Page 20

inisterul agriculturii şi industriei alimentare menţine un dialog eficient cu asociaţiile şi federaţiile agricultorilor, în cadrul căruia discutăm problemele existente şi consultăm politicile pe care le promovăm în domeniu.

Deoarece în sectorul agricol mai există încă probleme nerezolvate, ce măsuri a întreprins Guvernul pentru susținerea agricultorilor și depășirea crizei? Ministerul agriculturii şi industriei alimentare menţine un dialog eficient cu asociaţiile şi federaţiile agricultorilor, în cadrul căruia discutăm problemele existente şi consultăm politicile pe care le promovăm în domeniu. Dacă e să mă refer la măsurile întreprinse întru susţinerea agricultorilor, atunci trebuie să subliniez că, acţiunile ministerului sânt orientate spre asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului agroalimentar, având la bază, obiective bine determinate, precum creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii; stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune; sporirea veniturilor producătorilor agricoli; atragerea mai multor tineri fermieri în sectorul rural; utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant; extinderea accesului pe pieţele externe, inclusiv pe cele ale Uniunii Europene ş.a. Urmare a activităţii ministerului la compartimentul dat, agricultorii din Republica Moldova pot beneficia în prezent de granturi și credite preferențiale, prin implementarea programelor de asistență externă:

20 / Moldova în Progres

 Proiectul „Agricultura Competitivă” (MAC-P), Banca Mondială, Guvernul Suediei, Guvernul RM, buget – 503,2 mil MDL;  Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanţat de USAID, buget – 281,7 mil MDL;  Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR, finanţat de Guvernul Japoniei, buget – 372,1 mil MDL;  Programul Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanţat de IFAD, buget – 460,7 mil MDL;  Tranziţia la Agricultura Performantă, finanţat de MCAMoldova, buget total – 1,8 mld MDL;  Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, finanţat de BEI, buget – 1, 43 mld MDL ;  Proiectul “Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă”, finanţat de Guvernul Japoniei, buget – 310 mil MDL;  Proiectul Livada Moldovei, BEI – 2,29 mld MDL;  Acordul de finanțare suplimentară în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă”, compensaţii, Banca Mondială – 212 mld MDL.

Profile for Luigi Savoia

Mp 15  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Mp 15  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement