Page 1

dom

zamek

dom (=od przysłówka doma) 1 budynek przeznaczony do mieszkania house, building: Dom jednorodzinny Detached house ling.pl Dom spokojnej starości rest house ling.pl; 2 Rodzina, domownicy home: Dom rodzinny Home ling.pl [We wszystkich językach słowiańskich] gałąź (=od gołąz) (noun) 1 pęd wystający z pnia drzewa, konar branch: Gałąź dębu Oak branch Słownik języka polskiego PWN; 2 odnoga jakiegos organu, część organizmu branch: Gałęzie oskrzeli branches of the bronchial Słownik języka polskiego PWN; 3 dział gospodarki, nauki, administracji branch, department: Gałąź produkcji Branch of production ling.pl [Czeski: haluz; ] klucz (=od kluczyk, kluka, kluczka) (noun) 1 narzędzie służące do otwierania i zamykania zamków i kłódek key: Pod kluczem To keep under lock and key ling.pl Zamykać na klucz To lock ling.pl; 2 system znaków, skrótów, szyfr key: Klucz szyfrowy Encryption key Słownik języka polskiego PWN; 3 objaśniający komentarz key; 4 Zasady, wg których coś się przeprowadza key: Klucz podziału zysków Key to allocation of profits Słownik języka polskiego PWN; 5 szyk, w jakim lecą gęsi skein of geese; 6 szyk, w jakim lecą żurawie flock of cranes; 7 znak graficzny umieszczony na początku pięciolinii clef: Klucz basowy bass clef ling.pl Klucz wiolinowy Treble clef ling.pl; 8 narzędzie do dokręcaia lub odkręcania śrub i nakrętek wrench [Łacina: clavis; Greka: kleis; Litewski: kliuti] kopać (=kopnąć nogą, wierzgnąć; kopać ziemię, grzebać) (verb, verb transitive, verb intransitive) 1 uderzać coś lub kogoś nogą to kick: Niech cię gęś kopnie Go to hell ling.pl; 2 wydobywać ziemię na wierzch za pomocą łopaty, motyki to dig: Kopać rów To dig a ditch ling.pl; 3 wydobywać minerały lub płody z ziemi, zwykle za pomocą narzędzi lub maszyn to dig up: kopać ziemniaki to dig up potatoes Słownik języka polskiego PWN [Greka: skapdt; Rosyjski: kopat sia; Litewski: kapoti, kapas] niebo (=od niebie) (noun) 1 (noun) sky: Bezchmurne niebo Cloudless sky ling.pl Pod gołym niebiem In the open air ling.pl; 2 nadziemska kraina szczęśliwości w wielu religiach heaven: Wielkie nieba Good heavens ling.pl Iść do nieba to go to heaven ling.pl [Geka: nefos/nefes] osioł (=od ostek, osieł) (noun) 1 zwierzę jednokopytne z rodziny koniowatych, o szarej lub brunatnj sierści donkey, ass; 2 człowiek głupi, tępy, ograniczony, uparty blockhead: Uparty jak osioł As stubborn as a mule ling.pl [Niemiecki: esel; Łacina: asellus; Litewski asiłas] papier (=od papir, papierek) (noun) 1 materiał w postaci wstęgi lub arkuszy produkowany z włókien roślinnych paper: Papier toaletowy Toilet paper ling.pl; 2 pismo urzędowe, akt, dokument document, paper: Złożyć papiery to submit documents ling.pl [Niemiecki: Papier, Łacina: papyrus] skóra (=od skorzyca) (noun) 1 zewnętrzna powłoka ciała kręgowców skin: Skóra komuś schodzi Sb's skin peels ling.pl; 2 produkt otrzymywany ze skóry niektórych zwierząt przez wyprawienie leather: Kurtka ze skóry Leather jacket ling.pl; 3 zewnętrzna powłoka czegoś, np. owoców peel: Skórka z banana banana peel Słownik języka polskiego PWN [Czeski: skorzice, Rosyjski: Szkura] stopa (=od stopień) (noun) 1 najniższa część nogi foot, pl. feet: Płaska stopa Flat foot ling.pl; 2 jednostka miary wierszowej foot; 3 jednostka długości używana w krajach anglosaskich, równa 0,3048m foot; 4 dolna część czegoś foot: podnóże góry Foot of the mountain ling.pl [Rosyjski: stepeń] zamek (=od zamknąć, zamykać) (noun) 1 urządzenie do zamykania drzwi lock: Zamek w drzwiach Door lock Słownik języka polskiego PWN Wyłamać zamek Break the lock ling.pl; 2 ruchoma część broni palnej slide: Zamek pistoletu Slide ling.pl; 3 warowna budowla mieszkalna castle: Brama zamku The gate of the castle Słownik języka polskiego PWN Oblegać zamek Besiege the castle; 4 suwak zipper: Zapiąć zamek To zip the zipper ling.pl [Prasłowiański: zamka; słowieński: zańka; serbski: zamka]

Słownik polsko-angielski  

Słownik polsko-angielski stworzony przy pomocy narzędzia TLEX Professional.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you