Page 1

Visuel identitet af Mona Dahlquist, DT10F4 Vejleder Hanne Rye Petersen

Anslag: 59884

Mona Dahlquist, 21. Maj 2012

1


2


Forord Denne rapport er et resultat af hovedopgaven, skrevet i perioden d. 23. Marts 2012 - d. 21. Maj 2012, ved Københavns Erhvervsakademi (KEA), afd. Design/Business, under BB1 hovedvejleder Hanne Rye Petersen og bivejledere, Fin Hagen Madsen i Design og Birgitte Grandjean i BB. Indgangsvinklen til opgaven er at arbejde eksternt2 med virksomheden The Little Showroom(TLS). Opgaven vil blive understøttet med spørgeskema undersøgelser og interviews. Problemstillingen er sat i samarbejde med virksomheden. Under forløbet vil der blive holdt kontakt med chefen Lars Wiberg, grafikeren Troels Andersen og der skal gøres brug af virksomhedens facebook side og kundeliste, til at udsende fieldresearch over. Derudover er der taget kontakt til 9 udvalgte kunder3, som projektet er testet på.

indflydelse på fremtidens konkurrencepositioner. Derfor er det relevant at undersøge mulighederne for optimerede designløsninger til den visuelle identitet og brugeroptimering. Hensigten er at synliggøre de fordele, der kan være ved en mere effektiv udnyttelse, af mulighederne på hjemmesiden og den visuelle identitet. Projektets formål er at skabe rammer for TLS, der vil være med til at give kunden et stærkere billede og idé om, hvad TLS står for. Derudover at opnå bedre interaktion mellem kunde og virksomhed. De udarbejdede løsninger, skal kunne implementeres i virksomheden og der vil fremvises resultater for, hvilken ændring løsningerne ville kunne have i arbejdet på daglig basis.

Rapporten præsenterer idéer, skitser, udarbejdelser og løsninger indenfor visuel identitet, med hovedvægt på TLS’ hjemmeside som primær touchpoint. Analysen er med udgangspunkt i mulighederne og mål for at bearbejde visuel identitet for showroomet. Desuden hvordan de konkurrencemæssige fordele kommer til udtryk og perspektivering af forhold til nutidens trends og tendenser indenfor mode og livsstils kulturen. Baggrunden for projektet er at tendenserne i nutidens samfund, gør det hårdere for nichebrands at vinde indpas på markedet. Konkurrenter er begyndt at arbejde med Social Awareness og andre parametre, der kan have 1 Brand Building 2 Metode: besøg hos virksomheden, interviews, spørgeskemaundersøgelser og lign. Arbejder på det afsluttende eksamensprojekt udenfor virksomheden. 3 Se bilag 22: Kunde interviews

3


4


Summary The little Showroom was founded in 2010. Its a fashion company, distributing clothing in Skandinavia. Ever since the start, Lars Wiberg, has been the creative mind. The little Showroom shows pieces of clothes in a way never seen before. This is the ground for TLS’ strongest marketing. It finds creative ways to impress the audience. This assignment is written to find ways, TLS can take that creative impressions and integrate it in every touchpoint, in conection of marketing. In my assignment I develop some guidelines, for the visual identity. So the audience will see the connection between this load of impressions seen in the physical presentations, to the online and written material. The assignment has been presented for customers and the employees at The little Showroom.

5


Indholdsfortegnelse Forord 3 Summary 5 Indholdsfortegnelse 6 Indledning 7 Teori og metode 10 Afgrænsning 11 Persona 14 Virksomhedsprofil 15 De 4 P’er 16 Silhuet kompasset 18 Målgruppe 21 Porters Five Forces 22 Positioneringskort 23 ESP 23 HSP 23 SWOT 25 Screening af stamdata 28 Nekrologtesten 28 A. Interne stamdata 28 1. Misson, Vision og værdier 28 2. Virksomhedens milepæle 28 3. Medarbejdernes historier 29 B. Eksterne stamdata 29 1. Markedstendenser 29 Destillering af stamdata 30 Hedoisme teorien 30 2. Kunder og centrale beslutningstagere 30 3. Brancheforhold 30 A. Signifikans 30 B. Interne stamdata 31 C. Eksterne stamdata 31 3. Gap analyse 31 4. Closing gap 31 Formulering af kernefortælling 32

1. Delkonklusion 33 Pull strategi 35 A little business creating big dreams 39 Billedstil 41 Farvevalg 42 Form 45 Navn / Logo 46 Verbal identitet 47 Navigation 49 Lyd 49 Arketype 50 Adfærd 51 Analyse af hjemmeside 55 Sensory branding og ”Dont make me think” 59 Budget 65 ROI 67 Perspektivering 69 Litteraturliste 70 Bilag 1, Nekrologtest 73 Bilag 2, SWOT 74 Bilag 3, Mindmap 75 Bilag 4, Interview internt 76 Bilaf 5, Mindmap 77 Bilag 6, Typografier 78 Bilag 7, Billedstil 79 Bilag 8, Nyhedsbreve 80 Bilag 9, Hjemmeside 81 Bilag 10, Fysiske præsentation 82 Bilag 11, Overvejelser til hjemmeside 83 Bilag 12, Farveproces 84 Bilag 13, Farvernes betydning 85 Bilag 16, Hjemmeside analyse 88 Bilag 17, Interview med Lars Wiberg 89 Bilag 18, Surveymonkey (kunder) 90

1. Budskab 32 2. Konflikt 32 3. Rollefordeling 32 4. Handling 32 Storytelling 33 Syretest 33

Bilag 19, Surveymonkey (potentielle) Bilag 21, Udsendt mail til kundeinterviews Bilaf 20, Udtalelser fra medarbejdere Bilag 22, Kundeinterviev Bilag 23, Huskerammen, før og efter

6

91 92 92 93 99


Indledning Rapporten tager udgangspunkt i, hvordan TLS bedst muligt kan integrere et klart budskab om at være foretrukne showroom og distributør, med foretrukne brands. Der vil under arbejdet lægges fokus på brugeroptimering og visuel identitet, samt på hvordan TLS kan give sig selv en stærk konkurrencemæssig position. TLS er et showroom fyldt med nichebrands, for helt specielle kunder, brandsene er eksklusive og har alle en særpræget historie, der giver de enkelte brands et helt unikt udtryk. Med mange forskellige brands, og kontraster af stilarter, er det vigtigt for TLS at skabe en rød tråd, der passer til alle brands. Projektet omfatter: hvordan TLS arbejder med visuel identitet på nuværende tidspunkt og hvordan man gennem visuel identitet kan differentiere sig og skabe en konkurrencemæssig føreposition. TLS mangler en klar brandingstrategi og derfor er deres nuværende kommunikation uklar. TLS har efter 2 år på markedet, opbygget et godt image gennem fysiske præsentationer, det personlige salg og i showroomet. Udfordringen ligger i at give kunden samme oplevelse i trykt materiale og på online basis.

7


8


Problemformulering Spørgsmålet der i opgaven vil blive besvaret er: Hvordan skal TLS’ visuelle identitet og hjemmeside optimeres, så ledet mellem virksomhed og kunder bliver bedre. Problemfelt: Hjemmesiden skal optimeres til en stor og differentieret kundegruppe. Udfordringen er at hjemmesiden på nuværende tidspunkt fungere som et udvidet visitkort med mange begrænsninger, samtidig med dens udtryk ikke stemmer overens med TLS identitet. Udfordringen er at skabe visuel identitet, der passer til et bredt og differentieret sortiment, der kan integreres til hjemmesiden. For at besvare problemstillingen, skal 2 delemner undersøges: Hvordan kan TLS, bedst mulig opbygge en sammenhængende visuel identitet? Hvordan kan identiteten videreføres og integreres til hjemmesiden?

9


Teori og metode Løsningen af hvordan The Little Showroom kan skabe en mere sammenhængende identitet, som bedre signalerer TLS hovedværdier, vil tage udgangspunkt i design processen beskrevet i bogen Designing Brand Identity. I arbejdet med problemstillingen, benyttes powerpoint præsentationer fra timerne og relevante fagbøger. Resultatet udformer sig gennem Story Lab modellen, som munder ud i en endelig strategi. Design af identitet tager udgangspunkt i Martin Lindstrøms ”Slå dit brand i stykker” og kommer med konkrete bud på hvordan virksomheden kan profilere sig udadtil. TLS skifter sine brands ud jævnligt, hvilket er med til at gøre det svært at arbejde med et samlet sæt designregler. Arbejdet munder ud i at gøre retningslinjerne så åbne som muligt, så de er nemme at integrere til flere udtryk. I arbejdet med TLS’ visuelle identitet er der mange overvejelser, i forhold til kunde og konkurrenter. Der er valgt at lægge et brandingperspektiv på afhandlingen Undervejs vil der holdes kontakt til 9 af TLS’ kunder. Der er gennemført interview med chefen Lars Wiberg, ansatte og showroomets grafiker Troels Andersen, samt foretaget intern og ekstern desk research af virksomheden. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i sidste og afsluttende fase af design processen, som omfatter styrelse af brandet. Produktet til eksamen vil være i form af en brandbook, der understøtter opgaven.

10


Afgrænsning Der afgrænses fra at skrive om sidste og 5. fase i design processen, da der tages udgangspunkt i denne til den mundtlige eksamen. Der er nøje udvalgt i design processen hvilke områder der vil blive beskrevet, under de enkelte faser. Der afgrænses derfor fra at skrive om samtlige elementer i faserne, men udvalgte elementer der findes relevante for emnet. TLS har gennem deres nuværende visuelle udtryk, uoverensstemmelser i forhold til hjemmesiden. Derfor vil der i 4. fase af designprocessen4, tage udgangspunkt og gå i dybden med denne. Der afgrænses fra at komme med eksempler på andre touchpoints i den skriftlige del. I forhold til elementerne der udarbejdes, er det nødvendigt at forholde sig realistisk til at de også skal kunne benyttes i andre touchpoints end hjemmesiden. Målet er at få det visuelle til at stemme overens med den stemning og følelse TLS ønsker at udtrykke. Synspunkterne er taget ud fra research af markedet og målgruppen. Men da opgaven bygger mere på en intern reserch, vil projektet ikke bearbejdes med statestikker og målinger af markedet, men tage udgangspunkt i den interne research. Lars Wiberg kommer jævnligt med nye idéer og projekter TLS kan gå i gang med. Der er taget udgangspunkt til hvordan TLS har markedsført sig, frem til d. 21.05.12.

4

Udarbejdelse af touchpoints

11


Get into fashion Introduktion / Research

12


“Hvis The Little Showroom var en bil, ville showroomet være en MiniCooper, den er lille, men har det hele, den er tjekket og har fart over feltet”1

1

citat Marie Louise Wissing, The Little Showroom

13


Persona

Nysgerrige • Firstmovers • Hjælper • Anderledes for sin tid • Inspirerende Globale • Innovative • Provokerende • Legende • Personlige • Trendsetter

14


Virksomhedsprofil TLS blev i 2010 grundlagt som distributionsvirksomhed indenfor tøj og modebranchen af Lars Wiberg. Med sin beliggenhed på indre Østerbro og med sine 4 fuldtidsansatte, er TLS et multibrand showroom der repræsentere det sidste nye indenfor international mode. Stedet har trods sin korte levetid formået at samle 24 forskellige internationale brands og har på deres først år omsat for 30 millioner kroner brutto.5 TLS arbejder med stadig at udvikle og forbedre sit sortiment og effektivitet, mht. teknik, design og kvalitet. Al udvikling sker for at forbedre og optimere mulighederne mellem kunden og TLS. Med et bredt produktsortiment og individuelle krav og driftsforhold, er udfordringen at gøre TLS til repræsentant med godt overblik og rød tråd mellem brandsene.

5

Information fået af Marie Louise Wissing

15


Parametermix Produkt

Pris

TLS er grossist i Danmark. Brandsene er fra Italien, Frankrig, Amsterdam, Tyrkiet m. fl.. Alle brands er kendt for at lave god kvalitet og design inden for hver deres område. Eksempler: Le Sentier leverer læderjakker, Martinica Belts specialiserer sig inden for bælter, Maria Lucia Hohan for feminine selskabskjoler, Koah for sine sko og støvler, Monocrom for sine jeans mv.. Primært salg hos TLS er tøj, sekundært salg er gennem accessories og fodtøj. Alle brands skiller sig ud, er unikke i design og fungerer som markedsnicher.

Prisstrategien er Premium, der omfatter produkter af høj kvalitet, til høje priser. Prisen bliver brugt som indikator for produktets kvalitet. Den skal derfor være høj og afspejle høj kvalitet. TLS har valgt at holde en lav promotion indsats dvs. langsom skimming strategi. Det er et heterogent marked, hvilket gør det at forbrugeren har større præferencer. Kunden er villig til at betale ekstra for at få de rigtige brands9.

Sortiment TLS har et smalt sortiment, da alle brands er indenfor 3 kategorier: accessories, fodtøj og tøj. Alle mærkerne kan komplementere hinanden. Dog vælger TLS at have dybt sortiment indenfor tøjet, hvor mærkerne vælges efter, at de mindst muligt kan substituere hinanden6. Alle brands formår Lars Wiberg at supplere med hinanden til præsentationer af brandsene. Som at koble den store kjole med bikerstøvlerne. Skabe det twist, der gør det til den personlighed TLS ønsker at udtrykke7. TLS stræber efter at være firstmovers på markedet ved at implementere mærker, som ikke er set før og sælge det som det bedste. Alle brands er eksklusive i pris og design. De er forud for deres tid og med til at skabe8.

6 Fx køber et brand der sælger pelse, et andet der specialisere sig i store kjoler, et der sælger nitte bælter og et til slidte biker støvler. 7 Ikke prangende, ikke billig, men sej og tjekket 8 Firstmovers: skabe nye trends.

16

Mærkerne er delt op i image brands og kommercielle brands. Kommercielle brands som Maison Scotch må sælges hos flere detailhandlere og til en billigere pris. Prislejet for en Maison Scotch style ligger på ca. 800 kr. Image brands er TLS’ stærkeste brands gennem markedsføring og vigtigst i forhold til præsentation af brand portefolio. Imagebrands som Mexicana støvler må kun være i et bestemt antal butikker og sælges dyrere. Prislejet for en Mexicana støvle er ca. 6000 kr.

9 Ekstra værdi: jeg spurgt 5 kunder, om hvad de ville give for et par uorginale Mexicana støvler. Her svarer kunderne at de vil give ca. 1.500 - 2.000 kr. Hvis det er et par originale er de villige til at betale 6.000 - 8.000 kr. Kunden betaler altså for historien og brandet bag. Se bilag 22: kunde interviews.


Parametermix Distribution

Promotion

TLS har formået siden 2010 at samle 180 købende kunder ud af 381 potentielle10 i Danmark. De har 229 kunder i Norge & Sverige og 21 i øvrige lande. Maison Scotch som eksempel sælges i omkring 70 forskellige butikker i Danmark. TLS’s største indtægt er gennem kæden Bahne, som består af 19 butikker. Pour Quoi er største selvstændige butik, der køber 80-90% af mærkerne og står for 3%11 af TLS’ totale omsætning. TLS har udover fysiske butikker få webshops, som indtil videre er på nationalt plan.

TLS markedsfører sig efter kombineret identitet. TLS har købt eneretten til de 24 mærker og TLS markedsfører sig gennem sine brands, ”brands skaber brands”13.

Selektiv distribution Salget sker gennem få forhandlere i et større geografisk område. Selektiv distribution er valgt ud fra, at detailbutikkerne skal have et image, der passer med brandsene. Hvis for mange kunder får fat i mærkerne, forsvinder nichebrands effekten og det eksklusive image de har bygget op12.

10 Kilde: oplysninger hentet fra The Little Showrooms kundeliste på Google docs 11 Dokumentation: Interview med underchef, Marie Louise Wissing. Hør vedlagt cd. 12 Som når Gucci ender med at blive solgt til 15årige

TLS’ salgskanaler er nyhedsbreve, PR, webside, den fysiske præsentation og det personlige salg. Kunden bearbejdes med nyhedsbreve 2-4 gange årligt, hyppige besøg, messeinvitationer, lagerfaciliteter, kunderådgivning, eventinvitationer osv. Derudover er mærkerne pakket i sælgende emballage, der brander produktet og signalerer attraktivitet i form af små detaljer og finesser, der alle fortæller en historie14. Brandstrategien er at markedsfører sig ud fra selvstændige brands15, der hver især får opbygget et navn, som TLS kan stå inde for. De individuelle brands markedsføre sig, i forhold til individuelle universer. Kravet til TLS som brand er, at præsentere de ”rigtige” brands16.

13 reference: TLS udvælger sine brands efter at få en vis status, som også gør det lettere senere hen at gå ud og udvælge nye brands. 14 Se bilag 17: Interview med Lars 15 Selvstændige brands: en virksomhed der markedsfører forskellige produktlinjer under individuelle brands. 16 Som afspejler det image/udtryk TLS vil repræsentere

17


Målgruppe B2B markedet – segmentering For at afkode kundens præferencer og motiver for at gøre sine køb, vil der arbejdes med loyalitetssituationer. I den forbindelse er der taget brug af Silhuet Kompasset.

komfort23, trendy og moderne livsstilsværdier. Kunden stræber mod egen frihed. Friheden til at skræddersy sit eget livsdomæne24. Det handler om at føre an, være synlig, personlig status, entusiasme og frihed.

Situationens formål

Resultatet af en hektisk hverdag25 gør, at forbrugeren vil anvende fritiden intensivt og oplevelsesrigt. Forbrugeren søger ikke længere bare det fysiske produkt, i stedet efterspørger de produkter, som giver en særlig følelse eller oplevelse. Brands som taler til følelserne, giver mening i stræben efter det gode liv.

Den aktuelle situation for modebranchen 201217 er at efterspørgslen inden for livstilsprodukter begynder at vokse igen. Tøjbutikker kan tage og føle på omvæltningen18, efter en lang nedgang. Krisen begynder at vende, hvilket tekstil branchen kan tage og føle på.

Livsstil Kunden er sin egen herre og hjælper sig selv bedst. De engagere sig, stiller store krav og vil være orginale og anderledes. Produkterne er brands med formål at bygge et fundament for hedonisme tankegangen19 og selvrealisering. Hedonismen bliver mere og mere udbredt i takt med velstandsstigningen20.

Adfærd Maslows behovspyramide er vendt på hovedet21. Kunden ønsker at få stillet behovene om selvrealisering, ego og sociale behov. Pejlemærker der indikerer personlig og social identitet22. Der leves højt på solid kvalitet og høj 17 Kilde, ”online artikler”: ”Den danske modebranche stormer frem” og ”Den danske modebranche atter på sikker kurs”. 18 Kilde: http://www.dmogt.dk/ 19 Se bilag 22: kundeinterview 20 Kilde: ”Hvordan ser tidsånden ud” se i online artikler 21 Kilde: ”Om kultur, oplevelsesøkonomi og det nye medielandskab” se i online artikler 22 Dream society: eventyr, sammenhold, at give og modtage omsorg, at definere sig selv, føle sig tryg og at stå ved sine overbevisninger.

18

Kunden er Achievers26 og får ikke noget forærende, men arbejder for tingene. Stræben efter at opbygge en identitet, de kan være stolte af og differentiere sig ud fra. Kunden er selv opsøgende27, laver sin egen research og engagerer sig i udvælgelsen af nye produkter sin butik.

Fællesskaber Identitet og personlighed hænger nøje sammen med den kontekst og de netværk, man er en del af28. Forbrugeren er i højere grad Outerdirected29 og køber ud fra, at deres brands skal give dem et identitet udadtil. Det handler om at blive set og være sin egen.

23 Industrial logic: de fysiske behov 24 Creative Man: selvrealisering 25 Kilde: livsstilsanalyse og trendspotting 26 Kilde: VALS-modellen 27 Se bilag 22: kunde interviews 28 Situid: en forbruger der lever i og af situationer. Kilde: Institution for fremtidsforskning 29 Kilde: Livsstils og trendspotting bog, se VALS-model s. 67. Kunden for TLS er derudover Achievers, de er hårdtarbejdende, har succes, selvtillid og er lykkelige. De har en positiv holdning og er ambitiøse i deres arbejde.


Målgruppe Motivationen sker gennem firstmover netværk30, hvor de sidste nye brands kommer frem. Det netværk forbrugeren er en del af, inspirerer hinanden, de forhører hinanden om oplevelser de har haft med forskellige udbydere.

Occations Målgruppen er til at finde under modeugen i København og Århus31, hvor kunden indhenter nye brands, eller orientere sig om de brands de allerede har.

Location Målgruppen er online ligeså vel som på fysisk plan. De researcher og engagere sig i deres fag og finder produkter/brands, hvor deres fællesskaber inspirere dem til.

Timing Timing handler om at tilrettelægge præsentationen efter tidens trends. Kan kunden se muligheder i præsentationen, kan de se muligheder i brandsene. Kunden inspireres og efterspørger historien.

Forløb Under forløbet, handler det om at analysere situationen i et større perspektiv. Kunden søger samarbejdspartnere, der gentagne gange viser at produkterne de leder efter, gør det bedst. Kunden ønsker at realisere sig selv, gøre det bedst for sig selv.

30 31

Kilde: www.kfst.dk Se bilag 22: kundeinterviews

19


Målgruppe

To typer • Rå vs. flirty feminin • Attitude • Skønhed • Outerdirected (Påfugl) • Innovative • Legende • Personlige • Kontraster • Håndværk

20


Målgruppe Opsummering TLS’ målgruppe findes primært i Danmark, sekundært i Norge og Sverige, samt en agent på få brands i London. Kunderne findes i og omkring større byer32. Aldersprofilen er bred og voksen. Både A- og B-kunder33 sælger til unge og gamle, men målgruppen, er valgt ud fra en god økonomi og en god stærk profil udadtil34. Kriterierne er sat efter det blå segment35, det moderne segment, individualister og materialister. Kunderne er dem der ønsker at gå forrest, være innovative og nytænkende, skille sig ud og trendsette. Målgruppen er primært loyale i, at de udvælger leverandørerne nøje, inden de indgår samarbejde. Kunden forventer til gengæld for de store ordrer de lægger, at servicen er i top og at omstillingstiden for lager, reklamationer osv. er minimal, da kunden selv har en krævende målgruppe i butikken. Kunden er en aktiv gruppe, der elsker at involvere sig i tingene. Det handler om at skabe sig selv. Hver butik har udformet sine personlige rammer, for hvordan deres brands skal præsenteres og hvilke kriterier de har i udvælgelsen.

32 Dokumentation: oplysninger hentet fra TLS’ kundeliste på google docs 33 70% af TLS kunder er A-kunder og 30% B-kunder, kilde: hør interview med Marie Louise Wissing på vedlagt cd. 34 Gennem sortiment og standarder, inden for mode og livsstil. 35 Kilde: Minerva-modellen

21


Porters Five Forces Leverandører Med nicheprodukter og eneret på distribution i Danmark har TLS fordele i, at vedblive med at vælge gode brands, kan de stå godt over for leverandører af lignende produkter/ brands. Konkurrence mellem leverandører sker i forhold til prisen og de kvalitetsstandarter TLS lever efter, eller hvis konkurrenten formår at levere en bedre service. En af de væsentligste udfordringer er, hvis flere leverandører vælger at foretage forlæns integration36 som DAY og Malene Birger.

Kunder Kunden er presset af markedet. Hvis tiderne skifter og TLS ikke følger med, vælger kunden showroomet fra. Køberen kan også agere magt overfor virksomheden, hvis kunden er uenig i virksomhedens forretningspolitik, eller etiske optræden37.

Konkurrencestrategi TLS vil differentiere sig i forhold til konkurrenterne igennem sine brands og bestræbe sig på at minimere kundernes opmærksomhed på prisen. Fokuseret differentiering, da det er et heterogent marked med snæver konkurrence, har kunderne ofte visse præferencer for en producents produkt frem for andre. Her er det TLS skal vise sig som foretrukken leverandør og samarbejdspartner. Det er muligt at konkurrere på andet end prisen. Differentieringen sker gennem produktets design, TLS’ image og særlige service, hvilket TLS skal leve op til gennem visuel identitet, personlig salg og brugeroptimering. TLS’ produkter henvender sig til et bredt marked, og virksomheden ønsker naturligvis at få en så stor markedsandel som muligt til en stadig høj pris for produktet. TLS’ økonomiske styrke ligger i loyale kunder og et godt købedygtig segment38.

Nye indtrængere Truslen fra nye indtrængere findes i, hvis større internationale brands bliver implementeret på markedet. Brands der har en større mærkevareprofil med sig.

Substituerende produkter TLS har et relativ lille vækstpotentiale på markedet, i og med de gerne vil holde niche imaget og derved distribuere, til et begrænset antal kunder. Mere kommercielle udbydere, har derfor en fordel, i at kunne føre stordriftsfordele. Det er svært at differentiere sig fra billigere alternativer. Markedet er mættet med mange udbydere og stor konkurrence. 36 Springe mellemleddet over 37 Den politiske forbruger. Ingen af TLS mærker har fokus på sociale tiltag (social awareness)

22

38 TLS forud bedømmer kunden økonomisk inden de indgår samarbejde.


Positionering Positioneringskort Gennem positioneringskortet, er der redegjort for hvilke dimensioner, virksomheden kan differentiere sig på. TLS er stjerne på et højvækstmarked, men ligger i Red Ocean39 med stærke konkurrenter. For at holde sig i vækst, må TLS søge efter at integrere sig på Blue Ocean.

1.

Kortet er opstillet (model 1 og 2) til at vise TLS’ position. 1. i forhold til fysiske præsentationer og 2. i forhold til hjemmeside.

ESP Emotional Selling Proposition for TLS, er gennem produktionen af TLS’ brands. Flere af mærkerne er håndlavede og flere har en særpræget historie til udvindelsen af designene. Værdipositioneringen og anvendelsen af ESP har fået en stigende betydning, i forhold til ”The Dream Society”40. Denne historie kan blive stærk branding for TLS. En produktegenskab kan relativt let kopieres, mens en værdipositionering er sværere at overtage fra en konkurrent. Derfor er det vigtigt at differentiere sig gennem historien.

2.

HSP TLS mission om at være foretrukne tøj brand showroom er, at være de bedste på markedet. Som vi fandt ud af i ESP’en er det historien hos TLS, der bærer brandet. Holistic Selling Proposition knytter sig til sanseorienteret branding, der fører historien op i en højere enhed og integrere brandet bedre i forbrugerens hukommelse.41 Det handler om helheden. 39 40 41

Red Ocean Behovet for storytelling og eventyr Mere om det i SensoryBranding s.. 59

23


24


SWOT For at opsummere har jeg valgt at benytte mig af SWOT’en, illustreret herunder. Internt Med udgangspunkt i en operativ analyse af kunder og ansatte kan jeg konkludere, at showroomets problemstillinger er at de mangler overblik i samarbejdet med kunder. Eftersom lagerlister, nyhedsbreve, reklamationer og mødebestillinger ligger hos én hovedansvarlig42. Omstillingstiden er derfor længere end nødvendigt.

Eksternt Konkurrencen er stor på markedet og flere substituerende udbydere tilbyder mere omfattende service, end TLS gør på nuværende tidspunkt. Kunderne efterspørger et mere samlet univers, de kan forholde sig til og de savner kreativitet i den digitale strategi44. En mulighed for at differentiere sig og integrere på Blue Ocean45.

TLS’ stærke sider er gennem den fysiske præsentation. Fordele ved at TLS har samlet sig så mange store brands de sidste 2 år er, at de på kort tid har skabt sig et stærkt image. Hjemmesiden har et uklart budskab43 og skal optimeres til et bredt og differentieret sortiment. Udfordringen er at websitet på nuværende tidspunkt fungerer som et udvidet visitkort med mange begrænsninger. Digitalisering og Know How på markedet gør, at TLS teknisk står dårligt, samt at der ikke er nogen retningslinjer for TLS visuelle univers.

42 43

Organisations plan= Kimie Se bilag 22; Kunde interviews

44 Se bilag 22: Kunde interviews 45 Blue Ocean er unikke markedspositioner. Hvilket minimere konkurrencen på blue ocean markeder.

25


Our inspiration are diverse and wild Afklare strategi

26


“Selvom indkøberne der kommer her, er vandt til lidt af hvert fra modebranchens side, bliver de fleste overrasket, første gang de er her og de, der har været her før, glæder sig til at se hvad 1 Lars har fundet på siden sidst”

1

citat Niels Ahlberg, medforfatter af bogen Kunst og Karisma

27


Screening af stamdata Ønsket om at optimere forholdet til kunden og gøre TLS konkurrencedygtige på hjemmesiden, kommer først og fremmest at skabe bedre grobund for kunder og brands, med et mål om at motivere kunden til at involvere sig yderligere i før og efter købet. For at finde frem til en passende brandingstrategi er der taget udgangspunkt i Story Lab modellen46, som skal ende ud i en kernefortælling. Kernefortællingen skal skabe rammerne for det budskab, TLS ønsker at tilbyde sine kunder.

Nekrologtesten Nekrologtesten47 er med til at danne et indtryk af hvordan virksomhedens eksistensgrundlag er, hvilke elementer omverdenen ville savne, hvis TLS en dag ikke eksisterede længere. Her er et citat fra vedlagt nekrolog: ” På trods af at have samlet 24 store internationale brands, formåede TLS stadigt at være et personligt og imødekommende showroom. ”

Screening af stamdata Screeningprocessen er med til at danne et overblik over hvordan TLS opfatter sig selv og hvordan TLS bliver opfattet af andre. Samlet vil screeningen være med til at bygge vej for de væsentligste værdier, brandingstrategien skal tage udgangspunkt i.

A. Interne stamdata I samarbejde med ansatte og chefen for TLS er der opnået indblik i TLS grundlæggende værdier. 46 47

28

Se bilag: Story Lab model Se bilag 1: nekrologtest

1. Misson TLS ønsker at blive det foretrukne showroom og distributør ved at tilbyde gode rammer for udvikling og nytænkning. TLS sælger personlighed, inspiration og sammensætter individuelle løsninger til den enkelte kunde. TLS tænker i hele løsninger og ikke bare i produkter.

Vision TLS vision er at være inspirerende, innovative og firstmovers, en vision om at give kunden en god oplevelse, skabe attraktive rammer for et univers, der passer til de samlede brands.

Værdierr Personligheden er en af de værdier der indtil nu har båret TLS frem. Personlighed gennem personale og præsentationer som indretning af showroomet og nyhedsbreve. Faglighed, ansvarlighed og engagement er hovedværdier for TLS.

2. Virksomhedens milepæle Lars Wiberg vidste lige fra starten, at TLS skulle være et showroom, der ikke pralede af sig selv, men naturligt48 fik den opmærksomhed, de skulle have. Hele TLS Brand DNA bygger på humor og personlighed. TLS er navngivet ”little” grundet Lars Wibergs’ vision om at skabe et kæmpe showroom med internationale store brands med kontrasten ”little”49. ”Little” er visionen om stadig at være ”nede på jorden” og ”det er bare os” trods pralende brands.

48 49

mund til mund kilde: hør interview med Lars Wiberg på vedlagt cd


Screening af stamdata Grafisk udtryk TLS vil gennem alt de gør gerne fortælle en historie, hvilket mangler i deres digitale strategi. Efter interview med TLS’ grafiker kom vi frem til, at der ikke førhen har været de store overvejelser med TLS visuelle univers50. Tanken bag har været, ”i nuet” tanker og spontane idéer som har gjort, at TLS har fået et logo som eneste røde tråd, der selvfølgelig er brugt i alle touchpoints. TLS har i sine brands meget separate udtryk hvilket giver begrænsede muligheder for at udarbejde den visuelle identitet. Hjemmesiden er meget minimalistisk, hvor nyhedsbreve altid indeholder mange informationer og er ekstravagant i udtrykket51.

3. Medarbejdernes historier Medarbejderne refererer positivt til virksomheden52 i form af atmosfære og energi på arbejdspladsen. Arbejdspladsen beskrives som dynamisk og karismatisk. Der er altid projekter i gang53. En af historierne går på, at de ansatte på Valentins Dag blev og arbejdede til over midnat, fordi et kundemøde var trukket ud og kollektionerne skulle hjem fra Jylland, så de var klar til dagen efter. Som tak for at samtlige medarbejdere havde taget sig tid til det, mødte Lars op dagen efter med hjerteformede chokolader, hjerteformede vingummier, roser og havde bestilt massør, sushi og koncertbilletter til sine ansatte. Hårdt arbejde lønner sig. TLS lægger vægt på værdierne om engagement og fælles ansvar. 50 cd 51 52 53

Kilde: hør interview med Troels Andersen på vedlagt Se bilag 8-10: nyhedsbreve og hjemmeside Se bilag 21: medarbejder interviews. Se bilag 21: Kimies blæksprutte

En anden historie lød at Lars, under en præsentation for Bahne i Århus, underholdt forsamlingen med et spontant danseshow. Han havde under hans præsentation af kollektioner, valgt at lægge et tæppe ud og danse rundt, mens han sang. Så var scenen lagt.

B. Eksterne stamdata De eksterne stamdata er fundet frem via. interviews, litteratur og online desk research.

1. Markedstendenser Som beskrevet tidligere54 er forbrugerens holdninger flyttet ud på overfladen. Kunden agerer Outerdirected og vores forbrug er blevet stærkt følelsesorienteret. Maslows behovspyramide er vendt på hovedet. I et velfærdssamfund, hvor de nederste behov i Maslows behovspyramide typisk vil være opfyldt, vil forbrugeren gå højere i hierkiet, før overvejelserne i de først prioriterede og mere simple behov er opfyldt. Behovet for selvrealisering, de sociale behov, at skabe og udnytte sine individuelle muligheder og vilkår, er blevet kerneværdier for forbrugeren i et velfærdsamfund. Samtidig er mulighederne blevet flere, indenfor fordybelse, udvikling og udforskning. Forbrugeren sætter sig mere ind i tingene. Det handler om at iscenesætte og realiserer sig selv. Derved giver det mere mening at arbejde med oplevelsen i produktet. Forbrugeren vil gerne udtrykke at livet er let, men at de har holdninger og fordyber sig. Tingene er ikke længere bare ting, ikke længere bare fysiske behov, men behov om at opnå noget, at være en af noget og udtrykke ting gennem sin adfærd. 54

Se siluet kompasset s. 5

29


Destillering af stamdata Hedoisme teorien

Destillering af stamdata

Som en modreaktion på, at flere brands lever efter social awareness principper, arbejdes med Hedoisme teorien. Kunden lever efter princippet idéen om ”easy living”55. Hedoismen er en reaktion på krisedepressionen og er med til at hjælpe forbrugeren videre. Strategien er at fokusere på, at give kunden oplevelsen om easy living. En undskyldning for at leve livet selvcentreret og selvrealiserende.

For at fremhæve fællestrækkende, for hvordan virksomheden gerne vil opfattes og hvordan omverdenen opfatter TLS, er der taget udgangspunkt i Signifikansmodellen. Herunder understrejes hvad TLS gør godt, bemærkelsesværdigt og naturligt, for efterfølgende at finde ud af, hvor det opstående Gap mellem identitet og image ligger for TLS.

2. Kunder og centrale beslutningstagere

A. Signifikans 1. Godt

Kunderne beskriver TLS som et rart sted at være og et inspirerende miljø. De fleste kommer gladeligt hver sæsan til messer, for at se hvad Lars har fundet på56.

3. Brancheforhold Konkurrencen i branchen er stor og der kæmpes om de gode kontakter.

TLS’ brand DNA er gennem det gode håndværk og udtrykket. TLS skaber gode rammer for at ”skabe sit eget jeg” for kunden og at personalisere sig ud fra mærkerne. De skaber livsstile og identiteter. Det TLS gør godt er, at de skaber rammer for en mere global udvikling og livsstil, der taler til verdensborgeren. TLS står for udvikling og innovation.

2. Bemærkelsesværdigt

55 http://www.pejgruppen.com/tt/artikler/livsstil/easyliving-hedonisme-som-reaktion-pa-krisedepression/ 56 Se bilag 22: kundeinterviews

30

TLS gør meget ud af sin præsentation så som showroomet på Østerbro og i form af præsentationer på messer. Eksempler på messeudstillinger er blandt andet SS1257, som bestod af neon farvede cykler på store podier, inspireret af årets trend colourblocking. AW12 kollektionerne blev præsenteret med enorme rammer om tøjet. Sat op som var tøjet kunst på et lærred. Førhen har messerne ellers været præget af udstoppede dyr, store tunge møbler, etnicitet, farver m.m. Hele TLS’ univers bliver altid præsenteret på nye spændene måder. Showroomet formår hver gang at skabe et stærkt univers om brandsene. 57

Bilag 10: fysisk præsentation


Gap analyse 3. Naturligt TLS har hele vejen igennem en vision om at skabe livsstile og ikke bare tøj. Derfor er præsentationen af brandsene meget varierede og handler om kunst og mennesker, hvilket giver TLS gode muligheder for senere hen at arbejde med nye produkt kategorier, hvis showroomet en dag valgte at arbejde med møbler eller andet inden for branchen. Brand løftet58 lever på den gode fortælling.

B. Interne stamdata TLS skal være med til at inspirere seeren, samtidig med at mærkerne bliver markedsført som luksus nichebrands. TLS’ idé er et univers der er værd at dele. TLS tilbyder et univers af muligheder. TLS skal afspejle, at man ikke går på kompromis, når man køber brands gennem TLS. Alt er overvejet og af kvalitet og design derefter.

kom 17 besvarelser, som svarede, at de så TLS som traditionelle, sort/hvide og kedelige. Efterfølgende blev der taget kontakt til 5 af de potentielle kunder og sendt materiale, der viste de præsentationer TLS havde haft på messer og hvordan showroomet var indrettet61. Herefter svarede 4 af de 5 potentielle, at de faktisk havde set standen i Forum, og var imponerede over den måde, showroomet præsenterede sine brands. Gap’et opstår i, at den fysiske præsentation ikke stemmer over ens med det trykte og digitale materiale TLS sætter ud. Derfor får potentielle kunder et forkert billede af hvad TLS står for.

4. Closing gap For at integrere det univers TLS tilbyder til messer og i det fysiske showroom til digitale og trykte medier, skal TLS have en fast designmanual at arbejde ud fra. Så universet bliver præsenteret ens på alle touchpoints og giver et mere samlet udtryk, kunden nemmere kan forholde sig til.

C. Eksterne stamdata Den gode stemning er højtprioriteret og kunden ser altid frem til at komme tilbage til showroomets fysiske præsentation efter mere inspiration59.

3. Gap analyse På baggrund af en online survey med 63 besvarelser60 viser analysen, at kunden har et meget positivt billede af TLS og beskriver TLS som farverige, innovative, personlige, sjove og livlige. Samme survey blev sendt ud til potentielle kunder, som ikke kendte meget til TLS udover at få af dem havde set hjemmesiden. Her 58 59 60

Brand løftet er de gode brands Se bilag 22: kunde interviews Se Bilag 19-20: kundebesvarelser (survey monkey)

61

Se bilag 10: fysisk præsentation

31


Formulering af kernefortælling 1. Budskab62 Gennem destillering har det vist sig at kvaliteten, designet og oplevelsen i den gode stemning og inspirerende miljø, er de vigtigste kerneværdier. TLS bliver overført mere til Creative Man logikken. Det vil være vigtigt i kernefortællingen at medtage perspektivet om, at man gennem TLS kan skræddersy sit eget billede af, hvordan man som kunde ønsker at udtrykke sig63. De samlede værdier bunder ud i en kernefærtælling, som lyder: ”en lille virksomhed, der skaber store drømme”. Alle TLS’ brands udtrykker en status, men fortæller også en historie, om noget nyt, kreativt og anderledes. Mexicana som går tilbage til westernlooket med læderstøvler og de franske kjoler fra Mes Demoiselles skaber rammerne for et feminint Haute Couture univers. Sammen er alle brandsene med til at give én følelsen af, at man er et andet sted langt væk fra den travle hverdag. En lille virksomhed der skaber store drømme.

2. Konflikt Konflikten er, at forbrugeren har været ramt af krise, det har gjort den generelle tankegang mere pessimistisk og sortseende. Kunden er ked af det ovenpå en travl og stresset hverdag, de behøver en ”flugt fra hverdagen”. Deraf Dream society og Creative Man logikken.

3. Rollefordeling Et mål om at tilbyde kunden kreativitet, innovation, livsstile og universer er TLS’ som givers vigtigste opgave. Kunden har et image at pleje som høj profileret modebutik, derfor er 62 63

32

Se bilag 5: Budskab Mindmap Se bilag 22: kundeinterview

det vigtigt med hjælpere gennem et unikt design og de historier brandsene har at fortælle. Helten er Lars Wibergs kreative sind og den imødekommende atmosfære. Modstandere af måden virksomheden præsenterer sig selv på, er kunder der går efter anonymitet og ensretning i købsprocessen.

4. Handling I handlingen lægges der fokus på hvilken historie showroomet gerne vil fortælle og hvorfor. Hvad er det, der gør at TLS er lige, hvad kunden vil have, og hvordan ”redder” virksomheden kunden fra den konflikt, de står i. Handlingen er opbygget som en eventyrfortælling for at illustrere idéen bag storytellingen.


Storytelling Storytelling “Markedet var en gang forbandet af sortseere, kedsomhed, anonymitet og finanskrise. Forbrugerne blev stressede, trætte og vidste ikke, hvad de skulle gøre af sig selv. De manglede noget at tro på, noget at ”flygte til” og inspiration til fremtiden. Krisen var herskende og havde kastet en forbandelse over forbrugerens syn på fremtiden. Den havde suget al god energi og frihedsfølelse ud af forbrugerne. Verden var blevet sort/hvid og forbrugeren gik rundt med tomhed i hjertet. Uden inspiration eller vilje til at komme ud af de rammer, der nu var blevet de trygge rammer for dem. Drømmene og følelserne for deres levegrund var taget fra dem og pessimismen havde taget over. En dag kom udretteren flyvende på en papegøje. Papegøjens farverige vinger skabte lys i mørket og tog opmærksomheden fra dagens ellers så vante gang. Udretteren hoppede af papegøjen og havde et magisk spejl i hånden. Udretteren gik over til den første forbipasserende og bad hende fortælle hvad hun så i spejlet. Den første forbruger så sig selv stå på en scene som den smukkeste kvinde i en feminin og overdådig kjole. Derefter gik Udretteren til den næste forbruger og spurgte, hvad hun så. Den anden forbruger fortalte, at hun så sig selv med fjer i håret, læder støvler og jeans hun næsten kunne fornemme på sig, fordi de sad så godt. Den tredje forbruger Udretteren spurgte, var en kvinde, der stod lidt bag mængden og gemte sig for resten. Udretteren bad forbrugeren træde frem og spurgte så hende. Denne gang kiggede kvinden længe, men så sig selv uforandret og blev så ked af, at hun ikke havde fået samme oplevelse, så hun var ved at gå. Da sagde udretteren: ”lad mig hjælpe dig lidt”. Han

tog klæder frem og lagde dem foran kvinden. Papegøjen bag ham sang en sang, der fik hende til at slappe af, mens skaberen fortalte en historie om klæderne. Med dufte, musik, farver og fantasi, havde drømmende taget hende på visionernes vinger. Bagefter sagde skaberen så igen: ”kig i spejlet og fortæl mig, hvad du ser”. Denne gang, kunne kvinden fortælle, hvordan hun så sig selv flyve i en verden af farver, følelser og musik. Hun havde den smukkeste kjole på, bælter, støvler og accessoirers, alle prydet med detaljer, der fik hende til at føle at det var skabt til hende. Udretteren havde bragt farve og liv til byen og hævede forbandelsen. Glæden spredte sig over hele markedet og mange besøgte Udretteren for at være med til at skabe og udvikle nye udtryk, følelser, liv, innovation og leve højt på Udretterens fantasi og kreativitet.

Syretest 1. Delkonklusion Kernefortællingen ”en lille virksomhed der skaber store drømme” er der foretaget en syretest på, for at sikre at kernefortællingen er unik. Syretesten viste gennem google, at ingen bruger formuleringen: ”En lille virksomhed der skaber store drømme”. Andre virksomheder anvender ordene på deres hjemmesider, men ikke i den sammenhæng eller i forbindelse med livsstilsbrands.

33


Moodboard

Drømme • Leg • Lille, • Højtråbende • Detaljer • Unik • Bemærkelsesværdig Personlig • Til kanten • Bryder grænsr for det normale • Forud for sin tid

34


Strategi Univers Det univers TLS tilbyder, er et univers af kontraster. Det gamle og det nye, det minimalistiske og det ekstravagante. TLS’ historie bunder ud i at de siden at de opstartede virksomheden, gerne ville skabe nogle gode rammer for en virksomhed, der kunne forstå at implementere liv fra hele verden, gennem brands. Lars Wiberg har altid været betaget af rejselivet og easy living64. Det er det der kommer til udtryk gennem brandsene, det er det TLS tilbyder sine kunder og det er sådan de ”redder” dem. Væk fra krisen, væk fra en travl og stresset hverdag, væk fra det kedelige og almindelige. Det er hele præsentationen der skal tage pusten fra seeren. Det er her TLS skal lægge kortene på bordet og spille højst. TLS vil realisere sig selv, sin vision, mission og værdier gennem sine brands.

Det samme gælder nyhedsbreve, visitkort osv.

Pull strategi TLS vil markedspenetrer ved at optimere de nuværende muligheder, TLS har i forhold til at bygge endnu bedre relationer til sine nuværende kunder og potentielle kunder. Vækststrategien har fokus på pull strategi, hvilket TLS understøtter gennem mund-til-mund strategi. En attitude og personlighed der er værd at tale om.

Storytelling For at skabe en integreret design strategi, er der på baggrund af de tanker der har været med tøj, valgt at strategien ”en lille virksomhed, der skaber store drømme” skal integreres i historien om designet. Den ”lille virksomhed” er det minimalistiske repræsenteret gennem facaden65 og ”store drømme” er det ekstravagante, universet indvendig og historierne. Måden det skal komme til udtryk på, er gennem hjemmesiden, at forsiden skal være enkel og lækker, ligetil og efter princippet ”Dont Make Me Think”, men når man så klikker sig ind på siden, skal det være et eventyr og et stærkt personligt univers, der inspirerer og fortæller. 64 65

Idéen om et liv uden bekymringer. Som spejlet i storytellingen, der ikk “bare” var et spejl.

35


Be prepared to see and experience things you have never seen before Design identitet

36


“Hvis The Little Showroom var en person, ville showroomet være Christian d. 4, visionær og forud for sin tid”1

1

citat Marie Louise Wissing, The Little Showroom

37


38


A little business creating big dreams Designprogrammet vil være med til at styrke TLS’ konkurrenceevne. Designet skal forankre en ny fælles identitet på tværs af de forskellige brands. Den nye identitet udarbejdes i samarbejde med Lars Wiberg, kunder og TLS’ grafiker, Troels Andersen. For at få designprogrammet til at stemme så vidt mulig overens med TLS’ vision, mission og værdier og i TLS’ grafiske ånd. Designet bygger på værdier om kvalitet og design, men også mangfoldighed i de mange brands. Med visionen og statementet ”en lille virksomhed skaber store drømme”, vil TLS’ design manual bygge på det minimalistiske, der præsentere det ekstravagante. For at skabe et stærkt brand gennem Cross Media marketing og integrere TLS’ univers, er det vigtigt at have valgt en god ramme for hvordan showroomet skal markedsføre sig gennem farver, billeder og sprog. Der er taget udgangspunkt i Martin Lindstrøms tankegang ”Slå dit mærke i stykker”.

39


Moodboard

• Bløde former • Varme farver • Takete • Kanter • 40 Maluma Kolde farver • Trickle up • Trickle down • Slitage • Kontraster


Billedstil Billedstilen skal passe til to separate universer, feminint og råt. Den skal samle TLS’ brands i et univers, TLS kan stå inde for. Jeg er kommet frem til, gennem historien om TLS med det lille og det store, det uopnåelige og det opnåelige, det uskyldige og rebellen osv., at TLS skal arbejde med sort/hvid billeder. TLS skal arbejde med kontraster, som de gør i alle andre sammenhæng. Sort/hvid er også med til at skabe mystikken/eventyret om TLS. Billedstilen skal kunne stå inde for 25 forskellige brands med forskellige universer, det skal ikke udfordre eller støde, men lægge sig op af et univers alle mærkerne ville kunne stå inde for. Billederne repræsenterer brandsene66. Sortimentet er kontraster hele vejen igennem67, minimalistisk og ekstravagant, maluma og takete, trickle down og trickle up, derfor er det vigtigt at udarbejde en sammenhængen strategi for TLS’ billedstil, der passer til det hele.�

grafiske udtryk. Udover at det skulle være enkelt og ”rent” i udtrykket. ”Huskefolden69” er med fordel valgt at implementere i billedstilen, for at gøre noget anderledes med de sort/hvid billeder. Storytellingen om ”huskefolden”, er som når man folder en side i sin bog, for at huske hvor man er nået til. Det 5. Element/”huskefolden”, skal afspejle TLS’ mål om at være noget man gerne vil huske og integrere sig i, derfor et lille huskemærke. Det vurderes at ”No. 8” skal sorteres helt fra, da den forvirre og ikke har en integreret mening i den grafiske del70. ”Huskefolden” skal bruges uden kant på facade billeder71. Rammen er valgt slankere i udtrykket, så den lægger sig mere op af den smalle form logoet har.

TLS vil gerne være firstmovers på det skandinaviske marked og er hele tiden på forkant med moden. For at være på forkant med moden, må man kigge baglæns. Alle store mode trends er taget fra noget, man har fundet før i tiden og så arbejder videre med. Man går tilbage til begyndelsen og finder det, man syntes er godt og arbejder derfra. På samme måde vil jeg tage de sort/hvid billeder fra begyndelsen og arbejde videre ud fra dem, så de er mit centrum for inspiration. Ifølge grafikeren68 ikke været de store sammenhængene overvejelser i forhold til det 66 På forside basis, så billeder der er repræsenterende. Billeder på kundelogin skal være farvet for at kunden hurtigt kan tyde form og farve. 67 Se brands på www.thelittleshowroom.com 68 Hør interview på vedlagt cd med Troels Andersen

69 70 71

Se bilag 23: huskefold Se bilag 19: interview med Lars Præsenterende billeder på touchpoints

41


Farvevalg Primær farver Pantone

Pantone

White C

Black C

TLS White

TLS Black

CMYK: 0/0/0/0 RGB: 255/255/255 HSB: 100/0/0

CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 HSB: 0/0/0

Sekundær farver Pantone Pantone

2395C

1345C

Pantone 3252C

Pantone 340C

TLS Purple CMYK: 49/100/16/2 RGB: 146/37/124 HSB: 312/74/57

TLS Orange TLS Blue CMYK: 40/0/27/0 RGB: 151/212/197 HSB: 165/28/83

TLS Green CMYK: 80/10/57/0 RGB: 152/74/71 HSB: 0/166/140

42

CMYK: 0/21/57/0 RGB: 35/49/100 HSB: 255/205/128


Farvevalg Farvekortet har som udgangspunkt til formål at farverne nemt skal kunne gå igen og have stor genkendelsesgrad. Farverne skal supplere de sort/hvide billeder og hjælpe udtrykket til at blive mere friskt og imødekommende. Præsentationen her er af TLS’ primær og sekundær farver. Primærfarver Farven sort er meget dominerende i materiale som hjemmeside på nuværende tidspunkt�. Farven sort symboliserer tungsind, ulykke og alvor, hvilket TLS gerne vil væk fra. Der vælges derfor at lade farven hvid være dominerende. Hvid symboliserer, lys, glæde, ærlighed og visdom. Den sorte farve vil stadig indtræde i TLS print og online materiale, men i form af pæne linjer, da farven gennem pæne linjer tydes positiv og gavnlig. Som første skridt på vejen, vil den hvide farve have åbnet op for et større visuelt lærred. Derefter er der valgt at sortere ”TLS Grey” væk, som TLS har brugt et par gange før, grundet at farven symbolisere trist og kedelig. Farven fungerer derudover ikke godt med de farver der er implementeret i sekundær farver. Der er arbejdet anderledes med farveskalaen og taget udgangspunkt i kraftigere farver, farverne ”TLS Blue”, ”TLS Purple” ”TLS Orange” og ”TLS Green”72.

72

Sekundær farver Der skal implementeres flere farver i farvekortet, som sekundær farver, for at skabe mere ”liv” i det sort/hvide billede univers. Dette er gjort, da TLS er meget farverige i fysiske præsentationer og gerne vil udstråle energi og liv. Farverne er valgt ud fra, at de er meget forskellige som virksomhedens universer og ud fra de ord TLS gerne vil symbolisere gennem sine visuelle tiltag, hvilket er: humor, etnicitet (orange), troværdighed, kreativitet (blå), luksus (lilla) og en god start (grøn).. Farverne er valgt ud fra at de kan illustrere seperate områder for showroomet, som at TLS Blue står for kontakt, TLS Purple for kunder og TLS orange for brands. Farverne skal gennem materiale ikke bruges i direkte kontakt med hinanden, men indrammes i hvid, så farverne ikke bliver for tivoli73.

Se bilag 13: farvevalg og deres betydning 73

for farverig, for vild i udtrykket. For barnlige.

43


44


Form Det vurderes at typografien er en integreret del af TLS’ visuelle form, derfor tages der udgangspunkt i denne under beskrivelse af den visuelle form.

som er tyndere i formen og derfor giver mere ”luft” i udtrykket.

Typografi

Skrifttypen, TLS har benyttet ind til videre, er GeosansLight, som de har brugt til al materiale. Skriften er brugt til både primær og sekundær skrift.

Overskrift

Indhold

Hvilket hurtigt bliver kedeligt i udtrykket. Skriften er taget fra logoet i ”The” og ”Showroom”. For at få det ekstravagante udtryk ind over valg af typografi, er der arbejdet med logoet og taget udgangspunkt i ”little” skriften. For at finde frem til skriften er der researchet på typografier og ikke fundet en skrifttype, der stemte nok overens med den ønskede. Der er derfor taget kontakt til designeren af logoet, som kunne fortælle at skrifttypen hedder Bickham Script MM.

Bickham Script MM Funktion Tommelfingerreglen lyder på, at en god tekst skal have plads til et ”i” mellem ordene74. Bickham Script MM er en meget lukket tekst og snor meget ud af feltet og bliver derfor tung og urolig for øjet. Læseligheden bliver derfor meget lille i Bickham skriften. Der er derfor valgt at lede ud i at finde en skrift, der minder meget om, men bliver nemmere for øjet at overskue. Deraf blev konklusionen: Edwardian skriften, 74

Kilde: grundbog i typografi.

Overskrift Indhold

Æstetik Det der er fordelen ved at vælge de to skrifttyper sammen er, at det ligger meget op af den vision TLS har og historien ”en lille virksomhed, der skaber store drømme”. Hvor GeosansLight står for ”en lille virksomhed”, det enkelte, det der repræsenterer det afslappede og personlige, nemlig ”The Showroom”. Edwardian Script ITC står for ”der skaber store drømme”, skriften refererer til den drømmende del, der hvor det ekstravagante og udfordrende kommer ind i billedet. Sammen står de også rigtig godt i forhold til kontrasterne, GeosansLight er meget åben og bygger på cirkler og rette linjer, uden seriffer. Hvor Edwardian er mere snørklet og ekstravagant. Elementerne i typografierne er med til at skabe referencer til virksomhedens vision og de brands virksomheden præsenterer. Samtidig bliver skrifttypen heller aldrig umoderne, da skrifterne refererer til to meget forskellige stilarter. Hvilket gør, at der er mange muligheder for at arbejde med dem hver især i forhold til trends og tendenser.

Teknik/økonomi Idéen med de to skrifttyper er at skabe kontraster, men også få dem til at arbejde sammen, så udtrykket komplementere bedst muligt hinanden. De to skrifttyper skal fungere på samtlige touchpoints, Edwardian til store

45


Navn / Logo

overskrifter og GeosansLight til brødtekster og under overskrifter. Edwardian er valgt ud fra kriterier om at finde en skrift, der ikke ”klasker sammen” på print. Begrænsninger i Edwardian og GeosansLight skrifterne er tynde skrifter, hvilket skal tages med i overvejelserne om farvebrug. Formen er alt i alt, fin og slank i udtrykket. Kontraster mellem rette linjer og cirkler.

Navn/Logo The Little Showroom er underspillet af, at ligemeget hvor store TLS bliver, vil de stadig være nede på jorden og personlige over for kunden. Navnet skulle være let at læse, kunne udtales på alle sprog, ikke have negative associationer, relatere til virksomhedens forretningsområde, have karisma og ikke forældes. Navnet skulle derudover også kunne bruges i fremtidige perspektiver, i form af hvis TLS vælger at gå ind på nye forretningsområder�. Mulighederne for at integrere navnet på nye platforme er gennem ”The little”, som showroomet blandt andet har benyttet sig af gennem det nyåbnede kontor ”The Little Office”.

46


Verbal identitet

Mind blowing

Our inspiration are diverse and wild

feel at home warmth nice fashion

Love

cozy Unique passion

Showroomet beskrives med ord som farverige, kreative, personlige og nytænkende75, men også sort/hvide, traditionelle og formelle. Farverige, kreative, personlige og nytænkende er TLS udgangspunkt for en god præsentation, derfor er det vigtige ord at integrere i TLS’ sprogpolitik. Alt digitalt og trykt materiale er skrevet på engelsk, da TLS har markeder udenfor Danmark. Sproget skal være personligt og bygge på humor og forførelse. For at forføre og underholde, skal TLS benytte sig af billedsprog i sin storytelling. Sproget har til formål at appellere til kundens følelser, ved at bruge værdiladede ord som ”love”, ”no limits”, ”inspire” og ”share”. Der refereres direkte til kunden gennem sprogbruget�

Personality want experience travels Imaginative

thoughts

75 Se bilag 19-20: Survey undersøgelse “potentielle” og “kunder”, samt bilag 22: kundeinterviews.

47


Moodboard

Inspirerende • Anderledes • Får en “væk” • Med på et lille even48 tyr • Tiltrukket af lyden • Varm lyd • Tung • Mellem hurtig puls


Lyd For at finde den rette stemning/følelse, har jeg arbejdet med lyd der passer til stemningen TLS gerne vil udtrykke. Musikken skal ikke være dominerende, men inspirerende og vil blive brugt på samme måde på hjemmesiden, som den bliver brugt i det fysiske showroom. Der er forespurgt TLS’ kunder, om de lægger mærke til musikken der er i showroomet, kunden har svaret at musikken er speciel, eller at den fungerede godt som baggrundsmusik, ingen viste sig negative overfor musikken. Derudover blev kunderne spurgt om de syntes om musik på hjemmesider, ca. 50%76 ville gerne have musik, men ville kunne slukke lyden fra. Udgangspunktet er at vigtigt at berøre så mange sanser som muligt i udarbejdelsen af universet for TLS, til at skabe et stærk storytelling.

Navigation Mulighederne for at integrere det visuelle univers på både fysisk og digitalt materiale, vil tage udgangspunkt i den fysiske præsentation, som er den TLS er kendt for. Det er her TLS skaber deres stærkeste image, gennem farver og former, der inspirere og fortæller. Alle fysiske præsentationer er personlige og i mødekommende. Medarbejderne har en humoristisk tilgang til arbejdet og er på lige fod med sin kunde. Hele universet bygger op på meget personlige relationer til kunden. Navigationen skal integreres i hjemmesiden. Så udtrykket, er konsistent og tager udgangspunkt i TLS fysiske præsentation. Det er her kunden har størst genkendelsesgrad og føler at showroomet viser sit bedste ”jeg”.

Samtidig er det bevist, at man kan øge salget på baggrund af musikkens brug77. Strategien for TLS er, at det skal være musik, der inspirerer og giver en afslappende stemning. I samarbejde med TLS, er der valgt lounge musik, med et twist. Musik skal være en integreret strategi for TLS, både i det fysiske showroom og på hjemmesiden. Idéen med at integrere musik, er at få et mere sammenhængende univers, derudover er det meningen at der skal være fokus på at skabe universerne. Twistet skal understrege TLS kerneværdier, at de gerne vil være anderledes. Twistet er også grundet at lounge musikken hurtig kan blive ”tung” i forhold til et livligt showroom. Louge musik er valgt ud fra kriterier om at kunderne skal slappe af mens de er i showroomet og føle de får et pusterum, fra stress og jag. Lyden er med til at med til at forstærke og underbygge de øvrige elementer. 76 77

Se bilag 19-22: kundeinterviews og online survey. Kilde: Karsten Kjems, direktør for Sonic Minds.

49


Arketype

• Personlige • Nytænkende • Posi50 Opmærksomhedskrævende tive • Innovative • Legende • Udfordrende • Kreativ • Farverige


Personlighed Adfærd TLS’ adfærd er baseret på Lars Wibergs kreative sind, gennem humor, sjov og personlighed og med et mål om at skabe de bedste rammer, for en inspirerende præsentation.

Arketype TLS arketype personlighed er en blanding mellem Eventyren og Udretteren. TLS stræber efter at føre an, være synlig og personlig status. De er handlekraftige og opmærksomhedskrævende. TLS er ”Lille, men højtråbende og farverig”. Friheden og historierne er bærende for TLS succes. TLS som arketype er typen, der altid er der, hvor festen starter. Liv i gaden og gang i den. Altid se godt ud med de rigtige venner og ses i miljøer herefter. Typen der ikke er bange for at sige sin mening. Det er den lille, men højtråbende, farverig og opmærksomhedskrævende person. Typen der helst er i centrum og når dertil gennem humor og historier. The Little Showroom er et showroom fyldt med nichebrands for helt specielle kunder. Brandsene er eksklusive og har alle en særpræget historie, der gør at de enkelte brands får et helt unikt udtryk. Med mange forskellige brands og kontraster af stilarter, er det for showroomet vigtigt at skabe en rød tråd, der passer til alle brands. For at få en samlet synergi af udtryk, skal TLS formå at koble både det rå og det ultra feminine, rebellen med den uskyldige. For at nå dertil skal showroomet selv være eventyren og udretteren. Showroomet skal gå forrest med det nyeste. Skille sig ud, lave sine egne regler og sætte nye standarter.

Service Servicen lever efter ”hårdt arbejde lønner sig”, som beskrevet tidligere og betyder at showroomets ansatte altid yder deres bedste. Valentins historien er en godt eksempel på, hvordan attituden til arbejdet og kunderne er. Servicen er at TLS tager sig tid til kunden og prioritere denne højest�. Tradition Traditionen er at TLS skejer ud under modeugen og det er her de går amok og får sin brand awareness. Kunden ved dette er tilfældet og møder op til messerne. Ritual Et glas vin er en fast del af TLS kundemøder. Vinen er med til at skabe stemningen om hygge, på samme måde som lounge musikken. Man tager sjældent tager et glas rødvin på farten, derfor skaber vinen associationer til ro og hygge. Brandsene tager meget opmærksomhed, og ritualer som dem, er med til at lægge bund for et godt og afslappet miljø, så kunden føler de har tid og kan slappe af.

51


We welcome you to the world of The Little Showroom Udarbejdelse af touchpoints

52


“Hvis The Little Showroom var et dyr, ville det være en parpegøje, 1 lille, farverig og højtråbende”

1

citat Marie Louise Wissing, The Little Showroom

53


Test Før udarbejdelsen af touchpoints, fremhæves de forskellige touchpoints vigtighed, ved at benytte AIDA modellen. AIDA Formålet med at benytte sig af AIDA-modellen er, at opstille mål for at implementere TLS i forbrugerens vanemanuskript. AIDA-modellen er lavet, for at nedskrive hvad målet eller hvad TLS vil opnå på baggrund af markedsføringen af produktet. Attention – Kunden ser en annonce i et magasin, der repræsenterer TLS’ brands. Opmærksomhed er det kunden først ser. TLS markedsfører sine brands gennem A – C PR - liste. A – C PR – listen præsenterer TLS i magasiner, der bedst mulig repræsenterer det ønskede image. Interest – Kunden går på TLS hjemmeside og læser om virksomheden. Hjemmesiden skal sørge for at holde kundens interesse og det er her TLS sørger for at kunden husker dem. Her opstår loyalitetssituationen. Hvis fortællinger om virksomheden og dens brands ikke er stærk nok her, er kunden tabt. Desire – Kunden ser præsentation på messer. Hvis kunden gennem hjemmesiden har haft en god oplevelse, er muligheden for at de opsøger TLS på messer stor. Samtidig husker kunden TLS bedre efter messe præsentationen, fordi den allerede før messen, har opbygget et forhold til virksomheden. Action – Kunden skriver sig ind i kundekartoteket. Kunden har nu fået en god oplevelse af virksomheden og ønsker at skrives i

54

kundekartoteket, bestille vare eller opsætte møder. Her er personalets rolle vigtig. Pre-test Som fremgår af AIDA modellen er hjemmesiden vigtig i processen, for at få nye kunder. Derfor er der gennem udarbejdelse af touchpoints lagt fokus på denne. 16 af de 21 adspurgte kunder mener at den nuværende hjemmeside fungerer enten middel eller dårligt, med begrundelsen at hjemmesiden er upersonlig og ikke lever op til det image TLS ellers har. Derfor vil der i udarbejdelse af touchpoints tage udgangspunkt i hjemmesiden, som eksempel i hvordan man kan integrere det design univers TLS ønsker at udtrykke. Med udgangspunkt i at integrere de fysiske præsentationer, til det digitale univers.


Analyse af hjemmeside Hjemmesiden blev oprettet i starten af TLS’ levetid og var en midlertidig løsning, der skulle fungere som et udvidet visitkort. Dvs. med samme oplysninger som et visitkort tilbyder, men med messer og kundeaftener oveni. Hjemmesiden som den er nu, har fået kritik i at den ikke er uddybende nok, kunder og potentielle kunder efterspørger mere information på siden. Problemstillingerne kommer i at siden er meget lukket i udtrykket, både grundet den meget dominerende sorte farve og at når man kommer ind på siden, møder man en lukket dør78. Siden tilbyder ikke særlig meget om virksomheden. Der bliver ikke oplyst meget om mærkerne, og måden brandsene bliver præsenteret er uklar. Siden er heller ikke særlig brugervenlig i at funktionerne ikke tydeligt fremgår.

TLS vil så vidt muligt gøre det muligt for kunden, at få så ”frie tøjler” som muligt, så kunden har fri mulighed for at råde over og researche på sine brands. Kunden har samtidig efterspurgt mere historie om brandsene og TLS vil gerne fortælle flere historier. Derfor er konklusionen at en blog skal integreres på hjemmesiden. Så både nuværende kunder og potentielle kunder, vil kunne læse om mærkerne, om historier og Lars Wibergs inspiration.

For at opsummere, er hovedproblemstillingerne, at kunderne efterspørger mere interaktion på hjemmesiden, en mere klar og brugervenlig strategi, mere historie og billeder af brandsene. Interaktion på hjemmesiden For at tilgodese behovet for interaktion på hjemmesiden, har jeg i samarbejde med TLS udviklet idéen om at lave et kunde-login, da de selv har flere problemstillinger i forbindelse med lagring og reklamation, som på nuværende tidspunkt fungere over Google Docs, som har skabt en del problemstillinger79. Budskab ”en lille virksomhed der skaber store drømme”, 78 Se bilag 9: hjemmeside 79 Det er tidsmæssigt krævende. Der er ikke system på google docs. Alle hos TLS skriver og lægger billeder ind på lagerlisten, den bliver derfor hurtig roddet og uoverskuelig.

55


56


Mål Målet er at gøre det lettere for kunden hurtig og nemt at arbejde med showroomet, researche på deres brands og kommunikere med virksomheden, samt et stærkt touchpoint til præsentation af virksomhedens visuelle identitet. På nettet er konkurrenterne kun et enkel klik væk, så hvis brugeren bliver frustreret på ens side, vælger denne andre løsninger. Det hele handler om at gøre det lettere for kunden, det handler om at skabe et univers kunden gider være en del af og skabe nogle rammer, der gør det let for kunden at interagere på siden. Hjemmesiden har til formål at hjælpe virksomheden og nemmere at kommunikere TLS budskaber ud og det er derfor vigtigt at siden også bliver opdateret regelmæssigt. TLS ønsker at tilbyde gode rammer for udvikling og nytænkning. TLS’ vision om at sælge personlighed, inspiration og sammensætter individuelle løsninger til den enkelte kunde, skal fremgå på siden, i differentierede universer. TLS tænker i hele løsninger og ikke bare I produkter og hjælper derfor gerne kunden til inspiration80.

give en bedre præsentation af virksomheden, som for nye kunder vil gøre det lettere at genkende TLS. Websiden skal fungere til informationsudveksling, styring og kontrol af ordregang, produktspecifikke oplysninger, priser, aftaler mm. Differentieret brand strategi A og B kunder, vil bliver tilbudt samme elementer på kunde-login og hjemmeside i forhold til muligheder. Den differentierede brand strategi sker gennem hvilke brands kunden vil blive tilbudt først på kunde-loginet82. Kunderne vil under registrering, oplyse hvilke brands de har i butikken. Alt efter hvilke brands kunderne har i forvejen, vil hjemmesiden foreslå substituerende brands i lagerliste og nyheder. Fordelen ved at differentiere sig gennem brandsene er, at TLS på den måde får dem, der køber ind på imagebrands, tilbudt lignende brands, som passer til kunde butikkens image og andre lignende nichebrands. Kommercielle brands vil fungere substituerende for alle brands, da de har mulighed for at nå ud til flere end imagebrands har.

Mobil-venlig Grundet at kunden er butikker, ønsker kunden helst ikke at skulle til en computer for at indregistrere reklamationer, eller kigge lagerliste, men vil gerne kunne gøre det stående i butikken81. Derfor skal hjemmesiden laves så kunde-loginet nemt også vil kunne benyttes over mobil. Udbytte Der spares både tid og penge på kundekommunikationen, samt vil det i længden 80 81

som i “de her sko til den her kjole” Se bilag 22: kundeinterviews.

82 Alle brands kan sælges til alle kunder, men grundet reglerne på Image brands, er det vigtigt de bliver præsenteret flere gange for de vigtigste kunder.

57


Musik

Flash

Read more

”click”

Read more

58


Sensory branding og ”Dont make me think” Sensory Branding At bruge så mange sanser som muligt, både online og fysisk, er med til at skabe et stærkere brand. TLS arbejder på at integrere flere sanser på de online medier83. Synssans Designmæssigt skal farver og billeder integreres på hjemmesiden. Idéen om det minimalistiske og ekstravagante skal integreres på den måde, at ”forsiden” skal være minimalistisk, det første man ser. Selve universet skal præsenteres ekstravagant. Billedsproget med at skabe en ”livsstils” collage om TLS’ billeder, er et af hovedemnerne for at få følelserne frem i seeren. Det er meningen hjemmesiden skal afspejle et billede om at showroomet ikke bare sælger tøj, men livsstile og historier. Høresans Musikken på hjemmesiden har til formål at bringe tanker og følelser frem i lytteren. Lyden skal være inspirerende. Sproget taler til følelserne ved at bruge værdiladede ord. Billeder, lyd og tekst skal være med til at give associationer til et drømmeunivers.

83

Dont make me think I analysen beskrives, hvor besværlig siden førhen var at interagere på hjemmesiden, som i brands forside og hvordan man kommer fra side til side. Hvilket også er en af grundene til, at der arbejdes ud fra ”dont make me think” principperne. Gennem online survey på 63 besvarelser, blev der spurgt hvor mange der var klar over at ”No. 8” i højre hjørne på siden med brands, kunne få en overført til siden med kontaktoplysninger og omvendt, at ”The Little Showroom” overfører én til siden med brands. Kun 14 af de 63 der havde svaret at de vidste at elementerne havde den funktion, 37 troede at man enten klikkede sig tilbage på sitet og opdatere eller trykkede ”home” for at komme tilbage, for at trykke på den anden side. De resterende 12 vidste ikke at der var mere end en side, og har derfor kun besøgt brands eller kontakter. På samme måde var 21 af de 63 ikke klar over at man kunne klikke på brands navnene. Konklusionen er at kunderne alt i alt ikke fik særlig meget ud af at besøge hjemmesiden. Hvilket er min grund til at jeg vil udfordre mig med at integrere det visuelle univers med principperne ”dont make me think”.

”Den måde hvorpå sanser lagres i hjernen gør, at

hvis du udløser et sanseindtryk så vil det føre til et andet, som så fører til et tredie… et helt landskab af minder og følelser kan udfolde sig på et øjeblik” citat Martin Lindstrøm

59


Read more

Read more

Read more

Read more

Department Five

Mes Demoiselles

Ambre Babzoe

Maison Scotch

Occaboreptae que seque

Occaboreptae que seque

Occaboreptae que seque

Occaboreptae que seque

cus excepelecta dolorae

cus excepelecta dolorae

cus excepelecta dolorae

cus excepelecta dolorae

omnient incium untur as

omnient incium untur as

omnient incium untur as

omnient incium untur as

nonsequae doluptatus quis

nonsequae doluptatus quis

nonsequae doluptatus quis

nonsequae doluptatus quis

ium iducium aute volorep

ium iducium aute volorep

ium iducium aute volorep

ium iducium aute volorep

60


61


Femininity and contemporary art Otatescia cullaborio minctatem faccaeprae velicim que maximo optibus dus eaqui untis re voluptat illa velestet laborio cumquuntin pa que possitatur sime diae et volupti isquund ucium, que ex essim volor ra nusapel enimusc ipsant, offictus etur sanisimolut laccum quo quidus. Obis idust, quam, sollabo rporest poreriat. Odignis aditectust explit prem lab incillupta qui as quaspid eum rerum lacerum deliciam ium ut et unt re sequosam, occum fugiam veruptaqui

62

View

View

View

View

View

View

View

View


Our crew The little Showroom Rosenvængets Allé 8 2100 Copenhagen Ø Denmark www.thelittleshowroom.com P.: +45 77 340 499 F.: +45 77 340 498 Sales Lars Wiberg M.: +45 50 705 705 E.: Lars@thelittleshowroom.com

Head of office Marie Louise Wissing M.: +45 27 478 193 E.: marie@thelittleshowroom.com Customer service Kimie Suell-Schubert M.: +45 77 340 499 E.: kimie@thelittleshowroom.com

Camilla Hjorth M.: +45 26 818 138 E.: camilla@thelittleshowroom.com

63


64


Budget I samarbejde med chefen for TLS, blev der udarbejdet et budget der lød på ca. 25.000kr., hvor alle var enige i potentialet om at integrerer kunde-loginet og blog på hjemmesiden. I samarbejde med Christian Elster, fra Promenco A/S, er der udarbejdet et budget, der lyder på 23.500kr. max, for alt inkl. Hvor at designuniverset ville blive integreret, samt kunde login. Samlet ville siden tilbyde en mere kunde orienteret agenda. For at få råderet over de musiknumre der ønskes at blive spillet på hjemmesiden, kommer det til at koste 112,86 om måneden. Dvs. samlet budget for opstart af hjemmesiden er 23.612,86kr84.

84 http://www.koda.dk/kunde/priser-aftaler/internetmobiltelefon/baggrundsmusik-paa-internettet/

65


66


ROI Return on investment vs. Return on involvement Med 11 testpersoner er idéen præsenteret på baggrund af ”dont make me think” principperne og alle fik det til at fungere. Hjemmesiden blev præsenteret i skitser og bedt hver enkel test person at beskrive fordele og ulemper ved hjemmesiden. Førstehånds indtrykket var for de fleste, at der var kommet en del flere udtryk på den nye side, mange billeder, men også at den var blevet mere spændende og fortællende. Den var nemmere at overskue og forstod idéen. Return on Investment ”Return on investment” i forhold til kunde-login vil det for kunden bliver nemmere, hurtigere og mere overskueligt at gennemse TLS’ lager for varer og vil derfor resultere i at kunden vil få større og bedre vilkår for at få fyldt op i sin butik, hvilket skaber større omsætning for dem og for TLS. Alle 11 testpersoner ville bruge kunde-loginet og så det som en god mulighed. Return on Involvement Bloggen vil være der for at inspirere kunden. Tilbyde historier om brandsene og på den måde give kunden mulighed for at sælge bedre i deres butikker, strategien er her ”går det godt for dig, så går det godt for mig”. Folk køber livsstile. Bloggen vil være med til at gøre brandsene til livsstile, fortælle historier og skabe liv om brandsene, hvilket gør det mere attraktivt at købe.

67


68


Perspektivering I opgaven bliver der præsenteret et udkast til hvordan TLS kan arbejde med visuel identitet. Idéen er blevet præsenteret for TLS, som har taget godt imod den. Udgangspunkt var at opstille et samlet regelsæt af guidelines TLS kan tage i brug. Opgaven er på baggrund af den viden der er tilegnet gennem KEA og er indgangsvinklen til at arbejde med faglige teorier i praksis. Baggrunden for opgaven var at opstille en mere kundeorienteret agenda og gøre det visuelle udtryk mere markant på tryk og online materiale.

Gennem projektet er det konkluderet hvor svært det kan være i praksis at arbejde med visuel identitet, for selvom visuel identitet har til formål at skabe en bedre rød tråd, skal den heller ikke være for lukket. Det er vigtigt at virksomheden man laver den til, har mulighed for at bearbejde udtrykket i forhold til tidens trends og tendenser. Udgangspunkt er at resultatet munder ud i en brugbar løsning, som relativt let vil kunne integreres på de touchpoints TLS hidtil har arbejdet med.

I afklaringen af strategi, var problemstillingen at TLS differentierer sig meget mellem deres touchpoints og at kunden kender dem bedst fra den fysiske præsentation. Derfor er der overvejet hvordan man kan implementere den fysiske præsentation på trykt basis. Gennem kontakt med TLS og kunder, er der kommet frem til at det også er gennem den fysiske præsentation TLS er stærkest. Det er lykkedes at finde ud af hvad TLS gerne vil udtrykke gennem markedsføringen. Det udtryk er forsøgt overført til en designmanual. Designmanualen har til formål at give et mere samlet udtryk fra fysisk præsentation, til trykt og online. De problemer der har været undervejs, har blandt andet været at TLS udtrykker meget forskellige ting gennem sine brands. Derfor har det været svært at udarbejde et samlet udtryk for TLS.

69


Litteraturliste Bøger Wheeler, Alina: Designing, Brand Identity, 3. udgave, Wiley, 2009 Lindstrøm, Martin: Brand Sense, 2. udgave, Kogan Page, 2010 Buhl, Claus: Det lærende brand, 1. udgave, Børsens Forlag, 2005 Granjean, Birgitte Wandall: Design og Branding – midler til målet? Handelshøjskolens Forlag, 2008 Birkvik, Henrik: Grundbog i Typografi, 1. udgave, Grafisk Litteratur, 2009 Eiseman, Leatrice: Color: Messages and meanings, a Pantone Colour Resource, Hand Books Press, 2006 Edwards, Betty: Farver – om kunsten at blande farver, 1. udgave, Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2004 Ahlberg, Iben og Niels: Kunst & Karisma, 1. udgave, Home Sweet Home Books, 2010 Andersen, Finn Rolighed: International Markedsføring, 3. udgave, Trojka, 2009 Roberts, Kevin: Lovemarks, 2. udgave, Jepsen og Co., 2006 Krug, Steve: Don’t Make Me Think, 2. udgave, New Riders, 2006 Thorlacius, Lisbeth: Visuel Kommunikation på websites, 1. udgave, Roskilde Universitetsforlag, 2009 Eiberg, Kristian: Integreret markedskommunikation, 1. udgave, Scandinavian Book, 2011 Fog, Klaus: Storytelling – Branding I praksis, 2. udgave, Samfundslitteratur, 2009 Cloninger, Curt: Fresher Styles for Web Designers, 1. udgave, New Riders, 2009 Bonnén, Kersten: Livsstilsanalyse og trendspotting, 1. udgave, Academíca, 2009 Bergström, Bo: Essentials of Visual Communication, 1. udgave, Laurence King, 2008 Bastien, V og Kapferer, J. N.: The Luxury Strategy, Kogan Page, 2010 Musikkens værdi, Den Store Danske, 2011. Pedersen, Ole Schmidt: Brand Commitment, 1. udgave, Børsens Forlag, 2009 Meadows, Toby: How to set up and run a Fashion Label, 1. Udgave, Laurence King, 2009 Olins, Wally: Guide til design af identitet, 1. udgave, Dansk Design Center, 1995 Vejlgaard, Henrik: Cool & Hip marketing, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2001

Artikler Fortællinger fremmer forståelsen. Storytelling i ledelse og virksomhedskommunikation. Den danske varemærkeguru og brandingkonsulent Martin Lindstrøm “The Little Showroom – som en personlig gardarobe”, Artikel I N.U., No. 1 Jan/Febr. 2012

Online artikler http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/01/26/204201.htm?rss=true http://design.emu.dk/artikler/0638-sanser.html http://www.fashionforum.dk/den-danske-modebranche-er-atter-pa-sikker-kurs http://www.dmogt.dk/da-DK/trends-design/hvordan_ser_tidsaandenu_ d.aspx http://www.pejgruppen.com/tt/artikler/mode/kreativ-farverig-og-smart-mode/ http://making-waves.dk/teori/om-kultur-oplevelses%C3%B8konomi-og-det-nye-medielandskab/

70


Litteraturliste Websites www.pejgruppen.com http://www.berg-marketing.dk/maslow.htm http://www.artbylillbrandenborg.dk/index.php?option=comc_ontent&view=article&id=76&Itemid=61 http://ralphlaurenstgermain.com/en/#/store/13 http://wied-webdesign.dk/ http://www.b-web.dk/Webdesign.aspx http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci293919,00.html http://www.intramedia.dk/#forside http://www.elkan.dk/storyweb/artikel_storytelling_somo_ nlineb_ randing.asp http://ivaekst.dk/opstart/opret/2/0/6/din-marketingstrategi--indhold http://shop.acnestudios.com/snowdon/ http://www.day.dk/eu/en/women http://bymalenebirger.com/ http://lunnemann.eu/ http://mesdemoisellesparis.com/Blog/?author=1&paged=2 http://www.monocrom.it/ http://www.scotch-soda.com/en/collection/campaign/category/women http://www.ambrebabzoe.com/ http://www.martinicabelts.it/default.asp http://www.department5.com/ http://mlh-shop.com/ http://www.lesentier.it/ http://www.sohocollection.it/ http://www.birgittebonnerup.dk/category/diamanter-10/ http://mesdemoisellesparis.com/ http://www.bykoah.com/ http://viveladifference.it/ http://www.klay.fr/shop/ http://www.notshy.fr/ http://www.karinwinther.dk/ http://www.bettinabeltner.dk/ http://www.trin3.dk/ http://www.madammy.dk/ http://www.zornigfashion.com/ http://www.sosterflora.dk/ http://www.bahne.dk/

71


Bilag

72


Bilag 1, Nekrologtest

TLS var med til at præge skandinaviens modekultur gennem provokation, forførelse, eventyr og mystik. TLS forstod at forføre, inspirere og underholde sit publikum. Showroomet stod for materialer i den bedste kvalitet og det fineste design. En verden der var til at tage og føle på. På trods af at have samlet 24 store internationale brands formåede TLS stadigt at være et personligt og imødekommende showroom. Vi vil elske TLS til evig tid som en kær ven af familien. De kærligste hilsner Mona Dahlquist, skribent på vegne af Danmarks Modebranche.

73


Bilag 2, SWOT Styrker

Svagheder

Design og kvalitet God service Nytænkende Ambitiøse Engagement Stærkt know how Godt omdømme Personlighed Godt arbejdsmiljø Hurtig omskiftende Good will Gode kontakter Fysisk præsentation Personlig salg Sortiment Anderledes Innovative Underholdende Inspirerende Distribution

Manglende rød tråd i touchpoints Tidskrævende lagerliste Begrænsede midler (ny virksomhed) Reklamationer Opdatering af hjemmeside Hjemmeside - fungere som udvidet visitkort Mange brands - omkostninger Omskiftende Ustrukturerede Distribution Uklart budskab Manglende retningslinier Lang tid før der skabes omsætning Kommunikation Få ansatte - meget arbejde Små projekter bliver hurtig omfattende Tidspresset Manglende univers at tilbyde potentielle kunder Personlighed på digitale medier Ikke brugervenlig hjemmeside

Muligheder

Trusler

Digitalisering Teknologisk udvikling Flere kommercielle brands (mindre arbejde/mindre adm.) Agenter på mærker i Norge og Sverige Webshop - mersalg Flere brugere Nye tendenser Konkurrence differentiering Større brand awareness på brandsene Flere større brands Større marked Luksus trend Lystbetonede køb Voksene krav fra brugeren Øget købekraft på markedet Global Village Story-telling Kreativitet Integrere stærke sider på svage sider Opbygge brandawareness Skabe marked for flere potentielle kunder

Stærke konkurrenter Nye konkurrenter Økonomisk krise Købekraft Nye trends Hvis flere producenter sælger direkte til butikkerne Lille Know How på eksportmarkeder Webshop - konkurrenter til egne butikker Social awareness Voksene krav fra brugeren Modtrend Koncentration i detailhandlen Konkurrenterne tilbyder bedre service Stærke kendte brands Mætte marked Efterspørgsel Teknologi Implementering af brandsene Omskiftning Overset Trusel fra leverandører

74


Bilag 3, Mindmap

75


Bilag 4, Interview internt

76


Bilaf 5, Mindmap

77


Brødtekst Brødtekst Brødtekst Brodtekst Brødtekst Brødtekst Brødtekst

78

Bilag 6, Typografier Overskrift

Overskrift

Overskrift Overskrift Overskrift


Bilag 7, Billedstil

79


Bilag 8, Nyhedsbreve

80


Bilag 9, Hjemmeside

81


Bilag 10, Fysiske prĂŚsentation

82


Bilag 11, Overvejelser til hjemmeside

83


Bilag 12, Farveproces

84


Bilag 13, Farvernes betydning ”TLS Purple” Farven ”Purpleness” skiller sig ud og fungere som en genkendelig farve, da den er meget personlig og speciel i udtrykket. Farven lilla symbolisere luksus, sofistikerethed, feminisme og romantik og farven er derudover taget ud fra diskutionerne om TLS blandede univers, de kolde og varme farver, hvor farven lilla er en blanding af de to primær farver den koldeste farve, blå og den varmeste, rød. Farven er den udfordrende farve og er ”The” og ”Showroom” i TLS, det er farven der står for store brands, voksende marked, udfordringer og innovation. Farven vil derfor bliver brugt i forgrunde, men diskret, så den ikke virker for dominerende. Farven rød er dominerende i forhold til den blå farve, da farven er mere feminin og giver en god kontrast til den lidt ”kolde” billedform, gennem de sort/hvide billeder. Rød betyder ”lykke” på kinesisk, som tallet 8, under symboler.

”TLS Orange” Farven orange, som er komplementærkontrast farve til blå, er en meget stærk kombination visuelt, men symbolisere de kontraster TLS præsentere i showroomet. Den orange farve symbolisere impuls, trang til resultater, viljen til at vinde, handling, styrke, livsglæde, lykke, eksotisk, humor og spontanitet. Dybe følelser, som giver et billede af en personlig virksomhed. ”TLS Green” Den grønne farve er håbets, det levende, vækstens farve og stabilitetens farve. Den symbolisere genskabelse og genfødsel og står for at TLS’ giver kunden chancen for at skabe noget, genskabe, gennem TLS. TLS tilbyder rammer for grobund og et godt sted at starte.

”TLS Blue” Farven symbolisere stabilitet, loyalitet, intelligens, håb, kreativitet og ekspertise. Det er troskabens og det hemmelighedsfuldes farve. Farven er god i efterkrise tiden, til at understege troværdighed og gennemsigtighed i virksomheden. Derudover betyder farven blå også fjernhed, som appellere til drømmen og fantasien. Pantone 3252C

TLS Blue CMYK: 40/0/27/0 RGB: 151/212/197 HSB: 165/28/83

Pantone 340C

TLS Green CMYK: 80/10/57/0 RGB: 152/74/71 HSB: 0/166/140

Pantone 1345C

Pantone 2395C

TLS Orange CMYK: 0/21/57/0 RGB: 35/49/100 HSB: 255/205/128

TLS Purple CMYK: 49/100/16/2 RGB: 146/37/124 HSB: 312/74/57

85


1. Forside 2. Om os Mærker 3. Messer 4. Følg os 5. Kunde-login

Musik

Video

in -log

Bilag 14, Hjemmeside, funktioner e Kun d

86 1. Reklamationer 2. Lagerlister 3. Gamle fakturaer 4. Rest ordreliste 5. Nyhedsbreve 6. Bestil møder 7. ≠“Spørg Kimie”


87

Kunde-login

Password

E-mail

Kunde-login

Support

Bilag 15, Kunde-login

Kalender

Nyhedsbreve

Fakturaer

Rest ordre

Reklamationer

Lagerliste


Bilag 16, Hjemmeside analyse

88


Bilag 17, Interview med Lars Wiberg Interview med chefen Lars Wiberg: Mona: Hvilke overvejelser har i haft i forhold til logoet? Lars: Selve ”the little showroom” kommer af at alle ting skal være så blæst op og fantastisk. Der er ikke nogen der mærker lidt efter en gang i mellem og så i stedet for at det var sådan noget ”grand”1, ”the fashion” et eller andet, så syntes jeg at the little showroom var en underdrivelse af, at ligemeget hvor stort det blev, så er det sjovt at kalde det the little showroom. Så lidt humor effekten i det og at det heller ikke var for ”grand” og for hovskisnovski2 at det er bare simpelt, enkelt og nice. Og at det hedder ”showroom” er det fordi jeg syntes vi er et showroom, jeg syntes det er originalt, det er det jeg gør. Jeg viser ting. Det kan godt være jeg er agent, eller distributør. Det er stadigvæk mit showroom. Det er den effekt jeg syntes det skulle have og derfor har jeg lavet hele konceptet som et lille showroom. Faktisk på gadeniveau med en butik, så på ligefod med andre butikker. ogoet skulle være personligt, det skulle betyde det vi er og så skulle det se godt ud. Mona: Hvilke overvejelser har I haft i forhold til ”little” skriften og ”The Showroom” skriften i logoet? Lars: Det skulle være simpelt og enkellt og grafikken i det skulle være strangent og enkel, men dog skulle det have en skråskrift for charmen. Ordet skulle gerne betyde at showroomet er lidt funny og lidt sjovt.”Little”, ligesom for at sige at vi er nede på jorden og ”det er bare os”. Det er humoren i det. At ligemeget hvor store vi bliver og hvor mange brands vi får ind, vil vi altid være ”det lille showroom”. Personlige og ligetil. ”The little Office” er faktisk Marie Louises idé, på at føre ”little” videre. Det gør også at det hele bliver lidt cozy. Mona: Så du vil gerne have det ikke bliver for overblæst. Hvilke overvejelser har I haft i forhold til ”No. 8”? Lars: Nummer 8 det er jo bare stroke of luck. Vi har lejet lokalet i nummer 8. Nummer 8 er i den kinesiske talformulering og overtro, lykkens tal og derfor har jeg blæst det op til at være nummer 8. I det moment har vi så været heldige at finde spillekort her, hvor der stod nummer 8, som er lidt wierd3. Det bekræftiger bare at det man har gjort er sikkert nok det rigtige. Så alt i alt small cozyness, noget man har set i Soho og New York og så skulle det have noget internationalt anderledes. Mona: Hvis du skulle beskrive TLS’ kollektioner, hvordan ville det så lyde? Lars: Kollektionerne er forskellige i udtrykkende og har hver deres charme. Alle kollektionerne er valgt ud fra at få det bedste håndværk, den bedste kvalitet og bedste design. Mona: Hvad er din store passion/interesse? Lars: Design. Mona: Hvordan opdatere du dig i forhold til inspiration til messer, præsentationer og brands? Lars: fra ture til Amsterdam, Berlin, de store modebyer. Mona: Hvad gør du for at være med til at ”skabe” fremtiden? Lars: Præsenterer mine idéer på messer. Gør et stort nummer ud af at præsentere mærkerne rigtigt. Så kunden også kommer for at få egen inspiration. Mona: Hvor ser du virksomheden om 10 år? Lars: Enten har vi udvidet sortimentet, åbnet en butik eller startet en kollektion. Lars: det er også der igennem ”no. 8” kommer til udtryk, det kunne være navnet for en kollektion eller en butik jeg startede. Mona: Hvad gør du for at tilbyde en god arbejdsplads? Lars: Jeg har den tilgang til tingene, at man skal leve som var hver dag den sidste. Mine kunder og ansatte betyder meget. Det er derfor vigitigt at bruge tid på dem, for mig og virksomheden.

1 Overreklameret 2 Tilfældigt 3 Lars har gennem sit liv fundet spillekort, når store beslutninger, eller begivenheder har fundet sted. Han har blandt andet fundet spille kort, dengang han skulle sige ja til at købe sit hus og fundet spillekort da hans kone blev gravid med hans søn. Spillekortet Lars fandt ved TLS, var i forbindelse med at Lars skulle ud og kigge på lokaler til sit showroomet. Spillekortet lå der den dag han sagde ja og er en ruder 8. Kortet er sat i ramme og er både et billede af Larses overtro, men også symbolik for den tilgang Lars har til livet, som man hører i vedlagt interview: han tror på at vejen vil blive vist undervejs.

89


Bilag 18, Surveymonkey (kunder) 63 besvarelser 1. Hvilke ord ville du beskrive TLS med? (kryds gerne flere af) Traditionelle 2 Innovative 26 Farverige 34 Kedelige 0 Personlige 22 Uorganiserede 5 Professionelle 4 Sort/hvide 4 Organiserede 7 Sjove 19 Livlige 21 2. Hvordan syntes du TLS hjemmeside fungerer? Se www.thelittleshowroom.com Godt 15 Middel 34 Dårligt 14 3. Hvad er dit første indtryk, skriv i stikord Besvarelser(sorteret, de besvarende svarede meget det samme): meget lukket, mørk, lille skrift, ekslusiv, ikke meget information, kunne godt havde billeder på siden. 4. Kan du lide musik på hjemmesider? Ja 14 Nej 10 Ja, hvis man kan slå den fra 39 5. Var du klar over at man kan trykke på ”No. 8” og ”The Showroom” i højre hjørne af hjemmesiden, for at skifte side. Ja 19 Nej 44 6. Vidste du at man kan trykke på ”brands” for at kommer ind på mærkernes hjemmesider? Ja 29 Nej 35 7. Tak for din hjælp, forsat god dag! Har du kommentarer til spg. skemaet, skriv herunder ______________________

90


Bilag 19, Surveymonkey (potentielle) 17 besvarelser 1. Hvilke ord ville du beskrive TLS med? (kryds gerne flere af) Traditionelle 7 Innovative 1 Farverige 2 Kedelige 5 Personlige 0 Uorganiserede 0 Professionelle 6 Sort/hvide 17 Organiserede 0 Sjove 3 Livlige 0 2. Hvor kender du TLS fra? Jeg har set hjemmesiden 10 Jeg har mødt dem på messer 2 Jeg kender ikke TLS 4 Andet 2 3. Hvordan syntes du TLS hjemmeside fungerer? Se www.thelittleshowroom.com Godt 4 Middel 6 Dårligt 7

Jeg har efterfølgende kontaktet 5 af de potentielle kunder, der skrev sig i spg. 8. Hvor jeg har sendt materiale, der viste de præsentationer TLS har haft på messer, hvor 4 af de 5, viste sig at have set TLS på messer, trods kun 2 svarede at have mødt TLS på messer før.

4. Hvad er dit første indtryk, skriv i stikord Besvarelser(sorteret, de besvarende svarede meget det samme): sort, professionel, ikke brugervenlig, kedelig, upersonlig. 5. Kan du lide musik på hjemmesider? Ja 4 Nej 4 Ja, hvis man kan slå den fra 9 6. Var du klar over at man kan trykke på ”No. 8” og ”The Showroom” i højre hjørne af hjemmesiden, for at skifte side. Ja 3 Nej 14 7. Vidste du at man kan trykke på ”brands” for at kommer ind på mærkernes hjemmesider? Ja 2 Nej 15 8. Tak for din hjælp, forsat god dag! Er du interesseret i forsat at hjælpe mig, skriv dit navn i feltet herunder ______________________

91


Bilaf 20, Udtalelser fra medarbejdere Uddrag fra interviews. Kimie Suell-Schubert: ”Hvid The little Showroom var et dyr, ville det være en blæksprutte, fordi en blæksprutte kan have mange bolde i luften på en gang(Der er altid projekter igang i showroomet), hvis TLS var en bil, ville det være en porsche, lille og hidsig og med en tosset1 chauffør” Marie Louise Wissing: ”På Valentins Dag blev alle os ansatte til efter midnat, for at hjælpe med at få kollektioner hjem fra jylland. Lars mødte dagen efter op med roser, chokolade og underholdning. Han havde bestilt massør og koncertbilletter til om aftenen som tak for vores ekstra indsats.” Camilla Hjorth: ”Lars underholdte engang hele Bahne Danmark, med spontant at danse og synge skøre lyde under en fremvisning af sine kollektioner, under modeugen i Århus. Samtidig kaldte han alle vores dyre Ambre Babzoe strudse jakker for ”gok gok” jakker. 1 Karismatisk

Bilag 21, Udsendt mail til kundeinterviews Hej, Jeg skriver på vegne af min hovedopgave, som marketing studerende på KEA Design/Business. Min opgave går ud på at udarbejde en visuel identitet og integrere den på The little Showrooms hjemmeside. I den forbindelse, har jeg fået lov at kontakte 9 af vores gode kunder. Hvor at du/I er en af dem. Jeg vil med min mail, høre om jeg kan få lov at interviewe dig imorgen omkring forholdet til The little Showroom? Interviewet tager nok ikke længere end et kvarters tid. Med den sene udmelding, ringer jeg i morgen og høre, hvis jeg ikke har fået svar over mail. Du er velkommen til at sige nej, men det betyder som sagt meget at det er kunder der kender os godt og det er derfor jeg har valgt at skrive til dig. Jeg vil blandt andet spørge ind til brugervenlighed på hjemmeside og har arbejdet med kunde-login. Hvis du ikke har besøgt hjemmesiden, så er der her et link: www.thelittleshowroom.com Ringer mellem 10 og 16 i morgen. Håber du vil hjælpe mig med projektet! På forhånd tak Aller bedste hilsner Mona Dahlquist Tidligere praktikant The little Showroom

92


Bilag 22, Kundeinterviev Jeg har fået god respons på de tiltag jeg har valgt at arbejde med og har gennem kunderne nået til konklusionen om at det er i den fysiske præsentation TLS markedsfører sig bedst. Kunden har beskrevet TLS som ”hippie kultur”, ”rå boheme”, ”energiske”, ”personlige”, ”inspirerende” og ”nytænkende”. Jeg er blevet bekræftiget i at bloggen ville være et godt tiltag og at kunden efterspørger flere historier om brandsene. Kunden har samtidig været positive overfor kunde-loginet. Foruden 2 der syntes at man mistede for meget den personlige kontakt. Jeg er derudover blevet bekræftiget i hvor vigtig en indtjeningskilde messen under modeugen, er for TLS. Musik på hjemmesiden har der været positiv feedback på, de fleste har bare gerne ville have dem som mulighed, at man kan lukke musikken ned når man bliver træt af den. Kunden mener også at TLS er meget farverige i udtrykket. Kunden mente heller ikke at hjemmesiden er brugervenlig og mangler opdatering. Flere kendte slet ikke siden og dem der gjorde, vidste ikke hvad de skulle bruge den til. Jeg har under forløbet været i kontakt med 9 udvalgte kunder, jeg har vedlagt interviews med 5 af dem på de næste 5 sider. Udover de 5, har jeg undervejs haft kontakt til Charlotte fra Soho, Kirsten fra Odas Minde, Bolette fra Emborg og Marianne fra Madam My.

93


Bilag 22, Kundeinterviev Interview med Lene, chef for Søs Tre i Hillerød Mona: Hvor mødte du The little Showroom første gang? Lene: primært lars, day. Josefine, handlet med ham. mødt ham miljøet. med fra starten. i branchen i mange år. kreativ. Mona: Hvordan finder du/I nye brands til din/jeres butik? Lene: Messer og storbys rejser. der er enormt mange der opsøger os (nye mærker) Mona: Hvilke brands forbinder du med TLS? Lene: Maison Scotch, Ambre Babzoe, Mexicana, nye mærker på fodtøj og bælter. altid så meget nyt. Mona: Hvor meget ville du give for et par uorginale Mexicana støvler? Lene: 2000-2500 (stor målgruppe - loft) Mona: Hvad er dine/jeres købsmotiver? Lene: design, historie, kvalitet. første indtryk, udelukkende egen intuition. de rigtige varer (design) Det må rigtig gerne være anderledes (Maison Sotch) et mærke der ”ryster” butikken lidt. meget bred målgruppe - aldrig konet forretning. Mona: Hvordan kan i føle finanskrisen på jeres butik? Lene: Sagtens mærke finanskrisen, mine kunder kommer alligevel. de vil stadig ha det lækre tøj. de køber ikke helt så meget som de har gjort. Mona: Beskriv The little Showroom med 5 ord Lene: sejt. nytænkende. inspirerende. søde folk, afslappet atmosfære. Mona: ville du beskrive The little Showroom sort/hvide eller farverige Lene: Farverige. hippiekultur. Mona: Kender du TLS’ hjemmeside? Lene: Har været derinde, men bruger den ikke rigtig. bruger ikke timer foran. Mona: Vidste du at man kan klikke på ”no. 8.” og ”The little Showroom” i højre hjørne for at skifte mellem siderne? Lene: Nej Mona: Vidste du at man kan trykke på mærkerne? Lene: Nej Mona: Kan du lide musik på hjemmesider? Lene: Nej det er jeg ligeglad med. det forstyrre måske lidt. Mona: Hvad ville du være interesseret i at et kunde-login kan tilbyde? Lene: Det er faktisk rigtig god idé. Har brugt det rigtig meget hos andre virksomheder Bloggen er en fantastisk idé. det syntes jeg. rigtig god idé.

94


Bilag 22, Kundeinterviev Interview med Ulla, chef for Hørlycke i Århus Mona: Hvor mødte du The little Showroom første gang? Ulla: Messer, København Mona: Hvordan finder du/I nye brands til din/jeres butik? Ulla: Udlandet og gennem magasiner Mona: Hvilke brands forbinder du med TLS? Ulla: Mexicana Mona: Hvor meget ville du give for et par uorginale Mexicana støvler? Ulla: halv pris. Mona: Hvad er dine/jeres købsmotiver? Ulla: Design, historie Mona: Hvordan kan i føle finanskrisen på jeres butik? Ulla: Standby Mona: Beskriv The little Showroom med 5 ord Ulla: Kreative, Charmerende, servicemined, sjove, sælgere. Mona: ville du beskrive The little Showroom sort/hvide eller farverige Ulla: Meget farverige Mona: Kender du TLS’ hjemmeside? Ulla: Ja Mona: Vidste du at man kan klikke på ”no. 8.” og ”The little Showroom” i højre hjørne for at skifte mellem siderne? Ulla: Nej Mona: Vidste du at man kan trykke på mærkerne? Ulla: Nej Mona: Syntes du siden stemmer overens med det billede du har af TLS? Ulla: altså den er jo meget mørk og ikke så mange farver Mona: Kan du lide musik på hjemmesider? Ulla: Nej Mona: Hvad ville du være interesseret i at et kunde-login kan tilbyde? Ulla: Reklamtioner, måske en presseside

95


Bilag 22, Kundeinterviev Interview med Jane, chef for Butik Emerli, Århus. Mona: Hvor mødte du The little Showroom første gang? Jane: Jeg fandt Maison Scotch i Italien engang og fandt ud af det var Lars der havde distribution på mærket i Danmark. Mona: Beskriv The little Showroom med 5 ord Jane: serviceminded, skødesløs(positiv), moderne, med på beatet(Lars), behagelige. Mona: Hvordan finder du/I nye brands til din/jeres butik? Jane: Messer herhjemme og i udlandet Mona: Kender du TLS’ hjemmeside? Jane: Nej Mona. Kan du lide musik på hjemmesider? Jane: Ja. Mona: Hvilke brands forbinder du med TLS? Jane: Maison Scotch, Koah, Monocrom. Mona Hvor meget ville du give for et par uorginale Mexicana støvler? Jane: Jeg ville aldrig købe et par uorginale Mexicana støvler, for både mig og mine kunder er lidt af nogle mærkedyr, det skal være det rigtige. Mona: Hvilke brands har i ellers i butikken? Jane: Maison Scotch, Koah, Monocrom. Mona: Hvad er dine/jeres købsmotiver? Jane: Stærke brands, mærkevare. Mona Hvordan kan i føle finanskrisen på jeres butik? Jane: Det er gået fremad det sidste halve år, så det ser rigtig godt ud. Mona: Hvad ville du være interesseret i at et kunde-login kan tilbyde? som lagerlister, reklamationsside osv. Jane: reklamationer, lyder som en rigtig god idé. Mona: Hvilke farver forbinder du TLS med? Jane: de er meget farverige.

96


Bilag 22, Kundeinterviev Interview med Ditte, medarbejder for Pour Quoi, har arbejdet i butikken i 4 år. Mona: Hvor mødte du The little Showroom første gang? Ditte: gennem Lars, vi har været med fra start Mona: Hvordan finder du/I nye brands til din/jeres butik? Ditte: Messer og rejser Mona: Hvilke brands forbinder du med TLS? Ditte: Maison Scotch, Ambre, Babzoe Mona: Hvor meget ville du give for et par uorginale Mexicana støvler? Ditte: under halvdelen Mona: Hvad er dine/jeres købsmotiver? Ditte: Designet, men Camilla (chefen) kan også rigtig godt lide historien bag Mona: Hvordan kan i føle finanskrisen på jeres butik? Ditte Det er gået fremad det sidste halve år. Mona: Beskriv The little Showroom med 5 ord Ditte: Stilfuld, varmt, spændende, inspirerende og cool. Mona: ville du beskrive The little Showroom sort/hvide eller farverige Ditte: Både og, ikke minimalistiske. Mona: Kender du TLS’ hjemmeside? Ditte: Nej Mona: Kan du lide musik på hjemmesider? Ditte: Ja Mona: Hvad ville du være interesseret i at et kunde-login kan tilbyde? Ditte: Nej, uoverskueligt. vi har for mange mærker og så ligger TLS kun to gader væk.

97


Bilag 22, Kundeinterviev Interview med Karin, chef for Karin Winther i Charlottenlund Mona: Hvor mødte du The little Showroom første gang? Karin: Jeg kender Lars fra hvor han arbejdede før, så jeg har faktisk været med helt fra starten. Mona: Hvordan finder du/I nye brands til din/jeres butik? Karin: Medier og messer mun-til-mund, rigtig meget hører. Mona: Hvilke brands forbinder du med TLS? Karin: Rå boheme Mona: Hvor meget ville du give for et par uorginale Mexicana støvler? Karin: halvdelen, det ikke så vigtigt mærket. 2000-3000. kvalitet og pasform. Ligeglad med navnet, hvis Mona: Hvad er dine/jeres købsmotiver? Karin: Design. mærkevare, hipt. Kan lide/kan ikke lide. kvalitet og pris. Mona: Hvordan kan i føle finanskrisen på jeres butik? Karin: Standby. folk snakker ikke så meget om krisen mere. Vejleder fra top til tå, køber noget. Omsætniing stille Mona: Beskriv The little Showroom med 5 ord Karin: God stil. service, altid, hjælpesomme, ærlighed god service. Mona: ville du beskrive The little Showroom sort/hvide eller farverige Karin: Farverige Mona: Kender du TLS’ hjemmeside? Karin: Ja Mona: Vidste du man kan trykke på ”No. 8” og ”The little Showroom”? Karin: Nej Mona: Vidste du at man kan trykke på brands? Karin: Ja Mona: Kan du lide musik på hjemmesider? Karin: Nej Mona: Hvad ville du være interesseret i at et kunde-login kan tilbyde? Karin: nogle gange er det bare hurtigere at ringe. jeg vil hellere stå i min butik end foran din computer. jeg ved godt det er tiden

98


Bilag 23, Huskerammen, før og efter Før

Efter

99

Visual Identity  

worked for The Little Showroom, Copenhagen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you