä lisäämässä >> Näkyvyyttä korostettu heijastimin ja fluoresoivalla kankaalla >> HTPA Dobby vahvikekangas polvissa ja riipputaskuissa

Tranemo lanseeraa aivan uuden malliston huollon ja teollisuuden tehtäviin, jossa stretchiä ja korostettu näkyvyys. Housuissa on 4-suuntaan joustavat stretch-osiot, kevyestä ja kulutusta kestävästä polyesteri/puuvilla kankaasta. Stretch-osiot toimivat mainiosti työtehtävissä, joissa työasento vaihtelee esim. istuen ja seisten. Stretch-osiot mahdollistavat housuille hyvännäköisen ja kapeamman muotoilun, säilytääkseen silti mukavuutensa ja joustavuuden. Vahvikekangas erityisen kovalle kulutukselle joutuvilla kohdilla, lisäävät housujen käyttöikää. Näkyvyyden parantamiseksi on housuihin lisätty EN ISO 20471 mukaan sertifioidut heijastimet ja fluoresoivaa materiaalia.

176


COMFORT STRETCH VISIBLE

STRETCH-HOUSUT

NEW

1921 40

Vyötäröhousut korostetulla näkyvyydellä. Stretch-osiot takaavat täydellisen istuvuuden, miellyttävyyden sekä lisäävät liikkuvuutta. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

NAISTEN STRETCH-HOUSUT 1928 40 Koot: Väri: Laatu:

STRETCH

Naisten 36-48 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

STRETCH-HOUSUT

NEW

1951 40

Riipputaskuhousut korostetulla näkyvyyden, joiden stretch-osiot lisäävät liikkuvuutta ja ovat erittäin miellyttävät päällä pidettävät. Vahvistettu sepalus ja haaroissa stretch-osio. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvikekankaiset riipputaskut, joissa taskut tongille ja meisselille sekä naulataskut.Läpällinen reisitasku, piilotettu D-rengas, läpällinen puhelintasku stretch-osiolla. Tuumamittatasku, työkalulokerolla ja puukkolenkki. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. HTPA Dobby vahvike ja stretch-osiot polvissa. Takamus stretchiä. Takatasku. HTPA Dobby lahkeentakaosassa ja heijastin. Säädettävät lahkeensuut muovisilla painonapeilla. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

NAISTEN STRETCH-HOUSUT

STRETCH

1958 40 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 95 musta/keltainen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastane, 250 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

177


TYÖVAATTEET

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

>> Uusi windtech-kankainen toiminnallinen fleecetakki, jossa irroitettavat hihat >> Puuvillainen mallisto jossa lisättyä näkyvyyttä korjaamo-, huolto ja teollisuuden tehtäviin >> Paljon yksityiskohtia ja HTPA Dobby vahvikkeet.

CRAFTSMAN PRO VSIBLE on puuvillamallisto, korostetulla näkyvyydellä teollisuuden ja korjaamotoimintojen henkilöstölle Heijastimet ja fluoresoiva materiaali sertifioitu EN ISO 204701 mukaan. Vaatteet on vahvistetty HTPA Dobby vahvikekankaalla, paikoissa jotka altistuvat kovimmalle kulutukselle kuten polvet, lahkeissa ja riipputaskuissa. Mallistossa on useita yksityiskohtia ja puuvillavaatteet on esipesty kutistumisen minimoimiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW 6207 00 HUPULLINEN PUSERO

6241 47 FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA

7725 15 HOUSUT

7755 15 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

7745 15 AVOSUOJA

CRAFTSMAN PRO VISIBLE - NAISTEN

178

7712 15 UMPISUOJA

7728 15 NAISTEN WORKER HOUSUT

7758 15 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

7747 15 AVOSUOJA


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW

HUPULLINEN PUSERO

FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA

Kestävä ja mukava collegepusero, sisäpuolella fleeceä ja näkyvästä kankaasta valmistettu vahvistus olkapäiden kohdalla. Vetoketjullinen rintatasku. Tilavat etutaskut. Hihatasku. Kiristysnyörillä varustettu huppu. Hihansuissa rannekkeet ja alhaalla joustonauha. Olkapäillä heijastavat yksityiskohdat.

Tuultahylkivä fleecetakki, jossa irroitettavat hihat. Korostettu näkyvyys ja hyvä hengittävyys. Vetoketjullinen rintatasku. D-rengas. Etutaskut vetoketjulla. Kiristyshihna helmassa. Pidennetty selkäosa. Säädettävät hihansuut, joissa neulosresori. Heijastimet olkapäillä ja hihoissa.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6207 00

XS-4XL 95 musta/keltainen 261: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 500 g/m², bonded jersey 100% polysterifleece 464: Fluoresoiva, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

6241 47

XS-4XL 95 musta/keltainen 470: 100% polyesterifllece, 300 g/m², kolmikerroksinen fleece jossa PU-laminointi, tuulta hylkivä 480: Fluorescente, 92% poyesteri / 8% elastan, 325 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä, EN ISO 20471

a93ot

HOUSUT 7725 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut housut korostetulla näkyvyydellä. Sisäpuoliset polvisuojataskut. Sivutaskut. Oikealla lenkillä oleva D-rengas. Läpällinen reisitasku ja puhelintasku. Sisäpuolisit polvisuojataskut. Mittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

NAISTEN WORKER HOUSUT 7728 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

179


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT 7755 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut riipputaskuhousut korostetulla näkyvyydellä. Housuilla on väljempi muotoilu. Riipputaskut HTPA Dobby vahvikekankaasta. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvistetut riipputaskut, jossa tonki- ja meiselitaskut sekä ulkopuoliset naulataskut. Vasemassa reisitaskussa puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Oikeassa reisitaskussa työkalu/ kynälokero. Mittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut HTPA Dobby vahvikkeella. Kaksi vasaralenkkiä.Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobbya. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 7758 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

UMPISUOJA 7712 15

Umpisuoja lisätyllä näkyvyydellä. Polvisuojataskut on vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. Napitus edessä farkku- ja painonapein. Läpälliset rintataskut. D-rengas. Puhelintasku vasemmassa hihassa. Säädettävä resori selässä. Lisätilaa antava laskos selässä . Povitasku. Sivutaskuissa on aukot sisäpuolella. Takataskut, toinen läpällinen. Mittatasku työkalutaskulla. Painonapit hihansuissa. Säädettävät polvitaskut. Esipesty. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

180


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

AVOSUOJA 7745 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistettu toiminnallinen avosuoja jossa korostettu näkyvyyttä. Polvisuojataskut HTPA Dobbysta. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärö. Läpällinen rintatasku jossa piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista läpimeno. Vasemassa reisitaskussa puhelintasku. Oikeassa reisitaskussa työkalu/kynälokero. Mittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut HTPA Dobby vahvikkeella. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobbya. Kontrastisaumat. Umpisuoja on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - tilaustuote, n.5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

AVOSUOJA 7747 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistettu toiminnallinen avosuoja jossa korostettu näkyvyyttä. Polvisuojataskut HTPA Dobbysta. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärö. Läpällinen rintatasku jossa piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista läpimeno. Vasemassa reisitaskussa puhelintasku. Oikeassa reisitaskussa työkalu/kynälokero. Mittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut HTPA Dobby vahvikkeella. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobbya. Kontrastisaumat. Umpisuoja on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - tilaustuote, n.5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 94 keltainen/mariininsininen, 95 musta/keltainen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 440: Fluoresoiva, 54% puuvilla / 46% polyesteri, ripstop tvilli, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

181


TYÖVAATTEET

CRAFTSMAN PRO >> Uudistettu mallisto, 100 % puuvillaa. Soveltuu teollisuuden ja korjaamo toimintojen henkilöstölle >> Housujen istuvuutta parannettu >> Nyt myös naisten koot

CRAFTSMAN PRO mallisto on päivitetty versioon 2.0. Muotoilu on päivitetty seuraamaan muotia, unohtamatta kuitenkaan käyttäjälle tärkeää liikkuvuutta. Tämän tyyppisissä työtehtävissä työvaatteelta vaaditaan kestävyyttä ja tästä syystä olemme lisänneet HTPA Dobby vahvikekangasta erityisen kovalle kulutukselle altistuviin kohtiin, kuten polvet, lahkeen alaosa ja riipputaskut. Mallistossa useita yksityiskohtia ja vaatteet on esipesty kutistuvuuden minimoimiseksi.

182


CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO

7732 15 PUSERO

7720 15 HOUSUT

7751 15 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

7791 15 3/4 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

7780 15 SHORTSIT

7788 15 WORKER SHORTSIT

CRAFTSMAN PRO - NAISTEN

7741 15 AVOSUOJA

7748 15 AVOSUOJA

7710 15 UMPISUOJA

7729 15 NAISTEN WORKER HOUSUT

7759 15 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

7799 15 3/4 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

183


CRAFTSMAN PRO

Vahvaa ja kestävää puuvillatwilliä.

HTPA Dobby vahvistetut, tupla riipputaskut, joissa työkalulokero.

Läpällinen reisitasku, D-rengas läpän alla.

Mittatasku puukkonapilla ja lenkki.

Reisitasku työkaluille ja kynille.

Puhelin ja kynätasku.

HTPA Dobby vahvistetut polvisuojataskut, joissa suojan korkeutta voidaan säätää.

Muotoillut polvet.

Kutistumisen minimoimiseksi on housut esipesty.

Lahkeen alaosassa HTPA Dobby vahvike ja painonapit leveyden säätämistä varten.

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT 7751 15

Toiminnalliset riipputaskuhousut, jossa leveämpi muotoilu. Housut on ommeltu vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. HTPA Dobby vahvisteiset riipputaskut sekä polvisuojataskut. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvisteiset riipputaskut, joissa tonki- ja meisselilokerot sekä ulkopuoleiset naulataskut. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Oikean lahkeen taskussa työkalu/kynälokero. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobbylla. Kaksi vasarataskua. Säädettävät polvisuojataskut HTPA-Dobbya. Lahkeen takaosa vahvistettu HTPADobbylla ja painonapit lahkeen leveyden säätämistä varten. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 7759 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

184


CRAFTSMAN PRO

PUSERO 7732 15

Vahvasta puuvilla twillistä valmistettu kulutuksen kestävä vuoreton pusero, jossa heijastin yksityiskohtia. Edessä napitus farkku- ja painonapein. Läpälliset, D-renkaalla varustetut rintataskut. Sivutaskut, joissa heijastavia yksityiskohtia. Läpällinen hihatasku, jossa kynänauha. Painonapein säädettävä vyötärön leveys ja hihansuu. Heijastavia yksityiskohtia takana. Kontrastitikkauksia. Vaate on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

HOUSUT 7720 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut housut, joissa sisäpuoliset polvisuojataskut. Sivutaskut. D-rengas lenkki oikealla. Takataskut. Läpällinen reisitasku ja puhelintasku. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. Mittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

NAISTEN WORKER HOUSUT 7729 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

3/4 RIIPPUTASKULLISET HOUSUT 7791 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä ommellut 3/4-riipputaskuhousut, joissa leveämpi muotoilu. Riipputaskut vahvikekangas HTPA Dobbysta. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvisteiset riipputaskut, joissa tonki- ja meisselilokerot sekä ulkopuoleiset naulataskut. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku ja piilotettu D-rengas. Oikean lahkeen taskussa työkalu/ kynälokero. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobbylla. Kaksi vasarataskua. Säädettävät polvisuojataskut HTPA-Dobbya. Säädettävät lahkeensuut. Kontrastisaumat. Housut on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

3/4 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 7799 15 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

185


CRAFTSMAN PRO

SHORTSIT

WORKER SHORTSIT

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut toiminnalliset shortsit.

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistetut toiminnalliset riipputaskushortsit. Riipputaskut HTPA Dobby vahvikekankaasta. Sivutaskut. HTPA Dobby vahvistetut riipputaskut joissa tonki- ja meisselilokerot sekä ulkopuolella naulataskut. Oikealla lenkki D-renkaalle. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku ja kynätaskut. Tuumamittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Shortsit on esipesty.

7780 15

Sivutaskut. Oikealla lenkki D-renkaalle. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku ja kynätaskut. Tuumamittatasku. Vasaralenkki. Kontrastisaumat. Shortsit on esipesty. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

7788 15

Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

UMPISUOJA 7710 15

Vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä valmistettu polvisuojataskullinen umpisuoja. Napitus edessä, jeans - ja painonapein. Läpälliset rintataskut. D-rengas. Puhelintasku vasemmassa hihassa. Säädettävä resori selässä. Lisätilaa antava laskos selässä . Povitasku. Sivutaskuissa on aukot sisäpuolella. Takataskut, toinen läpällinen. Mittatasku työkalutaskulla. Painonapit hihansuissa. Säädettävät polvitaskut. Kontrastiompeleet. Esipesty. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m²

c95mt

186


CRAFTSMAN PRO

AVOSUOJA 7741 15

Toiminnallinen avosuoja vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. Extra vahvistetut polvisuojataskut HTPA Dobbysta. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärön leveys. Läpällinen vasen rintatasku ja piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista löpikäynti. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku. Oikean lahkeen taskussa työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobby:lla. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobby kankaasta. Kontrastiompeleet. Vaate on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta n.5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

AVOSUOJA 7748 15

Toiminnallinen umpisuoja vahvasta ja kestävästä puuvilla twillistä. Extra vahvistetut polvisuojataskut HTPA Dobbysta. Säädettävät olkaimet turvalukolla. Kaksisuuntainen vetoketju edessä. Napein säädettävä vyötärön leveys. Läpällinen vasen rintatasku jossa D-rengas. Napein säädettävä vyötärön leveys. Läpällinen vasen rintatasku ja piilotettu D-rengas. Oikeassa rintataskussa kynätasku ja puukkonappi lenkillä. Sivutaskuista löpikäynti. HTPA Dobby vahvistetut riipputaskut, joissa tonki- ja meisselitaskut sekä ulkopuolella olevat naulataskut. Vasemmassa lahkeessa puhelintasku. Oikean lahkeen taskussa työkalu/kynätasku. Tuumamittatasku ja puukkonappi lenkillä. Takataskut vahvistettu HTPA Dobby:lla. Kaksi vasaralenkkiä. Säädettävät polvisuojataskut HTPA Dobby kankaasta. Kontrastiompeleet. Vaate on esipesty. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta n.5 lisäpäivää toimitusaikaan. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 32 mariininsininen 150: 100% puuvillatwill, 375 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m²

c95mt

187


TYÖVAATTEET

T-MORE

>> Käsityöteollisuus ja palvelualoilla työskenteleville >> Canvas kangas, jossa vahvistusmateriaali >> Toimivuus, hieno hyvä muotoilu ja suorituskyky

Craftsman mallisto – Toiminnallinen ja mukava päälläpidettävä. Skandinaavisen erämaan inspiroimana olemme kehittäneet työvaatteita, jotka ovat samalla toiminnallisia että erittäin mukavia päälläpidettäviä. Joustava istuvuus, nuorekas muotoilu ja paljon yksityiskohtia, tätä kaikkea on T-MORE mallistomme. Housut on valmistettu Panamakankaasta ja viimeistelty comfort-käsittelyllä. Housuissa on kivoja kaksivärikangas yksityiskohtia ja HTPA Dobby vahvikekangas kulutukselle enemmän altistuvissa paikoissa.

188


T-MORE

T-MORE

3500 28 VUORELLINEN PUSERO

3530 26 NEULOTTU FLEECEPUSERO

3535 48 SOFTSHELL PUSERO

3520 28 VYÖTÄRÖHOUSUT

3525 28 WORKER HOUSUT

3550 28 RIIPPUTASKUHOUSUT

3529 28 NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSU

3559 28 NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT

T-MORE - NAISTEN

3540 28 AVOSUOJA

3528 28 NAISTEN WORKER HOUSUT

NEULOTTU FLEECEPUSERO 3530 26

Lämmin ja mukava fleecepusero, neulottu ulkopinta ja pehmeä fleece sisäpuolella. Erittäin miellyttävä fleecepusero, jossa päällinen kudottua neulosta. Edessä vetoketju tuulilistalla. Etutaskujen sisäosa fleeceä. Helman sivuilla resori. Elastinen nauha hihansuissa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 65 harmaa 262: 45 % polyesteri / 45 % akryyli / 10% villa, 400 g/m², kudottu, 100 % polyesterifleecevahvike

a95ot

189


T-MORE

VUORELLINEN PUSERO

SOFTSHELL PUSERO

Tikkivuorillinen, vettä hylkivä pusero, olkapäillä HTPA-vahvistus. Trendikäs tikkivuorellinen talvipusero, jossa HTPA-vahvikekangas olkapäillä. Pystykaulus sisäresorilla ja tuulilistalla. Läpällinen vasen rintatasku, jossa D-rengas. Oikeassa taskussa työkaluille pienet taskut sekä vetoketjullinen pystytasku kynille. Sivutaskut. Heijastimet hihoissa ja selässä. Hihat ja vyötäröleveys säädettävissä. Hihansuissa resorit. Kaksi povitaskua. Valmius selän logopainatukseen.

Tuulta ja vettä hylkivä softshell-pusero, sisäpuolella pehmeää fleeceä. Softshellpusero, jossa sisäpuoli fleeceä. Vetoketjullinen rintatasku oikealla puolella. D-rengas. Vetoketjulliset etutaskut. Hihatasku vetoketjulla. Säädettävät hihansuut ja sisäpuoleinen resori. Heijastintereet hihoissa ja selässä. Läpällinen povitasku ja kaksi isoa dokumenttitaskua. Helmassa kiristin.

3500 28

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 31 tummansininen 283: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m², vettä hylkivä 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m² 012: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 150 g/m²

3535 48

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 67 antrasiitti 481: 100% poyesteri, 330 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95ot

c95mt

AVOSUOJA 3540 28

Canvas-/Panama-kankaasta valmistettu avosuoja, jossa säädettävät olkaimet ja HTPA-vahvistetut polvisuojataskut. Panama avosuoja, jossa HTPA-vahvikekangas paikoissa, joihin kohdistuu suurin kuluminen. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas. Säädettävät olkaimet. Läpällinen rintatasku. Povitasku. Säädettävä vyötärö ja vyölenkit. Sivutaskut. Läpällinen vasen reisitasku, jossa D-rengas, puhelintasku ja tilaa pienille työkaluille sekä kynille. Mittatasku, jossa työkalulokero. HTPA vahvikekankaasta muotoonommellut polvisuojataskut, jotka voidaan sijoittaa kahdelle eri korkeudelle. Takataskut. Vasaralenkki. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 31 tummansininen, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

190


T-MORE

WORKER HOUSUT 3525 28

Worker-housut, jossa esitaivutetut polvet ja HTPA-vahvistukset. Panama 5-taskumalli housut, jossa muotoonommellut polvet. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas. Tilavat sivutaskut. Läpällinen vasen reisitasku, jossa puhelintasku, lokero pienille työkaluille sekä kynille. Mittatasku työkalulokerolla. Takataskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 38 burnt olive, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

NAISTEN WORKER HOUSUT 3528 28 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 38 burnt olive, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

VYÖTÄRÖHOUSUT 3520 28

Pitkälle kehitetyt, ergonomisesti leikatut canvas-/Panama-kankaasta valmistetut vyötäröhousut, leveämpi malli ja HTPA-polvisuojataskut. Pitkälle kehitetyt Panamahousut, joissa ergonominen leikkaus ja HTPA-vahvikekangas paikoissa, joihin kohdistuu suurin kuluminen. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas. Tilavat sivutaskut. Läpällinen vasen reisitasku, jossa D-rengas, puhelintasku ja tilaa pienille työkaluille sekä kynille. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa, työkalulokero ja mittatasku. HTPA vahvikekankaasta muotoonommellut polvisuojataskut, jotka voidaan sijoittaa kahdelle eri korkeudelle. Takataskut. Vasaralenkki. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 38 burnt olive, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

NAISTEN VYÖTÄRÖHOUSU 3529 28 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 38 burnt olive, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

RIIPPUTASKUHOUSUT 3550 28

Pitkälle kehitetyt, canvas-/Panama-kankaasta valmistetut riipputaskuhousut, leveämpi malli. riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Edistyksellinen panamahousu ergonomisella leikkauksella, jossa HTPA vahvikekangas paikoissa, joihin suurin kuluminen kohdistuu. Housuissa kivoja yksityiskohtia kuten alumiinilookin antavat niitit ja napit, brodyyri ja heijastimet sekä kaksivärinen vahvikekangas, josta tehty myös riipputaskut. Tilavat sivutaskut. Läpällinen reisitasku, jossa puhelintasku, lokero pienille työkaluille ja kynille ja D-rengas. Oikeanpuoleisessa reisitaskussa työkalulokero ja Mittatasku. Muotoon ommellut HTPA polvisuojataskut, jotka voidaan sijoittaa kahdelle eri korkeudella. Takataskut. Vasaralenkki. Työkalulenkit vyötäröllä lisätarvikkeille. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 38 burnt olive, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

NAISTEN RIIPPUTASKUHOUSUT 3559 28 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 38 burnt olive, 65 harmaa 282: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m² 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95mt

191


TYÖVAATTEET

PREMIUM PLUS

>> Teollisuuden ja käsityöteollisuuden työntekijöiden mallisto >> Tukeva kangas mukavalla viimeistelyllä - harjattu sisäpuoli >> HTPA - High Tenacity PolyAmid vahvistukset

PREMIUM PLUS mallistossa tärkeintä on toimivuus ja laatu. Näissä työvaatteissa on käytännöllisiä taskuja ja lokeroita sekä vahvistuksia kulutukselle alttiilla alueilla kuten polvi-, riippu-, ja mittataskuissa. Mallisto on valmistettu vahvasta polyesteri/ puuvillakankaasta, jonka nukattu sisäpuoli antaa vaatteelle lisämukavuutta.

192


PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS

3830 50 PUSERO

3820 50 HOUSUT

3832 50 PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

3831 51 FLEECEPUSERO

3850 50

3890 50

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

¾-OSA RIIPPUTASKUHOUSUT

3840 50 AVOSUOJA

3841 50 AVOSUOJA

3860 50 RIIPPUTASKULLINEN LIIVI

3880 50 SHORTSIT

3870 11 T-PAITA

3881 50 SHORTSIT

3810 50 UMPISUOJA

PREMIUM PLUS - NAISTEN

3829 50 NAISTEN HOUSUT

3859 50 NAISTEN HOUSUT

3899 50 NAISTEN ¾-OSA RIIPUTASKUHOUSUT

193


PREMIUM PLUS

PUSERO

FLEECEPUSERO

PUSERO, JOSSA FLEECEVUORI 9028

Pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut. Povitasku. Hihansuussa elastinen nauha ja peukaloaukko.

3830 50 3832 50

Toimiva vuoraamaton ja monitaskullinen työpusero, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Koristetikattu pusero. Listalla suojattu vetoketju. Oikea rintatasku läpällinen jossa puhelin- ja kynätasku. Vasen rintatasku jossa kynälenkki sekä pientyökalulokero. Tilavat sivutaskut joissa laskokset. Povitaskut. Läpällinen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinnitys. Läpällinen hihatasku. Selässä laskokset. Painonapeilla säädettävä vyötärö. Painonapeilla säädettävät hihansuut. Pidennetty selkä. Koot: Väri: Laatu:

3831 51

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

c93ot

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

RIIPPUTASKULLINEN LIIVI

T-PAITA

Monitoiminen työkaluliivi, vyötäröllä pidikkeet ja riipputaskut. Käytännöllinen koristetikattu liivi. Vetoketju edessä. Oikeassa rintataskussa puhelin- ja kynätaskut. Vasemmassa rintataskussa kynälokerot. Vahvistetut riipputaskut - kaksi edessä, kaksi takana. Vyölenkit. Puukkonapit ja -lenkit. Vasaralenkit. Vyötäröllä työkalulenkit.

Monivärinen, laadukas T-paita, hyvät pesuominaisuudet. Lyhythihainen.

3860 50

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

194

3870 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-XXL 77 mariininsininen/royalsininen, 82 musta/harmaa 112: 100% puuvilla, 175 g/m²

c95mt


PREMIUM PLUS

HOUSUT 3820 50

Vyötäröhousut, joissa polvisuojataskut sisäpuolella ja joiden mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Koristetikattu vyötäröhousu. Jeansnappi vyötäröllä. Sivutaskut. D-rengas. Takataskut. Vahvistettu mittatasku ja työkalulokero. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku ja kynätaskut. Sisäpuoliset polvitaskut. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

NAISTEN HOUSUT 3829 50 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT 3850 50

Leveämmän malliset, monitoimiset riipputaskuhousut, riipputaskut sekä HTPApolvisuojataskut. Käytännöllinen koristetikattu housu. Vyötäröllä vahvistetut riipputaskut joissa pihti- ja meisselilokerot sekä ulkopuoliset naulataskut. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reistaskut, toisessa puhelintasku. Reisitaskuläpän alla D-rengas. Vahvistettu mittatasku. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Vyötäröllä lisätyökalujen kiinnityslenkit. Vasaralenkit. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D84-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

NAISTEN HOUSUT 3859 50 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

¾-OSA RIIPPUTASKUHOUSUT 3890 50

Monitoimiset 3/4-osa housut, joissa säädettävä lahkeen leveys, riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Käytännöllinen 3/4-osa riipputaskuhousu koristetikkauksella. Vahvistetut riipputaskut pihti- ja meisselilokeroilla sekä ulkopuoliset naulataskut. Tilavat etutaskut. Takataskut. Reisitaskuläpän alla D-rengas, toisessa puhelintasku. Vahvistettu mittatasku. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Vasaralenkit. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

NAISTEN ¾-OSA RIIPUTASKUHOUSUT 3899 50 Koot: Väri: Laatu:

Naisten 36-48 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

195


PREMIUM PLUS

SHORTSIT

SHORTSIT

Kestävästä kankaasta valmistetut shortsit, joiden kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Koristetikatut shortsit. Jeansnappi vyötäröllä. D-rengas. Sivu- ja takataskut. Vahvistettu mittatasku ja työkalulokero. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku ja kynälokero.

Kestävästä kankaasta valmistetut riipputaskulliset shortsit, joiden kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Riipputaskulliset shorsit koristetikkauksella. Sivutaskut. Vahvistetut riipputaskut joissa työkalulenkit. Takataskut. Vahvistettu mittatasku jossa työkalulokero. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku ja kynälokero.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

3880 50

C44-64 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

3881 50

c95mt

C44-64 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

UMPISUOJA 3810 50

Polvisuojataskullinen umpisuoja, kevyesti harjattu sisäpinta antaa lisämukavuutta. Kestävät 3-neulasaumat koristetikkausilla. Listan alla 2-suuntainen vetoketju. Läpälliset rintataskut joissa kynätaskut. Läpällinen hihatasku jossa D-rengas ja ID-kortin kiinnitys. Povitasku. Helman sivuissa resorit. Selässä laskokset. Sivutasku. Säädettävät polvitaskut. Takataskut, toinen läpällinen. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku. Mittatasku jossa työkalutasku. Painonapeilla säädettävät hihansuut. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

196


PREMIUM PLUS

AVOSUOJA 3840 50

Toimiva HTPA-polvisuojataskullinen avosuoja, jossa kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Koristetikattu avosuoja. 2-suuntainen vetoketju edessä. Säädettävät olkaimet. Napeilla säädettävä vyötärö. Läpällinen rintatasku jossa D-rengas ja työkalulenkki. Oikeassa rintataskussa kynälenkit ja työkalutaskut. Sivu- ja takataskut. Oikeassa reisitaskussa mittatasku, puukkonappi ja -lenkki sekä työkalutasku. Vasaralenkki. Läpällinen vasen reisitasku jossa puhelintasku ja kynälokero. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Pitkä ja lyhyet koot - tilaustuote jolla noin viiden työpäivän ylimääräinen toimitusaika. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

AVOSUOJA 3841 50

Toimiva ja riipputaskullinen ja HTPA-polvisuojataskullinen avosuoja, jossa kevyesti harjattu sisäpinta lisää mukavuutta. Koristetikattu avuosuoja. 2-suuntainen vetoketju edessä. Säädettävät olkaimet. Napeilla säädettävä vyötärö. Läpällinen vasen rintatasku jossa D-rengas ja työkalulenkki. Oikeassa rintataskussa kynälenkit ja työkalutaskut. Sivutaskut. Vyötäröllä vahvistetut riipputaskut. Takataskut. Oikeassa reisitaskussa mittatasku, puukkonappi ja -lenkki sekä työkalulokero. Vasaralenkki. Läpällinen vasen reisitasku jossa puhelintasku ja kynätasku. Vahvistetut ja säädettävät polvitaskut. Pitkä ja lyhyet koot - tilaustuote jolla noin viiden työpäivän ylimääräinen toimitusaika. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

197


TYÖVAATTEET

COMFORT PLUS

>> Vaatteet esimerkiksi varasto- tai tuotantohenkilöstölle >> Tukeva kangas mukavalla viimeistelyllä - harjattu sisäpuoli >> Hyvät pesuominaisuudet

Vaatteet tässä mallistossa on valmistettu erityisen vahvasta polyesteri/puuvillakankaasta. Nukattu sisäpuoli antaa vaatteelle pehmeän ja miellyttävän tunteen. Vaatteet sopivat varasto- ja tuotantohenkilökunnalle.

PUSERO 2830 50

Vuoraamaton työpusero, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Vetoketjullinen pusero. Suojalista painonapeilla. Rintataskut, vasen läpällinen ja suojattu D-rengas, oikea läpällinen, vetoketjullinen pystytasku. Etutaskut. Läpällinen hihatasku. Laskokset selässä. Napeilla säädettävä vyötärö. Hihansuissa napit. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

198


COMFORT PLUS

AVOSUOJA 2840 50

Polvisuojataskullinen avosuoja, kestävä laatu, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Avosuoja jossa säädettävät olkaimet. Napeilla säädettävä vyötärö. Rintatasku jossa D-rengas. Sisäpuolinen tasku. Sivutaskut. Läpällinen reisitasku jossa puhelintasku. Mittatasku jossa myös työkalutasku. Sädettävät polvitaskut. Takataskut, toinen läpällinen. Vasaralenkki. Pitkät ja lyhyet koot - valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää. Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

VYÖTÄRÖHOUSU

RIIPPUTASKUHOUSU

Polvisuojataskulliset vyötäröhousut, kestävä laatu, jonka mukavuutta lisää kevyesti harjattu sisäpinta. Vyötäröhousu. Sivutaskut. D-rengas. Takataskut, oikea läpällinen. Läpällinen reisitasku jossa myös puhelintasku. Mitatasku jossa myös työkalutasku. Polvitaskut.

Leveämmän malliset riipputaskuhousut, riipputaskut sekä HTPA-polvisuojataskut. Riiputaskullinen vyötäröhousu jossa tilavat sivutaskut ja riiputaskut vyötäröllä. D-rengas. Läpällinen reisitasku jossa myös puhelintasku. HTPA-vahvistettu mittatasku jossa myös työkalutasku ja puukkonappi. Vasaralenkki. Säädettävät polvitaskut HTPA-vahvikkeilla. Takataskut.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

2820 50

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m²

c95mt

2850 50

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen, 07 musta 500: 65% polyesteri / 35% puuvilla, twill comfort viimeistely, 300 g/m² 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

c95mt

199


TYÖVAATTEET

COMFORT LIGHT >> Klassinen teollisuus- ja palvelualojen mallisto >> Suunniteltu vähentämään naarmuuntumisen riskiä herkillä pinnoilla >> Valmistettu kevyestä ja kestävästä polyesteristä/puuvillasta

Uusvanha klassinen mallisto kulutuksenkestävällä 245 g/m² polyesteri/puuvillakankaalla. Täydellisellä leikkauksella ja pitkällä eliniällä tämä mallisto sopii erinomaisesti käytettäväksi teollisuus- tai konepajatyössä. Useat työvaatteet on muotoiltu vähentämään pintojen naarmuttamisen riskiä. Tämä ominaisuus on erityisen hyvä esimerkiksi autoteollisuudessa.

PUSERO

PITKÄ TAKKI

Yksinkertainen, vuoraamaton työtakki, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/ puuvillatoimikasta. Vetoketjullinen pusero jossa suojalista painonapeilla. 2 rintataskua, oikeassa puhelintasku, vasemmassa vetoketju ja sisäpuolinen D-rengas. Tilavat sivutaskut. Povitasku. Laskokset selässä. Hihansuissa painonapit.

Yksinkertainen pitkä takki, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/puuvillatoimikasta. Pitkä työtakki. Listan alla painonapit. 2 rintataskua, vasemmassa kynätasku. D-rengas. Etutaskut. Povitasku. Takana halkio.

1130 40

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

200

1131 40

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 04 valkoinen 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

VYÖTÄRÖHOUSUT

VYÖTÄRÖHOUSU NAISTEN

Yksinkertaiset vyötäröhousut, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/ puuvillatoimikasta. Vyötäröhousu. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Mittatasku jossa myös työkalutasku. Reisitasku, puhelintasku ja D-rengas.

Yksinkertaiset naisten vyötäröhousut, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/ puuvillatoimikasta. Naisten vyötäröhousu. Tilavat sivutaskut. Takataskut. Mittatasku jossa myös työkalutasku. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja D-rengas.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

1120 40

1129 40

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

Naisten 34-48 03 mariininsininen, 07 musta 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

SHORTSIT 1180 40

Shortsit, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/puuvillatoimikasta. Shortsit joissa tilavat sivutaskut. D-rengas. Takataskut. Mittataskut jossa myös työkalutasku. Läpällinen reisitasku, puhelintasku. Koot: Väri: Laatu:

C44-64 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

UMPISUOJA 1110 40

Yksinkertainen umpisuoja, kevyttä mutta kestävää polyesteriä/puuvillatoimikasta. Umpisuoja jossa suojattu 2-suuntainen vetoketju. 2 rintataskua, vasemmassa vetoketju ja sisäinen D-rengas. Selässä laskokset, säädettävä vyötärö. Sivutaskut aukoilla. Takataskut. Mittatasku jossa työkalutasku. Hihansuissa painonapit. Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 400: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m²

c95mt

201


TYÖVAATTEET

ORIGINAL COTTON

>> Työvaatteet teollisuuteen ja korjaamoihin >> 100% puuvillaa >> Yksinkertaisia, piilonapitus vähentää naarmuuntumisen riskiä

ORIGINAL COTTON on teollisuuteen ja konepajatyöhön suunniteltu mallisto. Mallisto on ommeltu kulutuksenkestävästä puuvillakankaasta, yksinkertaisella muotoilulla, joka on suunniteltu teollisuustyöhön. Vaatteessa on piilotettu napitus vähentämään naarmuuntumisen riskiä herkillä pinnoilla.

VYÖTÄRÖHOUSU

RIIPPUTASKULLISET HOUSUT

Yksinkertaiset teolliset housut, 100 % puuvillaa ja polvisuojataskut. Sivutaskut. D-rengas. Takataskut. Läpällinen reisitasku, kynä- ja puhelintasku. Mittatasku. Säädettävät polvisuojataskut. Vasaralenkki.

Leveämmän malliset, puuvillatoimikkaasta valmistetut maalari-/muurarihousut, riipputaskut ja HTPA-polvisuojataskut. Maalareille/muurareille. Koristetikkaukset. HTPA vahvistetut riipputaskut joissa työkalulenkit. Takataskut. Reisitaskut, toisessa puhelintasku. D-rengas. Mittatasku. Säädettävät polvitaskut, HTPA-vahvikkeella. Vasaralenkki.

2521 13

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

2050 13

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 04 valkoinen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

202


ORIGINAL COTTON

PUSERO 2531 13

Yksinkertainen teollinen pusero, 100 % puuvillaa. Piilotettu kiinnitys vetoketjulla ja painonapein. Läpälliset rintataskut, oikealla puolella puhelintasku. D-rengas. Povitaskut. Sivutaskut. Laskos selkäosassa tuo lisäliikkuvuutta. Vyötärö ja hihansuut säädettävissä painonapein. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

AVOSUOJA

UMPISUOJA

Avosuoja, 100 % puuvillaa ja polvisuojataskut. Säädettävät olkaimet soljilla. Läpällinen rintatasku. D-rengas. ”Napoleon”-tasku. Sivutaskuissa aukot sisäpuolella. Reisitaskut, toinen läpällinen. Takataskut. Mittatasku. Vasarapidike. Säädettävät polvitaskut. Pitkät ja lyhyet koot valmistetaan tilauksesta. N. 5 ylimääräistä toimituspäivää.

Yksinkertainen teollinen umpisuoja, 100 % puuvillaa ja polvisuojataskut. Piilotettu vetoketju ja painonapit. Läpälliset rintataskut. D-rengas. Läpimentävät sivutaskut. Säädettävät polvisuojataskut. Mittatasku. Säädettävä resori vyötäröllä. Selkäosan laskos lisää liikkuvuutta.

2541 13

Koot: Väri: Laatu:

C44-64, C146-156, D96-120 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

2511 13

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen 131: 100% puuvillatwill, 325 g/m²

c95mt

203


TYÖVAATTEET

TALVI >> Käsityöläisille ja teollisuudessa työskenteleville >> Laaja valikoima, joka sopii moniin eri kokoelmiin >> Toiminnallisia vaatteita, jotka suojaavat sateelta ja kylmyydeltä

Talvivalikoimassamme on mukavia jokasään vaatteita niin ulkona kuin kylmissä sisätiloissa käytettäväksi. Erittäin kevyt 3-kerros kuoritakki, teipatuin saumoin ja kuorihousut vahvistavat nyt talvimallistoamme. Yhdistämällä näihin suosittelemamme alusasut, takaavat EN 342 ja EN 343, että pysyt kuivana ja lämpöisenä pitkään. Toinen uutuus on toiminnallinen parkatakki 6235 46, joka on saanut päivitetyn ulkonäon uudella Tranemo designilla. Takissa on irroitettava fleecevuori, joten lämpötilan noustessa päivän aikana, voidaan vuori poistaa ja takki on kevyt tuulta- ja vettäpitävä parka. Täydellinen vaihtuviin lämpötiloihin työpäivän aikana. Talvimallistossamme on myös useita fleece- ja softshelltakkeja, jotka ovat valmistettu erilaisista materiaaleista, sopimaan erilaisiin työtilanteisiin ja ympäristöihin. Voidaan käyttää joko päällysvaatteena tai lämmittävänä ja eristävänä välikerroksena. Toiminnallinen fleecetakki 6241 47 on uusi tulokas korostetulla näkyvyydellä ja windtech-laadulla, joka sopii erinomaisesti viileinä päivinä pidettäväksi.

204


TALVI

TALVI - FLEECE & SOFTSHELL

NEW 3530 26 NEULOTTU FLEECEPUSERO

3535 48 SOFTSHELL PUSERO

3831 51 FLEECEPUSERO

6207 00 HUPULLINEN PUSERO

6241 47 FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA

TALVI - VUORELLISET

NEW

3500 28 VUORELLINEN PUSERO

6200 46 TALVITAKKI

6232 46 IRTOVUORELLINEN TAKKI

6235 46 PARKA

6520 30 VUORELLINEN PUSERO

TALVI - KUORIVAATTEET

NEW

6210 46 VUORELLINEN UMPISUOJA

6205 46 KUORITAKKI

6226 46 KUORIHOUSUT

205


TALVI

NEW

EN 343 3.3

KUORITAKKI 6205 46

Ohut ja kevyt kuoritakki teipatuin saumoin ja heijastimin. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Vetoketju edessä. Irroitettava ja säädettävä huppu. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut vetoketjulla. Helmassa kiristysnauha. Kainaloissa tuuletusaukot vetoketjulla. Säädettävät hihansuut. Sisätasku. Heijastimet hihoissa ja olkapäillä. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 465: T-Tex 3L, PU-membran, 145 g/m², EN 343 4:4

a93ot

EN 343 4.4

*EN 342 (6200+6226)

KUORIHOUSUT 6226 46

Kuorihousut, joissa ohut mesh-vuori ja teipatut saumat. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Irroitettavat elastiset olkaimet. Säädettävä resori vyötäröllä. Läpälliset sivutaskut. D-rengas. Vasemmassa lahkeessa läpällinen tasku. Mittatasku. Läpällinen takatasku. HTPA-vahvikekangas polvissa ja lahkeen alaosassa takana. Sisäpuoliset polvisuojataskut. Kaksisuuntainen vetoketju lahkeinen ulkosaumassa ja säädettävä lahkeensuu. Lumilukko. Heijastimet lahkeessa. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6972 ja 6920. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m² 007: Vuori, 100% polyesteri, mesh 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m²

c93ot

206


TALVI

NEW EN 343 4.2

PARKA 6235 46

Parka teipatuin saumoin ja irrotettavalla fleecevuorella. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan. Kaksisuuntainen vetoketju kaksinkertaisella kankaalla olevan tuulilistan alla ja painonapit. Vetoketjullinen rintatasku. D-rengas. Lämpötaskuissa vetoketjut. Läpälliset etutaskut. Iso turvatasku tuulilistan alla. Selässä tuuletusaukko. Säädettävät hihansuut, joissa sisäpuoleinen neulosresori. Kiristyshihna vyötäröllä ja helmassa. Heijastimet olkapäillä, selässä, hihoissa ja hupussa. Irroitettava ja säädettävä huppu. Irroitettava fleecevuori, jossa sisätasku. Hihoissa tikkikangas. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 002: Vuori, 100% polyesteri, 70 g/m² 510: Irroitettava vuori, 100% polyesteri fleesi, 220 g/m² 003: Irroitettava vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m²

c93ot

EN 343 4.1

*EN 342 (6200+6226)

EN 343 3.3

TALVITAKKI

IRTOVUORELLINEN TAKKI

Vuorellinen takki, jossa teipatut saumat ja heijastavat yksityiskohdat. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Tikkivuori, pehmeä nukkavuori selässä ja etuosassa antaa erityisen lämpimän tunteen. Vetoketju tuplalistan alla. Säädettävä ja irroitettava huppu. Kaulus säädettävissä. Läpälliset rintataskut. Oikealla D-rengas. Kynätasku vastemman rintataskuläpän alla. Läpällinen puhelintasku. Vetoketjulliset sivutaskut. Nauhakuja vyötäröllä. Säädettävä ympäryys. Tuuletusaukko selässä. Säädettävät hihansuut, joissa sisäpuolinen resori. Vetoketjullinen turvatasku lukulaitteelle/ dokumenteille. Povitasku. Heijastimia selässä, olkapäillä ja hihoissa. Vuoressa vetoketju selkäpainatuksia varten. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa. Tranemo suosittelee alusvaatteita 6975/6979 ja 6930.

Vuorellinen takki, irrotettava fleecevuori. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Irroitettava fleecevuori. Kaksisuuntainen vetoketju, kaksinkertainen tuulilista painonapeilla. Vetoketjulliset lämpötaskut. ”Napoleon”-tasku tuulilistan alla. Sisäpuoleiset hiharesorit. Heijastintere hihoissa, olkapäillä ja selässä. Kiristin vyötäröllä ja helmassa. Huppu kauluksessa.

6200 46

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m² 008: Vuori, 100% polyesteri, pile, 350 g/m²

6232 46

Koot: Väri: Laatu:

S-4XL 07 musta 462: 100% polyesteri, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², EN 343 3:3 007: Vuori, 100% polyesteri, mesh 510: Irroitettava vuori, 100% polyesteri fleesi, 220 g/m²

a93nt

c93ot

207


TALVI

NEW

FLEECETAKKI IRROITETTAVILLA HIHOILLA 6241 47

Tuultahylkivä fleecetakki, jossa irroitettavat hihat. Korostettu näkyvyys ja hyvä hengittävyys. Vetoketjullinen rintatasku. D-rengas. Etutaskut vetoketjulla. Kiristyshihna helmassa. Pidennetty selkäosa. Säädettävät hihansuut, joissa neulosresori. Heijastimet olkapäillä ja hihoissa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 95 musta/keltainen 470: 100% polyesterifllece, 300 g/m², kolmikerroksinen fleece jossa PU-laminointi, tuulta hylkivä 480: Fluorescente, 92% poyesteri / 8% elastan, 325 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä, EN ISO 20471

a93ot

HUPULLINEN PUSERO 6207 00

Kestävä ja mukava collegepusero, sisäpuolella fleeceä ja näkyvästä kankaasta valmistettu vahvistus olkapäiden kohdalla. Vetoketjullinen rintatasku. Tilavat etutaskut. Hihatasku. Kiristysnyörillä varustettu huppu. Hihansuissa rannekkeet ja alhaalla joustonauha. Olkapäillä heijastavat yksityiskohdat. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 95 musta/keltainen 261: 65% polyesteri / 35% puuvilla, 500 g/m², bonded jersey 100% polysterifleece 464: Fluoresoiva, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

208


TALVI

SOFTSHELL PUSERO 3535 48

Tuulta ja vettä hylkivä softshell-pusero, sisäpuolella pehmeää fleeceä. Softshellpusero, jossa sisäpuoli fleeceä. Vetoketjullinen rintatasku oikealla puolella. D-rengas. Vetoketjulliset etutaskut. Hihatasku vetoketjulla. Säädettävät hihansuut ja sisäpuoleinen resori. Heijastintereet hihoissa ja selässä. Läpällinen povitasku ja kaksi isoa dokumenttitaskua. Helmassa kiristin. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 21 tummanpunainen, 31 tummansininen, 67 antrasiitti 481: 100% poyesteri, 330 g/m², softshell fleecevuorella, tuulta- ja vettä hylkivä 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m²

c95ot

NEULOTTU FLEECEPUSERO 3530 26

Lämmin ja mukava fleecepusero, neulottu ulkopinta ja pehmeä fleece sisäpuolella. Erittäin miellyttävä fleecepusero, jossa päällinen kudottua neulosta. Edessä vetoketju tuulilistalla. Etutaskujen sisäosa fleeceä. Helman sivuilla resori. Elastinen nauha hihansuissa. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 65 harmaa 262: 45 % polyesteri / 45 % akryyli / 10% villa, 400 g/m², kudottu, 100 % polyesterifleecevahvike

a95ot

FLEECEPUSERO 3831 51

Pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen pehmeä ja lämmin fleecepusero. Vetoketjullinen rintatasku. Sivutaskut. Povitasku. Hihansuussa elastinen nauha ja peukaloaukko. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 77 mariininsininen/royalsininen 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

c93ot

209


TALVI

VUORELLINEN PUSERO

VUORELLINEN PUSERO

Tikkivuorillinen, vettä hylkivä pusero, olkapäillä HTPA-vahvistus. Trendikäs tikkivuorellinen talvipusero, jossa HTPA-vahvikekangas olkapäillä. Pystykaulus sisäresorilla ja tuulilistalla. Läpällinen vasen rintatasku, jossa D-rengas. Oikeassa taskussa työkaluille pienet taskut sekä vetoketjullinen pystytasku kynille. Sivutaskut. Heijastimet hihoissa ja selässä. Hihat ja vyötäröleveys säädettävissä. Hihansuissa resorit. Kaksi povitaskua. Valmius selän logopainatukseen.

Klassinen vuorellinen pusero, irrotettavat hihat ja tuulta ja vettä hylkivä majavanailon. Vahvistettu hartiaosa ja irroitettavat hihat. Läpälliset rintataskut kynätaskulla. Vetoketjullinen puhelintasku . Povitasku. Sivutaskut. Vetoketjulliset hihataskut. Resorit hihoissa ja vyötäröllä. Irrotettava turkisvuori. Tikkivuori hihoissa. Huppu kauluksessa.

3500 28

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta, 31 tummansininen 283: 65% polyesteri / 35% puuvilla, panama, 310 g/m², vettä hylkivä 213: Vahvistekangas, HTPA Dobby, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 260 g/m² 163: Vahvistekangas, Black & White, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 200 g/m² 012: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 150 g/m²

6520 30

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta, 73 royalsininen/mariininsininen 303: Majavanailon, 50% polyamidi / 50% puuvilla, 235 g/m², twill PU-membran, jossa PU-laminointi 460: Vahvistekangas, 100% polyesteri, T-TEX PU-membran, 180 g/m² vettä- ja tuulta hylkivä 009: Irroitettava vuori, 100% polyesteri, pile, 540 g/m²

a95nt

c95mt

EN 343 3.1

*EN 342

VUORELLINEN UMPISUOJA 6210 46

Tikkivuorellinen umpisuoja, jossa teipatut saumat ja korostettu näkyvyys. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan sertifioitu. Kaksisuuntainen vetoketju ja kaksinkertainen painonapillinen tuulilista edessä. Vetoketjulliset rintataskut. Läpälliset sivutaskut. D-rengas. Läpällinen reisitasku. HTPA-vahvistetut polvet ja sisäiset polvisuojataskut. Kaksinkertaiset vetoketjut lahkeiden ulkopinnassa ja kaksinkertainen tuulilista. Säädettävä jalan leveys ja sisäinen lumisuoja. Läpällinen takatasku. Tuumamittatasku. Vyötäröllä säädettävä resori. Säädettävä hihan leveys ja sisäinen ranneke. Säädettävä ja irrotettava huppu. Lahkeiden takana HTPA-vahvistukset. Tikkivuorattu ja fleeceä kauluksessa ja hupussa. *Vaate on testattu 3-kerrosjärjestelmänä yhdessä perusalusasujen kanssa. Tranemo suosittelee 6930+6920 ja 6979+6972 alusasuja. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 95 musta/keltainen 463: 100% polyesteri, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Vahvistekangas, HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m² 003: Vuori, 100% polyesteri, quilt, 80 g/m²

c93ot

210


TYÖVAATTEET

ALUSVAATTEET >> Poistaa kosteutta iholta >> Pitää lämpimänä kylmässä ilmastossa >> Pehmeitä ja mukavia käyttää Alusasu soveltuu hyvin käytettäväksi työskenneltäessä sisällä tai ulkona kylmässä ilmastossa. Jos tarvitaan ylimääräistä suojaa kylmältä, tikatut termoplastiset vaatteet ovat täydellisiä eristyskerroksina.

POOLO ALUSPAITA

ALUSPAITA

PITKÄT ALUSHOUSUT

Poolopaita, joka on valmistettu kosteutta siirtävästä 3-kerrostoiminnan materiaalista, parempi istuvuus. Pitkä hiha. Poolokauluksessa piilotettu vetoketju. Hihassa ranneke.

Paremmin istuva poolopaita, joka on valmistettu kosteutta siirtävästä 3-kerrostoiminnan materiaalista. Pitkä hiha. Kaulassa joustonauha ja hihassa ranneke.

Paremmin istuvat alushousut, jotka on ommeltu kosteutta siirtävästä 3-kerrostoiminnan materiaalista. Vyötäröllä resori. Alhaalla joustonauha.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

6979 42

Koot: Väri: Laatu:

XXS-4XL 07 musta 428: Kolmikerroksinen, 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m²

6975 42

XXS-4XL 07 musta 428: Kolmikerroksinen, 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m²

c95nt

c95nt

6972 42

XXS-4XL 07 musta 428: Kolmikerroksinen, 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m²

c95nt

LÄMPÖHOUSU 6920 51

Lämpimät, kaksinkertaisesta tikkikankaasta valmistetut lämpöhousut, käytettäväksi eristävänä välikerroksena. Kaksoistikkivuorellinen lämpöhousu jossa halkio ja painonappi. Vyötäröllä ja lahkeen- suissa resori. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 515: 100% polyesteri, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

LÄMPÖPUSERO 6930 51

Lämmin, kaksinkertaisesta tikkikankaasta valmistettu lämpöpusero, käytettäväksi eristävänä välikerroksena. Vetoketjullinen kaksoistikkivuorellinen lämpöpusero. Pidennetty selkä. Rintatasku. Sivutaskut. Kaksi isoa povitaskua. Hihansuissa resorit. Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 07 musta 515: 100% polyesteri, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

211


TYÖVAATTEET

LISÄTARVIKKEET

>> Suunniteltu käytettäväksi Tranemo-vaatteen kanssa >> Värit jotka sopivat kaikkiin kokoelmiin >> Monia käytännöllisiä tuotteita

Lisävarusteet on suunniteltu siten, että ne sopivat täydellisesti yhteen Work Identity ja High Visibility -kokoelmien kanssa. Valittavissa on monia käytännöllisiä tuotteita ja kaikki soveltuvat yhteen Tranemo-tuotteiden kanssa niin väreissä kuin toiminnoissa.

T-PAITA

T-PAITA

PIKEEPAITA

Monivärinen, laadukas T-paita, hyvät pesuominaisuudet. Lyhythihainen.

T-paita, korkea laatu ja hyvät pesuominaisuudet. Lyhythihainen. Vahvistettu kaulus.

Laadukas, rintataskulla varustettu pikeepaita. Korkealaatuinen pikeepaita, jossa rintatasku. Napitus kauluksessa. Lyhythihainen.

3870 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-XXL 77 mariininsininen/royalsininen, 82 musta/harmaa 112: 100% puuvilla, 175 g/m²

c95mt

212

8012 11

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 04 valkoinen, 07 musta, 67 antrasiitti 112: 100% puuvilla, 175 g/m²

c95mt

8033 24

Koot: Väri: Laatu:

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta 240: 50% puuvilla / 50% polyesteri, 215 g/m²

c95mt


LISÄTARVIKKEET

COLLEGE

PITKÄHIHAINEN KAULUSPAITA

LYHYTHIHAINEN KAULUSPAITA

Pehmeä ja mukava collegepusero, harjattu sisäpinta. Pyöreä kaulus.

Ohuesta puuvilla-/polyesteritoimikkaata valmistettu pitkähihainen kauluspaita. Pitkähihainen kauluspaita jossa painonapit. Läpälliset rintataskut. Vasemmassa kynäaukko.

Ohuesta puuvilla-/polyesteritoimikkaata valmistettu lyhythihainen kauluspaita. Lyhythihainen kauluspaita jossa painonapit. Läpälliset rintataskut, Vasemmassa kynäaukko.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

8312 26

Koot: Väri: Laatu:

XS-3XL 03 mariininsininen, 07 musta 260: 65% puuvilla / 35% polyesteri, 300 g/m²

a93mt

8131 22

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 221: 60% puuvilla / 40% polyesteri, twill, 200 g/m²

8141 22

c95mt

XS-4XL 03 mariininsininen, 07 musta, 64 tummanharma 221: 60% puuvilla / 40% polyesteri, twill, 200 g/m²

c95mt

FLEECEVUORI

SUKAT

SUKAT

Pehmeä ja lämmittävä hihaton fleecevuori. Hihaton. Sopii takkeihin 3830, 4330, 4830 ja 7732. Kiinnitetään painonapeilla. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL3XL

Tranemo-logolla varustetut villasekoitesukat. Tranemo logolla.

Tranemo-logolla varustetut sukat. Tranemo logolla.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

9028 51

Koot: Väri: Laatu:

S, L, XXL 06 harmaa 511: 100% polyesteri fleesi, 280 g/m²

9041 00

9011 00

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 musta 50%akryyli / 30% villa / 18% polyamidi / 2% elastaani

b93ot

37-39, 40-42, 43-45 07 musta 80% puuvilla / 18% polyamidi / 2% elastaani

c93ot

c93ot

213


LISÄTARVIKKEET

VUORELLINEN LAKKI

PIPO

Vuorellinen lakki, jossa tikkivuori ja keinoturkis. Tikkivuori ja turkismateriaali. Tarrakiinnitys.

Fleecevuorella varustettu trikoopipo. Fleecevuorattu pipo.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

9048 00

9068 00

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 musta, 55 keltainen 100% polyesteri

Yksi koko 03 mariininsininen, 07 musta 95% puuvilla / 5% elastaani X1322: Vuori, 100% polyesteri

a93ot

a93ot

KUDOTTU PIPO

LIPPIS

Tranemo-logolla varustettu kudottu pipo.

Tranemo-logolla varustettu lippis. Säädettävä.

9168 00 Koot: Väri: Laatu:

9124 00

Yksi koko 06 harmaa 96% akryyli / 4% elastaani

Koot: Väri: Laatu:

a93ot

Yksi koko 07 musta 100% Puuvilla

b93ot

POLVISUOJA

POLVISUOJAT

POLVISUOJA

POLVISUOJAT

Polvin tehtävää työtä varten tarkoitetut polvisuojat. Sopii kaikkiin polvisuojataskuihimme. Toimitetaan ilman pakkausta.

Polvin tehtävää työtä varten tarkoitetut polvisuojat. EN 14404 TYP 2. Sertifioidut. Sopii kaikkiin meidän polvitaskuihin. Toimitetaan pareittain myymäläpakkauksessa.

Erittäin kestävät polvisuojat. Erityisen vahvat. Toimitetaan ilman pakkausta.

Erittäin kestävät sertifioidut polvisuojat. EN 14404 TYP 2. Erikoisen vahvat. Sertifioidut. Toimitetaan pareittain myymäläpakkauksessa.

9020 00

Koot: Väri: Laatu:

214

Yksi koko 06 harmaa 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9044 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 06 harmaa 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9032 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Neopreni, EN ISO 11612 A1

9045 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Neopreni, EN ISO 11612 A1


LISÄTARVIKKEET

VYÖ

VYÖ

VYÖ

Korkeimman laadun haljasnahasta valmistettu vyö. Mustaa korkealaaduista nahkaa. Leveys 37 mm. Säädettävä pituus.

Kohopainetulla Tranemo-logolla varustettu joustava vyö. Leveys 39 mm. Säädettävä pituus.

Joustava vyö, tarrakiinnitys. Elastinen, tarrakiinnityksellä. Leveys 40 mm. Koot: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm.

9013 00

Koot: Väri: Laatu:

9029 52

Yksi koko 07 musta Nahka

Koot: Väri: Laatu:

9037 00

Yksi koko 07 musta 68% polypropyleeni / 32% elastaani

Koot: Väri: Laatu:

S-XXL 07 musta polyesteri / elastaani

VYÖ

OLKAIMET

VASARAPIDIKE

Nailonvyö muovisoljella. Leveys 30 mm. Vahva nailon muovisolki. Säädettävä pituus.

Tranemo-logolla varustetut joustavat olkaimet. Olkaimet ”Tranemo”. Leveys 45mm.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Mustalla muovilla laminoidusta metallista valmistettu vasarapidike. Musta muovilaminoitu metalli. Soveltuu eri työkalupidikkeisiin.

9046 00

9027 00

Yksi koko 07 musta 100% nailon

Yksi koko 07 musta polyesteri / elastaani

9016 00

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 07 musta Metalli

HENKILÖKORTTITASKU

VÄLIKAPPALE

VIILTOSUOJA

D-renkaaseen asennettava henkilökorttitasku. Kiinnitetään painonapilla.

3860-liiviin lisäleveyttä mahdollistava välikappale. Lisätilaa liiviin 3860. Kiinnitetään vetoketjulla eteen.

Koot: Väri: Laatu:

Koot: Väri: Laatu:

Hihassa puusta valmistettu viiltosuoja. Käden Viiltosuoja joka vedetään hiha päälle. Tarrakiinnitys. 45cm pitkä. Hinta/kpl.

9019 00

Yksi koko 07 musta 100% polyesteri

9030 52

Yksi koko 06 harmaa 210: HTPA, 100% polyamidi, erittäin kestävä, 210 g/m²

PR00 01

Koot: Väri: Laatu:

Yksi koko 06 harmaa Dyneema/ Lasi / Tencel, EN 388 cut 5

215


JDM:FRONTANDBACK 2:18x23:200dpi;

ON DEMAND

LÄMPÖSIIRTOKUVA Oma painatusosastomme toimittaa nopeasti tilaamasi tuotteet logollanne painettuna.

Tilaustuotteilla voit vahvistaa yrityksesi identiteettiä tai jalostaa tilaamiasi varastotuotteita. Ota yhteyttä asiakaspalveluun tarvittaessa, niin autamme löytämään sopivat tilaustuotteet.

PROFILE FLEX Perusmallit COMFORT LIGHT mallistossa antavat mahdollisuuden luoda lukemattomia yhdistelmiä. Valitse yksi tai useampia yksityiskohtia toivomuksesi mukaan, niin saat vaatteen, joka sopii täydellisesti yrityksesi profiiliin. Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla väreissä: 02 punainen, 03 mariininsininen, 04 valkoinen, 07 musta, 08 tummanvihreä, 12 kirkkaansininen, 50 hi-vis oranssi, 51 hi-vis punainen, 55 hi-vis keltainen, 64 harmaa

KOROSTETTU NÄKYVYYS Fluoresoivien kankaiden ja heijastimien asennus vuorittomiin vaatteisiin.

D05A44 Heijastinnauha käsivarren ympärillä D05B44 Heijastinnauha jalkojen ympärillä Nauha voidaan asentaa lahkeiden tai hihojen ympärille ja on saatavana värisenä 50 hi-vis oranssi, 51 hi-vis punainen, 55 hi-vis keltainen.

DTRPFB - Kiinnityslenkki 7cm rintataskussa, leveys 25mm

DTRPFG - Kiinnityslenkki 7cm niskassa, leveys 25mm

DTRPFC - Nauha hihan ympäri/kpl, leveys 15mm tai 25mm DTRPFJ - Kiinnitys lenkki D-renkaalle, leveys 25mm DTRPFH - Reisitaskun läpän vaihto

DTRPFE - Takataskun läpän ompelu

50 mm 50 mm 50 mm

HEIJASTINNAUHA

Heijastimien asennus vuorittomiin vaatteisiin. Heijastimet voidaan asentaa hihojen ja lahkeiden ympärille tai selkään. 50 mm heijastin D06A5006 Hihojen ympärille D06B5006 Lahkeiden ympärille D06R5006 Selkään 50 mm palosuojattu heijastin D07A5006 Hihojen ympärille D07B5006 Lahkeiden ympärille D07R5006 Selkään 20 mm heijastin D06A2006 Hihojen ympärille D06B2006 Lahkeiden ympärille D06R2006 Selkään

ÄITIYSHOUSUT DTRPFD - Kiinnitys lenkki D-renkaalle, leveys 25mm

Housuihin ommellaan pehmeä neulos vatsan kohdalle, jossa säädettävä resori yläosassa sekä joustava resori takana. Voidaan ommella useimpiin housumalleihimme. D07800

216


POLVISUOJATASKUT

Polvisuojataskujen asettaminen vuoraamattomiin vaatteisiin Polvisuojia on saatavana useita eri laatuja ja värejä.

PAINONAPPIEN SÄÄTÖ

Painonappien asettaminen jalkaleveyden säätämiseen vuoraamattomissa vaatteissa.

9021 Polvisuojataskut Laatu 210: 03 mariininsininen, 07 musta, 64 harmaa Laatu 400: 03 mariininsininen, 07 musta, 64 harmaa Laatu 500: 03 mariininsininen, 07 musta Laatu 873: 03 mariininsininen Laatu 883: 03 mariininsininen

D06100 Painonappien säätö

RIIPPUTASKUT VULKANISOINTI

Olemassaolevien polvisuojataskujen vulkanointi erityisen vahvaan kulumispintaan

Yksinkertaiset riipputaskut eteen tai taakse. Voidaan asentaa moniin erilaisiin housuihin ja haalareihin. Riipputaskuja on saatavana useita eri laatuja ja värejä. 9017 Riipputaskut Laatu 131: 03 mariininsininen Laatu 150: 07 musta, 32 mariininsininen Laatu 440: 50 hi-vis oranssi, 51 hi-vis punainen, 55 hi-vis keltainen Laatu 500: 03 mariininsininen, 07 musta Kvalitet 880: 03 mariininsininen

D01100 Polvivahvikkeen Vulkanisointi

POLVIVAHVIKKEET FR Arasield päällystetty Aramid - lisäsuoja sulametalliroiskeelle. Sopii erinomaisesti käytettäväksi valimoissa tai metallileikkaustyössä. Pidentää huomattavasti housujen elinikää. Löytyy kahta kokoa: Korkea tai matala ja 2 eri laatua.

Korkea jalkavahviste, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP Matala jalkavahviste, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

TARRANAUHA

Tarranauhan asentaminen (pehmeä osa) 20 mm x 100 mm nimikyltin käyttöä varten. D06900 Tarranauha

KIINNITYS

Omien irtomerkkien kiinnitys. D067 Omien irtomerkkien kiinnitys

HENKILÖKORTTITASKU

Henkilökorttitaskun kiinnittäminen (ei mielellään talvivaatteisiin).

LAHKEEN PITUUDEN MUUTTAMINEN

D06800 Henkilökorttitasku

Josta tarvitset apua lahkeen pituuden säätämiseen, voidaan lahkeet joko lyhentää (D02200) tai pidentää (D02300) vuorettomissa housuissa.

217


LAATU JU KANGAS

TÄRKEÄ LAATUKONTROLLI Voidaksemme taata tuotteidemme vastaavan käyttäjän odotuksia ja vaatimuksia, asetamme erittäin suuren painoarvon laatukontrollille ja laadunhallinnalle toiminnassamme. Laatukontrolli kattaa kaikki työvaiheet ja kaiken materiaalin valmistusketjussamme, aina tuotekehityksestä valmiiseen tuotteeseen asti. Tällä takaamme, että tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja vastaavat niille työ- ja suojavaatteina asetettuihin vaatimuksiin Ennen valmiin tuotteen päätymistä myyntiin, käy se läpi seuraavat testit: • • • •

Kaikki käyttämämme materiaali tarkistetaan ja hyväksytään ennen tuotteen valmistuksen aloittamista. Kankaat ja heijastimet tarkistetaan laboratoriossamme, jossa niiden ominaisuudet tarkistetaan kankaan käyttötarkoituksen mukaan. Tärkeimmät testattavat asiat ovat kankaan kutistuvuus, kestävyys, värinkestävyys, nukkaantuminen ja palavuus. Tuotteiden sertifiointi tapahtuu useiden testien pohjalta hyväksyttyjen laboratorioiden toimesta. Laatukontrollimme kattaa myös varastoon saapuvien valmiiden vaatteiden tarkistuksen.

MATERIAALITIEDOT Alla olevassa taulukossa on kuvaus kaikista luettelon kankaista. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on materiaalinumero, joka ilmoitetaan myös tuoteteksteissä. Toisessa sarakkeessa kuvataan rakenne, paino ja muut ominaisuudet. Jos kangas on sertifioitu, sarakkeessa on myös luettelo erityisesti kyseistä kangasta koskevista EN-standardeista. Kun kankaat on testattu Tranemo Skinsafe™ kerrospukeutumis järjestelmän mukaan (IEC 61842-1-1 Open Arc-testi), tulos on merkitty yhdistelmän kankaiden numeroiden mukaan. Esimerkki: IEC 61482-1-1, ELIM:35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm², (811+899+901), osoittaa kankaan 811 Tera TX:n olevan testattu yhdessä 899 Cantex Terry – college kankaan ja 901 Merino RX- alusasu kankaan kanssa, sekä ELIM että ATPV arvolla.

Nro 003 004 007 008 009 012 050

Materiaalin kuvaus 100% polyesteritikkikangas polyesterivanulla, 80 g/m² 100% polyesteritikkikangas polyesterivanulla, 110 g/m² 100% polyesteriverkko 100% polyesteripileekangas, 350 g/m² 100% polyesteripileekangas, 540 g/m² 100% polyesteri tikkikangas polyesterivanulla, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modakryyli / 36% puuvilla / 4% elastaani / 2% antistaatti, 300 g/m² Luontaisesti palosuojattu trikoo EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 054 Palosuojattu tikkikangas - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti polyesterivanulla, 80 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas palosuojatulla polyesterivanulla. 055 Palosuojattu tikkikangas - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti polyesterivanulla, 120 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas palosuojatulla polyesterivanulla.

218

Nro Materiaalin kuvaus 060 Palosuojattu vuorikangas - 87% modakryyli / 13% puuvilla, 320 g/m² Sisäisesti palosuojattu nukkavuori EN ISO 14116 Index 3 112 100% puuvilla, 175 g/m² Single jersey, hyvät pesuominaisuudet 113 50% polyesteri / 45% puuvilla, 200 g/m² Pikee fluoresoivissa väreissä. Miellyttävä ryhdikäs interlock-neulos, sisäpuoli puuvillaa. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 131 100% puuvilla, 325 g/m² Miellyttävä puuvillatvilli. 150 100% puuvilla, 375 g/m² Tukeva puuvillatvilli. Kestää kulutusta. Vaatteiden esipesu minimoi jatkuvan kutistumisen. 163 Black & White - 100% polyamidi, 200 g/m² Erittäin hyvin kulutusta kestävä vahvikekangas.


Nro Materiaalin kuvaus 191 Graphite - hiilikuitu / aramid, 300 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas hitsaustyössö suojautumiseen. EN ISO 11611 class 1 210 HTPA - 100% polyamidi, 210 g/m² Erittäin hyvin kulutusta kestävä vahvikekangas. 213 HTPA Dobby - 100% polyamidi, 260 g/m² Erittäin hyvin kulutusta kestävä vahvikekangas. 221 60% puuvilla / 40% polyesteri, 200 g/m² Puuvilla-/polyesteritvilli, jossa yhdistyvät puuvillan miellyttävyys ja polyesterin edut koskien pesuominaisuuksia ja kulutuskestävyyttä. 240 50% puuvilla / 50% polyesteri, 215 g/m² Muotonsa säilyttävä pikee miellyttävää puuvilla/polyesterikangasta. 260 65% puuvilla / 35% polyesteri, 300 g/m² Collegekangas nukitetulla sisäpinnalla. 261 65% polyesteri, 35% puuvilla, 500 g/m² Sidosjersey, sisäpuoli 100% polyesterifleeceä 262 45% akryyli, 45% polyesteri, 10% villa, 400 g/m² Karkeatikattu sidostrikoo, sisäpuoli 100% polyesterifleeceä. 264 80% polyesteri / 20% puuvilla, 300 g/m² Collegekangas, silmukoiden takapuoli fluoresoivissa väreissä. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 282 65% polyesteri / 35% puuvilla, 310 g/m² Canvas/Panamakangas karkea rakenne. 283 65% polyesteri / 35% puuvilla, 310 g/m² Canvas/Panamakangas, kyllästetty vettä hylkiväksi 303 Majavanailon - 50% polyamidi / 50% puuvilla, 235 g/m² Tvilli nailonpinnalla, joka antaa hyvän kulutus- ja hankauskestävyyden. Vettä hylkivä kyllästys ja PU-päällystetty sisäpuoli antavat suojan kosteudelta. 310 Neljään suuntaa joustava stretch, 50% polyamidi / 42% polyesteri / 8% elastaani, 250 g/m² Twill, joka joustaa joka suuntaan. 400 65% polyesteri / 35% puuvilla, 245 g/m² Puuvilla-/polyesteritvilli, erittäin miellyttävä ja erittäin hyvät pesuominaisuudet. Kangas on kulutusta kestävä, värinpitävä ja rypistymätön. Nopeasti kuivuva. 428 55% polyesteri / 45% puuvilla, 215 g/m² Trikoo. 2-kerroksinen jacquard-neulos, joka siirtää ja imee kosteutta sekä eristää lämpöä. 440 54% puuvilla / 46% polyesteri, 260 g/m² Fluoresoiva ripstop tvilli. Sisäpuoli erittäin mielyttävää puuvilla. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 460 T-TEX - 100% polyesteri, PU-laminoitu, 180 g/m² Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. 5000 mm vesipatsas. 462 T-TEX One - 100% polyesteri, PU-laminoitu, 205 g/m² Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. 8000 mm vesipatsas. Hengittävyys/vedenpitävyys <20Pa m²/W. EN 343 luokka 3:3 EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä 463 T-TEX RS - 100% polyesteri, PU-laminoitu, 205 g/m² Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 4:4 mukaan sertifioitu. Vesipilari 5000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 5,6 Pa m²/W. EN 343 luokka 4:4 EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 464 T-TEX Plain -100% polyesteri, PU-vahvistettu, 200 g/m² Fluoresoiva polyesterikangas rakennelangalla. 465 T-TEX 3L - 100% polyesteri, PU-laminoitu, 145 g/m² Kangas 3-kerros toiminnalla. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 4:4 mukaan sertifioitu. Vesipilari 10 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 8.2 Pa m²/W. EN 343 class 4:4 470 100% polyesteri, 300 g/m² 3-kerrosfleece, PU-laminoitu, sisäpuolella verkkokangas, tuulenpitävä 480 92% polyesteri / 8% elastaani, 325 g/m² Softshell, PU-laminoitu, polyesterifleecellä. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. 3000 mm vesipatsas. EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 481 100% polyesteri, 330 g/m² Softshell, PU-laminoitu, polyesterifleecellä. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. 3000 mm vesipatsas. 500 65% polyesteri / 35% puuvilla, 300 g/m² Puuvilla-/polyesteritvilli, erittäin miellyttävä ja erittäin hyvät pesuominaisuudet. Kangas on kulutusta kestävä, värinpitävä ja rypistymätön. Comfortfinish antaa miellyttävän puuvillan tunnun. 510 Fleece, 100% polyesteri, 220 g/m² Harjattu pintapuoli 511 Fleece, 100% polyesteri, 280 g/m² Harjattu sisä- ja pintapuoli EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 515 100% polyesteri, 215 g/m² Double diamond-tikkikangas

Nro Materiaalin kuvaus 801 Barricader TC - 100% para-aramidi, päällystetty polymerilla, 545 g/m² Sisäisesti palosuojattu vahvikemateriaali, joka suojaa hyvin metalliroiskeelta ja lämmöltä. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 luokka 1 EN 1149-3 803 Barricader EP - 100% para-aramid, 545 g/m² Sisäisesti palosuojattu vahvikekangas joka antaa erittäin hyvän suojan metalliroiskeille EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 804 HTFR Dobby - 39% modakryyli / 28% polyamidi / 17% puuvilla / 15% aramid / 1% antistaatti, 295 g/m² Sisäisesti palosuojattu vahvikekangas EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramid / 2% antistaatti, 110 g/m² Sisäisesti palosuojattu verkkokangas. EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti, 260 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas, miellyttävän tuntuinen. Erikoisvahva lanka takaa hyvän repäisylujuuden keveydestä huolimatta. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 2 (811+898/911) IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 14 cal/cm², ATPV: 22 cal/cm² (811+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 15 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² (811+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², EBT: 20 cal/cm² (811+060) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (811+902) IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (811+897) IEC 61482-1-1, EBT: 21,4 cal/cm² (811+898) IEC 61482-1-1, ELIM: 35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm² (811+899+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 32 cal/cm², ATPV: 41 cal/cm² (811+902+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (811+903+901) IEC 61482-1-1, EBT: 40,5 cal/cm² (811+899+895) NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 821 Edge HVO - 50% polyesteri / 27% modakryyli / 22% puuvilla / 1% antistaatti, 355 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 luokka 2 IEC 61482-1-2 class 1 luokka 1 IEC 61482-1-2 class 2 (821+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi 822 Edge 350 IR - 45% modakryyli / 33% puuvilla / 20% polyesteri / 2% antistaatti, PU-laminoitu, 350 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, PU-laminoitu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 3:3 mukaan sertifioitu. Vesipilari > 8000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi EN 343, class 3:3 830 Apex 300 - 98% aramid / 2% antistaatti, 300 g/m² Sisäisesti palosuojattu satiini kangas, jossa yhdistyvät kestävyys ja korkea palosuojaominaisuus. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034

219


Nro Materiaalin kuvaus 832 Apex 220 – 98% aramid / 2% antistaatti, 220 g/m² Sisäisesti palosuojattu twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 843 Aramid HV - 34% polyester / 25% viskos / 24% aramid / 13% modakryl / 3% polyamid / 1% antistat, 270 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas fluoresoivissa väreissä. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramidi 6.4FC - 79% aramidi / 20% modakryyli / 1% antistaatti, 220 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas hyvillä palonsuoja-usominaisuuksilla, hyvä kulutuskestävyys ja pieni paino. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modakryyli / 33% polyesteri / 30% aramidi / 1% antistaatti, 260 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas fluoresoivissa väreissä. Erittäin miellyttävä materiaali, jossa pehmeä sisäpuoli. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,4 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryyli / 37% puuvilla / 5% elastinen kuitu / 1% antistaatti 345 g/m² Sisäisesti palosuojattu ei pesty farkkukangas. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 851 FR Stretch - 78% Aramidi / 20% elastinen kuitu / 2% antistaattinen kuitu, 300 g/m² Erittäin elastinen sisäisesti palosuojattu kangas EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 class 1 EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viskoosi / 22% aramidi / 12% polyamidi / 1% antistaatti, 250g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, joka hyvien palosuojau-sominaisuuk-siensa lisäksi on myös miellyttävä päälläpidettävä ja helposti pestävä. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (yhdessä laatu 920 kanssa) EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille 863 Outback HW – 74% viskoosi / 15% aramid / 10% polyamidi / 1% antistaatti, 425 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas joka soveltuu hitsaustyöhön. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 luokka 2 IEC 61482-1-2 luokka 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viskoosi / 40% villa / 5% polyamidi, 370 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas. Miellyttävä villalaatu, joka soveltuu alumiiniteollisuuteen. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 luokka 2 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Kryolit ISO 9185 85 g

220

Nro Materiaalin kuvaus 874 Magma HV - 54% viskoosi / 20% villa / 20% polyamidi / 5% aramidi / 1% antistaatti, 375 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas. Fluoresoiva keltainen. Soveltuu alumiiniteollisuuteen. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryolite ISO 9185 > 100g EN ISO 20471 875 Magma S - 70% viskoosi / 20% villa / 10% polyamidi, 310 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas. Miellyttävä villalaatu, joka soveltuu alumiiniteollisuuteen EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryolite ISO 9185 94g EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 880 Cantex 1210 - 48% modakryyli / 3% aramidi / 46% puuvilla / 3% antistaatti, 350 g/m² Luontaisesti palosuojattu kangas, kestää hyvin sulaa metallia, konvektiokuumuutta tai säteilylämpöä. Paras mahdollinen suoja sulaa rautaa vastaan. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 (D3: 880+920) EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,9 cal/cm² LOI 34,3% EN 1149-3 EN 13034 882 Cantex 2.0 HV – 52% modakryyli / 38% puuvilla / 6% viskoosi / 3% aramidi / 1% antistaattinen, 350 g/m² 883 Cantex 2.0 – 52% modakryyli / 38% puuvilla / 6% viskoosi / 3% aramidi / 1% antistaattinen, 350 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, kestää hyvin sulaa metallia, konvektiokuumuutta tai säteilylämpöä. Paras mahdollinen suojaus sulalle raudalle. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 2 (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 29,9 cal/cm² (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,7 cal/cm² (882/883+911+920) LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivilla väreillä 891 Cantex Dual 220 - 35% modakryyli / 30% polyesteri / 21% viskoosi / 9% puuvilla / 3% polyamidi / 2% antistaatti, 220 g/m² Kaksinkertaisella kudoksella sisäisesti palosuojattu trikoo, jossa miellyttävä sisäpuoli. Fluoresoiva. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modakryyli / 21% polyesteri / 18% puuvilla / 14% viskoosi / 3% polyamidi / 2% antistaatti, 320g/m² Kaksinkertaisella kudoksella sisäisesti palosuojattu trikoo, jossa miellyttävä sisäpuoli. Fluoresoiva. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyesteri / 2% antistaattinen, 330 g/m² Sisäisesti palosuojattu fleece. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 luokka 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modakryyli / 44% puuvilla / 2% antistaattinen, 170g/m² Luontaisesti palosuojattu single jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 EN 1149-3


Nro Materiaalin kuvaus 895 Cantex Jersey AT - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 190 g/m² Luontaisesti palosuojattu single jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471, fluoresoiva väri Tuotteilla 5072 89, 6372 89 ja 6375 89 myös seuraavat sertifioinnit; IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, EBT: 5,1 cal/m² LOI 26,0% 896 Outback J245 – 79% viskoosi / 10% aramidi / 10% polyamidi / 1% antistaattinen, 245 g/m² Sisäisesti palosuojattu singeljersey valokaarisuojauksella, open arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex Pique - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 220 g/m² Luontaisesti palosuojattu pikee EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (897+811) LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modakryyli / 44% puuvilla / 2% antistaatti, PU-laminoitu, 210 g/m² Toiminnallinen ja kevyt vuori sisäisesti palosuojattua trikoota, jossa vettä- ja tuultahylkivä laminointi. 10000 mm vesipatsas. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 899 Cantex Terry - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 290 g/m² Sisäisesti palosuojattu college-trikoo. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 class 1 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 17,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, EBT: 33,5 cal/cm² (899+895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoiville väreille 901 Merino RX - 60% villa / 38% viskoosi / 2% antistaattinen, 200 g/m² Sisäisesti palosuojattu ribbi-trikoo, pehmeää merinovillaa ja palosuojattua viskoosia EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% villa / 38% viskoosi / 2% antistaattinen, 250 g/m² Bird-Eye, Sisäisesti palosuojattu trikoo, pehmeää merinovillaa ja palosuojattua viskoosia. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,9 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (902+811) LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX - 60% villa / 38% viskoosi / 2% antistaattinen, 360 g/m² Sisäisesti palosuojattu frotee, pehmeä merinovilla ja palosuojattu viskoosi EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 29 cal/cm² (903+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (903+811+901) LOI 28,7% EN 1149-3 911 Cantex Pro 145 - 45% modakryyli / 35% puuvilla / 18% polyamidi / 2% antistaatti, 160 g/m² Paitalaatuinen, kaunis, luontaisesti palosuojattu tvilli EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 17,0 cal/cm² (911+894) LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille 920 Cantex JX - 59% modakryyli / 39% puuvilla / 2% antistaatti, 235 g/m² Luontaisesti palosuojattu kanavatikattu trikoo EN ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-1, EBT: 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 922 Cantex JL - 57% modakryyli / 36% puuvilla / 5% elastaani / 2% antistaattinen, 240 g/m² Sisäisesti palosuojattu yksinkertainen jersey elastaanilla. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3

Nro Materiaalin kuvaus 931 Cantex 240IR - 54% modakryyli / 44% puuvilla / 2% antistaatti, PU-laminoitu, 260 g/m² Luontaisesti palosuojattu tvilli, PU-laminoitu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 3:4 mukaan sertifioitu.Vesipilari 10 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 2 (931+911) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,1 cal/cm² (931+055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille EN 343 luokka 3:4 942 MegaTX 235 - 42% viskoosi / 26% modakryyli / 20% puuvilla / 5% aramidi / 5% polyamidi / 2% antistaatti, 235 g/m² Sisäisesti palosuojattu paitakangas. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modakryyli / 37% FR viskoosi / 22% viskoosi / 1% antistaatti, PU-laminoitu, 230 g/m² Sisäisesti palosuojattu kangas, PU-laminoitu. Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 3:4 mukaan sertifioitu.Vesipilari 8 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 1 IEC 61482-1-2 luokka 2 (943+805/911) IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) IEC 61482-1-1, ATPV: 23,8 cal/cm² (943+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 43 cal/cm², ATPV: 48 cal/cm² (943+899+901) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille EN 343 class 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modakryyli / 42% puuvilla / 2% polyamidi / 1% elastinen kuitu / 1% antistaatti, PU-laminoitu, 340 g/m² Sisäisesti palosuojattu softshell. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. Vesipilari 10 000 mm. Hengittävyys/vedenpitävyys 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 luokka 2 IEC 61482-1-2 luokka 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 fluoresoivalle värille 951 Windtech FR HVO - 45% modakryyli / 36% puuvilla / 18% polyesteri / 1% antistaatti, PU-laminoitu, 385 g/m² Sisäisesti palosuojattu softshell. Tuulenpitävä ja vettä hylkivä. Vesipilari 10 000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 luokka 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM fluoresoiva oranssi

221


VARTALONPITUUS

Mittataulukko

RINNAN YMPÄRYS

Mitat taulukossa ovat vartalomittoja alusvaatteiden päältä mitattuna. Vaatteisiin on jo lisätty tarvittava liikkumavara malleittain.

LANTION YMPÄRYS

VYÖTÄRÖ

HAARANPITUUS

MIESTEN C-koot (Normaali pituus ja ympärysmitta) Koot

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tuumamitoitus

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Vartalonpituus

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Rinnan ympärys

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Vyötärö

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

112

116

120

Haaranpituus

C-koot, pitempi mitoitus (Normaali ympärysmitta ja pidennetyt lahkeet) Koot

146

148

150

152

154

156

Tuumamitoitus

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Vartalonpituus

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Rinnan ympärys

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Vyötärö

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

100

104

108

Haaranpituus

D-koot (Suurempi ympärysmitta ja lyhyemmät lahkeet) Koot

84

88

92

96

Tuumamitoitus

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

Vartalonpituus

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Rinnan ympärys

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Vyötärö

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Haaranpituus

NAISTEN C-koot (Normaali pituus ja ympärysmitta) Koot

34

36

38

40

42

44

46

48

Tuumamitoitus

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Vartalonpituus

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Rinnan ympärys

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Vyötärö

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Lantion ympärys

90

93

96

99

102

106

110

115

Haaranpituus

78

78

78

78

78

78

78

78

KOKO KÄÄNNÖS MIESTEN

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Miesten koot

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Kauluspaita

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

NAISTEN

222

S

M

L

XL

XXL

Naiesten koot

34-36

38

40-42

44

46-48

Miesten koot

XXS

XS

S

M

L


Sivu

Tuotenro. Tuote

Sivu

Tuotenro. Tuote

Umpisuoja

201

5070 89

College

136

5837 81

Palosuojattu Pusero Windbreaker

Sivu 71

Tuotenro. Tuote 6324 81

Riipputaskuhousut stretch-vyöhykkeillä

Sivu 52

1120 40

Vyötäröhousut

201

5071 89

T-Paita

137

5838 81

Naisten Pusero

65

6325 81

Riipputaskuhousut stretch-vyöhykkeillä

55

1121 40

Stretch-housut

175

5072 89

Pitkähihainen T-Paita

137

5839 81

Naisten Pusero

64

6326 81

Naisten vyötäröhousut stretch-vyöhy.

53

1128 40

Naisten Stretch-housut

175

5073 91

Kauluspaita

139

5840 81

Avosuoja

66

6327 81

Naisten riipputaskuhousut stretch-vyö.

52

1129 40

Vyötäröhousu Naisten

201

5075 89

Palosuojattu college

136

5841 81

Avosuoja

66

6328 81

Naisten vyötäröhousut stretch-vyöhy.

54

1130 40

Pusero

200

5118 94

Metallivapaa Parka

48

5849 81

Avosuoja

67

6329 81

Naisten riipputaskuhousut stretch-vyö.

1131 40

Pitkä Takki

200

5119 94

Metallivapaa Parka vuorella 9128

48

5850 81

Riipputaskuhousut

61

6330 90

Collegetakki

1151 40

Stretch housut

174

5120 93

Vuorelliset Housut Olkaimilla

91

5851 81

Riipputaskuhousut

60

6352 85

Stretch-housut

1158 40

Naisten Stretch-housut

174

5132 94

Kuorihousut

49

5852 81

Riipputaskuhousut Windbreaker

71

6357 94

Kauluspaita

1180 40

Shortsit

201

5135 94

Metallivapaa Kuoritakki

48

5853 81

Riipputaskuhousut Windbreaker

70

6359 85

Naisten stretch-housut

1921 40

Stretch-housut

177

5136 94

Metallivapaa Kuoritakki 9128

48

5856 81

Metallivapaa Riipputaskuhousut

62

6371 89

Kaulus-collegepusero

136

1928 40

Naisten Stretch-housut

177

5145 95

Metallivapaa softshell pusero

54

5857 81

Metallivapaa Naisten riipputaskuhou.

63

6372 89

Palosuojattu t-paita

138

1951 40

Stretch-housut

177

5149 95

Metallivapaa softshell naisten pusero

52

5858 81

Naisten Riipputaskuhousut

64

6373 89

Palosuojattu naisten t-paita

138

1958 40

Naisten Stretch-housut

177

5212 84

Metallivapaa FR umpisuoja

123

5859 81

Naisten riipputaskuhousut

65

6375 89

College

136

2050 13

Riipputaskulliset Housut

202

5222 84

Housut

122

5860 81

Riipputaskuliivi

62

6520 30

Vuorellinen Pusero

210

2511 13

Umpisuoja

203

5223 84

Housut Windbreaker

124

5862 81

Naisten housut Windbreaker

69

6620 83

Palosuojatut housut

110

2521 13

Vyötäröhousu

202

5227 84

Naisten Housut

120

5863 81

Naisten housut Windbreaker

68

6621 83

Palosuojatut housut

110

2531 13

Pusero

203

5228 84

Naisten Housut Windbreaker

121

5866 81

Naisten Riipputaskuhousut Windbr.

68

6623 83

Palosuojatut housut

110

2541 13

Avosuoja

203

5231 84

Pusero

122

5867 81

Naisten Riipputaskuhousut Windbr.

69

6627 83

Naisten housut

111

2820 50

Vyötäröhousu

199

5233 95

Metallivapaa softshell pusero

125

5869 81

Liivi

73

6628 83

Naisten housut

111

2830 50

Pusero

198

5236 82

Vuorellinen Pusero

125

5880 81

Housut

84

6629 83

Naisten housut

111

2840 50

Avosuoja

199

5238 84

Naisten Pusero

120

5881 81

Housut

84

6630 83

Pusero

109

2850 50

Riipputaskuhousu

199

5239 82

Vuorellinen Pusero Hupulla

124

5883 81

Pusero

85

6920 51

Lämpöhousu

211

3500 28

Vuorellinen Pusero

190,210

5242 84

Metallivapaa avosuoja

123

5884 81

Pusero

85

6930 51

Lämpöpusero

211

3520 28

Vyötäröhousut

191

5249 84

Metallivapaa avosuoja

123

5885 81

Avosuoja

85

6972 42

Pitkät Alushousut

211

3525 28

Worker Housut

191

5252 84

Metallfri workerbyxa

122

5886 81

Avosuoja

85

6975 42

Aluspaita

211

3528 28

Naisten Worker Housut

191

5253 84

Riipputaskuhousut Windbreaker

124

5887 81

Housut

84

6979 42

Poolo Aluspaita

211

3529 28

Naisten Vyötäröhousu

191

5257 84

Naisten Riipputaskuhousut

120

5890 81

Riipputaskuhousut

84

7710 15

Umpisuoja

186

3530 26

Neulottu Fleecepusero

189,209

5258 84

Naisten Riipputaskuhousut Windbr.

121

5891 81

Vuorilliset riipputaskuhousut

84

7712 15

Umpisuoja

180

College

136

55 132,135 57 57,140 57

3535 48

Softshell Pusero

190,209

5270 89

5895 81

Avosuoja

85

7720 15

Housut

185

3540 28

Avosuoja

190

5271 89

T-Paita

137

5897 81

Riipputaskuhousut

84

7725 15

Housut

179

3550 28

Riipputaskuhousut

191

5310 84

Umpisuoja

117

5900 92

Aluspaita

131

7728 15

Naisten Worker Housut

179

3559 28

Naisten Riipputaskuhousut

191

5319 84

Umpisuoja

115

5905 89

Pitkähihainen Pikeepaita

137

7729 15

Naisten Worker Housut

185

3810 50

Umpisuoja

196

5320 84

Housut

116

5907 89

T-Paita

138

7732 15

Pusero

185

3820 50

Housut

195

5329 84

Housut

114

5910 92

Boxerit

131

7741 15

Avosuoja

187

3829 50

Naisten Housut

195

5330 84

Pusero

116

5914 92

Sportmalliset rintaliivit

130

7745 15

Avosuoja

181

3830 50

Pusero

194

5339 84

Pusero

114

5915 92

Rintaliivit

130

7747 15

Avosuoja

181

3831 51

Fleecepusero

194,209

5341 84

Avosuoja

117

5917 89

Toppi, jossa sport-malliset

130

7748 15

Avosuoja

187

3832 50

Pusero, Jossa Fleecevuori 9028

194

5344 84

Avosuoja

115

5919 92

Alushousut

130

7751 15

Riipputaskulliset Housut

184

3840 50

Avosuoja

197

5346 84

Riipputaskullinen Avosuoja

115

5920 92

Poolopaita

131

7755 15

Riipputaskulliset Housut

180

3841 50

Avosuoja

197

5349 84

Riipputaskullinen Avosuoja

117

5930 92

Alushousut

131

7758 15

Naisten riipputaskuhousut

180

3850 50

Riipputaskulliset Housut

195

5350 84

Riipputaskulliset Housut

116

5931 91

Vierailijan Takki

140

7759 15

Naisten riipputaskuhousut

184

3859 50

Naisten Housut

195

5359 84

Riipputaskulliset Housut

114

5932 91

Vierailijan Takki

140

7780 15

Shortsit

186

3860 50

Riipputaskullinen Liivi

194

5402 88

Avosuoja

98

5940 92

Aluspaita

131

7788 15

Worker Shortsit

186

3870 11

T-Paita

194,212

5419 88

Pusero

99

5945 89

Pitkähihainen Pikeepaita

137

7791 15

3/4 Riipputaskulliset Housut

185

3880 50

Shortsit

196

5421 88

Riipputaskulliset Housut

99

5947 89

Pitkähihainen T-Paita

138

7799 15

3/4 naisten riipputaskuhousut

185

3881 50

Shortsit

196

5430 88

Riipputaskuliivi

99

5948 89

Poolokauluspaita

137

8012 11

T-Paita

212

3890 50

¾-osa riipputaskuhousut

195

5451 88

Housut

99

5970 89

Pipo

142

8033 24

Pikeepaita

212

3899 50

Naisten ¾-Osa Riiputaskuhousut

195

5461 88

Umpisuoja

98

5980 89

Fleece

131

8120 91

Kauluspaita

140

4320 44

Stretch housut

156

5512 86

Hitsaajan umpisuoja

102

5985 89

College

136

8131 22

Pitkähihainen Kauluspaita

213

4321 44

Stretch housut

158

5522 86

Hitsaajan housut

102

5990 89

Pitkät Fleece Alushousut

131

8141 22

Lyhythihainen Kauluspaita

213

4328 44

Naisten stretch-housut

158

5535 86

Hitsaajan pusero

101

5995 92

Palosuojattu kypärähuppu

142

8312 26

College

213

4329 44

Naisten stretch-housut

155

5540 86

Hitsaajan avosuoja

102

5999 00

Palosuojattu Kaulasuoja

142

9011 00

Sukat

213

4330 44

Pusero

156

5550 86

Hitsaajan housut riipputaskuilla.

101

6010 81

Metallivapaa FR umpisuoja

81

9013 00

Vyö

215

4335 44

Pusero, Jossa Fleecevuori 9028

156

5572 19

Palosuojatut lahjesuojat

103

6011 81

Metallivapaa FR umpisuoja

81

9016 00

Vasarapidike

215

4339 44

Naisten näkyvä pusero

155

5573 80

Palosuojattu poncho

103

6019 81

Metallivapaa näkyvä FR umpisuoja

67,81

9019 00

Henkilökorttitasku

215

4350 44

Stretch riipputaskuhousut

156

5575 19

Palosuojattu esiliina

103

6020 81

Metallivapaat palosuojatut housut

78

9020 00

Polvisuoja

214

4351 44

Stretch-riipputaskuhousut

158

5576 19

Esiliina kauluksella

103

6021 81

Metallivapaat palosuojatut housut

77

9027 00

Olkaimet

215

4358 44

Naisten riipputaskuhousut

158

5577 19

Palosuojattu hihansuoja

103

6028 81

Metallivapaat palos. naisten housut

77

9028 51

Fleecevuori

213

4359 44

Naisten stretch riipputaskuhousut

155

5578 19

Hitsaajan kypärähuppu

103

6029 81

Metallivapaat palos. naisten housut

79

9029 52

Vyö

215

4482 44

Ripputaskulliset Shortsit

163

5625 87

Palosuojatut housut

107

6030 81

Metallivapaa palosuojattu pusero

76

9030 52

Välikappale

215

4485 44

Shortsit

163

5626 87

Vahvistetut housut

107

6031 81

Metallivapaa palosuojattu pusero

76

9032 00

Polvisuoja

214

4620 51

Näkyvä Liivi

171

5628 87

Palosuojatut naisten housut

105

6032 95

Metallivapaa softshell pusero

55,76

9037 00

Vyö

215

4801 46

Vuorellinen Pusero

168

5629 87

Vahvistetut naisten housut

105

6035 81

Metallivapaa palosuojattu pusero

78

9041 00

Sukat

213

4808 46

Kuoritakki

169

5632 87

Palosuojattu takki

106

6040 81

Metallivapaat palosuojatut avosuoja

80

9043 00

Fleece Lakki

142

4810 44

Umpisuoja

163

5636 87

Palosuojattu pusero

106

6041 81

Metallivapaat palosuojatut avosuoja

80

9044 00

Polvisuojat

214

4815 46

Vuorellinen Umpisuoja

167

5639 87

Palosuojattu naisten pusero

105

6050 81

Metallivapaat palosuojatut housut

78

9045 00

Polvisuojat

214

4818 46

Vuorellinen Takki

168

5674 87

Palosuojattu paita

107,139

6051 81

Metallivapaat palosuojatut housut

77

9046 00

Vyö

4820 44

Vyötäröhousut

162

5700 88

Vuorellinen palosuojattu pusero

95

6058 81

Metallivapaat palos. naisten housut

77

9048 00

Vuorellinen Lakki

4821 44

Housut

162

5706 88

Avosuoja

96

6059 81

Metallivapaat palos. naisten housut

79

9054 00

Sukat

141

4826 46

Kuorihousut

169

5709 88

Vuorellinen pusero naisten

97

6080 81

Metallivapaat palosuojatut housut

83

9055 00

Vyö

143

4828 44

Naisten Hi-Vishousut

164

5716 88

Umpisuoja

94

6081 81

Metallivapaat palosuojatut housut

83

9058 00

Lahkeensuun Kiristin

143

4829 44

Naisten Housut

165

5726 88

Housut

95

6083 81

Metallivapaa palosuojattu pusero

83

9060 00

Olkaimet

4830 44

Pusero

161

5727 88

Naisten Housut

97

6084 81

Metallivapaa palosuojattu pusero

83

9062 84

Radiotasku

4831 51

Näkyvä fleecetakki

167

5736 88

Pusero

94

6085 81

Metallivapaat palosuojatut avosuoja

83

9063 81

Välikappale

4832 48

Softshellpusero

167

5739 88

Naisten Pusero

97

6086 81

Metallivapaat palosuojatut avosuoja

83

9065 81

Huppu

4835 44

Pusero, Jossa Fleecevuori 9028

161

5742 88

Avosuoja

96

6111 82

Palosuojattu umpisuoja

127

9068 00

Pipo

214

4839 44

Naisten Pusero

164

5751 88

Riipputaskulliset Housut

95

6121 82

Palosuojatut housut

127

9074 00

Ohut palosuojattu sukka

141

4840 44

Avosuoja

163

5760 88

Riipputaskuliivi

94

6131 82

Palosuojattu pusero

127

9075 00

Paksu palosuojattu villasukka

141

4850 44

Riipputaskuhousut

162

5770 91

Kauluspaita

139

6200 46

Talvitakki

207

9079 00

Villafroteiset sukat

141

4859 44

Naisten Riipputaskuhousut

165

5774 86

Metallivapaa kauluspaita

139

6205 46

Kuoritakki

206

9093 00

Vyö

143

4860 44

Riipputaskuliivi

161

5779 91

Naisten Kauluspaita

139

6207 00

Hupullinen pusero

179,208

9105 81

Käsivarsinauha

143

4871 26

Collegepusero

170

5800 81

Vuorellinen Pusero

73

6210 46

Vuorellinen Umpisuoja

210

9119 81

Henkilökorttitasku

143

4872 11

T-Paita

170

5803 81

Naisten vuorellinen Pusero

68

6226 46

Kuorihousut

206

9124 00

Lippis

214

4874 11

Pitkähihainen näkyvä T-paita

170

5807 81

Naisten vuorellinen Pusero Hupulla

69

6232 46

Irtovuorellinen Takki

207

9128 06

Tekoturkisvuori

141

4875 11

Pikeepaita

171

5809 81

Vuorellinen Pusero Hupulla

73

6235 46

Parka

207

9142 88

Hitsauslakki

103

215 170,214

143 121,143 62 73,141

5000 93

Vuorellinen pusero

91

5820 81

Housut

61

6241 47

Fleecetakki irroitettavilla hihoilla

179,208

9160 81

Leveät henkselit

143

5002 88

Avosuoja

90

5821 81

Housut

60

6302 90

Pitkät alushousut

132

9168 00

Kudottu pipo

214

5009 93

Vuorellinen pusero Hupulla

91

5822 81

Housut Windbreaker

71

6307 90

Pipo

142

PR0001

Viiltosuoja

215

5012 88

Pusero

88

5823 81

Housut Windbreaker

70

6308 90

Palosuojattu kypärähuppu

142

RG0001

Käsineet FR Contact

147

5021 88

Riipputaskulliset Housut

88

5826 81

Metallivapaa Housut

62

6309 90

Poolopaita

132

RG0004

Käsineet FR ARC 16

147

5025 88

Riipputaskulliset Housut

89

5827 81

Metallivapaa Naisten Vyötäröhousut

63

6310 90

Boxerit

133

RG0005

Suojakäsineet FR ARC 40

146

5030 89

Collegetakki

135

5828 81

Naisten Vyötäröhousut

64

6312 90

Pitkät alushousut

133

RG0006

Suojakäsineet FR ARC 4

147

5039 89

Collegetakki

135

5829 81

Naisten Vyötäröhousut

65

6315 90

Aluspaita

133

RG0007

Suojakäsineet FR ARC 8

147

5051 88

Housut

88

5830 81

Pusero

60

6319 90

Poolopaita

133

RS0003

Näkyvä Liivi

171

5052 88

Housut

89

5832 81

Palosuojattu Pusero Windbreaker

70

6321 81

Vyötäröhousut stretch-vyöhykkeillä

53

RS0004

Huomioliivi

141

5062 88

Umpisuoja

90

5834 81

Pusero

61

6322 81

Vyötäröhousut stretch-vyöhykkeillä

54

RX0004

Suojakypärä ARC 24

142

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä malli- ja valikoimamuutoksiiin. Poikkeuksia väreissä voi esiintyä.

PIKAHAKEMISTO

Tuotenro. Tuote 1110 40

223


TRANEMO WORKWEAR FINLAND Oy Ab Rauhankatu 4 65100 Vaasa SUOMI PUH: +358 40-145 8014 +358 400-560 337 www.tranemo.fi