Page 1

TRANEMO FLAME RETARDANT WORKWEAR 2017


2


FLAME RETARDANT VERNEKLÆR MED NATURLIG FLAMMEHEMMENDE TEKSTILER FLAME RETARDANT inneholder et bredt utvalg av flammehemmende klær som er tilpasset de forskjellige risikoer og arbeidsoppgaver. Vi jobber kontinuerlig med produktutviklingen ettersom kravene stadig endres og blir strengere.

Naturlig flammehemmende

4

Cantex 54

56

Tranemo Skinsafe™

6

Magma 60

Risikovurdering

8

Aramid

64

PPE-direktiv 89/686/EØS

12

Edge 72

Vedlikehold

17

Vinter 74

Outback Heavy Welding

18

Tilbehør

76

Tera TX

24

Undertøy

83

Tera TX Non-Metal

36

Måltabell 86

Cantex Hi-Vis

42

Sideregister 87

Cantex 57

50

3


FLAME RETARDANT

Tranemo benytter bare naturlig flammehemmende fibre av høyeste kvalitet. Med det får du en permanent beskyttelse så lenge plagget eksisterer. Vi tror ikke på et multinorm konsept som tilsier at et plagg passer alle arbeidsoppgaver og beskytter mot alle risikoer. Vi utvikler unike løsninger med høy grad av funksjon for hver enkelt risikosituasjon uten å gå på kompromiss med din sikkerhet.

4


FLAME RETARDANT

Naturlig flammehemmende arbeidsklær TRANEMO leverer bare naturlig flammehemmende arbeidsklær uten noen som helst tilsatte kjemikalier som igjen garanterer brukeren beskyttelse gjennom hele plaggets levetid. De flammehemmende egenskapene ligger i fibrenes molekylstruktur og kan ikke vaskes eller slites vekk. Våre plagg er komfortable, har lett vekt og har en meget god rive- og slitestyrke.

Tranemo Skinsafe™ TRANEMO sikter mot en nulltoleranse av alvorlig ulykker på arbeidsplassen forårsaket av åpen flamme og hete. De rette verneklærne er en livsforsikring for brukerne når en ulykke inntreffer. Kombinasjonen av klesplagg vil avgjøre graden av beskyttelse. Vi designer beskyttelsessystemet fra huden og utover. Vi gir råd om behovet for flammehemmende undertøy, løsninger for alle årstider, design for spesielle funksjoner og naturligvis løsninger for både kvinner og menn. TRANEMO utvikler kolleksjonene våre som systemer for spesifike bransjer og deres risiko.

Brukertest I samarbeid med våre største kunder gjennomfører vi brukertester for å sørge for at verneklærne har alle nødvendige funksjoner og at de fungerer i praksis. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller ikke bruker verneklær i det hele tatt.

Tekstilservice - Vask Vi anbefaler alltid industriell vasking av våre flammehemmende klær for å sikre at de er rene og sikre i bruk. Vi utfører testvasking for å kontrollere ytelsen i alle våre tekstiler og tilbehør. Fortrinnsvis utføres testingen i samarbeid med våre kunder som benytter industrivask slik at resultatene blir så pålitelige som mulig. Vi utfører også interne vasketester i forkant av hver produksjon for å sikre at vi opprettholder vår høye standard i forhold til tekstiler og refleksbånd.

Verneklær for damer For å oppnå optimal sikkerhet er det helt avgjørende å ha verneklær som passer. Problemer med komfort og ergonomi oppgis ofte som grunner til at brukeren benytter feil verneklær, eller ikke bruker verneklær i det hele tatt. Derfor har TRANEMO et omfattende utvalg av damemodeller og damestørrelser i kolleksjonene våre.

5


FLAME RETARDANT

TRANEMO SKINSAFE™ LAG-PÅ-LAG BESKYTTELSESSYSTEM Tranemo Skinsafe™ er et lag-på-lag system designet for å beskytte brukerens hud mot åpen flamme, hete og lysbue. Med individet i fokus og med hensyn til krevende arbeidssituasjoner har vi utviklet en effektiv kombinasjon av verneklær fra huden og utover. Ved bruk av flere tynne lag i stedet for et enkelt tykt lag gir det brukeren en høyre beskyttelse med mindre vekt og bedre bevegelsesfrihet. Brukeren kan arbeide mer effektivt og i lengre tidsintervaller.

SHIELD AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

AIR GAP

SKIN PROTECTION

YOUR SKIN

6


FLAME RETARDANT

LAG 1 – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan feil valg av undertøy lede til at plagget antenner og smelter inn i huden. Det er derfor avgjørende å prioritere det innerste laget. Vårt flammehemmende undertøy har følgende fordeler: • • • •

Naturlig flammehemmende Myke og komfortable Antistatiske Trekker ikke til seg dårlig lukt

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellomlag bør brukes for å øke komforten om en arbeider i kalde miljøer. Mellomlaget etablerer en luftspalte som igjen isolerer mot elektrisitet, varme og kulde.

LAG 3 – SHIELD Ytterlagets primære funksjon er å gi beskyttelse. For at verneklærne skal brukes daglig er det avgjørende at de har utmerket passform, høy komfort, bra bevegelsesfrihetet og gode lommeløsninger.

AIR GAP Luftspalten som dannes mellom de ulike lagene har en lav ledningsevne av elektrisitet og varme. Den har en enestående egenskap i at den isolerer mot kulde og gir ekstra sikkerhet i krevende arbeidssitiuasjoner.

YOU

SKIN PROTECTION AIR GAP

INSULATION

AIR GAP

SHIELD

AIR GAP

TRANEMO SKINSAFE™

7


FLAME RETARDANT

RISIKOVURDERING Hver enkelt bedrift er ansvarlig for å lage en egen risikovurdering og sørge for riktig type beskyttelse for sine ansatte mot farer knyttet til arbeidet de skal utføre. Når kunder kommer til oss med sine risikovurderinger, og kanskje med uløste problemer, finner vi den riktige løsningen og sørger for at den er funksjonell i det daglige arbeidet. Vi utformer funksjon og beskyttelse i tråd med de lokale behovene, og i mange tilfeller må vi gå mye lengre enn det som oppfyller standardene.

Elektrisk lysbue Risikovurdering • • • • • •

Lysbue Sprut av smeltet metall Strålingsvarme Konveksjonsvarme Elektrisk støt Trykkbølger

• • • • •

Kraftig støy Optisk stråling Giftig gass Flamme og varme Trafikkulykker (arbeid utendørs)

Tranemo risikovurdering Når du arbeider med høy spenning er det påkrevd med klær som er sertifisert ihht lysbue standarden IEC 61482-2. Dette i kombinasjon med EN ISO 11612 på grunn av risiko for å bli utsatt for en lysbue. Om du i tillegg arbeider utendørs i trafikert miljø trenger du også synbarhets standarden EN ISO 20471. En ulykke med lysbue gir forskjellige typer risiko og vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, men med riktig design kan vi minimalisere disse risikomomentene. Vi anbefaler at det ytre laget tilfredsstiller kravene til verneklær i kategori II og har en ARC RATING (ATPV eller EBT50-verdi) over 8 kal/cm². Alle våre verneklær for lysbue har angivelse av ARC RATING-verdi på den utvendige merkelappen for å gjøre det enkelt å velge riktig beskyttelse.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Lag 2 Merino RX Merino TX

Lag 3 Tera TX Tera TX Non-Metal

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 52 cal/cm² PPE Category 4

8


FLAME RETARDANT

Smeltet jern og smeltet aluminium Risikovurdering • • • • •

Sprut av smeltet metall Flamme og varme Varmepåkjenning Lysbue (tilfeldig) Trafikkulykker (begrenset)

Tranemo risikovurdering Når du arbeider med smeltet jern eller stål behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11612 E3. Når du arbeider med smeltet aluminium behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11612 D3. Andre metaller og legeringer har forskjellige smeltetemperaturer, viskositeter og produksjonsprosesser og vil medføre forskjellige krav til verneklær. Smeltet metall som fester seg på klærne kan forårsake brann, og vi designer våre klær for å minimalisere denne risikoen. Standarden definerer et minimumskrav til design, med lukkede lommer og skjulte metalldeler, men dette er ofte langt fra tilstrekkelig beskyttelse i mange bransjer. Med riktig design kan vi likevel unngå rask varmeoverføring gjennom klærne. Vi plasserer refleksbåndene i de minst utsatte områdene for å unngå at smeltet metall fester seg på klærne. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller, kan vi hjelpe deg med å finne de rette løsningene for din virksomhet.

Smeltet jern TRANEMO SKINSAFE™ system:

Smeltet aluminium TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex 57 Cantex 54

Lag 1 Cantex JX Merino RX

Lag 2 Magma

9


FLAME RETARDANT

Sveis

ATEX

Risikoanalyse

Risikovurdering

• Sveiseglør • Åpen flamme & hete • Varmepåkjenning

• Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø

Når du arbeider med tung sveising hele dagen behøver du plagg sertifisert ihht EN ISO 11611 klasse 2, som er det høyeste beskyttelses nivået, i kombinasjon med EN ISO 11612. Standarden styrer i stor grad designet av plagget ettersom sveiseglør ikke får sitte fast eller havne i lommer. Verneklærne påvirkes av UV- og strålevarme som igjen gir brukeren varmepåkjenning. For å unnvike dette har våre plagg ventilasjonsåpninger.

Ved arbeid i et ATEX-miljø må du bruke verneklær sertifisert ihht EN ISO 11612 i kombinasjon med EN 1149-5 for å sikre at klærne ikke lager gnister som kan forårsake en eksplosjon. Dette er av største viktighet i bransjer som petrokjemisk industri, industrielle innsatsvarer, industrivedlikehold og ved arbeid i eksplosive områder. De fleste av våre flammehemmende verneklær er sertifisert ifølge EN 1149-5 og har antistatiske fibre blandet inn i tekstilene, og alle metalldeler er tildekket ifølge designkravene. Vi har Tera TX Non Metal med synlige detaljer som er spesielt egnet for ATEX-miljøer.

TRANEMO SKINSAFE™ system:

TRANEMO SKINSAFE™ system:

Lag 1 Merino RX

Tranemo risikovurdering

10

Tranemo risikovurdering

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Outback Heavy Welding

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX Non-Metal


FLAME RETARDANT

Petrokjemi

Trafikkert miljø

Risikovurdering

Risikovurdering

• • • • •

• Påkjørsel

Eksplosjonsrisiko / ATEX-miljø Varme og flammer Sprut av kjemikalier Trafikkulykker (begrenset) Lysbue (industrielektrikere)

Tranemo risikovurdering Ved arbeid i petrokjemisk industri er det påkrevd med arbeidsklær som er sertifisert ifølge EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471 (og IEC 61482-2 for industrielektrikere). Arbeid med kjemikalier i et eksplosivt miljø / ATEX-miljø vil sette verneklærne på prøve på forskjellige måter, og valg av riktige verneklær vil utgjøre en livsforsikring for brukerne hvis en ulykke inntreffer. Hvis arbeidet ditt innebærer risiko for sprut av kjemikalier, trenger du et produkt som er sertifisert ifølge EN 13034, uten åpne lommer.

Tranemo risikovurdering Når du benytter flammehemmende klær og arbeider utendørs, nær kjøretøy i bevegelse, trenger du verneklær som er sertifisert ifølge EN ISO 20471. Jo større grad av eksponering for trafikk, desto høyere Hi-Vis-klasse skal du ha på verneklærne. Nødvendig beskyttelsesnivå er definert i den lokale risikovurderingen.

TRANEMO SKINSAFE™ system: Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Lag 3 Cantex Pro 145 Tera TX Non-Metal Cantex Terry Synlighet i dagslys med fluoriserende tekstil og synlighet i mørket med refleksbånd

11


FLAME RETARDANT

PPE-DIREKTIV 89/686/EØS Hovedgrunnen for å bruke flammehemmende klær er å sikre seg mot at klærne tar fyr og/eller begrense spredning av flammene slik at man får tid til å reagere og komme seg i sikkerhet ved en ulykke. Det finnes forskjellige sertifiseringer og symboler for forskjellige typer risiko, og vi vil gjerne sørge for at du velger den riktige kombinasjonen i forhold til risikovurderingen. Alle våre verneplagg overholder EU-direktiv 89/686/EØS og de seneste (EN) standardene for verneklær som direktivet gjelder for. Det finnes tre kategorier innenfor direktivet: Kategori I - lav risiko for personskader (f.eks. regnbeskyttelse EN 343) Kategori II - risiko for personskader (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, Varme og flammer) Kategori III - høy risiko for personskader (f.eks. Lysbue IEC 61482-2, smeltet metall EN ISO 11612 D3 og E3). Våre kategori III plagg kontrolleres årlig av vårt godkjente organ FIOH ifølge avtalen 11A, og er merket med CE0403 som en garanti for at plaggene er sikre å bruke. OBS! Den nye PPE-forordningen (EU) 2016/425 er godkjent og f.o.m. april 2018 kan vi sertifisere våre plagg ihht denne lovgivning. Vi oppdaterer våre sertifikater når de passerer utløpsdato.

LYSBUE IEC 61482-2 EN 61482-1-1 EN 61482-1-2

VARME OG FLAMMER

ATEX EN 1149-5

SVEISING

KJEMIKALIER

EN ISO 11611

EN 13034

EN ISO 11612

FR TILBEHØR EN ISO 14116

SYNLIGHET DAG OG NATT EN ISO 20471

12

KULDE

REGN

EN 342

EN 343


FLAME RETARDANT

Alle verneklær er CE-merket. CE-merkingen viser at et godkjent organ har typekontrollert disse plaggene ifølge PPE-direktivet 89/686/EØS. Symbolene finnes igjen på CE-etikettene som finnes innvendig i plaggene. CE-etiketten viser også hvilke standarder og klasser plagget er godkjent for.

Når du ser dette symbolet på CE-etiketten på innsiden av ditt verneplagg, betyr det at en instruksjonsbok følger med plagget. Det innebærer også at mer av informasjonen må leses før du begynner å bruke verneplagget for å sørge for at du bruker det på riktig måte for å oppnå sikkerhet på arbeidsplassen. Alle instruksjoner finnes på ditt språk, i samsvar med EU-direktivet.

FLAME HIGH RAIN RETARDANT VISIBILITY COLD User guideline Flame Retardant clothing

User guideline High Visibility clothing

EN ISO 11612 EN ISO 14116

IEC 61482-2

User guideline Protective clothing against rain

EN 342

EN 343

EN 1149-5 EN ISO 20471

EN ISO 11611

User guideline Protective clothing against cold

EN 471

EN 13034 Type PB[6]

IEC 61482-2 – Verneklær mot termisk fare ved lysbue Denne standarden spesifiserer verneklær for arbeid med elektrisitet på åpent elektrisk utstyr eller når et system må åpnes, og det foreligger risiko for lysbue. Verneklær mot lysbue er kategorisert under PPE-direktivets kategori III. Tekstilens egenskaper og plaggets design er viktige parametere for CE-merkingen av verneklær for lysbue. Våre verneklær er merket med IEC 61482-2 som omfatter begge testmetoder for lysbue: EN 61482-1-1 "Open Arc test" som involverer et middels spenningsområde (>1000V) og EN 61482-1-2 "Box test" som involverer et lavt spenningsområde (400V). Begge tester omfatter forskjellige risikonivåer. Resultatene fra "Open Arc test" angis i en ARC RATING; ATPV-verdi (Arc Thermal Performance Value) og/eller EBT50-verdi (Energy Break Open Threshold). Dette er en lysbue klassifisering for flammehemmende tekstil/tekstillag. Resultatet er angitt i kal/cm² og betyr at denne energien antas å beskytte mot en andregrads hudforbrenning (med 50 % sannsynlighet). Verdien hjelper deg med å velge riktig beskyttelsesnivå. EN 61482-1-1 Open Arc test - tester beskyttelsesnivået for plagg ved hjelp av en åpen lysbue. Resultatene deles inn i fire PPE-kategorier (tidligere kalt HRC - Hazard Risk Category). Vi anbefaler at ditt ytre lag gir minst 8 kal/cm². PPE 1 – 4-8 kal/cm² PPE 2 – 8-25 kal/cm² PPE 3 – 25-40 kal/cm² PPE 4 – >40 kal/cm² EN 61482-1-2 Box test - tester beskyttelsesklassen for tekstilene ved hjelp av en kontrollert og rettet lysbue. Klasse 1 – 168kJ (4kA, 400V) Klasse 2 – 320kJ (7kA, 400V) Et plagg med ett lag vil i de fleste tilfeller tilfredsstille klasse 1. For å oppnå klasse 2, anbefales et system med 2 eller 3 lag, eller en tykkere tekstil som for eksempel en vintertekstil.

13


FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 – Verneklær som beskytter mot varme og flammer Denne standarden spesifiserer verneplagg når du arbeider et sted hvor det er risiko for at plaggene kommer i kontakt med varme og flammer. Standarden er inndelt i forskjellige kategorier, der bokstavkodene viser hvilke krav for varme og flammer plagget tilfredsstiller. Minst to kategorier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes. Bokstavkode A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angitt på CE-etiketten sammen med dette symbolet. Bokstavkodene er klassifiseringer på forskjellige nivåer, der det høyeste tallet er det høyest testede nivået. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg mot varme og flammer.

A1, A2

Krav om begrenset flammespredning; A1: Overflateantenning A2: Kantantenning.

B (1-3)

Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen flamme

C (1-4)

Beskyttelse mot strålingsvarme

D (1-3)

Beskyttelse mot sprut av smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mot sprut av smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mot kontaktvarme

Når tekstilen testes for konveksjonsvarme og hete (B) og strålingsvarme (C) får du to verdier. Den første verdien er den tid det tar for hudtemperaturen under tekstilen å øke med 12°C som er da du kjenner av varmen. Den andre verdien er den tid det tar for hudtemperaturen å øke opp til 24°C som er da du risikerer en andre grads forbrenning. Tiden for temperaturøkningen mellom 12°C og 24°C er tiden du har på deg for å reagere og fjerne deg fra varmekilden. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet aluminium, vil den normalt være godkjent mot smeltet aluminiumbronse og smeltede mineraler. Hvis tekstilen kan håndtere smeltet jern, vil den normalt være godkjent mot smeltet kobber, smeltet fosforbronse og smeltet messing. Hvis du arbeider med andre smeltede metaller eller legeringer enn aluminium (D) eller jern (E), kan du ta kontakt så vil vi hjelpe deg med å finne de rette tekstilløsningen for din risikovurdering.

LOI - Limited Oxygen Index LOI angir minimum konsentrasjon av oksygen, uttrykt som en prosentandel, som gjør det mulig at en tekstil kan brenne. Den angir plaggets beskyttelse mot relativ antennelighet og skal være over 25% om den skal kunne betraktes som flammehemmende. Vi tester LOI-verdien for våre tekstiler og angir den på den utvendige etiketten på flammehemmende verneklær. LOI-verdien er en måte å indikere nivået for flammehemmende beskyttelse som et plagg gir, og gjør det enklere for brukeren å sammenligne og velge riktig beskyttelsesnivå.

14

Tekstil

LOI

Tera TX

TRANEMO

29,8 %

Cantex 2.0

TRANEMO

32,3 %

Cantex 1210

TRANEMO

34,3 %

Aramid

TRANEMO

31,2 %

Outback Heavy Welding

TRANEMO

28,9 %

Magma

TRANEMO

25,9 %

Merino TX

TRANEMO

28,7 %

Merino RX

TRANEMO

27,7 %

Cantex JX

TRANEMO

33 %

Vanlig bomull

Annen tekstil

18 %

Polyester, nylon osv.

Annen tekstil

20-22 %

Ull

Annen tekstil

25 %

Kjemisk behandlet flammehemmende bomull

Annen tekstil

28 %


FLAME RETARDANT

EN ISO 14116 Denne standarden har ikke noe eget symbol/piktogram. Vi har valgt å bruke en flamme som symbol for å indikere at dette er flammehemmende plagg. Denne standarden brukes ofte for klær og tilbehør med lavere beskyttelsesnivå med flammehemming slik som Hi-Vis-refleksvester, regntøy og knebeskyttelse og sokker. Inndelt i tre klasser, der indeks 3 er det høyeste nivået. Plagg med indeks 3 skal brukes i kombinasjon med tekstiler ifølge EN ISO 11612. (Plagg med indeks 1 skal ikke brukes nærmest huden.)

EN 1149-5 – Verneklær – Elektrostatiske egenskaper Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i eksplosive miljøer, dvs. ATEX-miljø der det er risiko for at plaggene lager gnister som kan antenne eksplosive stoffer. For å kunne CE-merke plagg med dette symbolet, testes tekstilens antistatiske funksjon ifølge EN 1149-1 (overflatemotstand) eller EN 1149-3 (ladningsnedbrytning). Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for antistatiske/ATEX-plagg.

EN ISO 11611 – Verneklær for bruk i sveising og beslektede prosesser Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i sveisearbeid eller beslektede prosesser der det er risiko for sprut (små perler av metallsprut), kort kontakt med åpen flamme, strålingsvarme fra sveisebue, elektrisk støt fra kort og uforvarende kontakt med elektriske ledere med spenning opp til ca. 100 V DC under normale sveiseforhold. Denne standarden er inndelt i to forskjellige klasser med forskjellig risikonivå. Tekstilens funksjon ved sveising testes med 15 dråper (klasse 1) eller 25 dråper (klasse 2) med smeltet metall. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen for plagg til sveising. Klasse 1 Klasse 2

Beskyttelse mot mindre risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker lavere nivåer av sprut og strålingsvarme. Beskyttelse mot mer risikofylte sveiseteknikker og situasjoner som forårsaker høyere nivåer av sprut og strålingsvarme.

EN 13034 Type PB [6] – Verneklær mot flytende kjemikalier Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes der det er risiko for eksponering mot lett spray, flytende aerosoler eller sprut med lavt trykk og lavt volum der en fullstendig barriere mot væskegjennomtrengning (på et molekylært nivå) ikke er påkrevd. Denne standarden tester fire forskjellige kjemikalier. Minst to av fire kjemikalier må testes for å at plaggene skal kunne CE-merkes med dette symbolet. Plaggets design er også en parameter i CE-merkingen av plagg for kjemisk beskyttelse. Kjemikalier som kan testes i overensstemmelse med EN 13034: H2SO4 30% (svovelsyre) NaOH 10% (natriumhydroksid, også kalt lut og kaustisk soda) O-xylen Butanol Om du arbeider med andre kjemikalier eller andre konsentrasjoner av ovenstående kjemikalier, ta kontakt med oss for å diskutere den beste løsninge med plagg/tekstil ihht din risikovurdering.

15


FLAME RETARDANT

EN ISO 20471 – Verneklær med høy synlighet Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes når du trenger å være synlig i dagslys og om natten, der det finnes kjøretøy i bevegelse. Denne standarden har tre forskjellige nivåer som dekker tre risikotyper, og det maksimale nivået er klasse 3. Tabellen nedenfor indikerer området med fluoriserende og reflekterende materiale på plagget. For å kunne CE-merke plagget med dette symbolet, må det oppnå et av disse nivåene. Tekstilen og refleksbåndet blir testet etter fem gangers vask i laboratoriet. Plaggets design er også en parameter i CEmerkingen for plagg med høy synlighet. Materialoverflate i m²

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Fluoriserende

0,14

0,50

0,80

Reflekterende

0,10

0,13

0,20

EN 343- Verneklær mot regn Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes i regn, snø, tåke og fuktig miljø. Plagget og sømmene er testet for vanngjennomtrengning (vanntetthet), klasse 1-3 og vanndampmotstand (pusting), klasse 1-3, der klasse 3 er det høyeste nivået. Plagget må oppnå et godkjent resultat i begge tester for å bli CE-merket med dette symbolet.

EN 342 – Verneklær mot kulde Denne standarden spesifiserer verneklær som brukes ved arbeid i kalde miljøer. Det kreves testing av resulterende effektiv varmeisolasjon (verdi i m²K/W), luftgjennomtrengning klasse 1-3 og motstand mot vanngjennomtrengning klasse 1-2. Plagget må oppnå godkjente resultater for varmeisolasjon og luftgjennomtrengning for å bli CE-merket med dette symbolet, vanngjennomtrengning er valgfritt.

RIS-3279-TOM ISS 1 (GO/RT 3279) En synbarhets standard som omhandler plagg i High Visibility orange for jernbaneindustrien i Storbritannia

16


FLAME RETARDANT

VEDLIKEHOLD Trykk og brodering på verneklær Transfertrykk må testes og godkjennes innen det brukes på de flammehemmende plaggene. En tekstil med et transfertrykk holder på varmen lengre enn tekstil uten trykk når det utsettes for intens varme. Ut fra et sikkerhetsperspektiv bør derfor ikke store heldekkende transfertrykk brukes. Den beste løsningen er om trykket plasseres på lommeklaffer eller lignende slik at du har et underliggende lag med tekstil for beskyttelse av huden din. Emblem/etiketter som monteres på flammehemmende plagg skal lages av flammehemmende tekstil. Standarden EN 1149-5 krever at emblemene/etikettene festes på et permanent sted som gjør at de ikke kan fjernes. Ved direkte brodering på flammehemmende plagg skal det brukes flammehemmende tråd. Feilaktig brodering, emblem/etikett eller transfertrykk kan ha en negativ effekt på beskyttelsen i dine verneklær. Transfertrykk, emblem/ eller etiketter som er mindre enn 10 cm² behøver ikke å være flammehemmende ihht standarden. Standard

Transfertrykk

Brodering

Emblem

EN ISO 11612 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034 Type PB [6]

Transfertrykket må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tråden må være godkjent ihht EN ISO 14116 Index 3.

Tekstilen bak emblemet må være ihht EN ISO 14116 Index 3.

Bør monteres på et sted med et underliggende lag av tekstil. Unngå transfertrykk som Dekker store flater av tekstilen.

Bør broderes på et sted med et underliggende lag av tekstil.

Emblemet må festes permanent (EN 1149-5).

EN 471 + EN ISO 20471

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Maksimal størrelse er avhengig av plaggets Hi-Vis overflate.

Vedlikehold av verneklær Det er viktig at flammehemmende klær vaskes på en profesjonell måte og i overensstemmelse med spesifikke instruksjoner som sørger for at sikkerhetsfunksjonene ikke ødelegges eller forurenses. Vi anbefaler industriell vask for alle våre flammehemmende plagg. Kun syntetiske vaskemidler skal benyttes. Ikke bruke såpe eller tøymykner, og plaggene må ikke blekes.

Reparasjon av flammehemmende plagg Små skader på plagget som ikke påvirker plagget kan repareres med samme flammehemmende tekstil og tråd.

Bytte - Kassering Når et plagg har vært i direkte kontakt med åpen flamme eller sterk varme, kan plagget bli sprøtt og svekket og skal derfor kasseres. Hvis plagget har vært utsatt for kjemikalier som har trengt inn i tekstilen, innebærer dette vanligvis en nedbrytning av beskyttelsesevnen og man bør vurdere om plagget skal kasseres. For mer informasjon, gå til vår hjemmeside www.tranemo.no. Vi kan også bistå i opplæring vedrørende bruk av flammehemmende klær hos din bedrift.

17


OUTBACK HEAVY WELDING

18


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

OUTBACK HEAVY WELDING For tung? For stiv? For varm? Frem til nå har komfort og bevegelsesfrihet ikke vært forbundet med holdbare og sikre plagg for arbeid med tung sveising som også er sertifisert i EN 11611 klasse 2. Etter over seks års utvikling lanserer vi nå en helt ny kolleksjon for bruk ved tung sveising. Disse plaggene varer vesentlig lenger enn andre sammenlignbare plagg som i dag brukes ved tung sveis. Som alltid er våre flammehemmende plagg naturlige og ikke tilsatt noen kjemiske tilsetninger.

5535 86 SVEISEJAKKE

5522 86 SVEISEBUKSE

5550 86 SVEISEBUKSE MED HÅNDVERKSLOMMER

5512 86 SVEISEKJELEDRESS

5572 19 CHAPS

5573 80 PONCHO

5575 19 MIDJEFORKLE

5576 19 FORKLE

5577 19 ARMBESKYTTELSE

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

9142 88 CAPS

19


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

BESKYTTELSE, KOMFORT OG HOLDBARHET I VERDENSKLASSE Klaff på rygg og åpning under armene for økt ventilasjon.

Synlig på arbeid for din beskyttelse.

Myk og komfortabel tekstil med lav gramvekt gir beste komfort for brukeren.

Komfortabel uten at sikkerheten forringes.

Ergonomisk design med formsydde armer for optimal komfort og bevegelighet.

Minimal krymp i industrivask.

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc

LOI:

29,8%

FLAME

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 13034 type PB[6]

5535 86 SVEISEJAKKE Sveisejakke i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler, metallsprut og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler ikke fester seg. Åpning i armhule for god ventilasjon. Skjult glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Sidelommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Forlenget rygg med to åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Justerbar midje og mansjett med trykknapper. Innelomme. Fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m²

c95mt 20


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5522 86 SVEISEBUKSE Sveisebukse i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler, metallsprut og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611* CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5550 86 SVEISEBUKSE MED HÅNDVERKSLOMMER Sveisebukse med håndverkslommer i en meget komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper mot sveiseperler, metallsprut og strålingsvarme. Stikklommer. Lårlomme med klaff. Formsydde og justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Fluoriserende materiale rundt ben. Forsterkningsmateriale på baksiden av ben nederst. *For å oppnå kravene ihht EN ISO 11611 skal hengelommenes åpninger være dekket av jakken med artikkelnummer 5535 86 under sveisearbeid. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

21


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

TRANEMO

WORKWEAR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 cal/cm² 34,3%

WORKWEAR

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

TRANEMO

FR FLAME

RETARDANT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.2 A1

EN 13034 type PB[6]

5512 86 SVEISEKJELEDRESS Sveisekjeledress i en myk og komfortabel tekstil med ekstremt gode egenskaper i forbindelse med sveisearbeid, metallsprut og strålingsvarme. Ergonomisk formede armer slik at sveiseperler ikke fester seg. Skjult toveis glidelås og trykknapper i front. Høy krave for ekstra beskyttelse og justerbar vidde. Brystlommer med klaff. Armlomme med klaff. Skjult D-ring og feste for ID-kort. Åpning i armhule for god ventilasjon. Gjennomgående stikklommer med klaff. Justerbar strikk i midjen. To åpninger i ryggen for god ventilasjon. Refleks på ryggen. Baklommer med klaff. Tommestokklomme med justerbar åpning. Formsydde og justerbare kneputelommer. Justerbare mansjetter. Fluoriserende materiale rundt ben og fluoriserende biser på brystet og på ryggen. Forsterkningsmateriale nederst på baksiden av ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 67 antrasitt 863: Outback HW, 425 g/m², EN ISO 11612 E3, LOI: 28,9% 803: Fluoriserende, Barricader EP, 545 g/m² 804: Forsterkningsstoff, HTFR Dobby, 270 g/m²

c95mt

EN ISO 11611 Accessory

9142 88 CAPS

5578 19 SVEISE BALAKLAVA

5577 19 ARMBESKYTTELSE

Sveise caps med strikk bak.

Flammehemmende balaklava i trikå for bruk under sveisehjelmen. Ekstra beskyttelse over skuldrene. Snorstramming rundt ansiktet.

Flammehemmende armbeskyttelse i en meget komfortabel tekstil med ekstrem bra beskyttelse ved sveisearbeid. Justerbar strikk øverst. Strikk nederst. Lengde 52 cm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 64 mørk grå 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 34,3%

c95ot 22

EN ISO 11611 Accessory

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 882: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m²

b93ot


FLAME RETARDANT OUTBACK HEAVY WELDING

EMALF T N A D R AT E R

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

%3,23 :IOL ²mc/lac 0,51 :gnitaR crA

EN ISO 11611 Accessory

5572 19 CHAPS Flammehemmende chaps i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. De monteres enkelt i et eget flammehemmende belte og kan justeres i høyden. Vulkaniserte kne. One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m² JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

cal/cm² LOI:

32,3%

EN ISO 11611 Accessory

XXL

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Arc Rating: 15,0

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

b93ot

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

5575 19 MIDJEFORKLE Flammehemmende midjeforkle i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Knytes i midjen. Lengde 55 cm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m²

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

b93ot XXL

EN ISO 11611 Accessory

5576 19 FORKLE Flammehemmende forkle med krave i et lett og komfortabelt materiale med ekstremt gode beskyttende egenskaper i forbindelse med sveising. Kraven er justerbar for å beskytte halsen og for å hindre at sveiseperler trenger seg innenfor. Knytes i midjen. Lengde fra halsen og ned er 74 cm.

One size 67 antrasitt 191: Graphite, 240 g/m²

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

b93ot

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T

T

T

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

EN ISO 11612 Accessory

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

T

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 11611 Accessory T

T

T

T

5573 80 PONCHO Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Flammehemmende poncho med krave i et meget slitesterkt og kraftig materiale med bra beskyttelse mot metallsprut og i forbindelse med sveising. Justerbar midje med trykknapper. Justerbar rygg i et mykt materiale som kan festes opp for ekstra ventilasjon. Høy krave som sammen med tuben 5999 gir komfort og en bra beskyttelse. Ponchoen kan klippes til ønsket lengde. One size 07 sort 801: Barricader TC, 545 g/m² 882: Cantex 2.0, 350 g/m², EN 13034, LOI: 32,3%

c95ot 23


TERA TX

Lett, slitesterk og naturlig flammehemmende arbeidstøy for bruk innenfor kraft, jernbane og el-industrien. TERA TX er utviklet ved å kombinere de beste elementene i våre eksisterende naturlig flammehemmende kolleksjoner. Fra vår suksessfulle Cantex kolleksjon har vi benyttet de fantastiske naturlig flammehemmende egenskapene og fra vår Aramid kolleksjon har vi hentet fordelene med lett vekt og ekstremt holdbarhet TERA TX gir optimal naturlig flammehemmende og antistatisk beskyttelse samtidig som lett vekt og komfort er ivaretatt på beste måte. Materialets rip-stop design gir økt holdbarhet og ytelse og har gitt oss muligheten til å redusere vekten på materialet til 260 g/m². TERA TX møter kravene for lysbue PPE kategori 2 (over 8 cal/cm²) ifølge EN 61482-1-1 (Open arc). Dette er spesielt viktig da flere og flere selskaper krever Arc Rating kategori 2 som krav i sine flammehemmende klær. Dette er en omfattende kolleksjon som også tilbyr mange av plaggene i egne damemodeller. Plaggene er sertifisert i EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 13034 og EN ISO 20471.

24


FLAME RETARDANT TERA TX

5800 81 JAKKE MED VINTERFÒR

5809 81 JAKKE MED VINTERFÒR OG HETTE

5830 81 JAKKE

5839 81 DAMEJAKKE

5860 81 VEST HÅNDVERK

5869 81 VEST MED VINTERFÒR

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

5840 81 SELEBUKSE

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5825 81 BUKSE MED ANKELREIM

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5841 81 SELEBUKSE

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5821 81 BUKSE

5820 81 BUKSE

5828 81 DAMEBUKSE

5855 81 BUKSE HÅNDVERK MED ANKELREIM

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

5829 81 DAMEBUKSE

5850 81 BUKSE HÅNDVERK

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK 5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

6019 81 KJELEDRESS

5819 81 VINTERDRESS

25


FLAME RETARDANT TERA TX

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm² LOI:

RETARDA

29,8% LOI:

29,8%

FLAME

cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5830 81 JAKKE Flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5851 81 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5821 81 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

26

EN 1149-5

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²


FLAME RETARDANT TERA TX

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med collegejakke 6330 90 og jakke 5830 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

5820 81 BUKSE 5825 81 BUKSE MED ANKELREIM

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5850 81 BUKSE HÅNDVERK 5855 81 BUKSE HÅNDVERK MED ANKELREIM

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

EN 1149-5

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

27


FLAME RETARDANT TERA TX

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 (XS-M) EN ISO 20471 CL.2 (L-4XL)

5860 81 VEST HÅNDVERK

C50 UK

34”R

Flammehemmende håndverksvest. Glidelås i front. D-ring. Doble brystlommer hvorav den ene med klaff. Mobillomme å høyre bryst. Hengelommer med verktøylomme. Løkker i midjen. Doble hammerholdere. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

DE

50

DK

88

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

XS-4XL 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

5840 81 SELEBUKSE

5841 81 SELEBUKSE

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

28

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt


FLAME RETARDANT TERA TX

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5849 81 SELEBUKSE HÅNDVERK Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner og ribb i rygg. Brystlommer der høyre er med klaff. Skjulte knapper til kniv etc. Innelomme. Justrebar midje. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Sidelommer. Høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Baklommer med klaff. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

FLAME Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

LOI: x,x Arc

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type EN ISO 20471 PB[6] CL.3

6019 81 KJELEDRESS Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 29


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA FLAME xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz z

zz zz z

zz zz

zz z

Tekstil kombinasjonen oppnår Arc Rating 21,4 cal/cm² Vind- og vannavvisende Passer perfekt for arbeid under vekslende temperaturer og intensitet Ergonomisk design

Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI: xx,x%

FLAME

• • • •

NT

TERA TX WINDBREAKER

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

z

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

Arc Rating: x,x

cal/cm²

NT

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

LOI:

RETARDA

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

FLAME

xx,x%

Flammehemmende synbarhetsjakke fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type EN ISO 20471 PB[6] CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vindog vanntett PU-laminert jerseyfòr og kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr og kontrastsømmer. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt 30

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5823 81 BUKSE WINDBREAKER


FLAME RETARDANT TERA TX WINDBREAKER

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

zz z

zz zz z

zz z

zz zz

FLAME

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating:

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

NT

cal/cm²

RETARDA

x,x LOI: Rating:

xx,x%

FLAME

Arc

zz

zz z

zz z

zz z

zz z

z

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER Flammehemmende synbarhetsjakke fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr. Jakke er ergonomisk utformet for arbeid med oppstrekte armer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Avtak og justerbar hette med PU-laminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Skjult mobillomme i høyre brystlomme. Stikklommer. Lomme på venstre arm med klaff og skjult D-ring. Høyre armlomme med glidelås. Innelomme med glidelås. Justerbar midje og mansjett. *For å oppnå kravene ihht EN 13034 skal hetten være i bruk eller fjernes. Arc

Rating:

cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 21,4 cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vind- og vanntett PU-laminert jerseyfòr. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhetsbukse fòret med vindog vanntett PU-laminert jerseyfòr. Kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. *For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

C44-64, C146-156, D84-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c93mt

31


FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

zz zz

zz zz

zz zz

z

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

RETARDANT

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

zz Arc

zz zz zz zz zz zz z

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5809 81 JAKKE MED VINTERFÒR OG HETTE Flammehemmende synbar vinterjakke med vinterfòr. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst. Avtak og justerbar hette med PU-laminert jersey fòr. Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr.Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å oppnå kravene ihht EN 13034 skal hetten være i bruk eller fjernes. Arc

Rating:

cal/cm²

T

x,x

RETARDAN

LOI:

FLAME

xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: FR Fôr 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m²

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5819 81 VINTERDRESS Flammehemmende synbarhets vinterdress. Toveis glidelås med stormklaff og knepping. Doble brystlommer med glidelås. Strikk i livet. Frontlommer på ben med klaff. Baklomme med klaff. Avtakbar hette. Toveis glidelås med stormklaff på utsiden av ben. Vindstopper i arm. Quiltforèt. Fleece i krage og hette. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å oppnå kravene ihht EN 13034 skal hetten være i bruk eller fjernes. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m²

c95mt 32


JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

FLAME RETARDANT TERA TX VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

zz

zz

zz zz

zz

zz z

zz

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

zz

RETARDAN

LOI: 29,8%

zz

FLAME

zz

zz

zz

zz

zz

z

Arc Rating: 9,5

T

cal/cm²

RETARDAN

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5800 81 JAKKE MED VINTERFÒR Flammehemmende synbar jakke med vinterfòr. Fleece på innsiden av kraven. Skjult glidelås med stormklaff og knapper nederst.Vertikale brystlommer med glidelås. Sidelommer med fleecefòr.Venstre armlomme med klaff, skjult D-ring og feste for ID-kortlomme. Høyre armlomme med glidelås. Innvendig pulsvarmer. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Justerbare mansjetter. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5869 81 VEST MED VINTERFÒR Flammehemmende synbarhetsvest. Fleece på innsiden av kraven. Stormklaff med skjult glidelås og trykknapper nederst. Vertikale brystlommer med glidelås. Fleeceforede sidelommer. To innelommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett. Snøring nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. Skjulte knapper i kraven for påmontering av hette 9065 81. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: FR Fôr

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3*

9065 81 HETTE Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 5832 81 og 5869 81. *Sertifisert sammen med artikkel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

c95mt 33


FLAME RETARDANT TERA TX DAME JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

ANT RETARD Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc

ANT

Rating: 9,5

RETARD

RETARD

LOI: 29,8%

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

FLAME

29,8%

FLAME LOI:

ANT

cal/cm²

Arc Rating: 9,5

ANT

cal/cm²

RETARD

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 (S-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-XXL)

5839 81 DAMEJAKKE Flammehemmende synbarhetsjakke til damer med kontrastsømmer. Glidelås og stormklaff med trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås. Stikklommer, lomme på arm med klaff og skjult D-ring. Innvendig telefonlomme. Innelomme/dokumentlommer. Justerbar midje og mansjett. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5828 81 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 34

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 92 gul/grå, 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhetsbukse til damer med kontrastsømmer. Stikklommer, baklommer med klaffer. Lårlomme med klaff, skjult D-ring og førstehjelpslomme. Tommestokklomme og skjult knapp til kniv. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5858 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK


FLAME RETARDANT TERA TX DAME

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med den langermede t-skjorten 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89 og damejakke 5839 81. Lag 1 Cantex Jersey AT

Lag 2 Cantex Terry

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 40,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5829 81 DAMEBUKSE Flammehemmende synbarhetsbukse for damer med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

**EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5859 81 DAMEBUKSE HÅNDVERK

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Flammehemmende synbarhetsbukse for damer med kontrastsømmer og meget avanserte lommeløsninger. Løse hengelommer med tang og meiselfeste. Stikklommer, baklommer med klaffer, høyre lomme på lår med klaff, telefonlomme, pennelomme og skjult knapp til kniv med hempe samt tommestokklomme. Venstre lomme på lår med klaff og skjult D-ring, førstehjelpslomme og skjult knapp til kniv, hempe samt tommestokklomme. Formsydde kne med innvendige justerbare kneputelommer. Verktøyholder i midjen for ekstra tilbehør. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². **For å kunne oppnå kravene ihht EN 13034 skal åpne lommer dekkes av en Tera TX jakke. Størrelse: Farge: Kvalitet:

36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

35


TERA TX NON-METAL

36


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

TERA TX NON-METAL Metallfri flammehemmende Tera Tx kolleksjon TERA TX NON-METAL er utviklet i samarbeid med industrier som har krav til helt metallfrie plagg. De metallfrie antistatiske flammehemmende plaggene eliminerer risikoen for gnistdannelse i ATEX-miljøer og der eventuelt metalldelene i et plagg ville lede strøm eller lede varmen fra utsiden til innsiden ved en lysbue ulykke. Flere av plaggene har en forhøyet synbarhet med fluoriserende tekstil og reflekser. Kjeledressene i kolleksjonen har glidelås i ben. Kjeledressen 6019 81 94 er sertifisert ihht EN ISO 20471 klasse 3.

6030 81 JAKKE

6020 81 BUKSE

6031 81 JAKKE

6021 81 BUKSE

6010 81 KJELEDRESS

5774 86 SKJORTE

6028 81 DAMEBUKSE

6011 81 KJELEDRESS

6029 81 DAMEBUKSE

6019 81 KJELEDRESS

37


NT RETARDA

cal/cm² ATPV: LOI: 34,3%11,9

FR

cal/cm²

RETAR

FLA ME DANT

FLAME

R WORKWEA

TRANEMO xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

AR WORKWE ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

TRANEMO xx,x%

Rating:

LOI:

x,x

cal/cm²

NT

LOI:

T

x,x

cal/cm²

Rating:

xx,x%

FR

Arc

Arc

RETA

FLA ME RDAN

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA FLAME

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI:

NT xx,x%

RETARDA FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6030 81 JAKKE Metallfri flammehemmende jakke med forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Justerbare mansjetter. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

R

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

cal/cm²

DANT

ME

FR FLA

RETAR

x,x

FLAME

RETARDA

NT

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% TRANEMO

Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x%

LOI:

cal/cm²

Rating:

Arc

c95mt cal/cm²

FLAME

RETARDA

R

NT cal/cm²

WORKWEA

ATPV: LOI: 34,3%11,9

T

ME RDAN

xx,x%

FR

LOI:

ATPV: LOI: 34,3%11,9

TRANEMO

R

WORKWEA

TRANEMO cal/cm²

Rating:

Arc

cal/cm²

FLA

ME

DANT x,x

RETA

FR

FLA

RETAR Rating:

xx,x% LOI:

Arc

x,x

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FR

FLA

RETAR Arc

Rating:

ME

xx,x%

FLAME

RETARDA

WORKWEA

LOI:

NT cal/cm²

TRANEMO

cal/cm²

ATPV: LOI: 34,3%11,9

R

x,x

DANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6031 81 JAKKE Metallfri flammehemmende jakke med forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med klaff. Armlomme. Stikklommer med klaff. Skjult D-ring. To innerlommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring i midje. Strikk i armslutt. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med collegejakke 6330 90 og jakke 6030 81.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

Lag 3 Tera TX

TRANEMO SKINSAFE™

38

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 9,5 cal/cm²

ARC RATING 52 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 2

PPE Category 4


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5774 86 SKJORTE Metallfri flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene. Trykknapper i plast skjult i front. Brystlommer med klaff.

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

XS-4XL 94 gul/marine 862: Outback 250, 250 g/m², LOI: 28,9%

XXL

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

32,3%

FLAME RETARDANT

EN 13034 type PB[6]

6020 81 BUKSE Metallfri flammehemmende bukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt 6029 81 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Metallfri flammehemmende damebukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm².

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

36-48 03 marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6021 81 BUKSE Metallfri flammehemmende bukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

6028 81 DAMEBUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

ATP

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Metallfri flammehemmende damebukse. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Skjult D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². 36-48 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

39


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

Høy krage for økt beskyttelse

Armlomme med klaff

Brystlommer med klaff

Legg i ryggen

Justerbar ribb i rygg

Baklommer med klaff Skjult metallfri glidelås Stikklommer med gjennomgang

Tommestokklomme

Formsydde kne med innvendige kneputelommer

EN ISO 20471 klasse 3

Glidelås i ben

EN ISO 20471 CL.3

6019 81 KJELEDRESS Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Glidelås i ben fra kneet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8%

c95mt 40

FLAME

EN 13034 type PB[6]

LOI: x,x Arc

Rating:

cal/cm²

xx,x%

Arc

RETARDANT

EN 1149-5

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 9,5 cal/cm²

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT TERA TX NON-METAL

LOI:

xx,x%

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

xx,x%

RETARDANT

TRANEMO

FR FLAME

RETARDANT x,x cal/cm²

RETARDANT

FLAME Rating:

cal/cm² 11,9 ATPV:34,3% LOI:

FR

FLAME

RETARDANT

ATPV: LOI: 11,9 34,3% cal/cm²

FLAME

Arc

WORKWEAR

WORKWEAR

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

TRANEMO

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

6010 81 KJELEDRESS

6011 81 KJELEDRESS

Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm².

Metallfri flammehemmende kjeledress med skjult glidelås. Brystlommer med klaff. Justerbar ribb i rygg for ekstra bevegelighet. Baklommer med klaff. Innvendig justerbare kneputelommer. Stikklommer. Refleks og fluoriserende stoff for økt synbarhet. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Tera TX plagg sammen med Merino RX undertøy oppnår IEC 61482-2, Arc Rating: 20,1 cal/cm².

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt

XS-5XL, M-5XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

c95mt 41


42

CANTEX HI-VIS


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

CANTEX HI-VIS Naturlig flammehemmende synbarhetsklær for alle årstider Når du har en jobb som krever flammehemmende arbeidsklær samtidig som du har behov for høy synbarhet kan dette være den rette kolleksjonen for deg. Den har en unik beskyttelse mot lysbue med en ARC RATING – verdi på 15 cal/cm² (PPE 2) for et lag tekstil i 350 g/m². Tekstilen er forbedret betraktelig når det gjelder synbarhet og den er sertifisert ihht EN ISO 20471. Kolleksjonen er utviklet til deg som behøver arbeidsklær med høy synbarhet innen elektrisitet- og kraftindustrien, yrker der man kan bli utsatt for sprut av smeltet metall, lysbue eller der statisk elektrisitet bør unngås.

5000 93 VINTERJAKKE

5021 88 BUKSE HÅNDVERK

5080 88 SHORTS

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE

5025 88 BUKSE HÅNDVERK

5002 88 SELEBUKSE

5012 88 JAKKE

5051 88 BUKSE

5069 93 VEST FÒRET

5052 88 BUKSE

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

5055 88 BUKSE MED FORSTERKNING

5062 88 KJELEDRESS

43


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man legger til et tredje lag i tillegg til Cantex undertøy og Cantex Hi-Vis-plagg øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5012 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 5,2 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 40,7 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 4

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

NT RETARDA FLAME NT RETARDA FLAME

Rating:

LOI: cal/cm² 9,5

LOI: 29,8%

FLAME

9,5 cal/cm²

FLAME

RETARDANT

Arc Rating:

Rating:

RETARDANT

Arc

LOI: 29,8%

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

Flammehemmende synbarhetsjakke med kontrastsømmer. Skjult glidelås i front. D-ring. Pennelomme på høyre bryst. Skjulte verktøysholdere på venstre bryst. Doble napoleonslommer i front. Stikklommer med klaff. Forlenget ryggparti og midjen kan reguleres med trykknapper. Skjult knappjustering ved håndledd. Doble innvendig lommer i tillegg til doble hemper for handsfree og eventuelt gassvarsler. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

29,8%

9,5 cal/cm²

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5012 88 JAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating:

EN 1149-5

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5051 88 BUKSE Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 44


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1

IEC 61482-2 CL.1* ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.1

5052 88 BUKSE Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

c95mt

EN ISO 20471 CL.2

5021 88 BUKSE HÅNDVERK Flammehemmende synbarhetsbukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang- og meisel hempe samt spikerlomme. Romslige frontlommer. D-ring. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Hammerholdere. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5025 88 BUKSE HÅNDVERK Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt 45


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker Cantex undertøy i kombinasjon med Cantex Hi-Vis-plagg, øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor finner du et eksempel med longs 5930 92 sammen med bukse 5055 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Hi-Vis

TRANEMO SKINSAFE™

ARC RATING 7 cal/cm²

ARC RATING 15 cal/cm²

ARC RATING 29,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3

Box Test Class 1

Box Test Class 1

Box Test Class 2

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 EN 13034 type EN ISO 20471 CL.1 A1+A2 PB[6] CL.2

5055 88 BUKSE MED FORSTERKNING Flammehemmende synbarhetsbukse med forsterkning foran på ben. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. D-ring. Tommestokklomme. Regulerbare innvendige kneputelommer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 882: Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 801: Forsterkningsstoff, Barricader TC, 545 g/m² 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN 1149-5

EN 471 CL.1

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5080 88 SHORTS

FR FLAM E RE TA RD ANT

ATPV: 11,9 cal/cm² LOI: 34,3%

TRANEMO WORKWEAR

Stikklommer. D-ring. Baklomme. Tommestokklomme. Lårlomme med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64 55 gul 880: Cantex 1210, 350 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-1-2, LOI: 34,3%

c95mt 46


FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

LOI:

xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

FLAME RETARDANT

x,x cal/cm²

FLAME RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5062 88 KJELEDRESS

5002 88 SELEBUKSE

Flammehemmende kjeledress med kontrastsømmer og glidelås i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Justerbare knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbar strikk og fold i ryggen for best mulig komfort. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser - produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

C44-64, C146-156, D96-120 92 gul/grå, 94 gul/marine 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 47


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5000+5120)

EN 343 3:1

**EN 342 (5009+5120)

5000 93 VINTERJAKKE Flammehemmende synbarhets vinterjakke. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m²

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

Rating:

c95mt FLAME

RETARDA

NT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

9,5

cal/cm² LOI:

29,8%

FLAME

Rating:

29,8%

RETARDANT

LOI:

Arc

RETARDANT

Rating:

FLAME

Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

*EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE Flammehemmende synbarhetsvinterjakke med hette. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendige lommer. Borrelåsjustering nederst på arm. *Hetten skal enten brukes eller fjernes ved sveisearbeid eller arbeid med kjemikalier. **Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Når et plagg er laget av mer enn ett lag tekstil, øker beskyttelsen. Nedenfor finner du et eksempel med vinterjakke 5000 93 som består av en ytre tekstil 931 og kviltet fôr 055.

TRANEMO SKINSAFE™ ARC RATING 40,1 cal/cm² PPE Category 4 Box Test Class 2

48


PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT CANTEX HI-VIS VINTER

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5069 93 VEST FÒRET Flammehemmende synbarhetsvest med ny og forbedret passform. Skjult glidelås og trykknapper i front. Vertikale brystlommer med glidelås og skjult D-ring. Vertikale varmelommer med klaff. Innvendig pulsvarmer i arm. Quiltfôret med fleece i kraven. To innvendig lommer. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m²

c95mt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.2 ARC RATING: 40,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.2

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

EN 343 3:1

*EN 342 (5120+5000 or 5009)

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

FLAME RETARDANT

Flammehemmende synbarhets vinterbukse. Vinterbuksen har avtakbare og justerbare seler med selespenner. Høy rygg for ekstra beskyttelse mot vær og vind. Sidelommer og frontlommer med klaffer. Baklommer også med klaffer. Innvendige kneputelommer. Tommestokklomme og toveis glidelås som går helt opp på benenes ytterside. Snølås i ben. Quiltforet. Vinterbuksen har membran og teipede sømmer. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. XS-XXXL 92 gul/grå, 94 gul/marine 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m²

c95mt

49


CANTEX 57

50


FLAME RETARDANT CANTEX 57

CANTEX 57 Flammehemmende plagg for metallurgi og smelteverk Naturlig flammehemmende plagg for deg som utsettes for smeltet metall, konvektiv hete eller strålingsvarme. Plaggene har i tillegg høyeste beskyttelse mot flytende jern E3. Kolleksjonen tilbyr brukeren en meget god beskyttelse mot lysbue og er sertifisert ihht sveisenormen. Plaggene er utrustet med både fluoriserende tekstil og refleks for å visualisere brukeren både fra kranførerens og truckførerens perspektiv.

5700 88 VINTERJAKKE

5736 88 JAKKE

5726 88 BUKSE

5706 88 VESTBUKSE

5739 88 DAMEJAKKE

5760 88 VEST HÅNDVERK

5727 88 DAMEBUKSE

5751 88 BUKSE HÅNDVERK

5742 88 SELEBUKSE

5716 88 KJELEDRESS

51


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6] JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Størrelse: Farge: Kvalitet:

RETARDANT

cal/cm²

LOI:

FLAME

9,5

29,8%

Arc Rating:

9,5

cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

XS-XXXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

EN 13034 type PB[6]

52

RETARDANT FLAME

RETARDANT Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

Arc

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDANT xx,x% LOI:

x,x Rating: Arc

cal/cm²

Flammehemmende vest med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

Arc

Rating:

x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

XS-4XL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m²

EN 1149-5

5760 88 VEST HÅNDVERK

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende vinterjakke med ny og forbedret passform. Skjult glidelås og trykknapper i front. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Skjulte knapper til kniv etc på venstre lomme. Varmelommer med klaffer. Snøringen i midjen. Innvendig pulsvarmer. Quiltfôret med fleece i kraven. Refleks rundt armer samt foran og bak. Innelomme. Glidelås i foret for trykk av logo. Borrelåsjustering nederst på arm. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

xx,x% LOI: x,x

XS-XXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

FLAME

5700 88 VINTERJAKKE

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

RETARDANT

EN 1149-5

cal/cm²

Rating:

Arc

c95mt

FLAME

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

xx,x% LOI: x,x Arc

FLAME

Rating:

RETARDANT

cal/cm² 9,5 Arc

FLAME

29,8% LOI:

Rating:

RETARDANT

RETARDAN

T FLAME

RETARDAN FLAME

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Arc

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende damejakke med kontrastsømmer og raglan armer. Skult knepping med glidelås og trykknapper. To napoleonslommer med glidelås. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Innerlomme. Trykknappjustering på mansjett. Refleks rundt armer, over skuldre og på ryggen. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

T

Jakke med kontrastsømmer og forlenget rygg. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Romslige stikklommer med klaff. Innelomme. Snøring i midje. Refleks rundt arm, over skulder og på rygg. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

5739 88 DAMEJAKKE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

5736 88 JAKKE

Rating:

cal/cm²


FLAME RETARDANT CANTEX 57

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5726 88 BUKSE Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff. Tommestokklomme. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: 15,0 E3 F1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

c95mt

EN 13034 type PB[6]

5727 88 DAMEBUKSE

36-46 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Kontrastsømmer. Stikklommer. Knelommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og innvendig mobillomme. Tommestokklomme. Refleks rundt ben. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

5751 88 BUKSE HÅNDVERK

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

c95mt 53


FLAME RETARDANT CANTEX 57

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

X00 DK

88

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

DE

50

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

UK

34”R

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1** A1+A2 B1 C1 ARC RATING: (E3)* F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5706 88 VESTBUKSE Kontrastsømmer. Toveis glidelås. Brystlommer. Stikklommer. Knelommer. Strikk i ryggen. Baklommer, en med klaff. Tommestokklomme. Lårlomme. Refleks rundt ben og på rygg. *Plagget er sertifisert i henhold til EN ISO 11612 E3 ved bruk sammen med jakke 5736 og Cantex undertøy oppnås. **Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL, M-XL Tall (ekstra benlengde) 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5742 88 SELEBUKSE Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer. Justerbare seler med skjulte spenner. Ribb i rygg. Frontlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Kneputelommer med to høyder. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 54


FLAME RETARDANT CANTEX 57

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: x,x

cal/cm² LOI:

xx,x%

FLAME

Arc

RETARDANT

Rating: Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5716 88 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med kontrastsømmer. Skjult knepping med glidelås og trykknapper. Brystlommer med skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Knelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Strikk og legg i ryggen. Refleks rundt ben, arm og over skulder. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man legger til et tredje lag i tillegg til Cantex undertøy og Cantex 57, øker beskyttelsen ytterligere. Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 5940 92 sammen med skjorte 5770 86 og jakke 5736 88.

Lag 1 Cantex JX

Lag 2 Cantex Pro 145

Lag 3 Cantex 57

55


CANTEX 54

56


FLAME RETARDANT CANTEX 54

CANTEX 54 Det naturlige valget for industrielektrikere Flammehemmende arbeidsklær rikelig utstyrt med praktiske lommer og detaljer som passer bra til deg som jobber med el- og vedlikeholdsarbeid i industrien. Arbeidsklærne fungerer også utmerket om du arbeider i miljø der statisk elektrisitet bør unngås.

5419 88 JAKKE

5430 88 VEST HÅNDVERK

5451 88 BUKSE

5402 88 SELEBUKSE

5461 88 KJELEDRESS

5421 88 BUKSE HÅNDVERK

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen på en meget positiv måte. Nedenfor viser vi et eksempel med polotrøye 5920 92 sammen med jakke 5419 88. Lag 1 Lag 2 Cantex JX Cantex 54

57


FLAME RETARDANT FLAME CANTEX 54

EN 13034 type PB[6]

NT RETARDA FLAME Arc

cal/cm²

Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating:

x,x cal/cm²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

RETARDANT

XS-XXXL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Flammehemmende vest med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

xx,x% LOI: x,x

LOI:

xx,x%

FLAME

Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5430 88 VEST HÅNDVERK

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende jakke med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Brystlommer med klaff og skjult D-ring. Mobillomme med glidelås. Stikklommer med klaff. To romslige innerlommer. Armlommer med klaff. Legg i rygg. Regulerbar midje. Forlenget rygg. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

EN 1149-5

XS-XXXL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 ARC RATING: C1 F1 15,0 cal/cm²

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang og meisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobilog tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

FLAME RETARDANT

5421 88 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Stikklommer. Baklommer med klaff. Lårlomme med klaff og mobillomme. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm².

c95mt 58

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

5451 88 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN 1149-5

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², EN ISO 11612 E3, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 32,3%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

5419 88 JAKKE

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 F1 ARC RATING: 15,0 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

FLAME RETARDANT

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²


FLAME RETARDANT CANTEX 54

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5402 88 SELEBUKSE Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås i front. Justerbare seler med skjulte spenner. Brystlomme med klaff og skjult D-ring. Innelomme. Stikklommer. Lårlomme med klaff, mobillomme og verktøybånd. Tommestokklomme. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar midje. Lange og korte størrelser produseres ved ordre, 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt

FLAME

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI: x,x

cal/cm²

Arc

Rating:

x,x cal/cm²

LOI:

RETARDANT

Rating:

xx,x%

FLAME

Arc

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1* A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E3 F1 15,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

EN 13034 type PB[6]

5461 88 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med kontrastsømmer. Knepping i front med patent- og trykknapper. Brystlommer med klaffer. Romslig vertikallomme med glidelås. Sidelommer med gjennomgang. Justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Tommestokklomme. Justerbare strikk i livet og fold i ryggen for best mulig komfort. *Heldekkende kombinasjon med dobbelt lag: Cantex plagg sammen med Cantex undertøy oppnår IEC 61482-2 CL. 2, Arc Rating: 29,9 cal/cm². Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3%

c95mt 59


MAGMA

60


FLAME RETARDANT MAGMA

MAGMA Naturlig flammehemmende kolleksjon med høy andel av ull spesielt utviklet for arbeid innen aluminiumsindustrien. Magma er utviklet for å motstå sprut av smeltet aluminium, stål, jern og andre smeltede metaller og legeringer. Kolleksjonen er tatt frem etter omfattende testinger i et primær aluminiumsverk som har et meget krevende og utsatt arbeidsmiljø. Den er sertifisert i den strengeste standarden mot aluminium (D3) og jern (E3). Magma har forsterkninger på utsatte partier og har en meget høy beskyttelse mot strålingsvarme. Den forhøyede synbarheten gir beskyttelse mot påkjørsler i et industrimiljø. Alt for en sikrere arbeidsplass.

5636 87 JAKKE

5632 87 FRAKK

5625 87 BUKSE

5674 87 SKJORTE

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker Merino undertøy i kombinasjon med Magma-plagg, øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med jakke 5636 87.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Magma

61


FLAME RETARDANT MAGMA

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

T RETARDAN Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

T RETARDAN FLAME 9,5

cal/cm² LOI:

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvv

vv

v

vv

vv

vvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3 Arc

v v vv

v vv v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v

vvv

vv

vv

5636 87 JAKKE Flammehemmende jakke i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Skjult knepping i front med glidelås. Høy krave og forlenget rygg for ekstra beskyttelse. Brystlommer med klaff. Skjult D-ring. Romslige sidelommer med klaff. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil med refleks rundt armene og over skuldre. 9,5

cal/cm²

LOI:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

29,8%

FLAME

Rating:

RETARDANT

D3

Arc

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

D3

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

NT RETARDA FLAME LOI: 29,8%

vvvvvvvvvvvvvv

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

vvvvvvvvvvvvvv

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

9,5 cal/cm²

FLAME RETARDANT

Arc

Rating:

9,5

cal/cm²

LOI:

29,8%

D3

Arc Rating:

5632 87 FRAKK Flammehemmende frakk i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelsen mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Forlenget forstykke for ekstra beskyttelse. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. 9,5 cal/cm²

LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

D3

Arc Rating:

vvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvv

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

D3

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

D3

D3

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI:

ANT

FLAME RETARD

32,3%

Arc Rating:

15,0

cal/cm²

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

5674 87 SKJORTE Flammehemmende skjorte med dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti. Arc Rating:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

cal/cm²

XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

62

15,0

LOI:

32,3%

FLAME RETARDANT

D3

ANT

FLAME RETARD

32,3%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;


FLAME RETARDANT MAGMA

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5625 87 BUKSE Flammehemmende bukse i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4%

d95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

FLAME RETARDANT

D3

D3 Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 9,5 cal/cm²

5626 87 BUKSE MED FORSTERKNING Flammehemmende bukse i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Ekstra forsterkning nede på ben. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Stikklommer. Baklomme med klaff. Tommestokklomme med klaff. Refleksbiser og fluoriserende tekstil rundt ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 94 gul/marine 873: Magma C, 370 g/m², LOI: 25,9% 874: Fluoriserende, Magma HV, 375 g/m², LOI: 33,4% 803: Forsterkningsstoff, Barricader EP, 545 g/m²

d95mt

63


ARAMID

Naturlig flammehemmende arbeidsklÌr med ekstrem rive- og slitestyrke Den flammehemmende kolleksjon ARAMID passer utmerket i arbeidsmiljøer der det er fare for lysbue samt for deg som jobber i den petrokjemiske industrien. Plaggene er meget lette og komfortable og ble utviklet i tett samarbeid med ledende kraftselskaper i Norden. Kolleksjonen har mange praktiske lommer.

64


FLAME RETARDANT ARAMID

5300 84 VINTERPARKAS

5320 84 BUKSE

5341 84 SELEBUKSE

5339 84 JAKKE

5330 84 JAKKE

5329 84 BUKSE

5344 84 SELEBUKSE

5310 84 KJELEDRESS

5360 84 VEST HÅNDVERK

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5369 84 VEST HÅNDVERK

5359 84 BUKSE HÅNDVERK

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

5319 84 KJELEDRESS

65


NT RETARDA FLAME xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

FLAME RETARDANT ARAMID

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

RETARDA

Arc Rating: cal/cm²

NT

FLAME

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating: Arc

Arc Rating: cal/cm²

NT

x,x

RETARDA

LOI:

FLAME

xx,x%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 E2 F1 ARC RATING: 11,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN 343 3:1

*EN 342 (5300+5120)

5300 84 VINTERPARKAS Flammehemmende synbar vinterparkas med teipede sømmer. Pilefòr i bolen og quiltfòr i ermene. Fleece på innsiden av kraven. Avtakbar justerbar hette med quiltfòr. Skjult to-veis glidelås med dobbel stormklaff og knapper nederst. Sidelommer med fleecefòr. Frontlommer med klaff og skjult D-ring. Innvendig pulsvarmer med tommelgrep. To innerlommer med glidelås derav den ene med plass til dokument/lesebrett og mobil. Justerbare mansjetter. Snøring i midjen og nederst. Glidelås i foret for trykk av logo. *Sertifisert for arbeid i 1 time ved -32°C eller 8 timer ved -19°C. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje, 55 gul 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

c95mt xx,x%

LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

Arc

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

xx,x% LOI:

x,x

cal/cm²

Rating:

x,x cal/cm²

xx,x%

FLAME

LOI:

LOI:

xx,x%

FLAME

Arc Rating:

x,x cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2

5339 84 JAKKE Flammehemmende synbar jakke i tøff design med kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 911: Fôr, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5369 84 VEST HÅNDVERK Flammehemmende håndverks vest med refleks og kontrast i synlighet på skuldrene. Skjult glidelås. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med pennelomme. Store frontlommer under brystlommene. Fire hengelommer. Ekstra verktøyslommer i hengelommene bak. Beltestropper. Knivknapper og hammerholder. Ikke sertifisert ihht synbarhetsnormen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 66


FLAME RETARDANT ARAMID

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen, øker beskyttelsen betraktelig. Lag 1 Lag 2 Outback J245 Aramid

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI:

9,5 Arc

cal/cm²

Rating:

FLAME

RETARDANT

PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm²

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Arc Rating:

RETARDANT

Rating:

FLAME

9,5 Arc

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5330 84 JAKKE Flammehemmende jakke i tøff design med kontrastsømmer og 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Jakken har to stikklommer og stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Forlenget rygg, fold i rygg og legg på armene for maksimal bevegelighet. Mulighet for regulering i midjen med trykknapper. Skjult knappejustering ved håndledd. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAMEFLAME RETARDANT RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5360 84 VEST HÅNDVERK Flammehemmende vest med kontrastsømmer. Skjult glidelås foran. Høyre brystlomme med klaff. Venstre brystlomme med blyantlommer. To romslige lommer foran. Fire hengelommer. Ekstra verktøylommer i hengelommer bak. Beltehemper. Hammerholder. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 67


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1 JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Flammehemmende synbar bukse i tøff design med kontrastsømmer. 3-nåls sømmer i alle slitepartier. Håndverksbuksen har to stikklommer, to baklommer, dobbel lårlomme med mobillomme og verktøylomme på venstre ben og dobbel lårlomme med tommestokklomme på høyre ben. I tillegg har håndverksbuksen løse doble hengelommer. Skjulte knapper for verktøyfeste på høyre ben. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

5359 84 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende synbar bukse med kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Fargealternativ rød og orange er bestillingsvare.

FLAME RETARDANT

5329 84 BUKSE

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDAN

T

c95mt 29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5319 84 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Regulerbare knelommer for kneputer. Refleks og fluoriserende tekstil rundt ben. Ikke sertifisert ihht synbarhetsnormen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 68

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 PISA:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Hengelommer med tang ogmeisellomme. Utenpåsydd spikerlommer. Baklommer. Doble lårlommer med mobilog tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Arc Rating: 9,5 cal/cm² LOI: 29,8%

FLAME RETARDANT

5350 84 BUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende bukse med kontrastsømmer. Baklommer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer.

FLAME RETARDANT

5320 84 BUKSE

Størrelse: Farge: Kvalitet:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

FLAME

RETARDAN

T

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5

Arc Rating:

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

9,5 cal/cm²

RETARDANT

Rating:

LOI:

29,8%

FLAME

Arc

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5310 84 KJELEDRESS Flammehemmende kjeledress med skjult toveis glidelås med kontrastsømmer. Brystlommer med lommeklaff, i den venstre skjult D-ring. Stor vertikal lomme på venstre bryst med glidelås. Frontlommer på ben med klaff. Lomme på arm med klaff. Justerbar i livet. Legg i ryggen. Baklommer. Tommestokklomme. Regulerbare knelommer for kneputer. Skjult toveis glidelås på utsiden av ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 69

FLAME RETARDANT

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

FLAME RETARDANT

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1


FLAME RETARDANT ARAMID

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

5344 84 SELEBUKSE

5346 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende synbar selebukse med kontrastsømmer. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobil- og tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Flammehemmende synbar selebukse med kontrastsømmer og glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 70

EN ISO 20471 CL.1

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

C44-64, C146-156, D96-120 93 oransje/marine, 94 gul/marine, 96 rød/marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2% 842: Fluoriserende, Aramid 4999HV, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt


FLAME RETARDANT ARAMID

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 10,1 cal/cm²

EN 1149-5

5341 84 SELEBUKSE

5349 84 SELEBUKSE HÅNDVERK

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer. Regulerbare seler med skjulte selespenner. Brystlommer, en med klaff. Skjult D-ring. Sidelommer. Kneputelommene er formsydde for best mulig bevegelighet ved bruk av kneputer. Doble lårlommer med mobilog tommestokklomme. Baklommer. Regulerbar midjevidde med trykknapper. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Flammehemmende selebukse med kontrastsømmer og glidelås på framsiden. Justerbare seler med skjult fixlock spenner. Brystlommer, den ene med klaff. Skjult D-ring. Hengelommer. Sidelommer. Formsydde kneputelommer. Doble lårlommer med telefon og tommestokklomme. Baklommer. Justerbar i livet. Plagg med kortere benlengde og plagg med lengre benlengde - produseres ved ordre. Omtrent 5 ekstra arbeidsdager må påregnes på levering.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 03 marine 845: Aramid 6.4FC, 220 g/m², EN 13034, LOI: 31,2%

c95mt 71


EDGE

Naturlig flammehemmende synbarhetsplagg i fluoriserende orange, sertifisert ihht EN ISO 20471. Naturlig flammehemmende synbarhetsplagg i fluoriserende orange for deg som arbeider med sveising og fare for en lysbue. Edge er utviklet spesifikt mot arbeid langs jernbanen i Storbritannia som krever GO/RT sertifisering i tillegg til EN ISO 20471. Kolleksjonen er sveisegodkjent ihht EN ISO 11611.

72


FLAME RETARDANT EDGE

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

FLAME

RETARDA

NT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating:

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi; Arc Rating: x,x cal/cm² LOI: xx,x%

Arc

FLAME RETARDANT

Arc

Rating: 9,5

NT

RETARDA

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

FLAME

29,8%

29,8% LOI: cal/cm² 9,5 Rating: Arc

Arc

Rating: 9,5

NT

cal/cm²

RETARDA

LOI:

FLAME

29,8%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 GO/RT 3279 / CL.3 RIS-3279-TOM

EN ISO 11612 A1 IEC 61482-2 CL.1 B1 C1 F1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 GO/RT 3279 / CL.2 RIS-3279-TOM

6131 82 JAKKE

6121 82 BUKSE

Metallfri flammehemmende synbar jakke i en dobbel vevd tekstil der komforten er på innsiden. Forlenget rygg. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Brystlommer med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Sidelommer med klaff. To innelommer med klaff. Innvendig mobillomme. Snøring nederst. Justerbare mansjetter.

Metallfri flammehemmende synbar bukse i en dobbel vevd tekstil der komforten er på innsiden. Baklommer med klaff. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m²

Størrelse: Farge: Kvalitet:

C44-64, C146-156, D96-120 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt

c95nt

FLAME 9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

Arc Rating:

9,5 cal/cm²

LOI:

29,8%

FLAME

Arc Rating:

RETARDANT

RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 8,7 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 GO/RT 3279 / CL.3 RIS-3279-TOM

6111 82 KJELEDRESS Metallfri flammehemmende synbar kjeledress i en dobbel vevd tekstil der komforten er på innsiden. Skjult glidelås i front. Ventilasjonsåpninger under armhulen. Vertikal brystlomme med glidelås på venstre side. Brystlomme med klaff og hempe for radio/gassmonitor på høyre side. Stikklommer med klaff og gjennomgang. Lårlommer med klaff. Formsydde kne med innvendig justerbare kneputelommer. Baklommer med klaff. Justerbar strikk i rygg og mansjetter. Glidelås i ben. Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-5XL, M-3XL Tall (ekstra benlengde) 50 oransje 821: Edge HVO, 355 g/m²

c95nt 73


FLAME RETARDANT VINTER

5819 81 VINTERDRESS

5120 93 VINTERBUKSE M/SELER

5822 81 BUKSE WINDBREAKER

5823 81 BUKSE WINDBREAKER

5852 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

5853 81 BUKSE HÅNDVERK WINDBREAKER

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå Sida: 32

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 30

74

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-XXXL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 49

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 31

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 31

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: C44-64, C146-156, D84-120 Farge: 94 gul/marine Sida: 30


FLAME RETARDANT VINTER

5300 84 VINTERPARKAS

5000 93 VINTERJAKKE

5009 93 VINTERJAKKE MED HETTE

5832 81 JAKKE WINDBREAKER

5837 81 JAKKE MED HETTE WINDBREAKER

5800 81 JAKKE MED VINTERFÒR

Kvalitet: 848: Aramid 2.9IR, 290 g/m², EN 343 3:3, EN 13034, LOI: 31,2% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr Størrelse: XS-4XL Farge: 50 oransje, 55 gul Sida: 66

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 30

5809 81 JAKKE MED VINTERFÒR OG HETTE

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 060: FR Fôr 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 32

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 48

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 31

5700 88 VINTERJAKKE

Kvalitet: 883: Cantex 2.0, 350 g/m², LOI: 32,3% 882: Fluoriserende, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², LOI: 32,3% 055: Fôr, quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 52

5069 93 VEST FÒRET

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 48

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 054: Fôr, quilt FR, 80 g/m² 060: FR Fôr Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 33

Kvalitet: 931: Cantex 240IR, twill PU-membran, 260 g/m², EN 343 3:3 055: Fôr, Quilt FR, 110 g/m² Størrelse: XS-4XL Farge: 92 gul/grå, 94 gul/marine Sida: 49

5869 81 VEST MED VINTERFÒR

Kvalitet: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8% 060: FR Fôr Størrelse: XS-4XL Farge: 94 gul/marine Sida: 33

75


TILBEHØR

TRANEMO SKINSAFE™ system Når man bruker flere lag med flammehemmende tekstiler sammen øker beskyttelsen betraktelig. Nedenfor viser vi et eksempel med T-skjorte 6372 89 sammen med sweatshirt 5075 89. Lag 1 Lag 2 Cantex Jersey AT Cantex Terry

TRANEMO SKINSAFE™

76

ARC RATING 5,1 cal/cm²

ARC RATING 17,8 cal/cm²

ARC RATING 33,5 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.1

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 11,3 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.3

5070 89 SWEATSHIRT

5075 89 SWEATSHIRT

5270 89 SWEATSHIRT

Flammehemmende collegegenser synlighet med glidelås i front. Brystlomme med klaff. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende sweatshirt med rund hals. Strikk i armer og ved midjen. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende collegegenser synlighet med glidelås i front. Strikk i armslutt og i livet. Transfer refleks for ekstra komfort.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C2 F1 ARC RATING: 17,8 cal/cm²

EN 1149-5

5985 89 SWEATSHIRT Flammehemmende collegegenser med rund hals. Brystlomme med klaff på venstre bryst. Pennebånd på venstre overarm. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

c95mt

XS-4XL 94 gul/marine 899: Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5%

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,5 cal/cm²

Flammehemmende halvpolo med fluoriserende biser over skuldre og armer. Luftspalten som bisene bidrar med gir en ekstra beskyttelse. Strikk i armslutt. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

EN 1149-5

5948 89 HALVPOLO

XS-4XL 03 marine 896: Outback J245, 245g/m²

XS-4XL 50 oransje 892: Cantex Dual 320, 320 g/m², LOI: 28,3%

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 6,3 cal/cm²

EN 1149-5

5945 89 PIKÉTRØYE LANG ERM Flammehemmende pikètrøye med lange armer og brystlomme. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 03 marine 897: Cantex Piké, 220 g/m²

c95mt

c95mt 77


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 20471 CL.3

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1

5072 89 T-SHIRT LANG ERM

5949 89 T-SHIRT LANG ERM

5950 89 T-SHIRT LANG ERM

Flammehemmende Hi-Vis langermet t-skjorte i trikå med rund hals. Strikk i armslutt. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende langermet t-skjorte i trikå med rund hals.

Flammehemmende langermet t-skjorte i trikå med rund hals og trykk.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 ARC RATING: 5,1 cal/cm²

XS-XXXL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

c95mt

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1

EN 1149-5

XS-XXXL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m²

c95mt

EN ISO 20471 CL.2 (XS-M) EN ISO 20471 CL.3 (L-4XL)

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 20471 CL.2 (XS-S) EN ISO 20471 CL.3 (M-4XL)

6372 89 T-SHIRT LANG ERM

5071 89 T-SHIRT

5271 89 T-SHIRT

Flammehemmende langermet t-shirt i trikå med rundt hals. Strikk ved armslutt. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende t-skjorte synlighet med rund hals. Transfer refleks for ekstra komfort.

Flammehemmende t-skjorte synlighet med rund hals. Transfer refleks for ekstra komfort.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt 78

IEC 61482-2 CL.1

XS-4XL 55 gul 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m²

c95mt

XS-4XL 50 oransje 891: Cantex Dual 220, 220 g/m², EN 61482-1-2 CL.1 ARC RATING: 7,3 cal/cm², LOI: 25,4%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

5905 89 PIKÉTRØYE KORT ERM Flammehemmende pikètrøye med kort arm og brystlomme. XS-4XL 03 marine 897: Cantex Piké, 220 g/m², EN 61482-1-2 CL.1, ARC RATING: 6,3 cal/cm²

c95mt

5909 89 T-SHIRT Flammehemmende t-skjorte i trikå med rund hals. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 890: Cantex Jersey, 170 g/m², EN 61482-1-2 CL.1

RS0004 VEST Flammehemmende refleksvest med kort arm og glidelåslukking i front. Brystlomme høyre bryst. Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95mt

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

EN ISO 20471 CL.3

M-XXL 50 oransje, 55 gul 100% polyester

a93ot

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

JDM:MASTERSKETCH:23x18:200dpi;

32,3%

32,3%

LOI:

LOI:

cal/cm²

cal/cm²

15,0

15,0

Rating:

Arc

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

FLAME RETARDANT

Arc

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

Rating:

Arc Rating: 15,0 cal/cm² LOI: 32,3%

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

FLAME RETARDANT

Størrelse: Farge: Kvalitet:

EN ISO 14116 index 1

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5931 91 BESØKSFRAKK ”VISITOR”

5932 91 FRAKK

Flammehemmende besøksfrakk med ”VISITOR” brodert på venstre bryst og rygg. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme.

Flammehemmende frakk. Skjulte trykknapper i front. To brystlommer og frontlommer. Innerlomme.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-XXXL 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

79


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 20471 CL.3

5073 91 SKJORTE Flammehemmende skjorte synlighet med skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 55 gul 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

IEC 61482-2 ARC RATING: 8,3 cal/cm²

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5674 87 SKJORTE

5770 91 SKJORTE

Flammehemmende skjorte med dobbel stolpe og skjulte trykknapper. Skjorten er i en meget komfortabel tekstil med den høyeste beskyttelse mot smeltet aluminium. Tekstilen har også meget gode beskyttende egenskaper mot andre smeltede metaller. Ventilasjonsåpning i rygg. Justerbar mansjett. Fluoriserende tekstil på skulderparti.

Flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale og reflekser på armene. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 92 gul/grå, 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

XS-4XL 94 gul/marine 875: Magma S, 310 g/m², LOI: 27,8%

d95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: D1 E1 F1 10,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611 CL.1 A1+A2

5774 86 SKJORTE Metallfri flammehemmende skjorte med kontrast i fluoriserende materiale på armene. Trykknapper i plast skjult i front. Brystlommer med klaff. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 94 gul/marine 862: Outback 250, 250 g/m², LOI: 28,9%

c95mt 80

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 5,2 cal/cm²

EN 1149-5

5779 91 DAMESKJORTE

8120 91 SKJORTE

Flammehemmende dameskjorte med feminin passform. Fluoriserende materiale og reflekser på armene. Skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klaff.

Skjult knepping med trykknapper. Brystlommer med klaff.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

34-46 94 gul/marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 02 rød, 03 marine 911: Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%

c95mt


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

EN ISO 14116 index 3

5970 89 VINTERLUE

9043 00 FLEECELUE

Flammehemmende fleecelue i fluoriserende materiale.

Flammehemmende fleecelue med justering bak.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m² 893: Fôr, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN 1149-5

9054 00 SOKK Flammehemmende sokk. Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 03 marine 42% modakryl / 28% bomull / 22% polyamid / 6% lycra / 2% antistat

6307 90 STRIKKELUE Flammehemmende strikkelue i merino ull. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort 902: Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm²

c95ot

c95ot

EN ISO 14116 index 3

One size 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

EN ISO 14116 index 3

Tynn flammehemmende ullsokk / FR viskose Størrelse: Farge: Kvalitet:

c95ot

b95ot

EN 1149-5

9074 00 TYNN ULLSOKK 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 35% ull / 35% FR viskos / 25% elastan / 3% antistat / 2% polyamid

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

9075 00 ULLSOKK Varm flammehemmende ullsokk / FR viskose Størrelse: Farge: Kvalitet:

37-39, 40-42, 43-45, 46-48 07 sort 45% ull / 35% FR viskos / 15% polyamid / 3% antistat / 2% elastan

b93ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

b93ot

EN ISO 14116 index 3

9055 00 BELTE

9058 00 ANKELREIM

9060 00 BUKSESELER

Flammehemmende belte med justerbar lengd. Bredde 35 milimeter. Størrelse: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116.

Sort spalt lær. Lengde 55 cm. Bredde 15 mm.

Flammehemmende bukseseler med metallspenner. Bredde 35 mm. Regulerbar lengde. For bruk sammen med plagg sertifisert ihht EN ISO 11612, 11611 og 14116.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S, L, XXL 07 sort 42% modakryl-bomull / 58% polyester, EN ISO 11612 A1

c93ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 07 sort Skinn

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 80% nomex / 20% elastan, EN ISO 11612 A1

c93ot 81


FLAME RETARDANT TILBEHØR

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

5995 92 BALAKLAVA

5999 00 TUBE

Flammehemmende Balaklava i trikå for beskyttelse av hake, hals og kinn.

Flammehemmende halsbeskyttelse som gir en meget god beskyttelse mot eksponering av en lysbue. Den beskytter i tillegg mot at smeltet metall trenger ned i kragen. Halsbeskyttelsen kan i tillegg dras oppover hode som en hjelmlue og gir da også beskyttelse for ørene og annen åpne hud/hår mellom hjelmen og kragen. Om halsbeskyttelsen dras opp i front så beskyttes store deler av ansiktet. Den fungerer også utmerket som et skjerf og beskytter mot kulde.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95ot

Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 03 marine 050: Cantex Heavy Rib, 300 g/m²

c95ot

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1+A2 B1 C1 ARC RATING: E1 F1 9,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034 type PB[6]

EN ISO 20471 CL.3*

9063 81 SKJØTESTYKKE

9065 81 HETTE Hette med PU-laminert jerseyfòr. Justerbar. Passer til artikkel 5800 81, 5832 81 og 5869 81. *Sertifisert sammen med artikkel 5809 81 og 5837 81. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 50 oransje, 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 898: Fôr, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²

For ekstra vidde i vest 5860. Plasseres i front i glidelåsen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

One size 55 gul 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, LOI: 29,8%

c95mt

c95mt EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5980 89 FLEECEJAKKE Flammehemmende fleecejakke med glidelåslukking i front. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2

5990 89 FLEECE LONGS Flammehemmende longs i fleece. Strikk i midjen. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-XXXL 03 marine 893: Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1

c95mt 82


FLAME RETARDANT UNDERTØY

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5900 92 UNDERTRØYE MED KORT ERM

5920 92 POLOTRØYE

5940 92 UNDERTRØYE

Flammehemmende undertrøye med rund hals og kort erm.

Flammehemmende polotrøye med glidelås og lang erm.

Flammehemmende undertrøye med rund hals og lang erm.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

XS-XXXL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

c95mt

EN ISO 14116 index 3

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt

EN 1149-5

5915 92 BH Flammehemmende BH uten bøyle. Brede justerbare skulderbånd. Knepping i bakkant. Størrelse: Farge: Kvalitet:

75A-C, 80A-C, 85B-D, 90C-D, 95C-D 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

EN ISO 14116 index 3

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1

EN 1149-5

5919 92 DAMETRUSE

5910 92 BOKSERSHORTS

Flammehemmende dametruse. Strikk i midjen.

Flammehemmende boxershorts.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

S-XXL 03 marine 922: Cantex JL, 240 g/m²

c95ot

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1%

c95mt

EN ISO 11612 IEC 61482-2 CL.1 A1 B1 C1 F1 ARC RATING: 7,0 cal/cm²

EN 1149-5

5930 92 LONGS Flammehemmende longs. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-3XL, 5XL, 7XL 03 marine 920: Cantex JX, 235 g/m², LOI: 30,1%

c95mt 83


MERINO RX & TX En serie flammehemmende undertøy produsert i miljøvennlig merino ull. Denne kolleksjonen er perfekt for deg som arbeider ute under kalde omgivelser og har vekslende intensitet i ditt arbeid. Disse plaggene skal sitte innerst mot huden for å gi deg ekstra beskyttelse mot en lysbue og arbeid i ATEX- miljøer.

TRANEMO SKINSAFE™ system Nedenfor finner du et eksempel med undertrøye 6315 90 sammen med collegejakke 6330 90.

Lag 1 Merino RX

Lag 2 Merino TX

TRANEMO SKINSAFE™

84

ARC RATING 5,5 cal/cm²

ARC RATING 12,7 cal/cm²

ARC RATING 27,9 cal/cm²

PPE Category 1

PPE Category 2

PPE Category 3


FLAME RETARDANT UNDERTØY

MERINO RX & MERINO TX • • • • •

Naturlig flammehemmende Varmer selv om du skulle bli fuktig/bløt Naturlig smussavvisende Drar ikke til seg vond lukt Meget myke og komfortable

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 12,7 cal/cm²

EN 1149-5

6330 90 COLLEGEJAKKE Flammehemmende collegejakke i merino ull. Skjult glidelås. Stikklommer med klaff. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 903: Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7%

a95nt

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2 CL.1 ARC RATING: 5,5 cal/cm²

EN 1149-5

6312 90 LONGS

6315 90 UNDERTRØYE

6319 90 POLOTRØYE

Flammehemmende longs i merino ull. Strikk i midjen. Ribb ved foten.

Flammehemmende undertrøye i merino ull. Rund hals. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Forlenget ryggparti.

Flammehemmende polotrøye i merino ull. Skjult glidelås. Ribb ved håndledd med tommelgrep. Forlenget ryggparti.

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

Størrelse: Farge: Kvalitet:

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

XS-4XL 07 sort 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7%

a95nt

85


KROPPSLENGDE

MÅLTABELL

BRYSTOMFANG MIDJEVIDDE

Målene i tabellen er kroppsmål, dvs. mål som du måler direkte på underklærne. Du behøver ikke ta hensyn till bevegelsesvidden, da den inngår i plagget.

VIDDE OVER BAK

INVENDIG BENLENGDE

HERRE C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Tommer

30”R

32”R

33”R

34”R

36”R

38”R

40”R

42”R

45”R

48”R

50”R

Kroppslengde

170-178

176-184

176-184

176-184

176-184

176-184

182-190

182-190

182-190

182-190

182-190

Brystomfang

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

122-126

126-130

Midje

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

104-110

110-116

116-122

122-128

79

80

81

82

83

84

85

85

85

85

85

112

116

120

Innv. benlengde

C-størrelse (Normal livvidde og ekstra benlengde) Størrelse

146

148

150

152

154

156

Tommer

32”T

33”T

34”T

36”T

38”T

40”T

Kroppslengde

184-192

184-192

184-192

184-192

184-192

190-198

Brystomfang

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

Midje

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-104

85

86

87

88

89

90

100

104

108

Innv. benlengde

D-størrelse (Større livvidde og kortere benlengde) Størrelse Tommer Kroppslengde

84

88

92

96

30”S

32”S

33”S

34”S

36”S

38”S

40”S

42”S

45”S

48”S

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

168-176

174-182

174-182

174-182

Brystomfang

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-122

Midje

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-105

105-110

110-116

116-122

78

78

78

78

78

79

80

81

81

81

Innv. benlengde

DAME C-størrelse (Normalvidde og normallengde) Størrelse

34

36

38

40

42

44

46

48

Tommer

29/31”

30/31”

32/31”

33/31”

34/31”

36/31”

38/31”

40/31”

Kroppslengde

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

164-172

Brystomfang

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-107

107-113

Midje

71-74

74-77

77-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-101

Vidde over bak

90

93

96

99

102

106

110

115

Innv. benlengde

78

78

78

78

78

78

78

78

STØRRELSE KONVERTERING HERRE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Herrestørrelse

40-42

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62

64-66

Skjortestørrelse

33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

DAME

86

S

M

L

XL

XXL

Damestørrelse

34-36

38

40-42

44

46-48

Herrestørrelse

XXS

XS

S

M

L


SIDEREGISTER Artnr

Benevning

Side

Artnr

Benevning

Artnr

Benevning

5000 93

Vinterjakke

48,75

5770 91

Skjorte

Side 80

6330 90

Collegejakke

Side 85

5002 88

Selebukse

47

5774 86

Skjorte

39,80

6372 89

T-shirt lang erm

78

5009 93

Vinterjakke med hette

48,75

5779 91

Dameskjorte

80

8120 91

Skjorte

80

5012 88

Jakke

44

5800 81

Jakke med vinterfòr

33,75

9043 00

Fleecelue

81

5021 88

Bukse Håndverk

45

5809 81

Jakke med vinterf og hette 32,75

9054 00

Sokk

81

5025 88

Bukse Håndverk

45

5819 81

Vinterdress

32,74

9055 00

Belte

81

5051 88

Bukse

44

5820 81

Bukse

27

9058 00

Ankelreim

81

5052 88

Bukse

45

5821 81

Bukse

26

9060 00

Bukseseler

81

5055 88

Bukse med forsterkning

46

5822 81

Bukse Windbreaker

31,74

9063 81

Skjøtestykke

5062 88

Kjeledress

47

5823 81

Bukse Windbreaker

30,74

9065 81

Hette

82 33,82

5069 93

Vest fòret

49,75

5825 81

Bukse med ankelreim

27

9074 00

Tynn ullsokk

81

5070 89

Sweatshirt

77

5828 81

Damebukse

34

9075 00

Ullsokk

81

5071 89

T-shirt

78

5829 81

Damebukse

35

9142 88

Caps

22

5072 89

T-shirt lang erm

78

5830 81

Jakke

26

RS0004

Vest

79

5073 91

Skjorte

80

5832 81

Jakke Windbreaker

30,75

5075 89

Sweatshirt

77

5837 81

Jakke med hette Windbr.

31,75

5080 88

Shorts

46

5839 81

Damejakke

34

5120 93

Vinterbukse m/seler

49,74

5840 81

Selebukse

28

5270 89

Sweatshirt

77

5841 81

Selebukse

28

5271 89

T-shirt

78

5849 81

Selebukse Håndverk

29

5300 84

Vinterparkas

66,75

5850 81

Bukse Håndverk

27

5310 84

Kjeledress

69

5851 81

Bukse Håndverk

5319 84

Kjeledress

68

5852 81

Bukse håndverk Windbr.

31,74

5320 84

Bukse

69

5853 81

Bukse håndverk Windbr.

30,74

5329 84

Bukse

68

5855 81

Bukse håndverk ankelreim

27

5330 84

Jakke

67

5858 81

Damebukse Håndverk

34

5339 84

Jakke

66

5859 81

Damebukse Håndverk

35

5341 84

Selebukse

71

5860 81

Vest Håndverk

5344 84

Selebukse

70

5869 81

Vest med vinterfòr

5346 84

Selebukse Håndverk

70

5900 92

Undertrøye med kort erm

83

5349 84

Selebukse Håndverk

71

5905 89

Pikétrøye kort erm

79

5350 84

Bukse Håndverk

69

5909 89

T-shirt

79

5359 84

Bukse Håndverk

68

5910 92

Boksershorts

83

5360 84

Vest Håndverk

67

5915 92

BH

83

5369 84

Vest Håndverk

66

5919 92

Dametruse

83

5402 88

Selebukse

59

5920 92

Polotrøye

83

5419 88

Jakke

58

5930 92

Longs

83

5421 88

Bukse Håndverk

58

5931 91

Besøksfrakk "VISITOR"

79

5430 88

Vest Håndverk

58

5932 91

Frakk

79

5451 88

Bukse

58

5940 92

Undertrøye

83

5461 88

Kjeledress

59

5945 89

Pikétrøye lang erm

77

5512 86

Sveisekjeledress

22

5948 89

Halvpolo

77

5522 86

Sveisebukse

21

5949 89

T-shirt lang erm

78

5535 86

Sveisejakke

20

5950 89

T-shirt lang erm

78

5550 86

Sveisebukse

21

5970 89

Vinterlue

81

5572 19

Chaps

23

5980 89

Fleecejakke

82

5573 80

Poncho

23

5985 89

Sweatshirt

77

5575 19

Midjeforkle

23

5990 89

Fleece longs

82

5576 19

Forkle

23

5995 92

Balaklava

82

5577 19

Armbeskyttelse

22

5999 00

Tube

82

5578 19

Sveise balaklava

22

6010 81

Kjeledress

41

5625 87

Bukse

63

6011 81

Kjeledress

41

5626 87

Bukse med forsterkning

63

6019 81

Kjeledress

29,40

5632 87

Frakk

62

6020 81

Bukse

39

5636 87

Jakke

62

6021 81

Bukse

39

5674 87

Skjorte

62,80

6028 81

Damebukse

39

5700 88

Vinterjakke

52,75

6029 81

Damebukse

39

5706 88

Vestbukse

54

6030 81

Jakke

38

5716 88

Kjeledress

55

6031 81

Jakke

38

5726 88

Bukse

53

6111 82

Kjeledress

73

5727 88

Damebukse

53

6121 82

Bukse

73

5736 88

Jakke

52

6131 82

Jakke

73

5739 88

Damejakke

52

6307 90

Strikkelue

81

5742 88

Selebukse

54

6312 90

Longs

85

5751 88

Bukse Håndverk

53

6315 90

Undertrøye

85

5760 88

Vest Håndverk

52

6319 90

Polotrøye

85

26

28 33,75

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil, modell og sortimentsendringer. Fargeavvik kan forekomme.

87


TRANEMO WORKWEAR AS Frognervegen 1 2016 Frogner Norway Postboks 17 2017 Frogner Norway Telefon: (+47) 47 90 22 22 E-mail: post@tranemo.no www.tranemo.no

TRANEMO, Flame Retardant 2017, NO