__MAIN_TEXT__

Page 1

22664503-2-43 Adószám: Fővárosi Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1124 Budapest, Csörsz.18.

Közhasznúsági jelentés 2011

Fordulónap:

2011. december 31.

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Hambuch Gerda A gazdálkodó képviselője s.k.

]


-1-

1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

2. A szervezet bemutatása 2.1. Tevékenység általában A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2010 évben jött létre. Az alakulás célja, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek megfelelően magas színvonalon ellássa. A szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A tulajdonos közművelődési megállapodásban határozta meg a társaságunk feladatait, ez alapján a társaságunk köteles - elősegíteni a kerület kulturális értékeinek /környezeti, szellemi művelődési/ hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését; - nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismerését, gyarapítását, a kultúrák közötti kapcsolatok ápolását; - közreműködni az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésében; - támogatni az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, - részt venni a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában; - közreműködni a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában; - megszervezni a kerület kulturális, közéleti és társadalmi rendezvényeit, az állami ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeket. Főtevékenység: 9004

Művészeti létesítmények működtetése

Egyéb tevékenységi körök 6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése

8412

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás /kivéve: társadalombiztosítás/igazgatása

8551

Sport, szabadidős képzés

8552

Kulturális képzés

8559

M.n.s. egyéb felnőttképzés

9001

Előadóművészet

9002

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003

Alkotóművészet

9102

Múzeumi tevékenység


-29103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9319

Egyéb sporttevékenység

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9604

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

2.2. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze: A társaság közhasznú tevékenységi körei: 9004

Művészeti létesítmények működtetése

8412

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás

8551

Sport, szabadidős képzés

8552

Kulturális képzés

8559

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

9001

Előadóművészet

9002

Előadóművészetet kiegészítő tevékenység

9003

Alkotóművészet

9002

Múzeumi tevékenység

9103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9319

Egyéb sporttevékenység

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A MOM Kulturális Központ életében a 2011 esztendő több szempontból is rendhagyó évnek volt tekinthető: Az általánosan megfogalmazott cél megvalósítása szerint a felújítás ideje alatt minden klubnak, kis közösségnek, tanfolyamnak biztosítottuk a működést, hogy a visszaköltözés 2011 második felében zökkenőmentesen megvalósítható legyen. Az év első felében az átmeneti időszakra kialakított MOM Klubban folyamatosan szerveztük a közművelődési feladatokat /nyugdíjas rendezvények, gyermekeknek szóló rendezvények, irodalmi és ismertterjesztő műsorok stb./, emellett külső helyszíneken /Városmajori Gimnázium, Barabás Villa, Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Németvölgyi Általános Iskola/ a nagyobb létszámú, központi rendezvényeket, illetve a MOM Klub kapacitását meghaladó rendezvényeket szerveztük. Az év első felében korlátozottabb lehetőségek ellenére továbbra is korosztályi és műfaji sokszínűségre törekedtünk. A Hegyvidéki Önkormányzat nagyszabású városközpont-fejlesztési terveinek részeként /MOM XII.kerületi Művelődési Központ és a Gesztenyéskert sport-és szabadidő negyed funkcióbővítő fejlesztése/ megújult a Csörsz utcai művelődési központ épülete, valamint a bio piac teljes egésze. A Művelődési Központ felújítása és modernizációja kiegészült az épület előtti térrészlet revitalizációjával.


-3-

A fejlesztés eredményeképpen a meglévő külső formai jegyeket megtartó, ugyanakkor a XXI. Század követelményeinek megfelelő modern komplexum létesült. Nőtt az ingatlan összterülete, látványos esztétikai változásokon ment keresztül az épület, s ennek során a későbbiekben új funkciókkal egészült ki az intézmény eddigi tevékenysége /szabadtéri színpad, Sirály utcai sétány, MOM Café terasz/. Megszépült a parkfelület is, ahol facsemeték és díszcserjék ültetésére, valamint egy EU kompatibilis játszótér kialakítására került sor. A színházterem úgy került átépítésre, hogy igény szerint hidraulika segítségével átalakítható legyen nagy befogadó képességű bálteremmé, illetve a konferenciák magas szintű technikai követelményeinek is megfeleljen. A kis termek száma bővült, multifunkciós felhasználási lehetőséget kaptak, így ezekben a termekben szervezhetőek lettek fejlettebb technikát igénylő programok. Korszerűsödtek a kiszolgáló terek, ebből kifolyólag a használat során növekszik a látogatók komfort érzete. Az év második felében átvettük a felújított épületet. Szeptemberig zajlott az épület beüzemelése. A tényleges használatbavétel 2011. szeptember hónapban kezdődött. A MOM Kulturális Központ majd két éves átalakítási munkáinak befejeződésével, a Hegyvidéki Önkormányzat 2011. szeptemberében hivatalos megnyitó ünnepség keretén belül adta át a házat a kerület polgárai részére. A háromnapos rendezvénysorozat célja az volt, hogy bemutassuk a látogatóknak a ház új funkcióit, tereit, lehetőségeit. 2011.évben közhasznú tevékenységünk keretében az alábbi rendezvényeket bonyolítottuk le.

Rendezvényeink: -

-

Kerületi Központi Rendezvények 1848-as szabadságharc ünnepi megemlékezése 1956-os forradalom ünnepi megemlékezése Díszpolgáravatók Önkormányzati Farsang Önkormányzati Mikulás Karácsonyi ünnepség Fesztivál-jellegű rendezvények - Hegyvidéki Napok - Hegyvidéki Néptánc fesztivál - 2011 A Család éve - Kulturális Örökség Napok - Szabadpolc Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep Színházi előadások MOM Színház Virágot Algernonnak Párnám rázom Szent Andrást várom Memory-Interoperett Budapest Bár MOM-Jazz-Kert Lélek dalai BrandFestival 2011 Segítő hagnok Fitparádé Csillag születik dalverseny Ébredés: Az Örökség ádventi előadása


-4Száz perc száz Emberért Beregszászi Olga előadása Secret of life Szentpétervári Állami Balett: Diótörő Hot Jazz Band: Előszilveszteri koncert - Komolyzenei rendezvények Újévi Hangverseny Zene világnapja - Egyéb rendezvények Irodalmi estek Via Francigena 2012 Világvége vagy egy új világ kezdete Zurgó dió és Zurgó táncház ABIGAIL GALÉRIA 31. festményárverés Ádventi vásár Kimondott irodalom versmondó verseny Őszikék nyugdíjas versmondó verseny - Kiállítások Göntér Endre szlovéniai festőművész kiállítása Jharna Kala kiállítás Örmény kódexek, örmény motívumok –gyermekalkotásokban Virágos Hilda kiállítása Stekly Zsuzsanna tűzzománc képek Agárdy Gábor ikon kiállítás - Gyermekrendezvények Május 29. Házi gyereknap Domi bábszínháza Diafilmvetítés Nótás Mikulás: Gryllus Vilmos családi koncertje Kaláka együtes: Szabad-e bejönni ide betlehemmel Gesztenye Gyerekszínház keretében - Vaskakas Bábszínház: Metamorfózis - Dunaújvárosi Táncszínház: Zsiványtanya - Makám zenekar: Csillagváró koncertje Babakoncertek Mesematiné Mozgókép MOM-filmklub Válogatás a Nemzet színészeinek életművéből Színház a mozivásznon - Ismeretterjesztő rendezvények Családépítő Klub Ismeretterjesztő előadás MOM teaház László Gyula egyesület előadásai - Nyugdíjas korosztály számára kínált rendezvények Nyugdíjas Filmklub és Teaház Ősz –tánc Nyugdíjas torna Szupernagyi népdalkör Nosztalgia társastánc


-5-

-

Nyugdíjas Pedagógusok Állandó klubok, tanfolyamok Társasjátéktalálkozó Óbuda Mozgásművészeti Iskola Musztáng sportegyesület Jóga-stretching Nia Baba-mama Klub Babamasszázs Bélyeggyűjtő klubok Csipkeverők köre Iciri-piciri táncház Tücsök zene Beszélő babakezek Christine design műhelye kicsiknek és nagyoknak English gym és fun piciknek Fakalinka Grace Mozgásművészeti Stúdió Gyerekjóga Helen Doron gyerekangol Hip-Hop és moderntác tanfolyam Kamaszhajó Kikötő- kreatív műhely gyermekeknek Polai Tánciskola /elsőként Budán Angyal Andrással/ Tortadekorációs tanfolyam Zumba

2.3. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: Képviseletre jogosult: Hambuch Gerda ügyvezető igazgató /vezető tisztségviselő/ Képviselet módja: önálló Társaságunknál 3 fős felügyelő bizottság működik. Az alapító a felügyelő bizottság feladatait az alábbiakban határozta meg: - ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a társaság működését és gazdálkodását; - köteles megvizsgálni és írásbeli véleményt formálni minden olyan kérdésben, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; - köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy


-6-

a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. A felügyelő bizottság testületként jár el. Elnököt maguk közül választanak. Felügyelő bizottság tagjainak adatai: Elnök:

Jáky Ildikó

Tagok:

Csobai Endréné Szabó Róbert

2.4. Szervezeti felépítés A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Ügyvezető igazgató

Kulturális szervező csoport • Kulturális szervező, szakmai igazgató helyettes • Kulturális szervező • Kulturális szervező • Kulturális szervező

Gazdasági igazgató

Kulturális szervező, titkárságvezető

Kézbesítő Gazdasági csoport • Számviteli előadó • Pénzügyi előadó • Pénzügyi előadó

Műszaki csoport • Üzemfenntartási munkatárs • Kertész, műszaki koordinátor • Díszletező, villanyszerelő • Díszletező, díszítő • Díszletező • Díszletező • Intézménytakarító

• Intézménytakarító


-7-

2.5. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: 2011. évben 19 fővel működött szervezetünk. Az álláshelyek megoszlása, fenti szervezeti felépítéssel azonos. 3 fő kulturális szervező gyermekszülés miatt távozott, helyettük azonos iskolai végzettségű, kulturális szakemberek érkeztek. A műszaki csoport területén volt észlelhető némi fluktuáció, év végére azonban a műszaki csoport létszáma stabilizálódott.

3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásának jellemzői, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni helyzet tárgyévi alakulása az alábbi: eFt Forrás megnevezése SAJÁT TŐKE

Előző év

Tárgyév

500

500

% 100

A saját tőke állományában 2011. évben változás nem volt.

4. Költségvetési támogatások felhasználása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást nem vett igénybe .

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások: A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2011. évben a Budapest XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat által közművelődési megállapodás alapján utalt támogatásban részesült. A támogatás összege: 172 155 460,- Ft Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: - Nemzeti Kulturális Alap 1908/1686/1P sz. Zurgó táncház támogatása

Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételei : - Rendezvények, előadások bevétele - Ruhatári szolgáltatás

Egyéb közhasznú bevételek

20 227 452,- Ft 1 236 720,- Ft

100 000,- Ft


-8A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételei: - Magyar Államkincstár térítése

48 425,- Ft

- Chiesi Hungary Kft támogatása

400 000,- Ft

- Bank kamat

72 390,- Ft

- Térítések, befizetések, ker.különb.

1 184 766,- Ft

Vállalkozási tevékenység bevételei A Közhasznú minta nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevétele: - Termek, technika bérbeadása:

34 759 224,- Ft

5.2. Kiadások Közhasznú tevékenység tárgyévi ráfordításai: - Anyagjellegű ráfordítás: /1+2+3/ - Személyi jellegű ráfordítás /1+2+3/ - Értékcsökkenési leírás

210 420 654,- Ft 145 943 856,- Ft 63 153 866,- Ft 1 322 932,- Ft

Közhasznú tevékenység eredménye: - 14 995 441,- Ft - Közhasznú tevékenység tárgyévi bevétele: 195 425 213,- Ft - Közhasznú tev.tárgyévi ráfordítása: 210 420 654,- Ft

Vállalkozási tevékenység tárgyévi ráfordításai: - Anyagjellegű ráfordítás: /1+2+3/ - Értékcsökkenési leírás Vállalkozási tevékenység eredménye: - Vállalkozási tev.tárgyévi bevétele: - Vállalkozási tev.tárgyévi ráfordításai:

19 763 783,- Ft 19 638 514,- Ft 125 269,- Ft + 14 995 441,- Ft 34 759 224,- Ft 19 763 783,- Ft

A vállalkozási tevékenység tárgyévben elért eredményét teljes egészében a közhasznú tevékenység negatív eredményének fedezetére fordítottuk.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Profile for MOMkult

MOM közzététel  

közhasznúsági jelentés

MOM közzététel  

közhasznúsági jelentés

Profile for momkult
Advertisement