Page 1

A


o mně... datum narození: 17. 6. 1990 VZDĚLÁNÍ: 2009 - ... ČVUT Fakulta Architektury 2005 - 2009 Gymnázium na Pražačce (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy) ZNALOSTI: cizí jazyk: anglický jazyk (pokročilý), francouzký jazyk (začátečník) počítačové programy: autoCAD, archiCAD, Artlantis, Photoshop, InDesign, Illustrator, SketchUp, Word, Excel, PowerPoint, IWork ZÁJMY: cestování, fotografování, literatura, sport, architektura a umění


ŠKOLNÍ PRÁCE


Dům svobodného myšlení ateliér Ondřeje Císlera bakalářská práce, 3. ročník


Ulice Milady Horákové je protikladem řádu. Je zajímavé sledovat příběh bloku od jeho vzniku přes násilnou amputaci jeho části až po jeho vyrovnání se s následky. Vnitroblok byl odhalen. Dnes je již nemožné blok zpětně zcelovat. Nicméně prázdo po druhé polovině je znatelné. Nevyváženost ulice Milady Horákové je neoddiskutovatelná. Místa pro nápravu moc není, zrcadlit ulici po nelze, není kam. Přesto zde prostor je, úzký pruh, 150 metrů naděje. Objekt musí být protiváhou druhé straně ulice, král, který vyjíždí do boje jako první. Neméně silné musí být jeho poslání. Mé prvotní úvahy směřovaly k vybudování ústavu pro studium totalitních režimů. Místo v blízkosti bývalých vojenských promenád. Tato instituce navíc nemá významné reprezentativní sídlo. Symbol, místo, se kterým by byla spojována. To vytvářelo vnitřní boj, kdy jsem na jednu stranu chtěla dělat budovu, která ponese stopy temného období našich dějin, bude ukazovat její události a činy; na straně druhé mi bylo proti srsti jakkoliv architektonicky ztvárnit něco hrozného, negativního. A tak vzniknul nový koncept, jednoduchou negací toho starého. Místo ústavu pro studium totalitních režimů stavím pilíře svobody, jako štíty totalitním praktikám. Svoboda vyjádření (galerie), svoboda vědění (knihovna) a svoboda hlásání (kino)


1:500

A

B

1NP

2NP

3NP

4NP

GALERIE A: 01 vstup, obchod 02 šatna 03 kavárna 04 kuchyň 05 zádveří 06 WC 07 obslužný vchod 08 technická místnost 09 výstavní prostory 10 sklady 11 kancelář KNIHOVNA B: 01 vstup, recepce 02 šatna 03 studovna 04 kuchyňka (personál) 05 zádveří 06 WC 07 WC personál 08 kancelář 09 sklad 10 knihovna 11 technická místnost KINO C: 01 vstup, recepce 02 šatna 03 bar 04 kuchyň (bar) 05 zádveří 06 WC 07 WC personál 08 kancelář 09 sklad 10 kuchyňka (personál) 11 technická místnost 12, 14 kinosál 13 promítačka + sklad 15 výstava


C


podélný řez 1:400


zĂĄpad

východ

jih

sever

0

10

25

50


A

B

C

příčné řezy1:300


รก radฤansk

metro H


ové Milady Horák

0

10

25

50


Maggie‘s center ateliér Zavřel občanská stavba, 2.ročník


Centrum pro mentální podporu a pomoc lidem trpících rakovinou se nachází na rozhraní Dejvic a Bubenče. Objekt je rozdělen do tří částí: vstupní část (válec), hlavní část se soukromým zázemím centra, malou tělocvičnou, ateliérem (dílnou) a terapeuticko-psychologickou poradnou, ve třetí části se nachází víceúčelový sál. V 1. podzemním podlaží jsou garáže. Fasáda je bílým polyuretanovým pláštěm symbolizující naději na uzdravení.


03

02

01

04

1NP

3NP

06 07 07

01 vstup 02 společenská místnost 03 psychologická poradna a terapie 04 multifunkční sál 05 dílny+ateliéry 06 tělocvična 07 šatna 08 garáže 09 WC 10 vjezd do garáží 0

5

10

15

20


05

04

2NP

1PP

08

10


řez A

řez B

1:250


zรกpad

jih


sever

východ


tova evel s o o R


1:1000


Bytový dům v proluce ateliér Aleny Šrámko vé bytová stavba, 2.ročnk


Objekt se nachází na rohu ulice slezská, blízko Náměstí Míru. Bytový dům má parter určený pro obchody, případně mateřskou školu. Celé přízemí je určeno veřejnosti, uvnitř bloku by měl být park. Dům má na patře 4 byty a je “proseknut” pavlačí, která rozděluje dům, z pavlače se vchází do bytů do tří bytů na patře, čtvrtý byt na patře je osamostněn, má samostatné schodiště s výtahem. Na střeše domu je terasa určena pro obyvatele domu.


2.NP, 4.NP


3.NP, 5.NP

0

5

10


pohledy 1:550


íru

Náměstí M


MIMO ŠKOLNÍ PRÁCE


Taneční škola Litoměřice workshop


Taneční škola se nachází za vysokou zdí u frekventované ulice a v mírném kopci. Budova se skládá ze dvou hmot, které jsou posunuty o půl patra (kvůli terénu) a kruhového foyer, kde jsou situovány rampy: na střechu a do dolního patra, kde je taneční sál a šatny. Foyer osvětluje vystouplé okno, které je vidět i z ulice Vavřinecká za vysokou zdí. V hlavním sále jsou třístupňové tribuny. Střecha je pochozí, stoupající vzhůru, která může sloužit tanečníkům, divákům případně i veřejnosti.


1NP

1PP

0

5

10

15

20


řez příčný

řez podélný


pohledy 1:300


Letenské molo soutěž 4.-7. místo se Stanislavem Pechem


Letenské molo je o tom, že rozhledna nemusí být nutně vertikální prvek. Přesto se jedná o zážitek z výšky. Molo se postupně odhmotňuje , s přibívajícím prosklením se ztrácí jeho špička, člověk se vznáší nad centrem Prahy. Prosklená podlaha, přirozený strach z výšky, adrenalin ve zdravém monožství. Objekt na hraně statických zákonů, nejistota (ve skutečnosti je konstrukce zavěšena na lanech, jako je tomu u mostů, ta jsou však skrytě vedena zábradlím). Letná, kopec , který by mohl být vyhlídkou sám o sobě, ale většině pohledů stojí v cestě stromy. Využijme potenciál tohoto místa, vystoupejme nad koruny stromů.


výhled

situace


Plzeňská věž

soutěž se Stanislavem Pechem


KONCEPT KORUNA ZLATÁ DESKA NECHÁVÁ VYZNÍT ŠPIČKU STARÉ VĚŽE JE POMLKOU JE TICHEM, PLATFORMOU VŠEM ZVUKŮM OKOLÍ UVNITŘ ZÁŘÍCÍ ZLATÉ NEBE NAD HLAVOU ANTIŘÍMSY A BOŽÍ OKO SPÁRA, ANALOGIE ŘÍMSY/ANTIŘÍMSY USTUPUJÍCÍ ŘÍMSA OKNO OTVOR BOŽÍ OKO PRUHY SVĚTLA ZE SPÁR JSOU NEVYSLOVENÁ PODLAŽÍ, STUPNĚ POSLEDNÍM STUPNĚM JE ZLATÉ NEBE UKOTVENÍ VYTAŽENÉ OPĚRNÉ PILÍŘE PEVNĚ DRŽÍ NOVOU VĚŽ VĚŽ JE NEDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ KATEDRÁLY O SMYSLU VĚŽ JE TICHÉ MÍSTO V PŮLI VÝSTUPU NA VĚŽ PŮVODNÍ ZPOVĚDNICÍ BEZ KNĚZE KAPLÍ JE PROSTOREM ROZJÍMANÍ MATERIÁL BETON - KÁMEN NAŠÍ DOBY PROBARVENÝ, LEŠTĚNÝ


Magda portfolio  
Magda portfolio  

FA ČVUT přijímací řízení magistr

Advertisement