Page 7

7

Axîndu-ne pe investigaţia recent realizată de către « The Economist» dintr-un total de 4,5 milioane locuitor, excluzînd cei 800 mii moldoveni angajaţi în cîmpul muncii peste hotare, pe lîngă o medie percentuală de adulţi care sunt apţi de muncă cu vîrsta cuprinsă între 2550 ani şi un procentaj 15% bătrîni şi copii, se estimează că populaţie tînără ar ajunge la un număr de 700 mii unităţi tînără.cu vîrsta cuprinsă între 18-25 ani. Deci, referindu-ne la Moldova aceasta rezultă a fi o ţară tînără. Numai în Chişinău sunt prezenţi un număr de circa 300 mii tineri, dintre care peste 150 mii sunt studenţi. Nesemnificativ nu este nici numărul celor ce lucrează la fabrici , meşteşugărie, şantiere, comerţul mic sau sectorul de prestare a serviciilor. O proporţie mică,însă, sunt cei imlicaţi în agricultură. Astfel, dacă în viaţa socială tinerii moldoveni par a fi bine integraţi, angajaţi deplin şi cu o consecventă uniformitate, aceştea îşi trăiesc timpul liber intrun mod destul de degajat, ceea ce

editorial

Moldova o ţară tânără Tinerii în Moldova reprezintă o cifră considerabilă şi sunt într-un mod anume protagonişti.

s-ar mai numi cu fantezie. Mulţi se dedică activităţilor sportive, atingînd rezultate remarcabile în concursuri competitive de înalt nivel; alţii se dedică activităţilor de agrement şi creaţie,ca muzica, dansuri, în special în cadrul grupurilor folcloristice destul de răspîndite pe teritoriul Moldovei. Puţin, însă, se lasă implicaţi în viaţa politică, cu excepţia a rare cazuri, exprimînd neîncredere faţă de aceasta, sau chiar indiferenţă pasivă. Toţi sau aproape toţi moldovenii tineri, întru-cît destul de sociabili,

preferă compania, motiv din care se regăsesc în localurile de distracţiebaruri, discoteci, săli de jocuri de azart, iar conform unor estimări chiar reprezintă masa principală de consumatori.. Urmează cu perseverenţă moda occidentală. Referindu-ne , în schimb, la religie se cunoaşte că localnicii păstrează un profund simţ religios, tinerii ţinîndu-se , mai mult sau mai puţin, de convingerile tradiţionale familiale. Şi pentru că au demonstrat de a avea un puternic sentiment de soliedaritate, îi putem , deseori, vedea implicaţi în activităţi promovate de asociaţiile sau organizaţiile cu scopuri umanitare. Cu toate cele menţionate, tinerii moldoveni, în comportamentul lor, în aspiraţii, par a dori o eliberare de conformismul parinţilor săi, considerîndu-se mai buni în ceea ce aleg de a practica in viaţă. Şi dacă e adevărat că tinerii sunt speranţa viitorului, atunci cei din Moldova la sigur vor fi.... cel puţin pentru patria natală. O.B.

Profile for luigi savoia

Moldova_in_Progres_Nr_3 Novembre_2012  

Moldova în Progres este o revistă de economie, cultură şi societate din Republica Moldova. Editată în două limbi, revista are drept scop pro...

Moldova_in_Progres_Nr_3 Novembre_2012  

Moldova în Progres este o revistă de economie, cultură şi societate din Republica Moldova. Editată în două limbi, revista are drept scop pro...

Advertisement