Page 1

BerghKwartier Grondgebonden woningen, huurappartementen, koopappartementen en een parkeergarage Oss

Bouwfonds Wonen B.V., Eindhoven

Molenaar & Van Winden architecten


Herontwikkeling Bergoss-terrein, Oss Naam:

Adres: Ontwerp: Uitvoering: Ontwikkelaar: Opdrachtgever: Hoofdaannemer:

77 koopwoningen, 30 koopappartementen, 51 huurappartementen en een publieke parkeergarage voor ca. 200 auto’s BerghKwartier, Oss 2001-2006 2007-2009 Bouwfonds MAB Gemeente Oss en Brabant Wonen Bouwcombinatie Wagemakers & Van de Ven

Opgave De nieuwe woonwijk BerghKwartier in Oss is gebouwd op het voormalige terrein van de tapijtfabriek Bergoss. Eind jaren negentig van de 20ste eeuw werd aan dit terrein, gelegen in het hart van de stad, een nieuwe invulling gegegeven. Het stedenbouwkundig ontwerp is van Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur b.v. Molenaar & Van Winden architecten ontwierp voor dit centrumplan vier plandelen: 77 koopwoningen, 51 huurappartementen bovenop een publieke parkeergarage met ca. 200 parkeerplaatsen en een woontorentje met 30 koopwoningen met bijbehorende stallingsgarage. Essentieel in de ontwerpopgave voor nieuwbouw was de verwijzing naar de historische fabrieksarchitectuur waarvan een deel is behouden en herbestemd. Ontwerp Langs de westelijk gelegen Goudmijnstraat keert de oude fabrieksmuur in aangepaste vorm terug, met onderbrekingen voor nieuwe straten waar de plandelen aan liggen. De fabrieksmuur met kunstaccenten begint al langs het appartementengebouw aan de Goudmijnstraat en verbindt dit gebouw als het ware met de daarnaast gelegen laagbouwwoningen. Langs de lichtgebogen straatwand aan de zuidzijde van het gebied loopt een nieuwe wandelroute die 4

station en centrum verbindt. Hier staan robuuste stadswoningen met lessenaarsdaken, een referentie aan de 'shed'daken van de voormalige fabriek. De rest van het gebied bestaat uit een woonerf met twee-onder-eenkapwoningen en patiowoningen met zadeldaken. De huurappartementen liggen boven de parkeergarage. De galerijgevel van deze woningen bestaat uit glas die overgaat in de glazen doos van de parkeergarage. Alle woningen hebben stoere rode baksteengevels met accenten en patronen van grotere stenen. De ramen van de woningen hebben een metalen, zinkgrijze omlijsting die terugkeert in de elegante dakoverstekken, eveneens een verwijzing naar de fabrieksarchitectuur. Pergola’s en tuinmuren zijn uitgevoerd in rode baksteen; de daken zijn bekleed met grijze vlakke dakpannen.


Beeld maquette

Situatie, schaal 1 : 2000

5


plattegrond niveau + 0.5

gevel Goudmijnstraat

6

plattegrond niveau + 1.0


zuidgevel

7


8


9


10


Gevels appartementen, schaal 1 : 500

Oostgevel

Zuidgevel

11


Plattegronden, gevels, doorsnedes type C, schaal 1 : 200

12

begane grond

1e verdieping

2e verdieping

dak

doorsnede

voorgevel

achtergevel

doorsnede


Gevels type C, schaal 1 : 500

Gevels type F, schaal 1 : 500

13


Plattegronden, gevels, doorsnede type F, schaal 1 : 200

14

begane grond

verdieping

voorgevel

achtergevel

doorsnede


Plattegronden, gevel en doorsnede appartementen, schaal 1 : 200 en 500

Noordgevel

Doorsnedes

15


Plattegronden, gevels, doorsnedes type D, schaal 1 : 200

16

begane grond

1e verdieping

voorgevel

achtergevel


2e verdieping

doorsnede

17


Plattegronden, gevels type E, schaal 1 : 200 en 1 : 500

begane grond

verdieping

voorgevel

18

dak


kopgevel

19


Plattegronden, gevels, doorsnede type G, schaal 1 : 200 en 1 : 500

doorsnede begane grond

1e verdieping

2e verdieping

voorgevels

voorgevel

achtergevel achtergevels

20


21


Plattegronden appartementen, schaal 1 : 500

begane grond

22

1e verdieping

2e verdieping


6e verdieping

10e verdieping

23


04253-04255_bd  

Molenaar & Van Winden architecten Bouwfonds Wonen B.V., Eindhoven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you