__MAIN_TEXT__

Page 1

22664503-2-43 Adószám: Főváros Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Közhasznúsági melléklet 2012

Budapest, 2013.május 13.

Hambuch Gerda ügyvezető igazgató


A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A tárgyévben végzett tevékenységek bemutatását a 2. fejezet tartalmazza.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Tevékenység általában A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2010 évben jött létre. Az alakulás célja, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek megfelelően magas színvonalon ellássa. A szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A tulajdonos közművelődési megállapodásban határozta meg a társaságunk feladatait, ez alapján a társaságunk köteles - elősegíteni a kerület kulturális értékeinek /környezeti, szellemi művelődési/ hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését; - nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismerését, gyarapítását, a kultúrák közötti kapcsolatok ápolását; - közreműködni az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésében; - támogatni az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, - részt venni a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában; - közreműködni a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában; - megszervezni a kerület kulturális, közéleti és társadalmi rendezvényeit, az állami ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeket. 1997 évi CXL. Törvény szerint. 2012. évben a látogatók száma: 1 713 015 fő Főtevékenység: 9004

Művészeti létesítmények működtetése

Egyéb tevékenységi körök 6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése

8412

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás /kivéve: társadalombiztosítás/igazgatása

8551

Sport, szabadidős képzés

8552

Kulturális képzés

8559

M.n.s. egyéb felnőttképzés

9001

Előadóművészet


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

3

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

9002

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003

Alkotóművészet

9102

Múzeumi tevékenység

9103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9319

Egyéb sporttevékenység

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9604

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze: A társaság közhasznú tevékenységi körei: 9004

Művészeti létesítmények működtetése

8412

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás

8551

Sport, szabadidős képzés

8552

Kulturális képzés

8559

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

9001

Előadóművészet

9002

Előadóművészetet kiegészítő tevékenység

9003

Alkotóművészet

9002

Múzeumi tevékenység

9103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9319

Egyéb sporttevékenység

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A MOM Kulturális Központ a kultúra egészére nyitott, a kulturális tradíciókat fundamentumként értelmező, az alkotó újdonságoknak helyet adó, a kultúrát erőforrásként kezelő kulturális szervezet. A Hegyvidéki Önkormányzat nagyszabású /2009.október – 2011.május/ beruházásának köszönhetően, a XII.kerület egy modenr, 21. század technikai igényeit szolgáló, korszerű épületegyüttest hozott létre.

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

4

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

A felújítást követően megszépültek, és akadálymentesen megközelíthetőek lettek a belső és külső terek, megújult a színháztermi eszközpark, nagyságrendekkel javult a színházterem akusztikája, a hang-és fénypark közel háromszorosára bővült, szabadtéri színpad került kialakításra, megújult a játszótér. Ezek az infrastrukturális adottságok nagyban hozzájárultak a lokális szinten túlmutató funkció-bővítés lehetőségéhez. A beruházást követően, az igény szerint vízszintbe hozható közel 600 m2-es egysíkú teremmé alakítható nézőtér bálok, vásárok, kiállítások, cégek extra igényeit is kiszolgáló rendezvény-helyszínné válhatott. A felújítást megelőzően hasonló volumenű rendezvények megvalósítására nem volt alkalmas az épület. Ilyenformán vált a MOM Kulturális Központ a hazai és nemzetközi kulturális produkciók helyszínévé, amelyek látogató összetétele messze túlmutat a kerület határain. A MOM Kulturális Központ nemcsak keresett koncerthelyszínné, hanem kedvelt találkozóhellyé is vált. A MOM Kulturális Központ minőségi szolgáltatást nyújtó, fővárosi szinten a kulturális ágazatban elismert és keresett színtérré vált. A MOM Kulturális Központ 2012.évben három kiemelkedő díjat kapott: - A Nemzetközi Ingatlan Szövetség /FIABCI/ Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlan Szövetség nívódíj pályázatán külön-díj rekonstrukciója; - A Bessenyei György díj – állami kitüntetés, közművelődés területén adható legmagasabb díj - BUDAPEST-ért díj /A Fővárosi Képviselőtestület által adományozott díj/

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2.2. Támogatás összege: 127 838 320,- Ft Közhasznú tevékenység bevételei A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételei : - Rendezvények, előadások bevétele - Ruhatári szolgáltatás

20 227 452,- Ft 1 236 720,- Ft

Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételei: - Magyar Államkincstár térítése

48 425,- Ft

- Bank kamat

72 390,- Ft

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

5

Oldal:

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

- Térítések, befizetések, ker.különb.

1 184 766,- Ft

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem értéke

Saját tőke

500

Összesen:

500

Felhasználás célja

4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Cél szerinti juttatás nem történt.

Tárgyév

0 0

Összesen:

0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF)

Előző év

Munkabér Gépkocsi költségtérítés

3696 250 3946

Összesen:

Budapest, 2013.május 15…………..

Tárgyév

4158 274 4432

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

6

Oldal:

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Előző év

Alapadatok (1000HUF) B. Éves összes bevétel

Tárgyév

230184

309730

0 172708 0

0 127838 0

0 57476 230112

0 181892 309730

63154 167030 0

79409 230321 0

15

22

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből: I. Személyi jellegű kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

269957 0 0.26

Társadalmi támogatottság mutatói

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

7

Oldal:

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31. Mutató teljesítése Igen Nem Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

Értéke

0.00 0.73 11

8. Kiegészítő melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Rendezvényeink: -

-

Kerületi Központi Rendezvények 1848-as szabadságharc ünnepi megemlékezése 1956-os forradalom ünnepi megemlékezése Nemzeti összetartozás napja Díszpolgáravatók A Magyar Kultúra Napja Önkormányzati Mikulás Karácsonyi ünnepség Fesztivál-jellegű rendezvények - Hegyvidéki Napok - Hegyvidéki ősz Gesztenyenap Bilicsi-díj Egészségnap - HIT éve a Hegyvidéken - Szabadpolc Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep Színházi előadások MOM Színház Teaház az augusztusi holdhoz Szeretetnyelv Táncszínházi produkciók Tango Latino Táncok útján Görög táncház Repülő grúzok

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Gulliver a törpék országában Tabán est Hegyvidéki néptánc fesztivál Coincidance/Szentivánéji álom Kijevi Cíty balett/Diótörő Jótékonysági koncertek Jótékonysági musical és operett gála/Hangok a gyermekekért Jótékonysági koncert a Szent János Kórház gyermekosztálya számára „Száz perc száz emberért” Beregszászi Olga koncertje Könnyűzenei koncertek Budapest Bár Hoppá c.produkciója Chameleon Jazz Band Kormorán/Magyar kettős Lovász Irén/Szerelmes virág Szalóki Ági/Gingalló Ismerős arcok/Kerítést bontok lemezbemutató koncert Myrtill/Swinguistique 60 éves a Rajkó Művészegyüttes Magna Cum Laude /csak ülünk és zenélünk akusztikus koncert/ MOM-JAZZ-kert Hangoló/Hungarian Heartbeats /budavári borfesztivál nyitókoncertje/ Illés Lajos Emlékkoncert Bemelegítő Partija/Sajtókoncert Sri Chinmoy/A lélek dalai Kozma Orsi quartett Kaláka-Kányádi est/Valaki jár a fák hegyén Benkó Dixieland Band/Bociboci…avagy így búgtok Ti! Radics Gigi/Vadonatúj érzés lemezbemutató koncert Bolyki Soul és Gospel Zséda Váczi Eszter koncert Holdviola ünnepi nagykoncert Hot Jazz Band/Előszilveszteri koncert Komolyzenei rendezvények Újévi Hangverseny/Solti György Zeneiskola Nagyegyüttesei Növendéktől a művészig SOLTI 100 Solti György világhírű karmester születésének 100. évfordulója Orvosok a zenében Ciprusi előadóművészek

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.

8


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Fuvola és Hárfa ARS SACRA Fesztivál Bogányi Gergely Budafoki Dohnányi Zenekar 100 év született Tátrai Vilmos/Új Magyar Kamarazenekar Koncertje HONARATUS KODÁLY/Újbudai Kult.Int gálaműsora Samu-Pandzarisz Diána és Mester Sándor/klasszikus gitár duó est Fitparádé -

Egyéb rendezvények Pál Feri atya előadása Főként Nőként műhely Zenés/mesés beszélgetős sorozat Tavaszköszöntő/Nyugat-magyarországi népszokások Erdélyi Helikon irodalmi est II.Magyar zarándokút konferencia és sajtótájékoztató Kávéházi mesék/Fekete acentrálban Zurgó Dió és Zurgó Táncház Abigail Galéria 31. festményárverés Kimondott irodalom versmondó verseny Szabadpolc minden hó utolsó péntekén

Kiállítások Diószegi Balázs életműkiállítás Olasz Ferenc kiállítása Hajnal András kiállítása Aradi atmoszféra Nagy Veronika kiállítása Lányi Tamás/Füstös odú c.kiállítása Iván Ildikó kiállítása Gáborjáni Szabó Péter kiállítása Papageorgiu Szteliosz grafikusművész és Papageorgiu Andre festőművész kiállítása 90 évi született Reich Károly tiszteletére rendezett emlékező tárlat Miske Emő kiállítása Deák Barna és Deák B.Ria kiállítása Virágos Hilda kiállítása Istók Bernadett kiállítása -

-

Gyermekrendezvények Iciri-piciri gyereknap

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.

9


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

10

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Domi bábszínháza Maszkabál/Gryllus Vilmos Nótás Mikulás/Gryllus Vilmos családi koncertje Kaláka/Nálatok laknak-e állatok Kaláka/Szabad-e bejönni ide Betlehemmel Karácsonyváró Gesztenye gyerekszínház - Kékruhás kislány története /bábjáték/ - Katáng Zenekar/Hétmadár koncert - Tengertánc /táncjáték/ Babakoncertek MOM-Filmklub Színház a Mozivásznon Mozikert -

Ismeretterjesztő rendezvények Ismeretterjesztő előadás sorozat MOM teaház Hitel-est sorozat Irodalmi csemegék sorozat László Gyula egyesület előadásai Reménység,kitartás és a mindig újra kezdésre való biztatás –beszélgetés gróf Nádasdy Borbálával Draskóczi Ágnes/Örvény verseskötet bemutató Újkori történetek-Novella könyvsorozat Salamin András könyvbemutatója

-

Nyugdíjas korosztálynak szóló rendezvények Őszikék versmondó verseny Nyugdíjas filmklub és teaház Nyugdíjas torna Világ körtáncai Nosztalgia társastánc

-

Állandó klubok, tanfolyamok Társasjátéktalálkozó Óbuda Mozgásművészeti Iskola Musztáng sportegyesület Jóga-stretching Nia

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

11

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Baba-mama Klub Babamasszázs Iciri-piciri táncház Tücsök zene Beszélő babakezek English gym és fun piciknek Fakalinka Grace Mozgásművészeti Stúdió Gyerekjóga Helen Doron gyerekangol Hip-Hop és moderntác tanfolyam Kamaszhajó Kikötő- kreatív műhely gyermekeknek Tortadekorációs tanfolyam Zumba Tündértánc Szivárvány Showtánc Sahaja jóga Rajz és festő klub MOM rádióklub Etka jóga klujb Csillagszemű Csipkeverők baráti köre Drazsé drámajátszó stúdió

8.2. Támogatási programok bemutatása A vállalkozás támogatásban nem részesült.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

12

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Köszönetnyilvánítás A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben segítséget nyújtott.

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

13

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Adószám:

22664503-2-43

Bíróság:

Fővárosi

Nyilvántartási szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2012.december 31. Beszámolási időszak:

2012.01.01-2012.12.31.

Budapest, 2013. május 13.

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

14

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Hambuch Gerda ügyvezető igazgató

P.h.

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Oldal:

Adószám: 22664503-2-43 Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

1000 HUF

Tárgyév

01.

A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)

02.

I. Immateriális javak

03.

II. Tárgyi eszközök

04.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

05.

B. Forgóeszközök (06-09. sorok)

06.

I. Készletek

07.

II. Követelések

08.

III.Értékpapírok

09.

IV. Pénzeszközök

10.

C. Aktív időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)

12.

D. Saját tőke (13-19. sorok)

13.

I. Induló tőke

14.

II. Tőkeváltozás

15.

III. Lekötött tartalék

16.

IV. Értékelési tartalék

17.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20-22. sorok)

20.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

21.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

52101

23.

G. Passzív időbeli elhatárolások

33131

24.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+18+19+23. sor)

85732

9540 936 8604 75927 58683 17244 265 85732 500 500

52101

Budapest, 2013.május 15…………..

A gazdálkodó képviselője P.H.

1

Profile for MOMkult

Kozhasznu2012  

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése a 2012. évre

Kozhasznu2012  

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése a 2012. évre

Profile for momkult
Advertisement