Page 1

TRANEMO FLAME RETARDANT WORKWEAR 2017


2


FLAME RETARDANT KUN I INHERENTE METERVARER FLAME RETARDANT Indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Vi arbejder kontinuerligt med produktudvikling i takt med at kravene på EN-certificeret beklædning øges. Flammehæmmende

4

Cantex 54

Tranemo Skinsafe™

6

Magma 60

8

Risikovurdering

56

Aramid

64

PPE Directiv 89/686/EØF

12

Tera TX Offshore Hi-Vis

72

Pleje

17

Edge 80

Outback Heavy Welding

18

Vinter 82

Tera TX

24

Tilbehør 84

Tera TX Non-Metal

36

Undertøj

91

Cantex Hi-Vis

42

Størrelses tabel

94

Cantex 57

50

Opslags register

95

3


FLAME RETARDANT

Tranemo anvender kun inherente flammehæmmende fibrer af højeste kvalitet. Du får permanent beskyttelse i hele tøjets levetid. Vi tror ikke på at der bare er én løsning som passer til alle. Hver industri har sine egne udfordringer, og sine egne risici og behøver derfor en løsning specielt udviklet til dem. Derfor har Tranemo udviklet unikke løsninger til de forskellige industrier og brancher, uden at gå på kompromis med sikkerheden.

4


FLAME RETARDANT

Arbejdstøj med inherente flammehæmmende egenskaber Tranemo sælger kun flammehæmmende arbejdstøj, som sikrer brugeren beskyttelse i hele tøjets levetid. De flammehæmmende egenskaber er integreret i fibrenes molekylestruktur, og de kan ikke vaskes ud eller slides af. Udover de flammehæmmende egenskaber hører komfort, lav vægt og slidstyrke til blandt fordelene.

Personligt beskyttelsessystem Tranemos mål er nul alvorlige arbejdsrelaterede personskader forårsaget af ild eller høj varme. Den rigtige beklædning kan redde brugerens liv, hvis uheldet er ude. Kombinationen af beklædning er afgørende for graden af beskyttelse. Vi designer beskyttelsessystemet fra huden og udad. Tranemo rådgiver om behovet for flammehæmmende undertøj, løsninger til alle årstider, design til bestemte funktioner samt naturligvis løsninger til både kvinder og mænd. Vi udvikler vores kollektioner som systemer til specifikke brancher og de risici, der findes dér.

Bruger test Vi udfører bruger test i samarbejde med vores største kunder for at sikre, at tøjet har alle de ønskede funktioner, og at det fungerer i praksis. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes.

Tekstilservice - vask Vi anbefaler altid industrivask af vores flammehæmmende beklædning for at sikre, at tøjet er rent og sikkert at bruge. For at sikre, at funktionen er i orden, vasketester vi alle vores tekstiler og tilbehørsdele. Testen bliver helst udført i samarbejde med vores industrivaskekunder, da det giver det mest pålidelige resultat. Vi foretager interne vasketest før hvert produktionsforløb for at sikre, at vores tekstiler og refleksbånd har den rigtige rigtige kvalitet og styrke.

PPE-beklædning til kvinder Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt at bære den korrekte PPE-beklædning, og at den passer. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes. Vi har derfor også et udvalg af damemodeller i damestørrelser i vores sortiment.

5


FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE™ LAG PÅ LAG BESKYTTELSE Tranemo Skinsafe™ er et flerlagssystem, designet til at beskytte anvenderens hud mod flammer, varme og lysbueulykker. Med brugeren i fokus og med hensyntagen til krævende arbejdssituationer, har vi udviklet en effektiv kombination af beskyttende lag, fra inderst til yderst. Ved at anvende flere tynde lag i stedet for ét tykt, mindskes vægten og bevægelsesfriheden øges. Dette betyder at brugeren kan arbejde mere effektivt og i længere tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

6


FLAME RETARDANT

LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan forkert valg af undertøj være skyld i at der går ild i stoffet, eller at det smelter ind i huden. Det er derfor vigtigt at priotere det inderste lag. Vores flammehæmmende undertøj har følgende fordele: • • • •

Inherent flammehæmmende Blødt og komfortabelt Antistatisk Holder ikke på dårlig lugt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellemlag bør anvendes for at øge komforten i de koldere måneder. Dette lag skaber afstand mellem lag 1 og 3 og isolerer dermed mod elektrisitet, varme og lave temperaturer.

LAG 3 – SHIELD Det yderste lags primære funktion er at beskytte. For at sikre at tøjet benyttes i dagligdagen, er der lagt vægt på pasform, høj komfort, bevægelsesfrihed og gode opbevaringsmuligheder.

AIR GAP Ventilation mellem lagene, luft har en lav ledningsevne af el og varme. En enestående egenskab, der isolerer mod kulden om vinteren og giver ekstra sikkerhed i krævende arbejdssituationer.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

7


FLAME RETARDANT

RISIKOVURDERING De enkelte virksomheder er ansvarlige for udarbejdelsen af deres egen risikovurdering og for at sikre deres medarbejdere den korrekte beskyttelse mod arbejdsrelaterede risici. Når kunderne kommer til os med deres risikovurdering og et eventuelt uløst problem, bestræber vi os på at finde den rigtige løsning og sikrer, at løsningen fungerer i hverdagen. Vi udvikler funktion og beskyttelse ud fra de lokale behov, og ofte er det nødvendigt at gå langt længere end overholdelse af standarderne.

Elektrisk lysbue Risikovurdering • • • • • •

Elektrisk lysbue Sprøjt fra smeltet metal Strålevarme Konvektionsvarme Elektrisk stød Chokbølger

• • • • •

Kraftig støj Optisk stråling Giftig gas Ild og høj varme Trafikulykker (arbejde udendørs)

Tranemo’s risikovurdering Under elektrikerarbejde under spænding bør der anvendes beklædning certificeret iht. IEC 61482-2 kombineret med EN ISO 11612, da der er risiko for en elektrisk lysbue. Elektrikere, der arbejder udendørs, skal bære Hi-Vis-beklædning, EN ISO 20471. En ulykke forårsaget af en elektrisk lysbue omfatter mange risici og vil udfordre PPE-beklædningen på mange måder, men vi kan minimere risiciene ved hjælp af det rigtige design. Vi anbefaler, at det yderste lag kan bestå PPE-beklædningskategori II, og at det har en ARC RATING (ATPV eller EBT50-værdi) over 8 kal/cm². På al vores beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue er ARC RATING-værdien angivet på den udvendige FR-mærkat, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Lag 2 Merino RX Merino TX

Lag 3 Tera TX Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 52 cal/cm² PPE Category 4

8


FLAME RETARDANT

Smeltet jern og smeltet aluminium Risikovurdering • • • • •

Sprøjt fra smeltet jern Ild og høj varme Varmebelastning Lysbue (lejlighedsvis) Trafikulykker (begrænset)

Tranemo’s risikovurdering Når du arbejder med smeltet jer eller stål, behøver du beklædning certificeret iht. EN ISO 11612 E3. Når du arbejder med smeltet aluminium, behøver du beklædning iht. EN ISO 11612 D3. Andre metaller og legeringer har andre smeltetemperaturer, viskositeter og produktionsprocesser og udgør andre udfordringer for PPE-beklædningen. Smeltet metal, der klæber til tøjet, kan forårsage forbrændinger, og vi designer vores beklædning, så denne risiko minimeres. Standarden definerer et minimumkrav til designet med lukkede lommer og skjulte metaldele. I mange industrier er dette dog langt fra tilstrækkeligt, men med det rigtige design kan vi undgå hurtig varmeledning gennem tøjet. Vi placerer refleksbåndene på de mindst udsatte områder, for at undgå, at smeltet metal klæber til tøjet, ved refleks kanterne. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller, bedes du kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din virksomhed.

Smeltet jern TRANEMO SKINSAFE™ system:

Smeltet aluminium TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex 57 Cantex 54

Lag 1 Cantex JX Merino RX

Lag 2 Magma

9


FLAME RETARDANT

Svejsning

ATEX

Risikovurdering

Risikovurdering

• Gnister og gløder • Flammer og varme • Strålevarme

• Eksplosionsfare/ATEX-miljø

Tranemo’s risikovurdering

Tranemo’s risikovurdering Ved længerevarende svejsning, er der behov for beklædning der er certificeret iht. EN ISO 11611 klasse 2, hvilket er det højeste niveau af beskyttelse, kombineret med ISO 11612. Designet er meget restriktivt i EN standarden for at sikre at svejse-gnister og gløder ikke klæber til tøjet, eller ender i en åben lomme. Vi har tilføjet dækkede ventilationskanaler for at øge komforten.

10

Under arbejde i et ATEX-miljø skal der anvendes beklædning, som er certificeret iht. EN 1149-5, for at sikre at tøjet ikke danner statiske gnister, hvilket kan forårsage en eksplosion. Det er af største vigtighed i brancher som den petrokemiske industri, i industrianlæg, under industriel vedligeholdelse og ved arbejde i eksplosionsfarlige miljøer. Størstedelen af vores flammehæmmende beklædning er certificeret iht. EN 1149-5 og har antistatiske fibre indvævet i tekstilerne, og alle metaldele er tildækket i overensstemmelse med designkravene. Vi har Tera TX Non-Metal med synlige detaljer, som især er velegnet til ATEX-miljøer.

TRANEMO SKINSAFE™ system:

TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Merino RX

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Outback Heavy Welding

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX Non-Metal


FLAME RETARDANT

Petrokemi

Køretøjer i bevægelse

Risikovurdering

Risikovurdering

• • • • •

• Trafikulykker

Eksplosionsfare/ATEX-miljø Kraftig varme og ild Sprøjt fra kemikalier Trafikulykker (begrænset) Elektrisk lysbue (industrielektrikere)

Tranemo’s risikovurdering Under arbejde i den petrokemiske industri skal der anvendes beklædning, som er certificeret iht. EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471 (og IEC 61482-2 for industrielektrikere). Arbejde med kemikalier i et eksplosionsfarligt miljø/ATEX-miljø udgør en udfordring for PPE-beklædningen på mange forskellige måder, og valget af den korrekte PPE-beklædning kan redde brugerens liv, hvis uheldet er ude. Hvis der er risiko for sprøjt med kemikalier under arbejdet, skal der anvendes EN 13034 certifikeret produkter uden åbne lommer.

Tranemo’s risikovurdering Når du anvender flammehæmmende beklædning og arbejder udendørs tæt på kørende trafik skal der anvendes beklædning certificeret iht. EN ISO 20471. Jo tættere trafik, jo højere Hi-Vis-klassificering skal beskyttelsesbeklædningen have. Det krævede beskyttelsesniveau er defineret i den lokale risikovurdering.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Lag 3 Cantex Pro 145 Tera TX Non-Metal Cantex Terry

Synlig i dagslys med fluorescerende materiale og synlig om natten med refleksbånd Læs mere om høj synlighed på side 92-93.

11


FLAME RETARDANT

PPE DIREKTIV 89/686/EØF Den vigtigste grund til at bære flammehæmmende beklædning er at sikre, at der ikke går ild i beklædningen og/eller at begrænse spredningen af ild, så der bliver tid til at reagere og komme i sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Der findes forskellige certificeringer og symboler for forskellige risici, og vi vil gerne sikre, at du vælger den rigtige kombination, som passer til din risikovurdering. Alt vores PPE-beklædning (PPE = Personal Protective Equipment, dvs. personlige værnemidler) er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/686/EØF og de seneste europæiske standarder (EN) for PPE-beklædning, som er omfattet af direktivet. Direktivet omfatter 3 kategorier: Kategori I - lav risiko for personskade (f.eks. beskyttelse mod regn EN 343) Kategori II - risiko for personskade (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, kraftig varme og ild) Kategori III - høj risiko for personskade (f.eks. elektrisk buedannelse IEC 61482-2, smeltet metal EN ISO 11612 D3 E3). Vores kategori III tøj kvalitet testes (11B) for at sikre, at tøjet er sikkert at bruge. Det er markeret CE0403 af vores bemyndigede instans, FIOH. BEMÆRK! Det nye PPE regulativ (EU) 2016/425 er godkendt, og med virkning fra og med april 2018 kan vi certificere vores tøj iht. denne lovgivning. Vi opdaterer vores certifikater, når de passerer udløbsdatoen.

ELEKTRISK LYSBUE IEC 61482-2 EN 61482-1-1 EN 61482-1-2

VARME OG ILD EN ISO 11612

SVEJSNING

KEMIKALIER

EN ISO 11611

EN 13034

FR TILBEHØR EN ISO 14116

SYNLIGHED DAG OG NAT EN ISO 20471

12

ATEX EN 1149-5

KULDE

REGN

EN 342

EN 343


FLAME RETARDANT

Alt PPE-beklædning er CE-mærket. CE-mærkningen angiver, at et bemyndiget organ for personlige værnemidler har CE-typeundersøgt beklædningen i henhold til direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler. På vores tøj vil du finde dette symbol på den indvendige label. CE-mærket angiver også, hvilke standarder og klasser, beklædningen er godkendt til.

Når dette symbol er angivet på CE-mærket indvendigt i PPE-beklædningen, betyder det, at der følger en brugsanvisning med PPE-beklædningen. Det angiver desuden, at du skal læse yderligere oplysninger, før du tager PPE-beklædningen i brug, for at sikre at du bruger det korrekt og opnår den korrekte beskyttelse under arbejdet. I henhold til EU-direktivet skal alle instruktioner være skrevet på dit sprog.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

User guideline Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN 1149-5 EN ISO 20471

EN ISO 11611

User guideline Protective clothing against cold

EN 471

EN 13034 Type PB[6]

IEC 61482-2 – Beklædning til beskyttelse mod varmerisikoen fra en elektrisk lysbue Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde med elektricitet på åbent elektrisk udstyr, eller når det er nødvendigt at åbne et system, og der er risiko for en elektrisk lysbue. Beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue. hører under kategori III i direktivet om personlige værnemidler. Tekstilernes egenskaber og tøjets design er vigtige parametre i CE-mærkningen af beklædning til beskyttelse mod elektrisk lysbue. Vores PPE-beklædning er mærket med IEC 61482-2, der omfatter begge testmetoder i forbindelse med elektrisk buedannelse: EN 61482-1-1 “Open Arc test”, der omfatter et middelhøjt spændingsområde (>1 000V), og EN 61482-1-2 “Box test”, der omfatter et lavt spændingsområde (400V). De to test har forskelligt risikoniveau. Open Arc-testen angives i en ARC RATING; ATPV-værdi (Arc Thermal Performance Value) og/eller en EBT50-værdi (Energy Break Open Threshold). Dette er en lysbue klassificering for flammehæmmende tekstiler/tekstillag. Resultatet angives i kal/cm² og betyder, at denne energi forudses at beskytte mod en andengradsforbrænding (med 50 % sandsynlighed). Værdien hjælper dig til at vælge det rigtige beskyttelsesniveau. EN 61482-1-1 Open Arc test - tester beklædningens beskyttelsesevne ved hjælp af en åben bue. Resultatet opdeles i fire PPE-kategorier (tidligere kaldet HRC - Hazard Risk Category). Vi anbefaler, at det yderste lag når op på mindst 8 kal/cm². PPE 1 – 4-8 cal/cm² PPE 2 – 8-25 cal/cm² PPE 3 – 25-40 cal/cm² PPE 4 – >40 cal/cm² EN 61482-1-2 Box test - tester beklædningens beskyttelsesevne ved hjælp af en begrænset og direkte bue. Klasse 1 – 168kJ (4kA, 400V) Klasse 2 – 320kJ (7kA, 400V) Enkeltlagsbeklædning vil i de fleste tilfælde bestå klasse 1. For at nå op på klasse 2 anbefales et 2- eller 3-lagssystem eller kraftigere beklædning som f.eks. vintertøj.

13


FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 – Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde på steder, hvor der er risiko for, at tøjet kommer i kontakt med kraftig varme og ild. Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor kodebogstaverne angiver, hvilke krav vedrørende kraftig varme og ild, beklædningen opfylder. Mindst to kategorier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes. Kodebogstav A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angivet på CE-mærket sammen med dette symbol. Kodebogstaverne er klassificeret på forskellige niveauer, og det højeste tal er det højeste testede niveau. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kraftig varme og ild.

A1, A2

Krav til begrænset spredning af ild, A1: Overfladeantændelse A2: Kantantændelse.

B (1-3)

Beskyttelse mod konvektionsvarme og åben ild

C (1-4)

Beskyttelse mod strålevarme

D (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mod kontaktvarme

Når materialet testes for konvektiv varme (B) og stålevarme (C) får man to værdier. Den første værdi er den tid det tager for temperaturen på huden under beklædningen at øge med 12°C det er der du mærker varmen. Den anden værdi er den tid tid det tager for temperaturen på huden at øge til 24°C hvilket er der du risikerer en andengrads forbrænding. Tiden for temperaturstigningen fra 12°C til 24°C er den tid du har til at reagere og komme væk fra varmekilden. Hvis materialet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet aluminiumbronze og smeltede mineraler. Hvis materialet kan beskytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze og smeltet messing. Hvis du arbejder med andre smeltede metaller eller legeringer end aluminium (D) eller jern (E), bedes du kontakte os, så vi kan finde den rigtige tekstilløsning til din risikovurdering.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angiver den mindste oxygenkoncentration, der kan understøtte forbrændingen af et tekstilmateriale, udtrykt i procent. Den afgør beklædningens beskyttelsesevne, når det gælder relativ brændbarhed, og skal være over 25 %. Vi tester vores tekstilers LOI-værdi og angiver den på det udvendige FR-mærke. LOI-værdien af en af de metoder, der anvendes til at angive niveauet af flammehæmmende beskyttelse for beklædning, og den gør det nemmere for brugeren at sammenligne og vælge det rigtige beskyttelsesniveau.

14

Tekstilmateriale

LOI

Tera TX

TRANEMO

29,8 %

Cantex 2.0

TRANEMO

32,3 %

Cantex 1210

TRANEMO

34,3 %

Aramid

TRANEMO

31,2 %

Outback Heavy Welding

TRANEMO

28,9 %

Magma

TRANEMO

25,9 %

Merino TX

TRANEMO

28,7 %

Merino RX

TRANEMO

27,7 %

Cantex JX

TRANEMO

33 %

Almindelig bomuld

Andet tekstilmateriale

18 %

Polyester, nylon mm.

Andet tekstilmateriale

20-22 %

Uld

Andet tekstilmateriale

25 %

Kemisk behandlet flammehæmmende bomuld

Andet tekstilmateriale

28 %


FLAME RETARDANT

EN ISO 14116 Denne standard har ikke et særligt symbol/piktogram. Vi har valgt at anvende en flame som symbol for at indikere at det er flammehæmmende beklædning. Standarden anvendes ofte til beklædning og tilbehør med et lavere niveau af flammehæmmende egenskaber, f.eks. Hi-Vis-veste, regntøj, knæpuder og sokker. Den er opdelt i tre klasser med indeks 3 som det højeste niveau. Beklædning under indeks 3 skal anvendes i kombination med beklædning iht. EN ISO 11612. (Beklædning iht. indeks 1 må ikke bæres direkte mod huden).

EN 1149-5 – Beskyttelsesbeklædning – elektrostatiske egenskaber Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes i eksplosionsfarlige miljøer, f.eks. ATEXmiljøer, hvor der er risiko for, at tøjet kan generere gnister, som kan antænde eksplosionsfarlige materialer. For at kunne CE-mærke beklædning med dettes symbol testes tekstilmaterialets antistatiske egenskaber i henhold til EN 1149-1 (overflade resistivitet) eller EN 1149-3 (elektrisk afladning). Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af antistatisk beklædning/ATEX-beklædning.

EN ISO 11611 – Beskyttelsesbeklædning til brug under svejsning og beslægtede processer Denne standard specificerer PPE-beklædning, som bruges under svejsning eller beslægtede processer, hvor der er risiko for sprøjt (små stænk med smeltet metal), kort tids kontakt med ild, strålevarme fra buen og elektrisk stød ved kortvarig hændelig kontakt med strømførende elektriske ledere, med en spænding op til ca. 100 V DC under normale svejseforhold. Standarden er opdelt i to forskellige klasser med forskelligt risikoniveau. Tekstilmaterialets funktion under svejsning er testet med 15 dråber (klasse 1) eller 25 dråber (klasse 2) smeltet metal. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af svejsebeklædning. Klasse 1

Beskyttelse mod mindre farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mindre sprøjt og strålevarme.

Klasse 2

Beskyttelse mod mere farlige svejseteknikker og situationer, som forårsager mere sprøjt og strålevarme.

EN 13034 type PB [6] – Beklædning til beskyttelse mod flydende kemikalier Denne standard specificerer den PPE-beklædning, som anvendes, når der er risiko for eksponering med lette dampe, flydende aerosoler eller sprøjt med små mængder, som ikke kræver en komplet barriere mod væskegennemtrængning (på molekyleniveau). Denne standard tester fire forskellige kemikalier. Mindst to ud af fire kemikalier skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes med dette symbol. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen for beklædning til beskyttelse mod kemikalier. Kemikalier, som kan testes iht. EN 13034: H2SO4 30 % (svovlsyre) NaOH 10 % (natriumhydroxid, også kaldet lud eller kaustisk soda) O-xylene Butanol Hvis du arbejder med andre kemikalier eller andre koncentrationer af ovenstående, bedes du kontakte os for at drøfte den bedste løsning til din risikovurdering.

15


FLAME RETARDANT

EN ISO 20471 – Beklædning med høj synlighed Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes, på steder, hvor du skal kunne ses både dag og nat, og hvor der er kørende trafik. Denne standard har tre niveauer, der dækker tre forskellige risici, og maksimumniveauet er klasse 3. Tallet nedenfor angiver området med fluorescerende og reflekterende materiale på tøjet. For at tøjet kan CE-mærkes med dette symbol skal det opfylde et af disse niveauer. Tekstilmaterialet og refleksbåndet testes efter 5 gange vask i laboratoriet. Tøjets design er også et parameter i CE-mærkningen af beklædning med høj synlighed. Materialeområde m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluorescerende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

EN 343 - Beklædning til beskyttelse mod regn Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes under arbejde i regn, sne, tåge og på fugtigt underlag. Beklædningen og sømmene er testet for vandgennemtrængning (vandtæthed) klasse 1-3 og bestandighed mod vanddamp (åndbarhed) klasse 1-3, og klasse 3 er det højeste niveau. Beklædningen skal opnå et resultat i begge test for at kunne CE-mærkes med dette symbol.

EN 342 - Beklædning til beskyttelse mod kulde Denne standard specificerer PPE-beklædning, som anvendes ved arbejde i kolde miljøer. Den kræver test af effektiv varmeisolering (værdi i m²K/W), luftgennemtrængelighedsklasse 1-3 og modstand mod vandgennemtrængning klasse 1-2. Beklædningen skal opnå resultater for varmeisolering og luftgennemtrængelighed for at kunne opnå CE-mærkning med dette symbol. Resultat for vandgennemtrængning er ikke obligatorisk.

GO/RT 3279 Issue 8: 2013 En Hi-vis standard for orange beklædning til jernbaneindustrien i UK.

16


FLAME RETARDANT

PLEJE Transfertryk og broderi på PPE beklædning Transfertryk skal testes og godkendes inden de anvendes på flammehæmmende beklædning. Et transfertryk holder på varmen i længere tid end metervaren, når det eksponeres for høj varme. Ud fra sikkerhedshensyn, bør der derfor ikke anvendes store heldækkende transfertryk. Den bedste placering er hvor der er flere lag stof, der kan beskytte huden. Emblemer som monteres på flammehæmmende beklædning skal producers af flammehæmmende materiale. EN 1149-5 kræver at emblemet er monteret permanent. Hvis der broderes på flammehæmmende beklædning skal der broderes med flammehæmmende tråd. Fejlagtig broderi, emblem eller transfertryk kan have en negativ effekt på beskyttelsen i beklædningen. Transfertryk, etiketter og emblemer der er mindre end 10 cm² behøver ikke godkendelse iht. standarden. Standard

Transfertryk

Broderi

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Broderitråden skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Baggrundsstoffet på emblemet skal være godkendt iht. EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof. Undgå transfertryk som dækker store dele af beklædningen.

Bør monteres hvor der er flere lag af stof.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

EN 471 + EN ISO 20471

Emblemet skal monteres permanent (EN 1149-5).

Maximal størrelse beror på beklædningens Hi-Vis areal.

Pleje af PPE-beklædning Det er vigtigt, at flammehæmmende beklædning vaskes professionelt og i henhold til særlige instrukser, som sikrer, at sikkerhedsfunktionerne ikke ødelægges som følge af forurening. Vi anbefaler industrivask af alt vores flammehæmmende beklædning. Der må kun anvendes syntetisk vaskemiddel. Brug ikke vaskemiddel baseret på sæbe eller skyllemiddel. Tøjet må ikke bleges.

Reparation af flammehæmmende beklædning Mindre skader, som ikke påvirker tøjet, kan repareres med den samme flammehæmmende metervare og flammehæmmende tråd.

Udskiftning - kassering Hvis beklædningen har været i direkte kontakt med ild eller kraftig varme, kan den være porøs og svækket og bør derfor kasseres. Hvis beklædningen har været udsat for kemikalier, som er trængt igennem stoffet, betyder det normalt, at beskyttelsen er nedsat, og det bør overvejes, om tøjet skal udskiftes og kasseres.

For yderligere oplysninger henvises til vores hjemmeside www.tranemo.dk. Vi kan også afholde et kursus i flammehæmmende beklædning i din virksomhed.

17


OUTBACK HEAVY WELDING

18


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

OUTBACK HEAVY WELDING En helt ny generation af arbejdstøj til svejsere – Svejsetøj som beskytter og holder meget længere end normalt. Efter 6 års udviklingsarbejde lancerer Tranemo nu en ny generation af svejsetøj i svejseklasse 2. Tøjet er udviklet i et helt nyt mix af inherente fibrer – altså evig flammehæmmende og uden kemikalier. Nu behøver ingen svejse i sikkerheds-arbejdstøj, som er alt for varmt og tungt, og som går i stykker af svejsegløder efter kun kort tids brug. Designet er perfekt og tøjet er meget åndbart. En meget længere holdbarhed gør OUTBACK serien til en god investering. De gule Hi-vis effekter giver tillige en god synlighed og dermed igen en større sikkerhed for medarbejderen. OUTBACK er med garanti det første klasse 2 svejsetøj på markedet, som medarbejderen også sætter pris på at anvende.

5535 86 SVEJSE JAKKE

5522 86 SVEJSE BUKS

5572 19 SVEJSE CHAPS

5550 86 SVEJSE HÅNDVÆRKERBUKS

5573 80 SVEJSE PONCHO

5577 19 SVEJSEÆRMER

5540 86 SVEJSE OVERALL

5575 19 SVEJSE FORKLÆDE

5578 19 SVEJSE BALACLAVA

5512 86 SVEJSE KEDELDRAGT

5576 19 SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE

9142 88 SVEJSE CAP

19


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

BESKYTTELSE, HOLDBARHED OG KOMFORT I VERDENSKLASSE

Designet med gode ventilationskanaler, på ryg og under ærmer, uden at det forringer sikkerheden.

Synlighed på arbejdspladsen.

Blødt og behageligt materiale, som samtidig føles let.

Ergonomisk formede ærmer giver en større bevægelsesfrihed og formindsker gnister i at fæstne sig.

Komfortabel uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Lav krympning i industrivask.

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc

LOI:

29,8%

FLAME

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 13034 type PB[6]

5535 86 SVEJSE JAKKE Svejse jakke i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Justerbar i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Justerbare manchetter. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 20


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Ratin

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

29,8% Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI:

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5522 86 SVEJSE BUKS

5550 86 SVEJSE HÅNDVÆRKERBUKS

Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden.

Svejse buks i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Dobbelte hængelommer. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestoklomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. *For at opfylde kravene til EN ISO 11611, skal åbningerne af hængelommerne være dækket af jakken 5535 under svejsning.

C44-64, C146-156, D84-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 270 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

C44-64, C146-156, D84-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5540 86 SVEJSE OVERALL Svejse overall i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lommer med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Fluorescerende materiale på ben. Forstærket bagside af ben forneden. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *For at opfylde kravene til EN ISO 11611, skal åbningerne af hængelommerne være dækket af jakken 5535 under svejsning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Barricader EP, 545 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

21


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

TRANEMO

WORKWEAR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 cal/cm² 34,3%

WORKWEAR

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

TRANEMO

FR FLAME

RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5512 86 SVEJSE KEDELDRAGT Svejse kedeldragt i en meget behagelig kvalitet med ekstremt gode svejseegenskaber og beskyttelse mod strålevarme og metal sprøjt. Ergonomisk formede ærmer for at undgå folder, hvor metal sprøjt kan fæstne. Skjult 2-vejs lynlås og trykknap lukning. Høj krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klap. Ærme lomme med klap og skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Åbning i armhule for ventilation. Sidelommer med skjult adgang. Justerbar elastik i taljen. To ventilationskanaler og reflekterende stribe på ryggen. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap. Tommestok-lomme med justerbar åbning. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Justerbare manchetter. Fluorescerende stof på ben og piping på bryst og ryg. Forstærket bagside af ben forneden. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 67 antracit 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluorescerende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

EN ISO 11611 Accessory

9142 88 SVEJSE CAP

5578 19 SVEJSE BALACLAVA

5577 19 SVEJSEÆRMER

Svejse cap med elastisk bag.

Flammehæmmende balaclava i vævet stof til brug under svejsehjelm. Ekstra beskyttelse over skulderne. Snøre for justering af vidde.

Flammehæmmende ærme beskyttelse i et let og behagelig stof med særdeles god beskyttelse til svejsning. Justerbar elastik i toppen. Elastik forneden. Længde 52 cm.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 64 koksgrå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 22

EN ISO 11611 Accessory

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11611 Accessory

5572 19 SVEJSE CHAPS Flammehæmmende Chaps i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Chaps monteres let i flammehæmmende bælte og kan justeres i højden. Vulkaniseret knæ. One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

32,3%

EN ISO 11611 Accessory

XXL

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

cal/cm² LOI:

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Arc Rating: 15,0

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5575 19 SVEJSE FORKLÆDE Brandhæmmende talje forklæde i et meget behageligt materiale, med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Løbegang i taljen. Højde: 55 cm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

b93ot

XXL

EN ISO 11611 Accessory

5576 19 SVEJSE FORKLÆDE M/KRAVE Brandhæmmende forklæde med krave i et meget behageligt materiale med ekstrem god beskyttelse til svejsning. Justerbar krave for beskyttelse af hals og forhindre gnister i at komme indenfor forklædet. Løbegang i taljen. Længde fra nakke: 74 cm. One size 67 antracit 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

T

T

T

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

EN ISO 11612 Accessory

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

T

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11611 Accessory T

T

T

T

5573 80 SVEJSE PONCHO Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende poncho med krave i et meget kraftigt materiale med god beskyttelse ved svejsning mod metal sprøjt. Justerbar talje med trykknapper. Justerbar ryg i blødt stof, som kan rulles op og fastgøres for ekstra ventilation. Høj krave, der kombineret med halsedisse (5999) giver komfort og god beskyttelse. Ponchoen kan skæres af til den ønskede længde. One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m² 882: Cantex 2.0, 350 g/m², EN 13034, LOI: 32,3%

c95ot 23


TERA TX

Let og stærkt inherent flammehæmmende arbejdstøj til jernbane og El-industrien TERA TX er udviklet ved at kombinere de bedste egenskaber fra vores eksisterende flammehæmmende serier. Fra Cantex har man taget de gode flammehæmmende egenskaber og fra Aramid udnyttes fordelene med den lave vægt og høje slidstyrke. Takket være egen produktudvikling og tæt samarbejde med slutbrugeren har vi med TERA TX nu fået en ny serie med en unik ydeevne som kan honorere alle de strenge krav. TERA TX klarer kravet til PPE kategori 2 (over 8 cal/cm²) efter EN 61482-1-1 (open Arc). Dette er især vigtigt, da mange virksomheder i fremtiden ønsker en Arc Rating kategori 2 som mindste krav til deres arbejdstøj. TERA TX er en heldækkende kollektion som dækker alle årstider, og den har selvfølgelig også et stort damesortiment. Tøjet er certificeret i.h.t. EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 13034, EN ISO 11611 og EN ISO 20471.

24


FLAME RETARDANT TERA TX

5800 81 VINTERJAKKE

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5830 81 JAKKE

5839 81 DAMEJAKKE

5860 81 HÅNDVÆRKERVEST

5869 81 VINTER VEST

5822 81 BUKS WINDBREAKER

5851 81 HÅNDVÆRKER BUKS

5840 81 OVERALL

5823 81 BUKS WINDBREAKER

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5841 81 OVERALL

5825 81 BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5821 81 BUKS

5820 81 BUKS

5828 81 DAME BUKS

5855 81 HÅNDVÆRKER BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

5849 81 HÅNDVÆRKER OVERALL

5837 81 JAKKE M. HÆTTE WINDBREAKER

5829 81 DAME BUKS

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI

5850 81 HÅNDVÆRKER BUKS

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

5819 81 VINTERKEDELDRAGT

25


FLAME RETARDANT TERA TX

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm² LOI:

RETARDA

29,8% LOI:

29,8%

FLAME

cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5830 81 JAKKE Flammehæmmende Hi-Vis jakke med kontrast syninger. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer. Justerbar talje og manchet. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5851 81 HÅNDVÆRKER BUKS

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbare indvendig knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøj strips. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbare indvendige knælommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5821 81 BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

26

EN 1149-5

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²


FLAME RETARDANT TERA TX

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på undertøj som t-shirt 6315 90 sammen med sweatshirt jakke 6330 90 og jakke 5830 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

**EN 13034 type PB[6]

5820 81 BUKS 5825 81 BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

EN ISO 20471 CL.2

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

5850 81 HÅNDVÆRKER BUKS 5855 81 BUKS MED JUSTERBAR FODVIDDE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 20471 CL.2

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Firgursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

27


FLAME RETARDANT TERA TX

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) EN ISO 20471 CL.2 (L-4XL)

5860 81 HÅNDVÆRKERVEST

C50 UK

34”R

Funktionel håndværkervest. Lynlås i front. D-ring. Brystlommer hvor af den ene med klap og en med telefonlomme. Hængelommer med værktøjsfæste. Bæltestropper i livet. Dobbelt hammerstrop. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

DE

50

DK

88

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

28

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

5840 81 OVERALL

5841 81 OVERALL

Flammehæmmende Overall med kontrast stikninger og lynlås foran. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælp lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbar indvendig knælommer. Lårlommer med klap. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

Antiflame Overall med kontrast syninger. Justerbar seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbar indvendig knælommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


FLAME RETARDANT TERA TX

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5849 81 HÅNDVÆRKER OVERALL Flammehæmmende håndværker overall med kontrast stikninger og lynlås foran. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. Lårlommer med klap. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

FLAME Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

LOI: x,x Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: 9,5 C1 F1 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type EN ISO 20471 PB[6] CL.3

6019 81 KEDELDRAGT, METALFRI Metalfri Hi-Vis flammehæmmende kedeldragt med skjult lynlås lukning. Brystlommer med klap. Justerbar linning. Actionback for maximal bevægelighed. Ærmelomme med klap. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Lynlås i ben fra knæ til ankel. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 29


TERA TX WINDBREAKER

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

xx,x%

xx,x%

LOI:

x,x

FLAME

Materiale kombination med Arc Rating 21,4 cal/cm² Vind- og vandafvisende Perfekt til arbejde med vekslende intensitet og temperatur Ergonomisk udformet

FLAME

• • • •

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz zz

zz

zz

z

Arc Rating: cal/cm²

NT

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5832 81 JAKKE WINDBREAKER Flammehæmmende Hi-Vis jakke med vind- og vandtæt PU-lamineret jersey foring. Jakken er ergonomisk formet til arbejde med løftede arme. Skjult lynlås og trykknapper. Aftagelig hætte med PU lamineret jersey foring, justerbar vidde og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Skjult mobiltelefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglering holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Indvendig lomme med lynlås. Justerbar talje og manchet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med vind og vandafvisende PU lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbar indvendig knælommer. *For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

Flammehæmmende Hi-Vis håndværker bukser med vind og vandafvisende PU lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjsholdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Formet knæ med justerbare indvendige knælommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. *For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 30

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5823 81 BUKS WINDBREAKER


FLAME RETARDANT TERA TX WINDBREAKER

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz z

zz zz z

zz z

zz zz

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

RETARDAN

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

FLAME

x,x

T

Rating:

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz z

zz z

zz z

zz z

z

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5837 81 JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER

Arc Rating: x,x

cal/cm²

T

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

LOI:

RETARDAN

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

FLAME

xx,x%

Flammehæmmende Hi-Vis jakke med en vind- og vandtæt PU-lamineret jersey foring. Jakken er ergonomisk designet til at arbejde med strakte arme. Lynlås og vindfang med trykknapper foran. Aftagelig hætte med PU lamineret jersey foring, justerbar i bredden og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Skjult telefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Justerbar ærmevidde. Indvendig lomme med lynlås. Løbegang forneden. *For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med vind og vandafvisende PU-lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. *For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med vind og vandafvisende PU-lamineret jersey foring og kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. *For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

5822 81 BUKS WINDBREAKER

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

31


FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

zz zz

zz zz

zz zz

z

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

RETARDANT

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

zz zz zz zz zz zz z

EN ISO 20471 CL.3

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE Flammehæmmende Hi-Vis vinterjakke med pelsfor i krop og quiltfor i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Aftagelig hætte med PU-lamineret jersey foring, Justerbar vidde og åbning. Lodret brystlommer med lynlås. Lodret sidelommer med fleece. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglerings holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. To inderlommer med lynlås, en til iPad / dokumenter. Vindstopper i ærmer. Justerbare manchetter. Snøre i bunden af jakken. Lynlås i foret for montering af tryk. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. Arc

Rating:

cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5819 81 VINTERKEDELDRAGT Flammehæmmende vinterkedeldragt med tovejslynlås og vindfang foran. Lodrette brystlommer med lynlås. Elastik i ryggen. For- og baglommer med klap. Aftagelig hætte. Tovejslynlås med vindfang på ydersiden af benene. Ribkant i ærmer. Quiltforet. Fleece i krave og hætte. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravene i EN 13034 skal hætte anvendes eller fjernes. Størrelse: Farve: Kvalitet:

32

XS-4XL 92 gul/grå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

zz

zz

zz zz

zz

zz z

zz

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

zz

RETARDAN

LOI: 29,8%

zz

FLAME

zz

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5800 81 VINTERJAKKE Flammehæmmende Hi-vis vinter jakke med pelsfor i krop og quiltfor i ærmer. Fleece indvendig i krave. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper. Lodret brystlommer med lynlås. Sidelommer med fleece. Venstre ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID-lomme. Højre ærmelomme med lynlås. To indvendige lynlås lommer, en til dokumenter / Ipad. Vindstopper i ærmer. Justerbar ærmeslut. Løbegang forneden. Lynlås i foret for montering af tryk. Skjulte knapper til montering af hætte 9065 81. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: 9,5 C1 F1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5869 81 VINTER VEST Flammehæmmende Hi-Vis vest med pels foring. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Lodrette brystlommer med lynlås. Lodrette sidelommer med fleece. To inderlommer, en til dokumenter / iPad. Snørre i bunden af jakke. Lynlås i foret for montering af tryk. Knapper til montering af hætte 9065 81. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3*

9065 81 HÆTTE, FR Flammehæmmende hætte med PU-lamineret jersey foring. Justerbar vidde og åbning. Passer til produkt 580081, 583281 og 586981. *Certificeret sammen med artikel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 33


FLAME RETARDANT TERA TX DAME JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ANT RETARD Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

ANT

Rating: 9,5

RETARD

RETARD

LOI: 29,8%

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

FLAME

29,8%

FLAME LOI:

ANT

cal/cm²

Arc Rating: 9,5

ANT

cal/cm²

RETARD

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 (S-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL)

5839 81 DAMEJAKKE Flammehæmmende Hi-Vis damejakke med kontrast syninger. Skjult lynlås i front og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer/dokument lommer. Justerbar talje og manchet. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5828 81 DAME BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 34

Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøj strips. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommestoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbar indvendig knælommer. Brede bæltestropper i livet til montering af ekstra udstyr. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, skjult nøglerings holder og førstehjælps lomme. Tommetoklomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbar indvendige knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5858 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS


FLAME RETARDANT TERA TX DAME

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89 og jakke 5839 81.

Lag 1 Cantex Jersey AT

Lag 2 Cantex Terry

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 40,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5829 81 DAME BUKS Avancerede Flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme. Firgursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5859 81 DAME HÅNDVÆRKER BUKS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Avancerede Flammehæmmende dame Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For at opfylde kravet i EN 13034 skal åbne lommer dækkes af en Tera TX jakke. Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

35


TERA TX NON-METAL

36


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

TERA TX NON-METAL Ny metal-fri flammehæmmende kollektion i TERA TX TERA TX NON-METAL er udviklet i samarbejde med industrien, der kræver helt metalfrit flammehæmmende tøj. Metalfri antistatisk flammehæmmende tøj eliminerer risikoen for at skabe gnister i ATEX miljøet, og at de metalliske dele på tøjet bliver ledende eller overfører varme fra ydersiden til indersiden i en lysbue ulykke. I følsomme miljøer er der ikke er nogen risiko for, at eventuelle metal dele kan falde af beklædningsgenstanden og blive efterladt efter afsluttet arbejde. En del af kollektionen er med Hi-Vis kontraster og reflekser.

6030 81 JAKKE, METALFRI

6031 81 JAKKE, METALFRI

6020 81 BUKS, METALFRI

6021 81 BUKS, METALFRI

6040 81 OVERALL, METALFRI

6041 81 OVERALL, METALFRI

5774 86 SKJORTE, METALFRI

6028 81 BUKS DAME, METALFRI

6010 81 KEDELDRAGT, METALFRI

6029 81 BUKS DAME, METALFRI

6011 81 KEDELDRAGT, METALFRI, M/REFLEKS

37


NT RETARDA

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

cal/cm²

RETAR

FLA ME DANT

FLAME

R WORKWEA

TRANEMO xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

AR WORKWE ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

TRANEMO xx,x%

Rating:

LOI:

x,x

cal/cm²

NT

LOI:

T

x,x

cal/cm²

Rating:

xx,x%

FR

Arc

Arc

RETA

FLA ME RDAN

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA FLAME

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI:

NT xx,x%

RETARDA FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6030 81 JAKKE, METALFRI Flammehæmmende, metalfri jakke med forlænget ryg. Skjult knaplukning med lynlås og trykknapper. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID- lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Regulerbar ved manchet. Reflekser på ærmer og skuldre. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% R

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

DANT

ME

FR

xx,x%

LOI:

cal/cm²

Rating:

Arc

RETAR

FLA

x,x

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

TRANEMO

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt cal/cm²

FLAME

RETARDA

R

NT cal/cm²

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

T

ME RDAN

ATPV: LOI: 34,3%11,9 xx,x%

FR

LOI:

FLA

ME

DANT cal/cm²

RETA

FR

FLA

RETAR

x,x

cal/cm²

TRANEMO

R

WORKWEA

TRANEMO xx,x% LOI:

Rating:

Rating:

Arc

x,x

Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

FLA

RETAR Arc

Rating:

ME

xx,x%

FLAME

RETARDA

WORKWEA

LOI:

NT cal/cm²

TRANEMO

cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

R

x,x

DANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6031 81 JAKKE, METALFRI - RIB-MANCHET Flammehæmmende, metalfri jakke med forlænget ryg. Ribkant i ærmeslut. Skjult knaplukning med lynlås og trykknapper. Brystlommer med klap. Ærmelomme med klap, skjult D-ring og strop til ID-lomme. Sidelommer med klap. To indvendige lommer med klap. Indvendig telefonlomme. Løbegang forneden. Ribkant ved ærmeslut. Reflekser på ærmer og skuldre. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på undertøj som t-shirt 6315 90 sammen med sweatshirt jakke 6330 90 og jakke 6030 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™

38

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4


XXL

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

32,3%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5774 86 SKJORTE, METALFRI FR Flammehæmmende metalfri skjorte med fluorescerende materiale på skuldre og ærmer. Skjulte plasttrykknapper i front. Brystlommer med klap. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 862: Outback 250, 250 g/m², LOI: 28,9%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6020 81 BUKS, METALFRI Flammehæmmende, metalfri buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6029 81 BUKS DAME, METALFRI

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende, metalfri dame buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestoklomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². 36-48 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6021 81 BUKS, METALFRI M/REFLEKS Flammehæmmende, metalfri buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestoklomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. Reflekterende striber på ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6028 81 BUKS DAME, METALFRI, M/REFLEKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

36-48 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende, metalfri dame buks med stiklommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestoklomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knælommer. Reflekterende striber på ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm².

39


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1* ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Metalfri antiflame overall. Justerbar seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Formet knæ med justerbar indvendig knælommer. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². C44-64, C146-156, D84-120 03 marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 40

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN 13034 type PB[6]

6040 81 OVERALL, METALFRI

Størrelse: Farve: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1* ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6041 81 OVERALL, METALFRI Metalfri antiflame overall. Justerbar seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Lårlomme med klap og mobillomme. Skjult D-ring og værktøjsholder. Tommestok-lomme. Formet knæ med justerbar indvendig knælommer. Reflekterende striber på ben. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

LOI:

xx,x%

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

RETARDANT

TRANEMO

FR FLAME

RETARDANT x,x cal/cm²

RETARDANT

FLAME Rating:

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

FR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 34,3% cal/cm²

FLAME

Arc

WORKWEAR

WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

TRANEMO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6010 81 KEDELDRAGT, METALFRI

6011 81 KEDELDRAGT, METALFRI, M/REFLEKS

Metalfri flammehæmmende kedeldragt med skjult lynlås lukning. Brystlommer med klap. Justerbar linning. Elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre og ærmer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm².

Metalfri flammehæmmende kedeldragt med skjult lynlås lukning og refleks rundt ben. Brystlommer med klap. Justerbar linning. Elastik og læg i ryg for bedre bevægelighed. Justerbare manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Baglommer med klap. Lynlås i ben fra knæ til ankel. Reflekterende striber på skuldre, ærmer og ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Tera TX tøj sammen med Merino RX undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm².

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

XS-5XL, M-5XL Tall 94 gul/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt 41


42

CANTEX HI-VIS


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

CANTEX HI-VIS Inherent Flammehæmmende Hi-Vis kollektion til alle årstider CANTEX HI-VIS er opgraderet i en ny og meget behagelig kvalitet, Cantex 2.0 HV, som giver en unik beskyttelse mod lysbue ulykker med en ARC RATING værdi på 15 cal/cm² for ét enkelt lag stof (PPE 2). Du er også mere synlig end nogensinde med Cantex Hi-Vis, da det nye stof er certificeret efter EN ISO 20471. Kollektionen er designet til alle, der har brug for høj synlighedsbeklædning og som arbejder ved jernbaner, vedligeholdelse, i el-industrien, hvor du kan blive udsat for lysbue eller i brancher, hvor statisk elektricitet bør undgås.

5000 93 VINTERJAKKE

5021 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5080 88 SHORTS

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5025 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5002 88 OVERALL

5051 88 BUKS

5012 88 JAKKE

5069 93 VINTER VEST

5052 88 BUKS

5120 93 VINTEROVERALL

5055 88 BUKS

5062 88 KEDELDRAGT

43


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når der tilføjes et tredje lag til Cantex-undertøj og Cantex Hi-Vis-tøj, øges beskyttelsen yderligere. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5012 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 5,2 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 40,7 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 4

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm² JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA FLAME NT RETARDA FLAME

Rating:

RETARDANT LOI: 29,8%

FLAME

9,5 cal/cm²

Rating:

EN ISO 20471 CL.3

FLAME

RETARDANT

Arc Rating:

LOI: 29,8%

EN 13034 type PB[6]

Antiflame Hi-vis jakke med kontrastsyninger. Skjult lynlås i front. D-ring. Pencilholder på højre bryst. Skjult værktøjs holder på venstre bryst. Dobbelte Napoleons-lommer foran. Sidelommer med klap. Lang ryg og justerbar liv med trykknapper. Skjulte trykknapper ved manchet. Dobbelt inderlomme samt dobbelt holder til øre-telefoner. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5012 88 JAKKE Arc

Arc Rating:

EN 1149-5

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5051 88 BUKS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Antiflame Hi-Vis buks i smart design med kontrast syninger. 2 skrålommer, 2 baglommer med klap, tommestoklomme og lårlomme med plads til mobiltelefon. Justerbare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 44


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1* ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

5052 88 BUKS Antiflame Hi-vis buks i smart design med kontrast syninger. 2 skrålommer, 2 baglommer med klap, tommestoklomme og lårlomme med plads til mobiltelefon. Justerbare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

5021 88 HÅNDVÆRKER BUKS Antiflame Hi-vis bukser med kontrastsyninger. Hængelommer med tang- og mejselholder samt sømholder. Rummelige frontlommer. D-ring. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefon- og tommestoklomme. Justebare knælommer. Hammerstrop. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5025 88 HÅNDVÆRKER BUKS Antiflame Hi-Vis buks med kontrast syninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt 45


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når Cantex-undertøj bruges i kombination med Cantex Hi-Vis-beklædning, øges beskyttelsen betydeligt. Nedenfor er vist et eksempel på underbuks 5930 92 sammen med buks 5055 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 29,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5055 88 BUKS Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kraftig aramid beskyttelse på forsiden af benene. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Cargo lomme med klap, separat telefon lomme og værktøjsholdere. Skjult nøglerings holder under flap. Tommestoklomme. Indvendige justebare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 801: Forstærkning af stof, Barricader TC, 545 g/m² 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN 1149-5

EN 471 CL.1

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5080 88 SHORTS

FR FLAM E RE TA RD ANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

Flammehæmmende Hi-Vis shorts med sidelommer. D-ring. Baglomme. Tommestoklomme. Lårlomme med klap. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64 55 gul 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-1-2, LOI: 34,3%

c95mt 46


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

LOI:

xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

FLAME RETARDANT

x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5062 88 KEDELDRAGT

5002 88 OVERALL

Flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt med kontrast syninger og lynlås lukning. Brystlommer med klap, skjult D-ring og lynlås. Sidelommer med klap og skjult gennemgreb. Justerbare knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Elastik og læg i ryg for maximal comfort og bevægelighed. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Flammehæmmende Overall med kontrast syninger. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryg. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Cargo lommer med telefon lomme og værktøjsholder. Tommestoklomme. Knælommer med to højdeindstillinger. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 47


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5000+5120)

5000 93 VINTERJAKKE Flammehæmmende Hi-Vis jakke med ny forbedret slankere pasform. Quiltfor og tapede sømme. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og skjult nøglerings holder. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

Størrelse: Farve: Kvalitet:

29,8%

LOI:

cal/cm²

9,5

Arc

Rating:

c95mt FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE Flammehæmmende Hi-Vis jakke med ny forbedret slankere pasform. Quiltfor og tapede sømme. Stor quiltet hætte, der kan passe over en hjelm. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og skjult nøglerings holder. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. *Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt TRANEMO SKINSAFE™ system Når beklædningen består af flere tekstillag, øges beskyttelsen. Nedenfor er vist et eksempel på vinterjakke 5000 93 fremstillet af yderstof 931 og quiltet foer 055.

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 40,1 cal/cm² PPE Category 4 Box Test Class 2

48

**EN 342 (5009+5120)


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5069 93 VINTER VEST Flammehæmmende Hi-Vis vinter vest med ny forbedret slankere pasform. Quiltfor og tapede sømme. Skjult lynlås og trykknapper i front. Holdere til headset. Lodrette brystlommer med lynlås og skjult nøglerings holder. Lodrette sidelommer med fleece foring og klap. Fleece på indersiden af kraven. To inderlommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5120 93 VINTEROVERALL

EN 343 3:1

*EN 342 (5120+5000 or 5009)

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 110 g/m²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehæmmende vinteroverall med aftagelige seler og fixlock. Høj ryg for ekstra beskyttelse. Lommer i liv. Sidelommer med klap. Frontlommer med klap. Baglommer med klap. Indvendige knælommer. Tommestoklomme. Tovejs lynlås i yderside på ben. Sne barriere i ben. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C.

c95mt

49


CANTEX 57

50


FLAME RETARDANT CANTEX 57

CANTEX 57 Flammehæmmende beklædning til metalindustrien, støberier og vedligehold CANTEX 57 er inherent brandhæmmende tøj til metalindustrien med maximal beskyttelse mod smeltet jern, E3. Kollektionen byder på en god beskyttelse mod lysbue ulykker og er certificeret til svejsning. Tøjet er designet med både fluorescerende stof og reflekterende materiale for at synliggøre brugeren. Sortimentet omfatter også dame modeller.

5700 88 VINTERJAKKE

5732 88 JAKKE

5736 88 JAKKE

5739 88 DAMEJAKKE

5760 88 VEST

5725 88 BUKS

5726 88 BUKS

5727 88 BUKS DAME

5751 88 HÅNDVÆRKER BUKS

5706 88 HELBUKS

5742 88 OVERALL

5716 88 KEDELDRAGT

51


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6] JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

RETARDANT

cal/cm²

LOI:

FLAME

9,5

29,8%

Arc Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

XS-XXXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

52

RETARDANT FLAME

RETARDANT Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDANT xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

cal/cm²

Antiflame vest med kontrast syninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Arc

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

XS-4XL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 055: Foer, quilt FR, 110 g/m²

EN 1149-5

5760 88 VEST

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Antiflame vinterjakke med skjult lynlås og trykknapper i front. Brystlommer med klap og skjult nøglerings holder. Skjulte kniv knapper på venstre brystlomme. Lodret brystlomme med lynlås. Sidelommer med klap og fleecefor. Løbegang i taljen. Justerbare manchetter. Vindstopper i ærmer. Quiltet foring og fleece i kraven. Indvendig lomme. Baglomme med klap. Lynlås i foret for montering af tryk. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

xx,x% LOI: x,x

XS-XXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

FLAME

5700 88 VINTERJAKKE

EN ISO 11611 EN 13034 type CL.1 A1+A2 PB[6]

RETARDANT

EN 1149-5

cal/cm²

Rating:

Arc

c95mt

FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

xx,x% LOI: x,x Arc

FLAME

Rating:

RETARDANT

cal/cm² 9,5 Arc

FLAME

29,8% LOI:

Rating:

RETARDANT

RETARDAN

T FLAME

RETARDAN FLAME

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Antiflame damejakke med kontrastsyninger og raglan ærmer. Skjult lynlås og trykknapper i front. To lodrette lommer med lynlås. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Trykknapper ved manchet. Refleks rundt ærmer, over skuldre og på ryg. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

T

Antiflame jakke med kontrastsyninger og forlænget ryg. Skjult frontlukning med lynlås og trykknapper. Brystlommer med skjult lynlås. Rummelige sidelommer med klap. Inderlomme. Snørre til taljeregulering. Refleks rundt ærmer, over skuldrer og på ryg. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

5739 88 DAMEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

5736 88 JAKKE

Rating:

cal/cm²


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5726 88 BUKS Antiflame buks med kontrastsyninger. Sidelommer. Justerbare knælommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap. Tommestoklomme. Refleks rundt ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 13034 type PB[6]

5727 88 BUKS DAME

36-46 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Antiflame Dame buks med kontrast syninger. Sidelommer. justerbare knælommer. Baglommer med klap. Lårlomme med klap og indvendig mobiltelefonlomme. Tommestoklomme. Refleks rundt ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

5751 88 HÅNDVÆRKER BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Antiflame buks med kontrast syninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Justerbare knælommer. Hammerstropper. Refleks rundt ben. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt 53


FLAME RETARDANT CANTEX 57

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

X00 DK

88

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

DE

50

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

UK

34”R

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1** A1+A2 B1 C1 ARC RATING: (E3)* F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5706 88 HELBUKS Antiflame helbuks med kontrast syninger. Skjult 2-vejs lynlås i front. Brystlommer. Frontlommer. Knælommer. Elastik i ryg. Baglommer, hvoraf en med klap. Tommestoklomme. Lårlomme. Refleks rundt ben og på ryg. *Kombineret med jakke 5736 opfylder tøjet EN ISO 11612 E3. **Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL, M-XL TALL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5742 88 OVERALL Antiflame Overall med kontrast syninger. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik på bag. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Cargo lommer med telefon lomme og værktøjsholder. Tommestoklomme. Knælommer med to højde justeringer. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 54


FLAME RETARDANT CANTEX 57

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Rating: Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5716 88 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med kontrastsyninger, skjulte knapper og lynlås i front. Brystlommer med skjult lynlås. Sidelommer med klap. Knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Elastik og læg i ryggen for maximal komfort. Refleks rundt ben, ærmer og over skulder. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Når der tilføjes et tredje lag til Cantex-undertøj og Cantex 57, øges beskyttelsen yderligere. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5736 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex 57

55


CANTEX 54

56


FLAME RETARDANT CANTEX 54

CANTEX 54 Inherent flammehæmmende arbejdstøj til el- og vedligehold i industrien Praktisk tøj, der er udstyret med masser af lommer og detaljer, som er velegnet til alle, der arbejder med el- og vedligehold i industrien. Tøjet er også fremragende, hvis du arbejder i et miljø, hvor statisk elektricitet bør undgås.

5419 88 JAKKE

5430 88 VEST

5451 88 BUKS

5402 88 OVERALL

5461 88 KEDELDRAGT

5421 88 HÅNDVÆRKER BUKS

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på undertøj som t-shirt 5920 92 sammen med jakke 5419 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex 54

57


FLAME RETARDANT FLAME CANTEX 54

EN 13034 type PB[6]

5419 88 JAKKE

EN 1149-5 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5430 88 VEST

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

Antiflame vest med kontrast syninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

xx,x% LOI: x,x Arc

cal/cm²

Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating:

x,x cal/cm²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

RETARDANT

Antiflame jakke med kontrast syninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer med klap og skjult D-ring. Telefonlomme med lynlås. Stiklommer med klap. To rummelige inderlommer. Ærmelommer med klap. Læg i ryggen for maximal komfort. Trykknap i linning for regulering af vidde. Skjult trykknap i manchet. Forlænget ryg. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

LOI:

xx,x%

XS-XXXL 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

XS-XXXL 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

c95mt

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5451 88 BUKS

5421 88 HÅNDVÆRKER BUKS

Antiflame taljebuks i smart design med kontrast syninger. 2 skrålommer, 2 baglommer med klap, tommestoklomme og lårlomme med plads til mobiltelefon. Justerbare knælommer. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Antiflame buks med kontrast syninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 58

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²


FLAME RETARDANT CANTEX 54

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5402 88 OVERALL Antiflame Overall med kontrast syninger. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik på ryg. Brystlomme med klap og nøglerings holder. Inderlomme. Sidelommer. Cargo lommer med telefon lomme og værktøjsholder. Tommestoklomme. Knælommer med to højdeindstillinger. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI: x,x

cal/cm²

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

RETARDANT

Rating:

xx,x%

FLAME

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5461 88 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med kontrastsyninger. Knappes i front med patent og trykknapper. Brystlommer med klap. Rummelig vandret lomme med klap. Sidelommer med gennemgreb. Justerbare knælommer. Baglommer med klap. Tommestoklomme. Elastik og læg i ryg for maksimal comfort. *Heldækkende dobbelt lags kombination: Cantex tøj sammen med Cantex undertøj opnår godkendelse IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 59


MAGMA

60


FLAME RETARDANT MAGMA

MAGMA Inherent uldbaseret flammehæmmende kollektion til metalindustrien. Magma er udviklet til at modstå sprøjt af smeltet jern, stål, aluminium og mange andre metaller og legeringer. Kollektionen er udviklet til krævende miljøer, primært aluminiums værker, og er certificeret med den højeste beskyttelse mod aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forstærkninger på særligt udsatte områder og har en høj beskyttelse mod strålevarme. Den øgede synlighed giver beskyttelse mod ulykker i det industrielle miljø. Alt for en mere sikker arbejdsplads.

5636 87 JAKKE

5632 87 FRAKKE

5625 87 BUKS

5674 87 SKJORTE

5626 87 BUKS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når Merino-undertøj bruges i kombination med Magma-beklædning, øges beskyttelsen betydeligt. Nedenfor er vist et eksempel på undertrøje 6315 90 sammen med jakke 5636 87.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Magma

61


FLAME RETARDANT MAGMA

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

T RETARDAN FLAME 9,5

cal/cm² LOI:

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3 Arc

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

5636 87 JAKKE Flammehæmmende jakke i meget behagelig kvalitet med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Skjult lynlås og trykknapper i front. Høj krave og forlænget ryg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klap. Skjult D-ring. Rummelige sidelommer med klap. Justerbar manchet med trykknapper. Refleks på ærmer og skuldre. 9,5

cal/cm²

LOI:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

D3

Arc

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA FLAME LOI: 29,8%

vvvvvvvvvvvvvv

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvvvvvvvvvvvvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3

Arc Rating:

5632 87 KITTEL Flammehæmmende kittel i et meget behagelig materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlænget front for ekstra beskyttelse. Justerbar ærmevidde med trykknapper. LOI: 29,8%

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvv

Størrelse: Farve: Kvalitet:

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

D3

Arc Rating:

XS-4XL 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

D3

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

D3

D3

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

ANT

FLAME RETARD

32,3%

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

5674 87 SKJORTE, FR Flammehæmmende skjorte med dobbelt stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i meget behagelig materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Brystlommer med klap. Ventilationskanaler på ryggen. Justerbar manchet med trykknapper. Arc Rating:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

cal/cm²

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

62

15,0

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

D3

ANT

FLAME RETARD

32,3%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT MAGMA

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5625 87 BUKS Flammehæmmende bukser i et meget komfortabel materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Bag lomme med klap. Tommestok lomme med klap. Reflekterende striber på benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5626 87 BUKS Flammehæmmende bukser med kraftig forstærkning og forlænget skobeskyttelse foran. Buksen er fremstillet i et meget komfortabelt materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Forlommer. Bag lomme med klap. Forstærket tommestok lomme med klap. Reflekterende striber bag på benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marineblå 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluorescerende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4% 803: Forstærkning af stof, 100% aramid, 545 g/m²

d95mt

63


ARAMID

Stærkt og inherent flammehæmmende tøj Den lette og behagelige ARAMID kollektion er velegnet til arbejdsmiljøer, hvor risikoen for lysbue eksisterer, og for dig der arbejder i den petrokemiske industri. Tøjet er designet i samarbejde med førende virksomheder indenfor el- og procesindustrien, for optimal ydeevne.

64


FLAME RETARDANT ARAMID

5300 84 VINTER PARKA

5320 84 BUKS

5341 84 OVERALL

5339 84 JAKKE

5330 84 JAKKE

5329 84 BUKS

5344 84 OVERALL

5310 84 KEDELDRAGT

5360 84 HÅNDVÆRKERVEST

5350 84 HÅNDVÆRKERBUKS

5346 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

5369 84 HÅNDVÆRKERVEST

5359 84 HÅNDVÆRKERBUKS

5349 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

5319 84 KEDELDRAGT

65


NT RETARDA FLAME xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

FLAME RETARDANT ARAMID

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA

Arc Rating: cal/cm²

NT

FLAME

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

Arc Rating: cal/cm²

NT

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 E2 F1 ARC RATING: 11,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5300+5120)

5300 84 VINTER PARKA Antiflame Parka med tapede sømme. Pelsfor i krop og quiltet for i ærmer. Fleece indvendig i krave. Aftagelig og justerbar hætte med quiltfor. Dobbelt vindfang med to-vejs lynlås og trykknapper. Sidelommer med fleece. Front lommer med klapper og skjult D-ring. Indvendige manchetter med tommelfinger huller i ærmerne. To indvendige lynlås lommer, en til dokumenter/ipad og telefon. Justerbar ærmeslut. Løbegang i taljen og forneden. Lynlås i foret for montering af tryk. *Certificeret til arbejde i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange, 55 gul 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

c95mt xx,x%

LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

x,x cal/cm²

xx,x%

FLAME

LOI:

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5339 84 JAKKE Antiflame jakke med kontrastsyninger. 2-Vejs lynlås. D-ring. Pencilholder på højre bryst. Skjult værktøjsholder på venstre bryst. Dobbelte napoleonslommer foran. Sidelommer med klap. Lang ryg og justerbar liv med trykknapper. Skjulte trykknapper ved manchet. Dobbelt inderlomme samt dobbelt holder for øretelefoner. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Foer, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5369 84 HÅNDVÆRKERVEST Antiflame vest med reflekser og varsels effekt på skulderparti. Skjult lynlås i front. Højre brystlomme med klap. Venstre brystlomme med pencilholder. Store frontlommer. Brystlommer. Fire hængelommer. Hængelommer med extra værktøjs-holder. Bæltestropper. Knivholder. Hammerstrop. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 66


FLAME RETARDANT ARAMID

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget.

Lag 1 Outback J245

Lag 2 Aramid

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI:

9,5 Arc

cal/cm²

Rating:

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm²

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Rating:

FLAME

9,5 Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5330 84 JAKKE Antiflame jakke med kontrastsyninger. 2-Vejs lynlås. Brystlommer med klap. D-ring. Dobbelte Napoleons-lommer foran. Sidelommer med klap. Lang ryg og justerbar liv med trykknapper. Skjulte trykknapper ved manchet. Dobbelt inderlomme samt dobbelt holder for øre-telefoner. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAMEFLAME RETARDANT RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5360 84 HÅNDVÆRKERVEST Antiflame vest med kontrastsyninger. Skjult lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. To rummelige stiklommer. 4 hængelommer. Brede bæltestropper i livet. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 67


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Antiflame buks med kontrastsyninger. Hængelommer med extra lommer til værktøj og søm. Rummelige frontlommer. Baglommer. Dobbelt lårlomme med telefon- og tommestoklomme. Justerbare knælommer. Hammerstrop.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

5359 84 HÅNDVÆRKERBUKS

Antiflame buks med kontrastsyninger. Rummelige forlommer. Baglommer. Lårlommer med telefonog tommestoklomme. Justerbare knælommer. Hammerstrop.

FLAME RETARDANT

5329 84 BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

FLAME

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5319 84 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med skjult tovejs lynlås i front og kontrast syninger. Brystlommer med klap, venstre med skjult nøglerings holder. Lang lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar linning. Justerbar elastik og læg i ryg for maximal bevægelighed. Baglommer. Tommestoklomme. Knælommer. Tovejs lynlås i benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 68

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

Antiflame buks med kontrastsyninger. Faste frontlommer. Hængelommer med ekstra lommer til værktøj. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5350 84 HÅNDVÆRKERBUKS

Antiflame buks med kontrastsyninger. Faste frontlommer. Baglommer. Dobbelte lårlommer med telefonlomme og tommestoklomme. Knælommer. Hammerstropper.

FLAME RETARDANT

5320 84 BUKS

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

FLAME

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5310 84 KEDELDRAGT Antiflame kedeldragt med skjult tovejs front lynlås og kontrast syninger. Brystlommer med lomme klap, venstre med skjult nøglerings holder. Lang lodret brystlomme med lynlås på venstre bryst. Forlommer på benene med klap. Ærmelomme med klap. Justerbar linning. Justerbar elastik og læg i ryg for maximal bevægelighed. Baglommer. Tommestoklomme. Knælommer.Tovejs lynlås i benene. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 69

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5344 84 OVERALL

5346 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

Antiflame overall med kontrastsyninger og lynlås i front. Justerbare seler med skjulte fixlockspænder. Skjult D-ring. Sidelommer. Justerbare knælommer. Dobbelt lårlommer med telefon- og tommestoklomme. Baglommer. Regulerbar i side og liv. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Antiflame overall med kontrast syninger og lynlås. Justerbare seler med skjult fixlockspænder. Brystlommer, én med klap. Skjult nøglerings holder. Værktøjslommer med sømlommer. Sidelommer. Knælommer. Dobbelt lårlommer med mobiltelefon lomme og tommestok lomme. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 70

EN ISO 20471 CL.1

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå, 94 gul/marineblå, 96 rød/marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluorescerende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt


FLAME RETARDANT ARAMID

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5341 84 OVERALL

5349 84 HÅNDVÆRKEROVERALL

Antiflame overall med kontrastsyninger. Seler med skjulte kraftige fixlock spænder og lynlås i front. Brystlommer, hvoraf en med klap. Skjult D-ring. Sidelommer. Dobbelte lårlommer med telefon- og tommestoklomme. Knælommer. Baglommer. Regulerbar i side og liv. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Antiflame overall med kontrast syninger og lynlås. Justerbare seler med skjult fixlockspænde. Brystlommer, én med klap. Skjult Nøglerings holder. Værktøjslommer med sømlommer. Sidelommer. Knælommer. Dobbelt lårlommer med mobiltelefon lomme og tommestok lomme. Baglommer. Justerbar linning. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 03 marineblå 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 71


TERA TX OFFSHORE HI-VIS

72


TERA TX OFFSHORE HI-VIS Let og stærkt inherent brandhæmmende tøj. TERA TX offshore kollektionen er udviklet efter nøje definerede ønsker og krav, sammen med større førende offshore virksomheder. Kravene har været orange certificeret hi-vis offshorebeklædning i en komplet kollektion i opdaterede avancerede modeller. Alle hensyn er taget til folk der arbejder i offshore branchen, og inden for den petrokemiske industri, naturligvis når det gælder de flammehæmmende inherente egenskaber, men også når det gælder høj synlighedhed, risiko for lysbue, samt antistat. Tøjet er certificeret i.h.t. EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 og EN 471. Sortimentet anvendes naturligvis også i mange andre brancer og dækker bredt, og kombineres fordelagtigt med produkter fra vores øvrige FR Hi-Vis serier. TERA TX er udviklet ved at kombinere de bedste egenskaber fra vores eksisterende serier. Fra Cantex har vi taget de gode flammehæmmende egenskaber og fra Aramid udnyttes fordelene med den lave vægt og højere slidstyrke. OBS - serien er let vasket én gang, for maximal komfort og blødgøring af coating. Vi anbefaler IKKE denne TERA TX serie til job med konstant svejs og skærebrænding, - der skal man vælge en kraftigere metervare.

5230 81 JAKKE

5232 81 JAKKE, ALLROUND M/FOER

5224 81 BUKS

5236 82 VINTERJAKKE

5226 81 BUKS ALLROUND M/FOER

5211 81 KEDELDRAGT

5260 81 HÅNDVÆRKERVEST

5254 81 HÅNDVÆRKER BUKS

5241 81 OVERALL

5269 81 VINTER VEST

5256 81 HÅNDVÆRKER BUKS ALLROUND M/FOER

5203 82 VINTEROVERALL

73


FLAME RETARDANT OFFSHORE HI-VIS

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT

Arc

RETARDA

Rating: 9,5

NT

LOI:

RETARDA

FLAME

cal/cm²

FLAME

29,8%

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.3

5230 81 JAKKE Flammehæmmende Hi-Vis jakke med kontrast syninger. Skjult lynlås og trykknapper. Lodrette brystlommer med lynlås. Sidelommer. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Indvendig mobillomme. Indvendige lommer. Justerbar talje og manchet. Patentknapper skjult med strop, til montering af radiolomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.1 (XS-M) EN 471 CL.2 (L-4XL)

5260 81 HÅNDVÆRKERVEST Brandhæmmende Hi-Vis multifunktions håndværkervest. Skjult lynlås i front. Skjulte knivknapper. D-ring. Brystlommer hvor af den ene er med klap og én med telefonlomme. Hængelommer med værktøjsfæste. Bæltestropper i livet. Dobbelt hammerstrop. Patentknapper skjult med strop, til montering af radiolomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

74


FLAME RETARDANT OFFSHORE HI-VIS

RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

LOI: xx,x% Arc Rating: x,x cal/cm²

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

FR FLAME

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

TRANEMO WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.2

5224 81 BUKS Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

FR FLAME RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

FR FLAME

TRANEMO WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.2

5254 81 HÅNDVÆRKER BUKS Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis håndværkerbukser med kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestoklomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestoklomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

75


FLAME RETARDANT OFFSHORE HI-VIS

FLAME Rating:

x,x cal/cm²

xx,x%

Arc

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

LOI: Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.3

5211 81 KEDELDRAGT Flammehæmmende kedeldragt med skjulte trykknapper og lynlås lukning. Venstre side med lodret brystlomme med lynlås. Højre side med brystlomme med klap. Ærmelomme med klap og skjult nøglerings holder. Justerbar elastik i linning og læg i ryggen for maximal komfort og bevægelighed. Justerbar manchetter. Sidelommer med skjult gennemgreb. Figursyede knæ med justerbar indvendige knælommer. Baglommer med klap. Tommestok-lomme med værktøjslommer. Patentknapper skjult med strop, til montereing af radiolomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

FR FLAME

FR FLAME RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.2

5241 81 OVERALL Flammehæmmende Overall med kontrast stikninger og lynlås foran. Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen. Brystlommer, den ene med klap. Skjult kniv knap. Inderlomme. Justerbar talje. Sidelommer. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok-lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbar indvendig knælommer. Lårlommer med klap. Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid. Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8%

c95mt

76


FLAME RETARDANT OFFSHORE HI-VIS

EN 471 CL.3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5232 81 JAKKE, ALLROUND M/FOER

FLAME

RETARDAN

T

Flammehæmmende Hi-Vis jakke med vind- og vandtæt PU-lamineret jersey foring. Skjult lynlås og trykknapper. Jakken er ergonomisk formet til arbejde med løftede arme. Lodret brystlommer med lynlås. Skjult mobiltelefon lomme med hul til mikrofon. Sidelommer. Venstre ærme lomme med klap, skjult nøglering holder og strop til ID-lomme. Højre ærme lomme med lynlås. Indvendig lomme med lynlås. Justerbar talje og manchet. Patentknapper skjult med strop, til montering af radiolomme.

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

T

EN 1149-5

RETARDAN

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

Rating: Arc

zz

FLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

xx,x%

zz

LOI:

zz

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: cal/cm²

RETARDAN

T

x,x

LOI:

FLAME

xx,x%

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

XS-4XL 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

LOI: xx,x%

FLAME

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c93mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.2

5226 81 BUKS ALLROUND M/FOER

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FR FLAME RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

LOI: xx,x% Arc Rating: x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

TRANEMO WORKWEAR

Størrelse: Farve: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis bukser med vind og vandafvisende PU laminneret jersey foring og kontrast stikninger. Sidelommer. Baglommer med klap. Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyant holder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok lomme, førstehjælps lomme. Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 471 CL.2

5256 81 HÅNDVÆRKER BUKS ALLROUND M/FOER

Størrelse: Farve: Kvalitet:

FR FLAME RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

FR FLAME RETARDANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

TRANEMO WORKWEAR

Avancerede Flammehæmmende Hi-Vis håndværkerbukser med vind og vandafvisende PU laminneret jersey foring og kontrast stikninger. Værktøjslommer med værktøjs holdere. Sidelommer. Baglommer med lommeklap. Højre cargo lomme med klap, tommestok-lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke. Venstre cargo lomme med klap og skjult nøglerings holder, tommestok-lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke. Figursyede knæ med justerbare indvendig knæpude lommer. C44-64, C146-156, D84-120 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 77


FLAME RETARDANT OFFSHORE HI-VIS

FLAME

RETARD

ANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

FLAME

RETARD

ANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc

Rating:

RETARDANT

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 EN 61482-1-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN ISO 20471 CL.3

EN 343

5236 82 VINTERJAKKE Brandhæmmende Hi-Vis vinterjakke med skjult lynlås og trykknapper i front. Vandret brystlomme med lynlås og skjult D-ring. Vandrette sidelommer med fleecefoer og klap. Vindstopper i ærmer. Quiltet linning og fleece i kraven. To indvendige lommer. Patentknapper skjult med strop, til montering af radiolomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-4XL 93 orange/marineblå 822: Edge HVO IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 13034, EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 110 g/m²

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 471 CL.2

5269 81 VINTER VEST Flammehæmmende Hi-Vis vest med pels foring. Fleece på indersiden af kraven. Vindfang med skjult lynlås og trykknapper i front. Lodret brystlommer med lynlås. Lodret sidelommer med fleece. To inderlommer, en til dokumenter/iPad. Snøre i bunden af jakke. Lynlås i foret for montering af tryk. Patentknapper skjult med strop, til montering af radiolomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 93 orange/marineblå 811: Tera TX, 260 g/m², EN 13034, EN ISO 11612 E1, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer

c95mt

78


FLAME RETARDANT OFFSHORE HI-VIS

Høj ryg for ekstra beskyttelse.

Aftagelige seler og fixlock.

Baglommer med klap. Sidelommer med klap.

Frontlommer med klap. Tommestoklomme.

Indvendige knælommer.

Tovejs lynlås i yderside på ben.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

EN 343

5203 82 VINTEROVERALL

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 93 orange/marineblå 822: Edge HVO IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 13034, EN 343 3:3 054: Foer, quilt FR, 80 g/m²

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Antiflame vinterbukser med aftagelige seler og fixlock. Høj ryg for ekstra beskyttelse. Lommer i liv. Sidelommer med klap. Frontlommer med klap. Baglommer med klap. Indvendige knælommer. Tommestoklomme. Tovejs lynlås i yderside på ben. Sne barriere i ben.

c95mt 79


EDGE

Ny HI-VIS Orange til dem som vil arbejde sikkert på Jernbaner. EDGE serien er udviklet til at klare alle kravene i jernbanebranchen. Der er her taget hensyn til både svejs og skærebrænding, samt til medarbejderen der arbejder med højspænding. EDGE serien sikrer medarbejderen ved en lysbueulykke og er certificeret til lettere svejsearbejde og slibning i klasse 1. Sidst men ikke mindst så er serien naturligvis certificeret i.h.t. EN ISO 20471 – Hi-vis synlighed. EN ISO 20471.

80


FLAME RETARDANT EDGE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc

FLAME RETARDANT

Arc

Rating: 9,5

NT

RETARDA

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

29,8%

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc

Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 GO/RT 3279 / CL.3 RIS-3279-TOM

EN ISO 11612 A1 IEC 61482-2 CL.1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 GO/RT 3279 / CL.2 RIS-3279-TOM

6131 82 JAKKE

6121 82 BUKS

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis jakke i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Skjult lynlås lukning og trykknapper. Ventilationsåbninger i armhule. Brystlommer med klap og strop til radio. Sidelommer med klap. To inderlommer med klap og indvendig lomme til telefon. Snøre i bunden af jakke. Justerbare manchetter.

Metalfri flammehæmmende Hi-Vis buks i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Sidelommer. Baglommer og Cargo lommer med klap. Formsyede knæ med indvendige justerbare knæpude lommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

Størrelse: Farve: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt

c95nt

FLAME 9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 GO/RT 3279 / CL.3 RIS-3279-TOM

6111 82 KEDELDRAGT Metalfri flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt i dobbelt vævet tekstil med ”comfort inside”. Skjult lynlås lukning. Ventilationsåbninger i armhule. Venstre brystlomme er lodret med lynlås. Højre brystlomme er med klap og strop til radio. Sidelommer med skjult gennemgreb. Baglommer med klap. Formede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer. Cargo lommer med klap. Justerbar linning og manchetter. Lynlås i ben. Reflekser på skuldre, ærmer og ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-5XL, M-3XL Tall 50 orange 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt 81


VINTER

5819 81 VINTERKEDELDRAGT

5120 93 VINTEROVERALL

5822 81 BUKS WINDBREAKER

5823 81 BUKS WINDBREAKER

5852 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

5853 81 HÅNDVÆRKER BUKS WINDBREAKER

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 92 gul/grå Sida: 36

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farve: 94 gul/marineblå Sida: 34

82

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-XXXL Farve: 92 gul/grå, 94 gul/marineblå Sida: 53

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farve: 94 gul/marineblå Sida: 35

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farve: 94 gul/marineblå Sida: 35

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farve: 94 gul/marineblå Sida: 34


FLAME RETARDANT VINTER

5300 84 VINTER PARKA

5000 93 VINTERJAKKE, HI-VIS

5009 93 VINTERJAKKE M. HÆTTE

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5837 81 JAKKE M/HÆTTE WINDBREAKER

5800 81 VINTERJAKKE

Kvalitet: 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer Størrelse: XS-4XL Farve: 50 orange, 55 gul Sida: 70

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 34

5809 81 VINTERJAKKE M. HÆTTE Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 36

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 92 gul/grå, 94 gul/marineblå Sida: 52

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 35

5700 88 VINTERJAKKE

Kvalitet: 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluorescerende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 055: Foer, quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 56

5069 93 VINTER VEST

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 92 gul/grå, 94 gul/marineblå Sida: 52

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Foer, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Pelsfoer Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 37

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Foer, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farve: 92 gul/grå, 94 gul/marineblå Sida: 53

5869 81 VINTER VEST

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: FR Pelsfoer Størrelse: XS-4XL Farve: 94 gul/marineblå Sida: 37

83


TILBEHØR

TRANEMO SKINSAFE™ system Ved brug af flere lag flammehæmmende tekstiler sammen øges beskyttelsen meget. Nedenfor er vist et eksempel på t-shirt 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89.

Lag 1 Cantex Jersey AT

Lag 2 Cantex Terry

TRANEMO SKINSAFE™

84

ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 33,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

EN ISO 20471 CL.3

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

5070 89 SWEATSHIRT FR

5075 89 SWEATSHIRT FR

5270 89 SWEATSHIRT FR

Antiflame sweatshirt med kort lynlås foran. Brystlomme med klap. Ribkant i ærmer og forneden. Påvarmede reflekser.

Flammehæmmende sweatshirt med rund hals. Strikkede manchetter og linning. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Antiflame Hi-vis sweatshirt med kort lynlås. Ribkant i ærmer og forneden. Påvarmede reflekser.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

Antiflame sweatshirt med rund hals. Brystlomme med klap på venstre bryst. Pencilholder på venstre ærme. Ribkant ved ærmeslut og i linning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5985 89 SWEATSHIRT FR

XS-4XL 03 marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

Flammehæmmende turtleneck med luftspalter i Hi-Vis materiale på tværs af skuldre og ærmer. Luftspalter giver ekstra beskyttelse ved at skabe mere luft mellem tøjet og huden. Ribkanter på ærmer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 896: Outback J245, 245g/m²

XS-4XL 50 orange 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

c95mt

EN 1149-5

5948 89 TURTLENECK FR

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

5945 89 POLOTRØJE M/LANGE ÆRMER FR Antiflame polotrøje med lange ærmer og brystlomme. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Piké, 220 g/m²

c95mt

c95mt 85


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

5072 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

5949 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

5950 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

Antiflame Hi-Vis T-shirt med rund hals og lange ærmer. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser.

Antiflame t-shirt med rund hals og lange ærmer.

Antiflame T-shirt med rund hals og tryk. Lange ærmer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

XS-XXXL 03 marineblå 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1

EN 1149-5

XS-XXXL 03 marineblå 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2 (XS-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

6372 89 T-SHIRT M/LANGE ÆRMER FR

5071 89 T-SHIRT FR

5271 89 T-SHIRT FR

Flammehæmmende T-shirt med lange ærmer og rund hals. Ribkant i ærmer. Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

Antiflame Hi-vis T-shirt med rund hals. Påvarmede reflekser.

Antiflame Hi-vis T-shirt med rund hals. Påvarmede reflekser.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marineblå 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt 86

IEC 61482-2 CL.1

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt

XS-4XL 50 orange 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN 61482-12 CL.1 ARC RATING: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

5905 89 POLOTRØJE FR Antiflame polotrøje med korte ærmer og brystlomme XS-4XL 03 marineblå 897: Cantex Piké, 220 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, ARC RATING: 6,3 cal/cm²

c95mt

5909 89 T-SHIRT FR

RS0004 VEST FR

Antiflame T-shirt med rund hals. Størrelse: Farve: Kvalitet:

Antiflame vest med korte ærmer og lynlås lukning. Brystlomme på højre bryst.

XS-XXXL 03 marineblå 890: Cantex Jersey, 170 g/m², EN 61482-1-2 CL.1

Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

M-XXL 50 orange, 55 gul 100% polyester

a93ot

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

32,3%

32,3%

LOI:

LOI:

cal/cm²

cal/cm²

15,0

15,0

Rating:

Arc

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Rating:

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farve: Kvalitet:

EN ISO 14116 index 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5931 91 KITTEL ”VISITOR” FR

5932 91 KITTEL FR

Antiflame visitor kittel med ”VISITOR”-broderi på bryst og ryg. Skjult lukning foran med trykknapper. To brystlommer og front lommer. Indvendig lomme.

Antiflame kittel. Skjult lukning foran med trykknapper. To brystlommer og front lommer. Indvendig lomme.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-XXXL 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

87


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 20471 CL.3

5073 91 SKJORTE, FR Cantex flammehæmmende skjorte med skjulte trykknapper. Brystlommer. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5674 87 SKJORTE, FR

5770 91 SKJORTE, FR

Flammehæmmende skjorte med dobbelt stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i meget behagelig materiale med den højeste beskyttelse mod smeltet aluminium. Stoffet har også gode egenskaber over for andre smeltede metaller. Brystlommer med klap. Ventilationskanaler på ryggen. Justerbar manchet med trykknapper.

Flammehæmmende skjorte i materiale med høj synlighed og refleks på ærmerne. Skjult front lukning med trykknapper. Brystlommer med klap.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-4XL 94 gul/marineblå 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5779 91 DAMESKJORTE, FR

8120 91 SKJORTE, FR

Flammehæmmende metalfri skjorte med fluorescerende materiale på skuldre og ærmer. Skjulte plasttrykknapper i front. Brystlommer med klap.

Flammehæmmende dameskjorte, figursyet. Materiale med høj synlighed på skuldre. 20 mm. Refleks på overarm. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klap.

Flammehæmmende skjorte med skjulte trykknapper. Brystlommer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

5774 86 SKJORTE, METALFRI FR

XS-4XL 94 gul/marineblå 862: Outback 250, 250 g/m², LOI: 28,9%

c95mt 88

EN 13034 type PB[6]

34-46 94 gul/marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marineblå 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

5970 89 HI-VIS HUE, FR

9043 00 VINTER HUE, FR

Flammehæmmende hue med fleece foer.

Flammehæmmende, fleece hue.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m² 893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN 1149-5

9054 00 SOKKER, FR Flammehæmmende arbejdssok. Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 03 marineblå 42% modakryl / 28% bomuld / 22% polyamid / 6% lycra / 2% antistat

6307 90 HUE, MERINO, FR Flammehæmmende hue i merino BX, til brug under hjelm. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,9 cal/cm²

c95ot

c95ot

EN ISO 14116 index 3

One size 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN ISO 14116 index 3

Tynd Brandhæmmende arbejdssok i uld / FR viskose. Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95ot

b95ot

EN 1149-5

9074 00 SOKKER FR 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% uld / 35% FR viscose / 25% elastan / 3% antistat / 2% polyamid

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

9075 00 VINTER SOKKER, FR Kraftig Flammehæmmende vintersok i uld / FR viskose. Størrelse: Farve: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% uld / 35% FR viscose / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

b93ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

9055 00 BÆLTE, FR

9058 00 ANKELREM

9060 00 SELER

Flammehæmmende bælte, justerbart. Bredde 35 mm. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116.

Sort læder. Længde 55 cm. Bredde 15 mm.

Flammehæmmende seler med metalspænder. Bredde 35 mm. Regulerbar længde. Beregnet for beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612/11611/14116.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 42% modakryl-bomuld / 58% polyester, EN ISO 11612 A1

c93ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 07 sort Narv

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot 89


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

5995 92 BALACLAVA, FR

5999 00 HALSEDISSE, FR

Flammehæmmende balaclava/elefanthue i trikot, der beskytter hage, hals og kinder.

Flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse mod eksponering af lysbue. Halsedissen forhindrer også smeltet metal i at komme ind under kraven. Halsedissen kan også være ”trukket” op og bruges som en elefanthue, som giver beskyttelse til ører og bar hud/ hår mellem en hjelm og krave. Halsedissen kan også bæres som et halstørklæde og beskytter mod kulde.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95ot

Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 03 marineblå 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3*

9063 81 MELLEMSTYKKE, FR

9065 81 HÆTTE, FR Flammehæmmende hætte med PU-lamineret jersey foring. Justerbar vidde og åbning. Passer til produkt 580081, 583281 og 586981. *Certificeret sammen med artikel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farve: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

Flammehæmmende mellemstykke for ekstra vidde i Håndværkervest model 5260 og 5860. Monteres i front i lynlås. Størrelse: Farve: Kvalitet:

c95mt

One size 50 orange, 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89 FLEECE JAKKE, FR Flammehæmmende fleece jakke med lynlås lukning. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5990 89 FLEECE UNDERBUKS Flammehæmmende fleece underbuks, med elastik i liv. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marineblå 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt 90


FLAME RETARDANT UNDERTØJ

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5900 92 UNDERTRØJE K/Æ, FR

5920 92 POLOTRØJE, FR

5940 92 UNDERTRØJE, FR

Flammehæmmende undertrøje med rund hals og korte ærmer.

Flammehæmmende undertrøje m/polokrave og lynlås.

Flammehæmmende undertrøje med rund hals og lange ærmer.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

XS-XXXL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN 1149-5

5915 92 BH FR Flammehæmmende BH uden bøjler. Brede, justerbare skulderstropper. justerbar lukning i ryg. Størrelse: Farve: Kvalitet:

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5919 92 TRUSSE FR

5910 92 BOXERSHORTS, FR

Flammehæmmende trusse med elastik i taljen.

Flammehæmmende boxershorts med korte ben.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

S-XXL 03 marineblå 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5930 92 UNDERBUKS, FR Flammehæmmende underbuks med lange ben. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marineblå 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt 91


MERINO RX & TX En miljøvenlig serie af brandhæmmende undertøj med Merino uld, perfekt for dem, der arbejder ude og med varierende intensitet af arbejdet. Brug undertøjet som det første lag tættest på huden for at opnå ekstra beskyttelse, hvor du risikerer at blive udsat for elektrisk lysbue eller ved arbejde i ATEX miljø.

TRANEMO SKINSAFE™ system Nedenfor er vist et eksempel på undertrøje 6315 90 sammen med sweatshirt 6330 90.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

TRANEMO SKINSAFE™

92

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 27,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT UNDERTØJ

MERINO RX & MERINO TX • • • • •

Naturligt brandhæmmende Varmt selv om det bliver vådt Naturligt smudsafvisende Tiltrækker ikke dårlig lugt Meget komfortabelt og behageligt at bruge

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

6330 90 SWEATSHIRT M/LANGE ÆRMER, FR Flammehæmmende sweatshirt jakke med skjult lynlås. Stiklommer med klap. Ribkant ved manchetter med hul til tommelfinger. Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

6312 90 UNDERBUKS, FR

6315 90 UNDERTRØJE, FR

6319 90 POLOTRØJE, FR

Flammehæmmende lange underbukser med elastik i taljen. Ribkant ved benslut.

Flammehæmmende undertrøje med rund hals og lange ærmer. Ribkanter ved manchetter. Forlænget ryg.

Flammehæmmende polo undertrøje med skjult lynlås i krave og lange ærmer. Ribkanter på ærmer. Forlænget ryg.

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

Størrelse: Farve: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

93


KROPSLÆNGDE

STØRRELSES TABEL

BRYSTMÅL TALJE

Målene i tabellen er kropsmål, dvs mål som måles direkte på undertøjet. Der skal ikke tages hensyn til bevægelsesfrihed, det er indregnet i varen.

HOFTEVIDDE

SKRIDTLÆNGDE

HERRE C-størrelse (Normal vidde og normal længde) Størrelse Livvidde cm. Tommer

44 76

46 80

48 84

50 88

52 92

54 97

56 102

58 108

60 114

62 120

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Brystmål

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Talje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

150 88Ex.L

152 92Ex.L

154 97Ex.L

156 102Ex.L

112 108K

116 114K

120 120K

Kropslængde

Skridtlængde

C-størrelse (Normal vidde og ekstra længde) Størrelse

146 80Ex.L

Livvidde cm. Tommer

148 84Ex.L

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Brystmål

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Talje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

96 88K

100 92K

104 97K

108 102K

Kropslængde

Skridtlængde

D-størrelse (Ekstra vidde og kortere længde) Størrelse Livvidde cm. Tommer

84 76K

88 80K

92 84K

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Brystmål

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Talje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Kropslængde

Skridtlængde

DAME C-størrelse (Normal vidde og normal længde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Kropslængde

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Brystmål

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Talje

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Hoftevidde

90

93

96

99

102

106

110

115

Skridtlængde

78

78

78

78

78

78

78

78

STØRRELSES KONVERTERING HERRE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herrestørrelse

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

94

64 126

S

M

L

XL

XXL

Damestørrelse

34-36

38

40-42

44

46-48

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L


OPSLAGSREGISTER Artnr

Betegnelse

Side

Artnr

Betegnelse

Artnr

Betegnelse

5000 93

Vinterjakke, Hi-Vis

48,83

5706 88

Helbuks

Side 54

6111 82

Kedeldragt

Side 81

5002 88

Overall

47

5716 88

Kedeldragt

55

6121 82

Buks

81

5009 93

Vinterjakke m. hætte

48,83

5726 88

Buks

53

6131 82

Jakke

81

5012 88

Jakke

44

5727 88

Buks Dame

53

6307 90

Hue FR

89

5021 88

Håndværker buks

45

5736 88

Jakke

52

6312 90

Underbuks FR

93

5025 88

Håndværker buks

45

5739 88

Damejakke

52

6315 90

Undertrøje FR

93

5051 88

Buks

44

5742 88

Overall

54

6319 90

Polotrøje FR

93

5052 88

Buks

45

5751 88

Håndværker buks

53

6330 90

Sweatshirt m/lange ærmer

93

5055 88

Buks

46

5760 88

Vest

52

6372 89

T-shirt m/lange ærmer

86

5062 88

Kedeldragt

47

5770 91

Skjorte, antiflame

88

8120 91

Skjorte, Antiflame

88

5069 93

Vinter vest

49,83

5774 86

Skjorte, Metalfri

39,88

9043 00

Vinter hue

89

5070 89

Sweatshirt FR

85

5779 91

Dameskjorte, antiflame

88

9054 00

Sokker

89

5071 89

T-shirt

86

5800 81

Vinterjakke

33,83

9055 00

Bælte

89

5072 89

T-shirt m/lange ærmer

86

5809 81

Vinterjakke m. hætte

32,83

9058 00

Ankelrem

89

5073 91

Skjorte, Antiflame

88

5819 81

Vinterkedeldragt

32,82

9060 00

Seler

89

5075 89

Sweatshirt

85

5820 81

Buks

27

9063 81

Mellemstykke

5080 88

Shorts

46

5821 81

Buks

26

9065 81

Hætte

90 33,90

5120 93

Vinteroverall

49,82

5822 81

Buks Windbreaker

31,82

9074 00

Flammeh. sokker

89

5203 82

Vinteroverall

79

5823 81

Buks Windbreaker

30,82

9075 00

Flammeh.vinter sokker

89

5211 81

Kedeldragt

76

5825 81

Buks med justerb. fodvidde

27

9142 88

Cap

22

5224 81

Buks

75

5828 81

Dame Buks

34

RS0004

Vest

87

5226 81

Buks Allround

77

5829 81

Dame Buks

35

5230 81

Jakke

74

5830 81

Jakke

5232 81

Allroundvinterjakke

77

5832 81

Jakke Windbreaker

30,83

5236 82

Vinterjakke

78

5837 81

Jakke m hætte Windbr.

31,83

5241 81

Overall

76

5839 81

Damejakke

34

5254 81

Håndværker buks

75

5840 81

Overall

28

5256 81

Håndv. buks Allround

77

5841 81

Overall

28

5260 81

Håndværkervest

74

5849 81

Overall

29

5269 81

Vintervest

78

5850 81

Håndværker buks

27

5270 89

Sweatshirt FR

85

5851 81

Håndværker buks

26

5271 89

T-shirt

86

5852 81

Håndværker buks Windbr. 31,82

26

5300 84

Vinter Parka

66,83

5853 81

Håndværker buks Windbr. 30,82

5310 84

Kedeldragt

69

5855 81

Håndværker buks

27

5319 84

Kedeldragt

68

5858 81

Dame håndværker buks

34

5320 84

Buks

69

5859 81

Dame håndværker buks

35

5329 84

Buks

68

5860 81

Håndværkervest

5330 84

Jakke

67

5869 81

Vinter vest

5339 84

Jakke

66

5900 92

Undertrøje k/æ

91

5341 84

Overall

71

5905 89

Polotrøje

87

5344 84

Overall

70

5909 89

T-shirt

87

5346 84

Håndværkeroverall

70

5910 92

Boxershorts

91

5349 84

Håndværkeroverall

71

5915 92

BH FR

91

5350 84

Håndværkerbuks

69

5919 92

Trusse FR

91

5359 84

Håndværkerbuks

68

5920 92

Polotrøje

91

5360 84

Håndværkervest

67

5930 92

Underbuks

91

5369 84

Håndværkervest

66

5931 91

Kittel "Visitor"

87

5402 88

Overall

59

5932 91

Kittel

87

5419 88

Jakke

58

5940 92

Undertrøje

91

5421 88

Håndværker buks

58

5945 89

Polotrøje m/lange ærmer

85

5430 88

Vest

58

5948 89

Turtleneck FR

85

5451 88

Buks

58

5949 89

T-shirt m/lange ærmer

86

5461 88

Kedeldragt

59

5950 89

T-shirt m/lange ærmer

86

5512 86

Svejse kedeldragt

22

5970 89

HI-VIS Hue

89

5522 86

Svejse buks

21

5980 89

Fleece jakke

90

5535 86

Svejse jakke

20

5985 89

Sweatshirt

85

5540 86

Svejse overall

21

5990 89

Fleece underbuks

90

5550 86

Svejse håndværkerbuks

21

5995 92

Balaclava

90

5572 19

Svejse Chaps

23

5999 00

Halsedisse

90

5573 80

Svejse Poncho

23

6010 81

Kedeldragt, metalfri

41

5575 19

Forklæde FR

23

6011 81

Kedeldragt, metalfri

41

5576 19

Forklæde m/krave, FR

23

6019 81

Kedeldragt, metalfri

29

5577 19

Ærme beskyttelse

22

6020 81

Buks, Metalfri

39

5578 19

Svejse balaclava

22

6021 81

Buks, Metalfri

39

5625 87

Buks

63

6028 81

Buks Dame, Metalfri

39

5626 87

Buks

63

6029 81

Buks Dame, Metalfri

39

5632 87

Frakke

62

6030 81

Jakke, Metalfri

38

5636 87

Jakke

62

6031 81

Jakke, Metalfri

38

5674 87

Skjorte

62,88

6040 81

Overall, metalfri

40

5700 88

Vinterjakke

52,83

6041 81

Overall, metalfri

40

28 33,83

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, model og produktsortiment ændringer. Farve variationer kan forekomme.

95


TRANEMO WORKWEAR DANMARK A/S Farøvej 4-6 9800 Hjørring Danmark Tlf: +45 96 23 44 88 tranemo@tranemo.dk www.tranemo.dk

TRANEMO Flame Retardant, DK