Page 1

Appartementen Havenstraat, Buizengat te Vlaardingen Proper Stok

Molenaar & Van Winden architecten


Buizengat, Vlaardingen Naam: Adres: Ontwerp: Uitvoering: Opdrachtgever: Hoofdaannemer:

Woningen Buizengat, Vlaardingen Havenstraat, Vlaardingen 2001-2003 2007-2008 Proper Stok Woningen Boele & Van Eesteren, Rijswijk

Opgave Het Buizengat maakt al eeuwenlang deel uit van de historische ruggengraat van Vlaardingen tussen de molen en de Nieuwe Maas. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling tot een woonbuurt met ca. 500 woningen is van Palmboom & Van den Bout. Het plangebied bestaat uit drie deelplannen. Molenaar & Van Winden is gevraagd voor het zuidwestelijke deel van het Buizengat/ Havenstraat. Het programma omvat drie- vier en vijfkamerappartementen in zeven blokken van twee tot vijf woonlagen met een gebouwde parkeervoorziening in een bak. De locatie biedt aan de voorzijde zicht op het stadspark aan de overkant van het Buizengat en kijkt aan de achterzijde uit op de historische Havenstraat. Ontwerp Het enige resterende pakhuis aan het Buizengat/Havenstraat is gerestaureerd en is - samen met de verloren gegane pakhuisbouw op deze locatie - richtinggevend voor het ontwerp. De keuze voor de los van elkaar geplaatste appartementblokken is drievoudig: aansluiting op de historische pakhuisverkaveling op deze plek, behoud van de zichtlijnen vanuit de Havenstraat richting water en het optimaal benutten van de bouwmogelijkheden van stallinggarages tussen de nieuwe ‘pakhuizen’. Zo delen twee blokken samen één stallinggarage; de eerste drie beschikken gezamenlijk over twee parkeersouterrains.

4

Naar voorbeeld van hun historische voorgangers staan alle gebouwen met hun voeten in het water; twee parallel aan het water, de andere vijf haaks erop. De wisselende gebouwenhoogte versterkt het gevarieerde stadsbeeld en is ingegeven uit oogpunt van bezonning voor de nieuwe situatie en bestaande bouw in de Havenstraat. In het oogspringend aan het ontwerp zijn de balkons die als laadkleppen aan de gevels hangen, soms recht boven het water, soms boven de tussengebieden in geval van de haaks op het Buizengat gesitueerde gebouwen. De materiaalkeuze is afgeleid van oude pakhuizen: bakstenen gevels, houten kozijnen en stalen balkconstructies.


5


Gevelaanzichten

Kadegevel

Straatgevel

Noord-zuidgevels

6


7


Plattegronden, schaal 1:200

Begane grond Blok 9 en 11

8

Begane grond Blok 10 en 12


1e verdieping Blok 9 en 11

1e verdieping Blok 10 en 12

9


2e verdieping Blok 9 en 11

10

2e verdieping Blok 10 en 12


3e verdieping Blok 9 en 11

3e verdieping Blok 10 en 12

11


12


13


14


15


Kelder Blok 13, 14 en 15

16


17


Begane grond Blok 13, 14 en 15

18


19


1e en 2e verdieping Blok 13, 14 en 15

20


21


gevels kade, schaal 1 : 500

plattegrond begane grond blok 13-14-15, schaal 1 : 500

22

plattegrond begane grond blok 11 en 12


doorsnede blok 11 en 12

blok 12 Noordgevel

23


24


25

01163_vlaardingen-buizengat_lores  

Appartementen Havenstraat, Buizengat te Vlaardingen Proper Stok Naam: 4 5 6 Noord-zuidgevels Kadegevel Straatgevel 7 88 Begane grond Blok 10...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you