Page 1

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) megbízásából MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. (1124 Budapest, Csörsz utca 18.)

MUTASD MEG MAGAD!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS XII. KERÜLETI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Nyílt pályázat 2014. április

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. www.hegyvidek.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu


A Budapest Főváros XII kerület Hegyvidéki Önkormányzat megbízásából a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyílt plakát kreatív pályázatot ír ki kerületi civil szervezetek részére.

1. A pályázat háttere: A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című, ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati felhíváson támogatásban részesült. A projekt célja a közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködések közvetlen támogatása. Az önkormányzat erős civil hálózatot kíván kialakítani a kerületben működő civil szervezetekkel és alapítványokkal együttműködve, elősegítve azok működését. Ezzel egy időben a pályázat lehetőséget biztosít a kerületben ténylegesen működő civil szervezetek felkutatására. 2. A pályázat célja: A pályázat célja, hogy a kerületben ténylegesen működő civil szervezetek megmutassák magukat egy, a pályázat keretében elkészített grafikai tervezés által, mely magában foglalja a pályázók plakátjának megtervezését, legyártatását, valamint a kerület különböző pontjain található hirdetőoszlopain való megjelenítését. Ezáltal a civil szervezetek felhívják a figyelmet önmagukra, és megismerhetővé válnak a Hegyvidéken élők számára. Az önkormányzat által támogatott megjelenési módozattól a civil szféra fellendülését várja a kiíró. A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázaton résztvevő civil szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által szervezett Hegyvidéki Napok elnevezésű rendezvényen (2014. június 14-15.) a Gesztenyés kertben a „Civil falu”-ban megjelenhessenek. 3. Pályázat jellege: nyilvános 4. A pályázók köre: A kiíró a XII. kerületben ténylegesen működő civil szervezetek pályázatait várja. Civil szervezetnek minősül a 2011. évi CLXXV. törvény 2§ 6. pontja értelmében a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével, valamint a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány. 5. A plakát elkészítésének módja: A hirdetménynek tükröznie kell a civil szervezet küldetését. Cél, hogy a pályázat keretében készített, hirdetőoszlopokon elhelyezett plakátokkal találkozó polgárok azonosítani tudják a civil szervezetet, annak célkitűzéseit, ezáltal növekedjen társadalmi ismertségük és egyben elismertségük, továbbá elősegíthető annak lehetősége, hogy a lakosok támogathassák az azonos értékrendet valló civil szervezeteket bárminemű anyagi vagy természetbeni segítséggel, illetve önkéntes munkával.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. www.hegyvidek.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu


A kreatív a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. közreműködésével készül el, mely a pályázó proaktív hozzáállásával személyes egyeztetés tárgya a kivitelezés, valamint megjelentetés során. A kiíró elhatárolódik az alábbi kreatívok elkészítésétől: - nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmaz, vagy közízlést sért, - politikai tartalommal bír, - közerkölcsöt sért (pl.: fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy szexualitást hangsúlyozó helyzetben bemutató, állatok bántalmazását bemutató hirdetmény) - különösen elhatárolódik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit sértő kommunikációs tevékenységtől 6. Elkészített kreatívok formátuma (tájékoztatásul): A kiíró a plakátokat az alábbi paramétereknek megfelelő formában készíti el: Méret: B1 Kifutó: 3 mm körben Szín: CMYK, 4+0 Felbontás: 300 dpi Fájlformátum: nyomdakész pdf, vagy tiff. 7. A pályázatok benyújtása: A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét - a pályázó minimum 2000 karakterben foglalja össze a civil szervezetre vonatkozóan az alábbiakat: o létrejöttének oka o megszólított célcsoportja o küldetése, profilja o kapcsolódása a lakossághoz, valamint az önkormányzathoz - a pályázó minimum 2000 karakterben foglalja össze a civil szervezetre vonatkozóan az alábbit: o Miért tartja fontosnak, hogy felhívja a kerületi lakosok figyelmét önmagára? 8. A pályázatok beadásának módja: Elkészített pályázatát az alábbi címre küldje el elektronikus úton az alábbi formátumoknak megfelelően: - szöveges rész Word doc vagy docx formátumban, - grafikai elemek jpg vagy pdf, illetve vektoros, min. 300 dpi felbontásban az alábbi címre: arop.civil@momkult.hu. Amennyiben a fájlméret meghaladja a 10 Mb-t, úgy ugyanerre a címre fájlküldővel kérjük eljuttatni a pályázatot (mammutmail.com, wetransfer.com). 9. A pályázat benyújtásának határideje: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. www.hegyvidek.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu


A pályázat befogadására szolgáló email cím aktiválása: 2014.04.15 08:00 óra A pályázat befogadására szolgáló email cím zárása: 2014.05.02. 23:59 óra 10. Pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatok értékelése érkezési sorrendben történik, így az első 20 pályázóval köt szerződést a kiíró. A pályázati kiírás a benyújtási határidő lejárta előtt is felfüggesztésre kerülhet az erre a célra elkülönített keretösszeg kimerülése esetén. A pályázók jelen kiírás keretében anyagi támogatásban nem részesülnek, továbbá a pályázaton résztvevők költségtérítésre sem tarthatnak igényt. 11. A kreatívok felhasználása: A pályázat keretében elkészített kreatívok további, teljes körű (korlátozás nélküli) felhasználási joga a nyertes civil szervezeteket, a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.-t, valamint Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot illeti meg. A pályázó a jelentkezéssel hozzájárulását adja a pályázat keretében elkészített plakát utcai hirdetőoszlopon való megjelenítéséhez, valamint további kommunikációs célú felhasználásához a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft., illetve Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére. 12. A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása: A kiíró a pályázókat a hivatalos eredményhirdetés után e-mailben, valamint a hegyvidek.hu és a momkult.hu internetes oldalon értesíti az eredményről. A kiíró eredménytelennek minősítheti a pályázati kiírást, ha egyetlen érvényes pályázat sem kerül benyújtásra. Ebben az esetben a kiíró zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára. Az eredményhirdetés után minden pályázó írásban értesítést kap. 13. Eredményhirdetés időpontja: 2014. május 09. 14. A pályázattal kapcsolatos információ: A pályázók további felvilágosítást kérhetnek a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkatársától, Faludi Andrástól (tel.:+36204588339 e-mail:faludiandras@momkult.hu). Budapest Hegyvidék, 2014. április 01.

A Budapest Főváros XII. Önkormányzat megbízásából:

kerület

Hegyvidéki

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. www.hegyvidek.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

Mutatsd meg magad! - pályázat  
Mutatsd meg magad! - pályázat  

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat megbízásából a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. pályázata

Advertisement