Page 1

Nokia. Czego moesz nauczyć się od jej liderów?

Izabela Bochen-Pawlik

HR Session Minutes

prawdziwym sparing partnerem dla menedżerów w swojej organizacji. Dzisiejsze HR Session Minutes autorstwa mTrenerki Izabeli Bochen-Pawlik, która przygotowała kilka inspirujących lekcji od Jormy Jaakko Ollili - który w latach 1999 - 2012 był przewodniczącym rady nadzorczej Nokii, przez 14 lat piastował również stanowisko CEO. W trakcie budowy swojej kariery, Izabela rozwijała się w strukturach Nokii i doskonale poznała jej kulturę organizacyjną. Odpowiadała za struktury sprzedażowe i zespoły projektowe liczące jednocześnie ponad 100 osób, a tylko w ciągu 5 lat efekty jej pracy zmieniły 1


sposób działania ponad 100.000 osób pracujących w sprzedaży. Dziś dzieli się swoimi doświadczeniami i daje wartość innym Liderom i organizacjom, by mogły wzrastać, rozwijać się i maksymalizować efekty. Zapraszamy do lektury /10 minut/

Prosimy HR Session Minutes. Czy tematyka jest dla Ciebie w kolejnym wydaniu?

formie? SPOTKAJM Grupa Facebook Grupa Linkedin Damian Suchocki

d.suchocki@momentumway.com

+48 509 542 333 Linkedin

a.latkowska@momentumway.com

HR jako Business Partner Sopot, 17-18 czerwca, 22-23 lipca, Warszawa, 4-5 listopada, 2-3 grudnia 2019

HRakterny Meetup Sopot, 12 czerwca 2019 HR Session

+48 795 272 127 Linkedin

2


Przez kilkanaście lat miałam szczęście być częścią fantastycznej globalnej organizacji, której produktów w chwilach triumfu używało ponad 60% polskich konsumentów i niemal połowa użytkowników na świecie. Organizacja była postrzegana jako innowacyjna, wyznaczająca trendy, ekologiczna i prospołeczna. Jej misja, głoszona przez ponad dwie dekady była prosta: „Nokia Connecting People”. W czasie mojej kariery miałam okazję obserwować poczynania trzech kolejnych prezesów oraz tego, jaki wpływ miały ich decyzje na losy tej organizacji. Jorma Jaakko Ollila - od 1999 do 2012 przewodniczący rady nadzorczej Nokii, w latach 1992–2006 dyrektor generalny (CEO) koncernu. W 2006 roku Nokia była jedną z najlepszych marek na świecie. To był ostatni rok, kiedy przewodził jej Jorma Ollila. Człowiek ten stanął na czele Nokii początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku, w chwili, kiedy firma miała poważne problemy finansowe. U podstaw tych problemów stała rozproszona produkcja, od opon, poprzez telewizory, papier toaletowy, kalosze, aż po telefony i sieci telekomunikacyjne. Jorma Ollila zrestrukturyzował Nokię i nadał jej nowy kierunek działania. Telefonia komórkowa. 3


Bądź przenikliwy. Myśl logicznie i analizuj. I jednocześnie działaj w zgodzie z intuicją. Zanim Ollila został prezesem Nokii, był w niej szefem działu telefonów komórkowych. W Nokii panował wówczas ogólny pogląd, że departament ten należy zamknąć. Ollila chciał za wszelką cenę go utrzymać. Przewidywał bowiem, że telefony komórkowe staną się wkrótce tańsze w produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie, bardziej popularne wśród konsumentów. Jorma Ollila dokładnie analizował rynek. Obserwował zachowania konsumentów i konkurencji. Domyślał się, w którym kierunku rozwijać się będzie technologia. Był przenikliwy. I choć jego współpracownicy byli gotowi pozbyć się działu telefonów, a na owy moment wydawało się to być całkiem słusznym rozwiązaniem, on wbrew wszystkim, zgodnie z własną intuicją zaczął walczyć o te produkty i cały departament. Lekcja # 1. Przenikliwy lider nigdy nie bazuje wyłącznie na intuicji, ani wyłącznie na intelekcie. On łączy obie te cechy. Analizuj, bądź wnikliwy i decyduj w zgodzie z intuicją. Tylko połączenie serca i rozumu wnosi do Twoich decyzji harmonię. Bądź odważny. Rób to, co słuszne, a nie to, co wygodne 4


i powszechne. W 1992 roku, już jako nowo mianowany prezes, Ollila zaczął pozbywać się kolejnych działów niezwiązanych z telefonią mobilną. Sprzedawał pozostałe aktywa firmy tak szybko, jak tylko to było możliwe. Strategia była niepopularna i budząca wiele kontrowersji, ale już w 1993 r. widać było, że to się opłaciło. Jeszcze zanim Nokia stała się wyłącznie producentem telefonów komórkowych i związanych z nimi akcesoriów, jej przychody sięgnęły 2 mld USD. Zanim jednak Nokia zaczęła osiągać spektakularne wyniki finansowe, Ollila musiał podjąć szereg trudnych i bolesnych decyzji. Pozbywanie się linii produkcyjnych oznaczało zwolnienia, reorganizację innych działów, niezgodę pracowników i kontrahentów. Nie zrażało go to jednak. Robił to, co uważał za konieczne i słuszne, nie bacząc, na komfort i wygodę własną i swoich współpracowników. Lekcja # 2. Odważnego Lidera poznaje się nie po tym, jak działa w momentach wygody i komfortu, ale na ile zdecydowane działania podejmuje w obliczu wyzwań i kontrowersji. Działaj odważnie! To podstawowa cecha lidera, która gwarantuje wszystkie inne. 5


Bądź najlepszą wersją siebie. Udoskonalaj się. Rozwijaj swoich pracowników i swoje produkty. Podstawowymi zasadami Ollili w prowadzeniu Nokii było nieustanne i śmiałe inwestowanie w badania i rozwój. Aż 10% wartości sprzedaży Ollila przeznaczał na rozwój, a w dziale R&D pracowała jedna trzecia wszystkich pracowników. Nokia ściśle współpracowała z fińskimi uczelniami, przekazując placówkom naukowym sprzęt, wspierając finansowo kształcenie studentów, którzy później stawali się jej pracownikami i ambasadorami. To zamiłowanie do rozwoju Ollila przeniósł na grunt organizacji z własnych doświadczeń. Urodził się w małej fińskiej miejscowości, w skromnej robotniczej rodzinie i jako pierwszy zdobył dyplom magistra. Już jako licealista otrzymał stypendium w elitarnej brytyjskiej szkole. To utorowało mu drogę do najlepszych światowych organizacji, w których szybko awansował i osiągał imponujące rezultaty.

6


Lekcja # 3. Lider, to ten który wspiera w rozwoju ludzi, kiedy trudno jeszcze ocenić ich potencjał i przyszłe rezultaty. Sam ciągle się uczy, nawet kiedy doskonale zna się na rzeczy, a swoje produkty udoskonala, nawet kiedy są one najlepsze na rynku. Tylko rozwój gwarantuje Ci trwałą przewagę konkurencyjną. Bądź otwarty. Zachęcaj pracowników do samodzielnego myślenia i podejmowania wyzwań. Wyciągaj lekcje z porażek. Ollila był otwarty na ludzi i ich spostrzeżenia. Chętnie słuchał różnych opinii. Doceniał odmienne punkty widzenia. Promował kreatywność i innowacyjność. Godził się z ryzykiem popełnienia błędów. Akceptował i wyciągał lekcje z porażek. Chciał, aby ludzie na wszystkich poziomach i we wszystkich działach pracowali jako jeden zintegrowany zespół. Kulturę korporacyjną Nokii definiowała współzależność. To wszystko powodowało, że ludzie korzystali ze swoich talentów i pomysłów, z zaangażowaniem oddając cząstkę siebie organizacji. Ludzie mieli poczucie sensu i spełnienia oraz przeświadczenie, że są częścią śmiałej wizji i wyjątkowej społeczności. Lepiej korzystali ze swojego potencjału, co miało odzwierciedlenie nie tylko w fantastycznej atmosferze pracy, ale przede 7


wszystkim w wynikach firmy, z której wszyscy byli dumni. Lekcja # 4. Lidera poznaje się przede wszystkim po tym, jak korzysta z potencjału, talentów i zaangażowania swoich pracowników. Bo to oni, w ostatecznym rozrachunku stanowią o jego rezultatach. Otwórz się na ludzi. To pracownicy są dźwignią do Twoich sukcesów lub kamieniem do Twojej porażki. W lipcu 2010 roku analitycy Gartnera ostrzegali, że Nokia potrzebuje “Europejskiego Steve’a Jobsa”, by mógł zastąpić dotychczasowego prezesa Olli-Pekka Kallasvuo. Wskazywali na kogoś z wystarczającym “[...] doświadczeniem do prowadzenia firmy rozmiarów Nokia, charyzmą, aby móc uspokoić inwestorów, wiedzą, aby rozpoznać złe produkty i strategie oraz odwagą, aby je zabić”. Olli-Pekka Kallasvuo. Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) koncernu Nokia w latach 2006 - 2010. Według danych Financial Times w trakcie prezesury Kallasvuo udział Nokii w rynku smartfonów spadł z 48% w 2006 r. do 31% pod koniec 2010 roku. W krótkim uzasadnieniu można przeczytać, że w tym okresie Nokia nie odpowiadała na potrzeby konsumentów w szybko zmieniającym się środowisku smartfonów i szerszego 8


rynku telefonii komórkowej. Dziś, z perspektywy lat i doświadczeń, wiem jedno. Jeśli firma ma problemy tych rozmiarów, podczas gdy ta sama koniunktura i warunki rynkowe sprzyjają wzrastaniu innych firm, to u podstaw tych problemów leży przywództwo. Lider widzi rzeczy takimi, jakimi mogą być w przyszłości. Olli-Pekka Kallasvuo podczas konferencji INSEAD został poproszony, aby opisać, jaka była jego perspektywa w obliczu zmian na rynku telekomunikacji mobilnej. Odpowiedział wówczas, że nigdy w historii biznesu konkurencyjne środowiska nie zmieniły się tak mocno, aby finalnie stać się jedną branżą. Telefon komórkowy stał się komputerem przenośnym, konsolidując branżę telefonii komórkowej z branżą internetową, sektor mediów i przemysłu aplikacji. Kallasvuo dobrze widział rzeczy takimi, jakie są na ten moment. Ale Lider to przecież ten, który nie tylko widzi rzeczy takimi jakie są. On je widzi takimi, jakie mogą być w przyszłości. Lider ma ten szczególny wymiar w jego wyobraźni, który jest w stanie zaprowadzić całą organizację do miejsca, które jeszcze nie istnieje. To ta szczególna wartość, która nadaje sens wysiłkowi, jaki cała organizacja wkłada w codzienne rutynowe działania, umacnia ją w czasie wyzwań i spaja w momentach triumfu. 9


Lekcja #5: Wizja jest silnikiem nie tylko dla Ciebie, jako Lidera, ale przed wszystkim napędza do działania tych, którzy idą za Tobą. Wywołuje wewnętrzny ogień i podtrzymuje go w obliczu wyzwań. Jako Lider musisz widzieć rzeczy, takimi jakie mogą być i umieć zaprosić do tej przyszłości pracowników - jej współtwórców. Lider transformuje wizję w cele i osiąga mierzalne rezultaty. Problem Nokia wydaje się łudząco podobny do wielu dużych firm, które nie potrafiły dopasować się do rosnącej konkurencji i wystarczająco szybko rozwijać innowacyjnych produktów wysokiej jakości. Im organizacja stawała się większa i bogatsza, każdy dział stawał się własnym królestwem. Każdy gabinet miał swojego cesarza, a ludzie byli bardziej zainteresowani chronieniem własnego statusu, niż aktywną współpracą z innymi działami w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Wizja przełożona na spójną dla całej organizacji strategię działania sprawia, że wszyscy zaczynają grać “do jednej bramki”. W dążeniu do jednego wspólnego celu, który rozwiązuje kluczowy dla organizacji problem. Wówczas ludzie zamieniają politykę silosu na politykę spójności, a interes organizacji stawiają ponad własne interesy. Dzięki temu poprawia się 10


komunikacja i kooperacja. Ludzie koncentrują się na celu, działają szybciej i sprawniej, w efekcie czego wspólnie osiągają zamierzone rezultaty. Lekcja #6: Organizacja jest jak flotylla małych żaglówek. Jako lider, musisz sprawić, aby wszystkie żaglówki płynęły z tą samą prędkością w jednym kierunku. Potrafić przełożyć wizję na cele i nadać organizacji odpowiednie tempo osiągania konkretnych rezultatów, które staną się rozwiązaniem kluczowego problemu. Lider dąży do rzeczy nadzwyczajnych, acz realnych. Profesor Quy Huy badacz strategii przeprowadził wywiady z 50 kluczowymi managerami Nokia, w tym Kallasvuo. Ujawniły one, że w atmosferze wielkiego wyzwania i naporu konkurencji, managerowie średniego szczebla chcieli za wszelką cenę zaspokoić ambicje swoich przełożonych. Zapewniali, że nowe rozwiązania zostaną dostarczone, choć z góry wiedzieli, że założone cele i terminy są nierealne do osiągnięcia. W obawie przed wewnętrznymi naciskami nie pokazywali realnych ograniczeń zarówno osobistych, jak i co do produktów, które tworzyli.

11


Mówi się, że wizjoner bez rezultatów to marzyciel. To rezultaty definiują lidera. Największym wyzwaniem jest jednak wywarzenie tego, co może być nadzwyczajne w przyszłości, od tego, co jest realne tu i teraz. Zadaniem lidera jest podzielenie drogi do realizacji wizji na jak najmniejsze odcinki i uważne sprawdzanie, co na ten moment jest możliwe, aby móc to osiągnąć i przejść do kolejnego etapu. Odrealnione cele w połączeniu z presją czasu i naporem konkurencji to mieszanka, która prowadzi do zakłamywania rzeczywistości. Lekcja #7: Miej wizję przyszłości, ale funkcjonuj TU i TERAZ, bacznie analizując dzisiejszą rzeczywistość i możliwości. Twoim głównym zadaniem jest usunięcie wszelkich dzisiejszych przeszkód, fizycznych i emocjonalnych, tak aby Twoi pracownicy mogli dążyć do tego, co może stać się nadzwyczajnym jutro. Lider pokonuje i akceptację.

trudności

poprzez

słuchanie

Kiedy w Nowym Jorku w 2007 roku ogłoszono wprowadzanie systemu operacyjnego Android, Kallasvuo natychmiast zrozumiał znaczenie strategii 12


firmy Google. Zdał sobie sprawę, że platforma Symbian szybko okaże się niedopasowana do możliwości, jakie daje konkurencja i musi podjąć pilne i zdecydowane działania. Niestety, poprzez zwiększenie ciśnienia do szybszej i mocniejszej pracy, stworzył niezdrowy wśród pracowników klimat strachu, który doprowadził do pochopnego wprowadzenia na rynek niedopracowanych i pełnych ograniczeń produktów. Ludzie w obliczu strachu i stresu przestają racjonalnie myśleć. To za sprawą biologii i kortyzolu, który powoduje, że człowiek nie ma dostępu do swoich logicznych zasobów, do swojej wiedzy i umiejętności. W stresie ludzie podejmują najgorsze decyzje, wytwarzają wadliwe produkty, nie potrafią wykonać prostych działań, są chaotyczni i nieproduktywni. Największym wyzwaniem dla lidera w kryzysie jest wprowadzenie takiej atmosfery zaangażowania i bezpieczeństwa, aby ludzie w pełni korzystali ze swojego potencjału.

13


Lekcja #8: Największy potencjał człowieka uwalnia się tylko wtedy, kiedy może dzielić się swoimi sukcesami, ale też, kiedy w trudnych momentach jest wysłuchany i otrzymuje akceptację. Zachęcaj swoich ludzi, by mówili to, co powinieneś wiedzieć, a nie to, co chciałbyś usłyszeć. Która z lekcji o zarządzaniu od szefa Nokii skłoniła Cię do refleksji? Czy również uważasz postać Jormy Ollila za niezwkle inspirującą? Podziel się z nami: https://www.facebook.com/groups/ HRjakoBusinessPartner/ https://www.linkedin.com/groups/7424286/ lub odpisz na tę wiadomość. Poniżej prezent za przeczytanie całego artykułu! Rozwój kompetencji niezbędnych na stanowisku HR Business Partnera jest myślą przewodnią niezwykłych warsztatów, które odbędą się w Sopocie. Cieszymy się, że artykuł Izabeli zainteresował Cię na tyle, żeby przeczytać do samego końca.

14


Z tej okazji otrzymujesz aż 290 złotych zniżki na udział w warsztatach. Więcej

szczegółów

uzyskasz

na

stronie

https://momentumway.com/hrbp Żeby skorzystać z oferty odpowiedz na ten e-mail lub zadzwoń pod numer +48 509 542 333. Zostało tylko kilka miejsc!

15

Profile for Momentum Way

HR Session #4 - Izabela Bochen-Pawlik | Nokia. Czego możesz nauczyć się od jej liderów?  

Izabela Bochen-Pawlik: Mentorka i Trener Biznesu. Przez ponad 12 lat związana z marką Nokia. Rozwija się także w takich organizacjach jak Mi...

HR Session #4 - Izabela Bochen-Pawlik | Nokia. Czego możesz nauczyć się od jej liderów?  

Izabela Bochen-Pawlik: Mentorka i Trener Biznesu. Przez ponad 12 lat związana z marką Nokia. Rozwija się także w takich organizacjach jak Mi...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded