Asfaltreprasjon

Page 1

ASFALTREPARASJON

Om det er reparering av arbeider­i vei eller lapping av slaghull, så er GoGreen kald asfalt blitt løsningen for stadig­ flere. GoGreen asfalt Cold Patch er et reparasjonsmateriale av høy kvalitet. GoGreen asfalt Cold Patch er øko-vennlig med veldig lave VOC utslipp. GoGreen asfalt Cold Patch er bestandig, garantert feilfri og sist men ikke minst, den sørger for at jobben blir rett på første forsøk.

Perfekt resultat uansett vær.


ASFALTREPARASJON LES DETTE FØR BRUK: Go Green inneholder oljebaserte produkter, så vennligst - bruk produktet kun i godt ventilerte områder - unngå og pust inn røyk/damp - unngå å få produktet i øyet eller mye kontakt med hud - oppbevar produktet utenfor barns rekkevidde. Et komplett sikkerhets datablad er tilgjengelig på vår nettside www.gogreen-asfalt.no

1. PRODUKTBESKRIVELSE Go Green® asfalt cold patch er et overlegent, permanent reparasjonsmateriale for vei, og benytter høy ytelses polymer formulert for å forbedre den gode bearbeidelsen under håndtering og for å øke vedheften og vannavisning i produktets levetid. Go Green® er brukt på steder som slaghull, reparasjonshull, overlegg og over kumlokk. Den er permanent og garantert. Go Green® kan bli brukt under alle værforhold, og krever ikke at den blir lagt ut et lag med lim og er et ett lags produkt. Go Green® kan bli belastet med trafikk umiddelbart. 2. EGENSKAPER “Go Green® tilbyr en rask og permanent løsning for reparasjon av alle typer slaghull”. - virker under alle værforhold; vått, kaldt eller varmt - kan belastes umiddelbart etter reparasjoner av slaghull - ingen blanding, mekanisk kompresjon eller lim er nødvendig - grundig testet av kunder og fabrikken - kostnadseffektiv ved at det er renslig, lite opprydning og tidsbesparende - permanent heft til asfalt, betong eller stål - perfekt for broer, renner eller reparasjonsarbeider - kan bli brukt til alle årstider, sommer som vinter 3. MILJØMESSIGE FORDELER VED PRODUKSJONEN Go Green® er produsert og testet under strenge kvalitetskrav ihht ISO9000 akkreditert asfalt produsenter. Dette produktet har også veldig lave Volatile Organic Compound (VOC) utslipp og er et resultat av Go Green’s kontinuerlige fokus på å utvikle øko-vennlige asfalt reparasjons produkter. ENERGIBESPARENDE PRODUKSJON. Ca. 70% reduksjon i fossil brensel grunnet lavere produksjonstemperatur. INNEHOLDER INGEN PETROLEUMS DERIVATIVE CUTBACK. 100% reduksjon i forhold til konvensjonell kald asfalt som inne­ holder farlige mengder av kreftfremkallende stoffer som benzen, parafin, diesel, toluen eller naftalen. NEDBRYTBARE LØSEMIDLER. Våre løsemidler er kommer fra naturlige, nedbrytbare produkter som er bærekraftige kilder. GJENVINNING. Go Green® asfalt Cold Patch er resirkulerbar. 4. FORPAKNINGER Go Green® Asfalt Cold Patch er tilgjengelig i; • 20 kg plastsekk (60 sekker pr pall) • 20 kg platspann (48 spann pr pall) 5. OPPBEVARING I uåpnet forpakning: 2 år. Forsegl forpakningen når den ikke er i bruk.

www.importgruppen.no Morvikveien 7, 5122 Morvik | Tlf. +47 55 25 30 05 post@importgruppen.no)


ASFALTREPARASJON 6. FORBRUK 60 kg med Go Green® vil kunne dekke et hull opptil 1 m2 der dybden er 25 mm. Go Green® har en tetthet på 2.4 tonn pr m3. Maksimal anbefalt lagtykkelse for utleggelse av Go Green® er 50mm. Dersom du trenger å bygge mer, legg på lagvis og komprimer hvert lag. 7. SIKKERHET OG HÅNDTERING Bruk alltid hansker og annet egnet verneutstyr når du håndterer produktet og unngå å få det i øynene. Vask huden grundig etter at du har arbeidet med produktet. Ved øyekontakt, skyll med store mengder vann i minst 15 minutter.

ANBEFALT MONTERINGSANVISNING UTLEGGELSE Go Green® Asfalt Cold Patch er det perfekte produktet for vedlikeholdsarbeid. Det kan brukes på betong eller asfaltbaserte belegg for å reparere slaghull, reparasjonsarbeider, veikanter, vannledningsbrudd. Kan også bli brukt som permanent asfaltdekke, gjen­ opprettelse av grøfter og kum justeringer. Go Green® kan bli brukt under alle værforhold og kan brukes i temperaturer fra -25 til +50 grader.

BRUKSVEILEDNING REPARASJON AV SLAGHULL; Så lett at alle kan gjøre det! Trinn 1: Fjern alt løst rusk fra hullet Trinn 2: Hell ut innholdet fra sekken/spannet Trinn 3: Fordel asfalten jevnt i hullet Trinn 4: Komprimer med en platevibrator, spade eller til og ved å kjøre rolig over med bilen Trinn 5: Tillat trafikk umiddelbart

Trinn 1 Fjern alt løst rusk fra hullet

Trinn 2

Trinn 3

Hell ut innholdet fra sekken/ spannet

Trinn 4

Komprimer med en platevibra- Tillat trafikk umiddelbart tor, spade eller til og med ett bil dekk

TIPS! 1. Selv om slaghullet er fullt av vann, kan du likevel helle Go Green Cold Patch rett i hullet uten å fjerne vannet, og materialet vil komprimere, feste til underlaget og tilby tilstrekkelig ytelse. 2. Unngå at hjul som ikke er i bevegelse svinger på det reparerte område i minst 24 timer (lenger ved kaldt vær) Rens slaghullet eller området som skal repareres. Fjern alle løse gjenstander og rens kanter og rett dem opp om mulig. For større slaghull eller reparasjonsarbeider anbefales det at det ikke legges på mer enn 50 mm i hvert lag. Komprimer hvert lag før det legges på nye 50 mm med asfalt til det ødelagte området har nådd ønsket høyde. Ved noen underlag kan det være nødvendig å bygge 10 mm over ferdig høyde for at kompresjon av trafikken ikke gjør at asfalten blir komprimert under dekket omkring.

www.importgruppen.no Morvikveien 7, 5122 Morvik | Tlf. +47 55 25 30 05 post@importgruppen.no)


ASFALTREPARASJON OVERFLATE REPARASJON - Rens de områdene som skal repareres ved å fjerne alle løse partikler og rett kantene dersom dette er mulig. - Legg ut Go Green® på det området som skal repareres­, med en overdekning på ca. 10 mm over veiens øvrige nivå. - Komprimer Go Green® og legg på mer dersom det er nødvendig for å oppnå en overflate i rett høyde. SPREKKER I VEI ELLER VANNLEDNINGSBRUDD Veiarbeider og vannledningsbrudd er vanligvis større enn slaghull og ekstra forarbeid kreves. Kantene på veiarbeidet eller det utgravde området må sages for å få en god og rett kant. Området som skal repareres­ må rengjøres og kostes ren for støvrester for å sikre at Go Green Cold Patch binder til det eksisterende underlaget, enten det er av asfalt eller betong. Dersom hullet er høyere enn 50 mm må Go Green legges i flere lag og komprimeres etter hvert lag. Det beste resultatet oppnås om det brukes en vibratorplate eller valse. Det anbefales at det legges ut asfalt med en overhøyde på 10 mm for å hindre at kompresjonen fra trafikken gjør at det blir en for­senkning i dekket på det reparerte området. TELEHIV Telehiv er et resultat av at frost i bakken hever asfalten­eller betongen i vei, fortau og lignende. Gjør klart området ved å fjerne alle løse materialer som sand og støv. Fordel Go Green Cold Patch utover det området som skal repareres og lag en jevn flate til det høyeste punktet. Komprimer asfalten­ved hjelp av en håndstamper eller plate­vibrator. På fortau kan man strø et tynt lag med sement eller mørtel over det reparerte området for å hindre at det overføres olje fra asfalten til sko.

ANBEFALTE MÅTER FOR KOMPRIMERING Uten komprimering: La trafikken komprimere reparasjonen­. Dette er den rimeligste måten å reparere på. På veier der trafikken holder høy fart vil produktet kunne bli skubbet ut av det reparerte området før det får satt seg. Trafikk med start og stop og områder der en svinger mye vil også hemme kompresjonen og resultatet av Reparerer veier av asfalt reparasjonen vil bli utilfredsstillende. eller betong For hånd: dette er en rask og enkel metode med lave kostnader til utstyr. Resultatet på reparasjonen er avhengig av styrken og motivasjonen til den som komprimerer. Vibratorplate: Dette er også en rask metode for reparasjon. Med en mekanisk komprimering oppnås et mye bedre resultat­på reparasjonen. Bil hjul: Ved mangel på en manuell plate eller­en Veiarbeider platevibrator kan et bildekk som blir kjørt forsiktig­ over reparasjonen noen ganger skape et godt resultat­. Denne metoden er best egnet ved reparasjon­ av slaghull og reparasjon av veiskulder. Et bildekk er en rimelig metode og krever ikke noe ekstra verktøy eller krav til manuelt arbeid. Større komprimeringsmaskiner/valser: Denne metoden er den mest kostnadskrevende, men også den som gir aller best resultat. Valser er anbefalt ved Reparasjon av større veireparasjoner og veiarbeider. parkerings­plasser GARANTI Go Green Industrial (Shanghai) Co Ltd garanterer at produktet holder den salgbare kvaliteten når det er brukt eller påført I henhold til instruksjonene i dette hefte. Produktet er ikke garantert egnet for andre formål eller bruksområder enn det som det Igjenfylling av grøfter er ment for. Ansvar i denne garantien er begrenset til å erstatte det produktet (slik det er kjøpt) som er defekt­eller at de defekte produktene blir refundert til kjøpspris. Dersom det er et erstatningskrav inn­under denne garantien, må det snarest gis et skriftlig­varsel til Go Green Industrial (Shanghai) Co Ltd eller Importgruppen. Denne begrensete garantien­er utstedt og godkjent i stedet for alle andre­uttrykte garantier og uttrykkelig utelukker ansvar for følgeskader. Cold Patch brukt som tettesjikt

Forhandler:

www.importgruppen.no Morvikveien 7, 5122 Morvik | Tlf. +47 55 25 30 05 post@importgruppen.no)