Page 47

o instituţie pentru a proteja sănătatea mamei şi a copilului Departamentul Ştiinţific al Institutului în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului a fost creat în anul 1988 fiind condus de la întemeiere de directorul pe stiinţă, Dl Petru Stratulat. Actualmente, în cadrul Departamentului activează 5 laboratoare: Obstetrică şi Ginecologie, Perinatologie, Pediatrie, Neuropediatrie şi Neurofetologie, Corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii şi 2 secţii ştiinţifice: Imunologie şi Microbiologie, Morfopatologie. Obiectivele de bază ale cercetărilor efectuate se axează pe reducerea indicilor morbidităţii şi mortalităţii materne, perinatale, infantile, precum şi a invalidităţii copiilor din republică, inclusiv, formarea şi menţinerea potenţialului ştiinţific, prin participarea activă în procesul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor medicale, pentru necesităţile sferei ştiinţei şi inovării, precum şi ale invăţămîntului superior. Profilul ştiinţific al instituţiei sănătatea mamei şi copilului, precum şi direcţia strategică „Biomedicină, farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii” sunt determinate în sfera ştiinţei şi inovării, în conformitate cu priorităţile Statului, aliniindu-se la progresele ştiinţei medicale. In ultimii 5 ani, Departamentul a implementat

8 proiecte instituţionale şi 7 proiecte internaţionale. Actualmente sunt în proces de implementare următoarele 4 proiecte:2014) - Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a factorilor ce influenţează asupra sistemului nervos la făt. - Specificul evoluţiei infecţiei la nou-născutul prematur şi dezvoltarea metodelor de prevenire a complicaţiilor infecţioase. - Elaborarea conduitei integrate a maladiilor atopice la copii. Factorii funcţionali şi imunohistochimici de diagnostic şi aportul acestora în tratamentul disfuncţiilor neurodisplastice digestive la copii. În perioada 2006-2009 Laboratorului Perinatologie i s-a decernat titlul de Centru colaborativ OMS „Promovarea tehnologiilor oportune în asistenţa perinatală”. Calitatea avansată a conceptelor, metodelor şi tehnologiilor elaborate a fost menţionată cu: a) premiul şi medalia de aur de Inventator remarcabil „The WIPO Medal for Out-standing Woman Inventor” la Expoziţia Internaţională Specializată a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală Geneva-Chisinäu (2000), b) 9 medalii obţinute la expoziţii şi saloane internaţionale şi naţionale, din care 4 medalii de aur, c) 16 diplome şi distincţii speciale. Rezultatele realizărilor stiinţifice au fost înalt apreciate în procesul de acreditare a activităţii ştiinţifice, Departamentul de Ştiinţă

obţinînd recent (2012) calificativul de organizaţie cu recunoaştere internaţională. Departamentul colaborează cu organizaţii similare de peste hotare: Institutul de Perinatologie, Birmingham, Marea Britanie; Spitalul Universitar din Geneva şi Institutul Tropical şi de Sănătate Publică, Basel, Elveţia; Universitatea de Medicină din Vilnius, Lituania, Federaţia Internaţională de Obstetrică şi Ginecologie în cadrul proiectului „Salvarea mamelor şi copiilor” (2006-2010); cu Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”, Iaşi, România; ICŞ Obstetrică şi Cinecologie „D. Ott”, Laboratorul de diagnostic prenatal şi postnatal al maladiilor la copii, Sankt-Petersburg, Rusia, Centrul Pertinatal şi de Medicină Reproductivă, Perugia, Italia. Au fost trasate unele direcţii de eventuală colaborare cu Diviziunea de Expertiză a Biroului Cooperării Internaţionale, Centrul Medical Internaţional al Japoniei. Cercetätorii stiinţifici au fost implicaţi în activitäţi de expertiză internaţională a protocoalelor clinice la solicitarea Biroului OMS şi Ministerului Sănătăţii din Tadjichistan şi dezvoltarea sistemului regionalizat de perinatologie la solicitarea UNFPA, Cazahstan şi altor organizaţii. Contact: Republica Moldova mun. Chişinău, str. Burebista 93 tel/fax: +373 2252-11-71 web: www.mama-copilul.md

Profile for luigi savoia

Moldova_in_Progres_Nr_4 Dicembre_Gennaio_2012  

Moldova în Progres este o revistă de economie, cultură şi societate din Republica Moldova. Editată în două limbi, revista are drept scop pro...

Moldova_in_Progres_Nr_4 Dicembre_Gennaio_2012  

Moldova în Progres este o revistă de economie, cultură şi societate din Republica Moldova. Editată în două limbi, revista are drept scop pro...

Advertisement