วารสารมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Page 1

วารสารประจาเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์)


1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 รวม

วันที่

2

1

1

4 2 1 2 2 68

1 1 8 3 2 9 3 5 4 3 4 7

7

http://www.pavenafoundation.or.th

2 3 4 7 1 2 1 1 3 1 1 1 1 6 5 1 50

2 4 1 3

1 20

2

1 2 1 4 1 1 1 3

1

1 1

ข่มขืน/ ค้าประเวณี/ ทารุณกรรม/ ปัญหา กักขัง ยาเสพติด อนาจาร ค้ามนุษย์

1

1

คนหาย

พฤษภาคม

2563

2

1

1

2 7 2 7 6 6 7 8 4 7 9 13 8 4 13 4 11 4 10 10 4 146 3 2 1 63

2 5 2 7 4 4 2 2 3 7 9 1 6

1 2

1 18

2 2

2

1 1 1 1 1 2

1 3

2 1 2 8 6 1 9 4 2 3 7 2 3 2 7 7 9 81

2 3 1

5

1

1

1

1

1

80 584 284 131 192 30 31 62 83 72 34 36 33 36 11 27 18 19 27 43 26 1,859

89 612 288 142 203 53 50 95 116 90 66 64 52 58 54 35 47 31 55 69 45 2,314

แรงงานไม่ ปัญหาสุขภาพ ได้รับ ปัญหา ขอความเป็น แช็ต/ เคสรวม ขอความ และ ปัญหาอื่น ๆ ผลกระทบ เป็นธรรม/ ครอบครัว ธรรม อินเทอร์เน็ต อนุเคราะห์ สาธารณสุข (ราย) จากโควิด-19 ถูกหลอก

สถิ ติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ประจาเดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ถึง 29 พฤษภาคม 2563

วารสารประจาเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์)


วารสารประจาเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในการ ดาเนินงานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งที่บริจาคผ่านบัญชีและบริจาคผ่าน “กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม” มูลนิธปิ วีณาฯ ได้จดั ทารายงานการดาเนินงานของมูลนิธปิ วีณาฯ สถิตกิ ารรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 2,314 เรื่อง ในการนี้ทางมูลนิธิปวีณาฯ ขอรายงานตัวอย่างการช่วยเหลือเคส ผลการดาเนินงานและสถิติรบั เรื่องราวร้องทุกข์ประจาเดือนพฤษภาคม 2563 รวม 3 กรณี ดังนี้

1.

กรุงเทพฯ “สาวรีเซฟชั่น” โรงแรม 5 ดาว ร้อง “ปวีณา” ถูก “โอปป้า” ขี้หึงซ้อมน่วม หาเรื่องเป็นประจาเพราะหึงหวง ล่าสุดตบตีจับหัวโขกพื้นบอบช้าอย่างหนัก ขอช่วยติดตามคดีนาตัวมารับโทษตามกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค.63 นางสาวเบญ (นามสมมุติ) ร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า นางสาวใหม่ (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี น้องสาว ซึ่งทางานเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่ง พักอาศัยอยู่ที่ คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท กรุงเทพฯ ถูกแฟนหนุ่มชาวเกาหลีชื่อ นายเจ (นามสมมุติ) อายุ 27 ปี ทาร้ายร่างกายจน ได้รบั บาดเจ็บอย่างหนักต้องหนีมาหาตนกลางดึกที่บ้านพักในสภาพที่สะบักสะบอม หน้าตาเบียวช้าบวมปูด ตนเห็น แล้วรับไม่ได้จึงได้พาน้องสาวเข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินี เมื่อช่วงเช้านี้ ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยติดตามคดีให้ด้วย ด้านนางสาวใหม่ เล่าว่า ตนรู้จักกับนายเจ หนุ่มเกาหลี และคบหาเป็นแฟนกันมาได้ประมาณ 10 เดือนแล้ว แรกๆ นายเจก็เป็นคนดีดูแลเอาใจตนทุกอย่าง ภายหลังนายเจมาอาศัยอยูก่ ับตนที่คอนโดมิเนียมและมักหาเรื่องทะเลาะอยู่ เป็นประจาเพราะหึงหวงตน ไม่ยอมให้ตนไปไหนมาไหนคนเดียว เมื่อเห็นผู้ชายคนไหนมองตนก็ไม่ได้ กลับมาบ้านก็จะด่า ทอตบตี ต่อมาก็กักขังให้อยูแ่ ต่ในห้อง ล่าสุดซ้อมตนจนน่วมทั้งตัว จับศีรษะโขกพืน้ จนใบหน้าบวมปูด ตาเขียว ช้า ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน พร้อมพูดจาข่มขู่หากหลบหนีจะตามฆ่าให้ตาย และจะตามไปทาร้ายทุก คนในครอบครัวของตนด้วย ตนไม่สามารถทนอยูด่ ้วยได้อีกต่อไป จึงอาศัยจังหวะที่นายเจเผลอรีบหนีออกมา จากห้องพักมาขอความช่วยเหลือจากพี่สาว และร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผกก. สน. ลุมพินี ขอช่วยให้ความเป็นธรรมกับนางสาวใหม่ด้วย ซึ่ง พ.ต.อ.นิติวัฒน์ ได้แจ้งว่าหลังพนักงานสอบสวนรับ แจ้งความได้ทาการสอบปากคาผูเ้ สียหายและส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ตอนนี้ได้รวบรวม พยานหลักฐานออกหมายจับนายเจแล้ว ในข้อหา “ทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รบั อันตรายสาหัส, หน่วงเหนีย่ วหรือกักขังผู้อนื่ หรือกระทาด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ” และอยู่ระหว่าง ติดตามตัวมาดาเนินคดี ด้าน นางปวีณา จึงได้แจ้งกับ พ.ต.อ.นิติวัฒน์ ว่า นางสาวใหม่ ผูเ้ สียหาย ได้ตรวจสอบกับทาง คอนโดมิเนียมแล้วพบว่านายเจยังอาศัยอยู่ที่ห้องพักของตนเองที่คอนโดมิเนียม และพยายามตามหานางสาว ใหม่อยู่ โดยนายเจได้พยายามโทรไปหาเพื่อนๆ และญาติของนางสาวใหม่และข่มขู่จะตามไปทาร้ายร่างกายฆ่า ให้ตายหากใครไม่ยอมบอกที่อยูข่ องนางสาวใหม่ ต่อมาวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.63 พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผกก.สน.ลุมพินี พร้อมกาลังฝ่ายสืบสวน สน. ลุมพินี ได้นาหมายจับไปจับกุมตัวนายเจ หนุ่มเกาหลี ได้ที่ห้องพักคอนโดมิเนียมของนางสาวใหม่ ก่อนควบคุม ตัวมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อหาตามหมายจับดาเนินคดีตามกฎหมาย ทันทีที่จับกุม พ.ต.อ.นิติวัฒน์ ได้โทรศัพท์มายังนางปวีณา แจ้งว่าตารวจได้จับกุมนายเจแล้ว และจะนาตัว ส่งศาลในวันรุ่งขึ้น ขอให้มูลนิธิแจ้งกับผูเ้ สียหายด้วย เนื่องจากผูเ้ สียหายยังอยู่ในอาการหวาดกลัวหลบไปอยู่ ต่างจังหวัดกับญาติ ทั้งนี้ นางปวีณา ขอขอบคุณ พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผกก.สน.ลุมพินี และเจ้าหน้าที่ตารวจสน.ลุมพินี ที่ดาเนินการช่วยเหลือผูเ้ สียหาย และ จับกุมตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว และขณะนี้ผเู้ สียหายยังหวาดผวา สภาพจิตใจย่าแย่ ทางมูลนิธิจะประสานติดตามการฟื้นฟู สภาพจิตใจจนกว่าผูเ้ สียหายจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติดังเดิมต่อไป

3


วารสารประจาเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) 2. จ.สมุทรปราการ ด.ญ.14 ร้อง "ปวีณา" ตั้งใจจะช่วยแม่หาเงินจ่ายค่าเทอม แต่ไปเจอจิ้งจอกสังคมหลอกวีดีโอคอล ถ่ายภาพโป๊เปลือยแบล็กเมล์ ข่มขู่จะเผยแพร่ภาพทาให้ชีวิตพังถ้าไม่ไปเจอสังเวยกาม วันจันทร์ที่ 11 พ.ค.63 ด.ญ.แซน (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ร้องทุกข์มาทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า ถูกชายคนหนึง่ หลอกให้คยุ ด้วยทางวีดโี อคอล ยืน่ ข้อเสนอจะให้เงินเป็นค่าเทอม แต่ต้องแก้ผ้าให้ดู พร้อมทั้งให้ถ่ายรูปบัตรนักเรียน บัตรประชาชน ที่อยู่บ้านเลขที่ ไปให้ หนูหลงเชื่อเพราะอยากได้เงินมาจ่ายค่าเทอม เพราะเห็นแม่ทางานหนักจึง อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระ สุดท้ายเขาก็ไม่โอนเงินมา และพยายามนัดให้หนูออกไป เจอข้างนอก แต่หนูไม่ไปเพราะกลัวจะถูกทามิดีมิร้าย จากนัน้ เขาก็สง่ รูปโป๊ของหนู มาขู่จะเผยแพร่ ส่งไปให้ที่โรงเรียนทาให้หนูเสียหายอับอายถ้าไม่ออกไปเจอ ตอนนี้ หนูไม่รู้จะทาอย่างไร ก่อนหน้านี้หนูอยู่กบั แม่ที่จ.สมุทรปราการ แต่ตอนนี้หนูได้ย้าย มาอยู่กับปู่ย่าที่จ.นครสวรรค์ เพราะกลัวหนูถูกรังควานมาระยะหนึง่ แล้ว ไม่รู้จะ แก้ปัญหานี้อย่างไร และไม่กล้าที่จะปรึกษาใครเพราะอับอาย ขอให้มูลนิธิปวีณาฯ ช่วย หนูด้วย ที่ทาไปเพราะรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้โทรศัพท์ติดต่อพูดคุย ด.ญ.แซน และพูดคุยกับแม่ ปู่ ย่าของด.ญ.แซน ทราบว่าด.ญ.แซนเป็นเด็กดี เรียน หนังสือเก่ง ได้เกรดเอมาตลอด และไม่รู้เรื่องที่ลูกทามาก่อน ขอให้มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือลูกสาวด้วย ต่อมาวันที่ 12 พ.ค.63 นางปวีณา จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ มูลนิธิปวีณาฯ เดินทางไปรับด.ญ.แซน ที่จ.นครสวรรค์ พร้อมกับปูม่ าที่มูลนิธิปวีณาฯ และนางปวีณาก็ได้นดั หมายแม่ของด.ญ.แซน ซึง่ อยูจ่ .สมุทรปราการ มาพบทีม่ ลู นิธปิ วีณาฯ หลังจากที่ได้พูดคุยกันแม่ของด.ญ.แซนได้ขอให้ลูกสาวพักอาศัยและอยู่ในความ ดูแลของมูลนิธิปวีณาฯ จากนั้นนางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมือง สมุทรปราการ ก่อนให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ พาด.ญ.แซนไปแจ้งความเพื่อ ดาเนินคดีกบั ชายที่ก่อเหตุดังกล่าวในวันที่ 13 พ.ค.63 ซึ่งพ.ต.อ.เติมรัศมิ์ ได้ สั่งการให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความพร้อมสอบปากคาเบื้องต้น ก่อนจะนัด สอบสหวิชาชีพในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.63 ล่าสุดวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.63 เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ได้พาด.ญ.แซนไป สอบสหวิชาชีพ ขณะที่ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯได้พาแม่ของ ด.ญ.แซน เดินทางไปทีส่ ภ.เมืองสมุทรปราการ พบกับ พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดา วัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อติดตามคดีหลังทราบว่าพนักงานสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานและกาลังจะไปขอหมายจับผู้กระทาความผิด ต่อมาชุดสืบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการ นาหมายจับไปจับกุมตัว นายที (นามสมมุต)ิ อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานขับรถบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นชายที่ก่อ เหตุได้บริเวณย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ และตรวจพบหลักฐานภาพถ่ายรูปโป๊ เปลือยของด.ญ.แซน และหญิงสาวคนอื่นๆ อีกหลายราย ในโทรศัพท์มือถือ จึง ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมแจ้งข้อหา ข่มขืนใจ, ทาให้ เกิดความกลัว และครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทาง เพศ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะได้ ทาการสอบสวนขยายผลว่าผูต้ ้องหาเคยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่

4


วารสารประจาเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ กล่าวว่า ขณะนี้มขี บวนการหลอกลวง มิจฉาชีพแอบแฝงอยูเ่ ยอะมาก ขอเตือนเด็กและเยาวชนทั้งหลายอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อได้ สาหรับด.ญ.แซน ทางมูลนิธิปวีณาฯ จะดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ กลับไปใช้ชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป และขอขอบคุณ พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.เมืองสมุทรปราการทุกนายที่ได้ ช่วยเหลือเด็กและสามารถจับกุมตัวคนร้ายมาดาเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว.

3. จ.ปทุมธานี "ปวีณา" ประสาน ผกก.สภ.คลองหลวง และพมจ.ปทุมธานี ช่วยเหลือ 2 แม่ลูกมีอาการทางประสาทขาดยา ลูกสาวคลุ้มคลั่งทุบตีแม่แถมให้อดอาหาร เจ้าของห้องเช่าทนดูไม่ไหวขอความช่วยเหลือมูลนิธิปวีณาฯ วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.63 สองสามีภรรยาเจ้าของห้องเช่าย่านอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร้องทุกข์ ต่อนางปวีณาหงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า น.ส.จอย ซึ่งเป็นญาติ ห่างๆ มีอาชีพพนักงานเสริฟมาอาศัยอยูด่ ้วยที่ห้องเช่าหลังตกงานและเข้ารักษาอาการทางจิต และประสาท ต่อมาน.ส.จอยได้รบั เงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล จึงไปรับแม่ที่มีอาการ ทางประสาทมาจากอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่ออยู่ด้วย จากนัน้ น.ส.จอยจะไม่ให้แม่ออกจาก ห้องไปไหน ปล่อยให้แม่อดๆ อยากๆ ไม่ได้ทานข้าวปลาอาหาร และไม่ได้รบั ประทานยาอย่าง ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันน.ส.จอยเองก็ขาดยาเช่นเดียวกัน บางครั้งจะอาละวาดดุด่าแม่อย่างรุนแรง และเสียงดัง ตนได้พยายามห้ามปรามแต่ไม่เป็นผล น.ส.จอยยิ่งมีอาการหนักขึน้ และเกรี้ยวกราด ทุบตีแม่บ่อยครั้ง ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือนาตัวสองแม่ลูกไปรักษาด้วย หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และน.ส.อารีรัตน์ นฤดมพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ สานักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ห้องเช่าดังกล่าวทันที เมื่อไปถึงพบน.ส.จอยอยู่กบั แม่ในห้องพักโดยสภาพห้องสกปรกข้าวของกระจัดกระจาย และแม่น.ส.จอยอยู่ในอาการหวาดกลัว เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ปทุมธานี ได้พยายามเกลี้ยกล่อมจนน.ส.จอยใจอ่อน ก่อนจะพาสองแม่ลูกไปลงบันทึกประจาวันทีส่ ภ. คลองหลวง โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ปทุมธานี ได้ประสานกับทางพัฒนาสังคมฯ กาญจนบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจ.กาญจนบุรี ส่งตัวแม่ของน.ส.จอยกลับภูมิลาเนา ซึ่งจะมีญาติพนี่ ้องคอยดูแลช่วยเหลือ และเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ส่วนน.ส.จอย เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลตามที่มีประวัติการรักษา ซึ่งหลังจากนี้ มูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามการช่วยเหลือ กับทางพัฒนาสังคมฯ ปทุมธานีและพัฒนาสังคมฯ กาญจนบุรี ต่อไป.

5