Page 1

SA N T F O S T D E CA M P S E N T E L LES

Un any més, i amb aquest ja en són tres, des de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Fost donem a conèixer els pressupostos municipals abans de ser aprovats. Primer, tal com preveu la llei, als diferents grups municipals del consistori. I també, a les entitats del nostre poble amb la intenció de ser clars i transparents en un tema tan important com és el finançament del nostre Ajuntament. Expliquem capítol per capítol, del primer a l’últim, les previsions pressupostàries de l’any vinent, obrint un torn de precs i preguntes per aclarir qualsevol dubte i responent a qualsevol pregunta que els assistents creguin convenient. Quim Pérez Espinosa

Aquest any 2011 els pressupostos són més austers que en anualitats anteriors, davant els temps que corren, passant d’un pressupost de quasi 12 milions d’euros l’any 2010 a un de 8 milions per a enguany, cosaque significa una reducció d’un 30%. Com en els anys anteriors, han estat uns pressupostos molt treballats partida per partida, desglossant al màxim cada concepte per tal de poder fer una exposició més rigorosa i real de les quantitats de cada cas. Cada regidoria aporta les comparatives de l’any anterior, d’aquesta manera es pot incidir amb més eficàcia on es detecten més mancances. Per exemple, una partida important que s’ha dotat en un 34% més és la de Benestar Social , en canvi s’han fet rebaixes significatives en Festes, amb l’objectiu de potenciar els Plans d’Ocupació . Així doncs, malgrat la rebaixa global del 30% en el conjunt del pressupost, són uns comptes sensibles amb el moment actual i s’ha fet l’esforç d’incrementar els recursos destinats a benestar social i a ocupació. Aquests pressupostos tenen una significació afegida, el 2011 és any electoral. El que s’ha fet són uns pressupostos perquè el mes de juny el Govern municipal que surti escollit de les urnes pugui fer front a la resta de l’any, sense hipoteques, per un bé comú de Sant Fost, el nostre poble. Estic convençut que aquests pressupostos són realistes, responsables i equilibrats, els millors per al 2011. Sóc testimoni, també, de que els pressupostos han costat molt d’esforç i dedicació per elaborar-los. Però, tot i això, de ben segur algun ciutadà o partit polític canviaria alguna cosa.


Però cal ser realistes, per això partim d’una base en què segons els ingressos que s’esperen i tenint en compte les despeses fixes a les que cal fer front, existeix un mínim marge de maniobra. És per això, conscients de la gravetat econòmica del moment que fem una aposta ferma en els dos temes esmentats abans: ocupació i benestar social. SAN T FOS T D E CAM PSE N T E L LES

En el passat ple de l’Ajuntament del nostre poble es va aprovar la proposta, presentada únicament pel Regidor de CiU, Quim Pérez, de Reglament per l’ús de la llengua catalana a l’Administració Municipal. A partir d’aquesta fita, el referit Reglament serà l’eina bàsica d’actuació Institucional a nivell lingüístic, cal dir que ha estat consensuat entre les associacions municipalistes de Catalunya (ACMCi FMC) i el Consorci per la Normalització Lingüística. Donant d’aquesta manera més qualitat institucional per al nostre municipi. Des de CiU considerem que aquests moments en els que Catalunya està essent fortament pressionada, tant amb la llengua com amb l’Estatut, polítiques culturals concretes com aquest reglament donen força a l’esperit del nostre estimat país. És sorprenent que els dos partits polítics de l’oposició, PSCi GSF, una vegada més, tinguin com a eix d’actuació política “l’oposició a qualsevol proposta del govern de l’Ajuntament de Sant Fost”, donant d’aquesta manera , mostres de no voler, entendre i participar d’aquest esperit col·lectiu. V olem deixar constància que des de CiU hem treballat i treballarem sempre de manera constructiva, coherent i responsable, defugint d’aquesta manera d’entendre el servei públic.

En el marc de la configuració del nou govern presidit per Artur Mas, la santfostenca Yvonne Griley ha estat nomenada directora general de Política Lingüística depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Militant de CDCdes de l’any 1992, ha estat vinculada des de sempre a l’activisme en l’àmbit de la cultura i la llengua catalanes. Ha estat membre de la Junta nacional d’Òmnium Cultural i col·laboradora habitual de diferents mitjans d’abast comarcal i nacional. Griley ja va ser subdirectora de Política Lingüística del darrer govern del President Pujol i, també, vicepresidenta de la subcomissió de cultura de l’Assemblea de les Regions d’Europa i del Consorci per a la Normalització


Lingüística, secretària del Consell Social de la Llengua Catalana i membre del Consorci de Terminologia de Catalunya (TERMCAT). Les companyes i els companys de CDC de Sant Fost li volem desitjar molta sort en aquesta nova responsabilitat i bona feina!

Parlem-ne  

Parlem-ne

Parlem-ne  

Parlem-ne