Page 1

CRECOS 1


86% πληθυσμιακή κάλυψη... 169

Μεσίτες Διαχειριστές Ακινήτων

Μηχανικοί Διαφόρων Ειδικοτήτων

177 78 48 7

Φοροτεχνικοί Λογιστές

Συμβολαιογράφοι Δικηγόροι

Πιστοποιημένοι Εκτιμητές

...και συνεχίζουμε Σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας στο CRECOS; Επισκεφθείτε σήμερα την ιστοσελίδα μας (www.crecos.gr) και συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να δρομολογήσουμε την ένταξη σας και διευρύνετε το όγκο και το εύρος των έργων που αναλαμβάνετε. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική.

2 CRECOS


Ταυτότητα και Σκοπιμότητα Σχηματισμού Το CRECOS είναι

Συνεργατικός Σχηματισμός

Συντονισμένης Διαχείρισης

Διάσπαρτων Ακινήτων

Απομακρυσμένων από τους Ιδιοκτήτες τους

Το αρκτικόλεξο “CRECOS” προέρχεται από το “Cluster of Real Estate Coordinated Services” και είναι ο διακριτικός τίτλος ενός συνόλου επιχειρήσεων και πιστοποιημένων επαγγελματιών του κλάδου των ακινήτων που διαθέτουν:

κοινά επαγγελματικά πρότυπα,

κοινό συντονιστικό και ελεγκτικό κέντρο.

Το CRECOS λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο “μιας στάσης” και συγκροτεί κατά περίπτωση διεπαγγελματικές κοινοπραξίες που προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων, με διαφάνεια και διαρκή on-line λογοδοσία. Από τις πολυεπίπεδες υπηρεσίες που παρέχονται μπορούν να επωφεληθούν εγχώριοι και αλλοδαποί ιδιοκτήτες.

Το CRECOS δημιουργήθηκε με τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

CRECOS 3


Η Εξέλιξη της Διαχείρισης Ακινήτων Η Διαχείριση των Ακινήτων είναι μια βιομηχανία που βασίστηκε σε τέσσερις θεμελιακές αρχές:

ΑΥΞΗΣΗ

των αναγκών και επιθυμιών όλων όσων κατοικούν, εργάζονται ή και ψωνίζουν στις κτιριακές αναπτύξεις.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3

ΑΛΛΑΓΗ

2

του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των κτιριακών δομών.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

1

4

του δικαιώματος της ελεύθερης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας.

των οικονομικών συνθηκών που απαιτούν επαγγελματισμό στην διαχείριση, στην συμβουλευτική και στην εφαρμογή προσοδο-φόρων επενδυτικών στρατηγικών.

Η ερώτηση σήμερα είναι, πώς μπορούν τα στελέχη της αγοράς ακι-νήτων να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης; Μία καλή στρατηγική θα ήταν να επιστρέψουν στις βασικές αρχές. Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες της διαχείρισης ακινήτων, να εστιάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δυνατότητες που θα προκύψουν μέσα από την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων επικοινωνίας με τους δυνητικούς χρήστες και πάντοτε με γνώμονα την παράλληλη μείωση των δαπανών. Νίκος Μανομενίδης

4 CRECOS


Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των διευθυντικών στελεχών της αγοράς ακινήτων είναι να διατηρήσουν και να αυξήσουν την αξία του ακινήτου. Με οικονομικούς όρους, αυτό σημαίνει να εντοπίσουν την χρήση η οποία θα προσφέρει την υψηλότερη απόδοση, με όρους εισοδήματος ή αξίας ή και των δύο. Για να αποφασίσουν την υψηλότερη και βέλτιστη χρήση για ένα συγκεκριμένο ακίνητο, οι επαγγελματίες αναλύουν την σειρά των πιθανών εναλλακτικών χρήσεων. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει μια μελέτη της επίπτωσης των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών τάσεων πάνω σε κάθε προταθείσα χρήση καθ’όλη την διάρκεια της οικονομικής και παραγωγικής περιόδου του συγκεκριμένου ακινήτου. Ειδικότερα εστιάζεται στις οικονομικές τάσεις οι οποίες έχουν αξιοσημείωτη επίπτωση. Για να καταλάβουν όμως τις οικονομικές επιπτώσεις της αγοράς ακινήτων πρέπει πρώτα να

CRECOS 5


Η Αγορά των Ακινήτων σήμερα, αλλαγές, Η Αγορά των Ακινήτων υπόκειται στους θεμελιακούς νόμους της προσφοράς και ζήτησης καθώς και στους μικρούς ή μεγαλύτερους κύκλους που διαγράφονται νομοτελειακά. Οι διακυμάνσεις στο εθνικό και παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την εκτεταμένη ύφεση στην οικονομία, επέφεραν δραματικές αλλαγές και στην αγορά των ακινήτων. Επιπροσθέτως, τα δημοσιονομικά κενά στην χώρα μας οδήγησαν σε αλλαγές στη νομοθεσία και στην φορολογία της ακίνητης περιουσίας που επιβάρυναν δυσβάστακτα τις απρόσοδες ιδιοκτησίες. Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) και Ρυθμός Μεγέθυνσης (2007=100) Σύμφωνα με τα στοιχεία τις Τράπεζας της Ελλάδας η σωρευτική μείωση των τιμών στις κατοικίες την περίοδο 2008-2014 έφτασε το 41,6%. Η πτωτική πορεία των τιμών ωστόσο αναμένεται να συνεχιστεί και το 2015 ενώ εκτιμάται να ανέλθει στο 45% σε σχέση με το 2009. Πηγή: ΤτΕ.

Αριθμός Συναλλαγών στην Αγορά Ακινήτων (σε χιλιάδες)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΤτΕ. 6 CRECOS 6 CRECOS


προκλήσεις και προοπτικές Οι ιδιοκτήτες ακινήτων λειτουργούν πλέον σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον αντιμέτωποι με μια πληθώρα αντικρουόμενων πληροφοριών, πολεοδομικών ρυθμίσεων, περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, φορολογικών διατάξεων και λειτουργικών δυσκολιών. Παράλληλα, η γενική συρρίκνωση των εισοδημάτων και του διαθέσιμου χρήματος συμπαρέσυραν τις τιμές ακινήτων κάτω από τις υποθήκες και τις υποχρεώσεις τους προς τις Τράπεζες. Η αναζήτηση της αποδοτικότερης χρήσης ενός ακινήτου απαιτεί πλέον ειδικές γνώσεις, εξειδίκευση, ευελιξία και τεχνολογικές δεξιότητες. Επιπλέον, απαιτούνται συντονισμένες, χωρικά και χρονικά, συνεργασίες με τρόπους που να καλύπτουν ολόπλευρα κάθε υπόθεση. Φορολογικά Έσοδα επί της Ακίνητης Περιουσίας

Πηγή: Υπ. Οικονομικών-Λογιστήριο του Κράτους

CRECOS 7


Εμπλεκόμενοι κλάδοι. Ο αποτελεσματικός επαγγελματίας της αγοράς ακινήτων έχει πλέον διευθυντικό ρόλο στην συνολική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πελατών του. Η συνδρομή του στην προώθηση προς μίσθωση ή πώληση ενός ακινήτου αποτελεί απλά ένα μέρος της δραστηριότητάς του. Καλείται να λειτουργήσει πολυεπίπεδα και συμβουλευτικά από τον χρηματοοικονομικό επενδυτικό σχεδιασμό μέχρι την ανίχνευση τάσεων και ευκαιριών για την μεγιστοποίηση της αξίας των ακινήτων που αναλαμβάνει. Οι επενδυτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων μεγεθύνονται σε κτιριακά συγκροτήματα κατοικιών, γραφείων ή εμπορικών κέντρων, οδηγώντας την αγορά ακινήτων από τους διάσπαρτους μικρούς ιδιοκτήτες σε μεγαλύτερους ιδιωτικούς ή θεσμικούς φορείς μεγάλου βεληνεκούς με κατακερματισμένη και διασκορπισμένη περιουσία. Οι ευρέος φάσματος παρεχόμενες υπηρεσίες, τ­όσο προς τους πολυάριθμους ενοικιαστές όσο και προς τους ιδιοκτήτες, ιδιώτες ή θεσμικούς­, ολοκληρώνονται από εξειδικευμένα στελέχη που απασχολούνται αποκλειστικά και με υπερσύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για να μπορούν να υποστηρίζουν τις προηγμένες υπηρεσίες διαχείρισης. Οι διευθύνοντες επαγγελματίες, με την μετεξέλιξη των αναγκών στην αγορά ακινήτων, καλούνται να εξειδικευτούν και να απαντήσουν με συνεχώς εξελισσόμενες, αναβαθμισμένες και άρτια δομημένες και συντονισμένες υπηρεσίες προς άμεση ικανοποίηση των πελατών τους.

8 CRECOS


Συνεργασία επαγγελματιών MARKETING DIRECTOR

Διευθυντής Μάρκετινγκ LEASING AGENT

Υπεύθυνοι Σχέσεων με Μισθωτές - Χρήστες

ACCOUNTING AND FINANCIAL SERVICES,

Φοροτέχνες ΟικονομολόγοιΛογιστές

BUILDING ENGINEERS, FACILITIES, AND CONSTRUCTION MANAGERS

Μηχανικοί και Επιβλέποντες Έργων THE REAL ESTATE EXECUTIVE

Διευθυντικά Στελέχη

FACILITY MANAGEMENT

Υπηρεσίες Εύρυθμης λειτουργίας κτιρίων

ADMINISTRATIVE PERSONNEL

Γραμματειακή Υποστήριξη BROKERAGE SERVICES

Μεσιτικές Υπηρεσίες LAW SERVICES

Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι

CRECOS 9


Ο Πελάτης στο επίκεντρο. Σε ποιους απευθύνεται το CRECOS Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης απομακρυσμένων ακινήτων που ανήκουν σε: ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΚΡΑ & ΜΕΣΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΤΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - FRANCHISE ΑΕΑΑΠ, REIC, REIT

10 CRECOS 10 CRECOS


Διαρκής εκπαίδευση Οι Επαγγελματίες μέλη του CRECOS βελτιώνουν διαρκώς το επίπεδο των υπηρεσιών τους ακολουθώντας προγράμματα εξειδίκευσης από διεθνείς φορείς. Institute of Real Estate Management

Realtor University

Διαθέτουν επίσης πιστοποιήσεις όπως: Πραγματογνώμονες για τις Τιμές των Ακινήτων Διαπιστευμένοι Εκπρόσωποι Αγοραστών - Επενδυτών Ειδικός στην Εκπροσώπηση Ιδιοκτητών - Πωλητών

Διαχείριση Οικιστικών Ακινήτων και Μικρών Επενδύσεων

Ειδικός στις Εξοχικές Κατοικίες

Πιστοποιημένοι Εκτιμητές

CRECOS 11


Η Διαδικασία ως μέσο διασφάλισης ποιότητας και διαφάνειας στην παροχή υπηρεσιών Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της συγκρότησης του CRECOS προσφέρει οικονομική και ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών που εξυπηρετούνται κατά τόπους από τους αντίστοιχους συνεργαζόμενους επαγγελματίες. Στα πλαίσια της διαχείρισης παρακολουθούνται οι πιθανές νομικές, φορολογικές και πολεοδομικές εκκρεμότητες των ακινήτων και λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις για την επίλυση τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Επίσης διερευνώνται και προτείνονται αλλαγές χρήσης και βελτιώσεις της κατάστασης των ακινήτων με σκοπό την βελτίωση της εμπορικότητας τους. Οι συνεργαζόμενοι Μεσίτες - Διαχειριστές Ακινήτων κινητοποιούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προώθησής τους προς πώληση ή προς μίσθωση, εύρεσης αγοραστών ή φερέγγυων μισθωτών, επίτευξης καλής συμφωνίας με αυτούς και παρακολούθησης των ροών των εσόδων και των αποδόσεων των ακινήτων.

Κατά τη διαχείριση παρακολουθούνται επίσης τα λειτουργικά έξοδα των μονάδων περιουσίας, ενώ σε περιπτώσεις που η αξιοποίηση ενός ακινήτου δεν αποδίδει τα αναμενόμενα και τα λειτουργικά του έξοδα είναι μεγάλα, σχεδιάζονται νέες πολιτικές διαχείρισης.

12 CRECOS


Προστασία Καταναλωτών Το CRECOS επιμελείται ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες, των συνεργαζόμενων επαγγελματιών προς τους πελάτες – καταναλωτές, να ακολουθούν τις βασικές αρχές προώθησης και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων τους παρέχοντας:

Ενημέρωση και πρόσβασή τους σε επαρκείς πληροφορίες ανάλογα με τις ατομικές επιθυμίες και ανάγκες τους.

Ελευθερία μέσω της παροχής πολλαπλών επιλογών σε κάθε περίπτωση βάσει προσόντων, πιστοποίησης και εξειδίκευσης.

Αξιολόγηση διαδικασιών και υπηρεσιών.

Συμπερασματικά το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω της διεύρυνσης του υγιούς ανταγωνισμού, της πρόσβασης όλων σε διαρκή on-line εποπτεία και του συντονισμού όλων των εργασιών από ένα κέντρο (one stop-shop).

CRECOS 13


Αύξηση κύκλου εργασιών Ευκαιρίες καριέρας Τα μέλη του CRECOS μέσα στο σχηματισμό: Εμπλέκονται πολλαπλασιαστικά, στις αλυσιδωτά εξελισσόμενες υπηρεσίες κατά την εξυπηρέτηση των αναγκών της αξιοποίησης των ακινήτων. Εντάσσονται δυναμικά σε ένα δίκτυο με ευκαιρίες καινοτομικών εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων, οι οποίες οδηγούν σε σύγχρονες μορφές συνεργασίας. Διευρύνουν τις δυνατότητες συνεργασίας με συστάσεις, γνωριμίες και αλληλεπίδραση. Παρέχουν υπηρεσίες, με συνέπεια και διαφάνεια, που οδηγούν σε ικανοποιημένους συνεργάτες και εκ του αποτελέσματος σε ικανοποιημένους πελάτες. Αποκομίζουν ανταμοιβές υλικές και άυλες και επιπλέον άριστη και ανέξοδη διαφήμιση. Αξιοποιούν την πρόσβαση σε Διεθνή Δίκτυα.

Συμπερασματικά, το CRECOS δημιουργεί απεριόριστη ροή εργασιών και αμοιβών μιας και είναι ανοικτό σε επαγγελματίες που συμμετέχουν και σε άλλα κλαδικά ή εταιρικά σχήματα (Επιμελητήρια, Ενώσεις, Franchise κλπ) τα οποία και εμμέσως συνδέει μεταξύ τους. ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

14 CRECOS


Βασικός κορμός του Cluster είναι τα μέλη της Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας “ΕΠΠΑ” η πλειοψηφία των οποίων είναι και μέλη της NAR. Οι Realtors μέλη του CRECOS έχουν πρόσβαση στον παγκόσμιο δίκτυο της NAR η οποία διατηρεί επίσημες σχέσεις με 81 Ενώσεις Επαγγελματιών Ακινήτων σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το CRECOS αποτελεί πρότυπο Συνεργατικό Σχηματισμό του Δικτύου Ενώσεων Μεσιτών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης “CEREAN” και συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής συστάσεων και σύνδεσης των επαγγελματιών ακινήτων με την Ομογένεια των χωρών τους Referral Generation System “RGS”. Χαρτογράφηση Απόδημου Ελληνισμού Fandecaisses – from File:50 largest Greek diaspora.png, File:BlankMap-World-Microstates.svg

CRECOS 15


Στοιχεία επικοινωνίας

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό MIS 352717 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Profile for Molivi Design Studio

CRECOS (web leaflet - greek)  

Tο CRECOS είναι Συνεργατικός Σχηματισμός Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων Απομακρυσμένων από τους Ιδιοκτήτες τους. Το αρκτικό...

CRECOS (web leaflet - greek)  

Tο CRECOS είναι Συνεργατικός Σχηματισμός Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων Απομακρυσμένων από τους Ιδιοκτήτες τους. Το αρκτικό...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded