Page 1

BOHUSLAV ŠENKÝŘ PORTFOLIO PRIVATE COMMISION SELECTED WORKS

ARCHITECTURE


CURRICULUM VITAE Name: Address: Telephone number: Email address: Web: Nationality: Date of birth:

Bohuslav Šenkýř Na Potoce 550/I Veselí nad Lužnicí +420 728 959 879 senkyr.b@gmail.com www.archsenkyr.com Czech March the 11 1990


EDUCA TION 2013 - p resent CTU in Prague - Facul master ty of Ar 's degre chitectu e study re (Cze ch) 2009 - 2 013 CTU in Prague - Facul obtaine ty of Ar d a bac chitectu helor's re (Cze degree ch) 2009 Autode sk Acad emia 3D studio M AX adva 2010 - 2 nced 012 Graphic studio C hytka, Ž Assiste ir d in ext erior an ovnice (Czech republi d interi c) o r v izualiza 2008 - 2 tion 010 Landsc ape arc hitect M Assiste artin Ha d in des velka ign and creatio n garde n

WORK EXPER IENCE 2012 presen t Magne t Archit ects, B ratislav a (Slov akia) Assiste d i n design Respon apartm s i ent bui ble for lding, M c Assiste omplet d ünchen e interi in desig on desi (Germa Respon n hous gn, Lag ny) e, Low sible fo e Tatras (Germa r exter Neubur ( Slovaki ior des ny) g (Germ ign apa a) any) rtment buildin June 2 g, 013 - S eptemb JPS Ar er 2013 chitect s Jind řichův Hradec (Czech archite Republ c tural in ic) ternshi Design p of the m osaic U Assiste niversi d in de ty of Ec sign ho Assiste onomic use, Ja d i n s roměř recons Comple tructio te desi n nurser gn bath y garde rooms n, J. Hr Univers adec ity of E c o n omics, SKILLS J. Hrad ec Langua ge English skills B2 = ad vanced Person al skill s Excelle nt plan ning an skills, f d organ ast lea ising ab rner, h ilities, ardwor advanc k i n g , self-dr Softwa ed time iven re skill manag s ement Advanc ed kno wledge Adobe in 3D s InDesig tudion n, Adob Adobe Max, Vr e Illust After E ay rend rator, C ffects, er engi orel dr html, c ne, Ado a w s s , Archic be Pho Hobbie ad, Ado s be Drea toshop, Archite mweav cture, C er, A D mode RC plan ling, fit e engin ness, m eering otorspo rts,


THE ROOT BUILDING THIS IS THE FIRST PROJECT ON THE FACULTY OF ARCHITECTURE. THE MAIN IDEA IS WORK WITH LIGHT, SPACE AND VOLUME. THE UNDERGROUND BUILDING IS DESIGNED BY LIBRETO. THE UNDERGROUND BUILDING IS COFFE HOUSE AND BAR. BUILDING CONTAIN THREE SPACES. FIRST SPACE NEAR BY STAIRS IS SPACE FOR COMUNICATION WITH BAR AND SITTING PLACE. SECOND SPACE IS FOR DANCING AND ENJOYMENT. THE LAST SPACE IS FOR RELAXING. THIS SPACE HAS NOT ROOF AND YOU CAN SEE STARRY NIGHT. CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE FACULTYOFARCHITECTURE 1ST TERM 2009/2010 DOC. ING. MICHAELA BROŽOVÁ, AUT. ARCH. ING. ARCH. PETR M. HÁJEK 2NP

GROUND PLAN

0m

5m

10m

1NP

CROSS-SECTION

3NP

4NP


HOUSE FOR ARCHITECTS THE HOUSE FOR ARCHITECTS IS LOCATED CLOSE TO THE MIDDLE AGES RUINS IN A RESIDENTIAL AREA CALLED "BABA" IN PRAGUE. THE SITE IS VERY STEEP AND ORIENTED TO SOUTH. FROM THE PLOT THERE IS A VIEW OF PRAGUE. THE DESIGN IS INSPIRED BY LE CORBUSIERS "PLAN LIBRE" AND LIBRETO FROM OLD TESTAMENT. THE MAIN IDEA OF HOUSE IS CONECTING LIVING FLOOR AND WORKING FLOOR. ON THE FIRST FLOOR IS OFFICE FOR ARCHITECTURE DESIGN STUDIO AND SECON FLOOR IS FOR LIVING ARCHITECTS FAMILY. THE CONCRETE RAMP CONNECTS THE LIVING FLOOR TO THE ROOF AND GIVES AN EVEN MORE AERIAL LOOK TO THE STRUCTURE. THE UPPER LEVEL IS DESIGNED LIKE A RELAXING A RECREATION ZONE.

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE FACULTY OF ARCHITECTURE 2TH TERM 2009/2010 DOC. ING. MICHAELA BROŽOVÁ, AUT. ARCH. ING. ARCH. JIŘÍ HŮRKA

CROSS SECTION


2NP

0m

5m

10m

1NP

GROUND PLANE FIRST FLOOR

3NP

SECOND FLOOR

4NP

ROOF


MONASTERY LYSOLAJE DOMINICANS MONASTERY IS LOCATED IN SUBURB PART OF THE PRAGUE, SPECIFICALY IN THE LYSOLAJE. THE SITE IS OWNED BY DOMINICANS AND THEY REQUIRE THERE NEW MONASTERY BECAUSE THEIR OLD MONASTERY IS TO SMALL. NEW MONASTERY IS DESIGNED FOR 16 NUNS AND TWO "NEW NUN". LAYOUT OF MONASTERY IS STRICTLY TRADITIONLA WITH AMBIT, PARADISE COURT AND SECLUSION. ENTRANCE SPACE AND OFFICE PRIORESS SEPARATES THE PUBLIC SPACE AND SECLUSION. IN THE MONASTERY IS DESIGNED ACCOMMODATION FOR BELIEVERS TOURISTS. CHURCH IS ORIENTED EAST-WEST. IN THE FIRS GROUND ARE LIBRARY, REFECTORY, KITCHEN, ORATORY. IN THE SECOND FLOOR ARE ROOMS OF NUNS CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE FACULTY OF ARCHITECTURE 6TH TERM 2011/2012 ING. ARCH. MICHAL ŠRÁMEK PROF. ING. ARCH. LADISLAV LÁBUS, HON. FAIA SITE PLAN


GROUND PLANE FIRST FLOOR

2NP

0m

5m

1NP

10m

SECOND FLOOR

0m

1NP


OSADA BUĎÁNKA V PROJEKTU ŘEŠÍM OBLAST OKOLO DOMU HRADÍLKŮ, JEDINÉHO ZACHOVANÉHO A OBÝVANÉHO DOMU NA BUĎÁNKÁCH. V SITUACI ZACHOVÁVÁM PŮVODNÍ PARCELACI A PŘISTAVUJI PARKOVACÍ PLOCHU VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MIMO OSADU. U DOMU S ATELIÉREM ZACHOVÁVÁM PŮVODNÍ FASÁDU S DROBNÝMI ÚPRAVAMI OTVORŮ A NA TUTO FASÁDU NASTAVUJI OBYTNOU ČÁST, KTERÁ JE ABSTRAHOVÁNA JAK HMOTOVĚ TAK I MATERIÁLOVĚ. HMOTOVÉ ŘEŠENÍ REAGUJE NA TERASOVITOST OSADY A DROBNÉ MĚŘÍTKO HMOT. DŮM NA NÁROŽÍ OBNOVUJE NÁROŽÍ ULIC U ZÁMEČNICE A POD BUĎÁNKOU POMOCÍ DROBNÉHO ZAHRADNÍHO PŘÍSTAVKU. OBYTNÁ ČÁST DOMU JE VYSTAVĚNA NA PŮVODNÍCH PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH. MATERIÁLOVĚ JE DŮM ŘEŠEN SKROMNOU BÍLOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU. CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE FACULTY OF ARCHITECTURE 5TH TERM 2011/2012 PROF. ING. ARCH. LADISLAV LÁBUS, HON. FAIA

CROSS SECTION

1NP

2NP

0m

ŘEZ

5m

10m


2NP

2NP

5m

10m

10m

0m

RECESSED BASEMENT, OFFICE OF DESIGN STUDIO

4NP

GROUND PLANE HOUSE WITH ATELIER, BASEMENT

4NP

2NP

4NP

10m

10m

2NP

3NP

4NP

0m

1NP

3NP

5m

1NP

SECOND FLOOR, BEDROOM

4NP 3NP

1NP 0m

SOUTH ELEVATION

5m

10m

3NP

2NP

0m

1NP

0m

3NP

1NP

5m

5m

FIRST FLOOR, LIVING ROOM


GROUND PLANE HOUSE ON CORNER

1NP

SECOND FLOOR HOUSE ON CORNER

2NP

1NP

0m

NORD ELEVATION

2NP

5m

0m

ŘEZ

10m

5m

10m

ŘEZ


LETIŠTĚ KBELY V AREÁLU VOJENSKÉHO LETIŠTĚ KBELY A V BLÍZKOSTI SPORTOVNÍHO LETIŠTĚ LETŇANY JE IDEÁLNÍM MÍSTEM PRO VYBUDOVÁNÍ DRUHÉHO PRAŽSKÉHO LETIŠTĚ. LETIŠTĚ RUZYNĚ MÁ OMEZENOU MAXIMÁLNÍ KAPACITU 30 MILIONU PASAŽÉRU ROČNĚ A TATO KAPACITA SE BRZY VYČERPÁ. JE ZAPOTŘEBÍ VYBUDOVAT LETIŠTĚ PRO NÍZKONÁKLADOVÉ LETY PŘEVÁŽNĚ DO SCHENGENSKÉHO PROSTORU. LETIŠTĚ MÁ VELICE VÝHODNOU DOPRAVNÍ POLOHU. BLÍZKOST METRA LETŇANY A VLAKOVÉHO SPOJENÍSNIŽEJE DOJEZDOVÝ ČAS DO CENTRA NA 30 MINUT. NÁVRH LETIŠTĚ SPOČÍVÁ V ODDĚLENÍ VOJENSKÉHO LETIŠTĚ OD CIVILNÍHO TERMINÁLU A ZÁROVEŇ VYTVOŘENÍ NOVÉHO MUZEA LETECTVÍ. BUDOVA TERMINÁLU OBSAHUJE LETECKÉ MUZEUM V SEVERNÍ ČÁSTI, KTEROU SE DÁ PROJÍT DO OBLASTI ODBAVENÍ LETŮ. CELÝ PROSTOR JE TRANSPARENTNÍ A UMOŽŇUJE SNADNOU ORIENTACI. V PROJEKTU SE JE NAVRŽENA RUNWAY PRO LETADLA KETEGORIE C. CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE FACULTY OF ARCHITECTURE 9TH TERM 2013/2014


H

H

G

G

F

F SKLAD

ŠATNY WC

SKLAD

SHOP ZONE

SHOP ZONE

E

E SKLAD

SKLAD

SKLAD

SKLAD

D

D

MUZEUM

CESTOVNÍ KANCELÁŘE

15

14

13

12

VSTUP VIP

11

9

10

7

8

CESTOVNÍ KANCELÁŘE

7

6

5

3

4

2

1

0

5

B ÚNIKOVÝ VÝCHOD

CHECK IN

SELF CHECK IN

SKLAD

VÝSLECH

SKLAD

SKLAD

ŠATNY WC

SKLAD

UKLÍZEČKA

ŠATNY WC

SKLAD

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

CHECK IN

UKLÍZEČKA

POHOVOR NONSCHENGEN

OFFICE

TECH. ZÁZEMÍ VÝSLECH

OFFICE TECH. ZÁZEMÍ

ŠATNY WC

KUCHYŇ

SKLAD

SHOP ZONE

WC INVALID

WC INVALID

OFFICE

SHOP ZONE

ZTRACENÉ ZAVAZADLA

14 CHECK IN

OFFICE

ŽENA DÍTĚ

OFFICE

OFFICE ZTRÁTY NÁLEZY

BEZPEČ NOSTNÍ SCHRÁ NKY

WC TECH. SPRCHA ZÁZEMÍ BEZPEČ NOSTNÍ SCHRÁNKY

PŘECHODNÉ ÚLOŽIŠTĚ ZAVAZADEL

C

KARANTÉNA

ČEKÁRNA

TECH. ZÁZEMÍ

VETERINA OFFICE

POHO VOR ŽENA DÍTĚ POHO VOR OFFICE

EMERGENCI

PYROTECHNIK

ČEKÁRNA 108

OFFICE BATOHÁŘŮ

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

ČEKÁRNA SCHENGEN

MÍSTNOST LÉKAŘE

ČEKÁRNA PŮJČOV NA VOZÍKŮ

PROBLÉMOVÁ ZAVAZADLA WC

VYŠETŘOVNA

ŠATNY

OFFICE BATOHÁŘŮ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

ŠATNY

C

180 SCREANING 150

CELNÍCI

CELNÍCI

CELNÍCI SHOP ZONE

150

150

ČEKÁRNA 80

A

KONTROLA ZAVAZADEL

VIP

SCHENGEN

SCHENGEN

SCHENGEN

SCHENGEN

NON SCHENGEN

B 15

14

13

12

11

10

9

8

POSÁDKA

7

6

5

4

3

2

SCHENGEN

1

NON SCHENGEN

0


HOTEL HANSPAULKA THE HOTEL IS SITUATED IN PRAGUE 6 HANSPAULKA, NEARBY THECITY CENTRE. HANSPAULKA IS RESIDENTAL AREA IN THE PRAGUEDISTRICT DEJVICE. THE PROJECT RESPONDS TO THE SURROUNDING BUILDINGS ANDCOMPLEMENTS IT WITH A DIVISION OF THE BUILDING INTO TWO SMALLERMASSES. MASS EQUIVALENT TO ABOUT ONE HOUSE IN HANSPAULKA. ROTATION

MASSES

BASED

ON

SLOPE

CURVES,

DIVERSITYSURROUNDING BUILDINGS AND TURNING TO OUTLOOKS ON PETRIN HILLAND PRAGUE CASTLE. BETWEEN THE TWO MASSES IS CONNECTINGGLAZED NECK THAT SERVES AS A COMMUNICATION.ENTRANCE FLOOR CONTAINS OF THE RECEPTION, RESTAURANT,CONFERENCE ROOM AND OFFICE. BASEMENT INCLUDES A FITNESSCENTER, SAUNA AND MASSAGE. FITNESS FACILITIES CAN OPERATEINDEPENDENTLY OF THE HOTEL AND ALSO PROVIDE FOR RESIDENTSHANSPAULKA. SECOND, THIRD, FOURTH FLOORS CONSIST OF AS ANHOTEL ROOMS. IT CONTAINS 24 ROOMS FOR 48 GUESTS. THERE IS AREST AREA ON EACH FLOOR WHICH CAN BE USED FOR MEETINGGUESTS OR RELAXING WITH BEAUTIFUL VIEWS OF PRAGUE CASTLE ORPETRIN HILL. CZECH TECHNICAL UNIVERSITY PRAGUE FACULTY OF ARCHITECTURE 7TH TERM 2012/2013 DOC. ING. ARCH. JÁNO STEMPEL ING. ARCH. ONDŘEJ BENEŠ ING. JAN ŽEMLIČKA ING. JIŘÍ MRÁZ


1

2

DTL 1

1970

900

530

10.800

530

9.620

2000

2200

2520

3400

3060 DTL 3

7.400

P1 80 40

P2

7.100

6.990

6.220

2200

3040

SDK podhled

2000

3400

3020

3060

SDK podhled

520

6.200

550

6.770

220

570

GROUND FLOOR

1200

380

120

SDK podhled 12170

520

SDK podhled

2500

P2

1200

80 40

10.170

9.600

14970

10.500

10.390

220

570

900

120

P1

DTL 2

2200

520

13.020 SDK podhled

2520

2520

3400

3060

SDK podhled

2000

290 385 220

1970

570

13.570

13.000

2500

200

S1

500

200

14.970

4.000

1200

80 40

P2

3.700

3.590

3.370

500 220

570

900

120

P1

2.800

2.840

SDK podhled

LEGENDA železobeton

640

2.840

3700

2840

2800

keramická příčka helu rostlá zemina substrát 0.000

tepelná izolace, mine

125 40

165

100 100 80

tepelná izolace, XPS štěrk

2550

pískové lože, zásyp

3110

4130

5910

SDK podhled

3400

SDK podhled

6930

640

220

480

200

0.000

P3

0.100

500

80 70

150

P4

-3.510

-3.360

Výškový systém B.p.v. ± 0,000 = 268,631 m.n.m.

TYPICAL FLOOR

Doc. Ing. arch. Ján Stempel Doc. Ing. arch. Ján Stempel Ing. Jiří Mráz, Ing. Marcela Koukolová vypracoval: místo stavby:

Bohuslav Šenkýř Praha , Hanspaulka část

Hotel Hanspaulka ŘEZ B-B´

1 INTERIOR DESIGN OF OFFICE 2 INTERIOR DESIGN OF HOTEL ROOM 3 INTERIOR DETAIL OF HOTEL ROOM

datum účel měřítko:

1:50


1 INTERIOR DESIGN OF BEDHROOM, VINOHRADY, TRENČÍN 2 EXTERIOR VIZUALIZATION OF SALK INSTITUT 3 INTERIOR DESIGN OF FLAT, MUNCHEN, GERMENY


1 INTERIOR DESIGN OF BATHROOM 2 EXTERIOR VIZUALIZATION OF PALIČKOVA VILA, HANSPAULKA, PRAGUE 3 INTERIOR DESIGN OF BATHROOM, VINOHRADY, TRENČÍN


1 EXTERIOR VIZUALIZATION OF SPA AND WELNESS, TŘEBOŇ, CZECH 2 INTERIOR DESIGN OF FLAT MUNCHEN, GERMANY 3 IMPLEMENTATION DRAWINGS OF HARLEY DAVIDSON GARAGE 4

ŘEZ A-A'

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

125 180

2.200

2.470

2.290

2.000

2.640

2295

600

2.200

2.000

1000

100

2.470

1.400 1400

2000

2.120

2.300

10%

1000

100

10%

0.000

0.700

0.700

0.000


1 INTERIOR DESIGN OF BATHROOM 2 EXTERIOR VIZUALIZATION OF APARTMENTBUILDING, NEUBURG, GERMANY 3 DESIGN OF MODERN HOUSE, BESKYDY MOUNTAINS


1 ARCHITECTURE SITE PLANE OF INDUSTRY HALL, JIHLAVA, CZECH 2 EXTERIOR VIZUALIZATION OF SWIMING POOL, J. HRADEC, CZECH 3 IMPLEMENTATION DRAWINGS, RECONSTRUCTION FACULTY OF MANAGEMENT 4 IMPLEMENTATION DRAWINGS OF TOILET, RECONSTRUCTION FACULTY OF MANAGEMENT

PŮDORYS M 1:30 ŘEZ M 1:30 300

600

300

300

50

304

4 300

304

4 300 4 300

6x150x304

304 304 304 304 304 304

1520 1520

6

300

RAKO ROCK DCPSE 636 SCHODNICE 60X30cm

6

AXONOMETRIE M 1:30

300

S-INA40E 20x25cm

76S NORDIC 30X30cm

AXONOMETRIE M 1:30

COLOR TWO RAKO RAL 0607005 5X5cm

300

2.000 COLOR TWO RAKO RAL 0607005 5X5cm

1.800 1.550

S-INA40E 20x25cm

1.500

1.250 1.000 0.750 304

0.250

300

300

300

76S NORDIC 30X30cm

300

300

50

300

COLOR TWO RAKO RAL 0607005 5X5cm

304 150

300

0.000

COLOR TWO RAKO RAL 0607005 5X5cm

304 150

76S NORDIC 30X30cm

300

150

0.500

PŮDORYS 2 M 1:30 PŮDORYS 2 M 1:30

ŘEZ M 1:30 RAKO ROCK DCPSE 636 SCHODNICE 60X30cm

AXONOMETRIE M 1:30

300

300

1

6x150x304

6

600

304

510 450 510510 450 510 130

304

4 300

304

4 300

304

4 300

304

4 300 4 300

6x150x304

1520

RAKO ROCK DCPSE 636 SCHODNICE 60X30cm 300

130

300

300

300

130

304

510

450

510

1

1

304

300 48

600

4 300 4 3004 300 4 3004 300 4 300 484 300

PŮDORYS M 1:30 300

300 48

PŮDORYS M 1:30

ŘEZ M 1:30

PŮDORYS 2 M 1:30


www.archsenkyr.com +420 728 959 879

Bobo Portfolio  

FA ČVUT portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you