Page 13

O

rice entitate economică are ca sarcină fundamentală deservirea calitativă a populaţiei, atît la nivel de prestare a serviciilor sau a bunurilor oferite, cît şi prin acordarea asistenţei şi a informaţiilor necesare. Prin urmare, pentru a satisface exigenţele beneficiarilor este extrem de importantă asigurarea unei conexiuni operative a clienţilor cu persoana potrivită. Totuşi, studiile efectuate în domeniu relevă puţine instituţii care asigură ca metoda de interacţiune cu publicul să fie una eficientă, facilă, dar să implice şi cheltuieli minime. De obicei, în cadrul organizaţiilor se anunţă un număr de contact, iar pentru procesarea apelurilor telefonice se desemnează 1-2 colaboratori ai instituţiei. Însă, suficient de des se manifestă cazuri de adresări telefonice multiple, pe care operatorii respectivi nu reuşesc, fizic, să le recepţioneze şi să ofere consultaţia de care solicitantul are nevoie. O practică pozitivă şi un exemplu elocvent în acest sens poate fi oferit de instituţiile care în vederea soluţionării problemei abordate au contractat serviciile Centrului de Apel al Î.S. „Fiscservinform”. Î.S. “Fiscservinform” este specializata în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC), fiind prezentă pe piaţa Republicii Moldova din anul 2008 pentru a asigura dezvoltarea, întreţinerea tehnică şi buna funcţionare a Sistemului informaţional fiscal. Întreprinderea oferă servicii rapide, comode în utilizare, reuşind stabilirea unor raporturi eficiente şi durabile dintre contribuabili şi SFS prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Centrul de Apel reprezintă o structura din cadrul întreprinderii, specializată şi cu experienţă în domeniul informării şi consultării clienţilor aferent serviciilor puse la dispoziţia utilizatorilor atît de întreprinderea noastră, cît şi de organizaţiile cărora le prestăm asemenea servicii de asistenţă (printre care: Serviciul Fiscal de Stat şi A.O. „Monitorul Fiscal FISC.md”). Totodată, Centrul de Apel prelucrează solicitările înaintate de public (persoane fizice, juridice, instituţii publice) prin intermediul poştei electronice, faxului, prin forumuri sau în regim internet chat – skype.

Telemarketing de intrare În vederea asigurării unui proces eficient de asistenţă telefonică, operatorii noştri creează, menţin şi actualizează registrele utilizatorilor, documentează toate solicitările în sistemul CRM, precum şi elaborează, actualizează „Baza de cunoştinţe” cu întrebările şi răspunsurile autentice la subiectele solicitate cel mai des. 1. Serviciul „Suport informativ-consultativ” presupune existenţa unui număr de contact al companiei Dvs., la care solicitanţii vor obţine operativ, prin mijlocirea operatorilor Centrului de Apel, informaţii şi/sau consultaţii de calitate privind serviciul/produsul oferit. 2. Prin intermediul serviciului „Suport tehnic” operatorii noştri, instruiţi şi cu experienţă în domeniul IT, vor oferi operativ asistenţa tehnică necesară, reacţionînd rapid la soluţionare incidentelor. Prezenta categorie de servicii prevede înregistrarea şi prezentarea reclamaţiilor persoanelor competente din cadrul companiei Dvs., soluţionarea situaţiilor de conflict, înregistrarea şi documentate tuturor solicitărilor parvenite etc. \ 13

Profile for luigi savoia

Moldova in Progres N° 13 Aprilie 2015  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Moldova in Progres N° 13 Aprilie 2015  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement