Page 1

Uddannelsen for alle, der arbejder professionelt med FM

Udviklet i samarbejde med

UDDANNELSE

Facilities Management


Styrk din FM-organisation Facilities Management er et område i rivende udvikling. Der er derfor brug for et kompetenceløft i FMorganisationer, der sikrer det bedst mulige beslutningsgrundlag og de mest hensigtsmæssige løsninger for såvel virksomhed som medarbejdere. Molio har i samarbejde med Danmarks største organisation på området, Dansk Facilities Management netværk, udviklet en FM-uddannelse som er målrettet alle, der arbejder med ejendomsdrift, -administration og -forvaltning. Facilities Management er en ledelsesdisciplin, som fokuserer på at skabe værdi for den kernevirksomhed, den skal understøtte. For at opnå dette findes der en række FM-værktøjer der skal bruges i den rigtige kontekst og på den rigtige måde. Uddannelsen guider dig igennem alle de aktuelle FM-værktøjer og giver en indføring i at anvende disse værktøjer og ikke mindst at udnytte dem strategisk.


Efter uddannelsen har du fået

Hvad er Facilities Management?

• Indsigt i kerneaktiviteterne i Facilities Management

Facilities Management omfatter alle de aktiviteter i en virksomhed, der understøtter virksom–

• Indblik i jeres forretningsmetoder og i de områder, hvor I kan optimere og forbedre jeres forretning

hedens kerneaktivitet ved at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både økonomi, arbejdsmiljø, produktivitet og virksomhedens

• Indsigt i Benchmarking og Space Management som

samlede præstationsevne.

stærke ledelsesværktøjer Facilities Management omfatter på operationelt, • Forståelse for kommunikation som disciplin og red-

taktisk og strategisk niveau:

skaber til effektiv kommunikation • Real Estate – de rigtige bygninger de rigtige • Viden om udbud, outsourcing og kontrahering både

steder

for private og offentlige virksomheder • Space Management – den rigtige anvendelse • Viden, så du kan bidrage til formulering af mål og

af virksomhedens areal og faciliteter

strategier for en ejendomsportefølje • Bygningsdrift – den rigtige drift og vedligehold • Overblik over, hvad du kan få ud af digitaliseringen fra aflevering til daglig drift, når du arbejder med

ud fra driftsmæssige, økonomiske og tekniske

forhold

FM/DV • Organisationsservice – den rigtige kantine- • Et samlet kompetenceløft uanset om du arbejder strategisk, taktisk eller operationelt med FM

drift, rengøring, kontor- og receptionsstøtte

ud fra driftsmæssige, økonomiske og produk–

tivitetsmæssige forhold

• Et styrket netværk og kvalificeret sparring fra andre ligesindede FM-ledere og -planlæggere i branchen.

(Kilde: Dansk Facilities Management)

På FM-uddannelsen får du demonstreret praktiske løsninger, og der vil være øvelser og gruppearbejde i løbet af undervisningen. Derved får du metoder til at omsætte teorien til brugbar viden, som du kan anvende direkte i din hverdag.


Uddannelsens opbygning og indhold FM-uddannelsen består af 4 moduler af hver 2 dages varighed, 3 professionelt faciliterede live webinarer og en afsluttende, mundtlig eksamen. Uddannelsen kan udbygges med andre valgfrie moduler efter behov og interesse. Modulerne kan også tages enkeltvist, hvis du ikke har behov for hele uddannelsen. Du kan altid hoppe på uddannelsen og få ”merit” for de moduler, du allerede har gennemført. Uddannelsesdiplom Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du et uddannelsesdiplom udstedt af Molio – Byggeriets Videnscenter. Målgruppe og forudsætninger Uddannelsen er målrettet alle, der har ansvar for, eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v. Den er rettet mod strategiske ledere, afdelingsledere, projektledere, samt facility managere der ønsker at udvikle og implementere FM-strategier.


FM-uddannelsen

Modul 1 2 dage

Webinar 1

Modul 2 2 dage

Webinar 2

Modul 3 2 dage

Webinar 3

Modul 4 2 dage

FM eksamen

Diplom

FM grundkursus

Opsamling Introduktion til modul 2

FM planlægning Drift og vedligehold af byggeri og anlæg Outsourcing, udbud og kontraktstyring

Opsamling Introduktion til modul 3

FM strategi og optimering Benchmarking/Innovation/Space Management

Opsamling Introduktion til modul 4

FM digital bygningsdrift Digitaliseret bygningsdrift Opgaveløsning/personlig projektplan/oplæg til eksamen

Mundtlig eksamen Bestået/ikke bestået Censor: Mogens Kornbo, Region Hovedstaden


Underviserne

Alle undervisere er håndplukket inden for Facilities Management-området og kommer med hver deres ekspertise og indgangsvinkel på emnerne. Det sikrer en faglig tyngde og saglighed på uddannelsen.

Flemming Wulff Hansen Gruppechef, Newsec Datea

Emil Skab Hassing Management Consultant, Implement Consulting Group

Mogens Kornbo Direktør, Region Hovedstaden

Inger Ravn CEO, MBA, Arkitekt, SpacePro

Birgitte Dyrvig Carlsson Ejer, Dyrvig Consult

Mogens Høgsted Ejer, VIVE Consult

Henrik Tuxen Lyck Bygningskonstruktør, Bygningsstyrelsen

Thomas Bitsch Jørgensen Partner, MUUSMANN

Christian Bolding Arkitekt og byggeøkonom

Arne Tollaksen Konsulent, Tollaksen Digital Driftsrådgivning

Kristian Birch Pedersen Civilingeniør, Master i IT, Ph.d., Exigo

Sebastian Andersen Projektleder, Sweco


Praktiske oplysninger Program Program for de enkelte moduler kan ses på

Uddannelsen kan suppleres med disse kurser

fm-udd.dk. Tid og sted Alle moduler afholdes på det professionelle kursussted HUSET Middelfart. Hvert modul er på 2 dage inkl. overnatning på enkeltværelse. Webinarer afvikles live kl. 20–21. Du kan se de aktuelle datoer Commissioning og performancetest

på fm-udd.dk.

Du opnår en grundig forståelse for anvendelse og Pris

værdien af commissioning (Cx) og performancetest.

Rabatprisen for hele uddannelsen samlet er 45.000 kr. Hvis du kun ønsker at deltage på enkelte moduler er prisen 10.900 kr. pr. modul. Medlemmer af DFM netværk opnår 10 % i rabat. Medlemskab skal oplyses ved tilmelding. Prisen inkluderer al undervisning, materialer, ophold og kursusbevis. Priser er angivet ekskl. moms.

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

Rabatter kan ikke kombineres.

Du får detaljeret viden om eftervisning af tekniske anlægs ydeevne, og hvordan du implementerer kravene

Tilmelding

i dit byggeprojekt.

Ønsker du at tilmelde dig hele uddannelsen eller enkelte moduler, kan det gøres på fm-udd.dk. Du er også velkommen til at kontakte vores kursuskoordinator på kurser@molio.dk eller på tlf. 70 12 06 00. Yderligere oplysninger og FAQ Ønsker du yderligere oplysninger om uddannelsen er du velkommen til at kontakte civilingeniør Hanne Høeg Jensen på hhj@molio.dk eller på tlf.

Ventilation og indeklima i skoler og daginst.

70 12 06 00.

Du får styr på hvilke faktorer, der er afgørende for et godt indeklima i skoler og daginstitutioner, og hvor-

Du er også velkommen til at kigge i vores FAQ,

dan du kommer overens med de nye skærpede krav.

som du finder på fm-udd.dk Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Se mere på fm-udd.dk

Se mere på molio.dk/ kurser


Molio Lyskær 1 2730 Herlev T 70 12 06 00 E info@molio.dk W molio.dk

– Denne uddannelse ruster deltagerne til at skabe mere værdi til kernevirksomheden uanset hvilket niveau, man opererer på. Deltagerne får et solidt teoretisk og praktisk grundlag for enten at træffe væsentlige strategiske beslutninger eller for at få operationaliseret en strategi på en effektiv måde.

Molio 1218-10

Flemming Wullf Hansen, Gruppechef Newsec DATEA

Facilities management uddannelse  
Facilities management uddannelse