Page 1

CSORNA VÁROS POLGÁRMESTERE 9300 Csorna, Szent István tér 22. Győr-Moson-Sopron megye ( 96/590-112, Fax: 96/261-680, E-mail: polgarmester@csorna.hu

Szám: 259-17/2012/1.

MEGHÍVÓ Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 15-én (hétfő) 17 órai kezdettel ü l é s t tart a Városháza nagy tanácskozó termében. A képviselő-testület ülésére Önt tisztelettel meghívom. Napirend előtt A polgármester beszámolója a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről (szóbeli). Az alpolgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről (szóbeli). A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének beszámolója a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A jegyző tájékoztatója a képviselő-testület legutóbbi rendes ülése óta megjelent, az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról.

NAPIRENDI JAVASLAT 1. Tájékoztató a TONDACH Magyarország Zrt. tevékenységéről, fejlesztési terveiről Előterjesztő: Kató Aladár vezérigazgató tárgyalja: PVB 2. Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzés-szervezési Társulás egyéves munkájáról Előterjesztők: dr. Bónáné dr. Németh Katalin képviselő, a társulási tanács tagja, Kertész Károly ny. igazgató, a társulási tanács tagja tárgyalja: OKSB 3. Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkájáról Előterjesztő: Szalayné Galambosi Tímea igazgató tárgyalja: OKSB


2

4. Javaslat a Csorna Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: OKSB, PVB, JÜB 5. Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: JÜB 6. Javaslat Csorna város külterületének övezeti rendszeréről és helyi építési szabályzatáról szóló 12/2002. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: JÜB, PVB Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek: 7/1. Javaslat közoktatási intézmények engedélyezett csoport- és osztálylétszámainak meghatározására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: OKSB 7/2. Javaslat a járási megállapodás elfogadására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester (Az előterjesztést később küldjük meg.)

tárgyalja: JÜB, PVB

7/3. Javaslat fürdőüzemeltetési költségek elszámolásáról készített beszámoló elfogadására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB (Az előterjesztést később küldjük meg.) 7/4. Tájékoztató a biogáz projekt előkészítéséről Előterjesztő: dr. Turi György polgármester (Az előterjesztést később küldjük meg.)

tárgyalja: PVB

7/5. Javaslat a Vilmos Park Egészségturisztikai Kft. működésének módosítására Előterjesztő: Horváthné Hatos Éva ügyvezető tárgyalja: JÜB, PVB 7/6. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott társulások jövője Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: JÜB, PVB (Az előterjesztést később küldjük meg.) OKSB, SZEB 7/7. Javaslat a Szent Antal Temető fejlesztése tárgyában 188/2012. (IX. 10.) számú határozattal elfogadott ajándékozási szerződés módosítására Előterjesztő: dr. Turi György polgármester tárgyalja: PVB Képviselői interpellációk, kérdések Csorna, 2012. október 4. Dr. Turi György polgármester

Testületi meghívó  

2012. október 15-én 17 órakor