Page 1


ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԿՈՆՑԵՊՏԻ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ


ԾՐԱԳԻՐԸ ԳՐԵԼ  ԵՐԿՈՒ ԼԵԶՎՈՎ ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ


dvv international  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ  ԼԵԶՎՈՎ


ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՊՐԻԼԻ 1­30


dvv international  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈ ՒՄ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱՆ ՄԱՅԻՍԻ 1­15


ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԿԱՅԱՑՎԻ


ՄԱՅԻՍԻ 20­ԻՆ


dvv  

dvv international project presentation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you