Page 1

Restauratie Van der Steurgebouw verbetering entreeplein vernieuwing prentendepot Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam in samenwerking met Walraad Architecten

M& vW

Molenaar & Van Winden architecten


Museum Boijmans van Beuningen Naam: Locatie: Architecten: Opdrachtgever: Ontwerp & Uitvoering: Projectmanagement: Hoofdaannemer: Fotografie:

Functionele aanpassing begane grond Bodon/Robbrecht Daem-vleugel museum Boijmans van Beuningen Museumpark 18-20, Rotterdam A. Bodon / Robbrecht en Daem Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 2007-2008 Molenaar & Van Winden Walraad architecten v.o.f. ToornendPartners B.V., Haarlem Geeve Bouw, Rhoon Daniel Nicolas (nieuwe entreegebied, nieuwe prentenkabinet en educatief centrum)

Opgave Het oudste deel van het museum betreft het bakstenen hoofdgebouw van architect A. van der Steur uit 1935 dat in 1972 door A. Bodon werd uitgebreid met een vleugel aan de straatkant en in de jaren ’80 met een glazen paviljoen van H.J. Henket aan de tuinzijde. Eind jaren negentig ontwierp het Belgische architectenduo Robbrecht & Daem rondom het Bodongedeelte een schil met expositiezalen, een entreehal en kantoorgedeelte die in 2003 opende. Molenaar & Van Winden Walraad architecten kreeg een tweeledige opdracht: het voorstellen van een andere expositierouting in de Bodon/Robbrecht Daem-vleugel op de begane grond met als directe aanleiding de verplaatsing van het prentendepot uit de kelder naar de begane grond, alsmede de voorbereiding van de restauratie van het oudste deel van het museum. Het Van der Steur-gebouw kreeg in 2000 de status van Rijksmonument.

Functionele aanpassing Uitgangspunt van M&vWW bij de herziening van de Bodon/Robbrecht Daemvleugel was het nastreven van een ‘onzichtbare’ ingreep waarbij de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de twee vorige bouwfases werden gerespecteerd en verhelderd door onder andere het open maken van eerder dichtgezette ruimtes. Volgens dit concept werden de twee trappenhuizen van Bodon opnieuw zichten bruikbaar gemaakt en werd de oude indeling van garderobe- en expositiezalen met werkplaatsen ernaast verlaten voor een nieuwe indeling van entreeplein, prentenkabinet- en depot, tentoonstellings- en educatieruimte. De inrichting van de verschillende onderdelen is uitgevoerd door toonaangevende kunstenaars. Zo gaf Marieke van Diemen vorm aan het vernieuwde prentenkabinet en -depot waar een serie glazen vitrines topstukken toont uit de museumcollectie. In het eveneens vernieuwde entreegebied bevinden zich in het oogspringende ‘objecten’ zoals de blauwe B-vormige balie (Frank Bruggeman), de ‘garderobe carrousel’ en de transparante museumwinkel, van respectievelijk Studio Wieki Somers en Bertjan Pot. Jurgen Bey richtte langs de tuinzijde het educatieve centrum in met een opzienbare projectieruimte van twee schuin in elkaar geschoven huisjes, alsmede een bijzondere wasruimte.

M& vW


M& vW


M& vW


Schetsen twee modellen functionele herindeling

M& vW

ďœˇ


Schetsen mbt indeling prentenkabinet op nieuwe locatie

ďœ¸

M& vW


M& vW




M& vW


M& vW






M& vW


M& vW






M& vW

05285_boijmans-van-beuningen  
05285_boijmans-van-beuningen  

Restauratie Van der Steurgebouw verbetering entreeplein vernieuwing prentendepot Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam v W in samenwerkin...

Advertisement