Page 25

C

are sunt clasele de asigurări cu cel mai mare potențial în 2015?

Sunt de părerea că în anul 2015, Asiguratorii pieții locale ar trebui să intensifice promovarea produselor de asigurare existente, fără distincții și priorități, întru crearea omogenității produselor de asigurare și a unui mediu concurențial și sănătos. Potenţialul de creştere al pieţei de asigurare este la un nivel înalt, fiind totodată nevalorificat pe deplin de către participanți. Totuși, în 2015 potențialul cel mai mare va fi concentrat pe segmentul asigurărilor generale, precum: asigurările de răspundere civila auto (internă, externă), asigurări de vehicule terestre (auto-casco).

A

sigurările auto – care sunt estimările pe care le aveți referitor la vânzările în 2015 pe CASCO, RCA și Carte Verde? Prognozați o eventuală scumpire a polițelor pe clasele de asigurări auto? Analiza rezultatelor cumulate ale anilor precedenți îmi oferă posibilitatea de a estima o eventuală creștere a subscrierilor de prime pentru anul 2015. Totodată, prognozăm un trend descrescător ale volumului despăgubirilor brute de asigurare achitate, în cadrul asigurărilor facultative de vehicule terestre – AUTO CASCO. Referitor la primele de asigurare percepute, consider că tarifele pentru polițele de răspundere civilă auto internă (RCA) trebuie să crească, deoarece nivelul actual a tarifelor este inferior nivelului de risc potențial.

C

um apreciați evoluția pieței de brokeraj în asigurări în 2015? Va crește ponderea intermedierilor (puteți face o estimare procentuală)? Așteptările dezvoltării pieței locale de brokeraj, sunt încă mari, atât în coordonate cantitative, cât și în special calitative. Factorii care vor determina o evoluție pozitivă în anul 2015 sunt descriși de creșterea calității serviciilor prestate, a gradului de pregătire profesională. Sunt de părerea că ajustarea cadrului legal și implementarea unor politici și strategii transparente, de către organul de supraveghere a pieții (CNPF), vor determina oportunități clare de dezvoltare a întregului sector financiar.

\ 25

Profile for luigi savoia

Moldova in Progres N° 13 Aprilie 2015  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Moldova in Progres N° 13 Aprilie 2015  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement