__MAIN_TEXT__

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2020 FLAME RETARDANT HIGH VISIBILITY WORK IDENTITY


EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR

2


3


Tranemo er en af de førende europæiske producenter af inherent flammehæmmende sikkerhedsbeklædning. Igennem kompetent rådgivning og innovative produkter, arbejder vi mod at ingen skades alvorligt i flamme- og varmerelaterede ulykker. Alt for at skabe sikre arbejdspladser.

4


148

WORLDCARE

6

Bæredygtighed

6

Den gode virksomhed

8

Corporate social responsibility

8

Miljø & klima

9

Kvalitet

9

FLAME RETARDANT 10

HIGH VISIBILITY

WORK IDENTITY

172

Tranemo Skinsafe™

14

Risikovurdering

150

Comfort Stretch

174

Risikovurdering

20

Standarder & symboler

151

Comfort Stretch Visible

176

Standarder & symboler

28

Pleje

153

Craftsman Pro Visible

178

Pleje

38

Vision HV

154

Craftsman Pro

182

Dame FR

40

CE-ME

160

T-More

188

Shell FR

46

CE-ME Outerwear

166

Premium Plus

192

Stretch FR

50

Tilbehør

170

Comfort Plus

198

Office FR

56

Comfort Light

200

Tera TX

58

Original Cotton

202

Tera TX Non-Metal

74

Outerwear

204

Tera TX Arc 2

82

Undertøj

211

Cantex Hi-Vis

86

Tilbehør

212

Cantex 57

92

On Demand

216

Cantex 54

98

Materiale info

218

Outback Heavy Welding

100

Størrelses tabel

222

Magma

104

Opslags register

223

Apex

108

Aramid

112

Zenith

118

Edge

126

Vinter

128

Undertøj

130

Tilbehør

134

Handsker

144

5


TRANEMO WORLD CARE SÅDAN SKABES MORGENDAGENS BÆREDYGTIGE BESKYTTELSE At producere beskyttelsesbeklædning samtidig med at man har fokus på bæredygtighed er en krævende proces. Kristina Alderin, Tranemo’s chef for bæredygtighed, er helt på forkant med vort arbejde med at tilbyde løsninger, som får miljømæssige krav til at harmonere med vores pligt til at beskytte liv og forhindre skader. Hvad er de største udfordringer ved at producere bæredygtig, flammehæmmende beklædning? At sikre, at kunderne får det mest miljøvenlige produkt og den rigtige grad af beskyttelse. Vi sørger for dette ved altid at gå ud fra kundernes behov i alt, hvad vi laver. Vi starter med en risikovurdering, hvor vi analyserer det miljø, som beklædningen skal bruges i, de krav, der vil blive stillet og andre væsentlige variabler. Risikovurderingen er grundlaget - og ud fra denne kan der træffes velbegrundede beslutninger, set både ud fra et beskyttelses- og et bæredygtighedsperspektiv. Hvordan påvirker dette bæredygtighed? Det er ret simpelt. Selv om det stadig beskytter, så kan det være, at kunden vælger en beklædning, som ikke er velegnet til formålet på grund af de anvendte fibre. Risikovurderingen gør det muligt for os at identificere og rådgive allerede på et tidligt tidspunkt.

Har I nogle eksempler på dette? Vi har været eller er stadigvæk involveret i flere projekter, hvor fibre blive erstattet med fx genbrugsbomuld, eller hvor fibertypen bliver tilpasset til at forbedre beklædningens bæredygtighed. En følge heraf er fremstillingen af stof, der har en mindre påvirkning på miljøet ved at bruge færre kemikalier, farvestoffer, vand, strøm og andre ressourcer, som i realiteten ikke kræves - og selvfølgelig skal ethvert nyt materiale afprøves inklusive industriel vask og brugertest for at sikre, at beskyttelse og virkning ikke påvirkes.

Hvor vigtigt er Tranemo’s forhold til samarbejdspartnere og leverandører? Det er et afgørende område for os og vi investerer meget tid og mange kræfter i at sikre, at disse relationer både er produktive og transparente. Vi arbejder meget tæt sammen med vore leverandører om udviklingen af nye tekstiler og vi samarbejder om at udvikle processer, som reducerer bl.a. energi- og vandforbrug. Vores ekspertise og vore partneres og leverandørers ekspertise kan på mange måder harmoniseres og udnyttes på mange måder til glæde for begge parter og i den sidste ende for vore kunder. Begge parter ved, at vi sammen virkelig er i stand til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Med disse mål i tankerne er det også en fordel, at de fleste af vore leverandører er beliggende i Europa.

6


På hvilke andre måder kommer disse partnerskaber til udtryk? I samarbejde med partnere og leverandører gennemfører vi forskning og udvikling i fibre og disses anvendelighed. Vores ønske om at innovere og finde nye løsninger driver værket og gør det vitalt for os at kommunikere vore krav helt tydeligt og det kan vi gøre takket være vort teams ekspertise og erfaring. Ved industri-events som Thechtextil kan vi mødes med og lytte til vore partnere og leverandører, undersøge nye tekstiler og fibre og diskutere de udfordringer, vi skal forholde os til for at kunne levere de mest bæredygtige løsninger. Et praktisk eksempel på dette kunne være, at hvis en leverandør fremstiller beklædning med en blanding af fibre, og vi har klarlagt den potentielle mulighed for at producere med hver anden fiber ufarvet - så kan vi nå dette sammen.

At se på materialekonstruktion fra et nyt perspektiv lader til at være et afgørende emne for bæredygtighed. Hvorfor? Det er korrekt, at dette er et område, hvor der kan vindes meget med hensyn til bæredygtighed. Samtidig er det også et område, hvor der hele tiden balanceres på en knivsæg. Når det drejer sig om tekstiler, så er det spørgsmål, vi stiller os selv ’hvad kan blive erstattet’, ’hvad kan vi erstatte det med’ og ’hvordan vil det i det hele taget påvirke beklædningen’. Selvfølgelig skal vores beklædning give den korrekte grad af beskyttelse og en lang levetid. Dette er vores første prioritet. Når det drejer sig om beskyttelse af vore kunder, er der ikke plads til kompromiser. Vi ser det dog som vores pligt at forske og at være innovative - fremskridt er en kontinuerlig proces og sammen med vore leverandører er vi glade for at være førende, når det drejer sig om at udfordre branchen og at stille spørgsmål til konventionel tænkning.

Med hensyn til udformning af beklædningsgenstande, hvordan anvender I så en bæredygtig måde at tænke på? Vi laver beklædning, som er nem at reparere. På denne måde får kunden en beklædning med en længere holdbarhed, reducerer TCO og minimerer CO2 aftrykket. Hos Tranemo har vi et af branchens mest erfarne og veluddannede hold. De står altid til rådighed for at hjælpe kunderne til at få det bedste ud af ethvert sting og enhver fiber i vores beklædning. Dette kan i sig selv gøre en stor forskel med hensyn til bæredygtighed. Lige nu arbejder vi sammen med vore partnere i projekter om at øge vores ekspertise inden for genanvendelse af flammehæmmende beklædning - inklusive genanvendelse af forurenede flammehæmmende beklædning, et område, der kan være kompliceret.

Lad os opsummere: hvilke råd ville du give kunderne, når det drejer sig om at træffe mere bæredygtige valg? •

Stole på vores erfaring. Gennem vores risikovurderingsproces kan vi hjælpe enhver kunde til at finde frem til den rigtige beklædning - og dette kan have en afgørende indvirkning på bæredygtigheden.

Når du først har fundet den rigtige beklædning, skal du lære hvordan du bedst passer på den. Vi producerer beklædning med den længst mulige levetid gennem hensigtsmæssigt design, valg af materialer og ved at sikre, at det er optimeret til industriel vask - men det er afgørende at vide noget om beklædningen og at sikre, at det vedligeholdes korrekt.

Hvis en beklædningsgenstand er blevet beskadiget, så tal med os om reparation. Vi kan hjælpe og sørge for udskiftningsdele, så du kan udføre dette uden at gå på kompromis med den beskyttende virkning.

Du kan hjælpe ved at stille dig selv nogle fundamentale spørgsmål: Kan du acceptere en anden farve for at reducere forbruget af farvestof? Kan du indføre et system, hvor brugt beklædning indsamles til genanvendelse? Er du 100% fortrolig med hvordan du behandler de beklædningsgenstande, du allerede har? Sammen med kunder og leverandører ønsker Tranemo at ændre og reducere miljøbelastningen i dag, i morgen og i fremtiden.

7


TRANEMO WORLD CARE World Care er Tranemo´s initiativ til at udvikle vores forretning på en stadigt mere bæredygtig måde. Tranemo stræber efter at skabe beskyttelsesbeklædning i verdensklasse, samtidig med at vi minimerer miljøpåvirkningen, handler på etisk eksemplarisk vis og er en aktiv positiv styrke i samfundet. Derfor er Tranemo en kunde, leverandør, partner og arbejdsgiver, der aktivt bidrager til et bedre samfund i overensstemmelse med vores miljø. World Care består af fire fokusområder.

DEN GODE VIRKSOMHED

Tranemo har til formål at bidrage positivt til de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Som en god arbejdsgiver tilbyder vi et godt fysisk og psykologisk arbejdsmiljø, rimelige forhold og muligheder for dem, der ønsker at udvikle sig. Tranemo understøtter også uddannelse gennem f.eks. mentorskab for gymnasieelever og praktikophold til Tekstiluniversitetet i Borås. Integration er et vigtigt emne i fremtiden, og vi tilbyder arbejde for nytilkomne og om nødvendigt uddannelse på svensk. En sund levestil er vigtig for os, Tranemo sponsorerer ikke kun sit eget personalehold, men også lokale klubber inden for skiløb, orientering, gymnastik, ishockey og fodbold.

CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Vi interesserer os for, dem der producerer vore produkter, derfor kræver vi også at vore leverandører følger vores krav, til at drive etisk bæredygtig drift vedrørende: TVANGSARBEJDE: Alle former for tvangsarbejde er forbudt, herunder fængselsarbejde eller slavearbejde. ILO konvention nr. 29 og 105. FORSKELSBEHANDLING: Vi accepterer ikke nogen form for forskelsbehandling på grund af race, kaste, etnicitet, social oprindelse, civilstand, seksuel orientering, handicap, religion, nationalitet, alder, køn og / eller fagforeninger eller politisk tilhørsforhold. ILO konvention nr. 100 og 111. BØRNEARBEJDE: Vi overholder de internationalt fastlagte aftaler om menneskerettigheder og gode arbejdsforhold og accepterer ikke børnearbejde. ILO-konvention nr. Konvention 138 og 182. Om børns rettigheder, artikel 32. FORENINGSFRIHED OG KOLLEKTIVE FORHANDLINGER: Vi anerkender valgte medarbejder repræsentanter og respekterer arbejdstagernes rettigheder til frit at associere, organisere sig og forhandle kollektivt i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, hvor de er ansat. ILO-konvention nr. 87 og 98. KOMPENSATION OG ARBEJDSTID: Vi sikrer, at arbejdet udføres på grundlag af et anerkendt ansættelsesforhold etableret i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og praksis, samt internationale arbejdstager rettigheder. ILO-konvention nr. 1, 26 og 131. SIKKERHED OG SUNDHED: Arbejdstagernes sikkerhed skal prioriteres på alle tidspunkter. Arbejdsmiljøet skal opfylde gældende arbejds- og sikkerhedskrav, love og regler. FORRETNINGSETIK: God forretningsetik og overholdelse af alle gældende love og regler er grundlaget for god forretningsskik. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. MILJØ: Vi har fokus på løbende forbedringer og bæredygtig udvikling. Som minimum skal vores leverandører altid sikre overholdelse af alle acceptable miljømæssige love og regler.

8


MILJØ & KLIMA Vi skal bidrage til at bevare et bæredygtigt miljø for fremtidige generationer. Virksomheden drives i overensstemmelse med etableret miljøpolitik, og ambitionen er løbende at reducere miljø-påvirkningen. Produkterne er fremstillet af metervarer og tilbehør, der opfylder kravene i REACH. Desuden er de fleste af metervarene certificeret i henhold til Öko-Tex 100, hvilket betyder kontrol med skadelige eller sundhedsfarlige stoffer. Gennem FTI og Interseroh Group tager vi ansvar for at indsamle og skabe muligheder for genanvendelse. Det mest miljøvenlige produkt er det, der aldrig produceres. Derfor arbejder Tranemo konstant for at forlænge produktets levetid. For fremtiden er vi forpligtet til at udvikle mere miljøvenlige emballagesystemer og produkter, som bidrager til en bæredygtig cirkulær økonomi. Tranemo er certificeret i henhold til ISO 14001. Environmental Eye Tranemo Environmental Eye hjælper os med at overveje miljøpåvirkningen i alle faser af produktets livscyklus, allerede i produktudviklingsprocessen. Baseret på kundernes risikovurdering og funktionelle behov, stræber vi efter den lavest mulige miljøpåvirkning gennem produktets levetid, indtil det er slidt op og genanvendt.

jø og l i M

8. Efter brug Sorter og genbrug

ng irkni v å p og

ma kli

Anvenderkrav Beskyttelsesniveau Risikoanalyse

2. Finish Farve, følelse og beskyttelse

3. Tilbehør Funktion og sikkerhed

4. Design Brand, komfort og funktion 5. Produktion Kvalitet af syarbejde og leveringstid

å v irk n

6. Transport Optimeret transport

1. Fibre og metervarer Personlige beskyttelses egenskaber

Miljø o g k l ima p

7. Brug Vask og reparation

klima påvirknin g

g in

Tranemos Enviromental Eye illustrerer otte områder af miljø- og klimapåvirkning, der skal overvejes ud fra et sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt perspektiv.

Mi lj

ø

KVALITET Fokus på kvalitet gennemsyrer hele vores design og fremstillingsproces, fra idé til færdigt produkt. Alle produkter er designet og udviklet af Tranemo for at sikre korrekt funktion og pasform. Vi prioriterer brugen af materialer af høj kvalitet og syning på vores egne fabrikker. Alt for at sikre, at kvaliteten er høj. Kunden får værdi for sine penge, og vi reducerer miljøpåvirkningen. Tranemo er certificeret i henhold til ISO 9001.

9


FLAME RETARDANT KUN I INHERENTE METERVARER FLAME RETARDANT indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Tranemo arbejder kontinuerligt med produktudvikling i takt med at kravene på EN-certificeret beklædning øges.

10

Flammehæmmende

10

Cantex Hi-Vis

86

Tranemo Skinsafe™

14

Cantex 57

92

Risikovurdering

20

Cantex 54

Standarder & symboler

28

Outback Heavy Welding

100

Pleje

38

Magma

104

Dame FR

40

Apex

108

Shell FR

46

Aramid

112

Stretch FR

50

Zenith

118

Office FR

56

Edge

126

Tera TX

58

Vinter

128

Tera TX Non-Metal

74

Undertøj

130

Tera TX Arc 2

82

Tilbehør

134

Handsker

144

98


11


Tranemo anvender kun inherente flammehæmmende fibrer af højeste kvalitet. Du får permanent beskyttelse i hele tøjets levetid. Tranemo tror ikke på at der bare er én løsning som passer til alle. Hver industri har sine egne udfordringer, og sine egne risici og behøver derfor en løsning specielt udviklet til dem. Derfor har Tranemo udviklet unikke løsninger til de forskellige industrier og brancher, uden at gå på kompromis med sikkerheden.

12


Arbejdstøj med inherente flammehæmmende egenskaber Tranemo sælger kun flammehæmmende arbejdstøj, som sikrer brugeren beskyttelse i hele tøjets levetid. De flammehæmmende egenskaber er integreret i fibrenes molekylestruktur, og de kan ikke vaskes ud eller slides af. Udover de flammehæmmende egenskaber hører komfort, lav vægt og slidstyrke til blandt fordelene.

Personligt beskyttelsessystem Tranemos mål er nul alvorlige arbejdsrelaterede personskader forårsaget af ild eller høj varme. Den rigtige beklædning kan redde brugerens liv, hvis uheldet er ude. Kombinationen af beklædning er afgørende for graden af beskyttelse. Vi designer beskyttelsessystemet fra huden og udad. Tranemo rådgiver om behovet for flammehæmmende undertøj, løsninger til alle årstider, design til bestemte funktioner samt naturligvis løsninger til både kvinder og mænd. Vi udvikler vores kollektioner som systemer til specifikke brancher og de risici, der findes dér.

Bruger test Vi udfører brugertest i samarbejde med vores største kunder for at sikre, at tøjet har alle de ønskede funktioner, og at det fungerer i praksis. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes.

Tekstilservice - vask Industriel vask af FR-beklædning anbefales ofte for at sikre, at de er rene og korrekte at anvende. For at opnå de bedste resultater anbefaler vi også altid, at kunderne test-vasker FR beklædningen i overensstemmelse med vores vaskeinstruktioner. Tranemo udfører test efter 50 industrielle vaske i henhold til EN ISO 15797 af: EN ISO 11612 A1 Overfladetænding, EN ISO 20471 Høj synlighed og EN 1149-3 Antistat. Da EN ISO 15797 altid udføres på nyt og rent beklædning, hvor der ingen snavs er involveret, gennemfører Tranemo også rigtige brugertest af arbejdstøj, i kombination med vask hos vores industrielle vaskeripartnere, for at få de mest pålidelige resultater. Efter bæretest og vask kontrollerer vi, at tøjet stadig har den højeste ydelse. Tranemo udfører også interne vasketest inden hver produktion, for at sikre opretholdelse af den højeste holdbarhed på metervarer og refleksbånd.

PPE-beklædning til kvinder Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt at bære den korrekte PPE-beklædning, og at den passer. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes. Vi har derfor også et udvalg af damemodeller i damestørrelser i vores sortiment.

13


TRANEMO SKINSAFE™ LAG PÅ LAG BESKYTTELSE Tranemo Skinsafe™ er et flerlagssystem, designet til at beskytte anvenderens hud mod flammer, varme og lysbueulykker. Med brugeren i fokus og med hensyntagen til krævende arbejdssituationer, har vi udviklet en effektiv kombination af beskyttende lag, fra inderst til yderst. Ved at anvende flere tynde lag i stedet for ét tykt, mindskes vægten og bevægelsesfriheden øges. Dette betyder at brugeren kan arbejde mere effektivt og i længere tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

14


LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan forkert valg af undertøj være skyld i at der går ild i stoffet, eller at det smelter ind i huden. Det er derfor vigtigt at priotere det inderste lag. Vores flammehæmmende undertøj har følgende fordele: • • • •

Inherent flammehæmmende Blødt og komfortabelt Antistatisk Holder ikke på dårlig lugt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellemlag bør anvendes for at øge komforten i de koldere måneder. Dette lag skaber afstand mellem lag 1 og 3 og isolerer dermed mod varme såvel som kulde.

LAG 3 – SHIELD Det yderste lags primære funktion er at beskytte. For at sikre at tøjet benyttes i dagligdagen, er der lagt vægt på pasform, høj komfort, bevægelsesfrihed og gode opbevaringsmuligheder.

AIR GAP Ventilation mellem lagene i Tranemo Skinsafe™ har en lav ledningsevne, som giver en enestående egenskab, der blokerer for varme, isolerer mod kulde om vinteren, og giver ekstra sikkerhed i krævende arbejdssituationer.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

15


TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEMER Når flere lag flammehæmmende tøj kombineres, øges beskyttelsen betydeligt. Tranemo anbefaler brugen af to eller flere lag af flammehæmmende beklædning til at holde dig varm og beskyttet. Fremadrettet tester Tranemo alle Tranemo Skinsafe™ systemer efter de nye testmetoder som inkluderer ELIM og nye ATPV/EBT værdier.

2-LAGS SYSTEM Ved krævende indendørs arbejde kan Tranemo Skinsafe™ være tilstrækkeligt i to lag for at opnå tilstrækkelig beskyttelse. Kombinations beklædningen er blødt og let, hvilket giver brugeren en god komfort, og der kan arbejdes effektivt hele arbejdsdagen.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 33,5 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 17,0 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

16

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1


TERA TX SYSTEM Tera TX er en ”bestseller serie” af brandhæmmende tøj til El-industrien og andet krævende udendørs arbejde. Når Tera TX kombineres med et eller flere lag af andre brandhæmmende beklædningsgenstande, får du et system der opnår højere beskyttelse og en kombination der passer til arbejde af varierende intensitet og temperatur.

YOU

SKIN PROTECTION ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4 ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

INSULATION

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO TX - 6330 90 07 Arc Rating 12,7 cal/cm², PPE 2

ARC RATING

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2

40,5 cal/cm² PPE CATEGORY 4

SHIELD

CANTEX JERSEY AT - 6372 89 94 Arc Rating 5,1 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 5075 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 40,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2 ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MERINO BX - 6309 90 82 Arc Rating 10,9 cal/cm², PPE 2

MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

TERA TX - 5834 81 94 ELIM 8,1 cal/cm² ATPV 8,7 cal/cm² PPE 2 CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

ARC RATING 20,9 cal/cm² PPE CATEGORY 2 CANTEX PIQUE - 5945 89 03 Arc Rating 6,3 cal/cm², PPE 1

17


CANTEX SYSTEM Et 3-lags system er en god og sikker kombination for stålværker og andre tunge industrier hvor brugeren udsættes for høje niveauer af energi og varme, hvor beskyttelse mod varmeoverførsel og lysbue er grundlæggende.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 40,7 cal/cm² PPE CATEGORY 4 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX PRO 145 - 5770 91 94 Arc Rating 5,2 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

ARC RATING 29,9 cal/cm² PPE CATEGORY 3 CANTEX JX - 5940 92 03 Arc Rating 7,0 cal/cm², PPE 1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Arc Rating 15,0 cal/cm², PPE 2

SHELL FR SYSTEM Brug lag-på-lag princippet, når du anvender den inherente flammehæmmende skalbeklædning. Flere lag både blokerer, holder dig varm, isolerer og øger beskyttelsen. Skalbeklædning, der har tapede sømme og er vind- og vandtæt i henhold til EN 343 har samtidig en meget god åndbarhed, for at opnå god komfort.

YOU

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

ARC RATING 48,0 cal/cm² PPE CATEGORY 4 MERINO RX - 6315 90 07 Arc Rating 5,5 cal/cm², PPE 1

18

CANTEX TERRY - 6375 89 94 Arc Rating 17,8 cal/cm², PPE 2

MEGA TX 230IR - 5135 94 94 Arc Rating 21,3 cal/cm², PPE 2


EN ISO 11612 - STRÅLEVARME (C)

Ved anvendelse af flerlagssystemer designet for beskyttelse af anvenderens hud øges beskyttelsen for flere brandskaderisici, herunder strålevarme. Materialerne testes i.h.t. EN ISO 11612 og kodebogstav C måler evnen til at blokere for strålevarme. Testene giver to værdier: tiden der går inden du føler varmen gennem tøjet (fornemmelsesværdien RHTI12 ger), d.v.s. en temperaturøgning på 12°C samt tiden det tager for hudtemperaturen at øge med 24°C (strålevarme index RHTI24). Reaktionstiden er tiden brugeren har til at reagere og fjerne sig fra varmekilden for at undgå en brandskade. Testresultatet C1, giver et strålevarmeindeks (RHTI24 - Radiant Heat Transfer Index) på 7-20 sekunder. For at opnå C2 behøver man 2 eller 3 lag beklædning, hvilket øger strålevarmeindekset (RHTI24) til 20-50 sekunder, d.v.s. det øger beskyttelsen mod strålevarme fra varmekilden.

Strålevarme index (RHTI24) Fornemmelses tid (RHTI12)

2-lags system Magma HV Merino RX

Tid (s)

Reaktionstid +12°C

Start temperatur

2-lags system Outback HW Cantex JX

2-lags system Cantex 2.0 Cantex JX

+24°C

1-lags system Magma HV

1-lags system Outback HW

1-lags system Cantex 2.0

Klasse

C2

C2

C2

C1

C1

C1

RHTI12

15,0

16,1

15,5

9,9

9,8

7,8

RHTI24

25,8

28,3

26,6

17,2

17,9

14,2

YOU

SKIN PROTECTION

SHIELD

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

OUTBACK HW - 5535 86 67 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 26,6 s CANTEX JX - 5940 92 03 Radiant heat C1

CANTEX 2.0 - 5736 88 94 Radiant heat C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 25,8 s MERINO RX - 6315 90 07 Radiant heat C1

MAGMA HV - 5636 87 94 Radiant heat C1

19


FLAMMEHÆMMENDE

RISIKOVURDERING Hver virksomhed er selv ansvarlig for at foretage en risikovurdering og tilbyde den korrekte beskyttelse til medarbejderne. Når risikovurderingen er foretaget, og eventuelle problemer og mangler klarlægges, er det tid til at henvende sig til Tranemo. Vi udvikler løsninger og sikrer, at beklædningen har den beskyttelse og de funktioner, der kræves for at arbejde sikkert hver dag. I mange tilfælde, er vi tvunget til at gå langt udover bare at opfylde standarderne.

20


RISIKOVURDERING

ELEKTRISK LYSBUE RISIKOVURDERING • • •

Elektrisk lysbue - Sprøjt fra smeltet metal - Strålevarme - Konvektionsvarme - Elektrisk stød - Chokbølger - Kraftig støj - Optisk stråling - Giftig gas Ild og høj varme Trafikulykker (arbejde udendørs)

TRANEMO’S RISIKOVURDERING

Merino RX

Merino TX

Tera TX

Merino RX

Merino TX

Tera TX Non-Metal

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

Under elektrikerarbejde under spænding bør der anvendes beklædning certificeret iht. IEC 61482-2 kombineret med EN ISO 11612, da der er risiko for en elektrisk lysbue. Elektrikere, der arbejder udendørs, skal bære Hi-Vis-beklædning, EN ISO 20471. En ulykke forårsaget af en elektrisk lysbue omfatter mange risici og vil udfordre PPE-beklædningen på mange måder, men vi kan minimere risiciene ved hjælp af det rigtige design. Vi anbefaler, at det yderste lag kan bestå PPE 2, og at det har en Arc Rating (ATPV eller EBT-værdi i henhold til NFPA 70E) over 8 kal/cm². På al vores beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue er Arc Rating-værdien angivet på den udvendige FR-mærkat, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien.

TRANEMO SKINSAFE™

21


RISIKOVURDERING

SMELTET JERN OG STØBERIER

JERN OG STÅL

RISIKOVURDERING • • • • •

Sprøjt fra smeltet jern Ild og høj varme Varmebelastning Lysbue (lejlighedsvis) Trafikulykker (begrænset) Cantex JX

TRANEMO’S RISIKOVURDERING Smeltet metal, der klæber til tøjet, kan forårsage forbrændinger. For at minimere denne risiko definerer EN ISO 11612 D og E nogle designkrav, såsom lukkede lommer og skjulte metaldele. Varmestress er også en risiko i disse miljøer. For at blokere for strålevarmen og øge beskyttelsen anbefales et Tranemo Skinsafe™ -system på 2 eller 3 lag. Luftgabet mellem lagene beskytter bæreren mod varme og energi. Meget af Tranemo beklædningen indeholder også synlighed for at undgå trafikulykker.

Cantex Pro 145

ALUMINIUM

Merino RX

Zink Zink udfordrer PPE-tøjet på en meget speciel måde, da Zink stænk klæber sig til de fleste metervarer. Yderlaget på Tranemo Apex-serien består af aramid, som er meget modstands dygtig selv når zink stænkene klæber til metervaren. For at blokere for strålevarmen og øge beskyttelsen har Apex også dobbelt lag stof, foran på jakke og buks. Når du arbejder med smeltet zink, skal du have tøj, der er certificeret mindst i henhold til EN ISO 11612, fremstillet i en metervare, der har højere nedbrydningstemperatur end 420°C (smeltepunkt for zink). Andre Metaller Andre metaller og legeringer har forskellige smeltetemperaturer, viskositet og produktionsprocesser, som vil udfordre PPE / beklædningen på forskellige måder. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller, bedes du kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din virksomhed.

22

Magma

ZINK

Jern og stål Når du arbejder med smeltet jern eller stål, har du brug for beklædning, der er certificeret i henhold til EN ISO 11612 E1E3 - hvor E3 er det højeste niveau. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing.

Aluminium Når du arbejder med smeltet aluminium, behøver du beklædning der er certificeret iht. EN ISO 11612 D1-D3 hvor D3 er det højeste niveau. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumbronze og smeltede mineraler.

Cantex 57

Cantex JX

Apex

TRANEMO SKINSAFE™


RISIKOVURDERING

SVEJSNING RISIKOVURDERING • Gnister og gløder • Flammer og varme • Strålevarme RISIKOVURDERING Ved længerevarende svejsning, er der behov for beklædning der er certificeret iht. EN ISO 11611 klasse 2, hvilket er det højeste niveau af beskyttelse, kombineret med EN ISO 11612. Designet er meget restriktivt i EN standarden for at sikre at svejse-gnister og gløder ikke klæber til tøjet, eller ender i en åben lomme. Vi har tilføjet skjulte ventilationskanaler for at øge komforten. For at isolere mod varmestråling og for at øge beskyttelsen anbefales et Tranemo Skinsafe ™ system i to eller tre lag.

Valg af beskyttelsesbeklædning afhængig af processen Klasse 1

Klasse 2

Manuelle svejseteknikker med lysbue; Gas svejsning. TIG svejsning. MIG svejsning. Micro plasma svejsning. Slaglodning. Punkt svejsning. MMA svejsning (med rutile- elektroder). Manuelle svejseteknikker med dannelse af store dråber og sprøjt; MMA svejsning (med basisk eller cellulose- elektroder). MAG svejsning (med CO2 eller blandet gas). MIG svejsning (med høj strøm). Rørtrådssvejsning. Plasmaskæring. Ilt & gas samt kulfugning. Ilt & gas skæring. Termisk sprøjt.

Valg af beskyttelsesbeklædning afhængig af miljøet Klasse 1

Betjening af maskiner; CNC flammeskæring, cnc plasmaskæring, svejserobot, thermisk sprøjt fra svejsebænk.

Klasse 2

Betjening af maskiner; I trange rum, ved under op-svejsning/skæring eller i sammenlignelige trængte og låste arbejds stillinger.

Cantex JX

Outback Heavy Welding

TRANEMO SKINSAFE™ 23


RISIKOVURDERING

JERNBANE RISIKOVURDERING • • • •

Trafikulykke med tog Elektrisk lysbue - Sprøjt fra smeltet metal - Strålevarme - Konvektionsvarme - Elektrisk stød - Chokbølger - Kraftig støj - Optisk stråling - Giftig gas Ild og høj varme Gnister og gløder (begrænset)

Merino RX

Edge

Merino RX

Zenith

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOVURDERING For at arbejde på jernbanen har du brug for beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 20471, i kombination med EN ISO 11612, IEC 61482-2, fordi der er risiko for eksponering af en lysbue. En lysbue består af flere forskellige risici, der påvirker beskyttelsestøjet på forskellige måder. Med den rigtige løsning kan vi hjælpe med at minimere effekten af disse risici. At anvende Tranemo Skinsafe™ system, hvor det ydre lag har PPE 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm² anbefales. Alt vores lysbue certificerede beklædning har Arc Rating angivet på ydersiden af tøjet for at gøre det nemt at vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. At arbejde på jernbanen kræver, at du har behageligt og funktionelt beskyttelses beklædning, hvor du kan bære dit værktøj og justere din beskyttelsesbeklædning til de risici og udfordringer, der opstår i løbet af en arbejdsdag. Hvis du arbejder med svejsning har du brug for beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11611 eller tilbehør, der supplerer dit almindelige beskyttelsestøj. I Storbritannien kræves beskyttelsestøj i henhold til national standarden RIS-3279-TOM som definerer den orange advarsels farve og design på Edgebeklædningen, i henhold til denne standard skal tøjet være mindst EN ISO 20471 klasse 2.

KØRETØJER I BEVÆGELSE RISIKOVURDERING • Trafikulykker RISIKOVURDERING Når du anvender flammehæmmende beklædning og arbejder udendørs tæt på kørende trafik skal der anvendes beklædning certificeret iht. EN ISO 20471 for at sikre at du er synlig både i dagslys og i mørke. Jo tættere trafik, jo højere Hi-Vis-klassificering skal beskyttelsesbeklædningen have. Det krævede beskyttelsesniveau er defineret i den lokale risikovurdering. Læs mere om høj synlighed på side 150-153.

24


RISIKOVURDERING

MINEDRIFT RISIKOVURDERING • • • • •

Trafikulykker (store køretøjer i åben og underjordisk minedrift) Flamme og varme Eksplosionsrisiko / ATEX-miljø (begrænset) Elektrisk lysbue (begrænset) Svejsegnister (begrænset)

RISIKOVURDERING Når der arbejdes i et minemiljø, bør beklædningen være certificeret i henhold til EN ISO 20471, for at være synlig for førere af alle store køretøjer i åben eller underjordisk minedrift. Førere af de store køretøjer har blinde vinkler og beklædning med høj synlighed kan være afgørende. I ATEX-miljøer, hvor brugeren håndterer eksplosivstoffer eller befinder sig i miner med forekomsten af ​​metan/ naturgas, anbefaler Tranemo beklædningsgenstande certificeret i henhold til EN 1149-5 i kombination med EN ISO 11612. En beklædningsgenstands antistatiske egenskaber minimerer risikoen for at skabe gnister (en antændingskilde), der kan forårsage en eksplosion. Størstedelen af ​​vores FRbeklædningsgenstande er EN 1149-5-certificeret og har antistatiske fibre indvævet i materialet. Hvis en beklædningsgenstand har metaldetaljer, skal de dækkes under brug i henhold til EN designkravene. Tranemo har også et stort udvalg af metalfrie beklædningsgenstande. I minedrift arbejder de fleste med vedligeholdelse og infrastruktur, og for elektrikere er der risiko for elektrisk lysbue. Med det rigtige valg af beklædning mærket IEC 61482-2 kan virkningen af ​​disse risici minimeres. Tranemo Skinsafe ™ system med et ydre lag, der overholder PPE 2 og har en Arc Rating (ATPV eller EBT værdi, ifølge NFPA 70E) over 8 cal/cm² anbefales. Alt vores elektrisk lysbue certificerede beklædning, har Arc Rating værdien angivet på den udvendige FR-etiket, for at gøre det nemt for dig at vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIMværdien. Til kortvarig svejsning skal materialet også opfylde EN ISO 11611 ellers bør standard beskyttelsestøj suppleres med svejse tilbehør.

Merino RX

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ 25


RISIKOVURDERING

ATEX - EKSPLOSIVE MILJØER RISIKOVURDERING • Eksplosionsfare/ATEX-miljø RISIKOVURDERING Under arbejde i et ATEX-miljø skal der anvendes beklædning, som er certificeret iht. EN 1149-5, for at sikre at tøjet ikke danner statiske gnister, hvilket kan forårsage en eksplosion. Det er af største vigtighed i brancher som den petrokemiske industri, i industrianlæg, under industriel vedligeholdelse og ved arbejde i eksplosionsfarlige miljøer.

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

Størstedelen af vores flammehæmmende beklædning er certificeret iht. EN 1149-5. ATEX-miljøer er opdelt i forskellige zoner med forskellige risikoniveauer. Antistatiske beklædningsgenstande mærket EN 1149-5 er beregnet til at blive båret i Atex-zoner 1, 2, 20, 21 og 22. I iltberigede atmosfærer eller i zone 0 bør de antistatiske beklædningsgenstande ikke bruges uden først at være godkendt af den ansvarlige sikkerhedschef, da slid kan påvirke beskyttelsen i tøjet, og det er vigtigt, at det bæres på den rigtige måde i disse omgivelser. Antistatiske beklædningsgenstande har antistatiske fibre indvævet i tekstilerne, og alle metaldele er tildækket i overensstemmelse med designkravene. Vi har Tera TX Non-Metal med synlige detaljer, som især er velegnet til ATEX-miljøer. Atex zone klassificering for gas, tåge og damp

26

Atex zone klassifikationer for støv

Zone 0

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp forekommer ofte og vedvarer i lange perioder.

Zone 20 Et miljø, hvor der ofte forekommer eksplosive støvskyer og i længere perioder.

Zone 1

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp sandsynligvis forekommer under normale forhold.

Zone 21 Et miljø, hvor eksplosive støvskyer findes under normale forhold.

Zone 2

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp kan forekomme under normale forhold, men fortyndes hurtigt.

Zone 22 Miljø, hvor eksplosivt støv skyer sandsynligvis ikke forekommer, men hvis de gør, forsvinder de hurtigt.


RISIKOVURDERING

PETROKEMI RISIKOVURDERING • • • • •

Eksplosionsfare/ATEX-miljø Kraftig varme og ild Sprøjt fra kemikalier Trafikulykker (begrænset) Elektrisk lysbue (industrielektrikere)

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ RISIKOVURDERING Når man arbejder inden for den petrokemiske industri, anbefaler Tranemo beklædning, der er certificeret i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. Tøjets antistatiske egenskaber minimerer risikoen for at skabe gnister (en antændelseskilde), der kan forårsage en eksplosion og er af væsentlig betydning. De fleste af Tranemos metervarer som er certificeret efter EN 13034 har en behandling som beskytter mod kemikalier. Det er vigtigt at vælge den rigtige metervare, der klarer risikoen for de kemikalier, der bruges i virksomheden. Tøjet må gå gennem industrielt vaskeri for at genaktivere og re-imprægnere EN 13034 finish. I tilfælde af risiko for en elektrisk lysbue har du også brug for beklædning, der er certificeret i henhold til IEC 61482-2. Høj synlighed, EN ISO 20471, kan også være af stor betydning.

ELBIL INDUSTRI RISIKOVURDERING • •

Elektrisk lysbue - Sprøjt fra smeltet metal - Strålevarme - Konvektionsvarme - Elektrisk stød - Chokbølger - Kraftig støj - Optisk stråling - Giftig gas Ild og høj varme

Merino RX

Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™

RISIKOVURDERING Når man arbejder inden for elbil industrien anbefaler Tranemo beskyttelsesbeklædning, der er certificeret i henhold til standard EN ISO 11612 og IEC 61482-2. Ved arbejde med bilbatterier og defekte batterier er der risiko for en elektrisk lysbue. Med den rigtige løsning af beskyttelsestøj mærket IEC 61482-2, vil effekten af disse risici minimeres. At anvende Tranemo Skinsafe™ system, hvor det ydre lag har PPE Kategori 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT værdi ifølge NFPA 70E) over 8 cal / cm² anbefales. Alle vores lysbue certificerede beklædningsgenstande har Arc Rating angivet på ydersiden af beklædningen, for at gøre det nemt at vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. Til midlertidig svejsning skal materialet også opfylde EN ISO 11611 ellers bør standard beskyttelsestøj suppleres med svejse tilbehør. Serien Tera TX Non-Metal med Hi-Vis detaljer er velegnet til bilindustrien, da det er godkendt i forhold til ovennævnte certificeringer og er metalfri / ridsefri.

27


FLAMMEHÆMMENDE

STANDARDER & SYMBOLER PPE-regulativ (EU) 2016/425 Alle arbejdsgivere er forpligtet til at udføre en risikovurdering i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser (AFS 2001:3). • • •

Identificerer farer - Identificerer farer og risikofaktorer, der kan forårsage skade. Risikoanalyse og risikovurdering - Analyserer og vurderer risici forbundet med fare. Risikostyring - Opret passende foranstaltninger for at eliminere risikoen eller justere beskyttelsen, når faren ikke kan elimineres.

Risikovurdering er den overordnede proces til identifikation af fare, risikoanalyse og risikovurdering. PPE (Personligt Beskyttelsesudstyr) bør anvendes, når risiko ikke kan undgås eller elimineres. Inden købet af PPE skal arbejdsgiveren evaluere og analysere risiciene for at afgøre, hvilke funktioner PPE skal have for at beskytte medarbejderen mod risiciene. Den vigtigste årsag til at bære flammehæmmende beklædning er at sikre, at der ikke går ild i beklædningen og/eller at begrænse spredningen af ild, så der bliver tid til at reagere og komme i sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Der findes forskellige certificeringer og symboler for forskellige risici, og vi vil gerne sikre, at du vælger den rigtige kombination, som passer til din risikovurdering. Alt vores PPE-beklædning (PPE = Personal Protective Equipment, dvs. personlige værnemidler) er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/686/EØF og de seneste europæiske standarder (EN) for PPE-beklædning, som er omfattet af direktivet. Alle Tranemo PPEbeklædningsgenstande følger regulativ (EU) 2016/425 og de seneste europæiske standarder for PPE-beklædning omfattet af regulativet. Alle beklædningscertifikater og overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på www.tranemo.com. Certifikater i overensstemmelse med det gamle PPE-direktiv gælder indtil udløbsdatoen, og de suppleres med overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med PPE-Regulativ. Tranemo vil løbende opdatere de certificerede beklædningsgenstande i overensstemmelse med forordningen. PPE-Regulativet indeholder 3 kategorier; Kategori I - lav risiko for personskade (f.eks. beskyttelse mod regn EN 343) Kategori II - risiko for personskade (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, kraftig varme og ild) Kategori III - høj risiko for personskade (f.eks. elektrisk lysbue dannelse IEC 61482-2, smeltet metal EN ISO 11612 D, E). Tranemo kategori III beklædningsgenstande er en del af et kvalitetsstyringssystem (modul D i henhold til PPE-Regulativ) for at sikre, at beklædningsgenstande er sikre at anvende. Alle er mærket med CE og nummer på det bemyndigede organ der har udstedt typegodkendelses certifikatet.

YOU ARE WORTH DEFENDING 28


STANDARDER & SYMBOLER

CE-mærkning af beskyttelsestøj Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at et bemyndiget organ for personlige værnemidler har CE-typeundersøgt beklædningen i henhold til PPE Regulativ (EU)2016/425 om personlige værnemidler. På vores tøj vil du finde dette symbol på den indvendige label. CE-mærket angiver også, hvilke standarder og klasser, beklædningen er godkendt til.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD

Informationssymbol Når dette symbol er angivet på CE-mærket indvendigt i PPE-beklædningen, betyder det, at der følger en brugsanvisning med PPEbeklædningen. Det angiver desuden, at du skal læse yderligere oplysninger, før du tager PPE-beklædningen i brug, for at sikre at du bruger det korrekt og opnår den korrekte beskyttelse under arbejdet. I henhold til EU-direktivet skal alle instruktioner være skrevet på dit sprog.

TRANEMO SKINSAFE

User guideline Flame Retardant clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2: 2018

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

EN ISO 20471

YOU

SKIN PROTECTION

Tranemo Skinsafe Tranemo Skinsafe symbolet vises på beklædning som kan kombineres i et Skinsafe system og anbefales af Tranemo. For mere information, se side 14.

User guideline High Visibility clothing

AIR GAP

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

29


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11612 Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde på steder, hvor der er risiko for, at tøjet kommer i kontakt med kraftig varme og ild; det er basisbeskyttelsen på alt Tranemo FR-beklædning. FR beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612 D og E hører under PPE direktiv kategori lll. For fuld beskyttelse af kroppen skal beskyttelsesbeklædningen dække hals, overkrop, arme og ben enten af kedeldragt, eller todelt sæt som f.eks.: jakke og bukser certificeret med samme certificering. Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor kodebogstaverne angiver, hvilke krav vedrørende kraftig varme og ild, beklædningen opfylder. Mindst to kategorier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes. Kodebogstav A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angivet på CE-mærket sammen med dette symbol. Kodebogstaverne er klassificeret på forskellige niveauer, og det højeste tal er det højeste testede niveau. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kraftig varme og ild. Kodebogstav B måler stoffets evne til at blokere konvektiv varme, mens kodebogstav C måler evnen til at blokere strålevarme. Det vil sige: Når materialet testes for konvektiv varme (B) og stålevarme (C) får man to værdier. Den første værdi er den tid det tager for temperaturen på huden under beklædningen at øge med 12°C (hudtemperaturen er anslået. 47-49°C) (det er der du mærker varmen). Den anden værdi er den tid det tager for temperaturen på huden at øge med 24°C (hudtemperaturen er anslået. 59-61°C) hvilket er der du risikerer en andengrads forbrænding. Tiden for temperaturstigningen fra 12°C til 24°C er den tid du har til at reagere og komme væk fra varmekilden. Tranemo anbefaler normalt niveau B1, da det giver brugeren mulighed for at reagere i tide, for at bevæge sig væk fra varmekilden. Ved smelterier skal beskyttelse mod strålingsvarme undgås for at forhindre varmestress. Testresultat C1, giver en reaktionstid på 7-20 sekunder. For at opnå C2 har du brug for 2 eller 3 lag beklædning, der øger reaktionstiden til 20-50 sekunder, det vil sige det øger beskyttelsen mod strålingsvarme fra ovnen. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumbronze og smeltede mineraler. Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller eller legeringer end aluminium (D) eller jern (E), bedes du kontakte os, så vi kan finde den rigtige beklædnings løsning til din risikovurdering. Sammen med forskellige kunder har Tranemo udviklet kollektionerne Magma, Cantex og som det seneste vores Apex. A1, A2

Krav til begrænset spredning af ild, A1: Overfladeantændelse A2: Kant antændelse.

B (1-3)

Beskyttelse mod konvektionsvarme og åben ild

C (1-4)

Beskyttelse mod strålevarme

D (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mod kontaktvarme

Den amerikanske standard for beskyttelse mod varme og flamme hedder NFPA 2112. Standarden er mere fokuseret på risiko for eksplosions relateret ild og off-shore arbejde end mod tung industri som den Europæiske standard, som i øvrigt også inkluderer test mod smeltede metaller. Den største forskel i forhold til den amerikanske standard, er testen mod forkulningstiden (vertikal test ASTM D64B), som udføres efter 100 gange vask og også testet mod pludselige og kraftige flammer (prøve på testdukke ASTM F1930). Den europæiske standard har en valgfri prøve på testdukke (ISO 13506), som kan udføres hvis man vil teste hele beklædnings-systemet mod pludselig opstået kraftig ild og flammer. EN ISO 11612 (som i øvrigt også er godkendt i USA) er en international standard hvor testene udføres efter mindst 5 gange vask.

30


STANDARDER & SYMBOLER

IEC 61482-2:2018 Beklædning til beskyttelse mod varmerisikoen fra en elektrisk lysbue

Denne standard specificerer PPE beklædningen ved arbejde med elektricitet på åbent elektrisk udstyr, eller når det er nødvendigt at åbne et system, og der er risiko for en elektrisk lysbue. Lysbue certificeret beklædning er altid kategori III modeller i.h.t. PPE-direktivet. Tekstilernes egenskaber og tøjets design er vigtige parametre i CE-mærkningen af beklædning til beskyttelse mod elektriske lysbuer.

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tranemo kommer i en overgangsperiode til at have sikkerhedsbeklædning med begge typer symboler.

Tranemo´s lysbue beskyttende beklædning er mærket med IEC 61482-2 som inkluderer to testmetoder for lysbue: EN 61482-1-1 Open Arc (åben lysbue) som indebærer et mellemspændings område (>1000V) og EN 61482-1-2 Box test (retningsbestemt direkte lysbue) som indebærer et lavspændingsområde (400V). De to test har forskellige risikoniveauer. EN 61482-1-1 Open Arc test – Denne standard tester beskyttelsesniveauet på tøjet med hjælp af en åben lysbue. Testmetoden er sammenlignelig med den amerikanske lysbue standard ASTM F1959 og resulterer i en Arc Rating: ATPV (Arc Thermal Performance Value) og/eller EBT (Energy Break Open Threshold). Både ATPV og EBT er baserede på en 50% sandsynlighed for en 2. grads forbrænding. Amerikanerne bruger NFPA 70E til at håndtere risikovurderingen omkring elektrisk lysbue. NFPA 70E noteres også i den opdaterede IEC 61482-2 som en hjælp i risikovurderingen. For at kunne publicere den europæiske version af denne standard og for at følge PPE direktivet som kræver en 0% sandsynlighed for en skade/2. grads forbrænding, indeholder den europæiske Open Arc test en ny værdi: ELIM (Incident Energy Limit). Idéen med ELIM er at eliminere risikoen for en 2. grads forbrænding og hjælpe til at beskytte brugeren på en sikker måde uden at øge andre risikoer og i øvrigt forhindres i at arbejde. Alle tre værdier (ATPV/EBT/ELIM) baseres på Stoll-kurven og et antal tests udført på tøjet/metervaren for at kunne beregne en Arc Rating. Resultatet angives i cal/cm² og værdien viser det energiniveau som tøjet skal klare for at beskytte mod en 2. Grads forbrænding, hvilket er en stor hjælp til at vælge korrekt beskyttelsesniveau. Den nye mærkning kan omfatte både ELIM og ATPV eller EBT som nævnt ovenfor. Tranemo vil i en periode have begge værdier på den udvendige label. Dvs. ELIM for at vise ved hvilken Arc Rating, du har 0% sandsynlighed for en anden grads forbrænding, og ATPV / EBT for at være i stand til at forholde sig til den amerikanske risikovurderingsstandard NFPA 70E, der kun henviser til ATPV og EBT i sine PPE-kategorier for forskellige risikoniveauer. Tranemo vil løbende genteste alle metervarerne, og på grund af ændringerne i standarden vil der være forskelle i ATPV / EBT-resultatet sammenlignet med før, på enkelte metervarer og også på Tranemo Skinsafe ™ -kombinationer. Som beskrevet i NFPA 70E, og af erfaringerne med Tranemo Skinsafe ™ -tests, er flere lag af lysbue certificeret beklædning en effektiv tilgang til at opnå den Arc Rating der kræves. Samtidig giver lag på lag princippet det mindste antal lag, den laveste vægt og komfort, hvilket øger sandsynligheden for, at beskyttelsesbeklædningen altid anvendes. Den ind i mellem store forskel i værdien af ELIM og ATPV / EBT vil fremhæve vigtigheden af at bære flere lag i dit Tranemo Skinsafe ™ -system, for at være fuldt beskyttet. Luftspaleterne mellem lagene giver ekstra beskyttelse og en positiv margin i resultatet. Det er vigtigt at forstå, at Arc Rating af det samlede system ikke kan beregnes ved at tilføje Arc Ratings for de enkelte lag. Den eneste måde at bestemme Arc Rating for det samlede system er at udføre en flerlags Arc test, der er sammensat som beklædningen vil blive båret i virkeligheden. Dette er, hvad vi kalder Tranemo Skinsafe ™ - test i flere lag, der giver en større mulighed for at vælge den rigtige PPE-kombination, der svarer til risikovurderingen. ASTM F1506 er den amerikanske standard for lysbue risikoer. I standarden testes metervaren også med Open Arc test ASTM F 1959, der ligner den europæiske standard IEC 61482-2 for metervarer og beklædning. Den største forskel mellem de amerikanske krav sammenlignet med den europæiske standard, er forkulnings længden, hvor der bestemmes en maksimal værdi. Testen foretages efter 25 vaske og for at klare testen må forkulnings varigheden være max. 152 mm efter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet metervarerne som er udviklet til elektrikere; Tera TX og Aramid 6.4FC, da dette giver en nyttig indikation af materialets flammehæmmende egenskaber i tilfælde af en lysbue ulykke. (Elektrisk isolerende beskyttelsesbeklædning mod elektrisk stød eller beklædning til arbejde, der bevidst bruger en elektrisk lysbue (lysbuesvejsning og plasmabrænderskæring) er ikke omfattet af den europæiske IEC 61482-2-standard).

31


STANDARDER & SYMBOLER

Risikovurdering af elektriske lysbuer Dokumenter som NFPA 70E og ISSA Guidelines hjælper med at vurdere risici ud fra et praktisk perspektiv. Faren for en elektrisk lysbue omfatter termiske virkninger, støj, trykbølge, skarpe genstande, smeltet metal, optisk stråling med mere. Og det er vigtigt, at risikovurderingen tager højde for alle potentielle farer. For at sikre tilstrækkelig beskyttelse er det vigtigt, at hele kroppen er beskyttet af f.eks. hjelm med visir, høreværn, handsker og sikkerhedssko sammen med Tranemo beskyttelsestøj. Den amerikanske standard for el sikkerhed på arbejdspladsen NFPA 70E er en konsensus standard, om hvordan man beskytter brugeren mod risikoerne ved en elektrisk lysbue. NFPA er udarbejdet for at hjælpe ansatte og arbejdere med at forstå elektriske farer og forklarer: risikovurdering, valg af PPE-beklædning ved risiko for lysbue og forklarer meget om sikre elektriske arbejdsmetoder. Arc Ratingen (ATPV/EBT) er opdelt i fire PPE-kategorier (PPE – Personal Protective Equipment – Personlig beskyttelsesbeklædning). Tranemo anbefaler at det yderste lag opnår mindst 8 cal/cm², d.v.s. PPE-kategori 2. EN 61482-1-1 Open Arc test - tester beklædningens beskyttelsesevne ved hjælp af en åben lysbue. Resultatet opdeles i fire PPE-kategorier (tidligere kaldet HRC - Hazard Risk Category). PPE PPE PPE PPE

1 2 3 4

/ / / /

KAT KAT KAT KAT

1 2 3 4

– 4-8 cal/cm² – 8-25 cal/cm² – 25-40 cal/cm² – >40 cal/cm²

EN 61482-1-2 Box test – tester beklædningens APC (Arc Protection Class) ved hjælp af en begrænset og en direkte lysbue. APC 1 (Tidligere Klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V) APC 2 (Tidligere Klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V) Enkelt lags beklædning vil i de fleste tilfælde bestå APC 1. For at nå op på APC 2 anbefales et 2- eller 3-lagssystem eller kraftigere beklædning som f.eks. vintertøj.

EN 1149-5 Beskyttelsesbeklædning med elektrostatiske egenskaber

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, f.eks. ATEX-miljøer, hvor der er risiko for, at tøjet kan generere gnister, som kan antænde eksplosionsfarlige materialer, og dampe. For at kunne CE-mærke beklædning med dette symbol testes tekstilmaterialets antistatiske egenskaber i henhold til EN 1149-1 (overflade resistivitet) eller EN 1149-3 (elektrisk afladning). Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af antistatisk beklædning/ATEX-beklædning. Med antistatiske egenskaber og det rette design af tøjet elimineres risikoen for gnister. ATEX-miljøer er opdelt i forskellige zoner med forskellige risikoniveauer. Antistatiske beklædningsgenstande mærket EN 1149-5 er beregnet til at blive båret i Atex-zoner 1, 2, 20, 21 og 22. I iltberigede atmosfærer eller i zone 0 bør de antistatiske beklædningsgenstande ikke bruges uden først at være godkendt af den ansvarlige sikkerhedschef, da slid kan påvirke beskyttelsen i tøjet, og det er vigtigt, at det bæres på den rigtige måde i disse omgivelser.

Atex zone klassificering for gas, tåge og damp

32

Atex zone klassifikationer for støv

Zone 0

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp forekommer ofte og vedvarer i lange perioder.

Zone 20 Et miljø, hvor der ofte forekommer eksplosive støvskyer og i længere perioder.

Zone 1

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp sandsynligvis forekommer under normale forhold.

Zone 21 Et miljø, hvor eksplosive støvskyer findes under normale forhold.

Zone 2

Miljø, hvor en blanding af luft og brandfarlig gas, tåge eller damp kan forekomme under normale forhold, men fortyndes hurtigt.

Zone 22 Miljø, hvor eksplosivt støv skyer sandsynligvis ikke forekommer, men hvis de gør, forsvinder de hurtigt.


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11611 Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som bruges under svejsning eller beslægtede processer, hvor der er risiko for sprøjt (små stænk med smeltet metal), kort tids kontakt med ild, strålevarme fra buen og elektrisk stød ved kortvarig kontakt med strømførende elektriske ledere, med en spænding op til ca. 100 V DC under normale svejseforhold. Standarden er opdelt i to forskellige klasser med forskelligt risikoniveau. Tekstilmaterialets funktion under svejsning er testet med 15 dråber (klasse 1) eller 25 dråber (klasse 2) smeltet metal. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af svejsebeklædning. UV- og varmestrålingen fra svejsning vil også udfordre PPE og for at forhindre påvirkningen har metervarer i klasse 2 normalt en højere vægt. Klasse Beskrivelse

Antal af dråber testet

*Strålevarme, RHTI24 (Reaktionstid, sekunder)

Elektrisk modstand Ω

1

Beskyttelse mod mindre farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mindre sprøjt og strålevarme.

15

≥7

> 105

2

Beskyttelse mod mere farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mere sprøjt og strålevarme.

25

≥ 16

> 105

*Læs mere om strålevarme på side 19 De fleste Tranemo FR-metervarer opfylder kravene i standarden, mindst klasse 1. I virkeligheden er slibning og skæring de sværeste udfordringer, da slibning / skæring altid spreder mere end de 25 dråber, der er testet i klasse 2. Tranemo udfører interne metervare tests med både svejsning og slibning / skæring kombineret med bæretest sammen med kunder. Tranemo har forskellige anbefalinger til forskellige svejse arbejdsområder.

EN ISO 14116 Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammehæmmende egenskaber

Standarden anvendes ofte til beklædning og tilbehør med et lavere niveau af flammehæmmende egenskaber, f.eks. Hi-Vis veste, regntøj, knæpuder og sokker mv. Den er opdelt i tre klasser med indeks 3 som det højeste niveau. Beklædning under indeks 3 skal anvendes i kombination med beklædning iht. EN ISO 11612. (Beklædning iht. indeks 1 må ikke bæres direkte mod huden). Denne standard har ikke et særligt symbol/piktogram. Vi har valgt at anvende en flamme som symbol for at indikere at det er flammehæmmende beklædning.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angiver den mindste oxygenkoncentration, der kan understøtte forbrændingen af et tekstilmateriale, udtrykt i procent. Den afgør beklædningens beskyttelsesevne, når det gælder relativ brændbarhed, og skal være over 25%. Vi tester vores tekstilers LOI-værdi og angiver den på det udvendige FR-mærke. LOI-værdien er en af de metoder, der anvendes til at angive niveauet af flammehæmmende beskyttelse for beklædning, og den gør det nemmere for brugeren at sammenligne og vælge det rigtige beskyttelsesniveau. LOI afhænger af FR fibre/fiberkombination og metervarens vægt. Tranemo udfører kontinuerlige flammetests på alle partier før produktion, for at sikre det beskyttelsesniveau på alle vore metervarer, som kræves. Eksempel på LOI værdier: Normal bomuld 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Uld 25% og kemisk behandlet FR bomuld 28%.

Tranemo tekstilmateriale 811 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 880 882 / 883 901 902 903 920 942 943

Tera TX Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramid Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 1210 Cantex 2.0 Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR

LOI 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 34,3% 32,3% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5%

33


STANDARDER & SYMBOLER

EN 13034 type PB [6] Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier

Denne standard specificerer den PPE-beklædning, som anvendes, når der er risiko for eksponering af lette dampe, flydende aerosoler eller stænk af små dråber, som ikke kræver en komplet barriere mod væskegennemtrængning (på molekyleniveau). I overensstemmelse med standarden EN 13034 kan følgende kemiske grupper / kemikalier testes: Kemikalie gruppe Kemikalie Syre H2SO4 30% (svovlsyre) Base NaOH 10% (natriumhydroxid, også kaldet lud eller kaustisk soda) Aromatisk kulbrinte O-xylene Alkohol Butanol EN 13034 dækker fire forskellige grupper af kemikalier, og det højeste niveau i standarden er 3. For at bestå testen og være i stand til at anvende EN 13034-symbolet i CE-mærkningen, skal mindst et kemikalie opnå niveau 3 for materialets evne til at afvise kemikaliet og mindst et kemikalie, der når niveau 2 på kemikaliets evne til gennemtrængning. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kemikalier. Når du vælger tøj med kemisk beskyttelse (EN 13034), er det vigtigt, at du kontrollerer, at den / de relevante kemiske gruppe / grupper testes på det tøj, du vælger. Ikke alle fire kemiske grupper er normalt relevante for din risikovurdering. Hvis du arbejder med andre kemikalier eller andre koncentrationer af ovennævnte kemikalier, bedes du kontakte os for at få oplysninger om den bedste metervare / beklædningsløsning til din risikovurdering. Bemærk venligst at FC-finish, der anvendes til EN 13034-certificering, skal genaktiveres ved opvarmning af beklædningen efter hver vaskecyklus. Beklædningen skal også genimprægneres, når det er nødvendigt. Industrielle vaskerier har processer til at gøre dette på den rigtige måde. Tranemo tester kontinuerligt metervarens vandafvisning i henhold til ISO 4920 (sprøjtetest) og olieafvisning i henhold til ISO 14419. For at sikre, at materialet har den rigtige behandling. For at opfylde EN 13034 på Tranemo sortimentet, anvender Tranemo også en PPE efterbehandling, der overholder kravene til fluorkemikalier til anvendere i Norge og kravene i EU REACH.

Testresultat for materiale (klasse)

Cantex 2.0

Cantex 240IR

Aramid

Aramid HV

Ara TX

Windtech FR340

Apex

Materialernes evne til at afvise kemikalie gruppe/ kemikalier.

Syre

H2SO4 (30%)

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Base Aromatisk kulbrinte Alkohol

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O-xylene

0

-

0

3

0

3

1

1

2

-

2

Butanol

0

-

0

3

1

3

3

3

0

-

2

Kemikalie gruppe/Kemikaliers evne til at trænge gennem materialet.

Syre

H2SO4 (30%)

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

Base Aromatisk kulbrinte Alkohol

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O-xylene

0

-

0

2

0

2

-

3

1

-

3

Butanol

0

-

0

3

0

3

2

3

0

-

3

”-” Kemikalie grupper/kemikalie ikke testet ”0” Kemikalie grupper/kemikalie består ikke testen

34

Tera TX Outback Outback Mega TX HW 250 230IR


STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 20471 Beklædning med høj synlighed

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes, på steder, hvor du skal kunne ses både dag og nat, og hvor der er kørende trafik. Denne standard har tre niveauer, der dækker tre forskellige risici, og maksimumniveauet er klasse 3. Tabellen nedenfor angiver arealet med fluorescerende og reflekterende materiale på tøjet. For at tøjet kan CE-mærkes med dette symbol skal det opfylde et af disse niveauer. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af beklædning med høj synlighed. Den Amerikanske standard for High Visibility tøj hedder ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 er en international standard også godkendt af USA. Materialeområde m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Kombineret certificering - Klasse 3 system Hvis en beklædningsgenstand ikke opnår EN ISO 20471 klasse 3, kan den kombineres med andre Tranemo Hi-Vis beklædningsgenstande for at opnå den højeste klasse af certificering - et klasse 3 system. For eksempel kan en jakke, der kun opnår klasse 2, bæres sammen med en klasse 1 eller klasse 2 buks/overall for at opnå klasse 3. Nogle af Tranemos jakker og T-shirts er godkendt til forskellige EN ISO 20471 klasser i forskellige størrelser. De kan også kombineres til en klasse 3 i alle størrelser. Hvis en beklædningsgenstand er certificeret som en Klasse 3, er det angivet i produktbeskrivelsen af beklædningen. Det er også angivet med nedenstående symboler på beklædningsgenstandens CE-mærkning inde i tøjet. Tabellen nedenfor viser Tranemo kombineret certificering og hvilken klasse beklædningen opnår. Overdele skal bæres over overall, for at opfylde standardkravene til kombinations certificering.

Gruppe A – Overdele med refleks på ærmer Klasse 3-system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471

Kombineret certificering med Tranemo buks/overall klasse 1

Combined certification with Tranemo buks/overall klasse 2 Klasse for certificeret system

Art.No

Overdel

Størrelse

Klasse overdel

Klasse for certificeret system

5030 89

Sweatshirt jakke

XS-S

2

3

3

5039 89

Sweatshirt dame jakke

Dame S

2

3

3

5070 89

Sweatshirt

XXS

2

3

3

5071 89

T-shirt

XXS-M

2

3

3

5135 94

Skaljakke

XS-S

2

3

3

5136 94

Skaljakke

XS-S

2

3

3

5145 95

Softshell jakke

XS-S

2

3

3

5149 95

Softshell jakke Dame

Dame XS-M

2

3

3

5233 95

Softshell jakke

XS-S

2

3

3

5238 84

Jakke Dame

Dame XS

2

3

3

5270 89

Sweatshirt

XXS

2

3

3

5339 84

Jakke

XS->

2

3

3

5834 81

Jakke

XS->

2

3

3

5838 81

Jakke Dame

Dame S->

2

3

3

5839 81

Jakke Dame

Dame S-M

2

3

3

5884 81

Jakke

XS->

2

3

3

2

2

3

2

2

3

1

1

3

Gruppe B – Overdele med refleks på ærmer Klasse 2/3 system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 5271 89

T-shirt

XXS-M

Gruppe E – Overdele uden ærmer eller korte ærmer uden refleks Klasse 2/3 system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 5869 81

Vinter vest

XS->

Gruppe C - Overdele med refleks på ærmer Klasse 1/3 system klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 5075 89

Sweatshirt

XXS->

35


STANDARDER & SYMBOLER

RIS-3279-TOM ISSUE 1 Britisk Jernbanesektor Hi-Vis Standard

Standarden definerer den Hi-Vis orange og design af beklædningen, f.eks. EN ISO 20471 klasse 2 beklædning med lidt kontrastfarve.

EN 342 Beklædning til beskyttelse mod kulde

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes ved arbejde i kolde miljøer. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. En tøjkombination (f.eks. Et todelt sæt eller en kedeldragt) skal opnå resultater på termisk isolering og åndbarhed for at være CE-mærket med EN 342-symbolet - vandindtrængningstesten er valgfri. En komplet beklædningskombination består af et 3-lagssystem med type B, undertøj dvs. et inderste lag med undertøj, et isolerende mellemlag og et ydre lag med certificerede tøj sammen med sokker, balaclava, handsker og støvler. Den målte værdi af den varmeisolering giver minimumstemperaturen, hvor kroppen har en behagelig temperatur. I den opdaterede version af standarden EN 342: 2017 er testene blevet ændret, og lufthastigheden er også inkluderet i beregningen. Tranemo vil løbende opdatere certificeret beklædning.

EN 343 Beklædning til beskyttelse mod regn

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes under arbejde i regn, sne, tåge og i fugtigt vejr. I henhold til den seneste version af standarden, EN 343: 2019, er tøjet og sømmene testet for vandindtrængning (vandtæthed) klasse 1-4 og vanddampmodstand (åndbarhed) klasse 1-4, hvor klasse 4 er det højeste niveau. Beklædningsgenstanden skal opnå et resultat på begge test for at være CE-mærket med EN 343-symbolet. Tøjets åndbarhed påvirkes af konstruktionen, og det er almindeligt, at beklædning uden foer opnår EN 343 klasse 4: 4 (det samme som det ydre stof), mens foret beklædning i samme ydre stof kun opnår for eksempel EN 343 klasse 4: 2. I disse tilfælde er det foringen i beklædningen, der påvirker permeabiliteten af vanddampmodstand (åndbarhed). Testmetoden for vandtæthed af beklædning i vandsøjletryk er tilføjet til standarden. Denne test er valgfri. Den forrige version af standarden (EN 343: 2003 + A1 2007) har 3 klasser. Kravene i klasse 1-3 for modstand mod vandindtrængning er de samme i begge versioner af EN 343, men klasse 4 har højere krav. Resultatet af vandgennemtrængningen er også blevet udvidet med en 4. klasse, og niveauerne for hver klasse er lidt ændret. Kun klasse 1 er den samme i begge versioner. Certificeringer i henhold til den gamle version EN 343: 2003 + A1 2007, er stadig gyldige. Tranemo vil løbende opdatere certificeret beklædning. Testmetoden EN 20811 (Bestemmelse af modstand mod vandindtrængning) giver et resultat i millimeter vandsøjle (mmH2O) eller Pascal (Pa). Tranemo betegner beklædningsgenstande med en vandsøjle > 5000 mm (50000 Pa) som vind- og vandtæt. Dette giver en god beskyttelse i regn eller dårligt vejr. I længerevarende perioder med kraftig regn anbefales traditionelt lamineret regntøj.

36


STANDARDER & SYMBOLER

BESKYTTELSESHANDSKER EN 420 Beskyttelseshandsker - Generelle krav og testmetoder Denne standard definerer de generelle krav og relevante testprocedurer for beskyttelseshandsker. Handskerne testes i slidstyrke, modstand mod vandindtrængning, komfort og effektivitet, mærkning og information er leveret af producenten.

EN 388 Beskyttelseshandsker til mekaniske risici

Denne standard definerer den mekaniske ydelse og den relevante test af beskyttelseshandsken. Handsken er testet for slidstyrke, skæremodstand, rivemodstand, punkteringsmodstand og slagbeskyttelse. EN 388 resulterer i værdi A-F.

EN 407 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (og / eller brand)

Standarden bruges til beskyttelseshandsker, der beskytter hænderne mod varme og / eller flamme; ild, kontaktvarme, konvektionsvarme, strålevarme, små sprøjt eller store mængder smeltet metal.

ASTM F2675 ATPV-værdi for beskyttelseshandsker

Beskyttelseshandsker, er testet i henhold til ASTM F2675. For at fastlægge handskernes Arc Rating. (ATPV eller EBT)

ANSI CUT Amerikansk standard for skære modstand ANSI CUT LEVEL

A1

Som et supplement til den europæiske standard anvender Eureka ANSI-testen til skæreresistens. Dette for at opnå et højere resultatspænd A1-A9. Resultatet er opgivet i Newton. Testmetoderne er de samme som i EN 388.

For mere information se side 144-145.

37


PLEJE

PLEJE Det er vigtigt, at flammehæmmende beklædning vaskes professionelt og i henhold til særlige instrukser, som sikrer, at sikkerhedsfunktionerne ikke ødelægges som følge af snavs. Der må kun anvendes syntetisk vaskemiddel. Brug ikke vaskemiddel baseret på sæbe eller skyllemiddel. Tøjet må ikke bleges.

Reparation af flammehæmmende beklædning Brug ikke beskadiget beskyttelsesbeklædning, der ikke kan repareres (f.eks. huller eller slid, defekt lukning osv.). Mindre skader som ikke påvirker beklædningens beskyttende egenskaber kan repareres, forlængelse af tøjets levetid ved at reparere dem vil gøre miljøpåvirkningen mindre. Reparationer bør ikke forringe beklædningens ydelse; og eventuelle reparationer bør kun udføres i overensstemmelse med Tranemos instrukser og ved brug af identiske metervarer og komponenter. Tranemo kan om nødvendigt tilbyde passende reparationssæt og give instruktioner til reparation af PPE.

Udskiftning - kassering Hvis beklædningen har været i direkte kontakt med ild eller kraftig varme, kan den være porøs og svækket og bør derfor kasseres. Hvis beklædningen har været udsat for kemikalier, som er trængt igennem stoffet, betyder det normalt, at beskyttelsen er nedsat, og det bør overvejes, om tøjet skal udskiftes og kasseres. For yderligere oplysninger henvises til vores hjemmeside www.tranemo.dk. Vi kan også afholde et kursus i flammehæmmende beklædning i din virksomhed.

Transfertryk og broderi på PPE beklædning Transfertryk skal testes og godkendes inden de anvendes på flammehæmmende beklædning. Et transfertryk holder på varmen i længere tid end metervaren, når det eksponeres for høj varme. Ud fra sikkerhedshensyn, bør der derfor ikke anvendes store heldækkende transfertryk. Den bedste placering er hvor der er flere lag stof, der kan beskytte huden. Emblemer som monteres på flammehæmmende beklædning skal producers af flammehæmmende materiale. EN 1149-5 kræver at emblemet er monteret permanent. Hvis der broderes på flammehæmmende beklædning skal der broderes med flammehæmmende tråd. Fejlagtig broderi, emblem eller transfertryk kan have en negativ effekt på beskyttelsen i beklædningen. Transfertryk, etiketter og emblemer der er mindre end 10 cm² behøver ikke godkendelse iht. standarden EN ISO 14116.

38

Standard

Transfertryk

Broderi

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Broderitråden skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Baggrundsstoffet på emblemet skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof. Undgå transfertryk som dækker store dele af beklædningen.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof.

EN 1149-5

Transfertryk bredere end 5 cm, med et overfladeareal større end 100 cm² og en tykkelse på mere end 2 mm skal testes i henhold til EN 1149-5.

Broderi bredere end 5 cm, med et overfladeareal større end 100 cm² og en tykkelse på mere end 2 mm skal testes i henhold til EN 1149-5.

Emblemer bredere end 5 cm, med et overfladeareal større end 100 cm² og en tykkelse på mere end 2 mm skal testes i henhold til EN 1149-5 og være permanent fastgjort på tøjet.

EN ISO 20471

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.


PLEJE

Transfertryk på fluorescerende beklædning Hvis en beklædningsgenstand certificeret i henhold til EN ISO 20471 stadig skal opfylde standard minimumskravet for fluorescerende overflade efter montering af logo, må logoet ikke være for stort eller anbringes på den fluorescerende overflade. Derfor bør bukser ikke påføres logo på den fluorescerende overflade. Den samme anbefaling gælder for overdele certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, med relativt lille fluorescerende overflade (fx kortærmet tøj, dame sortimenter eller beklædning med meget kontraststof). Kontakt Tranemo for at kende Hi-Vis arealet på beklædningen for oplysning af begrænsningen.

Påvarmede reflekser Påsyede reflekser kan føles hårde, stive og give en ubehagelig fornemmelse på strik, der ofte er blødt og elastisk. Brug af påvarmede reflekser, gør tøjet mere fleksibelt sammenlignet med almindelige påsyede reflekser. Selv på lettere beklædningsgenstande i vævede materialer har påvarmede reflekser en fordel med hensyn til komfort. For at opretholde reflektionen skal disse påvarmede reflekser vaskes ved neutral pH, dvs. brug ikke vaskemidler med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vask ved maks. 60°C • Undgå alkaliske vaskemidler, pH <8 anbefales. • Brug ikke blødgørere, blegemidler eller optisk hvidt. • Vi anbefaler hænge tørring eller tørretumbler ved maks. 60°C. Til tunneltørring anbefales maks. 100°C

39


FLAMMEHÆMMENDE

DAME

>> Inherent flammehæmmende dame beklædning til alle årstider >> Stort udvalg i dame modeller >> Klæd dig rigtigt på, indefra og ud

Arbejdsmarkedet i dag er kendetegnet ved, at flere og flere kvinder arbejder indenfor tidligere mandsdominerede fag. Desuden stræber mange større virksomheder i dag efter at imødekomme ligestilling på arbejdspladsen. For at hjælpe med at fremme denne udvikling, vælger Tranemo at tage et stort initiativ i forbindelse med udviklingen af flammehæmmende beklædning til kvinder. Alle har ret til bekvemt og velsiddende beskyttelsesbeklædning, hvilket medfører, at beklædning altid bæres på arbejdet, også den dag en eventuel ulykke indtræffer.

40


DAME

GRAVIDITETSBUKS I de senere år har Tranemo investeret meget i udviklingen af flammehæmmende tøj til kvinder med fokus på deres behov og arbejdsvilkår. Resultatet af denne investering er markedets bredeste og mest gennemtænkte sortiment af flammehæmmende beklædning, med høj funktion og beskyttelse for enhver risiko. Graviditetsbukserne er specielt designet til at passe til alle gravide kvinder og er videreudviklet til en unik løsning, hvor kunden kan vælge blandt alle Tranemos bukser uden hænge lommer. Graviditetsbukserne kan tilpasses den voksende mave, takket være det elastiske strikkede materiale og knaphuls elastikken øverst. Den strikkede del er lavet af et flammehæmmende elastisk materiale, med 20% genanvendte fibre og er designet til at give ekstra støtte til en voksende mave. En bred elastik bagpå gør, at bukserne både passer godt og giver optimal beskyttelse i krævende arbejdssituationer.

00

Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

120

121

120

5227 84 DAME BUKS Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale.

5228 84 DAME BUKS WINDBREAKER Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer.

5257 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

121

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

5258 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 93 orange/marineblå ZENITH

41


Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

DAME

105

105

97

63

NEW

5628 87 DAME BUKS Inherent flammehæmmende damebuks, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå MAGMA

5629 87 DAME BUKS Inherent flammehæmmende damebuks med sko-beskyttelse, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå MAGMA

65

64

5727 88 DAME BUKS Inherent flammehæmmende dame buks, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-46 94 gul/marineblå CANTEX 57

63

5827 81 DAME BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

64

NEW

5828 81 DAME BUKS Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

5829 81 DAME BUKS Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå TERA TX

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

42

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

5862 81 DAME BUKS WINDBREAKER Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

68

69

65

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

5857 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå TERA TX

68

5863 81 DAME BUKS WINDBREAKER Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

5866 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

00


DAME

69

5867 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX

79

Dame 36-48 03 marineblå TERA TX NON-METAL

55

6029 81 BUKS DAME, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

6058 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX NON-METAL

6326 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

Størrelse: Farve: Serie:

111

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

6359 85 DAME STRETCH JEANS Metalfri og inherent flammehæmmende dame stretch jeans, slim fit, og klassisk 5-lommet model. Dame 36-48 34 Blue denim OFFICE FR

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

111

Dame 36-48 94 gul/marineblå APEX

6328 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå STRETCH FR

111

NEW

6627 83 DAME BUKS MED SKOBESKYTTELSE Flammehæmmende dame buks med skobeskyttelse, øget synlighed og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier.

Dame 36-48 94 gul/marineblå TERA TX NON-METAL

54

6327 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/ STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed.

NEW

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 03 marineblå TERA TX NON-METAL

52

57

6329 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed.

77

6028 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

53

6059 81 BUKS DAME, METALFRI Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Størrelse: Farve: Serie:

79

77

NEW

6628 83 DAME BUKS Flammehæmmende dame Hi-Vis buks, med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier.

6629 83 DAME BUKS Flammehæmmende dame buks med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame 36-48 94 gul/marineblå APEX

Dame 36-48 03 marineblå APEX

43


Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

DAME

130

130

130

5914 92 SPORTS BH FR Blød, inherent flammehæmmende sports BH med 20% genanvendt bomuld.

5915 92 BH FR Inherent flammehæmmende BH uden bøjler, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5917 89 TANKTOP MED SPORTS BH FR Blød inherent flammehæmmende tanktop med indvendig sports BH og 20% genanvendt bomuld.

Størrelse:

Størrelse: Farve: Serie:

Farve: Serie:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marineblå FR UNDERTØJ

138

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marineblå FR UNDERTØJ

135

Størrelse: Farve: Serie:

00

130

Dame S-XXL 03 marineblå FR UNDERTØJ

139

5919 92 TRUSSE FR Inherent flammehæmmende dametrusse i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 03 marineblå FR UNDERTØJ

52

NEW

6373 89 DAME T-SHIRT M/LANGE ÆRMER Inherent flammehæmmende dame T-shirt med lange ærmer og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld. Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

120

105

5238 84 DAME JAKKE Inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

5639 87 DAME JAKKE Inherent flammehæmmende damejakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller.

Størrelse: Farve: Serie:

Dame XS-XXL 93 orange/marineblå ZENITH

68

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå TERA TX

5779 91 DAME SKJORTE, FR Metalfri og inherent flammehæmmende dameskjorte, med forhøjet synlighed, i en let og behagelig kvalitet. Størrelse: Farve: Serie:

Dame 34-46 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

97

Dame S-XXL 94 gul/marineblå MAGMA

69

5803 81 DAME VINTERJAKKE Flammehæmmende Hi-vis vinter jakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer.

44

5039 89 DAME SWEATSHIRT JAKKE Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke i blød sweatshirt kvalitet.

Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå STRETCH FR

97

5709 88 DAME VINTERJAKKE Inherent flammehæmmende quiltforet damejakke med ekstra synlighed, let figursyet. Størrelse: Farve: Serie:

5149 95 SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis damesoftshell jakke, med meget høj komfort. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme.

Dame S-XXL 94 gul/marineblå CANTEX 57

65

5739 88 DAMEJAKKE Inherent flammehæmmende damejakke, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Størrelse: Farve: Serie:

Dame XS-XXL 94 gul/marineblå CANTEX 57

64

5807 81 DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE Flammehæmmende Hi-vis vinter damejakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer og hætte.

5838 81 DAMEJAKKE Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, i let og meget behageligt kvalitet med høj slidstyrke.

5839 81 DAME JAKKE Inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå TERA TX

Dame S-XXL 94 gul/marineblå TERA TX

Dame S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå TERA TX


DAME

TRØJER OG UNDERTØJ TIL DAMER I Tranemos stræben efter at alle skal kunne klæde sig rigtigt, indefra og ud. Har vi tilpasset de fleste trøjer således at piger, der bruger en mindre størrelse også får tøj som sidder godt. Trikot er blød og behagelig, hvilket gør at beklædningen tilpasser sig til kroppen, og samtidig skabes et ekstra beskyttende luftgab, der forbedrer beskyttelsen i Tranemo Skinsafe™ system. Størrelserne på tilbehør er angivet og produceret i mænds størrelser. Brug oversættelsestabel til højre for at se, hvilken dame størrelse størrelsen svarer til.

Dame

Herre

S

XXS

M

XS

L

S

XL

M

XXL

L

137

136

5072 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt, med lange ærmer, i blød single jersey med 20% genanvendt bomuld.

5075 89 SWEATSHIRT FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis sweatshirt med rund hals. Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 55 gul FR TILBEHØR

136

XXS-4XL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 55 gul FR TILBEHØR

XXS-4XL 55 gul FR TILBEHØR

5271 89 T-SHIRT FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt med blød inderside.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

6375 89 SWEATSHIRT FR Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med rund hals og ekstra synlighed. 20% genanvendt bomuld.

XXS-4XL 50 orange FR TILBEHØR

5900 92 UNDERTRØJE K/Æ, FR Inherent flammehæmmende undertrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5920 92 POLOTRØJE, FR Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

5930 92 UNDERBUKS, FR Inherent flammehæmmende underbukser i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

133

5071 89 T-SHIRT FR Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt i single jersey.

5270 89 SWEATSHIRT FR Metalfri og inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran.

131

132

5070 89 SWEATSHIRT FR Inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran.

136

131

XXS-3XL 03 marineblå CANTEX JX

137

137

131

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå CANTEX JX

136

XXS-4XL 50 orange FR TILBEHØR

131

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå CANTEX JX

133

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 94 gul/marineblå FR TILBEHØR

132

5940 92 UNDERTRØJE, FR Inherent flammehæmmende undertrøje, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld.

6302 90 UNDERBUKS Inherent flammehæmmende underbukser i trikot af blød merinould og FR-viskose.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå CANTEX JX

133

XXS-4XL 82 sort/grå MERINO BX

132 135

6309 90 POLOTRØJE FR Metalfri og inherent flammehæmmende polo undertrøje i trikot af blød merinould og FR-viskose. Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 82 sort/grå MERINO BX

6312 90 UNDERBUKS, FR Inherent flammehæmmende underbuks i kraftig merinould/FR viskose-materiale.

6315 90 UNDERTRØJE, FR Inherent flammehæmmende undertrøje i kraftig merinould/FR viskose-materiale.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 07 sort MERINO RX

XXS-4XL 07 sort MERINO RX

6319 90 POLOTRØJE, FR Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i kraftig merinould/FR viskosemateriale.

6330 90 CARDIGAN M/LYNLÅS Metalfri og inherent flammehæmmende cardigan i kraftig merinould/FR viskosemateriale.

Størrelse: Farve: Serie:

Størrelse: Farve: Serie:

XXS-4XL 07 sort MERINO RX

XXS-4XL 07 sort MERINO TX

45


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker, eksplosion

SHELL FR

SHELL FR

>> Let polyesterfri inherent flammehæmmende og tapet skalbeklædning >> Vind- og vandtæt med meget god åndbarhed i henhold til EN 343 >> Segmenterede påvarmede reflekser for øget komfort

Shell FR er Tranemos Inherente flammehæmmende kollektion til hele året med skaljakke, skalbuks og en funktions parka. Alle tre artikler har tapede sømme og er fremstillet af let polyesterfri, vind- og vandtæt materiale i henhold til EN 343. Basen af metervaren er viskose, som er en naturlig fiber, der sammen med den specielle vævning giver beklædningen blødhed, og sammen med den fremragende åndbarhed i membranen, gør det behageligt og sikkert for brugeren at bære beklædningen, hele dagen. Den polyesterfri beklædning, er i overensstemmelse med EN ISO 11612 A2 (kant antænding), og overfladen forbliver intakt hvis det kommer i kontakt med metal stænk, hvis du lejlighedsvis har brug for at svejse mens du er iført din skalbeklædning. Skalbeklædningen er foret med et tyndt mesh foer for at gøre dem lette, luftig og komfortable at bære. Et skal produkt er perfekt til brug hele året, da brugeren kan tilpasse tøjet under, i forhold til temperatur, ønsket beskyttelse og aktivitetsniveau. Skal produkterne har en høj Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2), og hvis du kombinerer det i Tranemo Skinsafe™ 3 lags system, opnår du det højeste niveau af beskyttelse PPE 4 med en Arc-Rating på 48 cal/cm². Ved mindre fysisk aktivt arbejde og køligere klima, er den quiltede funktions parka det perfekte valg. Hvis der kræves en endnu varmere beklædning, kan både parka og skaljakke, bestilles med et aftageligt ærmeløst pilefoer.

46


LET INHERENT FLAMMEHÆMMENDE FUNKTIONSBEKLÆDNING

Skal beklædning er letvægts overtøj som benyttes som det yderste beskyttende lag i et ”lag på lag” system. Skalbeklædningen beskytter mod vind og vejr, samtidig med at fugt transporteres væk fra kroppen. Materialet, som i hovedtræk består af naturfiberen viskose er vævet med en special væveteknik, som gør produktet blødt og behageligt. Produktet er med membran med en god åndbarhed, som gør tøjet vand -og vindtæt fra ydersiden, men lader fugt transportere ud indefra. Dette gør at brugeren kan bære og arbejde i tøjet hele dagen og fortsat beholde sikkerheden hvor ekstrem bevægelsesfrihed er et krav. Efter som tøjet er uden polyester klarer man EN ISO 11612 A2 (kant antænding) og ydersiden forbliver intakt selv ved svejs og kontakt med metalstænk. Alle sømme er tapede for vandtæthed. Ved skiftende temperaturer og aktivitetsniveauer i jobbet tilpasser man blot mellemlagene for ikke at fryse eller blive for varm. Alt Skal tøjet er udstyret med segmenterede FR refleks transfertryk for maksimal synlighed, og for at opnå endnu lettere og komfortable produkter.

Vind- og vandtæt i henhold til EN 343 med meget god åndbarhed

Høj synlighed med segmenterede påvarmede reflekser

Meshfoer for ekstra let og luftig beklædning

HTFR Dobby for øget slidstyrke

47


SHELL FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5118+5120)

PARKA, METALFRI 5118 94

Metalfri og inherent flammehæmmende parka med tapede sømme og quilt foer. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Parkaen er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Aftagelig og justerbar hætte. Brystlommer med lynlås. D-ring. Lommer med fleece foer. Forlommer med klap. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. To indvendige lommer med lynlås, én til dokumenter/ipad med en integreret telefonlomme. Justerbar ærmeslut og indvendig rib. Løbegang i taljen og forneden. HTFR Dobby forneden og på ærmer. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Forberedt til montering af pilefoer 9128. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Foer, quilt FR

c95mt 5119 94 PARKA MED FOER 9128, METALFRI Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 054: Foer, quilt FR 060: Aftagelig foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.3

SKALJAKKE, METALFRI 5135 94

Metalfri og inherent Flammehæmmende skaljakke med tapede sømme og meshforing. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Jakken er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Justerbar og aftagelig hætte. Brystlommer med lynlås. D-ring. To inderlommer med lynlås, én til dokumenter/ipad med en integreret telefonlomme. Indvendig holder til headset. Sidelommer med lynlås. Justerbar ærmeslut og indvendig rib. Løbegang forneden. HTFR Dobby forneden og på ærmer. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Forberedt til montering af pilefoer 9128. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Foer, FR Mesh, 160 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 5136 94 SKALJAKKE MED FOER 9128, METALFRI Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: Foer, FR Mesh, 160 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 060: Aftagelig foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95mt

48

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Cantex Terry

Mega TX 230IR

ARC RATING

6315 90 07

6375 89 94

5135 94 94

48,0 cal/cm²

5,5 cal/cm²

17,8 cal/cm²

21,3 cal/cm²

1

2

2

PPE CATEGORY 4

Justerbare og aftagelige seler med fixlock spænder.

Høj ryg for ekstra komfort og beskyttelse.

Sidelommer med beskyttende klap.

Baglomme med klap.

Vind- og vandtæt i henhold til EN 343 med en meget god åndbarhed.

Tovejs lynlås i benene fra talje til ankel, for let at kunne komme i og af buksen med skoene på.

HTFR-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpude lommer.

Indvendig sne barriere. Påvarmede reflekser for bedre komfort og bevægelsesfrihed.

Justerbar fodvidde.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 3.3

TRANEMO SKINSAFE

SKALBUKS

5132 94

Metalfri, vind- og vandtæt Inherent Flammehæmmende skalbuks med tapede sømme og meshforing. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Aftagelige justerbare seler med fixlock lukning. Justerbar talje. Sidelommer med klap. Skjult D-ring. Bag- og lårlomme med klap. HTFR-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpudelommer. Tovejs lynlås på udvendig side af ben. Sne barriere og justerbar fodvidde i benslut. HTFR-Dobby forstærket rygparti. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 805: FR Mesh, 160 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 49


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker, eksplosion

STRETCH FR

>> En ny generation af flammehæmmende beklædning med ekstrem god bevægelsesfrihed >> Bukser med 20% stretch og høj FR beskyttelse til industriel vask >> Forstærkningsmateriale >> Vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshelljakker

Tranemo tager endnu et skridt for at sikre at beskyttelses beklædning til det arbejdende folk inden for kraft og el industrien, ikke behøver undvære komforten eller bevægeligheden. De flammehæmmende stretch bukser bringer komforten op på et helt nyt niveau, i både nyt og mere moderne design og pasform. Stretch materialet er baseret på aramid, sammen med et højt niveau af stretchfibre, hvilket giver en elastisk metervare. Som egner sig godt til industrivask og samtidig har en høj flammehæmmende beskyttelse. Forstærknings materialet på knæpude lommerne øger stretch buksens levetid.

50

For at gøre brugeren mere synlig på arbejdspladsen har Tranemo udvidet serien med stretch buks certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. Alle bukser er selvfølgelig tilgængelige i både dame og herre størrelser. Softshell jakkerne er vind- og vandafvisende og yder en imponerende beskyttelse mod elektrisk lysbue, PPE 3. Et perfekt valg at bære sammen med stretch bukserne.


STRETCH FR

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

STRETCH FR - SOFTSHELL Vind- og vandafvisende - Metalfri

20% stretch - Høj komfort - Høj synlighed - Slidstærk

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6321 81 BUKS M/STRETCH ZONER

6322 81 BUKS M/STRETCH ZONER

6324 81 HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

STRETCH FR - DAME

6325 81 HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Damestørrelser - 20% stretch - Høj komfort - Høj synlighed - Slidstærk

5145 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6032 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

STRETCH FR - DAME SOFTSHELL Vind- og vandafvisende - Metalfri

NEW

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6326 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER

6328 81 DAME BUKS M/STRETCH ZONER

6327 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

6329 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER

5149 95 SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI

51


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

NEW

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI 5149 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis damesoftshell jakke, med meget høj komfort. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6324 81

Metalfri og inherent flammehæmmende håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Hængelommer med værktøjsholdere og HTFR Dobby forstærkning. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

STRETCH

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6327 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

52


STRETCH FR

Ekstra forstærkning ved gylp, der mindsker belastningen på sømmene

Lårlomme og telefonlomme med stretchzone for øget fleksibilitet

Ved fysisk aktivt arbejde med meget bevægelse, gør stretch-zonerne at buksen stadig sidder perfekt

Stretchzone i skridt, for maksimal bevægelsesfrihed

Ved knælende arbejde gør stretchzonen at buksen følger bevægelserne Tommestok lomme med knivknap

STRETCH Ekstra stærke knæpude lommer i HTFR Dobby med stretchzone i siden

Fodvidden kan justeres ved hjælp af trykknapper og buksen er forstærket bagpå med HTFR Dobby

Buksen er certificeret iht. EN ISO 20471 synlighed

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

BUKS M/STRETCH ZONER

DAME BUKS M/STRETCH ZONER

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper.

Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6321 81

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

6326 81

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 53


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 5145 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell jakke, med meget høj komfort. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme er med lynlås og mulighed for ledning til headsæt. Holder til headsæt i kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. Snøre i liv. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKS M/STRETCH ZONER 6322 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt DAME BUKS M/STRETCH ZONER 6328 81

Metalfri og inherent flammehæmmende damebuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

54


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 6032 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell jakke, med øget synlighed og ekstra komfort. Jakken har en høj Arc Rating og er ergonomisk udformet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme med lynlås og hul til mikrofon. Holder til headset på kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Strikket manchet i ærmeslut. Løbegang forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6325 81

Metalfri og inherent flammehæmmende håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i ben. Hængelommer med værktøjsholdere og HTFR Dobby forstærkning. Sidelommer. Cargo lomme med stretch zone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretch zoner. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer med klap. Justerbar fodvidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

STRETCH

DAME HÅNDVÆRKER BUKS M/STRETCH ZONER 6329 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame håndværkerbuks med stretch zoner, for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde der kræver fuld bevægelsesfrihed. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 851: FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

55


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, eksplosion

OFFICE FR

>> Når du skifter mellem kontor- og risikomiljøer >> Pasform, design og stræk som i dit private tøj >> Flammehæmmende, antistatisk og Arc Rating i kategori PPE 2

En efterspurgt nyhed til dig, der veksler mellem kontor- og risikomiljøet. Nu kan du passe ind i kontormiljøet og konferencerum, og gå direkte til risiko miljø med fuld beskyttelse. Jeans er i 5-pocket model og stretch stof og fås i både dame og herre størrelser. Skjorten har en række detaljer, som den du bærer i forvejen. På samme tid har du rigtig gode inherent flammehæmmende, antistatiske egenskaber og beskyttelse mod lysbueulykker PPE klasse 2. (over 8 cal/cm²).

56


OFFICE FR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

SKJORTE FR 6357 94

Let figursyet, metalfri og inherent kontorskjorte med marineblå detaljer på indersiden af kraven, stolpelukning og manchet. Brystlomme på venstre side. Lange ærmer med justerbar manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 15 lyseblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

STRETCH JEANS 6352 85

Metalfri og inherent flammehæmmende stretch jeans, slim fit, og klassisk 5-lommet model. Side lommer. Mønt-lomme og baglommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

DAME STRETCH JEANS 6359 85

Metalfri og inherent flammehæmmende dame stretch jeans, slim fit, og klassisk 5-lommet model. Side lommer. Mønt-lomme og baglommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 34 Blue denim 850: Denim Stretch 1.0, 345 g/m², EN ISO 11612 E2, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,4%

c93mt

57


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker, eksplosion

TERA TX

>> Perfekt til dig der arbejder i Kraft- eller El-industrien >> Et bredt sortiment, til alle årstider og med et stort udvalg >> Let, slidstærkt og inherent flammehæmmende

TERA TX er en meget bred serie designet til at kombinere høj beskyttelse med overlegen komfort og meget lang levetid. Let og komfortabel beklædning, med høj funktionalitet gør det nemt for brugeren altid at have den rigtige beskyttelse. TERA TX opfylder kravene til PPE Kategori 2 (over 8 cal/cm²) i henhold til EN 61482-1-1 (Open Arc) og er certificeret i flere forskellige ”lag på lag” kombinationer i vores Tranemo Skinsafe™ system, for altid at kunne have den korrekte beskyttelse, på forskellige risikoniveauer. TERA TX er en omfattende serie til alle årstider og selvfølgelig med et stort dame sortiment.

TERA TX - DAME

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Damestørrelser - Høj synlighed - Let og behagelig - Slidstærk

NEW 5838 81 DAMEJAKKE

5839 81 DAME JAKKE

NEW

5827 81 DAME BUKS, METALFRI

5828 81 DAME BUKS

5829 81 DAME BUKS

5857 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

TERA TX WINDBREAKER - DAME

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

Damestørrelser - Vind- og vandtæt - Foret med PU-lamineret jersey - Høj synlighed

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

58

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

5862 81 DAME BUKS WINDBREAKER

5863 81 DAME BUKS WINDBREAKER

5866 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5867 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER


TERA TX

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

På grund af den opdaterede testmetode til Open Arc IEC 61482-1-1 tester Tranemo alle metervarer og metervarer i nye kombinationer, der resulterer i nye Arc Rating-værdier; ELIM og ATPV / EBT. Testen anvender en åben lysbue og resultatet kan variere sammenlignet med gamle test på de samme metervarer / kombinationer, da en åben lysbue er noget tilfældigt. I en overgangstid har Tranemo beklædning med begge symboler på lager.

TERA TX

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

Høj synlighed - Let og behagelig - Slidstærk

NEW 5830 81 JAKKE

5834 81 JAKKE

5860 81 HÅNDVÆRKERVEST

5820 81 BUKS

5821 81 BUKS

5826 81 BUKS, METALFRI

NEW

5850 81 HÅNDVÆRKER BUKS

5851 81 HÅNDVÆRKER BUKS

5856 81 HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5840 81 OVERALL

5841 81 OVERALL

5849 81 HÅNDVÆRKER OVERALL

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI

ARC RATING: 21,4 cal/cm²

TERA TX WINDBREAKER Vind- og vandtæt - Foret med PU-lamineret jersey - Høj synlighed

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5837 81 JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER

5822 81 BUKS WINDBREAKER

5823 81 BUKS WINDBREAKER

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

ARC RATING: 20,2 cal/cm²

TERA TX - VINTER & VINTER DAME Vinter foret - Høj synlighed

Arc Rating: 9,5 cal/cm² 5800 81 VINTERJAKKE

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5869 81 VINTER VEST

5803 81 DAME VINTERJAKKE

5807 81 DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE

59


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 5830 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke med lodrette brystlommer i let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer. Justerbar talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS

BUKS

5821 81

5851 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast stikninger.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, i en meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. Kontrast stikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 60


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

5834 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 5834 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, i let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Dobbelte holdere til headset. Højre brystlomme med klap, telefonlomme og blyantsholdere. Venstre brystlomme med klap. Lodret brystlomme med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Sidelommer med lynlås. Justerbar talje og manchet. Kontrast stikninger. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKS

HÅNDVÆRKER BUKS

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok-lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast stikninger.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer.

5820 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5850 81

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 61


TERA TX

JDM:Detail 1:18x23:200dpi;

C50 UK

34”R

DE

50

DK

88

9063 81 MELLEMSTYKKE, FR

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Mellemstykke for ekstra vidde i håndværkervest model 5860. Monteres i front i lynlås. Giver en ekstra vidde på 10 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95mt *EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL)

HÅNDVÆRKERVEST

5860 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværkervest, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Lynlås i front. D-ring. Brystlommer hvoraf den ene er med klap. Telefonlomme på højre bryst. Hængelommer med værktøjsfæste. Bæltestropper i livet. Dobbelt hammerstrop. *For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI

5826 81

5856 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 62

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino BX

Tera TX

6310 90 07

6302 90 82

5827 81 94

ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

2

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM 32 cal/cm² ATPV 40 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS, METALFRI 5827 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

NEW

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

DAME HÅNDVÆRKER BUKS, METALFRI 5857 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult D-ring og førstehjælps lomme. Tommestok-lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

NEW

63


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

DAME JAKKE 5839 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer/dokument lommer. Justerbar talje og manchet. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS

DAME HÅNDVÆRKER BUKS

Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommetok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr.

5828 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5858 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 64


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

5838 81 94

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

DAMEJAKKE

5838 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, i let og meget behageligt kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lukning i front med lynlås og trykknapper. Forlænget ryg med to lynlåse for bedre bevægelighed. Dobbelte holdere til høretelefoner. Højre brystlomme med klap, telefon lomme og bånd til blyanter. Venstre brystlomme med klap og skjult D-ring. Lodret lomme med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. Justerbar manchet. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

DAME BUKS

DAME HÅNDVÆRKER BUKS

Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke. Avancerede flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap, skjult D-ring, tommestok lomme og førstehjælps lomme. Firgursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, med rummelig pasform, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis dame buks med kontrast stikninger. HTFRDobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5829 81

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

5859 81

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

65


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

OVERALL 5841 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis overall, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Lange og korte størrelser Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt 66

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

TRANEMO SKINSAFE

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

5840 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis overall med lynlås i front, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Lynlås i front. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Tera TX

6315 90 07

6019 81 94

ARC RATING:

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

5,5 cal/cm² 1

ELIM 14 cal/cm² ATPV 22 cal/cm² PPE CATEGORY 2

2

Merino RX 6312 90 07 ARC RATING:

5,5 cal/cm² 1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT, METALFRI

5849 81

6019 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker overall med lynlås i front, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning og actionback for maximal bevægelighed. Ærmelomme med klap. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Kontrastsyninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt 67


TERA TX WINDBREAKER & VINTER DAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862)

DAME VINTERJAKKE 5803 81

Flammehæmmende Hi-vis vinter jakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer. Fleece indvendig i krave. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer med fleece. Venstre ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID-lomme. Højre ærmelomme med lynlås. To indvendige lynlås lommer, én til dokumenter / Ipad. Vindstopper i ærmer. Justerbar manchet. Løbegang i liv. Lynlås i foret for montering af tryk. Skjulte knapper til montering af hætte 9065 81. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m² 054: Foer, quilt FR

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

DAME BUKS WINDBREAKER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5863 81

5866 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 68


TERA TX WINDBREAKER & VINTER DAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5807+5862)

DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE 5807 81

Flammehæmmende Hi-vis vinter damejakke med pelsfoer i krop og quiltfoer i ærmer og hætte. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Aftagelig hætte med PU-lamineret jersey foring, justerbar vidde og åbning. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. Venstre ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. To inderlommer med lynlås,´en til iPad / dokumenter. Vindstopper i ærmer. Justerbare manchetter. Snøre i liv. Lynlås i foret for montering af tryk. *For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m² 054: Foer, quilt FR

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

DAME BUKS WINDBREAKER

DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

Inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis dame håndværker buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

5862 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5867 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 69


TERA TX WINDBREAKER • • • •

Materiale kombination med Arc Rating 21,4 cal/cm² Vind- og vandafvisende Perfekt til arbejde med vekslende intensitet og temperatur Ergonomisk udformet

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE WINDBREAKER 5832 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, foret med vindtæt jerseyfoer. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Skjult mobiltelefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglering holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Indvendig lomme med lynlås. Justerbar talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKS WINDBREAKER

HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestok lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

5823 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5853 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 70


TERA TX WINDBREAKER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER 5837 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, med aftagelig hætte, foret med vindtæt jerseyfoer. Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Lynlås og vindfang med trykknapper foran. Aftagelig hætte med PU lamineret jersey foring, justerbar i bredden og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Skjult telefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Justerbar ærmevidde. Indvendig lomme med lynlås. *For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

BUKS WINDBREAKER

HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Kontrast syninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, foret med vindtæt jerseyfoer. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. Kontrast stikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

5822 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

5852 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 71


TERA TX VINTER • Materiale kombination med Arc Rating 20,2 cal/cm² • Vinter forede jakker • Perfekt til arbejde med vekslende intensitet og temperatur

72


TERA TX VINTER

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.2 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

**EN 342 (5809+5822)

VINTERJAKKE M. HÆTTE

VINTERJAKKE 5800 81

5809 81

Inherent flammehæmmende vinterjakke med lodrette brystlommer, pilefoer i krop og quilt i ærmer. Fleece indvendig i krave. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer med fleecefoer. Venstre ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID-lomme. Højre ærmelomme med lynlås. To indvendige lynlås lommer, én til dokumenter / Ipad. Vindstopper i ærmer. Justerbar ærmeslut. Løbegang forneden. Lynlås i foret for montering af tryk. Skjulte knapper til montering af hætte 9065 81. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980.

Inherent flammehæmmende vinterjakke med aftagelig hætte, lodrette brystlommer, pilefoer i krop og quilt i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Aftagelig hætte med PU-lamineret jersey foring, justerbar vidde og åbning. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. To inderlommer med lynlås, én til iPad/dokumenter. Vindstopper i ærmer. Justerbare manchetter. Snøre i bunden af jakken. Lynlås i foret for montering af tryk. *For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m² 054: Foer, quilt FR

c95mt

*EN ISO 11612 *IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

VINTER VEST

HÆTTE, FR

Inherent flammehæmmende Hi-Vis vintervest med lodrette brystlommer og pilefoer. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. To inderlommer, en til dokumenter/iPad. Snørre i bunden af jakke. Lynlås i foret for montering af tryk. Knapper til montering af hætte 9065 81. *For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer.

Justerbar flammehæmmende hætte med vind- og vandtæt jersey foring. Passer til 5800 81, 5803 81, 5832 81 og 5869 81. Justerbar vidde og åbning. Certificeret sammen med artikel 5809 81 og 5837 81.

5869 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95mt

9065 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 73


RISIKOVURDERING: Eksplosion, elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, sprøjt fra kemikalier

TERA TX NON METAL

>> Specielt designet til arbejde i eksplosive miljøer / ATEX >> Metalfri og antistatisk >> Letvægts, slidstærkt og inherent flammehæmmende

TERA TX NON-METAL er udviklet i samarbejde med industrien, der kræver helt metalfrit flammehæmmende tøj. Metalfri antistatisk flammehæmmende beklædning eliminerer risikoen for at skabe gnister i ATEX miljøet, og at metal dele på tøjet bliver ledende eller overfører varme fra ydersiden til indersiden i en lysbue ulykke. I følsomme miljøer er der ikke nogen risiko for, at eventuelle metal dele kan falde af beklædningsgenstanden og blive efterladt efter afsluttet arbejde. En del af Serien er med Hi-Vis kontraster og reflekser. Kedeldragt 6019 81 er certificeret iht. EN ISO 20471 klasse 3 og den lange lynlås i sidesømmen af benet, gør den lettere at tage af og på.

74


TERA TX NON METAL

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL Metalfri - Antistatisk - Let og behagelig kvalitet

ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²

6030 81 JAKKE, METALFRI

6031 81 JAKKE, METALFRI RIB-MANCHET

6032 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

6035 81 JAKKE, METALFRI

6020 81 BUKS, METALFRI

6021 81 BUKS, METALFRI M/REFLEKS

6050 81 BUKS, METALFRI

6051 81 BUKS, METALFRI M/REFLEKS

6040 81 OVERALL, METALFRI

6041 81 OVERALL, METALFRI

6010 81 KEDELDRAGT, METALFRI

6011 81 KEDELDRAGT, METALFRI

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

TERA TX NON METAL - DAME Damestørrelser - Metalfri - Antistatisk - Let og behagelig kvalitet

6028 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS

6029 81 BUKS DAME, METALFRI

6058 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS

6059 81 BUKS DAME, METALFRI

75


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 6032 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell jakke, med øget synlighed og ekstra komfort. Jakken har en høj Arc Rating og er ergonomisk udformet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme med lynlås og hul til mikrofon. Holder til headset på kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Strikket manchet i ærmeslut. Løbegang forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI 6030 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, med ekstra synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Regulerbar ved manchet. Reflekser på ærmer og skuldre. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI - RIB-MANCHET 6031 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, med rib manchetter og ekstra høj synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke Skjult knaplukning med lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Ribkant ved ærmeslut. Reflekser på ærmer og skuldre. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt 76


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Merino RX

Merino TX

Tera TX

6315 90 07

6330 90 07

6030 81 94

ARC RATING: 5,5 cal/cm²

ARC RATING: 12,7 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

1

2

2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

ELIM 37 cal/cm² ATPV 42 cal/cm² PPE CATEGORY 4

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI M/REFLEKS

6021 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS 6028 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Metalfri flammehæmmende dame buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI M/REFLEKS 6051 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS 6058 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

77


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE, METALFRI 6035 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Regulerbar ved manchet. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

BUKS, METALFRI

BUKS, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende buks, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende buks, i en let og meget behagelig kvalitet, med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

6020 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt 78

6050 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

Tera TX

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

6035 81 03

40,5 cal/cm²

ARC RATING: 5,1 cal/cm²

ARC RATING: 17,8 cal/cm²

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

BUKS DAME, METALFRI 6029 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

BUKS DAME, METALFRI 6059 81

Metalfri og inherent flammehæmmende dame buks, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, mobillomme, skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

79


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL, METALFRI 6040 81

Metalfri og inherent flammehæmmende overall, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i bag. Brystlomme med klap og D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Lårlomme med klap og mobillomme og værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbar indvendig knæpude lommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL, METALFRI 6041 81

Metalfri og inherent flammehæmmende overall, med øget synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i bag. Brystlomme med klap og D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Lårlomme med klap og mobillomme. Værktøjsholder. Tommestok lomme. Figursyede knæ med justerbar indvendig knæpude lommer. Reflekterende striber på ben. Lange og korte størrelser Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

80


TERA TX NON METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT, METALFRI 6019 81

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning og actionback for maximal bevægelighed. Ærmelomme med klap. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT, METALFRI

KEDELDRAGT, METALFRI

Metalfri og inherent flammehæmmende buks med høj synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Metalfri og inherent flammehæmmende kedeldragt med ekstra høj synlighed, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning, elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre, ærmer og ben. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

6010 81

Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap. Justerbar linning, elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre og ærmer. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

6011 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-4XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

81


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, trafikulykker. Non-Metal: Eksplosion, sprøjt fra kemikalier

TERA TX ARC 2

>> Specielt designet til arbejde, der kræver IEC 61482-2 CL.2 >> Delvist foret, hvor risikoen for at blive udsat for en lysbue er størst >> Let, slidstærkt og Inherent brandhæmmende yderstof TERA TX Arc 2 er et letvægts 2-lags system med en højere beskyttelse mod lysbue. Moderne design syet op i den behagelige, og slidstærke Tera TX metervare med ribstop vævning for ekstra komfort og styrke. Kombinationen af Tera TX og et blødt og behageligt foer gør at sikkerheden mod en lysbue øges og tøjet klarer kravene til IEC 61482-2 i CL 2. Tera TX er udviklet i samarbejde med de daglige brugere fra markedsledende el- og kraftindustrier, hvor der er taget hensyn til både funktion og de tiltagende højere sikkerhedskrav. Serien er optimal for virksomheder der dagligt arbejder med distribution og produktion af elektricitet eller iøvrigt arbejder ved el-installationer som kræver IEC 61482-2 CL. 2 (7 kA).

Jakken er foret for at opnå en højere beskyttelse mod elektrisk lysbue.

Foret er let og i samme bløde kvalitet som mange af vores inherente flammehæmmende skjorter.

Yderstof i Tera TX: en inherent flammehæmmende, let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

FLAME

RETAR

DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

DANT

Rating: 9,5

DANT

LOI:

RETAR

RETAR

cal/cm²

29,8%

FLAME

FLAME 29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

De grå områder på skitserne viser, hvor beklædningen er foret.

82 Arc Rating: 9,5

DANT

cal/cm²

RETAR

LOI:

FLAME

29,8%


00

TERA TX NON METAL ARC 2

Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

78

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN FLAME

cal/cm²

FR

xx,x%

FLA ME DANT

LOI:

x,x

cal/cm²

x,x

xx,x% LOI: cal/cm²

Rating: Arc

RETAR

Rating:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

FLAME

WORKWEAR TRANEMO Arc

RETAR

FLA ME DANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; WORKWEAR

T

78

TRANEMO

76

ATP

FR

FLA

Arc

Arc

RETAR Rating:

Rating:

cal/cm²

cal/cm²

FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN 13034 type PB[6]

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

WORKWEAR

xx,x%

xx,x%

EN 1149-5

T

LOI:

LOI:

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

RETARDAN TRANEMO

cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

ME

DANT x,x

x,x

T RETARDAN FLAME

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

JAKKE MED FOER, METALFRI

JAKKE MED FOER, METALFRI

BUKS MED FOER, METALFRI

6083 81

6084 81

6080 81

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke med ekstra synlighed, tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende jakke, tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende, buks med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

XS-4XL 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

c95mt

EN 13034 type PB[6]

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

80

80

77

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ATP

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

ATP

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKS MED FOER, METALFRI

OVERALL MED FOER, METALFRI

OVERALL MED FOER, METALFRI

6081 81

6085 81

6086 81

Metalfri og inherent flammehæmmende buks, med høj synlighed, tyndt foer for højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende overall, med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Metalfri og inherent flammehæmmende overall med høj synlighed, og tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Hvis beklædningen hovedsagelig er beregnet til svejsning, så spørg Tranemo om vejledning.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 83


TERA TX ARC 2

61

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

BUKS, MED FOER

BUKS, MED FOER

BUKS, MED FOER

5880 81

5881 81

5887 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks med tyndt foer, for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis buks med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

61

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

60

62

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

HÅNDVÆRKER BUKS, MED FOER

HÅNDVÆRKER BUKS, MED FOER

HÅNDVÆRKER BUKS, MED FOER

5890 81

5891 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, og tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

5897 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

84

EN ISO 20471 CL.2

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


TERA TX ARC 2

60

61 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

RETARDAN

T

Arc Rating:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

Arc Rating: 9,5

RETARDANT

cal/cm² LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2*

JAKKE, MED FOER

JAKKE, MED FOER

5883 81

5884 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, med lodrette brystlommer. Tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke. Tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

66

66

67

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 20,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

OVERALL, MED FOER

OVERALL, MED FOER

HÅNDVÆRKER OVERALL, MED FOER

5885 81

5886 81

5895 81

Inherent flammehæmmende Hi-Vis overall med lynlås i front og et tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Inherent flammehæmmende Overall med tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker overall med lynlås i front og tyndt foer for at opnå en højere beskyttelse mod lysbue, IEC 61482-2 CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 85


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue - Kraftig varme og ild - Sprøjt fra smeltet jern - Varmebelastning - Trafikulykker

CANTEX HI-VIS

>> For dem, der arbejder i jernbane-, vedligeholdelses-, el- eller kraftværks-industrien >> God beskyttelse mod lysbue, høj Arc Rating >> Høj komfort med god fugtabsorbering og åndbarhed

Cantex 2.0, som giver en unik beskyttelse mod lysbue ulykker med en Arc Rating værdi på 15 cal/cm² (PPE 2). Du er også mere synlig end nogensinde med Cantex Hi-Vis, da det nye stof er certificeret efter EN ISO 20471. Serien er designet til alle, der har brug for høj synlighedsbeklædning og som arbejder med vedligehold, og i el-industrien, hvor du kan blive udsat for lysbue ulykker eller i brancher, hvor statisk elektricitet bør undgås.

86


ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX HI-VIS Høj synlighed - God beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme

5012 88 JAKKE

5021 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5051 88 BUKS

5025 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5002 88 OVERALL

5052 88 BUKS

5062 88 KEDELDRAGT

ARC RATING: 11,9 cal/cm²

CANTEX HI-VIS Høj synlighed - God beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme

5012 88 92 JAKKE

5021 88 92 HÅNDVÆRKER BUKS

5051 88 92 BUKS

5002 88 92 OVERALL

5062 88 92 KEDELDRAGT

ARC RATING: 40,1 cal/cm²

CANTEX HI-VIS VINTER Vind- og vandafvisende - Vinter foret - Hi-Vis

5000 93 VINTERJAKKE

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5120 93 VINTEROVERALL

87


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 5012 88

Inherent flammehæmmende Hi-vis jakke, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålingsvarme. Skjult lynlås i front. D-ring. Pencilholder på højre bryst. Skjult værktøjs holder på venstre bryst. Lodrette lommer med lynlås. Sidelommer med klap. Lang ryg og justerbar liv med trykknapper. Skjulte trykknapper ved manchet. Dobbelt inderlomme samt dobbelt holder til headset. Kontrast stikninger. *Farve 92 er fremstillet i kvalitet 880 og 882 og opnår Arc Rating: 11,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farve: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

BUKS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS

5051 88

5021 88

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålingsvarme. Baglommer med klap. Lårlommer med klap, telefonlomme og værktøjsholder. Skjult D-ring. Tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer. Kontrast stikninger. *Farve 92 er fremstillet i kvalitet 880 og 882 og opnår Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med rummelig pasform, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålingsvarme. Hængelommer med tang- og mejselholder samt sømholder. Rummelige frontlommer. D-ring. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefon- og tommestok lomme. Justebare knælommer. Hammerstrop. Kontrast stikninger. *Farve 92 er fremstillet i kvalitet 880 og 882 og opnår Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farve: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

88

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt Farve: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%


SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

TRANEMO SKINSAFE™

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5012 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

BUKS 5052 88

Inherent flammehæmmende Hi-Vis buks, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålingsvarme. Baglommer med klap. Lårlommer med klap, telefonlomme og værktøjsholder. Skjult D-ring. Tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer. Kontrast stikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS 5025 88

Inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks med hængelommer og rummelig pasform, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålingsvarme. Hængelommer med tang- og mejselholder samt sømholder. Rummelige frontlommer. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestok lomme. Justerbare Knæpude lommer. Hammerstropper. Kontrast stikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

89


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 *ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

OVERALL

5062 88

5002 88

Inherent flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålingsvarme. Lynlås i front. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Sidelommer med klap og skjult gennemgreb. Justerbare knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Elastik og læg i ryg for maximal comfort og bevægelighed. Kontrast stikninger. *Farve 92 er fremstillet i kvalitet 880 og 882 og opnår Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Inherent flammehæmmende Hi-vis håndværker overall, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålingsvarme. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Lår lomme med telefon lomme og værktøjsholder. Tommestok lomme. Knæpude lommer med to højdeindstillinger. Baglommer med klap. Justerbar linning. Kontrast stikninger. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Farve 92 er fremstillet i kvalitet 880 og 882 og opnår Arc Rating: 11,9 cal/cm².

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farve: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

90

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Farve: Kvalitet:

92 gul/grå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 880: Cantex 1210, 350 g/m², LOI: 34,3%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE


CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5000+5120)

VINTERJAKKE 5000 93

Inherent flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke, med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og D-ring. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Justerbare manchetter. Justerbar i liv. To inderlommer. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5009+5120)

VINTERJAKKE M. HÆTTE 5009 93

Inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, med aftaglig hætte, tapede sømme og quiltfoer. Vindog vandtæt ifølge EN 343. Kraftig quiltforet aftaglig hætte, der passer over en hjelm. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og skjult D-ring. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. *Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.1

*EN 342 (5120+5000, 5009, 5118 or 5119)

VINTEROVERALL 5120 93

Inherent flammehæmmende Hi-vis vinteroverall, med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Aftagelige og justerbare seler med fixlock spænder. D-ring. Høj ryg for ekstra beskyttelse. Stropper i liv. Sidelommer med klap. Frontlommer med klap. Baglommer med klap. Indvendige knæpude lommer. Tommestok lomme. Tovejs lynlås på yderside af ben. Sne barriere i ben. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

91


RISIKOVURDERING: Smeltet jern, kraftig varme og ild, varmebelastning, trafikulykker (indendørs), lysbue (lejlighedsvis), sprøjt fra svejsning

CANTEX 57

92


CANTEX 57

>> Bedste serie til dig, der arbejder med flydende jern >> God beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme >> Øget synlighed med refleks og fluorescerende detaljer Cantex 57 er inherent brandhæmmende tøj til metalindustrien med maximal beskyttelse mod smeltet jern, E3. Serien byder på en god beskyttelse mod lysbue ulykker og er certificeret til svejsning. Tøjet er designet med både fluorescerende stof og reflekterende materiale for at synliggøre brugeren. Sortimentet omfatter også dame modeller.

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57

5700 88 VINTERJAKKE

5736 88 JAKKE

5760 88 HÅNDVÆRKERVEST

5726 88 BUKS

5706 88 HELBUKS

5742 88 OVERALL

5716 88 KEDELDRAGT

5751 88 HÅNDVÆRKER BUKS

ARC RATING: 15,0 cal/cm²

CANTEX 57 - DAME Dame størrelser - Perfekt til arbejde med smeltede metaller - Øget synlighed

5709 88 DAME VINTERJAKKE

5739 88 DAMEJAKKE

5727 88 DAME BUKS

93


TRANEMO SKINSAFE™ SHIELD INSULATION SKIN PROTECTION ARC RATING PPE CATEGORY

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

Cantex 2.0 Cantex Pro 145 Cantex JX

Cantex Terry Cantex Jersey AT

40,7 cal/cm² 4

33,5 cal/cm² 3

TRANEMO SKINSAFE

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Cantex 2.0 Cantex JX

Cantex Pro 145 Cantex JX

29,9 cal/cm² 3

17,0 cal/cm² 2

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKERVEST

JAKKE 5736 88

5760 88

Inherent flammehæmmende jakke, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjult lynlås og trykknapper. Forlænget ryg. Brystlommer med skjult lynlås. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Snøre til taljeregulering. Skjulte plast trykknapper ved manchet. Refleks rundt ærmer, over skuldre og på ryg. Kontrast stikninger.

Inherent flammehæmmende håndværkervest, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjult lynlås i front. Højre brystlomme med klap. Venstre brystlomme med pencilholder. Rummelige stiklommer under brystlommerne. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. Kniv-knapper og hammerstrop. Kontrast stikninger. *For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT 5716 88

Inherent flammehæmmende kedeldragt, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjulte knapper og lynlås i front. Brystlommer med skjult lynlås. Skjult D-ring. Sidelommer med klap. Knæpude lommer med to højde justeringer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Elastik og læg i ryggen for maximal komfort. Skjulte plast trykknapper ved manchet. Refleks rundt ben, ærmer og over skulder. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

94


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5770 91 94

5736 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

VINTERJAKKE 5700 88

Inherent flammehæmmende vinterjakke med quiltfoer og forhøjet synlighed, i et materiale med god beskyttelse mod forskellige smeltede metaller og højest mulige beskyttelse af smeltet jern. Skjult lynlås og trykknapper i front. Dobbelt holder til headset. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Skjulte knivknapper på venstre brystlomme. Lodret brystlomme med lynlås. Sidelommer med klap og fleecefor. Løbegang i taljen. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Quiltet foring og fleece i kraven. Indvendig lomme. Baglomme med klap. Lynlås i foret for montering af tryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS

BUKS 5726 88

5751 88

Inherent flammehæmmende buks, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Sidelommer. Justerbare knæpude lommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og indvendig telefonlomme. Tommestok lomme. Refleks rundt ben. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende håndværker buks med rummelig pasform, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer. Hammerstropper. Refleks rundt ben. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 95


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 (E3)* F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

SHIELD

Cantex JX

Cantex 2.0

ARC RATING

5930 92 03

5742 88 94

29,9 cal/cm²

7,0 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

HELBUKS

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

5706 88

5742 88

Inherent flammehæmmende helbuks (ærmeløs kedeldragt), med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjult 2-vejs lynlås i front. Brystlommer, den ene med klap. Rummelige forlommer. D-ring. Justerbare knæpude lommer. Elastik i ryg. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Lårlommer hvoraf én med klap. Refleks rundt ben og på ryg. Kontraststikninger. *Kombineret med jakke 5736 opfylder tøjet EN ISO 11612 E3.

Inherent flammehæmmende overall, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Inderlommer. Sidelommer. Cargo lommer med telefonlomme og værktøjsholder. Tommestok lomme. Knæpude lommer med to højde justeringer. Baglommer. Justerbar linning. Refleks rundt ben. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL, M-XL TALL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

96

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

Cantex JX

Cantex Pro 145

Cantex 2.0

ARC RATING

5940 92 03

5779 91 94

5739 88 94

40,7 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

15,0 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

4

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAME VINTERJAKKE 5709 88

Inherent flammehæmmende quiltforet damejakke med ekstra synlighed, let figursyet. Skjult lynlås og trykknapper i front. Dobbelte holdere til headset. Brystlommer med lynlås, højre med indvendig D-ring. Skjulte knivknapper på venstre lomme. Sidelommer med klap. Løbegang i talje. Handske-lomme med klap på ryg. Justerbar ærmevidde og indvendig windstopper. Quiltforet. Fleece i krave. Inderlomme med lynlås. Lynlås i foer for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

DAMEJAKKE

DAME BUKS

Inherent flammehæmmende damejakke, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Skjult lynlås og trykknapper i front. To Napoleons-lommer med lynlås. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Skjulte trykknapper ved manchet. Refleks rundt ærmer, over skuldre og på ryg. Kontrast stikninger.

Inherent flammehæmmende dame buks, med ekstra synlighed, i en kvalitet med god beskyttelse mod flere smeltede metaller og højest mulig beskyttelse mod smeltet jern. Sidelommer. Justerbare knæpude lommer. D-ring. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og indvendig telefonlomme. Tommestok lomme. Refleks rundt ben. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5739 88

Dame XS-XXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt

5727 88

Dame 36-46 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

c95mt 97


RISIKOVURDERING: Smeltet jern, elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, varmebelastning, lettere svejs

CANTEX 54

>> Funktionel beklædning til elektrisk vedligehold og lettere metalindustri >> God beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme

Beklædningen er udstyret med mange lommer og praktiske detaljer, der passer til arbejdere, der for eksempel arbejder med el eller vedligeholdelse. Tøjet er også velegnet, hvis du arbejder i et miljø, hvor statisk elektricitet bør undgås. Dele af serien er tilpasset svejse- og metalindustrien, hvor der er risiko for stænk smeltet metal er til stede.

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

OVERALL

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT

5402 88

5461 88

Inherent flammehæmmende overall, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Lårlomme med telefonlomme og værktøjsholder. Tommestok lomme. Knæpude lommer med to højdeindstillinger. Baglommer med klap. Justerbar linning. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Inherent flammehæmmende kedeldragt, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme. Skjulte patent- og trykknapper i front. Brystlommer med klap. D-ring. Rummelig vandret lomme med lynlås. Sidelommer med gennemgreb. Justerbare knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme. Justerbar elastik og læg i ryg for maksimal komfort. Skjulte knapper i manchet. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 98

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt


CANTEX 54

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKERVEST

5419 88

5430 88

Inherent flammehæmmende jakke, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med lynlås. Stiklommer med klap. To rummelige inderlommer. Ærmelommer med klap. Læg i ryggen for maximal komfort. Forlænget ryg og trykknapper for regulering af vidde. Skjult trykknap i manchet. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende håndværker vest, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en er med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. Knivknapper. Hammerholder. Kontraststikninger. *For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E3 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

XS-3XL 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

BUKS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

HÅNDVÆRKER BUKS

5451 88

5421 88

Inherent flammehæmmende buks, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme. Sidelommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap, telefonlomme og værktøjsholder. Skjult D-ring. Tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende håndværker buks, i en kvalitet med høj Arc Rating, og god beskyttelse mod konvektiv varme og strålevarme. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Rummelige sidelommer. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestok lomme. Hammer-stropper. Justerbare knæpude lommer. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt 99


RISIKOVURDERING: Gnister og gløder, kraftig varme og ild, strålevarme, trafik (indendørs)

OUTBACK HEAVY WELDING

>> Svejsetøj med ekstrem lang holdbarhed >> Blødt og behageligt >> Forhøjet synlighed

En helt ny generation af arbejdstøj til svejsere – Svejsetøj som beskytter og holder meget længere end normalt. Efter 6 års udviklingsarbejde har Tranemo nu en ny generation af svejsetøj i svejseklasse 2. Tøjet er udviklet i et helt nyt mix af inherente fibrer – altså evig flammehæmmende og uden kemikalier. Nu behøver ingen svejse i sikkerheds-arbejdstøj, som er alt for varmt og tungt, og som går i stykker af svejsegløder efter kun kort tids brug. Designet er perfekt og tøjet er meget åndbart. En meget længere holdbarhed gør Outback serien til en god investering. De gule Hi-vis effekter giver tillige en god synlighed og dermed igen en større sikkerhed for medarbejderen. Outback er med garanti det første klasse 2 svejsetøj på markedet, som medarbejderen også sætter pris på at anvende.

OUTBACK HEAVY WELDING Svejsetøj - Blødt og behageligt - Forhøjet synlighed - Lang holdbarhed

5535 86 SVEJSE JAKKE

5522 86 SVEJSE BUKS

5550 86 SVEJSE HÅNDVÆRKER BUKS

5540 86 SVEJSE OVERALL

5512 86 SVEJSE KEDELDRAGT

SVEJSE TILBEHØR Ekstra beskyttelse til svejsere

100

5572 19 SVEJSE CHAPS

5573 80 SVEJSE PONCHO

5576 19 SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE

5575 19 SVEJSE FORKLÆDE

5577 19 SVEJSEÆRMER

5578 19 SVEJSE BALACLAVA

9142 88 SVEJSE CAP


TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

SHIELD

Cantex JX

Outback HW

5920 92 03

5535 86 67

Radiant Heat

Radiant Heat

C1

C1

RADIANT HEAT C2 RHTI24 28,3 s

BESKYTTELSE, HOLDBARHED OG KOMFORT I VERDENSKLASSE Ved svejsning produceres der meget UV- og varmestråling. For at øge brugernes komfort og undgå varme stress har Tranemo tilføjet ventilationsåbninger på svejsebeklædningen. Materialet Outback HW er testet i henhold til UV-standarden EN 410, som måler beskyttelse mod UV-A, UV-B og UV-C, og beregner maksimal brug ved forskellige svejsemetoder. Testresultaterne viser, at du kan udføre alle typer svejsemetoder i over 8 timer ved brug af Outback HW.

TIG (CrNi) 44,12

Svejse teknik Maksimal varighed (h)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG with pulse MIG w/o pulse Electrode (Al) (Al) (St:37) 40,68 17,39 18,56

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE JAKKE 5535 86

Svejse jakke i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Justerbar i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

SVEJSE HÅNDVÆRKER BUKS 5550 86

Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Dobbelte hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. *For at opfylde kravene til EN ISO 11611 og EN 13034, skal åbningerne af hængelommerne være dækket af jakken 5535 under svejsning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

101


OUTBACK HEAVY WELDING

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE BUKS 5522 86

Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 12,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

SVEJSE KEDELDRAGT

5540 86

5512 86

Svejse overall med høj synlighed, i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Med justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og D-ring. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Svejse kedeldragt i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult 2-vejs lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult D-ring og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Sidelommer med skjult gennemgreb. Justerbar elastik i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Justerbare manchetter. Fluorescerende stof på ben og piping på bryst og ryg. Forstærket bagside af ben forneden.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m², EN ISO 20471 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt 102

102


SVEJSE TILBEHØR

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11612 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

SVEJSE CHAPS

SVEJSE PONCHO 5573 80

5576 19

Metalfri og inherent flammehæmmende chaps i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Chaps monteres let i flammehæmmende bælte (sælges seperat). Justerbar benlængde. Vulkaniseret knæ. Fungerer godt i kombination med forklæde 5575 19.

Flammehæmmende poncho med krave i et meget kraftigt materiale med god beskyttelse ved svejsning mod metal sprøjt. Justerbar talje med trykknapper. Justerbar ryg i blødt stof, som kan rulles op og fastgøres for ekstra ventilation. Høj krave, der kombineret med halsedisse (5999) giver komfort og god beskyttelse. Ponchoen kan klippes af til den ønskede længde.

Brandhæmmende forklæde med krave i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Justerbar krave for beskyttelse af hals og forhindre gnister i at komme indenfor forklædet. Snøre i taljen. Længde fra nakke: 74 cm.

5572 19

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE

One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 1149-3 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

c95ot

EN ISO 11611 Accessory

EN ISO 11611 Accessory

SVEJSE FORKLÆDE

SVEJSEÆRMER

Brandhæmmende talje forklæde i et meget behageligt materiale, med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Snøre i taljen. Højde: 55 cm. Fungerer fint i kombination med chaps 5572 19.

Metalfri flammehæmmende ærme beskyttelse i et let og behagelig materiale med særdeles god beskyttelse til svejsning. Justerbar elastik foroven. Elastik forneden. Længde 52 cm.

5575 19

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

5577 19

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

EN ISO 11611 Accessory

SVEJSE BALACLAVA

SVEJSE CAP

5578 19

9142 88

Flammehæmmende balaclava i vævet stof til brug under svejsehjelm. Ekstra beskyttelse over skulderne. Snøre for justering af ansigts vidde.

Flammehæmmende svejse cap Med elastik i nakke.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 300 g/m²

b93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 64 koksgrå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 103


RISIKOVURDERING: Smeltet aluminium, smeltet jern, kraftig varme og ild, varmebelastning, trafik (indendørs)

MAGMA

>> Til arbejde med smeltede metaller >> Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium og jern >> Inherent flammehæmmende uldbaseret stof

Magma er udviklet til at modstå sprøjt af smeltet jern, stål, aluminium og mange andre metaller og legeringer. Serien er udviklet til krævende miljøer, primært aluminiums værker, og er certificeret med den højeste beskyttelse mod aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forstærkninger på særligt udsatte områder og har en høj beskyttelse mod strålevarme. Den øgede synlighed giver beskyttelse mod ulykker i det industrielle miljø. Alt for en mere sikker arbejdsplads. For at opnå det bedste vaske resultat, kontakt Tranemo for speciel vaskeinstruktion.

MAGMA

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium og jern - Øget synlighed

5632 87 KITTEL

5636 87 JAKKE

5674 87 SKJORTE FR

5625 87 BUKS

MAGMA - DAME

104

BUKS

ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Dame størrelser - Højeste beskyttelse mod smeltet aluminium og jern - Øget synlighed

5639 87 DAME JAKKE

5626 87

5628 87 DAME BUKS

5629 87 DAME BUKS


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

DAME JAKKE 5639 87

Inherent flammehæmmende damejakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Skjult lynlås og trykknapper i front. Høj krave og forlænget ryg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klap. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar manchet med trykknapper. Refleks på ærmer og skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

DAME BUKS

DAME BUKS

Inherent flammehæmmende damebuks, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Tommestok lomme med klap. Reflekterende striber på benene.

Inherent flammehæmmende damebuks med sko-beskyttelse, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Forstærket tomme stok lomme med klap. Sko-beskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Reflekterende striber bag på benene.

5628 87

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

5629 87

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 105


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6315 90 07

5636 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

JAKKE 5636 87

Inherent flammehæmmende jakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Skjult lynlås og trykknapper i front. Høj krave og forlænget ryg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klap. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar manchet med trykknapper. Refleks på ærmer og skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

KITTEL 5632 87

Metalfri og inherent flammehæmmende kittel, tilpasset til at bære uden på jakke, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlænget front for ekstra beskyttelse. Skjult knaplukning med trykknapper i front. Justerbar ærmevidde med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

106


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

SHIELD

Merino RX

Magma C

RADIANT HEAT

6312 90 07

5625 87 94

C2

Radiant Heat

Radiant Heat

RHTI24

C1

C1

25,8 s

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

SKJORTE FR 5674 87

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Dobbelt stolpe med skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap. Ventilations-kanaler i ryg. Justerbar manchet med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1

BUKS

BUKS

Inherent flammehæmmende buks, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Tommestok lomme med klap. Reflekterende striber på benene.

Inherent flammehæmmende buks med sko-beskyttelse, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Baglomme med klap. Forstærket tommestok lomme med klap. Sko-beskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Reflekterende striber bag på benene.

5625 87

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5626 87

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

d95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², EN ISO 11611 CL.2, ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt 107


NEW

RISIKOVURDERING: Små stænk af smeltet metal, stænk af kemikalier

APEX

>> Aramid med meget høj nedbrydningstemperatur >> Håndterer stænk af mange forskellige kemikalier >> Fiberfarvet stof, der kan håndtere mange industrielle vaske

APEX er en kollektion i Tranemos omfattende flammehæmmende sortiment, der kan løse nogle af de vanskeligste beskyttelserisikoer. Materialet er en 300 g/m² fiberfarvet aramid, der også er foret med et yderligere lag flammehæmmende stof i front. Beskyttelsesniveauet er meget højt, og materialet består ikke alene testene i EN 13034 for syre og base, men også for aromatiske kulbrinter og alkohol. Bukserne, der fås i både dame og herre størrelser, fås også med ekstra forstærkninger mod stænk på fronten. Kollektionen har også øget synlighed. APEX er en løsning til mange arbejdssituationer, hvor det har været vanskeligt at håndtere sprøjt af kemikalier, og hvor brug af kemiske dragter ikke er et alternativ. I mangel af tekstiler, hvor zink løber af, bruges APEX også, når man arbejder med smeltet zink, da nedbrydningstemperaturen i metervaren er højere end zinkets smeltepunkt. Zink løber ikke af, men brænder heller ikke huller i tøjet, og metallet bør fjernes så hurtigt som muligt for at undgå forbrændinger.

108


APEX

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6630 83 JAKKE

NEW

6620 83 BUKS

NEW

6621 83 BUKS

6623 83 BUKS

APEX - DAME

ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

NEW

NEW

6627 83 DAME BUKS MED SKOBESKYTTELSE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

NEW

6628 83 DAME BUKS

6629 83 DAME BUKS

EN 13034 type PB[6]

JAKKE 6630 83

Flammehæmmende jakke med dobbelt bærestykke for at opnå ekstra beskyttelse mod varme. Jakken er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Skjult lukning foran med trykknapper og jeans-knap. Brystlommer med klap. Sidelommer med klap. Tre indvendige lommer. Justerbare manchetter. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

109


APEX

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKS 6620 83

Flammehæmmende buks med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger.

NEW

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

BUKS

BUKS

Flammehæmmende Hi-Vis buks, med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger.

Flammehæmmende buks med skobeskyttelse, øget synlighed og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme med klap. Skobeskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Kontraststikninger.

6621 83

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6623 83

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

110

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

DAME BUKS 6629 83

Flammehæmmende dame buks med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 03 marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0%

NEW

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 APC 1 A1+A2 B1 C1 F1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

DAME BUKS MED SKOBESKYTTELSE

DAME BUKS

Flammehæmmende dame buks med skobeskyttelse, øget synlighed og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme med klap. Skobeskyttelse og kraftig forstærkning ved benslut. Kontraststikninger.

Flammehæmmende dame Hi-Vis buks, med forskudte sidesømme, og dobbelt lag stof foran for ekstra beskyttelse mod varme. Buksen er produceret i en stærk og fleksibel satin, specielt tilpasset arbejde med zink og kemikalier. Sidelommer. Baglommer med klap. Tommestok lomme med klap. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6627 83

Dame 36-48 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 803: Forstærkning af stof, Barricader EP, 545 g/m² 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

6628 83

Dame 36-48 94 gul/marineblå 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Fluorescerende, Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt 111


RISIKOVURDERING: Elektrisk lysbue, eksplosion, trafikulykker (Aramid Hi-Vis)

ARAMID

>> Til arbejdsmiljøer, hvor der er risiko for elektriske lysbue ulykker >> Letvægts og slidstærkt tøj >> Gode flammehæmmende egenskaber og lang levetid >> Velegnet til industiel vask

Slidstærkt flammehæmmende beklædning i inherent aramid. Den lette og behagelige aramid serie er velegnet til arbejdsmiljøer, hvor risikoen for lysbue eksisterer. Tøjet er designet i samarbejde med førende virksomheder indenfor el- og procesindustrien, for optimal ydeevne. Serien er særdeles velegnet til industriel vask.

112


ARAMID

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Let og behageligt - Gode flammehæmmende egenskaber - Slidstærkt

5330 84 JAKKE

5341 84 OVERALL

5320 84 BUKS

5349 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

5350 84 HÅNDVÆRKER BUKS

5319 84 KEDELDRAGT

5310 84 KEDELDRAGT

ARAMID HI-VIS

ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Gode flammehæmmende egenskaber - Slidstærkt - Hi-Vis

Arc Rating: 8,1 cal/cm² 5339 84 JAKKE

5329 84 BUKS

5359 84 HÅNDVÆRKER BUKS

5344 84 OVERALL

5346 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

113


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2*

JAKKE 5339 84

Inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skult lynlås i front. Holdere for headset. Brystlommer med klap, telefon lomme og skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås. Skjult værktøjsholder på venstre bryst. Sidelommer. Forlænget ryg. Skjulte trykknapper ved manchet. Kontraststikninger. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

BUKS

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKER BUKS

5329 84

5359 84

Inherent flammehæmmende buks med refleks og rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Rummelige forlommer. Baglommer. Lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer. Kontraststikninger.

Inherent flammehæmmende buks med refleks og rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Rummelige frontlommer. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt 114

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKEROVERALL

5344 84

5346 84

Inherent flammehæmmende overall med refleks og lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Baglommer. Regulerbar i liv. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Inherent flammehæmmende håndværker overall med refleks og lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Lynlås i front. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Baglommer. Kontraststikninger. Regulerbar i liv. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

KEDELDRAGT 5319 84

Inherent flammehæmmende kedeldragt med refleks, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skjult tovejs lynlås i front. Brystlommer med klap, venstre med skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar talje. Actionback for maksimal bevægelses-frihed. Tommestok lomme. Baglommer. Knæpude lommer. Tovejs lynlås i benene. Skjulte knapper i ærmeslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluorescerende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034, EN ISO 20471

c95mt

115


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

JAKKE 5330 84

Inherent flammehæmmende jakke, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skjult lynlås i front. Holdere til headset. Brystlommer med klap, telefonlomme og skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås. Sidelommer. Forlænget ryg. Ærmelomme med klap. Inderlomme. Skjult knapning i manchet. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKER BUKS

BUKS

5320 84

5350 84

Inherent flammehæmmende buks med rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Flammehæmmende buks med kontrastsyninger. Rummelige frontlommer. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer.

Inherent flammehæmmende håndværker buks med rummelig pasform, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Formsyede knæpude lommer. Kontraststikninger.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 116

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

HÅNDVÆRKEROVERALL

5341 84

5349 84

Inherent flammehæmmende overall med lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestok lomme. Baglommer. Regulerbar i liv. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Inherent flammehæmmende håndværker overall med lynlås i front, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Justerbare seler med skjulte kraftige fixlock spænder. Brystlommer, højre med klap. Skjult D-ring. HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm. Sidelommer. Formsyede knæpude lommer. Dobbelte lårlommer med telefonog tommestok lomme. Baglommer. Regulerbar i liv. Kontraststikninger. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

EN 1149-5

KEDELDRAGT

5310 84

Inherent flammehæmmende kedeldragt, i et materiale med høj slidstyrke, lav vægt og gode brandhæmmende egenskaber. Skjult tovejs lynlås i front. Brystlommer med klap, venstre med skjult D-ring. Stor lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar talje. Actionback for maksimal bevægelses-frihed. Baglommer. Tommestok lomme. Knæpude lommer. Tovejs lynlås i benene. Skjulte knapper i ærmeslut. Kontraststikninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

117


RISIKOVURDERING: Trafikulykke, elektrisk lysbue, kraftig varme og ild

ZENITH

>> Ny softshell jakke og vinterjakke med hætte. >> Højt beskyttelsesniveau for vedligehold og infrastruktur, hvor der er risiko for elektrisk lysbue >> Høj komfort med blød inderside

ZENITH offshore serien er udviklet efter nøje definerede ønsker og krav, sammen med større førende offshore virksomheder. Kravene har været orange certificeret hi-vis offshorebeklædning i en komplet serie i opdaterede avancerede modeller. Alle hensyn er taget til folk der arbejder i offshore branchen, og inden for den petrokemiske industri, naturligvis når det gælder de flammehæmmende inherente egenskaber, men også når det gælder høj synlighedhed, risiko for lysbue, samt antistat. Tøjet er certificeret i.h.t. EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 og EN ISO 20471. Sortimentet anvendes naturligvis også i mange andre brancher og dækker bredt, og kombineres fordelagtigt med produkter fra vores øvrige FR Hi-Vis serier. Serien er også udviklet til at klare kravene i jernbanebranchen.

118


ZENITH Høj synlighed - God beskyttelse ved højspænding og vedligehold

NEW

5231 84 JAKKE, METALFRI

NEW

5236 82 VINTERJAKKE

5233 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI

5222 84 BUKS

5223 84 BUKS WINDBREAKER

5252 84 HÅNDVÆRKER BUKS

5242 84 OVERALL, METALFRI

5249 84 HÅNDVÆRKER OVERALL, METALFRI

5212 84 KEDELDRAGT

5239 82 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5253 84 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

9062 84 RADIO LOMME

ZENITH DAME Dame størrelser - Høj synlighed - God beskyttelse ved højspænding og vedligehold

5238 84 DAME JAKKE

5227 84 DAME BUKS

5228 84 DAME BUKS WINDBREAKER

5257 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

5258 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

119


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

DAME JAKKE 5238 84

Inherent flammehæmmende Hi-Vis damejakke, med lodrette brystlommer, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Skjult lynlås i front og trykknapper. Forlænget ryg med slidser for forbedret bevægelse. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer/dokument lommer. Justerbar talje og manchet. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame XS-XXL 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAME BUKS

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAME HÅNDVÆRKER BUKS

5227 84

5257 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 120

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

DAME BUKS WINDBREAKER 5228 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER 5258 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker damebuks, foret med vindtæt jerseyfoer. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

RADIO LOMME

9062 84

Radio lomme som monteres med knapper. Passer til produkterne 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 og 5249 84. Størrelse ca. 8x15x4 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 50 orange 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

c95nt

121


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE, METALFRI

5231 84

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer. Justerbar talje og manchet. Skjulte knapper til montering af radiolomme (906284). Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

HÅNDVÆRKER BUKS

BUKS 5222 84

5252 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis bukser, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 122

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

OVERALL, METALFRI

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

HÅNDVÆRKER OVERALL, METALFRI

5242 84

5249 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis overall med lynlås i front, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring og telefon-lomme. Lårlommer med klap. Skjulte knapper for montering af tilbehør 9062 84 radiolomme. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker overall med lynlås i front, i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjsfæste. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring og telefon-lomme. Lårlommer med klap. Skjulte knapper for montering af tilbehør 9062 81 radiolomme. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

KEDELDRAGT 5212 84

Metalfri og flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt i et komfortabelt og slidstærkt materiale. Skjult lynlås og trykknapper i front. Venstre side med lodret brystlomme med lynlås. Højre side med brystlomme med klap. Ærmelomme med klap og skjult D-ring. Justerbar elastik i linning og læg i ryggen for maximal komfort og bevægelighed. Justerbar manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbar indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestok-lomme med værktøjslommer. Skjulte knapper til montering af tilbehør 9062 84 50, radio lomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 123


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

**EN 342 (5239+5223)

VINTERJAKKE M. HÆTTE

5239 82

Inherent flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke, med aftaglig hætte, tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Quiltforet aftaglig hætte. Skjult lynlås og knapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås og skult D-ring. Lodrette sidelommer med fleecefoer og klap. Vindstopper i ærmer. Quiltet linning og fleece i kraven. To indvendige lommer. Knapper til montering af radiolomme (9062 82). *Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 93 orange/marineblå 822: Fluorescerende, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*EN 342 (5223+5236 or 5239)

BUKS WINDBREAKER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50 D84-100) CL.2 (C52-64 C146-156 D104-120)

HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5223 84

5253 84

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis bukser, foret med vindtæt jerseyfoer. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyants holder og skjult kniv-knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker buks, foret med vindtæt jerseyfoer. Værktøjsholdere i taljen. Sidelommer. HTFR Dobby forstærkede hængelommer med værktøjs holdere. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme. HTFR Dobby forstærkede og figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt 124

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95nt


ZENITH

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

SOFTSHELL JAKKE, METALFRI 5233 95

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell jakke, med meget høj komfort. Jakken er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme. Påvarmede reflekser for bedre komfort. Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Venstre brystlomme med klap. Højre brystlomme er med lynlås og mulighed for ledning til headsæt. Holder til headsæt i kraven. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme. Indvendig manchet i ærmeslut. Snøre i liv. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 951: Fluorescerende, Windtech FR HVO, 385 g/m², vind- og vandafvisende 950: Windtech FR 340, 340 g/m², vind- og vandafvisende, LOI: 29,5% 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (5236+5223)

VINTERJAKKE 5236 82

Inherent flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke med quiltfoer og tapede sømme. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Skjult lynlås og knapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås og skult D-ring. Lodrette sidelommer med fleecefoer og klap. Vindstopper i ærmer. Quiltet linning og fleece i kraven. To indvendige lommer. Knapper til montering af radiolomme (9062 82). *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 93 orange/marineblå 822: Fluorescerende, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 120 g/m²

c95mt 125


RISIKOVURDERING: Trafikulykke, elektrisk lysbue, kraftig varme og ild, lettere svejs

EDGE

>> Hi-Vis orange inherent flammehæmmende >> God beskyttelse til arbejde ved jernbane og vedligeholdelse, hvor der er fare for lysbue >> Dobbeltvævet stof med blød inderside

EDGE er udviklet for at du skal være mere synlig på jernbanen, hvor der også er risici fra højspænding, svejsning og skærebrænding. EDGE er metalfri og den beskytter ved lysbue ulykker og er certificeret i henhold til svejs klasse 2. Serien fungerer godt til skære- og svejsearbejde, og er certificeret i henhold til EN ISO 20471.

126


EDGE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

JAKKE 6131 82

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis jakke i dobbeltvævet tekstil med ”comfort inside” udviklet til arbejde i jernbane industrien. Forlænget ryg. Skjult lynlås lukning og trykknapper. Ventilations åbninger i armhule. Brystlommer med klap. Holder til radio/gasdetektor. Sidelommer med klap. To inderlommer med klap og indvendig lomme til telefon. Snøre i bunden af jakke. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

BUKS 6121 82

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis buks i dobbeltvævet tekstil med ”comfort inside” udviklet til arbejde i jernbane industrien. Sidelommer. Baglommer med klap. Lårlommer med klap. Formsyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

KEDELDRAGT 6111 82

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt, i dobbeltvævet tekstil med ”comfort inside” udviklet til arbejde i jernbane industrien. Skjult lynlås lukning. Ventilationsåbninger i armhule. Venstre brystlomme er lodret med lynlås. Højre brystlomme er med klap og strop til radio/gasdetektor. Sidelommer med klap og skjult gennemgreb. Baglommer med klap. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Regulerbar i liv og manchetter. Lynlås i ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-5XL, M-3XL Tall 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt 127


FLAMMEHÆMMENDE

OUTERWEAR FR

>> Nye softshell jakker til både damer og herrer >> Inherent Flammehæmmende vinterbeklældning til forskellige klimaer og aktivitetsniveauer >> Høj komfort og beskyttelse mod kulde og regn

Mange job, der kræver flammehæmmende eller lysbuebeskyttelse, udføres ofte udendørs under forskellige vejrforhold, hvilket stiller store krav til beskyttelsesbeklædningen. Det skal beskytte både mod dårligt vejr og andre flammerelaterede risici, mens de er komfortable og fleksible. Tranemo har mange forskellige typer ydre beklædningsgenstande, som brugeren kan bære i henhold til lag-på-lag-princippet for den bedste og letteste beskyttelse. Til hver brandhæmmende serie er der nu passende vinter beklædning, uanset om arbejdet er fysisk aktivt eller stillestående i streng kulde. Beklædningen har mange praktiske detaljer og er certificeret mod de fleste risici, herunder regn og kulde. Der er selvfølgelig også flammehæmmende vinterjakker i dame størrelser.

OUTERWEAR FR - DAME

Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

00

121 52

97

68

69

NEW

121

128

69

5258 84 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER ZENITH

5803 81 DAME VINTERJAKKE TERA TX

5709 88 DAME VINTERJAKKE CANTEX 57

5149 95 SOFTSHELL DAMEJAKKE, METALFRI STRETCH FR

68

5862 81 DAME BUKS WINDBREAKER TERA TX

5807 81 DAME VINTERJAKKE M. HÆTTE TERA TX

68

5863 81 DAME BUKS WINDBREAKER TERA TX

5228 84 DAME BUKS WINDBREAKER ZENITH

69

5866 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER TERA TX

5867 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER TERA TX


OUTERWEAR FR 91

Detaljerede oplysninger om modellerne findes på katalog side, som angivet.

91

48

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE CANTEX HI-VIS

5000 93 VINTERJAKKE CANTEX HI-VIS

48

48

54

125

48

5119 94 PARKA MED FOER 9128, METALFRI SHELL FR

5118 94 PARKA, METALFRI SHELL FR

125

95

73

NEW

73

5700 88 VINTERJAKKE CANTEX 57

70

91

73

71

5832 81 JAKKE WINDBREAKER TERA TX

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE TERA TX

5800 81 VINTERJAKKE TERA TX

5239 82 VINTERJAKKE M. HÆTTE ZENITH

5236 82 VINTERJAKKE ZENITH

5233 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI ZENITH

5145 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI STRETCH FR

5135 94 SKALJAKKE, METALFRI SHELL FR

124

NEW

5136 94 SKALJAKKE MED FOER 9128, METALFRI SHELL FR

00

5837 81 JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER TERA TX

49

55

124

76

5869 81 VINTER VEST TERA TX

124

6032 95 SOFTSHELL JAKKE, METALFRI STRETCH FR

71

5253 84 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER ZENITH

5120 93 VINTEROVERALL CANTEX HI-VIS

70

5822 81 BUKS WINDBREAKER TERA TX

5132 94 SKALBUKS SHELL FR

71

5823 81 BUKS WINDBREAKER TERA TX

5223 84 BUKS WINDBREAKER ZENITH

70

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER TERA TX

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER TERA TX

129


Herre

Dame

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

FLAMMEHÆMMENDE

UNDERTØJ >> Genanvendt bomuld, bedre for miljøet >> Inherent flammehæmmende undertøj til alle klimaer >> Findes i mange størrelser

Ny udviklet trikot med reduceret miljøpåvirkning! Genanvendt bomuld i tøjet reducerer mængden af bomuld, der skal dyrkes. Ved at bruge den bomuld, vi allerede har i omløb, reducerer vi stresset på naturens ressourcer. En vis mængde ny bomuld er stadig nødvendig for, at metervaren opretholder den samme styrke, og således at tøjets levetid ikke påvirkes, da en lang levetid også reducerer miljøbelastningen. Tranemo bruger derfor en blanding af genanvendt bomuld sammen med ny bomuld. Undertøjsortimentet består af to forskellige hovedkvaliteter, modacryl / bomuld og merinould / viskose. Bosmuldundertøjet er meget blødt, behageligt og giver et godt beskyttende første lag. Merinoulden, som også er blød og behagelig og har mange gode naturlige egenskaber. Det er smudsafvisende, varmer selvom det er blevet svedigt, absorberer ikke dårlig lugt og er naturligt flammehæmmende. Med Tranemos undertøj opnås altid en behagelig og sikker beskyttelse, fra huden og ud. Undertøj er en meget vigtig del af Tranemo Skinsafe™.

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SPORTS BH FR 5914 92

Blød, inherent flammehæmmende sports BH med 20% genanvendt bomuld. Brede, justerbare stropper for maximal støtte. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TANKTOP MED SPORTS BH FR

BH FR 5915 92

5919 92

Blød inherent flammehæmmende tanktop med indvendig sports BH og 20% genanvendt bomuld. Sports BH med brede, justerbare skulder stropper og elastik forneden for maximal støtte. Syet ind i en let figursyet tanktop.

Inherent flammehæmmende BH uden bøjler, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Brede, justerbare skulderstropper. Justerbar lukning i ryg.

Inherent flammehæmmende dametrusse i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Elastik i taljen.

5917 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

130

EN ISO 14116 index 3

Dame S-XXL 03 marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-2 CL.1, EN 61482-11, LOI: 26,0%, Arc Rating: 5,1 cal/cm² 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

TRUSSE FR

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2 CL.1, Arc Rating: 5,1 cal/cm²

c95ot


UNDERTØJ

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

UNDERTRØJE K/Æ, FR

POLOTRØJE, FR

UNDERTRØJE, FR

Inherent flammehæmmende undertrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Rund hals og korte ærmer.

Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Lynlås i krave og lange ærmer.

Inherent flammehæmmende undertrøje, i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Med rund hals og lange ærmer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5900 92

5920 92

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

XXS-3XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

5940 92

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN 1149-5

BOXERSHORTS, FR 5910 92

Inherent flammehæmmende boxershorts i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Med korte ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

UNDERBUKS, FR

FLEECE JAKKE, FR

FLEECE UNDERBUKS

Inherent flammehæmmende underbukser i blød trikot med 20% genanvendt bomuld. Elastik i liv.

Metalfri og inherent flammehæmmende fleece jakke med lynlås lukning.

Inherent flammehæmmende fleece underbuks. Elastik i liv.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5930 92

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

5980 89

XS-3XL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

5990 89

XS-3XL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

131


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino BX

Tera TX

6309 90 82 ARC RATING: 10,9 cal/cm² 2

ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

ELIM 17 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 2

5830 81 94

MERINOUNDERTØJ • Perfekt til udendørs arbejde under kolde forhold og med varierende intensiteter • Brug beklædningen som dit inderste beskyttende lag tættest på huden • Naturligt brandhæmmende • Varmt selv om det bliver svedigt og fugtigt • Naturligt smudsafvisende • Absorberer ikke dårlig lugt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

POLOTRØJE FR 6309 90

Metalfri og inherent flammehæmmende polo undertrøje i trikot af blød merinould og FR-viskose. Med skjult lynlås og lange ærmer. Forlænget ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

CARDIGAN M/LYNLÅS

6330 90

Metalfri og inherent flammehæmmende cardigan i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Skjult lynlås. Stiklommer med klap. Ribkant ved manchetter med hul til tommelfinger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

UNDERBUKS 6302 90

Inherent flammehæmmende underbukser i trikot af blød merinould og FR-viskose. Elastik i taljen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

132

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

XXS-4XL 82 sort/grå 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Merino RX

Merino TX

6315 90 07 ARC RATING: 5,5 cal/cm² 1

6330 90 07 ARC RATING: 12,7 cal/cm² 2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

ELIM 25 cal/cm² ATPV 25 cal/cm² PPE CATEGORY 3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

UNDERTRØJE, FR

POLOTRØJE, FR

Inherent flammehæmmende undertrøje i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Rund hals. Forlænget ryg.

Metalfri og inherent flammehæmmende Polotrøje i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Skjult lynlås i krave. Forlænget ryg.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6315 90

6319 90

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

BOXERSHORTS, FR 6310 90

Inherent flammehæmmende boxershorts i blød merino uld og FR viskose. Elastik i taljen. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

UNDERBUKS, FR 6312 90

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% , EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating 5,5 cal/cm²

d95nt

Inherent flammehæmmende underbuks i kraftig merinould/FR viskose-materiale. Elastik i talje. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt

133


FLAMMEHÆMMENDE

TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

Herre

Dame

XXS

S

XS

M

S

L

M

XL

L

XXL

>> Nu også med et udvalg af flamme- og lysbue beskyttende handsker >> Stort udvalg af inherent flammehæmmende skjorter og trøjer >> Nu endnu flere størrelser til både herrer og damer

Vores brede udvalg af skjorter, T-shirts, sweatshirts og veste dækker så godt som ethvert behov man kan forestille sig. Hvad enten det gælder det inderste lag tættest på huden, det isolerende mellemlag eller, det yderste lag. Dette er en meget vigtig del af Tranemo Skinsafe™ lag på lag systemet, og i at opbygge et højt beskyttelsesniveau mod f.eks. lysbue, strålevarme eller afkøling. Næsten alle produkter er antistatiske.

134


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5030 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

SWEATSHIRT JAKKE 5030 89

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis jakke i blød sweatshirt kvalitet. Skjult lynlås. Brystlomme med lynlås. Side-lommer. Ribmanchet i ærmer. Påvarmede reflekser for bedre komfort. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

DAME SWEATSHIRT JAKKE 5039 89

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis dame jakke i blød sweatshirt kvalitet. Skjult lynlås. Brystlomme med lynlås. Stiklommer. Ribkant ved manchetter. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Jakken har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

CARDIGAN M/LYNLÅS 6330 90

Metalfri og inherent flammehæmmende cardigan i kraftig merinould/ FR viskose-materiale. Skjult lynlås. Stiklommer med klap. Ribkant ved manchetter med hul til tommelfinger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

135


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

SWEATSHIRT FR

SWEATSHIRT FR 5270 89

5075 89

Inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran. Brystlomme med klap. Ribkant i ærmer og forneden. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Sweatshirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Metalfri og inherent flammehæmmende sweatshirt med kort lynlås foran. Brystlomme med klap. Ribkant i manchetter og linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Sweatshirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis sweatshirt med rund hals. Strikkede manchetter og linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *Sweatshirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2.

5070 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

SWEATSHIRT FR

XXS-4XL 50 orange 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SWEATSHIRT FR

SWEATSHIRT FR

SWEATSHIRT, FR

Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med rund hals og ekstra synlighed. 20% genanvendt bomuld. Ribkant ved hals, manchetter og i linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med rund hals og 20% genanvendt bomuld Brystlomme med klap på venstre bryst. Pencilholder på venstre ærme. Ribkant ved manchetter og i linning.

Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med krave og knapper. 20% genanvendt bomuld. Ribkant i ærmeslut.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6375 89

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt 136

5985 89

XS-4XL 03 marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

6371 89

XS-4XL 03 marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pique

Tera TX

ARC RATING

5945 89 03 ARC RATING: 6,3 cal/cm² 1

5834 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

20,9 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

T-SHIRT FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

PPE CATEGORY 2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

T-SHIRT FR

5071 89

5072 89

5271 89

Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt i single jersey. Rund hals. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt, med lange ærmer, i blød single jersey med 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Ribkant i manchetter. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt med blød inderside. Rund hals. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirt har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til CL.2.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XXS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

XXS-4XL 50 orange 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, IEC 614821-1, ATPV: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5948 89

5905 89

POLOTRØJE FR

POLOTRØJE FR M/LANGE ÆRMER

Inherent flammehæmmende turtleneck med luftspalter i Hi-Vis materiale på tværs af skuldre og ærmer. Luftspalter giver ekstra beskyttelse ved at skabe mere luft mellem tøjet og huden. Ribkant i manchetter og krave.

Metalfri og inherent flammehæmmende Poloshirt med korte ærmer og 20% genanvendt bomuld. Brystlomme.

Metalfri og inherent flammehæmmende polotrøje med lange ærmer og 20% genanvendt bomuld. Brystlomme og ribkant i manchetter.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

TURTLENECK FR

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 896: Outback J245, 245g/m²

c95mt

XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Pique, 220 g/m², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm², LOI: 26,1%

c95mt

5945 89

XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%

c95mt 137


TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 A1 B1 C1

INSULATION

Cantex Jersey AT

Cantex Terry

ARC RATING

6373 89 94

5039 89 94

33,5 cal/cm²

5,1 cal/cm²

17,8 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

2

3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAME T-SHIRT M/LANGE ÆRMER

6372 89

6373 89

Inherent flammehæmmende T-shirt med lange ærmer og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Inherent flammehæmmende dame T-shirt med lange ærmer og forhøjet synlighed og 20% genanvendt bomuld. Rund hals. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,0%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 94 gul/marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,0%

c95mt

c95mt

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

T-SHIRT FR M/LANGE ÆRMER.

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

T-SHIRT FR

5947 89

5907 89

Inherent flammehæmmende T-shirt, med lange ærmer. Rund hals. Ribkant i manchetter.

Inherent flammehæmmende T-shirt, i blød single jersey. Rund hals.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m²

c95mt 138

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1

c95mt


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex JX

Cantex Pro 145

ARC RATING

5940 92 03

5073 91 55

17,0 cal/cm²

7,0 cal/cm²

5,2 cal/cm²

PPE CATEGORY

1

1

2

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

DAME SKJORTE, FR

SKJORTE, FR

SKJORTE, FR 5770 91

5779 91

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis skjorte, i et let og behageligt materiale. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte med høj synlighed i en let og behagelig kvalitet. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Metalfri og inherent flammehæmmende dameskjorte, med forhøjet synlighed, i en let og behagelig kvalitet. Let figursyet. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap. Refleks og Hi-Vis materiale på overarm.

5073 91

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 34-46 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

SKJORTE, METALFRI

SKJORTE FR

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte, med forhøjet synlighed. Skjulte plast-trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte, i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Materialet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Dobbelt stolpe med skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap. Ventilations-kanaler i ryg. Justerbar manchet med trykknapper.

5774 86

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 862: Outback 250, 250 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 28,9%

c95mt

5674 87

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², ISO 9185 Cryolite, Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 27,8%

d95mt 139


TRANEMO SKINSAFE™

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

INSULATION

Cantex Pro 145

Tera TX

8120 91 03 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

5830 81 94 ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm² 2

1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

SKJORTE FR

SKJORTE, FR

Let figursyet, metalfri og inherent kontorskjorte med marineblå detaljer på indersiden af kraven, stolpelukning og manchet. Brystlomme på venstre side. Lange ærmer med justerbar manchet.

Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte i en let og behagelig kvalitet. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6357 94

8120 91

XS-4XL 15 lyseblå 942: Mega TX 235, 235 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

XS-4XL 02 rød, 03 marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

KITTEL ”VISITOR” FR

KITTEL FR

Metalfri og inherent flammehæmmende Kittel med broderi ”VISITOR” på bryst og ryg. Skjult trykknap lukning i front. To brystlommer og lommer foran. Indvendig lomme.

Metalfri og inherent flammehæmmende kittel med høj synlighed i en let og behagelig kvalitet. Skjult trykknap lukning i front. To brystlommer og lommer foran. Indvendig lomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5931 91

140

ELIM 15 cal/cm² ATPV 18 cal/cm² PPE CATEGORY 2

XS-3XL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt

5932 91

XS-3XL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,7%

c95mt


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

SOKKER, FR

SOKKER FR

9054 00

9074 00

Inherent flammehæmmende arbejdssok med 20% genanvendt bomuld.

Tynd inherent flammehæmmende arbejdssok i uld/FR viskose.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 03 marineblå 42% modakryl / 28% bomuld / 22% polyamid / 6% lycra / 2% antistat

b93ot

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

SOKKER

Kraftig inherent flammehæmmende vintersok i uld/FR viskose.

Kraftig, inherent flammehæmmende sok i uld.

9079 00 Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% uld / 35% FR viscose / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

VEST FR

FR PILEFOER

Flammehæmmende Hi-Vis vest, med korte ærmer. Lynlås lukning. Brystlomme på højre bryst.

Metalfri, og inherent flammehæmmende pilefoer uden ærmer. Foret monteres med knapper og passer til jakkerne 5118 94 og 5135 94.

RS0004

a93ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 E1 F1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 20471 CL.3

9128 06

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 06 grå 060: Foer, FR Pelsfoer, 320 g/m²

c95ot

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% uld / 35% FR viscose / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

b93ot

M-XXL 50 orange, 55 gul 100% polyester

EN 1149-5

VINTER SOKKER, FR Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% uld / 35% FR viscose / 25% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

c95ot

9075 00

EN ISO 14116 index 1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471

HÆTTE, FR 9065 81

Justerbar flammehæmmende hætte med vind- og vandtæt jersey foring. Passer til 5800 81, 5803 81, 5832 81 og 5869 81. Justerbar vidde og åbning. Certificeret sammen med artikel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 141


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

BALACLAVA, FR

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

BALACLAVA, FR

5995 92

6308 90

Inherent flammehæmmende balaclava/elefanthue i trikot med 20% genanvendt bomuld. Balaclava/elefanthue, der beskytter hage, hals og kinder. Forlænget foran.

Inherent flammehæmmende balaclava/elefanthue i blød trikot af merinould og FR-viskose. Balaclava/elefanthue, der beskytter hage, hals og kinder. Forlænget foran.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95ot

b93nt

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

HI-VIS HUE, FR 5970 89

Inherent flammehæmmende Hi-Vis hue med fleece foer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

M, L 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, Fluorescerende EN ISO 20471 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

HALSEDISSE, FR

5999 00

Inherent flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse ved eksponering af en lysbue. 20% genanvendt bomuld. Halsedissen forhindrer også smeltet metal i at komme ind under kraven. Halsedissen kan også være ”trukket” op og bruges som en elefanthue, som giver beskyttelse til ører og hud/hår mellem hjelm og krave. Halsedissen kan også bæres som et halstørklæde og beskytter mod kulde. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95ot

EN 1149-5

HUE, MERINO, FR

EN ISO 14116 index 3

VINTER HUE, FR

6307 90

9043 00

Inherent flammehæmmende hue, til brug under hjelm, i en tyndere trikot af blød merinould og FR viskose.

Inherent flammehæmmende fleece hue, som passer under en hjelm. Justerbar vidde.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95ot

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

b93nt

NEW

ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²

One size 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95ot

IEC 61482-1-2 (Modified for helmets) CL.2

SIKKERHEDS HJELM ARC 24

RX00 04

Hjelm med integreret visir og beskyttelse mod lysbue Hjelmen er designet til beskyttelse mod faldende genstande og er elektrisk isolerende. Visiret beskytter mod risikoer ved arbejde med spænding og kan skydes op i hjelmen når det ikke anvendes. Opfylder kravene i.h.t. EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 Klasse 0 og EN 166:2001. Levetiden er 48 måneder fra fremstillingsdatoen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

142

EN 1149-5

One size 04 hvid Hjelm: ABS, Visir: Polycarbonat


TILBEHØR / SHIRTS / TOPPE

EN ISO 14116 index 3

9055 00

9093 00

LÆDER BÆLTE

ANKELREM

Metalfri og inherent flammehæmmende bælte med plastikspænde. Bredde 35 mm. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116.

Læder bælte med betrukket metalspænde for at forhindre eksponeret metal, som er kravet for ARC beklædningsgenstande, fungerer også som beskyttelse i følsomme miljøer med risiko for at ridse. Extra kraftigt sort læder. Justerbar længde. Bredde 40 mm.

Ankelrem i sort læder med metalspænde. Længde 55 cm. Bredde 15 mm.

BÆLTE, FR

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 58% polyester / 25% modakryl / 16% bomuld / 1% antistat

c93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9058 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Narv

One size 07 sort Narv

EN ISO 14116 index 3

SELER FR 9160 81

Metalfri, flammehæmmende Seler med ekstra bredde for at reducere og fordele belastningen på skulderne. Stof over skuldrene kombineret med elastiske stropper foran og bagpå. Justerbar længde. Passer til beklædning med værktøjsholdere i taljen. Selerne kan også anvende til andre bukser, så kontakt Tranemo og vi hjælper dig med montering af bælte stropper 9050 på de ønskede artikler. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% Strop: 37% polyester / 33% modakryl / 21% bomuld / 7% elastan / 2% antistat Narv

c93ot

EN ISO 14116 index 3

SELER

9060 00

Inherent flammehæmmende seler med metalspænder. Bredde 35 mm. Regulerbar længde. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot

NEW

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

ID-LOMME

ARMBIND

RADIO LOMME 9062 84

9119 81

Inherent flammehæmmende armbind. For at fungere korrekt skal det monteres på ærmelomme med rem og velcro. Lukkes med kraftig velcro. Elastisk del. Plads til transfertryk på maks. 12 cm.

Radio lomme som monteres med knapper. Passer til produkterne 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 og 5249 84. Størrelse ca. 8x15x4 cm.

Flammehæmmende ID-kort lomme, som kan monteres i D-ring. Fastgøres med plastik trykknap.

9105 81

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm² 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN ISO 14116, EN 1149-3

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 50 orange 846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-3, EN 13034, LOI: 29,8%, Arc Rating: 9,5 cal/cm²

c95nt 143


HANDSKER

STANDARDER & SYMBOLER Beskyttelseshandsker er certificeret og testet i henhold til forskellige standarder for at give brugeren information, så den rette handske med den rigtige beskyttelse for det specifikke arbejdsområde kan vælges.

Brug handsker med flamme- og elektrisk lysbue beskyttelse rigtigt Når man arbejder med for eksempel elektricitet og elproduktion, elektrisk vedligeholdelse, på jernbanerne og vedligeholdelses industrier er der en risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue. Den elektriske lysbue skaber en massiv varmestråling, der kan brænde huden. Den varme luft fra lysbue eksplosionen kan nå op til 10.000°C, hvilket udgør en stor risiko for betydelige forbrændinger. Den intense varme kan antænde handsken, så det er vigtigt, at handsker beskytter mod antændelse og nedbrydning. Hænderne er en af de mest udsatte dele af kroppen, når man arbejder med elektricitet. • • • • • • •

Brug handskerne! Hænder er den mest udsatte del af kroppen! Brug tørre handsker! Fugtige eller våde handsker kan forårsage damp, der reducerer beskyttelsen markant. Slidte handsker giver en reduceret beskyttelse. Brug rene handsker! Handskerne er flammehæmmende, men olie og snavs på handskerne brænder muligvis stadig. Det er en god ide at medbringe et ekstra par handsker, hvis det ene par bliver våde eller beskidte i løbet af arbejdsdagen. Brug den rigtige størrelse! Lad andet beskyttende arbejdstøj overlappe handskerne ved håndleddene.

EN 407 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (og / eller ild)

Standarden bruges til beskyttelseshandsker, der beskytter hænderne mod varme og / eller flammer; ild, kontaktvarme, konvektiv varme, strålevarme, små sprøjt eller store mængder smeltet metal. Enhver risiko, der testes, giver et resultat inddelt i forskellige niveauer, og symbolet for standarden suppleres med nedenstående:

Kode Forklaring af vilkår A

Brandbarhed

Hvor brandfarlig er handsken, smelter materialet, hvor hurtigt smelter materialet, hvor hurtigt går flammen ud? Måler tiden der går, før åben ild og gløder slukkes, efter fjernelse af antændelseskilden 1-4. (niveau 3 eller 4 er klassificeret som flammehæmmende)

B

Kontaktvarme

Handsken skal isolere mod kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler eksponeringen for varm genstand med begrænset opvarmning af hånden i 15 sek., 1-4. (niveau 1 = 100°C, niveau 2 = 250°C, niveau 3 = 350°C, niveau 4 = 500°C)

C

Konvektiv varme

Handsken skal isolere mod konvektiv varme og forhindre penetrering af varm luft eller damp. Testen måler tiden for skadelig varmeindtrængning, 1-4. (4 er det højeste niveau)

D

Strålevarme

Handsken kan reflektere eller absorbere varmestråling, og huden skal beskyttes mod stød. Testen beregnes til 20 kW / m² og resulterer i niveau 1-4 (4 er det højeste niveau)

E

Små stænk af smeltet metal

Test med små stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)

F

Store stænk af smeltet metal

Test med store stænk af smeltet metal, 1-4 (4 er det højeste niveau)

EN 407 ABCDEF

144


HANDSKER

ASTM F2675 ATPV-værdi for beskyttelseshandsker

Beskyttelseshandsker, er testet i henhold til ASTM F2675. For at fastlægge handskernes Arc Rating. (ATPV eller EBT)

IEC 61482-1-2, Box test Denne Electric Arc-test giver et bestået eller ikke bestået ved de to nedenfor test indstillinger: APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V) Testen er ændret til handsker, da handsker ikke er inkluderet i denne standard og testmetode.

EN 388 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Denne standard definerer den mekaniske ydelse og den relevante test af beskyttelseshandsken. Handsken er testet for slid modstand, skæremodstand, rivemodstand, punkterings-modstand og slagbeskyttelse. Hver risiko, der testes, giver et resultat opdelt i forskellige niveauer, og symbolet på standarden suppleres med vilkårene nedenfor.

Kode Forklaring af vilkår EN 388 ABCDEF

A

Slidstyrke

1-4 (4 er det højeste niveau)

B

Skærefasthed (coup test) valgfri ældre test

1-5 (5 er det højeste niveau) X angiver, at testen ikke udføres

C

Rivemodstand

1-4 (4 er det højeste niveau)

D

Punkteringsmodstand

1-4 (4 er det højeste niveau)

E

Skærefasthed ISO 13997

A-F (Fs det højeste niveau) A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Beskyttelse mod stød

Kun angivet, hvis testen er udført. P = opnået

EN 420 Beskyttelseshandsker - Generelle krav og testmetoder Denne standard definerer de generelle krav og relevante testprocedurer for beskyttelseshandsker. Handskerne testes i slidstyrke, modstand mod vandindtrængning, komfort og effektivitet, mærkning og information er leveret af producenten.

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT Amerikansk standard for skære modstand

Som et supplement til den europæiske standard anvender Eureka ANSI-testen til skæreresistens. Dette for at opnå et højere resultatspænd A1-A9. Resultatet er opgivet i Newton. Testmetoderne er de samme som i EN 388.

145


FLAMMEHÆMMENDE

HANDSKER

>> Beskyttelse mod elektrisk lysbue >> Flammehæmmende >> Skærebeskyttelse

Eureka handsken er en længe ventet løsning for dem, der arbejder i et Electric Arc risikomiljø og har savnet en handske med mobilitet og følelse kombineret med høj beskyttelse. Med høj niveau af skærebeskyttelse beskyttes hænderne også, mens der arbejdes med skarpe kanter og genstande. Handskerne er åndbare og har olieafvisende egenskaber. Materialet i handskerne er baseret på specielt udvalgte para-aramid fibre, antistatiske garner og en avanceret belægningsteknologi til beskyttelse mod varme, flammer og elektrisk lysbue.

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 42 cal/cm² CL.2 Back of hand: 59 cal/cm²

HANDSKER FR ARC 40

RG00 05

Handske med meget høj lysbuebeskyttelse. (Eureka 13-4 HAF50) Optimeret design til at modstå kraftige lysbue eksplosioner. Ideel til hårde arbejdsmiljøer, hvor der er stor risiko for varme, flamme og lysbue. Høj skærebeskyttelses niveau. 15 par / karton. Størrelse: Farve: Kvalitet:

146

8/S-12/XXL 00 flerfarvet 76% Para aramid /10% glasfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Back of hand: 48% modakryl / 38% bomuld / 10% polyurethane / 2% polyamid / 1% elastan / 1% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit


HANDSKER

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41324X

EN 388 3X43E

ANSI CUT A5

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 ATPV Palm: 30 cal/cm² Back of hand: 16 cal/cm² Print: 40 cal/cm²

EN 407 4131XX

EN 388 4X42E

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm: 42 cal/cm² Back of hand: 8,3 cal/cm²

HANDSKER FR ARC 16

HANDSKER FR ARC 8

Lysbue - Flammehæmmende - Smidige (13-4HFR-AF) Optimeret til høj risiko mod elektrisk lysbue. Perfekt til krævende arbejde med risiko for gnist, flamme og elektrisk lysbue. Høj skærebestandighed. PPE niveau 2 på handske, PPE 3 beskyttelse på udsatte områder. 60 par/karton.

Flammehæmmende handske med god fingerfølelse og god lysbuebeskyttelse. (Eureka 13-4 HAF8) Optimeret til at håndtere mindre lysbue eksplosioner. Ideel til hårde arbejds miljøer, hvor der er stor risiko for varme og flammer. Højt skærebeskyttelses niveau. 60 par / karton.

RG00 07

RG00 04

Størrelse: Farve: Kvalitet:

7/XS-12/XXL 00 flerfarvet 76% aramid / 10% glasfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Foer: 79% FR viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit

Størrelse: Farve: Kvalitet:

7/XS-12/XXL 00 flerfarvet 76% Para aramide / 10% glasfiber / 8% modakryl / 4% elastan / 2% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit

NEW

ANSI CUT LEVEL

EN 407 41XXXX

EN 388 3532D

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ASTM F2675 IEC 61482-1-2 ATPV (Modified for gloves) Palm: 22 cal/cm² CL.1 Back of hand: 5,9 cal/cm²

EN 407 41XXXX

EN 388 3442C

ANSI CUT A1

HANDSKER FR ARC 4

HANDSKER FR CONTACT

Tynde og meget fingerfølsomme flammehæmmende handsker med beskyttelse mod lysbue- og høj skærebestandighed. (Eureka 15-4 HAF4) Optimeret til at håndtere mindre lysbue eksplosioner. Super tynd handske med skærebeskyttelse. 60 par / karton.

Flammehæmmende, behagelig handske med god varmeisolering. (Eureka 13-3 HNFR) Velegnet til beskyttelse ved kontakt med varme genstande. Tåler kontaktvarme 100°C i 15 s og 250°C i 7 s. Holdbar selv i olierede arbejdsmiljøer. 60 par / karton.

RG00 06

Størrelse: Farve: Kvalitet:

7/XS-11/XL 00 flerfarvet 55% Para aramide / 21% polyester / 14% glasfiber / 5% elastan / 5% antistat Belægning: Flammehæmmende neoprenbaseret komposit

RG00 01

Størrelse: Farve: Kvalitet:

7/XS-11/XL 00 flerfarvet 87% aramid / 9% elastan / 4% stål Belægning: Nitril-neoprenbaseret komposit

147


HIGH VISIBILITY ARBEJDSTØJ TIL DIG SOM SKAL VÆRE SYNLIG For dig som har brug for god synlighed på din arbejdsplads, har vi en bred vifte af Hi-Vis arbejdstøj at byde på. Alt Hi-Vis tøj er certificeret i henhold til gældende standarder, hvilket betyder, at du kan føle dig lovlig synlig på din arbejdsplads. Det er vigtigt at håndtere Hi-Vis tøjet rigtigt, så synligheden består.

148

Risikovurdering

150

Standarder & symboler

151

Vedligehold

153

Vision HV 154 CE-ME

160

CE-ME Vinter

166

Tilbehør

170


149


BEKLÆDNING MED HØJ SYNLIGHED Mange faggrupper har brug for PPE-beklædning med ekstra synlighed dag og nat. Det er vigtigt, at beklædningen er certificeret i henhold til EN ISO 20471 for at opnå tilstrækkelig høj sikkerhed, men komforten er mindst lige så vigtig. Tøjet skal kunne bruges hele året, og det skal passe til både mænd og kvinder. Det er vigtigt at beskyttelses beklædningen også er behagelig at anvende.

ARBEJDE TÆT PÅ KØRENDE TRAFIK RISIKOVURDERING • Trafikulykker • Behov for synlighed dag og nat RISIKOVURDERING Hvis du arbejder tæt på kørende trafik eller med kørende processer, f.eks. portalkraner eller gaffeltrucks, og der er risiko for at blive påkørt eller komme i klemme. Da dette er en af de mest almindelige arbejdsulykker, har Tranemo inkluderet synlighed i størstedelen af alt beklædning til udendørs arbejde. Kravene i standarderne udgør reglerne for, hvilke design og tekstilkvaliteter, der kan anvendes i en kollektion med høj synlighed. Der er tre godkendte farver med høj synlighed, og Tranemo har dem alle. Gul, orange og rød giver god fleksibilitet og gør det muligt at matche med den øvrige beklædning. For at opnå høj synlighed skal beklædningen have et vist areal med fluorescerende tekstilmateriale og refleksbånd. Jo større dette område er, jo højere klassificering for høj synlighed opnår beklædningen. Klasse 3 er den højeste klasse.

150

Synlig i dagslys med fluorescerende materiale og synlig om natten med refleksbånd.


STANDARDER & SYMBOLER

CE-mærkning af beskyttelsestøj

Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at et bemyndiget organ for personlige værnemidler har kontrolleret og godkendt beklædningen i henhold til PPE regulativ (EU)2016/425 om personlige værnemidler. På vores tøj vil du finde dette symbol på den indvendige label. CE-mærket angiver også, hvilke standarder og klasser, beklædningen er godkendt til. Alle beklædningscertifikater og overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på www.tranemo.com. Certifikater i henhold til det gamle PPE-direktiv gælder indtil udløbsdatoen, og de suppleres med overensstemmelseserklæringen i overensstemmelse med PPE forordningen. Tranemo opdaterer løbende certificerede beklædningsgenstande i henhold til PPE forordningen.

EN ISO 20471 Beklædning med høj synlighed

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes, på steder, hvor du skal kunne ses både dag og nat, og hvor der er kørende trafik. Denne standard har tre niveauer, der dækker tre forskellige risici, og maksimumniveauet er klasse 3. Tabellen nedenfor angiver arealet med fluorescerende og reflekterende materiale på tøjet. For at tøjet kan CE-mærkes med dette symbol skal det opfylde et af disse niveauer. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af beklædning med høj synlighed. Den Amerikanske standard for High Visibility tøj hedder ANSI/ISEA 107. EN ISO 20471 er en international standard også godkendt af USA. Materialeareal i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Kombineret certificering - Klasse 3 system Hvis en beklædningsgenstand ikke opnår EN ISO 20471 klasse 3, kan den kombineres med andre Tranemo Hi-Vis beklædningsgenstande for at opnå den højeste klasse af certificering - et klasse 3 system. For eksempel kan en jakke, der kun opnår klasse 2, bæres sammen med en klasse 1 eller klasse 2 buks/overall for at opnå klasse 3. Nogle af Tranemos jakker og T-shirts er godkendt til forskellige EN ISO 20471 klasser i forskellige størrelser. De kan også kombineres til en klasse 3 i alle størrelser. Hvis en beklædningsgenstand er certificeret som en Klasse 3, er det angivet i produktbeskrivelsen af beklædningen. Det er også angivet med nedenstående symboler på beklædningsgenstandens CE-mærkning inde i tøjet. Tabellen nedenfor viser Tranemo kombineret certificering og hvilken klasse beklædningen opnår. Overdele skal bæres over overall, for at opfylde standardkravene til kombinations certificering. Overdele kombineret med shorts eller 3/4 bukser kan aldrig opnå en højere klasse end EN ISO 20471 klasse 2.

Gruppe A – Overdele med refleks på ærmer Klasse 3-system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471

Kombineret certificering med Tranemo buks/overall klasse 1

Combined certification with Tranemo buks/overall klasse 2 Klasse for certificeret system

Art.No

Overdel

Størrelse

Klasse overdel

Klasse for certificeret system

4339 44

Jakke, dame

Dame S-M

2

3

3

4839 44

Jakke, dame

Dame S-M

2

3

3

4872 11

T-shirt

XS-M

2

3

3

4875 11

Poloshirt

XS-M

2

3

3

2

3

Gruppe E – Overdele uden ærmer eller korte ærmer uden refleks Klasse 2/3 system, klassifikationer i henhold til EN ISO 20471 4860 44

Håndværker vest

XS->

1

151


RIS-3279-TOM ISSUE 1 Britisk Jernbanesektor Hi-Vis Standard

Standarden definerer den Hi-Vis orange og design af beklædningen, f.eks. EN ISO 20471 klasse 2 beklædning med lidt kontrastfarve.

EN 13758-2 Beskyttelse mod UV-stråling

Denne standard specificerer krav til klassificering og mærkning af langærmet beklædning, som beskytter mod UVA og UVB ståling over 40 UPF (Ultraviolet Protection Factor. Tranemo 50+). Tøjet beskytter brugeren mod solen, og risikoen for forbrændinger afhænger af tykkelsen på stoffet, denne standard indikerer, at beskyttelsen er høj. Testmetode for stof er EN 13758-1.

EN 342 Beklædning til beskyttelse mod kulde

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes ved arbejde i kolde miljøer. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. En tøjkombination (f.eks. Et todelt sæt eller en kedeldragt) skal opnå resultater på termisk isolering og luftpermeabilitet for at være CE-mærket med EN 342-symbolet - vandindtrængningstesten er valgfri. En komplet beklædningskombination består af et 3-lagssystem med type B, undertøj dvs. et inderste lag med undertøj, et isolerende mellemlag og et ydre lag med certificerede tøj sammen med sokker, balaclava, handsker og støvler. Den målte værdi af den varmeisolering giver minimumstemperaturen, hvor kroppen har en behagelig temperatur. I den opdaterede version af standarden EN 342: 2017 er testene blevet ændret, og lufthastigheden er også inkluderet i beregningen. Tranemo vil løbende opdatere certificeret beklædning.

EN 343 Beklædning til beskyttelse mod regn

Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes under arbejde i regn, sne, tåge og på fugtigt underlag. I henhold til den seneste version af standarden, EN 343: 2019, er tøjet og sømmene testet for vandindtrængning (vandtæthed) klasse 1-4 og vanddampmodstand (åndbarhed) klasse 1-4, hvor klasse 4 er det højeste niveau. Beklædningsgenstanden skal opnå et resultat på begge test for at være CE-mærket med EN 343-symbolet. Tøjets åndbarhed påvirkes af konstruktionen, og det er almindeligt, at beklædning uden foer opnår EN 343 klasse 4: 4 (det samme som det ydre stof), mens foret beklædning i samme ydre stof kun opnår for eksempel EN 343 klasse 4: 2. I disse tilfælde er det foringen i beklædningen, der påvirker permeabiliteten af vanddampmodstand (åndbarhed). Testmetoden for vandtæthed af beklædning i vandsøjletryk er tilføjet til standarden. Denne test er valgfri. Den forrige version af standarden (EN 343: 2003 + A1 2007) har 3 klasser. Kravene i klasse 1-3 for modstand mod vandindtrængning er de samme i begge versioner af EN 343, men klasse 4 har højere krav. Resultatet af vandgennemtrængningen er også blevet udvidet med en 4. klasse, og niveauerne for hver klasse er lidt ændret. Kun klasse 1 er den samme i begge versioner. Certificeringer i henhold til den gamle version EN 343: 2003 + A1 2007, er stadig gyldige. Tranemo vil løbende opdatere certificerede tøj Testmetoden EN 20811 (Bestemmelse af modstand mod vandindtrængning) giver et resultat i millimeter vandsøjle (mmH2O) eller Pascal (Pa). Tranemo betegner beklædningsgenstande med en vandsøjle > 5000 mm (50000 Pa) som vind- og vandtæt. Dette giver en god beskyttelse i regn eller dårligt vejr. I længerevarende perioder med kraftig regn anbefales traditionelt lamineret regntøj.

152


Informationssymbol Når dette symbol er angivet på CE-mærket indvendigt i PPE-beklædningen, betyder det, at der følger en brugsanvisning med PPE-beklædningen. Det angiver desuden, at du skal læse yderligere oplysninger, før du tager PPE-beklædningen i brug, for at sikre at du bruger det korrekt og opnår den korrekte beskyttelse under arbejdet. I henhold til EU-direktivet skal alle instruktioner være skrevet på dit sprog.

HIGH COLD RAIN

VISIBILITY User guideline High Visibility clothing

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

VEDLIGEHOLD Transfertryk på fluorescerende beklædning Hvis en beklædningsgenstand certificeret i henhold til EN ISO 20471 stadig skal opfylde standard minimumskravet for fluorescerende overflade efter montering af logo, må logoet ikke være for stort eller anbringes på den fluorescerende overflade. Derfor bør bukser ikke påføres logo på den fluorescerende overflade. Den samme anbefaling gælder for overdele certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, med relativt lille fluorescerende overflade (fx kortærmet tøj, dame sortimenter eller beklædning med meget kontraststof). Kontakt Tranemo for at kende Hi-Vis-området på beklædningen for at vide hvad begrænsningen er.

Pas godt på dit tøj med høj synlighed Alle produkter er forsynet med vaskeanvisning. Vask tøjet regelmæssigt for at undgå, at snavs sætter sig fast i materialet. For at sikre tøjet en lang levetid bør det vaskes med vrangen udad, separat eller sammen med andet tøj, der er certificeret iht. EN ISO 20471. Brug aldrig optisk hvidt eller skyllemiddel. Undgå vaskemiddel, der indeholder blegemiddel (f.eks. klor eller perborat). For at refleksbåndet kan bevare sin effekt så længe som muligt, anbefaler vi følgende: Undgå basisk vask eller vask ved en pHværdi over 11. Tørring ved temperaturer over 70°C bør undgås.

Påvarmede reflekser Påsyede reflekser kan føles hårde, stive og give en ubehagelig fornemmelse på strik, der ofte er blødt og elastisk. Brug af påvarmede reflekser, gør tøjet mere fleksibelt sammenlignet med almindelige påsyede reflekser. Selv på nogle lettere beklædningsgenstande i vævede materialer har påvarmede reflekser en fordel med hensyn til komfort. For at opretholde reflektionen skal disse påvarmede reflekser vaskes ved neutral pH, dvs. brug ikke vaskemidler med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vask ved maks. 60°C • Undgå alkaliske vaskemidler, pH <8 anbefales. • Brug ikke blødgørere, blegemidler eller optisk hvidt. • Vi anbefaler hænge tørring eller tørretumbler ved maks. 60°C. Til tunneltørring anbefales maks. 100°C

153


NEW

HIGH VISIBILITY

VISION HV

>> Hi-Vis beklædning >> Stretch zoner for maksimal fleksibilitet >> Forstærkninger i HTPA

Vision HV-serien supplerer High Visibility-serien med beklædningsgenstande, der når nye højder af både komfort og funktionalitet. Vision HV er en videreudvikling af Tranemos banebrydende stretchbukser. Strækpanelerne i kombination med en høj andel af bomuld, giver en blød fornemmelse mod huden og gør dem ekstremt behagelige at have på - især til fysisk krævende arbejde. Takket være fiberblandingen er beklædningen også meget holdbare, med HTPA (High Tenacity Polyamid) forstærkede hængelommer og knæpudelommer, - som giver en ekstra høj riv- og slidstyrke, hvilket markant øger tøjets levetid. Alle modeller fås i både herre- og damestørrelser.

VISION HV

NEW

NEW

NEW 4330 44 JAKKE

4335 44 JAKKE MED FLEECEFOER 9028

NEW

4320 44 STRETCH BUKS

NEW

4321 44 STRETCH BUKS

NEW

4350 44 HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

4351 44 HÅNDVÆRKERBUKS MED STRETCH

VISION HV - DAME

NEW

NEW 4339 44 DAME JAKKE

154

4328 44 DAME STRETCH BUKS

NEW 4329 44 DAME STRETCH BUKS

NEW

NEW

4358 44 4359 44 DAME HÅNDVÆRKER BUKS MED DAME HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH STRETCH


VISION HV

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

**RIS-3279-TOM

NEW

DAME JAKKE 4339 44

Dame Hi-Vis jakke. Lynlås og trykknapper i front. Forlænget ryg med lynlåse i siderne for øget bevægelsesfrihed. Brystlommer med klap, D-ring under klap på højre brystlomme. Lodret lomme med lynlås. Ærmelomme. Sidelommer. Justerbar manchet. Indvendig lomme. *Jakken er kombineret certificeret og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo bukser eller overall, certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. **Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*RIS-3279-TOM

DAME STRETCH BUKS 4329 44

Dame Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

NEW STRETCH

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

*RIS-3279-TOM

DAME HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH 4359 44

Dame Hi-Vis håndværkerbuks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Hængelommer og Knæpudelommer i HTPA. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA forstærket hængelommer med værktøjsholder og værktøks-stropper. Cargolomme med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjslommer og knivknap med løkke. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

NEW STRETCH

c95mt

155


VISION HV

EN ISO 20471 CL.3

*RIS-3279-TOM

JAKKE 4330 44

JAKKE MED FLEECEFOER 9028

NEW

4335 44

Hi-Vis jakke. Lynlås og trykknapper i front. Forlænget ryg. Brystlommer med klap. D-ring under højre brystlomme klap. Lodret lomme med lynlås. Ærmelomme og sidelommer. Justerbar talje og manchetter. To indvendige lommer. *Beklædningsgenstande i farve 93 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120)

*RIS-3279-TOM

STRETCH BUKS 4320 44

NEW

STRETCH

Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med og klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46 D84-92) CL.2 (C48-64 C146-156 D96-120)

*RIS-3279-TOM

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH 4350 44

NEW STRETCH

Hi-Vis håndværkerbuks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Hængelommer og Knæpudelommer i HTPA. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA forstærket hængelommer med værktøjsholder og værktøks-stropper. Cargolomme med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjslommer og knivknap med løkke. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. *Beklædningsgenstande i farve 93 og EN ISO 20471 klasse 2 er i overensstemmelse med RIS-3279-TOM. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

156


VISION HV

Værktøjsholder Hængelommer forstærket med HTPA Stretch bag, perfekt ved fysisk aktivt arbejde Stretch i skridt og lår, for maksimal fleksibilitet Lårlomme med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med klap. Ekstra slidstærke knæpude lommer i HTPA Stretch zoner ved knæet for ekstra fleksibilitet Certificeret iht. EN ISO 20471

157


VISION HV

EN ISO 20471 CL.1

STRETCH BUKS 4321 44

Hi-Vis buks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder. Knæpude lommer i HTPA. Stretch zoner ved knæ. Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

DAME STRETCH BUKS 4328 44

STRETCH

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKERBUKS MED STRETCH 4351 44

Hi-Vis håndværkerbuks med stretch for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA forstærkede hængelommer med værktøjsfæste. Cargo lomme med klap og skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. HTPA knæpude lommer. Stretch zoner ved knæ. Stretch-panel i bag for bedre bevægelighed. Baglommer. Justerbar fodvidde med plasttrykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

NEW

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH 4358 44 Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

158


VISION HV

159


HIGH VISIBILITY

CE-ME

>> Til dig der skal være ekstra synlig >> Slidstærkt materiale med ripstop >> Forstærkninger i HTPA

Hi-Vis beklædningen er fremstillet i slidstærkt materiale med blød bomulds inderside, og polyester på ydersiden. Samt ribstop for ekstra rivstyrke. Beklædningen er funktionel med mange detaljer og lommer. De fleste modeller er forstærkede med HTPA på udsatte slidflader, for forbedret holdbarhed. CE-ME har fået en ny moderne pasform og der er flere forskellige forskellige farver, som matcher den øvrige Hi-Vis beklædning.

CE-ME

4830 44 JAKKE

4835 44 JAKKE MED FLEECEFOER 9028

4860 44 HÅNDVÆRKER VEST

4482 44 HÅNDVÆRKER SHORTS

4485 44 SHORTS

4820 44 BUKS

4821 44 BUKS

4850 44 HÅNDVÆRKER BUKS

4840 44 OVERALL

4810 44 KEDELDRAGT

CE-ME - DAME

160

4839 44 JAKKE, DAME

4828 44 DAMEBUKS

4829 44 DAMEBUKS

4859 44 HÅNDVÆRKERBUKS DAME


CE-ME

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE 4830 44

Praktisk Hi-Vis jakke, til mange forskellige arbejdsområder. Skjult lynlås og trykknapper. Brystlommer med velcro lukning. D-ring. Skjult telefonlomme med lynlås under vindfang. 3 indvendig lommer, én til telefon. Sidelommer. Justerbar talje og manchet. 3 nålssømme. Fleecefoer 9028 kan monteres med trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.3

JAKKE MED FLEECEFOER 9028 4835 44

Praktisk Hi-Vis jakke, med fleecefoer 9028. Hi-Vis arbejdsjakke med 3-nålssømme for ultimativ styrke. Skjult lynlås med vindfang og trykknapper. Brystlommer med velcro lukning. D-ring. Skjult mobiltelefon lomme med lynlås under vindfang. Indvendig lomme. Sidelommer. Justerbar talje og manchet. Fleecefoer 9028 inkluderet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 511: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 280 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

HÅNDVÆRKER VEST 4860 44

Funktionel Hi-Vis håndværker vest med mange lommer, og bæltestropper i talje. Lynlås i front. D-ring. Brystlommer hvoraf én er med klap og én med telefonlomme. Hængelommer med værktøjsfæste. Værktøjsholder i bæltestrop. Dobbelt hammerstrop. Med slidstærke 3-nålssømme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

161


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1

BUKS 4821 44

Hi-Vis buks med cargo lomme. 3-nålssømme for ultimativ styrke. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon lomme og tommestok lomme. Hammerstrop. Bensafslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

BUKS 4820 44

Hi-Vis buks med rummelig pasform og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme for ultimativ styrke. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon-lomme og tommestok lomme. Hammerstrop. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med 2 højde placeringer. Ben afslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

HÅNDVÆRKER BUKS 4850 44

Hi-Vis buks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. Hængelommer med værktøjsfæste forstærket med HTPA. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon lomme og bånd til værktøj. Hammerstrop. Tommestok lomme med knivknap og holder til f.eks. blyanter. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i 2 højder. Benafslutning i HTPA. Værktøjsholder i bæltestrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

162


CE-ME

EN ISO 20471 CL.1 (C44) CL.2 (C46-64)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-46) CL.2 (C48-64)

SHORTS

HÅNDVÆRKER SHORTS

Hi-Vis shorts i slidstærkt twill med ripstop for bedre rivstyrke. Sidelommer. D-ring. Baglomme. Tommestok lomme. Lårlomme med klap. Hammerstrop.

Hi-Vis shorts med hængelommer i slidstærkt twill med ripstop for bedre rivstyrke. Hængelommer med HTPA forstærket værktøjsfæste. D-ring. Sidelommer. Baglomme. Tommestok lomme. Lårlomme med klap. Hammerstrop.

4485 44

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 50 orange, 55 gul 440: 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m²

c95mt

4482 44

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.3

OVERALL

KEDELDRAGT

Hi-Vis overall med justerbare seler og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. Justerbare seler med fixlock spænder. Justerbar linning med knapper. Brystlomme med klap og skjult D-ring. Indvendig brystlomme med lynlås. Sidelommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, mobil lomme og hammerstrop. Tommestok lomme med plads til f.eks. blyanter. Knæpude lommer i HTPA. Benafslut i HTPA. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Hi-Vis kedeldragt i slidstærkt materiale. Skjult to-vejs lynlås og trykknapper. Brystlommer med klap og D-ring. Telefon lomme på venstre ærme. Elastik i linning. Læg i ryg for maximal bevægelighed. Sidelommer med gennemgreb. Baglommer. Tommestok lomme med plads til f.eks. blyanter. Knæpude lommer med 2 højde placeringer. Justerbare manchetter med trykknapper. 3 nålssømme.

4840 44

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

4810 44

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

c95mt

163


CE-ME

EN ISO 20471 *CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL)

JAKKE, DAME

4839 44

Hi-Vis dame jakke, uden foer, til mange forskellige arbejdsområder. 3-nålssømme. Lynlås i front. Lodret brystlomme med lynlås og D-ring på højre bryst. Telefon lomme med lynlås på venstre ærme. Inderlommer. Sidelommer. Justerbar i talje og manchet. *Jakken er kombineret certificeret og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo bukser eller overall, certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame S-XXL 92 gul/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.1

DAMEBUKS 4828 44

Hi-Vis damebuks med cargo lomme. 3-nålssømme. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme. Telefon lomme, tommestok lomme og stropper til værktøj. Hammerstrop. Bensafslutningen i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

164


CE-ME

EN ISO 20471 CL.2

DAMEBUKS 4829 44

Hi-Vis damebuks med rummelig pasform og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. D-ring. Rummelige sidelommer. Baglommer. Lårlommer med ekstra lomme, telefon lomme og bånd til værktøj. Hammerstrop. Tommestok lomme med plads til f.eks. blyanter. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i to forskellige højder. Benafslutning i HTPA. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

HÅNDVÆRKERBUKS DAME 4859 44

Hi-Vis dame håndværker buks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. 3-nålssømme. Hængelommer med værktøjsfæste forstærket med HTPA. D-ring. Rummelige forlommer. Baglommer. Cargo lomme med ekstra lomme, telefon lomme og strop til værktøj. Hammerstrop. Tommestok lomme med knivknap og lommer til f.eks. blyanter. Figursyede knæ. Knæpude lommer i HTPA med mulighed for placering i 2 højder. Benafslut i HTPA. Værktøjsholder i bæltestrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m² 500: Andre farver, 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

165


HIGH VISIBILITY

CE-ME VINTER

>> Til dig der har brug for Hi-Vis beskyttelse >> Helårs kollektion

CE-ME omfatter Hi-Vis beklædning der er tilpasset brugere der har behov for ekstra synlighed og som arbejder både indenog udendørs. Funktions beklædningen har tapede sømme og et ydre materiale som er let og holdbart, og er vind- og vandtæt iht. EN 343. Beklædning der er vinterforet er desuden certificeret iht. kulde EN 342. I denne kollektion er der også to smidige og bløde softshell/fleecejakker.

CE-ME - VINTER

4801 46 VINTER JAKKE

4808 46 SKALJAKKE

4826 46 SKALLBUKS

166

4818 46 VINTER PARKA

4815 46 VINTER KEDELDRAGT

4831 51 FLEECE JAKKE

4832 48 SOFTSHELLJAKKE


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

FLEECE JAKKE

SOFTSHELLJAKKE

Blød og varm Hi-Vis fleece jakke. Lynlås i front. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik ved manchetter med hul til tommelfinger.

Vind- og vandafvisende Hi-Vis softshelljakke med blød inderside. Lynlås i front. Lodrette brystlommer og ærmelomme med vandtæt lynlås. D-ring. Sidelommer. Indvendig telefon lomme. Justerbar manchet. Løbegang med snøre i liv.

4831 51

Størrelse: Farve: Kvalitet:

4832 48

XS-4XL 50 orange, 55 gul 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

a93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 480: 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342

VINTER KEDELDRAGT 4815 46

Hi-Vis vinter kedeldragt med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt iht. EN 343. To-vejs lynlås og vindfang med trykknapper. Aftagelige hætte. Venstre brystlomme med lynlås og skjult D-ring. Højre brystlomme med lynlås og lomme til telefon. Inderlomme. Justerbart elastik i ryg. Forlommer med klap. Baglomme med klap. Tommestok lomme. Indvendige knæpude lommer. Tovejs lynlås ved benslut. Justerbar fodvidde og manchetter. Fleece i krave og aftagelig hætte. *Certificeret til arbejde med medium intensitet ved vindhastighed 0,4 m/s i 1 time ved -36°C og 8 timer ved -18°C eller ved vindhastighed 3 m/s i 1 time ved -22°C eller 8 timer ved -7°C. Beklædningen testes i et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6930+6920 og 6979+6972. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 004: Foer, 100% polyester, quilt, 110 g/m² 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

167


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4801+4826)

VINTER JAKKE 4801 46

Hi-Vis vinterjakke med tapede sømme og aftagelig hætte. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Pilefoer i krop og quilt i ærmer. Aftagelig hætte. Lynlås med vindfang og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås og D-ring. Skjult telefon lomme med lynlås under vindfang. To indvendige lynlås lommer, én til dokumenter/ ipad og telefon. Side lommer med lynlås og fleecefoer. Lynlås i foret for montering af rygtryk. Justerbar ærmevidde og strikket windstopper. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6975/6979 og 6930. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.1

*EN 342 (4818+4826)

VINTER PARKA 4818 46

Hi-Vis parka med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Jakken har også aftageligt fleece-/quiltfoer. Fast foer i tynd quilt, samt aftageligt fleecefoer i krop og quilt i ærmer. Aftagelig hætte. To-vejs lynlås og vindfang med trykknapper. Brystlommer med velcro lukning og D-ring. To skjulte lommer med lynlås under vindfang, én til dokumenter/ipad og telefon. Inderlommer med lynlås. Frontlommer med klap. Løbegang I talje og forneden. Justerbar ærmevidde og strikket windstopper. Lynlås i foret for montering af rygtryk. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6975/6979 og 6930. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 220 g/m² 515: Aftagelig foer, 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

c93ot

168


CE-ME VINTER

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3.3

SKALJAKKE 4808 46

Hi-Vis skalljakke med tapede sømme, mesh foer og aftagelig hætte. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Lynlås og vindfang med trykknapper. Brystlommer med velcrolukning. D-ring. Skjult telefonlomme med lynlås under vindfang. To indvendige lommer med lynlås. Side lommer med lynlås og fleecefoer. Løbegang i liv. Justerbar ærmeslut. Lynlås i foret for montering af rygtryk. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

EN ISO 20471 CL.2

EN 343 3.3

SKALBUKS

*EN 342 (4826+4801 or 4818)

4826 46

Hi-Vis skalbuks med tapede sømme, meshfoer og aftagelige seler. Vind- og vandtæt iht. EN 343. Aftagelige elastiske seler med fixlock lukning. Justerbar talje. Sidelommer med klap. D-ring. Lårlomme med klap på venstre lår. Tommestok lomme. Baglomme med klap. HTPA forstærkede knæ og benafslutning i HTPA. Indvendige knæpudelommer. To-vejs lynlås i benslut og justerbar fod bredde. Sne barriere i benene. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6972 og 6920. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 97 rød/grå 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

169


>> Produkter der matcher CE-ME kollektionen >> T-shirts med behagelige reflekser >> Mange praktiske produkter

HIGH VISIBILITY

TILBEHØR HV

VINTER CAP 9048 00

Cap med quiltet foer og kunstpels. Velcro lukning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 sort, 55 gul 100% polyester

a93ot

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 13758-2 A1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

SWEATSHIRT

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER

T-SHIRT

Blød Hi-Vis sweatshirt med ubørstet inderside. Lynlås i krave. Brystlomme med lynlås. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Blød Hi-Vis T-shirt der holder faconen, lange ærmer. V-hals. Ribkant i ærmer. Bomulds-inderside. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Blød Hi-Vis T-shirt der holder faconen. V-hals. Bomulds-inderside. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

4871 26

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 264: 80% polyester / 20% bomuld, 300 g/m²

c95mt

4874 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m²

c95mt

4872 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

170


Til dem, der arbejder i et miljø, hvor der er risiko forbundet med trafik eller andre former for transport. Produkterne er designet til at passe perfekt sammen med Tranemos High Visibility kollektion CE-ME. Der er både veste samt trøjer, der opfylder EN ISO 20471 cl. 2 og cl. 3.

EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2

POLOSHIRT

VEST

VEST

Blød og formstabil Hi-Vis poloshirt i trikot med bomulds inderside. Stolpelukning med knapper. Brystlomme. Påvarmede reflekser for ekstra komfort. *T-shirten har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

Hi-Vis vest med velcro lukning. Kantet med sort nylonbånd for ekstra holdbarhed.

Rummelig Hi-vis vest med korte ærmer. lynlås lukning i front. Brystlomme på højre bryst.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

4875 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

RS00 03

4620 51

One size 50 orange, 55 gul 100% polyester

a93ot

M-XXL 55 gul 100% nylon

a93ot

XS-4XL 55 gul 113: 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m², EN 13758-1 UPF 50+

c95mt

171


WORK IDENTITY ARBEJDSTØJ MED STIL OG PERSONLIGHED WORK IDENTITY er arbejdstøj der er henvender sig til industri, lager og håndværk. Tranemo vælger altid de bedste materialer til beklædningen, hvilket giver en høj kvalitet og en bedre holdbarhed. Dette bidrager til en længere levetid på tøjet og en lavere miljøpåvirkning. De fleste af de anvendte metervarer er certificeret af Øko-Tex 100.

172

Comfort Stretch

174

Comfort Light

200

Comfort Stretch Visible

176

Original Cotton

202

Craftsman Pro Visible

178

Vinter

204

Craftsman Pro

182

Thermo/undertøj

211

T-More

188

Tilbehør

212

Premium Plus

192

On Demand

216

Comfort Plus

198


173


NEW

ARBEJDSTØJ

COMFORT STRETCH

>> Bukser med stretch zoner, i 4 vejs stretch for komfort og fleksibilitet >> HTPA forstærkede knæ- og hængelommer >> Herre- og dame størrelser

Tranemo lancerer en splinterny kollektion af service- og industribukser med stretch. Bukserne har stretchzoner i 4-vejs stretch, med et let og holdbart basismateriale af polyester / bomuld. Strækzoner fungerer perfekt til aktivt arbejde, hvor der skiftes mellem stående og siddende arbejdsstillinger. Stretchzonerne giver også bukserne en pænere og mere jævn pasform og er samtidig behagelige at have på. Forstærkninger på ekstra udsatte områder, bidrager til en længere levetid på tøjet.

NEW

STRETCH HÅNDVÆRKER BUKS 1151 40

Håndværker buks med stretch zoner for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med værktøjsholder. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

DAME STRETCH HÅNDVÆRKER BUKS 1158 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

174

Dame 36-48 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt


COMFORT STRETCH

Let og holdbar polyester / bomuld.

Stretchzone i skridt, for maksimal bevægelsesfrihed.

Lårlomme og telefonlomme med stretchzone for øget fleksibilitet.

Ekstra forstærkning ved gylp, der mindsker belastningen på sømmene.

Stretchzonerne får buksen til at passe perfekt til fysisk aktivt arbejde.

Tommestoklomme med værktøjslomme og knivknap.

Stretchzoner ved knæ. HTPA-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpude lommer.

Fodvidden kan justeres ved hjælp af trykknapper og buksen er forstærket bagpå med HTPA Dobby.

STRETCH BUKS

Reflekterende detalje.

NEW

1121 40

Bukser med stretch zoner for perfekt pasform, høj komfort og bevægelsesfrihed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestoklomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

DAME STRETCH BUKS 1128 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

STRETCH

c95mt

175


NEW

ARBEJDSTØJ

COMFORT STRETCH VISIBLE

>> Bukser med 4-vejs stretch zoner for bedre komfort og fleksibilitet >> Øget synlighed med reflekterende og fluorescerende materiale >> Forstærkninger i HTPA Dobby på knæ- og hængelommer

Tranemo lancerer en splinterny kollektion af service- og industribukser med stretch, og forhøjet synlighed. Bukserne har stretchzoner i 4-vejs stretch, med et let og holdbart basismateriale af polyester / bomuld. Strækzoner fungerer perfekt til aktivt arbejde, hvor der skiftes mellem stående og siddende arbejdsstillinger. Stretchzonerne giver også bukserne en pænere og mere jævn pasform og er samtidig behagelige at have på. Forstærkninger på ekstra udsatte områder, bidrager til en længere levetid på tøjet. For forhøjet synlighed, i både mørke og dagslys er bukserne udstyret med refleks og fluorescerende materiale certificeret i henhold til. EN ISO 20471.

176


COMFORT STRETCH VISIBLE

STRETCH BUKS

NEW

1921 40

Buks med øget synlighed og stretch zoner for perfekt pasform, høj komfort og bevægelighed. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestoklomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

DAME STRETCH BUKS 1928 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

STRETCH HÅNDVÆRKER BUKS

NEW

1951 40

Håndværker buks med øget synlighed og stretch zoner for perfekt pasform, forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Forstærket gylp og stretch zoner i skridt. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med værktøjsholder. Cargo lomme med klap, skjult D-ring, telefonlomme med stretch zone og klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap. Indvendige knæpude lommer. HTPA Dobby og stretch zoner ved knæ. Stretch i sæde. Baglommer. HTPA Dobby i bagkant i benslut, med reflekterende detaljer. Justerbar fodvidde med plast trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAME STRETCH HÅNDVÆRKER BUKS 1958 40 Størrelse: Farve: Kvalitet:

STRETCH

Dame 36-48 95 sort/gul 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m² 310: Stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

177


ARBEJDSTØJ

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

>> Ny funktionsfleece med windtech og aftagelige ærmer. >> Bomulds kollektion med øget synlighed til håndværk, industri og værksted. >> Detaljeret beklædning med forstærkninger i HTPA Dobby.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE er en bomulds serie med øget synlighed. Beklædningen er udstyret med reflekser og fluorescerende materialer certificeret iht. EN ISO 20471, hvilket der gør dig mere synlig både i mørket og i dagslys. Håndværkere, industri- og værkstedsarbejdere kræver altid slidstærkt arbejdstøj, derfor er det meste af beklædningen i serien udstyret med forstærkninger i HTPA Dobby. Forstærkningerne er placeret på specielt udsatte slidzoner som f.eks ved knæ og i lommer. Hele serien har mange funktioner og detaljer, endvidere er det forvasket for at minimere krympning og øge komforten.

CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW 6207 00 HOODJAKKE

6241 47 FLEECEJAKKE

7725 15 WORKERJEANS

7755 15 HÅNDVÆRKER BUKS

7745 15 OVERALL

CRAFTSMAN PRO VISIBLE - DAME

178

7712 15 KEDELDRAGT

7728 15 DAME WORKERJEANS

7758 15 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

7747 15 HÅNDVÆRKER OVERALL


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

NEW

HOODJAKKE

FLEECEJAKKE

Kraftig og komfortabel sweatshirt jakke med fleece indvendigt og forstærkning i Hi-vis på skulderne. Brystlomme med lynlås. Rummelige kængurulommer. Lomme på venstre ærme. Hætte med snøre. Strikket manchet i ærmer og talje. Refleksdetaljer på skuldre.

Vindafvisende fleecejakke med aftagelige ærmer, øget synlighed og god åndbarhed. Brystlomme med lynlås. D-ring. Forlommer med lynlås. Løbegang forneden. Forlænget ryg. Justerbare ærmevidde med indvendige manchetter. refleksdetaljer på skulder og ærme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6207 00

XS-4XL 95 sort/gul 261: 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece 464: Fluorescerende, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

6241 47

XS-4XL 95 sort/gul 470: 100% polyester fleece, 300 g/m², 3-lags fleece med PU membran, vindafvisende 480: Fluorescerende, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende, EN ISO 20471

a93ot

WORKERJEANS 7725 15

Funktionel arbejdsbuks med øget synlighed i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med indvendige knæpude lommer. Sidelommer. D-ring. Baglommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerstrop. Indvendige knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAME WORKERJEANS 7728 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

179


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

HÅNDVÆRKER BUKS 7755 15

Funktionel arbejdsbuks med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med rummelig pasform. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig søm-holder. Venstre lårlomme er med telefonlomme og skjult D-ring. Højre lårlomme er med værktøjs-/ blyantsholder. Tommestok lomme og kniv knap med løkke. Baglommer forstærket med HTPA Dobby. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. HTPA Dobby forstærkede syninger. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 7758 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

KEDELDRAGT 7712 15

Kedeldragt med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Lukning i front med patent og trykknapper. Brystlommer med klap. D-ring. Telefonlomme på venstre arm. Justerbar i ryg. Læg i ryg for maximal komfort. Inderlomme. Sidelommer med gennemgreb. Baglommer, hvoraf en med klap. Tommestok lomme med værktøjs-lomme. Trykknapper ved manchet. Justerbare knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

180


CRAFTSMAN PRO VISIBLE

OVERALL 7745 15

Funktionel overall med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front. Justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

HÅNDVÆRKER OVERALL 7747 15

Funktionel overall med øget synlighed, i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front, og justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA Dobby forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå, 95 sort/gul 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 440: Fluorescerende, 54% bomuld / 46% polyester twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

181


ARBEJDSTØJ

CRAFTSMAN PRO >> Opgraderet kollektion i 100% bomuld til håndværk, industri og værksted >> Forbedret pasform på alle bukser >> Også i damestørrelser

CRAFTMANS PRO er en bomulds-kollektion, med mange praktiske detaljer. Pasformen er opdateret så brugeren kan bevæge sig frit. Kollektionen er udstyret med forstærkninger i HTPA Dobby, perfekt til håndværkere, industri- og værksteds-arbejdere der kræver et ekstra slidstærkt produkt. Forstærkningerne er placeret på specielt udsatte slidzoner som f.eks ved knæet og ved lommerne. Hele kollektionen har mange funktioner samt detaljer, og er forvasket for at minimere krympning og øge komforten.

182


CRAFTSMAN PRO

CRAFTSMAN PRO

7732 15 JAKKE

7720 15 WORKERJEANS

7751 15 HÅNDVÆRKER BUKS

7791 15 HÅNDVÆRKER KNICKERS

7780 15 SHORTS

7788 15 HÅNDVÆRKER SHORTS

CRAFTSMAN PRO - DAME

7741 15 OVERALL

7748 15 HÅNDVÆRKER OVERALL

7710 15 KEDELDRAGT

7729 15 DAME WORKERJEANS

7759 15 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

7799 15 DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS

183


CRAFTSMAN PRO

Kraftigt og slidstærkt bomuldstwill.

Dobbelte hængelommer med værktøjsfæste, forstærket med HTPA Dobby.

Lårlomme med klap, D-ring under klap.

Tommestoklomme med knivknap og holder.

Lårlomme med værktøj/blyantslomme.

Telefonlomme med værktøj-/ blyantslomme.

Knæpude lommer i HTPA Dobby med to justerbare højder så knæpuden har den bedste placering.

Figursyede knæ.

HTPA Dobby forstærket bagside med trykknapper for justerbar vidde.

Beklædningen er forvasket for at minimere krympning.

HÅNDVÆRKER BUKS 7751 15

Funktionel arbejdsbuks i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med rummelig pasform. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig søm-holder. Venstre lårlomme er med telefonlomme og skjult D-ring. Højre lårlomme er med værktøjs-/blyantsholder. Tommestok lomme og kniv knap med løkke. Baglommer forstærket med HTPA Dobby. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. HTPA Dobby forstærkede syninger. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 7759 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

184


CRAFTSMAN PRO

JAKKE 7732 15

Jakke uden foer, i kraftig og slidstærk bomuldstwill med refleks detaljer. Knaplukning foran med jeans- og trykknapper. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Sidelommer med refleks detaljer. Ærme lomme med klap og pencilholder. Justerbar talje og manchetter med trykknapper. Refleksdetaljer på ryg. Kontaststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

WORKERJEANS 7720 15

Funktionel arbejdsbuks i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med indvendige knæpude lommer. Sidelommer. D-ring. Baglommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerstrop. Indvendige knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

DAME WORKERJEANS 7729 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER KNICKERS 7791 15

Håndværker knickers i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill, med rummelig pasform. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig sømholder. Venstre lårlomme er med telefonlomme og skjult D-ring. Højre lårlomme er med værktøjs-/ blyantslomme. Tommestok lomme og Kniv knap med løkke. HTPA Dobby forstærkede baglommer. To hammerstropper. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare vidde i benslut. Kontrastsømme. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS 7799 15 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

185


CRAFTSMAN PRO

SHORTS

HÅNDVÆRKER SHORTS

Funktionelle shorts i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Sidelommer. D-ring. Baglommer. Lårlomme med separat blyants- og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerstrop. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket.

Funktionelle håndværker shorts i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Med ekstra forstærkede hængelommer i HTPA Dobby. Sidelommer. HTPA Dobby forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder samt udvendig søm-lomme. D-ring. Lårlomme med separat blyants- og telefonlomme. Tommestok lomme. Hammerholder. Kontrastsømme. Beklædningen er forvasket.

7780 15

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

7788 15

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

KEDELDRAGT 7710 15

Kedeldragt med knæpude lommer i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Patent og trykknapper i front. Brystlommer med klap. D-ring. Telefonlomme på venstre arm. Justerbar i ryg. Læg i ryg for maximal komfort. Inderlomme. Sidelommer med gennemgang. Baglommer, hvoraf en med klap. Tommestok lomme med værktøjslomme. Trykknapper ved manchet. Justerbare knæpude lommer. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m²

c95mt

186


CRAFTSMAN PRO

OVERALL 7741 15

Funktionel overall i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front, og justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER OVERALL 7748 15

Funktionel overall i kraftigt og slidstærkt bomuldstwill. Ekstra forstærkede hængelommer og knæpude lommer i HTPA Dobby. Justerbare seler med fixlock spænder. Tovejs lynlås i front, og justerbar i liv. Venstre brystlomme er med klap, og skjult D-ring. Højre brystlomme er med blyantsholder og kniv knap med holder. Sidelommer med gennemgreb. Venstre lårlomme med telefonlomme. Højre lårlomme med værktøjs/blyants lomme. Tommestok lomme og knivknap med løkke. HTPA Dobby forstærkede baglommer. To hammerholdere. Justerbare knæpude lommer i HTPA Dobby. Kontraststikninger. Beklædningen er forvasket. Lange og korte størrelser Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 32 marineblå 150: 100% bomuldstwill, 375 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m²

c95mt

187


ARBEJDSTØJ

T-MORE

>> Til dig der arbejder indenfor håndværk og service >> Canvas med forstærkning >> Funktion, smart design og ydeevne

Håndværkerkollektion med fokus på funktionalitet og styrke. Kollektionen har udover smidig pasform, et ungdommeligt design med mange detaljer. Til serien har vi valgt materialer med grovere struktur. Bukserne er fremstillet i Panama med Komfort finish. De har detaljer i tofarvet forstærknings materiale og sort HTPA Dobby.

188


T-MORE

T-MORE

3500 28 VINTER JAKKE

3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

3535 48 SOFTSHELL JAKKE

3520 28 BUKS M/KNÆLOMMER

3525 28 WORKERJEANS

3550 28 HÅNDVÆRKER BUKS

3529 28 DAME BUKS M/KNÆLOMMER

3559 28 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

T-MORE - DAME

3540 28 OVERALL

3528 28 DAME WORKERJEANS

STRIKKET FLEECEJAKKE 3530 26

Komfortabel og varm fleecejakke med strik udvendig og blødt fleece foer. Lynlås i front med indvendig vindfang. Højre brystlomme med lynlås. Sidelommer med fleece foer. Strikket elastisk manchet i ærmer og talje. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 65 mellem grå 262: 45% polyester / 45% acryl /10% uld, 400 g/m², strikket stof foret med 100% polyesterfleece

a95ot

189


T-MORE

VINTER JAKKE

SOFTSHELL JAKKE

Quiltforet vandafvisende vinter jakke med HTPA forstærkning på skulderne. Høj krave med vindfang og strikket manchet indvendig. Venstre brystlomme med klap og D-ring. Højre brystlomme med lodret lynlås, mobillomme og bånd til blyanter. Sidelommer. Reflekseffekter på ærmer og ryg. Justerbar ærme- og talje vidde. Strikket windstopper i ærmer. To indvendige lommer. Lynlås i foer for montering af rygtryk.

Vind- og vandafvisende softshell jakke med blødt fleece foer. Højre brystlomme med lynlås. D-ring. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med lynlås. Justerbar ved ærmeslut med indvendig manchet. Refleksstriber på ærmer og ryg. Indvendig lomme med klap og to store lommer til dokumenter. Snørre i taljen.

3500 28

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 mellem blå 283: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m², vandafvisende 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m² 012: Foer, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

3535 48

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 21 varm rød, 31 mellem blå, 67 antracit 481: 100% polyester, 330 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95ot

c95mt

OVERALL 3540 28

Overall i canvas/panama materiale med justerbare seler og HTPA forstærkede knæpude lommer. Med en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekser og to farvet forstærknings stof. Justerbare seler med fixlock spænder. Brystlomme med klap. Indvendig sikkerhedslomme med lynlås. Justerbar talje og bæltestropper. Sidelommer. Venstre lårlomme med klap og D-ring, mobillomme, lommer til mindre værktøj og bånd til blyanter. Tommestok lomme med værktøjslommer. Figursyede knæpude lommer i HTPA Dobby med to højde placeringer. Baglommer. Hammerstrop. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 31 mellem blå, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

190


T-MORE

WORKERJEANS 3525 28

Workerjeans med faconsyede knæ og HTPA forstærkninger. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap, D-ring, mobillomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Tommestok lomme med værktøjslommer. Baglommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

DAME WORKERJEANS 3528 28 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

BUKS M/KNÆLOMMER 3520 28

Avanceret panama buks med ergonomisk snit, i canvas/panama materiale, rummelig pasform og knæpude lommer i HTPA. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekser og to farvet forstærknings stof. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og D-ring, mobillomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestok lomme. Faconsyede knæpude lommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammerstrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

DAME BUKS M/KNÆLOMMER 3529 28 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER BUKS 3550 28

Avanceret buks i canvas/Panama materiale, rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. Buksen har en række smarte detaljer som nitter og knapper i aluminiums look, broderier, reflekseffekter og to farvet forstærknings stof. Hængelommer i HTPA Dobby. Rummelige sidelommer. Venstre cargo lomme med klap og D-ring, telefonlomme, lommer til lettere værktøj og bånd til blyanter. Højre cargo lomme med værktøjslommer og tommestok lomme. Faconsyede knælommer i HTPA Dobby med 2 højde placeringer. Baglommer. Hammer strop. Brede bæltestropper i livet til montering af extraudstyr. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 3559 28 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 21 varm rød, 31 mellem blå, 38 oliven grøn, 65 mellem grå 282: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m² 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95mt

191


ARBEJDSTØJ

PREMIUM PLUS

>> Industri- og håndværks kollektion >> Kraftigt materiale med komfortfinish - børstet inderside >> Forstærkninger i HTPA - High Tenacity PolyAmid

Premium Plus er designet med fokus på funktion og kvalitet. Det multifunktionelle tøj er udstyret med en række smarte lommer og har forstærkninger på udsatte steder som: Knælommer, sømlommer, tommestok-lommer osv. Serien er produceret i en kraftig polyester / bomuld, hvor indersiden af stoffet er børstet for at give ekstra komfort.

192


PREMIUM PLUS

PREMIUM PLUS

3830 50 JAKKE

3820 50 BUKS

3832 50 JAKKE MED FLEECE FOER 9028

3831 51 FLEECEJAKKE

3860 50 HÅNDVÆRKER VEST

3850 50 HÅNDVÆRKER BUKS

3890 50 HÅNDVÆRKER KNICKERS

3880 50 SHORTS

3840 50 OVERALL

3841 50 HÅNDVÆRKER OVERALL

3810 50 KEDELDRAGT

3870 11 T-SHIRT

3881 50 HÅNDVÆRKER SHORTS

PREMIUM PLUS - DAME

3829 50 DAMEBUKS

3859 50 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

3899 50 DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS

193


PREMIUM PLUS

JAKKE

FLEECEJAKKE

JAKKE MED FLEECE FOER 9028

Blød og varm fleece jakke. Lynlås i front. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik og tommelfinger greb i manchetterne. Indvendig lomme. Kontrastsyninger.

3830 50 3832 50

Funktionel arbejds jakke, med mange lommer og en let børstet inderside for ekstra komfort. Skjult lynlås. Højre brystlomme med klap og telefon- og blyantslomme. Venstre brystlomme med værktøjslommer. Rummelige sidelommer. Indvendige lommer. Ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Justerbar linning og manchetter. Actionback for fri bevægelighed. Forlænget ryg. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

3831 51

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

c93ot

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER VEST

T-SHIRT

Multifunktionel håndværker vest med bæltestropper og hængelommer. Lynlås i front. Højre brystlomme med telefon- og blyantslomme. Venstre brystlomme med blyants lomme. Fire lommer med HTPA foring. Store bæltestropper. Værktøjsholdere i taljen til ekstra værktøj. Kontrastsyninger.

Tofarvet T-shirt i høj kvalitet, med gode vaskeegenskaber. Rund hals og korte ærmer.

3860 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

194

3870 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXL 77 marineblå/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt


PREMIUM PLUS

BUKS 3820 50

Buks med indvendige knæpude lommer, let børstet inderside for ekstra komfort. Jeans knap i taljen. Sidelommer. D-ring i loop. Baglommer. Tommestok lomme med HTPA forstærkning og værktøjslomme. Cargo lomme med separat blyantsog telefon lomme. Indvendige knæpude lommer. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

DAMEBUKS 3829 50 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER BUKS 3850 50

Multi-funktionel buks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel holder. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelt cargo lommer med telefon lomme. D-ring. Forstærket tommestok lomme med HTPA. Justerbare knæpude lommer i HTPA med to højde placeringer. Værktøjsholder i bæltestrop. Hammer stropper. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER BUKS 3859 50 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER KNICKERS 3890 50

Multifunktionel knickers med regulerbar benvidde, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. HTPA forstærket hængelommer med tang og mejsel stropper. Rummelige forlommer. Baglommer. Dobbelte cargo lommer med telefon lomme. D-ring. Forstærket tommestok-lomme med HTPA. Justerbare knælommer i HTPA med to forskellige højde placeringer. Hammer stropper. Kontrastsømme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

DAME HÅNDVÆRKER KNICKERS 3899 50 Størrelse: Farve: Kvalitet:

Dame 36-48 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

195


PREMIUM PLUS

SHORTS

HÅNDVÆRKER SHORTS

Shorts i slidstærk kvalitet med let børstet inderside for ekstra komfort. Jeans knap i taljen. D-ring. Sidelommer. Baglommer. HTPA forstærket tommestok lomme med værktøjslomme. Cargo lomme med klap, telefon lomme og blyantsholder. Kontrastsømme.

Shorts med hængelommer i slidstærk kvalitet, med let børstet inderside for ekstra komfort. Jeans knap i taljen. D-ring. Sidelommer. HTPA forstærket værktøjslommer med værktøjs stropper. Lårlommer. HTPA forstærket tommestok lomme med værktøjslomme. Cargo lomme med klap, telefon- og blyants lomme. Kontrastsømme.

3880 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

3881 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

KEDELDRAGT 3810 50

Kedeldragt med knæpude lommer, og let børstet inderside for ekstra komfort. Skjult to-vejs lynlås i front. Brystlommer med klap og blyants lomme. Ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Indvendig lomme. Sidelommer med skjult adgang. Knæpude lommer kan justeres i højden. Baglommer, hvoraf den ene er med klap. Dobbelt tommestok-lomme. Justerbare manchetter med trykknapper. Kontrastsømme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

196


PREMIUM PLUS

OVERALL 3840 50

Funktionel overall med knæpude lommer i HTPA, og let børstet inderside for ekstra komfort. To-vejs lynlås i front. Justerbare seler. Justerbar talje med knapper. Venstre brystlomme med klap, D-ring og hammer strop. Højre brystlomme med blyantsholder og værktøjs-lommer. Sidelommer. Baglommer. Højre lårlomme med tommestok-lomme, kniv knap og værktøjsholder. Hammer strop. Venstre lårlomme med klap, telefon- og blyantslomme. Justerbare knæpude lommer i HTPA med to højde placeringer. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dage ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

HÅNDVÆRKER OVERALL 3841 50

Funktionel overall med hængelommer, knæpude lommer i HTPA, og let børstet inderside for ekstra komfort. To-vejs lynlås i front. Justerbare seler. Justerbar talje med knapper. Venstre brystlomme med klap, D-ring og hammer strop. Højre brystlomme med blyantsholder og værktøjs lommer. Forlommer. HTPA forstærket hængelommer med værktøjs stropper. Lårlommer. Højre lårlomme med tommestok-lomme, knivknap, strop og værktøjs lommer. Hammer strop. Venstre lårlomme med klap, telefon- og blyantslommer. Justerbare knæpude lommer i HTPA med to højde placeringer. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dage ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 07 sort, 77 marineblå/blå 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

197


ARBEJDSTØJ

COMFORT PLUS

>> Arbejdstøj til f.eks. lager eller produktion >> Kraftigt materiale med komfortfinish - børstet inderside >> Gode vaskeegenskaber

Alle modeller i kollektionen er fremstillet i en kraftig polyester/bomuld med børstet inderside for ekstra komfort. Serien dækker behovet til en bred gruppe og er velegnet til produktion samt lager og logistik.

JAKKE 2830 50

Arbejdsjakke uden foer, med let børstet inderside for ekstra komfort. Kraftig arbejdsjakke med 3-nålssøm for optimal styrke. Skjulte knapper og lynlås i front. Venstre brystlomme med klap og skjult D-ring. Højre brystlomme med klap og lodret lomme med lynlås. Forlommer, ærmelomme med klap. Læg i ryg for maximal komfort. Justerbar i linning og ved manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

198


COMFORT PLUS

OVERALL 2840 50

Overall med knæpude lommer, i kraftig kvalitet med let børstet inderside for ekstra komfort. Kraftig overall med 3-nålssømme for optimal styrke. Justerbare seler med fixlockspænder. Justerbar linning med knapper. Brystlomme med blyantslomme. Indvendig brystlomme med lynlås. Sidelommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme med værktøjslomme. Justerbare knæpude lommer. Baglommer, hvoraf én med klap. Hammerstrop. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

BUKS

HÅNDVÆRKER BUKS

Buks med knæpude lommer, kraftig kvalitet med let børstet inderside for ekstra komfort. Kraftig arbejdsbuks med 3-nålssøm for optimal styrke. Sidelommer, bæltestrop med D-ring. Baglommer, højre med klap og telefonlomme. Tommestok lomme med værktøjslomme. Knæpude lommer.

Håndværker buks med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. Med rummelige forlommer og hænglommer. Bæltestrop med D-ring. Lårlomme med klap og telefonlomme. Tommestok lomme med værktøjslomme i HTPA og knivknap med strop. Hammerstrop. Justerbar HTPA knæpude lommer. Baglommer.

2820 50

Størrelse: Farve: Kvalitet:

2850 50

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort 500: 65% polyester / 35% bomuld, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

c95mt

199


ARBEJDSTØJ

COMFORT LIGHT >> Klassisk industri og service kollektion >> Designet til reducere risikoen for at ridse sarte overflader >> Produceret i let og slidstærkt polyester/bomuld

En klassisk kollektion i en stærk 245 g/m² polyester/bomuld, som gør denne serie ekstremt hårdfør og holdbar, men stadig meget behagelig at have på. Denne serie er ideel til service- og industrielle fag. De fleste modeller er også designet til at minimere risikoen for at ridse sarte overflader. Dette er specielt ideelt for bilindustrien og autoværksteder.

JAKKE

KITTEL

Klassisk arbejdsjakke uden foer, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Skjult lynlås og trykknapper. Lomme med lynlås og indvendig D-ring på venstre bryst. Telefonlomme på højre bryst. Rummelige forlommer. Indvendig lomme. Læg i ryg for maximal komfort. Manchetter med skjulte trykknapper.

Klassisk kittel i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer, venstre med blyantsholder. D-ring. Sidelommer og inderlomme. Slids i ryggen.

1130 40

Størrelse: Farve: Kvalitet:

1131 40

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

200

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 04 hvid 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

BUKS

DAME BUKS

Klassisk buks i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Buks med knap i taljen. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestoklomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og nøgleringsholder.

Klassisk dame buks, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Plastknap i taljen. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestok lomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og D-ring.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

1120 40

1129 40

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

Dame 34-48 03 marineblå, 07 sort 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

SHORTS 1180 40

Shorts, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Plast knap i talje. Rummelige sidelommer. Baglommer. Tommestok lomme med værktøjslomme. Lårlomme med klap, telefonlomme og D-ring. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

KEDELDRAGT 1110 40

Klassisk kedeldragt, i let men slidstærk polyester/bomuldstwill. Skjult to-vejs lynlås. Brystlomme med klap og indvendig D-ring. Justerbar elastik i linning og læg i ryg for maximal komfort. Gennemgreb i sider. Lårlommer. Tommestok lomme med værktøjslomme. Manchetter med skjulte trykknapper. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 400: 65% polyester / 35% bomuld, 245 g/m²

c95mt

201


ARBEJDSTØJ

ORIGINAL COTTON

>> Arbejdstøj til industri og værksted >> 100% bomuld >> Enkelt basisbeklædning

ORIGINAL COTTON er en kollektion designet til industrien. 100% bomuld i godt design og god funktionalitet, med skjult knaplukning.

BUKS

HÅNDVÆRKER BUKS

Klassisk buks med knæpude lommer, til industri, i 100% bomuld. Med sidelommer, D-ring og Baglommer. Lårlommer med klap og telefonlomme. Tommestok lomme og hammerstrop. Justerbare knæpude lommer.

Maler/murerbuks i bomuldstwill med rummelig pasform, hængelommer og knæpude lommer i HTPA. HTPA forstærkede hængelommer med tang- og mejselholder. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefonlomme. D-ring. Tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer i HTPA. Hammerstrop. Kontrastsømme.

2521 13

Størrelse: Farve: Kvalitet:

2050 13

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 04 hvid 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

202


ORIGINAL COTTON

JAKKE 2531 13

Klassisk jakke til industri, i 100% bomuld. Skjulte knapper og lynlås i front. Brystlommer med klap, højre med telefonlomme. D-ring. Indvendige lommer. Læg i ryg for maximal komfort. Trykknapper for justering af liv- og ærmevidde. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

OVERALL

KEDELDRAGT

Overall med knæpude lommer, i 100% bomuld, til industri. Justerbare seler med fixlockspænder. Lomme på smæk. D-ring. Invendig sikkerhedslomme. Sidelommer. Lårlomme med klap og telefonlomme. Baglommer. Tommestok lomme og hammerstrop. Justerbare knæpude lommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Klassisk kedeldragt med knæpude lommer, til industri, i 100% bomuld. Skjulte trykknapper og lynlås i front. Brystlommer med klap. D-ring. Sidelommer med gennemgreb. Tommestok lomme. Justerbare knæpude lommer, med to højde placeringer. Baglommer. Justerbar i ryg og og læg i ryg for maksimal komfort.

2541 13

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

2511 13

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 131: 100% bomuldstwill, 325 g/m²

c95mt

c95mt

203


ARBEJDSTØJ

VINTER >> Til håndværkere og dem, der arbejder i industrien >> Et bredt sortiment, der passer til mange af vores kollektioner >> Funktionel beklædning, der beskytter mod regn og kulde

I vores vintersortiment tilbyder vi et omfattende udvalg af tøj til alle klimaer, der kan bruges både udendørs og også i kolde indemiljøer. Den nye, utroligt lette 3-lags skaljakke med tapede sømme er designet til at give maksimal komfort, når den bæres med de matchende skalbukser. Du kan supplere med vores undertøj for at skabe beskyttelse, der er certificeret i henhold til EN 342 - sammen med EN 343-certificering vil dette sikre, at du forbliver varm og tør. En Anden nyhed er funktions Parkaen 6235 46, der er opdateret med Tranemos nye design. Den er med aftageligt fleecefoer og ideel, hvis temperaturen varierer i løbet af arbejdsdagen. I sortimentet er der flere fleece- og softshell jakker lavet i forskellige kvaliteter, der passer til forskellige job. Brug dem enten som ydre beklædningsgenstande eller som et isolerende mellemlag. Funktionel fleecejakke 6241 47 er ny i år og med øget synlighed og windtech kvalitet er den fremragende til kølige dage.

204


VINTER

VINTER - FLEECE & SOFTSHELL

NEW 3530 26 STRIKKET FLEECEJAKKE

3535 48 SOFTSHELL JAKKE

3831 51 FLEECEJAKKE

6207 00 HOODJAKKE

6241 47 FLEECEJAKKE

VINTER - FORET

NEW

3500 28 VINTER JAKKE

6200 46 VINTER JAKKE

6232 46 PARKA VINTER

6235 46 PARKA

6520 30 PILOTJAKKE M/AFT. Ã&#x2020;RMER

VINTER - SKAL

NEW

6210 46 VINTER KEDELDRAGT

6205 46 SKALJAKKE

6226 46 SKALBUKS

205


VINTER

NEW

EN 343 3.3

SKALJAKKE 6205 46

Tynd og let skalljakke med tapede sømme og refleks detaljer. Vind- og vandtæt iht. EN 343 Lynlås i front, Justerbar og aftagelig hætte. Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. Løbegang forneden. Ventilation med lynlås under ærme. Justerbare manchetter. Indvendig lomme. Refleksdetaljer på ærme og skulder. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 465: T-Tex 3L, PU-membran, 145 g/m², EN 343 4:4

a93ot

EN 343 4.4

*EN 342 (6200+6226)

SKALBUKS 6226 46

Skalbuks med tapede sømme og mesh foer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Aftagelige og regulerbare elastiske seler med fixlock spænder. Justerbar talje. Sidelommer med klap. D-ring. Venstre cargolomme med klap. Tommestok lomme. Baglomme med klap. HTPA forstærkning på knæ og ved benslut bagtil. Indvendige knæpude lommer. To-vejs lynlås i ben og justerbar fodvidde. Snebarriere. Refleks rundt ben. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6972 og 6920. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² 007: Foer, 100% polyester, mesh 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m²

c93ot

206


VINTER

NEW EN 343 4.2

PARKA 6235 46

Parka med tapede sømme og aftageligt fleecefoer. Vind- og vandtæt iht. EN 343. To-vejs lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper. Brystlomme med lynlås. D-ring. Sidelommer med fleecefoer og lynlås. Forlommer med lynlås. Stor sikkerhedslomme under vindfang. Ventilation i ryg. Justerbar ærmevidde med indvendig manchet. Løbegang i talje og forneden. Refleksdetaljer på skulder, ryg, ærme og hætte. Aftagelig og justerbar hætte. Aftageligt fleecefoer med inderlomme og quilt i ærmet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 002: Foer, 100% polyester, 70 g/m² 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 220 g/m² 003: Aftagelig foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

EN 343 4.1

*EN 342 (6200+6226)

EN 343 3.3

VINTER JAKKE

PARKA VINTER

Foret vinter jakke med tapede sømme og reflekterende detaljer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Quiltet pileforing i front og lænd, for ekstra varme. Lynlås lukning med dobbelt vindfang. Justerbar og aftagelig hætte. Krave med justerbar vidde. Brystlommer med klap, hvoraf højre er med D-ring. Lomme til blyant under venstre brystlommeklap. Mobillomme og sidelommer med lynlås. Snøre i taljen. Justerbar linning. Ventilationsåbning i ryg. Justerbar manchet og indvendig strikket windstopper. To indvendige lommer med lynlås. Refleks pipings på skuldre, ærmer og ryg. Lynlås i foer for montering af rygtryk. *Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6975/6979 og 6930.

Parka med aftageligt fleecefoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. To-vejs lynlås med dobbelt vindfang og trykknapper i front. Brystlommer med lynlås. Dobbelte lommer med foer og klap. Sikkerhedslomme under vindfang. Aftageligt fleecefoer. Indvendig vindfang ved håndled. Reflexpiping over bryst og ryg. Snøre til talje regulering. Inderlomme. Hætte i krave.

6200 46

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m² 008: Foer, 100% polyester, pile, 350 g/m²

6232 46

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 07 sort 462: 100% polyester, T-TEX One PU-membran, 205 g/m², EN 343 3:3 007: Foer, 100% polyester, mesh 510: Aftagelig foer, 100% polyester fleece, 220 g/m²

a93nt

c93ot

207


VINTER

NEW

FLEECEJAKKE 6241 47

Vindafvisende fleecejakke med aftagelige ærmer, øget synlighed og god åndbarhed. Brystlomme med lynlås. D-ring. Forlommer med lynlås. Løbegang forneden. Forlænget ryg. Justerbare ærmevidde med indvendige manchetter. refleksdetaljer på skulder og ærme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 470: 100% polyester fleece, 300 g/m², 3-lags fleece med PU membran, vindafvisende 480: Fluorescerende, 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende, EN ISO 20471

a93ot

HOODJAKKE 6207 00

Kraftig og komfortabel sweatshirt jakke med fleece indvendigt og forstærkning i Hi-vis på skulderne. Brystlomme med lynlås. Rummelige kængurulommer. Lomme på venstre ærme. Hætte med snøre. Strikket manchet i ærmer og talje. Refleksdetaljer på skuldre. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 261: 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m², bonded jersey med 100% polyesterfleece 464: Fluorescerende, T-TEX Plain, PU-membran, 200 g/m²

a93nt

208


VINTER

SOFTSHELL JAKKE 3535 48

Vind- og vandafvisende softshell jakke med blødt fleece foer. Højre brystlomme med lynlås. D-ring. Sidelommer med lynlås. Ærmelomme med lynlås. Justerbar ved ærmeslut med indvendig manchet. Refleksstriber på ærmer og ryg. Indvendig lomme med klap og to store lommer til dokumenter. Snørre i taljen. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 21 varm rød, 31 mellem blå, 67 antracit 481: 100% polyester, 330 g/m², bundet soft shell med polyester fleece, vind- og vandafvisende 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m²

c95ot

STRIKKET FLEECEJAKKE 3530 26

Komfortabel og varm fleecejakke med strik udvendig og blødt fleece foer. Lynlås i front med indvendig vindfang. Højre brystlomme med lynlås. Sidelommer med fleece foer. Strikket elastisk manchet i ærmer og talje. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 65 mellem grå 262: 45% polyester / 45% acryl /10% uld, 400 g/m², strikket stof foret med 100% polyesterfleece

a95ot

FLEECEJAKKE 3831 51

Blød og varm fleece jakke. Lynlås i front. Brystlomme med lynlås. Sidelommer. Elastik og tommelfinger greb i manchetterne. Indvendig lomme. Kontrastsyninger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 77 marineblå/blå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

c93ot

209


VINTER

VINTER JAKKE

PILOTJAKKE M/AFT. ÆRMER

Quiltforet vandafvisende vinter jakke med HTPA forstærkning på skulderne. Høj krave med vindfang og strikket manchet indvendig. Venstre brystlomme med klap og D-ring. Højre brystlomme med lodret lynlås, mobillomme og bånd til blyanter. Sidelommer. Reflekseffekter på ærmer og ryg. Justerbar ærme- og talje vidde. Strikket windstopper i ærmer. To indvendige lommer. Lynlås i foer for montering af rygtryk.

Klassisk pilotjakke med aftagelige ærmer i vind- og vandafvisende bævernylon. Ekstra forstærkning på skulderpartiet og aftagelige ærmer. Brystlommer med klap, D-ring og blyantslommer. Telefonlomme med lynlås. Inderlomme. Sidelommer. Ærmelomme med lynlås. Rib ved håndled og talje. Aftageligt pilefoer i krop. Quiltfoer i ærmer. Hætte i krave.

3500 28

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort, 31 mellem blå 283: 65% polyester / 35% bomuld, panama, 310 g/m², vandafvisende 213: Forstærkning af stof, HTPA Dobby, 100% nylon med ekstra styrke, 260 g/m² 163: Forstærkning af stof, Black & White, 100 % Polyamid med ekstra styrke, 200 g/m² 012: Foer, 100% polyester, quilt, 150 g/m²

6520 30

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort, 73 kongeblå/marineblå 303: Bævernylon, 50% polyamid / 50% bomuld, 235 g/m², twill PU-membran, vind- og vandafvisende 460: Forstærkning af stof, 100% polyester, T-TEX PU-membran, 180 g/m², vind- og vandafvisende 009: Aftagelig foer, 100% polyester, pile, 540 g/m²

a95nt

c95mt

EN 343 3.1

*EN 342

VINTER KEDELDRAGT 6210 46

Quiltforet vinter kedeldragt med tapede sømme og øget synlighed. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. To-vejs lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper i front. Brystlommer med lynlås. Sidelommer med klap. D-ring. Lårlomme med klap. HTPA forstærkede knæ og indvendige knæpude lommer. To-vejs lynlås på yderside af ben med dobbelt vindfang. Justerbar fodvidde og indvendig snebarriere. Baglomme med klap. Tommestok lomme. Justerbar elastik i liv. Justerbar manchet med indvendig ribkant. Justerbar og aftagelig hætte. HTPA forstærkninger bag på ben. Quiltforet med fleece i krave og hætte. *Beklædningen testes i et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 6930+6920 og 6979+6972. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 95 sort/gul 463: 100% polyester, T-TEX RS PU-membran, 205 g/m², EN 343 4:4 210: Forstærkning af stof, HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m² 003: Foer, 100% polyester, quilt, 80 g/m²

c93ot

210


ARBEJDSTØJ

TERMO / UNDERTØJ >> Fugttransporterende >> Holder dig varm i kulden >> Blødt og behageligt at have på Undertøj til dig som arbejder inde eller ude i køligt klima. Har du brug for ekstra beskyttelse mod kulde, er vores quiltede termotøj perfekt som isoleringslag.

POLOTRØJE

T-SHIRT M/LANGE ÆRMER

UNDERBUKS

Polotrøje i fugttransporterende 3 funktions materiale med opdateret pasform. Lange ærmer med ribkant. Skjult lynlås i krave.

T-shirt i fugttransporterende 3 funktions materiale med opdateret pasform. Med lange ærmer og rund hals med ribkant.

Underbuks i fugttransporterende 3 funktions materiale med opdateret pasform. Elastik i liv og ribkant i benslut.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

6979 42

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funktion, 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m²

6975 42

c95nt

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funktion, 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m²

c95nt

6972 42

XXS-4XL 07 sort 428: 3-funktion, 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m²

c95nt

TERMO BUKS 6920 51

Dobbelt quiltet termo buks, anvendelig som isolerende mellemlag. Med gylp og trykknapper. Elastik i siderne. Ribkant ved fod. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

TERMO JAKKE 6930 51

Varm termo jakke i dobbelt quilt, anvendelig som isolerende mellemlag. Lynlås i front. Lang ryg for ekstra beskyttelse. Brystlomme. Front lommer. To store indvendige lommer. Ribkant ved håndled. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 515: 100% polyester, double diamond quilt, 215 g/m²

a93mt

211


ARBEJDSTØJ

TILBEHØR

>> Designet til dig der anvender Tranemo produkter >> Farver som matcher alle kollektioner >> Mange praktiske produkter

Tilbehøret er designet til at passe perfekt til kollektionerne i Work Identity og Hi-Vis. Der er mange praktiske produkter at vælge imellem, og alle matcher Tranemo produkterne i farve og funktion.

T-SHIRT

T-SHIRT

POLOSHIRT

Tofarvet T-shirt i høj kvalitet, med gode vaskeegenskaber. Rund hals og korte ærmer.

T-shirt i høj kvalitet med gode vaskeegenskaber. Med korte ærmer.

Polo i høj kvalitet med brystlomme. Med korte ærmer og brystlomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

3870 11

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXL 77 marineblå/blå, 82 sort/grå 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt

212

8012 11

XS-4XL 03 marineblå, 04 hvid, 07 sort, 67 antracit 112: 100% bomuld, 175 g/m²

c95mt

8033 24

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort 240: 50% bomuld / 50% polyester, 215 g/m²

c95mt


TILBEHØR

SWEATSHIRT

SKJORTE M/TRYKKNAPPER

SKJORTE M/KORTE ÆRMER

Blød og komfortabel sweatshirt med børstet inderside. Rundhalset sweatshirt, med ribkanter.

Langærmet skjorte i tynd bomuld/polyestertwill. Med trykknap lukning. Brystlommer med klap, venstre med åbning til blyant.

Kortærmet skjorte i tynd bomuld/polyestertwill. Med trykknap lukning. Brystlommer med klap, venstre med åbning til blyant.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

8312 26

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL 03 marineblå, 07 sort 260: 65% bomuld / 35% polyester, 300 g/m²

a93mt

8131 22

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 221: 60% bomuld / 40% polyester, twill, 200 g/m²

8141 22

c95mt

XS-4XL 03 marineblå, 07 sort, 64 koksgrå 221: 60% bomuld / 40% polyester, twill, 200 g/m²

c95mt

FLEECE FOER

SOKKER

SOKKER

Blødt og varmt fleecefoer, uden ærmer. Til montering i jakker: 3830, 4330, 4830 og 7732. Monteres med trykknapper. S=XS-S, L=M-L, XXL=XL-3XL

Kraftig uldsok med Tranemo logo. Uldsokker med logo

Sokker med Tranemo logo.

9028 51

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S, L, XXL 06 grå 511: 100% polyester fleece, 280 g/m²

9041 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 50% akryl / 30% uld / 18% polyamid / 2% elastan

b93ot

9011 00 Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45 07 sort 80% bomuld / 18% polyamid / 2% elastan

c93ot

c93ot

213


TILBEHØR

VINTER CAP

HUE

Cap med quiltet foer og kunstpels. Velcro lukning.

Strikhue med fleecefoer. Hue med fleecefoer

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9048 00

9068 00

M (57/58 cm), L (60/61 cm) 07 sort, 55 gul 100% polyester

a93ot

One size 03 marineblå, 07 sort 95% bomuld / 5% elastan Foer, 100% polyester

a93ot

STRIKKET HUE

CAP

Strikket hue med TRANEMO logo.

Cap med TRANEMO logo. Justerbar vidde.

9168 00 Størrelse: Farve: Kvalitet:

9124 00

One size 06 grå 96% akryl / 4% elastan

Størrelse: Farve: Kvalitet:

a93ot

One size 07 sort 100% bomuld

b93ot

KNÆPUDER

KNÆPUDER

KNÆPUDER

KNÆPUDER

Beskyttelse til knælende arbejde. Passer til alle Tranemo knæpude lommer. Leveres uden emballage.

Certificerede knæpuder til knælende arbejde. EN 14404 TYP 2. Passer til alle Tranemo knæpude lommer. Leveres i par i detail emballage.

Ekstra kraftige knæpuder. Leveres uden emballage.

Certificerede, ekstra kraftige knæpuder. EN 14404 TYP 2. Passer til alle Tranemo knæpude lommer. Leveres i par i detail emballage.

9020 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

214

One size 06 grå 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9044 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 06 grå 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9032 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren, EN ISO 11612 A1

9045 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Neopren, EN ISO 11612 A1


TILBEHØR

LÆDER BÆLTE

BÆLTE

ELASTIK BÆLTE

Ekstra kraftigt sort læder bælte. Bredde 37 mm. Med metalspænde. Længde 130 cm. (let at forkorte)

Elastisk bælte med præget Tranemo logo. Bredde 39 mm. Længde 130 cm. (enkelt at forkorte)

Elastisk bælte med velcrolukning. Bredde 40 mm. Størrelser: S=83 cm, M=91 cm, L=100 cm, XL=110 cm, XXL=120 cm.

9013 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Narv

9029 52

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 68% polypropylen (PP) / 32% elastan

9037 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 07 sort polyester / elastan

BÆLTE

SELER

HAMMER HOLDER

Nylon bælte med plastspænde. Bredde 30 mm. Længde 120 cm. Justerbar længde.

Elastiske seler med Tranemo logo. Bredde 45 mm.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Hammer holder i sort plast-lamineret metal. Monteres i værktøjsfæste, som findes på meget af vores håndværker beklædning.

9046 00

One size 07 sort 100% nylon

9027 00

One size 07 sort polyester / elastan

9016 00

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Metal

ID-LOMME

MELLEMSTYKKE

SKÆREBESKYTTELSE

ID-kort lomme, som monteres i D-ring. Fæstnes med trykknap.

Mellemstykke for ekstra vidde i håndværker vest, 3860. Monteres i front i lynlås.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Skærebeskyttere til arme, som trækkes over ærme. Spændes fast med velcro foroven. 45 cm lange. Prisen er for ét stk.

9019 00

One size 07 sort 100% polyester

9030 52

One size 06 grå 210: HTPA, 100% Polyamid med ekstra styrke, 210 g/m²

PR00 01

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 06 grå Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

215


JDM:FRONTANDBACK 2:18x23:200dpi;

ON DEMAND Med On Demand kan du forstærke din identitet yderligere, eller på anden måde tilføje blikfang. Kontakt kundeservice, så hjælper vi dig med at finde det rigtige On Demand produkt.

PROFILE FLEX Med basis modellerne i Comfort Light, kan du designe et utal af kombinationer. Vælg en eller flere detaljer, den ønskede farve, og du kan designe en beklædningsgenstand, der nøjagtigt svarer din firmaprofil.

PROFIL TØJ

FORHØJET SYNLIGHED

Montering af fluorescerende stof og refleks på uforet beklædning

D05A44 Bånd rundt arm D05B44 Bånd rundt ben Bånd kan monteres rundt ben eller arm og findes i farverne : 50 Hi-Vis orange, 51 Hi-Vis rød og 55 Hi-Vis gul.

Alle detaljerne findes i farverne: 02 Rød, 03 Marineblå, 04 Hvid, 07 Sort, 08 Flaskegrøn, 12 Kongeblå, 50 Hi-Vis Orange, 51 Hi-Vis Rød, 55 Hi-Vis Gul, 64 Grå

50 mm 50 mm 50 mm

DTRPFB - Bånd 7cm på bryst, 25mm

DTRPFG - Bånd 7cm på nakke, 25mm

DTRPFC - Bånd rundt om arm, 15mm eller 25mm DTRPFJ - Bånd med D-ring i linning på buks, 25mm DTRPFH - Skifte lommeklap på lårlomme DTRPFE - Påsy baglommeklap

REFLEKS

Montering af refleks på uforet beklædning. Reflekserne kan monteres rundt om arm, ben eller på ryggen. 50 mm refleks D06A5006 rundt arm D06B5006 rundt ben D06R5006 på ryg 50 mm flammehæmmende refleks D07A5006 rundt arm D07B5006 rundt ben D07R5006 på ryg 20 mm refleks D06A2006 rundt arm D06B2006 rundt ben D06R2006 på ryg

GRAVIDITETS BUKSER DTRPFD - Bånd rundt om ben, 15mm eller 25mm

Montering af blød manchet over maven med justerbar elastisk talje og elastik i ryg. Kan monteres på de fleste bukser. D07800

216


KNÆPUDE LOMMER

Montering af knæpude lommer på uforet beklædning. Knæpude lommerne findes i flere kvaliteter og farver

JUSTERINGS KNAPPER

Montering af trykknapper for justering af fodvidde, på uforet beklædning. D06100 Justeringsknap

9021 Knælommer Kvalitet 210: 03 marineblå, 07 sort, 64 grå Kvalitet 400: 03 marineblå, 07 sort, 64 grå Kvalitet 500: 03 marineblå, 07 sort Kvalitet 873: 03 marineblå Kvalitet 883: 03 marineblå

HÆNGELOMMER VULKANISERING

Vulkanisering af eksisterende knæbeskyttelseslommer for ekstra slidstyrke.

Enkle hængelommer til montering foran eller bagpå. Kan monteres på de fleste bukser og overalls. Hængelommerne findes i flere kvaliteter og farver. 9017 Hængelommer Kvalitet 131: 03 marineblå Kvalitet 150: 07 sort, 32 marineblå Kvalitet 440: 50 hi-vis orange, 51 hi-vis rød, 55 hi-vis gul Kvalitet 500: 03 marineblå, 07 sort Kvalitet 880: 03 marineblå

D01100 Vulkanisering

FR BENFORSTÆRKNINGER Ekstra flammehæmmende beskyttelse med ekstra kraftig Aramid som en meget god beskyttelse for stænk af smeltet metal og varme. Ideel til støberi eller metalskæreri. Forlænger buksernes levetid betydeligt. Forstærkningen dækker også en del af foden og findes i to størrelser og kvaliteter.

Høje benforstærkninger, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP Lave benforstærkninger, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

VELCRO

Montering af velcrobånd (den bløde del) 20 mm x 100 mm til brug af navneskilt. D06900 Velcrobånd

LOGOER

Montering af egne logoer. D067 Montering af egne logoer

ID LOMME

Montering af ID lomme på uforet beklædning. D06800 ID lomme

ÆNDRING AF BENLÆNGDE

Hvis du har brug for hjælp til justering af benlængden, tilbyder vi både kortning (D02200) og forlængelse (D02300) af uforet beklædning.

217


KVALITET OG METERVARE

BETYDNINGEN AF KVALITETSKONTROL Vi tilstræber at kunderne altid får et produkt, der opfylder behov og forventninger, vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores produkter. Kvalitetskontrollen dækker alle faser og materialer, der anvendes i fremstillings-kæden, fra produktudvikling til det færdige produkt. Det sikrer, at vores produkter holder længere og kan håndtere de skrappe krav, til arbejdstøj. Før det færdige produkt kan godkendes, skal det bestå følgende tests: • •

• •

Før produktionen starter, specificeres og godkendes alle materialer, der indgår i produktet. Alle metervarer og reflekser testes i vores laboratorium. Deres forskellige egenskaber bliver testet afhængigt af hvordan metervaren vil blive brugt og hvilken funktion det skal opfylde. Vigtige parametre kan være krymp, styrke, farveægthed, pilling og brændbarhed. Certificering af produkter og metervarer foretages efter omfattende tests på eksterne laboratorier. Kvalitetskontrollen omfatter også indgående leverings kontrol af færdige beklædningsgenstande.

MATERIALE INFO I tabellen nedenfor findes en beskrivelse af alle metervare typer i kataloget. I kolonnen til venstre angives materialenummeret, som også findes i produktteksterne. I kolonne to beskrives sammensætning, vægt og øvrige egenskaber. Hvis metervaren er certificeret, findes der også en fortegnelse over EN-standarderne, som gælder for den specifikke metervare type. Når beklædning testes som et Tranemo Skinsafe ™ -system (IEC 61842-1-1 Open Arc-test), dvs. i henhold til lag-på-lag princippet, noteres resultaterne sammen med kvalitetsnumrene for de kombinerede metervarer. Eksemplet: IEC 61482-1-1, ELIM: 35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm² (811 + 899 + 901), viser, at Kvalitet 811 Tera TX testes sammen med 899 Cantex Terry sweatshirt metervare og 901 Merino RX - undertøjs metervare med et resultat af både ELIM og ATPV. Nr. 003 004 007 008 009 012 050

Materialebeskrivelse 100% polyester-quilt med polyestervat, 80 g/m² 100% polyester-quilt med polyestervat, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% polyester pile, 350 g/m² 100% polyester pile, 540 g/m² 100% polyester-quilt med polyestervat, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modakryl / 36% bomuld / 4% elastan / 2% antistat, 300 g/m² Inherent flammehæmmende trikot EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 054 Flammehæmmende quilt - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat med polyestervat, 80 g/m² Inherent flammehæmmende stof med flammehæmmende polyestervat. 055 Flammehæmmende quilt - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat med polyestervat, 120 g/m² Inherent flammehæmmende stof med flammehæmmende polyestervat.

218

Nr. Materialebeskrivelse 060 Flammehæmmende pelsfoer - 87% modakryl / 13% bomuld, 320 g/m² Inherent flammehæmmende pelsfoer EN ISO 14116 Index 3 112 100% bomuld, 175 g/m² Singlejersey med gode vaskeegenskaber 113 55% polyester / 45% bomuld, 200 g/m² Pique i fluorescerende farver. Behagelig, formstabil interlock med inderside i bomuld. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 131 100% bomuld, 325 g/m² Behagelig bomuldstwill. 150 100% bomuld, 375 g/m² Kraftig bomuldstwill. Slidstærk. Forvasket stof minimerer fortsat krympning. 163 Black & White - 100% polyamid, 200 g/m² Forstærkningsstof med ekstra høj slidstyrke.


Nr. Materialebeskrivelse 191 Grafit - carbon / aramid, 300 g/m² Inherent brandhæmmende stof til beskyttelse ved svejsning. EN ISO 11611 klasse 1 210 HTPA - 100% polyamid, 210 g/m² Forstærkningsstof med ekstra høj slidstyrke. 213 HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Forstærket struktureret vævet stof med ekstra høj slidstyrke. 221 60% bomuld / 40% polyester, 200 g/m² Bomuld/polyester twill med bomuldsfølelse og polyesterens fordele mht. vaskeegenskaber og slidstyrke. 240 50% bomuld / 50% polyester, 215 g/m² Formstabil pique i behaglig bomuld/polyester-kvalitet. 260 65% bomuld / 35% polyester, 300 g/m² Sweatshirt kvalitet med grov inderside. 261 65% polyester / 35% bomuld, 500 g/m² Bonded jersey med 100% polyesterfleece 262 45% akryl / 45% polyester / 10% uld, 400 g/m² Grovstrikket trikot bonded med 100% polyesterfleece på indersiden. 264 80% polyester / 20% bomuld, 300 g/m² Sweatshirt kvalitet med ubørstet inderside i fluorescerende farver. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 282 65% polyester / 35% bomuld, 310 g/m² Canvas/Panama med grov struktur. 283 65% polyester / 35% bomuld, 310 g/m² Canvas/Panama med vandafvisende imprægnering. 303 Bævernylon - 50% polyamid / 50% bomuld, 235 g/m² Twill med nylon på ydersiden, så der opnås høj slid- og brugsstyrke. Vandafvisende imprægnering suppleret med PU-coatet bagside, som giver beskyttelse mod vejret. 310 4-vejs stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² Twill med stretch funktioner i alle retninger . 400 65% bomuld / 35% bomuld, 245 g/m² Bomuld/polyestertwill med høj komfort og rigtig gode vaskeegenskaber. Det vævede stof er slidstærkt og modstandsdygtigt over for falmning og krølning. Hurtigttørrende. 428 55% polyester / 45% bomuld, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3 funktioner, som transporterer og absorberer fugt og isolerer varme. 440 54% bomuld / 46% polyester, 260 g/m² Fluorescerende twill med ripstop for øget rivstyrke. Bomuld på indersiden for ekstra høj komfort. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 460 T-TEX - 100% polyester, PU-lamineret, 180 g/m² Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 5.000 mm. 462 T-TEX One - 100% polyester, PU-lamineret, 205 g/m² Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 8000 mm. Åndbar/vandtæthed <20 Pa m²/W. EN 343 class 3:3 EN ISO 20471 for fluorescerende farver 463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-lamineret, 205 g/m² Vind- og vandtæt ifølge EN 343 4:4. Vandsøjletryk 5000 mm. Åndbar/vandtæthed 5,6 Pa m²/W. EN 343 Class 4:4 EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 464 T-TEX Plain - 100% polyester, PU-coated, 200 g/m² Fluorescerende polyester med struktur. 465 T-TEX 3L - 100% polyester, PU-lamineret, 145 g/m² Metervare med 3 lags funktion . Vind- og vandtæt ifølge EN 343 4:4. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 8.2 Pa m²/W. EN 343 class 4:4 470 100% polyester, 300 g/m² 3-lags-fleece med PU-laminat og bagside af mesh, vindafvisende 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-lamineret med polyesterfleece. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 3.000 mm. EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 481 100% polyester, 300 g/m² Softshell, PU-lamineret med polyesterfleece. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 3000 mm. 500 65% polyester / 35% bomuld, 300 g/m² Bomuld/polyestertwill med høj komfort og rigtig gode vaskeegenskaber. Det vævede stof er slidstærkt og modstandsdygtigt over for falmning og krølning. Comfortfinish giver en behaglig bomuldsfølelse. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Blød børstet ydre 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Blød børstet inder- og yderside EN ISO 20471 for fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt

Nr. Materialebeskrivelse 801 Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Inherent flammehæmmende forstærker, som giver meget god beskyttelse mod metalstænk og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3 803 Barricader EP - 100% para-aramid, 545 g/m² Inherent flammehæmmende stof, som giver meget god beskyttelse mod metalstænk EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 804 HTFR Dobby – 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m² Inherent flammehæmmende forstærknings materiale EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramid / 2% antistat, 110 g/m² Inherent flammehæmmende meshfoer EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Inherent flammehæmmende stof med behagelig følelse. Ekstra forstærket tråd giver god rivstyrke på trods af den lave vægt. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-2 class 2 (811+898/911) IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 14 cal/cm², ATPV: 22 cal/cm² (811+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 15 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² (811+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², EBT: 20 cal/cm² (811+060) IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (811+902) IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (811+897) IEC 61482-1-1, EBT: 21,4 cal/cm² (811+898) IEC 61482-1-1, ELIM: 35 cal/cm², ATPV: 40 cal/cm² (811+899+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 32 cal/cm², ATPV: 41 cal/cm² (811+902+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (811+903+901) IEC 61482-1-1, EBT: 40,5 cal/cm² (811+899+895) NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomuld / 1% antistat, 355 g/m² Inherent flammehæmmende materiale EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-2 class 2 (821+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange 822 Edge 350 IR - 45% antistat / 33% bomuld / 20% polyester / 2% antistat, PU-lamineret, 350 g/m² Inherent flammehæmmende materiale med PU-laminat. Vind- og vandtæt ifølge EN 343 3:3. Vandsøjletryk > 8000 mm. Åndbar/vandtæthed 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver RIS-3279-TOM til fluorescerende orange EN 343, class 3:3 830 Apex 300 - 98% aramid / 2% antistat, 300 g/m² Inherent flammehæmmende satin med høj flammehæmmende beskyttelse kombineret med høj åndbarhed. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034

219


Nr. Materialebeskrivelse 832 Apex 220 – 98% aramid / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 843 Aramid HV - 34% polyester / 25% viskose / 24% aramid / 13% modakryl / 3% polyamid / 1% antistat, 270 g/m² Inherent flammehæmmende stof i fluorescerende farver. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramid 6.4FC - 79% aramid / 20% modakryl / 1% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende stof med gode flammehæmmende egenskaber kombineret med høj slidstyrke og lav vægt. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² LOI 31,2% EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modakryl / 33% polyester / 30% aramid / 1% antistatisk, 260 g/m² Inherent flammehæmmende i fluorescerende farv. Høj komfort med blød inderside. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,4 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryl / 37% bomuld / 5% elastisk fibre / 1% antistatisk, 345 g/m² Inherent flammehæmmende uvasket jeans materiale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, EBT: 12,8 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 851 FR Stretch - 78% aramid / 20% elastisk fibre / 2% antistat, 300 g/m² Inherent flammehæmmende stof med høj elasticitet EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 class 1 EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamide / 1% antistatisk, 250 g/ m² Inherent flammehæmmende stof med gode vaskeegenskaber kombineret med en behagelig følelse. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 class 1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,5 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 863 Outback HW – 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 425 g/m² Inherent flammehæmmende metervare tilpasset svejsere. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 class 2 IEC 61482-1-2 class 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viskose / 40% uld / 5% polyamid, 370 g/m² Inherent flammehæmmende stof. Komfortabel uld kvalitet velegnet til aluminiums industri. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 class 2 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Cryolite ISO 9185 85 g

220

Nr. Materialebeskrivelse 874 Magma HV - 54% viskose / 20% uld / 20% polyamid / 5% aramid / 1% antistat, 375 g/m² Inherent flammehæmmende stof. Fluorescerende gul. Velegnet til aluminiums industri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 class 2 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Cryolite ISO 9185 > 100g EN ISO 20471 875 Magma S - 70% viskose / 20% Uld / 10% polyamid, 310 g/m² Inherent flammehæmmende stof. Komfortabel uld kvalitet velegnet til aluminiums industri. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,3 cal/cm² LOI 27,8% Cryolite ISO 9185 94g EN ISO 20471 til fluorescerende farver 880 Cantex 1210 - 48% modakryl / 46% bomuld / 3% aramid / 3% antistat, 350 g/m² Inherent flammehæmmende stof med god beskyttelse mod smeltet metal, konvetions- eller strålevarme. Optimal beskyttelse mod flydende jern. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 (D3: 880+920) EN ISO 11611 Class 1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1 ATPV: 11,9 cal/cm² LOI 34,3% EN 1149-3 EN 13034 882 Cantex 2.0 HV - 52% modakryl / 38% bomuld / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistatisk, 350 g/m² 883 Cantex 2.0 - 52% modakryl / 38% bomuld / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistatisk, 350 g/m² Inherent flammehæmmende stof med god beskyttelse mod smeltet metal, konvektions- eller strålevarme. Optimal beskyttelse mod smeltet metal. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 klass 1 IEC 61482-1-2 klass 1 IEC 61482-1-2 klass 2 (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 29,9 cal/cm² (882/883+920) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,7 cal/cm² (882/883+911+920) LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for fluorescerende farver 891 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomuld / 3% polyamid / 2% antistatisk, 220 g/m² Dobbelt strikket inherent flammehæmmende stof med en komfortabel blød inderside. Fluorescerende. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomuld / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistatisk, 320 g/m² Dobbelt strikket inherent flammehæmmende stof med komfortabel blød inderside. Fluorescerende. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyester / 2% antistatisk, 330 g/m² Inherent flammehæmmende fleece. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 Class 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistatisk, 170g/m² Inherent flammehæmmende single jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 Class 1 EN 1149-3


Nr. Materialebeskrivelse 895 Cantex Jersey AT - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 190 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey. EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-3 EN ISO 20471, fluorescerende farver Følgende artikler 5072 89, 6372 89 og 6375 89 er også omfattet af certificering: IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, EBT: 5,1 cal/cm² LOI 26,0% 896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 245 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey, med beskyttelse mod lysbue, Open Arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex pique - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 220 g/m² Inherent flammehæmmende pique EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 20,9 cal/cm² (897+811) LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistatisk, PU-lamineret, 210 g/m² Funktionel og let foring af inherent flammehæmmende stof med vind- og vandtæt laminat. Vandsøjletryk 10000 mm. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 899 Cantex Terry - 59% modakryl / 39% cotton / 2% antistat, 290 g/m² Inherent flammehæmmende sweatshirt trikot med ubørstet inderside. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 class 1 IEC 61482-1-1, EBT: 17,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, EBT: 33,5 cal/cm² (899+895) LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 901 Merino RX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 200 g/m² Inherent flammehæmmende rib strik i blød Merino uld og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 5,5 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 250 g/m² Bird-Eye, inherent flammehæmmende trikot i blød Merino uld og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,9 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 17 cal/cm², ATPV: 25 cal/cm² (902+811) LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 360 g/m² Inherent flammehæmmende frotté i blød Merino uld og (FR) viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,7 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 29 cal/cm² (903+901) IEC 61482-1-1, ELIM: 37 cal/cm², ATPV: 47 cal/cm² (903+811+901) LOI 28,7% EN 1149-3 911 Cantex Pro 145 - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i behagelig inherent flammehæmmende twill EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, ATPV: 17,0 cal/cm² (911+894) LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 920 Cantex JX - 59% modakryl / 39% bomuld / 2% antistat, 235 g/m² Inherent flammehæmmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-1, EBT: 7,0 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3

Nr. Materialebeskrivelse 922 Cantex JL - 57% modacryl / 36% bomuld / 5% elastan / 2% antistatisk, 240 g/m² Inherent flammehæmmende single jersey med elastan. EN ISO 14116 Index 3 EN 1149-3 931 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistat, PU-lamineret, 260 g/m² Inherent flammehæmmende twill med PU-laminat. Vind- og vandtæt ifølge EN 343 3:4. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 9,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 Class 1 IEC 61482-1-2 Class 2 (931+911) IEC 61482-1-1, ATPV: 40,1 cal/cm² (931+055) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver EN 343 Class 3:4 942 MegaTX 235 - 42% viskose / 26% modakryl / 20% bomuld / 5% aramid / 5% polyamid / 2% antistat, 235 g/m² Inherent flammehæmmende skjorte materiale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Class 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modakryl / 37% FR viskose / 22% viskose / 1% antistat, PU-lamineret, 230 g/m² Inherent flammehæmmende materiale med PU-laminat. Vind- og vandtæt ifølge EN 343 3:4. Vandsøjletryk 8 000 mm. Åndbar/vandtæthed 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Class 1 IEC 61482-1-2 Class 1 IEC 61482-1-2 Class 2 (943+805/911) IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) IEC 61482-1-1, ATPV: 23,8 cal/cm² (943+911) IEC 61482-1-1, ELIM: 43 cal/cm², ATPV: 48 cal/cm² (943+899+901) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 til fluorescerende farver EN 343 class 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomull / 2% polyamid / 1% elastisk fibre / 1% antistat, PU-lamineret, 340 g/m² Inherent flammehæmmende softshell. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 10 000 mm. Åndbar/vandtæthed 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 Class 2 IEC 61482-1-2 Class 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 til fluorescerende farver 951 Windtech FR HVO - 45% modakryl / 36% bomull / 18% polyester / 1% antistat, PU-lamineret, 385 g/m² Inherent flammehæmmende softshell. Vind- og vandafvisende. Vandsøjletryk 10 000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 IEC 61482-1-2 Class 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM til fluorescerende orange

221


KROPSLÆNGDE

Størrelses tabel

BRYSTMÅL

Målene i tabellen er kropsmål, dvs mål som måles direkte på undertøjet. Der skal ikke tages hensyn til bevægelsesfrihed, det er indregnet i varen.

HOFTEVIDDE

TALJE

SKRIDTLÆNGDE

HERRE C-størrelse (Normal vidde og normal længde) Størrelse Livvidde cm. Tommer

44 76

46 80

48 84

50 88

52 92

54 97

56 102

58 108

60 114

62 120

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Brystmål

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Talje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

150 88Ex.L

152 92Ex.L

154 97Ex.L

156 102Ex.L

112 108K

116 114K

120 120K

Kropslængde

Skridtlængde

C-størrelse (Normal vidde og ekstra længde) Størrelse

146 80Ex.L

Livvidde cm. Tommer

148 84Ex.L

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Brystmål

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Talje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

96 88K

100 92K

104 97K

108 102K

Kropslængde

Skridtlængde

D-størrelse (Ekstra vidde og kortere længde) Størrelse Livvidde cm. Tommer

84 76K

88 80K

92 84K

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Brystmål

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Talje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Kropslængde

Skridtlængde

DAME C-størrelse (Normal vidde og normal længde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Kropslængde

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Brystmål

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Talje

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Hoftevidde

90

93

96

99

102

106

110

115

Skridtlængde

78

78

78

78

78

78

78

78

STØRRELSES KONVERTERING HERRE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herrestørrelse

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

222

64 126

S

M

L

XL

XXL

Damestørrelse

34-36

38

40-42

44

46-48

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L


Betegnelse

Artnr

Betegnelse

Side

Artnr

Betegnelse

Artnr

Betegnelse

Kedeldragt

Side 201

5070 89

Sweatshirt FR

136

5837 81

Jakke m/hætte Windbreaker

Side 71

6324 81

Håndværker buks m/stretch zoner

Side 52

1120 40

Buks

201

5071 89

T-shirt FR

137

5838 81

Damejakke

65

6325 81

Håndværker buks m/stretch zoner

55

1121 40

Stretch buks

175

5072 89

T-shirt m/lange ærmer FR

137

5839 81

Dame jakke

64

6326 81

Dame buks m/stretch zoner

53

1128 40

Dame stretch buks

175

5073 91

Skjorte, FR

139

5840 81

Overall

66

6327 81

Dame håndværker buks m/stretch zon.

52

1129 40

Dame buks

201

5075 89

Sweatshirt FR

136

5841 81

Overall

66

6328 81

Dame buks m/stretch zoner

54

1130 40

Jakke

200

5118 94

Parka, metalfri

48

5849 81

Håndværker overall

67

6329 81

Dame håndværker buks m/stretch zon.

1131 40

Kittel

200

5119 94

Parka med foer 9128, metalfri

48

5850 81

Håndværker buks

61

6330 90

Cardigan m/lynlås

1151 40

Stretch håndværker buks

174

5120 93

Vinteroverall

91

5851 81

Håndværker buks

60

6352 85

Stretch jeans

1158 40

Dame stretch håndværker buks

174

5132 94

Skalbuks

49

5852 81

Håndværker buks Windbreaker

71

6357 94

Skjorte FR

1180 40

Shorts

201

5135 94

Skaljakke, metalfri

48

5853 81

Håndværker buks Windbreaker

70

6359 85

Dame stretch jeans

1921 40

Stretch buks

177

5136 94

Skaljakke med foer 9128, metalfri

48

5856 81

Håndværker buks, metalfri

62

6371 89

Sweatshirt, FR

136

1928 40

Dame stretch buks

177

5145 95

Softshell jakke, metalfri

54

5857 81

Dame håndværker buks, metalfri

63

6372 89

T-shirt m/lange ærmer FR

138

1951 40

Stretch håndværker buks

177

5149 95

Softshell damejakke, metalfri

52

5858 81

Dame håndværker buks

64

6373 89

Dame T-shirt m/lange ærmer

138

1958 40

Dame stretch håndværker buks

177

5212 84

Kedeldragt

123

5859 81

Dame håndværker buks

65

6375 89

Sweatshirt FR

136

2050 13

Håndværker buks

202

5222 84

Buks

122

5860 81

Håndværkervest

62

6520 30

Pilotjakke m/aft. Ærmer

210

2511 13

Kedeldragt

203

5223 84

Buks Windbreaker

124

5862 81

Dame buks Windbreaker

69

6620 83

Buks

110

2521 13

Buks

202

5227 84

Dame Buks

120

5863 81

Dame buks Windbreaker

68

6621 83

Buks

110

2531 13

Jakke

203

5228 84

Dame Buks Windbreaker.

121

5866 81

Dame håndværker buks Windbreaker

68

6623 83

Buks

110

2541 13

Overall

203

5231 84

Jakke, Metalfri

122

5867 81

Dame håndværker buks Windbreaker

69

6627 83

Dame buks med skobeskyttelse

111

2820 50

Buks

199

5233 95

Softshell jakke, metalfri

125

5869 81

Vinter vest

73

6628 83

Dame buks

111

2830 50

Jakke

198

5236 82

Vinterjakke

125

5880 81

Buks, med foer

84

6629 83

Dame Buks

111

2840 50

Overall

199

5238 84

Dame jakke

120

5881 81

Buks, med foer

84

6630 83

Jakke

109

2850 50

Håndværker buks

199

5239 82

Vinterjakke m. hætte

124

5883 81

Jakke, med foer

85

6920 51

Termo buks

211

3500 28

Vinter jakke

190,210

5242 84

Overall, metalfri

123

5884 81

Jakke, med foer

85

6930 51

Termo Jakke

211

3520 28

Buks m/knælommer

191

5249 84

Håndværker overall, metalfri

123

5885 81

Overall, med foer

85

6972 42

Underbuks

211

3525 28

Workerjeans

191

5252 84

Håndværker buks

122

5886 81

Overall, med foer

85

6975 42

T-shirt m/lange ærmer

211

3528 28

Dame Workerjeans

191

5253 84

Håndværker buks Windbreaker

124

5887 81

Buks, med foer

84

6979 42

Polotrøje

211

3529 28

Dame buks m/knælommer

191

5257 84

Dame håndværker buks

120

5890 81

Håndværker buks, med foer

84

7710 15

Kedeldragt

186

3530 26

Strikket fleecejakke

189,209

5258 84

Dame håndværker buks Windbreaker

121

5891 81

Håndværker buks, med foer

84

7712 15

Kedeldragt

180

Sweatshirt FR

136

55 132,135 57 57,140 57

3535 48

Softshell jakke

190,209

5270 89

5895 81

Håndværker overall, med foer

85

7720 15

Workerjeans

185

3540 28

Overall

190

5271 89

T-shirt FR

137

5897 81

Håndværker buks, med foer

84

7725 15

Workerjeans

179

3550 28

Håndværker buks

191

5310 84

Kedeldragt

117

5900 92

Undertrøje k/æ, FR

131

7728 15

Dame Workerjeans

179

3559 28

Dame håndværker buks

191

5319 84

Kedeldragt

115

5905 89

Polotrøje FR

137

7729 15

Dame Workerjeans

185

3810 50

Kedeldragt

196

5320 84

Buks

116

5907 89

T-shirt FR

138

7732 15

Jakke

185

3820 50

Buks

195

5329 84

Buks

114

5910 92

Boxershorts, FR

131

7741 15

Overall

187

3829 50

Damebuks

195

5330 84

Jakke

116

5914 92

Sports BH FR

130

7745 15

Overall

181

3830 50

Jakke

194

5339 84

Jakke

114

5915 92

BH FR

130

7747 15

Håndværker overall

181

3831 51

Fleecejakke

194,209

5341 84

Overall

117

5917 89

Tanktop med sports BH FR

130

7748 15

Håndværker overall

187

3832 50

Jakke med fleece foer 9028

194

5344 84

Overall

115

5919 92

Trusse FR

130

7751 15

Håndværker buks

184

3840 50

Overall

197

5346 84

Håndværkeroverall

115

5920 92

Polotrøje, FR

131

7755 15

Håndværker buks

180

3841 50

Håndværker overall

197

5349 84

Håndværkeroverall

117

5930 92

Underbuks, FR

131

7758 15

Dame håndværker buks

180

3850 50

Håndværker buks

195

5350 84

Håndværker buks

116

5931 91

Kittel "Visitor" FR

140

7759 15

Dame håndværker buks

184

3859 50

Dame håndværker buks

195

5359 84

Håndværker buks

114

5932 91

Kittel FR

140

7780 15

Shorts

186

3860 50

Håndværker vest

194

5402 88

Overall

98

5940 92

Undertrøje, FR

131

7788 15

Håndværker shorts

186

3870 11

T-Shirt

194,212

5419 88

Jakke

99

5945 89

Polotrøje FR m/lange ærmer

137

7791 15

Håndværker knickers

185

3880 50

Shorts

196

5421 88

Håndværker buks

99

5947 89

T-shirt FR m/lange ærmer.

138

7799 15

Dame håndværker knickers

185

3881 50

Håndværker shorts

196

5430 88

Håndværkervest

99

5948 89

Turtleneck FR

137

8012 11

T-Shirt

212

3890 50

Håndværker knickers

195

5451 88

Buks

99

5970 89

HI-VIS Hue, FR

142

8033 24

Poloshirt

212

3899 50

Dame håndværker knickers

195

5461 88

Kedeldragt

98

5980 89

Fleece jakke, FR

131

8120 91

Skjorte, FR

140

4320 44

Stretch buks

156

5512 86

Svejse kedeldragt

102

5985 89

Sweatshirt FR

136

8131 22

Skjorte m/trykknapper

213

4321 44

Stretch buks

158

5522 86

Svejse buks

102

5990 89

Fleece underbuks

131

8141 22

Skjorte m/korte ærmer

213

4328 44

Dame Stretch buks

158

5535 86

Svejse jakke

101

5995 92

Balaclava, FR

142

8312 26

Sweatshirt

213

4329 44

Dame Stretch buks

155

5540 86

Svejse overall

102

5999 00

Halsedisse, FR

142

9011 00

Sokker

213

4330 44

Jakke

156

5550 86

Svejse håndværker buks

101

6010 81

Kedeldragt, metalfri

81

9013 00

Læder bælte

215

4335 44

Jakke med fleecefoer 9028

156

5572 19

Svejse Chaps

103

6011 81

Kedeldragt, metalfri

81

9016 00

Hammer holder

215

4339 44

Dame jakke

155

5573 80

Svejse Poncho

103

6019 81

Kedeldragt, metalfri

67,81

9019 00

ID-lomme

215

4350 44

Håndværker buks med stretch

156

5575 19

Svejse forklæde

103

6020 81

Buks, Metalfri

78

9020 00

Knæpuder

214

4351 44

Håndværkerbuks med stretch

158

5576 19

Svejse forklæde m/krave

103

6021 81

Buks, Metalfri m/refleks

77

9027 00

Seler

215

4358 44

Dame håndværker buks med stretch

158

5577 19

Svejseærmer

103

6028 81

Buks Dame, Metalfri, m/refleks

77

9028 51

Fleece foer

213

4359 44

Dame håndværker buks med stretch

155

5578 19

Svejse balaclava

103

6029 81

Buks Dame, Metalfri

79

9029 52

Bælte

215

4482 44

Håndværker shorts

163

5625 87

Buks

107

6030 81

Jakke, Metalfri

76

9030 52

Mellemstykke

215

4485 44

Shorts

163

5626 87

Buks

107

6031 81

Jakke, Metalfri - Rib-manchet

76

9032 00

Knæpuder

214

4620 51

Vest

171

5628 87

Dame buks

105

6032 95

Softshell jakke, metalfri

55,76

9037 00

Elastik bælte

215

4801 46

Vinter jakke

168

5629 87

Dame buks

105

6035 81

Jakke, Metalfri

78

9041 00

Sokker

213

4808 46

Skaljakke

169

5632 87

Kittel

106

6040 81

Overall, Metalfri

80

9043 00

Vinter hue, FR

142

4810 44

Kedeldragt

163

5636 87

Jakke

106

6041 81

Overall, Metalfri

80

9044 00

Knæpuder

214

4815 46

Vinter Kedeldragt

167

5639 87

Dame jakke

105

6050 81

Buks, Metalfri

78

9045 00

Knæpuder

214

4818 46

Vinter Parka

168

5674 87

Skjorte FR

107,139

6051 81

Buks, Metalfri m/refleks

77

9046 00

Bælte

4820 44

Buks

162

5700 88

Vinterjakke

95

6058 81

Buks Dame, Metalfri, m/refleks

77

9048 00

Vinter Cap

170,214

4821 44

Buks

162

5706 88

Helbuks

96

6059 81

Buks Dame, Metalfri

79

9054 00

Sokker, FR

141

4826 46

Skalbuks

169

5709 88

Dame vinterjakke

97

6080 81

Buks med foer, Metalfri

83

9055 00

Bælte, FR

143

4828 44

Damebuks

164

5716 88

Kedeldragt

94

6081 81

Buks med foer, Metalfri

83

9058 00

Ankelrem

143

4829 44

Damebuks

165

5726 88

Buks

95

6083 81

Jakke med foer, Metalfri

83

9060 00

Seler

4830 44

Jakke

161

5727 88

Dame buks

97

6084 81

Jakke med foer, Metalfri

83

9062 84

Radio lomme

4831 51

Fleece jakke

167

5736 88

Jakke

94

6085 81

Overall med foer, Metalfri

83

9063 81

Mellemstykke, Fr

4832 48

Softshelljakke

167

5739 88

Damejakke

97

6086 81

Overall med foer, Metalfri

83

9065 81

Hætte, FR

4835 44

Jakke med fleecefoer 9028

161

5742 88

Overall

96

6111 82

Kedeldragt

127

9068 00

Hue

214

4839 44

Jakke, dame

164

5751 88

Håndværker buks

95

6121 82

Buks

127

9074 00

Sokker FR

141

4840 44

Overall

163

5760 88

Håndværkervest

94

6131 82

Jakke

127

9075 00

Vinter sokker, FR

141

4850 44

Håndværker buks

162

5770 91

Skjorte, FR

139

6200 46

Vinter jakke

207

9079 00

Sokker

141

4859 44

Håndværkerbuks Dame

165

5774 86

Skjorte, Metalfri

139

6205 46

Skaljakke

206

9093 00

Læder bælte

143

4860 44

Håndværker vest

161

5779 91

Dame skjorte, FR

139

6207 00

Hoodjakke

179,208

9105 81

Armbind

143

4871 26

Sweatshirt

170

5800 81

Vinterjakke

73

6210 46

Vinter kedeldragt

210

9119 81

ID-lomme

143

4872 11

T-shirt

170

5803 81

Dame vinterjakke

68

6226 46

Skalbuks

206

9124 00

Cap

214

4874 11

T-shirt m/lange ærmer

170

5807 81

Dame vinterjakke m. hætte

69

6232 46

Parka Vinter

207

9128 06

FR pilefoer

141

4875 11

Poloshirt

171

5809 81

Vinterjakke m. hætte

73

6235 46

Parka

207

9142 88

Svejse cap

103

215

143 121,143 62 73,141

5000 93

Vinterjakke

91

5820 81

Buks

61

6241 47

Fleecejakke

179,208

9160 81

Seler FR

143

5002 88

Overall

90

5821 81

Buks

60

6302 90

Underbuks

132

9168 00

Strikket hue

214

5009 93

Vinterjakke m. hætte

91

5822 81

Buks Windbreaker

71

6307 90

Hue, Merino, FR

142

PR0001

Skærebeskyttelse

215

5012 88

Jakke

88

5823 81

Buks Windbreaker

70

6308 90

Balaclava, FR

142

RG0001

Handsker FR Contact

147

5021 88

Håndværker buks

88

5826 81

Buks, metalfri

62

6309 90

Polotrøje FR

132

RG0004

Handsker FR ARC 16

147

5025 88

Håndværker buks

89

5827 81

Dame Buks, metalfri

63

6310 90

Boxershorts, FR

133

RG0005

Handsker FR ARC 40

146

5030 89

Sweatshirt jakke

135

5828 81

Dame buks

64

6312 90

Underbuks, FR

133

RG0006

Handsker FR ARC 4

147

5039 89

Dame sweatshirt jakke

135

5829 81

Dame Buks

65

6315 90

Undertrøje, FR

133

RG0007

Handsker FR ARC 8

147

5051 88

Buks

88

5830 81

Jakke

60

6319 90

Polotrøje, FR

133

RS0003

Vest

171

5052 88

Buks

89

5832 81

Jakke Windbreaker

70

6321 81

Buks m/stretch zoner

53

RS0004

Vest FR

141

5062 88

Kedeldragt

90

5834 81

Jakke

61

6322 81

Buks m/stretch zoner

54

RX0004

Sikkerheds hjelm ARC 24

142

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, model og produktsortiments ændringer. Farve variationer kan forekomme.

OPSLAGSREGISTER

Artnr 1110 40

223


TRANEMO WORKWEAR DANMARK A/S Farøvej 4-6 9800 Hjørring Danmark Tlf: +45 96 23 44 88 tranemo@tranemo.dk www.tranemo.dk

Profile for Tranemo Workwear

TRANEMO 2020, DK  

TRANEMO 2020, DK  

Profile for monelw