Page 1

Eurocodes oversigt * Foreligger pt. kun på engelsk. Eurocode – DS/EN nr.

 Oversættelse undervejs.

◊ Rettelse medfølger.

Titel

Pris i kr.

EUROCODE 0: Projekteringsgrundlag DS/EN 1990

NA

TIDLIGERE DS-NORM: DS 409

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

1.097,25

X

Tillæg: DS/EN 1990/A1

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner ◊ 

582,75 *

Forkortet udgave af Eurocode 0 – Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

624,75

Forkortet udgave: DS/EN 1990 FU

EUROCODE 1: Last på bærende konstruktioner

TIDLIGERE DS-NORM: DS 410

DS/EN 1991-1-1

Del 1-1: Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger ◊

DS/EN 1991-1-2

Del 1-2: Generelle laster – Brandlast ◊

DS/EN 1991-1-3

Del 1-3: Generelle laster – Snelast ◊

DS/EN 1991-1-4

Del 1-4: Generelle laster – Vindlast ◊

DS/EN 1991-1-5

Del 1-5: Almindelige laster – Termiske laster ◊

DS/EN 1991-1-6

Del 1-6: Generelle laster – Last på konstruktioner under udførelse ◊

DS/EN 1991-1-7

Del 1-7: Generelle laster – Ulykkeslast ◊

889,35

X

1.065,75

X

966,00

X

1.286,25

X

889,35

X

817,95

X

1.065,75

X

Tillæg: DS/EN 1991-1-3/A1

Del 1-3: Generelle laster – Snelast

DS/EN 1991-1-4/ A1

Del 1-4: Generelle laster – Vindlast

326,55

DS/EN 1991-1-7/ A1

Del 1-7: Generelle laster – Ulykkeslast

476,70

532,35

Last på bygværker

TIDLIGERE DS-NORM: DS 410

DS/EN 1991-2

Del 2: Trafiklast på broer ◊

1.097,25 *

DS/EN 1991-3

Del 3: Last fra kraner og maskiner ◊

754,95 *

DS/EN 1991-4

Del 4: Siloer og tanke ◊

966,00 *

Forkortet udgave: DS/EN 1991FU

Forkortet udgave af Eurocode 1 – Last på bærende konstruktioner

1.044,75

EUROCODE 2: Betonkonstruktioner

TIDLIGERE DS-NORM: DS 411

DS/EN 1992-1-1

Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner ◊

1.596,00

X

DS/EN 1992-1-2

Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering

1.185,45

X

DS/EN 1992-2

Del 2: Betonbroer – Dimensionerings- og detaljeringsregler ◊

889,35 *

DS/EN 1992-3

Del 3 : Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere

754,95

Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

326,55

X

Tillæg: DS/EN 1992-1-1/A1 Forkortet udgave: Forkortet udgave af Eurocode 2 – Betonkonstruktioner

EUROCODE 3: Stålkonstruktioner

1.149,75

TIDLIGERE DS-NORM: DS 412 OG DS 446

DS/EN 1993-1-1

Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner ◊

1.128,75

X

DS/EN 1993-1-2

Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering ◊

1.097,25

X

DS/EN 1993-1-3

Del 1-3: Generelle regler – Supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplade ◊

1.218,00

X

DS/EN 1993-1-4

Del 1-4: Generelle regler – Supplerende regler for rustfrit stål

817,95

X

DS/EN 1993-1-5

Del 1-5: Pladekonstruktioner ◊

966,00

X

DS/EN 1993-1-6

Del 1-6: Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner

1.128,75

X

1 EUROCODES

3819-S Molio

DS/EN 1992 FU


Eurocode – DS/EN nr.

Titel

DS/EN 1993-1-7

Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning

DS/EN 1993-1-8

Del 1-8: Samlinger ◊

DS/EN 1993-1-9

Del 1-9: Udmattelse ◊

DS/EN 1993-1-10

Del 1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen ◊

DS/EN 1993-1-11

Del 1-11: Trækpåvirkede stålelementer ◊

582,75 *

DS/EN 1993-1-12

Del 1-12: Tillægsregler for udvidelse af EN 1993 op til styrkeklasse S 700 ◊

269,85 *

DS/EN 1993-2

Del 2: Broer ◊

966,00 *

DS/EN 1993-3-1

Del 3-1: Tårne, master og skorstene – Tårne og master ◊

889,35 *

DS/EN 1993-3-2

Del 3-2: Tårne, master og skorstene – Skorstene

582,75 *

DS/EN 1993-4-1

Del 4-1: Siloer ◊

966,00 *

DS/EN 1993-4-2

Del 4-2: Tanke ◊

754,95 *

DS/EN 1993-5

Del 5: Pilotering ◊

889,35 *

DS/EN 1993-6

Del 6: Krankonstruktioner ◊

582,75 *

DS/EN 1993-1-1/A1

Del 1-1: Stålkonstruktioner – Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

358,05 *

DS/EN 1993-1-4/A1

Del 1-4: Generelle regler – Supplerende regler for rustfrit stål

358,05

Forkortet udgave af Eurocode 3 – Stålkonstruktioner

939,75

Pris i kr.

NA

817,95

X

1.218,00

X

817,95

X

582,75

X

X

Tillæg:

Forkortet udgave: DS/EN 1993FU

EUROCODE 4: Kompositkonstruktioner – Stål og beton

TIDLIGERE DS-NORM: DS 451

DS/EN 1994-1-1

Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner ◊

1.185,45

X

DS/EN 1994-1-2

Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering ◊

1.185,45

X

DS/EN 1994-2

Del 2: Generelle regler og regler for kompositbroer ◊

889,35 *

Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering

269,85

Tillæg: DS/EN 1994-1-2/A1

EUROCODE 5: Trækonstruktioner

TIDLIGERE DS-NORM: DS 413

DS/EN 1995-1-1

Del 1-1: Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner

1.218,00

X

DS/EN 1995-1-2

Del 1-2: Generelt – Brandteknisk dimensionering ◊

1.065,75

X

DS/EN 1995-2

Del 2: Broer

532,35 *

DS/EN 1995-1-1/A1

Del 1-1: Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner

582,75

DS/EN 1995-1-1/A2

Del 1-1: Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner

444,15

Forkortet udgave af Eurocode 5 - Trækonstruktioner

939,75

Tillæg:

Forkortet udgave: DS/EN 1995FU

EUROCODE 6: Murværkskonstruktioner

TIDLIGERE DS-NORM: DS 414

DS/EN 1996-1-1

Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk

1.185,45

X

DS/EN 1996-1-2

Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering ◊

1.097,25

X

DS/EN 1996-2

Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk ◊

817,95

X

DS/EN 1996-3

Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerede murværkskonstruktioner ◊

672,00 *

Forkortet udgave af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner

834,75

Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6

532,45

Forkortet udgave: DS/EN 1996FU Supplerende norm: DS/INF 167

EUROCODE 7: Geoteknik

TIDLIGERE DS-NORM: DS 415

DS/EN 1997-1

Del 1: Generelle regler ◊

1.359,75

X

DS/EN 1997-2

Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning

1.433,25

X

2 EUROCODES


Eurocode – DS/EN nr.

Titel

Pris i kr.

NA

Tillæg: DS/EN 1997-1/A1

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler

672,-

Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 – Geoteknik

834,75

Forkortet udgave: DS/EN 1997-1FU

EUROCODE 8: Konstruktioner i seismiske områder

TIDLIGERE DS-NORM: DS 409 OG DS 410

Bemærk: Eurocode 8 oversættes ikke. DS/EN 1998-1

Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger ◊

1.185,45 *

DS/EN 1998-2

Del 2: Broer ◊

1.097,25 *

DS/EN 1998-3

Del 3: Vurdering og byggeteknisk opgradering ◊

889,35 *

DSEN 1998-4

Del 4: Siloer, tanke og rørledninger

889,35 *

DS/EN 1998-5

Del 5: Fundering, støttemure og geotekniske forhold

672,00 *

DS/EN 1998-6

Del 6: Tårne, master og skorstene

754,95 *

DS/EN 1998-1/A1

Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger

269,85 *

DS/EN 1998-2/A1

Del 2: Broer

326,55 *

DS/EN 1998-2/A2

Del 2: Broer

204,75 *

Tillæg:

EUROCODE 9: Aluminiumkonstruktioner

TIDLIGERE DS-NORM: DS 419

DS/EN 1999-1-1

Del 1-1: Generelle regler for konstruktioner

1.596,00

X

DS/EN 1999-1-2

Del 1-2: Brandteknisk dimensionering ◊

DS/EN 1999-1-3

Del 1-3: Udmattelse

966,00

X

1.128,75

X

DS/EN 1999-1-4

Del 1-4: Koldformede beklædningsplader ◊

817,95 *

DS/EN 1999-1-5

Del 1-5: Skalkonstruktioner ◊

817,95 *

DS/EN 1999-1-1/A1

Del 1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner

754,95

X

DS/EN 1999-1-1/A2

Del 1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner

754,95

X

DS/EN 1999-1-3/A1

Del 1-3: Udmattelse

672,00

X

DS/EN 1999-1-4/A1

Del 1-4: Koldformede belægningsplader

204,75 *

X

Tillæg:

Brand: DS/EN 199X-1-2FU

Forkortet udgave af EN199X-1-2 Brand

1.359,75

Supplerende normer: DS/EN 1520

Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke-bærende armering

1.185,45

DS/EN 1520FU

Forkortet udgave af EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur

624,74

DS/INF 168

Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur

358,05

DS/EN 12602+A1

Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton

DS/EN 12602FU

Forkortet udgave af EN 12602 for komponenter af porebeton

624,75

DS/INF 169

Supplerende vejledning ved brug af EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton

326,55

DS/INF 169/Till.1

Supplerende vejledning ved brug af EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton

204,75

DS/EN 15512

Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer - Principper for dimensionering

DS/EN 13782

Midlertidige konstruktioner – Telte – Sikkerhed

Alle priser er ekskl. moms, porto og ekspedition. Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisstigninger.

3 EUROCODES

1.128,75 *

X

X

1.065,75 *

X

672,00 *

X

Profile for Molio

Eurocodes oversigt  

Eurocodes oversigt  

Profile for molio