Page 33

Annonse

HAVNEVIK

Lokal medspiller Farstad Shipping ønsker å bidra til at lokalsamfunnet fremstår som mer attraktivt. Vi tar hensyn til at vi alle sammen er 24-timers mennesker, der arbeid og fritid griper inn i hverandre. Farstad Shipping er med og støtter det lokale kulturlivet, og ønsker arrangørene av Sommerfesten lykke til.

Better by Far ®

33 Neutra Display

Medium, Bold, Titling

Sommerfesten 2011  
Sommerfesten 2011  

Sommerfestavisa for 2011

Advertisement