Page 1

MØLHOLM KIRKE & SOGN 47. årgang . Nr. 2 . 22. juni - 30. august 2009


Dialogprædiken konfirmation 2009

PRÆST: Hvad skete der lige her - sig mig - du der fremmede - det der - det mindede da lidt om Fadervor JOKEREN: Du kalder mig fremmed - præst. Men ingen er fremmed her i Guds eget hus. Så du behøver ikke kalde mig fremmed - du kan bare kalde mig for Jokeren. Ku’ I li’ det - både dansen og mit Fadervor? Hej - I ligner da konfirmander - så pænt som I sidder og så pæne som I er. Så kender I garanteret også Fadervor. I ser skeptiske ud sig mig præst - kender de ikke Fadervor. PRÆST:: Jo - men jeg tror nok det er i en lidt anden udgave. Det er som om din er ændret en lille smule - hvis vi skal sige det mildt. JOKEREN: Sige det mildt - meget er jeg Jokeren - kendt for - men ikke for at sige tingene mildt. Og jeg har selv været konfirmand - og det var dengang, hvor jeg stjal altervinen i kirken og ellers var en rod, der ville noget. Det var dengang, at min karriere som rod den

startede. Og det er derfor, at jeg har lavet mit eget Fadervor. For der, hvor jeg har været - og der hvor jeg kender mennesker - der taler vi ikke helt så støvet som her i kirken. Fristelserne lurer overalt i min del af byen, men giv mig styrke, mod og visdom til at forvandle dem til inspiration i stedet - det siger mig noget. Og jeg har det sådan, at det der med kirke og Gud og Jesus - det skal sige mig noget. Betyde noget. Og derfra fortsatte konfirmationsprædikenen som en dialog mellem Jokeren og Præsten. Det blev til en samtale om Jokerens liv og hans vej til at blive døbt - nemlig en fantastisk dansklærer, der læste hele Bibelen for dem på 3 år og så helt frem til hans eget Fadervor. På et tidspunkt læste konfirmanderne lignelsen om Farisæeren og Tolderen i templet: »Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden.« Luk. 18,9-14 Dialogen fortsatte med udgangspunkt i lignelsen og Jokerens eget liv. Og endte med en pointering af, at såvel Jokeren og alt i hans liv såvel som konfirmanderne og alt i deres liv tillige med forældre og gæster hører hjemme i Guds eget hus. Ja, at de ikke kan leve deres liv på anden måde - end netop ved at få det givet. De og vi kan intet præstere, der virkelig tæller noget - alt kan vi få skænket. Og dermed også opgaven at give alt godt i livet videre til andre på deres vej. Sådan som Jokeren prøver at gøre det med sine tekster og RAP-numre - gøre det med holdninger og engagement. Erik Steen

Foto: Finn Svensk Møller

JOKEREN: Fader Vor Du som styrer i himlen Respekten er din Jeg er nede med dit rige Ske din vilje i mit kvarter, som den sker i alle andre kvarterer Tak for den gode æder, vinen og de smukke mennesker du omgiver mig med Jeg ved du altid har min ryg, selv når jeg fucker up, og på samme måde vil jeg altid have mine homies ryg, når de er på skideren, og endda tilgive dem, der kopierer mine cd´er Fristelserne lurer overalt i min del af byen, men giv mig styrke, mod og visdom til at forvandle dem til inspiration i stedet Pas godt på dem jeg elsker, dem jeg ikke elsker og selv på dem, som playerhater på mig For Evigt, der Amen


Konfirmation 2009 Lørdag d. 2. maj 2009 7. C Simon Volquards Bentsen, Pernille Vingborg Blom, Thore Lund Bramming, Emma Hertz Degn, Johan Duvald, Katrine Agger Ebdrup,Elisabeth Kolesnik Frandsen, Oliver Grubak Hansen, Maria Jordan Vind Hededal, Karen Klingenberg Jakobsen, Christian Valentin Hundebøl Jensen, Julie Elke Jønsson, Nanna Kjehr, Christina Enemark Lauridsen, Christoffer Mølgaard Madsen, Emil Holst Petersen, Jakob Kjær Ravn, Jakob Krogh Sjursen, Morten Skov Thomsen, Emil Gludsø Nielsen (7. B).

Søndag d. 3. maj 2009 7. A Victor Immanuel Bjerre, Mathias Bjørn Bregnhøj, Martin Steven Conley, Christine Bang Dall-Hansen, Jakob Jul Elben, Malene Rejsenhus Jensen, Ninna Reedtz Jensen, Emma Bak Jørgensen, Natasja Kjær Knudsen, Emilie Hummel Kristiansen, Alexander Neergaard, Jeppe Søndergaard Nielsen, Oliver Alsted Nielsen, Rasmus Hornstrup Nielsen, Sofie Heiner Nielsen, Kristina Mondrup Pedersen, Lasse Schou Pedersen, Christian Scheibner, Mathias Rosendal Sørensen, Anne Charlotte Brømsøe Termansen, Louise Wounlund.

Søndag d. 10. maj 2009 7. B Christina Gravgaard Andersen, Sebastian Hougaard Frøkiær, Claes Peter Gammelgaard, Christian Leerbæk Iversen, Stine Bandholm Jacobsen, Martin Thunbo Dahl Jensen, Marlene Kjær, Nikolaj Ibsgaard Knudsen, Lasse Fauerby Larsen, Mads Damm Larsen, Charles Bao Dinh Nguyen, Emil Gludsø Nielsen, Ida Ølholm Petersen, Fie Wittig Poulsen, Lucas Rasmussen, Nicolai Hvilshøj Reedtz, Mikkel Skov Seemann, Lizette Cecilie Sigvert, Andreas Steinbrecher Hansen, Liv Magdalene Sørensen-Lange, Lasse Bendson Wittig, Amalie Gustafsson, Nichlas Vissendorf Baadsgaard.


Besøg fra

Deponiet

Gumlink

Kirkens Korshær

Økolariet

Nørremarkskirken

Lørdag 16. maj ankom en delegation på 20 medlemmer af Den ungarske Kirke i Sâcele. Fredag 22. maj rejste de videre til Hostrup ved Tønder - pakket med en masse oplevelser. Formålet med besøget var dobbelt: 1. Inspiration til brug i Sâcele 2. Opbygge bekendskaber og personlige relationer Programmet afspejlede disse to aspekter. Der var deltagelse i gudstjenester og kirkefrokost, der var afslutningsarrangement i hyggelige rammer, der var privat indkvartering og chaufførerer og hjælpere i hobetal sådan, at så mange som muligt kunne få snakket med vores gæster. At de ikke alle kunne engelsk eller tysk var lidt en streg i regningen, men vi mener tilgengæld også, at med den tolkehjælp vi havde på, så fik de fat i det meste og det vigtigste. Det var mere den

personlige drøftelse i nogle hjem, der gik lidt for trægt - til gengæld gik den så strygende andre steder.

Af programmet kan nævnes: • Deponiet om affaldshåndtering og om holdninger, som man lærer fra barn. • Gumlink om at en ide og en gryde kan føre langt, når indstillingen er den rette. • Økolariet om sammenhængen i miljø og hverdag og liv - om holdninger til at ville gøre noget bæredygtigt. • Vinding Skole om læring på danske skoler - om ansvar og frihed og lyst til at ville lære - om holdninger til børn og mennesker.


a Sâcele

Kirkefrokost i Mølholm Sognehus

D

Hvidbjerg Strand Gertrud og Peders sommerhus

Mølholm Kirkegård

HJ ÆL Stor Tøj PS , suk sko, i so IND c S k m ved er m.m ompu mer AML tere ING p . r k Pen æst an ,m e a e ge kan gårde flever l, mad olie læg n he es i - el ved pr ges i le som garag , l æs bre me en Dan er sæ te v ske ttes konto spræk ren. ken Ban ind p ret ko Sac ntonr. k, reg å kon ele hjæ 32626 nr. 32 to: 6 4 lpe n i 1473 2, . Mø lho lm

Afsked ved Mølholm Kirke

• Vinding Kirke om en 900 år gammel kirke og et helt nyt alterbillede. • Jelling Kirke om Danmarks rødder. • Unichains om en dansk fabrik og arbejdsplads - tillige en virksomhed, der gik sammen om at skaffe hjælp til Sâcele. • Kirkens Korshær om det kirkelige arbejde på frivillig basis for mennesker i nød. • Nørremarken om projekt Byen i Balance ved Steen Søgaard - om holdninger til medmennesker og hvordan disse holdninger sætter en ny dagsorden. • Mølholm Kirke om holdninger til ansvar og engagement og frihed.

Vi tænker, at det var en overvældende rundtur. Og at de slet ikke kan tage alt med sig hjem. Eller skal det. Men hvis nogle af de holdninger, som driver det danske system, kan tages med til Sâcele, så vil de kunne danne grundlag for deres videre liv i fællesskab. TAK til alle, der hjalp på den ene eller anden måde. TAK til alle, der gennem årene har lagt tøj, computere, penge m.m. i præstens garage og på den måde hjulpet dernede. Der er stadig UHYGGELIG meget brug for hjælp. Flere af deltagerne aner ikke, hvordan de skal få mad eller varme til vinter! Én af måderne at hjælpe på kan være at tage på ferie i Sâcele. De har indrettet 5 gæsteværelser i deres menighedshus, og de vil med glæde leje dem ud til gæster herfra. Tillige vil man kunne opleve et samfund ganske tæt på og helt privat - en helt anden måde at holde ferie på! På vegne af arbejdsgruppen Erik Steen


Jazz / musikgudstjeneste Søndag 5. juli kl. 16.00 inviterer Mølholm Kirke til en sommergudstjeneste i jazzens tegn og med efterfølgende grillsamvær på plænen. Nogle gange i årets løb bryder vi mere op i rytmen - det være sig ved familiegudstjenester eller temagudstjenester og som nu med endnu en Jazzgudstjeneste. Her forsøger vi at bibringe nye og anderledes aspekter af de gamle salmer ved at høre og synge dem med jazzens virkemidler. Virkemidler, som har rødder i de gamle befrielsessange, som slaverne sang under deres hårde arbejde. Disse sange tog udgangspunkt i den gamle fortælling om udfrielsen af israelitterne fra slaveriet i Ægypten og koblede dette tema sammen med Jesu budskab om frihed, håb og kærlighed. Rytmerne var som budskabet - frie og springende og glade - tillige med et alvorligt udtryk. Så form og indhold hang sammen og har siden lagt grunden for både gospel og jazz. Det er derfor med oprigtig glæde at vi kan se frem til besøget af en trio bestå-

ende af Pojken Flensborg (piano), Hans Mydtskov (saxofon) og Torben Bjørnskov (bas). Trioen vil bidrage med danske sange og salmer med et jazzet præg i lyriske og letflydende arrangementer. Omdrejningspunktet er den gode melodi og det personlige udtryk. Efter gudstjenesten inviterer vi til festligt samvær omkring den store grill. Vi opfordrer til, at hver enkelt familie medbringer salat og godt brød til fælles salatog brødbord samt kød, tallerkner, bestik og glas til eget brug. Drikkevarer kan medbringes eller købes på stedet. Endvidere vil det være fint, om deltagere med bil kan tage havestole med. Tag endelig familien og naboen med!

tårn. Det gamle trappehul lukkes til, så der bliver bedre plads i indgangshalen. Byggeriet varer til sidst i august.

Faurés »Requiem« v. Mølholm Kirkes Kammerkor »Messe pour les Pecheurs a Villerville« af Fauré/Messager v. Mølholm Kirkes Pigekor Søndag den 14. juni kl. 16.00 Den skønneste dødsmesse!sådan er Fauré’s Requiem. Paradis med fred og lykke - her er ingen jammer og dommedagsskrig. Det gør netop dette requiem til et fantastisk værk, man kan glæde sig over og høre igen og igen. Teksten til et requiem stammer fra den katolske messe for de døde og utallige komponister har komponeret musik til netop denne tekst. Faurés Requiem skabte debat, da det blev opført i 1880’ernes Frankrig. Han blev kritiseret for at forholde sig

Kirkekontoret: Niels Skousvej 13 A Åben: Mandag-fredag kl. 10.00-12.30 samt torsdag kl. 16.00-18.00 Kordegn: Grethe Lang Jakobsen tlf. 75 72 23 22 – fax 75 72 23 63 E-mail: kirkekontor@molholm-kirke.dk Sognehuset: Tlf. 75 83 65 89 - Køkken: lokal 12.

Elevatortårn til sognehuset Nu er byggeriet af elevatortårnet til sognehuset gået i gang. Planen er, at der skal bygges en lift og rundt om den en trappe. Trappen og liften skal være i et nyt glas-

Adresser

for frit til traditionerne og være for blødsøden. Fauré skrev sit Requiem for kor, to solister og et lille orkester. Det understreger musikkens blødhed og intimitet. Senere blev han overtalt til at lave en version med stort symfoniorkester.Ved koncerten i Mølholm opføres Requiem i den oprindelige version. Medlemmer af Odense Symfoniorkester Sangsolister: Anne Mette Balling & Jens Lauridsen Dirigent: Vibeke Astner Entré: 50 kr. eller sæsonkort 08/09+ 20 kr.

Kirkegårdskontor: Åben hverdage 10.00-11.00 (undt. lørdag) Kirken 75 83 65 89, lokal 11 E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk Præsterne: Erik Steen Nielsen Rønshovedvej 1, tlf. 75 82 39 04 E-mail: esn@molholm-kirke.dk Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag kl. 12-13, onsdag kl. 11-12, samt efter aftale. Mandag er fridag Finn Illum Gl. Bjert 27, 6091 Bjert, tlf. 75 82 34 28 E-mail: fi@molholm-kirke.dk Træffes i Sognehuset hver tirsdag kl. 11-12 tlf. 75 83 65 89, lokal 13 Mandag og fredag er fridage Kirkegårdsleder: Anders Hansen Baunholtvej 69, Ny Højen Privat tlf.: 75 86 31 33 Kirken: 75 83 65 89, lokal 11 E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk Kirketjener: Søren Koldkjær Sørensen Blomstervænget 13 Privat tlf.: 75 82 69 16 Kirken: 75 83 65 89, lokal 12 E-mail: kirketjener@molholm-kirke.dk Organist: Vibeke Astner tlf. 75 83 65 89, lokal 71 E-mail: organist@molholm-kirke.dk Sogneassistent: Grete Nørlem Privat tlf.: 75 82 34 98 Kirken: 75 72 23 22 E-mail: sogneassistent@molholm-kirke.dk Gaver til kirkebladet kan indsættes på: Giro 7255551 eller bank 3262-3262020509 Forsiden: Albert Bertelsen Maleri, Kirken i Norge 1975-76 www.molholm-kirke.dk


!NDERS"UHL0EDERSENs0OUL0EDERSEN

-EDLEMAF"EDEMÂ?NDENESLANDSFORENING

Amtets Begravelsesforretning

4ELF OMSTILLINGTILPRIVAT &REDERICIAGADE 6EJLE

v/ Susanne & Hans Boesen Vardevej 31 ¡ Fredericiavej 89 ¡7100 ¡710 Vejle

75 82 24 55

CENTERFRISĂ˜REN Tlf. 30 25 23 68 - Vindinggaard Center 13 C Ă…bningstider: Fredag: 10-18. Lørdag: 9-13

Alle aftaler kan trÌffes i Deres hjem. Døgnvagt alle ugens 7 dage.

for hele familien

Vindinggaard Center 15 D Tlf. 75 83 92 81 Man.-ons. 830-1700, tors. 830-1900, fre. 830-1300

infosvends-busser . www.svends-busser.dk

Grejsdalens Begravelsesforretning v. Bente Lorenzen tlf. 7572 3646

Expert Mølholm Vindinggaard Center 11 7100 Vejle Tlf.: 75 82 22 99

DanBolig, Vejle

Mølholm Vin-Kolonial 42)!.',%.q 6%*,% 4%,%&/.

v/ Simon Møller Simonsen Nørrebrogade 9 ¡ Tlf. 75 82 07 25 info@boesens.dk ¡ www.boesens.dk

Konditor Bager Løget center 6 7100 Vejle Tlf. 7572 0898 Email: Vejle@konditorbager.dk www.vejle.konditor-bager


Gudstjenester i Mølholm Kirke Juni

Søndag 21.

kl. 10

2.s.e. trinitatis

Luk. 14,16-24

Erik Steen Nielsen

Indsamling: FDF’s missionsarbejde

Søndag 28.

kl. 10

3.s.e. trinitatis

Luk. 15,1-10

Erik Steen Nielsen

Indsamling: Danmarks Kristelige Gymnasiatsbevægelse (DKG)

Søndag 5.

kl. 16

4.s.e. trinitatis

Luk. 6,36-42

Søndag 12.

kl. 10

5.s.e. trinitatis

Luk. 5,1-11

Erik Steen Nielsen

Søndag 19.

kl. 9

6.s.e. trinitatis

Matt. 5,20-26

Erik Steen Nielsen

Søndag 26.

kl. 10

7.s.e. trinitatis

Luk. 19,1-10

Søren Matthiesen

Søndag 2.

kl. 9

8.s.e. trinitatis

Matt.7,15-21

Finn Illum

Søndag 9.

kl. 9

9.s.e. trinitatis

Luk. 16,1-9

Søren Matthiesen

Søndag 16.

kl.10

10.s.e. trinitatis

Luk. 19,41-48

Erik Steen Nielsen

Søndag 23.

kl. 10

11.s.e. trinitatis

Luk. 18,9-14

Erik Steen Nielsen

Tirsdag 25.

kl. 17

Spagettigudstjeneste

Søndag 30.

kl. 10

12.s.e. trinitatis

Juli Musikgudstjeneste se omtale side 6

August

Erik Steen Nielsen Finn Illum

Foto: Finn Svensk Møller

Mark. 7,31-37

Med spisning og aktivitet til kl. 19 for børnefamilier

Mølholm Kirkeblad nr 2 2009  

Mølholm Kirkeblad nr 2 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you