Page 1

CSORNA VÁROS POLGÁRMESTERE 9300 Csorna, Szent István tér 22. Győr-Moson-Sopron megye ( 96/590-112, Fax: 96/261-680, E-mail: polgarmester@csorna.hu

Szám: 259-14/2012/1.

MEGHÍVÓ Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én (hétfő) 17 órai kezdettel ü l é s t tart a Városháza nagy tanácskozó termében. A képviselő-testület ülésére Önt tisztelettel meghívom. Napirend előtt A polgármester beszámolója a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről (szóbeli). Az alpolgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről (szóbeli). A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének beszámolója a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A jegyző tájékoztatója a képviselő-testület legutóbbi rendes ülése óta megjelent, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról.

NAPIRENDI JAVASLAT 1. Beszámoló a Csornai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkájáról Előterjesztő: Rácz Imre tű. alezredes, tanácsos, városi parancsnok tárgyalja: JÜB 2. Tájékoztató Csorna Város Önkormányzata 2012. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB 3. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB, JÜB


2

4. Javaslat az állattartási rendelet hatályon kívül helyezésére Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: JÜB, PVB 5. Javaslat Csorna város külterületének övezeti rendszeréről és helyi építési szabályzatáról szóló 12/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: JÜB, PVB 6. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulóján történő részvételre Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: OKSB, SZEB, PVB Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek: 7/1.

Javaslat Csorna város közigazgatási határvonalának területcserével történő módosítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB

7/2.

Javaslat a Szent Antal Temető fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB

7/3.

Javaslat a villamos energia vásárlására vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB

7/4. Tájékoztató a termálfürdő működéséről Előterjesztő: dr. Turi György polgármester

tárgyalja: PVB

7/5. Tájékoztató a Csorna városban tervezett biogáz üzem létesítésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB 7/6. Tájékoztató a Vilmos Park Egészségturisztikai Kft. működéséről Előterjesztő: Horváthné Hatos Éva ügyvezető tárgyalja: PVB Képviselői interpellációk, kérdések Csorna, 2012. augusztus 30. Dr. Turi György polgármester

TESTÜLETI MEGHÍVÓ  

meghívó a testületi ülésre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you