Tranemo 2022 NO

Page 1

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR 2022


2


3

Vi utvikler og tilbyr avansert vernebekledning. Vi skaper en sikker arbeidsplass gjennom kompetanse og innovasjon på en bærekraftig måte.


4

6 BESKYTTELSE OG INFORMASJON Bærekraft

6

Risikovurdering

10

Standarder & symboler

24

Tranemo Skinsafe™

27

On Demand

128

Vedlikehold

130

Transfertrykk

132

Kvaliteter

133

Måltabell

137

Sideregister

138

TRANEMO.NO @tranemoworkwearnorge #tranemoworkwearnorge


5

36 102 FLAMMEHEMMENDE ARBEIDSKLÆR

ARBEIDSKLÆR

Shell FR

36

Vision HV

104

Switch

38

Ce-Me HV

106

Stretch FR

40

Vinter HV

108

Office FR

44

109

Tera TX

46

Collegegensere & T-skjorter HV

Tera TX Arc 2

54

Craftsman Pro

110

Cantex Weld Stretch

56

Comfort Stretch

114

Cantex 57

64

Premium Plus

116

Outback Heavy Welding

66

Comfort Light

118

Magma

68

Comfort Plus

120

Apex

70

Original Cotton

121

Aramid

72

Vinter

122

Zenith

74

Skjorter

124

Edge

78

Genser & T-Skjorter

124

Vinter

80

Belter, Seler, Luer & Sokker

125

Undertrøyer & Longs

88

Tilbehør

126

Undertøy

91

Undertøy

127

Frakk & Skjorter

92

Collegegenser & T-Skjorter

94

Hansker

97

Hodevern

98

Luer & Halsbeskyttelse

99

Belter & Seler

100

Sokker

100

Tilbehør

101


6

BÆREKRAFT Vitenskap, teknologi og produktinnovasjon er sentralt i vår plan om å fortsette å lede utviklingen av avanserte flammehemmende løsninger på en bærekraftig måte. Samtidig er vi forpliktet av vår arv og kunnskap ettersom vi har utviklet og produsert verneklær siden 1934. I dag kombinerer vi innovasjon med vår omfattende kunnskap og ekspertise. Dette gir våre kunder merverdi og bidrar positivt til klimaet. Vårt mål er å sikre at brukerne får det mest miljøvennlige produktet som samtidig tilbyr riktig beskyttelsesnivå. Hvert verneplagg vi produserer er nøye designet, produsert og testet for å sikre høy kvalitet og at de er i samsvar med relevante standarder. Første fase i utviklingsprosessen på produkt er en dyp analyse basert på risikovurdering, miljøpåvirkning og livssyklus perspektivet. Ved å gjøre det sikrer vi miljømessige forbedringer gjennom hele verdikjeden. Design og utvikling av plaggene våre er basert på høy utnyttelse og minst mulig kast av tekstil med gode muligheter for å reparere og forlenge levetiden til produktet.


7

Denne katalogen er trykket på et klimanøytralt trykkeri.


8

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

FLAMMEHEMMENDE Tranemo er en ledende europeisk leverandør av naturlig flammehemmende og lysbue godkjente arbeidsklær. Med kompetent rådgiving og innovative produkter arbeider vi mot en null visjon av alvorlige flamme og hete relaterte ulykker. Alt for en sikrere arbeidsplass. Siden 1934.


ZENITH LADIES

FLAME RETARDANT

9


10

FLAME RETARDANT

Alle selskaper er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse og tilby korrekt beskyttelse for sine ansatte. Når en slik risikoanalyse er gjennomført og eventuelle mangler eller utfordringer er oppdaget, er det tid for å kontakte Tranemo. Vi vil utvikle og tilby løsninger som sikrer at alle verneplagg som vi tilbyr har den riktige beskyttelse og funksjon som arbeidsoppgaven/miljøet krever. I mange tilfeller vil det være behov for å gå langt utover hva den enkelte standard krever for å oppnå dette.


FLAME RETARDANT

For å tydeliggjøre sammenhengen mellom arbeidsmiljøer med varierende risikonivåer og vårt store utvalg av flammehemmende klær, har vi delt opp kolleksjonene i fem ulike segmenter med tilhørende symbol. De nye symbolene, som hver representerer en bransje, vil hjelpe deg enkelt å finne de riktige verneklærne.

Disse fem segmenter beskriver beskriver bransjene/segmentene og tilhørende risikoanalyser. De viser også hvilke kolleksjoner som Tranemo anbefaler for akkurat din bransje.

ENERGI & KRAFT SMELTVERK & STØPERIER SVEIS

JERNBANE

KJEMI & PETROKJEMI

11


12

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

ENERGI & KRAFT Flammehemmende arbeidsklær sertifisert mot lysbue for de som arbeider med produksjon, distribusjon av elektrisk kraft eller i anlegg med høyere energinivå enn husholdningsstrøm. Kolleksjonene inkluderer flammehemmende klær for linjeelektrikere, elektrikere, industrielektrikere, el-bilverksteder, serverteknikere, elektroingeniører og annet personell som arbeider i nærheten av der det kan være risiko for lysbue. Her finner du også verneklær for alle årstider, klima, klær med høy synbarhet og et stort sortiment for kvinner. Tranemo Skinsafe ™ lag-på-lag-system gir beskyttelse mot lysbue som er høyere enn summen av de enkelte plaggene samtidig som komforten ivaretas. De flammehemmende verneklærne er sertifisert mot lysbue i henhold til standard IEC 61482-2 og testmetodene Open Arc og Box test. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer.

36 SHELL FR

38 SWITCH

40 STRETCH FR

44 OFFICE FR

46 TERA TX

54 TERA TX ARC 2

72 ARAMID

74 ZENITH


FLAME RETARDANT

RISISKOANALYSE ENERGI & KRAFT Ved arbeid med elektrisitet og strøm er det en risiko for å bli utsatt for lysbue som kan oppstå ved kortslutning, kontaktfeil, håndteringsfeil eller svikt i utstyret. Lysbuen kan utsette arbeideren for svært høye energinivåer, og de fører ofte til alvorlige brannskader og andre sekundærskader. Feil arbeidsklær kan gjøre skaden verre, og det er derfor viktig å velge riktig verneklær med lysbuebeskyttelse i alle lag med plagg. Det er også viktig å velge hansker og hodevern med lysbuesertifisering. • • •

Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Trafikkulykker (arbeid utendørs)

Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av Arc Rating-verdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. I den reviderte standarden EN 61482-2 brukes ELIM som Arc Rating verdi. Som ytterligere informasjon kan også ATPV/EBT også angis som henviser til den amerikanske risikoanalyse standarden NFPA 70E. Alle Tranemo sine nye produkter testes i henhold til EN 61482-2 og merkes med både ELIM og ATPV/EBT verdien. RISIKOVURDERING Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden EN 61482-2 / IEC 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471. En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikoene. Vi anbefaler at det ytre laget tilfredsstiller kravene til verneklær i kategori 2 og har en ARC RATING (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 kal/cm². Høysikkerhets kolleksjonen Switch er utviklet for bruk i et risikomiljø der du kan bli utsatt for veldig høye energinivåer som for eksempel i en kraftstasjon eller ved bryting eller igangsettelse av elektriske installasjoner. Plaggene i Switch kolleksjonen er godkjent for energinivå på 40 cal/cm², PPE4.

ELEKTRISK BILINDUSTRI RISIKOVURDERING Ved arbeid med elektriske biler anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 og EN 61482-2 / IEC 61482-2. Ved arbeid med bilbatterier og defekte bilbatterier vil det være en risiko for en lysbue. Ved å bruke riktige plagg godkjent i henhold til EN 61482-2 / IEC 61482-2 vil virkningen av disse risikoene minimaliseres. Her anbefaler vi en Tranemo Skinsafe kombinasjon med et ytterlag godkjent i PPE 2 og en Arc Rating (ATPV eller EBT verdi, i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm². Når strømmen til bilbatteriet brytes og slås på skapes høye energistrømmer og det finnes en risiko for å bli utsatt for en lysbue med veldig høye energinivåer. Switch kolleksjonen er utviklet med nettopp slike risikoer i tankene og er godkjent for et energinivå på 40 cal/cm², PPE 4. Tera TX kolleksjonen er tilpasset denne industrien ettersom den er godkjent i ovennevnte standarder og er metallfri og ripefri. Ved sporadisk sveising anbefaler vi at tekstilen også er godkjent i henhold til EN ISO 11611 eller bruk av sveisetilbehør for ytterligere beskyttelse.

13


14

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

SMELTEVERK & STØPERIER Flammehemmende arbeidsklær med høyeste beskyttelse mot sprut av smeltede metaller og beskyttelse mot strålevarme. Verneklær for de som jobber i smelteverk, støperier, elektrolysen eller med smeltede mineraler som stein eller glass. Husk at det er viktig å velge riktig kolleksjon basert på metallet eller mineralet som brukes i arbeidet. Vi har kolleksjoner for arbeid med smeltet jern, stål, kobber, aluminium, messing, zink, bly og smeltede mineraler. Kolleksjonene inkluderer også verneklær for alle årstider, klima, klær med høy synbarhet og et stort sortiment for kvinner. TranemoSkinsafe ™ lag-på-lag-system gir beskyttelse mot lysbue som er høyere enn summen av de enkelte plaggene samtidig som komforten ivaretas. De flammehemmende verneklærne er sertifisert mot sprut av smeltet metall og strålevarme i henhold til EN ISO 11612. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

56 CANTEX WS

64 CANTEX 57

66 OUTBACK HW

68 MAGMA

70 APEX


FLAME RETARDANT

RISISKOANALYSE SMELTEVERK & STØPERIER Arbeidsmiljøet i smelteverk og støperier er ofte preget av høye temperaturer, intens strålende varme og risiko for sprut av smeltet metall. For å unngå skade er det vesentlig at det brukes verneklær sertifisert i standarden EN ISO 11612 og avhengig av hvilke smeltede metaller som de kan bli utsatt for, korrekt bokstavkombinasjon. • • • • •

Sprut av smeltet metall Flamme og varme Varmepåkjenning Lysbue (tilfeldig) Trafikkulykker (begrenset)

RISIKOVURDERING Smeltet metall som fester seg på plagg kan forårsake brannskade. For å minimere denne risikoen definerer EN ISO 11612 D og E designkrav på plagget, slik som lukkede lommer og skjulte metalldeler, ettersom metall leder varme. Heteslag er også en risiko i slike miljøer. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen anbefaler vi et Tranemo Skinsafe system med 2 eller 3 lag. Luftspalten som er mellom lagene beskytter brukeren fra varmen og energien. Mange av Tranemo plaggene inkludere også noen synbarhets effekter for å unngå trafikkrelaterte ulykker. Stål og Jern Ved arbeid med smeltet jern eller stål behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E1-E3 der høyeste nivå er E3. Om tekstilen står imot smeltet jern og metallet ikke fester seg på overflaten, klarer som regel tekstilen også smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing. Aluminium Ved arbeid med smeltet aluminium behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612 D1-D3 der høyeste nivå er D3. Om tekstilen klarer smeltet aluminium og metallet ikke fester seg til overflaten klarer som regel tekstilen også smeltet aluminiumsbronse og smeltede mineraler. Zink Zink er utfordrene da smeltet zink kleber seg til de fleste tekstiler. Tranemo sin Apex kolleksjon har et ytre lag i aramid som ikke vil gå i oppløsing selv om zink skulle feste seg til tekstilen. For å blokkere strålingsvarmen og øke beskyttelsen har Apex dobbelt lag med tekstil i front av jakken og buksen. Ved arbeid med smeltet zink behøver du klær sertifisert i henhold til EN ISO 11612, produsert i en tekstil med høyere nedbrytningstemperatur enn 420°C (smeltetemperaturen for zink). Andre metaller Andre metaller som legeringer har forskjellig smeltetemperaturer, viskositet og produksjonsmetoder som vil påvirke verneklærne på forskjellige måter. Dersom du arbeider med andre typer av smeltet metall, ta gjerne kontakt med Tranemo for hjelp til å finne riktig løsning for din bedrift.

15


16

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

SVEIS Flammehemmende arbeidsklær med høyest beskyttelse mot sveiseperler og gnister fra sliping eller skjæring av metall. Husk å velge riktig sveiseklær basert på den beskyttelsen som kreves; EN ISO 11611 klasse 1 for lett sveisearbeid eller klasse 2 for tung sveising. Kravet om beskyttelse kan også avhenge av sveiseteknologi, hyppigheten av sveising eller type slipearbeid. Outback HW-kolleksjonen inkluderer ekstra sveisebeskyttelse som sveiseforklær, armbeskyttere og sveise balaklava. Sveisesortimentet omfatter verneklær for alle årstider, verneklær til kvinner og forsterkningsplagg. Sveiseklærne er sertifisert i henhold til standarden EN ISO 11611. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

56 CANTEX WS

64 CANTEX 57

66 OUTBACK HW

78 EDGE


FLAME RETARDANT

RISISKOANALYSE SVEIS En sveiser som stadig utsettes for gnister fra metallarbeid trenger slitesterke verneklær der gnistene ikke fester seg hverken i tekstilen eller i lommene. Varmen og UV-strålingen som sveiseren eksponeres for kan også være farlig og derfor anbefales et Tranemo Skinsafe- system med et ventilert sveiseplagg som ytterplagg. • Sveiseglør • Åpen flamme & hete • Varmepåkjenning

RISIKOVURDERING Når du arbeider med tungsveis hele dagen behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11611 klasse 2, som er det høyeste beskyttelses nivået, i kombinasjon med EN ISO 11612. Standarden styrer i stor grad designet av plagget da sveiseglør ikke skal sette seg fast eller havne i lommer. Verneklærne påvirkes av UV- og strålevarme som igjen kan gi brukeren heteslag. For å unngå dette har våre plagg ventilasjonsåpninger. For å isolere seg mot varmestrålingen og for å øke beskyttelsen anbefales det å bruke Tranemo Skinsafe system i 2 eller 3 lag. Gnister fra sliping og kapping utgjør en tøff utfordring for tekstilen på grunn av store mengder med gnister. Tranemo utfører alltid sine egne tester med dette på våre våre flammehemmende tekstiler for å kunne anbefale det beste valget ved slikt arbeid.

Valg av verneplagg avhengig av prosess Klasse 1

Manuell sveising med små forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Gassveising, TIG sveising, MIG sveising, Micro plasmasveising, Lodding, Punktsveising, Metallbue sveising (MMA, med rutile elektrode)

Klasse 2

Manuell sveiseteknikk med tunge forekomster av smeltet metall og sveiseperler: Metallbue sveising (MMA - med basiske eller cellulose-elektroder), Gassmetallbue sveising - MAG med høy strømstyrke, Buesveising med rørtråd, Meisling, Plasmaskjæring, Oksygenskjæring, Termisk sprøyting og Syreskjæring.

Valg av verneplagg avhenger at miljø Klasse 1

Håndtering av maskiner; Oksygenskjæringsmaskiner, Plasmaskjæremaskiner, Motstandssveising, Termisk sprøyting og Benkesveising.

Klasse 2

Håndtering av maskiner; I et begrenset område sveising eller skjæring over hodet eller i liknende unaturlige stillinger.

17


18

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

JERNBANE Flammehemmende arbeidsklær sertifisert mot lysbue og gnister fra metallarbeid. Verneklærne er egnet for de som jobber på linjene, med metallarbeid på spor eller i annen jernbanetrafikk der det er fare for lysbueulykke. Kolleksjonen inkluderer også verneklær for alle årstider og klima, klær med høy synbarhet i både gul og oransje, et stort sortiment for kvinner og plagg med ekstra forsterkning i forbindelse med kapping og skjæring. Tranemo Skinsafe ™ lag-på-lag-system gir beskyttelse mot lysbue som er høyere enn summen av de enkelte plaggene samtidig som komforten ivaretas. De flammehemmende verneklærne er sertifisert mot lysbue i henhold til standard IEC 61482-2 og testmetodene Open Arc og Box test. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

36 SHELL FR

40 STRETCH FR

46 TERA TX

56 CANTEX WS

74 ZENITH

78 EDGE


FLAME RETARDANT

RISISKOANALYSE JERNBANE Arbeid på jernbanen og tilsvarende miljøer er underlagt strenge sikkerhetsforskrifter på grunn av et arbeidsmiljø med mange risikoer. Enten du er sportekniker eller elektriker, signalmontør eller sporsveiser, må du bruke riktig personlig verneutstyr i henhold til gjeldende risikoanalyser og HMS-instruksjoner. Det er viktig å være synlig ved arbeid på jernbanen ettersom risikoen for påkjørsel er stor. For å oppnå best beskyttelse på arbeidsplassen er det nødvendig med flammehemmende og lysbuesertifiserte verneklær med høy synlighet i henhold til standardene EN ISO 11612, EN 61482-2 og EN ISO 20471. • • • •

Tog påkjørsel Lysbue - Sprut av smeltet metall - Strålingsvarme - Konveksjonsvarme - Elektrisk støt - Trykkbølger - Kraftig støy - Optisk stråling - Giftig gass Flamme og varme Sveiseglør (begrenset)

RISIKOVURDERING For å synes bedre ved arbeid på toglinjene har du behov for verneklær sertifisert ihht EN ISO 20471, i kombinasjon med EN ISO 11612 og EN 61482-2 / IEC 61482-2 grunnet risikoen for en lysbue. En lysbue består av flere ulike risikoer som påvirker verneklærne på ulike måter. Med riktig løsning kan plaggene være med på å minimere effektene av disse risikoene. Tranemo anbefaler å bruke et Tranemo Skinsafe™system der det ytre laget har PPE 2 med Arc Rating (ATPV eller EBT-verdi i henhold til NFPA 70E) over 8 cal/cm². Alle våre lysbue sertifiserte plagg har en en Arc Rating-verdi oppgitt på utsiden av plagget for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse. Fremover vil vi også inkludere ELIM-verdien. Ved arbeid på toglinjene kreves det at du har komfortable og funksjonelle verneklær som er tilpasset de risikoer som du kan bli utsatt for under en arbeidsdag. Om du jobber med sveising behøver du verneklær sertifisert ihht EN ISO 11611 eller tilbehør som kompletterer dine vanlige verneklær. Ved arbeid på toglinjene i Storbritannia er det i tillegg krav til den nasjonale standarden RIS-3279-TOM som definerer den fluoriserende oransje fargen og designet på Edgeplaggene, i henhold til denne standarden må plagget være minst sertifisert i henhold til EN ISO 20471 class 2.

19


20

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES

KJEMI & PETROKJEMI Flammehemmende arbeidsklær med beskyttelse mot sprut av kjemikalier som kan oppstå når du arbeider i eksplosive miljøer. Disse plaggene er egnet for arbeid med kjemikalier i miljøer der det er fare for støv eller gasseksplosjon. Husk at det er viktig å velge riktige plagg basert på de kjemikaliene som brukes i arbeidet. Kolleksjonen inkluderer også verneklær for alle årstider og klima, klær med høy synbarhet og et stort sortiment for kvinner Verneklærne er sertifisert mot sprut av kjemikalier i henhold til standard EN 13034 type PB(6) og mot statisk elektrisitet i henhold til EN 1149-5. De anbefalte kolleksjonene kan omfatte verneklær som mangler enkelte sertifiseringer på grunn av utformingen av plagget, for eksempel plagg med løse hengelommer. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge riktig verneklær til ditt arbeid. Vi vil veilede deg til å finne den rette løsningen for deg.

46 TERA TX

64 CANTEX 57

70 APEX

74 ZENITH


FLAME RETARDANT

RISISKOANALYSE KJEMI & PETROKJEMI Arbeid innenfor kjemi/petrokjemi krever ofte verneklær som er sertifisert i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. Samtidig er det viktig å sjekke hvilke kjemikalier som brukes slik at den aktuelle kjemiske/kjemiske gruppen testes på verneklærne som er valgt.

• • • • •

Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø Varme og flammer Sprut av kjemikalier Trafikkulykker (begrenset) Lysbue (industrielektrikere)

RISIKOVURDERING Ved arbeid innen petrokjemisk industi anbefaler Tranemo plagg sertifisert i henhold til EN 13034, EN 1149-5 og EN ISO 11612. De antistatiske egenskapene i plagget minimerer risikoen for en gnistdannelse (kilde til antenning) som igjen kan forårsake en eksplosjon og er svært viktig. De fleste av Tranemo sine tekstiler er sertifisert i henhold til EN 13034 og har en forberedelse som beskytter mot kjemikalier i sprayform. Plagg med egnet og godkjent design får merkes med CE-symbolene. De fleste av Tranemo sine tekstiler som er godkjente i henhold til EN 13034 har en behandling som beskytter mot kjemikalier. Det er viktig å velge riktig tekstil som beskytter mot det kjemikaliet som brukes i bedriften. Disse plaggene har behov for industriell vask der plaggene også blir impregnert på nytt i etterkant av vaskingen for å beholde EN 13034 godkjenningen. Ved risiko for en lysbue vil du trenge plagg som også er sertifisert i henhold til EN 61482-2. Ved risiko for trafikkrelatert ulykke skal klær også være sertifisert i henhold til EN ISO 20471.

21


22

FLAME RETARDANT

RISISKOANALYSE ATEX - EKSPLOSIVE MILJØER Arbeider du i et arbeidsmiljø som krever beskyttelse mot at arbeidsklærne skaper gnister som følge av statisk elektrisitet som igjen kan antenne eksplosivt materiale, er det nødvendig med flammehemmende arbeidsklær med elektrostatiske egenskaper. Antistatisk funksjon og riktig design på plagg eliminere risikoen for at gnister oppstår. Antistatiske egenskaper i verneklær er ekstremt viktige når du arbeider med petrokjemi, gass og i andre områder der det er høy eksplosjonsfare. • Eksplosjonsfare • Varme og flammer

RISIKOVURDERING Ved arbeid i eksplosive miljøer anbefaler Tranemo arbeidsklær som er sertifisert ihht EN 1149-5 i kombinasjon med EN ISO 11612. Plaggenes antistatiske egenskaper minimerer risikoen for en gnistdannelse som igjen kan forårsake en eksplosjon. Dette er vesentlig ved arbeid med petrokjemi, gass og innen områder med høy eksplosjonsfare. De alle fleste av våre flammehemmende plagg er sertifisert ihht EN 1149-5. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse. Dette på bakgrunn av at gjennom bruk og slitasje kan den antistatiske beskyttelsen bli påvirket. Det er også av høyeste viktighet at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer. Antistatiske plagg har antistatiske fibre i tekstilen i tillegg til at alle metalldeler er skjulte ihht designkravene i standarden. Kolleksjonen Tera TX med forhøyet synbarhet er spesialtilpasset ATEX-miljøer.

Atex soner for gass, fukt og damp

Atex soner for støv

Sone 0

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.

Sone 20 Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.

Sone 1

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.

Sone 21 Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.

Sone 2

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

Sone 22 Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.


FLAME RETARDANT

RISISKOANALYSE TRAFIKKERT MILJØ Det er svært viktig å ha god synlighet når du arbeider i trafikkerte miljøer og vi anbefaler plagg sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Den fluoriserende tekstilen sikrer at du har god synlighet i dagslys mens refleksene gjør deg synlig i mørket. • Trafikkulykker • Behov for økt synbarhet dag og natt RISIKOVURDERING Hvis du arbeider nær kjøretøy i bevegelse, eller nær bevegelige prosesser f.eks. kraner eller gaffeltrucker, og har risiko for påkjørsel eller klem skader. Fordi dette er en av de vanligste typene arbeidsulykker, inkluderer Tranemo synlighet i de fleste utendørsplagg vi lager. Kravene i standardene fastsetter regler for hvilken design og hvilke tekstilkvaliteter som kan bruke i en kolleksjon for høy synlighet. Det er to farger for høy synlighet, og både disse finnes i Tranemo sitt utvalg. Gul og oransje gir god fleksibilitet og gjør det mulig å matche med andre plagg. For å oppnå høy synlighet må plaggene ha en bestemt overflate med fluoriserende tekstil og refleksbånd. Jo større overflate, desto høyere klasse for høy synlighet vil plagget oppnå. Klasse 3 er den høyeste klassen.

23


24

FLAME RETARDANT

Tranemo benytter kun naturlig flammehemmende fibre av høyeste kvalitet. Dette sikrer en permanent beskyttelse i hele plaggets levetid. Et multinorm konsept som tilsier at et plagg passer alle arbeidsoppgaver og beskytter mot alle risikoer, er ikke tilfredsstillende for Tranemo. Vi utvikler unike løsninger med høy grad av funksjon for hver enkelt risikosituasjon uten å gå på kompromiss med din sikkerhet.


ZENITH LADIES

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER PPE-Forordningen (EU) 2016/425 Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å utføre en risikoanalyse i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. • • •

Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. PPE (Personal Protective Equipment – Personlig verneutstyr) skal brukes når risikoen ikke kan unngås eller elimineres. Innen innkjøp av PPE-utstyr skal arbeidsgiver vurdere og analysere risikoene for å kunne bestemme hvilke funksjoner PPE-utstyret må ha for å beskytte brukeren mot disse risikoer. Hovedgrunnen for å bruke flammehemmende klær er å sikre seg mot at klærne tar fyr og/eller begrense spredning av flammene slik at man får tid til å reagere og komme seg i sikkerhet ved en ulykke. Det finnes forskjellige sertifiseringer og symboler for forskjellige typer risiko. Tranemo vil gjerne sørge for at du velger den riktige kombinasjonen i forhold til risikovurderingen. Alle Tranemo sine verneplagg følger PPE-Forordningen (EU) 2016/425 og de nyeste europeiske (EN) standardene for verneklær som omfattes av forordningen. Alle plaggsertifikat med Declaration of Conformity finnes tilgjengelig på vår hjemmeside. Sertifikat i henhold til det gamle PPE-Direktivet gjelder til utløpsdato og er komplementert med Declaration of Conformity i henhold til den nye PPE-Forordningen. Tranemo kommer løpende til å oppdatere sertifiserte plagg i henhold til PPE-Forordningen. PPE-Forordningen inneholder 3 kategorier. Kategori I - lav risiko for personskader (f.eks. regn) Kategori II - risiko for personskader (f.eks. varme/flammer, trafikkert miljø) Kategori III - høy risiko for personskader (f.eks. lysbue, varme/flammer, kjemikalier) Tranemo sine kategori III-plagg inngår i et kvalitets overvåkningssystem (Modul D i henhold til PPE-Forordningen) for å forsikre seg om at plaggene er sikre å bruke. De er merket med CE og nummeret fra organet som har typegodkjent våre kategori III-plagg.

På de neste sidene finner du informasjon om symbolene og EN-standardene som brukes av Tranemo. For mer informasjon om standarder, besøk tranemo.no.

25


26

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

CE-merking av verneklær Alle verneklær fra Tranemo er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-forordningen (EU) 2016/425. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som er montert innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

Informasjonssymbol Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med ditt Tranemo plagg. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

IEC 61482-2 EN 61482-2

EN 1149-5

EN ISO 11611

EN 13034 Type PB[6]

EN ISO 20471

User guideline

User guideline

Protective clothing against cold

Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN ISO 15797 Prosesser for industrivask og etterbehandling av arbeidsklær EN ISO 15797 er en testmetode som brukes ved evaluering av tekstiler/plagg som skal industrivaskes og består både av en vask- og tørke prosesser. Krav på testresultat fastsettes i respektive kravstandard, for eksempel i EN ISO 20471 og EN ISO 11612. Tranemo tester tekstilen etter 50 industrivask i henhold til EN ISO 15797 for: EN ISO 11612 A1 overflateantenning, EN ISO 20471 High Visibility og EN 1149-3 antistatisk. Siden EN ISO 15797 alltid testes på nye og rene plagg, tester Tranemo tilslutt plaggene gjennom brukertester og industrivask for å få et mest mulig realistisk resultat. I etterkant av denne brukertesten og industrivaskingen sjekker vi om plagget fortsatt tilfredsstiller våre høye kvalitetskrav. Tranemo utfører også egne interne vasketester før hver produksjon for nok en gang å sikre best mulig resultat for tekstilen og refleksen.

Standard 100 av OEKO-TEX® Produkter testet for skadelige stoffer De fleste tekstilene og tilbehøret som Tranemo bruker er sertifisert til klasse 2 i henhold til Oeko-Tex® standard 100. Oeko-Tex® er en uavhengig sertifiseringsprosess utført av en tredjepart som sikrer kontroll over skadelige og farlige kjemikalier. Plaggene er testet for en rekke regulerte og ikke-regulerte stoffer, som kan være skadelige for menneskers helse. Når et plagg er sertifisert i henhold til STANDARD 100, kan du være sikker på at hver komponent av dette plagget, det vil si tekstiler, tråd, knapper, etiketter og annet tilbehør, er testet for skadelige stoffer og at plagget derfor er ufarlig for menneskers helse. Vi jobber kontinuerlig for å nå målet med at alle produkter er sertifisert på plaggnivå.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE™ TRANEMO SKINSAFE

Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover. Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag oppnår brukeren en høyre beskyttelse med lavere vekt og bedre bevegelighet. Brukeren kan grunnet dette arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

Tranemo Skinsafe-symbolet vises på plagg som kan kombineres i ett Skinsafe-system og anbefales av Tranemo.

TRANEMO SKINSAFE™ - LAG-PÅ-LAG BESKYTTELSESSYSTEM LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan feil valg av undertøy gjøre at plagget antenner og smelter inn i huden. Det er derfor avgjørende å prioritere å benytte flammehemmende undertøy. Vårt flammehemmende undertøy har følgende fordeler: • • • •

Naturlig flammehemmende Myke og komfortable Antistatiske Trekker ikke til seg dårlig lukt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellomlag bør brukes for å øke komforten om man arbeider i kalde miljøer. Mellomlaget etablerer en luftspalte som isolerer mot kulde i tillegg til at det øker beskyttelsen mot en lysbue/åpen flamme betraktelig. LAG 3 – SHIELD Ytterlagets primære funksjon er å gi beskyttelse. For at verneklærne skal brukes daglig er det avgjørende at de har optimal passform, høy komfort, bra bevegelsesfrihetet og gode lommeløsninger. AIR GAP Luftspalten som dannes mellom de ulike lagene har den enestående egenskapen at den isolerer ikke bare mot kulde, men den øker beskyttelsen betraktelig. Dette fordi en luftspalte har en dårlig ledningsevne skulle du bli utsatt for en lysbue/ åpen flamme.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

27


28

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

EN 61482-2:2020 / EN 61482-2:2018 Verneklær som beskytter mot termisk fare ved lysbue Denne standarden spesifiserer verneklær for bruk i arbeid med høy spenning på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes og det foreligger risiko for en lysbue. Verneklær godkjent mot lysbue er kategorisert som kategori III plagg i henhold til PPE-Forordningen. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for beskyttelse mot lysbue.

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

EN 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm² APC 1

EN 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm² Class 1

Tranemo kommer under en overgangsperiode å ha lagerlagte plagg med alle tre merkingene.

Arbeid med elektrisitet medfører risiko for skader som følge av en lysbue. Ved å benytte verneklær som er testet og godkjent for å håndtere energinivået fra en eventuell lysbue beskytter du deg mot denne risikoen. Det er avgjørende å bruke verneklær over hele kroppen, for å oppnå en komplett beskyttelse. For å sertifisere et lysbueplagg i henhold til EN 61482-2 / IEC 61482-2 skal verneklærne gjennomgå minst en av de to ulike testmetodene: Open Arc IEC 61482-1-1 og Box test EN 61482-1-2. Open Arc – IEC 61482-1-1 Testmetoden Open Arc bruker en åpen lysbue, i et middels spenningsområde (>1000V) som da skytes ut mot en tekstil eller en dukke med verneklær på. Elektroder som ligger bak tekstilen eller klærne registrerer varmen som transporteres gjennom tekstilen/ plagget for å kunne avgjøre når en virkelig person vil få en 2-grads forbrenning. I første omgang utsettes tekstilen for ulike energinivåer for å få frem en godkjent lysbueklassifisering - Arc Rating. Den reviderte testmetoden er strengere og mer regulert enn tidligere slik at tidligere godkjente testresultat vil kunne skille seg fra resultatene ved en ny testing av samme plagg/metervare. Dette er uansett kun på grunn av nye og strengere testkriterier og ikke at plaggene/ tekstilene har fått dårligere egenskaper. I tillegg har det kommet krav om at etterbrenningstiden kan maks være 5 sek for å få godkjent resultat. Deretter utsettes verneplaggene for det energinivået som testene på tekstilen resulterte i. Alle tester resulterer i to ulike lysbueklassifiseringer basert på testresultatet og Stoll-kurven som brukes for å beregne sannsynligheten for at en person får en brannskade. Jo høyere verdi desto bedre beskyttelse. Det første resultatet ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), forteller brukeren hvor stor energien verneklærne står imot uten noen risiko for en 2-grads forbrenning. Det andre resultatet er enten ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) eller EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²) som forteller brukeren hvor stor energien som verneklærne står imot når det er 50% sannsynlighet for en 2-grads forbrenning. ATPV angir energinivået som kreves for at temperaturen på baksiden av testdukkens hud blir så høy at en 2-grads forbrenning kan forekomme. EBT gir oss verdien på hvilket energinivå som må til for at tekstilen revner og en 2-grads forbrenning kan skje på bakgrunn av det. Utover ELIM er det alltid det laveste testresultatet som skal brukes som Arc Rating; ATPV eller EBT.

ELIM ELIM 8,1 8,1 cal/cm²cal/cm²

ELIM - Den lysbueenergien som verneklærne beskytter mot med 0% risiko for en 2-grads forbrenning.

ATPV ATPV 9,8 9,8

Energinivået når varmen fra lysbuen blir så høy at den kan forårsake en brannskade gjennom tekstilen.

cal/cm²cal/cm²

ATPV - Den lysbueenergien som verneklærne beskytter mot når sannsynligheten er 50% risiko for en 2-grads forbrenning.

EBTEBT 8,7 8,7

Energinivået når tekstilen går i stykker og en brannskade kan forekomme.

cal/cm²cal/cm²

EBT - Den lysbueenergien der det er 50% sannsynlighet for at tekstilen revner slik at en 2-grads forbrenning oppstår.

Ettersom ELIM angir energinivået ved en 0% risiko for en 2-grads forbrenning og ATPV/EBT ved en 50% risiko vil ELIM verdien ofte være lavere enn ATPV/EBT. Den store forskjellen mellom ELIM og ATPV/EBT belyser viktigheten av å bære flere lag i et Tranemo Skinsafe system for å være godt beskyttet


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

Box test EN 61482-1-2 Testmetoden Box test benytter seg av en rettet og begrenset lysbue som skapes ved en kortslutning i et åpent anlegg i et lavspenningsområde (400V). Testene utføres siden på tekstil og plagg på samme måte som for Open Arc. Resultatet angis i følgende klasser: APC 1 (tidligere klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V) og APC 2 (tidligere klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V) I motsetning til den amerikanske standarden NFPA 70E finnes de ikke en flytende skala på plaggtestene, men kun to nivåer som viser om plagget er godkjent eller ikke. Plagg med et lag flammehemmende tekstil klarer som regel APC 1, inklusive lette skjortetekstiler. For å oppnå APC 2 kreves som regel et system med to eller tre lag med tekstil, alternativt en fôret tekstil. Dette gjør det vanskeligere å tilpasse beskyttelsen til den spesifikke risikoen uten å gå på kompromiss med komforten. Ettersom APC 1 er et relativt lavt beskyttelsesnivå anbefaler Tranemo alltid en grunnbeskyttelse på minimum 8 cal/cm².

RISIKOANALYSE – RISKO FOR EN LYSBUE Dokument som NFPA 70E og ISSA Guidelines og DGUV-I 203-077 hjelper til med å bedømme risikoer ut ifra et praktisk perspektiv. Faren med en lysbue inkludere termiske effekter, høy lyd, sjokkbølge, splinter, smeltet metall, optisk stråling og andre effekter. Det er derfor viktig å gjøre en risikovurdering som ivaretar alle disse farene. For å få tilstrekkelig beskyttelse er det viktig at hele kroppen blir beskyttet med å bruke PPE (Personlig verneutstyr) som for eksempel hjelm m/visir, hørselvern, hansker og vernesko sammen med verneplagg fra Tranemo. Det finnes to aksepterte standarder for risikoanalyse som benyttes i Europa: NFPA 70E (amerikansk) og DGUV-I 203-077 (tysk). Amerikansk standard for elsikkerhet på arbeidsplassen - NFPA 70E Den amerikanske standarden for elsikkerhet på arbeidsplassen NFPA 70E er en konsensusstandard om hvordan en beskytter brukeren mot risikoen av en lysbue. Standarden er utformet for å hjelpe arbeidsgivere og arbeidere å forstå elektriske farer og redegjør for risikovurdering og valg av verneklær ved risiko for lysbue og sikre elektriske arbeidsmetoder. Ved valg av verneklær og øvrig PPE som beskytter mot en lysbue, nevner NFPA 70E to metoder; beregnet hendelsesenergi eller kategorimetoden. Hvem som skal brukes kommer an på om hendelsesenergien som brukeren kan bli utsatt for er beregnet eller ikke. Beregnet hendelsesenergi i cal/cm² - NFPA 70E:2018 130.5 i henhold til IEEE1584:2018 Styrken i beskyttelsen skal være større enn kreftene i risikoen noe som betyr at den sertifiserte beskyttelsen i cal/cm², skal være større enn den beregnede hendelsesenergien i cal/cm². I tabellen nedenfor vises hva slags verneutstyr som skal brukes ved forskjellig hendelsesenergi: Risiko for en lysbue på 1,2-12 cal/cm²

Risiko for en lysbue på over >12 cal/cm²

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben • Lysbuetestet hjelm/visir med balaklava eller lysbue testet heldekkende hette med integrert visir • Lysbue godkjente hansker, kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk. • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben • Lysbuetestet heldekkende hette med integrert visir som skal beskytte ansiktet (lysbue testet hjelm/visir med balaklava er ikke godkjent. • Lysbue godkjente hansker (kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent) • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

Kategorimetoden - NFPA 70E:2018 130.7 Kategorimetoden benyttes kun når hendelsesenergien ikke er beregnet. Med denne metoden sammenligner man sitt anlegg mot forskjellige typer anlegg definert i NFPA 70E 130.7, som anbefaler hvilket nivå av PPE som bør brukes. Denne metoden er mer usikker og kan bidra til at arbeideren bruker unødig tykke/tunge verneklær som anlegget egentlig ikke krever. Lysbue beskyttelsen for verneklærne er delt opp i fire kategorier: Vurdert risiko i henhold til kategorimetoden (cal/cm²)

1,2-4

Arc Rating – krav for verneklærne (cal/cm²) Krav på PPE-kategori

4-8

8-25

25-40

>4

>8

> 25

> 40

PPE 1 / KAT 1 (4-8 cal/cm²)

PPE 2 / KAT 2 (8-25 cal /cm²)

PPE 3 / KAT 3 (25-40 cal /cm²)

PPE 4 / KAT 4 (>40 cal/cm²)

I tabellen nedenfor vises hva slags verneutstyr som skal brukes ved forskjellig PPE kategorier: Risiko for en lysbue som krever PPE 1 eller PPE 2

Risiko for en lysbue som krever PPE 3 eller PPE 4

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben • Lysbuetestet hjelm/visir med en balaklava eller lysbue testet heldekkende hette med integrert visir • Lysbue godkjente hansker, kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk. • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

• Lysbuetestet jakke/bukse/kjeldress med lange armer/ben • Lysbuetestet heldekkende hette med integrert visir som skal beskytte ansiktet (lysbue testet hjelm/visir med en balaklava er ikke godkjent. • Lysbue godkjente hansker (kraftige skinnhansker eller isolerende hansker med skinnovertrekk er ikke godkjent) • Vernebriller under visir • Hørselvern • Skinnsko heldekkende

29


30

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

Tysk standard for risikoanalyse i henhold til DGUV-I 203-077 og risikovurderinger i henhold til BGI/GUV-I 5188 Den tyske standarden bygger på risikoanalyse i henhold til DGUV-I 203-077 og risikovurderinger i henhold til BGI/GUV-I 5188. I henhold til standarden testet verneklærne med EN 61482-1-2 Box test med en begrenset og rettet lysbue som skapes av en kortslutning i et åpent anlegg. Testen utføres i et lavspenningsområde (400V). Tranemo Skinsafe™ Det å benytte flere lag av lysbue sertifiserte plagg øker beskyttelsen vesentlig. Dette takket være luftspalten som dannes mellom lagene og luft leder elektrisitet dårlig. Det er viktig å forstå at den totale kaloriverdien som vi får ved å benytte lag-på-lag ikke regnes ut med å plusse de forskjellige lagene sammen. For å fastsette den korrekte kaloriverdien må det gjøres lysbuetest av plaggene satt sammen i system på en testdukke som er lik det systemet som skal brukes i virkeligheten. Vi kaller våre testede lagpå-lag system Tranemo Skinsafe™, som gir oss mange muligheter sett ut ifra risikoanalysen for å kunne tilby korrekt beskyttelse. Som nevnt i NFPA 70E (den amerikanske standarden tilsvarende den europeiske lysbuestandarden) så er lag-på-lag den mest effektive metoden for å oppnå ønsket beskyttelse. Dette ettersom det å bruke flere lag med tynnere tekstiler øker komforten og derfor øker sjansen at brukeren benytter seg av de plagg som kreves i forhold til risikoen. ASTM F1959 F1506 er den amerikanske standarden for lysbue-risikoer. I standarden testes tekstilene også med Open Arc testen ASTM F1959, som ligner på den europeiske standarden EN 61482-2 for tekstiler og plagg. Den største forskjellen på de amerikanske mot de europeiske standardene er kravet på test av forkullingslengden der maksimumsverdi fastsettes. Testen blir gjort etter 25 vask og for å bli godkjent skal forkullingslengden bli maks 152 mm etter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet tekstilene som er utviklet mot elektrikere; Tera TX og Aramid 6.4FC ettersom resultatet gir en brukbar indikasjon på tekstilens flammehemmende egenskaper ved en eventuell lysbue ulykke. Elektrisk isolerende verneklær som beskytter mot elektrisitet eller klær som er egnet for arbeid der du bevist utløser en lysbue (buesveising eller plasmaskjæring etc) er ikke dekket gjennom den europeiske standarden EN 61482-2 / IEC 61482-2.

EN 1149-5 Verneklær med elektrostatiske egenskaper Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i eksplosive miljøer, dvs. ATEX-miljø der det er risiko for at plaggene lager gnister som kan antenne eksplosive stoffer. For å kunne CE-merke plagg med dette symbolet, testes tekstilens antistatiske funksjon ifølge EN 1149-1 (overflatemotstand) eller EN 1149-3 (ladningsnedbrytning). Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for antistatiske/ATEX-plagg. Med antistatiske egenskaper og riktig design elimineres risikoen for en gnistdannelse. ATEX-miljøer deles opp i ulike soner der ulike nivåer av risiko forekommer. Antistatiske plagg merket med EN 1149-5 er egnet for bruk i ATEX soner 1, 2, 20, 21 og 22. I miljøer med et forhøyet oksygennivå eller i sone 0 skal ikke verneklærne brukes uten at et ansvarlig verneombud har godkjent disse. Dette grunnet bruk og slitasje kan påvirke de antistatiske egenskapene. Det er også viktig at verneklærne brukes på korrekt måte i ATEX-miljøer.

Atex soner for gass, fukt og damp

Atex soner for støv

Sone 0

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp oppstår ofte og er vedvarende over lang tid.

Sone 20

Miljøer der eksplosive støvskyer forekommer ofte og under lengre perioder.

Sone 1

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp trolig oppstår under normale forhold.

Sone 21

Miljøer der eksplosive støvskyer kan forekomme under normale forhold.

Sone 2

Miljø der blanding av luft og brannfarlig gass, fukt eller damp kan oppstå under normale forhold men forsvinner raskt.

Sone 22

Miljø der eksplosive støvskyer trolig ikke forekommer men om de gjør så forsvinner de raskt.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 Verneklær som beskytter mot varme og flammer Denne standarden spesifiserer verneplagg når du arbeider et sted hvor det er risiko for at plaggene kommer i kontakt med varme og flammer og er grunnbeskyttelsen for alle Tranemo sine flammehemmende plagg. For en komplett beskyttelse av kroppen, skal verneklærne dekke nakke, overkropp, armer og ben i et plagg, en kjeledress eller en bukse + jakke løsning der begge plagg har samme beskyttelsesnivå. Standarden er inndelt i forskjellige kategorier, der bokstavkodene viser hvilke krav for varme og flammer plagget tilfredsstiller. Minst to kategorier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes. Bokstavkode A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angitt på CE-etiketten sammen med dette symbolet. Bokstavkodene er klassifiseringer på forskjellige nivåer, der det høyeste tallet er det høyest testede nivået. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg mot varme og flammer. Flammehemmende plagg sertifisert i henhold til EN ISO 11612 B3, C2-C4, D2-D3, E2-E3 og F3 er alltid kategori III-plagg i henhold til PPE-forordningen. A1, A2

Krav om begrenset flammespredning; A1: Overflateantenning A2: Kantantenning.

B (1-3)

Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen flamme

C (1-4)

Beskyttelse mot strålingsvarme

D (1-3)

Beskyttelse mot smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mot smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mot kontaktvarme

EN ISO 14116 Begrenset flammehemming Denne standarden brukes ofte for klær og tilbehør der det er lavere krav til de flammehemmende egenskapene slik som Hi-Vis releksvester, regntøy og sokker. Standarden er inndelt i tre klasser, der indeks 3 er det høyeste nivået. Plagg med indeks 3 skal brukes i kombinasjon med tekstiler ifølge EN ISO 11612. (Plagg med indeks 1 skal ikke brukes nærmest huden.) Denne standarden har ikke noe eget symbol/piktogram. Vi har valgt å bruke en flamme som symbol for å indikere at dette er flammehemmende plagg.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angir minimum konsentrasjon av oksygen, uttrykt som en prosentandel, som gjør det mulig at en tekstil kan brenne. Den angir plaggets beskyttelse mot relativ antennelighet og skal være over 25% om den skal kunne betraktes som flammehemmende. Vi tester LOI-verdien for våre tekstiler og angir den på den utvendige etiketten på flammehemmende verneklær. LOI-verdien er en måte å indikere nivået for flammehemmende beskyttelse som et plagg gir, og gjør det enklere for brukeren å sammenligne og velge riktig beskyttelsesnivå. LOI er avhenging av de flammehemmende fibrene/ fiberkombinasjonene og vekten på tekstilen. Tranemo utfører forløpende flammehemmende tester på hvert nytt parti av tekstil for produksjon for å forsikre seg om at den tilfredstiller den høye beskyttelsen som kreves. Eksempel på LOI verdi: Vanlig bomull 18%, Polyester/Nylon 20-22%, Ull 25% og kjemisk behandlet flammehemmende bomull 28%.

Tranemo tekstiler

LOI

811 812 821 822 830 / 832 845 846 850 863 873 882 / 883 884 885 901 / 904 902 903 920 942 943 955

29,8% 29,8% 27,5% 29,5% 28,0% 31,2% 30,1% 29,4% 28,9% 25,9% 32,3% 29,5% 29,0% 27,7% 28,5% 28,7% 33,0% 26,7% 25,5% 29,5%

Tera TX Cantex Pro 260 Edge HVO Edge 350 IR Apex Aramid Ara TX Denim Stretch 1.0 Outback Heavy Welding Magma Cantex 2.0 Cantex Stretch Cantex Weld Merino RX Merino BX Merino TX Cantex JX Mega TX 235 Mega TX 260IR Windtech FR 550

31


32

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

EN ISO 11611 Verneklær for bruk i sveising og beslektede prosesser Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i sveisearbeid eller beslektede prosesser der det er risiko for at små dråper av smeltet metall fester seg til klærne, kort kontakt med åpen flamme, strålingsvarme fra sveisebue, elektrisk støt fra kort og uforvarende kontakt med elektriske ledere med spenning opp til ca. 100 V DC under normale sveiseforhold. Denne standarden er inndelt i to forskjellige klasser med forskjellig risikonivå. Tekstilens funksjon ved sveising testes med 15 dråper (klasse 1) eller 25 dråper (klasse 2) med smeltet metall. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg til sveising.

Klasse Beskrivelse Beskyttelse mot mindre risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som 1 forårsaker lavere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme. Beskyttelse mot mer risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som 2 forårsaker høyere nivåer av dråper av smeltet metall og strålingsvarme.

Antall testede dråper

*Strålingsvarme, RHTI24 (Reaksjonstid, sekunder)

Elektrisk motstand Ω

15

≥7

> 105

25

≥ 16

> 105

EN 13034 Type PB [6] Verneklær mot flytende kjemikalier Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd. I henhold til standarden EN 13034 kan følgende kjemikaliegrupper/kjemikalier testes og det høyeste nivået er 3: Kjemikaliegruppe Kjemikalier Syre H2SO4 30% (svovelsyre) Baser NaOH 10% (natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda) Aromatisk hydrokarbon O-xylen Alkohol Butanol For å klare testen og kunne bruke EN 13034-symbolet i CE-merkingen må minst en kjemikalie oppnå nivå 3 på egenskapen for å støte bort kjemikalie på tekstilen. I tillegg må minst en kjemikalie oppnå klasse 2 på kjemikaliets egenskap for å penetrere tekstilen. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg som beskytter mot kjemikalier. Testresultat for materialet (klasse)

Cantex Weld

Materialets evne til å frastøte kjemikalier H2SO4 (30%) 3 Syre

Cantex Stretch

Cantex Pro 260

Cantex 2.0

Cantex 240IR

Aramid

Aramid HV

Tera TX

Outback Outback Mega TX HW 250 230IR

Ara TX

Windtech Windtech FR550 FR340

Apex

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Baser

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Aromatisk hydrokarbon

O-xylen

0

0

0

0

-

0

3

0

3

1

1

2

0

-

2

Alkohol

Butanol

0

0

3

0

-

0

3

1

3

3

3

0

3

-

2

Materialets evne til å motstå gjennomtrenging av kjemikalier H2SO4 (30%) 3 3 3 Syre Baser Aromatisk hydrokarbon Alkohol

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Na OH (10%)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O-xylen

0

0

0

0

-

0

2

0

2

-

3

1

3

-

3

Butanol

0

0

3

0

-

0

3

0

3

2

3

0

3

-

3

”-” Kjemikaliegruppe/kjemikalie ikke testet. ”0” Kjemikaliegruppe/kjemikalie klarer ikke testen.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

EN ISO 20471 Verneklær med høy synbarhet Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CEmerke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg med høy synlighet. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

Sertifiserte kombinasjoner – klasse 3 system Et synbarhetsplagg som ikke oppnår EN ISO 20471 klasse 3 kan kombineres sammen med andre Tranemo synbarhetsplagg for å oppnå den høyeste synbarhetsklassen – ett klasse 3 system. For eksempel en jakke som kun oppnår klasse 2 og som brukes sammen med en bukse/selebukse i klasse 1 eller 2 for å oppnå en klasse 3 system-godkjenning. Noen av Tranemo sine jakker og t-shirts oppnår ulike EN ISO 20471 klasser i ulike størrelser. Selv disse kan kombineres til et klasse 3 system i alle størrelser. Om et plagg er sertifisert som et klasse 3 system vises det ved plaggets produktbeskrivelse. Det indikeres også med symbolet nederst på plaggets CE-etikett. For mer informasjon om Tranemo’s sertifiserte kombinasjoner, besøk tranemo.no

RIS-3279-TOM ISSUE 2 Synbarhets standard for den britiske jernbanen Denne britiske synbarhets standarden er basert på den europeiske standarden EN ISO 20471. Standarden krever at det fluoriserende og reflekterende materiale oppnår minimum EN ISO 20471 klasse 2. RIS-3297-TOM godkjenner kun orange synbarhetsfarge.

EN 342 Verneklær mot kulde Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. En plaggkombinasjon (f.eks en to-delt løsning med bukse og jakke eller kjeledress) må oppnå et resultat på varmeisolering og luftgjennomtrenging for å kunne bruke CEmerkingen EN 342. Test med vanngjennomtrenging er valgfri.

EN 343 Verneklær mot regn Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. I henhold til den siste versjonen av standarden EN 343:2019 testes plagg og sømmer for vanngjennomtrenging (vanntetthet) klasse 1-4 og vanndampmotstand (pusteegenskaper) klasse 1-4 der klasse 4 er den høyeste nivået. Plagget må oppnå et resulatet på begge testene for å kunne merkes med CE-merkingen EN 343.

33


34

FLAME RETARDANT

STANDARDER & SYMBOLER

VERNEHANSKER Vernehansker er sertifisert og testet i henhold til forskjellige standarder som skal veilede brukeren med informasjon slik at det blir brukt hansker med korrekt beskyttelse til de forskjellige arbeidsmiljøene. Ved arbeid i miljøer slik som energiverk, ved arbeid med elektrisk infrastruktur, på jernbanen og i prosessindustri vil det være en risiko for at en plutselig lysbue kan oppstå. En lysbue skaper en voldsom strålingsvarme som kan brenne huden. Den glovarme luften fra en lysbue kan bli opp mot 10 000°C, som utgjør en vesentlig risiko for en alvorlig brannskade. Den intense varmen kan antenne hansken, så det er viktig å bruke en hanske som ikke antenner eller smelter. Hendene er en av de mest utsatte kroppsdeler ved arbeid med elektrisitet/spenning. • • • • • • •

Bruk vernehansker! Hendene er de mest utsatte områdene på kroppen Bruk tørre vernehansker! Fukt eller våte hansker kan forårsake damp som vil redusere beskyttelsen vesentlig. Nedslitte hansker gir en begrenset beskyttelse Bruk rene vernehansker! Hanskene er flammehemmende, men olje eller skitt vil kunne brenne på hansken. Det anbefales å ta med et ekstra par med vernehansker dersom et av parene skulle bli våte eller skitten under arbeid. Bruk korrekt størrelse! Vernehansker som sitter bra, vil redusere risikoen for at hanskene hekter seg. La annet vernetøy overlappe vernehanskene ved håndleddene.

EN 407 ABCDEF

EN 407 Vernehansker mot termiske risikoer (og/eller åpen flamme)

Denne standarden brukes for vernehansker som beskytter hendende mot hete og/eller åpen flamme: kontaktvarme, konvektiv hete, strålingsvarme, mindre sprut eller større mengder av smeltet metall. Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor. Kode

Kategori

A

Oppførsel ved åpen flamme

Hvor brennbar er vernehansken, smelter materialet, hvor raskt dør flammen ut? Mål tiden det tar for en åpen flamme og glød til å slukke etter at energikilden er fjernet. Nivå 1-4 (nivå 3 og 4 er klassifisert som flammehemmende)

B

Kontaktvarme

Vernehansken bør isolere mot kontaktvarme og må ikke smelte. Testen måler ved å eksponere hansken mot et varmt objekt med begrenset oppvarming av hånden i løpet av 15 sekunder. Nivå 1-4. (nivå 1=100°C, nivå 2=250°C, nivå 3=350°C, nivå 4=500°C)

C

Konvektiv hete

Vernehansken bør isolere mot konvektiv hete og forhindre at varm luft eller damp trenger igjennom. Testen måler tiden det tar før skadelig luft/damp trenger igjennom. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)

D

Strålingsvarme

Vernehansken kan reflektere eller absorbere strålevarme og huden skal være beskyttet mot dette. Testen er kalkulert ved 20 kW/M2. Nivå 1-4. (4 er høyeste nivå)

E

Beskyttelse mot begrenset Test med små mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå) eksponering av smeltet metall

F

Beskyttelse mot en større mengde av smeltet metall

Test med større mengder av smeltet metall. Nivå 1-4 (4 er høyeste nivå)

EN 420 / EN ISO 21420 Vernehansker – Generelle krav og testmetoder Denne standarden definerer generelle krav og relevante testmetoder på vernehanskenes design- og konstruksjon i tillegg til hanskematerialets vannavvisende egenskaper, beskyttelse og komfort og ikke minst merking og informasjon fra produsent.

ATPV-verdi for vernehansker

Vernehansker testet i henhold til ASTM F2675, for å fastsette hanskenes Arc Rating (ATPV eller EBT) EN 61482-1-2, Box test Denne lysbue testen gir et godkjent eller ikke godkjent resultat for disse to nivåene:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V) APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)

ABCDEF

Testen er modifisert for vernehansker, ettersom hansker ikke er inkludert i standarden eller i testmetoden.

EN 388 Vernehansker mot mekaniske risikoer EN 388

Denne standard definerer mekaniske risikoer og relevante tester av vernehansker. Hanskene testes for slitestyrke, kuttbestadighet, rivestyrke, punkteringsmotstand og slagmotstand. EN 388 resultat i verdiene A-F. Hver test mot en spesifikk risiko gir et resultat som er delt inn i forskjellige nivåer og symbolet for standarden er et supplement med kategorier nedenfor.

Kode

Kategori

A

Slite motstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

B

Skjæremotstand (coup test) Valgfri eldre standard

1-5 (5 er høyeste nivå) X indikerer at testen ikke er gjennomført

C

Rivemotstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

D

Punkteringsmotstand

1-4 (4 er høyeste nivå)

E

Skjæremotstand ISO 13997

A-F (F er høyeste nivå). A=2N, B=5N, C=10N, D=15N, E=22N, F=30N

F

Slag beskyttelse

Indikert kun om test er gjennomført. P= nådd

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT Amerikansk standard for kuttbestandighet

Som et komplement til den europeiske standard bruker Eureka ANSI-test for fastsettelse av kuttbestandighet. Dette for å kunne bruke et større resultatfelt, A1-A9. Resultatet angis i Newton. Testmetodene er lignende de i EN 388.


STANDARDER & SYMBOLER

FLAME RETARDANT

LYSBUE GODKJENT HJELMER Hjelmene er sertifisert og testet i henhold til ulike standarder for å gi brukeren mulighet til å velge riktig hjelm med riktig beskyttelse for sitt arbeid. Tranemo anbefaler:: • • • • •

Bruk hjelmen for å komplettere ditt verneutstyr og sørg for at den sitter stabilt på hodet. Når ikke hjelmen brukes bør den oppbevares i riktig temperatur (5°C - 35°C). Bruk ikke hjelmen ved arbeid under spenning om hjelmen eller noe av tilbehøret (visir, hakebånd etc) er skadet eller møkkete. Våt eller fuktig hjelm skal tørkes nøye før bruk Hjelmen har en begrenset levetid og skal kasseres innen utløpsdato. Informasjon om livslengden finnes på hjelmen bakside.

EN 397 - Standard for industrielle vernehjelmer Standarden spesifiserer krav på materiale, testmetoder og merkingskrav for industrielle vernehjelmer. De obligatoriske kravene gjelder hjelmer for allmenn bruk innenfor industrien. Det finnes noen valgfrie kompletterende krav som hjelmprodusenten kan velge å spesifisere. Industrielle vernehjelmer er først og fremst utviklet for å beskytte mot fallende objekter som er en betydelig risiko. Hjelmer sertifisert i henhold til EN 397 må oppfylle de obligatoriske kravene for fallende objekter, gjennomtrenging av spisse objekt, flammehemming og utløsende hakebånd.

EN 50365 - Standard for elektrisk isolerende hjelmer for bruk i lavspennings anlegg Denne valgfrie testen sørger for beskyttelse mot elektrisk sjokk opp til AC 1000V eller DC 1500V. Spenningen som brukes i denne testen er 10 000V. Hjelmer som er godkjent i henhold til EN 50365 skal merkes med triangelens symbol og «Elektriker klasse 0» inni skallet på hjelmen. Hjelm godkjent i henhold til EN 50365: • Beskytter mot elektrisk støt og farlig elektrisk strøm gjennom hodet. • Beskytter mot vekselspenning på opptil 1000V (vekselstrøm) eller spenning opp til 1500V (likestrøm) • Får ikke inneholde noen ledende deler om hjelmen er isolerende. • Får ikke ha lufteventiler som kan gi kontakt med strømførende deler •

Skal oppfylle kravene i henhold til EN 397.

EN 166 - Standard for øyebeskyttelse Standarden spesifiserer funksjonelle krav på alle typer øyebeskyttelse. Standarden omhandler alle allmenne overveielser som har med øyebeskyttelse som dekning, klassifisering, grunnkrav, spesielle krav og tilleggskrav, testmetoder, merking og informasjon til brukeren. • • • •

Øyebeskyttelse skal være fritt for utstående deler, skarpe kanter eller andre defekter som kan forårsake ubehag eller skader under bruk. Ingen deler av beskyttelsen som er i kontakt med brukeren for være laget av materiale som er kjent for å forårsake hudirritasjoner. Pannebånd må ha minimum 10 mm bredde over alle deler som kan komme i kontakt med bærerens hode. Pannebånd skal være justerbart eller selvjusterende. Briller som er godkjent i EN 166 skal være testet i henhold til: - EN 167 Optisk test – Dette inkluderer tester for synsfelt, overføring og diffusjon samt brytingsegenskaper. - EN 168 Mekanisk test – Robusthet og motstand mot varme, antenning og korrosjon. Det finnes to robusthetstester – «minimal robusthet» og «økt robusthet» - EN 170 – Krav på filter mot UV-stråling.

ATPV verdi for visir

ASTM F2128 (Open Arc) - Testmetode for å fastslå visirets Arc Rating (ATPV eller EBT). GS-ET-29E (Box test) - Testmetode og sertifisering av ansiktsbeskyttelse Denne lysbue testen resulterer i godkjent eller ikke godkjent resultat i henhold til følgende innstillinger: APC 1 – 168kJ (4kA, 400V) APC 2 – 320kJ (7kA, 400V) Testmetodene tilsvarer EN 61482-1-2 Box test med er tilpasset for å passe ansiktsbeskyttelse.

35


FLAME RETARDANT

SHELL FR

SHELL FR Vår naturlig flammehemmende helårs kolleksjon inneholder skalljakke, skallbukse og en fôret parkas. Alle plagg har teipede sømmer og er produsert i en meget lett og komfortabel tekstil som er vind- og vanntett i henhold til EN 343. Tekstilen er i stor grad produsert med den naturlige flammehemmende fiberen viskose og som er vevd på en spesiell måte slik at plaggene er veldig myke og komfortable. Tekstilen er tilført en membran som gir utmerkede pusteegenskaper og plaggene har også optimal passform. Alt dette bidrar til at brukerne vil ønske å bruke plaggene noe som igjen er bra for sikkerheten. Ettersom plaggene ikke inneholder polyester tilfredsstiller den EN ISO 11612 A2 (kantantenning) og overflaten forblir intakt selv om plaggene brukes til sveising og kommer i lett kontakt med smeltet metall. Skallplaggene er fôret med et tynt meshog Cantexfôr for å gi brukeren et lett, luftig og komfortabelt plagg å bruke. Et skallplagg er perfekt å bruke året rundt ettersom du kan tilpasse plaggene med hva du bruker under, etter temperatur, ønsket beskyttelse og aktivitetsnivå. Skallplaggene har en høy Arc Rating (21,3 cal/cm², PPE 2) og når de kombineres i et Tranemo Skinsafe™ system med 3 lag så oppnås PPE 4 (48 cal/cm²) som er høyeste nivå innenfor standarden. Ved mindre aktive arbeidsoppgaver eller arbeid i et kaldere klima er den quiltfôrede parkasen et utmerket valg. Skulle det behøves et enda varmere plagg kan både parkasen og skalljakken bestilles med en ekstra avtakbar pilefôret vest. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 295 g/m²

c95mt

4

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD 899 CANTEX TERRY ARC RATING: 17,8 cal/cm² PPE 2

5135 94 94

48 PPE CATEGORY

5075 89 94

IEC 61482-2:2018

6315 90 07

WINTER SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

INSULATION

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

36

943 MEGA TX 230IR ARC RATING: 21,3 cal/cm² PPE 2


SHELL FR

FLAME RETARDANT

37

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm² EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1 *EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN 343 3.1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

**EN 342

EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5111 94 VINTERDRESS

EN 13034 type PB[6]

Metallfri og naturlig flammehemmende vinterdress med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL) EN 343 3.3

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 893

TRANEMO SKINSAFE

5132 94 SKALLBUKSE

Naturlig flammehemmende skallbukse med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 343 3.1 *EN 342 (5118+5120) TRANEMO SKINSAFE

5118 94 VINTERPARKAS

Metallfri og naturlig flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054

5119 94 VINTERPARKAS M/ PILÉFÔR 9128

EN 343 3.1 *EN 342 (5119+5120) TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

5135 94 SKALLJAKKE

EN 343 3.3 TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 060

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL) EN 343 3.3 TRANEMO SKINSAFE

5136 94 SKALLJAKKE M/ PILÉFÔR 9128

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911, 060

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL) EN 343 3.3 TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

5137 94 DAME SKALLJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL) EN 343 3.3 TRANEMO SKINSAFE

5138 94 DAME SKALLJAKKE M/ PILÉFÔR 9129

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9129 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911


38

FLAME RETARDANT

SWITCH

SWITCH SWITCH er kolleksjonen for deg som arbeider i elektriske anlegg med høye energinivåer. Her har du den beste beskyttelsen om det skulle bli en kortslutning i en transformatorstasjon eller i større batterienheter. Med SWITCH har Tranemo et heldekkende system for beskyttelse mot en lysbue på hele kroppen. Kolleksjonen er utviklet for å gi en veldig høy beskyttelse mot lysbue. Med EN 61482-2 APC 2, ELIM 40 cal/ cm² og EBT 44 cal/ cm² oppnår SWITCH den høyeste verneklassen mot lysbueulykker i henhold til standarden (PPE 4 NFPA 70E). SWITCH legger til rette for en rask og fleksibel tilpassing i forhold til risikonivå og beskyttelsesbehov ut ifra den aktuelle arbeidssituasjonen. Softshellfrakken bæres enkelt ovenpå plagg med en grunnleggende beskyttelse ved kortere eksponering. Ved et mer tidkrevende arbeid i et slikt høyrisikomiljø anbefales softshelljakken sammen med softshellbuksen. Softshell tekstilen som brukes i plaggene er et mykt, elastisk og vind- og vannavvisende materiale som er komfortabel å bruke. Kolleksjonen tilbyr også hodevern med hjelm, visir og en hette som et sertifisert system. Sammen med balaklava og hansker får du en heldekkende lysbuebeskyttelse. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 955: Windtech FR 550, 550 g/m², vind- og vannavvisende

c95mt

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm² EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

EN 1149-5

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 13034 type PB[6]

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

5195 95 SOFTSHELLJAKKE PPE 4

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²). Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

5193 95 SOFTSHELLFRAKK PPE 4

Naturlig flammehemmende frakk med borrelås lukning for ”quick release” godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²). Størrelse: S, L, XXL, 4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5194 95 SOFTSHELLBUKSE PPE 4

Metallfri og naturlig flammehemmende softshellbukse godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²). Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955


SWITCH

FLAME RETARDANT

9179 95 LYSBUE HETTE

SA00 01 LYSBUE HETTE + VISIR + HJELM ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

Sett med lysbue hette 9179, integrert visir RX0018 og hjelm med hakebånd.

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

Størrelse: One size Farge: 03 marine

EN 1149-5

9195 89 BALAKLAVA EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 1149-5

Naturlig flammehemmende balaklava med høy lysbue beskyttelse produsert i dobbelt lag med ELIM: 22,0 cal/cm², EBT: 27,0 cal/cm², APC 2. 20% resirkulert bomull. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 899, 895

Naturlig flammehemmende softshellhette for ekstra beskyttelse mot lysbue. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 955

RX00 18 LYSBUE VISIR GS-ET-29 (Visor) APC 2

Transparent 3phase® lysbue godkjent visir som kan vippes opp. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget

39


FLAME RETARDANT

STRETCH FR

STRETCH FR Stretch FR omfatter verneklær for fysisk aktive arbeidere innenfor energi- og kraftindustrien der plaggene har samme komfort og bevegelighet som fritidsklær. De flammehemmende stretchbuksene tar komforten til et helt nytt nivå med moderne design og passform. Stretch materiale er basert på en aramid med et høyt nivå av stretchfiber som gir en høyelastisk tekstil som klarer industrivask og samtidig har meget gode flammehemmende egenskaper. Forsterkningsstoffet på kneputelommene øker stretchbuksenes levetid. Buksene finnes selvfølgelig i både dame og herrestørrelser. Softshelljakkene og vester er vind- og vannavvisende og utgjør en imponerende beskyttelse ved en lysbueulykke, PPE 3. I kombinasjon med stretchbuksene får brukeren et komplett og komfortabelt system. Det er selvfølgelig dameversjoner av alle plagg og plagg med forhøyet synbarhet eller plagg godkjent i henhold til EN 20471.

895 CANTEX JERSEY AT ARC RATING: 5,1 cal/cm² PPE 1

4

SHIELD

5145 95 94

68

PPE CATEGORY

5030 89 94

63

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

899 CANTEX TERRY ARC RATING: 17,8 cal/cm² PPE 2

950 WINDTECH FR 340 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm², PPE 3

TRANEMO SKINSAFE™

4

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

Besøk tranemo.no for å se flere Tranemo Skinsafe™-systemer

SHIELD 902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

6321 81 94

40

PPE CATEGORY

6302 90 82

32

ATPV (cal/cm²)

6312 90 07

ELIM (cal/cm²)

INSULATION

TERA TX SYSTEM SKIN PROTECTION

40

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2


STRETCH FR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL) TRANEMO SKINSAFE

5145 95 SOFTSHELLJAKKE

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

FLAME RETARDANT

41

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (XS-L) CL.2 (XL-4XL)

5165 95 SOFTSHELLVEST

6062 95 SOFTSHELLVEST

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende.

Metallfri og naturlig flammehemmende softshellvest med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64, C146-156, D88-120)

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950

TRANEMO SKINSAFE

6321 81 BUKSE MED STRETCH

6324 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6322 81 BUKSE MED STRETCH

6325 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no


42

FLAME RETARDANT

STRETCH FR

Ekstra slitesterk skrittkonstruksjon som minsker belastningen på sømmene

NEW

Lårlomme med stretchpanel med klaff, D-ring, mobillomme med klaff.

Ved fysisk arbeid med mye bevegelse gjør stretch panelene at buksen sitter perfekt

Stretch paneler ved skrittet for maksimal bevegelighet

Tommestokklomme med forsterkning nederst og hempe med skjult knapp for kniv.

Formsydde kne med og innvendig justerbare kneputelommer.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6022 81 BUKSE MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852

NEW NEW EN ISO 11612

NEW NEW EN ISO 11612

NEW NEW EN ISO 11612

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

A1+A2 B1 C1 F1

A1+A2 B1 C1 F1

A1+A2 B1 C1 F1

6052 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

6024 81 BUKSE MED STRETCH

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

6054 81 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende damehåndverksbukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804


STRETCH FR DAME

FLAME RETARDANT

43

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

NEW

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL) TRANEMO SKINSAFE

5149 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

6025 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

6055 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende damebukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 852, 804

NEW *EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 *IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

EN 1149-5 **EN ISO 20471 CL.1 (S-L) CL.2 (XL-XXL)

6026 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

5169 95 DAME SOFTSHELLVEST

6056 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende damebukse med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri flammehemmende softshellvest til dame i synbarhet. Vind- og vannavvisende. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med forhøyet synbarhet og stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6328 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

6329 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

6398 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804, 050

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6326 81 DAMEBUKSE MED STRETCH

6327 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

NEW

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

6396 81 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 852, 804, 050


44

FLAME RETARDANT

OFFICE FR


OFFICE FR

FLAME RETARDANT

OFFICE FR Med vår Office FR kolleksjon passer du like bra inn på konferanserommet som når du beveger deg i områder der det er krav til flammehemmende og lysbuegodkjente arbeidsklær. Jeansen er i stretch og finnes i både herre og damestørrelser. Skjorten er en fullgod dress skjorte samtidig som begge plagg har høy beskyttelse, gode antistatiske egenskaper og med en Arc Rating kategori PPE 2.

6357 94 SKJORTE EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm² EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

Metallfri og naturlig flammehemmende langermet penskjorte. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene. Størrelse: XS-4XL Farge: 15 lysblå Kvalitet: 942

6352 85 JEANS

6359 85 DAMEJEANS

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 34 Blue denim Kvalitet: 850

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 34 Blue denim Kvalitet: 850

Metallfri og naturlig flammehemmende jeans med stretch.

Metallfri og naturlig flammehemmende jeans med stretch til damer.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6351 88 CHINOS MED STRETCH

6356 88 DAMECHINOS MED STRETCH

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 884

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 884

PFAS-fri, metallfri og naturlig flammehemmende chinos med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid.

PFAS-fri, metallfri og naturlig flammehemmende chinos for damer med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid.

45


FLAME RETARDANT

TERA TX

TERA TX HIGH VISIBILITY

TERA TX TERA TX er vår største flammehemmende kolleksjon utviklet sammen med energisektoren for å kombinere høy beskyttelse med en uovertruffen komfort og lang levetid. Lette og behagelige plagg som er 100% metallfrie, antistatiske og med høy funksjon. Takket være at de flammehemmende egenskapene er metallfrie minskes risikoen for en gnistdannelse, som er veldig viktig i for eksempel et APEX miljø. Det at plaggene er metallfrie eliminerer også risikoen for at metalltilbehør faller av og blir igjen i disse følsomme områdene. TERA TX anbefales også ved arbeid med visse kjemikalier og de fleste plaggene er designet i henhold til kravene i EN 13034. TERA TX klarer kravene til PPE-kategori 2 (over 8 cal/cm²) ihht EN 61482-1-1 (Open Arc) og finnes også sertifisert sammen med flere ulike lag-på-lag kombinasjoner i vårt Skinsafe system for alltid kunne ha riktig beskyttelse ved ulike risikonivåer. TERA TX er en komplett kolleksjon med plagg for alle typer vær og selvfølgelig med et stort sortiment med damestørrelser. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

APC

4

SHIELD 899 CANTEX TERRY ARC RATING: 17,8 cal/cm² PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

5834 81 94

5075 89 94

INSULATION

44

PPE

6372 89 94

37

ATPV (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

ELIM (cal/cm²)

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

4

SHIELD

6030 81 94

42

PPE CATEGORY

6330 90 07

37

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

40

PPE CATEGORY

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

4

SHIELD

35

ATPV (cal/cm²)

5834 81 94

ELIM (cal/cm²)

5075 89 94

TERA TX SYSTEM

INSULATION

TRANEMO SKINSAFE™ 6315 90 07

899 CANTEX TERRY ARC RATING: 17,8 cal/cm² PPE 2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

32

ATPV (cal/cm²)

40

PPE CATEGORY

4

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

6030 81 94

TERA TX SYSTEM

6309 90 82

TRANEMO SKINSAFE™ INSULATION

Tera TX er vår absolutte bestselger når det kommer til energisektoren. Når Tera TX kombineres med ett eller flere lag av andre flammehemmende plagg, får brukeren et system som oppnår meget høy beskyttelse. Dette sammen med høy komfort og en kolleksjon som passer til arbeid under varierende intensitet og temperatur.

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover. Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag oppnår brukeren en høyre beskyttelse med lavere vekt og bedre bevegelighet. Brukeren kan grunnet dette arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller.

TRANEMO SKINSAFE™

6315 90 07

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

46

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2


TERA TX

FLAME RETARDANT

25

PPE CATEGORY

SHIELD

17

ATPV (cal/cm²)

5834 81 94

ELIM (cal/cm²)

6309 90 82

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

902 MERINO BX ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm², PPE 1

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

19

PPE

APC

2

SHIELD

17

ATPV (cal/cm²)

6030 81 94

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

18

PPE CATEGORY

SHIELD

15

ATPV (cal/cm²)

5834 81 94

ELIM (cal/cm²)

5770 91 94

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

22

PPE CATEGORY

SHIELD

14

ATPV (cal/cm²)

6030 81 94

ELIM (cal/cm²)

6315 90 07

TERA TX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

2

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

2

SHIELD

20,9 PPE CATEGORY

897 CANTEX PIQUE ARC RATING: 6,3 cal/cm² PPE 1

5834 81 94

IEC 61482-2:2018

5945 89 03

TERA TX SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

47


48

FLAME RETARDANT

TERA TX HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822/5823/ 5852/5853)

**EN 342 (5809+5822/5823/ 5852/5853)

5800 81 JAKKE MED VINTERFÔR

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5809 81 JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating.

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 054, 060

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN 13034 type PB[6]

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating.

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5830 81 JAKKE

EN ISO 20471 CL.2*

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 15797 50 WASHES

Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kvalitet: 811

TRANEMO SKINSAFE

5834 81 JAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende industri jakke i synbarhet. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) CL.2 (L-4XL) EN ISO 15797 50 WASHES

5860 81 VEST HÅNDVERK

5869 81 VEST MED VINTERFÔR

Naturlig flammehemmende håndverksvest i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

9065 81 HETTE

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsvest. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 811

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 811, 898

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5840 81 SELEBUKSE

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK

5841 81 SELEBUKSE

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


TERA TX HIGH VISIBILITY

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5822+5800 or 5809)

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5820 81 BUKSE

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5852+5800 or 5809)

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5856 81 BUKSE HÅNDVERK

5850 81 BUKSE HÅNDVERK

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5823+5800 or 5809)

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

TRANEMO SKINSAFE

5821 81 BUKSE

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN 1149-5 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

5826 81 BUKSE

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

49

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med oppgradert passform i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

6019 81 KJELEDRESS

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i en meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN 1149-5 EN ISO 20471 CL.1 *EN 342 (5853+5800 or 5809)

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898


50

FLAME RETARDANT

TERA TX HIGH VISIBILITY DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5803+5862/5863/ 5866/5867)

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR

**EN 342 (5807+5862/5863/ 5866/5867)

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN ISO 20471 CL.2*

5838 81 DAMEJAKKE

EN ISO 15797 50 WASHES

Metallfri og netallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

5839 81 DAMEJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

TRANEMO SKINSAFE

5827 81 DAMEBUKSE

TRANEMO SKINSAFE

5862 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5829 81 DAMEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med oppgradert passform. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5867+5803 or 5807)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5857 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Oppgradert passform og i meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5867 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898


TERA TX HIGH VISIBILITY DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5863+5803 or 5807)

TRANEMO SKINSAFE

FLAME RETARDANT

NEW

5863 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5828 81 DAMEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN 342 (5866+5803 or 5807)

5899 81 GRAVIDBUKSE

TRANEMO SKINSAFE

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

5866 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 050

51


52

FLAME RETARDANT

TERA TX VISIBLE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6031 81 JAKKE

6030 81 JAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

6021 81 BUKSE

6051 81 BUKSE HÅNDVERK

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6041 81 SELEBUKSE

6010 81 KJELEDRESS

6011 81 KJELEDRESS

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Størrelse: XS-5XL, M-4XL Tall (ekstra benlengde) Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og naturlig flammehemmende kjeledress. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


TERA TX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

6035 81 JAKKE

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

FLAME RETARDANT

53

6020 81 BUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 811

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811

TERA TX / TERA TX VISIBLE DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 15797 50 WASHES TRANEMO SKINSAFE

6029 81 DAMEBUKSE

6059 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

6050 81 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6] EN ISO 15797 50 WASHES

6028 81 DAMEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 15797 50 WASHES

6058 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804

6040 81 SELEBUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no


54

FLAME RETARDANT

ZENITH TERA TXLADIES ARC 2

TERA TX ARC 2 TERA TX Arc 2 er et to-lags system med lett vekt og høy beskyttelse. Lett og komfortabel tekstil med rib-stop som gir en meget høy slitestyrke. Kombinert med et mykt og behagelig fôr gir en forhøyet sikkerhet mot lysbue og plaggene tilfredsstiller kravene i IEC 61482-2 APC 2. TERA TX Arc 2 er utviklet i tett samarbeid med ansatte i markedsledende energiselskaper med tanke på komfort og brukervennlighet. Kolleksjonen er tilpasset selskaper innen produksjon og distribusjon av energi eller ved andre elinstallasjoner som krever IEC 61482-2 APC 2 (7kA).

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 15797 50 WASHES

For å oppnå en høyere beskyttelse mot lysbue er alle plaggene i TERA TX ARC 2 fôret i samme lette og behagelige kvalitet som mange av våre flammehemmende skjorter. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no.

EN ISO 15797 50 WASHES

5885 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

5895 81 SELEBUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 911: Fôr, Tera TX Light, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5886 81 SELEBUKSE LETTFÔRET

6086 81 SELEBUKSE

6085 81 SELEBUKSE

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 911

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og naturlig flammehemmende selebukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.


TERA TX ARC 2 EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2*

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

5883 81 JAKKE LETTFÔRET

EN ISO 15797 50 WASHES

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

5884 81 JAKKE LETTFÔRET

EN ISO 15797 50 WASHES

Metallfri og naturlig flammehemmende industri jakke i synbarhet med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

FLAME RETARDANT

55

6083 81 JAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue IEC 61482-2 APC 2.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5880 81 BUKSE LETTFÔRET

5887 81 BUKSE LETTFÔRET

6084 81 JAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og naturlig flammehemmende jakke med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue IEC 61482-2 APC 2.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 20471 CL.1 EN ISO 15797 50 WASHES

5890 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

5897 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 CL 2.

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 911

5881 81 BUKSE LETTFÔRET

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 15797 50 WASHES

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 15797 50 WASHES

EN ISO 15797 50 WASHES

5891 81 BUKSE HÅNDVERK LETTFÔRET

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

6081 81 BUKSE LETTFÔRET

6080 81 BUKSE LETTFÔRET

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med et tynt fôr for økt beskyttelse mot lysbue, IEC 61482-2 APC 2.

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 911

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no


FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES CANTEX WS

CANTEX WS CANTEX WELD STRETCH - PFSA-fri og naturlig flammehemmende kolleksjon for arbeid med tung sveis eller smeltede metaller. Cantex WS oppfyller den høyeste beskyttelsen mot smeltet jern EN ISO 11612 E3 og kravene for tung sveis EN ISO 11611 klasse 2. Verneplaggene har et ekstra slitesterkt materiale i front som hindrer at tekstilen ødelegges av flammer og samtidig får smeltet metall til å renne av. Baksiden har stretch i tekstilen som gjør at plaggene har større bevegelsesfrihet og er komfortable å bruke. Alle verneplaggene har lav vekt, moderne passform og omfatter også et damesortiment. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 885: Cantex Weld, 365 g/m², LOI: 29,0% 884: Cantex Stretch, 365 g/m², LOI: 29,5%

c95mt

37

PPE

SHIELD

32

ATPV (cal/cm²)

5035 88 94

ELIM (cal/cm²)

5940 92 03

CANTEX SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

3

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2

27

ATPV (cal/cm²)

31

PPE

3

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

5035 88 94

CANTEX SYSTEM

5770 91 94

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

56

884/885 CANTEX WS ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², PPE 2


CANTEX WS

FLAME RETARDANT

57

MEET THE GAME CHANGER CANTEX WELD STRETCH HØYESTE GODKJENNING MOT SVEIS – EN ISO 11611 KLASSE 2 Cantex WS mer enn oppfyller EN ISO 11611 klasse 2 og har høyeste godkjenning mot smeltet jern (E3). Disse verneklassene er avgjørende i jernverk, tungindustri og andre ekstreme arbeidsmiljøer der man arbeider med smelteprosesser og sprut eller gnister forekommer daglig. Cantex WS har ekstra beskyttelse foran på plagget som sikrer at dette renner av og hindrer gjennombrenning, noe som kan få alvorlige konsekvenser for brukeren og ødelegge plagget. Cantex WS har også høy beskyttelse mot lysbue, er vesentlig mer slitesterk enn tidligere Cantex tekstiler og har optimalisert synlighet.

KOMFORT DU KAN STOLE PÅ Fysisk krevende arbeid i et miljø med høye temperaturer stiller spesielle krav når det gjelder beskyttelse mot åpen flamme/strålevarme. Men det er ikke bare viktig at brukeren er beskyttet. Komfort og uhindret bevegelsesfrihet definerer også hvor effektivt brukeren kan utføre sine oppgaver. Slik kombinerer Cantex WS brukerkomfort med sikkerhet i verdensklasse. • • • • •

Plaggene har stretchmateriale i ryggen, slik at brukeren har økt bevegelighet og økt komfort. Framsiden av klærne har ekstra beskyttelse mot smeltet metall og sveise-/slipegnister. Cantex Weld Stretch-tekstilen er vevd i sateng som øker fleksibiliteten til plaggene og gir komfortable verneklær. Tekstilen har lav vekt sammenlignet med andre tekstiler som tåler kraftig sveising, noe som er positivt for brukerens komfort. Alle plaggene er designet i en moderne passform og vår kolleksjon inkluderer både klær for damer og herrer.

UTEN PFAS

R

N

SU

T

AS

WE

PF

LENGRE LEVETID, REDUSERTE KOSTNADER

CO

O

C

’S

V

SE

EM

EM

EN

CH

Vi ser også behovet for en strengere kjemikalielovgivning, hvor PFAS er brukt til et minimum. I 2021 har vi sluttet oss til Chemsecs Corporate PFAS Movement - ”Nei til PFAS” for å påvirke måten kjemikalielovgivningen implementeres i praksis.

O

TO

PP

Cantex WS er verdens første naturlig flammehemmende og PFAS-frie verneklær med beskyttelse mot kjemikalier som syrer og alkalier. Det vil si at de er helt uten fluorkarbon. PFAS er en forkortelse for per- og polyfluoralkyl substanser som også er kalt fluorkarboner. Fluorkarboner brukes ofte i fremstilling av tekstiler til verneklær for å gjøre de mer motstandsdyktige mot kjemikalier, vann og skitt. Dessverre har fluorkarboner en stor negativ miljøpåvirkning fordi de har en ekstrem lang nedbrytningstid og i dag er det ingen effektive rensemetoder. Med vårt miljøfokus og engasjement for bærekraft har vi utviklet en mindre skadelig løsning med vår T LEGISL RIC AT Cantex WS – den PFAS-frie flammehemmende kolleksjon. ST IO T

RP

O R AT E PF

Cantex WS plagg har en betydelig forbedret slitestyrke sammenlignet med forrige generasjon av Cantex plagg. Fronten av plagget med hele 200% og inntil 100% bedre i rivestyrke. Om plaggene behandles og vaskes riktig, kan de tilby lang levetid. Dette reduserer i sin tur totalkostnaden ved eierskap og gjør arbeidsklærne til en mer kostnadseffektiv løsning på sikt.

AS

M


58

FLAME RETARDANT

CANTEX WS

Vi kan stolt presentere et utvidet sortiment av den fluorkarbonfrie Cantex Weld Stretch serien. Det nye 3-fargede designet er spesielt tilpasset arbeid i mørke industrimiljøer med tekstil i en intens oransje farge sammen med fluoriserende gul. Disse flammehemmende verneklærne er revolusjonerende for tung sveising og setter ny standard innenfor sikkerhet, komfort og slitestyrke. NEW

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6730 88 JAKKE

6761 88 VEST HÅNDVERK

6720 88 BUKSE

Størrelse: XS-4XL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

Størrelse: XS-4XL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

PFAS-fri og naturlig flammehemmende jakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch.

PFAS-fri og naturlig flammehemmende vest meg hengelommer og forhøyet synbarhet i Cantex Weld/ Cantex Stretch. Stretch paneler i gul kontrast.

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch.

NEW

NEW NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm² EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6752 88 BUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

6740 88 SELEBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende selebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

6710 88 KJELEDRESS

PFAS-fri og naturlig flammehemmende kjeledress med forhøyet synbarhet. Fremsiden på kjeledressen og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: XS-4XL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802


CANTEX WS DAME

NEW

Fluorkarbonfri tekstil for å redusere miljøpåvirkningen.

Fluoriserende stretch tekstil for økt komfort.

Hemper for kommunikasjonsutstyr.

FLAME RETARDANT

59

Høy krage for ekstra beskyttelse. Refleks på skuldre for synlighet fra oven.

Brystlomme med klaff, verktøyfeste og skjult D-ring.

Fluoriserende stretch tekstil for økt komfort.

Stikklommer med klaff.

Refleks for økt synlighet og sydd på en slik måte at smeltet metall renner lettere av.

Naturlig flammehemmende tekstil i slitesterk Cantex Weld.

Vertikal lomme med glidelås.

Forlenget bakpart med glidelås i siden for økt bevegelighet.

Justerbare mansjetter.

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

6737 88 DAMEJAKKE

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm² EN 1149-5

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damejakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch.

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884

EN 13034 type PB[6] TRANEMO SKINSAFE

NEW

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6729 88 DAMEBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

6759 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

6799 88 GRAVIDBUKSE

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 885, 884, 802, 050

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch.

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.


60

FLAME RETARDANT

CANTEX WS

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN 342 (5701+5122)

5701 88 VINTERJAKKE

TRANEMO SKINSAFE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende vinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven.

5730 88 JAKKE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende jakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893

EN ISO 20471 CL.3 TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2 EN 13034 type PB[6]

PFAS-fri og naturlig flammehemmende jakke i synbarhet. Framsiden på jakken og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

NEW

5035 88 JAKKE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5431 88 JAKKE

5010 88 KJELEDRESS

PFAS-fri og naturlig flammehemmende jakke. Framsiden på jakke er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch.

5710 88 KJELEDRESS

PFAS-fri og naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet. Fremsiden på kjeledressen og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør kjeledressen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 811

PFAS-fri og naturlig flammehemmende kjeledress med forhøyet synbarhet. Fremsiden på kjeledressen og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør kjeledressen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Størrelse: XS-4XL, M-3XL Tall Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 884, 885

Størrelse: XS-4XL, M-4XL Tall Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5040 88 SELEBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør selebuksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

5740 88 SELEBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende selebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør selebuksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

5440 88 SELEBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende selebukse. Framsiden på selebuksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør selebuksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884


CANTEX WS

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 *EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

FLAME RETARDANT

61

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 TRANEMO SKINSAFE

5761 88 VEST HÅNDVERK

5024 88 BUKSE MED FORSTERKNING

PFAS-fri og naturlig flammehemmende vest med høy ARC-rating. Bra beskyttelse mot konvektiv hete og strålingsvarme.

5020 88 BUKSE

Naturlig flammehemmende bukse med ekstra Barricader forsterkning i front som gir en meget god beskyttelse mot gnister og lett metallsprut. Baksiden av buksen har myk Cantex Stretch for ekstra komfort.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 99 gul/antrasitt Kvalitet: 884, 811, 802

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6] TRANEMO SKINSAFE

5050 88 BUKSE HÅNDVERK

5720 88 BUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort.

5752 88 BUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5420 88 BUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

5452 88 BUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

6351 88 CHINOS MED STRETCH

PFAS-fri, metallfri og naturlig flammehemmende chinos med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 884


62

FLAME RETARDANT

CANTEX WS DAME

NEW PFAS-fri naturlig flammehemmende vinterjakke til dame med quiltfôr.

Fluoriserende Cantex Weld Stretch på baksiden.

Brystlommer med klaff.

Refleks for økt synlighet og sydd på en slik måte at smeltet metall renner lettere av.

Stikklommer med klaff.

Forlenget bakpart med glidelås i siden for økt bevegelighet.

Ekstra slitesterk Cantex Weld foran og på armene.

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

*EN 342 (5703+5122)

5703 88 VINTERJAKKE DAME

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damevinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893

TRANEMO SKINSAFE

5737 88 DAMEJAKKE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damejakke med forhøyet synbarhet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL) TRANEMO SKINSAFE

5037 88 DAMEJAKKE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damejakke i synbarhet. Framsiden på jakken og armene er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør jakken tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884


CANTEX WS DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

FLAME RETARDANT

63

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5027 88 DAMEBUKSE

5057 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damebukse i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

5097 88 GRAVIDBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer i synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort.

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 050

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5759 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

5729 88 DAMEBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til damer med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort.

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damebukse med forhøyet synbarhet. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip.

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

PFAS-fri og naturlig flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802, 050

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 802

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

5799 88 GRAVIDBUKSE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE TRANEMO SKINSAFE

5429 88 DAMEBUKSE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damebukse. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Cantex Weld gir ekstra beskyttelse mot sveiseperler og kapp/slip. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

5459 88 DAMEBUKSE HÅNDVERK

PFAS-fri og naturlig flammehemmende håndverksbukse til dame. Framsiden på buksen er i Cantex Weld og baksiden er i Cantex Stretch. Cantex Stretch gjør buksen tøyelig med ekstra bevegelsesfrihet som igjen bidrar til ekstra høy komfort. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 885, 884, 802

6356 88 DAMECHINOS MED STRETCH

PFAS-fri, metallfri og naturlig flammehemmende chinos for damer med stretch. Dette gir full bevegelsesfrihet og høy komfort for de som veksler mellom stående og sittende arbeid. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine Kvalitet: 884


FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES CANTEX 57

CANTEX 57

Naturlig flammehemmende plagg for deg som utsettes for smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Plaggene har i tillegg høyeste beskyttelse mot flytende jern E3. Kolleksjonen tilbyr brukeren en meget god beskyttelse mot lysbue og er sertifisert ihht sveisenormen. Plaggene er utrustet med både fluoriserende tekstil og refleks for å visualisere brukeren både fra kranførerens og truckførerens perspektiv.

Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3%

C2

RHTI24 (s)

26,6

SHIELD

RADIANT HEAT (class)

5736 88 94

TWO LAYER SYSTEM

5940 92 03

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

c95mt

920 CANTEX JX RADIANT HEAT: C1

883 CANTEX 2.0 RADIANT HEAT: C1

25

ATPV (cal/cm²)

27

PPE

3

APC

2

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

5736 88 94

CANTEX SYSTEM

5940 92 03

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

64

883 CANTEX 2.0 ARC RATING: 15,0 cal/cm² PPE 2


CANTEX 57

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5716 88 KJELEDRESS

5742 88 SELEBUKSE

Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

Naturlig flammehemmende kjeledress med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern.

Naturlig flammehemmende selebukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6] TRANEMO SKINSAFE

65

TRANEMO SKINSAFE

5736 88 JAKKE

5726 88 BUKSE

Naturlig flammehemmende jakke med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og med høyeste beskyttelse mot smeltet jern.

Naturlig flammehemmende bukse med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste beskyttelse mot smeltet jern.

Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 EN 13034 type PB[6] TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5739 88 DAMEJAKKE

5727 88 DAMEBUKSE

Størrelse: Dame XS-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

Størrelse: Dame 36-46 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882

Naturlig flammehemmende jakke til damer med bra beskyttelse mot flere smeltede metaller. Høyeste mulig beskyttelse mot smeltet jern.

Naturlig flammehemmende bukse til damer. Bra beskyttelse mot flere smeltede metaller og høyeste beskyttelse mot smeltet jern.

5797 88 GRAVIDBUKSE

Naturlig flammehemmende bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-46 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 883, 882


66

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES OUTBACK HEAVY WELDING

OUTBACK HW OUTBACK HEAVY WELDING – Komfortabel sveisebekledning for tung sveis med en ekstrem rive- og slitestyrke. Det er ikke lenge nødvendig å bruke sveiseklær som er for varme, stive, tunge eller som lett blir ødelagt av sveiseglør. Miksen av de naturlig flammehemmende fibre som brukes gjør denne ekstrem holdbar. Holdbarheten når et helt nytt nivå og passformen gjør at plaggene sitter godt og puster. Lang levetid gjør sveisekolleksjonen til en meget god investering. Med forhøyet synbarhet økes beskyttelsen ytterligere. Outback HW er sveisekolleksjonen som virkelig er komfortabel å bruke. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 863: Outback HW, 425 g/m², Arc Rating: 12,3 cal/cm², LOI: 28,9%

C2

RHTI24 (s)

28,3

SHIELD

RADIANT HEAT (class)

5535 86 67

TWO LAYER SYSTEM

5940 92 03

TRANEMO SKINSAFE™

SKIN PROTECTION

c95mt

920 CANTEX JX RADIANT HEAT: C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-2 CL.2 EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2 EN 13034 type PB[6]

5535 86 SVEISEJAKKE

Sveisejakke i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Størrelse: XS-4XL Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863

863 OUTBACK HW RADIANT HEAT: C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

5522 86 SVEISEBUKSE

5550 86 SVEISEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 803, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 803, 804

Sveisebukse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1+A2 EN 13034 type PB[6]

Sveisebukse med håndverkslommer i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme.

5540 86 SVEISESELEBUKSE

Selebukse for sveis i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 803, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2 EN 13034 type PB[6]

5512 86 SVEISEKJELEDRESS

Sveisekjeledress i en myk og komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler og strålingsvarme. Størrelse: XS-4XL Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 863, 803, 804


OUTBACK HEAVY WELDING

FLAME RETARDANT

67

BESKYTTELSE, KOMFORT OG HOLDBARHET I VERDENSKLASSE Ved sveising oppstår det mye UV- og varmestråling. For å øke brukerens komfort og unnvike varmestress har Tranemo lagt til åpninger i ryggen for god ventilasjon. Tekstilen Outback HW er testet ihht UV-standarden EN 410 som måler beskyttelsen mot UV-A, UV-B og UV-C og beregner maksimal bruk for ulike sveisemetoder. Testresultatet viser at du kan utføre alle typer av sveisemetoder i over 8 timer når du bruker Outback HW. Sveisemetode Maksimal bruk (T)

TIG (CrNi) 44,12

EN ISO 11611 CL.1 A1

TIG (Al) 61,95

MAG (St:37) 13,22

MAG (CrNi) 8,94

MIG m/puls (Al) 40,68

MIG uten puls Elektrode (Al) (St:37) 17,39 18,56

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5572 19 CHAPS

5573 80 PONCHO

Størrelse: One size Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 191

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 801, 883

Metallfri og naturlig flammehemmende chaps i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising.

EN ISO 11611 CL.1 A1

Flammehemmende poncho med krave i et meget slitesterkt og kraftig materiale med bra beskyttelse mot sveiseperler i forbindelse med sveising.

EN ISO 11611 CL.1 A1

5575 19 MIDJEFORKLE

Flammehemmende midjeforkle i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Størrelse: One size Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 191

5577 19 ARMBESKYTTELSE

Metallfri flammehemmende armbeskyttelse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt god beskyttelse ved sveisearbeid. Størrelse: One size Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 191

5576 19 FORKLE

Flammehemmende forkle med krave i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Størrelse: One size Farge: 67 antrasitt Kvalitet: 191

EN ISO 11611 CL.1 A1

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

Flammehemmende balaklava i trikot for bruk under sveisehjelmen. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 882, 191

9142 88 CAPS

Flammehemmende sveise caps Størrelse: One size Farge: 64 mørk grå Kvalitet: 880


FLAME RETARDANT

MAGMA DAME

MAGMA MAGMA er utviklet for å motstå smeltet aluminium, stål, jern og andre smeltede metaller og legeringer. Kolleksjonen er tatt frem etter omfattende testinger i et primær aluminiumsverk som har et meget krevende og utsatt arbeidsmiljø. Den er sertifisert i den strengeste standarden mot aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forsterkninger på utsatte partier og har en meget høy beskyttelse mot strålingsvarme. Den forhøyede synbarheten gir beskyttelse mot påkjørsler i et industrimiljø. Alt for en sikrere arbeidsplass. For å oppnå best mulig resultat vedrørende vask ta kontakt med Tranemo for vaskeinstruksjoner. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 873: Magma C, 370 g/m², ISO 9185 Cryolite, LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², ISO 9185 Cryolite, EN ISO 20471, LOI: 33,4%

RADIANT HEAT (class)

C2

RHTI24 (s)

25,8

SHIELD

TWO LAYER SYSTEM

901 MERINO RX RADIANT HEAT: C1

5635 87 94

TRANEMO SKINSAFE™

6315 90 07

d95mt SKIN PROTECTION

68

873 MAGMA HV RADIANT HEAT: C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5639 87 DAMEJAKKE

Naturlig flammehemmende damejakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen beskytter også bra mot andre smeltede metaller. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

5628 87 DAMEBUKSE

5629 87 DAMEBUKSE MED FORSTERKNING

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874, 803

Naturlig flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

Naturlig flammehemmende bukse til damer i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.


MAGMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

5632 87 FRAKK

5635 87 JAKKE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Metallfri og naturlig flammehemmende frakk i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5625 87 BUKSE

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874, 803

NEW

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 6,0 cal/cm² ATPV: 4,7 cal/cm²

69

Naturlig flammehemmende jakke i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

Naturlig flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5674 87 SKJORTE

5655 87 BUKSE HÅNDVERK

5656 87 BUKSE HÅNDVERK MED FORSTERKNING

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 875

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 873, 874, 803

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

Naturlig flammehemmende håndverksbukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

Naturlig flammehemmende bukse i en behagelig tekstil med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.


70

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES APEX

APEX

APEX løser flere utfordringer i miljøer der du tidligere har hatt problem med å beskytte deg mot sprut av kjemikalier uten å måtte bruke kjemikaliedrakt. Tekstilen er en 300 g/m² fiberfarget aramid som ikke bare klarer testene for syrer og baser i henhold til EN 13034 men også for aromatiske hydrokarboner og alkohol. Den fiberfargede aramiden gjør at tekstilen klarer veldig mange industrivask uten å blekes. Aramid fibre er også kjent for å være motstandsdyktig mot mange kjemikalier. APEX har også meget god beskyttelse mot smeltet zink ettersom degraderingstemperaturen i tekstilen er høyere enn smeltetemperaturen til zink. Zink renner ikke av tekstilen, men den brenner heller ikke hull i den og zinken kan fjernes for hånd for å unngå forbrenning. Dette gjør APEX til et meget godt alternativ når det ikke finnes tekstil der zink renner av. Flere av verneklærne i kolleksjonen er fôret med et ekstra lag tekstil i front for å øke beskyttelsen mot strålevarme. Enkelte av buksene er også tilført en sko beskyttelse og ekstra forsterkning mot metallsprut nederst på ben.

Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 830: Apex 300, 300g/m², LOI: 28,0% 832: Apex 220, 220g/m², LOI: 28,0%

c95mt


APEX

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

Flammehemmende jakke med dobbelt bærestykke for økt beskyttelse mot hete. Jakken er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

EN 1149-5

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 830, 832

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

6623 83 BUKSE MED SKOBESKYTTELSE

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

Flammehemmende bukse med skobeskyttelse og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 830, 803, 911

EN 13034 type PB[6]

71

De beskyttende verneklærne i APEX kolleksjonen er sydd i en sterk og komfortabel sateng spesielt utviklet for arbeid med kjemikalier og smeltet zink.

6630 83 JAKKE

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Lommer med klaff for beskyttelse mot zink og kjemikalier.

Dobbel tekstil for ekstra beskyttelse mot strålevarme.

Veldig slitesterk forsterket tekstil (545 g/m²).

Sko beskyttelse.

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

6621 83 BUKSE

6622 83 BUKSE

Flammehemmende bukse med forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

6653 83 BUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende bukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

Naturlig flammehemmende håndverksbukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 832, 830

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 830, 832, 911

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 832, 830

NEW

NEW EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

6620 83 BUKSE

Flammehemmende bukse med forskyvningssømmer og dobbelt lag med tekstil i front for økt beskyttelse mot hete. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 830, 911

6624 83 BUKSE

6654 83 BUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 830

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 830

Naturlig flammehemmende bukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin spesielt utviklet for arbeid med zink og kjemikalier.

Naturlig flammehemmende håndverksbukse. Buksen er produsert i en sterk men komfortabel satin.


72

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES ARAMID HIGH VISIBILITY

ARAMID

Naturlig flammehemmende kolleksjon som passer utmerket i arbeidsmiljøer der det er fare for en lysbue. Tekstilen har en ekstrem rive- og slitestyrke som gir plaggene meget lang levetid. Plaggene er meget lette og komfortable og ble utviklet i tett samarbeid med ledende kraftselskaper i Norden. Kolleksjonen har mange praktiske lommer. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 843: Fluoriserende, Aramid HV, 270 g/m², EN 13034

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1 B1 C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,1 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.2*

5339 84 JAKKE

EN ISO 20471 CL.1

5329 84 BUKSE

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke i et lett og meget slitesterkt materiale.

5359 84 BUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse i et lett og meget slitesterkt materiale.

Størrelse: XS-3XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine Kvalitet: 843, 845, 911

Naturlig flammehemmende synbarhetsbukse i et lett og meget slitesterkt materiale.

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine Kvalitet: 845, 843

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine Kvalitet: 845, 843, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1

5344 84 SELEBUKSE

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5319 84 KJELEDRESS

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine Kvalitet: 845, 843

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine Kvalitet: 845, 843

Størrelse: XS-3XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine Kvalitet: 845, 843

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i et lett og meget slitesterkt materiale.

Naturlig flammehemmende selebukse i synbarhet i et lett og meget slitesterkt materiale.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Naturlig flammehemmende kjeledress i et lett og meget slitesterkt materiale.


ARAMID

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

5330 84 JAKKE

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm² EN 1149-5

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

Naturlig flammehemmende bukse i et lett og meget slitesterkt materiale.

Naturlig flammehemmende bukse i et lett og meget slitesterkt materiale.

Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 845

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 845, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 845

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

5341 84 SELEBUKSE

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5310 84 KJELEDRESS

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 845

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 845

Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 845

Naturlig flammehemmende selebukse i et lett og meget slitesterkt materiale.

73

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

5320 84 BUKSE

Naturlig flammehemmende jakke i et lett og meget slitesterkt materiale.

FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende selebukse i et lett og meget slitesterkt materiale.

Naturlig flammehemmende kjeledress i et lett og meget slitesterkt materiale.


74

FLAME RETARDANT

ZENITH

ZENITH ZENITH er utviklet for deg som jobber med risiko for høy spenning og lysbue og er en allsidig kolleksjon i orange/ marineblå fargekombinasjon. Om du arbeider mye i snøfylt miljø er den orange fluoriserende tekstilen veldig synlig og kolleksjonen er sertifisert i henhold til EN ISO 20471. De fleste plagg i ZENITH kolleksjonen er metallfri og gir brukeren komfortable og funksjonelle plagg. Tekstilen er godkjent mot sveis og sertifisert i henhold til EN ISO 11611. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 846: Fluoriserende, Ara TX, 260 g/m², LOI: 30,1% 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95nt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

*EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.1 *EN 342 (5236+5223) RIS-3279-TOM

5236 82 VINTERJAKKE

Flammehemmende vinterjakke i synbarhet med teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 055

EN ISO 20471 CL.3

5239 82 VINTERJAKKE MED HETTE

EN 343 3.1

Flammehemmende vinterjakke i synbarhet med hette og teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

**EN 342 (5239+5223)

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 055

RIS-3279-TOM

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: ­19,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: ­19,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

*EN ISO 20471 CL.1 (XS-L) CL.2 (XL-4XL)

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL) TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5233 95 SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

5263 95 SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5231 84 JAKKE

Flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811


ZENITH TRANEMO SKINSAFE™

4

APC

2

895 CANTEX JERSEY AT ARC RATING: 5,1 cal/cm² PPE 1

PPE CATEGORY

2

SHIELD

5231 84 93

20

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

6315 90 07

14

ATPV (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

40

PPE

SHIELD

ATPV (cal/cm²)

ELIM (cal/cm²)

5233 95 93

35

ZENITH SYSTEM 6372 89 94

ELIM (cal/cm²)

75

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

WINTER SYSTEM

FLAME RETARDANT

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

846 Ara TX ARC RATING: 8,4 cal/cm² PPE 2

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64, C146-156, D88-120)

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64, C146-156, D88-120)

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

*EN 342 (5223+5236 or 5239)

5222 84 BUKSE

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer.

TRANEMO SKINSAFE

5223 84 BUKSE WINDBREAKER

5281 84 BUKSE MED STRETCH

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50, D84-100) CL.2 (C52-64, C146-156, D104-120)

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50, D84-100) CL.2 (C52-64, C146-156, D104-120)

EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64, C146-156, D88-120)

NEW

RIS-3279-TOM

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5252 84 BUKSE HÅNDVERK

5253 84 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet.

5294 84 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Metallfri og naturlig flammehemmende håndverksbukse med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5242 84 SELEBUKSE

5249 84 SELEBUKSE

5212 84 KJELEDRESS

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front.

Metallfri flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Flammehemmende kjeledress med skjult knapp og glidelås lukking.


76

FLAME RETARDANT

ZENITH DAME

Vind- og vanntett vinterjakke til dame med teipede sømmer og quiltfôr.

NEW

To hemper til kommunikasjonsutstyr.

Høy krage for ekstra beskyttelse med mulighet for å montere 9151 82 hette. Refleks på skuldre for synlighet fra oven.

D-ring.

Vertikal brystlomme med glidelås.

Vertikale fleecefôrede sidelommer med klaff.

Justerbar mansjett og pulsvarmer. Glidelåsåpning i sidene.

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

EN 343 3.1 **EN 342 (5206+5223) RIS-3279-TOM

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

5206 82 DAMEVINTERJAKKE

Naturlig flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 054, 055, 893

NEW

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: ­19,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1

TRANEMO SKINSAFE

Flammehemmende quiltfôret hette. Passer til artikkel 5206 82.

Naturlig flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr og avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343.

**EN 342 (5209+5223) RIS-3279-TOM

Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 822, 054

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 054, 055, 893

NEW NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: ­19,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 20471 CL.1 (S-L) CL.2 (XL-XXL)

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-XXL)

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

9151 82 HETTE

5209 82 DAMEVINTERJAKKE MED HETTE

EN 343 3.1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

NEW

TRANEMO SKINSAFE

5219 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

5267 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshellvest til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

5238 84 DAMEJAKKE

Naturlig flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke. Størrelse: Dame XS-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811


ZENITH DAME Ved fysisk arbeid med mye bevegelse gjør stretch panelene at buksen sitter perfekt

Ekstra slitesterk skrittkonstruksjon som minsker belastningen på sømmene

FLAME RETARDANT

77

NEW

Stretch paneler ved skrittet for maksimal bevegelighet

Ved arbeid på kne vil stretch panelene gjøre at buksen følger naturlig med i bevegelsen

Ekstra forsterket kneputelommer i HTFR Dobby med stretch paneler på siden

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 20471 CL.2 RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

5286 84 DAMEBUKSE MED STRETCH

Buksen er sertifisert ihht EN ISO 20471 som er en garanti for høy synbarhet

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804

Fotvidden kan justeres med knapper og buksen er forsterket med HTFR Dobby på baksiden nederst

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

TRANEMO SKINSAFE

*EN 342 (5228+5236 or 5239)

TRANEMO SKINSAFE

5227 84 DAMEBUKSE

5296 84 GRAVIDBUKSE

5228 84 DAMEBUKSE WINDBREAKER

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer.

Flammehemmende synbarhetsbukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak.

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer fôret med et vindtett PUlaminert jerseyfôr.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804, 050

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,0 cal/cm² ATPV: 8,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

TRANEMO SKINSAFE

RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

5257 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK

5258 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer.

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

5297 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Metallfri og naturlig flammehemmende bukse til damer med stretch paneler for god passform og forhøyet komfort ved arbeid som krever full bevegelsesfrihet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 852, 804


78

FLAME RETARDANT

ZENITH LADIES EDGE

EDGE EDGE er utviklet spesielt med tanke på jernbanesektoren der du har behov for høy synbarhet og det finnes risiko for høy spenning og lysbue. Den orange fargen er sertifisert ihht EN ISO 20471 noe som er veldig vanskelig med naturlig flammehemmende tekstiler. EDGE er metallfri og gir brukeren en komfortable og funksjonell kolleksjon. Kolleksjonen er godkjent i sveisenormen EN ISO 11611 kl 2. Plaggene tåler meget godt sveis- og vinkelsliping. Designet på kolleksjonen er nøye planlagt med hensyn til hekterisiko ved klatring. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 821: Edge HVO, 355 g/m², EN ISO 11612 D1 E3, LOI: 27,5%

c95nt


EDGE

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

6131 82 JAKKE

Metallfri naturlig flammehemmende synbarhetsjakke i en dobbel vevd tekstil med komfortable innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje Kvalitet: 821

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.2 RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

6121 82 BUKSE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse med dobbel vevd tekstil. Komfortabel innside og utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 50 oransje Kvalitet: 821

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.2 A1 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 RIS-3279-TOM TRANEMO SKINSAFE

6111 82 KJELEDRESS

Metallfri naturlig flammehemmende kjeledress i synbarhet i dobbel vevd tekstil med komfortabel innside. Utviklet i samarbeid med jernbanesektoren. Størrelse: S-5XL, M-3XL Tall (ekstra benlengde) Farge: 50 oransje Kvalitet: 821

79


FLAME RETARDANT

VINTER

VINTER I flere av arbeidsmiljøene som krever flammehemmende klær og beskyttelse mot en lysbue vil det være behov for god og varm ytterbekledning. Dette setter veldig store krav til bekledningen som ikke bare skal beskytte deg mot risiko for åpen flamme eller en lysbue, men også mot elementene som for eksempel regn, snø og vind, samt er komfortable å bruke. Tranemo har mange ulike ytterplagg slik at brukeren kan kle seg i henhold til lag-på-lag prinsippet for den beste og letteste beskyttelsen. Hver flammehemmende kolleksjon har passende ytterplagg uavhengig om det er et fysisk krevende arbeid eller et mer stillestående arbeid i streng kulde. Plaggene har mange praktiske detaljer og det finnes selvsagt flammehemmende vinterjakker i damestørrelser.

40

PPE

APC

4

SHIELD

35

ATPV (cal/cm²)

5233 95 93

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

951 WINDTECH FR HVO ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0 cal/cm², PPE 2

895 CANTEX JERSEY AT ARC RATING: 5,1 cal/cm² PPE 1

2

895 CANTEX JERSEY AT ARC RATING: 5,1 cal/cm² PPE 1

4

SHIELD

5145 95 94

68

PPE CATEGORY

5030 89 94

63

ATPV (cal/cm²)

INSULATION

ELIM (cal/cm²)

6372 89 94

WINTER SYSTEM

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE™

899 CANTEX TERRY ARC RATING: 17,8 cal/cm² PPE 2

950 WINDTECH FR 340 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm², PPE 3

4

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

SHIELD 899 CANTEX TERRY ARC RATING: 17,8 cal/cm² PPE 2

5135 94 94

48 PPE CATEGORY

5075 89 94

IEC 61482-2:2018

6315 90 07

WINTER SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

INSULATION

TRANEMO SKINSAFE™ SKIN PROTECTION

80

943 MEGA TX 230IR ARC RATING: 21,3 cal/cm² PPE 2


VINTER

FLAME RETARDANT

HVORDAN KLE SEG KORREKT I KALDT VÆR FRA INNSIDEN OG UT Vi anbefaler at du bare bruker naturlig flammehemmende vernebekledning på kroppen, fra innsiden og utover. Dette for å unngå risikoen for brennende bomull, smeltet polyester eller metall som overfører elektrisitet og varme til huden. Ikke glem å beskytte hele kroppen, fra topp til tå.

LAG 1 – INNERSTE LAG Det innerste laget sørger for at du holder deg tørr og varm. Det innerste laget er plaggene du bruker nærmest kroppen. Det er plagg som for eksempel bokserhorts, truser, sokker og annet undertøy. Hvis klærne ikke fjerner fuktighet fra huden vil kroppen kjøle seg ned. Ved uhell eller feil valg av undertøy kan det føre til at tekstilen antennes og smelter inn huden. Det er derfor viktig å alltid prioritere det innerste laget. Vi anbefaler å velge naturlig flammehemmende undertøy i merino ull. Ullundertøy er mykt og behagelig, har god isolasjon og har en meget god fukttransporterende evne. De er også antistatiske og tiltrekker seg ikke dårlige lukt.

LAG 2 - ISOLERENDE MELLOMLAG Det bør brukes et isolerende mellomlag for å øke komforten under de kaldere måneder i året. Laget danner en avstand mellom lag 1 og 3 og isolerer både mot varme og kulde. Optimalt transportere mellomlaget fuktigheten bort fra det første laget og sørger for at varmen ikke forlater kroppen din. Ull baserte mellomplagg er perfekt å bruke som mellomlag.

LAG 3 - BESKYTTENDE YTRE LAG Den primære funksjonen til ethvert ytre lag er å gi beskyttelse – men ettersom de skal brukes hver dag, bør disse plaggene også ha god passform og tilby høy komfort, bevegelsesfrihet og være funksjonelle. Vi anbefaler naturlig flammehemmende skallplagg. Skallplaggene har teipede sømmer og er vindog vanntett i henhold til EN 343. Takket være en meget god pusteevne er plaggene svært brukervennlige og komfortable.

LUFTSPALTEN Luftspaltene som dannes mellom de ulike lagene har lav ledningsevne som igjen øker evnen til å blokkere varme, isolere mot kulde og gi ekstra beskyttelse i krevende arbeidsmiljøer.

81


FLAME RETARDANT

82

VINTER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS) CL.3 (S-4XL) EN 343 4.1 **EN 342 (5101+5122)

5101 93 VINTERJAKKE

Naturlig flammehemmende og metallfri vinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 931, 055, 054

EN ISO 20471 CL.2*** (XS) CL.3 (S-4XL) EN 343 4.1 **EN 342 (5109+5122)

5109 93 VINTERJAKKE MED HETTE

Naturlig flammehemmende og metallfri vinterjakke i synbarhet med quiltfôr og avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 931, 055, 054

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 23,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

*EN 342 (5119+5120) TRANEMO SKINSAFE

5119 94 VINTERPARKAS M/ PILÉFÔR 9128

Metallfri og naturlig flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

EN 343 3.3 TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 060

5135 94 SKALLJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

TRANEMO SKINSAFE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

5195 95 SOFTSHELLJAKKE PPE 4

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²).

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9128 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911, 060

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

5145 95 SOFTSHELLJAKKE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054

5136 94 SKALLJAKKE M/ PILÉFÔR 9128

EN 343 3.3

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

Metallfri og naturlig flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

*EN 342 (5118+5120)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN 343 3.1

5118 94 VINTERPARKAS

EN 343 3.1

5236 82 VINTERJAKKE

EN ISO 20471 CL.3

Flammehemmende vinterjakke i synbarhet med teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

EN 343 3.1 *EN 342 (5236+5223)

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 055

RIS-3279-TOM

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: 1­ 9,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

*EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.1 **EN 342 (5239+5223) RIS-3279-TOM

EN 13034 type PB[6]

5239 82 VINTERJAKKE MED HETTE

Flammehemmende vinterjakke i synbarhet med hette og teipede sømmer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 055

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL) TRANEMO SKINSAFE

EN 13034 type PB[6]

5233 95 SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Jakken er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

*EN 342 (5701+5122)

5701 88 VINTERJAKKE

PFAS-fri og naturlig flammehemmende vinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893


VINTER

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

*EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 20471 CL.3

*EN 342 (5800+5822/5823/ 5852/5853)

**EN 342 (5809+5822/5823/ 5852/5853)

5800 81 JAKKE MED VINTERFÔR

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5809 81 JAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 054, 060

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11611 CL.2 A1

**EN ISO 20471 CL.1 (XS-L) CL.2 (XL-4XL)

EN ISO 20471 CL.3

EN 13034 type PB[6] TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating.

6032 95 SOFTSHELLJAKKE

5165 95 SOFTSHELLVEST

Metallfri og naturlig flammehemmende softshelljakke med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: ­19,0 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN 1149-5

*EN ISO 20471 CL.1 (XS-L) CL.2 (XL-4XL)

5263 95 SOFTSHELLJAKKE

5869 81 VEST MED VINTERFÔR

Metallfri flammehemmende softshellvest i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsvest. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

6062 95 SOFTSHELLVEST

Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950

9065 81 HETTE

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 811, 898

9151 93 HETTE

Flammehemmende quiltfôret hette med PU-laminert jerseyfòr. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 931, 054

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

83

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsjakke fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy ARC-rating.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

FLAME RETARDANT

Metallfri og naturlig flammehemmende softshellvest med forhøyet synbarhet. Vind- og vannavvisende.


FLAME RETARDANT

84

VINTER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (C44-50, D84-100) CL.2 (C52-64, C146-156, D104-120)

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64, C146-156, D88-120)

EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.2 *EN 342 (5822+5800 or 5809)

*EN 342 (5223+5236 or 5239)

5223 84 BUKSE WINDBREAKER

5253 84 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PUlaminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5852+5800 or 5809)

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5853+5800 or 5809)

*EN 342 (5823+5800 or 5809)

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,3 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 40,0 cal/cm² EBT: 44,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN ISO 20471 CL.1 (XS-S) CL.2 (M-4XL)

EN 343 4.1

EN 343 3.3

*EN 342

TRANEMO SKINSAFE

5122 93 VINTERBUKSE M/SELER

5132 94 SKALLBUKSE

5194 95 SOFTSHELLBUKSE PPE 4

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 931, 054, 893

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 955

Naturlig flammehemmende og metallfri vinterbukse i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343.

Naturlig flammehemmende skallbukse med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og naturlig flammehemmende softshellbukse godkjent i PPE kategori 4 (høyere enn 40 cal/cm²).


VINTER

FLAME RETARDANT

85

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-2 APC 2 ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm² EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1 *EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.1 **EN 342

5111 94 VINTERDRESS

Metallfri og naturlig flammehemmende vinterdress med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Skjult toveis glidelås med stormklaff. Avtakbar og justerbar hette. Fleece i krage. To hemper for kommunikasjonsutstyr. D-ring. HTFR Dobby forsterkning nederst på armer, justerbar mansjett og pulsvarmer. Toveis glidelås i begge ben på utsiden. Sidelommer med klaff. Frontlomme med klaff. HTFR Dobby forsterkede innvendige kneputelommer. Snølås i ben med justerbar fotvidde og HTFR Dobby forsterkning nederst. Transfer refleks for økt komfort. *Hetten skal enten være i bruk eller fjernet ved sveising eller arbeid med kjemikalier. ** Plagget er testet som et 3-lagssystem sammen med vårt standard undertøy. Tranemo anbefaler ullundertøy 6315/6319 og 6330. Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 054, 893


FLAME RETARDANT

86

VINTER DAME

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm² EN 1149-5 EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL) EN 343 4.1 **EN 342 (5103+5122)

5103 93 VINTERJAKKE DAME

Naturlig flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 931, 055, 054

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm² EN 1149-5 *EN ISO 11611 CL.1 A1+A2 *EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.2*** (S-M) CL.3 (L-XXL) EN 343 4.1 **EN 342 (5107+5122)

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

**EN ISO 11611 CL.1 A1

**EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1

**EN 13034 type PB[6]

**EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

5137 94 DAME SKALLJAKKE

EN 343 3.3 TRANEMO SKINSAFE

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL)

5138 94 DAME SKALLJAKKE M/ PILÉFÔR 9129

EN 343 3.3 TRANEMO SKINSAFE

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

EN 343 3.1 **EN 342 (5206+5228) RIS-3279-TOM

5206 82 DAMEVINTERJAKKE

Naturlig flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 054, 055, 893

Metallfri og naturlig flammehemmende skalljakke til damer med teipede sømmer og meshfôr. Leveres med 9129 piléfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL 94 gul/marine Farge: Kvalitet: 943, 804, 805, 911

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 943, 804, 805, 911

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

Naturlig flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 931, 055, 054

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.2* (S-XL) CL.3 (XXL)

5107 93 VINTERJAKKE DAME MED HETTE

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL) EN 343 3.1 **EN 342 (5209+5228) RIS-3279-TOM

5209 82 DAMEVINTERJAKKE MED HETTE

Naturlig flammehemmende og metallfri damevinterjakke i synbarhet med quiltfôr og avtakbar og justerbar hette. Vind- og vanntett med teipede sømmer sertifisert i henhold til EN 343. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 822, 931, 054, 055, 893

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL) TRANEMO SKINSAFE

5149 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

NEW

9151 82 HETTE

Flammehemmende quiltfôret hette. Passer til artikkel 5206 82. Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 822, 054


VINTER DAME

NEW

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: ­19,0 cal/cm²

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN ISO 11611 CL.2 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

5219 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

*EN 342 (5703+5122)

Metallfri flammehemmende softshelljakke til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm² EN 1149-5 EN 13034 type PB[6] EN ISO 20471 CL.3

5703 88 VINTERJAKKE DAME

PFAS-fri og naturlig flammehemmende damevinterjakke med forhøyet synlighet. Framsiden på jakken er i Cantex Weld og baksiden i Cantex Stretch. Jakken er fôret med quilt og med fleece i kraven. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 885, 884, 055, 054, 893

5807 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR OG HETTE

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054

NEW

*EN ISO 20471 CL.1 (S-L) CL.2 (XL-XXL)

5169 95 DAME SOFTSHELLVEST

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer med hette. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

5267 95 DAME SOFTSHELLJAKKE

Metallfri flammehemmende softshellvest til dame i synbarhet. Vind- og vannavvisende.

Metallfri flammehemmende softshellvest til damer i synbarhet. Vind- og vannavvisende og med meget høy komfort.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 950, 804

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 060, 054

Metallfri og naturlig flammehemmende og vinterfôret synbarhetsjakke til damer. Meget lett og komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

EN 1149-5

**EN ISO 20471 CL.1 (S-L) CL.2 (XL-XXL)

EN ISO 20471 CL.3

5803 81 DAMEJAKKE MED VINTERFÔR

EN 61482-2 APC 2 ELIM: 12,0 cal/cm² ­ATPV: ­19,0 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

*EN 342 (5803+5862/5863/ 5866/5867)

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

*IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 342 (5807+5862/5863/ 5866/5867)

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

*EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²

87

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL)

FLAME RETARDANT

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 951, 950, 804

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,4 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36-44) CL.2 (46-48)

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48)

*EN 342 (5258+5206 or 5209)

EN ISO 20471 CL.2

*EN 342 (5228+5206 or 5209)

*EN 342 (5862+5803 or 5807)

5228 84 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5258 84 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

5862 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

Flammehemmende håndverksbukse i synbarhet til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 811, 898, 804

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 19,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 20471 CL.1

*EN 342 (5866+5803 or 5807)

*EN 342 (5867+5803 or 5807)

*EN 342 (5863+5803 or 5807)

5863 81 DAMEBUKSE WINDBREAKER

5866 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5867 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 898

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 804, 898

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PUlaminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhetsbukse til damer fôret med et vindtett PU-laminert jerseyfôr. Meget komfortabel tekstil med høy slitestyrke.


88

FLAME RETARDANT

ZENITH UNDERTRØYER LADIES & LONGS

UNDERTRØYER & LONGS Høy komfort og beskyttelse. Vårt omfattende sortiment av naturlig flammehemmende undertøy for både damer og herrer. Plaggene beskytter deg som det første lag som er nærmest huden og som er en essensiell del av Tranemo Skinsafe™. Avhengig av ditt behov for beskyttelse og aktivitetsnivå så kan du velge blant to ulike kvaliteter, merinoull/viskose og modakryl/bomull. For arbeid med en høy grad av intensitet anbefaler vi våre plagg i merinoull, Merino RX og Merino BX. Disse er naturlig flammehemmende, smussavvisende og absorberer fukt effektivt for å holde kroppen varm. Dessuten gir den ekstra fine merinoullen en meget høy komfort som ikke drar til seg dårlig lukt. Flammehemmende undertrøyer og longs med den unike blandingen av modakryl/bomull er behagelig mot huden og bidrar til en langvarig beskyttelse vask etter vask. Resirkulert bomull i plaggene gjør de til et miljøvennlig alternativ.


UNDERTRØYER & LONGS MERINOULL ZENITH LADIES

Merino RX Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

FLAME RETARDANT

89

901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

d95nt 6314 90 UNDERTRØYE DAME

6311 90 LONGS DAME

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 901, 904

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 901, 904

Naturlig flammehemmende undertrøye for damer i merinoull. Jaquard mønstrede paneler.

Naturlig flammehemmende longs for damer i merino ull. Jaquard mønstrede paneler

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6315 90 UNDERTRØYE

6319 90 POLOTRØYE

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

Naturlig flammehemmende undertrøye i merino ull.

Merino BX Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%

b93nt

6312 90 LONGS

Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye i merino ull.

Naturlig flammehemmende longs i merino ull. Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6309 90 POLOTRØYE

6302 90 LONGS

Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye i en kraftigere merino ullkvalitet.

Flammehemmende longs i en kraftigere merino ullkvalitet.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 902

Størrelse: XXS-4XL Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 902


90

FLAME RETARDANT

UNDERTRØYER & LONGS MODAKRYL/BOMULL

Cantex JX Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5920 92 POLOTRØYE

5940 92 UNDERTRØYE

Størrelse: XXS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Metallfri og naturlig flammehemmende polotrøye med 20% resirkulert bomull.

Naturlig flammehemmende undertrøye med 20% resirkulert bomull.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 7,0 cal/cm² EN 1149-5 TRANEMO SKINSAFE

5900 92 UNDERTRØYE MED KORT ERM

5930 92 LONGS

Naturlig flammehemmende undertrøye med 20% resirkulert bomull.

Naturlig flammehemmende longs med 20% resirkulert bomull.

Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Cantex Fleece Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89 FLEECEJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende fleecejakke med glidelåslukking i front. Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 893

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5990 89 FLEECE LONGS

Naturlig flammehemmende longs i fleece. Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine Kvalitet: 893


UNDERTØY

UNDERTØY

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

Skulle det oppstå en flammerelatert ulykke kan feil valg av undertøy forårsake at tekstilen tar fyr og/eller smelter inn i huden. På bakgrunn av dette prioriter alltid det laget av beskyttelse som er nærmest huden. Vårt naturlig flammehemmende undertøy for både dame og herrer er utviklet for beskyttelse og komfort. Den unike blandingen av modakryl og bomull gir en langsiktig og komfortabel beskyttelse som varer vask etter vask. Bomullen som brukes i dette undertøyet er resirkulert som gir plagget en forminsket miljøpåvirkning. I kolleksjonen er det også boksershorts i merinoull som er naturlig antibakteriell og som igjen tilbyr et funksjonelt undertøy med høye pusteegenskaper og komfort.

FLAME RETARDANT

5913 92 DAME BOKSERSHORTS

5919 92 DAMETRUSE

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Naturlig flammehemmende boksershorts til dame med 20% resirkulert bomull.

91

Naturlig flammehemmende dametruse med 20% resirkulert bomull.

NEW EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

5918 92 DAMETRUSE

5998 92 DAMETRUSE FOR GRAVIDE

Naturlig flammehemmende dametruse med 20% resirkulert bomull.

Naturlig flammehemmende dametruse for gravide med 20% resirkulert bomull.

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

5914 92 SPORTS-BH

5915 92 BH

5917 89 DAMETOPP MED SPORTS-BH

Naturlig flammehemmende BH med 20% resirkulert bomull.

Myk og komfortabel flammehemmende topp med sports-BH og 20% resirkulert bomull.

Størrelse: S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D) Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Størrelse: 75A, 75B, 75C, 80A, 80B, 80C, 85B, 85C, 85D, 90C, 90D, 95C, 95D Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine Kvalitet: 895, 924

Myk og naturlig flammehemmende sports-bh med 20% resirkulert bomull.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

6310 90 BOKSERSHORTS

5910 92 BOKSERSHORTS

5911 92 BOKSERSHORTS

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 901

Størrelse: XXS-3XL, 5XL, 7XL Farge: 03 marine Kvalitet: 920

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 924

Naturlig flammehemmende boksershorts i merino ull.

Naturlig flammehemmende boksershorts med 20% resirkulert bomull.

Naturlig flammehemmende boksershorts med 20% resirkulert bomull.


92

FLAME RETARDANT

FRAKK & SKJORTER

FRAKK & SKJORTER Naturlig flammehemmende frakker og arbeidsskjorter som er komfortable og funksjonelle. Stilrent design for deg som setter pris på høy kvalitet kombinert med en effektiv beskyttelse. En frakk er et smidig plagg for et midlertidig opphold i et område der det er krav om flammehemmende bekledning eller for en gjest på besøk. Alle frakker er flammehemmende og metallfrie. Vårt sortiment innenfor arbeidsskjorter er stort og det finnes både dame- og herremodeller. Velg blant flere ulike modeller med høy synbarhet, beskyttelse mot lysbue, sveiseglør eller smeltet metall. Alle skjorter og frakker har ulike sertifiseringer, som for eksempel EN ISO 11612, EN 61482-2, EN 1149-5, EN ISO 11611 og EN ISO 20471. Vi anbefaler alltid å starte med en risikoanalyse for å kunne velge riktig plagg til riktig bruk.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

5931 91 BESØKSFRAKK ”VISITOR”

Metallfri og naturlig flammehemmende besøksfrakk med ”VISITOR” brodert på venstre bryst og på ryggen. Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 911

5932 91 FRAKK

5935 81 FRAKK

Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 911

Størrelse: XS-4XL Farge: 04 hvit Kvalitet: 812

Metallfri og naturlig flammehemmende frakk.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Metallfri og naturlig flammehemmende frakk.


FRAKK & SKJORTER

FLAME RETARDANT

93

15

ATPV (cal/cm²)

18

PPE CATEGORY

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

2

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

811 TERA TX ELIM: 8,1 cal/cm² ATPV: 8,7 cal/cm², PPE 2

2

SHIELD

17 PPE CATEGORY

5770 91 94

IEC 61482-2:2009

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE 5940 92 03

TWO LAYER SYSTEM ARC RATING (cal/cm²)

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN ISO 20471 CL.3

SKIN PROTECTION

TRANEMO SKINSAFE

SHIELD

ELIM (cal/cm²)

5834 81 94

SKIN PROTECTION

TERA TX SYSTEM

5770 91 94

TRANEMO SKINSAFE™

920 CANTEX JX ARC RATING: 7,0 cal/cm² PPE 1

5073 91 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i synbarhet. Meget komfortabel tekstil. Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 911

911 TERA TX LIGHT ARC RATING: 5,2 cal/cm² PPE 1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 20471 CL.2*

EN ISO 20471 CL.2*

5076 91 SKJORTE

5079 91 DAMESKJORTE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 912

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 912

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i synbarhet.

5770 91 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale og refleks på armer.

Metallfri og naturlig flammehemmende dameskjorte i synbarhet.

Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Kvalitet: 911

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN 13034 type PB[6]

5779 91 DAMESKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende dameskjorte. Fluoriserende materiale og refleks på armer.

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 6,0 cal/cm² ATPV: 7,4 cal/cm² EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5778 86 DAMESKJORTE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 862

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 862

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene.

Størrelse: Dame 34-46 Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 911

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

5774 86 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende dameskjorte med forhøyet synbarhet.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5 TRANEMO SKINSAFE

5674 87 SKJORTE

6357 94 SKJORTE

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 875

Størrelse: XS-4XL Farge: 15 lysblå Kvalitet: 942

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte i en behagelig tekstil og med høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium.

Metallfri og naturlig flammehemmende langermet penskjorte. Lett figursydd og med marineblå kontrast på innsiden av kraven og på mansjettene.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

8120 91 SKJORTE

Metallfri og naturlig flammehemmende skjorte. Meget komfortabel tekstil. Størrelse: XS-4XL Farge: 02 rød, 03 marine Kvalitet: 911


FLAME RETARDANT

COLLEGEGENSER & T-SKJORTER

COLLEGEGENSER & T-SKJORTER Tranemo sine naturlig flammehemmende collegegensere og t-skjorter for dame og herrer er perfekt for å komplettere dine flammehemmende ytterklær. Gjennom å kombinere en flammehemmende collegegenser eller en t-skjorte med flammehemmende undertøy og en jakke får du maksimal beskyttelse tilpasset din risiko og arbeidsmiljø.

27

PPE

APC

3

SHIELD

5030 89 94

22

EBT (cal/cm²)

6372 89 94

ELIM (cal/cm²)

SKIN PROTECTION

TWO LAYER SYSTEM

895 CANTEX JERSEY AT ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², PPE 1

2

899 CANTEX TERRY ARC RATING: 17,8 cal/cm² PPE 2

TRANEMO SKINSAFE™ ELIM (cal/cm²)

25

ATPV (cal/cm²)

25

PPE CATEGORY

3

SHIELD

TWO LAYER SYSTEM

901 MERINO RX ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², PPE 1

6330 90 07

Vi anbefaler alltid å starte med en risikoanalyse for å velge riktige collegegensere og t-skjorter.

TRANEMO SKINSAFE™

6315 90 07

Vårt omfattende sortiment av flammehemmende collegegensere og t-skjorter inneholder blant annet plagg med høy synbarhet, t-skjorter med lang eller kort erm, piketrøyer, dametopper og collegejakker. Hvert av disse plaggene beskytter mot ulike risikoer og alle plagg har ulike sertifiseringer som for eksempel EN ISO 11612, EN/IEC 61482-2, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471.

SKIN PROTECTION

94

903 MERINO TX ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm², PPE 2


COLLEGEGENSER & T-SKJORTER

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL)

EN ISO 20471 CL.2* (S) CL.3 (M-XXL)

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5030 89 COLLEGEJAKKE

5039 89 COLLEGEJAKKE TIL DAMER

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhets collegejakke i en myk og komfortabel kvalitet med 20% resirkulert bomull.

6330 90 COLLEGEJAKKE

Metallfri og naturlig flammehemmende synbarhets collegejakke for damer i en myk og komfortabel kvalitet med 20% resirkulert bomull.

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 14116 index 3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

95

Metallfri og naturlig flammehemmende collegejakke i merino ull. Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 903

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

5270 89 COLLEGEGENSER

5271 89 T-SKJORTE

Størrelse: XXS-4XL Farge: 50 oransje Kvalitet: 892

Størrelse: XXS-4XL Farge: 50 oransje Kvalitet: 891

Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt i synlighet med glidelås i front.

Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals.

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2* (XXS-M) CL.3 (L-4XL)

EN ISO 20471 CL.2* (XXS) CL.3 (XS-4XL)

EN ISO 20471 CL.3

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5070 89 COLLEGEGENSER

5072 89 T-SKJORTE LANG ERM

Naturlig flammehemmende sweatshirt i synlighet med glidelås i front og 20% resirkulert bomull.

5071 89 T-SKJORTE

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte i synbarhet med rund hals og 20% resirkulert bomull.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 899

Naturlig flammehemmende t-skjorte i synbarhet med rund hals og 20% resirkulert bomull. Størrelse: XXS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 895

Størrelse: XXS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 895

NEW

NEW

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

*EN ISO 20471 CL.1 (XXS-XS) CL.2 (S-4XL)

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 20471 CL.2*

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

5075 89 COLLEGEGENSER

5082 89 T-SKJORTE LANG ERM

5081 89 T-SKJORTE

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Naturlig flammehemmende collegegenser i synlighet med rund hals og 20% resirkulert bomull.

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte med forhøyet synbarhet og 20% resirkulert bomull.

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Naturlig flammehemmende t-skjorte med forhøyet synbarhet og 20% resirkulert bomull.


96

FLAME RETARDANT

COLLEGEGENSER & T-SKJORTER

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6375 89 COLLEGEGENSER

6372 89 T-SKJORTE LANG ERM

Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene. 20% resirkulert bomull.

6379 89 T-SKJORTE

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 20% resirkulert bomull.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 899

Naturlig flammehemmende t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 20% resirkulert bomull.

Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Størrelse: XXS-4XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

NEW EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

EN 61482-2 APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

NEW

TRANEMO SKINSAFE

5948 89 HALVPOLO

Naturlig flammehemmende halvpolo med fluoriserende biser over skuldre og armer. Luftspalten som bisene bidrar med gir en ekstra beskyttelse.

6373 89 DAME T-SKJORTE LANG ERM

6378 89 DAME T-SKJORTE

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 895

Naturlig flammehemmende langermet dame t-skjorte med rund hals med kontrast i fluoriserende materiale på armene og 20% resirkulert bomull.

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 896

Naturlig flammehemmende langermet dame t-skjorte med forhøyet synbarhet og 20% resirkulert bomull.

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

TRANEMO SKINSAFE

6371 89 COLLEGEGENSER MED KRAVE

Metallfri, myk og komfortabel naturlig flammehemmende collegegenser med krave. 20% resirkulert bomull.

5945 89 PIKÉTRØYE LANG ERM

5905 89 PIKÉTRØYE KORT ERM

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 897

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 897

Metallfri og naturlig flammehemmende pikètrøye med lange armer og 20% resirkulert bomull.

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 899

Metallfri og naturlig flammehemmende pikètrøye med korte ermer og 20% resirkulert bomull.

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116 index 3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

IEC 61482-2 CL.1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

TRANEMO SKINSAFE

5985 89 COLLEGEGENSER

Metallfri og naturlig flammehemmende sweatshirt med rund hals og 20% resirkulert bomull. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 899

5947 89 T-SKJORTE LANG ERM

5907 89 T-SKJORTE

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 894

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 894

Naturlig flammehemmende langermet t-skjorte.

Naturlig flammehemmende t-skjorte.


HANSKER

FLAME RETARDANT

97

HANSKER Hanskene fra Eureka er en etterlengtet løsning for de som arbeider med risiko for lysbue og som har savnet en hanske med full bevegelighet og følelse kombinert med høy beskyttelse. Med høy skjærebestandighet beskytter de også hendene under arbeid med skarpe kanter. Hanskene har også moderate puste- og oljeavvisende egenskaper. Materiale i hanskene er basert på nøye utvalgte para-aramid fibre, antistatiske garnfibre og avansert belegningsteknologi for å beskytte mot åpen flamme, hete og lysbue.

EN 407 41XXXX

EN 407 41324X

EN 388 3442C ANSI CUT LEVEL

EN 388 3X43E

ANSI CUT A1

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT A5 ASTM F2675 ATPV Palm 30 cal/cm² Back of hand 16 cal/cm² Print 40 cal/cm² IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.2

RG00 01 HANSKER FR CONTACT

RG00 04 HANSKER FR ARC 16

Størrelse: 7/XS-11/XL Farge: 00 flerfarget

Størrelse: 7/XS-12/XXL Farge: 00 flerfarget

Flammehemmende - Isolerende - Komfortabel (13-3HNFR)

EN 407 41324X

NEW

EN 388 3X43E ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT A5

ANSI CUT LEVEL

Lysbue - Flammehemmende - Fingerfølelse (13-4HFR-AF)

EN 407 41XXXX

EN 407 4131XX

EN 388 3532D

EN 388 4X42E

ANSI CUT A4

ANSI CUT LEVEL

ANSI CUT A5

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 59 cal/cm²

ASTM F2675 ATPV Palm 22 cal/cm² Back of hand 5.9 cal/cm²

ASTM F2675 ATPV Palm 42 cal/cm² Back of hand 8.3 cal/cm²

IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.2

IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.1

IEC 61482-1-2 (Gloves) CL.1

RG00 05 HANSKE FR ARC 40

Hanske med meget høy beskyttelse mot lysbue. (Eureka 13-4 HAF50) Størrelse: 8/S-12/XXL Farge: 00 flerfarget

RG00 06 HANSKE FR ARC 4

RG00 07 HANSKE FR ARC 8

Størrelse: 7/XS-11/XL Farge: 00 flerfarget

Størrelse: 7/XS-12/XXL Farge: 00 flerfarget

Tynn- og meget fingerfølsom flammehemmende hanske med beskyttelse mot lysbue og skjæremotstand. (Eureka 15-4 HAF4)

Flammehemmende hanske med god fingerfølelse og bra beskyttelse mot lysbue. (Eureka 13-4 HAF8)


98

FLAME RETARDANT

HODEVERN

HODEVERN Forhøy beskyttelsen din med vårt sortiment innenfor hodevern som består av lysbue beskyttede vernehjelmer, visir, hetter og balaklava. Tranemo tilbyr elektrisk isolerende vernehjelmer med integrert visir og beskyttelse mot lysbue for deg som arbeider meg spenning. Vernehjelmene oppfyller kravene i henhold til EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 50365:2002 Class 0 og EN 166:2001. I sortimentet finnes det også hodebeskyttelse mot lysbue med vernehjelm, visir og hette som et sertifisert system. Sammen med flammehemmende balaklava får du et heldekkende beskyttelsessystem.

NEW IEC 61482-1-2 (Helmets) CL.1

IEC 61482-1-2 (Helmets) CL.2

GS-ET-29 (Visor) APC 2

ASTM F2178 ATPV 36 cal/cm²

RX00 18 LYSBUE VISIR

RX00 21 VERNEHJELM ARC 36

RX00 01 VERNEHJELM BOX TEST CL. 1

Transparent 3phase® lysbue godkjent visir som kan vippes opp.

Hjelm med integrert visir og beskyttelse mot lysbue.

Vernehjelm med integrert visir og beskyttelse mot lysbue.

Størrelse: One size Farge: 04 hvit

Størrelse: One size Farge: 04 hvit

ASTM F2178 ATPV 40 cal/cm²

Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 EN 1149-5

SA00 01 LYSBUE HETTE + VISIR + HJELM

Sett med lysbue hette 9179, integrert visir RX0018 og hjelm med hakebånd.

9179 95 LYSBUE HETTE

Størrelse: One size Farge: 03 marine

Naturlig flammehemmende softshellhette for ekstra beskyttelse mot lysbue. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 955

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

9195 89 BALAKLAVA

Naturlig flammehemmende balaklava med høy lysbue beskyttelse produsert i dobbelt lag med ELIM: 22,0 cal/cm², EBT: 27,0 cal/cm², APC 2. 20% resirkulert bomull. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 899, 895

5995 92 BALAKLAVA

Naturlig flammehemmende balaklava i trikot for beskyttelse av hake, hals og kinn. 20% resirkulert bomull. Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 920

6308 90 BALAKLAVA

Naturlig flammehemmende balaklava i merinoull for beskyttelse av hake, hals og kinn. Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 902


LUER & HALSBESKYTTELSE

FLAME RETARDANT

99

LUER & HALSBESKYTTELSE For å få en komplett beskyttelse fra topp til tå er det viktig å beskytte hals og hode. Tranemo har flammehemmende luer og halsbeskyttelse i flere ulike kvaliteter og passer også som hjelmlue. Halsbeskyttelsen gir en meget bra og fleksibel beskyttelse som kan bæres på flere ulike måter for ulik beskyttelse. Halsbeskyttelsen gir vern både mot kulde og en lysbue.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

5970 89 VINTERLUE

Naturlig flammehemmende vinterlue i fleece. Fluoriserende gul og 20% resirkulert bomull.

6307 90 STRIKKELUE

9043 00 FLEECELUE

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 902

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 893

Naturlig flammehemmende strikkelue i merino ull.

Størrelse: M, L Farge: 55 gul Kvalitet: 050, 893

Naturlig flammehemmende fleecelue.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

6395 90 STRIKKELUE

Naturlig flammehemmende strikkelue i jaquard mønstred merino ull. Størrelse: One size Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 904

NEW

6397 90 TUBE

5999 00 TUBE

Størrelse: One size Farge: 82 sort/grå Kvalitet: 904

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 051

Naturlig flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue.

Naturlig flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue. 20% resirkulert bomull.

NEW

NEW NEW

9065 81 HETTE

Hette med PU-laminert jerseyfòr. Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 811, 898

9151 93 HETTE

9151 82 HETTE

Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 931, 054

Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 822, 054

Flammehemmende quiltfôret hette med PU-laminert jerseyfòr.

Flammehemmende quiltfôret hette. Passer til artikkel 5206 82.


100

FLAME RETARDANT

BELTER & SELER

BELTER & SELER Flammehemmende belter og seler som holder buksene på plass for bedre komfort.

9160 81 SELER

9060 00 BUKSESELER

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 811, 802

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

Metallfri og flammehemmende seler for å redusere belastningen på skuldrene.

Flammehemmende bukseseler med metallspenner.

Tranemo tilbyr flere ulike modeller for ulike behov.

9093 00 LÆRBELTE

9055 00 BELTE

Metallfri og flammehemmende belte med justerbar lengde.

Lærbelte med skjult metallspenne for å unngå eksponering av metall som er kravet for beskyttelse mot lysbue. Belte er også egnet for bruk i sensitive miljøer der riping skal unngås.

Størrelse: S, L, XXL Farge: 07 sort Kvalitet: 58% polyester / 25% modakryl / 16% bomull / 1% antistat

SOKKER Hold føttene dine varme og få riktig beskyttelse med Tranemo sine flammehemmende sokker i ulike tykkelser og kvaliteter.

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Skinn

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

Om du trenger ekstra støtte av leggen så test våre flammehemmende leggstøtter.

9054 00 SOKK

9074 00 TYNN ULLSOKK

Størrelse: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51 Farge: 03 marine Kvalitet: 42% modakryl / 28% bomull / 22% polyamid / 6% elastan / 2% antistat

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 35% ull / 35% FR viskos / 25% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

Naturlig flammehemmende sokk med 20% resirkulert bomull.

EN ISO 14116 index 3 EN 1149-5

9176 00 LEGGSTØTTE

Naturlig flammehemmende leggstøtte med 20% resirkulert bomull. Størrelse: M-XL Farge: 03 marine Kvalitet: 48% modakryl / 30% bomull / 18% elastan / 2% polyamid / 2% antistat

Tynn naturlig flammehemmende ullsokk / FR viskose.

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

9075 00 ULLSOKK TYKK FR

Varm naturlig flammehemmende ullsokk / FR viskose. Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

9079 00 ULLFROTTÉ SOKK

Kraftig naturlig flammehemmende sokk i ullfrotté. Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan


TILBEHØR

FLAME RETARDANT

101

NEW 9120 00 KNEPUTER

Kneputene kan brukes både på flammehemmende og vanlige benklær og oppfyller kravene i henhold til EN ISO 11612:2015 Begrenset flammespredning A1. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 100% Ethylene Vinyl Acetate, Shell: Fawolon

TILBEHØR Praktisk tilbehør til Tranemo sin flammehemmende kolleksjon. Velg mellom flammehemmende kneputer, armbind, idkort lomme mm.

NEW

9119 81 ID KORT LOMME

9094 80 HENGELOMMER

Lomme for legitimasjon passende til D-ring.

Løse hengelommer voor riem 909300 med mange rom for verktøy. Baricader EP forsterket.

Størrelse: One size Farge: 03 marine Kvalitet: 811

Størrelse: One size Farge: 55 gul Kvalitet: 802, 885

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN 1149-5

9105 81 ARMBIND

9062 84 RADIOLOMME

9105 84 ARMBIND

Naturlig flammehemmende armbind. For at armbindet skal passe på plass, monteres det på armlomme med borrelås.

Radiolomme som passer artiklene 5212 84, 5231 84, 5236 82, 5239 82, 5242 84 og 5249 84.

Naturlig flammehemmende armbind. For at armbindet skal passe på plass, monteres det på armlomme med borrelås.

Størrelse: One size Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 811, 050

Størrelse: One size Farge: 50 oransje Kvalitet: 846

Størrelse: One size Farge: 93 oransje/marine Kvalitet: 846, 050

NEW EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 1 EN ISO 20471 CL.3

9128 06 PILÉFÔR

Metallfri og naturlig flammehemmende piléfôr uten armer. Passer i jakkene 5118 94 og 5135 94. Størrelse: XS-4XL Farge: 06 grå Kvalitet: 060

9129 06 DAME PILÉFÔR

Metallfri og naturlig flammehemmende piléfôr uten armer. Passer i jakkene 5137 94 og 5138 94. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 06 grå Kvalitet: 060

RS00 04 REFLEKSVEST Størrelse: M-XXL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 100% polyester


102

ARBEIDSKLÆR For deg som ikke har krav om flammehemmende arbeidstøy har vi en bredt sortiment rettet mot industri, lager og håndverk. Jobber du utendørs eller i trafikkerte miljøer anbefaler vi våre klær med høy synbarhet for bedre synlighet i både dagslys og mørke. Vi velger alltid de beste materialene til arbeidsklærne våre for å sikre høy kvalitet og god komfort. Arbeidsklærne har høy slitestyrke og lang levetid som bidrar til at vi sammen reduserer klimaavtrykket.

104

110

SYNBARHETSKLÆR FOR DEG SOM VIL BLI SETT

ARBEIDSKLÆR FOR DEN KVALITETSBEVISSTE

For deg som jobber ute eller inne i trafikkerte miljøer har vi et bredt utvalg av klær med høy synbarhet. Vi produserer kun synbarhetsbekledning sertifisert i henhold til sist oppdaterte standard EN ISO 20471 slik at du kan føle deg trygg på at du er godt synlig på arbeidsplassen din. Husk å ta godt vare på dine synbarhetsplagg slik at beskyttelsen består og plaggene forblir synlige.

For deg som stiller høye krav til funksjon, komfort og levetid, har vi et bredt utvalg av arbeidsklær for ulike bransjer og miljøer. Arbeidstøyet er behagelig, lette og tilpasset for ditt daglige arbeidsmiljø. Kombinasjonen av høy funksjonalitet og moderne design gjør at du alltid kan fokusere på jobben din. Oppdag vår nyeste kolleksjon med 4-veis stretch for ekstra bevegelsesfrihet og komfort.


103


104

VISION HV DAME

VISION HV Vision HV – Når bevegelsesfrihet og komfort er viktig. Kolleksjon er utviklet for å skape maksimal bevegelsesfrihet for brukere ved fysisk krevende arbeid. Buksenes stretchpaneler i kombinasjon med vår kjente metervare med høy bomullsandel, gir en mykhet og behagelig følelse mot huden. Dette betyr meget høy komfort selv ved fysisk krevende arbeid. Takket være fiberblandingen med polyester er plaggene også meget slitesterke. For å motstå ekstra sterk slitasje på kneputelommene og i hengelommene er de forsterket med HTPA – High Tenacity Polyamid – som gir en ekstra rive- og slitestyrke. Dette gir vesentlig økt levetid på plaggene. Alle buksene finnes i både dame- og herrestørrelser. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt

4339 44 DAMEJAKKE EN ISO 20471 CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL) **RIS-3279-TOM

Damejakke med høy synbarhet. Størrelse: Dame S-XXL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400

4329 44 DAMEBUKSE MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1 (36) CL.2 (38-48) *RIS-3279-TOM

4328 44 DAMEBUKSE MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Damebukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210

Damebukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210

4359 44 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1 (36-40) CL.2 (42-48)

Håndverksbukse for damer i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

*RIS-3279-TOM

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210

4326 44 GRAVIDBUKSE MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210, 050

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

4358 44 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Håndverksbukse for damer i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210


VISION HV

4330 44 JAKKE EN ISO 20471 CL.3 *RIS-3279-TOM

Jakke med høy synbarhet Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400

4335 44 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

*RIS-3279-TOM

Bukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210

Jakke med høy synbarhet med 9028 fleecefôr.

EN ISO 20471 CL.3

Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 511

*RIS-3279-TOM

4320 44 BUKSE MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1 (D84) CL.2 (C44-64, C146-156, D88-120)

105

4350 44 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1 (C44-46, D84-92) CL.2 (C48-64, C146-156, D96-120) *RIS-3279-TOM

Håndverksbukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210

NEW

4388 44 DAMESHORTS MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Dameshorts i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

4321 44 BUKSE MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Størrelse: 36-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 440, 310, 210

NEW

Størrelse: 36-48 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 210

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210

4380 44 SHORTS MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Håndverksbukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

NEW

NEW

Dameshorts håndverk i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

EN ISO 20471 CL.1

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 400, 310, 210

4389 44 DAMESHORTS HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Bukse i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet.

4351 44 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Shorts i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 210

4382 44 SHORTS HÅNDVERK MED STRETCH EN ISO 20471 CL.1

Shorts håndverk i synbarhet med stretch for en optimal passform, forhøyet komfort og full bevegelighet. Størrelse: C44-64 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 441, 400, 310, 210

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no


106

CE-ME

CE-ME Vår klassiske synbarhetskolleksjon med en veldig slitesterk tekstil med myk bomull på innsiden og polyester på utsiden. Den har i tillegg ribstop for ekstra rive- og slitestyrke. Plaggene har en moderne passform og er funksjonelle med mange gode lommeløsninger og detaljer. De fleste av plaggene har HTPA forsterkning på utsatte partier. Kolleksjonen finnes i flere forskjellige fargekombinasjoner. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt


CE-ME

4860 44 VEST HÅNDVERK EN ISO 20471 CL.1

Funksjonell håndverksvest i synbarhet. Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500

4840 44 SELEBUKSE EN ISO 20471 CL.2 *RIS-3279-TOM

4820 44 BUKSE EN ISO 20471 CL.2 *RIS-3279-TOM

Bukse i synbarhet med romslig passform og oppgradert med smalere ben. Kneputelommer i HTPA. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500, 210

*RIS-3279-TOM

Damebukse i synbarhet med romslig passform og smalere ben. Kneputelommer i HTPA. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500, 210

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500, 210

4810 44 KJELEDRESS EN ISO 20471 CL.3 *RIS-3279-TOM

4850 44 BUKSE HÅNDVERK EN ISO 20471 CL.2 *RIS-3279-TOM

4829 44 DAMEBUKSE EN ISO 20471 CL.2

Selebukse i synbarhet med justerbare seler og kneputelommer i HTPA.

Håndverksbukse i synbarhet med romslig passform og oppgradert med smalere ben. Kneputelommer i HTPA.

EN ISO 20471 CL.1

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500, 210

*RIS-3279-TOM

Damebukse med romslig passform og smalere ben. Kneputelommer i HTPA. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500, 210

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Kjeledress i synbarhet med rib-stop for ekstra rivestyrke. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500

4821 44 BUKSE

4859 44 DAME HÅNDVERKSBUKSE EN ISO 20471 CL.2

107

Bukse i synbarhet med lårlomme. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500, 210

4828 44 DAMEBUKSE EN ISO 20471 CL.1

Damebukse i synbarhet med lårlomme. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 440, 500, 210


108

VINTER

VINTER CE-ME vinterkolleksjonen er tilpasset brukeren for arbeid vinterstid både innendørs og utendørs. Alle tekniske plagg har et yttermateriale som er lett og komfortabel og med meget bra pusteegenskaper. 9048 00 VINTERLUE

De teipede plaggene er sertifisert i henhold til EN 343 der noen av de fôrede kombinasjoner også er sertifisert i henhold til EN 342. I kolleksjonen finnes det også to myke og komfortable fleece/softshelljakker.

4801 46 VINTERJAKKE T-TEX RS EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.1 *EN 342 (4801+4826)

Vinterjakke i synbarhet med teipede sømmer og avtakbar hette. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 463, 003, 008

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels. Størrelse: M (57/58 cm), L (60/61 cm) Farge: 07 sort, 55 gul Kvalitet: 100% polyester

4808 46 SKALLJAKKE T-TEX RS EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.3

Skalljakke i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbar hette. Vindog vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 463, 007, 002

4826 46 SKALLBUKSE T-TEX RS EN ISO 20471 CL.2 EN 343 3.3 *EN 342 (4826+4801 or 4818)

4818 46 VINTERPARKAS T-TEX RS EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.1 *EN 342 (4818+4826)

Vinterparkas i synbarhet med teipede sømmer og med avtakbart fleecefôr i bolen. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

Skallbukse i synbarhet med teipede sømmer, meshfôr og avtakbare seler. Vindog vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 463, 210, 007, 002

4832 48 SOFTSHELL JAKKE EN ISO 20471 CL.3

Vind- og vannavvisende softshelljakke i synbarhet med myk innside. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 480

Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 463, 003, 510, 515

4831 51 FLEECEJAKKE EN ISO 20471 CL.3

Meget komfortabel og lett fleecejakke i synbarhet. Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 511

4815 46 VINTERDRESS T-TEX RS EN ISO 20471 CL.3 EN 343 3.1 *EN 342

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Vinterdress i synbarhet med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: XS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 463, 004, 003


COLLEGEGENSERE & T-SKJORTER

109

COLLEGEGENSERE & T-SKJORTER Våre collegegensere og t-skjorter er designet for å tilby deg høy komfort og funksjonalitet. I sortimentet finnes i tillegg til collegegensere og t-skjorter også piketrøyer i komfortabel bomullsblandet tekstil. 4334 26 COLLEGEJAKKE EN ISO 20471 CL.2* (XXS-S) CL.3 (M-4XL)

Synbarhets collegejakke i en myk og komfortabel kvalitet.

For å oppnå høy synbarhet på arbeidsplassen så kan du her velge blant våre behagelige overdeler som er sertifisert i henhold til EN ISO 20471.

Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 264

NEW

NEW

4375 26 COLLEGEGENSER EN ISO 20471 CL.2*

Synbarhets collegegenser i en myk og komfortabel kvalitet.

4372 11 T-SKJORTE LANG ERM EN ISO 20471 CL.2*

Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 264, 263

Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 113

4871 26 COLLEGEGENSER EN ISO 20471 CL.3

Myk collegegenser i synbarhet med børstet innside. Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 264

4874 11 T-SKJORTE LANG ERM EN ISO 20471 CL.3 EN 13758-2 A1

4875 11 PIKÉSKJORTE EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

Myk og formstabil pikèskjorte i trikot med bomull på innsiden Størrelse: XS-4XL Farge: 55 gul Kvalitet: 113

Myk langermet t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden.

Myk langermet t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 113

4371 11 T-SKJORTE *EN ISO 20471 CL.1 (XXS-S) CL.2 (M-4XL)

Refleksvest

Størrelse: M-XXL Farge: 55 gul Kvalitet: 100% nylon

* For komplett informasjon gjeldende produktet sine sertifiseringer, besøk tranemo.no

Størrelse: XXS-4XL Farge: 93 oransje/marine, 94 gul/marine Kvalitet: 113

4872 11 T-SKJORTE EN ISO 20471 CL.2* (XS-M) CL.3 (L-4XL)

RS00 03 REFLEKSVEST EN ISO 20471 CL.3

Myk t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden.

Myk t-skjorte i synbarhet i trikot med bomull på innsiden. Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 113

4620 51 REFLEKSVEST EN ISO 20471 CL.2

Refleksvest i synbarhet. Størrelse: One size Farge: 50 oransje, 55 gul Kvalitet: 100% polyester


110

CRAFTSMAN PRO

VISION HV


CRAFTSMAN PRO DAME

111

CRAFTSMAN PRO 100% bomullskolleksjon med HTPA Dobby forsterkning til håndverk, industri og verksted. Craftsman Pro er en bomullskolleksjon med mange praktiske detaljer og har en passform som gir brukeren en bevegelsesfrihet i sitt daglige arbeid. Håndverkere, industri- og verkstedpersonell krever alltid slitesterke arbeidsklær og de fleste plagg er tilført HTPA Dobby forsterkning. De er plassert på utsatte steder som f.eks på kne, nederst på ben og innvendig i hengelommer. Hele kolleksjonen har mange finesser og detaljer og er vasket på forhånd for å minimere krymp og gi økt komfort. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 150: 100% bomullstwills, 375 g/m² 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m², EN ISO 20471

c95mt

7728 15 WORKJEANS DAME

Damebukse i jeansfasong med forhøyet synbarhet. Kraftig og slitesterk bomullstwill med innvendige kneputelommer. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 440

7729 15 WORKJEANS DAME

Damebukse i jeansfasong med kraftig og slitesterk bomullstwill. Innvendige kneputelommer. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

7758 15 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Funksjonell damehåndverksbukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 440, 213

7759 15 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Funksjonell damehåndverksbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

7799 15 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK

Dame piratbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. HTPA Dobby forsterkede henge- og kneputelommer. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213


112

CRAFTSMAN PRO

6207 00 HETTEJAKKE

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 261, 464

7725 15 WORKJEANS

Bukse i jeansfasong med forhøyet synbarhet. Kraftig og slitesterk bomullstwill med innvendige kneputelommer. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 440

6241 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Vindavvisende fleecejakke med avtakbare armer, økt synbarhet og med gode pusteegenskaper. Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 470, 480

7755 15 BUKSE HÅNDVERK

Funksjonell håndverksbukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 440, 213

7732 15 JAKKE

7720 15 WORKJEANS

Ufôret jakke i en slitesterk bomullstwill med refleksdetaljer.

Bukse i jeansfasong med kraftig og slitesterk bomullstwill. Innvendige kneputelommer.

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

7791 15 PIRATBUKSE HÅNDVERK

7780 15 SHORTS

Piratbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. HTPA Dobby forsterkede hengeog kneputelommer. Størrelse: C44-64 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

Funksjonell shorts i kraftig og slitesterk bomullstwill. Størrelse: C44-64 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150

7751 15 BUKSE HÅNDVERK

Funksjonell håndverksbukse i kraftig og slitesterk bomullstwill med romslig passform. Ekstra forsterkede hengelommer og kneputelommer i HTPA Dobby. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

7788 15 SHORTS HÅNDVERK

Funksjonell håndverksshorts i kraftig og slitesterk bomullstwill. HTPA Dobby forsterkede hengelommer. Størrelse: C44-64 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213


CRAFTSMAN PRO

7712 15 KJELEDRESS

Kjeledress med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Størrelse: XS-3XL Farge: 94 gul/marine Kvalitet: 150, 440

7745 15 SELEBUKSE

Funksjonell selebukse med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 440, 213

7741 15 SELEBUKSE

7748 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 07 sort, 32 marine Kvalitet: 150, 213

Funksjonell selebukse i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer

Funksjonell selebukse håndverk i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer

7747 15 SELEBUKSE HÅNDVERK

Funksjonell selebukse håndverk med forhøyet synbarhet i kraftig og slitesterk bomullstwill. Ekstra forsterkede HTPA Dobby kneputelommer Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 150, 440, 213

113


114

COMFORT STRETCH NEW

COMFORT STRETCH

1921 40 BUKSE MED STRETCH

Bukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 440, 310, 213

Comfort Stretch buksene har paneler med 4-veis stretch i et lett og slitesterkt grunnmateriale i polyester/bomull. Stretchpanelene fungerer perfekt i en aktiv arbeidssituasjon der man f. eks veksler mellom stående og sittende stilling.

NEW

Stretchpanelene bidrar også til å gi buksene en mer smidig og nettere passform samtidig som den er komfortabel og bevegelig. Forsterkninger på utsatte områder bidrar til forlenget brukstid på plagget. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 440: Fluoriserende, 54% bomull / 46% polyester, twill med ripstop, 260 g/m² 500: Øvrige farger, 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

1951 40 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

c95mt

Håndverksbukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 440

NEW

NEW NEW

1121 40 BUKSE MED STRETCH

Bukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

NEW

1151 40 BUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

1191 40 PIRATBUKSE MED STRETCH

Håndverksbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Piratbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

NEW

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

NEW

1194 40 PIRATBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

1181 40 SHORTS MED STRETCH

1182 40 SHORTS HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Piratbukse håndverk med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Shorts med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Shorts håndverk med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.


COMFORT STRETCH DAME NEW

NEW

1958 40 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

1928 40 DAMEBUKSE MED STRETCH

Håndverksbukse til damer med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

Damebukse med økt synbarhet og stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 440

NEW

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 94 gul/marine, 95 sort/gul Kvalitet: 400, 310, 213, 440

NEW

1198 40 DAME PIRATBUKSE MED STRETCH

1196 40 DAME PIRATBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Dame piratbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

NEW

Dame piratbukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

NEW

1187 40 DAMESHORTS MED STRETCH

1188 40 DAMESHORTS HÅNDVERK MED STRETCH

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Dameshorts med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

NEW

NEW

1128 40 DAMEBUKSE MED STRETCH

Damebukse med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

Dameshorts håndverk med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet.

NEW

1127 40 GRAVIDBUKSE MED STRETCH

Bukse for gravide med elastisk tekstil og strikk med knappehullstramming i overkant for en voksende mage. Buksen har stretch paneler og bred strikk bak. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213, 050

1158 40 DAMEBUKSE HÅNDVERK MED STRETCH

Håndverksbukse til damer med stretch paneler for perfekt passform, høy komfort og bevegelighet. Størrelse: Dame 36-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400, 310, 213

115


116

PREMIUM PLUS DAME

PREMIUM PLUS PREMIUM PLUS - Vår klassiske håndverkskolleksjon designet med fokus på funksjon og kvalitet. Slitesterk tekstil med børstet innside Forsterkninger i HTPA – High Tenacity PolyAmid Denne allsidige kolleksjonen er utstyrt med mange geniale lommeløsninger og med forsterkninger på steder med høy slitasjerisiko. Serien er produsert i en slitesterk polyester/bomull tekstil der innsiden av tekstilen er børstet for å gi brukeren ekstra komfort.

Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m² 210: Forsterkningsstoff, HTPA, 100% polyamid med ekstra høy slitestyrke, 210 g/m²

c95mt

3829 50 WORKJEANS DAME

3859 50 DAMEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort, 77 marine/blå Kvalitet: 500

Størrelse: Dame 36-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 500, 210

Workjeans til damer med børstet innside for ekstra komfort. Innvendig kneputelommer.

Håndverksbukse til damer med romslig passform og HTPA forsterkede kneputelommer.


PREMIUM PLUS

3830 50 JAKKE HÅNDVERK

Håndverksjakke med mange lommeløsninger og børstet innside for ekstra komfort. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort, 77 marine/blå Kvalitet: 500

Funksjonell håndverksvest

Håndverksjakke med mange lommeløsninger og børstet innside for ekstra komfort. Vedlagt 9028 fleecefôr. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort, 77 marine/blå Kvalitet: 500

3820 50 WORKJEANS

Workjeans med børstet innside for ekstra komfort. Innvendige kneputelommer. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 07 sort, 77 marine/blå Kvalitet: 500

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 500, 210

3850 50 BUKSE HÅNDVERK

Allsidig håndverksbukse med romslig passform, mange lommeløsninger og HTPA forsterkede kneputelommer. Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 07 sort Kvalitet: 500, 210

3840 50 SELEBUKSE

3841 50 SELEBUKSE HÅNDVERK

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 07 sort, 77 marine/blå Kvalitet: 500, 210

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 07 sort, 77 marine/blå Kvalitet: 500, 210

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort og HTPA forsterkede kneputelommer.

3860 50 VEST HÅNDVERK

3832 50 JAKKE MED VEDLAGT FLEECEFÔR 9028

Selebukse med børstet innside for ekstra komfort og HTPA forsterkede kneputelommer.

3810 50 KJELEDRESS

Kjeledress med børstet innside for ekstra komfort. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort, 77 marine/blå Kvalitet: 500

117


118

COMFORT LIGHT

COMFORT LIGHT Med perfekt passform og god slitestyrke er dette en perfekt kolleksjon for industri og serviceyrker. De fleste plaggene i kolleksjonen er dessuten designet for å minimere risikoen for å ripe opp ømtålige flater som lakkerte biler. Kolleksjonen er derfor spesielt bra til bilverksteder og lignende. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 400: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²

c95mt


COMFORT LIGHT

1130 40 JAKKE

1131 40 FRAKK

Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå Kvalitet: 400

Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine, 04 hvit Kvalitet: 400

1120 40 BUKSE

1129 40 BUKSE DAME

Lett klassisk jakke i slitesterk polyester/bomull.

Lett klassisk bukse i slitesterk polyester/bomull. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå Kvalitet: 400

Lett klassisk frakk i slitesterk polyester/bomull.

Lett klassisk damebukse i slitesterk polyester/ bomull. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400

NEW

1180 40 SHORTS

Lett klassisk shorts i slitesterk polyester/bomull. Størrelse: C44-64 Farge: 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå Kvalitet: 400

1189 40 DAMESHORTS

Lett klassisk dameshorts i slitesterk polyester/ bomull. Størrelse: Dame 34-48 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 400

1110 40 KJELEDRESS

Lett klassisk kjeledress i slitesterk polyester/ bomull. Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine, 07 sort, 64 mørk grå Kvalitet: 400

119


120

COMFORT PLUS

COMFORT PLUS Kolleksjonen passer fint til både lagerarbeid og i produksjon. Plaggene i kolleksjonen er produsert i kraftig polyester/ bomullskvalitet med flosset innside for maksimal komfort. Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no. 500: 65% polyester / 35% bomull, twill med comfortfinish, 300 g/m²

c95mt

2830 50 JAKKE

2820 50 BUKSE

Størrelse: XS-3XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 500

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 500

Jakke med børstet innside for ekstra komfort.

Bukse med børstet innside for ekstra komfort.

2850 50 BUKSE HÅNDVERK

Håndverksbukse med romslig passform og HTPA forsterkede kneputelommer. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 500, 210


ORIGINAL COTTON

2541 13 SELEBUKSE

Klassisk selebukse i bomull. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 131

ORIGINAL COTTON ORIGINAL COTTON er kolleksjonen designet for industri og verkstedarbeideren. Kolleksjonen er produsert i et slitesterkt 100% bomullsstoff med enkel design som er tilpasset industriarbeid.

2511 13 KJELEDRESS

Kolleksjons grunnkvalitet og vask- og vedlikeholdsråd: Plaggene i kolleksjonen kan inneholde flere og/eller andre kvaliteter. Se spesifikasjonen av kvalitet ved hvert produkt eller på tranemo.no.

Klassisk kjeledress i bomull. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 131

131: 100% bomullstwills, 325 g/m²

c95mt

2531 13 JAKKE

2521 13 BUKSE

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine Kvalitet: 131

Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 03 marine Kvalitet: 131

Klassisk jakke i bomull.

Klassisk bukse i bomull.

2050 13 BUKSE HÅNDVERK

Maler/murerbukse i slitesterk bomullstwill med romslig passform. Størrelse: C44-64, C146-156, D96-120 Farge: 04 hvit Kvalitet: 131

121


122

VINTER

VINTER Tranemo har mange ulike ytterplagg designet for at brukeren kan kle seg i henhold til lag-på-lag prinsippet. Vi har samlet alle våre vinterplagg som er perfekt for bruk både inne- og ute og i all slags vær. Mange av plaggene er teipede og er vind- og vanntette i henhold til EN 343 deriblant vår ultralette og tøffe 3-lags skalljakke 6205 samt vår lett fôrede 6200 vinterjakke. Utover disse plaggene har vi et godt sortiment med lette softshell- og fleecejakker. Flere av plaggene er sertifisert sammen med vårt undertøy i henhold til EN 342 slik at du holder deg tørr og varm lenge.

EN 343 3.1

EN 343 4.4

*EN 342

*EN 342 (6200+6226)

6210 46 VINTERDRESS T-TEX RS

6226 46 SKALLBUKSE T-TEX RS

Vinterdress med teipede sømmer med forhøyet synlighet. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

Skallbukse med meshfôr og teipede sømmer. Vindog vanntett i henhold til EN 343.

Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 463, 210, 003

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 463, 210, 007, 002


VINTER

6241 47 FLEECEJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

6207 00 HETTEJAKKE

Vindavvisende fleecejakke med avtakbare armer, økt synbarhet og med gode pusteegenskaper.

Tøff og komfortabel hettejakke i høy kvalitet med fleece på innsiden og fluoriserende gul forsterkning på skulderparti.

Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 470, 480

Størrelse: XS-4XL Farge: 95 sort/gul Kvalitet: 261, 464

NEW

3535 48 SOFTSHELLJAKKE

RH00 34 FLEECEJAKKE

Størrelse: Farge 67: XS-4XL, Farge 21,31: XS-3XL Farge: 21 rio rød, 31 midnatt blå, 67 antrasitt Kvalitet: 481, 163

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 100% polyester, 270 g/m²

Vind- og vannavvisende softshelljakke med myk fleece på innsiden.

Myk og komfortabel fleecejakke for aktive brukere. Høy kvalitet.

6520 30 PILOTJAKKE MED AVTAKBARE ARMER

Klassisk pilotjakke i vind- og vannavvisende beavernylon fôret med en avtakbar fleecevest Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort, 73 blå/marine Kvalitet: 303, 460, 009

EN 343 4.2

EN 343 4.2

EN 343 3.4

*EN 342 (6200+6226)

6235 46 PARKAS

6200 46 VINTERJAKKE T-TEX RS

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 463, 002, 510, 003

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 463, 003, 008

Parkas med teipede sømmer og avtakbart fleecefôr. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

Vinterjakke med teipede sømmer og refleksbiser. Vind- og vanntett i henhold til EN 343.

6205 46 SKALLJAKKE

Meget komfortabel og ultralett 3-lags skalljakke med teipede sømmer og refleksdetaljer. Vind- og vanntett i henhold til EN 343. Størrelse: S-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 465

123


124

SKJORTER, GENSER & T-SKJORTER

SKJORTER

8131 22 SKJORTE

Langermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 221

Her finner du arbeidsskjorter i komfortabel bomullsblanding i to forskjellige modeller og farger for en komfortabel arbeidsdag.

8141 22 SKJORTE

Kortermet skjorte i tynn bomull/polyestertwill. Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 221

GENSER & T-SKJORTER Våre gensere og t-skjorter er designet for å gi deg høy komfort og funksjonalitet. Kolleksjonen inkluderer myke arbeidsgensere, t-skjorter og pikétrøyer i en komfortabel bomullsblanding.

NEW

NEW

NEW

RH00 12 COLLEGEGENSER

RH00 26 T-SKJORTE LANG ERM

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester, 290 g/m²

Størrelse: S-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m²

Klassisk collegegenser, ekstra slitesterk og med rund hals.

NEW

Ekstra slitesterk langermet t-skjorte.

NEW

RH00 27 T-SKJORTE

RH00 30 DAME T-SKJORTE

RH00 05 PIKÉTRØYE

Størrelse: S-4XL Farge: 03 marine, 04 hvit, 07 sort, 67 antrasitt Kvalitet: 100% bomull, 175 g/m²

Størrelse: Dame S-XXL Farge: 03 marine, 04 hvit, 07 sort Kvalitet: 100% bomull, 175 g/m²

Størrelse: XS-4XL Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 50% bomull / 50% polyester, 215 g/m²

Klassisk t-skjorte med rund hals.

T-skjorte til dame med rund hals og splitt i siden.

Slitesterk og klassisk pikétrøye med brystlomme.


BELTER, SELER, LUER & SOKKER

BELTER, SELER, LUER & SOKKER

9027 00 BUKSESELER

9013 00 LÆRBELTE

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: polyester / elastan

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Skinn

9029 52 BELTE

9037 00 ELASTISK BELTE

9046 00 BELTE

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 68% polypropylene / 32% elastan

Størrelse: S-XXL Farge: 07 sort Kvalitet: polyester / elastan

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 100% nylon

9048 00 VINTERLUE

9068 00 LUE

9124 00 CAPS

Størrelse: M (57/58 cm), L (60/61 cm) Farge: 07 sort, 55 gul Kvalitet: 100% polyester

Størrelse: One size Farge: 03 marine, 07 sort Kvalitet: 95% bomull / 5% elastan Fôr, 100% polyester

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 100% bomull

Bukseseler med Tranemo logo

Lærbelte av høyeste kvalitet

Elastisk belte med Tranemo logo.

Elastisk belte med borrelås feste.

Lue med fleecefôr

Vinterlue med quiltfôr og fuskepels.

Belte med plastspenne

Caps med TRANEMO logo.

9011 00 BOMULLSOKK

9041 00 ULLSOKK TRANEMO

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45 Farge: 07 sort Kvalitet: 80% bomull / 18% polyamid / 2% elastan

Størrelse: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Farge: 07 sort Kvalitet: 50% akryl / 30% ull / 18% polyamid / 2% elastan

Sokk med Tranemo logo

Varm ullsokk med Tranemo logo

125


126

TILBEHØR

TILBEHØR Praktisk tilbehør til vårt sortiment av arbeidsklær. Velg mellom våre kneputer, armbind, kuttbeskyttelse mm.

9020 00 KNEPUTER

Beste beskyttelse ved arbeid på kne. Passer alle våre knelommer. Størrelse: One size Farge: 06 grå Kvalitet: 100% EVA, EN ISO 11612 A1

9044 00 KNEPUTER EN 14404

Sertifiserte kneputer. EN 14404 TYP 2. Størrelse: One size Farge: 06 grå Kvalitet: 100% EVA, EN ISO 11612 A1

NEW

9120 00 KNEPUTER

Kneputene kan brukes både på flammehemmende og vanlige benklær og oppfyller kravene i henhold til EN ISO 11612:2015 Begrenset flammespredning A1. Størrelse: One size Farge: 00 flerfarget Kvalitet: 100% Ethylene Vinyl Acetate, Shell: Fawolon

9032 00 KNEPUTER

Kraftige kneputer Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Neopren, EN ISO 11612 A1

9045 00 KNEPUTER

Sertifiserte kraftige kneputer. EN 14404 TYP 2. Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Neopren, EN ISO 11612 A1

NEW

9190 00 BAG

Stor Tranemo bag som også kan bæres på ryggen med solide justerbare skulderbånd. Stor glidelås åpning. Størrelse: One size Farge: 07 sort

9016 00 HAMMERHOLDER

9019 00 ID KORT LOMME

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: Metall

Størrelse: One size Farge: 07 sort Kvalitet: 100% polyester

Hammerholder i sort plast-laminert metall.

Lomme for legitimasjon passende til D-ring.

9028 51 FLEECEFÔR

PR00 01 KUTTBESKYTTELSE

Størrelse: S, L, XXL Farge: 06 grå Kvalitet: 511

Størrelse: One size Farge: 06 grå Kvalitet: Dyneema / Glas / Tencel, EN 388 cut 5

Mykt og komfortabelt fleecefôr uten armer.


UNDERTØY

6930 51 TERMOJAKKE

Thermojakke i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg. Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 515

UNDERTØY

6920 51 TERMOBUKSE

Thermobukse i dobbel quilt ment som et isolerende mellomplagg.

Undertøyet passer deg som arbeider inne eller ute i et kjølig miljø. Behøver du ekstra beskyttelse mot kulde er våre quiltfôrede thermoplagg perfekte som et isolerende mellomlag.

Størrelse: XS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 515

6975 42 UNDERTRØYE

6979 42 POLOTRØYE

6972 42 LONGS

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 428

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 428

Størrelse: XXS-4XL Farge: 07 sort Kvalitet: 428

3-funksjons langarmet undertrøye.

3-funksjons polotrøye.

3-funksjons longs.

127


128

ON DEMAND

FORHØYET SYNBARHET

Montering av fluoriserende tekstil og refleks på uforede plagg.

Med On Demand kan du forsterke din identitet ytterligere og sette ditt preg på våre standard kolleksjoner. Kontakt kundeservice for assistanse.

D05A44 Stripe rundt arm D05B44 Stripe rundt ben Stripen kan monteres rundt ben eller arm og finnes i fargene 50 Hi Vis orange, 51 Hi Vis rød og 55 Hi Vis gul.

50 mm 50 mm 50 mm

REFLEKS

Montering av refleks på uforede plagg. Refleksene kan monteres rundt arm, ben eller på ryggen. 50 mm refleks D06A5006 rundt arm D06B5006 rundt ben D06R5006 på ryggen 50 mm flammehemmende refleks D07A5006 rundt arm D07B5006 rundt ben D07R5006 på ryggen 20 mm refleks D06A2006 rundt arm D06B2006 rundt ben D06R2006 på ryggen

Gravid?

Påsying av myk strikket ribb over magen justerbar i overkant og på ryggen. Kan sys på de fleste Tranemo sine midjebukser uten hengelommer.

D07800


129

KNEPUTELOMMER

Montering av kneputelommer på uforede plagg. Kneputelommene finnes i flere ulike farger og kvaliteter.

KNAPPJUSTERING BEN

Montering av trykknapper for justering av fotvidde på uforede plagg.

9021 Kneputelommer Kvalitet 210: 03 marine, 07 sort, 64 grå Kvalitet 400: 03 marine, 07 sort, 64 grå Kvalitet 500: 03 marine, 07 sort Kvalitet 873: 03 marine Kvalitet 883: 03 marine

D06100 Knappjustering

BORRELÅS BÅND GUMMI/PLAST-FORSTERKNING

Montering av sort borrelås bånd (myk del) for bruk til navnemerking.

Vulkanisering av kneputelommene for ekstra slitestyrke.

D0690007 Montering borrelås bånd 005 - 10 cm x 2 cm 006 - 11 cm x 2 cm 007 - 12 cm x 2 cm

D01100 Gummi/plast-forsterkning

MERKER

Montering av egne merker. D067 Montering av egne merker

BENFORSTERKNING FR Ekstra flammehemmende forsterkning mot sprut av smeltet metall. Perfekt for støpere eller ved arbeid med kapping av metall. Forlenger buksens levetid betraktelig. Forsterkningen dekker også en del av foten og finnes i to størrelser og kvaliteter. Det er ikke mulig å sy på benforsterkning på alle typer bukser. Kontakt Tranemo for mer informasjon.

ID-KORTLOMME Høy benforsterkning, 63 cm 90368007 - 801 Barricader TC 90368067 - 803 Barricader EP

Montering av ID-kortlomme på uforede plagg. D06800 ID-kortlomme

Lav benforsterkning, 31 cm 90398007 - 801 Barricader TC 90398067 - 803 Barricader EP

ENDRING AV BENLENGDE

Om du behøver hjelp med å justere benlengden kan vi både forlenge bukseben og gjøre de kortere enn standard på uforede plagg.


130

VEDLIKEHOLD Det er viktig at flammehemmende klær vaskes på en korrekt måte og i overensstemmelse med instruksjonene som sørger for at beskyttelsen i plagget ikke forringes eller forurenses. Kun syntetiske vaskemidler skal benyttes, ikke bruk såpe eller tøymykner og det må ikke benyttes blekemiddel. Tranemo anbefaler: • Verneklær sertifisert i henhold til EN ISO 20471 skal vaskes separat, alternativt sammen med andre tilsvarende plagg med samme sertifisering. •

For plagg som inneholder ull er det ekstra viktig med korrekt vedlikehold. Ull er sensitiv for høy PH og bør vaskes i nøytral PH og med en skånsom prosess. Verneklær som inneholder ull bør vaskes ved å bruke et spesielt ullprogram.

For å oppfylle kravene i EN 13034 behøver verneklærne ved behov å impregneres på nytt for å beholde kjemikaliebeskyttelsen. Disse plaggene bør vaskes på industrielle vaskerier som har mulighet å impregnere plaggene på nytt med en korrekt prosess.

Kontakt Tranemo for mer informasjon vedrørende vask og vedlikehold av dine verneklær.

Vaskesymboler

a B C D T

Vaskes ved maks 40°C Vaskes ved maks 40°C, forsiktig vask Vaskes ved maks 60°C Vaskes ved maks 60°C, forsiktig vask Bør ikke renses

3 5 O N M

Må ikke tørketromles

Tørketromles ved lav temperatur

Må ikke strykes

Tåler å strykes ved maks 110°C

Tåler å strykes ved maks 150°C

Transfer refleks Påsydde reflekser kan kjennes harde, stive og være ukomfortabelt på strikkede plagg. Bruk av segmenterte transferreflekser gjør plaggene med komfortable. Selv på noen lettere vevde plagg har transferrefleks en fordel mot påsydde når det gjelder komfort. For å beholde de reflekterende egenskapene i transferrefleksene skal disse plaggene vaskes i nøytralt pH, det vil si ikke å bruke vaskemiddel med pH over 8. Tranemo anbefaler: • Vasketemperatur på maks 60°C. • Vaskemiddel med pH<8 er å anbefale. • Ikke bruk tøymykner, blekemiddel eller optiske hvitemidler. • Vi anbefaler hengetørking eller tørketrommel i maks 60°C. Ved tunneltørking anbefales maks 100°C.


131

Reparasjon av flammehemmende plagg Bruk ikke skadede verneklær som ikke kan repareres (for eksempel hull, revner eller ikke fungerende lukninger etc) Små skader på plagget som ikke påvirker plaggets flammehemmende egenskaper kan repareres. Denne reparasjonen kan kun gjennomføres om det brukes samme flammehemmende tekstil og tråd, og av kompetent personell. Reparasjonene får kun utføres i henhold til Tranemo sine reparasjonsinstrukser og med identiske tekstiler. Ved å reparere plagget forlenges levetiden som igjen gir en positiv effekt med mindre miljøpåvirkning. Tranemo kan bidra med egnet reparasjonskit og anvisninger for å kunne reparere verneklær på korrekt vis.

Bytte - Kassering Når et plagg har vært i direkte kontakt med åpen flamme eller sterk varme, kan plagget bli sprøtt og svekket og skal derfor kasseres. Hvis plagget har vært utsatt for kjemikalier som har trengt inn i tekstilen, innebærer dette vanligvis en nedbrytning av beskyttelsesevnen og man bør vurdere om plagget skal kasseres. For mer informasjon, gå til vår hjemmeside www.tranemo.no. Vi kan også bistå i opplæring vedrørende bruk av flammehemmende klær hos din bedrift.

Trykk og brodering på verneklær Transfertrykk må testes og godkjennes innen det brukes på de flammehemmende plaggene. De transfermerkene som Tranemo produserer er testet og godkjente i henhold til EN ISO 14116 og EN 1149-5 når de trykkes på et flammehemmende plagg fra Tranemo. En tekstil med et transfertrykk holder på varmen lengre enn tekstil uten trykk når det utsettes for intens varme. Ut fra et sikkerhetsperspektiv bør derfor ikke store heldekkende transfertrykk brukes. Den beste løsningen er om trykket plasseres på lommeklaffer eller lignende slik at du har et underliggende lag med tekstil for beskyttelse av huden din. Emblem/etiketter som monteres på flammehemmende plagg skal lages av flammehemmende tekstil. Standarden EN 1149-5 krever at emblemene/etikettene festes på et permanent sted som gjør at de ikke kan fjernes. Ved direkte brodering på flammehemmende plagg skal det brukes flammehemmende tråd. Feilaktig brodering, emblem/etikett eller transfertrykk kan ha en negativ effekt på beskyttelsen i dine verneklær. Transfertrykk, emblem/ eller etiketter som er mindre enn 10 cm² behøver ikke å være flammehemmende ihht standarden EN ISO 14116. Standard

Transfertrykk

Brodering

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tråden må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tekstilen bak emblemet må være ihht EN ISO 14116 Index 3.

EN 1149-5

Transfertrykk bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5.

Broderier bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5.

Emblem bredere enn 5cm, med større overflate enn 100 cm² og en tykkelse på mer enn 2 mm må testes i henhold til EN 1149-5 og festes permanent på plagget.

EN ISO 20471

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Bør monteres på et sted med Bør broderes på et sted et underliggende lag av tekstil. med et underliggende lag av Unngå transfertrykk som dekker tekstil. store flater av tekstilen.

Logomerking på synbarhetsplagg For at plagg som er sertifisert i EN ISO 20471 fortsatt skal tilfredsstille minimumskravene av fluoriserende overflate i henhold til standarden etter logomerking bør ikke logoen være for stor eller plasseres på den fluoriserende delen. Grunnet dette bør ikke bukser merkes med logo på den fluoriserende delen. Samme anbefaling gjelder for overdeler sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 og med forholdsvis liten overflate med fluoriserende tekstil. (f.eks kortermede plagg, dameplagg eller plagg med mye kontrastfarge). Kontakt Tranemo for å få vite hvor mye fluoriserende tekstil som er på plagget for å få informasjon om dens begrensninger i forhold til standarden.


132

TRANSFERTRYKK Tranemo selger i all hovedsak gjennom et utbredt nettverk av forhandlere over hele landet. Våre forhandlere vil kunne være behjelpelig i forbindelse med trykk av logo (transfertrykk). Ved bestilling av transfertrykk, er kostnaden delt i to deler; kostnadene ved produksjon av selve transfermerket og kostnaden for montering av merket på plagget. Klisjekostnaden belastes ved første bestilling, og prisen varierer i forhold til antall, størrelser i cm² og antall farger. Det opereres med 13 standardfarger. Hvis det er krav om en spesifikk PMS-farge, vil det påløpe en ekstrakostnad for dette. Tranemo NO benytter seg av transfermerker fra produsenten Avery Dennison/NTP. Også de fleste av våre forhandlere benytter transfermerker fra samme produsent. Avery Dennison/NTP sine flammehemmende transfermerker oppfyller kravene til EN ISO 14116 og EN 1149-5 når de monteres på de fleste av Tranemos flammehemmende tekstiler. Nedenfor har vi skissert mulige plasseringer av transfertrykket og de mest brukte standardfarger.

Plassering av trykket, maks 100 cm². Sett i forhold til utforming av logo og design på plagget samt EN ISO 20471 standarden er ikke alle plasseringer mulig. B4 B23 B4

B5 B5

B6 B2 B22 B2

B3 B23

B1 B22

B3 B21

B1 B20

B21

B20

B32

B6

B8

B10

B8

B10

B9

B7

B11

B9

B7

B11

B32

B31

B30

B16

B17

B16

B17

B28

B15 B29

B14 B28

B15

B14

PMS Black C Mørk grå

B30 B31

B29

Sort

PMS 431 C Lys grå PMS Cool Grey 4C

B26

B27

B24

B25

B26 B12

B27 B13

B24

B25

B12

B13

Hvit PMS White Gul PMS Yellow C Orange

B18

B19

B18

B19

PMS 165 C

R1

R3

R2

R4

R2

R4

Rød PMS 1797 C Mørkerød PMS 201 C Grønn

R6 R6

R13 R13

R3

R5 R5

R1

R14 R14

Plassering av trykket, maks 500 cm². Sett i forhold til utforming av logo og design på plagget samt EN ISO 20471 standarden er ikke alle plasseringer mulig.

PMS 348 C Mørk grønn PMS 3425 C Lys blå PMS 2925 C Korn blå

R12 R12

R11 R11

PMS 286 C Marine blå R10 R10

R9 R9

R8 R8

R7 R7

PMS 289 C


133

KVALITET OG TEKSTIL DEN VIKTIGE KVALITETSKONTROLLEN Vår ambisjon er at du som kunde alltid skal få et produkt som oppfyller dine krav og forventninger. Derfor legger vi stor vekt på å kvalitetssikre vårt arbeid mot et ferdig produkt. Kvalitetskontrollen omfatter alle steg i prosessen og alle benyttede råvarer i produksjonskjeden. Dette for at du skal få et produkt som klarer alle de tøffe kravene på din arbeidsplass. Innen det ferdige produktet blir godkjent og kan selges gjennomgår det følgende tester: •

Innen produksjonen starter spesifiserer vi og godkjenner alle råvarer som inngår i produksjonen.

Alle innkommende forsendelser av tekstil, reflekser etc testes i vårt laboratorium. De ulike egenskapene testes avhengig av hvilke plagg råmaterialene skal benyttes til og hvilke funksjoner de skal oppfylle. Viktige parametre er krymp, rive- og slitestyrke, fargeekthet og brennbarhet.

Sertifisering av plagg og tekstiler skjer etter omfattende tester på eksterne velrenomerte laboratorier.

Kvalitetskontrollen omfatter også innlevering av ferdig produserte plagg som skal lagerføres.

KVALITETER Tabellen inneholder beskrivelser av alle kvalitetene i katalogen. I kolonnen til venstre er det oppgitt et kvalitetsnummer som også vises i produkttekstene. I kolonne to beskrives sammensetning, vekt og øvrige egenskaper. Hvis kvaliteten er sertifisert, oppgis også EN-standardene som gjelder spesielt for denne kvaliteten. Nr. 002 003 004 007 008 009 012 050

Kvalitetsbeskrivelse Fôr, 100% polyester, 70 g/m² 100% polyester quilt med polyester-bomull, 80 g/m² 100 % polyester quilt med polyester-bomull, 110 g/m² 100% polyester mesh 100% børstet polyester, 350 g/m² 100% børstet polyester, 540 g/m² 100% polyester quilt med polyesterfyll, 150 g/m² Cantex Heavy Rib - 58% modakryl / 36% bomull / 4% elastan / 2% antistat, 300 g/m² Naturlig flammehemmende trikot. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3 051 Cantex Light Rib – 56% modakryl / 37% bomull / 5% elastan / 2% antistat, 230 g/m² Naturlig flammehemmende trikot. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,1 cal/cm², EBT: 6,3 cal/cm² EN 1149-3

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 054 Quilt FR - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull, 80 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull. 055 Quilt FR - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat med polyester-bomull,120 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med flammehemmende polyester-bomull. 060 Pile FR - 87% modakryl / 13% bomull, 320 g/m² Naturlig flammehemmende pilefòr EN ISO 14116 index 3 113 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m² Piké. Behagelig, formstabil interlock med bomull innvendig. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 131 100% bomull, 325 g/m² Behagelig bomullstwill. 150 100% bomull, 375 g/m² Kraftig bomullstwill. Slitesterk. Forvaskede plagg som reduserer krymping.


134

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 163 Black & White - 100% polyamid, 200 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke. 191 Graphite - karbon / aramid, 300 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil for beskyttelse ved sveising. EN ISO 14116 index 3 EN ISO 11611 klasse 1 210 HTPA - 100% polyamid, 210 g/m² Forsterkningsstoff med ekstra høy slitestyrke. 213 HTPA Dobby - 100% polyamid, 260 g/m² Strukturtekstil med ekstra høy slitestyrke. 221 60% bomull / 40% polyester, 200 g/m² Bomull-/polyestertwill, med bomullsfølelse og polyesterens vaskeegenskaper og slitestyrke. 261 65% polyester / 35% bomull, 500 g/m² Limt jersey med 100 % polyesterfleece. 263 51% polyester / 49% bomull, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet med flosset bakside. 264 80% polyester / 20% bomull, 300 g/m² Sweatshirtkvalitet med flosset bakside i fluoriserende farger. EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 303 Bevernylon - 50% polyamid / 50% bomull, 235 g/m² Twill med nylon på utsiden som gir høy slitestyrke. Vannavvisende impregnering komplett med PU-belagt bakside gir beskyttelse mot fuktighet. 310 4-veis stretch, 50% polyamid / 42% polyester / 8% elastan, 250 g/m² Twill med stretch funksjon i alle retninger. 400 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet og som ikke krøller. Tørker raskt. 428 55% polyester / 45% bomull, 215 g/m² Trikot. 2-lags jaquard med 3-funksjon som transporterer og absorberer fuktighet samt holder på varme. 440 54% bomull / 46% polyester, 260 g/m² Fluoriserende twill med ribstop for økt rivestyrke. Bomullsinnside for økt komfort. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 441 74% polyester / 24% bomull / 2% elastiske fibre, 245 g/m² Fluoriserende satin med stretch. Bomullsinnside for økt komfort. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 460 T-TEX - 100% polyester, PU-membran, 180 g/m² Vind- og vanntett. 5000 mm vannsøyle. 463 T-TEX RS - 100% polyester, PU-laminert, 205 g/m² Vind- og vanntett i henhold til EN 343 4:4. Vannsøyle 5000 mm. Pusteegenskaper 5,6 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 464 T-TEX Plain – 100% polyester, PU-belegg, 200 g/m² Fluoriserende polyester tekstil med strukturgarn. 465 T-TEX 3L - 100% polyester, PU-membran, 145 g/m² Tekstil med 3-lags funksjon. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 4:4 10 000 mm. Pusteegenskaper 8.2 Pa m²/W. EN 343 klasse 4:4 470 100% polyester, 300 g/m² 3-lagsfleece med PU-membran og bakside av mesh, vindvvisende 480 92% polyester / 8% elastan, 325 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 481 100% polyester, 330 g/m² Softshell, PU-membran med polyesterfleece. Vind- og vannavvisende. 3000 mm vannsøyle. 500 65% polyester / 35% bomull, 300 g/m² Bomull-/polyestertwill med høy komfort og svært gode vaskeegenskaper. Slitesterk vev med god fargebestandighet som ikke krøller. Comfortfinish gir en behagelig bomullsfølelse. 510 100% polyesterfleece, 220 g/m² Børstet rettside 511 100% polyesterfleece, 280 g/m² Børstet på begge sider EN ISO 20471 for fluoriserende farger RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 515 100% polyester, 215 g/m² Double diamond quilt

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 801 Barricader TC - 100% para-aramid, belagt med polymer, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir meget god beskyttelse mot sprut av smeltede metaller og varme. EN ISO 11612 A1+A2 B2 C1 E3 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 802 Barricader EP - 99% para-aramid / 1% antistat, 545 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale som gir en meget god beskyttelse mot sprut av smeltet metall. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F2 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 1149-3 804 HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m² Naturlig flammehemmende forsterkningsmateriale. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 1149-3 805 FR Mesh – 98% aramid / 2% antistat, 110 g/m² Naturlig flammehemmende meshfôr. EN ISO 14116 index 3 EN 1149-3 811 Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil som føles behagelig. Ekstra forsterket tråd gir god slitestyrke til tross for den lave vekten. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 29,8 % EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 812 Tera TX TW - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m² Naturlig flammehemmende twill. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,1 cal/cm², EBT: 10 cal/cm² LOI 29,8% EN 1149-3 EN 13034 821 Edge HVO - 50% polyester / 27% modakryl / 22% bomull / 1% antistat, 355 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 7,3 cal/cm², ATPV: 9,4 cal/cm² LOI 27,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 822 Edge 350 IR - 45% modakryl / 33% bomull / 20% polyester / 2% antistat, PU-membran, 350 g/m² Naturlig flammehemmende stoff med PU-membran. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 3:3. Vannsøyle > 8000 mm. Pusteegenskaper 19,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 EN 61482-1-2 APC 2 (822+054) IEC 61482-1-1, ATPV: 9,8 cal/cm² IEC 61482-1-1, ELIM: 30 cal/cm², ATPV: 41 cal/cm² (822+054) LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje EN 343, klasse 3:3 830 Apex 300 - 98% aramid / 2% antistat, 300 g/m² Naturlig flammehemmende satin med bra flammehemmende egenskaper kombinert med høy slitestyrke. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,4 cal/cm², ATPV: 12 cal/cm² LOI 28% EN 1149-3 EN 13034 832 Apex 220 - 98% aramid / 2% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende twill. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 LOI 28% EN 1149-3 EN 13034


135

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 843 Aramid HV - 34% polyester / 25% viskose / 24% aramid / 13% modakryl / 3% polyamid / 1% antistat, 270 g/m² Naturlig flammehemmende stoff i fluoriserende farger. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,1 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 845 Aramid 6.4FC - 79% aramid / 20% modakryl / 1 % antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med gode flammehemmende egenskaper, kombinert med høy slitestyrke og lav vekt. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 10,1 cal/cm² NFPA 70E, ASTM F1506 LOI 31,2 % EN 1149-3 EN 13034 846 Ara TX - 36% modakryl / 33% polyester / 30% aramid / 1% antistat, 260 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil i fluoriserende farg. Høy komfort med myk innside. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 8,0 cal/cm², ATPV: 8,6 cal/cm² LOI 30,1% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 850 Denim Stretch 1.0 - 57% modakryl / 37% bomull / 5% elastiske fibre / 1% antistat, 345 g/m² Naturlig flammehemmende uvasket jeans tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1 ELIM: 8,3 cal/cm², EBT: 14 cal/cm² LOI 29,4% EN 1149-3 852 FR Stretch - 78% aramid / 20% elastiske fibre / 2% antistat, 320 g/m² Naturlig flammehemmende twill med høy elastisitet. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 10 cal/cm², ATPV: 11 cal/cm² EN 1149-3 862 Outback 250 - 65% viskose / 22% aramid / 12% polyamid / 1% antistat, 250 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med meget gode flammehemmende egenskaper i kombinasjon med god komfort og vaskeegenskaper. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 7,6 cal/cm², ATPV: 11 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 863 Outback HW - 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 425 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil tilpasset sveisearbeid. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (863+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-1-1, ATPV: 12,3 cal/cm² LOI 28,9% EN 1149-3 EN 13034 873 Magma C - 55% viskose / 40% ull / 5% polyamid, 370 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C2 D3 E3 F1 EN ISO 11612 B2 C2 (873+901) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 9,5 cal/cm² LOI 25,9% Kryolitt ISO 9185 85 g 874 Magma HV - 54% viskose / 20% ull / 20% polyamid / 5% aramid / 1% antistat, 375 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Fluoriserende gul. Tilpasset aluminiumindustrien. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 14,0 cal/cm² LOI 33,4% Kryolitt ISO 9185 > 100g EN ISO 20471

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 875 Magma S - 70% viskose / 20% ull / 10% polyamid, 310 g/m² Naturlig flammehemmende stoff. Behagelig ullkvalitet tilpasset arbeid innenfor aluminiumsindustrien. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 6,0 cal/cm², ATPV: 7,4 cal/cm² LOI 27,8% Kryolitt ISO 9185 94g EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 882 Cantex 2.0 HV - 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskose / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m² Cantex 2.0 - 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskose / 3% aramid / 883 1% antistat, 350 g/m² Naturlig flammehemmende tekstil med bra beskyttelse mot smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Høyeste beskyttelse mot smeltet stål. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (882/883+920) EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 15,0 cal/cm² LOI 32,3% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 884 Cantex Stretch – 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastiske fibre / 2% antistat, 365 g/m² Naturlig flammehemmende satin med høyeste mulige beskyttelse mot flytende jern. Stretchfiber i tekstilen forhøyer komforten. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (884+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 12 cal/cm², ATPV: 18 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 885 Cantex Weld – 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m² Naturlig flammehemmende satin med høyeste mulige beskyttelse mot flytende jern. Passer for arbeid med sveis og kapp. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1 EN ISO 11612 C2 (885+920) EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 13 cal/cm², EBT: 16 cal/cm² LOI 29,0% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 891 Cantex Dual 220 - 35% modakryl / 30% polyester / 21% viskose / 9% bomull / 3% polyamid / 2% antistat, 220 g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikot med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 7,3 cal/cm² LOI 25,4% EN 1149-3 EN ISO 20471 892 Cantex Dual 320 - 42% modakryl / 21% polyester / 18% bomull / 14% viskose / 3% polyamid / 2% antistat, 320g/m² Dobbeltstrikket naturlig flammehemmende trikot med en behagelig myk innside. Fluoriserende. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 11,3 cal/cm² LOI 28,3% EN 1149-3 EN ISO 20471 893 Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m² Naturlig flammehemmende fleece EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 APC 1 EN 1149-3 894 Cantex Jersey 170AT - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, 170g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 EN 1149-3 895 Cantex Jersey AT - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 190 g/m² Naturlig flammehemmende singel jersey. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM 3,9 cal/cm², EBT: 4,6 cal/cm² LOI 26,0% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende farge


136

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 896 Outback J245 - 79% viskose / 10% aramid / 10% polyamid / 1% antistat, 245 g/m² Naturlig flammehemmende single jersey med beskyttelse mot lysbue, open arc cat.2 EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, EBT: 8,5 cal/cm² EN 1149-3 897 Cantex Pique - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende piké EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, EBT: 6,3 cal/cm² LOI 26,1% EN 1149-3 898 Cantex Jersey IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 210 g/m² Funksjonelt og lett fòr laget av naturlig flammehemmende trikot med et vind- og vanntett laminat. 10000 mm vannsøyle. EN ISO 14116 Index 3 EN 61482-1-2 APC 2 (811+898) IEC 61482-1-1, ELIM: 19 cal/cm², ATPV: 21 cal/cm² (811+898) EN 1149-3 899 Cantex Terry - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 290 g/m² Naturlig flammehemmende trikot med frottè bakside. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 8,6 cal/cm², EBT: 11 cal/cm² LOI 26,5% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 901 Merino RX - 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 200 g/m² Naturlig flammehemmende strikket ribb i myk merinoull og FR viskose EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 902 Merino BX - 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 250 g/m² Bird-Eye, naturlig flammehemmende trikot i myk merinoull og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 6,3 cal/cm², ATPV: 7,6 cal/cm² LOI 28,5% EN 1149-3 903 Merino TX – 60% ull / 38% viskose / 2% antistat, 360 g/m² Naturlig flammehemmende frotté i myk merinoull og FR viskose EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 9,6 cal/cm², EBT: 10 cal/cm² LOI 28,7% EN 1149-3 904 Merino JX - 55% ull / 43% viskose / 2% antistat, 220 g/m² Naturlig flammehemmende strikket jaguard i myk merinoull og FR viskose. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² LOI 27,7% EN 1149-3 911 Tera TX Light - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i komfortabel naturlig flammehemmende twill EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 912 Tera TX Light FC - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² Skjortekvalitet i komfortabel naturlig flammehemmende twill EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1, ELIM: 5,0 cal/cm², ATPV: 5,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 13034 920 Cantex JX - 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 235 g/m² Naturlig flammehemmende kanalstrikket trikot EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-1-1 ELIM: 7,5 cal/cm², EBT: 8 cal/cm² LOI 30,1 % EN 1149-3

Nr. Kvalitetsbeskrivelse 924 Cantex JL - 57% modakryl / 37% bomull / 4% elastan / 2% antistat, 210 g/m² Naturlig flammehemmende singeljersey med elastan. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 IEC 61482-1-1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm² EN 1149-3 931 Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomull / 2% antistat, PU-membran, 260 g/m² Naturlig flammehemmende twill med PU-membran. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 4:4. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 14,5 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 2 (931+054) IEC 61482-1-1, ELIM: 26 cal/cm², ATPV: 31 cal/cm² (931+054) EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 4:4 942 MegaTX 235 - 42% viskose / 26% modakryl / 20% bomull / 5% aramid / 5% polyamid / 2% antistat, 235 g/m² Naturlig flammehemmende skjorte tekstil. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 IEC 61482-1-1, ATPV: 8,8 cal/cm² LOI 26,7% EN 1149-3 943 Mega TX 230IR - 40% modakryl / 59% viskose / 1% antistat, PU-membran, 230 g/m² Naturlig flammehemmende og laminert tekstil. Vind- og vanntett i henhold til EN 343 3:4. Vannsøyle 8 000 mm. Pusteegenskaper 8,3 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 1 EN 61482-1-2 APC 1 EN 61482-1-2 APC 2 (943+805) IEC 61482-1-1, ATPV: 21,3 cal/cm² (943+805) LOI 25,5% EN 13034 EN 1149-3 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene EN 343 klasse 3:4 950 Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomull / 2% polyamid / 1% elastiske fibre / 1% antistat, PU-membran, 340 g/m² Naturlig flammehemmende softshell. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 22,0 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 EN ISO 11611 klasse 2 EN 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene 951 Windtech FR HVO - 45% modakryl / 36% bomull / 18% polyester / 1% antistat, PU-membran, 385 g/m² Naturlig flammehemmende softshell. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. EN ISO 11612 A1 B1 C2 F2 EN ISO 11611 klass 2 EN 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 12,0 cal/cm², ATPV: 19,0 cal/cm² LOI 29,5% EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 RIS-3279-TOM for fluoriserende oransje 955 Windtech FR 550 - 53% modakryl / 42% bomull / 3% polyamid / 1% elastiske fibre / 1% antistat, PU-membran, 550 g/m² Naturlig flammehemmende softshell med høy beskyttelse mot lysbue. Vind- og vanntett. Vannsøyle 10 000 mm. Pusteegenskaper 26,8 Pa m²/W. EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 EN 61482-1-2 APC 2 IEC 61482-1-1, ELIM: 40 cal/cm², EBT: 44 cal/cm² EN 1149-3 EN 13034 EN ISO 20471 for de fluoriserende fargene


137

ARMLENGDE + SKULDER

MÅLTABELL

BRYSTOMFANG

MIDJEVIDDE

Måltabellen vil hjelpe deg å finne riktig størrelse på ditt Tranemo plagg. Damer og herrer har forskjellige kroppstyper og bør derfor bruke forskjellige tabeller når størrelse velges. Målene i tabellen er kroppsmål, dvs. mål som du måler direkte på underklærne. Du behøver ikke ta hensyn till bevegelsesvidden, da den inngår i plagget.

VIDDE OVER BAK

INNVENDIG BENLENGDE

HERRE Fortrinnsvis bruk midje og innv. benlengde ved valg av riktig størrelse til bukser.

C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tommer

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Midje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

Vidde over bak

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

Innv. benlengde

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

C-størrelse (Normal livvidde og ekstra benlengde) Størrelse

146

148

150

152

154

156

Tommer

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Midje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

Vidde over bak

98

102

106

110

114

118

Innv. benlengde

85

86

87

88

89

90

D-størrelse (Større livvidde og kortere benlengde) Størrelse

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

Tommer

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

Midje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

Vidde over bak

93

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Innv. benlengde

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Fortrinnsvis bruk brystomfang ved valg av riktig størrelse.

Størrelse

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Brystomfang

78-86

84-92

90-98

96-104

102-110

108-116

114-122

116-128

126-134

Vidde over bak

86-92

90-96

94-100

98-106

104-112

110-112

116-124

122-130

128-136

Armlengde+skulder

73-76

75-77

77-80

80-82

81-84

83-85

84-87

86-88

87-90

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

C-størrelse Herre

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

DAME ARMLENGDE + SKULDER

Fortrinnsvis bruk vidde over bak ved valg av riktig størrelse.

C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Vidde over bak

90-93

93-96

96-99

99-102

102-106

106-110

110-115

115-120

Midje

68-74

71-77

74-80

77-84

80-88

84-92

88-96

92-101

78

78

78

78

78

78

78

78

Innv. benlengde

Størrelse

S

M

L

XL

XXL

Brystomfang

82-88

88-94

94-100

100-107

107-116

Vidde over bak

92-98

96-103

101-108

106-114

112-120

Midje

70-80

74-84

80-90

85-95

92-102

Armlengde+skulder

71-73

73-75

74-76

76-78

77-79

XXS

XS

S

M

L

Herrestørrelse

BRYSTOMFANG MIDJEVIDDE

VIDDE OVER BAK

INNVENDIG BENLENGDE


138

SIDEREGISTER Artnr

Side

Artnr

Side

Artnr

1110 40 Kjeledress

Benevning

119

4820 44 Bukse

Benevning

107

5249 84 Selebukse

Benevning

1120 40 Bukse

119

4821 44 Bukse

107

5252 84 Bukse håndverk

1121 40 Bukse med stretch

114

4826 46 Skallbukse T-TEX RS

108

5253 84 Bukse håndverk Windbreaker

1127 40 Gravidbukse med stretch

115

4828 44 Damebukse

107

5257 84 Damebukse Håndverk

1128 40 Damebukse med stretch

115

4829 44 Damebukse

107

5258 84 Damebukse Håndverk Windbreaker

Side 75 75 75,84 77 77,87

1129 40 Bukse Dame

119

4831 51 Fleecejakke

108

5263 95 Softshelljakke

74,83

1130 40 Jakke

119

4832 48 Softshell jakke

108

5267 95 Dame softshelljakke

76,87

1131 40 Frakk

119

4840 44 Selebukse

107

5270 89 Collegegenser

95

1151 40 Bukse håndverk med stretch

114

4850 44 Bukse Håndverk

107

5271 89 T-skjorte

95

1158 40 Damebukse håndverk med stretch

115

4859 44 Dame Håndverksbukse

107

5281 84 Bukse med stretch

75

1180 40 Shorts

119

4860 44 Vest Håndverk

107

5286 84 Damebukse med stretch

77

1181 40 Shorts med stretch

114

4871 26 Collegegenser

109

5294 84 Bukse håndverk med stretch

75

1182 40 Shorts håndverk med stretch

114

4872 11 T-skjorte

109

5296 84 Gravidbukse

77

1187 40 Dameshorts med stretch

115

4874 11 T-skjorte lang erm

109

5297 84 Damebukse håndverk med stretch

77

1188 40 Dameshorts håndverk med stretch

115

4875 11 Pikéskjorte

109

5310 84 Kjeledress

73

1189 40 Dameshorts

119

5010 88 Kjeledress

60

5319 84 Kjeledress

72

1191 40 Piratbukse med stretch

114

5020 88 Bukse

61

5320 84 Bukse

73

1194 40 Piratbukse håndverk med stretch

114

5024 88 Bukse med forsterkning

61

5329 84 Bukse

72

115

5027 88 Damebukse

63

5330 84 Jakke

73

5030 89 Collegejakke

95

5339 84 Jakke

72

5035 88 Jakke

60

5341 84 Selebukse

73

5037 88 Damejakke

62

5344 84 Selebukse

72

5039 89 Collegejakke til damer

95

5346 84 Selebukse Håndverk

72

5040 88 Selebukse

60

5349 84 Selebukse Håndverk

73

5050 88 Bukse håndverk

61

5350 84 Bukse Håndverk

73

5057 88 Damebukse håndverk

63

5359 84 Bukse Håndverk

72

5070 89 Collegegenser

95

5420 88 Bukse

61

5071 89 T-skjorte

95

5429 88 Damebukse

63

5072 89 T-skjorte lang erm

95

5431 88 Jakke

60

5073 91 Skjorte

93

5440 88 Selebukse

60

5075 89 Collegegenser

95

5452 88 Bukse håndverk

61

5076 91 Skjorte

93

5459 88 Damebukse håndverk

63

5079 91 Dameskjorte

93

5512 86 Sveisekjeledress

66

5081 89 T-skjorte

95

5522 86 Sveisebukse

66

5082 89 T-skjorte lang erm

95

5535 86 Sveisejakke

66

5097 88 Gravidbukse

63

5540 86 Sveiseselebukse

66

5101 93 Vinterjakke

82

5550 86 Sveisebukse Håndverk

66

5103 93 Vinterjakke dame

86

5572 19 Chaps

67

5107 93 Vinterjakke dame med hette

86

5573 80 Poncho

67

5109 93 Vinterjakke med hette

82

5575 19 Midjeforkle

67

1196 40

Dame piratbukse håndverk med stretch

1198 40 Dame piratbukse med stretch

115

1921 40 Bukse med stretch

114

1928 40 Damebukse med stretch

115

1951 40 Bukse håndverk med stretch

114

1958 40 Damebukse håndverk med stretch

115

2050 13 Bukse Håndverk

121

2511 13 Kjeledress

121

2521 13 Bukse

121

2531 13 Jakke

121

2541 13 Selebukse

121

2820 50 Bukse

120

2830 50 Jakke

120

2850 50 Bukse Håndverk

120

3535 48 Softshelljakke

123

3810 50 Kjeledress

117

3820 50 Workjeans

117

3829 50 Workjeans Dame

116

3830 50 Jakke Håndverk

117

3832 50 Jakke med vedlagt fleecefôr 9028

117

3840 50 Selebukse

117

3841 50 Selebukse Håndverk

117

3850 50 Bukse Håndverk

117

3859 50 Damebukse Håndverk

116

3860 50 Vest Håndverk

117

4320 44 Bukse med stretch

105

4321 44 Bukse med stretch

105

4326 44 Gravidbukse med stretch

104

4328 44 Damebukse med stretch

104

4329 44 Damebukse med stretch

104

4330 44 Jakke

105

4334 26 Collegejakke

109

4335 44 Jakke med vedlagt fleecefôr 9028

105

4339 44 Damejakke

104

4350 44 Bukse håndverk med stretch

105

4351 44 Bukse håndverk med stretch

105

4358 44 Damebukse håndverk med stretch

104

4359 44 Damebukse håndverk med stretch

104

4371 11 T-skjorte

109

4372 11 T-skjorte lang erm

109

4375 26 Collegegenser

109

4380 44 Shorts med stretch

105

4382 44 Shorts håndverk med stretch

105

4388 44 Dameshorts med stretch

105

4389 44 Dameshorts håndverk med stretch

105

4620 51 Refleksvest

109

4801 46 Vinterjakke T-TEX RS

108

4808 46 Skalljakke T-TEX RS

108

4810 44 Kjeledress

107

4815 46 Vinterdress T-TEX RS

108

5111 94 Vinterdress

37,85

5576 19 Forkle

67

5118 94 Vinterparkas

37,82

5577 19 Armbeskyttelse

67

5119 94 Vinterparkas m/ piléfôr 9128

37,82

5578 19 Sveise balaklava

67

5625 87 Bukse

69

5122 93 Vinterbukse m/seler 5132 94 Skallbukse

37,84

5626 87 Bukse med forsterkning

69

5135 94 Skalljakke

37,82

5628 87 Damebukse

68

5136 94 Skalljakke med pilefôr 9128

37,82

5629 87 Damebukse med forsterkning

68

5137 94 Dame skalljakke

37,86

5632 87 Frakk

69

5138 94 Dame skalljakke

37,86

5635 87 Jakke

69

5145 95 Softshelljakke

41,82

5639 87 Damejakke

68

5149 95 Dame softshelljakke

43,86

5655 87 Bukse Håndverk

69

5165 95 Softshellvest

41,83

5656 87 Bukse Håndverk med forsterkning

5169 95 Dame softshellvest

43,87

5674 87 Skjorte

108

69 69,93

5193 95 Softshellfrakk PPE 4

38

5701 88 Vinterjakke

60,82

5194 95 Softshellbukse PPE 4

38,84

5703 88 Vinterjakke dame

62,87

5195 95 Softshelljakke PPE 4

38,82

5710 88 Kjeledress

60

5206 82 Damevinterjakke

76,86

5716 88 Kjeledress

65

5209 82 Damevinterjakke med hette

76,86

5720 88 Bukse

61

75

5726 88 Bukse

65

76,87

5727 88 Damebukse

65

75

5729 88 Damebukse

63

75,84

5730 88 Jakke

60

77

5736 88 Jakke

65

77,87

5737 88 Damejakke

62

74

5739 88 Damejakke

65

5233 95 Softshelljakke

74,82

5740 88 Selebukse

60

5236 82 Vinterjakke

74,82

5742 88 Selebukse

65

5238 84 Damejakke

76

5752 88 Bukse håndverk

61

5759 88 Damebukse håndverk

63

5761 88 Vest Håndverk

61

5212 84 Kjeledress 5219 95 Dame softshelljakke 5222 84 Bukse 5223 84 Bukse Windbreaker 5227 84 Damebukse 5228 84 Damebukse Windbreaker 5231 84 Jakke

5239 82 Vinterjakke med hette 4818 46 Vinterparkas T-TEX RS

84

5242 84 Selebukse

74,82 75


139

Artnr

Benevning

Side

Artnr

Benevning

Side

Artnr

Benevning

Side

5770 91 Skjorte

93

5945 89 Pikétrøye lang erm

96

6330 90 Collegejakke

95

5774 86 Skjorte

93

5947 89 T-skjorte lang erm

96

6351 88 Chinos med stretch

5778 86 Dameskjorte

93

5948 89 Halvpolo

96

6352 85 Jeans

5779 91 Dameskjorte

93

5970 89 Vinterlue

99

6356 88 Damechinos med stretch

45,63

5797 88 Gravidbukse

65

5980 89 Fleecejakke

90

6357 94 Skjorte

45,93

5799 88 Gravidbukse

63

5985 89 Collegegenser

96

6359 85 Damejeans

45

45,61 45

Artnr

Benevning

Side

9037 00 Elastisk belte

125

9041 00 Ullsokk Tranemo

125

9043 00 Fleecelue 9044 00 Kneputer EN 14404

99 126

9045 00 Kneputer

126

9046 00 Belte

125

5800 81 Jakke med vinterfôr

48,83

5990 89 Fleece longs

90

6371 89 Collegegenser med krave

96

9048 00 Vinterlue

5803 81 Damejakke med vinterfôr

50,87

5995 92 Balaklava

98

6372 89 T-skjorte lang erm

96

9054 00 Sokk

100

5807 81 Damejakke med vinterfôr og hette

50,87

5998 92 Dametruse for gravide

91

6373 89 Dame T-skjorte lang erm

96

9055 00 Belte

100

5809 81 Jakke med vinterfôr og hette

48,83

5820 81 Bukse 5821 81 Bukse

108,125

5999 00 Tube

99

6375 89 Collegegenser

96

9060 00 Bukseseler

100

49

6010 81 Kjeledress

52

6378 89 Dame T-skjorte

96

9062 84 Radiolomme

101

49

6011 81 Kjeledress

52

6379 89 T-skjorte

96

9065 81 Hette

5822 81 Bukse Windbreaker

49,84

6019 81 Kjeledress

49

6395 90 Strikkelue

99

9068 00 Lue

125

5823 81 Bukse Windbreaker

49,84

6020 81 Bukse

53

6396 81 Gravidbukse med stretch

43

9074 00 Tynn ullsokk

100

5826 81 Bukse

49

6021 81 Bukse

52

6397 90 Tube

99

9075 00 Ullsokk tykk FR

100

5827 81 Damebukse

50

6022 81 Bukse med stretch

42

6398 81 Gravidbukse med stretch

43

9079 00 Ullfrotté sokk

100

5828 81 Damebukse

51

6024 81 Bukse med stretch

42

6520 30 Pilotjakke med avtakbare armer

5829 81 Damebukse

50

6025 81 Damebukse med stretch

43

6620 83 Bukse

71

48

5830 81 Jakke 5832 81 Jakke Windbreaker 5834 81 Jakke

123

9093 00 Lærbelte

100

9094 80 Hengelommer

101

6026 81 Damebukse med stretch

43

6621 83 Bukse

71

9105 81 Armbind

101

48,83

6028 81 Damebukse

53

6622 83 Bukse

71

9105 84 Armbind

101

48

6029 81 Damebukse

53

6623 83 Bukse med skobeskyttelse

71

9119 81 ID kort lomme

48,83

6030 81 Jakke

52

6624 83 Bukse

71

9120 00 Kneputer

5838 81 Damejakke

50

6031 81 Jakke

52

5839 81 Damejakke

50

6032 95 Softshelljakke

5840 81 Selebukse

48

5841 81 Selebukse

48

5849 81 Selebukse Håndverk

5837 81 Jakke med hette Windbreaker

48,83,99

101 101,126

6630 83 Jakke

71

9124 00 Caps

125

41,83

6653 83 Bukse Håndverk

71

9128 06 Piléfôr

101

6035 81 Jakke

53

6654 83 Bukse Håndverk

71

9129 06 Dame piléfôr

101

6040 81 Selebukse

53

6710 88 Kjeledress

58

9142 88 Caps

67

48

6041 81 Selebukse

52

6720 88 Bukse

58

9151 82 Hette

76,86,99

5850 81 Bukse Håndverk

49

6050 81 Bukse håndverk

53

6729 88 Damebukse

59

9151 93 Hette

83,99

5851 81 Bukse Håndverk

49

6051 81 Bukse håndverk

52

6730 88 Jakke

58

9160 81 Seler

100 100

5852 81 Bukse håndverk Windbreaker

49,84

6052 81 Bukse Håndverk med stretch

42

6737 88 Damejakke

59

9176 00 Leggstøtte

5853 81 Bukse håndverk Windbreaker

49,84

6054 81 Bukse Håndverk med stretch

42

6740 88 Selebukse

58

9179 95 Lysbue hette

5856 81 Bukse Håndverk

49

6055 81 Damebukse Håndverk med stretch

43

6752 88 Bukse håndverk

58

9190 00 Bag

5857 81 Damebukse håndverk

50

6056 81 Damebukse Håndverk med stretch

43

6759 88 Damebukse håndverk

59

9195 89 Balaklava

5858 81 Damebukse Håndverk

51

6058 81 Damebukse håndverk

53

6761 88 Vest Håndverk

58

PR00 01 Kuttbeskyttelse

5859 81 Damebukse håndverk

50

6059 81 Damebukse håndverk

53

6799 88 Gravidbukse

59

RG00 01 Hansker FR Contact

97

5860 81 Vest Håndverk

48

6062 95 Softshellvest

41,83

6920 51 Termobukse

127

RG00 04 Hansker FR ARC 16

97

39,98 126 39,98 126

5862 81 Damebukse Windbreaker

50,87

6080 81 Bukse lettfôret

55

6930 51 Termojakke

127

RG00 05 Hanske FR ARC 40

97

5863 81 Damebukse Windbreaker

51,87

6081 81 Bukse lettfôret

55

6972 42 Longs

127

RG00 06 Hanske FR ARC 4

97

5866 81 Damebukse håndverk Windbreaker

51,87

6083 81 Jakke

55

6975 42 Undertrøye

127

RG00 07 Hanske FR ARC 8

5867 81 Damebukse håndverk Windbreaker

50,87

6084 81 Jakke

55

6979 42 Polotrøye

127

RH00 05 Pikétrøye

124

5869 81 Vest med vinterfôr

97

48,83

6085 81 Selebukse

54

7712 15 Kjeledress

113

RH00 12 Collegegenser

124

5880 81 Bukse lettfôret

55

6086 81 Selebukse

54

7720 15 Workjeans

112

RH00 26 T-skjorte lang erm

124

5881 81 Bukse lettfôret

55

6111 82 Kjeledress

79

7725 15 Workjeans

112

RH00 27 T-skjorte

124

5883 81 Jakke lettfôret

55

6121 82 Bukse

79

7728 15 Workjeans Dame

111

RH00 30 Dame t-skjorte

124

5884 81 Jakke lettfôret

55

6131 82 Jakke

79

7729 15 Workjeans Dame

111

RH00 34 Fleecejakke

123

5885 81 Selebukse lettfôret

54

6200 46 Vinterjakke T-TEX RS

123

7732 15 Jakke

112

RS00 03 Refleksvest

109

5886 81 Selebukse lettfôret

54

6205 46 Skalljakke

123

7741 15 Selebukse

113

RS00 04 Refleksvest

101

5887 81 Bukse lettfôret

55

6207 00 Hettejakke

112,123

7745 15 Selebukse

113

RX00 01 Vernehjelm Box test Cl. 1

5890 81 Bukse Håndverk lettfôret

55

6210 46 Vinterdress T-Tex RS

7747 15 Selebukse Håndverk

113

RX00 18 Lysbue visir

5891 81 Bukse Håndverk lettfôret

55

6226 46 Skallbukse T-Tex RS

122

7748 15 Selebukse Håndverk

113

RX00 21 Vernehjelm ARC 36

5895 81 Selebukse Håndverk lettfôret

54

6235 46 Parkas

123

7751 15 Bukse Håndverk

112

SA00 01 Lysbue hette + visir + hjelm

5897 81 Bukse Håndverk lettfôret

55

6241 47 Fleecejakke med avtakbare armer

5899 81 Gravidbukse

51

6302 90 Longs

89

5900 92 Undertrøye med kort erm

90

6307 90 Strikkelue

99

7759 15 Damebukse Håndverk

111

5905 89 Pikétrøye kort erm

96

6308 90 Balaklava

98

7780 15 Shorts

112

5907 89 T-skjorte

96

6309 90 Polotrøye

89

7788 15 Shorts Håndverk

112

5910 92 Boksershorts

91

6310 90 Boksershorts

91

7791 15 Piratbukse Håndverk

112

5911 92 Boksershorts

91

6311 90 Longs dame

89

7799 15 Dame piratbukse Håndverk

111

5913 92 Dame Boksershorts

91

6312 90 Longs

89

8120 91 Skjorte

93

5914 92 Sports-BH

91

6314 90 Undertrøye dame

89

8131 22 Skjorte

124

5915 92 BH

91

6315 90 Undertrøye

89

8141 22 Skjorte

124

5917 89 Dametopp med sports-BH

91

6319 90 Polotrøye

89

9011 00 Bomullsokk

125

5918 92 Dametruse

91

6321 81 Bukse med stretch

41

9013 00 Lærbelte

125

5919 92 Dametruse

91

6322 81 Bukse med stretch

41

9016 00 Hammerholder

126

5920 92 Polotrøye

90

6324 81 Bukse Håndverk med stretch

41

9019 00 ID kort lomme

126

5930 92 Longs

90

6325 81 Bukse Håndverk med stretch

41

9020 00 Kneputer

126

5931 91 Besøksfrakk "VISITOR"

92

6326 81 Damebukse med stretch

43

9027 00 Bukseseler

125

5932 91 Frakk

92

6327 81 Damebukse Håndverk med stretch

43

9028 51 Fleecefôr

126

5935 81 Frakk

92

6328 81 Damebukse med stretch

43

9029 52 Belte

125

5940 92 Undertrøye

90

6329 81 Damebukse Håndverk med stretch

43

9032 00 Kneputer

126

122

112,123

7755 15 Bukse Håndverk

112

7758 15 Damebukse Håndverk

111

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil, modell og sortimentsendringer. Fargeavvik kan forekomme.

98 39,98 98 39,98


TRANEMO WORKWEAR AS Lindebergveien 7 2016 Frogner Norway Telefon: (+47) 47 90 22 22 E-mail: post@tranemo.no www.tranemo.no