Page 1

13 nye leiligheter i et solrikt omrĂĽde med flott utsikt S A N DA N E PA N O R A M A

SANDANE PANORAMA Fjord og Fjell

1


S A N DA N E PA N O R A M A

2


S A N DA N E PA N O R A M A

3


S A N DA N E PA N O R A M A

Velkommen til Sandane Panorama SANDANE PANORAMA Fjord og Fjell

- 13 nye leiligheter i et solrikt område med flott utsikt Leilighetene har en sentral og flott beliggen­ het i Sandane sentrum med utsikt over Gloppenfjorden. Gangavstand til alle fasiliteter som sentrum har å by på. Gjennomgående moderne, lettstelte, lyse og trivelige leiligheter på et plan med god standard. Alle leiligheter har egen terrasse.

Selger: Selger av prosjektet er Sandane Panorama AS. Prosjektutviklingen er styrt av Montasje Kompagniet AS.

Priser: Priser fremgår av vedlagt prisliste. Leilighetene selges til fastpris og etter «første-mann-tilmølla-prinsippet». Selger står fritt til når som helst å endre priser og salgs-/betalings­ betingelser på usolgte leiligheter.

Beliggenhet: God beliggenhet i Sandane med utsikt mot Grandeparken og fjorden. Meget gode sol­forh­ old. Rema 1000 og helsesenter i bygget. Kort vei til apotek, skoler, barnehage og idrettshall. Kun ca. 15. min kjøring til Sandane Lufthamn.

Innhold: 13 leiligheter. Alle på et plan. Plassert på tak av eksisterende næringsbygg. Heis og trapp fra bakkenivå. Leilighetsarealer fra 70 m2 til 133 m2 (BRA). Pris fra kr. 3.190.000,- til 6.690.000,-. Prosjektet har egen hjemmeside, www.sandanepanorama.no. Her finner du nødvendig informasjon og boligvelger.

Parkering: Kjøp av leilighet inkludert rett til en parkerings­ plass. Tillegg for carport.

Tomt:

fliser, farger og utstyr er mulig å endre etter tilvalgs liste.

Diverse: Selger tar forbehold om tilstrekkelig salg og endelig formelle godkjenninger før igang­ settelse. Planlagt igangsettelse august 2017. Byggetid ca. 12 mnd. Det vil si ferdigstillelse ca. sommer 2018. Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven og på prosjektets hjemmeside er ikke retningsgivende for endelig resultat. Angitte felleskostnader er et stipulert beløp og er ikke endelig før styret har godkjent hva som skal dekkes av sameiet. Felleskostnadene i et eierseksjons - sameie fordeles etter en eierbrøk som fastsettes ved seksjonering av eiendommer. Normalt vil brøken for den enkelte leilighet bli fastsatt ut i fra leilighetenes størrelse.

Forsikring: Utbygger holder bygget forsikret under opp­ føring. Sameiet vil selv forsikre bygget via felleskostnader når sameiet er overlevert kjøpere fra utbygger.

Oppvarming: Elektriske varmekabler på bad og elektrisk ovn i stue. I tillegg til vedovn i stue. Elektriske ovner på soverom er tilvalg.

Ferdigstillelse:

Festet tomt.

Boligene forventes ferdigstilt 3. kvartal 2018. (Etter dagens framdriftsplan).

Standard:

Energimerking:

Flott og moderne bygg på ett plan på taket på eksisterende bygg over Rema 1000 og helse­ senter. Leilighetene vil få god standard og planløsning. Innvendige kvaliteter som gulv,

Oransje C.

4

Vann og kloakk: Privat over i offentlig anlegg.


S A N DA N E PA N O R A M A

Reguleringsforhold:

Videresalg:

Regulert til bolig/næring.

Et evt videresalg/transport av kjøpekontrakten kan kun gjøres ved godkjennelse av Sandane Panorama AS. Transportkontrakten må sendes til Sandane Panorama AS i original for under­ skrift og godkjenning.

Tinglyste bestemmelser: Ingen av betydning.

Ligningsverdi: Blir fastsatt etter ferdigstillelse av offentlige myndigheter. For boligen du bor i blir lignings­ verdien satt til 25 prosent av antatt markeds­ verdi. For alle andre boliger du eier (sekundær­ boliger) skal ligningsverdien settes til 40 % av den antatt markedsverdien.

Ferdigattest: Bygget vil bli levert ferdig seksjonert i selv­ eiende seksjoner før leilighetene overleveres kjøper.

Kommunale avgifter: Ikke fastsatt. Dette gjøres av Gloppen Kommune etter ferdigstillelse.

Felles forpliktelse:

Valgmuligheter/endringer Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpe­ sum) med mer enn 15%, jfr. Bustad­oppførings­ lova §9. Tekniske installasjoner som sanitær/ sikrings-skap kan ikke flyttes. Dette gjelder også kjøkkenvask og oppvaskmaskin.

Kredittvurdering: Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av kjøpere og kan avise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vil kjøper få opplysning om dette.

Eventuelle fellesforpliktelser blir bestemt av sameiet på sameiermøte.

NØKKELINFO:

Fellesutgifter:

Betegnelse: Gnr 74 Bnr 1 Fnr 28

Fellesutgifter er ikke endelig fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekkel sameiets ordinære driftsutgifter. Av erfaring vil dette beløpe seg til ca. 20kr per m2 BRA per mnd (eksklusiv oppvarming og varmtvann). Felles­ kostnadene dekker normalt andel snøbrøyting, utvendig vedlikehold, felles forsikring av bygnings­­massen, trappevask, forretningsførsel, revisjon, kabel-tv, strøm på fellesareal samt drifts- og serviceavtale på heis. Sameiet må selv ta stilling til eventuelle eksterne leveranser/ serviceavtaler. Sameiet blir stiftet ved ferdig­ stillelse av prosjekt. Det vil da bli valgt styre som fastsetter riktige/forsvarlige felleskost­nader som sikrer god økonomisk drift av sameiet.

Betalingsvilkår:

Adresse: Grandavegen 10, Sandane

Type eiendom: Selveiende leiligheter Hjemmelshaver: Sandane Handelseiendom AS Areal (Bra): fra/til 70 m2 til 133 m2 Byggår: 2018 Tomt: Festet tomt Pris: Fra kr. 3.190.000,- til kr. 6.690.000,Omkostninger: Dokumentavgift for kjøpesum til staten. Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesum. Visning: Etter avtale kan vi bistå med tomtebefaring.

Kr. 150.000,- av kjøpesummen forfaller til betaling etter at utbygger har stilt garanti etter § 12 i bustadsoppføringsloven. Resterende del av kjøpesummen og omkostninger betales innen overtagelsesdato.

Omkostninger: I tillegg til kjøpesum tilkommer dokumentavgift til staten.

Lovgrunnlag Leilighetene selges etter bustadoppføringslova som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. 5


S A N DA N E PA N O R A M A

6


S A N DA N E PA N O R A M A

7


S A N DA N E PA N O R A M A

8


S A N DA N E PA N O R A M A

Peisovn

Stue/Kjøkken 34 m²

Sov. 8 m²

Sov. 9 m²

Gang 11 m² Sov. 15 m²

Balkong 13 m²

Bad 3 m² Vent.

Bad 5 m²

L3-01 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L01 L3-L01 L3-L01: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

87 m² 5 m² 92 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-01

Målestokk 1:100

Bod 4 m²

Sportsbod 6 m²

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod.

N

Sportsbod 6 m²

Oversikt L01

Dato 27.02.2017

9


Vent.

S A N DA N E PA N O R A M A

Bod 6 m²

Peisovn

Sportsbod 6 m²

Stue/Kjøkken 34 m²

Sov. 8 m²

Bad 2 m²

Gang 11 m² Sov. 15 m² Balkong 14 m²

Bad 5 m²

L3-02 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L02 L3-L02 L3-L02: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

86 m² 7 m² 92 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-02 10

Målestokk 1:100

Sov. 8 m²

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod. Sportsbod 6 m²

Oversikt

L02

Dato 27.02.2017

N


Vent.

S A N DA N E PA N O R A M A

Bod 7 m²

Bad 4 m²

Sov. 8 m²

Gang 13 m² Peisovn

Stue/Kjøkken 62 m²

Sov. 8 m²

Bad 6 m² Sov. 19 m²

Uteplass 46 m²

Sportsbod 6 m²

L3-03 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L03 L3-L03 L3-L03: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

124 m² 8 m² 133 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-03

Målestokk 1:100

Dato 27.02.2017

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod.

N

Sportsbod 6 m²

Oversikt

L03

11


S A N DA N E PA N O R A M A

Vent.

Sportsbod 5 m²

Uteplass

Bod 4 m² Sov. 7 m²

NB! Høytliggende vindu, tilpassinger i fasade må påregnes

Gang 11 m²

Stue/Kjøkken 32 m²

Bad 6 m²

Sov. 16 m²

Peisovn

Uteplass 24 m²

L3-04 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L04 L3-L04 L3-L04: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

76 m² 4 m² 81 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-04 12

Målestokk 1:100

Dato 13.03.2017

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod. Sportsbod 5 m²

Oversikt

L04

N


S A N DA N E PA N O R A M A

Bod 4 m²

Sov. 7 m²

Bad 6 m²

Vent.

Sportsbod 5 m²

Uteplass

Gang 11 m²

Sov. 16 m²

Stue/Kjøkken 31 m² Peisovn

Uteplass 23 m²

L3-05 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L05 L3-L05 L3-L05: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

75 m² 4 m² 80 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-L05

Målestokk 1:100

Dato 27.02.2017

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod.

N

Sportsbod 5 m²

Oversikt

L05

13


S A N DA N E PA N O R A M A

Vent.

Sportsbod 5 m²

Uteplass

Bod 4 m²

Sov. 7 m²

Gang 11 m²

Stue/Kjøkken 31 m²

Bad 6 m²

Sov. 16 m²

Peisovn

Uteplass 23 m²

L3-06 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L06 L3-L06 L3-L06: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

75 m² 4 m² 80 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-06 14

Målestokk 1:100

Dato 27.02.2017

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod. Sportsbod 5 m²

Oversikt

L06

N


S A N DA N E PA N O R A M A

Bod 4 m²

Sov. 7 m²

Vent.

Sportsbod 5 m²

Uteplass

Gang 11 m²

Bad 6 m²

Sov. 16 m²

Stue/Kjøkken 31 m² Peisovn

Uteplass 23 m²

L3-07 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L07 L3-L07 L3-L07: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

75 m² 4 m² 80 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

Målestokk 1:100

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod.

N

Sportsbod 5 m²

Oversikt

L07

L3-07

Dato 27.02.2017

15


S A N DA N E PA N O R A M A

Vent.

Sportsbod 5 m²

Uteplass

Bod 4 m²

Sov. 7 m²

Gang 11 m²

Stue/Kjøkken 31 m²

Bad 6 m²

Sov. 16 m²

Peisovn

Uteplass 23 m²

L3-08 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L08 L3-L08 L3-L08: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

75 m² 4 m² 80 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

Målestokk 1:100

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod. Sportsbod 5 m²

Oversikt

L08

L3-08 16

Dato 27.02.2017

N


S A N DA N E PA N O R A M A

Bod 4 m²

Sov. 7 m²

Gang 11 m²

Sov. 16 m²

Stue/Kjøkken 32 m² Peisovn

NB! Tilpassinger i fasade må påregnes

Bad 6 m²

Vent.

Sportsbod 5 m²

Uteplass

Uteplass 24 m²

L3-09 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L09 L3-L09 L3-L09: 2

Rom

Etasje

Areal

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

76 m² 4 m² 81 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-09

Målestokk 1:100

Dato 13.03.2017

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod.

N

Sportsbod 5 m²

Oversikt

L09

17


S A N DA N E PA N O R A M A

Sov. 14 m²

Sov. 8 m²

Peisovn

Vent.

Bad 5 m² Bod 4 m²

Stue/Kjøkken 31 m² Gang 7 m²

Sportsbod 5 m²

Uteplass

L3-10 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L10 L3-L10 L3-L10: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

66 m² 5 m² 71 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-10 18

Målestokk 1:100

Dato 27.02.2017

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod. Sportsbod 5 m²

Oversikt L10

N


S A N DA N E PA N O R A M A

Sov. 14 m²

Sov. 8 m²

Peisovn

Vent.

Bad 5 m² Bod 4 m²

Stue/Kjøkken 30 m² Gang 7 m²

Sportsbod 5 m²

Uteplass

L3-11 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L11 L3-L11 L3-L11: 2

Rom

Etasje

Areal

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

65 m² 5 m² 70 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-11

Målestokk 1:100

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod.

N

Sportsbod 5 m²

Oversikt L11

Dato 27.02.2017

19


S A N DA N E PA N O R A M A

Sov. 14 m²

Sov. 8 m²

Peisovn

Vent.

Bad 5 m²

Bod 4 m²

Stue/Kjøkken 30 m² Gang 7 m²

Sportsbod 5 m²

Uteplass

L3-12 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L12 L3-L12 L3-L12: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

65 m² 5 m² 70 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-12 20

Målestokk 1:100

Dato 27.02.2017

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod. Sportsbod 5 m²

Oversikt L12

N


S A N DA N E PA N O R A M A

Sov. 14 m²

Sov. 8 m²

Peisovn

Vent.

Bad 5 m² Bod 4 m²

Gang 7 m²

Stue/Kjøkken 31 m²

Sportsbod 5 m²

Uteplass

L3-13 Arealoversikt BRA/P-rom/S-rom Bolig L3-L13 L3-L13 L3-L13: 2

Rom

Etasje

Areal BRA

P-rom S-rom

Plan 03 Plan 03

66 m² 5 m² 71 m²

Salgstegninger Grandavegen 14 Sandane

L3-13

Målestokk 1:100

BRA er utregnet etter NS3940 basert på tegning; avvik etter bygging kan forekomme. P-rom er BRA minus innvendig bod med innvendig veggareal. Vindusplassering og utforming kan avvike fra tegning. Alle leiligheter har sportsbod.

N

Sportsbod 5 m²

Oversikt L13

Dato 13.03.2017

21


S A N DA N E PA N O R A M A

22


S A N DA N E PA N O R A M A

23


S A N DA N E PA N O R A M A

BESKRIVELSE FOR NYE LEILIGHETER PÅ TAKET I PROSJEKT SANDANE Generelt:

Vinduer/balkongdører:

Byggeprosjektet vil bestå av bolig oppå taket på eksisterende bygg på Grandane. Leiligheter vil bli seksjonert i egne enheter, hvor grunn/tomt er en festet eiendom. Arbeidene utføres i samsvar med NS 3420 normal toleranseklasse, og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for god håndverksmessig utførelse i bygge­bransjen. Byggingen skal utføres iht. TEK-10 revisjon gjeldende før 31.12.2016. Alle konstruksjoner skal ha U-verdier iht. TEK-10.

Vinduer og balkongdører leveres i utvendig utførelse med enten utenpålagt aluminium eller pvc. På grunn av høy isolasjonsverdi kan det under enkelte værforhold, særlig vår og høst, oppstå duggavsetninger på glassenes utside. Dette er ikke skadelig for vinduene, og betyr bare at vinduene holder høy kvalitet og har lite varmetap. På dager med mye sol kan dette medføre at innetemperaturen blir høy og at man må lufte ut. Solskjermer vil kunne redusere forekomster av dugg og oppheting, men dette er ikke inkludert i leveransen. Solavskjerming må evt. bestilles, monteres og betales av kjøpere etter overtakelse. Farge valgt av arkitekt. Inngangsdører til leiligheter: Malte tre dører med glatt utførelse med kikkhull. Farge ved arkitekt. Dørene har brann og lydklasse.

Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte tegninger. Dersom det er uoverensstemmelse mellom beskrivelse og tegning gjelder beskrivelse. Møbler og annet inventar som fremgår av tegninger som ikke eksplisitt er beskrevet i dette dokumentet, inngår ikke i leveransen. Bilder i prospektet er illustrasjoner, og kan inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Materialbruk/utsende vil derfor kunne se annerledes ut enn på illustrasjonene.

Utvendig trapp/rekkverk: I akse 3-4 /C skal det i forlengelsen av eksisterende trapp opp til 2. etg. etableres trapp med repos på egne søyler og rekkverk/ håndløpere opp til tak/ nytt nivå for leilig­hetene. Rekkverket oppe på hver side av trapp tas også med. Repos/trinn i gitter. Alt i galvanisert utførelse. Det tas med glassrekkverk for leilighetenes terrasser/balkonger. Det tas også med rekkverk i akse 13 /C-E- og i akse E 3-5.

Dekke: Dekke/gulv i leiligheter etableres med bjelkelag oppå stålbæring (akse 1-3 og E- til E+) og selvbærende I bjelker eller gitterbjelker i tre i akse C-D/4-1. For arealet som blir utendørs (akse D til E-/3-13 og akse 1-2 etableres det fall oppå bjelker med betongoverflate. I leiligheter medtas det stubbeloft, isolasjon, sponplategulv og trinnlyddempende underlag med nordisk eik, 3 stavs parkett i alle rom unntatt bad. For bad varmekabler, avrettingsmasse og membran/ keramiske fliser. Terrasser/balkonger på stueside leveres med bjelkelag/tilfarer og trykkimpregnerte bord.

Yttervegger: Trevegger med 250mm isolasjon, 13mm gipsplate innvendig, 9mm GU gipsplate utvendig, utlekting og trekledning/profilert metallplater utvendig, med mulig innslag av plan platekledning, – ferdig malt i farge valgt av arkitekt. 24

Innvendige lettvegger: Stenderverk 100mm med isolasjon og 13mm gipsplate på hver side. Sparklet og malt utførelse. Bad plassbygges med keramiske fliser på gulv og vegg. Det kan velges mellom 3 forskjellige fliser på gulv og vegg. Det er x-finer bak gipsplate på bad.

Innvendige dører: Type hvit slett med hvite karmer. Fabrikkmalt.

Innvendig belistning: Type fabrikkmalt hvitt listverk 12*58mm, synlige spikerhull på vindu/dører og lakkert eikegulvlist.

Himling: Sparklet og malt gipshimling. Nedforet gipshimling i rom (bad og gang). Overgang mellom vegg og tak sparkles og males uten taklist. Det gjøres oppmerksom på at krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss, og at dette ikke er en mangel dersom riss/sprekk er innenfor normer/krav i Norsk Standard.

Utendørs bod: Vegger av stenderverk med GU, lekter og trekledning ferdig overflatebehandlet, brannkrav EI30, utvendig, tak med sperr, sutak og tekking med takbelegg, brannkrav EI30. Dør med Ei30 krav. Overflater innvendig i bod er ubehandlet.

Felles: Utendørs plasser i nivå med leiligheter har støpt betongoverflate. På bakkenivå akse E til E+/5-13 er det


S A N DA N E PA N O R A M A

muligheter for å parkere i carport. Det tas med merking på asfalt for p-plasser.

El. Anlegg: Omfang el. Stikk er iht. NEK 400. Dør/port­ telefon, uttak for kabel Tv eks. tilknytning/ abonnement i stue og soverom. Utbygger forhandler en distribusjonsavtale med Canal­ digital eller tilsvarende for en grunnpakke med tv/internett, med bindingstid 5 år, hvor innhold opplyses senere. Trekkerør for en stk. bredbånd ved tv-antenneuttak er inkl. Framlegg for stikkontakter, lys og brytere i leiligheter. På bad tas det med spothlights i tak og lys med stikkontakt over servant. Under kjøkkenover­skap er det 1 stk. armatur med el. uttak. Stikk/kurs for koketopp skal være tilpasset induksjon, stikk for oppvaskemaskin, kjøleskap og steke­ovn skal medtas. Det skal være med stikkontak­ter for bruk av panelovner i soverom og stue. I stue leveres 1 stk paneloven. Stikk/kurs for VVB , ventilator og ventilasjonsanlegg tas med. Stikk/ lys i utvendig sportsbod tas med. På balkonger er det medtatt et el. punkt for utelys, og en dobbel stikkontakt. Det er med automatisk brannvarslingsanlegg i leilighetene/fellesareal. Sameiet vil måtte inngå service­avtale med aktuell leverandør- av hensyn til leverandørens vilkår for garanti og pga. myndighetskrav. Sikringsskap med automatsikringer monteres i leilighetene. I bad, bod inn/ute og under kjøkkenbenk leveres lamper.

Oppvarming: Leilighetene leveres med vedovn som primær varmekilde. Prefabrikkert stålskorstein. I tillegg legges det opp stikkontakter på soverom og i stue for bruk med panelovner. I stue leveres 1 stk panelovn, i andre rom leveres det ikke panelovner.

Rørleggerinstallasjoner: VVB for varmt vann tas med for hver leilighet. Fordelingsskap for varmt/kaldt forbruksvann tas med. Leilighetene har boligsprinkler.

Bad: Servant med underskap med hvite dører, demping på dører, b=900mm, overskap 300mm, servantarmatur. Dusjarmatur, dusjgarnityr, dusjvegg med dør. Speil over servant, veggmontert wc med plastsete. Vannuttak/avløp for vaskemaskin på bad. Ett greps kjøkkenbatteri, vannuttak/avløp for oppvaskemaskin, husbrannslange, lekkasjestopper/magnetventil på kjøkken. Hver leilighet har egen 200L VVB plassert i bod.

Kjøkkenleveranse/garderobe: Kjøkken iht. tegning, med benkeplate i laminat utførelse, høyde skap/kjøkken er 206cm. Type Aubo kjøkken fra Trebo-Hus AS med slett hvit front, eller tilsvarende for integrerte hvitevarer. Alle skap og skuffer skal ha demping. Hvite­ varer er inkluderes med stekeovn/induksjons­ topp, kjøleskap og oppvaskemaskin og ventilator. Garderobeskap inkluderes ikke, men det er anvist plass for garderobeskap.

Malerarbeider: Vegger: Himling:

Malt gips/betong. Malt gips/betong.

Ventilasjonsarbeider: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning med skap aggregat i hver leilighet. Tilluft i stue og soverom. Avtrekksviften er tilknyttet kanaler for avtrekk fra bad/wc og bod. Egen kanal for kjøkken­ventilator Kanalføring for ventilasjon, vann, avløp og elektriske stigeledninger vil i hovedsak bli framført gjennom bad over himling. Kanalene ellers vurderes innkledd og behandlet som veggene for øvrig, men kan bli synlig i bod.

Boss: Bossspann/kontainer er plassert på bakkenivå.

Diverse: På salgstidspunktet er prosjektet ikke detalj­ prosjektert. Under detaljprosjekteringen må det påregnes mindre justeringer av planer, vindus­ størrelser/vindusinndeling, materialbruk og løsninger. Eksempler på dette er veggtykkelser, sjakter/innkassinger for tekniske føringer. Det må videre påregnes innkassinger ved tak (som ikke vises på plantegningene) for å skjule tekniske føringer/anlegg. Vandring dører og omfanget av nedforet himling, samt plassering ventilasjonsaggregat kan også bli endret. Slike justeringer berettiger ikke endring av kjøpesum så lenge justeringene ikke er vesentlige for boligens funksjon. Mindre justering av fasade­ vindu kan også påregnes etter detaljprosjek­ teringen og iht. krav i byggeforskrift. Ved overtakelse vil det bli utferdiget over­ takelses­protokoll i samsvar med bustadsopp­ føringslova.

Energimerking: Foreløpig energiberegning viser orange C energimerke.

25


S A N DA N E PA N O R A M A

VEDTEKTER for SANDANE PANORAMA §1 Navn Sameiets navn er SANDANE PANORAMA.

fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.

De enkelte bruksenheter består av en hoveddel og eventuelt en tilleggsdel. Hoveddelen består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen, slik som angitt i begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Tilleggsdel til eierseksjon omfatter blant annet boder iht. til seksjoneringsbegjæring. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal, herunder felles uteoppholdsarealer.

Utvendige installasjoner som for eksempel parabolantenner, varmepumper m.v. skal ikke oppføres. Likevel kan næringsseksjonen opp­ føre nødvendige utvendige installasjoner som for eksempel kjøleaggregater under forutset­ ning av at støy ikke overstiger krav i plan- og bygningsloven og at de estetisk skjermes for å ikke skjemme byggets utseende unødig. Næringsseksjonene har rett til å følge de til enhver tid gjeldene offentlige reguleringer, herunder åpningstider, av betydning for sin næringsdrift. Næringsseksjonene kan, drive enhver form for lovlig næringsvirksomhet i sin seksjon, herunder foreta vareleveranser til næringsseksjonen i tidsrommet 06.00-23.00. Sameiet kan ikke begrense næringsseksjonenes rettigheter etter dette punktet med mindre disse uttrykkelig samtykker til det. Nærings­ seksjonene har ikke tilgang til fellesarealer ute mellom leiligheter i 3. etasje «tunet på taket». Dog, tilgang ifbm. service, vedlikehold etc.

Hoveddel, tilleggsdel og sameiebrøk for hver seksjon, samt fellesareal, fremgår av innsendt seksjoneringsbegjæring med vedlegg.

Eiendommens uteareal, unntatt parsell foran inngangsparti til boligdelen, skal være tilleggs­ areal til næringsseksjonen.

Sameiebrøken er fastsatt i forbindelse med seksjonering av eiendommen. For bolig­ seksjonene er BRA eks tilleggsareal lagt til grunn. For næringsseksjonen er brøkens størrelse skjønnsmessig fastsatt lavere enn arealet skulle tilsi.

Sameiet har ikke oppløsningsrett.

§2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av ett bygg med 13 bolig­ seksjoner og 1 næringsseksjon i eiendommen gnr. 74, bnr. 1 festenummer 28 i Gloppen kommune. Den enkelte sameier har eiendoms­ rett til sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til en eller flere boliger eller bruksenheter vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til.

§3 Formål Den enkelte boligseksjon skal brukes til bolig­ formål. Næringsseksjoner skal kun brukes til næringsformål. Med næringsformål menes ethvert formål som ikke er boligformål.

§4 Fysisk bruk av eierseksjonene Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forhold­ ene. Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3. Bruken av bruksenheten og 26

§5 Juridiske disposisjoner Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov eller disse vedtektene. Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 22 tredje ledd. Dette gjelder likevel ikke for de erverv og rettssubjekter som er nevnt i eierseksjonsloven § 22 tredje og fjerde ledd. Sandane Panorama AS har rett til å oppføre ytterligere bygningsmasse på sameiets eien­ dom. Denne rettigheten kan tinglyses på sameiets eiendom og kan ikke endres uten samtykke fra Sandane Panorama AS.


S A N DA N E PA N O R A M A

§6 Ordinært sameiermøte

§8 Sameiermøtets vedtak

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.

Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøk.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Sameiers ektefelle, samboer eller annet husstands med­ lem har møte og talerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiver har talerett dersom sameiermøtet gir tillatelse til dette med alminnelig flertall.

Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet, og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i sameier­ møtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med inn-kallingen skal også følge styrets beretning med revidert regnskap. Innkalling til sameiermøte kan sendes elektro­ nisk. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for å melde fra til styret om endring i e-postadresse. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet behandle: 1. Styrets årsberetning, 2. Styrets regnskap for foregående kalenderår, 3. Valg av styre, Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

§7 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere sameiere som til sammen har minst en tiende­ del av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf § 6.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet: a) endring av vedtektene, b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter for­ holdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksen­ heter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til næringsformål, eller omvendt, g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eier­ seksjonsloven § 12 annet ledd annet punktum, h) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet vedlike, b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen, c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i § 14. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

27


S A N DA N E PA N O R A M A

§9 Styret Sameiet skal ha et styre på 3 til 5 medlemmer som velges av sameiermøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiermøtet. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over sine forhandlin­ ger. Protokollen skal underskrives av de frem­ møtte styremedlemmer.

§10 Styrets adgang til å forplikte sameiet Det samlede styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret.

§ 11 Ordensregler Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen

§ 12 Vedlikehold av bruksenheter Den enkelte sameier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til forsvarlig ved like, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Sameierne skal vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hoved­

28

sikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, gulvvarme, inventar, utstyr inklusive vann­ klosett, og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/ inntakssikring, ledninger med tilbehør, gulv­ varme, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o. l. Sameieren skal holde seksjonen fri for insekter og skadedyr. Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren straks å sende melding til sameiet. Sameierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre sameiere for tap som følger av forsømt vedlikehold.

§ 13 Vedlikehold av fellesareal Seksjonene i sameiet er uensartet. Vedlike­holdet og drift av næringsseksjonen er forskjellig fra de øvrige seksjonene. Eier­seksjonslovens hoved­ regel om drift og vedlikehold av fellesareal er på den bakgrunn fraveket. Næringsseksjonen har ikke ansvaret for driftog vedlikeholdskostnader som knytter seg til bygning og fellesareal, med unntak av den delen av bygningen og fellesareal som er nevnt nedenfor: - Utvendig fasade og tak på sin seksjon, herunder utvendige dører, vinduer mv. - Teknisk infrastruktur som kun, eller i all hovedsak, betjener disse næringsseksjonene. - Søppel og renovasjonskostnader knyttet til egen seksjon og den virksomheten som drives der. - 50 % av drifts og vedlikeholdskostnader til heis - Snørydding, strøing og renhold av eien­ dommens uteareal.


S A N DA N E PA N O R A M A

Boligseksjonene bærer i fellesskap samtlige drifts- og vedlikeholdskostnader i tilknytning til den øvrige bygningsmassen og fellesareal som ikke er særskilt nevnt ovenfor. Dette omfatter blant annet: - Bygningskonstruksjon og alt annet fellesareal som ikke næringsseksjonen i henhold til ovennevnte har særskilt ansvar for. - Søppel og renovasjon som ikke er knyttet til næringsseksjonen. - Teknisk infrastruktur som ikke kun, eller i all hovedsak, betjener næringsseksjonen. Dersom boligseksjonene og/eller nærings­ seksjonen er uenig om hvem som har ansvaret for å dekke kostnader til drift og vedlikehold, skal boligseksjonene og/eller næringsseksjonen som er part i tvisten oppnevne hver sin sakkyndig. De sakkyndige avgjør spørsmålet med bindende virkning for partene. Dersom de sakkyndige ikke kommer til enighet, skal de sakkyndige i fellesskap oppnevnte en tredje sakkyndig som med bindende virkning avgjør spørsmålet. Kostnadene forbundet med ovennevnte belaster partene i henhold til eierbrøken. Endring av ovennevnte fordeling av ansvar for, og kostnadene ved, drift og vedlikehold av bygning og fellesareal krever tilslutning fra samtlige sameiere det gjelder. Drifts og vedlikeholdsutgifter skal dekkes inn gjennom fellesutgiftene slik som nærmere beskrevet under § 14 og § 15. Likevel skal næringsseksjonens vedlikeholdsutgifter som nevnt ovenfor bæres direkte av nærings­ seksjonen og således holdes utenfor felles­ kostnadene. Det er styrets oppgave å påse at ovennevnte plikter overholdes. Med unntak av nærings­ seksjonens vedlikeholdsansvar i henhold til ovennevnte, kan styret foreta innleie av hånd­ verkere, vaktmester og lignende tredjemenn for å forestå vedlikehold. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlig myndighet vedrørende eiendommen dersom dette ikke besørges av den enkelte sameier.

§ 14 Felleskostnader Utgiftene ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet og som ikke bæres særskilt av boligseksjonene eller den enkelte næringsseksjon etter §§ 12 og 13 oven­ for, fordeles mellom alle sameierne etter størrelsen på sameiebrøken. Dette omfatter

blant annet kostnader til bygningsforsikring, utgifter til administrasjon, regnskapsførsel, revisjon, styrehonorar, og bankomkostninger m.v. Utgifter til kabel- TV (grunnpakke), samt bredbånd for datasignaler (standard ytelse) fordeles mellom boligseksjonene med lik andel.

§ 15 Betaling av felleskostnader Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser. Den enkelte sameier skal betale felleskostnader i henhold til enhver tid gjeldende rutiner fra forretningsfører/betalingsoppkrever. Beløpets størrelse fastsettes av sameierne eller av styret, slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt over­ skudd skal ikke tilbakebetales, men skal tas hensyn til ved fastsettelse av akontobeløpet for neste periode. Det skal etableres et vedlikeholdsfond hvor det avsettes midler til fremtidig vedlikehold. Det skal innbetales et årlig beløp til fondet. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av felles­ utgifter anses som mislighold fra sameiernes side.

§ 16 Ansvar utad Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøkene. Den enkelte sameier hefter ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Således blir den enkelte sameier fri ved å betale sin forholdsmessige del av kravet, selv om kreditor ikke får dekning av de øvrige sameiere.

§ 17 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes betryg­ gende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales. Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte sameier.

29


S A N DA N E PA N O R A M A

§ 18 Panterett for sameiernes forpliktelser For krav mot en sameier som følger av sameieforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere panterett i den aktuelle sameiers seksjon. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunn­ beløp på tidspunktet da tvangsdekning beslut­ tes gjennomført. Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pante­kravet skulle ha vært betalt, innkommer begjær­ing til nams­ myndigheten om tvangs­dekning, eller dersom salget av eiendommen gjennom namsmyndig­ hetene ikke gjennom­føres uten unødig opphold.

§ 19 Mislighold og fravikelse Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen.

30

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

§ 20 Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter.


S A N DA N E PA N O R A M A

31


S A N DA N E PA N O R A M A

32


S A N DA N E PA N O R A M A

Tegningsskjema FOR EIENDOMMEN: Grandavegen 10, 6823 Sandane Gnr. 74 Bnr 1 Fnr 28 i Gloppen kommune.

SANDANE PANORAMA Fjord og Fjell

Undertegnede binder seg for kjøp av bolig nr.................................................................................. I Prosjekt Sandane Panorama. Kjøpesum : ........................................................................................ Eventuelle forbehold:................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... FINANSIERINGSPLAN: Salg av egen bolig eller fast eiendom kr: ........................................................................................... Disponibelt kontantbeløp kr: ................................................................................................................... Totalt Egenkapital kr: .................................................................................................................................. LÅNESITUASJON: Referanse og tlf.nr.: ...................................................................................................................................... Lånebeløp kr: .................................................................................................................................................. Sum finansiering kr. .....................................................................................................................................

Tegners navn:................................................................ Personnummer:................................................ Tegners navn................................................................. Personnummer:................................................ Adresse:........................................................................... Tlf. privat:............................................................ Sted:.................................................................................. Tlf: Mobil:............................................................ E- post: ...........................................................................

Sted/dato:....................................................................... Byders signatur:...............................................

&

Sted/dato:....................................................................... Byders signatur:............................................... 33


S A N DA N E PA N O R A M A

34

Inngang, trapp og heis.


S A N DA N E PA N O R A M A

Notater

35


13 nye leiligheter i et solrikt omrĂĽde med flott utsikt

Kontaktperson:

Lene Haukeland Mobilnr: 957 40 215 E-post: lene@huseiendommer.no

SANDANE PANORAMA Fjord og Fjell

Sandane Panorama, Grandavegen 10, Sandane

Prospekt sandane panorama issuu