Page 1

Page 1 of 1

Onlangs is onze vernieuwde website gelanceerd. Wij zijn nieuwsgierig naar uw reactie. Zie: www.molenaarenco.nl!

Thema: VOORTBOUWEN Deze eerste Nieuwsbrief in 2012 heeft als thema VOORTBOUWEN en staat voornamelijk in het teken van projecten die onlangs zijn opgeleverd of waarvan de bouw recentelijk is gestart. Ook willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang van andere werken en bureauactiviteiten. z

Oplevering 1e fase in plan Oostpoort, Amsterdam lees meer

z

1e luxe appartementengebouw De Sonnaville opgeleverd lees meer

z

Bomenkap in Kerckebosch Zeist: startsein voor uitvoering bouw lees meer

z

Start oplevering woningen Justus van Effencomplex, Rotterdam lees meer

z

Stadsplein, Hoge Ban en Lage Ban Hoogvliet, Rotterdam in de afbouwfase lees meer

z

Signalementen lees meer U vindt ons ook op Architizer en Archello

Stadsplein, Hoge Ban en Lage Ban Hoogvliet, Rotterdam in de afbouwfase Voor het Stadsplein, het nieuwe centrumplan van Hoogvliet naar stedenbouwkundig ontwerp van Palmboom & van den Bout, ontwierp M&Co in opdracht van Leyten© een groot-stedelijk stadsensemble: twee monumentale senioren appartementen-gebouwen voor de SOR: Hoge Ban en Lage Ban met in de plint winkels en horecavoorzieningen, en ‘Ons Huis’, een multifunctioneel gebouw. Onder het gehele complex bevindt zich een publieke parkeergarage van ruim tweehonderd plaatsen. De gebouwen voegen zich qua robuustheid in de naoorlogse modernistische omgeving van deze Rotterdamse deelgemeente. De architectuur wordt versterkt door de combinatie van grote open vlakken met expressieve balkons van prefab beton en ruig, gesloten metselwerk van bakstenen in verschillende metselverbanden en formaten, alsmede glas en staal. ‘Ons Huis’, het derde gebouw, kreeg een andere bestemming. Hierin wordt naast commerciële ruimten een bibliotheek en stadsdeelkantoor gevestigd.

1e luxe appartementengebouw De Sonnaville opgeleverd Sinds de omringende tuin is ingericht, kan men terecht spreken dat het eerste van de drie luxueuze gebouwencomplexen De Sonnaville te Hees bij Nijmegen, helemaal af is. M&Co ontwierp dit appartementengebouw, bestemd voor verhuur in het duurdere segment, in opdracht van samenwerkingsverband fam. Van der Tol, Nijmegen. Het ovaalvormige paviljoen met twee- en drie lagen op een verdiepte parkeergarage, heeft overstekende balkons en gevelvlakken die als het ware van een middelpunt uitwaaieren. De ovaalvorm wordt binnen versterkt door de RVS hekwerken op de verdiepingen in de hal en de lichtbanen in het plafond over de twee etages. Rond dit elegante atrium liggen studio’s van ca. 60 m2 met een uniforme luxueuze totaalinrichting. De inrichting van de studio’s is van Ward Casselman. Zowel de gevels als de atriumwanden zijn bekleed met witte keramische tegels.

Bomenkap in Kerckebosch Zeist: startsein voor uitvoering bouw De bezwaren van bewoners uit het omringende gebied van Kerckebosch tegen de voorgenomen bomenkap daar, zijn januari j.l. door de Raad van State ongegrond verklaard. Zo maakte de kap afgelopen maart, de weg vrij voor de bouwvoorbereiding van de 1e fase van dit project met 290 nieuwbouwwoningen. De appartementen, eengezins- en zorgwoningen in de koop- en huursector worden door verschillende architecten gebouwd in zes buurtjes. M&Co ontwerpt in opdracht van De Seyster Veste en binnen het stedenbouwkundige plan van BDP Khandekar het meest westelijke buurtje met zes woonblokjes eengezinswoningen in verschillende typen, alsmede een appartementengebouw met parkeerlaag. Onder een van de woonblokken ligt een stallinggarage.

Start oplevering woningen Justuskwartier, Rotterdam Ofschoon de officiële publieksoplevering van dit internationaal vermaarde Woonmonument pas op de Open Monumentendag (8 september a.s.) wordt gevierd, betrekken de eerste bewoners nu al hun gemoderniseerde woningen. Na een ingrijpende restauratie en vernieuwing begint het complex zijn volle glorie te tonen: de oorspronkelijke gele gevelsteentjes van de binnenhoven zijn door de restauratie weer ‘onthuld’, gevelornamenten en raamkozijnen in hun oorspronkelijke staat teruggebracht en trappen- en lifthuizen vernieuwd. De 154 koop – en huurwoningen van 50-100m2 zijn hoogwaardig geïsoleerd; het hele complex is voorzien van een uitgekiend energieconcept van W/E adviseurs. Op dit moment wordt onder andere de laatste hand gelegd aan de opgetilde gazons voor gemeenschappelijk gebruik en boombeplanting in de verschillende hoven. M&Co verrichtte samen met Hebly Theunissen architecten de restauratie en vernieuwing van het complex; Michael van Gessel, landschapsarchitect, ontwierp de nieuwe hoven.

Oplevering 1e fase in plan Oostpoort Amsterdam Onlangs is het eerste woonblok 12b gereedgekomen waarin boven een supermarkt een opvanghuis van de Woonbond voor opvang van dakloze kinderen is gevestigd. Opvallend aan de gevel zijn de getordeerde kolommen van baksteenklinkers die dit woongebouw sieren. Evenals het nog in aanbouw zijnde blok, telt het gebouw vier lagen, inclusief een winkelplint, en heeft naast het opvanghuis drie kamerappartementen in de sociale huursfeer. Beide gebouwen liggen in het Polderweggebied in Watergraafsmeer waar het nieuwe stadsdeelcentrum is gehuisvest. Opdrachtgever is Ontwikkelings Combinatie Polderweggebied (OCP). Soeters Van Eldonk architecten tekenden voor het stedenbouwkundige plan.

Signalementen Start bouw paviljoen centrumplan, Eemnes In april wordt gestart met het paviljoen aan de Laarderweg te Eemnes. Dit in koperkleurig metaal en glas uitgevoerde veelhoekige gebouwtje, waarin een luxe bakkerszaak wordt gevestigd, is het slotstuk van het centrumplan dat Leyten© hier realiseert en dat najaar 2012 wordt opgeleverd.

Eemnes

Start bouw 2e luxe appartementengebouw Hees De bouw van het tweede appartementenblok met driekamer appartementen, Kerkstraat 91 te Hees, is gestart. Dit is het tweede deel van de drievoudige opdracht voor luxe huurappartementen De Sonnaville door samenwerkingsverband fam. Van der Tol, Nijmegen, waarvan het onlangs opgeleverde gebouw, Kerkstraat 93 de eerste is. De appartementenblokken komen in een speciaal ontworpen royale landschappelijke tuin te liggen. Vernieuwing Bloemenbuurt Poeldijk aanbesteed In opdracht van Arcade Wonen wordt de vooroorlogse Bloemenbuurt vernieuwd met 68 nieuwbouwwoningen en twee appartementenblokjes. Roomwit metselwerk, groene geglazuurde dak- en gevelpannen en royale dakoverstekken bepalen de uitstraling van deze nieuwbouw die qua schaal en karakter op eigen wijze aanknoopt bij de oorspronkelijke bebouwing in de wijk.

Artist impressie Hees Sonnavile blok 3, Nijmegen

Bloemenbuurt Poeldijk

Bouw winkels en appartementen Plein, Bergen (N-H) gestart Na een succesvolle voorverkoop wordt als eerste deel van het nieuwe centrum voor Bergen een Lvormig bouwblok van drie lagen met zolders gerealiseerd met op de begane grond kleinschalige winkelruimtes en twee lagen met 21 luxueuze appartementen. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage voor bewoners en winkeliers. Het gebouw is in Bergense stijl ontworpen in rode baksteen met witte geprononceerde houten kozijnen en antracietkleurige dakpannen. Opdrachtgever is Bot Bouw Initiatief te Heer Hugowaard. Ruyschenberg, Helmond vordert gestaag De 1e fase koopwoningen van project Ruyschenberg, in opdracht van VW Vastgoed en Stam + de Koning zijn opgeleverd. De meeste daarvan zijn op dit moment door hun eigenaren reeds betrokken. De bouw van de 2e fase rijtjes woningen en tweekappers is gestart. De 3e fase van het plan - een ovaal met geschakelde vrijstaande woningen - zal later volgen. Lingedonk Geldermalsen krijgt vorm Recent is het voorlopig ontwerp voor project Lingedonk te Geldermalsen, in opdracht van DURA Houten, bij eerste presentatie in de gemeente positief ontvangen. Het betreft de ontwikkeling van een honderdtal verkoop eengezinswoningen in verschillende categorieën, in drie streekeigen stijlen en met een groot aantal kopersopties, resulterend in een buurtschap in het Lingelandschap, bij station Geldermalsen. De verkoop zal in de loop van 2012 starten.

Lezingen Joris Molenaar: - Woensdag 16 mei: Restauratiefilosofie voor monumenten van de 20ste eeuw; enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden, Faculteit Bouwkunde TU Delft (10.45-11.30uur) Lingedonk Geldermalsen

file://\\dru\bureauzaken\Molenaar & Co architecten\PR\Digi Nieuwsbrieven\Nieuwsbriefbestanden\2012-04-18\2012-04-18_MenCo.html

19-4-2012

2012-04-18_nieuwsbrief-mco  
2012-04-18_nieuwsbrief-mco  

onlangs zijn opgeleverd of waarvan de bouw recentelijk is gestart. Ook willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang van andere werken...

Advertisement