Page 6

Moldova in Progres

“Moldova in Progres” și-a deschis activitatea în septembrie, 2012. Pînă în prezent, a reușit să stabilească multiple colaborări cu diverse instituții private și de stat, atît în țară, cît și peste hotare. Revista îşi propune să promoveze valorile Republicii Moldova în domeniul economic, social, cultural și are drept obiectiv îmbunătățirea imaginii ţării la nivel naţional şi internațional. Este proiectul prin care se vede acea deschidere sinceră spre Europa, act care îşi are expresia printr-o abordare europeană pe toate dimensiunile vieţii. Revista oferă spaţiul prezentării proiectelor de succes din sfera economiei, unde sunt descrise modele preponderent italiene care s-ar potrivi mediului de afaceri din Republica Moldova, este intermediarul de multe ori obligatoriu pentru încercarea de a stabili o relaţie între oamenii de business, între oraşe şi regiuni. Moldova in Progres este un purtător activ de mesaje pentru cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi în Italia, fie că aceste mesaje vin de la un simplu cetăţean, fie că au drept punct de pornire tribunele guvernamentale, ale instituţiilor statului, ale personalităţilor de aici. Suntem promotorii adevărului neinterpretat. Revista “Moldova in Progres” este în vînzare în rețelele de distribuție poștale și disponibilă prin abonament.

Religia şi religiozitatea sînt două dimensiuni în raport direct cu reciprocitatea, care cu toate acestea nu se identifică. Să dăm explicaţii. Religia are propria sa istorie, teologia sa, dogmele sale, ritualurile sale. Religiozitatea provine dintr-un sentiment uman, impetuos ancestral, care se formează în conştiinţa fiecărui individ în parte, cu trăsături deseori unice şi irepetabile, atunci cînd se cercetează marile mistere ale existenţei sau se lasă a fi influenţată de sugestiile imaginarului colectiv. Uneori sentimentul religios, care poate trece în fanatism, pînă la forme deviante de superstiţie, este un fenomen universal, al oricărei epoci şi al oricărei civilizaţii. Nu ne vom adînci în speculaţii filosofice perfide, inoportune şi desigur controversate. Oricum, religiozitatea implică de asemenea credinţa care se manifestă în atitudini bine definite, reglate de normele „canonice” influenţate de fiecare religie în caz particular. Deci poporul moldovenesc, moştenitor al unei culturi obişnuite şi simple, nutreşte o religiozitate profundă, supusă de secole crezului religiei ortodoxe. Şi dacă religiozitatea este o categorie a spiritului, o dimensiune umană care ia naştere şi se exprimă în sînul civilizaţiei unui popor, moldovenii au menţinut vie religiozitatea lor proprie, care a reprezentat o profundă apărare morală împotriva represiunilor regimului sovietic. Şi deoarece în moldoveni există o conştiinţă fatalistă înnăscută a existenţei, religia constituie pentru mulţi o confruntare cu problemele realităţii cotidiene. Cititorul este avertizat să nu interpreteze cele spuse în sens necuviincios şi tendenţios. Dimpotrivă. Este necesar, mai curînd, să i se recunoască „credinciosului” moldovean o respectare autentică a valorilor fundamentale umane şi o oarecare sinceritate … puritate a inimii.

Raffaele SCOGNAMIGLIO

ISSN - 9772345115701

Profile for luigi savoia

Mp 15  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Mp 15  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement